Deze dag in de Harlinger historie

 
  228 jaar geleden: 1786-12-20
Verkoop hij V. v.d. Plaats te Harlingen van 100 plaisante schilderijen, waaronder vorstelijke portretten, een verzameling uitmuntende prentkonst, vier levensgroote beelden Faunus. Venus, Gladiator en Laocoon. benevens schildersgereedschappen.
 
 

Zomaar een foto van Harlingen

Zomaar een foto van Harlingen

Zomaar een website over Harlingen

Zomaar een website over Harlingen


Zomaar een nuttige website

Zomaar een nieuwe nuttige website