Deze dag in de Harlinger historie

 
  146 jaar geleden: 1868-10-01
Opening van een bijzondere school voor uitgebreid Lager Onderwijs, op initiatief van Solco Tromp, gesticht te Harlingen, H. d. S. is T. van Slijpe.
 
 

Zomaar een foto van Harlingen

Zomaar een foto van Harlingen

Zomaar een website over Harlingen

Zomaar een website over Harlingen


Zomaar een nuttige website

Zomaar een nieuwe nuttige website