Deze dag in de Harlinger historie

 
  270 jaar geleden: 1745-02-27
Octrooi verleend aan de chirurgijns te Harlingen tot oprichten van een gilde.
 
 

Zomaar een foto van Harlingen

Zomaar een foto van Harlingen

Zomaar een website over Harlingen

Zomaar een website over Harlingen


Zomaar een nuttige website

Zomaar een nieuwe nuttige website