Harlingen, Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)

illustratie Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)
Kohier van grondpachten en van huren van nieuwe gronden, stadsbeneficielanden en de lijnbaan, 1657.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (die niet gelijk is aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren op van de percelen die grondpacht verschuldigd zijn aan de stad Harlingen. Het verschuldigde bedrag is genoteerd en soms wordt aangegeven hoe het perceel wordt gebruikt bijv. huis, [schoenmakers]perk, schuur. Soms is ook aangetekend dat er een nieuwe eigenaar is ("nu Berber Jacobs"). Het register is blijkbaar overgeschreven van een vorig register, en aan de hand van nieuwe informatie bijgewerkt. Onregelmatig is (soms in een andere hand) aangetekend wanneer een grondpacht betaald is, maar meestal is er slechts door een paraaf aangegeven dat er is betaald. In beide gevallen is de post dan doorgehaald. Lang niet alle posten zijn blijkbaar betaald. In onderstaand overzicht is een eventuele betaaldatum overgenomen, een paraaf niet.

Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven, maar soms zijn aanwijzingen betreffende de gevolgde route aangetekend. Per bladzijde is de grondpacht opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens, inclusief de aantekeningen over kwartieren en route, is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond. Met blokhaken zijn afkortingen opgelost en onduidelijkheden aangegeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op .A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  folio kwartier voornaam patroniem familienaam beroep gebruik grondpacht omschrijving
14 2 Pytter Ackersloot huys
£ 2-00-00
betaelt den 18 n[ovembe]r
101 0 Pytter Ackersloot hoff
£ 2-00-00
betaelt den 14 9b [=november]
74 0 Pytter Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
96 0 Aitsema secretaris
£ 16-00-00
22 2 b[urgemeeste]r Alema huys
£ 0-09-00
100 0 b[urgemeeste]r Alema   £ 4-08-14
97 0 nu Baerd ontfanger  
70 4 Hendrick Bamman
£ 0-08-04
46 4 Hendrick Bamman
£ 0-12-00
64 4 Jacob Banga hoff
£ 1-08-00
96 0 Wytse Beima
£ 4-00-00
46 4 Auck ten Belt
£ 0-15-00
16 2 Wyger Berckman camer
£ 2-00-00
huys (?) moet voor rest
104 0 Jan Boercke weduwe
£ 4-00-00
betaelt 20 novemb[er]
108 0 Jan Jacobs Boerke wed[uw]e
£ 100-00-00
betaelt den 20 novem[ber]
14 2 Jan Jacobs du Bois huys
£ 6-00-00
betaelt den 13 9b [=november]
40 4 Bente Tiaerdts Bonck wed[uw]e
£ 4-00-00
84 0 nu Pieter Bonck  
85 0 Fedde Bonnema
£ 4-00-00
14 2 nu Abram Bontekoe  
95 0 nu Abram Bontekoe  
22 2 Abaham Bontekoe hoff
£ 9-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
61 4 het Bootsgesels huys ende hoff
£ 20-00-00
84 0 nu Claes Freercks Braem   [doorgehaald]
85 0 nu Claes Braem  
17 2 nu Claes Freercks Braem  
98 0 Claes Braem
£ 6-00-00
68 4 Thomas Breda
£ 0-14-00
93 0 de brouuers
£ 1-15-00
86 0 Claes Burger
£ 4-00-00
98 0 Hendrick Caesarius
£ 4-00-00
26 3 b[urgemeeste]r Cartou
£ 0-17-08
26 3 b[urgemeeste]r Cartou
£ 0-17-08
27 3 Jacob Jansen d' Cock huys
£ 0-17-00
29 3 Rogier de Cock
£ 0-12-00
96 0 Rogier de Cocq erven
£ 8-00-00
57 4 Rogier Jansen de Cocq
£ 0-14-00
32 3 de Groenlandsche Compagnie
£ 1-15-00
108 0 van Costers camp
£ 8-00-00
17 2 de heeren Directeurs
£ 2-00-00
17 2 de heeren Directeurs
£ 2-00-00
18 2 de heer Pouuels Jansen Ennema
£ 4-00-00
94 0 de heer Ennema erven
£ 2-00-00
95 0 de heer Ennema
£ 4-00-00
50 4 Cornelis Feytema wed[uw]e
£ 1-05-00
60 4 de Flaemsgesinde camer
£ 1-00-00
7 1 Wobbe Flielander huys
£ 1-05-00
58 4 Pytter Garman
£ 0-14-00
68 4 burgem[eeste]r de Gavere
£ 0-02-00
12 2 b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]e huys
£ 3-00-00
betaelt 1 febrewari
12 2 b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]e huys
£ 0-10-00
b[etaelt] 1 febrewari
100 0 b[urgemeeste]r Geersma   £ 4-08-14
27 3 Jan Jacobs Gemeente camer
£ 0-05-08
67 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 1-08-00
68 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 0-15-00
51 4 Jan Goyer
£ 0-14-00
53 4 Jan Everts Goyer
£ 2-00-00
54 4 Jan Goyer
£ 1-10-00
79 0 d' Groenlandse compagnie
£ 4-00-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
4 1 Pytter Groenlant huyssteede  
96 0 A. Groenwolt
£ 2-00-00
85 0 Harmen Groyer
£ 2-00-00
betaelt den 15 may
87 0 Tymen Haeyema
£ 2-00-00
87 0 Tymen Haeyema
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 28-00-00
ende van renten van 400 g[u]l[den]s cooppenningen jaerlycx
75 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 14-00-00
ende van renten van 200 guldens cooppenningen
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 8-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
10 2 d'heere Foecke Heemstra huys
£ 1-08-00
15 2 Jacob Jacobs Hingst huys
£ 6-00-00
26 3 Idsert van Hittinga
£ 0-06-00
100 0 Harmen Saeckes Idsinga
£ 8-00-00
36 3 Sybren Jongman
£ 1-00-00
50 4 Sybren Jongman
£ 1-00-00
4 1 de Maniste Keet keet  
11 2 Keetsgesinde huys
£ 2-17-08
52 4 d' Keetsgesinde camer
£ 2-00-00
71 4 Kerckearme camer
£ 0-08-00
is niet te vinden
65 4 de Kerckearme camer
£ 1-10-00
53 4 Kerkearme camer
£ 1-10-00
108 0 Gerryt Keth
£ 48-00-00
betaelt den 20 apr[il]
3 1 Gerryt Keth huyssteede tegens de keet
£ 1-17-08
betaelt den 20 april
78 0 b[urgemeeste]r Jan Knijff
£ 4-00-00
98 0 nu b[urgemeeste]r Knijff  
98 0 nu b[urgemeeste]r Knijff  
45 4 de heer Lantingh
£ 0-12-00
74 0 Tacco Lauta erffgen[aemen]
£ 4-00-00
112 0 Take Lauta erffgen[aemen]
£ 36-15-00
geven jaerlycx, b[etaelt] 10 may
5 1 Tacco Lauta erffgen[amen] camer
£ 0-06-04
b[etaelt] 10 mey
5 1 Tacco Lauta erffgen[amen] camer
£ 0-06-04
b[etaelt] 10 mey
97 0 Tacco Lauta hoff
£ 6-00-00
3 1 Jan Pytters Leyener huyssteede  
2 1 Pytter Molentie  
4 1 nu Hendrick Mouts
£ 1-05-00
15 2 Pytter Piphron cum soc[ii]s
£ 6-00-00
88 0 Pytter Piphron
£ 4-00-00
50 4 Jacob Alberts van Pomeren
£ 0-05-00
62 4 Pontanus
£ 1-10-00
13 2 b[urgemeeste]r Popta erven huys
£ 0-06-00
betaelt den 12 9b [=november]
88 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 4-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
88 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 4-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
48 4 Jacob Popta cum soc[ii]s
£ 2-02-00
89 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 1-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
90 0 de b[urgemeeste]r Popta
£ 2-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
100 0 b[urgemeeste]r Popta   voor 1/2 van 2/3 £ 4-08-14
100 0 Jacob Popta   £ 4-08-14
17 2 Reeneman fiscael plaets
£ 7-10-00
31 3 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 0-08-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 4-00-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra holtsteck
£ 4-00-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 4-00-00
80 0 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
80 0 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
80 0 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
80 0 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
48 4 nu b[urgemeeste]r Sanstra  
98 0 Claes Sanstra
£ 2-00-00
100 0 b[urgemeeste]r Sanstra timmerwerck
£ 12-00-00
107 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 78-12-00
33 3 mr. Hendrick Schenkel
£ 2-00-00
101 0 Jan Willems Schol
£ 4-00-00
27 3 Tieerd Schol
£ 0-17-00
30 3 nu Jacob Jansen Schol  
14 2 het weeshuys, bij de hopman Schop
£ 4-00-00
bewoont
18 2 Claes Siouma
£ 10-00-00
59 4 Claes Siouma wed[uw]e huys
£ 1-10-00
103 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 2-00-00
105 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 3-00-00
105 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 5-12-00
ende van renten voor 180 g[u]l[den]s cooppenningen
35 3 Stadsarme camer
£ 0-07-00
97 0 de Stadt
£ 8-00-00
3 1 Tiberius Templar huyssteeden
£ 2-00-00
4 1 T. Templar huys
£ 1-00-00
4 1 T. Templar keeten t'samen
£ 1-17-08
40 4 Tiberius Templar
£ 1-01-00
89 0 T. Templar wed[uw]e
£ 8-00-00
89 0 T. Templar erven
£ 1-10-00
25 3 T. Templar erffgen[aemen] huys
£ 0-13-00
47 4 Jan Jansen Valck
£ 0-08-00
51 4 nu Isack Verhagen  
49 4 Gellius Vetzensius
£ 1-10-00
65 4 Vlaemsgesinde camer
£ 1-05-00
103 0 nu sr. Vlasblom huys  
28 3 b[urgemeeste]r Voorde
£ 0-12-00
13 2 Hans de Vries wed[uw]e huys
£ 1-02-00
14 2 Hans de Vries huys
£ 0-07-00
15 2 Hans Harmens de Vries
£ 9-00-00
68 4 Jan Jacobs de Wal
£ 0-05-00
31 3 't Weeshuis camer
£ 0-08-00
69 4 het Weeshuys camer
£ 1-10-00
24 3 de heer Joan Wittert
£ 0-08-00