Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)

illustratie reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1716. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaakt en opgestelt bij de Magistraat van deselve Stadt, ingevolge van de aanschrijvinge der Edele Mogende Heeren Staten van Friesland de dato den 11 April 1716, en dat voor den jare po. Maij 1716 ingegaen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
5-152 eigenaar:   dr. Acker      
5-157 eigenaar:   dr. Acker      
2-055 eigenaar:   Pieter Ackersloot erven      
8-014 grondpacht aan: P. Ackersloot erven      
2-185 eigenaar:   burgemeester Adama      
5-066 eigenaar:   Pieter Adema      
1-079 eigenaar:   oude convoimr. Adius      
4-153 eigenaar:   convoimr. Adius      
1-121 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
4-138 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
4-154 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
4-200 eigenaar:   vrouw Foekjen van Alema      
3-160 grondpacht aan: vroedsman Altena      
4-172 eigenaar:   vroedsman Altena      
5-078 eigenaar:   vroedsman Altena      
6-010 eigenaar:   Arjen Altena      
7-131 eigenaar:   Arjen Altena      
3-156 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
1-156 eigenaar:   Jan Auckes Backer      
3-070 eigenaar:   Aucke Backer      
3-142 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-149 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-152 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-153 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-158 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-159 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-162 eigenaar:   secretaris Backer      
3-204 eigenaar:   Aucke Backer      
3-205 eigenaar:   Aucke Backer      
4-036 eigenaar:   secretaris Backer      
4-143 grondpacht aan: Aucke Backer      
5-044 eigenaar:   Jacob Dirks Backer      
6-003 grondpacht aan: Aucke Backer      
7-140 eigenaar:   mr. Baltus erven      
7-016 eigenaar:   dr. Bechius erven com socis      
7-090 eigenaar:   dr. Bechius erven cum soc.      
7-095 eigenaar:   dr. Bechius erven cum soc.      
7-153 eigenaar:   dr. Bechius erven cum soc.      
4-205 eigenaar:   de heer Beima      
4-214 eigenaar:   de heer Beima      
8-021 eigenaar:   Hilbrand Beima      
6-025 eigenaar:   wed. dr. Belida      
5-140 eigenaar:   wed. Servaas van Bemen      
7-035 gebruiker:   Joh. van Bemen      
4-025 eigenaar:   Jan Alles van den Bergh      
4-026 eigenaar:   Jan Alles van den Bergh      
1-127 eigenaar:   Sjoerd Pieters Bierma      
4-121 eigenaar:   burgemeester Bilaen      
4-122 eigenaar:   burgemeester Bilaen      
6-084 eigenaar:   burgemeester Bilaen erven      
6-085 eigenaar:   burgemeester Bilaen      
2-159 gebruiker:   Theod. Binsonides      
3-076 eigenaar:   Gerrit Bisschop      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blau      
3-051 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
4-209 gebruiker:   Tryn Blauw      
8-096 eigenaar:   Jan Hendricks Blauw      
6-158 eigenaar:   ds. Boekholt      
4-171 eigenaar:   juffr. Boelens      
7-079 eigenaar:   juffr. Boelens      
4-217 eigenaar:   Marten de Boer      
2-010 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
7-066 eigenaar:   Jan Boetema vrouw      
7-077 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
1-094 eigenaar:   Douwe Dirks Bolta      
5-145 gebruiker:   bode Bolties      
1-078 eigenaar:   equipagiemr. Boncamp      
1-157 gebruiker:   equipagiemr. Boncamp      
2-087 gebruiker:   Guilliam Boneta      
3-137 eigenaar:   vroedsman Bonk      
3-163 eigenaar:   vroedsman Bonk      
4-003 eigenaar:   Jacob Bonk      
7-029 eigenaar:   vroedsman Bonk cum socio      
1-006 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-112 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-113 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-114 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
7-155 eigenaar:   Sibe Sweerds Bontekoe      
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
7-110 eigenaar:   Arjen Bootsma      
8-135 eigenaar:   Arjen Bootsma      
5-037 eigenaar:   Jan Bostijn      
5-096 eigenaar:   Jane Bostijn      
8-097 eigenaar:   Jan Bostijn      
2-012 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
2-114 eigenaar:   Claes Rinties Botsma nom. ux.      
3-185 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
5-070 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-006 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-007 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-113 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-151 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
8-168 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-146 eigenaar:   ds. Botterwegh      
6-147 eigenaar:   ds. Botterwegh      
5-075 eigenaar:   Frederik Bourman erven      
1-131 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
1-133 eigenaar:   Jacob R. Braam      
1-143 eigenaar:   Goverus Braam      
1-150 eigenaar:   Jacob R. Braam      
2-056 eigenaar:   Claes Goitiens Braam      
2-111 eigenaar:   Goitien Braam      
3-081 eigenaar:   Goitien Braam      
5-020 eigenaar:   Goitien Braam      
5-029 eigenaar:   Goitien Braam      
6-017 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
8-153 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
7-081 eigenaar:   Goitien Braams      
2-107 eigenaar:   hopman Braaxma      
8-001 eigenaar:   Tjalling Braaxma      
1-026 eigenaar:   Claas Goitiens Braem      
2-123 eigenaar:   Claes Huiberts Braem      
2-152 gebruiker:   wed. Huybert Braem      
3-086 eigenaar:   wed. Huibert Braem      
3-122 eigenaar:   Hubert Braem erven      
6-091 eigenaar:   Jacob Romkes Braem      
2-030 eigenaar:   Casper Brinkman      
8-030 gebruiker:   havenmr. Brouwer      
5-158 gebruiker:   Grietie van Campen      
8-157 gebruiker:   Jan Campen      
1-067 gebruiker:   wed. Cornelis Carremans      
3-060 gebruiker:   Hendrik Clerk CG 28:00:00    
7-147 eigenaar:   hopman Clinkhamer      
8-166 eigenaar:   wed. Jan Clinkhamer      
4-112 eigenaar:   burgemeester Corver      
7-152 eigenaar:   burgemeester Corver      
8-033 eigenaar:   burgemeester Corver      
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-202 eigenaar:   Johannes Cramer cum soc.      
4-048 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-091 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-092 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-094 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-178 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-237 eigenaar:   Johannes Cramer      
5-001 eigenaar:   Johannes Cramer cum soc.      
4-038 eigenaar:   burgemeester Critenburg      
1-148 eigenaar:   hopman Croese      
2-072 eigenaar:   hopman Croese      
8-050 eigenaar:   burgemeester Croese      
8-155 eigenaar:   burgemeester Croese      
3-139 gebruiker:   wed. Arjen Crol      
7-071 eigenaar:   wagtmr. Cromhuisen      
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
6-042 eigenaar:   Jan Deket      
4-227 eigenaar:   Jan Deketh      
1-047 eigenaar:   Diaconie      
1-129 eigenaar:   wed. Jan van Doccum      
5-062 eigenaar:   Hendrick Donker erven      
7-136 eigenaar:   wed. Pieter Donker      
7-148 eigenaar:   wed. Jacob Donker      
8-143 grondpacht aan: Hendrik Donker erven      
1-036 eigenaar:   Fedde Pieters Dreyer      
6-079 gebruiker:   Evert Drogenham      
6-024 eigenaar:   wed. Roeloff van Duiden      
4-202 eigenaar:   wed. Jan Dirks Ens      
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
2-147 eigenaar:   Pieter Feitema      
3-092 grondpacht aan: Reiner C. Fontein      
3-187 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-188 eigenaar:   Reiner Fontein      
4-043 eigenaar:   Reiner Fontein      
4-191 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
4-192 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
6-078 eigenaar:   Reiner Cl. Fontein      
8-044 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-045 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-046 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-047 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-048 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-162 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-207 eigenaar:   burgemeester Fopma      
2-124 eigenaar:   Tiaard van der Form      
4-242 eigenaar:   Dirck Formholt      
1-055 gebruiker:   Jan Fransman      
2-053 eigenaar:   Duco Galama erven      
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
3-096 eigenaar:   Menn. Gemeente      
5-039 eigenaar:   Menniste Gemeente      
4-194 eigenaar:   capitein Gietet      
2-069 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
6-019 eigenaar:   Hans Gonggrijp      
6-053 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
8-117 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
7-138 eigenaar:   Hans Gongrijp      
7-146 eigenaar:   burgemeester Gongrijp      
6-148 eigenaar:   burgemeester Goslings      
7-141 eigenaar:   burgemeester Goslings      
2-164 gebruiker:   wed. Gratema      
3-105 eigenaar:   wed. Tiepke Gratema      
3-106 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-116 eigenaar:   wed. Tiepke Gratema      
8-102 eigenaar:   Wybe Grauda      
3-093 eigenaar:   Frans Groen      
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
6-118 gebruiker:   Sara Groenwold      
6-145 eigenaar:   Jurrien Groenwold      
8-128 eigenaar:   capt. Groenwold erven      
6-051 eigenaar:   Batie Groenwoldt      
8-057 eigenaar:   het Grootschippersg      
4-211 eigenaar:   juffrouw Hamerstein      
1-061 eigenaar:   Hylcke Douwes Hanekuik      
2-148 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-167 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
3-183 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
3-190 eigenaar:   Hylcke J. Hanekuik      
5-106 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
5-148 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
1-022 eigenaar:   vroedsman Hannema      
4-151 eigenaar:   wed. vroedsman Harda      
5-105 eigenaar:   wed. Watse Harda      
1-113 eigenaar:   compagnie van de Haringvisserie      
7-063 eigenaar:   wed. Servaas de Hase      
4-089 eigenaar:   burgemeester Haselaar      
4-173 eigenaar:   burgemeester Haselaar in qlt.      
6-023 eigenaar:   burgemeester Haselaar in qlt.      
4-081 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
4-221 eigenaar:   burgemeester Haselaer in qlt.      
5-086 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
6-004 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
6-076 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
6-077 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
7-135 eigenaar:   burgemeester Haselaer      
2-122 grondpacht aan: de Havenisten      
7-080 eigenaar:   de heer Heemstra      
4-169 eigenaar:   juffr. Maria van Heerma      
8-025 gebruiker:   Ydtie Dircks Heij cum soc.      
3-059 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
3-083 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
4-175 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
5-115 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
6-014 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
6-015 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
6-016 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
6-098 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
6-100 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
6-101 eigenaar:   burgemeester Heinsius cum fratre      
8-007 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
8-028 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
4-264 eigenaar:   Arjen van Hemert      
8-043 eigenaar:   Jan Hemert      
8-092 eigenaar:   Jan Gerrits Hemert      
8-160 eigenaar:   Arjen van Hemert      
7-072 eigenaar:   Regnerus Hemminga      
1-149 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
3-123 grondpacht aan: burgemeester Hiddema      
3-128 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
6-130 eigenaar:   Maeicke Hiddema      
7-104 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
7-032 gebruiker:   burgemeester Hilaarda      
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
1-058 eigenaar:   Evert Hingst      
1-073 eigenaar:   Ewert Hingst      
2-047 eigenaar:   Ewert Hingst      
4-265 eigenaar:   Evert Hingst      
7-068 eigenaar:   Ewert Hingst      
8-017 eigenaar:   Ewert Hingst      
1-050 gebruiker:   wed. Jan Hobbekees      
4-132 eigenaar:   wed. Jan Hobbekees      
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
8-075 eigenaar:   wed. B. Homan      
1-072 eigenaar:   Dieucke Pieters Hoogstra      
2-057 eigenaar:   Jan Hornstra      
1-126 eigenaar:   wed. Tierk Houkema      
7-139 eigenaar:   Sjoerd van der Hout      
8-110 eigenaar:   Cornelis van der Hout      
7-060 gebruiker:   Gerrit Hulscamp CG 20:00:00    
4-196 eigenaar:   de raad-fiscael Idsinga      
8-052 eigenaar:   secretaris Idsinga      
1-077 eigenaar:   Jan Dirks IJsenbeek      
8-115 eigenaar:   Claes IJsenbeek erven      
3-172 eigenaar:   burgemeester Jacobides      
8-080 eigenaar:   burgemeester Jacobides      
8-093 eigenaar:   burgemeester Jacobides cum soc.      
1-096 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
7-106 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
7-117 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
7-132 eigenaar:   burgemeester Jelgersma erven      
5-050 gebruiker:   Andries Jelmersma      
4-115 eigenaar:   Willem Jongeboer      
5-116 gebruiker:   wed. Sibren Jongmans      
2-065 eigenaar:   Hendrick Jonker      
6-043 gebruiker:   Foecke Jorritsma      
6-139 gebruiker:   wed. Wybe Kalff      
3-043 eigenaar:   hopman Kalkenstein      
3-201 eigenaar:   hopman Kalkenstein      
7-073 eigenaar:   vroedsman Kangieter      
4-193 eigenaar:   de heer Kempenaer      
8-108 eigenaar:   Jan de Keth      
4-131 eigenaar:   wed. Jan Kievyt      
4-203 eigenaar:   Hebbea Kijl erven      
2-153 eigenaar:   wed. burgemeester Kimstra      
3-181 eigenaar:   wed. burgemeester Kimstra      
1-159 eigenaar:   Rintie Kingma dogter      
3-155 eigenaar:   wed. hopman Klinkhamer      
6-141 eigenaar:   Jacob Jansen Klinkhamer      
6-142 eigenaar:   Jacob Jansen Klinkhamer      
4-004 eigenaar:   wed. vroedsman Kok      
4-185 eigenaar:   Jan Kuik      
7-123 eigenaar:   Jacob Jansen Kuik      
4-165 eigenaar:   Hebbea Kyl erven      
5-087 gebruiker:   Willem Laen cum soc.      
5-068 grondpacht aan: Timen de Lange erven      
3-126 eigenaar:   vroedsman Laquart      
5-008 eigenaar:   vroedsman Laquart      
1-160 gebruiker:   Jacob Ledam      
2-173 eigenaar:   heeren van de Leeningbank      
5-007 eigenaar:   Simon de Leeuw      
7-011 eigenaar:   capt. van Leeuwen      
8-147 eigenaar:   Hessel Lex      
4-155 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
6-020 eigenaar:   ds. Ludinga      
6-030 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
7-004 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
1-155 eigenaar:   Reyer Arjens Mahiu      
8-053 eigenaar:   Reyer Arjens Mahiu      
7-062 gebruiker:   Pieter Marnstra CG 16:00:00    
7-070 gebruiker:   Trijntie Marnstra CG 50:00:00    
4-219 eigenaar:   Pieter Claessen Meetie      
5-168 eigenaar:   Pieter Meetje      
2-023 gebruiker:   burgemeester Menalda      
2-140 eigenaar:   burgemeester Menalda      
1-158 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
4-041 eigenaar:   schoutbenagt Middagten      
4-170 eigenaar:   schoutbenagt Middagten      
7-115 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
4-140 eigenaar:   gemeensman Mockema      
4-181 eigenaar:   Johannes Mockema      
7-074 eigenaar:   vroedsman Mockema      
3-088 eigenaar:   A. van der Molen      
3-101 eigenaar:   A. van der Molen      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen Mosk      
5-129 eigenaar:   juffr. Nauta      
6-150 eigenaar:   juffr. Nauta      
8-036 eigenaar:   juffr. Nauta      
8-171 eigenaar:   juffrou Nauta      
4-241 eigenaar:   Arent Nieuwenhuis      
6-149 eigenaar:   vroedsman Jan Nolles      
7-037 eigenaar:   Pieters Jansen Oldaen      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-080 eigenaar:   Pieter Oldaens      
1-081 eigenaar:   Pieter Oldaens      
2-044 eigenaar:   Pieter Oldaens      
8-059 eigenaar:   Jan Pieters Oldaens      
4-213 eigenaar:   Evert Claessen Oosterbaan      
4-224 eigenaar:   Evert Claessens Oosterbaan      
4-226 eigenaar:   Evert Cl. Oosterbaan      
6-021 gebruiker:   burgemeester Oosterveen      
5-043 eigenaar:   Claes Rinties Otsma      
1-152 eigenaar:   Johannes Ouwerkerk      
4-040 eigenaar:   de heer Overbeek      
2-116 eigenaar:   Tomas Overhart      
8-022 eigenaar:   Pyter Jans Oy      
4-136 eigenaar:   burgemeester Pauw erffgen.      
4-137 eigenaar:   burgemeester Pauw erffgen.      
7-022 eigenaar:   oud burgemeester Pauw      
1-145 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
2-034 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
2-046 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
4-149 eigenaar:   Joost Popta      
5-072 gebruiker:   Lutske Popta      
8-156 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
8-159 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
5-058 eigenaar:   Pieter Hendriks Potkast      
8-064 gebruiker:   Pieter Potkast      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Pott cum sociis      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Pott      
5-147 gebruiker:   capitein Prigge      
7-082 eigenaar:   Jacob Quader      
5-073 eigenaar:   capitein Reen      
7-130 eigenaar:   ds. Reen      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reiers      
4-208 eigenaar:   Pieter Reike      
4-174 eigenaar:   ds. Henricus Reneman      
5-016 eigenaar:   ds. Henricus Reneman      
6-064 eigenaar:   ds. Reneman tot Buitenpost      
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
6-038 eigenaar:   hopman Rinia      
2-157 eigenaar:   vroedsman Ripema      
3-002 eigenaar:   L. Ripema      
6-034 eigenaar:   Livius Ripema      
6-046 eigenaar:   L. Ripema      
6-057 eigenaar:   L. Ripema      
8-074 eigenaar:   Pieter Luitiens Roda cum soc.      
1-074 eigenaar:   Frans Jetses Roorda      
3-144 gebruiker:   wed. Luitien Roorda      
8-013 gebruiker:   Luitien Roorda      
6-071 eigenaar:   Hendrick Roptazijl      
8-130 gebruiker:   Jacob Jansen Ros      
2-161 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-162 eigenaar:   vroedsman Rowel      
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
5-053 eigenaar:   Marten Rozee      
7-047 eigenaar:   Marten Rozee      
7-064 eigenaar:   Marten Rozee      
2-006 eigenaar:   Bouwe Tierx Sanstra      
4-042 eigenaar:   Jan Pieters Schaaf      
2-177 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
3-025 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
6-005 eigenaar:   Jan Scheltema      
6-033 eigenaar:   Jan Pieters Scheltema      
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
3-003 eigenaar:   Jan Schiere      
3-102 eigenaar:   Jan Schiere      
4-263 eigenaar:   Dirk Schiere erven      
6-108 eigenaar:   Jan Schiere      
7-069 eigenaar:   Jan Schiere      
7-119 eigenaar:   Gerrit Schiere      
8-003 eigenaar:   Gerrit Schiere      
8-058 eigenaar:   Antie Sioerds Schiere      
8-070 eigenaar:   burgemeester Schiere erven      
8-131 eigenaar:   Bouwe Schiere      
3-072 gebruiker:   Jan Schonebeek CG 26:00:00    
5-128 eigenaar:   wed. Jan Schonebeek      
7-098 gebruiker:   Freerk Schotsman      
4-123 gebruiker:   Sioerd Claessen Schrik      
6-088 gebruiker:   notaris Schuttenius      
7-036 eigenaar:   dr. Sibeda cum sociis      
2-025 eigenaar:   Sake Sibesma      
8-031 eigenaar:   Sake Sibesma      
6-105 eigenaar:   Douwe Simonides      
2-170 grondpacht aan: Tieerd Siverda      
4-207 eigenaar:   Tieerd Siverda      
8-008 eigenaar:   Tieerd Siverda      
8-137 grondpacht aan: Tieerd Siverda      
4-009 eigenaar:   ds. Feddo van Sloten      
8-099 eigenaar:   ds. van Sloten      
2-160 eigenaar:   burgemeester Sloterdijk      
4-037 eigenaar:   hopman Sloterdijk erven      
4-145 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-147 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-148 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-150 eigenaar:   ds. Titus Sloterdijk      
4-152 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-159 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
4-161 grondpacht aan: burgemeester Sloterdijk      
5-164 eigenaar:   dr. Titus Sloterdijk      
7-078 eigenaar:   hopman Sloterdijk erven      
7-089 eigenaar:   rentemr. Sloterdijk      
3-004 eigenaar:   burgemeester Sloterijk      
3-005 eigenaar:   burgemeester Sloterijk      
8-165 eigenaar:   contrarolleur Smedingh      
3-028 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-037 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-150 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-151 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
3-154 eigenaar:   burgemeester Sopingius      
4-188 eigenaar:   N. Stanzen      
1-125 eigenaar:   Jacobus Stellingwerff kinderen      
4-206 eigenaar:   Elske Stellingwerff      
2-019 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-020 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-021 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
5-002 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-027 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-051 eigenaar:   Simon Stijl erven      
7-013 eigenaar:   Foekjen Stijl      
7-020 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
7-023 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
2-136 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-137 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-150 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
2-154 eigenaar:   coopman Suringar erven      
2-166 eigenaar:   vroedsman Suringar erven      
2-175 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
3-132 eigenaar:   G. Suringar erven      
3-133 eigenaar:   G. Suringar erven      
5-122 grondpacht aan: G. Suringar erven      
6-013 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
6-018 eigenaar:   dr. Suringar      
6-104 eigenaar:   G. Suringar erven      
6-120 grondpacht aan: Gouke Suringar erven      
7-126 eigenaar:   dr. Suringar      
8-054 eigenaar:   wed. hopman Swerms      
8-078 eigenaar:   wed. hopman Swerms      
4-056 eigenaar:   Jan Piekes van Swol      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
4-257 eigenaar:   wed. Jan Trompetter      
4-111 eigenaar:   wed. burgemeester Velthuis      
6-144 eigenaar:   Jacob Velthuis      
4-058 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-059 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-060 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-204 eigenaar:   Gillis Vermeersch in qlt.      
6-029 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
7-120 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
8-071 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-085 eigenaar:   G. Vermeersch      
1-019 eigenaar:   Cornelis Vinkelbos      
1-104 eigenaar:   Cornelis Jansen Vinkelbos      
5-034 eigenaar:   not. Voorda      
7-096 eigenaar:   Pieter Voordewijns erven      
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-083 eigenaar:   Jan Vosma      
4-139 eigenaar:   Johannes Vosma      
5-024 eigenaar:   Johannes Vosma      
5-057 grondpacht aan: Johannes Vosma      
7-014 eigenaar:   Jan Vosma      
7-028 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-069 eigenaar:   juffr. de Vries      
4-184 eigenaar:   wed. Hidde de Vries      
5-006 gebruiker:   Helena de Vries CG 42:00:00    
6-026 eigenaar:   juffr. de Vries      
8-068 eigenaar:   wed. capitein Barent de Vries      
8-161 eigenaar:   wed. capitein Barent de Vries      
4-183 eigenaar:   not. Walrich      
4-182 eigenaar:   not. Walrig      
4-179 eigenaar:   burgemeester Wassenaer      
3-036 gebruiker:   Gerrit Waterhaler      
7-134 eigenaar:   Lijsbet Weidenaar      
1-023 eigenaar:   burgemeester Weima      
2-144 eigenaar:   burgemeester Weima      
3-146 eigenaar:   burgemeester Weima      
7-150 eigenaar:   de heer Westerhuis      
5-028 eigenaar:   Lolke J. Westra      
1-108 eigenaar:   wed. Jacob Wetsens      
8-038 gebruiker:   Frans van der Wey      
4-197 eigenaar:   de heer Widenbrug      
4-198 grondpacht aan: de heer Widenbrug      
5-030 eigenaar:   de heer Widenbrug      
5-031 eigenaar:   de heer Widenbrug      
5-059 eigenaar:   de heer Widenbrug      
5-074 eigenaar:   de heer Widenbrug      
8-146 eigenaar:   de heer Widenbrug      
1-062 eigenaar:   Jan Jansen Wiertsma erven      
6-138 eigenaar:   Jilles Jansen Wiertsma      
7-124 gebruiker:   vroedsman Wiertsma      
3-200 gebruiker:   Eke Wijngaerden CG 12:00:00    
8-062 eigenaar:   Huibert Wijngaerden      
4-225 eigenaar:   Jan Simons Wijnkan      
5-032 eigenaar:   burgemeester Winalda      
6-002 eigenaar:   burgemeester Winsma      
6-055 eigenaar:   burgemeester Winsma      
6-114 eigenaar:   burgemeester Winsma      
6-115 eigenaar:   burgemeester Winsma      
5-033 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-101 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-102 eigenaar:   wed. dr. Winter      
8-145 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-067 eigenaar:   wed. dr. Winters      
4-113 grondpacht aan: van der Woldt      
4-126 eigenaar:   capt. van der Woldt      
4-127 grondpacht aan: van der Woldt      
4-128 grondpacht aan: van der Woldt      
4-129 grondpacht aan: van der Woldt      
4-130 grondpacht aan: van der Woldt      
4-135 grondpacht aan: van der Woldt      
4-124 grondpacht aan: van der Wolt      
4-125 grondpacht aan: van der Wolt      
4-141 eigenaar:   vroedsman Zeestra      
4-142 eigenaar:   vroedsman Zeestra      
4-168 grondpacht aan: de vroedsman Zeestra      
6-037 eigenaar:   vroedsman Zeestra      
6-157 eigenaar:   vroedsman Zeestra