Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)

illustratie reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1716. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaakt en opgestelt bij de Magistraat van deselve Stadt, ingevolge van de aanschrijvinge der Edele Mogende Heeren Staten van Friesland de dato den 11 April 1716, en dat voor den jare po. Maij 1716 ingegaen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-084 eigenaar:   Leentie Abbes      
4-114 eigenaar:   Marten Abbes      
5-102 eigenaar:   Marten Abbes      
5-102 gebruiker:   Marten Abbes      
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
3-192 gebruiker:   Rinse Abbes      
4-262 eigenaar:   wed. Dirck Abes      
4-262 gebruiker:   wed. Dirck Abes      
7-080 gebruiker:   Grietie Abes CG 50:00:00    
1-043 eigenaar:   Jacob Abes      
1-043 gebruiker:   Jacob Abes      
7-080 gebruiker:   Sjoukjen Abes CG 50:00:00    
4-082 gebruiker:   Beern Abrahams weewer      
1-139 gebruiker:   Heere Adams      
8-151 gebruiker:   Feikjen Ages cum soc.      
1-090 gebruiker:   wed. Jaan Ages      
3-038 eigenaar:   wed. Jaan Ages      
3-038 gebruiker:   wed. Jaan Ages      
8-127 eigenaar:   Joost Ages      
8-127 gebruiker:   Joost Ages      
8-152 eigenaar:   Albert Alberts      
8-152 gebruiker:   Albert Alberts      
1-052 gebruiker:   Albertie Alberts      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
6-114 gebruiker:   Evert Alberts      
6-110 eigenaar:   Geertie Alberts      
6-110 gebruiker:   Geertie Alberts cum soc.      
2-050 gebruiker:   Gerrit Alberts      
4-005 eigenaar:   burgemeester Jacob Alberts      
4-005 gebruiker:   burgemeester Jacob Alberts      
5-109 eigenaar:   burgemeester Jacob Alberts      
5-113 eigenaar:   Jacob Alberts      
5-117 eigenaar:   Jacob Alberts      
3-026 eigenaar:   Jan Alberts      
3-026 gebruiker:   Jan Alberts      
7-150 gebruiker:   Jan Alberts      
5-170 gebruiker:   Janneke Alberts      
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-029 gebruiker:   Ruird Alberts      
4-175 gebruiker:   Ruird Alberts      
2-041 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-041 gebruiker:   Tjalling Alberts      
2-045 gebruiker:   Tjalling Alberts      
5-142 gebruiker:   Gerrit Aleffs      
6-131 gebruiker:   wed. Jacob Aleffs      
6-098 gebruiker:   wed. Sierk Aleffs      
5-076 gebruiker:   wed. Wijntie Aleffs      
8-028 gebruiker:   Lourens Alexander      
7-143 eigenaar:   Aeltie Allerts      
7-143 gebruiker:   Aeltie Allerts      
7-144 eigenaar:   Aeltie Allerts [aanname]      
4-035 eigenaar:   wed. Claes Allerts      
4-035 gebruiker:   wed. Claes Allerts      
3-069 eigenaar:   Joecke Allerts      
3-069 gebruiker:   Joecke Allerts      
4-025 eigenaar:   Jan Alles van den Bergh      
4-026 eigenaar:   Jan Alles van den Bergh      
5-026 eigenaar:   Lubbe Alles      
5-026 gebruiker:   Lubbe Alles      
8-148 eigenaar:   wed. Simen Alles      
8-148 gebruiker:   wed. Simen Alles      
8-017 gebruiker:   Claes Andries      
2-119 eigenaar:   wed. Dirck Andries      
2-119 gebruiker:   wed. Dirck Andries      
8-125 eigenaar:   Douwe Andries      
8-125 gebruiker:   Douwe Andries      
8-164 eigenaar:   Douwe Andries erwen      
6-018 gebruiker:   Focke Andries      
5-093 eigenaar:   wed. Fopke Andries      
4-134 eigenaar:   Frans Andries      
4-134 gebruiker:   Frans Andries      
6-157 gebruiker:   Gerrit Andries CG 12:00:00    
2-176 eigenaar:   Jan Andries      
2-176 gebruiker:   Jan Andries      
5-103 eigenaar:   Jan Andries      
4-202 gebruiker:   Joost Andries      
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-149 gebruiker:   Marten Andries      
7-054 eigenaar:   Rippert Andries      
7-054 gebruiker:   Rippert Andries cum soc.      
7-086 eigenaar:   Sibolt Andries cum soc.      
7-142 gebruiker:   Sibolt Andries cum sociis      
7-142 eigenaar:   Sibout Andries cum socio      
6-097 gebruiker:   wed. Sierk Andries      
8-055 gebruiker:   Tierk Andries      
7-054 eigenaar:   Trijntje Andries      
4-106 gebruiker:   Jan Anes      
5-014 eigenaar:   Dirck Annes      
5-014 gebruiker:   Dirck Annes      
2-073 gebruiker:   Jacob Annes      
7-091 eigenaar:   Rintie Annes      
7-091 gebruiker:   Rintie Annes      
7-092 eigenaar:   Rintie Annes      
7-092 gebruiker:   Rintie Annes      
8-084 eigenaar:   Sytse Annes      
8-084 gebruiker:   Sytse Annes      
1-076 gebruiker:   wed. Feddrik Anskes      
4-152 eigenaar:   Dirk Arents      
4-152 gebruiker:   Dirk Arents      
3-187 gebruiker:   Harmen Arents      
7-006 gebruiker:   Wouter Arents      
1-024 eigenaar:   Aise Arjens erven      
1-024 gebruiker:   Aise Arjens erven      
4-189 eigenaar:   Aise Arjens erven      
4-080 gebruiker:   Antie Arjens      
5-109 gebruiker:   Antie Arjens      
1-096 gebruiker:   Gerrit Arjens cum soc.      
8-095 gebruiker:   turfdrager Hendrick Arjens cum soc.      
2-131 eigenaar:   Jan Arjens      
2-131 gebruiker:   Jan Arjens      
1-010 eigenaar:   Reier Arjens      
1-010 gebruiker:   Reier Arjens      
1-155 eigenaar:   Reyer Arjens Mahiu      
1-155 gebruiker:   Reyer Arjens Mahiu      
8-053 eigenaar:   Reyer Arjens Mahiu      
2-028 gebruiker:   Ruird Arjens      
7-003 eigenaar:   Ate Ates      
7-003 gebruiker:   Ate Ates      
5-153 eigenaar:   Sytse Atzes      
5-153 gebruiker:   Sytse Atzes      
4-014 eigenaar:   Claes Auckes      
4-014 gebruiker:   Claes Auckes      
5-165 eigenaar:   wed. Dirck Auckes      
5-165 gebruiker:   wed. Dirck Auckes      
2-103 eigenaar:   Eelcke Auckes      
3-145 eigenaar:   Harmen Auckes      
3-145 gebruiker:   Harmen Auckes      
5-047 eigenaar:   Jacob Auckes      
5-047 gebruiker:   Jacob Auckes      
1-011 eigenaar:   Jan Auckes      
1-011 gebruiker:   Jan Auckes      
1-071 eigenaar:   Jan Auckes      
1-156 eigenaar:   Jan Auckes Backer      
1-156 gebruiker:   Jan Auckes Backer      
2-078 gebruiker:   Jan Auckes      
3-127 eigenaar:   Job Auckes      
3-127 gebruiker:   Job Auckes      
4-015 eigenaar:   Joost Auckes      
4-018 eigenaar:   Joost Auckes      
5-049 eigenaar:   Joost Auckes      
5-049 gebruiker:   Joost Auckes      
1-095 eigenaar:   Otte Auckes      
1-095 gebruiker:   Otte Auckes      
2-042 eigenaar:   Otte Auckes cum soc.      
1-130 eigenaar:   Piebe Auckes dogter      
1-130 gebruiker:   Piebe Auckes dogter      
1-012 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
1-012 gebruiker:   wed. Poppe Auckes      
1-013 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
3-090 eigenaar:   Poppe Auckes      
3-092 eigenaar:   Poppe Auckes      
3-092 gebruiker:   Poppe Auckes      
5-131 eigenaar:   Poppe Auckes      
7-013 gebruiker:   Sipke Auckes      
1-013 gebruiker:   Uilcke Auckes cum soc.      
3-031 eigenaar:   Uilke Auckes      
3-037 gebruiker:   Wopke Auckes      
4-245 gebruiker:   Antie Bartels      
6-093 gebruiker:   Claes Bartels      
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse erven      
6-086 eigenaar:   Werp Bastiaans      
6-086 gebruiker:   Werp Bastiaans      
1-099 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
1-099 gebruiker:   wed. Jan Bastiaens      
7-006 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
8-012 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
5-154 eigenaar:   Abraham Bauckes      
5-154 gebruiker:   Abraham Bauckes      
3-008 eigenaar:   Broer Bauckes      
3-008 gebruiker:   Broer Bauckes      
3-201 gebruiker:   Gerben Bauckes      
3-015 eigenaar:   Jilt Bauckes      
3-174 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-196 gebruiker:   Pier Bauckes      
7-011 gebruiker:   Pals Baukes      
4-009 gebruiker:   Albert Beerns      
5-057 eigenaar:   Arjen Beerns      
5-057 gebruiker:   Arjen Beerns      
3-140 gebruiker:   Beern Beerns      
4-001 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-068 eigenaar:   Gerrit Beerns      
4-068 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-111 gebruiker:   Gerrit Beerns      
6-109 gebruiker:   Harmen Beerns CG 20:00:00    
4-213 gebruiker:   Hendrik Beerns      
4-165 gebruiker:   Hidde Beerns      
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
3-071 gebruiker:   Jan Beerns      
4-079 eigenaar:   Jan Beerns      
4-079 gebruiker:   Jan Beerns      
4-214 gebruiker:   Jan Beerns      
7-083 gebruiker:   Jan Beerns      
7-042 gebruiker:   Jonas Beerns CG 10:00:00    
2-136 gebruiker:   Joost Beerns      
4-049 eigenaar:   Lubbert Beerns      
4-049 gebruiker:   Lubbert Beerns      
4-067 eigenaar:   Tomas Beerns      
4-067 gebruiker:   Tomas Beerns      
2-084 eigenaar:   Johannes Benedictus      
2-084 gebruiker:   Johannes Benedictus      
2-088 gebruiker:   Johannes Benedictus      
5-159 eigenaar:   Tieerd Bentes      
7-070 eigenaar:   Niesje Berents      
3-034 gebruiker:   Pieter Berents      
4-019 gebruiker:   Pieter Berents      
8-102 eigenaar:   Willem Berents      
2-150 gebruiker:   wed. Godert Bernt      
3-024 eigenaar:   Albert Beuwes      
7-075 gebruiker:   Albert Beuwes      
3-142 eigenaar:   Pieter Bockes      
3-142 gebruiker:   Pieter Bockes      
7-113 eigenaar:   Pieter Bockes      
7-113 gebruiker:   Pieter Bockes      
5-099 eigenaar:   Tiaerd Bockes      
5-099 gebruiker:   Tiaerd Bockes      
7-083 eigenaar:   wed. Fedde Boeles      
7-084 eigenaar:   wed. Fedde Boeles      
6-107 gebruiker:   Jacob Bottes      
2-090 eigenaar:   burgemeester Tiaard Bouwens      
2-105 eigenaar:   burgemeester Tiaard Bouwens      
7-109 eigenaar:   burgemeester Tiaard Bouwens      
7-103 eigenaar:   burgemeester Tiaerd Bouwens      
7-103 gebruiker:   burgemeester Tiaerd Bouwens      
3-172 gebruiker:   Aeltie Bouwes      
1-112 eigenaar:   Rinse Bouwes      
2-015 eigenaar:   Rinse Bouwes      
2-015 gebruiker:   Rinse Bouwes      
6-072 gebruiker:   Simon Bouwes cum socis      
6-128 eigenaar:   Jancke Broers      
2-155 eigenaar:   Jane Broers      
2-155 gebruiker:   Jane Broers      
6-143 eigenaar:   Janke Broers      
8-140 eigenaar:   Janke Broers      
4-191 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
4-191 gebruiker:   Reiner C. Fontein      
4-192 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
4-100 eigenaar:   Joost Carels      
4-100 gebruiker:   Joost Carels      
8-123 eigenaar:   wed. Jan Carstens      
8-123 gebruiker:   wed. Jan Carstens      
5-124 gebruiker:   Beke Caspers      
2-042 gebruiker:   Hendrick Caspers      
4-010 gebruiker:   Jacob Caspers      
4-099 eigenaar:   Luiter Caspers      
4-099 gebruiker:   Luiter Caspers      
3-070 gebruiker:   Jan Christiaans CG 30:00:00    
7-056 gebruiker:   Claes Christiaens      
7-004 gebruiker:   Dirk Christiaens      
5-063 gebruiker:   Feite Christiaens      
3-200 gebruiker:   Jan Christoffels CG 32:00:00    
5-090 eigenaar:   Jan Christoffels      
4-226 eigenaar:   Evert Cl. Oosterbaan      
6-078 eigenaar:   Reiner Cl. Fontein      
3-029 gebruiker:   wed. Jan Claesen cum soc.      
8-045 gebruiker:   Jelle Claesen      
4-198 eigenaar:   Johannes Claesen erven      
8-032 eigenaar:   Minne Claesen      
8-032 gebruiker:   Minne Claesen      
4-209 eigenaar:   Rintie Claesen erven      
4-210 eigenaar:   Rintie Claesen erven      
5-050 eigenaar:   Foppe Claesens erven      
8-088 eigenaar:   Pieter Claesens      
4-024 eigenaar:   hopman Age Claessen      
4-024 gebruiker:   hopman Age Claessen      
2-134 gebruiker:   Claes Claessen      
8-018 eigenaar:   wed. Cornelis Claessen      
5-134 gebruiker:   Daniel Claessen      
4-091 gebruiker:   Dirck Claessen      
2-077 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-078 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-079 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
3-174 eigenaar:   Evert Claessen      
4-062 eigenaar:   Evert Claessen      
4-062 gebruiker:   Evert Claessen      
4-213 eigenaar:   Evert Claessen Oosterbaan      
7-019 eigenaar:   Ewert Claessen      
7-020 eigenaar:   Ewert Claessen      
7-020 gebruiker:   Ewert Claessen      
4-127 eigenaar:   Folkert Claessen      
3-062 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-072 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-168 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
6-012 eigenaar:   Jacob Claessen      
6-012 gebruiker:   Jacob Claessen      
2-052 gebruiker:   Jan Claessen      
3-024 gebruiker:   wed. Jan Claessen      
1-048 eigenaar:   Jelle Claessen      
2-005 eigenaar:   wed. Lambert Claessen      
2-005 gebruiker:   wed. Lambert Claessen      
3-112 gebruiker:   Pieter Claessen      
4-219 eigenaar:   Pieter Claessen Meetie      
4-228 eigenaar:   Rintie Claessen      
5-157 gebruiker:   Rintie Claessen      
4-123 gebruiker:   Sioerd Claessen Schrik      
7-119 gebruiker:   Sybe Claessen CG 12:00:00    
1-037 eigenaar:   Sytse Claessen      
1-037 gebruiker:   Sytse Claessen      
7-041 gebruiker:   Sytse Claessen      
6-101 gebruiker:   Tomas Claessen CG 15:00:00    
1-075 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-087 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-088 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
4-224 eigenaar:   Evert Claessens Oosterbaan      
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Claessens      
2-117 gebruiker:   wed. Jelle Claessens      
7-044 eigenaar:   wed. Hidde Clasens      
7-044 gebruiker:   wed. Hidde Clasens      
1-082 eigenaar:   Antie Clases      
1-082 gebruiker:   Antie Clases      
8-103 gebruiker:   wed. Antie Clases      
4-259 gebruiker:   Auck Clases      
7-149 gebruiker:   Gertie Clases CG 18:00:00    
4-026 gebruiker:   Janke Clases      
5-158 eigenaar:   Janke Clases      
5-061 eigenaar:   Jurien Clases      
5-061 gebruiker:   Jurien Clases      
3-047 gebruiker:   wed. Ocke Clases      
8-114 eigenaar:   Pieter Clases      
3-133 gebruiker:   Wiltie Clases      
5-018 eigenaar:   Wopke Clases cum soc.      
4-146 gebruiker:   wed. Bartel Cleijs      
5-129 gebruiker:   wed. Willem Coenis      
4-056 gebruiker:   Johannes Coenraad      
1-100 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
1-100 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
7-076 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
8-098 gebruiker:   Cornelis Cornelis cum soc.      
2-031 gebruiker:   Dirck Cornelis      
2-141 gebruiker:   Dirck Cornelis      
5-060 eigenaar:   Dirck Cornelis cum sorore      
5-060 gebruiker:   Dirck Cornelis cum sorore      
6-073 eigenaar:   Dirck Cornelis      
6-052 eigenaar:   Dirk Cornelis cum soc.      
8-063 eigenaar:   Edsger Cornelis      
8-063 gebruiker:   Edsger Cornelis      
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-147 gebruiker:   Frans Cornelis      
5-103 gebruiker:   Gabbe Cornelis      
4-223 eigenaar:   Gerrit Cornelis      
4-223 gebruiker:   Gerrit Cornelis      
7-075 eigenaar:   Grietie Cornelis      
7-087 eigenaar:   Grietie Cornelis      
1-117 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
1-117 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
2-138 gebruiker:   Henning Cornelis cum soc.      
6-035 eigenaar:   wed. Hessel Cornelis      
6-035 gebruiker:   wed. Hessel Cornelis      
7-111 eigenaar:   wed. Hessel Cornelis      
1-062 gebruiker:   Hubert Cornelis      
2-027 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis      
4-011 gebruiker:   Jan Cornelis      
8-023 gebruiker:   Jan Cornelis      
8-044 gebruiker:   Jan Cornelis van Ripperts      
2-150 gebruiker:   Mayke Cornelis      
2-186 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
4-186 eigenaar:   Pieter Cornelis      
4-186 gebruiker:   Pieter Cornelis      
5-155 eigenaar:   Pieter Cornelis      
5-155 gebruiker:   Pieter Cornelis      
6-073 gebruiker:   Pieter Cornelis      
6-133 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
8-104 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
8-104 gebruiker:   wed. Pieter Cornelis      
2-074 eigenaar:   Rienk Cornelis      
2-074 gebruiker:   Rienk Cornelis      
5-083 eigenaar:   Schelte Cornelis      
5-083 gebruiker:   Schelte Cornelis      
2-150 gebruiker:   Sicke Cornelis      
2-010 gebruiker:   Simen Cornelis      
8-018 gebruiker:   Simen Cornelis      
8-051 gebruiker:   Simen Cornelis      
1-063 eigenaar:   Simon Cornelis      
1-063 gebruiker:   Simon Cornelis      
7-052 gebruiker:   Sytske Cornelis      
4-025 gebruiker:   Take Cornelis      
2-115 gebruiker:   Tiaerd Cornelis cum soc.      
5-106 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
1-127 gebruiker:   Frans Daniels      
3-179 eigenaar:   Reinier Daniels      
3-179 gebruiker:   Reinier Daniels      
3-067 gebruiker:   Simen Dates      
3-176 gebruiker:   Simen Dates      
2-126 gebruiker:   Oeds Davids      
4-130 eigenaar:   Diaconie      
8-080 gebruiker:   Boi Dideles      
3-106 gebruiker:   Jurrien Dieks      
4-162 eigenaar:   Cornelis Dircks erven      
4-255 eigenaar:   Dirk Dircks cum soc.      
1-104 gebruiker:   Heere Dircks      
3-049 eigenaar:   Jacob Dircks      
3-049 gebruiker:   Jacob Dircks      
3-100 eigenaar:   Jan Dircks      
3-140 gebruiker:   Jan Dircks      
5-162 eigenaar:   Jan Dircks      
5-162 gebruiker:   Jan Dircks      
6-121 eigenaar:   Jochem Dircks      
6-121 gebruiker:   Jochem Dircks      
7-067 gebruiker:   Seerp Dircks      
8-025 eigenaar:   Ydtie Dircks      
8-025 gebruiker:   Ydtie Dircks Heij cum soc.      
5-018 gebruiker:   Age Dirks      
2-141 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 gebruiker:   Anne Dirks      
7-039 gebruiker:   Anne Dirks      
8-169 eigenaar:   Aucke Dirks      
8-169 gebruiker:   Aucke Dirks      
5-048 gebruiker:   Christiaen Dirks 9:14      
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
1-094 eigenaar:   Douwe Dirks Bolta      
1-094 gebruiker:   Douwe Dirks Bolta      
7-093 gebruiker:   Eelcke Dirks      
6-080 eigenaar:   Heere Dirks      
6-080 gebruiker:   Heere Dirks      
6-066 eigenaar:   Hendrik Dirks cum soc.      
6-066 gebruiker:   Hendrik Dirks cum soc.      
3-062 gebruiker:   Jacob Dirks CG 14:00:00    
5-044 eigenaar:   Jacob Dirks Backer      
5-044 gebruiker:   Jacob Dirks      
1-077 eigenaar:   Jan Dirks IJsenbeek      
1-077 gebruiker:   Jan Dirks IJsenbeek      
4-202 eigenaar:   wed. Jan Dirks Ens      
1-051 eigenaar:   Lambert Dirks      
1-051 gebruiker:   Lambert Dirks      
3-040 eigenaar:   Pieter Dirks      
5-004 eigenaar:   Poppe Dirks      
5-005 eigenaar:   Poppe Dirks      
5-005 gebruiker:   Poppe Dirks      
5-096 gebruiker:   Reiner Dirks      
2-101 eigenaar:   wed. Sioerd Dirks      
2-101 gebruiker:   wed. Sioerd Dirks      
7-128 gebruiker:   Willem Dirks      
8-016 eigenaar:   Dirk Dirksens      
5-116 eigenaar:   Dirk Dirksz erven      
1-032 eigenaar:   Pieter Doeckes      
1-032 gebruiker:   Pieter Doeckes      
5-015 eigenaar:   Wybren Doeckes      
5-015 gebruiker:   Wybren Doeckes      
7-047 gebruiker:   Baucke Doedes      
1-040 eigenaar:   wed. Hoite Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoite Doedes      
8-115 gebruiker:   Jan Doedes      
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-001 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-086 eigenaar:   nu wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 eigenaar:   nu wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
5-006 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
5-006 gebruiker:   wed. Seerp Doedes CG 50:00:00    
2-163 eigenaar:   Sytse Doedes      
4-082 eigenaar:   Sytse Doedes      
5-112 eigenaar:   Sytse Doedes      
6-022 eigenaar:   Sytse Doedes      
6-022 gebruiker:   Sytse Doedes      
6-135 eigenaar:   Sytse Doedes cum soc.      
4-027 eigenaar:   Dirk Doekes      
4-027 gebruiker:   Dirk Doekes      
8-014 eigenaar:   Taecke Doeles      
8-014 gebruiker:   Taecke Doeles      
8-015 eigenaar:   Taecke Doeles      
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
4-125 eigenaar:   Abe Douwes      
4-125 gebruiker:   Abe Douwes      
1-048 gebruiker:   Aeltie Douwes      
2-077 gebruiker:   selve zeg Claes Douwes      
8-065 eigenaar:   wed. Claes Douwes      
8-065 gebruiker:   wed. Claes Douwes      
6-092 gebruiker:   Douwe Douwes      
6-060 eigenaar:   Eelcke Douwes      
7-114 eigenaar:   Eelcke Douwes      
7-116 eigenaar:   Eelcke Douwes      
7-116 gebruiker:   Eelcke Douwes      
7-131 gebruiker:   Eelke Douwes      
1-139 gebruiker:   Froukjen Douwes      
1-017 eigenaar:   Gerrit Douwes      
1-017 gebruiker:   Gerrit Douwes      
2-040 eigenaar:   wed. Gerrit Douwes      
2-040 gebruiker:   wed. Gerrit Douwes      
1-117 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-163 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-176 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-185 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
4-148 eigenaar:   Harmen Douwes      
4-148 gebruiker:   Harmen Douwes      
5-021 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-022 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-112 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-113 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-116 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-121 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-122 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-160 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-161 grondpacht aan: Harmen Douwes      
8-096 grondpacht aan: Harmen Douwes      
7-100 eigenaar:   Heere Douwes      
7-100 gebruiker:   Heere Douwes      
5-045 eigenaar:   Heert Douwes      
5-045 gebruiker:   Heert Douwes      
1-061 eigenaar:   Hylcke Douwes Hanekuik      
1-073 gebruiker:   Hylcke Douwes      
3-176 eigenaar:   Hylke Douwes      
1-009 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes cum soc.      
1-038 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-038 gebruiker:   Jacob Douwes      
1-086 eigenaar:   Jacob Douwes      
2-096 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
2-097 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
4-218 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-005 gebruiker:   Jan Douwes      
2-089 eigenaar:   Jan Douwes      
2-089 gebruiker:   Jan Douwes      
4-093 gebruiker:   Jillert Douwes      
6-065 gebruiker:   Jisk Douwes      
3-023 eigenaar:   Johannes Douwes      
3-023 gebruiker:   Johannes Douwes      
1-139 gebruiker:   Murck Douwes      
4-212 eigenaar:   wed. Pieter Douwes      
4-212 gebruiker:   wed. Pieter Douwes      
8-139 gebruiker:   Simen Douwes      
1-136 eigenaar:   wed. Tijs Douwes      
1-136 gebruiker:   wed. Tijs Douwes      
1-027 eigenaar:   Wybe Drieses      
1-027 gebruiker:   Wybe Drieses      
8-011 gebruiker:   Barnardus Eelckes      
4-012 gebruiker:   Claes Eelckes      
7-128 gebruiker:   Emmeric Eelckes      
3-019 eigenaar:   Jacob Eelckes      
3-019 gebruiker:   Jacob Eelckes      
1-087 eigenaar:   Trijntie Eelckes erven      
1-087 gebruiker:   Trijntie Eelckes erven      
8-072 eigenaar:   Feye Eelkes      
8-072 gebruiker:   Feye Eelkes      
1-139 eigenaar:   Sjouke Eelkes erven      
2-003 eigenaar:   Tijs Eerks      
2-003 gebruiker:   Tijs Eerks      
2-082 gebruiker:   Gerrit Eiberts      
8-120 gebruiker:   Hendrik Eiberts      
4-159 eigenaar:   Eile Eiles      
4-159 gebruiker:   Eile Eiles      
6-124 eigenaar:   Jan Ekes      
6-157 gebruiker:   Laes Ekes CG 21:00:00    
3-205 gebruiker:   wed. Sioerd Ekes      
6-060 gebruiker:   wed. Jan Ellerts      
4-072 eigenaar:   Claes Engels      
4-072 gebruiker:   Claes Engels      
2-134 gebruiker:   Geert Engels      
3-131 eigenaar:   wed. Marten Ernstes      
3-131 gebruiker:   wed. Marten Ernstes      
4-124 eigenaar:   Jan Everts      
4-124 gebruiker:   Jan Everts      
1-083 eigenaar:   Tierk Everts      
1-083 gebruiker:   Tierk Everts      
1-105 gebruiker:   Tyttie Everts      
7-107 eigenaar:   vroedsman Hendrick Ewerts      
7-107 gebruiker:   vroedsman Hendrick Ewerts      
2-105 gebruiker:   Hendrikjen Ewerts cum soc.      
8-037 eigenaar:   Pieter Fases cum soc.      
8-037 gebruiker:   Pieter Fases      
8-068 gebruiker:   Hidde Feddes      
1-147 gebruiker:   Huibert Feddes cum soc.      
1-089 gebruiker:   Lens Feddes      
4-013 gebruiker:   wed. Offke Feddes      
7-088 gebruiker:   nu Pieter Feddes cum socio      
1-007 eigenaar:   Wybe Feddes      
1-007 gebruiker:   Wybe Feddes      
1-031 eigenaar:   Tierk Feddricks      
1-031 gebruiker:   Tierk Feddricks      
7-013 eigenaar:   Tierk Feddricks      
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks      
2-145 gebruiker:   Jancke Feddriks      
8-139 eigenaar:   Tierk Feddriks vrouw      
7-105 gebruiker:   wed. Albert Feddrix      
2-132 eigenaar:   Simen Feickes      
2-132 gebruiker:   Simen Feickes      
6-143 gebruiker:   wed. Cornelis Feikes      
7-117 gebruiker:   Jan Feitels CG 9:00:00    
8-085 gebruiker:   Hoite Feites      
7-051 eigenaar:   Teunis Feites      
7-051 gebruiker:   Teunis Feites      
5-111 eigenaar:   Tiomme Feites      
5-111 gebruiker:   Tiomme Feites      
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
2-129 gebruiker:   Hartman Feyes      
4-168 eigenaar:   Melle Feyes      
4-168 gebruiker:   Melle Feyes      
1-107 gebruiker:   Jan Floris      
2-068 gebruiker:   Pieter Floris      
1-101 grondpacht aan: Baucke Fockes in qlt.      
1-121 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
3-135 eigenaar:   wed. Baucke Fockes      
3-135 gebruiker:   wed. Baucke Fockes      
4-138 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
4-138 gebruiker:   Baucke Fockes Agricola      
4-154 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
4-154 gebruiker:   Baucke Fockes Agricola      
5-172 eigenaar:   Baucke Fockes      
5-172 gebruiker:   Baucke Fockes      
7-060 eigenaar:   Baucke Fockes      
8-027 eigenaar:   Bauke Fockes      
5-089 eigenaar:   Ids Fockes      
1-116 eigenaar:   Simen Fockes      
2-047 eigenaar:   nu Simen Fockes      
2-047 gebruiker:   Simen Fockes      
2-048 eigenaar:   Simen Fockes      
2-048 gebruiker:   Simen Fockes      
1-041 eigenaar:   Simon Fockes      
1-041 gebruiker:   Simon Fockes      
8-002 eigenaar:   Simon Fockes      
8-002 gebruiker:   Simon Fockes      
2-134 eigenaar:   Tiaard Fockes      
2-171 eigenaar:   Tiaard Fockes      
5-091 eigenaar:   Tiaard Fockes      
5-092 eigenaar:   Tiaard Fockes      
8-079 eigenaar:   Tiaard Fockes      
8-079 gebruiker:   Tiaard Fockes      
3-139 eigenaar:   Tiaerd Fockes      
3-140 eigenaar:   Tiaerd Fockes      
7-076 eigenaar:   Tiaerd Fockes      
8-004 eigenaar:   Ybel Fockes erven      
7-083 gebruiker:   Claes Foeckes      
5-067 gebruiker:   Uilcke Foeckes      
7-085 eigenaar:   wed. Baucke Folkerts      
7-085 gebruiker:   wed. Baucke Folkerts      
4-059 gebruiker:   wed. Minse Folkerts      
7-046 eigenaar:   Pietie Folkerts      
7-046 gebruiker:   Pietie Folkerts      
3-067 eigenaar:   Uift Folkerts      
3-175 eigenaar:   Uift Folkerts      
3-175 gebruiker:   Uift Folkerts      
4-021 eigenaar:   Uift Folkerts      
4-021 gebruiker:   Uift Folkerts      
3-080 eigenaar:   Joris Fookles      
3-080 gebruiker:   Joris Fookles      
5-097 gebruiker:   Joris Fookles      
2-049 gebruiker:   Jan Fopkes      
5-012 gebruiker:   wed. Taeke Fopkes      
5-176 eigenaar:   wed. Claes Foppes      
5-176 gebruiker:   wed. Claes Foppes      
5-144 gebruiker:   Dirck Foppes      
7-023 eigenaar:   Foppe Foppes      
7-023 gebruiker:   Foppe Foppes      
5-087 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-088 grondpacht aan: wed. Jan Foppes      
6-009 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
6-009 gebruiker:   wed. Jan Foppes      
6-039 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
6-039 gebruiker:   wed. Jan Foppes      
7-010 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
4-264 gebruiker:   Claes Fransen      
5-113 gebruiker:   Frans Fransen      
2-122 eigenaar:   Grietie Fransen      
2-122 gebruiker:   Grietie Fransen      
6-153 eigenaar:   Haje Fransen      
6-153 gebruiker:   Haje Fransen      
5-112 gebruiker:   Jan Fransen      
5-124 eigenaar:   Jan Fransen      
7-121 eigenaar:   Johannes Fransen      
7-121 gebruiker:   Johannes Fransen      
4-022 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-022 gebruiker:   Pieter Fransen      
5-048 eigenaar:   Pieter Fransen      
8-100 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-085 eigenaar:   Tomas Fransen      
4-085 gebruiker:   Tomas Fransen      
4-146 eigenaar:   Pieter Franzens      
4-096 eigenaar:   Salomon Fredericks erven      
5-132 eigenaar:   Salomon Fredriks erven      
8-132 eigenaar:   Gerrit Freerks      
8-132 gebruiker:   Gerrit Freerks      
5-161 eigenaar:   Hein Freerks      
5-161 gebruiker:   Hein Freerks      
4-023 eigenaar:   Jan Freerks erven      
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerx      
2-158 gebruiker:   Cornelis Freerx      
1-044 eigenaar:   Pieter Fridzes      
1-044 gebruiker:   Pieter Fridzes      
3-183 gebruiker:   Trijntie Fridzes CG 15:00:00    
4-235 eigenaar:   Hibbe Gabes      
4-235 gebruiker:   Hibbe Gabes      
4-239 eigenaar:   Hibbe Gabes      
4-215 eigenaar:   Uilke Gabes      
4-215 gebruiker:   Uilke Gabes      
2-157 gebruiker:   Wopke Gatzes      
3-078 eigenaar:   Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   Harmen Geerts      
2-022 eigenaar:   Jan Geerts      
2-022 gebruiker:   Jan Geerts      
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   Jan Geerts      
3-173 eigenaar:   Pieter Geerts      
3-173 gebruiker:   Pieter Geerts      
1-114 eigenaar:   Aucke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Aucke Gerbens      
2-094 eigenaar:   Aucke Gerbens      
8-149 eigenaar:   Aucke Gerbens      
8-149 gebruiker:   Aucke Gerbens      
3-028 gebruiker:   Claes Gerbens      
7-049 eigenaar:   Claes Gerbens      
1-128 eigenaar:   Pieter Gerbens      
1-128 gebruiker:   Pieter Gerbens      
2-134 gebruiker:   wed. Pieter Gerbens      
3-159 gebruiker:   Pieter Gerbens      
1-001 eigenaar:   Tiaard Gerbens      
1-001 gebruiker:   Tiaard Gerbens      
1-020 eigenaar:   Tiaard Gerbens      
1-020 gebruiker:   Tiaard Gerbens      
4-163 eigenaar:   wed. Gerke Gerkes      
4-163 gebruiker:   wed. Gerke Gerkes      
4-240 eigenaar:   Claes Gerloffs      
4-254 eigenaar:   Claes Gerloffs      
8-122 eigenaar:   Claes Gerloffs      
8-122 gebruiker:   Claes Gerloffs      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs CG 15:00:00    
4-232 eigenaar:   Pieter Gerloffs      
4-232 gebruiker:   Pieter Gerloffs      
4-244 eigenaar:   Pieter Gerloffs      
4-245 eigenaar:   Pieter Gerloffs      
8-052 grondpacht aan: Pieter Gerlofs      
4-006 eigenaar:   wed. Aleff Gerrits      
4-006 gebruiker:   wed. Aleff Gerrits      
3-153 gebruiker:   Antie Gerrits cum soc.      
7-135 gebruiker:   Batie Gerrits      
5-009 eigenaar:   Claes Gerrits      
5-009 gebruiker:   Claes Gerrits      
1-102 eigenaar:   wed. Dirck Gerrits      
1-102 gebruiker:   wed. Dirck Gerrits      
6-118 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-120 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-120 gebruiker:   Douwe Gerrits      
5-084 gebruiker:   Gerrit Gerrits cum sociis      
7-015 eigenaar:   Gerrit Gerrits      
3-100 gebruiker:   Gijsbert Gerrits      
3-108 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 gebruiker:   Harmen Gerrits      
5-053 gebruiker:   Harmen Gerrits cum socis      
4-097 gebruiker:   Hendrick Gerrits      
4-143 gebruiker:   Hendrick Gerrits      
7-078 gebruiker:   Hendrick Gerrits CG 30:00:00    
4-080 eigenaar:   Hendrik Gerrits      
1-066 eigenaar:   Inne Gerrits      
1-066 gebruiker:   Inne Gerrits      
8-163 eigenaar:   Inne Gerrits      
3-033 eigenaar:   Jan Gerrits      
3-033 gebruiker:   Jan Gerrits      
4-071 eigenaar:   Jan Gerrits      
4-071 gebruiker:   Jan Gerrits      
6-090 gebruiker:   Jan Gerrits      
7-130 gebruiker:   Jan Gerrits      
8-092 eigenaar:   Jan Gerrits Hemert      
8-092 gebruiker:   Jan Gerrits Hemert      
8-109 eigenaar:   Jan Gerrits erven      
3-115 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 gebruiker:   Jasper Gerrits      
4-015 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
4-016 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
8-101 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-116 gebruiker:   Otte Gerrits      
5-138 eigenaar:   Sipke Gerrits      
5-138 gebruiker:   Sipke Gerrits      
4-248 eigenaar:   Tijs Gerrits erven      
4-248 gebruiker:   Tijs Gerrits erven      
4-249 eigenaar:   Tijs Gerrits erven      
4-249 gebruiker:   Tijs Gerrits erven      
4-250 eigenaar:   Tijs Gerrits erven      
4-250 gebruiker:   Tijs Gerrits erven      
4-093 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-095 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-095 gebruiker:   Willem Gerrits      
1-075 gebruiker:   Wybe Gerrits      
2-178 eigenaar:   Wybe Gerrits      
2-178 gebruiker:   Wybe Gerrits      
5-058 gebruiker:   wed. Jacob Gijsberts      
2-113 gebruiker:   Antie Goikes      
1-026 eigenaar:   Claas Goitiens Braem      
1-026 gebruiker:   Claas Goitiens Braem      
2-056 eigenaar:   Claes Goitiens Braam      
7-081 gebruiker:   Claes Goitiens      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
4-103 eigenaar:   Fecke Goslings      
4-103 gebruiker:   Fecke Goslings      
7-005 gebruiker:   Jan Gosses      
8-043 gebruiker:   Pieter Gosses      
2-050 eigenaar:   Hendrick Goverts      
2-060 gebruiker:   Hendrik Goverts      
3-180 gebruiker:   Jan Goverts CG 11:00:00    
1-029 eigenaar:   Ycke Goverts      
1-029 gebruiker:   Ycke Goverts      
7-108 eigenaar:   wed. Frans Gowerts      
7-108 gebruiker:   wed. Frans Gowerts      
1-088 eigenaar:   Hylcke Greolts      
1-088 gebruiker:   Hylcke Greolts      
3-045 gebruiker:   Claes Haenties cum soc.      
3-181 gebruiker:   Jentie Haenties      
5-119 eigenaar:   wed. Anne Haies      
5-119 gebruiker:   wed. Anne Haies      
4-176 eigenaar:   Bartel Haies      
4-176 gebruiker:   Bartel Haies      
8-144 eigenaar:   Bartel Haies      
1-071 gebruiker:   Baukjen Haies      
1-120 gebruiker:   Foecke Haies cum soc.      
5-020 gebruiker:   Hessel Haies      
1-021 eigenaar:   wed. Jan Haies      
1-021 gebruiker:   wed. Jan Haies      
1-045 eigenaar:   wed. Jan Haies      
4-039 gebruiker:   Pieter Haies cum soc.      
5-104 eigenaar:   Pieter Haies erven      
5-104 gebruiker:   Pieter Haies erven      
2-163 gebruiker:   Willem Haies      
1-115 eigenaar:   Bouwe Haitzes erven      
1-115 gebruiker:   Bouwe Haitzes erven      
6-054 gebruiker:   wed. Doje Haitzes      
4-109 eigenaar:   Wyberen Haitzes      
4-109 gebruiker:   Wyberen Haitzes      
7-042 eigenaar:   Claes Hajes      
5-175 eigenaar:   Andries Hansen erven      
5-095 eigenaar:   wed. Ane Hansen      
5-095 gebruiker:   wed. Ane Hansen      
4-115 gebruiker:   Christoffel Hansen      
5-033 gebruiker:   Hessel Hansen      
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
3-108 eigenaar:   Jetse Hansen      
3-111 eigenaar:   Jetse Hansen      
3-111 gebruiker:   Jetse Hansen      
3-103 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 gebruiker:   Lambert Hansen      
4-070 eigenaar:   Lambert Hansen      
4-070 gebruiker:   Lambert Hansen      
3-027 eigenaar:   Louw Hansen      
3-027 gebruiker:   Louw Hansen      
1-142 eigenaar:   Melle Hansen      
1-142 gebruiker:   Melle Hansen      
1-159 gebruiker:   Melle Hansen      
4-243 eigenaar:   Melle Hansen      
5-032 grondpacht aan: Melle Hansen      
8-090 eigenaar:   Obbe Hansen      
8-090 gebruiker:   Obbe Hansen      
4-073 eigenaar:   Tijs Hansen      
4-073 gebruiker:   Tijs Hansen      
4-133 eigenaar:   Victoor Hansen      
4-133 gebruiker:   Victoor Hansen      
2-092 eigenaar:   Geert Hardens      
2-092 gebruiker:   Geert Hardens      
1-003 eigenaar:   Eibert Harings      
1-003 gebruiker:   Eibert Harings      
5-145 eigenaar:   Eibert Harings      
8-049 eigenaar:   Eibert Harings      
1-098 eigenaar:   Jan Harings      
1-098 gebruiker:   Jan Harings      
1-111 eigenaar:   Jan Harings      
1-144 eigenaar:   Jan Harings      
3-168 gebruiker:   Pieter Harings CG 14:00:00    
8-137 gebruiker:   Antie Harmens      
4-098 eigenaar:   Beern Harmens      
4-098 gebruiker:   Beern Harmens      
4-224 gebruiker:   Beern Harmens      
5-001 gebruiker:   Beern Harmens CG 12:00:00    
4-199 eigenaar:   Catharina Harmens      
4-199 gebruiker:   Catharina Harmens      
4-123 eigenaar:   Dirck Harmens      
2-068 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 gebruiker:   Douwe Harmens      
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerrit Harmens      
3-018 eigenaar:   Gerrit Harmens      
3-018 gebruiker:   Gerrit Harmens      
7-056 eigenaar:   Gerrit Harmens      
3-004 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
3-084 gebruiker:   Harmen Harmens      
5-107 gebruiker:   Harmen Harmens      
8-140 gebruiker:   Harmen Harmens      
4-189 gebruiker:   Hendrik Harmens      
5-004 gebruiker:   Hendrik Harmens      
5-020 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 gebruiker:   Hessel Harmens      
6-087 eigenaar:   Jacob Harmens      
6-087 gebruiker:   Jacob Harmens      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens      
6-133 gebruiker:   Jan Harmens      
7-040 eigenaar:   wed. Jan Harmens      
7-040 gebruiker:   wed. Jan Harmens      
8-158 eigenaar:   Jan Harmens      
8-150 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens      
8-150 gebruiker:   mr. Jurjen Harmens      
8-151 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens      
4-001 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-002 eigenaar:   Jurrien Harmens      
5-036 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
6-058 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
6-059 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
8-064 grondpacht aan: Jurrien Harmens      
8-066 eigenaar:   Jurrien Harmens      
8-066 gebruiker:   Jurrien Harmens      
5-001 gebruiker:   Marten Harmens CG 44:00:00    
4-237 gebruiker:   wed. Pieter Harmens      
2-135 eigenaar:   Reiner Harmens      
2-135 gebruiker:   Reiner Harmens      
3-056 eigenaar:   Reiner Harmens      
3-056 gebruiker:   Reiner Harmens      
5-068 eigenaar:   wed. Roeloff Harmens      
5-068 gebruiker:   wed. Roeloff Harmens      
4-047 eigenaar:   Sibren Harmens      
4-047 gebruiker:   Sibren Harmens      
2-161 gebruiker:   Trijntie Harmens      
2-011 gebruiker:   Rienk Hartogh      
1-058 gebruiker:   Heere Heeres      
7-049 gebruiker:   Hendrick Heeres      
7-053 eigenaar:   Hendrick Heeres      
7-053 gebruiker:   Hendrick Heeres      
2-130 eigenaar:   Rinke Heeres      
2-130 gebruiker:   Rinke Heeres      
8-116 eigenaar:   Sara Heeres      
8-116 gebruiker:   Sara Heeres      
3-015 gebruiker:   Hille Heerts      
7-062 eigenaar:   Jan Heerts erven      
8-069 eigenaar:   Agnietie Heins crediteuren      
8-036 gebruiker:   Daniel Heins      
2-114 gebruiker:   Gerrit Heins      
1-097 eigenaar:   Jetse Heins      
1-097 gebruiker:   Jetse Heins      
8-094 eigenaar:   Rienk Heins erven      
3-048 gebruiker:   Wytse Heins      
6-130 gebruiker:   Beern Hemmes      
4-231 eigenaar:   Yde Hemmes      
4-231 gebruiker:   Yde Hemmes      
4-234 eigenaar:   Yde Hemmes      
4-234 gebruiker:   Yde Hemmes      
1-139 gebruiker:   Jan Hendricks      
2-014 eigenaar:   Jan Hendricks      
2-014 gebruiker:   Jan Hendricks      
8-096 eigenaar:   Jan Hendricks Blauw      
8-096 gebruiker:   Jan Hendricks Blauw      
1-035 eigenaar:   Pieter Hendrik      
4-028 eigenaar:   Aert Hendriks      
4-028 gebruiker:   Aert Hendriks      
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
2-127 gebruiker:   Albert Hendriks      
7-048 eigenaar:   Albert Hendriks      
7-048 gebruiker:   Albert Hendriks      
8-144 gebruiker:   Antie Hendriks      
8-130 eigenaar:   wed. Beern Hendriks      
3-074 eigenaar:   Claes Hendriks      
3-074 gebruiker:   Claes Hendriks      
7-132 gebruiker:   Coenraad Hendriks      
4-012 eigenaar:   Dirck Hendriks      
5-041 eigenaar:   Dirck Hendriks      
5-041 gebruiker:   Dirck Hendriks      
8-026 eigenaar:   Eric Hendriks      
2-038 eigenaar:   Gover Hendriks erven      
3-167 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-167 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
4-181 gebruiker:   Hilbrand Hendriks      
3-014 gebruiker:   wed. Jan Hendriks      
2-150 gebruiker:   Johannes Hendriks      
4-181 gebruiker:   Lieuwe Hendriks      
1-034 eigenaar:   Pieter Hendriks      
5-058 eigenaar:   Pieter Hendriks Potkast      
8-105 eigenaar:   Pieter Hendriks      
8-105 gebruiker:   Pieter Hendriks      
8-133 gebruiker:   Pieter Hendriks      
8-142 eigenaar:   Pieter Hendriks      
8-142 gebruiker:   Pieter Hendriks      
1-141 eigenaar:   Rein Hendriks      
1-141 gebruiker:   Rein Hendriks      
8-009 gebruiker:   Tidde Hendriks      
4-229 eigenaar:   Wybe Hendriks      
8-170 eigenaar:   Wybe Hendriks      
8-170 gebruiker:   Wybe Hendriks      
4-181 gebruiker:   Ype Hendriks      
7-117 gebruiker:   Beern Hendrix CG 9:00:00    
1-086 gebruiker:   Burchert Hendrix      
5-070 gebruiker:   Claas Hendrix veint      
2-168 gebruiker:   Coene Hendrix      
2-085 eigenaar:   Evert Hendrix      
2-085 gebruiker:   Evert Hendrix      
4-119 gebruiker:   nu Gerrit Hendrix      
3-169 eigenaar:   Hans Hendrix      
3-169 gebruiker:   Hans Hendrix      
5-042 eigenaar:   Hessel Hendrix      
3-114 gebruiker:   Jacob Hendrix      
2-096 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-097 gebruiker:   Jan Hendrix      
3-053 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendrix      
5-150 gebruiker:   Rebecca Hendrix      
3-197 eigenaar:   Simen Hendrix      
3-197 gebruiker:   Simen Hendrix      
8-093 eigenaar:   nu Ulbe Hendrix Jacobides cum soc.      
8-093 gebruiker:   Ulbe Hendrix      
5-159 gebruiker:   Sipke Hennes      
2-106 gebruiker:   Dirk Hessels      
1-089 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-058 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-058 gebruiker:   Gerrit Hessels      
2-064 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-064 gebruiker:   Gerrit Hessels      
3-097 eigenaar:   Jan Hessels      
3-097 gebruiker:   Jan Hessels      
3-170 eigenaar:   Jan Hessels      
3-170 gebruiker:   Jan Hessels      
6-128 gebruiker:   Piebe Hessels      
2-126 eigenaar:   Pieter Hessels in qlt.      
6-156 eigenaar:   Pieter Hessels      
6-156 gebruiker:   Pieter Hessels      
4-220 eigenaar:   wed. Rienk Hessels      
4-220 gebruiker:   wed. Rienk Hessels      
3-063 eigenaar:   Sytse Hessels      
3-063 gebruiker:   Sytse Hessels      
7-033 gebruiker:   Sytse Hessels      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
2-120 eigenaar:   Ype Hessels      
2-120 gebruiker:   Ype Hessels      
3-090 gebruiker:   nu wed. Ype Hessels      
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
1-110 eigenaar:   Oeble Hettes      
1-110 gebruiker:   Oeble Hettes      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes      
7-093 eigenaar:   Sicco Hettes erven      
5-160 eigenaar:   wed. Atze Hiddes      
5-160 gebruiker:   wed. Atze Hiddes      
5-150 gebruiker:   Baucke Hiddes      
5-132 gebruiker:   Inne Hiddes      
7-083 gebruiker:   Romke Hiddes      
5-177 eigenaar:   wed. Tierk Hiddes      
5-177 gebruiker:   wed. Tierk Hiddes      
4-201 eigenaar:   Wybe Hiddes      
4-201 gebruiker:   Wybe Hiddes      
6-065 eigenaar:   wed. Jacob Hilbrands      
6-128 gebruiker:   Rixtie Hilbrands      
4-173 gebruiker:   Willem Hilbrandts      
3-070 gebruiker:   Claes Hilles CG 10:00:00    
6-058 gebruiker:   Jelle Hilles      
2-100 gebruiker:   wed. Johannes Hinnes cum soc.      
6-036 gebruiker:   Broer Hoites      
6-036 eigenaar:   Hoite Hoites      
6-134 eigenaar:   Hoite Hoites      
6-134 gebruiker:   Hoite Hoites      
8-118 eigenaar:   Hoite Hoites      
5-136 gebruiker:   Rein Hoites      
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pieke Hommes      
4-077 eigenaar:   Pieter Huberts      
4-077 gebruiker:   Pieter Huberts      
7-137 eigenaar:   Reiner Huberts erven      
7-137 gebruiker:   Reiner Huberts erven      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huberts      
5-147 eigenaar:   burgemeester Tomas Huberts erven      
7-133 eigenaar:   Dirck Hugens      
8-095 eigenaar:   Dirck Hugens      
7-112 eigenaar:   Dirk Hugens      
7-112 gebruiker:   Dirk Hugens      
7-097 eigenaar:   Theodorus Hugens erven      
6-088 eigenaar:   Dirk Huges      
2-123 eigenaar:   Claes Huiberts Braem      
2-123 gebruiker:   Claes Huiberts Braem      
4-113 eigenaar:   Tomas Huiberts erven      
4-113 gebruiker:   Tomas Huiberts erven      
4-119 eigenaar:   Tomas Huiberts erven      
1-146 eigenaar:   Dirck Huigens      
1-146 gebruiker:   Dirck Huigens      
1-107 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-043 gebruiker:   Tjalling Hylckes      
3-085 eigenaar:   Claes Hylkes      
3-085 gebruiker:   Claes Hylkes      
3-143 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
3-144 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
8-035 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
4-156 eigenaar:   Walke IJsbrands      
4-156 gebruiker:   Walke IJsbrands      
7-011 gebruiker:   Dirck IJsbrandts      
8-141 gebruiker:   Focke IJsbrandts      
5-080 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrandts      
5-080 gebruiker:   wed. Jacob IJsbrandts      
5-150 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
5-062 gebruiker:   Reiner IJsbrandts      
2-037 eigenaar:   Ydtie IJsbrandts      
2-037 gebruiker:   Ydtie IJsbrandts      
4-258 eigenaar:   Ype IJsbrandts      
4-258 gebruiker:   Ype IJsbrandts      
7-018 eigenaar:   Tiaerd Innes      
1-064 eigenaar:   Hans Isaax      
1-064 gebruiker:   Hans Isaax      
5-169 eigenaar:   Saapke Isaax erven      
5-169 gebruiker:   Saapke Isaax erven      
4-017 eigenaar:   wed. Pyter Isbrands      
4-053 eigenaar:   Harmen Israels      
4-053 gebruiker:   Harmen Israels      
3-190 eigenaar:   Hylcke J. Hanekuik      
3-190 gebruiker:   Hylcke J. Hanekuik      
5-028 eigenaar:   Lolke J. Westra      
5-028 gebruiker:   Lolke J. Westra      
4-255 gebruiker:   Abe Jacobs      
5-031 gebruiker:   Antie Jacobs      
5-120 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-120 gebruiker:   Botte Jacobs      
6-107 eigenaar:   Botte Jacobs erven      
6-089 eigenaar:   Bregtie Jacobs      
6-089 gebruiker:   Bregtie Jacobs      
4-243 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
5-094 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
6-112 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
6-112 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
7-111 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
8-001 gebruiker:   wed. Dirck Jacobs      
1-091 eigenaar:   Dirk Jacobs      
1-092 eigenaar:   Dirk Jacobs      
4-061 eigenaar:   wed. Frans Jacobs      
4-061 gebruiker:   wed. Frans Jacobs      
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
2-164 gebruiker:   Freerk Jacobs erven      
6-028 eigenaar:   Freerk Jacobs kinderen      
6-028 gebruiker:   Freerk Jacobs kinderen      
7-073 grondpacht aan: Freerk Jacobs erven      
3-065 gebruiker:   Gerrit Jacobs      
8-040 eigenaar:   Gerrit Jacobs      
8-040 gebruiker:   Gerrit Jacobs      
8-041 eigenaar:   Gerrit Jacobs      
8-041 gebruiker:   Gerrit Jacobs      
5-054 eigenaar:   Gijsbert Jacobs      
5-054 gebruiker:   Gijsbert Jacobs      
6-111 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
6-111 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
6-135 gebruiker:   Jacob Jacobs cum soc.      
5-001 gebruiker:   Jaike Jacobs CG 48:00:00    
3-180 gebruiker:   Jan Jacobs CG 12:00:00    
5-114 eigenaar:   Jan Jacobs      
5-114 gebruiker:   Jan Jacobs      
6-059 gebruiker:   Jan Jacobs      
6-136 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
6-136 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
8-112 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
8-112 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
8-113 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-165 gebruiker:   Jarig Jacobs      
4-129 eigenaar:   Jarig Jacobs      
4-129 gebruiker:   Jarig Jacobs      
8-157 eigenaar:   Jarig Jacobs      
3-065 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
5-055 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
5-055 gebruiker:   Jeremias Jacobs      
3-195 eigenaar:   Jetske Jacobs      
5-137 eigenaar:   wed. Lolle Jacobs      
5-141 eigenaar:   wed. Lolle Jacobs      
5-141 gebruiker:   wed. Lolle Jacobs      
4-043 gebruiker:   Meile Jacobs cum sociis      
6-050 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-050 gebruiker:   Obbe Jacobs      
1-046 eigenaar:   wed. Pieter Jacobs      
1-046 gebruiker:   wed. Pieter Jacobs      
4-066 eigenaar:   wed. Poppe Jacobs      
4-066 gebruiker:   wed. Poppe Jacobs      
1-140 eigenaar:   Simen Jacobs      
1-140 gebruiker:   Simen Jacobs      
3-077 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-186 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
8-137 eigenaar:   nu wed. Simen Jacobs      
7-154 eigenaar:   wed. Simon Jacobs      
7-154 gebruiker:   wed. Simon Jacobs      
6-132 eigenaar:   Sytse Jacobs      
6-132 gebruiker:   Sytse Jacobs      
7-022 gebruiker:   Sytse Jacobs      
3-099 eigenaar:   Taede Jacobs      
3-099 gebruiker:   Taede Jacobs      
3-206 eigenaar:   Take Jacobs      
3-206 gebruiker:   Take Jacobs      
6-064 gebruiker:   Willem Jacobs      
1-121 gebruiker:   Aeffke Jans      
1-039 eigenaar:   Anne Jans      
1-039 gebruiker:   Anne Jans      
1-041 eigenaar:   Anne Jans      
1-041 gebruiker:   Anne Jans      
1-042 eigenaar:   Anne Jans      
1-042 gebruiker:   Anne Jans      
1-050 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 gebruiker:   Anne Jans      
1-118 eigenaar:   Anne Jans      
1-119 eigenaar:   Anne Jans      
1-120 eigenaar:   Anne Jans      
1-160 eigenaar:   Anne Jans      
2-070 eigenaar:   Anne Jans      
2-070 gebruiker:   Anne Jans      
2-095 eigenaar:   Anne Jans      
2-095 gebruiker:   Anne Jans      
4-180 gebruiker:   Anne Jans      
2-149 eigenaar:   Antie Jans      
6-057 gebruiker:   Berber Jans      
8-101 gebruiker:   Bregt Jans      
3-016 eigenaar:   Dedmer Jans      
3-016 gebruiker:   Dedmer Jans      
5-069 eigenaar:   wed. Doede Jans      
5-069 gebruiker:   wed. Doede Jans      
7-070 gebruiker:   wed. Doeke Jans CG 30:00:00    
1-144 gebruiker:   wed. Feite Jans      
8-134 gebruiker:   Feycke Jans      
6-138 gebruiker:   Freerk Jans      
2-039 eigenaar:   Geert Jans      
4-174 gebruiker:   Geert Jans      
6-061 eigenaar:   Grietie Jans      
8-012 gebruiker:   Haring Jans      
5-025 eigenaar:   Harmen Jans erven      
5-090 gebruiker:   Harmen Jans      
7-082 gebruiker:   Harmen Jans      
2-094 gebruiker:   Hotze Jans      
5-175 gebruiker:   Jakle Jans      
7-021 eigenaar:   Janke Jans      
3-141 eigenaar:   Jetse Jans      
3-141 gebruiker:   Jetse Jans      
6-151 gebruiker:   Mayke Jans CG 15:00:00    
8-022 eigenaar:   Pyter Jans Oy      
8-022 gebruiker:   Pyter Jans Oy      
4-041 gebruiker:   wed. Reiner Jans      
6-094 eigenaar:   Rommert Jans      
6-094 gebruiker:   Rommert Jans      
3-095 gebruiker:   Ruth Jans      
2-052 eigenaar:   Simke Jans erven      
3-017 eigenaar:   Willem Jans      
3-017 gebruiker:   Willem Jans      
4-144 eigenaar:   Abraham Jansen      
4-144 gebruiker:   Abraham Jansen      
4-256 eigenaar:   Albert Jansen      
4-256 gebruiker:   Albert Jansen      
3-058 gebruiker:   Alle Jansen cum soc.      
8-106 eigenaar:   wed. Alle Jansen      
8-106 gebruiker:   wed. Alle Jansen      
8-107 eigenaar:   wed. Alle Jansen      
2-149 gebruiker:   Anne Jansen      
7-038 eigenaar:   Annis Jansen      
5-173 eigenaar:   Benjamin Jansen      
5-173 gebruiker:   Benjamin Jansen      
4-033 eigenaar:   Broer Jansen      
4-033 gebruiker:   Broer Jansen      
8-030 eigenaar:   Broer Jansen      
1-070 eigenaar:   Claes Jansen      
1-070 gebruiker:   Claes Jansen      
3-036 eigenaar:   wed. Claes Jansen      
3-057 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
4-026 gebruiker:   Claes Jansen      
5-139 eigenaar:   Claes Jansen      
5-139 gebruiker:   Claes Jansen      
6-082 eigenaar:   mr. Claes Jansen      
6-082 gebruiker:   mr. Claes Jansen      
6-123 eigenaar:   Claes Jansen      
6-123 gebruiker:   Claes Jansen      
6-130 gebruiker:   Claes Jansen      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
3-172 gebruiker:   Coert Jansen      
1-104 eigenaar:   Cornelis Jansen Vinkelbos      
2-170 eigenaar:   Cornelis Jansen      
2-170 gebruiker:   Cornelis Jansen      
7-128 gebruiker:   Cornelis Jansen      
8-141 eigenaar:   Cornelis Jansen      
3-123 eigenaar:   Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   Daniel Jansen      
6-021 eigenaar:   wed. Dirck Jansen      
6-063 eigenaar:   Dirck Jansen      
6-063 gebruiker:   Dirck Jansen      
3-094 eigenaar:   Dirk Jansen      
4-018 gebruiker:   Dirk Jansen      
6-109 gebruiker:   Dirk Jansen CG 10:00:00    
6-125 eigenaar:   Dirk Jansen smidt      
6-125 gebruiker:   Dirk Jansen smidt      
5-072 eigenaar:   Doecke Jansen      
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
6-020 gebruiker:   Douwe Jansen      
7-128 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
5-156 eigenaar:   Ellert Jansen      
5-156 gebruiker:   Ellert Jansen      
4-143 eigenaar:   wed. Evert Jansen      
6-008 eigenaar:   wed. Evert Jansen      
6-008 gebruiker:   wed. Evert Jansen      
8-006 gebruiker:   Feye Jansen cum sociis      
4-264 gebruiker:   Frans Jansen      
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
2-099 gebruiker:   Freerk Jansen Croon      
4-157 eigenaar:   Gerben Jansen      
4-157 gebruiker:   Gerben Jansen      
4-180 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-171 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-171 gebruiker:   Gerloff Jansen      
7-030 eigenaar:   Gerloff Jansen      
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerrit Jansen      
2-184 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-184 gebruiker:   Gerrit Jansen      
3-171 eigenaar:   Gerrit Jansen      
3-171 gebruiker:   Gerrit Jansen      
4-230 eigenaar:   Gerrit Jansen      
4-230 gebruiker:   Gerrit Jansen      
5-131 gebruiker:   Gerrit Jansen cum soc.      
7-055 eigenaar:   Gerrit Jansen      
7-055 gebruiker:   Gerrit Jansen      
7-005 eigenaar:   Gosse Jansen erven      
1-060 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-127 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-191 gebruiker:   Harmen Jansen erven      
5-017 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
5-036 grondpacht aan: Harmen Jansen      
5-038 eigenaar:   Harmen Jansen erven      
5-040 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
8-145 gebruiker:   wed. Harmen Jansen      
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-164 eigenaar:   Hendrik Jansen      
3-164 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-065 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-065 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-094 gebruiker:   Hendrik Jansen      
5-078 gebruiker:   Hendrik Jansen      
5-105 gebruiker:   Hendrik Jansen      
6-161 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen Mosk      
2-043 gebruiker:   Hille Jansen      
4-117 eigenaar:   Hotze Jansen      
4-117 gebruiker:   Hotze Jansen      
2-026 gebruiker:   Huibert Jansen      
8-117 gebruiker:   IJsbrand Jansen      
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-013 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 gebruiker:   Jacob Jansen      
6-141 eigenaar:   Jacob Jansen Klinkhamer      
6-142 eigenaar:   Jacob Jansen Klinkhamer      
7-123 eigenaar:   Jacob Jansen Kuik      
7-123 gebruiker:   Jacob Jansen Kuik      
8-048 gebruiker:   Jacob Jansen Trompetter      
8-130 gebruiker:   Jacob Jansen Ros      
8-154 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-154 gebruiker:   Jacob Jansen      
1-062 eigenaar:   Jan Jansen Wiertsma erven      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 gebruiker:   Jan Jansen Trompetter      
3-051 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
3-051 gebruiker:   Jan Jansen Blauw      
3-087 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-087 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
3-094 gebruiker:   Jan Jansen      
3-113 gebruiker:   Jan Jansen      
3-124 gebruiker:   Jan Jansen      
4-118 gebruiker:   Jan Jansen      
4-161 gebruiker:   Jan Jansen      
5-030 gebruiker:   Jan Jansen      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blau      
5-035 gebruiker:   Jan Jansen Blau      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Pott cum sociis      
6-095 eigenaar:   Jan Jansen      
6-095 gebruiker:   Jan Jansen      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Pott      
6-096 gebruiker:   Jan Jansen Pott      
6-103 eigenaar:   Jan Jansen      
6-103 gebruiker:   Jan Jansen      
6-161 gebruiker:   Jan Jansen      
8-111 gebruiker:   wed. Jan Jansen cum soc.      
8-119 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
4-002 gebruiker:   Jane Jansen      
3-029 eigenaar:   Jilles Jansen      
3-030 eigenaar:   Jilles Jansen      
3-030 gebruiker:   Jilles Jansen      
6-138 eigenaar:   Jilles Jansen Wiertsma      
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-193 gebruiker:   Johannes Jansen      
5-156 gebruiker:   Johannes Jansen      
8-013 eigenaar:   Jurrien Jansen      
8-010 gebruiker:   Lambert Jansen cum sociis      
4-221 gebruiker:   Lieuwe Jansen      
4-030 eigenaar:   Lourens Jansen      
4-030 gebruiker:   Lourens Jansen      
5-108 eigenaar:   Michiel Jansen      
5-108 gebruiker:   Michiel Jansen      
6-048 gebruiker:   wed. Michiel Jansen      
4-261 gebruiker:   Pieter Jansen CG 15:00:00    
5-079 eigenaar:   Pieter Jansen      
5-079 gebruiker:   Pieter Jansen      
7-037 eigenaar:   Pieters Jansen Oldaen      
7-037 gebruiker:   Pieters Jansen Oldaen      
8-047 gebruiker:   Reiner Jansen      
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen cum soc.      
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
2-133 gebruiker:   Roeloff Jansen      
5-038 gebruiker:   Roeloff Jansen cum soc.      
1-111 gebruiker:   Ruird Jansen      
8-103 eigenaar:   wed. Salomon Jansen erven      
3-032 eigenaar:   Schelte Jansen      
3-032 gebruiker:   Schelte Jansen      
3-089 eigenaar:   Sibren Jansen      
3-089 gebruiker:   Sibren Jansen      
6-084 gebruiker:   wed. Sibren Jansen cum soc.      
7-057 eigenaar:   Sibren Jansen      
7-057 gebruiker:   Sibren Jansen      
4-017 gebruiker:   Simen Jansen      
8-061 eigenaar:   wed. Simon Jansen      
8-061 gebruiker:   wed. Simon Jansen      
4-096 gebruiker:   Sioerd Jansen      
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reiers      
2-112 gebruiker:   Sybe Jansen Reiers      
3-172 gebruiker:   Teunis Jansen      
2-032 eigenaar:   Tijs Jansen erven      
7-109 gebruiker:   Tijs Jansen      
6-040 eigenaar:   Tomas Jansen      
6-040 gebruiker:   Tomas Jansen      
8-133 eigenaar:   Tomas Jansen      
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
3-066 gebruiker:   wed. Ulbe Jansen      
5-125 eigenaar:   Willem Jansen erven      
5-125 gebruiker:   Willem Jansen erven      
5-166 eigenaar:   wed. Willem Jansen erffgen.      
5-166 gebruiker:   wed. Willem Jansen erffgen.      
7-141 gebruiker:   Willem Jansen      
8-163 eigenaar:   nu Willem Jansen      
8-163 gebruiker:   Willem Jansen      
1-030 eigenaar:   wed. Wybe Jansen      
1-030 gebruiker:   wed. Wybe Jansen      
5-151 eigenaar:   wed. Wybren Jansen      
5-151 gebruiker:   wed. Wybren Jansen      
8-049 gebruiker:   Wytse Jansen      
2-169 eigenaar:   Cornelis Janzen      
2-169 gebruiker:   Cornelis Janzen      
2-017 eigenaar:   Gerrit Janzen      
2-017 gebruiker:   Gerrit Janzen      
2-100 gebruiker:   nu Hendrik Janzen      
7-105 gebruiker:   wed. Botte Jarigs      
7-016 gebruiker:   Claes Jarigs      
1-119 gebruiker:   Jan Jarigs      
8-051 eigenaar:   Jan Jarigs      
1-004 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
1-004 gebruiker:   Keimpe Jarigs      
2-172 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
6-147 gebruiker:   Pier Jarigs      
7-017 eigenaar:   Harmen Jaspers      
7-017 gebruiker:   Harmen Jaspers      
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-121 gebruiker:   Marcus Jaspers      
3-198 eigenaar:   Tomas Jaspers      
3-198 gebruiker:   Tomas Jaspers      
7-007 grondpacht aan: Jetse Jelles      
5-110 eigenaar:   Jochem Jelles      
5-110 gebruiker:   Jochem Jelles      
1-034 gebruiker:   Joucke Jelles      
4-229 gebruiker:   Pieter Jelles      
2-019 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-019 gebruiker:   Simen Jelles Stijl erven      
2-020 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-021 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
5-002 gebruiker:   Simen Jelles erven      
7-122 gebruiker:   Steffen Jelles      
7-007 eigenaar:   Gerben Jelmers      
7-007 gebruiker:   Gerben Jelmers      
5-019 eigenaar:   Dirk Jeltes      
5-021 eigenaar:   Dirk Jeltes      
5-021 gebruiker:   Dirk Jeltes      
7-088 gebruiker:   Cornelis Jenties      
3-072 gebruiker:   Jelle Jenties CG 14:00:00    
5-098 eigenaar:   Wybren Jenties      
5-098 gebruiker:   Wybren Jenties      
7-105 eigenaar:   Feddrick Jeppes      
7-129 eigenaar:   Feddrick Jeppes      
7-129 gebruiker:   Feddrick Jeppes      
1-049 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
1-067 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
2-182 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
3-142 grondpacht aan: Feddrik Jeppes      
6-102 eigenaar:   Teunis Jeppes      
6-102 gebruiker:   Teunis Jeppes      
1-074 eigenaar:   Frans Jetses Roorda      
1-074 gebruiker:   Frans Jetses Roorda      
2-149 eigenaar:   Frans Jetses in qlt.      
5-077 gebruiker:   Johannes Jetses      
8-118 gebruiker:   Stittert Jetses      
8-119 gebruiker:   Wouter Jetses      
8-005 eigenaar:   Minne Jeyes      
8-005 gebruiker:   Minne Jeyes      
4-045 gebruiker:   Teunis Jilderts cum soc.      
2-174 eigenaar:   Lieuwe Jillerts      
2-174 gebruiker:   Lieuwe Jillerts      
4-145 eigenaar:   Lieuwe Jillerts in qlt.      
4-145 gebruiker:   Lieuwe Jillerts      
6-001 eigenaar:   Ulbe Jillerts      
6-001 gebruiker:   Ulbe Jillerts      
4-119 gebruiker:   Focke Jilles      
5-036 gebruiker:   Jan Jilles      
4-023 gebruiker:   Marten Jilles      
4-122 gebruiker:   Focke Jillis cum soc.      
4-121 gebruiker:   Antie Jilts      
8-070 gebruiker:   Cornelis Jobs cum socio      
1-054 eigenaar:   Andries Jochems      
1-054 gebruiker:   Andries Jochems      
5-133 gebruiker:   Andries Jochems      
1-101 eigenaar:   wed. Dirk Jochems      
1-101 gebruiker:   wed. Dirk Jochems      
7-119 gebruiker:   Douwe Jochems CG 12:00:00    
7-122 eigenaar:   Jelle Jochems erven      
4-055 eigenaar:   Zacharias Jochems      
4-055 gebruiker:   Zacharias Jochems      
8-081 eigenaar:   Jelle Jochums      
8-081 gebruiker:   Jelle Jochums      
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
3-136 gebruiker:   Andries Johannes      
4-198 gebruiker:   Claes Johannes      
8-015 gebruiker:   Doeke Johannes      
6-092 eigenaar:   Haring Johannes      
3-117 eigenaar:   Gerrit Johannis      
1-065 eigenaar:   Joucke Johannis      
1-065 gebruiker:   Joucke Johannis      
4-076 eigenaar:   wed. Rintie Johannis      
4-076 gebruiker:   wed. Rintie Johannis      
3-055 eigenaar:   Sybe Johannis      
3-055 gebruiker:   Sybe Johannis      
2-139 eigenaar:   Take Johannis      
2-139 gebruiker:   Take Johannis      
2-053 gebruiker:   Frans Jonas      
3-178 gebruiker:   Baucke Joosten      
1-134 eigenaar:   Beern Joosten      
1-134 gebruiker:   Beern Joosten      
7-052 eigenaar:   Frans Joosten cum soc.      
1-084 gebruiker:   wed. Jelle Joostens      
6-041 eigenaar:   Roeloffke Joostens      
6-041 gebruiker:   Roeloffke Joostens      
8-091 eigenaar:   nu Hylcke Joris      
8-091 gebruiker:   Hylcke Joris      
4-104 eigenaar:   wed. Jan Joris      
4-104 gebruiker:   wed. Jan Joris      
1-068 eigenaar:   Otte Joris      
1-068 gebruiker:   Otte Joris      
7-054 grondpacht aan: Claes Jouckes      
5-023 eigenaar:   wed. Hans Jouckes      
5-023 gebruiker:   wed. Hans Jouckes      
4-032 eigenaar:   Henke Jouckes erven      
4-032 gebruiker:   Henke Jouckes erven      
8-018 grondpacht aan: Claes Joukes      
6-093 eigenaar:   Hinke Joukes erven      
4-254 gebruiker:   Rienk Jouws      
6-046 gebruiker:   Ake Jurriens      
2-020 gebruiker:   Gerrit Jurriens      
5-118 eigenaar:   Jan Jurriens      
5-118 gebruiker:   Jan Jurriens      
7-061 eigenaar:   Otte Jurriens      
7-061 gebruiker:   Otte Jurriens      
4-216 eigenaar:   Gerland Keimpes      
4-216 gebruiker:   Gerland Keimpes      
2-033 eigenaar:   Hoite Keimpes      
5-040 eigenaar:   Hoite Keimpes      
5-040 gebruiker:   Hoite Keimpes      
5-174 eigenaar:   Pieter Keimpes      
8-167 eigenaar:   Pieter Keimpes      
8-167 gebruiker:   Pieter Keimpes      
3-025 gebruiker:   Beern Lamberts      
1-111 gebruiker:   Gerrit Lamberts      
5-148 gebruiker:   wed. Sibren Lammerts      
6-126 eigenaar:   wed. Pier Lasens      
6-126 gebruiker:   wed. Pier Lasens      
8-046 gebruiker:   Mayke Lases      
4-026 gebruiker:   Sape Lieues      
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
6-068 eigenaar:   Doedtie Lieuwes      
6-068 gebruiker:   Doedtie Lieuwes      
6-139 eigenaar:   Doedtie Lieuwes erven      
8-112 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
8-113 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
8-114 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
8-115 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
8-125 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes      
8-127 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes      
8-128 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
5-077 eigenaar:   Eelcke Lieuwes erven      
8-119 eigenaar:   Eelcke Lieuwes erven      
8-120 eigenaar:   Eelcke Lieuwes erven      
4-187 eigenaar:   wed. Esge Lieuwes      
4-187 gebruiker:   wed. Esge Lieuwes      
7-096 gebruiker:   Hidde Lieuwes      
5-117 gebruiker:   Jan Lieuwes      
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
2-081 gebruiker:   Marten Lieuwes erven      
5-003 eigenaar:   Roeloff Lieuwes      
3-042 eigenaar:   Focke Lolkes      
3-042 gebruiker:   Focke Lolkes      
4-031 eigenaar:   Meye Lolkes      
4-031 gebruiker:   Meye Lolkes      
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes      
2-035 gebruiker:   Tiaard Lolkes      
2-137 gebruiker:   Grietie Lolles      
8-053 gebruiker:   Cornelis Lourens      
6-140 gebruiker:   Evert Lourens      
3-163 gebruiker:   Hendrik Lourens      
3-185 gebruiker:   Mayke Lourens      
3-186 gebruiker:   Mayke Lourens      
8-109 gebruiker:   Arjen Louws      
4-078 eigenaar:   wed. Teunis Louws      
4-078 gebruiker:   wed. Teunis Louws      
8-143 eigenaar:   Willem Louws      
8-009 eigenaar:   Jan Lubberts      
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
8-074 eigenaar:   Pieter Luitiens Roda cum soc.      
8-074 gebruiker:   Pieter Luitiens Roda cum soc.      
4-081 gebruiker:   wed. Pyter Lykles      
8-027 gebruiker:   Tiepke Lykles      
3-011 eigenaar:   Hendrick Marcus      
3-011 gebruiker:   Hendrick Marcus      
1-015 eigenaar:   Bastiaen Martens      
1-015 gebruiker:   Bastiaen Martens      
5-122 eigenaar:   Douwe Martens      
5-122 gebruiker:   Douwe Martens      
6-069 eigenaar:   Evert Martens      
6-069 gebruiker:   Evert Martens      
5-143 eigenaar:   wed. Focke Martens      
5-143 gebruiker:   wed. Focke Martens      
1-025 eigenaar:   Jilles Martens      
1-025 gebruiker:   Jilles Martens      
8-137 eigenaar:   Jilles Martens      
4-069 gebruiker:   Jurre Martens cum soc.      
5-149 eigenaar:   Lambert Martens      
5-149 gebruiker:   Lambert Martens      
5-059 gebruiker:   wed. Lieuwe Martens      
8-143 gebruiker:   wed. Marten Martens      
7-012 eigenaar:   Pieter Martens      
4-101 eigenaar:   Stoffel Martens      
4-101 gebruiker:   Stoffel Martens      
5-088 eigenaar:   Trijntie Martens      
5-088 gebruiker:   Trijntie Martens      
3-013 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-013 gebruiker:   wed. Romke Mattheus      
3-014 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
2-167 eigenaar:   Jacob Meiles      
7-149 eigenaar:   Jacob Meiles erven      
6-115 grondpacht aan: wed. Hylke Meinerts      
4-195 eigenaar:   Jan Meinerts      
4-195 gebruiker:   Jan Meinerts      
6-160 eigenaar:   Leeuwkjen Meinerts      
4-054 eigenaar:   Teunis Meinerts      
4-054 gebruiker:   Teunis Meinerts      
2-148 eigenaar:   Jacob Meles erven      
3-073 eigenaar:   Antie Melles cum soc.      
3-073 gebruiker:   Antie Melles cum soc.      
4-136 gebruiker:   Lambert Melles      
4-158 eigenaar:   Claes Meyes      
4-158 gebruiker:   Claes Meyes      
1-132 gebruiker:   Harmen Meyes      
4-034 gebruiker:   Jan Meyes      
2-038 gebruiker:   Jochem Meyes      
3-119 eigenaar:   Sipke Meyes      
3-119 gebruiker:   Sipke Meyes      
6-083 eigenaar:   wed. Jan Michiels      
6-083 gebruiker:   wed. Jan Michiels      
3-054 eigenaar:   wed. Eesge Minnes      
3-054 gebruiker:   wed. Eesge Minnes      
6-065 gebruiker:   Haring Minnes      
4-114 gebruiker:   Hendrik Minnes      
1-008 eigenaar:   Jan Minnes      
8-035 gebruiker:   Jan Minnes cum soc.      
1-008 gebruiker:   Lourens Minnes      
3-020 eigenaar:   Cornelis Minses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Minses      
8-110 gebruiker:   Pyter Minses      
2-008 eigenaar:   Pieter Minx      
2-008 gebruiker:   Pieter Minx      
2-009 eigenaar:   Pieter Minx      
5-063 eigenaar:   Pieter Minx      
5-064 eigenaar:   Pieter Minx      
4-051 eigenaar:   Sjoukjen Nannings      
4-051 gebruiker:   Sjoukjen Nannings      
2-036 eigenaar:   Jan Netterts      
2-036 gebruiker:   Jan Netterts      
3-129 eigenaar:   Jan Nolles      
3-129 gebruiker:   Jan Nolles      
4-218 gebruiker:   Holke Obbes      
8-060 eigenaar:   Sioerd Obbes      
8-060 gebruiker:   Sioerd Obbes      
5-167 eigenaar:   Bote Ockes      
5-167 gebruiker:   Bote Ockes      
7-002 eigenaar:   wed. Jan Ockes      
7-002 gebruiker:   wed. Jan Ockes      
2-042 gebruiker:   Jan Oebles      
1-153 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
1-153 gebruiker:   Pieter Oedzes erven      
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
3-143 gebruiker:   Claes Oeges      
5-135 eigenaar:   Claes Oepkes      
5-135 gebruiker:   Claes Oepkes      
6-131 eigenaar:   wed. Sioerd Offkes      
6-048 eigenaar:   Faas Olpherts      
3-062 gebruiker:   Antie Ottes CG 11:00:00    
2-113 gebruiker:   wed. Bente Ottes      
5-134 eigenaar:   Sybe Ottes      
7-019 gebruiker:   Sybe Ottes      
8-156 gebruiker:   Reiner Outgers      
5-013 gebruiker:   wed. Sicke Outgers      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
8-086 gebruiker:   Jan P. Oldaen      
1-121 gebruiker:   Carst Palsen      
5-025 grondpacht aan: een Onbekent Persoon      
7-105 gebruiker:   wed. Jan Philips      
7-030 gebruiker:   Wytse Piebes      
4-108 eigenaar:   Claes Piekes      
4-108 gebruiker:   Claes Piekes      
4-056 eigenaar:   Jan Piekes van Swol      
4-135 eigenaar:   wed. Tialling Piekes      
4-135 gebruiker:   wed. Tialling Piekes      
2-063 eigenaar:   Wopke Piekes      
2-063 gebruiker:   Wopke Piekes      
2-001 eigenaar:   gemeensman Andries Piers      
2-001 gebruiker:   gemeensman Andries Piers      
2-016 eigenaar:   Andries Piers      
2-016 gebruiker:   Andries Piers      
4-019 eigenaar:   Andries Piers      
4-251 eigenaar:   wed. Benedix Piers      
4-251 gebruiker:   wed. Benedix Piers      
8-134 eigenaar:   Eelcke Piers      
8-135 gebruiker:   Eelcke Piers cum sociis      
7-031 eigenaar:   Euwe Piers      
7-031 gebruiker:   Euwe Piers      
5-121 eigenaar:   wed. Hein Piers      
5-121 gebruiker:   wed. Hein Piers      
3-021 eigenaar:   wed. Jan Piers      
3-021 gebruiker:   wed. Jan Piers      
3-044 eigenaar:   wed. Jarig Piers      
3-044 gebruiker:   wed. Jarig Piers      
3-064 eigenaar:   Jetske Piers      
5-144 eigenaar:   Laas Piers cum soc.      
5-144 gebruiker:   Laes Piers      
6-054 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 gebruiker:   Lieuwe Piers      
4-244 gebruiker:   Lolle Piers      
8-083 gebruiker:   Aaleff Pieters      
1-059 eigenaar:   Andries Pieters      
1-059 gebruiker:   Andries Pieters      
7-101 gebruiker:   Aris Pieters      
6-011 eigenaar:   wed. Beern Pieters      
6-011 gebruiker:   wed. Beern Pieters      
6-146 gebruiker:   Claes Pieters en andere      
7-030 grondpacht aan: Claes Pieters erven tot Bolswart      
3-041 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-041 gebruiker:   Cornelis Pieters erven      
6-128 gebruiker:   wed. Cornelis Pieters      
1-072 eigenaar:   Dieucke Pieters Hoogstra      
3-177 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-177 gebruiker:   Dieucke Pieters      
3-178 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-180 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 gebruiker:   Dieucke Pieters      
3-200 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-203 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 gebruiker:   Dieucke Pieters      
4-012 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
4-013 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
7-033 eigenaar:   Dieucke Pieters      
1-157 eigenaar:   Dieuke Pieters      
3-040 gebruiker:   Dirck Pieters      
3-161 eigenaar:   wed. Dirck Pieters      
3-161 gebruiker:   Dirck Pieters      
3-188 gebruiker:   wed. Dirck Pieters      
2-086 eigenaar:   Eibert Pieters      
7-095 gebruiker:   Eibert Pieters      
6-052 gebruiker:   wed. Enog Pieters      
1-036 eigenaar:   Fedde Pieters Dreyer      
1-036 gebruiker:   Fedde Pieters Dreyer      
2-146 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-146 gebruiker:   wed. Frans Pieters      
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
5-024 gebruiker:   Frans Pieters      
3-034 eigenaar:   Frieskjen Pieters erven      
8-164 gebruiker:   Gaele Pieters cum soc.      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pieters CG 8:00:00    
5-016 gebruiker:   Grietie Pieters      
5-052 eigenaar:   Haje Pieters      
5-052 gebruiker:   Haje Pieters      
1-092 gebruiker:   Harmen Pieters      
4-039 eigenaar:   Haye Pieters      
2-035 gebruiker:   nu Hendrik Pieters      
1-116 gebruiker:   Hylcke Pieters      
4-008 eigenaar:   IJsbrand Pieters      
4-008 gebruiker:   IJsbrand Pieters      
4-010 eigenaar:   wed. IJsbrand Pieters      
3-189 eigenaar:   Jacob Pieters      
3-189 gebruiker:   Jacob Pieters      
7-060 gebruiker:   Jacob Pieters CG 30:00:00    
1-135 eigenaar:   Jan Pieters      
1-135 gebruiker:   Jan Pieters      
2-177 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
3-025 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
3-159 eigenaar:   nu Jan Pieters      
3-166 eigenaar:   Jan Pieters erven      
3-166 gebruiker:   Jan Pieters erven      
4-042 eigenaar:   Jan Pieters Schaaf      
4-057 eigenaar:   Jan Pieters cum soc.      
4-057 gebruiker:   Jan Pieters cum soc.      
6-033 eigenaar:   Jan Pieters Scheltema      
6-033 gebruiker:   Jan Pieters Scheltema      
6-047 eigenaar:   Jan Pieters      
6-047 gebruiker:   Jan Pieters      
8-059 eigenaar:   Jan Pieters Oldaens      
8-059 gebruiker:   Jan Pieters Oldaens      
2-051 gebruiker:   Jochem Pieters      
1-118 gebruiker:   Johannes Pieters      
6-032 eigenaar:   Jurrien Pieters      
6-032 gebruiker:   Jurrien Pieters cum sociis      
4-229 gebruiker:   Keimpe Pieters      
5-174 gebruiker:   Keimpe Pieters      
2-060 eigenaar:   Laas Pieters erven      
2-051 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-115 eigenaar:   Laes Pieters kinderen      
1-131 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
2-026 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
7-086 gebruiker:   Lourens Pieters      
4-189 gebruiker:   Melle Pieters      
7-009 eigenaar:   wed. Nanne Pieters      
7-009 gebruiker:   wed. Nanne Pieters      
2-004 eigenaar:   Oene Pieters erven      
2-004 gebruiker:   Oene Pieters erven      
3-095 eigenaar:   Oene Pieters erven      
5-146 gebruiker:   Pieter Pieters      
6-077 gebruiker:   Pieter Pieters      
8-023 eigenaar:   Pieter Pieters huisvrouw      
8-067 gebruiker:   nu wed. Pieter Pieters      
2-077 gebruiker:   dog nu Rein Pieters      
5-086 gebruiker:   Rinse Pieters cum sociis      
6-116 eigenaar:   Rintie Pieters      
2-027 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
3-013 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
4-040 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
6-046 grondpacht aan: Ruird Pieters kinderen      
6-049 grondpacht aan: Ruird Pieters kinderen      
8-083 eigenaar:   Ruird Pieters erven      
8-136 eigenaar:   Ruird Pieters erven      
4-260 eigenaar:   Sake Pieters      
4-260 gebruiker:   Sake Pieters      
4-045 eigenaar:   Schelte Pieters      
4-046 eigenaar:   Schelte Pieters      
6-137 eigenaar:   Schelte Pieters      
6-137 gebruiker:   Schelte Pieters      
2-031 eigenaar:   Seerp Pieters cum soc.      
7-099 eigenaar:   Sioerd Pieters      
7-099 gebruiker:   Sioerd Pieters      
7-149 gebruiker:   Sioerd Pieters CG 18:00:00    
2-009 gebruiker:   Sipke Pieters      
1-127 eigenaar:   Sjoerd Pieters Bierma      
6-152 eigenaar:   wed. Syds Pieters      
6-152 gebruiker:   wed. Syds Pieters      
3-006 eigenaar:   Sytse Pieters      
3-006 gebruiker:   Sytse Pieters      
5-071 eigenaar:   Tiaard Pieters      
5-071 gebruiker:   Tiaard Pieters      
4-106 eigenaar:   Tieerd Pieters      
7-026 eigenaar:   Tietie Pieters      
7-026 gebruiker:   Tietie Pieters      
8-024 gebruiker:   Trijntie Pieters      
6-070 gebruiker:   Wiltie Pieters      
5-046 eigenaar:   Yde Pieters      
5-046 gebruiker:   Yde Pieters      
2-102 eigenaar:   Ype Pieters in qlt.      
2-102 gebruiker:   Ype Pieters in qlt.      
3-012 eigenaar:   Ype Pieters      
3-012 gebruiker:   Ype Pieters      
3-148 eigenaar:   Ype Pieters      
3-148 gebruiker:   Ype Pieters      
8-100 gebruiker:   Ype Pieters      
2-039 gebruiker:   Pieter Piters wever      
1-105 eigenaar:   wed. Broer Poppes      
1-035 gebruiker:   Jan Poppes      
1-045 gebruiker:   Pieter Poppes      
2-076 eigenaar:   Taecke Poppes      
2-076 gebruiker:   Taecke Poppes      
5-081 eigenaar:   Aeffke Poulus      
5-081 gebruiker:   Aeffke Poulus      
8-097 gebruiker:   Jetse Pyters      
8-131 grondpacht aan: Jacob R. Braem      
6-062 eigenaar:   Cornelis Reiers      
6-062 gebruiker:   Cornelis Reiers      
2-026 eigenaar:   Antie Reiners erven      
4-128 eigenaar:   Bottie Reiners      
4-128 gebruiker:   Bottie Reiners      
6-067 eigenaar:   wed. Jan Reiners      
6-067 gebruiker:   wed. Jan Reiners      
6-140 eigenaar:   Jan Reiners      
8-088 gebruiker:   wed. Outger Reiners      
6-106 eigenaar:   Pieter Reiners      
6-106 gebruiker:   Pieter Reiners      
5-146 eigenaar:   Tieerd Reiners erven      
8-064 eigenaar:   Tieerd Reiners erven      
8-004 eigenaar:   nu Douwe Reins      
8-004 gebruiker:   Douwe Reins      
5-094 eigenaar:   nu Fedde Reins      
5-094 gebruiker:   Fedde Reins      
8-141 gebruiker:   nu Sipke Reins cum soc.      
5-123 gebruiker:   Sybe Reins cum soc.      
2-093 eigenaar:   Hubert Remmerts erven      
2-093 gebruiker:   Hubert Remmerts erven      
7-127 eigenaar:   Willem Remmerts      
7-127 gebruiker:   Willem Remmerts      
1-055 eigenaar:   Antoni Reynier      
1-080 gebruiker:   Antoni Reynier      
8-056 eigenaar:   Antie Rienx      
8-056 gebruiker:   Antie Rienx      
5-137 gebruiker:   Hein Rienx      
2-173 gebruiker:   Jan Rienx      
4-064 eigenaar:   Nanning Rienx      
4-064 gebruiker:   Nanning Rienx      
4-261 gebruiker:   Tiepcke Rienx CG 30:00:00    
7-034 gebruiker:   Hendrik Rijchers      
2-172 gebruiker:   Johannes Rimmerts cum soc.      
4-137 gebruiker:   Wyberen Rinnerts      
5-010 eigenaar:   Wybren Rinnerts      
5-010 gebruiker:   Wybren Rinnerts      
5-011 eigenaar:   Wybren Rinnerts      
4-233 eigenaar:   Abe Rinses      
4-233 gebruiker:   Abe Rinses      
4-091 gebruiker:   Ate Rinses      
4-189 gebruiker:   Harmen Rinses      
4-253 eigenaar:   Harmen Rinses      
4-253 gebruiker:   Harmen Rinses      
4-263 gebruiker:   Tiamke Rinses      
2-012 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
2-114 eigenaar:   Claes Rinties Botsma nom. ux.      
3-185 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
5-043 eigenaar:   Claes Rinties Otsma      
5-070 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-006 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-006 gebruiker:   Claes Rinties Botsma      
6-007 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-007 gebruiker:   Claes Rinties Botsma      
6-113 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-151 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
8-168 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
8-168 gebruiker:   Claes Rinties Botsma      
4-161 eigenaar:   Jan Rinties      
5-025 gebruiker:   Jan Rinties cum soc.      
8-136 gebruiker:   Rinske Rinties      
6-072 eigenaar:   Jan Ripperts cum soc.      
8-129 eigenaar:   Gerben Ritskes erven      
4-141 gebruiker:   Oene Ritskes      
8-067 gebruiker:   Sake Ritskes      
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-130 gebruiker:   Alberts Robberts      
8-089 eigenaar:   Ruird Robijn cum soc.      
8-089 gebruiker:   Ruird Robijn cum soc.      
1-033 eigenaar:   Arjen Robijns      
3-162 gebruiker:   Arjen Robijns      
4-090 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-090 gebruiker:   Arjen Robijns      
5-003 gebruiker:   Arjen Robijns      
6-003 eigenaar:   Arjen Robijns      
7-153 grondpacht aan: Arjen Robijns      
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 gebruiker:   wed. Andries Roeloffs      
2-012 gebruiker:   Jan Roeloffs      
2-171 gebruiker:   Roeloff Roeloffs      
8-091 eigenaar:   Claes Romkes      
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-123 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-123 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-131 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
6-017 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
6-017 gebruiker:   Jacob Romkes Braam      
6-091 eigenaar:   Jacob Romkes Braem      
8-153 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
5-123 eigenaar:   Reintien Romkes erven      
4-164 eigenaar:   wed. Claes Rommerts      
4-164 gebruiker:   wed. Claes Rommerts      
5-163 eigenaar:   wed. Jan Rommerts      
5-163 gebruiker:   wed. Jan Rommerts      
3-155 gebruiker:   Remmert Rommerts cum soc.      
1-124 eigenaar:   Hessel Ruirds      
1-124 gebruiker:   Hessel Ruirds cum soc.      
8-077 eigenaar:   wed. Hilbrandt Ruirds      
8-077 gebruiker:   wed. Hilbrandt Ruirds      
2-010 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
5-100 eigenaar:   Jan Ruirds      
5-100 gebruiker:   Jan Ruirds      
7-077 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
7-077 gebruiker:   Jan Ruirds Boetema      
8-016 gebruiker:   Meile Ruirds      
8-098 eigenaar:   Robijn Ruirds erven      
4-261 eigenaar:   Auckjen Ruirdts      
3-153 eigenaar:   wed. Hilbrand Ruirdts cum soc.      
4-007 eigenaar:   Janke Ruirdts      
4-007 gebruiker:   Janke Ruirdts      
8-083 eigenaar:   nu wed. Jelte Ruirdts erven      
1-069 eigenaar:   Mayke Ruirdts      
1-069 gebruiker:   Mayke Ruirdts cum soc.      
2-182 gebruiker:   Sybe Ruirdts cum soc.      
8-094 gebruiker:   wed. Ulbe Ruirdts      
8-026 gebruiker:   Marten Rutgers      
2-071 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-071 gebruiker:   Willem Rutgers      
2-075 eigenaar:   wed. Meye Sakes      
2-075 gebruiker:   wed. Meye Sakes      
1-033 gebruiker:   Joseph Salomons      
5-136 eigenaar:   wed. Sicco Salomons      
6-079 eigenaar:   wed. Sicco Salomons      
8-034 eigenaar:   wed. Sicco Salomons      
8-034 gebruiker:   wed. Sicco Salomons      
8-042 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-042 gebruiker:   wed. Sicke Salomons      
3-064 gebruiker:   IJsbrand Salvis      
3-064 gebruiker:   Johannes Salvis      
4-052 eigenaar:   Oede Sapes kindt      
4-052 gebruiker:   Oede Sapes kindt      
4-084 eigenaar:   Oede Sapes kindt      
4-084 gebruiker:   Oede Sapes kindt      
4-088 eigenaar:   Oede Sapes kindt      
4-088 gebruiker:   Oede Sapes kindt      
5-130 eigenaar:   Oede Sapes kindt      
5-130 gebruiker:   Oede Sapes kindt      
6-117 eigenaar:   Oede Sapes kindt cum sociis      
4-074 eigenaar:   Pieter Sapes      
4-074 gebruiker:   Pieter Sapes      
8-124 eigenaar:   Sierk Sapes      
8-124 gebruiker:   Sierk Sapes      
3-103 gebruiker:   Alberts Scheltes      
5-089 gebruiker:   Bruin Scheltes      
7-010 gebruiker:   Jacob Scheltes      
7-039 eigenaar:   Gatse Seerps kindt      
5-097 eigenaar:   Gatze Seerps dogter      
7-056 gebruiker:   Harke Seerps      
3-035 eigenaar:   Pieter Seerps erven      
3-035 gebruiker:   Pieter Seerps erven      
3-152 eigenaar:   Pieter Seerps kinderen      
3-152 gebruiker:   Pieter Seerps kinderen      
3-050 gebruiker:   Pieters Seerps      
4-246 eigenaar:   wed. Jan Sents      
4-246 gebruiker:   wed. Jan Sents      
4-226 gebruiker:   Trijntie Sents      
4-087 eigenaar:   Ype Sents      
4-087 gebruiker:   Ype Sents      
6-099 eigenaar:   Ype Sents      
5-065 eigenaar:   Jacob Servaas      
5-065 gebruiker:   Jacob Servaas      
4-252 eigenaar:   Wybe Sibolts      
4-252 gebruiker:   Wybe Sibolts      
3-059 gebruiker:   Bouwe Sibrens      
6-154 eigenaar:   Gerrit Sibrens      
6-154 gebruiker:   Gerrit Sibrens      
7-024 eigenaar:   Goucke Sibrens      
7-024 gebruiker:   Goucke Sibrens      
3-060 eigenaar:   Jan Sibrens      
4-162 gebruiker:   Jan Sibrens cum soc.      
7-065 eigenaar:   Jan Sibrens      
7-065 gebruiker:   Jan Sibrens      
8-111 eigenaar:   Jan Sibrens erven      
6-124 gebruiker:   Marten Sibrens      
6-081 eigenaar:   Pieter Sibrens      
6-081 gebruiker:   Pieter Sibrens      
5-066 gebruiker:   Sybolt Sibrens cum soc.      
6-031 eigenaar:   Dirck Sickes      
6-031 gebruiker:   Dirck Sickes      
1-076 eigenaar:   Dirk Sickes      
6-056 eigenaar:   Doede Sickes      
6-056 gebruiker:   Doede Sickes      
5-011 gebruiker:   Ewert Sickes      
3-160 eigenaar:   Jan Sickes      
3-160 gebruiker:   Jan Sickes      
1-090 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-143 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-143 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes      
2-010 gebruiker:   nu Andries Sierks      
6-097 eigenaar:   Andries Sierks      
7-094 eigenaar:   Sibout Sierks      
7-094 gebruiker:   Sibout Sierks      
3-060 gebruiker:   Tjalling Sierks CG 26:00:00    
7-104 gebruiker:   Wybren Sierks      
6-142 gebruiker:   wed. Tiebbe Sierx      
5-175 gebruiker:   nu wed. Andries Simens      
1-138 gebruiker:   Rieme Simens      
3-159 eigenaar:   Rinse Simens      
4-239 gebruiker:   Teecke Simens      
4-225 eigenaar:   Jan Simons Wijnkan      
4-225 gebruiker:   Jan Simons Wijnkan      
4-063 gebruiker:   wed. Age Sioerds      
8-058 eigenaar:   Antie Sioerds Schiere      
8-058 gebruiker:   Antie Sioerds Schiere      
6-129 eigenaar:   Claes Sioerds      
6-129 gebruiker:   Claes Sioerds      
2-104 gebruiker:   Dirk Sioerds      
7-042 gebruiker:   Harmen Sioerds CG 18:00:00    
3-031 eigenaar:   nu Lambert Sioerds      
3-031 gebruiker:   Lambert Sioerds      
4-086 eigenaar:   Pieter Sioerds      
4-086 gebruiker:   Pieter Sioerds      
4-177 eigenaar:   Pieter Sioerds      
4-177 gebruiker:   Pieter Sioerds      
6-043 eigenaar:   Take Sioerds      
6-044 eigenaar:   Take Sioerds      
6-044 gebruiker:   Take Sioerds      
6-045 eigenaar:   Take Sioerds      
8-011 eigenaar:   Take Sioerds      
4-266 eigenaar:   Tieerd Sioerds      
4-266 gebruiker:   Tieerd Sioerds      
5-076 eigenaar:   Yde Sioerds erven      
8-158 gebruiker:   Annius Sioerdts      
7-043 eigenaar:   Dirk Sipkes      
7-043 gebruiker:   Dirk Sipkes      
6-090 eigenaar:   Gerrit Sipkes erven      
7-056 gebruiker:   wed. Salomon Sipkes      
6-099 gebruiker:   Sibren Sipkes      
8-126 eigenaar:   wed. Wouter Sipkes      
4-097 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
7-086 gebruiker:   Jetse Stitters      
4-247 eigenaar:   Adam Stitterts      
4-247 gebruiker:   Adam Stitterts      
4-240 gebruiker:   Broer Stitterts cum soc.      
7-087 gebruiker:   Gerrit Stoffels cum soc.      
4-102 eigenaar:   Hendrik Stoffels      
4-102 gebruiker:   Hendrik Stoffels      
8-082 eigenaar:   wed. Lieuwe Stoffels      
8-082 gebruiker:   wed. Lieuwe Stoffels      
1-002 eigenaar:   Janke Sweerds      
1-002 gebruiker:   Janke Sweerds      
7-084 gebruiker:   Ruird Sweerds      
7-155 eigenaar:   Sibe Sweerds Bontekoe      
7-155 gebruiker:   Sibe Sweerds Bontekoe      
1-132 eigenaar:   Sybe Sweerds      
5-117 grondpacht aan: Abe Sybes      
7-045 eigenaar:   Abe Sybes      
7-045 gebruiker:   Abe Sybes      
2-061 eigenaar:   Antie Sybes      
2-061 gebruiker:   Antie Sybes      
7-118 eigenaar:   Antie Sybes      
7-118 gebruiker:   Antie Sybes      
8-010 eigenaar:   wed. Jelle Sybes erven      
8-113 gebruiker:   wed. Jelle Sybes      
7-114 gebruiker:   wed. Rein Sybes      
1-006 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
1-006 gebruiker:   Ruird Sybes Bontekoe      
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes      
1-016 gebruiker:   Ruird Sybes      
3-112 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-113 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-114 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
1-085 eigenaar:   Sybe Sybes      
1-085 gebruiker:   Sybe Sybes      
3-110 eigenaar:   Upcke Sybes      
3-110 gebruiker:   Upcke Sybes      
4-190 eigenaar:   wed. Hylke Sydses      
4-190 gebruiker:   wed. Hylke Sydses      
6-159 eigenaar:   Heere Symens erven      
7-027 eigenaar:   Sybe Symens      
7-027 gebruiker:   Sybe Symens      
5-107 eigenaar:   Dirck Sytses      
5-127 eigenaar:   Dirck Sytses grootschipper in qlt      
3-068 eigenaar:   Dirk Sytses      
3-068 gebruiker:   Dirk Sytses      
4-063 eigenaar:   Dirk Sytses      
8-020 eigenaar:   Jacob Sytses      
8-020 gebruiker:   Jacob Sytses      
3-091 eigenaar:   Pieter Tabes      
3-091 gebruiker:   Pieter Tabes      
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Tades      
3-138 gebruiker:   wed. Dirk Tades      
5-056 eigenaar:   Arjen Taevis      
5-056 gebruiker:   Arjen Taevis      
1-018 eigenaar:   Tjomme Takeles      
1-018 gebruiker:   Tjomme Takeles      
8-076 eigenaar:   Jan Takes      
8-076 gebruiker:   Jan Takes      
6-045 gebruiker:   Sioerd Takes      
5-124 gebruiker:   Stijntie Takes      
6-064 gebruiker:   Aise Tammes      
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-002 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
8-038 eigenaar:   Arjen Teunis      
3-116 gebruiker:   wed. Doekle Teunis      
6-061 gebruiker:   wed. Jan Teunis      
1-060 gebruiker:   Lijsbet Teunis      
5-064 gebruiker:   Maicke Teunis      
6-108 gebruiker:   Meinaert Teunis      
2-033 gebruiker:   Sjoucke Teunis      
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
2-011 eigenaar:   Lambert Tiaards      
2-035 eigenaar:   Lambert Tiaards      
1-005 eigenaar:   Reiner Tiaards      
4-075 eigenaar:   Tiaard Tiaardsen      
4-075 gebruiker:   Tiaard Tiaardsen      
6-073 gebruiker:   Adam Tiaerds      
4-105 eigenaar:   wed. Johannes Tiaerds      
4-105 gebruiker:   wed. Johannes Tiaerds      
1-014 eigenaar:   Reiner Tiaerds      
1-014 gebruiker:   Reiner Tiaerds      
6-100 gebruiker:   Ritske Tiaerds      
2-159 eigenaar:   Tiaard Tiaerdsen      
2-179 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-179 gebruiker:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-180 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-180 gebruiker:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-181 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-181 gebruiker:   Tiaerd Tiaerdsen      
2-164 gebruiker:   Tiaerd Tiaerdts      
8-121 eigenaar:   Gerrit Tiallings      
8-121 gebruiker:   Gerrit Tiallings      
4-120 eigenaar:   Marten Tiallings      
4-120 gebruiker:   Marten Tiallings      
4-166 eigenaar:   Pieter Tiallings      
4-166 gebruiker:   Pieter Tiallings      
1-138 eigenaar:   Dina Tiebbes      
1-151 eigenaar:   Dina Tiebbes      
1-151 gebruiker:   Dina Tiebbes      
7-124 eigenaar:   Dina Tiebbes cum soc.      
3-050 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-052 eigenaar:   Harke Tiebbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tiebbes      
3-022 eigenaar:   Heercke Tiebbes      
3-022 gebruiker:   Heercke Tiebbes      
4-150 gebruiker:   Homme Tiebbes      
1-103 eigenaar:   wed. Jancke Tiebbes      
1-103 gebruiker:   wed. Jancke Tiebbes      
3-109 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
3-109 gebruiker:   Johannes Tiebbes      
7-025 eigenaar:   Johs. Tiebbes      
7-025 gebruiker:   Johs. Tiebbes      
3-028 gebruiker:   Joucke Tiebbes      
1-049 gebruiker:   Sioerd Tiebbes      
2-118 eigenaar:   Cornelis Tieerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tieerds      
7-151 eigenaar:   Cornelis Tieerds      
7-151 gebruiker:   Cornelis Tieerds      
3-048 eigenaar:   Jacob Tieerds erven      
2-073 eigenaar:   Janke Tieerds      
2-082 gebruiker:   Jurrien Tieerds      
6-049 eigenaar:   Poppe Tieerds      
6-049 gebruiker:   Poppe Tieerds      
5-142 eigenaar:   wed. Ruird Tieerds      
8-006 eigenaar:   Ruird Tieerds erven      
3-010 eigenaar:   Tieerd Tieerdsen      
3-010 gebruiker:   Tieerd Tieerdsen      
6-130 gebruiker:   Arjen Tiepckes      
5-170 eigenaar:   Pieter Tiepckes      
7-150 gebruiker:   Pieter Tiepckes      
8-138 eigenaar:   Pieter Tiepckes      
8-138 gebruiker:   Pieter Tiepckes      
8-107 gebruiker:   Hans Tiepkes      
8-055 eigenaar:   Andries Tierks      
4-044 eigenaar:   wed. Jan Tierks      
4-044 gebruiker:   wed. Jan Tierks      
4-118 eigenaar:   Andries Tierx      
4-236 eigenaar:   Andries Tierx      
4-236 gebruiker:   Andries Tierx      
3-043 gebruiker:   Baucke Tierx      
2-006 eigenaar:   Bouwe Tierx Sanstra      
2-006 gebruiker:   Bouwe Tierx Sanstra      
3-082 eigenaar:   wed. Willem Tierx      
3-082 gebruiker:   wed. Willem Tierx      
3-196 eigenaar:   Cornelis Tiesses erven      
6-100 gebruiker:   Atge Tietes      
4-222 eigenaar:   wed. Claes Tietes      
4-222 gebruiker:   wed. Claes Tietes      
4-160 eigenaar:   wed. Tiete Tietes      
4-160 gebruiker:   wed. Tiete Tietes      
4-238 gebruiker:   Bouwe Tietzes      
2-032 gebruiker:   Freerk Tijssen      
7-035 eigenaar:   Freerk Tijssen      
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
3-165 gebruiker:   Hendrik Tijssen      
2-007 eigenaar:   Minne Tijssen      
2-007 gebruiker:   Minne Tijssen      
6-076 gebruiker:   Oene Tijssen      
5-085 gebruiker:   wed. Abraham Tiommes      
8-126 gebruiker:   wed. Feddrik Tjerx      
3-184 gebruiker:   Pieter Tomas      
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
3-007 gebruiker:   Simke Tomas      
5-082 eigenaar:   Willem Tomas      
5-082 gebruiker:   Willem Tomas      
6-122 eigenaar:   wed. Foppe Uiftes      
6-122 gebruiker:   wed. Foppe Uiftes      
5-133 eigenaar:   wed. Foppe Uifts      
4-173 gebruiker:   Cornelis Ulbes      
3-194 eigenaar:   Jan Ulbes      
3-194 gebruiker:   Jan Ulbes      
5-042 gebruiker:   Jan Ulbes cum soc.      
3-185 gebruiker:   Wyberen Ulbes      
2-086 gebruiker:   Hendrick Warners      
3-075 eigenaar:   Harmen Werps      
3-075 gebruiker:   Harmen Werps      
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
2-121 eigenaar:   Hendrik Wessels      
2-121 gebruiker:   Hendrik Wessels      
2-103 gebruiker:   Simen Wessels      
5-075 gebruiker:   Gerloff Wiegers      
1-091 gebruiker:   Jarig Wiegers      
4-167 eigenaar:   Marten Wiegers      
4-167 gebruiker:   Marten Wiegers      
8-114 gebruiker:   Pieter Wiegers      
2-067 gebruiker:   Antie Wigles      
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-024 gebruiker:   Andries Willems      
7-080 gebruiker:   Bartel Willems CG 25:00:00    
2-091 eigenaar:   Beern Willems      
2-091 gebruiker:   Beern Willems      
4-046 gebruiker:   Bouwe Willems      
6-003 gebruiker:   Claes Willems      
7-059 eigenaar:   Coene Willems cum socio      
7-059 gebruiker:   Coene Willems      
5-126 eigenaar:   Gerrit Willems      
5-126 gebruiker:   Gerrit Willems      
7-058 eigenaar:   Isaac Willems      
7-058 gebruiker:   Isaac Willems      
4-219 gebruiker:   Jacob Willems      
5-101 eigenaar:   Jacob Willems      
5-101 gebruiker:   Jacob Willems      
2-111 gebruiker:   Jelle Willems cum soc.      
7-088 eigenaar:   Jelle Willems      
7-007 grondpacht aan: wed. Marten Willems c.u.      
7-008 eigenaar:   wed. Marten Willems      
7-008 gebruiker:   wed. Marten Willems      
8-051 grondpacht aan: wed. Marten Willems      
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
1-154 eigenaar:   Simen Willems      
1-154 gebruiker:   Simen Willems      
5-090 gebruiker:   Tierk Willems      
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 gebruiker:   Willem Willems      
4-050 eigenaar:   wed. Willem Willems      
4-050 gebruiker:   wed. Willem Willems      
8-039 eigenaar:   Willem Willems      
8-039 gebruiker:   Willem Willems      
7-090 gebruiker:   Tiepcke Wopkes      
7-001 eigenaar:   Claes Wouters      
7-001 gebruiker:   Claes Wouters      
7-050 eigenaar:   Claes Wouters      
7-050 gebruiker:   Claes Wouters      
6-113 gebruiker:   wed. Gerrit Wouters      
8-073 eigenaar:   wed. Harmen Wybes      
8-073 gebruiker:   wed. Harmen Wybes      
2-090 gebruiker:   Johannes Wybes      
8-024 eigenaar:   Pieter Wybes      
6-155 eigenaar:   Reiner Wybes      
6-155 gebruiker:   Reiner Wybes      
5-127 gebruiker:   Syds Wybes      
4-147 eigenaar:   Wyme Wybes      
4-147 gebruiker:   Wyme Wybes      
2-029 eigenaar:   Heere Wybrens      
2-029 gebruiker:   Heere Wybrens      
8-019 eigenaar:   Heere Wybrens      
8-019 gebruiker:   Heere Wybrens      
5-012 eigenaar:   wed. Herre Wybrens      
5-013 eigenaar:   wed. Herre Wybrens      
5-017 eigenaar:   wed. Herre Wybrens      
5-017 gebruiker:   wed. Herre Wybrens      
6-027 eigenaar:   wed. Jan Wybrens      
6-027 gebruiker:   wed. Jan Wybrens      
1-056 eigenaar:   Schelte Wybrens      
1-056 gebruiker:   Schelte Wybrens      
1-072 gebruiker:   Schelte Wybrens      
2-082 eigenaar:   Schelte Wybrens      
7-133 gebruiker:   Sierk Wybrens      
8-030 gebruiker:   Sioerd Wybrens      
8-087 eigenaar:   Fedde Wytses      
8-087 gebruiker:   Fedde Wytses      
7-030 eigenaar:   Piebe Wytses cum fratre      
3-117 gebruiker:   Wytske Wytses      
4-116 eigenaar:   Wytzke Wytzes      
4-116 gebruiker:   Wytzke Wytzes      
6-075 gebruiker:   Bauke Ydes      
3-057 gebruiker:   Botte Ydes      
3-203 gebruiker:   Jacob Ydes      
4-259 eigenaar:   Jan Ydes erven      
5-067 eigenaar:   Jan Ydes      
5-084 eigenaar:   Jan Ydes      
5-085 eigenaar:   Jan Ydes      
6-074 eigenaar:   Jan Ydes      
6-074 gebruiker:   Jan Ydes      
6-075 eigenaar:   Jan Ydes      
6-055 gebruiker:   wed. Cornelis Yes      
2-023 eigenaar:   Hidde Yges erven in qualiteit      
7-098