Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)

illustratie reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1716. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaakt en opgestelt bij de Magistraat van deselve Stadt, ingevolge van de aanschrijvinge der Edele Mogende Heeren Staten van Friesland de dato den 11 April 1716, en dat voor den jare po. Maij 1716 ingegaen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
soort onroerend goed: 2 kamers ( )            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Wasbleekstraat 4)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Wasbleekstraat 1)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Rozengracht 22)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: 3 camers (Rozengracht 22)            
7-128 soort onroerend goed: 3 kamers (Noorderhaven 24)            
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
4-092 soort onroerend goed: estrickwerk (Rozengracht 19)            
2-170 soort onroerend goed: gleibackerie ( 0)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerie (Schritsen 50)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Vissersstraat 8)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Bildtstraat 2)            
7-116 soort onroerend goed: gorterie (Rinnertspijp 1)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Vissersstraat 6)            
1-114 soort onroerend goed: gorterie ( 0)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Vissersstraat 10)            
1-056 soort onroerend goed: gorterie (Vissersstraat 4)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 36)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-139 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 4)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
8-155 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 65)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 46)            
4-265 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Franekereind 18)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 15)            
4-175 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
4-060 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
4-204 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 36)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 13)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
4-062 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 22)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Lammert Warndersteeg 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
4-083 soort onroerend goed: hoff en stal (Hofstraat 18)            
8-162 soort onroerend goed: houtstek en tuin (Zuiderhaven 61)            
8-162 soort onroerend goed: houtstek en tuin (Schritsen 34)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 9)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-137 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-086 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 8)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-169 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 31)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
6-085 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 18)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 7)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 22)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 27)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
4-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 30)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 5)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-100 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 16)            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
4-061 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Vijver 5)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
7-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 74)            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Schritsen 42)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-208 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 2)            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
1-041 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 18)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
6-131 soort onroerend goed: huis (Lanen 6)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 11)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 26)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
4-230 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 32)            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 103)            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
5-118 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 24)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 35)            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
4-168 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
7-037 soort onroerend goed: huis (Noordijs 4)            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 67)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 28)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 29)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
8-027 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 5)            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 25)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 19)            
4-242 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 12)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
6-117 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
2-179 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 6)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
6-051 soort onroerend goed: huis ('t Poortje 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
5-153 soort onroerend goed: huis (Lanen 58)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-047 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
4-091 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
8-135 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
3-138 soort onroerend goed: huis (Franekereind 20)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 24)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Lanen 41)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-087 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 100)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
4-257 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 21)            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
7-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 50)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
5-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
2-086 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 98)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
5-117 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 26)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
7-135 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 40)            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 33)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
7-037 soort onroerend goed: huis (Noordijs 2)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 24)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
4-225 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 29)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 117)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-158 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 69)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
1-071 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 23)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
8-098 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 10)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 4)            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
4-263 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
3-067 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
5-153 soort onroerend goed: huis (Lanen 58)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
2-165 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 15)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 1)            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 28)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 12)            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 18)            
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Franekereind 24)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noorderhaven 37)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 16)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Grote Bredeplaats 14)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Zeepziedersstraat 2)            
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerie ( 0)            
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
5-002 soort onroerend goed: huis en ferwerie (Voorstraat 92)            
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (William Boothstraat 10)            
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en geleibackerie (William Boothstraat 8)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterie (Hoogstraat 18)            
3-052 soort onroerend goed: huis en gorterie (Nieuwstraat 60)            
2-041 soort onroerend goed: huis en gorterie (Karremanstraat 27)            
4-176 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 22)            
4-192 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 48)            
4-166 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderplein 5)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff ( 0)            
4-166 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 3)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Steenhouwersstraat 1)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 42)            
4-211 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 36)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 8)            
4-205 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 36)            
4-191 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 46)            
4-166 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderplein 5)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 46)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 6)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 40)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Spinhuisstraat 13)            
4-210 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 36)            
4-235 soort onroerend goed: huis en hoff (Zuiderhaven 24)            
4-176 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 22)            
4-166 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 7)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Steenhouwersstraat 3)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 44)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 2)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 10)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
4-043 soort onroerend goed: huis en hoff (Raamstraat 7)            
1-024 soort onroerend goed: huis en houtstek (Noorderhaven 39)            
2-027 soort onroerend goed: huis en molen (Karremanstraat 1)            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
4-057 soort onroerend goed: huis en molen (Rapenburg 18)            
1-036 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Noorderhaven 61)            
1-036 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 20)            
8-078 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zuiderhaven 23)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 113)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 107)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 111)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 109)            
4-260 soort onroerend goed: huis en stal (Zuiderstraat 27)            
5-113 soort onroerend goed: huis en tuin (Heiligeweg 36)            
2-056 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 5)            
4-120 soort onroerend goed: huis en tuin (Hofstraat 7)            
4-085 soort onroerend goed: huis en tuin (Hofstraat 8)            
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
4-085 soort onroerend goed: huis en tuin (Hofstraat 6)            
2-028 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
8-055 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 16)            
8-055 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 16)            
6-111 soort onroerend goed: huis etc. (Lanen 79)            
4-030 soort onroerend goed: huis etc. (Brouwersstraat 18)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 25)            
soort onroerend goed: huis etc. ( )            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
5-026 soort onroerend goed: huis etc. (Voorstraat 70)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 10)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 27)            
2-140 soort onroerend goed: huis nu een stal ( 0)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Lanen 81)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Lanen 81)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
6-113 soort onroerend goed: huis off kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
soort onroerend goed: huis rm hoff ( )            
1-015 soort onroerend goed: huis zeg kamer (Noorderhaven 29)            
soort onroerend goed: huis, brouwerie en mouterie ( )            
4-033 soort onroerend goed: huis, brouwerie etc. (Brouwersstraat 24)            
4-232 soort onroerend goed: huis, hoff en pakhuis etc. (Zuiderhaven 28)            
4-197 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Steenhouwersstraat 6)            
4-196 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Zuiderhaven 54)            
4-197 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Steenhouwersstraat 4)            
4-197 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Zuiderhaven 52)            
4-197 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Steenhouwersstraat 2)            
4-193 soort onroerend goed: huis, hoff etc. (Zuiderhaven 50)            
8-122 soort onroerend goed: huis, houthuis en werff (Vijverstraat 30)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 101)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 89)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 105)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 93)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 103)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 91)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
7-117 soort onroerend goed: huisen (Grote Bredeplaats 35)            
soort onroerend goed: huisen (twee) ( )            
2-120 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
5-037 soort onroerend goed: huisje (Grote Kerkstraat 7)            
4-198 soort onroerend goed: huisje (Zuiderhaven 52)            
3-094 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 39)            
5-037 soort onroerend goed: huisje (Grote Kerkstraat 5)            
4-127 soort onroerend goed: huisje (Hofstraat 19)            
1-045 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
5-037 soort onroerend goed: huisje (Grote Kerkstraat 3)            
1-067 soort onroerend goed: huisje (Zeilmakersstraat 15)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 5)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 56)            
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 1)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 16)            
8-080 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 8)            
4-253 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 12)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 10)            
4-143 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Jan Ruurdstraat 3)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 17)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
6-059 soort onroerend goed: kamer ('t Poortje 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
4-130 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 25)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-077 soort onroerend goed: kamer (Schoolplein 7)            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
8-043 soort onroerend goed: kamer (Havenplein 22)            
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
4-017 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 1)            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
8-042 soort onroerend goed: kamer (Havenplein 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 10)            
4-011 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 12)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 31)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 77)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 3)            
4-082 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 18)            
2-087 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 20)            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 20)            
4-107 soort onroerend goed: kamer (Romastraat 10)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
5-039 soort onroerend goed: kamer (Grote Kerkstraat 11)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Jan Ruurdstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
4-063 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 22)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-136 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 7)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
6-077 soort onroerend goed: kamer (Schoolplein 5)            
8-120 soort onroerend goed: kamer (Kleine Ossenmarkt 6)            
1-112 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
8-043 soort onroerend goed: kamer (Havenplein 20)            
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 89)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-040 soort onroerend goed: kamer (Zeilmakersstraat 16)            
4-121 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 11)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 8)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-165 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 5)            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 75)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 1)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 3)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 18)            
8-081 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 10)            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 6)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 12)            
4-144 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 4)            
1-122 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 34)            
8-146 soort onroerend goed: kamer (Jan Ruurdstraat 5)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 19)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 32)            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
4-130 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 25)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
4-059 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
1-052 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 21)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
6-077 soort onroerend goed: kamer (Lanen 27)            
4-017 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 58)            
8-043 soort onroerend goed: kamer (Havenplein 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 87)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-018 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 6)            
4-121 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 9)            
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
8-113 soort onroerend goed: kamer (Vijverstraat 16)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zeepziedersstraat 4)            
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
2-016 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
1-119 soort onroerend goed: kamers (Zoutsloot 46)            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
6-101 soort onroerend goed: kamers (Lanen 57)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
soort onroerend goed: kamers ( )            
1-119 soort onroerend goed: kamers (Zoutsloot 44)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
6-078 soort onroerend goed: kamers (Lanen 31)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
6-078 soort onroerend goed: kamers (Lanen 29)            
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-162 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 8)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 129)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 35)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-161 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 10)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 33)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 44)            
soort onroerend goed: keet en pakhuis ( )            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 11)            
soort onroerend goed: koolstek ( )            
4-183 soort onroerend goed: koolstek (Rozengracht 12)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 5)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
soort onroerend goed: lijnbaen ( )            
3-175 soort onroerend goed: mouterie (Kruisstraat 8)            
2-058 soort onroerend goed: mouterie (Hoogstraat 9)            
6-007 soort onroerend goed: mouterie (Comediesteeg 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 64)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 76)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 70)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 6)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 69)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 29)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 23)            
4-186 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 4)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
7-068 soort onroerend goed: pakhuis (Roeperssteeg 2)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 3)            
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
7-144 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 58)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
8-079 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 25)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 27)            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 1)            
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 127)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 25)            
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
4-234 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 24)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Lanen 25)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
4-179 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-179 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 13)            
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
4-180 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 18)            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Zoutsloot 88)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 11)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 10)            
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
1-042 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-093 soort onroerend goed: pothuis (Hoogstraat 49)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
1-054 soort onroerend goed: potterie (Bildtstraat 4)            
1-054 soort onroerend goed: potterie (Zoutsloot 29)            
6-133 soort onroerend goed: schole etc. (Schritsen 1)            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: schuir ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 21)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
3-005 soort onroerend goed: stal (Scheffersplein 19)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
3-005 soort onroerend goed: stal (Scheffersplein 17)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
soort onroerend goed: stal ( )            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 37)            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
3-005 soort onroerend goed: stal (Scheffersplein 21)            
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
soort onroerend goed: stal, wagenhuis enz. ( )            
8-071 soort onroerend goed: stalling (Hondenstraat 2)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
1-113 soort onroerend goed: taanhuis (Vissersstraat 2)            
1-113 soort onroerend goed: taanhuis (Zoutsloot 51)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 35)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 29)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 33)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 35)            
8-134 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 31)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
2-025 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Zuiderhaven 41)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Schritsen 44)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Grote Ossenmarkt 8)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: twee huisen (Grote Ossenmarkt 6)            
8-053 soort onroerend goed: twee kamers en een pakhuis (Zuiderhaven 12)            
8-053 soort onroerend goed: twee kamers en een pakhuis (Zuiderhaven 14)            
7-079 soort onroerend goed: voor- en agterhuis (Voorstraat 43)            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
2-127 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
4-249 soort onroerend goed: windmolen (Dwarsstraat 21)            
2-011 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 77)            
soort onroerend goed: woning ( )            
2-007 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 83)            
4-078 soort onroerend goed: woning (Hofstraat 28)            
1-058 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-002 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-116 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 5)            
8-087 soort onroerend goed: woning (Vijver 10)            
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-085 soort onroerend goed: woning (Vijver 12)            
2-009 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-006 soort onroerend goed: woning ( 0)            
4-099 soort onroerend goed: woning (Kerkpad 28)            
1-055 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 17)            
2-020 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 9)            
1-131 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 49)            
8-088 soort onroerend goed: woning (Vijver 8)            
2-052 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
soort onroerend goed: woning ( )            
2-008 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 85)            
1-124 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-004 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-031 soort onroerend goed: woning ( 0)            
4-099 soort onroerend goed: woning (Kerkpad 26)            
1-138 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 15)            
2-020 soort onroerend goed: woning (Achterstraat 27)            
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 7)            
1-131 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 47)            
2-014 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 67)            
8-088 soort onroerend goed: woning (Vijver 6)            
5-031 soort onroerend goed: woningen (Simon Stijlstraat 1)            
3-136 soort onroerend goed: woningh (Franekereind 18)            
soort onroerend goed: woningh ( )            
4-108 soort onroerend goed: woningh (Romastraat 12)            
4-094 soort onroerend goed: woningh (Kerkpad 20)            
soort onroerend goed: woningh ( )            
4-095 soort onroerend goed: woningh (Kerkpad 18)            
4-094 soort onroerend goed: woningh (Hofstraat 16)            
3-136 soort onroerend goed: woningh (Lammert Warndersteeg 4)            
soort onroerend goed: woningh ( )            
soort onroerend goed: woningh ( )            
soort onroerend goed: woningh ( )            
4-095 soort onroerend goed: woningh (Hofstraat 14)            
4-093 soort onroerend goed: woningh (Rozengracht 21)            
soort onroerend goed: wooningh ( )