Harlingen, reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)

illustratie reëelkohier 1716 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1716. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaakt en opgestelt bij de Magistraat van deselve Stadt, ingevolge van de aanschrijvinge der Edele Mogende Heeren Staten van Friesland de dato den 11 April 1716, en dat voor den jare po. Maij 1716 ingegaen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
3-088 eigenaar:   A. van der Molen      
3-088 gebruiker:   A. van der Molen      
3-101 eigenaar:   A. van der Molen      
8-083 gebruiker:   Aaleff Pieters      
8-166 gebruiker:   Abe Meinardi      
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
4-125 eigenaar:   Abe Douwes      
4-125 gebruiker:   Abe Douwes      
4-255 gebruiker:   Abe Jacobs      
4-233 eigenaar:   Abe Rinses      
4-233 gebruiker:   Abe Rinses      
5-117 grondpacht aan: Abe Sybes      
7-045 eigenaar:   Abe Sybes      
7-045 gebruiker:   Abe Sybes      
5-154 eigenaar:   Abraham Bauckes      
5-154 gebruiker:   Abraham Bauckes      
4-144 eigenaar:   Abraham Jansen      
4-144 gebruiker:   Abraham Jansen      
5-085 gebruiker:   wed. Abraham Tiommes      
4-247 eigenaar:   Adam Stitterts      
4-247 gebruiker:   Adam Stitterts      
6-073 gebruiker:   Adam Tiaerds      
1-121 gebruiker:   Aeffke Jans      
5-081 eigenaar:   Aeffke Poulus      
5-081 gebruiker:   Aeffke Poulus      
6-070 gebruiker:   Aeltie      
6-073 gebruiker:   Aeltie een weduwe      
6-130 gebruiker:   Aeltie een weduwe      
7-143 eigenaar:   Aeltie Allerts      
7-143 gebruiker:   Aeltie Allerts      
7-144 eigenaar:   Aeltie Allerts [aanname]      
3-172 gebruiker:   Aeltie Bouwes      
1-048 gebruiker:   Aeltie Douwes      
4-028 eigenaar:   Aert Hendriks      
4-028 gebruiker:   Aert Hendriks      
4-024 eigenaar:   hopman Age Claessen      
4-024 gebruiker:   hopman Age Claessen      
5-018 gebruiker:   Age Dirks      
4-063 gebruiker:   wed. Age Sioerds      
8-069 eigenaar:   Agnietie Heins crediteuren      
1-024 eigenaar:   Aise Arjens erven      
1-024 gebruiker:   Aise Arjens erven      
4-189 eigenaar:   Aise Arjens erven      
6-064 gebruiker:   Aise Tammes      
6-046 gebruiker:   Ake Jurriens      
7-101 gebruiker:   Albert Roo      
8-152 eigenaar:   Albert Alberts      
8-152 gebruiker:   Albert Alberts      
4-009 gebruiker:   Albert Beerns      
3-024 eigenaar:   Albert Beuwes      
7-075 gebruiker:   Albert Beuwes      
7-105 gebruiker:   wed. Albert Feddrix      
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
2-127 gebruiker:   Albert Hendriks      
7-048 eigenaar:   Albert Hendriks      
7-048 gebruiker:   Albert Hendriks      
4-256 eigenaar:   Albert Jansen      
4-256 gebruiker:   Albert Jansen      
1-052 gebruiker:   Albertie Alberts      
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-130 gebruiker:   Alberts Robberts      
3-103 gebruiker:   Alberts Scheltes      
4-006 eigenaar:   wed. Aleff Gerrits      
4-006 gebruiker:   wed. Aleff Gerrits      
3-058 gebruiker:   Alle Jansen cum soc.      
8-106 eigenaar:   wed. Alle Jansen      
8-106 gebruiker:   wed. Alle Jansen      
8-107 eigenaar:   wed. Alle Jansen      
5-050 gebruiker:   Andries Jelmersma      
5-175 eigenaar:   Andries Hansen erven      
1-054 eigenaar:   Andries Jochems      
1-054 gebruiker:   Andries Jochems      
5-133 gebruiker:   Andries Jochems      
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
3-136 gebruiker:   Andries Johannes      
2-001 eigenaar:   gemeensman Andries Piers      
2-001 gebruiker:   gemeensman Andries Piers      
2-016 eigenaar:   Andries Piers      
2-016 gebruiker:   Andries Piers      
4-019 eigenaar:   Andries Piers      
1-059 eigenaar:   Andries Pieters      
1-059 gebruiker:   Andries Pieters      
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 gebruiker:   wed. Andries Roeloffs      
2-010 gebruiker:   nu Andries Sierks      
6-097 eigenaar:   Andries Sierks      
5-175 gebruiker:   nu wed. Andries Simens      
8-055 eigenaar:   Andries Tierks      
4-118 eigenaar:   Andries Tierx      
4-236 eigenaar:   Andries Tierx      
4-236 gebruiker:   Andries Tierx      
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-024 gebruiker:   Andries Willems      
5-095 eigenaar:   wed. Ane Hansen      
5-095 gebruiker:   wed. Ane Hansen      
2-141 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 gebruiker:   Anne Dirks      
7-039 gebruiker:   Anne Dirks      
5-119 eigenaar:   wed. Anne Haies      
5-119 gebruiker:   wed. Anne Haies      
1-039 eigenaar:   Anne Jans      
1-039 gebruiker:   Anne Jans      
1-041 eigenaar:   Anne Jans      
1-041 gebruiker:   Anne Jans      
1-042 eigenaar:   Anne Jans      
1-042 gebruiker:   Anne Jans      
1-050 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 gebruiker:   Anne Jans      
1-118 eigenaar:   Anne Jans      
1-119 eigenaar:   Anne Jans      
1-120 eigenaar:   Anne Jans      
1-160 eigenaar:   Anne Jans      
2-070 eigenaar:   Anne Jans      
2-070 gebruiker:   Anne Jans      
2-095 eigenaar:   Anne Jans      
2-095 gebruiker:   Anne Jans      
4-180 gebruiker:   Anne Jans      
2-149 gebruiker:   Anne Jansen      
7-038 eigenaar:   Annis Jansen      
8-158 gebruiker:   Annius Sioerdts      
4-080 gebruiker:   Antie Arjens      
5-109 gebruiker:   Antie Arjens      
4-245 gebruiker:   Antie Bartels      
1-082 eigenaar:   Antie Clases      
1-082 gebruiker:   Antie Clases      
8-103 gebruiker:   wed. Antie Clases      
3-153 gebruiker:   Antie Gerrits cum soc.      
2-113 gebruiker:   Antie Goikes      
8-137 gebruiker:   Antie Harmens      
8-144 gebruiker:   Antie Hendriks      
5-031 gebruiker:   Antie Jacobs      
2-149 eigenaar:   Antie Jans      
4-121 gebruiker:   Antie Jilts      
3-073 eigenaar:   Antie Melles cum soc.      
3-073 gebruiker:   Antie Melles cum soc.      
3-062 gebruiker:   Antie Ottes CG 11:00:00    
2-026 eigenaar:   Antie Reiners erven      
8-056 eigenaar:   Antie Rienx      
8-056 gebruiker:   Antie Rienx      
8-058 eigenaar:   Antie Sioerds Schiere      
8-058 gebruiker:   Antie Sioerds Schiere      
2-061 eigenaar:   Antie Sybes      
2-061 gebruiker:   Antie Sybes      
7-118 eigenaar:   Antie Sybes      
7-118 gebruiker:   Antie Sybes      
2-067 gebruiker:   Antie Wigles      
1-055 eigenaar:   Antoni Reynier      
1-080 gebruiker:   Antoni Reynier      
4-241 eigenaar:   Arent Nieuwenhuis      
4-241 gebruiker:   Arent Nieuwenhuis      
7-101 gebruiker:   Aris Pieters      
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
3-139 gebruiker:   wed. Arjen Crol      
4-264 eigenaar:   Arjen van Hemert      
6-010 eigenaar:   Arjen Altena      
6-010 gebruiker:   Arjen Altena      
7-110 eigenaar:   Arjen Bootsma      
7-110 gebruiker:   wed. Arjen van Hemert      
7-131 eigenaar:   Arjen Altena      
8-135 eigenaar:   Arjen Bootsma      
8-160 eigenaar:   Arjen van Hemert      
5-057 eigenaar:   Arjen Beerns      
5-057 gebruiker:   Arjen Beerns      
8-109 gebruiker:   Arjen Louws      
1-033 eigenaar:   Arjen Robijns      
3-162 gebruiker:   Arjen Robijns      
4-090 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-090 gebruiker:   Arjen Robijns      
5-003 gebruiker:   Arjen Robijns      
6-003 eigenaar:   Arjen Robijns      
7-153 grondpacht aan: Arjen Robijns      
5-056 eigenaar:   Arjen Taevis      
5-056 gebruiker:   Arjen Taevis      
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-002 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
8-038 eigenaar:   Arjen Teunis      
6-130 gebruiker:   Arjen Tiepckes      
7-003 eigenaar:   Ate Ates      
7-003 gebruiker:   Ate Ates      
4-091 gebruiker:   Ate Rinses      
6-100 gebruiker:   Atge Tietes      
2-150 gebruiker:   Attie Donker      
5-160 eigenaar:   wed. Atze Hiddes      
5-160 gebruiker:   wed. Atze Hiddes      
4-259 gebruiker:   Auck Clases      
3-070 eigenaar:   Aucke Backer      
3-142 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-149 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-152 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-153 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-154 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-155 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-156 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-158 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-159 grondpacht aan: Aucke Backer cum soc.      
3-204 eigenaar:   Aucke Backer      
3-204 gebruiker:   Aucke Backer      
3-205 eigenaar:   Aucke Backer      
4-143 grondpacht aan: Aucke Backer      
5-039 grondpacht aan: Aucke Backer      
6-003 grondpacht aan: Aucke Backer      
6-004 grondpacht aan: Aucke Backer      
7-011 grondpacht aan: Aucke Backer      
8-169 eigenaar:   Aucke Dirks      
8-169 gebruiker:   Aucke Dirks      
1-114 eigenaar:   Aucke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Aucke Gerbens      
2-094 eigenaar:   Aucke Gerbens      
8-149 eigenaar:   Aucke Gerbens      
8-149 gebruiker:   Aucke Gerbens      
4-261 eigenaar:   Auckjen Ruirdts      
5-037 grondpacht aan: Auke Backer      
3-101 gebruiker:   B. Lanting      
6-004 gebruiker:   B. Lanting      
8-075 eigenaar:   wed. B. Homan      
8-075 gebruiker:   wed. B. Homan      
8-057 gebruiker:   Baltus Ranzou      
8-068 eigenaar:   wed. capitein Barent de Vries      
8-161 eigenaar:   wed. capitein Barent de Vries      
8-161 gebruiker:   wed. capitein Barent de Vries      
8-011 gebruiker:   Barnardus Eelckes      
4-146 gebruiker:   wed. Bartel Cleijs      
4-176 eigenaar:   Bartel Haies      
4-176 gebruiker:   Bartel Haies      
8-144 eigenaar:   Bartel Haies      
7-080 gebruiker:   Bartel Willems CG 25:00:00    
1-015 eigenaar:   Bastiaen Martens      
1-015 gebruiker:   Bastiaen Martens      
6-051 eigenaar:   Batie Groenwoldt      
7-135 gebruiker:   Batie Gerrits      
7-047 gebruiker:   Baucke Doedes      
1-101 grondpacht aan: Baucke Fockes in qlt.      
1-121 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
3-135 eigenaar:   wed. Baucke Fockes      
3-135 gebruiker:   wed. Baucke Fockes      
4-138 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
4-138 gebruiker:   Baucke Fockes Agricola      
4-154 eigenaar:   Baucke Fockes Agricola      
4-154 gebruiker:   Baucke Fockes Agricola      
5-172 eigenaar:   Baucke Fockes      
5-172 gebruiker:   Baucke Fockes      
7-060 eigenaar:   Baucke Fockes      
7-085 eigenaar:   wed. Baucke Folkerts      
7-085 gebruiker:   wed. Baucke Folkerts      
5-150 gebruiker:   Baucke Hiddes      
3-178 gebruiker:   Baucke Joosten      
3-043 gebruiker:   Baucke Tierx      
8-027 eigenaar:   Bauke Fockes      
6-075 gebruiker:   Bauke Ydes      
1-071 gebruiker:   Baukjen Haies      
4-082 gebruiker:   Beern Abrahams weewer      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
3-140 gebruiker:   Beern Beerns      
4-098 eigenaar:   Beern Harmens      
4-098 gebruiker:   Beern Harmens      
4-224 gebruiker:   Beern Harmens      
5-001 gebruiker:   Beern Harmens CG 12:00:00    
6-130 gebruiker:   Beern Hemmes      
8-130 eigenaar:   wed. Beern Hendriks      
7-117 gebruiker:   Beern Hendrix CG 9:00:00    
1-134 eigenaar:   Beern Joosten      
1-134 gebruiker:   Beern Joosten      
3-025 gebruiker:   Beern Lamberts      
6-011 eigenaar:   wed. Beern Pieters      
6-011 gebruiker:   wed. Beern Pieters      
2-091 eigenaar:   Beern Willems      
2-091 gebruiker:   Beern Willems      
5-124 gebruiker:   Beke Caspers      
4-251 eigenaar:   wed. Benedix Piers      
4-251 gebruiker:   wed. Benedix Piers      
5-173 eigenaar:   Benjamin Jansen      
5-173 gebruiker:   Benjamin Jansen      
2-113 gebruiker:   wed. Bente Ottes      
6-057 gebruiker:   Berber Jans      
8-080 gebruiker:   Boi Dideles      
5-167 eigenaar:   Bote Ockes      
5-167 gebruiker:   Bote Ockes      
5-120 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-120 gebruiker:   Botte Jacobs      
6-107 eigenaar:   Botte Jacobs erven      
7-105 gebruiker:   wed. Botte Jarigs      
3-057 gebruiker:   Botte Ydes      
4-128 eigenaar:   Bottie Reiners      
4-128 gebruiker:   Bottie Reiners      
8-131 eigenaar:   Bouwe Schiere      
1-115 eigenaar:   Bouwe Haitzes erven      
1-115 gebruiker:   Bouwe Haitzes erven      
3-059 gebruiker:   Bouwe Sibrens      
2-006 eigenaar:   Bouwe Tierx Sanstra      
2-006 gebruiker:   Bouwe Tierx Sanstra      
4-238 gebruiker:   Bouwe Tietzes      
4-046 gebruiker:   Bouwe Willems      
8-101 gebruiker:   Bregt Jans      
6-089 eigenaar:   Bregtie Jacobs      
6-089 gebruiker:   Bregtie Jacobs      
3-008 eigenaar:   Broer Bauckes      
3-008 gebruiker:   Broer Bauckes      
6-036 gebruiker:   Broer Hoites      
4-033 eigenaar:   Broer Jansen      
4-033 gebruiker:   Broer Jansen      
8-030 eigenaar:   Broer Jansen      
1-105 eigenaar:   wed. Broer Poppes      
4-240 gebruiker:   Broer Stitterts cum soc.      
5-089 gebruiker:   Bruin Scheltes      
7-078 grondpacht aan: Bruno van Viersen erven      
1-086 gebruiker:   Burchert Hendrix      
1-121 gebruiker:   Carst Palsen      
2-030 eigenaar:   Casper Brinkman      
2-030 gebruiker:   Casper Brinkman      
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
3-120 gebruiker:   Casper Groen      
7-153 gebruiker:   Casper Brinkman      
4-199 eigenaar:   Catharina Harmens      
4-199 gebruiker:   Catharina Harmens      
5-048 gebruiker:   Christiaen Dirks 9:14      
4-115 gebruiker:   Christoffel Hansen      
1-026 eigenaar:   Claas Goitiens Braem      
1-026 gebruiker:   Claas Goitiens Braem      
5-070 gebruiker:   Claas Hendrix veint      
8-033 gebruiker:   Claes Fortuin      
8-115 eigenaar:   Claes IJsenbeek erven      
4-035 eigenaar:   wed. Claes Allerts      
4-035 gebruiker:   wed. Claes Allerts      
8-017 gebruiker:   Claes Andries      
4-014 eigenaar:   Claes Auckes      
4-014 gebruiker:   Claes Auckes      
6-093 gebruiker:   Claes Bartels      
7-056 gebruiker:   Claes Christiaens      
2-134 gebruiker:   Claes Claessen      
2-077 gebruiker:   selve zeg Claes Douwes      
8-065 eigenaar:   wed. Claes Douwes      
8-065 gebruiker:   wed. Claes Douwes      
4-012 gebruiker:   Claes Eelckes      
4-072 eigenaar:   Claes Engels      
4-072 gebruiker:   Claes Engels      
7-083 gebruiker:   Claes Foeckes      
5-176 eigenaar:   wed. Claes Foppes      
5-176 gebruiker:   wed. Claes Foppes      
4-264 gebruiker:   Claes Fransen      
3-028 gebruiker:   Claes Gerbens      
7-049 eigenaar:   Claes Gerbens      
4-240 eigenaar:   Claes Gerloffs      
4-254 eigenaar:   Claes Gerloffs      
8-122 eigenaar:   Claes Gerloffs      
8-122 gebruiker:   Claes Gerloffs      
5-009 eigenaar:   Claes Gerrits      
5-009 gebruiker:   Claes Gerrits      
2-056 eigenaar:   Claes Goitiens Braam      
7-081 gebruiker:   Claes Goitiens      
3-045 gebruiker:   Claes Haenties cum soc.      
7-042 eigenaar:   Claes Hajes      
3-074 eigenaar:   Claes Hendriks      
3-074 gebruiker:   Claes Hendriks      
3-070 gebruiker:   Claes Hilles CG 10:00:00    
2-123 eigenaar:   Claes Huiberts Braem      
2-123 gebruiker:   Claes Huiberts Braem      
3-085 eigenaar:   Claes Hylkes      
3-085 gebruiker:   Claes Hylkes      
1-070 eigenaar:   Claes Jansen      
1-070 gebruiker:   Claes Jansen      
3-036 eigenaar:   wed. Claes Jansen      
3-057 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
4-026 gebruiker:   Claes Jansen      
5-139 eigenaar:   Claes Jansen      
5-139 gebruiker:   Claes Jansen      
6-082 eigenaar:   mr. Claes Jansen      
6-082 gebruiker:   mr. Claes Jansen      
6-123 eigenaar:   Claes Jansen      
6-123 gebruiker:   Claes Jansen      
6-130 gebruiker:   Claes Jansen      
7-016 gebruiker:   Claes Jarigs      
4-198 gebruiker:   Claes Johannes      
7-054 grondpacht aan: Claes Jouckes      
8-018 grondpacht aan: Claes Joukes      
4-158 eigenaar:   Claes Meyes      
4-158 gebruiker:   Claes Meyes      
3-143 gebruiker:   Claes Oeges      
5-135 eigenaar:   Claes Oepkes      
5-135 gebruiker:   Claes Oepkes      
4-108 eigenaar:   Claes Piekes      
4-108 gebruiker:   Claes Piekes      
6-146 gebruiker:   Claes Pieters en andere      
7-030 grondpacht aan: Claes Pieters erven tot Bolswart      
2-012 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
2-114 eigenaar:   Claes Rinties Botsma nom. ux.      
3-185 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
5-043 eigenaar:   Claes Rinties Otsma      
5-070 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-006 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-006 gebruiker:   Claes Rinties Botsma      
6-007 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-007 gebruiker:   Claes Rinties Botsma      
6-113 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
6-151 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
8-168 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
8-168 gebruiker:   Claes Rinties Botsma      
8-091 eigenaar:   Claes Romkes      
4-164 eigenaar:   wed. Claes Rommerts      
4-164 gebruiker:   wed. Claes Rommerts      
6-129 eigenaar:   Claes Sioerds      
6-129 gebruiker:   Claes Sioerds      
4-222 eigenaar:   wed. Claes Tietes      
4-222 gebruiker:   wed. Claes Tietes      
6-003 gebruiker:   Claes Willems      
7-001 eigenaar:   Claes Wouters      
7-001 gebruiker:   Claes Wouters      
7-050 eigenaar:   Claes Wouters      
7-050 gebruiker:   Claes Wouters      
5-048 gebruiker:   Claes Ymes 23:00      
2-156 eigenaar:   wed. Claes Ypes      
2-156 gebruiker:   wed. Claes Ypes      
3-039 eigenaar:   wed. Claes Ypes      
2-168 gebruiker:   Coene Hendrix      
7-059 eigenaar:   Coene Willems cum socio      
7-059 gebruiker:   Coene Willems      
7-132 gebruiker:   Coenraad Hendriks      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
3-172 gebruiker:   Coert Jansen      
1-019 eigenaar:   Cornelis Vinkelbos      
1-019 gebruiker:   Cornelis Vinkelbos      
1-067 gebruiker:   wed. Cornelis Carremans      
8-110 eigenaar:   Cornelis van der Hout      
8-018 eigenaar:   wed. Cornelis Claessen      
1-100 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
1-100 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
7-076 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
8-098 gebruiker:   Cornelis Cornelis cum soc.      
4-162 eigenaar:   Cornelis Dircks erven      
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
6-143 gebruiker:   wed. Cornelis Feikes      
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerx      
2-158 gebruiker:   Cornelis Freerx      
4-243 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
5-094 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
6-112 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
6-112 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
7-111 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
1-104 eigenaar:   Cornelis Jansen Vinkelbos      
2-170 eigenaar:   Cornelis Jansen      
2-170 gebruiker:   Cornelis Jansen      
7-128 gebruiker:   Cornelis Jansen      
8-141 eigenaar:   Cornelis Jansen      
2-169 eigenaar:   Cornelis Janzen      
2-169 gebruiker:   Cornelis Janzen      
7-088 gebruiker:   Cornelis Jenties      
8-070 gebruiker:   Cornelis Jobs cum socio      
8-053 gebruiker:   Cornelis Lourens      
3-020 eigenaar:   Cornelis Minses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Minses      
3-041 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-041 gebruiker:   Cornelis Pieters erven      
6-128 gebruiker:   wed. Cornelis Pieters      
6-062 eigenaar:   Cornelis Reiers      
6-062 gebruiker:   Cornelis Reiers      
2-118 eigenaar:   Cornelis Tieerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tieerds      
7-151 eigenaar:   Cornelis Tieerds      
7-151 gebruiker:   Cornelis Tieerds      
3-196 eigenaar:   Cornelis Tiesses erven      
4-173 gebruiker:   Cornelis Ulbes      
6-055 gebruiker:   wed. Cornelis Yes      
5-134 gebruiker:   Daniel Claessen      
8-036 gebruiker:   Daniel Heins      
3-123 eigenaar:   Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   Daniel Jansen      
3-016 eigenaar:   Dedmer Jans      
3-016 gebruiker:   Dedmer Jans      
1-072 eigenaar:   Dieucke Pieters Hoogstra      
3-177 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-177 gebruiker:   Dieucke Pieters      
3-178 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-180 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 gebruiker:   Dieucke Pieters      
3-200 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-203 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 gebruiker:   Dieucke Pieters      
4-012 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
4-013 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
7-033 eigenaar:   Dieucke Pieters      
1-157 eigenaar:   Dieuke Pieters      
1-138 eigenaar:   Dina Tiebbes      
1-151 eigenaar:   Dina Tiebbes      
1-151 gebruiker:   Dina Tiebbes      
7-124 eigenaar:   Dina Tiebbes cum soc.      
4-242 eigenaar:   Dirck Formholt      
6-145 gebruiker:   Dirck Asbeek cum socio      
4-262 eigenaar:   wed. Dirck Abes      
4-262 gebruiker:   wed. Dirck Abes      
2-119 eigenaar:   wed. Dirck Andries      
2-119 gebruiker:   wed. Dirck Andries      
5-014 eigenaar:   Dirck Annes      
5-014 gebruiker:   Dirck Annes      
5-165 eigenaar:   wed. Dirck Auckes      
5-165 gebruiker:   wed. Dirck Auckes      
4-091 gebruiker:   Dirck Claessen      
2-031 gebruiker:   Dirck Cornelis      
2-141 gebruiker:   Dirck Cornelis      
5-060 eigenaar:   Dirck Cornelis cum sorore      
5-060 gebruiker:   Dirck Cornelis cum sorore      
6-073 eigenaar:   Dirck Cornelis      
5-144 gebruiker:   Dirck Foppes      
1-102 eigenaar:   wed. Dirck Gerrits      
1-102 gebruiker:   wed. Dirck Gerrits      
4-123 eigenaar:   Dirck Harmens      
4-012 eigenaar:   Dirck Hendriks      
5-041 eigenaar:   Dirck Hendriks      
5-041 gebruiker:   Dirck Hendriks      
7-133 eigenaar:   Dirck Hugens      
8-095 eigenaar:   Dirck Hugens      
1-146 eigenaar:   Dirck Huigens      
1-146 gebruiker:   Dirck Huigens      
7-011 gebruiker:   Dirck IJsbrandts      
8-001 gebruiker:   wed. Dirck Jacobs      
6-021 eigenaar:   wed. Dirck Jansen      
6-063 eigenaar:   Dirck Jansen      
6-063 gebruiker:   Dirck Jansen      
3-040 gebruiker:   Dirck Pieters      
3-161 eigenaar:   wed. Dirck Pieters      
3-161 gebruiker:   Dirck Pieters      
3-188 gebruiker:   wed. Dirck Pieters      
6-031 eigenaar:   Dirck Sickes      
6-031 gebruiker:   Dirck Sickes      
5-107 eigenaar:   Dirck Sytses      
5-127 eigenaar:   Dirck Sytses grootschipper in qlt      
1-137 eigenaar:   Dirck Ypkes      
1-137 gebruiker:   Dirck Ypkes      
4-173 gebruiker:   Dirk Stok      
4-263 eigenaar:   Dirk Schiere erven      
8-153 gebruiker:   Dirk van Zeist      
4-152 eigenaar:   Dirk Arents      
4-152 gebruiker:   Dirk Arents      
7-004 gebruiker:   Dirk Christiaens      
6-052 eigenaar:   Dirk Cornelis cum soc.      
4-255 eigenaar:   Dirk Dircks cum soc.      
8-016 eigenaar:   Dirk Dirksens      
5-116 eigenaar:   Dirk Dirksz erven      
4-027 eigenaar:   Dirk Doekes      
4-027 gebruiker:   Dirk Doekes      
2-106 gebruiker:   Dirk Hessels      
7-112 eigenaar:   Dirk Hugens      
7-112 gebruiker:   Dirk Hugens      
6-088 eigenaar:   Dirk Huges      
1-107 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-091 eigenaar:   Dirk Jacobs      
1-092 eigenaar:   Dirk Jacobs      
3-094 eigenaar:   Dirk Jansen      
4-018 gebruiker:   Dirk Jansen      
6-109 gebruiker:   Dirk Jansen CG 10:00:00    
6-125 eigenaar:   Dirk Jansen smidt      
6-125 gebruiker:   Dirk Jansen smidt      
5-019 eigenaar:   Dirk Jeltes      
5-021 eigenaar:   Dirk Jeltes      
5-021 gebruiker:   Dirk Jeltes      
1-101 eigenaar:   wed. Dirk Jochems      
1-101 gebruiker:   wed. Dirk Jochems      
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-076 eigenaar:   Dirk Sickes      
2-104 gebruiker:   Dirk Sioerds      
7-043 eigenaar:   Dirk Sipkes      
7-043 gebruiker:   Dirk Sipkes      
3-068 eigenaar:   Dirk Sytses      
3-068 gebruiker:   Dirk Sytses      
4-063 eigenaar:   Dirk Sytses      
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Tades      
3-138 gebruiker:   wed. Dirk Tades      
5-072 eigenaar:   Doecke Jansen      
5-069 eigenaar:   wed. Doede Jans      
5-069 gebruiker:   wed. Doede Jans      
6-056 eigenaar:   Doede Sickes      
6-056 gebruiker:   Doede Sickes      
6-068 eigenaar:   Doedtie Lieuwes      
6-068 gebruiker:   Doedtie Lieuwes      
6-139 eigenaar:   Doedtie Lieuwes erven      
8-112 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
8-113 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
8-114 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
8-115 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
8-125 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes      
8-127 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes      
8-128 grondpacht aan: Doedtie Lieuwes erven      
7-070 gebruiker:   wed. Doeke Jans CG 30:00:00    
8-015 gebruiker:   Doeke Johannes      
3-116 gebruiker:   wed. Doekle Teunis      
6-054 gebruiker:   wed. Doje Haitzes      
6-127 eigenaar:   Doopsgesinde gemeente      
6-105 eigenaar:   Douwe Simonides      
6-105 gebruiker:   Douwe Simonides      
8-125 eigenaar:   Douwe Andries      
8-125 gebruiker:   Douwe Andries      
8-164 eigenaar:   Douwe Andries erwen      
2-077 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-078 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-079 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
1-075 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-087 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-088 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
1-094 eigenaar:   Douwe Dirks Bolta      
1-094 gebruiker:   Douwe Dirks Bolta      
6-092 gebruiker:   Douwe Douwes      
6-118 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-120 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-120 gebruiker:   Douwe Gerrits      
2-068 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 gebruiker:   Douwe Harmens      
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
6-020 gebruiker:   Douwe Jansen      
7-128 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
7-119 gebruiker:   Douwe Jochems CG 12:00:00    
5-122 eigenaar:   Douwe Martens      
5-122 gebruiker:   Douwe Martens      
8-004 eigenaar:   nu Douwe Reins      
8-004 gebruiker:   Douwe Reins      
2-053 eigenaar:   Duco Galama erven      
8-063 eigenaar:   Edsger Cornelis      
8-063 gebruiker:   Edsger Cornelis      
2-103 eigenaar:   Eelcke Auckes      
7-093 gebruiker:   Eelcke Dirks      
6-060 eigenaar:   Eelcke Douwes      
7-114 eigenaar:   Eelcke Douwes      
7-116 eigenaar:   Eelcke Douwes      
7-116 gebruiker:   Eelcke Douwes      
5-077 eigenaar:   Eelcke Lieuwes erven      
8-119 eigenaar:   Eelcke Lieuwes erven      
8-120 eigenaar:   Eelcke Lieuwes erven      
8-134 eigenaar:   Eelcke Piers      
8-135 gebruiker:   Eelcke Piers cum sociis      
7-131 gebruiker:   Eelke Douwes      
3-054 eigenaar:   wed. Eesge Minnes      
3-054 gebruiker:   wed. Eesge Minnes      
1-003 eigenaar:   Eibert Harings      
1-003 gebruiker:   Eibert Harings      
5-145 eigenaar:   Eibert Harings      
8-049 eigenaar:   Eibert Harings      
2-086 eigenaar:   Eibert Pieters      
7-095 gebruiker:   Eibert Pieters      
4-159 eigenaar:   Eile Eiles      
4-159 gebruiker:   Eile Eiles      
3-200 gebruiker:   Eke Wijngaerden CG 12:00:00    
5-156 eigenaar:   Ellert Jansen      
5-156 gebruiker:   Ellert Jansen      
4-206 eigenaar:   Elske Stellingwerff      
4-206 gebruiker:   Elske Stellingwerff      
7-128 gebruiker:   Emmeric Eelckes      
6-052 gebruiker:   wed. Enog Pieters      
8-026 eigenaar:   Eric Hendriks      
4-187 eigenaar:   wed. Esge Lieuwes      
4-187 gebruiker:   wed. Esge Lieuwes      
7-031 eigenaar:   Euwe Piers      
7-031 gebruiker:   Euwe Piers      
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
1-028 gebruiker:   wed. Evert Hingst      
1-058 eigenaar:   Evert Hingst      
4-265 eigenaar:   Evert Hingst      
4-265 gebruiker:   Evert Hingst      
6-079 gebruiker:   Evert Drogenham      
6-114 gebruiker:   Evert Alberts      
4-226 eigenaar:   Evert Cl. Oosterbaan      
3-174 eigenaar:   Evert Claessen      
4-062 eigenaar:   Evert Claessen      
4-062 gebruiker:   Evert Claessen      
4-213 eigenaar:   Evert Claessen Oosterbaan      
4-224 eigenaar:   Evert Claessens Oosterbaan      
2-085 eigenaar:   Evert Hendrix      
2-085 gebruiker:   Evert Hendrix      
4-143 eigenaar:   wed. Evert Jansen      
6-008 eigenaar:   wed. Evert Jansen      
6-008 gebruiker:   wed. Evert Jansen      
6-140 gebruiker:   Evert Lourens      
6-069 eigenaar:   Evert Martens      
6-069 gebruiker:   Evert Martens      
1-073 eigenaar:   Ewert Hingst      
2-047 eigenaar:   Ewert Hingst      
7-068 eigenaar:   Ewert Hingst      
7-068 gebruiker:   Ewert Hingst      
8-017 eigenaar:   Ewert Hingst      
7-019 eigenaar:   Ewert Claessen      
7-020 eigenaar:   Ewert Claessen      
7-020 gebruiker:   Ewert Claessen      
5-011 gebruiker:   Ewert Sickes      
6-048 eigenaar:   Faas Olpherts      
4-103 eigenaar:   Fecke Goslings      
4-103 gebruiker:   Fecke Goslings      
7-083 eigenaar:   wed. Fedde Boeles      
7-084 eigenaar:   wed. Fedde Boeles      
1-036 eigenaar:   Fedde Pieters Dreyer      
1-036 gebruiker:   Fedde Pieters Dreyer      
5-094 eigenaar:   nu Fedde Reins      
5-094 gebruiker:   Fedde Reins      
8-087 eigenaar:   Fedde Wytses      
8-087 gebruiker:   Fedde Wytses      
4-009 eigenaar:   ds. Feddo van Sloten      
7-105 eigenaar:   Feddrick Jeppes      
7-129 eigenaar:   Feddrick Jeppes      
7-129 gebruiker:   Feddrick Jeppes      
1-076 gebruiker:   wed. Feddrik Anskes      
1-049 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
1-067 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
2-182 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
3-142 grondpacht aan: Feddrik Jeppes      
8-126 gebruiker:   wed. Feddrik Tjerx      
8-151 gebruiker:   Feikjen Ages cum soc.      
5-063 gebruiker:   Feite Christiaens      
1-144 gebruiker:   wed. Feite Jans      
8-134 gebruiker:   Feycke Jans      
8-072 eigenaar:   Feye Eelkes      
8-072 gebruiker:   Feye Eelkes      
8-006 gebruiker:   Feye Jansen cum sociis      
6-018 gebruiker:   Focke Andries      
8-141 gebruiker:   Focke IJsbrandts      
4-119 gebruiker:   Focke Jilles      
4-122 gebruiker:   Focke Jillis cum soc.      
3-042 eigenaar:   Focke Lolkes      
3-042 gebruiker:   Focke Lolkes      
5-143 eigenaar:   wed. Focke Martens      
5-143 gebruiker:   wed. Focke Martens      
6-043 gebruiker:   Foecke Jorritsma      
1-120 gebruiker:   Foecke Haies cum soc.      
4-200 eigenaar:   vrouw Foekjen van Alema      
4-200 gebruiker:   vrouw Foekjen van Alema      
7-013 eigenaar:   Foekjen Stijl      
7-020 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
7-023 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
4-127 eigenaar:   Folkert Claessen      
5-093 eigenaar:   wed. Fopke Andries      
5-050 eigenaar:   Foppe Claesens erven      
3-062 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-072 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-168 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
7-023 eigenaar:   Foppe Foppes      
7-023 gebruiker:   Foppe Foppes      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
6-122 eigenaar:   wed. Foppe Uiftes      
6-122 gebruiker:   wed. Foppe Uiftes      
5-133 eigenaar:   wed. Foppe Uifts      
2-028 eigenaar:   Frans Bootsma      
3-093 eigenaar:   Frans Groen      
3-093 gebruiker:   Frans Groen      
7-110 eigenaar:   Frans Bootsma      
8-038 gebruiker:   Frans van der Wey      
8-135 eigenaar:   Frans Bootsma      
4-134 eigenaar:   Frans Andries      
4-134 gebruiker:   Frans Andries      
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-147 gebruiker:   Frans Cornelis      
1-127 gebruiker:   Frans Daniels      
5-113 gebruiker:   Frans Fransen      
7-108 eigenaar:   wed. Frans Gowerts      
7-108 gebruiker:   wed. Frans Gowerts      
4-061 eigenaar:   wed. Frans Jacobs      
4-061 gebruiker:   wed. Frans Jacobs      
4-264 gebruiker:   Frans Jansen      
1-074 eigenaar:   Frans Jetses Roorda      
1-074 gebruiker:   Frans Jetses Roorda      
2-149 eigenaar:   Frans Jetses in qlt.      
2-053 gebruiker:   Frans Jonas      
7-052 eigenaar:   Frans Joosten cum soc.      
2-146 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-146 gebruiker:   wed. Frans Pieters      
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
5-024 gebruiker:   Frans Pieters      
5-075 eigenaar:   Frederik Bourman erven      
7-098 gebruiker:   Freerk Schotsman      
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
2-164 gebruiker:   Freerk Jacobs erven      
6-028 eigenaar:   Freerk Jacobs kinderen      
6-028 gebruiker:   Freerk Jacobs kinderen      
7-073 grondpacht aan: Freerk Jacobs erven      
6-138 gebruiker:   Freerk Jans      
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
2-099 gebruiker:   Freerk Jansen Croon      
2-032 gebruiker:   Freerk Tijssen      
7-035 eigenaar:   Freerk Tijssen      
3-034 eigenaar:   Frieskjen Pieters erven      
1-139 gebruiker:   Froukjen Douwes      
3-132 eigenaar:   G. Suringar erven      
3-132 gebruiker:   G. Suringar erven      
3-133 eigenaar:   G. Suringar erven      
4-058 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-058 gebruiker:   G. Vermeersch      
4-059 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-060 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-060 gebruiker:   G. Vermeersch      
5-035 grondpacht aan: G. Suringar erven      
5-122 grondpacht aan: G. Suringar erven      
6-030 gebruiker:   G. Vermeersch      
6-104 eigenaar:   G. Suringar erven      
8-071 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-071 gebruiker:   G. Vermeersch      
8-085 eigenaar:   G. Vermeersch      
5-103 gebruiker:   Gabbe Cornelis      
8-164 gebruiker:   Gaele Pieters cum soc.      
7-039 eigenaar:   Gatse Seerps kindt      
5-097 eigenaar:   Gatze Seerps dogter      
5-158 gebruiker:   Gebke moeij      
2-134 gebruiker:   Geert Engels      
2-092 eigenaar:   Geert Hardens      
2-092 gebruiker:   Geert Hardens      
2-039 eigenaar:   Geert Jans      
4-174 gebruiker:   Geert Jans      
6-110 eigenaar:   Geertie Alberts      
6-110 gebruiker:   Geertie Alberts cum soc.      
3-201 gebruiker:   Gerben Bauckes      
4-157 eigenaar:   Gerben Jansen      
4-157 gebruiker:   Gerben Jansen      
7-007 eigenaar:   Gerben Jelmers      
7-007 gebruiker:   Gerben Jelmers      
8-129 eigenaar:   Gerben Ritskes erven      
4-163 eigenaar:   wed. Gerke Gerkes      
4-163 gebruiker:   wed. Gerke Gerkes      
4-216 eigenaar:   Gerland Keimpes      
4-216 gebruiker:   Gerland Keimpes      
4-180 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-171 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-171 gebruiker:   Gerloff Jansen      
7-030 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-075 gebruiker:   Gerloff Wiegers      
1-158 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
3-036 gebruiker:   Gerrit Waterhaler      
3-076 eigenaar:   Gerrit Bisschop      
3-076 gebruiker:   Gerrit Bisschop      
7-060 gebruiker:   Gerrit Hulscamp CG 20:00:00    
7-115 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
7-119 eigenaar:   Gerrit Schiere      
8-003 eigenaar:   Gerrit Schiere      
8-003 gebruiker:   Gerrit Schiere      
2-050 gebruiker:   Gerrit Alberts      
5-142 gebruiker:   Gerrit Aleffs      
6-157 gebruiker:   Gerrit Andries CG 12:00:00    
1-096 gebruiker:   Gerrit Arjens cum soc.      
4-001 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-068 eigenaar:   Gerrit Beerns      
4-068 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-111 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-223 eigenaar:   Gerrit Cornelis      
4-223 gebruiker:   Gerrit Cornelis      
1-017 eigenaar:   Gerrit Douwes      
1-017 gebruiker:   Gerrit Douwes      
2-040 eigenaar:   wed. Gerrit Douwes      
2-040 gebruiker:   wed. Gerrit Douwes      
2-082 gebruiker:   Gerrit Eiberts      
8-132 eigenaar:   Gerrit Freerks      
8-132 gebruiker:   Gerrit Freerks      
5-084 gebruiker:   Gerrit Gerrits cum sociis      
7-015 eigenaar:   Gerrit Gerrits      
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerrit Harmens      
3-018 eigenaar:   Gerrit Harmens      
3-018 gebruiker:   Gerrit Harmens      
7-056 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-114 gebruiker:   Gerrit Heins      
4-119 gebruiker:   nu Gerrit Hendrix      
1-089 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-058 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-058 gebruiker:   Gerrit Hessels      
2-064 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-064 gebruiker:   Gerrit Hessels      
3-065 gebruiker:   Gerrit Jacobs      
8-040 eigenaar:   Gerrit Jacobs      
8-040 gebruiker:   Gerrit Jacobs      
8-041 eigenaar:   Gerrit Jacobs      
8-041 gebruiker:   Gerrit Jacobs      
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerrit Jansen      
2-184 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-184 gebruiker:   Gerrit Jansen      
3-171 eigenaar:   Gerrit Jansen      
3-171 gebruiker:   Gerrit Jansen      
4-230 eigenaar:   Gerrit Jansen      
4-230 gebruiker:   Gerrit Jansen      
5-131 gebruiker:   Gerrit Jansen cum soc.      
7-055 eigenaar:   Gerrit Jansen      
7-055 gebruiker:   Gerrit Jansen      
2-017 eigenaar:   Gerrit Janzen      
2-017 gebruiker:   Gerrit Janzen      
3-117 eigenaar:   Gerrit Johannis      
2-020 gebruiker:   Gerrit Jurriens      
1-111 gebruiker:   Gerrit Lamberts      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pieters CG 8:00:00    
6-154 eigenaar:   Gerrit Sibrens      
6-154 gebruiker:   Gerrit Sibrens      
6-090 eigenaar:   Gerrit Sipkes erven      
7-087 gebruiker:   Gerrit Stoffels cum soc.      
8-121 eigenaar:   Gerrit Tiallings      
8-121 gebruiker:   Gerrit Tiallings      
5-126 eigenaar:   Gerrit Willems      
5-126 gebruiker:   Gerrit Willems      
6-113 gebruiker:   wed. Gerrit Wouters      
7-149 gebruiker:   Gertie Clases CG 18:00:00    
3-100 gebruiker:   Gijsbert Gerrits      
5-054 eigenaar:   Gijsbert Jacobs      
5-054 gebruiker:   Gijsbert Jacobs      
4-204 eigenaar:   Gillis Vermeersch in qlt.      
4-204 gebruiker:   Gillis Vermeersch      
6-029 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
6-029 gebruiker:   Gillis Vermeersch      
7-120 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
7-120 gebruiker:   Gillis Vermeersch      
2-150 gebruiker:   wed. Godert Bernt      
2-111 eigenaar:   Goitien Braam      
3-081 eigenaar:   Goitien Braam      
3-081 gebruiker:   Goitien Braam      
5-020 eigenaar:   Goitien Braam      
5-029 eigenaar:   Goitien Braam      
5-029 gebruiker:   Goitien Braam      
7-081 eigenaar:   Goitien Braams      
7-081 gebruiker:   Goitien Braams      
7-005 eigenaar:   Gosse Jansen erven      
2-136 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-137 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
7-024 eigenaar:   Goucke Sibrens      
7-024 gebruiker:   Goucke Sibrens      
2-150 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
2-175 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
2-175 gebruiker:   Gouke Suringar erven      
6-013 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
6-120 grondpacht aan: Gouke Suringar erven      
7-037 grondpacht aan: Gouke Suringar      
2-038 eigenaar:   Gover Hendriks erven      
1-143 eigenaar:   Goverus Braam      
1-143 gebruiker:   Goverus Braam      
5-158 gebruiker:   Grietie van Campen      
7-080 gebruiker:   Grietie Abes CG 50:00:00    
7-075 eigenaar:   Grietie Cornelis      
7-087 eigenaar:   Grietie Cornelis      
2-122 eigenaar:   Grietie Fransen      
2-122 gebruiker:   Grietie Fransen      
6-061 eigenaar:   Grietie Jans      
2-137 gebruiker:   Grietie Lolles      
5-016 gebruiker:   Grietie Pieters      
2-087 gebruiker:   Guilliam Boneta      
8-128 gebruiker:   burgemeester H. Wassenaer      
5-164 gebruiker:   dr. Haentie schuitvoerder      
6-153 eigenaar:   Haje Fransen      
6-153 gebruiker:   Haje Fransen      
5-052 eigenaar:   Haje Pieters      
5-052 gebruiker:   Haje Pieters      
6-019 eigenaar:   Hans Gonggrijp      
7-138 eigenaar:   Hans Gongrijp      
7-138 gebruiker:   Hans Gongrijp      
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse erven      
3-169 eigenaar:   Hans Hendrix      
3-169 gebruiker:   Hans Hendrix      
1-064 eigenaar:   Hans Isaax      
1-064 gebruiker:   Hans Isaax      
5-023 eigenaar:   wed. Hans Jouckes      
5-023 gebruiker:   wed. Hans Jouckes      
8-107 gebruiker:   Hans Tiepkes      
3-050 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
8-012 gebruiker:   Haring Jans      
6-092 eigenaar:   Haring Johannes      
6-065 gebruiker:   Haring Minnes      
7-056 gebruiker:   Harke Seerps      
3-052 eigenaar:   Harke Tiebbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tiebbes      
4-221 gebruiker:   Harmen wever      
5-115 gebruiker:   wed. Harmen slagter      
3-187 gebruiker:   Harmen Arents      
3-145 eigenaar:   Harmen Auckes      
3-145 gebruiker:   Harmen Auckes      
6-109 gebruiker:   Harmen Beerns CG 20:00:00    
1-117 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-163 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-176 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-185 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
4-148 eigenaar:   Harmen Douwes      
4-148 gebruiker:   Harmen Douwes      
5-021 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-022 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-112 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-113 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-116 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-121 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-122 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-160 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-161 grondpacht aan: Harmen Douwes      
8-096 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-078 eigenaar:   Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   Harmen Geerts      
3-108 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 gebruiker:   Harmen Gerrits      
5-053 gebruiker:   Harmen Gerrits cum socis      
3-004 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
3-084 gebruiker:   Harmen Harmens      
5-107 gebruiker:   Harmen Harmens      
8-140 gebruiker:   Harmen Harmens      
4-053 eigenaar:   Harmen Israels      
4-053 gebruiker:   Harmen Israels      
5-025 eigenaar:   Harmen Jans erven      
5-090 gebruiker:   Harmen Jans      
7-082 gebruiker:   Harmen Jans      
1-060 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-127 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-191 gebruiker:   Harmen Jansen erven      
5-017 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
5-036 grondpacht aan: Harmen Jansen      
5-038 eigenaar:   Harmen Jansen erven      
5-040 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
8-145 gebruiker:   wed. Harmen Jansen      
7-017 eigenaar:   Harmen Jaspers      
7-017 gebruiker:   Harmen Jaspers      
1-132 gebruiker:   Harmen Meyes      
1-092 gebruiker:   Harmen Pieters      
4-189 gebruiker:   Harmen Rinses      
4-253 eigenaar:   Harmen Rinses      
4-253 gebruiker:   Harmen Rinses      
7-042 gebruiker:   Harmen Sioerds CG 18:00:00    
3-075 eigenaar:   Harmen Werps      
3-075 gebruiker:   Harmen Werps      
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
8-073 eigenaar:   wed. Harmen Wybes      
8-073 gebruiker:   wed. Harmen Wybes      
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
2-129 gebruiker:   Hartman Feyes      
4-039 eigenaar:   Haye Pieters      
4-165 eigenaar:   Hebbea Kyl erven      
4-203 eigenaar:   Hebbea Kijl erven      
4-203 gebruiker:   Hebbea Kijl erven      
3-022 eigenaar:   Heercke Tiebbes      
3-022 gebruiker:   Heercke Tiebbes      
1-139 gebruiker:   Heere Adams      
1-104 gebruiker:   Heere Dircks      
6-080 eigenaar:   Heere Dirks      
6-080 gebruiker:   Heere Dirks      
7-100 eigenaar:   Heere Douwes      
7-100 gebruiker:   Heere Douwes      
1-058 gebruiker:   Heere Heeres      
6-159 eigenaar:   Heere Symens erven      
2-029 eigenaar:   Heere Wybrens      
2-029 gebruiker:   Heere Wybrens      
8-019 eigenaar:   Heere Wybrens      
8-019 gebruiker:   Heere Wybrens      
5-045 eigenaar:   Heert Douwes      
5-045 gebruiker:   Heert Douwes      
5-161 eigenaar:   Hein Freerks      
5-161 gebruiker:   Hein Freerks      
5-121 eigenaar:   wed. Hein Piers      
5-121 gebruiker:   wed. Hein Piers      
5-137 gebruiker:   Hein Rienx      
5-006 gebruiker:   Helena de Vries CG 42:00:00    
2-065 eigenaar:   Hendrick Jonker      
2-065 gebruiker:   Hendrick Jonker      
3-039 gebruiker:   Hendrick smid      
5-062 eigenaar:   Hendrick Donker erven      
6-071 eigenaar:   Hendrick Roptazijl      
6-071 gebruiker:   Hendrick Roptazijl      
8-095 gebruiker:   turfdrager Hendrick Arjens cum soc.      
2-042 gebruiker:   Hendrick Caspers      
7-107 eigenaar:   vroedsman Hendrick Ewerts      
7-107 gebruiker:   vroedsman Hendrick Ewerts      
4-097 gebruiker:   Hendrick Gerrits      
4-143 gebruiker:   Hendrick Gerrits      
7-078 gebruiker:   Hendrick Gerrits CG 30:00:00    
2-050 eigenaar:   Hendrick Goverts      
7-049 gebruiker:   Hendrick Heeres      
7-053 eigenaar:   Hendrick Heeres      
7-053 gebruiker:   Hendrick Heeres      
3-011 eigenaar:   Hendrick Marcus      
3-011 gebruiker:   Hendrick Marcus      
2-086 gebruiker:   Hendrick Warners      
3-014 gebruiker:   mr. Hendrick Zegers      
3-060 gebruiker:   Hendrik Clerk CG 28:00:00    
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
3-098 gebruiker:   Hendrik Homan      
8-143 grondpacht aan: Hendrik Donker erven      
4-213 gebruiker:   Hendrik Beerns      
1-117 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
1-117 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
6-066 eigenaar:   Hendrik Dirks cum soc.      
6-066 gebruiker:   Hendrik Dirks cum soc.      
8-120 gebruiker:   Hendrik Eiberts      
4-080 eigenaar:   Hendrik Gerrits      
2-060 gebruiker:   Hendrik Goverts      
4-189 gebruiker:   Hendrik Harmens      
5-004 gebruiker:   Hendrik Harmens      
3-167 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-167 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
6-111 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
6-111 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-164 eigenaar:   Hendrik Jansen      
3-164 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-065 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-065 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-094 gebruiker:   Hendrik Jansen      
5-078 gebruiker:   Hendrik Jansen      
5-105 gebruiker:   Hendrik Jansen      
6-161 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-100 gebruiker:   nu Hendrik Janzen      
3-163 gebruiker:   Hendrik Lourens      
4-114 gebruiker:   Hendrik Minnes      
2-035 gebruiker:   nu Hendrik Pieters      
7-034 gebruiker:   Hendrik Rijchers      
4-102 eigenaar:   Hendrik Stoffels      
4-102 gebruiker:   Hendrik Stoffels      
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
3-165 gebruiker:   Hendrik Tijssen      
2-121 eigenaar:   Hendrik Wessels      
2-121 gebruiker:   Hendrik Wessels      
2-105 gebruiker:   Hendrikjen Ewerts cum soc.      
4-032 eigenaar:   Henke Jouckes erven      
4-032 gebruiker:   Henke Jouckes erven      
2-138 gebruiker:   Henning Cornelis cum soc.      
4-174 eigenaar:   ds. Henricus Reneman      
5-016 eigenaar:   ds. Henricus Reneman      
5-012 eigenaar:   wed. Herre Wybrens      
5-013 eigenaar:   wed. Herre Wybrens      
5-017 eigenaar:   wed. Herre Wybrens      
5-017 gebruiker:   wed. Herre Wybrens      
8-147 eigenaar:   Hessel Lex      
8-147 gebruiker:   Hessel Lex      
6-035 eigenaar:   wed. Hessel Cornelis      
6-035 gebruiker:   wed. Hessel Cornelis      
7-111 eigenaar:   wed. Hessel Cornelis      
5-020 gebruiker:   Hessel Haies      
5-033 gebruiker:   Hessel Hansen      
5-020 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 gebruiker:   Hessel Harmens      
5-042 eigenaar:   Hessel Hendrix      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen Mosk      
1-124 eigenaar:   Hessel Ruirds      
1-124 gebruiker:   Hessel Ruirds cum soc.      
4-026 gebruiker:   Hette een bootsgesel      
4-235 eigenaar:   Hibbe Gabes      
4-235 gebruiker:   Hibbe Gabes      
4-239 eigenaar:   Hibbe Gabes      
4-184 eigenaar:   wed. Hidde de Vries      
4-165 gebruiker:   Hidde Beerns      
7-044 eigenaar:   wed. Hidde Clasens      
7-044 gebruiker:   wed. Hidde Clasens      
8-068 gebruiker:   Hidde Feddes      
7-096 gebruiker:   Hidde Lieuwes      
2-023 eigenaar:   Hidde Yges erven in qualiteit      
7-098 eigenaar:   Hidde Yges erven      
8-067 eigenaar:   Hidde Yges erven      
8-021 eigenaar:   Hilbrand Beima      
4-181 gebruiker:   Hilbrand Hendriks      
3-153 eigenaar:   wed. Hilbrand Ruirdts cum soc.      
8-077 eigenaar:   wed. Hilbrandt Ruirds      
8-077 gebruiker:   wed. Hilbrandt Ruirds      
3-015 gebruiker:   Hille Heerts      
2-043 gebruiker:   Hille Jansen      
3-172 gebruiker:   Hiltie een vrijster      
6-093 eigenaar:   Hinke Joukes erven      
1-040 eigenaar:   wed. Hoite Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoite Doedes      
8-085 gebruiker:   Hoite Feites      
6-036 eigenaar:   Hoite Hoites      
6-134 eigenaar:   Hoite Hoites      
6-134 gebruiker:   Hoite Hoites      
8-118 eigenaar:   Hoite Hoites      
2-033 eigenaar:   Hoite Keimpes      
5-040 eigenaar:   Hoite Keimpes      
5-040 gebruiker:   Hoite Keimpes      
4-218 gebruiker:   Holke Obbes      
4-150 gebruiker:   Homme Tiebbes      
2-094 gebruiker:   Hotze Jans      
4-117 eigenaar:   Hotze Jansen      
4-117 gebruiker:   Hotze Jansen      
3-122 eigenaar:   Hubert Braem erven      
1-062 gebruiker:   Hubert Cornelis      
2-093 eigenaar:   Hubert Remmerts erven      
2-093 gebruiker:   Hubert Remmerts erven      
3-086 eigenaar:   wed. Huibert Braem      
8-062 eigenaar:   Huibert Wijngaerden      
8-062 gebruiker:   Huibert Wijngaerden      
1-147 gebruiker:   Huibert Feddes cum soc.      
2-026 gebruiker:   Huibert Jansen      
2-152 gebruiker:   wed. Huybert Braem      
1-061 eigenaar:   Hylcke Douwes Hanekuik      
1-073 gebruiker:   Hylcke Douwes      
1-088 eigenaar:   Hylcke Greolts      
1-088 gebruiker:   Hylcke Greolts      
3-190 eigenaar:   Hylcke J. Hanekuik      
3-190 gebruiker:   Hylcke J. Hanekuik      
8-091 eigenaar:   nu Hylcke Joris      
8-091 gebruiker:   Hylcke Joris      
1-116 gebruiker:   Hylcke Pieters      
3-183 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
5-148 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
5-106 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
3-176 eigenaar:   Hylke Douwes      
6-115 grondpacht aan: wed. Hylke Meinerts      
4-190 eigenaar:   wed. Hylke Sydses      
4-190 gebruiker:   wed. Hylke Sydses      
5-089 eigenaar:   Ids Fockes      
8-117 gebruiker:   IJsbrand Jansen      
4-008 eigenaar:   IJsbrand Pieters      
4-008 gebruiker:   IJsbrand Pieters      
4-010 eigenaar:   wed. IJsbrand Pieters      
3-064 gebruiker:   IJsbrand Salvis      
8-115 gebruiker:   Immetie Intema      
1-066 eigenaar:   Inne Gerrits      
1-066 gebruiker:   Inne Gerrits      
8-163 eigenaar:   Inne Gerrits      
5-132 gebruiker:   Inne Hiddes      
7-058 eigenaar:   Isaac Willems      
7-058 gebruiker:   Isaac Willems      
4-188 eigenaar:   J. Mockema      
4-188 gebruiker:   J. Mockema      
1-090 gebruiker:   wed. Jaan Ages      
3-038 eigenaar:   wed. Jaan Ages      
3-038 gebruiker:   wed. Jaan Ages      
1-108 eigenaar:   wed. Jacob Wetsens      
1-108 gebruiker:   wed. Jacob Wetsens      
1-145 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
1-145 gebruiker:   wed. Jacob Popta      
1-160 gebruiker:   Jacob Ledam      
2-034 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
2-034 gebruiker:   wed. Jacob Popta      
2-046 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
2-046 gebruiker:   wed. Jacob Popta      
3-156 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-156 gebruiker:   Jacob Asperen      
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 gebruiker:   Jacob Asperen      
4-003 eigenaar:   Jacob Bonk      
4-003 gebruiker:   Jacob Bonk      
4-153 gebruiker:   Jacob Postma      
6-144 eigenaar:   Jacob Velthuis      
6-144 gebruiker:   Jacob Velthuis      
7-082 eigenaar:   Jacob Quader      
7-148 eigenaar:   wed. Jacob Donker      
7-148 gebruiker:   wed. Jacob Donker      
8-108 gebruiker:   wed. Jacob Edams cum soc.      
8-156 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
8-159 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
8-159 gebruiker:   wed. Jacob Popta      
1-043 eigenaar:   Jacob Abes      
1-043 gebruiker:   Jacob Abes      
4-005 eigenaar:   burgemeester Jacob Alberts      
4-005 gebruiker:   burgemeester Jacob Alberts      
5-109 eigenaar:   burgemeester Jacob Alberts      
5-113 eigenaar:   Jacob Alberts      
5-117 eigenaar:   Jacob Alberts      
6-131 gebruiker:   wed. Jacob Aleffs      
2-073 gebruiker:   Jacob Annes      
5-047 eigenaar:   Jacob Auckes      
5-047 gebruiker:   Jacob Auckes      
6-107 gebruiker:   Jacob Bottes      
4-010 gebruiker:   Jacob Caspers      
6-012 eigenaar:   Jacob Claessen      
6-012 gebruiker:   Jacob Claessen      
3-049 eigenaar:   Jacob Dircks      
3-049 gebruiker:   Jacob Dircks      
3-062 gebruiker:   Jacob Dirks CG 14:00:00    
5-044 eigenaar:   Jacob Dirks Backer      
5-044 gebruiker:   Jacob Dirks      
1-009 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes cum soc.      
1-038 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-038 gebruiker:   Jacob Douwes      
1-086 eigenaar:   Jacob Douwes      
2-096 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
2-097 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
4-218 eigenaar:   Jacob Douwes      
3-019 eigenaar:   Jacob Eelckes      
3-019 gebruiker:   Jacob Eelckes      
5-058 gebruiker:   wed. Jacob Gijsberts      
6-087 eigenaar:   Jacob Harmens      
6-087 gebruiker:   Jacob Harmens      
3-114 gebruiker:   Jacob Hendrix      
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
6-065 eigenaar:   wed. Jacob Hilbrands      
5-080 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrandts      
5-080 gebruiker:   wed. Jacob IJsbrandts      
6-135 gebruiker:   Jacob Jacobs cum soc.      
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-013 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 gebruiker:   Jacob Jansen      
6-141 eigenaar:   Jacob Jansen Klinkhamer      
6-142 eigenaar:   Jacob Jansen Klinkhamer      
7-123 eigenaar:   Jacob Jansen Kuik      
7-123 gebruiker:   Jacob Jansen Kuik      
8-048 gebruiker:   Jacob Jansen Trompetter      
8-130 gebruiker:   Jacob Jansen Ros      
8-154 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-154 gebruiker:   Jacob Jansen      
2-167 eigenaar:   Jacob Meiles      
7-149 eigenaar:   Jacob Meiles erven      
2-148 eigenaar:   Jacob Meles erven      
3-189 eigenaar:   Jacob Pieters      
3-189 gebruiker:   Jacob Pieters      
7-060 gebruiker:   Jacob Pieters CG 30:00:00    
8-131 grondpacht aan: Jacob R. Braem      
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-123 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-123 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-131 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
6-017 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
6-017 gebruiker:   Jacob Romkes Braam      
6-091 eigenaar:   Jacob Romkes Braem      
8-153 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
7-010 gebruiker:   Jacob Scheltes      
5-065 eigenaar:   Jacob Servaas      
5-065 gebruiker:   Jacob Servaas      
8-020 eigenaar:   Jacob Sytses      
8-020 gebruiker:   Jacob Sytses      
3-048 eigenaar:   Jacob Tieerds erven      
4-219 gebruiker:   Jacob Willems      
5-101 eigenaar:   Jacob Willems      
5-101 gebruiker:   Jacob Willems      
3-203 gebruiker:   Jacob Ydes      
1-133 eigenaar:   Jacob R. Braam      
1-133 gebruiker:   Jacob R. Braam      
1-150 eigenaar:   Jacob R. Braam      
1-125 eigenaar:   Jacobus Stellingwerff kinderen      
5-001 gebruiker:   Jaike Jacobs CG 48:00:00    
5-175 gebruiker:   Jakle Jans      
1-050 gebruiker:   wed. Jan Hobbekees      
1-055 gebruiker:   Jan Fransman      
1-129 eigenaar:   wed. Jan van Doccum      
1-129 gebruiker:   wed. Jan van Doccum      
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
2-018 gebruiker:   Jan Schiere      
2-057 eigenaar:   Jan Hornstra      
2-057 gebruiker:   Jan Hornstra      
3-003 eigenaar:   Jan Schiere      
3-003 gebruiker:   Jan Schiere      
3-072 gebruiker:   Jan Schonebeek CG 26:00:00    
3-090 gebruiker:   Jan breider      
3-102 eigenaar:   Jan Schiere      
3-102 gebruiker:   Jan Schiere      
4-083 eigenaar:   Jan Vosma      
4-083 gebruiker:   Jan Vosma      
4-131 eigenaar:   wed. Jan Kievyt      
4-131 gebruiker:   wed. Jan Kievyt      
4-132 eigenaar:   wed. Jan Hobbekees      
4-132 gebruiker:   wed Jan Hobbekees      
4-185 eigenaar:   Jan Kuik      
4-185 gebruiker:   Jan Kuik      
4-227 eigenaar:   Jan Deketh      
4-242 gebruiker:   Jan Puister      
4-257 eigenaar:   wed. Jan Trompetter      
4-257 gebruiker:   wed. Jan Trompetter      
5-037 eigenaar:   Jan Bostijn      
5-037 gebruiker:   Jan Bostijn      
5-128 eigenaar:   wed. Jan Schonebeek      
5-128 gebruiker:   wed. Jan Schonebeek      
6-005 eigenaar:   Jan Scheltema      
6-005 gebruiker:   Jan Scheltema      
6-042 eigenaar:   Jan Deket      
6-042 gebruiker:   Jan Deket      
6-108 eigenaar:   Jan Schiere      
6-149 eigenaar:   vroedsman Jan Nolles      
6-149 gebruiker:   vroedsman Jan Nolles      
7-014 eigenaar:   Jan Vosma      
7-014 gebruiker:   Jan Vosma      
7-066 eigenaar:   Jan Boetema vrouw      
7-069 eigenaar:   Jan Schiere      
7-069 gebruiker:   Jan Schiere      
8-043 eigenaar:   Jan Hemert      
8-050 gebruiker:   wed. Jan van Swieten cum soc.      
8-097 eigenaar:   Jan Bostijn      
8-108 eigenaar:   Jan de Keth      
8-108 gebruiker:   nu Jan Jansen      
8-129 gebruiker:   bootsman Jan cum soc.      
8-157 gebruiker:   Jan Campen      
8-166 eigenaar:   wed. Jan Clinkhamer      
3-026 eigenaar:   Jan Alberts      
3-026 gebruiker:   Jan Alberts      
7-150 gebruiker:   Jan Alberts      
4-025 eigenaar:   Jan Alles van den Bergh      
4-026 eigenaar:   Jan Alles van den Bergh      
2-176 eigenaar:   Jan Andries      
2-176 gebruiker:   Jan Andries      
5-103 eigenaar:   Jan Andries      
4-106 gebruiker:   Jan Anes      
2-131 eigenaar:   Jan Arjens      
2-131 gebruiker:   Jan Arjens      
1-011 eigenaar:   Jan Auckes      
1-011 gebruiker:   Jan Auckes      
1-071 eigenaar:   Jan Auckes      
1-156 eigenaar:   Jan Auckes Backer      
1-156 gebruiker:   Jan Auckes Backer      
2-078 gebruiker:   Jan Auckes      
1-099 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
1-099 gebruiker:   wed. Jan Bastiaens      
7-006 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
8-012 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
3-071 gebruiker:   Jan Beerns      
4-079 eigenaar:   Jan Beerns      
4-079 gebruiker:   Jan Beerns      
4-214 gebruiker:   Jan Beerns      
7-083 gebruiker:   Jan Beerns      
8-123 eigenaar:   wed. Jan Carstens      
8-123 gebruiker:   wed. Jan Carstens      
3-070 gebruiker:   Jan Christiaans CG 30:00:00    
3-200 gebruiker:   Jan Christoffels CG 32:00:00    
5-090 eigenaar:   Jan Christoffels      
3-029 gebruiker:   wed. Jan Claesen cum soc.      
2-052 gebruiker:   Jan Claessen      
3-024 gebruiker:   wed. Jan Claessen      
2-027 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis      
4-011 gebruiker:   Jan Cornelis      
8-023 gebruiker:   Jan Cornelis      
8-044 gebruiker:   Jan Cornelis van Ripperts      
3-100 eigenaar:   Jan Dircks      
3-140 gebruiker:   Jan Dircks      
5-162 eigenaar:   Jan Dircks      
5-162 gebruiker:   Jan Dircks      
1-077 eigenaar:   Jan Dirks IJsenbeek      
1-077 gebruiker:   Jan Dirks IJsenbeek      
4-202 eigenaar:   wed. Jan Dirks Ens      
8-115 gebruiker:   Jan Doedes      
1-005 gebruiker:   Jan Douwes      
2-089 eigenaar:   Jan Douwes      
2-089 gebruiker:   Jan Douwes      
6-124 eigenaar:   Jan Ekes      
6-060 gebruiker:   wed. Jan Ellerts      
4-124 eigenaar:   Jan Everts      
4-124 gebruiker:   Jan Everts      
7-117 gebruiker:   Jan Feitels CG 9:00:00    
1-107 gebruiker:   Jan Floris      
2-049 gebruiker:   Jan Fopkes      
5-087 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-088 grondpacht aan: wed. Jan Foppes      
6-009 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
6-009 gebruiker:   wed. Jan Foppes      
6-039 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
6-039 gebruiker:   wed. Jan Foppes      
7-010 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-112 gebruiker:   Jan Fransen      
5-124 eigenaar:   Jan Fransen      
4-023 eigenaar:   Jan Freerks erven      
2-022 eigenaar:   Jan Geerts      
2-022 gebruiker:   Jan Geerts      
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   Jan Geerts      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs CG 15:00:00    
3-033 eigenaar:   Jan Gerrits      
3-033 gebruiker:   Jan Gerrits      
4-071 eigenaar:   Jan Gerrits      
4-071 gebruiker:   Jan Gerrits      
6-090 gebruiker:   Jan Gerrits      
7-130 gebruiker:   Jan Gerrits      
8-092 eigenaar:   Jan Gerrits Hemert      
8-092 gebruiker:   Jan Gerrits Hemert      
8-109 eigenaar:   Jan Gerrits erven      
7-005 gebruiker:   Jan Gosses      
3-180 gebruiker:   Jan Goverts CG 11:00:00    
1-021 eigenaar:   wed. Jan Haies      
1-021 gebruiker:   wed. Jan Haies      
1-045 eigenaar:   wed. Jan Haies      
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
1-098 eigenaar:   Jan Harings      
1-098 gebruiker:   Jan Harings      
1-111 eigenaar:   Jan Harings      
1-144 eigenaar:   Jan Harings      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens      
6-133 gebruiker:   Jan Harmens      
7-040 eigenaar:   wed. Jan Harmens      
7-040 gebruiker:   wed. Jan Harmens      
8-158 eigenaar:   Jan Harmens      
7-062 eigenaar:   Jan Heerts erven      
1-139 gebruiker:   Jan Hendricks      
2-014 eigenaar:   Jan Hendricks      
2-014 gebruiker:   Jan Hendricks      
8-096 eigenaar:   Jan Hendricks Blauw      
8-096 gebruiker:   Jan Hendricks Blauw      
3-014 gebruiker:   wed. Jan Hendriks      
2-096 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-097 gebruiker:   Jan Hendrix      
3-097 eigenaar:   Jan Hessels      
3-097 gebruiker:   Jan Hessels      
3-170 eigenaar:   Jan Hessels      
3-170 gebruiker:   Jan Hessels      
3-180 gebruiker:   Jan Jacobs CG 12:00:00    
5-114 eigenaar:   Jan Jacobs      
5-114 gebruiker:   Jan Jacobs      
6-059 gebruiker:   Jan Jacobs      
6-136 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
6-136 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
8-112 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
8-112 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
8-113 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
1-062 eigenaar:   Jan Jansen Wiertsma erven      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 gebruiker:   Jan Jansen Trompetter      
3-051 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
3-051 gebruiker:   Jan Jansen Blauw      
3-087 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-087 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
3-094 gebruiker:   Jan Jansen      
3-113 gebruiker:   Jan Jansen      
3-124 gebruiker:   Jan Jansen      
4-118 gebruiker:   Jan Jansen      
4-161 gebruiker:   Jan Jansen      
5-030 gebruiker:   Jan Jansen      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blau      
5-035 gebruiker:   Jan Jansen Blau      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Pott cum sociis      
6-095 eigenaar:   Jan Jansen      
6-095 gebruiker:   Jan Jansen      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Pott      
6-096 gebruiker:   Jan Jansen Pott      
6-103 eigenaar:   Jan Jansen      
6-103 gebruiker:   Jan Jansen      
6-161 gebruiker:   Jan Jansen      
8-111 gebruiker:   wed. Jan Jansen cum soc.      
8-119 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
1-119 gebruiker:   Jan Jarigs      
8-051 eigenaar:   Jan Jarigs      
5-036 gebruiker:   Jan Jilles      
4-104 eigenaar:   wed. Jan Joris      
4-104 gebruiker:   wed. Jan Joris      
5-118 eigenaar:   Jan Jurriens      
5-118 gebruiker:   Jan Jurriens      
5-117 gebruiker:   Jan Lieuwes      
8-009 eigenaar:   Jan Lubberts      
4-195 eigenaar:   Jan Meinerts      
4-195 gebruiker:   Jan Meinerts      
4-034 gebruiker:   Jan Meyes      
6-083 eigenaar:   wed. Jan Michiels      
6-083 gebruiker:   wed. Jan Michiels      
1-008 eigenaar:   Jan Minnes      
8-035 gebruiker:   Jan Minnes cum soc.      
2-036 eigenaar:   Jan Netterts      
2-036 gebruiker:   Jan Netterts      
3-129 eigenaar:   Jan Nolles      
3-129 gebruiker:   Jan Nolles      
7-002 eigenaar:   wed. Jan Ockes      
7-002 gebruiker:   wed. Jan Ockes      
2-042 gebruiker:   Jan Oebles      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
8-086 gebruiker:   Jan P. Oldaen      
7-105 gebruiker:   wed. Jan Philips      
4-056 eigenaar:   Jan Piekes van Swol      
3-021 eigenaar:   wed. Jan Piers      
3-021 gebruiker:   wed. Jan Piers      
1-135 eigenaar:   Jan Pieters      
1-135 gebruiker:   Jan Pieters      
2-177 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
3-025 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
3-159 eigenaar:   nu Jan Pieters      
3-166 eigenaar:   Jan Pieters erven      
3-166 gebruiker:   Jan Pieters erven      
4-042 eigenaar:   Jan Pieters Schaaf      
4-057 eigenaar:   Jan Pieters cum soc.      
4-057 gebruiker:   Jan Pieters cum soc.      
6-033 eigenaar:   Jan Pieters Scheltema      
6-033 gebruiker:   Jan Pieters Scheltema      
6-047 eigenaar:   Jan Pieters      
6-047 gebruiker:   Jan Pieters      
8-059 eigenaar:   Jan Pieters Oldaens      
8-059 gebruiker:   Jan Pieters Oldaens      
1-035 gebruiker:   Jan Poppes      
6-067 eigenaar:   wed. Jan Reiners      
6-067 gebruiker:   wed. Jan Reiners      
6-140 eigenaar:   Jan Reiners      
2-173 gebruiker:   Jan Rienx      
4-161 eigenaar:   Jan Rinties      
5-025 gebruiker:   Jan Rinties cum soc.      
6-072 eigenaar:   Jan Ripperts cum soc.      
2-012 gebruiker:   Jan Roeloffs      
5-163 eigenaar:   wed. Jan Rommerts      
5-163 gebruiker:   wed. Jan Rommerts      
2-010 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
5-100 eigenaar:   Jan Ruirds      
5-100 gebruiker:   Jan Ruirds      
7-077 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
7-077 gebruiker:   Jan Ruirds Boetema      
4-246 eigenaar:   wed. Jan Sents      
4-246 gebruiker:   wed. Jan Sents      
3-060 eigenaar:   Jan Sibrens      
4-162 gebruiker:   Jan Sibrens cum soc.      
7-065 eigenaar:   Jan Sibrens      
7-065 gebruiker:   Jan Sibrens      
8-111 eigenaar:   Jan Sibrens erven      
3-160 eigenaar:   Jan Sickes      
3-160 gebruiker:   Jan Sickes      
4-225 eigenaar:   Jan Simons Wijnkan      
4-225 gebruiker:   Jan Simons Wijnkan      
8-076 eigenaar:   Jan Takes      
8-076 gebruiker:   Jan Takes      
6-061 gebruiker:   wed. Jan Teunis      
4-044 eigenaar:   wed. Jan Tierks      
4-044 gebruiker:   wed. Jan Tierks      
3-194 eigenaar:   Jan Ulbes      
3-194 gebruiker:   Jan Ulbes      
5-042 gebruiker:   Jan Ulbes cum soc.      
6-027 eigenaar:   wed. Jan Wybrens      
6-027 gebruiker:   wed. Jan Wybrens      
4-259 eigenaar:   Jan Ydes erven      
5-067 eigenaar:   Jan Ydes      
5-084 eigenaar:   Jan Ydes      
5-085 eigenaar:   Jan Ydes      
6-074 eigenaar:   Jan Ydes      
6-074 gebruiker:   Jan Ydes      
6-075 eigenaar:   Jan Ydes      
1-109 eigenaar:   wed. Jan Ynties      
1-109 gebruiker:   wed. Jan Ynties      
6-128 eigenaar:   Jancke Broers      
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks      
2-145 gebruiker:   Jancke Feddriks      
1-103 eigenaar:   wed. Jancke Tiebbes      
1-103 gebruiker:   wed. Jancke Tiebbes      
5-096 eigenaar:   Jane Bostijn      
2-155 eigenaar:   Jane Broers      
2-155 gebruiker:   Jane Broers      
4-002 gebruiker:   Jane Jansen      
6-143 eigenaar:   Janke Broers      
8-140 eigenaar:   Janke Broers      
4-026 gebruiker:   Janke Clases      
5-158 eigenaar:   Janke Clases      
7-021 eigenaar:   Janke Jans      
4-007 eigenaar:   Janke Ruirdts      
4-007 gebruiker:   Janke Ruirdts      
1-002 eigenaar:   Janke Sweerds      
1-002 gebruiker:   Janke Sweerds      
2-073 eigenaar:   Janke Tieerds      
5-170 gebruiker:   Janneke Alberts      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-165 gebruiker:   Jarig Jacobs      
4-129 eigenaar:   Jarig Jacobs      
4-129 gebruiker:   Jarig Jacobs      
8-157 eigenaar:   Jarig Jacobs      
3-044 eigenaar:   wed. Jarig Piers      
3-044 gebruiker:   wed. Jarig Piers      
1-091 gebruiker:   Jarig Wiegers      
3-115 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 gebruiker:   Jasper Gerrits      
4-015 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
4-016 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
8-101 eigenaar:   Jasper Gerrits      
5-002 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-027 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-027 gebruiker:   wed. Jelle Stijl      
8-045 gebruiker:   Jelle Claesen      
1-048 eigenaar:   Jelle Claessen      
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Claessens      
2-117 gebruiker:   wed. Jelle Claessens      
6-058 gebruiker:   Jelle Hilles      
3-072 gebruiker:   Jelle Jenties CG 14:00:00    
7-122 eigenaar:   Jelle Jochems erven      
8-081 eigenaar:   Jelle Jochums      
8-081 gebruiker:   Jelle Jochums      
1-084 gebruiker:   wed. Jelle Joostens      
4-097 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
8-010 eigenaar:   wed. Jelle Sybes erven      
8-113 gebruiker:   wed. Jelle Sybes      
2-111 gebruiker:   Jelle Willems cum soc.      
7-088 eigenaar:   Jelle Willems      
8-083 eigenaar:   nu wed. Jelte Ruirdts erven      
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-125 gebruiker:   wed. Jelte Ynses      
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 gebruiker:   wed. Jelte Ynses      
3-065 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
3-181 gebruiker:   Jentie Haenties      
5-055 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
5-055 gebruiker:   Jeremias Jacobs      
3-108 eigenaar:   Jetse Hansen      
3-111 eigenaar:   Jetse Hansen      
3-111 gebruiker:   Jetse Hansen      
1-097 eigenaar:   Jetse Heins      
1-097 gebruiker:   Jetse Heins      
3-141 eigenaar:   Jetse Jans      
3-141 gebruiker:   Jetse Jans      
7-007 grondpacht aan: Jetse Jelles      
8-097 gebruiker:   Jetse Pyters      
7-086 gebruiker:   Jetse Stitters      
3-195 eigenaar:   Jetske Jacobs      
3-064 eigenaar:   Jetske Piers      
4-093 gebruiker:   Jillert Douwes      
3-029 eigenaar:   Jilles Jansen      
3-030 eigenaar:   Jilles Jansen      
3-030 gebruiker:   Jilles Jansen      
6-138 eigenaar:   Jilles Jansen Wiertsma      
1-025 eigenaar:   Jilles Martens      
1-025 gebruiker:   Jilles Martens      
8-137 eigenaar:   Jilles Martens      
3-015 eigenaar:   Jilt Bauckes      
6-065 gebruiker:   Jisk Douwes      
3-127 eigenaar:   Job Auckes      
3-127 gebruiker:   Job Auckes      
6-121 eigenaar:   Jochem Dircks      
6-121 gebruiker:   Jochem Dircks      
5-110 eigenaar:   Jochem Jelles      
5-110 gebruiker:   Jochem Jelles      
2-038 gebruiker:   Jochem Meyes      
2-051 gebruiker:   Jochem Pieters      
3-069 eigenaar:   Joecke Allerts      
3-069 gebruiker:   Joecke Allerts      
6-151 gebruiker:   Joh. Marnstra CG 50:00:00    
7-035 gebruiker:   Joh. van Bemen      
1-152 eigenaar:   Johannes Ouwerkerk      
1-152 gebruiker:   Johannes Ouwerkerk      
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
3-202 eigenaar:   Johannes Cramer cum soc.      
4-036 gebruiker:   Johannes Cramer      
4-048 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-048 gebruiker:   Johannes Cramer c.u.      
4-091 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-092 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-092 gebruiker:   Johannes Cramer      
4-094 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-139 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-139 gebruiker:   Johannes Vosma      
4-178 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-178 gebruiker:   Johannes Cramer      
4-181 eigenaar:   Johannes Mockema      
4-227 gebruiker:   nu Johannes Beekman      
4-237 eigenaar:   Johannes Cramer      
5-001 eigenaar:   Johannes Cramer cum soc.      
5-024 eigenaar:   Johannes Vosma      
5-057 grondpacht aan: Johannes Vosma      
7-028 eigenaar:   Johannes Vosma      
7-028 gebruiker:   Johannes Vosma      
2-084 eigenaar:   Johannes Benedictus      
2-084 gebruiker:   Johannes Benedictus      
2-088 gebruiker:   Johannes Benedictus      
4-198 eigenaar:   Johannes Claesen erven      
4-056 gebruiker:   Johannes Coenraad      
3-023 eigenaar:   Johannes Douwes      
3-023 gebruiker:   Johannes Douwes      
7-121 eigenaar:   Johannes Fransen      
7-121 gebruiker:   Johannes Fransen      
2-150 gebruiker:   Johannes Hendriks      
3-053 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendrix      
2-100 gebruiker:   wed. Johannes Hinnes cum soc.      
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-193 gebruiker:   Johannes Jansen      
5-156 gebruiker:   Johannes Jansen      
5-077 gebruiker:   Johannes Jetses      
1-118 gebruiker:   Johannes Pieters      
2-172 gebruiker:   Johannes Rimmerts cum soc.      
3-064 gebruiker:   Johannes Salvis      
4-105 eigenaar:   wed. Johannes Tiaerds      
4-105 gebruiker:   wed. Johannes Tiaerds      
3-109 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
3-109 gebruiker:   Johannes Tiebbes      
2-090 gebruiker:   Johannes Wybes      
6-091 gebruiker:   Johannes Ymes      
7-025 eigenaar:   Johs. Tiebbes      
7-025 gebruiker:   Johs. Tiebbes      
7-042 gebruiker:   Jonas Beerns CG 10:00:00    
4-149 eigenaar:   Joost Popta      
4-149 gebruiker:   Joost Popta      
8-127 eigenaar:   Joost Ages      
8-127 gebruiker:   Joost Ages      
4-202 gebruiker:   Joost Andries      
4-015 eigenaar:   Joost Auckes      
4-018 eigenaar:   Joost Auckes      
5-049 eigenaar:   Joost Auckes      
5-049 gebruiker:   Joost Auckes      
2-136 gebruiker:   Joost Beerns      
4-100 eigenaar:   Joost Carels      
4-100 gebruiker:   Joost Carels      
4-107 eigenaar:   Joost Ynties      
4-107 gebruiker:   Joost Ynties      
3-080 eigenaar:   Joris Fookles      
3-080 gebruiker:   Joris Fookles      
5-097 gebruiker:   Joris Fookles      
1-033 gebruiker:   Joseph Salomons      
1-034 gebruiker:   Joucke Jelles      
1-065 eigenaar:   Joucke Johannis      
1-065 gebruiker:   Joucke Johannis      
3-028 gebruiker:   Joucke Tiebbes      
5-004 gebruiker:   nu Jouckjen Yntes      
5-061 eigenaar:   Jurien Clases      
5-061 gebruiker:   Jurien Clases      
8-150 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens      
8-150 gebruiker:   mr. Jurjen Harmens      
8-151 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens      
4-069 gebruiker:   Jurre Martens cum soc.      
6-145 eigenaar:   Jurrien Groenwold      
3-106 gebruiker:   Jurrien Dieks      
4-001 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-002 eigenaar:   Jurrien Harmens      
5-036 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
6-058 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
6-059 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
8-064 grondpacht aan: Jurrien Harmens      
8-066 eigenaar:   Jurrien Harmens      
8-066 gebruiker:   Jurrien Harmens      
8-013 eigenaar:   Jurrien Jansen      
6-032 eigenaar:   Jurrien Pieters      
6-032 gebruiker:   Jurrien Pieters cum sociis      
2-082 gebruiker:   Jurrien Tieerds      
1-004 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
1-004 gebruiker:   Keimpe Jarigs      
2-172 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
4-229 gebruiker:   Keimpe Pieters      
5-174 gebruiker:   Keimpe Pieters      
3-002 eigenaar:   L. Ripema      
3-002 gebruiker:   L. Ripema      
6-046 eigenaar:   L. Ripema      
6-057 eigenaar:   L. Ripema      
5-144 eigenaar:   Laas Piers cum soc.      
2-060 eigenaar:   Laas Pieters erven      
6-157 gebruiker:   Laes Ekes CG 21:00:00    
5-144 gebruiker:   Laes Piers      
2-051 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-115 eigenaar:   Laes Pieters kinderen      
2-005 eigenaar:   wed. Lambert Claessen      
2-005 gebruiker:   wed. Lambert Claessen      
1-051 eigenaar:   Lambert Dirks      
1-051 gebruiker:   Lambert Dirks      
3-103 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 gebruiker:   Lambert Hansen      
4-070 eigenaar:   Lambert Hansen      
4-070 gebruiker:   Lambert Hansen      
8-010 gebruiker:   Lambert Jansen cum sociis      
5-149 eigenaar:   Lambert Martens      
5-149 gebruiker:   Lambert Martens      
4-136 gebruiker:   Lambert Melles      
3-031 eigenaar:   nu Lambert Sioerds      
3-031 gebruiker:   Lambert Sioerds      
2-011 eigenaar:   Lambert Tiaards      
2-035 eigenaar:   Lambert Tiaards      
1-084 eigenaar:   Leentie Abbes      
4-015 gebruiker:   Leeukjen      
6-160 eigenaar:   Leeuwkjen Meinerts      
1-089 gebruiker:   Lens Feddes      
4-181 gebruiker:   Lieuwe Hendriks      
4-221 gebruiker:   Lieuwe Jansen      
2-174 eigenaar:   Lieuwe Jillerts      
2-174 gebruiker:   Lieuwe Jillerts      
4-145 eigenaar:   Lieuwe Jillerts in qlt.      
4-145 gebruiker:   Lieuwe Jillerts      
5-059 gebruiker:   wed. Lieuwe Martens      
6-054 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 gebruiker:   Lieuwe Piers      
1-131 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
2-026 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
8-082 eigenaar:   wed. Lieuwe Stoffels      
8-082 gebruiker:   wed. Lieuwe Stoffels      
7-134 eigenaar:   Lijsbet Weidenaar      
7-134 gebruiker:   Lijsbet Weidenaar      
1-060 gebruiker:   Lijsbet Teunis      
6-034 eigenaar:   Livius Ripema      
6-034 gebruiker:   Livius Ripema      
5-028 eigenaar:   Lolke J. Westra      
5-028 gebruiker:   Lolke J. Westra      
5-137 eigenaar:   wed. Lolle Jacobs      
5-141 eigenaar:   wed. Lolle Jacobs      
5-141 gebruiker:   wed. Lolle Jacobs      
4-244 gebruiker:   Lolle Piers      
8-028 gebruiker:   Lourens Alexander      
4-030 eigenaar:   Lourens Jansen      
4-030 gebruiker:   Lourens Jansen      
1-008 gebruiker:   Lourens Minnes      
7-086 gebruiker:   Lourens Pieters      
3-027 eigenaar:   Louw Hansen      
3-027 gebruiker:   Louw Hansen      
5-026 eigenaar:   Lubbe Alles      
5-026 gebruiker:   Lubbe Alles      
4-049 eigenaar:   Lubbert Beerns      
4-049 gebruiker:   Lubbert Beerns      
4-099 eigenaar:   Luiter Caspers      
4-099 gebruiker:   Luiter Caspers      
3-144 gebruiker:   wed. Luitien Roorda      
8-013 gebruiker:   Luitien Roorda      
5-072 gebruiker:   Lutske Popta      
7-062 gebruiker:   een wed. Maartie CG 8:00:00    
6-130 eigenaar:   Maeicke Hiddema      
5-064 gebruiker:   Maicke Teunis      
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-121 gebruiker:   Marcus Jaspers      
4-169 eigenaar:   juffr. Maria van Heerma      
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
4-217 eigenaar:   Marten de Boer      
4-217 gebruiker:   Marten de Boer      
5-027 grondpacht aan: Marten Rozee      
5-053 eigenaar:   Marten Rozee      
7-047 eigenaar:   Marten Rozee      
7-064 eigenaar:   Marten Rozee      
7-064 gebruiker:   Marten Rozee      
4-114 eigenaar:   Marten Abbes      
5-102 eigenaar:   Marten Abbes      
5-102 gebruiker:   Marten Abbes      
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-149 gebruiker:   Marten Andries      
3-131 eigenaar:   wed. Marten Ernstes      
3-131 gebruiker:   wed. Marten Ernstes      
5-001 gebruiker:   Marten Harmens CG 44:00:00    
4-023 gebruiker:   Marten Jilles      
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
2-081 gebruiker:   Marten Lieuwes erven      
8-143 gebruiker:   wed. Marten Martens      
8-026 gebruiker:   Marten Rutgers      
6-124 gebruiker:   Marten Sibrens      
4-120 eigenaar:   Marten Tiallings      
4-120 gebruiker:   Marten Tiallings      
4-167 eigenaar:   Marten Wiegers      
4-167 gebruiker:   Marten Wiegers      
7-007 grondpacht aan: wed. Marten Willems c.u.      
7-008 eigenaar:   wed. Marten Willems      
7-008 gebruiker:   wed. Marten Willems      
8-051 grondpacht aan: wed. Marten Willems      
2-150 gebruiker:   Mayke Cornelis      
6-151 gebruiker:   Mayke Jans CG 15:00:00    
8-046 gebruiker:   Mayke Lases      
3-185 gebruiker:   Mayke Lourens      
3-186 gebruiker:   Mayke Lourens      
1-069 eigenaar:   Mayke Ruirdts      
1-069 gebruiker:   Mayke Ruirdts cum soc.      
4-043 gebruiker:   Meile Jacobs cum sociis      
8-016 gebruiker:   Meile Ruirds      
6-108 gebruiker:   Meinaert Teunis      
4-168 eigenaar:   Melle Feyes      
4-168 gebruiker:   Melle Feyes      
1-142 eigenaar:   Melle Hansen      
1-142 gebruiker:   Melle Hansen      
1-159 gebruiker:   Melle Hansen      
4-243 eigenaar:   Melle Hansen      
5-032 grondpacht aan: Melle Hansen      
4-189 gebruiker:   Melle Pieters      
1-112 gebruiker:   Melle Ynses      
3-096 eigenaar:   Menn. Gemeente      
3-096 gebruiker:   Menn. Gemeente      
5-039 eigenaar:   Menniste Gemeente      
4-031 eigenaar:   Meye Lolkes      
4-031 gebruiker:   Meye Lolkes      
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes      
2-075 eigenaar:   wed. Meye Sakes      
2-075 gebruiker:   wed. Meye Sakes      
7-078 gebruiker:   Michiel Munter CG 40:00:00    
5-108 eigenaar:   Michiel Jansen      
5-108 gebruiker:   Michiel Jansen      
6-048 gebruiker:   wed. Michiel Jansen      
8-032 eigenaar:   Minne Claesen      
8-032 gebruiker:   Minne Claesen      
8-005 eigenaar:   Minne Jeyes      
8-005 gebruiker:   Minne Jeyes      
2-007 eigenaar:   Minne Tijssen      
2-007 gebruiker:   Minne Tijssen      
4-059 gebruiker:   wed. Minse Folkerts      
1-139 gebruiker:   Murck Douwes      
4-188 eigenaar:   N. Stanzen      
7-009 eigenaar:   wed. Nanne Pieters      
7-009 gebruiker:   wed. Nanne Pieters      
1-125 gebruiker:   Nanning Stanzen      
4-064 eigenaar:   Nanning Rienx      
4-064 gebruiker:   Nanning Rienx      
7-070 eigenaar:   Niesje Berents      
8-090 eigenaar:   Obbe Hansen      
8-090 gebruiker:   Obbe Hansen      
6-050 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-050 gebruiker:   Obbe Jacobs      
3-047 gebruiker:   wed. Ocke Clases      
1-110 eigenaar:   Oeble Hettes      
1-110 gebruiker:   Oeble Hettes      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes      
4-052 eigenaar:   Oede Sapes kindt      
4-052 gebruiker:   Oede Sapes kindt      
4-084 eigenaar:   Oede Sapes kindt      
4-084 gebruiker:   Oede Sapes kindt      
4-088 eigenaar:   Oede Sapes kindt      
4-088 gebruiker:   Oede Sapes kindt      
5-130 eigenaar:   Oede Sapes kindt      
5-130 gebruiker:   Oede Sapes kindt      
6-117 eigenaar:   Oede Sapes kindt cum sociis      
2-126 gebruiker:   Oeds Davids      
2-004 eigenaar:   Oene Pieters erven      
2-004 gebruiker:   Oene Pieters erven      
3-095 eigenaar:   Oene Pieters erven      
4-141 gebruiker:   Oene Ritskes      
6-076 gebruiker:   Oene Tijssen      
4-013 gebruiker:   wed. Offke Feddes      
5-025 grondpacht aan: een Onbekent Persoon      
1-095 eigenaar:   Otte Auckes      
1-095 gebruiker:   Otte Auckes      
2-042 eigenaar:   Otte Auckes cum soc.      
3-116 gebruiker:   Otte Gerrits      
1-068 eigenaar:   Otte Joris      
1-068 gebruiker:   Otte Joris      
7-061 eigenaar:   Otte Jurriens      
7-061 gebruiker:   Otte Jurriens      
8-088 gebruiker:   wed. Outger Reiners      
8-014 grondpacht aan: P. Ackersloot erven      
1-113 gebruiker:   P.J. Oldaens      
7-011 gebruiker:   Pals Baukes      
5-027 grondpacht aan: een Persoon tot Leeuwarden      
5-160 grondpacht aan: een Persoon tot Sneek      
1-131 gebruiker:   Philip Groen      
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
1-130 eigenaar:   Piebe Auckes dogter      
1-130 gebruiker:   Piebe Auckes dogter      
6-128 gebruiker:   Piebe Hessels      
7-030 eigenaar:   Piebe Wytses cum fratre      
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pieke Hommes      
3-174 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-196 gebruiker:   Pier Bauckes      
6-147 gebruiker:   Pier Jarigs      
6-126 eigenaar:   wed. Pier Lasens      
6-126 gebruiker:   wed. Pier Lasens      
1-080 eigenaar:   Pieter Oldaens      
1-081 eigenaar:   Pieter Oldaens      
1-081 gebruiker:   Pieter Oldaens      
2-044 eigenaar:   Pieter Oldaens      
2-044 gebruiker:   Pieter Oldaens      
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
2-054 gebruiker:   Pieter Gelinde      
2-055 eigenaar:   Pieter Ackersloot erven      
2-147 eigenaar:   Pieter Feitema      
2-147 gebruiker:   Pieter Feitema      
2-185 gebruiker:   Pieter Adama      
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
3-046 gebruiker:   Pieter Farrijn      
4-208 eigenaar:   Pieter Reike      
4-208 gebruiker:   Pieter Reike      
5-066 eigenaar:   Pieter Adema      
5-168 eigenaar:   Pieter Meetje      
5-168 gebruiker:   Pieter Meetje      
6-019 gebruiker:   Pieter de Waard      
7-062 gebruiker:   Pieter Marnstra CG 16:00:00    
7-096 eigenaar:   Pieter Voordewijns erven      
7-136 eigenaar:   wed. Pieter Donker      
7-136 gebruiker:   wed. Pieter Donker      
8-064 gebruiker:   Pieter Potkast      
8-131 gebruiker:   Pieter Boltjes      
3-034 gebruiker:   Pieter Berents      
4-019 gebruiker:   Pieter Berents      
3-142 eigenaar:   Pieter Bockes      
3-142 gebruiker:   Pieter Bockes      
7-113 eigenaar:   Pieter Bockes      
7-113 gebruiker:   Pieter Bockes      
8-088 eigenaar:   Pieter Claesens      
3-112 gebruiker:   Pieter Claessen      
4-219 eigenaar:   Pieter Claessen Meetie      
8-114 eigenaar:   Pieter Clases      
2-186 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
4-186 eigenaar:   Pieter Cornelis      
4-186 gebruiker:   Pieter Cornelis      
5-155 eigenaar:   Pieter Cornelis      
5-155 gebruiker:   Pieter Cornelis      
6-073 gebruiker:   Pieter Cornelis      
6-133 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
8-104 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
8-104 gebruiker:   wed. Pieter Cornelis      
3-040 eigenaar:   Pieter Dirks      
1-032 eigenaar:   Pieter Doeckes      
1-032 gebruiker:   Pieter Doeckes      
4-212 eigenaar:   wed. Pieter Douwes      
4-212 gebruiker:   wed. Pieter Douwes      
8-037 eigenaar:   Pieter Fases cum soc.      
8-037 gebruiker:   Pieter Fases      
7-088 gebruiker:   nu Pieter Feddes cum socio      
2-068 gebruiker:   Pieter Floris      
4-022 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-022 gebruiker:   Pieter Fransen      
5-048 eigenaar:   Pieter Fransen      
8-100 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-146 eigenaar:   Pieter Franzens      
1-044 eigenaar:   Pieter Fridzes      
1-044 gebruiker:   Pieter Fridzes      
3-173 eigenaar:   Pieter Geerts      
3-173 gebruiker:   Pieter Geerts      
1-128 eigenaar:   Pieter Gerbens      
1-128 gebruiker:   Pieter Gerbens      
2-134 gebruiker:   wed. Pieter Gerbens      
3-159 gebruiker:   Pieter Gerbens      
4-232 eigenaar:   Pieter Gerloffs      
4-232 gebruiker:   Pieter Gerloffs      
4-244 eigenaar:   Pieter Gerloffs      
4-245 eigenaar:   Pieter Gerloffs      
8-052 grondpacht aan: Pieter Gerlofs      
8-043 gebruiker:   Pieter Gosses      
4-039 gebruiker:   Pieter Haies cum soc.      
5-104 eigenaar:   Pieter Haies erven      
5-104 gebruiker:   Pieter Haies erven      
3-168 gebruiker:   Pieter Harings CG 14:00:00    
4-237 gebruiker:   wed. Pieter Harmens      
1-035 eigenaar:   Pieter Hendrik      
1-034 eigenaar:   Pieter Hendriks      
5-058 eigenaar:   Pieter Hendriks Potkast      
8-105 eigenaar:   Pieter Hendriks      
8-105 gebruiker:   Pieter Hendriks      
8-133 gebruiker:   Pieter Hendriks      
8-142 eigenaar:   Pieter Hendriks      
8-142 gebruiker:   Pieter Hendriks      
2-126 eigenaar:   Pieter Hessels in qlt.      
6-156 eigenaar:   Pieter Hessels      
6-156 gebruiker:   Pieter Hessels      
4-077 eigenaar:   Pieter Huberts      
4-077 gebruiker:   Pieter Huberts      
3-143 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
3-144 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
8-035 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
5-150 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
1-046 eigenaar:   wed. Pieter Jacobs      
1-046 gebruiker:   wed. Pieter Jacobs      
4-261 gebruiker:   Pieter Jansen CG 15:00:00    
5-079 eigenaar:   Pieter Jansen      
5-079 gebruiker:   Pieter Jansen      
4-229 gebruiker:   Pieter Jelles      
5-174 eigenaar:   Pieter Keimpes      
8-167 eigenaar:   Pieter Keimpes      
8-167 gebruiker:   Pieter Keimpes      
8-074 eigenaar:   Pieter Luitiens Roda cum soc.      
8-074 gebruiker:   Pieter Luitiens Roda cum soc.      
7-012 eigenaar:   Pieter Martens      
2-008 eigenaar:   Pieter Minx      
2-008 gebruiker:   Pieter Minx      
2-009 eigenaar:   Pieter Minx      
5-063 eigenaar:   Pieter Minx      
5-064 eigenaar:   Pieter Minx      
1-153 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
1-153 gebruiker:   Pieter Oedzes erven      
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
5-146 gebruiker:   Pieter Pieters      
6-077 gebruiker:   Pieter Pieters      
8-023 eigenaar:   Pieter Pieters huisvrouw      
8-067 gebruiker:   nu wed. Pieter Pieters      
2-039 gebruiker:   Pieter Piters wever      
1-045 gebruiker:   Pieter Poppes      
6-106 eigenaar:   Pieter Reiners      
6-106 gebruiker:   Pieter Reiners      
4-074 eigenaar:   Pieter Sapes      
4-074 gebruiker:   Pieter Sapes      
3-035 eigenaar:   Pieter Seerps erven      
3-035 gebruiker:   Pieter Seerps erven      
3-152 eigenaar:   Pieter Seerps kinderen      
3-152 gebruiker:   Pieter Seerps kinderen      
6-081 eigenaar:   Pieter Sibrens      
6-081 gebruiker:   Pieter Sibrens      
4-086 eigenaar:   Pieter Sioerds      
4-086 gebruiker:   Pieter Sioerds      
4-177 eigenaar:   Pieter Sioerds      
4-177 gebruiker:   Pieter Sioerds      
3-091 eigenaar:   Pieter Tabes      
3-091 gebruiker:   Pieter Tabes      
4-166 eigenaar:   Pieter Tiallings      
4-166 gebruiker:   Pieter Tiallings      
5-170 eigenaar:   Pieter Tiepckes      
7-150 gebruiker:   Pieter Tiepckes      
8-138 eigenaar:   Pieter Tiepckes      
8-138 gebruiker:   Pieter Tiepckes      
3-184 gebruiker:   Pieter Tomas      
8-114 gebruiker:   Pieter Wiegers      
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
8-024 eigenaar:   Pieter Wybes      
7-037 eigenaar:   Pieters Jansen Oldaen      
7-037 gebruiker:   Pieters Jansen Oldaen      
3-050 gebruiker:   Pieters Seerps      
7-046 eigenaar:   Pietie Folkerts      
7-046 gebruiker:   Pietie Folkerts      
1-012 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
1-012 gebruiker:   wed. Poppe Auckes      
1-013 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
3-090 eigenaar:   Poppe Auckes      
3-092 eigenaar:   Poppe Auckes      
3-092 gebruiker:   Poppe Auckes      
5-131 eigenaar:   Poppe Auckes      
5-004 eigenaar:   Poppe Dirks      
5-005 eigenaar:   Poppe Dirks      
5-005 gebruiker:   Poppe Dirks      
4-066 eigenaar:   wed. Poppe Jacobs      
4-066 gebruiker:   wed. Poppe Jacobs      
6-049 eigenaar:   Poppe Tieerds      
6-049 gebruiker:   Poppe Tieerds      
4-017 eigenaar:   wed. Pyter Isbrands      
8-022 eigenaar:   Pyter Jans Oy      
8-022 gebruiker:   Pyter Jans Oy      
4-081 gebruiker:   wed. Pyter Lykles      
8-110 gebruiker:   Pyter Minses      
5-150 gebruiker:   Rebecca Hendrix      
7-072 eigenaar:   Regnerus Hemminga      
7-072 gebruiker:   Regnerus Hemminga      
1-010 eigenaar:   Reier Arjens      
1-010 gebruiker:   Reier Arjens      
1-141 eigenaar:   Rein Hendriks      
1-141 gebruiker:   Rein Hendriks      
5-136 gebruiker:   Rein Hoites      
2-077 gebruiker:   dog nu Rein Pieters      
1-090 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-143 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-143 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes      
7-114 gebruiker:   wed. Rein Sybes      
8-044 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-045 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-046 eigenaar:   Reinder Fontein      
3-187 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-188 eigenaar:   Reiner Fontein      
4-043 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-047 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-048 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-162 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-162 gebruiker:   Reiner Fontein      
4-191 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
4-191 gebruiker:   Reiner C. Fontein      
4-192 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
6-078 eigenaar:   Reiner Cl. Fontein      
5-096 gebruiker:   Reiner Dirks      
2-135 eigenaar:   Reiner Harmens      
2-135 gebruiker:   Reiner Harmens      
3-056 eigenaar:   Reiner Harmens      
3-056 gebruiker:   Reiner Harmens      
7-137 eigenaar:   Reiner Huberts erven      
7-137 gebruiker:   Reiner Huberts erven      
5-062 gebruiker:   Reiner IJsbrandts      
4-041 gebruiker:   wed. Reiner Jans      
8-047 gebruiker:   Reiner Jansen      
8-156 gebruiker:   Reiner Outgers      
1-005 eigenaar:   Reiner Tiaards      
1-014 eigenaar:   Reiner Tiaerds      
1-014 gebruiker:   Reiner Tiaerds      
6-155 eigenaar:   Reiner Wybes      
6-155 gebruiker:   Reiner Wybes      
3-092 grondpacht aan: Reiner C. Fontein      
3-179 eigenaar:   Reinier Daniels      
3-179 gebruiker:   Reinier Daniels      
5-123 eigenaar:   Reintien Romkes erven      
3-155 gebruiker:   Remmert Rommerts cum soc.      
1-155 eigenaar:   Reyer Arjens Mahiu      
1-155 gebruiker:   Reyer Arjens Mahiu      
8-053 eigenaar:   Reyer Arjens Mahiu      
1-138 gebruiker:   Rieme Simens      
2-074 eigenaar:   Rienk Cornelis      
2-074 gebruiker:   Rienk Cornelis      
2-011 gebruiker:   Rienk Hartogh      
8-094 eigenaar:   Rienk Heins erven      
4-220 eigenaar:   wed. Rienk Hessels      
4-220 gebruiker:   wed. Rienk Hessels      
4-254 gebruiker:   Rienk Jouws      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huberts      
2-130 eigenaar:   Rinke Heeres      
2-130 gebruiker:   Rinke Heeres      
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
3-192 gebruiker:   Rinse Abbes      
1-112 eigenaar:   Rinse Bouwes      
2-015 eigenaar:   Rinse Bouwes      
2-015 gebruiker:   Rinse Bouwes      
5-086 gebruiker:   Rinse Pieters cum sociis      
3-159 eigenaar:   Rinse Simens      
8-136 gebruiker:   Rinske Rinties      
1-159 eigenaar:   Rintie Kingma dogter      
7-091 eigenaar:   Rintie Annes      
7-091 gebruiker:   Rintie Annes      
7-092 eigenaar:   Rintie Annes      
7-092 gebruiker:   Rintie Annes      
4-209 eigenaar:   Rintie Claesen erven      
4-210 eigenaar:   Rintie Claesen erven      
4-228 eigenaar:   Rintie Claessen      
5-157 gebruiker:   Rintie Claessen      
4-076 eigenaar:   wed. Rintie Johannis      
4-076 gebruiker:   wed. Rintie Johannis      
6-116 eigenaar:   Rintie Pieters      
7-054 eigenaar:   Rippert Andries      
7-054 gebruiker:   Rippert Andries cum soc.      
6-100 gebruiker:   Ritske Tiaerds      
6-128 gebruiker:   Rixtie Hilbrands      
8-098 eigenaar:   Robijn Ruirds erven      
6-024 eigenaar:   wed. Roeloff van Duiden      
6-024 gebruiker:   wed. Roeloff van Duiden      
5-068 eigenaar:   wed. Roeloff Harmens      
5-068 gebruiker:   wed. Roeloff Harmens      
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen cum soc.      
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
2-133 gebruiker:   Roeloff Jansen      
5-038 gebruiker:   Roeloff Jansen cum soc.      
5-003 eigenaar:   Roeloff Lieuwes      
2-171 gebruiker:   Roeloff Roeloffs      
6-041 eigenaar:   Roeloffke Joostens      
6-041 gebruiker:   Roeloffke Joostens      
7-083 gebruiker:   Romke Hiddes      
3-013 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-013 gebruiker:   wed. Romke Mattheus      
3-014 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
6-094 eigenaar:   Rommert Jans      
6-094 gebruiker:   Rommert Jans      
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-029 gebruiker:   Ruird Alberts      
4-175 gebruiker:   Ruird Alberts      
2-028 gebruiker:   Ruird Arjens      
1-111 gebruiker:   Ruird Jansen      
2-027 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
3-013 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
4-040 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
6-046 grondpacht aan: Ruird Pieters kinderen      
6-049 grondpacht aan: Ruird Pieters kinderen      
8-083 eigenaar:   Ruird Pieters erven      
8-136 eigenaar:   Ruird Pieters erven      
8-089 eigenaar:   Ruird Robijn cum soc.      
8-089 gebruiker:   Ruird Robijn cum soc.      
7-084 gebruiker:   Ruird Sweerds      
1-006 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
1-006 gebruiker:   Ruird Sybes Bontekoe      
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes      
1-016 gebruiker:   Ruird Sybes      
3-112 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-113 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
3-114 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
5-142 eigenaar:   wed. Ruird Tieerds      
8-006 eigenaar:   Ruird Tieerds erven      
3-095 gebruiker:   Ruth Jans      
5-169 eigenaar:   Saapke Isaax erven      
5-169 gebruiker:   Saapke Isaax erven      
7-125 eigenaar:   Saepke Ysaax erven      
7-125 gebruiker:   Saepke Ysaax erven      
2-025 eigenaar:   Sake Sibesma      
2-025 gebruiker:   Sake Sibesma      
8-031 eigenaar:   Sake Sibesma      
8-031 gebruiker:   Sake Sibesma      
4-260 eigenaar:   Sake Pieters      
4-260 gebruiker:   Sake Pieters      
8-067 gebruiker:   Sake Ritskes      
4-096 eigenaar:   Salomon Fredericks erven      
5-132 eigenaar:   Salomon Fredriks erven      
8-103 eigenaar:   wed. Salomon Jansen erven      
7-056 gebruiker:   wed. Salomon Sipkes      
4-026 gebruiker:   Sape Lieues      
6-118 gebruiker:   Sara Groenwold      
8-116 eigenaar:   Sara Heeres      
8-116 gebruiker:   Sara Heeres      
5-083 eigenaar:   Schelte Cornelis      
5-083 gebruiker:   Schelte Cornelis      
3-032 eigenaar:   Schelte Jansen      
3-032 gebruiker:   Schelte Jansen      
4-045 eigenaar:   Schelte Pieters      
4-046 eigenaar:   Schelte Pieters      
6-137 eigenaar:   Schelte Pieters      
6-137 gebruiker:   Schelte Pieters      
1-056 eigenaar:   Schelte Wybrens      
1-056 gebruiker:   Schelte Wybrens      
1-072 gebruiker:   Schelte Wybrens      
2-082 eigenaar:   Schelte Wybrens      
7-067 gebruiker:   Seerp Dircks      
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-001 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-086 eigenaar:   nu wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 eigenaar:   nu wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
5-006 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
5-006 gebruiker:   wed. Seerp Doedes CG 50:00:00    
2-031 eigenaar:   Seerp Pieters cum soc.      
5-140 eigenaar:   wed. Servaas van Bemen      
5-140 gebruiker:   wed. Servaas van Bemen      
7-063 eigenaar:   wed. Servaas de Hase      
7-063 gebruiker:   wed. Servaas de Hase      
7-155 eigenaar:   Sibe Sweerds Bontekoe      
7-155 gebruiker:   Sibe Sweerds Bontekoe      
7-086 eigenaar:   Sibolt Andries cum soc.      
7-142 gebruiker:   Sibolt Andries cum sociis      
7-142 eigenaar:   Sibout Andries cum socio      
7-094 eigenaar:   Sibout Sierks      
7-094 gebruiker:   Sibout Sierks      
5-116 gebruiker:   wed. Sibren Jongmans      
4-047 eigenaar:   Sibren Harmens      
4-047 gebruiker:   Sibren Harmens      
3-089 eigenaar:   Sibren Jansen      
3-089 gebruiker:   Sibren Jansen      
6-084 gebruiker:   wed. Sibren Jansen cum soc.      
7-057 eigenaar:   Sibren Jansen      
7-057 gebruiker:   Sibren Jansen      
5-148 gebruiker:   wed. Sibren Lammerts      
6-099 gebruiker:   Sibren Sipkes      
7-093 eigenaar:   Sicco Hettes erven      
5-136 eigenaar:   wed. Sicco Salomons      
6-079 eigenaar:   wed. Sicco Salomons      
8-034 eigenaar:   wed. Sicco Salomons      
8-034 gebruiker:   wed. Sicco Salomons      
2-150 gebruiker:   Sicke Cornelis      
5-013 gebruiker:   wed. Sicke Outgers      
8-042 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-042 gebruiker:   wed. Sicke Salomons