Harlingen, reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)

illustratie reëelkohier 1719 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 520)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1719. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruickers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd twintig procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld. De aanslagen werden geïnd in 1720 en de betalingen zijn natuurlijk minutieus bijgehouden. Als er niets te innen of niets ontvangen was, is de reden daarvoor vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Quohier der reëele goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie voor den Jare 1719 ingegaen gemaakt en gerenoveert bij de magistraat van dezelve Stadt, in gevolge van de aenschrijvinge van de Ed: Mo: heeren Staten deser provincie de dato den [ontbreekt]

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-165 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-166 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
soort onroerend goed: blau huis ( )            
soort onroerend goed: blauhuis ( )            
8-080 soort onroerend goed: caemer (Hondenstraat 8)            
7-128 soort onroerend goed: caemers (Noorderhaven 24)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 4)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 1)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 22)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 22)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Grote Ossenmarkt 6)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 41)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Schritsen 44)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Grote Ossenmarkt 8)            
4-235 soort onroerend goed: een huis (Zuiderhaven 24)            
2-170 soort onroerend goed: gleibackerie ( 0)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerie (Schritsen 50)            
1-114 soort onroerend goed: gorterie ( 0)            
7-116 soort onroerend goed: gorterie (Rinnertspijp 1)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 8)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Bildtstraat 2)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 6)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 10)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 4)            
8-155 soort onroerend goed: hof (Zuiderhaven 65)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 10)            
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-204 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 36)            
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 15)            
4-175 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 46)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 13)            
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-060 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 13)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 36)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Lammert Warndersteeg 6)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 88)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 11)            
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-062 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 22)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
4-265 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 2)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-139 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 4)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Franekereind 18)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 6)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
8-085 soort onroerend goed: huis (Vijver 12)            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 9)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
5-118 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
7-135 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
3-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 38)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 49)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
4-061 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
5-039 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 11)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 4)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
6-085 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 18)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 5)            
2-098 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 36)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 18)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 2)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
2-121 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 12)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 16)            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-196 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 54)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 1)            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
4-242 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
1-042 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
4-047 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
2-005 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
2-183 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 39)            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 3)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
4-168 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 9)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 7)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 24)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
4-193 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 50)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 6)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
6-117 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 9)            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-122 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 34)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 7)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
5-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 70)            
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 12)            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
4-190 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 44)            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
2-025 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 6)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
7-117 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 35)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
3-138 soort onroerend goed: huis (Franekereind 20)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 20)            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
4-136 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 8)            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 11)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 6)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 33)            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 15)            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
4-134 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 27)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-257 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 21)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-020 soort onroerend goed: huis (Achterstraat 27)            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
3-165 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 5)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
4-132 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 4)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
7-137 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 44)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 24)            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
4-130 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 25)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 12)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 1)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
5-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
4-128 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
8-078 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 23)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 67)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 28)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
4-198 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 6)            
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-225 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 3)            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 14)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 5)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
8-158 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 69)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 57)            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
4-176 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 22)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
4-093 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-195 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 3)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
8-098 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 7)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
7-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 74)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-031 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 1)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 1)            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
4-144 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 31)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
4-043 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 7)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 1)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
4-192 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 48)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
3-173 soort onroerend goed: huis (Kruisstraat 12)            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
4-120 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 7)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Poortje 5)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 3)            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
4-263 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 5)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
5-154 soort onroerend goed: huis (Lanen 56)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
2-024 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 4)            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 46)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 3)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 18)            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
4-211 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziederstraat 1)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 2)            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 50)            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 6)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Lanen 41)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 2)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 31)            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 13)            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
4-208 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 28)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 24)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
2-179 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
4-107 soort onroerend goed: huis (Romastraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
4-205 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
4-130 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 25)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 10)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
4-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
4-127 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 7)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 4)            
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 20)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 3)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 1)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
4-176 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 22)            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
2-183 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
4-092 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 5)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 1)            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
4-169 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 11)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Vijver 5)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
5-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 92)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 8)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 11)            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 117)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 29)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
2-092 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
4-191 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 46)            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
3-173 soort onroerend goed: huis (Kruisstraat 10)            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Schritsen 42)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Lanen 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
2-089 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 43)            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 22)            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 2)            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziederstraat 1)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-057 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 7)            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 15)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 1)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 17)            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 29)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
4-230 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 32)            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
8-087 soort onroerend goed: huis (Vijver 10)            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
7-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 50)            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 12)            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 29)            
2-020 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 9)            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 26)            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-170 soort onroerend goed: huis & timmerhuis (Zuiderhaven 43)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 16)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noordijs 4)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Grote Bredeplaats 14)            
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerie ( 0)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 18)            
4-033 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Brouwersstraat 24)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noordijs 2)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noorderhaven 37)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Zeepziederstraat 2)            
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 109)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 113)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 111)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerie (William Boothstraat 8)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerie (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerie (William Boothstraat 10)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerie (Noordijs 11)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterie (Hoogstraat 18)            
6-111 soort onroerend goed: huis en gorterie (Lanen 79)            
8-100 soort onroerend goed: huis en gorterie (Kleine Bredeplaats 16)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 8)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 46)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 40)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Spinhuisstraat 13)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 44)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 10)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff ( 0)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 42)            
soort onroerend goed: huis en hoff (met 5-091 tot een - gemaekt) ( )            
soort onroerend goed: huis en hoff (met 5-092 tot een - gemaekt) ( )            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
4-057 soort onroerend goed: huis en molen (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: huis en mouterie ( )            
1-036 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 20)            
1-036 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Noorderhaven 61)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
4-210 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 36)            
4-260 soort onroerend goed: huis en [sic] (Zuiderstraat 27)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 6)            
soort onroerend goed: huis etc. ( )            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 10)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 27)            
4-078 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 28)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 25)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 8)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 101)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 89)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 105)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 93)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 103)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 91)            
4-232 soort onroerend goed: huis, hoff en pakhuis etc. (Zuiderhaven 28)            
8-122 soort onroerend goed: huis, houthuis en werwen (Vijverstraat 30)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuir en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuir en stal (Hoogstraat 25)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (2) (Noorderhaven 101)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (2) (Noorderhaven 103)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (2) (Noorderhaven 101)            
soort onroerend goed: huisen (twee) ( )            
8-120 soort onroerend goed: kaemer (Kleine Ossenmarkt 6)            
8-081 soort onroerend goed: kaemer (Hondenstraat 10)            
8-113 soort onroerend goed: kaemer (Vijverstraat 16)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 25)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 20)            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-106 soort onroerend goed: kamer (Lanen 69)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-223 soort onroerend goed: kamer (Smidstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Poortje 2)            
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 31)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 3)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-015 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
3-170 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 98)            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 4)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 3)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 33)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 77)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 23)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 18)            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
5-117 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 26)            
4-063 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 22)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 12)            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
1-052 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 21)            
2-011 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 77)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 32)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 19)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 1)            
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 89)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 1)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 31)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 27)            
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 75)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 21)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 16)            
4-253 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-113 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 36)            
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-059 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 17)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 2)            
1-018 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zeepziederstraat 4)            
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 5)            
4-143 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-021 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
4-011 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
3-170 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 87)            
4-082 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 18)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 35)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 20)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
6-133 soort onroerend goed: kamer en school (Schritsen 1)            
2-028 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
6-101 soort onroerend goed: kamers (Lanen 57)            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
1-111 soort onroerend goed: kamers ( 0)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
7-087 soort onroerend goed: kamers (Noorderhaven 100)            
soort onroerend goed: kamers, twee ( )            
2-178 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 21)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
2-178 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 123)            
3-162 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 8)            
2-178 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 19)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 129)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 35)            
2-178 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 123)            
3-161 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 10)            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 33)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 44)            
soort onroerend goed: keet en pakhuis ( )            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 11)            
8-162 soort onroerend goed: kool & houtstek (Zuiderhaven 61)            
8-162 soort onroerend goed: kool & houtstek (Schritsen 34)            
soort onroerend goed: koolstek ( )            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 5)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan ( 0)            
soort onroerend goed: lijnbaen ( )            
3-175 soort onroerend goed: mouterie (Kruisstraat 8)            
6-007 soort onroerend goed: mouterie (Comediesteeg 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 64)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 76)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 70)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 6)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 69)            
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
2-027 soort onroerend goed: noordermolen en het huis, de (Karremanstraat 1)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
8-079 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 25)            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 29)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 3)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 23)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 14)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
8-071 soort onroerend goed: pakhuis (Hondenstraat 2)            
1-041 soort onroerend goed: pakhuis (Zeilmakersstraat 18)            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 27)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 1)            
7-144 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 58)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 12)            
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 127)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 25)            
7-068 soort onroerend goed: pakhuis (Roeperssteeg 2)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Lanen 25)            
8-042 soort onroerend goed: pakhuis (Havenplein 18)            
4-186 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 4)            
4-180 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 18)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-091 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 17)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
1-054 soort onroerend goed: potterie (Zoutsloot 29)            
2-093 soort onroerend goed: potterie (Hoogstraat 49)            
1-054 soort onroerend goed: potterie (Bildtstraat 4)            
soort onroerend goed: prieel ( )            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: schuir ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: schuir en hoff ( )            
4-234 soort onroerend goed: smidte (Zuiderhaven 24)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
4-083 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 18)            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 37)            
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
1-113 soort onroerend goed: tanerie (Vissersstraat 2)            
1-113 soort onroerend goed: tanerie (Zoutsloot 51)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
8-135 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 37)            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
4-183 soort onroerend goed: tuin (Rozengracht 12)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 17)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 21)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 19)            
4-249 soort onroerend goed: windmolen (Dwarsstraat 21)            
soort onroerend goed: woning ( )            
1-139 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
2-016 soort onroerend goed: woning en tuin ( 0)            
soort onroerend goed: woninge ( )