Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)

illustratie reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1726. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reêle goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaekt en gerenoveert bij de Magistraat van voor. Stede, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland, de dato den 27 April 1726, en sulks voor den jare van Meij 1726 tot May 1727.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-089 eigenaar:   Focke Abbes      
2-099 eigenaar:   Marten Abbes      
5-102 eigenaar:   Marten Abbes      
5-102 gebruiker:   Marten Abbes      
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
3-192 gebruiker:   Rinse Abbes      
7-036 eigenaar:   Grietje Abes      
7-036 eigenaar:   Sjoukjen Abes      
7-080 gebruiker:   Sjoukjen Abes cum soc.      
5-109 eigenaar:   wed. Harmen Ables      
5-109 gebruiker:   Harmen Ables      
3-124 gebruiker:   Berend Abrams      
8-163 gebruiker:   Rinse Abrams erven      
4-152 eigenaar:   Dirk Aentjes      
4-152 gebruiker:   Dirk Aentjes      
3-196 gebruiker:   Joris Aerts      
2-053 gebruiker:   Foeke Ages cum soc.      
3-008 eigenaar:   Harmen Ages      
3-008 gebruiker:   Harmen Ages      
3-043 eigenaar:   Harmen Ages      
3-043 gebruiker:   Harmen Ages      
1-090 gebruiker:   wed. Jaan Ages c.s.      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
3-075 eigenaar:   Berend Alberts      
3-075 gebruiker:   Berend Alberts      
3-076 eigenaar:   Berend Alberts      
3-076 gebruiker:   Berend Alberts      
3-077 eigenaar:   Berend Alberts      
1-105 gebruiker:   Beuwe Alberts      
7-105 gebruiker:   Feddrick Alberts      
6-110 eigenaar:   Geertje Alberts      
6-110 gebruiker:   Geertje Alberts cum soc.      
2-007 eigenaar:   Haye Alberts      
2-007 gebruiker:   Haye Alberts      
4-119 gebruiker:   Hendrik Alberts      
7-053 eigenaar:   Hendrik Alberts      
7-053 gebruiker:   Hendrik Alberts      
3-026 eigenaar:   wed. Jan Alberts      
3-026 gebruiker:   wed. Jan Alberts      
5-169 gebruiker:   Jan Alberts      
4-157 gebruiker:   Jelle Alberts      
5-143 eigenaar:   Jilt Alberts erven      
3-069 eigenaar:   Joeke Alberts      
3-069 gebruiker:   Joeke Alberts      
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-029 gebruiker:   Ruird Alberts      
4-175 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-175 gebruiker:   Ruird Alberts      
1-137 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-041 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-041 gebruiker:   Tjalling Alberts      
2-045 gebruiker:   Tjalling Alberts      
4-006 eigenaar:   Fedde Aleffs      
4-006 gebruiker:   Fedde Aleffs      
5-038 eigenaar:   wed. Wijntjen Alefs      
5-038 gebruiker:   wed. Wijntjen Alefs cum soc.      
6-098 gebruiker:   wed. Zierk Alefs      
8-007 gebruiker:   Lourens Alexanders cum sociis      
5-026 eigenaar:   Lubbe Alles      
5-026 gebruiker:   Lubbe Alles      
1-013 gebruiker:   Ytje Andeles cum soc.      
4-134 eigenaar:   Frans Andries      
4-134 gebruiker:   Frans Andries      
8-090 eigenaar:   Jacob Andries      
8-090 gebruiker:   Jacob Andries      
4-094 gebruiker:   Jan Andries      
4-202 eigenaar:   Jan Andries      
4-202 gebruiker:   Jan Andries      
4-202 eigenaar:   Joost Andries      
4-202 gebruiker:   Joost Andries      
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-149 gebruiker:   Marten Andries      
1-160 eigenaar:   Pier Andries      
1-160 gebruiker:   Pier Andries      
7-054 eigenaar:   Rippert Andries      
7-054 gebruiker:   Rippert Andries      
7-055 eigenaar:   Rippert Andries      
7-086 eigenaar:   Sybout Andries erven      
7-086 gebruiker:   Sybout Andries erven      
7-142 eigenaar:   Sybout Andries erven cum soc.      
4-239 gebruiker:   Tjerk Andries      
5-095 eigenaar:   Antje Anes      
5-095 gebruiker:   Antje Anes      
2-138 gebruiker:   Jan Anes      
7-047 eigenaar:   Rein Anes nom. uxoris      
7-047 gebruiker:   Rein Anes      
7-118 eigenaar:   Cornelis Annes      
7-118 gebruiker:   Cornelis Annes      
5-014 eigenaar:   Dirk Annes      
5-014 gebruiker:   Dirk Annes      
7-017 gebruiker:   Doetje Annes      
5-172 gebruiker:   Haye Annes      
7-037 gebruiker:   Jan Annes      
7-091 eigenaar:   wed. Rintje Annes      
7-091 gebruiker:   wed. Rintje Annes      
7-092 eigenaar:   Rintje Annes erven      
7-092 gebruiker:   Rintje Annes erven      
8-084 eigenaar:   Sytze Annes      
8-084 gebruiker:   Sytze Annes      
1-076 gebruiker:   wed. Feddrik Anskes      
3-187 gebruiker:   Harmen Arends      
3-099 eigenaar:   Jan Arends      
3-099 gebruiker:   Jan Arends      
7-002 eigenaar:   Wouter Arends      
7-002 gebruiker:   Wouter Arends      
8-129 gebruiker:   Jacob Arents cum soc.      
1-024 eigenaar:   Ayse Arjens kinderen      
1-024 gebruiker:   Ayse Arjens kinderen      
4-189 eigenaar:   Ayse Arjens kinderen      
2-040 eigenaar:   Berber Arjens      
2-040 gebruiker:   Berber Arjens      
4-264 gebruiker:   Hans Arjens      
1-010 eigenaar:   Reyer Arjens Mahu      
1-010 gebruiker:   Reyer Arjens Mahu      
1-155 eigenaar:   Reyer Arjens      
1-155 gebruiker:   Reyer Arjens      
8-053 eigenaar:   Reyer Arjens      
4-124 eigenaar:   Sjoerd Arjens      
8-050 gebruiker:   Sjoerd Arjens cum soc.      
6-142 gebruiker:   wed. Ymke Arjens      
2-042 eigenaar:   Otte Auckes      
4-014 eigenaar:   Claes Aukes      
4-014 gebruiker:   Claes Aukes      
6-139 gebruiker:   wed. Gerben Aukes cum soc.      
1-009 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 gebruiker:   Jan Aukes      
1-015 eigenaar:   Jan Aukes      
1-018 eigenaar:   Jan Aukes      
1-071 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 gebruiker:   Jan Aukes      
8-162 gebruiker:   Jan Aukes      
3-127 eigenaar:   Job Aukes      
3-127 gebruiker:   Job Aukes      
4-015 eigenaar:   Joost Aukes erven      
4-018 eigenaar:   Joost Aukes      
4-018 gebruiker:   Joost Aukes      
1-095 eigenaar:   Otte Aukes      
1-095 gebruiker:   Otte Aukes      
1-012 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
1-012 gebruiker:   wed. Poppe Aukes      
1-013 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
3-092 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
3-092 gebruiker:   wed. Poppe Aukes      
5-131 eigenaar:   Poppe Aukes      
7-150 gebruiker:   Uyltie Aukes      
4-045 gebruiker:   W. B. Deersma cum soc.      
4-249 eigenaar:   Gerrit Baltus      
4-249 gebruiker:   Gerrit Baltus      
4-250 eigenaar:   Gerrit Baltus      
4-250 gebruiker:   Gerrit Baltus      
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse erven      
7-006 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
8-012 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
2-067 gebruiker:   Marten Bastiaens      
6-086 eigenaar:   Werp Bastiaens      
5-154 eigenaar:   Abraham Baukes      
5-154 gebruiker:   Abraham Baukes      
2-177 eigenaar:   Broer Baukes      
2-177 gebruiker:   Broer Baukes      
3-013 eigenaar:   Broer Baukes      
3-015 eigenaar:   Jilt Baukes      
3-015 gebruiker:   Jilt Baukes      
2-119 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 gebruiker:   Jan Beerns      
1-137 gebruiker:   Joris Beerns      
2-084 eigenaar:   Johannes Benedix      
2-084 gebruiker:   Johannes Benedix      
7-060 gebruiker:   Pier Benedix cum soc.      
1-144 gebruiker:   Dieuke Bentes      
2-116 gebruiker:   Tjeerd Bentes      
5-159 eigenaar:   Tjeerd Bentes      
7-034 eigenaar:   Tjeerd Bentes      
4-009 gebruiker:   Albert Berends      
5-057 eigenaar:   Arjen Berends      
5-057 gebruiker:   Arjen Berends      
5-088 eigenaar:   Berend Berends      
5-088 gebruiker:   Berend Berends      
5-117 eigenaar:   Berend Berends      
5-117 gebruiker:   Berend Berends      
5-019 eigenaar:   Dirk Berends      
5-019 gebruiker:   Dirk Berends      
8-100 gebruiker:   Dirk Berends      
4-063 gebruiker:   wed. Frans Berends      
4-001 gebruiker:   Gerrit Berends      
4-068 eigenaar:   Gerrit Berends      
4-068 gebruiker:   Gerrit Berends      
4-111 gebruiker:   Gerrit Berends      
5-113 eigenaar:   Gerrit Berends      
6-109 gebruiker:   Harmen Berends cum soc.      
3-071 eigenaar:   Jan Berends      
3-071 gebruiker:   Jan Berends      
2-016 gebruiker:   Jurre Berends      
4-019 gebruiker:   Pyter Berends      
3-100 eigenaar:   Robbert Berends      
3-100 gebruiker:   Robbert Berends      
4-110 eigenaar:   wed. Tjerk Berends      
4-110 gebruiker:   wed. Tjerk Berends      
4-067 eigenaar:   Tomas Berends      
4-067 gebruiker:   Tomas Berends      
5-016 gebruiker:   Leentje Bockes      
3-142 eigenaar:   Pyter Bockes      
3-142 gebruiker:   Pyter Bockes      
7-113 eigenaar:   Pyter Bockes      
7-113 gebruiker:   Pyter Bockes      
5-099 eigenaar:   Tiaard Bockes      
5-099 gebruiker:   Tiaard Bockes      
8-166 eigenaar:   Pyter Boltjes      
8-166 gebruiker:   Pyter Boltjes      
2-015 eigenaar:   Rinse Bouuen      
2-015 gebruiker:   Rinse Bouuen cum soc.      
8-055 gebruiker:   Ceimpe Bouwes cum soc.      
3-181 gebruiker:   Jan Bouwes      
7-093 gebruiker:   Willem Bouwes      
2-155 eigenaar:   Jan Broers      
2-155 gebruiker:   Jan Broers      
4-033 gebruiker:   Jan Broers      
6-128 eigenaar:   Janke Broers      
6-142 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 gebruiker:   wed. Janke Broers cum soc.      
8-140 eigenaar:   Janke Broers      
2-032 gebruiker:   Reinder Burdes      
4-042 eigenaar:   Tjaard C. brouwer      
4-042 gebruiker:   Tjaard C. brouwer      
5-090 eigenaar:   Hendrik Caspers      
5-090 gebruiker:   Hendrik Caspers      
8-027 eigenaar:   Hendrik Caspers      
4-124 gebruiker:   Jacob Caspers      
4-099 eigenaar:   Luiter Caspers      
4-099 gebruiker:   Luiter Caspers      
8-116 eigenaar:   Haye Ceimpes      
8-116 gebruiker:   Haye Ceimpes      
2-033 eigenaar:   Hoyte Ceimpes      
7-004 gebruiker:   Dirk Christiaens      
5-140 eigenaar:   Feyte Christiaens      
5-140 gebruiker:   Feyte Christiaens      
3-054 eigenaar:   wed. Jacob Christiaens      
3-054 gebruiker:   wed. Jacob Christiaens      
5-050 eigenaar:   Jan Christoffels      
5-050 gebruiker:   Jan Christoffels cum soc.      
3-174 eigenaar:   Evert Claesen      
3-174 gebruiker:   Evert Claesen      
5-158 eigenaar:   Janke Claeses      
5-158 gebruiker:   Janke Claeses cum soc.      
5-146 eigenaar:   Pytie Claeses      
5-146 gebruiker:   Pytie Claeses      
5-124 gebruiker:   Trijntje Claeses cum soc.      
2-005 eigenaar:   wed. Lammert Claessen erven      
4-024 eigenaar:   Age Clasen      
4-024 gebruiker:   Age Clasen      
8-018 eigenaar:   wed. Cornelis Clasen      
4-062 eigenaar:   Ewert Clasen      
4-062 gebruiker:   Ewert Clasen      
7-019 eigenaar:   Ewert Clasen      
7-020 eigenaar:   Ewert Clasen      
7-020 gebruiker:   Ewert Clasen      
3-062 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
3-072 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
3-168 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
8-049 eigenaar:   Haring Clasen      
5-131 gebruiker:   Homme Clasen cum soc.      
6-012 eigenaar:   vroedsman Jacob Clasen      
6-012 gebruiker:   Jacob Clasen      
3-030 gebruiker:   Jan Clasen      
3-151 gebruiker:   Jan Clasen cum sociis      
2-117 eigenaar:   Jelle Clasen dogter      
2-117 gebruiker:   Jelle Clasen dogter      
8-045 gebruiker:   Jelle Clasen      
8-032 eigenaar:   Minne Clasen erven      
5-168 eigenaar:   Pyter Clasen Metje      
5-168 gebruiker:   Pyter Clasen Metje      
8-088 eigenaar:   Pyter Clasen      
8-114 eigenaar:   Pyter Clasen      
4-041 eigenaar:   Sjoerd Clasen      
4-041 gebruiker:   Sjoerd Clasen      
1-147 eigenaar:   Sytse Clasen cum soc.      
7-041 eigenaar:   Sytse Clasen      
7-041 gebruiker:   Sytse Clasen      
2-106 gebruiker:   Tjeerd Clasen cum soc.      
3-191 gebruiker:   Tjeerd Clasen Poort      
6-101 gebruiker:   Tomas Clasen cum soc.      
7-051 eigenaar:   Wouter Clasen      
3-019 eigenaar:   Claes Clasens      
3-019 gebruiker:   Claes Clasens      
1-069 eigenaar:   Jan Clasens      
1-048 eigenaar:   Jelle Clasens      
1-002 eigenaar:   Jurjen Clasens      
1-002 gebruiker:   Jurjen Clasens      
4-227 eigenaar:   Minne Clasens erven      
1-037 eigenaar:   Sytse Clasens      
1-037 gebruiker:   Sytse Clasens      
4-257 eigenaar:   Aukjen Clases      
4-257 gebruiker:   Aukjen Clases      
7-055 gebruiker:   Christiaen Clases      
4-240 eigenaar:   Gerloff Clases      
4-240 gebruiker:   Gerloff Clases      
7-044 eigenaar:   wed. Hidde Clases      
7-044 gebruiker:   wed. Hidde Clases      
4-245 gebruiker:   Hylke Clases      
8-061 gebruiker:   Jeltje Clases      
5-061 eigenaar:   Jurjen Clases      
5-061 gebruiker:   Jurjen Clases      
7-131 gebruiker:   Oepke Clases      
8-003 eigenaar:   wed. Sweerd Clases      
8-003 gebruiker:   wed. Sweerd Clases      
2-163 gebruiker:   Wypkjen Clases      
7-082 gebruiker:   Ameel Cornelis      
3-036 eigenaar:   Arjen Cornelis      
3-036 gebruiker:   Arjen Cornelis      
4-167 gebruiker:   Arjen Cornelis      
1-050 gebruiker:   wed. Aryen Cornelis      
7-076 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-076 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
7-088 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-089 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
5-060 eigenaar:   Dirk Cornelis suster      
5-060 gebruiker:   Dirk Cornelis suster      
6-052 eigenaar:   Dirk Cornelis cum soc.      
6-073 eigenaar:   Dirk Cornelis cum soc.      
8-063 eigenaar:   Edsger Cornelis      
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-147 gebruiker:   Frans Cornelis      
5-100 gebruiker:   Gabe Cornelis      
4-223 eigenaar:   Gerrit Cornelis      
4-223 gebruiker:   Gerrit Cornelis      
2-022 eigenaar:   Hans Cornelis      
2-022 gebruiker:   Hans Cornelis      
1-117 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
1-117 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
6-066 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
6-087 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
7-133 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
2-038 gebruiker:   Henning Cornelis      
6-035 eigenaar:   wed. Hessel Cornelis erven      
2-042 gebruiker:   Jacob Cornelis      
3-170 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis Katt      
4-011 gebruiker:   Jan Cornelis Katt      
5-030 eigenaar:   Jan Cornelis      
5-030 gebruiker:   Jan Cornelis      
5-031 eigenaar:   Jan Cornelis      
2-100 gebruiker:   Johannes Cornelis      
4-181 gebruiker:   Leentje Cornelis cum soc.      
2-186 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
5-155 eigenaar:   Pyter Cornelis      
5-155 gebruiker:   Pyter Cornelis      
6-133 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
8-104 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
8-104 gebruiker:   wed. Pyter Cornelis      
8-095 eigenaar:   Reinder Cornelis      
8-138 eigenaar:   Reiner Cornelis      
2-074 eigenaar:   wed. Rienk Cornelis      
2-074 gebruiker:   wed. Rienk Cornelis      
8-018 gebruiker:   Symon Cornelis      
2-113 gebruiker:   wed. Tjeerd Cornelis cum soc.      
8-152 eigenaar:   Wytse Cornelis      
8-152 gebruiker:   Wytse Cornelis      
1-073 eigenaar:   H. D. Hanekuik      
1-073 gebruiker:   H. D. Hanekuik      
4-209 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
4-209 gebruiker:   Hylke D. Hanekuik      
4-210 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
4-210 gebruiker:   Hylke D. Hanekuik      
6-093 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
7-068 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
7-068 gebruiker:   Hylke D. Hanekuik      
6-046 eigenaar:   Jan D. Vettevogel      
6-046 gebruiker:   Jan D. Vettevogel      
2-148 eigenaar:   Wybe D. Hanekuik      
2-148 gebruiker:   Wybe D. Hanekuik      
4-247 eigenaar:   Jan Dames erven      
4-247 gebruiker:   Jan Dames erven      
3-097 eigenaar:   Paulus Daniels      
3-097 gebruiker:   Paulus Daniels      
4-056 eigenaar:   Gerrit Davids      
4-056 gebruiker:   Gerrit Davids      
5-018 gebruiker:   Age Dirks      
7-090 eigenaar:   Andries Dirks      
7-090 gebruiker:   Andries Dirks      
8-169 eigenaar:   Auke Dirks      
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
4-162 eigenaar:   Cornelis Dirks erven      
5-116 eigenaar:   Dirk Dirks cum soc.      
1-094 eigenaar:   Douwe Dirks      
1-094 gebruiker:   Douwe Dirks      
6-008 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-008 gebruiker:   Eelke Dirks      
6-009 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-009 gebruiker:   Eelke Dirks      
6-107 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-107 gebruiker:   Eelke Dirks      
4-144 eigenaar:   Fettje Dirks      
4-144 gebruiker:   Fettje Dirks      
4-100 gebruiker:   Gerrit Dirks      
6-080 eigenaar:   Heere Dirks      
6-080 gebruiker:   Heere Dirks      
5-160 eigenaar:   Hendrik Dirks      
5-160 gebruiker:   Hendrik Dirks      
6-079 eigenaar:   wed. Hendrik Dirks      
1-101 eigenaar:   Here Dirks      
1-101 gebruiker:   Here Dirks      
3-068 eigenaar:   Hilbrand Dirks      
3-068 gebruiker:   Hilbrand Dirks      
3-049 eigenaar:   Jacob Dirks      
3-049 gebruiker:   Jacob Dirks      
5-044 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-044 gebruiker:   Jacob Dirks      
5-048 eigenaar:   Jacob Dirks cum soc.      
5-048 gebruiker:   Jacob Dirks cum soc.      
1-077 eigenaar:   Jan Dirks IJsenbeek      
1-077 gebruiker:   Jan Dirks IJsenbeek      
2-017 eigenaar:   Jan Dirks      
2-017 gebruiker:   Jan Dirks      
5-162 eigenaar:   Jan Dirks      
6-072 eigenaar:   Jan Dirks      
6-072 gebruiker:   Jan Dirks cum soc.      
6-121 eigenaar:   Jochem Dirks      
6-121 gebruiker:   Jochem Dirks      
3-145 eigenaar:   Johannes Dirks      
3-145 gebruiker:   Johannes Dirks      
1-051 eigenaar:   wed. Lammert Dirks      
1-051 gebruiker:   wed. Lammert Dirks      
3-058 eigenaar:   Lieuwe Dirks      
3-058 gebruiker:   Lieuwe Dirks      
4-195 eigenaar:   Neeltje Dirks erven      
4-195 gebruiker:   Neeltje Dirks erven      
3-102 eigenaar:   Poppe Dirks      
3-102 gebruiker:   Poppe Dirks      
4-035 eigenaar:   Poppe Dirks      
4-035 gebruiker:   Poppe Dirks      
5-004 eigenaar:   Poppe Dirks      
5-005 eigenaar:   Poppe Dirks      
3-040 eigenaar:   Pyter Dirks      
3-040 gebruiker:   Pyter Dirks      
8-148 eigenaar:   Reiner Dirks      
4-143 eigenaar:   Seerp Dirks      
7-077 eigenaar:   Seerp Dirks      
7-077 gebruiker:   Seerp Dirks      
2-101 eigenaar:   Sjoerd Dirks erven      
4-079 eigenaar:   Taede Dirks      
4-079 gebruiker:   Taede Dirks      
4-022 gebruiker:   Tjerk Dirks      
7-128 gebruiker:   Willem Dirks cum soc.      
2-009 gebruiker:   Ypke Dirks      
8-024 eigenaar:   Ytie Dirks      
8-024 gebruiker:   Ytie Dirks cum soc.      
8-016 eigenaar:   Dirk Dirksen      
8-016 gebruiker:   Dirk Dirksen      
8-035 gebruiker:   Hessel Doecles cum soc.      
1-040 eigenaar:   wed. Hoite Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoite Doedes      
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-001 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
5-006 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
5-006 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
6-022 eigenaar:   Sytse Doedes      
6-022 gebruiker:   Sytse Doedes      
4-027 eigenaar:   Dirk Doekes      
4-027 gebruiker:   Dirk Doekes      
1-032 eigenaar:   Pyter Doekes      
1-032 gebruiker:   Pyter Doekes      
2-053 eigenaar:   Pyter Doekes      
5-015 eigenaar:   Wybren Doekes      
5-015 gebruiker:   Wybren Doekes      
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
4-125 eigenaar:   Abe Douwes      
4-125 gebruiker:   Abe Douwes      
8-130 gebruiker:   wed. Andries Douwes      
4-051 eigenaar:   Antje Douwes      
4-051 gebruiker:   Antje Douwes      
2-078 gebruiker:   Claes Douwes      
4-176 eigenaar:   Claes Douwes      
4-176 gebruiker:   Claes Douwes      
6-028 eigenaar:   Claes Douwes kinders      
8-065 eigenaar:   wed. Claes Douwes      
7-034 gebruiker:   Dirk Douwes      
6-060 eigenaar:   Eelcke Douwes      
7-114 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-114 gebruiker:   Eelke Douwes      
7-116 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-116 gebruiker:   Eelke Douwes      
7-129 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-129 gebruiker:   Eelke Douwes      
7-137 eigenaar:   Eelke Douwes      
4-013 gebruiker:   Freerk Douwes      
1-017 eigenaar:   Gerrit Douwes      
1-017 gebruiker:   Gerrit Douwes      
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
4-148 eigenaar:   Harmen Douwes      
4-148 gebruiker:   Harmen Douwes      
5-021 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-022 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-113 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-116 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-121 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-122 grondpacht aan: Harmen Douwes      
8-096 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-045 eigenaar:   wed. Heert Douwes      
8-056 gebruiker:   wed. Here Douwes      
1-058 eigenaar:   Hylke Douwes      
1-058 gebruiker:   Hylke Douwes      
1-061 eigenaar:   Hylke Douwes      
5-106 eigenaar:   Hylke Douwes      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes cum soc.      
1-038 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-038 gebruiker:   Jacob Douwes      
1-142 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-004 gebruiker:   Jan Douwes      
2-099 gebruiker:   Jan Douwes      
6-092 eigenaar:   Jelle Douwes      
6-092 gebruiker:   Jelle Douwes      
4-212 eigenaar:   wed. Pyter Douwes      
4-212 gebruiker:   wed. Pyter Douwes      
1-027 eigenaar:   Wybe Drieses      
1-027 gebruiker:   Wybe Drieses      
8-072 eigenaar:   Feye Eelkes      
8-072 gebruiker:   Feye Eelkes      
3-021 eigenaar:   Jacob Eelkes      
3-021 gebruiker:   Jacob Eelkes      
1-022 eigenaar:   Jochem Eelkes      
1-022 gebruiker:   Jochem Eelkes      
8-019 gebruiker:   Pyter Eelkes      
2-003 eigenaar:   wed. Tijs Eeriks      
2-003 gebruiker:   wed. Tijs Eeriks      
6-124 eigenaar:   Jan Ekes      
6-157 eigenaar:   Laes Ekes      
6-157 gebruiker:   Laes Ekes      
6-060 gebruiker:   wed. Jan Ellerts      
1-096 gebruiker:   Willem Emmericks cum soc.      
4-072 eigenaar:   Claes Engels      
4-072 gebruiker:   Claes Engels      
1-046 eigenaar:   Abe Ernstes      
1-046 gebruiker:   Abe Ernstes      
7-107 eigenaar:   vroedsman Hendrick Ewerts      
7-107 gebruiker:   vroedsman Hendrick Ewerts      
5-107 eigenaar:   Hendrik Eyberts      
5-107 gebruiker:   Hendrik Eyberts      
8-120 gebruiker:   Hendrik Eyberts      
6-073 gebruiker:   Jan Eyberts cum soc.      
7-078 eigenaar:   Michiel Eyberts      
7-078 gebruiker:   Michiel Eyberts      
1-099 eigenaar:   Claes Feddes      
1-099 gebruiker:   Claes Feddes      
8-068 gebruiker:   Hidde Feddes      
7-142 gebruiker:   Pyter Feddes cum soc.      
1-007 eigenaar:   Wybe Feddes      
1-007 gebruiker:   Wybe Feddes      
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks erven      
2-145 gebruiker:   Jancke Feddriks erven cum soc.      
1-031 eigenaar:   Tjerk Feddriks erven      
7-013 eigenaar:   Tjerk Feddriks erven cum soc.      
8-139 eigenaar:   wed. Tjerk Feddriks      
1-153 eigenaar:   Claes Feyes      
1-153 gebruiker:   Claes Feyes cum soc.      
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
2-129 gebruiker:   Hartman Feyes      
4-114 gebruiker:   Lammert Feyes      
4-168 eigenaar:   Melle Feyes      
4-168 gebruiker:   Melle Feyes      
5-153 gebruiker:   Sybren Feykes      
2-132 eigenaar:   Symon Feykes      
2-132 gebruiker:   Symon Feykes      
5-111 eigenaar:   Tjomme Feykes      
5-111 gebruiker:   Tjomme Feykes      
8-085 gebruiker:   Hoyte Feytes      
1-101 grondpacht aan: Baucke Fockes Agricola in qlt.      
1-121 eigenaar:   Baucke Fockes erven      
3-135 eigenaar:   wed. Bauke Fockes      
3-135 gebruiker:   wed. Bauke Fockes      
5-172 eigenaar:   Bauke Fockes      
3-067 gebruiker:   Carst Fockes cum soc.      
4-187 gebruiker:   Dirk Fockes      
2-031 eigenaar:   Simon Fockes      
2-031 gebruiker:   Simon Fockes      
2-047 eigenaar:   Symon Fockes      
2-047 gebruiker:   Symon Fockes      
2-048 eigenaar:   Symon Fockes      
2-048 gebruiker:   Symon Fockes      
8-002 eigenaar:   Symon Fockes      
8-002 gebruiker:   Symon Fockes      
2-094 eigenaar:   Tjaard Fockes      
2-094 gebruiker:   Tjaard Fockes      
8-079 eigenaar:   Tjaerd Fockes      
8-079 gebruiker:   Tjaerd Fockes      
8-133 eigenaar:   Tjaerd Fockes      
3-032 eigenaar:   Tjeerd Fockes      
3-032 gebruiker:   Tjeerd Fockes      
4-003 eigenaar:   Tjeerd Fockes      
4-003 gebruiker:   Tjeerd Fockes      
6-145 eigenaar:   Tjeerd Fockes      
5-067 eigenaar:   Uilke Fockes      
5-067 gebruiker:   Uilke Fockes      
3-080 eigenaar:   Joris Fockles      
3-080 gebruiker:   Joris Fockles      
7-060 eigenaar:   wed. Bauke Folkerts erven      
7-085 eigenaar:   Bauke Folkerts erven      
7-085 gebruiker:   Bauke Folkerts erven      
7-046 eigenaar:   Pytie Folkerts      
7-046 gebruiker:   Pytie Folkerts      
7-049 eigenaar:   Teede Folkerts      
7-049 gebruiker:   Teede Folkerts      
6-064 gebruiker:   Wybe Fongers      
3-056 eigenaar:   Jan Fopkes      
7-016 gebruiker:   Foppe Foppes      
5-087 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-088 grondpacht aan: wed. Jan Foppes      
7-010 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
3-114 gebruiker:   Cornelis Fransen      
4-150 eigenaar:   Dirk Fransen      
4-150 gebruiker:   Dirk Fransen      
2-052 eigenaar:   Feyke Fransen      
2-052 gebruiker:   Feyke Fransen cum soc.      
5-113 gebruiker:   Frans Fransen      
6-153 eigenaar:   Hans Fransen      
6-153 gebruiker:   Hans Fransen      
5-112 gebruiker:   Jan Fransen      
8-100 eigenaar:   Jan Fransen erven      
7-121 eigenaar:   Johannes Fransen      
7-121 gebruiker:   Johannes Fransen      
4-022 eigenaar:   Pyter Fransen      
5-124 eigenaar:   Pyter Fransen      
2-184 gebruiker:   Tjalling Fransen      
4-085 eigenaar:   Tomas Fransen      
4-085 gebruiker:   Tomas Fransen      
4-146 eigenaar:   Pyter Fransens      
8-058 eigenaar:   wed. Jacobus Frederiks      
8-058 gebruiker:   wed. Jacobus Frederiks      
2-010 gebruiker:   Bente Freerks cum soc.      
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerks      
2-158 gebruiker:   Cornelis Freerks      
5-161 eigenaar:   Hein Freerks      
5-161 gebruiker:   Hein Freerks      
4-228 eigenaar:   Pyter Freerks      
4-228 gebruiker:   Pyter Freerks      
1-044 eigenaar:   Pieter Fridses      
1-044 gebruiker:   Pieter Fridses      
4-235 eigenaar:   wed. Hibbe Gabes      
4-235 gebruiker:   wed. Hibbe Gabes cum soc.      
4-239 eigenaar:   wed. Hibbe Gabes      
2-157 gebruiker:   Wopke Gadtses      
2-005 gebruiker:   wed. Jan Garts      
7-039 eigenaar:   Idske Gatses erven      
3-078 eigenaar:   wed. Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   wed. Harmen Geerts      
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   Jan Geerts      
3-173 eigenaar:   wed. Pyter Geerts      
3-173 gebruiker:   wed. Pyter Geerts      
1-114 eigenaar:   Auke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Auke Gerbens      
2-134 gebruiker:   wed. Auke Gerbens      
8-149 eigenaar:   Auke Gerbens      
8-149 gebruiker:   Auke Gerbens      
1-116 eigenaar:   Claes Gerbens      
1-116 gebruiker:   Claes Gerbens      
1-128 eigenaar:   Pyter Gerbens      
1-128 gebruiker:   Pyter Gerbens      
1-001 eigenaar:   Tiaerd Gerbens      
1-001 gebruiker:   Tiaerd Gerbens      
1-066 eigenaar:   Tjaerd Gerbens      
1-020 eigenaar:   Tjeerd Gerbens      
1-020 gebruiker:   Tjeerd Gerbens      
7-131 eigenaar:   Tjeerd Gerbens      
1-126 eigenaar:   wed. Jan Gerloffs      
1-126 gebruiker:   wed. Jan Gerloffs      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs cum soc.      
4-232 eigenaar:   Pyter Gerloffs      
4-232 gebruiker:   Pyter Gerloffs      
4-244 eigenaar:   Pyter Gerloffs      
4-245 eigenaar:   Pyter Gerloffs      
1-142 gebruiker:   Wyger Gerloffs      
8-052 grondpacht aan: Pyter Gerlofs      
8-093 gebruiker:   Albert Gerrits cum soc.      
3-153 gebruiker:   Antje Gerrits cum soc.      
3-185 gebruiker:   Bartholomeus Gerrits      
6-051 eigenaar:   Batje Gerrits      
6-051 gebruiker:   ds. Batje Gerrits cum soc.      
4-146 gebruiker:   wed. Claes Gerrits      
5-009 eigenaar:   vroedsman Claes Gerrits      
5-009 gebruiker:   vroedsman Claes Gerrits      
1-102 eigenaar:   wed. Dirk Gerrits      
1-102 gebruiker:   wed. Dirk Gerrits      
6-118 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-118 gebruiker:   Douwe Gerrits      
6-120 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-120 gebruiker:   Douwe Gerrits      
3-025 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-171 eigenaar:   Hendrik Gerrits      
3-171 gebruiker:   Hendrik Gerrits      
4-097 gebruiker:   Hendrik Gerrits      
4-071 eigenaar:   Jan Gerrits      
4-071 gebruiker:   Jan Gerrits      
6-090 eigenaar:   Jan Gerrits      
6-090 gebruiker:   Jan Gerrits      
7-130 eigenaar:   Jan Gerrits      
7-130 gebruiker:   Jan Gerrits      
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 gebruiker:   Jasper Gerrits      
4-015 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
8-101 eigenaar:   Jasper Gerrits      
1-120 gebruiker:   Marcus Gerrits      
5-138 eigenaar:   wed. Sipke Gerrits      
5-138 gebruiker:   wed. Sipke Gerrits      
8-004 eigenaar:   Tjetske Gerrits      
1-115 eigenaar:   Willem Gerrits      
1-115 gebruiker:   Willem Gerrits      
4-049 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-069 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-093 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-095 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-095 gebruiker:   Willem Gerrits      
2-178 eigenaar:   Wybe Gerrits      
2-178 gebruiker:   Wybe Gerrits      
5-058 gebruiker:   wed. Jacob Gijsberts dogters      
7-052 gebruiker:   Engeltie Gijses      
4-023 eigenaar:   Marten Gilles      
4-023 gebruiker:   Marten Gilles      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
7-081 eigenaar:   Foppe Goitiens      
7-081 gebruiker:   Foppe Goitiens      
6-100 gebruiker:   Jacob Goitjens      
3-013 gebruiker:   Adam Goslings      
7-005 eigenaar:   wed. Jan Gosses      
7-005 gebruiker:   Jan Gosses      
8-043 eigenaar:   Pyter Gosses      
8-043 gebruiker:   Pyter Gosses      
4-238 eigenaar:   Saak Gosses erven      
5-003 eigenaar:   wed. Sybren Goukes      
5-003 gebruiker:   wed. Sybren Goukes      
7-024 eigenaar:   Sybren Goukes erven      
8-106 eigenaar:   Sybren Goukes erven      
8-107 eigenaar:   Sybren Goukes erven      
2-050 eigenaar:   wed. Hendrik Goverts      
7-043 eigenaar:   wed. Jilderen Goverts      
7-108 eigenaar:   wed. Frans Gowerts      
7-108 gebruiker:   wed. Frans Gowerts      
1-029 eigenaar:   Ycke Gowerts      
1-029 gebruiker:   Ycke Gowerts      
2-038 eigenaar:   Yke Gowerts      
5-147 eigenaar:   burgemeester Th. H. Wijngaerden erven      
5-175 eigenaar:   Andries Hansen erven      
7-084 gebruiker:   Arent Hansen      
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
3-073 eigenaar:   Jan Hansen      
3-073 gebruiker:   Jan Hansen      
4-254 gebruiker:   Jan Hansen      
3-108 eigenaar:   wed. Jetze Hansen      
4-070 eigenaar:   Lammert Hansen      
4-070 gebruiker:   Lammert Hansen      
4-243 eigenaar:   wed. Melle Hansen      
4-243 gebruiker:   we. Melle Hansen      
5-032 grondpacht aan: Melle Hansen      
5-036 grondpacht aan: wed. Melle Hansen      
4-073 eigenaar:   Tijs Hansen      
4-073 gebruiker:   Tijs Hansen      
3-179 eigenaar:   Jan Hansens      
3-179 gebruiker:   Jan Hansens      
3-111 eigenaar:   wed. Jetse Hanses      
3-111 gebruiker:   wed. Jetse Hanses      
1-098 eigenaar:   Andries Harings      
1-098 gebruiker:   Andries Harings      
7-100 eigenaar:   Andries Harings      
7-100 gebruiker:   Andries Harings      
5-145 eigenaar:   Egbert Harings      
1-003 eigenaar:   Eybert Harings      
6-081 gebruiker:   Fedde Harings      
1-111 eigenaar:   Jan Harings      
1-111 gebruiker:   Jan Harings      
1-144 eigenaar:   wed. Jan Harings      
4-184 gebruiker:   Pyter Harings      
6-094 eigenaar:   Bauke Harkes      
6-094 gebruiker:   Bauke Harkes      
8-064 grondpacht aan: Arjen Harmens      
4-224 gebruiker:   Berend Harmens      
3-050 gebruiker:   Dirk Harmens      
2-092 eigenaar:   Geert Harmens      
2-092 gebruiker:   Geert Harmens      
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerrit Harmens      
4-107 eigenaar:   Gerrit Harmens      
4-107 gebruiker:   Gerrit Harmens      
7-056 eigenaar:   Gerrit Harmens      
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
3-084 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-106 gebruiker:   Harmen Harmens      
5-020 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 gebruiker:   Hessel Harmens      
5-066 gebruiker:   Hessel Harmens cum soc.      
8-121 gebruiker:   Hessel Harmens dogters      
6-011 eigenaar:   Jacob Harmens      
6-011 gebruiker:   Jacob Harmens      
6-087 eigenaar:   Jacob Harmens      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens cuiper      
6-123 eigenaar:   Jan Harmens      
6-123 gebruiker:   Jan Harmens      
6-133 gebruiker:   Jan Harmens      
8-158 eigenaar:   Jan Harmens      
4-001 eigenaar:   Jurjen Harmens      
4-002 eigenaar:   Jurjen Harmens      
5-036 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens erven      
6-058 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens      
6-059 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens      
8-066 eigenaar:   wed. Jurjen Harmens      
8-066 gebruiker:   wed. Jurjen Harmens cum soc.      
8-150 eigenaar:   Jurjen Harmens erven      
8-150 gebruiker:   Jurjen Harmens erven      
8-151 eigenaar:   Jurjen Harmens erven      
7-030 gebruiker:   wed. Marten Harmens      
2-135 eigenaar:   Reinder Harmens      
2-135 gebruiker:   Reinder Harmens      
2-171 eigenaar:   Reiner Harmens      
2-171 gebruiker:   Reiner Harmens      
4-237 gebruiker:   wed. Rijk Harmens      
6-085 gebruiker:   Rintje Harmens      
4-047 eigenaar:   Sybren Harmens erven      
1-092 gebruiker:   Tjeerd Harmens CG 8:00:00    
3-062 gebruiker:   Boldewijn Hayes cum soc.      
7-042 eigenaar:   Claes Hayes      
5-104 eigenaar:   Engeltje Hayes      
5-104 gebruiker:   Engeltje Hayes      
1-021 eigenaar:   wed. Jan Hayes      
1-021 gebruiker:   wed. Jan Hayes      
1-045 eigenaar:   wed. Jan Hayes      
5-149 gebruiker:   Walta Hayes      
7-035 gebruiker:   Willem Hayes      
6-054 gebruiker:   wed. Doeye Haytzes      
8-146 eigenaar:   Sijke Heeres      
7-062 eigenaar:   Jan Heerts erven      
6-130 eigenaar:   Claes Heins      
8-036 gebruiker:   D. Heins      
6-035 gebruiker:   wed. Gerrit Heins      
5-170 gebruiker:   Jan Heins      
3-027 eigenaar:   Louw Heins      
3-027 gebruiker:   Louw Heins      
3-045 gebruiker:   Wytze Heins cum soc.      
4-231 eigenaar:   Yde Hemmes      
4-231 gebruiker:   Yde Hemmes      
4-234 eigenaar:   Yde Hemmes      
4-234 gebruiker:   Yde Hemmes      
5-133 eigenaar:   Aegjen Hendriks      
5-133 gebruiker:   Aegjen Hendriks      
2-086 eigenaar:   Aegt Hendriks      
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
2-127 gebruiker:   Albert Hendriks      
7-048 eigenaar:   Albert Hendriks      
7-048 gebruiker:   Albert Hendriks      
8-145 gebruiker:   Antje Hendriks      
3-072 gebruiker:   Berend Hendriks cum soc.      
4-219 gebruiker:   Berend Hendriks cum soc.      
5-083 eigenaar:   Berend Hendriks      
5-083 gebruiker:   Berend Hendriks      
8-070 eigenaar:   Burgert Hendriks      
3-074 eigenaar:   Claes Hendriks      
3-074 gebruiker:   Claes Hendriks      
2-168 gebruiker:   Coene Hendriks      
7-132 gebruiker:   Coenraed Hendriks      
2-121 eigenaar:   Cornelis Hendriks      
2-121 gebruiker:   Cornelis Hendriks      
4-012 eigenaar:   Dirk Hendriks      
5-041 eigenaar:   wed. Dirk Hendriks      
5-041 gebruiker:   wed. Dirk Hendriks      
2-085 eigenaar:   wed. Evert Hendriks      
2-085 gebruiker:   wed. Evert Hendriks      
3-133 gebruiker:   Freerk Hendriks      
7-001 eigenaar:   Gerrit Hendriks      
7-001 gebruiker:   Gerrit Hendriks      
7-015 eigenaar:   wed. Gerrit Hendriks      
7-015 gebruiker:   wed. Gerrit Hendriks      
8-141 gebruiker:   Gerrit Hendriks      
3-169 eigenaar:   Hans Hendriks      
3-169 gebruiker:   Hans Hendriks      
3-164 eigenaar:   wed. Hendrik Hendriks      
4-049 gebruiker:   Hendrik Hendriks cum soc.      
4-082 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
4-082 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
5-042 eigenaar:   Hessel Hendriks      
8-147 eigenaar:   Hessel Hendriks      
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks wever      
1-060 gebruiker:   Jan Hendriks wever      
1-084 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-014 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-014 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-033 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-134 gebruiker:   Jan Hendriks cum soc.      
2-156 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-156 gebruiker:   Jan Hendriks      
4-118 gebruiker:   Jan Hendriks      
8-014 eigenaar:   Jan Hendriks      
8-014 gebruiker:   Jan Hendriks      
3-167 eigenaar:   Jelle Hendriks      
3-167 gebruiker:   Jelle Hendriks      
3-039 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-039 gebruiker:   Johannes Hendriks      
3-053 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendriks      
3-105 gebruiker:   Joost Hendriks      
8-070 gebruiker:   Meindert Hendriks      
2-039 eigenaar:   Nanning Hendriks      
2-039 gebruiker:   Nanning Hendriks      
1-034 eigenaar:   Pieter Hendriks      
1-034 gebruiker:   Pieter Hendriks      
1-035 eigenaar:   Pieter Hendriks      
8-105 eigenaar:   Pieter Hendriks Potkast      
5-058 eigenaar:   Pyter Hendriks      
8-142 eigenaar:   Pyter Hendriks      
8-142 gebruiker:   Pyter Hendriks      
1-141 eigenaar:   vroedsman Rein Hendriks      
1-141 gebruiker:   vroedsman Rein Hendriks      
7-095 gebruiker:   Sybren Hendriks cum soc.      
3-197 eigenaar:   Symon Hendriks      
3-197 gebruiker:   Symon Hendriks      
4-078 eigenaar:   Ulbe Hendriks      
4-078 gebruiker:   Ulbe Hendriks      
8-093 eigenaar:   Ulbe Hendriks      
7-009 eigenaar:   Sipke Hennes      
7-009 gebruiker:   Sipke Hennes      
2-130 eigenaar:   Rinke Heres      
2-130 gebruiker:   Rinke Heres      
2-061 eigenaar:   Sjoukjen Heris      
2-061 gebruiker:   Sjoukjen Heris      
4-026 gebruiker:   Taeke Heris      
3-203 gebruiker:   Dirk Hessels      
5-176 eigenaar:   Jan Hessels      
5-176 gebruiker:   Jan Hessels      
5-115 eigenaar:   Pyter Hessels      
5-115 gebruiker:   Pyter Hessels      
6-156 eigenaar:   Pyter Hessels      
6-156 gebruiker:   Pyter Hessels      
4-220 eigenaar:   wed. Rienk Hessels      
4-220 gebruiker:   wed. Rienk Hessels      
1-124 eigenaar:   Ruird Hessels      
1-124 gebruiker:   Ruird Hessels      
7-033 gebruiker:   Sytse Hessels      
5-045 gebruiker:   Sytske Hessels      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
2-103 gebruiker:   Wybren Hessels      
2-120 eigenaar:   Ype Hessels      
2-120 gebruiker:   Ype Hessels      
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes 1/2      
5-150 gebruiker:   Bauke Hiddes cum soc.      
8-101 gebruiker:   Claes Hiddes      
2-165 gebruiker:   Enne Hiddes      
5-132 eigenaar:   Inne Hiddes cum soc.      
5-132 gebruiker:   Inne Hiddes      
7-016 eigenaar:   Inne Hiddes      
7-083 eigenaar:   Inne Hiddes      
4-201 eigenaar:   Wybe Hiddes      
4-201 gebruiker:   Wybe Hiddes      
4-206 eigenaar:   wed. Wybe Hiddes      
4-206 gebruiker:   wed. Wybe Hiddes      
6-128 gebruiker:   Rixtje Hilbrands cum soc.      
3-116 gebruiker:   Willem Hilbrands cum soc.      
5-103 eigenaar:   Gerrit Hilbrandt      
5-103 gebruiker:   Gerrit Hilbrandt      
2-137 gebruiker:   Jacob Hilles      
2-059 eigenaar:   Pyke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pyke Hommes      
5-134 gebruiker:   Ruird Hotses      
6-036 eigenaar:   Broer Hoytes      
6-036 gebruiker:   Broer Hoytes      
6-037 eigenaar:   Broer Hoytes      
2-111 gebruiker:   Ceimpe Hoytes      
6-134 eigenaar:   Hoyte Hoytes      
6-134 gebruiker:   Hoyte Hoytes      
8-118 eigenaar:   Hoyte Hoytes      
5-040 eigenaar:   Pyter Hoytes      
5-040 gebruiker:   Pyter Hoytes      
6-041 gebruiker:   Rein Hoytes      
7-133 eigenaar:   Dirk Hugens      
4-113 eigenaar:   burgemeester Huiberts erven      
6-061 eigenaar:   Lieuwe Huiberts      
6-061 gebruiker:   Lieuwe Huiberts      
2-093 eigenaar:   Remmert Huiberts      
2-093 gebruiker:   Remmert Huiberts      
3-195 eigenaar:   Rimmert Huiberts      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huiberts      
4-119 eigenaar:   burgemeester Tomas Huiberts erven      
1-084 gebruiker:   wed. Yfke Huiberts c.s.      
1-143 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-143 gebruiker:   Dirk Huigens cum soc.      
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-020 eigenaar:   Dirk Huigens      
6-088 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-017 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-079 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-084 eigenaar:   wed. Dirk Huigens      
7-094 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-095 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-112 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-127 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-141 eigenaar:   Dirk Huigens      
4-117 eigenaar:   Claes Hylkes      
4-117 gebruiker:   Claes Hylkes      
1-088 eigenaar:   Harmen Hylkes      
2-080 eigenaar:   Johannes Hylkes cum soc.      
3-194 eigenaar:   Johannes Hylkes      
3-194 gebruiker:   Johannes Hylkes      
5-043 gebruiker:   Tjalling Hylkes      
1-056 gebruiker:   Douwe Idsers      
7-010 eigenaar:   nu Dirk IJbrands      
7-011 eigenaar:   capt. Dirk IJbrands      
7-011 gebruiker:   Dirk IJbrands      
5-080 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrands      
5-080 gebruiker:   wed. Jacob IJsbrands      
5-112 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrands      
2-043 gebruiker:   Jan IJsbrands      
3-143 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
3-144 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
3-144 gebruiker:   wed. Pyter IJsbrands      
4-017 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
5-150 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
8-035 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
5-062 eigenaar:   Reinder IJsbrands cum soc.      
5-062 gebruiker:   Reinder IJsbrands cum soc.      
8-143 grondpacht aan: Reinder IJsbrands      
4-156 eigenaar:   Walke IJsbrands      
4-156 gebruiker:   Walke IJsbrands      
4-258 eigenaar:   Ype IJsbrands      
4-258 gebruiker:   Ype IJsbrands      
2-037 eigenaar:   Ytie IJsbrands      
2-037 gebruiker:   Ytie IJsbrands      
7-039 gebruiker:   Steven Innes      
1-113 gebruiker:   P. J. Oldaens      
2-044 eigenaar:   Pyter J. Oldaens      
2-044 gebruiker:   Pyter J. Oldaens      
7-037 eigenaar:   Pyter J. Oldaen      
3-038 eigenaar:   Age Jaans      
3-038 gebruiker:   Age Jaans      
4-255 eigenaar:   Abe Jacobs cum soc.      
4-255 gebruiker:   Abe Jacobs      
4-248 eigenaar:   Antje Jacobs      
5-100 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-119 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-120 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-120 gebruiker:   Botte Jacobs      
6-089 eigenaar:   Bregtje Jacobs      
6-089 gebruiker:   Bregtje Jacobs      
7-111 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
7-111 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
1-091 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
1-092 eigenaar:   Dirk Jacobs      
1-092 gebruiker:   Dirk Jacobs CG 8:00:00    
2-042 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
2-068 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
8-001 eigenaar:   wed. Dirk Jacobs      
8-001 gebruiker:   wed. Dirk Jacobs      
8-028 gebruiker:   Dirk Jacobs      
2-096 eigenaar:   Douwe Jacobs erven      
2-096 gebruiker:   Douwe Jacobs erven      
2-097 eigenaar:   Douwe Jacobs erven      
2-097 gebruiker:   Douwe Jacobs erven      
7-079 gebruiker:   Ewert Jacobs cum soc.      
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
7-073 grondpacht aan: Freerk Jacobs erven      
8-041 eigenaar:   Gerrit Jacobs      
6-037 gebruiker:   vroedsman Harmen Jacobs cum soc.      
1-071 gebruiker:   Haye Jacobs      
6-111 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
6-111 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
3-172 gebruiker:   Hessel Jacobs cum soc.      
5-051 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
5-114 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
5-114 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
6-059 gebruiker:   Jan Jacobs      
6-127 eigenaar:   Jan Jacobs Gemeente      
7-007 grondpacht aan: wed. Jan Jacobs nom. uxoris      
7-008 eigenaar:   Jan Jacobs      
7-008 gebruiker:   Jan Jacobs      
7-123 eigenaar:   Jan Jacobs Cuik      
7-123 gebruiker:   Jan Jacobs Cuik      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
4-129 eigenaar:   Jarig Jacobs      
4-129 gebruiker:   Jarig Jacobs      
8-157 eigenaar:   Jarig Jacobs      
4-036 gebruiker:   Jelle Jacobs en andere      
3-065 eigenaar:   Jeltje Jacobs moeder      
3-065 gebruiker:   Jeltje Jacobs moeder      
3-067 eigenaar:   Jeltje Jacobs erven      
5-055 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
5-055 gebruiker:   Jeremias Jacobs      
4-093 gebruiker:   Jetske Jacobs      
6-147 gebruiker:   Johannes Jacobs cum soc.      
6-154 eigenaar:   Johannes Jacobs      
6-154 gebruiker:   Johannes Jacobs      
4-004 eigenaar:   Lolle Jacobs      
4-004 gebruiker:   Lolle Jacobs      
4-005 eigenaar:   Lolle Jacobs      
4-005 gebruiker:   Lolle Jacobs      
5-177 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-050 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-050 gebruiker:   Obbe Jacobs      
4-066 eigenaar:   wed. Poppe Jacobs      
4-066 gebruiker:   wed. Poppe Jacobs      
1-100 gebruiker:   Pyter Jacobs cum soc.      
3-186 eigenaar:   wed. Symen Jacobs      
1-086 gebruiker:   Symon Jacobs c.s.      
1-140 eigenaar:   Symon Jacobs      
1-140 gebruiker:   Symon Jacobs      
7-022 gebruiker:   Sytse Jacobs      
3-206 eigenaar:   Taeke Jacobs      
5-056 gebruiker:   Teeke Jacobs      
2-087 gebruiker:   Tjeerd Jacobs      
4-008 eigenaar:   Jane Janes      
4-008 gebruiker:   Jane Janes      
4-010 eigenaar:   wed. Jane Janes      
4-010 gebruiker:   Jane Janes      
1-062 gebruiker:   Aefke Jans      
5-096 gebruiker:   Aeltje Jans      
4-216 eigenaar:   wed. Andries Jans      
4-216 gebruiker:   wed. Andries Jans      
1-039 eigenaar:   Anne Jans      
1-039 gebruiker:   Anne Jans      
1-041 eigenaar:   Anne Jans      
1-041 gebruiker:   Anne Jans      
1-042 eigenaar:   Anne Jans      
1-042 gebruiker:   Anne Jans      
1-049 eigenaar:   Anne Jans      
1-050 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 gebruiker:   Anne Jans      
1-118 eigenaar:   Anne Jans      
1-119 eigenaar:   Anne Jans      
1-120 eigenaar:   Anne Jans      
1-159 eigenaar:   Anne Jans      
1-159 gebruiker:   Anne Jans      
2-095 eigenaar:   Anne Jans cum soc.      
2-095 gebruiker:   Anne Jans cum soc.      
2-149 eigenaar:   Anne Jans      
7-141 gebruiker:   Baukjen Jans cum soc.      
8-030 eigenaar:   Broer Jans      
8-141 eigenaar:   wed. Cornelis Jans      
4-109 eigenaar:   wed. Doeke Jans      
4-109 gebruiker:   wed. Doeke Jans      
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jans      
5-005 gebruiker:   Eeke Jans      
8-010 gebruiker:   Feyte Jans cum soc.      
7-065 eigenaar:   Folkert Jans      
7-065 gebruiker:   Folkert Jans      
4-046 gebruiker:   Freerk Jans      
1-066 gebruiker:   Gerrit Jans      
4-174 gebruiker:   Gerrit Jans wever      
5-054 gebruiker:   Harmen Jans      
4-127 eigenaar:   Hendrik Jans      
4-127 gebruiker:   Hendrik Jans      
6-146 gebruiker:   IJsbrand Jans cum soc.      
7-021 eigenaar:   Janke Jans      
7-021 gebruiker:   Janke Jans      
3-141 eigenaar:   Jetze Jans      
3-141 gebruiker:   Jetze Jans      
5-077 eigenaar:   Lolcke Jans      
4-217 eigenaar:   Marten Jans      
4-217 gebruiker:   Marten Jans      
8-023 gebruiker:   Meintje Jans      
8-118 gebruiker:   wed. Michiel Jans      
5-125 eigenaar:   Rinske Jans      
5-125 gebruiker:   Rinske Jans      
3-108 gebruiker:   Trijntje Jans      
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jans      
3-066 gebruiker:   wed. Ulbe Jans      
6-058 gebruiker:   Willem Jans      
1-030 eigenaar:   wed. Wybe Jans      
1-030 gebruiker:   wed. Wybe Jans      
6-075 gebruiker:   Yde Jans cum soc.      
4-256 eigenaar:   Albert Jansen      
4-256 gebruiker:   Albert Jansen      
6-067 eigenaar:   Albert Jansen      
6-067 gebruiker:   Albert Jansen      
4-052 eigenaar:   Berend Jansen      
4-052 gebruiker:   Berend Jansen      
4-033 eigenaar:   wed. Broer Jansen      
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 gebruiker:   Claes Jansen      
5-007 eigenaar:   Claes Jansen      
5-007 gebruiker:   Claes Jansen      
5-135 eigenaar:   Claes Jansen      
5-135 gebruiker:   Claes Jansen      
6-082 eigenaar:   Claes Jansen      
6-082 gebruiker:   Claes Jansen      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
2-107 gebruiker:   wed. Cornelis Jansen cum soc.      
3-123 eigenaar:   wed. Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   wed. Daniel Jansen      
4-263 eigenaar:   Dirk Jansen erven      
5-164 eigenaar:   Dirk Jansen      
5-164 gebruiker:   Dirk Jansen cum soc.      
6-125 eigenaar:   Dirk Jansen smid      
6-125 gebruiker:   Dirk Jansen smid      
1-064 eigenaar:   wed. Doede Jansen      
5-069 eigenaar:   wed. Doede Jansen      
5-069 gebruiker:   wed. Doede Jansen      
7-070 eigenaar:   wed. Doeke Jansen      
7-070 gebruiker:   wed. Doeke Jansen      
7-070 eigenaar:   wed. Doeke Jansen      
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
6-020 eigenaar:   Douwe Jansen      
6-020 gebruiker:   Douwe Jansen      
7-128 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
2-006 eigenaar:   Eerk Jansen      
2-006 gebruiker:   Eerk Jansen      
8-106 gebruiker:   Ellert Jansen      
7-102 gebruiker:   Feye Jansen cum soc.      
8-015 eigenaar:   Feyke Jansen      
2-004 gebruiker:   Focke Jansen      
7-070 gebruiker:   Folkert Jansen      
5-097 eigenaar:   Foppe Jansen      
5-097 gebruiker:   Foppe Jansen      
6-039 eigenaar:   Foppe Jansen      
6-039 gebruiker:   Foppe Jansen      
4-002 gebruiker:   Freerk Jansen      
2-090 gebruiker:   Gerlof Jansen      
5-049 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-049 gebruiker:   Gerloff Jansen      
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerrit Jansen      
4-230 eigenaar:   Gerrit Jansen      
4-230 gebruiker:   Gerrit Jansen      
5-106 gebruiker:   Gerrit Jansen      
3-033 eigenaar:   Hans Jansen      
3-033 gebruiker:   Hans Jansen      
1-083 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-083 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
4-173 gebruiker:   Harmen Jansen      
5-017 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
5-025 eigenaar:   Harmen Jansen erven      
5-040 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
5-072 eigenaar:   wed. Harmen Jansen Speltie      
5-072 gebruiker:   wed. Harmen Jansen Speltie      
4-261 gebruiker:   Heere Jansen      
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-164 gebruiker:   wed. Hendrik Jansen      
4-065 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-065 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-098 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-098 gebruiker:   Hendrik Jansen      
5-082 eigenaar:   Hendrik Jansen      
5-082 gebruiker:   Hendrik Jansen      
5-105 gebruiker:   Hendrik Jansen      
6-161 eigenaar:   Hendrik Jansen      
7-127 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen cum soc.      
8-087 eigenaar:   Isbrand Jansen      
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-013 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-254 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-131 eigenaar:   Jacob Jansen Ros      
8-131 gebruiker:   Jacob Jansen Ros      
8-154 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-154 gebruiker:   Jacob Jansen      
1-104 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 gebruiker:   Jan Jansen Trompetter      
2-076 eigenaar:   Jan Jansen      
2-076 gebruiker:   Jan Jansen      
3-023 eigenaar:   Jan Jansen      
3-023 gebruiker:   Jan Jansen      
3-034 eigenaar:   Jan Jansen      
3-034 gebruiker:   Jan Jansen      
3-051 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
3-051 gebruiker:   Jan Jansen Blauw cum soc.      
3-085 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-085 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
4-136 gebruiker:   Jan Jansen      
4-153 eigenaar:   Jan Jansen      
4-153 gebruiker:   Jan Jansen      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
5-035 gebruiker:   Jan Jansen Blauw      
5-096 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Post cum soc.      
6-095 eigenaar:   Jan Jansen      
6-095 gebruiker:   Jan Jansen      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Post      
6-096 gebruiker:   Jan Jansen Post      
6-103 eigenaar:   Jan Jansen      
6-103 gebruiker:   Jan Jansen      
8-119 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
8-056 eigenaar:   Jesaias Jansen      
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-193 gebruiker:   Johannes Jansen      
5-156 eigenaar:   wed. Johannes Jansen      
5-156 gebruiker:   wed. Johannes Jansen      
1-064 gebruiker:   Jop Jansen      
8-129 eigenaar:   Lijsbeth Jansen      
7-104 gebruiker:   Meindert Jansen      
5-108 eigenaar:   wed. Michiel Jansen      
5-108 gebruiker:   wed. Michiel Jansen      
3-117 eigenaar:   Oepke Jansen      
3-117 gebruiker:   Oepke Jansen      
8-069 eigenaar:   wed. Paulus Jansen      
1-081 eigenaar:   Pieter Jansen Oldaens c.s.      
1-081 gebruiker:   Pieter Jansen Oldaens c.s.      
1-080 eigenaar:   Pyter Jansen Oldaens c.s.      
1-082 eigenaar:   Pyter Jansen n.u.      
1-082 gebruiker:   Pyter Jansen n.u.      
2-051 gebruiker:   Pyter Jansen      
3-166 eigenaar:   Pyter Jansen cum soc.      
3-166 gebruiker:   Pyter Jansen erven      
5-079 eigenaar:   Pyter Jansen      
5-079 gebruiker:   Pyter Jansen      
7-040 eigenaar:   Pyter Jansen Oldaen      
8-022 eigenaar:   wed. Pyter Jansen Oy      
8-059 gebruiker:   Pyter Jansen cum soc.      
8-047 gebruiker:   Reiner Jansen      
2-067 eigenaar:   Roelof Jansen cum soc.      
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
2-133 gebruiker:   Roeloff Jansen      
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 gebruiker:   Sybe Jansen Reyers      
2-182 gebruiker:   wed. Sybren Jansen cum soc.      
7-057 eigenaar:   wed. Sybren Jansen      
7-057 gebruiker:   wed. Sybren Jansen      
1-067 gebruiker:   wed. Symon Jansen      
8-061 eigenaar:   Symon Jansen erven      
4-122 gebruiker:   Taede Jansen      
8-136 eigenaar:   Thijs Jansen nom. uxor.      
6-040 eigenaar:   Thomas Jansen      
2-032 eigenaar:   Tijs Jansen erven      
7-109 gebruiker:   Tijs Jansen      
2-150 eigenaar:   Tomas Jansen      
2-150 gebruiker:   Tomas Jansen      
2-166 eigenaar:   Tomas Jansen      
2-166 gebruiker:   Tomas Jansen      
3-029 eigenaar:   Tomas Jansen      
3-030 eigenaar:   Tomas Jansen      
4-123 eigenaar:   wed. Tyte Jansen      
4-123 gebruiker:   wed. Tyte Jansen      
5-084 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
5-084 gebruiker:   Ulbe Jansen cum soc.      
4-133 eigenaar:   Waling Jansen      
4-133 gebruiker:   Waling Jansen      
5-151 eigenaar:   wed. Wybren Jansen      
5-151 gebruiker:   wed. Wybren Jansen      
8-048 gebruiker:   Wytse Jansen      
1-069 gebruiker:   Yge Jansen      
6-132 eigenaar:   wed. Sjerk Japis      
6-132 gebruiker:   wed. Sjerk Japis      
1-005 eigenaar:   Ceimpe Jarigs      
2-172 eigenaar:   Ceimpe Jarigs      
7-014 gebruiker:   Claes Jarigs      
2-080 gebruiker:   Hendrik Jarigs cum soc.      
2-115 gebruiker:   Hessel Jarigs cum soc.      
8-138 gebruiker:   Hessel Jarigs      
1-119 gebruiker:   Jan Jarigs      
8-051 eigenaar:   Jan Jarigs      
8-051 gebruiker:   Jan Jarigs      
6-148 eigenaar:   burgemeester Pier Jarigs Britton      
6-148 gebruiker:   burgemeester Pier Jarigs Britton      
7-018 eigenaar:   Harmen Jaspers      
7-018 gebruiker:   Harmen Jaspers      
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-121 gebruiker:   Marcus Jaspers      
3-198 eigenaar:   wed. Tomas Jaspers      
3-198 gebruiker:   wed. Tomas Jaspers      
6-070 gebruiker:   Douwe Jelles      
5-110 eigenaar:   Jochem Jelles      
5-110 gebruiker:   Jochem Jelles      
7-003 eigenaar:   Jouke Jelles      
7-003 gebruiker:   Jouke Jelles      
5-002 gebruiker:   Simen Jelles erven      
7-122 eigenaar:   wed. Steffen Jelles      
7-122 gebruiker:   wed. Steffen Jelles      
7-007 eigenaar:   Gerben Jelmers      
7-007 gebruiker:   Gerben Jelmers      
5-021 eigenaar:   Dirk Jeltes      
5-021 gebruiker:   Dirk Jeltes      
4-164 eigenaar:   Jelte Jeltes      
4-164 gebruiker:   Jelte Jeltes      
2-029 eigenaar:   Cornelis Jenties nom. uxor.      
2-029 gebruiker:   Cornelis Jenties nom. uxor.      
6-006 gebruiker:   Cornelis Jenties      
7-155 eigenaar:   Cornelis Jenties      
7-155 gebruiker:   Cornelis Jenties      
8-019 eigenaar:   Cornelis Jenties nom. uxore      
2-077 gebruiker:   wed. Jelle Jenties      
5-098 eigenaar:   wed. Wybren Jenties      
5-098 gebruiker:   wed. Wybren Jenties      
3-113 gebruiker:   Pyter Jentjes      
5-063 gebruiker:   Berber Jeppes cum soc.      
8-114 gebruiker:   Dirk Jeppes      
6-102 eigenaar:   Teunis Jeppes      
6-102 gebruiker:   Teunis Jeppes      
5-033 gebruiker:   Jacob Jeremias      
2-068 gebruiker:   Eelke Jetses      
1-074 eigenaar:   Frans Jetses erven      
1-074 gebruiker:   Frans Jetses erven      
2-149 eigenaar:   Frans Jetses erven      
6-063 eigenaar:   Pyter Jetses nom. uxoris      
6-063 gebruiker:   Pyter Jetses      
8-040 eigenaar:   Wouter Jetses      
8-040 gebruiker:   Wouter Jetses      
5-173 gebruiker:   Jelle Jetzes      
6-086 gebruiker:   Stittert Jetzes      
4-145 eigenaar:   wed. Lieuwe Jillerts      
4-145 gebruiker:   wed. Lieuwe Jillerts      
6-001 eigenaar:   Ulbe Jillerts      
4-121 gebruiker:   Focke Jilles cum soc.      
8-025 eigenaar:   Marten Jilles      
8-137 eigenaar:   Marten Jilles      
5-143 gebruiker:   Sybe Jilts cum soc.      
1-054 eigenaar:   Andries Jochems      
1-054 gebruiker:   Andries Jochems      
4-061 eigenaar:   Hans Jochems      
4-061 gebruiker:   Hans Jochems      
4-015 gebruiker:   Jochem Jochems      
8-081 eigenaar:   wed. Jelle Jochums      
2-101 gebruiker:   Marten Joekes cum soc.      
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
3-136 gebruiker:   Andries Johannes      
4-198 eigenaar:   Claeske Johannes      
4-198 gebruiker:   Claeske Johannes      
2-184 eigenaar:   wed. Gerrit Johannes      
3-092 grondpacht aan: Hylke Johannes Hanekuik erven      
3-176 eigenaar:   Hylke Johannes erven      
3-183 eigenaar:   Hylke Johannes      
8-117 gebruiker:   Jan Johannes cum soc.      
1-065 eigenaar:   Jouke Johannes      
1-065 gebruiker:   Jouke Johannes      
5-031 gebruiker:   Marten Johannes      
1-063 gebruiker:   Pyter Johannes      
6-161 gebruiker:   Robijn Johannes      
5-087 gebruiker:   Sjoerd Johannes      
8-132 eigenaar:   Sjoerd Johannes      
3-055 eigenaar:   Sybe Johannes      
3-055 gebruiker:   Sybe Johannes      
7-025 gebruiker:   Tjebbe Johannes cum soc.      
6-045 gebruiker:   Tjeerd Johannes      
2-126 gebruiker:   Wopke Johannes      
2-139 eigenaar:   wed. Taeke Johannis      
2-139 gebruiker:   wed. Taeke Johannis      
1-134 eigenaar:   Berend Joosten      
1-134 gebruiker:   Berend Joosten      
7-052 eigenaar:   Frans Joosten cum soc.      
4-081 gebruiker:   Johannes Joosten      
3-178 gebruiker:   wed. Bauke Joostes cum soc.      
8-091 eigenaar:   Hylke Joris      
8-091 gebruiker:   Hylke Joris      
4-154 eigenaar:   Lammert Joris      
4-154 gebruiker:   Lammert Joris      
1-068 eigenaar:   Otte Joris      
1-068 gebruiker:   Otte Joris      
8-018 grondpacht aan: Claes Joukes      
5-023 eigenaar:   wed. Hans Joukes erven      
5-089 eigenaar:   Hoite Joukes      
4-253 eigenaar:   Riens Jouws      
4-253 gebruiker:   Riens Jouws      
6-047 gebruiker:   Akke Jurjens      
6-112 gebruiker:   Dieuke Jurjens      
5-118 eigenaar:   Jan Jurjens      
5-118 gebruiker:   Jan Jurjens      
7-061 eigenaar:   Otte Jurjens      
7-061 gebruiker:   Otte Jurjens      
5-173 eigenaar:   Pyter Keimpes      
5-174 eigenaar:   Pyter Keimpes      
5-174 gebruiker:   Pyter Keimpes      
8-167 eigenaar:   Pyter Keimpes      
3-103 eigenaar:   Berent Lammerts      
3-103 gebruiker:   Berent Lammerts      
2-136 gebruiker:   Sybren Lammerts      
4-227 gebruiker:   nu Ype Lammerts Beekman      
5-075 gebruiker:   Cornelis Lases cum soc.      
3-188 eigenaar:   Grietje Lases      
8-060 gebruiker:   Grytie Lases      
3-188 eigenaar:   Mayke Lases      
1-129 eigenaar:   Leendert Leenderts erven      
1-129 gebruiker:   Leendert Leenderts erven      
8-011 gebruiker:   Levy Leenderts cum soc.      
3-056 gebruiker:   Gerrit Lenses      
8-080 eigenaar:   Attje Lieuwes Jacobides      
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-052 gebruiker:   Dirk Lieuwes      
8-112 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-113 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-114 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-115 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-128 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
4-187 eigenaar:   wed. Edsge Lieuwes      
2-049 gebruiker:   Gerben Lieuwes cum soc.      
8-125 grondpacht aan: Grytie Lieuwes erven      
8-127 grondpacht aan: Grytie Lieuwes erven      
7-096 gebruiker:   Hidde Lieuwes      
4-069 gebruiker:   Jan Lieuwes      
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
2-081 gebruiker:   Marten Lieuwes erven      
6-068 eigenaar:   Mayke Lieuwes      
6-068 gebruiker:   Mayke Lieuwes cum soc.      
4-246 gebruiker:   wed. Sybe Lieuwes      
3-180 gebruiker:   Andries Lodewijks      
5-012 gebruiker:   Johannes Lodewijks      
1-139 gebruiker:   Pyter Lodewijks cum soc.      
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes dogter      
4-034 gebruiker:   Meye Lolkes dogter      
2-172 gebruiker:   Gerben Lolles cum soc.      
2-104 gebruiker:   Grietje Lolles      
5-116 gebruiker:   wed. Freerk Lucas      
3-094 gebruiker:   Hendrik Lucas      
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
4-108 eigenaar:   Remmert Luitjens      
4-108 gebruiker:   Remmert Luitjens      
8-132 gebruiker:   Reitse Lykles      
8-026 eigenaar:   Tjepke Lykles      
8-026 gebruiker:   Tjepke Lykles      
1-048 gebruiker:   wed. Bastiaen Martens      
4-028 eigenaar:   Cornelis Martens      
4-028 gebruiker:   Cornelis Martens      
5-122 eigenaar:   Douwe Martens      
5-122 gebruiker:   Douwe Martens      
6-069 eigenaar:   Ewert Martens      
6-069 gebruiker:   Ewert Martens      
6-124 gebruiker:   Frans Martens cum soc.      
1-025 eigenaar:   Gillis Martens erven      
7-137 eigenaar:   Gillis Martens erven      
3-170 eigenaar:   Harmen Martens      
8-108 gebruiker:   Hylkjen Martens      
3-104 eigenaar:   Jan Martens      
3-104 gebruiker:   Jan Martens      
4-244 gebruiker:   Jurre Martens      
1-097 eigenaar:   Lammert Martens      
1-097 gebruiker:   Lammert Martens      
4-101 eigenaar:   Stoffel Martens      
4-101 gebruiker:   Stoffel Martens      
4-128 eigenaar:   Leeuwke Meinderts      
4-128 gebruiker:   Leeuwke Meinderts      
8-092 eigenaar:   Leukjen Meinderts      
4-053 eigenaar:   Teunis Meinderts      
4-053 gebruiker:   Teunis Meinderts      
8-039 gebruiker:   Abraham Melles      
3-140 gebruiker:   Harmen Melles cum soc.      
3-020 eigenaar:   Cornelis Menses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Menses      
3-011 eigenaar:   Hendrik Merkus      
3-011 gebruiker:   Hendrik Merkus      
4-158 eigenaar:   wed. Claes Meyes      
4-158 gebruiker:   wed. Claes Meyes      
2-075 gebruiker:   Harmen Meyes      
3-119 eigenaar:   wed. Sipke Meyes      
3-119 gebruiker:   wed. Sipke Meyes      
6-083 eigenaar:   wed. Jan Michiels      
6-083 gebruiker:   wed. Jan Michiels      
5-063 eigenaar:   Pyter Minks      
5-064 eigenaar:   Pyter Minks      
4-007 gebruiker:   Aaltje Minnes      
8-032 gebruiker:   Claes Minnes cum soc.      
6-065 gebruiker:   Haring Minnes      
8-005 eigenaar:   Inne Minnes      
8-005 gebruiker:   Inne Minnes      
1-008 eigenaar:   Jan Minnes      
1-100 eigenaar:   Jarig Minnes      
2-008 eigenaar:   Pyter Minx      
2-009 eigenaar:   Pyter Minx      
2-036 eigenaar:   wed. Jan Nitters      
2-036 gebruiker:   wed. Jan Nitters      
4-218 eigenaar:   Holke Obbes      
4-218 gebruiker:   Holke Obbes      
8-060 eigenaar:   Sjoerd Obbes      
5-167 eigenaar:   Bote Ockes      
5-167 gebruiker:   Bote Ockes      
4-262 eigenaar:   Jarig Ockes      
4-262 gebruiker:   Jarig Ockes      
3-047 gebruiker:   Johannes Ockes      
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
6-030 gebruiker:   Claes Oeges cum soc.      
6-048 eigenaar:   Phaes Olpherts      
6-021 eigenaar:   wed. Cornelis Ottes      
6-021 gebruiker:   wed. Cornelis Ottes      
6-151 gebruiker:   Jacob Ottes cum soc.      
5-134 eigenaar:   Sybe Ottes      
7-019 gebruiker:   Sybe Ottes      
8-170 eigenaar:   Reinder Outgers      
8-170 gebruiker:   Reinder Outgers      
6-033 eigenaar:   wed. Jan P. Scheltema      
6-033 gebruiker:   wed. Jan P. Scheltema      
8-059 eigenaar:   Jan P. Oldaens erven      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
4-224 eigenaar:   Wytse P. Talma      
4-225 eigenaar:   Wytse P. Talma      
4-225 gebruiker:   Wytse P. Talma      
4-226 eigenaar:   Wytse P. Talma      
4-226 gebruiker:   Wytse P. Talma      
5-081 eigenaar:   Aaffke Paulus      
5-081 gebruiker:   Aaffke Paulus      
5-025 grondpacht aan: een Onbekend Persoon      
8-037 eigenaar:   Pyter Phases      
2-174 eigenaar:   Jacob Philips      
2-174 gebruiker:   Jacob Philips      
4-179 eigenaar:   Wytse Piebes cum soc.      
4-179 gebruiker:   Wytse Piebes cum soc.      
7-030 eigenaar:   Wytse Piebes cum fratre      
4-135 eigenaar:   wed. Tjalling Piekes      
4-135 gebruiker:   wed. Tjalling Piekes      
2-001 eigenaar:   Andries Piers erven      
2-001 gebruiker:   Andries Piers erven      
2-016 eigenaar:   Andries Piers erven      
4-019 eigenaar:   Andries Piers erven      
4-251 eigenaar:   wed. Benedix Piers      
4-251 gebruiker:   wed. Benedix Piers      
8-135 eigenaar:   Eelke Piers      
7-031 eigenaar:   Eeuwe Piers      
7-031 gebruiker:   Eeuwe Piers      
5-121 eigenaar:   wed. Hein Piers      
5-121 gebruiker:   wed. Hein Piers      
7-134 eigenaar:   wed. Hein Piers      
7-134 gebruiker:   wed. Hein Piers      
5-144 eigenaar:   Laes Piers cum soc.      
5-144 gebruiker:   Laes Piers      
8-119 eigenaar:   Laes Piers      
8-120 eigenaar:   Laes Piers erven      
6-054 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 gebruiker:   Lieuwe Piers      
3-037 gebruiker:   Wybe Piers      
7-030 grondpacht aan: Claes Pieters erven tot Bolswart      
5-024 gebruiker:   Frans Pieters      
4-132 eigenaar:   Jan Pieters      
4-132 gebruiker:   Jan Pieters      
4-141 gebruiker:   Jacob Poppes      
1-035 gebruiker:   wed. Jan Poppes      
1-045 gebruiker:   Pyter Poppes c.s.      
4-213 eigenaar:   Wytse Pybes      
4-213 gebruiker:   Wytse Pybes      
8-162 eigenaar:   Adje Pyters erven      
8-083 gebruiker:   Aleff Pyters      
1-059 eigenaar:   Andries Pyters      
1-059 gebruiker:   Andries Pyters      
8-075 eigenaar:   Andries Pyters      
8-075 gebruiker:   Andries Pyters      
4-130 eigenaar:   Auke Pyters      
4-130 gebruiker:   Auke Pyters      
8-123 eigenaar:   Ceimpe Pyters      
8-123 gebruiker:   Ceimpe Pyters      
5-018 eigenaar:   Claes Pyters erven      
5-159 gebruiker:   Claes Pyters      
3-041 eigenaar:   Cornelis Pyters erven      
3-041 gebruiker:   Cornelis Pyters erven      
3-042 eigenaar:   Cornelis Pyters erven      
3-042 gebruiker:   Cornelis Pyters erven      
1-072 eigenaar:   Dieuke Pyters      
1-072 gebruiker:   Dieuke Pyters      
1-157 eigenaar:   Dieuke Pyters      
1-157 gebruiker:   Dieuke Pyters      
3-199 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-199 gebruiker:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-200 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-203 eigenaar:   Dieuke Pyters      
3-208 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-208 gebruiker:   Dieuke Pyters Hoogstra      
7-033 eigenaar:   Dieuke Pyters      
3-177 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-177 gebruiker:   Dieuwke Pyters      
3-178 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-180 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-181 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
4-012 grondpacht aan: Dieuwke Pyters      
4-013 grondpacht aan: Dieuwke Pyters      
3-161 eigenaar:   wed. Dirck Pyters      
2-087 eigenaar:   Eybert Pyters      
7-097 eigenaar:   Eybert Pyters      
7-097 gebruiker:   Eybert Pyters      
1-146 gebruiker:   wed. Fedde Pyters      
4-211 gebruiker:   Foppe Pyters cum soc.      
2-146 eigenaar:   Frans Pyters dogter      
2-146 gebruiker:   Frans Pyters dogter      
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pyters      
3-013 eigenaar:   Frans Pyters      
5-024 eigenaar:   Frans Pyters      
5-032 eigenaar:   Frans Pyters      
5-032 gebruiker:   Frans Pyters      
8-164 gebruiker:   Geele Pyters cum soc.      
3-063 eigenaar:   Gerben Pyters      
3-063 gebruiker:   Gerben Pyters      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pyters cum soc.      
5-047 eigenaar:   Haye Pyters      
5-047 gebruiker:   Haye Pyters      
6-138 eigenaar:   Hendrik Pyters      
6-138 gebruiker:   Hendrik Pyters      
8-143 eigenaar:   wed. Hendrik Pyters      
1-110 eigenaar:   wed. Hylke Pyters      
1-110 gebruiker:   wed. Hylke Pyters      
3-189 eigenaar:   wed. Jacob Pyters      
3-189 gebruiker:   wed. Jacob Pyters      
7-006 gebruiker:   Jacob Pyters cum soc.      
1-135 eigenaar:   Jan Pyters      
1-135 gebruiker:   Jan Pyters      
1-138 eigenaar:   Jan Pyters Dick      
1-138 gebruiker:   Jan Pyters Dick      
3-131 eigenaar:   Jan Pyters      
3-131 gebruiker:   Jan Pyters      
3-159 eigenaar:   Jan Pyters      
3-159 gebruiker:   Jan Pyters      
4-057 eigenaar:   Jan Pyters cum soc.      
4-057 gebruiker:   Jan Pyters cum soc.      
1-118 gebruiker:   Johannes Pyters      
8-064 eigenaar:   Johannes Pyters      
8-064 gebruiker:   Johannes Pyters      
5-064 gebruiker:   Jurjen Pyters      
6-032 eigenaar:   Jurjen Pyters      
6-032 gebruiker:   Jurjen Pyters      
6-135 gebruiker:   Lieuwe Pyters cum soc.      
4-189 gebruiker:   Melle Pyters cum soc.      
1-131 gebruiker:   Pyter Pyters      
8-067 eigenaar:   Pyter Pyters      
8-067 gebruiker:   Pyter Pyters      
5-023 gebruiker:   Reiner Pyters      
5-086 gebruiker:   Rinse Pyters cum soc.      
4-259 eigenaar:   wed. Sake Pyters      
4-259 gebruiker:   wed. Sake Pyters      
4-260 eigenaar:   wed. Sake Pyters      
4-260 gebruiker:   wed. Sake Pyters      
4-045 eigenaar:   Schelte Pyters      
4-046 eigenaar:   Schelte Pyters      
6-137 eigenaar:   Schelte Pyters      
6-137 gebruiker:   Schelte Pyters      
6-140 gebruiker:   Sipke Pyters      
2-011 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
2-011 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
4-088 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
4-088 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
4-177 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
4-177 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
7-026 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
7-026 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
3-152 eigenaar:   Sybe Pyters      
3-152 gebruiker:   Sybe Pyters cum sociis      
3-185 eigenaar:   Sybe Pyters      
6-152 eigenaar:   wed. Syds Pyters      
6-152 gebruiker:   wed. Syds Pyters      
3-006 eigenaar:   Sytse Pyters      
3-006 gebruiker:   Sytse Pyters      
4-149 eigenaar:   Tijs Pyters dogter      
4-149 gebruiker:   Tijs Pyters dogter      
5-056 eigenaar:   Tjeerd Pyters      
5-071 eigenaar:   Tjeerd Pyters      
5-071 gebruiker:   Tjeerd Pyters      
7-050 eigenaar:   Tjeerd Pyters      
7-083 eigenaar:   wed. Tjeerd Pyters      
3-115 eigenaar:   wed. Wouter Pyters      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter Pyters      
5-046 eigenaar:   Yde Pyters      
5-046 gebruiker:   Yde Pyters      
2-103 eigenaar:   Ype Pyters      
3-148 eigenaar:   Ype Pyters      
3-148 gebruiker:   Ype Pyters      
6-017 eigenaar:   Jacob R. Braam      
6-091 eigenaar:   Jacob R. Braam      
8-131 grondpacht aan: Jacob R. Braem      
2-026 eigenaar:   Antje Reinders erven      
5-052 gebruiker:   Bauke Reinders      
7-137 gebruiker:   Sijke Reinders cum soc.      
6-140 eigenaar:   Jan Reiners      
6-106 eigenaar:   Pyter Reiners      
6-106 gebruiker:   Pyter Reiners      
7-133 eigenaar:   Sijke Reiners cum soc.      
4-030 eigenaar:   Douwe Reins      
4-030 gebruiker:   Douwe Reins      
5-094 eigenaar:   Fedde Reins      
5-094 gebruiker:   Fedde Reins      
8-124 gebruiker:   Sipke Reins      
5-142 eigenaar:   Sybe Reins vrouw      
5-142 gebruiker:   Sybe Reins vrouw      
2-082 eigenaar:   Johannes Remmerts      
2-082 gebruiker:   Johannes Remmerts cum soc.      
7-083 gebruiker:   Teunis Remmerts cum soc.      
6-077 gebruiker:   Willem Remmerts      
6-062 eigenaar:   wed. Cornelis Reyers      
6-062 gebruiker:   wed. Cornelis Reyers      
6-065 eigenaar:   wed. Cornelis Reyers      
8-094 eigenaar:   Hein Rienks      
8-094 gebruiker:   Hein Rienks      
4-096 eigenaar:   Jan Rienks      
4-096 gebruiker:   Jan Rienks      
4-064 eigenaar:   Nanning Rienks      
4-064 gebruiker:   Nanning Rienks      
1-152 eigenaar:   Tjepke Rienks      
1-025 gebruiker:   Anthony Riniae      
1-130 eigenaar:   Here Rinkes nom. uxor.      
1-130 gebruiker:   Here Rinkes nom. uxor.      
4-025 eigenaar:   Abbe Rinses      
4-025 gebruiker:   Abbe Rinses      
4-026 eigenaar:   Abbe Rinses      
5-017 gebruiker:   Abe Rinses      
4-092 gebruiker:   wed. Ate Rinses cum soc.      
4-263 gebruiker:   Tjamke Rinses      
5-025 gebruiker:   wed. Jan Rinties cum soc.      
4-159 eigenaar:   Anne Rintjes      
4-159 gebruiker:   Anne Rintjes      
1-127 gebruiker:   Jan Rippers      
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-130 gebruiker:   Alberts Robberts      
1-033 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-076 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-076 gebruiker:   Arjen Robijns      
4-090 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-090 gebruiker:   Arjen Robijns      
7-023 eigenaar:   Arjen Robijns      
7-023 gebruiker:   Arjen Robijns      
7-153 grondpacht aan: Arjen Robijns      
8-089 eigenaar:   Ruird Robijns cum soc.      
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 gebruiker:   wed. Andries Roeloffs      
2-012 gebruiker:   wed. Jan Roeloffs      
5-068 eigenaar:   Pyter Roeloffs      
5-068 gebruiker:   Pyter Roeloffs      
3-155 gebruiker:   Albert Roelofs cum sociis      
4-016 gebruiker:   Albert Roelofs      
3-029 gebruiker:   wed. Roeloff Roelofs      
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-123 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-123 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-131 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-133 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-133 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-150 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-150 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-151 eigenaar:   Jacob Romkes      
5-163 eigenaar:   wed. Jan Rommerts      
5-163 gebruiker:   wed. Jan Rommerts      
4-039 eigenaar:   Albert Ruirds      
4-039 gebruiker:   Albert Ruirds      
4-261 eigenaar:   Auckjen Ruirds      
8-077 eigenaar:   wed. Hilbrand Ruirds      
8-077 gebruiker:   wed. Hilbrand Ruirds      
2-008 gebruiker:   wed. Jan Ruirds      
2-027 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
2-122 eigenaar:   Jelte Ruirds      
2-122 gebruiker:   Jelte Ruirds      
2-163 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
3-013 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
4-040 grondpacht aan: Jelte Ruirds erven      
6-047 grondpacht aan: Jelte Ruirds kinderen      
6-049 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
8-083 eigenaar:   Jelte Ruirds      
1-070 eigenaar:   Mayke Ruirds      
1-070 gebruiker:   Mayke Ruirds      
7-038 eigenaar:   Meile Ruirds      
7-038 gebruiker:   Meile Ruirds      
7-062 gebruiker:   Uilke Ruirds cum soc.      
2-070 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-070 gebruiker:   Willem Rutgers      
2-071 eigenaar:   Willem Rutgers      
2-071 gebruiker:   Willem Rutgers      
2-105 gebruiker:   Folkert Rutjes cum soc.      
7-069 eigenaar:   Jan S. Schiere erven      
7-069 gebruiker:   Jan S. Schiere erven      
2-075 eigenaar:   Meye Sakes erven      
4-238 gebruiker:   Stoffel Sakes      
6-040 gebruiker:   wed. Tjepke Sakes      
8-103 eigenaar:   wed. Gerloff Salomons      
8-103 gebruiker:   wed. Gerloff Salomons      
1-033 gebruiker:   Joseph Salomons      
5-136 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-034 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-034 gebruiker:   wed. Sicke Salomons      
8-042 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
4-047 gebruiker:   wed. Oeds Sapes      
4-074 eigenaar:   Pyter Sapes      
4-074 gebruiker:   Pyter Sapes      
3-095 gebruiker:   Andries Saskers      
4-233 eigenaar:   Bruin Scheltes      
5-089 gebruiker:   Bruin Scheltes      
7-010 gebruiker:   Jacob Scheltes      
4-103 eigenaar:   Blauwe Schuurs Gemeente      
4-103 gebruiker:   Blauwe Schuurs Gemeente      
3-035 eigenaar:   Pyter Seerps erven      
3-035 gebruiker:   Pyter Seerps erven      
4-248 gebruiker:   Trijntje Sents      
4-087 eigenaar:   Ype Sents      
4-087 gebruiker:   Ype Sents cum soc.      
5-065 eigenaar:   Jacob Servaes      
5-065 gebruiker:   Jacob Servaes      
5-157 gebruiker:   wed. Willem Servaes      
1-076 eigenaar:   Dirk Sickes erven      
6-031 eigenaar:   wed. Dirk Sickes      
6-031 gebruiker:   wed. Dirk Sickes      
7-093 eigenaar:   Dirk Sickes cum soc.      
1-062 eigenaar:   Doede Sickes      
6-056 eigenaar:   Doede Sickes      
6-056 gebruiker:   Doede Sickes      
3-160 eigenaar:   Jan Sickes      
5-136 gebruiker:   Jan Sickes      
1-090 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-140 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-140 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes      
2-143 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes Menalda      
2-143 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes Menalda      
1-049 gebruiker:   Trijntje Sierks      
1-121 gebruiker:   Ype Sijes cum soc.      
5-165 eigenaar:   wed. Douwe Sipkes      
5-165 gebruiker:   wed. Douwe Sipkes      
6-019 gebruiker:   Douwe Sipkes cum soc.      
2-060 gebruiker:   Jan Sipkes      
3-057 eigenaar:   Sybren Sipkes      
3-057 gebruiker:   Sybren Sipkes      
8-126 eigenaar:   wed. Wouter Sipkes erven      
8-156 gebruiker:   Anjus Sjoerds      
8-153 gebruiker:   Antje Sjoerds Schiere cum soc.      
6-129 eigenaar:   Claes Sjoerds      
6-129 gebruiker:   Claes Sjoerds      
5-004 gebruiker:   Dirk Sjoerds      
3-205 gebruiker:   wed. Eke Sjoerds      
7-042 gebruiker:   Harmen Sjoerds cum soc.      
3-031 eigenaar:   wed. Lammert Sjoerds      
3-031 gebruiker:   wed. Lammert Sjoerds      
7-029 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
7-029 gebruiker:   Lieuwe Sjoerds      
4-086 eigenaar:   Pyter Sjoerds      
4-086 gebruiker:   Pyter Sjoerds      
6-044 eigenaar:   Taeke Sjoerds      
6-045 eigenaar:   Taeke Sjoerds      
8-011 eigenaar:   Taeke Sjoerds      
5-053 gebruiker:   Yve Sjoerds cum soc.      
1-151 gebruiker:   Sjouke Sjoukes      
3-018 eigenaar:   Dirk Steffens      
3-018 gebruiker:   Dirk Steffens      
4-233 gebruiker:   Gerrit Steffens      
4-097 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-101 eigenaar:   Gerben Stoffels      
5-101 gebruiker:   Gerben Stoffels      
7-087 gebruiker:   Gerrit Stoffels cum soc.      
8-025 gebruiker:   Gerrit Stoffels      
4-102 eigenaar:   Hendrik Stoffels      
4-102 gebruiker:   Hendrik Stoffels      
8-082 eigenaar:   wed. Lieuwe Stoffels      
8-082 gebruiker:   wed. Lieuwe Stoffels      
8-102 eigenaar:   Marten Syberens      
8-102 gebruiker:   Marten Syberens      
7-045 eigenaar:   Abe Sybes      
7-045 gebruiker:   Abe Sybes      
1-132 eigenaar:   Anske Sybes      
1-132 gebruiker:   Anske Sybes      
3-200 gebruiker:   Douwe Sybes      
8-137 gebruiker:   Jacob Sybes cum soc.      
8-010 eigenaar:   wed. Jelle Sybes erven      
5-117 grondpacht aan: Obbe Sybes      
3-110 eigenaar:   Oepke Sybes      
3-110 gebruiker:   Oepke Sybes      
1-104 gebruiker:   Otte Sybes      
6-141 eigenaar:   Reiner Sybes      
6-141 gebruiker:   dr. Reiner Sybes cum soc.      
1-006 eigenaar:   wed. Ruird Sybes      
1-006 gebruiker:   Ruird Sybes      
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes erven      
1-016 gebruiker:   Ruird Sybes erven      
4-229 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
4-252 eigenaar:   Wybe Sybolts      
4-252 gebruiker:   Wybe Sybolts      
3-059 gebruiker:   Bouwe Sybrens      
3-060 gebruiker:   Bouwe Sybrens      
1-003 gebruiker:   Freerk Sybrens      
3-060 eigenaar:   Gerrit Sybrens      
6-081 eigenaar:   Pyter Sybrens      
1-088 gebruiker:   Sierk Sybrens      
1-147 gebruiker:   Claes Sydses cum soc.      
4-190 eigenaar:   wed. Hylke Sydses      
4-190 gebruiker:   wed. Hylke Sydses      
4-021 eigenaar:   Ruird Symens      
4-021 gebruiker:   Ruird Symens      
8-044 gebruiker:   Claes Symons cum soc.      
4-012 gebruiker:   Claeske Symons      
2-141 gebruiker:   Cornelis Symons cum soc.      
2-142 gebruiker:   Cornelis Symons cum soc.      
2-169 eigenaar:   Foeke Symons      
2-169 gebruiker:   Foeke Symons      
2-170 eigenaar:   Foeke Symons      
2-170 gebruiker:   Foeke Symons      
7-007 grondpacht aan: Foekjen Symons      
6-159 eigenaar:   Here Symons erven      
4-188 eigenaar:   Jan Symons      
7-154 eigenaar:   Jan Symons      
7-154 gebruiker:   Jan Symons      
8-137 eigenaar:   Jan Symons      
2-027 gebruiker:   Meyle Symons 1/2      
5-170 eigenaar:   Rein Symons vrouw      
7-027 eigenaar:   Sybe Symons      
7-027 gebruiker:   Sybe Symons      
1-103 eigenaar:   Sybren Symons      
1-103 gebruiker:   Sybren Symons      
6-139 eigenaar:   Dirk Sytses erven      
5-162 gebruiker:   Jan Sytses cum soc.      
4-063 eigenaar:   Dirk Sytzes      
3-091 eigenaar:   Pyter Tabes      
3-091 gebruiker:   Pyter Tabes      
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
3-138 gebruiker:   wed. Dirk Taedes      
8-140 gebruiker:   Anne Taekes cum soc.      
4-031 eigenaar:   Cornelis Taekes      
4-031 gebruiker:   Cornelis Taekes      
8-076 eigenaar:   Jan Taekes      
8-076 gebruiker:   Jan Taekes      
8-158 gebruiker:   Hans Tammes      
2-126 eigenaar:   Foeke Teedes erven      
2-026 gebruiker:   wed. Jan Teunes cum soc.      
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-002 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
4-037 eigenaar:   Arjen Teunis      
4-037 gebruiker:   Arjen Teunis      
8-039 eigenaar:   Arjen Teunis      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis cum soc.      
6-108 gebruiker:   Meindert Teunis      
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
3-184 gebruiker:   Pyter Thomas      
3-109 gebruiker:   Johannes Tiebbes erven      
4-165 gebruiker:   Antje Tijssen cum soc.      
7-035 eigenaar:   Freerk Tijssen      
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
3-165 gebruiker:   Hendrik Tijssen      
3-089 eigenaar:   Roeloff Tijssens      
3-089 gebruiker:   Roeloff Tijssens      
8-112 eigenaar:   Gerrit Tjallings      
8-112 gebruiker:   Gerrit Tjallings      
8-121 eigenaar:   Gerrit Tjallings      
8-121 eigenaar:   Gerrit Tjallings      
4-120 eigenaar:   Marten Tjallings      
4-120 gebruiker:   Marten Tjallings      
4-166 eigenaar:   Pyter Tjallings      
3-022 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-022 gebruiker:   Harke Tjebbes      
3-050 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-052 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tjebbes      
2-089 eigenaar:   wed. Homme Tjebbes      
2-089 gebruiker:   wed. Homme Tjebbes      
3-109 eigenaar:   Johannes Tjebbes erven      
7-025 eigenaar:   Johannes Tjebbes erven      
3-025 eigenaar:   Jouke Tjebbes      
3-028 gebruiker:   Jouke Tjebbes      
1-036 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
1-036 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-179 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-179 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-180 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-180 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-181 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-181 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
3-161 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
4-032 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
5-052 eigenaar:   Ceimpe Tjeerds      
2-118 eigenaar:   Cornelis Tjeerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tjeerds      
7-151 eigenaar:   Cornelis Tjeerds      
7-151 gebruiker:   Cornelis Tjeerds      
4-075 eigenaar:   Eilert Tjeerds      
4-075 gebruiker:   Eilert Tjeerds      
2-073 eigenaar:   Janke Tjeerds      
2-073 gebruiker:   Janke Tjeerds      
4-105 eigenaar:   wed. Johannes Tjeerds      
4-105 gebruiker:   wed. Johannes Tjeerds      
2-035 eigenaar:   Lammert Tjeerds      
2-035 gebruiker:   Lammert Tjeerds      
6-049 eigenaar:   Poppe Tjeerds      
2-114 eigenaar:   Pyter Tjeerds      
2-114 gebruiker:   Pyter Tjeerds      
1-004 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
1-014 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
1-014 gebruiker:   Reiner Tjeerds      
8-006 eigenaar:   Ruird Tjeerds erven      
3-010 eigenaar:   Tjeerd Tjeerdsen erven      
3-010 gebruiker:   Tjeerd Tjeerdsen erven      
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
1-112 gebruiker:   Arjen Tjepkes      
5-169 eigenaar:   Pyter Tjepkes      
8-147 gebruiker:   Pyter Tjepkes cum soc.      
4-118 eigenaar:   Andries Tjerks      
4-236 eigenaar:   Andries Tjerks      
4-236 gebruiker:   Andries Tjerks      
8-055 eigenaar:   Andries Tjerks      
8-144 eigenaar:   Bote Tjerks      
8-144 gebruiker:   Bote Tjerks      
5-027 gebruiker:   wed. Feddrik Tjerks      
6-071 eigenaar:   wed. Hendrik Tjerks      
6-071 gebruiker:   wed. Hendrik Tjerks cum soc.      
1-145 gebruiker:   wed. Jan Tjerks cum soc.      
4-044 eigenaar:   wed. Jan Tjerks      
4-044 gebruiker:   wed. Jan Tjerks      
7-050 gebruiker:   Ruird Tjerks      
3-196 eigenaar:   Cornelis Tjesses erven      
5-085 eigenaar:   wed. Abraham Tjommes      
5-085 gebruiker:   wed. Abraham Tjommes      
8-136 gebruiker:   Frans Tomas cum soc.      
5-020 gebruiker:   Gieke Tomas      
6-105 eigenaar:   Hendrik Tomas      
6-105 gebruiker:   Hendrik Tomas cum soc.      
3-155 eigenaar:   Pyter Tomas      
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
3-007 gebruiker:   Simke Tomas      
3-014 eigenaar:   Willem Tomas      
3-014 gebruiker:   Willem Tomas      
3-016 eigenaar:   Willem Tomas      
3-016 gebruiker:   Willem Tomas      
4-160 eigenaar:   wed. Tyte Tytes      
4-160 gebruiker:   wed. Tyte Tytes      
6-122 eigenaar:   wed. Foppe Uiftes      
6-122 gebruiker:   wed. Foppe Uiftes      
4-161 eigenaar:   Harmen Uiftes      
4-161 gebruiker:   Harmen Uiftes      
5-171 eigenaar:   Schelte Uiftes      
5-171 gebruiker:   Schelte Uiftes      
6-099 gebruiker:   Cornelis Ulbes      
5-042 gebruiker:   Jan Ulbes cum soc.      
5-093 eigenaar:   Steven Ulbes      
5-093 gebruiker:   Steven Ulbes      
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
7-124 eigenaar:   Jacob Wessels      
7-124 gebruiker:   Jacob Wessels      
8-088 gebruiker:   Symon Wessels      
6-130 gebruiker:   Kammert Wiegers      
8-163 eigenaar:   Wijntjen Wierds      
3-143 gebruiker:   Antje Wigles      
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-024 gebruiker:   Andries Willems      
2-091 eigenaar:   Berend Willems      
2-091 gebruiker:   Berend Willems      
6-136 eigenaar:   Bouwe Willems      
6-136 gebruiker:   Bouwe Willems      
2-051 eigenaar:   Claes Willems      
2-060 eigenaar:   Claes Willems      
2-115 eigenaar:   Claes Willems      
6-010 eigenaar:   Claes Willems      
6-010 gebruiker:   Claes Willems      
7-059 eigenaar:   Coene Willems      
7-059 gebruiker:   Coene Willems      
5-126 eigenaar:   Gerrit Willems      
5-126 gebruiker:   Gerrit Willems      
3-044 eigenaar:   Grietje Willems      
3-044 gebruiker:   Grietje Willems cum soc.      
8-107 gebruiker:   Grietje Willems cum soc.      
1-055 eigenaar:   Harmen Willems      
1-055 gebruiker:   Harmen Willems      
4-163 eigenaar:   Haye Willems      
4-163 gebruiker:   Haye Willems      
5-001 gebruiker:   Hendrik Willems cum soc.      
8-051 grondpacht aan: wed. Marten Willems      
3-206 gebruiker:   Mayke Willems      
3-101 eigenaar:   Nanne Willems      
3-101 gebruiker:   Nanne Willems      
3-087 eigenaar:   Nanning Willems      
3-087 gebruiker:   Nanning Willems      
3-088 eigenaar:   Nanning Willems      
3-088 gebruiker:   Nanning Willems      
2-113 eigenaar:   Pyter Willems      
1-154 eigenaar:   Symon Willems      
1-154 gebruiker:   Symon Willems      
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
2-062 gebruiker:   Willem Willems      
4-050 eigenaar:   wed. Willem Willems erven      
4-050 gebruiker:   wed. Willem Willems erven      
8-038 eigenaar:   Willem Willems      
8-038 gebruiker:   Willem Willems      
6-079 gebruiker:   Jan Wouters      
5-077 gebruiker:   Doekle Wybes      
7-088 gebruiker:   Feddrik Wybes      
8-073 eigenaar:   wed. Harmen Wybes      
6-155 eigenaar:   Reinder Wybes      
6-155 gebruiker:   Reinder Wybes      
5-127 eigenaar:   Syds Wybes      
5-127 gebruiker:   Syds Wybes      
2-004 eigenaar:   Wijne Wybes      
3-095 eigenaar:   wed. Wijne Wybes      
1-091 gebruiker:   Wybe Wybes      
4-147 eigenaar:   wed. Wyne Wybes      
4-147 gebruiker:   Wyne Wybes      
5-012 eigenaar:   wed. Henne Wybrens      
5-013 eigenaar:   wed. Henne Wybrens      
5-013 gebruiker:   wed. Henne Wybrens      
5-017 eigenaar:   wed. Henne Wybrens      
6-027 eigenaar:   wed. Jan Wybrens      
6-027 gebruiker:   wed. Jan Wybrens      
5-010 eigenaar:   Rinnert Wybrens erven      
5-010 gebruiker:   Rinnert Wybrens erven      
5-011 eigenaar:   Rinnert Wybrens erven      
8-030 gebruiker:   Sjoerd Wybrens      
5-130 gebruiker:   Antje Wygers cum soc.      
8-006 gebruiker:   Pyter Wygers cum sociis      
3-048 gebruiker:   Pyter Wytses      
4-162 gebruiker:   Rouke Wytses cum soc.      
6-066 gebruiker:   Bauke Ydes      
1-105 eigenaar:   wed. Gijsbert Ydes      
1-107 eigenaar:   Gijsbert Ydes      
1-107 gebruiker:   Gijsbert Ydes      
6-074 eigenaar:   Jan Ydes      
6-074 gebruiker:   Jan Ydes      
6-075 eigenaar:   Jan Ydes      
6-131 eigenaar:   Jan Ydes schipper      
6-131 gebruiker:   Jan Ydes schipper      
5-076 eigenaar:   Sjoerd Ydes      
5-076 gebruiker:   Sjoerd Ydes      
6-055 gebruiker:   wed. Cornelis Yes      
2-065 eigenaar:   Feyke Yes      
2-065 gebruiker:   Feyke Yes      
2-023 eigenaar:   Hidde Yges in qualiteit      
7-098 eigenaar:   Hidde Yges erven      
2-056 eigenaar:   Gerlof Ymes      
2-056 gebruiker:   Gerlof Ymes      
2-088 eigenaar:   wed. Tjetsje Ymes      
1-075 eigenaar:   wed. Tjetske Ymes erven      
2-077 eigenaar:   Tjietske Ymes erven      
2-078 eigenaar:   Tjietske Ymes erven      
2-079 eigenaar:   Tjietske Ymes erven      
1-152 gebruiker:   Reinder Ymkes cum soc.      
1-093 eigenaar:   Sicke Ymkes      
1-093 gebruiker:   Sicke Ymkes      
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-125 gebruiker:   wed. Jelte Ynses cum soc.      
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 gebruiker:   wed. Jelte Ynses cum soc.      
1-005 gebruiker:   Melle Ynses      
1-109 eigenaar:   wed. Jan Yntjes      
1-109 gebruiker:   wed. Jan Yntjes      
4-017 gebruiker:   Dirk Ypes      
6-053 eigenaar:   Obbe Ypes      
6-053 gebruiker:   Obbe Ypes      
2-100 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-104 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-105 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-106 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-107 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-108 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-108 gebruiker:   Tijs Ypes      
2-109 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-109 gebruiker:   Tijs Ypes      
2-110 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-110 gebruiker:   Tijs Ypes      
6-119 eigenaar:   wed. Tjeerd Ypes      
6-119 gebruiker:   wed. Tjeerd Ypes      
4-055 eigenaar:   Harmen Ysraels      
4-055 gebruiker:   Harmen Ysraels      
7-152 gebruiker:   Huyte Zeerps      
4-246 eigenaar:   wed. Jan Zents erven      
6-099 eigenaar:   Ype Zents      
6-097 eigenaar:   Andries Zierks      
6-097 gebruiker:   Andries Zierks      
8-020 eigenaar:   Tjebbe Zierks      
8-020 gebruiker:   Tjebbe Zierks