Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)

illustratie reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1726. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reêle goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaekt en gerenoveert bij de Magistraat van voor. Stede, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland, de dato den 27 April 1726, en sulks voor den jare van Meij 1726 tot May 1727.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
2-165 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camer ( )            
3-136 soort onroerend goed: camer (Lammert Warndersteeg 4)            
soort onroerend goed: camer ( )            
4-254 soort onroerend goed: camer (Zuiderstraat 10)            
soort onroerend goed: camer ( )            
3-136 soort onroerend goed: camer (Franekereind 18)            
4-063 soort onroerend goed: camer (Rapenburg 22)            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camer ( )            
3-114 soort onroerend goed: camer (Rapenburg 1)            
4-254 soort onroerend goed: camer (Zuiderstraat 10)            
soort onroerend goed: camer ( )            
3-165 soort onroerend goed: camer (Lammert Warndersteeg 5)            
4-253 soort onroerend goed: camer (Zuiderstraat 12)            
soort onroerend goed: camers ( )            
7-128 soort onroerend goed: camers (Noorderhaven 24)            
7-087 soort onroerend goed: camers (Noorderhaven 100)            
2-027 soort onroerend goed: de noordermolen en huis (Karremanstraat 1)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Grote Ossenmarkt 6)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Schritsen 44)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Zuiderhaven 41)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Grote Ossenmarkt 8)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Zuiderhaven 39)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerij (Schritsen 50)            
2-170 soort onroerend goed: gleybackerij ( 0)            
soort onroerend goed: gorterij ( )            
7-116 soort onroerend goed: gorterij (Rinnertspijp 1)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 4)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 10)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Bildtstraat 2)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 8)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 6)            
4-204 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 36)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 10)            
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
4-265 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 2)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 15)            
4-175 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
8-155 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 65)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 46)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-060 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 13)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 13)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-183 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 12)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
8-097 soort onroerend goed: hoff (Vijver 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 11)            
4-139 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 4)            
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-062 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 22)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 88)            
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
8-097 soort onroerend goed: hoff (Kleine Bredeplaats 14)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 36)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
3-137 soort onroerend goed: hoff en kamer (Lammert Warndersteeg 6)            
3-137 soort onroerend goed: hoff en kamer (Franekereind 18)            
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 2)            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 3)            
4-079 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 26)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-091 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
4-211 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
4-235 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 24)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
4-049 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 69)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
8-087 soort onroerend goed: huis (Vijver 10)            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
5-153 soort onroerend goed: huis (Lanen 58)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
4-120 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 7)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 33)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
2-179 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
4-168 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 9)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 13)            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
4-054 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 14)            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-031 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 1)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 24)            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
4-193 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 50)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
4-225 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Schritsen 42)            
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-113 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 36)            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
4-061 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 5)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 25)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 82)            
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-158 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 69)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 127)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 8)            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 26)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 1)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 2)            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 1)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
2-011 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 77)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-094 soort onroerend goed: huis (Lanen 41)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 12)            
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 18)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
8-063 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 10)            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
4-052 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 61)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
7-117 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 35)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 7)            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
5-039 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 67)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 5)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 7)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
2-183 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
7-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 77)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-135 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 40)            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-091 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 24)            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 49)            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-117 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 31)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
4-144 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 4)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 28)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
2-020 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 9)            
5-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 92)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 28)            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 1)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 24)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
4-192 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 48)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 6)            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 3)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 16)            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-196 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 54)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 10)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 80)            
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 7)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 30)            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
4-230 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 32)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 1)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
4-108 soort onroerend goed: huis (Romastraat 12)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 3)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Poortje 5)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
4-052 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 5)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 8)            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 70)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-154 soort onroerend goed: huis (Lanen 56)            
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 11)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 17)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziederstraat 1)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 50)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
8-027 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 5)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
7-078 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 45)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 18)            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
4-132 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
3-077 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 15)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 3)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
2-183 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 39)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
7-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 22)            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-131 soort onroerend goed: huis (Lanen 6)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
4-047 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
7-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 50)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 15)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 29)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
4-143 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 6)            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 22)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 26)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
2-020 soort onroerend goed: huis (Achterstraat 27)            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 24)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 6)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
4-191 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
3-067 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 4)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
4-093 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 21)            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 46)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
5-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 3)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 78)            
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
8-122 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 30)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 4)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
4-134 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 27)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 103)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
4-043 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 7)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-137 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 44)            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
4-107 soort onroerend goed: huis (Romastraat 10)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
4-205 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
4-263 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Lanen 27)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 6)            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-153 soort onroerend goed: huis (Lanen 58)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 9)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
4-169 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 11)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 15)            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
4-055 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
6-085 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 18)            
8-100 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 16)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 7)            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 14)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 27)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 1)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 84)            
4-011 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 12)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
8-078 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 28)            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-201 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 38)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
4-208 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
1-052 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 21)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
4-136 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
4-260 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 27)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
8-085 soort onroerend goed: huis (Vijver 12)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
2-121 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 11)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 20)            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
4-052 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 63)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 29)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 12)            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 4)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
4-190 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 2)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 7)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziederstraat 1)            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
4-092 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
7-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 74)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
4-127 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-074 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 3)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 117)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
5-117 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 26)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 10)            
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
4-033 soort onroerend goed: huis en brouweri (Brouwersstraat 24)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouweri (Grote Bredeplaats 14)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noorderhaven 37)            
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerie ( 0)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Zeepziederstraat 2)            
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Franekereind 24)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noordijs 2)            
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Heiligeweg 18)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Simon Stijlstraat 4)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Heiligeweg 16)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Simon Stijlstraat 4)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noordijs 4)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 111)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 109)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 113)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (William Boothstraat 10)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (William Boothstraat 8)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (Noordijs 11)            
6-111 soort onroerend goed: huis en gorterij (Lanen 79)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 8)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Steenhouwersstraat 3)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 46)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Steenhouwersstraat 1)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 44)            
8-098 soort onroerend goed: huis en hoff (Kleine Bredeplaats 14)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Spinhuisstraat 13)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 6)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 42)            
4-176 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 22)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 10)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff ( 0)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 2)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 40)            
4-176 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 22)            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
4-177 soort onroerend goed: huis en molen (Rozengracht 22)            
4-057 soort onroerend goed: huis en molen (Rapenburg 18)            
4-177 soort onroerend goed: huis en molen (Rozengracht 22)            
soort onroerend goed: huis en mouterie ( )            
1-041 soort onroerend goed: huis en packhuis (Zeilmakersstraat 18)            
soort onroerend goed: huis en packhuis ( )            
8-079 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zuiderhaven 25)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
4-078 soort onroerend goed: huis en schuir (Hofstraat 28)            
8-170 soort onroerend goed: huis en timmerhuis (Zuiderhaven 43)            
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
4-210 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 36)            
5-008 soort onroerend goed: huis etc. (Voorstraat 80)            
5-008 soort onroerend goed: huis etc. (Voorstraat 80)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 8)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 6)            
4-084 soort onroerend goed: huis of stal (Hofstraat 6)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 91)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 105)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 89)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 103)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 101)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 93)            
4-232 soort onroerend goed: huis, hoff en packhuis etc. (Zuiderhaven 28)            
soort onroerend goed: huis, keet en packhuis ( )            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
soort onroerend goed: huisen (twee) ( )            
3-085 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 29)            
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
soort onroerend goed: huisje ( )            
4-053 soort onroerend goed: huisje (Rapenburg 12)            
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
4-077 soort onroerend goed: huisje (Hofstraat 30)            
4-053 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 57)            
3-076 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 9)            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 13)            
3-111 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 51)            
4-257 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 21)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Wasbleekstraat 4)            
8-081 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 10)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 25)            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 20)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 22)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 8)            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 12)            
2-089 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 43)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 5)            
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 11)            
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Wasbleekstraat 3)            
8-080 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 8)            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 23)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 19)            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 98)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 35)            
4-130 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 25)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 22)            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zeepziederstraat 4)            
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 20)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 10)            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 3)            
1-122 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 34)            
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Wasbleekstraat 3)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
4-082 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 18)            
1-112 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 21)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 4)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 17)            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 33)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Poortje 2)            
4-059 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-130 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 25)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 16)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 20)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 31)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 27)            
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
8-120 soort onroerend goed: kamer (Kleine Ossenmarkt 6)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Wasbleekstraat 1)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 10)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 3)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 31)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 14)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 20)            
3-021 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 1)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 2)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 32)            
6-106 soort onroerend goed: kamer (Lanen 69)            
6-133 soort onroerend goed: kamer en schole (Schritsen 1)            
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
2-028 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
6-101 soort onroerend goed: kamers (Lanen 57)            
1-082 soort onroerend goed: kamers ( 0)            
soort onroerend goed: kamers (twee) ( )            
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
2-178 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 21)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 35)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 129)            
2-178 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 19)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 33)            
2-178 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 123)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 127)            
3-162 soort onroerend goed: keeth (Lammert Warndersteeg 8)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 31)            
2-178 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 123)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 127)            
3-161 soort onroerend goed: keeth (Lammert Warndersteeg 10)            
3-040 soort onroerend goed: keeth en huis (Nieuwstraat 44)            
3-040 soort onroerend goed: keeth en huis (Nieuwstraat 40)            
2-175 soort onroerend goed: keethen (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keethen (William Boothstraat 11)            
2-175 soort onroerend goed: keethen (William Boothstraat 9)            
2-175 soort onroerend goed: keethen (Zoutsloot 119)            
8-162 soort onroerend goed: kool- en houtstek (Zuiderhaven 61)            
8-162 soort onroerend goed: kool- en houtstek (Schritsen 34)            
soort onroerend goed: koolsteck ( )            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 5)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
soort onroerend goed: lijnbaen ( )            
4-249 soort onroerend goed: molen (Dwarsstraat 21)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 6)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 70)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 64)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 76)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 69)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 2)            
3-175 soort onroerend goed: mouterij (Kruisstraat 8)            
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
6-007 soort onroerend goed: mouterij (Comediesteeg 4)            
1-081 soort onroerend goed: packhuis (Noorderhaven 81)            
6-076 soort onroerend goed: packhuis (Schoolplein 3)            
7-081 soort onroerend goed: packhuis (Voorstraat 39)            
4-186 soort onroerend goed: packhuis (Rozengracht 4)            
6-076 soort onroerend goed: packhuis (Schoolplein 1)            
3-150 soort onroerend goed: packhuis (Franekereind 38)            
7-081 soort onroerend goed: packhuis (Voorstraat 39)            
3-174 soort onroerend goed: packhuis (Kruisstraat 10)            
7-068 soort onroerend goed: packhuis (Roeperssteeg 2)            
7-144 soort onroerend goed: packhuis (Noorderhaven 58)            
6-076 soort onroerend goed: packhuis (Lanen 25)            
soort onroerend goed: packhuis ( )            
soort onroerend goed: packhuis ( )            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 12)            
8-071 soort onroerend goed: pakhuis (Hondenstraat 2)            
8-042 soort onroerend goed: pakhuis (Havenplein 18)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 14)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
4-091 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 17)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
4-180 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 18)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
1-042 soort onroerend goed: perken ( 0)            
1-054 soort onroerend goed: potterij (Zoutsloot 29)            
1-054 soort onroerend goed: potterij (Bildtstraat 4)            
2-093 soort onroerend goed: potterij (Hoogstraat 49)            
soort onroerend goed: prieel ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
soort onroerend goed: schuir ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
2-024 soort onroerend goed: schuur ( 0)            
4-234 soort onroerend goed: smitte (Zuiderhaven 24)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
4-076 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 32)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
4-083 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 18)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
4-076 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 32)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 37)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
6-015 soort onroerend goed: stokerij (Voorstraat 42)            
6-015 soort onroerend goed: stokerij (Voorstraat 42)            
1-113 soort onroerend goed: tanerije (Zoutsloot 51)            
1-113 soort onroerend goed: tanerije (Vissersstraat 2)            
8-135 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 37)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
2-025 soort onroerend goed: tuintie ( 0)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 17)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 21)            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
3-032 soort onroerend goed: wagenhuis (Nieuwstraat 36)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 19)            
3-032 soort onroerend goed: wagenhuis (Nieuwstraat 36)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 11)            
7-021 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 89)            
1-138 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 9)            
7-021 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 87)            
soort onroerend goed: woning ( )            
3-138 soort onroerend goed: woning (Franekereind 20)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 20)            
soort onroerend goed: woning ( )            
3-087 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 33)            
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 7)            
5-118 soort onroerend goed: woning (Heiligeweg 24)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-056 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 18)            
2-016 soort onroerend goed: woning ( 0)            
4-051 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 65)            
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
8-113 soort onroerend goed: woning (Vijverstraat 16)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 5)            
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
soort onroerend goed: woning ( )            
soort onroerend goed: woning ( )            
4-198 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 52)            
1-015 soort onroerend goed: woninge (Noorderhaven 29)            
1-046 soort onroerend goed: woninge ( 0)