Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)

illustratie reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1726. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reêle goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaekt en gerenoveert bij de Magistraat van voor. Stede, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland, de dato den 27 April 1726, en sulks voor den jare van Meij 1726 tot May 1727.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
5-081 eigenaar:   Aaffke Paulus      
5-081 gebruiker:   Aaffke Paulus      
4-007 gebruiker:   Aaltje Minnes      
4-025 eigenaar:   Abbe Rinses      
4-025 gebruiker:   Abbe Rinses      
4-026 eigenaar:   Abbe Rinses      
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
4-125 eigenaar:   Abe Douwes      
4-125 gebruiker:   Abe Douwes      
1-046 eigenaar:   Abe Ernstes      
1-046 gebruiker:   Abe Ernstes      
4-255 eigenaar:   Abe Jacobs cum soc.      
4-255 gebruiker:   Abe Jacobs      
5-017 gebruiker:   Abe Rinses      
7-045 eigenaar:   Abe Sybes      
7-045 gebruiker:   Abe Sybes      
5-123 eigenaar:   Abraham Roos      
5-123 gebruiker:   Abraham Roos      
5-129 eigenaar:   Abraham Alema      
5-129 gebruiker:   wed. Abraham Alema      
5-154 eigenaar:   Abraham Baukes      
5-154 gebruiker:   Abraham Baukes      
8-039 gebruiker:   Abraham Melles      
5-085 eigenaar:   wed. Abraham Tjommes      
5-085 gebruiker:   wed. Abraham Tjommes      
3-013 gebruiker:   Adam Goslings      
8-162 eigenaar:   Adje Pyters erven      
1-062 gebruiker:   Aefke Jans      
5-133 eigenaar:   Aegjen Hendriks      
5-133 gebruiker:   Aegjen Hendriks      
2-086 eigenaar:   Aegt Hendriks      
5-096 gebruiker:   Aeltje Jans      
4-024 eigenaar:   Age Clasen      
4-024 gebruiker:   Age Clasen      
5-018 gebruiker:   Age Dirks      
3-038 eigenaar:   Age Jaans      
3-038 gebruiker:   Age Jaans      
6-047 gebruiker:   Akke Jurjens      
5-149 eigenaar:   Albert Roos erven      
4-009 gebruiker:   Albert Berends      
8-093 gebruiker:   Albert Gerrits cum soc.      
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
2-127 gebruiker:   Albert Hendriks      
7-048 eigenaar:   Albert Hendriks      
7-048 gebruiker:   Albert Hendriks      
4-256 eigenaar:   Albert Jansen      
4-256 gebruiker:   Albert Jansen      
6-067 eigenaar:   Albert Jansen      
6-067 gebruiker:   Albert Jansen      
3-155 gebruiker:   Albert Roelofs cum sociis      
4-016 gebruiker:   Albert Roelofs      
4-039 eigenaar:   Albert Ruirds      
4-039 gebruiker:   Albert Ruirds      
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-130 gebruiker:   Alberts Robberts      
2-161 gebruiker:   Alef van der Meulen      
8-083 gebruiker:   Aleff Pyters      
7-082 gebruiker:   Ameel Cornelis      
6-093 gebruiker:   wed. Andries Schiere      
7-064 gebruiker:   Andries Rozee      
7-090 eigenaar:   Andries Dirks      
7-090 gebruiker:   Andries Dirks      
8-130 gebruiker:   wed. Andries Douwes      
5-175 eigenaar:   Andries Hansen erven      
1-098 eigenaar:   Andries Harings      
1-098 gebruiker:   Andries Harings      
7-100 eigenaar:   Andries Harings      
7-100 gebruiker:   Andries Harings      
4-216 eigenaar:   wed. Andries Jans      
4-216 gebruiker:   wed. Andries Jans      
1-054 eigenaar:   Andries Jochems      
1-054 gebruiker:   Andries Jochems      
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
3-136 gebruiker:   Andries Johannes      
3-180 gebruiker:   Andries Lodewijks      
2-001 eigenaar:   Andries Piers erven      
2-001 gebruiker:   Andries Piers erven      
2-016 eigenaar:   Andries Piers erven      
4-019 eigenaar:   Andries Piers erven      
1-059 eigenaar:   Andries Pyters      
1-059 gebruiker:   Andries Pyters      
8-075 eigenaar:   Andries Pyters      
8-075 gebruiker:   Andries Pyters      
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
3-182 gebruiker:   wed. Andries Roeloffs      
3-095 gebruiker:   Andries Saskers      
4-118 eigenaar:   Andries Tjerks      
4-236 eigenaar:   Andries Tjerks      
4-236 gebruiker:   Andries Tjerks      
8-055 eigenaar:   Andries Tjerks      
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-024 gebruiker:   Andries Willems      
6-097 eigenaar:   Andries Zierks      
6-097 gebruiker:   Andries Zierks      
8-156 gebruiker:   Anjus Sjoerds      
1-039 eigenaar:   Anne Jans      
1-039 gebruiker:   Anne Jans      
1-041 eigenaar:   Anne Jans      
1-041 gebruiker:   Anne Jans      
1-042 eigenaar:   Anne Jans      
1-042 gebruiker:   Anne Jans      
1-049 eigenaar:   Anne Jans      
1-050 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 eigenaar:   Anne Jans      
1-053 gebruiker:   Anne Jans      
1-118 eigenaar:   Anne Jans      
1-119 eigenaar:   Anne Jans      
1-120 eigenaar:   Anne Jans      
1-159 eigenaar:   Anne Jans      
1-159 gebruiker:   Anne Jans      
2-095 eigenaar:   Anne Jans cum soc.      
2-095 gebruiker:   Anne Jans cum soc.      
2-149 eigenaar:   Anne Jans      
4-159 eigenaar:   Anne Rintjes      
4-159 gebruiker:   Anne Rintjes      
8-140 gebruiker:   Anne Taekes cum soc.      
1-132 eigenaar:   Anske Sybes      
1-132 gebruiker:   Anske Sybes      
1-025 gebruiker:   Anthony Riniae      
1-067 eigenaar:   Antje Groenewolt      
2-086 gebruiker:   Antje een weduwe      
2-182 eigenaar:   Antje Groenewolt      
3-149 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-152 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-153 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-154 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-155 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-156 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-158 grondpacht aan: Antje Groenewold      
3-159 grondpacht aan: Antje Groenewold      
7-105 eigenaar:   Antje Groenewolt      
7-125 eigenaar:   Antje Groenewolt      
7-125 gebruiker:   Antje Groenewolt      
5-095 eigenaar:   Antje Anes      
5-095 gebruiker:   Antje Anes      
4-051 eigenaar:   Antje Douwes      
4-051 gebruiker:   Antje Douwes      
3-153 gebruiker:   Antje Gerrits cum soc.      
8-145 gebruiker:   Antje Hendriks      
4-248 eigenaar:   Antje Jacobs      
2-026 eigenaar:   Antje Reinders erven      
8-153 gebruiker:   Antje Sjoerds Schiere cum soc.      
4-165 gebruiker:   Antje Tijssen cum soc.      
3-143 gebruiker:   Antje Wigles      
5-130 gebruiker:   Antje Wygers cum soc.      
4-241 eigenaar:   wed. Arend Nieuwenhuis      
4-241 gebruiker:   wed. Arend Nieuwenhuis      
7-084 gebruiker:   Arent Hansen      
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
2-028 gebruiker:   Arjen Bootsma      
4-264 eigenaar:   Arjen van Hemert erven      
7-110 eigenaar:   Arjen Bootsma      
7-110 gebruiker:   wed. Arjen Hemert cum soc.      
8-160 eigenaar:   Arjen van Hemert kinderen      
5-057 eigenaar:   Arjen Berends      
5-057 gebruiker:   Arjen Berends      
3-036 eigenaar:   Arjen Cornelis      
3-036 gebruiker:   Arjen Cornelis      
4-167 gebruiker:   Arjen Cornelis      
8-064 grondpacht aan: Arjen Harmens      
1-033 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-076 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-076 gebruiker:   Arjen Robijns      
4-090 eigenaar:   Arjen Robijns      
4-090 gebruiker:   Arjen Robijns      
7-023 eigenaar:   Arjen Robijns      
7-023 gebruiker:   Arjen Robijns      
7-153 grondpacht aan: Arjen Robijns      
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
2-002 gebruiker:   wed. Arjen Teunis      
4-037 eigenaar:   Arjen Teunis      
4-037 gebruiker:   Arjen Teunis      
8-039 eigenaar:   Arjen Teunis      
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
1-112 gebruiker:   Arjen Tjepkes      
1-050 gebruiker:   wed. Aryen Cornelis      
4-092 gebruiker:   wed. Ate Rinses cum soc.      
8-080 eigenaar:   Attje Lieuwes Jacobides      
5-039 grondpacht aan: Aucke Backer      
6-004 grondpacht aan: Aucke Backer      
4-261 eigenaar:   Auckjen Ruirds      
3-070 eigenaar:   wed. Auke Backer      
3-204 eigenaar:   wed. Auke Backer      
3-204 gebruiker:   wed. Auke Backer      
3-205 eigenaar:   Auke Backer      
4-143 grondpacht aan: Auke Backer      
5-037 grondpacht aan: Auke Backer      
7-011 grondpacht aan: Auke Backer erven      
8-169 eigenaar:   Auke Dirks      
1-114 eigenaar:   Auke Gerbens      
1-114 gebruiker:   Auke Gerbens      
2-134 gebruiker:   wed. Auke Gerbens      
8-149 eigenaar:   Auke Gerbens      
8-149 gebruiker:   Auke Gerbens      
4-130 eigenaar:   Auke Pyters      
4-130 gebruiker:   Auke Pyters      
4-257 eigenaar:   Aukjen Clases      
4-257 gebruiker:   Aukjen Clases      
1-024 eigenaar:   Ayse Arjens kinderen      
1-024 gebruiker:   Ayse Arjens kinderen      
4-189 eigenaar:   Ayse Arjens kinderen      
6-159 gebruiker:   Balt. Rantzouw      
3-090 eigenaar:   Baltinus Rantzouw      
3-090 gebruiker:   Baltinus Rantzouw      
3-185 gebruiker:   Bartholomeus Gerrits      
1-048 gebruiker:   wed. Bastiaen Martens      
6-051 eigenaar:   Batje Gerrits      
6-051 gebruiker:   ds. Batje Gerrits cum soc.      
1-101 grondpacht aan: Baucke Fockes Agricola in qlt.      
1-121 eigenaar:   Baucke Fockes erven      
3-135 eigenaar:   wed. Bauke Fockes      
3-135 gebruiker:   wed. Bauke Fockes      
5-172 eigenaar:   Bauke Fockes      
7-060 eigenaar:   wed. Bauke Folkerts erven      
7-085 eigenaar:   Bauke Folkerts erven      
7-085 gebruiker:   Bauke Folkerts erven      
6-094 eigenaar:   Bauke Harkes      
6-094 gebruiker:   Bauke Harkes      
5-150 gebruiker:   Bauke Hiddes cum soc.      
3-178 gebruiker:   wed. Bauke Joostes cum soc.      
5-052 gebruiker:   Bauke Reinders      
6-066 gebruiker:   Bauke Ydes      
7-141 gebruiker:   Baukjen Jans cum soc.      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
4-251 eigenaar:   wed. Benedix Piers      
4-251 gebruiker:   wed. Benedix Piers      
2-010 gebruiker:   Bente Freerks cum soc.      
2-040 eigenaar:   Berber Arjens      
2-040 gebruiker:   Berber Arjens      
5-063 gebruiker:   Berber Jeppes cum soc.      
3-124 gebruiker:   Berend Abrams      
3-075 eigenaar:   Berend Alberts      
3-075 gebruiker:   Berend Alberts      
3-076 eigenaar:   Berend Alberts      
3-076 gebruiker:   Berend Alberts      
3-077 eigenaar:   Berend Alberts      
5-088 eigenaar:   Berend Berends      
5-088 gebruiker:   Berend Berends      
5-117 eigenaar:   Berend Berends      
5-117 gebruiker:   Berend Berends      
4-224 gebruiker:   Berend Harmens      
3-072 gebruiker:   Berend Hendriks cum soc.      
4-219 gebruiker:   Berend Hendriks cum soc.      
5-083 eigenaar:   Berend Hendriks      
5-083 gebruiker:   Berend Hendriks      
4-052 eigenaar:   Berend Jansen      
4-052 gebruiker:   Berend Jansen      
1-134 eigenaar:   Berend Joosten      
1-134 gebruiker:   Berend Joosten      
2-091 eigenaar:   Berend Willems      
2-091 gebruiker:   Berend Willems      
3-103 eigenaar:   Berent Lammerts      
3-103 gebruiker:   Berent Lammerts      
1-105 gebruiker:   Beuwe Alberts      
4-103 eigenaar:   Blauwe Schuurs Gemeente      
4-103 gebruiker:   Blauwe Schuurs Gemeente      
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuirs Gemeente      
3-096 gebruiker:   Blauwe Schuirs Gemeente      
3-062 gebruiker:   Boldewijn Hayes cum soc.      
5-167 eigenaar:   Bote Ockes      
5-167 gebruiker:   Bote Ockes      
8-144 eigenaar:   Bote Tjerks      
8-144 gebruiker:   Bote Tjerks      
5-100 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-119 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-120 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-120 gebruiker:   Botte Jacobs      
3-059 gebruiker:   Bouwe Sybrens      
3-060 gebruiker:   Bouwe Sybrens      
6-136 eigenaar:   Bouwe Willems      
6-136 gebruiker:   Bouwe Willems      
6-089 eigenaar:   Bregtje Jacobs      
6-089 gebruiker:   Bregtje Jacobs      
2-177 eigenaar:   Broer Baukes      
2-177 gebruiker:   Broer Baukes      
3-013 eigenaar:   Broer Baukes      
6-036 eigenaar:   Broer Hoytes      
6-036 gebruiker:   Broer Hoytes      
6-037 eigenaar:   Broer Hoytes      
8-030 eigenaar:   Broer Jans      
4-033 eigenaar:   wed. Broer Jansen      
7-073 grondpacht aan: Bruin Viersen      
4-233 eigenaar:   Bruin Scheltes      
5-089 gebruiker:   Bruin Scheltes      
8-070 eigenaar:   Burgert Hendriks      
2-030 eigenaar:   C. Brinkman      
2-030 gebruiker:   C. Brinkman      
2-124 eigenaar:   C. Brinkman      
2-124 gebruiker:   C. Brinkman      
2-176 eigenaar:   C. Brinkman      
3-067 gebruiker:   Carst Fockes cum soc.      
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
3-120 gebruiker:   Casper Groen      
8-055 gebruiker:   Ceimpe Bouwes cum soc.      
2-111 gebruiker:   Ceimpe Hoytes      
1-005 eigenaar:   Ceimpe Jarigs      
2-172 eigenaar:   Ceimpe Jarigs      
8-123 eigenaar:   Ceimpe Pyters      
8-123 gebruiker:   Ceimpe Pyters      
5-052 eigenaar:   Ceimpe Tjeerds      
7-055 gebruiker:   Christiaen Clases      
6-017 eigenaar:   nu Claes Hindelopen      
6-017 gebruiker:   Claes Hindelopen      
8-033 gebruiker:   Claes Fortuin      
4-014 eigenaar:   Claes Aukes      
4-014 gebruiker:   Claes Aukes      
3-019 eigenaar:   Claes Clasens      
3-019 gebruiker:   Claes Clasens      
2-078 gebruiker:   Claes Douwes      
4-176 eigenaar:   Claes Douwes      
4-176 gebruiker:   Claes Douwes      
6-028 eigenaar:   Claes Douwes kinders      
8-065 eigenaar:   wed. Claes Douwes      
4-072 eigenaar:   Claes Engels      
4-072 gebruiker:   Claes Engels      
1-099 eigenaar:   Claes Feddes      
1-099 gebruiker:   Claes Feddes      
1-153 eigenaar:   Claes Feyes      
1-153 gebruiker:   Claes Feyes cum soc.      
1-116 eigenaar:   Claes Gerbens      
1-116 gebruiker:   Claes Gerbens      
4-146 gebruiker:   wed. Claes Gerrits      
5-009 eigenaar:   vroedsman Claes Gerrits      
5-009 gebruiker:   vroedsman Claes Gerrits      
7-042 eigenaar:   Claes Hayes      
6-130 eigenaar:   Claes Heins      
3-074 eigenaar:   Claes Hendriks      
3-074 gebruiker:   Claes Hendriks      
8-101 gebruiker:   Claes Hiddes      
4-117 eigenaar:   Claes Hylkes      
4-117 gebruiker:   Claes Hylkes      
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 gebruiker:   Claes Jansen      
5-007 eigenaar:   Claes Jansen      
5-007 gebruiker:   Claes Jansen      
5-135 eigenaar:   Claes Jansen      
5-135 gebruiker:   Claes Jansen      
6-082 eigenaar:   Claes Jansen      
6-082 gebruiker:   Claes Jansen      
7-014 gebruiker:   Claes Jarigs      
8-018 grondpacht aan: Claes Joukes      
4-158 eigenaar:   wed. Claes Meyes      
4-158 gebruiker:   wed. Claes Meyes      
8-032 gebruiker:   Claes Minnes cum soc.      
6-030 gebruiker:   Claes Oeges cum soc.      
7-030 grondpacht aan: Claes Pieters erven tot Bolswart      
5-018 eigenaar:   Claes Pyters erven      
5-159 gebruiker:   Claes Pyters      
6-129 eigenaar:   Claes Sjoerds      
6-129 gebruiker:   Claes Sjoerds      
1-147 gebruiker:   Claes Sydses cum soc.      
8-044 gebruiker:   Claes Symons cum soc.      
2-051 eigenaar:   Claes Willems      
2-060 eigenaar:   Claes Willems      
2-115 eigenaar:   Claes Willems      
6-010 eigenaar:   Claes Willems      
6-010 gebruiker:   Claes Willems      
4-198 eigenaar:   Claeske Johannes      
4-198 gebruiker:   Claeske Johannes      
4-012 gebruiker:   Claeske Symons      
2-168 gebruiker:   Coene Hendriks      
7-059 eigenaar:   Coene Willems      
7-059 gebruiker:   Coene Willems      
7-132 gebruiker:   Coenraed Hendriks      
1-061 gebruiker:   Coert Jansen      
1-019 eigenaar:   Cornelis Vinkelbos      
1-019 gebruiker:   Cornelis Vinkelbos      
3-064 eigenaar:   Cornelis van der Hout      
4-157 eigenaar:   Cornelis ten Toorn      
8-110 eigenaar:   Cornelis van der Hout      
7-118 eigenaar:   Cornelis Annes      
7-118 gebruiker:   Cornelis Annes      
8-018 eigenaar:   wed. Cornelis Clasen      
7-076 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-076 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
7-088 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-089 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
1-106 eigenaar:   Cornelis Dirks      
1-106 gebruiker:   Cornelis Dirks      
4-162 eigenaar:   Cornelis Dirks erven      
3-114 gebruiker:   Cornelis Fransen      
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerks      
2-158 gebruiker:   Cornelis Freerks      
2-121 eigenaar:   Cornelis Hendriks      
2-121 gebruiker:   Cornelis Hendriks      
7-111 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
7-111 gebruiker:   Cornelis Jacobs      
8-141 eigenaar:   wed. Cornelis Jans      
2-107 gebruiker:   wed. Cornelis Jansen cum soc.      
2-029 eigenaar:   Cornelis Jenties nom. uxor.      
2-029 gebruiker:   Cornelis Jenties nom. uxor.      
6-006 gebruiker:   Cornelis Jenties      
7-155 eigenaar:   Cornelis Jenties      
7-155 gebruiker:   Cornelis Jenties      
8-019 eigenaar:   Cornelis Jenties nom. uxore      
5-075 gebruiker:   Cornelis Lases cum soc.      
4-028 eigenaar:   Cornelis Martens      
4-028 gebruiker:   Cornelis Martens      
3-020 eigenaar:   Cornelis Menses      
3-020 gebruiker:   Cornelis Menses      
6-021 eigenaar:   wed. Cornelis Ottes      
6-021 gebruiker:   wed. Cornelis Ottes      
3-041 eigenaar:   Cornelis Pyters erven      
3-041 gebruiker:   Cornelis Pyters erven      
3-042 eigenaar:   Cornelis Pyters erven      
3-042 gebruiker:   Cornelis Pyters erven      
6-062 eigenaar:   wed. Cornelis Reyers      
6-062 gebruiker:   wed. Cornelis Reyers      
6-065 eigenaar:   wed. Cornelis Reyers      
2-141 gebruiker:   Cornelis Symons cum soc.      
2-142 gebruiker:   Cornelis Symons cum soc.      
4-031 eigenaar:   Cornelis Taekes      
4-031 gebruiker:   Cornelis Taekes      
2-118 eigenaar:   Cornelis Tjeerds      
2-118 gebruiker:   Cornelis Tjeerds      
7-151 eigenaar:   Cornelis Tjeerds      
7-151 gebruiker:   Cornelis Tjeerds      
3-196 eigenaar:   Cornelis Tjesses erven      
6-099 gebruiker:   Cornelis Ulbes      
6-055 gebruiker:   wed. Cornelis Yes      
2-176 gebruiker:   Cornelius Ekama      
4-205 gebruiker:   D. Scheltinga      
8-036 gebruiker:   D. Heins      
3-123 eigenaar:   wed. Daniel Jansen      
3-123 gebruiker:   wed. Daniel Jansen      
8-036 eigenaar:   Diaconie deser Stede      
1-144 gebruiker:   Dieuke Bentes      
6-112 gebruiker:   Dieuke Jurjens      
1-072 eigenaar:   Dieuke Pyters      
1-072 gebruiker:   Dieuke Pyters      
1-157 eigenaar:   Dieuke Pyters      
1-157 gebruiker:   Dieuke Pyters      
3-199 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-199 gebruiker:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-200 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-203 eigenaar:   Dieuke Pyters      
3-208 eigenaar:   Dieuke Pyters Hoogstra      
3-208 gebruiker:   Dieuke Pyters Hoogstra      
7-033 eigenaar:   Dieuke Pyters      
3-177 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-177 gebruiker:   Dieuwke Pyters      
3-178 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-180 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
3-181 eigenaar:   Dieuwke Pyters      
4-012 grondpacht aan: Dieuwke Pyters      
4-013 grondpacht aan: Dieuwke Pyters      
3-161 eigenaar:   wed. Dirck Pyters      
1-043 eigenaar:   Dirk Sanstra      
1-043 gebruiker:   Dirk Sanstra      
4-242 eigenaar:   Dirk van Zeist      
4-242 gebruiker:   Dirk van Zeist      
4-152 eigenaar:   Dirk Aentjes      
4-152 gebruiker:   Dirk Aentjes      
5-014 eigenaar:   Dirk Annes      
5-014 gebruiker:   Dirk Annes      
5-019 eigenaar:   Dirk Berends      
5-019 gebruiker:   Dirk Berends      
8-100 gebruiker:   Dirk Berends      
7-004 gebruiker:   Dirk Christiaens      
5-060 eigenaar:   Dirk Cornelis suster      
5-060 gebruiker:   Dirk Cornelis suster      
6-052 eigenaar:   Dirk Cornelis cum soc.      
6-073 eigenaar:   Dirk Cornelis cum soc.      
5-116 eigenaar:   Dirk Dirks cum soc.      
8-016 eigenaar:   Dirk Dirksen      
8-016 gebruiker:   Dirk Dirksen      
4-027 eigenaar:   Dirk Doekes      
4-027 gebruiker:   Dirk Doekes      
7-034 gebruiker:   Dirk Douwes      
4-187 gebruiker:   Dirk Fockes      
4-150 eigenaar:   Dirk Fransen      
4-150 gebruiker:   Dirk Fransen      
1-102 eigenaar:   wed. Dirk Gerrits      
1-102 gebruiker:   wed. Dirk Gerrits      
3-050 gebruiker:   Dirk Harmens      
4-012 eigenaar:   Dirk Hendriks      
5-041 eigenaar:   wed. Dirk Hendriks      
5-041 gebruiker:   wed. Dirk Hendriks      
3-203 gebruiker:   Dirk Hessels      
7-133 eigenaar:   Dirk Hugens      
1-143 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-143 gebruiker:   Dirk Huigens cum soc.      
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
5-020 eigenaar:   Dirk Huigens      
6-088 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-017 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-079 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-084 eigenaar:   wed. Dirk Huigens      
7-094 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-095 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-112 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-127 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-141 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-010 eigenaar:   nu Dirk IJbrands      
7-011 eigenaar:   capt. Dirk IJbrands      
7-011 gebruiker:   Dirk IJbrands      
1-091 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
1-092 eigenaar:   Dirk Jacobs      
1-092 gebruiker:   Dirk Jacobs CG 8:00:00    
2-042 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
2-068 eigenaar:   Dirk Jacobs erven      
8-001 eigenaar:   wed. Dirk Jacobs      
8-001 gebruiker:   wed. Dirk Jacobs      
8-028 gebruiker:   Dirk Jacobs      
4-263 eigenaar:   Dirk Jansen erven      
5-164 eigenaar:   Dirk Jansen      
5-164 gebruiker:   Dirk Jansen cum soc.      
6-125 eigenaar:   Dirk Jansen smid      
6-125 gebruiker:   Dirk Jansen smid      
5-021 eigenaar:   Dirk Jeltes      
5-021 gebruiker:   Dirk Jeltes      
8-114 gebruiker:   Dirk Jeppes      
1-052 eigenaar:   Dirk Lieuwes      
1-052 gebruiker:   Dirk Lieuwes      
1-076 eigenaar:   Dirk Sickes erven      
6-031 eigenaar:   wed. Dirk Sickes      
6-031 gebruiker:   wed. Dirk Sickes      
7-093 eigenaar:   Dirk Sickes cum soc.      
5-004 gebruiker:   Dirk Sjoerds      
3-018 eigenaar:   Dirk Steffens      
3-018 gebruiker:   Dirk Steffens      
6-139 eigenaar:   Dirk Sytses erven      
4-063 eigenaar:   Dirk Sytzes      
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
3-138 gebruiker:   wed. Dirk Taedes      
4-017 gebruiker:   Dirk Ypes      
1-064 eigenaar:   wed. Doede Jansen      
5-069 eigenaar:   wed. Doede Jansen      
5-069 gebruiker:   wed. Doede Jansen      
1-062 eigenaar:   Doede Sickes      
6-056 eigenaar:   Doede Sickes      
6-056 gebruiker:   Doede Sickes      
4-109 eigenaar:   wed. Doeke Jans      
4-109 gebruiker:   wed. Doeke Jans      
7-070 eigenaar:   wed. Doeke Jansen      
7-070 gebruiker:   wed. Doeke Jansen      
7-070 eigenaar:   wed. Doeke Jansen      
5-077 gebruiker:   Doekle Wybes      
3-186 gebruiker:   Doetje een weduwe      
7-017 gebruiker:   Doetje Annes      
8-112 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-113 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-114 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-115 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-128 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
6-054 gebruiker:   wed. Doeye Haytzes      
1-094 eigenaar:   Douwe Dirks      
1-094 gebruiker:   Douwe Dirks      
6-118 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-118 gebruiker:   Douwe Gerrits      
6-120 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-120 gebruiker:   Douwe Gerrits      
1-056 gebruiker:   Douwe Idsers      
2-096 eigenaar:   Douwe Jacobs erven      
2-096 gebruiker:   Douwe Jacobs erven      
2-097 eigenaar:   Douwe Jacobs erven      
2-097 gebruiker:   Douwe Jacobs erven      
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jans      
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
3-009 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
6-020 eigenaar:   Douwe Jansen      
6-020 gebruiker:   Douwe Jansen      
7-128 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 gebruiker:   wed. Douwe Jansen      
6-070 gebruiker:   Douwe Jelles      
5-122 eigenaar:   Douwe Martens      
5-122 gebruiker:   Douwe Martens      
4-030 eigenaar:   Douwe Reins      
4-030 gebruiker:   Douwe Reins      
5-165 eigenaar:   wed. Douwe Sipkes      
5-165 gebruiker:   wed. Douwe Sipkes      
6-019 gebruiker:   Douwe Sipkes cum soc.      
3-200 gebruiker:   Douwe Sybes      
4-187 eigenaar:   wed. Edsge Lieuwes      
8-063 eigenaar:   Edsger Cornelis      
5-005 gebruiker:   Eeke Jans      
6-060 eigenaar:   Eelcke Douwes      
2-154 eigenaar:   dr. Eelco Zuringar      
2-154 gebruiker:   dr. Eelco Zuringar      
6-008 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-008 gebruiker:   Eelke Dirks      
6-009 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-009 gebruiker:   Eelke Dirks      
6-107 eigenaar:   Eelke Dirks      
6-107 gebruiker:   Eelke Dirks      
7-114 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-114 gebruiker:   Eelke Douwes      
7-116 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-116 gebruiker:   Eelke Douwes      
7-129 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-129 gebruiker:   Eelke Douwes      
7-137 eigenaar:   Eelke Douwes      
2-068 gebruiker:   Eelke Jetses      
8-135 eigenaar:   Eelke Piers      
2-006 eigenaar:   Eerk Jansen      
2-006 gebruiker:   Eerk Jansen      
7-031 eigenaar:   Eeuwe Piers      
7-031 gebruiker:   Eeuwe Piers      
4-188 gebruiker:   Egbert Heykamp      
5-145 eigenaar:   Egbert Harings      
4-075 eigenaar:   Eilert Tjeerds      
4-075 gebruiker:   Eilert Tjeerds      
3-205 gebruiker:   wed. Eke Sjoerds      
8-106 gebruiker:   Ellert Jansen      
6-041 eigenaar:   Elske Schaeff      
7-052 gebruiker:   Engeltie Gijses      
5-104 eigenaar:   Engeltje Hayes      
5-104 gebruiker:   Engeltje Hayes      
2-165 gebruiker:   Enne Hiddes      
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
1-028 gebruiker:   wed. Evert Hingst      
4-265 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
4-265 gebruiker:   wed. Evert Hingst      
3-174 eigenaar:   Evert Claesen      
3-174 gebruiker:   Evert Claesen      
2-085 eigenaar:   wed. Evert Hendriks      
2-085 gebruiker:   wed. Evert Hendriks      
8-017 eigenaar:   wed. Ewert Hingst      
4-062 eigenaar:   Ewert Clasen      
4-062 gebruiker:   Ewert Clasen      
7-019 eigenaar:   Ewert Clasen      
7-020 eigenaar:   Ewert Clasen      
7-020 gebruiker:   Ewert Clasen      
7-079 gebruiker:   Ewert Jacobs cum soc.      
6-069 eigenaar:   Ewert Martens      
6-069 gebruiker:   Ewert Martens      
1-003 eigenaar:   Eybert Harings      
2-087 eigenaar:   Eybert Pyters      
7-097 eigenaar:   Eybert Pyters      
7-097 gebruiker:   Eybert Pyters      
6-126 eigenaar:   Eybertus Doolwert      
6-126 gebruiker:   Eybertus Doolwert      
4-006 eigenaar:   Fedde Aleffs      
4-006 gebruiker:   Fedde Aleffs      
6-081 gebruiker:   Fedde Harings      
1-146 gebruiker:   wed. Fedde Pyters      
5-094 eigenaar:   Fedde Reins      
5-094 gebruiker:   Fedde Reins      
7-105 gebruiker:   Feddrick Alberts      
1-076 gebruiker:   wed. Feddrik Anskes      
5-027 gebruiker:   wed. Feddrik Tjerks      
7-088 gebruiker:   Feddrik Wybes      
5-148 eigenaar:   Fettje      
5-148 gebruiker:   wed. Fettje      
4-144 eigenaar:   Fettje Dirks      
4-144 gebruiker:   Fettje Dirks      
8-072 eigenaar:   Feye Eelkes      
8-072 gebruiker:   Feye Eelkes      
7-102 gebruiker:   Feye Jansen cum soc.      
6-052 gebruiker:   wed. Feyke Falck      
2-052 eigenaar:   Feyke Fransen      
2-052 gebruiker:   Feyke Fransen cum soc.      
8-015 eigenaar:   Feyke Jansen      
2-065 eigenaar:   Feyke Yes      
2-065 gebruiker:   Feyke Yes      
5-140 eigenaar:   Feyte Christiaens      
5-140 gebruiker:   Feyte Christiaens      
8-010 gebruiker:   Feyte Jans cum soc.      
1-089 eigenaar:   Focke Abbes      
2-004 gebruiker:   Focke Jansen      
4-121 gebruiker:   Focke Jilles cum soc.      
6-043 eigenaar:   Foeke Jorrytsma      
6-044 gebruiker:   Foeke Jorritsma      
2-053 gebruiker:   Foeke Ages cum soc.      
2-169 eigenaar:   Foeke Symons      
2-169 gebruiker:   Foeke Symons      
2-170 eigenaar:   Foeke Symons      
2-170 gebruiker:   Foeke Symons      
2-126 eigenaar:   Foeke Teedes erven      
7-020 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
7-007 grondpacht aan: Foekjen Symons      
7-153 eigenaar:   Fokle Jorritsma      
7-065 eigenaar:   Folkert Jans      
7-065 gebruiker:   Folkert Jans      
7-070 gebruiker:   Folkert Jansen      
2-105 gebruiker:   Folkert Rutjes cum soc.      
3-062 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
3-072 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
3-168 eigenaar:   Foppe Clasen erven      
7-016 gebruiker:   Foppe Foppes      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
7-081 eigenaar:   Foppe Goitiens      
7-081 gebruiker:   Foppe Goitiens      
5-097 eigenaar:   Foppe Jansen      
5-097 gebruiker:   Foppe Jansen      
6-039 eigenaar:   Foppe Jansen      
6-039 gebruiker:   Foppe Jansen      
4-211 gebruiker:   Foppe Pyters cum soc.      
6-122 eigenaar:   wed. Foppe Uiftes      
6-122 gebruiker:   wed. Foppe Uiftes      
6-024 eigenaar:   Fr. Schotsman      
6-024 gebruiker:   Fr. Schotsman      
3-093 eigenaar:   wed. Frans Groen      
3-093 gebruiker:   wed. Frans Groen      
4-134 eigenaar:   Frans Andries      
4-134 gebruiker:   Frans Andries      
4-063 gebruiker:   wed. Frans Berends      
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-147 gebruiker:   Frans Cornelis      
5-113 gebruiker:   Frans Fransen      
7-108 eigenaar:   wed. Frans Gowerts      
7-108 gebruiker:   wed. Frans Gowerts      
1-074 eigenaar:   Frans Jetses erven      
1-074 gebruiker:   Frans Jetses erven      
2-149 eigenaar:   Frans Jetses erven      
7-052 eigenaar:   Frans Joosten cum soc.      
6-124 gebruiker:   Frans Martens cum soc.      
5-024 gebruiker:   Frans Pieters      
2-146 eigenaar:   Frans Pyters dogter      
2-146 gebruiker:   Frans Pyters dogter      
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pyters      
3-013 eigenaar:   Frans Pyters      
5-024 eigenaar:   Frans Pyters      
5-032 eigenaar:   Frans Pyters      
5-032 gebruiker:   Frans Pyters      
8-136 gebruiker:   Frans Tomas cum soc.      
7-066 gebruiker:   Frederik Scheltinga      
4-013 gebruiker:   Freerk Douwes      
3-133 gebruiker:   Freerk Hendriks      
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
7-073 grondpacht aan: Freerk Jacobs erven      
4-046 gebruiker:   Freerk Jans      
4-002 gebruiker:   Freerk Jansen      
5-116 gebruiker:   wed. Freerk Lucas      
1-003 gebruiker:   Freerk Sybrens      
7-035 eigenaar:   Freerk Tijssen      
4-141 eigenaar:   vroedsman Frouwkjen Clinkhamer      
4-204 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-204 gebruiker:   G. Vermeersch      
5-035 grondpacht aan: G. Zuringar erven      
5-122 grondpacht aan: G. Zuringar erven      
6-013 eigenaar:   G. Zuringar erven      
6-029 eigenaar:   G. Vermeersch      
6-029 gebruiker:   G. Vermeersch      
6-104 eigenaar:   G. Zuringar erven      
6-120 grondpacht aan: G. Zuringar erven      
8-071 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-085 eigenaar:   G. Vermeersch      
6-043 gebruiker:   Gabe Sybisma      
5-100 gebruiker:   Gabe Cornelis      
8-164 gebruiker:   Geele Pyters cum soc.      
2-092 eigenaar:   Geert Harmens      
2-092 gebruiker:   Geert Harmens      
6-110 eigenaar:   Geertje Alberts      
6-110 gebruiker:   Geertje Alberts cum soc.      
6-139 gebruiker:   wed. Gerben Aukes cum soc.      
7-007 eigenaar:   Gerben Jelmers      
7-007 gebruiker:   Gerben Jelmers      
2-049 gebruiker:   Gerben Lieuwes cum soc.      
2-172 gebruiker:   Gerben Lolles cum soc.      
3-063 eigenaar:   Gerben Pyters      
3-063 gebruiker:   Gerben Pyters      
5-101 eigenaar:   Gerben Stoffels      
5-101 gebruiker:   Gerben Stoffels      
2-090 gebruiker:   Gerlof Jansen      
2-056 eigenaar:   Gerlof Ymes      
2-056 gebruiker:   Gerlof Ymes      
4-240 eigenaar:   Gerloff Clases      
4-240 gebruiker:   Gerloff Clases      
5-049 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-049 gebruiker:   Gerloff Jansen      
8-103 eigenaar:   wed. Gerloff Salomons      
8-103 gebruiker:   wed. Gerloff Salomons      
1-158 eigenaar:   wed. Gerrit Midagten      
1-158 gebruiker:   wed. Gerrit Midagten      
4-115 gebruiker:   Gerrit Nijhoff      
7-115 eigenaar:   wed. Gerrit Middagten      
4-249 eigenaar:   Gerrit Baltus      
4-249 gebruiker:   Gerrit Baltus      
4-250 eigenaar:   Gerrit Baltus      
4-250 gebruiker:   Gerrit Baltus      
4-001 gebruiker:   Gerrit Berends      
4-068 eigenaar:   Gerrit Berends      
4-068 gebruiker:   Gerrit Berends      
4-111 gebruiker:   Gerrit Berends      
5-113 eigenaar:   Gerrit Berends      
4-223 eigenaar:   Gerrit Cornelis      
4-223 gebruiker:   Gerrit Cornelis      
4-056 eigenaar:   Gerrit Davids      
4-056 gebruiker:   Gerrit Davids      
4-100 gebruiker:   Gerrit Dirks      
1-017 eigenaar:   Gerrit Douwes      
1-017 gebruiker:   Gerrit Douwes      
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-098 gebruiker:   Gerrit Harmens      
4-107 eigenaar:   Gerrit Harmens      
4-107 gebruiker:   Gerrit Harmens      
7-056 eigenaar:   Gerrit Harmens      
6-035 gebruiker:   wed. Gerrit Heins      
7-001 eigenaar:   Gerrit Hendriks      
7-001 gebruiker:   Gerrit Hendriks      
7-015 eigenaar:   wed. Gerrit Hendriks      
7-015 gebruiker:   wed. Gerrit Hendriks      
8-141 gebruiker:   Gerrit Hendriks      
5-103 eigenaar:   Gerrit Hilbrandt      
5-103 gebruiker:   Gerrit Hilbrandt      
8-041 eigenaar:   Gerrit Jacobs      
1-066 gebruiker:   Gerrit Jans      
4-174 gebruiker:   Gerrit Jans wever      
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-066 gebruiker:   Gerrit Jansen      
4-230 eigenaar:   Gerrit Jansen      
4-230 gebruiker:   Gerrit Jansen      
5-106 gebruiker:   Gerrit Jansen      
2-184 eigenaar:   wed. Gerrit Johannes      
3-056 gebruiker:   Gerrit Lenses      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pyters cum soc.      
4-233 gebruiker:   Gerrit Steffens      
7-087 gebruiker:   Gerrit Stoffels cum soc.      
8-025 gebruiker:   Gerrit Stoffels      
3-060 eigenaar:   Gerrit Sybrens      
8-112 eigenaar:   Gerrit Tjallings      
8-112 gebruiker:   Gerrit Tjallings      
8-121 eigenaar:   Gerrit Tjallings      
8-121 eigenaar:   Gerrit Tjallings      
5-126 eigenaar:   Gerrit Willems      
5-126 gebruiker:   Gerrit Willems      
5-020 gebruiker:   Gieke Tomas      
1-105 eigenaar:   wed. Gijsbert Ydes      
1-107 eigenaar:   Gijsbert Ydes      
1-107 gebruiker:   Gijsbert Ydes      
4-058 eigenaar:   Gilles Vermeersch      
4-058 gebruiker:   Gilles Vermeersch      
4-059 eigenaar:   Gilles Vermeersch      
4-060 eigenaar:   Gilles Vermeersch      
7-120 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
7-120 gebruiker:   Gillis Vermeersch      
1-025 eigenaar:   Gillis Martens erven      
7-137 eigenaar:   Gillis Martens erven      
2-136 eigenaar:   Goucke Zuringar erven      
2-137 eigenaar:   Goucke Zuringar erven      
7-036 eigenaar:   Grietje Abes      
3-188 eigenaar:   Grietje Lases      
2-104 gebruiker:   Grietje Lolles      
3-044 eigenaar:   Grietje Willems      
3-044 gebruiker:   Grietje Willems cum soc.      
8-107 gebruiker:   Grietje Willems cum soc.      
8-060 gebruiker:   Grytie Lases      
8-125 grondpacht aan: Grytie Lieuwes erven      
8-127 grondpacht aan: Grytie Lieuwes erven      
2-088 gebruiker:   wed. Guilliam Boneta      
1-073 eigenaar:   H. D. Hanekuik      
1-073 gebruiker:   H. D. Hanekuik      
4-264 gebruiker:   Hans Arjens      
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse erven      
2-022 eigenaar:   Hans Cornelis      
2-022 gebruiker:   Hans Cornelis      
6-153 eigenaar:   Hans Fransen      
6-153 gebruiker:   Hans Fransen      
3-169 eigenaar:   Hans Hendriks      
3-169 gebruiker:   Hans Hendriks      
3-033 eigenaar:   Hans Jansen      
3-033 gebruiker:   Hans Jansen      
4-061 eigenaar:   Hans Jochems      
4-061 gebruiker:   Hans Jochems      
5-023 eigenaar:   wed. Hans Joukes erven      
8-158 gebruiker:   Hans Tammes      
8-049 eigenaar:   Haring Clasen      
6-065 gebruiker:   Haring Minnes      
3-022 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-022 gebruiker:   Harke Tjebbes      
3-050 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-052 eigenaar:   Harke Tjebbes      
3-052 gebruiker:   Harke Tjebbes      
4-221 gebruiker:   Harmen wever      
8-122 eigenaar:   Harmen Wassenaer      
8-122 gebruiker:   Harmen Wassenaer      
5-109 eigenaar:   wed. Harmen Ables      
5-109 gebruiker:   Harmen Ables      
3-008 eigenaar:   Harmen Ages      
3-008 gebruiker:   Harmen Ages      
3-043 eigenaar:   Harmen Ages      
3-043 gebruiker:   Harmen Ages      
3-187 gebruiker:   Harmen Arends      
6-109 gebruiker:   Harmen Berends cum soc.      
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
4-148 eigenaar:   Harmen Douwes      
4-148 gebruiker:   Harmen Douwes      
5-021 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-022 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-113 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-116 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-121 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-122 grondpacht aan: Harmen Douwes      
8-096 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-078 eigenaar:   wed. Harmen Geerts      
3-078 gebruiker:   wed. Harmen Geerts      
3-025 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
3-125 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
3-084 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-106 gebruiker:   Harmen Harmens      
1-088 eigenaar:   Harmen Hylkes      
6-037 gebruiker:   vroedsman Harmen Jacobs cum soc.      
5-054 gebruiker:   Harmen Jans      
1-083 eigenaar:   Harmen Jansen      
1-083 gebruiker:   Harmen Jansen      
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
3-107 gebruiker:   Harmen Jansen      
4-173 gebruiker:   Harmen Jansen      
5-017 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
5-025 eigenaar:   Harmen Jansen erven      
5-040 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
5-072 eigenaar:   wed. Harmen Jansen Speltie      
5-072 gebruiker:   wed. Harmen Jansen Speltie      
7-018 eigenaar:   Harmen Jaspers      
7-018 gebruiker:   Harmen Jaspers      
3-170 eigenaar:   Harmen Martens      
3-140 gebruiker:   Harmen Melles cum soc.      
2-075 gebruiker:   Harmen Meyes      
7-042 gebruiker:   Harmen Sjoerds cum soc.      
4-161 eigenaar:   Harmen Uiftes      
4-161 gebruiker:   Harmen Uiftes      
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 gebruiker:   Harmen Werps      
1-055 eigenaar:   Harmen Willems      
1-055 gebruiker:   Harmen Willems      
8-073 eigenaar:   wed. Harmen Wybes      
4-055 eigenaar:   Harmen Ysraels      
4-055 gebruiker:   Harmen Ysraels      
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
2-129 gebruiker:   Hartman Feyes      
2-007 eigenaar:   Haye Alberts      
2-007 gebruiker:   Haye Alberts      
5-172 gebruiker:   Haye Annes      
8-116 eigenaar:   Haye Ceimpes      
8-116 gebruiker:   Haye Ceimpes      
1-071 gebruiker:   Haye Jacobs      
5-047 eigenaar:   Haye Pyters      
5-047 gebruiker:   Haye Pyters      
4-163 eigenaar:   Haye Willems      
4-163 gebruiker:   Haye Willems      
4-203 eigenaar:   Hebbea Kijl erven      
4-203 gebruiker:   Hebbea Kijl erven      
6-080 eigenaar:   Heere Dirks      
6-080 gebruiker:   Heere Dirks      
4-261 gebruiker:   Heere Jansen      
5-045 eigenaar:   wed. Heert Douwes      
5-161 eigenaar:   Hein Freerks      
5-161 gebruiker:   Hein Freerks      
5-121 eigenaar:   wed. Hein Piers      
5-121 gebruiker:   wed. Hein Piers      
7-134 eigenaar:   wed. Hein Piers      
7-134 gebruiker:   wed. Hein Piers      
8-094 eigenaar:   Hein Rienks      
8-094 gebruiker:   Hein Rienks      
6-049 gebruiker:   Helena de Vries      
7-107 eigenaar:   vroedsman Hendrick Ewerts      
7-107 gebruiker:   vroedsman Hendrick Ewerts      
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
3-098 gebruiker:   Hendrik Homan      
3-151 eigenaar:   Hendrik Sopingius      
3-153 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
4-119 gebruiker:   Hendrik Alberts      
7-053 eigenaar:   Hendrik Alberts      
7-053 gebruiker:   Hendrik Alberts      
5-090 eigenaar:   Hendrik Caspers      
5-090 gebruiker:   Hendrik Caspers      
8-027 eigenaar:   Hendrik Caspers      
1-117 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
1-117 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
6-066 eigenaar:   Hendrik Cornelis      
6-087 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
7-133 gebruiker:   Hendrik Cornelis      
5-160 eigenaar:   Hendrik Dirks      
5-160 gebruiker:   Hendrik Dirks      
6-079 eigenaar:   wed. Hendrik Dirks      
5-107 eigenaar:   Hendrik Eyberts      
5-107 gebruiker:   Hendrik Eyberts      
8-120 gebruiker:   Hendrik Eyberts      
3-171 eigenaar:   Hendrik Gerrits      
3-171 gebruiker:   Hendrik Gerrits      
4-097 gebruiker:   Hendrik Gerrits      
2-050 eigenaar:   wed. Hendrik Goverts      
3-164 eigenaar:   wed. Hendrik Hendriks      
4-049 gebruiker:   Hendrik Hendriks cum soc.      
4-082 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
4-082 gebruiker:   Hendrik Hendriks      
6-111 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
6-111 gebruiker:   Hendrik Jacobs      
4-127 eigenaar:   Hendrik Jans      
4-127 gebruiker:   Hendrik Jans      
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
2-183 gebruiker:   Hendrik Jansen      
3-164 gebruiker:   wed. Hendrik Jansen      
4-065 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-065 gebruiker:   Hendrik Jansen      
4-098 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-098 gebruiker:   Hendrik Jansen      
5-082 eigenaar:   Hendrik Jansen      
5-082 gebruiker:   Hendrik Jansen      
5-105 gebruiker:   Hendrik Jansen      
6-161 eigenaar:   Hendrik Jansen      
7-127 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-080 gebruiker:   Hendrik Jarigs cum soc.      
3-094 gebruiker:   Hendrik Lucas      
3-011 eigenaar:   Hendrik Merkus      
3-011 gebruiker:   Hendrik Merkus      
6-138 eigenaar:   Hendrik Pyters      
6-138 gebruiker:   Hendrik Pyters      
8-143 eigenaar:   wed. Hendrik Pyters      
4-102 eigenaar:   Hendrik Stoffels      
4-102 gebruiker:   Hendrik Stoffels      
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
3-165 gebruiker:   Hendrik Tijssen      
6-071 eigenaar:   wed. Hendrik Tjerks      
6-071 gebruiker:   wed. Hendrik Tjerks cum soc.      
6-105 eigenaar:   Hendrik Tomas      
6-105 gebruiker:   Hendrik Tomas cum soc.      
5-001 gebruiker:   Hendrik Willems cum soc.      
5-012 eigenaar:   wed. Henne Wybrens      
5-013 eigenaar:   wed. Henne Wybrens      
5-013 gebruiker:   wed. Henne Wybrens      
5-017 eigenaar:   wed. Henne Wybrens      
2-038 gebruiker:   Henning Cornelis      
1-101 eigenaar:   Here Dirks      
1-101 gebruiker:   Here Dirks      
8-056 gebruiker:   wed. Here Douwes      
1-130 eigenaar:   Here Rinkes nom. uxor.      
1-130 gebruiker:   Here Rinkes nom. uxor.      
6-159 eigenaar:   Here Symons erven      
3-162 eigenaar:   Hermanus Portier nom. uxor.      
3-162 gebruiker:   Hermanus Portier nom. uxor.      
3-188 gebruiker:   wed. Hermanus Portier      
6-035 eigenaar:   wed. Hessel Cornelis erven      
8-035 gebruiker:   Hessel Doecles cum soc.      
5-020 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 gebruiker:   Hessel Harmens      
5-066 gebruiker:   Hessel Harmens cum soc.      
8-121 gebruiker:   Hessel Harmens dogters      
5-042 eigenaar:   Hessel Hendriks      
8-147 eigenaar:   Hessel Hendriks      
3-172 gebruiker:   Hessel Jacobs cum soc.      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen cum soc.      
2-115 gebruiker:   Hessel Jarigs cum soc.      
8-138 gebruiker:   Hessel Jarigs      
4-235 eigenaar:   wed. Hibbe Gabes      
4-235 gebruiker:   wed. Hibbe Gabes cum soc.      
4-239 eigenaar:   wed. Hibbe Gabes      
7-044 eigenaar:   wed. Hidde Clases      
7-044 gebruiker:   wed. Hidde Clases      
8-068 gebruiker:   Hidde Feddes      
7-096 gebruiker:   Hidde Lieuwes      
2-023 eigenaar:   Hidde Yges in qualiteit      
7-098 eigenaar:   Hidde Yges erven      
3-068 eigenaar:   Hilbrand Dirks      
3-068 gebruiker:   Hilbrand Dirks      
8-077 eigenaar:   wed. Hilbrand Ruirds      
8-077 gebruiker:   wed. Hilbrand Ruirds      
1-040 eigenaar:   wed. Hoite Doedes      
1-040 gebruiker:   wed. Hoite Doedes      
5-089 eigenaar:   Hoite Joukes      
4-218 eigenaar:   Holke Obbes      
4-218 gebruiker:   Holke Obbes      
5-131 gebruiker:   Homme Clasen cum soc.      
2-089 eigenaar:   wed. Homme Tjebbes      
2-089 gebruiker:   wed. Homme Tjebbes      
2-033 eigenaar:   Hoyte Ceimpes      
8-085 gebruiker:   Hoyte Feytes      
6-134 eigenaar:   Hoyte Hoytes      
6-134 gebruiker:   Hoyte Hoytes      
8-118 eigenaar:   Hoyte Hoytes      
2-152 gebruiker:   wed. Huibert Braem      
7-152 gebruiker:   Huyte Zeerps      
3-190 eigenaar:   wed. Hylke Hanekuik      
3-190 gebruiker:   wed. Hylke Hanekuik      
8-054 eigenaar:   Hylke Wierda      
4-245 gebruiker:   Hylke Clases      
4-209 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
4-209 gebruiker:   Hylke D. Hanekuik      
4-210 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
4-210 gebruiker:   Hylke D. Hanekuik      
6-093 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
7-068 eigenaar:   Hylke D. Hanekuik      
7-068 gebruiker:   Hylke D. Hanekuik      
1-058 eigenaar:   Hylke Douwes      
1-058 gebruiker:   Hylke Douwes      
1-061 eigenaar:   Hylke Douwes      
5-106 eigenaar:   Hylke Douwes      
3-092 grondpacht aan: Hylke Johannes Hanekuik erven      
3-176 eigenaar:   Hylke Johannes erven      
3-183 eigenaar:   Hylke Johannes      
8-091 eigenaar:   Hylke Joris      
8-091 gebruiker:   Hylke Joris      
1-110 eigenaar:   wed. Hylke Pyters      
1-110 gebruiker:   wed. Hylke Pyters      
4-190 eigenaar:   wed. Hylke Sydses      
4-190 gebruiker:   wed. Hylke Sydses      
8-108 gebruiker:   Hylkjen Martens      
7-039 eigenaar:   Idske Gatses erven      
6-146 gebruiker:   IJsbrand Jans cum soc.      
5-139 eigenaar:   Immetie Intema      
5-139 gebruiker:   Immetie Intema      
5-132 eigenaar:   Inne Hiddes cum soc.      
5-132 gebruiker:   Inne Hiddes      
7-016 eigenaar:   Inne Hiddes      
7-083 eigenaar:   Inne Hiddes      
8-005 eigenaar:   Inne Minnes      
8-005 gebruiker:   Inne Minnes      
8-087 eigenaar:   Isbrand Jansen      
3-024 eigenaar:   J. Bonk      
3-024 gebruiker:   J. Bonk      
7-089 gebruiker:   J. Tuininga cum soc.      
8-157 gebruiker:   J. Campen      
1-090 gebruiker:   wed. Jaan Ages c.s.      
1-108 eigenaar:   wed. Jacob Wedsens      
1-108 gebruiker:   wed. Jacob Wedsens      
1-145 eigenaar:   wed. Jacob Popta erven      
2-034 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-046 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-046 gebruiker:   Jacob Popta erven      
2-159 eigenaar:   Jacob van der Form      
2-159 gebruiker:   Jacob van der Form      
2-182 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
3-137 eigenaar:   Jacob Bonk      
3-137 gebruiker:   Jacob Bonk      
3-156 gebruiker:   Jacob Asperen      
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 gebruiker:   Jacob Asperen      
3-163 eigenaar:   Jacob Bonk      
3-163 gebruiker:   Jacob Bonk      
5-141 eigenaar:   Jacob Cock      
5-141 gebruiker:   Jacob Cock      
6-088 gebruiker:   notaris Jacob Wiggama      
6-144 eigenaar:   Jacob Velthuis      
6-144 gebruiker:   Jacob Velthuis      
7-075 eigenaar:   Jacob Bonk      
7-075 gebruiker:   Jacob Bonk      
7-082 eigenaar:   Jacob Quader      
7-087 eigenaar:   Jacob Bonk      
7-105 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
7-125 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
7-125 gebruiker:   Jacob Groenewolt      
8-156 eigenaar:   Jacob Popta erven      
8-090 eigenaar:   Jacob Andries      
8-090 gebruiker:   Jacob Andries      
8-129 gebruiker:   Jacob Arents cum soc.      
4-124 gebruiker:   Jacob Caspers      
3-054 eigenaar:   wed. Jacob Christiaens      
3-054 gebruiker:   wed. Jacob Christiaens      
6-012 eigenaar:   vroedsman Jacob Clasen      
6-012 gebruiker:   Jacob Clasen      
2-042 gebruiker:   Jacob Cornelis      
3-049 eigenaar:   Jacob Dirks      
3-049 gebruiker:   Jacob Dirks      
5-044 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-044 gebruiker:   Jacob Dirks      
5-048 eigenaar:   Jacob Dirks cum soc.      
5-048 gebruiker:   Jacob Dirks cum soc.      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes cum soc.      
1-038 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-038 gebruiker:   Jacob Douwes      
1-142 eigenaar:   Jacob Douwes      
3-021 eigenaar:   Jacob Eelkes      
3-021 gebruiker:   Jacob Eelkes      
5-058 gebruiker:   wed. Jacob Gijsberts dogters      
6-100 gebruiker:   Jacob Goitjens      
6-011 eigenaar:   Jacob Harmens      
6-011 gebruiker:   Jacob Harmens      
6-087 eigenaar:   Jacob Harmens      
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-083 gebruiker:   Jacob Hettes      
2-137 gebruiker:   Jacob Hilles      
5-080 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrands      
5-080 gebruiker:   wed. Jacob IJsbrands      
5-112 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrands      
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
3-134 gebruiker:   Jacob Jansen      
4-013 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-254 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-131 eigenaar:   Jacob Jansen Ros      
8-131 gebruiker:   Jacob Jansen Ros      
8-154 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-154 gebruiker:   Jacob Jansen      
5-033 gebruiker:   Jacob Jeremias      
6-151 gebruiker:   Jacob Ottes cum soc.      
2-174 eigenaar:   Jacob Philips      
2-174 gebruiker:   Jacob Philips      
4-141 gebruiker:   Jacob Poppes      
3-189 eigenaar:   wed. Jacob Pyters      
3-189 gebruiker:   wed. Jacob Pyters      
7-006 gebruiker:   Jacob Pyters cum soc.      
6-017 eigenaar:   Jacob R. Braam      
6-091 eigenaar:   Jacob R. Braam      
8-131 grondpacht aan: Jacob R. Braem      
1-122 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-122 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-123 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-123 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-131 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-133 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-133 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-150 eigenaar:   Jacob Romkes      
1-150 gebruiker:   Jacob Romkes      
1-151 eigenaar:   Jacob Romkes      
7-010 gebruiker:   Jacob Scheltes      
5-065 eigenaar:   Jacob Servaes      
5-065 gebruiker:   Jacob Servaes      
8-137 gebruiker:   Jacob Sybes cum soc.      
7-124 eigenaar:   Jacob Wessels      
7-124 gebruiker:   Jacob Wessels      
1-067 eigenaar:   Jacobus Groenewolt      
3-142 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-149 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-152 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-153 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-154 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-155 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-156 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-158 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
3-159 grondpacht aan: Jacobus Groenewold      
5-170 eigenaar:   Jacobus Groenewolt      
8-046 gebruiker:   Jacobus Dronrijp      
8-058 eigenaar:   wed. Jacobus Frederiks      
8-058 gebruiker:   wed. Jacobus Frederiks      
1-063 eigenaar:   Jan Wierdsma kinderen      
1-085 eigenaar:   Jan Bouman      
1-085 gebruiker:   Jan Bouman      
1-089 gebruiker:   Jan Playsier      
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
2-018 gebruiker:   Jan Schiere      
2-057 eigenaar:   Jan Hoorstra      
2-057 gebruiker:   Jan Hoorstra      
2-131 eigenaar:   Jan de Wilde      
2-131 gebruiker:   Jan de Wilde      
3-003 eigenaar:   Jan Schiere erven      
3-003 gebruiker:   Jan Schiere erven      
3-070 gebruiker:   Jan wever cum soc.      
3-129 eigenaar:   burgemeester Jan Nollides      
3-129 gebruiker:   Jan Nollides      
3-160 gebruiker:   Jan brouwer      
4-104 eigenaar:   Jan Vrijman      
4-104 gebruiker:   Jan Vrijman      
4-131 eigenaar:   Jan Kievyt erven      
4-131 gebruiker:   Jan Kievyt erven      
4-185 eigenaar:   Jan Kuik      
4-185 gebruiker:   Jan Kuik      
4-186 eigenaar:   Jan Kuik      
4-186 gebruiker:   Jan Kuik      
5-037 eigenaar:   Jan Bostijn      
5-037 gebruiker:   Jan Bostijn      
6-005 eigenaar:   Jan Scheltema      
6-005 gebruiker:   Jan Scheltema      
6-042 eigenaar:   Jan de Keth      
6-042 gebruiker:   Jan de Keth      
6-108 eigenaar:   Jan Schiere erven      
7-012 eigenaar:   Jan Engelsman      
7-012 gebruiker:   Jan Engelsman      
7-040 gebruiker:   Jan zeepsieder      
7-050 eigenaar:   Jan IJsenbeek      
7-066 eigenaar:   Jan Boetema erven      
7-117 gebruiker:   Jan Feytels cum soc.      
7-148 eigenaar:   Jan Overzee      
7-148 gebruiker:   Jan Overzee      
8-057 gebruiker:   wed. Jan Bloem      
8-096 eigenaar:   wed. Jan Blauw      
8-108 eigenaar:   Jan de Keth      
8-109 eigenaar:   Jan van Rippert      
8-111 eigenaar:   Jan Capiteintie      
8-111 gebruiker:   wed. Jan Capiteintie cum soc.      
3-026 eigenaar:   wed. Jan Alberts      
3-026 gebruiker:   wed. Jan Alberts      
5-169 gebruiker:   Jan Alberts      
4-094 gebruiker:   Jan Andries      
4-202 eigenaar:   Jan Andries      
4-202 gebruiker:   Jan Andries      
2-138 gebruiker:   Jan Anes      
7-037 gebruiker:   Jan Annes      
3-099 eigenaar:   Jan Arends      
3-099 gebruiker:   Jan Arends      
1-009 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 eigenaar:   Jan Aukes      
1-011 gebruiker:   Jan Aukes      
1-015 eigenaar:   Jan Aukes      
1-018 eigenaar:   Jan Aukes      
1-071 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 gebruiker:   Jan Aukes      
8-162 gebruiker:   Jan Aukes      
7-006 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
8-012 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
2-119 eigenaar:   Jan Beerns      
2-119 gebruiker:   Jan Beerns      
3-071 eigenaar:   Jan Berends      
3-071 gebruiker:   Jan Berends      
3-181 gebruiker:   Jan Bouwes      
2-155 eigenaar:   Jan Broers      
2-155 gebruiker:   Jan Broers      
4-033 gebruiker:   Jan Broers      
5-050 eigenaar:   Jan Christoffels      
5-050 gebruiker:   Jan Christoffels cum soc.      
3-030 gebruiker:   Jan Clasen      
3-151 gebruiker:   Jan Clasen cum sociis      
1-069 eigenaar:   Jan Clasens      
3-170 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis Katt      
4-011 gebruiker:   Jan Cornelis Katt      
5-030 eigenaar:   Jan Cornelis      
5-030 gebruiker:   Jan Cornelis      
5-031 eigenaar:   Jan Cornelis      
6-046 eigenaar:   Jan D. Vettevogel      
6-046 gebruiker:   Jan D. Vettevogel      
4-247 eigenaar:   Jan Dames erven      
4-247 gebruiker:   Jan Dames erven      
1-077 eigenaar:   Jan Dirks IJsenbeek      
1-077 gebruiker:   Jan Dirks IJsenbeek      
2-017 eigenaar:   Jan Dirks      
2-017 gebruiker:   Jan Dirks      
5-162 eigenaar:   Jan Dirks      
6-072 eigenaar:   Jan Dirks      
6-072 gebruiker:   Jan Dirks cum soc.      
1-004 gebruiker:   Jan Douwes      
2-099 gebruiker:   Jan Douwes      
6-124 eigenaar:   Jan Ekes      
6-060 gebruiker:   wed. Jan Ellerts      
6-073 gebruiker:   Jan Eyberts cum soc.      
3-056 eigenaar:   Jan Fopkes      
5-087 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-088 grondpacht aan: wed. Jan Foppes      
7-010 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-112 gebruiker:   Jan Fransen      
8-100 eigenaar:   Jan Fransen erven      
2-005 gebruiker:   wed. Jan Garts      
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 gebruiker:   Jan Geerts      
1-126 eigenaar:   wed. Jan Gerloffs      
1-126 gebruiker:   wed. Jan Gerloffs      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs cum soc.      
4-071 eigenaar:   Jan Gerrits      
4-071 gebruiker:   Jan Gerrits      
6-090 eigenaar:   Jan Gerrits      
6-090 gebruiker:   Jan Gerrits      
7-130 eigenaar:   Jan Gerrits      
7-130 gebruiker:   Jan Gerrits      
7-005 eigenaar:   wed. Jan Gosses      
7-005 gebruiker:   Jan Gosses      
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
3-073 eigenaar:   Jan Hansen      
3-073 gebruiker:   Jan Hansen      
4-254 gebruiker:   Jan Hansen      
3-179 eigenaar:   Jan Hansens      
3-179 gebruiker:   Jan Hansens      
1-111 eigenaar:   Jan Harings      
1-111 gebruiker:   Jan Harings      
1-144 eigenaar:   wed. Jan Harings      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens cuiper      
6-123 eigenaar:   Jan Harmens      
6-123 gebruiker:   Jan Harmens      
6-133 gebruiker:   Jan Harmens      
8-158 eigenaar:   Jan Harmens      
1-021 eigenaar:   wed. Jan Hayes      
1-021 gebruiker:   wed. Jan Hayes      
1-045 eigenaar:   wed. Jan Hayes      
7-062 eigenaar:   Jan Heerts erven      
5-170 gebruiker:   Jan Heins      
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks wever      
1-060 gebruiker:   Jan Hendriks wever      
1-084 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-014 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-014 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-033 gebruiker:   Jan Hendriks      
2-134 gebruiker:   Jan Hendriks cum soc.      
2-156 eigenaar:   Jan Hendriks      
2-156 gebruiker:   Jan Hendriks      
4-118 gebruiker:   Jan Hendriks      
8-014 eigenaar:   Jan Hendriks      
8-014 gebruiker:   Jan Hendriks      
5-176 eigenaar:   Jan Hessels      
5-176 gebruiker:   Jan Hessels      
2-043 gebruiker:   Jan IJsbrands      
5-051 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
5-114 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
5-114 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
6-059 gebruiker:   Jan Jacobs      
6-127 eigenaar:   Jan Jacobs Gemeente      
7-007 grondpacht aan: wed. Jan Jacobs nom. uxoris      
7-008 eigenaar:   Jan Jacobs      
7-008 gebruiker:   Jan Jacobs      
7-123 eigenaar:   Jan Jacobs Cuik      
7-123 gebruiker:   Jan Jacobs Cuik      
1-104 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
2-013 gebruiker:   Jan Jansen Trompetter      
2-076 eigenaar:   Jan Jansen      
2-076 gebruiker:   Jan Jansen      
3-023 eigenaar:   Jan Jansen      
3-023 gebruiker:   Jan Jansen      
3-034 eigenaar:   Jan Jansen      
3-034 gebruiker:   Jan Jansen      
3-051 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
3-051 gebruiker:   Jan Jansen Blauw cum soc.      
3-085 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-085 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
4-136 gebruiker:   Jan Jansen      
4-153 eigenaar:   Jan Jansen      
4-153 gebruiker:   Jan Jansen      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
5-035 gebruiker:   Jan Jansen Blauw      
5-096 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Post cum soc.      
6-095 eigenaar:   Jan Jansen      
6-095 gebruiker:   Jan Jansen      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Post      
6-096 gebruiker:   Jan Jansen Post      
6-103 eigenaar:   Jan Jansen      
6-103 gebruiker:   Jan Jansen      
8-119 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
1-119 gebruiker:   Jan Jarigs      
8-051 eigenaar:   Jan Jarigs      
8-051 gebruiker:   Jan Jarigs      
8-117 gebruiker:   Jan Johannes cum soc.      
5-118 eigenaar:   Jan Jurjens      
5-118 gebruiker:   Jan Jurjens      
4-069 gebruiker:   Jan Lieuwes      
3-104 eigenaar:   Jan Martens      
3-104 gebruiker:   Jan Martens      
6-083 eigenaar:   wed. Jan Michiels      
6-083 gebruiker:   wed. Jan Michiels      
1-008 eigenaar:   Jan Minnes      
2-036 eigenaar:   wed. Jan Nitters      
2-036 gebruiker:   wed. Jan Nitters      
6-033 eigenaar:   wed. Jan P. Scheltema      
6-033 gebruiker:   wed. Jan P. Scheltema      
8-059 eigenaar:   Jan P. Oldaens erven      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
4-132 eigenaar:   Jan Pieters      
4-132 gebruiker:   Jan Pieters      
1-035 gebruiker:   wed. Jan Poppes      
1-135 eigenaar:   Jan Pyters      
1-135 gebruiker:   Jan Pyters      
1-138 eigenaar:   Jan Pyters Dick      
1-138 gebruiker:   Jan Pyters Dick      
3-131 eigenaar:   Jan Pyters      
3-131 gebruiker:   Jan Pyters      
3-159 eigenaar:   Jan Pyters      
3-159 gebruiker:   Jan Pyters      
4-057 eigenaar:   Jan Pyters cum soc.      
4-057 gebruiker:   Jan Pyters cum soc.      
6-140 eigenaar:   Jan Reiners      
4-096 eigenaar:   Jan Rienks      
4-096 gebruiker:   Jan Rienks      
5-025 gebruiker:   wed. Jan Rinties cum soc.      
1-127 gebruiker:   Jan Rippers      
2-012 gebruiker:   wed. Jan Roeloffs      
5-163 eigenaar:   wed. Jan Rommerts      
5-163 gebruiker:   wed. Jan Rommerts      
2-008 gebruiker:   wed. Jan Ruirds      
7-069 eigenaar:   Jan S. Schiere erven      
7-069 gebruiker:   Jan S. Schiere erven      
3-160 eigenaar:   Jan Sickes      
5-136 gebruiker:   Jan Sickes      
2-060 gebruiker:   Jan Sipkes      
4-188 eigenaar:   Jan Symons      
7-154 eigenaar:   Jan Symons      
7-154 gebruiker:   Jan Symons      
8-137 eigenaar:   Jan Symons      
5-162 gebruiker:   Jan Sytses cum soc.      
8-076 eigenaar:   Jan Taekes      
8-076 gebruiker:   Jan Taekes      
2-026 gebruiker:   wed. Jan Teunes cum soc.      
1-145 gebruiker:   wed. Jan Tjerks cum soc.      
4-044 eigenaar:   wed. Jan Tjerks      
4-044 gebruiker:   wed. Jan Tjerks      
5-042 gebruiker:   Jan Ulbes cum soc.      
6-079 gebruiker:   Jan Wouters      
6-027 eigenaar:   wed. Jan Wybrens      
6-027 gebruiker:   wed. Jan Wybrens      
6-074 eigenaar:   Jan Ydes      
6-074 gebruiker:   Jan Ydes      
6-075 eigenaar:   Jan Ydes      
6-131 eigenaar:   Jan Ydes schipper      
6-131 gebruiker:   Jan Ydes schipper      
1-109 eigenaar:   wed. Jan Yntjes      
1-109 gebruiker:   wed. Jan Yntjes      
4-246 eigenaar:   wed. Jan Zents erven      
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks erven      
2-145 gebruiker:   Jancke Feddriks erven cum soc.      
4-008 eigenaar:   Jane Janes      
4-008 gebruiker:   Jane Janes      
4-010 eigenaar:   wed. Jane Janes      
4-010 gebruiker:   Jane Janes      
6-128 eigenaar:   Janke Broers      
6-142 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 gebruiker:   wed. Janke Broers cum soc.      
8-140 eigenaar:   Janke Broers      
5-158 eigenaar:   Janke Claeses      
5-158 gebruiker:   Janke Claeses cum soc.      
7-021 eigenaar:   Janke Jans      
7-021 gebruiker:   Janke Jans      
2-073 eigenaar:   Janke Tjeerds      
2-073 gebruiker:   Janke Tjeerds      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
4-129 eigenaar:   Jarig Jacobs      
4-129 gebruiker:   Jarig Jacobs      
8-157 eigenaar:   Jarig Jacobs      
1-100 eigenaar:   Jarig Minnes      
4-262 eigenaar:   Jarig Ockes      
4-262 gebruiker:   Jarig Ockes      
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 gebruiker:   Jasper Gerrits      
4-015 grondpacht aan: Jasper Gerrits      
8-101 eigenaar:   Jasper Gerrits      
5-002 eigenaar:   Jelle Stijl erven      
5-027 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-051 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
4-157 gebruiker:   Jelle Alberts      
2-117 eigenaar:   Jelle Clasen dogter      
2-117 gebruiker:   Jelle Clasen dogter      
8-045 gebruiker:   Jelle Clasen      
1-048 eigenaar:   Jelle Clasens      
6-092 eigenaar:   Jelle Douwes      
6-092 gebruiker:   Jelle Douwes      
3-167 eigenaar:   Jelle Hendriks      
3-167 gebruiker:   Jelle Hendriks      
4-036 gebruiker:   Jelle Jacobs en andere      
2-077 gebruiker:   wed. Jelle Jenties      
5-173 gebruiker:   Jelle Jetzes      
8-081 eigenaar:   wed. Jelle Jochums      
4-097 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
8-010 eigenaar:   wed. Jelle Sybes erven      
4-164 eigenaar:   Jelte Jeltes      
4-164 gebruiker:   Jelte Jeltes      
2-027 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
2-122 eigenaar:   Jelte Ruirds      
2-122 gebruiker:   Jelte Ruirds      
2-163 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
3-013 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
4-040 grondpacht aan: Jelte Ruirds erven      
6-047 grondpacht aan: Jelte Ruirds kinderen      
6-049 grondpacht aan: Jelte Ruirds      
8-083 eigenaar:   Jelte Ruirds      
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-125 gebruiker:   wed. Jelte Ynses cum soc.      
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 gebruiker:   wed. Jelte Ynses cum soc.      
8-061 gebruiker:   Jeltje Clases      
3-065 eigenaar:   Jeltje Jacobs moeder      
3-065 gebruiker:   Jeltje Jacobs moeder      
3-067 eigenaar:   Jeltje Jacobs erven      
2-034 gebruiker:   Jentie schoolmr.      
5-055 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
5-055 gebruiker:   Jeremias Jacobs      
8-056 eigenaar:   Jesaias Jansen      
3-111 eigenaar:   wed. Jetse Hanses      
3-111 gebruiker:   wed. Jetse Hanses      
4-093 gebruiker:   Jetske Jacobs      
3-108 eigenaar:   wed. Jetze Hansen      
3-141 eigenaar:   Jetze Jans      
3-141 gebruiker:   Jetze Jans      
7-043 eigenaar:   wed. Jilderen Goverts      
5-143 eigenaar:   Jilt Alberts erven      
3-015 eigenaar:   Jilt Baukes      
3-015 gebruiker:   Jilt Baukes      
3-127 eigenaar:   Job Aukes      
3-127 gebruiker:   Job Aukes      
6-121 eigenaar:   Jochem Dirks      
6-121 gebruiker:   Jochem Dirks      
1-022 eigenaar:   Jochem Eelkes      
1-022 gebruiker:   Jochem Eelkes      
5-110 eigenaar:   Jochem Jelles      
5-110 gebruiker:   Jochem Jelles      
4-015 gebruiker:   Jochem Jochems      
3-069 eigenaar:   Joeke Alberts      
3-069 gebruiker:   Joeke Alberts      
1-148 eigenaar:   Johannes Vosma      
1-148 gebruiker:   Johannes Vosma      
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
3-202 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
4-083 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-083 gebruiker:   Johannes Vosma      
4-091 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
4-091 gebruiker:   Johannes Cramer erven      
4-092 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
4-094 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
4-139 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-139 gebruiker:   Johannes Vosma      
4-178 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-178 gebruiker:   Johannes Cramer      
4-181 eigenaar:   Johannes Mockema      
4-237 eigenaar:   Johannes Cramer erven      
5-001 eigenaar:   Johannes Cramer erven cum soc.      
5-057 grondpacht aan: Johannes Vosma      
5-137 eigenaar:   wed. Johannes Jellema      
5-137 gebruiker:   Johannes Jellema      
7-014 eigenaar:   Johannes Vosma      
7-023 grondpacht aan: Johannes Vosma      
7-056 gebruiker:   Johannes van Beemen cum soc.      
2-084 eigenaar:   Johannes Benedix      
2-084 gebruiker:   Johannes Benedix      
2-100 gebruiker:   Johannes Cornelis      
3-145 eigenaar:   Johannes Dirks      
3-145 gebruiker:   Johannes Dirks      
7-121 eigenaar:   Johannes Fransen      
7-121 gebruiker:   Johannes Fransen      
3-039 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-039 gebruiker:   Johannes Hendriks      
3-053 eigenaar:   Johannes Hendriks      
3-053 gebruiker:   Johannes Hendriks      
2-080 eigenaar:   Johannes Hylkes cum soc.      
3-194 eigenaar:   Johannes Hylkes      
3-194 gebruiker:   Johannes Hylkes      
6-147 gebruiker:   Johannes Jacobs cum soc.      
6-154 eigenaar:   Johannes Jacobs      
6-154 gebruiker:   Johannes Jacobs      
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-193 gebruiker:   Johannes Jansen      
5-156 eigenaar:   wed. Johannes Jansen      
5-156 gebruiker:   wed. Johannes Jansen      
4-081 gebruiker:   Johannes Joosten      
5-012 gebruiker:   Johannes Lodewijks      
3-047 gebruiker:   Johannes Ockes      
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
1-118 gebruiker:   Johannes Pyters      
8-064 eigenaar:   Johannes Pyters      
8-064 gebruiker:   Johannes Pyters      
2-082 eigenaar:   Johannes Remmerts      
2-082 gebruiker:   Johannes Remmerts cum soc.      
3-109 gebruiker:   Johannes Tiebbes erven      
3-109 eigenaar:   Johannes Tjebbes erven      
7-025 eigenaar:   Johannes Tjebbes erven      
4-105 eigenaar:   wed. Johannes Tjeerds      
4-105 gebruiker:   wed. Johannes Tjeerds      
4-143 gebruiker:   Joost wever      
5-011 gebruiker:   Joost de Clerq      
5-078 gebruiker:   Joost Popta      
4-202 eigenaar:   Joost Andries      
4-202 gebruiker:   Joost Andries      
4-015 eigenaar:   Joost Aukes erven      
4-018 eigenaar:   Joost Aukes      
4-018 gebruiker:   Joost Aukes      
3-105 gebruiker:   Joost Hendriks      
1-064 gebruiker:   Jop Jansen      
3-196 gebruiker:   Joris Aerts      
1-137 gebruiker:   Joris Beerns      
3-080 eigenaar:   Joris Fockles      
3-080 gebruiker:   Joris Fockles      
1-033 gebruiker:   Joseph Salomons      
7-003 eigenaar:   Jouke Jelles      
7-003 gebruiker:   Jouke Jelles      
1-065 eigenaar:   Jouke Johannes      
1-065 gebruiker:   Jouke Johannes      
3-025 eigenaar:   Jouke Tjebbes      
3-028 gebruiker:   Jouke Tjebbes      
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
1-026 gebruiker:   Junius Alema      
2-072 eigenaar:   Junius Alema      
2-072 gebruiker:   Junius Alema      
2-123 eigenaar:   Junius Munter      
2-123 gebruiker:   Junius Munter      
1-002 eigenaar:   Jurjen Clasens      
1-002 gebruiker:   Jurjen Clasens      
5-061 eigenaar:   Jurjen Clases      
5-061 gebruiker:   Jurjen Clases      
4-001 eigenaar:   Jurjen Harmens      
4-002 eigenaar:   Jurjen Harmens      
5-036 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens erven      
6-058 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens      
6-059 eigenaar:   mr. Jurjen Harmens      
8-066 eigenaar:   wed. Jurjen Harmens      
8-066 gebruiker:   wed. Jurjen Harmens cum soc.      
8-150 eigenaar:   Jurjen Harmens erven      
8-150 gebruiker:   Jurjen Harmens erven      
8-151 eigenaar:   Jurjen Harmens erven      
5-064 gebruiker:   Jurjen Pyters      
6-032 eigenaar:   Jurjen Pyters      
6-032 gebruiker:   Jurjen Pyters      
2-016 gebruiker:   Jurre Berends      
4-244 gebruiker:   Jurre Martens      
6-130 gebruiker:   Kammert Wiegers      
6-004 gebruiker:   Laas Spannenburg      
6-157 eigenaar:   Laes Ekes      
6-157 gebruiker:   Laes Ekes      
5-144 eigenaar:   Laes Piers cum soc.      
5-144 gebruiker:   Laes Piers      
8-119 eigenaar:   Laes Piers      
8-120 eigenaar:   Laes Piers erven      
8-113 eigenaar:   wed. Lammert Reus      
2-005 eigenaar:   wed. Lammert Claessen erven      
1-051 eigenaar:   wed. Lammert Dirks      
1-051 gebruiker:   wed. Lammert Dirks      
4-114 gebruiker:   Lammert Feyes      
4-070 eigenaar:   Lammert Hansen      
4-070 gebruiker:   Lammert Hansen      
4-154 eigenaar:   Lammert Joris      
4-154 gebruiker:   Lammert Joris      
1-097 eigenaar:   Lammert Martens      
1-097 gebruiker:   Lammert Martens      
3-031 eigenaar:   wed. Lammert Sjoerds      
3-031 gebruiker:   wed. Lammert Sjoerds      
2-035 eigenaar:   Lammert Tjeerds      
2-035 gebruiker:   Lammert Tjeerds      
1-129 eigenaar:   Leendert Leenderts erven      
1-129 gebruiker:   Leendert Leenderts erven      
5-016 gebruiker:   Leentje Bockes      
4-181 gebruiker:   Leentje Cornelis cum soc.      
4-128 eigenaar:   Leeuwke Meinderts      
4-128 gebruiker:   Leeuwke Meinderts      
8-092 eigenaar:   Leukjen Meinderts      
8-011 gebruiker:   Levy Leenderts cum soc.      
3-058 eigenaar:   Lieuwe Dirks      
3-058 gebruiker:   Lieuwe Dirks      
6-061 eigenaar:   Lieuwe Huiberts      
6-061 gebruiker:   Lieuwe Huiberts      
4-145 eigenaar:   wed. Lieuwe Jillerts      
4-145 gebruiker:   wed. Lieuwe Jillerts      
6-054 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 gebruiker:   Lieuwe Piers      
6-135 gebruiker:   Lieuwe Pyters cum soc.      
7-029 eigenaar:   Lieuwe Sjoerds      
7-029 gebruiker:   Lieuwe Sjoerds      
8-082 eigenaar:   wed. Lieuwe Stoffels      
8-082 gebruiker:   wed. Lieuwe Stoffels      
8-129 eigenaar:   Lijsbeth Jansen      
5-077 eigenaar:   Lolcke Jans      
5-068 grondpacht aan: Lolke Westra      
4-004 eigenaar:   Lolle Jacobs      
4-004 gebruiker:   Lolle Jacobs      
4-005 eigenaar:   Lolle Jacobs      
4-005 gebruiker:   Lolle Jacobs      
8-007 gebruiker:   Lourens Alexanders cum sociis      
3-027 eigenaar:   Louw Heins      
3-027 gebruiker:   Louw Heins      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis cum soc.      
5-026 eigenaar:   Lubbe Alles      
5-026 gebruiker:   Lubbe Alles      
4-099 eigenaar:   Luiter Caspers      
4-099 gebruiker:   Luiter Caspers      
8-013 eigenaar:   wed. Luitjen Roorda      
8-013 gebruiker:   wed. Luitjen Roorda      
7-109 eigenaar:   Lutske van der Form      
1-120 gebruiker:   Marcus Gerrits      
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-121 gebruiker:   Marcus Jaspers      
2-095 eigenaar:   Marten Rozee erven      
2-095 gebruiker:   Marten Rozee erven      
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
5-027 grondpacht aan: Marten Rozee erven      
5-053 eigenaar:   Marten Rozee erven      
7-064 eigenaar:   Marten Rozee erven      
8-133 gebruiker:   Marten de Boer      
2-099 eigenaar:   Marten Abbes      
5-102 eigenaar:   Marten Abbes      
5-102 gebruiker:   Marten Abbes      
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-149 gebruiker:   Marten Andries      
2-067 gebruiker:   Marten Bastiaens      
4-023 eigenaar:   Marten Gilles      
4-023 gebruiker:   Marten Gilles      
7-030 gebruiker:   wed. Marten Harmens      
4-217 eigenaar:   Marten Jans      
4-217 gebruiker:   Marten Jans      
8-025 eigenaar:   Marten Jilles      
8-137 eigenaar:   Marten Jilles      
2-101 gebruiker:   Marten Joekes cum soc.      
5-031 gebruiker:   Marten Johannes      
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
2-081 gebruiker:   Marten Lieuwes erven      
8-102 eigenaar:   Marten Syberens      
8-102 gebruiker:   Marten Syberens      
4-120 eigenaar:   Marten Tjallings      
4-120 gebruiker:   Marten Tjallings      
8-051 grondpacht aan: wed. Marten Willems      
3-188 eigenaar:   Mayke Lases      
6-068 eigenaar:   Mayke Lieuwes      
6-068 gebruiker:   Mayke Lieuwes cum soc.      
1-070 eigenaar:   Mayke Ruirds      
1-070 gebruiker:   Mayke Ruirds      
3-206 gebruiker:   Mayke Willems      
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-139 gebruiker:   Meile Ollema      
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
7-073 eigenaar:   Meile Ollema      
7-073 gebruiker:   Meile Ollema      
7-038 eigenaar:   Meile Ruirds      
7-038 gebruiker:   Meile Ruirds      
8-070 gebruiker:   Meindert Hendriks      
7-104 gebruiker:   Meindert Jansen      
6-108 gebruiker:   Meindert Teunis      
8-023 gebruiker:   Meintje Jans      
4-168 eigenaar:   Melle Feyes      
4-168 gebruiker:   Melle Feyes      
4-243 eigenaar:   wed. Melle Hansen      
4-243 gebruiker:   we. Melle Hansen      
5-032 grondpacht aan: Melle Hansen      
5-036 grondpacht aan: wed. Melle Hansen      
4-189 gebruiker:   Melle Pyters cum soc.      
1-005 gebruiker:   Melle Ynses      
4-080 eigenaar:   Menniste Gemeente      
4-080 gebruiker:   Menniste Gemeente      
5-039 eigenaar:   Menniste Gemeente      
1-136 eigenaar:   Mennonite Gemeente      
1-136 gebruiker:   Mennonite Gemeente      
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes dogter      
4-034 gebruiker:   Meye Lolkes dogter      
2-075 eigenaar:   Meye Sakes erven      
2-027 gebruiker:   Meyle Symons 1/2      
7-078 eigenaar:   Michiel Eyberts      
7-078 gebruiker:   Michiel Eyberts      
8-118 gebruiker:   wed. Michiel Jans      
5-108 eigenaar:   wed. Michiel Jansen      
5-108 gebruiker:   wed. Michiel Jansen      
8-032 eigenaar:   Minne Clasen erven      
4-227 eigenaar:   Minne Clasens erven      
7-072 eigenaar:   N. Cromhausen      
7-072 gebruiker:   N. Cromhausen      
3-101 eigenaar:   Nanne Willems      
3-101 gebruiker:   Nanne Willems      
2-039 eigenaar:   Nanning Hendriks      
2-039 gebruiker:   Nanning Hendriks      
4-064 eigenaar:   Nanning Rienks      
4-064 gebruiker:   Nanning Rienks      
3-087 eigenaar:   Nanning Willems      
3-087 gebruiker:   Nanning Willems      
3-088 eigenaar:   Nanning Willems      
3-088 gebruiker:   Nanning Willems      
2-050 gebruiker:   Neeltje een weduwe      
4-195 eigenaar:   Neeltje Dirks erven      
4-195 gebruiker:   Neeltje Dirks erven      
4-115 eigenaar:   Nieske Crytenburg      
5-177 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-050 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-050 gebruiker:   Obbe Jacobs      
5-117 grondpacht aan: Obbe Sybes      
6-053 eigenaar:   Obbe Ypes      
6-053 gebruiker:   Obbe Ypes      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes 1/2      
4-047 gebruiker:   wed. Oeds Sapes      
7-131 gebruiker:   Oepke Clases      
3-117 eigenaar:   Oepke Jansen      
3-117 gebruiker:   Oepke Jansen      
3-110 eigenaar:   Oepke Sybes      
3-110 gebruiker:   Oepke Sybes      
5-025 grondpacht aan: een Onbekend Persoon      
2-042 eigenaar:   Otte Auckes      
1-095 eigenaar:   Otte Aukes      
1-095 gebruiker:   Otte Aukes      
1-068 eigenaar:   Otte Joris      
1-068 gebruiker:   Otte Joris      
7-061 eigenaar:   Otte Jurjens      
7-061 gebruiker:   Otte Jurjens      
1-104 gebruiker:   Otte Sybes      
7-024 gebruiker:   P. Marnstra      
1-113 gebruiker:   P. J. Oldaens      
7-013 gebruiker:   Pals Gongrijp      
3-097 eigenaar:   Paulus Daniels      
3-097 gebruiker:   Paulus Daniels      
8-069 eigenaar:   wed. Paulus Jansen      
5-160 grondpacht aan: een Persoon tot Sneek      
4-048 eigenaar:   Petrus Gelinde      
4-048 gebruiker:   Petrus Gelinde      
6-048 eigenaar:   Phaes Olpherts      
5-054 eigenaar:   Philippus Bostijn      
5-130 eigenaar:   Philippus Bos      
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
1-160 eigenaar:   Pier Andries      
1-160 gebruiker:   Pier Andries      
7-060 gebruiker:   Pier Benedix cum soc.      
6-148 eigenaar:   burgemeester Pier Jarigs Britton      
6-148 gebruiker:   burgemeester Pier Jarigs Britton      
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
3-046 gebruiker:   Pieter Farrijn      
4-208 eigenaar:   wed. Pieter de Rijk      
4-208 gebruiker:   wed. Pieter de Rijk      
1-044 eigenaar:   Pieter Fridses      
1-044 gebruiker:   Pieter Fridses      
1-034 eigenaar:   Pieter Hendriks      
1-034 gebruiker:   Pieter Hendriks      
1-035 eigenaar:   Pieter Hendriks      
8-105 eigenaar:   Pieter Hendriks Potkast      
1-081 eigenaar:   Pieter Jansen Oldaens c.s.      
1-081 gebruiker:   Pieter Jansen Oldaens c.s.      
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
1-012 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
1-012 gebruiker:   wed. Poppe Aukes      
1-013 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
3-092 eigenaar:   wed. Poppe Aukes      
3-092 gebruiker:   wed. Poppe Aukes      
5-131 eigenaar:   Poppe Aukes      
3-102 eigenaar:   Poppe Dirks      
3-102 gebruiker:   Poppe Dirks      
4-035 eigenaar:   Poppe Dirks      
4-035 gebruiker:   Poppe Dirks      
5-004 eigenaar:   Poppe Dirks      
5-005 eigenaar:   Poppe Dirks      
4-066 eigenaar:   wed. Poppe Jacobs      
4-066 gebruiker:   wed. Poppe Jacobs      
6-049 eigenaar:   Poppe Tjeerds      
2-059 eigenaar:   Pyke Hommes      
2-059 gebruiker:   Pyke Hommes      
1-031 gebruiker:   Pyter van Leeuwen      
2-012 eigenaar:   wed. Pyter Feitema      
2-054 eigenaar:   Pyter Gelinde      
2-054 gebruiker:   Pyter Gelinde      
2-147 eigenaar:   wed. Pyter Feitema      
2-147 gebruiker:   wed. Pyter Feitema      
2-185 gebruiker:   Pyter Adema      
4-219 eigenaar:   Pyter Meetje      
5-043 eigenaar:   wed. Pyter Feitema      
5-066 eigenaar:   Pyter Adema      
5-070 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
6-006 eigenaar:   Pyter Feitema      
6-007 eigenaar:   Pyter Feitema      
6-007 gebruiker:   Pyter Feitema      
6-113 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
6-113 gebruiker:   wed. Pyter Feytema      
6-151 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
7-096 eigenaar:   Pyter Voordewijns erven      
7-098 gebruiker:   Pyter de Waerd      
7-135 gebruiker:   Pyter Wijngaerden      
7-136 eigenaar:   wed. Pyter Donker      
7-136 gebruiker:   wed. Pyter Donker      
8-014 grondpacht aan: Pyter Ackersloot erven      
8-074 eigenaar:   Pyter Roorda cum soc.      
8-115 eigenaar:   Pyter Scheltema      
8-115 gebruiker:   Pyter Scheltema      
8-168 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
4-019 gebruiker:   Pyter Berends      
3-142 eigenaar:   Pyter Bockes      
3-142 gebruiker:   Pyter Bockes      
7-113 eigenaar:   Pyter Bockes      
7-113 gebruiker:   Pyter Bockes      
8-166 eigenaar:   Pyter Boltjes      
8-166 gebruiker:   Pyter Boltjes      
5-168 eigenaar:   Pyter Clasen Metje      
5-168 gebruiker:   Pyter Clasen Metje      
8-088 eigenaar:   Pyter Clasen      
8-114 eigenaar:   Pyter Clasen      
2-186 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
5-155 eigenaar:   Pyter Cornelis      
5-155 gebruiker:   Pyter Cornelis      
6-133 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
8-104 eigenaar:   wed. Pyter Cornelis      
8-104 gebruiker:   wed. Pyter Cornelis      
3-040 eigenaar:   Pyter Dirks      
3-040 gebruiker:   Pyter Dirks      
1-032 eigenaar:   Pyter Doekes      
1-032 gebruiker:   Pyter Doekes      
2-053 eigenaar:   Pyter Doekes      
4-212 eigenaar:   wed. Pyter Douwes      
4-212 gebruiker:   wed. Pyter Douwes      
8-019 gebruiker:   Pyter Eelkes      
7-142 gebruiker:   Pyter Feddes cum soc.      
4-022 eigenaar:   Pyter Fransen      
5-124 eigenaar:   Pyter Fransen      
4-146 eigenaar:   Pyter Fransens      
4-228 eigenaar:   Pyter Freerks      
4-228 gebruiker:   Pyter Freerks      
3-173 eigenaar:   wed. Pyter Geerts      
3-173 gebruiker:   wed. Pyter Geerts      
1-128 eigenaar:   Pyter Gerbens      
1-128 gebruiker:   Pyter Gerbens      
4-232 eigenaar:   Pyter Gerloffs      
4-232 gebruiker:   Pyter Gerloffs      
4-244 eigenaar:   Pyter Gerloffs      
4-245 eigenaar:   Pyter Gerloffs      
8-052 grondpacht aan: Pyter Gerlofs      
8-043 eigenaar:   Pyter Gosses      
8-043 gebruiker:   Pyter Gosses      
4-184 gebruiker:   Pyter Harings      
5-058 eigenaar:   Pyter Hendriks      
8-142 eigenaar:   Pyter Hendriks      
8-142 gebruiker:   Pyter Hendriks      
5-115 eigenaar:   Pyter Hessels      
5-115 gebruiker:   Pyter Hessels      
6-156 eigenaar:   Pyter Hessels      
6-156 gebruiker:   Pyter Hessels      
5-040 eigenaar:   Pyter Hoytes      
5-040 gebruiker:   Pyter Hoytes      
3-143 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
3-144 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
3-144 gebruiker:   wed. Pyter IJsbrands      
4-017 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
5-150 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
8-035 eigenaar:   wed. Pyter IJsbrands      
2-044 eigenaar:   Pyter J. Oldaens      
2-044 gebruiker:   Pyter J. Oldaens      
7-037 eigenaar:   Pyter J. Oldaen      
1-100 gebruiker:   Pyter Jacobs cum soc.      
1-080 eigenaar:   Pyter Jansen Oldaens c.s.      
1-082 eigenaar:   Pyter Jansen n.u.      
1-082 gebruiker:   Pyter Jansen n.u.      
2-051 gebruiker:   Pyter Jansen      
3-166 eigenaar:   Pyter Jansen cum soc.      
3-166 gebruiker:   Pyter Jansen erven      
5-079 eigenaar:   Pyter Jansen      
5-079 gebruiker:   Pyter Jansen      
7-040 eigenaar:   Pyter Jansen Oldaen      
8-022 eigenaar:   wed. Pyter Jansen Oy      
8-059 gebruiker:   Pyter Jansen cum soc.      
3-113 gebruiker:   Pyter Jentjes      
6-063 eigenaar:   Pyter Jetses nom. uxoris      
6-063 gebruiker:   Pyter Jetses      
1-063 gebruiker:   Pyter Johannes      
5-173 eigenaar:   Pyter Keimpes      
5-174 eigenaar:   Pyter Keimpes      
5-174 gebruiker:   Pyter Keimpes      
8-167 eigenaar:   Pyter Keimpes      
1-139 gebruiker:   Pyter Lodewijks cum soc.      
5-063 eigenaar:   Pyter Minks      
5-064 eigenaar:   Pyter Minks      
2-008 eigenaar:   Pyter Minx      
2-009 eigenaar:   Pyter Minx      
8-037 eigenaar:   Pyter Phases      
1-045 gebruiker:   Pyter Poppes c.s.      
1-131 gebruiker:   Pyter Pyters      
8-067 eigenaar:   Pyter Pyters      
8-067 gebruiker:   Pyter Pyters      
6-106 eigenaar:   Pyter Reiners      
6-106 gebruiker:   Pyter Reiners      
5-068 eigenaar:   Pyter Roeloffs      
5-068 gebruiker:   Pyter Roeloffs      
4-074 eigenaar:   Pyter Sapes      
4-074 gebruiker:   Pyter Sapes      
3-035 eigenaar:   Pyter Seerps erven      
3-035 gebruiker:   Pyter Seerps erven      
4-086 eigenaar:   Pyter Sjoerds      
4-086 gebruiker:   Pyter Sjoerds      
6-081 eigenaar:   Pyter Sybrens      
3-091 eigenaar:   Pyter Tabes      
3-091 gebruiker:   Pyter Tabes      
3-184 gebruiker:   Pyter Thomas      
4-166 eigenaar:   Pyter Tjallings      
1-036 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
1-036 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-179 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-179 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-180 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-180 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
2-181 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-181 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
3-161 gebruiker:   Pyter Tjebbes      
4-032 eigenaar:   Pyter Tjebbes      
2-114 eigenaar:   Pyter Tjeerds      
2-114 gebruiker:   Pyter Tjeerds      
5-169 eigenaar:   Pyter Tjepkes      
8-147 gebruiker:   Pyter Tjepkes cum soc.      
3-155 eigenaar:   Pyter Tomas      
2-113 eigenaar:   Pyter Willems      
8-006 gebruiker:   Pyter Wygers cum sociis      
3-048 gebruiker:   Pyter Wytses      
5-146 eigenaar:   Pytie Claeses      
5-146 gebruiker:   Pytie Claeses      
7-046 eigenaar:   Pytie Folkerts      
7-046 gebruiker:   Pytie Folkerts      
7-047 eigenaar:   Rein Anes nom. uxoris      
7-047 gebruiker:   Rein Anes      
1-141 eigenaar:   vroedsman Rein Hendriks      
1-141 gebruiker:   vroedsman Rein Hendriks      
6-041 gebruiker:   Rein Hoytes      
1-090 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-140 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes      
2-140 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes      
2-143 eigenaar:   burgemeester Rein Sickes Menalda      
2-143 gebruiker:   burgemeester Rein Sickes Menalda      
5-170 eigenaar:   Rein Symons vrouw      
4-043 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
4-168 grondpacht aan: Reinder Fonteyn      
4-191 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
4-191 gebruiker:   Reinder Fonteyn      
4-192 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
6-078 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
8-044 eigenaar:   Reinder Fonteyn      
2-032 gebruiker:   Reinder Burdes      
8-095 eigenaar:   Reinder Cornelis      
2-135 eigenaar:   Reinder Harmens      
2-135 gebruiker:   Reinder Harmens      
5-062 eigenaar:   Reinder IJsbrands cum soc.      
5-062 gebruiker:   Reinder IJsbrands cum soc.      
8-143 grondpacht aan: Reinder IJsbrands      
8-170 eigenaar:   Reinder Outgers      
8-170 gebruiker:   Reinder Outgers      
6-155 eigenaar:   Reinder Wybes      
6-155 gebruiker:   Reinder Wybes      
1-152 gebruiker:   Reinder Ymkes cum soc.      
8-171 eigenaar:   Reinder G. Fontein      
3-187 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
8-045 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
8-046 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
8-047 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
8-048 eigenaar:   Reiner Fonteyn      
8-138 eigenaar:   Reiner Cornelis      
8-148 eigenaar:   Reiner Dirks      
2-171 eigenaar:   Reiner Harmens      
2-171 gebruiker:   Reiner Harmens      
8-047 gebruiker:   Reiner Jansen      
5-023 gebruiker:   Reiner Pyters      
6-141 eigenaar:   Reiner Sybes      
6-141 gebruiker:   dr. Reiner Sybes cum soc.      
1-004 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
1-014 eigenaar:   Reiner Tjeerds      
1-014 gebruiker:   Reiner Tjeerds      
8-132 gebruiker:   Reitse Lykles      
2-093 eigenaar:   Remmert Huiberts      
2-093 gebruiker:   Remmert Huiberts      
4-108 eigenaar:   Remmert Luitjens      
4-108 gebruiker:   Remmert Luitjens      
1-010 eigenaar:   Reyer Arjens Mahu      
1-010 gebruiker:   Reyer Arjens Mahu      
1-155 eigenaar:   Reyer Arjens      
1-155 gebruiker:   Reyer Arjens      
8-053 eigenaar:   Reyer Arjens      
2-074 eigenaar:   wed. Rienk Cornelis      
2-074 gebruiker:   wed. Rienk Cornelis      
4-220 eigenaar:   wed. Rienk Hessels      
4-220 gebruiker:   wed. Rienk Hessels      
4-253 eigenaar:   Riens Jouws      
4-253 gebruiker:   Riens Jouws      
4-237 gebruiker:   wed. Rijk Harmens      
3-195 eigenaar:   Rimmert Huiberts      
3-195 gebruiker:   Rimmert Huiberts      
2-130 eigenaar:   Rinke Heres      
2-130 gebruiker:   Rinke Heres      
5-010 eigenaar:   Rinnert Wybrens erven      
5-010 gebruiker:   Rinnert Wybrens erven      
5-011 eigenaar:   Rinnert Wybrens erven      
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
3-192 gebruiker:   Rinse Abbes      
8-163 gebruiker:   Rinse Abrams erven      
2-015 eigenaar:   Rinse Bouuen      
2-015 gebruiker:   Rinse Bouuen cum soc.      
5-086 gebruiker:   Rinse Pyters cum soc.      
5-125 eigenaar:   Rinske Jans      
5-125 gebruiker:   Rinske Jans      
7-091 eigenaar:   wed. Rintje Annes      
7-091 gebruiker:   wed. Rintje Annes      
7-092 eigenaar:   Rintje Annes erven      
7-092 gebruiker:   Rintje Annes erven      
6-085 gebruiker:   Rintje Harmens      
7-054 eigenaar:   Rippert Andries      
7-054 gebruiker:   Rippert Andries      
7-055 eigenaar:   Rippert Andries      
6-128 gebruiker:   Rixtje Hilbrands cum soc.      
3-100 eigenaar:   Robbert Berends      
3-100 gebruiker:   Robbert Berends      
6-161 gebruiker:   Robijn Johannes      
2-067 eigenaar:   Roelof Jansen cum soc.      
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
2-133 gebruiker:   Roeloff Jansen      
3-029 gebruiker:   wed. Roeloff Roelofs      
3-089 eigenaar:   Roeloff Tijssens      
3-089 gebruiker:   Roeloff Tijssens      
7-138 eigenaar:   Rommert de Veth      
7-138 gebruiker:   Rommert de Veth      
4-162 gebruiker:   Rouke Wytses cum soc.      
3-112 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-113 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-114 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-029 gebruiker:   Ruird Alberts      
4-175 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-175 gebruiker:   Ruird Alberts      
1-124 eigenaar:   Ruird Hessels      
1-124 gebruiker:   Ruird Hessels      
5-134 gebruiker:   Ruird Hotses      
8-089 eigenaar:   Ruird Robijns cum soc.      
1-006 eigenaar:   wed. Ruird Sybes      
1-006 gebruiker:   Ruird Sybes      
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes erven      
1-016 gebruiker:   Ruird Sybes erven      
4-229 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
4-021 eigenaar:   Ruird Symens      
4-021 gebruiker:   Ruird Symens      
8-006 eigenaar:   Ruird Tjeerds erven      
7-050 gebruiker:   Ruird Tjerks      
4-238 eigenaar:   Saak Gosses erven      
4-054 eigenaar:   Sacharias Bergaen      
4-054 gebruiker:   Sacharias Bergaen      
4-259 eigenaar:   wed. Sake Pyters      
4-259 gebruiker:   wed. Sake Pyters      
4-260 eigenaar:   wed. Sake Pyters      
4-260 gebruiker:   wed. Sake Pyters      
8-153 eigenaar:   Salomon Stapert      
8-155 eigenaar:   Salomon Stapert      
8-009 eigenaar:   Samuel Schalé      
8-009 gebruiker:   Samuel Schalé      
4-045 eigenaar:   Schelte Pyters      
4-046 eigenaar:   Schelte Pyters      
6-137 eigenaar:   Schelte Pyters      
6-137 gebruiker:   Schelte Pyters      
5-171 eigenaar:   Schelte Uiftes      
5-171 gebruiker:   Schelte Uiftes      
4-143 eigenaar:   Seerp Dirks      
7-077 eigenaar:   Seerp Dirks      
7-077 gebruiker:   Seerp Dirks      
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-001 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
5-006 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
5-006 gebruiker:   wed. Seerp Doedes      
7-063 eigenaar:   wed. Servaas de Haese      
7-063 gebruiker:   wed. Servaas de Haese      
7-103 eigenaar:   Servaes van Bemen      
7-103 gebruiker:   Servaes van Bemen cum soc.      
5-136 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-034 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-034 gebruiker:   wed. Sicke Salomons      
8-042 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
1-093 eigenaar:   Sicke Ymkes      
1-093 gebruiker:   Sicke Ymkes      
1-088 gebruiker:   Sierk Sybrens      
8-146 eigenaar:   Sijke Heeres      
7-137 gebruiker:   Sijke Reinders cum soc.      
7-133 eigenaar:   Sijke Reiners cum soc.      
5-002 gebruiker:   Simen Jelles erven      
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
3-007 gebruiker:   Simke Tomas      
2-031 eigenaar:   Simon Fockes      
2-031 gebruiker:   Simon Fockes      
5-138 eigenaar:   wed. Sipke Gerrits      
5-138 gebruiker:   wed. Sipke Gerrits      
7-009 eigenaar:   Sipke Hennes      
7-009 gebruiker:   Sipke Hennes      
3-119 eigenaar:   wed. Sipke Meyes      
3-119 gebruiker:   wed. Sipke Meyes      
6-140 gebruiker:   Sipke Pyters      
8-124 gebruiker:   Sipke Reins      
6-132 eigenaar:   wed. Sjerk Japis      
6-132 gebruiker:   wed. Sjerk Japis      
2-090 eigenaar:   Sjoerd Talma      
7-139 eigenaar:   Sjoerd van der Hout      
7-139 gebruiker:   Sjoerd van der Hout      
4-124 eigenaar:   Sjoerd Arjens      
8-050 gebruiker:   Sjoerd Arjens cum soc.      
4-041 eigenaar:   Sjoerd Clasen      
4-041 gebruiker:   Sjoerd Clasen      
2-101 eigenaar:   Sjoerd Dirks erven      
5-087 gebruiker:   Sjoerd Johannes      
8-132 eigenaar:   Sjoerd Johannes      
8-060 eigenaar:   Sjoerd Obbes      
2-011 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
2-011 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
4-088 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
4-088 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
4-177 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
4-177 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
7-026 eigenaar:   Sjoerd Pyters      
7-026 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
8-030 gebruiker:   Sjoerd Wybrens      
5-076 eigenaar:   Sjoerd Ydes      
5-076 gebruiker:   Sjoerd Ydes      
1-151 gebruiker:   Sjouke Sjoukes      
7-036 eigenaar:   Sjoukjen Abes      
7-080 gebruiker:   Sjoukjen Abes cum soc.      
2-061 eigenaar:   Sjoukjen Heris      
2-061 gebruiker:   Sjoukjen Heris      
7-122 eigenaar:   wed. Steffen Jelles      
7-122 gebruiker:   wed. Steffen Jelles      
8-078 eigenaar:   wed. Steven Zwerms      
8-078 gebruiker:   wed. Steven Zwerms      
7-039 gebruiker:   Steven Innes      
5-093 eigenaar:   Steven Ulbes      
5-093 gebruiker:   Steven Ulbes      
6-086 gebruiker:   Stittert Jetzes      
4-101 eigenaar:   Stoffel Martens      
4-101 gebruiker:   Stoffel Martens      
4-238 gebruiker:   Stoffel Sakes      
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
8-003 eigenaar:   wed. Sweerd Clases      
8-003 gebruiker:   wed. Sweerd Clases      
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 gebruiker:   Sybe Jansen Reyers      
5-143 gebruiker:   Sybe Jilts cum soc.      
3-055 eigenaar:   Sybe Johannes      
3-055 gebruiker:   Sybe Johannes      
4-246 gebruiker:   wed. Sybe Lieuwes      
5-134 eigenaar:   Sybe Ottes      
7-019 gebruiker:   Sybe Ottes      
3-152 eigenaar:   Sybe Pyters      
3-152 gebruiker:   Sybe Pyters cum sociis      
3-185 eigenaar:   Sybe Pyters      
5-142 eigenaar:   Sybe Reins vrouw      
5-142 gebruiker:   Sybe Reins vrouw      
7-027 eigenaar:   Sybe Symons      
7-027 gebruiker:   Sybe Symons      
7-067 gebruiker:   Sybout Bouma cum soc.      
7-086 eigenaar:   Sybout Andries erven      
7-086 gebruiker:   Sybout Andries erven      
7-142 eigenaar:   Sybout Andries erven cum soc.      
7-022 eigenaar:   Sybrand Reen      
1-087 eigenaar:   Sybren Geitiebaan kinderen      
1-087 gebruiker:   Sybren Geitiebaan kinderen      
7-153 gebruiker:   Sybren Wijngaert      
5-153 gebruiker:   Sybren Feykes      
5-003 eigenaar:   wed. Sybren Goukes      
5-003 gebruiker:   wed. Sybren Goukes      
7-024 eigenaar:   Sybren Goukes erven      
8-106 eigenaar:   Sybren Goukes erven      
8-107 eigenaar: