Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)

illustratie reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reele schattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen, en desselvs Jurisdictie, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heren Staaten van Friesland in dato den 17en maart 1736 en sulks voor den Jaare van meij 1736 tot meij 1737.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
7-110 eigenaar:   Pyter de Adam      
2-185 eigenaar:   Jarig Adama      
3-012 eigenaar:   Pieter Adama      
8-036 eigenaar:   de Admiraliteit      
5-074 eigenaar:   Harmen Agema      
6-078 eigenaar:   Harmen Agema      
8-127 eigenaar:   burgemeester Agema      
8-169 eigenaar:   burgemeester Agema      
5-152 eigenaar:   erven dr. Akker      
5-157 eigenaar:   dr. Akker      
8-014 grondpacht aan: erven Pyter Akkersloot      
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
2-072 eigenaar:   Junius Alema      
5-129 eigenaar:   Junius Alema      
7-061 eigenaar:   Junius Alema      
4-170 eigenaar:   Arjen Altena      
5-078 eigenaar:   Arjen Altena      
3-172 gebruiker:   Haring Baarda c.s.      
1-032 eigenaar:   Job A. Bakker      
2-154 eigenaar:   dr. R. Bakker      
3-001 eigenaar:   Doede Bakker      
3-070 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
3-127 eigenaar:   Job A. Bakker      
3-204 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
3-205 eigenaar:   wed. Auke Bakker      
4-141 grondpacht aan: erven Auke Bakker      
5-038 grondpacht aan: erven Auke Bakker      
3-049 eigenaar:   vroedsman Baxma      
3-057 eigenaar:   vroedsman Baxma      
3-074 eigenaar:   vroedsman Baxma      
3-187 eigenaar:   vroedsman Baxma      
4-163 eigenaar:   dr. Bechius      
3-010 eigenaar:   erven Servaas van Beemen      
7-103 eigenaar:   erven Servaes van Beemen      
4-053 eigenaar:   erven Sacharias Berghaen      
4-182 eigenaar:   wed. burgemr. Bierema      
7-099 eigenaar:   wed. burgemeester Bierma      
7-149 eigenaar:   wed. burgemeester Bierma      
5-096 eigenaar:   Jan Jansen Blau      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
8-096 eigenaar:   wed. Jan Blauw      
4-062 eigenaar:   Louw Bleker      
7-079 eigenaar:   Symon Bloem      
1-001 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-126 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-127 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-128 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
7-152 eigenaar:   Arjen Teunis Blok      
8-075 eigenaar:   Andrys de Boer      
3-013 gebruiker:   Douwe Bolta      
1-078 eigenaar:   equipagiemr. Boncamp      
3-163 eigenaar:   Jacob Bonk      
7-087 eigenaar:   Jacob Bonk      
1-157 gebruiker:   equipagiemr. Bonkamp      
2-063 eigenaar:   Willem Bonta      
3-112 eigenaar:   erven Ruird Bontekoe      
3-113 eigenaar:   erven Ruird Bontekoe      
3-114 eigenaar:   erven Ruird Bontekoe      
4-227 eigenaar:   Ruerd Sybbes Bontekoe      
2-028 eigenaar:   Hendrik Jansens Bootsma      
4-083 eigenaar:   Harmen Borchert      
3-088 eigenaar:   Philippus Bos      
5-054 eigenaar:   Philippus Bos      
5-124 eigenaar:   Philippus Bos      
4-005 eigenaar:   ds. Boterweg c.s.      
6-146 eigenaar:   ds. Boterwegh      
6-147 eigenaar:   ds. Boterwegh      
4-136 eigenaar:   Wopke Bouma      
1-085 eigenaar:   Jan Bouman      
6-028 eigenaar:   secretaris Braam      
6-062 eigenaar:   Claas Braam      
8-131 grondpacht aan: erven Jacob Romkes Braam      
6-052 gebruiker:   Willem Breed      
7-113 eigenaar:   Claas Britton      
7-124 eigenaar:   burgemeester Britton      
1-130 eigenaar:   Beert Brouwer      
4-041 eigenaar:   burgemr. Brouwer      
4-042 eigenaar:   burgemr. van der Brug      
8-078 eigenaar:   Lieuwe de Bruin      
8-033 eigenaar:   Jan Bruinsma      
2-142 eigenaar:   Jan Sipkes Buma      
4-167 eigenaar:   vroedsman Buma      
4-168 eigenaar:   vroedsman Buma      
4-169 eigenaar:   vroedsman Buma      
5-166 eigenaar:   Wopke Buma      
4-039 eigenaar:   de heer Camminga      
2-016 gebruiker:   wed. Pyter van Campen      
5-154 eigenaar:   Sybrand Camsma      
8-111 eigenaar:   erven Jan Capiteintie      
4-146 gebruiker:   Wilhelmus van Cassel      
4-022 gebruiker:   Hans Claver      
7-058 eigenaar:   vroedsman Clinkhamer      
4-110 eigenaar:   burgemr. Corver      
7-147 eigenaar:   erven burgemeester Corver      
7-088 gebruiker:   Jan Cramer      
8-050 eigenaar:   erven burgemeester Croese      
2-092 eigenaar:   Gerryt Harmens Crol      
8-132 eigenaar:   erven Allert Harmens Crol      
7-072 eigenaar:   wed. N. Cromhausen      
8-164 eigenaar:   dr. Crytenburg      
8-165 eigenaar:   dr. Crytenburg      
4-044 gebruiker:   Willem Deersma      
1-047 eigenaar:   Diaconie      
4-213 eigenaar:   Diacony      
5-169 eigenaar:   Taeke Dijxma      
4-259 gebruiker:   Anthony Dingshoff c.s.      
4-138 eigenaar:   Harmen Doetmans      
1-079 eigenaar:   vroedsman J. Donker      
3-132 eigenaar:   vroedsman Donker      
5-062 eigenaar:   vroedsman Donker      
6-126 eigenaar:   wed. Eibertes Doolwits      
4-154 eigenaar:   Harmanus Dort      
4-028 grondpacht aan: wed. Fedde Pieters Dreyer      
3-121 eigenaar:   Trijntie Drogenham      
8-125 eigenaar:   hopman Dunia      
2-176 eigenaar:   Cornelis Ekama      
1-075 gebruiker:   Johannes Elgersma      
7-012 eigenaar:   Jan Engelsman      
1-142 eigenaar:   Hendrik Faber      
3-046 eigenaar:   erven Pieter Farijn      
8-168 eigenaar:   Pyter Feitama      
2-012 eigenaar:   wed. Pieter Feytema      
2-141 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
2-147 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
5-043 eigenaar:   erven Pieter Feytema      
6-006 eigenaar:   erven Pieter Feytema      
6-007 eigenaar:   erven Pieter Feytema      
6-111 eigenaar:   Sybren Feytema      
6-113 eigenaar:   wed. Pyter Feytema      
6-151 eigenaar:   erven Pyter Feytema      
8-140 eigenaar:   Sybrand Feytema      
2-011 eigenaar:   wed. Sjoerd Feytema?      
1-076 eigenaar:   Claas Fontein      
1-133 eigenaar:   Claas Fontein      
3-161 eigenaar:   Reiner Fontein      
4-122 grondpacht aan: het huis de Fontein      
4-125 grondpacht aan: het huis de Fontein      
4-126 grondpacht aan: het huis de Fontein      
4-127 grondpacht aan: het huis de Fontein      
4-128 grondpacht aan: het huis de Fontein      
4-129 grondpacht aan: het huis de Fontein      
4-130 grondpacht aan: het huis de Fontein      
4-133 grondpacht aan: het huis de Fontein      
4-166 grondpacht aan: erven Reiner Fontein      
5-073 eigenaar:   Freerk Fontein      
7-023 eigenaar:   Ybeltie Fontein      
8-171 eigenaar:   ds. G. Fontein      
1-022 gebruiker:   Beernt Geersma      
4-175 eigenaar:   Beernt Geersma      
5-175 eigenaar:   bode van der Geest      
1-087 eigenaar:   Sierk Geitiebaan      
7-148 eigenaar:   Sierk Geitiebaan      
7-154 gebruiker:   Sierk Geitiebaan      
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
4-036 eigenaar:   Pieter Gelinde      
4-047 eigenaar:   Pieter Gelinde      
4-180 eigenaar:   Pieter Gelinde      
4-181 eigenaar:   Pieter Gelinde      
1-124 eigenaar:   doopsgesinde Gemeente      
1-136 eigenaar:   menniste Gemeente      
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuurs Gemeente      
4-066 eigenaar:   Mennonite Gemeente      
4-078 eigenaar:   Menniste Gemeente      
4-101 eigenaar:   Blauwe Schuir Gemeente      
5-168 eigenaar:   Menniste Gemeente      
5-177 eigenaar:   Menniste Gemeente      
6-127 eigenaar:   Gemeente      
7-060 eigenaar:   Menniste Gemeente      
3-024 eigenaar:   Joost Gongarijp n.u.      
2-069 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
3-015 gebruiker:   Joost Gonggrijp      
7-075 eigenaar:   Joost Gonggrijp n.u.      
7-093 eigenaar:   Joost Gonggrijp      
7-141 eigenaar:   burgemeester Gonggrijp      
7-146 eigenaar:   burgemeester Gongrijp      
2-127 gebruiker:   Augustinus de Graaff      
2-164 eigenaar:   erven Tjepke Gratema      
3-105 eigenaar:   Tjepke Gratema      
3-116 eigenaar:   wed. Tjepke Gratema      
3-093 eigenaar:   Frans Groen      
3-120 eigenaar:   wed. Casper Groen      
1-067 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
2-182 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
5-170 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
7-105 eigenaar:   Jacob Groenewolt      
3-142 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
3-149 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
3-152 grondpacht aan: Jacobus Groenewout      
3-155 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
3-159 grondpacht aan: Jacob Groenewout      
7-125 eigenaar:   Jacob Groenewout      
8-128 eigenaar:   erven Jan Groenewout      
2-129 gebruiker:   Jan Ydes de Groot      
4-192 eigenaar:   capt. Guitet      
6-026 eigenaar:   de heer Haansma      
7-112 gebruiker:   Watse Haanstra      
8-024 eigenaar:   Caspar de Haas      
8-025 gebruiker:   Caspar de Haas      
1-028 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-036 eigenaar:   Douwe Hanekuik      
1-058 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-061 eigenaar:   Evert Hanekuik      
1-073 eigenaar:   wed. Hylke D. Hanekuik      
1-123 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
2-148 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
2-167 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
3-092 grondpacht aan: wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-183 eigenaar:   erven Hylke Johannes Hanekuik      
3-190 eigenaar:   wed. Hylke Johannes Hanekuik      
3-201 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
4-263 eigenaar:   Evert Hanekuik      
6-093 eigenaar:   erven Hylke D. Hanekuik      
6-135 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
8-045 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
8-046 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
8-047 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
1-113 eigenaar:   Compagnie der Haring      
3-188 gebruiker:   ds. Harkenroth      
7-081 eigenaar:   de heer Harsolt      
4-079 eigenaar:   wed. burgemr. Haselaar      
5-086 eigenaar:   wed. burgemr. Haselaar      
6-023 eigenaar:   wed. burgemeester Haselaar      
6-025 eigenaar:   wed. burgemeester Haselaar      
6-076 eigenaar:   wed. burgemeester Haselaar      
6-077 eigenaar:   wed. burgemeester Haselaar      
4-171 eigenaar:   wed. burgemr. Haselaer      
4-219 eigenaar:   wed. burgemr. Haselaer      
6-153 eigenaar:   Claas Haukema      
7-133 eigenaar:   vroedsman Haukema      
4-186 eigenaar:   Egbert Heidekamp      
3-059 eigenaar:   burgemr. Heinsius      
6-014 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-015 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-016 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-098 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-100 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
6-101 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
8-007 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
8-028 eigenaar:   burgemeester Heinsius      
7-071 eigenaar:   R. Hemminga      
1-139 eigenaar:   burgemr. Hiddema c.s.      
1-149 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
3-123 grondpacht aan: burgemr. Hiddema      
3-128 eigenaar:   burgemr. Hiddema      
7-104 eigenaar:   burgemeester Hiddema      
2-018 eigenaar:   Claas Hindelopen      
6-017 eigenaar:   wed. Claas Hindelopen      
6-091 eigenaar:   wed. Hindelopen      
7-068 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
6-038 eigenaar:   Meynert van Hoek      
4-150 eigenaar:   vroedsman Hogeboom      
4-174 eigenaar:   vroedsman Hogeboom      
2-057 eigenaar:   wed. Jan Hoornstra      
1-020 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-021 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-045 eigenaar:   Freerk van der Hout      
7-139 eigenaar:   Sjoerd van der Hout      
5-017 eigenaar:   vroetsman Huidekoper      
7-040 eigenaar:   Jan Huidekoper      
7-041 eigenaar:   Jan Huiydekoper      
4-124 eigenaar:   Johannes Hylkama      
6-120 eigenaar:   Johannes Hylkama      
4-194 eigenaar:   de raads fiscaal Idsinga      
8-052 eigenaar:   secretaris Idsinga      
1-077 eigenaar:   erven Jan IJsenbeek      
8-084 gebruiker:   Tjerk IJsenbeek      
4-249 eigenaar:   vroedsman Jelgersma      
7-106 eigenaar:   Wiltetus Jelgersma      
7-118 eigenaar:   vroedsman Jelgersma      
7-132 eigenaar:   vroedsman Jelgersma      
7-142 eigenaar:   Wiltetus Jelgersma      
8-130 eigenaar:   Wiltetus Jelgersma      
5-137 eigenaar:   erven Albert Jeltema      
6-019 eigenaar:   Cornelis de Jong      
4-207 eigenaar:   Jan Jongma      
4-208 eigenaar:   Jan Jongma      
4-209 eigenaar:   Jan Jongma      
4-210 eigenaar:   Jan Jongma      
6-148 eigenaar:   Jan Eerks Jongma      
8-019 gebruiker:   Pyter Jongma      
6-043 eigenaar:   Foecke Joritsma      
8-166 eigenaar:   contrarolleur Kampen      
4-191 eigenaar:   de heer Kempenaar      
4-198 eigenaar:   de heer Kempenaar      
4-220 eigenaar:   Kerkearmen      
8-161 eigenaar:   Jan de Keth      
8-155 eigenaar:   commissaris Koen      
3-124 eigenaar:   Johannes Kramer      
3-202 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
4-089 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
4-090 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
4-092 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
4-176 eigenaar:   Johannes Kramer      
5-001 eigenaar:   erven Johannes Kramer      
5-091 eigenaar:   dr. Krytenborg      
5-092 eigenaar:   dr. Krytenborg      
4-037 eigenaar:   burgemr. Krytenburg      
4-113 eigenaar:   erven Nieske Krytenburg      
4-183 eigenaar:   vroedsman Jan Kuik      
4-184 eigenaar:   vroedsman Jan Kuik      
6-048 eigenaar:   Jan Kuik      
7-123 eigenaar:   Jan Kuik      
8-144 eigenaar:   erven Steven Kuik      
4-190 eigenaar:   Symon Lambsma      
2-153 eigenaar:   vroedsman Lantinga      
3-126 eigenaar:   wed. burgemr. Laquart      
5-008 eigenaar:   wed. burgemr. Laquart      
7-143 eigenaar:   juffrouw Laquart      
7-144 eigenaar:   juffrouw Laquart      
3-064 eigenaar:   erven Willem van Loon      
4-153 eigenaar:   erven dr. Ludinga      
6-030 eigenaar:   ds. Luidinga      
7-004 eigenaar:   ds. Luidinga      
1-010 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-024 eigenaar:   erven Ayse Arjens Mahui      
1-072 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-138 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-155 eigenaar:   Claas R. Mahui      
8-053 eigenaar:   Claas R. Mahui      
8-054 eigenaar:   Claas R. Mahui      
1-151 eigenaar:   Claas R. Mahuy      
5-125 gebruiker:   Trijntie Marnstra      
8-143 gebruiker:   Sybren Jansen Meinardi      
1-090 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-140 eigenaar:   burgemr. Menalda      
2-143 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-146 eigenaar:   burgemr. Menalda      
2-168 eigenaar:   burgemr. Menalda      
2-178 eigenaar:   burgemr. Menalda      
7-039 eigenaar:   burgemeester Menalda      
7-082 gebruiker:   burgemeester Menalda      
8-023 eigenaar:   burgemeester Menalda      
2-162 eigenaar:   Aleph van der Meulen      
2-163 eigenaar:   Aleph van der Meulen      
1-158 eigenaar:   wed. Gerryt Middagten      
7-115 eigenaar:   wed. Gerryt Middagten      
8-124 eigenaar:   Augustinus Mokkema      
1-031 eigenaar:   Willem Mouter      
2-123 eigenaar:   burgemr. Munter      
4-239 eigenaar:   Arent Nieuwenhuis      
1-148 eigenaar:   burgemr. Nollides      
3-129 eigenaar:   burgemr. Nollides      
5-153 eigenaar:   burgemeester Nollides      
6-149 eigenaar:   burgemeester Nollides      
6-160 eigenaar:   burgemeester Nollides      
6-161 eigenaar:   burgemeester Nollides      
5-006 gebruiker:   Joseph Norden      
1-030 eigenaar:   erven Pieter J. Oldaan      
1-080 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-081 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-082 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
1-143 eigenaar:   Pieter J. Oldaan c.s.      
7-037 eigenaar:   Pyter J. Oldaan      
8-059 eigenaar:   erven Jan Pyters Oldaan      
8-070 eigenaar:   Cornelis Oldaan      
8-081 eigenaar:   Cornelis Oldaan      
8-086 eigenaar:   erven Jan Oldaan      
2-044 eigenaar:   Pyter J. Oldaans      
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
3-141 eigenaar:   Meile Ollema      
6-108 eigenaar:   Meile Ollema      
7-074 eigenaar:   Meyle Ollema      
1-074 eigenaar:   Claas E. Oosterbaan      
2-029 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
3-173 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-211 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-222 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-223 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
4-224 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
5-010 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
5-011 eigenaar:   Evert Oosterbaan      
2-116 gebruiker:   Antony Gerardi Overhart      
6-144 eigenaar:   vroedsman Oversee      
5-025 grondpacht aan: een Onbekent Persoon      
5-111 gebruiker:   Marijke Polet      
3-135 gebruiker:   Frederik Poolman      
3-206 eigenaar:   Tjeerd Poort      
1-145 eigenaar:   erven Jacob Popta      
2-034 eigenaar:   erven Jacob Popta      
2-046 eigenaar:   erven Jacob Popta      
6-021 eigenaar:   Sytske Popta      
8-156 eigenaar:   erven Jacob Popta      
2-174 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-156 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-157 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-158 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-160 eigenaar:   Harmanus Portier      
3-162 eigenaar:   Harmanus Portier n.u.      
3-184 eigenaar:   Harmanus Portier      
4-035 eigenaar:   Harmanus Portier      
4-061 eigenaar:   Harmanus Portier      
8-022 eigenaar:   Harmanus Portier      
6-070 eigenaar:   erven Jan Jansen Post      
8-105 eigenaar:   Pyter Potkast      
1-041 eigenaar:   capt. Prigge      
4-111 eigenaar:   capt. Prigge      
4-112 eigenaar:   capt. Prigge      
4-114 eigenaar:   capt. Prigge      
4-117 eigenaar:   capt. Prigge      
5-147 eigenaar:   capitein Prigge      
8-061 eigenaar:   capitein Prigge      
8-062 eigenaar:   capitein Prigge      
8-068 eigenaar:   capitein Prigge      
6-011 eigenaar:   vroedsman Radsma      
6-040 gebruiker:   Tjeerd Radsma      
6-085 eigenaar:   Jacob Radsma      
6-087 gebruiker:   Harmen Radsma      
6-159 gebruiker:   Baltinus Randsau      
3-090 eigenaar:   Baltinus Randsauw      
3-153 eigenaar:   vroedsman Reidsma      
8-113 eigenaar:   wed. Lammert Reus      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
1-150 eigenaar:   Jetse Roorda      
2-052 eigenaar:   Jan Roorda      
2-124 eigenaar:   ontfanger Roorda      
8-013 eigenaar:   Luitjen P. Roorda      
8-074 eigenaar:   wed. Pyter Roorda c.s.      
8-135 eigenaar:   ontfanger Jan Roorda      
2-095 eigenaar:   erven Marten Rosae      
7-064 eigenaar:   Marten Rosae      
2-150 gebruiker:   Ysak Rosen      
3-003 eigenaar:   Ysak Rosen      
5-123 eigenaar:   vroedsman Rosen      
2-030 eigenaar:   Robbert Rovel      
4-098 eigenaar:   Robbert Rovel      
2-161 eigenaar:   Robbert Rowel      
2-157 eigenaar:   wed. burgemr. Rypma      
3-002 eigenaar:   wed. burgemr. Rypma      
6-034 eigenaar:   burgemeester Rypma      
6-047 eigenaar:   wed. burgemeester Rypma      
6-057 eigenaar:   wed. burgemeester Rypma      
1-086 eigenaar:   erven Tjeerd Sandstra      
3-080 eigenaar:   Elsje Schaaff      
3-081 eigenaar:   Elsje Schaaff      
6-041 eigenaar:   Elsje Schaaff      
8-010 eigenaar:   Samuel Schale      
4-045 eigenaar:   Pyter Scheltema c.s.      
6-005 eigenaar:   Jan Scheltema      
6-033 eigenaar:   wed. Jan P. Scheltema      
8-115 eigenaar:   Pyter Scheltema      
2-125 eigenaar:   Freerk Scheltinga      
2-149 eigenaar:   Freerk Scheltinga      
4-203 eigenaar:   dr. Scheltinga      
4-212 eigenaar:   dr. Scheltinga      
5-172 eigenaar:   Antie Schiere      
7-119 eigenaar:   ds. Schiere      
8-021 eigenaar:   Freerk Schiere      
7-078 grondpacht aan: secretaris Schik      
5-058 eigenaar:   Jan Schonebeek      
5-075 eigenaar:   Jan Schonebeek      
5-128 eigenaar:   Jan Schonebeek      
7-035 eigenaar:   Jan Schonebeek      
8-136 eigenaar:   Jan Schonebeek      
6-024 eigenaar:   Freerk Schotsman      
4-040 eigenaar:   burgemr. Schrik      
4-151 eigenaar:   wed. vroedsman Sederius      
2-080 gebruiker:   Jan Seilmaker c.s.      
7-100 gebruiker:   Harmanus Siccama      
6-018 eigenaar:   Caye Slaapkool      
8-097 eigenaar:   wed. ds. van Slooten      
8-098 eigenaar:   wed. ds. van Slooten      
8-099 eigenaar:   wed. ds. van Slooten      
3-004 eigenaar:   convooymr. Slooterdijk      
4-143 grondpacht aan: erven burgemeester Slooterdijk      
4-144 grondpacht aan: erven burgemeester Slooterdijk      
4-145 grondpacht aan: erven burgemeester Slooterdijk      
4-148 grondpacht aan: erven burgemeester Slooterdijk      
4-157 grondpacht aan: erven burgemeester Slooterdijk      
4-159 grondpacht aan: erven burgemeester Slooterdijk      
4-008 eigenaar:   ds. van Sloten      
5-009 eigenaar:   burgemr. van Sloten      
2-155 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
2-160 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
3-143 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
3-144 eigenaar:   convooymr. Sloterdijk      
1-066 gebruiker:   Arent Smit      
5-160 grondpacht aan: een Persoon tot Sneek      
7-017 gebruiker:   Sybren Sonnema      
3-028 eigenaar:   wed. burgemr. Sopingius      
3-037 eigenaar:   erven burgemeester Sopingius      
3-151 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
3-154 eigenaar:   wed. Hendrik Sopingius      
7-034 gebruiker:   Laas Spannenburg      
7-080 eigenaar:   Jan Speltie      
4-002 eigenaar:   Claaske Stapert      
6-150 eigenaar:   capitein Stapert      
8-150 eigenaar:   Claaske Stapert      
8-151 eigenaar:   Claaske Stapert      
1-125 eigenaar:   Jochem Stellingwerf      
5-066 eigenaar:   Pier Stellingwerff      
2-019 eigenaar:   erven Symon Stijl      
2-020 eigenaar:   erven Symon Stijl      
2-021 eigenaar:   erven Symon Stijl      
5-002 eigenaar:   erven Jelle Stijl      
5-051 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
7-020 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
2-055 eigenaar:   Symon Stinstra      
2-056 eigenaar:   Symon Stinstra      
2-111 eigenaar:   Symon Stinstra      
5-029 eigenaar:   Symon Stinstra      
3-133 eigenaar:   dr. Eelko Suiringar      
4-013 eigenaar:   Gerryt Suiringar      
4-261 eigenaar:   Gerryt Suiringar      
5-122 grondpacht aan: Gouke Suiringar      
6-013 eigenaar:   G. Suiringar      
6-104 eigenaar:   G. Suiringar      
2-094 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-136 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-137 eigenaar:   Gerryt Suringar      
2-152 gebruiker:   wed. Gerard Suringar      
2-175 eigenaar:   dr. Suringar      
8-153 eigenaar:   Philippus Swart      
2-049 eigenaar:   Hotse Swerms      
2-058 eigenaar:   vroedsman Swerms      
2-064 eigenaar:   vroedsman Swerms      
8-119 gebruiker:   wed. Steven Swerms      
7-036 gebruiker:   Trijntie Sybeda      
2-025 eigenaar:   vroedsman Sybersma      
6-158 eigenaar:   Gabe Sybersma      
8-031 eigenaar:   vroedsman Sybersma      
2-170 grondpacht aan: Tjeerd Syvarda      
4-006 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
4-012 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
4-014 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
4-205 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
4-264 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
8-008 eigenaar:   Tjeerd Syvarda      
8-137 grondpacht aan: Tjeerd Syvarda      
1-056 eigenaar:   Sjoerd Talma      
1-057 eigenaar:   Sjoerd Talma      
3-150 eigenaar:   Sjoerd Talma      
4-177 eigenaar:   Sjoerd Talma      
6-002 eigenaar:   Sjoerd Talma      
6-003 eigenaar:   Sjoerd Talma      
6-004 eigenaar:   Sjoerd Talma      
6-114 eigenaar:   Sjoerd Talma      
6-115 eigenaar:   Sjoerd Talma      
6-116 eigenaar:   Sjoerd Talma      
6-117 eigenaar:   Sjoerd Talma      
7-030 eigenaar:   Sjoerd Talma      
1-033 eigenaar:   Sierk Tolsma      
1-035 eigenaar:   Sierk Tolsma      
4-155 eigenaar:   Cornelis van Toorn      
4-231 gebruiker:   Johan Tousaint      
1-104 eigenaar:   wed. Jan J. Trompetter      
2-013 eigenaar:   Jan Trompetter      
4-001 eigenaar:   Pyter J. Trompetter      
3-033 eigenaar:   procureur Tuininga      
7-056 eigenaar:   Jacob Tuininga      
7-090 eigenaar:   Jacob Tuininga      
2-158 eigenaar:   burgemr. Veersma      
4-109 eigenaar:   erven wed. burgemeester Velthuis      
6-094 eigenaar:   IJsbrand Velthuis      
2-005 gebruiker:   Abraham Vermeers      
4-057 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-058 eigenaar:   G. Vermeersch      
4-059 eigenaar:   G. Vermeersch      
6-029 eigenaar:   wed. G. Vermeersch      
8-071 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-085 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-159 eigenaar:   wed. G. Vermeersch      
7-138 eigenaar:   wed. Rommert de Vet      
6-046 eigenaar:   Jan Pieters Vettevogel      
4-134 eigenaar:   Anthony Vink      
4-135 eigenaar:   Anthony Vink      
1-019 eigenaar:   wed. Cornelis Vinkelbos      
7-153 gebruiker:   dr. Visser      
5-065 eigenaar:   Harmanus van 't Vlie q.q.      
4-189 eigenaar:   de heer Vliethoorn      
3-138 eigenaar:   wed. Voorda      
5-034 eigenaar:   wed. not. Voorda      
5-036 eigenaar:   wed. not. Voorda      
7-096 eigenaar:   erven Pieter Voordewijns      
2-159 eigenaar:   burgemr. van der Vorm      
7-109 eigenaar:   Lutske van der Vorm      
7-084 eigenaar:   Sytse Vos      
8-009 gebruiker:   Rintie de Vos      
3-208 eigenaar:   burgemr. Vosma      
4-081 eigenaar:   burgemr. Vosma      
4-082 eigenaar:   burgemr. Vosma      
4-137 eigenaar:   burgemr. Vosma      
5-057 grondpacht aan: Johannes Vosma      
7-014 eigenaar:   burgemeester Vosma      
7-028 eigenaar:   burgemeester Vosma      
4-102 eigenaar:   Jan Vrijman      
7-057 eigenaar:   erven Jan Vuirmans      
7-098 eigenaar:   Pyter de Waard      
4-021 gebruiker:   Cornelis Wassenaar      
7-094 eigenaar:   vroedsman Wassenaar      
8-123 eigenaar:   Harmen Wassenaar      
5-117 eigenaar:   Tomas Weslings      
7-150 eigenaar:   de heer Westerhuis      
4-119 eigenaar:   wed. burgemr. Westra      
4-120 eigenaar:   wed. burgemr. Westra      
4-173 eigenaar:   erven burgemeester Westra      
4-178 eigenaar:   vroedsman Westra      
4-179 eigenaar:   vroedsman Westra      
5-028 eigenaar:   Jarig Westra      
5-068 grondpacht aan: erven burgemeester Westra      
6-086 eigenaar:   erven burgemeester Westra      
7-083 eigenaar:   secretaris Wetsens      
7-135 eigenaar:   secretaris Wetsens      
7-137 eigenaar:   secretaris Wetsens      
1-023 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
2-144 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
3-130 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
3-146 eigenaar:   wed. burgemr. Weyma      
7-032 eigenaar:   wed. burgemeester Weymna      
6-088 gebruiker:   Jacob Wigmana      
3-177 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
3-199 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
3-200 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
4-195 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
4-196 grondpacht aan: de heer Wijdenbrug      
4-197 eigenaar:   de heer Wijdenbrug      
1-012 gebruiker:   vroedsman Wijngaarden      
6-084 eigenaar:   Gerryt Jansen Wijngaarden c.s.      
8-030 eigenaar:   Sjoerd Wijngaarden      
3-196 eigenaar:   vroedsman Wijngaerden      
8-057 eigenaar:   het Wijtschippershu      
2-131 eigenaar:   Jan de Wilda      
5-070 gebruiker:   Janke Wildschut      
5-027 eigenaar:   Gijsbert Wiltschut      
5-037 eigenaar:   Gijsbert Wiltschut      
5-083 eigenaar:   Sjeerp Wiltschut      
2-023 eigenaar:   wed. dr. Winter      
5-033 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-067 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-102 eigenaar:   wed. dr. Winter      
8-145 eigenaar:   wed. dr. Winter      
3-031 eigenaar:   Jan de Wit      
2-100 eigenaar:   ds. M. van Woensel      
2-173 eigenaar:   M. van Woensel      
8-038 eigenaar:   Hein van der Woude      
8-039 eigenaar:   Hein van der Woude      
5-059 eigenaar:   Wydenbrugh      
4-240 eigenaar:   wed. Dirk van Zeist