Harlingen, reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)

illustratie reëelkohier 1736 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1736. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 20% belasting verschuldigd, de zgn. '5e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reele schattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen, en desselvs Jurisdictie, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heren Staaten van Friesland in dato den 17en maart 1736 en sulks voor den Jaare van meij 1736 tot meij 1737.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
8-153 soort onroerend goed: 2 huisen (Raamstraat 2)            
8-153 soort onroerend goed: 2 huisen (Schritsen 42)            
7-081 soort onroerend goed: 2 huisen (Voorstraat 39)            
8-153 soort onroerend goed: 2 huisen (Raamstraat 6)            
7-081 soort onroerend goed: 2 huisen (Voorstraat 39)            
8-153 soort onroerend goed: 2 huisen (Raamstraat 4)            
1-042 soort onroerend goed: 5 perken ( 0)            
1-050 soort onroerend goed: camer ( 0)            
4-087 soort onroerend goed: camer (Hofstraat 24)            
4-087 soort onroerend goed: camer (Hofstraat 12)            
2-027 soort onroerend goed: de noordermolen en huis (Karremanstraat 1)            
4-047 soort onroerend goed: gleybakkerij (Schritsen 50)            
7-116 soort onroerend goed: gorterij (Rinnertspijp 1)            
8-149 soort onroerend goed: gorthuis (Schritsen 26)            
8-149 soort onroerend goed: gorthuis (Schritsen 28)            
soort onroerend goed: hof en stal ( )            
4-088 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 24)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
8-097 soort onroerend goed: hoff (Kleine Bredeplaats 14)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-059 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 18)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 36)            
4-172 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 22)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
4-135 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
4-168 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 9)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 3)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 13)            
4-087 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 24)            
4-088 soort onroerend goed: hoff (Kerkpad 1)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
4-198 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 52)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
8-155 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 65)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
4-172 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
8-098 soort onroerend goed: hoff (Kleine Bredeplaats 14)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-061 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 20)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-018 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 1)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 11)            
4-087 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 12)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-136 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 7)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 4)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 88)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
2-023 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-172 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-263 soort onroerend goed: hoff (Zuiderstraat 31)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
8-097 soort onroerend goed: hoff (Vijver 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 20)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 46)            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 22)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-135 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
4-169 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 11)            
4-173 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 3)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 10)            
4-098 soort onroerend goed: hoff en kamer (Kerkpad 30)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
3-138 soort onroerend goed: hoff en kamers (Franekereind 20)            
soort onroerend goed: hoff en kamers ( )            
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
2-141 soort onroerend goed: houtstek en molen (Rommelhaven 13)            
4-182 soort onroerend goed: houtstek en tuin (Rozengracht 16)            
4-182 soort onroerend goed: houtstek en tuin (Rozengracht 14)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 5)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 14)            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
4-033 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 24)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 14)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
8-122 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 30)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
4-055 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 46)            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 6)            
4-260 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 27)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
4-091 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 17)            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-185 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 10)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
7-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 40)            
4-192 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 48)            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
2-011 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 77)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 38)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 7)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
3-005 soort onroerend goed: huis (Scheffersplein 17)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 20)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
2-057 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 7)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 8)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 49)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 16)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Lanen 27)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 80)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 46)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
5-154 soort onroerend goed: huis (Lanen 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-120 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 7)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-204 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 29)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
4-143 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 6)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
4-254 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 10)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 33)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-068 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 2)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
4-179 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 20)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
5-031 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 1)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 29)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
4-108 soort onroerend goed: huis (Romastraat 12)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
8-087 soort onroerend goed: huis (Vijver 10)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
3-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 47)            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 8)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
2-028 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 16)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
6-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 6)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 2)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 5)            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
4-085 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 8)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 1)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
2-077 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 9)            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 39)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziederstraat 1)            
2-179 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 67)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 27)            
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 20)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 8)            
2-050 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-257 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 21)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 1)            
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 6)            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 3)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 12)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 12)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-036 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 10)            
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 3)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-032 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 36)            
4-054 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 14)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 4)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-175 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 24)            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
4-185 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 8)            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 38)            
4-191 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 46)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 18)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 18)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
6-117 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
4-043 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 7)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 8)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
4-093 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 21)            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
4-186 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 4)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 78)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
3-005 soort onroerend goed: huis (Scheffersplein 21)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
4-253 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 12)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 31)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 10)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
4-083 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 18)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-179 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 20)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 7)            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 84)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 11)            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 6)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
2-016 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
4-132 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 14)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
8-027 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 5)            
1-040 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 16)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
4-242 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 92)            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 3)            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
4-085 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 6)            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 3)            
4-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 34)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 6)            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
2-005 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 8)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 39)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-134 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 27)            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 25)            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 18)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 6)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 4)            
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
2-078 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
4-005 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziederstraat 1)            
2-020 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 12)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 10)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
1-036 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 61)            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-235 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 24)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-046 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-032 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 36)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 12)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 4)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 5)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
4-077 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 30)            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 7)            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
4-190 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 44)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-127 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 16)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 16)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
4-055 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 16)            
4-249 soort onroerend goed: huis (Dwarsstraat 21)            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
4-092 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
5-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 70)            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
4-185 soort onroerend goed: huis (Spinhuisstraat 13)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
7-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 77)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 3)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
3-207 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 42)            
4-193 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 50)            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
8-085 soort onroerend goed: huis (Vijver 12)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 25)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
3-005 soort onroerend goed: huis (Scheffersplein 19)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
1-052 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 21)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 29)            
1-122 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 34)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
4-067 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 10)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 4)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 20)            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 82)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 117)            
3-207 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 9)            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
5-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
2-098 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 36)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 12)            
4-144 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 4)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-048 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
4-060 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
4-254 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 10)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Poortje 5)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 1)            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
4-180 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 18)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
4-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 32)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 31)            
7-117 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 35)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 2)            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 7)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 6)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 44)            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 127)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-223 soort onroerend goed: huis (Smidstraat 1)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
3-119 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 18)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
6-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 24)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-131 soort onroerend goed: huis (Lanen 6)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 4)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 2)            
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
2-170 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 3)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
8-078 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 23)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
2-078 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 35)            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
8-171 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 41)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
2-020 soort onroerend goed: huis (Achterstraat 27)            
4-211 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
4-226 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 8)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-234 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 24)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-053 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 57)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 50)            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 22)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 10)            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 3)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
4-164 soort onroerend goed: huis (gedeelte) (Zuiderplein 1)            
4-164 soort onroerend goed: huis (gedeelte) (Zuiderplein 1)            
4-164 soort onroerend goed: huis (gedeelte) (Zuiderplein 1)            
4-164 soort onroerend goed: huis (gedeelte) (Zuiderplein 1)            
4-084 soort onroerend goed: huis (halff) (Hofstraat 6)            
4-084 soort onroerend goed: huis (halff) (Hofstraat 6)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Zeepziederstraat 2)            
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Franekereind 24)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Heiligeweg 16)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noorderhaven 37)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Simon Stijlstraat 4)            
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
4-031 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Brouwersstraat 20)            
soort onroerend goed: huis en brouwerij ( )            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Simon Stijlstraat 4)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Heiligeweg 18)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouwerije (Grote Bredeplaats 14)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 109)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 113)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 111)            
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (William Boothstraat 10)            
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (William Boothstraat 8)            
2-147 soort onroerend goed: huis en galeybakkerij (Noordijs 11)            
6-111 soort onroerend goed: huis en gorterij (Lanen 79)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
8-100 soort onroerend goed: huis en gorterij (Kleine Bredeplaats 16)            
4-183 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 12)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
4-230 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zuiderhaven 32)            
1-041 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 18)            
8-079 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zuiderhaven 25)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 101)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 87)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 93)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 105)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 91)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 103)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-001 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 89)            
4-076 soort onroerend goed: huis en schuer (Hofstraat 32)            
4-076 soort onroerend goed: huis en schuer (Hofstraat 32)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
7-037 soort onroerend goed: huis en seepsiederij (Noordijs 4)            
7-037 soort onroerend goed: huis en seepsiederij (Noordijs 2)            
2-065 soort onroerend goed: huis en stal (Hoogstraat 25)            
4-044 soort onroerend goed: huis en stal (Raamstraat 5)            
2-065 soort onroerend goed: huis en stal (Hoogstraat 25)            
8-170 soort onroerend goed: huis en timmerhuis (Zuiderhaven 43)            
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
4-208 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 36)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 101)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 103)            
1-151 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 101)            
soort onroerend goed: huisje ( )            
3-085 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 29)            
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
4-099 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 28)            
8-081 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 98)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-171 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 24)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-113 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 36)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 35)            
4-079 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 26)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
4-175 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 24)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-171 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 26)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 41)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 21)            
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-035 soort onroerend goed: kamer (Zuiderhaven 81)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 88)            
4-095 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 18)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 27)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 4)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-242 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-048 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 81)            
4-062 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 22)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 90)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
4-197 soort onroerend goed: kamer (Steenhouwersstraat 4)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 31)            
4-225 soort onroerend goed: kamer (Zuiderhaven 36)            
3-120 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 10)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 12)            
4-099 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 26)            
8-080 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 33)            
4-078 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 28)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 13)            
4-100 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 24)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-128 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 21)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
4-139 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 4)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-171 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 26)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 39)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
4-011 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 12)            
2-090 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 45)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-035 soort onroerend goed: kamer (Brouwersstraat 28)            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
5-117 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 26)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 32)            
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 12)            
4-095 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-107 soort onroerend goed: kamer (Romastraat 10)            
8-086 soort onroerend goed: kamer (Vijver 12)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 25)            
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 90)            
2-168 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-197 soort onroerend goed: kamer (Steenhouwersstraat 2)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-120 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 8)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-165 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 5)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 92)            
4-099 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 28)            
2-171 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-197 soort onroerend goed: kamer (Zuiderhaven 52)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 35)            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 31)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 11)            
4-100 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 22)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-171 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 26)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 37)            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Poortje 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-089 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 43)            
6-101 soort onroerend goed: kamer (Lanen 57)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-111 soort onroerend goed: kamer (Lanen 79)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 56)            
4-057 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-087 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 100)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 30)            
3-053 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 56)            
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 12)            
8-086 soort onroerend goed: kamer (Vijver 6)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 23)            
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-035 soort onroerend goed: kamer (Zuiderhaven 83)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 88)            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
8-120 soort onroerend goed: kamer (Kleine Ossenmarkt 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-048 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 81)            
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
2-071 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 92)            
4-099 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 26)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
4-197 soort onroerend goed: kamer (Steenhouwersstraat 6)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 33)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-106 soort onroerend goed: kamer (Lanen 69)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 14)            
6-133 soort onroerend goed: kamer en school (Schritsen 1)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
7-128 soort onroerend goed: kamers (Noorderhaven 24)            
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
soort onroerend goed: kamers, twee ( )            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 35)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 129)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 33)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
soort onroerend goed: keet en huis ( )            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 44)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 11)            
8-162 soort onroerend goed: kool en houtstek (Schritsen 34)            
8-162 soort onroerend goed: kool en houtstek (Zuiderhaven 61)            
4-035 soort onroerend goed: koolstek (Zuiderhaven 81)            
4-035 soort onroerend goed: koolstek (Brouwersstraat 28)            
4-205 soort onroerend goed: koolstek (Zuiderhaven 36)            
4-035 soort onroerend goed: koolstek (Zuiderhaven 83)            
soort onroerend goed: ledige grond ( )            
soort onroerend goed: lijnbaan ( )            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 5)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan ( 0)            
soort onroerend goed: molen ( )            
4-175 soort onroerend goed: molen en huis (Rozengracht 24)            
6-007 soort onroerend goed: mouterij (Comediesteeg 4)            
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
3-175 soort onroerend goed: mouterij (Kruisstraat 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 70)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 76)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 64)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 69)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterij en stal (Herenwaltje 6)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Lanen 25)            
4-187 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 2)            
7-016 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 79)            
8-158 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 69)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
4-187 soort onroerend goed: pakhuis (Steenhouwersstraat 3)            
7-144 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 58)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
8-046 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 2)            
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
7-135 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 40)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
7-152 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 74)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 3)            
7-141 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 50)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
7-068 soort onroerend goed: pakhuis (Roeperssteeg 2)            
4-187 soort onroerend goed: pakhuis (Steenhouwersstraat 1)            
8-046 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 2)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 14)            
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
7-137 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 44)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 1)            
8-071 soort onroerend goed: pakhuis (Hondenstraat 2)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
4-187 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 6)            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 12)            
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
8-042 soort onroerend goed: pakhuis (Havenplein 18)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
4-176 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 22)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-170 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 15)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
4-176 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 22)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
4-170 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 13)            
soort onroerend goed: panwerk ( )            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
4-177 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 22)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-177 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 22)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
1-054 soort onroerend goed: potterij (Bildtstraat 4)            
2-093 soort onroerend goed: potterij (Hoogstraat 49)            
1-054 soort onroerend goed: potterij (Zoutsloot 29)            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
4-210 soort onroerend goed: schuir (Zuiderhaven 36)            
3-177 soort onroerend goed: schuir en tuin (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir en tuin (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir en tuin (Heiligeweg 60)            
2-024 soort onroerend goed: schuur ( 0)            
4-232 soort onroerend goed: smitte (Zuiderhaven 28)            
4-265 soort onroerend goed: smitte en timmerhuis (Wasbleek 2)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
3-156 soort onroerend goed: soutkeet (Franekereind 28)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 21)            
3-162 soort onroerend goed: soutkeet (Lammert Warndersteeg 8)            
3-156 soort onroerend goed: soutkeet (Franekereind 26)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
3-161 soort onroerend goed: soutkeet (Lammert Warndersteeg 10)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
4-081 soort onroerend goed: stal (Rozenstraat 1)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-174 soort onroerend goed: stal (William Boothstraat 7)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
4-081 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 20)            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
2-165 soort onroerend goed: stal ( 0)            
2-174 soort onroerend goed: stal (William Boothstraat 5)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-174 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 119)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
4-075 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 22)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
4-081 soort onroerend goed: stal (Rozenstraat 3)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-174 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 119)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-113 soort onroerend goed: tanerij (Vissersstraat 2)            
1-113 soort onroerend goed: tanerij (Zoutsloot 51)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
8-135 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 37)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
2-025 soort onroerend goed: tuintie ( 0)            
2-005 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
soort onroerend goed: wagenhuis ( )            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 39)            
6-091 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 9)            
1-015 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 29)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 15)            
8-113 soort onroerend goed: woning (Vijverstraat 16)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 22)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 11)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 32)            
7-026 soort onroerend goed: woning (Schoolsteeg 1)            
2-081 soort onroerend goed: woning (Hoogstraat 33)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 3)            
soort onroerend goed: woning ( )            
3-119 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 12)            
1-115 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 8)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 22)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 15)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 31)            
3-119 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 18)            
soort onroerend goed: woning ( )            
soort onroerend goed: woning ( )            
5-118 soort onroerend goed: woning (Heiligeweg 24)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 15)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 10)            
4-051 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 65)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 14)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 31)            
7-021 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 87)            
4-052 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 63)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 20)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 37)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 20)            
8-140 soort onroerend goed: woning (Grote Ossenmarkt 16)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 9)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 30)            
2-081 soort onroerend goed: woning (Hoogstraat 33)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 1)            
4-238 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 26)            
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 20)            
soort onroerend goed: woning ( )            
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-056 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 20)            
7-026 soort onroerend goed: woning (Schoolsteeg 2)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 11)            
4-130 soort onroerend goed: woning (Hofstraat 25)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 2)            
3-119 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 16)            
8-124 soort onroerend goed: woning (Grote Ossenmarkt 21)            
1-115 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 12)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 11)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 8)            
8-118 soort onroerend goed: woning (Kleine Ossenmarkt 2)            
4-049 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 69)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 12)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Bildtstraat 14)            
4-052 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 61)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 18)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 24)            
soort onroerend goed: woning ( )            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 35)            
4-017 soort onroerend goed: woning (Schritsen 58)            
3-137 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 6)            
4-246 soort onroerend goed: woning (Dwarsstraat 19)            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 18)            
8-140 soort onroerend goed: woning (Grote Ossenmarkt 16)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 7)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 41)            
6-091 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 38)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 17)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-043 soort onroerend goed: woning (Havenplein 18)            
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 18)            
6-085 soort onroerend goed: woning (Sint Odolphisteeg 18)            
7-026 soort onroerend goed: woning (Schoolsteeg 3)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Lanen 41)            
5-168 soort onroerend goed: woning (Lanen 32)            
4-130 soort onroerend goed: woning (Hofstraat 25)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 5)            
3-119 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 14)            
8-124 soort onroerend goed: woning (Grote Ossenmarkt 21)            
1-115 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 10)            
6-094 soort onroerend goed: woning (Lanen 41)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zeepziederstraat 4)            
8-118 soort onroerend goed: woning (Kleine Ossenmarkt 2)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Bildtstraat 12)            
4-196 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 54)            
4-052 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 59)            
4-063 soort onroerend goed: woning (Rapenburg 22)            
soort onroerend goed: woning ( )            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 16)            
8-148 soort onroerend goed: woning (Schritsen 22)            
1-061 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 33)            
7-021 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 89)            
4-017 soort onroerend goed: woning (Carl Visschersteeg 1)            
3-137 soort onroerend goed: woning (Franekereind 18)            
4-246 soort onroerend goed: woning (Dwarsstraat 17)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 5)            
2-017 soort onroerend goed: woning en tuin ( 0)            
3-173 soort onroerend goed: wooning (Kruisstraat 12)            
3-173 soort onroerend goed: wooning (Kruisstraat 10)