Harlingen, volkstelling 1744

illustratie volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummer kwartier folio voorn patr familienaam bijdrage verhoging ver-
mo-
gend
in-
sol-
vent
geali-
men-
teerd
per-
so-
nen
opmerking schatting
1 1 1v wed. Wigge Pieters           4
3 1 1v Claas Wouters CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 1-003
4 1 1v Teuntje Jans           1
5 1 1v Huibert Jetses CG 04:00:00         3 1-003
6 1 1v Grietje Hendriks           3
7 1 1v Douwe Symons CG 12:00:00         3 1-004
9 1 1v Sjoerd Harmens CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 1-006
11 1 1v Hans Reiners CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 1-007
12 1 1v Frans Goitjens CG 08:00:00 CG 04:00:00       3 1-007
13 1 2r Jan Hansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-007
14 1 2r Carst Pieters CG 01:10:00         1 1-008
15 1 2r Sybe Symons CG 03:10:00 CG 03:10:00       4
16 1 2r Jacob Douwes CG 16:00:00         3 1-009
17 1 2r Maeike Reiners CG 05:00:00         1
18 1 2r Dirk Harmens       x   4
19 1 2r Pieter Carsten CG 10:00:00         2
22 1 2r Dirk Jacobs CG 10:00:00 CG 04:00:00       9 1-013
24 1 2r wed. Jan Douwes CG 20:00:00 CG 10:00:00       4 1-014
25 1 2v Evert Louwrens CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
26 1 2v wed. Gerrit Douwes CG 01:10:00         3 1-017
30 1 2v wed. Sybe Aukes CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-021
31 1 2v Wijnant Heering CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
32 1 2v Sjoerd Wessels CG 08:00:00         5
33 1 2v wed. Uiltje Aukes CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
34 1 2v Hendrik Jurjens CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
35 1 2v Tjalling Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
36 1 2v Sybe Jylts CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
43 1 3r Yke Goverts CG 35:00:00 CG 05:00:00       3 1-029
48 1 3r Claas Jacobs CG 05:00:00         6 houtkooper 1-034
50 1 3v Wybren Hessels CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
51 1 3v Jan Eggers CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
52 1 3v Jelle Ottes           5 1-040
53 1 3v wed. Jan Poppes           2
54 1 3v Jillis Dirks CG 06:00:00         2
55 1 3v Pieter Huyberts           3 1-044
56 1 3v Jan Sjoerds CG 05:00:00         4 1-045
58 1 3v Hendrik Annes           8
60 1 3v Oeds Lolkes           5 1-045
61 1 4r Dieuwke Pieters CG 02:00:00         2 en Trijntje Hendriks 1-046
62 1 4r IJsbrand Cornelis CG 04:00:00         5
63 1 4r Bauke Jochems CG 04:00:00         5
64 1 4r Dirk Roelofs CG 04:00:00         4 1-048
65 1 4r Cornelis Jansen CG 02:10:00         2
66 1 4r Claas Sybrens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 1-048
67 1 4r Hylkjen Fongers           1
68 1 4r Wybe Fongers CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
69 1 4r Jarig Fransen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 1-049
70 1 4r Ernst Jansen CG 04:00:00         3 1-050
71 1 4r Paulus Jansen           3
72 1 4r Dirk Ypkes           3 1-051
73 1 4v Tjerk Jans CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 1-052
74 1 4v Marten Hessels CG 04:00:00         4
75 1 4v Gerrit Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
76 1 4v Willem Lammerts CG 04:00:00 CG 01:00:00       6
77 1 4v Pieter Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
78 1 4v Ymkjen Pieters CG 01:00:00         1
79 1 4v Jacob Cornelis CG 06:00:00         3
80 1 4v Okke Doedes CG 07:10:00         5 1-040
81 1 4v Yttje Sikkes       x   1
82 1 4v wed. Marius Gerrits           3
83 1 4v Oede Pieters CG 07:00:00         3
84 1 4v Keimpe Sakes CG 04:00:00         7
85 1 5r Douwe Arjens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
86 1 5r Douwe Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
87 1 5r Harmen Willems CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 1-056
88 1 5r Yme Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
89 1 5r Eelke Bernardus CG 05:00:00 CG 02:00:00       5 1-056
90 1 5r Willem Jansen CG 03:00:00 CG 04:00:00       6 heeft 1 weeversknegt 1-055
91 1 5r Willem Jansen           4 soldaet
92 1 5r Grietje Heeres       x   1
93 1 5r Lijsbeth Jans           2
94 1 5r Yde Jansen CG 02:00:00 CG 01:00:00       7
95 1 5r Heere Wybrens CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 1-056
96 1 5r Lens Gerrits           5
97 1 5v Jentje Wybrens CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
98 1 5v Beernt Beernts CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 1 weeversgesel
99 1 5v Yfke Huyberts CG 03:00:00 CG 01:00:00       2
100 1 5v Coert Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 1-061
101 1 5v Sjoerd Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2
102 1 5v Hendrik Ydes CG 07:00:00         2
103 1 5v Jan Claeses CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
104 1 5v Tjebbe Harmens CG 08:00:00 CG 02:00:00       6
105 1 5v Ydske Cornelis CG 01:10:00         1
106 1 5v Gerben Douwes CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 1-061
108 1 6r Cornelis Tjerks CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
110 1 6r Heyn Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       3 1-063
111 1 6r Jan Cristiaens CG 06:00:00         2
112 1 6r Harmen Warners CG 06:00:00         3 1-064
113 1 6r Tjeerd Joukes CG 05:00:00 CG 02:00:00       4
114 1 6r wed. Jouke Johannes CG 01:10:00         1 1-065
115 1 6r Tjebbe Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 1-066
116 1 6r Oepke Claeses CG 11:00:00 CG 01:00:00       5 1-067
117 1 6r Douwe Wybes CG 01:00:00         7 1-068
118 1 6r Walte Hayes CG 10:00:00 CG 05:00:00       8
119 1 6v Keimpe Johannes CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
120 1 6v Arjen Cornelis CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
121 1 6v Lijsbeth Hendriks       x   1
122 1 6v Janke Gerrits CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-071
133 1 7r Sijke       x   1
134 1 7r Lolkjen       x   1 vrijster
135 1 7r Freerk Hendriks CG 04:00:00         2
136 1 7r Wybe Dirks CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 1-085
138 1 7r Jan Doekes CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
139 1 7r Reiner Pieters CG 16:00:00 CG 04:00:00       6 1-088
140 1 7r Ruird Hilbrands CG 03:00:00 CG 03:00:00       7
141 1 7r Minne Abes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 1-088
142 1 7r wed. Fokke Abbes       x   1 1-089
143 1 7v Wopke Jans CG 04:00:00 CG 01:00:00       5
144 1 7v Dirk Sybrens CG 06:00:00 CG 03:00:00       6
145 1 7v Wybren Wybes CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
146 1 7v wed. Jan Teunis CG 05:00:00         3 1-114
148 1 7v Jan Willems CG 08:00:00         2 1-110
149 1 7v Beernt Jansen       x   5 1-111
150 1 7v Grietje Jans       x   4
151 1 7v Hendrik Hendriks CG 02:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
152 1 7v Arjen Tjepkes CG 03:00:00         3 1-112
153 1 7v Albert Hannes CG 02:00:00 CG 03:00:00       2
154 1 7v wed. Dirk Ymkes           1
155 1 8r Sikke Jansen           5
156 1 8r Heere Wybrens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 1-090
157 1 8r Gerrit Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-091
158 1 8r Rinske Gerrits       x   1
159 1 8r Tjeerd Harmens CG 02:00:00 CG 04:00:00       3 1-092
160 1 8r Jaapjen Jacobs CG 01:10:00         1
161 1 8r Ulbe Cornelis CG 05:00:00         5
162 1 8r wed. Sierk Folkerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 1-094
163 1 8r Symon Claasen CG 05:00:00         2
164 1 8r Otte Aukes CG 15:00:00         3 1-095
165 1 8r Dirk Pieters           10 havenchercher 1-096
166 1 8r Lammert Martens           1 1-097
168 1 8v Jan Jylts           3
170 1 8v Meye Harmens CG 06:00:00 CG 06:00:00       2 1-099
171 1 8v Betze Cornelis CG 10:00:00 CG 04:00:00       2 1-100
173 1 8v Marten Lammerts CG 01:10:00 CG 02:10:00       3 1-102
174 1 8v Sybren Symons CG 02:10:00 CG 02:10:00       2 1-103
175 1 8v Sierkjen Harmens CG 01:10:00         1
177 1 8v Bauke Reiners CG 04:00:00         3
178 1 8v Fijke Broers CG 01:10:00         1
179 1 9r Tjeerd Claeses CG 10:00:00         3
180 1 9r Pieter Riens CG 10:00:00 CG 04:00:00       3 1-106
181 1 9r Eelkjen Jobs CG 03:00:00         1 1-107
182 1 9r Jurjen Jansen CG 04:00:00         2
183 1 9r Hendrik Beerns           7
184 1 9r Cornelis Dirks CG 02:00:00 CG 03:00:00       6 1-115
185 1 9r Claas Gerbens CG 05:00:00         2 1-116
186 1 9r Trijntje Ruurds           1
187 1 9r Gerrit Johannes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4
188 1 9r Lieuwe Alles CG 08:00:00         4
189 1 9r wed. Sybren Pieters           3
190 1 9r Jan Symons CG 06:00:00 CG 04:00:00       4
191 1 9v Pieter Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
192 1 9v wed. Wybe Tjerks CG 02:00:00         1
193 1 9v Johannes Hendriks CG 06:00:00 CG 03:00:00       6
195 1 9v Jacob Harmens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4
196 1 9v Dieuke Martens CG 01:00:00         1
197 1 9v Feyke Hendriks           4
198 1 9v Jacob Hendriks CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
199 1 9v Gerrit Dirks           6
201 1 9v Aeltje Meinerts           1
202 1 9v Lijsbeth Claeses       x   1
203 1 10r Gijsbert Johannes CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
204 1 10r Gaitse Rinses CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
205 1 10r wed. Claas Cornelis CG 01:10:00         2
206 1 10r Joost Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 1-120
207 1 10r Ype Zijes CG 06:00:00 CG 01:00:00       4 1-121
208 1 10r Heere Heeres CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 1-123
209 1 10r Ruird Hessels           1 1-122
211 1 10r Jan Gerlofs CG 16:00:00 CG 04:00:00       8 1-126
212 1 10r Claas Foekes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2 1-127
213 1 10r Aefke Foekes CG 02:10:00         1 1-127
214 1 10r Jan Sikkes CG 08:00:00         2 1-128
215 1 10v Leenerd Leenerds CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 1-129
216 1 10v Jacob Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 1-130
217 1 10v Jan Claasen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
218 1 10v Jurjen Cristiaans CG 02:00:00 CG 02:00:00       5
219 1 10v wed. Heere Annes           3
221 1 10v Johannes Freerks CG 02:00:00 CG 03:00:00       3
222 1 10v Anske Sybes CG 05:00:00         2 1-132
223 1 10v Jan Everts CG 03:00:00 CG 03:00:00       7 heeft 1 weewersknegt 1-134
224 1 10v wed. Wytse Heyns CG 06:00:00         3
225 1 10v Dirk Annes CG 05:00:00 CG 02:00:00       5
226 1 10v wed. Gerben Lieuwes           3
227 1 11r Jentje Dirks           5
228 1 11r wed. Pieter Pieters           5
229 1 11r Geertje Tjallings           3
230 1 11r Freerk Lolkes CG 02:00:00         2
231 1 11r Grietje Jans           1
232 1 11r wed. Jochem Jochems           3
233 1 11r Jeltje Claeses           3
234 1 11r wed. Jan Floris       x   1
235 1 11r Haeye Willems       x   4
236 1 11r wed. Rienk Jansen CG 01:00:00         2
237 1 11r Hendrik Zegers CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
238 1 11r Heere Jelles CG 02:00:00         5
240 1 11v Ybeltje Jans CG 02:00:00         1 1-140
241 1 11v Reyn Jansen CG 03:00:00         2
243 1 11v Pieter Lenses CG 12:00:00 CG 04:00:00       3 1-143
244 1 11v Arjen Aris CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
246 1 11v Johannes Jansen CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
247 1 11v Rigstje Ruirds CG 05:00:00         1
249 1 11v Claas Sytses CG 16:00:00         3 1-147
250 1 11v Jacob Josephs CG 40:00:00         5 1-148
254 1 12r Jan Alberts       x   5
255 1 12r Teunis Remmerts CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
256 1 12r Jan Jansen CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 1-152
257 1 12r Ymkjen Jelles CG 01:10:00 CG 01:10:00       1
258 1 12r Antje Jelles           1
259 1 12r Wobbeltje Thomas       x   2
260 1 12r Claas Feijes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 1-153
261 1 12r Antje Pieters       x   2
262 1 12r Rinske Taekes           1
264 1 12v Hiltje Gerbens           1
265 1 12v Idske Wybrens           3
267 1 12v Willem Symons CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
268 2 13v Sytse Gerrits CG 05:10:00 CG 04:10:00       4
269 2 13v Doutjen Claeses CG 03:00:00         1
270 2 13v Claaske Lolkes CG 04:00:00 CG 04:00:00       5
271 2 13v Douwe Ypkes CG 08:00:00         2
272 2 13v Dirk Roelofs CG 05:00:00         2
273 2 13v Johannes Jansen CG 10:00:00         2 2-004
274 2 13v Eelke Jelles CG 10:00:00         3 2-004
275 2 13v Douwe Luytjes CG 10:00:00         5 2-005
276 2 13v Sipke Sakes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6 2-006
277 2 13v Dirk Sytses CG 06:00:00         2 2-007
278 2 13v Uilke Anskes CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 2-008
279 2 13v Antje Symons CG 01:10:00         4
280 2 13v Symon Sybrens CG 01:10:00 CG 03:10:00       2 2-010
281 2 14r Attje Martens CG 01:00:00         1 2-011
282 2 14r Auke Aukes CG 06:00:00 CG 04:00:00       4 2-012
283 2 14r wed. Foecke Harmens CG 03:00:00 CG 02:00:00       5 2-013
285 2 14r Thomas Lammerts CG 05:00:00         3 2-014
286 2 14r Jan Hendriks CG 01:10:00         3 2-015
287 2 14r Beernt Sybes CG 02:00:00 CG 03:00:00       6
288 2 14r Jan Laeses CG 01:00:00 CG 04:00:00       4
289 2 14r Beitske Willems           6
290 2 14r Jan Fokkes CG 03:00:00         3
291 2 14r Ype Dirks CG 07:00:00         5 2-017
292 2 14r Jan Huyberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       5
293 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversgesellen
294 2 14v Jan Eiberts           4
295 2 14v Jan Teunis           7
296 2 14v Jurre Jansen CG 01:00:00 CG 04:00:00       3
297 2 14v Tyttje Symons CG 02:00:00 CG 01:00:00       3
298 2 14v wed. Cornelis Pieters           2
299 2 14v Antje Dirks           2
300 2 14v wed. Cornelis Symons           5 2-021
301 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00 CG 05:00:00       7 2-022
302 2 14v Hendrik Thijssen           6 2-022
303 2 14v wed. Jan Johannes           6
304 2 14v Doutjen Luitjens           3
305 2 15r Jan Harmens CG 01:10:00 CG 01:10:00       4
306 2 15r Lieuwe Dirks           9
307 2 15r Sybren Sipkes CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-023
308 2 15r Pier Harkes CG 05:00:00 CG 03:00:00       5
309 2 15r Jan Jansen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-024
310 2 15r Harmen Jansen CG 04:00:00         6
311 2 15r Willem Josephs CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 2 weeversknegts
312 2 15r Meindert Lieuwes CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
313 2 15r Hendrik Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
314 2 15r Pieter Sjoerds CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 2-026
315 2 15r Symon Meyles CG 07:00:00 CG 03:00:00       4 2-027
316 2 15r Jan Oenes CG 07:00:00 CG 03:00:00       5 2-027
317 2 15v Haentje Willems CG 06:00:00 CG 04:00:00       7 2-028
318 2 15v wed. Jan Claasen           4 2-028
319 2 15v Harmen Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 2-028
321 2 15v Gerrit Jansen CG 03:10:00 CG 01:10:00       3 heeft 1 weeversknegt 2-028
322 2 15v Foppe Pieters CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
323 2 15v Sipke Arjens CG 05:00:00         4 2-031
324 2 15v Trijntje Ypkes CG 05:00:00 CG 02:00:00       3 2-032
325 2 15v wed. Pier Andrys CG 01:00:00 CG 01:00:00       1 2-033
326 2 15v Geertje Geerts CG 02:00:00         2 2-034
327 2 15v Eeltje Rinses CG 12:00:00 CG 02:00:00       5
329 2 16r Jetske Jans           1
330 2 16r Pieter Symons CG 08:00:00         3 2-036
331 2 16r Trijntje Ages CG 02:00:00         1
332 2 16r Henning Cornelis CG 01:00:00         3 2-038
333 2 16r Nanning Hendriks CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-039
334 2 16r Lolke Jacobs CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 2-040
335 2 16r Jelmer Gerbens CG 10:00:00         2 2-041
336 2 16r Douwe Alberts CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 2-042
337 2 16r Minne Hendriks CG 02:10:00         4
338 2 16r Govert Reiners CG 10:00:00 CG 02:00:00       7 2-043
339 2 16r Jelle Jocchems CG 03:00:00 CG 03:00:00       5 2-050
340 2 16r Hartman Hartmans CG 04:00:00 CG 01:00:00       4 2-051
341 2 16v Wybe Dirks CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
342 2 16v Claas Harmens CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
347 2 16v Haantje Baltus CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 2-057
348 2 16v Ysaak Fokkes CG 05:00:00         5
349 2 16v wed. Jan Aukes           1
350 2 16v Ulbe Jansen CG 10:00:00 CG 05:00:00       3 2-059
351 2 16v Antje Gerrits           1
352 2 16v Haitse Claases CG 01:10:00         2
353 2 17r Jan Symons CG 10:00:00 CG 05:00:00       6 2-060
354 2 17r Jacob Wouters CG 10:00:00         1 2-061
355 2 17r Jan Sybrens CG 06:00:00 CG 04:00:00       5 2-062
356 2 17r Jan Rijks CG 04:00:00 CG 06:00:00       3
358 2 17r Antje Hanses CG 01:10:00         2
360 2 17r Janke Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
362 2 17r Tytte Ruirds CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 2-065
363 2 17r Engeltje Doedes CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-066
364 2 17r wed. Jacob Dirks           5
365 2 17v Barent Gerrits           6
366 2 17v Rinske Symons           3
367 2 17v Antje Baukes       x   1
368 2 17v Johannes Steffens CG 03:00:00 CG 01:00:00       8 2-067
369 2 17v Wouter Hessels CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-068
370 2 17v Abel Lenses           5
371 2 17v Bauke Cornelis CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-068
372 2 17v Yke Symons           5
373 2 17v Harmen Hendriks CG 04:00:00 CG 04:00:00       2 2-069
374 2 17v Beernt Jansen           2 en Hendrik Arends
375 2 17v Claas Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-070
376 2 17v Jan Harmens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 en Gerrit Arends
377 2 18r Beernt Beernts CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 2-071
378 2 18r Taeke Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 2-073
379 2 18r Claas Wopkes CG 02:00:00 CG 04:00:00       3
380 2 18r Tettje Jans       x   1
381 2 18r wed. Cornelis Geerts CG 01:00:00         1 2-074
382 2 18r Dieuwke Pieters CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 2-075
383 2 18r Heere Meyles CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 2-076
384 2 18r Feyte Hoytes CG 01:10:00 CG 02:10:00       5
385 2 18r Uilke Jans CG 02:00:00 CG 01:00:00       5 2-077
386 2 18r Jan Jansen           5
387 2 18r Jarig Arjens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-078
388 2 18r wed. Claas Douwes CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 2-079
389 2 18v Antje Hessels CG 02:00:00         1 2-079
390 2 18v Dieuke Uilkes           1
391 2 18v Trijntje Hanses           2
392 2 18v Ork Freerks CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 2-080
393 2 18v Albert Jacobs CG 04:00:00         4
394 2 18v Douwe Thomas           5
395 2 18v Sibble Lodewijks CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
396 2 18v Ye Feykes           1 2-065
397 2 18v Andrys Jans CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
398 2 18v Johannes Ypes CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 2-082
399 2 18v Jacob Hettes CG 14:00:00 CG 04:00:00       4 2-083
400 2 18v wed. Johannes Benedictus CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 2-084
401 2 18v Feyke Sjoerds           3
402 2 19r wed. Evert Hendriks       x   1 2-085
403 2 19r Frans Beernts CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-085
404 2 19r Rinske Claases CG 01:00:00         1 2-086
405 2 19r Harmen Arends CG 02:00:00 CG 02:00:00       6 2-087
406 2 19r Jocchem Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 2-088
407 2 19r Jan Symons CG 05:00:00 CG 02:00:00       6
408 2 19r Beernt Jansen           0 weggetrokken 2-089
409 2 19r Bauke Jyles CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 2-090
411 2 19r Jan Caspars CG 04:00:00         2 2-091
412 2 19r Beernt Alberts CG 05:00:00         3 2-092
413 2 19r Heere Gerbens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 2-093
414 2 19v wed. Ate Joris           1 2-094
415 2 19v Sander Jansen           6
416 2 19v Claas Jansen CG 01:00:00 CG 03:00:00       3
417 2 19v Bouwe Claeses CG 10:00:00         4
418 2 19v Oene Fokkes CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
419 2 19v Samuel Hendriks CG 04:00:00         2
420 2 19v Beernt Beernts CG 02:00:00         3 weeversknegt
421 2 19v wed. Gerrit Hendriks           4
422 2 19v Allert Jacobs CG 08:00:00 CG 04:00:00       6 2-097
423 2 19v Jan Gerrits CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-098
424 2 19v Jacob Poppes CG 08:00:00         5 2-099
425 2 19v Hendrik Marcus CG 03:00:00 CG 03:00:00       5
426 2 20r Tjeerd Jansen CG 03:00:00         2 2-100
427 2 20r Douwe Gosses CG 08:00:00 CG 04:00:00       4 2-101
428 2 20r Pieter Gerbens CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-102
429 2 20r Age Cornelis CG 04:00:00 CG 03:00:00       4 2-103
430 2 20r wed. Gerrit           1 cooltjer 2-104
431 2 20r Claas Joosten CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 2-105
432 2 20r Lieuwe Tjerks CG 06:00:00         3 2-100
433 2 20r Andrys Ymkes CG 03:00:00         1 2-106
434 2 20r Cristiaan Jansen CG 08:00:00 CG 04:00:00       6 2-107
435 2 20r Jeltje Claases CG 01:00:00         1
436 2 20r Jan Lammerts CG 02:00:00         2
437 2 20r Jan Beernts CG 03:00:00 CG 01:00:00       6 2-108
438 2 20v Wopke Hanses CG 06:00:00         2
439 2 20v Lammert Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
440 2 20v Pieter Beerns CG 05:00:00         5 2-110
442 2 20v Jan Sybes CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 2-112
443 2 20v wed. Tjeerd Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
444 2 20v Pieter Tjeerds CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-114
445 2 20v wed. Dirk Pieters CG 02:00:00         1 2-115
446 2 20v Gerrit Gerrits CG 02:00:00         3
447 2 20v Antje Wygers       x   1
448 2 20v Anthony Gerardi CG 10:00:00         3 2-116
449 2 20v Hessel Jelles CG 02:10:00 CG 02:10:00       5 2-118
451 2 21r wed. Marten Andrys       x   2
452 2 21r Aegjen Dirks CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-119
453 2 21r wed. Cornelis Sipkes           2
454 2 21r Dirk Uilkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 2-120
455 2 21r Teunis Jelles CG 06:00:00         3 2-121
456 2 21r Jelte Ruirds CG 35:00:00 CG 05:00:00       5 2-122
459 2 21r Hylke Orkes CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
460 2 21r wed. Claas Jacobs CG 01:00:00         1
461 2 21r Tijs Ulbes CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-125
462 2 21v Andrys Jans CG 03:00:00 CG 02:00:00       5
463 2 21v Claas Claasen           3
464 2 21v Sjoerdje Folkerts CG 01:00:00         1
465 2 21v Jan Alles CG 04:00:00         3
466 2 21v Doede Sierks CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-126
467 2 21v Wybren Sierks CG 04:00:00         1 2-126
468 2 21v Yde Pieters CG 10:00:00 CG 01:00:00       2 2-128
469 2 21v Sybout Sierks CG 07:00:00 CG 01:00:00       4
470 2 21v Dirk Louwrens CG 08:00:00 CG 02:00:00       4
471 2 21v Johannes Caspars CG 06:00:00 CG 04:00:00       3 2-130
472 2 21v Schelte Arjens CG 10:00:00         6 2-131
473 2 21v Sytske Ruirds CG 02:00:00         2
474 2 22r Pieter Claases CG 06:00:00         6
475 2 22r Marijke Teunis           1
476 2 22r wed. Wybe Wybes           1
477 2 22r IJsbrand Thomas CG 08:00:00         5 2-131
478 2 22r wed. Dirk Gerrits CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-132
479 2 22r Dirk Jans CG 03:00:00         3
480 2 22r wed. Obbe Gerbens CG 01:10:00         1 2-133
481 2 22r Evert Sybrens CG 04:00:00         3 2-134
482 2 22r Teunis Zegers CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
483 2 22r Dirk Cornelis CG 02:10:00 CG 03:10:00       3
484 2 22r Jan Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
485 2 22r Hendrik Johannes CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 2-135
486 2 22v Jan Jacobs CG 15:00:00 CG 03:00:00       8 2-136
487 2 22v Symons Douwes CG 04:00:00 CG 04:00:00       5
488 2 22v Jan Hendriks CG 02:00:00         5 2-137
489 2 22v Dirk Hendriks CG 04:00:00         2
490 2 22v Willem Gerbens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-138
491 2 22v wed. Jan Hessels           1
492 2 22v Tjerk Jurjens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 2-139
493 2 22v Bregtje Pieters           1
494 2 22v Albert Pieters CG 25:00:00         5 2-142
495 2 22v Hans Hansen CG 06:00:00         2
496 2 22v Jan Pieters CG 06:00:00         3
498 2 23r Tjalling Geerts       x   2
500 2 23r Jan Andrys CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 2-145
506 2 23r wed. Jarig Jacobs CG 50:00:00 CG 10:00:00       6 2-151
510 2 23v Jan Hendriks CG 08:00:00         5 2-156
511 2 23v Sipke Dirks CG 20:00:00 CG 10:00:00       7 2-157
517 2 23v Sjoerd Hendriks CG 10:00:00 CG 03:00:00       2 2-163
519 2 23v Stijntje Jacobs           2 2-168
520 2 23v Claas Louwrens CG 10:00:00         7
521 2 23v Heere Renkes CG 36:00:00 CG 04:00:00       3 2-169
522 2 24r Freerk Hendriks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-170
523 2 24r Allert Haeyes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
524 2 24r Doede Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
525 2 24r Gerrit Jacobs CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-172
527 2 24r Pieter Willems CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-173
528 2 24r Hendrik Wolles CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
529 2 24r Benjamin Lenses CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
530 2 24r Evert Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
532 2 24r Broer Baukes CG 16:00:00 CG 04:00:00       2 2-177
533 2 24r Jan Michiels CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
534 2 24v wed. Pieter Thomas       x   2
535 2 24v Tjalling Tjallings CG 08:00:00         5 2-183
536 2 24v Melle Ynses CG 18:00:00         5 2-184
538 2 24v Hans Menses CG 07:00:00 CG 03:00:00       5 2-186
539 3 25v Beernt Willems CG 07:00:00 CG 03:00:00       5
540 3 25v Bregtje Claeses       x   1
541 3 25v Pieter Jansen CG 08:00:00         6
542 3 25v Marij Beerns       x   1
543 3 25v Johan Pieters CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 3-005
544 3 25v Pieter Johannes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 3-005
545 3 25v wed. Jyllert Sipkes       x   2 3-006
547 3 25v Jan Gerrits CG 08:00:00         3
548 3 25v Harmen Gerrits CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-008
549 3 25v Pieke Zacharias CG 05:00:00         3 3-010
550 3 25v Hendrik Fransen CG 10:00:00         3 3-011
551 3 26r Gerben Heeres CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 3-012
552 3 26r Lammert Jansen           5
553 3 26r Wopke Johannes CG 10:00:00         2 3-013
554 3 26r Cornelis Pieters CG 07:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
555 3 26r Steeven Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 1 weeversknegt
556 3 26r Harmen Jansen CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-017
557 3 26r Hendrik Jansen CG 07:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-018
558 3 26r Swerus Ruirds           5 3-018
559 3 26r Meynert Cobus CG 08:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-019
560 3 26r Jan Alberts CG 08:00:00         4 3-019
561 3 26r wed. Jan Jansen CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-019
562 3 26r Reyn Cornelis CG 08:00:00         5 3-015
563 3 26v wed. Jylt Baukes CG 05:00:00         2 3-015
564 3 26v Freerk Ates CG 12:00:00         3
565 3 26v wed. Pieter Hendriks CG 04:00:00         4 3-020
566 3 26v Broer Tjeerds CG 08:00:00         3
567 3 26v Willem Willems CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-023
568 3 26v Willem Andrys CG 06:00:00         3
569 3 26v Hendrik Alberts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-025
570 3 26v Gerrit Jurjens CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-026
571 3 26v Elias Jansen CG 05:00:00         6 3-027
572 3 26v wed. Jan Claasens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 4 weeversknegts 3-029
573 3 26v Minne Pieters CG 10:00:00 CG 01:00:00       5
574 3 26v Hendrik Beerns CG 10:00:00         8 heeft 2 weeversknegts 3-030
576 3 27r Leenerd Jansen CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-032
577 3 27r Sjoerd Heerts           2 stalman
579 3 27r Harmen Everts CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-033
580 3 27r Marijke Lammerts       x   2
581 3 27r Wierke Wierkes           1 heeft 2 weeversknegts
582 3 27r Jan Coenraeds CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 1 weeversknegt 3-033
583 3 27r Reyner Jansen CG 08:00:00         4 heeft 3 weeversknegts 3-033
584 3 27r Wessel Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 3-034
586 3 27r Minne Ages CG 08:00:00         4 3-035
587 3 27v wed. Arjen Cornelis CG 06:00:00         4 3-036
588 3 27v Jacob Ydes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6 3-037
589 3 27v Albert Jaans CG 08:00:00         4 3-038
590 3 27v Hendrik Everts           3 3-039
591 3 27v Hiske Jacobs       x   1
592 3 27v Gatske Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
593 3 27v Aukjen Cornelis       x   4
594 3 27v Gerrit Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt
595 3 27v wed. Arjen Claases CG 03:00:00         1 3-042
596 3 27v Jyske Sjoerds CG 02:00:00         1
597 3 27v Pietje Abels CG 01:10:00         1
598 3 27v Meynert Willems CG 04:00:00         2
599 3 28r Cornelis Johannes CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 3-058
600 3 28r Jan Jaans           3 3-057
601 3 28r Jan Fopkes CG 04:00:00         2 3-056
602 3 28r Hans Jacobs CG 06:00:00         9 3-055
603 3 28r wed. Jacob Cristiaans CG 08:00:00         2 3-054
604 3 28r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 3-053
605 3 28r Jan Jacobs CG 10:00:00         3 3-052
606 3 28r Tjeerd Gerrits CG 08:00:00         2 3-051
607 3 28r Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 3-050
608 3 28r Jocchem Cornelis           5 3-049
609 3 28r Gerrit Gijsberts CG 06:00:00         1 3-048
610 3 28r Johannes Ockes       x   2 3-047
611 3 28v Jan Arends CG 07:00:00 CG 03:00:00       4 3-046
613 3 28v Rienk Hansen CG 25:00:00         4
614 3 28v wed. Pieter Wytses CG 05:00:00         1 3-060
615 3 28v Pier Beerns CG 05:00:00         1
616 3 28v Marijke Arnoldus           1
617 3 28v Antje Wouters CG 05:00:00         4 3-061
619 3 28v Pybe Jacobs           4
620 3 28v Gerben Pieters CG 08:00:00         2
621 3 28v wed. Symon Sybes CG 10:00:00         4 3-064
622 3 28v Sjoerd Olpherts CG 10:00:00         7 3-065
623 3 29r Johannes Douwes CG 08:00:00         2 3-066
624 3 29r Philippus Levy CG 06:00:00         4 3-067
625 3 29r Willem Anthony CG 01:00:00         2
627 3 29r Johannes Gerbens CG 15:00:00     x   1
628 3 29r Hans Warners           3 3-069
629 3 29r Jurjen Jansen CG 08:00:00         3
630 3 29r Age Wybes CG 12:00:00 CG 03:00:00       6 3-070
631 3 29r Jan Beerns CG 05:00:00 CG 02:00:00       6 3-071
632 3 29r Claas Arjens CG 08:00:00         6
633 3 29r Dieuke Aukes CG 02:00:00         2 3-072
634 3 29r wed. Hendrik Lieuwes           3
635 3 29v Sipke Willems           3 3-073
636 3 29v Tyte Hendriks CG 08:00:00         6
638 3 29v Hiltje Jans           1
639 3 29v Jan Hendriks           2
640 3 29v Jan Beernts CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-074
641 3 29v Beernt Alpherts CG 10:00:00         3 3-075
642 3 29v Hendrik Arends           4 gaat vertrekken nae overijssel 3-076
643 3 29v Jyllis Pieters CG 08:00:00         5 3-077
644 3 29v Harmen Alberts CG 06:00:00         4
645 3 29v Geertje Harmens           6 3-078
646 3 29v Claas Lodewijks           6
647 3 30r Ale Wybes CG 06:00:00         3 3-079
648 3 30r Evert Jansen CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-080
649 3 30r Frans Beerns CG 08:00:00         5
650 3 30r Egbert Beernts CG 08:00:00         6 3-080
651 3 30r Jan Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-082
652 3 30r Geeske Gerrits       x   1 3-082
653 3 30r Hendrik Sacharias CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
654 3 30r Albert Beerns CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-083
655 3 30r Dirk Claasen CG 06:00:00         4 3-084
656 3 30r Harmen Beerns           4
657 3 30r Beernt Harmens           5
658 3 30r Goikjen           3
659 3 30v Harmen Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       ?
660 3 30v Leentje Thijssen           ?
661 3 30v Remmert Luitjens CG 10:00:00         ? 3-088
662 3 30v Loiter Jansen CG 06:00:00         ? bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts 3-088
663 3 30v Willem Nannings CG 08:00:00         ? heeft 1 weeversknegt 3-089
664 3 30v Hendrik Dirks       x   ?
665 3 30v Frans Alberts CG 06:00:00         3
666 3 30v Jan Willems CG 05:00:00         3 3-093
667 3 30v Douwe Jacobs CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 3-094
668 3 30v Rients Hendriks CG 06:00:00         5 3-095
669 3 30v Evert Hendriks           5
670 3 30v Pieter Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-097
671 3 31r Harmen Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 3-098
672 3 31r Jan Arends CG 06:00:00         1 heeft 2 weeversknegts
673 3 31r Hendrik Gerbens           5
674 3 31r Beernt Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 3-100
675 3 31r Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-101
676 3 31r Hendrik Jansen           3 heeft 1 weeversknegt
677 3 31r Nanning Willems CG 10:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-102
678 3 31r Beernt Lammerts CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 3-103
679 3 31r Teunis Jansen CG 06:00:00         4 bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts 3-104
680 3 31r Gerrit Beerns CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
681 3 31r Tjeerd Oebles CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 3 weeversknegts
682 3 31r Jan Jansen           4
683 3 31v Gerrit Jansen CG 07:00:00         3 3-106
684 3 31v Albert Fekkes CG 05:00:00         3 3-106
685 3 31v Caspar Cristiaans CG 06:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-107
686 3 31v wed. Gerrit Johannes           1
687 3 31v Lolkjen Jans       x   1
688 3 31v wed. Jacob Gerrits           4 3-110
689 3 31v Hans Jetses CG 16:00:00 CG 02:00:00       5 3-111
690 3 31v Regina Jans       x   3
692 3 31v Geeske Beerns           2 3-113
693 3 31v Gerrit Hendriks CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
694 3 31v Rutger Tjerks CG 06:00:00         6 3-115
695 3 32r Gerrit Hendriks CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-116
696 3 32r Coenraad Beerns CG 08:00:00         5 heeft 1 weeversknegt
697 3 32r Allert Adriaens CG 08:00:00         2 3-117
698 3 32r Frans Adriaens CG 08:00:00         1 3-117
699 3 32r Beernt Harmens           2 heeft 2 weeversknegts
700 3 32r Hendrik Beernts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
701 3 32r Jan Poppes CG 08:00:00         4 heeft 1 weeversknegt
702 3 32r Beernt Roelofs           2
704 3 32r Gerrit Harmens CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-119
705 3 32r Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-119
706 3 32r Louw Taekes           6 3-120
707 3 32v Wessel Gerrits           1 3-120
708 3 32v Dirk Cornelis CG 10:00:00         4 3-121
709 3 32v Harmen Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-123
710 3 32v Beernt Hendriks CG 08:00:00         3 3-124
711 3 32v Roelof Tijssen           3 3-124
712 3 32v Harmen Hendriks CG 07:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-124
713 3 32v Harmen Gerrits CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-125
714 3 32v Hendrik Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-126
715 3 32v wed. Beernt Lammerts           3 3-147
716 3 32v Gerrit Jansen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-146
717 3 32v Tjerk Rutgers           2
718 3 32v Aeltje Pieters       x   2 3-130
719 3 33r Antje Reyners       x   2
720 3 33r Tobias Cornelis CG 06:00:00         4 3-131
721 3 33r Claas Pieters CG 06:00:00         2 3-133
722 3 33r Pieter Claasen CG 04:00:00         1 3-133
723 3 33r Jacob Jansen CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 3-134
724 3 33r wed. Claas Symons           3 3-135
725 3 33r Meinert Orks CG 08:00:00         2 3-136
726 3 33r Sikke Jelles CG 06:00:00         5 3-137
727 3 33r Beernt Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
728 3 33r Cornelis Gerrits CG 05:00:00         5 heeft 2 weeversknegts
729 3 33r Teunis Dirks CG 06:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-140
730 3 33r Gerrit Gerrits CG 06:00:00         1
732 3 33v Pieter Joris CG 06:00:00         ?
734 3 33v Pieter Joostens CG 05:00:00         ? 3-151
735 3 33v wed. Beernt Abrahams           ?
736 3 33v Ydske Jacobs           ?
737 3 33v wed. Jan Claasens           ?
738 3 33v wed. Sybe Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       ? 3-152
739 3 33v Jentje Pieters           ?
740 3 33v Sytse Andrys CG 05:00:00 CG 03:00:00       ?
742 3 33v Beernt Beernts           ? soldaat
743 3 34r Gerrit Harmens           3 soldaat
744 3 34r Hendrik Jansen CG 09:00:00         4 3-155
745 3 34r Rinske       x   1 scheerster
746 3 34r Wiltje Pieters CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 3-158
747 3 34r Jan Hansen CG 08:00:00 CG 01:00:00       2
748 3 34r Lijsbeth Remmerts CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 3-159
749 3 34r Ruird Pieters CG 08:00:00         2
750 3 34r wed. Symon Jacobs CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
751 3 34r Jan Pieters CG 08:00:00 CG 02:00:00       4
752 3 34r Tjam Sierks CG 03:00:00         1
753 3 34r Cobus Fransen           7
754 3 34r Trijntje Ruirds CG 03:00:00         3 3-163
755 3 34v Leentje Jans           3
756 3 34v Neeltje Willems           1
757 3 34v Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-164
758 3 34v Hendrik Thomas       x   2
759 3 34v Caspar Caspars CG 07:00:00         2 3-165
760 3 34v Trijntje Alberts CG 02:00:00         1 3-166
762 3 34v Jan Hinnes CG 08:00:00         2 3-167
763 3 34v Adam Goslings CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 3-168
764 3 34v wed. Marten Beerns           2
765 3 34v Tjeerd Jacobs CG 04:00:00         2
766 3 35r Paulus Daniels CG 08:00:00         4 3-169
767 3 35r Hendrikjen Daniels           4 3-170
768 3 35r wed. Goitjen Jans           2
769 3 35r Jan Gerrits CG 05:00:00         3 3-171
770 3 35r Rouke Wytses           7
771 3 35r Sape Theunis CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 3-172
772 3 35r Trijntje Fransen CG 03:00:00         3
773 3 35r Bonte Beerns           2
774 3 35r Sape Jocchems           8
775 3 35r Folkert Jansen       x   4
776 3 35r Willem Symons           6 heeft 1 weeversknegt 3-178
777 3 35r Cornelis Cornelis           2 3-179
778 3 35v Gerlof Jansen CG 10:00:00         2 3-180
779 3 35v Cornelis Fransen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 3-181
781 3 35v wed. Jan Gerlofs           1 3-183
782 3 35v Hans Cristoffels CG 04:00:00 CG 01:00:00       2 3-185
786 3 35v Marten Hansen CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 3-189
789 3 35v wed. Abbe Rinses CG 06:00:00         2 3-192
790 3 36r Tyte Tjommes CG 06:00:00         5 3-193
791 3 36r Gerben Jansen CG 15:00:00         3 3-194
792 3 36r Remmert Huyberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-195
793 3 36r Tjebbe Herkes CG 10:00:00         3 3-196
794 3 36r Marijke Leenerds           1
795 3 36r Hendrik Jarigs CG 12:00:00 CG 01:00:00       6 3-197
796 3 36r Joris Aerts CG 14:00:00 CG 02:00:00       4 3-198
798 3 36r Douwe Sybes CG 07:10:00         3 3-200
801 3 36r Wybe Jansen CG 07:10:00         5 3-202
802 3 36v Sybren Jocchems CG 13:00:00         3 3-202
803 3 36v Otte Johannes CG 10:00:00         2 3-203
805 3 36v Eeke Sjoerds CG 08:00:00         2 3-205
807 3 36v Rinse Tjepkes CG 06:00:00         3
808 3 36v Akke Tobias       x   1
809 3 36v Tettje Gerbens CG 04:00:00         4 3-207
810 3 36v Beernt Adams           5 3-208
811 3 36v Tjerk Lolkes           2 3-207
812 3 36v Johannes Fredriks CG 08:00:00 CG 02:00:00       5 3-207
815 4 37v Ype Broers CG 08:00:00         4
818 4 37v Jan Lammerts CG 10:00:00         3 4-006
819 4 37v wed. Jan Jansen CG 14:00:00         2 4-007
821 4 37v Yde Ydes CG 06:00:00         3 4-009
822 4 37v Ruird Hotses           3
823 4 37v Lammert Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 4-011
824 4 37v Tymon Pieters CG 06:00:00 CG 02:00:00       3
825 4 37v Gerrit Everts           2
826 4 38r wed. Claas Willems       x   2 4-013
827 4 38r Jan Hendriks CG 06:00:00         2
828 4 38r Johannes Claasen CG 06:00:00         2
829 4 38r wed. Taekle Yntes CG 10:00:00         3
830 4 38r Auke Ottes CG 06:00:00         3 4-020
831 4 38r wed. Jan Geerts CG 05:00:00         1 4-021
832 4 38r wed. Ruird Symons CG 15:00:00 CG 03:00:00       4 4-020
836 4 38r wed. Age Claessens CG 05:00:00         1 4-023
837 4 38r Freerk Pieters           3 4-025
838 4 38v Antje Jentjes       x   3
839 4 38v Eelke Pieters           1
840 4 38v Pieter Bokkes CG 05:00:00         4 soldaet
841 4 38v Haring Sipkes CG 05:00:00         7
842 4 38v Pieter Gerrits CG 08:00:00         5
846 4 38v Albert Ruirds CG 16:00:00 CG 02:00:00       3 4-028
849 4 38v Jan Hendriks CG 25:00:00         7
850 4 39r Hans Uilkes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6
851 4 39r Ybeltje Broers CG 06:00:00         1
852 4 39r Eeke Jansen CG 18:00:00         4 4-034
853 4 39r Teunis Jansen CG 10:00:00         3 4-035
857 4 39r Sake Ydes CG 05:00:00         4
858 4 39r Cornelis Geerts           2
859 4 39r Doitse Tjeerds CG 05:00:00         3 4-038
860 4 39r Baartje Jans           1
866 4 39v Pier Wouters CG 12:00:00         3 4-043
867 4 39v Uilke Melis CG 10:00:00 CG 06:00:00       4 4-044
869 4 39v wed. Gosse Jansen           2 4-045
870 4 39v Paulus Dirks CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 4-046
871 4 39v Jan Lammerts CG 06:00:00         4
872 4 39v Johannes Jacobs           6 4-048
873 4 39v Fedde Jans           7
874 4 40r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 4-049
875 4 40r Antje Douwes           1 4-050
876 4 40r Hendrik Beernts CG 05:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-051
877 4 40r Eelke Pieters CG 05:00:00         5 4-052
878 4 40r wed. Harmen Ysraels CG 05:00:00         2 4-054
879 4 40r Jan Sacharias CG 08:00:00         5 4-053
880 4 40r Jan Wouters           3 4-055
881 4 40r Hendrik Jans CG 05:00:00         3 4-055
882 4 40r Beernt Jansen CG 08:00:00         4 bij naeder aangeeving, heeft 3 weeversknegts
883 4 40r Gerrit Steffens CG 05:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 4-056
884 4 40r Tevis Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
885 4 40r Albert Dirks CG 06:00:00         2 4-057
887 4 40v Hendrik Rienks CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-063
888 4 40v Gerrit Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-064
890 4 40v Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 3 weeversknegts 4-066
891 4 40v Jan Gerrits           3 heeft 1 weeversknegt
892 4 40v Teunis Wouters CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 4-068
893 4 40v Jacob Jansen CG 15:00:00         2 4-069
894 4 40v Jan Ottes CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-070
895 4 40v Harmen Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 heeft 2 weeversknegts 4-071
896 4 40v Beernt Jansen CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-072
897 4 41r Aeltje Paulus       x   1
898 4 41r Schelte Bruyns CG 08:00:00         5
900 4 41r wed. Jacob Sapes           1 4-073
901 4 41r Jacob Annes CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
903 4 41r Evert Jansen CG 08:00:00         4 4-074
904 4 41r Fedde Minnes CG 20:00:00 CG 04:00:00       7 4-076
905 4 41r Taede Dirks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 4-077
906 4 41r Arjaantje Arjens       x   1
907 4 41r Antje Ypes CG 04:00:00         1
908 4 41r wed. Johannes Teunis           1
909 4 41v Setske Lieuwes           1
910 4 41v Lucas Jansen           3 4-080
912 4 41v Trijntje Aukes CG 04:00:00         4
913 4 41v Wouter Jansen CG 06:00:00         1 1/2 huis, heeft 1 weeversknegt 4-084
914 4 41v wed. Albert Seerps CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 1/2 huis 4-084
915 4 41v Yde Tjeerds           1
916 4 41v Nieske Ydes           1
917 4 41v Sent Ypes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 4-085
918 4 41v Sjoerd Pieters CG 15:00:00         3 4-086
919 4 41v wed. Harmen Hilbrands CG 05:00:00         2
920 4 41v Age Jacobs CG 10:00:00         3
921 4 42r Ane Claesen           2 4-091
922 4 42r Jan Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-092
924 4 42r Jan Rienks CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-094
925 4 42r wed. Hendrik Hendriks           4 heeft 2 weeversknegts 4-095
926 4 42r wed. Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-096
927 4 42r Loiter Caspars CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 heeft 3 weeversknegts 4-097
928 4 42r Harmen Beerns CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 2 weeversknegts
929 4 42r Wybe Piers CG 05:00:00         3 4-098
931 4 42r Jelte Jeltes CG 05:00:00         2
932 4 42r Trijntje Ymes           1 4-101
933 4 42v Cristiaan Anthony CG 06:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
934 4 42v Hendrik Jansen CG 08:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
935 4 42v Huibert Pieters CG 05:00:00         3 4-104
936 4 42v Sipke Iedes           2 heeft 1 weeversknegt
937 4 42v Augustinus Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
939 4 42v Jan Wouters CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 heeft 2 weeversknegts
940 4 42v Hendrik Adams CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-105
941 4 42v Gerrit Harmens CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 heeft 1 weeversknegt
942 4 42v wed. Frans Michiels           5 4-106
943 4 42v Hoite Wybrens CG 05:00:00 CG 03:00:00       4 heeft 1 weeversknegt 4-107
944 4 42v Jacob Tjerks CG 25:00:00 CG 05:00:00       7 4-108
945 4 43r Jan Sybrens           2
946 4 43r wed. Auke Jans           4 4-108
947 4 43r Freerk Wybrens CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-109
948 4 43r wed. Wouter Haitses           2 4-112
949 4 43r Andrys Wouters           1
950 4 43r Aeltje Gerrits           1 4-113
951 4 43r Ewout Frank CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 4-114
952 4 43r Jan Beernts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 4-115
953 4 43r Ymkjen Harmens           1 4-116
954 4 43r Hylke Bouwes           2 4-117
955 4 43r Haitse Wouters CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
956 4 43r Jan Roelofs CG 05:00:00         4 heeft 3 weeversknegts 4-118
957 4 43v Douwe Douwes CG 07:00:00 CG 03:00:00       2 4-118
958 4 43v Bonne Teunis           3 4-119
959 4 43v Yve Heeres           6
960 4 43v Jan Jansen           3
961 4 43v Gosse Tjebbes CG 10:00:00         4 4-121
962 4 43v Jan Oebles CG 06:00:00         3 4-123
963 4 43v IJsbrand Ypes CG 05:00:00         3 4-122
965 4 43v Hendrik Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 4-125
966 4 43v Harmen Beerns           2 heeft 2 weeversknegts 4-126
967 4 43v Jacob Jarigs CG 05:00:00         2 4-127
968 4 43v Bonte Douwes CG 08:00:00         3 4-128
969 4 44r Albert Jansen           4
970 4 44r wed. Johannes Haentjes           2 4-129
971 4 44r Regt Symons           6 4-131
972 4 44r Jacob Pieters CG 08:00:00         5
974 4 44r Dinglum Arjens CG 06:00:00         3 4-135
975 4 44r Jan Broers           2 4-139
976 4 44r Ype Meinderts CG 05:00:00         2 4-140
977 4 44r Jan Pieters           8
978 4 44r Sybren Jocchems CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
979 4 44r wed. Marten Tjallings CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
980 4 44r Antje Tijssen           1
981 4 44v Hendrik Lucas           6 heeft 2 weeversknegts 4-141
982 4 44v Trijntje Jans       x   1
983 4 44v wed. Cornelis Menses       x   2 4-142
984 4 44v Jan Pieters CG 08:00:00         7 4-143
985 4 44v Olphert Everts CG 08:00:00 CG 03:00:00       3 4-144
988 4 44v Albert Jansen CG 14:00:00 CG 01:00:00       5
989 4 44v wed. Sikke Douwes       x   2 4-148
990 4 44v Frans Hessels CG 06:00:00 CG 02:00:00       3
991 4 44v Hauk Hilles CG 04:00:00         1
995 4 45r Geeske Jans CG 05:00:00         2 4-153
996 4 45r Gerrit Pieters CG 04:00:00         3
997 4 45r Liskjen Pieters           2
1001 4 45r Jan Harmens CG 09:00:00 CG 02:00:00       3 4-156
1002 4 45r wed. Anne Rintjes           1
1003 4 45r Eibert Ypes CG 05:00:00         2
1004 4 45r Cornelis Annes CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 logeert 2 vrijgesellen 4-158
1006 4 45v Rinske Gerrits           2
1007 4 45v Hendrik Jansen           3
1008 4 45v Arent Anthony CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 4-160
1009 4 45v Jetse Ottes CG 08:00:00 CG 01:00:00       4 4-161
1010 4 45v wed. Tjeerd Jurjens       x   4
1011 4 45v Meinert Hansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 4-163
1013 4 45v Tjebbe Gosses CG 08:00:00         1 4-165
1014 4 45v Johannes Andrys CG 08:00:00 CG 02:00:00       6 4-166
1015 4 45v Antje Jans       x   1 4-166
1016 4 45v Roelof Jacobus CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1017 4 45v Harmen Dirks CG 06:00:00         2
1018 4 46r Jan Hendriks CG 06:00:00         4
1020 4 46r Claas Ypes CG 06:00:00         3 4-168
1021 4 46r Jurjen Everts CG 10:00:00         8
1022 4 46r Fredrik Fredriks CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
1023 4 46r Mighel Romkes           4 4-175
1024 4 46r wed. Hans Yverts CG 05:00:00         5
1025 4 46r Tyttje Pybes           2
1026 4 46r Riemke           2
1027 4 46r Grietje Lodewijks           1
1028 4 46r Willem Pieters           1
1029 4 46r Geertje Jans           1
1030 4 46v Trijntje Dirks           1
1031 4 46v Willemke Tymens           1
1032 4 46v wed. Jan Minnes           1
1033 4 46v Fokeltje Baukes           1
1034 4 46v Hendrikjen Jans           1
1035 4 46v Attje Ulbes           1
1036 4 46v Antje Anthony           1
1037 4 46v Pieter Freerks           2
1038 4 46v Hiltje Hendriks           1
1039 4 46v Johanna Hendriks           2 en Lolkjen Jurjens
1040 4 46v Aeltje Dirks           2
1041 4 46v Grietje Willems           1
1042 4 47r Doetje Thomas           1
1043 4 47r Jan Jyllis           3
1044 4 47r Trijntje Hendriks           1
1045 4 47r Rigstje Hanses           1
1046 4 47r Leentje Arends           1
1047 4 47r Evertje Jans           3
1048 4 47r Symon Jansen           2
1049 4 47r Antje Arends           1
1050 4 47r Pietje Hessels           1
1051 4 47r Jacob Jacobs           2
1052 4 47r Antje Jans           1
1053 4 47r Trijntje Fokkes           1
1054 4 47v Aukjen Alberts           1
1055 4 47v Wybe Heins           3
1056 4 47v Tetse Alberts           1
1057 4 47v Grietje Claeses           1
1058 4 47v Stijntje Pieters           1
1059 4 47v Sytske Jans           1
1060 4 47v Oene Ritskes           1
1061 4 47v Rinske Tjepkes           1
1062 4 47v Tjeerdtje Rienks           1
1063 4 47v Rinske Oepkes           4
1064 4 47v Wytske Feddes           4
1065 4 47v Grietje Beerns           7
1066 4 48r Tjeerd Dooitses           5
1067 4 48r wed. Foppe Foppes           3
1068 4 48r Antje Baukes           2
1070 4 48r Beernt Harmens CG 05:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
1071 4 48r Beernt Jansen CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-171
1072 4 48r Willem Beernts CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
1073 4 48r Harmen Geerts           5
1074 4 48r Jan Hendriks CG 05:00:00         3 4-171
1075 4 48r Jan Gerbens CG 08:00:00         4
1076 4 48r Folkert Doekles CG 12:00:00         5 4-175
1077 4 48r Sjoerd Rommerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
1078 4 48r Johannes Gerrits CG 10:00:00         4
1080 4 48v Elsken Jans           1
1081 4 48v Willem Johannes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6 heeft 4 weeversknegts
1082 4 48v Lubbert Beerns           3 4-182
1084 4 48v Fokke Symons CG 20:00:00 CG 05:00:00       4 4-185
1087 4 48v Jacob Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 4-187
1088 4 48v Cornelis Cornelis CG 05:00:00         2
1089 4 48v Ruird Rintjes CG 05:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
1090 4 48v Taeke Jelles CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 4-188
1091 4 48v wed. Claas Harmens           8
1092 4 49r Wessel Keimpes CG 07:10:00 CG 02:10:00       1 4-196
1095 4 49r Claas Scheltes CG 05:00:00         5 4-193
1096 4 49r Paulus Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
1100 4 49r Fokke Tjeerds CG 40:00:00         5 4-189
1101 4 49r Gerlof Pieters           2 dogter 4-201
1102 4 49r Jan Hendriks           2 heeft 1 weeversknegt 4-200
1103 4 49r Hendrik Arends CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-199
1104 4 49v Ulbe Ypes CG 05:00:00         3
1105 4 49v Akke Gerrits       x   1
1106 4 49v Jacob Johannes           6 4-198
1107 4 49v Symon Sjoerds CG 05:00:00         2
1108 4 49v Jacob Sybes CG 05:00:00         6
1109 4 49v Geertje Taekes           1
1110 4 49v Claaske Haeyes       x   4
1111 4 49v Jacob Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 4-221
1112 4 49v Cornelis Hendriks CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 4-220
1113 4 49v Gerrit Jansen           3 heeft 1 weeversknegt 4-219
1114 4 49v Beernt Beernts           3 4-219
1115 4 49v Tjeerd Paulus CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-218
1116 4 50r Keimpe Bouwes           3
1117 4 50r Beernt Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 heeft 2 weeversknegts
1118 4 50r Holke Obbes           2 4-216
1119 4 50r Frans Mathijssen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 4-215
1120 4 50r Imke Hendriks           5
1121 4 50r wed. Jyllis Hendriks       x   4
1122 4 50r Frans Claeses           2
1123 4 50r Marten Dirks CG 10:00:00         4 4-203
1125 4 50r Hendrik Beerns           4
1129 4 50v Berber Tytes       x   3
1130 4 50v Pals Bokkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-223
1131 4 50v wed. Gerrit Hendriks           1 4-225
1133 4 50v Hessel Jansen CG 06:00:00         5
1134 4 50v wed. Gerrit Jansen       x   1 4-228
1136 4 50v Ottje Ydes           2
1138 4 50v Folkert Pieters CG 50:00:00 CG 06:00:00       6 en tot een premie eens f. 250
1139 4 50v wed. Pieter Gerlofs CG 20:00:00         2 4-230
1142 4 51r Pieter Keimpes CG 20:00:00         3 4-233
1143 4 51r Douwe Claases CG 05:00:00         3 4-234
1144 4 51r Rinse Pieters CG 05:00:00 CG 02:00:00       3 4-235
1145 4 51r wed. Stoffel Sakes           3 4-236
1146 4 51r Jacobus Pieters CG 06:00:00 CG 01:00:00       6 4-237
1147 4 51r Fokke Joosten           2 4-238
1149 4 51r Benne Thomas           4
1150 4 51r Tjietse Freerks           3
1151 4 51r Albert Hiddes CG 05:00:00         1
1152 4 51v Hendrik Dirks CG 08:00:00         2
1153 4 51v Salomon Hoytes           3
1154 4 51v Carst Hansen           4
1156 4 51v Pieter Gaeles           4
1157 4 51v Ruird Jansen CG 06:00:00         2
1158 4 51v Eeltje Tjallings           4
1160 4 51v Symon Hiddes           3 4-243
1161 4 51v Hendrik Jansen       x   4 4-244
1162 4 51v Sybe Lieuwes CG 06:00:00         4 4-245
1163 4 51v Wypke Jans           5 4-245
1164 4 52r wed. IJsbrand Salvus           2
1166 4 52r Jan Jansen           6 heeft 1 weeversknegt 4-249
1167 4 52r Hendrik Martens           4
1168 4 52r wed. Jacob Jansen       x   2
1169 4 52r Allert Geerts CG 13:00:00 CG 02:00:00       6
1170 4 52r Doitse Anes CG 05:00:00         5 4-250
1171 4 52r wed. Abe Jacobs           1 4-253
1172 4 52r Douwe Lieuwes CG 06:00:00         3 4-254
1173 4 52r Pieter Gerrits CG 06:00:00         3
1174 4 52r Willem Joosten       x   7
1175 4 52r Douwe Claasen CG 05:00:00         5
1176 4 52v wed. Schelte Tytes CG 05:00:00         6 4-255
1177 4 52v Ype IJsbrands CG 08:00:00         4 4-256
1178 4 52v Jurjen Carsten CG 30:00:00         5 4-257
1179 4 52v Tjerk Andrys CG 08:00:00         6 4-258
1180 4 52v Jetse Wouters CG 10:00:00         4 4-259
1181 4 52v Wybren Douwes CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 4-260
1183 4 52v Beernt Hendriks           4 4-262
1184 5 53v Cornelis Jacobus CG 10:00:00 CG 02:00:00       3
1185 5 53v Abraham Israëls CG 15:00:00 CG 03:00:00       7 5-001
1188 5 53v Hendrik Harmens CG 10:00:00         3
1189 5 53v Dirk Hendriks CG 14:00:00 CG 03:00:00       3 5-003
1191 5 53v Douwe Pieters CG 10:00:00         3 5-006
1198 5 54r Jan Martens CG 05:00:00         2 5-012
1199 5 54r Lijsbeth Wybrens           1
1200 5 54r Baukjen Piers           3
1201 5 54r Lykle en Tjietske Reitses CG 08:00:00         2
1202 5 54r Marijke Davids CG 03:00:00         1 5-013
1203 5 54r Broer Wybrens CG 10:00:00         4 5-014
1204 5 54r wed. Dirk Jyllis           2
1205 5 54r Pieter Harmens           4
1206 5 54r Keimpe Bouwes CG 06:00:00         1 5-016
1207 5 54r Jan Uilkes           2 5-016
1208 5 54v Abe Harmens           3
1209 5 54v Jelle Haeyes CG 10:00:00         3
1210 5 54v Dirk Beerns CG 12:00:00         3 5-019
1211 5 54v Wyger Jarigs CG 07:00:00         6 5-020
1212 5 54v Lieuwe Everts CG 08:00:00         2 5-021
1213 5 54v Jelte Douwes CG 10:00:00         3 5-022
1214 5 54v wed. Reiner Pieters CG 12:00:00         5 heeft 1 slaper 5-023
1216 5 54v wed. Gerrit Gerrits CG 25:00:00         5 5-024
1217 5 54v Cornelis Louwrens CG 20:00:00         6 5-026
1222 5 55r Lieuwe Willems CG 15:00:00         4
1223 5 55r Jan Gerrits CG 08:00:00         3
1224 5 55r Sipke Dirks CG 05:00:00         3 5-031
1226 5 55r Claas Doedes CG 15:00:00         2 5-033
1227 5 55r wed. Pieter Douwes       x   1
1229 5 55r Jan Douwes CG 10:00:00         2 5-035
1231 5 55r Johannes Baltus           3 5-038
1232 5 55v Joris Beerns           4
1233 5 55v Hessel Lammerts           2
1234 5 55v Jacob Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3
1235 5 55v Pieter Hendriks CG 20:00:00         2 5-039
1236 5 55v wed. Dirk Hendriks CG 10:00:00         3 5-040
1237 5 55v Beernt Dirks CG 10:00:00         3 5-041
1238 5 55v Hans Abrahams CG 08:00:00         6
1239 5 55v Trijntje Pieters CG 02:00:00         1
1240 5 55v Pietje Ages CG 02:00:00         1
1241 5 55v Trijntje Feykes CG 03:00:00         1
1243 5 55v Tjalling Hylkes CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt en logeert 1 slaper 5-043
1244 5 56r Tjeerd Tjeerds CG 15:00:00 CG 02:00:00       5 5-044
1245 5 56r Pieter Gerrits CG 08:00:00         2
1246 5 56r Sytske Rintjes           1
1247 5 56r Doeke Symons CG 12:00:00         4 5-046
1248 5 56r Antje Pieters       x   1
1249 5 56r wed. Sikke Jansen           4
1250 5 56r Keimpe Tjeerds CG 12:00:00 CG 01:00:00       3 5-047
1251 5 56r wed. Pieke Hommes       x   1 5-047
1252 5 56r wed. Keimpe Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 5-048
1253 5 56r Wyger Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
1254 5 56r Antje Feykes CG 04:00:00         1
1256 5 56v Abel Dirks CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 5-053
1257 5 56v wed. Jacob Dirks           2
1258 5 56v Pieter Joekkes           1
1260 5 56v Jacob Jeremias CG 10:00:00         2 5-055
1261 5 56v wed. Pieter Jacobs       x   1
1262 5 56v Jan Bouwes CG 20:00:00         4 5-056
1263 5 56v Beitske Sybes CG 03:00:00         1
1264 5 56v Rein Gerlofs CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1265 5 56v Sybrigjen Hoytes CG 05:00:00         3
1267 5 56v Antje Jarigs           1
1268 5 57r Claas Harings CG 05:00:00         2
1269 5 57r Jan Tjeerds CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 5-059
1270 5 57r Jan Gerrits CG 10:00:00         7 5-059
1271 5 57r Pieter Jochems CG 08:00:00         2
1273 5 57r Jan Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 5-061
1274 5 57r Janke Pieters           1
1275 5 57r Rinske Willems       x   1
1276 5 57r Foppe Symons CG 05:00:00         3
1277 5 57r Grietje Hendriks       x   1
1278 5 57r wed. Servaes Willems           3
1279 5 57r Dirk Alberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 5-062
1280 5 57v Pieter Bokkes CG 10:00:00         3 5-063
1281 5 57v Jacob Joosten CG 08:00:00         2 5-063
1282 5 57v Pieter Dirks CG 12:00:00         4 5-064
1283 5 57v Hein Freerks CG 12:00:00         2 5-065
1284 5 57v Jan Claasen CG 10:00:00         2 5-065
1285 5 57v Folkert Jacobs CG 12:00:00 CG 01:00:00       5 5-065
1286 5 57v Hessel Haeyes CG 05:00:00         2 5-066
1287 5 57v wed. Geert Dirks CG 08:00:00 CG 01:00:00       3
1288 5 57v wed. Albert Gerrits       x   1
1289 5 57v Uilke Foekes CG 05:00:00         2 5-068
1290 5 57v wed. Douwe Jansen CG 12:00:00 CG 02:00:00       3 5-069
1291 5 57v Wopke Edsgers CG 06:00:00         4 5-069
1292 5 58r Johannes Gerrits CG 06:00:00         2
1294 5 58r Rein Sjoukes CG 10:00:00         3
1295 5 58r wed. Bauke Pieters CG 10:00:00         3
1296 5 58r Jacob Joukes           2
1299 5 58r Haeye Gerkes CG 18:00:00 CG 02:00:00       6 5-074
1300 5 58r Frans Fransen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
1301 5 58r Tyte Jansen           2
1302 5 58r Heere Hoytes CG 12:00:00         5 5-076
1303 5 58r Minne Ruirds CG 06:00:00         6 5-078
1304 5 58v Hylke Harmens           6
1305 5 58v Pieter Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 5-079
1306 5 58v Florus Pieters CG 10:00:00         4 heeft 1 weeversknegt
1307 5 58v wed. Ruyrd Willems CG 04:00:00         2
1308 5 58v Jacob Wybrens CG 12:00:00         4
1309 5 58v Hendrik Paulus CG 10:00:00         2 5-081
1310 5 58v Jacob Dirks CG 12:00:00         3 5-082
1311 5 58v Haeye Pieters CG 08:00:00         3 5-083
1312 5 58v Beernt Hendriks CG 08:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-084
1313 5 58v Hendrik Warners CG 06:00:00         6
1314 5 58v Johannes Lodewijks           3
1315 5 58v wed. Abraham Tjommes CG 06:00:00         3
1316 5 59r Reyn Feytes CG 08:00:00         3 5-086
1318 5 59r Imke Johannes CG 04:00:00         1
1320 5 59r Jan Beerns CG 06:00:00         4
1321 5 59r Willem Jansen CG 08:00:00         4 heeft 1 weeverknegt
1322 5 59r Beernt Beernts CG 10:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 5-088
1323 5 59r Jelle Lykles CG 10:00:00         4 5-089
1324 5 59r Pieter Ulbes CG 04:00:00         1
1325 5 59r wed. Hendrik Caspars CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-090
1327 5 59r Harmen Gerrits CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
1328 5 59v Freerk Lucas CG 10:00:00         3 5-093
1329 5 59v wed. Fedde Reins CG 04:00:00         4 5-094
1330 5 59v Trijntje Jelles CG 03:00:00         3
1331 5 59v Harmen Harmens CG 06:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
1332 5 59v Caspar Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 5-096
1333 5 59v Jan Gerrits CG 06:00:00         2
1334 5 59v Jan Wybrens CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-096
1335 5 59v Jochem Meyes           7
1336 5 59v Gerrit Harmens           3 heeft 1 weeverknegt 5-099
1337 5 59v Minne Cornelis           5
1338 5 59v soldaet Beernt Hendriks       x   4
1339 5 59v Gerben Jetses           4 5-099
1340 5 60r Jacob Jansen CG 05:00:00         4 5-100
1341 5 60r Pieter Jacobs           2 5-100
1342 5 60r wed. Gabe Douwes CG 03:00:00         2
1343 5 60r Harrit Eeuwes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 5-101
1344 5 60r Lammert Feyes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
1345 5 60r Wybe Harmens           4
1346 5 60r Pieter Hylkes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
1347 5 60r Gerrit Arends CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 5-102
1348 5 60r Sybren Taekes CG 05:00:00         2
1349 5 60r Jan Jelles           8 5-103
1350 5 60r Haeye Keimpes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 5-104
1351 5 60r Freerk Tjeerds           5 5-104
1354 5 60v Pieter Pieters           3
1355 5 60v Beernt Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 1 weeverknegt
1356 5 60v Elbert Heyns           2
1357 5 60v Stoffel Christiaens CG 06:00:00         4 heeft 1 weeverknegt 5-106
1358 5 60v Heere Adams           2
1359 5 60v Gerrit Jelles CG 06:00:00         2
1360 5 60v Jan Roelofs CG 06:00:00         4 5-107
1361 5 60v Aukjen Hessels CG 02:00:00         1
1362 5 60v Luitjen Meinderts       x   3 5-108
1363 5 60v Fokke Martens CG 05:00:00         2 5-109
1364 5 61r IJsbrand Jochems CG 06:00:00         2
1365 5 61r Gerrit Hendriks CG 06:00:00         6 heeft 2 weeversknegts
1366 5 61r Marten Martens CG 08:00:00         3 5-110
1367 5 61r Haantje Jacobs CG 05:00:00         3 5-110
1368 5 61r Hendriks Eiberts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 5-110
1369 5 61r Arent Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6
1370 5 61r Ymke Dirks CG 04:00:00         7 5-111
1371 5 61r Jan Jetses CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 5-111
1372 5 61r Hessel Jacobs CG 03:00:00 CG 01:00:00       3 5-112
1373 5 61r Allert Lieuwes           3 5-112
1374 5 61r Haeye Boeles CG 08:00:00         5
1376 5 61v Robijn Cornelis CG 07:00:00         2 5-112
1378 5 61v Reyner Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 5-115
1379 5 61v Jacob Jelles CG 08:00:00         3 5-116
1380 5 61v Willem Claasen CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 5-117
1381 5 61v Jacob Willems CG 10:00:00         4 5-118
1382 5 61v Jacob Cornelis CG 08:00:00         3 5-119
1384 5 61v Doekle Wybes CG 15:00:00 CG 03:00:00       8 5-120
1385 5 61v Pier Heins CG 32:00:00         3 5-121
1386 5 61v wed. Douwe Martens CG 06:00:00         3 5-122
1387 5 61v Gerrit Jacobs CG 10:00:00         3
1389 5 62r Boote Gerbens           2
1390 5 62r Janneke Jelles           2
1393 5 62r Wybe Pieters       x   4 5-124
1394 5 62r Jan Markus           3 5-125
1395 5 62r wed. Andrys Sytses           1
1396 5 62r wed. Gerrit Willems       x   1 5-126
1397 5 62r Frans Jansen CG 15:00:00 CG 02:00:00       3 5-127
1398 5 62r wed. Marten Gillis CG 08:00:00 CG 04:00:00       3
1401 5 62v Paulus Jansen CG 10:00:00         2
1402 5 62v Aeltje en Albertje Jans       x   2
1403 5 62v soldaet Gerrit Jansen       x   2
1404 5 62v Lijsbeth en Wemke Pieters           2 5-132
1405 5 62v Jantje Fransen       x   3
1406 5 62v Fettje Folkerts       x   3
1407 5 62v Willem Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 5-139
1408 5 62v Judikjen Joukes           1
1410 5 62v Pieter Eelkes           3 5-142
1412 5 62v Sjoerd Dirks           3 5-144
1413 5 63r Pybe Jacobs           4
1414 5 63r Sjoerd Lammerts CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 5-144
1415 5 63r Laas Piers       x   1
1416 5 63r wed. IJsbrand Dirks CG 03:00:00         2 5-145
1417 5 63r Harmen Rijks CG 08:00:00         4
1420 5 63r Jaapjen Claases           1
1421 5 63r wed. Claas Aerts       x   1
1422 5 63r Harmen Hendriks CG 08:00:00         5
1423 5 63r Jan Harmens CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 5-155
1424 5 63r Jacob Cornelis CG 05:00:00         2 5-156
1425 5 63v Hylke Abbes CG 08:00:00         4
1426 5 63v Maeike Meintes       x   1
1427 5 63v Keimpe Hoytes CG 20:00:00 CG 02:00:00       7 5-159
1428 5 63v Jan Annes CG 05:00:00         3
1429 5 63v Dieuke Jurjens       x   1 5-160
1431 5 63v Johannes Jansen CG 05:00:00         2 5-162
1432 5 63v Pietje Lieuwes CG 02:00:00         1
1433 5 63v Antje Beerns CG 02:00:00         1
1434 5 63v Romke Jansen CG 12:00:00         6
1435 5 63v Tijs Hendriks CG 10:00:00         5 5-164
1436 5 63v Heere Martens