Harlingen, volkstelling 1744

illustratie volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummer kwartier folio voorn patr familienaam bijdrage verhoging ver-
mo-
gend
in-
sol-
vent
geali-
men-
teerd
per-
so-
nen
opmerking schatting
2 1 1v Jurjen Crozee CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 1-001
20 1 2r Philippus Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 praesenteert eens tot een praesent te geeven 500 gl indien de havenpagten afgeschaft worden 1-011
27 1 2v Taeke Stephanus CG 22:00:00 CG 04:00:00       7 1-019
28 1 2v Freerk van der Hout CG 50:00:00 CG 10:00:00       11 1-020
37 1 3r Bente IJsenbeek CG 20:00:00 CG 06:00:00       4 1-022
39 1 3r Romke Wassenaar CG 12:00:00 CG 03:00:00       6 1-025
40 1 3r Junius van Alema CG 50:00:00 CG 10:00:00       4 1-026
41 1 3r wed. Wybe Hanekuyk CG 15:15:00 CG 04:05:00       2
42 1 3r Evert Hanekuyk CG 50:00:00 CG 05:00:00       3 1-028
44 1 3r Jan Oldaans CG 50:00:00         3 1-030
45 1 3r Willem Mouter CG 50:00:00         4 1-031
46 1 3r Auke Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 biedt aan voor eens tot een praesent te geeven 500 gl 1-032
47 1 3r Sierk Tolsma CG 50:00:00 CG 10:00:00       4 1-033
49 1 3v Douwe Hanekuik CG 60:00:00         5 bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld 1-036
57 1 3v Harmen Blom CG 03:00:00 CG 03:00:00       4 heeft 1 weeversknegt 1-043
59 1 3v wed. Jan van Collum           4
109 1 6r Doekjen Jongma CG 05:00:00 CG 03:00:00       1
123 1 6v Claas Haukema CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 1-072
125 1 6v Claas Oosterbaan CG 50:00:00 CG 20:00:00       6 1-074
126 1 6v Johannes Elgersma CG 15:00:00 CG 05:00:00       8 1-075
127 1 6v Claas Fontein           1 1-076
128 1 6v Dirk IJsenbeek CG 06:00:00 CG 03:00:00       3 1-077
129 1 6v ds. Pierson CG 40:00:00 CG 20:00:00       5 1-078
130 1 6v burgemr. Doncker CG 50:00:00         4 1-079
131 1 7r de Suikerraffinaderij           5 segt wel circa 127 gls jaers door de afschaffing te kunnen profyteren
132 1 7r Harmen van 't Vlie CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 1-083
133 1 7r Sijke       x   1
134 1 7r Lolkjen       x   1 vrijster
137 1 7r Dirk Sanstra CG 05:00:00 CG 02:00:00       4
147 1 7v Rinske Mosk       x   1
167 1 8v wed. Jan Coderk       x   2
169 1 8v Wiggle de Vries CG 15:00:00 CG 05:00:00       6 1-098
172 1 8v Trijntje Bikker CG 03:00:00         1 1-101
176 1 8v wed. Pieter Wassenaar CG 01:10:00         4
200 1 9v wed. Thomas Kuypers           1
210 1 10r Jochem Stellingwerf CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 1-125
239 1 11v Hendrik Duman CG 04:00:00         3 1-139
242 1 11v Hendrik Faber CG 07:10:00 CG 02:10:00       6 1-142
245 1 11v Jan Kuyck CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 1-144
248 1 11v Jan Bretton CG 16:00:00 CG 09:00:00       5 1-146
251 1 12r burgemr. Hiddema CG 30:00:00         2 1-149
252 1 12r Jetze Roorda CG 60:00:00 CG 10:00:00       4 1-150
253 1 12r Hendrik Norel CG 20:00:00         7
266 1 12v Jan Amelander       x   1
284 2 14r Jan Trompetter CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-013
320 2 15v Hendrik ten Vaerde CG 03:00:00 CG 05:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
328 2 15v Lolkjen Scheltema CG 02:10:00         1
343 2 16v Hendrina van Beemen CG 05:00:00         1 2-053
344 2 16v de nots. Walrich CG 25:00:00 CG 05:00:00       2 2-054
345 2 16v kinderen Pieter Dreyer CG 40:00:00         6 2-055
346 2 16v dr. Stinstra CG 50:00:00         7 zoude wel meerder geneegen zijn uyt te bieden als niet met officie geld wel beswaard 2-056
357 2 17r Claas Suypenbol           3
359 2 17r Willem Boneta CG 02:10:00 CG 02:10:00       7 2-086
361 2 17r Ysaac Roozen CG 26:00:00 CG 04:00:00       2 2-064
410 2 19r wed. Jan van Rippers       x   1
430 2 20r wed. Gerrit           1 cooltjer 2-104
441 2 20v Minne Wilda CG 14:00:00 CG 04:00:00       4 2-111
450 2 21r Trijntje Boneta       x   1
457 2 21r burgemr. Munter CG 40:00:00         3 2-123
458 2 21r ontfanger Roorda CG 60:00:00 CG 10:00:00       5 2-124
499 2 23r wed. burgemr. Weyma CG 32:00:00 CG 08:00:00       4 2-144
501 2 23r wed. burgemr. S. Menalda CG 20:00:00 CG 05:00:00       2 2-146
502 2 23r Sybrand Feytama CG 30:00:00 CG 25:00:00       6 2-147
503 2 23r Jacob Hanekuyk CG 25:00:00 CG 10:00:00       3 2-148
505 2 23r Pieter Gelinda CG 06:00:00 CG 24:00:00       7 2-150
507 2 23r Freerk Scheltinga CG 30:00:00         6 2-152
508 2 23r wed. burgemr. Lanting CG 24:00:00 CG 06:00:00       4 2-153
509 2 23r Harmanus Portier CG 80:00:00         3 2-154
512 2 23v burgemr. Veersma CG 24:00:00         6 2-158
513 2 23v Symon Stijl CG 40:00:00 CG 05:00:00       2 2-159
514 2 23v convoymr. Sloterdijk CG 75:00:00 CG 05:00:00       5 2-160
515 2 23v Aleph van der Meulen CG 50:00:00         6 2-161
516 2 23v Cornelis Brouwer CG 50:00:00         3 praesenteert voor het 1e jaar dubbeld 2-162
518 2 23v dr. Gerard Suiringar CG 55:00:00         7 2-164
526 2 24r Sjoerd van der Hout       x   2
531 2 24r Cornelis Ekama CG 20:00:00 CG 04:00:00       5 2-176
537 2 24v Gerrit Offringa CG 15:00:00 CG 05:00:00       3 2-185
546 3 25v Meinert Arendsma CG 10:00:00         5
575 3 27r Jan de Wit CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-031
578 3 27r Johannes Wighuys CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-033
585 3 27r Jan de Boer CG 07:00:00 CG 01:00:00       3 3-035
612 3 28v vroedsman Lijstra CG 22:00:00 CG 04:00:00       4 3-045
618 3 28v Johannes Fransbergen CG 10:00:00         2 3-062
626 3 29r Tjalling Sopingius CG 08:00:00         4 3-068
658 3 30r Goikjen           3
691 3 31v Dirk van Weert           2
703 3 32r vroedsman Jan Buma CG 20:00:00         4 en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed 3-119
731 3 33v Dirk Roseboom CG 06:00:00         ? 3-141
733 3 33v Jean Linnich CG 10:00:00         ? 3-149
741 3 33v Thomas Waterbeek CG 05:00:00         ?
745 3 34r Rinske       x   1 scheerster
780 3 35v Jan de Wylde           2 3-182
783 3 35v vroedsman Baksma CG 13:00:00         2 3-187
784 3 35v Hanso Jonas van Hasenhoek CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 3-188
785 3 35v Antje Mooy       x   1
788 3 35v kinderen Joost de Klerk       x   6 3-191
797 3 36r Freerk Fontein CG 50:00:00 CG 05:00:00       3 3-199
799 3 36r Michiel Wassenaar           3
800 3 36r Jan de Boer CG 10:00:00         4 3-201
804 3 36v Jan Schonebeek CG 15:00:00         3 3-204
806 3 36v wed. Tjeerd Poort CG 06:00:00         2 3-206
813 3 36v de heer Beucker CG 120:00:00         6
814 4 37v wed. Pyter Trompetter CG 12:00:00 CG 02:00:00       4 4-001
816 4 37v dr. Tjallingi CG 26:00:00 CG 04:00:00       4 4-002
817 4 37v Tjerk IJsenbeek CG 10:00:00         2 4-005
820 4 37v Hendrik Reidhorst           7 havenchercher 4-008
833 4 38r Antje Kimstra CG 05:00:00         1
834 4 38r Sytse Poelstra CG 10:00:00         5
835 4 38r wed. Dirk Agema CG 16:00:00         4
843 4 38v Johannes Acama CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 4-026
844 4 38v conrector Schulze CG 12:00:00         1
845 4 38v Tjebbe Spannenburg CG 15:00:00         2 4-027
848 4 38v Beert Brouwer CG 15:00:00 CG 03:00:00       3
854 4 39r Thomas Meyer CG 10:00:00         4
855 4 39r Pieter Gelinda CG 50:00:00         4 4-036
856 4 39r ds. Harkenroth CG 40:00:00         6 4-037
861 4 39r Ate de Vries CG 16:00:00         3
862 4 39v Anthony de Groot CG 25:00:00         2 4-039
863 4 39v Cornelis van Velsen           2
864 4 39v burgemr. Brouwer CG 40:00:00         3 4-041
865 4 39v burgemr. van der Brugh CG 40:00:00         7 4-042
868 4 39v wed. Jan de Groot CG 05:00:00         1
886 4 40v Jan Sluyter       x   2 soldaet
889 4 40v Jan Blom CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 4-065
899 4 41r Theodorus Bensonides CG 05:00:00         1
902 4 41r Jan Huyselaer           3
911 4 41v Teunis Wesling CG 15:00:00 CG 05:00:00       6 heeft 5 weeversknegts 4-083
923 4 42r Dirk Cramer CG 10:00:00         3 4-093
930 4 42r Abraham Bouman           3
938 4 42v Hendrik Stiphout CG 07:00:00 CG 01:00:00       2
964 4 43v ds. Piekenbroek CG 30:00:00         3 4-124
973 4 44r Anthony Vink CG 08:00:00         2 4-134
986 4 44v Johannes de Waerd CG 08:00:00         6 4-145
987 4 44v Willem van Cassel CG 08:00:00 CG 04:00:00       4 4-146
992 4 44v capt. Stapert CG 40:00:00         4 4-149
993 4 44v vroedsman Hogeboom CG 22:00:00         2 4-150
994 4 45r wed. vroedsman Siderius CG 25:00:00         5 4-151
998 4 45r wed. Harmanus Dortman CG 05:00:00         2
999 4 45r Ary van der Jagt CG 05:00:00         1
1000 4 45r Dirk Bertling CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 4-155
1005 4 45r burgemr. van der Form CG 12:00:00         4
1012 4 45v Jan Bakker CG 15:00:00         2
1019 4 46r burgemr. Buma CG 25:00:00         6 4-166
1026 4 46r Riemke           2
1069 4 48r Harmen Bramers CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 heeft 1 weeversknegt 4-172
1079 4 48v Beernt Burcherts CG 08:00:00 CG 02:00:00       9 heeft 3 weeversknegts 4-179
1083 4 48v burgemr. Hania CG 20:00:00         4
1085 4 48v Cornelis Middagten           1
1086 4 48v de boode Heidkamp CG 12:00:00         4 4-186
1093 4 49r de hr. Wijdenbrug CG 150:00:00         11 4-195
1094 4 49r de hr. Beyma           0 segt tot Oosterbierum aangegeven te hebben 4-194
1097 4 49r de captn. Guitet CG 40:00:00         5 4-192
1098 4 49r de hr. Kempenaer CG 100:00:00         6 4-191
1099 4 49r Jan Cramer CG 50:00:00         5 4-190
1124 4 50r de commys Scheltinga CG 63:00:00         3 4-202
1126 4 50r Hendrik Jongma CG 30:00:00         5
1127 4 50r Jan Jongma CG 50:00:00         3 4-206
1128 4 50v Evert Oosterbaan CG 40:00:00         3 4-211
1132 4 50v Pieter Meetje           7 4-227
1137 4 50v Hans Claver           3
1140 4 51r Trijntje Greidanus           1
1141 4 51r Sipke Nauta CG 10:00:00 CG 10:00:00       5 4-231
1148 4 51r Jan Bierma CG 08:00:00 CG 02:00:00       6 4-239
1155 4 51v Abraham Hoef           3
1165 4 52r Hendrik Camphuys           6
1182 4 52v Abraham Vermeulen CG 05:00:00         7 4-261
1186 5 53v Jelle Stijl CG 45:00:00 CG 05:00:00       3 5-002
1187 5 53v Gouke Hingst CG 30:00:00 CG 02:00:00       4 5-003
1190 5 53v contrarolleur van Dalsen CG 30:00:00 CG 10:00:00       4 5-006
1193 5 53v wed. burgemeester Laquart CG 45:00:00         6 5-008
1194 5 53v rentmeester Lanting CG 40:00:00         4 5-009
1195 5 53v Willem Westerhof CG 15:00:00         2 5-010
1196 5 54r Benjamin Levy CG 10:00:00         3 5-011
1197 5 54r Wytse Heins           2 5-012
1215 5 54v Arjen Wassenaar CG 30:00:00         6
1218 5 54v Gijsbert Wildschut CG 75:00:00         7 5-027
1219 5 54v Jarig Westra CG 40:00:00 CG 05:00:00       6 5-028
1220 5 55r wed. Stinstra CG 50:00:00         4 5-029
1221 5 55r Jan Bretel CG 12:00:00         3 5-030
1225 5 55r Feyke Collinga CG 15:00:00         5 5-032
1228 5 55r wed. Voorda CG 15:00:00 CG 05:00:00       7 5-034
1230 5 55r Jan Blauw CG 10:00:00         3 5-035
1242 5 55v Rinske Marnstra           1
1255 5 56r wed. Yde Wijngaarden CG 10:00:00         4 5-050
1259 5 56v soldaet Jan Schilt       x   4
1266 5 56v wed. Jan Schonebeek CG 03:00:00         1 5-058
1272 5 57r Hessel Beima CG 08:00:00         2
1293 5 58r Janke Wildschut           1 5-070
1297 5 58r Jarig Adema CG 07:00:00 CG 03:00:00       1 5-072
1298 5 58r Filippus Swart CG 20:00:00         2 5-073
1317 5 59r Cornelis Lautenbach CG 10:00:00         6
1319 5 59r Allert Crol           4 5-087
1326 5 59r wed. burgemeester Hilma CG 10:00:00         3
1352 5 60v wed. Pieter van Campen           3 5-105
1353 5 60v Jan J. van Haerlem CG 10:00:00         3 5-105
1375 5 61r Jan Zeilmaeker CG 15:00:00         7
1377 5 61v wed. Joost Popta           2 5-112
1383 5 61v Joseph Gottier CG 08:00:00         4
1388 5 62r vroedsman Roosen CG 15:00:00         2 5-123
1391 5 62r Antje Leyen       x   2
1392 5 62r soldaet Pieter Plas       x   5
1399 5 62r boode Peima CG 20:00:00         2 5-129
1400 5 62v Filippus Bos CG 10:00:00 CG 04:00:00       2 5-130
1411 5 62v Christiaan Charpentier CG 10:00:00         2 5-143
1418 5 63r Sybrand Camsma CG 30:00:00         5 5-153
1419 5 63r Johannes Bensonides CG 06:00:00         2 5-154
1430 5 63v Sybout Buma CG 12:00:00         2 5-161
1440 5 64r Lucas Bos       x   6
1447 5 64r boode Zeeman CG 20:00:00         3
1451 5 64v Harm. van der Geest CG 12:00:00 CG 02:00:00       2 5-175
1453 5 64v Geert Steenfeld CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 5-177
1461 5 65r Symon de Haas CG 25:00:00 CG 05:00:00       8 5-147
1462 5 65r Abraham Wijngaerden CG 15:00:00         3 5-171
1465 5 65r wed. Jarig Claver CG 06:00:00         5
1474 5 65v Christiaen Burman           3
1475 6 66v wed. Claas Hindelopen CG 40:00:00         2
1476 6 66v Caye Slaapkool CG 20:00:00 CG 05:00:00       3 6-018
1480 6 66v Petrus Ferwerda CG 35:00:00 CG 05:00:00       3 6-021
1481 6 66v Dirk Wynia           2
1485 6 66v Jan IJsenbeek CG 50:00:00         5 6-023
1486 6 66v Frederik Schotsman CG 20:00:00 CG 05:00:00       3 6-024
1487 6 67r Jan Hoogland CG 10:00:00 CG 05:00:00       4
1488 6 67r de hr. Haarsma CG 40:00:00         2 6-026
1489 6 67r Claas Nauta CG 25:00:00 CG 05:00:00       4 6-027
1490 6 67r de secrtrs. Braam           0 heeft te sexbierum aangeevinge gedaen 6-028
1491 6 67r de juffrs. Vermeersch CG 30:00:00 CG 10:00:00       5 6-029
1497 6 67r Claas Braam           0 segt onder Almenum aangegeeven te hebben 6-032
1498 6 67r Johannes Ferwerda CG 35:00:00 CG 05:00:00       3
1499 6 67v vroedsman Siccama CG 20:00:00         4 6-033
1500 6 67v wed. Jan P. Scheltema           1 6-033
1501 6 67v wed. burgemr. Rijpema CG 60:00:00         6 6-034
1507 6 67v Meinert van Hoek CG 10:00:00         8 6-038
1508 6 67v Tjeerd Radsma CG 20:00:00         3 6-039
1509 6 67v Joseph Norden CG 15:00:00         3 6-040
1511 6 68r burgemr. Bretton CG 15:00:00 CG 05:00:00       2 6-042
1512 6 68r wed. Sybeda CG 05:00:00         1 6-043
1525 6 68v Wytse Vettevogel CG 20:00:00         5 6-051
1527 6 68v Enog van Rippers CG 15:00:00         2
1544 6 69r Jan Hey           2
1552 6 69v Taeke Schrik CG 20:00:00         ?
1561 6 70r vroedsman Wijngaerden CG 14:00:00 CG 06:00:00       2 6-075
1564 6 70r Adigerus Wijngaerden CG 05:00:00         3
1571 6 70v vroedsman Heyns CG 10:00:00         1
1576 6 70v wed. Braam           1
1590 6 71r Sjoerd           2
1593 6 71r Hendrik Bourmeester CG 05:00:00         3
1611 6 72r Anthony Beuker           6 6-106
1630 6 72v Johannes Hylkema CG 20:00:00 CG 04:00:00       5 6-121
1640 6 73r wed. comsrs. Doolwert CG 08:00:00 CG 03:00:00       3 6-126
1642 6 73r Melle           3
1655 6 74r Trijntje CG 02:00:00         1
1661 6 74r vroedsman Bontekoe CG 20:00:00         2 6-136
1662 6 74r Pieter Scheltema CG 25:00:00         5 6-137
1674 6 74v vroedsman Overzee CG 35:00:00 CG 05:00:00       7 6-144
1675 6 74v Claas IJsenbeek CG 40:00:00         6 6-145
1682 6 75r wed. burgemr. Nollides CG 70:00:00         5 6-149
1683 6 75r wed. capt. Stapert CG 15:00:00         2 6-150
1685 6 75r wed. Schaaff CG 15:00:00         2
1689 6 75r Gerben van der Velde CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 6-156
1694 6 75v Gabe Sybesma CG 20:00:00         2 6-158
1695 6 75v Christiaan Bessing CG 15:00:00         3
1716 7 77r Harm. Videlius CG 18:00:00 CG 02:00:00       3 7-018
1719 7 77r Alexander Kemmer CG 06:00:00         5 7-021
1725 7 77v Doede Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 7-024
1729 7 77v Anthony de Vries CG 05:00:00         5 7-027
1733 7 78r burgemr. Vosma CG 150:00:00         3
1735 7 78r ds. Schuler CG 08:00:00         1
1740 7 78r Laas Spannenburg CG 15:00:00         3 7-034
1741 7 78r vroedsman Sybeda CG 25:00:00         5 7-036
1742 7 78r Jacob Hibma CG 30:00:00         5
1746 7 78v Jan A. Huydekoper CG 30:00:00 CG 05:00:00       10 7-040
1761 7 79r Augustinus de Graaf CG 15:00:00 CG 05:00:00       4 7-047
1764 7 79r vroedsman Taede Steensma CG 18:00:00         4
1776 7 79v Jacob Tuininga CG 20:00:00         4 7-056
1779 7 79v Claas Voordewijn CG 05:00:00         5
1780 7 79v vroedsman Klinkhamer CG 10:00:00 CG 05:00:00       7 7-058
1784 7 80r Dominicus de Vries CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 7-060
1785 7 80r wed. Obbe Vinkelbosch       x   5 7-060
1789 7 80r Jurjen           2
1790 7 80r Andries Rosee CG 15:00:00         4 7-064
1791 7 80r Folkert van der Plaats CG 30:00:00         3 7-065
1792 7 80r Jan van der Plaats CG 20:00:00         3 7-065
1793 7 80v wed. Douwe Vettevogel CG 12:00:00         3 7-066
1794 7 80v Fedde Acronius CG 15:00:00 CG 03:00:00       2 7-067
1796 7 80v Carel Cromhausen           2
1798 7 80v Jacob Buytenpost CG 30:00:00         4 7-069
1802 7 80v wed. Evert Drogenham           4
1803 7 80v wed. Nathanael Cromhausen       x   2 7-073
1804 7 80v wed. Meyle Ollema CG 50:00:00         6 7-074
1806 7 81r Harmanus Slado CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 7-076
1808 7 81r de nots. Reidema CG 10:00:00         1
1809 7 81r Seerp Wildschut CG 75:00:00         7
1810 7 81r Aeltje Norel CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
1811 7 81r vroedsman Bloem CG 20:00:00         7 7-079
1814 7 81r de secretaris Wetsens CG 63:00:00         7 7-082
1815 7 81r Taetske Vos CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-084
1818 7 81v ds. Heymans CG 08:00:00         3
1822 7 81v de comsrs. Coen CG 50:00:00         5 jr. 7-088
1823 7 81v Jan Weggelinkhuysen CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 7-089
1824 7 81v Johannes van Zeist CG 12:00:00         7 7-085
1825 7 81v Grietje Heeremyt CG 05:00:00         1
1829 7 82r vroedsman Joost Gonggrijp CG 30:00:00 CG 05:00:00       7 7-093
1830 7 82r vroedsman Wassenaar CG 20:00:00 CG 05:00:00       3 7-094
1833 7 82r vroedsman Heymans CG 25:00:00         4 7-097
1834 7 82r wed. vroedsman de Waard CG 12:00:00         3 7-098
1835 7 82r burgemr. Schaaff CG 70:00:00         8
1838 7 82r Jacob van Beemen CG 14:00:00         5 7-103
1839 7 82r Harmen Agema CG 16:00:00         3 7-103
1841 7 82v Hendrik Pesma CG 25:00:00         4 7-105
1843 7 82v burgemr. Jelgersma CG 40:00:00         4 7-106
1853 7 83r burgemr. van der Sluys CG 24:00:00         1 segt opgetekend te zijn tot Wommels dog geeft hier aan bij naeder aangeeving
1854 7 83r Jetze Haanstra CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 7-113
1855 7 83r Claas Bretton CG 16:00:00         3 7-113
1873 7 83v Benjamin Schaaf CG 20:00:00 CG 05:00:00       4 7-124
1875 7 83v Teunis Blok CG 20:00:00 CG 05:00:00       3 7-126
1877 7 84r Bastiaen Bikker CG 30:00:00 CG 02:00:00       5
1882 7 84r vroedsman Haukema CG 20:00:00 CG 03:00:00       4 7-133
1884 7 84r Jan Wax CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
1886 7 84r Petrus Marnstra CG 06:00:00         2 7-113
1888 7 84r Lieuwe S. de Bruin CG 30:00:00         3 7-135
1897 7 84v wed. Laquart CG 15:00:00         2 7-143
1899 7 84v vroedsman Harm. Gonggrijp CG 50:00:00 CG 10:00:00       4 7-146
1900 7 84v de equipagemr. Tenckinck CG 100:00:00         5 7-147
1901 7 85r Sierk Geitjebaan CG 01:10:00         3 7-148
1902 7 85r Karel Langepé           5 soldaat
1903 7 85r Hiltje           1
1904 7 85r Bokke Rienstra CG 16:00:00 CG 04:00:00       4 7-151
1905 7 85r Willem Haakma CG 20:00:00         3 7-153
1906 7 85r Beernt Geersma CG 18:00:00         3 7-154
1909 8 86v Jan van Ooyen CG 10:00:00         0 segt op t Heerenveen opgeschreeven te zijn dog geeft aan
1917 8 86v wed. Jacob Wierdsma CG 15:00:00 CG 03:00:00       3
1922 8 87r Sierk van der Ley CG 18:00:00 CG 04:00:00       7 8-021
1925 8 87r Caspar de Haas CG 20:00:00         2 8-025
1934 8 87v Daniel Bonnezee CG 25:00:00 CG 05:00:00       4 8-028
1958 8 88v wed. Hendrik van der Woude CG 10:00:00         3
1959 8 88v Jan Craemer CG 06:00:00         0 veerschipper, woont tot Amsterdam en biedt aan 8-038
1961 8 88v de commys Beem CG 12:00:00         1
1967 8 88v havenmr. Dronrijp CG 40:00:00         5 8-046
1970 8 89r wed. ds. Oudkerk CG 03:00:00         1
1973 8 89r de secretaris en ont Idsinga CG 80:00:00         7 8-052
1980 8 89v Jan Sidonides CG 10:00:00         2
1983 8 89v wed. Dirk Cramer CG 06:00:00         2 8-071
1984 8 89v wed. Pieter Oldaan CG 08:00:00 CG 02:00:00       1
1985 8 89v Cornelis Oldaan CG 10:00:00         1 8-059
1986 8 89v Tjieskjen Wassenaar CG 08:00:00         3
1988 8 89v de captn. Prigge           0 segt tot Midlum aangegeeven te hebben 8-061
2000 8 90r wed. Jan Bijlenberg       x   1
2006 8 90v Jacob           ? wolkammer
2010 8 90v Romkjen           ? vischwijf
2015 8 90v Luitjen Rooda CG 40:00:00         2 8-074
2016 8 90v Tjietske en Sipkjen CG 03:00:00         2
2018 8 91r burgemr. de Boer CG 30:00:00 CG 02:00:00       2 8-075
2026 8 91r Magnus van der Arssen CG 30:00:00 CG 02:00:00       6
2030 8 91v Hendrik           1 8-081
2042 8 92r eerste zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2043 8 92r tweede zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2044 8 92r derde zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2060 8 92v wed. ds. van der Slooten CG 25:00:00 CG 05:00:00       2 8-099
2062 8 92v Allardus Westendorp CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 8-100
2064 8 92v wed. Salomon Stapert           1 8-103
2077 8 93v Pieter J. Daams CG 10:00:00 CG 01:00:00       3 8-110
2083 8 93v Mattheus van Gerven       x   3 soldaet
2086 8 93v Pieter J. Scheltema CG 20:00:00 CG 05:00:00       5 8-115
2106 8 94v vroedsman Moccama CG 13:00:00 CG 05:00:00       3 8-124
2108 8 94v Hilbrand en Antje Dunja CG 08:00:00         2 8-126
2110 8 94v Jan van Dorsen CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 8-127
2112 8 94v burgemr. Agema CG 25:00:00         3 8-128
2113 8 95r wed. burgemr. Crytenburg CG 03:00:00         1
2120 8 95r Jan J. Huyselaar CG 05:00:00         3
2135 8 95v Hendrik Croese CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
2147 8 96r Johannes van Haerlem           1
2150 8 96v Cornelia Kuyk CG 04:00:00         1 8-144
2161 8 96v Abigel Castelhun CG 02:00:00         1
2164 8 97r wed. Reynalda       x   1
2171 8 97r wed. Bretzel CG 12:00:00         5
2172 8 97r Banier Schuttenius CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
2174 8 97v wed. ds. Oneides CG 20:00:00         4
2175 8 97v Wijntjen Rost CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
2176 8 97v Jurjen Stapert CG 05:00:00         1
2178 8 97v Reyn Swaal CG 20:00:00         2
2179 8 97v juffr. van der Wolt           1 8-153
2182 8 97v Jacob J. van der Ley CG 30:00:00         6 8-157
2185 8 97v comsrs. Koen CG 30:00:00         2 sr. 8-160
2186 8 98r ontfanger de Keth CG 40:00:00         6
2187 8 98r Albartus Rasschen CG 25:00:00 CG 03:00:00       7
2188 8 98r Coenraad Bakker CG 16:00:00         4
2191 8 98r Foekjen       x   1 8-163
2195 8 98r Yde           2
2197 8 98r Thomas Wopkens CG 25:00:00         2 8-165
2198 8 98v contrarolleur Kampen CG 25:00:00 CG 05:00:00       3 8-166
2199 8 98v Horatius van Zeist CG 04:00:00         5 8-169
2205 8 98v hr. van der Haar           0 segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben 8-171
142 1 7r wed. Fokke Abbes       x   1 1-089
1425 5 63v Hylke Abbes CG 08:00:00         4
1768 7 79r Rinse Abbes CG 04:00:00         2 7-052
597 3 27v Pietje Abels CG 01:10:00         1
141 1 7r Minne Abes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 1-088
735 3 33v wed. Beernt Abrahams           ?
1238 5 55v Hans Abrahams CG 08:00:00         6
810 3 36v Beernt Adams           5 3-208
940 4 42v Hendrik Adams CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-105
1358 5 60v Heere Adams           2
1577 6 70v Stittert Adams Bontekoe CG 10:00:00         4 6-086
697 3 32r Allert Adriaens CG 08:00:00         2 3-117
698 3 32r Frans Adriaens CG 08:00:00         1 3-117
796 3 36r Joris Aerts CG 14:00:00 CG 02:00:00       4 3-198
1421 5 63r wed. Claas Aerts       x   1
331 2 16r Trijntje Ages CG 02:00:00         1
586 3 27r Minne Ages CG 08:00:00         4 3-035
1240 5 55v Pietje Ages CG 02:00:00         1
1737 7 78r Willem Ages           2 7-031
1820 7 81v Lolkjen Ages           3 7-087
254 1 12r Jan Alberts       x   5
336 2 16r Douwe Alberts CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 2-042
412 2 19r Beernt Alberts CG 05:00:00         3 2-092
560 3 26r Jan Alberts CG 08:00:00         4 3-019
569 3 26v Hendrik Alberts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-025
644 3 29v Harmen Alberts CG 06:00:00         4
665 3 30v Frans Alberts CG 06:00:00         3
760 3 34v Trijntje Alberts CG 02:00:00         1 3-166
1054 4 47v Aukjen Alberts           1
1056 4 47v Tetse Alberts           1
1279 5 57r Dirk Alberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 5-062
1518 6 68r Wyger Alberts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
1770 7 79v Hendrik Alberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 7-052
1774 7 79v Jan Alberts           2
1894 7 84v Gerrit Alberts CG 10:00:00         3 7-142
1929 8 87r Jan Alberts       x   6 8-024
2097 8 94r Doede Alberts CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 8-118
2201 8 98v Douwe Alefs CG 04:00:00         3
1602 6 71v Martjen Alephs CG 02:00:00         1
2087 8 93v Feddrik Allards CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 8-115
1442 5 64r Antje Allerds       x   2
188 1 9r Lieuwe Alles CG 08:00:00         4
465 2 21v Jan Alles CG 04:00:00         3
641 3 29v Beernt Alpherts CG 10:00:00         3 3-075
1448 5 64r Anskjen Andles CG 02:10:00         1 5-172
325 2 15v wed. Pier Andrys CG 01:00:00 CG 01:00:00       1 2-033
451 2 21r wed. Marten Andrys       x   2
500 2 23r Jan Andrys CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 2-145
568 3 26v Willem Andrys CG 06:00:00         3
740 3 33v Sytse Andrys CG 05:00:00 CG 03:00:00       ?
1014 4 45v Johannes Andrys CG 08:00:00 CG 02:00:00       6 4-166
1179 4 52v Tjerk Andrys CG 08:00:00         6 4-258
1837 7 82r Pieter Andrys CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 7-102
1847 7 82v Sjoerd Andrys CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 7-110
1848 7 82v Sara Andrys           1 7-110
2020 8 91r Johannes Andrys CG 05:00:00 CG 01:00:00       3
2202 8 98v wed. Tymon Andrys           2
1170 4 52r Doitse Anes CG 05:00:00         5 4-250
58 1 3v Hendrik Annes           8
219 1 10v wed. Heere Annes           3
225 1 10v Dirk Annes CG 05:00:00 CG 02:00:00       5
901 4 41r Jacob Annes CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
1004 4 45r Cornelis Annes CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 logeert 2 vrijgesellen 4-158
1428 5 63v Jan Annes CG 05:00:00         3
1472 5 65r Sytse Annes CG 12:00:00         4
1618 6 72r Elske Annes           3 en Antje Jans
1639 6 73r Rintje Annes CG 06:00:00         3
1964 8 88v Sander Annes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 8-043
278 2 13v Uilke Anskes CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 2-008
625 3 29r Willem Anthony CG 01:00:00         2
933 4 42v Cristiaan Anthony CG 06:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
1008 4 45v Arent Anthony CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 4-160
1036 4 46v Antje Anthony           1
405 2 19r Harmen Arends CG 02:00:00 CG 02:00:00       6 2-087
611 3 28v Jan Arends CG 07:00:00 CG 03:00:00       4 3-046
642 3 29v Hendrik Arends           4 gaat vertrekken nae overijssel 3-076
672 3 31r Jan Arends CG 06:00:00         1 heeft 2 weeversknegts
1046 4 47r Leentje Arends           1
1049 4 47r Antje Arends           1
1103 4 49r Hendrik Arends CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-199
1347 5 60r Gerrit Arends CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 5-102
1698 7 76v Wouter Arends CG 12:00:00         3 7-002
1726 7 77v Pieter Arends CG 08:00:00         4 7-025
2117 8 95r wed. Jacob Arends CG 04:00:00         2 heeft 1 weeverknegt 8-129
2138 8 96r Beitske Arends CG 02:10:00         2
2162 8 97r Johannes Arends CG 08:00:00         4 8-147
244 1 11v Arjen Aris CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
1896 7 84v Pieter Aris CG 05:00:00         6
85 1 5r Douwe Arjens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
323 2 15v Sipke Arjens CG 05:00:00         4 2-031
387 2 18r Jarig Arjens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-078
472 2 21v Schelte Arjens CG 10:00:00         6 2-131
632 3 29r Claas Arjens CG 08:00:00         6
906 4 41r Arjaantje Arjens       x   1
974 4 44r Dinglum Arjens CG 06:00:00         3 4-135
1971 8 89r Sjoerd Arjens CG 08:00:00         3 8-050
2004 8 90r Hendrik Arjens CG 04:00:00 CG 01:00:00       7
2013 8 90v Joris Arjens CG 04:00:00 CG 01:00:00       1
2025 8 91r Robijn Arjens CG 25:00:00 CG 05:00:00       1 8-078
2103 8 94v Rodmer Arjens           3
616 3 28v Marijke Arnoldus           1
1582 6 70v Arent Arnoldus       x   5
564 3 26v Freerk Ates CG 12:00:00         3
1505 6 67v Marten Ates       x   3
1676 6 74v Gerben Ates CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 6-146
30 1 2v wed. Sybe Aukes CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-021
33 1 2v wed. Uiltje Aukes CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
164 1 8r Otte Aukes CG 15:00:00         3 1-095
282 2 14r Auke Aukes CG 06:00:00 CG 04:00:00       4 2-012
349 2 16v wed. Jan Aukes           1
633 3 29r Dieuke Aukes CG 02:00:00         2 3-072
912 4 41v Trijntje Aukes CG 04:00:00         4
1443 5 64r wed. Gerben Aukes CG 10:00:00         4
1763 7 79r Pieter Aukes CG 05:00:00         2
38 1 3r Feddrik Ayses Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 1-024
347 2 16v Haantje Baltus CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 2-057
1231 5 55r Johannes Baltus           3 5-038
1504 6 67v wed. Johannes Baltus CG 12:00:00         2 6-037
2137 8 96r Hendrik Baltus CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 8-137
2151 8 96v Willem Barends CG 08:00:00 CG 02:00:00       4
367 2 17v Antje Baukes       x   1
532 2 24r Broer Baukes CG 16:00:00 CG 04:00:00       2 2-177
563 3 26v wed. Jylt Baukes CG 05:00:00         2 3-015
1033 4 46v Fokeltje Baukes           1
1068 4 48r Antje Baukes           2
1600 6 71v Aukjen Baukes CG 04:00:00         3
86 1 5r Douwe Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
183 1 9r Hendrik Beerns           7
360 2 17r Janke Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
440 2 20v Pieter Beerns CG 05:00:00         5 2-110
542 3 25v Marij Beerns       x   1
574 3 26v Hendrik Beerns CG 10:00:00         8 heeft 2 weeversknegts 3-030
615 3 28v Pier Beerns CG 05:00:00         1
631 3 29r Jan Beerns CG 05:00:00 CG 02:00:00       6 3-071
649 3 30r Frans Beerns CG 08:00:00         5
654 3 30r Albert Beerns CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-083
656 3 30r Harmen Beerns           4
680 3 31r Gerrit Beerns CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
692 3 31v Geeske Beerns           2 3-113
696 3 32r Coenraad Beerns CG 08:00:00         5 heeft 1 weeversknegt
764 3 34v wed. Marten Beerns           2
773 3 35r Bonte Beerns           2
928 4 42r Harmen Beerns CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 2 weeversknegts
966 4 43v Harmen Beerns           2 heeft 2 weeversknegts 4-126
1065 4 47v Grietje Beerns           7
1082 4 48v Lubbert Beerns           3 4-182
1125 4 50r Hendrik Beerns           4
1210 5 54v Dirk Beerns CG 12:00:00         3 5-019
1232 5 55v Joris Beerns           4
1320 5 59r Jan Beerns CG 06:00:00         4
1433 5 63v Antje Beerns CG 02:00:00         1
1723 7 77v Anne Beerns CG 07:00:00         2 7-022
1864 7 83r wed. Hendrik Beerns           5
1927 8 87r Lolke Beerns CG 04:00:00         4 heeft 4 gealimenteerde kostgangers 8-024
1975 8 89r Paulus Beerns           7
2028 8 91r Grietje Beerns           2
98 1 5v Beernt Beernts CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 1 weeversgesel
377 2 18r Beernt Beernts CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 2-071
403 2 19r Frans Beernts CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-085
420 2 19v Beernt Beernts CG 02:00:00         3 weeversknegt
437 2 20r Jan Beernts CG 03:00:00 CG 01:00:00       6 2-108
640 3 29v Jan Beernts CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-074
650 3 30r Egbert Beernts CG 08:00:00         6 3-080
675 3 31r Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-101
700 3 32r Hendrik Beernts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
742 3 33v Beernt Beernts           ? soldaat
876 4 40r Hendrik Beernts CG 05:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-051
890 4 40v Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 3 weeversknegts 4-066
952 4 43r Jan Beernts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 4-115
1072 4 48r Willem Beernts CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
1114 4 49v Beernt Beernts           3 4-219
1322 5 59r Beernt Beernts CG 10:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 5-088
1616 6 72r Harmen Beernts CG 12:00:00         5 6-109
400 2 18v wed. Johannes Benedictus CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 2-084
1778 7 79v wed. Pier Benedictus CG 05:00:00 CG 01:00:00       4
89 1 5r Eelke Bernardus CG 05:00:00 CG 02:00:00       5 1-056
1529 6 68v Albert Beuwes CG 06:00:00         3 6-054
1374 5 61r Haeye Boeles CG 08:00:00         5
1947 8 88r Arjen Boikes CG 10:00:00         5
840 4 38v Pieter Bokkes CG 05:00:00         4 soldaet
1130 4 50v Pals Bokkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-223
1280 5 57v Pieter Bokkes CG 10:00:00         3 5-063
1543 6 69r Geertje Bokkes       x   3 6-064
1756 7 78v Rienk Bokkes CG 04:00:00         3 7-045
2126 8 95v Andle Bonnes CG 03:00:00         3
1439 5 64r Okke Bootes CG 08:00:00         3 5-167
1955 8 88r Tjerk Botes           3
2076 8 93r Freerk Botes CG 04:00:00 CG 02:00:00       3
1938 8 87v Arjen Bottes CG 20:00:00         2 8-031
954 4 43r Hylke Bouwes           2 4-117
1116 4 50r Keimpe Bouwes           3
1206 5 54r Keimpe Bouwes CG 06:00:00         1 5-016
1262 5 56v Jan Bouwes CG 20:00:00         4 5-056
1783 7 80r Okke Bouwes CG 12:00:00         3
1921 8 87r Cornelis Bouwes CG 13:00:00 CG 02:00:00       4 8-020
2061 8 92v Sjoerd Bouwes CG 30:00:00 CG 02:00:00       5
178 1 8v Fijke Broers CG 01:10:00         1
815 4 37v Ype Broers CG 08:00:00         4
851 4 39r Ybeltje Broers CG 06:00:00         1
975 4 44r Jan Broers           2 4-139
1874 7 83v wed. Jan Broers CG 05:00:00         2 7-125
898 4 41r Schelte Bruyns CG 08:00:00         5
19 1 2r Pieter Carsten CG 10:00:00         2
1178 4 52v Jurjen Carsten CG 30:00:00         5 4-257
2123 8 95r wed. Jacob Carstens CG 05:00:00         1
411 2 19r Jan Caspars CG 04:00:00         2 2-091
471 2 21v Johannes Caspars CG 06:00:00 CG 04:00:00       3 2-130
759 3 34v Caspar Caspars CG 07:00:00         2 3-165
927 4 42r Loiter Caspars CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 heeft 3 weeversknegts 4-097
1325 5 59r wed. Hendrik Caspars CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-090
1357 5 60v Stoffel Christiaens CG 06:00:00         4 heeft 1 weeverknegt 5-106
1615 6 72r Dirk Christiaens CG 04:00:00         2
1473 5 65v Daniël Christoffels CG 06:00:00         4 5-132
163 1 8r Symon Claasen CG 05:00:00         2
217 1 10v Jan Claasen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
318 2 15v wed. Jan Claasen           4 2-028
463 2 21v Claas Claasen           3
655 3 30r Dirk Claasen CG 06:00:00         4 3-084
670 3 30v Pieter Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-097
722 3 33r Pieter Claasen CG 04:00:00         1 3-133
828 4 38r Johannes Claasen CG 06:00:00         2
1111 4 49v Jacob Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 4-221
1175 4 52r Douwe Claasen CG 05:00:00         5
1273 5 57r Jan Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 5-061
1284 5 57v Jan Claasen CG 10:00:00         2 5-065
1380 5 61v Willem Claasen CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 5-117
1522 6 68r Jacob Claasen CG 02:00:00         3
1704 7 76v Jan Claasen           1
1772 7 79v Claas Claasen CG 05:00:00 CG 01:00:00       4
1969 8 89r Haring Claasen CG 05:00:00         4 8-049
2007 8 90v Jelle Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       ?
2130 8 95v Jan Claasen CG 04:00:00 CG 01:00:00       7
2170 8 97r Homme Claasen CG 10:00:00         2 8-149
572 3 26v wed. Jan Claasens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 4 weeversknegts 3-029
737 3 33v wed. Jan Claasens           ?
352 2 16v Haitse Claases CG 01:10:00         2
404 2 19r Rinske Claases CG 01:00:00         1 2-086
435 2 20r Jeltje Claases CG 01:00:00         1
474 2 22r Pieter Claases CG 06:00:00         6
595 3 27v wed. Arjen Claases CG 03:00:00         1 3-042
1143 4 51r Douwe Claases CG 05:00:00         3 4-234
1420 5 63r Jaapjen Claases           1
1463 5 65r Lijsbeth Claases       x   1
1471 5 65r Yttje en Antje Claases CG 06:00:00         2
1533 6 68v Yske Claases CG 04:00:00         1 6-057
1558 6 69v Ybeltje Claases CG 02:00:00         ?
1581 6 70v Clara Claases           2 6-089
1722 7 77v Wiltje Claases           4
1767 7 79r wed. Christiaen Claases CG 02:00:00         1
1883 7 84r Folkert Claases CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 7-134
1950 8 88r Dirk Claases           3
1992 8 90r Lutske Claases           2
2094 8 94r Auke Claases CG 10:00:00         3 8-118
2155 8 96v Maeike en Geertje Claases       x   2
921 4 42r Ane Claesen           2 4-091
1613 6 72r Hille Claesen CG 06:00:00         6 6-107
103 1 5v Jan Claeses CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
116 1 6r Oepke Claeses CG 11:00:00 CG 01:00:00       5 1-067
179 1 9r Tjeerd Claeses CG 10:00:00         3
202 1 9v Lijsbeth Claeses       x   1
233 1 11r Jeltje Claeses           3
269 2 13v Doutjen Claeses CG 03:00:00         1
417 2 19v Bouwe Claeses CG 10:00:00         4
540 3 25v Bregtje Claeses       x   1
1057 4 47v Grietje Claeses           1
1122 4 50r Frans Claeses           2
2085 8 93v wed. Pieter Claeses CG 02:00:00 CG 01:00:00       1 8-114
836 4 38r wed. Age Claessens CG 05:00:00         1 4-023
559 3 26r Meynert Cobus CG 08:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-019
1865 7 83v Jan Coenraads CG 04:00:00         4
582 3 27r Jan Coenraeds CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 1 weeversknegt 3-033
62 1 4r IJsbrand Cornelis CG 04:00:00         5
79 1 4v Jacob Cornelis CG 06:00:00         3
105 1 5v Ydske Cornelis CG 01:10:00         1
120 1 6v Arjen Cornelis CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
161 1 8r Ulbe Cornelis CG 05:00:00         5
171 1 8v Betze Cornelis CG 10:00:00 CG 04:00:00       2 1-100
205 1 10r wed. Claas Cornelis CG 01:10:00         2
332 2 16r Henning Cornelis CG 01:00:00         3 2-038
371 2 17v Bauke Cornelis CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-068
429 2 20r Age Cornelis CG 04:00:00 CG 03:00:00       4 2-103
443 2 20v wed. Tjeerd Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
483 2 22r Dirk Cornelis CG 02:10:00 CG 03:10:00       3
562 3 26r Reyn Cornelis CG 08:00:00         5 3-015
587 3 27v wed. Arjen Cornelis CG 06:00:00         4 3-036
593 3 27v Aukjen Cornelis       x   4
608 3 28r Jocchem Cornelis           5 3-049
708 3 32v Dirk Cornelis CG 10:00:00         4 3-121
720 3 33r Tobias Cornelis CG 06:00:00         4 3-131
777 3 35r Cornelis Cornelis           2 3-179
1088 4 48v Cornelis Cornelis CG 05:00:00         2
1253 5 56r Wyger Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
1337 5 59v Minne Cornelis           5
1376 5 61v Robijn Cornelis CG 07:00:00         2 5-112
1382 5 61v Jacob Cornelis CG 08:00:00         3 5-119
1424 5 63r Jacob Cornelis CG 05:00:00         2 5-156
1441 5 64r Pieter Cornelis           6 5-168
1456 5 64v Wytse Cornelis CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 5-152
1545 6 69r Hendrik Cornelis CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 6-066
1637 6 73r Bauke Cornelis CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 6-124
1757 7 79r Grietje Cornelis           3
1781 7 80r Dirk Cornelis CG 12:00:00         6 7-059
1862 7 83r Jocchem Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 7-119
1919 8 86v wed. Symon Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 8-018
1989 8 89v wed. Edsger Cornelis       x   1 8-063
2033 8 91v Jacob Cornelis           1
2072 8 93r Hendrik Cornelis CG 10:00:00 CG 02:00:00       7 8-109
2080 8 93v Wybrigjen Cornelis CG 01:10:00         1
218 1 10v Jurjen Cristiaans CG 02:00:00 CG 02:00:00       5
603 3 28r wed. Jacob Cristiaans CG 08:00:00         2 3-054
685 3 31v Caspar Cristiaans CG 06:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-107
111 1 6r Jan Cristiaens CG 06:00:00         2
782 3 35v Hans Cristoffels CG 04:00:00 CG 01:00:00       2 3-185
766 3 35r Paulus Daniels CG 08:00:00         4 3-169
767 3 35r Hendrikjen Daniels           4 3-170
1696 6 75v Gosling Daniels CG 06:00:00         3
1766 7 79r Grietje Daniels CG 01:10:00         1
2008 8 90v Hendrik Daniels CG 04:00:00         ?
2145 8 96r Pieter Daniels       x   8 8-140
1202 5 54r Marijke Davids CG 03:00:00         1 5-013
1697 7 76v Sytske Derks CG 12:00:00         3
1445 5 64r Take Dijksma CG 20:00:00 CG 05:00:00       2
54 1 3v Jillis Dirks CG 06:00:00         2
136 1 7r Wybe Dirks CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 1-085
184 1 9r Cornelis Dirks CG 02:00:00 CG 03:00:00       6 1-115
199 1 9v Gerrit Dirks           6
216 1 10v Jacob Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 1-130
227 1 11r Jentje Dirks           5
291 2 14r Ype Dirks CG 07:00:00         5 2-017
299 2 14v Antje Dirks           2
306 2 15r Lieuwe Dirks           9
341 2 16v Wybe Dirks CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
364 2 17r wed. Jacob Dirks           5
452 2 21r Aegjen Dirks CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-119
511 2 23v Sipke Dirks CG 20:00:00 CG 10:00:00       7 2-157
524 2 24r Doede Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
664 3 30v Hendrik Dirks       x   ?
729 3 33r Teunis Dirks CG 06:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-140
823 4 37v Lammert Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 4-011
870 4 39v Paulus Dirks CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 4-046
885 4 40r Albert Dirks CG 06:00:00         2 4-057
905 4 41r Taede Dirks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 4-077
1017 4 45v Harmen Dirks CG 06:00:00         2
1030 4 46v Trijntje Dirks           1
1040 4 46v Aeltje Dirks           2
1123 4 50r Marten Dirks CG 10:00:00         4 4-203
1152 4 51v Hendrik Dirks CG 08:00:00         2
1224 5 55r Sipke Dirks CG 05:00:00         3 5-031
1234 5 55v Jacob Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3
1237 5 55v Beernt Dirks CG 10:00:00         3 5-041
1256 5 56v Abel Dirks CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 5-053
1257 5 56v wed. Jacob Dirks           2
1282 5 57v Pieter Dirks CG 12:00:00         4 5-064
1287 5 57v wed. Geert Dirks CG 08:00:00 CG 01:00:00       3
1310 5 58v Jacob Dirks CG 12:00:00         3 5-082
1332 5 59v Caspar Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 5-096
1370 5 61r Ymke Dirks CG 04:00:00         7 5-111
1412 5 62v Sjoerd Dirks           3 5-144
1416 5 63r wed. IJsbrand Dirks CG 03:00:00         2 5-145
1551 6 69v Harmen Dirks           ?
1569 6 70r wed. Heere Dirks CG 04:00:00 CG 01:00:00       1 6-080
1619 6 72v wed. Heere Dirks CG 15:00:00 CG 02:00:00       5
1629 6 72v Foppe Dirks CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 6-120
1641 6 73r Wyert Dirks CG 08:00:00         2
1700 7 76v Christiaen Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 7-004
1706 7 76v Hendrik Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 7-008
1710 7 77r Antje en Reinskjen Dirks CG 05:00:00         2
1878 7 84r wed. Pieter Dirks CG 05:00:00         3 7-130
2022 8 91r Hilbrand Dirks CG 20:00:00         5 8-077
2075 8 93r Lieuwe Dirks CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
2116 8 95r Ruird Dirks           2
2153 8 96v Foppe Dirks CG 10:00:00         3 8-146
80 1 4v Okke Doedes CG 07:10:00         5 1-040
363 2 17r Engeltje Doedes CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-066
1226 5 55r Claas Doedes CG 15:00:00         2 5-033
1846 7 82v Andrys Doedes CG 20:00:00         2 7-109
1849 7 82v Wopke Doedes CG 18:00:00         2 7-111
138 1 7r Jan Doekes CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
1678 6 74v Pieter Doekes           3
1076 4 48r Folkert Doekles CG 12:00:00         5 4-175
1458 5 64v Hessel Doekles CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 5-150
1066 4 48r Tjeerd Dooitses           5
16 1 2r Jacob Douwes CG 16:00:00         3 1-009
24 1 2r wed. Jan Douwes CG 20:00:00 CG 10:00:00       4 1-014
26 1 2v wed. Gerrit Douwes CG 01:10:00         3 1-017
106 1 5v Gerben Douwes CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 1-061
388 2 18r wed. Claas Douwes CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 2-079
487 2 22v Symons Douwes CG 04:00:00 CG 04:00:00       5
604 3 28r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 3-053
623 3 29r Johannes Douwes CG 08:00:00         2 3-066
874 4 40r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 4-049
875 4 40r Antje Douwes           1 4-050
957 4 43v Douwe Douwes CG 07:00:00 CG 03:00:00       2 4-118
968 4 43v Bonte Douwes CG 08:00:00         3 4-128
989 4 44v wed. Sikke Douwes       x   2 4-148
1181 4 52v Wybren Douwes CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 4-260
1213 5 54v Jelte Douwes CG 10:00:00         3 5-022
1227 5 55r wed. Pieter Douwes       x   1
1229 5 55r Jan Douwes CG 10:00:00         2 5-035
1342 5 60r wed. Gabe Douwes CG 03:00:00         2
1589 6 71r wed. Jelle Douwes CG 04:00:00         1 6-092
1621 6 72v Cornelis Douwes CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
1755 7 78v Gerrit Douwes CG 04:00:00         3 7-046
1898 7 84v Keimpe Douwes CG 25:00:00         5 7-145
1963 8 88v Tjebbe Douwes CG 05:00:00 CG 01:00:00       4
1987 8 89v wed. Sybout Douwes       x   3
2002 8 90r Tettje Douwes       x   1
2048 8 92r Tjietske en Sipkjen Douwes           1
2124 8 95r wed. Jocchem Douwes           2
2128 8 95v Jouke Douwes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 8-134
2141 8 96r Fijke Douwes CG 04:00:00         3
1291 5 57v Wopke Edsgers CG 06:00:00         4 5-069
1821 7 81v Bernardus Edsgers CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
2021 8 91r Gerrit Edsgers CG 03:00:00         3
2095 8 94r Cornelis Edsgers CG 08:00:00         2 8-118
124 1 6v Anne Eelkes Bakker CG 20:00:00 CG 10:00:00       9 1-073
1410 5 62v Pieter Eelkes           3 5-142
1531 6 68v Sikke Eelkes CG 03:00:00         2 6-055
1890 7 84v Pier Eelkes CG 18:00:00         3 7-138
2193 8 98r Johannes Eelkes CG 03:00:00         3
1681 6 75r Jan Eerks Jongma CG 20:00:00         6 6-148
1343 5 60r Harrit Eeuwes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 5-101
51 1 3v Jan Eggers CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
294 2 14v Jan Eiberts           4
1368 5 61r Hendriks Eiberts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 5-110
1951 8 88r Ype Eiberts           2
2157 8 96v Steffen Elias CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 8-147
1520 6 68r Jan Ellerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 6-048
1795 7 80v Eelke Emmeriks CG 04:00:00         3
2079 8 93v Antje Emmeriks CG 02:00:00         1 8-111
2156 8 96v wed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00         2 8-146
29 1 2v Trijntje Everts Oosterbaan CG 10:00:00         1 1-021
223 1 10v Jan Everts CG 03:00:00 CG 03:00:00       7 heeft 1 weewersknegt 1-134
579 3 27r Harmen Everts CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-033
590 3 27v Hendrik Everts           3 3-039
825 4 37v Gerrit Everts           2
985 4 44v Olphert Everts CG 08:00:00 CG 03:00:00       3 4-144
1021 4 46r Jurjen Everts CG 10:00:00         8
1212 5 54v Lieuwe Everts CG 08:00:00         2 5-021
1548 6 69v Tjietske en Ake Everts CG 05:00:00         ? 6-069
1754 7 78v wed. Eeke Everts           1
1799 7 80v Jan Everts CG 15:00:00         3 7-070
1966 8 88v Hendrik Everts CG 15:00:00 CG 05:00:00       2
2111 8 94v Maeike Ewouts       x   1
1751 7 78v Pieter Faases CG 10:00:00         4
1949 8 88r wed. Pieter Faases       x   2
1064 4 47v Wytske Feddes           4
2052 8 92r Beernt Feddriks CG 03:00:00 CG 01:00:00       3
260 1 12r Claas Feijes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 1-153
684 3 31v Albert Fekkes CG 05:00:00         3 3-106
1591 6 71r IJsbrand Felten CG 06:00:00         4 6-064
1344 5 60r Lammert Feyes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
396 2 18v Ye Feykes           1 2-065
1241 5 55v Trijntje Feykes CG 03:00:00         1
1254 5 56r Antje Feykes CG 04:00:00         1
1912 8 86v Jan Feykes CG 05:00:00         4
1940 8 87v Ype Feykes CG 15:00:00 CG 05:00:00       3 8-033
2090 8 94r Thomas Feykes CG 08:00:00         5 8-117
2168 8 97r Jan Feykes CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
1316 5 59r Reyn Feytes CG 08:00:00         3 5-086
234 1 11r wed. Jan Floris       x   1
1801 7 80v Bauke Floris CG 06:00:00         2 7-072
212 1 10r Claas Foekes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2 1-127
213 1 10r Aefke Foekes CG 02:10:00         1 1-127
1289 5 57v Uilke Foekes CG 05:00:00         2 5-068
290 2 14r Jan Fokkes CG 03:00:00         3
348 2 16v Ysaak Fokkes CG 05:00:00         5
418 2 19v Oene Fokkes CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
1053 4 47r Trijntje Fokkes           1
1503 6 67v wed. Cornelis Fokkes CG 52:00:00         4
1712 7 77r Symon Fokkes Bakker CG 30:00:00         3 7-013
2169 8 97r wed. Carst Fokkes CG 02:10:00         2
162 1 8r wed. Sierk Folkerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 1-094
464 2 21v Sjoerdje Folkerts CG 01:00:00         1
1406 5 62v Fettje Folkerts       x   3
1705 7 76v Jacobus Folkerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-007
1749 7 78v Jacob Folkerts CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 7-043
1911 8 86v Sake Folkerts CG 06:00:00         2
67 1 4r Hylkjen Fongers           1
68 1 4r Wybe Fongers CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
1852 7 82v Broer Fongers CG 15:00:00         6 7-112
1976 8 89r Ybeltje Fongers           1
601 3 28r Jan Fopkes CG 04:00:00         2 3-056
1067 4 48r wed. Foppe Foppes           3
1454 5 64v wed. Foppe Foppes           1
951 4 43r Ewout Frank CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 4-114
69 1 4r Jarig Fransen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 1-049
550 3 25v Hendrik Fransen CG 10:00:00         3 3-011
753 3 34r Cobus Fransen           7
772 3 35r Trijntje Fransen CG 03:00:00         3
779 3 35v Cornelis Fransen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 3-181
1300 5 58r Frans Fransen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
1405 5 62v Jantje Fransen       x   3
1669 6 74v Aefke Fransen       x   1
1673 6 74v wed. Douwe Fransen       x   2
1869 7 83v Johannes Fransen CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 7-121
2051 8 92r vrouw Arjen Fransens       x   6 8-093
812 3 36v Johannes Fredriks CG 08:00:00 CG 02:00:00       5 3-207
1022 4 46r Fredrik Fredriks CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
221 1 10v Johannes Freerks CG 02:00:00 CG 03:00:00       3
392 2 18v Ork Freerks CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 2-080
1037 4 46v Pieter Freerks           2
1150 4 51r Tjietse Freerks           3
1283 5 57v Hein Freerks CG 12:00:00         2 5-065
1560 6 70r Douwe Gabes CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 6-074
1156 4 51v Pieter Gaeles           4
1592 6 71r Harke Gales CG 04:00:00         6
1928 8 87r vier gealimenteerde kostgangers           4 van Lolke Beerns
1943 8 87v drie gealimenteerde kostgangers           3 van Dirk Jacobs
2058 8 92v twee gealimenteerde kostgangers           2 van Gerrit Gerrits 8-095
326 2 15v Geertje Geerts CG 02:00:00         2 2-034
381 2 18r wed. Cornelis Geerts CG 01:00:00         1 2-074
498 2 23r Tjalling Geerts       x   2
831 4 38r wed. Jan Geerts CG 05:00:00         1 4-021
858 4 39r Cornelis Geerts           2
1073 4 48r Harmen Geerts           5
1169 4 52r Allert Geerts CG 13:00:00 CG 02:00:00       6
1513 6 68r wed. Jan Geerts CG 06:00:00         1 6-043
1536 6 69r Harke Geerts CG 08:00:00 CG 03:00:00       3 1/2 huis 6-058
1612 6 72r Jacob Geerts       x   6 6-107
1632 6 73r Sjouke Geerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 6-122
1711 7 77r Gerrit Geerts CG 04:00:00         2 7-012
448 2 20v Anthony Gerardi CG 10:00:00         3 2-116
185 1 9r Claas Gerbens CG 05:00:00         2 1-116
264 1 12v Hiltje Gerbens           1
335 2 16r Jelmer Gerbens CG 10:00:00         2 2-041
413 2 19r Heere Gerbens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 2-093
428 2 20r Pieter Gerbens CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-102
480 2 22r wed. Obbe Gerbens CG 01:10:00         1 2-133
490 2 22v Willem Gerbens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-138
627 3 29r Johannes Gerbens CG 15:00:00     x   1
673 3 31r Hendrik Gerbens           5
809 3 36v Tettje Gerbens CG 04:00:00         4 3-207
1075 4 48r Jan Gerbens CG 08:00:00         4
1389 5 62r Boote Gerbens           2
2073 8 93r Dirk Gerbens CG 02:00:00         3
2152 8 96v Auke Gerbens CG 10:00:00         2 8-146
1299 5 58r Haeye Gerkes CG 18:00:00 CG 02:00:00       6 5-074
211 1 10r Jan Gerlofs CG 16:00:00 CG 04:00:00       8 1-126
781 3 35v wed. Jan Gerlofs           1 3-183
1139 4 50v wed. Pieter Gerlofs CG 20:00:00         2 4-230
1264 5 56v Rein Gerlofs CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
2065 8 93r Salomon Gerlofs CG 20:00:00 CG 05:00:00       3 8-103
82 1 4v wed. Marius Gerrits           3
96 1 5r Lens Gerrits           5
115 1 6r Tjebbe Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 1-066
122 1 6v Janke Gerrits CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-071
157 1 8r Gerrit Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-091
158 1 8r Rinske Gerrits       x   1
268 2 13v Sytse Gerrits CG 05:10:00 CG 04:10:00       4
351 2 16v Antje Gerrits           1
365 2 17v Barent Gerrits           6
423 2 19v Jan Gerrits CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-098
446 2 20v Gerrit Gerrits CG 02:00:00         3
478 2 22r wed. Dirk Gerrits CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-132
547 3 25v Jan Gerrits CG 08:00:00         3
548 3 25v Harmen Gerrits CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-008
584 3 27r Wessel Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 3-034
606 3 28r Tjeerd Gerrits CG 08:00:00         2 3-051
651 3 30r Jan Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-082
652 3 30r Geeske Gerrits       x   1 3-082
688 3 31v wed. Jacob Gerrits           4 3-110
707 3 32v Wessel Gerrits           1 3-120
709 3 32v Harmen Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-123
713 3 32v Harmen Gerrits CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-125
714 3 32v Hendrik Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-126
727 3 33r Beernt Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
728 3 33r Cornelis Gerrits CG 05:00:00         5 heeft 2 weeversknegts
730 3 33r Gerrit Gerrits CG 06:00:00         1
769 3 35r Jan Gerrits CG 05:00:00         3 3-171
842 4 38v Pieter Gerrits CG 08:00:00         5
888 4 40v Gerrit Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-064
891 4 40v Jan Gerrits           3 heeft 1 weeversknegt
922 4 42r Jan Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-092
950 4 43r Aeltje Gerrits           1 4-113
1006 4 45v Rinske Gerrits           2
1078 4 48r Johannes Gerrits CG 10:00:00         4
1105 4 49v Akke Gerrits       x   1
1173 4 52r Pieter Gerrits CG 06:00:00         3
1216 5 54v wed. Gerrit Gerrits CG 25:00:00         5 5-024
1223 5 55r Jan Gerrits CG 08:00:00         3
1245 5 56r Pieter Gerrits CG 08:00:00         2
1252 5 56r wed. Keimpe Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 5-048
1270 5 57r Jan Gerrits CG 10:00:00         7 5-059
1288 5 57v wed. Albert Gerrits       x   1
1292 5 58r Johannes Gerrits CG 06:00:00         2
1327 5 59r Harmen Gerrits CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
1333 5 59v Jan Gerrits CG 06:00:00         2
1407 5 62v Willem Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 5-139
1578 6 70v Felten Gerrits CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 6-087
1583 6 71r Jan Gerrits CG 06:00:00         2 6-090
1620 6 72v Gerrit Gerrits CG 06:00:00 CG 01:00:00       3
1687 6 75r Bente Gerrits CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 6-154
1708 7 76v Geert Gerrits CG 12:00:00         3 7-010
1771 7 79v Arjen Gerrits CG 12:00:00 CG 02:00:00       6 7-054
1859 7 83r Claas Gerrits           7
1866 7 83v Claas Gerrits           2
1945 8 88r Jelle Gerrits CG 05:00:00         3
1977 8 89r Jentje Gerrits           5 8-055
1981 8 89v Claas Gerrits CG 06:00:00         2
2055 8 92v Auke Gerrits           2
2057 8 92v wed. Gerrit Gerrits CG 02:00:00         1 8-095
2122 8 95r Engel Gerrits CG 03:00:00         2 8-130
2158 8 96v Jeltje Gerrits           1
2163 8 97r Jan Gerrits           5 havenchercher 8-148
609 3 28r Gerrit Gijsberts CG 06:00:00         1 3-048
1398 5 62r wed. Marten Gillis CG 08:00:00 CG 04:00:00       3
12 1 1v Frans Goitjens CG 08:00:00 CG 04:00:00       3 1-007
763 3 34v Adam Goslings CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 3-168
1535 6 69r Rutger Goslings CG 15:00:00 CG 01:00:00       7 1/2 huis 6-058
1565 6 70r Evert Goslings CG 06:00:00         5 6-078
427 2 20r Douwe Gosses CG 08:00:00 CG 04:00:00       4 2-101
1013 4 45v Tjebbe Gosses CG 08:00:00         1 4-165
43 1 3r Yke Goverts CG 35:00:00 CG 05:00:00       3 1-029
1797 7 80v Tjeerdtje Goverts CG 03:00:00         2
1856 7 83r Neeltje Greolts CG 05:00:00         1
970 4 44r wed. Johannes Haentjes           2 4-129
523 2 24r Allert Haeyes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
1110 4 49v Claaske Haeyes       x   4
1209 5 54v Jelle Haeyes CG 10:00:00         3
1286 5 57v Hessel Haeyes CG 05:00:00         2 5-066
1493 6 67r Tyttje en Trijntje Haeyes           2
1494 6 67r Susanna Haeyes CG 02:00:00         1
1644 6 73v Willem Haeyes           3
2027 8 91r Sibble Haeyes CG 08:00:00 CG 01:00:00       5 8-079
948 4 43r wed. Wouter Haitses           2 4-112
153 1 7v Albert Hannes CG 02:00:00 CG 03:00:00       2
13 1 2r Jan Hansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-007
495 2 22v Hans Hansen CG 06:00:00         2
613 3 28v Rienk Hansen CG 25:00:00         4
747 3 34r Jan Hansen CG 08:00:00 CG 01:00:00       2
786 3 35v Marten Hansen CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 3-189
1011 4 45v Meinert Hansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 4-163
1154 4 51v Carst Hansen           4
1542 6 69r Femme Hansen           4
358 2 17r Antje Hanses CG 01:10:00         2
391 2 18v Trijntje Hanses           2
438 2 20v Wopke Hanses CG 06:00:00         2
1045 4 47r Rigstje Hanses           1
1268 5 57r Claas Harings CG 05:00:00         2
308 2 15r Pier Harkes CG 05:00:00 CG 03:00:00       5
1495 6 67r wed. Sytse Harkes           5
1652 6 73v Antje en Geertje Harkes           2
9 1 1v Sjoerd Harmens CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 1-006
18 1 2r Dirk Harmens       x   4
104 1 5v Tjebbe Harmens CG 08:00:00 CG 02:00:00       6
159 1 8r Tjeerd Harmens CG 02:00:00 CG 04:00:00       3 1-092
170 1 8v Meye Harmens CG 06:00:00 CG 06:00:00       2 1-099
175 1 8v Sierkjen Harmens CG 01:10:00         1
195 1 9v Jacob Harmens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4
283 2 14r wed. Foecke Harmens CG 03:00:00 CG 02:00:00       5 2-013
305 2 15r Jan Harmens CG 01:10:00 CG 01:10:00       4
319 2 15v Harmen Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 2-028
342 2 16v Claas Harmens CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
375 2 17v Claas Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-070
376 2 17v Jan Harmens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 en Gerrit Arends
645 3 29v Geertje Harmens           6 3-078
657 3 30r Beernt Harmens           5
699 3 32r Beernt Harmens           2 heeft 2 weeversknegts
704 3 32r Gerrit Harmens CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-119
743 3 34r Gerrit Harmens           3 soldaat
937 4 42v Augustinus Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
941 4 42v Gerrit Harmens CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 heeft 1 weeversknegt
953 4 43r Ymkjen Harmens           1 4-116
1001 4 45r Jan Harmens CG 09:00:00 CG 02:00:00       3 4-156
1070 4 48r Beernt Harmens CG 05:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
1091 4 48v wed. Claas Harmens           8
1188 5 53v Hendrik Harmens CG 10:00:00         3
1205 5 54r Pieter Harmens           4
1208 5 54v Abe Harmens           3
1304 5 58v Hylke Harmens           6
1331 5 59v Harmen Harmens CG 06:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
1336 5 59v Gerrit Harmens           3 heeft 1 weeverknegt 5-099
1345 5 60r Wybe Harmens           4
1423 5 63r Jan Harmens CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 5-155
1502 6 67v Jacob Harmens CG 14:00:00         2
1574 6 70v Rintje Harmens CG 04:00:00         4 6-084
1720 7 77r Harmen Harmens           2
1826 7 81v Jan Harmens Speltje CG 10:00:00         3
2046 8 92r Jan Harmens CG 05:00:00         2
2081 8 93v Heere Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
2190 8 98r Jan Harmens CG 04:00:00 CG 01:00:00       3 8-163
340 2 16r Hartman Hartmans CG 04:00:00 CG 01:00:00       4 2-051
118 1 6r Walte Hayes CG 10:00:00 CG 05:00:00       8
92 1 5r Grietje Heeres       x   1
208 1 10r Heere Heeres CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 1-123
551 3 26r Gerben Heeres CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 3-012
959 4 43v Yve Heeres           6
1477 6 66v Pietje Heeres           1
1730 7 77v Antje Heeres           1 7-028
1731 7 77v Ype Heeres CG 05:00:00         3 7-028
2102 8 94v Tjerk Heeres CG 05:00:00         3 8-123
31 1 2v Wijnant Heering CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
577 3 27r Sjoerd Heerts           2 stalman
1055 4 47v Wybe Heins           3
1385 5 61v Pier Heins CG 32:00:00         3 5-121
1534 6 68v Werp Heins CG 06:00:00         2
1664 6 74r Pieter Heins CG 10:00:00 CG 02:00:00       1 6-139
1732 7 77v Taeke Heins CG 08:00:00         4 7-029
2039 8 91v wed. Beernt Hemmes CG 02:00:00         1 8-088
6 1 1v Grietje Hendriks           3
121 1 6v Lijsbeth Hendriks       x   1
135 1 7r Freerk Hendriks CG 04:00:00         2
151 1 7v Hendrik Hendriks CG 02:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
193 1 9v Johannes Hendriks CG 06:00:00 CG 03:00:00       6
197 1 9v Feyke Hendriks           4
198 1 9v Jacob Hendriks CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
206 1 10r Joost Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 1-120
286 2 14r Jan Hendriks CG 01:10:00         3 2-015
293 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversgesellen
301 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00 CG 05:00:00       7 2-022
313 2 15r Hendrik Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
333 2 16r Nanning Hendriks CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-039
337 2 16r Minne Hendriks CG 02:10:00         4
373 2 17v Harmen Hendriks CG 04:00:00 CG 04:00:00       2 2-069
402 2 19r wed. Evert Hendriks       x   1 2-085
419 2 19v Samuel Hendriks CG 04:00:00         2
421 2 19v wed. Gerrit Hendriks           4
488 2 22v Jan Hendriks CG 02:00:00         5 2-137
489 2 22v Dirk Hendriks CG 04:00:00         2
510 2 23v Jan Hendriks CG 08:00:00         5 2-156
517 2 23v Sjoerd Hendriks CG 10:00:00 CG 03:00:00       2 2-163
522 2 24r Freerk Hendriks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-170
555 3 26r Steeven Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 1 weeversknegt
565 3 26v wed. Pieter Hendriks CG 04:00:00         4 3-020
636 3 29v Tyte Hendriks CG 08:00:00         6
639 3 29v Jan Hendriks           2
668 3 30v Rients Hendriks CG 06:00:00         5 3-095
669 3 30v Evert Hendriks           5
693 3 31v Gerrit Hendriks CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
695 3 32r Gerrit Hendriks CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-116
710 3 32v Beernt Hendriks CG 08:00:00         3 3-124
712 3 32v Harmen Hendriks CG 07:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-124
827 4 38r Jan Hendriks CG 06:00:00         2
849 4 38v Jan Hendriks CG 25:00:00         7
884 4 40r Tevis Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
925 4 42r wed. Hendrik Hendriks           4 heeft 2 weeversknegts 4-095
1018 4 46r Jan Hendriks CG 06:00:00         4
1038 4 46v Hiltje Hendriks           1
1039 4 46v Johanna Hendriks           2 en Lolkjen Jurjens
1044 4 47r Trijntje Hendriks           1
1074 4 48r Jan Hendriks CG 05:00:00         3 4-171
1102 4 49r Jan Hendriks           2 heeft 1 weeversknegt 4-200
1112 4 49v Cornelis Hendriks CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 4-220
1120 4 50r Imke Hendriks           5
1121 4 50r wed. Jyllis Hendriks       x   4
1131 4 50v wed. Gerrit Hendriks           1 4-225
1183 4 52v Beernt Hendriks           4 4-262
1189 5 53v Dirk Hendriks CG 14:00:00 CG 03:00:00       3 5-003
1235 5 55v Pieter Hendriks CG 20:00:00