Harlingen, volkstelling 1744

illustratie volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummer kwartier folio voorn patr familienaam bijdrage verhoging ver-
mo-
gend
in-
sol-
vent
geali-
men-
teerd
per-
so-
nen
opmerking schatting
129 1 6v ds. Pierson CG 40:00:00 CG 20:00:00       5 1-078
130 1 6v burgemr. Doncker CG 50:00:00         4 1-079
131 1 7r de Suikerraffinaderij           5 segt wel circa 127 gls jaers door de afschaffing te kunnen profyteren
251 1 12r burgemr. Hiddema CG 30:00:00         2 1-149
344 2 16v de nots. Walrich CG 25:00:00 CG 05:00:00       2 2-054
346 2 16v dr. Stinstra CG 50:00:00         7 zoude wel meerder geneegen zijn uyt te bieden als niet met officie geld wel beswaard 2-056
457 2 21r burgemr. Munter CG 40:00:00         3 2-123
458 2 21r ontfanger Roorda CG 60:00:00 CG 10:00:00       5 2-124
499 2 23r wed. burgemr. Weyma CG 32:00:00 CG 08:00:00       4 2-144
508 2 23r wed. burgemr. Lanting CG 24:00:00 CG 06:00:00       4 2-153
512 2 23v burgemr. Veersma CG 24:00:00         6 2-158
514 2 23v convoymr. Sloterdijk CG 75:00:00 CG 05:00:00       5 2-160
612 3 28v vroedsman Lijstra CG 22:00:00 CG 04:00:00       4 3-045
783 3 35v vroedsman Baksma CG 13:00:00         2 3-187
813 3 36v de heer Beucker CG 120:00:00         6
816 4 37v dr. Tjallingi CG 26:00:00 CG 04:00:00       4 4-002
844 4 38v conrector Schulze CG 12:00:00         1
856 4 39r ds. Harkenroth CG 40:00:00         6 4-037
864 4 39v burgemr. Brouwer CG 40:00:00         3 4-041
865 4 39v burgemr. van der Brugh CG 40:00:00         7 4-042
964 4 43v ds. Piekenbroek CG 30:00:00         3 4-124
992 4 44v capt. Stapert CG 40:00:00         4 4-149
993 4 44v vroedsman Hogeboom CG 22:00:00         2 4-150
994 4 45r wed. vroedsman Siderius CG 25:00:00         5 4-151
1005 4 45r burgemr. van der Form CG 12:00:00         4
1019 4 46r burgemr. Buma CG 25:00:00         6 4-166
1083 4 48v burgemr. Hania CG 20:00:00         4
1086 4 48v de boode Heidkamp CG 12:00:00         4 4-186
1093 4 49r de hr. Wijdenbrug CG 150:00:00         11 4-195
1094 4 49r de hr. Beyma           0 segt tot Oosterbierum aangegeven te hebben 4-194
1097 4 49r de captn. Guitet CG 40:00:00         5 4-192
1098 4 49r de hr. Kempenaer CG 100:00:00         6 4-191
1124 4 50r de commys Scheltinga CG 63:00:00         3 4-202
1190 5 53v contrarolleur van Dalsen CG 30:00:00 CG 10:00:00       4 5-006
1193 5 53v wed. burgemeester Laquart CG 45:00:00         6 5-008
1194 5 53v rentmeester Lanting CG 40:00:00         4 5-009
1220 5 55r wed. Stinstra CG 50:00:00         4 5-029
1228 5 55r wed. Voorda CG 15:00:00 CG 05:00:00       7 5-034
1326 5 59r wed. burgemeester Hilma CG 10:00:00         3
1388 5 62r vroedsman Roosen CG 15:00:00         2 5-123
1399 5 62r boode Peima CG 20:00:00         2 5-129
1447 5 64r boode Zeeman CG 20:00:00         3
1488 6 67r de hr. Haarsma CG 40:00:00         2 6-026
1490 6 67r de secrtrs. Braam           0 heeft te sexbierum aangeevinge gedaen 6-028
1491 6 67r de juffrs. Vermeersch CG 30:00:00 CG 10:00:00       5 6-029
1499 6 67v vroedsman Siccama CG 20:00:00         4 6-033
1501 6 67v wed. burgemr. Rijpema CG 60:00:00         6 6-034
1511 6 68r burgemr. Bretton CG 15:00:00 CG 05:00:00       2 6-042
1512 6 68r wed. Sybeda CG 05:00:00         1 6-043
1561 6 70r vroedsman Wijngaerden CG 14:00:00 CG 06:00:00       2 6-075
1571 6 70v vroedsman Heyns CG 10:00:00         1
1576 6 70v wed. Braam           1
1640 6 73r wed. comsrs. Doolwert CG 08:00:00 CG 03:00:00       3 6-126
1661 6 74r vroedsman Bontekoe CG 20:00:00         2 6-136
1674 6 74v vroedsman Overzee CG 35:00:00 CG 05:00:00       7 6-144
1682 6 75r wed. burgemr. Nollides CG 70:00:00         5 6-149
1683 6 75r wed. capt. Stapert CG 15:00:00         2 6-150
1685 6 75r wed. Schaaff CG 15:00:00         2
1733 7 78r burgemr. Vosma CG 150:00:00         3
1735 7 78r ds. Schuler CG 08:00:00         1
1741 7 78r vroedsman Sybeda CG 25:00:00         5 7-036
1780 7 79v vroedsman Klinkhamer CG 10:00:00 CG 05:00:00       7 7-058
1808 7 81r de nots. Reidema CG 10:00:00         1
1811 7 81r vroedsman Bloem CG 20:00:00         7 7-079
1814 7 81r de secretaris Wetsens CG 63:00:00         7 7-082
1818 7 81v ds. Heymans CG 08:00:00         3
1822 7 81v de comsrs. Coen CG 50:00:00         5 jr. 7-088
1830 7 82r vroedsman Wassenaar CG 20:00:00 CG 05:00:00       3 7-094
1833 7 82r vroedsman Heymans CG 25:00:00         4 7-097
1834 7 82r wed. vroedsman de Waard CG 12:00:00         3 7-098
1835 7 82r burgemr. Schaaff CG 70:00:00         8
1843 7 82v burgemr. Jelgersma CG 40:00:00         4 7-106
1853 7 83r burgemr. van der Sluys CG 24:00:00         1 segt opgetekend te zijn tot Wommels dog geeft hier aan bij naeder aangeeving
1882 7 84r vroedsman Haukema CG 20:00:00 CG 03:00:00       4 7-133
1897 7 84v wed. Laquart CG 15:00:00         2 7-143
1900 7 84v de equipagemr. Tenckinck CG 100:00:00         5 7-147
1961 8 88v de commys Beem CG 12:00:00         1
1967 8 88v havenmr. Dronrijp CG 40:00:00         5 8-046
1970 8 89r wed. ds. Oudkerk CG 03:00:00         1
1973 8 89r de secretaris en ont Idsinga CG 80:00:00         7 8-052
1988 8 89v de captn. Prigge           0 segt tot Midlum aangegeeven te hebben 8-061
2018 8 91r burgemr. de Boer CG 30:00:00 CG 02:00:00       2 8-075
2060 8 92v wed. ds. van der Slooten CG 25:00:00 CG 05:00:00       2 8-099
2106 8 94v vroedsman Moccama CG 13:00:00 CG 05:00:00       3 8-124
2112 8 94v burgemr. Agema CG 25:00:00         3 8-128
2113 8 95r wed. burgemr. Crytenburg CG 03:00:00         1
2164 8 97r wed. Reynalda       x   1
2171 8 97r wed. Bretzel CG 12:00:00         5
2174 8 97v wed. ds. Oneides CG 20:00:00         4
2179 8 97v juffr. van der Wolt           1 8-153
2185 8 97v comsrs. Koen CG 30:00:00         2 sr. 8-160
2186 8 98r ontfanger de Keth CG 40:00:00         6
2198 8 98v contrarolleur Kampen CG 25:00:00 CG 05:00:00       3 8-166
2205 8 98v hr. van der Haar           0 segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben 8-171
1656 6 74r Aafke en Sjoukjen Jetses CG 03:00:00         2
789 3 35v wed. Abbe Rinses CG 06:00:00         2 3-192
1787 7 80r Abbe Jansen CG 08:00:00         4 7-062
1171 4 52r wed. Abe Jacobs           1 4-253
1208 5 54v Abe Harmens           3
370 2 17v Abel Lenses           5
1256 5 56v Abel Dirks CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 5-053
2161 8 96v Abigel Castelhun CG 02:00:00         1
930 4 42r Abraham Bouman           3
1155 4 51v Abraham Hoef           3
1182 4 52v Abraham Vermeulen CG 05:00:00         7 4-261
1185 5 53v Abraham Israëls CG 15:00:00 CG 03:00:00       7 5-001
1315 5 58v wed. Abraham Tjommes CG 06:00:00         3
1462 5 65r Abraham Wijngaerden CG 15:00:00         3 5-171
763 3 34v Adam Goslings CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 3-168
1564 6 70r Adigerus Wijngaerden CG 05:00:00         3
213 1 10r Aefke Foekes CG 02:10:00         1 1-127
1608 6 72r Aefke Sjoerds           1
1669 6 74v Aefke Fransen       x   1
452 2 21r Aegjen Dirks CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-119
201 1 9v Aeltje Meinerts           1
718 3 32v Aeltje Pieters       x   2 3-130
897 4 41r Aeltje Paulus       x   1
950 4 43r Aeltje Gerrits           1 4-113
1040 4 46v Aeltje Dirks           2
1810 7 81r Aeltje Norel CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
2127 8 95v Aeltje Wytses CG 02:00:00         2 8-133
1402 5 62v Aeltje en Albertje Jans       x   2
2131 8 95v Aert Hessels       x   5
429 2 20r Age Cornelis CG 04:00:00 CG 03:00:00       4 2-103
630 3 29r Age Wybes CG 12:00:00 CG 03:00:00       6 3-070
836 4 38r wed. Age Claessens CG 05:00:00         1 4-023
920 4 41v Age Jacobs CG 10:00:00         3
808 3 36v Akke Tobias       x   1
1105 4 49v Akke Gerrits       x   1
2183 8 97v Akke Melis CG 04:00:00         1
2187 8 98r Albartus Rasschen CG 25:00:00 CG 03:00:00       7
153 1 7v Albert Hannes CG 02:00:00 CG 03:00:00       2
393 2 18v Albert Jacobs CG 04:00:00         4
494 2 22v Albert Pieters CG 25:00:00         5 2-142
589 3 27v Albert Jaans CG 08:00:00         4 3-038
654 3 30r Albert Beerns CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-083
684 3 31v Albert Fekkes CG 05:00:00         3 3-106
846 4 38v Albert Ruirds CG 16:00:00 CG 02:00:00       3 4-028
885 4 40r Albert Dirks CG 06:00:00         2 4-057
914 4 41v wed. Albert Seerps CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 1/2 huis 4-084
969 4 44r Albert Jansen           4
988 4 44v Albert Jansen CG 14:00:00 CG 01:00:00       5
1151 4 51r Albert Hiddes CG 05:00:00         1
1288 5 57v wed. Albert Gerrits       x   1
1529 6 68v Albert Beuwes CG 06:00:00         3 6-054
1546 6 69r Albert Jansen CG 15:00:00 CG 02:00:00       3 6-067
1643 6 73v Albert Willems CG 02:10:00         4
1691 6 75r Albert Wygers           2
1960 8 88v Albert Joukes CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 8-040
1603 6 71v Albertje Willems CG 02:10:00         1 6-101
647 3 30r Ale Wybes CG 06:00:00         3 3-079
515 2 23v Aleph van der Meulen CG 50:00:00         6 2-161
1719 7 77r Alexander Kemmer CG 06:00:00         5 7-021
2062 8 92v Allardus Westendorp CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 8-100
422 2 19v Allert Jacobs CG 08:00:00 CG 04:00:00       6 2-097
523 2 24r Allert Haeyes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
697 3 32r Allert Adriaens CG 08:00:00         2 3-117
1169 4 52r Allert Geerts CG 13:00:00 CG 02:00:00       6
1319 5 59r Allert Crol           4 5-087
1373 5 61r Allert Lieuwes           3 5-112
1617 6 72r Allert Joeckes CG 03:00:00         5
1672 6 74v Allert Symons CG 10:00:00         3 6-143
2126 8 95v Andle Bonnes CG 03:00:00         3
1597 6 71v wed. Andries Sierks CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 6-097
1773 7 79v Andries Ripperts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-054
1790 7 80r Andries Rosee CG 15:00:00         4 7-064
397 2 18v Andrys Jans CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
433 2 20r Andrys Ymkes CG 03:00:00         1 2-106
462 2 21v Andrys Jans CG 03:00:00 CG 02:00:00       5
949 4 43r Andrys Wouters           1
1395 5 62r wed. Andrys Sytses           1
1736 7 78r Andrys Wytses CG 18:00:00 CG 02:00:00       5 7-030
1846 7 82v Andrys Doedes CG 20:00:00         2 7-109
1867 7 83v wed. Andrys Jocchems CG 06:00:00 CG 01:00:00       1 7-120
921 4 42r Ane Claesen           2 4-091
1895 7 84v Ane Martens CG 03:00:00         2
2181 8 97v wed. Anjus Sjoerds CG 02:00:00         3 8-156
124 1 6v Anne Eelkes Bakker CG 20:00:00 CG 10:00:00       9 1-073
1002 4 45r wed. Anne Rintjes           1
1438 5 64r Anne Sytses CG 12:00:00 CG 02:00:00       3 5-166
1723 7 77v Anne Beerns CG 07:00:00         2 7-022
2173 8 97r Anne Oenes CG 08:00:00         6
222 1 10v Anske Sybes CG 05:00:00         2 1-132
1448 5 64r Anskjen Andles CG 02:10:00         1 5-172
448 2 20v Anthony Gerardi CG 10:00:00         3 2-116
862 4 39v Anthony de Groot CG 25:00:00         2 4-039
973 4 44r Anthony Vink CG 08:00:00         2 4-134
1611 6 72r Anthony Beuker           6 6-106
1729 7 77v Anthony de Vries CG 05:00:00         5 7-027
21 1 2r Antje Jans Bakker CG 40:00:00         2 1-011
258 1 12r Antje Jelles           1
261 1 12r Antje Pieters       x   2
279 2 13v Antje Symons CG 01:10:00         4
299 2 14v Antje Dirks           2
351 2 16v Antje Gerrits           1
358 2 17r Antje Hanses CG 01:10:00         2
367 2 17v Antje Baukes       x   1
389 2 18v Antje Hessels CG 02:00:00         1 2-079
447 2 20v Antje Wygers       x   1
617 3 28v Antje Wouters CG 05:00:00         4 3-061
719 3 33r Antje Reyners       x   2
785 3 35v Antje Mooy       x   1
833 4 38r Antje Kimstra CG 05:00:00         1
838 4 38v Antje Jentjes       x   3
875 4 40r Antje Douwes           1 4-050
907 4 41r Antje Ypes CG 04:00:00         1
980 4 44r Antje Tijssen           1
1015 4 45v Antje Jans       x   1 4-166
1036 4 46v Antje Anthony           1
1049 4 47r Antje Arends           1
1052 4 47r Antje Jans           1
1068 4 48r Antje Baukes           2
1248 5 56r Antje Pieters       x   1
1254 5 56r Antje Feykes CG 04:00:00         1
1267 5 56v Antje Jarigs           1
1391 5 62r Antje Leyen       x   2
1433 5 63v Antje Beerns CG 02:00:00         1
1442 5 64r Antje Allerds       x   2
1506 6 67v Antje Jakles CG 02:00:00         1
1515 6 68r Antje Scheltes       x   1
1730 7 77v Antje Heeres           1 7-028
1786 7 80r Antje Jans CG 02:00:00         1 7-061
1842 7 82v Antje Pieters CG 03:00:00         2 woont 2 huysen voorwaerds
2005 8 90v Antje Hiddes           ?
2079 8 93v Antje Emmeriks CG 02:00:00         1 8-111
2092 8 94r Antje Wygers       x   3
1652 6 73v Antje en Geertje Harkes           2
1710 7 77r Antje en Reinskjen Dirks CG 05:00:00         2
1008 4 45v Arent Anthony CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 4-160
1369 5 61r Arent Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6
1582 6 70v Arent Arnoldus       x   5
1840 7 82r Aris Pieters CG 20:00:00         5 7-104
906 4 41r Arjaantje Arjens       x   1
120 1 6v Arjen Cornelis CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
152 1 7v Arjen Tjepkes CG 03:00:00         3 1-112
244 1 11v Arjen Aris CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
587 3 27v wed. Arjen Cornelis CG 06:00:00         4 3-036
595 3 27v wed. Arjen Claases CG 03:00:00         1 3-042
1215 5 54v Arjen Wassenaar CG 30:00:00         6
1771 7 79v Arjen Gerrits CG 12:00:00 CG 02:00:00       6 7-054
1938 8 87v Arjen Bottes CG 20:00:00         2 8-031
1947 8 88r Arjen Boikes CG 10:00:00         5
2051 8 92r vrouw Arjen Fransens       x   6 8-093
1605 6 71v Arnoldus Ydes CG 05:00:00 CG 02:00:00       2
999 4 45r Ary van der Jagt CG 05:00:00         1
414 2 19v wed. Ate Joris           1 2-094
861 4 39r Ate de Vries CG 16:00:00         3
281 2 14r Attje Martens CG 01:00:00         1 2-011
1035 4 46v Attje Ulbes           1
937 4 42v Augustinus Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
1761 7 79r Augustinus de Graaf CG 15:00:00 CG 05:00:00       4 7-047
46 1 3r Auke Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 biedt aan voor eens tot een praesent te geeven 500 gl 1-032
282 2 14r Auke Aukes CG 06:00:00 CG 04:00:00       4 2-012
830 4 38r Auke Ottes CG 06:00:00         3 4-020
946 4 43r wed. Auke Jans           4 4-108
2055 8 92v Auke Gerrits           2
2094 8 94r Auke Claases CG 10:00:00         3 8-118
2152 8 96v Auke Gerbens CG 10:00:00         2 8-146
593 3 27v Aukjen Cornelis       x   4
1054 4 47v Aukjen Alberts           1
1361 5 60v Aukjen Hessels CG 02:00:00         1
1600 6 71v Aukjen Baukes CG 04:00:00         3
1760 7 79r Aukjen Melles       x   2
2009 8 90v Aukjen Jans           ?
2036 8 91v Aukjen Sybrens CG 02:00:00 CG 01:00:00       1 8-086
860 4 39r Baartje Jans           1
2172 8 97r Banier Schuttenius CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
365 2 17v Barent Gerrits           6
1788 7 80r Bartel Oedses CG 05:00:00         6
1877 7 84r Bastiaen Bikker CG 30:00:00 CG 02:00:00       5
63 1 4r Bauke Jochems CG 04:00:00         5
177 1 8v Bauke Reiners CG 04:00:00         3
371 2 17v Bauke Cornelis CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-068
409 2 19r Bauke Jyles CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 2-090
1295 5 58r wed. Bauke Pieters CG 10:00:00         3
1637 6 73r Bauke Cornelis CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 6-124
1654 6 73v Bauke Martens CG 10:00:00         3 6-132
1801 7 80v Bauke Floris CG 06:00:00         2 7-072
1200 5 54r Baukjen Piers           3
1517 6 68r Baukjen Okkes CG 02:10:00 CG 01:00:00       2 6-047
1568 6 70r Baukjen Ripperts CG 03:00:00         1
98 1 5v Beernt Beernts CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 1 weeversgesel
149 1 7v Beernt Jansen       x   5 1-111
287 2 14r Beernt Sybes CG 02:00:00 CG 03:00:00       6
374 2 17v Beernt Jansen           2 en Hendrik Arends
377 2 18r Beernt Beernts CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 2-071
408 2 19r Beernt Jansen           0 weggetrokken 2-089
412 2 19r Beernt Alberts CG 05:00:00         3 2-092
420 2 19v Beernt Beernts CG 02:00:00         3 weeversknegt
539 3 25v Beernt Willems CG 07:00:00 CG 03:00:00       5
641 3 29v Beernt Alpherts CG 10:00:00         3 3-075
657 3 30r Beernt Harmens           5
674 3 31r Beernt Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 3-100
675 3 31r Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-101
678 3 31r Beernt Lammerts CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 3-103
699 3 32r Beernt Harmens           2 heeft 2 weeversknegts
702 3 32r Beernt Roelofs           2
710 3 32v Beernt Hendriks CG 08:00:00         3 3-124
715 3 32v wed. Beernt Lammerts           3 3-147
727 3 33r Beernt Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
735 3 33v wed. Beernt Abrahams           ?
742 3 33v Beernt Beernts           ? soldaat
810 3 36v Beernt Adams           5 3-208
882 4 40r Beernt Jansen CG 08:00:00         4 bij naeder aangeeving, heeft 3 weeversknegts
890 4 40v Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 3 weeversknegts 4-066
896 4 40v Beernt Jansen CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-072
1070 4 48r Beernt Harmens CG 05:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
1071 4 48r Beernt Jansen CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-171
1079 4 48v Beernt Burcherts CG 08:00:00 CG 02:00:00       9 heeft 3 weeversknegts 4-179
1114 4 49v Beernt Beernts           3 4-219
1117 4 50r Beernt Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 heeft 2 weeversknegts
1183 4 52v Beernt Hendriks           4 4-262
1237 5 55v Beernt Dirks CG 10:00:00         3 5-041
1312 5 58v Beernt Hendriks CG 08:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-084
1322 5 59r Beernt Beernts CG 10:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 5-088
1338 5 59v soldaet Beernt Hendriks       x   4
1355 5 60v Beernt Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 1 weeverknegt
1744 7 78r Beernt Ysaäk CG 06:00:00         2 7-039
1906 7 85r Beernt Geersma CG 18:00:00         3 7-154
2039 8 91v wed. Beernt Hemmes CG 02:00:00         1 8-088
2052 8 92r Beernt Feddriks CG 03:00:00 CG 01:00:00       3
848 4 38v Beert Brouwer CG 15:00:00 CG 03:00:00       3
289 2 14r Beitske Willems           6
1263 5 56v Beitske Sybes CG 03:00:00         1
1484 6 66v Beitske Minnes           1
2138 8 96r Beitske Arends CG 02:10:00         2
529 2 24r Benjamin Lenses CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
1196 5 54r Benjamin Levy CG 10:00:00         3 5-011
1873 7 83v Benjamin Schaaf CG 20:00:00 CG 05:00:00       4 7-124
1149 4 51r Benne Thomas           4
37 1 3r Bente IJsenbeek CG 20:00:00 CG 06:00:00       4 1-022
1687 6 75r Bente Gerrits CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 6-154
1129 4 50v Berber Tytes       x   3
1821 7 81v Bernardus Edsgers CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
171 1 8v Betze Cornelis CG 10:00:00 CG 04:00:00       2 1-100
1904 7 85r Bokke Rienstra CG 16:00:00 CG 04:00:00       4 7-151
1931 8 87r wed. Boldewijn Jansen       x   4 8-027
958 4 43v Bonne Teunis           3 4-119
773 3 35r Bonte Beerns           2
968 4 43v Bonte Douwes CG 08:00:00         3 4-128
1389 5 62r Boote Gerbens           2
1482 6 66v Boote Oebles CG 05:00:00         2
2099 8 94r Boote Okkes           2 8-119
417 2 19v Bouwe Claeses CG 10:00:00         4
2035 8 91v wed. Bouwe Symens CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
493 2 22v Bregtje Pieters           1
540 3 25v Bregtje Claeses       x   1
532 2 24r Broer Baukes CG 16:00:00 CG 04:00:00       2 2-177
566 3 26v Broer Tjeerds CG 08:00:00         3
1203 5 54r Broer Wybrens CG 10:00:00         4 5-014
1852 7 82v Broer Fongers CG 15:00:00         6 7-112
1796 7 80v Carel Cromhausen           2
14 1 2r Carst Pieters CG 01:10:00         1 1-008
1154 4 51v Carst Hansen           4
2032 8 91v Carst Hendriks CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 8-082
2125 8 95v Carst Palses CG 06:00:00         3 8-132
2169 8 97r wed. Carst Fokkes CG 02:10:00         2
685 3 31v Caspar Cristiaans CG 06:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-107
759 3 34v Caspar Caspars CG 07:00:00         2 3-165
1332 5 59v Caspar Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 5-096
1925 8 87r Caspar de Haas CG 20:00:00         2 8-025
1476 6 66v Caye Slaapkool CG 20:00:00 CG 05:00:00       3 6-018
1411 5 62v Christiaan Charpentier CG 10:00:00         2 5-143
1695 6 75v Christiaan Bessing CG 15:00:00         3
1474 5 65v Christiaen Burman           3
1700 7 76v Christiaen Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 7-004
1767 7 79r wed. Christiaen Claases CG 02:00:00         1
3 1 1v Claas Wouters CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 1-003
48 1 3r Claas Jacobs CG 05:00:00         6 houtkooper 1-034
66 1 4r Claas Sybrens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 1-048
123 1 6v Claas Haukema CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 1-072
125 1 6v Claas Oosterbaan CG 50:00:00 CG 20:00:00       6 1-074
127 1 6v Claas Fontein           1 1-076
185 1 9r Claas Gerbens CG 05:00:00         2 1-116
205 1 10r wed. Claas Cornelis CG 01:10:00         2
212 1 10r Claas Foekes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2 1-127
249 1 11v Claas Sytses CG 16:00:00         3 1-147
260 1 12r Claas Feijes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 1-153
263 1 12v Claas Jansen de Wylde           3
342 2 16v Claas Harmens CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
357 2 17r Claas Suypenbol           3
375 2 17v Claas Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-070
379 2 18r Claas Wopkes CG 02:00:00 CG 04:00:00       3
388 2 18r wed. Claas Douwes CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 2-079
416 2 19v Claas Jansen CG 01:00:00 CG 03:00:00       3
431 2 20r Claas Joosten CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 2-105
460 2 21r wed. Claas Jacobs CG 01:00:00         1
463 2 21v Claas Claasen           3
504 2 23r Claas R. Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 2-149
520 2 23v Claas Louwrens CG 10:00:00         7
632 3 29r Claas Arjens CG 08:00:00         6
646 3 29v Claas Lodewijks           6
721 3 33r Claas Pieters CG 06:00:00         2 3-133
724 3 33r wed. Claas Symons           3 3-135
826 4 38r wed. Claas Willems       x   2 4-013
1020 4 46r Claas Ypes CG 06:00:00         3 4-168
1091 4 48v wed. Claas Harmens           8
1095 4 49r Claas Scheltes CG 05:00:00         5 4-193
1192 5 53v Claas Jansen Pot CG 25:00:00 CG 03:00:00       3 5-007
1226 5 55r Claas Doedes CG 15:00:00         2 5-033
1268 5 57r Claas Harings CG 05:00:00         2
1421 5 63r wed. Claas Aerts       x   1
1475 6 66v wed. Claas Hindelopen CG 40:00:00         2
1489 6 67r Claas Nauta CG 25:00:00 CG 05:00:00       4 6-027
1497 6 67r Claas Braam           0 segt onder Almenum aangegeeven te hebben 6-032
1601 6 71v Claas Ydes CG 04:00:00         2 6-100
1647 6 73v Claas Johannes CG 04:00:00         2
1675 6 74v Claas IJsenbeek CG 40:00:00         6 6-145
1772 7 79v Claas Claasen CG 05:00:00 CG 01:00:00       4
1779 7 79v Claas Voordewijn CG 05:00:00         5
1827 7 81v Claas Rintjes CG 04:00:00         3
1855 7 83r Claas Bretton CG 16:00:00         3 7-113
1859 7 83r Claas Gerrits           7
1866 7 83v Claas Gerrits           2
1939 8 87v Claas Minnes Blok CG 35:00:00 CG 05:00:00       3 8-032
1981 8 89v Claas Gerrits CG 06:00:00         2
270 2 13v Claaske Lolkes CG 04:00:00 CG 04:00:00       5
1110 4 49v Claaske Haeyes       x   4
107 1 5v Claes Jacobs Danser CG 03:00:00 CG 02:00:00       5 1-062
1581 6 70v Clara Claases           2 6-089
753 3 34r Cobus Fransen           7
1965 8 88v Coene Willems CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 8-044
696 3 32r Coenraad Beerns CG 08:00:00         5 heeft 1 weeversknegt
1881 7 84r Coenraad Hendriks CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-132
2188 8 98r Coenraad Bakker CG 16:00:00         4
100 1 5v Coert Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 1-061
2150 8 96v Cornelia Kuyk CG 04:00:00         1 8-144
65 1 4r Cornelis Jansen CG 02:10:00         2
108 1 6r Cornelis Tjerks CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
184 1 9r Cornelis Dirks CG 02:00:00 CG 03:00:00       6 1-115
298 2 14v wed. Cornelis Pieters           2
300 2 14v wed. Cornelis Symons           5 2-021
381 2 18r wed. Cornelis Geerts CG 01:00:00         1 2-074
453 2 21r wed. Cornelis Sipkes           2
516 2 23v Cornelis Brouwer CG 50:00:00         3 praesenteert voor het 1e jaar dubbeld 2-162
531 2 24r Cornelis Ekama CG 20:00:00 CG 04:00:00       5 2-176
554 3 26r Cornelis Pieters CG 07:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
599 3 28r Cornelis Johannes CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 3-058
728 3 33r Cornelis Gerrits CG 05:00:00         5 heeft 2 weeversknegts
777 3 35r Cornelis Cornelis           2 3-179
779 3 35v Cornelis Fransen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 3-181
858 4 39r Cornelis Geerts           2
863 4 39v Cornelis van Velsen           2
983 4 44v wed. Cornelis Menses       x   2 4-142
1004 4 45r Cornelis Annes CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 logeert 2 vrijgesellen 4-158
1085 4 48v Cornelis Middagten           1
1088 4 48v Cornelis Cornelis CG 05:00:00         2
1112 4 49v Cornelis Hendriks CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 4-220
1184 5 53v Cornelis Jacobus CG 10:00:00 CG 02:00:00       3
1217 5 54v Cornelis Louwrens CG 20:00:00         6 5-026
1317 5 59r Cornelis Lautenbach CG 10:00:00         6
1503 6 67v wed. Cornelis Fokkes CG 52:00:00         4
1575 6 70v wed. Cornelis Ulbes CG 02:00:00         3 6-085
1621 6 72v Cornelis Douwes CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
1769 7 79v Cornelis Pieters CG 04:00:00         2
1812 7 81r Cornelis Jentjes CG 40:00:00         6 7-079
1921 8 87r Cornelis Bouwes CG 13:00:00 CG 02:00:00       4 8-020
1974 8 89r wed. Cornelis Louwrens CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
1985 8 89v Cornelis Oldaan CG 10:00:00         1 8-059
2017 8 91r Cornelis Ypes           3 8-074
2053 8 92v Cornelis Hendriks CG 03:00:00 CG 01:00:00       4
2095 8 94r Cornelis Edsgers CG 08:00:00         2 8-118
2156 8 96v wed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00         2 8-146
434 2 20r Cristiaan Jansen CG 08:00:00 CG 04:00:00       6 2-107
933 4 42v Cristiaan Anthony CG 06:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
1473 5 65v Daniël Christoffels CG 06:00:00         4 5-132
1934 8 87v Daniel Bonnezee CG 25:00:00 CG 05:00:00       4 8-028
1946 8 88r Daniel Heyns CG 25:00:00         4
2044 8 92r derde zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
196 1 9v Dieuke Martens CG 01:00:00         1
390 2 18v Dieuke Uilkes           1
633 3 29r Dieuke Aukes CG 02:00:00         2 3-072
1429 5 63v Dieuke Jurjens       x   1 5-160
2098 8 94r Dieuke Jelles CG 10:00:00         3
61 1 4r Dieuwke Pieters CG 02:00:00         2 en Trijntje Hendriks 1-046
382 2 18r Dieuwke Pieters CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 2-075
974 4 44r Dinglum Arjens CG 06:00:00         3 4-135
18 1 2r Dirk Harmens       x   4
22 1 2r Dirk Jacobs CG 10:00:00 CG 04:00:00       9 1-013
64 1 4r Dirk Roelofs CG 04:00:00         4 1-048
72 1 4r Dirk Ypkes           3 1-051
128 1 6v Dirk IJsenbeek CG 06:00:00 CG 03:00:00       3 1-077
137 1 7r Dirk Sanstra CG 05:00:00 CG 02:00:00       4
144 1 7v Dirk Sybrens CG 06:00:00 CG 03:00:00       6
154 1 7v wed. Dirk Ymkes           1
165 1 8r Dirk Pieters           10 havenchercher 1-096
225 1 10v Dirk Annes CG 05:00:00 CG 02:00:00       5
272 2 13v Dirk Roelofs CG 05:00:00         2
277 2 13v Dirk Sytses CG 06:00:00         2 2-007
445 2 20v wed. Dirk Pieters CG 02:00:00         1 2-115
454 2 21r Dirk Uilkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 2-120
470 2 21v Dirk Louwrens CG 08:00:00 CG 02:00:00       4
478 2 22r wed. Dirk Gerrits CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-132
479 2 22r Dirk Jans CG 03:00:00         3
483 2 22r Dirk Cornelis CG 02:10:00 CG 03:10:00       3
489 2 22v Dirk Hendriks CG 04:00:00         2
655 3 30r Dirk Claasen CG 06:00:00         4 3-084
691 3 31v Dirk van Weert           2
708 3 32v Dirk Cornelis CG 10:00:00         4 3-121
731 3 33v Dirk Roseboom CG 06:00:00         ? 3-141
835 4 38r wed. Dirk Agema CG 16:00:00         4
923 4 42r Dirk Cramer CG 10:00:00         3 4-093
1000 4 45r Dirk Bertling CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 4-155
1189 5 53v Dirk Hendriks CG 14:00:00 CG 03:00:00       3 5-003
1204 5 54r wed. Dirk Jyllis           2
1210 5 54v Dirk Beerns CG 12:00:00         3 5-019
1236 5 55v wed. Dirk Hendriks CG 10:00:00         3 5-040
1279 5 57r Dirk Alberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 5-062
1470 5 65r Dirk Jacobs CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
1481 6 66v Dirk Wynia           2
1553 6 69v Dirk Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       ?
1562 6 70r Dirk Tytes CG 05:00:00         3
1615 6 72r Dirk Christiaens CG 04:00:00         2
1638 6 73r Dirk Jansen CG 03:00:00         1 6-125
1709 7 77r wed. Dirk IJsbrands CG 20:00:00         2 7-010
1717 7 77r wed. Dirk Huigens CG 08:00:00 CG 02:00:00       1
1781 7 80r Dirk Cornelis CG 12:00:00         6 7-059
1816 7 81r wed. Dirk Schiere       x   3 7-086
1850 7 82v Dirk Willems CG 06:00:00         8
1851 7 82v Dirk Jeppes CG 04:00:00         2
1942 8 87v Dirk Jacobs           2 heeft 3 gealimenteerde kostgangers
1950 8 88r Dirk Claases           3
1983 8 89v wed. Dirk Cramer CG 06:00:00         2 8-071
2045 8 92r Dirk Jacobs           3
2066 8 93r Dirk Jansen CG 16:00:00 CG 02:00:00       2 8-104
2073 8 93r Dirk Gerbens CG 02:00:00         3
466 2 21v Doede Sierks CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-126
524 2 24r Doede Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
1532 6 68v wed. Doede Sikkes CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 6-056
1725 7 77v Doede Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 7-024
2097 8 94r Doede Alberts CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 8-118
1247 5 56r Doeke Symons CG 12:00:00         4 5-046
1549 6 69v Doeke Pieters CG 15:00:00         ? 6-070
1800 7 80v Doeke Wybrens CG 18:00:00         4 7-071
109 1 6r Doekjen Jongma CG 05:00:00 CG 03:00:00       1
1384 5 61v Doekle Wybes CG 15:00:00 CG 03:00:00       8 5-120
1042 4 47r Doetje Thomas           1
1635 6 73r Doetje Stoffels       x   1
859 4 39r Doitse Tjeerds CG 05:00:00         3 4-038
1170 4 52r Doitse Anes CG 05:00:00         5 4-250
1784 7 80r Dominicus de Vries CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 7-060
269 2 13v Doutjen Claeses CG 03:00:00         1
304 2 14v Doutjen Luitjens           3
7 1 1v Douwe Symons CG 12:00:00         3 1-004
8 1 1v Douwe Jansz Zeylmaker CG 10:00:00         2 1-005
49 1 3v Douwe Hanekuik CG 60:00:00         5 bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld 1-036
85 1 5r Douwe Arjens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
86 1 5r Douwe Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
117 1 6r Douwe Wybes CG 01:00:00         7 1-068
271 2 13v Douwe Ypkes CG 08:00:00         2
275 2 13v Douwe Luytjes CG 10:00:00         5 2-005
336 2 16r Douwe Alberts CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 2-042
394 2 18v Douwe Thomas           5
427 2 20r Douwe Gosses CG 08:00:00 CG 04:00:00       4 2-101
667 3 30v Douwe Jacobs CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 3-094
798 3 36r Douwe Sybes CG 07:10:00         3 3-200
847 4 38v Douwe Reins de Veth CG 25:00:00 CG 10:00:00       4 4-029
957 4 43v Douwe Douwes CG 07:00:00 CG 03:00:00       2 4-118
1143 4 51r Douwe Claases CG 05:00:00         3 4-234
1172 4 52r Douwe Lieuwes CG 06:00:00         3 4-254
1175 4 52r Douwe Claasen CG 05:00:00         5
1191 5 53v Douwe Pieters CG 10:00:00         3 5-006
1290 5 57v wed. Douwe Jansen CG 12:00:00 CG 02:00:00       3 5-069
1386 5 61v wed. Douwe Martens CG 06:00:00         3 5-122
1479 6 66v Douwe Jansen CG 16:00:00 CG 04:00:00       5 6-020
1560 6 70r Douwe Gabes CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 6-074
1673 6 74v wed. Douwe Fransen       x   2
1793 7 80v wed. Douwe Vettevogel CG 12:00:00         3 7-066
1997 8 90r wed. Douwe Luitjens           2
2024 8 91r wed. Douwe Pieters CG 03:00:00         1
2070 8 93r Douwe Pieters CG 08:00:00         2 8-107
2071 8 93r Douwe Jansen CG 03:00:00 CG 01:00:00       4 8-108
2201 8 98v Douwe Alefs CG 04:00:00         3
1943 8 87v drie gealimenteerde kostgangers           3 van Dirk Jacobs
1972 8 89r Dries Jansen CG 14:00:00         4 8-051
1989 8 89v wed. Edsger Cornelis       x   1 8-063
805 3 36v Eeke Sjoerds CG 08:00:00         2 3-205
852 4 39r Eeke Jansen CG 18:00:00         4 4-034
1754 7 78v wed. Eeke Everts           1
89 1 5r Eelke Bernardus CG 05:00:00 CG 02:00:00       5 1-056
274 2 13v Eelke Jelles CG 10:00:00         3 2-004
839 4 38v Eelke Pieters           1
877 4 40r Eelke Pieters CG 05:00:00         5 4-052
1795 7 80v Eelke Emmeriks CG 04:00:00         3
181 1 9r Eelkjen Jobs CG 03:00:00         1 1-107
1628 6 72v Eelkjen Jacobs           1
327 2 15v Eeltje Rinses CG 12:00:00 CG 02:00:00       5
1158 4 51v Eeltje Tjallings           4
2129 8 95v Eeltje Pieters CG 04:00:00 CG 01:00:00       2
1614 6 72r Eerk Jansen CG 05:00:00         5 6-107
2042 8 92r eerste zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
650 3 30r Egbert Beernts CG 08:00:00         6 3-080
1003 4 45r Eibert Ypes CG 05:00:00         2
1930 8 87r Eilert Jurjens       x   3
1356 5 60v Elbert Heyns           2
571 3 26v Elias Jansen CG 05:00:00         6 3-027
1537 6 69r Ellert Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 6-059
1594 6 71r Elske Huyberts CG 10:00:00         4 6-094
1618 6 72r Elske Annes           3 en Antje Jans
1080 4 48v Elsken Jans           1
2122 8 95r Engel Gerrits CG 03:00:00         2 8-130
363 2 17r Engeltje Doedes CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-066
1715 7 77r wed. Enne Hiddes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4
1527 6 68v Enog van Rippers CG 15:00:00         2
70 1 4r Ernst Jansen CG 04:00:00         3 1-050
25 1 2v Evert Louwrens CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
42 1 3r Evert Hanekuyk CG 50:00:00 CG 05:00:00       3 1-028
402 2 19r wed. Evert Hendriks       x   1 2-085
481 2 22r Evert Sybrens CG 04:00:00         3 2-134
530 2 24r Evert Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
648 3 30r Evert Jansen CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-080
669 3 30v Evert Hendriks           5
903 4 41r Evert Jansen CG 08:00:00         4 4-074
1128 4 50v Evert Oosterbaan CG 40:00:00         3 4-211
1563 6 70r Evert Jurjens       x   6
1565 6 70r Evert Goslings CG 06:00:00         5 6-078
1802 7 80v wed. Evert Drogenham           4
1845 7 82v Evert Hendriks CG 20:00:00         3 7-108
2115 8 95r Evert Jurjens           3
1047 4 47r Evertje Jans           3
951 4 43r Ewout Frank CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 4-114
873 4 39v Fedde Jans           7
904 4 41r Fedde Minnes CG 20:00:00 CG 04:00:00       7 4-076
1329 5 59v wed. Fedde Reins CG 04:00:00         4 5-094
1794 7 80v Fedde Acronius CG 15:00:00 CG 03:00:00       2 7-067
2136 8 95v Fedde Jentjes CG 07:00:00 CG 01:00:00       3 8-136
38 1 3r Feddrik Ayses Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 1-024
2087 8 93v Feddrik Allards CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 8-115
1578 6 70v Felten Gerrits CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 6-087
1542 6 69r Femme Hansen           4
1406 5 62v Fettje Folkerts       x   3
197 1 9v Feyke Hendriks           4
401 2 18v Feyke Sjoerds           3
1225 5 55r Feyke Collinga CG 15:00:00         5 5-032
1916 8 86v Feyke Jansen CG 05:00:00         2 8-015
384 2 18r Feyte Hoytes CG 01:10:00 CG 02:10:00       5
178 1 8v Fijke Broers CG 01:10:00         1
2141 8 96r Fijke Douwes CG 04:00:00         3
1298 5 58r Filippus Swart CG 20:00:00         2 5-073
1400 5 62v Filippus Bos CG 10:00:00 CG 04:00:00       2 5-130
1306 5 58v Florus Pieters CG 10:00:00         4 heeft 1 weeversknegt
1692 6 75v Florus Pieters CG 05:00:00         2
2082 8 93v Florus Ydes CG 06:00:00 CG 01:00:00       6 8-111
283 2 14r wed. Foecke Harmens CG 03:00:00 CG 02:00:00       5 2-013
2191 8 98r Foekjen       x   1 8-163
1467 5 65r Foekke Johannes CG 10:00:00         2 5-136
1033 4 46v Fokeltje Baukes           1
1622 6 72v Fokeltje Reyns           3
142 1 7r wed. Fokke Abbes       x   1 1-089
1084 4 48v Fokke Symons CG 20:00:00 CG 05:00:00       4 4-185
1100 4 49r Fokke Tjeerds CG 40:00:00         5 4-189
1147 4 51r Fokke Joosten           2 4-238
1363 5 60v Fokke Martens CG 05:00:00         2 5-109
775 3 35r Folkert Jansen       x   4
1076 4 48r Folkert Doekles CG 12:00:00         5 4-175
1138 4 50v Folkert Pieters CG 50:00:00 CG 06:00:00       6 en tot een premie eens f. 250
1285 5 57v Folkert Jacobs CG 12:00:00 CG 01:00:00       5 5-065
1765 7 79r wed. Folkert Rintjes           3
1791 7 80r Folkert van der Plaats CG 30:00:00         3 7-065
1883 7 84r Folkert Claases CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 7-134
1952 8 88r Folkert Sakes           5
322 2 15v Foppe Pieters CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
1067 4 48r wed. Foppe Foppes           3
1276 5 57r Foppe Symons CG 05:00:00         3
1454 5 64v wed. Foppe Foppes           1
1629 6 72v Foppe Dirks CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 6-120
2153 8 96v Foppe Dirks CG 10:00:00         3 8-146
12 1 1v Frans Goitjens CG 08:00:00 CG 04:00:00       3 1-007
403 2 19r Frans Beernts CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-085
649 3 30r Frans Beerns CG 08:00:00         5
665 3 30v Frans Alberts CG 06:00:00         3
698 3 32r Frans Adriaens CG 08:00:00         1 3-117
942 4 42v wed. Frans Michiels           5 4-106
990 4 44v Frans Hessels CG 06:00:00 CG 02:00:00       3
1119 4 50r Frans Mathijssen CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 4-215
1122 4 50r Frans Claeses           2
1300 5 58r Frans Fransen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
1397 5 62r Frans Jansen CG 15:00:00 CG 02:00:00       3 5-127
1679 6 75r Frans Jansen CG 05:00:00         5
2096 8 94r Frans Pieters CG 05:00:00         2
2133 8 95v Frans Pieters CG 05:00:00         4
2144 8 96r Frans Jeltes CG 04:00:00         5
1486 6 66v Frederik Schotsman CG 20:00:00 CG 05:00:00       3 6-024
1022 4 46r Fredrik Fredriks CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
1693 6 75v Fredrik Wybes           6 havenchercher
28 1 2v Freerk van der Hout CG 50:00:00 CG 10:00:00       11 1-020
135 1 7r Freerk Hendriks CG 04:00:00         2
230 1 11r Freerk Lolkes CG 02:00:00         2
507 2 23r Freerk Scheltinga CG 30:00:00         6 2-152
522 2 24r Freerk Hendriks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-170
564 3 26v Freerk Ates CG 12:00:00         3
797 3 36r Freerk Fontein CG 50:00:00 CG 05:00:00       3 3-199
837 4 38r Freerk Pieters           3 4-025
947 4 43r Freerk Wybrens CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-109
1328 5 59v Freerk Lucas CG 10:00:00         3 5-093
1351 5 60r Freerk Tjeerds           5 5-104
1539 6 69r Freerk Sybrens CG 15:00:00 CG 05:00:00       7 6-061
1646 6 73v Freerk Pieters CG 04:00:00         6 6-128
1993 8 90r wed. Freerk Tjietses           1
2076 8 93r Freerk Botes CG 04:00:00 CG 02:00:00       3
2149 8 96r Freerk Ruirds CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 8-143
2194 8 98r Freerk Jansen       x   5 gleibakker
1342 5 60r wed. Gabe Douwes CG 03:00:00         2
1694 6 75v Gabe Sybesma CG 20:00:00         2 6-158
1857 7 83r Gabe Hibbes           6 7-114
204 1 10r Gaitse Rinses CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
592 3 27v Gatske Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
1287 5 57v wed. Geert Dirks CG 08:00:00 CG 01:00:00       3
1453 5 64v Geert Steenfeld CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 5-177
1598 6 71v Geert Willems CG 04:00:00         2 6-098
1708 7 76v Geert Gerrits CG 12:00:00         3 7-010
229 1 11r Geertje Tjallings           3
326 2 15v Geertje Geerts CG 02:00:00         2 2-034
645 3 29v Geertje Harmens           6 3-078
1029 4 46r Geertje Jans           1
1109 4 49v Geertje Taekes           1
1543 6 69r Geertje Bokkes       x   3 6-064
1585 6 71r Geertje Jans           1
1880 7 84r Geertje Jansen CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
1944 8 88r Geertje Obbes CG 02:00:00         2
2014 8 90v Geertje Rynjes CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 8-073
652 3 30r Geeske Gerrits       x   1 3-082
692 3 31v Geeske Beerns           2 3-113
995 4 45r Geeske Jans CG 05:00:00         2 4-153
518 2 23v dr. Gerard Suiringar CG 55:00:00         7 2-164
106 1 5v Gerben Douwes CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 1-061
226 1 10v wed. Gerben Lieuwes           3
551 3 26r Gerben Heeres CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 3-012
620 3 28v Gerben Pieters CG 08:00:00         2
791 3 36r Gerben Jansen CG 15:00:00         3 3-194
1339 5 59v Gerben Jetses           4 5-099
1443 5 64r wed. Gerben Aukes CG 10:00:00         4
1586 6 71r Gerben Johannes CG 06:00:00         2 6-091
1676 6 74v Gerben Ates CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 6-146
1689 6 75r Gerben van der Velde CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 6-156
1807 7 81r Gerben Johannes CG 14:00:00 CG 02:00:00       3 7-077
778 3 35v Gerlof Jansen CG 10:00:00         2 3-180
1101 4 49r Gerlof Pieters           2 dogter 4-201
26 1 2v wed. Gerrit Douwes CG 01:10:00         3 1-017
75 1 4v Gerrit Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
157 1 8r Gerrit Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-091
187 1 9r Gerrit Johannes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4
199 1 9v Gerrit Dirks           6
321 2 15v Gerrit Jansen CG 03:10:00 CG 01:10:00       3 heeft 1 weeversknegt 2-028
421 2 19v wed. Gerrit Hendriks           4
430 2 20r wed. Gerrit           1 cooltjer 2-104
446 2 20v Gerrit Gerrits CG 02:00:00         3
525 2 24r Gerrit Jacobs CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-172
537 2 24v Gerrit Offringa CG 15:00:00 CG 05:00:00       3 2-185
570 3 26v Gerrit Jurjens CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-026
594 3 27v Gerrit Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt
609 3 28r Gerrit Gijsberts CG 06:00:00         1 3-048
680 3 31r Gerrit Beerns CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
683 3 31v Gerrit Jansen CG 07:00:00         3 3-106
686 3 31v wed. Gerrit Johannes           1
693 3 31v Gerrit Hendriks CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
695 3 32r Gerrit Hendriks CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-116
704 3 32r Gerrit Harmens CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-119
716 3 32v Gerrit Jansen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-146
730 3 33r Gerrit Gerrits CG 06:00:00         1
743 3 34r Gerrit Harmens           3 soldaat
825 4 37v Gerrit Everts           2
883 4 40r Gerrit Steffens CG 05:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 4-056
888 4 40v Gerrit Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-064
941 4 42v Gerrit Harmens CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 heeft 1 weeversknegt
996 4 45r Gerrit Pieters CG 04:00:00         3
1113 4 49v Gerrit Jansen           3 heeft 1 weeversknegt 4-219
1131 4 50v wed. Gerrit Hendriks           1 4-225
1134 4 50v wed. Gerrit Jansen       x   1 4-228
1216 5 54v wed. Gerrit Gerrits CG 25:00:00         5 5-024
1336 5 59v Gerrit Harmens           3 heeft 1 weeverknegt 5-099
1347 5 60r Gerrit Arends CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 5-102
1359 5 60v Gerrit Jelles CG 06:00:00         2
1365 5 61r Gerrit Hendriks CG 06:00:00         6 heeft 2 weeversknegts
1387 5 61v Gerrit Jacobs CG 10:00:00         3
1396 5 62r wed. Gerrit Willems       x   1 5-126
1403 5 62v soldaet Gerrit Jansen       x   2
1620 6 72v Gerrit Gerrits CG 06:00:00 CG 01:00:00       3
1711 7 77r Gerrit Geerts CG 04:00:00         2 7-012
1755 7 78v Gerrit Douwes CG 04:00:00         3 7-046
1894 7 84v Gerrit Alberts CG 10:00:00         3 7-142
2021 8 91r Gerrit Edsgers CG 03:00:00         3
2029 8 91v Gerrit Roelofs           1
2057 8 92v wed. Gerrit Gerrits CG 02:00:00         1 8-095
2100 8 94r Gerrit Tjallings CG 30:00:00 CG 02:00:00       3 8-121
203 1 10r Gijsbert Johannes CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
1218 5 54v Gijsbert Wildschut CG 75:00:00         7 5-027
2088 8 93v Gijsbert Tijssen CG 04:00:00         8 8-116
1584 6 71r Gijsbert en Trijntje Sybes CG 15:00:00 CG 03:00:00       2
658 3 30r Goikjen           3
768 3 35r wed. Goitjen Jans           2
1696 6 75v Gosling Daniels CG 06:00:00         3
869 4 39v wed. Gosse Jansen           2 4-045
961 4 43v Gosse Tjebbes CG 10:00:00         4 4-121
1596 6 71v Gosse Pieters CG 10:00:00 CG 03:00:00       2 6-096
1187 5 53v Gouke Hingst CG 30:00:00 CG 02:00:00       4 5-003
338 2 16r Govert Reiners CG 10:00:00 CG 02:00:00       7 2-043
6 1 1v Grietje Hendriks           3
92 1 5r Grietje Heeres       x   1
150 1 7v Grietje Jans       x   4
231 1 11r Grietje Jans           1
1027 4 46r Grietje Lodewijks           1
1041 4 46v Grietje Willems           1
1057 4 47v Grietje Claeses           1
1065 4 47v Grietje Beerns           7
1277 5 57r Grietje Hendriks       x   1
1757 7 79r Grietje Cornelis           3
1759 7 79r Grietje Laases       x   1
1766 7 79r Grietje Daniels CG 01:10:00         1
1825 7 81v Grietje Heeremyt CG 05:00:00         1
2028 8 91r Grietje Beerns           2
2056 8 92v Grietje Hessels CG 02:00:00         1
2059 8 92v Grietje Thomas CG 02:00:00         1 8-096
347 2 16v Haantje Baltus CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 2-057
1367 5 61r Haantje Jacobs CG 05:00:00         3 5-110
1701 7 76v Haantje Joosten CG 07:00:00         2
317 2 15v Haentje Willems CG 06:00:00 CG 04:00:00       7 2-028
235 1 11r Haeye Willems       x   4
1299 5 58r Haeye Gerkes CG 18:00:00 CG 02:00:00       6 5-074
1311 5 58v Haeye Pieters CG 08:00:00         3 5-083
1350 5 60r Haeye Keimpes CG 10:00:00 CG 02:00:00       4 5-104
1374 5 61r Haeye Boeles CG 08:00:00         5
352 2 16v Haitse Claases CG 01:10:00         2
955 4 43r Haitse Wouters CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
11 1 1v Hans Reiners CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 1-007
495 2 22v Hans Hansen CG 06:00:00         2
538 2 24v Hans Menses CG 07:00:00 CG 03:00:00       5 2-186
602 3 28r Hans Jacobs CG 06:00:00         9 3-055
628 3 29r Hans Warners           3 3-069
689 3 31v Hans Jetses CG 16:00:00 CG 02:00:00       5 3-111
782 3 35v Hans Cristoffels CG 04:00:00 CG 01:00:00       2 3-185
850 4 39r Hans Uilkes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6
1024 4 46r wed. Hans Yverts CG 05:00:00         5
1137 4 50v Hans Claver           3
1238 5 55v Hans Abrahams CG 08:00:00         6
1466 5 65r Hans Jansen CG 05:00:00         5 5-137
1667 6 74v Hans Jansen CG 05:00:00         2 6-139
1713 7 77r Hans Pieters CG 12:00:00 CG 02:00:00       2 7-014
1868 7 83v Hans Wopkes           8
784 3 35v Hanso Jonas van Hasenhoek CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 3-188
841 4 38v Haring Sipkes CG 05:00:00         7
1969 8 89r Haring Claasen CG 05:00:00         4 8-049
2101 8 94v wed. Haring Jans CG 04:00:00 CG 01:00:00       2
1536 6 69r Harke Geerts CG 08:00:00 CG 03:00:00       3 1/2 huis 6-058
1592 6 71r Harke Gales CG 04:00:00         6
1893 7 84v Harke Seerps CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 7-140
1451 5 64v Harm. van der Geest CG 12:00:00 CG 02:00:00       2 5-175
1716 7 77r Harm. Videlius CG 18:00:00 CG 02:00:00       3 7-018
1899 7 84v vroedsman Harm. Gonggrijp CG 50:00:00 CG 10:00:00       4 7-146
509 2 23r Harmanus Portier CG 80:00:00         3 2-154
998 4 45r wed. Harmanus Dortman CG 05:00:00         2
1806 7 81r Harmanus Slado CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 7-076
57 1 3v Harmen Blom CG 03:00:00 CG 03:00:00       4 heeft 1 weeversknegt 1-043
87 1 5r Harmen Willems CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 1-056
112 1 6r Harmen Warners CG 06:00:00         3 1-064
132 1 7r Harmen van 't Vlie CG 10:00:00 CG 02:00:00       5 1-083
310 2 15r Harmen Jansen CG 04:00:00         6
319 2 15v Harmen Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 2-028
373 2 17v Harmen Hendriks CG 04:00:00 CG 04:00:00       2 2-069
405 2 19r Harmen Arends CG 02:00:00 CG 02:00:00       6 2-087
548 3 25v Harmen Gerrits CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-008
556 3 26r Harmen Jansen CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-017
579 3 27r Harmen Everts CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-033
644 3 29v Harmen Alberts CG 06:00:00         4
656 3 30r Harmen Beerns           4
659 3 30v Harmen Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       ?
671 3 31r Harmen Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 3-098
709 3 32v Harmen Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-123
712 3 32v Harmen Hendriks CG 07:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-124
713 3 32v Harmen Gerrits CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-125
878 4 40r wed. Harmen Ysraels CG 05:00:00         2 4-054
895 4 40v Harmen Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 heeft 2 weeversknegts 4-071
919 4 41v wed. Harmen Hilbrands CG 05:00:00         2
928 4 42r Harmen Beerns CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 2 weeversknegts
966 4 43v Harmen Beerns           2 heeft 2 weeversknegts 4-126
1017 4 45v Harmen Dirks CG 06:00:00         2
1069 4 48r Harmen Bramers CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 heeft 1 weeversknegt 4-172
1073 4 48r Harmen Geerts           5
1327 5 59r Harmen Gerrits CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
1331 5 59v Harmen Harmens CG 06:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
1417 5 63r Harmen Rijks CG 08:00:00         4
1422 5 63r Harmen Hendriks CG 08:00:00         5
1551 6 69v Harmen Dirks           ?
1599 6 71v Harmen Hylkes CG 05:00:00         5 6-099
1609 6 72r Harmen Jyllis CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
1616 6 72r Harmen Beernts CG 12:00:00         5 6-109
1720 7 77r Harmen Harmens           2
1839 7 82r Harmen Agema CG 16:00:00         3 7-103
1872 7 83v Harmen Hendriks CG 25:00:00 CG 05:00:00       5 7-123
1979 8 89r Harmen Jurjens CG 03:00:00         4 heeft 1 weeverknegt 8-055
2132 8 95v Harmen Lieuwes CG 08:00:00         4
1648 6 73v Harmke Warners CG 02:00:00         2
1343 5 60r Harrit Eeuwes CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 5-101
340 2 16r Hartman Hartmans CG 04:00:00 CG 01:00:00       4 2-051
991 4 44v Hauk Hilles CG 04:00:00         1
95 1 5r Heere Wybrens CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 1-056
156 1 8r Heere Wybrens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 1-090
208 1 10r Heere Heeres CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 1-123
219 1 10v wed. Heere Annes           3
238 1 11r Heere Jelles CG 02:00:00         5
383 2 18r Heere Meyles CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 2-076
413 2 19r Heere Gerbens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 2-093
521 2 23v Heere Renkes CG 36:00:00 CG 04:00:00       3 2-169
1135 4 50v Heere Jansen van Slooten           1
1302 5 58r Heere Hoytes CG 12:00:00         5 5-076
1358 5 60v Heere Adams           2
1436 5 63v Heere Martens       x   4
1569 6 70r wed. Heere Dirks CG 04:00:00 CG 01:00:00       1 6-080
1619 6 72v wed. Heere Dirks CG 15:00:00 CG 02:00:00       5
1953 8 88r Heere Ruirds CG 05:00:00         5
2081 8 93v Heere Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
2154 8 96v Heere Pieters CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 8-146
1283 5 57v Hein Freerks CG 12:00:00         2 5-065
34 1 2v Hendrik Jurjens CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
58 1 3v Hendrik Annes           8
102 1 5v Hendrik Ydes CG 07:00:00         2
151 1 7v Hendrik Hendriks CG 02:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
183 1 9r Hendrik Beerns           7
237 1 11r Hendrik Zegers CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
239 1 11v Hendrik Duman CG 04:00:00         3 1-139
242 1 11v Hendrik Faber CG 07:10:00 CG 02:10:00       6 1-142
253 1 12r Hendrik Norel CG 20:00:00         7
293 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversgesellen
301 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00 CG 05:00:00       7 2-022
302 2 14v Hendrik Thijssen           6 2-022
313 2 15r Hendrik Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
320 2 15v Hendrik ten Vaerde CG 03:00:00 CG 05:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
425 2 19v Hendrik Marcus CG 03:00:00 CG 03:00:00       5
485 2 22r Hendrik Johannes CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 2-135
528 2 24r Hendrik Wolles CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
550 3 25v Hendrik Fransen CG 10:00:00         3 3-011
557 3 26r Hendrik Jansen CG 07:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-018
569 3 26v Hendrik Alberts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-025
574 3 26v Hendrik Beerns CG 10:00:00         8 heeft 2 weeversknegts 3-030
590 3 27v Hendrik Everts           3 3-039
607 3 28r Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 3-050
634 3 29r wed. Hendrik Lieuwes           3
642 3 29v Hendrik Arends           4 gaat vertrekken nae overijssel 3-076
653 3 30r Hendrik Sacharias CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
664 3 30v Hendrik Dirks       x   ?
673 3 31r Hendrik Gerbens           5
676 3 31r Hendrik Jansen           3 heeft 1 weeversknegt
700 3 32r Hendrik Beernts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
705 3 32r Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-119
714 3 32v Hendrik Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-126
744 3 34r Hendrik Jansen CG 09:00:00         4 3-155
757 3 34v Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-164
758 3 34v Hendrik Thomas       x   2
795 3 36r Hendrik Jarigs CG 12:00:00 CG 01:00:00       6 3-197
820 4 37v Hendrik Reidhorst           7 havenchercher 4-008
876 4 40r Hendrik Beernts CG 05:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-051
881 4 40r Hendrik Jans CG 05:00:00         3 4-055
887 4 40v Hendrik Rienks CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-063
925 4 42r wed. Hendrik Hendriks           4 heeft 2 weeversknegts 4-095
926 4 42r wed. Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-096
934 4 42v Hendrik Jansen CG 08:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
938 4 42v Hendrik Stiphout CG 07:00:00 CG 01:00:00       2
940 4 42v Hendrik Adams CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-105
965 4 43v Hendrik Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 4-125
981 4 44v Hendrik Lucas           6 heeft 2 weeversknegts 4-141
1007 4 45v Hendrik Jansen           3
1103 4 49r Hendrik Arends CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-199
1125 4 50r Hendrik Beerns           4
1126 4 50r Hendrik Jongma CG 30:00:00         5
1152 4 51v Hendrik Dirks CG 08:00:00         2
1159 4 51v Hendrik Jansen Douwes CG 05:00:00         6 4-242
1161 4 51v Hendrik Jansen       x   4 4-244
1165 4 52r Hendrik Camphuys           6
1167 4 52r Hendrik Martens           4
1188 5 53v Hendrik Harmens CG 10:00:00         3
1309 5 58v Hendrik Paulus CG 10:00:00         2 5-081
1313 5 58v Hendrik Warners CG 06:00:00         6
1325 5 59r wed. Hendrik Caspars CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-090
1459 5 64v wed. Hendrik Martens       x   6 5-149
1469 5 65r Hendrik Paulus           2
1545 6 69r Hendrik Cornelis CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 6-066
1557 6 69v Hendrik Melchers           ?
1593 6 71r Hendrik Bourmeester CG 05:00:00         3
1610 6 72r Hendrik Thomas CG 04:00:00         3 6-105
1631 6 73r Hendrik Take CG 05:00:00         2
1636 6 73r Hendrik Willems           5 heeft 1 weeverknegt
1660 6 74r Hendrik Hendriks CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 6-135
1663 6 74r Hendrik Pieters CG 20:00:00         3 6-138
1666 6 74r Hendrik Leenerds CG 05:00:00         4
1706 7 76v Hendrik Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 7-008
1770 7 79v Hendrik Alberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 7-052
1841 7 82v Hendrik Pesma CG 25:00:00         4 7-105
1864 7 83r wed. Hendrik Beerns           5
1924 8 87r Hendrik Minnes CG 12:00:00 CG 02:00:00       3 8-023
1935 8 87v Hendrik Jansen CG 06:00:00         2
1956 8 88v Hendrik Hendriks           3
1958 8 88v wed. Hendrik van der Woude CG 10:00:00         3
1966 8 88v Hendrik Everts CG 15:00:00 CG 05:00:00       2
1978 8 89r Hendrik Hendriks CG 03:00:00         6 heeft 2 weeversknegts
2004 8 90r Hendrik Arjens CG 04:00:00 CG 01:00:00       7
2008 8 90v Hendrik Daniels CG 04:00:00         ?
2030 8 91v Hendrik           1 8-081
2072 8 93r Hendrik Cornelis CG 10:00:00 CG 02:00:00       7 8-109
2135 8 95v Hendrik Croese CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
2137 8 96r Hendrik Baltus CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 8-137
767 3 35r Hendrikjen Daniels           4 3-170
1034 4 46v Hendrikjen Jans           1
1368 5 61r Hendriks Eiberts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 5-110
343 2 16v Hendrina van Beemen CG 05:00:00         1 2-053
332 2 16r Henning Cornelis CG 01:00:00         3 2-038
449 2 20v Hessel Jelles CG 02:10:00 CG 02:10:00       5 2-118
1133 4 50v Hessel Jansen CG 06:00:00         5
1233 5 55v Hessel Lammerts           2
1272 5 57r Hessel Beima CG 08:00:00         2
1286 5 57v Hessel Haeyes CG 05:00:00         2 5-066
1372 5 61r Hessel Jacobs CG 03:00:00 CG 01:00:00       3 5-112
1458 5 64v Hessel Doekles CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 5-150
1727 7 77v Hessel Sybrens Hingst           1 7-026
1738 7 78r Hessel Jacobs CG 10:00:00 CG 02:00:00       6 7-032
1762 7 79r wed. Hessel Sytses CG 03:00:00         4 7-048
110 1 6r Heyn Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       3 1-063
1819 7 81v Hidde Sipkes       x   6 7-086
2022 8 91r Hilbrand Dirks CG 20:00:00         5 8-077
2108 8 94v Hilbrand en Antje Dunja CG 08:00:00         2 8-126
1613 6 72r Hille Claesen CG 06:00:00         6 6-107
264 1 12v Hiltje Gerbens           1
638 3 29v Hiltje Jans           1
1038 4 46v Hiltje Hendriks           1
1903 7 85r Hiltje           1
2069 8 93r Hiltje Keimpes CG 01:10:00         1
591 3 27v Hiske Jacobs       x   1
1659 6 74r Hittje Johannes           2
943 4 42v Hoite Wybrens CG 05:00:00 CG 03:00:00       4 heeft 1 weeversknegt 4-107
1118 4 50r Holke Obbes           2 4-216
2170 8 97r Homme Claasen CG 10:00:00         2 8-149
2199 8 98v Horatius van Zeist CG 04:00:00         5 8-169
2011 8 90v wed. Hoyte Seerps           ?
5 1 1v Huibert Jetses CG 04:00:00         3 1-003
935 4 42v Huibert Pieters CG 05:00:00         3 4-104
459 2 21r Hylke Orkes CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
787 3 35v wed. Hylke Johannes Hanekuik CG 40:00:00         5 3-190
954 4 43r Hylke Bouwes           2 4-117
1304 5 58v Hylke Harmens           6
1425 5 63v Hylke Abbes CG 08:00:00         4
67 1 4r Hylkjen Fongers           1
2041 8 92r Hyltje Joris CG 10:00:00         6 heeft 3 soons, alle smakschippers, die niet onder dit huysgesin begreepen zijn, en weigert desselfs naemen op te geeven, om daer door deese quotisatie sig te onttrekken 8-090
265 1 12v Idske Wybrens           3
62 1 4r IJsbrand Cornelis CG 04:00:00         5
477 2 22r IJsbrand Thomas CG 08:00:00         5 2-131
963 4 43v IJsbrand Ypes CG 05:00:00         3 4-122
1164 4 52r wed. IJsbrand Salvus           2
1364 5 61r IJsbrand Jochems CG 06:00:00         2
1416 5 63r wed. IJsbrand Dirks CG 03:00:00         2 5-145
1591 6 71r IJsbrand Felten CG 06:00:00         4 6-064
2037 8 91v IJsbrand Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 8-087
1120 4 50r Imke Hendriks           5
1318 5 59r Imke Johannes CG 04:00:00         1
160 1 8r Jaapjen Jacobs CG 01:10:00         1
1420 5 63r Jaapjen Claases           1
16 1 2r Jacob Douwes CG 16:00:00         3 1-009
79 1 4v Jacob Cornelis CG 06:00:00         3
195 1 9v Jacob Harmens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4
198 1 9v Jacob Hendriks CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
216 1 10v Jacob Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       6 1-130
250 1 11v Jacob Josephs CG 40:00:00         5 1-148
354 2 17r Jacob Wouters CG 10:00:00         1 2-061
364 2 17r wed. Jacob Dirks           5
399 2 18v Jacob Hettes CG 14:00:00 CG 04:00:00       4 2-083
424 2 19v Jacob Poppes CG 08:00:00         5 2-099
503 2 23r Jacob Hanekuyk CG 25:00:00 CG 10:00:00       3 2-148
588 3 27v Jacob Ydes CG 10:00:00 CG 02:00:00       6 3-037
603 3 28r wed. Jacob Cristiaans CG 08:00:00         2 3-054
688 3 31v wed. Jacob Gerrits           4 3-110
723 3 33r Jacob Jansen CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 3-134
893 4 40v Jacob Jansen CG 15:00:00         2 4-069
900 4 41r wed. Jacob Sapes           1 4-073
901 4 41r Jacob Annes CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
944 4 42v Jacob Tjerks CG 25:00:00 CG 05:00:00       7 4-108
967 4 43v Jacob Jarigs CG 05:00:00         2 4-127
972 4 44r Jacob Pieters CG 08:00:00         5
1051 4 47r Jacob Jacobs           2
1087 4 48v Jacob Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 4-187
1106 4 49v Jacob Johannes           6 4-198
1108 4 49v Jacob Sybes CG 05:00:00         6
1111 4 49v Jacob Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       5 4-221
1168 4 52r wed. Jacob Jansen       x   2
1234 5 55v Jacob Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3
1257 5 56v wed. Jacob Dirks           2
1260 5 56v Jacob Jeremias CG 10:00:00         2 5-055
1281 5 57v Jacob Joosten CG 08:00:00         2 5-063
1296 5 58r Jacob Joukes           2
1308 5 58v Jacob Wybrens CG 12:00:00         4
1310 5 58v Jacob Dirks CG 12:00:00         3 5-082
1340 5 60r Jacob Jansen CG 05:00:00         4 5-100
1379 5 61v Jacob Jelles CG 08:00:00         3 5-116
1381 5 61v Jacob Willems CG 10:00:00         4 5-118
1382 5 61v Jacob Cornelis CG 08:00:00         3 5-119
1409 5 62v Jacob Lolles Kok CG 20:00:00 CG 02:00:00       6 5-141
1424 5 63r Jacob Cornelis CG 05:00:00         2 5-156
1502 6 67v Jacob Harmens CG 14:00:00         2
1522 6 68r Jacob Claasen CG 02:00:00         3
1530 6 68v erven Jacob Jocchems CG 08:00:00         2 6-055
1588 6 71r Jacob Joosten CG 06:00:00         2
1595 6 71v Jacob Symens CG 06:00:00         2
1612 6 72r Jacob Geerts       x   6 6-107
1634 6 73r wed. Jacob Scheltes CG 15:00:00 CG 03:00:00       3 6-123
1703 7 76v wed. Jacob Pieters CG 03:00:00         1 7-006
1742 7 78r Jacob Hibma CG 30:00:00         5
1749 7 78v Jacob Folkerts CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 7-043
1776 7 79v Jacob Tuininga CG 20:00:00         4 7-056
1798 7 80v Jacob Buytenpost CG 30:00:00         4 7-069
1831 7 82r Jacob Willems CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 7-095
1838 7 82r Jacob van Beemen CG 14:00:00         5 7-103
1844 7 82v Jacob Louwrens CG 15:00:00 CG 02:00:00       5
1907 7 85r Jacob Symons CG 25:00:00         5
1917 8 86v wed. Jacob Wierdsma CG 15:00:00 CG 03:00:00       3
2006 8 90v Jacob           ? wolkammer
2012 8 90v wed. Jacob Wopkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       1
2033 8 91v Jacob Cornelis           1
2047 8 92r Jacob Jetses CG 06:00:00         2
2049 8 92r Jacob Jurjens           3 8-092
2050 8 92r wed. Jacob Jacobs           1
2105 8 94v Jacob Jansen           3
2117 8 95r wed. Jacob Arends CG 04:00:00         2 heeft 1 weeverknegt 8-129
2118 8 95r Jacob Ottes CG 05:00:00         3
2123 8 95r wed. Jacob Carstens CG 05:00:00         1
2159 8 96v Jacob Johannes CG 05:00:00 CG 01:00:00       3
2167 8 97r Jacob Sybes CG 03:00:00         2
2200 8 98v Jacob Sakes CG 03:00:00 CG 01:00:00       3
2182 8 97v Jacob J. van der Ley CG 30:00:00         6 8-157
1146 4 51r Jacobus Pieters CG 06:00:00 CG 01:00:00       6 4-237
1705 7 76v Jacobus Folkerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-007
13 1 2r Jan Hansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-007
24 1 2r wed. Jan Douwes CG 20:00:00 CG 10:00:00       4 1-014
44 1 3r Jan Oldaans CG 50:00:00         3 1-030
51 1 3v Jan Eggers CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
53 1 3v wed. Jan Poppes           2
56 1 3v Jan Sjoerds CG 05:00:00         4 1-045
59 1 3v wed. Jan van Collum           4
103 1 5v Jan Claeses CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
111 1 6r Jan Cristiaens CG 06:00:00         2
138 1 7r Jan Doekes CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
146 1 7v wed. Jan Teunis CG 05:00:00         3 1-114
148 1 7v Jan Willems CG 08:00:00         2 1-110
167 1 8v wed. Jan Coderk       x   2
168 1 8v Jan Jylts           3
190 1 9r Jan Symons CG 06:00:00 CG 04:00:00       4
211 1 10r Jan Gerlofs CG 16:00:00 CG 04:00:00       8 1-126
214 1 10r Jan Sikkes CG 08:00:00         2 1-128
217 1 10v Jan Claasen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
220 1 10v Jan Jansen Sanstra CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 1-131
223 1 10v Jan Everts CG 03:00:00 CG 03:00:00       7 heeft 1 weewersknegt 1-134
234 1 11r wed. Jan Floris       x   1
245 1 11v Jan Kuyck CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 1-144
248 1 11v Jan Bretton CG 16:00:00 CG 09:00:00       5 1-146
254 1 12r Jan Alberts       x   5
256 1 12r Jan Jansen CG 08:00:00 CG 02:00:00       4 1-152
266 1 12v Jan Amelander       x   1
284 2 14r Jan Trompetter CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-013
286 2 14r Jan Hendriks CG 01:10:00         3 2-015
288 2 14r Jan Laeses CG 01:00:00 CG 04:00:00       4
290 2 14r Jan Fokkes CG 03:00:00         3
292 2 14r Jan Huyberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       5
294 2 14v Jan Eiberts           4
295 2 14v Jan Teunis           7
303 2 14v wed. Jan Johannes           6
305 2 15r Jan Harmens CG 01:10:00 CG 01:10:00       4
309 2 15r Jan Jansen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-024
316 2 15r Jan Oenes CG 07:00:00 CG 03:00:00       5 2-027
318 2 15v wed. Jan Claasen           4 2-028
349 2 16v wed. Jan Aukes           1
353 2 17r Jan Symons CG 10:00:00 CG 05:00:00       6 2-060
355 2 17r Jan Sybrens CG 06:00:00 CG 04:00:00       5 2-062
356 2 17r Jan Rijks CG 04:00:00 CG 06:00:00       3
376 2 17v Jan Harmens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 en Gerrit Arends
386 2 18r Jan Jansen           5
407 2 19r Jan Symons CG 05:00:00 CG 02:00:00       6
410 2 19r wed. Jan van Rippers       x   1
411 2 19r Jan Caspars CG 04:00:00         2 2-091
423 2 19v Jan Gerrits CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-098
436 2 20r Jan Lammerts CG 02:00:00         2
437 2 20r Jan Beernts CG 03:00:00 CG 01:00:00       6 2-108
442 2 20v Jan Sybes CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 2-112
465 2 21v Jan Alles CG 04:00:00         3
484 2 22r Jan Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
486 2 22v Jan Jacobs CG 15:00:00 CG 03:00:00       8 2-136
488 2 22v Jan Hendriks CG 02:00:00         5 2-137
491 2 22v wed. Jan Hessels           1
496 2 22v Jan Pieters CG 06:00:00         3
500 2 23r Jan Andrys CG 10:00:00 CG 05:00:00       4 2-145
510 2 23v Jan Hendriks CG 08:00:00         5 2-156
533 2 24r Jan Michiels CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
547 3 25v Jan Gerrits CG 08:00:00         3
560 3 26r Jan Alberts CG 08:00:00         4 3-019
561 3 26r wed. Jan Jansen CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-019
572 3 26v wed. Jan Claasens CG 06:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 4 weeversknegts 3-029
575 3 27r Jan de Wit CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-031
582 3 27r Jan Coenraeds CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 1 weeversknegt 3-033
585 3 27r Jan de Boer CG 07:00:00 CG 01:00:00       3 3-035
600 3 28r Jan Jaans           3 3-057
601 3 28r Jan Fopkes CG 04:00:00         2 3-056
605 3 28r Jan Jacobs CG 10:00:00         3 3-052
611 3 28v Jan Arends CG 07:00:00 CG 03:00:00       4 3-046
631 3 29r Jan Beerns CG 05:00:00 CG 02:00:00       6 3-071
639 3 29v Jan Hendriks           2
640 3 29v Jan Beernts CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-074
651 3 30r Jan Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-082
666 3 30v Jan Willems CG 05:00:00         3 3-093
672 3 31r Jan Arends CG 06:00:00         1 heeft 2 weeversknegts
682 3 31r Jan Jansen           4
701 3 32r Jan Poppes CG 08:00:00         4 heeft 1 weeversknegt
703 3 32r vroedsman Jan Buma CG 20:00:00         4 en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed 3-119
737 3 33v wed. Jan Claasens           ?