Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
4-233 gebruiker:   Rinse Abbes cum soc.      
5-102 eigenaar:   Marten Abbes?      
1-114 eigenaar:   Minne Abes      
7-080 gebruiker:   Sjoukjen Abes CG 100:00:00    
4-082 gebruiker:   Beern Abrahams      
8-014 grondpacht aan: P. Ackersloot erven      
4-152 eigenaar:   Dirk Aenties      
3-038 eigenaar:   wed. Jaan Ages      
8-127 eigenaar:   Joost Ages      
4-248 gebruiker:   wed. Wybe Ages      
8-152 eigenaar:   wed. Albert Alberts      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
1-061 eigenaar:   Engel Alberts Klinker      
6-110 eigenaar:   Geertie Alberts      
6-110 gebruiker:   Geertie Alberts cum soc.      
2-050 gebruiker:   Gerrit Alberts      
3-026 eigenaar:   Jan Alberts      
7-150 gebruiker:   Jan Alberts      
5-143 eigenaar:   Jilt Alberts      
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-175 eigenaar:   Ruird Alberts      
2-041 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-045 gebruiker:   Tjalling Alberts      
4-006 eigenaar:   Fedde Aleffs      
4-007 eigenaar:   Fedde Aleffs nom. ux.      
6-098 gebruiker:   wed. Sierk Aleffs      
5-038 eigenaar:   wed. Wijntien Alefs      
8-017 gebruiker:   Lourens Alexander      
7-143 eigenaar:   Aaltie Allerts      
7-144 eigenaar:   Aaltie Allerts      
1-100 eigenaar:   Ids Allerts      
3-069 eigenaar:   Joecke Allerts      
5-026 eigenaar:   Lubbe Alles      
4-049 eigenaar:   Lubbert Alles      
8-148 eigenaar:   wed. Simen Alles      
2-119 eigenaar:   wed. Dirck Andries      
8-164 eigenaar:   Douwe Andries erwen      
6-018 gebruiker:   Focke Andries      
4-134 eigenaar:   Frans Andries      
2-176 eigenaar:   Jan Andries      
4-094 gebruiker:   Jan Andries      
4-202 gebruiker:   Jan Andries      
5-103 eigenaar:   Jan Andries      
4-202 gebruiker:   Joost Andries      
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
1-043 eigenaar:   Pyter Andries      
7-054 eigenaar:   Rippert Andries      
7-142 eigenaar:   Sibolt Andries cum soc.      
7-142 gebruiker:   Sibolt Andries cum soc.      
7-086 eigenaar:   Sibout Andries cum soc.      
6-097 eigenaar:   wed. Sierk Andries      
7-141 eigenaar:   Sybolt Andries      
5-095 eigenaar:   Ane Anes      
5-014 eigenaar:   ? Annes      
4-082 eigenaar:   Claes Annes      
1-102 eigenaar:   Dirk Annes in qlt. c.s.      
2-073 gebruiker:   Jacob Annes      
1-042 gebruiker:   Jan Annes      
1-043 eigenaar:   Jan Annes erven      
7-091 eigenaar:   Rintie Annes      
7-092 eigenaar:   Rintie Annes      
8-084 eigenaar:   Sytse Annes      
1-132 eigenaar:   Uilke Anskes      
7-088 gebruiker:   Hendrick Antoni      
3-187 gebruiker:   Harmen Arents      
5-100 gebruiker:   Harmen Arents      
3-099 eigenaar:   Jan Arents      
7-002 eigenaar:   Wouter Arents      
4-080 gebruiker:   Antie Arjens gealimenteerd      
4-264 gebruiker:   Hans Arjens      
2-131 eigenaar:   Jan Arjens      
4-093 gebruiker:   Jan Arjens      
8-053 eigenaar:   Reyer Arjens      
2-028 gebruiker:   Ruird Arjens      
4-189 eigenaar:   Aise Asjens kinders      
7-003 eigenaar:   Ate Ates      
4-184 gebruiker:   Gerben Ates      
3-048 gebruiker:   Jochem Atzes      
5-153 eigenaar:   Sytse Atzes      
4-014 eigenaar:   Claes Auckes      
2-103 eigenaar:   Eelcke Auckes      
3-145 eigenaar:   Harmen Auckes      
2-078 gebruiker:   Jan Auckes      
3-127 eigenaar:   Job Auckes      
4-015 eigenaar:   Joost Auckes      
4-018 eigenaar:   Joost Auckes      
5-049 eigenaar:   Joost Auckes      
2-042 eigenaar:   Otte Auckes cum soc.      
3-092 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
5-131 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
7-013 gebruiker:   Sipke Auckes      
4-149 eigenaar:   Wybe Auckes erfgen[amen]      
1-009 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-011 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-012 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-013 eigenaar:   wed. Jan Aukes erven      
1-015 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-018 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-038 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-021 gebruiker:   Sybe Aukes CG 30:00:00    
4-245 eigenaar:   Antie Bartels      
6-093 gebruiker:   Claes Bartels      
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse? erven      
6-086 eigenaar:   Werp Bastiaans      
7-006 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
8-012 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
5-154 eigenaar:   Abraham Bauckes cum soc.      
3-034 eigenaar:   Broer Bauckes cum soc.      
3-043 gebruiker:   Broer Bauckes      
3-183 gebruiker:   Harmen Bauckes CG 15:00:00    
3-015 eigenaar:   Jilt Bauckes      
3-174 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-196 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-008 eigenaar:   Broer Baukes      
1-109 eigenaar:   Hendrik Beerds      
1-094 gebruiker:   Liskje Beernds      
4-009 gebruiker:   Albert Beerns      
5-057 eigenaar:   Arjen Beerns      
5-088 eigenaar:   Beern Beerns      
5-017 gebruiker:   Dirk Beerns      
4-001 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-068 eigenaar:   Gerrit Beerns      
4-111 gebruiker:   Gerrit Beerns      
6-109 gebruiker:   Harmen Beerns CG 20:00:00    
4-165 gebruiker:   Hidde Beerns      
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
4-079 eigenaar:   Jan Beerns      
7-042 gebruiker:   Jonas Beerns CG 10:00:00    
2-136 gebruiker:   Joost Beerns      
3-044 gebruiker:   Pieter Beerns      
3-100 eigenaar:   Robbert Beerns      
4-110 eigenaar:   Tierk Beerns      
3-014 gebruiker:   mr. Tomas Beerns      
4-067 eigenaar:   Tomas Beerns      
4-019 gebruiker:   Pieter Beernts      
2-084 eigenaar:   Johannes Benedictus      
2-088 gebruiker:   Johannes Benedictus      
5-159 eigenaar:   Tieerd Bentes      
1-056 gebruiker:   Eelke Bernardus      
2-150 gebruiker:   wed. Godert Bernt      
3-024 eigenaar:   Albert Beuwes      
7-075 eigenaar:   wed. Albert Beuwes      
7-087 eigenaar:   wed. Albert Beuwes      
3-142 eigenaar:   Pieter Bockes      
7-113 eigenaar:   Pieter Bockes      
7-083 eigenaar:   wed. Fedde Boeles      
7-084 eigenaar:   wed. Fedde Boeles      
5-099 eigenaar:   Tiaard Boikes      
5-145 gebruiker:   Jacob Bolties      
8-134 eigenaar:   Simen Bootez soon      
5-037 eigenaar:   Jan Bostijns      
2-090 eigenaar:   burgemr. Tiaard Bouwens      
2-105 eigenaar:   b[urgem]r. Tiaard Bouwens      
7-109 eigenaar:   Tjaerd Bouwens      
7-103 eigenaar:   b[urgem]r. Tjeerd Bouwens      
2-015 eigenaar:   Rinse Bouwes      
7-093 gebruiker:   Willem Bouwes      
6-128 eigenaar:   Jancke Broers      
2-155 eigenaar:   Jane Broers      
6-142 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 gebruiker:   Janke Broers cum soc.      
8-140 eigenaar:   Janke Broers      
1-105 gebruiker:   wed. Sijke Broers CG 8:00:00    
1-070 eigenaar:   Trijntje Broers      
3-117 eigenaar:   Jan Buwes      
3-092 grondpacht aan: R. C. Fontein      
4-043 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
1-008 gebruiker:   Pyter Carsten      
8-123 eigenaar:   wed. Jan Carstens      
2-042 gebruiker:   Hendrick Caspers      
4-010 gebruiker:   Jacob Caspers      
4-099 eigenaar:   Luitien Caspers      
8-116 eigenaar:   Haye Ceimpes      
8-167 eigenaar:   Pieter Ceimpes      
7-056 gebruiker:   Claes Christiaens      
7-004 gebruiker:   Dirk Christiaens      
5-063 gebruiker:   Feite Christiaens      
5-050 eigenaar:   Jan Christoffels      
5-050 gebruiker:   Jan Christoffels cum soc.      
3-040 gebruiker:   Ewert Claesen      
8-049 gebruiker:   Haering Claesen      
8-045 gebruiker:   Jelle Claesen      
8-032 eigenaar:   Minne Claesen      
8-088 eigenaar:   Pieter Claesens      
7-149 gebruiker:   Grytie Claeses      
5-146 eigenaar:   Pietie Claeses      
8-070 gebruiker:   Tjeerd Claeses      
4-024 eigenaar:   Age Claessen      
2-134 gebruiker:   Claes Claessen      
8-018 eigenaar:   wed. Cornelis Claessen      
5-134 gebruiker:   Daniel Claessen      
4-092 gebruiker:   Dirk Claessen      
2-077 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-078 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-079 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
3-174 eigenaar:   Evert Claessen      
4-062 eigenaar:   Evert Claessen      
4-213 eigenaar:   Evert Claessen      
4-226 eigenaar:   Evert Claessen      
7-019 eigenaar:   Ewert Claessen      
7-020 eigenaar:   Ewert Claessen      
3-062 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-072 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-168 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
6-012 eigenaar:   Jacob Claessen      
2-052 gebruiker:   Jan Claessen      
3-024 gebruiker:   wed. Jan Claessen      
2-005 eigenaar:   wed. Lambert Claessen      
3-116 gebruiker:   Pieter Claessen e.a.      
4-115 gebruiker:   Pieter Claessen      
5-168 eigenaar:   Pieter Claessen Meetje?      
8-114 eigenaar:   Pieter Claessen      
5-157 gebruiker:   Rintie Claessen      
4-041 eigenaar:   Sioerd Claessen      
6-040 gebruiker:   Swerus Claessen      
7-041 gebruiker:   Sytse Claessen      
6-101 gebruiker:   Tomas Claessen cum soc.      
2-087 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-088 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
4-224 eigenaar:   Evert Claessens      
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Claessens      
7-044 eigenaar:   wed. Hidde Clasens      
4-259 gebruiker:   Auk Clases      
5-158 eigenaar:   Janke Clases      
5-061 eigenaar:   Jurien Clases      
3-133 gebruiker:   Wiltie Clases      
5-018 eigenaar:   Wopke Clases      
5-066 gebruiker:   Wouter Clases cum soc.      
7-051 eigenaar:   Wouter Clases      
4-227 eigenaar:   Minne Classen      
1-061 gebruiker:   Jan Clazen      
1-044 eigenaar:   Folkert Clazes      
5-129 gebruiker:   wed. Willem Coenes      
7-076 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-088 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
8-099 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
2-031 gebruiker:   Dirck Cornelis      
2-141 gebruiker:   Dirck Cornelis      
5-060 eigenaar:   Dirk Cornelis erven      
6-052 eigenaar:   Dirk Cornelis erven e.a.      
6-073 eigenaar:   Dirk Cornelis erven cum soc.      
6-075 eigenaar:   Dirk Cornelis erven cum soc.      
8-063 eigenaar:   Edsger Cornelis      
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
4-223 eigenaar:   Gerrit Cornelis      
7-010 gebruiker:   Harmen Cornelis      
1-046 eigenaar:   wed. Henning Cornelis      
2-138 gebruiker:   Henning Cornelis      
6-035 eigenaar:   wed. Hessel Cornelis      
2-027 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis Kat      
5-012 gebruiker:   Jan Cornelis cum soc.      
5-030 eigenaar:   Jan Cornelis      
5-031 eigenaar:   Jan Cornelis      
7-124 gebruiker:   Jan Cornelis      
8-023 gebruiker:   Jan Cornelis      
2-150 gebruiker:   Mayke Cornelis      
2-186 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
4-186 eigenaar:   Pieter Cornelis Helt      
5-155 eigenaar:   Pieter Cornelis      
6-133 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
8-104 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
8-095 eigenaar:   Reinder Cornelis      
8-095 gebruiker:   Reinder Cornelis cum soc.      
2-074 eigenaar:   Rienk Cornelis      
2-150 gebruiker:   Sicke Cornelis      
2-010 gebruiker:   Simen Cornelis      
8-018 gebruiker:   Simon Cornelis      
8-051 gebruiker:   Simon Cornelis      
1-132 gebruiker:   Sjoerd Cornelis      
4-025 gebruiker:   Taecke Cornelis      
2-115 gebruiker:   Tiaerd Cornelis cum soc.      
8-044 gebruiker:   Tjaerd Cornelis      
1-054 eigenaar:   Wytse Cornelis      
4-247 eigenaar:   Jan Dames erven      
3-034 gebruiker:   Frans Daniels cum soc.      
3-064 gebruiker:   Simen Dates      
3-176 gebruiker:   Simen Dates      
2-126 gebruiker:   Oeds Davids      
6-092 gebruiker:   Andries Dirks      
2-141 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 eigenaar:   Anne Dirks      
1-106 gebruiker:   Corneles Dirks      
1-115 eigenaar:   Cornelis Dirks      
4-162 eigenaar:   Cornelis Dirks erven      
4-255 eigenaar:   Dirk Dirks cum soc.      
5-116 eigenaar:   Dirk Dirks cum soc.      
8-016 eigenaar:   Dirk Dirks      
6-008 eigenaar:   Eelcke Dirks      
3-151 gebruiker:   Geert Dirks cum soc.      
6-080 eigenaar:   Heere Dirks      
6-066 eigenaar:   Hendrik Dirks cum soc.      
3-049 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-044 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-048 gebruiker:   Jacob Dirks cum soc.      
1-085 eigenaar:   Jan Dirks erven      
4-202 eigenaar:   Jan Dirks Ens      
5-162 eigenaar:   Jan Dirks      
6-072 eigenaar:   Jan Dirks ?      
6-121 eigenaar:   Jochem Dirks      
4-195 eigenaar:   Neeltie Dirks      
3-040 eigenaar:   Pieter Dirks      
5-004 eigenaar:   Poppe Dirks      
5-005 eigenaar:   Poppe Dirks      
4-240 gebruiker:   Reiner Dirks cum soc.      
7-077 eigenaar:   Seerp Dirks      
2-101 eigenaar:   wed. Sioerd Dirks      
1-085 gebruiker:   Wybe Dirks      
5-018 gebruiker:   Age Dirx      
8-169 eigenaar:   Auke Dirx      
6-107 eigenaar:   de coopman Eelke Dirx      
7-128 gebruiker:   Willem Dirx      
8-024 eigenaar:   Ydtje Dirx      
8-024 gebruiker:   Ydtje Dirx cum soc.      
4-027 eigenaar:   Dirk Doeckes      
5-015 eigenaar:   Wybren Doeckes      
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
5-006 eigenaar:   wed. Seerp Doedes CG 50:00:00    
2-163 eigenaar:   Sytse Doedes      
6-022 eigenaar:   Sytse Doedes      
6-135 eigenaar:   Sytse Doedes cum soc.      
8-035 gebruiker:   Hessel Doekes cum soc.      
1-087 eigenaar:   Jan Doekes      
8-014 eigenaar:   Taeke Doeles      
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
4-125 eigenaar:   Abe Douwes      
2-077 gebruiker:   selve zeg Claes Douwes      
8-065 eigenaar:   wed. Claes Douwes      
6-060 eigenaar:   Eelcke Douwes      
7-114 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-116 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-131 gebruiker:   Eelke Douwes      
7-137 eigenaar:   Eelke Douwes      
2-040 eigenaar:   wed. Gerrit Douwes      
8-096 grondpacht aan: Haring Douwes      
2-163 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-176 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-185 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
4-148 eigenaar:   Harmen Douwes      
5-021 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-022 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-113 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-116 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-121 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-122 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-160 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-161 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-045 eigenaar:   wed. Heert Douwes      
5-106 eigenaar:   Hylke Douwes      
1-008 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes c.s.      
2-096 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
2-097 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
1-005 eigenaar:   wed. Jan Douwes      
1-014 gebruiker:   wed. Jan Douwes      
2-089 eigenaar:   Jan Douwes      
4-130 eigenaar:   Jan Douwes      
6-086 gebruiker:   Jelle Douwes      
4-212 eigenaar:   wed. Pieter Douwes      
4-012 gebruiker:   Claes Eelckes      
8-072 eigenaar:   Feye Eelkes      
3-019 eigenaar:   Jacob Eelkes      
8-011 gebruiker:   R. Eelkes      
7-107 eigenaar:   b[urgem]r. Hendrick Eewerts      
2-082 gebruiker:   Gerrit Eiberts      
5-107 eigenaar:   Hendrick Eiberts      
6-073 gebruiker:   Jan Eiberts cum soc.      
2-082 gebruiker:   Jurrien Eiberts      
7-078 eigenaar:   Michiel Eiberts      
6-124 eigenaar:   Jan Ekes erven      
6-157 eigenaar:   Laes Ekes      
3-205 gebruiker:   wed. Sioerd Ekes      
4-159 eigenaar:   Ele Eles      
6-128 gebruiker:   wed. Dirk Ellerts cum soc.      
1-072 eigenaar:   Jan Ellerts      
6-060 gebruiker:   wed. Jan Ellerts      
4-072 eigenaar:   Claes Engels      
2-134 gebruiker:   Geert Engels      
3-124 gebruiker:   Gerrit Engels      
8-111 gebruiker:   Jacob Engels cum soc.      
8-129 gebruiker:   Jacob Engels      
5-019 eigenaar:   Gerke? Eriks      
2-003 eigenaar:   Tijs Eriks      
3-131 eigenaar:   wed. Marten Ernstes?      
4-124 eigenaar:   Haring Everts      
1-134 eigenaar:   Jan Everts      
1-157 gebruiker:   Marten Everts      
2-105 gebruiker:   Hendrikjen Ewerts cum soc.      
8-120 gebruiker:   Hendrik Eylerts      
8-037 eigenaar:   Pieter Fases Backer cum soc.      
8-037 gebruiker:   Pieter Fases      
8-068 gebruiker:   Hidde Feddes      
4-069 eigenaar:   Lieuwe Feddes      
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks      
7-013 eigenaar:   Tierk Feddrix cum soc.      
8-139 eigenaar:   Tjerk Feddrix vrouw      
6-142 gebruiker:   wed. Wybe Feddrix      
2-132 eigenaar:   Simen Feickes      
5-111 eigenaar:   Tiomme Feikes      
5-043 eigenaar:   Pieter Feitema      
5-070 eigenaar:   Pieter Feitema      
6-113 eigenaar:   Pieter Feitema      
7-050 gebruiker:   Teunis Feites      
4-242 gebruiker:   Hans Femmes      
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
4-168 eigenaar:   Melle Feyes      
7-117 gebruiker:   Jan Fietels?      
2-068 gebruiker:   Pieter Floris      
3-135 eigenaar:   wed. Baucke Fockes      
4-138 eigenaar:   Baucke Fockes      
4-154 eigenaar:   Baucke Fockes      
5-172 eigenaar:   Baucke Fockes      
7-060 eigenaar:   Baucke Fockes      
8-026 eigenaar:   Bauke Fockes      
5-020 gebruiker:   Eelcke Fockes      
5-089 eigenaar:   Ids Fockes      
3-056 eigenaar:   Jan Fockes      
2-047 eigenaar:   Simen Fockes      
2-048 eigenaar:   Simen Fockes      
8-002 eigenaar:   Simen Fockes      
2-134 eigenaar:   Tiaard Fockes      
2-171 eigenaar:   Tiaard Fockes      
5-091 eigenaar:   Tiaard Fockes      
5-092 eigenaar:   Tiaard Fockes      
6-145 eigenaar:   Tiaard Fockes      
8-079 eigenaar:   Tjaerd Fockes      
8-133 eigenaar:   Tjaerd Fockes      
1-120 gebruiker:   Aafke Foeckes      
5-067 eigenaar:   Uilke Foeckes      
7-085 eigenaar:   Baucke Folkerts erven      
1-094 eigenaar:   Jacob Folkerts      
7-046 eigenaar:   Pietie Folkerts      
3-175 eigenaar:   Uift Folkerts erven      
4-021 eigenaar:   Uift Folkerts erven      
4-191 eigenaar:   Reiner Fontein      
4-192 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-080 eigenaar:   Joris Foockles      
4-259 eigenaar:   Joris Fookles in qlt.      
2-049 gebruiker:   Jan Fopkes      
5-176 eigenaar:   wed. Claes Foppes      
8-114 gebruiker:   Dirk Foppes      
6-003 gebruiker:   Foppe Foppes      
5-087 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-088 grondpacht aan: wed. Jan Foppes      
6-009 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
6-039 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
7-010 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
4-173 gebruiker:   Claes Fransen cum soc.      
4-059 gebruiker:   Cornelis Fransen      
4-150 gebruiker:   Dirck Fransen cum soc.      
5-113 gebruiker:   Frans Fransen      
2-122 eigenaar:   Grietie Fransen      
6-153 eigenaar:   Hans Fransen      
5-112 gebruiker:   Jan Fransen      
8-100 eigenaar:   Jan Fransen      
7-121 eigenaar:   Johannes Fransen      
4-022 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-146 eigenaar:   Pieter Fransen cum soc.      
5-048 eigenaar:   Pieter Fransen cum soc.      
5-124 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-085 eigenaar:   Tomas Fransen      
8-058 eigenaar:   Jacob Frederix      
5-161 eigenaar:   Hein Freerks      
4-023 eigenaar:   Jan Freerks erven      
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerx      
8-132 eigenaar:   Gerryt Freerx      
4-213 gebruiker:   Pieter Freerx      
4-096 eigenaar:   Salomon Freerx erven      
1-006 gebruiker:   Cornelis Gabbes c.s.      
4-239 eigenaar:   wed. Hibbe Gabes      
4-215 eigenaar:   Uilke Gabes      
2-157 gebruiker:   Wopke Gatzes      
7-039 eigenaar:   Ydske Gatzes      
2-022 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
3-173 eigenaar:   wed. Pieter Geerts      
1-002 eigenaar:   Pyter Gerardus      
2-094 eigenaar:   Aucke Gerbens      
8-149 eigenaar:   Aucke Gerbens      
1-116 eigenaar:   Claas Gerbens      
7-049 eigenaar:   Claes Gerbens      
2-134 gebruiker:   wed. Pieter Gerbens      
4-233 eigenaar:   Pieter Gerbens      
4-163 eigenaar:   wed. Gerke Gerkes      
4-240 eigenaar:   Claes Gerloffs      
4-254 eigenaar:   Claes Gerloffs      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs CG 15:00:00    
4-232 eigenaar:   Pieter Gerloffs      
8-122 eigenaar:   Claes Gerlofs      
1-048 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-055 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-112 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-126 eigenaar:   Jan Gerlofs Houkema      
8-052 grondpacht aan: P. Gerlofs      
4-244 eigenaar:   Pieter Gerlofs      
1-143 eigenaar:   Wieger Gerlofs erven      
3-153 gebruiker:   Antie Gerrits      
6-051 eigenaar:   Batie Gerrits      
5-009 eigenaar:   Claes Gerrits      
6-118 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-120 eigenaar:   Douwe Gerrits      
5-084 gebruiker:   Gerrit Gerrits cum soc.      
7-015 eigenaar:   wed. Gerrit Gerrits      
3-108 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
5-053 gebruiker:   Harmen Gerrits c.s      
4-080 eigenaar:   Hendrick Gerrits      
4-143 gebruiker:   Hendrick Gerrits      
4-097 gebruiker:   Hendrik Gerrits      
4-071 eigenaar:   Jan Gerrits      
6-090 gebruiker:   Jan Gerrits      
3-115 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-018 eigenaar:   Otte Gerrits      
5-138 eigenaar:   wed. Sipke Gerrits      
4-093 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-095 eigenaar:   Willem Gerrits      
2-178 eigenaar:   Wybe Gerrits      
8-007 gebruiker:   Aaltie Gerryts      
7-130 eigenaar:   Jan Gerryts      
8-109 eigenaar:   Jan Gerryts erven      
8-101 eigenaar:   Jaspar Gerryts      
1-066 eigenaar:   Tjebbe Gerryts      
5-058 gebruiker:   Jacob Gijsberts dogters      
4-023 gebruiker:   Marten Gilles      
2-113 gebruiker:   Antie Goikes      
2-056 eigenaar:   Claes Goitiens Braam      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
6-100 gebruiker:   Jacob Goities      
1-001 gebruiker:   Frans Goitjens      
3-062 gebruiker:   Jetske Goslings      
7-005 eigenaar:   Jan Gosses      
8-043 eigenaar:   Pieter Gosses      
1-152 eigenaar:   Rienk Gosses      
4-238 eigenaar:   Saak Gosses erven      
8-106 eigenaar:   Sybren Goukes      
8-107 eigenaar:   Sybren Goukes      
2-050 eigenaar:   Hendrick Goverts      
2-060 gebruiker:   Hendrik Goverts      
7-108 eigenaar:   wed. Frans Gowerts      
3-045 gebruiker:   Claes Haenties cum soc.      
3-181 gebruiker:   wed. Jentie Haenties      
7-100 eigenaar:   Andries Haerings      
5-119 eigenaar:   wed. Anne Haies      
4-176 eigenaar:   Bartel Haies      
5-103 gebruiker:   Boldewijn Haies      
7-042 eigenaar:   Claes Haies      
5-104 eigenaar:   Engeltie Haies      
5-096 gebruiker:   Hessel Haies      
2-163 gebruiker:   Willem Haies      
6-054 gebruiker:   wed. Doje Haitzes      
5-175 eigenaar:   Andries Hansen erven      
5-142 gebruiker:   Arent Hansen      
7-056 gebruiker:   Douwe Hansen      
1-007 gebruiker:   Jan Hansen CG 16:00:00    
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
3-108 eigenaar:   wed. Jetse Hansen      
3-111 eigenaar:   wed. Jetse Hansen      
3-103 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 eigenaar:   Lambert Hansen      
4-070 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-027 eigenaar:   Louw Hansen      
4-243 eigenaar:   Melle Hansen      
5-032 grondpacht aan: Melle Hansen      
5-036 grondpacht aan: Melle Hansen      
8-090 eigenaar:   Obbe Hansen      
1-086 gebruiker:   Sedske Hansen      
3-185 gebruiker:   Stoffel Hansen      
4-073 eigenaar:   Tijs Hansen      
3-097 eigenaar:   Jan Hanses      
8-025 gebruiker:   Jan Hanzen Heij      
5-145 eigenaar:   Egbert Harings      
4-098 eigenaar:   Beern Harmens      
4-224 gebruiker:   Beern Harmens      
5-001 gebruiker:   Beern Harmens CG 12:00:00    
2-068 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-092 eigenaar:   Geert Harmens      
3-106 gebruiker:   Geertie Harmens      
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
7-056 eigenaar:   Gerrit Harmens      
3-004 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
6-075 gebruiker:   Harmen Harmens cum soc.      
8-140 gebruiker:   Harmen Harmens cum soc.      
5-020 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 eigenaar:   Hessel Harmens      
1-127 eigenaar:   Jacob Harmens      
6-087 eigenaar:   Jacob Harmens      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens      
6-064 gebruiker:   Jan Harmens c.u.      
6-133 gebruiker:   Jan Harmens      
8-158 eigenaar:   Jan Harmens      
8-064 grondpacht aan: Jurjen Harmens      
8-066 eigenaar:   Jurjen Harmens      
8-150 eigenaar:   Jurjen Harmens      
8-151 eigenaar:   Jurjen Harmens      
4-001 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-002 eigenaar:   Jurrien Harmens      
5-036 eigenaar:   Jurrien Harmens      
6-058 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
6-059 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
1-048 gebruiker:   Lucas Harmens      
5-001 gebruiker:   Marten Harmens CG 48:00:00    
1-099 eigenaar:   Meye Harmens      
1-113 eigenaar:   Meye Harmens      
1-125 eigenaar:   Meye Harmens      
1-061 gebruiker:   Pyter Harmens      
2-135 eigenaar:   Reiner Harmens      
4-238 gebruiker:   Rijk Harmens      
5-068 eigenaar:   Roeloff Harmens erven      
4-047 eigenaar:   Sibren Harmens      
1-104 gebruiker:   Sierkje Harmens c.s.      
1-010 eigenaar:   Sjoerd Harmens      
4-235 eigenaar:   Sybren Harmens vrouw      
1-092 eigenaar:   Tjeerd Harmens      
2-161 gebruiker:   Trijntie Harmens      
5-072 eigenaar:   Trijntje Harmens      
2-011 gebruiker:   Rienk Hartogh      
8-144 eigenaar:   Bartel Hayes      
1-131 eigenaar:   Heere Heeres      
7-049 gebruiker:   Hendrick Heeres      
2-130 eigenaar:   Rinke Heeres      
8-146 eigenaar:   Sijke Heeres      
6-100 gebruiker:   Ruird Heert      
4-249 eigenaar:   Jan Heerts      
4-250 eigenaar:   Jan Heerts      
7-062 eigenaar:   Jan Heerts erven      
8-036 gebruiker:   Daniel Heins      
2-114 gebruiker:   Gerrit Heins      
4-231 eigenaar:   Yde Hemmes      
4-234 eigenaar:   Yde Hemmes      
5-041 eigenaar:   Dirk Hendricks      
2-014 eigenaar:   Jan Hendricks      
4-028 eigenaar:   wed. Aert Hendriks      
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
7-048 eigenaar:   Albert Hendriks      
5-083 eigenaar:   Beernt Hendriks      
4-012 eigenaar:   Dirck Hendriks      
2-038 eigenaar:   Gover Hendriks erven      
3-164 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-167 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
5-042 eigenaar:   Hessel Hendriks      
1-045 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks      
4-122 gebruiker:   Jan Hendriks dogter      
2-150 gebruiker:   Johannes Hendriks      
1-120 eigenaar:   Joost Hendriks      
5-058 eigenaar:   Pieter Hendriks      
1-088 eigenaar:   Samuel Hendriks      
4-228 eigenaar:   Aegjen Hendrix      
8-144 gebruiker:   Antie Hendrix      
8-130 eigenaar:   wed. Beernt Hendrix      
8-070 eigenaar:   Burchert Hendrix      
3-074 eigenaar:   Claes Hendrix      
2-168 gebruiker:   Coene Hendrix      
7-132 gebruiker:   Coenraed Hendrix      
2-085 eigenaar:   Evert Hendrix      
3-072 gebruiker:   Geertie Hendrix CG 26:00:00    
4-174 gebruiker:   Gerrit Hendrix Wewer      
8-141 gebruiker:   Gerryt Hendrix      
3-169 eigenaar:   Hans Hendrix      
8-147 eigenaar:   Hessel Hendrix      
3-114 gebruiker:   Jacobus Hendrix      
2-096 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-097 gebruiker:   Jan Hendrix      
4-124 gebruiker:   Jan Hendrix      
7-034 eigenaar:   Jan Hendrix nom. uxoris cum soc.      
3-039 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-053 eigenaar:   Johannes Hendrix      
8-064 gebruiker:   Pieter Hendrix      
8-105 eigenaar:   Pieter Hendrix Potkast      
8-142 eigenaar:   Pieter Hendrix      
4-016 gebruiker:   Rebecca Hendrix      
3-197 eigenaar:   Simen Hendrix      
8-093 eigenaar:   Ulbe Hendrix      
7-009 eigenaar:   Sipke Hennes      
7-053 eigenaar:   Hendrick Heres      
2-106 gebruiker:   Dirk Hessels      
7-034 gebruiker:   Dirk Hessels      
2-058 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-064 eigenaar:   Gerrit Hessels      
3-170 eigenaar:   wed. Jan Hessels      
2-126 eigenaar:   Pieter Hessels in qlt.      
6-156 eigenaar:   Pieter Hessels      
4-220 eigenaar:   Rienk Hessels      
1-124 gebruiker:   Ruird Hessels cum soc.      
3-063 eigenaar:   Sytse Hessels      
7-033 gebruiker:   Sytse Hessels      
1-059 eigenaar:   Wouter Hessels      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
2-120 eigenaar:   Ype Hessels      
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes      
7-093 eigenaar:   Sicke Hettes erven      
7-078 gebruiker:   Gabe Hibbes      
5-160 eigenaar:   wed. Atze Hiddes      
5-150 gebruiker:   Baucke Hiddes cum soc.      
4-048 eigenaar:   Jane Hiddes c.u.      
5-132 eigenaar:   Jane Hiddes cum soc.      
4-201 eigenaar:   Wybe Hiddes      
3-070 gebruiker:   Claes Hilles e.a.      
4-265 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
2-100 gebruiker:   wed. Johannes Hinnes cum soc.      
4-132 eigenaar:   Jan Hobbes      
5-051 gebruiker:   Beitske Hoites      
6-036 gebruiker:   Broer Hoites      
6-036 eigenaar:   Hoite Hoites      
6-134 eigenaar:   Hoite Hoites      
8-118 eigenaar:   Hoyte Hoites      
5-136 gebruiker:   wed. Rein Hoites      
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
3-195 gebruiker:   Remmert Huberts      
5-020 eigenaar:   Dirk Hugens      
6-088 eigenaar:   Dirk Huges      
2-123 eigenaar:   Claes Huiberts Braem      
6-094 eigenaar:   Elske Huiberts      
4-113 eigenaar:   burgemr. Tomas Huiberts erven      
4-119 eigenaar:   b[urgem]r. Tomas Huiberts erven      
1-140 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-112 eigenaar:   Dirk Huiges      
7-127 eigenaar:   Dirk Huiges      
7-133 eigenaar:   Dirk Huiges      
1-044 gebruiker:   Pyter Huyberts c.s.      
5-043 gebruiker:   Tjalling Hylckes      
3-085 eigenaar:   Claes Hylkes      
4-032 eigenaar:   Douwe Hylkes erven      
7-105 eigenaar:   Feddrick Ieppes      
4-017 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
8-035 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
4-156 eigenaar:   Walleke IJsbrands      
7-011 gebruiker:   Dirk IJsbrandts      
5-080 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrandts      
5-112 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrandts      
3-143 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
3-144 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
5-150 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
2-037 eigenaar:   Ydtie IJsbrandts      
4-258 eigenaar:   Ype IJsbrandts      
7-090 gebruiker:   Johannes Isbrandts      
5-062 gebruiker:   Reiner Isbrandts      
4-053 eigenaar:   Harmen Israels      
5-028 eigenaar:   Lolke J Westra      
1-005 gebruiker:   Douwe J. Seilmaker      
5-148 eigenaar:   Hylke J. Hanekuik      
4-255 gebruiker:   Abbe Jacobs      
1-001 eigenaar:   wed. Abe Jacobs      
5-100 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-120 eigenaar:   Botte Jacobs      
6-089 eigenaar:   Bregtie Jacobs      
1-034 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-062 eigenaar:   Claas Jacobs      
6-112 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
7-111 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
1-013 gebruiker:   Dirk Jacobs      
8-001 gebruiker:   wed. Dirk Jacobs      
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
6-028 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
7-073 grondpacht aan: Freerk Jacobs erven      
3-065 gebruiker:   Gerrit Jacobs cum soc.      
8-040 eigenaar:   Gerryt Jacobs      
8-041 eigenaar:   Gerryt Jacobs      
5-054 eigenaar:   Gijsbert Jacobs      
6-111 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
1-105 eigenaar:   wed. Jaapje Jacobs CG 20:00:00    
3-067 gebruiker:   Jacob Jacobs cum soc.      
8-157 eigenaar:   Jaerigh Jacobs      
3-180 gebruiker:   Jan Jacobs cum soc.      
5-114 eigenaar:   Jan Jacobs      
6-059 gebruiker:   Jan Jacobs      
6-127 eigenaar:   Jan Jacobs gemeente      
6-136 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
6-136 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
6-161 gebruiker:   Jan Jacobs cum soc.      
7-007 grondpacht aan: Jan Jacobs c.u.      
7-008 eigenaar:   Jan Jacobs      
8-112 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
7-021 eigenaar:   Janke Jacobs      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-165 gebruiker:   Jarig Jacobs      
4-129 eigenaar:   Jarig Jacobs      
4-123 gebruiker:   Jelle Jacobs      
3-065 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
3-067 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
5-055 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
3-195 eigenaar:   Jetske Jacobs      
5-137 eigenaar:   Lolle Jacobs erven      
5-141 eigenaar:   Lolle Jacobs erven      
5-077 eigenaar:   Obbe Jacobs cum soc.      
5-177 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-050 eigenaar:   Obbe Jacobs      
4-066 eigenaar:   wed. Poppe Jacobs      
3-077 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-186 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
7-154 eigenaar:   wed. Simon Jacobs      
6-132 eigenaar:   Sytse Jacobs      
7-022 gebruiker:   Sytse Jacobs      
3-206 eigenaar:   Taecke Jacobs      
7-105 gebruiker:   wed. Botte Jaerigs cum soc.      
8-051 eigenaar:   Jan Jaerigs      
3-186 gebruiker:   Acke Jans      
4-216 eigenaar:   Andries Jans      
1-039 eigenaar:   Anne Jans erven      
1-042 eigenaar:   Anne Jans erven      
1-053 eigenaar:   Anne Jans erven      
2-070 eigenaar:   Anne Jans      
2-095 eigenaar:   Anne Jans      
4-179 gebruiker:   Anne Jans      
7-124 eigenaar:   Anne Jans      
2-149 eigenaar:   Antie Jans      
1-091 gebruiker:   Balster Jans      
1-086 gebruiker:   Bauke Jans      
1-111 eigenaar:   Beernd Jans      
8-101 gebruiker:   Bregt Jans      
8-030 eigenaar:   Broer Jans      
6-105 gebruiker:   Christiaen Jans      
7-128 gebruiker:   Cornelis Jans      
8-141 eigenaar:   Cornelis Jans      
7-070 eigenaar:   wed. Dieucke Jans      
1-108 gebruiker:   Dirk Jans      
4-109 eigenaar:   wed. Doeke Jans      
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jans      
8-134 gebruiker:   Feycke Jans cum soc.      
6-138 gebruiker:   Freerk Jans      
2-039 eigenaar:   Geert Jans      
3-059 gebruiker:   Harmen Jans      
4-221 gebruiker:   Harmen Jans Wever      
5-025 eigenaar:   Harmen Jans      
4-127 eigenaar:   Hendrick Jans      
6-161 eigenaar:   Hendrik Jans Klein      
2-094 gebruiker:   Hotze Jans      
8-107 gebruiker:   IJsbrand Jans cum soc.      
6-146 gebruiker:   Isbrand Jans cum soc.      
1-152 gebruiker:   Jan Jans c.s.      
4-002 gebruiker:   Jan Jans      
3-141 eigenaar:   Jetse Jans      
4-217 eigenaar:   Marten Jans      
6-151 gebruiker:   Mayke Jans CG 15:00:00    
6-048 gebruiker:   wed. Michiel Jans      
8-022 eigenaar:   Pyter Jans Oy      
3-095 gebruiker:   Ruth Jans      
3-032 eigenaar:   Schelte Jans      
7-057 eigenaar:   Sibren Jans erven      
2-052 eigenaar:   Simke Jans erven      
4-096 gebruiker:   Sioerd Jans      
3-172 gebruiker:   Teunis Jans cum soc.      
4-076 eigenaar:   Trijntie Jans      
1-055 gebruiker:   Willem Jans c.s.      
7-141 gebruiker:   Willem Jans cum soc.      
4-144 eigenaar:   wed. Abraham Jansen      
4-256 eigenaar:   Albert Jansen      
5-016 gebruiker:   Albert Jansen cum soc.      
3-058 gebruiker:   Alle Jansen      
2-149 gebruiker:   Anne Jansen      
3-070 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-204 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-205 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
5-173 eigenaar:   Benjamin Jansen      
4-033 eigenaar:   Broer Jansen      
3-036 eigenaar:   wed. Claes Jansen      
3-057 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
4-026 gebruiker:   Claes Jansen cum soc.      
4-242 eigenaar:   Claes Jansen      
5-135 eigenaar:   Claes Jansen      
6-082 eigenaar:   Claes Jansen      
6-123 eigenaar:   Claes Jansen      
2-170 eigenaar:   Cornelis Jansen      
3-123 eigenaar:   Daniel Jansen      
3-016 eigenaar:   Dedmer Jansen      
3-094 eigenaar:   Dirck Jansen      
3-139 gebruiker:   Dirk Jansen      
4-263 eigenaar:   Dirk Jansen erven      
6-063 eigenaar:   Dirk Jansen      
6-109 gebruiker:   Dirk Jansen CG 10:00:00    
6-125 eigenaar:   Dirk Jansen      
5-069 eigenaar:   wed. Doede Jansen      
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
6-020 eigenaar:   Douwe Jansen      
7-128 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
8-106 gebruiker:   Ellert Jansen      
4-143 eigenaar:   erven Evert Jansen      
8-131 gebruiker:   Feye Jansen      
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
7-047 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
4-157 eigenaar:   Gerben Jansen      
4-179 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-097 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-171 eigenaar:   Gerloff Jansen      
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-184 eigenaar:   Gerrit Jansen      
3-171 eigenaar:   Gerrit Jansen      
5-045 gebruiker:   Gerrit Jansen      
7-055 eigenaar:   Gerrit Jansen      
8-012 gebruiker:   Haering Jansen cum soc.      
3-033 eigenaar:   Hans Jansen nom. ux.      
3-179 eigenaar:   Hans Jansen      
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
5-017 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
5-040 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
3-159 gebruiker:   Hendrick Jansen      
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-065 eigenaar:   Hendrik Jansen      
5-105 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen      
2-043 gebruiker:   Hille Jansen      
4-117 eigenaar:   Hotse Jansen      
2-026 gebruiker:   Huibert Jansen      
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-130 gebruiker:   Jacob Jansen Ros      
8-154 eigenaar:   Jacob Jansen      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
3-051 eigenaar:   Jan Jansen      
3-087 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-113 gebruiker:   Jan Jansen      
4-013 eigenaar:   Jan Jansen      
4-119 gebruiker:   Jan Jansen      
4-153 gebruiker:   Jan Jansen      
5-030 gebruiker:   Jan Jansen cum soc.      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
5-096 eigenaar:   Jan Jansen      
6-061 eigenaar:   Jan Jansen erven      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Pott c.s      
6-095 eigenaar:   Jan Jansen      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Pott      
6-103 eigenaar:   Jan Jansen      
8-078 gebruiker:   Jan Jansen      
8-119 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
5-156 eigenaar:   Johannes Jansen      
8-129 eigenaar:   Lysbeth Jansen Ros      
5-108 eigenaar:   Michiel Jansen      
3-029 gebruiker:   Pieter Jansen cum soc.      
5-079 eigenaar:   Pieter Jansen      
5-153 gebruiker:   Pieter Jansen cum soc.      
7-040 eigenaar:   Pieter Jansen Oldaen      
7-037 eigenaar:   Pieters Jansen Oldaen      
8-133 gebruiker:   Poppe Jansen      
8-069 eigenaar:   wed. Poulus Jansen      
4-013 gebruiker:   wed. Reiner Jansen      
8-047 gebruiker:   Reiner Jansen      
5-125 eigenaar:   Rinske Jansen      
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen cum soc.      
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
7-127 gebruiker:   Schelte Jansen      
6-084 gebruiker:   wed. Sibren Jansen cum soc.      
4-017 gebruiker:   Simen Jansen      
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reiers      
2-032 eigenaar:   Tijs Jansen erven      
7-109 gebruiker:   Tijs Jansen      
8-136 eigenaar:   Tijs Jansen in qlt.      
6-040 eigenaar:   Tomas Jansen      
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
5-084 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
4-133 eigenaar:   Waling Jansen      
6-058 gebruiker:   Willem Jansen      
8-163 eigenaar:   Willem Jansen      
5-077 gebruiker:   Wybe Jansen      
5-151 eigenaar:   wed. Wybren Jansen      
8-048 gebruiker:   Wytse Jansen      
4-230 eigenaar:   Gerrit Jansens      
8-088 gebruiker:   wed. Hessel Jansens      
8-061 eigenaar:   Simon Jansens      
1-025 eigenaar:   Berber Jansz voor 1/8      
1-083 eigenaar:   Harmen Jansz      
1-025 eigenaar:   Lijsbet Jansz voor 1/8      
7-102 gebruiker:   Meinert Jansz cum soc.      
1-052 eigenaar:   Tjerk Jansz      
1-140 gebruiker:   Yebeltje Jansz      
1-061 gebruiker:   Coert Janzen      
2-169 eigenaar:   Cornelis Janzen      
1-027 eigenaar:   Dries Janzen      
1-050 eigenaar:   Ernst Janzen      
2-017 eigenaar:   Gerrit Janzen      
2-100 gebruiker:   nu Hendrik Janzen      
7-016 gebruiker:   Claes Jarigs      
1-063 eigenaar:   Hendrik Jarigs      
2-172 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
1-067 eigenaar:   Ocke Jarigs      
7-017 eigenaar:   Harmen Jaspers      
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-198 eigenaar:   Tomas Jaspers      
5-110 eigenaar:   Jochem Jelles      
1-059 gebruiker:   Lijsbet Jelles c.s.      
2-019 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-020 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-021 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
7-122 eigenaar:   wed. Steffen Jelles      
7-007 eigenaar:   Gerben Jelmers      
5-021 eigenaar:   Dirk Jeltes      
7-155 gebruiker:   Cornelis Jenties      
3-072 gebruiker:   Jelle Jenties CG 14:00:00    
5-098 eigenaar:   Wybren Jenties      
1-108 eigenaar:   Cornelis Jentjes      
1-101 gebruiker:   Trijntje Jentjes      
2-182 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
6-102 eigenaar:   Teunis Jeppes      
2-149 eigenaar:   Frans Jetses in qlt.      
1-003 gebruiker:   Hubert Jetses CG 20:00:00    
8-118 gebruiker:   Stittert Jetses      
7-086 gebruiker:   Tierk Jetses      
8-110 gebruiker:   Wouter Jetses      
8-005 eigenaar:   Minne Jeyes      
4-118 gebruiker:   Dirk Jillerts      
2-174 eigenaar:   Lieuwe Jillerts      
4-145 eigenaar:   wed. Lieuwe Jillerts      
3-013 gebruiker:   Sipke Jillerts      
6-001 eigenaar:   Ulbe Jillerts      
4-121 gebruiker:   Antie Jilts      
7-129 eigenaar:   Feddrick Jippes      
7-128 gebruiker:   Cornelis Jobs      
5-133 gebruiker:   wed. Andries Jochems      
4-061 eigenaar:   Hans Jochems      
4-045 gebruiker:   Jetske Jochems cum soc.      
8-081 eigenaar:   Jelle Jochums      
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
4-248 eigenaar:   Baltus Johannes      
8-015 eigenaar:   Doeke Johannes      
1-118 eigenaar:   Gijsbert Johannes      
1-065 eigenaar:   wed. Joucke Johannes      
4-198 eigenaar:   Claeske Johannis      
3-044 eigenaar:   Cornelia Johannis      
3-051 gebruiker:   Gerrit Johannis      
6-092 eigenaar:   Haring Johannis      
3-023 eigenaar:   Harmen Johannis      
3-176 eigenaar:   Hylke Johannis      
3-055 eigenaar:   Sybe Johannis      
2-139 eigenaar:   Take Johannis      
7-088 gebruiker:   Trijntie Johannis      
2-053 gebruiker:   wed. Frans Jonas      
5-076 gebruiker:   Frans Jonas cum soc.      
7-052 eigenaar:   Frans Joosten      
1-064 eigenaar:   wed. Gerryt Joosten      
3-178 gebruiker:   wed. Baucke Joostes      
8-091 eigenaar:   Hylcke Joris      
7-054 grondpacht aan: Claes Jouckes      
5-023 eigenaar:   wed. Hans Jouckes      
8-018 grondpacht aan: Claes Joukes      
1-006 eigenaar:   Hein Joukes      
1-021 gebruiker:   Hein Joukes CG 50:00:00    
1-063 gebruiker:   Hein Joukes      
6-093 eigenaar:   Hinke Joukes erven      
4-254 gebruiker:   Rienk Jouws      
6-047 gebruiker:   Ake Jurriens      
5-118 eigenaar:   Jan Jurriens      
7-061 eigenaar:   Otte Jurriens      
2-033 eigenaar:   Hoite Keimpes      
5-040 eigenaar:   Hoite Keimpes      
4-209 eigenaar:   Pieter Keimpes      
4-210 eigenaar:   Pieter Keimpes      
5-174 eigenaar:   Pieter Keimpes      
8-046 gebruiker:   Mayke Laeses      
3-025 gebruiker:   Beern Lamberts      
1-102 gebruiker:   Marten Lammerts c.s.      
6-126 eigenaar:   Pier Lasens erven      
6-050 gebruiker:   Cornelis Lases      
1-141 gebruiker:   P. Lenses c.s.      
1-143 gebruiker:   Pyter Lenses      
8-080 eigenaar:   Attie Lieuwes      
6-068 eigenaar:   Doedtie Lieuwes erven      
6-139 eigenaar:   Doedtie Lieuwes erven      
8-112 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-113 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-114 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-115 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-128 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-119 eigenaar:   Eelke Lieuwes erven      
8-120 eigenaar:   Eelke Lieuwes      
4-187 eigenaar:   wed. Esge Lieuwes      
8-125 grondpacht aan: Grytje Lieuwes erwen      
8-127 grondpacht aan: Grytje Lieuwes erwen      
7-096 gebruiker:   Hidde Lieuwes      
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
6-139 gebruiker:   Mayke Lieuwes cum soc.      
5-003 eigenaar:   Roeloff Lieuwes      
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes erven      
1-045 gebruiker:   Oeds Lolkes      
2-035 gebruiker:   Tiaard Lolkes      
2-137 gebruiker:   Grietie Lolles      
6-057 gebruiker:   Andries Lourens      
6-140 gebruiker:   Ewert Lourens      
1-113 gebruiker:   Jan Louws      
4-078 eigenaar:   wed. Teunis Louws      
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
5-124 gebruiker:   wed. Lolke Lykles      
4-081 gebruiker:   wed. Pieter Lykles      
8-026 gebruiker:   Tiepke Lykles      
3-011 eigenaar:   Hendrick Marcus      
1-143 gebruiker:   Meyer Marcus      
1-071 gebruiker:   Cornelis Martens      
5-122 eigenaar:   Douwe Martens      
6-069 eigenaar:   Evert Martens      
7-137 eigenaar:   Gillis Martens      
8-137 eigenaar:   Gillis Martens      
5-059 gebruiker:   wed. Lieuwe Martens      
4-101 eigenaar:   Stoffel Martens      
3-013 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-014 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-014 gebruiker:   wed. Romke Mattheus cum soc.      
2-167 eigenaar:   Jacob Meiles      
7-149 eigenaar:   Jacob Meiles erven      
8-092 eigenaar:   Leeukjen Meinderts      
6-115 grondpacht aan: wed. Hylke Meinerts      
1-007 gebruiker:   Roelof Meinerts CG 18:00:00    
4-054 eigenaar:   Teunis Meinerts      
3-140 gebruiker:   Harmen Melchers cum soc.      
2-148 eigenaar:   Jacob Meles erven      
4-136 gebruiker:   Lambert Melles      
3-073 eigenaar:   Antie Melles?      
4-158 eigenaar:   Claes Meyes      
4-162 gebruiker:   Jan Meyes cum soc.      
2-038 gebruiker:   Jochem Meyes      
3-119 eigenaar:   Sipke Meyes      
6-065 gebruiker:   Jan Michiels      
6-083 eigenaar:   wed. Jan Michiels      
1-056 eigenaar:   Jan Migchiels      
5-063 eigenaar:   Pieter Minks      
5-064 eigenaar:   Pieter Minks      
4-227 gebruiker:   Claes Minnes      
3-054 eigenaar:   wed. Eesge Minnes      
7-083 gebruiker:   Enne Minnes cum soc.      
1-149 gebruiker:   Fedde Minnes      
6-065 gebruiker:   Haring Minnes      
4-114 gebruiker:   Hendrick Minnes      
6-068 gebruiker:   Jarig Minnes      
5-172 gebruiker:   wed. Simen Minnes cum soc.      
3-020 eigenaar:   Cornelis Minses      
2-008 eigenaar:   Pieter Minx      
2-009 eigenaar:   Pieter Minx      
1-061 gebruiker:   N. N.      
4-051 eigenaar:   Sjoukjen Nannings      
2-036 eigenaar:   Jan Netterts      
3-129 eigenaar:   vroedsman Jan Nolles      
4-218 eigenaar:   Holke Obbes      
8-060 eigenaar:   Sjoerd Obbes      
5-167 eigenaar:   Bote Ockes      
4-262 eigenaar:   Jarig Ockes      
3-047 gebruiker:   Johannes Ockes      
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
2-042 gebruiker:   Jan Oebles      
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
6-048 eigenaar:   Faas Olpherts      
2-113 gebruiker:   wed. Bente Ottes      
1-095 eigenaar:   Claas Ottes      
6-021 eigenaar:   Cornelis Ottes vrouw      
6-151 gebruiker:   Jacob Ottes CG 50:00:00    
1-040 eigenaar:   Jelle Ottes      
5-134 eigenaar:   Sybe Ottes      
7-019 gebruiker:   Sybe Ottes      
8-170 eigenaar:   Reinder Outgers      
4-042 eigenaar:   Jan P. Schaaff      
7-050 eigenaar:   Jan P. Schaaff      
8-059 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
8-013 eigenaar:   Luitien P. Roda      
7-062 gebruiker:   Maartie Palses CG 8:00:00    
5-160 grondpacht aan: een Persoon tot sneek      
5-025 grondpacht aan: een Onbekent Persoon      
7-030 gebruiker:   Wytse Piebes      
4-056 eigenaar:   Hessel Piekes      
4-135 eigenaar:   wed. Tialling Piekes      
2-063 eigenaar:   Wopke Piekes      
2-001 eigenaar:   gemeensman Andries Piers      
2-016 eigenaar:   Andries Piers      
4-019 eigenaar:   Andries Piers      
4-251 eigenaar:   wed. Benedix Piers      
8-135 eigenaar:   Eelke Piers      
7-031 eigenaar:   Euwe Piers      
5-121 eigenaar:   wed. Hein Piers      
7-134 eigenaar:   wed. Hein Piers      
3-021 eigenaar:   wed. Jan Piers      
5-144 eigenaar:   Laes Piers cum soc.      
6-054 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 eigenaar:   Lieuwe Piers      
4-244 gebruiker:   Lolle Piers      
8-083 gebruiker:   Aaliff Pieters      
7-036 eigenaar:   Abe Pieters erven      
7-101 gebruiker:   Arie? Pieters      
6-011 eigenaar:   wed. Beern Pieters      
3-160 gebruiker:   Broer Pieters      
4-107 eigenaar:   wed. Claes Pieters      
5-109 gebruiker:   Claes Pieters      
5-159 gebruiker:   Claes Pieters      
7-030 grondpacht aan: Claes Pieters erven tot bolswart      
3-041 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-042 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-177 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-178 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-180 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-200 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-203 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 eigenaar:   Dieucke Pieters      
4-012 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
4-013 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
7-033 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-161 eigenaar:   wed. Dirk Pieters      
3-188 gebruiker:   wed. Dirk Pieters      
2-086 eigenaar:   Eibert Pieters      
7-097 eigenaar:   Eibert Pieters      
8-009 eigenaar:   Eibert Pieters      
1-049 eigenaar:   Faas Pieters      
2-146 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
5-024 eigenaar:   Frans Pieters      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pieters cum soc.      
6-019 gebruiker:   Gerrit Pieters cum soc.      
1-047 eigenaar:   Gerryt Pieters      
5-047 eigenaar:   Haie Pieters      
5-052 eigenaar:   Haie Pieters      
8-143 eigenaar:   Hendrick Pieters      
2-035 gebruiker:   Hendrik Pieters      
4-010 eigenaar:   wed. IJsbrand Pieters      
8-010 gebruiker:   wed. IJsbrand Pieters      
4-008 eigenaar:   wed. IJsbrandt Pieters      
3-189 eigenaar:   Jacob Pieters      
7-060 gebruiker:   Jacob Pieters CG 30:00:00    
2-177 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
3-025 eigenaar:   Jan Pieters schaaff      
3-159 eigenaar:   Jan Pieters      
3-166 eigenaar:   Jan Pieters erven      
4-057 eigenaar:   Jan Pieters cum soc.      
6-033 eigenaar:   Jan Pieters Scheltema      
6-046 eigenaar:   Jan Pieters Vettevogel      
2-051 gebruiker:   Jochem Pieters      
6-032 eigenaar:   Jurrien Pieters      
5-174 gebruiker:   Keimpe Pieters      
2-051 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-060 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-115 eigenaar:   Laes Pieters kinderen      
2-026 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
4-189 gebruiker:   Melle Pieters cum soc.      
2-004 eigenaar:   Oene Pieters erven      
5-106 gebruiker:   Pieter Pieters      
6-077 gebruiker:   Pieter Pieters      
8-023 eigenaar:   wed. Pieter Pieters      
2-077 gebruiker:   dog nu Rein Pieters      
5-086 gebruiker:   Rinse Pieters cum soc.      
2-027 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
3-013 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
4-040 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
6-047 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
6-049 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
4-260 eigenaar:   Sake Pieters      
4-045 eigenaar:   Schelte Pieters      
4-046 eigenaar:   Schelte Pieters      
6-137 eigenaar:   Schelte Pieters      
2-031 eigenaar:   Seerp Pieters cum soc.      
4-181 gebruiker:   Sioerd Pieters cum soc.      
2-009 gebruiker:   Sipke Pieters      
3-152 eigenaar:   Sybe Pieters      
6-152 eigenaar:   wed. Syds Pieters      
3-006 eigenaar:   Sytse Pieters      
5-071 eigenaar:   Tieerd Pieters      
7-026 eigenaar:   Tietie Pieters      
4-149 gebruiker:   Tijs Pieters      
8-001 eigenaar:   Tjalling Pieters      
5-046 eigenaar:   Yde Pieters      
2-102 eigenaar:   Ype Pieters in qlt.      
3-012 eigenaar:   Ype Pieters      
3-148 eigenaar:   Ype Pieters      
8-100 gebruiker:   Ytie Pieters      
2-039 gebruiker:   Pieter Piters Wever      
2-076 eigenaar:   Taecke Poppes      
5-081 eigenaar:   Aeffke Poulus      
3-208 gebruiker:   Hendrik Poulus      
1-096 gebruiker:   wed. Dirk Pyters      
8-164 gebruiker:   Gaele Pyters cum soc.      
8-097 gebruiker:   Jeltie Pyters      
1-057 eigenaar:   Reinder Pyters      
1-088 eigenaar:   Reinder Pyters      
1-024 gebruiker:   Sierk Pyters      
7-099 eigenaar:   de vroedsman Sjoerd Pyters      
7-149 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
1-069 eigenaar:   Yede Pyters      
8-131 grondpacht aan: F. R. Braem      
6-091 eigenaar:   Jacob R. Braem      
1-058 eigenaar:   Lykle Reidses      
6-067 eigenaar:   wed. Jan Reimers      
1-007 eigenaar:   Hans Reinders      
1-007 gebruiker:   Hans Reinders CG 10:00:00    
8-028 gebruiker:   Aagje Reiners      
2-026 eigenaar:   Antie Reiners erven      
4-128 eigenaar:   Bottie Reiners      
6-140 eigenaar:   Jan Reiners      
6-106 eigenaar:   Pieter Reiners      
8-064 eigenaar:   erven Tjeerd Reiners      
8-004 eigenaar:   Douwe Reins      
1-106 eigenaar:   Pyter Reins      
8-124 gebruiker:   Sipke Reins      
5-123 eigenaar:   Sybe Reins kinderen      
5-123 gebruiker:   Sybe Reins cum soc.      
5-142 eigenaar:   Sybe Reins vrouw      
2-093 eigenaar:   Hubert Remmerts erven      
6-062 eigenaar:   Cornelis Reyers      
6-065 eigenaar:   Cornelis Reyers      
4-100 gebruiker:   Hendrick Rienks      
8-056 eigenaar:   Antie Rienx      
5-137 gebruiker:   Hein Rienx      
8-094 eigenaar:   Hein Rienx      
2-173 gebruiker:   Jan Rienx      
4-064 eigenaar:   Nannig Rienx      
7-040 gebruiker:   Hendrik Rijckerts cum soc.      
2-172 gebruiker:   Johannes Rimmerts cum soc.      
5-010 eigenaar:   Wybren Rinnerts      
5-011 eigenaar:   Wybren Rinnerts      
4-237 gebruiker:   Abbe Rinses      
1-119 eigenaar:   Eeltje Rinses      
1-159 eigenaar:   Eeltje Rinses      
5-094 eigenaar:   Fedde Rinses      
4-253 eigenaar:   Harmen Rinses      
4-263 gebruiker:   Tiamke Rinses      
2-012 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
2-114 eigenaar:   Claes Rinties Botsma nom. ux.      
5-025 gebruiker:   wed. Jan Rinties      
4-144 gebruiker:   Oene Ritskes      
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
8-089 eigenaar:   Ruird Robijn cum soc.      
3-162 gebruiker:   Arjen Robijns      
4-090 eigenaar:   Arjen Robijns      
6-003 eigenaar:   Arjen Robijns      
7-023 eigenaar:   Arjen Robijns      
7-153 grondpacht aan: Arjen Robijns      
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
2-012 gebruiker:   Jan Roeloffs      
2-171 gebruiker:   Roeloff Roeloffs      
1-048 eigenaar:   Dirk Roelofs      
6-017 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
4-164 eigenaar:   wed. Claes Rommerts      
5-163 eigenaar:   wed. Jan Rommerts      
3-155 gebruiker:   Rimmert Rommerts cum soc.      
1-138 gebruiker:   Teunes Rommerts      
4-039 eigenaar:   Albert Ruirds      
4-261 eigenaar:   Aukjen Ruirds      
8-077 eigenaar:   wed. Hilbrandt Ruirds      
2-010 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
8-083 eigenaar:   Jelte Ruirds      
7-038 eigenaar:   Meile Ruirds      
8-099 eigenaar:   Robijn Ruirds      
1-117 eigenaar:   Simon Ruirds erven      
2-182 gebruiker:   Sybe Ruirdts cum soc.      
8-027 eigenaar:   wed. Marten Rutgers      
2-071 eigenaar:   Willem Rutgers      
8-094 gebruiker:   wed. Ulbe Ruurds      
7-069 eigenaar:   Jan S. Schiere      
2-075 eigenaar:   wed. Meye Sakes      
8-103 eigenaar:   wed. Gerloff Salomons      
5-136 eigenaar:   Sicke Salomons      
6-079 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-042 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-034 eigenaar:   wed. Sicko Salomons      
6-117 eigenaar:   Aede Sapes kindt      
4-052 eigenaar:   Oede Sapes soon      
4-084 eigenaar:   Oede Sapes kind      
4-088 eigenaar:   Oede Sapes kind      
5-130 eigenaar:   Oeds Sapes kindt      
4-074 eigenaar:   Pieter Sapes      
5-089 gebruiker:   Bruin Scheltes      
4-228 gebruiker:   Jacob Scheltes cum soc.      
6-108 eigenaar:   Jan Schiere      
4-103 eigenaar:   Blauwe Schuir Gemeente      
7-056 gebruiker:   Harke Seerps      
3-035 eigenaar:   Pieter Seerps erven      
3-050 gebruiker:   Pieters Seerps      
4-246 eigenaar:   wed. Jan Sents      
4-226 gebruiker:   Trijntie Sents      
4-087 eigenaar:   Ype Sents      
6-099 eigenaar:   Ype Sents      
5-065 eigenaar:   Jacob Servaas      
7-057 gebruiker:   Willem Servaas      
7-067 gebruiker:   Sibolt Sibolts      
4-252 eigenaar:   Wybe Sibolts      
3-060 gebruiker:   Buwe Sibrens      
3-060 eigenaar:   Gerrit Sibrens      
7-024 eigenaar:   Gouke Sibrens      
5-001 gebruiker:   Jaike Sibrens CG 44:00:00    
7-065 eigenaar:   wed. Jan Sibrens      
6-124 gebruiker:   Marten Sibrens      
6-081 eigenaar:   Pieter Sibrens      
6-031 eigenaar:   Dirck Sickes      
6-056 eigenaar:   Doede Sickes      
5-165 eigenaar:   Douwe Sickes      
1-128 eigenaar:   Jan Sickes      
3-160 eigenaar:   wed. Jan Sickes      
2-143 eigenaar:   b[urgem]r. Rein Sickes      
3-153 eigenaar:   Ruird Sickes cum soc.      
1-084 gebruiker:   wed. Ymke Sickes c.s.      
2-010 gebruiker:   nu Andries Sierks      
1-069 gebruiker:   Sybout Sierks      
5-072 gebruiker:   Tiebbe Sierks      
1-121 eigenaar:   Ype Sies      
1-121 gebruiker:   Ype Sies c.s.      
7-007 grondpacht aan: Foekjen Simens      
4-225 eigenaar:   Jan Simens Wijnkan      
1-004 gebruiker:   Douwe Simons      
1-141 eigenaar:   Jacob Simons      
1-024 eigenaar:   Jan Simons      
1-135 eigenaar:   Jan Simons      
1-117 gebruiker:   Lijsbeth Simons      
1-103 eigenaar:   Sybren Simons      
1-154 eigenaar:   Willem Simons      
6-129 eigenaar:   Claes Sioerds      
2-104 gebruiker:   Dirk Sioerds      
5-004 gebruiker:   Dirk Sioerds      
3-090 eigenaar:   Gerben Sioerds      
7-042 gebruiker:   Harmen Sioerds CG 18:00:00    
3-031 eigenaar:   wed. Lambert Sioerds      
6-145 gebruiker:   Lieuwe Sioerds      
4-086 eigenaar:   Pieter Sioerds      
4-177 eigenaar:   Pieter Sioerds      
6-044 eigenaar:   Taecke Sioerds      
6-045 eigenaar:   Taecke Sioerds      
5-076 eigenaar:   Yde Sioerds erven      
7-043 eigenaar:   wed. Dirk Sipkes      
6-090 eigenaar:   Gerrit Sipkes erven      
7-056 gebruiker:   wed. Samuel Sipkes      
8-126 eigenaar:   wed. Wouter Sipkes      
8-158 gebruiker:   Anjus Sjoerds      
8-153 gebruiker:   Antie Sjoerds Schiere      
1-145 gebruiker:   Johannes Sjoerds      
8-011 eigenaar:   Take Sjoerds      
8-008 eigenaar:   Tjeerd Sjoerds      
1-091 eigenaar:   wed. Sjouke Sjoukes      
1-017 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-019 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-041 eigenaar:   Taeke Stephanus      
4-146 gebruiker:   Jelle Stevens      
4-097 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
7-086 gebruiker:   Jetse Stitters      
5-101 gebruiker:   Gerben Stoffels cum soc.      
7-087 gebruiker:   Gerrit Stoffels cum soc.      
4-102 eigenaar:   Hendrik Stoffels      
4-063 gebruiker:   Jan Stoffels      
8-082 eigenaar:   wed. Lieuwe Stoffels      
7-084 gebruiker:   Sybe Sweerts      
8-137 grondpacht aan: Tjeerd Syberda      
5-117 grondpacht aan: Abe Sybes      
7-045 eigenaar:   Abe Sybes      
2-061 eigenaar:   Antie Sybes      
7-118 eigenaar:   Antie Sybes      
1-084 eigenaar:   Douwe Sybes erven      
1-037 eigenaar:   Gijsbert Sybes      
8-137 gebruiker:   Jacob Sybes cum soc.      
8-010 eigenaar:   wed. Jelle Sybes erven      
3-110 eigenaar:   Oepke Sybes      
6-141 eigenaar:   Rein Sybes      
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes erven      
4-229 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
1-048 gebruiker:   Claas Sybrens      
6-154 eigenaar:   Gerrit Sybrens      
8-080 gebruiker:   Boy Sydses      
4-190 eigenaar:   wed. Hylke Sydses      
6-159 eigenaar:   Heere Symens erven      
7-027 eigenaar:   Sybe Symens      
1-147 eigenaar:   Claas Sytses      
7-041 eigenaar:   Claes Sytses erven      
3-068 eigenaar:   Dirk Sytses      
4-063 eigenaar:   Dirk Sytses      
5-127 eigenaar:   Dirk Sytses      
8-020 eigenaar:   Jacob Sytses      
3-091 eigenaar:   Pieter Tabes      
4-031 eigenaar:   Cornelis Taeckes      
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
8-117 gebruiker:   Anne Taekes cum soc.      
1-127 gebruiker:   Claas Taekes c.s.      
5-124 gebruiker:   Stijntie Taekes      
5-056 eigenaar:   Arjen Taevis      
8-076 eigenaar:   Jan Takes      
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
8-039 eigenaar:   Arjen Teunis      
1-114 gebruiker:   wed. Jan Teunis      
6-061 gebruiker:   wed. Jan Teunis      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis      
6-108 gebruiker:   Meinert Teunis      
2-033 gebruiker:   Sjoucke Teunis      
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
2-011 eigenaar:   Lambert Tiaards      
2-035 eigenaar:   Lambert Tiaards      
3-010 eigenaar:   Tiaerd Tiaardsen      
2-179 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
2-180 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
2-181 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
6-049 eigenaar:   Poppe Tiaerds      
2-159 eigenaar:   Tiaard Tiaerdsen      
4-120 eigenaar:   Marten Tiallings      
3-050 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-052 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-022 eigenaar:   Harke Tiebbes      
3-109 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
7-025 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
3-028 gebruiker:   Joucke Tiebbes cum soc.      
3-161 gebruiker:   Pieter Tiebbes      
4-032 gebruiker:   pieter Pieter Tiebbes      
2-118 eigenaar:   Cornelis Tieerds      
4-075 eigenaar:   Eibert Tieerds      
2-073 eigenaar:   Janke Tieerds      
4-105 eigenaar:   wed. Johannes Tieerds      
7-052 gebruiker:   Sjoukjen Tieerds cum soc.      
6-130 gebruiker:   Arjen Tiepkes cum soc.      
5-169 eigenaar:   wed. en erven Pieter Tiepkes      
4-118 eigenaar:   Andries Tierks      
4-236 eigenaar:   Andries Tierks      
2-006 eigenaar:   Bouwe Tierx Sanstra      
6-071 eigenaar:   wed. Hendrick Tierx      
4-044 eigenaar:   wed. Jan Tierx      
3-082 eigenaar:   wed. Willem Tierx      
3-196 eigenaar:   Cornelis Tiesses erven      
4-222 eigenaar:   wed. Claes Tietes      
8-015 gebruiker:   Freerk Tietes cum soc.      
8-085 gebruiker:   Hoyte Tietes      
5-064 gebruiker:   Schelte Tietes      
4-123 eigenaar:   Tiete Tietes      
4-160 eigenaar:   wed. Tiete Tietes      
8-136 gebruiker:   Lambert Tijes cum soc.      
2-032 gebruiker:   Freek Tijssen      
7-035 eigenaar:   Freerk Tijssen      
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
2-007 eigenaar:   Minne Tijssen      
3-062 gebruiker:   Nanning Tijssen      
5-085 eigenaar:   wed. Abraham Tiommes      
7-151 eigenaar:   Cornelis Tjaerds      
8-121 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
4-166 eigenaar:   Pieter Tjallings      
1-043 gebruiker:   Sjoerd Tjebbes c.s.      
1-014 eigenaar:   Reinder Tjeerds erven      
8-006 eigenaar:   Ruird Tjeerds erven      
1-089 eigenaar:   wed. Wierd Tjeerds      
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
8-138 eigenaar:   Pieter Tjepkes      
8-055 eigenaar:   Andries Tjerx      
8-126 gebruiker:   wed. Feddrik Tjerx      
6-041 eigenaar:   wed. Harmen Tomas      
3-155 eigenaar:   Pieter Tomas      
3-184 gebruiker:   Pieter Tomas      
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
5-082 eigenaar:   Willem Tomas      
6-122 eigenaar:   wed. Foppe Uiftes      
4-161 eigenaar:   Harmen Uiftes      
5-133 eigenaar:   Foppe Uifts      
5-038 gebruiker:   Aukjen Ulbes cum soc.      
5-093 eigenaar:   Here Ulbes      
3-194 eigenaar:   Jan Ulbes      
5-042 gebruiker:   Jan Ulbes cum soc.      
6-144 eigenaar:   Jacob Velthuis      
7-014 eigenaar:   Jan Vosma      
1-064 eigenaar:   Harmen Warners c.s.      
2-086 gebruiker:   Hendrick Warners      
3-075 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
2-121 eigenaar:   Hendrik Wessels      
2-103 gebruiker:   Simen Wessels      
5-075 gebruiker:   Gerloff Wiegers      
4-167 eigenaar:   Marten Wiegers      
2-067 gebruiker:   Antie Wigles      
3-143 gebruiker:   Antie Wigles      
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
2-091 eigenaar:   Beern Willems      
4-046 gebruiker:   Buwe Willems      
7-059 eigenaar:   Coene Willems      
5-126 eigenaar:   Gerrit Willems      
1-056 eigenaar:   Harmen Willems      
3-200 gebruiker:   Hendrik Willems CG 12:00:00    
7-058 eigenaar:   wed. Isaac Willems      
1-137 eigenaar:   Jacob Willems      
4-219 gebruiker:   Jacob Willems      
5-101 eigenaar:   Jacob Willems erven      
1-110 eigenaar:   Jan Willems      
7-117 gebruiker:   Jan Willems      
2-111 gebruiker:   Jelle Willems cum soc.      
5-131 gebruiker:   Jurrien Willems cum soc.      
8-051 grondpacht aan: wed. Marten Willems      
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
4-050 eigenaar:   wed. Willem Willems      
8-038 eigenaar:   Willem Willems      
1-003 gebruiker:   Claes Wouters CG 20:00:00    
7-001 eigenaar:   Claes Wouters      
6-113 gebruiker:   wed. Gerrit Wouters      
1-151 eigenaar:   Jacob Wouters      
1-155 eigenaar:   Willem Wouters erven      
1-068 eigenaar:   Douwe Wybes      
7-137 gebruiker:   Eibert Wybes cum soc.      
8-073 eigenaar:   wed. Harmen Wybes      
2-090 gebruiker:   Johannes Wybes      
8-025 eigenaar:   Pieter Wybes      
6-155 eigenaar:   Reiner Wybes      
5-127 gebruiker:   Syds Wybes      
3-095 eigenaar:   Wyme Wybes      
4-147 eigenaar:   Wyme Wybes      
5-017 eigenaar:   wed. Herre? Wybrandts      
1-059 eigenaar:   Heere Wybrens      
1-090 gebruiker:   wed. Heere Wybrens      
1-138 eigenaar:   Heere Wybrens      
1-151 eigenaar:   Heere Wybrens      
2-029 eigenaar:   Heere Wybrens      
8-019 eigenaar:   Heere Wybrens      
5-012 eigenaar:   wed. Herre? Wybrens      
5-013 eigenaar:   wed. Herre? Wybrens      
6-027 eigenaar:   wed. Jan Wybrens      
5-010 gebruiker:   Rinnert Wybrens      
2-082 eigenaar:   Schelte Wybrens      
7-133 gebruiker:   Sjerk Wybrens      
8-030 gebruiker:   Sjoerd Wybrens      
1-153 gebruiker:   Yetske Wybrens c.s.      
8-006 gebruiker:   Pieter Wygers cum soc.      
8-087 eigenaar:   Fedde Wytses      
7-030 eigenaar:   Piebe Wytses erven      
6-070 gebruiker:   Baucke Ydes cum soc.      
3-203 gebruiker:   Jacob Ydes      
6-074 eigenaar:   Jan Ydes      
6-131 eigenaar:   schipper Jan Ydes      
6-055 gebruiker:   wed. Cornelis Yes      
2-023 eigenaar:   Hidde Yges erven in qualiteit      
7-098 eigenaar:   Hidde Yges erven      
8-067 eigenaar:   Hidde Yges      
3-164 gebruiker:   Heere Ymes      
1-093 eigenaar:   Sicke Ymkes      
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
1-003 eigenaar:   Melle Ynses      
1-004 eigenaar:   Melle Ynses      
4-108 eigenaar:   wed. Joost Ynties      
2-156 eigenaar:   wed. Claes Ypes      
6-053 eigenaar:   Obbe Ypes      
6-119 eigenaar:   wed. Tieerd Ypes      
2-100 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-104 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-106 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-108 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-109 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-110 eigenaar:   Tijs Ypes      
1-051 eigenaar:   Dirk Ypkes      
7-125 eigenaar:   Saepke Ysaax erven      
7-152 gebruiker:   Hoyte Zeerps      
7-094 eigenaar:   Sibout Zierx      
7-104 gebruiker:   Wybren Zierx