Harlingen, lijst voor Burgerwapening 1804 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 203)

De laatste pagina van dit register beschrijft de reden waarom het is aangelegd:

ik ondergeschreeven Procureur van 't Gemeente Bestuur der Stad Harlingen gesterkt met Jacob de Boer bode & Harmanus Tamboezer Executeur bij Drost & Gerechte alhier, verklaare binnenstaande omschrijvinge tot het in trein brengen van 't Nieuwe plan der Burgerwapening der Mansperzoonen, getrouwden van 18 tot 40 Jaaren en ongetrouwden van 18 tot 45 Jaaren Zo nauwkeurig mogelijk en volgens eigen opgaven, gedaan te hebben.
Actum Harlingen den 1 Maart 1804
(get) T Stephany


Om een reden die ik niet ken is in dit register een andere huisnummering gebruikt dan de gebruikelijke van die tijd. De indeling van de stad in acht kwartieren was hetzelfde, maar een vergelijking met de registers van de Sint Jacobischatting uit 1810 laat zien dat bewoners verschoven zijn. Ik heb zoveel mogelijk namen gekoppeld aan het juiste adres, maar soms was het niet mogelijk een logische overeenkomst te vinden. De adressen in onderstaande lijst zijn aan te klikken, maar dat geeft dus niet altijd een resultaat.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam leeftijd gehuwd/ongehuwd opmerking
8-090 Herenknechtenkamerstraat 0 L Buisman
1-158 Achterstraat 4
1-156 Achterstraat 8 Harmen Johannes 34 g
1-170 Achterstraat 17 Doede Pieters
1-176 Achterstraat 21 Steven Claazes 28 g matroos
2-026 Achterstraat 27 Hendrik Sanders
1-142 Anjelierstraat 11 Johannes van den Bergh
1-128 Anjelierstraat 13 Bauke de Beer
2-021 Anjelierstraat 15 Willem Dirks
2-021 Anjelierstraat 17 Willem Dirks
1-119 Bildtstraat 1 Jan Kijl
1-131 Bildtstraat 2 Eile Faber
1-126 Bildtstraat 11 Minne Poppes Houttuin
1-113 Bildtstraat 20 E Akkringa 38 g
1-198 Bildtstraat 27
4-144 Both Apothekerstraat 2
4-143 Brouwersstraat 1 G Pettinga 38 g
4-144 Brouwersstraat 1b
4-145 Brouwersstraat 3 Susanna Anderies
4-146 Brouwersstraat 5 B van Beemen
4-147 Brouwersstraat 7 A Wiersma
4-148 Brouwersstraat 9 J Leijenaar
4-149 Brouwersstraat 11
4-150 Brouwersstraat 13 Jan Broersma
4-151 Brouwersstraat 15 Arjen D Poort 34 g
4-152 Brouwersstraat 17 W Van Loon 35 g
4-032 Brouwersstraat 18 Dirk van der Woude
4-153 Brouwersstraat 19 Johannes Agema 25 g
4-030 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 39 g
4-154 Brouwersstraat 21 P W Vettevogel
4-029 Brouwersstraat 22 Gerrit van Swichem
4-155 Brouwersstraat 23
4-028 Brouwersstraat 24 wed S Stijl
4-156 Brouwersstraat 25 H Helmer
4-027 Brouwersstraat 26 S Spannenburg 26 g
4-157 Brouwersstraat 27 Geertje Dekker
4-026 Brouwersstraat 28 L Spannenburg
1-003 Dijksteeg 1 Hijlke Jaarigs
1-109 Droogstraat 8 Jacob Smith 29 g
1-192 1/2 Droogstraat 14 Gerrit van Danswijk
3-208 Franekereind 2 Hendrik Kemper
3-207 Franekereind 4 Willem Wilhelmus
2-183 Franekereind 5 Harmen Winnekes
3-206 Franekereind 6
3-205 Franekereind 8 Dirk Fontein
3-204 Franekereind 14
2-187 Franekereind 15 D Nieuwbuur
3-196 Franekereind 20 Andele Jans 38 g
3-171 Franekereind 34 Hendrik Jansen
3-170 Franekereind 36 J W Nagel
5-119 Gardenierstraat 9 Beerend Jans
5-121 Gardenierstraat 13 Beerend Burgers
5-135 Gardenierstraat 18 Thomas Alberts
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kok
8-009 Grote Bredeplaats 3 J Cammenga 28 g
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints
8-008 Grote Bredeplaats 5 Aron Jacobs 34 g
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 32 g
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Feersma
8-001 Grote Bredeplaats 17 Jan F Repko
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed Nollides
6-150 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda
7-137 Grote Bredeplaats 27 Zake Swart
7-136 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts 35 g
5-058 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager
5-057 Grote Kerkstraat 4 Jan S Reidmaker
5-056 Grote Kerkstraat 6 Ritske Kronenburgh
5-055 Grote Kerkstraat 8 Tonco Baukes 22 g
5-055 Grote Kerkstraat 10 Tonco Baukes 22 g
5-054 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melcherbach
5-056 Grote Kerkstraat 14 Ritske Kronenburgh
3-075 Grote Kerkstraat 29 Jacob Potting
3-076 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks 34 g
8-137 Grote Ossenmarkt 4 Hilbrand Koster
8-151 Grote Ossenmarkt 11 Frans Antonij 31 g
8-143 Grote Ossenmarkt 15 Thijs IJedes Duininga
8-160 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 38 g
2-004 Heerensteeg 6 Douwe Atzes
5-069 Heiligeweg 1 Johannes Alberts franequerschipper
4-142 Heiligeweg 2 Jan Bierma van den Brug 25 g
5-071 Heiligeweg 3 Jetske Ages
4-141 Heiligeweg 4 wed Claas Baukes
5-072 Heiligeweg 5 wed Jacob Hibbes
4-140 Heiligeweg 6 wed H Zwaal
5-073 Heiligeweg 7 J Olinjus
5-074 Heiligeweg 9 T S Stephanij
5-075 Heiligeweg 11 Johannes Jager
5-151 Heiligeweg 12 Fokke Martens
5-076 Heiligeweg 13 Lewij Jacobs
5-150 Heiligeweg 14 J Broodkorf 38 g
5-077 Heiligeweg 15 Catarina Klein
5-149 Heiligeweg 16 Jan van Dongen
5-078 Heiligeweg 17 Cornelis Wassenaar
5-079 Heiligeweg 19 Robijn Leijker
5-043 Heiligeweg 21
5-044 Heiligeweg 23 Age Heeres
5-045 Heiligeweg 25 Jacob Levij 30 g
5-046 Heiligeweg 27 Claas Sijmons
5-047 Heiligeweg 29
5-142 Heiligeweg 32 Haring Heijns
3-222 Heiligeweg 48 Johannes Kerkhoven
3-219 Heiligeweg 54 Beerent Omans
3-214 Heiligeweg 60 ds W J Hanekuijk
3-213 Heiligeweg 62 wed Blom
3-212 Heiligeweg 64 Johannes Bakker 28 g
3-211 Heiligeweg 66 D IJpeij 33 g studeert te lingen
3-210 Heiligeweg 68 Jielles Keimpes
3-209 Heiligeweg 70 B Oorthuis
2-102 Herenwaltje 9 Bauke Jans 30 g bolswarderschipper
4-134 Hofstraat 4 M de Boer
4-076 Hofstraat 24 wed Frans Arjens
4-076 Hofstraat 26 wed Frans Arjens
4-075 Hofstraat 28
4-074 Hofstraat 30 Harmen Gortmers
4-047 Hofstraat 31 Pieter Johannes
4-048 Hofstraat 33 Hendrik Tabes 28 g
4-049 Hofstraat 35
4-050 Hofstraat 37 wed Jan Eelkes
4-051 Hofstraat 41
4-051 Hofstraat 43
4-052 Hofstraat 45
4-053 Hofstraat 47
8-069 Hondenstraat 5 Hidde Durks
8-103 Hondenstraat 10 Bruin Claazes
2-067 Hoogstraat 1 Sicco Rienstra
2-155 Hoogstraat 2 Jan Vogelzang 38 g
2-068 Hoogstraat 3 D Gautier
2-154 Hoogstraat 4 Folkert Johannes
2-069 Hoogstraat 5 wed Feijtema
2-153 Hoogstraat 6 Age Agema 30 g
2-070 Hoogstraat 7 H IJ van Rees 33 g
2-153 Hoogstraat 8 Age Agema 30 g
2-071 Hoogstraat 9
2-152 Hoogstraat 10 Pieter Minnes van der Sluis
2-072 Hoogstraat 11 D Siechman
2-151 Hoogstraat 12 Gerrit Beerends 34 g
2-073 Hoogstraat 13 Claas de Vries
2-150 Hoogstraat 14 Joost Gongrijp 35 g
2-074 Hoogstraat 15
2-149 Hoogstraat 16 Adam Reiniers 36 g
2-074 Hoogstraat 17
2-147 Hoogstraat 18 S W Houtsma
2-075 Hoogstraat 19 wed D Schiere
2-075 Hoogstraat 19a wed D Schiere
2-147 Hoogstraat 20 S W Houtsma
2-076 Hoogstraat 21 S Kamsma
2-131 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen matroos
2-077 Hoogstraat 23 wed Radsma
2-077 Hoogstraat 23a wed Radsma
2-130 Hoogstraat 24 Johannes Jans turfdrager
2-078 Hoogstraat 25 Claas J Gorter
2-129 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes
2-129 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes
2-128 Hoogstraat 28 Harmen Dirks turfdrager
2-104 Hoogstraat 29 Isaäc Jansen
2-104 Hoogstraat 29a Isaäc Jansen
2-105 Hoogstraat 31 Willem Lieuwes
2-106 Hoogstraat 33 Jan Harmanus
2-108 Hoogstraat 37 Willem Pieters 30 g
2-109 Hoogstraat 39 Jan Bierma
2-109 Hoogstraat 39a Jan Bierma
2-110 Hoogstraat 41 P Valderpoort
8-165 Jan Ruurdstraat 3 Geeske Pieters
8-165 Jan Ruurdstraat 5 Geeske Pieters
1-036 Karremanstraat 4
2-026 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders
1-139 Karremanstraat 20 Claas Wijbes
1-138 Karremanstraat 22 Sicco Wijnalda
5-093 Kerkpad 1 Evert Lindeboom
4-045 Kerkpad 3
5-093 Kerkpad 6 Evert Lindeboom
4-046 Kerkpad 7 H Oswald
5-093 Kerkpad 8 Evert Lindeboom
5-093 Kerkpad 10 Evert Lindeboom
4-091 Kerkpad 32 Arend Batzal
4-091 Kerkpad 34 Arend Batzal
3-086 Kerkpoortstraat 5 Johannes Sjoerds matroos
3-078 Kerkpoortstraat 7
3-094 Kerkpoortstraat 13 wed Roelof Roelofs
3-138 Kerkpoortstraat 18 Hendrik Drost
3-094 Kerkpoortstraat 23 wed Roelof Roelofs
3-094 Kerkpoortstraat 25 wed Roelof Roelofs
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans 27 g
4-043 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert Johannes 37 g schipper
4-043 Kerkpoortstraat 61 Gijsbert Johannes 37 g schipper
4-043 Kerkpoortstraat 63 Gijsbert Johannes 37 g schipper
6-036 Kleine Bredeplaats 1 W Hillarius 28 g
6-152 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Stoef
6-037 Kleine Bredeplaats 3 Marten Radsma
6-038 Kleine Bredeplaats 5 D Oligardt
6-039 Kleine Bredeplaats 7 Ph Oligardt
6-150 Kleine Bredeplaats 8 Jacob Roorda
6-150 Kleine Bredeplaats 8noord Jacob Roorda
6-150 Kleine Bredeplaats 8zuid Jacob Roorda
6-040 Kleine Bredeplaats 9 Claas Henderiks
8-113 Kleine Bredeplaats 18 Poppe Persijn
6-060 Kleine Bredeplaats 19 Bauk Rinnerts
6-051 Kleine Bredeplaats 21 wed Zeemans
6-052 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 33 g
6-053 Kleine Bredeplaats 25 Romke IJpes
5-021 8 Kleine Kerkstraat 8 Jacobus Riet
5-018 14 Kleine Kerkstraat 12 wed Sweitzer
5-016 Kleine Kerkstraat 18 Rein Ages 33 g matroos
6-124 Kroonsteeg 3 Olphert Sijmons
3-188 Lammert Warndersteeg 10 Johannes Hartmans
3-188 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Hartmans
6-054 Lanen 1 Wijbe Swart 26 o
6-129 Lanen 6 Reinder de Groot
6-129 Lanen 8 Reinder de Groot
6-067 Lanen 15 Hijlke Minnes
6-068 Lanen 17 Johannes Leenderts schipper
6-070 Lanen 21 Adriaan Oostendorp
6-122 Lanen 22 Lolke Sijbrens 29 g
6-120 Lanen 26 P van der Veen
6-119 Lanen 28 wed Wijbe Jansen
5-183 Lanen 32 S Adenburgh 32 g
5-181 Lanen 36 wed Zijtse Jans
6-092 Lanen 41 Hendrik Meijer
6-094 Lanen 45 Hendrik Norbruis 32 g
6-095 Lanen 47 Wijbrand Christiaans
5-170 Lanen 58 R van der Veen
6-101 Lanen 59 Jan Steenbrink
5-168 Lanen 62 Pieter Hendriks
6-107 1/2 Lanen 71 Anne Foekes 23 o
5-163 Lanen 72 Auke Meinderts
6-109 Lanen 75 Sipke Jans
5-161 Lanen 76 Jan Lourens
5-158 Lanen 80 Sjoerd Jacobs
5-067 Lanen 82 Hendrik Duman 29 g
5-067 Lanen 82a Hendrik Duman 29 g
5-066 Lanen 84 Jan Bettels
5-065 Lanen 86 Harmanus de Haas
5-061 Lanen 87
5-062 Lanen 89 Willem Feddema
5-063 Lanen 91 G Hartman
5-064 Lanen 93 Gerben Ages
2-031 Liemendijk 26 Doris Petzelaar
2-031 Liemendijk 28 Doris Petzelaar
2-031 Liemendijk 30 Doris Petzelaar
2-031 Liemendijk 32 Doris Petzelaar
2-031 Liemendijk 34 Doris Petzelaar
2-033 Liemendijk 36 Sewrinus Weggius 26 o
2-123 Lombardstraat 1 wed Anne Sjoerds
2-196 Lombardstraat 10 Jan Jacobs
3-116 1/2 Molenpad 8 Johannes Beerends g
3-116 1/2 Molenpad 14 Johannes Beerends g
4-190 Nieuweburen 1 P Kummel
4-190 Nieuweburen 3 P Kummel
4-190 Nieuweburen 5 P Kummel
4-190 Nieuweburen 7 P Kummel
4-190 Nieuweburen 9 P Kummel
4-190 Nieuweburen 11 P Kummel
4-190 Nieuweburen 13 P Kummel
4-190 Nieuweburen 15 P Kummel
4-190 Nieuweburen 17 P Kummel
4-190 Nieuweburen 19 P Kummel
4-190 Nieuweburen 21 P Kummel
4-190 Nieuweburen 23 P Kummel
3-031 Nieuwstraat 13 Ate L de Boer
3-026 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes 37 g
3-026 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes 37 g
3-025 Nieuwstraat 37 Johannes Gerrits 37 g
3-025 Nieuwstraat 39 Johannes Gerrits 37 g
3-060 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 39 g
3-061 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks 36 g
1-001 Noorderhaven 1 Pieter Luitjes 38 g
8-012 Noorderhaven 2 Lambert Adama 29 g matroos
1-006 Noorderhaven 3 Andries Wijbes
8-013 Noorderhaven 4 Schelte Tjepkes 36 g
1-002 Noorderhaven 5
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters
1-003 Noorderhaven 7 Hijlke Jaarigs
1-003 Noorderhaven 9 Hijlke Jaarigs
8-016 Noorderhaven 10 Willem Fokkes 29 g matroos
1-004 Noorderhaven 11 Freerk Kraijer 20 o
1-005 Noorderhaven 13 wed P Beva
8-017 Noorderhaven 14
1-007 Noorderhaven 15 Jan Trompetter
8-018 Noorderhaven 16 Otte Overdijk
1-008 Noorderhaven 17
8-019 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 29 g
1-009 Noorderhaven 19 Pieter Rodenhuis 28 g
8-020 Noorderhaven 20 B Schiere
1-010 Noorderhaven 21
8-021 Noorderhaven 22 B Boomsma
1-012 Noorderhaven 23 Cornelis van den Burgh commies van 's lands gem. middelen
1-013 Noorderhaven 25 J L Buisman
7-142 Noorderhaven 26 Roelof Peijzel 28 g
1-014 Noorderhaven 27
7-143 Noorderhaven 28 Jacob Sijbes 29 g
1-015 Noorderhaven 29 P Tjallingii tz. 20 o
7-143 Noorderhaven 30 Jacob Sijbes 29 g
1-016 Noorderhaven 31
1-016 Noorderhaven 31a
7-144 Noorderhaven 32 Hendrik Jansen
1-017 Noorderhaven 33
7-145 Noorderhaven 34 Freerk Jans
7-146 Noorderhaven 36 Klaas Pieters
1-022 Noorderhaven 37 Sicco IJsenbeek
7-147 Noorderhaven 38
1-019 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar
7-148 Noorderhaven 40 Riemer Hendriks
1-025 Noorderhaven 41 Marten Bos
7-150 Noorderhaven 42 wed J van Slooten
1-026 Noorderhaven 43 C C van der Straten commies
1-027 Noorderhaven 45 wed S van der Zee
1-028 Noorderhaven 47 H Hanekuijk
1-029 Noorderhaven 49 A R van Dalzen
7-152 Noorderhaven 50 Jan Schiere
1-030 Noorderhaven 51 D Ziersma 34 g
1-031 Noorderhaven 53 G Hingst 27 g
7-150 Noorderhaven 54 wed J van Slooten
1-032 Noorderhaven 55 S Popta de zoon studiosus te franequer
1-033 Noorderhaven 57 ds van Assen
7-155 Noorderhaven 58 Jan Porten
1-035 Noorderhaven 59 J D Zeilmaker
7-156 Noorderhaven 60 Tj van Benthem
1-036 Noorderhaven 61
7-157 Noorderhaven 62 Wijger Harmens
1-103 Noorderhaven 63 P Hanekuik
7-158 Noorderhaven 64 wed Albarda
1-104 Noorderhaven 65 IJ Rodenhuis
7-159 Noorderhaven 66 Sijmon de Haan
1-105 Noorderhaven 67 C Oosterbaan
1-106 Noorderhaven 69 wed Wijtsma
1-107 Noorderhaven 71 H Westra
1-108 Noorderhaven 73
1-109 Noorderhaven 75 Jacob Smith 29 g
7-162 Noorderhaven 76 J van Slooten 38 g
1-110 Noorderhaven 77 H Schouwenburgh
7-162 Noorderhaven 78 J van Slooten 38 g
1-111 Noorderhaven 79 Jacob Strelitz
7-163 Noorderhaven 80 D Kortlang
1-112 Noorderhaven 81 wed Joerd Wopkes
1-198 Noorderhaven 83
1-199 Noorderhaven 85
1-200 Noorderhaven 87 Popke Minnes
7-093 Noorderhaven 88 A van Eeken 32 g
1-201 Noorderhaven 89 Michiel Drieso
7-094 Noorderhaven 90 wed Bokke Goijkes
1-202 Noorderhaven 91
1-202 Noorderhaven 93
1-203 Noorderhaven 95 Johannes van der Werff 31 g
1-204 Noorderhaven 97 wed Johannes Benzonides
1-205 Noorderhaven 99 Barre Stapert 39 g commissaris van convooijen & licenten
1-206 Noorderhaven 101 W Ruitinga
7-101 Noorderhaven 102 A de Rook
1-207 Noorderhaven 103 Wijbren Heeres
7-101 Noorderhaven 104 A de Rook
1-208 Noorderhaven 105 Jan Dirks
1-209 Noorderhaven 107 Sipke Sijbrens g
7-059 Noorderhaven 108
7-060 Noorderhaven 112 Anderies Gebel
7-061 Noorderhaven 114 A Determeijer & co
2-147 Noordijs 1 S W Houtsma
2-147 Noordijs 3 S W Houtsma
7-034 Noordijs 6 C Blok 32 g
7-034 Noordijs 8 C Blok 32 g
2-171 Noordijs 11
7-032 Noordijs 12 P Postma bierdraager
2-172 Noordijs 13 wed J Hanekuijk
2-173 Noordijs 15 Jelle Wildschut
2-174 Noordijs 17 Jelle Jurjens
2-175 Noordijs 19 W S van Nooten
2-176 Noordijs 21 S Hingst
2-177 Noordijs 23
2-179 Noordijs 25 C Lautenbach
3-045 Ooievaarsteeg 13 Jacob van der Linde
3-047 Ooievaarsteeg 17 Tjepke Gabbes
3-133 Oosterbolwerk 6 Johannes Fok
3-133 Oosterbolwerk 8 Johannes Fok
8-022 Prinsenstraat 2 C IJzenbeek
8-187 Raamstraat 10 P J Coulbaut
8-187 Raamstraat 12 P J Coulbaut
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans 27 g
4-066 Rapenburg 4 Pieter Alberts 79 g (leeftijd en getrouwd met dezelfde pen doorgehaald)
4-067 Rapenburg 6 Jacobus Tjeerds 39 g
4-069 Rapenburg 8 Jan Dijkstra 28 g
4-058 Rapenburg 10 Sijmon Tjerks
7-130 Rinnertspijp 2 wed Bauke Jansen
4-114 Romastraat 4 Jan Kuiper koorndraager
4-106 Romastraat 10 Abel Bolhuis
4-106 Romastraat 12 Abel Bolhuis
5-056 Romastraat 29 Ritske Kronenburgh
5-143 Romastraat 37 Tjerk Heijns
2-152 Rommelhaven 5 Pieter Minnes van der Sluis
7-048 Rommelhaven 8 L Albarda
2-164 Rommelhaven 11 Jan E Bouwknegt 37 g schipper
7-040 Rommelhaven 20 Jan Scheltes
7-039 Rommelhaven 22 Hendrik van Beemen 32 g
7-036 Rommelhaven 28 Sj van der Weijde
2-155 Rozemarijnstraat 1 Jan Vogelzang 38 g
4-187 Rozengracht 2 J Feenstra
4-133 Rozengracht 11 M Vink
4-183 Rozengracht 16 Christoffel de Haas
2-136 Scheerstraat 3 Rein Damen
2-137 Scheerstraat 5 Claas Jacobs
2-138 Scheerstraat 7 Jelmer Akker
2-139 Scheerstraat 9 Tamme Stuuel 30 g
2-141 Scheerstraat 11 S Wijma
8-168 Schritsen 4 wed Rein Annes
6-139 Schritsen 9 Johannes Schoot 32 g
6-143 Schritsen 15 Harmanus Jurjens
5-190 Schritsen 27 Hoffius (de vrouw van)
5-194 Schritsen 35 Hendrik Smith 38 g
5-199 Schritsen 43 wed Koelmans
5-200 Schritsen 45 Jan IJemes
5-201 Schritsen 47 Tjepke Zaakes
5-203 Schritsen 51 Hessel Zijtses
5-205 Schritsen 55 Wijtze Heijns
4-018 Schritsen 58 Foppe Cornelis
5-206 Schritsen 61 Haije Jacobs
5-209 Schritsen 65b Klaas Koster
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jisaias Spier 39 g
7-062 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen
7-002 Sint Jacobstraat 3 IJpe Sijmons
7-063 Sint Jacobstraat 4 J Suiderma
7-064 Sint Jacobstraat 6 Beerend Johannes
7-003 Sint Jacobstraat 7 Pieter Martens
7-065 Sint Jacobstraat 8 IJede de Ruiter
7-065 Sint Jacobstraat 8 IJede de Ruiter
7-068 Sint Jacobstraat 12 Hendrik Draijer 36 g
7-069 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma 35 g
7-070 Sint Jacobstraat 16 Huite Feijkes
7-071 Sint Jacobstraat 18
6-083 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heijde 36 g
6-091 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans
6-092 Sint Odolphisteeg 15 Hendrik Meijer
6-079 Sint Odolphisteeg 18 Jan Jansen
5-068 Spekmarkt 1 Tjeerd Durks franequerschipper
5-156 Spekmarkt 4 W Burgerhoff 38 g
5-155 Spekmarkt 6 Doede van der Veer 31 g leeuwarderschipper
4-104 Vianen 2 George Blesma 38 g
4-100 Vianen 6 Jielles Zijdses
4-100 Vianen 8 Jielles Zijdses
4-101 Vianen 14 Lijsbert Hendriks
4-101 Vianen 16 Lijsbert Hendriks
4-101 Vianen 18 Lijsbert Hendriks
8-116 Vijverstraat 4 C A de Haan
8-124 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels
8-129 Vijverstraat 16 Sijmon Schuurmans
8-129 Vijverstraat 20 Sijmon Schuurmans
8-131 Vijverstraat 28 Dirk Piers 37 g
7-149 Vismarkt 1 ds Oosterbaan
1-069 1/2 Vissersstraat 6 Enne Wijga
1-131 Vissersstraat 12 Eile Faber
7-123 Voorstraat 1 J Boomsma
7-122 Voorstraat 3 C Hoffius
6-034 Voorstraat 4 wed Cornelis de Groot
7-121 Voorstraat 5 T Norbruis
7-120 Voorstraat 7 Westendorp (de erven)
7-120 Voorstraat 7a Westendorp (de erven)
7-118 Voorstraat 7b Sake Blok 32 g
6-032 Voorstraat 8 C D Zijlstra
7-117 Voorstraat 9 L C van Goch 33 g
6-030 Voorstraat 10 wed P Peaux
7-116 Voorstraat 11
7-115 Voorstraat 11b C L van Beijma
6-029 Voorstraat 12 Wienand Hoekes 38 g
7-114 Voorstraat 13 M Ouendag
6-028 Voorstraat 14 wed Schaaf
7-113 Voorstraat 15 Sijmon van der Leij 22 g
6-027 Voorstraat 16
7-112 Voorstraat 17 Jan Dijkstra 28 g
6-026 Voorstraat 18 F Fontein 26 g
7-110 Voorstraat 19 Frederik Dubblinga
6-025 Voorstraat 20 H Bauer
6-024 Voorstraat 22 G Steensma 41 o
7-109 Voorstraat 23 Otte Lubberts 36 g
6-023 Voorstraat 24 Freerk Jennes
7-108 Voorstraat 25 J L van der Veen
6-022 Voorstraat 26 W Fettevogel 38 g
7-107 Voorstraat 27 W Calsbeek 38 g
7-107 Voorstraat 27a W Calsbeek 38 g
7-105 Voorstraat 31 Jacob Doodenhuis 38 g
7-102 Voorstraat 37 Johannes Norel
7-090 Voorstraat 39 Hendrik Winter
7-090 Voorstraat 39a Hendrik Winter
6-013 Voorstraat 40 P Hannema
7-090 Voorstraat 41 Hendrik Winter
6-012 Voorstraat 42 J Hibbema
7-089 Voorstraat 43 J W Fettevogel
6-011 Voorstraat 44 J C Moench
7-088 Voorstraat 45 wed Lieuwma
6-010 Voorstraat 46 N Schenkius
7-087 Voorstraat 47
6-009 Voorstraat 48 G Keijl
7-086 Voorstraat 49 Jacobus Hannema
6-008 Voorstraat 50 wed Nauta
7-085 Voorstraat 51 Gosling Piekenga
7-084 Voorstraat 53 Jan L Faber 31 g
6-005 Voorstraat 56 wed P Hannema
6-004 Voorstraat 58 J Hannema
6-001 Voorstraat 60 wed D Hingst
7-077 Voorstraat 61 Mozes Salomons
7-077 Voorstraat 61a Mozes Salomons
7-074 Voorstraat 63 J Kerkhoven 29 g
5-029 Voorstraat 64 Bouwe Fontein
7-073 Voorstraat 67 Volkert van der Plaatz
5-027 Voorstraat 68 Frans Leemkool
7-072 Voorstraat 69 Jan Cromwel
5-026 Voorstraat 70 D Houtsma
5-025 Voorstraat 72 A W Bakker
7-011 Voorstraat 73 Tamme de Witt
5-024 Voorstraat 74 wed Galenkamp
7-012 Voorstraat 75 A Tadama
5-009 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager
7-014 Voorstraat 81 Sijmon Goliad 34 g
5-006 Voorstraat 82 A Delgrosse
7-015 Voorstraat 83 Jetze Lentz
7-016 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen
5-005 Voorstraat 86 Eeltje Witteroos 32 g
7-017 Voorstraat 87 wed van der Leij
5-004 Voorstraat 88 wed Jan Bootes
7-021 Voorstraat 89 wed Schierts
5-003 Voorstraat 90 T Westerhuis 33 g
5-002 Voorstraat 92 dr S Stijl
7-023 Voorstraat 93 Hendrik van Wielen 26 g
5-001 Voorstraat 94 H Addens
7-026 Voorstraat 95 wed M Blok
7-027 Voorstraat 97 Gerlof de Vries 22 g
7-028 Voorstraat 99 H Bandsma
7-029 Voorstraat 101 wed Hessel Douwes
4-177 Wasbleekstraat 4 Jacob van Keulen
2-188 William Boothstraat 6 Hans Jacobs
8-016 Zeepaardsteeg 1 Willem Fokkes 29 g matroos
1-014 Zeepziederstraat 1
1-093 Zoutsloot 20 Herke J van der Meij 26 g schuitschipper
1-084 Zoutsloot 31 Gerrit Gerrits
1-086 Zoutsloot 37 Sijmon Haantjes
1-127 Zoutsloot 43 Sijmon Miedema
1-128 Zoutsloot 45 Bauke de Beer
1-130 Zoutsloot 47 Th van Slooten
1-129 Zoutsloot 49
1-131 Zoutsloot 51 Eile Faber
1-132 Zoutsloot 53 IJ Hoornstra
1-134 Zoutsloot 55 Egbert Alberts 30 g zoutdrager
1-135 Zoutsloot 57 Jan Roelofs
1-137 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 34 g schipper
1-137 Zoutsloot 65 Jan Kamerling 34 g schipper
2-007 Zoutsloot 93 Tjalling Wijbrens
2-006 Zoutsloot 95 Jan de Boer
8-031 Zuiderhaven 7 Cornelis Aarts
8-082 Zuiderhaven 17 Israël Cats
8-083 Zuiderhaven 19 Hartman Sijbrens
4-233 Zuiderhaven 24 Otte Tietge
4-232 Zuiderhaven 26 S Wiarda
8-152 Zuiderhaven 27 Enninga
4-227 Zuiderhaven 36 wed Claas Doedes
4-197 Zuiderhaven 42 wed Posthumus
4-193 Zuiderhaven 50 dr van Ringh
8-195 Zuiderhaven 55 G Gongrijp
8-189 Zuiderhaven 65 Petrus Deketh
4-042 Zuiderhaven 73 ds Mentes
4-039 Zuiderhaven 75 A Schouten
4-220 Zuidersteeg 1 Hendrik Tobé
4-220 Zuidersteeg 3 Hendrik Tobé
4-220 Zuidersteeg 5 Hendrik Tobé
4-242 Zuiderstraat 14 Fedde Sjoerds
4-236 Zuiderstraat 22 Jan Karels
4-254 Zuiderstraat 31 Sijtze Beidschat 30 g