Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes CG 15:00:00 grondpagt
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda CG 15:00:00 huis
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes CG 13:00:00
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente CG 12:10:00 kerk en huis
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente CG 12:10:00 kerk en huis
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock CG 12:00:00
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon CG 12:00:00 dubbeld huis
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock CG 12:00:00
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout CG 12:00:00 grondpagt
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik CG 11:00:00 huis en stal
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik CG 11:00:00 huis en stal
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik CG 11:00:00 huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga CG 10:00:00 huis en stal
7-074 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente CG 10:00:00 vermaning en woning
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes CG 10:00:00 grondpagt
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga CG 10:00:00 huis en stal
7-074 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente CG 10:00:00 vermaning en woning
7-074 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente CG 10:00:00 vermaning en woning
5-026 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
5-026 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
5-026 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
5-026 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
5-026 Voorstraat 68 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper CG 9:00:00 huis en pakhuis
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper CG 9:00:00 huis en pakhuis
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra CG 9:00:00
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein CG 9:00:00
1-022 Noorderhaven 33 F Fontein CG 9:00:00
1-036 Noorderhaven 57 ds J van Assen CG 9:00:00
7-105 Voorstraat 25 Jan van der Veen CG 9:00:00
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra CG 9:00:00
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein CG 9:00:00
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra CG 8:10:00 huis en brouwerij
8-105 Hondenstraat 12a erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Hondenstraat 12 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Hondenstraat 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra CG 8:10:00 huis en brouwerij
6-114 Lanen 85 H W Zijlstra CG 8:10:00 huis en brouwerij
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi CG 8:00:00 grondpagt
2-182 Noordijs 15 Jelle Wildschut CG 8:00:00 huis (lotten)
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema CG 8:00:00
2-184 Noordijs 19 W S van Noten CG 8:00:00
7-024 Voorstraat 91 Doede van der Hout CG 8:00:00
6-016 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra CG 8:00:00
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed J Nollides CG 8:00:00
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker CG 8:00:00 grondpagt
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
5-005 Voorstraat 86 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
7-015 Voorstraat 79 S S Teyema CG 8:00:00
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema CG 8:00:00
8-063 Grote Bredeplaats 2 het Wijdschippersgilde CG 8:00:00 huis
7-028 Voorstraat 95 wed Minne Blok CG 8:00:00
6-016 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra CG 8:00:00
6-016 Voorstraat 36 D C Zijlstra CG 8:00:00
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
2-049 Liemendijk 8 L Atlas CG 7:10:00 wooningen
7-151 Noorderhaven 64 A Roerich CG 7:10:00
3-206 Franekereind 12 Jan Fontein CG 7:10:00 huisen
3-206 Franekereind 14 Jan Fontein CG 7:10:00 huisen
7-089 Voorstraat 39 Jan Hannema CG 7:10:00
8-065 Grote Bredeplaats 6a P Greydanus CG 7:10:00
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus CG 7:10:00
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout CG 7:10:00 huis en agterhuis
4-210 Nutstraat 4 de Directeuren Der Logie CG 7:10:00 hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222
6-029 Voorstraat 14 wed S Schaaff CG 7:10:00
6-024 Voorstraat 24 A Nippold CG 7:10:00
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes CG 7:10:00
2-049 Liemendijk 10 L Atlas CG 7:10:00 wooningen
3-206 Franekereind 10 Jan Fontein CG 7:10:00 huisen
7-089 Noorderhaven 88 Jan Hannema CG 7:10:00
7-089 Voorstraat 39a Jan Hannema CG 7:10:00
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg CG 7:10:00
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus CG 7:10:00
4-210 Nutstraat 2 de Directeuren Der Logie CG 7:10:00 hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222
6-027 Voorstraat 18 G Stinstra CG 7:10:00
6-024 Voorstraat 24 A Nippold CG 7:10:00
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes CG 7:10:00
5-148 Heiligeweg 16 F Leemkool CG 7:05:00
5-148 Heiligeweg 18 F Leemkool CG 7:05:00
8-062 Zuiderhaven 10 G A Herklots CG 7:00:00
8-060 Zuiderhaven 14 de Admiraliteit CG 7:00:00 pakhuis (wallen)
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem CG 7:00:00
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda CG 7:00:00
2-195 William Boothstraat 18 wed G Andrae CG 7:00:00
5-007 Voorstraat 80 D Buisman CG 7:00:00
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey CG 7:00:00 grondpagt
8-062 Zuiderhaven 8 G A Herklots CG 7:00:00
8-060 Zuiderhaven 12 de Admiraliteit CG 7:00:00 pakhuis (wallen)
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey CG 7:00:00 grondpagt
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey CG 7:00:00 grondpagt
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem CG 7:00:00
7-085 Voorstraat 47 Jacobus Hannema CG 7:00:00 huis en verwerij
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda CG 7:00:00
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut CG 7:00:00 huis (lotten)
1-029 Noorderhaven 43 nom ux D Fontein CG 7:00:00
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
6-155 Kleine Bredeplaats 12 S P Wierda CG 7:00:00
5-007 Voorstraat 80 D Buisman CG 7:00:00
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers CG 6:15:00
7-040 Rommelhaven 26 P Huidekoper CG 6:10:00 dubbeld huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
7-076 Voorstraat 61a Moses Zalomons CG 6:10:00
6-144 Grote Bredeplaats 14 D Vellinga CG 6:10:00
5-025 Grote Kerkstraat 9 D Houttuin CG 6:10:00
5-025 Voorstraat 70 D Houttuin CG 6:10:00
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi CG 6:10:00
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
7-087 Voorstraat 43 Jan W Vettevogel CG 6:10:00
7-076 Voorstraat 61 Moses Zalomons CG 6:10:00
6-037 Voorstraat 8 C D Zijlstra CG 6:10:00
1-013 Noorderhaven 21 Barend Visscher CG 6:10:00
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi CG 6:10:00
2-200 Zoutsloot 117 Stads Weeshuis CG 6:00:00
2-168 Noorderhaven 113 Jan Hannema CG 6:00:00
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 6:00:00 grondpagt
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 6:00:00 grondpagt
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes CG 6:00:00
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes CG 6:00:00
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds CG 6:00:00
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente CG 6:00:00 vermaning
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp CG 6:00:00
4-205 Zuiderhaven 38 A Scheltinga CG 6:00:00 (wallen)
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp CG 6:00:00
4-204 Zuiderhaven 42 wed J F Posthumus CG 6:00:00
4-202 Zuiderhaven 46 A J Conradi CG 6:00:00 huis
7-150 Noorderhaven 62 W Harmens CG 6:00:00
1-214 Bildtstraat 27 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
2-200 William Boothstraat 1 Stads Weeshuis CG 6:00:00
7-106 Voorstraat 23 Otte Lubberts CG 6:00:00
1-183 Zoutsloot 50 Doopsgezinde Gemeente CG 6:00:00 vermaning
7-103 Voorstraat 29 J A Straus CG 6:00:00
7-101 Voorstraat 33 Jan Dijkstra CG 6:00:00
4-187 Rozengracht 8 Jan W Douwes CG 6:00:00 huis
7-100 Voorstraat 35 wed S Frieseman CG 6:00:00
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma CG 6:00:00
2-177 Noordijs 7 Eeltje Bonnema CG 6:00:00
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik CG 6:00:00
7-016 Voorstraat 83 Johannes H Pottinga CG 6:00:00
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen CG 6:00:00
4-033 Brouwersstraat 22 Abraham Willems CG 6:00:00 huis en brouwerij
7-036 Noordijs 6 C Blok CG 6:00:00 huis
1-014 Noorderhaven 21 wed F Dreyer CG 6:00:00
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer CG 6:00:00
6-025 Voorstraat 22 G Stinstra CG 6:00:00
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs CG 6:00:00
1-024 Noorderhaven 37 S IJsenbeek CG 6:00:00
2-108 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 6:00:00 hieronder beklemd no 86 & 87
1-028 Noorderhaven 41 erven Marten J Bos CG 6:00:00
4-205 Schoolstraat 1 A Scheltinga CG 6:00:00 (wallen)
1-034 Noorderhaven 53 S Popta CG 6:00:00
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
1-035 Noorderhaven 55 S Popta CG 6:00:00
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
1-038 Noorderhaven 59 Jan D Zeilmaker CG 6:00:00
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
1-116 Noorderhaven 63 Pieter Hanekuik CG 6:00:00
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
1-119 Noorderhaven 69 Leendert Buisman CG 6:00:00
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer CG 6:00:00 huis en stal
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut CG 6:00:00
6-002 Voorstraat 58 Jan Hannema CG 6:00:00 huis
1-219 Noorderhaven 93 T En S Gratama CG 6:00:00 pakhuis
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut CG 6:00:00
5-027 Voorstraat 66 Hylke Minnes CG 6:00:00
1-121 1/2 Droogstraat 8 H J Westra CG 6:00:00
4-039 Zuiderhaven 77 D Boomsma CG 6:00:00
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs CG 6:00:00
2-166 Noorderhaven 109 F Tjallingii CG 6:00:00
2-167 Noorderhaven 111 C C van der Straten CG 6:00:00
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes CG 6:00:00
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes CG 6:00:00
8-022 Noorderhaven 22 Bouwe Boomsma CG 6:00:00
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds CG 6:00:00
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente CG 6:00:00 vermaning
7-143 Noorderhaven 46 nom ux Jelle Boomsma CG 6:00:00
4-204 Zuiderhaven 40 wed J F Posthumus CG 6:00:00
2-200 Lombardstraat 2 Stads Weeshuis CG 6:00:00
4-203 Zuiderhaven 44 A J Conradi CG 6:00:00 huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi CG 6:00:00
7-149 Noorderhaven 60 T van Benthem CG 6:00:00 huis
7-150 Noorderhaven 62 C Mollema CG 6:00:00
2-200 William Boothstraat 3 Stads Weeshuis CG 6:00:00
7-107 Voorstraat 19 F Dubblinga CG 6:00:00
7-101 Voorstraat 33a Jan Dijkstra CG 6:00:00
4-187 Rozengracht 10 Jan W Douwes CG 6:00:00 huis
7-099 Voorstraat 37 Johannes Norel CG 6:00:00 huis
7-081 Voorstraat 55 J Huis CG 6:00:00 huis
2-176 Noordijs 3 Aafke Hibma CG 6:00:00
2-180 William Boothstraat 8 F Tjallingii CG 6:00:00
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma CG 6:00:00
2-180 William Boothstraat 10 F Tjallingii CG 6:00:00
2-178 Noordijs 9 Jelle Wildschut CG 6:00:00
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii CG 6:00:00
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii CG 6:00:00
5-071 Heiligeweg 9 T S Stephany CG 6:00:00 huis
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik CG 6:00:00
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen CG 6:00:00
2-186 Noordijs 21 Sybren Hingst CG 6:00:00 huis
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker CG 6:00:00 grondpagt
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra CG 6:00:00
1-024 Zeepziedersstraat 2 S IJsenbeek CG 6:00:00
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko CG 6:00:00 grondpagt
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer CG 6:00:00
6-023 Voorstraat 26 W Vettevogel CG 6:00:00
1-027 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar CG 6:00:00
1-031 Noorderhaven 47 H Hanekuik CG 6:00:00
1-033 Noorderhaven 51 erven P Couperus CG 6:00:00
3-226 Heiligeweg 38 Lieuwe Meeves CG 6:00:00
1-034 Noorderhaven 53 S Popta CG 6:00:00
1-035 Noorderhaven 55 S Popta CG 6:00:00
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
1-118 Noorderhaven 67 Claas Oosterbaan CG 6:00:00
1-120 Noorderhaven 71 H J Westra CG 6:00:00
1-121 1/2 Noorderhaven 73 H J Westra CG 6:00:00
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra CG 6:00:00
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra CG 6:00:00
1-214 Noorderhaven 83 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer CG 6:00:00 huis en stal
1-216 Noorderhaven 87 Popke Minnes CG 6:00:00 huis
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer CG 6:00:00 huis en stal
1-220 Noorderhaven 95 Johannes A van der Werff CG 6:00:00
5-028 Voorstraat 64 H Witte CG 6:00:00
1-222 Noorderhaven 99 ds G Stinstra CG 6:00:00
4-038 Zuiderhaven 79 T Plantinga CG 6:00:00
2-200 Zoutsloot 115 Stads Weeshuis CG 6:00:00
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper CG 5:17:08 grondpagt
7-113 Voorstraat 9 L C van Goch CG 5:10:00
7-111 Voorstraat 11b T van Slooten CG 5:10:00
7-088 Voorstraat 41 wed A Roerich CG 5:10:00 huis
7-084 Voorstraat 49 G Piekinga CG 5:10:00
7-082 Voorstraat 53 wed W C Bakker CG 5:10:00
7-070 Voorstraat 67 wed dr Stijl CG 5:10:00 huis
7-029 Voorstraat 97 Gerlof de Vries CG 5:10:00
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks CG 5:10:00 huis en sementmakerij
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks CG 5:10:00 huis en sementmakerij
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii CG 5:10:00
4-190 Steenhouwersstraat 3 S Veenstra CG 5:10:00
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk CG 5:10:00
4-097 Vianen 16 Jan W Vettevogel CG 5:10:00
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra CG 5:10:00
3-208 Franekereind 6 Dirk Fontein CG 5:10:00 huis
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein CG 5:10:00 huis
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein CG 5:10:00 huis
4-190 Rozengracht 2 S Veenstra CG 5:10:00
7-070 Voorstraat 67 H Hanekuik CG 5:10:00 huis
7-069 Voorstraat 69 wed J Cromwel CG 5:10:00 huis
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed J Cromwel CG 5:10:00 huis
6-145 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd Meintes CG 5:10:00
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii CG 5:10:00
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii CG 5:10:00
4-190 Steenhouwersstraat 1 S Veenstra CG 5:10:00
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk CG 5:10:00
4-097 Vianen 14 Jan W Vettevogel CG 5:10:00
4-097 Vianen 18 Jan W Vettevogel CG 5:10:00
5-009 Kleine Kerkstraat 1 Thijs G Kussendrager CG 5:05:00
4-149 Brouwersstraat 19 erven Johannes Harmens CG 5:05:00 grondpagt
5-009 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager CG 5:05:00
5-006 Voorstraat 82 qq Minne Vink CG 5:00:00
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga CG 5:00:00
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs CG 5:00:00
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda CG 5:00:00 huis
2-193 Franekereind 13 dr J Albarda CG 5:00:00 huis
7-134 Noorderhaven 30 P Tjallingii CG 5:00:00
7-118 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma CG 5:00:00
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius CG 5:00:00
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere CG 5:00:00 pakhuis
7-148 Noorderhaven 58 Rinse Sybrens CG 5:00:00 huis
7-109 Voorstraat 15 wed S van der Ley CG 5:00:00
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
7-156 Noorderhaven 78 J van Slooten CG 5:00:00
7-104 Voorstraat 27 T Schattenberg CG 5:00:00
4-189 Rozengracht 4 Amelander CG 5:00:00
3-175 Franekereind 26 Hylke Hanekuik CG 5:00:00 keet
3-175 Franekereind 30 Hylke Hanekuik CG 5:00:00 keet
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel CG 5:00:00
2-175 Noordijs 1 S W Houtsma CG 5:00:00
7-071 Voorstraat 65 H Peaux CG 5:00:00
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes CG 5:00:00
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema CG 5:00:00
7-014 Voorstraat 77 A J Tadema CG 5:00:00
7-129 Grote Bredeplaats 25 Gosling Piekinga CG 5:00:00
2-185 Noordijs 21 Sybren Hingst CG 5:00:00
2-175 Scheerstraat 1 S W Houtsma CG 5:00:00
7-126 Grote Bredeplaats 31 Tjeerd Roelofs CG 5:00:00
2-074 Hoogstraat 3 D Gautier CG 5:00:00
6-020 Voorstraat 30 Klaas Sybrens CG 5:00:00
1-032 Noorderhaven 49 A R van Dalsen CG 5:00:00
6-014 Voorstraat 40 wed Pieter S Hannema CG 5:00:00
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 5:00:00
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 5:00:00
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
1-215 Noorderhaven 85 Jan D Zeilmaker CG 5:00:00 pakhuis
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
5-029 Voorstraat 62 Pieter Willems CG 5:00:00
1-221 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides CG 5:00:00
5-003 Voorstraat 90 Thomas Westerhuis CG 5:00:00
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda CG 5:00:00 huis
7-134 Noorderhaven 28 P Tjallingii CG 5:00:00
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius CG 5:00:00
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere CG 5:00:00 pakhuis
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
7-110 Voorstraat 13 M Ouendag CG 5:00:00
7-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks CG 5:00:00
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
7-156 Noorderhaven 76 J van Slooten CG 5:00:00
7-157 Noorderhaven 80 S Frieseman CG 5:00:00 huis
7-104 Voorstraat 27a T Schattenberg CG 5:00:00
3-175 Franekereind 28 Hylke Hanekuik CG 5:00:00 keet
7-072 Voorstraat 63 J Kerkhoven CG 5:00:00
7-012 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek CG 5:00:00
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes CG 5:00:00
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema CG 5:00:00
7-130 Grote Bredeplaats 23 S Kamsma CG 5:00:00
2-187 Noordijs 23 erven S IJsbrandy CG 5:00:00
2-073 Hoogstraat 1 A Rasschen CG 5:00:00
2-075 Hoogstraat 5 Sjoerd Wijma CG 5:00:00
6-011 Voorstraat 46 H P Schenkius CG 5:00:00
8-189 Zuiderhaven 53 H Mulder CG 5:00:00
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
1-218 Noorderhaven 91 T Gratama CG 5:00:00
5-024 Voorstraat 72 Jan A Bakker CG 5:00:00 stond: a w bakker
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok CG 4:10:12 grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok CG 4:10:12 grondpagt
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker CG 4:10:00 grondpagt
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur CG 4:10:12 grondpagt
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur CG 4:10:12 grondpagt
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker CG 4:10:00 grondpagt
7-092 Noorderhaven 96 nom ux Jelle Jacobi CG 4:10:00
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker CG 4:10:00 grondpagt
2-058 Zoutsloot 64 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
4-146 Brouwersstraat 13 Jan W Vettevogel CG 4:10:00
2-058 Zoutsloot 70 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 74 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
8-036 Havenplein 3 Hendrik A Tamsma CG 4:10:00
8-006 Grote Bredeplaats 9 erven Rein Wybes CG 4:10:00
8-004 Grote Bredeplaats 13 c s Thomas Baukes CG 4:10:00
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 4:10:00 grondpagt
8-001 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma CG 4:10:00
6-031 Voorstraat 10 wed P Peaux CG 4:10:00 huis
2-076 Hoogstraat 7 Hans Y van Rees CG 4:10:00
2-058 Droogstraat 69 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 73 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 77 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
4-043 Zuiderhaven 73 ds Mentes CG 4:10:00 huis
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
5-023 Voorstraat 74 wed Frans Galenkamp CG 4:10:00
2-058 Herenwaltje 6 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda CG 4:10:00
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur CG 4:10:12 grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur CG 4:10:12 grondpagt
4-023 Schritsen 58 Jan Jelles CG 4:10:00 huis en bakkerij
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher CG 4:10:00
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok CG 4:10:12 grondpagt
7-102 Voorstraat 31 Jacob Dodenhuizen CG 4:10:00
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok CG 4:10:12 grondpagt
7-092 Noorderhaven 92 nom ux Jelle Jacobi CG 4:10:00
4-186 Rozengracht 12 Jan W Douwes CG 4:10:00
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes CG 4:10:00 huis
2-058 Zoutsloot 66 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 72 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
5-033 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga CG 4:10:00
2-058 Zoutsloot 76 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
8-082 Zuiderhaven 19 Hartman Sybrens CG 4:10:00
2-058 Droogstraat 67 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 71 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 75 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 79 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Herenwaltje 4 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
8-107 Kleine Bredeplaats 18 wed P Persijn CG 4:10:00
4-101 Romastraat 12 t Huis Roma CG 4:10:00
2-058 Herenwaltje 8 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
4-078 Rozenstraat 3 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
4-078 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
4-078 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes CG 4:00:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 4:00:00 huis
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
5-004 Voorstraat 88 Willem de Boer CG 4:00:00
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes CG 4:00:00
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-190 Franekereind 3 S Hingst CG 4:00:00 huis
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 4:00:00 grondpagt
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 4:00:00 grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
7-046 Rommelhaven 16 J A Held CG 4:00:00 huis
7-133 Noorderhaven 26 Roelof Peyzel CG 4:00:00
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
7-136 Noorderhaven 34 wed Freerk Jans CG 4:00:00
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher CG 4:00:00 grondpagt
7-138 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters CG 4:00:00
7-146 Noorderhaven 54 T van Slooten CG 4:00:00 stal
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh CG 4:00:00 grondpagt
7-152 Noorderhaven 68 Symon de Haan CG 4:00:00
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
7-158 Noorderhaven 82 F Schoonhoff CG 4:00:00
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut CG 4:00:00 pakhuis
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
4-001 Schritsen 50a F Tjallingii CG 4:00:00 gleibakkerij
7-086 Voorstraat 45 wed H Lieuwma CG 4:00:00
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes CG 4:00:00 grondpagt
4-142 Brouwersstraat 5 B van Beemen CG 4:00:00
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes CG 4:00:00 grondpagt
4-144 Brouwersstraat 9 Johannes J Leyenaar CG 4:00:00
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein CG 4:00:00 pakhuis
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen CG 4:00:00
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer CG 4:00:00
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes CG 4:00:00 (stond: pieter dirks)
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 4:00:00
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 4:00:00
4-180 Rozengracht 22 F van Esta CG 4:00:00 panwerk
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma CG 4:00:00
5-070 Heiligeweg 7 J H Olinjus CG 4:00:00 huis
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko CG 4:00:00
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00
4-028 Brouwersstraat 14 L Spannenburg CG 4:00:00
4-030 Brouwersstraat 16 Anna Boomsma CG 4:00:00 huis en verwerij
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager CG 4:00:00
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints CG 4:00:00
8-029 Zuiderhaven 11 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zudersma CG 4:00:00
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer CG 4:00:00
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats CG 4:00:00 grondpagt
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens CG 4:00:00
8-083 Zuiderhaven 19 Wopke Djoerds CG 4:00:00
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder CG 4:00:00
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek CG 4:00:00
2-084 Hoogstraat 23a Feikje Tuininga CG 4:00:00
1-021 Noorderhaven 31a F Fontein CG 4:00:00
8-029 Prinsenstraat 8 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
6-019 Voorstraat 32 H Terwogt CG 4:00:00
7-026 Schoolsteeg 3 Tjebbe van der Meulen CG 4:00:00
1-030 Noorderhaven 45 wed Z van der Zee CG 4:00:00
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
8-187 Raamstraat 10 T Paludanus CG 4:00:00
6-039 Kleine Bredeplaats 5 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
6-046 Kleine Bredeplaats 11 T S Stephany CG 4:00:00
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans CG 4:00:00
6-052 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel CG 4:00:00
8-188 Zuiderhaven 55 H Gonggrijp CG 4:00:00
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa CG 4:00:00
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso CG 4:00:00
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
8-106 Kleine Bredeplaats 16 P Rausen CG 4:00:00
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage CG 4:00:00
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa CG 4:00:00
8-109 Kleine Bredeplaats 22 Claas Y Wijga CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 4:00:00 huis
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles CG 4:00:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes CG 4:00:00
2-190 Franekereind 3 S Hingst CG 4:00:00 huis
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes CG 4:00:00
8-017 Noorderhaven 12 Barend Visser CG 4:00:00
5-063 Lanen 84 Jan Bertels CG 4:00:00 grondpagt
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker CG 4:00:00 grondpagt
2-192 Franekereind 9 dr J Albarda CG 4:00:00
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra CG 4:00:00 grondpagt
7-135 Noorderhaven 32 Hendrik Jans CG 4:00:00
7-137 Noorderhaven 36 Claas Pieters CG 4:00:00
7-038 Rommelhaven 28 Sj van der Weyde CG 4:00:00
7-141 Noorderhaven 42 wed S van Slooten CG 4:00:00
7-146 Noorderhaven 52 T van Slooten CG 4:00:00 stal
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard CG 4:00:00 grondpagt
7-152 Noorderhaven 66 Symon de Haan CG 4:00:00
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
4-189 Rozengracht 4 Amelander CG 4:00:00 grondpagt
4-001 Schritsen 50 F Tjallingii CG 4:00:00 gleibakkerij
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma CG 4:00:00
7-095 Noorderhaven 100 Tjeerd Roelofs CG 4:00:00
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
7-083 Voorstraat 51 Jan L Faber CG 4:00:00
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
4-143 Brouwersstraat 7 A Wierdsma CG 4:00:00
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein CG 4:00:00 pakhuis
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen CG 4:00:00 grondpagt
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel CG 4:00:00 grondpagt
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes CG 4:00:00 (stond: pieter dirks)
2-196 William Boothstraat 6 Directeuren van de Comedie CG 4:00:00
4-180 Rozengracht 22 F van Esta CG 4:00:00 panwerk
4-180 Rozengracht 22 F van Esta CG 4:00:00 panwerk
8-005 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp CG 4:00:00
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 4:00:00 grondpagt
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 4:00:00 grondpagt
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma CG 4:00:00 grondpagt
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma CG 4:00:00
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer CG 4:00:00 grondpagt
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema CG 4:00:00 grondpagt
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00 grondpagt
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock CG 4:00:00
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00 grondpagt
4-030 Brouwersstraat 16 Jetze Jelles CG 4:00:00 grondpagt
7-006 Sint Jacobstraat 11 Gerrit Gerrits CG 4:00:00
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager CG 4:00:00 grondpagt
2-189 Noordijs 27 Yede Jurjens CG 4:00:00
8-029 Zuiderhaven 9 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
4-036 Brouwersstraat 28 wed A Oosterbaan CG 4:00:00
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema CG 4:00:00 grondpagt
6-039 Voorstraat 4 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer CG 4:00:00
6-030 Voorstraat 12 wed J Bierma van der Brug CG 4:00:00
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens CG 4:00:00
6-052 't Poortje 5 Johannes W Vettevogel CG 4:00:00
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder CG 4:00:00 grondpagt
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek CG 4:00:00
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs CG 4:00:00 grondpagt
2-084 Hoogstraat 23 Feikje Tuininga CG 4:00:00
1-021 Noorderhaven 31 F Fontein CG 4:00:00
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga CG 4:00:00 grondpagt
8-029 Prinsenstraat 10 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
1-023 Noorderhaven 35 B Visscher CG 4:00:00
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
7-026 Schoolsteeg 1 Tjebbe van der Meulen CG 4:00:00
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp CG 4:00:00 bakkerij
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
7-026 Schoolsteeg 2 Tjebbe van der Meulen CG 4:00:00
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
8-187 Raamstraat 12 T Paludanus CG 4:00:00
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard CG 4:00:00
6-045 Kleine Bredeplaats 9 Claas Hendriks CG 4:00:00
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 4:00:00
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker CG 4:00:00
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 4:00:00
8-192 Zuiderhaven 45 P Tetrode CG 4:00:00 pakhuis
8-187 Zuiderhaven 57 T Paludanus CG 4:00:00
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa CG 4:00:00
2-156 Hoogstraat 18 S W Houtsma CG 4:00:00
6-001 Voorstraat 60 Dooytze Hingst CG 4:00:00
8-083 Vijver 3 Wopke Djoerds CG 4:00:00
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs CG 4:00:00 grondpagt
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage CG 4:00:00
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles CG 4:00:00
1-226 Karremanstraat 30 de Stad Harlingen CG 3:15:00
1-226 Karremanstraat 32 de Stad Harlingen CG 3:15:00
1-226 Noorderhaven 107 de Stad Harlingen CG 3:15:00
1-226 Noorderhaven 107 de Stad Harlingen CG 3:15:00
8-015 Noorderhaven 8 Adam Hartog CG 3:10:00
7-052 Rommelhaven 6 Yge Visser CG 3:10:00 huis en smitte
2-214 Franekereind 17 Jan Visser CG 3:10:00 (lotten)
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper CG 3:10:00 stokerij
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra CG 3:10:00
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra CG 3:10:00
8-139 Grote Ossenmarkt 13 Hylke Wybes CG 3:10:00
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta CG 3:10:00 huis
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide CG 3:10:00 grondpagt
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema CG 3:10:00
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek CG 3:10:00 grondpagt
7-127 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts CG 3:10:00
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker CG 3:10:00
5-193 Woudemansteeg 2 Doopsgezinde Gemeente CG 3:10:00 woning
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema CG 3:10:00
7-031 Voorstraat 101 Tamme de Witt CG 3:10:00
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes CG 3:10:00
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel CG 3:10:00
1-121 Noorderhaven 73 H J Westra CG 3:10:00
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra CG 3:10:00
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra CG 3:10:00
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks CG 3:10:00
4-037 Zuiderhaven 81 Jan W Vettevogel CG 3:10:00
5-194 Schritsen 41 Nicolaas Jelgersma CG 3:10:00
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters CG 3:10:00
8-019 Noorderhaven 16 Bart Feddes CG 3:10:00
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin CG 3:10:00
7-116 Voorstraat 5 T Norbruis CG 3:10:00
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra CG 3:10:00
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta CG 3:10:00 huis
1-130 Bildtstraat 24 Jan Kyl CG 3:10:00 huis en stalling
4-139 Brouwersstraat 1 G Pettinga CG 3:10:00 huis
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta CG 3:10:00 grondpagt
4-029 Brouwersstraat 14 L Spannenburg CG 3:10:00
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks CG 3:10:00 grondpagt
7-127 Grote Bredeplaats 29 Johannes Melcherts CG 3:10:00
7-030 Voorstraat 99 A de Ruiter CG 3:10:00
7-035 Noordijs 8 C Blok CG 3:10:00 stokerij
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats CG 3:10:00
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman CG 3:10:00
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes CG 3:10:00
1-037 Noorderhaven 57 Geert Roelofs CG 3:10:00
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel CG 3:10:00
1-121 Droogstraat 8 H J Westra CG 3:10:00
5-193 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente CG 3:10:00 woning
4-037 Zuiderhaven 83 Jan W Vettevogel CG 3:10:00
5-195 Schritsen 43 wed B Coelman CG 3:10:00
1-123 Noorderhaven 79 S En T Gratama CG 3:07:00 pakhuis
1-123 1/2 Noorderhaven 79 J Strelitz CG 3:07:00
2-174 Rommelhaven 15 nom ux Lodewijk Lodewijks CG 3:00:00
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes CG 3:00:00
5-063 Lanen 84 Jan Bertels CG 3:00:00 huis
8-018 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere CG 3:00:00
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
5-046 Grote Kerkstraat 24 R van Dijk CG 3:00:00 huis
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey CG 3:00:00 huis en moolen
5-207 Schritsen 67 Claas Louwrens CG 3:00:00
8-021 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere CG 3:00:00
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey CG 3:00:00 huis en moolen
4-238 Zuiderhaven 30 Sjoerd Wiarda CG 3:00:00 huis
8-132 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem CG 3:00:00 huis
8-132 Kleine Ossenmarkt 10 T van Benthem CG 3:00:00 huis
7-142 Noorderhaven 44 Jan Schiere CG 3:00:00 huis
7-145 Noorderhaven 50 J Wassenaar CG 3:00:00 pakhuis en kamer
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein CG 3:00:00 pakhuis en stal
3-183 Lammert Warndersteeg 6 J Fontein CG 3:00:00 keet
7-154 Noorderhaven 72 Willem Zondervan CG 3:00:00
7-155 Noorderhaven 74 Fontein CG 3:00:00
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 3:00:00
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 3:00:00
2-208 William Boothstraat 15 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
8-132 Grote Ossenmarkt 27 T van Benthem CG 3:00:00 huis
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans CG 3:00:00 grondpagt
6-068 Lanen 15 Hylke Minnes CG 3:00:00 huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 huis
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock CG 3:00:00
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 huis
7-058 Noorderhaven 110 Jan Zuderma CG 3:00:00 pakhuis
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks CG 3:00:00 grondpagt
5-032 Simon Stijlstraat 5 S van Dijk CG 3:00:00 huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 huis
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente CG 3:00:00 kerk en huis
4-152 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer CG 3:00:00
6-113 Sint Christoffelsteeg 3 Jan Hannema CG 3:00:00 stal en wagenhuis
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama CG 3:00:00 grondpagt
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres CG 3:00:00
2-187 1/2 Noordijs 23 H Winnekes CG 3:00:00 wagenhuis (lotten)
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide CG 3:00:00 grondpagt
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander CG 3:00:00 grondpagt
1-016 Zeepziedersstraat 1 D Buisman CG 3:00:00
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks CG 3:00:00
4-035 Brouwersstraat 26 Sybren Spannenburg CG 3:00:00
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers CG 3:00:00 grondpagt
6-110 Comediesteeg 1 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
6-038 Voorstraat 6 wed S Frieseman CG 3:00:00
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhooven CG 3:00:00
7-067 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma CG 3:00:00
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode CG 3:00:00
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters CG 3:00:00 grondpagt
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
2-082 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere CG 3:00:00
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga CG 3:00:00
6-113 Lanen 83 Jan Hannema CG 3:00:00 stal en wagenhuis
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 17 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas CG 3:00:00
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas CG 3:00:00
8-195 Zuiderhaven 37 S Wiarda CG 3:00:00 pakhuis
2-114 Hoogstraat 37 Willem Pieters CG 3:00:00 bakkerij
2-115 Hoogstraat 39 Hinne Zytzes CG 3:00:00
6-118 Lanen 26 P van der Veen CG 3:00:00
1-142 Zoutsloot 53 Y Hoornstra CG 3:00:00
8-191 Zuiderhaven 47 P Tetrode CG 3:00:00 pakhuis
6-010 Voorstraat 48 G J Kiel CG 3:00:00
8-190 Zuiderhaven 51 H Mulder CG 3:00:00 pakhuis
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama CG 3:00:00
6-055 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter CG 3:00:00
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga CG 3:00:00
1-122 Noorderhaven 77 H J van Schouwenburg CG 3:00:00
2-159 Hoogstraat 12 Frans Leemkool CG 3:00:00
8-181 Zuiderhaven 67 wed T Greidanus CG 3:00:00
2-155 Hoogstraat 20 S W Houtsma CG 3:00:00 huis en bakkerij (lotten)
2-003 Zoutsloot 87 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen CG 3:00:00
2-003 Zoutsloot 91 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen CG 3:00:00
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes CG 3:00:00
2-003 Zoutsloot 97 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga CG 3:00:00
2-003 Zoutsloot 101 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
8-084 Vijver 1 G Pettinga CG 3:00:00
2-003 Zoutsloot 105 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
8-012 Noorderhaven 2 Michiel Pieters CG 3:00:00 huis
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes CG 3:00:00
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga CG 3:00:00 grondpagt
2-208 Zoutsloot 119 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader CG 3:00:00 grondpagt
7-050 Rommelhaven 8 L Albada CG 3:00:00 huis
2-064 Karremanstraat 27 T van Benthem CG 3:00:00
5-207 Schritsen 65b Claas Louwrens CG 3:00:00
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
2-194 Franekereind 15 dr J Albarda CG 3:00:00 huis
2-215 Franekereind 19 Jacob P Poelstra CG 3:00:00 (lotten)
3-183 Lammert Warndersteeg 1 J Fontein CG 3:00:00 keet
7-147 Noorderhaven 56 Jan van der Veen CG 3:00:00 pakhuis
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag CG 3:00:00 huis en tuin
7-112 Voorstraat 11 T van Slooten CG 3:00:00
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag CG 3:00:00 huis en tuin
3-183 Lammert Warndersteeg 10 J Fontein CG 3:00:00 keet
7-155 Noorderhaven 74 Zijlstra CG 3:00:00
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 3:00:00 pakhuis en stal
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 3:00:00 pakhuis en stal
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes CG 3:00:00 grondpagt
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 grondpagt
7-057 Noorderhaven 108 Schelte Piers CG 3:00:00
5-031 Simon Stijlstraat 3 S van Dijk CG 3:00:00 huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 grondpagt
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 grondpagt
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer CG 3:00:00 grondpagt
6-073 Lanen 25 de Stad Harlingen CG 3:00:00
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente CG 3:00:00 kerk en huis
6-073 Lanen 27 de Stad Harlingen CG 3:00:00
2-003 Heerensteeg 4 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
4-024 Brouwersstraat 2 wed en erven Rinse van Bergum CG 3:00:00
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters CG 3:00:00
6-113 Sint Christoffelsteeg 5 Jan Hannema CG 3:00:00 stal en wagenhuis
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres CG 3:00:00 grondpagt
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw CG 3:00:00
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks CG 3:00:00
4-034 Brouwersstraat 24 Dirk G van der Woude CG 3:00:00
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meintz CG 3:00:00 grondpagt
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper CG 3:00:00 grondpagt
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper CG 3:00:00 grondpagt
8-067 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout CG 3:00:00
6-110 Comediesteeg 3 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
6-109 Comediesteeg 4 F Pheiffer CG 3:00:00 huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
2-079 Hoogstraat 13 Claas de Vries CG 3:00:00
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode CG 3:00:00
1-016 Noorderhaven 25 D Buisman CG 3:00:00
8-084 Zuiderhaven 21 G Pettinga CG 3:00:00
2-082 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere CG 3:00:00
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
6-021 Voorstraat 30 Klaas Sybrens CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
2-115 Hoogstraat 39a Hinne Zytzes CG 3:00:00
1-039 Noorderhaven 61 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
6-117 Lanen 28 Cornelis Jonker CG 3:00:00 huis, stond: wybe jans
1-143 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek CG 3:00:00
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhoff CG 3:00:00
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes CG 3:00:00 huis
8-191 Zuiderhaven 49 P Tetrode CG 3:00:00 pakhuis
6-051 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis de Boer CG 3:00:00
6-053 Kleine Bredeplaats 21 Sybout Rinkes CG 3:00:00
5-176 Lanen 42 Harmen Homeulen CG 3:00:00
5-174 Lanen 46 Jacob Oosterbaan CG 3:00:00
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 3:00:00 grondpagt
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens CG 3:00:00 huis
2-158 Hoogstraat 14 Beerend Arink CG 3:00:00
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 3:00:00 grondpagt
8-181 Zuiderhaven 67 T Greidanus CG 3:00:00 grondpagt
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema CG 3:00:00 grondpagt
2-003 Zoutsloot 89 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut CG 3:00:00 grondpagt
2-003 Zoutsloot 93 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut CG 3:00:00 grondpagt
2-003 Zoutsloot 95 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
7-075 Roeperssteeg 2 F Tjallingii CG 3:00:00 pakhuis
2-003 Zoutsloot 99 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga CG 3:00:00
4-040 Zuiderhaven 77 wed J F Posthumus CG 3:00:00
5-191 Schritsen 35 Hendrik Smith CG 3:00:00
2-003 Zoutsloot 103 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
1-225 Noorderhaven 105 Jan Dirks CG 3:00:00
5-163 Lanen 70 Jacob de Boer CG 3:00:00
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey CG 3:00:00 huis en moolen
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zuderma CG 2:17:12 grondpagt
1-123 1/3 Noorderhaven 79 Sybren Bouwes CG 2:15:00
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 2:11:02
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 2:11:02
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 2:11:02
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
8-050 Zuiderhaven 6 wed R Meintz CG 2:10:00
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-172 Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt CG 2:10:00
8-013 Noorderhaven 4 c s Schelte Tjepkes CG 2:10:00
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen CG 2:10:00 huis
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader CG 2:10:00 huis
5-206 Schritsen 65 erven Berber Jacobs CG 2:10:00
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes CG 2:10:00 grondpagt
3-073 Franekereind 25 Jacob Reinhart CG 2:10:00
8-051 Weeshuisstraat 1 A J Conradi CG 2:10:00
8-051 Weeshuisstraat 5 A J Conradi CG 2:10:00
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker CG 2:10:00 huis
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii CG 2:10:00 keet
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker CG 2:10:00 grondpagt
8-052 Weeshuisstraat 0 Hendrik CG 2:10:00
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi CG 2:10:00
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi CG 2:10:00
3-208 1/2 Franekereind 6 Dirk Fontein CG 2:10:00 zeeperij
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein CG 2:10:00 zeeperij
4-167 Rozengracht 15 C IJsenbeek CG 2:10:00 panwerk
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein CG 2:10:00 zeeperij
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin CG 2:10:00
1-125 Bildtstraat 18 L Atlas CG 2:10:00
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 2:10:00
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 2:10:00
6-066 Lanen 11 Hendrik Meyer CG 2:10:00
4-181 Rozengracht 20 F van Esta CG 2:10:00 panwerk
6-070 Lanen 19 Symon Schuurman CG 2:10:00
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks CG 2:10:00 huis
6-073 1/2 Lanen 25 de Stad Harlingen CG 2:10:00
6-073 1/2 Lanen 27 de Stad Harlingen CG 2:10:00
2-180 1/2 William Boothstraat 8 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
2-180 1/2 William Boothstraat 10 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
6-075 Lanen 33 Wijnand Hoekers CG 2:10:00
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
6-078 Lanen 39 Bart Feddes CG 2:10:00
6-094 Lanen 47 Wybrandus Christiaans CG 2:10:00
2-188 Noordijs 25 Cornelis Lautenbach CG 2:10:00 (lotten)
1-006 Noorderhaven 7 Hylke Jarigs CG 2:10:00
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma CG 2:10:00
1-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom CG 2:10:00
4-136 Heiligeweg 6 wed Hendrik Swaal CG 2:10:00
1-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter CG 2:10:00
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens CG 2:10:00
6-099 Lanen 63 Coert Duman CG 2:10:00 huis
6-106 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen CG 2:10:00
2-078 Hoogstraat 11 J D Zichman CG 2:10:00
6-104 Lanen 71 Anne Foekes CG 2:10:00
2-148 Scheerstraat 12 S Wijma CG 2:10:00
1-017 Noorderhaven 27 P Tjallingii CG 2:10:00
6-148 Grote Bredeplaats 22 c s Weltje Galama CG 2:10:00
1-025 Droogstraat 7 B Visscher CG 2:10:00 panwerk
1-025 Droogstraat 9 B Visscher CG 2:10:00 panwerk
4-047 Raamstraat 1 P Tetrode CG 2:10:00 hieronder beklemd no 4
5-035 Grote Kerkstraat 1 Tjalke Jans CG 2:10:00
6-078 Sint Odolphisteeg 20 Bart Feddes CG 2:10:00
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans CG 2:10:00
6-078 Sint Odolphisteeg 22 Bart Feddes CG 2:10:00
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk CG 2:10:00 huis
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine CG 2:10:00
6-137 Schritsen 11 Jan W Vettevogel CG 2:10:00
3-211 Heiligeweg 70 Beerend Oorthuis CG 2:10:00
3-083 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema CG 2:10:00
6-154 Kleine Bredeplaats 10 Andries van Hoekers CG 2:10:00
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes CG 2:10:00 (5) huis
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf CG 2:10:00
5-190 Schritsen 33 Beitske Wypkes CG 2:10:00 stond: johannes norel
2-002 Zoutsloot 109 P de Boer CG 2:10:00 huis
2-103 Herenwaltje 10 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-001 Zoutsloot 113 P de Boer CG 2:10:00 panwerk
8-049 Zuiderhaven 4 A J Conradi CG 2:10:00
7-056 Noorderhaven 115 Lieuwe Douwes CG 2:10:00 wagenmakerij
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems CG 2:10:00
7-043 Rommelhaven 20 Jan Scheltes CG 2:10:00 huis
3-075 Franekereind 23 Jacob de Bruin CG 2:10:00
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 2:10:00 grondpagt
8-051 Weeshuisstraat 3 A J Conradi CG 2:10:00
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker CG 2:10:00
8-052 1/2 Weeshuisstraat 0 Hendrik CG 2:10:00
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein CG 2:10:00 huis
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi CG 2:10:00
4-167 Rozengracht 13 C IJsenbeek CG 2:10:00 panwerk
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii CG 2:10:00 keet
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin CG 2:10:00
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker CG 2:10:00
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker CG 2:10:00
4-003 Schritsen 52 W D Blom CG 2:10:00 grondpagt
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes CG 2:10:00
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes CG 2:10:00
4-181 Rozengracht 20 F van Esta CG 2:10:00 panwerk
6-067 Lanen 13 Hylke Minnes CG 2:10:00
4-181 Rozengracht 20 F van Esta CG 2:10:00 panwerk
3-170 Franekereind 40 Pieter Piebes CG 2:10:00
4-145 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots CG 2:10:00
6-071 Lanen 21 A Oostendorp CG 2:10:00
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks CG 2:10:00 huis
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda CG 2:10:00
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten CG 2:10:00 zeperij
6-093 Lanen 45 Hubert Jans CG 2:10:00
6-094 Lanen 49 Wybrandus Christiaans CG 2:10:00
7-010 Sint Jacobstraat 21 erven Claas de Boer CG 2:10:00
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander CG 2:10:00
1-017 Zeepziedersstraat 1 P Tjallingii CG 2:10:00
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen CG 2:10:00 grondpagt
2-147 Scheerstraat 11 S Wijma CG 2:10:00 huis
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma CG 2:10:00
1-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet CG 2:10:00
4-137 Heiligeweg 4 G Pettinga CG 2:10:00
1-009 Noorderhaven 13 B Visscher CG 2:10:00
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens CG 2:10:00
6-099 Lanen 61 Coert Duman CG 2:10:00 huis
1-011 Noorderhaven 17 B Visscher CG 2:10:00
6-099 Lanen 65 Coert Duman CG 2:10:00 huis
1-043 Zeilmakersstraat 16 Hendrik Barts CG 2:10:00
1-006 Dijksteeg 1 Hylke Jarigs CG 2:10:00
1-041 Zeilmakersstraat 20 Hendrik Luxemburg CG 2:10:00
3-073 Ooievaarsteeg 35 Jacob Reinhart CG 2:10:00
6-106 Lanen 75 Sipke Schoonbergen CG 2:10:00
1-025 Droogstraat 7 B Visscher CG 2:10:00 panwerk
4-046 Raamstraat 3 P Tetrode CG 2:10:00
4-044 Raamstraat 7 ds Mentes CG 2:10:00 huis
6-083 Sint Odolphisteeg 8 Jan J van der Heide CG 2:10:00
1-139 Zoutsloot 49 Jan H de Boer CG 2:10:00 (was wed j harkema)
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans CG 2:10:00
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen CG 2:10:00 huis
6-133 Schritsen 3 Grietje Schiere CG 2:10:00
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine CG 2:10:00
6-151 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Johannes CG 2:10:00 huis
6-153 Kleine Bredeplaats 8 Simke Alberts CG 2:10:00
5-188 Schritsen 27 A Wijngaarden CG 2:10:00
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes CG 2:10:00 (5) huis
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf CG 2:10:00
2-002 Zoutsloot 107 P de Boer CG 2:10:00 huis
2-001 Zoutsloot 111 P de Boer CG 2:10:00 panwerk
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes CG 2:07:04 grondpagt
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits CG 2:05:00 grondpagt
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven CG 2:03:10 grondpagt
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes CG 2:02:00 grondpagt
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster CG 2:00:00
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs CG 2:00:00
5-052 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melkenbach CG 2:00:00
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel CG 2:00:00
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur CG 2:00:00
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker CG 2:00:00
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
5-014 Kleine Kerkstraat 18 erven E Wijnalda CG 2:00:00 huis
2-050 Liemendijk 12 S Wijma CG 2:00:00 tuin
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga CG 2:00:00 keet
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga CG 2:00:00 keet
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling CG 2:00:00
7-042 Rommelhaven 22 erven Johannes van Beemen CG 2:00:00
2-216 Franekereind 21 Bauke J Komst CG 2:00:00
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga CG 2:00:00 keet
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling CG 2:00:00
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra CG 2:00:00 grondpagt
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein CG 2:00:00 grondpagt
8-142 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert Johannes CG 2:00:00
1-212 Bildtstraat 23 Jan Freerks CG 2:00:00
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard CG 2:00:00 huis
8-140 Grote Ossenmarkt 5 Jan Anthony CG 2:00:00
5-086 Kerkpad 6 wed Rein Flores CG 2:00:00
1-186 Zoutsloot 42 Sybe Paulus CG 2:00:00
8-140 Grote Ossenmarkt 7 Jan Anthony CG 2:00:00
5-086 Kerkpad 10 wed Rein Flores CG 2:00:00
8-140 Grote Ossenmarkt 9 Jan Anthony CG 2:00:00
8-175 Schritsen 42 A de Ruiter CG 2:00:00
8-140 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony CG 2:00:00
7-090 Noorderhaven 88 A van Eeken CG 2:00:00
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa CG 2:00:00
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema CG 2:00:00 huis
4-003 Schritsen 52 W D Blom CG 2:00:00
8-134 Grote Ossenmarkt 23 Jan Baukes CG 2:00:00
4-185 Rozengracht 14 Andries de Haas CG 2:00:00 looyerij
4-140 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga CG 2:00:00
6-058 Lanen 5 Minne van der Veen CG 2:00:00
2-209 William Boothstraat 21 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
4-140 Brouwersstraat 1b G Pettinga CG 2:00:00
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma CG 2:00:00 grondpagt
6-064 Lanen 9 Johannes Norel CG 2:00:00 stond: p rodenhuis
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma CG 2:00:00 grondpagt
4-086 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop CG 2:00:00 86 en 87 staat als 1 vermelding
8-149 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi CG 2:00:00
8-151 Grote Ossenmarkt 14 Pieter Tetrode CG 2:00:00
2-213 William Boothstraat 39 Claas J Roodtje CG 2:00:00
4-150 Brouwersstraat 21 Thomas Smith CG 2:00:00
8-155 Grote Ossenmarkt 20 Y Hoornstra CG 2:00:00
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg CG 2:00:00 stond: a w bakker
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 2:00:00 huis en stallingen
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda CG 2:00:00 grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 2:00:00
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 2:00:00 huis en stallingen
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 2:00:00
5-068 Heiligeweg 3 nom ux J F H Metzlar CG 2:00:00
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama CG 2:00:00
3-057 Nieuwstraat 40 J Huis CG 2:00:00 keet (lotten)
5-072 Heiligeweg 11 Johannes Jager CG 2:00:00
4-175 Rozengracht 26 F van Esta CG 2:00:00 huis
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jelle P Horrius CG 2:00:00
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut CG 2:00:00 grondpagt
7-003 Sint Jacobstraat 5 Romke Jacobs CG 2:00:00
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts CG 2:00:00 huis
2-116 Zoutsloot 100 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
3-066 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks CG 2:00:00
7-007 Sint Jacobstraat 13 Jan Kamp CG 2:00:00 stond: ymkje hendriks
2-116 Zoutsloot 102 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
5-042 Heiligeweg 23 Age Heeres CG 2:00:00 huis
2-144 Scheerstraat 5 B CG 2:00:00
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen CG 2:00:00 metzelaar
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes CG 2:00:00
2-072 Hoogstraat 1 A Rasschen CG 2:00:00
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus CG 2:00:00 grondpagt
6-098 Lanen 59 Jan Steenbrink CG 2:00:00
7-034 Noordijs 10 Piebe Postma CG 2:00:00
1-113 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes CG 2:00:00
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko CG 2:00:00 pakhuis
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus CG 2:00:00 grondpagt
6-100 Lanen 67 erven Jan Altena CG 2:00:00 huis
2-081 Hoogstraat 17 P Tetrode CG 2:00:00 wagenhuis
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma CG 2:00:00
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
6-088 Sint Odolphisteeg 9 S Wybenga CG 2:00:00 stond: m vellinga
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks CG 2:00:00 huis
3-002 Scheffersplein 29 S IJsenbeek CG 2:00:00 keet
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes CG 2:00:00 grondpagt
8-175 Raamstraat 2 A de Ruiter CG 2:00:00
6-084 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heide CG 2:00:00
6-128 Lanen 6 Reinder de Groot CG 2:00:00
8-176 Raamstraat 6 Betting Alberts CG 2:00:00
5-142 Heiligeweg 36 Jan A Bakker CG 2:00:00 stond: pyter bakker wed
6-127 Lanen 14 Joodsche Gemeente CG 2:00:00 huis
1-137 Zoutsloot 43 S Miedema CG 2:00:00
3-224 Heiligeweg 44 Arjen Roelofs CG 2:00:00
1-140 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven CG 2:00:00
3-223 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs CG 2:00:00
6-120 Lanen 22 Lolke Sybrens CG 2:00:00
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
5-065 Spekmarkt 1 Jan J Park CG 2:00:00
3-220 Heiligeweg 54 Hendrik Warnders CG 2:00:00
5-181 Lanen 32 ds Florison CG 2:00:00 huis
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk CG 2:00:00 huis
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 2:00:00 stond: johannes harmens
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik CG 2:00:00 huis
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 2:00:00 stond: johannes harmens
6-152 Kleine Bredeplaats 4 Broer Jans CG 2:00:00
3-214 Heiligeweg 64 Dirk Fontein CG 2:00:00 huis
2-157 Hoogstraat 16 Jelte Radsma CG 2:00:00
5-170 Lanen 54 Jan Yemes CG 2:00:00 huis
2-010 Zoutsloot 83 Dirk Cornelis CG 2:00:00
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer CG 2:00:00 huis
5-185 Schritsen 21 nom ux Pier Abes CG 2:00:00
2-100 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
1-224 Noorderhaven 103 W Ruitinga CG 2:00:00 huis
5-165 Lanen 64 Reinder van der Veen CG 2:00:00
5-192 Schritsen 37 Hubert Jans CG 2:00:00 stond: wopke djoerds
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts CG 2:00:00
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske J Cronenburg CG 2:00:00 stond: a w bakker huis
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans CG 2:00:00
5-200 Schritsen 53 Pieter Hendriks CG 2:00:00
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan CG 2:00:00
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 2:00:00
5-205 Schritsen 63 erven Beerend Smith CG 2:00:00
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 2:00:00
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
4-244 Zuiderhaven 26 Geert de Beer CG 2:00:00
5-079 Grote Kerkstraat 30 erven A Cup CG 2:00:00
8-133 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem CG 2:00:00 huis
1-212 Karremanstraat 24 Jan Freerks CG 2:00:00
2-213 Zoutsloot 131 Claas J Roodtje CG 2:00:00
3-072 Franekereind 27 P Gelinde CG 2:00:00
8-169 Schritsen 24 D Ohlgard CG 2:00:00
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker CG 2:00:00 wooning
1-193 Bildtstraat 13 Anske Alles CG 2:00:00
8-143 Grote Ossenmarkt 1 Bernardus Smeeding CG 2:00:00
1-213 Bildtstraat 25 Jan Schiere CG 2:00:00
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente CG 2:00:00
5-086 Kerkpad 8 wed Rein Flores CG 2:00:00
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 2:00:00 grondpagt
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 7 Lutherse Gemeente CG 2:00:00
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 2:00:00 grondpagt
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh CG 2:00:00 grondpagt
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente CG 2:00:00
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 11 Lutherse Gemeente CG 2:00:00
8-138 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga CG 2:00:00
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa CG 2:00:00
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen CG 2:00:00 grondpagt
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans CG 2:00:00
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut CG 2:00:00 grondpagt
3-180 Franekereind 20 D Fontein CG 2:00:00 woningen
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide CG 2:00:00
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema CG 2:00:00 huis
4-002 Schritsen 52 Mink Kroon CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans CG 2:00:00
8-133 Grote Ossenmarkt 25 T van Benthem CG 2:00:00 huis
2-209 William Boothstraat 19 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
8-143 Grote Ossenmarkt 2 Bernardus Smeeding CG 2:00:00
6-063 Lanen 7 wed Sipke T Hendriks CG 2:00:00
4-183 Rozengracht 18 S Veenstra CG 2:00:00
4-141 Brouwersstraat 3 A J Tadema CG 2:00:00
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma CG 2:00:00
6-064 Lanen 9 Johannes Norel CG 2:00:00 stond: p rodenhuis
4-087 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop CG 2:00:00
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga CG 2:00:00 keet
6-069 Lanen 17 Johannes Leenderts CG 2:00:00
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga CG 2:00:00 keet
8-150 Grote Ossenmarkt 12 Douwe Quest CG 2:00:00
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga CG 2:00:00 keet
7-059 Noorderhaven 112 Andries Gebel CG 2:00:00
4-148 Brouwersstraat 17 W van Loon CG 2:00:00
4-268 Zuiderstraat 27 Pieter Cornelis CG 2:00:00
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat CG 2:00:00 grondpagt
4-151 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer CG 2:00:00
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg CG 2:00:00 stond: a w bakker
5-069 Heiligeweg 5 nom ux A van Eeken CG 2:00:00
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks CG 2:00:00
4-175 Rozengracht 26 F van Esta CG 2:00:00 huis
4-175 Rozengracht 26 F van Esta CG 2:00:00 huis
7-002 Sint Jacobstraat 3 Ype Symons CG 2:00:00
8-075 Hondenstraat 4 R Meints CG 2:00:00 grondpagt
6-091 Lanen 41 Wopke Djoerds CG 2:00:00
2-116 Zoutsloot 100 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
2-116 Zoutsloot 104 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide CG 2:00:00 huis
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins CG 2:00:00 grondpagt
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers CG 2:00:00
3-133 Kerkpoortstraat 51 Atze Lubberts CG 2:00:00
2-077 Hoogstraat 9 Johannes Norel CG 2:00:00 mouterij
6-087 Sint Odolphisteeg 7 erven S Wybenga CG 2:00:00 stond: m vellinga
8-028 Prinsenstraat 4 Claas Wierds CG 2:00:00
3-003 Scheffersplein 27 P Tetrode CG 2:00:00 keet
6-091 Sint Odolphisteeg 15 Wopke Djoerds CG 2:00:00
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes CG 2:00:00 grondpagt
8-175 Raamstraat 4 A de Ruiter CG 2:00:00
2-110 Hoogstraat 31 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
6-127 Lanen 12 Joodsche Gemeente CG 2:00:00 huis
6-040 Kleine Bredeplaats 3 Jacob Reinhart CG 2:00:00 huis
3-224 Heiligeweg 42 Arjen Roelofs CG 2:00:00
6-122 Lanen 18 Jouke H Olinjus CG 2:00:00
3-224 Heiligeweg 46 Arjen Roelofs CG 2:00:00
6-121 Lanen 20 Broer J Broersma CG 2:00:00
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands CG 2:00:00
3-218 Heiligeweg 58 Jacob Poester CG 2:00:00 huis
5-180 Lanen 34 Pieter Louwrens CG 2:00:00
1-147 Zoutsloot 61 Claas Postma CG 2:00:00 huis
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 2:00:00 grondpagt
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik CG 2:00:00 huis
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik CG 2:00:00 huis
2-015 Zoutsloot 69 Tjalling Dirks CG 2:00:00
6-136 Schritsen 9 Johannes Schoot CG 2:00:00
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting CG 2:00:00
3-212 Heiligeweg 68 Jan Hannema CG 2:00:00 huis
2-010 Zoutsloot 83 Jacob Sybrens CG 2:00:00
2-100 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
5-186 Schritsen 23 Christiaan Pieters CG 2:00:00
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes CG 2:00:00 huis en bakkerij
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits CG 2:00:00
5-055 Grote Kerkstraat 4 Jan Sybrens CG 2:00:00 huis
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten CG 1:17:08 grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony CG 1:15:00 grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony CG 1:15:00 grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony CG 1:15:00 grondpagt
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes CG 1:15:00 grondpagt
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes CG 1:15:00 grondpagt
5-170 Lanen 54 Jan Yemes CG 1:12:00 grondpagt
4-154 Hofstraat 1 Willem IJsbrands CG 1:10:00
5-201 Schritsen 55 Wytze Heins CG 1:10:00
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga CG 1:10:00
4-116 Hofstraat 7 M Vink CG 1:10:00
8-016 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs CG 1:10:00
5-204 Schritsen 61 Haaye Jacobs CG 1:10:00
5-022 Kleine Kerkstraat 2 Gerardus Althuisius CG 1:10:00
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra CG 1:10:00
1-153 Karremanstraat 14 Johannes ten Berg CG 1:10:00
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen CG 1:10:00 huis
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma CG 1:10:00 stond: t van benthem
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon CG 1:10:00 grondpagt
1-149 Karremanstraat 22 Symen Ypes CG 1:10:00
3-198 Kruisstraat 8 Jan Hannema CG 1:10:00 mouterij hier onder beklemd no 195 1/2
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 1:10:00 huis
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 1:10:00 huis
1-132 Bildtstraat 3 nom ux Eeltje Cornelis CG 1:10:00
4-163 Rozengracht 0 R Veenstra CG 1:10:00 (stond: j h olinjus)
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 1:10:00 huis
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes CG 1:10:00
1-136 Bildtstraat 11 Minne P Houttuin CG 1:10:00 huis
2-201 Lombardstraat 4 erven Tjerk P Oude CG 1:10:00
3-210 Franekereind 2 Arnoldus Haayes CG 1:10:00
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar CG 1:10:00 grondpagt
1-194 Bildtstraat 15 Claas Pieters CG 1:10:00
1-103 Zoutsloot 26 H J Westra CG 1:10:00 huis
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom CG 1:10:00 huis
1-196 Bildtstraat 19 Johannes van der Meulen CG 1:10:00
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans CG 1:10:00 huis
3-190 Lammert Warndersteeg 13 Willem Lieuwes CG 1:10:00
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres CG 1:10:00 grondpagt
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans CG 1:10:00 huis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh CG 1:10:00
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman CG 1:10:00
5-089 Kerkpad 14 Jan Heeres CG 1:10:00 huis
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman CG 1:10:00
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein CG 1:10:00 pakhuis
4-159 Zuiderplein 3 F van Esta CG 1:10:00 huis
4-186 1/2 Rozengracht 12 Jan W Douwes CG 1:10:00 pakhuis
6-056 Lanen 1 wed Wybe Nammerts CG 1:10:00 huis
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes CG 1:10:00 grondpagt
4-008 Schritsen 52 Jacob Gosses CG 1:10:00
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses CG 1:10:00
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes CG 1:10:00 huis
3-173 Franekereind 34 Hendrik Jans CG 1:10:00 (lotten)
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses CG 1:10:00
3-171 Franekereind 38 A Bolman CG 1:10:00
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses CG 1:10:00
4-149 Brouwersstraat 19 Johannes Harmens CG 1:10:00
5-034 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga CG 1:10:00 huis
6-074 Lanen 29 Wijnand Hoekers CG 1:10:00
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer CG 1:10:00
6-111 Sint Christoffelsteeg 2 Jan Hannema CG 1:10:00
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema CG 1:10:00
8-074 Hondenstraat 2 R W Meintz CG 1:10:00
5-075 Heiligeweg 17 wed Cornelis Wassenaar CG 1:10:00
8-016 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs CG 1:10:00
3-134 Kerkpoortstraat 53a Anthony Bruins CG 1:10:00
1-109 Zeilmakersstraat 13 Cornelis Bartels CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
1-111 Zeilmakersstraat 17 Althuisius CG 1:10:00 huis
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
4-066 Kerkpoortstraat 61 Michiel Jacobs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
4-067 Kerkpoortstraat 65 Jacob Tjeerds CG 1:10:00
1-042 Zoutsloot 1 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 5 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 9 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
6-111 Lanen 81 Jan Hannema CG 1:10:00
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga CG 1:10:00
6-086 Sint Odolphisteeg 2 Jan L Faber CG 1:10:00
3-076 Scheffersplein 0 P S Hannema CG 1:10:00 pakhuis
6-085 Sint Odolphisteeg 6 Evert Goslings CG 1:10:00
2-111 Hoogstraat 33 Jan Harmanus CG 1:10:00
6-081 Sint Odolphisteeg 14 Pieter Bakker CG 1:10:00 huis
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Y Levy CG 1:10:00
5-037 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs CG 1:10:00 huis, stond: s gratama
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema CG 1:10:00
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands CG 1:10:00 grondpagt
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes CG 1:10:00 grondpagt
1-200 Droogstraat 47 Johannes A van der Werff CG 1:10:00
1-201 Droogstraat 51 Symon Haantjes CG 1:10:00
5-178 Lanen 38 Jan Huisinga CG 1:10:00
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres CG 1:10:00 huis
5-175 Lanen 44 Allert Harmens CG 1:10:00
6-135 Schritsen 7 wed Willem C Bakker CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
2-012 Zoutsloot 75 Sikke Wijnalda CG 1:10:00
2-012 Zoutsloot 79 Sikke Wijnalda CG 1:10:00
6-142 Schritsen 17 Eelke Leyenaar CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
5-187 Schritsen 25 Paulus Allarts CG 1:10:00
2-006 Zoutsloot 95 Jan de Boer CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits CG 1:10:00 grondpagt
5-050 Grote Kerkstraat 16 wed Jacob Samuels CG 1:10:00 huis
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans CG 1:10:00
5-021 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker CG 1:10:00 stond: a w bakker
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis CG 1:10:00
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 1:10:00
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 1:10:00
7-047 Rommelhaven 14 Schelte Piers CG 1:10:00
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma CG 1:10:00 stond: t van benthem
7-041 Rommelhaven 24 Antje En Pietje Taekes CG 1:10:00
4-173 Wasbleekstraat 4 Claas IJzenbeek CG 1:10:00
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes CG 1:10:00
3-199 Kruisstraat 6 Dirk Fontein CG 1:10:00 wagenhuis
1-131 Bildtstraat 1 Jan Kyl CG 1:10:00 huis en stalling
1-104 Zoutsloot 24 Jan Thomas CG 1:10:00
4-162 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker CG 1:10:00 woning
1-195 Bildtstraat 17 Gerrit Jans CG 1:10:00
1-103 Zoutsloot 28 H J Westra CG 1:10:00 huis
3-190 Lammert Warndersteeg 13a Willem Lieuwes CG 1:10:00
4-048 Kerkpad 7 M Vink CG 1:10:00 grondpagt
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh CG 1:10:00
1-197 Bildtstraat 21 B Mars CG 1:10:00
3-181 Lammert Warndersteeg 2 Jan Fontein CG 1:10:00 pakhuis
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes CG 1:10:00 grondpagt
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes CG 1:10:00 grondpagt
1-128 Bildtstraat 6 Jan H Gonggrijp CG 1:10:00
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman CG 1:10:00
5-089 Kerkpad 12 Jan Heeres CG 1:10:00 huis
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman CG 1:10:00
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
1-103 Bildtstraat 16 H J Westra CG 1:10:00 huis
2-054 Zoutsloot 52 Roelof Roelofs CG 1:10:00
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein CG 1:10:00 pakhuis
4-184 Rozengracht 16 Andries de Haas CG 1:10:00
3-174 Franekereind 32 A Bolman CG 1:10:00
3-172 Franekereind 36 wed en erven Jacob Willems CG 1:10:00
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal CG 1:10:00 grondpagt
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal CG 1:10:00 grondpagt
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks CG 1:10:00
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes CG 1:10:00 grondpagt
6-074 Lanen 31 Wijnand Hoekers CG 1:10:00
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema CG 1:10:00
6-111 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema CG 1:10:00
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs CG 1:10:00
5-074 Heiligeweg 15 Johannes Norel CG 1:10:00
7-004 Sint Jacobstraat 7 Yge Visser CG 1:10:00
7-128 Grote Bredeplaats 27 Zaake Jacobs CG 1:10:00 huis
7-008 Sint Jacobstraat 15 wed M Blok CG 1:10:00
2-143 Scheerstraat 3 Rein Duman CG 1:10:00
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee CG 1:10:00 grondpagt
2-145 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker CG 1:10:00
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma CG 1:10:00 grondpagt
3-134 Kerkpoortstraat 53 Anthony Bruins CG 1:10:00
2-151 Scheerstraat 6 Armekamer CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
1-112 Zeilmakersstraat 19 Ruurd Heerkes CG 1:10:00
4-066 Kerkpoortstraat 59 Michiel Jacobs CG 1:10:00
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
4-066 Kerkpoortstraat 63 Michiel Jacobs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters CG 1:10:00
2-149 Scheerstraat 10 M Blok CG 1:10:00 grondpagt
1-042 Zoutsloot 3 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas CG 1:10:00
1-042 Zoutsloot 7 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 11 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
2-083 Hoogstraat 21 Feikje Tuininga CG 1:10:00
5-144 Heiligeweg 26 Pieter Warnders CG 1:10:00 doorgehaald
6-111 Lanen 81 Jan Hannema CG 1:10:00
6-086 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber CG 1:10:00
6-129 Lanen 4 Sasker Oeges CG 1:10:00
6-082 Sint Odolphisteeg 12 Jan J Thomas CG 1:10:00
8-178 Raamstraat 8 wed Jan Philippus CG 1:10:00
1-138 Zoutsloot 45 Bauke de Beer CG 1:10:00
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans CG 1:10:00
6-119 Lanen 24 Claas D Molenaar CG 1:10:00 stond: harmen besling
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes CG 1:10:00
1-200 Droogstraat 49 Johannes A van der Werff CG 1:10:00
5-179 Lanen 36 wed Zytze Jans CG 1:10:00
1-148 1/2 Zoutsloot 63 Jan Kamerling CG 1:10:00
1-202 Droogstraat 53 Jacob Roorda CG 1:10:00 stal
1-148 1/2 Zoutsloot 65 Jan Kamerling CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres CG 1:10:00 huis
2-012 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda CG 1:10:00
5-172 Lanen 50 Claas Norel CG 1:10:00 stond: carst pieters
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
6-141 Schritsen 19 Cornelis van der Veer CG 1:10:00
2-009 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius CG 1:10:00
7-122 Rinnertspijp 2 Bauke Jansen CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
2-128 Hoogstraat 38 Johannes Dirks CG 1:10:00
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii CG 1:08:00 grondpagt
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 1:08:00 grondpagt
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 1:08:00 grondpagt
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg CG 1:08:00 grondpagt
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen CG 1:08:00 grondpagt
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii CG 1:08:00 grondpagt
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein CG 1:08:00 grondpagt
6-078 1/2 Lanen 39 Adam Lentz CG 1:08:14
8-105 Hondenstraat 12a erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Hondenstraat 12 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Hondenstraat 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 20 Adam Lentz CG 1:08:14
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 22 Adam Lentz CG 1:08:14
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers CG 1:08:00 grondpagt
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts CG 1:07:00 grondpagt
1-226 1/2 Karremanstraat 30 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-226 1/2 Karremanstraat 32 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
8-053 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes CG 1:05:00
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff CG 1:05:00 grondpagt
4-045 Raamstraat 5 P Tetrode CG 1:05:00
5-189 Schritsen 29 Andries Onsman CG 1:05:00
5-189 Schritsen 31 Andries Onsman CG 1:05:00
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
8-053 1/2 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes CG 1:05:00
4-054 Hofstraat 45 Diacony CG 1:05:00 grondpagt
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff CG 1:05:00 grondpagt
5-154 Spekmarkt 6 Doede Johannes CG 1:05:00 huis
4-054 Rapenburg 14 Diacony CG 1:05:00 grondpagt
5-189 1/2 Schritsen 29 Johannes Hendriks CG 1:05:00
5-189 1/2 Schritsen 31 Johannes Hendriks CG 1:05:00
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock CG 1:03:00 grondpagt
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp CG 1:02:00 grondpagt
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp CG 1:02:00 grondpagt
5-198 Schritsen 49 wed & erven Dirk Cornelis CG 1:00:00
5-011 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers CG 1:00:00
8-093 1/2 Vijver 8 Douwe de Roos CG 1:00:00
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg CG 1:00:00
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink CG 1:00:00
8-093 1/2 Vijver 10 Douwe de Roos CG 1:00:00
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pecktol CG 1:00:00
2-067 Karremanstraat 21 M Vink CG 1:00:00 huis
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 1 F van Esta CG 1:00:00
2-065 Karremanstraat 25 Harmen Heeres CG 1:00:00
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes CG 1:00:00
5-020 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker CG 1:00:00 stond: willem hendriks
7-049 Rommelhaven 10 wed Jan Hannema CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 5 F van Esta CG 1:00:00
5-018 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 9 F van Esta CG 1:00:00
8-130 Vijverstraat 30 C L van Beyma CG 1:00:00 stond: t van benthem
4-243 Zuiderhaven 26 Jentje Douwes CG 1:00:00
8-159 Schritsen 2 Carel Jans CG 1:00:00
5-016 Kleine Kerkstraat 14 Jan C Roodtje CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 13 F van Esta CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 17 F van Esta CG 1:00:00
4-172 Wasbleekstraat 3 Claas IJzenbeek CG 1:00:00
1-151 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems CG 1:00:00
4-174 Wasbleekstraat 2 F van Esta CG 1:00:00
4-174 Wasbleekstraat 6 F van Esta CG 1:00:00
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks CG 1:00:00 stond: daniel hendriks
2-212 Zoutsloot 131 D Vellinga CG 1:00:00 wooning
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen CG 1:00:00
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta CG 1:00:00
5-084 Grote Kerkstraat 42 H Witte CG 1:00:00 huis
2-163 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens CG 1:00:00
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk CG 1:00:00 huis
3-196 Kruisstraat 12 Johannes Jacobs CG 1:00:00 timmerwinkel
1-134 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker CG 1:00:00
1-107 Zoutsloot 18 Minne Houttuin CG 1:00:00 (was sipke boomsma)
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobs CG 1:00:00
1-227 Karremanstraat 34 Bouwe Dirks CG 1:00:00
1-105 Zoutsloot 22 Eeltje Abes CG 1:00:00
3-187 Lammert Warndersteeg 5 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
4-130 Hofstraat 29 M Vink CG 1:00:00 huis en hoff
3-189 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes CG 1:00:00
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres CG 1:00:00 huis
1-102 Zoutsloot 30 Jan H de Boer CG 1:00:00
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag CG 1:00:00 grondpagt
1-190 Zoutsloot 34 S Hingst CG 1:00:00
4-166 Rozengracht 11 M Vink CG 1:00:00 pakhuis
5-084 Kerkpad 4 H Witte CG 1:00:00 huis
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster CG 1:00:00
1-188 Zoutsloot 38 Jan Kyl CG 1:00:00 stokerij
1-082 Bildtstraat 4 Wyger Harmens CG 1:00:00 pottebakkerij
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag CG 1:00:00 grondpagt
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld CG 1:00:00 grondpagt
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster CG 1:00:00
1-108 Bildtstraat 10 Jan Schiere CG 1:00:00
4-197 Zuiderhaven 54 Mettje Martens CG 1:00:00
1-102 Bildtstraat 14 Jan H de Boer CG 1:00:00
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen CG 1:00:00
3-029 Nieuwstraat 13 Ate L de Boer CG 1:00:00
8-137 Grote Ossenmarkt 17 Lutherse Kerk CG 1:00:00
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes CG 1:00:00 grondpagt
3-032 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes CG 1:00:00
4-093 Kerkpad 22 Gosse Abes CG 1:00:00
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans CG 1:00:00 tuin
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal CG 1:00:00
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal CG 1:00:00
3-089 Kerkpoortstraat 1 Jan Beidschat CG 1:00:00
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans CG 1:00:00
4-077 Hofstraat 22 Jetske Pieters CG 1:00:00 wooning
7-079 Voorstraat 59 A Bolman CG 1:00:00 huis
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat CG 1:00:00 wagenhuis
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes CG 1:00:00
3-095 Kerkpoortstraat 15 wed Wybe Hessels CG 1:00:00
5-066 Heiligeweg 1 wed Jan W Arend CG 1:00:00
4-177 Rozengracht 24 F van Esta CG 1:00:00 wooningen
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek CG 1:00:00
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 1:00:00
4-176 Rozengracht 26 F van Esta CG 1:00:00 huis
2-096 Wortelstraat 13 Doopsgezinde Gemeente CG 1:00:00
3-108 Kerkpoortstraat 37 P Akkerman CG 1:00:00
8-075 Hondenstraat 4 R W Meintz CG 1:00:00 stal
4-176 Rozengracht 26 F van Esta CG 1:00:00 huis
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks CG 1:00:00
7-005 Sint Jacobstraat 9 Yge Visser CG 1:00:00 huis
6-092 Lanen 43 Claas Dirks CG 1:00:00
4-174 Rozengracht 32 F van Esta CG 1:00:00
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins CG 1:00:00
7-009 Sint Jacobstraat 17 wed Dirk Jans CG 1:00:00
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma CG 1:00:00
3-132 Kerkpoortstraat 49 Jan A Bakker CG 1:00:00
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf CG 1:00:00 grondpagt
2-149 Scheerstraat 10 M Blok CG 1:00:00 verwerij
4-069 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra CG 1:00:00
6-034 Drie Roemerssteeg 5 wed & erven P Peaux CG 1:00:00
6-036 Drie Roemerssteeg 9 wed & erven P Peaux CG 1:00:00 huis
6-062 't Poortje 2 Minne van der Veen CG 1:00:00
5-145 Heiligeweg 24 G van Temmen CG 1:00:00 stond: agnietje kronenburg
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok CG 1:00:00
5-059 Lanen 89 Wytze Feddema CG 1:00:00
5-061 Lanen 93 Gerrit Hartman CG 1:00:00
1-096 Zoutsloot 31 Reinder A Swart CG 1:00:00
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager CG 1:00:00
4-232 Schoolstraat 4 nom ux C Mollema CG 1:00:00 huis
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes CG 1:00:00
3-136 Rapenburg 1 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
1-198 Droogstraat 39 Beerend Jans CG 1:00:00 smitte
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits CG 1:00:00
1-144 Zoutsloot 57 Jan Roelofs CG 1:00:00
1-199 Droogstraat 43 Doopsgezinde Gemeente CG 1:00:00
2-122 Hoogstraat 49 Johannes van der Molen CG 1:00:00
1-146 Zoutsloot 61 Claas Postma CG 1:00:00
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes CG 1:00:08 grondpagt
6-130 Schritsen 1 wed Rinke Bakker CG 1:00:00
2-163 Hoogstraat 2 Anne Martens CG 1:00:00
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster CG 1:00:00
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven CG 1:00:00
2-161 Hoogstraat 6 A J Agema CG 1:00:00
2-014 Zoutsloot 71 Jelle Haayes CG 1:00:00
3-079 Grote Kerkstraat 27 Cornelis Jonker CG 1:00:00
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven CG 1:00:00
5-173 Lanen 48 Gerben Claasen CG 1:00:00
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut CG 1:00:00 huis en tuin
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster CG 1:00:00
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes CG 1:00:00 huis
1-124 Noorderhaven 81 Sybren Bouwes CG 1:00:00
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema CG 1:00:00 koolstek
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar CG 1:00:00
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster CG 1:00:00
2-136 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes CG 1:00:00
2-139 Herenwaltje 15 J Wildschut CG 1:00:00
2-132 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp CG 1:00:00
2-130 Hoogstraat 36 Marten Johannes CG 1:00:00
5-164 Lanen 68 Sipke T Blok CG 1:00:00 stond: sybren lolkes wed
8-158 Jan Ruurdstraat 3 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
5-196 Schritsen 45 wed Jan Yemes CG 1:00:00
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 1:00:00 tuin en woning
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 1:00:00 tuin en woning
8-093 Vijver 8 Claas Foppes CG 1:00:00
4-155 Hofstraat 3 Jetske Klaasen CG 1:00:00 huis (stond: jan lauwrens)
8-093 Vijver 10 Claas Foppes CG 1:00:00
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg CG 1:00:00 grondpagt
2-068 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis CG 1:00:00
8-091 Vijver 12 Bouwe Boomsma CG 1:00:00 huis
2-066 Karremanstraat 23 Jelle Jurjens CG 1:00:00 huis
4-174 Wasbleek 3 F van Esta CG 1:00:00
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
5-019 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Ried CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 7 F van Esta CG 1:00:00
8-117 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
4-242 Zuiderhaven 26 Sjoerd Wiarda CG 1:00:00
5-017 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 11 F van Esta CG 1:00:00
8-158 Schritsen 4 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 15 F van Esta CG 1:00:00
1-166 Karremanstraat 12 Harmen Camp CG 1:00:00
1-086 Vissersstraat 4 Dirk Sybrens CG 1:00:00 stal
8-162 Schritsen 8 wed Cornelis Cornelis CG 1:00:00
8-126 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama CG 1:00:00
4-172 Wasbleekstraat 1 Claas IJzenbeek CG 1:00:00
1-152 Karremanstraat 16 wed H Camps CG 1:00:00
1-150 Karremanstraat 20 Claas Wybes CG 1:00:00
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta CG 1:00:00
1-145 Achterstraat 8 Eyze Ypey CG 1:00:00
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen CG 1:00:00
3-196 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 1:00:00 timmerwinkel
4-174 Wasbleekstraat 10 F van Esta CG 1:00:00
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks CG 1:00:00 huis
2-162 Rozemarijnstraat 3 Folkert Johannes CG 1:00:00
1-133 Bildtstraat 5 Jan Schiere CG 1:00:00
1-108 Zoutsloot 16 Jan Schiere CG 1:00:00
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes CG 1:00:00
1-135 Bildtstraat 9 Minne P Houttuin CG 1:00:00
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar CG 1:00:00
4-048 Kerkpad 7 M Vink CG 1:00:00 huis
4-130 Hofstraat 29 M Vink CG 1:00:00 huis en hoff
2-204 Lombardstraat 10 Jan Jacobs CG 1:00:00
1-102 Zoutsloot 32 Jan H de Boer CG 1:00:00
4-165 Rozengracht 9 M Vink CG 1:00:00 woning
5-083 Kerkpad 2 de Stad Harlingen CG 1:00:00
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans CG 1:00:00 grondpagt
1-189 Zoutsloot 36 S Hingst CG 1:00:00 verwerij
1-083 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg CG 1:00:00
1-187 Zoutsloot 40 Cornelis Martens CG 1:00:00
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster CG 1:00:00
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans CG 1:00:00 grondpagt
3-205 Franekereind 14 Dirk Fontein CG 1:00:00
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs CG 1:00:00 grondpagt
1-184 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer CG 1:00:00 huis
4-157 Zuiderplein 1 F van Esta CG 1:00:00
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager CG 1:00:00 grondpagt
3-030 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs CG 1:00:00
8-136 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelsang CG 1:00:00
3-032 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes CG 1:00:00
4-093 Kerkpad 24 Gosse Abes CG 1:00:00
6-057 Lanen 3 Jan Galama CG 1:00:00 huis
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans CG 1:00:00
3-089 Kerkpoortstraat 3 Jan Beidschat CG 1:00:00
2-212 William Boothstraat 37 D Vellinga CG 1:00:00 wooning
3-094 Kerkpoortstraat 13 Roelof Roelofs CG 1:00:00
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat CG 1:00:00 wagenhuis
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 1:00:00 grondpagt
5-067 Heiligeweg 1 Hendrik de Wind CG 1:00:00
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta CG 1:00:00
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 1:00:00 grondpagt
4-243 Zuiderstraat 22 Jentje Douwes CG 1:00:00
3-062 Nieuwstraat 50 Arend Jans CG 1:00:00
2-093 Zoutsloot 94 B Boomsma CG 1:00:00 huis
4-176 Rozengracht 26 F van Esta CG 1:00:00 huis
3-064 Nieuwstraat 54 Johannes Camphuis CG 1:00:00
5-076 Heiligeweg 19 Robijn Leyker CG 1:00:00
4-174 Rozengracht 28 F van Esta CG 1:00:00
2-068 Wortelstraat 8 Stads Weeshuis CG 1:00:00
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins CG 1:00:00 grondpagt
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages CG 1:00:00 huis
1-108 Zeilmakersstraat 11 Jan Schiere CG 1:00:00
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages CG 1:00:00 grondpagt
1-110 Zeilmakersstraat 15 Sybe Doekes CG 1:00:00
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages CG 1:00:00 huis
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages CG 1:00:00 grondpagt
4-068 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra CG 1:00:00 afgebrooken
6-033 Drie Roemerssteeg 3 wed S Schaaff CG 1:00:00
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje CG 1:00:00
6-035 Drie Roemerssteeg 7 wed & erven P Peaux CG 1:00:00 huis
5-146 Heiligeweg 22 nom ux Jan van der Veen CG 1:00:00
6-148 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama CG 1:00:00 grondpagt
6-089 Sint Odolphisteeg 11 Claas Posthumus CG 1:00:00 huis
5-060 Lanen 91 J F H Metzlar CG 1:00:00
1-082 Zoutsloot 29 Wyger Harmens CG 1:00:00 pottebakkerij
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager CG 1:00:00
4-231 Schoolstraat 2 nom ux C Mollema CG 1:00:00 huis en tuin
4-232 Schoolstraat 6 nom ux C Mollema CG 1:00:00 huis
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes CG 1:00:00
1-198 Droogstraat 37 Beerend Jans CG 1:00:00 smitte
2-119 Hoogstraat 43 Gerard Meyer CG 1:00:00
5-038 Grote Kerkstraat 19 wed J Homberg CG 1:00:00
1-199 Droogstraat 41 Doopsgezinde Gemeente CG 1:00:00
2-121 Hoogstraat 47 Johannes van der Molen CG 1:00:00
1-145 Zoutsloot 59 Eyze Ypey CG 1:00:00
1-189 Droogstraat 45 S Hingst CG 1:00:00 verwerij
2-123 Hoogstraat 51 Reinder Buwalda CG 1:00:00 huis en wagenhuis
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk CG 1:00:08 grondpagt
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk CG 1:00:00 grondpagt
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager CG 1:00:00 grondpagt
2-162 Hoogstraat 4 Folkert Johannes CG 1:00:00
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven CG 1:00:00
2-161 Hoogstraat 8 A J Agema CG 1:00:00
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster CG 1:00:00
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut CG 1:00:00 huis en tuin
6-139 Schritsen 13 Pier Jans CG 1:00:00
3-082 Grote Kerkstraat 31 Arend Bartling CG 1:00:00
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster CG 1:00:00
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes CG 1:00:00
2-138 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen CG 1:00:00
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers CG 1:00:00
2-136 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes CG 1:00:00
2-106 Herenwaltje 9 Bauke Jans CG 1:00:00
2-135 Hoogstraat 28 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster CG 1:00:00
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits CG 1:00:00
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager CG 1:00:00
5-164 Lanen 66 Sipke T Blok CG 1:00:00 stond: sybren lolkes wed
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager CG 1:00:00 huis
8-158 Jan Ruurdstraat 1 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
8-095 Vijver 4 K van den Oever CG 1:00:00
5-197 Schritsen 47 Tjepke Zaakes CG 1:00:00
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard CG 0:18:00 grondpagt
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens CG 0:18:00 grondpagt
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga CG 0:18:00 grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 0:18:12 grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 0:18:12 grondpagt
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes CG 0:18:12 grondpagt
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster CG 0:17:00 grondpagt
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs CG 0:17:08 grondpagt
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel CG 0:17:08 grondpagt
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts CG 0:17:00 grondpagt
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems CG 0:16:00 grondpagt
6-090 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans CG 0:16:00
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks CG 0:16:00 grondpagt
8-170 Schritsen 26 D R Bakker CG 0:16:00 grondpagt
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans CG 0:16:00 grondpagt
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00 huis
4-125 Hofstraat 21 Jacob van Rooyen CG 0:15:00
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker CG 0:15:00
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes CG 0:15:00
2-131 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds CG 0:15:00
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff CG 0:15:00
3-090 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur CG 0:15:00
7-080 Voorstraat 57a A Bolman CG 0:15:00
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen CG 0:15:00 grondpagt
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer CG 0:15:00 grondpagt
6-095 Lanen 51 Thomas IJsbrands CG 0:15:00
2-153 Scheerstraat 2 Frans Tjallingii CG 0:15:00
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii CG 0:15:00
6-032 Drie Roemerssteeg 1 Y Rodenhuis CG 0:15:00
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:15:00
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert CG 0:15:00
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhof CG 0:15:00 grondpagt
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager CG 0:15:00 grondpagt
2-129 Hoogstraat 40 Dirk Bouwes CG 0:15:00 kamer en wagenhuis
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00 huis
4-116 Hofstraat 7 M Vink CG 0:15:00 grondpagt
4-124 Hofstraat 21 Johannes Jans CG 0:15:00
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker CG 0:15:00
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes CG 0:15:00
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen CG 0:15:00 grondpagt
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes CG 0:15:00
3-034 Nieuwstraat 33 Dirk Boterweg CG 0:15:00
7-080 Voorstraat 57 A Bolman CG 0:15:00
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein CG 0:15:00
7-080 Voorstraat 57b A Bolman CG 0:15:00
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff CG 0:15:00
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein CG 0:15:00
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii CG 0:15:00
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks CG 0:15:00 grondpagt
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert CG 0:15:00
2-131 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds CG 0:15:00
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks CG 0:14:00 grondpagt
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas CG 0:14:00 grondpagt
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes CG 0:14:00 grondpagt
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers CG 0:14:00 grondpagt
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff CG 0:14:00 grondpagt
8-095 Vijver 4 K van den Oever CG 0:14:00 grondpagt
5-011 1/2 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers CG 0:14:00 grondpagt
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pektol CG 0:14:00 grondpagt
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling CG 0:14:00 grondpagt
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom CG 0:14:00 grondpagt
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Yzaak Levy CG 0:14:00 grondpagt
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes CG 0:14:00 grondpagt
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma CG 0:14:00 grondpagt
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp CG 0:13:00 grondpagt
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur CG 0:13:00 grondpagt
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok CG 0:13:00 grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans CG 0:12:00 grondpagt
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting CG 0:12:00 grondpagt
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager CG 0:12:00 grondpagt
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer CG 0:12:00 grondpagt
5-168 Lanen 58 R van der Veen CG 0:12:00 grondpagt
5-168 Lanen 58 R van der Veen CG 0:12:00 grondpagt
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes CG 0:12:00 grondpagt
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks CG 0:12:00 grondpagt
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske Jans CG 0:12:00 grondpagt
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling CG 0:11:00 grondpagt
8-074 Hondenstraat 2 R Meints CG 0:11:00 grondpagt
2-031 Karremanstraat 5 Gerben Claasen CG 0:10:00
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
2-028 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders CG 0:10:00
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 0:10:00 grondpagt
2-029 Karremanstraat 13 Beerend Pol CG 0:10:00
2-029 Karremanstraat 17 Beerend Pol CG 0:10:00
8-092 Vijver 12 Bouwe Boomsma CG 0:10:00 huis
2-190 Franekereind 3 S Hingst CG 0:10:00 grondpagt
8-119 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels CG 0:10:00
4-118 Hofstraat 13 Christoffel de Haas CG 0:10:00
7-048 Rommelhaven 12 R Cronenburg CG 0:10:00
1-180 Karremanstraat 6 Willem Gerrits CG 0:10:00
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Andries Gebel CG 0:10:00 grondpagt
1-167 Karremanstraat 10 Frans Leemkool CG 0:10:00
8-161 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 woning
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen CG 0:10:00
2-035 Liemendijk 28 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
4-121 Hofstraat 19 M Vink CG 0:10:00 huis
2-035 Liemendijk 32 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
8-165 Schritsen 14 Marten Baksma CG 0:10:00
2-028 Achterstraat 27 Hendrik Sanders CG 0:10:00
4-123 Hofstraat 19 Schelte P van der Hoeven CG 0:10:00
2-034 Liemendijk 36 Beerend Pol CG 0:10:00 (was claas pieters)
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 38 Johannes Norel CG 0:10:00
1-019 Zoutsloot 6 Dirk Fontein CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 40 Johannes Norel CG 0:10:00
1-020 Zoutsloot 10 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes CG 0:10:00 woning
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen CG 0:10:00
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes CG 0:10:00
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes CG 0:10:00
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 0:10:00
4-084 Rozengracht 19 Hendrik Marcus CG 0:10:00
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 0:10:00
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs CG 0:10:00
2-205 William Boothstraat 5 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
4-054 Hofstraat 45 Diacony CG 0:10:00
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel CG 0:10:00
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager CG 0:10:00 stal
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel CG 0:10:00
8-177 Schritsen 48 Jetze Ruurds CG 0:10:00
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens CG 0:10:00 huis
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen CG 0:10:00
3-031 Nieuwstraat 21 wed en erven Rinse van Bergum CG 0:10:00
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens CG 0:10:00 huis
4-132 Hofstraat 4 Tjeerd Roelofs CG 0:10:00
3-191 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Jurjens CG 0:10:00
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens CG 0:10:00 woning
3-033 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
4-091 Kerkpad 26 Armekamer CG 0:10:00
4-250 Zuidersteeg 3 Hendrik Tobé CG 0:10:00 huis
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
2-056 Zoutsloot 58 H Gonggrijp CG 0:10:00
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente CG 0:10:00 grondpagt
3-033 Nieuwstraat 35 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
7-096 Noorderhaven 102 Jan L Faber CG 0:10:00
4-019 Schritsen 58 Laas Spannenburg CG 0:10:00
3-044 1/2 Nieuwstraat 26 M Betzauw CG 0:10:00 mouterij
6-072 Lanen 23 G Stinstra CG 0:10:00 stond: david willems
2-101 Zoutsloot 78 T van Benthem CG 0:10:00
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat CG 0:10:00
3-042 Nieuwstraat 30 Harmen Everts CG 0:10:00
2-101 Zoutsloot 82 T van Benthem CG 0:10:00
3-093 Kerkpoortstraat 11 Arend Bartling CG 0:10:00
3-040 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis CG 0:10:00
2-102 Zoutsloot 86 P de Boer CG 0:10:00 huis
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer CG 0:10:00
3-096 Kerkpoortstraat 19 Harmen Homeulen CG 0:10:00
7-069 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel CG 0:10:00 grondpagt
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde CG 0:10:00 huis
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer CG 0:10:00
2-099 Wortelstraat 1 cum uxore Eeltje Cornelis CG 0:10:00
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer CG 0:10:00
4-245 Zuiderstraat 20 B Visscher CG 0:10:00 huis
3-059 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek CG 0:10:00
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen CG 0:10:00
2-097 Wortelstraat 9 Taedze Alberts CG 0:10:00
3-106 Kerkpoortstraat 33 Jan Heeres CG 0:10:00 timmerwinkel
3-061 Nieuwstraat 48 Tjalling Jurjens CG 0:10:00
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans CG 0:10:00
3-063 Nieuwstraat 52 Jan van der Veen CG 0:10:00
2-092 Zoutsloot 96 Johannes Norel CG 0:10:00
2-095 Wortelstraat 15 Sasker Oeges CG 0:10:00
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee CG 0:10:00
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins CG 0:10:00 huis
3-068 Nieuwstraat 64 Sipke Hemkes CG 0:10:00
8-026 Zuiderhaven 1 Jan Hannema CG 0:10:00 huis
7-124 Grote Bredeplaats 35 Jan C Schiere CG 0:10:00
6-096 1/2 Lanen 53 Jan L Faber CG 0:10:00
2-146 Scheerstraat 9 Tamme Stuel CG 0:10:00
6-096 Lanen 55 Thomas IJsbrands CG 0:10:00 huis
1-020 Zeepziedersstraat 4 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus CG 0:10:00
6-096 1/2 Lanen 55 A van Eeken CG 0:10:00
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus CG 0:10:00
1-044 Zeilmakersstraat 18 Symon Haantjes CG 0:10:00 timmerwinkel
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres CG 0:10:00
3-143 Kerkpoortstraat 10 Ymke Lolles CG 0:10:00
3-021 Oosterkeetstraat 11 Harmen Johannes CG 0:10:00
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed Jan Cromwel CG 0:10:00 grondpagt
1-020 Droogstraat 3 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
1-048 Zoutsloot 13 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
1-048 Zoutsloot 17 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
1-064 Zoutsloot 23 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes CG 0:10:00 (wallen)
1-066 Zoutsloot 27 Jetske Heeres CG 0:10:00
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 22 Sjouwke Roodtje CG 0:10:00
1-097 Zoutsloot 35 Reinder Jans Park CG 0:10:00
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 24 Sjouwke Roodtje CG 0:10:00
1-099 Zoutsloot 39 Symon Haantjes CG 0:10:00
6-080 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Post CG 0:10:00
3-225 Heiligeweg 40 Uiltje Dirks CG 0:10:00
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 0:10:00 grondpagt
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 0:10:00 grondpagt
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 0:10:00
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks CG 0:10:00
1-148 Zoutsloot 63 Jan Kamerling CG 0:10:00
4-054 Rapenburg 14 Diacony CG 0:10:00
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks CG 0:10:00
1-148 Zoutsloot 65 Jan Kamerling CG 0:10:00
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager CG 0:10:00 stal
1-203 Droogstraat 55 W Ruitinga CG 0:10:00
2-062 Droogstraat 61 Sybren Bouwes CG 0:10:00
2-060 Droogstraat 65 Dirk Fontein CG 0:10:00
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok CG 0:10:00
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut CG 0:10:00
2-101 Herenwaltje 3 T van Benthem CG 0:10:00
7-123 Rinnertspijp 4 Bauke Jansen CG 0:10:00
2-105 Herenwaltje 11 Hendrik Jans CG 0:10:00
7-073 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 pakhuis
1-020 Droogstraat 2 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
2-141 Herenwaltje 19 Sjierk Pieters CG 0:10:00
4-106 Romastraat 4 Jan J Cuiper CG 0:10:00
4-102 Romastraat 10 Harmen Winnekes CG 0:10:00
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff CG 0:10:00
2-047 Karremanstraat 3 Harmen Heeres CG 0:10:00 huis
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer CG 0:10:00
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 0:10:00 grondpagt
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman CG 0:10:00
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer CG 0:10:00
2-173 Rommelhaven 13 F Tjallingii CG 0:10:00
2-027 Karremanstraat 11 T Gratama CG 0:10:00
2-029 Karremanstraat 15 Beerend Pol CG 0:10:00
7-053 Rommelhaven 4 Ype Symons CG 0:10:00
2-190 Franekereind 3 S Hingst CG 0:10:00 grondpagt
8-016 1/2 Noorderhaven 10 Luitje Pieters CG 0:10:00
7-048 1/3 Rommelhaven 12 Jan Groen CG 0:10:00 woning
1-181 Karremanstraat 4 D van der Wey CG 0:10:00
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs CG 0:10:00 grondpagt
4-119 Hofstraat 15 Christoffel de Haas CG 0:10:00
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Schelte Piers CG 0:10:00
1-168 Karremanstraat 8 Huite Feytes CG 0:10:00
1-160 Vissersstraat 2 Marten Dirks CG 0:10:00
5-015 Kleine Kerkstraat 16 T S Stephany CG 0:10:00
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen CG 0:10:00
2-035 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
2-035 Liemendijk 30 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
8-164 Schritsen 12 wed & erven P Menalda CG 0:10:00
4-122 Hofstraat 19 Cornelis Jonker CG 0:10:00
2-035 Liemendijk 34 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
8-164 Schritsen 16 wed & erven P Menalda CG 0:10:00
1-204 Vissersstraat 12 Beerend Jans CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 38 Pieter Hendriks CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 40 Pieter Hendriks CG 0:10:00
1-020 Zoutsloot 8 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes CG 0:10:00 woning
1-106 Zoutsloot 20 Herke J van der Mey CG 0:10:00
4-084 Rozengracht 17 Hendrik Marcus CG 0:10:00
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld CG 0:10:00
2-205 William Boothstraat 7 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
5-092 Kerkpad 16 Diacony CG 0:10:00 woning
1-101 Bildtstraat 12 Minne P Houttuin CG 0:10:00
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel CG 0:10:00 grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony CG 0:10:00 woning
3-027 Nieuwstraat 11 Beerend Plagge CG 0:10:00
8-177 Schritsen 46 Jetze Ruurds CG 0:10:00
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel CG 0:10:00 grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony CG 0:10:00 woning
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens CG 0:10:00 grondpagt
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen CG 0:10:00
3-031 Nieuwstraat 23 wed en erven Rinse van Bergum CG 0:10:00
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens CG 0:10:00 grondpagt
4-094 Kerkpad 20 Jan Ages CG 0:10:00
3-191 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Jurjens CG 0:10:00
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 0:10:00
4-249 Zuidersteeg 1 Hendrik Tobé CG 0:10:00 huis
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens CG 0:10:00 grondpagt
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente CG 0:10:00
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 0:10:00
4-250 Zuidersteeg 5 Hendrik Tobé CG 0:10:00 huis
2-056 Zoutsloot 60 H Gonggrijp CG 0:10:00
4-090 Kerkpad 30 c s Johannes Leyenaar CG 0:10:00
2-057 1/2 Zoutsloot 62 H Gonggrijp CG 0:10:00 woonagtig
4-018 Schritsen 58 Laas Spannenburg CG 0:10:00
3-044 1/2 Nieuwstraat 24 M Betzauw CG 0:10:00 mouterij
4-076 Hofstraat 24 wed Frans Arjens CG 0:10:00 tuin
6-072 Lanen 23 G Stinstra CG 0:10:00 stond: david willems
4-076 Hofstraat 26 wed Frans Arjens CG 0:10:00 tuin
3-043 Nieuwstraat 28 Dirk Boterweg CG 0:10:00
2-101 Zoutsloot 80 T van Benthem CG 0:10:00
4-075 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 wooning
3-041 Nieuwstraat 32 Symon Hendriks CG 0:10:00
2-101 Zoutsloot 84 T van Benthem CG 0:10:00
3-096 Kerkpoortstraat 17 Harmen Homeulen CG 0:10:00
3-038 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde CG 0:10:00 huis
2-095 Wortelstraat 0 Sasker Oeges CG 0:10:00
3-096 Kerkpoortstraat 21 Harmen Homeulen CG 0:10:00
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde CG 0:10:00 huis
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 0:10:00 grondpagt
3-058 Nieuwstraat 44 J Huis CG 0:10:00 huis
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen CG 0:10:00
3-060 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek CG 0:10:00
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans CG 0:10:00
2-097 Wortelstraat 11 Taedze Alberts CG 0:10:00
3-107 Kerkpoortstraat 35 Jan Groen CG 0:10:00
2-092 Wortelstraat 13 Johannes Norel CG 0:10:00
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen CG 0:10:00
2-091 Zoutsloot 98 Hinne Zytzes CG 0:10:00
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer CG 0:10:00
3-068 Nieuwstraat 62 Sipke Hemkes CG 0:10:00
8-016 1/2 Zeepaardsteeg 1 Luitje Pieters CG 0:10:00
7-125 Grote Bredeplaats 33 Symon Haantjes CG 0:10:00
7-021 Voorstraat 89 Jan van Eeken CG 0:10:00
6-096 Lanen 53 Thomas IJsbrands CG 0:10:00 huis
6-096 1/2 Lanen 53 A van Eeken CG 0:10:00
6-096 1/2 Lanen 55 Jan L Faber CG 0:10:00
6-101 Lanen 69 erven Jan Altena CG 0:10:00 pakhuis
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres CG 0:10:00
3-144 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans CG 0:10:00 huis
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes CG 0:10:00 huis
1-020 Droogstraat 1 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes CG 0:10:00
1-020 Droogstraat 5 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
1-048 Zoutsloot 15 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes CG 0:10:00
1-048 Zoutsloot 19 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes CG 0:10:00 (wallen)
3-054 Scheffersplein 0 Johannes J Groen CG 0:10:00
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park CG 0:10:00
1-098 Zoutsloot 37 Symon Haantjes CG 0:10:00
2-112 Hoogstraat 33 Armekamer CG 0:10:00
6-079 Sint Odolphisteeg 16 Diacony CG 0:10:00 huis
1-100 Zoutsloot 41 Jan W Vettevogel CG 0:10:00
3-222 Heiligeweg 50 Haaye Jacobs CG 0:10:00
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel CG 0:10:00
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel CG 0:10:00
2-063 Droogstraat 59 Feike Dirks CG 0:10:00
2-061 Droogstraat 63 H Peaux CG 0:10:00
2-013 Zoutsloot 77 Johannes Norel CG 0:10:00
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut CG 0:10:00
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok CG 0:10:00
2-102 Herenwaltje 1 P de Boer CG 0:10:00 huis
2-104 Herenwaltje 13 Jan Groen CG 0:10:00
2-057 1/2 Droogstraat 83 H Gonggrijp CG 0:10:00 woonagtig
2-140 Herenwaltje 17 Jan W Vettevogel CG 0:10:00
4-100 Romastraat 10 Bewindhebberen van t Huis Roma CG 0:10:00
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma CG 0:10:00
4-254 Dwarsstraat 19 B Boomsma CG 0:10:00 tuin en zomerhuis
2-103 1/2 Herenwaltje 10 P de Boer CG 0:10:00
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin CG 0:09:00 grondpagt
8-004 Grote Bredeplaats 13 Johannes Rinsma CG 0:09:00 grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 0:09:00 grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 0:09:00 grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 0:09:00 grondpagt
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen CG 0:09:00 grondpagt
8-004 Grote Bredeplaats 13 Thomas Baukes CG 0:09:00 grondpagt
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko CG 0:09:00 grondpagt
8-162 Schritsen 8 Cornelis Cornelis CG 0:08:00 grondpagt
5-148 Heiligeweg 16 Frans Leemkool CG 0:08:04 grondpagt
5-148 Heiligeweg 18 Frans Leemkool CG 0:08:04 grondpagt
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen CG 0:08:00 grondpagt
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock CG 0:07:00 grondpagt
3-004 1/2 Scheffersplein 17 A R van Dalsen CG 0:07:08
3-004 1/2 Scheffersplein 19 A R van Dalsen CG 0:07:08
3-004 1/2 Scheffersplein 21 A R van Dalsen CG 0:07:08
6-122 Lanen 18 Jouke Olinjus CG 0:07:00 grondpagt
5-180 Lanen 34 Pieter Lourens CG 0:07:00 grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 0:07:00 grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 0:07:00 grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 0:07:00 grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 0:07:00 grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 0:07:00 grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 0:07:00 grondpagt
3-004 Scheffersplein 17 Johannes van der Meulen CG 0:07:08
3-004 Scheffersplein 19 Johannes van der Meulen CG 0:07:08
3-004 Scheffersplein 21 Johannes van der Meulen CG 0:07:08
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobus CG 0:06:00 grondpagt
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters CG 0:06:12 grondpagt
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs CG 0:06:00 grondpagt
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra CG 0:06:00 grondpagt
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen CG 0:06:00 grondpagt
5-084 Grote Kerkstraat 42 Harmanus Witte CG 0:06:00 grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes CG 0:06:00 grondpagt
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk CG 0:06:00 grondpagt
5-084 Kerkpad 4 Harmanus Witte CG 0:06:00 grondpagt
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama CG 0:06:00 grondpagt
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga CG 0:05:00 grondpagt
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans CG 0:04:08 grondpagt
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga CG 0:04:00 grondpagt
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits CG 0:04:08 grondpagt
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis CG 0:03:00 grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:03:00 grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:03:00 grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 0:02:00 grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 0:02:00 grondpagt
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink CG 0:02:00 grondpagt
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 0:02:00 grondpagt
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 0:02:00 grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 0:02:00 grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 0:02:00 grondpagt
5-053 Grote Kerkstraat 8 T S Stephany CG 0:00:00
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard CG 0:00:00
7-056 Noorderhaven 115 c s Ype Symons CG 0:00:00 woning behooren onder no 52
7-055 Rommelhaven 2 c s Ype Symons CG 0:00:00 woning behooren onder no 52
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas CG 0:00:00 werf
5-064 Lanen 82 Hendrik Duman CG 0:00:00
8-058 Zuiderhaven 20 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
1-182 Karremanstraat 2 D van der Wey CG 0:00:00 stal
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
1-086 1/2 Vissersstraat 4 Hylke Hanekuik CG 0:00:00 kamer beklemd onder no 1-059
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
1-085 1/2 Vissersstraat 6 wed Ids Dirks CG 0:00:00 stal
1-085 1/2 Vissersstraat 6 Jacob Ykes CG 0:00:00
1-085 Vissersstraat 8 CG 0:00:00
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans CG 0:00:00 huis
1-084 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks CG 0:00:00
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit CG 0:00:00 beklemd onder 228
8-167 Schritsen 20 Daniel Hendriks CG 0:00:00 huis beklemd onder no 166
4-230 Zuiderhaven 36a Admiraliteit CG 0:00:00 beklemd onder no 228
8-171 Schritsen 28 het Gewaldige CG 0:00:00 huis en woning
2-203 Lombardstraat 8 Hendrik Gerrits CG 0:00:00
8-184 Schritsen 32 het Land CG 0:00:00 lands magazijn
4-196 Nieuweburen 1 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 5 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
8-058 Westerstraat 7 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
4-196 Nieuweburen 9 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
8-058 Westerstraat 11 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
4-196 Nieuweburen 13 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 17 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 21 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
3-025 Nieuwstraat 1 Diacony CG 0:00:00
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp CG 0:00:00
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp CG 0:00:00
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp CG 0:00:00
4-080 Hofstraat 6 CG 0:00:00
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii CG 0:00:00
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp CG 0:00:00
2-057 Zoutsloot 62 H Gonggrijp CG 0:00:00 tuin
2-210 William Boothstraat 25 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
3-037 Nieuwstraat 43 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal CG 0:00:00
2-210 William Boothstraat 29 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
3-037 Nieuwstraat 47 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal CG 0:00:00
7-081 1/2 Voorstraat 55 J Huis CG 0:00:00 mangelkamer
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij CG 0:00:00
4-266 Zuiderstraat 23 Johannes J Beuker CG 0:00:00 zomerhuis
4-076 1/2 Hofstraat 24 wed Frans Arjens CG 0:00:00 wooning
4-179 Rozengracht 22 CG 0:00:00 afgebroken
4-076 1/2 Hofstraat 26 wed Frans Arjens CG 0:00:00 wooning
4-179 Rozengracht 22 CG 0:00:00 afgebroken
3-037 Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal CG 0:00:00
2-098 Wortelstraat 5 H Smith CG 0:00:00 tuin
2-087 Wortelstraat 6 Douwe Claasen CG 0:00:00 wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
1-001 Noorderhaven 1 wed Andries Wybes CG 0:00:00
3-135 Kerkpoortstraat 55 CG 0:00:00 afgebrooken
6-107 Comediesteeg 2 F Pheiffer CG 0:00:00
1-012 Noorderhaven 19 CG 0:00:00 nihil
3-014 Oosterkeetstraat 1 Armekamer CG 0:00:00
2-086 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 0:00:00 huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-109 Hoogstraat 29 Jan Ysaacks CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 21 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 25 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 31 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 35 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
4-195 Spinhuisstraat 13 erven Wybren Klok CG 0:00:00
2-016 Zoutsloot 67 Tjalling Dirks CG 0:00:00
1-206 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 woning
8-185 Zuiderhaven 61 het Land CG 0:00:00 lands pakhuis
2-057 Droogstraat 83 H Gonggrijp CG 0:00:00 tuin
4-255 Dwarsstraat 21 B Boomsma CG 0:00:00 huis
8-027 Zuiderhaven 5 CG 0:00:00 afgebrooken
5-053 Grote Kerkstraat 10 T S Stephany CG 0:00:00
7-054 Rommelhaven 2 c s Ype Symons CG 0:00:00
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas CG 0:00:00 werf
8-058 Zuiderhaven 18 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
5-064 Lanen 82a Hendrik Duman CG 0:00:00
5-203 Schritsen 59 Haaye Jacobs CG 0:00:00
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 Zoutsloot 127 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
1-085 Vissersstraat 6 CG 0:00:00
4-171 Wasbleekstraat 3 Diacony CG 0:00:00
1-085 1/2 Vissersstraat 8 wed Ids Dirks CG 0:00:00 stal
1-085 1/2 Vissersstraat 8 Jacob Ykes CG 0:00:00
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans CG 0:00:00 huis
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit CG 0:00:00 beklemd onder 228
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit CG 0:00:00 beklemd onder 228
4-230 Zuiderhaven 36a Admiraliteit CG 0:00:00 beklemd onder no 228
2-124 Liemendijk 42 Stads Wooning CG 0:00:00
8-054 Weeshuisstraat 0 de Stad CG 0:00:00 weeshuis
4-129 Hofstraat 27 M Vink CG 0:00:00 woning
2-202 Lombardstraat 6 Haantje Hilbrands CG 0:00:00
8-184 Schritsen 30 het Land CG 0:00:00 lands magazijn
3-188 Lammert Warndersteeg 7 CG 0:00:00 afgebrooken
8-185 Schritsen 34 het Land CG 0:00:00 lands pakhuis
4-196 Nieuweburen 3 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
8-058 Westerstraat 5 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
4-196 Nieuweburen 7 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
8-058 Westerstraat 9 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
4-196 Nieuweburen 11 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
4-266 Westerstraat 0 Johannes J Beuker CG 0:00:00 zomerhuis
4-196 Nieuweburen 15 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 19 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 23 CG 0:00:00 de twaalff nieuwe woningen
4-080 Hofstraat 6 CG 0:00:00
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii CG 0:00:00
2-210 William Boothstraat 23 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
3-037 Nieuwstraat 41 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal CG 0:00:00
2-210 William Boothstraat 27 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
3-037 Nieuwstraat 45 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal CG 0:00:00
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij CG 0:00:00
5-030 Simon Stijlstraat 1 Pieter Willems CG 0:00:00 huis
8-153 Grote Ossenmarkt 18 Pieter Tetrode CG 0:00:00 huis
4-179 Rozengracht 22 CG 0:00:00 afgebroken
3-092 Kerkpoortstraat 9 Hendrik Vogelsang CG 0:00:00
8-037 Havenplein 1 de Admiraliteit CG 0:00:00 huis
3-037 Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal CG 0:00:00
2-098 Wortelstraat 3 H Smith CG 0:00:00 tuin
2-098 Wortelstraat 7 H Smith CG 0:00:00 tuin
3-105 Kerkpoortstraat 31 P Akkerman CG 0:00:00
2-086 Wortelstraat 4 Douwe Claasen CG 0:00:00 huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
3-115 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00
1-001 Noorderhaven 1 Sibbeltje Jans CG 0:00:00
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes CG 0:00:00 helling
1-005 Noorderhaven 5 Hartman Sybrens CG 0:00:00 blokmakerij
6-097 Lanen 57 Jan W Vettevogel CG 0:00:00
3-135 Kerkpoortstraat 55 CG 0:00:00 afgebrooken
1-026 Droogstraat 11 A R van Dalsen CG 0:00:00
2-087 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 0:00:00 wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
4-072 Kerkpoortstraat 22 Rimke Komst CG 0:00:00
2-109 Hoogstraat 29a Jan Ysaacks CG 0:00:00
4-072 Kerkpoortstraat 24 Rimke Komst CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 19 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 23 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 27 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 33 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
4-230 Smidstraat 1 Admiraliteit CG 0:00:00 beklemd onder no 228
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes CG 0:00:00
1-205 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 huis
8-184 Zuiderhaven 63 het Land CG 0:00:00 lands magazijn
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard CG 0:00:00