Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes 15-00-00 CG grondpagt
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes 13-00-00 CG
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente 12-10-00 CG kerk en huis
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente 12-10-00 CG kerk en huis
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock 12-00-00 CG
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon 12-00-00 CG dubbeld huis
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock 12-00-00 CG
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 11-00-00 CG huis en stal
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 11-00-00 CG huis en stal
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 11-00-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga 10-00-00 CG huis en stal
7-074 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga 10-00-00 CG huis en stal
7-074 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
7-074 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes 10-00-00 CG grondpagt
5-026 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-026 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-026 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-026 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-026 Voorstraat 68 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper 9-00-00 CG huis en pakhuis
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper 9-00-00 CG huis en pakhuis
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra 9-00-00 CG
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein 9-00-00 CG
1-022 Noorderhaven 33 F Fontein 9-00-00 CG
1-036 Noorderhaven 57 ds J van Assen 9-00-00 CG
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra 9-00-00 CG
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein 9-00-00 CG
7-105 Voorstraat 25 Jan van der Veen 9-00-00 CG
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
8-105 Hondenstraat 12a erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Hondenstraat 12 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Hondenstraat 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
6-114 Lanen 85 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
2-182 Noordijs 15 Jelle Wildschut 8-00-00 CG huis (lotten)
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema 8-00-00 CG
2-184 Noordijs 19 W S van Noten 8-00-00 CG
8-063 Grote Bredeplaats 2 het Wijdschippersgilde 8-00-00 CG huis
7-024 Voorstraat 91 Doede van der Hout 8-00-00 CG
6-016 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra 8-00-00 CG
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker 8-00-00 CG grondpagt
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi 8-00-00 CG grondpagt
7-015 Voorstraat 79 S S Teyema 8-00-00 CG
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema 8-00-00 CG
7-028 Voorstraat 95 wed Minne Blok 8-00-00 CG
6-016 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra 8-00-00 CG
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed J Nollides 8-00-00 CG
6-016 Voorstraat 36 D C Zijlstra 8-00-00 CG
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
5-005 Voorstraat 86 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus 7-10-00 CG
4-210 Nutstraat 4 de Directeuren Der Logie 7-10-00 CG hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222
6-029 Voorstraat 14 wed S Schaaff 7-10-00 CG
6-024 Voorstraat 24 A Nippold 7-10-00 CG
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes 7-10-00 CG
2-049 Liemendijk 8 L Atlas 7-10-00 CG wooningen
7-151 Noorderhaven 64 A Roerich 7-10-00 CG
3-206 Franekereind 10 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
7-089 Voorstraat 39 Jan Hannema 7-10-00 CG
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg 7-10-00 CG
8-065 Grote Bredeplaats 6a P Greydanus 7-10-00 CG
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus 7-10-00 CG
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 7-10-00 CG huis en agterhuis
4-210 Nutstraat 2 de Directeuren Der Logie 7-10-00 CG hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222
6-027 Voorstraat 18 G Stinstra 7-10-00 CG
6-024 Voorstraat 24 A Nippold 7-10-00 CG
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes 7-10-00 CG
2-049 Liemendijk 10 L Atlas 7-10-00 CG wooningen
3-206 Franekereind 12 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
3-206 Franekereind 14 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
7-089 Noorderhaven 88 Jan Hannema 7-10-00 CG
7-089 Voorstraat 39a Jan Hannema 7-10-00 CG
5-148 Heiligeweg 16 F Leemkool 7-05-00 CG
5-148 Heiligeweg 18 F Leemkool 7-05-00 CG
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda 7-00-00 CG
2-195 William Boothstraat 18 wed G Andrae 7-00-00 CG
5-007 Voorstraat 80 D Buisman 7-00-00 CG
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
8-062 Zuiderhaven 10 G A Herklots 7-00-00 CG
8-060 Zuiderhaven 14 de Admiraliteit 7-00-00 CG pakhuis (wallen)
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem 7-00-00 CG
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda 7-00-00 CG
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut 7-00-00 CG huis (lotten)
1-029 Noorderhaven 43 nom ux D Fontein 7-00-00 CG
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-155 Kleine Bredeplaats 12 S P Wierda 7-00-00 CG
5-007 Voorstraat 80 D Buisman 7-00-00 CG
8-062 Zuiderhaven 8 G A Herklots 7-00-00 CG
8-060 Zuiderhaven 12 de Admiraliteit 7-00-00 CG pakhuis (wallen)
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem 7-00-00 CG
7-085 Voorstraat 47 Jacobus Hannema 7-00-00 CG huis en verwerij
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers 6-15-00 CG
7-076 Voorstraat 61a Moses Zalomons 6-10-00 CG
5-025 Voorstraat 70 D Houttuin 6-10-00 CG
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi 6-10-00 CG
7-040 Rommelhaven 26 P Huidekoper 6-10-00 CG dubbeld huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
7-076 Voorstraat 61 Moses Zalomons 6-10-00 CG
6-037 Voorstraat 8 C D Zijlstra 6-10-00 CG
1-013 Noorderhaven 21 Barend Visscher 6-10-00 CG
6-144 Grote Bredeplaats 14 D Vellinga 6-10-00 CG
5-025 Grote Kerkstraat 9 D Houttuin 6-10-00 CG
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi 6-10-00 CG
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
7-087 Voorstraat 43 Jan W Vettevogel 6-10-00 CG
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma 6-00-00 CG
2-177 Noordijs 7 Eeltje Bonnema 6-00-00 CG
5-071 Heiligeweg 9 T S Stephany 6-00-00 CG huis
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik 6-00-00 CG
7-016 Voorstraat 83 Johannes H Pottinga 6-00-00 CG
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen 6-00-00 CG
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker 6-00-00 CG grondpagt
7-036 Noordijs 6 C Blok 6-00-00 CG huis
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko 6-00-00 CG grondpagt
1-014 Noorderhaven 21 wed F Dreyer 6-00-00 CG
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer 6-00-00 CG
6-025 Voorstraat 22 G Stinstra 6-00-00 CG
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs 6-00-00 CG
1-024 Noorderhaven 37 S IJsenbeek 6-00-00 CG
1-028 Noorderhaven 41 erven Marten J Bos 6-00-00 CG
4-205 Schoolstraat 1 A Scheltinga 6-00-00 CG (wallen)
3-226 Heiligeweg 38 Lieuwe Meeves 6-00-00 CG
1-034 Noorderhaven 53 S Popta 6-00-00 CG
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
1-035 Noorderhaven 55 S Popta 6-00-00 CG
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
1-038 Noorderhaven 59 Jan D Zeilmaker 6-00-00 CG
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
1-116 Noorderhaven 63 Pieter Hanekuik 6-00-00 CG
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
1-119 Noorderhaven 69 Leendert Buisman 6-00-00 CG
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut 6-00-00 CG
6-002 Voorstraat 58 Jan Hannema 6-00-00 CG huis
1-219 Noorderhaven 93 T En S Gratama 6-00-00 CG pakhuis
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut 6-00-00 CG
5-027 Voorstraat 66 Hylke Minnes 6-00-00 CG
4-039 Zuiderhaven 77 D Boomsma 6-00-00 CG
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs 6-00-00 CG
2-166 Noorderhaven 109 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-200 Zoutsloot 117 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-168 Noorderhaven 113 Jan Hannema 6-00-00 CG
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 6-00-00 CG grondpagt
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 6-00-00 CG grondpagt
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds 6-00-00 CG
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp 6-00-00 CG
4-205 Zuiderhaven 38 A Scheltinga 6-00-00 CG (wallen)
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp 6-00-00 CG
4-204 Zuiderhaven 42 wed J F Posthumus 6-00-00 CG
4-202 Zuiderhaven 46 A J Conradi 6-00-00 CG huis
7-150 Noorderhaven 62 W Harmens 6-00-00 CG
2-200 William Boothstraat 1 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
7-106 Voorstraat 23 Otte Lubberts 6-00-00 CG
1-183 Zoutsloot 50 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
7-103 Voorstraat 29 J A Straus 6-00-00 CG
7-101 Voorstraat 33 Jan Dijkstra 6-00-00 CG
4-187 Rozengracht 8 Jan W Douwes 6-00-00 CG huis
7-100 Voorstraat 35 wed S Frieseman 6-00-00 CG
2-176 Noordijs 3 Aafke Hibma 6-00-00 CG
2-180 William Boothstraat 8 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma 6-00-00 CG
2-180 William Boothstraat 10 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-178 Noordijs 9 Jelle Wildschut 6-00-00 CG
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik 6-00-00 CG
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen 6-00-00 CG
2-186 Noordijs 21 Sybren Hingst 6-00-00 CG huis
4-033 Brouwersstraat 22 Abraham Willems 6-00-00 CG huis en brouwerij
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra 6-00-00 CG
1-024 Zeepziederstraat 2 S IJsenbeek 6-00-00 CG
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer 6-00-00 CG
6-023 Voorstraat 26 W Vettevogel 6-00-00 CG
2-108 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 6-00-00 CG hieronder beklemd no 86 & 87
1-027 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar 6-00-00 CG
1-031 Noorderhaven 47 H Hanekuik 6-00-00 CG
1-033 Noorderhaven 51 erven P Couperus 6-00-00 CG
1-034 Noorderhaven 53 S Popta 6-00-00 CG
1-035 Noorderhaven 55 S Popta 6-00-00 CG
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
1-118 Noorderhaven 67 Claas Oosterbaan 6-00-00 CG
1-120 Noorderhaven 71 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 73 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra 6-00-00 CG
1-214 Noorderhaven 83 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
1-216 Noorderhaven 87 Popke Minnes 6-00-00 CG huis
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
1-220 Noorderhaven 95 Johannes A van der Werff 6-00-00 CG
5-028 Voorstraat 64 H Witte 6-00-00 CG
1-222 Noorderhaven 99 ds G Stinstra 6-00-00 CG
1-121 1/2 Droogstraat 8 H J Westra 6-00-00 CG
4-038 Zuiderhaven 79 T Plantinga 6-00-00 CG
2-200 Zoutsloot 115 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-167 Noorderhaven 111 C C van der Straten 6-00-00 CG
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
8-022 Noorderhaven 22 Bouwe Boomsma 6-00-00 CG
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds 6-00-00 CG
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
7-143 Noorderhaven 46 nom ux Jelle Boomsma 6-00-00 CG
4-204 Zuiderhaven 40 wed J F Posthumus 6-00-00 CG
2-200 Lombardstraat 2 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
4-203 Zuiderhaven 44 A J Conradi 6-00-00 CG huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi 6-00-00 CG
7-149 Noorderhaven 60 T van Benthem 6-00-00 CG huis
7-150 Noorderhaven 62 C Mollema 6-00-00 CG
1-214 Bildtstraat 27 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
2-200 William Boothstraat 3 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
7-107 Voorstraat 19 F Dubblinga 6-00-00 CG
7-101 Voorstraat 33a Jan Dijkstra 6-00-00 CG
4-187 Rozengracht 10 Jan W Douwes 6-00-00 CG huis
7-099 Voorstraat 37 Johannes Norel 6-00-00 CG huis
7-081 Voorstraat 55 J Huis 6-00-00 CG huis
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper 5-17-08 CG grondpagt
7-070 Voorstraat 67 wed dr Stijl 5-10-00 CG huis
7-029 Voorstraat 97 Gerlof de Vries 5-10-00 CG
6-145 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd Meintes 5-10-00 CG
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
4-190 Steenhouwersstraat 3 S Veenstra 5-10-00 CG
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk 5-10-00 CG
4-097 Vianen 16 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
3-208 Franekereind 6 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
7-113 Voorstraat 9 L C van Goch 5-10-00 CG
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
7-111 Voorstraat 11b T van Slooten 5-10-00 CG
7-088 Voorstraat 41 wed A Roerich 5-10-00 CG huis
7-084 Voorstraat 49 G Piekinga 5-10-00 CG
7-082 Voorstraat 53 wed W C Bakker 5-10-00 CG
7-070 Voorstraat 67 H Hanekuik 5-10-00 CG huis
7-069 Voorstraat 69 wed J Cromwel 5-10-00 CG huis
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks 5-10-00 CG huis en sementmakerij
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks 5-10-00 CG huis en sementmakerij
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed J Cromwel 5-10-00 CG huis
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
4-190 Steenhouwersstraat 1 S Veenstra 5-10-00 CG
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk 5-10-00 CG
4-097 Vianen 14 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
4-097 Vianen 18 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 5-10-00 CG
4-190 Rozengracht 2 S Veenstra 5-10-00 CG
4-149 Brouwersstraat 19 erven Johannes Harmens 5-05-00 CG grondpagt
5-009 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager 5-05-00 CG
5-009 Kleine Kerkstraat 1 Thijs G Kussendrager 5-05-00 CG
2-175 Noordijs 1 S W Houtsma 5-00-00 CG
7-071 Voorstraat 65 H Peaux 5-00-00 CG
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes 5-00-00 CG
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema 5-00-00 CG
7-014 Voorstraat 77 A J Tadema 5-00-00 CG
7-130 Grote Bredeplaats 23 S Kamsma 5-00-00 CG
2-185 Noordijs 21 Sybren Hingst 5-00-00 CG
2-175 Scheerstraat 1 S W Houtsma 5-00-00 CG
2-073 Hoogstraat 1 A Rasschen 5-00-00 CG
2-075 Hoogstraat 5 Sjoerd Wijma 5-00-00 CG
6-020 Voorstraat 30 Klaas Sybrens 5-00-00 CG
1-032 Noorderhaven 49 A R van Dalsen 5-00-00 CG
6-014 Voorstraat 40 wed Pieter S Hannema 5-00-00 CG
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 5-00-00 CG
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 5-00-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
1-215 Noorderhaven 85 Jan D Zeilmaker 5-00-00 CG pakhuis
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
5-029 Voorstraat 62 Pieter Willems 5-00-00 CG
1-221 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides 5-00-00 CG
5-006 Voorstraat 82 qq Minne Vink 5-00-00 CG
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga 5-00-00 CG
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 5-00-00 CG
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
7-134 Noorderhaven 30 P Tjallingii 5-00-00 CG
7-118 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma 5-00-00 CG
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius 5-00-00 CG
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere 5-00-00 CG pakhuis
7-148 Noorderhaven 58 Rinse Sybrens 5-00-00 CG huis
7-109 Voorstraat 15 wed S van der Ley 5-00-00 CG
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
7-156 Noorderhaven 78 J van Slooten 5-00-00 CG
7-104 Voorstraat 27 T Schattenberg 5-00-00 CG
4-189 Rozengracht 4 Amelander 5-00-00 CG
3-175 Franekereind 28 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
7-072 Voorstraat 63 J Kerkhoven 5-00-00 CG
7-012 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek 5-00-00 CG
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes 5-00-00 CG
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema 5-00-00 CG
7-129 Grote Bredeplaats 25 Gosling Piekinga 5-00-00 CG
7-126 Grote Bredeplaats 31 Tjeerd Roelofs 5-00-00 CG
2-187 Noordijs 23 erven S IJsbrandy 5-00-00 CG
2-074 Hoogstraat 3 D Gautier 5-00-00 CG
6-011 Voorstraat 46 H P Schenkius 5-00-00 CG
8-189 Zuiderhaven 53 H Mulder 5-00-00 CG
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
1-218 Noorderhaven 91 T Gratama 5-00-00 CG
5-024 Voorstraat 72 Jan A Bakker 5-00-00 CG stond: a w bakker
5-003 Voorstraat 90 Thomas Westerhuis 5-00-00 CG
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
2-193 Franekereind 13 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
7-134 Noorderhaven 28 P Tjallingii 5-00-00 CG
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius 5-00-00 CG
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere 5-00-00 CG pakhuis
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
7-110 Voorstraat 13 M Ouendag 5-00-00 CG
7-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks 5-00-00 CG
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
7-156 Noorderhaven 76 J van Slooten 5-00-00 CG
7-157 Noorderhaven 80 S Frieseman 5-00-00 CG huis
7-104 Voorstraat 27a T Schattenberg 5-00-00 CG
3-175 Franekereind 26 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
3-175 Franekereind 30 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel 5-00-00 CG
2-058 Zoutsloot 74 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 4-10-00 CG grondpagt
6-031 Voorstraat 10 wed P Peaux 4-10-00 CG huis
2-058 Droogstraat 67 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 71 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 75 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 79 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
4-043 Zuiderhaven 73 ds Mentes 4-10-00 CG huis
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Herenwaltje 4 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
5-023 Voorstraat 74 wed Frans Galenkamp 4-10-00 CG
2-058 Herenwaltje 8 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda 4-10-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
7-092 Noorderhaven 96 nom ux Jelle Jacobi 4-10-00 CG
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes 4-10-00 CG huis
2-058 Zoutsloot 64 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 70 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
5-033 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga 4-10-00 CG
2-058 Zoutsloot 76 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
8-036 Havenplein 3 Hendrik A Tamsma 4-10-00 CG
8-006 Grote Bredeplaats 9 erven Rein Wybes 4-10-00 CG
8-004 Grote Bredeplaats 13 c s Thomas Baukes 4-10-00 CG
8-001 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma 4-10-00 CG
2-076 Hoogstraat 7 Hans Y van Rees 4-10-00 CG
8-082 Zuiderhaven 19 Hartman Sybrens 4-10-00 CG
2-058 Droogstraat 69 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 73 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 77 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Herenwaltje 6 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
8-107 Kleine Bredeplaats 18 wed P Persijn 4-10-00 CG
4-101 Romastraat 12 t Huis Roma 4-10-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
4-023 Schritsen 58 Jan Jelles 4-10-00 CG huis en bakkerij
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher 4-10-00 CG
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
7-102 Voorstraat 31 Jacob Dodenhuizen 4-10-00 CG
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
7-092 Noorderhaven 92 nom ux Jelle Jacobi 4-10-00 CG
4-186 Rozengracht 12 Jan W Douwes 4-10-00 CG
2-058 Zoutsloot 66 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
4-146 Brouwersstraat 13 Jan W Vettevogel 4-10-00 CG
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 72 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
4-078 Rozenstraat 3 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
4-078 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
4-078 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer 4-00-00 CG
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes 4-00-00 CG (stond: pieter dirks)
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
8-005 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp 4-00-00 CG
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG grondpagt
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma 4-00-00 CG
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema 4-00-00 CG grondpagt
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG grondpagt
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock 4-00-00 CG
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG grondpagt
4-030 Brouwersstraat 16 Jetze Jelles 4-00-00 CG grondpagt
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 4-00-00 CG grondpagt
4-036 Brouwersstraat 28 wed A Oosterbaan 4-00-00 CG
8-029 Zuiderhaven 11 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema 4-00-00 CG grondpagt
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zudersma 4-00-00 CG
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer 4-00-00 CG
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats 4-00-00 CG grondpagt
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens 4-00-00 CG
8-083 Zuiderhaven 19 Wopke Djoerds 4-00-00 CG
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder 4-00-00 CG
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek 4-00-00 CG
2-084 Hoogstraat 23 Feikje Tuininga 4-00-00 CG
1-021 Noorderhaven 31a F Fontein 4-00-00 CG
8-029 Prinsenstraat 8 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
6-019 Voorstraat 32 H Terwogt 4-00-00 CG
7-026 Schoolsteeg 3 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
1-030 Noorderhaven 45 wed Z van der Zee 4-00-00 CG
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
8-187 Raamstraat 10 T Paludanus 4-00-00 CG
6-039 Kleine Bredeplaats 5 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
6-046 Kleine Bredeplaats 11 T S Stephany 4-00-00 CG
6-052 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel 4-00-00 CG
8-188 Zuiderhaven 55 H Gonggrijp 4-00-00 CG
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
2-156 Hoogstraat 18 S W Houtsma 4-00-00 CG
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso 4-00-00 CG
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
8-106 Kleine Bredeplaats 16 P Rausen 4-00-00 CG
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage 4-00-00 CG
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
8-109 Kleine Bredeplaats 22 Claas Y Wijga 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-190 Franekereind 1 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
5-004 Voorstraat 88 Willem de Boer 4-00-00 CG
2-190 Franekereind 3 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes 4-00-00 CG
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 4-00-00 CG grondpagt
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 4-00-00 CG grondpagt
2-192 Franekereind 9 dr J Albarda 4-00-00 CG
7-046 Rommelhaven 16 J A Held 4-00-00 CG huis
7-133 Noorderhaven 26 Roelof Peyzel 4-00-00 CG
7-136 Noorderhaven 34 wed Freerk Jans 4-00-00 CG
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher 4-00-00 CG grondpagt
7-138 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters 4-00-00 CG
7-146 Noorderhaven 54 T van Slooten 4-00-00 CG stal
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh 4-00-00 CG grondpagt
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard 4-00-00 CG grondpagt
7-152 Noorderhaven 68 Symon de Haan 4-00-00 CG
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
7-158 Noorderhaven 82 F Schoonhoff 4-00-00 CG
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut 4-00-00 CG pakhuis
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
4-001 Schritsen 50a F Tjallingii 4-00-00 CG gleibakkerij
7-086 Voorstraat 45 wed H Lieuwma 4-00-00 CG
4-143 Brouwersstraat 7 A Wierdsma 4-00-00 CG
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein 4-00-00 CG pakhuis
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen 4-00-00 CG
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel 4-00-00 CG grondpagt
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes 4-00-00 CG (stond: pieter dirks)
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 4-00-00 CG
2-196 William Boothstraat 6 Directeuren van de Comedie 4-00-00 CG
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 4-00-00 CG
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
5-070 Heiligeweg 7 J H Olinjus 4-00-00 CG huis
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko 4-00-00 CG
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer 4-00-00 CG grondpagt
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-028 Brouwersstraat 14 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-030 Brouwersstraat 16 Anna Boomsma 4-00-00 CG huis en verwerij
7-006 Sint Jacobstraat 11 Gerrit Gerrits 4-00-00 CG
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 4-00-00 CG
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints 4-00-00 CG
2-189 Noordijs 27 Yede Jurjens 4-00-00 CG
8-029 Zuiderhaven 9 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
6-039 Voorstraat 4 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer 4-00-00 CG
6-030 Voorstraat 12 wed J Bierma van der Brug 4-00-00 CG
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens 4-00-00 CG
6-052 Poortje 5 Johannes W Vettevogel 4-00-00 CG
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder 4-00-00 CG grondpagt
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek 4-00-00 CG
2-084 Hoogstraat 23a Feikje Tuininga 4-00-00 CG
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs 4-00-00 CG grondpagt
1-021 Noorderhaven 31 F Fontein 4-00-00 CG
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga 4-00-00 CG grondpagt
8-029 Prinsenstraat 10 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
1-023 Noorderhaven 35 B Visscher 4-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
7-026 Schoolsteeg 1 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp 4-00-00 CG bakkerij
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
7-026 Schoolsteeg 2 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-187 Raamstraat 12 T Paludanus 4-00-00 CG
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard 4-00-00 CG
6-045 Kleine Bredeplaats 9 Claas Hendriks 4-00-00 CG
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans 4-00-00 CG
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 4-00-00 CG
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker 4-00-00 CG
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 4-00-00 CG
8-192 Zuiderhaven 45 P Tetrode 4-00-00 CG pakhuis
8-187 Zuiderhaven 57 T Paludanus 4-00-00 CG
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
6-001 Voorstraat 60 Dooytze Hingst 4-00-00 CG
8-083 Vijver 3 Wopke Djoerds 4-00-00 CG
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs 4-00-00 CG grondpagt
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage 4-00-00 CG
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-190 Franekereind 1 S Hingst 4-00-00 CG huis
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-190 Franekereind 3 S Hingst 4-00-00 CG huis
8-017 Noorderhaven 12 Barend Visser 4-00-00 CG
5-063 Lanen 84 Jan Bertels 4-00-00 CG grondpagt
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker 4-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra 4-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
7-135 Noorderhaven 32 Hendrik Jans 4-00-00 CG
7-137 Noorderhaven 36 Claas Pieters 4-00-00 CG
7-038 Rommelhaven 28 Sj van der Weyde 4-00-00 CG
7-141 Noorderhaven 42 wed S van Slooten 4-00-00 CG
7-146 Noorderhaven 52 T van Slooten 4-00-00 CG stal
7-152 Noorderhaven 66 Symon de Haan 4-00-00 CG
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
4-189 Rozengracht 4 Amelander 4-00-00 CG grondpagt
4-001 Schritsen 50 F Tjallingii 4-00-00 CG gleibakkerij
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes 4-00-00 CG grondpagt
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma 4-00-00 CG
7-095 Noorderhaven 100 Tjeerd Roelofs 4-00-00 CG
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-142 Brouwersstraat 5 B van Beemen 4-00-00 CG
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes 4-00-00 CG grondpagt
7-083 Voorstraat 51 Jan L Faber 4-00-00 CG
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-144 Brouwersstraat 9 Johannes J Leyenaar 4-00-00 CG
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein 4-00-00 CG pakhuis
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
1-226 Noorderhaven 107 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
1-226 Noorderhaven 107 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
1-226 Karremanstraat 30 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
1-226 Karremanstraat 32 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek 3-10-00 CG grondpagt
4-029 Brouwersstraat 14 L Spannenburg 3-10-00 CG
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks 3-10-00 CG grondpagt
7-127 Grote Bredeplaats 29 Johannes Melcherts 3-10-00 CG
5-193 Woudemansteeg 2 Doopsgezinde Gemeente 3-10-00 CG woning
7-031 Voorstraat 101 Tamme de Witt 3-10-00 CG
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman 3-10-00 CG
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes 3-10-00 CG
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel 3-10-00 CG
1-121 Noorderhaven 73 H J Westra 3-10-00 CG
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra 3-10-00 CG
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra 3-10-00 CG
1-121 Droogstraat 8 H J Westra 3-10-00 CG
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks 3-10-00 CG
4-037 Zuiderhaven 81 Jan W Vettevogel 3-10-00 CG
5-194 Schritsen 41 Nicolaas Jelgersma 3-10-00 CG
8-015 Noorderhaven 8 Adam Hartog 3-10-00 CG
7-052 Rommelhaven 6 Yge Visser 3-10-00 CG huis en smitte
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin 3-10-00 CG
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper 3-10-00 CG stokerij
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta 3-10-00 CG huis
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide 3-10-00 CG grondpagt
1-130 Bildtstraat 24 Jan Kyl 3-10-00 CG huis en stalling
4-139 Brouwersstraat 1 G Pettinga 3-10-00 CG huis
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema 3-10-00 CG
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta 3-10-00 CG grondpagt
7-127 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts 3-10-00 CG
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker 3-10-00 CG
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema 3-10-00 CG
7-030 Voorstraat 99 A de Ruiter 3-10-00 CG
7-035 Noordijs 8 C Blok 3-10-00 CG stokerij
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats 3-10-00 CG
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes 3-10-00 CG
1-037 Noorderhaven 57 Geert Roelofs 3-10-00 CG
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel 3-10-00 CG
5-193 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente 3-10-00 CG woning
4-037 Zuiderhaven 83 Jan W Vettevogel 3-10-00 CG
5-195 Schritsen 43 wed B Coelman 3-10-00 CG
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters 3-10-00 CG
8-019 Noorderhaven 16 Bart Feddes 3-10-00 CG
2-214 Franekereind 17 Jan Visser 3-10-00 CG (lotten)
7-116 Voorstraat 5 T Norbruis 3-10-00 CG
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
8-139 Grote Ossenmarkt 13 Hylke Wybes 3-10-00 CG
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta 3-10-00 CG huis
1-123 Noorderhaven 79 S En T Gratama 3-07-00 CG pakhuis
1-123 1/2 Noorderhaven 79 J Strelitz 3-07-00 CG
5-032 Simon Stijlstraat 5 S van Dijk 3-00-00 CG huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente 3-00-00 CG kerk en huis
2-003 Heerensteeg 4 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
4-024 Brouwersstraat 2 wed en erven Rinse van Bergum 3-00-00 CG
6-113 Sint Christoffelsteeg 3 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres 3-00-00 CG grondpagt
2-187 1/2 Noordijs 23 H Winnekes 3-00-00 CG wagenhuis (lotten)
4-034 Brouwersstraat 24 Dirk G van der Woude 3-00-00 CG
1-016 Zeepziederstraat 1 D Buisman 3-00-00 CG
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meintz 3-00-00 CG grondpagt
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks 3-00-00 CG
8-067 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 3-00-00 CG
6-110 Comediesteeg 3 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
6-038 Voorstraat 6 wed S Frieseman 3-00-00 CG
6-109 Comediesteeg 4 F Pheiffer 3-00-00 CG huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhooven 3-00-00 CG
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
2-079 Hoogstraat 13 Claas de Vries 3-00-00 CG
7-067 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma 3-00-00 CG
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode 3-00-00 CG
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters 3-00-00 CG grondpagt
2-082 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere 3-00-00 CG
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga 3-00-00 CG
6-113 Lanen 83 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
8-195 Zuiderhaven 37 S Wiarda 3-00-00 CG pakhuis
2-115 Hoogstraat 39a Hinne Zytzes 3-00-00 CG
6-118 Lanen 26 P van der Veen 3-00-00 CG
1-142 Zoutsloot 53 Y Hoornstra 3-00-00 CG
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes 3-00-00 CG huis
8-191 Zuiderhaven 47 P Tetrode 3-00-00 CG pakhuis
6-010 Voorstraat 48 G J Kiel 3-00-00 CG
8-190 Zuiderhaven 51 H Mulder 3-00-00 CG pakhuis
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 3-00-00 CG
6-055 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter 3-00-00 CG
1-122 Noorderhaven 77 H J van Schouwenburg 3-00-00 CG
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens 3-00-00 CG huis
2-158 Hoogstraat 14 Beerend Arink 3-00-00 CG
8-181 Zuiderhaven 67 wed T Greidanus 3-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 87 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen 3-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 91 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen 3-00-00 CG
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes 3-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 97 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga 3-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 101 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
8-084 Vijver 1 G Pettinga 3-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 105 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-174 Rommelhaven 15 nom ux Lodewijk Lodewijks 3-00-00 CG
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes 3-00-00 CG
5-063 Lanen 84 Jan Bertels 3-00-00 CG huis
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader 3-00-00 CG grondpagt
8-018 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere 3-00-00 CG
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
5-207 Schritsen 67 Claas Louwrens 3-00-00 CG
8-021 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere 3-00-00 CG
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
2-194 Franekereind 15 dr J Albarda 3-00-00 CG huis
4-238 Zuiderhaven 30 Sjoerd Wiarda 3-00-00 CG huis
2-215 Franekereind 19 Jacob P Poelstra 3-00-00 CG (lotten)
8-132 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem 3-00-00 CG huis
8-132 Kleine Ossenmarkt 10 T van Benthem 3-00-00 CG huis
7-142 Noorderhaven 44 Jan Schiere 3-00-00 CG huis
7-145 Noorderhaven 50 J Wassenaar 3-00-00 CG pakhuis en kamer
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
3-183 Lammert Warndersteeg 6 J Fontein 3-00-00 CG keet
7-154 Noorderhaven 72 Willem Zondervan 3-00-00 CG
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
7-155 Noorderhaven 74 Fontein 3-00-00 CG
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
2-208 William Boothstraat 15 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes 3-00-00 CG grondpagt
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans 3-00-00 CG grondpagt
6-068 Lanen 15 Hylke Minnes 3-00-00 CG huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
7-058 Noorderhaven 110 Jan Zuderma 3-00-00 CG pakhuis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer 3-00-00 CG grondpagt
6-073 Lanen 25 de Stad Harlingen 3-00-00 CG
4-152 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer 3-00-00 CG
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente 3-00-00 CG kerk en huis
6-073 Lanen 27 de Stad Harlingen 3-00-00 CG
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters 3-00-00 CG
6-113 Sint Christoffelsteeg 5 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama 3-00-00 CG grondpagt
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres 3-00-00 CG
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw 3-00-00 CG
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide 3-00-00 CG grondpagt
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander 3-00-00 CG grondpagt
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks 3-00-00 CG
4-035 Brouwersstraat 26 Sybren Spannenburg 3-00-00 CG
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers 3-00-00 CG grondpagt
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper 3-00-00 CG grondpagt
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper 3-00-00 CG grondpagt
6-110 Comediesteeg 1 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode 3-00-00 CG
1-016 Noorderhaven 25 D Buisman 3-00-00 CG
8-084 Zuiderhaven 21 G Pettinga 3-00-00 CG
2-082 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere 3-00-00 CG
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
6-021 Voorstraat 30 Klaas Sybrens 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 17 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
2-114 Hoogstraat 37 Willem Pieters 3-00-00 CG bakkerij
2-115 Hoogstraat 39 Hinne Zytzes 3-00-00 CG
1-039 Noorderhaven 61 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
6-117 Lanen 28 Cornelis Jonker 3-00-00 CG huis, stond: wybe jans
1-143 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek 3-00-00 CG
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhoff 3-00-00 CG
8-191 Zuiderhaven 49 P Tetrode 3-00-00 CG pakhuis
6-051 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis de Boer 3-00-00 CG
6-053 Kleine Bredeplaats 21 Sybout Rinkes 3-00-00 CG
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga 3-00-00 CG
5-176 Lanen 42 Harmen Homeulen 3-00-00 CG
5-174 Lanen 46 Jacob Oosterbaan 3-00-00 CG
2-159 Hoogstraat 12 Frans Leemkool 3-00-00 CG
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 3-00-00 CG grondpagt
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 3-00-00 CG grondpagt
2-155 Hoogstraat 20 S W Houtsma 3-00-00 CG huis en bakkerij (lotten)
8-181 Zuiderhaven 67 T Greidanus 3-00-00 CG grondpagt
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema 3-00-00 CG grondpagt
2-003 Zoutsloot 89 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut 3-00-00 CG grondpagt
2-003 Zoutsloot 93 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut 3-00-00 CG grondpagt
2-003 Zoutsloot 95 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
7-075 Roeperssteeg 2 F Tjallingii 3-00-00 CG pakhuis
2-003 Zoutsloot 99 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga 3-00-00 CG
4-040 Zuiderhaven 77 wed J F Posthumus 3-00-00 CG
5-191 Schritsen 35 Hendrik Smith 3-00-00 CG
2-003 Zoutsloot 103 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
1-225 Noorderhaven 105 Jan Dirks 3-00-00 CG
5-163 Lanen 70 Jacob de Boer 3-00-00 CG
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
8-012 Noorderhaven 2 Michiel Pieters 3-00-00 CG huis
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes 3-00-00 CG
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga 3-00-00 CG grondpagt
2-208 Zoutsloot 119 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
5-046 Grote Kerkstraat 24 R van Dijk 3-00-00 CG huis
7-050 Rommelhaven 8 L Albada 3-00-00 CG huis
2-064 Karremanstraat 27 T van Benthem 3-00-00 CG
5-207 Schritsen 65b Claas Louwrens 3-00-00 CG
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
3-183 Lammert Warndersteeg 1 J Fontein 3-00-00 CG keet
7-147 Noorderhaven 56 Jan van der Veen 3-00-00 CG pakhuis
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag 3-00-00 CG huis en tuin
7-112 Voorstraat 11 T van Slooten 3-00-00 CG
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag 3-00-00 CG huis en tuin
3-183 Lammert Warndersteeg 10 J Fontein 3-00-00 CG keet
7-155 Noorderhaven 74 Zijlstra 3-00-00 CG
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 3-00-00 CG
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 3-00-00 CG
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
8-132 Grote Ossenmarkt 27 T van Benthem 3-00-00 CG huis
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock 3-00-00 CG
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
7-057 Noorderhaven 108 Schelte Piers 3-00-00 CG
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks 3-00-00 CG grondpagt
5-031 Simon Stijlstraat 3 S van Dijk 3-00-00 CG huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zuderma 2-17-12 CG grondpagt
1-123 1/3 Noorderhaven 79 Sybren Bouwes 2-15-00 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 2-10-00 CG huis
6-073 1/2 Lanen 25 de Stad Harlingen 2-10-00 CG
6-073 1/2 Lanen 27 de Stad Harlingen 2-10-00 CG
2-180 1/2 William Boothstraat 8 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda 2-10-00 CG
2-180 1/2 William Boothstraat 10 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
6-075 Lanen 33 Wijnand Hoekers 2-10-00 CG
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
6-078 Lanen 39 Bart Feddes 2-10-00 CG
6-094 Lanen 47 Wybrandus Christiaans 2-10-00 CG
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander 2-10-00 CG
2-188 Noordijs 25 Cornelis Lautenbach 2-10-00 CG (lotten)
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma 2-10-00 CG
1-006 Noorderhaven 7 Hylke Jarigs 2-10-00 CG
4-137 Heiligeweg 4 G Pettinga 2-10-00 CG
1-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom 2-10-00 CG
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens 2-10-00 CG
1-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter 2-10-00 CG
6-099 Lanen 63 Coert Duman 2-10-00 CG huis
1-006 Dijksteeg 1 Hylke Jarigs 2-10-00 CG
6-104 Lanen 71 Anne Foekes 2-10-00 CG
2-148 Scheerstraat 12 S Wijma 2-10-00 CG
1-017 Noorderhaven 27 P Tjallingii 2-10-00 CG
1-025 Droogstraat 7 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
4-047 Raamstraat 1 P Tetrode 2-10-00 CG hieronder beklemd no 4
6-078 Sint Odolphisteeg 20 Bart Feddes 2-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans 2-10-00 CG
6-078 Sint Odolphisteeg 22 Bart Feddes 2-10-00 CG
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine 2-10-00 CG
6-137 Schritsen 11 Jan W Vettevogel 2-10-00 CG
6-154 Kleine Bredeplaats 10 Andries van Hoekers 2-10-00 CG
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes 2-10-00 CG (5) huis
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf 2-10-00 CG
5-190 Schritsen 33 Beitske Wypkes 2-10-00 CG stond: johannes norel
2-002 Zoutsloot 109 P de Boer 2-10-00 CG huis
2-001 Zoutsloot 113 P de Boer 2-10-00 CG panwerk
8-049 Zuiderhaven 4 A J Conradi 2-10-00 CG
8-050 Zuiderhaven 6 wed R Meintz 2-10-00 CG
2-172 Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt 2-10-00 CG
8-013 Noorderhaven 4 c s Schelte Tjepkes 2-10-00 CG
5-206 Schritsen 65 erven Berber Jacobs 2-10-00 CG
3-075 Franekereind 23 Jacob de Bruin 2-10-00 CG
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes 2-10-00 CG grondpagt
8-051 Weeshuisstraat 1 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 5 A J Conradi 2-10-00 CG
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker 2-10-00 CG huis
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii 2-10-00 CG keet
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG grondpagt
8-052 Weeshuisstraat 0 Hendrik 2-10-00 CG
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein 2-10-00 CG huis
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
4-167 Rozengracht 15 C IJsenbeek 2-10-00 CG panwerk
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin 2-10-00 CG
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 2-10-00 CG
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes 2-10-00 CG
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 2-10-00 CG
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes 2-10-00 CG
6-066 Lanen 11 Hendrik Meyer 2-10-00 CG
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
3-170 Franekereind 40 Pieter Piebes 2-10-00 CG
4-145 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots 2-10-00 CG
6-070 Lanen 19 Symon Schuurman 2-10-00 CG
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 2-10-00 CG huis
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten 2-10-00 CG zeperij
6-093 Lanen 45 Hubert Jans 2-10-00 CG
6-094 Lanen 49 Wybrandus Christiaans 2-10-00 CG
7-010 Sint Jacobstraat 21 erven Claas de Boer 2-10-00 CG
1-017 Zeepziederstraat 1 P Tjallingii 2-10-00 CG
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen 2-10-00 CG grondpagt
2-147 Scheerstraat 11 S Wijma 2-10-00 CG huis
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma 2-10-00 CG
1-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet 2-10-00 CG
4-136 Heiligeweg 6 wed Hendrik Swaal 2-10-00 CG
1-009 Noorderhaven 13 B Visscher 2-10-00 CG
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens 2-10-00 CG
6-099 Lanen 61 Coert Duman 2-10-00 CG huis
6-106 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen 2-10-00 CG
1-011 Noorderhaven 17 B Visscher 2-10-00 CG
6-099 Lanen 65 Coert Duman 2-10-00 CG huis
1-043 Zeilmakersstraat 16 Hendrik Barts 2-10-00 CG
2-078 Hoogstraat 11 J D Zichman 2-10-00 CG
1-041 Zeilmakersstraat 20 Hendrik Luxemburg 2-10-00 CG
3-073 Ooievaarsteeg 35 Jacob Reinhart 2-10-00 CG
6-106 Lanen 75 Sipke Schoonbergen 2-10-00 CG
6-148 Grote Bredeplaats 22 c s Weltje Galama 2-10-00 CG
1-025 Droogstraat 7 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
1-025 Droogstraat 9 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
4-046 Raamstraat 3 P Tetrode 2-10-00 CG
4-044 Raamstraat 7 ds Mentes 2-10-00 CG huis
6-083 Sint Odolphisteeg 8 Jan J van der Heide 2-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 1 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans 2-10-00 CG
1-139 Zoutsloot 49 Jan H de Boer 2-10-00 CG (was wed j harkema)
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk 2-10-00 CG huis
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen 2-10-00 CG huis
6-133 Schritsen 3 Grietje Schiere 2-10-00 CG
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine 2-10-00 CG
6-151 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Johannes 2-10-00 CG huis
3-211 Heiligeweg 70 Beerend Oorthuis 2-10-00 CG
3-083 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema 2-10-00 CG
6-153 Kleine Bredeplaats 8 Simke Alberts 2-10-00 CG
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes 2-10-00 CG (5) huis
5-188 Schritsen 27 A Wijngaarden 2-10-00 CG
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf 2-10-00 CG
2-002 Zoutsloot 107 P de Boer 2-10-00 CG huis
2-103 Herenwaltje 10 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-001 Zoutsloot 111 P de Boer 2-10-00 CG panwerk
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
7-056 Noorderhaven 115 Lieuwe Douwes 2-10-00 CG wagenmakerij
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen 2-10-00 CG huis
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader 2-10-00 CG huis
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems 2-10-00 CG
7-043 Rommelhaven 20 Jan Scheltes 2-10-00 CG huis
3-073 Franekereind 25 Jacob Reinhart 2-10-00 CG
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 2-10-00 CG grondpagt
8-051 Weeshuisstraat 3 A J Conradi 2-10-00 CG
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
8-052 1/2 Weeshuisstraat 0 Hendrik 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
3-208 1/2 Franekereind 6 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
4-167 Rozengracht 13 C IJsenbeek 2-10-00 CG panwerk
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii 2-10-00 CG keet
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin 2-10-00 CG
1-125 Bildtstraat 18 L Atlas 2-10-00 CG
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-003 Schritsen 52 W D Blom 2-10-00 CG grondpagt
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
6-067 Lanen 13 Hylke Minnes 2-10-00 CG
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
6-071 Lanen 21 A Oostendorp 2-10-00 CG
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes 2-07-04 CG grondpagt
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits 2-05-00 CG grondpagt
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven 2-03-10 CG grondpagt
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes 2-02-00 CG grondpagt
4-148 Brouwersstraat 17 W van Loon 2-00-00 CG
2-213 William Boothstraat 39 Claas J Roodtje 2-00-00 CG
4-151 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer 2-00-00 CG
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 2-00-00 CG huis en stallingen
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 2-00-00 CG huis en stallingen
5-069 Heiligeweg 5 nom ux A van Eeken 2-00-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks 2-00-00 CG
3-057 Nieuwstraat 40 J Huis 2-00-00 CG keet (lotten)
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jelle P Horrius 2-00-00 CG
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut 2-00-00 CG grondpagt
8-075 Hondenstraat 4 R Meints 2-00-00 CG grondpagt
7-003 Sint Jacobstraat 5 Romke Jacobs 2-00-00 CG
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 2-00-00 CG huis
3-066 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks 2-00-00 CG
7-007 Sint Jacobstraat 13 Jan Kamp 2-00-00 CG stond: ymkje hendriks
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide 2-00-00 CG huis
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins 2-00-00 CG grondpagt
2-144 Scheerstraat 5 B 2-00-00 CG
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen 2-00-00 CG metzelaar
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers 2-00-00 CG
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes 2-00-00 CG
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus 2-00-00 CG grondpagt
6-098 Lanen 59 Jan Steenbrink 2-00-00 CG
7-034 Noordijs 10 Piebe Postma 2-00-00 CG
1-113 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes 2-00-00 CG
2-077 Hoogstraat 9 Johannes Norel 2-00-00 CG mouterij
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus 2-00-00 CG grondpagt
6-100 Lanen 67 erven Jan Altena 2-00-00 CG huis
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
6-088 Sint Odolphisteeg 9 S Wybenga 2-00-00 CG stond: m vellinga
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks 2-00-00 CG huis
3-002 Scheffersplein 29 S IJsenbeek 2-00-00 CG keet
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes 2-00-00 CG grondpagt
8-175 Raamstraat 2 A de Ruiter 2-00-00 CG
2-110 Hoogstraat 31 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
6-084 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heide 2-00-00 CG
6-128 Lanen 6 Reinder de Groot 2-00-00 CG
8-176 Raamstraat 6 Betting Alberts 2-00-00 CG
6-127 Lanen 14 Joodsche Gemeente 2-00-00 CG huis
3-224 Heiligeweg 42 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
1-137 Zoutsloot 43 S Miedema 2-00-00 CG
3-224 Heiligeweg 46 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
1-140 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven 2-00-00 CG
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
6-120 Lanen 22 Lolke Sybrens 2-00-00 CG
5-065 Spekmarkt 1 Jan J Park 2-00-00 CG
3-218 Heiligeweg 58 Jacob Poester 2-00-00 CG huis
5-181 Lanen 32 ds Florison 2-00-00 CG huis
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 2-00-00 CG huis
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 2-00-00 CG huis
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting 2-00-00 CG
6-152 Kleine Bredeplaats 4 Broer Jans 2-00-00 CG
3-212 Heiligeweg 68 Jan Hannema 2-00-00 CG huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes 2-00-00 CG huis
2-010 Zoutsloot 83 Dirk Cornelis 2-00-00 CG
2-100 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer 2-00-00 CG huis
5-185 Schritsen 21 nom ux Pier Abes 2-00-00 CG
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes 2-00-00 CG huis en bakkerij
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits 2-00-00 CG
1-224 Noorderhaven 103 W Ruitinga 2-00-00 CG huis
5-165 Lanen 64 Reinder van der Veen 2-00-00 CG
5-192 Schritsen 37 Hubert Jans 2-00-00 CG stond: wopke djoerds
5-055 Grote Kerkstraat 4 Jan Sybrens 2-00-00 CG huis
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts 2-00-00 CG
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster 2-00-00 CG
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs 2-00-00 CG
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans 2-00-00 CG
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel 2-00-00 CG
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker 2-00-00 CG
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
5-079 Grote Kerkstraat 30 erven A Cup 2-00-00 CG
5-014 Kleine Kerkstraat 18 erven E Wijnalda 2-00-00 CG huis
2-050 Liemendijk 12 S Wijma 2-00-00 CG tuin
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 2-00-00 CG keet
7-042 Rommelhaven 22 erven Johannes van Beemen 2-00-00 CG
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga 2-00-00 CG keet
3-072 Franekereind 27 P Gelinde 2-00-00 CG
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 2-00-00 CG grondpagt
1-193 Bildtstraat 13 Anske Alles 2-00-00 CG
8-143 Grote Ossenmarkt 1 Bernardus Smeeding 2-00-00 CG
1-213 Bildtstraat 25 Jan Schiere 2-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
5-086 Kerkpad 6 wed Rein Flores 2-00-00 CG
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
1-186 Zoutsloot 42 Sybe Paulus 2-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 7 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
5-086 Kerkpad 10 wed Rein Flores 2-00-00 CG
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-175 Schritsen 42 A de Ruiter 2-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 11 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-138 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga 2-00-00 CG
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa 2-00-00 CG
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen 2-00-00 CG grondpagt
3-180 Franekereind 20 D Fontein 2-00-00 CG woningen
7-090 Noorderhaven 88 A van Eeken 2-00-00 CG
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema 2-00-00 CG huis
4-003 Schritsen 52 W D Blom 2-00-00 CG
8-133 Grote Ossenmarkt 25 T van Benthem 2-00-00 CG huis
4-185 Rozengracht 14 Andries de Haas 2-00-00 CG looyerij
8-143 Grote Ossenmarkt 2 Bernardus Smeeding 2-00-00 CG
6-058 Lanen 5 Minne van der Veen 2-00-00 CG
2-209 William Boothstraat 21 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
4-141 Brouwersstraat 3 A J Tadema 2-00-00 CG
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG grondpagt
6-064 Lanen 9 Johannes Norel 2-00-00 CG stond: p rodenhuis
4-087 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop 2-00-00 CG
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG grondpagt
8-150 Grote Ossenmarkt 12 Douwe Quest 2-00-00 CG
7-059 Noorderhaven 112 Andries Gebel 2-00-00 CG
4-268 Zuiderstraat 27 Pieter Cornelis 2-00-00 CG
4-150 Brouwersstraat 21 Thomas Smith 2-00-00 CG
8-155 Grote Ossenmarkt 20 Y Hoornstra 2-00-00 CG
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat 2-00-00 CG grondpagt
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda 2-00-00 CG grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 2-00-00 CG
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 2-00-00 CG
5-068 Heiligeweg 3 nom ux J F H Metzlar 2-00-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama 2-00-00 CG
5-072 Heiligeweg 11 Johannes Jager 2-00-00 CG
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
7-002 Sint Jacobstraat 3 Ype Symons 2-00-00 CG
6-091 Lanen 41 Wopke Djoerds 2-00-00 CG
5-042 Heiligeweg 23 Age Heeres 2-00-00 CG huis
2-116 Zoutsloot 104 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
3-133 Kerkpoortstraat 51 Atze Lubberts 2-00-00 CG
2-072 Hoogstraat 1 A Rasschen 2-00-00 CG
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko 2-00-00 CG pakhuis
2-081 Hoogstraat 17 P Tetrode 2-00-00 CG wagenhuis
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma 2-00-00 CG
6-087 Sint Odolphisteeg 7 erven S Wybenga 2-00-00 CG stond: m vellinga
8-028 Prinsenstraat 4 Claas Wierds 2-00-00 CG
3-003 Scheffersplein 27 P Tetrode 2-00-00 CG keet
6-091 Sint Odolphisteeg 15 Wopke Djoerds 2-00-00 CG
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes 2-00-00 CG grondpagt
8-175 Raamstraat 4 A de Ruiter 2-00-00 CG
5-142 Heiligeweg 36 Jan A Bakker 2-00-00 CG stond: pyter bakker wed
6-127 Lanen 12 Joodsche Gemeente 2-00-00 CG huis
6-040 Kleine Bredeplaats 3 Jacob Reinhart 2-00-00 CG huis
3-224 Heiligeweg 44 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
6-122 Lanen 18 Jouke H Olinjus 2-00-00 CG
3-223 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs 2-00-00 CG
6-121 Lanen 20 Broer J Broersma 2-00-00 CG
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands 2-00-00 CG
3-220 Heiligeweg 54 Hendrik Warnders 2-00-00 CG
5-180 Lanen 34 Pieter Louwrens 2-00-00 CG
1-147 Zoutsloot 61 Claas Postma 2-00-00 CG huis
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk 2-00-00 CG huis
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 2-00-00 CG stond: johannes harmens
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 2-00-00 CG huis
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 2-00-00 CG stond: johannes harmens
2-015 Zoutsloot 69 Tjalling Dirks 2-00-00 CG
3-214 Heiligeweg 64 Dirk Fontein 2-00-00 CG huis
6-136 Schritsen 9 Johannes Schoot 2-00-00 CG
2-157 Hoogstraat 16 Jelte Radsma 2-00-00 CG
2-010 Zoutsloot 83 Jacob Sybrens 2-00-00 CG
2-100 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
5-186 Schritsen 23 Christiaan Pieters 2-00-00 CG
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske J Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker huis
5-052 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melkenbach 2-00-00 CG
5-200 Schritsen 53 Pieter Hendriks 2-00-00 CG
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur 2-00-00 CG
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan 2-00-00 CG
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 2-00-00 CG
5-205 Schritsen 63 erven Beerend Smith 2-00-00 CG
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 2-00-00 CG
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
4-244 Zuiderhaven 26 Geert de Beer 2-00-00 CG
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling 2-00-00 CG
2-216 Franekereind 21 Bauke J Komst 2-00-00 CG
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling 2-00-00 CG
8-133 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem 2-00-00 CG huis
1-212 Karremanstraat 24 Jan Freerks 2-00-00 CG
2-213 Zoutsloot 131 Claas J Roodtje 2-00-00 CG
8-169 Schritsen 24 D Ohlgard 2-00-00 CG
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 2-00-00 CG wooning
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein 2-00-00 CG grondpagt
8-142 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert Johannes 2-00-00 CG
1-212 Bildtstraat 23 Jan Freerks 2-00-00 CG
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard 2-00-00 CG huis
8-140 Grote Ossenmarkt 5 Jan Anthony 2-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 7 Jan Anthony 2-00-00 CG
5-086 Kerkpad 8 wed Rein Flores 2-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 9 Jan Anthony 2-00-00 CG
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh 2-00-00 CG grondpagt
8-140 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony 2-00-00 CG
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans 2-00-00 CG
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut 2-00-00 CG grondpagt
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide 2-00-00 CG
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema 2-00-00 CG huis
4-002 Schritsen 52 Mink Kroon 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans 2-00-00 CG
8-134 Grote Ossenmarkt 23 Jan Baukes 2-00-00 CG
4-140 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-209 William Boothstraat 19 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
4-140 Brouwersstraat 1b G Pettinga 2-00-00 CG
6-063 Lanen 7 wed Sipke T Hendriks 2-00-00 CG
4-183 Rozengracht 18 S Veenstra 2-00-00 CG
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG
6-064 Lanen 9 Johannes Norel 2-00-00 CG stond: p rodenhuis
4-086 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop 2-00-00 CG 86 en 87 staat als 1 vermelding
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga 2-00-00 CG keet
8-149 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi 2-00-00 CG
6-069 Lanen 17 Johannes Leenderts 2-00-00 CG
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga 2-00-00 CG keet
8-151 Grote Ossenmarkt 14 Pieter Tetrode 2-00-00 CG
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten 1-17-08 CG grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes 1-15-00 CG grondpagt
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes 1-15-00 CG grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony 1-15-00 CG grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony 1-15-00 CG grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony 1-15-00 CG grondpagt
5-170 Lanen 54 Jan Yemes 1-12-00 CG grondpagt
5-034 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga 1-10-00 CG huis
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes 1-10-00 CG grondpagt
6-074 Lanen 29 Wijnand Hoekers 1-10-00 CG
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer 1-10-00 CG
6-111 Sint Christoffelsteeg 2 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema 1-10-00 CG
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs 1-10-00 CG
5-074 Heiligeweg 15 Johannes Norel 1-10-00 CG
7-128 Grote Bredeplaats 27 Zaake Jacobs 1-10-00 CG huis
8-016 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs 1-10-00 CG
3-134 Kerkpoortstraat 53a Anthony Bruins 1-10-00 CG
1-109 Zeilmakersstraat 13 Cornelis Bartels 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
1-111 Zeilmakersstraat 17 Althuisius 1-10-00 CG huis
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans 1-10-00 CG
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 61 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
4-067 Kerkpoortstraat 65 Jacob Tjeerds 1-10-00 CG
1-042 Zoutsloot 1 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas 1-10-00 CG
1-042 Zoutsloot 5 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 9 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
2-083 Hoogstraat 21 Feikje Tuininga 1-10-00 CG
5-144 Heiligeweg 26 Pieter Warnders 1-10-00 CG doorgehaald
6-111 Lanen 81 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-086 Sint Odolphisteeg 2 Jan L Faber 1-10-00 CG
3-076 Scheffersplein 0 P S Hannema 1-10-00 CG pakhuis
6-085 Sint Odolphisteeg 6 Evert Goslings 1-10-00 CG
6-081 Sint Odolphisteeg 14 Pieter Bakker 1-10-00 CG huis
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands 1-10-00 CG grondpagt
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes 1-10-00 CG
1-200 Droogstraat 49 Johannes A van der Werff 1-10-00 CG
1-202 Droogstraat 53 Jacob Roorda 1-10-00 CG stal
5-178 Lanen 38 Jan Huisinga 1-10-00 CG
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres 1-10-00 CG huis
5-175 Lanen 44 Allert Harmens 1-10-00 CG
6-135 Schritsen 7 wed Willem C Bakker 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
2-012 Zoutsloot 75 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen 1-10-00 CG
2-012 Zoutsloot 79 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
6-142 Schritsen 17 Eelke Leyenaar 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
5-187 Schritsen 25 Paulus Allarts 1-10-00 CG
2-006 Zoutsloot 95 Jan de Boer 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
2-128 Hoogstraat 38 Johannes Dirks 1-10-00 CG
5-050 Grote Kerkstraat 16 wed Jacob Samuels 1-10-00 CG huis
5-201 Schritsen 55 Wytze Heins 1-10-00 CG
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga 1-10-00 CG
8-016 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs 1-10-00 CG
5-204 Schritsen 61 Haaye Jacobs 1-10-00 CG
5-022 Kleine Kerkstraat 2 Gerardus Althuisius 1-10-00 CG
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis 1-10-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 1-10-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 1-10-00 CG
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra 1-10-00 CG
1-153 Karremanstraat 14 Johannes ten Berg 1-10-00 CG
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma 1-10-00 CG stond: t van benthem
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon 1-10-00 CG grondpagt
1-149 Karremanstraat 22 Symen Ypes 1-10-00 CG
3-198 Kruisstraat 8 Jan Hannema 1-10-00 CG mouterij hier onder beklemd no 195 1/2
1-131 Bildtstraat 1 Jan Kyl 1-10-00 CG huis en stalling
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 1-10-00 CG huis
4-163 Rozengracht 0 R Veenstra 1-10-00 CG (stond: j h olinjus)
2-201 Lombardstraat 4 erven Tjerk P Oude 1-10-00 CG
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar 1-10-00 CG grondpagt
1-195 Bildtstraat 17 Gerrit Jans 1-10-00 CG
1-103 Zoutsloot 26 H J Westra 1-10-00 CG huis
1-197 Bildtstraat 21 B Mars 1-10-00 CG
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans 1-10-00 CG huis
3-190 Lammert Warndersteeg 13 Willem Lieuwes 1-10-00 CG
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres 1-10-00 CG grondpagt
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes 1-10-00 CG grondpagt
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes 1-10-00 CG grondpagt
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans 1-10-00 CG huis
1-128 Bildtstraat 6 Jan H Gonggrijp 1-10-00 CG
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh 1-10-00 CG
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman 1-10-00 CG
5-089 Kerkpad 14 Jan Heeres 1-10-00 CG huis
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman 1-10-00 CG
1-103 Bildtstraat 16 H J Westra 1-10-00 CG huis
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
4-159 Zuiderplein 3 F van Esta 1-10-00 CG huis
4-186 1/2 Rozengracht 12 Jan W Douwes 1-10-00 CG pakhuis
6-056 Lanen 1 wed Wybe Nammerts 1-10-00 CG huis
4-008 Schritsen 52 Jacob Gosses 1-10-00 CG
3-174 Franekereind 32 A Bolman 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses 1-10-00 CG
3-172 Franekereind 36 wed en erven Jacob Willems 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks 1-10-00 CG
4-149 Brouwersstraat 19 Johannes Harmens 1-10-00 CG
6-074 Lanen 31 Wijnand Hoekers 1-10-00 CG
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema 1-10-00 CG
8-074 Hondenstraat 2 R W Meintz 1-10-00 CG
6-111 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema 1-10-00 CG
5-075 Heiligeweg 17 wed Cornelis Wassenaar 1-10-00 CG
7-004 Sint Jacobstraat 7 Yge Visser 1-10-00 CG
7-008 Sint Jacobstraat 15 wed M Blok 1-10-00 CG
2-143 Scheerstraat 3 Rein Duman 1-10-00 CG
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee 1-10-00 CG grondpagt
2-145 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker 1-10-00 CG
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma 1-10-00 CG grondpagt
3-134 Kerkpoortstraat 53 Anthony Bruins 1-10-00 CG
2-151 Scheerstraat 6 Armekamer 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
1-112 Zeilmakersstraat 19 Ruurd Heerkes 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 59 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 63 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters 1-10-00 CG
2-149 Scheerstraat 10 M Blok 1-10-00 CG grondpagt
1-042 Zoutsloot 3 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 7 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 11 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
6-111 Lanen 81 Jan Hannema 1-10-00 CG
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga 1-10-00 CG
6-086 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber 1-10-00 CG
6-129 Lanen 4 Sasker Oeges 1-10-00 CG
2-111 Hoogstraat 33 Jan Harmanus 1-10-00 CG
6-082 Sint Odolphisteeg 12 Jan J Thomas 1-10-00 CG
8-178 Raamstraat 8 wed Jan Philippus 1-10-00 CG
1-138 Zoutsloot 45 Bauke de Beer 1-10-00 CG
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans 1-10-00 CG
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Y Levy 1-10-00 CG
6-119 Lanen 24 Claas D Molenaar 1-10-00 CG stond: harmen besling
5-037 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs 1-10-00 CG huis, stond: s gratama
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema 1-10-00 CG
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes 1-10-00 CG grondpagt
1-200 Droogstraat 47 Johannes A van der Werff 1-10-00 CG
1-201 Droogstraat 51 Symon Haantjes 1-10-00 CG
5-179 Lanen 36 wed Zytze Jans 1-10-00 CG
1-148 1/2 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 1-10-00 CG
1-148 1/2 Zoutsloot 65 Jan Kamerling 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres 1-10-00 CG huis
2-012 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
5-172 Lanen 50 Claas Norel 1-10-00 CG stond: carst pieters
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-141 Schritsen 19 Cornelis van der Veer 1-10-00 CG
2-009 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius 1-10-00 CG
7-122 Rinnertspijp 2 Bauke Jansen 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits 1-10-00 CG grondpagt
4-154 Hofstraat 1 Willem IJsbrands 1-10-00 CG
4-116 Hofstraat 7 M Vink 1-10-00 CG
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans 1-10-00 CG
5-021 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker 1-10-00 CG stond: a w bakker
7-047 Rommelhaven 14 Schelte Piers 1-10-00 CG
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen 1-10-00 CG huis
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma 1-10-00 CG stond: t van benthem
7-041 Rommelhaven 24 Antje En Pietje Taekes 1-10-00 CG
4-173 Wasbleekstraat 4 Claas IJzenbeek 1-10-00 CG
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes 1-10-00 CG
3-199 Kruisstraat 6 Dirk Fontein 1-10-00 CG wagenhuis
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 1-10-00 CG huis
1-132 Bildtstraat 3 nom ux Eeltje Cornelis 1-10-00 CG
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 1-10-00 CG huis
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes 1-10-00 CG
1-136 Bildtstraat 11 Minne P Houttuin 1-10-00 CG huis
3-210 Franekereind 2 Arnoldus Haayes 1-10-00 CG
1-194 Bildtstraat 15 Claas Pieters 1-10-00 CG
1-104 Zoutsloot 24 Jan Thomas 1-10-00 CG
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom 1-10-00 CG huis
4-162 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 1-10-00 CG woning
1-196 Bildtstraat 19 Johannes van der Meulen 1-10-00 CG
1-103 Zoutsloot 28 H J Westra 1-10-00 CG huis
3-190 Lammert Warndersteeg 13a Willem Lieuwes 1-10-00 CG
4-048 Kerkpad 7 M Vink 1-10-00 CG grondpagt
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh 1-10-00 CG
3-181 Lammert Warndersteeg 2 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman 1-10-00 CG
5-089 Kerkpad 12 Jan Heeres 1-10-00 CG huis
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman 1-10-00 CG
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
2-054 Zoutsloot 52 Roelof Roelofs 1-10-00 CG
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes 1-10-00 CG grondpagt
4-184 Rozengracht 16 Andries de Haas 1-10-00 CG
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes 1-10-00 CG huis
3-173 Franekereind 34 Hendrik Jans 1-10-00 CG (lotten)
3-171 Franekereind 38 A Bolman 1-10-00 CG
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal 1-10-00 CG grondpagt
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal 1-10-00 CG grondpagt
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Hondenstraat 12a erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Hondenstraat 12 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Hondenstraat 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen 1-08-00 CG grondpagt
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii 1-08-00 CG grondpagt
6-078 1/2 Lanen 39 Adam Lentz 1-08-14 CG
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 20 Adam Lentz 1-08-14 CG
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 22 Adam Lentz 1-08-14 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers 1-08-00 CG grondpagt
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii 1-08-00 CG grondpagt
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 1-07-00 CG grondpagt
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff 1-05-00 CG grondpagt
4-045 Raamstraat 5 P Tetrode 1-05-00 CG
5-189 Schritsen 29 Andries Onsman 1-05-00 CG
5-189 Schritsen 31 Andries Onsman 1-05-00 CG
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 1/2 Karremanstraat 30 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 1/2 Karremanstraat 32 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
8-053 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes 1-05-00 CG
4-054 Hofstraat 45 Diacony 1-05-00 CG grondpagt
5-154 Spekmarkt 6 Doede Johannes 1-05-00 CG huis
4-054 Rapenburg 14 Diacony 1-05-00 CG grondpagt
5-189 1/2 Schritsen 29 Johannes Hendriks 1-05-00 CG
5-189 1/2 Schritsen 31 Johannes Hendriks 1-05-00 CG
8-053 1/2 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes 1-05-00 CG
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff 1-05-00 CG grondpagt
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock 1-03-00 CG grondpagt
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp 1-02-00 CG grondpagt
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp 1-02-00 CG grondpagt
7-079 Voorstraat 59 A Bolman 1-00-00 CG huis
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat 1-00-00 CG wagenhuis
3-095 Kerkpoortstraat 15 wed Wybe Hessels 1-00-00 CG
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 1-00-00 CG grondpagt
5-067 Heiligeweg 1 Hendrik de Wind 1-00-00 CG
4-177 Rozengracht 24 F van Esta 1-00-00 CG wooningen
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 1-00-00 CG grondpagt
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek 1-00-00 CG
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 1-00-00 CG
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
2-096 Wortelstraat 13 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
3-108 Kerkpoortstraat 37 P Akkerman 1-00-00 CG
5-076 Heiligeweg 19 Robijn Leyker 1-00-00 CG
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
7-005 Sint Jacobstraat 9 Yge Visser 1-00-00 CG huis
2-118 Zoutsloot 100 Hinne Zytzes 1-00-00 CG
6-092 Lanen 43 Claas Dirks 1-00-00 CG
4-174 Rozengracht 32 F van Esta 1-00-00 CG
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins 1-00-00 CG grondpagt
2-117 Zoutsloot 102 Jacob Doedes 1-00-00 CG
7-009 Sint Jacobstraat 17 wed Dirk Jans 1-00-00 CG
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma 1-00-00 CG
3-132 Kerkpoortstraat 49 Jan A Bakker 1-00-00 CG
6-033 Drie Roemersteeg 3 wed S Schaaff 1-00-00 CG
2-149 Scheerstraat 10 M Blok 1-00-00 CG verwerij
4-069 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra 1-00-00 CG
6-035 Drie Roemersteeg 7 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG huis
5-146 Heiligeweg 22 nom ux Jan van der Veen 1-00-00 CG
6-062 Poortje 2 Minne van der Veen 1-00-00 CG
6-148 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama 1-00-00 CG grondpagt
5-059 Lanen 89 Wytze Feddema 1-00-00 CG
5-061 Lanen 93 Gerrit Hartman 1-00-00 CG
1-096 Zoutsloot 31 Reinder A Swart 1-00-00 CG
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager 1-00-00 CG
4-232 Schoolstraat 4 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes 1-00-00 CG
3-136 Rapenburg 1 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
1-198 Droogstraat 37 Beerend Jans 1-00-00 CG smitte
2-119 Hoogstraat 43 Gerard Meyer 1-00-00 CG
5-038 Grote Kerkstraat 19 wed J Homberg 1-00-00 CG
1-199 Droogstraat 41 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
2-121 Hoogstraat 47 Johannes van der Molen 1-00-00 CG
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits 1-00-00 CG
1-144 Zoutsloot 57 Jan Roelofs 1-00-00 CG
1-189 Droogstraat 45 S Hingst 1-00-00 CG verwerij
2-123 Hoogstraat 51 Reinder Buwalda 1-00-00 CG huis en wagenhuis
1-146 Zoutsloot 61 Claas Postma 1-00-00 CG
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk 1-00-08 CG grondpagt
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk 1-00-00 CG grondpagt
6-130 Schritsen 1 wed Rinke Bakker 1-00-00 CG
2-162 Hoogstraat 4 Folkert Johannes 1-00-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster 1-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
2-161 Hoogstraat 8 A J Agema 1-00-00 CG
2-014 Zoutsloot 71 Jelle Haayes 1-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
5-173 Lanen 48 Gerben Claasen 1-00-00 CG
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut 1-00-00 CG huis en tuin
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster 1-00-00 CG
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes 1-00-00 CG huis
3-082 Grote Kerkstraat 31 Arend Bartling 1-00-00 CG
1-124 Noorderhaven 81 Sybren Bouwes 1-00-00 CG
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes 1-00-00 CG
2-138 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen 1-00-00 CG
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema 1-00-00 CG koolstek
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers 1-00-00 CG
2-136 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes 1-00-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster 1-00-00 CG
2-106 Herenwaltje 9 Bauke Jans 1-00-00 CG
2-135 Hoogstraat 28 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits 1-00-00 CG
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager 1-00-00 CG
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager 1-00-00 CG huis
8-158 Jan Ruurdstraat 1 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
5-164 Lanen 68 Sipke T Blok 1-00-00 CG stond: sybren lolkes wed
8-158 Jan Ruurdstraat 5 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
5-196 Schritsen 45 wed Jan Yemes 1-00-00 CG
5-198 Schritsen 49 wed & erven Dirk Cornelis 1-00-00 CG
4-155 Hofstraat 3 Jetske Klaasen 1-00-00 CG huis (stond: jan lauwrens)
5-011 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers 1-00-00 CG
8-093 1/2 Vijver 8 Douwe de Roos 1-00-00 CG
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg 1-00-00 CG grondpagt
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink 1-00-00 CG
8-093 1/2 Vijver 10 Douwe de Roos 1-00-00 CG
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pecktol 1-00-00 CG
2-067 Karremanstraat 21 M Vink 1-00-00 CG huis
4-174 Wasbleek 1 F van Esta 1-00-00 CG
2-065 Karremanstraat 25 Harmen Heeres 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
5-020 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker 1-00-00 CG stond: willem hendriks
7-049 Rommelhaven 10 wed Jan Hannema 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 5 F van Esta 1-00-00 CG
5-018 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 9 F van Esta 1-00-00 CG
8-130 Vijverstraat 30 C L van Beyma 1-00-00 CG stond: t van benthem
4-243 Zuiderhaven 26 Jentje Douwes 1-00-00 CG
8-159 Schritsen 2 Carel Jans 1-00-00 CG
5-016 Kleine Kerkstraat 14 Jan C Roodtje 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 13 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 17 F van Esta 1-00-00 CG
4-172 Wasbleekstraat 3 Claas IJzenbeek 1-00-00 CG
1-151 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 2 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 6 F van Esta 1-00-00 CG
1-145 Achterstraat 8 Eyze Ypey 1-00-00 CG
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks 1-00-00 CG stond: daniel hendriks
2-212 Zoutsloot 131 D Vellinga 1-00-00 CG wooning
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta 1-00-00 CG
2-163 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens 1-00-00 CG
1-133 Bildtstraat 5 Jan Schiere 1-00-00 CG
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes 1-00-00 CG
3-196 Kruisstraat 12 Johannes Jacobs 1-00-00 CG timmerwinkel
1-135 Bildtstraat 9 Minne P Houttuin 1-00-00 CG
1-107 Zoutsloot 18 Minne Houttuin 1-00-00 CG (was sipke boomsma)
1-227 Karremanstraat 34 Bouwe Dirks 1-00-00 CG
1-105 Zoutsloot 22 Eeltje Abes 1-00-00 CG
3-187 Lammert Warndersteeg 5 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
4-130 Hofstraat 29 M Vink 1-00-00 CG huis en hoff
3-189 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes 1-00-00 CG
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres 1-00-00 CG huis
1-102 Zoutsloot 30 Jan H de Boer 1-00-00 CG
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag 1-00-00 CG grondpagt
1-190 Zoutsloot 34 S Hingst 1-00-00 CG
4-166 Rozengracht 11 M Vink 1-00-00 CG pakhuis
5-084 Kerkpad 4 H Witte 1-00-00 CG huis
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
1-083 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg 1-00-00 CG
1-188 Zoutsloot 38 Jan Kyl 1-00-00 CG stokerij
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag 1-00-00 CG grondpagt
3-205 Franekereind 14 Dirk Fontein 1-00-00 CG
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld 1-00-00 CG grondpagt
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
4-197 Zuiderhaven 54 Mettje Martens 1-00-00 CG
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager 1-00-00 CG grondpagt
3-029 Nieuwstraat 13 Ate L de Boer 1-00-00 CG
8-136 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelsang 1-00-00 CG
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes 1-00-00 CG grondpagt
3-032 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes 1-00-00 CG
4-093 Kerkpad 22 Gosse Abes 1-00-00 CG
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans 1-00-00 CG tuin
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal 1-00-00 CG
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal 1-00-00 CG
3-089 Kerkpoortstraat 1 Jan Beidschat 1-00-00 CG
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans 1-00-00 CG
2-212 William Boothstraat 37 D Vellinga 1-00-00 CG wooning
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes 1-00-00 CG
3-094 Kerkpoortstraat 13 Roelof Roelofs 1-00-00 CG
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat 1-00-00 CG wagenhuis
5-066 Heiligeweg 1 wed Jan W Arend 1-00-00 CG
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta 1-00-00 CG
4-243 Zuiderstraat 22 Jentje Douwes 1-00-00 CG
8-075 Hondenstraat 4 R W Meintz 1-00-00 CG stal
3-062 Nieuwstraat 50 Arend Jans 1-00-00 CG
2-093 Zoutsloot 94 B Boomsma 1-00-00 CG huis
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks 1-00-00 CG
3-064 Nieuwstraat 54 Johannes Camphuis 1-00-00 CG
4-174 Rozengracht 28 F van Esta 1-00-00 CG
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins 1-00-00 CG
2-118 Zoutsloot 100 Hinne Zytzes 1-00-00 CG
2-068 Wortelstraat 8 Stads Weeshuis 1-00-00 CG
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages 1-00-00 CG huis
1-108 Zeilmakersstraat 11 Jan Schiere 1-00-00 CG
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages 1-00-00 CG grondpagt
1-110 Zeilmakersstraat 15 Sybe Doekes 1-00-00 CG
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages 1-00-00 CG huis
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages 1-00-00 CG grondpagt
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf 1-00-00 CG grondpagt
4-068 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra 1-00-00 CG afgebrooken
6-034 Drie Roemersteeg 5 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje 1-00-00 CG
6-036 Drie Roemersteeg 9 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG huis
5-145 Heiligeweg 24 G van Temmen 1-00-00 CG stond: agnietje kronenburg
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok 1-00-00 CG
6-089 Sint Odolphisteeg 11 Claas Posthumus 1-00-00 CG huis
5-060 Lanen 91 J F H Metzlar 1-00-00 CG
1-082 Zoutsloot 29 Wyger Harmens 1-00-00 CG pottebakkerij
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager 1-00-00 CG
4-231 Schoolstraat 2 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis en tuin
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes 1-00-00 CG
4-232 Schoolstraat 6 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis
1-198 Droogstraat 39 Beerend Jans 1-00-00 CG smitte
1-199 Droogstraat 43 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
2-122 Hoogstraat 49 Johannes van der Molen 1-00-00 CG
1-145 Zoutsloot 59 Eyze Ypey 1-00-00 CG
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes 1-00-08 CG grondpagt
2-163 Hoogstraat 2 Anne Martens 1-00-00 CG
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager 1-00-00 CG grondpagt
2-161 Hoogstraat 6 A J Agema 1-00-00 CG
3-079 Grote Kerkstraat 27 Cornelis Jonker 1-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster 1-00-00 CG
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut 1-00-00 CG huis en tuin
6-139 Schritsen 13 Pier Jans 1-00-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster 1-00-00 CG
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar 1-00-00 CG
2-136 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes 1-00-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster 1-00-00 CG
2-139 Herenwaltje 15 J Wildschut 1-00-00 CG
2-132 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp 1-00-00 CG
2-130 Hoogstraat 36 Marten Johannes 1-00-00 CG
5-164 Lanen 66 Sipke T Blok 1-00-00 CG stond: sybren lolkes wed
8-158 Jan Ruurdstraat 3 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-095 Vijver 4 K van den Oever 1-00-00 CG
5-197 Schritsen 47 Tjepke Zaakes 1-00-00 CG
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 1-00-00 CG tuin en woning
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 1-00-00 CG tuin en woning
8-093 Vijver 8 Claas Foppes 1-00-00 CG
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg 1-00-00 CG
8-093 Vijver 10 Claas Foppes 1-00-00 CG
2-068 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis 1-00-00 CG
8-091 Vijver 12 Bouwe Boomsma 1-00-00 CG huis
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes 1-00-00 CG
2-066 Karremanstraat 23 Jelle Jurjens 1-00-00 CG huis
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 3 F van Esta 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
5-019 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Ried 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 7 F van Esta 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
4-242 Zuiderhaven 26 Sjoerd Wiarda 1-00-00 CG
5-017 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 11 F van Esta 1-00-00 CG
8-158 Schritsen 4 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 15 F van Esta 1-00-00 CG
1-166 Karremanstraat 12 Harmen Camp 1-00-00 CG
1-086 Vissersstraat 4 Dirk Sybrens 1-00-00 CG stal
8-162 Schritsen 8 wed Cornelis Cornelis 1-00-00 CG
8-126 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama 1-00-00 CG
4-172 Wasbleekstraat 1 Claas IJzenbeek 1-00-00 CG
1-152 Karremanstraat 16 wed H Camps 1-00-00 CG
1-150 Karremanstraat 20 Claas Wybes 1-00-00 CG
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta 1-00-00 CG
5-084 Grote Kerkstraat 42 H Witte 1-00-00 CG huis
3-196 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 1-00-00 CG timmerwinkel
4-174 Wasbleekstraat 10 F van Esta 1-00-00 CG
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks 1-00-00 CG huis
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk 1-00-00 CG huis
2-162 Rozemarijnstraat 3 Folkert Johannes 1-00-00 CG
1-134 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker 1-00-00 CG
1-108 Zoutsloot 16 Jan Schiere 1-00-00 CG
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobs 1-00-00 CG
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar 1-00-00 CG
4-130 Hofstraat 29 M Vink 1-00-00 CG huis en hoff
4-048 Kerkpad 7 M Vink 1-00-00 CG huis
2-204 Lombardstraat 10 Jan Jacobs 1-00-00 CG
1-102 Zoutsloot 32 Jan H de Boer 1-00-00 CG
4-165 Rozengracht 9 M Vink 1-00-00 CG woning
5-083 Kerkpad 2 de Stad Harlingen 1-00-00 CG
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans 1-00-00 CG grondpagt
1-189 Zoutsloot 36 S Hingst 1-00-00 CG verwerij
1-082 Bildtstraat 4 Wyger Harmens 1-00-00 CG pottebakkerij
1-187 Zoutsloot 40 Cornelis Martens 1-00-00 CG
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans 1-00-00 CG grondpagt
1-108 Bildtstraat 10 Jan Schiere 1-00-00 CG
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs 1-00-00 CG grondpagt
1-102 Bildtstraat 14 Jan H de Boer 1-00-00 CG
1-184 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer 1-00-00 CG huis
4-157 Zuiderplein 1 F van Esta 1-00-00 CG
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen 1-00-00 CG
8-137 Grote Ossenmarkt 17 Lutherse Kerk 1-00-00 CG
3-030 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs 1-00-00 CG
3-032 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes 1-00-00 CG
4-093 Kerkpad 24 Gosse Abes 1-00-00 CG
6-057 Lanen 3 Jan Galama 1-00-00 CG huis
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans 1-00-00 CG
3-089 Kerkpoortstraat 3 Jan Beidschat 1-00-00 CG
4-077 Hofstraat 22 Jetske Pieters 1-00-00 CG wooning
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard 0-18-00 CG grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 0-18-12 CG grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 0-18-12 CG grondpagt
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes 0-18-12 CG grondpagt
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens 0-18-00 CG grondpagt
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga 0-18-00 CG grondpagt
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts 0-17-00 CG grondpagt
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster 0-17-00 CG grondpagt
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs 0-17-08 CG grondpagt
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel 0-17-08 CG grondpagt
6-090 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans 0-16-00 CG
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans 0-16-00 CG grondpagt
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems 0-16-00 CG grondpagt
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks 0-16-00 CG grondpagt
8-170 Schritsen 26 D R Bakker 0-16-00 CG grondpagt
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-15-00 CG grondpagt
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer 0-15-00 CG grondpagt
6-095 Lanen 51 Thomas IJsbrands 0-15-00 CG
2-153 Scheerstraat 2 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert 0-15-00 CG
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhof 0-15-00 CG grondpagt
2-131 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds 0-15-00 CG
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG huis
4-116 Hofstraat 7 M Vink 0-15-00 CG grondpagt
4-124 Hofstraat 21 Johannes Jans 0-15-00 CG
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker 0-15-00 CG
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes 0-15-00 CG
2-131 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds 0-15-00 CG
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen 0-15-00 CG grondpagt
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff 0-15-00 CG
3-090 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur 0-15-00 CG
7-080 Voorstraat 57a A Bolman 0-15-00 CG
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein 0-15-00 CG
7-080 Voorstraat 57b A Bolman 0-15-00 CG
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff 0-15-00 CG
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein 0-15-00 CG
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
6-032 Drie Roemersteeg 1 Y Rodenhuis 0-15-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-15-00 CG
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks 0-15-00 CG grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert 0-15-00 CG
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager 0-15-00 CG grondpagt
2-129 Hoogstraat 40 Dirk Bouwes 0-15-00 CG kamer en wagenhuis
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG huis
4-125 Hofstraat 21 Jacob van Rooyen 0-15-00 CG
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker 0-15-00 CG
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes 0-15-00 CG
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes 0-15-00 CG
3-034 Nieuwstraat 33 Dirk Boterweg 0-15-00 CG
7-080 Voorstraat 57 A Bolman 0-15-00 CG
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Yzaak Levy 0-14-00 CG grondpagt
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma 0-14-00 CG grondpagt
8-095 Vijver 4 K van den Oever 0-14-00 CG grondpagt
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling 0-14-00 CG grondpagt
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks 0-14-00 CG grondpagt
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom 0-14-00 CG grondpagt
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas 0-14-00 CG grondpagt
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes 0-14-00 CG grondpagt
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes 0-14-00 CG grondpagt
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers 0-14-00 CG grondpagt
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff 0-14-00 CG grondpagt
5-011 1/2 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers 0-14-00 CG grondpagt
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pektol 0-14-00 CG grondpagt
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok 0-13-00 CG grondpagt
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp 0-13-00 CG grondpagt
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur 0-13-00 CG grondpagt
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske Jans 0-12-00 CG grondpagt
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting 0-12-00 CG grondpagt
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer 0-12-00 CG grondpagt
5-168 Lanen 58 R van der Veen 0-12-00 CG grondpagt
5-168 Lanen 58 R van der Veen 0-12-00 CG grondpagt
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes 0-12-00 CG grondpagt
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks 0-12-00 CG grondpagt
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager 0-12-00 CG grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans 0-12-00 CG grondpagt
8-074 Hondenstraat 2 R Meints 0-11-00 CG grondpagt
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling 0-11-00 CG grondpagt
4-076 Hofstraat 24 wed Frans Arjens 0-10-00 CG tuin
3-044 1/2 Nieuwstraat 26 M Betzauw 0-10-00 CG mouterij
6-072 Lanen 23 G Stinstra 0-10-00 CG stond: david willems
4-076 Hofstraat 26 wed Frans Arjens 0-10-00 CG tuin
2-101 Zoutsloot 78 T van Benthem 0-10-00 CG
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat 0-10-00 CG
4-075 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG wooning
3-042 Nieuwstraat 30 Harmen Everts 0-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 82 T van Benthem 0-10-00 CG
3-093 Kerkpoortstraat 11 Arend Bartling 0-10-00 CG
3-040 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis 0-10-00 CG
2-102 Zoutsloot 86 P de Boer 0-10-00 CG huis
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
3-096 Kerkpoortstraat 19 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
7-069 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel 0-10-00 CG grondpagt
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
2-099 Wortelstraat 1 cum uxore Eeltje Cornelis 0-10-00 CG
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
4-245 Zuiderstraat 20 B Visscher 0-10-00 CG huis
3-059 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek 0-10-00 CG
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen 0-10-00 CG
2-097 Wortelstraat 9 Taedze Alberts 0-10-00 CG
3-106 Kerkpoortstraat 33 Jan Heeres 0-10-00 CG timmerwinkel
3-061 Nieuwstraat 48 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans 0-10-00 CG
3-063 Nieuwstraat 52 Jan van der Veen 0-10-00 CG
2-092 Zoutsloot 96 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-095 Wortelstraat 15 Sasker Oeges 0-10-00 CG
7-125 Grote Bredeplaats 33 Symon Haantjes 0-10-00 CG
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee 0-10-00 CG
3-068 Nieuwstraat 64 Sipke Hemkes 0-10-00 CG
8-026 Zuiderhaven 1 Jan Hannema 0-10-00 CG huis
6-096 1/2 Lanen 53 Jan L Faber 0-10-00 CG
2-146 Scheerstraat 9 Tamme Stuel 0-10-00 CG
6-096 Lanen 55 Thomas IJsbrands 0-10-00 CG huis
1-020 Zeepziederstraat 4 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus 0-10-00 CG
6-096 1/2 Lanen 55 A van Eeken 0-10-00 CG
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus 0-10-00 CG
1-044 Zeilmakersstraat 18 Symon Haantjes 0-10-00 CG timmerwinkel
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres 0-10-00 CG
3-143 Kerkpoortstraat 10 Ymke Lolles 0-10-00 CG
3-021 Oosterkeetstraat 11 Harmen Johannes 0-10-00 CG
1-020 Droogstraat 1 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed Jan Cromwel 0-10-00 CG grondpagt
1-020 Droogstraat 5 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-048 Zoutsloot 13 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-048 Zoutsloot 17 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-064 Zoutsloot 23 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes 0-10-00 CG (wallen)
1-066 Zoutsloot 27 Jetske Heeres 0-10-00 CG
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 22 Sjouwke Roodtje 0-10-00 CG
1-097 Zoutsloot 35 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 24 Sjouwke Roodtje 0-10-00 CG
2-112 Hoogstraat 33 Armekamer 0-10-00 CG
1-099 Zoutsloot 39 Symon Haantjes 0-10-00 CG
6-080 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Post 0-10-00 CG
3-222 Heiligeweg 50 Haaye Jacobs 0-10-00 CG
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 0-10-00 CG grondpagt
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 0-10-00 CG grondpagt
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel 0-10-00 CG
1-148 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 0-10-00 CG
4-054 Rapenburg 14 Diacony 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel 0-10-00 CG
1-148 Zoutsloot 65 Jan Kamerling 0-10-00 CG
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager 0-10-00 CG stal
2-063 Droogstraat 59 Feike Dirks 0-10-00 CG
2-061 Droogstraat 63 H Peaux 0-10-00 CG
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok 0-10-00 CG
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut 0-10-00 CG
2-102 Herenwaltje 1 P de Boer 0-10-00 CG huis
7-123 Rinnertspijp 4 Bauke Jansen 0-10-00 CG
2-104 Herenwaltje 13 Jan Groen 0-10-00 CG
7-073 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG pakhuis
2-057 1/2 Droogstraat 83 H Gonggrijp 0-10-00 CG woonagtig
2-140 Herenwaltje 17 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
4-106 Romastraat 4 Jan J Cuiper 0-10-00 CG
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma 0-10-00 CG
4-102 Romastraat 10 Harmen Winnekes 0-10-00 CG
4-254 Dwarsstraat 19 B Boomsma 0-10-00 CG tuin en zomerhuis
2-103 1/2 Herenwaltje 10 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer 0-10-00 CG
2-190 Franekereind 1 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
2-031 Karremanstraat 5 Gerben Claasen 0-10-00 CG
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer 0-10-00 CG
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
2-028 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders 0-10-00 CG
2-029 Karremanstraat 13 Beerend Pol 0-10-00 CG
2-190 Franekereind 3 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
2-029 Karremanstraat 17 Beerend Pol 0-10-00 CG
8-092 Vijver 12 Bouwe Boomsma 0-10-00 CG huis
8-119 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels 0-10-00 CG
4-119 Hofstraat 15 Christoffel de Haas 0-10-00 CG
7-048 Rommelhaven 12 R Cronenburg 0-10-00 CG
1-180 Karremanstraat 6 Willem Gerrits 0-10-00 CG
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Andries Gebel 0-10-00 CG grondpagt
1-167 Karremanstraat 10 Frans Leemkool 0-10-00 CG
8-161 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG woning
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 28 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
4-122 Hofstraat 19 Cornelis Jonker 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 32 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
8-165 Schritsen 14 Marten Baksma 0-10-00 CG
2-034 Liemendijk 36 Beerend Pol 0-10-00 CG (was claas pieters)
2-125 Liemendijk 38 Johannes Norel 0-10-00 CG
1-019 Zoutsloot 6 Dirk Fontein 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 40 Johannes Norel 0-10-00 CG
1-020 Zoutsloot 10 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes 0-10-00 CG woning
4-084 Rozengracht 19 Hendrik Marcus 0-10-00 CG
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs 0-10-00 CG
2-205 William Boothstraat 5 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
1-101 Bildtstraat 12 Minne P Houttuin 0-10-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
8-177 Schritsen 48 Jetze Ruurds 0-10-00 CG
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG huis
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen 0-10-00 CG
3-031 Nieuwstraat 21 wed en erven Rinse van Bergum 0-10-00 CG
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG huis
3-191 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens 0-10-00 CG grondpagt
3-033 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
4-091 Kerkpad 26 Armekamer 0-10-00 CG
4-250 Zuidersteeg 3 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
2-056 Zoutsloot 58 H Gonggrijp 0-10-00 CG
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente 0-10-00 CG grondpagt
3-033 Nieuwstraat 35 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
7-096 Noorderhaven 102 Jan L Faber 0-10-00 CG
4-019 Schritsen 58 Laas Spannenburg 0-10-00 CG
6-072 Lanen 23 G Stinstra 0-10-00 CG stond: david willems
3-043 Nieuwstraat 28 Dirk Boterweg 0-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 80 T van Benthem 0-10-00 CG
3-041 Nieuwstraat 32 Symon Hendriks 0-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 84 T van Benthem 0-10-00 CG
3-096 Kerkpoortstraat 17 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
3-038 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
2-095 Wortelstraat 0 Sasker Oeges 0-10-00 CG
3-096 Kerkpoortstraat 21 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 0-10-00 CG grondpagt
3-058 Nieuwstraat 44 J Huis 0-10-00 CG huis
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen 0-10-00 CG
3-060 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek 0-10-00 CG
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans 0-10-00 CG
2-097 Wortelstraat 11 Taedze Alberts 0-10-00 CG
3-107 Kerkpoortstraat 35 Jan Groen 0-10-00 CG
2-092 Wortelstraat 13 Johannes Norel 0-10-00 CG
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-10-00 CG
2-091 Zoutsloot 98 Hinne Zytzes 0-10-00 CG
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer 0-10-00 CG
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins 0-10-00 CG huis
3-068 Nieuwstraat 62 Sipke Hemkes 0-10-00 CG
8-016 1/2 Zeepaardsteeg 1 Luitje Pieters 0-10-00 CG
7-124 Grote Bredeplaats 35 Jan C Schiere 0-10-00 CG
7-021 Voorstraat 89 Jan van Eeken 0-10-00 CG
6-096 Lanen 53 Thomas IJsbrands 0-10-00 CG huis
6-096 1/2 Lanen 53 A van Eeken 0-10-00 CG
6-096 1/2 Lanen 55 Jan L Faber 0-10-00 CG
6-101 Lanen 69 erven Jan Altena 0-10-00 CG pakhuis
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres 0-10-00 CG
3-144 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans 0-10-00 CG huis
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes 0-10-00 CG huis
1-020 Droogstraat 3 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes 0-10-00 CG
1-048 Zoutsloot 15 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes 0-10-00 CG
1-048 Zoutsloot 19 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes 0-10-00 CG (wallen)
3-054 Scheffersplein 0 Johannes J Groen 0-10-00 CG
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
1-098 Zoutsloot 37 Symon Haantjes 0-10-00 CG
6-079 Sint Odolphisteeg 16 Diacony 0-10-00 CG huis
3-225 Heiligeweg 40 Uiltje Dirks 0-10-00 CG
1-100 Zoutsloot 41 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
1-203 Droogstraat 55 W Ruitinga 0-10-00 CG
2-062 Droogstraat 61 Sybren Bouwes 0-10-00 CG
2-060 Droogstraat 65 Dirk Fontein 0-10-00 CG
2-013 Zoutsloot 77 Johannes Norel 0-10-00 CG
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut 0-10-00 CG
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok 0-10-00 CG
2-101 Herenwaltje 3 T van Benthem 0-10-00 CG
2-105 Herenwaltje 11 Hendrik Jans 0-10-00 CG
1-020 Droogstraat 2 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
2-141 Herenwaltje 19 Sjierk Pieters 0-10-00 CG
4-100 Romastraat 10 Bewindhebberen van t Huis Roma 0-10-00 CG
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff 0-10-00 CG
2-047 Karremanstraat 3 Harmen Heeres 0-10-00 CG huis
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman 0-10-00 CG
2-173 Rommelhaven 13 F Tjallingii 0-10-00 CG
2-190 Franekereind 1 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
2-027 Karremanstraat 11 T Gratama 0-10-00 CG
2-029 Karremanstraat 15 Beerend Pol 0-10-00 CG
7-053 Rommelhaven 4 Ype Symons 0-10-00 CG
8-016 1/2 Noorderhaven 10 Luitje Pieters 0-10-00 CG
2-190 Franekereind 3 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
4-118 Hofstraat 13 Christoffel de Haas 0-10-00 CG
7-048 1/3 Rommelhaven 12 Jan Groen 0-10-00 CG woning
1-181 Karremanstraat 4 D van der Wey 0-10-00 CG
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 0-10-00 CG grondpagt
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Schelte Piers 0-10-00 CG
1-168 Karremanstraat 8 Huite Feytes 0-10-00 CG
1-160 Vissersstraat 2 Marten Dirks 0-10-00 CG
5-015 Kleine Kerkstraat 16 T S Stephany 0-10-00 CG
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
4-121 Hofstraat 19 M Vink 0-10-00 CG huis
2-035 Liemendijk 30 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
8-164 Schritsen 12 wed & erven P Menalda 0-10-00 CG
2-028 Achterstraat 27 Hendrik Sanders 0-10-00 CG
4-123 Hofstraat 19 Schelte P van der Hoeven 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 34 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
8-164 Schritsen 16 wed & erven P Menalda 0-10-00 CG
1-204 Vissersstraat 12 Beerend Jans 0-10-00 CG
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 38 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 40 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
1-020 Zoutsloot 8 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes 0-10-00 CG woning
1-106 Zoutsloot 20 Herke J van der Mey 0-10-00 CG
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen 0-10-00 CG
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes 0-10-00 CG
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes 0-10-00 CG
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
4-084 Rozengracht 17 Hendrik Marcus 0-10-00 CG
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld 0-10-00 CG
4-054 Hofstraat 45 Diacony 0-10-00 CG
2-205 William Boothstraat 7 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
5-092 Kerkpad 16 Diacony 0-10-00 CG woning
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager 0-10-00 CG stal
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel 0-10-00 CG grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony 0-10-00 CG woning
3-027 Nieuwstraat 11 Beerend Plagge 0-10-00 CG
8-177 Schritsen 46 Jetze Ruurds 0-10-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG grondpagt
5-092 Kerkpad 16 Diacony 0-10-00 CG woning
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen 0-10-00 CG
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG grondpagt
4-132 Hofstraat 4 Tjeerd Roelofs 0-10-00 CG
3-031 Nieuwstraat 23 wed en erven Rinse van Bergum 0-10-00 CG
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG grondpagt
4-094 Kerkpad 20 Jan Ages 0-10-00 CG
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens 0-10-00 CG woning
3-191 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 0-10-00 CG
4-249 Zuidersteeg 1 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente 0-10-00 CG
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 0-10-00 CG
4-250 Zuidersteeg 5 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
2-056 Zoutsloot 60 H Gonggrijp 0-10-00 CG
4-090 Kerkpad 30 c s Johannes Leyenaar 0-10-00 CG
2-057 1/2 Zoutsloot 62 H Gonggrijp 0-10-00 CG woonagtig
4-018 Schritsen 58 Laas Spannenburg 0-10-00 CG
3-044 1/2 Nieuwstraat 24 M Betzauw 0-10-00 CG mouterij
8-004 Grote Bredeplaats 13 Thomas Baukes 0-09-00 CG grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko 0-09-00 CG grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen 0-09-00 CG grondpagt
8-004 Grote Bredeplaats 13 Johannes Rinsma 0-09-00 CG grondpagt
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin 0-09-00 CG grondpagt
8-162 Schritsen 8 Cornelis Cornelis 0-08-00 CG grondpagt
5-148 Heiligeweg 16 Frans Leemkool 0-08-04 CG grondpagt
5-148 Heiligeweg 18 Frans Leemkool 0-08-04 CG grondpagt
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen 0-08-00 CG grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 0-07-00 CG grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 0-07-00 CG grondpagt
3-004 1/2 Scheffersplein 17 A R van Dalsen 0-07-08 CG
3-004 1/2 Scheffersplein 19 A R van Dalsen 0-07-08 CG
3-004 1/2 Scheffersplein 21 A R van Dalsen 0-07-08 CG
6-122 Lanen 18 Jouke Olinjus 0-07-00 CG grondpagt
5-180 Lanen 34 Pieter Lourens 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock 0-07-00 CG grondpagt
3-004 Scheffersplein 17 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
3-004 Scheffersplein 19 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
3-004 Scheffersplein 21 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters 0-06-12 CG grondpagt
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra 0-06-00 CG grondpagt
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen 0-06-00 CG grondpagt
5-084 Grote Kerkstraat 42 Harmanus Witte 0-06-00 CG grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes 0-06-00 CG grondpagt
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk 0-06-00 CG grondpagt
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs 0-06-00 CG grondpagt
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 0-06-00 CG grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobus 0-06-00 CG grondpagt
5-084 Kerkpad 4 Harmanus Witte 0-06-00 CG grondpagt
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga 0-05-00 CG grondpagt
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga 0-04-00 CG grondpagt
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans 0-04-08 CG grondpagt
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits 0-04-08 CG grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-03-00 CG grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-03-00 CG grondpagt
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis 0-03-00 CG grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 0-02-00 CG grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 0-02-00 CG grondpagt
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 0-02-00 CG grondpagt
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 0-02-00 CG grondpagt
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink 0-02-00 CG grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 0-02-00 CG grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 0-02-00 CG grondpagt
8-153 Grote Ossenmarkt 18 Pieter Tetrode 0-00-00 CG huis
4-179 Rozengracht 22 0-00-00 CG afgebroken
8-037 Havenplein 1 de Admiraliteit 0-00-00 CG huis
4-179 Rozengracht 22 0-00-00 CG afgebroken
3-037 Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
2-098 Wortelstraat 5 H Smith 0-00-00 CG tuin
2-087 Wortelstraat 6 Douwe Claasen 0-00-00 CG wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
1-001 Noorderhaven 1 wed Andries Wybes 0-00-00 CG
3-135 Kerkpoortstraat 55 0-00-00 CG afgebrooken
1-012 Noorderhaven 19 0-00-00 CG nihil
3-014 Oosterkeetstraat 1 Armekamer 0-00-00 CG
1-026 Droogstraat 11 A R van Dalsen 0-00-00 CG
2-087 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 0-00-00 CG wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-109 Hoogstraat 29a Jan Ysaacks 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 19 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 23 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 27 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 33 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes 0-00-00 CG
4-195 Spinhuisstraat 13 erven Wybren Klok 0-00-00 CG
1-205 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG huis
2-016 Zoutsloot 67 Tjalling Dirks 0-00-00 CG
8-185 Zuiderhaven 61 het Land 0-00-00 CG lands pakhuis
5-053 Grote Kerkstraat 10 T S Stephany 0-00-00 CG
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard 0-00-00 CG
7-056 Noorderhaven 115 c s Ype Symons 0-00-00 CG woning behooren onder no 52
7-055 Rommelhaven 2 c s Ype Symons 0-00-00 CG woning behooren onder no 52
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas 0-00-00 CG werf
5-064 Lanen 82 Hendrik Duman 0-00-00 CG
8-058 Zuiderhaven 20 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
1-182 Karremanstraat 2 D van der Wey 0-00-00 CG stal
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
1-086 1/2 Vissersstraat 4 Hylke Hanekuik 0-00-00 CG kamer beklemd onder no 1-059
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
1-085 1/2 Vissersstraat 6 wed Ids Dirks 0-00-00 CG stal
1-085 1/2 Vissersstraat 6 Jacob Ykes 0-00-00 CG
1-085 Vissersstraat 8 0-00-00 CG
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans 0-00-00 CG huis
1-084 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks 0-00-00 CG
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder 228
8-167 Schritsen 20 Daniel Hendriks 0-00-00 CG huis beklemd onder no 166
4-230 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder no 228
4-129 Hofstraat 27 M Vink 0-00-00 CG woning
8-171 Schritsen 28 het Gewaldige 0-00-00 CG huis en woning
2-203 Lombardstraat 8 Hendrik Gerrits 0-00-00 CG
8-184 Schritsen 32 het Land 0-00-00 CG lands magazijn
4-196 Nieuweburen 1 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 5 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
8-058 Westerstraat 7 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
4-196 Nieuweburen 9 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
8-058 Westerstraat 11 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
4-196 Nieuweburen 13 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 17 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 21 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
3-025 Nieuwstraat 1 Diacony 0-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp 0-00-00 CG
4-080 Hofstraat 6 0-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp 0-00-00 CG
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii 0-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-057 Zoutsloot 62 H Gonggrijp 0-00-00 CG tuin
2-210 William Boothstraat 25 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
3-037 Nieuwstraat 43 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
2-210 William Boothstraat 29 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij 0-00-00 CG
3-037 Nieuwstraat 47 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
7-081 1/2 Voorstraat 55 J Huis 0-00-00 CG mangelkamer
4-266 Zuiderstraat 23 Johannes J Beuker 0-00-00 CG zomerhuis
4-076 1/2 Hofstraat 24 wed Frans Arjens 0-00-00 CG wooning
4-076 1/2 Hofstraat 26 wed Frans Arjens 0-00-00 CG wooning
5-030 Simon Stijlstraat 1 Pieter Willems 0-00-00 CG huis
4-179 Rozengracht 22 0-00-00 CG afgebroken
3-092 Kerkpoortstraat 9 Hendrik Vogelsang 0-00-00 CG
3-037 Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
2-098 Wortelstraat 3 H Smith 0-00-00 CG tuin
2-098 Wortelstraat 7 H Smith 0-00-00 CG tuin
3-105 Kerkpoortstraat 31 P Akkerman 0-00-00 CG
2-086 Wortelstraat 4 Douwe Claasen 0-00-00 CG huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
3-115 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG
1-001 Noorderhaven 1 Sibbeltje Jans 0-00-00 CG
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes 0-00-00 CG helling
1-005 Noorderhaven 5 Hartman Sybrens 0-00-00 CG blokmakerij
6-097 Lanen 57 Jan W Vettevogel 0-00-00 CG
3-135 Kerkpoortstraat 55 0-00-00 CG afgebrooken
6-107 Comediesteeg 2 F Pheiffer 0-00-00 CG
2-086 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 0-00-00 CG huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
4-072 Kerkpoortstraat 22 Rimke Komst 0-00-00 CG
2-109 Hoogstraat 29 Jan Ysaacks 0-00-00 CG
4-072 Kerkpoortstraat 24 Rimke Komst 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 21 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 25 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 31 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 35 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
4-230 Smidstraat 1 Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder no 228
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes 0-00-00 CG
1-206 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG woning
8-184 Zuiderhaven 63 het Land 0-00-00 CG lands magazijn
2-057 Droogstraat 83 H Gonggrijp 0-00-00 CG tuin
4-255 Dwarsstraat 21 B Boomsma 0-00-00 CG huis
5-053 Grote Kerkstraat 8 T S Stephany 0-00-00 CG
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard 0-00-00 CG
8-027 Zuiderhaven 5 0-00-00 CG afgebrooken
7-054 Rommelhaven 2 c s Ype Symons 0-00-00 CG
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas 0-00-00 CG werf
8-058 Zuiderhaven 18 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
5-064 Lanen 82a Hendrik Duman 0-00-00 CG
5-203 Schritsen 59 Haaye Jacobs 0-00-00 CG
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 Zoutsloot 127 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
1-085 Vissersstraat 6 0-00-00 CG
4-171 Wasbleekstraat 3 Diacony 0-00-00 CG
1-085 1/2 Vissersstraat 8 wed Ids Dirks 0-00-00 CG stal
1-085 1/2 Vissersstraat 8 Jacob Ykes 0-00-00 CG
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans 0-00-00 CG huis
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder 228
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder 228
4-230 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder no 228
2-124 Liemendijk 42 Stads Wooning 0-00-00 CG
8-054 Weeshuisstraat 0 de Stad 0-00-00 CG weeshuis
2-202 Lombardstraat 6 Haantje Hilbrands 0-00-00 CG
8-184 Schritsen 30 het Land 0-00-00 CG lands magazijn
3-188 Lammert Warndersteeg 7 0-00-00 CG afgebrooken
8-185 Schritsen 34 het Land 0-00-00 CG lands pakhuis
4-196 Nieuweburen 3 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
8-058 Westerstraat 5 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
4-196 Nieuweburen 7 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
8-058 Westerstraat 9 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
4-196 Nieuweburen 11 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-266 Westerstraat 0 Johannes J Beuker 0-00-00 CG zomerhuis
4-196 Nieuweburen 15 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 19 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-196 Nieuweburen 23 0-00-00 CG de twaalff nieuwe woningen
4-080 Hofstraat 6 0-00-00 CG
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii 0-00-00 CG
2-210 William Boothstraat 23 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
3-037 Nieuwstraat 41 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
2-210 William Boothstraat 27 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
3-037 Nieuwstraat 45 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij 0-00-00 CG