Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
8-060 Zuiderhaven 12 de Admiraliteit 7-00-00 CG pakhuis (wallen)
4-223 Zuiderhaven 36a Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder 228
4-230 Smidstraat 1 Admiraliteit 0-00-00 CG beklemd onder no 228
8-037 Havenplein 1 de Admiraliteit 0-00-00 CG huis
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema 3-10-00 CG
2-161 Hoogstraat 6 A J Agema 1-00-00 CG
2-145 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker 1-10-00 CG
3-105 Kerkpoortstraat 31 P Akkerman 0-00-00 CG
3-108 Kerkpoortstraat 37 P Akkerman 1-00-00 CG
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa 2-00-00 CG
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
7-050 Rommelhaven 8 L Albada 3-00-00 CG huis
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
2-192 Franekereind 9 dr J Albarda 4-00-00 CG
2-194 Franekereind 15 dr J Albarda 3-00-00 CG huis
6-101 Lanen 69 erven Jan Altena 0-10-00 CG pakhuis
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-100 Lanen 67 erven Jan Altena 2-00-00 CG huis
5-022 Kleine Kerkstraat 2 Gerardus Althuisius 1-10-00 CG
1-111 Zeilmakersstraat 17 Althuisius 1-10-00 CG huis
4-189 Rozengracht 4 Amelander 5-00-00 CG
2-195 William Boothstraat 18 wed G Andrae 7-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 5 Jan Anthony 2-00-00 CG
5-066 Heiligeweg 1 wed Jan W Arend 1-00-00 CG
2-158 Hoogstraat 14 Beerend Arink 3-00-00 CG
3-014 Oosterkeetstraat 1 Armekamer 0-00-00 CG
2-151 Scheerstraat 6 Armekamer 1-10-00 CG
4-091 Kerkpad 26 Armekamer 0-10-00 CG
2-112 Hoogstraat 33 Armekamer 0-10-00 CG
1-036 Noorderhaven 57 ds J van Assen 9-00-00 CG
2-049 Liemendijk 8 L Atlas 7-10-00 CG wooningen
1-125 Bildtstraat 18 L Atlas 2-10-00 CG
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader 2-10-00 CG huis
6-081 Sint Odolphisteeg 14 Pieter Bakker 1-10-00 CG huis
5-021 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker 1-10-00 CG stond: a w bakker
7-082 Voorstraat 53 wed W C Bakker 5-10-00 CG
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 2-00-00 CG wooning
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker 4-00-00 CG
3-132 Kerkpoortstraat 49 Jan A Bakker 1-00-00 CG
5-020 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker 1-00-00 CG stond: willem hendriks
5-142 Heiligeweg 36 Jan A Bakker 2-00-00 CG stond: pyter bakker wed
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-162 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 1-10-00 CG woning
5-024 Voorstraat 72 Jan A Bakker 5-00-00 CG stond: a w bakker
6-130 Schritsen 1 wed Rinke Bakker 1-00-00 CG
6-135 Schritsen 7 wed Willem C Bakker 1-10-00 CG
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker 2-10-00 CG huis
8-165 Schritsen 14 Marten Baksma 0-10-00 CG
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling 2-00-00 CG
3-093 Kerkpoortstraat 11 Arend Bartling 0-10-00 CG
3-082 Grote Kerkstraat 31 Arend Bartling 1-00-00 CG
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling 2-00-00 CG
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal 1-00-00 CG
4-142 Brouwersstraat 5 B van Beemen 4-00-00 CG
7-042 Rommelhaven 22 erven Johannes van Beemen 2-00-00 CG
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen 2-00-00 CG metzelaar
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen 0-10-00 CG
4-244 Zuiderhaven 26 Geert de Beer 2-00-00 CG
1-138 Zoutsloot 45 Bauke de Beer 1-10-00 CG
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat 0-10-00 CG
3-089 Kerkpoortstraat 1 Jan Beidschat 1-00-00 CG
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat 1-00-00 CG wagenhuis
1-221 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides 5-00-00 CG
2-064 Karremanstraat 27 T van Benthem 3-00-00 CG
8-132 Grote Ossenmarkt 27 T van Benthem 3-00-00 CG huis
7-149 Noorderhaven 60 T van Benthem 6-00-00 CG huis
8-133 Grote Ossenmarkt 25 T van Benthem 2-00-00 CG huis
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem 7-00-00 CG
2-101 Herenwaltje 3 T van Benthem 0-10-00 CG
1-153 Karremanstraat 14 Johannes ten Berg 1-10-00 CG
3-031 Nieuwstraat 21 wed en erven Rinse van Bergum 0-10-00 CG
4-024 Brouwersstraat 2 wed en erven Rinse van Bergum 3-00-00 CG
5-063 Lanen 84 Jan Bertels 3-00-00 CG huis
3-044 1/2 Nieuwstraat 24 M Betzauw 0-10-00 CG mouterij
4-266 Westerstraat 0 Johannes J Beuker 0-00-00 CG zomerhuis
8-130 Vijverstraat 30 C L van Beyma 1-00-00 CG stond: t van benthem
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma 1-10-00 CG stond: t van benthem
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
7-067 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma 3-00-00 CG
4-086 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop 2-00-00 CG 86 en 87 staat als 1 vermelding
4-087 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop 2-00-00 CG
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw 3-00-00 CG
7-035 Noordijs 8 C Blok 3-10-00 CG stokerij
5-164 Lanen 66 Sipke T Blok 1-00-00 CG stond: sybren lolkes wed
7-008 Sint Jacobstraat 15 wed M Blok 1-10-00 CG
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
7-036 Noordijs 6 C Blok 6-00-00 CG huis
7-028 Voorstraat 95 wed Minne Blok 8-00-00 CG
2-149 Scheerstraat 10 M Blok 1-00-00 CG verwerij
1-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom 2-10-00 CG
4-003 Schritsen 52 W D Blom 2-00-00 CG
2-006 Zoutsloot 95 Jan de Boer 1-10-00 CG
2-001 Zoutsloot 111 P de Boer 2-10-00 CG panwerk
7-010 Sint Jacobstraat 21 erven Claas de Boer 2-10-00 CG
2-102 Herenwaltje 1 P de Boer 0-10-00 CG huis
5-004 Voorstraat 88 Willem de Boer 4-00-00 CG
2-002 Zoutsloot 107 P de Boer 2-10-00 CG huis
6-051 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis de Boer 3-00-00 CG
2-003 Heerensteeg 4 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer 1-10-00 CG
1-102 Bildtstraat 14 Jan H de Boer 1-00-00 CG
2-103 Herenwaltje 10 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
5-163 Lanen 70 Jacob de Boer 3-00-00 CG
3-029 Nieuwstraat 13 Ate L de Boer 1-00-00 CG
1-139 Zoutsloot 49 Jan H de Boer 2-10-00 CG (was wed j harkema)
7-080 Voorstraat 57 A Bolman 0-15-00 CG
3-171 Franekereind 38 A Bolman 1-10-00 CG
7-079 Voorstraat 59 A Bolman 1-00-00 CG huis
3-174 Franekereind 32 A Bolman 1-10-00 CG
2-177 Noordijs 7 Eeltje Bonnema 6-00-00 CG
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema 2-00-00 CG huis
8-001 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma 4-10-00 CG
2-093 Zoutsloot 94 B Boomsma 1-00-00 CG huis
8-022 Noorderhaven 22 Bouwe Boomsma 6-00-00 CG
7-143 Noorderhaven 46 nom ux Jelle Boomsma 6-00-00 CG
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma 1-00-00 CG
8-091 Vijver 12 Bouwe Boomsma 1-00-00 CG huis
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma 0-10-00 CG
4-255 Dwarsstraat 21 B Boomsma 0-00-00 CG huis
4-039 Zuiderhaven 77 D Boomsma 6-00-00 CG
8-092 Vijver 12 Bouwe Boomsma 0-10-00 CG huis
7-118 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma 5-00-00 CG
4-030 Brouwersstraat 16 Anna Boomsma 4-00-00 CG huis en verwerij
4-254 Dwarsstraat 19 B Boomsma 0-10-00 CG tuin en zomerhuis
1-028 Noorderhaven 41 erven Marten J Bos 6-00-00 CG
3-034 Nieuwstraat 33 Dirk Boterweg 0-15-00 CG
3-043 Nieuwstraat 28 Dirk Boterweg 0-10-00 CG
2-172 Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt 2-10-00 CG
6-121 Lanen 20 Broer J Broersma 2-00-00 CG
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf 1-10-00 CG
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer 4-00-00 CG
6-030 Voorstraat 12 wed J Bierma van der Brug 4-00-00 CG
3-075 Franekereind 23 Jacob de Bruin 2-10-00 CG
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin 3-10-00 CG
3-134 Kerkpoortstraat 53a Anthony Bruins 1-10-00 CG
5-007 Voorstraat 80 D Buisman 7-00-00 CG
1-016 Noorderhaven 25 D Buisman 3-00-00 CG
1-119 Noorderhaven 69 Leendert Buisman 6-00-00 CG
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhoff 3-00-00 CG
6-055 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter 3-00-00 CG
2-123 Hoogstraat 51 Reinder Buwalda 1-00-00 CG huis en wagenhuis
1-166 Karremanstraat 12 Harmen Camp 1-00-00 CG
3-064 Nieuwstraat 54 Johannes Camphuis 1-00-00 CG
1-152 Karremanstraat 16 wed H Camps 1-00-00 CG
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats 3-10-00 CG
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen 1-10-00 CG
5-195 Schritsen 43 wed B Coelman 3-10-00 CG
2-196 William Boothstraat 6 Directeuren van de Comedie 4-00-00 CG
8-186 Zuiderhaven 59 het Committé der Marine 2-10-00 CG
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi 6-10-00 CG
4-203 Zuiderhaven 44 A J Conradi 6-00-00 CG huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi 6-00-00 CG
8-149 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi 2-00-00 CG
8-049 Zuiderhaven 4 A J Conradi 2-10-00 CG
4-202 Zuiderhaven 46 A J Conradi 6-00-00 CG huis
8-051 Weeshuisstraat 1 A J Conradi 2-10-00 CG
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster 2-00-00 CG
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut 6-00-00 CG
1-033 Noorderhaven 51 erven P Couperus 6-00-00 CG
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed J Cromwel 5-10-00 CG huis
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg 7-10-00 CG
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske J Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker huis
4-106 Romastraat 4 Jan J Cuiper 0-10-00 CG
5-079 Grote Kerkstraat 30 erven A Cup 2-00-00 CG
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen 0-10-00 CG
1-032 Noorderhaven 49 A R van Dalsen 5-00-00 CG
1-026 Droogstraat 11 A R van Dalsen 0-00-00 CG
2-058 Droogstraat 67 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh 1-10-00 CG
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker 2-00-00 CG
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer 4-00-00 CG
2-138 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen 1-00-00 CG
4-054 Hofstraat 45 Diacony 0-10-00 CG
5-092 Kerkpad 16 Diacony 0-10-00 CG woning
6-079 Sint Odolphisteeg 16 Diacony 0-10-00 CG huis
3-025 Nieuwstraat 1 Diacony 0-00-00 CG
4-171 Wasbleekstraat 3 Diacony 0-00-00 CG
5-032 Simon Stijlstraat 5 S van Dijk 3-00-00 CG huis
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk 2-00-00 CG huis
5-046 Grote Kerkstraat 24 R van Dijk 3-00-00 CG huis
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk 1-00-00 CG huis
5-031 Simon Stijlstraat 3 S van Dijk 3-00-00 CG huis
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk 2-10-00 CG huis
4-069 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra 1-00-00 CG
4-068 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra 1-00-00 CG afgebrooken
7-101 Voorstraat 33 Jan Dijkstra 6-00-00 CG
4-210 Nutstraat 2 de Directeuren Der Logie 7-10-00 CG hieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222
7-102 Voorstraat 31 Jacob Dodenhuizen 4-10-00 CG
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso 4-00-00 CG
1-014 Noorderhaven 21 wed F Dreyer 6-00-00 CG
7-107 Voorstraat 19 F Dubblinga 6-00-00 CG
8-138 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga 2-00-00 CG
6-099 Lanen 61 Coert Duman 2-10-00 CG huis
2-143 Scheerstraat 3 Rein Duman 1-10-00 CG
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman 3-10-00 CG
5-064 Lanen 82 Hendrik Duman 0-00-00 CG
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman 0-10-00 CG
7-090 Noorderhaven 88 A van Eeken 2-00-00 CG
5-069 Heiligeweg 5 nom ux A van Eeken 2-00-00 CG
7-021 Voorstraat 89 Jan van Eeken 0-10-00 CG
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga 3-00-00 CG
4-157 Zuiderplein 1 F van Esta 1-00-00 CG
4-159 Zuiderplein 3 F van Esta 1-10-00 CG huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
4-177 Rozengracht 24 F van Esta 1-00-00 CG wooningen
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
4-174 Rozengracht 28 F van Esta 1-00-00 CG
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta 3-10-00 CG huis
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta 1-00-00 CG
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
6-086 Sint Odolphisteeg 2 Jan L Faber 1-10-00 CG
7-096 Noorderhaven 102 Jan L Faber 0-10-00 CG
7-083 Voorstraat 51 Jan L Faber 4-00-00 CG
6-096 1/2 Lanen 53 Jan L Faber 0-10-00 CG
5-059 Lanen 89 Wytze Feddema 1-00-00 CG
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma 2-00-00 CG
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma 4-00-00 CG
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes 1-00-00 CG
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
5-181 Lanen 32 ds Florison 2-00-00 CG huis
7-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks 5-00-00 CG
3-199 Kruisstraat 6 Dirk Fontein 1-10-00 CG wagenhuis
3-183 Lammert Warndersteeg 1 J Fontein 3-00-00 CG keet
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein 9-00-00 CG
2-060 Droogstraat 65 Dirk Fontein 0-10-00 CG
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein 2-10-00 CG huis
3-206 Franekereind 10 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
1-022 Noorderhaven 33 F Fontein 9-00-00 CG
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
3-180 Franekereind 20 D Fontein 2-00-00 CG woningen
1-019 Zoutsloot 6 Dirk Fontein 0-10-00 CG
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein 4-00-00 CG pakhuis
3-214 Heiligeweg 64 Dirk Fontein 2-00-00 CG huis
3-208 Franekereind 6 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
1-021 Noorderhaven 31a F Fontein 4-00-00 CG
3-205 Franekereind 14 Dirk Fontein 1-00-00 CG
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
1-029 Noorderhaven 43 nom ux D Fontein 7-00-00 CG
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman 1-10-00 CG
7-100 Voorstraat 35 wed S Frieseman 6-00-00 CG
7-157 Noorderhaven 80 S Frieseman 5-00-00 CG huis
6-038 Voorstraat 6 wed S Frieseman 3-00-00 CG
6-148 Grote Bredeplaats 22 c s Weltje Galama 2-10-00 CG
8-126 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama 1-00-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama 2-00-00 CG
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 3-00-00 CG
6-057 Lanen 3 Jan Galama 1-00-00 CG huis
5-023 Voorstraat 74 wed Frans Galenkamp 4-10-00 CG
2-074 Hoogstraat 3 D Gautier 5-00-00 CG
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel 5-00-00 CG
7-059 Noorderhaven 112 Andries Gebel 2-00-00 CG
3-072 Franekereind 27 P Gelinde 2-00-00 CG
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente 0-10-00 CG
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
3-115 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG
7-073 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG pakhuis
6-127 Lanen 12 Joodsche Gemeente 2-00-00 CG huis
2-035 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
4-075 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG wooning
1-199 Droogstraat 41 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
1-206 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG woning
2-210 William Boothstraat 23 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
5-193 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente 3-10-00 CG woning
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente 3-00-00 CG kerk en huis
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente 12-10-00 CG kerk en huis
7-074 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
1-205 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG huis
3-033 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
2-096 Wortelstraat 13 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
8-161 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG woning
8-171 Schritsen 28 het Gewaldige 0-00-00 CG huis en woning
7-113 Voorstraat 9 L C van Goch 5-10-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp 0-00-00 CG
8-188 Zuiderhaven 55 H Gonggrijp 4-00-00 CG
2-057 Droogstraat 83 H Gonggrijp 0-00-00 CG tuin
8-005 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp 4-00-00 CG
2-056 Zoutsloot 58 H Gonggrijp 0-10-00 CG
1-128 Bildtstraat 6 Jan H Gonggrijp 1-10-00 CG
2-132 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp 1-00-00 CG
1-123 Noorderhaven 79 S En T Gratama 3-07-00 CG pakhuis
1-219 Noorderhaven 93 T En S Gratama 6-00-00 CG pakhuis
2-027 Karremanstraat 11 T Gratama 0-10-00 CG
1-218 Noorderhaven 91 T Gratama 5-00-00 CG
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus 0-10-00 CG
8-181 Zuiderhaven 67 wed T Greidanus 3-00-00 CG
8-065 Grote Bredeplaats 6a P Greydanus 7-10-00 CG
3-107 Kerkpoortstraat 35 Jan Groen 0-10-00 CG
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-10-00 CG
2-104 Herenwaltje 13 Jan Groen 0-10-00 CG
3-054 Scheffersplein 0 Johannes J Groen 0-10-00 CG
7-048 1/3 Rommelhaven 12 Jan Groen 0-10-00 CG woning
6-128 Lanen 6 Reinder de Groot 2-00-00 CG
7-152 Noorderhaven 66 Symon de Haan 4-00-00 CG
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan 2-00-00 CG
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas 1-10-00 CG
4-118 Hofstraat 13 Christoffel de Haas 0-10-00 CG
4-185 Rozengracht 14 Andries de Haas 2-00-00 CG looyerij
4-119 Hofstraat 15 Christoffel de Haas 0-10-00 CG
4-184 Rozengracht 16 Andries de Haas 1-10-00 CG
1-086 1/2 Vissersstraat 4 Hylke Hanekuik 0-00-00 CG kamer beklemd onder no 1-059
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik 6-00-00 CG
7-070 Voorstraat 67 H Hanekuik 5-10-00 CG huis
3-216 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 11-00-00 CG huis en stal
3-175 Franekereind 26 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
1-116 Noorderhaven 63 Pieter Hanekuik 6-00-00 CG
3-217 Heiligeweg 60 dr Hanekuik 2-00-00 CG huis
1-031 Noorderhaven 47 H Hanekuik 6-00-00 CG
2-168 Noorderhaven 113 Jan Hannema 6-00-00 CG
3-083 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema 2-10-00 CG
6-113 Lanen 83 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
3-212 Heiligeweg 68 Jan Hannema 2-00-00 CG huis
7-049 Rommelhaven 10 wed Jan Hannema 1-00-00 CG
6-014 Voorstraat 40 wed Pieter S Hannema 5-00-00 CG
6-002 Voorstraat 58 Jan Hannema 6-00-00 CG huis
2-208 William Boothstraat 15 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
8-026 Zuiderhaven 1 Jan Hannema 0-10-00 CG huis
7-089 Noorderhaven 88 Jan Hannema 7-10-00 CG
3-198 Kruisstraat 8 Jan Hannema 1-10-00 CG mouterij hier onder beklemd no 195 1/2
7-085 Voorstraat 47 Jacobus Hannema 7-00-00 CG huis en verwerij
6-111 Lanen 81 Jan Hannema 1-10-00 CG
3-076 Scheffersplein 0 P S Hannema 1-10-00 CG pakhuis
2-209 William Boothstraat 19 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
7-150 Noorderhaven 62 W Harmens 6-00-00 CG
4-149 Brouwersstraat 19 Johannes Harmens 1-10-00 CG
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens 4-00-00 CG
5-061 Lanen 93 Gerrit Hartman 1-00-00 CG
6-083 Sint Odolphisteeg 8 Jan J van der Heide 2-10-00 CG
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide 2-00-00 CG huis
6-084 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heide 2-00-00 CG
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide 2-00-00 CG
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 1-00-00 CG tuin en woning
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins 0-10-00 CG huis
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 4-00-00 CG
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins 1-00-00 CG
7-046 Rommelhaven 16 J A Held 4-00-00 CG huis
4-151 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer 2-00-00 CG
4-152 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer 3-00-00 CG
8-062 Zuiderhaven 8 G A Herklots 7-00-00 CG
5-034 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga 1-10-00 CG huis
5-033 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga 4-10-00 CG
2-176 Noordijs 3 Aafke Hibma 6-00-00 CG
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema 1-10-00 CG
1-190 Zoutsloot 34 S Hingst 1-00-00 CG
2-185 Noordijs 21 Sybren Hingst 5-00-00 CG
2-186 Noordijs 21 Sybren Hingst 6-00-00 CG huis
6-001 Voorstraat 60 Dooytze Hingst 4-00-00 CG
1-189 Droogstraat 45 S Hingst 1-00-00 CG verwerij
2-190 Franekereind 1 S Hingst 4-00-00 CG huis
6-075 Lanen 33 Wijnand Hoekers 2-10-00 CG
6-154 Kleine Bredeplaats 10 Andries van Hoekers 2-10-00 CG
6-074 Lanen 29 Wijnand Hoekers 1-10-00 CG
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 2-00-00 CG stond: johannes harmens
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
4-123 Hofstraat 19 Schelte P van der Hoeven 0-10-00 CG
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius 5-00-00 CG
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander 2-10-00 CG
5-038 Grote Kerkstraat 19 wed J Homberg 1-00-00 CG
1-083 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg 1-00-00 CG
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
3-096 Kerkpoortstraat 17 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
5-176 Lanen 42 Harmen Homeulen 3-00-00 CG
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen 2-10-00 CG huis
8-155 Grote Ossenmarkt 20 Y Hoornstra 2-00-00 CG
1-142 Zoutsloot 53 Y Hoornstra 3-00-00 CG
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jelle P Horrius 2-00-00 CG
7-024 Voorstraat 91 Doede van der Hout 8-00-00 CG
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG
2-156 Hoogstraat 18 S W Houtsma 4-00-00 CG
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma 4-00-00 CG
2-175 Noordijs 1 S W Houtsma 5-00-00 CG
2-155 Hoogstraat 20 S W Houtsma 3-00-00 CG huis en bakkerij (lotten)
1-107 Zoutsloot 18 Minne Houttuin 1-00-00 CG (was sipke boomsma)
5-025 Grote Kerkstraat 9 D Houttuin 6-10-00 CG
1-135 Bildtstraat 9 Minne P Houttuin 1-00-00 CG
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin 2-10-00 CG
1-101 Bildtstraat 12 Minne P Houttuin 0-10-00 CG
1-136 Bildtstraat 11 Minne P Houttuin 1-10-00 CG huis
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper 9-00-00 CG huis en pakhuis
7-040 Rommelhaven 26 P Huidekoper 6-10-00 CG dubbeld huis
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper 3-10-00 CG stokerij
3-058 Nieuwstraat 44 J Huis 0-10-00 CG huis
7-081 Voorstraat 55 J Huis 6-00-00 CG huis
3-057 Nieuwstraat 40 J Huis 2-00-00 CG keet (lotten)
4-100 Romastraat 10 Bewindhebberen van t Huis Roma 0-10-00 CG
4-101 Romastraat 12 t Huis Roma 4-10-00 CG
5-178 Lanen 38 Jan Huisinga 1-10-00 CG
3-060 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek 0-10-00 CG
1-024 Noorderhaven 37 S IJsenbeek 6-00-00 CG
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek 4-00-00 CG
4-167 Rozengracht 13 C IJsenbeek 2-10-00 CG panwerk
1-020 Droogstraat 1 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
3-002 Scheffersplein 29 S IJsenbeek 2-00-00 CG keet
3-059 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek 0-10-00 CG
1-143 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek 3-00-00 CG
4-172 Wasbleekstraat 1 Claas IJzenbeek 1-00-00 CG
4-173 Wasbleekstraat 4 Claas IJzenbeek 1-10-00 CG
7-092 Noorderhaven 92 nom ux Jelle Jacobi 4-10-00 CG
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager 1-00-00 CG huis
5-072 Heiligeweg 11 Johannes Jager 2-00-00 CG
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager 1-00-00 CG
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager 1-00-00 CG
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 4-00-00 CG
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager 0-10-00 CG stal
5-194 Schritsen 41 Nicolaas Jelgersma 3-10-00 CG
3-079 Grote Kerkstraat 27 Cornelis Jonker 1-00-00 CG
6-117 Lanen 28 Cornelis Jonker 3-00-00 CG huis, stond: wybe jans
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker 3-10-00 CG
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-122 Hofstraat 19 Cornelis Jonker 0-10-00 CG
1-134 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker 1-00-00 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker 0-15-00 CG
1-148 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 0-10-00 CG
7-007 Sint Jacobstraat 13 Jan Kamp 2-00-00 CG stond: ymkje hendriks
7-130 Grote Bredeplaats 23 S Kamsma 5-00-00 CG
8-137 Grote Ossenmarkt 17 Lutherse Kerk 1-00-00 CG
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhooven 3-00-00 CG
7-072 Voorstraat 63 J Kerkhoven 5-00-00 CG
1-140 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven 2-00-00 CG
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 5-00-00 CG
8-105 Hondenstraat 12a erven Jan de Keth 8-10-00 CG
6-010 Voorstraat 48 G J Kiel 3-00-00 CG
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein 0-15-00 CG
4-195 Spinhuisstraat 13 erven Wybren Klok 0-00-00 CG
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock 4-00-00 CG
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock 3-00-00 CG
2-216 Franekereind 21 Bauke J Komst 2-00-00 CG
4-072 Kerkpoortstraat 22 Rimke Komst 0-00-00 CG
4-002 Schritsen 52 Mink Kroon 2-00-00 CG
5-009 Kleine Kerkstraat 1 Thijs G Kussendrager 5-05-00 CG
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG huis
1-130 Bildtstraat 24 Jan Kyl 3-10-00 CG huis en stalling
1-188 Zoutsloot 38 Jan Kyl 1-00-00 CG stokerij
1-131 Bildtstraat 1 Jan Kyl 1-10-00 CG huis en stalling
8-185 Schritsen 34 het Land 0-00-00 CG lands pakhuis
8-184 Schritsen 30 het Land 0-00-00 CG lands magazijn
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur 2-00-00 CG
2-188 Noordijs 25 Cornelis Lautenbach 2-10-00 CG (lotten)
1-167 Karremanstraat 10 Frans Leemkool 0-10-00 CG
5-026 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-148 Heiligeweg 16 F Leemkool 7-05-00 CG
2-159 Hoogstraat 12 Frans Leemkool 3-00-00 CG
5-011 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers 1-00-00 CG
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers 6-15-00 CG
3-037 Nieuwstraat 41 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal 0-00-00 CG
6-078 1/2 Lanen 39 Adam Lentz 1-08-14 CG
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Y Levy 1-10-00 CG
7-109 Voorstraat 15 wed S van der Ley 5-00-00 CG
4-144 Brouwersstraat 9 Johannes J Leyenaar 4-00-00 CG
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar 1-00-00 CG
4-090 Kerkpad 30 c s Johannes Leyenaar 0-10-00 CG
6-142 Schritsen 17 Eelke Leyenaar 1-10-00 CG
5-076 Heiligeweg 19 Robijn Leyker 1-00-00 CG
7-086 Voorstraat 45 wed H Lieuwma 4-00-00 CG
3-038 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom 1-10-00 CG huis
4-148 Brouwersstraat 17 W van Loon 2-00-00 CG
4-145 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots 2-10-00 CG
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder 4-00-00 CG
1-041 Zeilmakersstraat 20 Hendrik Luxemburg 2-10-00 CG
1-197 Bildtstraat 21 B Mars 1-10-00 CG
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints 4-00-00 CG
8-050 Zuiderhaven 6 wed R Meintz 2-10-00 CG
8-075 Hondenstraat 4 R W Meintz 1-00-00 CG stal
8-074 Hondenstraat 2 R W Meintz 1-10-00 CG
5-052 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melkenbach 2-00-00 CG
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda 2-10-00 CG
8-164 Schritsen 12 wed & erven P Menalda 0-10-00 CG
4-043 Zuiderhaven 73 ds Mentes 4-10-00 CG huis
4-044 Raamstraat 7 ds Mentes 2-10-00 CG huis
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar 1-00-00 CG
5-068 Heiligeweg 3 nom ux J F H Metzlar 2-00-00 CG
5-060 Lanen 91 J F H Metzlar 1-00-00 CG
1-196 Bildtstraat 19 Johannes van der Meulen 1-10-00 CG
2-205 William Boothstraat 5 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
7-026 Schoolsteeg 1 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen 6-00-00 CG
3-004 Scheffersplein 17 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
1-106 Zoutsloot 20 Herke J van der Mey 0-10-00 CG
6-066 Lanen 11 Hendrik Meyer 2-10-00 CG
1-184 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer 1-00-00 CG huis
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer 0-10-00 CG
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer 2-00-00 CG huis
2-119 Hoogstraat 43 Gerard Meyer 1-00-00 CG
1-137 Zoutsloot 43 S Miedema 2-00-00 CG
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes 0-15-00 CG
2-122 Hoogstraat 49 Johannes van der Molen 1-00-00 CG
2-121 Hoogstraat 47 Johannes van der Molen 1-00-00 CG
6-119 Lanen 24 Claas D Molenaar 1-10-00 CG stond: harmen besling
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema 1-00-00 CG koolstek
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
4-231 Schoolstraat 2 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis en tuin
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-232 Schoolstraat 4 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis
8-190 Zuiderhaven 51 H Mulder 3-00-00 CG pakhuis
8-189 Zuiderhaven 53 H Mulder 5-00-00 CG
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
6-024 Voorstraat 24 A Nippold 7-10-00 CG
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed J Nollides 8-00-00 CG
7-116 Voorstraat 5 T Norbruis 3-10-00 CG
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel 3-10-00 CG
5-172 Lanen 50 Claas Norel 1-10-00 CG stond: carst pieters
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-092 Wortelstraat 13 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-013 Zoutsloot 77 Johannes Norel 0-10-00 CG
5-074 Heiligeweg 15 Johannes Norel 1-10-00 CG
7-099 Voorstraat 37 Johannes Norel 6-00-00 CG huis
6-064 Lanen 9 Johannes Norel 2-00-00 CG stond: p rodenhuis
2-077 Hoogstraat 9 Johannes Norel 2-00-00 CG mouterij
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten 2-10-00 CG zeperij
8-095 Vijver 4 K van den Oever 1-00-00 CG
8-169 Schritsen 24 D Ohlgard 2-00-00 CG
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard 4-00-00 CG
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard 2-00-00 CG huis
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard 0-00-00 CG
5-070 Heiligeweg 7 J H Olinjus 4-00-00 CG huis
6-122 Lanen 18 Jouke H Olinjus 2-00-00 CG
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus 0-00-00 CG
5-189 Schritsen 29 Andries Onsman 1-05-00 CG
3-211 Heiligeweg 70 Beerend Oorthuis 2-10-00 CG
6-071 Lanen 21 A Oostendorp 2-10-00 CG
1-118 Noorderhaven 67 Claas Oosterbaan 6-00-00 CG
4-036 Brouwersstraat 28 wed A Oosterbaan 4-00-00 CG
5-174 Lanen 46 Jacob Oosterbaan 3-00-00 CG
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
2-201 Lombardstraat 4 erven Tjerk P Oude 1-10-00 CG
7-110 Voorstraat 13 M Ouendag 5-00-00 CG
8-187 Raamstraat 10 T Paludanus 4-00-00 CG
5-065 Spekmarkt 1 Jan J Park 2-00-00 CG
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
8-029 Prinsenstraat 8 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
6-034 Drie Roemersteeg 5 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG
6-036 Drie Roemersteeg 9 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG huis
7-071 Voorstraat 65 H Peaux 5-00-00 CG
6-031 Voorstraat 10 wed P Peaux 4-10-00 CG huis
6-035 Drie Roemersteeg 7 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG huis
2-061 Droogstraat 63 H Peaux 0-10-00 CG
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pecktol 1-00-00 CG
8-107 Kleine Bredeplaats 18 wed P Persijn 4-10-00 CG
4-137 Heiligeweg 4 G Pettinga 2-10-00 CG
4-139 Brouwersstraat 1 G Pettinga 3-10-00 CG huis
8-084 Vijver 1 G Pettinga 3-00-00 CG
4-140 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga 2-00-00 CG
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga 1-10-00 CG
7-133 Noorderhaven 26 Roelof Peyzel 4-00-00 CG
6-109 Comediesteeg 4 F Pheiffer 3-00-00 CG huis
6-107 Comediesteeg 2 F Pheiffer 0-00-00 CG
7-084 Voorstraat 49 G Piekinga 5-10-00 CG
7-129 Grote Bredeplaats 25 Gosling Piekinga 5-00-00 CG
5-018 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga 1-00-00 CG
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 2-00-00 CG huis en stallingen
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen 4-00-00 CG
3-027 Nieuwstraat 11 Beerend Plagge 0-10-00 CG
4-038 Zuiderhaven 79 T Plantinga 6-00-00 CG
2-215 Franekereind 19 Jacob P Poelstra 3-00-00 CG (lotten)
3-218 Heiligeweg 58 Jacob Poester 2-00-00 CG huis
2-034 Liemendijk 36 Beerend Pol 0-10-00 CG (was claas pieters)
2-029 Karremanstraat 13 Beerend Pol 0-10-00 CG
1-034 Noorderhaven 53 S Popta 6-00-00 CG
1-035 Noorderhaven 55 S Popta 6-00-00 CG
6-080 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Post 0-10-00 CG
6-089 Sint Odolphisteeg 11 Claas Posthumus 1-00-00 CG huis
4-040 Zuiderhaven 77 wed J F Posthumus 3-00-00 CG
4-204 Zuiderhaven 40 wed J F Posthumus 6-00-00 CG
1-146 Zoutsloot 61 Claas Postma 1-00-00 CG
7-034 Noordijs 10 Piebe Postma 2-00-00 CG
1-147 Zoutsloot 61 Claas Postma 2-00-00 CG huis
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting 2-00-00 CG
7-016 Voorstraat 83 Johannes H Pottinga 6-00-00 CG
7-012 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek 5-00-00 CG
8-150 Grote Ossenmarkt 12 Douwe Quest 2-00-00 CG
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma 2-10-00 CG
2-157 Hoogstraat 16 Jelte Radsma 2-00-00 CG
2-072 Hoogstraat 1 A Rasschen 2-00-00 CG
2-073 Hoogstraat 1 A Rasschen 5-00-00 CG
8-106 Kleine Bredeplaats 16 P Rausen 4-00-00 CG
2-076 Hoogstraat 7 Hans Y van Rees 4-10-00 CG
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG
6-040 Kleine Bredeplaats 3 Jacob Reinhart 2-00-00 CG huis
3-073 Franekereind 25 Jacob Reinhart 2-10-00 CG
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 1-10-00 CG huis
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko 2-00-00 CG pakhuis
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko 4-00-00 CG
5-019 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Ried 1-00-00 CG
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 3-00-00 CG
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh 1-10-00 CG
8-004 Grote Bredeplaats 13 Johannes Rinsma 0-09-00 CG grondpagt
6-032 Drie Roemersteeg 1 Y Rodenhuis 0-15-00 CG
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
1-214 Bildtstraat 27 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
7-088 Voorstraat 41 wed A Roerich 5-10-00 CG huis
7-151 Noorderhaven 64 A Roerich 7-10-00 CG
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock 12-00-00 CG
5-016 Kleine Kerkstraat 14 Jan C Roodtje 1-00-00 CG
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje 1-00-00 CG
2-213 William Boothstraat 39 Claas J Roodtje 2-00-00 CG
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda 4-10-00 CG
1-202 Droogstraat 53 Jacob Roorda 1-10-00 CG stal
8-093 1/2 Vijver 8 Douwe de Roos 1-00-00 CG
4-125 Hofstraat 21 Jacob van Rooyen 0-15-00 CG
8-175 Raamstraat 2 A de Ruiter 2-00-00 CG
7-030 Voorstraat 99 A de Ruiter 3-10-00 CG
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga 3-00-00 CG
1-203 Droogstraat 55 W Ruitinga 0-10-00 CG
1-224 Noorderhaven 103 W Ruitinga 2-00-00 CG huis
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga 5-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
6-029 Voorstraat 14 wed S Schaaff 7-10-00 CG
6-033 Drie Roemersteeg 3 wed S Schaaff 1-00-00 CG
7-104 Voorstraat 27 T Schattenberg 5-00-00 CG
4-205 Schoolstraat 1 A Scheltinga 6-00-00 CG (wallen)
6-011 Voorstraat 46 H P Schenkius 5-00-00 CG
7-124 Grote Bredeplaats 35 Jan C Schiere 0-10-00 CG
8-018 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere 3-00-00 CG
1-133 Bildtstraat 5 Jan Schiere 1-00-00 CG
1-213 Bildtstraat 25 Jan Schiere 2-00-00 CG
2-082 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere 3-00-00 CG
6-133 Schritsen 3 Grietje Schiere 2-10-00 CG
8-021 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere 3-00-00 CG
7-142 Noorderhaven 44 Jan Schiere 3-00-00 CG huis
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere 5-00-00 CG pakhuis
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
1-108 Bildtstraat 10 Jan Schiere 1-00-00 CG
6-106 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen 2-10-00 CG
7-158 Noorderhaven 82 F Schoonhoff 4-00-00 CG
6-136 Schritsen 9 Johannes Schoot 2-00-00 CG
1-122 Noorderhaven 77 H J van Schouwenburg 3-00-00 CG
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage 4-00-00 CG
3-090 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur 0-15-00 CG
6-070 Lanen 19 Symon Schuurman 2-10-00 CG
2-009 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius 1-10-00 CG
7-141 Noorderhaven 42 wed S van Slooten 4-00-00 CG
7-156 Noorderhaven 76 J van Slooten 5-00-00 CG
7-111 Voorstraat 11b T van Slooten 5-10-00 CG
7-146 Noorderhaven 52 T van Slooten 4-00-00 CG stal
7-112 Voorstraat 11 T van Slooten 3-00-00 CG
8-143 Grote Ossenmarkt 1 Bernardus Smeeding 2-00-00 CG
2-098 Wortelstraat 3 H Smith 0-00-00 CG tuin
4-150 Brouwersstraat 21 Thomas Smith 2-00-00 CG
5-191 Schritsen 35 Hendrik Smith 3-00-00 CG
4-019 Schritsen 58 Laas Spannenburg 0-10-00 CG
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg 1-00-00 CG
4-029 Brouwersstraat 14 L Spannenburg 3-10-00 CG
4-018 Schritsen 58 Laas Spannenburg 0-10-00 CG
4-028 Brouwersstraat 14 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-035 Brouwersstraat 26 Sybren Spannenburg 3-00-00 CG
8-054 Weeshuisstraat 0 de Stad 0-00-00 CG weeshuis
1-226 Karremanstraat 30 de Stad Harlingen 3-15-00 CG
5-083 Grote Kerkstraat 40 de Stad Harlingen 1-00-00 CG
6-073 1/2 Lanen 25 de Stad Harlingen 2-10-00 CG
2-124 Liemendijk 42 Stads Wooning 0-00-00 CG
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink 1-00-00 CG
6-098 Lanen 59 Jan Steenbrink 2-00-00 CG
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 5-10-00 CG
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld 0-10-00 CG
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk 5-10-00 CG
5-053 Grote Kerkstraat 8 T S Stephany 0-00-00 CG
6-046 Kleine Bredeplaats 11 T S Stephany 4-00-00 CG
5-015 Kleine Kerkstraat 16 T S Stephany 0-10-00 CG
5-071 Heiligeweg 9 T S Stephany 6-00-00 CG huis
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra 9-00-00 CG
1-222 Noorderhaven 99 ds G Stinstra 6-00-00 CG
6-072 Lanen 23 G Stinstra 0-10-00 CG stond: david willems
6-027 Voorstraat 18 G Stinstra 7-10-00 CG
6-025 Voorstraat 22 G Stinstra 6-00-00 CG
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok 1-00-00 CG
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok 0-10-00 CG
2-167 Noorderhaven 111 C C van der Straten 6-00-00 CG
7-103 Voorstraat 29 J A Straus 6-00-00 CG
2-146 Scheerstraat 9 Tamme Stuel 0-10-00 CG
4-136 Heiligeweg 6 wed Hendrik Swaal 2-10-00 CG
1-096 Zoutsloot 31 Reinder A Swart 1-00-00 CG
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda 7-00-00 CG
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema 5-00-00 CG
4-141 Brouwersstraat 3 A J Tadema 2-00-00 CG
8-036 Havenplein 3 Hendrik A Tamsma 4-10-00 CG
5-145 Heiligeweg 24 G van Temmen 1-00-00 CG stond: agnietje kronenburg
6-019 Voorstraat 32 H Terwogt 4-00-00 CG
8-192 Zuiderhaven 45 P Tetrode 4-00-00 CG pakhuis
8-151 Grote Ossenmarkt 14 Pieter Tetrode 2-00-00 CG
4-046 Raamstraat 3 P Tetrode 2-10-00 CG
3-003 Scheffersplein 27 P Tetrode 2-00-00 CG keet
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode 3-00-00 CG
8-191 Zuiderhaven 47 P Tetrode 3-00-00 CG pakhuis
8-153 Grote Ossenmarkt 18 Pieter Tetrode 0-00-00 CG huis
4-047 Raamstraat 1 P Tetrode 2-10-00 CG hieronder beklemd no 4
4-045 Raamstraat 5 P Tetrode 1-05-00 CG
2-081 Hoogstraat 17 P Tetrode 2-00-00 CG wagenhuis
7-015 Voorstraat 79 S S Teyema 8-00-00 CG
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 2-00-00 CG
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii 0-00-00 CG
2-166 Noorderhaven 109 F Tjallingii 6-00-00 CG
7-134 Noorderhaven 28 P Tjallingii 5-00-00 CG
2-153 Scheerstraat 2 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
4-001 Schritsen 50 F Tjallingii 4-00-00 CG gleibakkerij
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii 2-10-00 CG keet
7-075 Roeperssteeg 2 F Tjallingii 3-00-00 CG pakhuis
2-173 Rommelhaven 13 F Tjallingii 0-10-00 CG
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
1-017 Noorderhaven 27 P Tjallingii 2-10-00 CG
4-250 Zuidersteeg 3 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
4-249 Zuidersteeg 1 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
1-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter 2-10-00 CG
8-067 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 3-00-00 CG
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 7-10-00 CG huis en agterhuis
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga 3-00-00 CG
2-084 Hoogstraat 23a Feikje Tuininga 4-00-00 CG
2-083 Hoogstraat 21 Feikje Tuininga 1-10-00 CG
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
7-147 Noorderhaven 56 Jan van der Veen 3-00-00 CG pakhuis
6-062 Poortje 2 Minne van der Veen 1-00-00 CG
6-058 Lanen 5 Minne van der Veen 2-00-00 CG
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen 3-00-00 CG
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen 0-10-00 CG
7-105 Voorstraat 25 Jan van der Veen 9-00-00 CG
5-146 Heiligeweg 22 nom ux Jan van der Veen 1-00-00 CG
6-118 Lanen 26 P van der Veen 3-00-00 CG
5-165 Lanen 64 Reinder van der Veen 2-00-00 CG
3-063 Nieuwstraat 52 Jan van der Veen 0-10-00 CG
4-163 Rozengracht 0 R Veenstra 1-10-00 CG (stond: j h olinjus)
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
4-183 Rozengracht 18 S Veenstra 2-00-00 CG
4-190 Rozengracht 2 S Veenstra 5-10-00 CG
6-141 Schritsen 19 Cornelis van der Veer 1-10-00 CG
2-212 William Boothstraat 37 D Vellinga 1-00-00 CG wooning
6-144 Grote Bredeplaats 14 D Vellinga 6-10-00 CG
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga 2-00-00 CG keet
6-052 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel 4-00-00 CG
4-097 Vianen 14 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
6-097 Lanen 57 Jan W Vettevogel 0-00-00 CG
4-146 Brouwersstraat 13 Jan W Vettevogel 4-10-00 CG
2-140 Herenwaltje 17 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
4-037 Zuiderhaven 81 Jan W Vettevogel 3-10-00 CG
7-087 Voorstraat 43 Jan W Vettevogel 6-10-00 CG
6-023 Voorstraat 26 W Vettevogel 6-00-00 CG
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel 2-00-00 CG
6-137 Schritsen 11 Jan W Vettevogel 2-10-00 CG
1-100 Zoutsloot 41 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
4-048 Kerkpad 7 M Vink 1-00-00 CG huis
4-166 Rozengracht 11 M Vink 1-00-00 CG pakhuis
4-129 Hofstraat 27 M Vink 0-00-00 CG woning
4-116 Hofstraat 7 M Vink 1-10-00 CG
4-121 Hofstraat 19 M Vink 0-10-00 CG huis
4-165 Rozengracht 9 M Vink 1-00-00 CG woning
4-130 Hofstraat 29 M Vink 1-00-00 CG huis en hoff
5-006 Voorstraat 82 qq Minne Vink 5-00-00 CG
2-067 Karremanstraat 21 M Vink 1-00-00 CG huis
4-245 Zuiderstraat 20 B Visscher 0-10-00 CG huis
1-025 Droogstraat 7 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
1-013 Noorderhaven 21 Barend Visscher 6-10-00 CG
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher 4-10-00 CG
1-009 Noorderhaven 13 B Visscher 2-10-00 CG
1-011 Noorderhaven 17 B Visscher 2-10-00 CG
1-023 Noorderhaven 35 B Visscher 4-00-00 CG
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon 12-00-00 CG dubbeld huis
7-004 Sint Jacobstraat 7 Yge Visser 1-10-00 CG
7-052 Rommelhaven 6 Yge Visser 3-10-00 CG huis en smitte
2-214 Franekereind 17 Jan Visser 3-10-00 CG (lotten)
7-005 Sint Jacobstraat 9 Yge Visser 1-00-00 CG huis
8-017 Noorderhaven 12 Barend Visser 4-00-00 CG
1-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet 2-10-00 CG
3-092 Kerkpoortstraat 9 Hendrik Vogelsang 0-00-00 CG
8-136 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelsang 1-00-00 CG
7-029 Voorstraat 97 Gerlof de Vries 5-10-00 CG
2-079 Hoogstraat 13 Claas de Vries 3-00-00 CG
3-220 Heiligeweg 54 Hendrik Warnders 2-00-00 CG
5-144 Heiligeweg 26 Pieter Warnders 1-10-00 CG doorgehaald
7-145 Noorderhaven 50 J Wassenaar 3-00-00 CG pakhuis en kamer
5-075 Heiligeweg 17 wed Cornelis Wassenaar 1-10-00 CG
1-027 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar 6-00-00 CG
2-068 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis 1-00-00 CG
2-200 Lombardstraat 2 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
1-200 Droogstraat 47 Johannes A van der Werff 1-10-00 CG
1-220 Noorderhaven 95 Johannes A van der Werff 6-00-00 CG
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp 6-00-00 CG
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp 4-00-00 CG bakkerij
5-003 Voorstraat 90 Thomas Westerhuis 5-00-00 CG
1-120 Noorderhaven 71 H J Westra 6-00-00 CG
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra 1-10-00 CG
1-103 Bildtstraat 16 H J Westra 1-10-00 CG huis
1-121 Droogstraat 8 H J Westra 3-10-00 CG
1-181 Karremanstraat 4 D van der Wey 0-10-00 CG
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
1-182 Karremanstraat 2 D van der Wey 0-00-00 CG stal
7-038 Rommelhaven 28 Sj van der Weyde 4-00-00 CG
8-195 Zuiderhaven 37 S Wiarda 3-00-00 CG pakhuis
4-242 Zuiderhaven 26 Sjoerd Wiarda 1-00-00 CG
4-238 Zuiderhaven 30 Sjoerd Wiarda 3-00-00 CG huis
6-155 Kleine Bredeplaats 12 S P Wierda 7-00-00 CG
4-143 Brouwersstraat 7 A Wierdsma 4-00-00 CG
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers 1-00-00 CG
8-063 Grote Bredeplaats 2 het Wijdschippersgilde 8-00-00 CG huis
8-109 Kleine Bredeplaats 22 Claas Y Wijga 4-00-00 CG
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga 1-10-00 CG
2-148 Scheerstraat 12 S Wijma 2-10-00 CG
2-050 Liemendijk 12 S Wijma 2-00-00 CG tuin
2-147 Scheerstraat 11 S Wijma 2-10-00 CG huis
2-075 Hoogstraat 5 Sjoerd Wijma 5-00-00 CG
5-014 Kleine Kerkstraat 18 erven E Wijnalda 2-00-00 CG huis
2-012 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
5-188 Schritsen 27 A Wijngaarden 2-10-00 CG
2-178 Noordijs 9 Jelle Wildschut 6-00-00 CG
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut 7-00-00 CG huis (lotten)
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut 1-00-00 CG huis en tuin
2-182 Noordijs 15 Jelle Wildschut 8-00-00 CG huis (lotten)
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut 0-10-00 CG
2-139 Herenwaltje 15 J Wildschut 1-00-00 CG
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut 4-00-00 CG pakhuis
5-067 Heiligeweg 1 Hendrik de Wind 1-00-00 CG
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers 2-00-00 CG
2-187 1/2 Noordijs 23 H Winnekes 3-00-00 CG wagenhuis (lotten)
4-102 Romastraat 10 Harmen Winnekes 0-10-00 CG
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes 13-00-00 CG
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes 1-00-00 CG
7-031 Voorstraat 101 Tamme de Witt 3-10-00 CG
5-028 Voorstraat 64 H Witte 6-00-00 CG
5-084 Grote Kerkstraat 42 H Witte 1-00-00 CG huis
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf 2-10-00 CG
4-034 Brouwersstraat 24 Dirk G van der Woude 3-00-00 CG
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters 1-10-00 CG
6-087 Sint Odolphisteeg 7 erven S Wybenga 2-00-00 CG stond: m vellinga
6-088 Sint Odolphisteeg 9 S Wybenga 2-00-00 CG stond: m vellinga
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga 10-00-00 CG huis en stal
1-145 Achterstraat 8 Eyze Ypey 1-00-00 CG
5-017 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee 1-00-00 CG
1-030 Noorderhaven 45 wed Z van der Zee 4-00-00 CG
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee 0-10-00 CG
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-215 Noorderhaven 85 Jan D Zeilmaker 5-00-00 CG pakhuis
1-114 Droogstraat 19 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-038 Noorderhaven 59 Jan D Zeilmaker 6-00-00 CG
2-078 Hoogstraat 11 J D Zichman 2-10-00 CG
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra 6-00-00 CG
6-037 Voorstraat 8 C D Zijlstra 6-10-00 CG
6-016 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra 8-00-00 CG
7-155 Noorderhaven 74 Zijlstra 3-00-00 CG
6-114 Lanen 85 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
7-154 Noorderhaven 72 Willem Zondervan 3-00-00 CG
7-058 Noorderhaven 110 Jan Zuderma 3-00-00 CG pakhuis
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zudersma 4-00-00 CG
4-079 Hofstraat 18 de Zuikerraffinaderij 0-00-00 CG
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag 3-00-00 CG huis en tuin