Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock 12-00-00 CG
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer 3-00-00 CG grondpagt
5-079 Grote Kerkstraat 30 erven A Cup 2-00-00 CG
7-030 Voorstraat 99 A de Ruiter 3-10-00 CG
6-024 Voorstraat 24 A Nippold 7-10-00 CG
6-071 Lanen 21 A Oostendorp 2-10-00 CG
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp 4-00-00 CG bakkerij
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
4-205 Schoolstraat 1 A Scheltinga 6-00-00 CG (wallen)
8-175 Raamstraat 4 A de Ruiter 2-00-00 CG
6-096 1/2 Lanen 53 A van Eeken 0-10-00 CG
3-171 Franekereind 38 A Bolman 1-10-00 CG
2-072 Hoogstraat 1 A Rasschen 2-00-00 CG
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh 1-10-00 CG
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp 6-00-00 CG
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp 6-00-00 CG
8-175 Schritsen 42 A de Ruiter 2-00-00 CG
7-088 Voorstraat 41 wed A Roerich 5-10-00 CG huis
7-080 Voorstraat 57a A Bolman 0-15-00 CG
7-079 Voorstraat 59 A Bolman 1-00-00 CG huis
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock 12-00-00 CG
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer 4-00-00 CG
6-024 Voorstraat 24 A Nippold 7-10-00 CG
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp 0-13-00 CG grondpagt
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken 8-00-00 CG stond: jan faber cum uxore
8-175 Raamstraat 2 A de Ruiter 2-00-00 CG
3-174 Franekereind 32 A Bolman 1-10-00 CG
4-143 Brouwersstraat 7 A Wierdsma 4-00-00 CG
6-096 1/2 Lanen 55 A van Eeken 0-10-00 CG
5-069 Heiligeweg 5 nom ux A van Eeken 2-00-00 CG
5-188 Schritsen 27 A Wijngaarden 2-10-00 CG
2-073 Hoogstraat 1 A Rasschen 5-00-00 CG
4-036 Brouwersstraat 28 wed A Oosterbaan 4-00-00 CG
4-205 Zuiderhaven 38 A Scheltinga 6-00-00 CG (wallen)
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh 4-00-00 CG grondpagt
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp 1-02-00 CG grondpagt
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp 1-02-00 CG grondpagt
7-151 Noorderhaven 64 A Roerich 7-10-00 CG
7-080 Voorstraat 57 A Bolman 0-15-00 CG
7-080 Voorstraat 57b A Bolman 0-15-00 CG
7-090 Noorderhaven 88 A van Eeken 2-00-00 CG
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema 5-00-00 CG
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi 6-10-00 CG
4-203 Zuiderhaven 44 A J Conradi 6-00-00 CG huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi 6-00-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 1 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 5 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
2-161 Hoogstraat 8 A J Agema 1-00-00 CG
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema 5-00-00 CG
7-014 Voorstraat 77 A J Tadema 5-00-00 CG
4-141 Brouwersstraat 3 A J Tadema 2-00-00 CG
8-149 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi 2-00-00 CG
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi 6-10-00 CG
8-049 Zuiderhaven 4 A J Conradi 2-10-00 CG
4-202 Zuiderhaven 46 A J Conradi 6-00-00 CG huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi 8-00-00 CG grondpagt
8-051 Weeshuisstraat 3 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi 2-10-00 CG
2-161 Hoogstraat 6 A J Agema 1-00-00 CG
3-004 1/2 Scheffersplein 17 A R van Dalsen 0-07-08 CG
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen 0-10-00 CG
3-004 1/2 Scheffersplein 19 A R van Dalsen 0-07-08 CG
3-004 1/2 Scheffersplein 21 A R van Dalsen 0-07-08 CG
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen 0-10-00 CG
1-032 Noorderhaven 49 A R van Dalsen 5-00-00 CG
1-026 Droogstraat 11 A R van Dalsen 0-00-00 CG
2-176 Noordijs 3 Aafke Hibma 6-00-00 CG
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma 6-00-00 CG
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma 6-00-00 CG
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock 3-00-00 CG
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock 1-03-00 CG grondpagt
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks 1-00-00 CG stond: daniel hendriks
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks 0-16-00 CG grondpagt
4-033 Brouwersstraat 22 Abraham Willems 6-00-00 CG huis en brouwerij
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 20 Adam Lentz 1-08-14 CG
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 22 Adam Lentz 1-08-14 CG
6-078 1/2 Lanen 39 Adam Lentz 1-08-14 CG
8-015 Noorderhaven 8 Adam Hartog 3-10-00 CG
5-042 Heiligeweg 23 Age Heeres 2-00-00 CG huis
5-175 Lanen 44 Allert Harmens 1-10-00 CG
7-059 Noorderhaven 112 Andries Gebel 2-00-00 CG
5-189 Schritsen 29 Andries Onsman 1-05-00 CG
5-189 Schritsen 31 Andries Onsman 1-05-00 CG
6-154 Kleine Bredeplaats 10 Andries van Hoekers 2-10-00 CG
4-185 Rozengracht 14 Andries de Haas 2-00-00 CG looyerij
4-184 Rozengracht 16 Andries de Haas 1-10-00 CG
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Andries Gebel 0-10-00 CG grondpagt
1-001 Noorderhaven 1 wed Andries Wybes 0-00-00 CG
4-030 Brouwersstraat 16 Anna Boomsma 4-00-00 CG huis en verwerij
6-104 Lanen 71 Anne Foekes 2-10-00 CG
2-163 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens 1-00-00 CG
2-163 Hoogstraat 2 Anne Martens 1-00-00 CG
2-131 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds 0-15-00 CG
2-131 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds 0-15-00 CG
1-193 Bildtstraat 13 Anske Alles 2-00-00 CG
3-134 Kerkpoortstraat 53a Anthony Bruins 1-10-00 CG
3-134 Kerkpoortstraat 53 Anthony Bruins 1-10-00 CG
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis 2-00-00 CG grondpagt
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis 0-10-00 CG
5-037 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs 1-10-00 CG huis, stond: s gratama
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes 0-10-00 CG (wallen)
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes 2-00-00 CG grondpagt
8-158 Jan Ruurdstraat 1 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-158 Jan Ruurdstraat 5 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-158 Schritsen 4 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-158 Jan Ruurdstraat 3 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
7-041 Rommelhaven 24 Antje En Pietje Taekes 1-10-00 CG
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling 0-11-00 CG grondpagt
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling 0-14-00 CG grondpagt
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters 3-00-00 CG grondpagt
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal 1-00-00 CG
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal 1-00-00 CG
3-093 Kerkpoortstraat 11 Arend Bartling 0-10-00 CG
3-082 Grote Kerkstraat 31 Arend Bartling 1-00-00 CG
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling 2-00-00 CG
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling 2-00-00 CG
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters 1-10-00 CG
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal 1-10-00 CG grondpagt
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal 1-10-00 CG grondpagt
3-062 Nieuwstraat 50 Arend Jans 1-00-00 CG
3-066 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks 2-00-00 CG
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks 3-00-00 CG grondpagt
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks 1-10-00 CG
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes 1-10-00 CG
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes 0-18-12 CG grondpagt
3-224 Heiligeweg 44 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
3-224 Heiligeweg 42 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
3-224 Heiligeweg 46 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
4-086 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop 2-00-00 CG 86 en 87 staat als 1 vermelding
4-087 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop 2-00-00 CG
3-210 Franekereind 2 Arnoldus Haayes 1-10-00 CG
3-029 Nieuwstraat 13 Ate L de Boer 1-00-00 CG
3-133 Kerkpoortstraat 51 Atze Lubberts 2-00-00 CG
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker 2-00-00 CG
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker 4-00-00 CG grondpagt
8-136 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelsang 1-00-00 CG
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts 2-00-00 CG
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts 0-17-00 CG grondpagt
4-255 Dwarsstraat 21 B Boomsma 0-00-00 CG huis
4-142 Brouwersstraat 5 B van Beemen 4-00-00 CG
1-023 Noorderhaven 35 B Visscher 4-00-00 CG
8-001 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma 4-10-00 CG
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon 1-10-00 CG grondpagt
1-025 Droogstraat 7 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
1-025 Droogstraat 9 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
4-254 Dwarsstraat 19 B Boomsma 0-10-00 CG tuin en zomerhuis
2-093 Zoutsloot 94 B Boomsma 1-00-00 CG huis
2-144 Scheerstraat 5 B 2-00-00 CG
1-197 Bildtstraat 21 B Mars 1-10-00 CG
1-009 Noorderhaven 13 B Visscher 2-10-00 CG
1-011 Noorderhaven 17 B Visscher 2-10-00 CG
5-195 Schritsen 43 wed B Coelman 3-10-00 CG
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon 12-00-00 CG dubbeld huis
1-025 Droogstraat 7 B Visscher 2-10-00 CG panwerk
4-245 Zuiderstraat 20 B Visscher 0-10-00 CG huis
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma 0-10-00 CG
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma 0-14-00 CG grondpagt
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga 3-00-00 CG
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga 0-05-00 CG grondpagt
1-013 Noorderhaven 21 Barend Visscher 6-10-00 CG
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher 4-00-00 CG grondpagt
8-017 Noorderhaven 12 Barend Visser 4-00-00 CG
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher 4-10-00 CG
8-019 Noorderhaven 16 Bart Feddes 3-10-00 CG
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes 4-00-00 CG (stond: pieter dirks)
6-078 Sint Odolphisteeg 20 Bart Feddes 2-10-00 CG
6-078 Sint Odolphisteeg 22 Bart Feddes 2-10-00 CG
6-078 Lanen 39 Bart Feddes 2-10-00 CG
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes 4-00-00 CG (stond: pieter dirks)
1-138 Zoutsloot 45 Bauke de Beer 1-10-00 CG
2-106 Herenwaltje 9 Bauke Jans 1-00-00 CG
7-122 Rinnertspijp 2 Bauke Jansen 1-10-00 CG
7-123 Rinnertspijp 4 Bauke Jansen 0-10-00 CG
2-216 Franekereind 21 Bauke J Komst 2-00-00 CG
2-158 Hoogstraat 14 Beerend Arink 3-00-00 CG
3-211 Heiligeweg 70 Beerend Oorthuis 2-10-00 CG
2-029 Karremanstraat 13 Beerend Pol 0-10-00 CG
2-029 Karremanstraat 17 Beerend Pol 0-10-00 CG
2-034 Liemendijk 36 Beerend Pol 0-10-00 CG (was claas pieters)
3-027 Nieuwstraat 11 Beerend Plagge 0-10-00 CG
2-029 Karremanstraat 15 Beerend Pol 0-10-00 CG
1-198 Droogstraat 39 Beerend Jans 1-00-00 CG smitte
1-204 Vissersstraat 12 Beerend Jans 0-10-00 CG
1-198 Droogstraat 37 Beerend Jans 1-00-00 CG smitte
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes 2-00-00 CG
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes 2-07-04 CG grondpagt
5-205 Schritsen 63 erven Beerend Smith 2-00-00 CG
5-190 Schritsen 33 Beitske Wypkes 2-10-00 CG stond: johannes norel
5-206 Schritsen 65 erven Berber Jacobs 2-10-00 CG
8-143 Grote Ossenmarkt 1 Bernardus Smeeding 2-00-00 CG
8-143 Grote Ossenmarkt 2 Bernardus Smeeding 2-00-00 CG
8-176 Raamstraat 6 Betting Alberts 2-00-00 CG
4-100 Romastraat 10 Bewindhebberen van t Huis Roma 0-10-00 CG
8-092 Vijver 12 Bouwe Boomsma 0-10-00 CG huis
8-022 Noorderhaven 22 Bouwe Boomsma 6-00-00 CG
8-091 Vijver 12 Bouwe Boomsma 1-00-00 CG huis
8-018 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere 3-00-00 CG
8-021 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere 3-00-00 CG
1-226 1/2 Karremanstraat 30 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-227 Karremanstraat 34 Bouwe Dirks 1-00-00 CG
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 1/2 Karremanstraat 32 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes 0-00-00 CG
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes 0-00-00 CG
6-152 Kleine Bredeplaats 4 Broer Jans 2-00-00 CG
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens 0-10-00 CG woning
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens 0-10-00 CG grondpagt
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
5-005 Voorstraat 86 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
6-121 Lanen 20 Broer J Broersma 2-00-00 CG
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda 4-10-00 CG
7-035 Noordijs 8 C Blok 3-10-00 CG stokerij
4-232 Schoolstraat 4 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema 1-00-00 CG koolstek
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema 6-00-00 CG timmerwerf met no 234
4-167 Rozengracht 15 C IJsenbeek 2-10-00 CG panwerk
7-150 Noorderhaven 62 C Mollema 6-00-00 CG
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek 1-00-00 CG
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek 3-10-00 CG grondpagt
7-036 Noordijs 6 C Blok 6-00-00 CG huis
4-231 Schoolstraat 2 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis en tuin
4-232 Schoolstraat 6 nom ux C Mollema 1-00-00 CG huis
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema 3-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema 8-00-00 CG grondpagt
4-167 Rozengracht 13 C IJsenbeek 2-10-00 CG panwerk
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra 0-06-00 CG grondpagt
2-167 Noorderhaven 111 C C van der Straten 6-00-00 CG
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra 6-00-00 CG
6-037 Voorstraat 8 C D Zijlstra 6-10-00 CG
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-130 Vijverstraat 30 C L van Beyma 1-00-00 CG stond: t van benthem
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma 12-00-00 CG grondpagt
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma 1-10-00 CG stond: t van benthem
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma 13-00-00 CG
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma 1-10-00 CG stond: t van benthem
8-159 Schritsen 2 Carel Jans 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
8-119 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels 0-10-00 CG
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
5-186 Schritsen 23 Christiaan Pieters 2-00-00 CG
4-118 Hofstraat 13 Christoffel de Haas 0-10-00 CG
4-119 Hofstraat 15 Christoffel de Haas 0-10-00 CG
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein 0-15-00 CG
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein 0-15-00 CG
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek 4-00-00 CG
1-146 Zoutsloot 61 Claas Postma 1-00-00 CG
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster 1-00-00 CG
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins 1-00-00 CG
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins 0-10-00 CG huis
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster 1-00-00 CG
1-118 Noorderhaven 67 Claas Oosterbaan 6-00-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 6-00-00 CG grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 6-00-00 CG grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 0-10-00 CG grondpagt
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 0-10-00 CG grondpagt
4-172 Wasbleekstraat 1 Claas IJzenbeek 1-00-00 CG
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok 4-10-12 CG grondpagt
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld 1-00-00 CG grondpagt
7-010 Sint Jacobstraat 21 erven Claas de Boer 2-10-00 CG
6-089 Sint Odolphisteeg 11 Claas Posthumus 1-00-00 CG huis
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek 4-00-00 CG
1-147 Zoutsloot 61 Claas Postma 2-00-00 CG huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan 6-10-00 CG keet en huis
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster 1-00-00 CG
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster 1-00-00 CG
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins 1-00-00 CG grondpagt
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins 2-00-00 CG grondpagt
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster 1-00-00 CG
2-079 Hoogstraat 13 Claas de Vries 3-00-00 CG
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 1-00-00 CG tuin en woning
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins 1-00-00 CG tuin en woning
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 4-00-00 CG
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins 4-00-00 CG
4-172 Wasbleekstraat 3 Claas IJzenbeek 1-00-00 CG
4-173 Wasbleekstraat 4 Claas IJzenbeek 1-10-00 CG
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
5-172 Lanen 50 Claas Norel 1-10-00 CG stond: carst pieters
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster 1-00-00 CG
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld 0-10-00 CG
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages 1-00-00 CG huis
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages 1-00-00 CG grondpagt
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages 1-00-00 CG huis
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages 1-00-00 CG grondpagt
6-092 Lanen 43 Claas Dirks 1-00-00 CG
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes 2-10-00 CG grondpagt
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes 1-10-00 CG
8-093 Vijver 8 Claas Foppes 1-00-00 CG
8-093 Vijver 10 Claas Foppes 1-00-00 CG
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks 3-00-00 CG
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks 3-00-00 CG
6-045 Kleine Bredeplaats 9 Claas Hendriks 4-00-00 CG
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes 3-10-00 CG
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes 3-10-00 CG
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres 1-10-00 CG huis
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres 1-10-00 CG huis
5-207 Schritsen 67 Claas Louwrens 3-00-00 CG
5-207 Schritsen 65b Claas Louwrens 3-00-00 CG
1-194 Bildtstraat 15 Claas Pieters 1-10-00 CG
7-137 Noorderhaven 36 Claas Pieters 4-00-00 CG
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar 1-00-00 CG
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds 6-00-00 CG
8-028 Prinsenstraat 4 Claas Wierds 2-00-00 CG
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds 6-00-00 CG
1-150 Karremanstraat 20 Claas Wybes 1-00-00 CG
6-119 Lanen 24 Claas D Molenaar 1-10-00 CG stond: harmen besling
2-213 Zoutsloot 131 Claas J Roodtje 2-00-00 CG
2-213 William Boothstraat 39 Claas J Roodtje 2-00-00 CG
8-109 Kleine Bredeplaats 22 Claas Y Wijga 4-00-00 CG
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers 1-08-00 CG grondpagt
5-011 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers 1-00-00 CG
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers 6-15-00 CG
5-011 1/2 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers 0-14-00 CG grondpagt
6-099 Lanen 61 Coert Duman 2-10-00 CG huis
6-099 Lanen 65 Coert Duman 2-10-00 CG huis
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman 3-10-00 CG
6-099 Lanen 63 Coert Duman 2-10-00 CG huis
1-134 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker 1-00-00 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 2-11-02 CG
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda 7-00-00 CG
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 7-00-00 CG huis
5-075 Heiligeweg 17 wed Cornelis Wassenaar 1-10-00 CG
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker 3-10-00 CG
6-117 Lanen 28 Cornelis Jonker 3-00-00 CG huis, stond: wybe jans
4-122 Hofstraat 19 Cornelis Jonker 0-10-00 CG
2-188 Noordijs 25 Cornelis Lautenbach 2-10-00 CG (lotten)
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker 0-09-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda 7-00-00 CG
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema 0-07-00 CG grondpagt
6-141 Schritsen 19 Cornelis van der Veer 1-10-00 CG
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker 6-00-00 CG grondpagt
6-051 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis de Boer 3-00-00 CG
3-079 Grote Kerkstraat 27 Cornelis Jonker 1-00-00 CG
1-109 Zeilmakersstraat 13 Cornelis Bartels 1-10-00 CG
4-078 Rozenstraat 3 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
4-078 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
4-078 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
8-162 Schritsen 8 Cornelis Cornelis 0-08-00 CG grondpagt
8-162 Schritsen 8 wed Cornelis Cornelis 1-00-00 CG
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 0-10-00 CG grondpagt
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 5-00-00 CG
1-187 Zoutsloot 40 Cornelis Martens 1-00-00 CG
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses 1-10-00 CG
1-113 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes 2-00-00 CG
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker 0-15-00 CG
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker 27-00-00 CG grondpagt
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker 0-15-00 CG
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker 4-00-00 CG
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 0-02-00 CG grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 0-02-00 CG grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 2-00-00 CG stond: johannes harmens
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven 2-00-00 CG stond: johannes harmens
1-182 Karremanstraat 2 D van der Wey 0-00-00 CG stal
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein 4-00-00 CG pakhuis
1-016 Noorderhaven 25 D Buisman 3-00-00 CG
1-029 Noorderhaven 43 nom ux D Fontein 7-00-00 CG
2-074 Hoogstraat 3 D Gautier 5-00-00 CG
5-007 Voorstraat 80 D Buisman 7-00-00 CG
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard 0-18-00 CG grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-212 Zoutsloot 131 D Vellinga 1-00-00 CG wooning
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga 2-00-00 CG keet
2-212 William Boothstraat 37 D Vellinga 1-00-00 CG wooning
1-181 Karremanstraat 4 D van der Wey 0-10-00 CG
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein 4-00-00 CG pakhuis
1-016 Zeepziederstraat 1 D Buisman 3-00-00 CG
3-180 Franekereind 20 D Fontein 2-00-00 CG woningen
4-039 Zuiderhaven 77 D Boomsma 6-00-00 CG
5-025 Voorstraat 70 D Houttuin 6-10-00 CG
5-007 Voorstraat 80 D Buisman 7-00-00 CG
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard 4-00-00 CG
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
6-144 Grote Bredeplaats 14 D Vellinga 6-10-00 CG
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
5-025 Grote Kerkstraat 9 D Houttuin 6-10-00 CG
8-169 Schritsen 24 D Ohlgard 2-00-00 CG
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur 4-00-00 CG 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur 4-10-12 CG grondpagt
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey 3-00-00 CG huis en moolen
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey 7-00-00 CG grondpagt
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga 1-17-08 CG grondpagt
5-034 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga 1-10-00 CG huis
5-033 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga 4-10-00 CG
6-016 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra 8-00-00 CG
6-016 Voorstraat 36 D C Zijlstra 8-00-00 CG
6-016 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra 8-00-00 CG
8-170 Schritsen 26 D R Bakker 0-16-00 CG grondpagt
3-144 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans 0-10-00 CG huis
8-167 Schritsen 20 Daniel Hendriks 0-00-00 CG huis beklemd onder no 166
2-196 William Boothstraat 6 Directeuren van de Comedie 4-00-00 CG
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein 2-00-00 CG grondpagt
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager 0-10-00 CG stal
3-208 1/2 Franekereind 6 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein 2-10-00 CG zeeperij
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager 1-00-00 CG grondpagt
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 4-00-00 CG
2-082 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere 3-00-00 CG
1-019 Zoutsloot 6 Dirk Fontein 0-10-00 CG
3-214 Heiligeweg 64 Dirk Fontein 2-00-00 CG huis
2-060 Droogstraat 65 Dirk Fontein 0-10-00 CG
3-199 Kruisstraat 6 Dirk Fontein 1-10-00 CG wagenhuis
3-034 Nieuwstraat 33 Dirk Boterweg 0-15-00 CG
3-043 Nieuwstraat 28 Dirk Boterweg 0-10-00 CG
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein 2-10-00 CG huis
3-208 Franekereind 6 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager 1-00-00 CG grondpagt
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein 5-10-00 CG huis
3-205 Franekereind 14 Dirk Fontein 1-00-00 CG
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager 0-10-00 CG stal
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 4-00-00 CG grondpagt
2-082 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere 3-00-00 CG
2-129 Hoogstraat 40 Dirk Bouwes 0-15-00 CG kamer en wagenhuis
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis 1-10-00 CG
2-010 Zoutsloot 83 Dirk Cornelis 2-00-00 CG
5-198 Schritsen 49 wed & erven Dirk Cornelis 1-00-00 CG
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis 0-03-00 CG grondpagt
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes 0-10-00 CG (wallen)
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes 2-00-00 CG grondpagt
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans 0-00-00 CG huis
7-009 Sint Jacobstraat 17 wed Dirk Jans 1-00-00 CG
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans 0-00-00 CG huis
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker 2-10-00 CG huis
1-086 Vissersstraat 4 Dirk Sybrens 1-00-00 CG stal
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes 2-00-00 CG huis en bakkerij
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes 2-02-00 CG grondpagt
4-034 Brouwersstraat 24 Dirk G van der Woude 3-00-00 CG
7-024 Voorstraat 91 Doede van der Hout 8-00-00 CG
5-154 Spekmarkt 6 Doede Johannes 1-05-00 CG huis
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-074 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
7-074 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
8-161 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG woning
1-183 Zoutsloot 50 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
1-199 Droogstraat 43 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
1-206 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG woning
2-210 William Boothstraat 23 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 William Boothstraat 27 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-035 Liemendijk 28 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 32 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-096 Wortelstraat 13 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
5-193 Woudemansteeg 2 Doopsgezinde Gemeente 3-10-00 CG woning
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 6-00-00 CG vermaning
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente 3-00-00 CG huis
4-075 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG wooning
3-115 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG
7-074 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente 10-00-00 CG vermaning en woning
5-193 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente 3-10-00 CG woning
7-073 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG pakhuis
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 Zoutsloot 127 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
1-199 Droogstraat 41 Doopsgezinde Gemeente 1-00-00 CG
1-205 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG huis
2-210 William Boothstraat 25 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 William Boothstraat 29 Doopsgezinde Gemeente 0-00-00 CG wees en diaconiehuis (lotten)
2-035 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 30 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
2-035 Liemendijk 34 Doopsgezinde Gemeente 0-10-00 CG
6-001 Voorstraat 60 Dooytze Hingst 4-00-00 CG
8-150 Grote Ossenmarkt 12 Douwe Quest 2-00-00 CG
8-093 1/2 Vijver 8 Douwe de Roos 1-00-00 CG
8-093 1/2 Vijver 10 Douwe de Roos 1-00-00 CG
2-086 Wortelstraat 4 Douwe Claasen 0-00-00 CG huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-086 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 0-00-00 CG huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-108 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 6-00-00 CG hieronder beklemd no 86 & 87
2-087 Wortelstraat 6 Douwe Claasen 0-00-00 CG wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-087 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 0-00-00 CG wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 5-10-00 CG
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 2-00-00 CG grondpagt
7-138 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters 4-00-00 CG
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom 0-14-00 CG grondpagt
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema 2-00-00 CG huis
5-014 Kleine Kerkstraat 18 erven E Wijnalda 2-00-00 CG huis
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom 1-10-00 CG huis
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema 2-00-00 CG huis
6-142 Schritsen 17 Eelke Leyenaar 1-10-00 CG
2-177 Noordijs 7 Eeltje Bonnema 6-00-00 CG
1-105 Zoutsloot 22 Eeltje Abes 1-00-00 CG
1-132 Bildtstraat 3 nom ux Eeltje Cornelis 1-10-00 CG
2-099 Wortelstraat 1 cum uxore Eeltje Cornelis 0-10-00 CG
7-067 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma 3-00-00 CG
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Yzaak Levy 0-14-00 CG grondpagt
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Y Levy 1-10-00 CG
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga 1-10-00 CG
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga 0-18-00 CG grondpagt
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa 2-00-00 CG
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa 2-00-00 CG
6-085 Sint Odolphisteeg 6 Evert Goslings 1-10-00 CG
1-145 Achterstraat 8 Eyze Ypey 1-00-00 CG
1-145 Zoutsloot 59 Eyze Ypey 1-00-00 CG
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG huis
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii 2-10-00 CG keet
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii 2-10-00 CG keet
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
4-174 Rozengracht 28 F van Esta 1-00-00 CG
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii 6-00-00 CG
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer 6-00-00 CG
1-021 Noorderhaven 31 F Fontein 4-00-00 CG
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
5-026 Voorstraat 68 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
7-075 Roeperssteeg 2 F Tjallingii 3-00-00 CG pakhuis
4-174 Wasbleek 3 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 7 F van Esta 1-00-00 CG
6-107 Comediesteeg 2 F Pheiffer 0-00-00 CG
4-174 Wasbleek 11 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 15 F van Esta 1-00-00 CG
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas 0-14-00 CG grondpagt
4-174 Wasbleekstraat 2 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 6 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta 1-00-00 CG
4-157 Zuiderplein 1 F van Esta 1-00-00 CG
5-026 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta 3-10-00 CG huis
5-026 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
5-026 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
4-001 Schritsen 50a F Tjallingii 4-00-00 CG gleibakkerij
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii 0-00-00 CG
2-180 William Boothstraat 8 F Tjallingii 6-00-00 CG
2-180 William Boothstraat 10 F Tjallingii 6-00-00 CG
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
4-182 Rozengracht 20 F van Esta 3-00-00 CG grondpagt
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii 1-08-00 CG grondpagt
4-180 Rozengracht 22 F van Esta 4-00-00 CG panwerk
4-177 Rozengracht 24 F van Esta 1-00-00 CG wooningen
4-175 Rozengracht 26 F van Esta 2-00-00 CG huis
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii 1-08-00 CG grondpagt
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
4-176 Rozengracht 26 F van Esta 1-00-00 CG huis
4-174 Rozengracht 32 F van Esta 1-00-00 CG
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
1-014 Noorderhaven 21 wed F Dreyer 6-00-00 CG
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer 6-00-00 CG
1-021 Noorderhaven 31a F Fontein 4-00-00 CG
1-022 Noorderhaven 33 F Fontein 9-00-00 CG
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer 6-00-00 CG huis en stal
4-174 Wasbleek 1 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleek 5 F van Esta 1-00-00 CG
5-148 Heiligeweg 16 F Leemkool 7-05-00 CG
4-174 Wasbleek 9 F van Esta 1-00-00 CG
6-109 Comediesteeg 4 F Pheiffer 3-00-00 CG huis
5-148 Heiligeweg 18 F Leemkool 7-05-00 CG
4-174 Wasbleek 13 F van Esta 1-00-00 CG
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas 1-10-00 CG
2-173 Rommelhaven 13 F Tjallingii 0-10-00 CG
4-174 Wasbleek 17 F van Esta 1-00-00 CG
2-166 Noorderhaven 109 F Tjallingii 6-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta 1-00-00 CG
4-174 Wasbleekstraat 10 F van Esta 1-00-00 CG
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta 3-10-00 CG huis
5-026 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool 9-10-00 CG huis en pakhuis
4-159 Zuiderplein 3 F van Esta 1-10-00 CG huis
7-107 Voorstraat 19 F Dubblinga 6-00-00 CG
4-001 Schritsen 50 F Tjallingii 4-00-00 CG gleibakkerij
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii 0-00-00 CG
2-180 1/2 William Boothstraat 8 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
7-158 Noorderhaven 82 F Schoonhoff 4-00-00 CG
2-180 1/2 William Boothstraat 10 F Tjallingii 2-10-00 CG gleybakkerij
4-181 Rozengracht 20 F van Esta 2-10-00 CG panwerk
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta 1-00-00 CG
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta 3-10-00 CG grondpagt
2-063 Droogstraat 59 Feike Dirks 0-10-00 CG
2-084 Hoogstraat 23a Feikje Tuininga 4-00-00 CG
2-083 Hoogstraat 21 Feikje Tuininga 1-10-00 CG
2-084 Hoogstraat 23 Feikje Tuininga 4-00-00 CG
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens 2-10-00 CG
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens 2-10-00 CG
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans 0-04-08 CG grondpagt
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans 1-10-00 CG
2-162 Hoogstraat 4 Folkert Johannes 1-00-00 CG
2-162 Rozemarijnstraat 3 Folkert Johannes 1-00-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 1-10-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 1-10-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 0-02-00 CG grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 0-02-00 CG grondpagt
1-167 Karremanstraat 10 Frans Leemkool 0-10-00 CG
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
5-148 Heiligeweg 16 Frans Leemkool 0-08-04 CG grondpagt
5-148 Heiligeweg 18 Frans Leemkool 0-08-04 CG grondpagt
7-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks 5-00-00 CG
2-153 Scheerstraat 2 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii 0-15-00 CG
5-023 Voorstraat 74 wed Frans Galenkamp 4-10-00 CG
2-159 Hoogstraat 12 Frans Leemkool 3-00-00 CG
4-076 1/2 Hofstraat 24 wed Frans Arjens 0-00-00 CG wooning
4-076 1/2 Hofstraat 26 wed Frans Arjens 0-00-00 CG wooning
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens 0-18-00 CG grondpagt
4-076 Hofstraat 24 wed Frans Arjens 0-10-00 CG tuin
4-076 Hofstraat 26 wed Frans Arjens 0-10-00 CG tuin
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens 3-00-00 CG huis
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma 4-00-00 CG
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma 2-00-00 CG
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman 0-10-00 CG
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks 0-14-00 CG grondpagt
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks 1-00-00 CG huis
7-136 Noorderhaven 34 wed Freerk Jans 4-00-00 CG
6-027 Voorstraat 18 G Stinstra 7-10-00 CG
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra 9-00-00 CG
6-072 Lanen 23 G Stinstra 0-10-00 CG stond: david willems
4-140 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga 2-00-00 CG
4-140 Brouwersstraat 1b G Pettinga 2-00-00 CG
8-084 Vijver 1 G Pettinga 3-00-00 CG
1-222 Noorderhaven 99 ds G Stinstra 6-00-00 CG
5-145 Heiligeweg 24 G van Temmen 1-00-00 CG stond: agnietje kronenburg
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga 1-10-00 CG
2-058 Zoutsloot 64 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 69 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 73 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
7-084 Voorstraat 49 G Piekinga 5-10-00 CG
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 70 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 77 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Herenwaltje 6 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 74 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
5-018 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga 1-00-00 CG
8-084 Zuiderhaven 21 G Pettinga 3-00-00 CG
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra 9-00-00 CG
6-025 Voorstraat 22 G Stinstra 6-00-00 CG
6-072 Lanen 23 G Stinstra 0-10-00 CG stond: david willems
4-139 Brouwersstraat 1 G Pettinga 3-10-00 CG huis
4-137 Heiligeweg 4 G Pettinga 2-10-00 CG
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga 0-04-00 CG grondpagt
2-058 Droogstraat 67 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 66 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 71 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 75 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Herenwaltje 4 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 72 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Droogstraat 79 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Herenwaltje 8 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-058 Zoutsloot 76 c s G van Danswijk 4-10-00 CG (8) woningen
2-195 William Boothstraat 18 wed G Andrae 7-00-00 CG
8-062 Zuiderhaven 10 G A Herklots 7-00-00 CG
8-062 Zuiderhaven 8 G A Herklots 7-00-00 CG
6-010 Voorstraat 48 G J Kiel 3-00-00 CG
4-244 Zuiderhaven 26 Geert de Beer 2-00-00 CG
1-037 Noorderhaven 57 Geert Roelofs 3-10-00 CG
2-119 Hoogstraat 43 Gerard Meyer 1-00-00 CG
5-022 Kleine Kerkstraat 2 Gerardus Althuisius 1-10-00 CG
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes 5-00-00 CG
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes 5-00-00 CG
5-173 Lanen 48 Gerben Claasen 1-00-00 CG
2-031 Karremanstraat 5 Gerben Claasen 0-10-00 CG
2-136 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes 1-00-00 CG
2-136 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes 1-00-00 CG
7-029 Voorstraat 97 Gerlof de Vries 5-10-00 CG
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide 3-00-00 CG grondpagt
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide 2-00-00 CG huis
5-061 Lanen 93 Gerrit Hartman 1-00-00 CG
3-032 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes 1-00-00 CG
3-032 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes 1-00-00 CG
7-006 Sint Jacobstraat 11 Gerrit Gerrits 4-00-00 CG
1-195 Bildtstraat 17 Gerrit Jans 1-10-00 CG
7-129 Grote Bredeplaats 25 Gosling Piekinga 5-00-00 CG
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa 4-00-00 CG
4-093 Kerkpad 24 Gosse Abes 1-00-00 CG
4-093 Kerkpad 22 Gosse Abes 1-00-00 CG
6-133 Schritsen 3 Grietje Schiere 2-10-00 CG
2-098 Wortelstraat 3 H Smith 0-00-00 CG tuin
2-098 Wortelstraat 7 H Smith 0-00-00 CG tuin
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga 3-00-00 CG
8-190 Zuiderhaven 51 H Mulder 3-00-00 CG pakhuis
8-188 Zuiderhaven 55 H Gonggrijp 4-00-00 CG
1-031 Noorderhaven 47 H Hanekuik 6-00-00 CG
5-028 Voorstraat 64 H Witte 6-00-00 CG
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers 3-00-00 CG grondpagt
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes 10-00-00 CG grondpagt
8-067 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 3-00-00 CG
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 12-00-00 CG grondpagt
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp 0-00-00 CG
2-056 Zoutsloot 58 H Gonggrijp 0-10-00 CG
2-057 Zoutsloot 62 H Gonggrijp 0-00-00 CG tuin
7-086 Voorstraat 45 wed H Lieuwma 4-00-00 CG
2-057 Droogstraat 83 H Gonggrijp 0-00-00 CG tuin
7-071 Voorstraat 65 H Peaux 5-00-00 CG
2-098 Wortelstraat 5 H Smith 0-00-00 CG tuin
1-152 Karremanstraat 16 wed H Camps 1-00-00 CG
5-084 Kerkpad 4 H Witte 1-00-00 CG huis
5-084 Grote Kerkstraat 42 H Witte 1-00-00 CG huis
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga 4-00-00 CG grondpagt
2-187 1/2 Noordijs 23 H Winnekes 3-00-00 CG wagenhuis (lotten)
6-019 Voorstraat 32 H Terwogt 4-00-00 CG
8-189 Zuiderhaven 53 H Mulder 5-00-00 CG
8-005 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp 4-00-00 CG
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers 2-00-00 CG
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes 13-00-00 CG
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout 7-10-00 CG huis en agterhuis
2-056 Zoutsloot 60 H Gonggrijp 0-10-00 CG
2-061 Droogstraat 63 H Peaux 0-10-00 CG
2-057 1/2 Zoutsloot 62 H Gonggrijp 0-10-00 CG woonagtig
2-057 1/2 Droogstraat 83 H Gonggrijp 0-10-00 CG woonagtig
7-070 Voorstraat 67 H Hanekuik 5-10-00 CG huis
1-120 Noorderhaven 71 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 73 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra 6-00-00 CG
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra 6-00-00 CG
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra 1-10-00 CG
1-103 Zoutsloot 26 H J Westra 1-10-00 CG huis
1-121 1/2 Droogstraat 8 H J Westra 6-00-00 CG
1-103 Bildtstraat 16 H J Westra 1-10-00 CG huis
1-121 Noorderhaven 73 H J Westra 3-10-00 CG
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra 3-10-00 CG
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra 3-10-00 CG
1-122 Noorderhaven 77 H J van Schouwenburg 3-00-00 CG
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra 4-00-00 CG grondpagt
1-103 Zoutsloot 28 H J Westra 1-10-00 CG huis
1-121 Droogstraat 8 H J Westra 3-10-00 CG
6-011 Voorstraat 46 H P Schenkius 5-00-00 CG
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
6-114 Lanen 85 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra 8-10-00 CG huis en brouwerij
2-202 Lombardstraat 6 Haantje Hilbrands 0-00-00 CG
5-204 Schritsen 61 Haaye Jacobs 1-10-00 CG
5-203 Schritsen 59 Haaye Jacobs 0-00-00 CG
3-222 Heiligeweg 50 Haaye Jacobs 0-10-00 CG
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits 0-04-08 CG grondpagt
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits 1-00-00 CG
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen 0-09-00 CG grondpagt
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen 1-10-00 CG huis
2-076 Hoogstraat 7 Hans Y van Rees 4-10-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-15-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-15-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-03-00 CG grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-03-00 CG grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 2-00-00 CG
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 2-00-00 CG
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 1-00-00 CG grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 1-00-00 CG grondpagt
5-084 Kerkpad 4 Harmanus Witte 0-06-00 CG grondpagt
5-084 Grote Kerkstraat 42 Harmanus Witte 0-06-00 CG grondpagt
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
3-090 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur 0-15-00 CG
3-096 Kerkpoortstraat 19 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes 1-00-00 CG
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen 1-08-00 CG grondpagt
1-166 Karremanstraat 12 Harmen Camp 1-00-00 CG
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes 6-00-00 CG
3-096 Kerkpoortstraat 17 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
3-096 Kerkpoortstraat 21 Harmen Homeulen 0-10-00 CG
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes 1-10-00 CG grondpagt
4-102 Romastraat 10 Harmen Winnekes 0-10-00 CG
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen 2-10-00 CG huis
5-176 Lanen 42 Harmen Homeulen 3-00-00 CG
3-042 Nieuwstraat 30 Harmen Everts 0-10-00 CG
2-065 Karremanstraat 25 Harmen Heeres 1-00-00 CG
2-047 Karremanstraat 3 Harmen Heeres 0-10-00 CG huis
3-021 Oosterkeetstraat 11 Harmen Johannes 0-10-00 CG
8-082 Zuiderhaven 19 Hartman Sybrens 4-10-00 CG
1-005 Noorderhaven 5 Hartman Sybrens 0-00-00 CG blokmakerij
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs 6-00-00 CG
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs 6-00-00 CG
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs 4-00-00 CG grondpagt
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs 4-00-00 CG grondpagt
4-152 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer 3-00-00 CG
4-136 Heiligeweg 6 wed Hendrik Swaal 2-10-00 CG
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer 2-00-00 CG huis
8-052 1/2 Weeshuisstraat 0 Hendrik 2-10-00 CG
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen 0-10-00 CG
4-249 Zuidersteeg 1 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
3-220 Heiligeweg 54 Hendrik Warnders 2-00-00 CG
4-250 Zuidersteeg 5 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
5-064 Lanen 82 Hendrik Duman 0-00-00 CG
5-052 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melkenbach 2-00-00 CG
1-041 Zeilmakersstraat 20 Hendrik Luxemburg 2-10-00 CG
6-066 Lanen 11 Hendrik Meyer 2-10-00 CG
3-092 Kerkpoortstraat 9 Hendrik Vogelsang 0-00-00 CG
4-145 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots 2-10-00 CG
4-151 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer 2-00-00 CG
5-067 Heiligeweg 1 Hendrik de Wind 1-00-00 CG
5-191 Schritsen 35 Hendrik Smith 3-00-00 CG
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer 0-12-00 CG grondpagt
8-052 Weeshuisstraat 0 Hendrik 2-10-00 CG
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen 0-10-00 CG
4-250 Zuidersteeg 3 Hendrik Tobé 0-10-00 CG huis
1-184 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer 1-00-00 CG huis
5-064 Lanen 82a Hendrik Duman 0-00-00 CG
1-048 Zoutsloot 13 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-048 Zoutsloot 17 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-043 Zeilmakersstraat 16 Hendrik Barts 2-10-00 CG
1-048 Zoutsloot 15 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-048 Zoutsloot 19 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
3-189 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes 1-00-00 CG
2-203 Lombardstraat 8 Hendrik Gerrits 0-00-00 CG
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans 0-10-00 CG
3-173 Franekereind 34 Hendrik Jans 1-10-00 CG (lotten)
7-135 Noorderhaven 32 Hendrik Jans 4-00-00 CG
2-105 Herenwaltje 11 Hendrik Jans 0-10-00 CG
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans 0-10-00 CG
4-084 Rozengracht 19 Hendrik Marcus 0-10-00 CG
4-084 Rozengracht 17 Hendrik Marcus 0-10-00 CG
2-028 Achterstraat 27 Hendrik Sanders 0-10-00 CG
2-028 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders 0-10-00 CG
8-036 Havenplein 3 Hendrik A Tamsma 4-10-00 CG
1-106 Zoutsloot 20 Herke J van der Mey 0-10-00 CG
8-053 1/2 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes 1-05-00 CG
8-053 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes 1-05-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes 3-00-00 CG
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes 0-12-00 CG grondpagt
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks 1-00-00 CG
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks 2-00-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks 3-10-00 CG grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks 5-10-00 CG huis en sementmakerij
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks 5-10-00 CG huis en sementmakerij
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster 2-00-00 CG
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster 0-17-00 CG grondpagt
2-118 Zoutsloot 100 Hinne Zytzes 1-00-00 CG
2-115 Hoogstraat 39a Hinne Zytzes 3-00-00 CG
2-091 Zoutsloot 98 Hinne Zytzes 0-10-00 CG
2-118 Zoutsloot 100 Hinne Zytzes 1-00-00 CG
2-115 Hoogstraat 39 Hinne Zytzes 3-00-00 CG
6-093 Lanen 45 Hubert Jans 2-10-00 CG
5-192 Schritsen 37 Hubert Jans 2-00-00 CG stond: wopke djoerds
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans 1-10-00 CG huis
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans 1-10-00 CG huis
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans 1-00-00 CG tuin
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans 3-00-00 CG grondpagt
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans 1-00-00 CG grondpagt
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans 1-00-00 CG grondpagt
1-168 Karremanstraat 8 Huite Feytes 0-10-00 CG
3-175 Franekereind 26 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
3-175 Franekereind 30 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
1-086 1/2 Vissersstraat 4 Hylke Hanekuik 0-00-00 CG kamer beklemd onder no 1-059
3-175 Franekereind 28 Hylke Hanekuik 5-00-00 CG keet
1-006 Noorderhaven 7 Hylke Jarigs 2-10-00 CG
1-006 Dijksteeg 1 Hylke Jarigs 2-10-00 CG
6-067 Lanen 13 Hylke Minnes 2-10-00 CG
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
6-068 Lanen 15 Hylke Minnes 3-00-00 CG huis
5-027 Voorstraat 66 Hylke Minnes 6-00-00 CG
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes 0-10-00 CG huis
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes 0-10-00 CG
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes 0-10-00 CG
8-139 Grote Ossenmarkt 13 Hylke Wybes 3-10-00 CG
1-085 1/2 Vissersstraat 6 wed Ids Dirks 0-00-00 CG stal
1-085 1/2 Vissersstraat 8 wed Ids Dirks 0-00-00 CG stal
1-151 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems 1-00-00 CG
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats 4-00-00 CG grondpagt
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats 3-10-00 CG
7-069 Voorstraat 69 wed J Cromwel 5-10-00 CG huis
3-183 Lammert Warndersteeg 10 J Fontein 3-00-00 CG keet
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
2-193 Franekereind 13 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
3-057 Nieuwstraat 40 J Huis 2-00-00 CG keet (lotten)
1-123 1/2 Noorderhaven 79 J Strelitz 3-07-00 CG
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius 5-00-00 CG
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
5-038 Grote Kerkstraat 19 wed J Homberg 1-00-00 CG
2-139 Herenwaltje 15 J Wildschut 1-00-00 CG
7-081 1/2 Voorstraat 55 J Huis 0-00-00 CG mangelkamer
7-156 Noorderhaven 76 J van Slooten 5-00-00 CG
3-183 Lammert Warndersteeg 1 J Fontein 3-00-00 CG keet
3-183 Lammert Warndersteeg 6 J Fontein 3-00-00 CG keet
2-192 Franekereind 9 dr J Albarda 4-00-00 CG
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda 5-00-00 CG huis
2-194 Franekereind 15 dr J Albarda 3-00-00 CG huis
3-058 Nieuwstraat 44 J Huis 0-10-00 CG huis
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed J Cromwel 5-10-00 CG huis
1-036 Noorderhaven 57 ds J van Assen 9-00-00 CG
8-105 Hondenstraat 12a erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Hondenstraat 12 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Hondenstraat 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed J Nollides 8-00-00 CG
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius 5-00-00 CG
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda 15-00-00 CG huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda 15-00-00 CG huis
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth 1-08-00 CG grondpagt
7-145 Noorderhaven 50 J Wassenaar 3-00-00 CG pakhuis en kamer
7-081 Voorstraat 55 J Huis 6-00-00 CG huis
7-156 Noorderhaven 78 J van Slooten 5-00-00 CG
7-072 Voorstraat 63 J Kerkhoven 5-00-00 CG
7-046 Rommelhaven 16 J A Held 4-00-00 CG huis
7-103 Voorstraat 29 J A Straus 6-00-00 CG
6-030 Voorstraat 12 wed J Bierma van der Brug 4-00-00 CG
2-078 Hoogstraat 11 J D Zichman 2-10-00 CG
4-040 Zuiderhaven 77 wed J F Posthumus 3-00-00 CG
4-204 Zuiderhaven 40 wed J F Posthumus 6-00-00 CG
4-204 Zuiderhaven 42 wed J F Posthumus 6-00-00 CG
5-068 Heiligeweg 3 nom ux J F H Metzlar 2-00-00 CG
5-060 Lanen 91 J F H Metzlar 1-00-00 CG
5-070 Heiligeweg 7 J H Olinjus 4-00-00 CG huis
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff 0-14-00 CG grondpagt
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff 0-10-00 CG
4-125 Hofstraat 21 Jacob van Rooyen 0-15-00 CG
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin 0-09-00 CG grondpagt
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
3-073 Franekereind 25 Jacob Reinhart 2-10-00 CG
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 1-10-00 CG huis
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhooven 3-00-00 CG
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 1-10-00 CG huis
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 3-00-00 CG
1-140 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven 2-00-00 CG
3-073 Ooievaarsteeg 35 Jacob Reinhart 2-10-00 CG
1-027 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar 6-00-00 CG
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin 3-10-00 CG
3-038 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
3-075 Franekereind 23 Jacob de Bruin 2-10-00 CG
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde 0-10-00 CG huis
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 0-18-12 CG grondpagt
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven 2-03-10 CG grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart 0-18-12 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas 4-00-00 CG grondpagt
6-040 Kleine Bredeplaats 3 Jacob Reinhart 2-00-00 CG huis
5-174 Lanen 46 Jacob Oosterbaan 3-00-00 CG
5-163 Lanen 70 Jacob de Boer 3-00-00 CG
3-218 Heiligeweg 58 Jacob Poester 2-00-00 CG huis
1-202 Droogstraat 53 Jacob Roorda 1-10-00 CG stal
7-102 Voorstraat 31 Jacob Dodenhuizen 4-10-00 CG
5-019 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Ried 1-00-00 CG
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw 3-00-00 CG
2-117 Zoutsloot 102 Jacob Doedes 1-00-00 CG
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes 1-00-00 CG
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes 1-00-00 CG
4-008 Schritsen 52 Jacob Gosses 1-10-00 CG
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
1-064 Zoutsloot 23 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
5-050 Grote Kerkstraat 16 wed Jacob Samuels 1-10-00 CG huis
2-010 Zoutsloot 83 Jacob Sybrens 2-00-00 CG
4-067 Kerkpoortstraat 65 Jacob Tjeerds 1-10-00 CG
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems 0-16-00 CG grondpagt
3-172 Franekereind 36 wed en erven Jacob Willems 1-10-00 CG
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems 2-10-00 CG
1-085 1/2 Vissersstraat 6 Jacob Ykes 0-00-00 CG
1-085 1/2 Vissersstraat 8 Jacob Ykes 0-00-00 CG
2-215 Franekereind 19 Jacob P Poelstra 3-00-00 CG (lotten)
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting 2-00-00 CG
2-209 William Boothstraat 19 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
2-208 Zoutsloot 119 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
2-208 William Boothstraat 15 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema 3-00-00 CG huis (lotten)
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting 0-12-00 CG grondpagt
2-209 William Boothstraat 21 Jacobus Hannema 2-00-00 CG keet
7-085 Voorstraat 47 Jacobus Hannema 7-00-00 CG huis en verwerij
3-198 Kruisstraat 8 Jan Hannema 1-10-00 CG mouterij hier onder beklemd no 195 1/2
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen 0-10-00 CG
6-113 Sint Christoffelsteeg 3 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
6-111 Sint Christoffelsteeg 2 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema 1-10-00 CG
8-026 Zuiderhaven 1 Jan Hannema 0-10-00 CG huis
3-181 Lammert Warndersteeg 2 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
7-021 Voorstraat 89 Jan van Eeken 0-10-00 CG
7-007 Sint Jacobstraat 13 Jan Kamp 2-00-00 CG stond: ymkje hendriks
1-108 Zeilmakersstraat 11 Jan Schiere 1-00-00 CG
2-214 Franekereind 17 Jan Visser 3-10-00 CG (lotten)
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zudersma 4-00-00 CG
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen 0-10-00 CG
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder 4-00-00 CG
6-057 Lanen 3 Jan Galama 1-00-00 CG huis
3-063 Nieuwstraat 52 Jan van der Veen 0-10-00 CG
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed Jan Cromwel 0-10-00 CG grondpagt
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein 9-00-00 CG
3-089 Kerkpoortstraat 1 Jan Beidschat 1-00-00 CG
3-206 Franekereind 12 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer 4-00-00 CG
3-206 Franekereind 14 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
1-108 Bildtstraat 10 Jan Schiere 1-00-00 CG
6-084 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heide 2-00-00 CG
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
1-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter 2-10-00 CG
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 1-08-00 CG grondpagt
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
1-148 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 0-10-00 CG
1-148 Zoutsloot 65 Jan Kamerling 0-10-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama 2-00-00 CG
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama 3-00-00 CG grondpagt
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
2-003 Zoutsloot 87 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-003 Zoutsloot 91 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
6-101 Lanen 69 erven Jan Altena 0-10-00 CG pakhuis
2-006 Zoutsloot 95 Jan de Boer 1-10-00 CG
2-003 Zoutsloot 97 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-003 Zoutsloot 101 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
8-105 Hondenstraat 12a erven Jan de Keth 8-10-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
2-003 Zoutsloot 105 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
4-069 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra 1-00-00 CG
8-105 Hondenstraat 12 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
6-111 Lanen 81 Jan Hannema 1-10-00 CG
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko 4-00-00 CG
8-105 Hondenstraat 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko 6-00-00 CG grondpagt
2-172 Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt 2-10-00 CG
5-178 Lanen 38 Jan Huisinga 1-10-00 CG
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 3-00-00 CG
7-049 Rommelhaven 10 wed Jan Hannema 1-00-00 CG
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
1-188 Zoutsloot 38 Jan Kyl 1-00-00 CG stokerij
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth 8-10-00 CG
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh 1-10-00 CG
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink 1-00-00 CG
7-101 Voorstraat 33 Jan Dijkstra 6-00-00 CG
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere 5-00-00 CG pakhuis
5-063 Lanen 84 Jan Bertels 3-00-00 CG huis
7-089 Voorstraat 39 Jan Hannema 7-10-00 CG
7-147 Noorderhaven 56 Jan van der Veen 3-00-00 CG pakhuis
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes 1-00-00 CG
7-089 Noorderhaven 88 Jan Hannema 7-10-00 CG
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide 2-00-00 CG
7-069 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel 0-10-00 CG grondpagt
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen 0-10-00 CG
6-113 Sint Christoffelsteeg 5 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-111 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema 1-10-00 CG
7-058 Noorderhaven 110 Jan Zuderma 3-00-00 CG pakhuis
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zuderma 2-17-12 CG grondpagt
1-131 Bildtstraat 1 Jan Kyl 1-10-00 CG huis en stalling
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen 0-15-00 CG grondpagt
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder 4-00-00 CG grondpagt
1-133 Bildtstraat 5 Jan Schiere 1-00-00 CG
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein 9-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 5 Jan Anthony 2-00-00 CG
1-213 Bildtstraat 25 Jan Schiere 2-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 7 Jan Anthony 2-00-00 CG
3-089 Kerkpoortstraat 3 Jan Beidschat 1-00-00 CG
8-140 Grote Ossenmarkt 9 Jan Anthony 2-00-00 CG
3-206 Franekereind 10 Jan Fontein 7-10-00 CG huisen
8-140 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony 2-00-00 CG
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer 4-00-00 CG
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein 3-00-00 CG pakhuis en stal
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein 1-10-00 CG pakhuis
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena 10-10-00 CG huis en stal
1-130 Bildtstraat 24 Jan Kyl 3-10-00 CG huis en stalling
1-148 1/2 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 1-10-00 CG
1-148 1/2 Zoutsloot 65 Jan Kamerling 1-10-00 CG
3-107 Kerkpoortstraat 35 Jan Groen 0-10-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
6-098 Lanen 59 Jan Steenbrink 2-00-00 CG
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
2-003 Zoutsloot 89 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-003 Heerensteeg 4 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
6-100 Lanen 67 erven Jan Altena 2-00-00 CG huis
2-003 Zoutsloot 93 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-003 Zoutsloot 95 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
6-002 Voorstraat 58 Jan Hannema 6-00-00 CG huis
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
2-003 Zoutsloot 99 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
2-003 Zoutsloot 103 Jan de Boer 3-00-00 CG panwerk
4-068 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra 1-00-00 CG afgebrooken
6-111 Lanen 81 Jan Hannema 1-10-00 CG
6-113 Lanen 83 Jan Hannema 3-00-00 CG stal en wagenhuis
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko 0-09-00 CG grondpagt
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko 2-00-00 CG pakhuis
5-146 Heiligeweg 22 nom ux Jan van der Veen 1-00-00 CG
2-168 Noorderhaven 113 Jan Hannema 6-00-00 CG
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 0-06-00 CG grondpagt
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere 5-00-00 CG huis
1-108 Zoutsloot 16 Jan Schiere 1-00-00 CG
7-048 1/3 Rommelhaven 12 Jan Groen 0-10-00 CG woning
7-105 Voorstraat 25 Jan van der Veen 9-00-00 CG
3-212 Heiligeweg 68 Jan Hannema 2-00-00 CG huis
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh 2-00-00 CG grondpagt
7-142 Noorderhaven 44 Jan Schiere 3-00-00 CG huis
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink 0-02-00 CG grondpagt
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere 5-00-00 CG pakhuis
7-101 Voorstraat 33a Jan Dijkstra 6-00-00 CG
5-063 Lanen 84 Jan Bertels 4-00-00 CG grondpagt
7-089 Voorstraat 39a Jan Hannema 7-10-00 CG
2-104 Herenwaltje 13 Jan Groen 0-10-00 CG
3-083 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema 2-10-00 CG
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes 0-14-00 CG grondpagt
8-126 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama 1-00-00 CG
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide 3-10-00 CG grondpagt
4-094 Kerkpad 20 Jan Ages 0-10-00 CG
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes 3-00-00 CG grondpagt
8-134 Grote Ossenmarkt 23 Jan Baukes 2-00-00 CG
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes 1-10-00 CG huis
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen 0-06-00 CG grondpagt
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen 2-10-00 CG huis
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje 1-00-00 CG
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG grondpagt
1-225 Noorderhaven 105 Jan Dirks 3-00-00 CG
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes 0-10-00 CG
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes 0-10-00 CG
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes 1-10-00 CG grondpagt
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes 1-10-00 CG grondpagt
1-212 Bildtstraat 23 Jan Freerks 2-00-00 CG
1-212 Karremanstraat 24 Jan Freerks 2-00-00 CG
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 2-00-00 CG huis
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 1-07-00 CG grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 1-00-00 CG
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 4-10-00 CG grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 0-10-00 CG grondpagt
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes 1-10-00 CG
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes 1-00-08 CG grondpagt
2-111 Hoogstraat 33 Jan Harmanus 1-10-00 CG
5-089 Kerkpad 12 Jan Heeres 1-10-00 CG huis
3-106 Kerkpoortstraat 33 Jan Heeres 0-10-00 CG timmerwinkel
5-089 Kerkpad 14 Jan Heeres 1-10-00 CG huis
2-204 Lombardstraat 10 Jan Jacobs 1-00-00 CG
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema 1-10-00 CG
4-023 Schritsen 58 Jan Jelles 4-10-00 CG huis en bakkerij
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-15-00 CG grondpagt
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-10-00 CG
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 4-00-00 CG
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 4-00-00 CG
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 0-07-00 CG grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 0-07-00 CG grondpagt
8-178 Raamstraat 8 wed Jan Philippus 1-10-00 CG
1-144 Zoutsloot 57 Jan Roelofs 1-00-00 CG
7-043 Rommelhaven 20 Jan Scheltes 2-10-00 CG huis
5-055 Grote Kerkstraat 4 Jan Sybrens 2-00-00 CG huis
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas 0-00-00 CG werf
8-058 Zuiderhaven 20 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 5 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 9 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas 0-00-00 CG werf
8-058 Zuiderhaven 18 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
1-104 Zoutsloot 24 Jan Thomas 1-10-00 CG
8-058 Westerstraat 7 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 11 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan 2-00-00 CG
6-039 Voorstraat 4 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes 15-00-00 CG grondpagt
5-196 Schritsen 45 wed Jan Yemes 1-00-00 CG
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
6-039 Kleine Bredeplaats 5 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes 2-00-00 CG huis
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes 0-00-00 CG helling
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes 1-12-00 CG grondpagt
2-109 Hoogstraat 29 Jan Ysaacks 0-00-00 CG
2-109 Hoogstraat 29a Jan Ysaacks 0-00-00 CG
3-132 Kerkpoortstraat 49 Jan A Bakker 1-00-00 CG
5-024 Voorstraat 72 Jan A Bakker 5-00-00 CG stond: a w bakker
5-142 Heiligeweg 36 Jan A Bakker 2-00-00 CG stond: pyter bakker wed
5-020 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker 1-00-00 CG stond: willem hendriks
5-021 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker 1-10-00 CG stond: a w bakker
7-124 Grote Bredeplaats 35 Jan C Schiere 0-10-00 CG
5-016 Kleine Kerkstraat 14 Jan C Roodtje 1-00-00 CG
1-039 Noorderhaven 61 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 17 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-114 Droogstraat 21 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 25 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 31 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 35 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-038 Noorderhaven 59 Jan D Zeilmaker 6-00-00 CG
1-215 Noorderhaven 85 Jan D Zeilmaker 5-00-00 CG pakhuis
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker 3-00-00 CG
1-114 Droogstraat 19 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 23 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 27 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-114 Droogstraat 33 Jan D Zeilmaker 0-00-00 CG
1-102 Bildtstraat 14 Jan H de Boer 1-00-00 CG
1-102 Zoutsloot 30 Jan H de Boer 1-00-00 CG
1-128 Bildtstraat 6 Jan H Gonggrijp 1-10-00 CG
1-139 Zoutsloot 49 Jan H de Boer 2-10-00 CG (was wed j harkema)
1-102 Zoutsloot 32 Jan H de Boer 1-00-00 CG
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen 1-10-00 CG
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen 0-08-00 CG grondpagt
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff 0-15-00 CG
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff 1-05-00 CG grondpagt
5-065 Spekmarkt 1 Jan J Park 2-00-00 CG
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff 1-05-00 CG grondpagt
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff 0-15-00 CG
6-083 Sint Odolphisteeg 8 Jan J van der Heide 2-10-00 CG
6-080 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Post 0-10-00 CG
4-106 Romastraat 4 Jan J Cuiper 0-10-00 CG
6-082 Sint Odolphisteeg 12 Jan J Thomas 1-10-00 CG
6-086 Sint Odolphisteeg 2 Jan L Faber 1-10-00 CG
6-096 1/2 Lanen 55 Jan L Faber 0-10-00 CG
7-096 Noorderhaven 102 Jan L Faber 0-10-00 CG
6-086 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber 1-10-00 CG
6-096 1/2 Lanen 53 Jan L Faber 0-10-00 CG
7-083 Voorstraat 51 Jan L Faber 4-00-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel 0-10-00 CG grondpagt
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG grondpagt
4-146 Brouwersstraat 13 Jan W Vettevogel 4-10-00 CG
6-097 Lanen 57 Jan W Vettevogel 0-00-00 CG
5-066 Heiligeweg 1 wed Jan W Arend 1-00-00 CG
6-137 Schritsen 11 Jan W Vettevogel 2-10-00 CG
4-037 Zuiderhaven 83 Jan W Vettevogel 3-10-00 CG
4-097 Vianen 16 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel 2-00-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
1-100 Zoutsloot 41 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
4-037 Zuiderhaven 81 Jan W Vettevogel 3-10-00 CG
4-097 Vianen 14 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
4-097 Vianen 18 Jan W Vettevogel 5-10-00 CG
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel 0-17-08 CG grondpagt
7-087 Voorstraat 43 Jan W Vettevogel 6-10-00 CG
2-140 Herenwaltje 17 Jan W Vettevogel 0-10-00 CG
4-187 Rozengracht 8 Jan W Douwes 6-00-00 CG huis
4-186 1/2 Rozengracht 12 Jan W Douwes 1-10-00 CG pakhuis
4-187 Rozengracht 10 Jan W Douwes 6-00-00 CG huis
4-186 Rozengracht 12 Jan W Douwes 4-10-00 CG
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pecktol 1-00-00 CG
1-143 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek 3-00-00 CG
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pektol 0-14-00 CG grondpagt
1-042 Zoutsloot 1 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 5 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 9 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 3 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 7 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 11 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
7-092 Noorderhaven 92 nom ux Jelle Jacobi 4-10-00 CG
2-178 Noordijs 9 Jelle Wildschut 6-00-00 CG
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut 7-00-00 CG huis (lotten)
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma 1-00-00 CG
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut 1-00-00 CG huis en tuin
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut 0-10-00 CG
7-143 Noorderhaven 46 nom ux Jelle Boomsma 6-00-00 CG
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut 4-00-00 CG pakhuis
7-092 Noorderhaven 96 nom ux Jelle Jacobi 4-10-00 CG
2-182 Noordijs 15 Jelle Wildschut 8-00-00 CG huis (lotten)
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut 2-00-00 CG grondpagt
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma 1-10-00 CG grondpagt
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut 1-00-00 CG huis en tuin
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut 0-10-00 CG
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut 2-00-00 CG grondpagt
2-014 Zoutsloot 71 Jelle Haayes 1-00-00 CG
2-066 Karremanstraat 23 Jelle Jurjens 1-00-00 CG huis
7-118 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma 5-00-00 CG
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jelle P Horrius 2-00-00 CG
2-145 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker 1-10-00 CG
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma 2-10-00 CG
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma 2-10-00 CG
2-157 Hoogstraat 16 Jelte Radsma 2-00-00 CG
4-243 Zuiderhaven 26 Jentje Douwes 1-00-00 CG
4-243 Zuiderstraat 22 Jentje Douwes 1-00-00 CG
8-016 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs 1-10-00 CG
8-016 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs 1-10-00 CG
1-066 Zoutsloot 27 Jetske Heeres 0-10-00 CG
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres 3-00-00 CG
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres 3-00-00 CG grondpagt
4-155 Hofstraat 3 Jetske Klaasen 1-00-00 CG huis (stond: jan lauwrens)
4-077 Hofstraat 22 Jetske Pieters 1-00-00 CG wooning
4-030 Brouwersstraat 16 Jetze Jelles 4-00-00 CG grondpagt
8-177 Schritsen 48 Jetze Ruurds 0-10-00 CG
8-177 Schritsen 46 Jetze Ruurds 0-10-00 CG
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk 5-10-00 CG
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk 5-10-00 CG
7-012 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek 5-00-00 CG
1-153 Karremanstraat 14 Johannes ten Berg 1-10-00 CG
2-092 Zoutsloot 96 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-092 Wortelstraat 13 Johannes Norel 0-10-00 CG
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur 0-13-00 CG grondpagt
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader 3-00-00 CG grondpagt
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar 1-10-00 CG grondpagt
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen 2-00-00 CG metzelaar
6-064 Lanen 9 Johannes Norel 2-00-00 CG stond: p rodenhuis
1-196 Bildtstraat 19 Johannes van der Meulen 1-10-00 CG
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel 5-00-00 CG
4-149 Brouwersstraat 19 Johannes Harmens 1-10-00 CG
5-072 Heiligeweg 11 Johannes Jager 2-00-00 CG
8-004 Grote Bredeplaats 13 Johannes Rinsma 0-09-00 CG grondpagt
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema 3-10-00 CG
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema 3-10-00 CG
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf 1-00-00 CG grondpagt
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel 3-10-00 CG
2-121 Hoogstraat 47 Johannes van der Molen 1-00-00 CG
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager 1-00-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel 0-10-00 CG
7-042 Rommelhaven 22 erven Johannes van Beemen 2-00-00 CG
2-205 William Boothstraat 7 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 38 Johannes Norel 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 40 Johannes Norel 0-10-00 CG
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur 2-00-00 CG
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader 2-10-00 CG huis
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar 1-00-00 CG
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen 2-10-00 CG grondpagt
6-064 Lanen 9 Johannes Norel 2-00-00 CG stond: p rodenhuis
3-064 Nieuwstraat 54 Johannes Camphuis 1-00-00 CG
4-090 Kerkpad 30 c s Johannes Leyenaar 0-10-00 CG
3-004 Scheffersplein 17 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
3-004 Scheffersplein 19 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
1-083 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg 1-00-00 CG
3-004 Scheffersplein 21 Johannes van der Meulen 0-07-08 CG
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg 5-00-00 CG huis
2-013 Zoutsloot 77 Johannes Norel 0-10-00 CG
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel 4-00-00 CG grondpagt
4-149 Brouwersstraat 19 erven Johannes Harmens 5-05-00 CG grondpagt
6-136 Schritsen 9 Johannes Schoot 2-00-00 CG
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema 4-00-00 CG grondpagt
5-074 Heiligeweg 15 Johannes Norel 1-10-00 CG
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
2-077 Hoogstraat 9 Johannes Norel 2-00-00 CG mouterij
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema 4-00-00 CG grondpagt
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf 1-10-00 CG
1-221 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides 5-00-00 CG
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel 3-10-00 CG
2-122 Hoogstraat 49 Johannes van der Molen 1-00-00 CG
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager 1-00-00 CG
2-205 William Boothstraat 5 Johannes van der Meulen 0-10-00 CG
7-099 Voorstraat 37 Johannes Norel 6-00-00 CG huis
2-128 Hoogstraat 38 Johannes Dirks 1-10-00 CG
5-189 1/2 Schritsen 29 Johannes Hendriks 1-05-00 CG
5-189 1/2 Schritsen 31 Johannes Hendriks 1-05-00 CG
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 1-10-00 CG huis
3-196 Kruisstraat 12 Johannes Jacobs 1-00-00 CG timmerwinkel
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs 1-00-00 CG grondpagt
3-223 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs 2-00-00 CG
3-196 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 1-00-00 CG timmerwinkel
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 2-10-00 CG grondpagt
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs 0-10-00 CG
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobs 1-00-00 CG
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobus 0-06-00 CG grondpagt
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans 1-10-00 CG
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans 1-10-00 CG
4-124 Hofstraat 21 Johannes Jans 0-15-00 CG
6-069 Lanen 17 Johannes Leenderts 2-00-00 CG
7-127 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts 3-10-00 CG
7-127 Grote Bredeplaats 29 Johannes Melcherts 3-10-00 CG
3-030 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs 1-00-00 CG
1-220 Noorderhaven 95 Johannes A van der Werff 6-00-00 CG
1-200 Droogstraat 47 Johannes A van der Werff 1-10-00 CG
1-200 Droogstraat 49 Johannes A van der Werff 1-10-00 CG
7-016 Voorstraat 83 Johannes H Pottinga 6-00-00 CG
4-144 Brouwersstraat 9 Johannes J Leyenaar 4-00-00 CG
4-266 Westerstraat 0 Johannes J Beuker 0-00-00 CG zomerhuis
3-054 Scheffersplein 0 Johannes J Groen 0-10-00 CG
4-266 Zuiderstraat 23 Johannes J Beuker 0-00-00 CG zomerhuis
6-052 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel 4-00-00 CG
6-052 Poortje 5 Johannes W Vettevogel 4-00-00 CG
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente 0-10-00 CG grondpagt
6-127 Lanen 12 Joodsche Gemeente 2-00-00 CG huis
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente 0-10-00 CG
6-127 Lanen 14 Joodsche Gemeente 2-00-00 CG huis
2-132 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp 1-00-00 CG
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes 1-00-00 CG
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes 1-00-00 CG
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes 1-15-00 CG grondpagt
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes 1-15-00 CG grondpagt
6-122 Lanen 18 Jouke Olinjus 0-07-00 CG grondpagt
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus 0-00-00 CG
6-122 Lanen 18 Jouke H Olinjus 2-00-00 CG
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus 0-00-00 CG
2-138 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen 1-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok 0-10-00 CG
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok 1-00-00 CG
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok 0-10-00 CG
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok 0-13-00 CG grondpagt
8-095 Vijver 4 K van den Oever 0-14-00 CG grondpagt
8-095 Vijver 4 K van den Oever 1-00-00 CG
6-021 Voorstraat 30 Klaas Sybrens 3-00-00 CG
6-020 Voorstraat 30 Klaas Sybrens 5-00-00 CG
1-125 Bildtstraat 18 L Atlas 2-10-00 CG
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG
4-028 Brouwersstraat 14 L Spannenburg 4-00-00 CG
2-049 Liemendijk 8 L Atlas 7-10-00 CG wooningen
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG grondpagt
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg 4-00-00 CG grondpagt
4-029 Brouwersstraat 14 L Spannenburg 3-10-00 CG
7-050 Rommelhaven 8 L Albada 3-00-00 CG huis
2-049 Liemendijk 10 L Atlas 7-10-00 CG wooningen
7-113 Voorstraat 9 L C van Goch 5-10-00 CG
4-019 Schritsen 58 Laas Spannenburg 0-10-00 CG
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg 1-00-00 CG
4-018 Schritsen 58 Laas Spannenburg 0-10-00 CG
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg 1-00-00 CG grondpagt
1-119 Noorderhaven 69 Leendert Buisman 6-00-00 CG
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs 0-06-00 CG grondpagt
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs 1-10-00 CG
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes 3-00-00 CG
7-056 Noorderhaven 115 Lieuwe Douwes 2-10-00 CG wagenmakerij
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes 3-00-00 CG
3-226 Heiligeweg 38 Lieuwe Meeves 6-00-00 CG
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers 1-00-00 CG
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers 0-14-00 CG grondpagt
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer 0-15-00 CG grondpagt
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer 0-10-00 CG
2-174 Rommelhaven 15 nom ux Lodewijk Lodewijks 3-00-00 CG
6-120 Lanen 22 Lolke Sybrens 2-00-00 CG
8-016 1/2 Zeepaardsteeg 1 Luitje Pieters 0-10-00 CG
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters 3-10-00 CG
8-016 1/2 Noorderhaven 10 Luitje Pieters 0-10-00 CG
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente 3-00-00 CG kerk en huis
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 7 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 11 Lutherse Gemeente 2-00-00 CG
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente 3-00-00 CG kerk en huis
8-137 Grote Ossenmarkt 17 Lutherse Kerk 1-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans 2-00-00 CG
4-116 Hofstraat 7 M Vink 1-10-00 CG
4-121 Hofstraat 19 M Vink 0-10-00 CG huis
3-044 1/2 Nieuwstraat 26 M Betzauw 0-10-00 CG mouterij
4-130 Hofstraat 29 M Vink 1-00-00 CG huis en hoff
2-149 Scheerstraat 10 M Blok 1-00-00 CG verwerij
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage 4-00-00 CG
4-166 Rozengracht 11 M Vink 1-00-00 CG pakhuis
2-067 Karremanstraat 21 M Vink 1-00-00 CG huis
4-116 Hofstraat 7 M Vink 0-15-00 CG grondpagt
3-044 1/2 Nieuwstraat 24 M Betzauw 0-10-00 CG mouterij
7-008 Sint Jacobstraat 15 wed M Blok 1-10-00 CG
4-048 Kerkpad 7 M Vink 1-00-00 CG huis
4-048 Kerkpad 7 M Vink 1-10-00 CG grondpagt
4-129 Hofstraat 27 M Vink 0-00-00 CG woning
4-130 Hofstraat 29 M Vink 1-00-00 CG huis en hoff
2-149 Scheerstraat 10 M Blok 1-10-00 CG grondpagt
7-110 Voorstraat 13 M Ouendag 5-00-00 CG
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage 4-00-00 CG
4-165 Rozengracht 9 M Vink 1-00-00 CG woning
8-165 Schritsen 14 Marten Baksma 0-10-00 CG
1-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet 2-10-00 CG
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 2-10-00 CG huis
1-084 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks 0-00-00 CG
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 2-10-00 CG huis
1-160 Vissersstraat 2 Marten Dirks 0-10-00 CG
2-130 Hoogstraat 36 Marten Johannes 1-00-00 CG
1-028 Noorderhaven 41 erven Marten J Bos 6-00-00 CG
6-090 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans 0-16-00 CG
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager 0-15-00 CG grondpagt
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager 0-12-00 CG grondpagt
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager 1-00-00 CG
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager 1-00-00 CG huis
4-197 Zuiderhaven 54 Mettje Martens 1-00-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 61 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 59 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 63 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
8-012 Noorderhaven 2 Michiel Pieters 3-00-00 CG huis
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso 4-00-00 CG
4-002 Schritsen 52 Mink Kroon 2-00-00 CG
7-028 Voorstraat 95 wed Minne Blok 8-00-00 CG
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin 2-10-00 CG
6-062 Poortje 2 Minne van der Veen 1-00-00 CG
1-107 Zoutsloot 18 Minne Houttuin 1-00-00 CG (was sipke boomsma)
6-058 Lanen 5 Minne van der Veen 2-00-00 CG
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin 2-10-00 CG
5-006 Voorstraat 82 qq Minne Vink 5-00-00 CG
1-136 Bildtstraat 11 Minne P Houttuin 1-10-00 CG huis
1-135 Bildtstraat 9 Minne P Houttuin 1-00-00 CG
1-101 Bildtstraat 12 Minne P Houttuin 0-10-00 CG
7-076 Voorstraat 61a Moses Zalomons 6-10-00 CG
7-076 Voorstraat 61 Moses Zalomons 6-10-00 CG
5-194 Schritsen 41 Nicolaas Jelgersma 3-10-00 CG
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 0-10-00 CG
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 0-10-00 CG
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 2-10-00 CG
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 2-10-00 CG
7-106 Voorstraat 23 Otte Lubberts 6-00-00 CG
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 4-00-00 CG grondpagt
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 4-00-00 CG grondpagt
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 2-00-00 CG
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge 2-00-00 CG
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
1-017 Zeepziederstraat 1 P Tjallingii 2-10-00 CG
8-029 Zuiderhaven 11 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus 0-10-00 CG
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus 2-00-00 CG grondpagt
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus 0-10-00 CG
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus 2-00-00 CG grondpagt
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard 4-00-00 CG grondpagt
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper 3-00-00 CG grondpagt
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper 3-00-00 CG grondpagt
8-191 Zuiderhaven 47 P Tetrode 3-00-00 CG pakhuis
8-029 Prinsenstraat 8 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
4-047 Raamstraat 1 P Tetrode 2-10-00 CG hieronder beklemd no 4
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
4-045 Raamstraat 5 P Tetrode 1-05-00 CG
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 5-00-00 CG
3-108 Kerkpoortstraat 37 P Akkerman 1-00-00 CG
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 5-00-00 CG
1-033 Noorderhaven 51 erven P Couperus 6-00-00 CG
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda 2-00-00 CG grondpagt
2-002 Zoutsloot 109 P de Boer 2-10-00 CG huis
2-001 Zoutsloot 113 P de Boer 2-10-00 CG panwerk
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander 3-00-00 CG grondpagt
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode 3-00-00 CG
2-081 Hoogstraat 17 P Tetrode 2-00-00 CG wagenhuis
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus 7-10-00 CG
6-034 Drie Roemersteeg 5 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG
6-036 Drie Roemersteeg 9 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG huis
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper 3-10-00 CG stokerij
7-040 Rommelhaven 26 P Huidekoper 6-10-00 CG dubbeld huis
7-134 Noorderhaven 28 P Tjallingii 5-00-00 CG
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag 1-00-00 CG grondpagt
8-106 Kleine Bredeplaats 16 P Rausen 4-00-00 CG
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag 1-00-00 CG grondpagt
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard 0-00-00 CG
2-103 Herenwaltje 10 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-102 Zoutsloot 86 P de Boer 0-10-00 CG huis
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer 0-10-00 CG
8-029 Zuiderhaven 9 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
6-031 Voorstraat 10 wed P Peaux 4-10-00 CG huis
3-072 Franekereind 27 P Gelinde 2-00-00 CG
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard 2-00-00 CG huis
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper 9-00-00 CG huis en pakhuis
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper 9-00-00 CG huis en pakhuis
3-003 Scheffersplein 27 P Tetrode 2-00-00 CG keet
8-192 Zuiderhaven 45 P Tetrode 4-00-00 CG pakhuis
8-191 Zuiderhaven 49 P Tetrode 3-00-00 CG pakhuis
8-029 Prinsenstraat 10 P Peaux 4-00-00 CG huis en wijnkelder
1-017 Noorderhaven 27 P Tjallingii 2-10-00 CG
3-105 Kerkpoortstraat 31 P Akkerman 0-00-00 CG
4-046 Raamstraat 3 P Tetrode 2-10-00 CG
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii 5-10-00 CG
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 3-00-00 CG grondpagt
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth 3-00-00 CG grondpagt
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda 2-10-00 CG
2-002 Zoutsloot 107 P de Boer 2-10-00 CG huis
2-001 Zoutsloot 111 P de Boer 2-10-00 CG panwerk
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander 2-10-00 CG
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode 3-00-00 CG
8-065 Grote Bredeplaats 6a P Greydanus 7-10-00 CG
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus 7-10-00 CG
6-118 Lanen 26 P van der Veen 3-00-00 CG
6-035 Drie Roemersteeg 7 wed & erven P Peaux 1-00-00 CG huis
8-164 Schritsen 12 wed & erven P Menalda 0-10-00 CG
8-164 Schritsen 16 wed & erven P Menalda 0-10-00 CG
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper 5-17-08 CG grondpagt
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag 3-00-00 CG huis en tuin
7-134 Noorderhaven 30 P Tjallingii 5-00-00 CG
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag 3-00-00 CG huis en tuin
8-107 Kleine Bredeplaats 18 wed P Persijn 4-10-00 CG
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard 0-00-00 CG
2-102 Herenwaltje 1 P de Boer 0-10-00 CG huis
2-103 1/2 Herenwaltje 10 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer 0-10-00 CG
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer 2-10-00 CG oliemolen
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut 6-00-00 CG
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut 6-00-00 CG
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 4-00-00 CG grondpagt
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut 3-00-00 CG grondpagt
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut 3-00-00 CG grondpagt
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen 4-00-00 CG
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 2-00-00 CG huis en stallingen
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen 2-00-00 CG huis en stallingen
3-076 Scheffersplein 0 P S Hannema 1-10-00 CG pakhuis
5-187 Schritsen 25 Paulus Allarts 1-10-00 CG
7-034 Noordijs 10 Piebe Postma 2-00-00 CG
5-185 Schritsen 21 nom ux Pier Abes 2-00-00 CG
6-139 Schritsen 13 Pier Jans 1-00-00 CG
6-081 Sint Odolphisteeg 14 Pieter Bakker 1-10-00 CG huis
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 0-02-00 CG grondpagt
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 0-02-00 CG grondpagt
8-153 Grote Ossenmarkt 18 Pieter Tetrode 0-00-00 CG huis
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 3-00-00 CG
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts 3-00-00 CG
8-151 Grote Ossenmarkt 14 Pieter Tetrode 2-00-00 CG
1-116 Noorderhaven 63 Pieter Hanekuik 6-00-00 CG
5-144 Heiligeweg 26 Pieter Warnders 1-10-00 CG doorgehaald
3-040 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis 0-10-00 CG
4-268 Zuiderstraat 27 Pieter Cornelis 2-00-00 CG
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert 0-15-00 CG
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks 3-10-00 CG
5-200 Schritsen 53 Pieter Hendriks 2-00-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks 0-12-00 CG grondpagt
2-125 Liemendijk 38 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 40 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans 1-00-00 CG
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans 1-00-00 CG
5-180 Lanen 34 Pieter Lourens 0-07-00 CG grondpagt
5-180 Lanen 34 Pieter Louwrens 2-00-00 CG
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes 1-00-00 CG
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes 0-06-00 CG grondpagt
3-170 Franekereind 40 Pieter Piebes 2-10-00 CG
5-029 Voorstraat 62 Pieter Willems 5-00-00 CG
5-030 Simon Stijlstraat 1 Pieter Willems 0-00-00 CG huis
6-014 Voorstraat 40 wed Pieter S Hannema 5-00-00 CG
1-216 Noorderhaven 87 Popke Minnes 6-00-00 CG huis
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
2-116 Zoutsloot 104 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort 2-00-00 CG
8-050 Zuiderhaven 6 wed R Meintz 2-10-00 CG
7-048 Rommelhaven 12 R Cronenburg 0-10-00 CG
4-163 Rozengracht 0 R Veenstra 1-10-00 CG (stond: j h olinjus)
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk 1-00-08 CG grondpagt
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk 1-00-00 CG grondpagt
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
5-046 Grote Kerkstraat 24 R van Dijk 3-00-00 CG huis
8-074 Hondenstraat 2 R Meints 0-11-00 CG grondpagt
8-075 Hondenstraat 4 R Meints 2-00-00 CG grondpagt
5-168 Lanen 58 R van der Veen 0-12-00 CG grondpagt
5-168 Lanen 58 R van der Veen 0-12-00 CG grondpagt
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk 2-10-00 CG huis
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk 2-00-00 CG huis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra 3-10-00 CG
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes 7-10-00 CG
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes 7-10-00 CG
8-074 Hondenstraat 2 R W Meintz 1-10-00 CG
8-075 Hondenstraat 4 R W Meintz 1-00-00 CG stal
2-143 Scheerstraat 3 Rein Duman 1-10-00 CG
5-086 Kerkpad 8 wed Rein Flores 2-00-00 CG
5-086 Kerkpad 6 wed Rein Flores 2-00-00 CG
5-086 Kerkpad 10 wed Rein Flores 2-00-00 CG
8-006 Grote Bredeplaats 9 erven Rein Wybes 4-10-00 CG
2-123 Hoogstraat 51 Reinder Buwalda 1-00-00 CG huis en wagenhuis
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen 3-00-00 CG
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen 3-00-00 CG
5-165 Lanen 64 Reinder van der Veen 2-00-00 CG
6-128 Lanen 6 Reinder de Groot 2-00-00 CG
1-097 Zoutsloot 35 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
1-096 Zoutsloot 31 Reinder A Swart 1-00-00 CG
4-072 Kerkpoortstraat 22 Rimke Komst 0-00-00 CG
4-072 Kerkpoortstraat 24 Rimke Komst 0-00-00 CG
6-130 Schritsen 1 wed Rinke Bakker 1-00-00 CG
8-142 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert Johannes 2-00-00 CG
3-031 Nieuwstraat 21 wed en erven Rinse van Bergum 0-10-00 CG
3-031 Nieuwstraat 23 wed en erven Rinse van Bergum 0-10-00 CG
4-024 Brouwersstraat 2 wed en erven Rinse van Bergum 3-00-00 CG
7-148 Noorderhaven 58 Rinse Sybrens 5-00-00 CG huis
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg 7-10-00 CG
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg 1-08-00 CG grondpagt
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske Jans 0-12-00 CG grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans 2-00-00 CG
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans 0-12-00 CG grondpagt
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske J Cronenburg 2-00-00 CG stond: a w bakker huis
5-076 Heiligeweg 19 Robijn Leyker 1-00-00 CG
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meintz 3-00-00 CG grondpagt
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints 4-00-00 CG
7-133 Noorderhaven 26 Roelof Peyzel 4-00-00 CG
3-094 Kerkpoortstraat 13 Roelof Roelofs 1-00-00 CG
2-054 Zoutsloot 52 Roelof Roelofs 1-10-00 CG
6-055 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter 3-00-00 CG
7-003 Sint Jacobstraat 5 Romke Jacobs 2-00-00 CG
3-033 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
3-033 Nieuwstraat 35 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente 12-10-00 CG kerk en huis
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente 0-10-00 CG
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente 12-10-00 CG kerk en huis
1-112 Zeilmakersstraat 19 Ruurd Heerkes 1-10-00 CG
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands 1-10-00 CG grondpagt
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands 2-00-00 CG
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters 3-00-00 CG
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters 0-06-12 CG grondpagt
2-190 Franekereind 1 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 1 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
2-190 Franekereind 3 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 3 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
1-024 Zeepziederstraat 2 S IJsenbeek 6-00-00 CG
2-147 Scheerstraat 11 S Wijma 2-10-00 CG huis
3-059 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek 0-10-00 CG
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk 0-06-00 CG grondpagt
2-187 Noordijs 23 erven S IJsbrandy 5-00-00 CG
2-148 Scheerstraat 12 S Wijma 2-10-00 CG
6-088 Sint Odolphisteeg 9 S Wybenga 2-00-00 CG stond: m vellinga
8-195 Zuiderhaven 37 S Wiarda 3-00-00 CG pakhuis
1-137 Zoutsloot 43 S Miedema 2-00-00 CG
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga 10-00-00 CG huis en stal
3-002 Scheffersplein 29 S IJsenbeek 2-00-00 CG keet
4-190 Steenhouwersstraat 3 S Veenstra 5-10-00 CG
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee 0-10-00 CG
1-034 Noorderhaven 53 S Popta 6-00-00 CG
1-035 Noorderhaven 55 S Popta 6-00-00 CG
1-190 Zoutsloot 34 S Hingst 1-00-00 CG
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman 1-10-00 CG
7-109 Voorstraat 15 wed S van der Ley 5-00-00 CG
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman 1-10-00 CG
7-141 Noorderhaven 42 wed S van Slooten 4-00-00 CG
7-100 Voorstraat 35 wed S Frieseman 6-00-00 CG
2-050 Liemendijk 12 S Wijma 2-00-00 CG tuin
7-157 Noorderhaven 80 S Frieseman 5-00-00 CG huis
5-032 Simon Stijlstraat 5 S van Dijk 3-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 1 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 1 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
2-190 Franekereind 3 S Hingst 4-00-00 CG huis
2-190 Franekereind 3 S Hingst 0-10-00 CG grondpagt
6-038 Voorstraat 6 wed S Frieseman 3-00-00 CG
6-029 Voorstraat 14 wed S Schaaff 7-10-00 CG
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk 1-00-00 CG huis
3-060 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek 0-10-00 CG
6-087 Sint Odolphisteeg 7 erven S Wybenga 2-00-00 CG stond: m vellinga
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga 10-00-00 CG huis en stal
4-190 Steenhouwersstraat 1 S Veenstra 5-10-00 CG
1-024 Noorderhaven 37 S IJsenbeek 6-00-00 CG
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee 1-10-00 CG grondpagt
1-034 Noorderhaven 53 S Popta 6-00-00 CG
1-035 Noorderhaven 55 S Popta 6-00-00 CG
7-130 Grote Bredeplaats 23 S Kamsma 5-00-00 CG
6-033 Drie Roemersteeg 3 wed S Schaaff 1-00-00 CG
1-189 Zoutsloot 36 S Hingst 1-00-00 CG verwerij
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman 1-10-00 CG
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman 1-10-00 CG
1-189 Droogstraat 45 S Hingst 1-00-00 CG verwerij
4-190 Rozengracht 2 S Veenstra 5-10-00 CG
5-017 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee 1-00-00 CG
5-031 Simon Stijlstraat 3 S van Dijk 3-00-00 CG huis
4-183 Rozengracht 18 S Veenstra 2-00-00 CG
1-123 Noorderhaven 79 S En T Gratama 3-07-00 CG pakhuis
6-155 Kleine Bredeplaats 12 S P Wierda 7-00-00 CG
7-015 Voorstraat 79 S S Teyema 8-00-00 CG
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema 8-00-00 CG
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema 8-00-00 CG
2-156 Hoogstraat 18 S W Houtsma 4-00-00 CG
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG grondpagt
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG grondpagt
2-175 Noordijs 1 S W Houtsma 5-00-00 CG
2-175 Scheerstraat 1 S W Houtsma 5-00-00 CG
2-155 Hoogstraat 20 S W Houtsma 3-00-00 CG huis en bakkerij (lotten)
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma 4-00-00 CG
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma 2-00-00 CG
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok 3-10-00 CG huis
6-129 Lanen 4 Sasker Oeges 1-10-00 CG
2-095 Wortelstraat 0 Sasker Oeges 0-10-00 CG
2-095 Wortelstraat 15 Sasker Oeges 0-10-00 CG
7-057 Noorderhaven 108 Schelte Piers 3-00-00 CG
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Schelte Piers 0-10-00 CG
7-047 Rommelhaven 14 Schelte Piers 1-10-00 CG
8-013 Noorderhaven 4 c s Schelte Tjepkes 2-10-00 CG
4-123 Hofstraat 19 Schelte P van der Hoeven 0-10-00 CG
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven 1-00-00 CG
1-001 Noorderhaven 1 Sibbeltje Jans 0-00-00 CG
2-012 Zoutsloot 75 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
2-012 Zoutsloot 79 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
2-012 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda 1-10-00 CG
1-020 Droogstraat 3 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Zoutsloot 10 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Droogstraat 2 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Zeepziederstraat 4 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Droogstraat 1 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Droogstraat 5 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
1-020 Zoutsloot 8 Sikko IJsenbeek 0-10-00 CG
6-153 Kleine Bredeplaats 8 Simke Alberts 2-10-00 CG
6-106 Lanen 75 Sipke Schoonbergen 2-10-00 CG
6-106 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen 2-10-00 CG
3-068 Nieuwstraat 64 Sipke Hemkes 0-10-00 CG
3-068 Nieuwstraat 62 Sipke Hemkes 0-10-00 CG
5-164 Lanen 68 Sipke T Blok 1-00-00 CG stond: sybren lolkes wed
5-164 Lanen 66 Sipke T Blok 1-00-00 CG stond: sybren lolkes wed
6-063 Lanen 7 wed Sipke T Hendriks 2-00-00 CG
7-038 Rommelhaven 28 Sj van der Weyde 4-00-00 CG
2-141 Herenwaltje 19 Sjierk Pieters 0-10-00 CG
4-238 Zuiderhaven 30 Sjoerd Wiarda 3-00-00 CG huis
2-075 Hoogstraat 5 Sjoerd Wijma 5-00-00 CG
4-242 Zuiderhaven 26 Sjoerd Wiarda 1-00-00 CG
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes 2-10-00 CG (5) huis
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes 2-10-00 CG (5) huis
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 22 Sjouwke Roodtje 0-10-00 CG
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 24 Sjouwke Roodtje 0-10-00 CG
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen 1-00-00 CG
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen 2-00-00 CG grondpagt
2-200 Lombardstraat 2 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-068 Wortelstraat 8 Stads Weeshuis 1-00-00 CG
2-200 Zoutsloot 117 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-200 William Boothstraat 3 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-200 Zoutsloot 115 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-200 William Boothstraat 1 Stads Weeshuis 6-00-00 CG
2-068 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis 1-00-00 CG
1-110 Zeilmakersstraat 15 Sybe Doekes 1-00-00 CG
1-186 Zoutsloot 42 Sybe Paulus 2-00-00 CG
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes 0-15-00 CG
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes 0-10-00 CG woning
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes 0-15-00 CG
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes 0-10-00 CG woning
6-053 Kleine Bredeplaats 21 Sybout Rinkes 3-00-00 CG
2-186 Noordijs 21 Sybren Hingst 6-00-00 CG huis
4-035 Brouwersstraat 26 Sybren Spannenburg 3-00-00 CG
2-185 Noordijs 21 Sybren Hingst 5-00-00 CG
2-062 Droogstraat 61 Sybren Bouwes 0-10-00 CG
1-123 1/3 Noorderhaven 79 Sybren Bouwes 2-15-00 CG
1-124 Noorderhaven 81 Sybren Bouwes 1-00-00 CG
1-149 Karremanstraat 22 Symen Ypes 1-10-00 CG
7-152 Noorderhaven 66 Symon de Haan 4-00-00 CG
6-070 Lanen 19 Symon Schuurman 2-10-00 CG
7-152 Noorderhaven 68 Symon de Haan 4-00-00 CG
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits 1-00-00 CG
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits 2-00-00 CG
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits 1-10-00 CG grondpagt
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits 2-05-00 CG grondpagt
1-044 Zeilmakersstraat 18 Symon Haantjes 0-10-00 CG timmerwinkel
1-099 Zoutsloot 39 Symon Haantjes 0-10-00 CG
1-201 Droogstraat 51 Symon Haantjes 1-10-00 CG
1-098 Zoutsloot 37 Symon Haantjes 0-10-00 CG
7-125 Grote Bredeplaats 33 Symon Haantjes 0-10-00 CG
3-041 Nieuwstraat 32 Symon Hendriks 0-10-00 CG
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes 1-10-00 CG grondpagt
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes 3-00-00 CG huis
8-133 Grote Ossenmarkt 25 T van Benthem 2-00-00 CG huis
8-181 Zuiderhaven 67 wed T Greidanus 3-00-00 CG
8-187 Raamstraat 12 T Paludanus 4-00-00 CG
4-038 Zuiderhaven 79 T Plantinga 6-00-00 CG
1-218 Noorderhaven 91 T Gratama 5-00-00 CG
7-111 Voorstraat 11b T van Slooten 5-10-00 CG
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem 7-00-00 CG
7-104 Voorstraat 27 T Schattenberg 5-00-00 CG
2-101 Herenwaltje 3 T van Benthem 0-10-00 CG
7-146 Noorderhaven 52 T van Slooten 4-00-00 CG stal
7-149 Noorderhaven 60 T van Benthem 6-00-00 CG huis
2-101 Zoutsloot 78 T van Benthem 0-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 82 T van Benthem 0-10-00 CG
8-132 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem 3-00-00 CG huis
8-132 Kleine Ossenmarkt 10 T van Benthem 3-00-00 CG huis
8-132 Grote Ossenmarkt 27 T van Benthem 3-00-00 CG huis
8-187 Zuiderhaven 57 T Paludanus 4-00-00 CG
8-187 Raamstraat 10 T Paludanus 4-00-00 CG
8-181 Zuiderhaven 67 T Greidanus 3-00-00 CG grondpagt
7-116 Voorstraat 5 T Norbruis 3-10-00 CG
7-112 Voorstraat 11 T van Slooten 3-00-00 CG
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem 7-00-00 CG
7-104 Voorstraat 27a T Schattenberg 5-00-00 CG
7-146 Noorderhaven 54 T van Slooten 4-00-00 CG stal
2-027 Karremanstraat 11 T Gratama 0-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 80 T van Benthem 0-10-00 CG
2-101 Zoutsloot 84 T van Benthem 0-10-00 CG
8-133 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem 2-00-00 CG huis
2-064 Karremanstraat 27 T van Benthem 3-00-00 CG
1-219 Noorderhaven 93 T En S Gratama 6-00-00 CG pakhuis
5-053 Grote Kerkstraat 10 T S Stephany 0-00-00 CG
6-046 Kleine Bredeplaats 11 T S Stephany 4-00-00 CG
5-053 Grote Kerkstraat 8 T S Stephany 0-00-00 CG
5-071 Heiligeweg 9 T S Stephany 6-00-00 CG huis
5-015 Kleine Kerkstraat 16 T S Stephany 0-10-00 CG
2-097 Wortelstraat 11 Taedze Alberts 0-10-00 CG
2-097 Wortelstraat 9 Taedze Alberts 0-10-00 CG
7-031 Voorstraat 101 Tamme de Witt 3-10-00 CG
2-146 Scheerstraat 9 Tamme Stuel 0-10-00 CG
6-151 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Johannes 2-10-00 CG huis
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG
5-009 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager 5-05-00 CG
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG huis
5-009 Kleine Kerkstraat 1 Thijs G Kussendrager 5-05-00 CG
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager 0-15-00 CG huis
8-138 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga 2-00-00 CG
4-150 Brouwersstraat 21 Thomas Smith 2-00-00 CG
5-003 Voorstraat 90 Thomas Westerhuis 5-00-00 CG
8-004 Grote Bredeplaats 13 c s Thomas Baukes 4-10-00 CG
8-004 Grote Bredeplaats 13 Thomas Baukes 0-09-00 CG grondpagt
6-096 Lanen 53 Thomas IJsbrands 0-10-00 CG huis
6-095 Lanen 51 Thomas IJsbrands 0-15-00 CG
6-096 Lanen 55 Thomas IJsbrands 0-10-00 CG huis
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 1 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans 2-10-00 CG
2-016 Zoutsloot 67 Tjalling Dirks 0-00-00 CG
2-015 Zoutsloot 69 Tjalling Dirks 2-00-00 CG
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG grondpagt
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG grondpagt
3-191 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
3-061 Nieuwstraat 48 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG huis
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG huis
3-191 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen 6-00-00 CG
7-026 Schoolsteeg 3 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen 6-00-00 CG
7-026 Schoolsteeg 1 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
7-026 Schoolsteeg 2 Tjebbe van der Meulen 4-00-00 CG
2-009 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius 1-10-00 CG
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes 1-10-00 CG grondpagt
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes 4-00-00 CG grondpagt
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes 4-00-00 CG grondpagt
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes 4-10-00 CG huis
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes 2-10-00 CG
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes 2-10-00 CG
6-145 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd Meintes 5-10-00 CG
7-095 Noorderhaven 100 Tjeerd Roelofs 4-00-00 CG
3-187 Lammert Warndersteeg 5 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
4-132 Hofstraat 4 Tjeerd Roelofs 0-10-00 CG
7-126 Grote Bredeplaats 31 Tjeerd Roelofs 5-00-00 CG
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs 2-00-00 CG
2-135 Hoogstraat 28 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
3-136 Rapenburg 1 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs 0-17-08 CG grondpagt
5-197 Schritsen 47 Tjepke Zaakes 1-00-00 CG
2-201 Lombardstraat 4 erven Tjerk P Oude 1-10-00 CG
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks 0-15-00 CG grondpagt
3-225 Heiligeweg 40 Uiltje Dirks 0-10-00 CG
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks 2-00-00 CG huis
2-100 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
2-110 Hoogstraat 31 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
2-100 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
6-023 Voorstraat 26 W Vettevogel 6-00-00 CG
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock 0-07-00 CG grondpagt
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga 3-00-00 CG
1-203 Droogstraat 55 W Ruitinga 0-10-00 CG
4-148 Brouwersstraat 17 W van Loon 2-00-00 CG
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock 4-00-00 CG
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga 3-00-00 CG
1-224 Noorderhaven 103 W Ruitinga 2-00-00 CG huis
7-150 Noorderhaven 62 W Harmens 6-00-00 CG
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker 8-00-00 CG grondpagt
7-082 Voorstraat 53 wed W C Bakker 5-10-00 CG
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker 4-00-00 CG
4-003 Schritsen 52 W D Blom 2-00-00 CG
4-003 Schritsen 52 W D Blom 2-10-00 CG grondpagt
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik 6-00-00 CG
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik 6-00-00 CG
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten 2-10-00 CG zeperij
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten 1-17-08 CG grondpagt
2-184 Noordijs 19 W S van Noten 8-00-00 CG
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga 3-00-00 CG grondpagt
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga 5-00-00 CG
6-148 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama 1-00-00 CG grondpagt
6-148 Grote Bredeplaats 22 c s Weltje Galama 2-10-00 CG
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes 1-00-00 CG huis
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes 0-14-00 CG grondpagt
6-074 Lanen 31 Wijnand Hoekers 1-10-00 CG
6-074 Lanen 29 Wijnand Hoekers 1-10-00 CG
6-075 Lanen 33 Wijnand Hoekers 2-10-00 CG
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes 0-15-00 CG
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf 2-10-00 CG
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer 4-00-00 CG grondpagt
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes 1-00-00 CG grondpagt
5-004 Voorstraat 88 Willem de Boer 4-00-00 CG
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf 2-10-00 CG
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer 1-10-00 CG
7-154 Noorderhaven 72 Willem Zondervan 3-00-00 CG
1-180 Karremanstraat 6 Willem Gerrits 0-10-00 CG
4-154 Hofstraat 1 Willem IJsbrands 1-10-00 CG
3-190 Lammert Warndersteeg 13a Willem Lieuwes 1-10-00 CG
3-190 Lammert Warndersteeg 13 Willem Lieuwes 1-10-00 CG
2-114 Hoogstraat 37 Willem Pieters 3-00-00 CG bakkerij
6-135 Schritsen 7 wed Willem C Bakker 1-10-00 CG
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG grondpagt
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker 4-10-00 CG grondpagt
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker 2-10-00 CG
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 2-00-00 CG wooning
4-162 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker 1-10-00 CG woning
8-083 Zuiderhaven 19 Wopke Djoerds 4-00-00 CG
6-091 Lanen 41 Wopke Djoerds 2-00-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-110 Comediesteeg 1 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-091 Sint Odolphisteeg 15 Wopke Djoerds 2-00-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
8-083 Vijver 3 Wopke Djoerds 4-00-00 CG
6-110 Comediesteeg 3 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes 4-00-00 CG
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhof 0-15-00 CG grondpagt
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhoff 3-00-00 CG
3-095 Kerkpoortstraat 15 wed Wybe Hessels 1-00-00 CG
6-056 Lanen 1 wed Wybe Nammerts 1-10-00 CG huis
6-094 Lanen 49 Wybrandus Christiaans 2-10-00 CG
6-094 Lanen 47 Wybrandus Christiaans 2-10-00 CG
4-195 Spinhuisstraat 13 erven Wybren Klok 0-00-00 CG
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans 4-00-00 CG
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans 0-16-00 CG grondpagt
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres 1-00-00 CG huis
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres 1-10-00 CG grondpagt
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres 0-10-00 CG
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres 0-10-00 CG
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens 4-00-00 CG
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens 4-00-00 CG
1-082 Bildtstraat 4 Wyger Harmens 1-00-00 CG pottebakkerij
1-082 Zoutsloot 29 Wyger Harmens 1-00-00 CG pottebakkerij
5-059 Lanen 89 Wytze Feddema 1-00-00 CG
5-201 Schritsen 55 Wytze Heins 1-10-00 CG
1-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom 2-10-00 CG
1-142 Zoutsloot 53 Y Hoornstra 3-00-00 CG
6-032 Drie Roemersteeg 1 Y Rodenhuis 0-15-00 CG
8-155 Grote Ossenmarkt 20 Y Hoornstra 2-00-00 CG
2-189 Noordijs 27 Yede Jurjens 4-00-00 CG
7-005 Sint Jacobstraat 9 Yge Visser 1-00-00 CG huis
7-052 Rommelhaven 6 Yge Visser 3-10-00 CG huis en smitte
7-004 Sint Jacobstraat 7 Yge Visser 1-10-00 CG
3-143 Kerkpoortstraat 10 Ymke Lolles 0-10-00 CG
1-214 Bildtstraat 27 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
1-214 Noorderhaven 83 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis 6-00-00 CG
7-055 Rommelhaven 2 c s Ype Symons 0-00-00 CG woning behooren onder no 52
7-002 Sint Jacobstraat 3 Ype Symons 2-00-00 CG
7-054 Rommelhaven 2 c s Ype Symons 0-00-00 CG
7-053 Rommelhaven 4 Ype Symons 0-10-00 CG
7-056 Noorderhaven 115 c s Ype Symons 0-00-00 CG woning behooren onder no 52
1-030 Noorderhaven 45 wed Z van der Zee 4-00-00 CG
7-128 Grote Bredeplaats 27 Zaake Jacobs 1-10-00 CG huis
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat 2-00-00 CG grondpagt
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat 1-00-00 CG wagenhuis
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat 0-10-00 CG
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat 1-00-00 CG wagenhuis
5-179 Lanen 36 wed Zytze Jans 1-10-00 CG