Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
4-205 Schoolstraat 1 A Scheltinga CG 6:00:00 (wallen)
8-175 Raamstraat 4 A de Ruiter CG 2:00:00
3-174 Franekereind 32 A Bolman CG 1:10:00
6-096 1/2 Lanen 53 A van Eeken CG 0:10:00
4-143 Brouwersstraat 7 A Wierdsma CG 4:00:00
5-069 Heiligeweg 5 nom ux A van Eeken CG 2:00:00
2-073 Hoogstraat 1 A Rasschen CG 5:00:00
4-036 Brouwersstraat 28 wed A Oosterbaan CG 4:00:00
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh CG 1:10:00
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp CG 6:00:00
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp CG 6:00:00
8-175 Schritsen 42 A de Ruiter CG 2:00:00
7-088 Voorstraat 41 wed A Roerich CG 5:10:00 huis
7-080 Voorstraat 57a A Bolman CG 0:15:00
7-079 Voorstraat 59 A Bolman CG 1:00:00 huis
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock CG 12:00:00
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer CG 3:00:00 grondpagt
7-030 Voorstraat 99 A de Ruiter CG 3:10:00
6-024 Voorstraat 24 A Nippold CG 7:10:00
6-071 Lanen 21 A Oostendorp CG 2:10:00
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp CG 4:00:00 bakkerij
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
6-013 Voorstraat 42 A van Eeken CG 8:00:00 stond: jan faber cum uxore
8-175 Raamstraat 2 A de Ruiter CG 2:00:00
3-171 Franekereind 38 A Bolman CG 1:10:00
6-096 1/2 Lanen 55 A van Eeken CG 0:10:00
5-188 Schritsen 27 A Wijngaarden CG 2:10:00
2-072 Hoogstraat 1 A Rasschen CG 2:00:00
4-205 Zuiderhaven 38 A Scheltinga CG 6:00:00 (wallen)
4-200 Zuiderhaven 50 A van Ringh CG 4:00:00 grondpagt
7-115 Voorstraat 7 A Westendorp CG 1:02:00 grondpagt
7-115 Voorstraat 7a A Westendorp CG 1:02:00 grondpagt
7-151 Noorderhaven 64 A Roerich CG 7:10:00
7-080 Voorstraat 57 A Bolman CG 0:15:00
7-080 Voorstraat 57b A Bolman CG 0:15:00
7-090 Noorderhaven 88 A van Eeken CG 2:00:00
7-097 Noorderhaven 104 A de Roock CG 12:00:00
7-060 Noorderhaven 114 A Determeyer CG 4:00:00
5-079 Grote Kerkstraat 30 erven A Cup CG 2:00:00
6-024 Voorstraat 24 A Nippold CG 7:10:00
6-018 Voorstraat 34 A Westendorp CG 0:13:00 grondpagt
4-141 Brouwersstraat 3 A J Tadema CG 2:00:00
8-149 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi CG 2:00:00
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi CG 6:10:00
4-203 Zuiderhaven 44 A J Conradi CG 6:00:00 huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi CG 6:00:00
8-051 Weeshuisstraat 1 A J Conradi CG 2:10:00
8-051 Weeshuisstraat 5 A J Conradi CG 2:10:00
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi CG 2:10:00
2-161 Hoogstraat 6 A J Agema CG 1:00:00
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema CG 5:00:00
8-048 Zuiderhaven 2 A J Conradi CG 6:10:00
8-049 Zuiderhaven 4 A J Conradi CG 2:10:00
4-202 Zuiderhaven 46 A J Conradi CG 6:00:00 huis
4-201 Zuiderhaven 48 A J Conradi CG 8:00:00 grondpagt
8-051 Weeshuisstraat 3 A J Conradi CG 2:10:00
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi CG 2:10:00
8-051 Weeshuisstraat 0 A J Conradi CG 2:10:00
2-161 Hoogstraat 8 A J Agema CG 1:00:00
7-014 Voorstraat 75 A J Tadema CG 5:00:00
7-014 Voorstraat 77 A J Tadema CG 5:00:00
3-004 1/2 Scheffersplein 21 A R van Dalsen CG 0:07:08
1-026 Droogstraat 11 A R van Dalsen CG 0:00:00
3-004 1/2 Scheffersplein 17 A R van Dalsen CG 0:07:08
3-004 1/2 Scheffersplein 19 A R van Dalsen CG 0:07:08
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen CG 0:10:00
1-032 Noorderhaven 49 A R van Dalsen CG 5:00:00
4-131 Hofstraat 2 A R van Dalsen CG 0:10:00
2-176 Noordijs 3 Aafke Hibma CG 6:00:00
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma CG 6:00:00
2-176 Noordijs 5 Aafke Hibma CG 6:00:00
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock CG 1:03:00 grondpagt
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje de Kock CG 3:00:00
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks CG 1:00:00 stond: daniel hendriks
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks CG 0:16:00 grondpagt
4-033 Brouwersstraat 22 Abraham Willems CG 6:00:00 huis en brouwerij
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 20 Adam Lentz CG 1:08:14
6-078 1/2 Sint Odolphisteeg 22 Adam Lentz CG 1:08:14
6-078 1/2 Lanen 39 Adam Lentz CG 1:08:14
8-015 Noorderhaven 8 Adam Hartog CG 3:10:00
5-042 Heiligeweg 23 Age Heeres CG 2:00:00 huis
5-175 Lanen 44 Allert Harmens CG 1:10:00
5-189 Schritsen 29 Andries Onsman CG 1:05:00
5-189 Schritsen 31 Andries Onsman CG 1:05:00
6-154 Kleine Bredeplaats 10 Andries van Hoekers CG 2:10:00
4-185 Rozengracht 14 Andries de Haas CG 2:00:00 looyerij
7-059 Noorderhaven 112 Andries Gebel CG 2:00:00
4-184 Rozengracht 16 Andries de Haas CG 1:10:00
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Andries Gebel CG 0:10:00 grondpagt
1-001 Noorderhaven 1 wed Andries Wybes CG 0:00:00
4-030 Brouwersstraat 16 Anna Boomsma CG 4:00:00 huis en verwerij
6-104 Lanen 71 Anne Foekes CG 2:10:00
2-163 Hoogstraat 2 Anne Martens CG 1:00:00
2-163 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens CG 1:00:00
2-131 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds CG 0:15:00
2-131 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds CG 0:15:00
1-193 Bildtstraat 13 Anske Alles CG 2:00:00
3-134 Kerkpoortstraat 53a Anthony Bruins CG 1:10:00
3-134 Kerkpoortstraat 53 Anthony Bruins CG 1:10:00
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 2:00:00 grondpagt
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 2:00:00 grondpagt
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 2:00:00 grondpagt
4-053 Rapenburg 12 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 0:10:00
4-053 Hofstraat 41 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 0:10:00
4-053 Hofstraat 43 wed Anthoon Nieuwenhuis CG 0:10:00
5-037 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs CG 1:10:00 huis, stond: s gratama
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes CG 0:10:00 (wallen)
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes CG 2:00:00 grondpagt
8-158 Jan Ruurdstraat 3 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
8-158 Schritsen 4 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
8-158 Jan Ruurdstraat 1 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
7-041 Rommelhaven 24 Antje En Pietje Taekes CG 1:10:00
3-093 Kerkpoortstraat 11 Arend Bartling CG 0:10:00
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling CG 2:00:00
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling CG 2:00:00
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters CG 3:00:00 grondpagt
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal CG 1:00:00
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal CG 1:00:00
3-082 Grote Kerkstraat 31 Arend Bartling CG 1:00:00
5-081 Grote Kerkstraat 36 Arend Bartling CG 0:11:00 grondpagt
5-082 Grote Kerkstraat 38 Arend Bartling CG 0:14:00 grondpagt
7-068 Sint Jacobstraat 16 Arend Wouters CG 1:10:00
4-089 Kerkpad 32 Arend Batzal CG 1:10:00 grondpagt
4-089 Kerkpad 34 Arend Batzal CG 1:10:00 grondpagt
3-062 Nieuwstraat 50 Arend Jans CG 1:00:00
3-066 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks CG 2:00:00
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks CG 1:10:00
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks CG 3:00:00 grondpagt
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes CG 0:18:12 grondpagt
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes CG 1:10:00
3-224 Heiligeweg 42 Arjen Roelofs CG 2:00:00
3-224 Heiligeweg 46 Arjen Roelofs CG 2:00:00
3-224 Heiligeweg 44 Arjen Roelofs CG 2:00:00
4-087 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop CG 2:00:00
4-086 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop CG 2:00:00 86 en 87 staat als 1 vermelding
3-210 Franekereind 2 Arnoldus Haayes CG 1:10:00
3-029 Nieuwstraat 13 Ate L de Boer CG 1:00:00
3-133 Kerkpoortstraat 51 Atze Lubberts CG 2:00:00
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker CG 2:00:00
5-062 Lanen 86 Augustinus Dekker CG 4:00:00 grondpagt
8-136 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelsang CG 1:00:00
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts CG 2:00:00
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts CG 0:17:00 grondpagt
1-023 Noorderhaven 35 B Visscher CG 4:00:00
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon CG 1:10:00 grondpagt
1-025 Droogstraat 7 B Visscher CG 2:10:00 panwerk
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma CG 0:10:00
4-253 Dwarsstraat 17 B Boomsma CG 0:14:00 grondpagt
4-254 Dwarsstraat 19 B Boomsma CG 0:10:00 tuin en zomerhuis
1-197 Bildtstraat 21 B Mars CG 1:10:00
1-009 Noorderhaven 13 B Visscher CG 2:10:00
1-011 Noorderhaven 17 B Visscher CG 2:10:00
4-142 Brouwersstraat 5 B van Beemen CG 4:00:00
8-001 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma CG 4:10:00
5-195 Schritsen 43 wed B Coelman CG 3:10:00
4-237 Zuiderhaven 32 B Visscher & zoon CG 12:00:00 dubbeld huis
1-025 Droogstraat 7 B Visscher CG 2:10:00 panwerk
1-025 Droogstraat 9 B Visscher CG 2:10:00 panwerk
4-245 Zuiderstraat 20 B Visscher CG 0:10:00 huis
4-255 Dwarsstraat 21 B Boomsma CG 0:00:00 huis
2-093 Zoutsloot 94 B Boomsma CG 1:00:00 huis
2-144 Scheerstraat 5 B CG 2:00:00
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga CG 0:05:00 grondpagt
3-215 Heiligeweg 62 B L Tuininga CG 3:00:00
1-013 Noorderhaven 21 Barend Visscher CG 6:10:00
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher CG 4:00:00 grondpagt
8-017 Noorderhaven 12 Barend Visser CG 4:00:00
4-236 Zuiderhaven 34 Barend Visscher CG 4:10:00
8-019 Noorderhaven 16 Bart Feddes CG 3:10:00
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes CG 4:00:00 (stond: pieter dirks)
6-078 Sint Odolphisteeg 20 Bart Feddes CG 2:10:00
6-078 Sint Odolphisteeg 22 Bart Feddes CG 2:10:00
6-078 Lanen 39 Bart Feddes CG 2:10:00
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes CG 4:00:00 (stond: pieter dirks)
1-138 Zoutsloot 45 Bauke de Beer CG 1:10:00
2-106 Herenwaltje 9 Bauke Jans CG 1:00:00
7-122 Rinnertspijp 2 Bauke Jansen CG 1:10:00
7-123 Rinnertspijp 4 Bauke Jansen CG 0:10:00
2-216 Franekereind 21 Bauke J Komst CG 2:00:00
2-029 Karremanstraat 13 Beerend Pol CG 0:10:00
2-029 Karremanstraat 17 Beerend Pol CG 0:10:00
2-034 Liemendijk 36 Beerend Pol CG 0:10:00 (was claas pieters)
2-158 Hoogstraat 14 Beerend Arink CG 3:00:00
3-211 Heiligeweg 70 Beerend Oorthuis CG 2:10:00
2-029 Karremanstraat 15 Beerend Pol CG 0:10:00
3-027 Nieuwstraat 11 Beerend Plagge CG 0:10:00
1-198 Droogstraat 37 Beerend Jans CG 1:00:00 smitte
1-204 Vissersstraat 12 Beerend Jans CG 0:10:00
1-198 Droogstraat 39 Beerend Jans CG 1:00:00 smitte
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes CG 2:00:00
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes CG 2:07:04 grondpagt
5-205 Schritsen 63 erven Beerend Smith CG 2:00:00
5-190 Schritsen 33 Beitske Wypkes CG 2:10:00 stond: johannes norel
5-206 Schritsen 65 erven Berber Jacobs CG 2:10:00
8-143 Grote Ossenmarkt 2 Bernardus Smeeding CG 2:00:00
8-143 Grote Ossenmarkt 1 Bernardus Smeeding CG 2:00:00
8-176 Raamstraat 6 Betting Alberts CG 2:00:00
4-100 Romastraat 10 Bewindhebberen van t Huis Roma CG 0:10:00
8-092 Vijver 12 Bouwe Boomsma CG 0:10:00 huis
8-022 Noorderhaven 22 Bouwe Boomsma CG 6:00:00
8-091 Vijver 12 Bouwe Boomsma CG 1:00:00 huis
8-018 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere CG 3:00:00
8-021 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere CG 3:00:00
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-226 1/2 Karremanstraat 30 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-227 Karremanstraat 34 Bouwe Dirks CG 1:00:00
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-226 1/2 Karremanstraat 32 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes CG 0:00:00
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes CG 0:00:00
6-152 Kleine Bredeplaats 4 Broer Jans CG 2:00:00
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens CG 0:10:00 grondpagt
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens CG 0:10:00 woning
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
5-005 Voorstraat 86 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
6-121 Lanen 20 Broer J Broersma CG 2:00:00
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda CG 4:10:00
4-232 Schoolstraat 4 nom ux C Mollema CG 1:00:00 huis
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema CG 1:00:00 koolstek
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema CG 6:00:00 timmerwerf met no 234
4-167 Rozengracht 15 C IJsenbeek CG 2:10:00 panwerk
7-150 Noorderhaven 62 C Mollema CG 6:00:00
7-035 Noordijs 8 C Blok CG 3:10:00 stokerij
4-231 Schoolstraat 2 nom ux C Mollema CG 1:00:00 huis en tuin
4-232 Schoolstraat 6 nom ux C Mollema CG 1:00:00 huis
4-233 Schoolstraat 8 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 10 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 12 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 14 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 16 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
8-180 Zuiderhaven 69 nom ux C Mollema CG 3:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 18 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-233 Schoolstraat 20 nom ux C Mollema CG 8:00:00 grondpagt
4-167 Rozengracht 13 C IJsenbeek CG 2:10:00 panwerk
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek CG 1:00:00
4-178 Rozengracht 24 C IJsenbeek CG 3:10:00 grondpagt
7-036 Noordijs 6 C Blok CG 6:00:00 huis
2-167 Noorderhaven 111 C C van der Straten CG 6:00:00
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra CG 0:06:00 grondpagt
8-030 Zuiderhaven 7 C C Zijlstra CG 6:00:00
6-037 Voorstraat 8 C D Zijlstra CG 6:10:00
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-130 Vijverstraat 30 C L van Beyma CG 1:00:00 stond: t van benthem
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma CG 1:10:00 stond: t van benthem
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Zuiderhaven 39 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Zuiderhaven 41 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-194 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-194 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma thoe Kingma CG 12:00:00 grondpagt
8-194 Schritsen 44 C L van Beyma thoe Kingma CG 13:00:00
8-131 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beyma CG 1:10:00 stond: t van benthem
8-159 Schritsen 2 Carel Jans CG 1:00:00
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
8-119 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels CG 0:10:00
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
8-117 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
5-186 Schritsen 23 Christiaan Pieters CG 2:00:00
4-119 Hofstraat 15 Christoffel de Haas CG 0:10:00
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein CG 0:15:00
4-118 Hofstraat 13 Christoffel de Haas CG 0:10:00
3-091 Kerkpoortstraat 7 Christoffel Klein CG 0:15:00
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek CG 4:00:00
1-146 Zoutsloot 61 Claas Postma CG 1:00:00
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster CG 1:00:00
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster CG 1:00:00
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins CG 1:00:00 grondpagt
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster CG 1:00:00
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins CG 2:00:00 grondpagt
1-118 Noorderhaven 67 Claas Oosterbaan CG 6:00:00
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok CG 4:10:12 grondpagt
2-079 Hoogstraat 13 Claas de Vries CG 3:00:00
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 6:00:00 grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 6:00:00 grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 Claas Blok CG 4:10:12 grondpagt
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 0:10:00 grondpagt
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 0:10:00 grondpagt
4-172 Wasbleekstraat 1 Claas IJzenbeek CG 1:00:00
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster CG 1:00:00
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 9 Claas Blok CG 4:10:12 grondpagt
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 11 Claas Blok CG 4:10:12 grondpagt
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld CG 1:00:00 grondpagt
8-023 Prinsenstraat 2 Claas IJsenbeek CG 4:00:00
1-147 Zoutsloot 61 Claas Postma CG 2:00:00 huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
3-176 Franekereind 24 Claas Oosterbaan CG 6:10:00 keet en huis
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 2 Claas Coster CG 1:00:00
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 4 Claas Coster CG 1:00:00
8-077 Hondenstraat 8 wed Claas Heins CG 1:00:00
8-078 Hondenstraat 10 Claas Heins CG 0:10:00 huis
4-198 1/3 Steenhouwersstraat 6 Claas Coster CG 1:00:00
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 1:00:00 tuin en woning
8-094 Vijver 6 wed Claas Heins CG 1:00:00 tuin en woning
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 4:00:00
6-047 Kleine Bredeplaats 13 wed Claas Heins CG 4:00:00
4-172 Wasbleekstraat 3 Claas IJzenbeek CG 1:00:00
4-173 Wasbleekstraat 4 Claas IJzenbeek CG 1:10:00
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster CG 1:00:00
5-172 Lanen 50 Claas Norel CG 1:10:00 stond: carst pieters
4-198 1/3 Zuiderhaven 52 Claas Coster CG 1:00:00
4-085 Rozengracht 21 Claas Steenveld CG 0:10:00
7-010 Sint Jacobstraat 21 erven Claas de Boer CG 2:10:00
6-089 Sint Odolphisteeg 11 Claas Posthumus CG 1:00:00 huis
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages CG 1:00:00 huis
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages CG 1:00:00 grondpagt
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages CG 1:00:00 huis
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages CG 1:00:00 grondpagt
6-092 Lanen 43 Claas Dirks CG 1:00:00
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes CG 2:10:00 grondpagt
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes CG 1:10:00
8-093 Vijver 8 Claas Foppes CG 1:00:00
8-093 Vijver 10 Claas Foppes CG 1:00:00
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks CG 3:00:00
6-045 Kleine Bredeplaats 9 Claas Hendriks CG 4:00:00
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks CG 3:00:00
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes CG 3:10:00
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes CG 3:10:00
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres CG 1:10:00 huis
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres CG 1:10:00 huis
5-207 Schritsen 67 Claas Louwrens CG 3:00:00
5-207 Schritsen 65b Claas Louwrens CG 3:00:00
7-137 Noorderhaven 36 Claas Pieters CG 4:00:00
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar CG 1:00:00
1-194 Bildtstraat 15 Claas Pieters CG 1:10:00
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds CG 6:00:00
8-028 Prinsenstraat 4 Claas Wierds CG 2:00:00
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds CG 6:00:00
1-150 Karremanstraat 20 Claas Wybes CG 1:00:00
6-119 Lanen 24 Claas D Molenaar CG 1:10:00 stond: harmen besling
2-213 Zoutsloot 131 Claas J Roodtje CG 2:00:00
2-213 William Boothstraat 39 Claas J Roodtje CG 2:00:00
8-109 Kleine Bredeplaats 22 Claas Y Wijga CG 4:00:00
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers CG 1:08:00 grondpagt
5-011 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers CG 1:00:00
5-008 Voorstraat 78 Coenraad Leers CG 6:15:00
5-011 1/2 Kleine Kerkstraat 5 Coenraad Leers CG 0:14:00 grondpagt
6-099 Lanen 61 Coert Duman CG 2:10:00 huis
6-099 Lanen 65 Coert Duman CG 2:10:00 huis
6-099 Lanen 63 Coert Duman CG 2:10:00 huis
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman CG 3:10:00
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 2:11:02
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 2:11:02
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 2:11:02
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 7:00:00 huis
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda CG 7:00:00
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker CG 6:00:00 grondpagt
6-117 Lanen 28 Cornelis Jonker CG 3:00:00 huis, stond: wybe jans
3-079 Grote Kerkstraat 27 Cornelis Jonker CG 1:00:00
4-122 Hofstraat 19 Cornelis Jonker CG 0:10:00
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 0:09:00 grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 0:09:00 grondpagt
6-077 Lanen 37 Cornelis Jonker CG 0:09:00 grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 0:07:00 grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 0:07:00 grondpagt
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 0:07:00 grondpagt
8-008 Grote Bredeplaats 5 erven Cornelis Syverda CG 7:00:00
6-007 Voorstraat 54 Cornelis Mollema CG 0:07:00 grondpagt
6-141 Schritsen 19 Cornelis van der Veer CG 1:10:00
5-075 Heiligeweg 17 wed Cornelis Wassenaar CG 1:10:00
4-031 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker CG 3:10:00
6-051 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis de Boer CG 3:00:00
1-134 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker CG 1:00:00
2-188 Noordijs 25 Cornelis Lautenbach CG 2:10:00 (lotten)
1-109 Zeilmakersstraat 13 Cornelis Bartels CG 1:10:00
4-078 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
4-078 Rozenstraat 3 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
4-078 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
8-162 Schritsen 8 Cornelis Cornelis CG 0:08:00 grondpagt
8-162 Schritsen 8 wed Cornelis Cornelis CG 1:00:00
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs CG 0:10:00 grondpagt
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs CG 5:00:00
1-187 Zoutsloot 40 Cornelis Martens CG 1:00:00
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses CG 1:10:00
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses CG 1:10:00
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses CG 1:10:00
1-113 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes CG 2:00:00
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker CG 27:00:00 grondpagt
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker CG 0:15:00
4-120 Romastraat 13 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
4-120 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
4-120 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker CG 4:00:00
4-126 Hofstraat 21 Cornelis A Jonker CG 0:15:00
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 2:00:00 stond: johannes harmens
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 2:00:00 stond: johannes harmens
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 0:02:00 grondpagt
3-078 Grote Kerkstraat 25 Cornelis P van der Hoeven CG 0:02:00 grondpagt
3-180 Franekereind 20 D Fontein CG 2:00:00 woningen
1-016 Noorderhaven 25 D Buisman CG 3:00:00
1-029 Noorderhaven 43 nom ux D Fontein CG 7:00:00
5-007 Voorstraat 80 D Buisman CG 7:00:00
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard CG 0:18:00 grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga CG 2:00:00 keet
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga CG 2:00:00 keet
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga CG 2:00:00 keet
6-144 Grote Bredeplaats 14 D Vellinga CG 6:10:00
2-212 Zoutsloot 131 D Vellinga CG 1:00:00 wooning
5-025 Grote Kerkstraat 9 D Houttuin CG 6:10:00
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey CG 3:00:00 huis en moolen
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey CG 3:00:00 huis en moolen
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga CG 2:00:00 keet
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey CG 7:00:00 grondpagt
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga CG 2:00:00 keet
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga CG 2:00:00 keet
2-212 William Boothstraat 37 D Vellinga CG 1:00:00 wooning
1-182 Karremanstraat 2 D van der Wey CG 0:00:00 stal
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein CG 4:00:00 pakhuis
4-039 Zuiderhaven 77 D Boomsma CG 6:00:00
5-025 Voorstraat 70 D Houttuin CG 6:10:00
5-007 Voorstraat 80 D Buisman CG 7:00:00
2-074 Hoogstraat 3 D Gautier CG 5:00:00
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur CG 4:10:12 grondpagt
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-206 Zoutsloot 119 D Nieubuur CG 4:10:12 grondpagt
6-042 Kleine Bredeplaats 7 D Ohlgard CG 4:00:00
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 Zoutsloot 127 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 Zoutsloot 129 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
8-169 Schritsen 24 D Ohlgard CG 2:00:00
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 9 D Nieubuur CG 4:10:12 grondpagt
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur CG 4:00:00 2 keeten (lotten)
2-206 William Boothstraat 11 D Nieubuur CG 4:10:12 grondpagt
2-048 Liemendijk 4 D van der Wey CG 7:00:00 grondpagt
2-048 Karremanstraat 1 D van der Wey CG 3:00:00 huis en moolen
2-048 Liemendijk 6 D van der Wey CG 7:00:00 grondpagt
2-211 William Boothstraat 31 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 William Boothstraat 33 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
2-211 William Boothstraat 35 D Vellinga CG 1:17:08 grondpagt
1-181 Karremanstraat 4 D van der Wey CG 0:10:00
7-098 Noorderhaven 106 D Fontein CG 4:00:00 pakhuis
1-016 Zeepziedersstraat 1 D Buisman CG 3:00:00
5-034 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga CG 1:10:00 huis
5-033 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga CG 4:10:00
6-016 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra CG 8:00:00
6-016 Voorstraat 36 D C Zijlstra CG 8:00:00
6-016 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra CG 8:00:00
8-170 Schritsen 26 D R Bakker CG 0:16:00 grondpagt
3-144 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans CG 0:10:00 huis
8-167 Schritsen 20 Daniel Hendriks CG 0:00:00 huis beklemd onder no 166
2-196 William Boothstraat 6 Directeuren van de Comedie CG 4:00:00
3-205 Franekereind 14 Dirk Fontein CG 1:00:00
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager CG 1:00:00 grondpagt
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager CG 4:00:00 grondpagt
2-082 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere CG 3:00:00
1-019 Zoutsloot 6 Dirk Fontein CG 0:10:00
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein CG 2:10:00 huis
3-208 Franekereind 6 Dirk Fontein CG 5:10:00 huis
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager CG 1:00:00 grondpagt
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein CG 5:10:00 huis
3-208 Franekereind 8 Dirk Fontein CG 5:10:00 huis
4-055 Rapenburg 16 Dirk Jager CG 0:10:00 stal
4-032 Brouwersstraat 20 Dirk Jager CG 4:00:00
2-082 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere CG 3:00:00
3-214 Heiligeweg 64 Dirk Fontein CG 2:00:00 huis
2-060 Droogstraat 65 Dirk Fontein CG 0:10:00
3-199 Kruisstraat 6 Dirk Fontein CG 1:10:00 wagenhuis
3-034 Nieuwstraat 33 Dirk Boterweg CG 0:15:00
3-043 Nieuwstraat 28 Dirk Boterweg CG 0:10:00
3-209 Franekereind 4 Dirk Fontein CG 2:00:00 grondpagt
4-055 Hofstraat 47 Dirk Jager CG 0:10:00 stal
3-208 1/2 Franekereind 6 Dirk Fontein CG 2:10:00 zeeperij
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein CG 2:10:00 zeeperij
3-208 1/2 Franekereind 8 Dirk Fontein CG 2:10:00 zeeperij
2-129 Hoogstraat 40 Dirk Bouwes CG 0:15:00 kamer en wagenhuis
2-010 Zoutsloot 83 Dirk Cornelis CG 2:00:00
5-198 Schritsen 49 wed & erven Dirk Cornelis CG 1:00:00
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis CG 0:03:00 grondpagt
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis CG 1:10:00
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes CG 0:10:00 (wallen)
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes CG 2:00:00 grondpagt
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans CG 0:00:00 huis
7-009 Sint Jacobstraat 17 wed Dirk Jans CG 1:00:00
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans CG 0:00:00 huis
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker CG 2:10:00 huis
1-086 Vissersstraat 4 Dirk Sybrens CG 1:00:00 stal
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes CG 2:02:00 grondpagt
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes CG 2:00:00 huis en bakkerij
4-034 Brouwersstraat 24 Dirk G van der Woude CG 3:00:00
7-024 Voorstraat 91 Doede van der Hout CG 8:00:00
5-154 Spekmarkt 6 Doede Johannes CG 1:05:00 huis
4-075 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 wooning
7-074 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente CG 10:00:00 vermaning en woning
7-074 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente CG 10:00:00 vermaning en woning
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
8-161 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 woning
1-183 Zoutsloot 50 Doopsgezinde Gemeente CG 6:00:00 vermaning
1-199 Droogstraat 41 Doopsgezinde Gemeente CG 1:00:00
1-205 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 huis
2-210 William Boothstraat 23 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 William Boothstraat 27 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
2-035 Liemendijk 28 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
2-035 Liemendijk 32 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente CG 6:00:00 vermaning
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
3-115 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00
7-074 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente CG 10:00:00 vermaning en woning
5-193 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente CG 3:10:00 woning
7-073 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00 pakhuis
2-210 Zoutsloot 125 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 Zoutsloot 127 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
1-199 Droogstraat 43 Doopsgezinde Gemeente CG 1:00:00
1-206 Droogstraat 57 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 woning
2-210 William Boothstraat 25 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
2-210 William Boothstraat 29 Doopsgezinde Gemeente CG 0:00:00 wees en diaconiehuis (lotten)
2-035 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
2-035 Liemendijk 30 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
2-035 Liemendijk 34 Doopsgezinde Gemeente CG 0:10:00
2-096 Wortelstraat 13 Doopsgezinde Gemeente CG 1:00:00
5-193 Woudemansteeg 2 Doopsgezinde Gemeente CG 3:10:00 woning
1-183 Karremanstraat 28 Doopsgezinde Gemeente CG 6:00:00 vermaning
7-064 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
7-065 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente CG 3:00:00 huis
6-001 Voorstraat 60 Dooytze Hingst CG 4:00:00
8-093 1/2 Vijver 8 Douwe de Roos CG 1:00:00
8-093 1/2 Vijver 10 Douwe de Roos CG 1:00:00
8-150 Grote Ossenmarkt 12 Douwe Quest CG 2:00:00
2-087 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 0:00:00 wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-086 Wortelstraat 4 Douwe Claasen CG 0:00:00 huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-086 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 0:00:00 huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-108 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 6:00:00 hieronder beklemd no 86 & 87
2-087 Wortelstraat 6 Douwe Claasen CG 0:00:00 wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra CG 5:10:00
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra CG 2:00:00 grondpagt
7-138 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters CG 4:00:00
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema CG 2:00:00 huis
5-014 Kleine Kerkstraat 18 erven E Wijnalda CG 2:00:00 huis
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom CG 1:10:00 huis
1-127 Bildtstraat 22 E Bonnema CG 2:00:00 huis
5-087 Grote Kerkstraat 46 E Lindeboom CG 0:14:00 grondpagt
6-142 Schritsen 17 Eelke Leyenaar CG 1:10:00
2-177 Noordijs 7 Eeltje Bonnema CG 6:00:00
1-105 Zoutsloot 22 Eeltje Abes CG 1:00:00
2-099 Wortelstraat 1 cum uxore Eeltje Cornelis CG 0:10:00
1-132 Bildtstraat 3 nom ux Eeltje Cornelis CG 1:10:00
7-067 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma CG 3:00:00
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Yzaak Levy CG 0:14:00 grondpagt
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Y Levy CG 1:10:00
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga CG 1:10:00
5-012 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga CG 0:18:00 grondpagt
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa CG 2:00:00
1-126 Bildtstraat 20 Evert Akkringa CG 2:00:00
6-085 Sint Odolphisteeg 6 Evert Goslings CG 1:10:00
1-145 Achterstraat 8 Eyze Ypey CG 1:00:00
1-145 Zoutsloot 59 Eyze Ypey CG 1:00:00
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer CG 6:00:00
1-021 Noorderhaven 31 F Fontein CG 4:00:00
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer CG 6:00:00 huis en stal
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer CG 6:00:00 huis en stal
5-026 Voorstraat 68 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
7-075 Roeperssteeg 2 F Tjallingii CG 3:00:00 pakhuis
4-174 Wasbleek 3 F van Esta CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 7 F van Esta CG 1:00:00
5-148 Heiligeweg 16 F Leemkool CG 7:05:00
4-174 Wasbleek 11 F van Esta CG 1:00:00
6-109 Comediesteeg 4 F Pheiffer CG 3:00:00 huis
5-148 Heiligeweg 18 F Leemkool CG 7:05:00
4-174 Wasbleek 15 F van Esta CG 1:00:00
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas CG 1:10:00
4-174 Wasbleekstraat 2 F van Esta CG 1:00:00
4-174 Wasbleekstraat 6 F van Esta CG 1:00:00
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta CG 1:00:00
4-157 Zuiderplein 1 F van Esta CG 1:00:00
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta CG 3:10:00 huis
5-026 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
4-001 Schritsen 50a F Tjallingii CG 4:00:00 gleibakkerij
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii CG 0:00:00
2-180 William Boothstraat 8 F Tjallingii CG 6:00:00
2-180 William Boothstraat 10 F Tjallingii CG 6:00:00
4-181 Rozengracht 20 F van Esta CG 2:10:00 panwerk
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 huis
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 huis
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii CG 2:10:00 keet
4-180 Rozengracht 22 F van Esta CG 4:00:00 panwerk
4-180 Rozengracht 22 F van Esta CG 4:00:00 panwerk
4-175 Rozengracht 26 F van Esta CG 2:00:00 huis
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii CG 2:10:00 keet
4-175 Rozengracht 26 F van Esta CG 2:00:00 huis
4-176 Rozengracht 26 F van Esta CG 1:00:00 huis
4-174 Rozengracht 28 F van Esta CG 1:00:00
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii CG 6:00:00
2-180 Noordijs 11 F Tjallingii CG 6:00:00
1-014 Noorderhaven 21 wed F Dreyer CG 6:00:00
1-014 Noorderhaven 23 wed F Dreyer CG 6:00:00
1-021 Noorderhaven 31a F Fontein CG 4:00:00
1-022 Noorderhaven 33 F Fontein CG 9:00:00
6-006 Voorstraat 56 F Feyffer CG 6:00:00 huis en stal
4-174 Wasbleek 1 F van Esta CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 5 F van Esta CG 1:00:00
4-174 Wasbleek 9 F van Esta CG 1:00:00
6-107 Comediesteeg 2 F Pheiffer CG 0:00:00
4-174 Wasbleek 13 F van Esta CG 1:00:00
2-173 Rommelhaven 13 F Tjallingii CG 0:10:00
4-174 Wasbleek 17 F van Esta CG 1:00:00
5-147 Heiligeweg 20 F de Haas CG 0:14:00 grondpagt
2-166 Noorderhaven 109 F Tjallingii CG 6:00:00
4-174 Wasbleekstraat 8 F van Esta CG 1:00:00
4-174 Wasbleekstraat 10 F van Esta CG 1:00:00
4-158 Zuiderplein 1 F van Esta CG 3:10:00 huis
5-026 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
4-159 Zuiderplein 3 F van Esta CG 1:10:00 huis
5-026 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
5-026 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool CG 9:10:00 huis en pakhuis
7-107 Voorstraat 19 F Dubblinga CG 6:00:00
4-001 Schritsen 50 F Tjallingii CG 4:00:00 gleibakkerij
4-004 Schritsen 52 F Tjallingii CG 0:00:00
2-180 1/2 William Boothstraat 8 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
7-158 Noorderhaven 82 F Schoonhoff CG 4:00:00
2-180 1/2 William Boothstraat 10 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
4-181 Rozengracht 20 F van Esta CG 2:10:00 panwerk
4-181 Rozengracht 20 F van Esta CG 2:10:00 panwerk
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 grondpagt
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 grondpagt
4-182 Rozengracht 20 F van Esta CG 3:00:00 grondpagt
3-184 Lammert Warndersteeg 3 F Tjallingii CG 1:08:00 grondpagt
4-180 Rozengracht 22 F van Esta CG 4:00:00 panwerk
4-177 Rozengracht 24 F van Esta CG 1:00:00 wooningen
4-175 Rozengracht 26 F van Esta CG 2:00:00 huis
3-184 Lammert Warndersteeg 8 F Tjallingii CG 1:08:00 grondpagt
4-176 Rozengracht 26 F van Esta CG 1:00:00 huis
4-176 Rozengracht 26 F van Esta CG 1:00:00 huis
4-174 Rozengracht 32 F van Esta CG 1:00:00
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
2-180 1/2 Noordijs 11 F Tjallingii CG 2:10:00 gleybakkerij
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta CG 1:00:00
4-178 Rozengracht 24 F F van Esta CG 3:10:00 grondpagt
2-063 Droogstraat 59 Feike Dirks CG 0:10:00
2-083 Hoogstraat 21 Feikje Tuininga CG 1:10:00
2-084 Hoogstraat 23 Feikje Tuininga CG 4:00:00
2-084 Hoogstraat 23a Feikje Tuininga CG 4:00:00
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens CG 2:10:00
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens CG 2:10:00
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans CG 0:04:08 grondpagt
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans CG 1:10:00
2-162 Hoogstraat 4 Folkert Johannes CG 1:00:00
2-162 Rozemarijnstraat 3 Folkert Johannes CG 1:00:00
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 0:02:00 grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 0:02:00 grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 1:10:00
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 1:10:00
2-159 Hoogstraat 12 Frans Leemkool CG 3:00:00
7-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks CG 5:00:00
1-167 Karremanstraat 10 Frans Leemkool CG 0:10:00
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii CG 0:15:00
5-023 Voorstraat 74 wed Frans Galenkamp CG 4:10:00
5-148 Heiligeweg 16 Frans Leemkool CG 0:08:04 grondpagt
5-148 Heiligeweg 18 Frans Leemkool CG 0:08:04 grondpagt
2-153 Scheerstraat 2 Frans Tjallingii CG 0:15:00
2-152 Scheerstraat 4 Frans Tjallingii CG 0:15:00
4-076 Hofstraat 24 wed Frans Arjens CG 0:10:00 tuin
4-076 Hofstraat 26 wed Frans Arjens CG 0:10:00 tuin
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens CG 3:00:00 huis
4-076 1/2 Hofstraat 24 wed Frans Arjens CG 0:00:00 wooning
4-076 1/2 Hofstraat 26 wed Frans Arjens CG 0:00:00 wooning
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens CG 0:18:00 grondpagt
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma CG 4:00:00
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma CG 2:00:00
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman CG 0:10:00
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks CG 0:14:00 grondpagt
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks CG 1:00:00 huis
7-136 Noorderhaven 34 wed Freerk Jans CG 4:00:00
4-139 Brouwersstraat 1 G Pettinga CG 3:10:00 huis
8-084 Vijver 1 G Pettinga CG 3:00:00
4-137 Heiligeweg 4 G Pettinga CG 2:10:00
1-222 Noorderhaven 99 ds G Stinstra CG 6:00:00
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga CG 0:04:00 grondpagt
2-058 Zoutsloot 64 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 67 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 71 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
7-084 Voorstraat 49 G Piekinga CG 5:10:00
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 70 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 75 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Herenwaltje 4 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 74 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
5-018 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga CG 1:00:00
2-058 Droogstraat 79 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Herenwaltje 8 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
6-027 Voorstraat 18 G Stinstra CG 7:10:00
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra CG 9:00:00
6-072 Lanen 23 G Stinstra CG 0:10:00 stond: david willems
4-140 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga CG 2:00:00
4-140 Brouwersstraat 1b G Pettinga CG 2:00:00
5-145 Heiligeweg 24 G van Temmen CG 1:00:00 stond: agnietje kronenburg
5-139 Heiligeweg 30 G Pettinga CG 1:10:00
2-058 Zoutsloot 66 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 69 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 68 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 73 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Herenwaltje 2 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 72 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Droogstraat 77 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Herenwaltje 6 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-058 Zoutsloot 76 c s G van Danswijk CG 4:10:00 (8) woningen
2-195 William Boothstraat 18 wed G Andrae CG 7:00:00
8-084 Zuiderhaven 21 G Pettinga CG 3:00:00
6-026 Voorstraat 20 G Stinstra CG 9:00:00
6-025 Voorstraat 22 G Stinstra CG 6:00:00
6-072 Lanen 23 G Stinstra CG 0:10:00 stond: david willems
8-062 Zuiderhaven 10 G A Herklots CG 7:00:00
8-062 Zuiderhaven 8 G A Herklots CG 7:00:00
6-010 Voorstraat 48 G J Kiel CG 3:00:00
4-244 Zuiderhaven 26 Geert de Beer CG 2:00:00
1-037 Noorderhaven 57 Geert Roelofs CG 3:10:00
2-119 Hoogstraat 43 Gerard Meyer CG 1:00:00
5-022 Kleine Kerkstraat 2 Gerardus Althuisius CG 1:10:00
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes CG 5:00:00
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes CG 5:00:00
5-173 Lanen 48 Gerben Claasen CG 1:00:00
2-031 Karremanstraat 5 Gerben Claasen CG 0:10:00
2-136 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes CG 1:00:00
2-136 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes CG 1:00:00
7-029 Voorstraat 97 Gerlof de Vries CG 5:10:00
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide CG 2:00:00 huis
5-061 Lanen 93 Gerrit Hartman CG 1:00:00
5-043 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heide CG 3:00:00 grondpagt
3-032 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes CG 1:00:00
3-032 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes CG 1:00:00
7-006 Sint Jacobstraat 11 Gerrit Gerrits CG 4:00:00
1-195 Bildtstraat 17 Gerrit Jans CG 1:10:00
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa CG 4:00:00
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa CG 4:00:00
7-129 Grote Bredeplaats 25 Gosling Piekinga CG 5:00:00
2-160 Rommelhaven 5 Gosling Akkringa CG 4:00:00
2-160 Hoogstraat 10 Gosling Akkringa CG 4:00:00
4-093 Kerkpad 24 Gosse Abes CG 1:00:00
4-093 Kerkpad 22 Gosse Abes CG 1:00:00
6-133 Schritsen 3 Grietje Schiere CG 2:10:00
8-190 Zuiderhaven 51 H Mulder CG 3:00:00 pakhuis
8-188 Zuiderhaven 55 H Gonggrijp CG 4:00:00
1-031 Noorderhaven 47 H Hanekuik CG 6:00:00
8-005 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp CG 4:00:00
5-028 Voorstraat 64 H Witte CG 6:00:00
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers CG 2:00:00
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes CG 10:00:00 grondpagt
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout CG 7:10:00 huis en agterhuis
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp CG 0:00:00
2-055 1/2 Zoutsloot 54 H Gonggrijp CG 0:00:00
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp CG 0:00:00
2-055 1/2 Zoutsloot 56 H Gonggrijp CG 0:00:00
2-056 Zoutsloot 58 H Gonggrijp CG 0:10:00
2-057 Zoutsloot 62 H Gonggrijp CG 0:00:00 tuin
2-061 Droogstraat 63 H Peaux CG 0:10:00
7-086 Voorstraat 45 wed H Lieuwma CG 4:00:00
2-057 1/2 Droogstraat 83 H Gonggrijp CG 0:10:00 woonagtig
7-071 Voorstraat 65 H Peaux CG 5:00:00
2-098 Wortelstraat 3 H Smith CG 0:00:00 tuin
2-098 Wortelstraat 7 H Smith CG 0:00:00 tuin
5-084 Grote Kerkstraat 42 H Witte CG 1:00:00 huis
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga CG 3:00:00
8-189 Zuiderhaven 53 H Mulder CG 5:00:00
5-045 Heiligeweg 29 H Winnekers CG 3:00:00 grondpagt
5-002 Voorstraat 92 H Winnekes CG 13:00:00
8-067 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout CG 3:00:00
8-068 Grote Bredeplaats 8 H Tuinhout CG 12:00:00 grondpagt
2-056 Zoutsloot 60 H Gonggrijp CG 0:10:00
2-057 1/2 Zoutsloot 62 H Gonggrijp CG 0:10:00 woonagtig
2-057 Droogstraat 83 H Gonggrijp CG 0:00:00 tuin
7-070 Voorstraat 67 H Hanekuik CG 5:10:00 huis
2-098 Wortelstraat 5 H Smith CG 0:00:00 tuin
1-152 Karremanstraat 16 wed H Camps CG 1:00:00
5-084 Kerkpad 4 H Witte CG 1:00:00 huis
8-146 Zuiderhaven 27 H Enninga CG 4:00:00 grondpagt
2-187 1/2 Noordijs 23 H Winnekes CG 3:00:00 wagenhuis (lotten)
6-019 Voorstraat 32 H Terwogt CG 4:00:00
1-103 Bildtstraat 16 H J Westra CG 1:10:00 huis
1-120 Noorderhaven 71 H J Westra CG 6:00:00
1-121 1/2 Noorderhaven 73 H J Westra CG 6:00:00
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra CG 6:00:00
1-121 1/2 Noorderhaven 75 H J Westra CG 6:00:00
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra CG 1:10:00
1-103 Zoutsloot 26 H J Westra CG 1:10:00 huis
1-121 Droogstraat 8 H J Westra CG 3:10:00
1-121 Noorderhaven 73 H J Westra CG 3:10:00
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra CG 3:10:00
1-121 Noorderhaven 75 H J Westra CG 3:10:00
1-122 Noorderhaven 77 H J van Schouwenburg CG 3:00:00
4-239 Zuiderhaven 28 H J Westra CG 4:00:00 grondpagt
1-103 Zoutsloot 28 H J Westra CG 1:10:00 huis
1-121 1/2 Droogstraat 8 H J Westra CG 6:00:00
6-011 Voorstraat 46 H P Schenkius CG 5:00:00
6-114 Lanen 85 H W Zijlstra CG 8:10:00 huis en brouwerij
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra CG 8:10:00 huis en brouwerij
6-114 Sint Christoffelsteeg 1 H W Zijlstra CG 8:10:00 huis en brouwerij
2-202 Lombardstraat 6 Haantje Hilbrands CG 0:00:00
5-204 Schritsen 61 Haaye Jacobs CG 1:10:00
3-222 Heiligeweg 50 Haaye Jacobs CG 0:10:00
5-203 Schritsen 59 Haaye Jacobs CG 0:00:00
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits CG 0:04:08 grondpagt
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits CG 1:00:00
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen CG 1:10:00 huis
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen CG 0:09:00 grondpagt
2-076 Hoogstraat 7 Hans Y van Rees CG 4:10:00
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:03:00 grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:03:00 grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:15:00
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:15:00
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 1:00:00 grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 1:00:00 grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 2:00:00
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 2:00:00
5-084 Kerkpad 4 Harmanus Witte CG 0:06:00 grondpagt
5-084 Grote Kerkstraat 42 Harmanus Witte CG 0:06:00 grondpagt
3-096 Kerkpoortstraat 19 Harmen Homeulen CG 0:10:00
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes CG 1:10:00 grondpagt
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen CG 1:08:00 grondpagt
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes CG 6:00:00
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes CG 6:00:00
3-090 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur CG 0:15:00
3-096 Kerkpoortstraat 17 Harmen Homeulen CG 0:10:00
3-096 Kerkpoortstraat 21 Harmen Homeulen CG 0:10:00
4-074 Hofstraat 30 Harmen Winnekes CG 1:00:00
4-102 Romastraat 10 Harmen Winnekes CG 0:10:00
5-177 Lanen 40 Harmen Homeulen CG 2:10:00 huis
5-176 Lanen 42 Harmen Homeulen CG 3:00:00
1-166 Karremanstraat 12 Harmen Camp CG 1:00:00
2-191 Franekereind 5 Harmen Winnekes CG 6:00:00
2-191 Franekereind 7 Harmen Winnekes CG 6:00:00
3-042 Nieuwstraat 30 Harmen Everts CG 0:10:00
2-065 Karremanstraat 25 Harmen Heeres CG 1:00:00
2-047 Karremanstraat 3 Harmen Heeres CG 0:10:00 huis
3-021 Oosterkeetstraat 11 Harmen Johannes CG 0:10:00
1-005 Noorderhaven 5 Hartman Sybrens CG 0:00:00 blokmakerij
8-082 Zuiderhaven 19 Hartman Sybrens CG 4:10:00
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs CG 6:00:00
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs CG 6:00:00
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs CG 4:00:00 grondpagt
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs CG 4:00:00 grondpagt
4-145 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots CG 2:10:00
4-151 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer CG 2:00:00
5-067 Heiligeweg 1 Hendrik de Wind CG 1:00:00
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer CG 2:00:00 huis
8-052 1/2 Weeshuisstraat 0 Hendrik CG 2:10:00
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen CG 0:10:00
4-249 Zuidersteeg 1 Hendrik Tobé CG 0:10:00 huis
4-250 Zuidersteeg 5 Hendrik Tobé CG 0:10:00 huis
5-064 Lanen 82 Hendrik Duman CG 0:00:00
5-052 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melkenbach CG 2:00:00
3-092 Kerkpoortstraat 9 Hendrik Vogelsang CG 0:00:00
4-152 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer CG 3:00:00
5-191 Schritsen 35 Hendrik Smith CG 3:00:00
4-136 Heiligeweg 6 wed Hendrik Swaal CG 2:10:00
5-169 Lanen 56 Hendrik Meyer CG 0:12:00 grondpagt
8-052 Weeshuisstraat 0 Hendrik CG 2:10:00
7-044 Rommelhaven 18 Hendrik van Beemen CG 0:10:00
4-250 Zuidersteeg 3 Hendrik Tobé CG 0:10:00 huis
3-220 Heiligeweg 54 Hendrik Warnders CG 2:00:00
1-184 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer CG 1:00:00 huis
5-064 Lanen 82a Hendrik Duman CG 0:00:00
1-041 Zeilmakersstraat 20 Hendrik Luxemburg CG 2:10:00
6-066 Lanen 11 Hendrik Meyer CG 2:10:00
1-048 Zoutsloot 13 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
1-048 Zoutsloot 17 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
1-043 Zeilmakersstraat 16 Hendrik Barts CG 2:10:00
1-048 Zoutsloot 15 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
1-048 Zoutsloot 19 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
3-189 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes CG 1:00:00
2-203 Lombardstraat 8 Hendrik Gerrits CG 0:00:00
7-135 Noorderhaven 32 Hendrik Jans CG 4:00:00
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans CG 0:10:00
3-173 Franekereind 34 Hendrik Jans CG 1:10:00 (lotten)
2-105 Herenwaltje 11 Hendrik Jans CG 0:10:00
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans CG 0:10:00
4-084 Rozengracht 19 Hendrik Marcus CG 0:10:00
4-084 Rozengracht 17 Hendrik Marcus CG 0:10:00
2-028 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders CG 0:10:00
2-028 Achterstraat 27 Hendrik Sanders CG 0:10:00
8-036 Havenplein 3 Hendrik A Tamsma CG 4:10:00
1-106 Zoutsloot 20 Herke J van der Mey CG 0:10:00
8-053 1/2 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes CG 1:05:00
8-053 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes CG 1:05:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes CG 3:00:00
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes CG 0:12:00 grondpagt
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks CG 2:00:00
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks CG 3:10:00 grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks CG 5:10:00 huis en sementmakerij
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks CG 5:10:00 huis en sementmakerij
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks CG 1:00:00
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster CG 2:00:00
5-161 Lanen 74 Hilbrand Coster CG 0:17:00 grondpagt
2-115 Hoogstraat 39 Hinne Zytzes CG 3:00:00
2-115 Hoogstraat 39a Hinne Zytzes CG 3:00:00
2-091 Zoutsloot 98 Hinne Zytzes CG 0:10:00
6-093 Lanen 45 Hubert Jans CG 2:10:00
5-192 Schritsen 37 Hubert Jans CG 2:00:00 stond: wopke djoerds
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans CG 1:10:00 huis
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans CG 1:10:00 huis
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans CG 1:00:00 tuin
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans CG 3:00:00 grondpagt
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans CG 1:00:00 grondpagt
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans CG 1:00:00 grondpagt
1-168 Karremanstraat 8 Huite Feytes CG 0:10:00
3-175 Franekereind 28 Hylke Hanekuik CG 5:00:00 keet
1-086 1/2 Vissersstraat 4 Hylke Hanekuik CG 0:00:00 kamer beklemd onder no 1-059
3-175 Franekereind 26 Hylke Hanekuik CG 5:00:00 keet
3-175 Franekereind 30 Hylke Hanekuik CG 5:00:00 keet
1-006 Noorderhaven 7 Hylke Jarigs CG 2:10:00
1-006 Dijksteeg 1 Hylke Jarigs CG 2:10:00
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
6-067 Lanen 13 Hylke Minnes CG 2:10:00
5-027 Voorstraat 66 Hylke Minnes CG 6:00:00
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes CG 0:10:00 huis
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes CG 0:10:00
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes CG 0:10:00
6-068 Lanen 15 Hylke Minnes CG 3:00:00 huis
8-139 Grote Ossenmarkt 13 Hylke Wybes CG 3:10:00
1-085 1/2 Vissersstraat 6 wed Ids Dirks CG 0:00:00 stal
1-085 1/2 Vissersstraat 8 wed Ids Dirks CG 0:00:00 stal
1-151 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems CG 1:00:00
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats CG 4:00:00 grondpagt
8-081 Zuiderhaven 17 Israel Cats CG 3:10:00
8-105 Hondenstraat 12a erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Hondenstraat 12 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Hondenstraat 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
1-123 1/2 Noorderhaven 79 J Strelitz CG 3:07:00
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed J Nollides CG 8:00:00
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius CG 5:00:00
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda CG 15:00:00 huis
7-081 1/2 Voorstraat 55 J Huis CG 0:00:00 mangelkamer
7-156 Noorderhaven 76 J van Slooten CG 5:00:00
7-069 Voorstraat 69 wed J Cromwel CG 5:10:00 huis
3-183 Lammert Warndersteeg 10 J Fontein CG 3:00:00 keet
2-192 Franekereind 9 dr J Albarda CG 4:00:00
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda CG 5:00:00 huis
2-194 Franekereind 15 dr J Albarda CG 3:00:00 huis
3-057 Nieuwstraat 40 J Huis CG 2:00:00 keet (lotten)
1-036 Noorderhaven 57 ds J van Assen CG 9:00:00
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
7-117 Voorstraat 3 wed J Hoffius CG 5:00:00
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Kleine Bredeplaats 6 J Roorda CG 15:00:00 huis
6-150 Grote Bredeplaats 26 J Roorda CG 15:00:00 huis
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
5-038 Grote Kerkstraat 19 wed J Homberg CG 1:00:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven J de Keth CG 1:08:00 grondpagt
7-145 Noorderhaven 50 J Wassenaar CG 3:00:00 pakhuis en kamer
2-139 Herenwaltje 15 J Wildschut CG 1:00:00
7-081 Voorstraat 55 J Huis CG 6:00:00 huis
7-156 Noorderhaven 78 J van Slooten CG 5:00:00
7-072 Voorstraat 63 J Kerkhoven CG 5:00:00
3-183 Lammert Warndersteeg 1 J Fontein CG 3:00:00 keet
3-183 Lammert Warndersteeg 6 J Fontein CG 3:00:00 keet
2-193 Franekereind 11 dr J Albarda CG 5:00:00 huis
2-193 Franekereind 13 dr J Albarda CG 5:00:00 huis
3-058 Nieuwstraat 44 J Huis CG 0:10:00 huis
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed J Cromwel CG 5:10:00 huis
7-046 Rommelhaven 16 J A Held CG 4:00:00 huis
7-103 Voorstraat 29 J A Straus CG 6:00:00
6-030 Voorstraat 12 wed J Bierma van der Brug CG 4:00:00
2-078 Hoogstraat 11 J D Zichman CG 2:10:00
4-040 Zuiderhaven 77 wed J F Posthumus CG 3:00:00
4-204 Zuiderhaven 40 wed J F Posthumus CG 6:00:00
4-204 Zuiderhaven 42 wed J F Posthumus CG 6:00:00
5-060 Lanen 91 J F H Metzlar CG 1:00:00
5-068 Heiligeweg 3 nom ux J F H Metzlar CG 2:00:00
5-070 Heiligeweg 7 J H Olinjus CG 4:00:00 huis
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff CG 0:10:00
4-253 Dwarsstraat 17 J O van der Werff CG 0:14:00 grondpagt
1-140 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven CG 2:00:00
3-073 Ooievaarsteeg 35 Jacob Reinhart CG 2:10:00
1-027 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar CG 6:00:00
3-218 Heiligeweg 58 Jacob Poester CG 2:00:00 huis
1-202 Droogstraat 53 Jacob Roorda CG 1:10:00 stal
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin CG 3:10:00
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde CG 0:10:00 huis
3-075 Franekereind 23 Jacob de Bruin CG 2:10:00
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhooven CG 3:00:00
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 0:18:12 grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 0:18:12 grondpagt
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas CG 3:00:00
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas CG 3:00:00
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas CG 3:00:00
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas CG 3:00:00
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas CG 3:00:00
6-040 Kleine Bredeplaats 3 Jacob Reinhart CG 2:00:00 huis
5-174 Lanen 46 Jacob Oosterbaan CG 3:00:00
5-163 Lanen 70 Jacob de Boer CG 3:00:00
7-102 Voorstraat 31 Jacob Dodenhuizen CG 4:10:00
5-019 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Ried CG 1:00:00
4-125 Hofstraat 21 Jacob van Rooyen CG 0:15:00
3-038 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde CG 0:10:00 huis
3-074 Franekereind 23 Jacob de Bruin CG 0:09:00 grondpagt
3-038 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde CG 0:10:00 huis
3-073 Franekereind 25 Jacob Reinhart CG 2:10:00
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 1:10:00 huis
7-066 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven CG 2:03:10 grondpagt
3-070 Franekereind 29 Jacob Reinhart CG 1:10:00 huis
8-147 Zuiderhaven 29 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
8-147 Zuiderhaven 31 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
8-147 Zuiderhaven 33 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
8-147 Zuiderhaven 35 c s Jacob Sas CG 4:00:00 grondpagt
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw CG 3:00:00
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes CG 1:00:00
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes CG 1:00:00
4-008 Schritsen 52 Jacob Gosses CG 1:10:00
1-064 Zoutsloot 23 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
5-050 Grote Kerkstraat 16 wed Jacob Samuels CG 1:10:00 huis
2-010 Zoutsloot 83 Jacob Sybrens CG 2:00:00
4-067 Kerkpoortstraat 65 Jacob Tjeerds CG 1:10:00
3-172 Franekereind 36 wed en erven Jacob Willems CG 1:10:00
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems CG 0:16:00 grondpagt
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems CG 2:10:00
1-085 1/2 Vissersstraat 6 Jacob Ykes CG 0:00:00
1-085 1/2 Vissersstraat 8 Jacob Ykes CG 0:00:00
2-215 Franekereind 19 Jacob P Poelstra CG 3:00:00 (lotten)
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
2-209 William Boothstraat 19 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting CG 0:12:00 grondpagt
2-208 Zoutsloot 119 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
2-208 Zoutsloot 121 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
2-209 Zoutsloot 123 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
2-208 William Boothstraat 15 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
2-208 William Boothstraat 17 Jacobus Hannema CG 3:00:00 huis (lotten)
3-080 Grote Kerkstraat 29 Jacobus Potting CG 2:00:00
2-209 William Boothstraat 21 Jacobus Hannema CG 2:00:00 keet
7-085 Voorstraat 47 Jacobus Hannema CG 7:00:00 huis en verwerij
8-140 Grote Ossenmarkt 9 Jan Anthony CG 2:00:00
3-206 Franekereind 10 Jan Fontein CG 7:10:00 huisen
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer CG 4:00:00
8-140 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony CG 2:00:00
6-084 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heide CG 2:00:00
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 3:00:00 pakhuis en stal
1-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter CG 2:10:00
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 3:00:00 pakhuis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein CG 1:10:00 pakhuis
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
1-148 Zoutsloot 63 Jan Kamerling CG 0:10:00
1-130 Bildtstraat 24 Jan Kyl CG 3:10:00 huis en stalling
1-148 Zoutsloot 65 Jan Kamerling CG 0:10:00
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
2-003 Zoutsloot 87 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
2-003 Zoutsloot 91 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
2-003 Heerensteeg 4 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
6-101 Lanen 69 erven Jan Altena CG 0:10:00 pakhuis
2-006 Zoutsloot 95 Jan de Boer CG 1:10:00
2-003 Zoutsloot 97 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
2-003 Zoutsloot 101 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
2-003 Zoutsloot 105 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
4-069 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra CG 1:00:00
6-111 Lanen 81 Jan Hannema CG 1:10:00
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko CG 0:09:00 grondpagt
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko CG 2:00:00 pakhuis
2-172 Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt CG 2:10:00
5-178 Lanen 38 Jan Huisinga CG 1:10:00
5-146 Heiligeweg 22 nom ux Jan van der Veen CG 1:00:00
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama CG 3:00:00
7-049 Rommelhaven 10 wed Jan Hannema CG 1:00:00
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
1-188 Zoutsloot 38 Jan Kyl CG 1:00:00 stokerij
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-105 Kleine Bredeplaats 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh CG 1:10:00
3-212 Heiligeweg 68 Jan Hannema CG 2:00:00 huis
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink CG 1:00:00
7-101 Voorstraat 33 Jan Dijkstra CG 6:00:00
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere CG 5:00:00 pakhuis
5-063 Lanen 84 Jan Bertels CG 3:00:00 huis
7-089 Voorstraat 39 Jan Hannema CG 7:10:00
7-147 Noorderhaven 56 Jan van der Veen CG 3:00:00 pakhuis
2-104 Herenwaltje 13 Jan Groen CG 0:10:00
3-083 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema CG 2:10:00
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes CG 0:14:00 grondpagt
7-089 Noorderhaven 88 Jan Hannema CG 7:10:00
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide CG 2:00:00
3-198 Kruisstraat 8 Jan Hannema CG 1:10:00 mouterij hier onder beklemd no 195 1/2
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen CG 0:10:00
6-113 Sint Christoffelsteeg 3 Jan Hannema CG 3:00:00 stal en wagenhuis
6-111 Sint Christoffelsteeg 2 Jan Hannema CG 1:10:00
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema CG 1:10:00
8-026 Zuiderhaven 1 Jan Hannema CG 0:10:00 huis
3-181 Lammert Warndersteeg 2 Jan Fontein CG 1:10:00 pakhuis
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein CG 1:08:00 grondpagt
7-021 Voorstraat 89 Jan van Eeken CG 0:10:00
7-007 Sint Jacobstraat 13 Jan Kamp CG 2:00:00 stond: ymkje hendriks
1-108 Zeilmakersstraat 11 Jan Schiere CG 1:00:00
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zudersma CG 4:00:00
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder CG 4:00:00
1-131 Bildtstraat 1 Jan Kyl CG 1:10:00 huis en stalling
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen CG 0:15:00 grondpagt
6-057 Lanen 3 Jan Galama CG 1:00:00 huis
1-133 Bildtstraat 5 Jan Schiere CG 1:00:00
3-063 Nieuwstraat 52 Jan van der Veen CG 0:10:00
7-069 Sint Jacobstraat 18 wed Jan Cromwel CG 0:10:00 grondpagt
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein CG 9:00:00
8-140 Grote Ossenmarkt 5 Jan Anthony CG 2:00:00
3-089 Kerkpoortstraat 1 Jan Beidschat CG 1:00:00
1-213 Bildtstraat 25 Jan Schiere CG 2:00:00
8-140 Grote Ossenmarkt 7 Jan Anthony CG 2:00:00
3-206 Franekereind 12 Jan Fontein CG 7:10:00 huisen
7-033 Noordijs 12 Jan Brouwer CG 4:00:00
3-206 Franekereind 14 Jan Fontein CG 7:10:00 huisen
1-108 Bildtstraat 10 Jan Schiere CG 1:00:00
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 1:08:00 grondpagt
3-182 Franekereind 16 Jan Fontein CG 1:08:00 grondpagt
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
3-181 Franekereind 18 Jan Fontein CG 1:10:00 pakhuis
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
6-012 Voorstraat 44 erven Jan Altena CG 10:10:00 huis en stal
1-148 1/2 Zoutsloot 63 Jan Kamerling CG 1:10:00
1-148 1/2 Zoutsloot 65 Jan Kamerling CG 1:10:00
3-107 Kerkpoortstraat 35 Jan Groen CG 0:10:00
4-198 Steenhouwersstraat 2 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama CG 2:00:00
8-072 Hondenstraat 3 Jan Galama CG 3:00:00 grondpagt
6-098 Lanen 59 Jan Steenbrink CG 2:00:00
4-198 Steenhouwersstraat 4 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
2-003 Zoutsloot 89 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
6-100 Lanen 67 erven Jan Altena CG 2:00:00 huis
2-003 Zoutsloot 93 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
2-003 Zoutsloot 95 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
6-002 Voorstraat 58 Jan Hannema CG 6:00:00 huis
4-198 Steenhouwersstraat 6 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
2-003 Zoutsloot 99 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
2-003 Zoutsloot 103 Jan de Boer CG 3:00:00 panwerk
4-068 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra CG 1:00:00 afgebrooken
8-105 Hondenstraat 12a erven Jan de Keth CG 8:10:00
6-111 Lanen 81 Jan Hannema CG 1:10:00
8-105 Hondenstraat 12 erven Jan de Keth CG 8:10:00
6-113 Lanen 83 Jan Hannema CG 3:00:00 stal en wagenhuis
8-002 Grote Bredeplaats 17 Jan Repko CG 4:00:00
8-105 Hondenstraat 14 erven Jan de Keth CG 8:10:00
8-069 Grote Bredeplaats 10 Jan Repko CG 6:00:00 grondpagt
2-168 Noorderhaven 113 Jan Hannema CG 6:00:00
6-054 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama CG 0:06:00 grondpagt
4-198 Zuiderhaven 52 Jan Schiere CG 5:00:00 huis
1-108 Zoutsloot 16 Jan Schiere CG 1:00:00
7-048 1/3 Rommelhaven 12 Jan Groen CG 0:10:00 woning
7-105 Voorstraat 25 Jan van der Veen CG 9:00:00
8-173 Schritsen 40 erven Jan Deketh CG 2:00:00 grondpagt
7-142 Noorderhaven 44 Jan Schiere CG 3:00:00 huis
5-137 Lanen 80 Jan Steenbrink CG 0:02:00 grondpagt
7-144 Noorderhaven 48 Jan Schiere CG 5:00:00 pakhuis
7-101 Voorstraat 33a Jan Dijkstra CG 6:00:00
5-063 Lanen 84 Jan Bertels CG 4:00:00 grondpagt
7-089 Voorstraat 39a Jan Hannema CG 7:10:00
3-084 Grote Kerkstraat 33 Jan Fekkes CG 1:00:00
8-126 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama CG 1:00:00
7-091 Noorderhaven 90 Jan van der Heide CG 3:10:00 grondpagt
7-069 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel CG 0:10:00 grondpagt
2-104 Zoutsloot 90 Jan Groen CG 0:10:00
6-113 Sint Christoffelsteeg 5 Jan Hannema CG 3:00:00 stal en wagenhuis
6-111 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema CG 1:10:00
6-111 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema CG 1:10:00
7-058 Noorderhaven 110 Jan Zuderma CG 3:00:00 pakhuis
3-182 Lammert Warndersteeg 4 Jan Fontein CG 3:00:00 pakhuis en stal
2-214 Franekereind 17 Jan Visser CG 3:10:00 (lotten)
7-063 Sint Jacobstraat 6 Jan Zuderma CG 2:17:12 grondpagt
4-049 Hofstraat 31 nom ux Jan van der Veen CG 0:10:00
8-085 Zuiderhaven 23 Jan Luder CG 4:00:00 grondpagt
6-022 Voorstraat 28 Jan Fontein CG 9:00:00
3-089 Kerkpoortstraat 3 Jan Beidschat CG 1:00:00
4-094 Kerkpad 20 Jan Ages CG 0:10:00
8-134 Grote Ossenmarkt 23 Jan Baukes CG 2:00:00
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes CG 1:10:00 huis
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes CG 3:00:00 grondpagt
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma CG 4:00:00 grondpagt
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen CG 2:10:00 huis
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje CG 1:00:00
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma CG 4:00:00
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen CG 0:06:00 grondpagt
1-225 Noorderhaven 105 Jan Dirks CG 3:00:00
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes CG 1:10:00 grondpagt
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes CG 1:10:00 grondpagt
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes CG 0:10:00
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes CG 0:10:00
1-212 Karremanstraat 24 Jan Freerks CG 2:00:00
1-212 Bildtstraat 23 Jan Freerks CG 2:00:00
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts CG 2:00:00 huis
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts CG 1:07:00 grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 1:00:00
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 4:10:00 grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 0:10:00 grondpagt
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes CG 1:00:08 grondpagt
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes CG 1:10:00
2-111 Hoogstraat 33 Jan Harmanus CG 1:10:00
3-106 Kerkpoortstraat 33 Jan Heeres CG 0:10:00 timmerwinkel
5-089 Kerkpad 12 Jan Heeres CG 1:10:00 huis
5-089 Kerkpad 14 Jan Heeres CG 1:10:00 huis
2-204 Lombardstraat 10 Jan Jacobs CG 1:00:00
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema CG 1:10:00
4-023 Schritsen 58 Jan Jelles CG 4:10:00 huis en bakkerij
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen CG 0:15:00 grondpagt
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen CG 0:10:00
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 0:07:00 grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 0:07:00 grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 4:00:00
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 4:00:00
8-178 Raamstraat 8 wed Jan Philippus CG 1:10:00
1-144 Zoutsloot 57 Jan Roelofs CG 1:00:00
7-043 Rommelhaven 20 Jan Scheltes CG 2:10:00 huis
5-055 Grote Kerkstraat 4 Jan Sybrens CG 2:00:00 huis
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas CG 0:00:00 werf
8-058 Zuiderhaven 20 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 5 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 9 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas CG 0:00:00 werf
8-058 Zuiderhaven 18 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
1-104 Zoutsloot 24 Jan Thomas CG 1:10:00
8-058 Westerstraat 7 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 11 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan CG 2:00:00
5-196 Schritsen 45 wed Jan Yemes CG 1:00:00
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
6-039 Kleine Bredeplaats 5 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes CG 2:00:00 huis
6-039 Voorstraat 4 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes CG 15:00:00 grondpagt
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes CG 1:12:00 grondpagt
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes CG 0:00:00 helling
2-109 Hoogstraat 29a Jan Ysaacks CG 0:00:00
2-109 Hoogstraat 29 Jan Ysaacks CG 0:00:00
3-132 Kerkpoortstraat 49 Jan A Bakker CG 1:00:00
5-024 Voorstraat 72 Jan A Bakker CG 5:00:00 stond: a w bakker
5-020 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker CG 1:00:00 stond: willem hendriks
5-142 Heiligeweg 36 Jan A Bakker CG 2:00:00 stond: pyter bakker wed
5-021 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker CG 1:10:00 stond: a w bakker
5-016 Kleine Kerkstraat 14 Jan C Roodtje CG 1:00:00
7-124 Grote Bredeplaats 35 Jan C Schiere CG 0:10:00
1-039 Noorderhaven 61 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
1-114 Droogstraat 19 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 23 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 27 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 33 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-038 Noorderhaven 59 Jan D Zeilmaker CG 6:00:00
1-215 Noorderhaven 85 Jan D Zeilmaker CG 5:00:00 pakhuis
1-039 Droogstraat 13 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 15 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
1-039 Droogstraat 17 Jan D Zeilmaker CG 3:00:00
1-114 Droogstraat 21 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 25 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 29 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 31 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-114 Droogstraat 35 Jan D Zeilmaker CG 0:00:00
1-128 Bildtstraat 6 Jan H Gonggrijp CG 1:10:00
1-102 Zoutsloot 30 Jan H de Boer CG 1:00:00
1-139 Zoutsloot 49 Jan H de Boer CG 2:10:00 (was wed j harkema)
1-102 Bildtstraat 14 Jan H de Boer CG 1:00:00
1-102 Zoutsloot 32 Jan H de Boer CG 1:00:00
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen CG 0:08:00 grondpagt
3-081 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendrik Claasen CG 1:10:00
5-065 Spekmarkt 1 Jan J Park CG 2:00:00
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff CG 0:15:00
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff CG 1:05:00 grondpagt
6-083 Sint Odolphisteeg 8 Jan J van der Heide CG 2:10:00
6-080 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Post CG 0:10:00
4-106 Romastraat 4 Jan J Cuiper CG 0:10:00
3-044 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaff CG 1:05:00 grondpagt
3-044 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaff CG 0:15:00
6-082 Sint Odolphisteeg 12 Jan J Thomas CG 1:10:00
6-096 1/2 Lanen 55 Jan L Faber CG 0:10:00
6-086 Sint Odolphisteeg 2 Jan L Faber CG 1:10:00
6-086 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber CG 1:10:00
6-096 1/2 Lanen 53 Jan L Faber CG 0:10:00
7-083 Voorstraat 51 Jan L Faber CG 4:00:00
7-096 Noorderhaven 102 Jan L Faber CG 0:10:00
6-097 Lanen 57 Jan W Vettevogel CG 0:00:00
6-137 Schritsen 11 Jan W Vettevogel CG 2:10:00
4-037 Zuiderhaven 83 Jan W Vettevogel CG 3:10:00
4-097 Vianen 16 Jan W Vettevogel CG 5:10:00
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel CG 2:00:00
2-140 Herenwaltje 17 Jan W Vettevogel CG 0:10:00
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel CG 0:10:00 grondpagt
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel CG 0:10:00 grondpagt
4-146 Brouwersstraat 13 Jan W Vettevogel CG 4:10:00
5-066 Heiligeweg 1 wed Jan W Arend CG 1:00:00
4-037 Zuiderhaven 81 Jan W Vettevogel CG 3:10:00
4-097 Vianen 14 Jan W Vettevogel CG 5:10:00
4-097 Vianen 18 Jan W Vettevogel CG 5:10:00
5-158 Lanen 78 Jan W Vettevogel CG 0:17:08 grondpagt
7-087 Voorstraat 43 Jan W Vettevogel CG 6:10:00
3-193 Lammert Warndersteeg 14a Jan W Vettevogel CG 0:10:00
3-193 Lammert Warndersteeg 14 Jan W Vettevogel CG 0:10:00
1-100 Zoutsloot 41 Jan W Vettevogel CG 0:10:00
4-187 Rozengracht 8 Jan W Douwes CG 6:00:00 huis
4-186 1/2 Rozengracht 12 Jan W Douwes CG 1:10:00 pakhuis
4-187 Rozengracht 10 Jan W Douwes CG 6:00:00 huis
4-186 Rozengracht 12 Jan W Douwes CG 4:10:00
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pecktol CG 1:00:00
1-143 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek CG 3:00:00
5-013 Kleine Kerkstraat 9 Janke Pektol CG 0:14:00 grondpagt
1-042 Zoutsloot 1 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 5 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 9 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 3 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 7 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 11 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma CG 1:00:00
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut CG 1:00:00 huis en tuin
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut CG 0:10:00
7-143 Noorderhaven 46 nom ux Jelle Boomsma CG 6:00:00
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut CG 4:00:00 pakhuis
7-092 Noorderhaven 92 nom ux Jelle Jacobi CG 4:10:00
2-178 Noordijs 9 Jelle Wildschut CG 6:00:00
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut CG 7:00:00 huis (lotten)
3-117 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma CG 1:10:00 grondpagt
4-059 Rapenburg 20 Jelle Wildschut CG 1:00:00 huis en tuin
4-060 Rapenburg 22 Jelle Wildschut CG 0:10:00
4-188 Rozengracht 6 Jelle Wildschut CG 2:00:00 grondpagt
7-092 Noorderhaven 96 nom ux Jelle Jacobi CG 4:10:00
2-182 Noordijs 15 Jelle Wildschut CG 8:00:00 huis (lotten)
2-183 Noordijs 17 Jelle Wildschut CG 2:00:00 grondpagt
2-014 Zoutsloot 71 Jelle Haayes CG 1:00:00
2-066 Karremanstraat 23 Jelle Jurjens CG 1:00:00 huis
7-118 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma CG 5:00:00
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jelle P Horrius CG 2:00:00
2-145 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker CG 1:10:00
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma CG 2:10:00
2-157 Hoogstraat 16 Jelte Radsma CG 2:00:00
4-138 Heiligeweg 2 wed Jelte Radsma CG 2:10:00
4-243 Zuiderhaven 26 Jentje Douwes CG 1:00:00
4-243 Zuiderstraat 22 Jentje Douwes CG 1:00:00
8-016 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs CG 1:10:00
8-016 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs CG 1:10:00
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres CG 3:00:00 grondpagt
1-066 Zoutsloot 27 Jetske Heeres CG 0:10:00
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres CG 3:00:00
4-155 Hofstraat 3 Jetske Klaasen CG 1:00:00 huis (stond: jan lauwrens)
4-077 Hofstraat 22 Jetske Pieters CG 1:00:00 wooning
4-030 Brouwersstraat 16 Jetze Jelles CG 4:00:00 grondpagt
8-177 Schritsen 48 Jetze Ruurds CG 0:10:00
8-177 Schritsen 46 Jetze Ruurds CG 0:10:00
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk CG 5:10:00
7-120 Rinnertspijp 1 Johanna M van Steenwijk CG 5:10:00
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel CG 4:00:00 grondpagt
4-149 Brouwersstraat 19 erven Johannes Harmens CG 5:05:00 grondpagt
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema CG 4:00:00 grondpagt
5-074 Heiligeweg 15 Johannes Norel CG 1:10:00
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
2-077 Hoogstraat 9 Johannes Norel CG 2:00:00 mouterij
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema CG 4:00:00 grondpagt
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf CG 1:10:00
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel CG 3:10:00
2-122 Hoogstraat 49 Johannes van der Molen CG 1:00:00
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager CG 1:00:00
7-042 Rommelhaven 22 erven Johannes van Beemen CG 2:00:00
2-205 William Boothstraat 7 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 38 Johannes Norel CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 40 Johannes Norel CG 0:10:00
7-012 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek CG 5:00:00
1-153 Karremanstraat 14 Johannes ten Berg CG 1:10:00
2-092 Zoutsloot 96 Johannes Norel CG 0:10:00
2-092 Wortelstraat 13 Johannes Norel CG 0:10:00
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur CG 2:00:00
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader CG 2:10:00 huis
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar CG 1:10:00 grondpagt
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen CG 2:00:00 metzelaar
6-064 Lanen 9 Johannes Norel CG 2:00:00 stond: p rodenhuis
1-083 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg CG 1:00:00
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
6-008 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg CG 5:00:00 huis
2-013 Zoutsloot 77 Johannes Norel CG 0:10:00
8-009 Grote Bredeplaats 3 Johannes Gebel CG 5:00:00
4-149 Brouwersstraat 19 Johannes Harmens CG 1:10:00
6-136 Schritsen 9 Johannes Schoot CG 2:00:00
5-072 Heiligeweg 11 Johannes Jager CG 2:00:00
8-004 Grote Bredeplaats 13 Johannes Rinsma CG 0:09:00 grondpagt
4-026 Brouwersstraat 10 Johannes Agema CG 3:10:00
2-205 Zoutsloot 119 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
4-026 Carl Visschersteeg 10 Johannes Agema CG 3:10:00
5-149 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf CG 1:00:00 grondpagt
1-221 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides CG 5:00:00
6-050 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel CG 3:10:00
2-121 Hoogstraat 47 Johannes van der Molen CG 1:00:00
5-141 Heiligeweg 34 Johannes Jager CG 1:00:00
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel CG 0:10:00
2-125 Hoogstraat 53 Johannes Norel CG 0:10:00
2-205 William Boothstraat 5 Johannes van der Meulen CG 0:10:00
7-099 Voorstraat 37 Johannes Norel CG 6:00:00 huis
5-048 Grote Kerkstraat 20 Johannes Laur CG 0:13:00 grondpagt
5-047 Grote Kerkstraat 22 Johannes Bader CG 3:00:00 grondpagt
4-088 Kerkpad 1 c s Johannes Leyenaar CG 1:00:00
7-061 Sint Jacobstraat 2 Johannes van Beemen CG 2:10:00 grondpagt
6-064 Lanen 9 Johannes Norel CG 2:00:00 stond: p rodenhuis
3-064 Nieuwstraat 54 Johannes Camphuis CG 1:00:00
4-090 Kerkpad 30 c s Johannes Leyenaar CG 0:10:00
1-196 Bildtstraat 19 Johannes van der Meulen CG 1:10:00
3-004 Scheffersplein 17 Johannes van der Meulen CG 0:07:08
3-004 Scheffersplein 19 Johannes van der Meulen CG 0:07:08
3-004 Scheffersplein 21 Johannes van der Meulen CG 0:07:08
2-128 Hoogstraat 38 Johannes Dirks CG 1:10:00
5-189 1/2 Schritsen 29 Johannes Hendriks CG 1:05:00
5-189 1/2 Schritsen 31 Johannes Hendriks CG 1:05:00
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 1:10:00 huis
3-196 Kruisstraat 12 Johannes Jacobs CG 1:00:00 timmerwinkel
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs CG 1:00:00 grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobs CG 1:00:00
3-223 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs CG 2:00:00
3-196 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 1:00:00 timmerwinkel
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 2:10:00 grondpagt
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs CG 0:10:00
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobus CG 0:06:00 grondpagt
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans CG 1:10:00
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans CG 1:10:00
4-124 Hofstraat 21 Johannes Jans CG 0:15:00
6-069 Lanen 17 Johannes Leenderts CG 2:00:00
7-127 Grote Bredeplaats 29 Johannes Melcherts CG 3:10:00
7-127 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts CG 3:10:00
3-030 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs CG 1:00:00
1-220 Noorderhaven 95 Johannes A van der Werff CG 6:00:00
1-200 Droogstraat 49 Johannes A van der Werff CG 1:10:00
1-200 Droogstraat 47 Johannes A van der Werff CG 1:10:00
7-016 Voorstraat 83 Johannes H Pottinga CG 6:00:00
4-266 Westerstraat 0 Johannes J Beuker CG 0:00:00 zomerhuis
3-054 Scheffersplein 0 Johannes J Groen CG 0:10:00
4-144 Brouwersstraat 9 Johannes J Leyenaar CG 4:00:00
4-266 Zuiderstraat 23 Johannes J Beuker CG 0:00:00 zomerhuis
6-052 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel CG 4:00:00
6-052 't Poortje 5 Johannes W Vettevogel CG 4:00:00
6-127 Lanen 12 Joodsche Gemeente CG 2:00:00 huis
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente CG 0:10:00 grondpagt
6-127 Lanen 14 Joodsche Gemeente CG 2:00:00 huis
4-092 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente CG 0:10:00
2-132 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp CG 1:00:00
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes CG 1:15:00 grondpagt
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes CG 1:15:00 grondpagt
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes CG 1:00:00
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes CG 1:00:00
6-122 Lanen 18 Jouke Olinjus CG 0:07:00 grondpagt
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus CG 0:00:00
6-122 Lanen 18 Jouke H Olinjus CG 2:00:00
6-123 Lanen 16 Jouke H Olinjus CG 0:00:00
2-138 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen CG 1:00:00
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles CG 4:00:00
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok CG 0:10:00
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok CG 0:13:00 grondpagt
6-138 Schritsen 15 Jurjen H van der Stok CG 0:10:00
5-143 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok CG 1:00:00
8-095 Vijver 4 K van den Oever CG 0:14:00 grondpagt
8-095 Vijver 4 K van den Oever CG 1:00:00
6-021 Voorstraat 30 Klaas Sybrens CG 3:00:00
6-020 Voorstraat 30 Klaas Sybrens CG 5:00:00
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00 grondpagt
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00 grondpagt
4-029 Brouwersstraat 14 L Spannenburg CG 3:10:00
2-049 Liemendijk 8 L Atlas CG 7:10:00 wooningen
1-125 Bildtstraat 18 L Atlas CG 2:10:00
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00
4-027 Brouwersstraat 12 L Spannenburg CG 4:00:00
4-028 Brouwersstraat 14 L Spannenburg CG 4:00:00
7-050 Rommelhaven 8 L Albada CG 3:00:00 huis
2-049 Liemendijk 10 L Atlas CG 7:10:00 wooningen
7-113 Voorstraat 9 L C van Goch CG 5:10:00
4-019 Schritsen 58 Laas Spannenburg CG 0:10:00
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg CG 1:00:00 grondpagt
4-018 Schritsen 58 Laas Spannenburg CG 0:10:00
4-156 Hofstraat 5 Laas Spannenburg CG 1:00:00
1-119 Noorderhaven 69 Leendert Buisman CG 6:00:00
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs CG 1:10:00
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs CG 0:06:00 grondpagt
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes CG 3:00:00
7-056 Noorderhaven 115 Lieuwe Douwes CG 2:10:00 wagenmakerij
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes CG 3:00:00
3-226 Heiligeweg 38 Lieuwe Meeves CG 6:00:00
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers CG 0:14:00 grondpagt
3-085 Grote Kerkstraat 35 Lieuwe H Wiggers CG 1:00:00
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer CG 0:15:00 grondpagt
3-114 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer CG 0:10:00
2-174 Rommelhaven 15 nom ux Lodewijk Lodewijks CG 3:00:00
6-120 Lanen 22 Lolke Sybrens CG 2:00:00
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters CG 3:10:00
8-016 1/2 Noorderhaven 10 Luitje Pieters CG 0:10:00
8-016 1/2 Zeepaardsteeg 1 Luitje Pieters CG 0:10:00
8-137 Grote Ossenmarkt 17 Lutherse Kerk CG 1:00:00
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente CG 3:00:00 kerk en huis
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente CG 2:00:00
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 11 Lutherse Gemeente CG 2:00:00
6-116 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente CG 3:00:00 kerk en huis
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente CG 2:00:00
8-140 1/2 Grote Ossenmarkt 7 Lutherse Gemeente CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans CG 2:00:00
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage CG 4:00:00
4-166 Rozengracht 11 M Vink CG 1:00:00 pakhuis
2-067 Karremanstraat 21 M Vink CG 1:00:00 huis
4-116 Hofstraat 7 M Vink CG 0:15:00 grondpagt
3-044 1/2 Nieuwstraat 26 M Betzauw CG 0:10:00 mouterij
4-129 Hofstraat 27 M Vink CG 0:00:00 woning
4-130 Hofstraat 29 M Vink CG 1:00:00 huis en hoff
2-149 Scheerstraat 10 M Blok CG 1:00:00 verwerij
7-110 Voorstraat 13 M Ouendag CG 5:00:00
8-108 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage CG 4:00:00
4-165 Rozengracht 9 M Vink CG 1:00:00 woning
4-116 Hofstraat 7 M Vink CG 1:10:00
4-121 Hofstraat 19 M Vink CG 0:10:00 huis
3-044 1/2 Nieuwstraat 24 M Betzauw CG 0:10:00 mouterij
7-008 Sint Jacobstraat 15 wed M Blok CG 1:10:00
4-048 Kerkpad 7 M Vink CG 1:00:00 huis
4-048 Kerkpad 7 M Vink CG 1:10:00 grondpagt
4-130 Hofstraat 29 M Vink CG 1:00:00 huis en hoff
2-149 Scheerstraat 10 M Blok CG 1:10:00 grondpagt
8-165 Schritsen 14 Marten Baksma CG 0:10:00
1-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet CG 2:10:00
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks CG 2:10:00 huis
1-084 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks CG 0:00:00
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks CG 2:10:00 huis
1-160 Vissersstraat 2 Marten Dirks CG 0:10:00
2-130 Hoogstraat 36 Marten Johannes CG 1:00:00
1-028 Noorderhaven 41 erven Marten J Bos CG 6:00:00
6-090 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans CG 0:16:00
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager CG 0:15:00 grondpagt
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager CG 0:12:00 grondpagt
5-056 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager CG 1:00:00
5-057 Grote Kerkstraat 2 Meinte W Jager CG 1:00:00 huis
4-197 Zuiderhaven 54 Mettje Martens CG 1:00:00
4-066 Kerkpoortstraat 61 Michiel Jacobs CG 1:10:00
4-066 Kerkpoortstraat 59 Michiel Jacobs CG 1:10:00
4-066 Kerkpoortstraat 63 Michiel Jacobs CG 1:10:00
8-012 Noorderhaven 2 Michiel Pieters CG 3:00:00 huis
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso CG 4:00:00
4-002 Schritsen 52 Mink Kroon CG 2:00:00
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin CG 2:10:00
6-062 't Poortje 2 Minne van der Veen CG 1:00:00
1-107 Zoutsloot 18 Minne Houttuin CG 1:00:00 (was sipke boomsma)
7-028 Voorstraat 95 wed Minne Blok CG 8:00:00
1-129 Bildtstraat 8 Minne Houttuin CG 2:10:00
5-006 Voorstraat 82 qq Minne Vink CG 5:00:00
6-058 Lanen 5 Minne van der Veen CG 2:00:00
1-101 Bildtstraat 12 Minne P Houttuin CG 0:10:00
1-135 Bildtstraat 9 Minne P Houttuin CG 1:00:00
1-136 Bildtstraat 11 Minne P Houttuin CG 1:10:00 huis
7-076 Voorstraat 61a Moses Zalomons CG 6:10:00
7-076 Voorstraat 61 Moses Zalomons CG 6:10:00
5-194 Schritsen 41 Nicolaas Jelgersma CG 3:10:00
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 0:10:00
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 0:10:00
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 2:10:00
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 2:10:00
7-106 Voorstraat 23 Otte Lubberts CG 6:00:00
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 4:00:00 grondpagt
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 4:00:00 grondpagt
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 2:00:00
4-241 Zuiderhaven 24 Otto Tietge CG 2:00:00
8-191 Zuiderhaven 47 P Tetrode CG 3:00:00 pakhuis
8-029 Prinsenstraat 8 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
4-047 Raamstraat 1 P Tetrode CG 2:10:00 hieronder beklemd no 4
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii CG 5:10:00
4-045 Raamstraat 5 P Tetrode CG 1:05:00
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii CG 5:10:00
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 5:00:00
3-108 Kerkpoortstraat 37 P Akkerman CG 1:00:00
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 5:00:00
1-033 Noorderhaven 51 erven P Couperus CG 6:00:00
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda CG 2:10:00
2-002 Zoutsloot 109 P de Boer CG 2:10:00 huis
2-001 Zoutsloot 113 P de Boer CG 2:10:00 panwerk
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander CG 2:10:00
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode CG 3:00:00
8-065 Grote Bredeplaats 6a P Greydanus CG 7:10:00
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus CG 7:10:00
6-035 Drie Roemerssteeg 7 wed & erven P Peaux CG 1:00:00 huis
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper CG 3:10:00 stokerij
7-040 Rommelhaven 26 P Huidekoper CG 6:10:00 dubbeld huis
7-134 Noorderhaven 28 P Tjallingii CG 5:00:00
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag CG 1:00:00 grondpagt
8-106 Kleine Bredeplaats 16 P Rausen CG 4:00:00
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag CG 1:00:00 grondpagt
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard CG 0:00:00
2-102 Herenwaltje 1 P de Boer CG 0:10:00 huis
2-103 1/2 Herenwaltje 10 P de Boer CG 0:10:00
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer CG 0:10:00
2-102 Zoutsloot 86 P de Boer CG 0:10:00 huis
2-103 1/2 Herenwaltje 12 P de Boer CG 0:10:00
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer CG 0:10:00
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer CG 0:10:00
2-103 1/2 Zoutsloot 88 P de Boer CG 0:10:00
1-017 Zeepziedersstraat 1 P Tjallingii CG 2:10:00
8-029 Zuiderhaven 11 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus CG 0:10:00
8-073 1/2 Zuiderhaven 13 P Greidanus CG 2:00:00 grondpagt
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus CG 0:10:00
8-073 1/2 Zuiderhaven 15 P Greidanus CG 2:00:00 grondpagt
3-072 Franekereind 27 P Gelinde CG 2:00:00
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard CG 2:00:00 huis
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper CG 3:00:00 grondpagt
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper CG 3:00:00 grondpagt
3-003 Scheffersplein 27 P Tetrode CG 2:00:00 keet
8-192 Zuiderhaven 45 P Tetrode CG 4:00:00 pakhuis
8-191 Zuiderhaven 49 P Tetrode CG 3:00:00 pakhuis
8-029 Prinsenstraat 10 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
1-017 Noorderhaven 27 P Tjallingii CG 2:10:00
3-105 Kerkpoortstraat 31 P Akkerman CG 0:00:00
4-046 Raamstraat 3 P Tetrode CG 2:10:00
1-018 Noorderhaven 29 P Tjallingii CG 5:10:00
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 3:00:00 grondpagt
8-182 Zuiderhaven 65 P de Keth CG 3:00:00 grondpagt
4-153 Brouwersstraat 27 wed P Menalda CG 2:00:00 grondpagt
2-002 Zoutsloot 107 P de Boer CG 2:10:00 huis
2-001 Zoutsloot 111 P de Boer CG 2:10:00 panwerk
5-044 Heiligeweg 27 P Hollander CG 3:00:00 grondpagt
2-080 Hoogstraat 15 P Tetrode CG 3:00:00
2-081 Hoogstraat 17 P Tetrode CG 2:00:00 wagenhuis
8-065 Grote Bredeplaats 6 P Greydanus CG 7:10:00
6-118 Lanen 26 P van der Veen CG 3:00:00
6-034 Drie Roemerssteeg 5 wed & erven P Peaux CG 1:00:00
6-036 Drie Roemerssteeg 9 wed & erven P Peaux CG 1:00:00 huis
8-164 Schritsen 12 wed & erven P Menalda CG 0:10:00
8-164 Schritsen 16 wed & erven P Menalda CG 0:10:00
7-039 Rommelhaven 26b P Huidekoper CG 5:17:08 grondpagt
8-172 Schritsen 36 P van der Zwaag CG 3:00:00 huis en tuin
7-134 Noorderhaven 30 P Tjallingii CG 5:00:00
8-172 Schritsen 38 P van der Zwaag CG 3:00:00 huis en tuin
8-107 Kleine Bredeplaats 18 wed P Persijn CG 4:10:00
8-116 Kleine Bredeplaats 24 P Ohlgard CG 0:00:00
2-103 Herenwaltje 10 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-103 Herenwaltje 12 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
2-103 Zoutsloot 88 P de Boer CG 2:10:00 oliemolen
8-029 Zuiderhaven 9 P Peaux CG 4:00:00 huis en wijnkelder
6-031 Voorstraat 10 wed P Peaux CG 4:10:00 huis
7-037 Noordijs 2 P Huidekoper CG 9:00:00 huis en pakhuis
8-141 Grote Ossenmarkt 3 P Ohlgard CG 4:00:00 grondpagt
7-037 Noordijs 4 P Huidekoper CG 9:00:00 huis en pakhuis
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut CG 6:00:00
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut CG 6:00:00
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen CG 4:00:00 grondpagt
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 4:00:00 grondpagt
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 4:00:00 grondpagt
8-179 Zuiderhaven 71 P J Coulbaut CG 3:00:00 grondpagt
8-179 Zuiderhaven 71a P J Coulbaut CG 3:00:00 grondpagt
4-265 Zuiderstraat 21 P J Pietersen CG 4:00:00
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 2:00:00 huis en stallingen
4-261 Zuiderstraat 10 P J Pietersen CG 2:00:00 huis en stallingen
3-076 Scheffersplein 0 P S Hannema CG 1:10:00 pakhuis
5-187 Schritsen 25 Paulus Allarts CG 1:10:00
7-034 Noordijs 10 Piebe Postma CG 2:00:00
5-185 Schritsen 21 nom ux Pier Abes CG 2:00:00
6-139 Schritsen 13 Pier Jans CG 1:00:00
6-081 Sint Odolphisteeg 14 Pieter Bakker CG 1:10:00 huis
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 3:00:00
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 3:00:00
8-151 Grote Ossenmarkt 14 Pieter Tetrode CG 2:00:00
5-144 Heiligeweg 26 Pieter Warnders CG 1:10:00 doorgehaald
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 0:02:00 grondpagt
8-135 Grote Ossenmarkt 21 Pieter Rikkerts CG 0:02:00 grondpagt
8-153 Grote Ossenmarkt 18 Pieter Tetrode CG 0:00:00 huis
1-116 Noorderhaven 63 Pieter Hanekuik CG 6:00:00
4-268 Zuiderstraat 27 Pieter Cornelis CG 2:00:00
3-040 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis CG 0:10:00
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert CG 0:15:00
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks CG 0:10:00
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks CG 0:10:00
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks CG 3:10:00
5-200 Schritsen 53 Pieter Hendriks CG 2:00:00
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks CG 0:12:00 grondpagt
2-125 Liemendijk 38 Pieter Hendriks CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 40 Pieter Hendriks CG 0:10:00
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans CG 1:00:00
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans CG 1:00:00
5-180 Lanen 34 Pieter Lourens CG 0:07:00 grondpagt
5-180 Lanen 34 Pieter Louwrens CG 2:00:00
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes CG 1:00:00
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes CG 0:06:00 grondpagt
3-170 Franekereind 40 Pieter Piebes CG 2:10:00
5-029 Voorstraat 62 Pieter Willems CG 5:00:00
5-030 Simon Stijlstraat 1 Pieter Willems CG 0:00:00 huis
6-014 Voorstraat 40 wed Pieter S Hannema CG 5:00:00
1-216 Noorderhaven 87 Popke Minnes CG 6:00:00 huis
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
2-116 Zoutsloot 100 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
2-116 Zoutsloot 102 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
2-116 Hoogstraat 41 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
2-116 Zoutsloot 100 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
2-116 Zoutsloot 104 Poppe G Valderpoort CG 2:00:00
8-074 Hondenstraat 2 R Meints CG 0:11:00 grondpagt
8-075 Hondenstraat 4 R Meints CG 2:00:00 grondpagt
8-050 Zuiderhaven 6 wed R Meintz CG 2:10:00
7-048 Rommelhaven 12 R Cronenburg CG 0:10:00
4-163 Rozengracht 0 R Veenstra CG 1:10:00 (stond: j h olinjus)
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk CG 2:10:00 huis
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk CG 2:00:00 huis
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra CG 3:10:00
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra CG 3:10:00
5-046 Grote Kerkstraat 24 R van Dijk CG 3:00:00 huis
5-168 Lanen 58 R van der Veen CG 0:12:00 grondpagt
5-168 Lanen 58 R van der Veen CG 0:12:00 grondpagt
5-039 1/2 Grote Kerkstraat 21 R van Dijk CG 1:00:08 grondpagt
5-040 Grote Kerkstraat 23 R van Dijk CG 1:00:00 grondpagt
4-164 Rozengracht 7 R Veenstra CG 3:10:00
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes CG 7:10:00
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes CG 7:10:00
8-074 Hondenstraat 2 R W Meintz CG 1:10:00
8-075 Hondenstraat 4 R W Meintz CG 1:00:00 stal
2-143 Scheerstraat 3 Rein Duman CG 1:10:00
5-086 Kerkpad 8 wed Rein Flores CG 2:00:00
5-086 Kerkpad 6 wed Rein Flores CG 2:00:00
5-086 Kerkpad 10 wed Rein Flores CG 2:00:00
8-006 Grote Bredeplaats 9 erven Rein Wybes CG 4:10:00
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen CG 3:00:00
5-168 Lanen 58 Reinder van der Veen CG 3:00:00
5-165 Lanen 64 Reinder van der Veen CG 2:00:00
6-128 Lanen 6 Reinder de Groot CG 2:00:00
2-123 Hoogstraat 51 Reinder Buwalda CG 1:00:00 huis en wagenhuis
1-097 Zoutsloot 35 Reinder Jans Park CG 0:10:00
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park CG 0:10:00
1-096 Zoutsloot 31 Reinder A Swart CG 1:00:00
4-072 Kerkpoortstraat 22 Rimke Komst CG 0:00:00
4-072 Kerkpoortstraat 24 Rimke Komst CG 0:00:00
6-130 Schritsen 1 wed Rinke Bakker CG 1:00:00
8-142 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert Johannes CG 2:00:00
4-024 Brouwersstraat 2 wed en erven Rinse van Bergum CG 3:00:00
3-031 Nieuwstraat 21 wed en erven Rinse van Bergum CG 0:10:00
3-031 Nieuwstraat 23 wed en erven Rinse van Bergum CG 0:10:00
7-148 Noorderhaven 58 Rinse Sybrens CG 5:00:00 huis
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg CG 2:00:00 stond: a w bakker
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg CG 7:10:00
6-115 Simon Stijlstraat 4 Ritske Cronenburg CG 2:00:00 stond: a w bakker
7-018 Voorstraat 87 Ritske Cronenburg CG 1:08:00 grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans CG 0:12:00 grondpagt
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske Jans CG 0:12:00 grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans CG 2:00:00
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske J Cronenburg CG 2:00:00 stond: a w bakker huis
5-076 Heiligeweg 19 Robijn Leyker CG 1:00:00
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints CG 4:00:00
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meintz CG 3:00:00 grondpagt
7-133 Noorderhaven 26 Roelof Peyzel CG 4:00:00
3-094 Kerkpoortstraat 13 Roelof Roelofs CG 1:00:00
2-054 Zoutsloot 52 Roelof Roelofs CG 1:10:00
6-055 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter CG 3:00:00
7-003 Sint Jacobstraat 5 Romke Jacobs CG 2:00:00
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente CG 12:10:00 kerk en huis
3-033 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
3-033 Nieuwstraat 35 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
4-041 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente CG 12:10:00 kerk en huis
3-033 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente CG 0:10:00
1-112 Zeilmakersstraat 19 Ruurd Heerkes CG 1:10:00
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands CG 1:10:00 grondpagt
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands CG 2:00:00
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters CG 3:00:00
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters CG 0:06:12 grondpagt
1-137 Zoutsloot 43 S Miedema CG 2:00:00
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga CG 10:00:00 huis en stal
3-002 Scheffersplein 29 S IJsenbeek CG 2:00:00 keet
4-190 Steenhouwersstraat 3 S Veenstra CG 5:10:00
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee CG 0:10:00
1-034 Noorderhaven 53 S Popta CG 6:00:00
1-035 Noorderhaven 55 S Popta CG 6:00:00
7-130 Grote Bredeplaats 23 S Kamsma CG 5:00:00
6-033 Drie Roemerssteeg 3 wed S Schaaff CG 1:00:00
1-190 Zoutsloot 34 S Hingst CG 1:00:00
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman CG 1:10:00
7-109 Voorstraat 15 wed S van der Ley CG 5:00:00
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman CG 1:10:00
1-189 Droogstraat 45 S Hingst CG 1:00:00 verwerij
7-141 Noorderhaven 42 wed S van Slooten CG 4:00:00
7-100 Voorstraat 35 wed S Frieseman CG 6:00:00
2-050 Liemendijk 12 S Wijma CG 2:00:00 tuin
7-157 Noorderhaven 80 S Frieseman CG 5:00:00 huis
5-032 Simon Stijlstraat 5 S van Dijk CG 3:00:00 huis
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 4:00:00 huis
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 0:10:00 grondpagt
2-190 Franekereind 3 S Hingst CG 4:00:00 huis
2-190 Franekereind 3 S Hingst CG 0:10:00 grondpagt
1-024 Zeepziedersstraat 2 S IJsenbeek CG 6:00:00
2-147 Scheerstraat 11 S Wijma CG 2:10:00 huis
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk CG 1:00:00 huis
3-059 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek CG 0:10:00
2-187 Noordijs 23 erven S IJsbrandy CG 5:00:00
2-148 Scheerstraat 12 S Wijma CG 2:10:00
6-088 Sint Odolphisteeg 9 S Wybenga CG 2:00:00 stond: m vellinga
8-195 Zuiderhaven 37 S Wiarda CG 3:00:00 pakhuis
4-190 Steenhouwersstraat 1 S Veenstra CG 5:10:00
1-024 Noorderhaven 37 S IJsenbeek CG 6:00:00
3-116 Kerkpoortstraat 45 S van der Zee CG 1:10:00 grondpagt
1-034 Noorderhaven 53 S Popta CG 6:00:00
1-035 Noorderhaven 55 S Popta CG 6:00:00
1-189 Zoutsloot 36 S Hingst CG 1:00:00 verwerij
1-185 Zoutsloot 44 S Frieseman CG 1:10:00
1-185 Zoutsloot 46 S Frieseman CG 1:10:00
4-190 Rozengracht 2 S Veenstra CG 5:10:00
5-017 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee CG 1:00:00
5-031 Simon Stijlstraat 3 S van Dijk CG 3:00:00 huis
4-183 Rozengracht 18 S Veenstra CG 2:00:00
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 4:00:00 huis
2-190 Franekereind 1 S Hingst CG 0:10:00 grondpagt
2-190 Franekereind 3 S Hingst CG 4:00:00 huis
2-190 Franekereind 3 S Hingst CG 0:10:00 grondpagt
6-038 Voorstraat 6 wed S Frieseman CG 3:00:00
6-029 Voorstraat 14 wed S Schaaff CG 7:10:00
3-060 Nieuwstraat 46 S IJsenbeek CG 0:10:00
5-085 1/2 Grote Kerkstraat 44 S van Dijk CG 0:06:00 grondpagt
6-087 Sint Odolphisteeg 7 erven S Wybenga CG 2:00:00 stond: m vellinga
6-015 Voorstraat 38 erven S Wybenga CG 10:00:00 huis en stal
1-123 Noorderhaven 79 S En T Gratama CG 3:07:00 pakhuis
6-155 Kleine Bredeplaats 12 S P Wierda CG 7:00:00
7-015 Voorstraat 79 S S Teyema CG 8:00:00
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema CG 8:00:00
7-015 Voorstraat 81 S S Teyema CG 8:00:00
2-155 Hoogstraat 20 S W Houtsma CG 3:00:00 huis en bakkerij (lotten)
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma CG 2:00:00 grondpagt
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma CG 2:00:00 grondpagt
2-156 Hoogstraat 18 S W Houtsma CG 4:00:00
4-009 Schritsen 52 S W Houtsma CG 4:00:00
4-010 Schritsen 52 S W Houtsma CG 2:00:00
2-175 Noordijs 1 S W Houtsma CG 5:00:00
2-175 Scheerstraat 1 S W Houtsma CG 5:00:00
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
7-114 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
7-114 1/2 Voorstraat 7b Sake T Blok CG 3:10:00 huis
6-129 Lanen 4 Sasker Oeges CG 1:10:00
2-095 Wortelstraat 0 Sasker Oeges CG 0:10:00
2-095 Wortelstraat 15 Sasker Oeges CG 0:10:00
7-057 Noorderhaven 108 Schelte Piers CG 3:00:00
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Schelte Piers CG 0:10:00
7-047 Rommelhaven 14 Schelte Piers CG 1:10:00
8-013 Noorderhaven 4 c s Schelte Tjepkes CG 2:10:00
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven CG 1:00:00
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven CG 1:00:00
4-058 Rapenburg 18 Schelte P van der Hoeven CG 1:00:00
4-123 Hofstraat 19 Schelte P van der Hoeven CG 0:10:00
1-001 Noorderhaven 1 Sibbeltje Jans CG 0:00:00
2-012 Zoutsloot 75 Sikke Wijnalda CG 1:10:00
2-012 Zoutsloot 79 Sikke Wijnalda CG 1:10:00
2-012 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda CG 1:10:00
1-020 Droogstraat 1 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
1-020 Droogstraat 5 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
1-020 Zoutsloot 10 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
1-020 Droogstraat 3 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
1-020 Zoutsloot 8 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
1-020 Droogstraat 2 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
1-020 Zeepziedersstraat 4 Sikko IJsenbeek CG 0:10:00
6-153 Kleine Bredeplaats 8 Simke Alberts CG 2:10:00
6-106 Lanen 75 Sipke Schoonbergen CG 2:10:00
6-106 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen CG 2:10:00
3-068 Nieuwstraat 64 Sipke Hemkes CG 0:10:00
3-068 Nieuwstraat 62 Sipke Hemkes CG 0:10:00
5-164 Lanen 68 Sipke T Blok CG 1:00:00 stond: sybren lolkes wed
5-164 Lanen 66 Sipke T Blok CG 1:00:00 stond: sybren lolkes wed
6-063 Lanen 7 wed Sipke T Hendriks CG 2:00:00
7-038 Rommelhaven 28 Sj van der Weyde CG 4:00:00
2-141 Herenwaltje 19 Sjierk Pieters CG 0:10:00
2-075 Hoogstraat 5 Sjoerd Wijma CG 5:00:00
4-238 Zuiderhaven 30 Sjoerd Wiarda CG 3:00:00 huis
4-242 Zuiderhaven 26 Sjoerd Wiarda CG 1:00:00
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes CG 2:10:00 (5) huis
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes CG 2:10:00 (5) huis
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 22 Sjouwke Roodtje CG 0:10:00
4-072 1/2 Kerkpoortstraat 24 Sjouwke Roodtje CG 0:10:00
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen CG 2:00:00 grondpagt
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen CG 1:00:00
2-200 Zoutsloot 117 Stads Weeshuis CG 6:00:00
2-200 William Boothstraat 3 Stads Weeshuis CG 6:00:00
2-200 Lombardstraat 2 Stads Weeshuis CG 6:00:00
2-068 Wortelstraat 8 Stads Weeshuis CG 1:00:00
2-200 Zoutsloot 115 Stads Weeshuis CG 6:00:00
2-200 William Boothstraat 1 Stads Weeshuis CG 6:00:00
2-068 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis CG 1:00:00
1-110 Zeilmakersstraat 15 Sybe Doekes CG 1:00:00
1-186 Zoutsloot 42 Sybe Paulus CG 2:00:00
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes CG 0:15:00
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes CG 0:10:00 woning
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes CG 0:15:00
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes CG 0:10:00 woning
6-053 Kleine Bredeplaats 21 Sybout Rinkes CG 3:00:00
2-186 Noordijs 21 Sybren Hingst CG 6:00:00 huis
4-035 Brouwersstraat 26 Sybren Spannenburg CG 3:00:00
2-185 Noordijs 21 Sybren Hingst CG 5:00:00
1-123 1/3 Noorderhaven 79 Sybren Bouwes CG 2:15:00
1-124 Noorderhaven 81 Sybren Bouwes CG 1:00:00
2-062 Droogstraat 61 Sybren Bouwes CG 0:10:00
1-149 Karremanstraat 22 Symen Ypes CG 1:10:00
7-152 Noorderhaven 66 Symon de Haan CG 4:00:00
7-152 Noorderhaven 68 Symon de Haan CG 4:00:00
6-070 Lanen 19 Symon Schuurman CG 2:10:00
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits CG 1:10:00 grondpagt
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits CG 2:05:00 grondpagt
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits CG 1:00:00
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits CG 2:00:00
7-125 Grote Bredeplaats 33 Symon Haantjes CG 0:10:00
1-044 Zeilmakersstraat 18 Symon Haantjes CG 0:10:00 timmerwinkel
1-099 Zoutsloot 39 Symon Haantjes CG 0:10:00
1-201 Droogstraat 51 Symon Haantjes CG 1:10:00
1-098 Zoutsloot 37 Symon Haantjes CG 0:10:00
3-041 Nieuwstraat 32 Symon Hendriks CG 0:10:00
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes CG 3:00:00 huis
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes CG 1:10:00 grondpagt
8-132 Grote Ossenmarkt 27 T van Benthem CG 3:00:00 huis
8-181 Zuiderhaven 67 wed T Greidanus CG 3:00:00
8-187 Raamstraat 12 T Paludanus CG 4:00:00
4-038 Zuiderhaven 79 T Plantinga CG 6:00:00
1-218 Noorderhaven 91 T Gratama CG 5:00:00
7-111 Voorstraat 11b T van Slooten CG 5:10:00
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem CG 7:00:00
7-104 Voorstraat 27 T Schattenberg CG 5:00:00
7-146 Noorderhaven 52 T van Slooten CG 4:00:00 stal
7-149 Noorderhaven 60 T van Benthem CG 6:00:00 huis
2-101 Zoutsloot 78 T van Benthem CG 0:10:00
2-101 Zoutsloot 82 T van Benthem CG 0:10:00
8-132 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem CG 3:00:00 huis
8-132 Kleine Ossenmarkt 10 T van Benthem CG 3:00:00 huis
8-133 Grote Ossenmarkt 25 T van Benthem CG 2:00:00 huis
8-187 Zuiderhaven 57 T Paludanus CG 4:00:00
8-187 Raamstraat 10 T Paludanus CG 4:00:00
8-181 Zuiderhaven 67 T Greidanus CG 3:00:00 grondpagt
7-116 Voorstraat 5 T Norbruis CG 3:10:00
7-112 Voorstraat 11 T van Slooten CG 3:00:00
7-108 Voorstraat 17 T van Benthem CG 7:00:00
7-104 Voorstraat 27a T Schattenberg CG 5:00:00
2-101 Herenwaltje 3 T van Benthem CG 0:10:00
7-146 Noorderhaven 54 T van Slooten CG 4:00:00 stal
2-027 Karremanstraat 11 T Gratama CG 0:10:00
2-101 Zoutsloot 80 T van Benthem CG 0:10:00
2-101 Zoutsloot 84 T van Benthem CG 0:10:00
8-133 Kleine Ossenmarkt 8 T van Benthem CG 2:00:00 huis
2-064 Karremanstraat 27 T van Benthem CG 3:00:00
1-219 Noorderhaven 93 T En S Gratama CG 6:00:00 pakhuis
5-071 Heiligeweg 9 T S Stephany CG 6:00:00 huis
6-046 Kleine Bredeplaats 11 T S Stephany CG 4:00:00
5-053 Grote Kerkstraat 8 T S Stephany CG 0:00:00
5-015 Kleine Kerkstraat 16 T S Stephany CG 0:10:00
5-053 Grote Kerkstraat 10 T S Stephany CG 0:00:00
2-097 Wortelstraat 11 Taedze Alberts CG 0:10:00
2-097 Wortelstraat 9 Taedze Alberts CG 0:10:00
7-031 Voorstraat 101 Tamme de Witt CG 3:10:00
2-146 Scheerstraat 9 Tamme Stuel CG 0:10:00
6-151 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Johannes CG 2:10:00 huis
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00
3-091 1/2 Kerkpoortstraat 7 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00
5-009 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager CG 5:05:00
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00 huis
5-009 Kleine Kerkstraat 1 Thijs G Kussendrager CG 5:05:00
5-010 Kleine Kerkstraat 3 Thijs G Kussendrager CG 0:15:00 huis
8-138 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga CG 2:00:00
5-003 Voorstraat 90 Thomas Westerhuis CG 5:00:00
4-150 Brouwersstraat 21 Thomas Smith CG 2:00:00
8-004 Grote Bredeplaats 13 Thomas Baukes CG 0:09:00 grondpagt
8-004 Grote Bredeplaats 13 c s Thomas Baukes CG 4:10:00
6-096 Lanen 53 Thomas IJsbrands CG 0:10:00 huis
6-095 Lanen 51 Thomas IJsbrands CG 0:15:00
6-096 Lanen 55 Thomas IJsbrands CG 0:10:00 huis
5-035 Grote Kerkstraat 1 Tjalke Jans CG 2:10:00
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans CG 2:10:00
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans CG 2:10:00
2-016 Zoutsloot 67 Tjalling Dirks CG 0:00:00
2-015 Zoutsloot 69 Tjalling Dirks CG 2:00:00
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens CG 0:10:00 grondpagt
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens CG 0:10:00 grondpagt
3-191 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Jurjens CG 0:10:00
3-061 Nieuwstraat 48 Tjalling Jurjens CG 0:10:00
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens CG 0:10:00 huis
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens CG 0:10:00 huis
3-191 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Jurjens CG 0:10:00
7-026 Schoolsteeg 3 Tjebbe van der Meulen CG 4:00:00
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen CG 6:00:00
7-026 Schoolsteeg 1 Tjebbe van der Meulen CG 4:00:00
7-026 Schoolsteeg 2 Tjebbe van der Meulen CG 4:00:00
7-017 Voorstraat 85 Tjebbe van der Meulen CG 6:00:00
2-009 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius CG 1:10:00
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes CG 4:10:00 huis
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes CG 2:10:00
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes CG 2:10:00
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes CG 1:10:00 grondpagt
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes CG 4:00:00 grondpagt
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes CG 4:00:00 grondpagt
6-145 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd Meintes CG 5:10:00
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs CG 2:00:00
7-095 Noorderhaven 100 Tjeerd Roelofs CG 4:00:00
3-187 Lammert Warndersteeg 5 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
4-132 Hofstraat 4 Tjeerd Roelofs CG 0:10:00
3-136 Rapenburg 1 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
7-126 Grote Bredeplaats 31 Tjeerd Roelofs CG 5:00:00
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs CG 0:17:08 grondpagt
2-135 Hoogstraat 28 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
5-197 Schritsen 47 Tjepke Zaakes CG 1:00:00
2-201 Lombardstraat 4 erven Tjerk P Oude CG 1:10:00
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks CG 0:15:00 grondpagt
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks CG 2:00:00 huis
3-225 Heiligeweg 40 Uiltje Dirks CG 0:10:00
2-110 Hoogstraat 31 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
2-100 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
2-100 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
4-148 Brouwersstraat 17 W van Loon CG 2:00:00
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock CG 4:00:00
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga CG 3:00:00
6-023 Voorstraat 26 W Vettevogel CG 6:00:00
7-131 Grote Bredeplaats 21 wed & erven W de Kock CG 0:07:00 grondpagt
1-223 Noorderhaven 101 W Ruitinga CG 3:00:00
1-224 Noorderhaven 103 W Ruitinga CG 2:00:00 huis
1-203 Droogstraat 55 W Ruitinga CG 0:10:00
7-150 Noorderhaven 62 W Harmens CG 6:00:00
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker CG 8:00:00 grondpagt
7-082 Voorstraat 53 wed W C Bakker CG 5:10:00
8-193 Zuiderhaven 43 wed W C Bakker CG 4:00:00
4-003 Schritsen 52 W D Blom CG 2:00:00
4-003 Schritsen 52 W D Blom CG 2:10:00 grondpagt
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik CG 6:00:00
2-181 Noordijs 13 W En P Hanekuik CG 6:00:00
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten CG 2:10:00 zeperij
2-184 1/2 Noordijs 19 W S van Noten CG 1:17:08 grondpagt
2-184 Noordijs 19 W S van Noten CG 8:00:00
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga CG 3:00:00 grondpagt
5-001 Voorstraat 94 Watze Ruitinga CG 5:00:00
6-148 Grote Bredeplaats 22 c s Weltje Galama CG 2:10:00
6-148 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama CG 1:00:00 grondpagt
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes CG 1:00:00 huis
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes CG 0:14:00 grondpagt
6-074 Lanen 31 Wijnand Hoekers CG 1:10:00
6-075 Lanen 33 Wijnand Hoekers CG 2:10:00
6-074 Lanen 29 Wijnand Hoekers CG 1:10:00
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf CG 2:10:00
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer CG 4:00:00 grondpagt
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes CG 0:15:00
5-004 Voorstraat 88 Willem de Boer CG 4:00:00
2-134 Hoogstraat 30 Willem Wolf CG 2:10:00
4-260 Zuiderstraat 12 Willem de Boer CG 1:10:00
7-154 Noorderhaven 72 Willem Zondervan CG 3:00:00
4-096 Kerkpad 18 Willem Moes CG 1:00:00 grondpagt
1-180 Karremanstraat 6 Willem Gerrits CG 0:10:00
4-154 Hofstraat 1 Willem IJsbrands CG 1:10:00
3-190 Lammert Warndersteeg 13a Willem Lieuwes CG 1:10:00
3-190 Lammert Warndersteeg 13 Willem Lieuwes CG 1:10:00
2-114 Hoogstraat 37 Willem Pieters CG 3:00:00 bakkerij
6-135 Schritsen 7 wed Willem C Bakker CG 1:10:00
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker CG 2:10:00
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker CG 2:10:00
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker CG 4:10:00 grondpagt
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker CG 2:10:00 grondpagt
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker CG 4:10:00 grondpagt
4-160 Zuiderplein 5 wed Willem C Bakker CG 4:10:00 grondpagt
4-160 Rozengracht 3 wed Willem C Bakker CG 2:10:00
4-161 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker CG 2:00:00 wooning
4-162 Rozengracht 5 wed Willem C Bakker CG 1:10:00 woning
6-091 Lanen 41 Wopke Djoerds CG 2:00:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
6-110 Comediesteeg 3 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
8-083 Zuiderhaven 19 Wopke Djoerds CG 4:00:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
8-083 Vijver 3 Wopke Djoerds CG 4:00:00
6-110 Comediesteeg 1 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
6-091 Sint Odolphisteeg 15 Wopke Djoerds CG 2:00:00
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes CG 4:00:00
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes CG 4:00:00
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes CG 4:00:00
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes CG 4:00:00
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhof CG 0:15:00 grondpagt
5-155 Spekmarkt 4 Wouter Burgerhoff CG 3:00:00
3-095 Kerkpoortstraat 15 wed Wybe Hessels CG 1:00:00
6-056 Lanen 1 wed Wybe Nammerts CG 1:10:00 huis
6-094 Lanen 49 Wybrandus Christiaans CG 2:10:00
6-094 Lanen 47 Wybrandus Christiaans CG 2:10:00
4-195 Spinhuisstraat 13 erven Wybren Klok CG 0:00:00
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans CG 0:16:00 grondpagt
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans CG 4:00:00
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres CG 0:10:00
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres CG 1:00:00 huis
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres CG 1:10:00 grondpagt
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres CG 0:10:00
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens CG 4:00:00
6-028 Voorstraat 16 Wyger Harmens CG 4:00:00
1-082 Bildtstraat 4 Wyger Harmens CG 1:00:00 pottebakkerij
1-082 Zoutsloot 29 Wyger Harmens CG 1:00:00 pottebakkerij
5-059 Lanen 89 Wytze Feddema CG 1:00:00
5-201 Schritsen 55 Wytze Heins CG 1:10:00
1-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom CG 2:10:00
1-142 Zoutsloot 53 Y Hoornstra CG 3:00:00
8-155 Grote Ossenmarkt 20 Y Hoornstra CG 2:00:00
6-032 Drie Roemerssteeg 1 Y Rodenhuis CG 0:15:00
2-189 Noordijs 27 Yede Jurjens CG 4:00:00
7-052 Rommelhaven 6 Yge Visser CG 3:10:00 huis en smitte
7-005 Sint Jacobstraat 9 Yge Visser CG 1:00:00 huis
7-004 Sint Jacobstraat 7 Yge Visser CG 1:10:00
3-143 Kerkpoortstraat 10 Ymke Lolles CG 0:10:00
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
1-214 Noorderhaven 83 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
1-117 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
1-214 Bildtstraat 27 Ype Rodenhuis CG 6:00:00
7-055 Rommelhaven 2 c s Ype Symons CG 0:00:00 woning behooren onder no 52
7-054 Rommelhaven 2 c s Ype Symons CG 0:00:00
7-053 Rommelhaven 4 Ype Symons CG 0:10:00
7-056 Noorderhaven 115 c s Ype Symons CG 0:00:00 woning behooren onder no 52
7-002 Sint Jacobstraat 3 Ype Symons CG 2:00:00
1-030 Noorderhaven 45 wed Z van der Zee CG 4:00:00
7-128 Grote Bredeplaats 27 Zaake Jacobs CG 1:10:00 huis
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat CG 2:00:00 grondpagt
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat CG 1:00:00 wagenhuis
4-270 Zuiderstraat 29 Zytse Beidschat CG 0:10:00
4-271 Zuiderstraat 31 Zytse Beidschat CG 1:00:00 wagenhuis
5-179 Lanen 36 wed Zytze Jans CG 1:10:00