Harlingen, woningregister 1814 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 204)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht wijken van de stad (wijk A t/m H) en door de zgn. buitenbuurt (wijk I). Van elk pand zijn de eigenaar en de gebruiker vastgelegd. Als het een woonhuis betrof is van de bewoner het beroep of bedrijf genoteerd. In andere gevallen betrof het blijkbaar een bedrijfspand en is het gebruik beschreven zoals een lijnbaan of smederij. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    eigenaar gebruiker/bewoner
huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam   voornaam patroniem familienaam beroep of gebruik
F-215 Lanen 32 ds Florizon S B van Aardenburg schoolhouder
F-250 Vijverstraat 8 erven Ph Oolgaard Eeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
E-237 Kleine Kerkstraat 2 Althusius Dirk Jacobs van Ackeren schoenmaker
E-243 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs van Ackeren Antje Jacobs van Ackeren uitdraagster
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
G-316 Klaverbladstraat 18 wed P Ackerman wed P Ackerman tuiniersche
G-317 Klaverbladstraat 16 wed P Ackerman wed P Ackerman
A-217 Zeilmakersstraat 12 wed Johannes Adema wed Johannes Adema kleine negotie
H-015 Zuiderplein 1 F F van Esta Lubbert Adema sjouwer
G-134 Gardenierstraat 16 Wieger Harings Jielis Johannes Adema sjouwer
G-115 Romastraat 8 J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd
B-139 Achterstraat 45 M Vink Oene Klaasen Advocaat panbakkersknegt
F-034 Brouwersstraat 10 Johannes Agema Johannes Agema chirurgijn
E-231 Kleine Kerkstraat 14 wed Jan K Roodje wed Jelle Agema
G-030 Heiligeweg 56 Bartle Agema Bartle Agema schipper
H-142 Nieuweburen 17 wed & erven S Schaaf Rein D Akkerboom pakhuisknegt
A-116 Bildtstraat 20 Evert Akkeringa Evert Akkeringa wagenmaker
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
C-102 Rommelhaven 8 L Albada L Albada verwer
E-173 Lanen 39 erven J Altena Ake Altena zonhoednaaister
A-056 Noorderhaven 103 W Ruitinga wed G Andrae renteniersche
C-133 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente Sipke Arjens Appel gleybakkersknegt
B-026 Hoogstraat 14 B Arink B Arink timmerman
F-241 Vijverstraat 28 Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. Jan Piers van Arum keetknegt
E-222 Simon Stijlstraat 5 erven Sietze van Dijk wed Jan Asbeck pruikmakersche
G-021 Franekereind 2 wed Arnoldus H van Assen wed Arnoldus H van Assen
A-032 Noorderhaven 57 Johannes van Assen Johannes van Assen geref. predikant
C-083 Noordijs 6 K Blok Ernst van Assen apothecar
A-140 Zoutsloot 23 erven Jacob Lieuwes Gerrit H Baantjer lijndraayersknegt
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
F-078 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker Dirk Ruurds Bakker varensgesel
E-174 Sint Odolphisteeg 22 erven Adam Lents Hendrik Bakker oud schipper
F-173 Grote Kerkstraat 14 erven R Kronenburg Jan A Bakker pakhuis
H-048 Rapenburg 18 Schelte van der Hoef Swerus P Bakker sjouwer
E-208 Comediesteeg 2 F Pheiffer Johannes Bakker sjouwer
D-001 Scheerstraat 12 erven Simon Wijma vrouw Coenraad P Bakker
F-146 Schritsen 47 wed Tjepke Blok wed Yede Bakker naayvrouw
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Pieter P Bakker Pieter P Bakker
E-249 Heiligeweg 23 Age H Bakker Age H Bakker uitdrager
G-278 Kerkpoortstraat 53a Atze L Bakker Atze L Bakker winkelier
E-013 Voorstraat 72 Jan A Bakker Jan A Bakker koopman
E-192 Lanen 51 wed Thomas IJsbrands Bakker wed Thomas IJsbrands Bakker gealimenteerd
E-089 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Thomas Y Bakker sjouwer
C-109 Sint Jacobstraat 5 Romke J Bakker Romke J Bakker verwer
A-163 Karremanstraat 22 Simon Y de Groot Pieter K Annes Bakker bakker
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker wed Rienk Ruurds Bakker gealimenteerd
F-073 Schritsen 34 mej van der Zwaag Jan Jansen Bakker sjouwer
B-167 Anjelierstraat 11 Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
B-111 Karremanstraat 25 Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt
C-131 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
F-082 Schritsen 16 wed & erven P Menalda Hendrik K Bakker stads timmerknegt
F-090 Jan Ruurdstraat 3 Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
A-197 Anjelierstraat 3 Jan L Balkstra Jan L Balkstra lijnbaan
A-174 Bildtstraat 5 Jan Schiere Jan L Balkstra lijndaayer
A-182 Achterstraat 15 Louw Jans Balkstra Louw Jans Balkstra lijndaayer
F-180 Lanen 89 Uiltje D Eikhout Bart M Bambach
G-313 Fabrieksstraat 12 Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt
F-149 Schritsen 53 Harmen H Bandsma Harmen H Bandsma winkelier
G-097 Kerkpad 32 wed Arent Batzal wed Arent Batzal wewersche
E-044 Voorstraat 18 G Stinstra H A Bauer schilder
C-195 Zuiderhaven 1 Jan Hannema Harm Beckman kastelein
H-154 Spinhuisstraat 11 W D van der Stel Johannes van Beemen pakhuis
G-083 Hofstraat 7 M Vink Servaas van Beemen koster
G-053 Heiligeweg 6 erven Hendrik Zwaal Cornelis van Beemen metzelaar
C-093 Rommelhaven 22 erven H van Beemen Age van Beemen koffyschenker
C-127 Sint Jacobstraat 2 Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar
C-094 Rommelhaven 20 erven Jan S van der Mey wed Berend van Beemen vroedvrouw
G-184 Grote Kerkstraat 38 erven A Bartling Moses Levy de Beer koopman
A-152 Zoutsloot 45 Bauke de Beer Bauke de Beer winkelier
B-118 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius Teunis de Beer schipper
F-172 Grote Kerkstraat 16 wed Samuel Jacobs Jacob Levi de Beer koopman
H-180 Zuiderhaven 26 wed Geert de Beer wed Geert de Beer winkeliersche
C-038 Voorstraat 17 wed T van Benthem B Beerendsen kleermaker
G-175 Kerkpad 12 Jan J Hiddema Cornelis Beidschat aschman
C-110 Sint Jacobstraat 7 Reinder Beidschat Reinder Beidschat stal en wagenhuis
H-211 Zuiderstraat 31 Sytze Beidschat Sytze Beidschat kastelein
D-103 Nieuwstraat 10 T Beidschat T Beidschat sjouwer
G-231 Kerkpoortstraat 1 wed Jan Beidschat wed Jan Beidschat koemelkster
G-286 Rapenburg 17 M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
G-305 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans Johannes van Belkum korendrager
F-131 Schritsen 17 Eelke Leyenaar Andries J Benjamins joodsche meester
B-074 Droogstraat 79 H Benning H Benning wewer
G-091 Hofstraat 21 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides wed Johannes Bensonides vroedvrouw
C-157 Noorderhaven 60 wed T van Benthem wed T van Benthem pakhuis
G-265 Fabrieksstraat 36 Johannes Proosterbeek Harmen van der Berg
C-180 Noorderhaven 24 Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper
B-119 Zoutsloot 87 Dirk Bleeker qq D Bergman paarde docter
F-133 Schritsen 21 wed Pier Abes Joost W Bergsma
G-285 Rapenburg 13 M Vink Atze P Bergsma wewer
B-060 Wortelstraat 6 Douwe C Dijkman wed Yep Bernardus
H-042 Rapenburg 10 A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
E-071 Hondenstraat 9 Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
G-237 Kromme Elleboogsteeg 5 erven A Bartling Bernard Bessing sjouwer
D-024 Noordijs 27 Jan Bettels Jan Bettels winkelier
D-117 Scheffersplein 9 M Betzauw M Betzauw
D-108 Ooievaarsteeg 19 M Betzou M Betzou tapperij
G-179 Grote Kerkstraat 46 wed Evert Lindeboom Anthony Beuker metzelknegt
H-207 Westerstraat 0 Johannes Beuker Johannes Beuker metzelknegt
G-135 Gardenierstraat 14 Abraham de Ruiter Jan Beukering sjouwer
F-002 Zuiderhaven 39 C L van Beyma C L van Beyma
H-184 Zuiderstraat 10 Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman
H-212 Zuiderstraat 31 P Huidecoper Fedde S Bijl pakhuis
A-124 Zoutsloot 20 vrouw Wopke Remkes Klijnvogel Bote F Bijlsma timmerknegt
C-120 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma Elias Bijlsma blikslager
C-198 Noordijs 12 A Binksma A Binksma zonder bedrijf
H-009 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper
B-061 Wortelstraat 4 Douwe C Dijkman wed Pieter Blankerts
A-068 Bildtstraat 24 Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman
A-191 Anjelierstraat 12 Armekamer wed Claas Blauw gealimenteerd
B-120 Zoutsloot 91 Klaas H Bleeker Klaas H Bleeker varensgesel
F-123 Schritsen 1 wed Rinke Bakker Hidde Bleeker schoenlapper
D-005 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Marten Jans Bleeker stoeldraayer
D-093 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis Bleeker Pieter Cornelis Bleeker sjouwer
H-087 Wasbleekstraat 1 Claas IJsenbeek Claas Hiddes Bleeker timmerknegt
G-111 Vianen 2 wed & erven Jacob Willems Georg Blesma timmerknegt
F-006 Zuiderhaven 53 wed H Mulder Samuel Bloch joodsche meester
B-153 Anjelierstraat 15 Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
A-077 Noordermuur 0 Schelte T Blok Schelte T Blok timmerschuur
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok Sake T Blok zoutmeter
F-150 Schritsen 55 Wietze H Blok Wietze H Blok wewer
C-077 Voorstraat 95 K Blok K Blok zoutbrander
F-198 Lanen 66 vrouw Sipke T Blok vrouw Sipke T Blok
C-191 Noorderhaven 4 Schelte T Blok Schelte T Blok blokmaker
F-217 Jekelsteeg 1 Cornelis J Blokmaker Cornelis J Blokmaker blokmakersknegt
A-224 Bargebuurtspoortje 12 Armekamer Hendrik Blom soldaat
F-058 Schritsen 52 W D Blom W D Blom stads majoor
B-063 Herenwaltje 9 Bauke Jans Blom Bauke Jans Blom bolswarderschipper
F-057 Leerlooierssteeg 2 Joodsche Gemeente Broer W Blom varensgesel
F-234 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beijma wed Jan Blom
A-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom Wytze B Blom schipper
B-024 Hoogstraat 18 Sipke Houtsma H Boekholt kleermaker
D-100 Nieuwstraat 18 erven Frans Boekhout erven Frans Boekhout gealimenteerd
A-233 Bargebuurtspoortje 2 Johannes Norel Liekle F de Boer varensgesel
F-098 Grote Ossenmarkt 8 Armekamer wed Jan Liekles de Boer gealimenteerd
B-138 Achterstraat 33 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
B-122 Zoutsloot 95 Jan G de Boer Jan G de Boer panbakker
A-105 Zoutsloot 42 Siebe Paulus de Boer Siebe Paulus de Boer wolkammer
B-087 Zoutsloot 80 Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
F-067 Raamstraat 6 Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper
F-196 Lanen 70 Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant
B-090 Herenwaltje 3 wed T van Benthem Rienk Wybes de Boer varensgesel
B-106 Zoutsloot 54 Liekle J de Boer Liekle J de Boer lootsman
B-022 Herenwaltje 19 Sjierk P de Boer Sjierk P de Boer turfdrager
B-075 Droogstraat 81 Sjoerd S de Boer Sjoerd S de Boer wewer
B-125 Heerensteeg 4 Jan G de Boer Jan G de Boer panwerk
G-072 Hofstraat 5 erven L Spannenburg Marten F de Boer bakkersknegt
A-154 Zoutsloot 49 Jan H de Boer Jan H de Boer stads bode
B-029 Hoogstraat 8 wed Age Agema Willem Siebes de Boer varensgesel
B-089 Herenwaltje 1 Paulus G de Boer Tjebbe Riemers de Boer arbeider
A-120 Bildtstraat 12 M Houttuin Jan Jans de Boer koopman
A-006 Dijksteeg 1 Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
E-053 Grote Bredeplaats 24 Dirk de Boer Dirk de Boer commis
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
A-147 Zoutsloot 39 Simon H Molenaar Jacob E de Boer stalknegt
C-007 Prinsenstraat 10 H Peaux Gijsbert de Boer
B-126 Heerensteeg 2 Paulus G de Boer Paulus G de Boer pakhuis
H-133 Wasbleek 10 Gereformeerde Diaconie Claas de Boer turfdrager
A-190 Anjelierstraat 14 erven Jacob Lieuwes Claas de Boer sjouwer
B-127 Zoutsloot 107 Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker
B-162 Liemendijk 22 P G de Boer P G de Boer stalling
E-131 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis N de Boer Cornelis N de Boer schipper
D-146 Nieuwstraat 13 Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer
F-051 Carl Visschersteeg 2 wed Marten Boldewijn wed Marten Boldewijn gealimenteerd
G-112 Romastraat 10 Directeuren van Roma wed Abel Bolhuis kasteleinsche
C-174 Rinnertspijp 2 wed Bauke J Komst Cornelis Bolink opziener van 's lands werken
G-005 Franekereind 32 A Bolman A Bolman pakhuis
G-002 Franekereind 38 A Bolman A Bolman pakhuis
C-057 Tuinsteeg 0 Albert Bolman Albert Bolman koopman
D-154 Nieuwstraat 41 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
G-234 Kerkpoortstraat 7 T G Kussendrager wed Harmen Bonk gealimenteerd
G-229 Lammert Warndersteeg 13a Willem L Bonnema Willem L Bonnema trekschipper
D-012 Noordijs 7 E Bonnema Evert Bonnema pakhuis
G-294 Hofstraat 35 erven Jan Eelkes Feddrik Ypes Boomsma varensgesel
C-028 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma Jelle J Boomsma koopman
F-021 Zuiderhaven 77 Douwe Boomsma Douwe Boomsma ontvanger
C-181 Noorderhaven 22 Jetze B Boomsma Jetze B Boomsma kaarsemaker
B-012 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker Gerlof K Boonstra varensgesel
G-133 Gardenierstraat 18 Doopsgezinde Gemeente Thomas Alberts Boonstra timmerknegt
D-061 William Boothstraat 11 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
A-024 Noorderhaven 41 wed Marten Bos Barend Bos kuiper
H-038 Kerkpoortstraat 57 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
H-234 Havenplein 22 Armekamer Obbe Lueus van der Bosch sjouwer
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Cornelis Arjens Bosma timmerknegt
D-151 Nieuwstraat 33 D Boterwech D Boterwech smederij
D-074 Franekereind 25 erven Jacob Reinhard D Boterwech pannebacker
G-311 Fabrieksstraat 18 M Vellinga Cornelis Bouman huisknegt
B-006 Rommelhaven 11 Jan E Bouwknegt Jan E Bouwknegt schipper
F-104 Zuiderhaven 35 Cornelis M Braaksma Cornelis M Braaksma uitdrager
A-088 Droogstraat 37 Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
G-205 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Brameyer Tjalling Brameyer stadsarbeider
G-252 Fabrieksstraat 32 Jan Brevink Jan Brevink wewer
G-246 Kerkpoortstraat 27 Johannes Leyenaar Yeve Brink schaarslijper
A-199 Anjelierstraat 7 Armekamer wed Jan Brink gealimenteerd
H-127 Wasbleek 22 Gereformeerde Diaconie Evert Brink gealimenteerd
F-223 Lanen 20 Broer J Broersma Broer J Broersma timmerman
A-211 Zeilmakersstraat 7 A R van Dalsen Pieter J Broersma stalknegt
A-113 Bildtstraat 17 Gerryt J Feenstra Jurjen Bron winkelknegt
A-104 Zoutsloot 44 S P Wiarda Hendrik J Bron wijnstekersknegt
G-049 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Johannes Broodkorf kleermaker
A-085 Droogstraat 21 wed Jan D Zeylmaker Haaye Wiegers Brouwer stuurman
G-198 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema Geert J Brouwer moutersknegt
E-195 Lanen 63 wed Pieter Jans Brouwer wed Pieter Jans Brouwer winkeliersche
A-119 Bildtstraat 8 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
B-104 Zoutsloot 58 T Paludanus Abraham W Brouwer brouwersknegt
A-150 Bildtstraat 4 Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper
A-165 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems Brouwer IJsbrand Willems Brouwer timmerknegt
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
D-094 Nieuwstraat 32 Siemon H Brouwer Siemon H Brouwer kruyer
E-047 Voorstraat 12 Jan B van der Brug Jan B van der Brug blikslager
E-114 Kleine Bredeplaats 16 erven P Rausen Willem Brugmeyer koopman
F-134 Schritsen 23 Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt
D-073 Franekereind 23 Jacob de Bruin Jacob de Bruin kastelein
G-176 Kerkpad 6 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
B-160 Anjelierstraat 39 Berend Pol Pieter Bruining wewer
C-123 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente Nanning Bruinsma baardscheerder
E-009 Voorstraat 80 D Buisman D Buisman winkelier
A-106 Zoutsloot 40 Cornelis M Braaksma Taeke F Buisman gleybakker
A-039 Noorderhaven 69 L Buisman L Buisman schipper
B-059 Wortelstraat 8 wed Jacob Doedes Carel Bulkeus tichelknegt
F-124 Schritsen 3 Jan Schiere wed C van den Burg
H-043 Rapenburg 10 J Wildschut Simon Tjerks van der Burg hovenier
F-189 Spekmarkt 4 W Burgerhof W Burgerhof
G-151 Gardenierstraat 13 erven A Bartling Berend Burgers wewer
D-097 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
E-068 Hondenstraat 3 Jan Galama wed Gerrit Burghout
D-003 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Feyke Burghout varensgesel
G-143 Heiligeweg 12 Fokke Martens Gerrit P Burghout militair
F-140 Schritsen 35 H J Smith Pieter Butter schipper
E-135 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter Romke Butter schipper
C-012 Grote Bredeplaats 5 erven C Syverda Reinder Buwalda varensgesel
F-164 Heiligeweg 13 Levy Alexander Canter Levy Alexander Canter koopman
G-065 Brouwersstraat 19 erven Johannes H ter Mos Coenraad Carpentier timmerknegt
E-078 Zuiderhaven 17 Israel Cats Israel Cats slager
F-248 Vijverstraat 18 IsraËL Cats IsraË Cats stalling
H-075 Spinhuisstraat 13 Jelle Boomsma Baltus Claver sjouwer
G-079 Both Apothekerstraat 11 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
H-193 Zuidersteeg 11 Doekle Vinja J A L Clermont sjouwer
H-019 Zuiderplein 5 C W Bakker Dirk de Clerq candidaat
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Benjamin Cohen koopman
E-092 Vijverstraat 0 Jan A Bakker qq Hartog B Cohen koopman
E-248 Heiligeweg 21 Samuel S de Jong wed Nathan E Cohen winkelier
E-244 Voorstraat 80 Samuel S de Jong wed N E Cohen pakhuis
H-160 Zuiderhaven 46 A J Conradi A J Conradi secretaris
F-120 Grote Ossenmarkt 23 Sweerus Coorsen Swerus Coorsen kastelein
G-239 Kerkpoortstraat 9 H Homeulen wed Willem Cordel gealimenteerd
E-037 Voorstraat 30 Cornelis Jonker Lodewijk Coster
F-015 Raamstraat 10 P J Coulbaut P J Coulbaut kleermaker
A-166 Karremanstraat 16 erven Harmen Camp Willem Cramer varensgesel
B-021 Herenwaltje 17 erven Jan W Vettevogel wed Croege gealimenteerd
G-272 Molenpad 14 Schelte van der Hoef Bernard Jurjens Croes sjouwer
C-063 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel wed Jan Cromwel ijzerkramer
G-106 Vianen 20 Willem Moes wed Pieter Cummel
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
A-028 Noorderhaven 49 A R van Dalsen A R van Dalsen rentenier
F-216 Lanen 30 Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier
B-115 Zoutsloot 77 Johannes Norel Dirk J Danser wolkammersknegt
A-064 Droogstraat 14 wed G van Danswijk wed G van Danswijk winkeliersche
E-156 Lanen 13 Hielke M Wiersma Johannes Daum kleermaker
F-012 Zuiderhaven 65 P J Deketh P Deketh ontvanger
B-142 Achterstraat 51 Roomsche Gemeente Pieter Dekker panbakkersknegt
H-192 Zuidersteeg 9 M Vink Catharinus Dekker gealimenteerd
F-184 Lanen 84 Augustinus Dekker Augustinus Dekker kleermaker
E-184 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra Jacob J Dekker pakhuisknegt
E-008 Voorstraat 82 qq M Vink A Delgrosso schoorsteenveger
C-128 Noorderhaven 114 A Determeyer & comp A Determeyer & comp kooplieden
B-019 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen Jurjen van Deulen schipper
D-107 Ooievaarsteeg 17 erven Berend Bruining Hendrik ter Deus sjouwer
D-147 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs ter Deus Johannes Roelofs ter Deus wewer
D-064 William Boothstraat 23 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
B-010 Scheerstraat 3 Rein Dhamen Rein Dhamen zadelmaker
E-046 Voorstraat 14 wed & erven S Schaaf de Dienstboden
H-227 Weeshuisstraat 9 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
H-225 Weeshuisstraat 5 Hessel Hyltjes van Dijk Hessel Hyltjes van Dijk sjouwer
E-247 Grote Kerkstraat 23 Roelof van Dijk Roelof van Dijk bakker
G-222 Lammert Warndersteeg 2 Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
F-168 Grote Kerkstraat 24 Roelof van Dijk Zytze van Dijk paruikmaker
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker vrouw Cornelis van Dijk
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
G-257 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer vrouw Jan Dijkman
F-049 Carl Visschersteeg 6 C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel
D-072 Scheffersplein 0 wed P S Hannema wed Siebe Dijksma keetvrouw
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
C-046 Voorstraat 33 Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Anske Dijkstra bakkersknegt
E-012 Voorstraat 74 wed F Galenkamp Johannes K Dijkstra bakker
C-001 Havenplein 0 de Stad P Dijkstra poortier
D-125 Oosterkeetstraat 8 Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager
H-034 Rozengracht 27 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
E-241 Kleine Kerkstraat 9 wed Jacob Harkes Willem Dijkstra touwslagersknegt
H-033 Rozengracht 25 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra koemelker
G-165 Borstelsteeg 1 wed Pieter Aukes van Vliet Gerben Dijkstra gleybakkersknegt
D-121 Scheffersplein 19 Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt
H-035 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
G-330 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Douwe T Dijkstra tichelknegt
G-180 Grote Kerkstraat 44 erven Sytze van Dijk Dirk Dinkart schoenmaker
G-238 Kromme Elleboogsteeg 7 Armekamer Adam Dinkart sjouwer
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen wed Bart van Dinsen
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus Wiebe W van Dockum sjouwer
G-177 Kerkpad 2 Gereformeerde Diaconie Jan Wiebes van Dockum smidsknegt
A-072 Zoutsloot 10 wed P Tjallingii Taeke W van Dockum pakhuisknegt
G-047 Heiligeweg 18 F Leemkoel J van Dongen tapperij
G-048 Heiligeweg 16 F Leemkoel Jan van Dongen brouwer
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
H-027 Rozengracht 19 D H van Dorpen D H van Dorpen koopman
A-226 Bargebuurtspoortje 8 Simon H Molenaar Sipke Tjerks Draaisma soldaat
A-049 Noorderhaven 89 Michiel Dreso Michiel Dreso schipper
F-183 Lanen 86 erven J F N Metzlar Hendrik Dreyer schoenmakersknegt
D-060 William Boothstraat 5 Blok en Nieubuur Ulbe Dreyer keetknegt
G-013 Franekereind 20 Dirk Fontein Andele J Dreyer zeepziedersknegt
G-301 Kerkpoortstraat 18 Jacob Johannes Kerkhoven qq wed Hendrik Drost winkeliersche
F-080 Schritsen 22 Hendrik Drost Hendrik Drost baardscheerder
F-243 Vijverstraat 24 wed & erven Christoffel Christoffels Bernardus Drost winkelknegt
C-039 Voorstraat 19 F Dubblinga F Dubblinga schipper
H-031 Rozenstraat 3 Thijs Duininga Thijs Duininga stalling
F-116 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga Thijs Y Duininga koemelker
E-075 Hondenstraat 4 wed R W Meints Thijs Y Duininga pakhuis
H-010 Hofstraat 12 M Vink Olphert J Duinker schipper
F-186 Lanen 82a H Duman H Duman turfdrager
F-153 Schritsen 63 Ruurd F Duman Ruurd F Duman metzelknegt
E-055 Grote Bredeplaats 20 wed Coert Duman wed Coert Duman schoenverkoopster
C-073 Voorstraat 89 Jan van Eeken Jan van Eeken koopman
A-109 Zoutsloot 32 Albert van Eeken Jacob van Eeken koopman
C-145 Noorderhaven 88 A van Eeken A van Eeken koopman
C-099 Rommelhaven 16 wed Andries Gebel J van Eeken pakhuis
E-206 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen Hendrik Eik varensgesel
F-179 Grote Kerkstraat 2 Uiltje D Eikhout Uiltje D Eikhout uitdrager
H-021 Rozengracht 3 C W Bakker Johannes van der Elst kleermaker
F-105 Zuiderhaven 27 Hero Enninga Hero Enninga ijsersmid
F-011 Zuiderhaven 63 de Marine P van Es constructeur
F-074 Schritsen 34 de Marine P van Es constructeur
H-018 Zuiderplein 3 F F van Esta F F van Esta wagenhuis
H-017 Zuiderplein 1 F F van Esta F F van Esta koopman
A-168 Achterstraat 14 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering wewer
A-169 Achterstraat 12 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering weefwinkel
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
G-312 Fabrieksstraat 16 erven J W Vettevogel wed Jan Douwes Faber gealimenteerd
F-244 Vijverstraat 22 wed T van Benthem Hendrikus Jans Faber smidsknegt
A-204 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg wed Eylard Faber
G-141 Gardenierstraat 4 Hendrik van Varel Dirk Faber gleybakkersknegt
B-048 Hoogstraat 29a Jan Y Faber Jan Y Faber kuiper
F-103 Zuiderhaven 33 Hendrik B Komst Foekje Faber
G-236 Kromme Elleboogsteeg 3 Jan Schiere Goris W Faber sjouwer
B-051 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Yede Abes Faber gealimenteerd
C-190 Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Jan Jansen Faber smid
A-111 Bildtstraat 13 Jan Walings Faber Jan Walings Faber bakker
B-064 Herenwaltje 11 Willem Lieuwes Bonnema qq Truyke Y Faber kinderschoolhoudster
F-221 Lanen 24 Claas D Molenaar Dirk Hendriks Faber varensgesel
C-054 Voorstraat 51 Jan L Faber Jan L Faber koekebakker
D-004 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Jan Y Faber pakhuis
H-051 Zuiderbolwerk 7 wed Bauke Komst Tjeerd Pieters Faber sjouwer
F-181 Lanen 91 N Feddema N Feddema horlogiemaker
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Roelof Feenstra
H-023 Rozengracht 0 Roelof Feenstra Roelof Feenstra tuinhuis
A-013 Noorderhaven 21 P Rodenhuis Jan Feersma cargadoor
D-086 Nieuwstraat 50 Arent J Feersma Arent J Feersma timmerman
C-017 Grote Bredeplaats 15 Frans S Feersma Frans S Feersma koopman
E-056 Grote Bredeplaats 18 Frans J Feersma Arent Feersma horlogiemaker
G-199 Grote Kerkstraat 33 wed Jan Fekkes wed Jan Fekkes gealimenteerd
G-074 Both Apothekerstraat 12 erven J W Vettevogel H N Felderhof kleermaker
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
G-090 Hofstraat 21 Gijsbert Willekes Jacobus Fluks gealimenteerd
C-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks Frans Fluks ijsersmid
A-129 Zeilmakersstraat 15 Siebe D Fockema Siebe D Fockema kuipersknegt
E-ong Comediesteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-203 Lanen 71 Anne Foekens Anne Foekens schoolonderwijzer
G-288 Oosterbolwerk 6 wed & erven P Menalda Johannes Fok turfdrager
E-103 Vijver 3 Albert van Eeken & Comp J C Fokkens commis
B-041 Hoogstraat 15 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
G-014 Franekereind 18 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
C-027 Grote Bredeplaats 35 F D Fontein F D Fontein pakhuis
B-072 Droogstraat 65 Dirk Fontein Dirk Fontein wagenhuis
A-020 Noorderhaven 33 F D Fontein F D Fontein pakhuis
G-016 Franekereind 12 Jan Fontein Jan Fontein koopman
H-182 Zuiderstraat 14 B Fontein B Fontein rentenier
B-042 Hoogstraat 17 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
A-019 Noorderhaven 31a F D Fontein F D Fontein pakhuis
G-018 Franekereind 8 Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder
A-073 Zoutsloot 8 wed P Tjallingii P Fontein & zoon pakhuis
A-074 Zoutsloot 6 P Fontein & zoon P Fontein & zoon houtstek
A-015 Noorderhaven 23 P Fontein & zoon P Fontein & zoon kantoor
A-025 Noorderhaven 43 Dirk Fontein Pz. Dirk Fontein Pz. koopman
D-079 Franekereind 29 erv Jacob Reinhard Frans B Fopma sjouwer
G-088 Hofstraat 19 M Vink Bauke Fopma kleermakersknegt
G-077 Both Apothekerstraat 3 Jan Frielders Jan Frielders wewer
D-144 Nieuwstraat 7 H Vettevogel wed Willem van Fulpen
E-134 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama Jan Galama kuiper
E-133 Kleine Bredeplaats 21 Jan Galama Jan Galama kuiperij
F-232 Grote Ossenmarkt 27 wed T van Benthem Jan Galama pakhuis
G-060 Both Apothekerstraat 6 Johannes Leyenaar wed Pieter D Galama
F-239 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama Weltje Galama winkeliersche
E-227 Grote Kerkstraat 9 F Leemkool Jan Galama pakhuis
H-145 Nieuweburen 11 A W Tadema qq vrouw Johannes Garde
C-058 Voorstraat 59 Albert Bolman Jan H Gastrik koopman
C-129 Noorderhaven 112 wed A Gebel wed A Gebel winkeliersche
C-011 Grote Bredeplaats 5 Johannes Gebel Johannes Gebel kastelein
F-247 Vijverstraat 16 wed & erven Christoffel Christoffels Barend Gomperts van Gelder koopman
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
G-046 Heiligeweg 20 Folkert de Haas Lammert B van Gelding blikslager
E-076 Hondenstraat 2 wed Tjaard E Geldsma wed Tjaard E Geldsma winkeliersche
C-146 Noorderhaven 88 Jan Hannema P Gelinde herbergier
H-124 Wasbleek 28 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Gelinde gealimenteerd
F-231 Lanen 0 Jacob van Gerben Jacob van Gerben wafelaar
E-221 Simon Stijlstraat 3 erven Sietze van Dijk Ysak Jacobs van Gilsen koopman
H-136 Wasbleek 4 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Glandorp gealimenteerd
E-196 Lanen 65 Jan J Glinstra Jan J Glinstra varensgesel
B-097 Zoutsloot 76 wed Jan J Glinstra wed Jan J Glinstra kleine negotie
C-024 Grote Bredeplaats 29a Johannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager
C-033 Voorstraat 9 L C van Goch L C van Gogh vischafslager
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq Simon Goljard zilversmidsknegt
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel Klaas Gonggrijp
A-115 Bildtstraat 21 Jan H Gonggrijp Jan H Gonggrijp baardscheerder
D-131 Oosterkeetstraat 11 Joost Gonggrijp Rinia Gonggrijp vischkeurmeester
C-020 Grote Bredeplaats 21 wed H Gonggrijp wed H Gonggrijp winkeliersche
D-052 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp Joost Gonggrijp schoolhouder
D-009 Scheerstraat 2 Johannes Gorter Johannes Gorter wagenhuis
B-046 Hoogstraat 25 Johannes Gorter Johannes Gorter stalhouder
H-005 Hofstraat 30 H Wennekes Harmen Gortmers wewer
B-035 Hoogstraat 3 wed D Goutier wed D Goutier vischvrouw
E-128 Kleine Bredeplaats 11 erven T S Stephany Johannes de Graaf kapper
A-045 Noorderhaven 81 T Gratama T Gratama pakhuis
E-063 Grote Bredeplaats 6a C Greijdanus C Greijdanus rector
A-062 Droogstraat 22 H Westra H Grimijzer huisknegt
D-112 Scheffersplein 0 Jan Groen Jan Groen wewer
E-171 Lanen 35 Berend Groen Berend Groen schoenmaker
G-078 Both Apothekerstraat 7 Abraham Wierdsma G Groenewoud bakkersknegt
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii wed Evert Groenia
D-046 Liemendijk 40 Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
A-210 Zeilmakersstraat 5 Simon J van Loon Age Jans de Groot schipper
F-094 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Marten de Groot zoutmeter
G-101 Kerkpad 26 Armekamer Yeme de Groot verwer
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groot tapster
E-140 Poortje 5 Johannes W Vettevogel Ale G de Groot varensgesel
C-116 Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Simme J de Groot winkelier
F-229 Lanen 6 wed Reinder Y de Groot wed Reinder Y de Groot winkeliersche
E-085 Herenknechtenkamerstraat 0 D H de Vries wed Jurjen de Groot gealimenteerd
B-011 Scheerstraat 5 wed B Boomsma Jan J de Groot kuipersknegt
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden Tjerk Heins de Groot timmerknegt
E-139 Poortje 3 C D Zijlstra wed Hendrik Symons de Groot vischvrouw
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot wed Yeme de Groot
E-051 Voorstraat 4 wed C de Groot wed C de Groot koekbakkersche
C-108 Sint Jacobstraat 3 Ype S de Groot Ype S de Groot winkelier
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Jan Tjebbes de Groot sjouwer
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma wed Jan Groote winkeliersche
C-154 Noorderhaven 66 Simon de Haan Simon de Haan schipper
F-252 Vijverstraat 4 wed Jan T de Haan wed Jan T de Haan
H-171 Zuiderhaven 36 erven Claas Doedes Douwe de Haan varensgesel
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans Auke de Haan schipper
H-065 Rozengracht 16 Andries de Haas Andries de Haas leerlooyer
G-052 Heiligeweg 8 Folkert de Haas Folkert de Haas slotemaker
G-086 Hofstraat 15 Christoffel de Haas Christoffel de Haas leerloyer
B-014 Scheerstraat 11 Geert R Hamstra Geert R Hamstra zeepziedersknegt
E-242 Grote Kerkstraat 15 Abraham de Ruiter qq Jelle Hanekamp geweermaker
E-035 Voorstraat 34 erven A Westendorp Johannes Hanekamp broekmaker
D-016 Noordijs 13 erven Jacob Hanekuik Jacob Hanekuik notaris
A-027 Noorderhaven 47 Hielke Hanekuik Hielke Hanekuik koopman
A-036 Noorderhaven 63 P Hanekuik P Hanekuik fabriceur
G-027 Heiligeweg 60 W J Hanekuik W J Hanekuik advocaat fiscaal
B-027 Hoogstraat 12 Gerrit B Hankes Gerrit B Hankes turfdrager
E-062 Grote Bredeplaats 6 wed Johannes Hannema wed Johannes Hannema schoolhouderes
E-022 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema
E-032 Voorstraat 40 wed P S Hannema wed P S Hannema zoutbrandersche
D-120 Scheffersplein 11 Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
E-021 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema pakhuis
C-052 Noorderhaven 94 Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
E-023 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema brander
H-077 Wasbleek 5 F F van Esta Ernst A Harintsma timmerknegt
A-143 Zoutsloot 29 Wijger Harmens Wijger Harmens pakhuis
E-045 Voorstraat 16 Wieger Harmens Wieger Harmens koopman
A-242 Visbuurt 10 Wieger Harmens Wieger Harmens pottebakkerij
E-245 Grote Kerkstraat 19 wed Johannes Homberg wed Johannes Harmens
C-156 Noorderhaven 62 W Harmens W Harmens kantoor
C-132 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente Wieger Harmens pakhuis
F-182 Lanen 93 Gerrit Hartman Gerrit Hartman commis bij de stads belasting
B-015 Hoogstraat 30 Johannes H Hassenberg Johannes H Hassenberg winkelier
E-018 Voorstraat 62 C Heinser C Heinser kastelein
G-080 Both Apothekerstraat 15 wed Gerrit Heitman wed Gerrit Heitman gealimenteerd
G-068 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer Hendrik Helmer drogist
B-066 Droogstraat 26 Doekle Vinia H Hempenius
H-067 Rozengracht 12 J W D Houtsma Trijntje & Fetje Herema
H-223 Westerkerklaan 0 G A Herklotz G A Herklotz koopman
E-223 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder
G-188 Grote Kerkstraat 30 erven Kup Zytze van Hettinga verwer
E-001 Voorstraat 94 D van Hettinga D van Hettinga zilversmid
G-314 Fabrieksstraat 8 Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
B-149 Karremanstraat 5 Germen Klaasen wed Matthijs Heuffer
H-071 Rozengracht 4 A Amelander Jacob Heus commies bij de convoyen
E-250 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heyde Gerrit ter Heyde koopman
E-201 Bedelaarsteeg 5 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
E-181 Sint Odolphisteeg 8 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verfwinkel
E-200 Bedelaarsteeg 3 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verwer
D-143 Nieuwstraat 5 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Heyner
D-011 Noordijs 5 Aafke Hibma Aafke Hibma
E-065 Grote Bredeplaats 2 't Beurtschippersgilde wed T Hiddema casteleinsche
G-174 Kerkpad 14 Jan J Hiddema Jan J Hiddema timmerman
B-102 Zoutsloot 64 Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
G-028 Heiligeweg 60 W J Hanekuik Sipke S Hiemstra stalknegt
E-123 Kleine Bredeplaats 1 Watse Hilarius Watse Hilarius koperslager
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt Jan Adam Hildt
F-024 Brouwersstraat 28 wed Swerus Oosterbaan Jan J Hilverda bakker
H-068 Rozengracht 10 J W D Houtsma Jan J Hilverda graanzolder
B-017 Hoogstraat 26a Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
D-026 Franekereind 3 S G Hingst G Hingst koopman
D-020 Noordijs 21 S G Hingst S G Hingst koopman
E-019 Voorstraat 60 wed D E Hinxt wed D E Hinxt
B-033 Rommelhaven 1 S P van der Hoef S P van der Hoef ledig plek grond
G-193 Grote Kerkstraat 25 Cornelis van der Hoef Cornelis van der Hoef
C-098 Rommelhaven 12 Schelte van der Hoef Schelte van der Hoef pakhuis
C-130 Noorderhaven 108 Johannes van der Hoeff Johannes van der Hoeff timmerman
F-170 Grote Kerkstraat 20 Simon J van der Hoek Simon J van der Hoek sjouwer
E-117 Kleine Bredeplaats 10 Andries van der Hoek Andries van der Hoek schoolonderwijzer
A-067 Bildtstraat 25 Jan Schiere Bastiaan Hoek varensgesel
E-169 Lanen 29 Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers stalling
E-170 Lanen 33 Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers slager
E-020 Voorstraat 58 Jan Hannema Freerk Hoekstra doopsgezind leeraar
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan E Akkeringa wed Jan Hoekstra
D-081 Nieuwstraat 62 Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeg
D-099 Nieuwstraat 20 Siebren S Hoedje Pieter H Hoffinga sjouwer
D-080 Nieuwstraat 64 Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeghouder
F-110 Grote Ossenmarkt 3 erven P Oolgaard wed Johannes Hoffius winkeliersche
G-104 Kerkpad 20 Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel
F-194 Lanen 74 erven Hilbrand Koster Barent M van Hoften blikslager
F-004 Zuiderhaven 45 C L van Beyma Johannes Rimmert Hogenburg stalknegt
A-214 Zoutsloot 23 Schelte van der Hoeff Hessel A Hogenburg stilleveger
D-045 Liemendijk 42 de Stad wed Pieter Hogstra
H-139 Nieuweburen 23 J W Houtsma Jan H Holmans varensgesel
H-004 Hofstraat 32 Ulbe Jacobs Gepke W Holshof koemelker
E-210 Lanen 79 Jarig Gelinde L Holstein wagtmeester
E-026 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg wed Johannes Homberg winkeliersche
F-210 Lanen 42 Harmen Homeulen Harmen H Homeulen koopman
D-092 Nieuwstraat 36 Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer
E-086 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Sytse Johannes Hoog sjouwer
E-088 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Abe Johannes Hoog militair
B-056 Zoutsloot 102 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra stalling
B-054 Hoogstraat 39a Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
B-058 Zoutsloot 98 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak
A-156 Zoutsloot 53 IJede Hoornstra IJede Hoornstra koopman
A-002 Noorderhaven 1 Jan J Horreus Jan J Horreus
F-038 Schritsen 58 F Leemkoel qq Abel P van der Hout schoenlapper
C-074 Voorstraat 91 D van der Hout D van der Hout apothecar
A-009 Noorderhaven 13 Barent Visser & zoon Dirk Houtman zeilmakersknegt
D-010 Noordijs 1 S Houtsma H Houtsma bakker
F-027 Brouwersstraat 22 Willem Houtsma Willem Houtsma brouwerij
B-023 Hoogstraat 20 Sipke Houtsma Sipke Houtsma bakker
H-146 Nieuweburen 9 A W Tadema qq Paulus H Houtsma sjouwer
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg Tjaardus Houtsma koopman
H-069 Rozengracht 8 J W D Houtsma J W D Houtsma houtkoper
A-149 Bildtstraat 8 M Houttuin M Houttuin pakhuis
A-179 Achterstraat 5 M Houttuin M Houttuin pakhuis
A-177 Bildtstraat 11 M Houttuin M Houttuin koopman
B-031 Hoogstraat 2 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
C-084 Noordijs 4 P Huidecoper P Huidecoper wagenhuis
E-116 Kleine Bredeplaats 12 S P Wiarda Jan Huidecoper koopman
C-136 Noorderhaven 106 Dirk Fontein P Huidecoper wijnpakhuis
C-088 Rommelhaven 24 P Huidecoper P Huidecoper wijnkoper
C-056 Voorstraat 55 Johannes Huis Johannes Huis
G-128 Romastraat 29 wed R Cronenburg Arent Huisjemaker koornmeter
G-113 Romastraat 10 Harm Wennekes wed Anhonie Huisman gealimenteerd
F-212 Lanen 38 Jan Huizinga Jan Huizinga korfmaker
G-307 Kerkpoortstraat 4 Rinke J Hunia Rinke J Hunia trekschipper
F-205 Lanen 52 Wessel Lolkes IJlstra Wessel Lolkes IJlstra timmerknegt
A-079 Droogstraat 1 S IJsenbeek S IJsenbeek pakhuis
D-013 Noordijs 9 Jan IJsenbeek Jan IJsenbeek koopman
A-080 Droogstraat 3 S IJsenbeek S IJsenbeek
A-022 Noorderhaven 37 S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder
C-078 Voorstraat 97 Janke IJsenbeek Janke IJsenbeek ijserkramer
C-143 Noorderhaven 92 erven Jurjen de Jong J Jacobi koffyschenker
F-227 Lanen 16 Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode
F-178 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager Jakkle Johannes Jager slager
G-038 Heiligeweg 34 Jakkle Jager Meinte Jager
F-163 Heiligeweg 11 Johannes Felkes Willem Johannes Jager slager
C-045 Voorstraat 31 erven J Dodenhuis Jelte D Jager slager
B-069 Droogstraat 59 Trijntje R Jager Trijntje R Jager
G-244 Kerkpoortstraat 23 wed Hendrik Atzes Sietze Rommerts Jager kastelein
G-044 Heiligeweg 24 G van Themmen Willem D Jager
F-028 Brouwersstraat 20 Dirk Jager Dirk Jager vleeschhouwer
C-142 Noorderhaven 96 Jelle Jacobi P Janson waagmeester
G-281 Rapenburg 3 Sytze G Willekes wed Johannes Jekel gealimenteerd
B-018 Hoogstraat 24 Klaas P de Jong Klaas P de Jong metzelaar
G-001 Franekereind 40 Pieter P de Jong Pieter P de Jong trekschipper
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
G-273 Molenpad 10 Willem van Loon wed Joseph de Jong gealimenteerd
F-030 Brouwersstraat 16 Jan J Hilverda Gerrit de Jong verwer
A-102 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer Wiebe Yemes de Jong timmerknegt
C-014 Grote Bredeplaats 9 Janskje de Jong Janskje de Jong renteniersche
A-134 Zoutsloot 1 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
C-193 Prinsenstraat 2 Klaas W van der Berg Samuel S de Jong koopman
E-014 Voorstraat 70 Fedde de Jong Fedde de Jong grutter
B-030 Hoogstraat 4 Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
B-117 Zoutsloot 83 Gerrit S Jongsma Gerrit S Jongsma koolmeter
A-131 Zeilmakersstraat 19 Ruurd H Jongsma Ruurd H Jongsma
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-295 Hofstraat 37 erven Jan Eelkes Jan Sanders Jorna gleybakkersknegt
A-075 Noordermuur 0 H S Jouwstra H S Jouwstra timmerschuur
E-189 Lanen 43 erven Claas Dirks Siebren H Jouwstra timmerknegt
A-004 Noorderhoofd 1 D Boomsma & Comp Hartman S Jouwstra
E-079 Herenknechtenkamerstraat 0 Hartman S Jouwstra Hartman S Jouwstra hellingbaas
C-139 Noorderhaven 100 wed Tjeerd Kabbeljauw wed Tjeerd Kabbeljauw
F-157 Heiligeweg 1 Pieter Kallenborn Pieter Kallenborn schipper
A-162 Zoutsloot 65 Jan Kamerling Jan Kamerling schipper
F-070 Schritsen 40 erven Jan Deketh Ymke Kamminga sjouwer
C-113 Sint Jacobstraat 13 Jan H Kamp Jan H Kamp schoenmaker
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker Johannes A van Kampen varensgesel
G-326 Weverstraat 6 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
C-021 Grote Bredeplaats 23 wed S Kamsma wed S Kamsma uitdraagster
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
G-020 Franekereind 4 Dirk Fontein Willem W van Kastel zeylmaker
H-013 Hofstraat 4 Pieter Kayzer Pieter Kayzer schoenmaker
H-183 Zuiderstraat 12 H Keets H Keets commis
E-028 Voorstraat 48 G J Keil G J Keil kleermaker
G-124 Romastraat 5 H Wennekes wed Gerardus van Kempen
G-292 Hofstraat 31 Betje van Klinken Martinus Kerkhof
A-130 Zeilmakersstraat 17 Teke Althusius Douwe S Kerkhoven sjouwer
G-194 Grote Kerkstraat 27 Tjeerd Kerkhoven Tjeerd Kerkhoven timmerknegt
F-160 Heiligeweg 5 Albertus van Eeken wed Jacob H Kerkhoven
C-060 Voorstraat 63 Jacobus Kerkhoven Jacobus Kerkhoven kantoorbediende
B-140 Achterstraat 47 Berend J Braameyer Pieter H Kerkhoven timmerknegt
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven Johannes Jacobs Kerkhoven timmerman
A-153 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven Jacob Kerkhoven schipper
A-051 Noorderhaven 93 J N Kersjes J N Kersjes pakhuis
A-050 Noorderhaven 91 J N Kersjes J N Kersjes
B-136 Achterstraat 29 J H Kersjes J H Kersjes tuin
H-085 Wasbleekstraat 4 Claas IJsenbeek Jacobus van Keulen sjouwer
C-040 Voorstraat 21 Otto Lubberts Jan Keyzer bakker
A-107 Zoutsloot 38 Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis
A-195 Bildtstraat 1 Jan Kiel Jan Kiel stalhouder
A-209 Zeilmakersstraat 3 Gereformeerde Diaconie Frans Kiewiet varensgesel gealimenteerd
A-186 Karremanstraat 10 F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager
G-196 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Jan Hendriks Klaasen korfmaker
C-106 Rommelhaven 2 Jan Zuiderman H Klatter paardedoctor
G-315 Klaverbladstraat 20 Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
H-095 Wasbleek 86 Gereformeerde Diaconie Hendrik Baltus Klaver gealimenteerd
F-166 Heiligeweg 17 Claas W Klaver Claas W Klaver turfdrager
D-136 Lombardstraat 10 Roelof van Dijk Jan Tabes Klaver gleybakkersknegt
C-122 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente P van Klaveren hoedemaker
F-147 Schritsen 49 erven Pieter W Nauta Catharina Klein
G-233 Kerkpoortstraat 7 Christiaan Klein Christiaan P Klein gealimenteerd
D-025 Franekereind 1 Wopke R Kleinvogel Wopke R Kleinvogel varensgesel
G-302 Kerkpoortstraat 14 Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
G-291 Kerkpad 7 Betje van Klinken Betje van Klinken casteleinsche
H-151 Spinstraat 0 Jelle Jacobs Bartle Klok horlogiemaker
G-240 Kerkpoortstraat 11 Arnoldus B Klumper Arnoldus B Klumper wewer
F-206 Lanen 50 Klaas M Klundert Klaas M Klundert schipper
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente wed Hendrikus Knipper
E-005 Voorstraat 86 erven Willem de Boer Hette Koetstra uitdrager
G-006 Franekereind 30 H Hanekuik Sjierk Koetstra keetknegt
E-004 Voorstraat 88 erven Willem de Boer Hette Koetstra uitdrager
H-082 Wasbleekstraat 10 F F van Esta Evert H Koetzier ledig
A-218 Zeilmakersstraat 10 Schelte van der Hoef Dirk Kok varensgesel
G-284 Rapenburg 11 A J Conradi Harmen Kok wewer
F-107 Zuiderhaven 31 Jan B Komst Jan B Komst speelhuis de pijl
C-177 Noorderhaven 32 Hendrik B Komst Hendrik B Komst winkelier
D-070 Franekereind 21 wed Bauke Komst wed Bauke Komst kroeghouder
F-136 Schritsen 27 Klaas Hoffius Tonke B Komst schipper
E-057 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd M Kooistra Tjeerd M Kooistra koopman
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
H-164 Schoolstraat 1 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
C-149 Noorderhaven 80 S P Wiarda wed D Kortlang winkeliersche
G-029 Heiligeweg 58 Jacob Poester Teunis Koster slagersknegt
G-251 Moriaanstraat 3 Jan Fontein Hendrik Gerryts Koster gealimenteerd
F-208 Lanen 46 Bart F van der Zee wed Tjalke Koster gealimenteerd
F-155 Schritsen 65b Claas L Koster Claas L Koster slager
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Claas M Koster slagersknegt
F-045 Carl Visschersteeg 14 Roomsche Gemeente Harmen Koster gealimenteerd
F-072 Schritsen 36 mej van der Zwaag Bauke Kramer sjouwer
B-099 Zoutsloot 70 Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer Aldert G Krijl varensgesel
G-200 Grote Kerkstraat 35 Aldert G Krijl Aldert G Krijl schipper
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
A-213 Zoutsloot 23 Simon J van Loon Klaas Kromhout varensgesel
E-054 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama Joris Kronenburg schoenmaker
F-059 Schritsen 52 Mink J Kroon Mink J Kroon schipper
G-163 Borstelsteeg 6 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
G-117 Romastraat 4 Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager
G-025 Heiligeweg 64 Dirk Fontein Jan H Kuipers kuipersknegt
C-148 Noorderhaven 82 H Kuipers H Kuipers ijserkramer
E-011 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager Thijs G Kussendrager winkelier
F-096 Grote Ossenmarkt 12 Douwe W Kwast Douwe W Kwast varensgesel
B-114 Zoutsloot 71 Jelle H van der Laan Jelle H van der Laan schipper
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Jan T Spannenburg Frans D van Laan boekverkoper
F-195 Lanen 72 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
E-246 Grote Kerkstraat 21 G W H van Laken G W H van Laken knoopmaker
H-239 Havenplein 10 Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein
D-049 Hoogstraat 38 wed Johannes de Lange wed Johannes de Lange smederij
G-162 Borstelsteeg 4 Floris Jeltes Langedijk Floris Jeltes Langedijk smidsknegt
F-165 Heiligeweg 15 Johannes Norel Johannes Lanting verwer
D-023 Noordijs 25 C Lautenbach C Lautenbach schoenmaker
A-023 Noorderhaven 39 J Wassenaar Ledig pakhuis
D-145 Nieuwstraat 9 Anske Stallinga Willem Leeksma schoenmakersknegt
E-015 Voorstraat 68 F Leemkoel F Leemkoel koopman
D-066 William Boothstraat 35 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065 William Boothstraat 29 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-010 Voorstraat 78 Coenraad Leers Coenraad Leers koopman
F-175 Grote Kerkstraat 8 erven T S Stephany Gerbrandus de Leeuw
H-196 Dwarsstraat 21 wed B Boomsma Arjen de Leeuw molenknegt
E-130 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel wed G Lemke
G-190 Grote Kerkstraat 26 Eise Freerks Lemsma Eise Freerks Lemsma schoenmaker
E-194 Lanen 57 erven J W Vettevogel Anne Lenige gealimenteerd
E-235 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker wed Jetze Lens
E-017 Voorstraat 64 Bouwe Fontein F Leuning schipper
H-233 Havenplein 24 Hessel H van Dijk Jelte J van der Ley sjouwer
C-036 Voorstraat 15 wed S van der Ley wed S van der Ley boekverkoopster
H-209 Zuiderstraat 27 Pieter C Leyen Pieter C Leyen loots
A-241 Vissersstraat 2 Eelke Leyenaar Eelke Leyenaar sjouwer
G-099 Kerkpad 0 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
G-081 Both Apothekerstraat 15 C Gelinde Hendrik H Leyenaar timmerknegt
B-152 Anjelierstraat 13 Harmen H Bakker Johannes Leyenaar sjouwer
H-228 Zuiderhaven 6 wed R W Meintz Jan H Leyenaar metzelknegt
G-098 Kerkpad 30 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
E-050 Kleine Bredeplaats 1 S P Wiarda H Leyenaar metzelaar
F-066 Raamstraat 2 Folkert de Haas Jan Johannes Leyenaar metzelknegt
F-167 Heiligeweg 19 Robijn Leyker Robijn Leyker sjouwer
C-051 Voorstraat 45 wed H Lieuwma wed H Lieuwma
B-073 Droogstraat 75 Nicolaas van Lil Nicolaas van Lil militair
D-091 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
D-105 Ooievaarsteeg 13 Jacob van der Linde Gerrit van der Linde schoenmakersknegt
G-178 Kerkpad 1 wed Evert Lindeboom wed Evert Lindeboom baardscheerdersche
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard Cornelis van Loon koopman
G-064 Brouwersstraat 17 Willem van Loon Willem van Loon huisknegt
A-141 Zoutsloot 25 Simon J van Loon Simon J van Loon lijndraayersknegt
G-061 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots Hendrik Loots trekschipper
C-172 Rinnertspijp 4 Simon H Molenaar Jacob Dirks Lootsman loots
H-039 Rapenburg 4 Pieter G Ludinga Pieter G Ludinga wolkammersknegt
A-133 Zeilmakersstraat 20 H Luxemburg H Luxemburg boendermaker
G-204 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Brameyer Willem F Mandema varensgesel
C-043 Voorstraat 27 Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur Jan Wiebes Meelman metzelknegt
E-042 Voorstraat 22 G Stinstra Willem B van der Meer schipper
A-125 Zoutsloot 18 Minne Houttuin Jacob B van der Meer schipper
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema Andries W van der Meer stokersknegt
H-236 Havenplein 18 Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
E-064 Grote Bredeplaats 4 wed R W Meints wed R W Meints
F-016 Zuiderhaven 73 A R Mentes A R Mentes hervormd leeraar
F-174 Grote Kerkstraat 12 wed H Merkelbach wed H Merkelbach zilverkashoudster
C-059 Voorstraat 61 Moses S van Messel Moses S van Messel koopman
G-293 Hofstraat 33 Sipke Schoonbergen Barent Meyes Metz metzelknegt
A-112 Bildtstraat 15 wed Klaas P Metzelaar Pieter K Metzelaar koopman
C-170 Noorderhaven 36 wed Claas P Metzelaar wed Claas P Metzelaar
C-015 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp dogters J C Metzlar
C-002 Havenplein 1 de Marine J C Metzlar deurwaarder
F-159 Heiligeweg 3 wed J F N Metzlar wed J F N Metzlar
D-059 William Boothstraat 3 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-042 Hoogstraat 49 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmaker
A-114 Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen zadelmaker
D-041 Hoogstraat 47 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmakerij
B-112 Karremanstraat 27 wed T van Benthem Rients Dirk van der Meulen schipper
A-198 Anjelierstraat 5 Teunis H van der Meulen Teunis H van der Meulen schoolhouder
D-040 Hoogstraat 45 Rients van der Meulen Rients van der Meulen wagenmaker
B-065 Wortelstraat 6 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen wagenhuis
G-304 Kerkpoortstraat 10 Ymke L van der Meulen Ymke L van der Meulen sjouwer
C-037 Voorstraat 17 wed T van Benthem wed Marten J van der Mey winkeliersche
E-188 Lanen 41 Wopke D van der Stel Douwe M van der Mey varensgesel
B-100 Zoutsloot 68 Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Adam Hartog Meyer slager
D-128 Oosterkeetstraat 3 M Vink Frederik Meyer gegagimenteerd
E-155 Lanen 11 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerman
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerwinkel
F-142 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
B-108 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis Johannes Meyer koopman
G-058 Brouwersstraat 5 wed B van Bemen Adolf A Meyer slager
A-151 Zoutsloot 43 S R Miedema S R Miedema opziener der dijken
D-044 Hoogstraat 53 Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
C-055 Voorstraat 53 Rein Miedema Rein Miedema ijserkramer
D-043 Hoogstraat 51 Fokke S Miedema Fokke S Miedema kastelein
A-048 Noorderhaven 87 Popke Minnema Popke Minnema schipper
A-047 Noorderhaven 85 wed J D Zeylmaker P Minnema pakhuis
E-141 Poortje 7 erven Sipke van Slooten Jan Minnes Minnema varensgesel
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
A-220 Zeilmakersstraat 8 erven Jan W Vettevogel Doede E Mokken gealimenteerd
H-186 Zuiderstraat 6 Sake Wierdsma Gerrit de Mol varensgesel
B-109 Karremanstraat 21 M Vink wed Jan van der Molen
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
G-144 Gardenierstraat 3 Jan van der Veen Claas D van der Molen gleybakkersknegt
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen vrouw Meile H van der Molen
A-146 Zoutsloot 37 Simon H Molenaar Simon H Molenaar timmerbaas
G-224 Lammert Warndersteeg 3 wed F Tjallingii Claas D Molenaar keetknegt
G-129 Romastraat 31 erven Poppe Menalda Feike S Molenaar varensgesel
A-138 Zeilmakersstraat 18 Simon H Molenaar Simon H Molenaar timmerwinkel
H-235 Havenplein 20 Dirk C Molenaar Dirk C Molenaar
E-108 Vijverstraat 0 Simon Schuurman Jan Freerks Molenaar sjouwer
E-025 Voorstraat 52 C Mollema C Mollema koopman
H-204 Zuiderstraat 15 C M Monsma C M Monsma ijsersmid
F-218 Jekelsteeg 2 IJede Hendriks Mooy Yede Hendriks Mooy timmerknegt
F-122 Grote Ossenmarkt 27 Simon Mooy Simon Mooy varensgesel
E-198 Lanen 69 erven Jan Altena Hendrik P Mooy timmerknegt
F-200 Lanen 62 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
G-191 Heiligeweg 38 erven Johannes Harmens ter Mos Harmen Johannes ter Mos winkelier
C-068 Voorstraat 77 S S Teyema Joeke Mulder varensgesel
A-244 Vissersstraat 2 Simon H Molenaar Johannes Mulder pottebakkersknegt
A-196 Anjelierstraat 1 de Stad wed H Mulder poortiersche
F-201 Lanen 60 Hessel Sietzes Carel Mulder commis
E-081 Zuiderhaven 21 Gerben Pottinga wed H Mulder winkeliersche
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Aldert Sytzes Mutschenplukker panbakkersknegt
B-113 Zoutsloot 69 Tjalle van der Muur Tjalle van der Muur sjouwer
B-098 Zoutsloot 74 Berend Brameyer Douwe Nagtegaal timmerknegt
E-234 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Riet Jan Nak schoenmaker
E-193 Lanen 59 wed Thomas IJsbrands Bakker Frans Nak varensgesel
E-199 Bedelaarsteeg 1 erven Jan Altena Frans W Nak wewer
B-057 Zoutsloot 100 Willem P Nauta Willem P Nauta bakkerij
E-027 Voorstraat 50 wed R R Nauta wed R R Nauta zonder bedrijf
F-106 Zuiderhaven 29 Watze Nauta Watze Nauta kroeghouder
B-053 Hoogstraat 37 Willem P Nauta Willem P Nauta bakker
D-031 Franekereind 15 erven G Andrae D Nieubuur med. doctor
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
F-154 Schritsen 65 erven Berber Jacobs Taeke Jans Nijboer gleybakkersknegt
G-043 Heiligeweg 26 Harmen Nolman Harmen Nolman wewer
D-127 Oosterkeetstraat 4 Jacob Jacobs Nontje Jacob Jacobs Nontje stalknegt
G-024 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens Rimmert R Noordhuis schipper
E-097 Vijver 8 Douwe de Roos Jacob B Noorman timmerknegt
C-030 Voorstraat 5 T Norbruis T Norbruis koperslager
B-038 Hoogstraat 9 Johannes Norel Johannes Norel pakhuis
C-048 Voorstraat 37 Johannes Norel Johannes Norel loodgieter
E-158 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel stalling
E-154 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel kalkkoper
D-019 Noordijs 19 W S van Noten W S van Noten vendumeester
H-238 Havenplein 12 Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper
A-121 Zoutsloot 28 H J Westra Johannes Numan schipper
E-099 Vijver 4 Claas van den Oever Claas van den Oever schipper
H-073 Spinhuisstraat 9 erven J W Vettevogel Gerryt Johannes Olinjus gealimenteerd
F-161 Heiligeweg 7 Jouke Olinjus Jouke Olinjus
F-026 Brouwersstraat 24 Dirk W Jager Adam J Olivier metzelknegt
F-240 Vijverstraat 30 Jan Adams Olivier Jan Adams Olivier groenteverkoper
G-031 Heiligeweg 54 Berent Omans Berent Omans wewer
E-211 Lanen 81 Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
F-137 Schritsen 29 Andries Onsman Andries Onsman sjouwer
E-124 Kleine Bredeplaats 3 D Oolgaard D Oolgaard pakhuis
C-160 Noorderhaven 52 S Wassenaar D Oolgaard pakhuis
E-125 Kleine Bredeplaats 5 D Oolgaard D Oolgaard koopman
G-022 Heiligeweg 70 Berent Oorthuis Berent Oorthuis koopman
E-152 Drie Roemersteeg 5 Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer
H-076 Wasbleek 3 F F van Esta Bauke van Oosten sjouwer
E-163 Lanen 21 A Oostendorp A Oostendorp schilder
D-029 Franekereind 9 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan koekebakker
C-072 Voorstraat 87 wed R Kronenburg E Oosterbaan
F-092 Grote Ossenmarkt 18 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan zonder beroep
D-118 Ooievaarsteeg 18 M Betzou Pieter Joosten Ooy smidsknegt
G-255 Moriaanstraat 4 Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
H-014 Hofstraat 2 A R van Dalsen wed Hendrik Oswald
C-035 Voorstraat 13 M Ouendag M Ouendag hoedemaker
D-110 Ooievaarsteeg 23 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
E-145 Lanen 7 wed Sipke Hendriks Hielke B Overberg oud schipper
E-122 Voorstraat 2 erven J Reinhart Gooyke B Overberg winkelier
B-148 Anjelierstraat 22 Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd
F-115 Grote Ossenmarkt 13 Hielke Wybes Overmeer Hielke Wybes Overmeer schipper
A-180 Achterstraat 7 B Braameyer Anthony Overzee sjouwer
B-105 Zoutsloot 56 T Paludanus T Paludanus tuinhuis
B-103 Zoutsloot 62 T Paludanus T Paludanus tuin
F-007 Zuiderhaven 55 erven H Gonggrijp Thomas Paludanus
A-185 Karremanstraat 12 Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt
H-058 Rozengracht 0 F F van Esta Sietze M Panbakker panbakkersknegt
D-084 Nieuwstraat 54 Douwe de Roos Geert Panjer schipper
E-094 Vijverstraat 0 wed B Boomsma Jan J Park schipper
F-187 Spekmarkt 1 Folkert Park Folkert Park schipper
A-059 Noorderhaven 107 de Stad Jan Robijns Parkement metzelknegt
G-287 Oosterbolwerk 10 wed & erven P Menalda Hendrik Andries Paskuur sjouwer
E-048 Voorstraat 10 H Peaux H Peaux wijnkoper
C-008 Prinsenstraat 8 H Peaux H Peaux wijnkelder
B-071 Droogstraat 63 H Peaux H Peaux stalling
A-194 Anjelierstraat 2 Berend Brameyer wed Siebren B Pel
D-057 Lombardstraat 2 Stadsweeshuis J W Petreus boekhouder
C-089 Schoolsteeg 1 M Pettinga M Pettinga stalling
G-056 Brouwersstraat 1 Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter
E-102 Vijver 1 G Pettinga G Pettinga pakhuis
G-040 Heiligeweg 30 G Pettinga G Pettinga wagenhuis
C-071 Voorstraat 85 M Pettinga M Pettinga grutter
B-144 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager
C-179 Noorderhaven 26 R Peyzel R Peyzel bakker
H-079 Wasbleek 11 F F van Esta Ate H Piebinga panbakkersknegt
C-053 Voorstraat 49 G Piekinga G Piekinga uitdrager
G-325 Klaverbladstraat 1 Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer
F-060 Schritsen 50 Pieter Pietersen Pieter Pietersen schipper
D-082 Nieuwstraat 60 Arent L van der Pijp Arent L van der Pijp trekschipper
E-120 Kleine Bredeplaats 4 Broer J van der Plaats Broer J van der Plaats timmerknegt
C-062 Voorstraat 67 M van der Plaats M van der Plaats boekverkoper
F-022 Zuiderhaven 79 F Plantinga F Plantinga controlleur
E-091 Herenknechtenkamerstraat 0 Leendert Buisman Rinse Plantinga varensgesel
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Willem D Ploeg Willem D Ploeg timmerknegt
G-297 Hofstraat 41 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
G-206 Lammert Warndersteeg 14a erven J W Vettevogel wed H Plutschouw gealimenteerd
D-069 Franekereind 19 Jacob Poelstra Jacob Poelstra bakker
B-147 Anjelierstraat 26 Berend Pol Berend Pol wafelbakker
H-224 Weeshuisstraat 1 de Stad Cornelis Poort weesvader
E-142 Poortje 9 Jan E Ackeringa Taeke H Poort timmerknegt
G-063 Brouwersstraat 15 Arjen D Poort Arjen D Poort kuiper
C-016 Grote Bredeplaats 13 H Poort H Poort bakker
A-031 Noorderhaven 55 Sikko Popta Sikko Popta chirurgijn
A-030 Noorderhaven 53 Sikko Popta Pieter Popta med. doctor
A-083 Droogstraat 13 S Popta S Popta stal en wagenhuis
A-126 Zoutsloot 16 Jan Schiere Berend A Pors sjouwer
H-162 Zuiderhaven 42 J & S Posthuma Jacob Posthuma houtkoper
F-020 Zuiderhaven 77 wed Johannes F Posthuma wed Johannes F Posthuma
H-046 Rapenburg 14 Gereformeerde Diaconie vrouw Jan Cornelis Posthumus
H-138 Nieuweburen 25 Claas IJsenbeek Johannes Posthumus hovenier
E-233 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga Bartle B Postma schoenmaker
F-114 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony Postma Jan Anthonij Postma sjouwer
G-145 Gardenierstraat 3 Jan Hannema Christoffel Doekes Postma gleybakkersknegt
C-081 Noordijs 10 wed Piebe Postma wed Piebe Postma
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Postma Jan J Postma turfdrager
G-243 Kerkpoortstraat 17 Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier
C-112 Sint Jacobstraat 11 Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager
G-195 Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Johannes Potting horlogiemaker
C-070 Voorstraat 83 Johannes Pottinga Johannes Pottinga bakker
G-266 Fabrieksstraat 34 Johannes Proosterbeek Johannes Proosterbeek tuinkamer
B-044 Hoogstraat 21 Hemmes van der Meulen Minne Radsma wolkammer
E-226 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
B-034 Hoogstraat 1 A Rasschen A Rasschen 1e clerq ter secretary
B-091 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs Albert van Reenen kuipersknegt
B-037 Hoogstraat 7 H Y van Rees H Y van Rees bakker
F-047 Carl Visschersteeg 10 erven L Spannenburg Jacob Regond varensgesel
D-039 Hoogstraat 43 Gerard Meyer wed Pieter Hessels Reidsma
F-035 Brouwersstraat 8 Jan C Reidsma Jan C Reidsma koekbakker
H-143 Nieuweburen 15 wed Pieter J Reidsma wed Pieter D Reidsma gealimenteerd
G-082 Both Apothekerstraat 15 Douwe D Reidsma Douwe D Reidsma reidmaker
B-025 Hoogstraat 16 vrouw A Reinius vrouw A Reinius
D-142 Nieuwstraat 1 Gereformeerde Diaconie Jetske C Reitsma
F-046 Carl Visschersteeg 12 Roomsche Gemeente wed Berend Rekkenburg gealimenteerd
C-018 Grote Bredeplaats 17 Jan F Repko Jan F Repko makelaar
E-060 Grote Bredeplaats 8 J F Repko J F Repko pakhuis
G-070 Hofstraat 1 Willem IJsbrand Brouwer Jan de Reus varensgesel
D-006 Scheerstraat 6 Armekamer Harmanus Anthonie Riedelstein
G-209 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven Hendrik P Riem sjouwer
H-040 Rapenburg 6 Jacob T Riet Jacob Riet wewer
A-176 Bildtstraat 9 M Houttuin Gerrit H Rikkers agent de policie
F-119 Grote Ossenmarkt 21 P Rikkers P Rikkers bakker
H-158 Zuiderhaven 50 A van Ringh A van Ringh med: doctor
E-190 Lanen 45 Hubert J Wagenaar Hendrik Rink metzelaar
F-185 Lanen 82 Hendrik Rinkes Hendrik Rinkes winkelier
C-044 Voorstraat 29 Johannes Rinsma Johannes Rinsma koopman
A-200 Anjelierstraat 9 Trijntje Ripperda Trijntje Ripperda
A-021 Noorderhaven 35 B Visser & zoon B Rodenhuis kantoorbediende
A-037 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis Ype Rodenhuis koopman
A-044 Noorderhaven 79 T Gratama Ype Rodenhuis pakhuis
A-046 Bildtstraat 27 Y Rodenhuis Y Rodenhuis pakhuis
A-012 Noorderhaven 19 B Visser & zoon P Rodenhuis koopman
A-038 Noorderhaven 67 Ype Rodenhuis Jetze Rodenhuis koopman
D-067 William Boothstraat 37 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
E-082 Zuiderhaven 23 Jacob van Sloten qq Johannes Romans kroeghouder
C-192 Noorderhaven 2 Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
C-137 Noorderhaven 104 A de Roock A de Roock
E-072 Hondenstraat 10 Bruin C Roorda Bruin C Roorda varensgesel
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
E-118 Kleine Bredeplaats 8 J Roorda J Roorda stalling
G-208 Lammert Warndersteeg 10 Jan Fontein Douwe de Roos pakhuisknegt
G-300 Hofstraat 47 Sjouke K Rootje Sjouke K Rootje koemelker
D-130 Oosterkeetstraat 9 wed Jan C Rootje wed Jan C Rootje stalling
H-002 Kerkpoortstraat 22 J K Rootje J K Rootje stalling
B-050 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Jan van Rooyen gealimenteerd
E-230 Kleine Kerkstraat 16 erven Stephany vrouw Hans Ros
F-199 Lanen 64 R van der Veen vrouw Frans Ruel nayster
D-068 Franekereind 17 wed Pieter J van Ruiten wed Pieter J van Ruiten winkeliersche
G-203 Grote Kerkstraat 41 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
G-276 Molenpad 2 Fredrik M de Ruiter Fredrik M de Ruiter schoenlapper
F-068 Raamstraat 4 Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
C-124 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker
A-055 Noorderhaven 101 W Ruitinga W Ruitinga drogist
A-093 Droogstraat 53 Jacob Roorda W Ruitinga stal en wagenhuis
A-063 Droogstraat 16 W Ruitinga W Ruitinga laboratorium
A-094 Droogstraat 55 W Ruitinga W Ruitinga pakhuis
A-189 Anjelierstraat 16 erven A Bartling Klaas Salverda kleermakersknegt
D-050 Hoogstraat 36 Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt
F-121 Grote Ossenmarkt 25 wed T van Benthem Tjalling P Schaafsma timmerman
H-156 Steenhouwersstraat 4 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
G-139 Gardenierstraat 8 Abraham de Ruiter Cornelis Schaafsma timmerknegt
C-003 Havenplein 3 T A Schattenberg T A Schattenberg kastelein
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
E-029 Voorstraat 46 N Schenkius N Schenkius winkelier
F-249 Vijverstraat 10 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
F-242 Vijverstraat 26 wed T van Benthem Jacob Schey schoenlapper
C-164 Noorderhaven 44 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-185 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmakerij
C-161 Noorderhaven 50 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-182 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmaker
C-162 Noorderhaven 48 Jan Schiere Jan Schiere koopman
B-043 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere wed Dirk Schiere
G-102 Kerkpad 24 Gosse A Schipper Gosse A Schipper schipper
A-225 Bargebuurtspoortje 10 Simon J van Loon Jan Schoon varensgesel
G-324 Klaverbladstraat 27 Rein Miedema Jan Sipkes Schoonbergen wafelbakker
E-205 Lanen 75 Sipke Schoonbergen Sipke Schoonbergen slatter
D-028 Franekereind 7 H Wennekes H F Schoonhoff
E-204 Lanen 75 Wiebe Schoonhoven Wiebe Schoonhoven trekschipper
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
F-127 Schritsen 9 Willem Schoot Willem Schoot gegagimenteerd
F-018 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente A R Schouten pastor
A-043 Noorderhaven 77 wed H Schouwenburg wed H Schouwenburg koopmansche
E-112 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage M Schrage boendermaker
G-084 Hofstraat 9 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
A-167 Karremanstraat 14 Henricus Schut Henricus Schut wewer
G-232 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur Harmen Schuur landmilitair
F-246 Vijverstraat 16 Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-245 Vijverstraat 20 Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-236 Vijversteeg 8 wed T van Benthem S Schuurmans pakhuis
C-158 Noorderhaven 58 Rinse S Seba Rinse S Seba schipper
G-274 Molenpad 6 wed Johannes van Seist wed Johannes van Seist gealimenteerd
H-006 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente wed Johannes Severijn gealimenteerd
F-207 Lanen 48 wed Gerben Claasen vrouw Magnus Severin
B-143 Liemendijk 36 Berend Pol wed Gerrit Severin gealimenteerd
E-144 Poortje 13 M van der Veen Pieter D Siderius verwersknegt
G-248 Kerkpoortstraat 31 wed P Ackerman wed Harmen Siderius gealimenteerd
D-087 Nieuwstraat 48 Tjalling J Braameyer Tjeerd Dirks Siepstra korendrager
A-029 Noorderhaven 51 D J Siersma D J Siersma zoutbrander
E-113 Kleine Bredeplaats 18 G Pettinga C Simons koopman
C-159 Noorderhaven 56 J van der Veen C Simons pakhuis
C-104 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Sipke S Sleeper sjouwer
C-029 Voorstraat 3 Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel
F-126 Schritsen 7 Cornelis van Beemen Jane van Slooten varensgesel
C-165 Noorderhaven 42 erven Sipke van Sloten Tjeertje van Sloten winkeliersche
C-034 Voorstraat 11 Thomas J van Sloten Thomas J van Sloten
C-150 Noorderhaven 76 Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Lodewijk L van der Sluis koorndrager
D-035 William Boothstraat 6 Directeuren der Comedie Hans Jacobs van der Sluis wewer
B-016 Hoogstraat 28 wed Tjeerd Kabbeljauw Klaas Jeltes van der Sluis turfdrager
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Willem Sluitman varensgesel
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Hendrik Smal wewer
F-108 Grote Ossenmarkt 1 Bernard Smeding Bernard Smeding wewer
A-188 Anjelierstraat 18 Minne Vink Gerardus Smeding zeylmakersknegt
D-056 Lombardstraat 4 Cornelis Smit Cornelis Smit varensgesel
F-143 Schritsen 41 A Rasschen qq Thomas Johannes Smit schipper
E-100 Hondenstraat 14 Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
A-234 Bargebuurtspoortje 2 Wiebren C de Vries Dirk Michiels Smit varensgesel
G-260 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma vrouw Frans Smith
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde Jan Smith stokersknegt
B-077 Wortelstraat 5 H J Smith H J Smith tuin
D-021 Noordijs 21 H J Smith H J Smith griffier
G-059 Brouwersstraat 7 A Wierdsma Casper Smith kantoorbediende
G-066 Brouwersstraat 21 Thomas Smith Thomas Smith wolkammer
A-042 Droogstraat 8 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
G-159 Fortuinsteeg 2 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
E-126 Kleine Bredeplaats 7 Bonne Oolgaard H R Snijder koopman
F-113 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente Johannes Adam Snijder gegagimenteerd
B-083 Wortelstraat 15 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
D-137 Ooievaarstraat 7 erven P W Nauta Oepke Somer sjouwer
C-105 Rommelhaven 4 Jacob T Spanjer Jacob T Spanjer smid
F-025 Brouwersstraat 26 S Spannenburg S Spannenburg koopman
F-036 Brouwersstraat 2 erven R van Bergum wed L Spannenburg
G-227 Lammert Warndersteeg 7 M Ouendag Coenraad Speleveld hoedemakersknegt
F-237 Grote Ossenmarkt 21 wed T van Benthem Jetze Rinses Spiering sjouwer
C-107 Sint Jacobstraat 1 Jan J Horreus Jesaias Spiers
D-115 Scheffersplein 1 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
E-151 Drie Roemersteeg 3 Y Rodenhuis G R Steen zonder beroep
H-144 Nieuweburen 13 A W Tadema qq Willem J Steenbergen tichelaar
E-041 Voorstraat 24 A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer
C-010 Grote Bredeplaats 3 wed P C Bakker Rintje Steensma verwersknegt
C-168 Noorderhaven 40 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
C-167 Vismarkt 4 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
H-029 Rozengracht 0 erven Claas Steenveld Geert Steenveld bakker
A-228 Bargebuurtspoortje 4 Armekamer Emanuel Steiger gealimenteerd
E-080 Zuiderhaven 19 Wopke D van der Stel Wopke D van der Stel koopman
C-079 Voorstraat 99 Fetze van der Stel Fetze van der Stel boendermaker
G-069 Brouwersstraat 27 Siebren Spannenburg Siebren Stephany winkelier
G-023 Heiligeweg 68 Adam Sterk Adam Sterk slaapsteehouder
E-043 Voorstraat 20 G Stinstra G Stinstra
A-054 Noorderhaven 99 wed G Stinstra wed G Stinstra renteniersche
E-159 Schoolplein 5 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160 Schoolplein 1 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
A-070 Zeepziederstraat 1 S IJsenbeek Marijke Stoef naaister
E-121 Kleine Bredeplaats 2 Thijs J Stoef Thijs J Stoef oud schipper
G-261 Kerkpoortstraat 49 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok trekschipper
G-186 Grote Kerkstraat 34 erven A Bartling vrouw P van der Stok
F-129 Schritsen 13 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok metzelaar
G-136 Gardenierstraat 12 Armekamer wed Rienk Stoker gealimenteerd
C-163 Noorderhaven 46 Jelle Boomsma M Stolte bouwmeester
B-002 Noorderhaven 111 wed C C van der Straaten wed C C van der Straaten
G-277 Kerkpoortstraat 51 Jan A Bakker Jielles van Straaten sjouwer
C-026 Grote Bredeplaats 33 J A van der Straaten J A van der Straaten colonel ter zee
E-191 Lanen 47 Wybren C van Straaten Wybren C van Straaten schipper
C-171 Rinnertspijp 1 J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis
A-101 Zoutsloot 50 Doopsgesinde Gemeente Lodewijk Strak wijnstekersknegt
B-020 Herenwaltje 15 wed J Wildschut Daniel Stram stalknegt
H-072 Rozengracht 2 Sjoerd Veenstra H Stroband commissaris van politie
B-013 Scheerstraat 9 Tamme Stuel Tamme Stuel kleermaker
E-219 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente G W Stuerwald luthers predikant
E-161 Lanen 17 Johannes L Stuf Johannes L Stuf havenmeester
H-216 Zuiderhaven 16 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
F-008 Zuiderhaven 57 erven H Gonggrijp Sijntje Swanenburg
E-104 Vijver 5 Isaak T Swanenburg Isaak T Swanenburg timmerknegt
B-032 Rozemarijnstraat 3 Siebe Swart Siebe Swart sluiswagter
C-183 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer
C-023 Grote Bredeplaats 27 Sake S Swart Sake S Swart winkelier
A-144 Zoutsloot 31 Reinder Swart Reinder Swart oud schipper
E-136 Lanen 1 wed Claas H Swart wed Claas H Swart naayster
E-232 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee wed Jan Sweitzer
B-096 Herenwaltje 4 Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
C-119 Sint Jacobstraat 16 Klaas L Koster Evert Tadema korfmaker
C-066 Voorstraat 75 A Tadema A Tadema apothecar
G-127 Romastraat 25 Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
E-150 Drie Roemersteeg 1 wed & erven S Schaaff Willem D Tadema hovenier
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie Bouwe Hielkes Tades vader
F-162 Heiligeweg 9 erven T Stephany H Tamboezer commis
A-216 Zeilmakersstraat 12 Reinder Swart wed H Tamsma
H-084 Wasbleekstraat 6 F F van Esta Pieter Tassel uitdrager
G-308 Fabrieksstraat 26 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
E-002 Voorstraat 92 H Wennekes G Telsemeyer koopman
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Haye Jacobs Terpstra
G-182 Grote Kerkstraat 40 Pieter Terpstra Pieter Terpstra
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
E-101 Hondenstraat 12a A Terwocht A Terwocht school
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
A-132 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes Cornelis Tewes schipper
C-069 Voorstraat 79 S S Teyema S S Teyema
E-077 Zuiderhaven 15 Gerrit van Themmen Gerrit van Themmen kleermaker
G-126 Romastraat 13 C Jonker Heert M Tichelaar tichelknegt
B-170 Liemendijk 18 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar tuin en zomerhuis
D-104 Ooievaarsteeg 11 Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
A-173 Achterstraat 2 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
C-101 Rommelhaven 10 wed P S Hannema Gerke Tiesema sjouwer
H-178 Zuiderhaven 24 wed Otto Tietge wed Otto Tietge winkeliersche
H-179 Zuiderhaven 26 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
F-088 Schritsen 2 Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman
A-018 Noorderhaven 29 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
D-034 William Boothstraat 8 wed F Tjallingii wed F Tjallingii gleybakkerij
A-017 Noorderhaven 27 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
D-015 Noordijs 13 F Tjallingii F Tjallingii kantoor
D-037 William Boothstraat 6 wed F Tjallingii wed F Tjallingii houtschuur
D-014 Noordijs 11 F Tjallingii F Tjallingii
B-001 Noorderhaven 109 wed F Tjallingii Sybrand Tjallingii koopman
C-178 Noorderhaven 28 wed P Tjallingii F Tjallingii
D-007 Scheerstraat 4 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
C-135 Noorderhaven 106 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
C-134 Roeperssteeg 2 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
H-088 Wasbleekstraat 3 Gereformeerde Diaconie Dirk Johannes Tjomsma gealimenteerd
H-190 Zuidersteeg 1 H TobÉ H TobÉ
D-085 Nieuwstraat 52 Jan L van der Veen Foppe K Torenbeek timmerman
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Claas Foppes Torenbeek timmerman
C-019 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma wed J D Toussaint
A-171 Achterstraat 6 Simon J van Loon Lieuwe A Touwslager lijndraayersknegt
A-118 Bildtstraat 16 E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter
A-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter wed Jan Trompetter renteniersche
A-202 Karremanstraat 4 D van der Wey wed M Tuimelaar
E-061 Grote Bredeplaats 8 erven H Tuinhout wed H Tuinhout
E-111 Kleine Bredeplaats 22 Ruurd Tuininga Ruurd Tuininga bakker
G-026 Heiligeweg 62 Bote Tuininga Bote Tuininga winkelier
F-141 Schritsen 37 Jan Meyer Jan L Tuininga wieldraayer
H-011 Hofstraat 10 M Vink wed Lourens Tuininga
C-117 Sint Jacobstraat 21 erven Klaas de Boer Jurjen J Tuinstra tuinier
B-055 Hoogstraat 41 Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
H-140 Nieuweburen 21 J D Toussaint wed Geert van Vals gealimenteerd
F-037 Schritsen 58 Jan J Hilverda H van Varel winkelier
F-220 Lanen 26 Pier L van der Veen Pier L van der Veen bakker
C-041 Voorstraat 23 Jan L van der Veen Jan L van der Veen koopman
E-138 Lanen 5 Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
D-077 Franekereind 29 erven J Reinhard wed Hette van der Veen
A-187 Karremanstraat 8 Hoite F van der Veen Hoite F van der Veen schoenlapper
E-129 Kleine Bredeplaats 13 Minne van der Veen Minne van der Veen verwer
F-202 Lanen 58 Reinder van der Veen Reinder van der Veen blauwverwer
C-042 Noorderhaven 68 Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Roelof Veenstra tuin
C-141 Noorderhaven 98 Geert J Veenstra Gerrit J Veenstra beurtschipper
E-143 Poortje 11 Taeke J Veenstra Taeke J Veenstra varensgesel
F-188 Spekmarkt 6 H J Smith wed Doede van der Veer
A-155 Zoutsloot 51 Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper
A-161 Zoutsloot 63 Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
F-132 Schritsen 19 Cornelis van der Veer Cornelis van der Veer schipper
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel Lieuwe M van der Veer schoenmaker
D-030 Franekereind 13 Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper
A-221 Zeilmakersstraat 6 Broer Broersma Ate H van der Velde sjouwer gealimenteerd
B-107 Zoutsloot 52 Roelof R van der Velde Roelof R van der Velde turfdrager
D-153 Nieuwstraat 37 Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
F-156 Schritsen 67 Hille G Vellinga Hille G Vellinga schipper
D-054 Lombardstraat 8 Wiebren G Vellinga Wiebren G Vellinga
F-151 Schritsen 57 Gerrit H Vellinga Pieter Gerryts Vellinga schipper
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Gereformeerde Diaconie wed Cornelis van Velsen
F-192 Lanen 78 erven Jan W Vettevogel Hendrik Vettevogel koekbakker
F-171 Grote Kerkstraat 18 Roelof van Dijk Jacob Vettevogel zilversmid
E-040 Voorstraat 26 W Vettevogel W Vettevogel notaris
F-031 Brouwersstraat 14 erven Laas Spannenburg Rein Vettevogel wolkammer
E-132 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel Johannes W Vettevogel wolkammer
C-050 Voorstraat 43 erven Jan W Vettevogel wed Jan W Vettevogel
B-095 Herenwaltje 6 Doekle Vinia Trijntje Vinia
H-012 Hofstraat 6 M Vink M Vink tuinier
D-102 Nieuwstraat 14 Gerrit J Veenstra Marten Visser wafelbakker
C-176 Noorderhaven 34 erven Freerk Jans Dirk W Visser schipper
G-095 Hofstraat 25 Siebe U Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-085 Hofstraat 13 Christoffel de Haas Uilke Siebes Visser schoenmaker
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Johannes Visser kastelein
G-161 Heiligeweg 30 Jan Bettels Douwe P Visser schoenmakersknegt
G-094 Hofstraat 23 Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
A-014 Noorderhaven 21 B Visser & zoon B Visser & zoon zeylmakerij
C-186 Noorderhaven 12 B Visser & zoon B Visser & zoon pakhuis
A-081 Droogstraat 7 B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis
A-011 Noorderhaven 17 B Visser & zoon B Visser & zoon kantoor
E-036 Voorstraat 32 Johannes A Visser Bender Johannes A Visser Bender apothecar
C-121 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven Jan van der Vleugel kleermaker
G-152 Gardenierstraat 15 erven A Bartling Arnold van der Vleugel sjouwer
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet Marten van Vliet
A-096 Droogstraat 57 Doopsgesinde Gemeente Dirk Wybes van Vliet koster
H-060 Rozengracht 26 F F van Esta Thijs P van Vliet panbakkersknegt
G-037 Heiligeweg 36 Jan Alberts Bakker wed Pieter Aukes van Vliet
G-275 Molenpad 4 Abraham de Ruiter Carel Marcus van Vliet varensgesel
F-089 Jan Ruurdstraat 1 Geeske P Baksma c.s. Andries K Vlietstra varensgesel
F-118 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelzang Auke Vogelzang schipper
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Vogelzang Meindert Vogelzang gleybakkersknegt
D-076 Franekereind 29 D Boterwech wed Claas Cornelis Voordewind
A-122 Zoutsloot 24 Jan T Swanenburg Sjoerd van der Vorm ketellapper
G-045 Heiligeweg 22 Jan van der Veen Taeke van der Vorm kaarsmakersknegt
B-164 Liemendijk 8 Lambertus Atlas Bernardus Vorst
F-225 Kroonsteeg 3 Cornelis S Vorst Cornelis S Vorst winkelknegt
C-085 Noordijs 2 P Huidecoper Casparus de Vos
C-087 Rommelhaven 26b P Huidecoper C de Vos postcantoor
H-056 Rozengracht 28 F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
G-041 Heiligeweg 30 G Pettinga Pieter Douwes de Vries sjouwer
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw Antonius B de Vries kleermaker
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
G-035 Heiligeweg 46 Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-262 Molenpad 1 Johannes Proosterbeek vrouw Sasker L de Vries
F-017 Raamstraat 7 A Bolman N de Vries
G-032 Heiligeweg 52 Wiebren C de Vries Wiebren C de Vries varensgesel
E-059 Grote Bredeplaats 10 Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma Johannes Berends de Vries wafelbakker
G-108 Vianen 10 erven J W Vettevogel Abraham L de Vries koopman
D-058 William Boothstraat 1 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
F-193 Lanen 76 wed T Kabbeljauw Siebe de Vries varensgesel
A-069 Bildtstraat 22 Siebren B de Vries Siebren B de Vries uitdrager
D-132 Ooievaarstraat 14 Doekle Vinia Jan de Vries varensgesel
B-040 Hoogstraat 13 Klaas de Vries Klaas de Vries kalkverkoper
F-224 Lanen 18 J H Olinjus Iebeltje de Vries uitdraagster
H-028 Rozengracht 21 Hendrik M de Vries Hendrik M de Vries gleybakkersknegt
B-094 Herenwaltje 10 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
F-063 Raamstraat 3 Israel Cats Levy de Vries koopman
H-074 Spinhuisstraat 11 erven J W Vettevogel vrouw Folkert de Vries gealimenteerd
H-215 Westerstraat 1 Jan T Swanenburg Hendrik J de Vries timmerknegt
D-048 Hoogstraat 40 Teunis Willems de Vries Teunis Willems de Vries wagenmaker
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
A-157 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek Broer R de Vries schipper
F-053 Schritsen 52 Jacob G Jans de Vries Jacob G de Vries leerlooyersknegt
G-119 Romastraat 0 Hendrik de Vries Hendrik de Vries gealimenteerd
H-096 Wasbleek 84 Gereformeerde Diaconie Jan de Vries gealimenteerd
C-187 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs de Vries Jentje de Vries schipper
F-191 Lanen 80 Cornelis Jonker Sjoerd Jacobs de Vries varensgesel
B-067 Wortelstraat 2 wed Bouwe Dirks Dirk B de Vries sleeper
H-080 Wasbleek 13 F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
E-069 Hondenstraat 5 Dirk H de Vries Dirk H de Vries pakhuis
F-238 Vijversteeg 2 S Schuurmans Geert Feykes de Vries varensgesel
G-100 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente wed Lipman de Vries
F-144 Schritsen 43 wed & erven B Coelmans Anna de Vries renteniersche
F-040 Schritsen 58 Foppe C de Vries Foppe C de Vries metzelaar
H-137 Wasbleek 2 Gereformeerde Diaconie Uilke S de Vrij gealimenteerd
E-175 Sint Odolphisteeg 20 erven Adam Lents wed Melle de Vrind
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
G-033 Heiligeweg 50 Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker
H-016 Zuiderplein 1 F F van Esta Bartle Clases Wagenaar stalknegt
B-076 Droogstraat 83 Rients R Wagenaar Rients R Wagenaar werkman
B-088 Zoutsloot 78 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
F-071 Schritsen 38 Hubert Wagenaar Hubert Wagenaar koopman
A-117 Bildtstraat 18 W Wagenaar W Wagenaar bakker
F-054 Schritsen 52 Hubert Wagenaar & Comp Hubert Wagenaar & Comp houtstek
H-232 Havenplein 26 erven Sybren de Groot Jelle J van der Wal winkelier
D-018 Noordijs 17 Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar
A-092 Droogstraat 51 Simon H Molenaar Haring J van der Wal metzelknegt
B-005 Rommelhaven 9 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel
D-053 Hoogstraat 40 Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
B-004 Rommelhaven 7 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerman
B-110 Karremanstraat 23 Jelle J van der Wal Hessel A Wallinga kuipersknegt
D-129 Oosterkeetstraat 5 wed Jan C Rootje Daniel Wassem gegagimenteerd
B-133 Karremanstraat 11 Henricus Schut Hendrik A Wassenaar arbeider
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
B-049 Hoogstraat 31 Gerrit Rinses Ongeboer Nicolaas Webber schoenmaker
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Jan Dirks van Weerd schoenmaker
C-196 Prinsenstraat 4 Johannes van Weerden Johannes van Weerden
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
B-070 Droogstraat 61 Pieter Volkerts wed Yede Weidema kleine negotie
B-172 Liemendijk 14 D van der Weij D van der Weij noordermolen
D-036 William Boothstraat 6 E Bonnema Pieter Weisen wewer
C-022 Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp H Welboren bakker
A-175 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker Evert Wellinga koperslager
F-055 Schritsen 52 H Wennekes H Wennekes tuin
D-022 Noordijs 23 H Wennekes H Wennekes stalling
D-027 Franekereind 5 H Wennekes H Wennekes koopman
B-003 Noorderhaven 113 Jan Hannema L R Wentholt percepteur
A-052 Noorderhaven 95 J A van der Werf J A van der Werf koopman
D-038 William Boothstraat 4 erven S Wijma Ype van der Werf kuipersknegt
A-135 Noorderwal 0 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-091 Droogstraat 47 Johannes A van der Werf Johannes A van der Werf wagenhuis
H-237 Havenplein 16 A van den Oever W H Werkhoven commis
D-095 Nieuwstraat 30 Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hans P Goverts Allert Douwes Werkman metzelknegt
F-052 Schritsen 52 Sipke Houtsma J R Wernink hervormd leeraar
D-075 Franekereind 27 P Gelinde Riekele Wesselius herbergiersche
C-031 Voorstraat 7 erven Allardus Westendorp erven Allardus Westendorp banketbaksters
H-105 Wasbleek 66 Gereformeerde Diaconie Wiebren L Westerbaan brouwersknegt
G-279 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof wewer
E-109 Vijverstraat 0 Anthonie B Westerhof Bruin C Westerhof wewer
G-280 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof weefwinkel
E-003 Voorstraat 90 T Westerhuis T Westerhuis koopman
A-087 Zoutsloot 26 H J Westra H J Westra stal en wagenhuis
A-040 Noorderhaven 71 H J Westra H J Westra vrederegter
A-041 Noorderhaven 73 H J Westra H J Westra kantoor
G-153 Gardenierstraat 17 Roomsche Gemeente Pieter Jans Wewer turfdrager gealimenteerd
G-103 Kerkpad 22 Gosse A Schipper Jacobus Wewer gruttersknegt
A-203 Karremanstraat 2 D van der Wey D van der Wey stal
B-165 Liemendijk 4 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
B-166 Karremanstraat 1 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
A-170 Achterstraat 8 Wieger C van der Weyde Wieger C van der Weyde wewer
C-086 Rommelhaven 28 Sjoerd van der Weyde Sjoerd van der Weyde bakker
G-169 Romastraat 35 Ids van der Weyde Ids van der Weyde timmerknegt
B-135 Karremanstraat 15 Tjalle van der Muur Cornelis Weydema turfdrager
A-103 Zoutsloot 46 S P Wiarda S P Wiarda tuin
H-177 Zuiderhaven 26 Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar
C-047 Voorstraat 35 Sjoerd P Wiarda Sjoerd P Wiarda koopman
E-127 Kleine Bredeplaats 9 Claas H van Wielen Claas H van Wielen horlogiemaker
C-075 Voorstraat 93 Klaas H van Wielen wed H van Wielen kleine negotie
C-125 Sint Jacobstraat 6 Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer
G-122 Romastraat 1 Gereformeerde Diaconie IJsbrecht W Wielsma gealimenteerd
H-206 Westerstraat 0 Sake Wierdsma Sake Wierdsma kastelein
E-016 Voorstraat 66 Hielke M Wiersma Hielke M Wiersma uitdrager
E-137 Lanen 3 Jan Galama Helena Wiggers
A-248 Dijkswal 1 Jacob Y Wijga Jacob Y Wijga bildpoortsmolen
A-145 Zoutsloot 33 erven Reinder J Park Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
E-240 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga Enne Wijga kleermaker
H-032 Rozengracht 23 Keimpe T Dijkstra vrouw Carel Wijga
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Roelofs van Wijk sjouwer
E-090 Herenknechtenkamerstraat 0 Jan Schiere Sietze S Wijma timmerknegt
B-036 Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Sjoerd S Wijma notaris
B-163 Liemendijk 12 erven Simon Wijma erven Simon Wijma tuin en zomerhuis
B-116 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman
F-214 Lanen 34 Pieter Laurens Laas Wijnalda kleermaker
F-226 Kroonsteeg 5 Jan Martens Wijngaarden Jan Martens Wijngaarden gaarntweernder
H-125 Wasbleek 26 Gereformeerde Diaconie wed Dirk P Wijngaarden gealimenteerd
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Jan Wijngaarden kleermaker
G-050 Heiligeweg 12 Fokke M Wijngaarden Fokke M Wijngaarden metzelknegt
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
B-079 Wortelstraat 11 Taedze Alberts de Wilde Taedze Alberts de Wilde varensgesel
A-222 Zeilmakersstraat 4 Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
G-114 Romastraat 10 wed Doede van der Veer Jurjen Jans de Wilde gealimenteerd
D-096 Nieuwstraat 28 Dirk Boterwech Egbert A de Wilde zoutmeter
G-271 Molenpad 16 Simon Haantjes Molenaar Arnoldus P de Wilde sjouwer
H-101 Wasbleek 74 Gereformeerde Diaconie Minne de Wilde gealimenteerd
D-017 Noordijs 15 Jelle Wildschut Jelle Wildschut koopman
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
G-283 Rapenburg 7 Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher
A-231 Bargebuurtspoortje 6 Doopsgesinde Gemeente Wouter van Williges scheepstimmerman
F-158 Heiligeweg 1 wed Johannes H de Wind wed Johannes H de Wind winkeliersche
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
C-049 Voorstraat 39 Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
D-098 Nieuwstraat 22 Jan J Burggraaf Jacob Uldriks Wip korendrager
E-038 Voorstraat 28 A Bolman Boldewijn de Wit
C-080 Voorstraat 101 wed Tamme de Wit wed Tamme de Wit winkeliersche
D-126 Oosterkeetstraat 6 wed Jan de Wit wed Jan de Wit
G-185 Grote Kerkstraat 36 erven A Bartling Bernardus Witte koopman
G-226 Lammert Warndersteeg 5 wed Tjeerd Cabbeljauw Hendrik de Witte baardscheerder
E-185 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra Jan Ales Wobma stalknegt
F-091 Grote Ossenmarkt 20 Yede Hoornstra Cornelis Wolff schipper
G-223 Lammert Warndersteeg 1 Jan Fontein Douwe van der Woude
A-033 Noorderhaven 57 Geert R van der Woude Geert R van der Woude schipper
E-074 Hondenstraat 6 Dirk H de Vries Jan E van der Woude bestelder
A-128 Zeilmakersstraat 13 Cornelis B van der Meer Allert J van der Woude varensgesel
G-071 Hofstraat 3 Yede Jans Yedema Yede Jans Yedema varensgesel
G-264 Molenpad 9 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-263 Molenpad 3 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
A-159 Zoutsloot 59 Eiso Ypei Eiso Ypei sjouwer
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
A-158 Zoutsloot 57 Jan R van der Zee Jan R van der Zee sjouwer
A-183 Achterstraat 17 Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt
A-110 Zoutsloot 30 Albert van Eeken wed Michiel Jacobs van der Zee
A-026 Noorderhaven 45 wed S D van der Zee wed S D van der Zee renteniersche
F-230 Lanen 4 wed Sasker Oeges van der Zee wed Sasker Oeges van der Zee
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Allart H van der Zee wafelaar
C-184 Noorderhaven 16 Bart F van der Zee Bart F van der Zee koopman
B-081 Wortelstraat 0 erven Sasker Oeges Tjerk Saskers van der Zee varensgesel
A-184 Achterstraat 21 Jan D van Weerd Steven K Zeeman varensgesel
H-122 Wasbleek 32 Gereformeerde Diaconie wed Jacob Zegeling gealimenteerd
E-066 Zuiderhaven 13 Claas A Zeylmaker Claas A Zeylmaker schipper
A-034 Noorderhaven 59 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker pakhuis
A-084 Droogstraat 19 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-123 Zoutsloot 22 Eeltje A Zeylmaker Eeltje A Zeylmaker zeylmakersknegt
A-035 Noorderhaven 61 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker zeylmakersche
A-223 Zeilmakersstraat 4 wed Tjeerd Cabbeljauw Anne Ages Zeylmaker metzelknegt
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
E-162 Lanen 19 S Schuurmans Ate G Zeylmaker zeylmakersknegt
B-039 Hoogstraat 11 wed D Zichman wed D Zichman vroedvrouw
E-049 Voorstraat 8 C D Zijlstra C D Zijlstra collecteur
C-005 Zuiderhaven 7 wed C C Zijlstra wed C C Zijlstra winkeliersche
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Age Watzes Zijlstra
F-109 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert J Zijlstra Rinnert J Zijlstra blokmaker
E-033 Voorstraat 38 D C Zijlstra D C Zijlstra kantoor
E-218 Simon Stijlstraat 4 H W C Zijlstra H W C Zijlstra
E-229 Kleine Kerkstraat 18 Rein A Zijlstra Rein A Zijlstra varensgesel
G-267 Oosterbolwerk 2 Uilke Siebes Visser Poppe J Zijlstra varensgesel
C-151 Noorderhaven 74 D C Zijlstra D C Zijlstra pakhuis
E-034 Voorstraat 36 D C Zijlstra D C Zijlstra koopman
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
G-138 Gardenierstraat 8 H Tobbe vrouw Jacob B Zoete
C-152 Noorderhaven 72 W Zondervan W Zondervan kastelein
A-208 Zeilmakersstraat 1 W Zondervan W Zondervan wagenhuis
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
C-126 Sint Jacobstraat 4 Jan Zuiderman Jan Zuiderman kalkkoper
A-108 Droogstraat 45 S G Hingst wed Cornelis Feykes Zwaal
G-249 Kerkpoortstraat 33 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
F-222 Lanen 22 Lolke S Zwaal Lolke S Zwaal timmerman