Harlingen, woningregister 1814 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 204)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht wijken van de stad (wijk A t/m H) en door de zgn. buitenbuurt (wijk I). Van elk pand zijn de eigenaar en de gebruiker vastgelegd. Als het een woonhuis betrof is van de bewoner het beroep of bedrijf genoteerd. In andere gevallen betrof het blijkbaar een bedrijfspand en is het gebruik beschreven zoals een lijnbaan of smederij. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.wijk  A  B  C  D  E  F  G  H  I    eigenaar gebruiker/bewoner
huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam   voornaam patroniem familienaam beroep of gebruik
A-002 Noorderhaven 1 Jan J Horreus Jan J Horreus
A-003 Noorderhaven 3 wed Andries Wiebes wed Andries Wiebes winkeliersche
A-004 Noorderhoofd 1 D Boomsma & Comp Hartman S Jouwstra
A-005 Noorderhaven 5 't Land 't cherchers huisje
A-006 Noorderhaven 7 Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
A-006 Dijksteeg 1 Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet Marten van Vliet
A-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom Wytze B Blom schipper
A-009 Noorderhaven 13 Barent Visser & zoon Dirk Houtman zeilmakersknegt
A-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter wed Jan Trompetter renteniersche
A-011 Noorderhaven 17 B Visser & zoon B Visser & zoon kantoor
A-012 Noorderhaven 19 B Visser & zoon P Rodenhuis koopman
A-013 Noorderhaven 21 P Rodenhuis Jan Feersma cargadoor
A-015 Noorderhaven 23 P Fontein & zoon P Fontein & zoon kantoor
A-016 Noorderhaven 25 D Buisman
A-017 Noorderhaven 27 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
A-018 Noorderhaven 29 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
A-019 Noorderhaven 31 F D Fontein F D Fontein pakhuis
A-019 Noorderhaven 31a F D Fontein F D Fontein pakhuis
A-020 Noorderhaven 33 F D Fontein F D Fontein pakhuis
A-021 Noorderhaven 35 B Visser & zoon B Rodenhuis kantoorbediende
A-022 Zeepziederstraat 4 S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder
A-022 Noorderhaven 37 S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder
A-023 Noorderhaven 39 J Wassenaar Ledig pakhuis
A-024 Noorderhaven 41 wed Marten Bos Barend Bos kuiper
A-025 Noorderhaven 43 Dirk Fontein Pz. Dirk Fontein Pz. koopman
A-026 Noorderhaven 45 wed S D van der Zee wed S D van der Zee renteniersche
A-027 Noorderhaven 47 Hielke Hanekuik Hielke Hanekuik koopman
A-028 Noorderhaven 49 A R van Dalsen A R van Dalsen rentenier
A-029 Noorderhaven 51 D J Siersma D J Siersma zoutbrander
A-030 Noorderhaven 53 Sikko Popta Pieter Popta med. doctor
A-031 Noorderhaven 55 Sikko Popta Sikko Popta chirurgijn
A-032 Noorderhaven 57 Johannes van Assen Johannes van Assen geref. predikant
A-034 Noorderhaven 59 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker pakhuis
A-035 Noorderhaven 61 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker zeylmakersche
A-036 Noorderhaven 63 P Hanekuik P Hanekuik fabriceur
A-037 Noorderhaven 65 Ype Rodenhuis Ype Rodenhuis koopman
A-038 Noorderhaven 67 Ype Rodenhuis Jetze Rodenhuis koopman
A-039 Noorderhaven 69 L Buisman L Buisman schipper
A-040 Noorderhaven 71 H J Westra H J Westra vrederegter
A-041 Noorderhaven 73 H J Westra H J Westra kantoor
A-042 Droogstraat 8 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-043 Noorderhaven 77 wed H Schouwenburg wed H Schouwenburg koopmansche
A-044 Noorderhaven 79 T Gratama Ype Rodenhuis pakhuis
A-045 Noorderhaven 81 T Gratama T Gratama pakhuis
A-046 Noorderhaven 83 Y Rodenhuis Y Rodenhuis pakhuis
A-046 Bildtstraat 27 Y Rodenhuis Y Rodenhuis pakhuis
A-047 Noorderhaven 85 wed J D Zeylmaker P Minnema pakhuis
A-048 Noorderhaven 87 Popke Minnema Popke Minnema schipper
A-049 Noorderhaven 89 Michiel Dreso Michiel Dreso schipper
A-050 Noorderhaven 91 J N Kersjes J N Kersjes
A-051 Noorderhaven 93 J N Kersjes J N Kersjes pakhuis
A-052 Noorderhaven 95 J A van der Werf J A van der Werf koopman
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides wed Johannes Bensonides vroedvrouw
A-054 Noorderhaven 99 wed G Stinstra wed G Stinstra renteniersche
A-055 Noorderhaven 101 W Ruitinga W Ruitinga drogist
A-056 Noorderhaven 103 W Ruitinga wed G Andrae renteniersche
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Jan Dirks van Weerd schoenmaker
A-058 Noorderhaven 107 de Stad ledige casern
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks Yemes gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks Yemes gealimenteerd
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks wed Bouwe Dirks winkeliersche
A-062 Droogstraat 22 H Westra H Grimijzer huisknegt
A-063 Droogstraat 16 W Ruitinga W Ruitinga laboratorium
A-064 Droogstraat 14 wed G van Danswijk wed G van Danswijk winkeliersche
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer Aldert G Krijl varensgesel
A-066 Bildtstraat 23 wed Jan Freerks wed Jan Freerks renteniersche
A-067 Bildtstraat 25 Jan Schiere Bastiaan Hoek varensgesel
A-068 Bildtstraat 24 Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman
A-069 Bildtstraat 22 Siebren B de Vries Siebren B de Vries uitdrager
A-070 Zeepziederstraat 1 S IJsenbeek Marijke Stoef naaister
A-071 Zeepziederstraat 3 S IJsenbeek wagenhuis
A-072 Zoutsloot 10 wed P Tjallingii Taeke W van Dockum pakhuisknegt
A-073 Zoutsloot 8 wed P Tjallingii P Fontein & zoon pakhuis
A-074 Zoutsloot 6 P Fontein & zoon P Fontein & zoon houtstek
A-079 Droogstraat 1 S IJsenbeek S IJsenbeek pakhuis
A-080 Droogstraat 3 S IJsenbeek S IJsenbeek
A-081 Droogstraat 7 B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
A-083 Droogstraat 13 S Popta S Popta stal en wagenhuis
A-084 Droogstraat 19 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-085 Droogstraat 21 wed Jan D Zeylmaker Haaye Wiegers Brouwer stuurman
A-086 Droogstraat 33 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 31 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 29 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 27 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 25 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-087 Zoutsloot 26 H J Westra H J Westra stal en wagenhuis
A-088 Droogstraat 39 Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-088 Droogstraat 37 Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-089 Droogstraat 41 Doopsgesinde Gemeente wed Marten Rimmerts gealimenteerd
A-090 Droogstraat 43 Doopsgesinde Gemeente wed Hielke Klaases gealimenteerd
A-091 Droogstraat 47 Johannes A van der Werf Johannes A van der Werf wagenhuis
A-092 Droogstraat 51 Simon H Molenaar Haring J van der Wal metzelknegt
A-093 Droogstraat 53 Jacob Roorda W Ruitinga stal en wagenhuis
A-094 Droogstraat 55 W Ruitinga W Ruitinga pakhuis
A-096 Droogstraat 57 Doopsgesinde Gemeente Dirk Wybes van Vliet koster
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
A-101 Zoutsloot 50 Doopsgesinde Gemeente wed Simon Paulus gealimenteerd
A-102 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer Wiebe Yemes de Jong timmerknegt
A-103 Zoutsloot 46 S P Wiarda S P Wiarda tuin
A-104 Zoutsloot 44 S P Wiarda Hendrik J Bron wijnstekersknegt
A-105 Zoutsloot 42 Siebe Paulus de Boer Siebe Paulus de Boer wolkammer
A-106 Zoutsloot 40 Cornelis M Braaksma Taeke F Buisman gleybakker
A-107 Zoutsloot 38 Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis
A-108 Droogstraat 45 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108 Zoutsloot 36 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108 Zoutsloot 34 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-109 Zoutsloot 32 Albert van Eeken Jacob van Eeken koopman
A-110 Zoutsloot 30 Albert van Eeken wed Michiel Jacobs van der Zee
A-111 Bildtstraat 13 Jan Walings Faber Jan Walings Faber bakker
A-112 Bildtstraat 15 wed Klaas P Metzelaar Pieter K Metzelaar koopman
A-113 Bildtstraat 17 Gerryt J Feenstra Jurjen Bron winkelknegt
A-114 Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen zadelmaker
A-115 Bildtstraat 21 Jan H Gonggrijp Jan H Gonggrijp baardscheerder
A-116 Bildtstraat 20 Evert Akkeringa Evert Akkeringa wagenmaker
A-117 Bildtstraat 18 W Wagenaar W Wagenaar bakker
A-118 Bildtstraat 16 E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter
A-119 Bildtstraat 8 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-119 Bildtstraat 14 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-120 Bildtstraat 12 M Houttuin Jan Jans de Boer koopman
A-121 Zoutsloot 28 H J Westra Johannes Numan schipper
A-122 Zoutsloot 24 Jan T Swanenburg Sjoerd van der Vorm ketellapper
A-123 Zoutsloot 22 Eeltje A Zeylmaker Eeltje A Zeylmaker zeylmakersknegt
A-124 Zoutsloot 20 vrouw Wopke Remkes Klijnvogel Bote F Bijlsma timmerknegt
A-125 Zoutsloot 18 Minne Houttuin Jacob B van der Meer schipper
A-126 Zoutsloot 16 Jan Schiere Berend A Pors sjouwer
A-127 Zeilmakersstraat 11 Jan Schiere wed Wouter Gerbens werkster
A-128 Zeilmakersstraat 13 Cornelis B van der Meer Allert J van der Woude varensgesel
A-129 Zeilmakersstraat 15 Siebe D Fockema Siebe D Fockema kuipersknegt
A-130 Zeilmakersstraat 17 Teke Althusius Douwe S Kerkhoven sjouwer
A-131 Zeilmakersstraat 19 Ruurd H Jongsma Ruurd H Jongsma
A-132 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes Cornelis Tewes schipper
A-133 Zeilmakersstraat 20 H Luxemburg H Luxemburg boendermaker
A-134 Zoutsloot 11 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 9 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 7 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 5 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 3 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 1 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-135 Zoutsloot 19 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 17 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 15 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 13 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-139 Zoutsloot 21 erven Jan W Vettevogel Marijke Hendriks kleine negotie
A-141 Zoutsloot 25 Simon J van Loon Simon J van Loon lijndraayersknegt
A-142 Zoutsloot 27 Simon J van Loon Klaas Hendriks opperman
A-143 Zoutsloot 29 Wijger Harmens Wijger Harmens pakhuis
A-144 Zoutsloot 31 Reinder Swart Reinder Swart oud schipper
A-145 Zoutsloot 35 erven Reinder J Park Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-145 Zoutsloot 33 erven Reinder J Park Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-146 Zoutsloot 37 Simon H Molenaar Simon H Molenaar timmerbaas
A-147 Zoutsloot 39 Simon H Molenaar Jacob E de Boer stalknegt
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Jan Tjebbes de Groot sjouwer
A-150 Bildtstraat 6 Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper
A-150 Bildtstraat 4 Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper
A-151 Zoutsloot 43 S R Miedema S R Miedema opziener der dijken
A-152 Zoutsloot 45 Bauke de Beer Bauke de Beer winkelier
A-153 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven Jacob Kerkhoven schipper
A-154 Zoutsloot 49 Jan H de Boer Jan H de Boer stads bode
A-155 Zoutsloot 51 Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper
A-156 Zoutsloot 53 IJede Hoornstra IJede Hoornstra koopman
A-157 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek Broer R de Vries schipper
A-158 Zoutsloot 57 Jan R van der Zee Jan R van der Zee sjouwer
A-159 Zoutsloot 59 Eiso Ypei Eiso Ypei sjouwer
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
A-161 Zoutsloot 63 Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel
A-162 Zoutsloot 65 Jan Kamerling Jan Kamerling schipper
A-163 Karremanstraat 22 Simon Y de Groot Pieter K Annes Bakker bakker
A-164 Karremanstraat 20 wed Claas Wiebes wed Claas Wiebes gealimenteerd
A-165 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems Brouwer IJsbrand Willems Brouwer timmerknegt
A-166 Karremanstraat 16 erven Harmen Camp Willem Cramer varensgesel
A-167 Karremanstraat 14 Henricus Schut Henricus Schut wewer
A-168 Achterstraat 14 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering wewer
A-169 Achterstraat 12 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering weefwinkel
A-170 Achterstraat 10 Wieger C van der Weyde Wieger C van der Weyde wewer
A-170 Achterstraat 8 Wieger C van der Weyde Wieger C van der Weyde wewer
A-171 Achterstraat 6 Simon J van Loon Lieuwe A Touwslager lijndraayersknegt
A-172 Achterstraat 4 Doopsgesinde Gemeente wed Berend Berends gealimenteerd
A-173 Achterstraat 2 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
A-173 Bildtstraat 3 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
A-174 Bildtstraat 5 Jan Schiere Jan L Balkstra lijndaayer
A-175 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker Evert Wellinga koperslager
A-176 Bildtstraat 9 M Houttuin Gerrit H Rikkers agent de policie
A-177 Bildtstraat 11 M Houttuin M Houttuin koopman
A-178 Achterstraat 1 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
A-178 Achterstraat 3 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
A-179 Achterstraat 5 M Houttuin M Houttuin pakhuis
A-180 Achterstraat 9 B Braameyer Anthony Overzee sjouwer
A-180 Achterstraat 7 B Braameyer Anthony Overzee sjouwer
A-181 Achterstraat 13 Klaas R Kuiper ledig plek grond
A-181 Achterstraat 11 Klaas R Kuiper ledig plek grond
A-182 Achterstraat 15 Louw Jans Balkstra Louw Jans Balkstra lijndaayer
A-183 Achterstraat 19 Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt
A-183 Achterstraat 17 Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt
A-184 Achterstraat 23 Jan D van Weerd Steven K Zeeman varensgesel
A-184 Achterstraat 21 Jan D van Weerd Steven K Zeeman varensgesel
A-185 Karremanstraat 12 Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt
A-186 Karremanstraat 10 F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager
A-187 Karremanstraat 8 Hoite F van der Veen Hoite F van der Veen schoenlapper
A-188 Anjelierstraat 18 Minne Vink Gerardus Smeding zeylmakersknegt
A-189 Anjelierstraat 16 erven A Bartling Klaas Salverda kleermakersknegt
A-190 Anjelierstraat 14 erven Jacob Lieuwes Claas de Boer sjouwer
A-191 Anjelierstraat 12 Armekamer wed Claas Blauw gealimenteerd
A-192 Anjelierstraat 10 wed Rintje Pieters wed Rintje Pieters
A-193 Anjelierstraat 8 Claas H Kuiper wed Taeke Halbes
A-194 Anjelierstraat 2 Berend Brameyer wed Siebren B Pel
A-194 Anjelierstraat 6 Berend Brameyer wed Siebren B Pel
A-194 Anjelierstraat 4 Berend Brameyer wed Siebren B Pel
A-195 Bildtstraat 1 Jan Kiel Jan Kiel stalhouder
A-196 Anjelierstraat 1 de Stad corps de garde
A-197 Anjelierstraat 3 Jan L Balkstra Jan L Balkstra lijnbaan
A-198 Anjelierstraat 5 Teunis H van der Meulen Teunis H van der Meulen schoolhouder
A-199 Anjelierstraat 7 Armekamer wed Jan Brink gealimenteerd
A-200 Liemendijk 2 Trijntje Ripperda Trijntje Ripperda
A-200 Anjelierstraat 9 Trijntje Ripperda Trijntje Ripperda
A-201 Karremanstraat 6 wed Willem Gerryts wed Willem Gerryts winkeliersche
A-202 Karremanstraat 4 D van der Wey wed M Tuimelaar
A-203 Karremanstraat 2 D van der Wey D van der Wey stal
A-204 Vissersstraat 12 wed Johannes Homberg wed Eylard Faber
A-204 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg wed Eylard Faber
A-205 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks wed Pieter Thijssen gealimenteerd
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker wed Rienk Ruurds Bakker gealimenteerd
A-207 Vissersstraat 4 wed Dirk Siebrens stal ledig
A-208 Zeilmakersstraat 1 W Zondervan W Zondervan wagenhuis
A-209 Zeilmakersstraat 3 Gereformeerde Diaconie Frans Kiewiet varensgesel gealimenteerd
A-210 Zeilmakersstraat 5 Simon J van Loon Age Jans de Groot schipper
A-211 Zeilmakersstraat 7 A R van Dalsen Pieter J Broersma stalknegt
A-212 Zeilmakersstraat 9 Trijntje Rintjes Hendrikje Poppes vischvrouw
A-214 Zoutsloot 23 Schelte van der Hoeff Hessel A Hogenburg stilleveger
A-216 Zeilmakersstraat 14 Reinder Swart wed H Tamsma
A-217 Zeilmakersstraat 12 wed Johannes Adema wed Johannes Adema kleine negotie
A-219 Zeilmakersstraat 10 Johannes Beuker wed Steven Everts gealimenteerd
A-220 Zeilmakersstraat 8 erven Jan W Vettevogel Doede E Mokken gealimenteerd
A-222 Zeilmakersstraat 6 Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
A-223 Zeilmakersstraat 4 wed Tjeerd Cabbeljauw Anne Ages Zeylmaker metzelknegt
A-224 Bargebuurtspoortje 12 Armekamer Hendrik Blom soldaat
A-225 Bargebuurtspoortje 10 Simon J van Loon Jan Schoon varensgesel
A-226 Bargebuurtspoortje 8 Simon H Molenaar Sipke Tjerks Draaisma soldaat
A-227 Bargebuurtspoortje 6 Johannes Norel Dirkje Fransen gealimenteerd
A-228 Bargebuurtspoortje 4 Armekamer Emanuel Steiger gealimenteerd
A-229 Bargebuurtspoortje 2 Armekamer wed Lense Johannes gealimenteerd
A-242 Vissersstraat 1 Wieger Harmens Wieger Harmens pottebakkerij
A-242 Visbuurt 10 Wieger Harmens Wieger Harmens pottebakkerij
A-243 Visbuurt 8 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 6 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 4 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 2 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-244 Vissersstraat 2 Simon H Molenaar Johannes Mulder pottebakkersknegt
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-248 Dijkswal 1 Jacob Y Wijga Jacob Y Wijga bildpoortsmolen
B-001 Noorderhaven 109 wed F Tjallingii Sybrand Tjallingii koopman
B-002 Noorderhaven 111 wed C C van der Straaten wed C C van der Straaten
B-003 Noorderhaven 113 Jan Hannema L R Wentholt percepteur
B-004 Rommelhaven 7 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerman
B-005 Rommelhaven 9 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel
B-006 Rommelhaven 11 Jan E Bouwknegt Jan E Bouwknegt schipper
B-007 Rommelhaven 13 wed F Tjallingii
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Lodewijk L van der Sluis koorndrager
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Anske Dijkstra bakkersknegt
B-010 Scheerstraat 3 Rein Dhamen Rein Dhamen zadelmaker
B-011 Scheerstraat 5 wed B Boomsma Jan J de Groot kuipersknegt
B-012 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker Gerlof K Boonstra varensgesel
B-013 Scheerstraat 9 Tamme Stuel Tamme Stuel kleermaker
B-014 Scheerstraat 11 Geert R Hamstra Geert R Hamstra zeepziedersknegt
B-015 Hoogstraat 30 Johannes H Hassenberg Johannes H Hassenberg winkelier
B-016 Hoogstraat 28 wed Tjeerd Kabbeljauw Klaas Jeltes van der Sluis turfdrager
B-017 Hoogstraat 26a Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
B-017 Hoogstraat 26 Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
B-018 Hoogstraat 24 Klaas P de Jong Klaas P de Jong metzelaar
B-019 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen Jurjen van Deulen schipper
B-020 Herenwaltje 15 wed J Wildschut Daniel Stram stalknegt
B-021 Herenwaltje 17 erven Jan W Vettevogel wed Wopke Eggerts gealimenteerd
B-022 Herenwaltje 19 Sjierk P de Boer Sjierk P de Boer turfdrager
B-023 Hoogstraat 20 Sipke Houtsma Sipke Houtsma bakker
B-024 Hoogstraat 18 Sipke Houtsma H Boekholt kleermaker
B-025 Hoogstraat 16 vrouw A Reinius vrouw A Reinius
B-026 Hoogstraat 14 B Arink B Arink timmerman
B-027 Hoogstraat 12 Gerrit B Hankes Gerrit B Hankes turfdrager
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-029 Hoogstraat 8 wed Age Agema Willem Siebes de Boer varensgesel
B-030 Hoogstraat 4 Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
B-031 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-031 Hoogstraat 2 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-032 Rozemarijnstraat 3 Siebe Swart Siebe Swart sluiswagter
B-033 Rommelhaven 1 S P van der Hoef S P van der Hoef ledig plek grond
B-034 Hoogstraat 1 A Rasschen A Rasschen 1e clerq ter secretary
B-035 Hoogstraat 3 wed D Goutier wed D Goutier vischvrouw
B-036 Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Sjoerd S Wijma notaris
B-037 Hoogstraat 7 H Y van Rees H Y van Rees bakker
B-038 Hoogstraat 9 Johannes Norel Johannes Norel pakhuis
B-039 Hoogstraat 11 wed D Zichman wed D Zichman vroedvrouw
B-040 Hoogstraat 13 Klaas de Vries Klaas de Vries kalkverkoper
B-041 Hoogstraat 15 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
B-042 Hoogstraat 17 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
B-043 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere wed Dirk Schiere
B-043 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere wed Dirk Schiere
B-044 Hoogstraat 21 Hemmes van der Meulen Minne Radsma wolkammer
B-045 Hoogstraat 23 Minne Radsma ledig
B-045 Hoogstraat 23a Minne Radsma ledig
B-046 Hoogstraat 25 Johannes Gorter Johannes Gorter stalhouder
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
B-048 Hoogstraat 29 Jan Y Faber Jan Y Faber kuiper
B-048 Hoogstraat 29a Jan Y Faber Jan Y Faber kuiper
B-049 Hoogstraat 31 Gerrit Rinses Ongeboer Nicolaas Webber schoenmaker
B-050 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Jan van Rooyen gealimenteerd
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-053 Hoogstraat 37 Willem P Nauta Willem P Nauta bakker
B-054 Hoogstraat 39 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
B-054 Hoogstraat 39a Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
B-055 Zoutsloot 104 Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
B-055 Hoogstraat 41 Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
B-056 Zoutsloot 102 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra stalling
B-057 Zoutsloot 100 Willem P Nauta Willem P Nauta bakkerij
B-058 Zoutsloot 98 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak
B-059 Wortelstraat 8 wed Jacob Doedes Carel Bulkeus tichelknegt
B-060 Wortelstraat 6 Douwe C Dijkman wed Yep Bernardus
B-061 Wortelstraat 4 Douwe C Dijkman wed Pieter Blankerts
B-063 Herenwaltje 9 Bauke Jans Blom Bauke Jans Blom bolswarderschipper
B-064 Herenwaltje 11 Willem Lieuwes Bonnema qq Truyke Y Faber kinderschoolhoudster
B-066 Droogstraat 26 Doekle Vinia H Hempenius
B-067 Wortelstraat 2 wed Bouwe Dirks Dirk B de Vries sleeper
B-069 Droogstraat 59 Trijntje R Jager Trijntje R Jager
B-070 Droogstraat 61 Pieter Volkerts wed Yede Weidema kleine negotie
B-071 Droogstraat 63 H Peaux H Peaux stalling
B-072 Droogstraat 65 Dirk Fontein Dirk Fontein wagenhuis
B-073 Droogstraat 75 Nicolaas van Lil Nicolaas van Lil militair
B-074 Droogstraat 79 H Benning H Benning wewer
B-075 Droogstraat 81 Sjoerd S de Boer Sjoerd S de Boer wewer
B-076 Droogstraat 83 Rients R Wagenaar Rients R Wagenaar werkman
B-077 Wortelstraat 7 H J Smith H J Smith tuin
B-077 Wortelstraat 5 H J Smith H J Smith tuin
B-078 Wortelstraat 9 Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin
B-079 Wortelstraat 11 Taedze Alberts de Wilde Taedze Alberts de Wilde varensgesel
B-080 Wortelstraat 13 Doopsgesinde Gemeente wed Claas Gerbens gealimenteerd
B-082 Zoutsloot 96 Johannes Norel wed Wiebe Jans kleine negotie
B-083 Zoutsloot 94 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
B-083 Wortelstraat 15 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
B-084 Zoutsloot 92 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
B-085 Zoutsloot 90 Jan Groen Berend Hendriks wewer
B-086 Zoutsloot 84 Paulus G de Boer ledig plak gronds
B-086 Zoutsloot 86 Paulus G de Boer ledig plak gronds
B-087 Zoutsloot 82 Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
B-087 Zoutsloot 80 Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
B-088 Zoutsloot 78 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-088 Zoutsloot 88 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-089 Herenwaltje 1 Paulus G de Boer Tjebbe Riemers de Boer arbeider
B-090 Herenwaltje 3 wed T van Benthem Rienk Wybes de Boer varensgesel
B-091 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs Albert van Reenen kuipersknegt
B-092 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs vrouw Tjerk Sjoerds
B-093 Wortelstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Geert Harmens gealimenteerd
B-094 Herenwaltje 10 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-094 Herenwaltje 12 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-095 Herenwaltje 8 Doekle Vinia Trijntje Vinia
B-095 Herenwaltje 6 Doekle Vinia Trijntje Vinia
B-096 Herenwaltje 4 Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
B-097 Zoutsloot 76 wed Jan J Glinstra wed Jan J Glinstra kleine negotie
B-098 Zoutsloot 74 Berend Brameyer Douwe Nagtegaal timmerknegt
B-099 Zoutsloot 70 Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-099 Zoutsloot 72 Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-100 Zoutsloot 68 Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper
B-102 Zoutsloot 66 Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-102 Zoutsloot 64 Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-103 Zoutsloot 62 T Paludanus T Paludanus tuin
B-104 Zoutsloot 58 T Paludanus Abraham W Brouwer brouwersknegt
B-105 Zoutsloot 56 T Paludanus T Paludanus tuinhuis
B-106 Zoutsloot 54 Liekle J de Boer Liekle J de Boer lootsman
B-107 Zoutsloot 52 Roelof R van der Velde Roelof R van der Velde turfdrager
B-108 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis Johannes Meyer koopman
B-109 Karremanstraat 21 M Vink wed Jan van der Molen
B-110 Karremanstraat 23 Jelle J van der Wal Hessel A Wallinga kuipersknegt
B-111 Karremanstraat 25 Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt
B-112 Karremanstraat 27 wed T van Benthem Rients Dirk van der Meulen schipper
B-113 Zoutsloot 69 Tjalle van der Muur Tjalle van der Muur sjouwer
B-114 Zoutsloot 71 Jelle H van der Laan Jelle H van der Laan schipper
B-115 Zoutsloot 77 Johannes Norel Dirk J Danser wolkammersknegt
B-116 Zoutsloot 79 Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman
B-116 Zoutsloot 75 Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman
B-116 Zoutsloot 73 Sikke Wijnalda Sikke Wijnalda koopman
B-117 Zoutsloot 83 Gerrit S Jongsma Gerrit S Jongsma koolmeter
B-118 Zoutsloot 85 Tjeerd Siderius Teunis de Beer schipper
B-119 Zoutsloot 87 Dirk Bleeker qq D Bergman paarde docter
B-120 Zoutsloot 91 Klaas H Bleeker Klaas H Bleeker varensgesel
B-121 Zoutsloot 93 wed B Boomsma wed Tjalle Wiebrens naaister
B-122 Zoutsloot 95 Jan G de Boer Jan G de Boer panbakker
B-124 Heerensteeg 6 Zacharias Engelberts Zacharias Engelberts varensgesel
B-125 Heerensteeg 4 Jan G de Boer Jan G de Boer panwerk
B-126 Heerensteeg 2 Paulus G de Boer Paulus G de Boer pakhuis
B-127 Zoutsloot 109 Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker
B-127 Zoutsloot 107 Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker
B-131 Achterstraat 18 Dirk C Bleeker qq ledig plak grond
B-132 Achterstraat 16 Henricus Schut wed Jan Gerrits gealimenteerd
B-133 Karremanstraat 11 Henricus Schut Hendrik A Wassenaar arbeider
B-134 Karremanstraat 15 erven Joris Pieters ledig plak grond
B-136 Achterstraat 29 J H Kersjes J H Kersjes tuin
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Aldert Sytzes Mutschenplukker panbakkersknegt
B-138 Achterstraat 41 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 39 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 37 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 35 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 33 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 43 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-139 Achterstraat 45 M Vink Oene Klaasen Advocaat panbakkersknegt
B-140 Achterstraat 47 Berend J Braameyer Pieter H Kerkhoven timmerknegt
B-141 Achterstraat 49 erven Christoffel Christoffels erven Christoffel Christoffe tuin
B-142 Achterstraat 51 Roomsche Gemeente wed Berent Jans gealimenteerd
B-143 Liemendijk 36 Berend Pol wed Gerrit Severin gealimenteerd
B-144 Liemendijk 30 Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager
B-144 Liemendijk 28 Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager
B-144 Liemendijk 26 Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager
B-144 Liemendijk 34 Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager
B-144 Liemendijk 32 Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager
B-147 Anjelierstraat 28 Berend Pol Berend Pol wafelbakker
B-147 Anjelierstraat 26 Berend Pol Berend Pol wafelbakker
B-148 Anjelierstraat 24 Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd
B-148 Anjelierstraat 22 Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd
B-149 Karremanstraat 5 Germen Klaasen wed Matthijs Heuffer
B-150 Karremanstraat 7 F Duman Anne Sjerps lijndrayersknegt
B-151 Achterstraat 27 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
B-151 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
B-152 Anjelierstraat 13 Harmen H Bakker Johannes Leyenaar sjouwer
B-153 Anjelierstraat 19 Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
B-153 Anjelierstraat 15 Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
B-154 Anjelierstraat 21 erven Simon Wijma ledig
B-156 Anjelierstraat 27 Jan Dirks van Weerd Geertje Annes
B-157 Anjelierstraat 31 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
B-157 Anjelierstraat 29 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
B-158 Anjelierstraat 33 Jan Dirks van Weerd Anne Hendriks
B-159 Anjelierstraat 37 Jan Dirks van Weerd Brand Johannes arbeider
B-160 Anjelierstraat 39 Berend Pol Pieter Bruining wewer
B-161 Anjelierstraat 41 Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
B-161 Liemendijk 24 Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
B-162 Liemendijk 22 P G de Boer P G de Boer stalling
B-163 Liemendijk 12 erven Simon Wijma erven Simon Wijma tuin en zomerhuis
B-164 Liemendijk 10 Lambertus Atlas Bernardus Vorst
B-164 Liemendijk 8 Lambertus Atlas Bernardus Vorst
B-165 Liemendijk 6 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
B-165 Liemendijk 4 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
B-166 Karremanstraat 1 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
B-167 Karremanstraat 3 Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
B-167 Anjelierstraat 11 Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
B-169 Grachtswalplein 7 Barend Visser & zoon ledig
B-170 Liemendijk 18 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar tuin en zomerhuis
B-171 Liemendijk 16 't Land opzigterswoningen ledig
B-172 Liemendijk 14 D van der Weij D van der Weij noordermolen
C-002 Havenplein 1 de Marine zeekantoor
C-003 Havenplein 3 T A Schattenberg T A Schattenberg kastelein
C-004 Zuiderhaven 5 de Stad brugmanshuisje
C-005 Zuiderhaven 7 wed C C Zijlstra wed C C Zijlstra winkeliersche
C-006 Zuiderhaven 9 H Peaux pakhuis
C-007 Prinsenstraat 10 H Peaux Gijsbert de Boer
C-008 Prinsenstraat 8 H Peaux H Peaux wijnkelder
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard Cornelis van Loon koopman
C-010 Grote Bredeplaats 3 wed P C Bakker Rintje Steensma verwersknegt
C-011 Grote Bredeplaats 5 Johannes Gebel Johannes Gebel kastelein
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
C-014 Grote Bredeplaats 9 Janskje de Jong Janskje de Jong renteniersche
C-015 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp dogters J C Metzlar
C-016 Grote Bredeplaats 13 H Poort H Poort bakker
C-017 Grote Bredeplaats 15 Frans S Feersma Frans S Feersma koopman
C-018 Grote Bredeplaats 17 Jan F Repko Jan F Repko makelaar
C-019 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma wed J D Toussaint
C-020 Grote Bredeplaats 21 wed H Gonggrijp wed H Gonggrijp winkeliersche
C-021 Grote Bredeplaats 23 wed S Kamsma wed S Kamsma uitdraagster
C-022 Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp H Welboren bakker
C-023 Grote Bredeplaats 27 Sake S Swart Sake S Swart winkelier
C-024 Grote Bredeplaats 29a Johannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw Antonius B de Vries kleermaker
C-025 Rinnertspijp 10 wed T Kabbeljauw Antonius B de Vries kleermaker
C-025 Rinnertspijp 8 wed T Kabbeljauw Antonius B de Vries kleermaker
C-026 Grote Bredeplaats 33 J A van der Straaten J A van der Straaten colonel ter zee
C-027 Grote Bredeplaats 35 F D Fontein F D Fontein pakhuis
C-028 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma Jelle J Boomsma koopman
C-029 Voorstraat 3 Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel
C-030 Voorstraat 5 T Norbruis T Norbruis koperslager
C-031 Voorstraat 7 erven Allardus Westendorp erven Allardus Westendorp banketbaksters
C-031 Voorstraat 7a erven Allardus Westendorp erven Allardus Westendorp banketbaksters
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok Sake T Blok zoutmeter
C-033 Voorstraat 9 L C van Goch L C van Gogh vischafslager
C-034 Voorstraat 11b Thomas J van Sloten Thomas J van Sloten
C-034 Voorstraat 11 Thomas J van Sloten Thomas J van Sloten
C-035 Voorstraat 13 M Ouendag M Ouendag hoedemaker
C-036 Voorstraat 15 wed S van der Ley wed S van der Ley boekverkoopster
C-037 Voorstraat 17 wed T van Benthem wed Marten J van der Mey winkeliersche
C-039 Voorstraat 19 F Dubblinga F Dubblinga schipper
C-040 Voorstraat 21 Otto Lubberts Jan Keyzer bakker
C-041 Voorstraat 23 Jan L van der Veen Jan L van der Veen koopman
C-042 Voorstraat 25 Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij
C-042 Noorderhaven 68 Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij
C-043 Voorstraat 27 Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
C-043 Voorstraat 27a Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
C-044 Voorstraat 29 Johannes Rinsma Johannes Rinsma koopman
C-045 Voorstraat 31 erven J Dodenhuis Jelte D Jager slager
C-046 Voorstraat 33a Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
C-046 Voorstraat 33 Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
C-047 Voorstraat 35 Sjoerd P Wiarda Sjoerd P Wiarda koopman
C-048 Voorstraat 37 Johannes Norel Johannes Norel loodgieter
C-049 Voorstraat 41 Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
C-049 Voorstraat 39a Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
C-049 Voorstraat 39 Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
C-050 Voorstraat 43 erven Jan W Vettevogel wed Jan W Vettevogel
C-051 Voorstraat 45 wed H Lieuwma wed H Lieuwma
C-052 Voorstraat 47 Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
C-052 Noorderhaven 94 Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
C-053 Voorstraat 49 G Piekinga G Piekinga uitdrager
C-054 Voorstraat 51 Jan L Faber Jan L Faber koekebakker
C-055 Voorstraat 53 Rein Miedema Rein Miedema ijserkramer
C-056 Voorstraat 55 Johannes Huis Johannes Huis
C-057 Voorstraat 57a Albert Bolman Albert Bolman koopman
C-057 Voorstraat 57 Albert Bolman Albert Bolman koopman
C-057 Voorstraat 57b Albert Bolman Albert Bolman koopman
C-058 Voorstraat 59 Albert Bolman Jan H Gastrik koopman
C-059 Voorstraat 61a Moses S van Messel Moses S van Messel koopman
C-059 Voorstraat 61 Moses S van Messel Moses S van Messel koopman
C-060 Voorstraat 63 Jacobus Kerkhoven Jacobus Kerkhoven kantoorbediende
C-061 Voorstraat 65 H Peaux ledig
C-062 Voorstraat 67 M van der Plaats M van der Plaats boekverkoper
C-063 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel wed Jan Cromwel ijzerkramer
C-064 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
C-066 Voorstraat 75 A Tadema A Tadema apothecar
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus Wiebe W van Dockum sjouwer
C-068 Voorstraat 77 S S Teyema Joeke Mulder varensgesel
C-069 Voorstraat 79 S S Teyema S S Teyema
C-070 Voorstraat 83 Johannes Pottinga Johannes Pottinga bakker
C-071 Voorstraat 85 M Pettinga M Pettinga grutter
C-072 Voorstraat 87 wed R Kronenburg E Oosterbaan
C-073 Voorstraat 89 Jan van Eeken Jan van Eeken koopman
C-074 Voorstraat 91 D van der Hout D van der Hout apothecar
C-075 Voorstraat 93 Klaas H van Wielen wed H van Wielen kleine negotie
C-077 Voorstraat 95 K Blok K Blok zoutbrander
C-078 Voorstraat 97 Janke IJsenbeek Janke IJsenbeek ijserkramer
C-079 Voorstraat 99 Fetze van der Stel Fetze van der Stel boendermaker
C-080 Voorstraat 101 wed Tamme de Wit wed Tamme de Wit winkeliersche
C-081 Noordijs 12 wed Piebe Postma wed Piebe Postma
C-081 Noordijs 10 wed Piebe Postma wed Piebe Postma
C-082 Noordijs 8 Klaas Blok stokerij ledig
C-083 Noordijs 6 K Blok Ernst van Assen apothecar
C-084 Noordijs 4 P Huidecoper P Huidecoper wagenhuis
C-085 Noordijs 2 P Huidecoper Casparus de Vos
C-086 Rommelhaven 28 Sjoerd van der Weyde Sjoerd van der Weyde bakker
C-087 Rommelhaven 26 P Huidecoper C de Vos postcantoor
C-087 Rommelhaven 26b P Huidecoper C de Vos postcantoor
C-088 Rommelhaven 24 P Huidecoper P Huidecoper wijnkoper
C-089 Schoolsteeg 3 M Pettinga M Pettinga stalling
C-089 Schoolsteeg 1 M Pettinga M Pettinga stalling
C-090 Schoolsteeg 4 K H van der Wielen Bauke Bernardus boerearbeider
C-091 Schoolsteeg 2 D van der Hout Atje
C-093 Rommelhaven 22 erven H van Beemen Age van Beemen koffyschenker
C-094 Rommelhaven 20 erven Jan S van der Mey wed Berend van Beemen vroedvrouw
C-096 Rommelhaven 18 erven C Beva wed Gosse Douwes gealimenteerd
C-098 Rommelhaven 14 Schelte van der Hoef Schelte van der Hoef pakhuis
C-098 Rommelhaven 12 Schelte van der Hoef Schelte van der Hoef pakhuis
C-099 Rommelhaven 16 wed Andries Gebel J van Eeken pakhuis
C-101 Rommelhaven 10 wed P S Hannema Gerke Tiesema sjouwer
C-102 Rommelhaven 8 L Albada L Albada verwer
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
C-105 Rommelhaven 4 Jacob T Spanjer Jacob T Spanjer smid
C-106 Rommelhaven 2 Jan Zuiderman H Klatter paardedoctor
C-107 Sint Jacobstraat 1 Jan J Horreus Jesaias Spiers
C-108 Sint Jacobstraat 3 Ype S de Groot Ype S de Groot winkelier
C-109 Sint Jacobstraat 5 Romke J Bakker Romke J Bakker verwer
C-110 Sint Jacobstraat 7 Reinder Beidschat Reinder Beidschat stal en wagenhuis
C-111 Sint Jacobstraat 9 Reinder Beidschat
C-112 Sint Jacobstraat 11 Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager
C-113 Sint Jacobstraat 13 Jan H Kamp Jan H Kamp schoenmaker
C-114 Sint Jacobstraat 15 K Blok wagenhuis
C-115 Sint Jacobstraat 17 wed Freek Eyzes wed Freerk Eyzes winkeliersche
C-116 Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Simme J de Groot winkelier
C-117 Sint Jacobstraat 21 erven Klaas de Boer Jurjen J Tuinstra tuinier
C-118 Sint Jacobstraat 18 wed Jan Kromwel agterhuis
C-119 Sint Jacobstraat 16 Klaas L Koster Evert Tadema korfmaker
C-120 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma Elias Bijlsma blikslager
C-121 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven Jan van der Vleugel kleermaker
C-124 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker
C-124 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker
C-125 Sint Jacobstraat 6 Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer
C-126 Sint Jacobstraat 4 Jan Zuiderman Jan Zuiderman kalkkoper
C-127 Sint Jacobstraat 2 Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar
C-128 Noorderhaven 114 A Determeyer & comp A Determeyer & comp kooplieden
C-129 Noorderhaven 112 wed A Gebel wed A Gebel winkeliersche
C-130 Noorderhaven 108 Johannes van der Hoeff Johannes van der Hoeff timmerman
C-131 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
C-131 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
C-132 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente Wieger Harmens pakhuis
C-133 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente Sipke Arjens Appel gleybakkersknegt
C-134 Roeperssteeg 2 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
C-136 Noorderhaven 106 Dirk Fontein P Huidecoper wijnpakhuis
C-137 Noorderhaven 104 A de Roock A de Roock
C-138 Noorderhaven 102 A de Roock stal en wagenhuis
C-139 Noorderhaven 100 wed Tjeerd Kabbeljauw wed Tjeerd Kabbeljauw
C-141 Noorderhaven 98 Geert J Veenstra Gerrit J Veenstra beurtschipper
C-142 Noorderhaven 96 Jelle Jacobi P Janson waagmeester
C-143 Noorderhaven 92 erven Jurjen de Jong J Jacobi koffyschenker
C-144 Noorderhaven 90 Jan van der Heyde wed Bokke Gooykes
C-146 Noorderhaven 88 Jan Hannema P Gelinde herbergier
C-147 Noorderhaven 86 de Stad 't raadhuis
C-147 Raadhuisstraat 2 de Stad 't raadhuis
C-148 Noorderhaven 82 H Kuipers H Kuipers ijserkramer
C-149 Noorderhaven 80 S P Wiarda wed D Kortlang winkeliersche
C-150 Noorderhaven 76 Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman
C-150 Noorderhaven 78 Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman
C-151 Noorderhaven 74 D C Zijlstra D C Zijlstra pakhuis
C-152 Noorderhaven 72 W Zondervan W Zondervan kastelein
C-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks Frans Fluks ijsersmid
C-154 Noorderhaven 66 Simon de Haan Simon de Haan schipper
C-155 Noorderhaven 64 Hendrik Winter ledig
C-156 Noorderhaven 62 W Harmens W Harmens kantoor
C-157 Noorderhaven 60 wed T van Benthem wed T van Benthem pakhuis
C-158 Noorderhaven 58 Rinse S Seba Rinse S Seba schipper
C-159 Noorderhaven 56 J van der Veen C Simons pakhuis
C-160 Noorderhaven 52 S Wassenaar D Oolgaard pakhuis
C-161 Noorderhaven 50 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-162 Noorderhaven 48 Jan Schiere Jan Schiere koopman
C-163 Noorderhaven 46 Jelle Boomsma M Stolte bouwmeester
C-164 Noorderhaven 44 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-165 Noorderhaven 42 erven Sipke van Sloten Tjeertje van Sloten winkeliersche
C-166 Vismarkt 1 erven H Oosterbaan ledig
C-167 Vismarkt 4 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
C-168 Vismarkt 2 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
C-168 Noorderhaven 40 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
C-169 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters wed Douwe Pieters vischvrouw
C-170 Noorderhaven 36 wed Claas P Metzelaar wed Claas P Metzelaar
C-171 Rinnertspijp 1 J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis
C-172 Rinnertspijp 4 Simon H Molenaar Jacob Dirks Lootsman loots
C-173 Rinnertspijp 6 Jan Schiere wed Yede Pieters vischvrouw
C-174 Rinnertspijp 2 wed Bauke J Komst Cornelis Bolink opziener van 's lands werken
C-176 Noorderhaven 34 erven Freerk Jans Dirk W Visser schipper
C-177 Noorderhaven 32 Hendrik B Komst Hendrik B Komst winkelier
C-178 Noorderhaven 28 wed P Tjallingii F Tjallingii
C-179 Noorderhaven 26 R Peyzel R Peyzel bakker
C-180 Noorderhaven 24 Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper
C-181 Noorderhaven 22 Jetze B Boomsma Jetze B Boomsma kaarsemaker
C-182 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmaker
C-183 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer
C-184 Noorderhaven 16 Bart F van der Zee Bart F van der Zee koopman
C-185 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmakerij
C-186 Noorderhaven 12 B Visser & zoon B Visser & zoon pakhuis
C-187 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs de Vries Jentje de Vries schipper
C-188 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs de Vries Tjalling Epkes timmerknegt
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Adam Hartog Meyer slager
C-190 Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Jan Jansen Faber smid
C-191 Noorderhaven 4 Schelte T Blok Schelte T Blok blokmaker
C-192 Noorderhaven 2 Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
C-192 Prinsenstraat 1 Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
C-193 Prinsenstraat 2 Klaas W van der Berg Samuel S de Jong koopman
C-195 Zuiderhaven 1 Jan Hannema Harm Beckman kastelein
C-196 Prinsenstraat 4 Johannes van Weerden Johannes van Weerden
D-001 William Boothstraat 2 erven Simon Wijma vrouw Coenraad P Bakker
D-001 Scheerstraat 12 erven Simon Wijma vrouw Coenraad P Bakker
D-002 Scheerstraat 10 erven M Blok wed Willem Johannes winkeliersche
D-003 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Feyke Burghout varensgesel
D-006 Scheerstraat 6 Armekamer Baukje Dirks
D-007 Scheerstraat 4 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii wed Evert Groenia
D-009 Scheerstraat 2 Johannes Gorter Johannes Gorter wagenhuis
D-010 Noordijs 1 S Houtsma H Houtsma bakker
D-010 Noordijs 3 S Houtsma H Houtsma bakker
D-011 Pakhuissteeg 6 Aafke Hibma Aafke Hibma
D-011 Noordijs 5 Aafke Hibma Aafke Hibma
D-012 Noordijs 7 E Bonnema Evert Bonnema pakhuis
D-013 Noordijs 9 Jan IJsenbeek Jan IJsenbeek koopman
D-014 Noordijs 11 F Tjallingii F Tjallingii
D-015 Noordijs 13 F Tjallingii F Tjallingii kantoor
D-017 Noordijs 15 Jelle Wildschut Jelle Wildschut koopman
D-018 Noordijs 17 Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar
D-019 Noordijs 19 W S van Noten W S van Noten vendumeester
D-020 Noordijs 21 S G Hingst S G Hingst koopman
D-022 Noordijs 23 H Wennekes H Wennekes stalling
D-023 Noordijs 25 C Lautenbach C Lautenbach schoenmaker
D-024 Noordijs 27 Jan Bettels Jan Bettels winkelier
D-025 Franekereind 1 Wopke R Kleinvogel Wopke R Kleinvogel varensgesel
D-026 Franekereind 3 S G Hingst G Hingst koopman
D-027 Franekereind 5 H Wennekes H Wennekes koopman
D-028 Franekereind 7 H Wennekes H F Schoonhoff
D-029 Franekereind 9 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan koekebakker
D-030 Franekereind 13 Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper
D-031 Franekereind 15 erven G Andrae D Nieubuur med. doctor
D-034 William Boothstraat 8 wed F Tjallingii wed F Tjallingii gleybakkerij
D-035 William Boothstraat 6 Directeuren der Comedie comedie
D-038 William Boothstraat 4 erven S Wijma Ype van der Werf kuipersknegt
D-039 Hoogstraat 43 Gerard Meyer wed Pieter Hessels Reidsma
D-040 Hoogstraat 45 Rients van der Meulen Rients van der Meulen wagenmaker
D-041 Hoogstraat 47 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmakerij
D-042 Hoogstraat 49 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmaker
D-043 Hoogstraat 51 Fokke S Miedema Fokke S Miedema kastelein
D-044 Hoogstraat 53 Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
D-045 Liemendijk 42 de Stad corps de garde
D-046 Liemendijk 40 Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-049 Hoogstraat 38 wed Johannes de Lange wed Johannes de Lange smederij
D-050 Hoogstraat 36 Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt
D-051 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
D-051 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
D-052 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp Joost Gonggrijp schoolhouder
D-053 Hoogstraat 40 Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
D-053 Lombardstraat 3 Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
D-054 Ooievaarstraat 2 Wiebren G Vellinga Wiebren G Vellinga
D-054 Lombardstraat 8 Wiebren G Vellinga Wiebren G Vellinga
D-055 Oosterkeetstraat 1 Armekamer wed Romke Heeres gealimenteerd
D-055 Lombardstraat 6 Armekamer wed Romke Heeres gealimenteerd
D-056 Lombardstraat 4 Cornelis Smit Cornelis Smit varensgesel
D-057 Lombardstraat 2 Stadsweeshuis J W Petreus boekhouder
D-058 Zoutsloot 115 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
D-058 William Boothstraat 1 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
D-059 Zoutsteeg 3 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059 Zoutsteeg 1 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059 Zoutsloot 117 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059 William Boothstraat 3 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-060 William Boothstraat 9 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060 William Boothstraat 7 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060 Zoutsloot 119 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060 William Boothstraat 5 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-061 William Boothstraat 15 Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061 William Boothstraat 11 Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente weeshuis
D-062 Zoutsloot 121 Doopsgezinde Gemeente weeshuis
D-063 Zoutsloot 123 Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
D-063 William Boothstraat 21 Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
D-063 William Boothstraat 19 Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
D-064 William Boothstraat 27 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 William Boothstraat 25 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 William Boothstraat 23 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-065 William Boothstraat 29 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065 Zoutsloot 127 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065 William Boothstraat 33 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065 William Boothstraat 31 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066 William Boothstraat 35 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066 Zoutsloot 129 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-067 William Boothstraat 39 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
D-067 William Boothstraat 37 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
D-067 Zoutsloot 131 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
D-068 Franekereind 17 wed Pieter J van Ruiten wed Pieter J van Ruiten winkeliersche
D-069 Franekereind 19 Jacob Poelstra Jacob Poelstra bakker
D-070 Franekereind 21 wed Bauke Komst wed Bauke Komst kroeghouder
D-073 Franekereind 23 Jacob de Bruin Jacob de Bruin kastelein
D-074 Ooievaarsteeg 35 erven Jacob Reinhard D Boterwech pannebacker
D-074 Franekereind 25 erven Jacob Reinhard D Boterwech pannebacker
D-075 Franekereind 27 P Gelinde Riekele Wesselius herbergiersche
D-077 Franekereind 29 erven J Reinhard wed Hette van der Veen
D-080 Nieuwstraat 64 Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeghouder
D-081 Nieuwstraat 62 Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeg
D-082 Nieuwstraat 60 Arent L van der Pijp Arent L van der Pijp trekschipper
D-083 Nieuwstraat 56 A Oostendorp wed Wouter Scheltes
D-084 Nieuwstraat 54 Douwe de Roos Geert Panjer schipper
D-085 Nieuwstraat 52 Jan L van der Veen Foppe K Torenbeek timmerman
D-086 Nieuwstraat 50 Arent J Feersma Arent J Feersma timmerman
D-087 Nieuwstraat 48 Tjalling J Braameyer Tjeerd Dirks Siepstra korendrager
D-088 Nieuwstraat 46 Sikke IJsenbeek Geeske Timens
D-089 Nieuwstraat 44 Johannes Huis zoutkeet 't lam (ledig)
D-091 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
D-091 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
D-092 Nieuwstraat 36 Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer
D-093 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis Bleeker Pieter Cornelis Bleeker sjouwer
D-094 Nieuwstraat 32 Siemon H Brouwer Siemon H Brouwer kruyer
D-095 Nieuwstraat 30 Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer
D-096 Nieuwstraat 28 Dirk Boterwech Egbert A de Wilde zoutmeter
D-097 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
D-097 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
D-098 Nieuwstraat 22 Jan J Burggraaf Jacob Uldriks Wip korendrager
D-099 Nieuwstraat 20 Siebren S Hoedje Pieter H Hoffinga sjouwer
D-100 Nieuwstraat 18 erven Frans Boekhout erven Frans Boekhout gealimenteerd
D-101 Nieuwstraat 16 Gerrit J Veenstra wed Wiebe Klaasen
D-102 Nieuwstraat 14 Gerrit J Veenstra Marten Visser wafelbakker
D-103 Nieuwstraat 12 T Beidschat T Beidschat sjouwer
D-103 Nieuwstraat 10 T Beidschat T Beidschat sjouwer
D-104 Ooievaarsteeg 11 Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
D-104 Westersteeg 4 Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
D-105 Ooievaarsteeg 13 Jacob van der Linde Gerrit van der Linde schoenmakersknegt
D-106 Ooievaarsteeg 15 Jacob van der Linde Johannes Andriessen
D-107 Ooievaarsteeg 17 erven Berend Bruining Hendrik ter Deus sjouwer
D-108 Ooievaarsteeg 19 M Betzou M Betzou tapperij
D-109 Ooievaarsteeg 21 Sipke Hoffinga wed Hemke Gerryts gealimenteerd
D-110 Ooievaarsteeg 29 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
D-110 Ooievaarsteeg 27 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
D-110 Ooievaarsteeg 25 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
D-110 Ooievaarsteeg 23 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
D-111 Ooievaarsteeg 31 Sikke IJsenbeek Marijke Koenraads
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
D-114 Ooievaarsteeg 20 A R van Dalsen ledig
D-114 Scheffersplein 17 A R van Dalsen ledig
D-115 Westersteeg 2 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115 Scheffersplein 3 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115 Scheffersplein 1 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-116 Scheffersplein 7 M Betzauw stalling
D-116 Scheffersplein 5 M Betzauw stalling
D-116 Ooievaarsteeg 16 M Betzauw stalling
D-117 Scheffersplein 9 M Betzauw M Betzauw
D-118 Ooievaarsteeg 18 M Betzou Pieter Joosten Ooy smidsknegt
D-119 Scheffersplein 15 Johannes van der Meulen wagenhuis
D-120 Scheffersplein 11 Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
D-121 Scheffersplein 19 Cornelis Mollema zoutkeet oleron
D-123 Scheffersplein 29 wed Pieter S Hannema zoutkeet d'oojevaar
D-125 Oosterkeetstraat 8 Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager
D-126 Oosterkeetstraat 6 wed Jan de Wit wed Jan de Wit
D-127 Oosterkeetstraat 4 Jacob Jacobs Nontje Jacob Jacobs Nontje stalknegt
D-128 Oosterkeetstraat 3 M Vink Frederik Meyer gegagimenteerd
D-129 Oosterkeetstraat 5 wed Jan C Rootje Daniel Wassem gegagimenteerd
D-130 Oosterkeetstraat 9 wed Jan C Rootje wed Jan C Rootje stalling
D-131 Oosterkeetstraat 11 Joost Gonggrijp Rinia Gonggrijp vischkeurmeester
D-132 Ooievaarstraat 14 Doekle Vinia Lambert Sjierks varensgesel
D-133 Ooievaarstraat 12 wed Geert Swerus wed Geertje Swerus gealimenteerd
D-134 Ooievaarstraat 10 Sietze C Jager ledig plek grond
D-134 Ooievaarstraat 8 Sietze C Jager ledig plek grond
D-135 Ooievaarstraat 6 Hinne S Hoogstra stalling
D-136 Lombardstraat 10 Roelof van Dijk Jan Tabes Klaver gleybakkersknegt
D-137 Ooievaarstraat 7 erven P W Nauta Oepke Somer sjouwer
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
D-141 Nieuwstraat 2 J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider
D-142 Nieuwstraat 3 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
D-142 Nieuwstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
D-143 Nieuwstraat 5 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Heyner
D-144 Nieuwstraat 7 H Vettevogel wed Willem van Fulpen
D-145 Nieuwstraat 11 Anske Stallinga Willem Leeksma schoenmakersknegt
D-145 Nieuwstraat 9 Anske Stallinga Willem Leeksma schoenmakersknegt
D-146 Nieuwstraat 13 Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer
D-147 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs ter Deus Johannes Roelofs ter Deus wewer
D-148 Nieuwstraat 23 erven Rinse van Bergum Gerben Tjeerds varensgesel
D-148 Nieuwstraat 21 erven Rinse van Bergum Gerben Tjeerds varensgesel
D-149 Nieuwstraat 27 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
D-150 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
D-151 Nieuwstraat 33 D Boterwech D Boterwech smederij
D-152 Nieuwstraat 35 wed Engbert Tijssen wed Engbert Tijssen nayster
D-153 Nieuwstraat 37 Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
D-153 Nieuwstraat 39 Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
D-154 Nieuwstraat 47 de Stad paardestallen
D-154 Nieuwstraat 45 de Stad paardestallen
D-154 Nieuwstraat 43 de Stad paardestallen
D-154 Nieuwstraat 41 de Stad paardestallen
E-001 Voorstraat 94 D van Hettinga D van Hettinga zilversmid
E-002 Voorstraat 92 H Wennekes G Telsemeyer koopman
E-003 Voorstraat 90 T Westerhuis T Westerhuis koopman
E-004 Voorstraat 88 erven Willem de Boer Hette Koetstra uitdrager
E-005 Voorstraat 86 erven Willem de Boer Hette Koetstra uitdrager
E-006 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes schipper
E-008 Voorstraat 82 qq M Vink A Delgrosso schoorsteenveger
E-009 Voorstraat 80 D Buisman D Buisman winkelier
E-010 Voorstraat 78 Coenraad Leers Coenraad Leers koopman
E-011 Voorstraat 76 Thijs G Kussendrager Thijs G Kussendrager winkelier
E-012 Voorstraat 74 wed F Galenkamp Johannes K Dijkstra bakker
E-013 Voorstraat 72 Jan A Bakker Jan A Bakker koopman
E-014 Voorstraat 70 Fedde de Jong Fedde de Jong grutter
E-015 Voorstraat 68 F Leemkoel F Leemkoel koopman
E-016 Voorstraat 66 Hielke M Wiersma Hielke M Wiersma uitdrager
E-017 Voorstraat 64 Bouwe Fontein F Leuning schipper
E-018 Voorstraat 62 C Heinser C Heinser kastelein
E-019 Voorstraat 60 wed D E Hinxt wed D E Hinxt
E-020 Voorstraat 58 Jan Hannema Freerk Hoekstra doopsgezind leeraar
E-021 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema pakhuis
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
E-025 Voorstraat 52 C Mollema C Mollema koopman
E-027 Voorstraat 50 wed R R Nauta wed R R Nauta zonder bedrijf
E-028 Voorstraat 48 G J Keil G J Keil kleermaker
E-029 Voorstraat 46 N Schenkius N Schenkius winkelier
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
E-032 Voorstraat 40 wed P S Hannema wed P S Hannema zoutbrandersche
E-033 Voorstraat 38 D C Zijlstra D C Zijlstra kantoor
E-034 Voorstraat 36 D C Zijlstra D C Zijlstra koopman
E-035 Voorstraat 34 erven A Westendorp Johannes Hanekamp broekmaker
E-036 Voorstraat 32 Johannes A Visser Bender Johannes A Visser Bender apothecar
E-037 Voorstraat 30 Cornelis Jonker Lodewijk Coster
E-038 Voorstraat 28 A Bolman Boldewijn de Wit
E-040 Voorstraat 26 W Vettevogel W Vettevogel notaris
E-041 Voorstraat 24 A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer
E-042 Voorstraat 22 G Stinstra Willem B van der Meer schipper
E-043 Voorstraat 20 G Stinstra G Stinstra
E-044 Voorstraat 18 G Stinstra H A Bauer schilder
E-045 Voorstraat 16 Wieger Harmens Wieger Harmens koopman
E-046 Voorstraat 14 wed & erven S Schaaf de Dienstboden
E-047 Voorstraat 12 Jan B van der Brug Jan B van der Brug blikslager
E-048 Voorstraat 10 H Peaux H Peaux wijnkoper
E-049 Voorstraat 8 C D Zijlstra C D Zijlstra collecteur
E-050 Kleine Bredeplaats 1 S P Wiarda H Leyenaar metzelaar
E-050 Voorstraat 6 S P Wiarda H Leyenaar metzelaar
E-051 Voorstraat 4 wed C de Groot wed C de Groot koekbakkersche
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
E-053 Grote Bredeplaats 24 Dirk de Boer Dirk de Boer commis
E-054 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama Joris Kronenburg schoenmaker
E-055 Grote Bredeplaats 20 wed Coert Duman wed Coert Duman schoenverkoopster
E-056 Grote Bredeplaats 18 Frans J Feersma Arent Feersma horlogiemaker
E-057 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd M Kooistra Tjeerd M Kooistra koopman
E-058 Grote Bredeplaats 14 J Waaff ledig
E-059 Grote Bredeplaats 12 Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-059 Grote Bredeplaats 12a Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-059 Grote Bredeplaats 10 Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-063 Grote Bredeplaats 6 C Greijdanus C Greijdanus rector
E-063 Grote Bredeplaats 6a C Greijdanus C Greijdanus rector
E-064 Grote Bredeplaats 4 wed R W Meints wed R W Meints
E-065 Grote Bredeplaats 2 't Beurtschippersgilde wed T Hiddema casteleinsche
E-066 Zuiderhaven 13 Claas A Zeylmaker Claas A Zeylmaker schipper
E-067 Grote Bredeplaats 8 erven H Tuinhout wagenhuis ledig
E-068 Hondenstraat 3 Jan Galama wed Gerrit Burghout
E-069 Hondenstraat 5 Dirk H de Vries Dirk H de Vries pakhuis
E-070 Grutterstraat 2 Pieter Rikkers pakhuis
E-071 Hondenstraat 11 Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
E-071 Hondenstraat 9 Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
E-072 Hondenstraat 10 Bruin C Roorda Bruin C Roorda varensgesel
E-073 Hondenstraat 8 erven R W Meints wed Leendert Johannes
E-074 Hondenstraat 6 Dirk H de Vries Jan E van der Woude bestelder
E-075 Hondenstraat 4 wed R W Meints Thijs Y Duininga pakhuis
E-076 Hondenstraat 2 wed Tjaard E Geldsma wed Tjaard E Geldsma winkeliersche
E-077 Zuiderhaven 15 Gerrit van Themmen Gerrit van Themmen kleermaker
E-078 Zuiderhaven 17 Israel Cats Israel Cats slager
E-079 Zuiderhaven 19 Hartman S Jouwstra Hartman S Jouwstra hellingbaas
E-081 Zuiderhaven 21 Gerben Pottinga wed H Mulder winkeliersche
E-082 Zuiderhaven 23 Jacob van Sloten qq Johannes Romans kroeghouder
E-083 Zuiderhaven 25 G van Themmen
E-084 Vijverstraat 1 G van Themmen pakhuis
E-087 Herenknechtenkamerstraat 3 erven Claas Heins Jan Teekes
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Claas Foppes Torenbeek timmerman
E-097 Vijver 8 Douwe de Roos Jacob B Noorman timmerknegt
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Roelof Veenstra tuin
E-099 Vijver 4 Claas van den Oever Claas van den Oever schipper
E-100 Vijver 2 Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-100 Hondenstraat 14 Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-101 Hondenstraat 12 A Terwocht A Terwocht school
E-101 Hondenstraat 12a A Terwocht A Terwocht school
E-102 Vijver 1 G Pettinga G Pettinga pakhuis
E-103 Vijver 3 Albert van Eeken & Comp J C Fokkens commis
E-104 Vijver 5 Isaak T Swanenburg Isaak T Swanenburg timmerknegt
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
E-111 Kleine Bredeplaats 22 Ruurd Tuininga Ruurd Tuininga bakker
E-113 Kleine Bredeplaats 18 G Pettinga C Simons koopman
E-114 Kleine Bredeplaats 16 erven P Rausen Willem Brugmeyer koopman
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
E-116 Kleine Bredeplaats 12 S P Wiarda Jan Huidecoper koopman
E-117 Kleine Bredeplaats 10 Andries van der Hoek Andries van der Hoek schoolonderwijzer
E-118 Kleine Bredeplaats 8zuid J Roorda J Roorda stalling
E-118 Kleine Bredeplaats 8noord J Roorda J Roorda stalling
E-118 Kleine Bredeplaats 8 J Roorda J Roorda stalling
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
E-120 Kleine Bredeplaats 4 Broer J van der Plaats Broer J van der Plaats timmerknegt
E-121 Kleine Bredeplaats 2 Thijs J Stoef Thijs J Stoef oud schipper
E-122 Voorstraat 2 erven J Reinhart Gooyke B Overberg winkelier
E-124 Kleine Bredeplaats 3 D Oolgaard D Oolgaard pakhuis
E-125 Kleine Bredeplaats 5 D Oolgaard D Oolgaard koopman
E-126 Kleine Bredeplaats 7 Bonne Oolgaard H R Snijder koopman
E-127 Kleine Bredeplaats 9 Claas H van Wielen Claas H van Wielen horlogiemaker
E-128 Kleine Bredeplaats 11 erven T S Stephany Johannes de Graaf kapper
E-129 Kleine Bredeplaats 13 Minne van der Veen Minne van der Veen verwer
E-130 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel wed G Lemke
E-131 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis N de Boer Cornelis N de Boer schipper
E-132 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel Johannes W Vettevogel wolkammer
E-133 Kleine Bredeplaats 21 Jan Galama Jan Galama kuiperij
E-134 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama Jan Galama kuiper
E-135 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter Romke Butter schipper
E-136 Lanen 1 wed Claas H Swart wed Claas H Swart naayster
E-137 Lanen 3 Jan Galama Helena Wiggers
E-138 Lanen 5 Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
E-138 Poortje 2 Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
E-139 Poortje 3 C D Zijlstra wed Hendrik Symons de Groot vischvrouw
E-140 Poortje 5 Johannes W Vettevogel Ale G de Groot varensgesel
E-141 Poortje 7 erven Sipke van Slooten Jan Minnes Minnema varensgesel
E-142 Poortje 9 Jan E Ackeringa Taeke H Poort timmerknegt
E-143 Poortje 11 Taeke J Veenstra Taeke J Veenstra varensgesel
E-144 Poortje 13 M van der Veen Pieter D Siderius verwersknegt
E-145 Lanen 7 wed Sipke Hendriks Hielke B Overberg oud schipper
E-150 Drie Roemersteeg 1 wed & erven S Schaaff Willem D Tadema hovenier
E-151 Drie Roemersteeg 3 Y Rodenhuis G R Steen zonder beroep
E-152 Drie Roemersteeg 7 Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer
E-152 Drie Roemersteeg 5 Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer
E-153 Drie Roemersteeg 9 Johannes Norel ledig
E-154 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel kalkkoper
E-155 Lanen 11 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerman
E-156 Lanen 13 Hielke M Wiersma Johannes Daum kleermaker
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma wed Jan Groote winkeliersche
E-159 Schoolplein 5 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160 Schoolplein 7 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160 Schoolplein 3 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160 Schoolplein 1 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-161 Lanen 17 Johannes L Stuf Johannes L Stuf havenmeester
E-162 Lanen 19 S Schuurmans Ate G Zeylmaker zeylmakersknegt
E-163 Lanen 21 A Oostendorp A Oostendorp schilder
E-164 Duizenddeurensteeg 2 G S Stinstra wed Ysaak Willems
E-165 Lanen 23 de Stad casern ledig
E-166 Lanen 25 de Stad casern ledig
E-167 Lanen 27 de Stad casern ledig
E-169 Lanen 29 Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers stalling
E-170 Lanen 33 Wijnand Hoekers Wijnand Hoekers slager
E-171 Lanen 35 Berend Groen Berend Groen schoenmaker
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Willem Sluitman varensgesel
E-173 Lanen 39 erven J Altena Ake Altena zonhoednaaister
E-174 Sint Odolphisteeg 22 erven Adam Lents Hendrik Bakker oud schipper
E-175 Sint Odolphisteeg 20 erven Adam Lents wed Melle de Vrind
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Postma Jan J Postma turfdrager
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Gereformeerde Diaconie wed Cornelis van Velsen
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Pieter P Bakker Pieter P Bakker
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Jan T Spannenburg Frans D van Laan boekverkoper
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verwer
E-181 Sint Odolphisteeg 8 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verfwinkel
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan E Akkeringa wed Jan Hoekstra
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber wed Ruurd Steffens vischvrouw
E-184 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra Jacob J Dekker pakhuisknegt
E-185 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra Jan Ales Wobma stalknegt
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Willem D Ploeg Willem D Ploeg timmerknegt
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Vogelzang Meindert Vogelzang gleybakkersknegt
E-188 Sint Odolphisteeg 15 Wopke D van der Stel Douwe M van der Mey varensgesel
E-188 Lanen 41 Wopke D van der Stel Douwe M van der Mey varensgesel
E-189 Lanen 43 erven Claas Dirks Siebren H Jouwstra timmerknegt
E-190 Lanen 45 Hubert J Wagenaar Hendrik Rink metzelaar
E-191 Lanen 47 Wybren C van Straaten Wybren C van Straaten schipper
E-192 Lanen 51 wed Thomas IJsbrands Bakker wed Thomas IJsbrands Bakker gealimenteerd
E-193 Lanen 59 wed Thomas IJsbrands Bakker Frans Nak varensgesel
E-194 Lanen 57 erven J W Vettevogel Anne Lenige gealimenteerd
E-195 Lanen 63 wed Pieter Jans Brouwer wed Pieter Jans Brouwer winkeliersche
E-196 Lanen 65 Jan J Glinstra Jan J Glinstra varensgesel
E-197 Lanen 67 erven Jan Altena wed Bouwe Pieters
E-198 Lanen 69 erven Jan Altena Hendrik P Mooy timmerknegt
E-199 Bedelaarsteeg 1 erven Jan Altena Frans W Nak wewer
E-200 Bedelaarsteeg 3 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
E-201 Bedelaarsteeg 5 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
E-202 Bedelaarsteeg 7 Jieskje Roukes Jieskje Roukes
E-203 Lanen 71 Anne Foekens Anne Foekens schoolonderwijzer
E-204 Lanen 75 Wiebe Schoonhoven Wiebe Schoonhoven trekschipper
E-206 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen Hendrik Eik varensgesel
E-207 Comediesteeg 4 Schelte van der Hoefen Tjepke Gabes boerenarbeider
E-208 Comediesteeg 2 F Pheiffer Johannes Bakker sjouwer
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde Jan Smith stokersknegt
E-211 Lanen 81 Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema Andries W van der Meer stokersknegt
E-213 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema stalling
E-214 Sint Christoffelsteeg 2 Jan Hannema branderij
E-215 Lanen 83 Jan Hannema wagenhuis
E-216 Sint Christoffelsteeg 1 H W C Zijlstra brouwerij
E-217 Lanen 85 H W C Zijlstra tapperij
E-217 Simon Stijlstraat 8 H W C Zijlstra tapperij
E-217 Simon Stijlstraat 6 H W C Zijlstra tapperij
E-218 Simon Stijlstraat 4 H W C Zijlstra H W C Zijlstra
E-219 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente kerk
E-220 Simon Stijlstraat 1 C Heinser kroeg
E-221 Simon Stijlstraat 3 erven Sietze van Dijk Ysak Jacobs van Gilsen koopman
E-222 Simon Stijlstraat 5 erven Sietze van Dijk wed Jan Asbeck pruikmakersche
E-223 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder
E-223 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder
E-224 Grote Kerkstraat 1 de Stad school
E-226 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-227 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool Jan Galama pakhuis
E-227 Grote Kerkstraat 9 F Leemkool Jan Galama pakhuis
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
E-229 Kleine Kerkstraat 18 Rein A Zijlstra Rein A Zijlstra varensgesel
E-230 Kleine Kerkstraat 16 erven Stephany vrouw Hans Ros
E-231 Kleine Kerkstraat 14 wed Jan K Roodje wed Jelle Agema
E-232 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee wed Jan Sweitzer
E-233 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga Bartle B Postma schoenmaker
E-234 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Riet Jan Nak schoenmaker
E-235 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker wed Jetze Lens
E-236 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker pakhuis
E-237 Kleine Kerkstraat 2 Althusius Dirk Jacobs van Ackeren schoenmaker
E-238 Kleine Kerkstraat 1 T G Kussendrager pakhuis
E-239 Kleine Kerkstraat 3 G C Leers pakhuis
E-240 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga Enne Wijga kleermaker
E-241 Kleine Kerkstraat 9 wed Jacob Harkes Willem Dijkstra touwslagersknegt
E-242 Grote Kerkstraat 15 Abraham de Ruiter qq Jelle Hanekamp geweermaker
E-243 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs van Ackeren Antje Jacobs van Ackeren uitdraagster
E-245 Grote Kerkstraat 19 wed Johannes Homberg wed Johannes Harmens
E-246 Grote Kerkstraat 21 G W H van Laken G W H van Laken knoopmaker
E-247 Grote Kerkstraat 23 Roelof van Dijk Roelof van Dijk bakker
E-248 Heiligeweg 21 Samuel S de Jong wed Nathan E Cohen winkelier
E-249 Heiligeweg 23 Age H Bakker Age H Bakker uitdrager
E-250 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heyde Gerrit ter Heyde koopman
E-251 Heiligeweg 27 erven Pieter Hollander Jacob Reyerzen kleermaker
E-252 Heiligeweg 29 H Wennekes pakhuis
E-253 Hondenstraat 13 H Wennekes spinderij
E-ong Sint Odolphisteeg 9 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Comediesteeg 3 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 49 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 61 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Comediesteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Christoffelsteeg 3 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 2 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 31 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 55 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 24 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 53 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
F-001 Zuiderhaven 37 J E Wiarda pakhuis
F-002 Zuiderhaven 39 C L van Beyma C L van Beyma
F-003 Zuiderhaven 43 C L van Beyma pakhuis ledig
F-003 Zuiderhaven 41 C L van Beyma pakhuis ledig
F-004 Zuiderhaven 45 C L van Beyma Johannes Rimmert Hogenburg stalknegt
F-005 Zuiderhaven 47 C L van Beyma ledig plek grond
F-006 Zuiderhaven 53 wed H Mulder Samuel Bloch joodsche meester
F-007 Zuiderhaven 55 erven H Gonggrijp Thomas Paludanus
F-008 Zuiderhaven 57 erven H Gonggrijp Sijntje Swanenburg
F-009 Zuiderhaven 59 de Marine pakhuis
F-010 Zuiderhaven 61 de Marine pakhuis
F-011 Zuiderhaven 63 de Marine magazijn
F-012 Zuiderhaven 65 P J Deketh P Deketh ontvanger
F-013 Zuiderhaven 67 J W D Houtsma ledig
F-014 Zuiderhaven 69 C Mollema koolplek
F-015 Raamstraat 12 P J Coulbaut P J Coulbaut kleermaker
F-015 Raamstraat 10 P J Coulbaut P J Coulbaut kleermaker
F-016 Zuiderhaven 73 A R Mentes A R Mentes hervormd leeraar
F-017 Raamstraat 7 A Bolman N de Vries
F-018 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente A R Schouten pastor
F-020 Zuiderhaven 77 wed Johannes F Posthuma wed Johannes F Posthuma
F-022 Zuiderhaven 79 F Plantinga F Plantinga controlleur
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel kantoor van stadsbelastingen
F-024 Brouwersstraat 28 wed Swerus Oosterbaan Jan J Hilverda bakker
F-025 Brouwersstraat 26 S Spannenburg S Spannenburg koopman
F-026 Brouwersstraat 24 Dirk W Jager Adam J Olivier metzelknegt
F-027 Brouwersstraat 22 Willem Houtsma Willem Houtsma brouwerij
F-028 Brouwersstraat 20 Dirk Jager Dirk Jager vleeschhouwer
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker vrouw Cornelis van Dijk
F-030 Brouwersstraat 16 Jan J Hilverda Gerrit de Jong verwer
F-031 Brouwersstraat 14 erven Laas Spannenburg Rein Vettevogel wolkammer
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg Tjaardus Houtsma koopman
F-034 Brouwersstraat 10 Johannes Agema Johannes Agema chirurgijn
F-035 Brouwersstraat 8 Jan C Reidsma Jan C Reidsma koekbakker
F-036 Brouwersstraat 2 erven R van Bergum wed L Spannenburg
F-037 Schritsen 58 Jan J Hilverda H van Varel winkelier
F-041 Carl Visschersteeg 1 Jan C Reidsma pakhuis
F-044 Carl Visschersteeg 16 Jan J Hilverda pakhuis
F-045 Carl Visschersteeg 14 Roomsche Gemeente Harmen Koster gealimenteerd
F-046 Carl Visschersteeg 12 Roomsche Gemeente wed Berend Rekkenburg gealimenteerd
F-047 Carl Visschersteeg 10 erven L Spannenburg Jacob Regond varensgesel
F-048 Carl Visschersteeg 8 C C van der Straaten Albert Sieds varensgesel
F-049 Carl Visschersteeg 6 C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel
F-050 Carl Visschersteeg 4 Foppe C de Vries pakhuis
F-051 Carl Visschersteeg 2 wed Marten Boldewijn wed Marten Boldewijn gealimenteerd
F-057 Leerlooierssteeg 4 Joodsche Gemeente Broer W Blom varensgesel
F-057 Leerlooierssteeg 2 Joodsche Gemeente Broer W Blom varensgesel
F-059 Schritsen 52 Mink J Kroon Mink J Kroon schipper
F-060 Schritsen 50 Pieter Pietersen Pieter Pietersen schipper
F-061 Schritsen 50a Pieter Pietersen stalling
F-062 Raamstraat 1 Joodsche Gemeente kerk
F-063 Raamstraat 3 Israel Cats Levy de Vries koopman
F-064 Raamstraat 5 A Bolman stal en wagenhuis ledig
F-065 Raamstraat 8 wed Jan Philippus wed Jan Philippus gealimenteerd
F-066 Raamstraat 2 Folkert de Haas Jan Johannes Leyenaar metzelknegt
F-067 Raamstraat 6 Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper
F-068 Raamstraat 4 Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
F-068 Schritsen 44 Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
F-069 Schritsen 42 Abraham de Ruiter pakhuis
F-070 Schritsen 40 erven Jan Deketh Ymke Kamminga sjouwer
F-071 Schritsen 38 Hubert Wagenaar Hubert Wagenaar koopman
F-072 Schritsen 36 mej van der Zwaag Bauke Kramer sjouwer
F-073 Schritsen 34 mej van der Zwaag Jan Jansen Bakker sjouwer
F-075 Schritsen 32 de Marine ledig
F-076 Schritsen 30 de Marine ledig
F-077 Schritsen 28 de Marine gevangenhuis ledig
F-078 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker Dirk Ruurds Bakker varensgesel
F-079 Schritsen 24 't Land ledig
F-080 Schritsen 22 Hendrik Drost Hendrik Drost baardscheerder
F-081 Schritsen 20 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-082 Schritsen 16 wed & erven P Menalda Hendrik K Bakker stads timmerknegt
F-083 Schritsen 14 Geeske Baksma c.s. wed Okke Fransen gealimenteerd
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groot tapster
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groot tapster
F-085 Schritsen 8 wed Dirk Eelkes wed Dirk Eelkes gealimenteerd
F-086 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente Geertje Ages naaister
F-087 Schritsen 4 Geeske P Baksma c.s. wed Rein Annes gealimenteerd
F-088 Schritsen 2 Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman
F-089 Jan Ruurdstraat 1 Geeske P Baksma c.s. Andries K Vlietstra varensgesel
F-090 Jan Ruurdstraat 5 Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
F-090 Jan Ruurdstraat 3 Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
F-091 Grote Ossenmarkt 20 Yede Hoornstra Cornelis Wolff schipper
F-092 Grote Ossenmarkt 18 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan zonder beroep
F-093 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Harmanus Jans varensgesel
F-095 Grote Ossenmarkt 14 C L van Beijma wagenhuis
F-096 Grote Ossenmarkt 12 Douwe W Kwast Douwe W Kwast varensgesel
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Roelofs van Wijk sjouwer
F-098 Grote Ossenmarkt 8 Armekamer wed Jan Liekles de Boer gealimenteerd
F-101 Grote Ossenmarkt 6 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
F-101 Grote Ossenmarkt 4 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
F-102 Grote Ossenmarkt 2 Wopke D van der Stel pakhuis
F-103 Zuiderhaven 33 Hendrik B Komst Foekje Faber
F-104 Zuiderhaven 35 Cornelis M Braaksma Cornelis M Braaksma uitdrager
F-105 Zuiderhaven 27 Hero Enninga Hero Enninga ijsersmid
F-106 Zuiderhaven 29 Watze Nauta Watze Nauta kroeghouder
F-107 Zuiderhaven 31 Jan B Komst Jan B Komst speelhuis de pijl
F-108 Grote Ossenmarkt 1 Bernard Smeding Bernard Smeding wewer
F-109 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert J Zijlstra Rinnert J Zijlstra blokmaker
F-110 Grote Ossenmarkt 3 erven P Oolgaard wed Johannes Hoffius winkeliersche
F-111 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente Jan Cornelis varensgesel
F-112 Grote Ossenmarkt 7 Lutherse Gemeente ledig
F-113 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente Johannes Adam Snijder gegagimenteerd
F-114 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony Postma Jan Anthonij Postma sjouwer
F-115 Grote Ossenmarkt 13 Hielke Wybes Overmeer Hielke Wybes Overmeer schipper
F-116 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Y Duininga Thijs Y Duininga koemelker
F-117 Grote Ossenmarkt 17 Hersteld Luthers Gemeente kerk
F-118 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelzang Auke Vogelzang schipper
F-119 Grote Ossenmarkt 21 P Rikkers P Rikkers bakker
F-120 Grote Ossenmarkt 23 Sweerus Coorsen Swerus Coorsen kastelein
F-121 Grote Ossenmarkt 25 wed T van Benthem Tjalling P Schaafsma timmerman
F-122 Grote Ossenmarkt 27 Simon Mooy Simon Mooy varensgesel
F-123 Schritsen 1 wed Rinke Bakker Hidde Bleeker schoenlapper
F-124 Schritsen 3 Jan Schiere wed C van den Burg
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
F-126 Schritsen 7 Cornelis van Beemen Jane van Slooten varensgesel
F-127 Schritsen 9 Willem Schoot Willem Schoot gegagimenteerd
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Benjamin Cohen koopman
F-129 Schritsen 13 Pier Jans Pier Jans timmerknegt
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq Simon Goljard zilversmidsknegt
F-131 Schritsen 17 Eelke Leyenaar Andries J Benjamins joodsche meester
F-132 Schritsen 19 Cornelis van der Veer Cornelis van der Veer schipper
F-133 Schritsen 21 wed Pier Abes Joost W Bergsma
F-134 Schritsen 23 Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt
F-135 Schritsen 25 wed Paulus Allard wed Paulus Allard
F-136 Schritsen 27 Klaas Hoffius Tonke B Komst schipper
F-137 Schritsen 29 Andries Onsman Andries Onsman sjouwer
F-138 Schritsen 31 Johannes Hendriks Johannes Hendriks wafelaar
F-139 Schritsen 33 wed Jacob Simons wed Jacob Simons
F-140 Schritsen 35 H J Smith Pieter Butter schipper
F-141 Schritsen 37 Jan Meyer Jan L Tuininga wieldraayer
F-142 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
F-142 Woudemansteeg 2 Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
F-143 Schritsen 41 A Rasschen qq Thomas Johannes Smit schipper
F-144 Schritsen 43 wed & erven B Coelmans Anna de Vries renteniersche
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot wed Yeme de Groot
F-146 Schritsen 47 wed Tjepke Blok wed Yede Bakker naayvrouw
F-147 Schritsen 49 erven Pieter W Nauta Catharina Klein
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
F-149 Schritsen 53 Harmen H Bandsma Harmen H Bandsma winkelier
F-150 Schritsen 55 Wietze H Blok Wietze H Blok wewer
F-151 Schritsen 57 Gerrit H Vellinga Pieter Gerryts Vellinga schipper
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Haye Jacobs Terpstra
F-153 Schritsen 63 Ruurd F Duman Ruurd F Duman metzelknegt
F-154 Schritsen 65 erven Berber Jacobs Taeke Jans Nijboer gleybakkersknegt
F-155 Schritsen 65b Claas L Koster Claas L Koster slager
F-156 Schritsen 67 Hille G Vellinga Hille G Vellinga schipper
F-157 Heiligeweg 1 Pieter Kallenborn Pieter Kallenborn schipper
F-159 Heiligeweg 3 wed J F N Metzlar wed J F N Metzlar
F-160 Heiligeweg 5 Albertus van Eeken wed Jacob H Kerkhoven
F-161 Heiligeweg 7 Jouke Olinjus Jouke Olinjus
F-162 Heiligeweg 9 erven T Stephany H Tamboezer commis
F-163 Heiligeweg 11 Johannes Felkes Willem Johannes Jager slager
F-164 Heiligeweg 13 Levy Alexander Canter Levy Alexander Canter koopman
F-165 Heiligeweg 15 Johannes Norel Johannes Lanting verwer
F-166 Heiligeweg 17 Claas W Klaver Claas W Klaver turfdrager
F-167 Heiligeweg 19 Robijn Leyker Robijn Leyker sjouwer
F-168 Grote Kerkstraat 24 Roelof van Dijk Zytze van Dijk paruikmaker
F-169 Grote Kerkstraat 22 B Broersma wed Jan Anthonij gealimenteerd
F-170 Grote Kerkstraat 20 Simon J van der Hoek Simon J van der Hoek sjouwer
F-171 Grote Kerkstraat 18 Roelof van Dijk Jacob Vettevogel zilversmid
F-172 Grote Kerkstraat 16 wed Samuel Jacobs Jacob Levi de Beer koopman
F-173 Grote Kerkstraat 14 erven R Kronenburg Jan A Bakker pakhuis
F-174 Grote Kerkstraat 12 wed H Merkelbach wed H Merkelbach zilverkashoudster
F-175 Grote Kerkstraat 10 erven T S Stephany Gerbrandus de Leeuw
F-175 Grote Kerkstraat 8 erven T S Stephany Gerbrandus de Leeuw
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
F-178 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager Jakkle Johannes Jager slager
F-179 Lanen 87 Uiltje D Eikhout Uiltje D Eikhout uitdrager
F-180 Lanen 89 Uiltje D Eikhout Bart M Bambach
F-181 Lanen 91 N Feddema N Feddema horlogiemaker
F-182 Lanen 93 Gerrit Hartman Gerrit Hartman commis bij de stads belasting
F-183 Lanen 86 erven J F N Metzlar Hendrik Dreyer schoenmakersknegt
F-184 Lanen 84 Augustinus Dekker Augustinus Dekker kleermaker
F-185 Lanen 82 Hendrik Rinkes Hendrik Rinkes winkelier
F-186 Lanen 82a H Duman H Duman turfdrager
F-187 Spekmarkt 1 Folkert Park Folkert Park schipper
F-188 Spekmarkt 6 H J Smith wed Doede van der Veer
F-189 Spekmarkt 4 W Burgerhof W Burgerhof
F-190 Spekmarkt 2 Cornelis F de Vries Yke Jacobs
F-191 Lanen 80 Cornelis Jonker Sjoerd Jacobs de Vries varensgesel
F-192 Lanen 78 erven Jan W Vettevogel Hendrik Vettevogel koekbakker
F-193 Lanen 76 wed T Kabbeljauw Siebe de Vries varensgesel
F-194 Lanen 74 erven Hilbrand Koster Barent M van Hoften blikslager
F-195 Lanen 72 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
F-195 Schritsen 59 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
F-196 Lanen 70 Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant
F-197 Lanen 68 Gereformeerde Diaconie wed Namle Oepkes
F-198 Lanen 66 vrouw Sipke T Blok vrouw Sipke T Blok
F-199 Lanen 64 R van der Veen vrouw Frans Ruel nayster
F-200 Lanen 62 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
F-201 Lanen 60 Hessel Sietzes Carel Mulder commis
F-202 Lanen 58 Reinder van der Veen Reinder van der Veen blauwverwer
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerwinkel
F-204 Lanen 54 Henricus Clemens Henricus Clemens koekbakkersknegt
F-205 Lanen 52 Wessel Lolkes IJlstra Wessel Lolkes IJlstra timmerknegt
F-206 Lanen 50 Klaas M Klundert Klaas M Klundert schipper
F-207 Lanen 48 wed Gerben Claasen vrouw Magnus Severin
F-208 Lanen 46 Bart F van der Zee wed Tjalke Koster gealimenteerd
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Allart H van der Zee wafelaar
F-210 Lanen 42 Harmen Homeulen Harmen H Homeulen koopman
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Jan Wijngaarden kleermaker
F-212 Lanen 38 Jan Huizinga Jan Huizinga korfmaker
F-213 Lanen 36 wed Sietze Jans wed Sietze Jans
F-214 Lanen 34 Pieter Laurens Pieter Laurens groenteverkoper
F-215 Lanen 32 ds Florizon S B van Aardenburg schoolhouder
F-216 Lanen 30 Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier
F-217 Jekelsteeg 1 Cornelis J Blokmaker Cornelis J Blokmaker blokmakersknegt
F-218 Jekelsteeg 2 IJede Hendriks Mooy Yede Hendriks Mooy timmerknegt
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker Johannes A van Kampen varensgesel
F-220 Lanen 26 Pier L van der Veen Pier L van der Veen bakker
F-221 Lanen 24 Claas D Molenaar Dirk Hendriks Faber varensgesel
F-222 Lanen 22 Lolke S Zwaal Lolke S Zwaal timmerman
F-223 Lanen 20 Broer J Broersma Broer J Broersma timmerman
F-224 Lanen 18 J H Olinjus Iebeltje de Vries uitdraagster
F-225 Kroonsteeg 3 Cornelis S Vorst Cornelis S Vorst winkelknegt
F-226 Kroonsteeg 5 Jan Martens Wijngaarden Jan Martens Wijngaarden gaarntweernder
F-227 Lanen 16 Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente wed Hendrikus Knipper
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente wed Hendrikus Knipper
F-229 Lanen 8 wed Reinder Y de Groot wed Reinder Y de Groot winkeliersche
F-229 Lanen 6 wed Reinder Y de Groot wed Reinder Y de Groot winkeliersche
F-230 Lanen 4 wed Sasker Oeges van der Zee wed Sasker Oeges van der Zee
F-232 Kleine Ossenmarkt 10 wed T van Benthem Jan Galama pakhuis
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Claas M Koster slagersknegt
F-234 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beijma wed Jan Blom
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma wed Berend Jans wafelbakster
F-236 Vijversteeg 8 wed T van Benthem S Schuurmans pakhuis
F-238 Vijversteeg 2 S Schuurmans Geert Feykes de Vries varensgesel
F-239 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama Weltje Galama winkeliersche
F-240 Vijverstraat 30 Jan Adams Olivier Jan Adams Olivier groenteverkoper
F-241 Vijverstraat 28 Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer
F-242 Vijverstraat 26 wed T van Benthem Jacob Schey schoenlapper
F-243 Vijverstraat 24 wed & erven Christoffel Christoffels Bernardus Drost winkelknegt
F-244 Vijverstraat 22 wed T van Benthem Hendrikus Jans Faber smidsknegt
F-245 Vijverstraat 20 Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-246 Vijverstraat 16 Simon Schuurmans Simon Schuurmans kastelein
F-248 Vijverstraat 18 IsraËL Cats IsraË Cats stalling
F-249 Vijverstraat 10 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
F-249 Vijverstraat 12 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
F-250 Vijverstraat 8 erven Ph Oolgaard Eeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
F-251 Vijverstraat 6 Swerus Coersen Jan Ale kastelein
F-252 Vijverstraat 4 wed Jan T de Haan wed Jan T de Haan
G-001 Franekereind 40 Pieter P de Jong Pieter P de Jong trekschipper
G-002 Franekereind 38 A Bolman A Bolman pakhuis
G-003 Franekereind 36 wed & erven Jacob Willems
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans wed Hendrik Jans
G-005 Franekereind 32 A Bolman A Bolman pakhuis
G-006 Franekereind 30 H Hanekuik Sjierk Koetstra keetknegt
G-007 Franekereind 28 H Hanekuik zoutkeet de haan
G-008 Franekereind 26 H Hanekuik turfschuur
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. zoutkeet de zoutberg
G-013 Franekereind 20 Dirk Fontein Andele J Dreyer zeepziedersknegt
G-014 Franekereind 18 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
G-015 Franekereind 16 Jan Fontein wagenhuis
G-016 Franekereind 14 Jan Fontein Jan Fontein koopman
G-016 Franekereind 12 Jan Fontein Jan Fontein koopman
G-017 Franekereind 10 Jan Fontein kantoor
G-018 Franekereind 8 Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder
G-019 Franekereind 6 Dirk Fontein zeepziederij
G-020 Franekereind 4 Dirk Fontein Willem W van Kastel zeylmaker
G-021 Franekereind 2 wed Arnoldus H van Assen wed Arnoldus H van Assen
G-022 Heiligeweg 70 Berent Oorthuis Berent Oorthuis koopman
G-023 Heiligeweg 68 Adam Sterk Adam Sterk slaapsteehouder
G-024 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens Rimmert R Noordhuis schipper
G-025 Heiligeweg 64 Dirk Fontein Jan H Kuipers kuipersknegt
G-026 Heiligeweg 62 Bote Tuininga Bote Tuininga winkelier
G-027 Heiligeweg 60 W J Hanekuik W J Hanekuik advocaat fiscaal
G-029 Heiligeweg 58 Jacob Poester Teunis Koster slagersknegt
G-030 Heiligeweg 56 Bartle Agema Bartle Agema schipper
G-031 Heiligeweg 54 Berent Omans Berent Omans wewer
G-032 Heiligeweg 52 Wiebren C de Vries Wiebren C de Vries varensgesel
G-033 Heiligeweg 50 Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven Johannes Jacobs Kerkhoven timmerman
G-035 Heiligeweg 46 Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035 Kruisstraat 1 Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-037 Heiligeweg 36 Jan Alberts Bakker wed Pieter Aukes van Vliet
G-038 Heiligeweg 34 Jakkle Jager Meinte Jager
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
G-041 Heiligeweg 30 G Pettinga Pieter Douwes de Vries sjouwer
G-042 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok pakhuis
G-043 Heiligeweg 26 Harmen Nolman Harmen Nolman wewer
G-044 Heiligeweg 24 G van Themmen Willem D Jager
G-045 Heiligeweg 22 Jan van der Veen Taeke van der Vorm kaarsmakersknegt
G-046 Heiligeweg 20 Folkert de Haas Lammert B van Gelding blikslager
G-047 Heiligeweg 18 F Leemkoel J van Dongen tapperij
G-048 Heiligeweg 16 F Leemkoel Jan van Dongen brouwer
G-049 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Johannes Broodkorf kleermaker
G-050 Heiligeweg 12 Fokke M Wijngaarden Fokke M Wijngaarden metzelknegt
G-051 Heiligeweg 8 Folkert de Haas smederij
G-053 Heiligeweg 6 erven Hendrik Zwaal Cornelis van Beemen metzelaar
G-054 Heiligeweg 4 G Pettinga kantoor
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
G-056 Brouwersstraat 1b Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter
G-056 Brouwersstraat 1 Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter
G-057 Brouwersstraat 3 A W Tadema Susanna Andries winkeliersche
G-058 Brouwersstraat 5 wed B van Bemen Adolf A Meyer slager
G-059 Brouwersstraat 7 A Wierdsma Casper Smith kantoorbediende
G-060 Brouwersstraat 9 Johannes Leyenaar wed Pieter D Galama
G-060 Both Apothekerstraat 6 Johannes Leyenaar wed Pieter D Galama
G-061 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots Hendrik Loots trekschipper
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel Klaas Gonggrijp
G-063 Brouwersstraat 15 Arjen D Poort Arjen D Poort kuiper
G-064 Brouwersstraat 17 Willem van Loon Willem van Loon huisknegt
G-065 Brouwersstraat 19 erven Johannes H ter Mos Coenraad Carpentier timmerknegt
G-066 Brouwersstraat 21 Thomas Smith Thomas Smith wolkammer
G-067 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer drogistwinkel
G-068 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer Hendrik Helmer drogist
G-069 Brouwersstraat 27 Siebren Spannenburg Siebren Stephany winkelier
G-070 Hofstraat 1 Willem IJsbrand Brouwer wed Jan Harmens
G-071 Hofstraat 3 Yede Jans Yedema Yede Jans Yedema varensgesel
G-072 Hofstraat 5 erven L Spannenburg Marten F de Boer bakkersknegt
G-073 Both Apothekerstraat 0 H Helmer pakhuis
G-074 Both Apothekerstraat 14 erven J W Vettevogel H N Felderhof kleermaker
G-074 Both Apothekerstraat 12 erven J W Vettevogel H N Felderhof kleermaker
G-075 Both Apothekerstraat 10 H Loots agterhuis
G-075 Both Apothekerstraat 8 H Loots agterhuis
G-076 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga stalling
G-077 Both Apothekerstraat 5 Jan Frielders Jan Frielders wewer
G-077 Both Apothekerstraat 3 Jan Frielders Jan Frielders wewer
G-078 Both Apothekerstraat 7 Abraham Wierdsma G Groenewoud bakkersknegt
G-079 Both Apothekerstraat 13 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
G-079 Both Apothekerstraat 11 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
G-080 Both Apothekerstraat 15 wed Gerrit Heitman wed Gerrit Heitman gealimenteerd
G-083 Hofstraat 7 M Vink Servaas van Beemen koster
G-084 Hofstraat 11 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
G-084 Hofstraat 9 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
G-085 Hofstraat 13 Christoffel de Haas Uilke Siebes Visser schoenmaker
G-086 Hofstraat 15 Christoffel de Haas Christoffel de Haas leerloyer
G-087 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-090 Hofstraat 21 Gijsbert Willekes Jacobus Fluks gealimenteerd
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-094 Hofstraat 23 Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-095 Hofstraat 25 Siebe U Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur Jan Wiebes Meelman metzelknegt
G-097 Kerkpad 34 wed Arent Batzal wed Arent Batzal wewersche
G-097 Kerkpad 32 wed Arent Batzal wed Arent Batzal wewersche
G-098 Kerkpad 30 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
G-100 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente wed Lipman de Vries
G-101 Kerkpad 26 Armekamer Yeme de Groot verwer
G-102 Kerkpad 24 Gosse A Schipper Gosse A Schipper schipper
G-103 Kerkpad 22 Gosse A Schipper Jacobus Wewer gruttersknegt
G-104 Kerkpad 20 Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel
G-105 Kerkpad 18 Willem Moes wed Berend Hilles gealimenteerd
G-106 Vianen 22 Willem Moes wed Pieter Cummel
G-106 Vianen 20 Willem Moes wed Pieter Cummel
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-108 Vianen 12 erven J W Vettevogel Abraham L de Vries koopman
G-108 Vianen 10 erven J W Vettevogel Abraham L de Vries koopman
G-109 Vianen 6 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
G-109 Vianen 8 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
G-110 Vianen 4 M Vink ledig
G-111 Vianen 2 wed & erven Jacob Willems Georg Blesma timmerknegt
G-112 Romastraat 12 Directeuren van Roma wed Abel Bolhuis kasteleinsche
G-114 Romastraat 10 wed Doede van der Veer Jurjen Jans de Wilde gealimenteerd
G-115 Romastraat 8 J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd
G-116 Romastraat 6 J W Houtsma tuin
G-117 Romastraat 4 Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager
G-120 Romastraat 2 H Wennekes ledig
G-121 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens ruïnes
G-122 Romastraat 1 Gereformeerde Diaconie IJsbrecht W Wielsma gealimenteerd
G-123 Romastraat 3 H Wennekes Sybren Lieuwes varensgesel
G-124 Romastraat 5 H Wennekes wed Gerardus van Kempen
G-125 Romastraat 11 H Wennekes ledig
G-126 Romastraat 13 C Jonker Heert M Tichelaar tichelknegt
G-127 Romastraat 27 Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
G-127 Romastraat 25 Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
G-128 Romastraat 29 wed R Cronenburg Arent Huisjemaker koornmeter
G-129 Romastraat 31 erven Poppe Menalda Feike S Molenaar varensgesel
G-131 Romastraat 33 IJsbrand Wietzes ruïnes
G-133 Gardenierstraat 18 Doopsgezinde Gemeente Thomas Alberts Boonstra timmerknegt
G-134 Gardenierstraat 16 Wieger Harings Jielis Johannes Adema sjouwer
G-135 Gardenierstraat 14 Abraham de Ruiter Jan Beukering sjouwer
G-136 Gardenierstraat 12 Armekamer wed Rienk Stoker gealimenteerd
G-137 Gardenierstraat 10 wed Johannes de Windt Rinske Sjoerds
G-138 Gardenierstraat 8 H Tobbe Jan Hendriks
G-140 Gardenierstraat 6 H Burgerhof tuin
G-141 Gardenierstraat 4 Hendrik van Varel Dirk Faber gleybakkersknegt
G-144 Gardenierstraat 3 Jan van der Veen Claas D van der Molen gleybakkersknegt
G-147 Gardenierstraat 5 Joodsche Gemeente bad
G-148 Gardenierstraat 7 erven Jan Reidmaker wed Jan Johannes gealimenteerd
G-149 Gardenierstraat 9 wed Berend Jans Aaltie Hendriks gealimenteerd
G-150 Gardenierstraat 11 erven Jacob Reinhard ledig
G-151 Gardenierstraat 13 erven A Bartling Berend Burgers wewer
G-152 Gardenierstraat 15 erven A Bartling Arnold van der Vleugel sjouwer
G-153 Gardenierstraat 17 Roomsche Gemeente Pieter Jans Wewer turfdrager gealimenteerd
G-154 Borstelsteeg 18 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
G-154 Borstelsteeg 16 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
G-154 Gardenierstraat 19 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
G-155 Borstelsteeg 14 A de Ruiter Cornelis Martens sjouwer
G-156 Borstelsteeg 12 A de Ruiter Wytske Folkerts
G-157 Borstelsteeg 10 H Hanekuik wed Ruth Wouters
G-158 Tiepelsteeg 2 Kerkhoven & Helmer pakhuis
G-159 Fortuinsteeg 6 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
G-159 Tiepelsteeg 1 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
G-159 Fortuinsteeg 2 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
G-162 Borstelsteeg 4 Floris Jeltes Langedijk Floris Jeltes Langedijk smidsknegt
G-163 Borstelsteeg 8 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
G-163 Borstelsteeg 6 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-165 Borstelsteeg 1 wed Pieter Aukes van Vliet Gerben Dijkstra gleybakkersknegt
G-166 Borstelsteeg 3 erven A Bartling Antie Bernardus
G-167 Borstelsteeg 7 Doopsgezinde Gemeente wed Matthijs Pieters
G-168 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie turfschuur
G-169 Romastraat 35 Ids van der Weyde Ids van der Weyde timmerknegt
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden Tjerk Heins de Groot timmerknegt
G-171 Romastraat 45 Jan A Olifier tuin
G-171 Romastraat 43 Jan A Olifier tuin
G-171 Romastraat 41 Jan A Olifier tuin
G-171 Romastraat 39 Jan A Olifier tuin
G-171 Romastraat 49 Jan A Olifier tuin
G-171 Romastraat 47 Jan A Olifier tuin
G-174 Kerkpad 14 Jan J Hiddema Jan J Hiddema timmerman
G-175 Kerkpad 12 Jan J Hiddema Cornelis Beidschat aschman
G-176 Kerkpad 10 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
G-176 Kerkpad 8 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
G-176 Kerkpad 6 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
G-177 Kerkpad 2 Gereformeerde Diaconie Jan Wiebes van Dockum smidsknegt
G-178 Kerkpad 1 wed Evert Lindeboom wed Evert Lindeboom baardscheerdersche
G-179 Grote Kerkstraat 46 wed Evert Lindeboom Anthony Beuker metzelknegt
G-180 Grote Kerkstraat 44 erven Sytze van Dijk Dirk Dinkart schoenmaker
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Age Watzes Zijlstra
G-182 Grote Kerkstraat 40 Pieter Terpstra Pieter Terpstra
G-184 Grote Kerkstraat 38 erven A Bartling Moses Levy de Beer koopman
G-185 Grote Kerkstraat 36 erven A Bartling Bernardus Witte koopman
G-186 Grote Kerkstraat 34 erven A Bartling vrouw P van der Stok
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen vrouw Meile H van der Molen
G-188 Grote Kerkstraat 30 erven Kup Zytze van Hettinga verwer
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
G-190 Grote Kerkstraat 26 Eise Freerks Lemsma Eise Freerks Lemsma schoenmaker
G-191 Heiligeweg 38 erven Johannes Harmens ter Mos Harmen Johannes ter Mos winkelier
G-192 Grote Kerkstraat 25 Cornelis van der Hoef smederij
G-194 Grote Kerkstraat 27 Tjeerd Kerkhoven Tjeerd Kerkhoven timmerknegt
G-195 Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Johannes Potting horlogiemaker
G-196 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Jan Hendriks Klaasen korfmaker
G-199 Grote Kerkstraat 33 wed Jan Fekkes wed Jan Fekkes gealimenteerd
G-200 Grote Kerkstraat 35 Aldert G Krijl Aldert G Krijl schipper
G-201 Grote Kerkstraat 37 Hendrik Poort Baukje Siebrens broodverkoopster
G-202 Grote Kerkstraat 39 erven Simon Gerryts pakhuis
G-203 Lammert Warndersteeg 22 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
G-203 Grote Kerkstraat 41 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
G-203 Lammert Warndersteeg 20 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
G-204 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Brameyer Willem F Mandema varensgesel
G-204 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Brameyer Willem F Mandema varensgesel
G-205 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Brameyer Tjalling Brameyer stadsarbeider
G-205 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Brameyer Tjalling Brameyer stadsarbeider
G-206 Lammert Warndersteeg 14 erven J W Vettevogel wed H Plutschouw gealimenteerd
G-206 Lammert Warndersteeg 14a erven J W Vettevogel wed H Plutschouw gealimenteerd
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
G-208 Lammert Warndersteeg 10 Jan Fontein wagenhuis
G-209 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
G-211 Kruisstraat 8 Jan Hannema mouterij
G-212 Kruisstraat 6 Dirk Fontein wagenhuis
G-214 Kruisstraat 3 D Fontein tuin
G-219 Kruisstraat 9 W J Hanekuik mangelkamer
G-220 Lammert Warndersteeg 8 erven F Tjallingii zoutpakhuis
G-221 Lammert Warndersteeg 6 Dirk Fontein ledig
G-222 Lammert Warndersteeg 4 Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
G-222 Lammert Warndersteeg 2 Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
G-223 Lammert Warndersteeg 1 Jan Fontein zoutkeet de vos
G-224 Lammert Warndersteeg 3 wed F Tjallingii zoutkeet de hoorn
G-225 Kromme Elleboogsteeg 1 wed F Tjallingii zoutpakhuis
G-226 Lammert Warndersteeg 5 wed Tjeerd Cabbeljauw Hendrik de Witte baardscheerder
G-227 Lammert Warndersteeg 7 M Ouendag Coenraad Speleveld hoedemakersknegt
G-228 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes wed Hendrik Bouwes gealimenteerd
G-229 Lammert Warndersteeg 13 Willem L Bonnema Willem L Bonnema trekschipper
G-229 Lammert Warndersteeg 13a Willem L Bonnema Willem L Bonnema trekschipper
G-231 Kerkpoortstraat 3 wed Jan Beidschat wed Jan Beidschat koemelkster
G-231 Kerkpoortstraat 1 wed Jan Beidschat wed Jan Beidschat koemelkster
G-232 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur Harmen Schuur landmilitair
G-233 Kerkpoortstraat 7 Christiaan Klein Christiaan P Klein gealimenteerd
G-236 Kromme Elleboogsteeg 3 Roelof R Postma tuin
G-237 Kromme Elleboogsteeg 5 erven A Bartling Bernard Bessing sjouwer
G-238 Kromme Elleboogsteeg 7 Armekamer Adam Dinkart sjouwer
G-239 Kerkpoortstraat 9 H Homeulen wed Willem Cordel gealimenteerd
G-240 Kerkpoortstraat 11 Arnoldus B Klumper Arnoldus B Klumper wewer
G-241 Kerkpoortstraat 13 wed Roelof Roelofs wed Roelof Roelofs gealimenteerd
G-242 Kerkpoortstraat 15 erven Sjeerp Haantjes wed Sjeerp Haantjes
G-243 Kerkpoortstraat 23 Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier
G-243 Kerkpoortstraat 17 Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier
G-245 Klaverbladstraat 18 Johannes Lautenbach tuin
G-245 Kerkpoortstraat 25 Johannes Lautenbach tuin
G-246 Kerkpoortstraat 27 Johannes Leyenaar Yeve Brink schaarslijper
G-247 Kerkpoortstraat 29 wed Jan Gerrits ledig
G-248 Kerkpoortstraat 31 wed P Ackerman tuin
G-249 Kerkpoortstraat 35 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
G-249 Kerkpoortstraat 33 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
G-249 Kerkpoortstraat 37 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
G-250 Moriaanstraat 1 Jan Groen wed Elias Hendriks gealimenteerd
G-251 Moriaanstraat 3 Jan Fontein tuin
G-252 Fabrieksstraat 32 Jan Brevink Jan Brevink wewer
G-253 Moriaanstraat 10 Jan C Roodje wed Claas Cornelis
G-254 Moriaanstraat 8 Jelle Boomsma tuin
G-255 Moriaanstraat 6 Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
G-255 Moriaanstraat 4 Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen wed Bart van Dinsen
G-257 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer wed Freerk Jans
G-258 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente vrouw Pieter Steffens gealimenteerd
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hans P Goverts Allert Douwes Werkman metzelknegt
G-260 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma vrouw Frans Smith
G-261 Kerkpoortstraat 49 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok trekschipper
G-262 Molenpad 1 Johannes Proosterbeek vrouw Sasker L de Vries
G-263 Molenpad 7 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-263 Molenpad 5 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-263 Molenpad 3 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-264 Molenpad 9 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-265 Fabrieksstraat 36 Johannes Proosterbeek Harmen van der Berg
G-266 Fabrieksstraat 34 Johannes Proosterbeek Johannes Proosterbeek tuinkamer
G-267 Oosterbolwerk 2 Uilke Siebes Visser Poppe J Zijlstra varensgesel
G-268 Molenpad 20a W Vettevogel tuin
G-269 Molenpad 20 W Vettevogel Anthonie Harings wewer
G-270 Molenpad 18 wed Johannes van Seist tuin
G-271 Molenpad 16 Simon Haantjes Molenaar Arnoldus P de Wilde sjouwer
G-272 Molenpad 14 Schelte van der Hoef Bernard Jurjens Croes sjouwer
G-273 Molenpad 12 Willem van Loon wed Joseph de Jong gealimenteerd
G-273 Molenpad 10 Willem van Loon wed Joseph de Jong gealimenteerd
G-274 Molenpad 8 wed Johannes van Seist wed Johannes van Seist gealimenteerd
G-274 Molenpad 6 wed Johannes van Seist wed Johannes van Seist gealimenteerd
G-275 Molenpad 4 Abraham de Ruiter Carel Marcus van Vliet varensgesel
G-276 Molenpad 2 Fredrik M de Ruiter Fredrik M de Ruiter schoenlapper
G-277 Kerkpoortstraat 51 Jan A Bakker Jielles van Straaten sjouwer
G-278 Kerkpoortstraat 53 Atze L Bakker Atze L Bakker winkelier
G-278 Kerkpoortstraat 53a Atze L Bakker Atze L Bakker winkelier
G-279 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof wewer
G-281 Rapenburg 3 Sytze G Willekes wed Johannes Jekel gealimenteerd
G-282 Rapenburg 5 Sytze G Willekes wed Albert Jacobs gealimenteerd
G-283 Rapenburg 9 Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher
G-283 Rapenburg 7 Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher
G-284 Rapenburg 11 A J Conradi Harmen Kok wewer
G-285 Rapenburg 15 M Vink Atze P Bergsma wewer
G-285 Rapenburg 13 M Vink Atze P Bergsma wewer
G-286 Rapenburg 19 M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
G-286 Rapenburg 17 M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
G-287 Oosterbolwerk 10 wed & erven P Menalda Hendrik Andries Paskuur sjouwer
G-288 Oosterbolwerk 8 wed & erven P Menalda Johannes Fok turfdrager
G-288 Oosterbolwerk 6 wed & erven P Menalda Johannes Fok turfdrager
G-289 Oosterbolwerk 4 wed & erven P Menalda tuin
G-290 Kerkpad 3 Gereformeerde Gemeente kerk
G-291 Kerkpad 7 Betje van Klinken Betje van Klinken casteleinsche
G-292 Hofstraat 31 Betje van Klinken Martinus Kerkhof
G-293 Hofstraat 33 Sipke Schoonbergen Barent Meyes Metz metzelknegt
G-294 Hofstraat 35 erven Jan Eelkes Feddrik Ypes Boomsma varensgesel
G-295 Hofstraat 37 erven Jan Eelkes Jan Sanders Jorna gleybakkersknegt
G-296 Hofstraat 39 de Stad doodbaarshuisje
G-297 Hofstraat 43 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
G-297 Hofstraat 41 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
G-298 Hofstraat 45 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Dirks gealimenteerd
G-299 Hofstraat 47 Dirk W Jager stalling
G-301 Kerkpoortstraat 18 Jacob Johannes Kerkhoven qq wed Hendrik Drost winkeliersche
G-302 Kerkpoortstraat 16 Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
G-302 Kerkpoortstraat 14 Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
G-303 Kerkpoortstraat 12 Hielke M Wiersma wed Berend Berends
G-304 Kerkpoortstraat 10 Ymke L van der Meulen Ymke L van der Meulen sjouwer
G-305 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans Johannes van Belkum korendrager
G-306 Kerkpoortstraat 6 Gereformeerde Diaconie turfdrager
G-307 Kerkpoortstraat 4 Rinke J Hunia Rinke J Hunia trekschipper
G-308 Fabrieksstraat 28 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
G-308 Fabrieksstraat 26 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
G-309 Fabrieksstraat 24 erven J W Vettevogel pakhuis
G-310 Fabrieksstraat 22 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
G-310 Fabrieksstraat 20 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
G-311 Fabrieksstraat 18 M Vellinga Cornelis Bouman huisknegt
G-312 Fabrieksstraat 16 erven J W Vettevogel wed Jan Douwes Faber gealimenteerd
G-313 Fabrieksstraat 14 Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt
G-313 Fabrieksstraat 12 Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt
G-314 Fabrieksstraat 10 Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
G-314 Fabrieksstraat 8 Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
G-315 Klaverbladstraat 22 Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
G-315 Klaverbladstraat 20 Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
G-317 Klaverbladstraat 16 wed P Ackerman wed P Ackerman
G-318 Klaverbladstraat 14 Anthonie Klaver tuin
G-322 Fabrieksstraat 6 H Wennekes Berent Hankes wewer
G-323 Fabrieksstraat 2 Jan van der Veen tuin
G-324 Klaverbladstraat 27 Rein Miedema Jan Sipkes Schoonbergen wafelbakker
G-325 Klaverbladstraat 1 Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer
G-326 Weverstraat 6 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
G-328 Weverstraat 2 wed F Tjallingii zoutpakhuis
H-001 Rozengracht 37 Johannes Visser Johannes Visser kastelein
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Johannes Visser kastelein
H-002 Kerkpoortstraat 22 J K Rootje J K Rootje stalling
H-003 Kerkpoortstraat 20 de Stad suratten
H-003 Hofstraat 32 de Stad suratten
H-005 Hofstraat 30 H Wennekes Harmen Gortmers wewer
H-006 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente wed Johannes Severijn gealimenteerd
H-007 Hofstraat 26 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
H-007 Hofstraat 24 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
H-008 Hofstraat 22 Jetske Pieters Jetske Pieters gealimenteerd
H-009 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper
H-009 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper
H-010 Hofstraat 12 M Vink Olphert J Duinker schipper
H-011 Hofstraat 10 M Vink wed Lourens Tuininga
H-012 Rozengracht 11 M Vink M Vink tuinier
H-012 Hofstraat 8 M Vink M Vink tuinier
H-012 Hofstraat 6 M Vink M Vink tuinier
H-013 Hofstraat 4 Pieter Kayzer Pieter Kayzer schoenmaker
H-014 Hofstraat 2 A R van Dalsen wed Hendrik Oswald
H-015 Zuiderplein 1 F F van Esta Lubbert Adema sjouwer
H-018 Zuiderplein 3 F F van Esta F F van Esta wagenhuis
H-019 Zuiderplein 5 C W Bakker Dirk de Clerq candidaat
H-020 Rozengracht 1 de Stad sluismanshuisje
H-021 Rozengracht 3 C W Bakker Johannes van der Elst kleermaker
H-022 Rozengracht 5 C W Bakker Pietje Tammes
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Roelof Feenstra
H-025 Rozengracht 9 M Vink wed Albert Abeles gealimenteerd
H-026 Rozengracht 17 D H van Dorpen houtstek
H-026 Rozengracht 15 D H van Dorpen houtstek
H-027 Rozengracht 19 D H van Dorpen D H van Dorpen koopman
H-028 Rozengracht 21 Hendrik M de Vries Hendrik M de Vries gleybakkersknegt
H-030 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
H-030 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
H-031 Rozenstraat 3 Thijs Duininga Thijs Duininga stalling
H-032 Rozengracht 23 Keimpe T Dijkstra vrouw Carel Wijga
H-033 Rozengracht 25 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra koemelker
H-034 Rozengracht 33 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-034 Rozengracht 31 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-034 Rozengracht 29 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-034 Rozengracht 27 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-035 Kerkpoortstraat 71 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
H-035 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
H-035 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
H-036 Kerkpoortstraat 65 Jacob T Spanjer ledig
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-038 Kerkpoortstraat 57 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
H-038 Rapenburg 2 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
H-039 Rapenburg 4 Pieter G Ludinga Pieter G Ludinga wolkammersknegt
H-040 Rapenburg 6 Jacob T Riet Jacob Riet wewer
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
H-042 Rapenburg 10 A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
H-044 Zuiderbolwerk 1 J Wildschut tuin en zomerhuis
H-045 Rapenburg 12 Johannes Proosterbeek tuin en zomerhuis
H-046 Rapenburg 14 Gereformeerde Diaconie vrouw Jan Cornelis Posthumus
H-047 Rapenburg 16 Gereformeerde Diaconie vrouw Marten Klaasen
H-048 Rapenburg 18 Schelte van der Hoef Swerus P Bakker sjouwer
H-049 Rapenburg 20 A R Mentes Doeke Jans tuin
H-050 Rapenburg 22 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
H-050 Rozengracht 26 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
H-051 Zuiderbolwerk 9 wed Bauke Komst Tjeerd Pieters Faber sjouwer
H-051 Zuiderbolwerk 7 wed Bauke Komst Tjeerd Pieters Faber sjouwer
H-056 Rozengracht 32 F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
H-056 Rozengracht 28 F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
H-062 Rozengracht 22 F F van Esta pakhuis
H-065 Rozengracht 16 Andries de Haas Andries de Haas leerlooyer
H-066 Rozengracht 14 Andries de Haas loyerij
H-067 Rozengracht 12 J W D Houtsma Trijntje & Fetje Herema
H-068 Rozengracht 10 J W D Houtsma houtstek
H-069 Rozengracht 8 J W D Houtsma J W D Houtsma houtkoper
H-070 Rozengracht 6 J Wildschut pakhuis
H-071 Rozengracht 4 A Amelander Jacob Heus commies bij de convoyen
H-072 Rozengracht 2 Sjoerd Veenstra H Stroband commissaris van politie
H-073 Spinhuisstraat 9 erven J W Vettevogel Gerryt Johannes Olinjus gealimenteerd
H-074 Spinhuisstraat 11 erven J W Vettevogel vrouw Anske Pieters gealimenteerd
H-075 Spinhuisstraat 13 Jelle Boomsma Baltus Claver sjouwer
H-076 Wasbleek 3 F F van Esta Bauke van Oosten sjouwer
H-077 Wasbleek 5 F F van Esta Ernst A Harintsma timmerknegt
H-078 Wasbleek 9 F F van Esta wagenhuis ledig
H-078 Wasbleek 7 F F van Esta wagenhuis ledig
H-079 Wasbleek 11 F F van Esta Ate H Piebinga panbakkersknegt
H-080 Wasbleek 13 F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
H-080 Wasbleek 15 F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
H-081 Wasbleek 21 F F van Esta schuur ledig
H-081 Wasbleek 19 F F van Esta schuur ledig
H-081 Wasbleek 17 F F van Esta schuur ledig
H-082 Wasbleekstraat 10 F F van Esta Evert H Koetzier ledig
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
H-084 Wasbleekstraat 6 F F van Esta Pieter Tassel uitdrager
H-085 Wasbleekstraat 4 Claas IJsenbeek Jacobus van Keulen sjouwer
H-086 Bos en Hove 2 Claas IJsenbeek wagenhuis
H-087 Wasbleekstraat 1 Claas IJsenbeek Claas Hiddes Bleeker timmerknegt
H-088 Wasbleekstraat 3 Gereformeerde Diaconie Dirk Johannes Tjomsma gealimenteerd
H-089 Wasbleekplein 94 Gereformeerde Diaconie wed Wouter Teunis gealimenteerd
H-090 Wasbleek 92 Gereformeerde Diaconie wed Sytze Jans
H-093 Wasbleek 90 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Jans gealimenteerd
H-094 Wasbleek 88 Gereformeerde Diaconie wed Lammert Oeyes gealimenteerd
H-095 Wasbleek 86 Gereformeerde Diaconie Hendrik Baltus Klaver gealimenteerd
H-096 Wasbleek 84 Gereformeerde Diaconie Jan de Vries gealimenteerd
H-097 Wasbleek 82 Gereformeerde Diaconie wed Claas Caspers gealimenteerd
H-098 Wasbleek 80 Gereformeerde Diaconie
H-099 Wasbleek 78 Gereformeerde Diaconie wed Watze Pieters gealimenteerd
H-100 Wasbleek 76 Gereformeerde Diaconie wed Lubbert Johannes gealimenteerd
H-101 Wasbleek 74 Gereformeerde Diaconie Minne de Wilde gealimenteerd
H-102 Wasbleek 72 Gereformeerde Diaconie wed Lolle Ymkes gealimenteerd
H-103 Wasbleek 70 Gereformeerde Diaconie Trijntje Johannes gealimenteerd
H-104 Wasbleek 68 Gereformeerde Diaconie Pieter Piebes tichelknegt
H-105 Wasbleek 66 Gereformeerde Diaconie Wiebren L Westerbaan brouwersknegt
H-106 Wasbleek 64 Gereformeerde Diaconie ledig
H-107 Wasbleek 62 Gereformeerde Diaconie wed Haring Steffens gealimenteerd
H-108 Wasbleek 60 Gereformeerde Diaconie wed Ruurd Johannes gealimenteerd
H-109 Wasbleek 58 Gereformeerde Diaconie wed Frans Sybouts gealimenteerd
H-110 Wasbleek 56 Gereformeerde Diaconie wed Bruin Dirks gealimenteerd
H-111 Wasbleek 54 Gereformeerde Diaconie Rigtje Rommerts gealimenteerd
H-112 Wasbleek 52 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Minks gealimenteerd
H-113 Wasbleek 50 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Christiaan gealimenteerd
H-114 Wasbleek 48 Gereformeerde Diaconie Swerus Willems gealimenteerd
H-115 Wasbleek 46 Gereformeerde Diaconie wed Willem Moels gealimenteerd
H-116 Wasbleek 44 Gereformeerde Diaconie wed Yeb Steffens gealimenteerd
H-117 Wasbleek 42 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Paulus gealimenteerd
H-118 Wasbleek 40 Gereformeerde Diaconie wed Johannes Sakes gealimenteerd
H-119 Wasbleek 38 Gereformeerde Diaconie ledig
H-120 Wasbleek 36 Gereformeerde Diaconie Freerk Dirks gealimenteerd
H-121 Wasbleek 34 Gereformeerde Diaconie wed Atze Hiddes gealimenteerd
H-122 Wasbleek 32 Gereformeerde Diaconie wed Jacob Zegeling gealimenteerd
H-123 Wasbleek 30 Gereformeerde Diaconie wed Douwe Jans gealimenteerd
H-124 Wasbleek 28 Gereformeerde Diaconie wed Daam Jarigs gealimenteerd
H-125 Wasbleek 26 Gereformeerde Diaconie wed Dirk P Wijngaarden gealimenteerd
H-126 Wasbleek 24 Gereformeerde Diaconie Minne Minnes gealimenteerd
H-127 Wasbleek 22 Gereformeerde Diaconie Evert Brink gealimenteerd
H-128 Wasbleek 20 Gereformeerde Diaconie wed Pier Ypes gealimenteerd
H-129 Wasbleek 18 Gereformeerde Diaconie wed Klaas Baukes gealimenteerd
H-130 Wasbleek 16 Gereformeerde Diaconie Lammert Berends gealimenteerd
H-131 Wasbleek 14 Gereformeerde Diaconie Hiltje Reins gealimenteerd
H-132 Wasbleek 12 Gereformeerde Diaconie wed Jan Louws gealimenteerd
H-133 Wasbleek 10 Gereformeerde Diaconie Claas de Boer turfdrager
H-134 Wasbleek 8 Gereformeerde Diaconie Klaaske Folkerts
H-135 Wasbleek 6 Gereformeerde Diaconie wed Piebe Jacobs gealimenteerd
H-136 Wasbleek 4 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Glandorp gealimenteerd
H-137 Wasbleek 2 Gereformeerde Diaconie Uilke S de Vrij gealimenteerd
H-138 Nieuweburen 25 Claas IJsenbeek tuin en zomerhuis
H-139 Nieuweburen 23 J W Houtsma Jan H Holmans varensgesel
H-140 Nieuweburen 21 J D Toussaint wed Geert van Vals gealimenteerd
H-141 Nieuweburen 19 P van Thielen wed Haring Rintjes gealimenteerd
H-142 Nieuweburen 17 wed & erven S Schaaf Rein D Akkerboom pakhuisknegt
H-143 Nieuweburen 15 wed Pieter J Reidsma wed Pieter D Reidsma gealimenteerd
H-144 Nieuweburen 13 A W Tadema qq Willem J Steenbergen tichelaar
H-145 Nieuweburen 11 A W Tadema qq vrouw Johannes Garde
H-146 Nieuweburen 9 A W Tadema qq Paulus H Houtsma sjouwer
H-147 Nieuweburen 7 erven Doetje Aukes wed Gosse Claasen gealimenteerd
H-148 Nieuweburen 5 K Blok Geertje Pieters
H-149 Nieuweburen 3 de Stad Greult Harmens gealimenteerd
H-150 Nieuweburen 1 de Stad Metje Martens
H-152 Spinhuisstraat 7 de Stad casern
H-155 Steenhouwersstraat 6 Marten J Schaafsma pakhuis
H-156 Zuiderhaven 54 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
H-156 Steenhouwersstraat 4 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
H-157 Zuiderhaven 52 Jan Schiere tuin en pakhuis
H-158 Zuiderhaven 50 A van Ringh A van Ringh med: doctor
H-159 Zuiderhaven 48 A J Conradi ledig
H-160 Zuiderhaven 46 A J Conradi A J Conradi secretaris
H-161 Zuiderhaven 44 A J Conradi ledig
H-162 Zuiderhaven 42 J & S Posthuma Jacob Posthuma houtkoper
H-163 Zuiderhaven 40 J & S Posthuma houtpakhuis
H-164 Zuiderhaven 38 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-164 Spinstraat 3 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-164 Schoolstraat 1 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-164 Spinstraat 1 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-165 Schoolstraat 2 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 14 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 12 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 10 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 8 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 20 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 6 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 18 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 4 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 16 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-169 Zuiderhaven 36a de Marine werf
H-169 Grote Werf 4 de Marine werf
H-169 Grote Werf 2 de Marine werf
H-169 Smidstraat 1 de Marine werf
H-170 Nutstraat 2 C Mollema tuin
H-171 Zuiderhaven 36 erven Claas Doedes Douwe de Haan varensgesel
H-173 Zuiderhaven 34 P Rodenhuis pakhuis de zon
H-174 Zuiderhaven 32 P Rodenhuis pakhuis de hoop
H-175 Zuiderhaven 30 S E Wiarda pakhuis
H-176 Zuiderhaven 28 H J Westra pakhuis
H-177 Zuiderhaven 26 Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar
H-177 Zuiderstraat 22 Sjoerd E Wiarda Sjoerd E Wiarda makelaar
H-178 Zuiderhaven 24 wed Otto Tietge wed Otto Tietge winkeliersche
H-179 Zuiderstraat 20 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-180 Zuiderstraat 18 wed Geert de Beer wed Geert de Beer winkeliersche
H-181 Zuiderstraat 16 P Rodenhuis pakhuis
H-182 Zuiderstraat 14 B Fontein B Fontein rentenier
H-183 Zuiderstraat 12 H Keets H Keets commis
H-184 Zuiderstraat 10 Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman
H-185 Zuiderstraat 8 erven Willem de Boer ledig
H-186 Zuiderstraat 6 Sake Wierdsma Gerrit de Mol varensgesel
H-190 Zuidersteeg 3 H TobÉ H TobÉ
H-190 Zuidersteeg 1 H TobÉ H TobÉ
H-190 Zuidersteeg 5 H TobÉ H TobÉ
H-191 Zuidersteeg 7 Fedde S Bijl ledig
H-192 Zuidersteeg 9 M Vink Catharinus Dekker gealimenteerd
H-193 Zuidersteeg 11 Doekle Vinja J A L Clermont sjouwer
H-194 Dwarsstraat 17 wed B Boomsma ledig
H-195 Dwarsstraat 19 wed B Boomsma tuin & zomerhuis
H-196 Dwarsstraat 21 wed B Boomsma Arjen de Leeuw molenknegt
H-199 Zuidergat 1 E E Wijga zuidermolen
H-203 Zuiderstraat 13 C M Monsma wed Simon Jurjens
H-203 Zuiderstraat 11 C M Monsma wed Simon Jurjens
H-204 Zuiderstraat 15 C M Monsma C M Monsma ijsersmid
H-205 Zuiderstraat 21 Sake Wierdsma stalling
H-205 Zuiderstraat 19 Sake Wierdsma stalling
H-205 Zuiderstraat 17 Sake Wierdsma stalling
H-208 Zuiderstraat 25 Bart F van der Zee pakhuis
H-209 Zuiderstraat 27 Pieter C Leyen Pieter C Leyen loots
H-210 Zuiderstraat 29 Sytze Beidschat stalling
H-211 Zuiderstraat 31 Sytze Beidschat Sytze Beidschat kastelein
H-215 Westerstraat 1 Jan T Swanenburg Hendrik J de Vries timmerknegt
H-216 Zuiderhaven 20 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
H-216 Zuiderhaven 18 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
H-216 Zuiderhaven 16 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
H-219 Zuiderhaven 12 de Marine pakhuis
H-219 Zuiderhaven 14 de Marine pakhuis
H-222 Dokstraat 10 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 3 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 8 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 1 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 6 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 4 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 2 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 7 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 12 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-222 Dokstraat 5 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-223 Zuiderhaven 8 G A Herklotz G A Herklotz koopman
H-224 Weeshuisstraat 3 de Stad weeshuis
H-224 Weeshuisstraat 1 de Stad weeshuis
H-225 Weeshuisstraat 5 Hessel Hyltjes van Dijk Hessel Hyltjes van Dijk sjouwer
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
H-227 Weeshuisstraat 11 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
H-227 Weeshuisstraat 9 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
H-228 Zuiderhaven 6 wed R W Meintz Jan H Leyenaar metzelknegt
H-229 Zuiderhaven 4 A J Conradi pakhuis
H-230 Zuiderhaven 2 A J Conradi ledig
H-231 Havenplein 28 het Land cantoor der convooyen
H-232 Havenplein 26 erven Sybren de Groot Jelle J van der Wal winkelier
H-233 Havenplein 24 Hessel H van Dijk Jelte J van der Ley sjouwer
H-234 Havenplein 22 Armekamer Obbe Lueus van der Bosch sjouwer
H-235 Havenplein 20 Dirk C Molenaar Dirk C Molenaar
H-236 Havenplein 18a Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
H-236 Havenplein 18 Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
H-237 Havenplein 16 A van den Oever W H Werkhoven commis
H-238 Havenplein 14 Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper
H-238 Havenplein 12 Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper
H-239 Havenplein 10 Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein
H-240 Havenplein 8 T A Schattenberg tuin