Harlingen, woningregister 1814 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 204)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht wijken van de stad (wijk A t/m H) en door de zgn. buitenbuurt (wijk I). Van elk pand zijn de eigenaar en de gebruiker vastgelegd. Als het een woonhuis betrof is van de bewoner het beroep of bedrijf genoteerd. In andere gevallen betrof het blijkbaar een bedrijfspand en is het gebruik beschreven zoals een lijnbaan of smederij. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    eigenaar gebruiker/bewoner
huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam   voornaam patroniem familienaam beroep of gebruik
F-133 Schritsen 21 wed Pier Abes Joost W Bergsma
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt wed R Kronenburg herbergiersche
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt Jan Adam Hildt
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt Jan Kronenburg
F-240 Vijverstraat 30 Jan Adams Olivier Jan Adams Olivier groenteverkoper
F-241 Vijverstraat 28 Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer
G-104 Kerkpad 20 Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel
F-067 Raamstraat 6 Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper
G-037 Heiligeweg 36 Jan Alberts Bakker wed Pieter Aukes van Vliet
B-079 Wortelstraat 11 Taedze Alberts de Wilde Taedze Alberts de Wilde varensgesel
F-135 Schritsen 25 wed Paulus Allard wed Paulus Allard
F-114 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony Postma Jan Anthonij Postma sjouwer
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Cornelis Arjens Bosma timmerknegt
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Oege L Pollema
H-007 Hofstraat 26 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
H-007 Hofstraat 24 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
G-024 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens Rimmert R Noordhuis schipper
G-244 Kerkpoortstraat 23 wed Hendrik Atzes Sietze Rommerts Jager kastelein
G-244 Kerkpoortstraat 23 wed Hendrik Atzes wed Hendrik Atzes
H-147 Nieuweburen 7 erven Doetje Aukes wed Gosse Claasen gealimenteerd
G-165 Borstelsteeg 1 wed Pieter Aukes van Vliet Gerben Dijkstra gleybakkersknegt
A-008 Noorderhaven 11 Wytze B Blom Wytze B Blom schipper
G-084 Hofstraat 9 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
G-084 Hofstraat 11 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
H-030 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
H-030 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
G-333 Weverstraat 0 Arnoldus Berends weefwinkel ledig
G-329 Weverstraat 0 wed Harmen Berends wed Harmen Berends
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
G-327 Weverstraat 0 Auke Bouwes Leen Auke Bouwes Leen militair
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Auke Bouwes Leen militair
G-327 Weverstraat 0 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
G-228 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes wed Hendrik Bouwes gealimenteerd
H-179 Zuiderstraat 20 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-179 Zuiderhaven 26 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
F-247 Vijverstraat 16 wed & erven Christoffel Christoffels Barend Gomperts van Gelder koopman
F-249 Vijverstraat 12 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
F-243 Vijverstraat 24 wed & erven Christoffel Christoffels Bernardus Drost winkelknegt
F-249 Vijverstraat 12 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
B-141 Achterstraat 49 erven Christoffel Christoffels erven Christoffel Christoffe tuin
F-249 Vijverstraat 10 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
E-093 Vijverstraat 0 wed Gerben Claasen wed Gerben Claasen groenteverkoper
F-207 Lanen 48 wed Gerben Claasen Pietje Hanenburg
F-207 Lanen 48 wed Gerben Claasen vrouw Magnus Severin
F-204 Lanen 54 Henricus Clemens Henricus Clemens koekbakkersknegt
C-127 Sint Jacobstraat 2 Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar
D-093 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis Bleeker Pieter Cornelis Bleeker sjouwer
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks Jacob Hildebrand sjouwer
B-067 Wortelstraat 2 wed Bouwe Dirks Dirk B de Vries sleeper
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks Yemes gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks Jan Hendriks gealimenteerd
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks wed Bouwe Dirks winkeliersche
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks Jan Hendriks gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks wed Johannes Caspers gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks Yemes gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks wed Johannes Caspers gealimenteerd
E-189 Lanen 43 erven Claas Dirks Siebren H Jouwstra timmerknegt
B-096 Herenwaltje 4 Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Uldrik Hilbrands kleine negotie
B-157 Anjelierstraat 31 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Jan Dirks van Weerd schoenmaker
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Akke Doekes
B-157 Anjelierstraat 29 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
B-159 Anjelierstraat 37 Jan Dirks van Weerd Brand Johannes arbeider
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd wed Hendrik Douwes werkster
B-156 Anjelierstraat 27 Jan Dirks van Weerd Geertje Annes
B-158 Anjelierstraat 33 Jan Dirks van Weerd Anne Hendriks
A-205 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks wed Pieter Thijssen gealimenteerd
B-153 Anjelierstraat 19 Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
B-153 Anjelierstraat 15 Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
H-171 Zuiderhaven 36 erven Claas Doedes Douwe de Haan varensgesel
H-171 Zuiderhaven 36 erven Claas Doedes wed Jacob Tuininga
B-059 Wortelstraat 8 wed Jacob Doedes Carel Bulkeus tichelknegt
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes Liskje Jans
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes Liskje Jans
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-094 Herenwaltje 10 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-094 Herenwaltje 12 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-094 Herenwaltje 12 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
F-085 Schritsen 8 wed Dirk Eelkes wed Dirk Eelkes gealimenteerd
G-295 Hofstraat 37 erven Jan Eelkes Jan Sanders Jorna gleybakkersknegt
G-294 Hofstraat 35 erven Jan Eelkes Feddrik Ypes Boomsma varensgesel
B-124 Heerensteeg 6 Zacharias Engelberts Zacharias Engelberts varensgesel
C-115 Sint Jacobstraat 17 wed Freek Eyzes wed Freerk Eyzes winkeliersche
G-176 Kerkpad 6 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
G-176 Kerkpad 6 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-176 Kerkpad 10 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
G-176 Kerkpad 10 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-176 Kerkpad 8 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
G-176 Kerkpad 8 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Claas Foppes Torenbeek timmerman
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Jacob K Torenbeek boekbinder
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Hendrik Huselman
D-149 Nieuwstraat 27 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
D-149 Nieuwstraat 27 wed Gerrit Foppes Donjema wed Hendrik Huselman
G-190 Grote Kerkstraat 26 Eise Freerks Lemsma Eise Freerks Lemsma schoenmaker
A-066 Bildtstraat 23 wed Jan Freerks wed Jan Freerks renteniersche
G-247 Kerkpoortstraat 29 wed Jan Gerrits ledig
C-112 Sint Jacobstraat 11 Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager
G-203 Grote Kerkstraat 41 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
G-202 Grote Kerkstraat 39 erven Simon Gerryts pakhuis
G-203 Lammert Warndersteeg 22 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
G-203 Lammert Warndersteeg 20 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
A-201 Karremanstraat 6 wed Willem Gerryts wed Willem Gerryts winkeliersche
G-271 Molenpad 16 Simon Haantjes Molenaar Arnoldus P de Wilde sjouwer
G-242 Kerkpoortstraat 15 erven Sjeerp Haantjes wed Sjeerp Haantjes
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
G-134 Gardenierstraat 16 Wieger Harings Jielis Johannes Adema sjouwer
E-241 Kleine Kerkstraat 9 wed Jacob Harkes Willem Dijkstra touwslagersknegt
D-095 Nieuwstraat 30 Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer
G-191 Heiligeweg 38 erven Johannes Harmens ter Mos Harmen Johannes ter Mos winkelier
G-297 Hofstraat 41 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
G-297 Hofstraat 43 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Marcus Adam Meyer
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Adam Hartog Meyer slager
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081 Schritsen 20 Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager
F-081 Schritsen 20 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
A-215 Zeilmakersstraat 14 wed Christoffel Hendriks wed Christoffel Hendriks gealimenteerd
F-218 Jekelsteeg 2 IJede Hendriks Mooy Yede Hendriks Mooy timmerknegt
G-196 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Jan Hendriks Klaasen korfmaker
F-138 Schritsen 31 Johannes Hendriks Johannes Hendriks wafelaar
G-033 Heiligeweg 50 Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker
F-200 Schritsen 51 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
D-046 Liemendijk 40 Pieter Hendriks wed Haye Gerbens de Groot
F-200 Schritsen 51 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
D-046 Liemendijk 40 Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
F-200 Lanen 62 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
E-145 Lanen 7 wed Sipke Hendriks Hielke B Overberg oud schipper
H-225 Weeshuisstraat 5 Hessel Hyltjes van Dijk Hessel Hyltjes van Dijk sjouwer
G-070 Hofstraat 1 Willem IJsbrand Brouwer Jan de Reus varensgesel
G-070 Hofstraat 1 Willem IJsbrand Brouwer wed Jan Harmens
E-193 Lanen 59 wed Thomas IJsbrands Bakker Frans Nak varensgesel
E-192 Lanen 51 wed Thomas IJsbrands Bakker wed Thomas IJsbrands Bakker gealimenteerd
E-243 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs van Ackeren Antje Jacobs van Ackeren uitdraagster
F-154 Schritsen 65 erven Berber Jacobs Taeke Jans Nijboer gleybakkersknegt
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Sybrand Reidmaker
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
C-183 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vos varensgesel
G-079 Both Apothekerstraat 13 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vos varensgesel
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
G-079 Both Apothekerstraat 11 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Tjietze R Zeldenrijk schipper
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Haye Jacobs Terpstra
D-127 Oosterkeetstraat 4 Jacob Jacobs Nontje Jacob Jacobs Nontje stalknegt
D-125 Oosterkeetstraat 8 Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager
H-151 Spinstraat 0 Jelle Jacobs Bartle Klok horlogiemaker
H-151 Spinstraat 0 Jelle Jacobs Bartle Klok horlogiemaker
C-187 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs de Vries Jentje de Vries schipper
C-188 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs de Vries Tjalling Epkes timmerknegt
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven Johannes Jacobs Kerkhoven timmerman
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven wed Hans Hendriks Frens
F-172 Grote Kerkstraat 16 wed Samuel Jacobs Levy Jacobs de Beer
F-172 Grote Kerkstraat 16 wed Samuel Jacobs Jacob Levi de Beer koopman
B-092 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs vrouw Tjerk Sjoerds
B-091 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs Albert van Reenen kuipersknegt
A-119 Bildtstraat 14 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-222 Zeilmakersstraat 4 Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
G-209 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven Hendrik P Riem sjouwer
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Age Watzes Zijlstra
A-119 Bildtstraat 8 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
G-209 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
A-222 Zeilmakersstraat 6 Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Anne Jurjens sjouwer
G-210 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Simon van Geyt gealimenteerd
B-063 Herenwaltje 9 Bauke Jans Blom Bauke Jans Blom bolswarderschipper
G-149 Gardenierstraat 9 wed Berend Jans Aaltie Hendriks gealimenteerd
F-088 Schritsen 2 Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman
G-305 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans Johannes van Belkum korendrager
C-176 Noorderhaven 34 erven Freerk Jans Dirk W Visser schipper
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans Auke de Haan schipper
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans wed Hendrik Jans
F-053 Schritsen 52 Jacob G Jans de Vries Jacob G de Vries leerlooyersknegt
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
H-038 Rapenburg 2 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
G-091 Hofstraat 21 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-091 Hofstraat 21 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
H-038 Kerkpoortstraat 57 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
A-182 Achterstraat 15 Louw Jans Balkstra Louw Jans Balkstra lijndaayer
F-129 Schritsen 13 Pier Jans Pier Jans timmerknegt
E-195 Lanen 63 wed Pieter Jans Brouwer Evert J van den Brug zeylmakersknegt
E-195 Lanen 63 wed Pieter Jans Brouwer wed Pieter Jans Brouwer winkeliersche
F-213 Lanen 36 wed Sietze Jans wed Sietze Jans
G-071 Hofstraat 3 Yede Jans Yedema Yede Jans Yedema varensgesel
G-117 Romastraat 4 Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager
C-190 Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Jan Jansen Faber smid
G-162 Borstelsteeg 4 Floris Jeltes Langedijk Floris Jeltes Langedijk smidsknegt
G-163 Borstelsteeg 8 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
G-163 Borstelsteeg 6 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
C-125 Sint Jacobstraat 6 Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer
B-030 Hoogstraat 4 Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Igle Saskers Schaap varensgesel
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Igle Saskers Schaap varensgesel
G-301 Kerkpoortstraat 18 Jacob Johannes Kerkhoven qq wed Hendrik Drost winkeliersche
D-050 Hoogstraat 36 Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt
F-216 Lanen 30 Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
B-149 Karremanstraat 5 Germen Klaasen wed Matthijs Heuffer
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen Pieter Gerryts Krijl varensgesel
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen vrouw Meile H van der Molen
F-214 Lanen 34 Pieter Laurens Laas Wijnalda kleermaker
F-214 Lanen 34 Pieter Laurens Pieter Laurens groenteverkoper
A-190 Anjelierstraat 14 erven Jacob Lieuwes Claas de Boer sjouwer
A-140 Zoutsloot 23 erven Jacob Lieuwes Gerrit H Baantjer lijndraayersknegt
B-064 Herenwaltje 11 Willem Lieuwes Bonnema qq Truyke Y Faber kinderschoolhoudster
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen wed Bart van Dinsen
G-326 Weverstraat 0 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
G-326 Weverstraat 6 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
F-205 Lanen 52 Wessel Lolkes IJlstra Wessel Lolkes IJlstra timmerknegt
C-040 Voorstraat 21 Otto Lubberts Jan Keyzer bakker
D-146 Nieuwstraat 13 Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer
B-031 Hoogstraat 2 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-031 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden wed Rintje Gaijkema gealimenteerd
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden Tjerk Heins de Groot timmerknegt
G-143 Heiligeweg 12 Fokke Martens Gerrit P Burghout militair
F-226 Kroonsteeg 5 Jan Martens Wijngaarden Jan Martens Wijngaarden gaarntweernder
F-195 Schritsen 59 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
F-195 Lanen 72 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
B-081 Wortelstraat 0 erven Sasker Oeges Tjerk Saskers van der Zee varensgesel
F-230 Lanen 4 wed Sasker Oeges van der Zee wed Sasker Oeges van der Zee
A-105 Zoutsloot 42 Siebe Paulus de Boer Hendrik J van der Weyde timmerknegt
A-105 Zoutsloot 42 Siebe Paulus de Boer Siebe Paulus de Boer wolkammer
F-065 Raamstraat 8 wed Jan Philippus wed Jan Philippus gealimenteerd
F-134 Schritsen 23 Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt
C-169 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters wed Douwe Pieters vischvrouw
H-008 Hofstraat 22 Jetske Pieters Jetske Pieters gealimenteerd
B-134 Karremanstraat 15 erven Joris Pieters ledig plak grond
A-192 Anjelierstraat 10 wed Rintje Pieters wed Rintje Pieters
A-124 Zoutsloot 20 vrouw Wopke Remkes Klijnvogel Bote F Bijlsma timmerknegt
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
B-049 Hoogstraat 31 Gerrit Rinses Ongeboer Nicolaas Webber schoenmaker
A-212 Zeilmakersstraat 9 Trijntje Rintjes Hendrikje Poppes vischvrouw
D-147 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs ter Deus Johannes Roelofs ter Deus wewer
G-241 Kerkpoortstraat 13 wed Roelof Roelofs wed Roelof Roelofs gealimenteerd
E-202 Bedelaarsteeg 7 Jieskje Roukes Jieskje Roukes
F-078 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker Dirk Ruurds Bakker varensgesel
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker wed Rienk Ruurds Bakker gealimenteerd
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker Casper Klok rogmolenaarsknegt
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker wed Jansen gealimenteerd
B-151 Achterstraat 27 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
B-151 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
G-267 Oosterbolwerk 2 Uilke Siebes Visser Poppe J Zijlstra varensgesel
A-207 Vissersstraat 4 wed Dirk Siebrens stal ledig
D-051 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
D-051 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
D-051 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds Sipke Fokkes uitdrager
D-051 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds Sipke Fokkes uitdrager
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
F-201 Lanen 60 Hessel Sietzes Carel Mulder commis
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
F-139 Schritsen 33 wed Jacob Simons wed Jacob Simons
B-102 Zoutsloot 66 Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-102 Zoutsloot 64 Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
D-133 Ooievaarstraat 12 wed Geert Swerus wed Geertje Swerus gealimenteerd
D-152 Nieuwstraat 35 wed Engbert Tijssen wed Engbert Tijssen nayster
G-094 Hofstraat 23 Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-094 Hofstraat 23 Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
A-111 Bildtstraat 13 Jan Walings Faber Jan Walings Faber bakker
A-003 Noorderhaven 3 wed Andries Wiebes wed Andries Wiebes winkeliersche
A-164 Karremanstraat 20 wed Claas Wiebes wed Claas Wiebes gealimenteerd
G-132 Romastraat 33 IJsbrand Wietzes ruïnes
G-131 Romastraat 33 IJsbrand Wietzes ruïnes
A-165 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems Brouwer IJsbrand Willems Brouwer timmerknegt
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groot tapster
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems Bote Postma sjouwer
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems Jouke P Broersma sjouwer
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems Bote Postma sjouwer
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groot tapster
G-111 Vianen 2 wed & erven Jacob Willems Georg Blesma timmerknegt
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems Jouke P Broersma sjouwer
G-003 Franekereind 36 wed & erven Jacob Willems
D-048 Hoogstraat 40 Teunis Willems de Vries Teunis Willems de Vries wagenmaker
B-078 Wortelstraat 9 Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin
F-115 Grote Ossenmarkt 13 Hielke Wybes Overmeer Hielke Wybes Overmeer schipper
G-121 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens ruïnes
E-006 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes schipper
E-007 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes pakhuis
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot Pieter Abrahams Brouwer wijnwerker
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot wed Yeme de Groot