Harlingen, woningregister 1814 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 204)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht wijken van de stad (wijk A t/m H) en door de zgn. buitenbuurt (wijk I). Van elk pand zijn de eigenaar en de gebruiker vastgelegd. Als het een woonhuis betrof is van de bewoner het beroep of bedrijf genoteerd. In andere gevallen betrof het blijkbaar een bedrijfspand en is het gebruik beschreven zoals een lijnbaan of smederij. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    eigenaar gebruiker/bewoner
huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam   voornaam patroniem familienaam beroep of gebruik
H-025 Rozengracht 9 M Vink wed Albert Abeles gealimenteerd
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok wed Pier Abes vischvrouw
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok wed Pier Abes vischvrouw
B-051 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Yede Abes Faber gealimenteerd
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus wed Jacob Abrahams
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus wed Jacob Abrahams
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot Pieter Abrahams Brouwer wijnwerker
B-043 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere Willem Abrahams Brom schipper
B-043 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere Willem Abrahams Brom schipper
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt Jan Adam Hildt
F-113 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente Johannes Adam Snijder gegagimenteerd
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Marcus Adam Meyer
F-240 Vijverstraat 30 Jan Adams Olivier Jan Adams Olivier groenteverkoper
A-223 Zeilmakersstraat 4 wed Tjeerd Cabbeljauw Anne Ages Zeylmaker metzelknegt
F-086 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente Geertje Ages naaister
B-111 Karremanstraat 25 Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt
G-104 Kerkpad 20 Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel
D-080 Nieuwstraat 64 Sipke H Hoffinga Jelte Ages Bakker
F-067 Raamstraat 6 Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper
G-326 Weverstraat 0 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
G-326 Weverstraat 6 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Jacob Alberts turfdrager
B-079 Wortelstraat 11 Taedze Alberts de Wilde Taedze Alberts de Wilde varensgesel
G-330 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Thijs Alberts sjouwer
G-133 Gardenierstraat 18 Doopsgezinde Gemeente Thomas Alberts Boonstra timmerknegt
F-251 Vijverstraat 6 Swerus Coersen Jan Ale kastelein
E-185 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra Jan Ales Wobma stalknegt
F-135 Schritsen 25 wed Paulus Allard wed Paulus Allard
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel Frans Andries de Boer sjouwer
G-287 Oosterbolwerk 10 wed & erven P Menalda Hendrik Andries Paskuur sjouwer
G-057 Brouwersstraat 3 A W Tadema Susanna Andries winkeliersche
D-106 Ooievaarsteeg 15 Jacob van der Linde Johannes Andriessen
G-237 Kromme Elleboogsteeg 5 erven A Bartling Jan Anes gealimenteerd
B-156 Anjelierstraat 27 Jan Dirks van Weerd Geertje Annes
A-163 Karremanstraat 22 Simon Y de Groot Pieter K Annes Bakker bakker
F-087 Schritsen 4 Geeske P Baksma c.s. wed Rein Annes gealimenteerd
F-169 Grote Kerkstraat 22 B Broersma wed Jan Anthonij gealimenteerd
F-114 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony Postma Jan Anthonij Postma sjouwer
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Cornelis Arjens Bosma timmerknegt
H-007 Hofstraat 26 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
H-007 Hofstraat 24 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
C-133 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente Sipke Arjens Appel gleybakkersknegt
G-244 Kerkpoortstraat 23 wed Hendrik Atzes wed Hendrik Atzes
G-037 Heiligeweg 36 Jan Alberts Bakker wed Pieter Aukes van Vliet
H-095 Wasbleek 86 Gereformeerde Diaconie Hendrik Baltus Klaver gealimenteerd
G-084 Hofstraat 11 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
G-084 Hofstraat 9 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
F-110 Grote Ossenmarkt 3 erven P Oolgaard wed Wopke Bartels gealimenteerd
H-067 Rozengracht 12 J W D Houtsma Jouke Baukes de Boer sjouwer
H-129 Wasbleek 18 Gereformeerde Diaconie wed Klaas Baukes gealimenteerd
D-121 Scheffersplein 19 Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt
D-121 Scheffersplein 0 Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt
D-055 Oosterkeetstraat 1 Armekamer wed Ymke Baukes gealimenteerd
D-055 Lombardstraat 6 Armekamer wed Ymke Baukes gealimenteerd
A-172 Achterstraat 4 Doopsgesinde Gemeente wed Berend Berends gealimenteerd
G-303 Kerkpoortstraat 12 Hielke M Wiersma wed Berend Berends
G-154 Borstelsteeg 16 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
G-329 Weverstraat 0 wed Harmen Berends wed Harmen Berends
G-154 Borstelsteeg 18 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
G-154 Gardenierstraat 19 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
A-229 Bargebuurtspoortje 2 Armekamer wed Jan Berends gealimenteerd
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma Johannes Berends de Vries wafelbakker
H-130 Wasbleek 16 Gereformeerde Diaconie Lammert Berends gealimenteerd
G-166 Borstelsteeg 3 erven A Bartling Antie Bernardus
C-090 Schoolsteeg 4 K H van der Wielen Bauke Bernardus boerearbeider
H-154 Spinhuisstraat 11 W D van der Stel Sikke Bonnes sjouwer
D-010 Noordijs 3 S Houtsma Jan Botes bakkersknegt
D-010 Noordijs 1 S Houtsma Jan Botes bakkersknegt
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur wed Rienk Botes gealimenteerd
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Auke Bouwes Leen militair
G-327 Weverstraat 0 Auke Bouwes Leen Auke Bouwes Leen militair
G-093 Hofstraat 21 Cornelis Jonker Cornelis Bouwes winkelier
G-228 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes wed Hendrik Bouwes gealimenteerd
D-109 Ooievaarsteeg 21 Sipke Hoffinga Tjeerd Bouwes sjouwer
H-179 Zuiderstraat 20 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-179 Zuiderhaven 26 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
F-123 Schritsen 1 wed Rinke Bakker Sjouwkje Carels
H-097 Wasbleek 82 Gereformeerde Diaconie wed Claas Caspers gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks wed Johannes Caspers gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks wed Johannes Caspers gealimenteerd
H-113 Wasbleek 50 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Christiaan gealimenteerd
E-245 Grote Kerkstraat 19 wed Johannes Homberg wed Pieter Christiaan
B-141 Achterstraat 49 erven Christoffel Christoffels erven Christoffel Christoffe tuin
E-093 Vijverstraat 0 wed Gerben Claasen wed Gerben Claasen groenteverkoper
H-147 Nieuweburen 7 erven Doetje Aukes wed Gosse Claasen gealimenteerd
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
H-016 Zuiderplein 1 F F van Esta Bartle Clases Wagenaar stalknegt
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
F-204 Lanen 54 Henricus Clemens Henricus Clemens koekbakkersknegt
H-231 Havenplein 28 het Land Hidde Coops
F-224 Lanen 18 J H Olinjus wed Auke Cornelis gealimenteerd
D-076 Franekereind 29 D Boterwech wed Claas Cornelis Voordewind
G-253 Moriaanstraat 10 Jan C Roodje wed Claas Cornelis
F-250 Vijverstraat 8 erven Ph Oolgaard Eeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
G-050 Heiligeweg 12 Fokke M Wijngaarden Grietje Cornelis
H-046 Rapenburg 14 Gereformeerde Diaconie vrouw Jan Cornelis Posthumus
F-111 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente Jan Cornelis varensgesel
C-127 Sint Jacobstraat 2 Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar
D-093 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis Bleeker Pieter Cornelis Bleeker sjouwer
F-199 Lanen 64 R van der Veen wed Willem Cornelis
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-091 Hofstraat 21 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
B-112 Karremanstraat 27 wed T van Benthem Rients Dirk van der Meulen schipper
D-006 Scheerstraat 6 Armekamer Baukje Dirks
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks wed Bouwe Dirks winkeliersche
H-110 Wasbleek 56 Gereformeerde Diaconie wed Bruin Dirks gealimenteerd
F-224 Lanen 18 J H Olinjus wed Cornelis Dirks gealimenteerd
B-096 Herenwaltje 4 Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
H-120 Wasbleek 36 Gereformeerde Diaconie Freerk Dirks gealimenteerd
G-297 Hofstraat 43 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
G-297 Hofstraat 41 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
C-172 Rinnertspijp 4 Simon H Molenaar Jacob Dirks Lootsman loots
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Jan Dirks van Weerd schoenmaker
E-100 Vijver 2 Jan Barend Scholtz Jan Dirks de Vries varensgesel
E-100 Hondenstraat 14 Jan Barend Scholtz Jan Dirks de Vries varensgesel
G-298 Hofstraat 45 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Dirks gealimenteerd
D-087 Nieuwstraat 48 Tjalling J Braameyer Tjeerd Dirks Siepstra korendrager
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde wed Willem Dirks
B-153 Anjelierstraat 15 Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
B-153 Anjelierstraat 19 Willem Dirks Bloemen Willem Dirks Bloemen wewer
E-081 Zuiderhaven 21 Gerben Pottinga wed Claas Doedes
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-094 Herenwaltje 12 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-094 Herenwaltje 10 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
B-094 Herenwaltje 12 Schelte Doedes de Vries Schelte Doedes de Vries
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Akke Doekes
G-145 Gardenierstraat 3 Jan Hannema Christoffel Doekes Postma gleybakkersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 49 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 2 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 55 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Comediesteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 24 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 31 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 9 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 53 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 75 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Christoffelsteeg 3 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 61 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Comediesteeg 3 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hans P Goverts Allert Douwes Werkman metzelknegt
F-098 Grote Ossenmarkt 8 Armekamer Engeltje Douwes gealimenteerd
C-096 Rommelhaven 18 erven C Beva wed Gosse Douwes gealimenteerd
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd wed Hendrik Douwes werkster
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Jan Douwes
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
G-312 Fabrieksstraat 16 erven J W Vettevogel wed Jan Douwes Faber gealimenteerd
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Jan Douwes
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
E-107 Vijverstraat 0 Simon Schuurman wed Klaas Douwes gealimenteerd
G-041 Heiligeweg 30 G Pettinga Pieter Douwes de Vries sjouwer
F-175 Grote Kerkstraat 10 erven T S Stephany Hendrik Ebeles sjouwer
F-175 Grote Kerkstraat 8 erven T S Stephany Hendrik Ebeles sjouwer
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Grietje Edsgers gealimenteerd
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker wed Karst Edsgers
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Berend Eelkes
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Berend Eelkes
F-085 Schritsen 8 wed Dirk Eelkes wed Dirk Eelkes gealimenteerd
B-093 Wortelstraat 1 Gereformeerde Diaconie Maartje Eelkes
D-150 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente wed Albert Egberts
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Albert Egberts
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Albert Egberts
B-021 Herenwaltje 17 erven Jan W Vettevogel wed Wopke Eggerts gealimenteerd
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Johannes Elias Krakau sjouwer
B-124 Heerensteeg 6 Zacharias Engelberts Zacharias Engelberts varensgesel
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
C-188 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs de Vries Tjalling Epkes timmerknegt
A-219 Zeilmakersstraat 8 Johannes Beuker wed Steven Everts gealimenteerd
A-219 Zeilmakersstraat 10 Johannes Beuker wed Steven Everts gealimenteerd
C-115 Sint Jacobstraat 17 wed Freek Eyzes wed Freerk Eyzes winkeliersche
G-197 Grote Kerkstraat 31 erven A Bartling wed Asmus Feddes gealimenteerd
A-108 Zoutsloot 34 S G Hingst wed Cornelis Feykes Zwaal
A-108 Droogstraat 45 S G Hingst wed Cornelis Feykes Zwaal
A-108 Zoutsloot 36 S G Hingst wed Cornelis Feykes Zwaal
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
F-238 Vijversteeg 2 S Schuurmans Geert Feykes de Vries varensgesel
G-088 Hofstraat 19 M Vink vrouw Marten Fokkes
D-051 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds Sipke Fokkes uitdrager
D-051 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds Sipke Fokkes uitdrager
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Bauke Folkerts korendrager
H-134 Wasbleek 8 Gereformeerde Diaconie Klaaske Folkerts
G-156 Borstelsteeg 12 A de Ruiter Wytske Folkerts
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Claas Foppes Torenbeek timmerman
D-149 Nieuwstraat 27 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
A-230 Bargebuurtspoortje 8 Cornelis Jonker Anthonie Fransen gealimenteerd
A-227 Bargebuurtspoortje 6 Johannes Norel Dirkje Fransen gealimenteerd
F-083 Schritsen 14 Geeske Baksma c.s. wed Okke Fransen gealimenteerd
G-190 Grote Kerkstraat 26 Eise Freerks Lemsma Eise Freerks Lemsma schoenmaker
A-066 Bildtstraat 23 wed Jan Freerks wed Jan Freerks renteniersche
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
E-108 Vijverstraat 0 Simon Schuurman Jan Freerks Molenaar sjouwer
E-108 Vijverstraat 0 Simon Schuurman Jan Freerks Molenaar sjouwer
G-109 Vianen 8 Doopsgezinde Gemeente Aagje Gabbes
G-109 Vianen 6 Doopsgezinde Gemeente Aagje Gabbes
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel wed Pieter Gabbes
E-207 Comediesteeg 4 Albert van Eeken Tjepke Gabes boerenarbeider
E-207 Comediesteeg 4 Schelte van der Hoefen Tjepke Gabes boerenarbeider
H-038 Rapenburg 2 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
H-038 Kerkpoortstraat 57 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
B-080 Wortelstraat 13 Doopsgesinde Gemeente wed Claas Gerbens gealimenteerd
D-046 Liemendijk 40 Johannes Norel wed Haye Gerbens de Groot
D-046 Liemendijk 40 Pieter Hendriks wed Haye Gerbens de Groot
D-115 Scheffersplein 3 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
D-115 Scheffersplein 1 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
D-115 Westersteeg 2 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
D-083 Nieuwstraat 56 A Oostendorp wed Pieter Gerbens
D-046 Liemendijk 40 Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-046 Liemendijk 40 Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
A-127 Zeilmakersstraat 11 Jan Schiere wed Wouter Gerbens werkster
D-002 Scheerstraat 10 erven M Blok Folkert Gerbranda schoenlapper
E-142 Poortje 9 Jan E Ackeringa wed Geert Gerrits
B-132 Achterstraat 16 Henricus Schut wed Jan Gerrits gealimenteerd
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Oetske Gerrits de Groot kleine negotie
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Oetske Gerrits de Groot kleine negotie
C-112 Sint Jacobstraat 11 Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager
D-109 Ooievaarsteeg 21 Sipke Hoffinga wed Hemke Gerryts gealimenteerd
G-251 Moriaanstraat 3 Jan Fontein Hendrik Gerryts Koster gealimenteerd
A-108 Droogstraat 45 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108 Zoutsloot 36 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108 Zoutsloot 34 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
G-310 Fabrieksstraat 20 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
G-310 Fabrieksstraat 22 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
F-151 Schritsen 57 Gerrit H Vellinga Pieter Gerryts Vellinga schipper
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen Pieter Gerryts Krijl varensgesel
A-201 Karremanstraat 6 wed Willem Gerryts wed Willem Gerryts winkeliersche
F-247 Vijverstraat 16 wed & erven Christoffel Christoffels Barend Gomperts van Gelder koopman
C-144 Noorderhaven 90 Jan van der Heyde wed Bokke Gooykes
G-242 Kerkpoortstraat 15 erven Sjeerp Haantjes wed Sjeerp Haantjes
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
A-193 Anjelierstraat 8 Claas H Kuiper wed Taeke Halbes
G-322 Fabrieksstraat 6 H Wennekes Berent Hankes wewer
G-316 Klaverbladstraat 18 wed P Ackerman vrouw Hendrik Hansen
G-269 Molenpad 20 W Vettevogel Anthonie Harings wewer
C-025 Rinnertspijp 10 wed T Kabbeljauw wed Jacob Harkes
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw wed Jacob Harkes
C-025 Rinnertspijp 8 wed T Kabbeljauw wed Jacob Harkes
B-093 Wortelstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Geert Harmens gealimenteerd
H-149 Nieuweburen 3 de Stad Greult Harmens gealimenteerd
G-070 Hofstraat 1 Willem IJsbrand Brouwer wed Jan Harmens
D-095 Nieuwstraat 30 Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Adam Hartog Meyer slager
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
D-055 Lombardstraat 6 Armekamer wed Romke Heeres gealimenteerd
D-055 Oosterkeetstraat 1 Armekamer wed Romke Heeres gealimenteerd
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Anna Heins
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Anna Heins
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Anna Heins
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden Tjerk Heins de Groot timmerknegt
G-149 Gardenierstraat 9 wed Berend Jans Aaltie Hendriks gealimenteerd
F-081 Schritsen 20 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente wed Allert Hendriks gealimenteerd
B-158 Anjelierstraat 33 Jan Dirks van Weerd Anne Hendriks
B-085 Zoutsloot 90 Jan Groen Berend Hendriks wewer
B-085 Zoutsloot 90 Jan Groen Berend Hendriks wewer
A-215 Zeilmakersstraat 14 wed Christoffel Hendriks wed Christoffel Hendriks gealimenteerd
F-221 Lanen 24 Claas D Molenaar Dirk Hendriks Faber varensgesel
G-250 Moriaanstraat 1 Jan Groen wed Elias Hendriks gealimenteerd
G-115 Romastraat 8 J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven wed Hans Hendriks Frens
G-183 Grote Kerkstraat 40 de Stad wed Harmen Hendriks gealimenteerd
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel wed Hendrik Hendriks
G-196 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Jan Hendriks Klaasen korfmaker
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks Jan Hendriks gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks Jan Hendriks gealimenteerd
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker Jan Hendriks Schoenmaker sjouwer
G-138 Gardenierstraat 8 H Tobbe Jan Hendriks
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Hendriks Keyzer sjouwer
F-138 Schritsen 31 Johannes Hendriks Johannes Hendriks wafelaar
A-142 Zoutsloot 27 Simon J van Loon Klaas Hendriks opperman
A-139 Zoutsloot 21 erven Jan W Vettevogel Marijke Hendriks kleine negotie
G-033 Heiligeweg 50 Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker
F-200 Lanen 62 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
F-200 Schritsen 51 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
F-200 Schritsen 51 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel vrouw Riemer Hendriks
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
F-218 Jekelsteeg 2 IJede Hendriks Mooy Yede Hendriks Mooy timmerknegt
D-039 Hoogstraat 43 Gerard Meyer wed Pieter Hessels Reidsma
H-121 Wasbleek 34 Gereformeerde Diaconie wed Atze Hiddes gealimenteerd
H-087 Wasbleekstraat 1 Claas IJsenbeek Claas Hiddes Bleeker timmerknegt
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie Bouwe Hielkes Tades vader
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Uldrik Hilbrands kleine negotie
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks Jacob Hildebrand sjouwer
G-105 Kerkpad 18 Willem Moes wed Berend Hilles gealimenteerd
E-210 Lanen 79 Jarig Gelinde wed Mink Hilles
H-225 Weeshuisstraat 5 Hessel Hyltjes van Dijk Hessel Hyltjes van Dijk sjouwer
E-192 Lanen 51 wed Thomas IJsbrands Bakker wed Thomas IJsbrands Bakker gealimenteerd
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Johannes Jacob Brouwer pakhuis
G-282 Rapenburg 5 Sytze G Willekes wed Albert Jacobs gealimenteerd
E-243 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs van Ackeren Antje Jacobs van Ackeren uitdraagster
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
C-076 Voorstraat 93 M Pettinga wed Bouwe Jacobs winkeliersche
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
C-183 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
E-237 Kleine Kerkstraat 2 Althusius Dirk Jacobs van Ackeren schoenmaker
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
D-035 William Boothstraat 6 Directeuren der Comedie Hans Jacobs van der Sluis wewer
G-092 Hofstraat 21 vrouw Jacob van Royen vrouw Hartog Jacobs
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Haye Jacobs Terpstra
D-127 Oosterkeetstraat 4 Jacob Jacobs Nontje Jacob Jacobs Nontje stalknegt
C-185 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere Jan Jacobs Klundert varensgesel
D-125 Oosterkeetstraat 8 Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven Johannes Jacobs Kerkhoven timmerman
F-172 Grote Kerkstraat 16 wed Samuel Jacobs Levy Jacobs de Beer
G-176 Kerkpad 8 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-176 Kerkpad 6 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-176 Kerkpad 10 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
A-110 Zoutsloot 30 Albert van Eeken wed Michiel Jacobs van der Zee
H-135 Wasbleek 6 Gereformeerde Diaconie wed Piebe Jacobs gealimenteerd
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie Rigtje Jacobs Steensma moeder
G-324 Klaverbladstraat 27 Rein Miedema Sape Jacobs Hilverda varensgesel
F-191 Lanen 80 Cornelis Jonker Sjoerd Jacobs de Vries varensgesel
F-190 Spekmarkt 2 Cornelis F de Vries Yke Jacobs
E-221 Simon Stijlstraat 3 erven Sietze van Dijk Ysak Jacobs van Gilsen koopman
A-232 Bargebuurtspoortje 4 Cornelis Jonker wed Andries Jacobus gealimenteerd
A-119 Bildtstraat 14 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-119 Bildtstraat 8 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Albert Janes Baantjer varensgesel
A-210 Zeilmakersstraat 5 Simon J van Loon Age Jans de Groot schipper
B-063 Herenwaltje 9 Bauke Jans Blom Bauke Jans Blom bolswarderschipper
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma wed Berend Jans wafelbakster
H-042 Rapenburg 10 A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
B-142 Achterstraat 51 Roomsche Gemeente wed Berent Jans gealimenteerd
F-088 Schritsen 2 Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman
A-178 Achterstraat 1 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
A-178 Achterstraat 3 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
D-058 William Boothstraat 1 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
D-058 Zoutsloot 115 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
H-050 Rapenburg 22 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
H-050 Rozengracht 26 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
H-049 Rapenburg 20 A R Mentes Doeke Jans tuin
H-049 Rapenburg 20 A R Mentes Doeke Jans tuin
H-049 Rapenburg 22 A R Mentes Doeke Jans tuin
H-050 Rozengracht 26 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
H-123 Wasbleek 30 Gereformeerde Diaconie wed Douwe Jans gealimenteerd
E-105 Vijver 7 Jan Schiere wed Engbert Jans
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere wed Engbert Jans
G-257 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer wed Freerk Jans
F-093 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Harmanus Jans varensgesel
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans wed Hendrik Jans
F-244 Vijverstraat 22 wed T van Benthem Hendrikus Jans Faber smidsknegt
E-196 Lanen 65 Jan J Glinstra Jan Jans Postma
A-120 Bildtstraat 12 M Houttuin Jan Jans de Boer koopman
B-167 Karremanstraat 3 Henricus Schut Johannes Jans de Jong sjouwer
B-167 Anjelierstraat 11 Henricus Schut Johannes Jans de Jong sjouwer
G-114 Romastraat 10 wed Doede van der Veer Jurjen Jans de Wilde gealimenteerd
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes Liskje Jans
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes Liskje Jans
A-182 Achterstraat 15 Louw Jans Balkstra Louw Jans Balkstra lijndaayer
A-092 Droogstraat 51 Simon H Molenaar Lupkjen Jans
E-199 Bedelaarsteeg 1 erven Jan Altena Marten Jans Boey varensgesel
D-005 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Marten Jans Bleeker stoeldraayer
D-005 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Marten Jans Bleeker stoeldraayer
G-072 Hofstraat 5 erven L Spannenburg wed Marten F Jans
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer wed Minne Jans
E-164 Duizenddeurensteeg 2 G S Stinstra wed Paulus Jans
F-129 Schritsen 13 Pier Jans Pier Jans timmerknegt
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. Pier Jans van Arum
G-153 Gardenierstraat 17 Roomsche Gemeente Pieter Jans Wewer turfdrager gealimenteerd
H-093 Wasbleek 90 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Jans gealimenteerd
E-195 Lanen 63 wed Pieter Jans Brouwer wed Pieter Jans Brouwer winkeliersche
E-248 Heiligeweg 21 Samuel S de Jong wed Pieter Jans gealimenteerd
F-049 Carl Visschersteeg 6 C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel
F-213 Lanen 36 wed Sietze Jans wed Sietze Jans
H-090 Wasbleek 92 Gereformeerde Diaconie wed Sytze Jans
F-154 Schritsen 65 erven Berber Jacobs Taeke Jans Nijboer gleybakkersknegt
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
B-082 Zoutsloot 96 Johannes Norel wed Wiebe Jans kleine negotie
G-108 Vianen 12 erven J W Vettevogel Willem Jans gleybakkersknegt
G-108 Vianen 10 erven J W Vettevogel Willem Jans gleybakkersknegt
G-071 Hofstraat 3 Yede Jans Yedema Yede Jans Yedema varensgesel
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker wed Jansen gealimenteerd
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard Gijsbert Jansen kleine negotie
B-113 Zoutsloot 69 Tjalle van der Muur Jan Jansen Brink sjouwer
B-088 Zoutsloot 88 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-088 Zoutsloot 88 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
G-117 Romastraat 4 Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager
C-190 Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Jan Jansen Faber smid
B-088 Zoutsloot 78 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
F-073 Schritsen 34 mej van der Zwaag Jan Jansen Bakker sjouwer
B-088 Zoutsloot 88 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
H-124 Wasbleek 28 Gereformeerde Diaconie wed Daam Jarigs gealimenteerd
F-199 Lanen 64 R van der Veen Feite Jarigs de Boer gleybakkersknegt
G-183 Grote Kerkstraat 40 de Stad Berber Jelles
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
G-226 Lammert Warndersteeg 5 wed Tjeerd Cabbeljauw wed Ype Jelles gealimenteerd
G-162 Borstelsteeg 4 Floris Jeltes Langedijk Floris Jeltes Langedijk smidsknegt
B-016 Hoogstraat 28 wed Tjeerd Kabbeljauw Klaas Jeltes van der Sluis turfdrager
G-206 Lammert Warndersteeg 14 erven J W Vettevogel wed Hendrik Jetzes gealimenteerd
G-206 Lammert Warndersteeg 14a erven J W Vettevogel wed Hendrik Jetzes gealimenteerd
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi wed Sybren Jobs gealimenteerd
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
D-150 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
E-088 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Abe Johannes Hoog militair
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
C-125 Sint Jacobstraat 6 Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer
B-159 Anjelierstraat 37 Jan Dirks van Weerd Brand Johannes arbeider
H-088 Wasbleekstraat 3 Gereformeerde Diaconie Dirk Johannes Tjomsma gealimenteerd
B-030 Hoogstraat 4 Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
H-073 Spinhuisstraat 9 erven J W Vettevogel Gerryt Johannes Olinjus gealimenteerd
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
G-191 Heiligeweg 38 erven Johannes Harmens ter Mos Harmen Johannes ter Mos winkelier
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
D-154 Nieuwstraat 41 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
D-154 Nieuwstraat 47 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
D-154 Nieuwstraat 45 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
D-154 Nieuwstraat 43 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
F-178 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager Jakkle Johannes Jager slager
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
F-066 Raamstraat 2 Folkert de Haas Jan Johannes Leyenaar metzelknegt
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
G-148 Gardenierstraat 7 erven Jan Reidmaker wed Jan Johannes gealimenteerd
G-134 Gardenierstraat 16 Wieger Harings Jielis Johannes Adema sjouwer
E-073 Hondenstraat 8 erven R W Meints wed Leendert Johannes
A-229 Bargebuurtspoortje 2 Armekamer wed Lense Johannes gealimenteerd
H-100 Wasbleek 76 Gereformeerde Diaconie wed Lubbert Johannes gealimenteerd
D-050 Hoogstraat 36 Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt
A-194 Anjelierstraat 6 Berend Brameyer wed Oene Johannes
A-194 Anjelierstraat 4 Berend Brameyer wed Oene Johannes
A-194 Anjelierstraat 2 Berend Brameyer wed Oene Johannes
H-108 Wasbleek 60 Gereformeerde Diaconie wed Ruurd Johannes gealimenteerd
E-086 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Sytse Johannes Hoog sjouwer
F-143 Schritsen 41 A Rasschen qq Thomas Johannes Smit schipper
E-132 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel Tjebbe Johannes Vettevogel
H-103 Wasbleek 70 Gereformeerde Diaconie Trijntje Johannes gealimenteerd
D-002 Scheerstraat 10 erven M Blok wed Willem Johannes winkeliersche
F-163 Heiligeweg 11 Johannes Felkes Willem Johannes Jager slager
D-118 Ooievaarsteeg 18 M Betzou Pieter Joosten Ooy smidsknegt
F-101 Grote Ossenmarkt 6 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
F-216 Lanen 30 Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier
F-101 Grote Ossenmarkt 4 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Anne Jurjens sjouwer
G-272 Molenpad 14 Schelte van der Hoef Bernard Jurjens Croes sjouwer
H-203 Zuiderstraat 11 C M Monsma wed Simon Jurjens
H-203 Zuiderstraat 13 C M Monsma wed Simon Jurjens
H-165 Schoolstraat 10 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 16 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 2 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 8 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 14 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 20 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 6 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 12 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 18 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 4 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan E Akkeringa vrouw Jacob Jurres
H-047 Rapenburg 16 Gereformeerde Diaconie vrouw Marten Klaasen
B-139 Achterstraat 45 M Vink Oene Klaasen Advocaat panbakkersknegt
D-101 Nieuwstraat 16 Gerrit J Veenstra wed Wiebe Klaasen
D-142 Nieuwstraat 3 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
D-142 Nieuwstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
A-090 Droogstraat 43 Doopsgesinde Gemeente wed Hielke Klaases gealimenteerd
B-083 Zoutsloot 94 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
B-083 Wortelstraat 15 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
D-111 Ooievaarsteeg 31 Sikke IJsenbeek Marijke Koenraads
F-214 Lanen 34 Pieter Laurens Pieter Laurens groenteverkoper
C-039 Voorstraat 19 F Dubblinga wed Thomas J Leenderts
F-172 Grote Kerkstraat 16 wed Samuel Jacobs Jacob Levi de Beer koopman
G-184 Grote Kerkstraat 38 erven A Bartling Moses Levy de Beer koopman
F-098 Grote Ossenmarkt 8 Armekamer wed Jan Liekles de Boer gealimenteerd
G-123 Romastraat 3 H Wennekes Sybren Lieuwes varensgesel
B-161 Anjelierstraat 41 Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
B-161 Liemendijk 24 Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker wed Henning Lolkes
F-205 Lanen 52 Wessel Lolkes IJlstra Wessel Lolkes IJlstra timmerknegt
A-013 Noorderhaven 21 P Rodenhuis wed Christ. Lourens
H-132 Wasbleek 12 Gereformeerde Diaconie wed Jan Louws gealimenteerd
C-012 Grote Bredeplaats 5 erven C Syverda vrouw Otte Lubberts
H-234 Havenplein 22 Armekamer Obbe Lueus van der Bosch sjouwer
D-146 Nieuwstraat 13 Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer
G-275 Molenpad 4 Abraham de Ruiter Carel Marcus van Vliet varensgesel
B-157 Anjelierstraat 31 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
B-031 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-031 Hoogstraat 2 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-157 Anjelierstraat 29 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
A-243 Visbuurt 2 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
G-155 Borstelsteeg 14 A de Ruiter Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 8 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 6 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 4 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
H-044 Zuiderbolwerk 1 J Wildschut wed Douwe Martens
F-226 Kroonsteeg 5 Jan Martens Wijngaarden Jan Martens Wijngaarden gaarntweernder
H-150 Nieuweburen 1 de Stad Metje Martens
E-085 Herenknechtenkamerstraat 0 D H de Vries wed Roelof Martens
F-195 Schritsen 59 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
F-195 Lanen 72 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
F-193 Lanen 76 wed T Kabbeljauw Dirk Meinderts van Laan timmerknegt
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
G-293 Hofstraat 33 Sipke Schoonbergen Barent Meyes Metz metzelknegt
A-234 Bargebuurtspoortje 2 Wiebren C de Vries Dirk Michiels Smit varensgesel
H-112 Wasbleek 52 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Minks gealimenteerd
E-141 Poortje 7 erven Sipke van Slooten Jan Minnes Minnema varensgesel
H-126 Wasbleek 24 Gereformeerde Diaconie Minne Minnes gealimenteerd
H-115 Wasbleek 46 Gereformeerde Diaconie wed Willem Moels gealimenteerd
F-230 Lanen 4 wed Sasker Oeges van der Zee wed Sasker Oeges van der Zee
F-197 Lanen 68 Gereformeerde Diaconie wed Namle Oepkes
H-094 Wasbleek 88 Gereformeerde Diaconie wed Lammert Oeyes gealimenteerd
G-118 Romastraat 0 Hendrik de Vries wed Dries Ottes gealimenteerd
H-117 Wasbleek 42 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Paulus gealimenteerd
A-105 Zoutsloot 42 Siebe Paulus de Boer Siebe Paulus de Boer wolkammer
A-101 Zoutsloot 50 Doopsgesinde Gemeente wed Simon Paulus gealimenteerd
D-099 Nieuwstraat 20 Siebren S Hoedje Jan Philippus Schneider schoenmakersknegt
F-065 Raamstraat 8 wed Jan Philippus wed Jan Philippus gealimenteerd
H-104 Wasbleek 68 Gereformeerde Diaconie Pieter Piebes tichelknegt
G-226 Lammert Warndersteeg 5 wed Tjeerd Cabbeljauw Tjeerd Piebes de Vries metzelknegt
F-241 Vijverstraat 28 Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. Jan Piers van Arum keetknegt
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Albertje Pieters
H-074 Spinhuisstraat 11 erven J W Vettevogel vrouw Anske Pieters gealimenteerd
E-197 Lanen 67 erven Jan Altena wed Bouwe Pieters
F-134 Schritsen 23 Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vos varensgesel
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vos varensgesel
C-169 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters wed Douwe Pieters vischvrouw
H-148 Nieuweburen 5 K Blok Geertje Pieters
E-151 Drie Roemersteeg 3 Y Rodenhuis Harent Pieters van der Sluis sjouwer
H-008 Hofstraat 22 Jetske Pieters Jetske Pieters gealimenteerd
D-141 Nieuwstraat 2 J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider
D-141 Nieuwstraat 2 J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider
G-167 Borstelsteeg 7 Doopsgezinde Gemeente wed Matthijs Pieters
A-192 Anjelierstraat 10 wed Rintje Pieters wed Rintje Pieters
H-227 Weeshuisstraat 11 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
H-227 Weeshuisstraat 9 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Sipke Pieters Altena timmerknegt
H-051 Zuiderbolwerk 9 wed Bauke Komst Tjeerd Pieters Faber sjouwer
H-051 Zuiderbolwerk 7 wed Bauke Komst Tjeerd Pieters Faber sjouwer
H-099 Wasbleek 78 Gereformeerde Diaconie wed Watze Pieters gealimenteerd
A-222 Zeilmakersstraat 6 Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
A-222 Zeilmakersstraat 4 Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
C-173 Rinnertspijp 6 Jan Schiere wed Yede Pieters vischvrouw
H-030 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
H-030 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
A-212 Zeilmakersstraat 9 Trijntje Rintjes Hendrikje Poppes vischvrouw
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet Jappe R van Veer schipper
F-122 Grote Ossenmarkt 27 Simon Mooy Klaas Reinders Pan varensgesel
H-131 Wasbleek 14 Gereformeerde Diaconie Hiltje Reins gealimenteerd
E-251 Heiligeweg 27 erven Pieter Hollander Jacob Reyerzen kleermaker
B-089 Herenwaltje 1 Paulus G de Boer Tjebbe Riemers de Boer arbeider
F-004 Zuiderhaven 45 C L van Beyma Johannes Rimmert Hogenburg stalknegt
A-089 Droogstraat 41 Doopsgesinde Gemeente wed Marten Rimmerts gealimenteerd
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
G-204 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Brameyer wed Sibout Rinkes
G-204 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Brameyer wed Sibout Rinkes
B-039 Hoogstraat 11 wed D Zichman Gerrit Rinses de Vries militaire dienst
F-237 Grote Ossenmarkt 21 wed T van Benthem Jetze Rinses Spiering sjouwer
C-131 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
C-131 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
H-141 Nieuweburen 19 P van Thielen wed Haring Rintjes gealimenteerd
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
A-059 Noorderhaven 107 de Stad Jan Robijns Parkement metzelknegt
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Roelofs van Wijk sjouwer
D-147 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs ter Deus Johannes Roelofs ter Deus wewer
G-241 Kerkpoortstraat 13 wed Roelof Roelofs wed Roelof Roelofs gealimenteerd
H-111 Wasbleek 54 Gereformeerde Diaconie Rigtje Rommerts gealimenteerd
G-244 Kerkpoortstraat 23 wed Hendrik Atzes Sietze Rommerts Jager kastelein
E-202 Bedelaarsteeg 7 Jieskje Roukes Jieskje Roukes
F-078 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker Dirk Ruurds Bakker varensgesel
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker wed Rienk Ruurds Bakker gealimenteerd
A-004 Noorderhoofd 1 D Boomsma & Comp Hartman S Jouwstra
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Aaltje Sakes naayvrouw
H-118 Wasbleek 40 Gereformeerde Diaconie wed Johannes Sakes gealimenteerd
E-221 Simon Stijlstraat 3 erven Sietze van Dijk Schoone Salomons koopvrouw
B-151 Achterstraat 27 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
B-151 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
G-295 Hofstraat 37 erven Jan Eelkes Jan Sanders Jorna gleybakkersknegt
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Igle Saskers Schaap varensgesel
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Igle Saskers Schaap varensgesel
B-081 Wortelstraat 0 erven Sasker Oeges Tjerk Saskers van der Zee varensgesel
D-083 Nieuwstraat 56 A Oostendorp wed Wouter Scheltes
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Romke Siebes sjouwer gealimenteerd
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Romke Siebes sjouwer gealimenteerd
G-085 Hofstraat 13 Christoffel de Haas Uilke Siebes Visser schoenmaker
B-029 Hoogstraat 8 wed Age Agema Willem Siebes de Boer varensgesel
C-161 Noorderhaven 50 Jan Schiere Age Siebrens Hollander sjouwer
G-201 Grote Kerkstraat 37 Hendrik Poort Baukje Siebrens broodverkoopster
F-048 Carl Visschersteeg 8 C C van der Straaten Albert Sieds varensgesel
D-051 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
D-051 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
G-109 Vianen 8 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
G-109 Vianen 6 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
H-232 Havenplein 26 erven Sybren de Groot Eeltje Sikkes de Boer schipper
F-139 Schritsen 33 wed Jacob Simons wed Jacob Simons
G-324 Klaverbladstraat 27 Rein Miedema Jan Sipkes Schoonbergen wafelbakker
B-102 Zoutsloot 66 Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
B-102 Zoutsloot 64 Sjouke Sipkes Hiemstra Sjouke Sipkes Hiemstra verwersknegt
H-080 Wasbleek 15 F F van Esta Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt
H-080 Wasbleek 13 F F van Esta Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt
B-150 Karremanstraat 7 F Duman Anne Sjerps lijndrayersknegt
D-132 Ooievaarstraat 14 Doekle Vinia Lambert Sjierks varensgesel
G-137 Gardenierstraat 10 wed Johannes de Windt Rinske Sjoerds
B-092 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs vrouw Tjerk Sjoerds
H-107 Wasbleek 62 Gereformeerde Diaconie wed Haring Steffens gealimenteerd
G-258 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente vrouw Pieter Steffens gealimenteerd
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber wed Ruurd Steffens vischvrouw
H-116 Wasbleek 44 Gereformeerde Diaconie wed Yeb Steffens gealimenteerd
D-133 Ooievaarstraat 12 wed Geert Swerus wed Geertje Swerus gealimenteerd
H-109 Wasbleek 58 Gereformeerde Diaconie wed Frans Sybouts gealimenteerd
E-107 Vijverstraat 0 Simon Schuurman wed Dirk Sybrens
E-139 Poortje 3 C D Zijlstra wed Hendrik Symons de Groot vischvrouw
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Aldert Sytzes Mutschenplukker panbakkersknegt
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
D-136 Lombardstraat 10 Roelof van Dijk Jan Tabes Klaver gleybakkersknegt
A-083 Droogstraat 13 S Popta Jan Taedes Dijkstra stalknegt
A-083 Droogstraat 13 S Popta Jan Taedes Dijkstra stalknegt
H-022 Rozengracht 5 C W Bakker Pietje Tammes
H-022 Rozengracht 5 C W Bakker Pietje Tammes
E-087 Herenknechtenkamerstraat 3 erven Claas Heins Jan Teekes
H-089 Wasbleekplein 94 Gereformeerde Diaconie wed Wouter Teunis gealimenteerd
A-205 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks wed Pieter Thijssen gealimenteerd
B-101 Zoutsloot 68 Paulus G de Boer Reinder Thomas boere arbeider
D-152 Nieuwstraat 35 wed Engbert Tijssen wed Engbert Tijssen nayster
D-088 Nieuwstraat 46 Sikke IJsenbeek Geeske Timens
D-088 Nieuwstraat 46 Sikke IJsenbeek Geeske Timens
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Jan Tjebbes de Groot sjouwer
D-148 Nieuwstraat 23 erven Rinse van Bergum Gerben Tjeerds varensgesel
D-148 Nieuwstraat 21 erven Rinse van Bergum Gerben Tjeerds varensgesel
H-043 Rapenburg 10 J Wildschut Simon Tjerks van der Burg hovenier
A-226 Bargebuurtspoortje 8 Simon H Molenaar Sipke Tjerks Draaisma soldaat
G-094 Hofstraat 23 Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-094 Hofstraat 23 Siebe U Uilkes Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-095 Hofstraat 25 Siebe U Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
G-095 Hofstraat 25 Siebe U Visser Siebe Uilkes Visser timmerknegt
D-098 Nieuwstraat 22 Jan J Burggraaf Jacob Uldriks Wip korendrager
A-111 Bildtstraat 13 Jan Walings Faber Jan Walings Faber bakker
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel wed Walle Walles gealimenteerd
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Age Watzes Zijlstra
B-084 Zoutsloot 92 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
B-084 Wortelstraat 13 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
B-084 Zoutsloot 92 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
A-003 Noorderhaven 3 wed Andries Wiebes wed Andries Wiebes winkeliersche
A-164 Karremanstraat 20 wed Claas Wiebes wed Claas Wiebes gealimenteerd
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur Jan Wiebes Meelman metzelknegt
G-177 Kerkpad 2 Gereformeerde Diaconie Jan Wiebes van Dockum smidsknegt
A-186 Karremanstraat 10 F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager
B-121 Zoutsloot 93 wed B Boomsma wed Tjalle Wiebrens naaister
A-085 Droogstraat 21 wed Jan D Zeylmaker Haaye Wiegers Brouwer stuurman
B-164 Liemendijk 8 Lambertus Atlas Gerrit Willems schipper
B-164 Liemendijk 10 Lambertus Atlas Gerrit Willems schipper
A-165 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems Brouwer IJsbrand Willems Brouwer timmerknegt
G-229 Lammert Warndersteeg 13 Willem L Bonnema Jan Willems Bonnema
G-229 Lammert Warndersteeg 13a Willem L Bonnema Jan Willems Bonnema
H-114 Wasbleek 48 Gereformeerde Diaconie Swerus Willems gealimenteerd
D-048 Hoogstraat 40 Teunis Willems de Vries Teunis Willems de Vries wagenmaker
E-164 Duizenddeurensteeg 2 G S Stinstra wed Ysaak Willems
A-068 Bildtstraat 24 Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman
G-157 Tiepelsteeg 0 H Hanekuik wed Ruth Wouters
G-157 Tiepelsteeg 0 H Hanekuik wed Ruth Wouters
G-157 Borstelsteeg 10 H Hanekuik wed Ruth Wouters
A-096 Droogstraat 57 Doopsgesinde Gemeente Dirk Wybes van Vliet koster
B-078 Wortelstraat 9 Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin
F-115 Grote Ossenmarkt 13 Hielke Wybes Overmeer Hielke Wybes Overmeer schipper
B-090 Herenwaltje 3 wed T van Benthem Rienk Wybes de Boer varensgesel
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks Yemes gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks Yemes gealimenteerd
E-007 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes pakhuis
E-006 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes schipper
A-102 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer Wiebe Yemes de Jong timmerknegt
A-145 Zoutsloot 35 erven Reinder J Park Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-145 Zoutsloot 33 erven Reinder J Park Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
H-102 Wasbleek 72 Gereformeerde Diaconie wed Lolle Ymkes gealimenteerd
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
G-294 Hofstraat 35 erven Jan Eelkes Feddrik Ypes Boomsma varensgesel
H-128 Wasbleek 20 Gereformeerde Diaconie wed Pier Ypes gealimenteerd
A-062 Droogstraat 22 H Westra wed Ymke Ypes gealimenteerd
F-063 Raamstraat 3 Israel Cats Saartje Ysaks