Harlingen, woningregister 1814 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 204)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht wijken van de stad (wijk A t/m H) en door de zgn. buitenbuurt (wijk I). Van elk pand zijn de eigenaar en de gebruiker vastgelegd. Als het een woonhuis betrof is van de bewoner het beroep of bedrijf genoteerd. In andere gevallen betrof het blijkbaar een bedrijfspand en is het gebruik beschreven zoals een lijnbaan of smederij. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    eigenaar gebruiker/bewoner
huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam   voornaam patroniem familienaam beroep of gebruik
C-137 Noorderhaven 104 A de Roock A de Roock
C-066 Voorstraat 75 A Tadema A Tadema apothecar
G-005 Franekereind 32 A Bolman A Bolman pakhuis
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
C-128 Noorderhaven 114 A Determeyer & comp A Determeyer & comp kooplieden
E-041 Voorstraat 24 A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer
G-002 Franekereind 38 A Bolman A Bolman pakhuis
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
B-034 Hoogstraat 1 A Rasschen A Rasschen 1e clerq ter secretary
E-008 Voorstraat 82 qq M Vink A Delgrosso schoorsteenveger
C-066 Voorstraat 75 A Tadema A Tadema apothecar
E-163 Lanen 21 A Oostendorp A Oostendorp schilder
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
C-145 Noorderhaven 88 A van Eeken A van Eeken koopman
C-129 Noorderhaven 112 wed A Gebel wed A Gebel winkeliersche
E-101 Hondenstraat 12 A Terwocht A Terwocht school
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
B-034 Hoogstraat 1 A Rasschen A Rasschen 1e clerq ter secretary
C-198 Noordijs 12 A Binksma A Binksma zonder bedrijf
B-025 Hoogstraat 16 vrouw A Reinius vrouw A Reinius
C-137 Noorderhaven 104 A de Roock A de Roock
H-158 Zuiderhaven 50 A van Ringh A van Ringh med: doctor
E-101 Hondenstraat 12a A Terwocht A Terwocht school
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
E-041 Voorstraat 24 A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer
H-160 Zuiderhaven 46 A J Conradi A J Conradi secretaris
A-028 Noorderhaven 49 A R van Dalsen A R van Dalsen rentenier
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
F-016 Zuiderhaven 73 A R Mentes A R Mentes hervormd leeraar
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
F-018 Zuiderhaven 75 Roomsche Gemeente A R Schouten pastor
D-011 Noordijs 5 Aafke Hibma Aafke Hibma
D-011 Pakhuissteeg 6 Aafke Hibma Aafke Hibma
D-011 Noordijs 5 Aafke Hibma Aafke Hibma
G-246 Kerkpoortstraat 27 Johannes Leyenaar Aagje van Blessum gealimenteerd
G-109 Vianen 8 Doopsgezinde Gemeente Aagje Gabbes
G-109 Vianen 6 Doopsgezinde Gemeente Aagje Gabbes
G-149 Gardenierstraat 9 wed Berend Jans Aaltie Hendriks gealimenteerd
H-224 Weeshuisstraat 1 de Stad Aaltje Reidsma weesmoeder
H-224 Weeshuisstraat 0 de Stad Aaltje Reidsma weesmoeder
H-224 Weeshuisstraat 3 de Stad Aaltje Reidsma weesmoeder
H-224 Weeshuisstraat 0 de Stad Aaltje Reidsma weesmoeder
H-224 Weeshuisstraat 0 de Stad Aaltje Reidsma weesmoeder
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Aaltje Sakes naayvrouw
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
D-150 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
E-088 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Abe Johannes Hoog militair
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Abe Johannes
G-112 Romastraat 10 Directeuren van Roma wed Abel Bolhuis kasteleinsche
G-112 Romastraat 12 Directeuren van Roma wed Abel Bolhuis kasteleinsche
F-081 Schritsen 20 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-038 Schritsen 58 F Leemkoel qq Abel P van der Hout schoenlapper
F-038 Schritsen 58 F Leemkoel qq Abel P van der Hout schoenlapper
F-068 Schritsen 44 Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
F-068 Raamstraat 4 Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
G-108 Vianen 12 erven J W Vettevogel Abraham L de Vries koopman
G-108 Vianen 10 erven J W Vettevogel Abraham L de Vries koopman
B-104 Zoutsloot 58 T Paludanus Abraham W Brouwer brouwersknegt
E-221 Simon Stijlstraat 3 erven Sietze van Dijk wed Adam Lentz
G-238 Kromme Elleboogsteeg 7 Armekamer Adam Dinkart sjouwer
G-023 Heiligeweg 68 Adam Sterk Adam Sterk slaapsteehouder
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Adam Hartog Meyer slager
F-026 Brouwersstraat 24 Dirk W Jager Adam J Olivier metzelknegt
G-058 Brouwersstraat 5 wed B van Bemen Adolf A Meyer slager
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii Age Ferwerda stalknegt
C-093 Rommelhaven 22 erven H van Beemen Age van Beemen koffyschenker
A-210 Zeilmakersstraat 5 Simon J van Loon Age Jans de Groot schipper
C-161 Noorderhaven 50 Jan Schiere Age Siebrens Hollander sjouwer
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Age Watzes Zijlstra
E-249 Heiligeweg 23 Age H Bakker Age H Bakker uitdrager
E-173 Lanen 39 erven J Altena Ake Altena zonhoednaaister
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Akke Doekes
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Albert Bruining
C-057 Voorstraat 57b Albert Bolman Albert Bolman koopman
B-091 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs Albert van Reenen kuipersknegt
C-057 Voorstraat 57a Albert Bolman Albert Bolman koopman
C-057 Tuinsteeg 0 Albert Bolman Albert Bolman koopman
C-057 Voorstraat 57 Albert Bolman Albert Bolman koopman
E-248 Heiligeweg 21 Samuel S de Jong wed Albert Hooyer
H-025 Rozengracht 9 M Vink wed Albert Abeles gealimenteerd
D-150 Nieuwstraat 29 Roomsche Gemeente wed Albert Egberts
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Albert Egberts
D-150 Nieuwstraat 31 Roomsche Gemeente wed Albert Egberts
G-282 Rapenburg 5 Sytze G Willekes wed Albert Jacobs gealimenteerd
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Albert Janes Baantjer varensgesel
F-048 Carl Visschersteeg 8 C C van der Straaten Albert Sieds varensgesel
D-061 Zoutsloot 119 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
D-061 William Boothstraat 11 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
D-061 Zoutsloot 119 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
D-061 William Boothstraat 15 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Albertje Pieters
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Aldert Sytzes Mutschenplukker panbakkersknegt
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer Aldert G Krijl varensgesel
G-200 Grote Kerkstraat 35 Aldert G Krijl Aldert G Krijl schipper
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer Aldert G Krijl varensgesel
E-140 Poortje 5 Johannes W Vettevogel Ale G de Groot varensgesel
C-031 Voorstraat 7a erven Allardus Westendorp erven Allardus Westendorp banketbaksters
C-031 Voorstraat 7 erven Allardus Westendorp erven Allardus Westendorp banketbaksters
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Allart H van der Zee wafelaar
C-043 Voorstraat 27a Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
C-043 Voorstraat 27 Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hans P Goverts Allert Douwes Werkman metzelknegt
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente wed Allert Hendriks gealimenteerd
A-128 Zeilmakersstraat 13 Cornelis B van der Meer Allert J van der Woude varensgesel
G-013 Franekereind 20 Dirk Fontein Andele J Dreyer zeepziedersknegt
F-137 Schritsen 29 Andries Onsman Andries Onsman sjouwer
E-117 Kleine Bredeplaats 10 Andries van der Hoek Andries van der Hoek schoolonderwijzer
H-065 Rozengracht 16 Andries de Haas Andries de Haas leerlooyer
A-232 Bargebuurtspoortje 4 Cornelis Jonker wed Andries Jacobus gealimenteerd
A-003 Noorderhaven 3 wed Andries Wiebes wed Andries Wiebes winkeliersche
H-080 Wasbleek 15 F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
H-080 Wasbleek 13 F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
F-131 Schritsen 17 Eelke Leyenaar Andries J Benjamins joodsche meester
F-089 Jan Ruurdstraat 1 Geeske P Baksma c.s. Andries K Vlietstra varensgesel
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema Andries W van der Meer stokersknegt
G-113 Romastraat 10 Harm Wennekes wed Anhonie Huisman gealimenteerd
F-144 Schritsen 43 wed & erven B Coelmans Anna de Vries renteniersche
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Anna Heins
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Anna Heins
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Anna Heins
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq Annaatje Pietje naaister
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq Annaatje Pietje naaister
E-203 Lanen 71 Anne Foekens Anne Foekens schoolonderwijzer
E-194 Lanen 57 erven J W Vettevogel Anne Lenige gealimenteerd
A-223 Zeilmakersstraat 4 wed Tjeerd Cabbeljauw Anne Ages Zeylmaker metzelknegt
B-158 Anjelierstraat 33 Jan Dirks van Weerd Anne Hendriks
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Anne Jurjens sjouwer
B-031 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-031 Hoogstraat 2 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-157 Anjelierstraat 31 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
B-157 Anjelierstraat 29 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
D-051 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
D-051 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
B-150 Karremanstraat 7 F Duman Anne Sjerps lijndrayersknegt
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Anske Dijkstra bakkersknegt
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Anske Dijkstra bakkersknegt
H-074 Spinhuisstraat 11 erven J W Vettevogel vrouw Anske Pieters gealimenteerd
D-115 Scheffersplein 1 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115 Scheffersplein 3 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115 Westersteeg 2 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii Anske N Stallinga sjouwer
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064 William Boothstraat 27 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma Anthonie de Boer sjouwer
G-315 Klaverbladstraat 20 Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
E-222 Simon Stijlstraat 5 erven Sietze van Dijk Anthonie van Dijk pruikmaker
D-064 William Boothstraat 25 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Anthonie Bakker gegagimenteerd
G-315 Klaverbladstraat 22 Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Anthonie Bakker gegagimenteerd
D-064 William Boothstraat 23 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
A-230 Bargebuurtspoortje 8 Cornelis Jonker Anthonie Fransen gealimenteerd
G-269 Molenpad 20 W Vettevogel Anthonie Harings wewer
G-280 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof weefwinkel
G-279 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof wewer
A-180 Achterstraat 9 B Braameyer Anthony Overzee sjouwer
G-179 Grote Kerkstraat 46 wed Evert Lindeboom Anthony Beuker metzelknegt
A-180 Achterstraat 7 B Braameyer Anthony Overzee sjouwer
G-069 Brouwersstraat 27 Siebren Spannenburg Antie Agema
G-166 Borstelsteeg 3 erven A Bartling Antie Bernardus
E-243 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs van Ackeren Antje Jacobs van Ackeren uitdraagster
C-025 Rinnertspijp 10 wed T Kabbeljauw Antonius B de Vries kleermaker
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw Antonius B de Vries kleermaker
C-025 Rinnertspijp 8 wed T Kabbeljauw Antonius B de Vries kleermaker
E-056 Grote Bredeplaats 18 Frans J Feersma Arent Feersma horlogiemaker
G-097 Kerkpad 34 wed Arent Batzal wed Arent Batzal wewersche
G-128 Romastraat 29 wed R Cronenburg Arent Huisjemaker koornmeter
G-097 Kerkpad 32 wed Arent Batzal wed Arent Batzal wewersche
D-086 Nieuwstraat 50 Arent J Feersma Arent J Feersma timmerman
D-082 Nieuwstraat 60 Arent L van der Pijp Arent L van der Pijp trekschipper
H-196 Dwarsstraat 21 wed B Boomsma Arjen de Leeuw molenknegt
H-038 Rapenburg 2 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
H-038 Kerkpoortstraat 57 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
G-063 Brouwersstraat 15 Arjen D Poort Arjen D Poort kuiper
G-152 Gardenierstraat 15 erven A Bartling Arnold van der Vleugel sjouwer
H-009 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper
H-009 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper
G-240 Kerkpoortstraat 11 Arnoldus B Klumper Arnoldus B Klumper wewer
G-021 Franekereind 2 wed Arnoldus H van Assen wed Arnoldus H van Assen
G-271 Molenpad 16 Simon Haantjes Molenaar Arnoldus P de Wilde sjouwer
G-035 Kruisstraat 1 Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035 Heiligeweg 46 Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-197 Grote Kerkstraat 31 erven A Bartling wed Asmus Feddes gealimenteerd
D-146 Nieuwstraat 13 Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer
E-162 Lanen 19 S Schuurmans Ate G Zeylmaker zeylmakersknegt
H-079 Wasbleek 11 F F van Esta Ate H Piebinga panbakkersknegt
A-221 Zeilmakersstraat 6 Broer Broersma Ate H van der Velde sjouwer gealimenteerd
C-091 Schoolsteeg 2 D van der Hout Atje
H-121 Wasbleek 34 Gereformeerde Diaconie wed Atze Hiddes gealimenteerd
G-278 Kerkpoortstraat 53 Atze L Bakker Atze L Bakker winkelier
G-278 Kerkpoortstraat 53a Atze L Bakker Atze L Bakker winkelier
G-285 Rapenburg 15 M Vink Atze P Bergsma wewer
G-285 Rapenburg 13 M Vink Atze P Bergsma wewer
F-184 Lanen 84 Augustinus Dekker Augustinus Dekker kleermaker
F-118 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelzang Auke Vogelzang schipper
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans Auke de Haan schipper
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Auke Bouwes Leen militair
G-327 Weverstraat 0 Auke Bouwes Leen Auke Bouwes Leen militair
F-224 Lanen 18 J H Olinjus wed Auke Cornelis gealimenteerd
F-195 Schritsen 59 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
F-195 Lanen 72 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Auke L Faber in lands dienst
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Auke L Faber in lands dienst
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
B-026 Hoogstraat 14 B Arink B Arink timmerman
C-038 Voorstraat 17 wed T van Benthem B Beerendsen kleermaker
C-186 Noorderhaven 12 B Visser & zoon B Visser & zoon pakhuis
A-011 Noorderhaven 17 B Visser & zoon B Visser & zoon kantoor
H-182 Zuiderstraat 14 B Fontein B Fontein rentenier
A-081 Droogstraat 7 B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis
F-021 Zuiderhaven 77 Douwe Boomsma wed B Boomsma
H-182 Zuiderstraat 14 B Fontein B Fontein rentenier
A-014 Noorderhaven 21 B Visser & zoon B Visser & zoon zeylmakerij
A-081 Droogstraat 7 B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis
A-021 Noorderhaven 35 B Visser & zoon B Rodenhuis kantoorbediende
A-146 Zoutsloot 37 Simon H Molenaar B H Brouwer
H-075 Spinhuisstraat 13 Jelle Boomsma Baltus Claver sjouwer
A-024 Noorderhaven 41 wed Marten Bos Barend Bos kuiper
F-247 Vijverstraat 16 wed & erven Christoffel Christoffels Barend Gomperts van Gelder koopman
G-293 Hofstraat 33 Sipke Schoonbergen Barent Meyes Metz metzelknegt
F-194 Lanen 74 erven Hilbrand Koster Barent M van Hoften blikslager
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen wed Bart van Dinsen
C-184 Noorderhaven 16 Bart F van der Zee Bart F van der Zee koopman
F-180 Lanen 89 Uiltje D Eikhout Bart M Bambach
H-151 Spinstraat 0 Jelle Jacobs Bartle Klok horlogiemaker
G-030 Heiligeweg 56 Bartle Agema Bartle Agema schipper
H-151 Spinstraat 0 Jelle Jacobs Bartle Klok horlogiemaker
H-016 Zuiderplein 1 F F van Esta Bartle Clases Wagenaar stalknegt
B-084 Zoutsloot 92 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
B-084 Wortelstraat 13 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
B-084 Zoutsloot 92 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
E-233 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga Bartle B Postma schoenmaker
A-067 Bildtstraat 25 Jan Schiere Bastiaan Hoek varensgesel
A-152 Zoutsloot 45 Bauke de Beer Bauke de Beer winkelier
F-072 Schritsen 36 mej van der Zwaag Bauke Kramer sjouwer
G-088 Hofstraat 19 M Vink Bauke Fopma kleermakersknegt
D-070 Franekereind 21 wed Bauke Komst wed Bauke Komst kroeghouder
H-076 Wasbleek 3 F F van Esta Bauke van Oosten sjouwer
C-090 Schoolsteeg 4 K H van der Wielen Bauke Bernardus boerearbeider
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Bauke Folkerts korendrager
B-063 Herenwaltje 9 Bauke Jans Blom Bauke Jans Blom bolswarderschipper
H-015 Zuiderplein 1 F F van Esta Bauke F de Boer schipper
D-006 Scheerstraat 6 Armekamer Baukje Dirks
G-201 Grote Kerkstraat 37 Hendrik Poort Baukje Siebrens broodverkoopster
A-088 Droogstraat 39 Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
A-088 Droogstraat 37 Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Benjamin Cohen koopman
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
G-183 Grote Kerkstraat 40 de Stad Berber Jelles
E-171 Lanen 35 Berend Groen Berend Groen schoenmaker
G-151 Gardenierstraat 13 erven A Bartling Berend Burgers wewer
F-046 Carl Visschersteeg 12 Roomsche Gemeente wed Berend Rekkenburg gealimenteerd
B-147 Anjelierstraat 28 Berend Pol Berend Pol wafelbakker
B-147 Anjelierstraat 26 Berend Pol Berend Pol wafelbakker
C-094 Rommelhaven 20 erven Jan S van der Mey wed Berend van Beemen vroedvrouw
D-036 William Boothstraat 6 E Bonnema Berend Nijhuis
G-303 Kerkpoortstraat 12 Hielke M Wiersma wed Berend Berends
A-172 Achterstraat 4 Doopsgesinde Gemeente wed Berend Berends gealimenteerd
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Berend Eelkes
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Berend Eelkes
B-085 Zoutsloot 90 Jan Groen Berend Hendriks wewer
B-085 Zoutsloot 90 Jan Groen Berend Hendriks wewer
G-105 Kerkpad 18 Willem Moes wed Berend Hilles gealimenteerd
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma wed Berend Jans wafelbakster
H-042 Rapenburg 10 A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
C-125 Sint Jacobstraat 6 Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer
A-126 Zoutsloot 16 Jan Schiere Berend A Pors sjouwer
H-238 Havenplein 14 Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper
H-238 Havenplein 12 Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper
G-031 Heiligeweg 54 Berent Omans Berent Omans wewer
G-022 Heiligeweg 70 Berent Oorthuis Berent Oorthuis koopman
G-322 Fabrieksstraat 6 H Wennekes Berent Hankes wewer
B-142 Achterstraat 51 Roomsche Gemeente wed Berent Jans gealimenteerd
G-237 Kromme Elleboogsteeg 5 erven A Bartling Bernard Bessing sjouwer
F-108 Grote Ossenmarkt 1 Bernard Smeding Bernard Smeding wewer
G-272 Molenpad 14 Schelte van der Hoef Bernard Jurjens Croes sjouwer
G-185 Grote Kerkstraat 36 erven A Bartling Bernardus Witte koopman
B-164 Liemendijk 8 Lambertus Atlas Bernardus Vorst
F-243 Vijverstraat 24 wed & erven Christoffel Christoffels Bernardus Drost winkelknegt
B-164 Liemendijk 10 Lambertus Atlas Bernardus Vorst
G-291 Kerkpad 7 Betje van Klinken Betje van Klinken casteleinsche
F-067 Raamstraat 6 Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper
A-161 Zoutsloot 63 Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel
C-144 Noorderhaven 90 Jan van der Heyde wed Bokke Gooykes
E-038 Voorstraat 28 A Bolman Boldewijn de Wit
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems Bote Postma sjouwer
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems Bote Postma sjouwer
G-026 Heiligeweg 62 Bote Tuininga Bote Tuininga winkelier
A-124 Zoutsloot 20 vrouw Wopke Remkes Klijnvogel Bote F Bijlsma timmerknegt
C-182 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmaker
C-185 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmakerij
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks wed Bouwe Dirks winkeliersche
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie Bouwe Hielkes Tades vader
C-076 Voorstraat 93 M Pettinga wed Bouwe Jacobs winkeliersche
E-197 Lanen 67 erven Jan Altena wed Bouwe Pieters
B-159 Anjelierstraat 37 Jan Dirks van Weerd Brand Johannes arbeider
E-007 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes pakhuis
E-006 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes schipper
A-155 Zoutsloot 51 Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper
A-155 Zoutsloot 51 Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper
F-223 Lanen 20 Broer J Broersma Broer J Broersma timmerman
E-120 Kleine Bredeplaats 4 Broer J van der Plaats Broer J van der Plaats timmerknegt
A-157 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek Broer R de Vries schipper
F-057 Leerlooierssteeg 4 Joodsche Gemeente Broer W Blom varensgesel
F-057 Leerlooierssteeg 2 Joodsche Gemeente Broer W Blom varensgesel
H-110 Wasbleek 56 Gereformeerde Diaconie wed Bruin Dirks gealimenteerd
E-072 Hondenstraat 10 Bruin C Roorda Bruin C Roorda varensgesel
E-109 Vijverstraat 0 Anthonie B Westerhof Bruin C Westerhof wewer
E-063 Grote Bredeplaats 6a C Greijdanus C Greijdanus rector
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer vrouw C Henema werkster
D-023 Noordijs 25 C Lautenbach C Lautenbach schoenmaker
C-087 Rommelhaven 26 P Huidecoper C de Vos postcantoor
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
E-025 Voorstraat 52 C Mollema C Mollema koopman
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
C-087 Rommelhaven 26b P Huidecoper C de Vos postcantoor
C-157 Noorderhaven 60 wed T van Benthem C Schaafsma drukker
E-113 Kleine Bredeplaats 18 G Pettinga C Simons koopman
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
E-018 Voorstraat 62 C Heinser C Heinser kastelein
E-063 Grote Bredeplaats 6 C Greijdanus C Greijdanus rector
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer vrouw C Henema werkster
E-025 Voorstraat 52 C Mollema C Mollema koopman
C-159 Noorderhaven 56 J van der Veen C Simons pakhuis
F-124 Schritsen 3 Jan Schiere wed C van den Burg
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
E-051 Voorstraat 4 wed C de Groot wed C de Groot koekbakkersche
C-005 Zuiderhaven 7 wed C C Zijlstra wed C C Zijlstra winkeliersche
B-002 Noorderhaven 111 wed C C van der Straaten wed C C van der Straaten
E-049 Voorstraat 8 C D Zijlstra C D Zijlstra collecteur
F-002 Zuiderhaven 39 C L van Beyma C L van Beyma
H-204 Zuiderstraat 15 C M Monsma C M Monsma ijsersmid
F-201 Lanen 60 Hessel Sietzes Carel Mulder commis
H-032 Rozengracht 23 Keimpe T Dijkstra vrouw Carel Wijga
B-059 Wortelstraat 8 wed Jacob Doedes Carel Bulkeus tichelknegt
D-136 Lombardstraat 10 Roelof van Dijk Carel Cloppenburg wewer
F-088 Schritsen 2 Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman
G-275 Molenpad 4 Abraham de Ruiter Carel Marcus van Vliet varensgesel
C-085 Noordijs 2 P Huidecoper Casparus de Vos
G-059 Brouwersstraat 7 A Wierdsma Casper Smith kantoorbediende
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker Casper Klok rogmolenaarsknegt
H-001 Rozengracht 37 Johannes Visser Catharina Cronenburg
F-147 Schritsen 49 erven Pieter W Nauta Catharina Klein
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Catharina Cronenburg
H-192 Zuidersteeg 9 M Vink Catharinus Dekker gealimenteerd
A-013 Noorderhaven 21 P Rodenhuis wed Christ. Lourens
F-134 Schritsen 23 Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt
G-226 Lammert Warndersteeg 5 wed Tjeerd Cabbeljauw Christiaan P Riem militair
G-233 Kerkpoortstraat 7 Christiaan Klein Christiaan P Klein gealimenteerd
G-086 Hofstraat 15 Christoffel de Haas Christoffel de Haas leerloyer
B-141 Achterstraat 49 erven Christoffel Christoffels erven Christoffel Christoffe tuin
G-145 Gardenierstraat 3 Jan Hannema Christoffel Doekes Postma gleybakkersknegt
A-215 Zeilmakersstraat 14 wed Christoffel Hendriks wed Christoffel Hendriks gealimenteerd
E-099 Vijver 4 Claas van den Oever Claas van den Oever schipper
A-190 Anjelierstraat 14 erven Jacob Lieuwes Claas de Boer sjouwer
H-133 Wasbleek 10 Gereformeerde Diaconie Claas de Boer turfdrager
A-191 Anjelierstraat 12 Armekamer wed Claas Blauw gealimenteerd
H-097 Wasbleek 82 Gereformeerde Diaconie wed Claas Caspers gealimenteerd
D-076 Franekereind 29 D Boterwech wed Claas Cornelis Voordewind
G-253 Moriaanstraat 10 Jan C Roodje wed Claas Cornelis
E-081 Zuiderhaven 21 Gerben Pottinga wed Claas Doedes
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Claas Foppes Torenbeek timmerman
B-080 Wortelstraat 13 Doopsgesinde Gemeente wed Claas Gerbens gealimenteerd
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
H-087 Wasbleekstraat 1 Claas IJsenbeek Claas Hiddes Bleeker timmerknegt
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
A-178 Achterstraat 3 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
A-178 Achterstraat 1 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
A-164 Karremanstraat 20 wed Claas Wiebes wed Claas Wiebes gealimenteerd
E-066 Zuiderhaven 13 Claas A Zeylmaker Claas A Zeylmaker schipper
G-224 Lammert Warndersteeg 3 wed F Tjallingii Claas D Molenaar keetknegt
G-144 Gardenierstraat 3 Jan van der Veen Claas D van der Molen gleybakkersknegt
E-127 Kleine Bredeplaats 9 Claas H van Wielen Claas H van Wielen horlogiemaker
E-136 Lanen 1 wed Claas H Swart wed Claas H Swart naayster
F-155 Schritsen 65b Claas L Koster Claas L Koster slager
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Claas M Koster slagersknegt
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Claas M Koster slagersknegt
C-170 Noorderhaven 36 wed Claas P Metzelaar wed Claas P Metzelaar
C-180 Noorderhaven 24 Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper
C-180 Noorderhaven 24 Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper
F-166 Heiligeweg 17 Claas W Klaver Claas W Klaver turfdrager
G-065 Brouwersstraat 19 erven Johannes H ter Mos Coenraad Carpentier timmerknegt
E-010 Voorstraat 78 Coenraad Leers Coenraad Leers koopman
F-123 Schritsen 1 wed Rinke Bakker Coenraad Slijm varensgesel
G-227 Lammert Warndersteeg 7 M Ouendag Coenraad Speleveld hoedemakersknegt
D-001 William Boothstraat 2 erven Simon Wijma vrouw Coenraad P Bakker
D-001 Scheerstraat 12 erven Simon Wijma vrouw Coenraad P Bakker
E-055 Grote Bredeplaats 20 wed Coert Duman wed Coert Duman schoenverkoopster
B-135 Karremanstraat 15 Tjalle van der Muur Cornelis Weydema turfdrager
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker vrouw Cornelis van Dijk
A-132 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes Cornelis Tewes schipper
G-139 Gardenierstraat 8 Abraham de Ruiter Cornelis Schaafsma timmerknegt
D-056 Lombardstraat 4 Cornelis Smit Cornelis Smit varensgesel
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard Cornelis van Loon koopman
H-224 Weeshuisstraat 0 de Stad Cornelis Poort weesvader
H-224 Weeshuisstraat 1 de Stad Cornelis Poort weesvader
G-311 Fabrieksstraat 18 M Vellinga Cornelis Bouman huisknegt
A-210 Zeilmakersstraat 5 Simon J van Loon Cornelis Gamers varensgesel
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Gereformeerde Diaconie wed Cornelis van Velsen
G-053 Heiligeweg 6 erven Hendrik Zwaal Cornelis van Beemen metzelaar
G-163 Borstelsteeg 8 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
C-174 Rinnertspijp 2 wed Bauke J Komst Cornelis Bolink opziener van 's lands werken
F-091 Grote Ossenmarkt 20 Yede Hoornstra Cornelis Wolff schipper
G-175 Kerkpad 12 Jan J Hiddema Cornelis Beidschat aschman
F-132 Schritsen 19 Cornelis van der Veer Cornelis van der Veer schipper
H-224 Weeshuisstraat 0 de Stad Cornelis Poort weesvader
H-224 Weeshuisstraat 3 de Stad Cornelis Poort weesvader
G-193 Grote Kerkstraat 25 Cornelis van der Hoef Cornelis van der Hoef
H-224 Weeshuisstraat 0 de Stad Cornelis Poort weesvader
G-163 Borstelsteeg 6 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Cornelis Arjens Bosma timmerknegt
G-093 Hofstraat 21 Cornelis Jonker Cornelis Bouwes winkelier
F-224 Lanen 18 J H Olinjus wed Cornelis Dirks gealimenteerd
A-108 Zoutsloot 34 S G Hingst wed Cornelis Feykes Zwaal
A-108 Zoutsloot 36 S G Hingst wed Cornelis Feykes Zwaal
A-108 Droogstraat 45 S G Hingst wed Cornelis Feykes Zwaal
C-183 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer
A-243 Visbuurt 2 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 8 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 6 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
G-155 Borstelsteeg 14 A de Ruiter Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 4 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
H-236 Havenplein 18a Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
H-236 Havenplein 18 Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
F-229 Lanen 6 wed Reinder Y de Groot Cornelis F de Vries metzelknegt
F-229 Lanen 8 wed Reinder Y de Groot Cornelis F de Vries metzelknegt
F-217 Jekelsteeg 1 Cornelis J Blokmaker Cornelis J Blokmaker blokmakersknegt
F-104 Zuiderhaven 35 Cornelis M Braaksma Cornelis M Braaksma uitdrager
E-131 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis N de Boer Cornelis N de Boer schipper
F-225 Kroonsteeg 3 Cornelis S Vorst Cornelis S Vorst winkelknegt
C-160 Noorderhaven 52 S Wassenaar D Oolgaard pakhuis
E-001 Voorstraat 94 D van Hettinga D van Hettinga zilversmid
A-203 Karremanstraat 2 D van der Wey D van der Wey stal
E-125 Kleine Bredeplaats 5 D Oolgaard D Oolgaard koopman
D-074 Ooievaarsteeg 35 erven Jacob Reinhard D Boterwech pannebacker
B-039 Hoogstraat 11 wed D Zichman wed D Zichman vroedvrouw
C-149 Noorderhaven 80 S P Wiarda wed D Kortlang winkeliersche
D-151 Nieuwstraat 33 D Boterwech D Boterwech smederij
B-172 Liemendijk 14 D van der Weij D van der Weij noordermolen
E-124 Kleine Bredeplaats 3 D Oolgaard D Oolgaard pakhuis
D-031 Franekereind 15 erven G Andrae D Nieubuur med. doctor
C-074 Voorstraat 91 D van der Hout D van der Hout apothecar
D-074 Franekereind 25 erven Jacob Reinhard D Boterwech pannebacker
B-119 Zoutsloot 87 Dirk Bleeker qq D Bergman paarde docter
E-009 Voorstraat 80 D Buisman D Buisman winkelier
B-035 Hoogstraat 3 wed D Goutier wed D Goutier vischvrouw
E-223 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder
E-223 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder
E-033 Voorstraat 38 D C Zijlstra D C Zijlstra kantoor
E-033 Voorstraat 38 D C Zijlstra D C Zijlstra kantoor
C-151 Noorderhaven 74 D C Zijlstra D C Zijlstra pakhuis
E-034 Voorstraat 36 D C Zijlstra D C Zijlstra koopman
E-019 Voorstraat 60 wed D E Hinxt wed D E Hinxt
H-027 Rozengracht 19 D H van Dorpen D H van Dorpen koopman
C-142 Noorderhaven 96 Jelle Jacobi D J Frimeaux
A-029 Noorderhaven 51 D J Siersma D J Siersma zoutbrander
H-124 Wasbleek 28 Gereformeerde Diaconie wed Daam Jarigs gealimenteerd
B-020 Herenwaltje 15 wed J Wildschut Daniel Stram stalknegt
D-129 Oosterkeetstraat 5 wed Jan C Rootje Daniel Wassem gegagimenteerd
A-025 Noorderhaven 43 Dirk Fontein Pz. Dirk Fontein Pz. koopman
G-141 Gardenierstraat 4 Hendrik van Varel Dirk Faber gleybakkersknegt
G-180 Grote Kerkstraat 44 erven Sytze van Dijk Dirk Dinkart schoenmaker
B-166 Karremanstraat 1 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
F-028 Brouwersstraat 20 Dirk Jager Dirk Jager vleeschhouwer
E-235 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker wed Dirk Lautenbach
B-043 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere wed Dirk Schiere
G-018 Franekereind 8 Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente Dirk de Krou sjouwer
H-019 Zuiderplein 5 C W Bakker Dirk de Clerq candidaat
A-218 Zeilmakersstraat 10 Schelte van der Hoef Dirk Kok varensgesel
A-118 Bildtstraat 16 E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente Dirk de Krou sjouwer
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker wed Dirk van der Woude
B-072 Droogstraat 65 Dirk Fontein Dirk Fontein wagenhuis
G-018 Franekereind 8 Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder
B-165 Liemendijk 6 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
B-043 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere wed Dirk Schiere
A-009 Noorderhaven 13 Barent Visser & zoon Dirk Houtman zeilmakersknegt
H-019 Zuiderplein 5 C W Bakker Dirk de Clerq candidaat
B-165 Liemendijk 4 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
E-053 Grote Bredeplaats 24 Dirk de Boer Dirk de Boer commis
F-085 Schritsen 8 wed Dirk Eelkes wed Dirk Eelkes gealimenteerd
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
F-221 Lanen 24 Claas D Molenaar Dirk Hendriks Faber varensgesel
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
E-237 Kleine Kerkstraat 2 Althusius Dirk Jacobs van Ackeren schoenmaker
D-058 William Boothstraat 1 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
D-058 Zoutsloot 115 Stadsweeshuis Dirk Jans de Vries zeepziedersknegt
H-088 Wasbleekstraat 3 Gereformeerde Diaconie Dirk Johannes Tjomsma gealimenteerd
F-193 Lanen 76 wed T Kabbeljauw Dirk Meinderts van Laan timmerknegt
A-234 Bargebuurtspoortje 2 Wiebren C de Vries Dirk Michiels Smit varensgesel
F-241 Vijverstraat 28 Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vos varensgesel
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vos varensgesel
C-131 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
C-131 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
F-078 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker Dirk Ruurds Bakker varensgesel
E-107 Vijverstraat 0 Simon Schuurman wed Dirk Sybrens
A-096 Droogstraat 57 Doopsgesinde Gemeente Dirk Wybes van Vliet koster
B-067 Wortelstraat 2 wed Bouwe Dirks Dirk B de Vries sleeper
H-235 Havenplein 20 Dirk C Molenaar Dirk C Molenaar
E-059 Grote Bredeplaats 12a Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-059 Grote Bredeplaats 10 Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-059 Grote Bredeplaats 12 Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-069 Hondenstraat 5 Dirk H de Vries Dirk H de Vries pakhuis
B-115 Zoutsloot 77 Johannes Norel Dirk J Danser wolkammersknegt
H-125 Wasbleek 26 Gereformeerde Diaconie wed Dirk P Wijngaarden gealimenteerd
C-046 Voorstraat 33a Jan Dijkstra Dirk W Vellinga
C-176 Noorderhaven 34 erven Freerk Jans Dirk W Visser schipper
C-017 Grote Bredeplaats 15 Frans S Feersma Dirk W Blom
C-046 Voorstraat 33 Jan Dijkstra Dirk W Vellinga
A-227 Bargebuurtspoortje 6 Johannes Norel Dirkje Fransen gealimenteerd
F-188 Spekmarkt 6 H J Smith wed Doede van der Veer
A-220 Zeilmakersstraat 8 erven Jan W Vettevogel Doede E Mokken gealimenteerd
H-049 Rapenburg 20 A R Mentes Doeke Jans tuin
H-050 Rozengracht 26 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
H-049 Rapenburg 20 A R Mentes Doeke Jans tuin
H-049 Rapenburg 22 A R Mentes Doeke Jans tuin
H-050 Rozengracht 26 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
H-050 Rapenburg 22 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
G-079 Both Apothekerstraat 13 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
B-098 Zoutsloot 74 Berend Brameyer Douwe Nagtegaal timmerknegt
G-079 Both Apothekerstraat 11 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
G-208 Lammert Warndersteeg 10 Jan Fontein Douwe de Roos pakhuisknegt
H-171 Zuiderhaven 36 erven Claas Doedes Douwe de Haan varensgesel
G-223 Lammert Warndersteeg 1 Jan Fontein Douwe van der Woude
F-021 Zuiderhaven 77 Douwe Boomsma Douwe Boomsma ontvanger
H-123 Wasbleek 30 Gereformeerde Diaconie wed Douwe Jans gealimenteerd
H-044 Zuiderbolwerk 1 J Wildschut wed Douwe Martens
C-169 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters wed Douwe Pieters vischvrouw
C-167 Vismarkt 4 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
C-168 Noorderhaven 40 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
C-168 Vismarkt 2 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
G-082 Both Apothekerstraat 15 Douwe D Reidsma Douwe D Reidsma reidmaker
B-003 Noorderhaven 113 Jan Hannema Douwe H Reidsma timmerknegt
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
E-188 Sint Odolphisteeg 15 Wopke D van der Stel Douwe M van der Mey varensgesel
E-188 Lanen 41 Wopke D van der Stel Douwe M van der Mey varensgesel
G-161 Heiligeweg 30 Jan Bettels Douwe P Visser schoenmakersknegt
A-130 Zeilmakersstraat 17 Teke Althusius Douwe S Kerkhoven sjouwer
G-330 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Douwe T Dijkstra tichelknegt
F-096 Grote Ossenmarkt 12 Douwe W Kwast Douwe W Kwast varensgesel
G-118 Romastraat 0 Hendrik de Vries wed Dries Ottes gealimenteerd
C-072 Voorstraat 87 wed R Kronenburg E Oosterbaan
A-241 Vissersstraat 2 Eelke Leyenaar Eelke Leyenaar sjouwer
E-160 Schoolplein 1 G S Stinstra wed Eeltje Witteroos
E-160 Schoolplein 3 G S Stinstra wed Eeltje Witteroos
E-160 Schoolplein 7 G S Stinstra wed Eeltje Witteroos
F-250 Vijverstraat 8 erven Ph Oolgaard Eeltje Cornelis Ackerboom sjouwer
H-232 Havenplein 26 erven Sybren de Groot Eeltje Sikkes de Boer schipper
A-123 Zoutsloot 22 Eeltje A Zeylmaker Eeltje A Zeylmaker zeylmakersknegt
B-170 Liemendijk 18 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar tuin en zomerhuis
A-173 Bildtstraat 3 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
A-173 Achterstraat 2 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
D-025 Franekereind 1 Wopke R Kleinvogel Egbert
D-025 Franekereind 1 Wopke R Kleinvogel Egbert
D-096 Nieuwstraat 28 Dirk Boterwech Egbert A de Wilde zoutmeter
G-190 Grote Kerkstraat 26 Eise Freerks Lemsma Eise Freerks Lemsma schoenmaker
A-159 Zoutsloot 59 Eiso Ypei Eiso Ypei sjouwer
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Willem D Ploeg wed Ekko Frieseman
C-120 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma Elias Bijlsma blikslager
G-250 Moriaanstraat 1 Jan Groen wed Elias Hendriks gealimenteerd
A-228 Bargebuurtspoortje 4 Armekamer Emanuel Steiger gealimenteerd
E-105 Vijver 7 Jan Schiere wed Engbert Jans
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere wed Engbert Jans
D-152 Nieuwstraat 35 wed Engbert Tijssen wed Engbert Tijssen nayster
F-098 Grote Ossenmarkt 8 Armekamer Engeltje Douwes gealimenteerd
E-240 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga Enne Wijga kleermaker
C-083 Noordijs 6 K Blok Ernst van Assen apothecar
H-077 Wasbleek 5 F F van Esta Ernst A Harintsma timmerknegt
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Eukje C Pauw
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Eukje C Pauw
E-064 Grote Bredeplaats 4 wed R W Meints Evardus Meints
C-119 Sint Jacobstraat 16 Klaas L Koster Evert Tadema korfmaker
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii wed Evert Groenia
A-116 Bildtstraat 20 Evert Akkeringa Evert Akkeringa wagenmaker
H-127 Wasbleek 22 Gereformeerde Diaconie Evert Brink gealimenteerd
D-012 Noordijs 7 E Bonnema Evert Bonnema pakhuis
A-175 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker Evert Wellinga koperslager
G-178 Kerkpad 1 wed Evert Lindeboom wed Evert Lindeboom baardscheerdersche
A-116 Bildtstraat 20 Evert Akkeringa Evert Akkeringa wagenmaker
H-082 Wasbleekstraat 10 F F van Esta Evert H Koetzier ledig
E-195 Lanen 63 wed Pieter Jans Brouwer Evert J van den Brug zeylmakersknegt
A-204 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg wed Eylard Faber
A-204 Vissersstraat 12 wed Johannes Homberg wed Eylard Faber
D-065 William Boothstraat 29 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066 William Boothstraat 35 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
C-135 Noorderhaven 106 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
C-178 Noorderhaven 28 wed P Tjallingii F Tjallingii
D-065 Zoutsloot 127 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-034 William Boothstraat 8 wed F Tjallingii wed F Tjallingii gleybakkerij
D-065 Zoutsloot 0 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
C-134 Roeperssteeg 2 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
D-015 Noordijs 13 F Tjallingii F Tjallingii kantoor
D-066 Zoutsloot 129 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-007 Scheerstraat 4 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
F-022 Zuiderhaven 79 F Plantinga F Plantinga controlleur
D-065 William Boothstraat 33 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-017 Voorstraat 64 Bouwe Fontein F Leuning schipper
D-037 William Boothstraat 6 wed F Tjallingii wed F Tjallingii houtschuur
D-014 Noordijs 11 F Tjallingii F Tjallingii
D-065 Zoutsloot 127 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-007 Scheerstraat 4 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
C-051 Voorstraat 45 wed H Lieuwma F Lieuwma zilversmid
D-065 William Boothstraat 31 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-015 Voorstraat 68 F Leemkoel F Leemkoel koopman
C-039 Voorstraat 19 F Dubblinga F Dubblinga schipper
D-014 Noordijs 11 F Tjallingii F Tjallingii
D-065 Zoutsloot 127 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
C-027 Grote Bredeplaats 35 F D Fontein F D Fontein pakhuis
A-020 Noorderhaven 33 F D Fontein F D Fontein pakhuis
A-019 Noorderhaven 31 F D Fontein F D Fontein pakhuis
A-019 Noorderhaven 31a F D Fontein F D Fontein pakhuis
H-018 Zuiderplein 3 F F van Esta F F van Esta wagenhuis
H-017 Zuiderplein 1 F F van Esta F F van Esta koopman
A-013 Noorderhaven 21 P Rodenhuis Fedde Bleeker timmerknegt
E-091 Herenknechtenkamerstraat 0 Leendert Buisman Fedde Buisman varensgesel
E-014 Voorstraat 70 Fedde de Jong Fedde de Jong grutter
H-212 Zuiderstraat 31 P Huidecoper Fedde S Bijl pakhuis
H-184 Zuiderstraat 10 Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman
H-184 Zuiderstraat 10 Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman
G-294 Hofstraat 35 erven Jan Eelkes Feddrik Ypes Boomsma varensgesel
G-129 Romastraat 31 erven Poppe Menalda Feike S Molenaar varensgesel
F-199 Lanen 64 R van der Veen Feite Jarigs de Boer gleybakkersknegt
C-079 Voorstraat 99 Fetze van der Stel Fetze van der Stel boendermaker
D-003 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Feyke Burghout varensgesel
D-003 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Feyke Burghout varensgesel
B-096 Herenwaltje 4 Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
G-162 Borstelsteeg 4 Floris Jeltes Langedijk Floris Jeltes Langedijk smidsknegt
F-103 Zuiderhaven 33 Hendrik B Komst Foekje Faber
G-050 Heiligeweg 12 Fokke M Wijngaarden Fokke M Wijngaarden metzelknegt
D-044 Hoogstraat 53 Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
D-043 Hoogstraat 51 Fokke S Miedema Fokke S Miedema kastelein
D-044 Hoogstraat 53 Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
G-052 Heiligeweg 8 Folkert de Haas Folkert de Haas slotemaker
H-074 Spinhuisstraat 11 erven J W Vettevogel vrouw Folkert de Vries gealimenteerd
F-187 Spekmarkt 1 Folkert Park Folkert Park schipper
D-002 Scheerstraat 10 erven M Blok Folkert Gerbranda schoenlapper
B-030 Hoogstraat 4 Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
F-040 Schritsen 58 Foppe C de Vries Foppe C de Vries metzelaar
D-085 Nieuwstraat 52 Jan L van der Veen Foppe K Torenbeek timmerman
G-263 Molenpad 3 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
G-264 Molenpad 9 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
A-209 Zeilmakersstraat 3 Gereformeerde Diaconie Frans Kiewiet varensgesel gealimenteerd
G-260 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma vrouw Frans Smith
G-263 Molenpad 7 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
F-199 Lanen 64 R van der Veen vrouw Frans Ruel nayster
D-100 Nieuwstraat 18 erven Frans Boekhout erven Frans Boekhout gealimenteerd
E-193 Lanen 59 wed Thomas IJsbrands Bakker Frans Nak varensgesel
G-314 Fabrieksstraat 10 Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
G-263 Molenpad 5 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
C-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks Frans Fluks ijsersmid
G-314 Fabrieksstraat 8 Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel Frans Andries de Boer sjouwer
H-007 Hofstraat 24 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
H-007 Hofstraat 26 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
H-109 Wasbleek 58 Gereformeerde Diaconie wed Frans Sybouts gealimenteerd
D-079 Franekereind 29 erv Jacob Reinhard Frans B Fopma sjouwer
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Jan T Spannenburg Frans D van Laan boekverkoper
C-017 Grote Bredeplaats 15 Frans S Feersma Frans S Feersma koopman
E-199 Bedelaarsteeg 1 erven Jan Altena Frans W Nak wewer
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
D-128 Oosterkeetstraat 3 M Vink Frederik Meyer gegagimenteerd
G-068 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer Fredrik Schumen winkelknegt
C-139 Noorderhaven 100 wed Tjeerd Kabbeljauw Fredrik Akkerboom beurtschippersknegt
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides Fredrik Koning blaauwverwersknegt
H-239 Havenplein 10 Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein
G-276 Molenpad 2 Fredrik M de Ruiter Fredrik M de Ruiter schoenlapper
E-020 Voorstraat 58 Jan Hannema Freerk Hoekstra doopsgezind leeraar
H-120 Wasbleek 36 Gereformeerde Diaconie Freerk Dirks gealimenteerd
C-115 Sint Jacobstraat 17 wed Freek Eyzes wed Freerk Eyzes winkeliersche
G-257 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer wed Freerk Jans
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet wed Friedrich Graphou
C-052 Voorstraat 47 Jacob Hannema wed G Fontein
E-130 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel wed G Lemke
E-043 Voorstraat 20 G Stinstra G Stinstra
D-026 Franekereind 3 S G Hingst G Hingst koopman
G-040 Heiligeweg 30 G Pettinga G Pettinga wagenhuis
E-102 Vijver 1 G Pettinga G Pettinga pakhuis
A-054 Noorderhaven 99 wed G Stinstra wed G Stinstra renteniersche
C-052 Noorderhaven 94 Jacob Hannema wed G Fontein
E-002 Voorstraat 92 H Wennekes G Telsemeyer koopman
A-056 Noorderhaven 103 W Ruitinga wed G Andrae renteniersche
C-053 Voorstraat 49 G Piekinga G Piekinga uitdrager
G-078 Both Apothekerstraat 7 Abraham Wierdsma G Groenewoud bakkersknegt
E-130 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel wed G Lemke
A-064 Droogstraat 14 wed G van Danswijk wed G van Danswijk winkeliersche
E-043 Voorstraat 20 G Stinstra G Stinstra
D-026 Franekereind 3 S G Hingst G Hingst koopman
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
H-223 Westerkerklaan 0 G A Herklotz G A Herklotz koopman
H-223 Zuiderhaven 8 G A Herklotz G A Herklotz koopman
E-028 Voorstraat 48 G J Keil G J Keil kleermaker
E-151 Drie Roemersteeg 3 Y Rodenhuis G R Steen zonder beroep
E-160 Schoolplein 7 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-159 Schoolplein 5 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160 Schoolplein 1 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160 Schoolplein 3 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-219 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente G W Stuerwald luthers predikant
E-246 Grote Kerkstraat 21 G W H van Laken G W H van Laken knoopmaker
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer Gabe Rodenhuis metzelknegt
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq Geele K Terpstra gealimenteerd
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq Geele K Terpstra gealimenteerd
H-180 Zuiderstraat 18 wed Geert de Beer wed Geert de Beer winkeliersche
H-140 Nieuweburen 21 J D Toussaint wed Geert van Vals gealimenteerd
D-084 Nieuwstraat 54 Douwe de Roos Geert Panjer schipper
E-208 Comediesteeg 2 F Pheiffer wed Geert Harmens
H-029 Rozengracht 0 erven Claas Steenveld Geert Steenveld bakker
H-180 Zuiderhaven 26 wed Geert de Beer wed Geert de Beer winkeliersche
F-238 Vijversteeg 2 S Schuurmans Geert Feykes de Vries varensgesel
E-142 Poortje 9 Jan E Ackeringa wed Geert Gerrits
B-093 Wortelstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Geert Harmens gealimenteerd
G-198 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema Geert J Brouwer moutersknegt
B-014 Scheerstraat 11 Geert R Hamstra Geert R Hamstra zeepziedersknegt
A-033 Noorderhaven 57 Geert R van der Woude Geert R van der Woude schipper
F-086 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente Geertje Ages naaister
B-156 Anjelierstraat 27 Jan Dirks van Weerd Geertje Annes
H-148 Nieuweburen 5 K Blok Geertje Pieters
D-133 Ooievaarstraat 12 wed Geert Swerus wed Geertje Swerus gealimenteerd
D-088 Nieuwstraat 46 Sikke IJsenbeek Geeske Timens
D-088 Nieuwstraat 46 Sikke IJsenbeek Geeske Timens
F-090 Jan Ruurdstraat 5 Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
F-090 Jan Ruurdstraat 3 Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
G-111 Vianen 2 wed & erven Jacob Willems Georg Blesma timmerknegt
H-004 Hofstraat 32 Ulbe Jacobs Gepke W Holshof koemelker
H-004 Kerkpoortstraat 20 Ulbe Jacobs Gepke W Holshof koemelker
A-015 Noorderhaven 23 P Fontein & zoon Gerard Meyer houtsteksknegt
A-015 Noorderhaven 23 P Fontein & zoon Gerard Meyer houtsteksknegt
G-124 Romastraat 5 H Wennekes wed Gerardus van Kempen
A-188 Anjelierstraat 18 Minne Vink Gerardus Smeding zeylmakersknegt
G-165 Borstelsteeg 1 wed Pieter Aukes van Vliet Gerben Dijkstra gleybakkersknegt
E-069 Hondenstraat 5 Dirk H de Vries Gerben
E-093 Vijverstraat 0 wed Gerben Claasen wed Gerben Claasen groenteverkoper
D-148 Nieuwstraat 21 erven Rinse van Bergum Gerben Tjeerds varensgesel
D-148 Nieuwstraat 23 erven Rinse van Bergum Gerben Tjeerds varensgesel
B-017 Hoogstraat 26 Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
B-017 Hoogstraat 26a Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
G-056 Brouwersstraat 1 Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter
G-056 Brouwersstraat 1b Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter
F-175 Grote Kerkstraat 10 erven T S Stephany Gerbrandus de Leeuw
F-175 Grote Kerkstraat 8 erven T S Stephany Gerbrandus de Leeuw
C-101 Rommelhaven 10 wed P S Hannema Gerke Tiesema sjouwer
B-012 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker Gerlof K Boonstra varensgesel
F-182 Lanen 93 Gerrit Hartman Gerrit Hartman commis bij de stads belasting
E-068 Hondenstraat 3 Jan Galama Gerrit Gobertus varensgesel
B-143 Liemendijk 36 Berend Pol wed Gerrit Severin gealimenteerd
E-077 Zuiderhaven 15 Gerrit van Themmen Gerrit van Themmen kleermaker
F-030 Brouwersstraat 16 Jan J Hilverda Gerrit de Jong verwer
G-286 Rapenburg 19 M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
E-068 Hondenstraat 3 Jan Galama wed Gerrit Burghout
E-250 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heyde Gerrit ter Heyde koopman
D-105 Ooievaarsteeg 13 Jacob van der Linde Gerrit van der Linde schoenmakersknegt
G-080 Both Apothekerstraat 15 wed Gerrit Heitman wed Gerrit Heitman gealimenteerd
G-286 Rapenburg 17 M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
H-186 Zuiderstraat 6 Sake Wierdsma Gerrit de Mol varensgesel
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
D-149 Nieuwstraat 27 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
G-115 Romastraat 8 J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
B-039 Hoogstraat 11 wed D Zichman Gerrit Rinses de Vries militaire dienst
B-164 Liemendijk 8 Lambertus Atlas Gerrit Willems schipper
B-164 Liemendijk 10 Lambertus Atlas Gerrit Willems schipper
B-099 Zoutsloot 72 Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-099 Zoutsloot 70 Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-027 Hoogstraat 12 Gerrit B Hankes Gerrit B Hankes turfdrager
G-302 Kerkpoortstraat 16 Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
G-302 Kerkpoortstraat 14 Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
A-176 Bildtstraat 9 M Houttuin Gerrit H Rikkers agent de policie
A-140 Zoutsloot 23 erven Jacob Lieuwes Gerrit H Baantjer lijndraayersknegt
C-141 Noorderhaven 98 Geert J Veenstra Gerrit J Veenstra beurtschipper
C-141 Noorderhaven 98 Geert J Veenstra Gerrit J Veenstra beurtschipper
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Gerrit N van der Woude koperslagersknegt
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Gerrit N van der Woude koperslagersknegt
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Gerrit N van der Woude koperslagersknegt
G-143 Heiligeweg 12 Fokke Martens Gerrit P Burghout militair
G-283 Rapenburg 9 Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher
G-283 Rapenburg 7 Sytze G Willekes Gerrit S Willekes visscher
B-117 Zoutsloot 83 Gerrit S Jongsma Gerrit S Jongsma koolmeter
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq wed Gerryt Oudeboon gealimenteerd
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq wed Gerryt Oudeboon gealimenteerd
C-112 Sint Jacobstraat 11 Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager
H-073 Spinhuisstraat 9 erven J W Vettevogel Gerryt Johannes Olinjus gealimenteerd
C-007 Prinsenstraat 10 H Peaux Gijsbert de Boer
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard Gijsbert Jansen kleine negotie
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
E-122 Voorstraat 2 erven J Reinhart Gooyke B Overberg winkelier
G-236 Kromme Elleboogsteeg 3 Jan Schiere Goris W Faber sjouwer
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
H-147 Nieuweburen 7 erven Doetje Aukes wed Gosse Claasen gealimenteerd
C-096 Rommelhaven 18 erven C Beva wed Gosse Douwes gealimenteerd
G-102 Kerkpad 24 Gosse A Schipper Gosse A Schipper schipper
H-149 Nieuweburen 3 de Stad Greult Harmens gealimenteerd
F-153 Schritsen 63 Ruurd F Duman Grietje
G-050 Heiligeweg 12 Fokke M Wijngaarden Grietje Cornelis
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Grietje Edsgers gealimenteerd
C-020 Grote Bredeplaats 21 wed H Gonggrijp wed H Gonggrijp winkeliersche
D-010 Noordijs 1 S Houtsma H Houtsma bakker
H-190 Zuidersteeg 5 H TobÉ H TobÉ
C-106 Rommelhaven 2 Jan Zuiderman H Klatter paardedoctor
C-148 Noorderhaven 82 H Kuipers H Kuipers ijserkramer
D-010 Noordijs 3 S Houtsma H Houtsma bakker
A-216 Zeilmakersstraat 14 Reinder Swart wed H Tamsma
E-061 Grote Bredeplaats 8 erven H Tuinhout wed H Tuinhout
A-062 Droogstraat 22 H Westra H Grimijzer huisknegt
D-027 Franekereind 5 H Wennekes H Wennekes koopman
E-050 Kleine Bredeplaats 1 S P Wiarda H Leyenaar metzelaar
E-081 Zuiderhaven 21 Gerben Pottinga wed H Mulder winkeliersche
C-016 Grote Bredeplaats 13 H Poort H Poort bakker
H-190 Zuidersteeg 3 H TobÉ H TobÉ
B-024 Hoogstraat 18 Sipke Houtsma H Boekholt kleermaker
A-196 Anjelierstraat 1 de Stad wed H Mulder poortiersche
C-022 Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp H Welboren bakker
A-216 Zeilmakersstraat 12 Reinder Swart wed H Tamsma
C-075 Voorstraat 93 Klaas H van Wielen wed H van Wielen kleine negotie
H-072 Rozengracht 2 Sjoerd Veenstra H Stroband commissaris van politie
C-008 Prinsenstraat 8 H Peaux H Peaux wijnkelder
F-162 Heiligeweg 9 erven T Stephany H Tamboezer commis
D-022 Noordijs 23 H Wennekes H Wennekes stalling
D-027 Franekereind 5 H Wennekes H Wennekes koopman
A-133 Zeilmakersstraat 20 H Luxemburg H Luxemburg boendermaker
G-206 Lammert Warndersteeg 14a erven J W Vettevogel wed H Plutschouw gealimenteerd
B-066 Droogstraat 26 Doekle Vinia H Hempenius
A-043 Noorderhaven 77 wed H Schouwenburg wed H Schouwenburg koopmansche
E-050 Voorstraat 6 S P Wiarda H Leyenaar metzelaar
F-174 Grote Kerkstraat 12 wed H Merkelbach wed H Merkelbach zilverkashoudster
H-190 Zuidersteeg 1 H TobÉ H TobÉ
F-037 Schritsen 58 Jan J Hilverda H van Varel winkelier
C-106 Rommelhaven 2 Jan Zuiderman H Klatter paardedoctor
F-186 Lanen 82a H Duman H Duman turfdrager
B-071 Droogstraat 63 H Peaux H Peaux stalling
G-206 Lammert Warndersteeg 14 erven J W Vettevogel wed H Plutschouw gealimenteerd
B-074 Droogstraat 79 H Benning H Benning wewer
F-055 Schritsen 52 H Wennekes H Wennekes tuin
C-051 Voorstraat 45 wed H Lieuwma wed H Lieuwma
H-183 Zuiderstraat 12 H Keets H Keets commis
E-048 Voorstraat 10 H Peaux H Peaux wijnkoper
E-044 Voorstraat 18 G Stinstra H A Bauer schilder
D-028 Franekereind 7 H Wennekes H F Schoonhoff
D-028 Franekereind 7 H Wennekes H F Schoonhoff
B-077 Wortelstraat 5 H J Smith H J Smith tuin
A-041 Noorderhaven 73 H J Westra H J Westra kantoor
A-040 Noorderhaven 71 H J Westra H J Westra vrederegter
B-077 Wortelstraat 7 H J Smith H J Smith tuin
D-021 Noordijs 21 H J Smith H J Smith griffier
A-087 Zoutsloot 26 H J Westra H J Westra stal en wagenhuis
G-074 Both Apothekerstraat 14 erven J W Vettevogel H N Felderhof kleermaker
G-074 Both Apothekerstraat 12 erven J W Vettevogel H N Felderhof kleermaker
E-126 Kleine Bredeplaats 7 Bonne Oolgaard H R Snijder koopman
A-075 Noordermuur 0 H S Jouwstra H S Jouwstra timmerschuur
E-218 Simon Stijlstraat 4 H W C Zijlstra H W C Zijlstra
E-218 Simon Stijlstraat 4 H W C Zijlstra H W C Zijlstra
B-037 Hoogstraat 7 H Y van Rees H Y van Rees bakker
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
A-085 Droogstraat 21 wed Jan D Zeylmaker Haaye Wiegers Brouwer stuurman
F-101 Grote Ossenmarkt 6 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
F-101 Grote Ossenmarkt 4 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
F-216 Lanen 30 Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier
E-230 Kleine Kerkstraat 16 erven Stephany vrouw Hans Ros
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven wed Hans Hendriks Frens
D-035 William Boothstraat 6 Directeuren der Comedie Hans Jacobs van der Sluis wewer
E-151 Drie Roemersteeg 3 Y Rodenhuis Harent Pieters van der Sluis sjouwer
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
H-141 Nieuweburen 19 P van Thielen wed Haring Rintjes gealimenteerd
H-107 Wasbleek 62 Gereformeerde Diaconie wed Haring Steffens gealimenteerd
A-092 Droogstraat 51 Simon H Molenaar Haring J van der Wal metzelknegt
E-117 Kleine Bredeplaats 10 Andries van der Hoek Harm IJskamp hovenier
C-195 Zuiderhaven 1 Jan Hannema Harm Beckman kastelein
G-063 Brouwersstraat 15 Arjen D Poort Harmanus Addens
G-297 Hofstraat 41 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
G-297 Hofstraat 43 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
F-093 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Harmanus Jans varensgesel
D-006 Scheerstraat 6 Armekamer Harmanus Anthonie Riedelstein
D-104 Ooievaarsteeg 11 Doekle Vinia wed Harmen Nyssing gealimenteerd
F-045 Carl Visschersteeg 14 Roomsche Gemeente Harmen Koster gealimenteerd
G-043 Heiligeweg 26 Harmen Nolman Harmen Nolman wewer
H-005 Hofstraat 30 H Wennekes Harmen Gortmers wewer
G-248 Kerkpoortstraat 31 wed P Ackerman wed Harmen Siderius gealimenteerd
G-232 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur Harmen Schuur landmilitair
G-035 Kruisstraat 1 Ary de Vries Harmen de Vries
G-234 Kerkpoortstraat 7 T G Kussendrager wed Harmen Bonk gealimenteerd
G-035 Heiligeweg 46 Ary de Vries Harmen de Vries
G-284 Rapenburg 11 A J Conradi Harmen Kok wewer
D-104 Westersteeg 4 Doekle Vinia wed Harmen Nyssing gealimenteerd
G-265 Fabrieksstraat 36 Johannes Proosterbeek Harmen van der Berg
G-154 Borstelsteeg 18 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
G-154 Borstelsteeg 16 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
G-154 Gardenierstraat 19 Roomsche Gemeente wed Harmen Berends gealimenteerd
G-329 Weverstraat 0 wed Harmen Berends wed Harmen Berends
G-183 Grote Kerkstraat 40 de Stad wed Harmen Hendriks gealimenteerd
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
G-191 Heiligeweg 38 erven Johannes Harmens ter Mos Harmen Johannes ter Mos winkelier
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
G-327 Weverstraat 0 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
F-149 Schritsen 53 Harmen H Bandsma Harmen H Bandsma winkelier
F-210 Lanen 42 Harmen Homeulen Harmen H Homeulen koopman
B-167 Anjelierstraat 11 Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
B-167 Karremanstraat 3 Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
A-004 Noorderhoofd 1 D Boomsma & Comp Hartman S Jouwstra
E-079 Herenknechtenkamerstraat 0 Hartman S Jouwstra Hartman S Jouwstra hellingbaas
E-079 Zuiderhaven 19 Hartman S Jouwstra Hartman S Jouwstra hellingbaas
G-092 Hofstraat 21 vrouw Jacob van Royen vrouw Hartog Jacobs
E-092 Vijverstraat 0 Jan A Bakker qq Hartog B Cohen koopman
D-046 Liemendijk 40 Johannes Norel wed Haye Gerbens de Groot
D-046 Liemendijk 40 Pieter Hendriks wed Haye Gerbens de Groot
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Haye Jacobs Terpstra
B-111 Karremanstraat 25 Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt
G-126 Romastraat 13 C Jonker Heert M Tichelaar tichelknegt
E-137 Lanen 3 Jan Galama Helena Wiggers
D-109 Ooievaarsteeg 21 Sipke Hoffinga wed Hemke Gerryts gealimenteerd
A-114 Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen zadelmaker
B-065 Wortelstraat 6 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen wagenhuis
G-313 Fabrieksstraat 14 Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt
D-143 Nieuwstraat 5 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Heyner
D-092 Nieuwstraat 36 Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer
F-185 Lanen 82 Hendrik Rinkes Hendrik Rinkes winkelier
D-107 Ooievaarsteeg 17 erven Berend Bruining Hendrik ter Deus sjouwer
F-183 Lanen 86 erven J F N Metzlar Hendrik Dreyer schoenmakersknegt
G-308 Fabrieksstraat 26 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
C-049 Voorstraat 39 Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
G-226 Lammert Warndersteeg 5 wed Tjeerd Cabbeljauw Hendrik de Witte baardscheerder
G-301 Kerkpoortstraat 18 Jacob Johannes Kerkhoven qq wed Hendrik Drost winkeliersche
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Hendrik Huselman
H-136 Wasbleek 4 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Glandorp gealimenteerd
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Hendrik Berze musikant
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Hendrik Holsderver sjouwer
G-313 Fabrieksstraat 12 Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt
G-061 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots Hendrik Loots trekschipper
D-092 Nieuwstraat 36 Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer
G-119 Romastraat 0 Hendrik de Vries Hendrik de Vries gealimenteerd
E-250 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heyde Hendrik ter Heyde
A-224 Bargebuurtspoortje 12 Armekamer Hendrik Blom soldaat
C-094 Rommelhaven 20 erven Jan S van der Mey Hendrik van Beemen schoenmaker
G-308 Fabrieksstraat 26 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
H-014 Hofstraat 2 A R van Dalsen wed Hendrik Oswald
G-068 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer Hendrik Helmer drogist
C-049 Voorstraat 41 Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
E-174 Sint Odolphisteeg 22 erven Adam Lents Hendrik Bakker oud schipper
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
D-149 Nieuwstraat 27 wed Gerrit Foppes Donjema wed Hendrik Huselman
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerwinkel
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
F-080 Schritsen 22 Hendrik Drost Hendrik Drost baardscheerder
F-192 Lanen 78 erven Jan W Vettevogel Hendrik Vettevogel koekbakker
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
E-190 Lanen 45 Hubert J Wagenaar Hendrik Rink metzelaar
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Hendrik Smal wewer
H-014 Hofstraat 2 A R van Dalsen wed Hendrik Oswald
G-308 Fabrieksstraat 28 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
E-206 Comediesteeg 6 Sipke Schoonbergen Hendrik Eik varensgesel
C-049 Voorstraat 39a Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
E-155 Lanen 11 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerman
F-122 Grote Ossenmarkt 27 Simon Mooy wed Hendrik Werner
G-287 Oosterbolwerk 10 wed & erven P Menalda Hendrik Andries Paskuur sjouwer
G-244 Kerkpoortstraat 23 wed Hendrik Atzes wed Hendrik Atzes
H-095 Wasbleek 86 Gereformeerde Diaconie Hendrik Baltus Klaver gealimenteerd
G-228 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes wed Hendrik Bouwes gealimenteerd
H-113 Wasbleek 50 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Christiaan gealimenteerd
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd wed Hendrik Douwes werkster
F-175 Grote Kerkstraat 8 erven T S Stephany Hendrik Ebeles sjouwer
F-175 Grote Kerkstraat 10 erven T S Stephany Hendrik Ebeles sjouwer
A-108 Droogstraat 45 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108 Zoutsloot 34 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
A-108 Zoutsloot 36 S G Hingst Hendrik Gerryts blauwverwer
G-251 Moriaanstraat 3 Jan Fontein Hendrik Gerryts Koster gealimenteerd
G-316 Klaverbladstraat 18 wed P Ackerman vrouw Hendrik Hansen
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel wed Hendrik Hendriks
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans wed Hendrik Jans
G-206 Lammert Warndersteeg 14a erven J W Vettevogel wed Hendrik Jetzes gealimenteerd
G-206 Lammert Warndersteeg 14 erven J W Vettevogel wed Hendrik Jetzes gealimenteerd
D-142 Nieuwstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
D-142 Nieuwstraat 3 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
B-151 Achterstraat 27 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
B-151 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
E-139 Poortje 3 C D Zijlstra wed Hendrik Symons de Groot vischvrouw
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
B-078 Wortelstraat 9 Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin
B-133 Karremanstraat 11 Henricus Schut Hendrik A Wassenaar arbeider
A-135 Zoutsloot 15 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 13 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 19 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 17 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
C-177 Noorderhaven 32 Hendrik B Komst Hendrik B Komst winkelier
A-135 Noorderwal 0 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
G-081 Both Apothekerstraat 15 C Gelinde Hendrik H Leyenaar timmerknegt
A-104 Zoutsloot 44 S P Wiarda Hendrik J Bron wijnstekersknegt
H-215 Westerstraat 1 Jan T Swanenburg Hendrik J de Vries timmerknegt
A-104 Zoutsloot 44 S P Wiarda Hendrik J Bron wijnstekersknegt
A-105 Zoutsloot 42 Siebe Paulus de Boer Hendrik J van der Weyde timmerknegt
F-082 Schritsen 16 wed & erven P Menalda Hendrik K Bakker stads timmerknegt
H-028 Rozengracht 21 Hendrik M de Vries Hendrik M de Vries gleybakkersknegt
G-209 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven Hendrik P Riem sjouwer
E-198 Lanen 69 erven Jan Altena Hendrik P Mooy timmerknegt
F-081 Schritsen 20 Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager
A-212 Zeilmakersstraat 9 Trijntje Rintjes Hendrikje Poppes vischvrouw
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente wed Hendrikus Knipper
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente wed Hendrikus Knipper
F-244 Vijverstraat 22 wed T van Benthem Hendrikus Jans Faber smidsknegt
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker wed Henning Lolkes
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Henricus Bander speelgoedmaker
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Henricus Bander speelgoedmaker
A-167 Karremanstraat 14 Henricus Schut Henricus Schut wewer
F-204 Lanen 54 Henricus Clemens Henricus Clemens koekbakkersknegt
F-105 Zuiderhaven 27 Hero Enninga Hero Enninga ijsersmid
H-225 Weeshuisstraat 5 Hessel Hyltjes van Dijk Hessel Hyltjes van Dijk sjouwer
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
B-110 Karremanstraat 23 Jelle J van der Wal Hessel A Wallinga kuipersknegt
A-214 Zoutsloot 23 Schelte van der Hoeff Hessel A Hogenburg stilleveger
E-004 Voorstraat 88 erven Willem de Boer Hette Koetstra uitdrager
D-077 Franekereind 29 erven J Reinhard wed Hette van der Veen
E-005 Voorstraat 86 erven Willem de Boer Hette Koetstra uitdrager
F-123 Schritsen 1 wed Rinke Bakker Hidde Bleeker schoenlapper
H-231 Havenplein 28 het Land Hidde Coops
H-080 Wasbleek 13 F F van Esta Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt
H-080 Wasbleek 15 F F van Esta Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt
A-027 Noorderhaven 47 Hielke Hanekuik Hielke Hanekuik koopman
C-154 Noorderhaven 66 Simon de Haan wed Hielke Prins
A-090 Droogstraat 43 Doopsgesinde Gemeente wed Hielke Klaases gealimenteerd
F-115 Grote Ossenmarkt 13 Hielke Wybes Overmeer Hielke Wybes Overmeer schipper
E-145 Lanen 7 wed Sipke Hendriks Hielke B Overberg oud schipper
A-006 Noorderhaven 7 Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
A-006 Dijksteeg 1 Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
E-016 Voorstraat 66 Hielke M Wiersma Hielke M Wiersma uitdrager
F-156 Schritsen 67 Hille G Vellinga Hille G Vellinga schipper
H-131 Wasbleek 14 Gereformeerde Diaconie Hiltje Reins gealimenteerd
G-310 Fabrieksstraat 20 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
G-310 Fabrieksstraat 22 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
B-054 Hoogstraat 39a Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
B-058 Zoutsloot 98 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak
B-056 Zoutsloot 102 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra stalling
B-054 Hoogstraat 39 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
F-199 Lanen 64 R van der Veen Hinne W de Boer
A-187 Karremanstraat 8 Hoite F van der Veen Hoite F van der Veen schoenlapper
F-071 Schritsen 38 Hubert Wagenaar Hubert Wagenaar koopman
F-054 Schritsen 52 Hubert Wagenaar & Comp Hubert Wagenaar & Comp houtstek
D-154 Nieuwstraat 41 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
D-154 Nieuwstraat 47 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
D-154 Nieuwstraat 45 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
D-154 Nieuwstraat 43 de Stad Huite Johannes Bonk stalman
G-169 Romastraat 35 Ids van der Weyde Ids van der Weyde timmerknegt
F-224 Lanen 18 J H Olinjus Iebeltje de Vries uitdraagster
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Igle Saskers Schaap varensgesel
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Igle Saskers Schaap varensgesel
A-156 Zoutsloot 53 IJede Hoornstra IJede Hoornstra koopman
A-165 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems Brouwer IJsbrand Willems Brouwer timmerknegt
G-122 Romastraat 1 Gereformeerde Diaconie IJsbrecht W Wielsma gealimenteerd
E-104 Vijver 5 Isaak T Swanenburg Isaak T Swanenburg timmerknegt
F-248 Vijverstraat 18 IsraËL Cats IsraË Cats stalling
E-078 Zuiderhaven 17 Israel Cats Israel Cats slager
C-099 Rommelhaven 16 wed Andries Gebel J van Eeken pakhuis
G-047 Heiligeweg 18 F Leemkoel J van Dongen tapperij
C-025 Rinnertspijp 8 wed T Kabbeljauw wed J Wider
E-118 Kleine Bredeplaats 8 J Roorda J Roorda stalling
C-143 Noorderhaven 92 erven Jurjen de Jong J Jacobi koffyschenker
C-025 Rinnertspijp 10 wed T Kabbeljauw wed J Wider
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw wed J Wider
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides J A Werndly rentenier
C-171 Rinnertspijp 1 J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis
C-026 Grote Bredeplaats 33 J A van der Straaten J A van der Straaten colonel ter zee
A-052 Noorderhaven 95 J A van der Werf J A van der Werf koopman
C-171 Rinnertspijp 1 J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis
H-193 Zuidersteeg 11 Doekle Vinja J A L Clermont sjouwer
C-002 Havenplein 1 de Marine J C Metzlar deurwaarder
C-015 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp dogters J C Metzlar
E-103 Vijver 3 Albert van Eeken & Comp J C Fokkens commis
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
A-035 Noorderhaven 61 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker zeylmakersche
A-034 Noorderhaven 59 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker pakhuis
C-019 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma wed J D Toussaint
E-060 Grote Bredeplaats 8 J F Repko J F Repko pakhuis
F-159 Heiligeweg 3 wed J F N Metzlar wed J F N Metzlar
B-136 Achterstraat 29 J H Kersjes J H Kersjes tuin
H-002 Kerkpoortstraat 22 J K Rootje J K Rootje stalling
A-051 Noorderhaven 93 J N Kersjes J N Kersjes pakhuis
A-050 Noorderhaven 91 J N Kersjes J N Kersjes
F-052 Schritsen 52 Sipke Houtsma J R Wernink hervormd leeraar
F-052 Schritsen 52 Sipke Houtsma J R Wernink hervormd leeraar
D-057 Lombardstraat 2 Stadsweeshuis J W Petreus boekhouder
H-069 Rozengracht 8 J W D Houtsma J W D Houtsma houtkoper
D-069 Franekereind 19 Jacob Poelstra Jacob Poelstra bakker
C-150 Noorderhaven 76 Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman
A-153 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven Jacob Kerkhoven schipper
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
G-200 Grote Kerkstraat 35 Aldert G Krijl Jacob Houtkoper turfdrager
D-073 Franekereind 23 Jacob de Bruin Jacob de Bruin kastelein
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
H-071 Rozengracht 4 A Amelander Jacob Heus commies bij de convoyen
D-091 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
F-242 Vijverstraat 26 wed T van Benthem Jacob Schey schoenlapper
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente wed Jacob Strelitz
D-029 Franekereind 9 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan koekebakker
F-227 Lanen 16 Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode
H-171 Zuiderhaven 36 erven Claas Doedes wed Jacob Tuininga
F-193 Lanen 76 wed T Kabbeljauw Jacob Prins varensgesel
C-052 Voorstraat 47 Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
F-171 Grote Kerkstraat 18 Roelof van Dijk Jacob Vettevogel zilversmid
D-073 Franekereind 23 Jacob de Bruin Jacob de Bruin kastelein
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
C-029 Voorstraat 3 Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel
D-091 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
G-100 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente Jacob de Vries
C-052 Noorderhaven 94 Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
F-231 Lanen 0 Jacob van Gerben Jacob van Gerben wafelaar
G-188 Grote Kerkstraat 30 erven Kup Jacob Kamphuis baardscheerder
H-040 Rapenburg 6 Jacob T Riet Jacob Riet wewer
H-122 Wasbleek 32 Gereformeerde Diaconie wed Jacob Zegeling gealimenteerd
F-227 Lanen 16 Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
A-042 Droogstraat 8 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
F-047 Carl Visschersteeg 10 erven L Spannenburg Jacob Regond varensgesel
C-150 Noorderhaven 78 Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman
H-162 Zuiderhaven 42 J & S Posthuma Jacob Posthuma houtkoper
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
C-029 Voorstraat 3 Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel
D-091 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides Jacob Pas grafmaker
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker Jacob Blauw sjouwer
F-092 Grote Ossenmarkt 18 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan zonder beroep
A-109 Zoutsloot 32 Albert van Eeken Jacob van Eeken koopman
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente wed Jacob Strelitz
D-016 Noordijs 13 erven Jacob Hanekuik Jacob Hanekuik notaris
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus wed Jacob Abrahams
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus wed Jacob Abrahams
G-326 Weverstraat 0 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Jacob Alberts turfdrager
G-326 Weverstraat 6 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
C-172 Rinnertspijp 4 Simon H Molenaar Jacob Dirks Lootsman loots
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
C-025 Rinnertspijp 8 wed T Kabbeljauw wed Jacob Harkes
C-025 Rinnertspijp 10 wed T Kabbeljauw wed Jacob Harkes
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw wed Jacob Harkes
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks Jacob Hildebrand sjouwer
D-127 Oosterkeetstraat 4 Jacob Jacobs Nontje Jacob Jacobs Nontje stalknegt
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan E Akkeringa vrouw Jacob Jurres
B-083 Wortelstraat 15 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
B-083 Zoutsloot 94 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
F-172 Grote Kerkstraat 16 wed Samuel Jacobs Jacob Levi de Beer koopman
E-251 Heiligeweg 27 erven Pieter Hollander Jacob Reyerzen kleermaker
F-139 Schritsen 33 wed Jacob Simons wed Jacob Simons
D-098 Nieuwstraat 22 Jan J Burggraaf Jacob Uldriks Wip korendrager
A-145 Zoutsloot 33 erven Reinder J Park Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-145 Zoutsloot 35 erven Reinder J Park Jacob Ykes Wijga rogmolenaar
A-125 Zoutsloot 18 Minne Houttuin Jacob B van der Meer schipper
G-138 Gardenierstraat 8 H Tobbe vrouw Jacob B Zoete
E-097 Vijver 8 Douwe de Roos Jacob B Noorman timmerknegt
A-147 Zoutsloot 39 Simon H Molenaar Jacob E de Boer stalknegt
F-053 Schritsen 52 Jacob G Jans de Vries Jacob G de Vries leerlooyersknegt
F-160 Heiligeweg 5 Albertus van Eeken wed Jacob H Kerkhoven
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Jacob H Bootsma gealimenteerd
E-184 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra Jacob J Dekker pakhuisknegt
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Jacob K Torenbeek boekbinder
F-196 Lanen 70 Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant
C-105 Rommelhaven 4 Jacob T Spanjer Jacob T Spanjer smid
A-248 Dijkswal 1 Jacob Y Wijga Jacob Y Wijga bildpoortsmolen
G-090 Hofstraat 21 Gijsbert Willekes Jacobus Fluks gealimenteerd
G-315 Klaverbladstraat 20 Anthonie Klaver Jacobus Spits varensgesel
D-120 Scheffersplein 17 Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
G-315 Klaverbladstraat 22 Anthonie Klaver Jacobus Spits varensgesel
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Jacobus Beuker turfdrager
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Jacobus Beuker turfdrager
D-120 Scheffersplein 11 Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
G-103 Kerkpad 22 Gosse A Schipper Jacobus Wewer gruttersknegt
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Jacobus de Zwaan schoenlapper
B-163 Liemendijk 12 erven Simon Wijma wed Jacobus Schotanus
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Jacobus de Zwaan schoenlapper
H-085 Wasbleekstraat 4 Claas IJsenbeek Jacobus van Keulen sjouwer
C-060 Voorstraat 63 Jacobus Kerkhoven Jacobus Kerkhoven kantoorbediende
F-178 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager Jakkle Johannes Jager slager
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
G-255 Moriaanstraat 6 Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
G-014 Franekereind 18 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
C-162 Noorderhaven 48 Jan Schiere Jan Schiere koopman
F-212 Lanen 38 Jan Huizinga Jan Huizinga korfmaker
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok wed Jan van 't Vlie gealimenteerd
E-152 Drie Roemersteeg 5 Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer
C-073 Voorstraat 89 Jan van Eeken Jan van Eeken koopman
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt Jan Kronenburg
H-035 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jan Huyer militair
C-046 Voorstraat 33 Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
G-222 Lammert Warndersteeg 2 Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde Jan Smith stokersknegt
F-234 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beijma wed Jan Blom
F-162 Heiligeweg 9 erven T Stephany Jan Tamboezer
B-042 Hoogstraat 17 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
C-078 Voorstraat 97 Janke IJsenbeek Jan de Brut ontvanger der domeinen
E-134 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama Jan Galama kuiper
G-135 Gardenierstraat 14 Abraham de Ruiter Jan Beukering sjouwer
D-112 Scheffersplein 0 Jan Groen Jan Groen wewer
D-013 Noordijs 9 Jan IJsenbeek Jan IJsenbeek koopman
E-021 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema pakhuis
F-142 Woudemansteeg 2 Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok wed Jan van 't Vlie gealimenteerd
E-232 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee wed Jan Sweitzer
C-040 Voorstraat 21 Otto Lubberts Jan Keyzer bakker
E-071 Hondenstraat 9 Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
E-227 Grote Kerkstraat 9 F Leemkool Jan Galama pakhuis
D-126 Oosterkeetstraat 6 wed Jan de Wit wed Jan de Wit
G-016 Franekereind 14 Jan Fontein Jan Fontein koopman
C-162 Noorderhaven 48 Jan Schiere Jan Schiere koopman
C-063 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel wed Jan Cromwel ijzerkramer
G-257 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer vrouw Jan Dijkman
G-255 Moriaanstraat 4 Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
G-077 Both Apothekerstraat 5 Jan Frielders Jan Frielders wewer
B-109 Karremanstraat 21 M Vink wed Jan van der Molen
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan E Akkeringa wed Jan Hoekstra
H-096 Wasbleek 84 Gereformeerde Diaconie Jan de Vries gealimenteerd
H-035 Kerkpoortstraat 71 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
B-019 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen Jan Versantvoort varensgesel
E-205 Lanen 75 Sipke Schoonbergen Jan van Vals schoenmaker
D-067 William Boothstraat 39 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
A-199 Anjelierstraat 7 Armekamer wed Jan Brink gealimenteerd
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jan Huyer militair
F-234 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beijma wed Jan Blom
C-046 Voorstraat 33a Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verwer
B-041 Hoogstraat 15 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
E-133 Kleine Bredeplaats 21 Jan Galama Jan Galama kuiperij
A-195 Bildtstraat 1 Jan Kiel Jan Kiel stalhouder
F-142 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
G-252 Fabrieksstraat 32 Jan Brevink Jan Brevink wewer
A-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter wed Jan Trompetter renteniersche
G-231 Kerkpoortstraat 3 wed Jan Beidschat wed Jan Beidschat koemelkster
E-227 Grote Kerkstraat 9 F Leemkool Jan Galama pakhuis
G-265 Fabrieksstraat 36 Johannes Proosterbeek vrouw Jan de Reus
G-016 Franekereind 14 Jan Fontein Jan Fontein koopman
E-023 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema brander
F-232 Grote Ossenmarkt 27 wed T van Benthem Jan Galama pakhuis
C-126 Sint Jacobstraat 4 Jan Zuiderman Jan Zuiderman kalkkoper
A-013 Noorderhaven 21 P Rodenhuis Jan Feersma cargadoor
G-048 Heiligeweg 16 F Leemkoel Jan van Dongen brouwer
D-067 Zoutsloot 131 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
E-227 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool Jan Galama pakhuis
G-199 Grote Kerkstraat 33 wed Jan Fekkes wed Jan Fekkes gealimenteerd
G-077 Both Apothekerstraat 3 Jan Frielders Jan Frielders wewer
G-014 Franekereind 18 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
C-161 Noorderhaven 50 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Jan Wijngaarden kleermaker
E-152 Drie Roemersteeg 7 Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer
A-225 Bargebuurtspoortje 10 Simon J van Loon Jan Schoon varensgesel
H-035 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
A-107 Zoutsloot 38 Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis
D-067 William Boothstraat 37 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
E-116 Kleine Bredeplaats 12 S P Wiarda Jan Huidecoper koopman
C-121 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven Jan van der Vleugel kleermaker
E-181 Sint Odolphisteeg 8 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verfwinkel
G-222 Lammert Warndersteeg 4 Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
B-041 Hoogstraat 15 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
B-050 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Jan van Rooyen gealimenteerd
D-132 Ooievaarstraat 14 Doekle Vinia Jan de Vries varensgesel
F-071 Schritsen 38 Hubert Wagenaar Jan Wagenaar
D-024 Noordijs 27 Jan Bettels Jan Bettels winkelier
E-171 Lanen 35 Berend Groen Jan Top sjouwer
E-222 Simon Stijlstraat 5 erven Sietze van Dijk wed Jan Asbeck pruikmakersche
E-234 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Riet Jan Nak schoenmaker
G-231 Kerkpoortstraat 1 wed Jan Beidschat wed Jan Beidschat koemelkster
G-016 Franekereind 12 Jan Fontein Jan Fontein koopman
G-070 Hofstraat 1 Willem IJsbrand Brouwer Jan de Reus varensgesel
E-022 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema
C-164 Noorderhaven 44 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
F-232 Kleine Ossenmarkt 10 wed T van Benthem Jan Galama pakhuis
A-162 Zoutsloot 65 Jan Kamerling Jan Kamerling schipper
E-071 Hondenstraat 11 Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
D-067 Zoutsloot 131 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
E-227 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool Jan Galama pakhuis
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma wed Jan Groote winkeliersche
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt Jan Adam Hildt
F-240 Vijverstraat 30 Jan Adams Olivier Jan Adams Olivier groenteverkoper
G-104 Kerkpad 20 Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel
F-251 Vijverstraat 6 Swerus Coersen Jan Ale kastelein
E-185 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra Jan Ales Wobma stalknegt
G-237 Kromme Elleboogsteeg 5 erven A Bartling Jan Anes gealimenteerd
F-114 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony Postma Jan Anthonij Postma sjouwer
F-169 Grote Kerkstraat 22 B Broersma wed Jan Anthonij gealimenteerd
G-084 Hofstraat 11 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
G-084 Hofstraat 9 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
A-229 Bargebuurtspoortje 2 Armekamer wed Jan Berends gealimenteerd
D-010 Noordijs 1 S Houtsma Jan Botes bakkersknegt
D-010 Noordijs 3 S Houtsma Jan Botes bakkersknegt
H-179 Zuiderhaven 26 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-179 Zuiderstraat 20 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
F-111 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente Jan Cornelis varensgesel
H-046 Rapenburg 14 Gereformeerde Diaconie vrouw Jan Cornelis Posthumus
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Jan Dirks van Weerd schoenmaker
E-100 Vijver 2 Jan Barend Scholtz Jan Dirks de Vries varensgesel
E-100 Hondenstraat 14 Jan Barend Scholtz Jan Dirks de Vries varensgesel
E-ong Sint Odolphisteeg 2 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 49 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 55 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 61 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 24 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 75 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Comediesteeg 3 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 53 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 9 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Christoffelsteeg 3 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Comediesteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Lanen 31 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-ong Sint Odolphisteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Jan Douwes
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
G-312 Fabrieksstraat 16 erven J W Vettevogel wed Jan Douwes Faber gealimenteerd
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Jan Douwes
E-108 Vijverstraat 0 Simon Schuurman Jan Freerks Molenaar sjouwer
A-066 Bildtstraat 23 wed Jan Freerks wed Jan Freerks renteniersche
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
E-108 Vijverstraat 0 Simon Schuurman Jan Freerks Molenaar sjouwer
B-132 Achterstraat 16 Henricus Schut wed Jan Gerrits gealimenteerd
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
G-070 Hofstraat 1 Willem IJsbrand Brouwer wed Jan Harmens
D-095 Nieuwstraat 30 Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Hendriks Keyzer sjouwer
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks Jan Hendriks gealimenteerd
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker Jan Hendriks Schoenmaker sjouwer
G-138 Gardenierstraat 8 H Tobbe Jan Hendriks
G-196 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Jan Hendriks Klaasen korfmaker
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks Jan Hendriks gealimenteerd
C-185 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere Jan Jacobs Klundert varensgesel
D-125 Oosterkeetstraat 8 Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager
E-196 Lanen 65 Jan J Glinstra Jan Jans Postma
A-120 Bildtstraat 12 M Houttuin Jan Jans de Boer koopman
B-088 Zoutsloot 88 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
F-073 Schritsen 34 mej van der Zwaag Jan Jansen Bakker sjouwer
G-117 Romastraat 4 Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager
B-088 Zoutsloot 88 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-113 Zoutsloot 69 Tjalle van der Muur Jan Jansen Brink sjouwer
C-190 Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Jan Jansen Faber smid
B-088 Zoutsloot 78 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-088 Zoutsloot 88 Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
F-066 Raamstraat 2 Folkert de Haas Jan Johannes Leyenaar metzelknegt
G-148 Gardenierstraat 7 erven Jan Reidmaker wed Jan Johannes gealimenteerd
F-098 Grote Ossenmarkt 8 Armekamer wed Jan Liekles de Boer gealimenteerd
H-132 Wasbleek 12 Gereformeerde Diaconie wed Jan Louws gealimenteerd
F-226 Kroonsteeg 5 Jan Martens Wijngaarden Jan Martens Wijngaarden gaarntweernder
E-141 Poortje 7 erven Sipke van Slooten Jan Minnes Minnema varensgesel
D-099 Nieuwstraat 20 Siebren S Hoedje Jan Philippus Schneider schoenmakersknegt
F-065 Raamstraat 8 wed Jan Philippus wed Jan Philippus gealimenteerd
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. Jan Piers van Arum keetknegt
H-030 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
H-030 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
A-059 Noorderhaven 107 de Stad Jan Robijns Parkement metzelknegt
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Roelofs van Wijk sjouwer
G-295 Hofstraat 37 erven Jan Eelkes Jan Sanders Jorna gleybakkersknegt
G-324 Klaverbladstraat 27 Rein Miedema Jan Sipkes Schoonbergen wafelbakker
D-136 Lombardstraat 10 Roelof van Dijk Jan Tabes Klaver gleybakkersknegt
A-083 Droogstraat 13 S Popta Jan Taedes Dijkstra stalknegt
A-083 Droogstraat 13 S Popta Jan Taedes Dijkstra stalknegt
E-087 Herenknechtenkamerstraat 3 erven Claas Heins Jan Teekes
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Jan Tjebbes de Groot sjouwer
A-111 Bildtstraat 13 Jan Walings Faber Jan Walings Faber bakker
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur Jan Wiebes Meelman metzelknegt
G-177 Kerkpad 2 Gereformeerde Diaconie Jan Wiebes van Dockum smidsknegt
G-229 Lammert Warndersteeg 13a Willem L Bonnema Jan Willems Bonnema
G-229 Lammert Warndersteeg 13 Willem L Bonnema Jan Willems Bonnema
E-013 Voorstraat 72 Jan A Bakker Jan A Bakker koopman
F-173 Grote Kerkstraat 14 erven R Kronenburg Jan A Bakker pakhuis
H-056 Rozengracht 28 F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
F-107 Zuiderhaven 31 Jan B Komst Jan B Komst speelhuis de pijl
E-047 Voorstraat 12 Jan B van der Brug Jan B van der Brug blikslager
H-056 Rozengracht 32 F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
F-035 Brouwersstraat 8 Jan C Reidsma Jan C Reidsma koekbakker
D-130 Oosterkeetstraat 9 wed Jan C Rootje wed Jan C Rootje stalling
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 27 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 31 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 25 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 29 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 29 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 33 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-084 Droogstraat 19 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
E-074 Hondenstraat 6 Dirk H de Vries Jan E van der Woude bestelder
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
B-006 Rommelhaven 11 Jan E Bouwknegt Jan E Bouwknegt schipper
D-062 Zoutsloot 121 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
D-062 Zoutsloot 121 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
C-018 Grote Bredeplaats 17 Jan F Repko Jan F Repko makelaar
B-138 Achterstraat 35 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 41 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 33 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 39 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-125 Heerensteeg 4 Jan G de Boer Jan G de Boer panwerk
B-138 Achterstraat 37 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 43 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-122 Zoutsloot 95 Jan G de Boer Jan G de Boer panbakker
H-228 Zuiderhaven 6 wed R W Meintz Jan H Leyenaar metzelknegt
C-113 Sint Jacobstraat 13 Jan H Kamp Jan H Kamp schoenmaker
H-016 Zuiderplein 1 F F van Esta Jan H Gleybach varensgesel
G-025 Heiligeweg 64 Dirk Fontein Jan H Kuipers kuipersknegt
H-228 Zuiderhaven 6 wed R W Meintz Jan H Leyenaar metzelknegt
A-115 Bildtstraat 21 Jan H Gonggrijp Jan H Gonggrijp baardscheerder
A-154 Zoutsloot 49 Jan H de Boer Jan H de Boer stads bode
E-141 Poortje 7 erven Sipke van Slooten Jan H Deurnat
C-058 Voorstraat 59 Albert Bolman Jan H Gastrik koopman
H-139 Nieuweburen 23 J W Houtsma Jan H Holmans varensgesel
E-094 Vijverstraat 0 wed B Boomsma Jan J Park schipper
A-002 Noorderhaven 1 Jan J Horreus Jan J Horreus
B-011 Scheerstraat 5 wed B Boomsma Jan J de Groot kuipersknegt
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Postma Jan J Postma turfdrager
E-196 Lanen 65 Jan J Glinstra Jan J Glinstra varensgesel
A-185 Karremanstraat 12 Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt
D-097 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
G-174 Kerkpad 14 Jan J Hiddema Jan J Hiddema timmerman
H-068 Rozengracht 10 J W D Houtsma Jan J Hilverda graanzolder
A-185 Karremanstraat 12 Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt
B-097 Zoutsloot 76 wed Jan J Glinstra wed Jan J Glinstra kleine negotie
F-024 Brouwersstraat 28 wed Swerus Oosterbaan Jan J Hilverda bakker
D-097 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
A-168 Achterstraat 14 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering wewer
A-169 Achterstraat 12 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering weefwinkel
A-197 Anjelierstraat 3 Jan L Balkstra Jan L Balkstra lijnbaan
C-054 Voorstraat 51 Jan L Faber Jan L Faber koekebakker
C-042 Noorderhaven 68 Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij
C-042 Voorstraat 25 Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij
F-141 Schritsen 37 Jan Meyer Jan L Tuininga wieldraayer
A-174 Bildtstraat 5 Jan Schiere Jan L Balkstra lijndaayer
E-232 Kleine Kerkstraat 12 wed S van der Zee Jan L de Boer varensgesel
C-041 Voorstraat 23 Jan L van der Veen Jan L van der Veen koopman
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
B-100 Zoutsloot 68 Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
A-158 Zoutsloot 57 Jan R van der Zee Jan R van der Zee sjouwer
H-216 Zuiderhaven 16 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
F-252 Vijverstraat 4 wed Jan T de Haan wed Jan T de Haan
H-216 Zuiderhaven 16 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
H-216 Zuiderhaven 20 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
H-216 Zuiderhaven 18 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
C-050 Voorstraat 43 erven Jan W Vettevogel wed Jan W Vettevogel
D-004 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Jan Y Faber pakhuis
B-048 Hoogstraat 29 Jan Y Faber Jan Y Faber kuiper
D-004 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Jan Y Faber pakhuis
B-048 Hoogstraat 29a Jan Y Faber Jan Y Faber kuiper
F-126 Schritsen 7 Cornelis van Beemen Jane van Slooten varensgesel
C-078 Voorstraat 97 Janke IJsenbeek Janke IJsenbeek ijserkramer
C-014 Grote Bredeplaats 9 Janskje de Jong Janskje de Jong renteniersche
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet Jappe R van Veer schipper
A-042 Droogstraat 8 H J Westra Jarig Westra med. doctor
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jarig Westra med. doctor
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jarig Westra med. doctor
E-226 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-226 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
A-134 Zoutsloot 1 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 7 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 5 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 11 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 3 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 9 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
E-231 Kleine Kerkstraat 14 wed Jan K Roodje Jelle Agema
D-017 Noordijs 15 Jelle Wildschut Jelle Wildschut koopman
E-231 Kleine Kerkstraat 14 wed Jan K Roodje wed Jelle Agema
E-242 Grote Kerkstraat 15 Abraham de Ruiter qq Jelle Hanekamp geweermaker
B-148 Anjelierstraat 24 Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd
B-148 Anjelierstraat 22 Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd
G-127 Romastraat 27 Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
G-127 Romastraat 25 Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
B-114 Zoutsloot 71 Jelle H van der Laan Jelle H van der Laan schipper
D-018 Noordijs 17 Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar
C-028 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma Jelle J Boomsma koopman
D-053 Hoogstraat 40 Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
H-232 Havenplein 26 erven Sybren de Groot Jelle J van der Wal winkelier
D-053 Lombardstraat 3 Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
D-080 Nieuwstraat 64 Sipke H Hoffinga Jelte Ages Bakker
C-045 Voorstraat 31 erven J Dodenhuis Jelte D Jager slager
H-233 Havenplein 24 Hessel H van Dijk Jelte J van der Ley sjouwer
C-187 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs de Vries Jentje de Vries schipper
G-203 Lammert Warndersteeg 22 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
G-203 Lammert Warndersteeg 20 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
G-203 Grote Kerkstraat 41 erven Simon Gerryts Jentje J van Ruiten winkelier
C-107 Sint Jacobstraat 1 Jan J Horreus Jesaias Spiers
H-008 Hofstraat 22 Jetske Pieters Jetske Pieters gealimenteerd
D-142 Nieuwstraat 1 Gereformeerde Diaconie Jetske C Reitsma
D-142 Nieuwstraat 3 Gereformeerde Diaconie Jetske C Reitsma
A-038 Noorderhaven 67 Ype Rodenhuis Jetze Rodenhuis koopman
E-235 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker wed Jetze Lens
H-211 Zuiderstraat 31 Sytze Beidschat Jetze Das rijdende commis
F-237 Grote Ossenmarkt 21 wed T van Benthem Jetze Rinses Spiering sjouwer
C-181 Noorderhaven 22 Jetze B Boomsma Jetze B Boomsma kaarsemaker
G-134 Gardenierstraat 16 Wieger Harings Jielis Johannes Adema sjouwer
G-277 Kerkpoortstraat 51 Jan A Bakker Jielles van Straaten sjouwer
G-109 Vianen 6 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
G-109 Vianen 8 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
E-202 Bedelaarsteeg 7 Jieskje Roukes Jieskje Roukes
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Job Adema zeepziedersknegt
C-068 Voorstraat 77 S S Teyema Joeke Mulder varensgesel
G-288 Oosterbolwerk 8 wed & erven P Menalda Johannes Fok turfdrager
G-281 Rapenburg 3 Sytze G Willekes wed Johannes Jekel gealimenteerd
C-011 Grote Bredeplaats 5 Johannes Gebel Johannes Gebel kastelein
A-217 Zeilmakersstraat 12 wed Johannes Adema wed Johannes Adema kleine negotie
A-244 Vissersstraat 2 Simon H Molenaar Johannes Mulder pottebakkersknegt
E-245 Grote Kerkstraat 19 wed Johannes Homberg wed Johannes Harmens
D-041 Hoogstraat 47 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmakerij
E-026 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg wed Johannes Homberg winkeliersche
E-208 Comediesteeg 2 F Pheiffer Johannes Bakker sjouwer
G-098 Kerkpad 30 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
C-056 Voorstraat 55 Johannes Huis Johannes Huis
H-154 Spinhuisstraat 11 W D van der Stel Johannes van Beemen pakhuis
G-274 Molenpad 6 wed Johannes van Seist wed Johannes van Seist gealimenteerd
B-152 Anjelierstraat 13 Harmen H Bakker Johannes Leyenaar sjouwer
G-176 Kerkpad 10 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
F-165 Heiligeweg 15 Johannes Norel Johannes Lanting verwer
G-099 Kerkpad 0 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
F-127 Schritsen 9 Willem Schoot Johannes Schoot schoenmaker
A-032 Noorderhaven 57 Johannes van Assen Johannes van Assen geref. predikant
D-110 Ooievaarsteeg 27 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
G-195 Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Johannes Potting horlogiemaker
G-266 Fabrieksstraat 34 Johannes Proosterbeek Johannes Proosterbeek tuinkamer
E-211 Lanen 81 Jan Hannema Johannes Ulberg stalknegt
F-110 Grote Ossenmarkt 3 erven P Oolgaard wed Johannes Hoffius winkeliersche
C-070 Voorstraat 83 Johannes Pottinga Johannes Pottinga bakker
B-046 Hoogstraat 25 Johannes Gorter Johannes Gorter stalhouder
B-054 Hoogstraat 39a Hinne S Hoogstra vrouw Johannes Akkerman
H-021 Rozengracht 3 C W Bakker Johannes van der Elst kleermaker
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Johannes Visser kastelein
E-128 Kleine Bredeplaats 11 erven T S Stephany Johannes de Graaf kapper
G-288 Oosterbolwerk 6 wed & erven P Menalda Johannes Fok turfdrager
E-062 Grote Bredeplaats 6 wed Johannes Hannema wed Johannes Hannema schoolhouderes
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides wed Johannes Bensonides vroedvrouw
G-176 Kerkpad 6 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
H-006 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente wed Johannes Severijn gealimenteerd
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq wed Johannes Vogel gealimenteerd
A-055 Noorderhaven 101 W Ruitinga Johannes Ruitinga apotheker
C-048 Voorstraat 37 Johannes Norel Johannes Norel loodgieter
D-110 Ooievaarsteeg 25 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
A-121 Zoutsloot 28 H J Westra Johannes Numan schipper
E-082 Zuiderhaven 23 Jacob van Sloten qq Johannes Romans kroeghouder
E-156 Lanen 13 Hielke M Wiersma Johannes Daum kleermaker
H-138 Nieuweburen 25 Claas IJsenbeek Johannes Posthumus hovenier
B-054 Hoogstraat 39 Hinne S Hoogstra vrouw Johannes Akkerman
H-001 Rozengracht 37 Johannes Visser Johannes Visser kastelein
D-049 Hoogstraat 38 wed Johannes de Lange wed Johannes de Lange smederij
F-034 Brouwersstraat 10 Johannes Agema Johannes Agema chirurgijn
B-108 Karremanstraat 19 Stads Weeshuis Johannes Meyer koopman
C-044 Voorstraat 29 Johannes Rinsma Johannes Rinsma koopman
A-217 Zeilmakersstraat 12 wed Johannes Adema Johannes Schoot gegagimenteerd
F-170 Grote Kerkstraat 20 Simon J van der Hoek wed Johannes Lauer
C-196 Prinsenstraat 4 Johannes van Weerden Johannes van Weerden
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel Johannes Velthuis turfdrager
C-130 Noorderhaven 108 Johannes van der Hoeff Johannes van der Hoeff timmerman
C-054 Voorstraat 51 Jan L Faber Johannes Hofman koekebakkersknegt
G-305 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans Johannes van Belkum korendrager
D-042 Hoogstraat 49 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmaker
H-145 Nieuweburen 11 A W Tadema qq vrouw Johannes Garde
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde vrouw Johannes Driesen
E-026 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg wed Johannes Homberg winkeliersche
G-176 Kerkpad 8 wed Rein Floris Johannes Bruining stokersknegt
C-069 Voorstraat 79 S S Teyema Johannes Berndes koopman
D-110 Ooievaarsteeg 23 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
H-207 Westerstraat 0 Johannes Beuker Johannes Beuker metzelknegt
G-274 Molenpad 8 wed Johannes van Seist wed Johannes van Seist gealimenteerd
A-055 Noorderhaven 101 W Ruitinga Johannes Ruitinga apotheker
F-130 Schritsen 15 S S Teyema qq wed Johannes Vogel gealimenteerd
D-110 Ooievaarsteeg 29 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
D-009 Scheerstraat 2 Johannes Gorter Johannes Gorter wagenhuis
B-038 Hoogstraat 9 Johannes Norel Johannes Norel pakhuis
G-049 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Johannes Broodkorf kleermaker
B-046 Hoogstraat 25 Johannes Gorter Johannes Gorter stalhouder
E-035 Voorstraat 34 erven A Westendorp Johannes Hanekamp broekmaker
F-113 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente Johannes Adam Snijder gegagimenteerd
D-106 Ooievaarsteeg 15 Jacob van der Linde Johannes Andriessen
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma Johannes Berends de Vries wafelbakker
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks wed Johannes Caspers gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks wed Johannes Caspers gealimenteerd
C-127 Sint Jacobstraat 2 Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Johannes Elias Krakau sjouwer
D-115 Scheffersplein 3 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
D-115 Westersteeg 2 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
D-115 Scheffersplein 1 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
F-138 Schritsen 31 Johannes Hendriks Johannes Hendriks wafelaar
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Johannes Jacob Brouwer pakhuis
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven Johannes Jacobs Kerkhoven timmerman
A-119 Bildtstraat 8 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-119 Bildtstraat 14 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
B-167 Anjelierstraat 11 Henricus Schut Johannes Jans de Jong sjouwer
B-167 Karremanstraat 3 Henricus Schut Johannes Jans de Jong sjouwer
F-004 Zuiderhaven 45 C L van Beyma Johannes Rimmert Hogenburg stalknegt
D-147 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs ter Deus Johannes Roelofs ter Deus wewer
H-118 Wasbleek 40 Gereformeerde Diaconie wed Johannes Sakes gealimenteerd
E-036 Voorstraat 32 Johannes A Visser Bender Johannes A Visser Bender apothecar
A-091 Droogstraat 47 Johannes A van der Werf Johannes A van der Werf wagenhuis
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker Johannes A van Kampen varensgesel
E-201 Bedelaarsteeg 5 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
E-200 Bedelaarsteeg 3 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
F-020 Zuiderhaven 77 wed Johannes F Posthuma wed Johannes F Posthuma
D-153 Nieuwstraat 39 Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
D-153 Nieuwstraat 37 Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
B-015 Hoogstraat 30 Johannes H Hassenberg Johannes H Hassenberg winkelier
B-015 Hoogstraat 30 Johannes H Hassenberg Johannes H Hassenberg winkelier
F-158 Heiligeweg 1 wed Johannes H de Wind wed Johannes H de Wind winkeliersche
E-012 Voorstraat 74 wed F Galenkamp Johannes K Dijkstra bakker
E-161 Lanen 17 Johannes L Stuf Johannes L Stuf havenmeester
C-024 Grote Bredeplaats 29 Johannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager
C-024 Grote Bredeplaats 29a Johannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager
E-132 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel Johannes W Vettevogel wolkammer
D-052 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp Joost Gonggrijp schoolhouder
F-133 Schritsen 21 wed Pier Abes Joost W Bergsma
E-054 Grote Bredeplaats 22 Weltje Galama Joris Kronenburg schoenmaker
C-025 Rinnertspijp 10 wed T Kabbeljauw Joseph ter Meulen varensgesel
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw Joseph ter Meulen varensgesel
G-273 Molenpad 12 Willem van Loon wed Joseph de Jong gealimenteerd
G-273 Molenpad 10 Willem van Loon wed Joseph de Jong gealimenteerd
C-025 Rinnertspijp 8 wed T Kabbeljauw Joseph ter Meulen varensgesel
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Joseph Smith sjouwer
F-161 Heiligeweg 7 Jouke Olinjus Jouke Olinjus
H-067 Rozengracht 12 J W D Houtsma Jouke Baukes de Boer sjouwer
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems Jouke P Broersma sjouwer
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems Jouke P Broersma sjouwer
A-113 Bildtstraat 17 Gerryt J Feenstra Jurjen Bron winkelknegt
G-159 Fortuinsteeg 2 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
G-261 Kerkpoortstraat 49 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok trekschipper
E-085 Herenknechtenkamerstraat 0 D H de Vries wed Jurjen de Groot gealimenteerd
G-159 Tiepelsteeg 1 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
F-129 Schritsen 13 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok metzelaar
D-016 Noordijs 13 erven Jacob Hanekuik vrouw Jurjen Braam
G-159 Fortuinsteeg 6 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
B-019 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen Jurjen van Deulen schipper
G-114 Romastraat 10 wed Doede van der Veer Jurjen Jans de Wilde gealimenteerd
B-004 Rommelhaven 7 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerman
C-117 Sint Jacobstraat 21 erven Klaas de Boer Jurjen J Tuinstra tuinier
B-004 Rommelhaven 7 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerman
B-005 Rommelhaven 9 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel
B-005 Rommelhaven 9 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel
C-077 Voorstraat 95 K Blok K Blok zoutbrander
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker wed Karst Edsgers
H-034 Rozengracht 33 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-033 Rozengracht 25 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra koemelker
H-034 Rozengracht 31 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-034 Rozengracht 29 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-034 Rozengracht 27 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
E-128 Kleine Bredeplaats 11 erven T S Stephany Klaas Osterbaan
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel Klaas Gonggrijp
A-213 Zoutsloot 23 Simon J van Loon Klaas Kromhout varensgesel
E-158 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel stalling
G-325 Klaverbladstraat 1 Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer
H-001 Rozengracht 37 Johannes Visser Klaas Blaauw lootsman
E-154 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel kalkkoper
B-040 Hoogstraat 13 Klaas de Vries Klaas de Vries kalkverkoper
A-189 Anjelierstraat 16 erven A Bartling Klaas Salverda kleermakersknegt
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Klaas Blaauw lootsman
H-129 Wasbleek 18 Gereformeerde Diaconie wed Klaas Baukes gealimenteerd
E-107 Vijverstraat 0 Simon Schuurman wed Klaas Douwes gealimenteerd
A-142 Zoutsloot 27 Simon J van Loon Klaas Hendriks opperman
B-016 Hoogstraat 28 wed Tjeerd Kabbeljauw Klaas Jeltes van der Sluis turfdrager
F-122 Grote Ossenmarkt 27 Simon Mooy Klaas Reinders Pan varensgesel
A-186 Karremanstraat 10 F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager
B-120 Zoutsloot 91 Klaas H Bleeker Klaas H Bleeker varensgesel
F-206 Lanen 50 Klaas M Klundert Klaas M Klundert schipper
B-018 Hoogstraat 24 Klaas P de Jong Klaas P de Jong metzelaar
H-134 Wasbleek 8 Gereformeerde Diaconie Klaaske Folkerts
E-210 Lanen 79 Jarig Gelinde L Holstein wagtmeester
F-036 Brouwersstraat 2 erven R van Bergum wed L Spannenburg
C-102 Rommelhaven 8 L Albada L Albada verwer
A-039 Noorderhaven 69 L Buisman L Buisman schipper
C-033 Voorstraat 9 L C van Goch L C van Gogh vischafslager
B-003 Noorderhaven 113 Jan Hannema L R Wentholt percepteur
F-110 Grote Ossenmarkt 3 erven P Oolgaard Laas Wijnalda timmerknegt
F-214 Lanen 34 Pieter Laurens Laas Wijnalda kleermaker
D-132 Ooievaarstraat 14 Doekle Vinia Lambert Sjierks varensgesel
H-130 Wasbleek 16 Gereformeerde Diaconie Lammert Berends gealimenteerd
H-094 Wasbleek 88 Gereformeerde Diaconie wed Lammert Oeyes gealimenteerd
G-046 Heiligeweg 20 Folkert de Haas Lammert B van Gelding blikslager
E-073 Hondenstraat 8 erven R W Meints wed Leendert Johannes
A-229 Bargebuurtspoortje 2 Armekamer wed Lense Johannes gealimenteerd
F-063 Raamstraat 3 Israel Cats Levy de Vries koopman
F-172 Grote Kerkstraat 16 wed Samuel Jacobs Levy Jacobs de Beer
F-164 Heiligeweg 13 Levy Alexander Canter Levy Alexander Canter koopman
A-233 Bargebuurtspoortje 2 Johannes Norel Liekle F de Boer varensgesel
B-106 Zoutsloot 54 Liekle J de Boer Liekle J de Boer lootsman
B-106 Zoutsloot 54 Liekle J de Boer Liekle J de Boer lootsman
A-171 Achterstraat 6 Simon J van Loon Lieuwe A Touwslager lijndraayersknegt
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel Lieuwe M van der Veer schoenmaker
G-100 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente wed Lipman de Vries
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes Liskje Jans
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes Liskje Jans
E-037 Voorstraat 30 Cornelis Jonker Lodewijk Coster
A-101 Zoutsloot 50 Doopsgesinde Gemeente Lodewijk Strak wijnstekersknegt
E-037 Voorstraat 30 Cornelis Jonker Lodewijk Coster
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Lodewijk L van der Sluis koorndrager
G-249 Kerkpoortstraat 37 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
G-249 Kerkpoortstraat 35 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
F-222 Lanen 22 Lolke S Zwaal Lolke S Zwaal timmerman
G-249 Kerkpoortstraat 33 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
D-141 Nieuwstraat 2 J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider
D-141 Nieuwstraat 2 J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider
H-102 Wasbleek 72 Gereformeerde Diaconie wed Lolle Ymkes gealimenteerd
C-192 Noorderhaven 2 Michiel Romerman Lourens Lens bestelder
C-192 Prinsenstraat 1 Michiel Romerman Lourens Lens bestelder
H-011 Hofstraat 10 M Vink wed Lourens Tuininga
A-182 Achterstraat 15 Louw Jans Balkstra Louw Jans Balkstra lijndaayer
H-015 Zuiderplein 1 F F van Esta Lubbert Adema sjouwer
H-100 Wasbleek 76 Gereformeerde Diaconie wed Lubbert Johannes gealimenteerd
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Luitje Walstra koekebakkersknegt
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Luitje Walstra koekebakkersknegt
E-031 Voorstraat 42 A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031 Voorstraat 42 A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031 Voorstraat 42 A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031 Voorstraat 42 A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf
A-092 Droogstraat 51 Simon H Molenaar Lupkjen Jans
D-117 Scheffersplein 9 M Betzauw M Betzauw
H-164 Zuiderhaven 38 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
A-179 Achterstraat 5 M Houttuin M Houttuin pakhuis
C-089 Schoolsteeg 3 M Pettinga M Pettinga stalling
C-035 Voorstraat 13 M Ouendag M Ouendag hoedemaker
H-164 Schoolstraat 1 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
E-138 Lanen 5 Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
H-012 Rozengracht 11 M Vink M Vink tuinier
H-164 Spinstraat 3 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-012 Hofstraat 8 M Vink M Vink tuinier
E-138 Poortje 2 Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
C-089 Schoolsteeg 1 M Pettinga M Pettinga stalling
H-164 Spinstraat 1 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
H-012 Hofstraat 6 M Vink M Vink tuinier
C-163 Noorderhaven 46 Jelle Boomsma M Stolte bouwmeester
C-062 Voorstraat 67 M van der Plaats M van der Plaats boekverkoper
C-071 Voorstraat 85 M Pettinga M Pettinga grutter
E-112 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage M Schrage boendermaker
D-108 Ooievaarsteeg 19 M Betzou M Betzou tapperij
A-202 Karremanstraat 4 D van der Wey wed M Tuimelaar
H-012 Hofstraat 6 M Vink M Vink tuinier
A-149 Bildtstraat 8 M Houttuin M Houttuin pakhuis
C-071 Voorstraat 85 M Pettinga M Pettinga grutter
A-177 Bildtstraat 11 M Houttuin M Houttuin koopman
B-093 Wortelstraat 1 Gereformeerde Diaconie Maartje Eelkes
F-207 Lanen 48 wed Gerben Claasen vrouw Magnus Severin
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Marcus Adam Meyer
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Maria Heins
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Maria Heins
A-070 Zeepziederstraat 1 S IJsenbeek Marijke Stoef naaister
A-070 Zeepziederstraat 1 S IJsenbeek Marijke Stoef naaister
A-139 Zoutsloot 21 erven Jan W Vettevogel Marijke Hendriks kleine negotie
D-111 Ooievaarsteeg 31 Sikke IJsenbeek Marijke Koenraads
D-102 Nieuwstraat 14 Gerrit J Veenstra Marten Visser wafelbakker
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet Marten van Vliet
F-094 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Marten de Groot zoutmeter
F-051 Carl Visschersteeg 2 wed Marten Boldewijn wed Marten Boldewijn gealimenteerd
G-088 Hofstraat 19 M Vink vrouw Marten Fokkes
D-005 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Marten Jans Bleeker stoeldraayer
E-199 Bedelaarsteeg 1 erven Jan Altena Marten Jans Boey varensgesel
D-005 Scheerstraat 8 wed T Kabbeljauw Marten Jans Bleeker stoeldraayer
D-050 Hoogstraat 36 Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt
H-047 Rapenburg 16 Gereformeerde Diaconie vrouw Marten Klaasen
A-089 Droogstraat 41 Doopsgesinde Gemeente wed Marten Rimmerts gealimenteerd
G-072 Hofstraat 5 erven L Spannenburg Marten F de Boer bakkersknegt
G-072 Hofstraat 5 erven L Spannenburg wed Marten F Jans
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
H-156 Steenhouwersstraat 4 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
H-156 Zuiderhaven 54 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
C-037 Voorstraat 17 wed T van Benthem wed Marten J van der Mey winkeliersche
H-156 Steenhouwersstraat 4 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
G-291 Kerkpad 7 Betje van Klinken Martinus Kerkhof
G-292 Hofstraat 31 Betje van Klinken Martinus Kerkhof
B-149 Karremanstraat 5 Germen Klaasen wed Matthijs Heuffer
G-167 Borstelsteeg 7 Doopsgezinde Gemeente wed Matthijs Pieters
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen vrouw Meile H van der Molen
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Vogelzang Meindert Vogelzang gleybakkersknegt
G-176 Kerkpad 6 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-176 Kerkpad 8 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-176 Kerkpad 10 wed Rein Floris Meindert Jacobs Mensonides sjouwer
G-038 Heiligeweg 34 Jakkle Jager Meinte Jager
G-038 Heiligeweg 34 Jakkle Jager Meinte Jager
E-175 Sint Odolphisteeg 20 erven Adam Lents wed Melle de Vrind
H-150 Nieuweburen 1 de Stad Metje Martens
C-192 Prinsenstraat 1 Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
E-072 Hondenstraat 10 Bruin C Roorda wed Michiel Plagnat
C-192 Noorderhaven 2 Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
A-049 Noorderhaven 89 Michiel Dreso Michiel Dreso schipper
A-110 Zoutsloot 30 Albert van Eeken wed Michiel Jacobs van der Zee
E-210 Lanen 79 Jarig Gelinde wed Mink Hilles
F-059 Schritsen 52 Mink J Kroon Mink J Kroon schipper
E-129 Kleine Bredeplaats 13 Minne van der Veen Minne van der Veen verwer
B-044 Hoogstraat 21 Hemmes van der Meulen Minne Radsma wolkammer
H-101 Wasbleek 74 Gereformeerde Diaconie Minne de Wilde gealimenteerd
E-129 Kleine Bredeplaats 13 Minne van der Veen Minne van der Veen verwer
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer wed Minne Jans
H-126 Wasbleek 24 Gereformeerde Diaconie Minne Minnes gealimenteerd
G-184 Grote Kerkstraat 38 erven A Bartling Moses Levy de Beer koopman
C-059 Voorstraat 61a Moses S van Messel Moses S van Messel koopman
C-059 Voorstraat 61 Moses S van Messel Moses S van Messel koopman
E-029 Voorstraat 46 N Schenkius N Schenkius winkelier
F-017 Raamstraat 7 A Bolman N de Vries
F-181 Lanen 91 N Feddema N Feddema horlogiemaker
E-044 Voorstraat 18 G Stinstra N Bauer schilder
E-244 Voorstraat 80 Samuel S de Jong wed N E Cohen pakhuis
F-197 Lanen 68 Gereformeerde Diaconie wed Namle Oepkes
C-123 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente Nanning Bruinsma baardscheerder
E-248 Heiligeweg 21 Samuel S de Jong wed Nathan E Cohen winkelier
F-231 Lanen 0 Jacob van Gerben Neeltje Tromp winkeliersche
B-049 Hoogstraat 31 Gerrit Rinses Ongeboer Nicolaas Webber schoenmaker
B-073 Droogstraat 75 Nicolaas van Lil Nicolaas van Lil militair
G-033 Heiligeweg 50 Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker
D-030 Franekereind 13 Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper
E-205 Lanen 75 Sipke Schoonbergen Obbe Wijnalda korenmeter
H-234 Havenplein 22 Armekamer Obbe Lueus van der Bosch sjouwer
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Oege L Pollema
A-194 Anjelierstraat 4 Berend Brameyer wed Oene Johannes
A-194 Anjelierstraat 6 Berend Brameyer wed Oene Johannes
A-194 Anjelierstraat 2 Berend Brameyer wed Oene Johannes
B-139 Achterstraat 45 M Vink Oene Klaasen Advocaat panbakkersknegt
D-137 Ooievaarstraat 7 erven P W Nauta Oepke Somer sjouwer
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Oetske Gerrits de Groot kleine negotie
B-009 Scheerstraat 1 W S van Noten Oetske Gerrits de Groot kleine negotie
F-083 Schritsen 14 Geeske Baksma c.s. wed Okke Fransen gealimenteerd
H-010 Hofstraat 12 M Vink Olphert J Duinker schipper
C-012 Grote Bredeplaats 5 erven C Syverda vrouw Otte Lubberts
H-178 Zuiderhaven 24 wed Otto Tietge wed Otto Tietge winkeliersche
H-178 Zuiderhaven 24 wed Otto Tietge wed Otto Tietge winkeliersche
C-025 Rinnertspijp 8 wed T Kabbeljauw wed P Vaust
F-189 Spekmarkt 4 W Burgerhof P Winkelhaak
A-073 Zoutsloot 8 wed P Tjallingii P Fontein & zoon pakhuis
G-316 Klaverbladstraat 18 wed P Ackerman wed P Ackerman tuiniersche
F-119 Grote Ossenmarkt 21 P Rikkers P Rikkers bakker
C-158 Noorderhaven 58 Rinse S Seba wed P Lensius
F-011 Zuiderhaven 63 de Marine P van Es constructeur
A-017 Noorderhaven 27 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker wed P Tetrode
A-018 Noorderhaven 29 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
C-084 Noordijs 4 P Huidecoper P Huidecoper wagenhuis
C-001 Havenplein 0 de Stad P Dijkstra poortier
A-047 Noorderhaven 85 wed J D Zeylmaker P Minnema pakhuis
A-074 Zoutsloot 6 P Fontein & zoon P Fontein & zoon houtstek
G-317 Klaverbladstraat 16 wed P Ackerman wed P Ackerman
D-006 Scheerstraat 6 Armekamer wed P Schimmelpenning
C-122 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente P van Klaveren hoedemaker
C-136 Noorderhaven 106 Dirk Fontein P Huidecoper wijnpakhuis
C-053 Voorstraat 49 G Piekinga P Piekinga zilversmid
A-015 Noorderhaven 23 P Fontein & zoon P Fontein & zoon kantoor
C-025 Rinnertspijp 10 wed T Kabbeljauw wed P Vaust
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
F-012 Zuiderhaven 65 P J Deketh P Deketh ontvanger
C-025 Grote Bredeplaats 31 wed T Kabbeljauw wed P Vaust
A-018 Noorderhaven 29 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker wed P Tetrode
C-001 Havenplein 0 de Stad P Dijkstra poortier
G-186 Grote Kerkstraat 34 erven A Bartling vrouw P van der Stok
F-074 Schritsen 34 de Marine P van Es constructeur
C-146 Noorderhaven 88 Jan Hannema P Gelinde herbergier
A-015 Noorderhaven 23 P Fontein & zoon P Fontein & zoon kantoor
C-088 Rommelhaven 24 P Huidecoper P Huidecoper wijnkoper
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker wed P Tetrode
F-012 Zuiderhaven 65 P J Deketh P Deketh ontvanger
A-018 Noorderhaven 29 wed P Tjallingii wed P Tjallingii pakhuis
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
C-142 Noorderhaven 96 Jelle Jacobi P Janson waagmeester
C-001 Havenplein 0 de Stad P Dijkstra poortier
G-087 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker wed P Tetrode
A-012 Noorderhaven 19 B Visser & zoon P Rodenhuis koopman
A-036 Noorderhaven 63 P Hanekuik P Hanekuik fabriceur
B-162 Liemendijk 24 P G de Boer P G de Boer stalling
B-162 Liemendijk 22 P G de Boer P G de Boer stalling
F-015 Raamstraat 12 P J Coulbaut P J Coulbaut kleermaker
F-015 Raamstraat 10 P J Coulbaut P J Coulbaut kleermaker
E-032 Voorstraat 40 wed P S Hannema wed P S Hannema zoutbrandersche
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma Paulus Keyzer wewer
F-135 Schritsen 25 wed Paulus Allard wed Paulus Allard
E-164 Duizenddeurensteeg 2 G S Stinstra wed Paulus Jans
B-087 Zoutsloot 80 Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
B-127 Zoutsloot 109 Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker
B-127 Zoutsloot 107 Paulus G de Boer Paulus G de Boer panbakker
B-087 Zoutsloot 82 Paulus G de Boer Paulus G de Boer branderij
B-126 Heerensteeg 2 Paulus G de Boer Paulus G de Boer pakhuis
H-146 Nieuweburen 9 A W Tadema qq Paulus H Houtsma sjouwer
G-179 Grote Kerkstraat 46 wed Evert Lindeboom Ph J van der Sande sjouwer
G-029 Heiligeweg 58 Jacob Poester wed Piebe Bakker
C-081 Noordijs 10 wed Piebe Postma wed Piebe Postma
C-081 Noordijs 12 wed Piebe Postma wed Piebe Postma
H-135 Wasbleek 6 Gereformeerde Diaconie wed Piebe Jacobs gealimenteerd
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok wed Pier Abes vischvrouw
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok wed Pier Abes vischvrouw
F-129 Schritsen 13 Pier Jans Pier Jans timmerknegt
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. Pier Jans van Arum
H-128 Wasbleek 20 Gereformeerde Diaconie wed Pier Ypes gealimenteerd
F-220 Lanen 26 Pier L van der Veen Pier L van der Veen bakker
F-249 Vijverstraat 10 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
F-157 Heiligeweg 1 Pieter Kallenborn Pieter Kallenborn schipper
F-098 Grote Ossenmarkt 8 Armekamer Pieter Weima gealimenteerd
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
B-040 Hoogstraat 13 Klaas de Vries Pieter van Driel varensgesel
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
A-030 Noorderhaven 53 Sikko Popta Pieter Popta med. doctor
F-140 Schritsen 35 H J Smith Pieter Butter schipper
D-036 William Boothstraat 6 E Bonnema Pieter Weisen wewer
B-142 Achterstraat 51 Roomsche Gemeente Pieter Dekker panbakkersknegt
H-013 Hofstraat 4 Pieter Kayzer Pieter Kayzer schoenmaker
H-124 Wasbleek 28 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Gelinde gealimenteerd
F-122 Grote Ossenmarkt 27 Simon Mooy wed Pieter Burghout
F-249 Vijverstraat 12 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
A-030 Noorderhaven 53 Sikko Popta Pieter Popta med. doctor
G-106 Vianen 22 Willem Moes wed Pieter Cummel
B-061 Wortelstraat 4 Douwe C Dijkman wed Pieter Blankerts
E-055 Grote Bredeplaats 20 wed Coert Duman Pieter Lanting ijkmeester
H-084 Wasbleekstraat 6 F F van Esta Pieter Tassel uitdrager
E-248 Heiligeweg 21 Samuel S de Jong Pieter Bos sjouwer
F-249 Vijverstraat 12 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
G-182 Grote Kerkstraat 40 Pieter Terpstra Pieter Terpstra
B-160 Anjelierstraat 39 Berend Pol Pieter Bruining wewer
D-045 Liemendijk 42 de Stad wed Pieter Hogstra
G-106 Vianen 20 Willem Moes wed Pieter Cummel
B-016 Hoogstraat 28 wed Tjeerd Kabbeljauw Pieter Plas gealimenteerd
F-060 Schritsen 50 Pieter Pietersen Pieter Pietersen schipper
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot Pieter Abrahams Brouwer wijnwerker
G-037 Heiligeweg 36 Jan Alberts Bakker wed Pieter Aukes van Vliet
E-245 Grote Kerkstraat 19 wed Johannes Homberg wed Pieter Christiaan
D-093 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis Bleeker Pieter Cornelis Bleeker sjouwer
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-091 Hofstraat 21 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-298 Hofstraat 45 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Dirks gealimenteerd
G-041 Heiligeweg 30 G Pettinga Pieter Douwes de Vries sjouwer
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel wed Pieter Gabbes
D-083 Nieuwstraat 56 A Oostendorp wed Pieter Gerbens
F-151 Schritsen 57 Gerrit H Vellinga Pieter Gerryts Vellinga schipper
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen Pieter Gerryts Krijl varensgesel
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
F-200 Schritsen 51 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
F-200 Schritsen 51 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
F-200 Lanen 62 Pieter Hendriks Mooyman Pieter Hendriks Mooyman timmerman
D-039 Hoogstraat 43 Gerard Meyer wed Pieter Hessels Reidsma
E-248 Heiligeweg 21 Samuel S de Jong wed Pieter Jans gealimenteerd
H-093 Wasbleek 90 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Jans gealimenteerd
G-153 Gardenierstraat 17 Roomsche Gemeente Pieter Jans Wewer turfdrager gealimenteerd
E-195 Lanen 63 wed Pieter Jans Brouwer wed Pieter Jans Brouwer winkeliersche
D-118 Ooievaarsteeg 18 M Betzou Pieter Joosten Ooy smidsknegt
F-214 Lanen 34 Pieter Laurens Pieter Laurens groenteverkoper
H-112 Wasbleek 52 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Minks gealimenteerd
H-117 Wasbleek 42 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Paulus gealimenteerd
H-104 Wasbleek 68 Gereformeerde Diaconie Pieter Piebes tichelknegt
G-258 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente vrouw Pieter Steffens gealimenteerd
A-205 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks wed Pieter Thijssen gealimenteerd
H-209 Zuiderstraat 27 Pieter C Leyen Pieter C Leyen loots
G-060 Both Apothekerstraat 6 Johannes Leyenaar wed Pieter D Galama
H-143 Nieuweburen 15 wed Pieter J Reidsma wed Pieter D Reidsma gealimenteerd
E-144 Poortje 13 M van der Veen Pieter D Siderius verwersknegt
G-060 Brouwersstraat 9 Johannes Leyenaar wed Pieter D Galama
H-039 Rapenburg 4 Pieter G Ludinga Pieter G Ludinga wolkammersknegt
B-140 Achterstraat 47 Berend J Braameyer Pieter H Kerkhoven timmerknegt
D-099 Nieuwstraat 20 Siebren S Hoedje Pieter H Hoffinga sjouwer
A-211 Zeilmakersstraat 7 A R van Dalsen Pieter J Broersma stalknegt
D-068 Franekereind 17 wed Pieter J van Ruiten wed Pieter J van Ruiten winkeliersche
A-112 Bildtstraat 15 wed Klaas P Metzelaar Pieter K Metzelaar koopman
A-163 Karremanstraat 22 Simon Y de Groot Pieter K Annes Bakker bakker
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Pieter P Bakker Pieter P Bakker
G-001 Franekereind 40 Pieter P de Jong Pieter P de Jong trekschipper
F-207 Lanen 48 wed Gerben Claasen Pietje Hanenburg
H-022 Rozengracht 5 C W Bakker Pietje Tammes
H-022 Rozengracht 5 C W Bakker Pietje Tammes
A-048 Noorderhaven 87 Popke Minnema Popke Minnema schipper
C-031 Voorstraat 7 erven Allardus Westendorp Popkje Wiersma zilverkasthoudster
C-031 Voorstraat 7a erven Allardus Westendorp Popkje Wiersma zilverkasthoudster
B-055 Hoogstraat 41 Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
B-055 Hoogstraat 41 Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
B-055 Zoutsloot 104 Poppe Valderpoort Poppe Valderpoort verwer
G-267 Oosterbolwerk 2 Uilke Siebes Visser Poppe J Zijlstra varensgesel
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt wed R Kronenburg herbergiersche
C-179 Noorderhaven 26 R Peyzel R Peyzel bakker
E-027 Voorstraat 50 wed R R Nauta wed R R Nauta zonder bedrijf
E-027 Voorstraat 50 wed R R Nauta wed R R Nauta zonder bedrijf
E-064 Grote Bredeplaats 4 wed R W Meints wed R W Meints
F-031 Brouwersstraat 14 erven Laas Spannenburg Rein Vettevogel wolkammer
C-055 Voorstraat 53 Rein Miedema Rein Miedema ijserkramer
B-010 Scheerstraat 3 Rein Dhamen Rein Dhamen zadelmaker
F-031 Brouwersstraat 14 erven Laas Spannenburg Rein Vettevogel wolkammer
F-087 Schritsen 4 Geeske P Baksma c.s. wed Rein Annes gealimenteerd
E-229 Kleine Kerkstraat 18 Rein A Zijlstra Rein A Zijlstra varensgesel
H-142 Nieuweburen 17 wed & erven S Schaaf Rein D Akkerboom pakhuisknegt
C-012 Grote Bredeplaats 5 erven C Syverda Reinder Buwalda varensgesel
F-202 Lanen 58 Reinder van der Veen Reinder van der Veen blauwverwer
A-144 Zoutsloot 31 Reinder Swart Reinder Swart oud schipper
F-202 Lanen 58 Reinder van der Veen Reinder van der Veen blauwverwer
C-110 Sint Jacobstraat 7 Reinder Beidschat Reinder Beidschat stal en wagenhuis
D-046 Liemendijk 40 Pieter Hendriks Reinder Gerbens de Groot
D-046 Liemendijk 40 Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
B-101 Zoutsloot 68 Paulus G de Boer Reinder Thomas boere arbeider
F-229 Lanen 6 wed Reinder Y de Groot wed Reinder Y de Groot winkeliersche
F-229 Lanen 8 wed Reinder Y de Groot wed Reinder Y de Groot winkeliersche
D-075 Franekereind 27 P Gelinde Riekele Wesselius herbergiersche
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel vrouw Riemer Hendriks
G-136 Gardenierstraat 12 Armekamer wed Rienk Stoker gealimenteerd
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur wed Rienk Botes gealimenteerd
A-206 Vissersstraat 8 wed Rienk Ruurds Bakker wed Rienk Ruurds Bakker gealimenteerd
B-090 Herenwaltje 3 wed T van Benthem Rienk Wybes de Boer varensgesel
D-040 Hoogstraat 45 Rients van der Meulen Rients van der Meulen wagenmaker
D-059 William Boothstraat 3 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059 Zoutsteeg 3 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059 Zoutsloot 117 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
D-059 Zoutsteeg 1 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
B-112 Karremanstraat 27 wed T van Benthem Rients Dirk van der Meulen schipper
B-076 Droogstraat 83 Rients R Wagenaar Rients R Wagenaar werkman
E-211 Lanen 81 Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie Rigtje Jacobs Steensma moeder
H-111 Wasbleek 54 Gereformeerde Diaconie Rigtje Rommerts gealimenteerd
G-024 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens Rimmert R Noordhuis schipper
D-131 Oosterkeetstraat 11 Joost Gonggrijp Rinia Gonggrijp vischkeurmeester
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Zeilmakersstraat 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
G-307 Kerkpoortstraat 4 Rinke J Hunia Rinke J Hunia trekschipper
G-112 Romastraat 12 Directeuren van Roma Rinnert Bolhuis kantoorbediende
G-112 Romastraat 10 Directeuren van Roma Rinnert Bolhuis kantoorbediende
F-109 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert J Zijlstra Rinnert J Zijlstra blokmaker
E-091 Herenknechtenkamerstraat 0 Leendert Buisman Rinse Plantinga varensgesel
D-104 Westersteeg 4 Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
D-104 Ooievaarsteeg 11 Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
E-100 Hondenstraat 14 Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-100 Vijver 2 Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
C-158 Noorderhaven 58 Rinse S Seba Rinse S Seba schipper
G-137 Gardenierstraat 10 wed Johannes de Windt Rinske Sjoerds
C-010 Grote Bredeplaats 3 wed P C Bakker Rintje Steensma verwersknegt
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden wed Rintje Gaijkema gealimenteerd
F-049 Carl Visschersteeg 6 C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel
A-192 Anjelierstraat 10 wed Rintje Pieters wed Rintje Pieters
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Rintje P Postma zeylmakersknegt
F-233 Kleine Ossenmarkt 8 wed T van Benthem Rintje P Postma zeylmakersknegt
F-167 Heiligeweg 19 Robijn Leyker Robijn Leyker sjouwer
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Roelof Feenstra
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Roelof Veenstra tuin
E-247 Grote Kerkstraat 23 Roelof van Dijk Roelof van Dijk bakker
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Roelof Feenstra
H-023 Rozengracht 0 Roelof Feenstra Roelof Feenstra tuinhuis
H-024 Rozengracht 7 Roelof Feenstra Roelof Feenstra
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Roelof Veenstra tuin
E-085 Herenknechtenkamerstraat 0 D H de Vries wed Roelof Martens
G-241 Kerkpoortstraat 13 wed Roelof Roelofs wed Roelof Roelofs gealimenteerd
E-185 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra vrouw Roelof A de Vries
G-243 Kerkpoortstraat 17 Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier
B-107 Zoutsloot 52 Roelof R van der Velde Roelof R van der Velde turfdrager
G-243 Kerkpoortstraat 23 Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente Romke Agema schoenlapper
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente Romke Agema schoenlapper
E-135 Kleine Bredeplaats 25 Romke Butter Romke Butter schipper
D-055 Oosterkeetstraat 1 Armekamer wed Romke Heeres gealimenteerd
D-055 Lombardstraat 6 Armekamer wed Romke Heeres gealimenteerd
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Romke Siebes sjouwer gealimenteerd
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Romke Siebes sjouwer gealimenteerd
C-109 Sint Jacobstraat 5 Romke J Bakker Romke J Bakker verwer
G-124 Romastraat 5 H Wennekes Rommert Postma wieldraayersknegt
G-180 Grote Kerkstraat 44 erven Sytze van Dijk wed Rommert Overdijk gealimenteerd
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
G-091 Hofstraat 21 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
G-157 Tiepelsteeg 0 H Hanekuik wed Ruth Wouters
G-157 Borstelsteeg 10 H Hanekuik wed Ruth Wouters
G-157 Tiepelsteeg 0 H Hanekuik wed Ruth Wouters
E-111 Kleine Bredeplaats 22 Ruurd Tuininga Ruurd Tuininga bakker
H-108 Wasbleek 60 Gereformeerde Diaconie wed Ruurd Johannes gealimenteerd
H-227 Weeshuisstraat 11 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
H-227 Weeshuisstraat 9 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber wed Ruurd Steffens vischvrouw
F-153 Schritsen 63 Ruurd F Duman Ruurd F Duman metzelknegt
A-131 Zeilmakersstraat 19 Ruurd H Jongsma Ruurd H Jongsma
A-022 Zeepziederstraat 4 S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder
A-080 Droogstraat 3 S IJsenbeek S IJsenbeek
A-083 Droogstraat 13 S Popta S Popta stal en wagenhuis
F-025 Brouwersstraat 26 S Spannenburg S Spannenburg koopman
E-156 Lanen 13 Hielke M Wiersma S Utberg luthers predikant
A-079 Droogstraat 1 S IJsenbeek S IJsenbeek pakhuis
F-236 Vijversteeg 8 wed T van Benthem S Schuurmans pakhuis
A-083 Droogstraat 13 S Popta S Popta stal en wagenhuis
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard S Bechkerk verificateur
A-022 Noorderhaven 37 S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder
C-021 Grote Bredeplaats 23 wed S Kamsma wed S Kamsma uitdraagster
C-036 Voorstraat 15 wed S van der Ley wed S van der Ley boekverkoopster
F-215 Lanen 32 ds Florizon S B van Aardenburg schoolhouder
A-026 Noorderhaven 45 wed S D van der Zee wed S D van der Zee renteniersche
D-020 Noordijs 21 S G Hingst S G Hingst koopman
B-033 Rommelhaven 1 S P van der Hoef S P van der Hoef ledig plek grond
A-103 Zoutsloot 46 S P Wiarda S P Wiarda tuin
A-103 Zoutsloot 46 S P Wiarda S P Wiarda tuin
A-151 Zoutsloot 43 S R Miedema S R Miedema opziener der dijken
C-069 Voorstraat 79 S S Teyema S S Teyema
F-063 Raamstraat 3 Israel Cats Saartje Ysaks
H-206 Westerstraat 0 Sake Wierdsma Sake Wierdsma kastelein
D-121 Scheffersplein 0 Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt
D-121 Scheffersplein 19 Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt
C-023 Grote Bredeplaats 27 Sake S Swart Sake S Swart winkelier
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok Sake T Blok zoutmeter
C-032 Voorstraat 7b Sake T Blok Sake T Blok zoutmeter
A-068 Bildtstraat 24 Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman
F-110 Grote Ossenmarkt 3 erven P Oolgaard Salomon G van Messel koopman
F-006 Zuiderhaven 53 wed H Mulder Samuel Bloch joodsche meester
C-193 Prinsenstraat 2 Klaas W van der Berg Samuel S de Jong koopman
C-193 Prinsenstraat 2 Klaas W van der Berg Samuel S de Jong koopman
G-324 Klaverbladstraat 27 Rein Miedema Sape Jacobs Hilverda varensgesel
F-230 Lanen 4 wed Sasker Oeges van der Zee wed Sasker Oeges van der Zee