Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

Eigendommen van Simon Jacobs van Loon wonende te Harlingen

Vermelde tegenwoordige adressen geven een indicatie, geen garantie, van de plaats van het onroerend goed.

De afmetingen per perceel zijn in het origineel opgegeven in bunder, roede en el. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de bunder gelijkgesteld aan een hectare, de (vierkante) roede werd gelijkgesteld aan een are en de el werd gelijkgesteld aan een meter. De gegeven maten kunnen dus gelezen worden als een moderne oppervlaktemaat in vierkante meters.

Kadasternummer Gebruik Ter hoogte van oppervlak
70 huis Anjelierstraat 14 57 m²
87 huis en tuin Vissersstraat 2 162 m²
100 huis Bargebuurtspoortje 10 24 m²
101 huis Bargebuurtspoortje 8 24 m²
108 huis Zeilmakersstraat 14 28 m²
117 huis en erf Zeilmakersstraat 5 48 m²
120 huis en erf Zoutsloot 25 144 m²
121 huis Zoutsloot 27 57 m²
145 huis Achterstraat 6 20 m²