Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

Eigendommen van Wopke Djoerds van der Stel wonende te Harlingen

Vermelde tegenwoordige adressen geven een indicatie, geen garantie, van de plaats van het onroerend goed.

De afmetingen per perceel zijn in het origineel opgegeven in bunder, roede en el. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de bunder gelijkgesteld aan een hectare, de (vierkante) roede werd gelijkgesteld aan een are en de el werd gelijkgesteld aan een meter. De gegeven maten kunnen dus gelezen worden als een moderne oppervlaktemaat in vierkante meters.

Kadasternummer Gebruik Ter hoogte van oppervlak
83 huis 25 m²
125 huis Zoutsloot 37 55 m²
126 huis Zoutsloot 39 73 m²
127 plaisiertuin Vissersstraat 10 440 m²
127 plaisiertuin Zoutsloot 0 440 m²
356 huis en erf Bildtstraat 24 97 m²
392 pakhuis Hoogstraat 9 210 m²
400 huis en erf Hoogstraat 19 175 m²
1666 huis en erf Hofstraat 23 36 m²