Harlingen, kiesregister 1839

Het volgende is ontleend aan "De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886" door B.M.A. de Vries.

In de periode 1815-1848 kende Nederland een indirect kiesstelsel, waarbij via vele trappen de leden van de Tweede Kamer benoemd werden. In dit stelsel was een centrale rol toebedeeld aan de diverse colleges van Provinciale Staten: elk statencollege wees een aantal leden van de Tweede Kamer aan. De Provinciale Staten zelf werden gekozen door de drie standen, nl. de ridderschappen, de steden en de landelijke stand. Alleen de ridderschappen wezen hun vertegenwoordigers in de Provinciale Staten direct aan, in de steden en op het platteland was het recht om te stemmen afhankelijk van een bepaalde - per plaats variabele - aanslag in de grond- en personele belasting. In de steden mochten de stemgerechtigden een kiescollege aanwijzen en het kiescollege [de zgn. kiezers] koos de leden voor de Gemeenteraad. Op zijn beurt koos de Gemeenteraad een of meerdere personen voor de Provinciale Staten. Op het platteland was er één trap minder, de stemgerechtigden kozen daar een kiescollege, dat direct de vertegenwoordigers in de Provinciale Staten aanwees. De grondwetsherziening van 1848 betekende een radicale verandering van het kiesstelsel. Voortaan werden de leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad direct gekozen door de kiesgerechtigden. De kieswet van 4 juli 1850 (Stbl. 37) behelsde een nadere regeling.


De begeleidende brief bij deze "Namenlijst der Kiezers en Stemgerechtigden van 1839", van Burgemeester en Wethouders van Harlingen aan 'den Heere Staatsraad Gouverneur van Vriesland', zegt:


Harlingen den 26 April 1841

Opgave van het getal stemgeregtigden


Ten gevolge van UWEdl Missive van den 21 dezer No 234/3431 hebben wij de eer hiernevens aan UWEdl te doen toe komen, drie Lijsten, behelzende
1e. de namen der Kiezers, gelijk mede die der aanblijvende
2e. de namen der personen, die de vereischten bezitten om tot Kiezer te kunnen worden benoemd, en ten
3e. de namen dergenen, welke in de grondbelasting enz. buiten het patentregt f 12,- en daarboven betalen, waaruit geblijkt het getal stemgeregtigden aan welken volgens Art. 12 der Stedelijke reglementen, in den jare 1839 alhier stembilletten ter invulling zijn toegezonden

Burgemeester & Wethouders der Stad Harlingen
(get.) Sjoerd S. Wijma

Ter ordonantie vandezelve
(get.) K. Blok

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    voornaam familienaam genoemde wijk huidig adres
stemgerechtigde T D Bakker E-140 't Poortje 5
stemgerechtigde J Metzlaar B-156 Anjelierstraat 27
stemgerechtigde G Rikkers A-068 Bildtstraat 24
stemgerechtigde H Schrage A-069 Bildtstraat 22
stemgerechtigde Rinse van Vliet A-111 Bildtstraat 13
stemgerechtigde Sybren Zwaal A-113 Bildtstraat 17
stemgerechtigde C A Boonstra A-116 Bildtstraat 20
stemgerechtigde P Haitsma A-117 Bildtstraat 18
stemgerechtigde H Kroon A-118 Bildtstraat 16
stemgerechtigde P Drost A-119 Bildtstraat 8
stemgerechtigde E H Borgers A-066 Bildtstraat 23
stemgerechtigde S Olthof G-082 Both Apothekerstraat 15
stemgerechtigde M B van Gelder F-028 Brouwersstraat 20
stemgerechtigde L O Duiker G-067 Brouwersstraat 23
stemgerechtigde F de Bruin F-029 Brouwersstraat 18
stemgerechtigde A S Foekens G-068 Brouwersstraat 25
stemgerechtigde F Zwanenburg F-036 Brouwersstraat 2
stemgerechtigde Rinse Lovius G-057 Brouwersstraat 3
stemgerechtigde Jacobus Schrage G-058 Brouwersstraat 5
stemgerechtigde J B Telsemeyer G-061 Brouwersstraat 11
stemgerechtigde W van Loon G-064 Brouwersstraat 17
stemgerechtigde S Gebel G-065 Brouwersstraat 19
stemgerechtigde F Ferwerda F-026 Brouwersstraat 24
stemgerechtigde Thomans Smith G-066 Brouwersstraat 21
stemgerechtigde Ruurd J van der Veer A-006 Dijksteeg 1
stemgerechtigde N Geel D-025 Franekereind 1
stemgerechtigde C Boterweg D-027 Franekereind 5
stemgerechtigde D A Zeilmaker D-068 Franekereind 17
stemgerechtigde N Meyer D-028 Franekereind 7
stemgerechtigde Jan Posthumus D-077 Franekereind 29
stemgerechtigde H J Wouda D-030 Franekereind 13
stemgerechtigde J Schrage C-010 Grote Bredeplaats 3
stemgerechtigde D Lautenbach C-015 Grote Bredeplaats 11
stemgerechtigde N Schenkius C-018 Grote Bredeplaats 17
stemgerechtigde F Mulder E-055 Grote Bredeplaats 20
stemgerechtigde B H Noorman C-020 Grote Bredeplaats 21
stemgerechtigde W Mulder E-056 Grote Bredeplaats 18
stemgerechtigde J Hanekamp C-022 Grote Bredeplaats 25
stemgerechtigde Jan Goverts E-062 Grote Bredeplaats 6
stemgerechtigde S R de Jager C-025 Grote Bredeplaats 31
stemgerechtigde A Blom F-168 Grote Kerkstraat 24
stemgerechtigde M B Riewald E-245 Grote Kerkstraat 19
stemgerechtigde Roelof van Wijk F-172 Grote Kerkstraat 16
stemgerechtigde F Wijga E-247 Grote Kerkstraat 23
stemgerechtigde J Oosterbaan F-174 Grote Kerkstraat 12
stemgerechtigde Fokke Klein G-182 Grote Kerkstraat 40
stemgerechtigde C van Hoften F-179 Grote Kerkstraat 2
stemgerechtigde M Hovenier G-185 Grote Kerkstraat 36
stemgerechtigde W O Visser G-188 Grote Kerkstraat 30
stemgerechtigde J Potting G-195 Grote Kerkstraat 29
stemgerechtigde Jan Keyzer G-201 Grote Kerkstraat 37
stemgerechtigde P Johannes Zijlstra F-108 Grote Ossenmarkt 1
stemgerechtigde J W Veel F-114 Grote Ossenmarkt 11
stemgerechtigde Jakkele de Boer F-115 Grote Ossenmarkt 13
stemgerechtigde Jan P Rikkers F-119 Grote Ossenmarkt 21
stemgerechtigde H Rinkes F-091 Grote Ossenmarkt 20
stemgerechtigde P A de Boer F-094 Grote Ossenmarkt 16
stemgerechtigde E Wagenaar F-100 Grote Ossenmarkt 6
stemgerechtigde J F Hemminga C-003 Havenplein 3
stemgerechtigde H J Wagenaar F-159 Heiligeweg 3
stemgerechtigde J Hoppe G-044 Heiligeweg 24
stemgerechtigde F Park F-160 Heiligeweg 5
stemgerechtigde Sjoerd de Boer G-045 Heiligeweg 22
stemgerechtigde P Buisman G-022 Heiligeweg 70
stemgerechtigde S Gebel F-164 Heiligeweg 13
stemgerechtigde P Miranda G-046 Heiligeweg 20
stemgerechtigde Coenraad Slijm G-023 Heiligeweg 68
stemgerechtigde J Broodkorf G-049 Heiligeweg 14
stemgerechtigde N Vulsma G-024 Heiligeweg 66
stemgerechtigde U van Leeuwen G-054 Heiligeweg 4
stemgerechtigde J Bergsma G-026 Heiligeweg 62
stemgerechtigde B Agema G-030 Heiligeweg 56
stemgerechtigde H Hogerhuis E-248 Heiligeweg 21
stemgerechtigde B Omans G-031 Heiligeweg 54
stemgerechtigde M B Wijckel E-249 Heiligeweg 23
stemgerechtigde A L Bakker G-034 Heiligeweg 48
stemgerechtigde K Gonggrijp E-250 Heiligeweg 25
stemgerechtigde Joseph Pais G-038 Heiligeweg 34
stemgerechtigde Casper Schokker F-158 Heiligeweg 1
stemgerechtigde H Huisman G-042 Heiligeweg 28
stemgerechtigde J G Leyen E-091 Herenknechtenkamerstraat
stemgerechtigde F Minkes B-091 Herenwaltje 5
stemgerechtigde J Oolgaard H-012 Hofstraat 6
stemgerechtigde Hendrik T Smith G-083 Hofstraat 7
stemgerechtigde J Molenaar G-295 Hofstraat 37
stemgerechtigde J A Wiersma G-300 Hofstraat 47
stemgerechtigde D B Monsma H-009 Hofstraat 14
stemgerechtigde Steven de Vries E-073 Hondenstraat 8
stemgerechtigde Jan Prins E-076 Hondenstraat 2
stemgerechtigde B van der Meulen D-041 Hoogstraat 47
stemgerechtigde R van Baren D-042 Hoogstraat 49
stemgerechtigde J Hettema D-048 Hoogstraat 40
stemgerechtigde P Benning B-027 Hoogstraat 12
stemgerechtigde M B van Smeden D-049 Hoogstraat 38
stemgerechtigde Sytze van Dijk B-047 Hoogstraat 27
stemgerechtigde J R van Wijk D-050 Hoogstraat 36
stemgerechtigde P G Bouma B-053 Hoogstraat 37
stemgerechtigde J R Gonggrijp D-052 Hoogstraat 32
stemgerechtigde J Kuipers B-055 Hoogstraat 41
stemgerechtigde D van der Weide D-040 Hoogstraat 45
stemgerechtigde R M Sondag F-090 Jan Ruurdstraat 3
stemgerechtigde Jan T Klaver B-112 Karremanstraat 27
stemgerechtigde J Panbakker A-185 Karremanstraat 12
stemgerechtigde J Schuur G-178 Kerkpad 1
stemgerechtigde B W Pieksma G-291 Kerkpad 7
stemgerechtigde J J Noortkamp G-244 Kerkpoortstraat 23
stemgerechtigde J K de Boer G-278 Kerkpoortstraat 53a
stemgerechtigde S Spoelstra G-279 Kerkpoortstraat 55
stemgerechtigde Johannes van der Hoek H-001 Kerkpoortstraat 24
stemgerechtigde D de Vries G-315 Klaverbladstraat 20
stemgerechtigde J de Leeuw E-110 Kleine Bredeplaats 24
stemgerechtigde G Schrage E-112 Kleine Bredeplaats 20
stemgerechtigde H C Haagsma E-119 Kleine Bredeplaats 6
stemgerechtigde T Hilarius E-123 Kleine Bredeplaats 1
stemgerechtigde D Snijder E-126 Kleine Bredeplaats 7
stemgerechtigde T Repko E-127 Kleine Bredeplaats 9
stemgerechtigde S Heslinga E-128 Kleine Bredeplaats 11
stemgerechtigde H J Godthelp E-130 Kleine Bredeplaats 15
stemgerechtigde W S van der Woude E-131 Kleine Bredeplaats 17
stemgerechtigde F Benning E-135 Kleine Bredeplaats 25
stemgerechtigde A J Jansen E-229 Kleine Kerkstraat 18
stemgerechtigde M B van Hoften E-231 Kleine Kerkstraat 14
stemgerechtigde G Groenewoud E-235 Kleine Kerkstraat 6
stemgerechtigde O van Hoften E-237 Kleine Kerkstraat 2
stemgerechtigde W Faber F-235 Kleine Ossenmarkt 4
stemgerechtigde Johannes Geelof G-204 Lammert Warndersteeg 18a
stemgerechtigde A van Reenen G-205 Lammert Warndersteeg 16a
stemgerechtigde J Schei F-230 Lanen 4
stemgerechtigde H G Mooiman F-200 Lanen 62
stemgerechtigde A Molenaar E-145 Lanen 7
stemgerechtigde R Bakker F-206 Lanen 50
stemgerechtigde C Toutenburg E-154 Lanen 9
stemgerechtigde H IJ Brouwer F-208 Lanen 46
stemgerechtigde S Polak E-155 Lanen 11
stemgerechtigde M B Vreedenburg F-210 Lanen 42
stemgerechtigde P D Siderius E-157 Lanen 15
kiezer Jan J van Glinstra E Lanen 65 (schatting)
stemgerechtigde J Huizinga F-212 Lanen 38
stemgerechtigde G Haveman E-163 Lanen 21
stemgerechtigde M W de Beer F-216 Lanen 30
stemgerechtigde L Hoekers E-170 Lanen 33
stemgerechtigde J van Kampen F-219 Lanen 28
stemgerechtigde G Meyer E-172 Lanen 37
stemgerechtigde J IJskamp F-181 Lanen 91
stemgerechtigde Jan Zwaal F-222 Lanen 22
stemgerechtigde Johannes Baron E-191 Lanen 47
stemgerechtigde G Hartman F-182 Lanen 93
stemgerechtigde H Poort F-227 Lanen 16
stemgerechtigde W Dikmans E-204 Lanen 75
kiezer A Decker F Lanen 84 (schatting)
stemgerechtigde D van der Molen F-191 Lanen 80
stemgerechtigde D F Tadema F-229 Lanen 6
stemgerechtigde J G Schokker E-205 Lanen 75
stemgerechtigde K K Wassenaar F-194 Lanen 74
stemgerechtigde Rinke Oorthuis B-165 Liemendijk 4
stemgerechtigde H Modders B-163 Liemendijk 12
stemgerechtigde P Bekius D-056 Lombardstraat 4
stemgerechtigde Simon van der Meer D-086 Nieuwstraat 50
stemgerechtigde P F Schaafsma D-089 Nieuwstraat 44
stemgerechtigde P D Roedema D-090 Nieuwstraat 40
stemgerechtigde Haring Nielsen D-152 Nieuwstraat 35
stemgerechtigde A L van der Pijp D-082 Nieuwstraat 60
stemgerechtigde Douwe Molenaar D-084 Nieuwstraat 54
kiezer A van Eeken C Noorderhaven 88 (schatting)
stemgerechtigde Abe van Slooten C-128 Noorderhaven 114
stemgerechtigde Hendrik Veenstra C-141 Noorderhaven 98
stemgerechtigde T Adema C-144 Noorderhaven 90
kiezer F D Fontein A Noorderhaven 31a (schatting)
stemgerechtigde A Wijngaarden C-152 Noorderhaven 72
stemgerechtigde Douwe de Boer C-163 Noorderhaven 46
stemgerechtigde P Zuiderhout A-009 Noorderhaven 13
stemgerechtigde N Smit C-170 Noorderhaven 36
stemgerechtigde W Roos jr A-010 Noorderhaven 15
stemgerechtigde J C Harting C-176 Noorderhaven 34
stemgerechtigde R Snoek A-016 Noorderhaven 25
stemgerechtigde K Bleeker C-180 Noorderhaven 24
stemgerechtigde C Teves A-026 Noorderhaven 45
stemgerechtigde Romke van Hettinga C-184 Noorderhaven 16
stemgerechtigde S de Jong D-018 Noordijs 17
stemgerechtigde F Rikkers D-024 Noordijs 27
stemgerechtigde J de Koning C-196 Prinsenstraat 4
stemgerechtigde T Pannebakker C-193 Prinsenstraat 2
stemgerechtigde G W van der Bos F-065 Raamstraat 8
stemgerechtigde M J Ringers F-067 Raamstraat 6
stemgerechtigde T Zwanenburg F-068 Raamstraat 4
stemgerechtigde W O Wijbinga C-106 Rommelhaven 2
stemgerechtigde H IJ van Rees C-086 Rommelhaven 28
stemgerechtigde S G van Smeden C-105 Rommelhaven 4
stemgerechtigde Evert Bouwknegt B-006 Rommelhaven 11
stemgerechtigde H van Vliet H-022 Rozengracht 5
stemgerechtigde Bauke Bergsma H-033 Rozengracht 25
stemgerechtigde H Damen B-010 Scheerstraat 3
stemgerechtigde Jelle H van der Wal B-012 Scheerstraat 7
stemgerechtigde Elle Blanksma D-003 Scheerstraat 8
stemgerechtigde J Sinnema D-009 Scheerstraat 2
stemgerechtigde Monte van Slooten F-071 Schritsen 38
stemgerechtigde Jan Meyer F-141 Schritsen 37
stemgerechtigde L Wijnalda F-073 Schritsen 34
stemgerechtigde H Dieters F-144 Schritsen 43
stemgerechtigde H Duman F-077 Schritsen 28
stemgerechtigde H Faber F-148 Schritsen 51
stemgerechtigde N Lindegaard F-078 Schritsen 26
stemgerechtigde P Botes F-149 Schritsen 53
stemgerechtigde Y de Groot F-084 Schritsen 10
stemgerechtigde Cornelius van Ende F-123 Schritsen 1
stemgerechtigde Cornelis B Wagenaar F-152 Schritsen 61
stemgerechtigde Elle IJlstra F-088 Schritsen 2
stemgerechtigde J Cohen F-124 Schritsen 3
stemgerechtigde R Steeksma F-153 Schritsen 63
stemgerechtigde C Burgaard F-127 Schritsen 9
stemgerechtigde J C Blokmaker F-128 Schritsen 11
stemgerechtigde C Nijkamp F-037 Schritsen 58
stemgerechtigde G Jorna F-136 Schritsen 27
stemgerechtigde J C van der Veer F-132 Schritsen 19
stemgerechtigde A Sluik jr F-058 Schritsen 52
stemgerechtigde Johannes Eilers F-139 Schritsen 33
stemgerechtigde S Duif F-133 Schritsen 21
stemgerechtigde IJ Alkama F-060 Schritsen 50
stemgerechtigde Matthijs Mommer F-140 Schritsen 35
stemgerechtigde H Walkenhorst E-219 Simon Stijlstraat 2
stemgerechtigde H van der Zee E-220 Simon Stijlstraat 1
stemgerechtigde J Drost C-108 Sint Jacobstraat 3
stemgerechtigde L Spier C-109 Sint Jacobstraat 5
stemgerechtigde S Jager C-113 Sint Jacobstraat 13
stemgerechtigde Cornelis B Zoete C-117 Sint Jacobstraat 21
stemgerechtigde G E Bijlsma C-120 Sint Jacobstraat 14
stemgerechtigde Okke de Boer C-124 Sint Jacobstraat 8
stemgerechtigde Anne Bleeker C-127 Sint Jacobstraat 2
stemgerechtigde J D Wiersma E-175 Sint Odolphisteeg 20
stemgerechtigde S O van der Meer F-187 Spekmarkt 1
stemgerechtigde U Voordewind F-189 Spekmarkt 4
stemgerechtigde T S Schaafsma C-057 Tuinsteeg
stemgerechtigde D M van der Mey E-099 Vijver 4
stemgerechtigde J van der Elst F-242 Vijverstraat 26
stemgerechtigde N IJsenbeek C-078 Voorstraat 97
stemgerechtigde Jacobus Berndes E-011 Voorstraat 76
stemgerechtigde H Heslinga E-122 Voorstraat 2
stemgerechtigde A Hoeksma E-012 Voorstraat 74
stemgerechtigde F de Ruiter E-016 Voorstraat 66
stemgerechtigde Jentje van Glinstra E-026 Voorstraat 52
stemgerechtigde P de Vries C-029 Voorstraat 3
stemgerechtigde A Cohen E-035 Voorstraat 34
stemgerechtigde H Hobma C-030 Voorstraat 5
stemgerechtigde E P Faber E-037 Voorstraat 30
stemgerechtigde H G Aukes C-031 Voorstraat 7
stemgerechtigde J Meyer jr E-042 Voorstraat 22
stemgerechtigde L M Blok C-033 Voorstraat 9
stemgerechtigde E W Petersen C-039 Voorstraat 19
stemgerechtigde Tjerk Zwanenburg E-003 Voorstraat 90
stemgerechtigde Paulus Pannebakker E-006 Voorstraat 84
stemgerechtigde H Zwanenburg C-073 Voorstraat 89
stemgerechtigde J Witte E-008 Voorstraat 82
stemgerechtigde Jan H de Boer H-225 Weeshuisstraat 5
stemgerechtigde Louw Balkstra A-155 Zoutsloot 51
stemgerechtigde P Duinmeyer B-106 Zoutsloot 54
stemgerechtigde F van der Muur B-113 Zoutsloot 69
stemgerechtigde B H van der Wal A-106 Zoutsloot 40
stemgerechtigde L O Wassenaar A-110 Zoutsloot 30
stemgerechtigde J W Feddema A-121 Zoutsloot 28
stemgerechtigde P de Groot A-125 Zoutsloot 18
stemgerechtigde L S Zwaal A-139 Zoutsloot 21
stemgerechtigde Jacob de Boer A-144 Zoutsloot 31
stemgerechtigde J Kuipers A-141 Zoutsloot 25
stemgerechtigde A Kreil A-152 Zoutsloot 45
stemgerechtigde Jan H de Boer A-154 Zoutsloot 49
stemgerechtigde W Leenmans H-179 Zuiderhaven 26
stemgerechtigde H Witte F-004 Zuiderhaven 45
stemgerechtigde K Welger F-006 Zuiderhaven 53
stemgerechtigde Robijn Zijlstra F-105 Zuiderhaven 27
stemgerechtigde F de Jong F-020 Zuiderhaven 77
stemgerechtigde J H Kappen H-228 Zuiderhaven 6
stemgerechtigde W Nauta F-106 Zuiderhaven 29
stemgerechtigde Jacob Visser E-066 Zuiderhaven 13
stemgerechtigde L J de Boer E-077 Zuiderhaven 15
stemgerechtigde U Visser E-078 Zuiderhaven 17
stemgerechtigde P Walgreen H-178 Zuiderhaven 24
stemgerechtigde D van der Meer H-019 Zuiderplein 5
stemgerechtigde W S de Boer H-184 Zuiderstraat 10
stemgerechtigde Betting de Boer H-185 Zuiderstraat 8
stemgerechtigde J Beuker H-208 Zuiderstraat 25
stemgerechtigde K A van der Werff H-209 Zuiderstraat 27