Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
C-057 Voorstraat Voorstraat 57b Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
C-057 Voorstraat Voorstraat 57 Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Dirk Boersma Harlingen aannemer van publieke werken 42 j man gehuwd protestant 1-131
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Wiebe D van Vliet Harlingen aanspreker 30 j man gehuwd protestant 1-18
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
G-261 Kerkpoortstraat 49 Frederik Ebbeling Swartsluis aardewerker 40 j man gehuwd protestant 2-138
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Auke Zomer Vinkum aardewerker 47 j man gehuwd protestant 1-98
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Jacob Noordkamp Harlingen aardewerker 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-135
E-142 Laanen Poortje 9 Elisabeth Hoetje Harlingen aardewerker 51 j vrouw gehuwd protestant 2-23
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Martinus H Lieuwma Leeuwarden ankersmidt 34 j man gehuwd protestant 2-8
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Johannes Ruitinga Harlingen apothecar 59 j man weduwnaar protestant 1-13
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Hotze Binksma Harlingen apothecar 36 j man gehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Hotze Binksma Harlingen apothecar 36 j man gehuwd protestant 1-87
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Ernst van Assen St Anna apothecar 62 j man weduwnaar protestant 2-43
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Watze Ruitinga Harlingen apothecar 85 j man weduwnaar protestant 1-13
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Jan Appeldoorn Leeuwarden apothecar 26 j man gehuwd protestant 1-83
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Watze Ruitinga Harlingen apothecar 85 j man weduwnaar protestant 1-13
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 A Scheltinga Oosterbaan Harlingen apothecar 39 j man gehuwd protestant 1-150
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Petrus Brouwer Rottevalle apothecar 35 j man ongehuwd protestant 1-91
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Nicolaus van der Veen Engelbert apothecar bediende 24 j man ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Nicolaus van der Veen Engelbert apothecar bediende 24 j man ongehuwd protestant 1-13
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Bernardus Miedema Werkhoven apothecars bediende 22 j man ongehuwd protestant 1-83
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Hendrik Bakker Sexbierum apothecars leerling 15 j man ongehuwd protestant 2-43
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Aukje Hilversum Workum arbeidster 36 j vrouw weduwe protestant 1-37
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Jan J van der Heide Harlingen arbeyder 33 j man gehuwd protestant 1-14
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Jan J van der Heide Harlingen arbeyder 33 j man gehuwd protestant 1-14
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Abraham van der Moer Zierikzee architect 39 j man gehuwd protestant 1-8
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Pieter Asbeek Makkum baardscheerder 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-37
D-147 Nieuwstraat Nieuwstraat 19 Wouter Keyzer Harlingen baardscheerder 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-138
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Johannes Schuur Harlingen baardscheerder 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-123
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Foppe Corn. de Vries Harlingen baardscheerder 19 j man ongehuwd protestant 2-79
F-151 Schritzen Schritsen 57 Jelle J Agema Harlingen baardscheerder 52 j man ongehuwd protestant 2-71
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Jetske F de Vries Harlingen baker 40 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Jetske F de Vries Harlingen baker 40 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Hans Y van Rees Pingjum bakker 69 j man gehuwd protestant 1-94
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Okko J de Boer Harlingen bakker 37 j man gehuwd protestant 1-100
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Fedde Innes Wijga Makkum bakker 35 j man gehuwd protestant 2-41
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jans Hilwerda Harlingen bakker 43 j man weduwnaar protestant 2-45
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Pieter G Bouma Hallum bakker 31 j man gehuwd protestant 1-55
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Okko J de Boer Harlingen bakker 37 j man gehuwd protestant 1-100
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Pier Dekker Harlingen bakker 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-107
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
F-208 Laanen Lanen 46 Hendrik Brouwer Harlingen bakker 52 j man gehuwd protestant 2-83
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Eppe Haakema Garrelsweer bakker 28 j man gehuwd protestant 1-91
F-220 Laanen Lanen 26 Johannes van Elst Leeuwarden bakker 42 j man weduwnaar rooms katholiek 2-87
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Pieter J Horjus Harlingen bakker 14 j man ongehuwd protestant 1-118
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Jan Pieters Rikkers Harlingen bakker 32 j man weduwnaar protestant 2-64
C-048 Voorstraat Voorstraat 37 Grietje de Groot Harlingen bakkersche 44 j vrouw weduwe protestant 1-84
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Jetske de Haas Harlingen bakkersche 34 j vrouw weduwe protestant 1-75
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Trijntie Brink Leeuwarden bakkersche 34 j vrouw weduwe protestant 1-52
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Ybardus van Rees Harlingen bakkersgezel 22 j man ongehuwd protestant 1-94
H-183 Zuiderstraat 12 Eliza Hasbach Dragten bakkersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-180
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Johannes Stram Harlingen bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-86
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Sipke J Heinsius Stavoren bakkersknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-55
E-191 Laanen Lanen 47 Johannes Groenewoud Harlingen bakkersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-30
D-081 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 62 Swerus Jacobi Harlingen bakkersknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-128
F-198 Laanen Lanen 66 Rinze Y Rinsma Harlingen bakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Hendrikus Conradi Harlingen bakkersknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-126
C-048 Voorstraat Voorstraat 37 Jelle de Jong Woudsend bakkersknegt 43 j man ongehuwd protestant 1-84
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Geert Leenstra Franeker bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-75
D-029 Noordijs Franekereind 9 Yeme de Haas Franeker bakkersknegt 35 j man ongehuwd protestant 1-119
F-182 Wortelhaven Lanen 93 Jacobus Hartman Harlingen bakkersknegt 51 j man ongehuwd protestant 2-77
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Gerrit Rikkers Harlingen bakkersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-126
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jurjen Huizelman Harlingen bakkersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-20
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Paulus Boone Harlingen bakkersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-15
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Andries van Gelder Kampen bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-86
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Johannes Bergsma Harlingen bakkersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-16
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Kornelis H Jaarsma Ooster Nijkerk bakkersknegt 32 j man ongehuwd protestant 1-77
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Paulus Boone Harlingen bakkersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-15
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Bernardus de Vries Harlingen balkflotter 46 j man gehuwd protestant 2-116
G-293 Hofstraat 33 Sietse Willekes Harlingen balkflotter 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-143
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Jan Wybrens Dijkstra Franeker balkflotter 23 j man gehuwd protestant 2-123
H-036 Kerkpoortstraat 65 Ane Sietzes Willekes Harlingen balkflotter 54 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Oeds H Drijfhout Harlingen balkvlotter 27 j man gehuwd protestant 2-156
G-278 Kerkpoortstraat 53 Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
G-278 Kerkpoortstraat 53a Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
D-057 Bij de Lombard Lombardstraat 2 Jan W Petraeus Leeuwarden bankhouder 67 j man weduwnaar protestant 1-124
D-102 Nieuwstraat Nieuwstraat 14 Jurjen de Vries Harlingen besteller 40 j man ongehuwd protestant 1-133
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Jan R Bakker Harlingen besteller 24 j man gehuwd protestant 1-66
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Dirk Zeylmaker Sneek besteller 41 j man gehuwd protestant 1-126
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Symon Jacobs van der Meer Harlingen besteller der Amsterdamse beurtschepen 36 j man gehuwd protestant 1-129
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Bartholomeus van der Meer Harlingen beurtschipper 31 j man gehuwd protestant 1-66
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Hendrik Sluik Terschelling beurtschipper 42 j man gehuwd protestant 1-78
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Jan W [B] van der Meer Ameland beurtschipper 37 j* man gehuwd protestant 1-103
F-071 Schritzen Schritsen 38 Monte van Slooten Harlingen beurtschipper 41 j man gehuwd protestant 2-53
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Albert de Boer Harlingen beurtschipper 47 j man gehuwd protestant 1-153
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Douwe M van der Mey Harlingen beurtschipper op Amsterdam 51 j man gehuwd protestant 2-14
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Boukje Krijl Harlingen beurtschipper [sic] 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Jan A de Boer Harlingen beurtschipperknegt 21 j man ongehuwd protestant 1-153
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Antie W Kwest Harlingen binnenmoeder in het diakoniehuis 72 j vrouw weduwe protestant 2-121
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 3 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 1 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
H-039 Rapenburg 4 Janke Johannes van der Velde Harlingen binnenmoeder rooms armhuis 71 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Albert Sluik Terschelling binnenvader in het diakoniehuis 65 j man weduwnaar protestant 2-121
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 3 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 1 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
H-039 Rapenburg 4 Suffridus Weghuis Harlingen binnenvader rooms armhuis 62 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
G-043 Heilgeweg Heiligeweg 26 Henrikus Huisman Harlingen blaauwverwer 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
F-204 Laanen Lanen 54 Hendrik Posthuma Harlingen blauwverver 26 j man ongehuwd protestant 2-82
D-133 Ooievaarstraat 12 Johannes Keyzer Harlingen blauwverver 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-136
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
C-120 Katrug Sint Jacobstraat 14 Gerryt Bijlsma Harlingen blikslager 32 j man gehuwd protestant 1-99
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
E-047 Voorstraat Voorstraat 12 Jelte van der Brug Harlingen blikslager 24 j man gehuwd protestant 1-152
E-237 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 2 Oege van Hoften Harlingen blikslager 43 j man gehuwd protestant 2-39
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Robijn R Zijlstra Harlingen blokmaker 50 j man gehuwd protestant 2-61
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Pekelsma Dokkum blokmaker 26 j man gehuwd protestant 1-104
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Otto Tietge Harlingen blokmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-9
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
F-105 Zuiderhaven Zuiderhaven 27 Johannes Zijlstra Harlingen blokmaker 46 j man weduwnaar protestant 2-61
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Evert de Boer Harlingen blokmaker 21 j man ongehuwd protestant 2-63
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Hiltje Dijkstra Wijnaldum blokmakerij 40 j vrouw weduwe protestant 2-9
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Cornelis Leyen Harlingen blokmakersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-13
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Dirk Akkerboom Harlingen blokmakersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-94
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Jan Meyer Harlingen boekbinder 27 j man ongehuwd protestant 2-97
H-049 Rapenburg 20 Nikolaas Fontein Harlingen boekbindersknegt 23 j man ongehuwd protestant 2-160
H-049 Rapenburg 22 Nikolaas Fontein Harlingen boekbindersknegt 23 j man ongehuwd protestant 2-160
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Klaas de Groot Harlingen boekbindersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-109
H-049 Rapenburg 20 Nikolaas Fontein Harlingen boekbindersknegt 23 j man ongehuwd protestant 2-160
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Frederik de Ruiter Harlingen boekhandelaar 38 j man weduwnaar protestant 1-145
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jacobus de Koning Leyden boekhouder 51 j man gehuwd protestant 1-112
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Amsterdam boekhouder 26 j man gehuwd protestant 1-5
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Isaäk Ouenbroek Rotterdam boekhouder en commissionair 44 j man gehuwd protestant 2-17
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Johannes Meyer Amsterdam boekverkoper 54 j man gehuwd protestant 2-97
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Eliza Prillevitz Zaltbommel boekverkoper 49 j man gehuwd protestant 1-82
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Meile van der Plaats Harlingen boekverkoper 52 j man gehuwd protestant 1-87
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
C-107 Grote Sluis Sint Jacobstraat 1 Jacobus Hollevoet Leeuwarden boendermaker 49 j man weduwnaar rooms katholiek 1-97
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hendrik Westerhuis Harlingen boendermaker 37 j man gehuwd protestant 1-142
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
G-255 Moriaanstraat 6 Susanna Noordkamp Harlingen bokkenrookster 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
G-255 Moriaanstraat 4 Susanna Noordkamp Harlingen bokkenrookster 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
H-084 Wasbleekstraat 6 Feikje Roorda Harlingen bolloopster 42 j vrouw weduwe protestant 2-164
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
G-248 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 31 Jan Coenraads Visser Sneek borstelmaker 28 j man gehuwd protestant 2-135
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Ritske van der Vorm Harlingen boterstouwer 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-92
D-010 Noordijs Noordijs 1 Pieter van Dorpen Kimswerd brood en kleinbakker 39 j man gehuwd protestant 1-115
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Roelof Peysel Grouw brood en kleinbakker 63 j man weduwnaar protestant 1-108
D-010 Noordijs Noordijs 3 Pieter van Dorpen Kimswerd brood en kleinbakker 39 j man gehuwd protestant 1-115
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Broer K Plantinga Leeuwarden brood en kleinbakker 38 j man gehuwd protestant 1-126
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Ruurd Tuininga Harlingen broodbakker 54 j man gehuwd protestant 2-16
H-183 Zuiderstraat 12 Godert J Posthumus Sneek broodbakker 48 j man weduwnaar protestant 2-179
H-029 Rozengracht 0 Klaas van Smeden [Smeeden] Franeker broodbakker 34 j man gehuwd protestant 2-157
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Jan Damen Harlingen brouwersknegt 28 j man gehuwd protestant 1-34
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Fokke Klein Harlingen brouwersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-124
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Gerrit Harmens Smit N. Pekel A buitenschipper 38 j man gehuwd protestant 2-5
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 5 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
F-082 Schritzen Schritsen 16 Bartele de Groot Harlingen buitenvaarder 21 j man ongehuwd protestant 2-55
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 7 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Siebe Willems de Boer Harlingen buitenvaarder 24 j* man gehuwd rooms katholiek 2-37
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen cargadoor 40 j man gehuwd protestant 1-12
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Adriaan van der Vliet Rotterdam cargadoor 60 j man gehuwd protestant 2-161
H-177 Zuiderhaven 26 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Sjoerd Annes Foekens Harlingen cargadoor 22 j man ongehuwd protestant 2-105
H-177 Zuiderstraat 22 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Romke D van Hettinga Harlingen commissaris der Amsterdamsche en Rotterd. veeren 35 j man ongehuwd protestant 1-110
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Henricus Stroband Harlingen commissaris van policie 61 j man gehuwd protestant 2-162
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Cornelis P Simonsz Zaandam commissionair 47 j man gehuwd protestant 1-12
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Pieter Adema Zijlstra Harlingen commissionair 29 j man gehuwd protestant 1-6
C-046 Voorstraat Voorstraat 33 Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
H-161 Zuiderhaven 44 Johannes Damen Harlingen deurwaarder 45 j man gehuwd protestant 2-176
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Likle Olferts Duiker Harlingen deurwaarder der dir. bel. 37 j man gehuwd protestant 2-104
F-210 Laanen Lanen 42 Anna van Hoeve Franeker dienstbaar 24 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-84
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Jetje Timmerman Vlieland dienstmaagd 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Evert J Jacob des Tombe [Tombes] Utrecht direkteur der posterijen 40 j man gehuwd protestant 1-151
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Daniel Oolgaard Harlingen distilateur 74 j man weduwnaar protestant 2-19
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Marius Nauta Peters Leer doctor in de genees en vroedkunde 37 j man gehuwd protestant 1-84
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Pieter Cool Amsterdam doopsgez. predikant 32 j man gehuwd protestant 2-95
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Ymkje Houtsma Harlingen fabriekeursche 49 j vrouw weduwe protestant 1-9
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Jacob K van Schouwenburg Harlingen fabrikant 42 j man gehuwd protestant 1-11
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Frans van Esta Tjallingii Leeuwarden fabrikant 41 j man gehuwd protestant 2-154
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Jan Fontein Tuinhout Workum fabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-76
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Oense Akkerboom Harlingen geamployeerde ter secretarie 28 j man ongehuwd protestant 2-102
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Gosse Monsma Harlingen geen 6 j man ongehuwd protestant 2-153
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Pietje van Eeken [Eken] Harlingen geen 36 j vrouw weduwe protestant 2-40
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Adam J Knoop Harlingen geen 40 j man ongehuwd protestant 2-132
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Tjeerdtje Stavinga Leeuwarden geen 38 j vrouw weduwe protestant 2-120
D-142 Nieuwstraat 1 Sysferda Zijlstra Makkum geen 50 j vrouw weduwe protestant 1-138
F-205 Laanen Lanen 52 Pietje Dinhart Witmarsum geen 55 j vrouw weduwe protestant 2-83
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Franskje de Boer Stavoren geen 44 j vrouw weduwe protestant 2-133
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Harmen Dijkstra Wijnaldum geen 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-135
G-267 Oosterbolwerk 2 Jetze Harms. Wever Franeker geen 41 j man gehuwd protestant 2-139
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Willem Langendijk Leeuwarden geen 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-142
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Juliana de Vries Harlingen geen 19 j man ongehuwd protestant 2-120
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Jan Riddersma Franeker geen 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
D-136 Lombardstraat 10 Trijntie Klaver Harlingen geen 49 j vrouw weduwe protestant 1-136
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
E-141 Laanen Poortje 7 Herms. van der Heide Harlingen geen 47 j man gehuwd protestant 2-22
D-139 Nieuwstraat 6 Trijntje Jans Harlingen geen 67 j vrouw weduwe protestant 1-137
G-120 Romastraat Romastraat 2 Johannes Schoot Harlingen geen 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-113
G-209 Lammert van der steeg Kruisstraat 10 Jacoba M Gaast IJlst geen 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
H-152 Spinhuisstraat 7 Grietje de Haas Harlingen geen 46 j vrouw weduwe protestant 2-174
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Jans Schiere Harlingen geen 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-104 Op de Vijver Vijver 5 Aagje Kuipers Harlingen geen 51 j vrouw weduwe protestant 2-15
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Sytse de Wit Harlingen geen 51 j man gehuwd protestant 2-133
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Neeltie Jagersma Witmarsum geen 58 j vrouw weduwe protestant 2-93
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
D-136 Lombardstraat 10 Abe P Feenstra Sexbierum geen 15 j man ongehuwd protestant 1-136
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Trijntie Posthuma Achlum geen 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Syberen A Gebel Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-73
G-104 Kerkpad 20 Theunis Vurstenburg Bolsward geen 66 j man gehuwd protestant 2-110
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Trijntie Beel Wolvega geen 42 j vrouw weduwe protestant 2-100
G-166 Typelstegen Borstelsteeg 3 Lijske van der Plaats Harlingen geen 46 j vrouw weduwe protestant 2-120
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
F-228 Laanen Lanen 14 Grietje Feenstra Harlingen geen 30 j vrouw weduwe protestant 2-89
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Marrichen Zijlstra Herenveen geen 65 j vrouw weduwe protestant 2-17
G-127 Romastraat Romastraat 27 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
G-051 Heilgeweg Heiligeweg 8 Getje Sybrins Kuiper Witmarsum geen 75 j vrouw weduwe protestant 2-102
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
E-040 Voorstraat Voorstraat 26 Maria Landstra Hommerts geen 49 j vrouw weduwe protestant 1-151
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Aaltie Hendriks Sapmeer geen 74 j vrouw weduwe protestant 2-125
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Johannes Dijkstra Harlingen geen 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-105
F-179 Wortelhaven Lanen 87 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
H-169 Smidstraat 1 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-119 Waschbleek Wasbleek 38 Trijnte Ypes van der Werf Harlingen geen 52 j vrouw weduwe protestant 2-169
F-214 Laanen Lanen 34 Meinte Posthuma Gordijk geen 34 j man gehuwd protestant 2-85
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Sjouwkje Bouwman Harlingen geen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-53
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Johannes Allard Sprée Sneek geen 25 j man gehuwd rooms katholiek 1-5
D-137 Ooievaarstraat 7 Janneke de Ruiter Harlingen geen 63 j vrouw weduwe protestant 1-137
H-169 Grote Werf 2 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
D-146 Nieuwstraat Nieuwstraat 13 Grietje Bleeker Harlingen geen 41 j vrouw weduwe protestant 1-138
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-224 Laanen Lanen 18 Jan Jacobs Zoete Harlingen geen 23 j man gehuwd protestant 2-88
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Antie Harmens St Jacob geen 64 j vrouw weduwe protestant 2-122
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Ake Altena Harlingen geen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
E-137 Laanen Lanen 3 Trijntie Nijhof Harlingen geen 46 j vrouw weduwe protestant 2-22
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
F-229 Laanen Lanen 6 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
G-294 Hofstraat Hofstraat 35 Johannes Groen Harlingen geen 34 j man gehuwd protestant 2-144
H-231 Havenplein 28 Dirkje van der Veer Stavoren geen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-187
E-054 Voorstraat Grote Bredeplaats 22 Weltie Galama Harlingen geen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Ake Altena Harlingen geen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
F-059 Schritzen Schritsen 52 Catharina Holtevers [Holtewier] Rinsumagees geen 43 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-51
E-025 Voorstraat Voorstraat 52 Holkje van der Ley Harlingen geen 77 j vrouw weduwe protestant 1-147
D-136 Lombardstraat 10 Jelle Pieters Feenstra Sexbierum geen 17 j man ongehuwd protestant 1-136
D-133 Ooievaarstraat 12 Eeke [Eelkje] Zweerus [Ahasueras] Harlingen geen 55 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-136
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Gosse Monsma Harlingen geen 6 j man ongehuwd protestant 2-153
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Antie de Vries Midlum geen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Elyzabeth Bakker Harlingen geen 70 j vrouw weduwe protestant 2-96
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Teetske Langius Exmorra geen 53 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-144
D-123 Oyevaarsteeg Scheffersplein 29 Cornelis Proosterbeek Harlingen geen 53 j man gehuwd protestant 1-135
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Geeske Gerbranda Harlingen geen 32 j man weduwnaar protestant 2-24
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Marrichen Zijlstra Herenveen geen 65 j vrouw weduwe protestant 2-17
G-127 Romastraat Romastraat 25 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Wijke Hendriks Croes Leeuwarden geen 54 j vrouw weduwe protestant 1-118
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Hendrikje van Hoek Harlingen geen 39 j vrouw weduwe protestant 2-129
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Cecilia Wiersma Galamadammen geen 45 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-48
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Janke van der Heyde Grote Gaast geen 78 j vrouw weduwe protestant 1-27
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Gerryt R de Vries Harlingen geen 57 j man gehuwd protestant 1-18
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Wyberen J Dijkstra Engelum geen 52 j man gehuwd protestant 2-109
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Fokje Steenbergen Midlum geen 50 j vrouw weduwe protestant 2-119
A-007 Noorderhaven Noorderhaven 9 Geertje M Popma Warga geen 36 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-5
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
F-034 Brouwersgragt Brouwersstraat 10 Wiekje Kramer Vlieland geen 63 j vrouw weduwe protestant 2-47
G-110 Vianen 4 Pierkje de Vries IJlst geen 44 j vrouw weduwe protestant 2-112
G-311 Fabrieksstraat 18 Gerke Tiesema Harlingen geen 67 j man gehuwd protestant 2-146
G-269 Molenpad 20 Tjetske Dijkstra Dronrijp geen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Frans P Rikkers Harlingen geen 36 j man gehuwd protestant 1-134
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Juliana de Vries Harlingen geen 19 j man ongehuwd protestant 2-120
G-330 Weverstraat 0 Janna Kuipers Bolsward geen 39 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-149
E-025 Voorstraat Voorstraat 52 Holkje van der Ley Harlingen geen 77 j vrouw weduwe protestant 1-147
D-136 Lombardstraat 10 Rinkje H Osinga Sexbierum geen 35 j vrouw ongehuwd protestant 1-136
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Henderika Koestra s Hage geen 40 j vrouw weduwe protestant 2-96
H-129 Waschbleek Wasbleek 18 Sjouwkje Hof Harlingen geen 54 j vrouw weduwe protestant 2-171
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Jan J Tichelaar Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 1-133
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Cornelis Renia Wijnaam geen 34 j man gehuwd protestant 2-131
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Krof s Hage geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-16
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Albertie Sesilius Dokkum geen 66 j vrouw weduwe protestant 1-134
F-228 Laanen Lanen 12 Grietje Feenstra Harlingen geen 30 j vrouw weduwe protestant 2-89
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Marrichen Zijlstra Herenveen geen 65 j vrouw weduwe protestant 2-17
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Hendrik J Smith Harlingen geen 73 j man gehuwd protestant 1-118
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Cecilia Wiersma Galamadammen geen 45 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-48
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Ulbes Strikwerda Achlum geen 39 j man gehuwd protestant 1-114
F-025 Brouwersgragt Brouwersstraat 26 Bergita Meil Franeker geen 57 j vrouw weduwe protestant 2-45
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Baukje Feenstra Harlingen geen 34 j vrouw weduwe protestant 1-14
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Sikke D Nieuwenhuis Herbayum geen 59 j man gehuwd protestant 1-132
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 10 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Tijntie de Haan Workum geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-100
F-169 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 22 Pierkje Broersma Harlingen geen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Dirk van der Wey Tzum geen 62 j man gehuwd protestant 1-120
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-100 Waschbleek Wasbleek 76 Sietske Tamboezer Harlingen geen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Fedde van Straten Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-89
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Jantie Treinsma Harlingen geen 56 j vrouw weduwe protestant 2-76
G-307 Kerkpoortstraat 4 Hiltie Wierstra Franeker geen 36 j vrouw weduwe protestant 2-146
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Vogeltie Hollander Makkum geen 58 j vrouw weduwe protestant 2-125
G-289 Oosterbolwerk 4 Broer Ymes Harlingen geen 68 j man weduwnaar protestant 2-143
E-195 Laanen Lanen 63 Anna Pausma Harlingen geen 79 j vrouw weduwe protestant 2-32
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Jacoba de Raat Groningen geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-169
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Aukje Lantinga Bolsward geen 61 j vrouw weduwe protestant 1-152
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Bauke van der Werf Harlingen geen 12 j man ongehuwd protestant 2-94
D-010 Noordijs Noordijs 3 Akke Tolstra Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 1-116
D-136 Lombardstraat 10 Pieter J Feenstra Sexbierum geen 49 j vrouw weduwe protestant 1-136
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Willem van Loon Oldemarkt geen 70 j man weduwnaar protestant 2-104
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertine van Altena Dokkum geen 29 j vrouw weduwe protestant 1-11
G-317 Klaverbladstraat 16 Anskje Wielstra Stavoren geen 50 j vrouw weduwe protestant 2-147
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-131 Waschbleek Wasbleek 14 Joukje Wagenaar Harlingen geen 78 j vrouw weduwe protestant 2-171
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Hans Leyenaar Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-153
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Lardus Johs. Fok Harlingen geen 43 j man ongehuwd protestant 2-131
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Krof s Hage geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-16
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Jan Gelderbloem Groot Amers geen 38 j man ongehuwd protestant 1-134
H-076 Wasbleek 3 Aaltie de Graaf Inzumerzijl geen 38 j vrouw weduwe protestant 2-163
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Jikke van der Zee Belkum geen 63 j man weduwnaar protestant 2-162
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Marrichen Zijlstra Herenveen geen 65 j vrouw weduwe protestant 2-17
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Harmen Berends Smidt Harlingen geen 48 j man gehuwd protestant 2-134
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
D-020 Noordijs Noordijs 21 Eva Fontein Harlingen geen 48 j vrouw weduwe protestant 1-117
F-023 Zuiderhaven Zuiderhaven 83 Botje N Steinfort Oosterbierum geen 58 j vrouw weduwe protestant 2-45
H-122 Waschbleek Wasbleek 32 Folkeltie H Harda Cornwerd geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-170
H-049 Rapenburg 22 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
H-008 Hofstraat Hofstraat 22 Jetske P Zwart Harlingen geen 73 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-152
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Trijntie Leyker Harlingen geen 44 j vrouw weduwe protestant 2-74
G-100 Kerkpad 28 Henderina [Catharina] Mei de [van] Vries [Reindorp] Zwol geen 85 j vrouw weduwe israëliet 2-110
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Fokje Steenbergen Midlum geen 50 j vrouw weduwe protestant 2-119
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
D-143 Nieuwstraat 5 Femke K Gorter Harlingen geen 54 j vrouw weduwe protestant 1-138
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Douwtie J Bakker Menaldum geen 73 j vrouw weduwe protestant 2-121
E-096 Vijverstraat Vijver 10 Trijntie Visser Harlingen geen 56 j vrouw weduwe protestant 2-13
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Doeke Siersma Dokkum geen 69 j man gehuwd protestant 2-101
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Jeltie de Wit Dronrijp geen 72 j vrouw weduwe protestant 2-125
G-271 Molenpad 16 Jan B de Graaf Harlingen geen 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-140
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Johanna Coulbaut [Coulbeau] Harlingen geen 32 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-117
G-289 Oosterbolwerk 4 Broer Ymes Harlingen geen 68 j man weduwnaar protestant 2-143
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
E-049 Voorstraat Voorstraat 8 Dirk Kraayer Gordijk geen 52 j man gehuwd protestant 1-152
F-070 Schritzen Schritsen 40 Geertjie van der Stel Harlingen geen 39 j vrouw weduwe protestant 2-53
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Reyer R Visser Vlieland geen 36 j man gehuwd protestant 2-28
F-140 Schritzen Schritsen 35 Thijs Mommers Bolsward geen 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
D-139 Nieuwstraat 6 Trijntje Jans Harlingen geen 67 j vrouw weduwe protestant 1-137
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Reinskje Rintjes Harlingen geen 68 j vrouw weduwe protestant 2-40
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Martje Prins Huizum geen 53 j vrouw weduwe protestant 2-36
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Janne Johs. Feddema Tzum geen 53 j vrouw weduwe protestant 2-145
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 .. Hebbes Harlingen geen 57 j vrouw weduwe protestant 1-141
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Marrichen Zijlstra Herenveen geen 65 j vrouw weduwe protestant 2-17
H-111 Waschbleek Wasbleek 54 Hittie Steioef Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
G-239 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 9 Trijntie Houtsma Almenum geen 50 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-134
F-179 Wortelhaven Lanen 0 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
E-209 Laanen Lanen 79 Fokke A Faber Harlingen geen 32 j man gehuwd protestant 2-35
F-027 Brouwersgragt Brouwersstraat 22 Rinske Spannenburg Harlingen geen 59 j vrouw weduwe protestant 2-46
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Geertje Valderpoort Harlingen geen 47 j vrouw weduwe protestant 1-14
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Sikke D Nieuwenhuis Herbayum geen 59 j man gehuwd protestant 1-132
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Tijntie de Haan Workum geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-100
E-156 Laanen Lanen 13 Ymkje G de Beer Harlingen geen 55 j vrouw weduwe protestant 2-25
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Yepe van Vliet Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-10
H-147 Nieuweburen 7 Sytske Sipkes Arum geen 56 j vrouw weduwe protestant 2-174
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Elisabeth de Jode Woldrichem geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-57
D-142 Nieuwstraat 3 Sysferda Zijlstra Makkum geen 50 j vrouw weduwe protestant 1-138
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-105 Waschbleek Wasbleek 66 Anna Driesen Nijmegen geen 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-168
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Bauke B Rinsma Harlingen geen 29 j man gehuwd protestant 2-135
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Hendrikje van Hoek Harlingen geen 39 j vrouw weduwe protestant 2-129
F-008 Zuiderhaven Zuiderhaven 57 Yebeltie Zwanenburg IJlst geen 68 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
G-071 Hofstraat Hofstraat 3 Tjaltie van Bremen Harlingen geen 51 j vrouw weduwe protestant 2-106
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Henke R de Boer Harlingen geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-79
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Aaltie Bakker Minderscha geen 82 j vrouw weduwe protestant 2-169
F-191 Spekmark Lanen 80 Durk van der Molen Aarlanderveen geen 61 j man gehuwd rooms katholiek 2-79
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Sipkie Balkstra Harlingen geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-93
D-010 Noordijs Noordijs 1 Akke Tolstra Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 1-116
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Dirk Leeninga Leeuwarden geen 40 j man gehuwd protestant 2-118
E-170 Laanen Lanen 33 Elise de Mol Amsterdam geen 63 j vrouw weduwe protestant 2-26
G-324 Klaverbladstraat 27 Reintie Oepkes Harlingen geen 57 j vrouw weduwe protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-161 Heiligeweg Heiligeweg 7 Grietje Phil. Swart Harlingen geen 86 j vrouw weduwe protestant 2-72
D-139 Nieuwstraat 6 Trijntje Jans Harlingen geen 67 j vrouw weduwe protestant 1-137
G-117 Romastraat Romastraat 4 Anna Westerhof Harlingen geen 52 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-113
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Henderina Johannes Harlingen geen 60 j vrouw weduwe protestant 2-145
F-229 Laanen Lanen 8 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
H-149 Nieuweburen 3 Klaas van Klaarbergen Harlingen geene 49 j man gehuwd protestant 2-174
F-192 Laanen Lanen 78 Elisabeth Nagel Nijkerk geene 49 j vrouw weduwe protestant 2-79
F-156 Schritzen Schritsen 67 Gerryt J de Wit Harlingen geene 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-72
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan Loncq s Hage gemeente ontvanger 41 j man weduwnaar protestant 2-36
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan Loncq s Hage gemeente ontvanger 41 j man weduwnaar protestant 2-36
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Sytze de Groot Harlingen gleibakker 21 j man ongehuwd protestant 2-28
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Rein de Groot Harlingen gleibakker 30 j man ongehuwd protestant 2-28
G-124 Romastraat Romastraat 5 Hendrik H Faber Harlingen gleibakker 59 j man gehuwd protestant 2-114
D-136 Lombardstraat 10 Tabe Hilwerda Harlingen gleibakker 23 j man ongehuwd protestant 1-136
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Bauke J Potting Harlingen gleibakkerschild. 18 j man ongehuwd protestant 2-127
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Syberen Dijkstra Harlingen gleybakker 28 j man gehuwd protestant 2-62
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Johannes Bader Harlingen gleybakker 25 j man gehuwd protestant 1-45
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
F-138 Schritzen Schritsen 31 Leefman Mozes Leefman Jever godgel. onderwijzer 49 j man gehuwd israëliet 2-68
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Hilbrand Zwanenburg Harlingen goud en zilversmid 27 j man gehuwd protestant 1-91
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Sjoerd R Steensma Harlingen goud en zilversmid 26 j man gehuwd protestant 1-85
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Elisabeth Rooth Maastricht gouvernante 47 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Zeepziederstraat 4 Elisabeth Rooth Maastricht gouvernante 47 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Frans [Frans J] van Enschut Harderwijk griffier kantongerecht 33 j man gehuwd protestant 1-117
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Geertje S Wijma Harlingen groenteverkoopster 49 j vrouw weduwe protestant 1-65
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Wiepkje Everts Harlingen groenvrouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-106
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Wouter P Posthuma Harlingen grofsmid 27 j man gehuwd protestant 1-23
F-128 Schritzen Schritsen 11 Jarig Blokmaker Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-66
H-204 Zuiderstraat 15 Durk Monsma Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-182
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Ulbe P Visser Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-51
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Gerrit J Faber Harlingen grofsmid 58 j man weduwnaar protestant 1-31
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Hendrik Fluks Harlingen grofsmid 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-103
C-190 Noorderhaven Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Harlingen grofsmid 64 j man gehuwd protestant 1-111
G-298 Hofstraat Hofstraat 45 Ede Jans van der Woude Harlingen grofsmid 19 j man ongehuwd protestant 2-144
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jacobus J Posthuma Harlingen grofsmid 23 j man ongehuwd protestant 2-114
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Jodukus van Berlo Medenblik grofsmid 23 j man gehuwd protestant 2-60
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Minne van Smeeden Franeker grofsmid 46 j man gehuwd protestant 1-122
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Jacob Leyen Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-12
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik R Snijder Amsterdam grossier 47 j man gehuwd protestant 2-19
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Hendrik Komst Harlingen grossier in dranken 54 j man gehuwd protestant 1-109
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Pieter J Poelstra Harlingen grutter 24 j man ongehuwd protestant 2-4
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jan Jaspers Zwol grutter 27 j man gehuwd protestant 1-91
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jan Jaspers Zwol grutter 27 j man gehuwd protestant 1-91
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Uilke Schuil Sneek grutter 23 j man ongehuwd protestant 1-26
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Arjan Lieuwes [Luiwers] Harlingen gruttersknegt 48 j man gehuwd protestant 2-117
G-260 Kerkpoortstraat 47 Martinus Balk Harlingen gruttersknegt 24 j man ongehuwd protestant 2-137
G-126 Romastraat Romastraat 13 Klaas van der Vleugel Stavoren gruttersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-114
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Schelte van Steen Workum gruttersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-54
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Johan R Houbein Leeuwarden guardenier 39 j man gehuwd protestant 1-62
B-167 Karremanstraat 3 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Daniel Snijder Harlingen heel en vroedmeester 24 j man gehuwd protestant 2-19
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Andries Fopma Harlingen heerenknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-144
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yense Koster Franeker heerenknegt 30 j man gehuwd protestant 1-47
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Andries Fopma Harlingen heerenknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-144
H-205 Zuiderstraat 19 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
H-211 Zuiderstraat 31 Sietse Beidschat Harlingen herbergier 68 j man weduwnaar protestant 2-183
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Ruurd Hellema Islum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-112
H-205 Zuiderstraat 17 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Terschelling herbergier 46 j man gehuwd protestant 1-74
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Jacob R de Boer Wildervank herbergier 55 j man gehuwd protestant 2-61
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Haye P Miedema Boxum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Haye P Miedema Boxum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-54
D-043 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 51 Fokke Miedema Minnertsga herbergier 57 j man gehuwd protestant 1-121
H-205 Zuiderstraat 21 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jacob Kiel Harlingen herbergier en stalh. 58 j man gehuwd protestant 1-35
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Johannes Poort Harlingen herenknegt* 26 j man ongehuwd protestant 2-124
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Anna de Boer Harlingen hoedemaakster 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Geertruida de Boer Harlingen hoedemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 2-39
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Petrus Miranda s Hertogenbosch hoedemaker 56 j man gehuwd protestant 2-100
C-121 Katrug Sint Jacobstraat 12 Mietje van Klaveren Harlingen hoedjemaakster 29 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-99
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Albertje Burgersch Pekel A hoedjemaakster 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Syberen van Smeden [Smeeden] Franeker hoef en grofsmid 41 j man gehuwd protestant 1-96
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Everhardus Petersen Borne horlogiemaker 49 j man gehuwd protestant 1-83
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Roelof van Wijk Harlingen horologiemaker 34 j man gehuwd protestant 2-75
E-127 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 9 Theodorus Repko Harlingen horologiemaker 44 j man weduwnaar protestant 2-20
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Harlingen horologiemaker 47 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
F-194 Laanen Lanen 74 Klaas Wassenaar Harlingen horologiemaker 38 j man gehuwd protestant 2-79
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-102 Kerkpad 24 Gosse Schippers Pingjum houtflotter 64 j man gehuwd protestant 2-110
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
G-295 Hofstraat Hofstraat 37 Jacob S Molenaar Almenum houtsteksknegt 51 j man gehuwd protestant 2-144
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Jan Schoon Voorburgt houtsteksknegt 66 j man ongehuwd protestant 2-73
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antony Beucker Almenum houtzaagmolenaar 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-168
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Harmens A Beucker Almenum houtzaagmolenaar 55 j man weduwnaar rooms katholiek 2-168
H-185 Zuiderstraat 8 Reinder Th. Bijlsma Harlingen houtzaagmolenaar 34 j man gehuwd protestant 2-180
H-113 Waschbleek Wasbleek 50 Jan J Schoonbergen Harlingen hovenier 21 j man ongehuwd protestant 2-169
G-315 Klaverbladstraat 22 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
G-315 Klaverbladstraat 20 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Marten Modders Loenen hovenier 37 j man gehuwd protestant 1-67
B-163 Aan de Stadswal Liemendijk 12 Hendrik Modders s Gravezand hovenier 76 j man weduwnaar protestant 1-72
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Roelof R Postema Harlingen hovenier 35 j man gehuwd protestant 2-134
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
G-243 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Trijntie Symons Zwart Hindelopen hoveniersche 65 j vrouw weduwe protestant 2-134
G-243 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 17 Trijntie Symons Zwart Hindelopen hoveniersche 65 j vrouw weduwe protestant 2-134
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Maria Bosma Harlingen huishoudster 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
G-004 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 34 Gerrytje Burghout Harlingen huishoudster 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
F-018 Zuiderhaven Zuiderhaven 75 Hauwkje de Haan Harlingen huishoudster 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-44
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Cornelia Jeppema Gaastmeer huishoudster 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-145
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Anne Bleeker Leeuwarden huisschilder 23 j man gehuwd protestant 1-100
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Uilke van Leeuwen Harlingen huisschilder 41 j man gehuwd protestant 2-102
E-203 Laanen Lanen 71 Hans van Straten Harlingen huisschilder 35 j man gehuwd protestant 2-33
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Jan H van der Weide Harlingen huistimmerknegt 24 j man gehuwd protestant 1-30
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Willem Zwaal Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-10
E-191 Laanen Lanen 47 Johs. Hendriks Baron Harlingen huistimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-31
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
F-229 Laanen Lanen 6 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Johannes Strak Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 1-110
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
H-209 Zuiderstraat 27 Klaas van der Werf Harlingen huistimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-183
F-152 Schritzen Schritsen 61 Cornelis Wagenaar Harlingen huistimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-71
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
F-072 Schritzen Schritsen 36 Laas Wijnalda Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-54
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
H-140 Nieuweburen 21 Roelof Dirks Visser Harlingen huistimmerman 31 j man gehuwd protestant 2-172
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Cornelis Nijkamp Leeuwarden huistimmerman 27 j man gehuwd protestant 2-48
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Jan R Sluik Terschelling huistimmerman 28 j man gehuwd protestant 1-95
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Henderikus Oorthuis Harlingen huistimmerman 52 j man weduwnaar protestant 1-60
F-229 Laanen Lanen 8 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
F-221 Laanen Lanen 24 Hendrik van der Weide Harlingen huistimmerman 53 j man gehuwd protestant 2-87
F-200 Laanen Lanen 62 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
C-083 Noordijs Noordijs 6 Petrus van den Bosch Leeuwarden ingenieur verificateur van het kadaster 57 j man gehuwd protestant 1-94
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Johan G Keyzer Brunia in Duitschland inl. kramer 62 j man gehuwd protestant 2-128
F-134 Schritzen Schritsen 23 Gerrit Leenbeek Leeuwarden justitie dienaar 40 j man gehuwd protestant 2-67
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Taeke van der Vorm Harlingen kaarsemaker 65 j man gehuwd rooms katholiek 2-153
F-189 Spekmark Spekmarkt 4 Uilke Voordewind Harlingen kaaskoopman 31 j man gehuwd protestant 2-78
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12 Durk H de Vries Harlingen kalkbrander 75 j man weduwnaar protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12a Durk H de Vries Harlingen kalkbrander 75 j man weduwnaar protestant 2-5
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 10 Durk H de Vries Harlingen kalkbrander 75 j man weduwnaar protestant 2-5
C-150 Noorderhaven Noorderhaven 78 Ulbe Folkersma Leeuwarden kantonrechter 40 j man ongehuwd protestant 1-103
C-150 Noorderhaven Noorderhaven 76 Ulbe Folkersma Leeuwarden kantonrechter 40 j man ongehuwd protestant 1-103
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Nikolaas IJzenbeek Harlingen kantoorbediende 44 j man gehuwd protestant 1-93
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Dirk J Leyenaar Harlingen kantoorbediende 15 j man ongehuwd protestant 2-52
C-081 Noordijs Noordijs 12 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Hubert Wagenaar Harlingen kantoorbediende 30 j man gehuwd protestant 2-72
C-081 Noordijs Noordijs 10 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Jan Annes Foekens Harlingen kantoorbediende 21 j man ongehuwd protestant 2-105
G-268 Molenpad 20a Lambertus Rimkema Sneek kantoorbediende 37 j man gehuwd protestant 2-139
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
D-057 Bij de Lombard Lombardstraat 2 Gerrit Spitske Harlingen kantoorbediende 50 j man ongehuwd protestant 1-124
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Cornelis Teves Harlingen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 1-7
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Gerlof A Katoen Assen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 2-9
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Jan Sytses Goverts Makkum kantoorbediende 26 j man gehuwd protestant 2-5
F-144 Schritzen Schritsen 43 Harmen R Dieters Nieuwe Schans kantoorbediende 40 j man gehuwd protestant 2-70
F-018 Zuiderhaven Zuiderhaven 75 Johs. Henricus Westers Dokkum kapellaan 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-44
H-223 Zuiderhaven 8 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
H-223 Westerkerklaan 0 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling kapitein ter zee 40 j man gehuwd protestant 1-15
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Jan Hall London kapitein ter zee 28 j man gehuwd protestant 1-92
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egbert Burgersch Kantes kaptein ter zee 48 j man gehuwd protestant 1-15
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Durk A de Jong Vlieland kaptein ter zee 36 j man gehuwd protestant 1-9
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Steven de Vries Idsegahuizen* kaptein ter zee 60 j man gehuwd protestant 2-7
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Adriaan jr. van der Vliet Rotterdam kargadoor 33 j man gehuwd protestant 2-39
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Douwe Steenstra Leeuwarden kastelein 61 j man weduwnaar protestant 1-106
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Douwe Steenstra Leeuwarden kastelein 61 j man weduwnaar protestant 1-106
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Klaas van der Stal Sneek kastelein 46 j man gehuwd protestant 1-114
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Klaas van der Stal Sneek kastelein 46 j man gehuwd protestant 1-114
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Sytze Pereboom Cuinre kastelein en trekveerschipper 54 j man gehuwd protestant 1-127
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Age Wijngaarden Leeuwarden kastelein* 28 j man gehuwd protestant 1-103
C-146 Noorderhaven Noorderhaven 88 Sietske Faber Almenum kasteleinsche 52 j vrouw weduwe protestant 1-102
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Trijntie Y de Groot Harlingen kasteleinsche en voermannerij 46 j vrouw weduwe protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Trijntie Y de Groot Harlingen kasteleinsche en voermannerij 46 j vrouw weduwe protestant 1-55
G-112 Romastraat Romastraat 12 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
G-112 Romastraat Romastraat 10 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
E-050 Voorstraat Voorstraat 6 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
E-050 Voorstraat Kleine Bredeplaats 1 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Douwe de Boer IJlst kastmaker 49 j man gehuwd protestant 1-105
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Jacob F Hemminga Beets kastmaker 48 j man gehuwd protestant 2-63
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Gerryt Holsderber Harlingen kastmaker 25 j man ongehuwd protestant 2-102
H-118 Waschbleek Wasbleek 40 Hendrik Schoonhoven Harlingen katoenspinder 28 j man gehuwd protestant 2-169
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Andries Blommer Harlingen katoenspinner 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-117
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
G-326 Weverstraat 0 Geert Trompetter Harlingen keetknegt 38 j man gehuwd protestant 2-148
G-326 Weverstraat 6 Geert Trompetter Harlingen keetknegt 38 j man gehuwd protestant 2-148
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Harm van der Zee Heeg keetknegt 32 j man weduwnaar protestant 2-131
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Jan Hendriks Mulder Harlingen keetknegt 41 j man gehuwd protestant 2-130
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Elisabeth [de] de Warm Amsterdam kinderschoolhoudeesse 55 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-129
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Antje S Jager Franeker kinderschoolhoudersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-37
F-138 Schritzen Schritsen 31 Salomon Leefmans Norden kledermake 27 j man ongehuwd israëliet 2-68
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Johannes Deinema Leeuwarden kledermaker 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-18
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Azuwerus Oosterbaan Harlingen kledermaker 20 j man gehuwd protestant 2-92
F-184 Wortelhaven Lanen 84 Augustus Decker Lookeren kledermaker 60 j man weduwnaar rooms katholiek 2-77
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Frederik Benning Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-21
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Gerbrandus de Vries Harlingen kleermaker 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Enne Hendks. Wijga Harlingen kleermaker 55 j man gehuwd protestant 2-40
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Meindert Wyckel Achlum kleermaker 39 j man gehuwd protestant 2-41
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Wessel L IJlstra Harlingen kleermaker 23 j man gehuwd protestant 2-29
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
G-257 Kerkpoortstraat 41 Johannes Daum Tribboer kleermaker 55 j man weduwnaar protestant 2-137
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Gerbrandus de Vries Harlingen kleermaker 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
F-072 Schritzen Schritsen 36 Laas L Wijnalda Harlingen kleermaker 22 j man ongehuwd protestant 2-54
F-106 Zuiderhaven Zuiderhaven 29 Daniel Crist. Kallen Harlingen kleermaker 22 j man ongehuwd protestant 2-61
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Jan van Loon Harlingen kleermaker 41 j man weduwnaar protestant 2-104
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Kasper Jacob Punbert Harlingen kleermaker 52 j man ongehuwd protestant 2-28
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Jacobus T Stuul Harlingen kleermaker 33 j man gehuwd protestant 1-46
B-167 Karremanstraat 3 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Bartele Noorman Harlingen kleermaker 35 j man gehuwd protestant 1-78
E-189 Laanen Lanen 43 Arend Sterk Harlingen kleermaker 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-30
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Jelle Hendriks Croese Harlingen kleermaker 42 j man gehuwd protestant 2-27
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
B-167 Anjelierstraat 11 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Jan van der Post Harlingen kleermaker 45 j man gehuwd protestant 1-88
F-195 Laanen Schritsen 59 Nicolaas Klok Harlingen kleermaker 53 j man gehuwd protestant 2-80
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
H-015 Hofstraat Zuiderplein 1 Andreas Coulbaut Harlingen kleermaker 38 j man ongehuwd rooms katholiek 2-154
F-195 Laanen Lanen 72 Nicolaas Klok Harlingen kleermaker 53 j man gehuwd protestant 2-80
G-313 Fabrieksstraat 14 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Hendrik van der Werf Harlingen kleermaker 20 j man ongehuwd protestant 2-93
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Johan Henrich Hoppe Ebbenburen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
H-015 Hofstraat Zuiderplein 1 Jan Pieters Coulbaut Harlingen kleermaker 49 j man ongehuwd rooms katholiek 2-154
G-313 Fabrieksstraat 12 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Leeuwarden kleermaker 74 j man gehuwd protestant 2-101
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Jan van der Post Harlingen kleermaker 45 j man gehuwd protestant 1-88
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Johannes Keil Harlingen kleermaker 52 j man gehuwd protestant 1-148
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Sjoerd Mulder Dokkum kleermaker 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-60
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Johannes van Elst De Graaf kleermaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
G-333 Weverstraat 0 Lambertus Hanekamp Harlingen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
F-077 Schritzen Schritsen 28 Gerrit van Temmen Leeuwarden kleermaker en brievenbesteller 63 j man gehuwd protestant 2-54
G-314 Fabrieksstraat 10 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
F-155 Schritzen Schritsen 65b Jan van der Weide Harlingen koek en banketbakker 43 j man weduwnaar protestant 2-71
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Dirk M de Boer Harlingen koek en banketbakker 44 j man gehuwd protestant 1-86
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Tjerk J Zwanenburg Harlingen koek en banketbakker 29 j man gehuwd protestant 1-141
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Gerben Reitsma Harlingen koek en banketbakker 27 j man ongehuwd protestant 2-48
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Klaas Reitsma Harlingen koek en banketbakker 36 j man gehuwd protestant 2-48
E-051 Voorstraat Voorstraat 4 Gerryt K de Vries Harlingen koek- en banketbakker 42 j man ongehuwd protestant 1-153
E-051 Voorstraat Voorstraat 4 Pietje C de Groot Harlingen koek- en banketbakker [sic] 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Auke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 26 j man ongehuwd protestant 1-79
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Rinke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 30 j man ongehuwd protestant 1-79
G-105 Kerkpad 18 Jan van der Werf Leeuwarden koekebakkersknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-110
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Didert J Talsma Oosterend koetsier 42 j man gehuwd protestant 1-48
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Sibble Buwalda Witmarsum koetsier 36 j man gehuwd protestant 1-106
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Coenraad Meeth Augustynusga koetsier 29 j man gehuwd protestant 1-16
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Johannes Meeth Augustinisga koetsier 40 j man gehuwd protestant 2-98
F-076 Schritzen Schritsen 30 Jacobus Rooswinkel Leeuwarden koffyhuishouder 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-54
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Schraard kofschipper 49 j man gehuwd protestant 2-188
H-238 Havenplein 12 Pieter Dijkstra Schraard kofschipper 49 j man gehuwd protestant 2-188
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Fedde de Jong Bolsward kommies pl. bel. 49 j man gehuwd protestant 2-44
G-231 Kerkpoortstraat 3 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
G-231 Kerkpoortstraat 1 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
D-030 Noordijs Franekereind 13 Hendrik J Wouda Stiens kooltjer en winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-119
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Pieter Tuinhout Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-52
E-155 Laanen Lanen 11 Hertog Philip Polak Amsterdam koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-25
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Sjoerd Hesling Workum koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Benjamin Pais Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-59
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Nitte Hoedemaker Vlieland koopman 36 j man gehuwd protestant 1-66
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Harmen Spandauw Harlingen koopman 52 j man gehuwd protestant 1-49
G-070 Hofstraat Hofstraat 1 Hidde Tjeerds Faber Arum koopman 39 j man gehuwd protestant 2-105
C-041 Voorstraat Voorstraat 23 Syds Schaaf van der Veen Harlingen koopman 41 j man ongehuwd protestant 1-84
H-165 Schoolstraat 20 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Symon Jans Schiere Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-105
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Johannes Telsemeyer Hoorn koopman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-104
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Sjoerd Wiarda Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 1-12
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
G-258 Kerkpoortstraat 43 Abraham Liepman de Vries Harlingen koopman 53 j man gehuwd israëliet 2-137
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Siebe Pottinga Harlingen koopman 30 j man gehuwd protestant 1-8
E-002 Voorstraat Voorstraat 92 Gerard Telsemeyer Mettingen koopman 60 j man gehuwd rooms katholiek 1-141
F-210 Laanen Lanen 42 Mozes Benj. Vreedenburg Doetinchem koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-84
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Dirk Bruins Monsma Makkum koopman 43 j man gehuwd protestant 2-152
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
E-155 Laanen Lanen 11 Salomon Philip Polak Amsterdam koopman 22 j man ongehuwd israëliet 2-25
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
H-171 Zuiderhaven 36 Hendrik Hofhuis Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 2-178
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Nitte Hoedemaker Vlieland koopman 36 j man gehuwd protestant 1-66
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Sipke van Slooten Harlingen koopman 48 j man weduwnaar protestant 1-95
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Jan A Bolman Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-95
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Paulus Pannebakker Harlingen koopman 34 j man gehuwd protestant 1-142
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Doede vd Hout Brouwer Stiens koopman 33 j man gehuwd protestant 1-75
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Joseph P Pais Amsterdam koopman 33 j man gehuwd israëliet 1-107
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Pieter Ouendag Harlingen koopman 43 j man gehuwd protestant 1-91
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Pais Amsterdam koopman 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
F-210 Laanen Lanen 42 Marcus Vreedenburg Doesburg koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-84
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Harmanus Ouendag Harlingen koopman 37 j man gehuwd protestant 1-82
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Theunis van Arum Harlingen koopman 40 j man gehuwd protestant 2-21
H-165 Schoolstraat 4 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Joseph Jacobus Pais Amsterdam koopman 19 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
E-155 Laanen Lanen 11 Rachel Meyer Cantor Ootmarsum koopman 32 j vrouw gehuwd israëliet 2-25
F-228 Laanen Lanen 14 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
H-164 Spinstraat 3 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Tjardus Houtsma Harlingen koopman 50 j man gehuwd protestant 2-161
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Albert van Eeken Blokzijl koopman 65 j man gehuwd protestant 1-101
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
E-162 Laanen Lanen 19 Leepman de Vries Harlingen koopman 23 j man ongehuwd israëliet 2-26
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Adam Nathan Cohen Harlingen koopman 51 j man gehuwd israëliet 1-149
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Jetze Rodenhuis Harlingen koopman 51 j man gehuwd protestant 1-8
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Arjan J Poort Harlingen koopman 63 j man gehuwd protestant 2-124
E-015 Voorstraat Voorstraat 68 Bernardus Leemkoel Harlingen koopman 43 j man weduwnaar rooms katholiek 1-145
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Cornelis Draisma Makkum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-81
F-124 Schritzen Schritsen 3 Izaäk Hertog Cohen Makkum koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-65
D-013 Noordijs Noordijs 9 Jan IJzenbeek Harlingen koopman 60 j man gehuwd protestant 1-116
H-165 Schoolstraat 2 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-164 Zuiderhaven 38 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Dirk Bruins Monsma Makkum koopman 43 j man gehuwd protestant 2-152
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
E-155 Laanen Lanen 11 Philip Hertog Polak Amsterdam koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-25
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Martinus Pettinga Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-9
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Albert Jacobs van Eeken Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-123
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Jacobus jr Berndes Harlingen koopman 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
H-164 Spinstraat 1 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
H-165 Schoolstraat 14 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Hendrik H Poort Harlingen koopman 29 j man gehuwd protestant 1-30
G-100 Kerkpad 28 Meyer de Vries Harlingen koopman 46 j man ongehuwd israëliet 2-110
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Jacobus Schrage Bolsward koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
C-115 Katrug Sint Jacobstraat 17 Johannes H Gastrik Krichheinden in Pruissen koopman 62 j man gehuwd rooms katholiek 1-98
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Tjerk Metzelaar Harlingen koopman 43 j man gehuwd protestant 1-12
F-091 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 20 Hendrik Rinkes Harlingen koopman 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-57
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Wopke van der Woude Harlingen koopman 24 j man gehuwd protestant 2-21
H-164 Schoolstraat 1 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Martinus Pettinga Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-9
F-228 Laanen Lanen 12 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Salomon Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-116
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Nitte Hoedemaker Vlieland koopman 36 j man gehuwd protestant 1-66
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
D-024 Noorderhaven Noordijs 27 Frans Rikkers Harlingen koopman 27 j man gehuwd protestant 1-118
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Sjoerd A van Veen Dragten koopman 53 j man gehuwd protestant 1-96
F-052 Schritzen Schritsen 52 Pier Sj. Schaafsma Makkum koopman 31 j man gehuwd protestant 2-50
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Jan van Hulst Kampen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-45
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Cornelis Draisma Makkum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-81
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Gooitje de Vries Franeker koopman 33 j man gehuwd protestant 1-143
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Jacob P Poelstra Dronrijp koopman 57 j man weduwnaar protestant 2-4
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Symon Jans Schiere Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-105
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
F-052 Schritzen Schritsen 52 Pier Sj. Schaafsma Makkum koopman 31 j man gehuwd protestant 2-50
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Hendrik J Hobma Workum koopman 34 j man gehuwd protestant 1-80
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Jelger Schaafsma Makkum koopman en grutter 29 j man gehuwd protestant 1-144
E-170 Laanen Lanen 33 Johanna Hoekers Harlingen koopman en slager 37 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Bernardus Drost Harlingen koopman en winkelier 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Jan Kerkhoven Harlingen koopman in ijzerwaren 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-88
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Simon Miedema Harlingen koopman in ijzerwaren 31 j man gehuwd protestant 1-86
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johannes Francs. Berndes Wirtenberg koopman in manuf. 55 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Henderikus Antons. Lunter Franeker koopman in manufactn. 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
E-008 Voorstraat Voorstraat 82 Johannes H Witte Harlingen koopman in manufacturen 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Henricus Heep Dokkum koopman in manufacturen* 28 j man weduwnaar rooms katholiek 1-88
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Andries Hoogmolen Harlingen koopman in manufn. 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-145
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Rinske Gratama Harlingen koopman [sic] 50 j vrouw gehuwd protestant 1-8
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Pieter Huidekoper Harlingen koopvaardijkaptein 31 j man gehuwd protestant 1-13
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Sybregje Cohen Harlingen koopvrouw 49 j vrouw ongehuwd israëliet 1-90
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Elisabeth Gallard [Gailjard] Groningen koopvrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-83
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Grietje Douwes Harlingen koopvrouw in groenten 19 j vrouw gehuwd protestant 1-98
G-322 Fabrieksstraat 6 Douwe R Brouwer Harlingen koorendrager 52 j man gehuwd protestant 2-147
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Hendrik Tiesema Harlingen koperslager 30 j man gehuwd protestant 1-49
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Feye Hilarius Harlingen koperslager 41 j man gehuwd protestant 2-19
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Coenraad Oswald Harlingen koperslager 52 j man gehuwd protestant 1-87
E-199 Laanen Bedelaarsteeg 1 Gerryt van der Woude Joure koperslager 53 j man gehuwd protestant 2-33
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Johannes Akkerman Harlingen koperslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-63
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johannes van Texel Jouwer koperslagersknegt 37 j man gehuwd protestant 2-108
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Johannes van Texel Jouwer koperslagersknegt 37 j man gehuwd protestant 2-108
H-120 Waschbleek Wasbleek 36 Symon Brouwer Harlingen kopersmid 17 j man ongehuwd protestant 2-169
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Johannes Herius Leeuwarden kopersmidt 24 j man ongehuwd rooms katholiek 1-18
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Jacobus de Lang Leeuwarden kopersmidt 36 j man gehuwd protestant 1-16
E-196 Laanen Lanen 65 Bouwe H de Vries Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 2-32
H-138 Nieuweburen 25 Jan Frederik Meyer Harlingen korendrager 37 j man gehuwd protestant 2-172
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
G-232 Kerkpoortstraat 5 Jurjan S Vink Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 2-132
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Klaas Hoekstra Marrum korendrager 63 j man gehuwd protestant 1-48
G-254 Moriaanstraat 8 Cornelis A van Houten Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 2-136
H-138 Nieuweburen 25 Bouwe Zein Harlingen korendrager 39 j man gehuwd protestant 2-172
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
F-083 Schritzen Schritsen 14 Dirk R Bakker Harlingen korendrager 54 j man weduwnaar protestant 2-56
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Haring Nielsen Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 1-140
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen korendrager 53 j man gehuwd protestant 2-84
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Jan Hendriks de Vries Harlingen korendrager 37 j man gehuwd protestant 2-115
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
D-039 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 43 Wijnandus Stevens Aalsmeer korendrager 35 j man gehuwd rooms katholiek 1-120
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Klaas Krakau [Krakauw] Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 1-39
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Syberen D Sleeper Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 1-14
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Gerardus Groenewoud Deinum korenmeeter 50 j man gehuwd protestant 2-39
G-106 Vianen 22 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
D-087 Nieuwstraat Nieuwstraat 48 Geert Huisjemaker Harlingen korenmeeter 44 j man gehuwd protestant 1-129
G-106 Vianen 20 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
E-204 Laanen Lanen 75 Willem Dikmans Alkmaar korfmaker 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-33
F-212 Laanen Lanen 38 Jochem Huizinga Leeuwarden korfmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-84
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Jan Olivier Harlingen korfmaker 28 j man gehuwd protestant 2-106
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Geert de Groot Harlingen korfmakersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-169
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Cornelis Zwart Harlingen koster 65 j man gehuwd protestant 1-109
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Antje de Haan Workum kosterinne 63 j vrouw weduwe protestant 1-18
F-082 Schritzen Schritsen 16 Jacob S de Groot Harlingen kruyer 48 j man gehuwd protestant 2-55
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Job J Adema Harlingen kuiper 49 j man gehuwd protestant 2-127
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Hendrik M Wilst Sneek kuiper 36 j man ongehuwd protestant 1-23
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Arjan D Poort Harlingen kuiper 66 j man gehuwd protestant 1-53
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Symon Kamminga Harlingen kuiper 22 j man gehuwd protestant 1-49
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Marten Riewald Harlingen kuiper 34 j man weduwnaar protestant 2-40
F-127 Schritzen Schritsen 9 Christoffel Burgaard Leeuwarden kuiper 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-66
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Jan Bolta Breemen kuiper 35 j man gehuwd protestant 2-42
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Jelte Eyberts de Wilde Harlingen kuiper 28 j man gehuwd protestant 2-64
H-191 Zuidersteeg 7 Cornelis J Wielinga Makkum kuiper 33 j man gehuwd protestant 2-181
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Hette R Brouwer Harlingen kuipersbaas 42 j man gehuwd protestant 1-104
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29 Jetske Spanjaard Harlingen kuipersche 70 j vrouw weduwe protestant 1-54
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29a Jetske Spanjaard Harlingen kuipersche 70 j vrouw weduwe protestant 1-54
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Christoffel Klein Franeker kuipersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-124
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eertze K Woudema Ried landbouwer en winkelier 39 j man gehuwd protestant 1-32
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
H-065 Rozengracht 16 Andries de Haas Harlingen leerloyer 30 j man ongehuwd protestant 2-161
H-065 Rozengracht 16 Cristoffel de Haas Harlingen leerloyer 57 j man gehuwd protestant 2-161
H-239 Havenplein 10 Johan Godfried Lang Stettyn logementhouder 60 j man gehuwd protestant 2-189
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus J Vaës Leeuwarden logementhouder 29 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Johan Cristiaan Harting Amsterdam logementhouder 49 j man gehuwd protestant 1-108
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Zaakje Ages Wijma Harlingen logementhoudersche 37 j vrouw weduwe protestant 1-108
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
H-184 Zuiderstraat 10 Willem S de Boer Lemmer loots 52 j man gehuwd protestant 2-180
H-225 Weeshuisstraat 5 Jan Hendriks de Boer Harlingen loots 31 j man gehuwd protestant 2-186
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
H-184 Zuiderstraat 10 Willem S de Boer Lemmer loots 52 j man gehuwd protestant 2-180
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Lycle Jans de Boer Eernewoude loots commandeur 72 j man gehuwd protestant 2-8
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Hendrik Walkenhorst Amsterdam luthersch predikant 61 j man gehuwd protestant 2-36
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Hulst mandemaker 69 j man gehuwd protestant 2-127
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
F-215 Laanen Lanen 32 Hendrik Notting Harlingen matroos 18 j man ongehuwd protestant 2-86
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Thijs van der Molen Terschelling matroos 19 j man ongehuwd protestant 2-92
G-291 Kerkpad 7 Sjoerd van der Weide Harlingen matroos 33 j man gehuwd protestant 2-143
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Jacobus R Brouwer Harlingen matroos 24 j man ongehuwd protestant 2-170
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Hans Jacobs in Noordwegen matroos 49 j man gehuwd protestant 2-62
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Pieter Popta Harlingen medecina doctor 49 j man gehuwd protestant 1-9
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Petrus Ens Leeuwarden medicina doctor 33 j man gehuwd protestant 1-146
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Sicco Popta Harlingen medicine doctor 24 j man ongehuwd protestant 2-5
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Tarquinius Terpstra Noyon Sneek medicine doctor 47 j man gehuwd protestant 1-44
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Pieter Wiersma Harlingen melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-17
D-090 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Pieter K Roedema Kornwerd melktapper 42 j man gehuwd protestant 1-130
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
F-060 Schritzen Schritsen 50 Yeme Alkema Wonsderwerden melktapper 26 j man gehuwd protestant 2-51
H-033 Rozengracht 25 Bouwke Bergsma Harlingen melktapper 56 j man weduwnaar protestant 2-157
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Jacob A Wiersma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 2-144
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Pieter Wiersma Harlingen melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-17
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
H-030 Rozenstraat 1 Gerryt van der Tol Surich melktapper 53 j man weduwnaar protestant 2-157
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
H-030 Hofstraat 20 Gerryt van der Tol Surich melktapper 53 j man weduwnaar protestant 2-157
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
H-186 Zuiderstraat 6 Bernardus Bonnema Harlingen melktapper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-180
D-002 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 10 Aaltie Wijngaarden Harlingen melktappersche 61 j man gehuwd protestant 1-114
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Jantie J Rinkema Opende Gr melktappersche 60 j vrouw weduwe protestant 2-132
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Jantie J Rinkema Opende Gr melktappersche 60 j vrouw weduwe protestant 2-132
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Fedde Schaafsma Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-139
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Arjan Koopmans Harlingen metzelaar 50 j man gehuwd protestant 1-7
H-233 Havenplein 24 Doeke van der Ley Harlingen metzelaar 39 j man gehuwd protestant 2-187
G-227 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 7 Jan Reinders Harlingen metzelaar 23 j man gehuwd protestant 2-132
F-206 Laanen Lanen 50 Ruurd Renks Bakker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd protestant 2-83
H-141 Nieuweburen 19 Klaas Rodenhuis Harlingen metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-173
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Johannes H Drost Harlingen metzelaar 51 j man gehuwd rooms katholiek 1-97
F-207 Laanen Lanen 48 Gerryt Baukes Blom Harlingen metzelaar 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-83
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Hendrik Rink Harlingen metzelaar 70 j man weduwnaar rooms katholiek 1-88
E-171 Laanen Lanen 35 Hans H [Klaas K] Rost Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 2-27
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Thijs J Baantjer Harlingen metzelaar 25 j man gehuwd protestant 1-71
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Gabe Rodenhuis Harlingen metzelaar 56 j man gehuwd protestant 1-64
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Barend van der Wal Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-19
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Fedde Schaafsma Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-139
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
H-208 Zuiderstraat 25 Johannes Beuker Harlingen metzelaar 73 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Klaas de Vries Almenum metzelaar 33 j man gehuwd protestant 2-48
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
H-208 Zuiderstraat 25 Johannes Beuker Harlingen metzelaar 73 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
G-318 Klaverbladstraat 14 Rein F de Groot Harlingen metzelaar 31 j man weduwnaar protestant 2-147
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Gabe Rodenhuis Harlingen metzelaar 56 j man gehuwd protestant 1-64
H-141 Nieuweburen 19 Sjoerd Rodenhuis Harlingen metzelaar 17 j man ongehuwd protestant 2-173
H-233 Havenplein 24 Jelte van der Ley Harlingen metzelaar 18 j man ongehuwd protestant 2-187
F-213 Laanen Lanen 36 Hendrik van der Laan Harlingen metzelaar 48 j man gehuwd protestant 2-84
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
G-045 Heilgeweg Heiligeweg 22 Sjoerd de Boer Harlingen metzelaar 47 j man ongehuwd protestant 2-100
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Bouwe van Hoek Harlingen metzelaar 46 j man gehuwd protestant 2-155
A-124 Zoutsloot Zoutsloot 20 Klaas van der Ley Harlingen metzelaar 34 j man gehuwd protestant 1-23
H-142 Nieuweburen 17 Rinke Schaafsma Harlingen metzelaar [smid] 19 j man ongehuwd protestant 2-173
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Jelle H van der Wal Harlingen metzelaarsbaas 43 j man gehuwd protestant 1-46
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Nicolaas Smidt Embden metzelaarsbaas 39 j man gehuwd protestant 1-106
B-065 Wortelstraat 6 Abraham Brons Harlingen metzelaarsknegt 30 j man gehuwd protestant 1-57
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Eelkje IJzenbeek Harlingen modemaakster 46 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Anna Margreta IJsenbeek Harlingen modemaakster 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Neeltie Hoekstra Texel modemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 1-93
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Dorothea Meyer Utrecht modewerkster 40 j vrouw weduwe protestant 2-61
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Age de Jong Harlingen molenaarsknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-98
G-276 Molenpad 2 Allert Th. Smith Hindelopen molenaarsknegt 36 j man gehuwd protestant 2-141
F-111 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 5 Pieter Jans de Groot Harlingen molenaarsknegt 31 j man gehuwd protestant 2-62
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Frederik J Bakker Leeuwarden molenmaker 20 j man ongehuwd protestant 1-26
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Dirk van der Meer Workum molenmaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Dirk van der Meer Workum molenmaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
G-308 Fabrieksstraat 28 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
E-142 Laanen Poortje 9 Johan Frederik Boorsma Oosterlittens molenmaker 83 j man gehuwd protestant 2-23
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Johannes Heymeyer Kampen muziekmeester 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-149
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Johannes Heymeyer Kampen muziekmeester 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-149
A-086 Droogstraat Droogstraat 31 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Tjetske Postema Wommels naaister 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Sijke Kuiper Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Trijntie Geelhof Harlingen naaister 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80
F-072 Schritzen Schritsen 36 Upkje Ku Hildersum Harlingen naaister 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-54
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Jantie Jans de Groot Harlingen naaister 40 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jantie J de Boer Almenum naaister 36 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-64
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Rudolphina Bentfort Harlingen naaister 78 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Trijntie Reitsma Harlingen naaister 36 j vrouw ongehuwd protestant 2-92
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Geertje van der Meulen Leeuwarden naaister 64 j vrouw weduwe protestant 1-51
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Femke J Leyenaar Harlingen naaister 27 j vrouw weduwe protestant 2-156
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Maria Plengnath Harlingen naaister 42 j vrouw weduwe protestant 1-89
F-034 Brouwersgragt Brouwersstraat 10 Trijntie Koudenburg Vlieland naaister 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
H-045 Rapenburg 12 Trijntie Volkerts Harlingen naaister 59 j vrouw weduwe protestant 2-159
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Trijntie Hilverda Harlingen naaister 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Sietske van den [der] Bosch [Bos] Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-52
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Johanna Cathara. Brok Kampen naaister 37 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Pietje Meyer Harlingen naaister 48 j vrouw gehuwd protestant 2-126
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Janke de Boer Harlingen naaister 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Hiske de Roos Harlingen naaister 64 j vrouw weduwe protestant 2-28
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
F-141 Schritzen Schritsen 37 Franskje G Hof Harlingen naaister 36 j* vrouw gehuwd protestant 2-69
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Catharina van Ring Harlingen naaister 47 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
G-260 Kerkpoortstraat 47 Yetje Balk Leeuwarden naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-138
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Sijke Kuiper Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
D-074 Gewezen Franeker Pijp Ooievaarsteeg 35 Jantie Jans de Groot Harlingen naaister 40 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
E-096 Vijverstraat Vijver 10 Aukje Torenheek Harlingen naaister 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Tetje Hilverda Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
G-086 Hofstraat Hofstraat 15 Baukje E de Boer Harlingen naaister 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
C-002 Bij de Havenspoort Havenplein 1 Wopkje van der Laan Molquerum naaister 45 j vrouw weduwe protestant 1-74
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Djieuwke Brouwer Harlingen naaister 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-139
A-086 Droogstraat Droogstraat 27 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Tjetske Postema Wommels naaister 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Sijke Kuiper Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
C-121 Katrug Sint Jacobstraat 12 Jetske van Klaveren Harlingen naaister 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-99
H-139 Nieuweburen 23 Rinkje Visser Molquerum naaister 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-172
B-113 Karremanstraat Zoutsloot 69 Aukje Harmens Harlingen naaister 62 j vrouw weduwe protestant 1-65
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Trijntie Geelhof Harlingen naaister 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80
G-194 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 27 Lijsbert Kerkhoven Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
E-096 Vijverstraat Vijver 10 Ymkje Torenheek Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Antje Buwalda Harlingen naaister 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
F-123 Schritzen Schritsen 1 Geertje Wijma Harlingen naaister 54 j vrouw ongehuwd protestant 2-65
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Aaltie de Boer Harlingen naaister 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
A-086 Droogstraat Droogstraat 25 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Femke J Leyenaar Harlingen naaister 27 j vrouw weduwe protestant 2-156
G-194 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 27 Grietje Kerkhoven Harlingen naaister 31 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Jenna van der Burgh Harlingen* naaister 44 j vrouw weduwe protestant 2-74
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Rinkje Otterkamp Harlingen naaister 43 j vrouw weduwe protestant 2-57
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
G-155 Typelstegen Borstelsteeg 14 Teetske Wouters Harlingen naaister 55 j vrouw weduwe protestant 2-118
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Djieuwke Brouwer Harlingen naaister 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-139
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Maria van der Vorm Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-153
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Ytje de Groot Harlingen naaister 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Henderika Tengnagel Eestrum naaister 35 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-086 Droogstraat Droogstraat 33 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Cornelia Blokmaker Harlingen naaister 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Maria Plengnath Harlingen naaister 42 j vrouw weduwe protestant 1-89
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
E-192 Laanen Lanen 51 Janneke van Dijk Harlingen naaister 23 j* vrouw weduwe protestant 2-31
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Pietje Otma Workum naaister 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Geertruida Koopmans Bolsward naaister 53 j* vrouw weduwe protestant 2-106
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelia Blokmaker Harlingen naaister 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Henderika Sleeper Harlingen naaister* 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Marijke Stoef Harlingen naaivrouw 56 j vrouw ongehuwd protestant 1-47
F-157 Heiligeweg Heiligeweg 1 Anna Peel Sneek naaivrouw 30 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-72
D-138 Ooievaarstraat 9 Fetje H Wallinga Harlingen naaivrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-137
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Marijke de Vries Harlingen naaivrouw 26 j vrouw weduwe protestant 2-79
D-138 Ooievaarstraat 9 Fetje H Wallinga Harlingen naaivrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-137
H-142 Nieuweburen 17 Trijntie Schaafsma Harlingen naayster 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-173
E-153 Laanen Drie Roemersteeg 9 Johanna Gerkes [Adaams] Harlingen naayster 48 j vrouw weduwe protestant 2-24
H-160 Zuiderhaven 46 Michiel A Jentink Ankeveen nederlands hervormd predikant 39 j man gehuwd protestant 2-175
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Jacob Hanekuik Harlingen notaris 58 j man gehuwd protestant 2-97
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Jacob Hanekuik Harlingen notaris 58 j man gehuwd protestant 2-97
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Jacob Hanekuik Harlingen notaris 58 j man gehuwd protestant 2-97
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Hylke Poort Harlingen ondermeester 24 j man ongehuwd protestant 2-124
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Daniel Sebes Dordrecht onderwijzer 40 j man gehuwd protestant 1-92
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Petrus de Cock Kollum onderwijzer 33 j man gehuwd protestant 1-83
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Menso Johs. Ringers Franeker onderwijzer 38 j man gehuwd protestant 2-52
D-052 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 32 Rinia J Gonggrijp Harlingen onderwijzer der jeugd 71 j man gehuwd protestant 1-123
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 David Mathijs Masjée Demarary onderwijzer in de Eng. taal 27 j man gehuwd protestant 1-113
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
F-165 Heiligeweg Heiligeweg 15 Pieter Kallenborn Amsterdam onderwijzer in de zeevaartkunde 54 j man gehuwd protestant 2-73
E-203 Laanen Lanen 71 Wilhelmina Weddeloper Amsterdam onderwijzeres 38 j vrouw gehuwd protestant 2-33
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
F-021 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Johannes Petrus Andrae Lemmer ontvanger der registratie 29 j man ongehuwd protestant 2-45
F-133 Schritzen Schritsen 21 Sipke Wybes Duif Workum opzichter 45 j man gehuwd protestant 2-67
H-153 Spinhuisstraat 9 Lourens Westerhof Harlingen opziener der spinfabriek 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-175
E-112 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 20 Melchior Schrage Kalkwijk in Groningerland orgelmaker 67 j man gehuwd rooms katholiek 2-16
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Jan J Bouwknegt Harlingen oud schipper 73 j man gehuwd protestant 1-27
H-237 Havenplein 16 Jacob Corns. Jansen Stavoren oud-kaptein ter zee 70 j man weduwnaar protestant 2-188
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jan Donker Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 1-109
E-145 Laanen Lanen 7 Auke Molenaar Harlingen pakhuisknegt 44 j man weduwnaar protestant 2-23
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Johannes Kamminga Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 1-23
G-252 Fabrieksstraat 32 Anthoon Spiekerman Sneek pakhuisknegt 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-136
G-261 Kerkpoortstraat 49 Johannes IJzenbeek Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 2-138
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Lukas Brouwer Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd protestant 1-61
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Douwe Molenaar Harlingen pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-129
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Sybren S Sleeper Harlingen pakhuisknegt 40 j man gehuwd protestant 1-128
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Jacob N Pronk Ameland pakhuisknegt 50 j man ongehuwd protestant 1-96
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Klaas Y Kamminga Harlingen pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-23
F-081 Schritzen Schritsen 20 Anne Hidma Harlingen pakhuisknegt 38 j man gehuwd protestant 2-55
B-063 Herenwaltje 9 Johannes B Blom Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-56
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jan Donker Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 1-109
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
F-081 Schritzen Schritsen 18 Anne Hidma Harlingen pakhuisknegt 38 j man gehuwd protestant 2-55
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Cornelis Tichelaar Harlingen pakhuisknegt 29 j man gehuwd protestant 2-18
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
E-185 Sint Odolphisteeg 5 Sybren Barends Bos Harlingen pakhuisknegt 23 j man gehuwd protestant 2-30
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Harmen J Kroon Kimswerd pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-21
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johs. Norberhuis Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 2-76
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Evert Hoog Harlingen pakhuisknegt 34 j man gehuwd protestant 2-49
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Bouwe de Vries Harlingen pakhuisknegt 28 j man gehuwd protestant 1-104
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Jacob N Pronk Ameland pakhuisknegt 50 j man ongehuwd protestant 1-96
B-144 Liemendijk 28 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Jacob H Tolsma Wijnaldum panbakker 35 j man gehuwd protestant 2-128
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
H-080 Wasbleek 15 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
B-144 Liemendijk 26 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Zwaan Berduin Leiden panbakker 27 j man ongehuwd protestant 2-6
H-080 Wasbleek 13 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Eeltie van der Vorm Harlingen panbakker 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-92
H-036 Kerkpoortstraat 65 Taeke Willekes Harlingen panbakker 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
B-144 Liemendijk 34 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Jan H Kramer Harlingen panbakker 43 j man gehuwd protestant 2-166
B-144 Liemendijk 32 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Hendrik de Boer Harlingen panbakker 28 j man ongehuwd protestant 1-48
B-144 Liemendijk 30 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
H-063 Rozengracht 0 Johs. Panbakker Harlingen panbakker 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-161
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Pieter de Boer Leeuwarden panbakker 36 j man ongehuwd protestant 1-48
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Tjeerd Zijlstra Makkum panbakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-55
H-056 Rozengracht 32 Tjepke Laanstra Harlingen panbakkersknegt 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
H-056 Rozengracht 32 Hendrik T Laanstra Herbayum panbakkersknegt 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-160
H-056 Rozengracht 28 Tjepke Laanstra Harlingen panbakkersknegt 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
H-056 Rozengracht 28 Hendrik T Laanstra Herbayum panbakkersknegt 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-160
H-085 Wasbleekstraat 4 Jacobus van Keulen Utrecht pannebakker 72 j man gehuwd protestant 2-164
D-141 Nieuwstraat 2 Marten H Klaver Harlingen pannebakker 49 j man gehuwd protestant 1-138
H-082 Wasbleekstraat 10 Sytze Durks Berduin Harlingen pannebakker 25 j man gehuwd protestant 2-164
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Dirk Zijlstra Harlingen pannebakker 40 j man gehuwd protestant 2-133
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Haring Haringa Workum pannebakker 35 j man gehuwd protestant 2-152
H-083 Wasbleekstraat 8 Durk Hendks. de Vries Harlingen pannebakker 28 j man gehuwd protestant 2-164
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Haring Haringa Workum pannebakker 35 j man gehuwd protestant 2-152
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Jan K Bergsma Harlingen pannebakker 29 j man gehuwd protestant 1-66
G-111 Vianen 2 Tjepke Laanstra Harlingen pannebakker 29 j man gehuwd protestant 2-112
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Gerben J Fluitman Gaast pannebakker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-38
H-083 Wasbleekstraat 8 Durk Hendks. de Vries Harlingen pannebakker 28 j man gehuwd protestant 2-164
D-141 Nieuwstraat 2 Marten H Klaver Harlingen pannebakker 49 j man gehuwd protestant 1-138
F-018 Zuiderhaven Zuiderhaven 75 Theodorus Petrus Jorna Wommels pastoor 47 j man ongehuwd rooms katholiek 2-44
F-209 Laanen Lanen 44 Gerhardus Louwrens Harlingen plaateelbakker 27 j man ongehuwd rooms katholiek 2-83
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Jacob E de Boer Pingjum policiebediende 53 j man gehuwd protestant 1-26
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Cornelis Steenstra Harlingen pottebakker 25 j man ongehuwd protestant 1-106
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Wouter Bouwmans Harlingen pottebakker 38 j man gehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Draisma Balk pottebakker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-22
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Hendrik Boumans Harlingen pottebakker 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Cornelis Steenstra Harlingen pottebakker 25 j man ongehuwd protestant 1-106
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Fedde Pieters de Moed Makkum pottebakkersknegt 43 j man gehuwd protestant 1-131
D-070 Bij Lammert W. Brug Franekereind 21 Doekele H Vinje Franeker praamverhuurder 70 j man weduwnaar protestant 1-126
D-031 Noordijs Franekereind 15 Harmanus Groeneweegen Amsterdam predikant 46 j man gehuwd protestant 1-120
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johannes du Saar Leiden predikant bij de herformden 42 j man gehuwd protestant 1-147
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johannes du Saar Leiden predikant bij de herformden 42 j man gehuwd protestant 1-147
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Deventer predikant der herf. gemeente 46 j man gehuwd protestant 1-10
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Johannes H Weytingh Zaltbommel rector der Lat. school 41 j man gehuwd protestant 2-43
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Kornelis Steringa Rinsumageest rijks commies 28 j man gehuwd protestant 2-101
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 5 Rudolphus Sondag Rotterdam rijks visiteur 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-57
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Jan Babtiste Coolen Veghel in N Braband rijks visiteur 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-64
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Rudolphus Sondag Rotterdam rijks visiteur 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-57
G-004 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 34 Sjoerd Nauta Harlingen rustend leeraar 67 j man ongehuwd protestant 2-95
G-047 Heilgeweg Heiligeweg 18 Jacob Winkel Westberg s lands sloeproeyer 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jose Francois Ortner Brussel s rijks ambtenaar 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Sybe de Haan Veenwouden s rijks commies 33 j man gehuwd protestant 1-26
F-077 Schritzen Schritsen 28 Hendrik Duman Harlingen s rijks kommies 65 j man gehuwd protestant 2-54
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Menno van der Veer Harlingen s rijks postcourier 25 j man ongehuwd protestant 1-47
B-113 Karremanstraat Zoutsloot 69 Tjalling van der Muur Harlingen s rijks weger 65 j man gehuwd protestant 1-65
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Jan Oorthuis Harlingen s rijksweger 54 j man gehuwd protestant 2-96
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
H-158 Zuiderhaven 50 Barend R van Wijk Pekel A scheepskapitein 52 j man gehuwd protestant 2-175
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
G-279 Kerkpoortstraat 55 Rinze L Zijlstra IJlst scheepstimmerknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-142
G-279 Kerkpoortstraat 55 Klaas Hantjes Heeg scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-142
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
G-252 Fabrieksstraat 32 Klaas Hagedoorn Heeg scheepstimmerman 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Coert Touwslager [Touslager] Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 1-32
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Frederik Brons Harlingen scheepstimmerman 28 j man gehuwd protestant 2-76
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Jan M Boudewijn Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-50
F-192 Laanen Lanen 78 Jan J Alta Op De Braak scheepstimmerman 29 j* man gehuwd protestant 2-79
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas van der Werf Oostermeer scheepstimmerman 55 j man gehuwd protestant 2-86
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Pieter Roelofs Marton Harlingen scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-11
B-070 Droogstraat 61 Symon Trompetter Harlingen scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 1-58
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jacob Sj. Sloterdijk Heeg scheepstimmerman 19 j man ongehuwd protestant 2-47
F-081 Schritzen Schritsen 20 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
H-169 Smidstraat 1 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Douwe Visser Joure scheepstimmerman 41 j man gehuwd protestant 1-141
H-216 Zuiderhaven 20 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Broer Attes Haagsma Heeg scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 2-47
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
H-196 Dwarsstraat 21 Jan Klases Kamminga Makkum scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-181
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
H-216 Zuiderhaven 18 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
F-068 Schritzen Schritsen 44 Thomas Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 35 j man gehuwd protestant 2-53
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Rindert de Beer Harlingen scheepstimmerman 36 j man ongehuwd protestant 2-28
F-081 Schritzen Schritsen 18 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Ype L Schuitemaker Franeker scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-94
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Allert Touwslager Harlingen scheepstimmerman 41 j man gehuwd protestant 2-11
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-040 Rapenburg 6 Bernardus Kleisma Dokkum scheepstimmerman 52 j man gehuwd protestant 2-159
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Johannes Spoelstra Grouw scheepstimmerman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-88
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Jan S de Boer Harlingen scheepstimmerman 45 j man gehuwd protestant 2-76
H-216 Zuiderhaven 16 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
F-047 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 10 Harmanus Molenaar Harlingen scheepstimmerman 24 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Klaas Mink Stolte Ferwerd scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 1-111
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Sytze Z Wijma Grouw scheepstimmerman 80 j man gehuwd protestant 1-65
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Jan Harings van der Zee Heeg scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-122
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Haring van der Zee Heeg scheepstimmerman 43 j man gehuwd protestant 1-129
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Coert Touwslager [Touslager] Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 1-32
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Feitze Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-48
H-216 Zuiderhaven 16 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Thomas Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 35 j man gehuwd protestant 2-53
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Lammert Buisman Heeg scheepstimmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-152
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Meynardus Koopmans Heeg scheepstimmerman 26 j man ongehuwd protestant 2-122
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas Johs. Draaisma Franeker scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-86
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Haring van der Zee Heeg scheepstimmerman 43 j man gehuwd protestant 1-129
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Klaas P Metzelaar Harlingen schilder en glazemaker 45 j man gehuwd protestant 1-103
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Jan Jans van Glinstra Vlieland schipper 50 j man gehuwd protestant 1-143
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
H-182 Zuiderstraat 14 Sybren Hesseling Workum schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-179
F-160 Heiligeweg Heiligeweg 5 Folkert Park Harlingen schipper 64 j man weduwnaar protestant 2-72
G-291 Kerkpad 7 Bote Pieksma IJlst schipper 31 j man gehuwd protestant 2-143
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jentie Glinstra Makkum schipper 46 j man gehuwd protestant 1-147
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Abe van Slooten Harlingen schipper 47 j man gehuwd protestant 1-100
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Dirk Alta Harlingen schipper 20 j man ongehuwd protestant 2-61
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
G-118 Romastraat Romastraat 0 Pieter Boomsma Harlingen schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-113
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Hessel Sj. Hesling Herenveen schipper 67 j man gehuwd rooms katholiek 2-18
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Gooitje Ploeg Bakkeveen schipper 41 j man gehuwd protestant 1-110
C-125 Noordijs Sint Jacobstraat 6 Pieter K Visser Vlieland schipper 36 j man gehuwd protestant 1-100
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Sybren Park Harlingen schipper 30 j man gehuwd protestant 2-109
H-182 Zuiderstraat 14 Sybren Hesseling Workum schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-179
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Evert J Bouwknegt Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-45
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Sybren Park Harlingen schipper 30 j man gehuwd protestant 2-109
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Jan de Boer Noordwolde schipper 35 j man gehuwd protestant 1-104
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob A de Boer Vollenhove schipper 27 j man gehuwd protestant 2-13
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Romke Zeldenrijk Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-29
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
C-139 Noorderhaven Noorderhaven 100 Luitje van der Veer Bakkeveen schipper 38 j man gehuwd protestant 1-101
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Hendrik P Klein Makkum schipper 40 j man gehuwd protestant 1-48
E-076 Vijverstraat Hondenstraat 2 Jan Harmens Prins Pekela schipper 38 j man gehuwd protestant 2-8
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jentie Glinstra Makkum schipper 46 j man gehuwd protestant 1-147
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Jan Cornelis Linstra Sneek schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-76
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Drevis Jonker Harlingen schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-141
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Harmen H Kok Oude Pekel A schipper ter zee 30 j man gehuwd protestant 2-42
H-190 Zuidersteeg 5 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Michiel IJlstra Harlingen schippersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-35
G-109 Vianen 6 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Wybe J Feenstra Harlingen schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-125
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Marten van der Mey Harlingen schippersknegt 27 j man gehuwd protestant 1-19
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Wopke van der Mey Harlingen schippersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-78
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
H-037 Kerkpoortstraat 61 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
B-061 Wortelstraat 4 Itse van der Meer Wolvega schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-56
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Uilke van Dijk Pekel A schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 1-24
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Pieter Dijkstra Workum schippersknegt 38 j man gehuwd rooms katholiek 1-142
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Taeke Huitema Makkum schippersknegt 31 j man gehuwd protestant 1-48
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Meindert W Astra Schiermonnikoog schippersknegt 51 j man gehuwd protestant 1-24
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Gerrit A Krijl Harlingen schippersknegt 23 j man gehuwd protestant 1-32
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Jan van Glinstra Harlingen schippersknegt 20 j man ongehuwd protestant 1-143
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Huite B Vlas Workum schippersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-34
F-123 Schritzen Schritsen 1 Broer Kleinvogel Harlingen schippersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-65
H-037 Kerkpoortstraat 59 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
G-109 Vianen 8 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
F-198 Laanen Lanen 66 Jan Berends Pors Harlingen schippersknegt 31 j man gehuwd protestant 2-81
H-037 Kerkpoortstraat 63 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
F-215 Laanen Lanen 32 David Notting Harlingen schippersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-86
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Bernardus Spandauw Harlingen schippersknegt 46 j man gehuwd protestant 2-127
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
G-291 Kerkpad 7 Karel Vlas Helder schippersknegt 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-143
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Sikke Nauta Harlingen schoemaker 28 j man gehuwd protestant 2-60
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Herman H Hodde Bauxum schoemaker 31 j man ongehuwd protestant 2-171
F-140 Schritzen Schritsen 35 Jurjen Meinders Leeuwarden schoemaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
E-198 Laanen Lanen 69 Hendrik Husselman Oudega schoemaker 32 j man gehuwd protestant 2-33
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Frans Werner Dokkum schoemaker 42 j man gehuwd protestant 2-171
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Lourens Nak Harlingen schoemaker* 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-14
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12a Lourens Nak Harlingen schoemaker* 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-14
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Dirk van Akkeren Harlingen schoenmaker 54 j man gehuwd protestant 2-100
H-013 Hofstraat Hofstraat 4 Pieter Keizer Hachenberg schoenmaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-154
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Klaas Gonggrijp Harlingen schoenmaker 49 j man gehuwd protestant 2-41
F-138 Schritzen Schritsen 31 Mozes Leefmans Norden schoenmaker 29 j man ongehuwd israëliet 2-68
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Jan van der* Hout [Derhout] Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-170
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Gerben Velthuis Franeker schoenmaker 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-24
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik Nak Harlingen schoenmaker 25 j man gehuwd rooms katholiek 2-164
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Johannes Tjomsma Sondel schoenmaker 46 j man gehuwd protestant 2-165
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26 Yede Holmans Harlingen schoenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-47
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Hermanus Omans Harlingen schoenmaker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-98
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen schoenmaker 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
F-214 Laanen Lanen 34 Hendrik Verhoeven Amsterdam schoenmaker 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-85
A-242 Aan de Stadswal Vissersstraat 1 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
F-224 Laanen Lanen 18 Albert van der Velde Norden schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-88
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
F-186 Spekmark Lanen 82a Willem Hovenier Harlingen schoenmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-78
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Yede Holmans Harlingen schoenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-47
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Pieter Benning Harlingen schoenmaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Hendrik van Beemen Harlingen schoenmaker 48 j man gehuwd protestant 2-74
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
F-084 Schritzen Schritsen 12 Ype S de Groot Harlingen schoenmaker 47 j man ongehuwd protestant 2-56
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik Nak Harlingen schoenmaker 25 j man gehuwd rooms katholiek 2-164
E-171 Laanen Lanen 35 Berent J Groen Harlingen schoenmaker 60 j man gehuwd protestant 2-27
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Frederik Wiersma Harlingen schoenmaker 42 j man gehuwd protestant 2-124
B-167 Karremanstraat 3 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
F-126 Schritzen Schritsen 7 Harmanus Smit Harlingen schoenmaker 28 j man gehuwd protestant 2-65
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Hendrik Lichtendahl [Ligtendaal] Wezel schoenmaker 32 j man gehuwd protestant 2-39
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Dirk van Akkeren Harlingen schoenmaker 54 j man gehuwd protestant 2-100
F-106 Zuiderhaven Zuiderhaven 29 Watze E Nauta Harlingen schoenmaker 68 j man gehuwd protestant 2-61
B-167 Anjelierstraat 11 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
F-084 Schritzen Schritsen 10 Ype S de Groot Harlingen schoenmaker 47 j man ongehuwd protestant 2-56
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
F-213 Laanen Lanen 36 Jan van der Laan Harlingen schoenmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-85
D-136 Lombardstraat 10 Jan Hilwerda Harlingen schoenmaker 16 j man ongehuwd protestant 1-136
G-024 Turfhaven Heiligeweg 66 Nicolaas Fultsma Harlingen schoenmaker 62 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
G-281 Rapenburg 3 Sjoerd Lepstra Makkum schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-142
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
F-196 Laanen Lanen 70 Jan L Nak Harlingen schoenmaker 69 j man gehuwd rooms katholiek 2-80
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Paulus F Torenbeek Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-120
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
G-129 Romastraat Romastraat 31 Hermanus van der Zee Harlingen schoenmaker 32 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
G-099 Kerkpad 0 Hidde H Bleeker Harlingen schoenmaker 66 j man gehuwd protestant 2-110
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jacob de Groot Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 1-111
F-082 Schritzen Schritsen 16 Ype de Groot Harlingen schoenmaker 17 j man ongehuwd protestant 2-55
F-126 Schritzen Schritsen 7 Joris Kronenburg Harlingen schoenmaker 56 j man gehuwd protestant 2-65
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Romke Agema Harlingen schoenmaker 63 j man weduwnaar protestant 1-90
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Johannes* Filbach [Fielbach] Amsterdam schoenmaker 37 j man gehuwd protestant 1-24
F-230 Laanen Lanen 4 Jacob Schey Harlingen schoenmaker en koopman in leder 72 j man weduwnaar protestant 2-90
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Hendricus [Henderkus] Vulsma Harlingen schoenmakersbaas 29 j man gehuwd rooms katholiek 1-99
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Frans Muller Stockerau [Stokstra in Oo schoenmakersbaas 50 j man gehuwd rooms katholiek 2-4
B-031 Hoogstraat Hoogstraat 2 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
B-031 Hoogstraat Rozemarijnstraat 1 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Johannes Schrage Harlingen schoenmakersbaas 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-75
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Folkert Ates Nauta Harlingen schoenmakersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-122
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
D-099 Nieuwstraat Nieuwstraat 20 Jurjen ten Bokkel Harlingen schoenmakersknegt 47 j man gehuwd protestant 1-132
H-150 Nieuweburen 1 Wytze Fopma Harlingen schoenmakersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-174
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
G-109 Vianen 6 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Meile van der Molen Harlingen schoenmakersknegt 56 j man gehuwd protestant 2-126
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Poulus Spaanderman Harlingen schoenmakersknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-98
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Tjebbe de Groot Harlingen schoenmakersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-48
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Gerryt Boumans Harlingen schoenmakersknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
G-109 Vianen 8 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
G-063 Brouwersgragt Brouwersstraat 15 Jeltie R Atsma Leeuwarden schoolhouderes 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-104
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardina Maria Jansen Amsterdam schoolhoudersche 42 j vrouw gehuwd protestant 1-120
E-163 Laanen Lanen 21 Geert Haverman N. Pekel A schoolonderwijzer 38 j man gehuwd protestant 2-26
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Anne Sjoerds Foekens Miedum schoolonderwijzer 58 j man weduwnaar protestant 2-105
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Martha van Kempen Harlingen schoolvrouw 51 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-126
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Pieter Anthoni Balli in Zwitserland schoorsteenveger 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Anthoni Sormani Harlingen schoorsteenvegersknegt 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-51
A-016 Noorderhaven Noorderhaven 25 Roelof Snoek Leeuwarden schrijnwerker 27 j man gehuwd protestant 1-6
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Jurjen van der Heide Harlingen schrijver 30 j man ongehuwd protestant 2-122
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Pieter Harst Visser Joure schuitmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 2-144
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Pieter Harst Visser Joure schuitmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 2-144
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Willem Schoonhoven Harlingen schuitschipper 30 j man gehuwd protestant 1-109
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Klaas Blok Harlingen secretaris der stad 68 j man gehuwd protestant 1-152
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Jan Fok Harlingen sjouwerman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-42
A-170 Leemedijk Achterstraat 10 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
A-170 Leemedijk Achterstraat 8 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Jakkle Jager Harlingen slagter 47 j man gehuwd protestant 2-123
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
E-188 Laanen Lanen 41 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
B-067 Wortelstraat 2 Symon S de Vries Harlingen sleper 30 j man gehuwd protestant 1-57
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Barend R Kroese Hoorn sloeproeyer rijks dienst 51 j man gehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Barend R Kroese Hoorn sloeproeyer rijks dienst 51 j man gehuwd protestant 1-63
B-073 Droogstraat 75 Lodewijk Georg Ging Neurenburg slootemaker 32 j man ongehuwd protestant 1-58
H-020 Rozegragt Rozengracht 1 Jan Kannée Workum sluiswachter 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen sluiswachter 56 j man gehuwd protestant 1-4
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Harmen Dijkstra Harlingen sluiswachter 41 j man gehuwd protestant 1-74
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Hendrik J Horjus Harlingen smid 18 j man ongehuwd protestant 1-118
H-142 Nieuweburen 17 Hendrik Schaafsma Harlingen smid 15 j man ongehuwd protestant 2-173
H-133 Waschbleek Wasbleek 10 Jacob G Kijf Harlingen smid 20 j man ongehuwd protestant 2-171
C-153 Noorderhaven Noorderhaven 70 Sietske Boomsma Harlingen smidsche 59 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-103
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Johannes C Monsma Woudsend smidsknegt 38 j man gehuwd protestant 1-122
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Johannes C Monsma Woudsend smidsknegt 38 j man gehuwd protestant 1-122
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Sjoerd Rekes [Reekers] IJlst smidsknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-105
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Straatsma Sneek smidsknegt 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-104
G-115 Romastraat Romastraat 8 Pieter E Nieuw Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-113
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gerben R Bouricius Franeker smidsknegt 51 j man gehuwd protestant 1-66
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Lambertus Rimkema Oldemarkt societeithouder 58 j man gehuwd protestant 1-95
H-037 Kerkpoortstraat 61 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
H-037 Kerkpoortstraat 59 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
H-037 Kerkpoortstraat 63 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Jan Dirks Wiersma Wijnaldum spekslager 46 j man gehuwd protestant 2-28
D-018 Noordijs Noordijs 17 Sicco de Jong Sneek spekslager 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-117
H-133 Waschbleek Wasbleek 10 Marijke Jacobs Harlingen spinster 53 j vrouw weduwe protestant 2-171
H-097 Waschbleek Wasbleek 82 Henderina van Hettinga Harlingen spinster 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Anna Postema Harlingen spinster 28 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Klaaske Postema Harlingen spinster 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-118
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Antie Hankers Harlingen spinster 53 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-118
H-110 Waschbleek Wasbleek 56 Jacobje Fluiter Ameland spinster 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
H-096 Waschbleek Wasbleek 84 Tjietske Klunders Harlingen spinster 49 j vrouw weduwe protestant 2-166
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jan de Boer Bonda stads bode 77 j man gehuwd protestant 1-28
E-160 Laanen Schoolplein 3 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
E-160 Laanen Schoolplein 1 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
E-160 Laanen Schoolplein 7 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
D-050 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 36 Jan van Wijk Harlingen stads wachtmeester 59 j man gehuwd protestant 1-122
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Jacob van Slooten Harlingen stadsbode 74 j man weduwnaar protestant 2-40
D-127 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 4 Jacob J Nontie Wijnaldum stadsreiniger 74 j man gehuwd rooms katholiek 1-135
F-153 Schritzen Schritsen 63 Reinder Steeksma Franeker stadstimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-71
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Pieter M Schaaf Harlingen stadstimmerman 44 j man gehuwd protestant 1-139
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Pieter M Schaaf Harlingen stadstimmerman 44 j man gehuwd protestant 1-139
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Meyer L Schippers Steenvelde stalknegt 38 j man gehuwd protestant 2-29
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Allard van Reenen Stavoren stalknegt 47 j man gehuwd protestant 2-129
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
E-211 Lanen 81 Cornelis C de Vries Harlingen stalknegt 41 j man gehuwd protestant 2-36
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Allard van Reenen Stavoren stalknegt 47 j man gehuwd protestant 2-129
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Bartele Agema Harlingen steenhouwer 55 j man gehuwd protestant 2-98
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
G-086 Hofstraat Hofstraat 15 Joannette Metzler Harlingen stijfster 56 j vrouw weduwe protestant 2-108
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Franciskus Veldhuis Harlingen stoelwinder 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-127
H-046 Rapenburg 14 Hans Goverts Makkum stokersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-159
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Johan Peter Daum Harlingen stokersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-23
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Gerrit Leeksma Harlingen stokersknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-36
C-079 Voorstraat Voorstraat 99 Jean Goddin Glons prov. Luik stroohoedemaker 33 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
F-196 Laanen Lanen 70 Grietje Fred. Hes Harlingen strooyhoedenmaakster 45 j vrouw gehuwd protestant 2-80
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Lodewijk Flümacher Memel stuurman 31 j man gehuwd protestant 1-25
H-207 Westerstraat 0 Klaas Beekman Papenburg stuurman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Matthijs Overmeer Makkum stuurman ter zee 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-102
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Matthijs Overmeer Makkum stuurman ter zee 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-102
C-026 Voorstraat Grote Bredeplaats 33 Philippus R Snijder Harlingen tabaksfabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-79
C-047 Voorstraat Voorstraat 35 Solko A Tromp Woudsend tabaksfabrikant 25 j man ongehuwd protestant 1-84
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Harke Pottinga Harlingen tabaksfabrikant 24 j man gehuwd protestant 1-85
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Wybe Leenderts de Jong Joure tabaksfabrikeur 35 j man gehuwd protestant 2-37
G-331 Weverstraat 0 Martinus ten Brug Franeker tabakskerwer 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Gepke Cornelis Sneek tabakskerwer 58 j vrouw weduwe protestant 1-21
C-126 Noordijs Sint Jacobstraat 4 Jan Zuiderma Harlingen tabakskerwer 15 j man ongehuwd protestant 1-100
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Gerryt van Velden Enkhuizen tabakswerker 41 j man gehuwd protestant 1-46
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Johannes Geelhof Leeuwarden tapper 45 j man gehuwd protestant 2-128
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Haye van der Zee Makkum tapper 52 j man gehuwd protestant 2-36
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Johannes Geelhof Leeuwarden tapper 45 j man gehuwd protestant 2-128
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Bernardus Henrs. Witte Wessum in Pruissen tapper en winkelier 50 j man gehuwd rooms katholiek 2-42
F-245 Vijverstraat Vijverstraat 20 Sipkje Cristiaans Kingma Harlingen tappersche 69 j vrouw weduwe protestant 2-93
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Jantie Zeylmaker Harlingen tappersche 50 j vrouw weduwe protestant 1-4
F-120 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 23 Martha van Beek Amsterdam tappersche 72 j vrouw weduwe protestant 2-64
E-066 Zuiderhaven Zuiderhaven 13 Janna A Vogelzang Harlingen tapperse 29 j vrouw gehuwd protestant 2-6
G-083 Hofstraat 7 Leyda Arink Harlingen tapster 45 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-108
F-241 Vijverstraat Vijverstraat 28 Kornelia van der Veen Harlingen tapster 51 j vrouw weduwe protestant 2-92
B-080 Wortelstraat 13 Hilbrand Postma Kollum tichelaar 50 j* man gehuwd protestant 1-59
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Pieter D Bekius Midlum tichelaar 47 j man weduwnaar protestant 1-124
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwe de Jong Midlum tichelaar 52 j man gehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwe de Jong Midlum tichelaar 52 j man gehuwd protestant 1-134
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Bauke Faber Harlingen tichelaarsknegt 32 j man gehuwd protestant 2-167
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Albert Klein Franeker timmerknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-124
E-120 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 4 Jan B Arink Harlingen timmerknegt 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-18
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jan Jacobs Steinfort Wijnaldum timmerknegt 66 j man gehuwd protestant 2-154
G-255 Moriaanstraat 6 Geert J van der Wal Harlingen timmerknegt 43 j man weduwnaar protestant 2-136
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Johannes Mos Harlingen timmerknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-126
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Rein Akkerboom Harlingen timmerknegt 12 j man ongehuwd protestant 2-94
G-255 Moriaanstraat 4 Geert J van der Wal Harlingen timmerknegt 43 j man weduwnaar protestant 2-136
F-086 Schritzen Schritsen 6 Wybrandus Vettevogel Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 2-56
H-142 Nieuweburen 17 Barend Tjallings Schaafsma Harlingen timmerman 49 j man gehuwd protestant 2-173
G-106 Vianen 20 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Schelte Zwaal Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 1-53
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Sjoerd Schoonhof Harlingen timmerman 26 j man ongehuwd rooms katholiek 1-144
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Piebe [Pieter] van Rozendal St Jacob timmerman 32 j man gehuwd protestant 1-40
F-131 Schritzen Schritsen 17 Harmanus Kamp Harlingen timmerman 30 j man gehuwd rooms katholiek 2-67
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Jelle J Horjus Harlingen timmerman 22 j man ongehuwd protestant 1-118
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Meindert Tichelaar Harlingen timmerman 48 j man gehuwd protestant 1-146
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Pieter Feyes Schaafsma Witmarsum timmerman 53 j man gehuwd protestant 1-130
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Schelte Gebel Harlingen timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-104
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Piebe [Pieter] van Rozendal St Jacob timmerman 32 j man gehuwd protestant 1-40
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Jurjan van der Wal Harlingen timmerman 75 j man weduwnaar protestant 1-19
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Bauke Kerkhoven Harlingen timmerman 29 j man gehuwd protestant 2-29
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Willem van den [der] Bosch [Bos] Harlingen timmerman 18 j man ongehuwd protestant 2-52
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Pieter Mooiman Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-28
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lolke Zwaal Harlingen timmerman 65 j man gehuwd protestant 1-40
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Frederik Langenhorst Betterbech timmerman 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Geert van den [der] Bosch [Bos] Balk timmerman 50 j man gehuwd protestant 2-52
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Hendrik Rikkers Harlingen timmerman 25 j man ongehuwd protestant 1-16
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Sybrand L Zwaal Harlingen timmerman 39 j man gehuwd protestant 1-20
F-204 Laanen Lanen 54 Jelle Posthuma Harlingen timmerman 24 j man ongehuwd protestant 2-82
G-106 Vianen 22 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
G-085 Hofstraat Hofstraat 13 Johannes Kerkhoven Harlingen timmerman 27 j man gehuwd protestant 2-108
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
E-173 Laanen Lanen 39 Heere Ages Bakker Harlingen timmerman 52 j man gehuwd protestant 2-27
G-194 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 27 Pieter Kerkhoven Harlingen timmerman 24 j man ongehuwd protestant 2-127
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Jouke van der Mey Harlingen timmerman 24 j man ongehuwd protestant 2-14
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Hendrik P de Bree Terschelling timmerman 45 j man gehuwd protestant 2-91
E-154 Laanen Lanen 9 Cornelis Toutenburg Britswerd timmerman 48 j man gehuwd protestant 2-24
H-112 Waschbleek Wasbleek 52 Pieter Horringa Leeuwarden timmerman 65 j man gehuwd protestant 2-168
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
C-123 Katrug Sint Jacobstraat 10 Frederik van Eeken Harlingen timmerman 25 j man gehuwd protestant 1-99
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Feye P Schaafsma Kimswerd timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 1-133
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Jan Schaafsma Kimswerd timmermansknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-130
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
E-140 Laanen Poortje 5 Taeke D Bakker Franeker timmermansknegt 47 j man gehuwd protestant 2-22
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-131 Oosterkeetstraat 11 Hendrik Lutkendorf Harlingen timmermansknegt 50 j man gehuwd protestant 1-136
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Jan C Visser Oudega timmermansknegt 43 j man gehuwd protestant 1-138
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
H-077 Wasbleek 5 Gerardus Arink Harlingen timmermansknegt 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-163
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Jan C Visser Oudega timmermansknegt 43 j man gehuwd protestant 1-138
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Amsterdam timmermansknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
F-126 Schritzen Schritsen 7 Willem Wagenaar Harlingen timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 2-65
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Rintie Jelles Dijkstra Blauwhuis timmermansknegt 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Feye P Schaafsma Kimswerd timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 1-133
E-194 Laanen Lanen 57 Jetske Leensma Harlingen tonster 37 j vrouw weduwe protestant 2-31
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan Arents Westerbaan Bolsward touwslager 50 j man gehuwd protestant 2-29
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Wytse [Willem] Fielbach Harlingen touwslager 30 j man gehuwd protestant 1-35
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Johannes Gonggrijp Harlingen touwslager 17 j man ongehuwd protestant 1-21
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Wybe Ynsma Harlingen touwslager 32 j man gehuwd protestant 1-37
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan L Balkstra Harlingen touwslager 58 j man gehuwd protestant 1-32
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Symon K Kuipers Harlingen touwslager 37 j man gehuwd protestant 1-25
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Reindert Kramer Vlieland touwslagersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-62
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
G-078 Both Apothekerstraat 7 Rintje G Baantjer Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 2-107
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Adam Reinius Wetzelaar trekschipper 73 j man gehuwd protestant 1-49
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Namle van der Woude Harlingen trekveerschipper 19 j man ongehuwd protestant 2-73
F-191 Spekmark Lanen 80 Cornelis E de Vries Leeuwarden trekveerschipper 67 j vrouw weduwe protestant 2-79
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Sjouwke van der Woude Joure trekveerschipper 57 j man weduwnaar protestant 2-73
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Jan K de Vries Allengawier trekveerschipper 62 j man gehuwd protestant 1-129
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Martinus Hovenier Harlingen trekveerschipper 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-125
H-081 Wasbleek 17 Magnus Souverein Harlingen tuinier 52 j man gehuwd protestant 2-163
H-081 Wasbleek 21 Magnus Souverein Harlingen tuinier 52 j man gehuwd protestant 2-163
G-099 Kerkpad 0 Jepke van Dorpen Harlingen tuinier 23 j man ongehuwd protestant 2-110
H-081 Wasbleek 19 Magnus Souverein Harlingen tuinier 52 j man gehuwd protestant 2-163
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
E-190 Laanen Lanen 45 Roelof Feenstra Gerkesklooster tuinman 66 j man gehuwd protestant 2-30
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
G-324 Klaverbladstraat 27 Lodewijk Scheffer Grouw tuinmansknegt 33 j man gehuwd protestant 2-148
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Monze Weyer Almenum turfdrager 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-144
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Bernardus Nieuwenhuis Harlingen turfdrager 43 j man weduwnaar rooms katholiek 2-109
F-201 Laanen Lanen 60 Johannes van der Velde Harlingen turfdrager 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-82
H-087 Wasbleekstraat 1 P. Tjallings Schaafsma Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd protestant 2-165
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
G-097 Hofstraat Kerkpad 32 Bernardus Nieuwenhuis Harlingen turfdrager 43 j man weduwnaar rooms katholiek 2-109
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
G-161 Typelstegen Heiligeweg 30 Dirk Wijngaarden Harlingen turfdrager 46 j man gehuwd protestant 2-119
D-085 Nieuwstraat