Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Anne Sjoerds Foekens Miedum schoolonderwijzer 58 j man weduwnaar protestant 2-105
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Rigtje de Boer Leeuwarden 28 j man ongehuwd protestant 1-84
H-164 Schoolstraat 1 Jetze Posthuma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-176
H-205 Zuiderstraat 21 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
D-136 Lombardstraat 10 Abe P Feenstra Sexbierum geen 15 j man ongehuwd protestant 1-136
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Folkert W de Haan Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-26
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Johanna Koestra [Coestra] Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
H-080 Wasbleek 15 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Foppe Corn. de Vries Harlingen baardscheerder 19 j man ongehuwd protestant 2-79
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Rommert de Jager Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-79
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Dirk Simonsz Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Feike Houtsma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-36
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Pieter Zandberg Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-109
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Namle van der Woude Harlingen trekveerschipper 19 j man ongehuwd protestant 2-73
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Roelof van Wijk Harlingen horologiemaker 34 j man gehuwd protestant 2-75
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Petrus Ens Leeuwarden medicina doctor 33 j man gehuwd protestant 1-146
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Johannes Merkelbach Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-88
C-126 Noordijs Sint Jacobstraat 4 Jan Zuiderma Harlingen tabakskerwer 15 j man ongehuwd protestant 1-100
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Simon Bernelot Moens Naarden 15 j man ongehuwd protestant 2-156
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Tjerk Adema Midlum winkelbediende 25 j man gehuwd protestant 1-102
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Willem Hilarius Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-19
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Ferdinand Minkes Forstendom Lippe Detmold 54 j man weduwnaar protestant 1-61
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Broer K Plantinga Leeuwarden brood en kleinbakker 38 j man gehuwd protestant 1-126
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Hendrik Minnema Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Hendrikus Oostendorp Harlingen verwer en glazemak. 50 j man ongehuwd protestant 2-15
F-052 Schritzen Schritsen 52 Pier Sj. Schaafsma Makkum koopman 31 j man gehuwd protestant 2-50
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Wiebe Wiebinga Witmarsum wagenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-97
D-127 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 4 Pieter J Nontie Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-135
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Dirk Douwes de Jong Nieuwe Pekel A zeekaptein 42 j man gehuwd protestant 2-9
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
H-035 Kerkpoortstraat 67 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Jan de Jong Makkum 56 j man gehuwd rooms katholiek 2-6
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Douwe Jan Coolen Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-64
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
G-079 Both Apothekerstraat 13 Asmes Tuinhout Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-107
H-133 Waschbleek Wasbleek 10 Jacob G Kijf Harlingen smid 20 j man ongehuwd protestant 2-171
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Jikke van der Zee Belkum geen 63 j man weduwnaar protestant 2-162
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Corn. Martens Harlingen 30 j man gehuwd protestant 1-115
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Hobbe Huitema Almenum 23 j man ongehuwd protestant 1-72
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Bauke B Rinsma Harlingen geen 29 j man gehuwd protestant 2-135
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Pieter Zaagstra Almenum 15 j man ongehuwd protestant 2-144
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Pieter van Beemen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-74
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Hein Rozendal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-126
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Cornelis Bouwmans Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Cornelis Monsma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-89
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Feitze Krof Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-16
G-286 Rapenburg 17 Bouwe Drijfhout Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-142
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Anthoon de Lang Leeuwarden 10 j man ongehuwd protestant 1-16
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-164
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Job J Adema Harlingen kuiper 49 j man gehuwd protestant 2-127
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Gerryt Tichelaar Harlingen 47 j man gehuwd protestant 1-41
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Jacob Wiarda Amsterdam 17 j man ongehuwd protestant 1-148
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Dirk de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-86
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Henrich Gustaaf Hellund [Helland] Jacobstadt zeeman 40 j man gehuwd protestant 2-13
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Bouwe van Veen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-96
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Sytze Steenstra Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-106
H-182 Zuiderstraat 14 Jochem Hintz Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-179
F-105 Zuiderhaven Zuiderhaven 27 Johannes Zijlstra Harlingen blokmaker 46 j man weduwnaar protestant 2-61
F-215 Laanen Lanen 32 Harmanus van Dijk Maassluis zeeman 24 j man gehuwd protestant 2-86
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Speyer Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-145
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Berend Oldenburger Pekel A 17 j man ongehuwd protestant 1-65
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Jacob Hanekuik Harlingen notaris 58 j man gehuwd protestant 2-97
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Adam Thijs Stoker Harlingen 52 j man weduwnaar protestant 2-59
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Johs. Schoemaker Franeker vleeschhouwer 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-4
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Hendrik Olivier Harlingen 10 m man ongehuwd protestant 2-106
H-120 Waschbleek Wasbleek 36 Akke Brouwer Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-169
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Rients Appeldoorn Franeker 23 j man ongehuwd protestant 1-37
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Harmanus Ouendag Harlingen koopman 37 j man gehuwd protestant 1-82
G-129 Romastraat Romastraat 31 Allerd van der Zee Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 2-115
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Folkert Beidschat [Beydschat] Harlingen 7 m man ongehuwd protestant 1-132
B-144 Liemendijk 32 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Jurjen Kramer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-62
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Joseph Markensteyn Sliedrecht winkelier 31 j man gehuwd protestant 2-77
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Uilke van Dijk Pekel A schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 1-24
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Uilke de Vrij Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-40
G-260 Kerkpoortstraat 47 Douwe Bloemer Harlingen wafelkramer 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-137
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Zake Klein Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-124
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Jan van der Molen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-70
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jelle Jaspers Harlingen 31 w man ongehuwd protestant 1-91
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Wybe J van Dokkum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-43
F-145 Schritzen Schritsen 45 Dirk Goldewijk Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-70
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Lubertus Stroband Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-162
D-010 Noordijs Noordijs 1 Douwe van Dorpen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-115
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Gerryt Wassenaar Minnertsga 7 j man ongehuwd protestant 1-20
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Thomas R Smit Harlingen zeeman 22 j man gehuwd protestant 2-21
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Meindert van der Laan Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-122
H-232 Havenplein 26 Aukje IJlstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-187
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Jacob H Tolsma Wijnaldum panbakker 35 j man gehuwd protestant 2-128
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Christiaan Jonath. du Saar Beesterzwaag 10 j man ongehuwd protestant 1-147
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Gerrit A Krijl Harlingen schippersknegt 23 j man gehuwd protestant 1-32
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Albertus Binksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-87
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hantie Westerhoek Hitzum 37 j man gehuwd protestant 1-30
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Freerk Hoekstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-51
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Pieter A de Boer Harlingen 39 j man gehuwd protestant 2-58
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
G-109 Vianen 8 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
F-073 Schritzen Schritsen 34 Hein Obbes de Jong Heerenveen 65 j man gehuwd protestant 2-54
E-160 Laanen Schoolplein 1 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
G-115 Romastraat Romastraat 8 Pieter E Nieuw Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-113
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Paulus Jongsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-131
H-190 Zuidersteeg 5 Bote Thomas Faber Woudsend 21 j man ongehuwd protestant 2-181
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Pieter D Bekius Midlum tichelaar 47 j man weduwnaar protestant 1-124
F-229 Laanen Lanen 8 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Gerben J Fluitman Gaast pannebakker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-38
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Jacob Yedes Hettema Bolsward wagenmaker 46 j man gehuwd protestant 1-122
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Dirk Bruins Monsma Makkum koopman 43 j man gehuwd protestant 2-152
G-047 Heilgeweg Heiligeweg 18 Jacob Winkel Westberg s lands sloeproeyer 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Albert Jacobs van Eeken Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-123
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Tjerk J Zwanenburg Harlingen koek en banketbakker 29 j man gehuwd protestant 1-141
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Hendrik Stootman Oosterwink in Munsterland wever 53 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Jacomina Petron. Sebes Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-92
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Dirk Wiersma Hitzum 18 j man ongehuwd protestant 2-28
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
H-056 Rozengracht 28 Tjepke Laanstra Harlingen panbakkersknegt 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
D-013 Noordijs Noordijs 9 Jan IJzenbeek Harlingen koopman 60 j man gehuwd protestant 1-116
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
H-224 Weeshuisstraat 3 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Johannes van Texel Jouwer koperslagersknegt 37 j man gehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-74
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Jan S de Boer Harlingen scheepstimmerman 45 j man gehuwd protestant 2-76
G-004 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 34 Sjoerd Nauta Harlingen rustend leeraar 67 j man ongehuwd protestant 2-95
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Franciscus Kerkhoven Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-88
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Sjoerd van der Vorm Harlingen varensgezel 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-92
F-130 Schritzen Schritsen 15 Sjoerd J Terpstra Vrouwenbuurt 17 j man ongehuwd protestant 2-66
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Walle Jacobs. Kerkhoven Harlingen verwersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-52
H-142 Nieuweburen 17 Wytze Schaafsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-173
F-208 Laanen Lanen 46 Hendrik Brouwer Harlingen bakker 52 j man gehuwd protestant 2-83
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Johannes Hendriks Leeuwarden 25 j man ongehuwd protestant 2-129
F-151 Schritzen Schritsen 57 Jelle J Agema Harlingen baardscheerder 52 j man ongehuwd protestant 2-71
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Cornelis de Wolf Kampen 47 j man gehuwd protestant 1-11
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Liepman Wolf de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-50
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Anthony Wassenaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-64
E-196 Laanen Lanen 65 Bouwe H de Vries Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 2-32
G-231 Kerkpoortstraat 3 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Bauke van der Meulen Harlingen zadelmaker 47 j man gehuwd protestant 1-120
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Fetze van der Stel Sneek 66 j man weduwnaar protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
F-130 Schritzen Schritsen 15 Gerrit J Terpstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-66
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Arjan Koopmans Harlingen metzelaar 50 j man gehuwd protestant 1-7
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Karel Graafland Paramaribo 19 j man ongehuwd protestant 2-43
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
G-332 Weverstraat 0 Hendrikus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
G-315 Klaverbladstraat 20 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Lolke Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-53
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
D-030 Noordijs Franekereind 13 Minne L Buuren Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-119
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan H Kuipers Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-45
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Christiaan Riem Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Auke Donker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-109
H-186 Zuiderstraat 6 Bernardus Bonnema Harlingen melktapper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-180
G-275 Molenpad 4 Tjeerd Durks Jager Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-141
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Jan M Schaafsma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-8
F-227 Laanen Lanen 16 Taeke Poort Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-89
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Cornelis Visser Franeker 33 j man gehuwd protestant 2-133
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Dirk W Berduin Joure werkman 49 j man gehuwd protestant 2-6
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Gerhardus Mos Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-126
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jan de Boer Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 2-63
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
G-310 Fabrieksstraat 20 Willem Nolman Leeuwarden 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-078 Both Apothekerstraat 7 Gerryt Baantjer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-107
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Pier Vellinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
H-073 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 9 Sipke Schellingwouw [Schellenwo Oosterbierum [Harlingen] 22 j man ongehuwd protestant 2-162
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Julius Wiarda Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-12
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Justus Gonggrijp Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-72
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sieberen Anema Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jan Postma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-111
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Harst P Visser Franeker 9 j man ongehuwd protestant 2-144
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen werkman 37 j man gehuwd protestant 2-116
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Lieuwe Wiersma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-17
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob Spanjaard Leeuwarden 72 j man weduwnaar protestant 1-100
F-138 Schritzen Schritsen 31 Salomon Leefmans Norden kledermake 27 j man ongehuwd israëliet 2-68
G-285 Rapenburg 13 Stoffel Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
F-021 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Johannes Petrus Andrae Lemmer ontvanger der registratie 29 j man ongehuwd protestant 2-45
F-198 Laanen Lanen 66 Franciskus Fontein Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-81
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Hendrik R Snijder Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-19
H-084 Wasbleekstraat 6 Jan Burghout Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-164
H-238 Havenplein 12 Nikolaas Dijkstra Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-188
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Jacob van Slooten Harlingen stadsbode 74 j man weduwnaar protestant 2-40
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Jan Fontein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-85
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Gosse de Vries Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-48
H-165 Schoolstraat 14 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
G-287 Oosterbolwerk 10 Gerryt jr Roelvink Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-143
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Nicolaas Smidt Embden metzelaarsbaas 39 j man gehuwd protestant 1-106
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Klaas M Wiersma Harlingen varensgezel 21 j man ongehuwd protestant 1-4
H-182 Zuiderstraat 14 Johan Gustav Hintz Straalsond zeevarende 38 j man ongehuwd protestant 2-179
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Georg Schultz Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-9
F-219 Laanen Lanen 28 Taeke [Feike] van der Veer Makkum varensgezel 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-87
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Yede Mulder Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-130
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Gerryt H Eden Carlinzijl varensgezel 45 j man gehuwd protestant 2-145
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Lodewijk Meeth Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-98
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Eelke Jans Wagenaar Harlingen verwer en glazemr. 37 j man weduwnaar protestant 2-60
G-266 Fabrieksstraat 34 Haye Tadema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-139
H-124 Waschbleek Wasbleek 28 Hermanus J de Rooy Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 2-170
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Frans Posthuma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-43
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Dirk Stinstra Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-81
H-164 Spinstraat 3 Jacobus Posthuma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-176
G-127 Romastraat Romastraat 27 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Tietje de Wilde Harlingen zeeman 24 j man gehuwd protestant 1-132
H-015 Hofstraat Zuiderplein 1 Jan Pieters Coulbaut Harlingen kleermaker 49 j man ongehuwd rooms katholiek 2-154
B-144 Liemendijk 28 Hendrikus Werner Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
E-211 Lanen 81 Cornelis C de Vries Harlingen stalknegt 41 j man gehuwd protestant 2-36
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
G-257 Kerkpoortstraat 41 Johannes Daum Tribboer kleermaker 55 j man weduwnaar protestant 2-137
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Coenraad Neysel Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-153
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Martinus Hovenier Harlingen trekveerschipper 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-125
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Douwe Drijfhout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-19
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johs. Franciscus Berndes Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-143
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Jacob Houtsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Gerben Monsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-89
F-143 Schritzen Schritsen 41 Reiner Stuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-69
H-039 Rapenburg 4 Jacobus Kerkhoven Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Jan Rodenhuis Harlingen vice consul en kargadr. 25 j man ongehuwd protestant 1-9
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Christiaan Heiner Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-20
H-224 Weeshuisstraat 1 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sybrand de Vries Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 2-121
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Sjoerd J Koopmans Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-61
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Willem Veldhuis Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Herms. Maxines du Saar Hoogvliet 13 j man ongehuwd protestant 1-147
C-057 Voorstraat Voorstraat 57 Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Dirk Akkerboom Harlingen blokmakersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-94
G-251 Moriaanstraat 3 Andele Draayer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-136
F-214 Laanen Lanen 34 Jacob Zeylmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-85
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Adam J Knoop Harlingen geen 40 j man ongehuwd protestant 2-132
H-223 Westerkerklaan 0 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Tjeerd M Kooistra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-34
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Jan Nak Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-14
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Coenraad Slijm Grauw zoutmeter 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Hendrik Lovius Leeuwarden zeevarend 23 j man ongehuwd protestant 2-103
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Simon Struiks [Strauks] Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-83
G-109 Vianen 6 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Pieter de Moed Sneek 2 j man ongehuwd protestant 1-131
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
G-261 Kerkpoortstraat 49 Johannes Veldhuis Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 2-138
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Tjepke Westerhuis Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 1-142
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Jan Hall London kapitein ter zee 28 j man gehuwd protestant 1-92
F-148 Schritzen Schritsen 51 Dirk Faber Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-70
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Engelbertus van IJzendijk Medemblik 14 j man ongehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Barend Leyen Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
G-104 Kerkpad 20 Theunis Vurstenburg Bolsward geen 66 j man gehuwd protestant 2-110
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Kornelis Wagenaar Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-55
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Jan Dijkstra Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-77
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Hein J Drost Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Benjamin van Hoek Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-155
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 David Mattheus Masjée Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-113
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Johannes Brouwer Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 1-104
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
G-325 Klaverbladstraat 1 Willem de Wilde Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-148
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Arjan H Poort Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-30
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Tjeerd Touwslager Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-11
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Willem van Loon Oldemarkt geen 70 j man weduwnaar protestant 2-104
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Hendrik Pettinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-149
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Jan Berends Tikkel Harlingen winkelier 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-123
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Dirk de Groot Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-86
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Haringa Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-152
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Evert R Baarda Almenum 21 j man ongehuwd protestant 2-100
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Paulus Jacobs Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Henricus Noorman Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-78
C-079 Voorstraat Voorstraat 99 Jean Goddin Glons prov. Luik stroohoedemaker 33 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Pieter de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Frans Fluks Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-103
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Dirk C Zijlstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
H-141 Nieuweburen 19 Andries Rodenhuis Harlingen verwer* 20 j man ongehuwd protestant 2-173
F-207 Laanen Lanen 48 Gerryt Baukes Blom Harlingen metzelaar 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-83
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Dirk B de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-14
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lolke Zwaal Harlingen timmerman 65 j man gehuwd protestant 1-40
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Arjan Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Harmen Bouwknegt Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-45
D-132 Ooievaarstraat 14 Evert Bakker Leeuwarden 3 j man ongehuwd protestant 1-136
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
H-209 Zuiderstraat 27 Klaas van der Werf Harlingen huistimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-183
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 61 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
B-167 Karremanstraat 3 Hermanus de Vries Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-73
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Arjan Buisman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
G-313 Fabrieksstraat 12 Gerrit van der Woude Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-146
G-077 Both Apothekerstraat 5 Albert Louwenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Wopke van der Mey Harlingen schippersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-78
F-155 Schritzen Schritsen 65b Albert van der Weide Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-71
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
E-204 Laanen Lanen 75 Willem Dikmans Alkmaar korfmaker 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-33
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Pieter M Ferwerda Franeker 49 j man gehuwd protestant 1-56
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Dirk Dekker Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-50
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Jan Zandberg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-109
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Johannes Jager Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-73
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Willem Jager Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-75
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Reinder Jans Veendam 11 j man ongehuwd protestant 2-118
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 5 Jacob Regoord [Rigoor] Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-24
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Wybe H Blevier Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-90
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-100
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Hein G de Jong Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-102
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Schelte J Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-138
F-018 Zuiderhaven Zuiderhaven 75 Theodorus Petrus Jorna Wommels pastoor 47 j man ongehuwd rooms katholiek 2-44
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
B-063 Herenwaltje 9 Johannes B Blom Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-56
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Harke Pottinga Harlingen tabaksfabrikant 24 j man gehuwd protestant 1-85
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Lieuwe de Jong Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-15
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Syberen van Smeden [Smeeden] Franeker hoef en grofsmid 41 j man gehuwd protestant 1-96
G-267 Oosterbolwerk 2 Harmen Wever Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-139
H-183 Zuiderstraat 12 Godert J Posthumus Sneek broodbakker 48 j man weduwnaar protestant 2-179
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Dirk Gerlofs Katoen Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-9
F-222 Laanen Lanen 22 Jan J Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-87
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Andries van der Werf Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-89
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Cornelis Boumans Vlijmen N. Braband wijnwerker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-67
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Jan de Jong Makkum 56 j man gehuwd rooms katholiek 2-6
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Bernardus Omans Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-98
G-075 Both Apothekerstraat 8 Jacob Visser Makkum veerschipper 49 j man gehuwd protestant 2-106
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Bernardus Visser Harlingen 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-171
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Pieter Rodenhuis Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-151
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
H-164 Spinstraat 1 Johannes Posthuma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-176
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Harmen* Martinus* Couwenhoven* Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-115
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jan Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-114
C-083 Noordijs Noordijs 6 Godaart van den Bosch Utrecht 5 j man ongehuwd protestant 1-94
D-102 Nieuwstraat Nieuwstraat 14 Jurjen de Vries Harlingen besteller 40 j man ongehuwd protestant 1-133
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Betting B Kroese Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-63
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Hendrik M Wilst Sneek kuiper 36 j man ongehuwd protestant 1-23
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Meindert Wyckel Achlum kleermaker 39 j man gehuwd protestant 2-41
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Frans W Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-126
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Hendrik de Vries Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-115
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Hendrik Noordhuis Harlingen varensgezel 30 j man ongehuwd protestant 1-144
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Jacob Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Michiel Hoogstra Almenum 7 j man ongehuwd protestant 1-89
H-039 Rapenburg 4 Suffridus Weghuis Harlingen binnenvader rooms armhuis 62 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Pieter Rodenhuis Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-101
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Pieter van der Heide Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-122
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Mozes van Gelder Blokzijl 17 j man ongehuwd israëliet 2-46
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Jan Fok Harlingen sjouwerman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-42
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Pieter de Bree Terschelling 16 j man ongehuwd protestant 2-91
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Pieter Asbeek Makkum baardscheerder 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-37
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Hillebrand Verwerda Woudsend winkelier 62 j man gehuwd protestant 1-105
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
H-179 Zuiderstraat 20 Wybe W Leemans Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-179
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Rintje Nielsen Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-135
F-106 Zuiderhaven Zuiderhaven 29 Poppe W Nauta Harlingen verwer 25 j man ongehuwd protestant 2-61
F-214 Laanen Lanen 34 Bernardus Verhoeven Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-85
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Bartholomeus van der Meer Harlingen beurtschipper 31 j man gehuwd protestant 1-66
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Kasper Klok Harlingen werkman 51 j man gehuwd protestant 2-145
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Joost Bergsma Workum winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-97
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Willem Brandi Harlingen werkman 39 j man gehuwd protestant 1-38
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
F-081 Schritzen Schritsen 20 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 11 Bauke S Dijkstra Harlingen zeepziedersknegt 58 j man weduwnaar protestant 1-135
B-144 Liemendijk 34 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Willem Holsderber Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-102
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Pieter Ouendag Harlingen koopman 43 j man gehuwd protestant 1-91
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Jan J van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-43
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Sjoerd Westerbaan Bolsward 9 j man ongehuwd protestant 2-29
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Frederik van der Vliet Bristol 29 j man ongehuwd protestant 2-161
H-046 Rapenburg 14 Hans Goverts Makkum stokersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-159
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Sipke Tol Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-20
G-083 Hofstraat 7 Thomas Smith Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-107
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Johannes Hoog Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-49
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Straatsma Sneek smidsknegt 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-104
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Sytze L Goverts Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-66
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Syberen Bakker Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-130
G-327 Weverstraat 4 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Andries van der Hoek Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-151
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Yepe van Vliet Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-10
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Hillebrandus de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-58
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
G-112 Romastraat Romastraat 10 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Jan Ploeg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-110
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Johannes Martens Hidma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-130
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Arend Jansen Feemsma Harlingen winkelier 61 j man gehuwd protestant 2-38
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Reinder de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-61
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Koestra Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 1-15
E-002 Voorstraat Voorstraat 92 Gerardus Telsemeyer Harlingen 9 m man ongehuwd rooms katholiek 1-141
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Piet Beuker Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Jelle Hendriks Croese Harlingen kleermaker 42 j man gehuwd protestant 2-27
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
H-056 Rozengracht 32 Tjepke Laanstra Harlingen panbakkersknegt 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
H-050 Rapenburg 22 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
D-014 Noordijs Noordijs 11 Pieter Tjallingii Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-116
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-179 Wortelhaven Lanen 0 Jan Dijkstra Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-77
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Douwe H Wiersma Harlingen 36 j man ongehuwd protestant 1-19
H-224 Weeshuisstraat 3 Theunis Sybrens Harlingen 83 j man ongehuwd protestant 2-184
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Bernardus Nieuwenhuis Harlingen turfdrager 43 j man weduwnaar rooms katholiek 2-109
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Sybrand L Zwaal Harlingen timmerman 39 j man gehuwd protestant 1-20
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Foppe Huitema Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Henricus Heep Dokkum koopman in manufacturen* 28 j man weduwnaar rooms katholiek 1-88
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Jan Zwanenburg Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-53
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Sybrandus Knipper Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Haye G de Boer Harlingen 48 j man weduwnaar protestant 2-62
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Hessel Sj. Hesling Herenveen schipper 67 j man gehuwd rooms katholiek 2-18
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Broer Hobma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-80
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Obbe van der Meer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-78
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Jelle H van der Wal Harlingen metzelaarsbaas 43 j man gehuwd protestant 1-46
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Willem Lont Hoorn 6 j man ongehuwd protestant 1-107
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Jacob Metzelaar Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-12
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-196 Laanen Lanen 65 Ulbe Postma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-32
G-232 Kerkpoortstraat 5 Syno J Vink Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-132
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Egbert Tichelaar Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 1-146
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Riemer Merkelbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-88
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Tjepke C Zoete Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-98
F-131 Schritzen Schritsen 17 Otto Kamp Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-67
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Hendrik Leemsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-128
G-333 Weverstraat 0 Jan Grijpsma Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
G-315 Klaverbladstraat 22 Tjalke de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-147
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Henderikus Oorthuis Harlingen huistimmerman 52 j man weduwnaar protestant 1-60
H-169 Grote Werf 4 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
D-031 Noordijs Franekereind 15 Jan Hendrik Groeneweegen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-120
F-052 Schritzen Schritsen 52 Sjoerd Schaafsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-50
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Cornelis Peysel Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-108
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Douwe Molenaar Harlingen pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-129
F-224 Laanen Lanen 18 Karel van der Velde Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-88
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Herre van der Ploeg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-88
H-037 Kerkpoortstraat 63 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
F-116 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 15 Anne J van Straaten Harlingen winkelier 43 j man gehuwd protestant 2-63
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Sicco Popta Harlingen medicine doctor 24 j man ongehuwd protestant 2-5
G-079 Both Apothekerstraat 11 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Sybout Akkerboom Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-171
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Wyger Harmens Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-152
H-153 Spinhuisstraat 9 Anthonie Westerhof Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-175
F-087 Schritzen Schritsen 4 Johannes de Vries Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-56
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Ulbes Strikwerda Achlum geen 39 j man gehuwd protestant 1-114
C-085 Noordijs Noordijs 2 Willem de Jong Groningen 22 j man ongehuwd protestant 1-94
H-164 Zuiderhaven 38 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sierk van der Zee Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
H-225 Weeshuisstraat 5 Hendrik de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-186
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Yep Tichelaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-31
E-107 Op de Vijver Vijverstraat 0 Antie Dirks Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-15
F-139 Schritzen Schritsen 33 Johannes Eylers Kniphuizen zeekaptein 45 j man weduwnaar protestant 2-68
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
F-198 Laanen Lanen 66 Johannes Rinsma Schraard 1,5 j man ongehuwd protestant 2-81
E-156 Laanen Lanen 13 Ruurd Tuininga Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-25
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-164
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Pieter de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-123
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Schraard kofschipper 49 j man gehuwd protestant 2-188
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Jan van der Brug Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-41
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Willem Faber Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-4
G-271 Molenpad 16 Murk de Graaf Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Rein Zwaal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Klaas S de Vries Harlingen zeeman 14 j man ongehuwd protestant 2-7
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Jan Leyenaar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-42
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
G-128 Romastraat Romastraat 29 Pieter van der Weide Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-115
C-081 Noordijs Noordijs 12 Petrus Jan Timmer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-93
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Klaas de Jong Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 1-14
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Sikke D Nieuwenhuis Herbayum geen 59 j man gehuwd protestant 1-132
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Klaas Steinfort Arum 18 j man ongehuwd protestant 2-154
B-144 Liemendijk 30 Hendrikus Werner Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Karel Wijga Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-40
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus J Vaës Leeuwarden logementhouder 29 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Wiebe D van Vliet Harlingen aanspreker 30 j man gehuwd protestant 1-18
B-167 Anjelierstraat 11 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Johannes Leenstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-30
H-063 Rozengracht 0 Bernardus Panbakker Achlum 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
H-039 Rapenburg 4 Grada Beerendsen Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Pieter Leyen Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
F-194 Laanen Lanen 74 Jurre Wassenaar Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-80
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Sjoerd J Koopmans Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-61
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Hendrikus Eerdmans Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-45
C-057 Voorstraat Voorstraat 57b Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
C-192 Noorderhaven Prinsenstraat 1 Freerk Nijdam Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-111
G-255 Moriaanstraat 6 Theunis G van der Wal Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-136
F-213 Laanen Lanen 36 Hendrik van der Laan Harlingen metzelaar 48 j man gehuwd protestant 2-84
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Jacobus Reinhart Harlingen 22 j man gehuwd protestant 2-132
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
H-113 Waschbleek Wasbleek 50 Jan J Schoonbergen Harlingen hovenier 21 j man ongehuwd protestant 2-169
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
F-076 Schritzen Schritsen 30 Jacobus Rooswinkel Leeuwarden koffyhuishouder 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-54
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jacob Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-111
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Hk. Proséé Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-181
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
G-278 Kerkpoortstraat 53a Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Wijnant van Smeeden Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 1-122
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Johannes Langenhorst Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-101
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Frederik Wiersma Harlingen schoenmaker 42 j man gehuwd protestant 2-124
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-77
B-076 Droogstraat 83 Rients Wagenaar Harlingen wolkammersknegt 63 j man gehuwd protestant 1-59
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Kasper Jacob Punbert Harlingen kleermaker 52 j man ongehuwd protestant 2-28
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
F-184 Wortelhaven Lanen 84 Augustus Decker Lookeren kledermaker 60 j man weduwnaar rooms katholiek 2-77
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Jurjan van der Wal Harlingen timmerman 75 j man weduwnaar protestant 1-19
E-191 Laanen Lanen 47 Hendrik Baron Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-31
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
H-224 Weeshuisstraat 1 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Lieuwe J Holsteyn Harlingen zeeman 16 j man ongehuwd protestant 1-74
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johs. Norberhuis Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 2-76
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Klaas Tigler [Tihlaar] Pottinga Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-95
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Inte van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-155
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Geert Leenstra Franeker bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-75
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Bouwe de Vries Harlingen pakhuisknegt 28 j man gehuwd protestant 1-104
F-209 Laanen Lanen 44 Gerrit Louwrens Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-83
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Martinus Nagels Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-129
G-326 Weverstraat 0 Jan Trompetter Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-148
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
D-054 Gewezen Franeker Poort Ooievaarstraat 2 Klaas Jans Tikkel Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-123
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Cornelis Zwart Harlingen koster 65 j man gehuwd protestant 1-109
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Pieter Feyes Schaafsma Witmarsum timmerman 53 j man gehuwd protestant 1-130
H-205 Zuiderstraat 17 Jan S van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
D-136 Lombardstraat 10 Tabe Hilwerda Harlingen gleibakker 23 j man ongehuwd protestant 1-136
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Harlingen zadelmaker man gehuwd protestant 1-21
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
F-130 Schritzen Schritsen 15 Johannes Hoogmolen Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-66
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Daniel Ringers Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-52
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Cornelis Mollema Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-7
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Michiel van Reenen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-129
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Hendrik Kramer Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-166
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Abe Dijkstra Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
C-048 Voorstraat Voorstraat 37 Jelle de Jong Woudsend bakkersknegt 43 j man ongehuwd protestant 1-84
G-106 Vianen 22 Anne Hovenier Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
F-059 Schritzen Schritsen 52 Paulus Kamp Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-51
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Otto J van der Heide Sneek 45 j man gehuwd protestant 1-45
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Klaas P de Bruin Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-123
G-276 Molenpad 2 Allert Th. Smith Hindelopen molenaarsknegt 36 j man gehuwd protestant 2-141
F-227 Laanen Lanen 16 Hartman B Hoek Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-89
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Allert G Krijl [Kreyl] Hindelopen 47 j man gehuwd protestant 1-27
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Rienk Zijlstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-133
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
H-005 Hofstraat Hofstraat 30 Herre Heslinga [Hesselinga] Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-151
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
H-152 Spinhuisstraat 7 Feike Bandsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-174
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Hylke van der Veer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-47
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-12
E-204 Laanen Lanen 75 Jacob van der Heide Harlingen varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-33
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Harmen Smith Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-134
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Andries Gebel Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-73
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jan Adolf van der Veen Dragten 16 j man ongehuwd protestant 2-13
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Okko J de Boer Harlingen bakker 37 j man gehuwd protestant 1-100
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Freerk Fontein Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-85
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Siebe Pottinga Harlingen koopman 30 j man gehuwd protestant 1-8
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Ruurd J Visser Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-138
F-198 Laanen Lanen 66 Jan Plutschouw Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-81
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Gerryt Spoelstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-125
E-154 Laanen Lanen 9 Cornelis Toutenburg Britswerd timmerman 48 j man gehuwd protestant 2-24
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Adolphus Augustus Snijder Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-19
H-085 Wasbleekstraat 4 Jacobus van Keulen Utrecht pannebakker 72 j man gehuwd protestant 2-164
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
D-070 Bij Lammert W. Brug Franekereind 21 Doekele H Vinje Franeker praamverhuurder 70 j man weduwnaar protestant 1-126
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Rintje S Steensma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-85
F-040 Schritzen Schritsen 58 Thomas Godthelp Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-49
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Olfert J Schoffelmeer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-108
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Jan E de Haan Veendam waarnemende blokmaker 26 j man ongehuwd protestant 2-9
F-220 Laanen Lanen 26 Hendrikus van Elst Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-87
H-035 Kerkpoortstraat 71 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
E-076 Vijverstraat Hondenstraat 2 Jan Harmens Prins Pekela schipper 38 j man gehuwd protestant 2-8
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Sytze Jans Goverts Harlingen 15 w man ongehuwd protestant 2-5
G-252 Fabrieksstraat 32 Arnoldus Spiekerman Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
G-075 Both Apothekerstraat 10 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
H-128 Waschbleek Wasbleek 20 Dirk H Gramberg Harlingen wever 29 j man gehuwd protestant 2-170
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Arius Johs. Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 27 j man gehuwd protestant 1-151
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Robijn Blanksma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-114
B-144 Liemendijk 26 Sierk Werner Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Duco Tuinstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-49
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Andries Gonggrijp Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-41
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen schoenmaker 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Harmen J Kroon Kimswerd pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-21
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Sjoerd Schoonhof Harlingen timmerman 26 j man ongehuwd rooms katholiek 1-144
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Cornelis Monsma Harlingen* 7 j man ongehuwd protestant 1-89
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Arsen Schippers Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-29
F-142 Schritzen Schritsen 39 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Albert van der Hoek Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-151
F-195 Laanen Lanen 72 Nicolaas Klok Harlingen kleermaker 53 j man gehuwd protestant 2-80
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Johannes van der Zee Harlingen wafelbakker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-23
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
H-224 Weeshuisstraat 1 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Jan Harings van der Zee Heeg scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-122
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Hulst mandemaker 69 j man gehuwd protestant 2-127
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Willem van der Veer Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-41
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Marten B Bos Harlingen zeeman 26 j man gehuwd protestant 2-94
F-123 Schritzen Schritsen 1 Sjoerd F Schotanus IJlst 3 j man ongehuwd protestant 2-65
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Lambertus Rimkema Oldemarkt societeithouder 58 j man gehuwd protestant 1-95
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Sjoerd Rekes [Reekers] IJlst smidsknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-105
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Pier Alta Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-61
F-214 Laanen Lanen 34 Meinte Posthuma Gordijk geen 34 j man gehuwd protestant 2-85
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Klaas de Groot Hindelopen 33 j man ongehuwd protestant 2-145
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Gerryt Zegeling Harlingen 47 j man weduwnaar protestant 2-169
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Johannes P Gorter Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-37
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12a Hendrik Nak Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-14
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Jan Meyer Harlingen boekbinder 27 j man ongehuwd protestant 2-97
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Willem Muller Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-4
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Hendrik Ebes Pekel A zeeman 32 j man gehuwd protestant 1-82
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Sybren Bouritius Franeker werkman 45 j man gehuwd protestant 2-121
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Cornelis Braams Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-44
F-229 Laanen Lanen 6 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Hein Drost Harlingen 26 j man ongehuwd rooms katholiek 2-101
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hendrik Westerhuis Harlingen boendermaker 37 j man gehuwd protestant 1-142
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Jan Zwanenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-91
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Tjardus Houtsma Harlingen koopman 50 j man gehuwd protestant 2-161
D-010 Noordijs Noordijs 3 Pieter van Dorpen Kimswerd brood en kleinbakker 39 j man gehuwd protestant 1-115
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Thomas van Slooten Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
H-171 Zuiderhaven 36 Hendrik Hofhuis Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 2-178
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Martinus van Slooten Harlingen winkelier 33 j man gehuwd protestant 2-78
E-188 Laanen Lanen 41 Aalle Leenstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-30
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Poppe Zijlstra Anjum 77 j man weduwnaar protestant 2-122
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Martinus Beidschat Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-55
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Jan Repko Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-49
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Tjeerd M Radsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-31
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jan Glinstra Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-147
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Dirk de Wit Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-33
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Bauke van der Werf Harlingen geen 12 j man ongehuwd protestant 2-94
C-107 Grote Sluis Sint Jacobstraat 1 Jacobus Hollevoet Leeuwarden boendermaker 49 j man weduwnaar rooms katholiek 1-97
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jacobus de Koning Leyden boekhouder 51 j man gehuwd protestant 1-112
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Willem Petrus Witte Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-42
F-210 Laanen Lanen 42 Benjamin Vreedenburg Harlingen 6 j man ongehuwd israëliet 2-84
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Sytze L Goverts Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-66
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jelte A Bakker Harlingen turfdrager 46 j man gehuwd protestant 1-51
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Evert E Posthuma Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-10
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Heere K de Vries Harlingen 37 j man ongehuwd protestant 2-58
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Johannes Heymeyer Kampen muziekmeester 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-149
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
G-108 Vianen 10 Lykle Rimkema Parrega werkman 34 j man ongehuwd protestant 2-111
G-112 Romastraat Romastraat 12 Michiel ter Huest Dokkum 61 j man ongehuwd rooms katholiek 2-112
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Evert de Boer Harlingen zeevarende 19 j man ongehuwd protestant 1-26
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Wybe Faber Harlingen wieldrayer en stoelmaker 47 j man gehuwd protestant 2-91
H-224 Weeshuisstraat 0 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
H-038 Kerkpoortstraat 57 Roelof ter Deus Harlingen 26 j man ongehuwd rooms katholiek 2-158
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Nikolaas IJzenbeek Harlingen kantoorbediende 44 j man gehuwd protestant 1-93
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Douwe Boomsma Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-79
H-169 Smidstraat 1 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
F-149 Schritzen Schritsen 53 Jan Pieters Botes Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-71
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Pier Dekker Harlingen bakker 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-107
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Jan van Schouwenburg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-11
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Jacob Wolf de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-50
E-195 Laanen Lanen 63 Hendrik Trompetter Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-32
B-061 Wortelstraat 4 Itse van der Meer Wolvega schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-56
H-224 Weeshuisstraat 3 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
G-099 Kerkpad 0 Jepke van Dorpen Harlingen tuinier 23 j man ongehuwd protestant 2-110
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Hermanus Bos Helder werkman 25 j man gehuwd protestant 1-120
G-091 Hofstraat Hofstraat 21 Jan Zandberg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-109
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Gerben Blom Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-40
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Anna Sophia Peters Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-84
G-106 Vianen 20 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
F-068 Schritzen Schritsen 44 Thomas Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 35 j man gehuwd protestant 2-53
H-164 Schoolstraat 1 Jacobus Posthuma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-176
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
D-132 Ooievaarstraat 14 Hille Barends Braams Harlingen wever 48 j man gehuwd rooms katholiek 1-136
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Hendrik Komst Harlingen grossier in dranken 54 j man gehuwd protestant 1-109
D-136 Lombardstraat 10 Jelle Pieters Feenstra Sexbierum geen 17 j man ongehuwd protestant 1-136
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gerben de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-158
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Jan Monsma St Anna 6 j man ongehuwd protestant 1-72
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Jan Pieters de Groot Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-62
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-077 Both Apothekerstraat 3 Symon Louwenaar Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-107
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Hylke Aukes Woudsend zeylmaker 23 j man gehuwd protestant 1-80
F-152 Schritzen Schritsen 61 Andries Wagenaar Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-71
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Jacobus T Stuul Harlingen kleermaker 33 j man gehuwd protestant 1-46
D-018 Noordijs Noordijs 17 Sicco de Jong Sneek spekslager 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-117
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Hendrik Simonsz Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-12
D-141 Nieuwstraat 2 Marten H Klaver Harlingen pannebakker 49 j man gehuwd protestant 1-138
E-198 Laanen Lanen 69 Hendrik Husselman Oudega schoemaker 32 j man gehuwd protestant 2-33
D-043 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 51 Jan Fokkes Miedema Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-121
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Reyer [Reyzo] S Moor Harlingen verwersknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-109
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Sjouwke van der Woude Joure trekveerschipper 57 j man weduwnaar protestant 2-73
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Jacobus Oosterbaan Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-75
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Arjan Lieuwes [Luiwers] Harlingen gruttersknegt 48 j man gehuwd protestant 2-117
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling 3 j man ongehuwd protestant 1-15
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Riemer Merkelbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-88
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Marten Teves Harlingen man ongehuwd protestant 1-7
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
F-200 Laanen Lanen 62 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Watze Hilarius Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-19
G-291 Kerkpad 7 Douwe Pieksma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-143
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Siebren Sybrandy Harlingen wagenmakersknegt 16 j man ongehuwd protestant 1-129
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Pieter Crans [Krans] Nauta Leeuwarden visiteur 52 j man gehuwd protestant 1-28
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Hendrik Spoelstra Herenwal 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-88
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 IJsbrand Wagenaar Harlingen zeepziedersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-98
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Karel Jan Coolen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-64
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
G-079 Both Apothekerstraat 13 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
F-086 Schritzen Schritsen 6 Wybrandus Vettevogel Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 2-56
D-139 Nieuwstraat 6 Tjeerd Jacobs Wip Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-137
H-161 Zuiderhaven 44 Johannes Damen Harlingen deurwaarder 45 j man gehuwd protestant 2-176
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Roelof Kroese Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-63
E-209 Laanen Lanen 79 Daniel Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-35
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik J Bleker Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-186
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Bernardus Dijkstra Menaldum 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-135
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Heymans Metzelaar Amsterdam 8 j man ongehuwd israëliet 2-116
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Bouwmans Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Jozef L Tombrok Stad Munster 16 j man ongehuwd rooms katholiek 1-144
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Simon Krof Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-16
F-140 Schritzen Schritsen 35 Thijs Mommers Bolsward geen 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Martinus Pettinga Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-9
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Pieter M Schaaf Harlingen stadstimmerman 44 j man gehuwd protestant 1-139
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Pieter Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-74
E-157 Laanen Lanen 15 Harmanus Siderius Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-25
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Frans O Ludinga Harlingen zeeman 40 j man gehuwd protestant 1-61
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Marselis de Bruin Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-46
A-213 Bargebuurt Zoutsloot 23 Filippus G de* Oude Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Franciscus de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-86
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Wybe Leenderts de Jong Joure tabaksfabrikeur 35 j man gehuwd protestant 2-37
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Ate S van Veen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-96
E-140 Laanen Poortje 5 Taeke D Bakker Franeker timmermansknegt 47 j man gehuwd protestant 2-22
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Douwe Steenstra Leeuwarden kastelein 61 j man weduwnaar protestant 1-106
H-182 Zuiderstraat 14 Jacob Hintz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-179
G-269 Molenpad 20 Klaas K Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 2-139
A-161 Zoutsloot Zoutsloot 63 Gerrit Krijl* Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-29
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Arend Speyer Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Jan E Schaap Harlingen zeeman (hulploots) 37 j man gehuwd protestant 2-7
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Johannes de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Adam Olivier Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-106
H-120 Waschbleek Wasbleek 36 Symon Brouwer Harlingen kopersmid 17 j man ongehuwd protestant 2-169
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
F-081 Schritzen Schritsen 18 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
G-129 Romastraat Romastraat 31 Hermanus van der Zee Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Feye P Schaafsma Kimswerd timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 1-133
B-144 Liemendijk 32 Hendrikus Werner Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Willem Kramer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-62
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Jan U de Vrij Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-40
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Barend Cornelis Post Amsterdam zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-102
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Christoffel Klein Franeker kuipersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-124
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Jan Cornelis Linstra Sneek schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-76
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Paulus Pannebakker Harlingen koopman 34 j man gehuwd protestant 1-142
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Wessel L IJlstra Harlingen kleermaker 23 j man gehuwd protestant 2-29
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Barend Fredrik Stroband Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-162
H-041 Rapenburg 8 Abe Posthuma Harlingen wever 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-159
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Klaske Leyen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-177 Zuiderhaven 26 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Obbe L Wassenaar Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-20
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
H-232 Havenplein 26 Ruurd IJlstra Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-187
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Herms. Maxines du Saar Hoogvliet 13 j man ongehuwd protestant 1-147
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Pieter de Vries Binksma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-87
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan jr Loncq Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-36
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
H-150 Nieuweburen 1 Wytze Fopma Harlingen schoenmakersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-174
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
F-212 Laanen Lanen 38 Jochem Huizinga Leeuwarden korfmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-84
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Jacobus Reinhart Harlingen 22 j man gehuwd protestant 2-132
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Salomon Adam Cohen Harlingen 11 j man ongehuwd israëliet 1-149
D-072 Bij Lammert W. Brug Scheffersplein 0 Frans van der Vorm Harlingen werkman* 48 j man ongehuwd protestant 1-126
G-117 Romastraat Romastraat 4 Gerryt Wesseling Harlingen 24 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 29 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Gosse T Jongsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-131
H-190 Zuidersteeg 5 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
G-278 Kerkpoortstraat 53 Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Paulus F Torenbeek Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-120
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
F-200 Laanen Schritsen 51 Tjeerd Stoker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-82
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
E-194 Laanen Lanen 57 Jan Postma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-31
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Wyberen J Dijkstra Engelum geen 52 j man gehuwd protestant 2-109
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Wouter Ringsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-34
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Obe Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-32
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Wilhelmus Kerkhoven Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 1-88
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Pieter J Bakker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-97
F-130 Schritzen Schritsen 15 Luitjen J Terpstra Vrouwenbuurt 19 j man ongehuwd protestant 2-66
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Willem Jan Fontein Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-6
H-142 Nieuweburen 17 Hendrik Schaafsma Harlingen smid 15 j man ongehuwd protestant 2-173
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Hendrik Bakker Sexbierum apothecars leerling 15 j man ongehuwd protestant 2-43
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
G-327 Weverstraat 0 Klaas Zein Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-149
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Robijn Parkement Harlingen werkman 27 j man gehuwd protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Frans [Frans J] van Enschut Harderwijk griffier kantongerecht 33 j man gehuwd protestant 1-117
E-195 Laanen Lanen 63 Hendrik Reelfs Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-32
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Isaäk Ouenbroek Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-17
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Dirk Bos Harlingen 15 w man ongehuwd protestant 1-120
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Jan de Groot Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-109
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Hubert Wagenaar Harlingen kantoorbediende 30 j man gehuwd protestant 2-72
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egbert Burgersch Kantes kaptein ter zee 48 j man gehuwd protestant 1-15
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Murk de Jager Driesum 48 j man gehuwd protestant 1-67
F-130 Schritzen Schritsen 15 Sjoerd J Terpstra Vrouwenbuurt 17 j man ongehuwd protestant 2-66
C-150 Noorderhaven Noorderhaven 78 Ulbe Folkersma Leeuwarden kantonrechter 40 j man ongehuwd protestant 1-103
H-138 Nieuweburen 25 Marten Zein Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-172
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Johannes Geelhof Leeuwarden tapper 45 j man gehuwd protestant 2-128
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Wopke Zwaal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-53
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Klaas Leyen Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-12
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
G-106 Vianen 22 Pieter de Wilde Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-111
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Taeke H Kuipers Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-45
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Eliza van der Ley Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-27
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Jacob de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-133
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
H-037 Kerkpoortstraat 63 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Sjerk van der Werf Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-151
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Stefanus Mos Harlingen winkelknegt 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-126
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Evert de Boer Harlingen blokmaker 21 j man ongehuwd protestant 2-63
G-078 Both Apothekerstraat 7 Hendrik Baantjer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-107
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Harmen Vellinga Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-34
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Pieter J Horjus Harlingen bakker 14 j man ongehuwd protestant 1-118
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Lammert Postma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-111
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Roelof R Postema Harlingen hovenier 35 j man gehuwd protestant 2-134
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Pieter Benning Harlingen schoenmaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
E-015 Voorstraat Voorstraat 68 Gerhardus Leemkoel Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 1-145
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Sjerk Schaafsma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-31
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
F-198 Laanen Lanen 66 Leonardus Fontein Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-81
E-155 Laanen Lanen 11 Philip Hertog Polak Amsterdam koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-25
H-084 Wasbleekstraat 6 Gerrit Burghout Harlingen varensgezel 15 j man ongehuwd protestant 2-164
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Schelte van Steen Workum gruttersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-54
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Didert J Talsma Oosterend koetsier 42 j man gehuwd protestant 1-48
H-238 Havenplein 12 Rienk Dijkstra Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-188
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Hendrik de Windt Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-47
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Zwerus Vogelzang Harlingen zeeman 39 j* man gehuwd protestant 1-39
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Freerk Fontein Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-85
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Douwe M van der Mey Harlingen beurtschipper op Amsterdam 51 j man gehuwd protestant 2-14
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Douwe de Vries Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-48
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Jacob N Pronk Ameland pakhuisknegt 50 j man ongehuwd protestant 1-96
G-287 Oosterbolwerk 10 Gerryt Roelvink Vreede Munster wever 52 j man weduwnaar rooms katholiek 2-143
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Hylke M Wiersma Harlingen varensgezel 23 j man ongehuwd protestant 1-4
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Christiaan Schultz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-9
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Dirk Vink Nieuendam varensgezel 37 j man gehuwd protestant 1-29
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Tetje J de Haan Harlingen zeeman 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-64
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Jan Jurjens Buch Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-8
G-074 Both Apothekerstraat 12 Geert Jetzes [Jeltes] Spandauw Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-106
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Joseph Posthuma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Gooytje Stinstra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-81
H-164 Spinstraat 3 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
F-082 Schritzen Schritsen 16 Jacob S de Groot Harlingen kruyer 48 j man gehuwd protestant 2-55
D-002 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 10 Aaltie Wijngaarden Harlingen melktappersche 61 j man gehuwd protestant 1-114
C-081 Noordijs Noordijs 10 Wieger Jan Timmer Harlingen 14 d man ongehuwd protestant 1-93
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Hermanus Buikhuizen Dordrecht 26 j man gehuwd protestant 1-14
D-099 Nieuwstraat Nieuwstraat 20 Pieter Hamers Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-132
B-144 Liemendijk 28 Sierk Werner Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Paulus J Brugge Nieuwendam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-62
E-210 Laanen Lanen 79 Abraham Parfumeur Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-35
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 19 Ele R Driesen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Matthijs Overmeer Makkum stuurman ter zee 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-102
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Gerben Posthumus Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-21
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Jozef Berndes Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 1-143
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Feike Houtsma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Cornelis Monsma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-89
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
F-143 Schritzen Schritsen 41 Wopke Stuur Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-69
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
H-039 Rapenburg 4 Andries Bandsma Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albert Bakema Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-22
E-171 Laanen Lanen 35 Hans H [Klaas K] Rost Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 2-27
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Gerryt Spoelstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-125
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Hendrik Heiner Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-20
H-224 Weeshuisstraat 1 Klaas Salverda Harlingen 64 j man weduwnaar protestant 2-184
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Tjeerd Zijlstra Makkum panbakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-55
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
H-233 Havenplein 24 Klaas van der Ley Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-187
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan E Posthumus Marssum winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-128
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Hendrik Dama du Saar Leyden 15 j man ongehuwd protestant 1-147
F-123 Schritzen Schritsen 1 Wopke Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-65
E-143 Laanen Poortje 11 Eeke Talsma Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-23
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 David Sprée Franeker 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-5
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Hendrik Mulder Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-60
F-214 Laanen Lanen 34 Melkert Zeylmaker [Zeylemaker] Harlingen zeylmaker 34 j man gehuwd protestant 2-85
G-227 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 7 Hein Fred. van der Molen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-132
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Joseph Pais Amsterdam 6 j man ongehuwd israëliet 2-59
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Douwe Lovius Leeuwarden zeevarend 28 j man ongehuwd protestant 2-103
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 A Scheltinga Oosterbaan Harlingen apothecar 39 j man gehuwd protestant 1-150
F-077 Schritzen Schritsen 28 Hendrik Duman Harlingen s rijks kommies 65 j man gehuwd protestant 2-54
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Kristiaan Koersen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-121
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
D-045 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 42 Petronella Gonggrijp [Gongrijp] Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-121
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Hans Leyenaar Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-153
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Leeuwarden kleermaker 74 j man gehuwd protestant 2-101
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Jan Poort Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-124
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Jan Fontein Tuinhout Workum fabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-76
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Dirk Westerhuis Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-142
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Nikolaas Steenstra Harlingen winkelknegt 19 j man ongehuwd protestant 1-106
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Jan Ulberg Harlingen 5 w man ongehuwd protestant 2-28
H-065 Rozengracht 16 Cristoffel de Haas Harlingen leerloyer 57 j man gehuwd protestant 2-161
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
E-190 Laanen Lanen 45 Roelof Feenstra Gerkesklooster tuinman 66 j man gehuwd protestant 2-30
G-105 Kerkpad 18 Gerrit van der Werf Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-110
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jentie Glinstra Makkum schipper 46 j man gehuwd protestant 1-147
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Schelte de Haan Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-93
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Pieter Karel Masjée Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-113
H-145 Nieuweburen 11 Jan van der Sluis Harlingen werkman 44 j man gehuwd protestant 2-173
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Albertus Huese Amsterdam* 26 j* man gehuwd protestant 2-42
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
G-326 Weverstraat 6 Jan Trompetter Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-148
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Sjoerd de Rooy Harlingen 33 j man gehuwd protestant 2-167
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Willem van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-57
D-027 Noordijs Franekereind 5 Durk Boterweg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-119
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Gerbrandus Pettinga Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-149
E-160 Laanen Schoolplein 7 Siebo Dekker Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-25
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Sybout Pekelaar Lemmer winkelier 51 j man gehuwd protestant 1-110
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Dirk Georgs Akkerboom Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-130
H-204 Zuiderstraat 15 Durk Monsma Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-182
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Jelle Faber Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-91
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Gerbrandus de Vries Harlingen kleermaker 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
H-169 Smidstraat 1 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Sjoerd van Reenen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-129
G-318 Klaverbladstraat 14 Rein F de Groot Harlingen metzelaar 31 j man weduwnaar protestant 2-147
H-096 Waschbleek Wasbleek 84 Lammert van der Geest Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-166
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Jannes de Vries Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 1-40
G-106 Vianen 20 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
F-060 Schritzen Schritsen 50 Yeme Alkema Wonsderwerden melktapper 26 j man gehuwd protestant 2-51
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-45
D-132 Ooievaarstraat 14 Jan Bakker Leeuwarden 10 j man ongehuwd protestant 1-136
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Haring van der Zee Heeg scheepstimmerman 43 j man gehuwd protestant 1-129
G-262 Molenpad 1 Christiaan Riem Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-138
F-227 Laanen Lanen 16 Willem H Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anne Knipper Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 61 Rink Pool Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-158
B-167 Karremanstraat 3 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Sietse Buisman Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Johannes Kerkhoven Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-80
F-155 Schritzen Schritsen 65b Jan van der Weide Harlingen koek en banketbakker 43 j man weduwnaar protestant 2-71
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
D-140 Nieuwstraat 4 Tjeerd Jorritsma Franeker 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
B-065 Wortelstraat 6 Petrus S de Jong Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-57
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Marten van Vliet Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-133
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Pieter Zandberg Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-109
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Piet Beuker Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Hendrik P Jacob Bernelot* Moens Kralingen 8 j man ongehuwd protestant 2-156
G-284 Rapenburg 11 D. Arjans Boonstra Heerenveen turfschipper 51 j man gehuwd protestant 2-142
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Jurgen G de Jong Harlingen 32 j man ongehuwd protestant 1-102
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Ruurd J Visser Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-138
F-200 Laanen Lanen 62 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
E-137 Laanen Lanen 3 Arius Houtsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-22
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Sicco Tjomsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-165
G-291 Kerkpad 7 Wyger van der Weide Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-143
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Hendrik Hofmeester Utrecht zee officier 40 j man gehuwd protestant 2-47
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Henderik Hube Sneek 31 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
D-082 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 60 Jan van der Zee Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-128
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaas Salverda Harlingen 64 j man weduwnaar protestant 2-184
H-035 Kerkpoortstraat 69 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Minne P Rikkers Harlingen 28 j man ongehuwd protestant 2-64
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Petrus Greidanus Goslings Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-5
G-308 Fabrieksstraat 28 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
F-085 Schritzen Schritsen 8 Hendrik van der Werf Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-56
G-124 Romastraat Romastraat 5 Volkert Faber Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-114
C-083 Noordijs Noordijs 6 Jan Johan van den Bosch Utrecht 13 j man ongehuwd protestant 1-94
D-139 Nieuwstraat 6 Lodewijk van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-137
E-209 Laanen Lanen 79 Sybe Miedema [Meedema] Harlingen 44 j man gehuwd protestant 2-35
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Ruurd Tuininga Harlingen broodbakker 54 j man gehuwd protestant 2-16
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Jacob Noordkamp Harlingen aardewerker 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-135
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Hendrik Tiesema Harlingen koperslager 30 j man gehuwd protestant 1-49
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Simon van der Hout Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-154
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Oene W Visser Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-126
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Ruurd Noordhuis Harlingen varensgezel 40 j man ongehuwd protestant 1-144
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Fokke de Groot Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-36
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Hendricus [Henderkus] Vulsma Harlingen schoenmakersbaas 29 j man gehuwd rooms katholiek 1-99
F-140 Schritzen Schritsen 35 Jurjen Meinders Leeuwarden schoemaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
H-033 Rozengracht 25 Walle Bergsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-157
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Durk A de Jong Vlieland kaptein ter zee 36 j man gehuwd protestant 1-9
H-228 Zuiderhaven 6 Jan H Capppen N. Pekel A zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-187
F-196 Laanen Lanen 70 Wouter Smith Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-80
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Wouter P Posthuma Harlingen grofsmid 27 j man gehuwd protestant 1-23
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
H-082 Wasbleekstraat 10 Sytze Durks Berduin Harlingen pannebakker 25 j man gehuwd protestant 2-164
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Jan S van Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-54
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Frans O Ludinga Harlingen zeeman 40 j man gehuwd protestant 1-61
G-194 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 27 Pieter Kerkhoven Harlingen timmerman 24 j man ongehuwd protestant 2-127
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Johannes Keil Harlingen kleermaker 52 j man gehuwd protestant 1-148
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Jan R Sluik Terschelling huistimmerman 28 j man gehuwd protestant 1-95
E-141 Laanen Poortje 7 Herms. van der Heide Harlingen geen 47 j man gehuwd protestant 2-22
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Minno Radsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-4
F-214 Laanen Lanen 34 Hilbrand Verhoeven Franeker 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-85
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Pais Amsterdam koopman 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Willem Hends. Mulder Oostenrijk zeeschipper 50 j man gehuwd protestant 2-4
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Bauke Snip Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-37
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Dirk de Wit Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-133
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Atze Nieuwenhuis Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-132
B-144 Liemendijk 34 Hendrikus Werner Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Rudolf Houbein Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-62
F-181 Wortelhaven Lanen 91 Jurjen H IJskamp Harlingen zilversmid 58 j man gehuwd protestant 2-77
E-237 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 2 Jan van Hoften Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-39
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Heyman Sanders Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-47
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Wybe Holsderber Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-102
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Frederik Metting Winschoten werkman 61 j man gehuwd protestant 2-125
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Arend Westerbaan Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 2-29
F-146 Schritzen Schritsen 47 Mink Pronker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-70
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Eelko Hesling Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Pieter Leyen Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-192 Laanen Lanen 78 Jan J Alta Op De Braak scheepstimmerman 29 j* man gehuwd protestant 2-79
E-173 Laanen Lanen 39 Heere Ages Bakker Harlingen timmerman 52 j man gehuwd protestant 2-27
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Cornelis Keyzer Harlingen zaakwaarnemer 20 j man ongehuwd protestant 2-128
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Fedde Hoog Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-49
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Hotze Binksma Harlingen apothecar 36 j man gehuwd protestant 1-87
F-126 Schritzen Schritsen 7 Harmanus Smit Harlingen schoenmaker 28 j man gehuwd protestant 2-65
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Willem P Balli Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-51
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Hans de Boer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-104
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Wyberen Pieksma Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-42
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen korendrager 53 j man gehuwd protestant 2-84
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Meewis Bakker Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-130
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antony Beucker Almenum houtzaagmolenaar 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-168
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Jan F Hoekstra Harlingen zeehandelaar 40 j man gehuwd protestant 1-51
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Taeke de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-58
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Gerhardus Keizer Harlingen 8 m man ongehuwd rooms katholiek 2-103
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Jan Appeldoorn Leeuwarden apothecar 26 j man gehuwd protestant 1-83
G-109 Vianen 8 Pieter de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-112
F-072 Schritzen Schritsen 36 Rein L Wijnalda Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-54
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Harmen Ploeg Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-110
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Jelte Martens Hidma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-130
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
F-229 Laanen Lanen 8 Jan B Blom Harlingen 28 j man weduwnaar rooms katholiek 2-90
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
G-279 Kerkpoortstraat 55 Sipke G Spoelstra Kimswerd wever 54 j man gehuwd rooms katholiek 2-141
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Carel Miranda Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-100
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Antonius Stootman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Mietje Beuker Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
E-194 Laanen Lanen 57 Hendrik Kreyl Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-31
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
H-224 Weeshuisstraat 3 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Pieter J Holsteyn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-74
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Theunis Bolman Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 2-95
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Hendrik Baron Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-20
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Hendrik Rink Harlingen metzelaar 70 j man weduwnaar rooms katholiek 1-88
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Atze Aukes Zomer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-98
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Haring Haringa Workum pannebakker 35 j man gehuwd protestant 2-152
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Martinus de Groot Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-62
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp Leeuwarden winkelier 67 j man gehuwd rooms katholiek 1-78
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Rienk Hobma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-80
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Johannes Metzelaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-12
E-196 Laanen Lanen 65 Tjerk Postma [Posthema] Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-32
B-065 Wortelstraat 6 Tjeerd de Groot Midlum 38 j man gehuwd protestant 1-57
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Rinse van Baren Workum verwer en glazemaker 45 j man gehuwd protestant 1-121
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Sybren Park Harlingen schipper 30 j man gehuwd protestant 2-109
F-160 Heiligeweg Heiligeweg 5 Yede Park Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-72
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Johan Peter Daum Harlingen stokersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-23
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Heert Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-146
B-137 Achterstraat 31 Johannes H Fluitman Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-68
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Hendrik Merkelbach Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Bouwe C Zoete Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 1-98
F-131 Schritzen Schritsen 17 Jan Kamp Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-67
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Jacobus van den [der] Bosch [Bos] Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-52
H-138 Nieuweburen 25 Frederik Meyer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-172
G-333 Weverstraat 0 Johannes Hanekamp Harlingen 6,75 man ongehuwd rooms katholiek 2-150
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Johannes Schuur Harlingen baardscheerder 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-123
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Doede Kamminga Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-53
H-169 Grote Werf 4 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardus Groeneweegen Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-120
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Feitze Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-48
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Johannes Krakau [Krakauw] Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-39
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Hendrik Minnema Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Harmen Kloppenburg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-135
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Roelof Peysel Grouw brood en kleinbakker 63 j man weduwnaar protestant 1-108
H-185 Zuiderstraat 8 Reinder Th. Bijlsma Harlingen houtzaagmolenaar 34 j man gehuwd protestant 2-180
G-274 Molenpad 6 Gerryt van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
F-224 Laanen Lanen 18 Hendrik van der Velde Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-88
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Eelkje van der Veer Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-63
G-310 Fabrieksstraat 22 Willem Nolman Leeuwarden 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-079 Both Apothekerstraat 11 Pieter Tuinhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-107
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 3 Hendrik Koestra [Coestra] Harlingen wever 60 j man gehuwd protestant 1-101
H-164 Zuiderhaven 38 Yppe Posthuma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-176
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Heere Huitema Herbayum 46 j man gehuwd protestant 1-72
E-205 Laanen Lanen 75 Jouke Schokker Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-34
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Hendrik Benning Rheine in Westphalen 64 j man ongehuwd rooms katholiek 1-50
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Melle de Vries Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-74
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Lieuwe Wiersma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-17
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Rein Tichelaar Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-31
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Jacobus Pietersen [Petersen] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-99
G-285 Rapenburg 15 Hendrik Nielsen Harlingen werkman 41 j man gehuwd protestant 2-142
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Gerrit H Veenstra Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-101
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Pieter M Schaaf Harlingen stadstimmerman 44 j man gehuwd protestant 1-139
F-198 Laanen Lanen 66 Ynte Rinsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-81
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Tjebbe de Groot Harlingen schoenmakersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-48
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Broer Attes Haagsma Heeg scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 2-47
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Lourens Severijn [Seirijn] Harlingen 36 j man gehuwd rooms katholiek 1-38
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Saakje [Zake] Panbakker Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Sjoerd Hobma Workum zeeman 41 j man gehuwd protestant 1-106
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Tjalling Faber Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-4
G-271 Molenpad 16 Arjan de Graaf Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Lolke Zwaal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-10
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Dirk Vink Nieuendam varensgezel 37 j man gehuwd protestant 1-29
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12a Hidde D de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 2-5
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Tjerk van Reenen Harlingen turfdrager 50 j man weduwnaar protestant 2-119
G-074 Both Apothekerstraat 14 Geert Jetzes [Jeltes] Spandauw Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-106
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Eelke Leyenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-42
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
C-081 Noordijs Noordijs 12 Karel Jan Timmer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-93
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Evert van Eeken Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 1-14
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jacob Steinfort Arum 21 j man ongehuwd protestant 2-154
B-144 Liemendijk 30 Sierk Werner Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
G-258 Kerkpoortstraat 43 Jacob Abr. de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 2-137
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Yede Holmans Harlingen schoenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-47
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Oeds Wijma Oostermeer 9 j man ongehuwd protestant 2-125
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
B-167 Anjelierstraat 11 Hermanus de Vries Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-73
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Michiel Hoogstra Almenum 7 j man ongehuwd protestant 1-89
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Aalle Leenstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-30
H-063 Rozengracht 0 Johannes Panbakker Achlum 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
H-039 Rapenburg 4 Bernardus Beerendsen Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Abe van Slooten Harlingen schipper 47 j man gehuwd protestant 1-100
F-194 Laanen Lanen 74 Jan Wassenaar Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-80
E-171 Laanen Lanen 35 Engel Mulder Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-27
H-224 Weeshuisstraat 1 Johannes Jans Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-184
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Jakkele Donia Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-122
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
H-233 Havenplein 24 Jacob Regoor Schiedam werkman 63 j man gehuwd protestant 2-188
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Anthony G de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-41
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Ype L Schuitemaker Franeker scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-94
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Hendrik Walkenhorst Amsterdam luthersch predikant 61 j man gehuwd protestant 2-36
C-192 Noorderhaven Prinsenstraat 1 Sies Nijdam Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-111
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Symon Jans Schiere Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-105
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Willem Zuiderhout Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-5
G-255 Moriaanstraat 6 Geert J van der Wal Harlingen timmerknegt 43 j man weduwnaar protestant 2-136
F-214 Laanen Lanen 34 Sjouke van der Woude Lemmer 33 j man gehuwd protestant 2-85
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Andries Fopma Harlingen heerenknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-144
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Johannes Pannebakker Makkum 86 j man gehuwd rooms katholiek 1-33
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Everhardus Petersen Borne horlogiemaker 49 j man gehuwd protestant 1-83
G-109 Vianen 6 Pieter de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-112
F-077 Schritzen Schritsen 28 Jelte van Temmen Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-54
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 17 Zake B Dijkstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-135
G-120 Romastraat Romastraat 2 Jan Schoot Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Cornelis Monsma Beetgum 11 j man ongehuwd protestant 1-122
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Dirk Bruins Monsma Makkum koopman 43 j man gehuwd protestant 2-152
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Evert Loutenbach Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-77
B-075 Droogstraat 81 Yeme Reidsma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-58
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Willem Dijkstra Harlingen 10 w man ongehuwd rooms katholiek 1-142
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Henderikus Buwalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-106
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Rindert de Beer Harlingen scheepstimmerman 36 j man ongehuwd protestant 2-28
F-200 Laanen Schritsen 51 Jan Mooiman Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-82
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Haring Nielsen Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 1-140
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-186 Spekmark Lanen 82a Jan Hovenier Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-78
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Yeme van der Wal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-19
B-078 Wortelstraat 9 Johannes Tuinstra Dronrijp 17 j man ongehuwd protestant 1-59
H-224 Weeshuisstraat 1 Martinus Tuimelaar Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-102 Kerkpad 24 Schelte Schippers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-110
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Syberen de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-34
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Johannes van Elst De Graaf kleermaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
F-130 Schritzen Schritsen 15 Christoffel Hoogmolen Harlingen 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-66
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Jan van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-155
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Johs. Cornelis van Assen Workum 8 j man ongehuwd protestant 2-43
F-209 Laanen Lanen 44 Matthijs Louwrens Harlingen 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-83
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Johannes Hendriks Leeuwarden 25 j man ongehuwd protestant 2-129
G-326 Weverstraat 0 Pieter Trompetter Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-148
G-325 Klaverbladstraat 1 Cornelis de Wilde Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-148
H-100 Waschbleek Wasbleek 76 Manus Mulder Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-167
D-027 Noordijs Franekereind 5 Durk Boterweg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-119
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Thomas C Smith Harlingen wolkammer 66 j man gehuwd protestant 2-104
D-054 Gewezen Franeker Poort Ooievaarstraat 2 Johs. Jans Schabel Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-123
H-205 Zuiderstraat 17 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Broer R Kleinvogel Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Albertus Knipper Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gooitse Pool Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-158
E-023 Voorstraat Voorstraat 56 Jacobus Hannema Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-146
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Jan van der Post Harlingen kleermaker 45 j man gehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Klaas Jager Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-98
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Age Wijngaarden Leeuwarden kastelein* 28 j man gehuwd protestant 1-103
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Sybrand Mollema Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-7
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
G-331 Weverstraat 0 Martinus ten Brug Franeker tabakskerwer 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
G-316 Klaverbladstraat 18 Tjeerd Faber Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-147
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Arjan D Poort Harlingen kuiper 66 j man gehuwd protestant 1-53
H-169 Grote Werf 4 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
D-029 Noordijs Franekereind 9 Dirk Eerdmans Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-119
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Cornelis van Rozendal Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-40
H-165 Schoolstraat 4 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Jan P de Bruin Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarig Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-109
D-087 Nieuwstraat Nieuwstraat 48 Geert Huisjemaker Harlingen korenmeeter 44 j man gehuwd protestant 1-129
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Lieuwke de Vries Leeuwarden zeepziedersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-99
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Uilke Hemminga Koudum 17 j man ongehuwd protestant 2-63
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Rommert de Jager Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-79
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
E-047 Voorstraat Voorstraat 12 Jelte van der Brug Harlingen blikslager 24 j man gehuwd protestant 1-152
H-152 Spinhuisstraat 7 Johs. Bandsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-174
F-156 Schritzen Schritsen 67 Gerryt J de Wit Harlingen geene 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-72
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Tjette van der Veer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-47
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Rommert de Jager Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-79
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Hendrik J Smith Harlingen geen 73 j man gehuwd protestant 1-118
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Klaas Wiarda Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
D-140 Nieuwstraat 4 Jan Wiersma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-137
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Johannes Akkerman Harlingen koperslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-63
E-204 Laanen Lanen 75 Johs. Anthony Huisman Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-33
E-113 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 18 Gerbrand Pettinga Leeuwarden wijnhandelaar 72 j man weduwnaar protestant 2-17
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Reinder Reinders Jans Harlingen 71 j man weduwnaar protestant 2-118
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Jacobus Rinkes Harlingen winkelier 39 j man ongehuwd rooms katholiek 1-90
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Johannes de Vries Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-13
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob Spanjaard Leeuwarden 72 j man weduwnaar protestant 1-100
F-135 Schritzen Schritsen 25 Cornelis Bakker Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-67
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Simon Bernelot Moens Naarden 15 j man ongehuwd protestant 2-156
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Cornelis Visser Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-138
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Abe de Jong Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-44
F-198 Laanen Lanen 66 Hermanus Plutschouw Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-81
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik Snijder Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-19
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Bonne Jager Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-123
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yense Koster Franeker heerenknegt 30 j man gehuwd protestant 1-47
H-239 Havenplein 10 Johan Godfried Lang Stettyn logementhouder 60 j man gehuwd protestant 2-189
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Douwe de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-39
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
F-040 Schritzen Schritsen 58 Johs. Godthelp Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-49
G-267 Oosterbolwerk 2 Bernardus Bekker Harlingen wever 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-139
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Klaas Hendriks Meyer Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-108
H-183 Zuiderstraat 12 Godert Posthumus Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-180
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Otto Tietge Harlingen blokmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-9
F-220 Laanen Lanen 26 Johannes van Elst Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-87
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Martinus Visser Harlingen wafelbakker 55 j man gehuwd rooms katholiek 1-29
H-224 Weeshuisstraat 0 Johannes Jans Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-184
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Marten Modders Loenen hovenier 37 j man gehuwd protestant 1-67
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Jelte Eyberts de Wilde Harlingen kuiper 28 j man gehuwd protestant 2-64
F-084 Schritzen Schritsen 12 Ype S de Groot Harlingen schoenmaker 47 j man ongehuwd protestant 2-56
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Jacob Blanksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-114
G-126 Romastraat Romastraat 13 Klaas van der Vleugel Stavoren gruttersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-114
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Arnoldus Tichelaar Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-133
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Johannes* Filbach [Fielbach] Amsterdam schoenmaker 37 j man gehuwd protestant 1-24
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Augustinus Tuinstra Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-49
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Jan Terpstra Harlingen 19 w man ongehuwd protestant 2-115
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Syberen Dijkstra Harlingen 44 j man ongehuwd protestant 1-36
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Jan J van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-43
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Jan Schippers Midlum 11 j man ongehuwd protestant 2-29
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Andries van der Hoek Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-151
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Pieter Rodenhuis Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-101
F-196 Laanen Lanen 70 Wouter Burgerhof Nijmegen 78 j man weduwnaar protestant 2-80
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Pieter de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-125
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Christiaan Heiner Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-20
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Meynardus Koopmans Heeg scheepstimmerman 26 j man ongehuwd protestant 2-122
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Jan S van Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-54
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Sytze Pereboom Cuinre kastelein en trekveerschipper 54 j man gehuwd protestant 1-127
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Siebe Willems de Boer Harlingen buitenvaarder 24 j* man gehuwd rooms katholiek 2-37
E-142 Laanen Poortje 9 Johan Frederik Boorsma Oosterlittens molenmaker 83 j man gehuwd protestant 2-23
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Jieppe van der Veer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-5
H-177 Zuiderstraat 22 Sjoerd E Wiarda Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-178
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Willem Nielsen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-135
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Johannes Alta Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-61
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
H-224 Weeshuisstraat 0 Martinus Tuimelaar Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12a Jan Nak Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-14
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Johannes de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Abraham de Ruiter Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-102
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Simon van der Ley Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 1-82
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Jan Broersma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-121
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Arend Barteling Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-133
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Dirk Boersma Harlingen aannemer van publieke werken 42 j man gehuwd protestant 1-131
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Willem van der Burg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-121
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
F-230 Laanen Lanen 4 Jacob Schey Harlingen schoenmaker en koopman in leder 72 j man weduwnaar protestant 2-90
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Gerardus Groenewoud Deinum korenmeeter 50 j man gehuwd protestant 2-39
G-261 Kerkpoortstraat 49 Johannes IJzenbeek Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 2-138
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Cornelis Weidema Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-125
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
B-073 Droogstraat 75 Reindert Coster Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-58
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heide Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-29
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Klaske Leyen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-171 Zuiderhaven 36 Jurjan Hofhuis N. Pekel A zeeman 26 j man ongehuwd protestant 2-178
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Johan Hendriks Mulder Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-20
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Klaas van der Stal Sneek kastelein 46 j man gehuwd protestant 1-114
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Johannes Beidschat Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-55
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Rindert K Visser Engwierum zeeschipper 45 j man gehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Dirk Schotanus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-74
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Johannes Repko Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Jan G Faber Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-31
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Doede van der Werf Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-93
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Hendrik Leeksma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-36
H-029 Rozengracht 0 Bauke van Smeden [Smeeden] Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-157
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Evert voor de Wind Langweer 28 j man ongehuwd protestant 1-112
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Pekelsma Dokkum blokmaker 26 j man gehuwd protestant 1-104
F-210 Laanen Lanen 42 Samuel Vreedenburg Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 2-84
G-327 Weverstraat 4 Berend Kloppenburg Harlingen werkman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Jacob Woudenberg Harlingen 31 j man weduwnaar protestant 1-43
E-160 Laanen Schoolplein 3 Siebo Dekker Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-25
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Johannes Martens Hidma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-130
H-193 Zuidersteeg 11 Lammetje de Buhr Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-181
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Poppe J Smith Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-59
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Jan de Boer Harlingen zeevarende 24 j man ongehuwd protestant 1-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Theunis Sybrens Harlingen 83 j man ongehuwd protestant 2-184
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 5 Rudolphus Sondag Rotterdam rijks visiteur 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-57
H-008 Hofstraat Hofstraat 22 Johannes Sterk Frankfort Dl 79 j man weduwnaar rooms katholiek 2-152
G-043 Heilgeweg Heiligeweg 26 Henrikus Huisman Harlingen blaauwverwer 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Syberen Dijkstra Harlingen gleybakker 28 j man gehuwd protestant 2-62
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Arjan Onsman Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-15
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Hette Jonker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-141
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Auke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 26 j man ongehuwd protestant 1-79
H-169 Smidstraat 1 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-049 Rapenburg 22 Nikolaas Fontein Harlingen boekbindersknegt 23 j man ongehuwd protestant 2-160
D-014 Noordijs Noordijs 11 Sybrand Tjallingii Harlingen zeehandelaar en fabrikant en trafikant 56 j man gehuwd protestant 1-116
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Hendrik van Schouwenburg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-11
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Izaak Wolf de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-50
H-224 Weeshuisstraat 3 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
G-099 Kerkpad 0 Hidde H Bleeker Harlingen schoenmaker 66 j man gehuwd protestant 2-110
G-091 Hofstraat Hofstraat 21 Pieter Zandberg Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-109
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
H-164 Schoolstraat 1 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
D-133 Ooievaarstraat 12 Paulus Keyzer Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-136
H-205 Zuiderstraat 21 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
H-037 Kerkpoortstraat 61 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Pieter Monsma St Anna 13 j man ongehuwd protestant 1-72
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
H-080 Wasbleek 13 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
E-051 Voorstraat Voorstraat 4 Gerryt K de Vries Harlingen koek- en banketbakker 42 j man ongehuwd protestant 1-153
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Rintie A Wielinga Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-46
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
D-141 Nieuwstraat 2 Sytze B van Hoek Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-138
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
E-197 Laanen Lanen 67 Jan Jacobs de Zwaan Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-32
B-065 Wortelstraat 6 Abraham Brons Harlingen metzelaarsknegt 30 j man gehuwd protestant 1-57
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Barend Oosterbaan Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-75
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Geeske Gerbranda Harlingen geen 32 j man weduwnaar protestant 2-24
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Dirk de Jong Terschelling 9 j man ongehuwd protestant 1-15
B-137 Achterstraat 31 Johannes van der Woude Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-68
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Hendrik Merkelbach Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
F-132 Schritzen Schritsen 19 Jan van der Veer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-67
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Jan Teves Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-7
D-142 Nieuwstraat 3 Anne Tichelaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-138
G-291 Kerkpad 7 Hylke Pieksma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-143
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Jan Reitsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-48
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Pieter Wiebinga Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-97
D-127 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 4 Jacob J Nontie Wijnaldum stadsreiniger 74 j man gehuwd rooms katholiek 1-135
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Pieter Sparreboom Antwerpen 11 j man ongehuwd protestant 1-108
G-274 Molenpad 8 Gerryt van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
E-079 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Willem H Lijn Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-9
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Jan L Balkstra Terschelling 1 j man ongehuwd protestant 1-28
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Bernardus Spoelstra Grouw 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-88
H-035 Kerkpoortstraat 67 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Pieter Park Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-99
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antony Hendrik Coolen Anjum 4 j man ongehuwd protestant 2-64
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
G-079 Both Apothekerstraat 13 Pieter Tuinhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-107
B-148 Anjelierstraat 22 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Wyger Harmens Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-152
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Jan van der Sluis Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-162
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jacob J Strikwerda Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-114
G-123 Romastraat Romastraat 3 Pieter J Miedema Bozum werkman 32 j man gehuwd protestant 2-114
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Heere Huitema Herbayum 46 j man gehuwd protestant 1-72
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Betting B Kroese Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-63
E-209 Laanen Lanen 79 Arend Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-35
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Cornelis [Kornelis] Lijflander Harlingen* 16 j man ongehuwd protestant 2-15
H-226 Weeshuisstraat 7 Obbe B Vinkelbos Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Hendrik Dijkstra Almenum 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-135
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Adam Reinius Wetzelaar trekschipper 73 j man gehuwd protestant 1-49
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Jacob Wiersma Harlingen 9 w man ongehuwd protestant 2-144
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Hendrik van Beemen Harlingen schoenmaker 48 j man gehuwd protestant 2-74
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Willem Lunter Harlingen 10 m man ongehuwd rooms katholiek 1-144
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
F-139 Schritzen Schritsen 33 Johannes Hassenberg Leer 63 j man weduwnaar protestant 2-68
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Julius H van Loon Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-156
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Gerrit H Veenstra Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-101
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Tjerk Dijkstra Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-74
F-198 Laanen Lanen 66 Arjen Westerhout Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-81
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Jacobus de Lang Leeuwarden kopersmidt 36 j man gehuwd protestant 1-16
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Gerryt Boonstra Harlingen wagenmakersknegt 15 j man ongehuwd protestant 1-125
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jan Hesling Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-20
H-083 Wasbleekstraat 8 Durk Hendks. de Vries Harlingen pannebakker 28 j man gehuwd protestant 2-164
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Hoitze Schuil Gent 13 j man ongehuwd protestant 1-61
H-238 Havenplein 14 Nikolaas Dijkstra Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-188
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Robbertus de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Jacob de Bruin Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-46
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Jacobus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-86
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Henrich Gustaaf Hellund [Helland] Jacobstadt zeeman 40 j man gehuwd protestant 2-13
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Tjerk Bruinsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-96
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Frederik Blokmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-4
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Lardus Johs. Fok Harlingen geen 43 j man ongehuwd protestant 2-131
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Pieter Oldenburger Pekel A turfschipper 50 j man gehuwd protestant 1-65
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Gerardus Nauta Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-60
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Jacob P Poelstra Dronrijp koopman 57 j man weduwnaar protestant 2-4
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Willem Olivier Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-106
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Popke Minnema Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-14
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Johan Dirk Tjallingii Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-154
B-144 Liemendijk 32 Sierk Werner Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
F-179 Wortelhaven Lanen 87 Jan Dijkstra Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-77
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Anne Astra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-24
G-259 Kerkpoortstraat 45 Pieter Bouma Marssum 3 j man ongehuwd protestant 2-137
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Oense Akkerboom Harlingen geamployeerde ter secretarie 28 j man ongehuwd protestant 2-102
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Albert Klein Franeker timmerknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-124
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jan Jaspers Zwol grutter 27 j man gehuwd protestant 1-91
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
F-145 Schritzen Schritsen 45 Willem Goldewijk Amersfoort 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-70
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Jan Zaal Stroband Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-162
D-010 Noordijs Noordijs 1 Pieter van Dorpen Kimswerd brood en kleinbakker 39 j man gehuwd protestant 1-115
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Eelko Hesling Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Hamanus Leyen Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-193 Laanen Lanen 76 Douwe Draayer Harlingen zeeman 39 j man gehuwd protestant 2-79
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Rommert Koolker Staveren 51 [ man ongehuwd protestant 2-122
H-232 Havenplein 26 Pieter IJlstra Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-187
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Hendrik Dama du Saar Leyden 15 j man ongehuwd protestant 1-147
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan Loncq s Hage gemeente ontvanger 41 j man weduwnaar protestant 2-36
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Jouke van Rees Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-94
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Albert F Schaafsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-133
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Jan F Hoekstra Harlingen zeehandelaar 40 j man gehuwd protestant 1-51
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Arend P Marton Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-11
F-093 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Sipke T Draisma Harlingen 65 j man weduwnaar protestant 2-58
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Bauke de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-153
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Leon Adam Cohen Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 1-149
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Coenraad Petersen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-83
C-190 Noorderhaven Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Harlingen grofsmid 64 j man gehuwd protestant 1-111
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Jan Jansen Postma St Anna 15 j man ongehuwd protestant 1-131
H-190 Zuidersteeg 5 Ebele Hk. Proséé Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-181
D-057 Bij de Lombard Lombardstraat 2 Gerrit Spitske Harlingen kantoorbediende 50 j man ongehuwd protestant 1-124
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jacob Kuipers Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 1-25
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Hylke Goedemoed Leeuwarden 14 j man ongehuwd protestant 2-120
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Thijs J Baantjer Harlingen metzelaar 25 j man gehuwd protestant 1-71
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Daniel Sebes Dordrecht onderwijzer 40 j man gehuwd protestant 1-92
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Jan Dirks Wiersma Wijnaldum spekslager 46 j man gehuwd protestant 2-28
F-200 Laanen Schritsen 51 Gabbe Stoker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-82
H-056 Rozengracht 28 Hendrik T Laanstra Herbayum panbakkersknegt 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-160
G-100 Kerkpad 28 Meyer de Vries Harlingen koopman 46 j man ongehuwd israëliet 2-110
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Jan Folkerts Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-76
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Jan Schaafsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-32
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Theodorus Kerkhoven Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 1-88
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Ritske van der Vorm Harlingen boterstouwer 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-92
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Tjebbe Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-51
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Hendrik Fontein Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-6
H-142 Nieuweburen 17 Rinke Schaafsma Harlingen metzelaar [smid] 19 j man ongehuwd protestant 2-173
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
G-327 Weverstraat 0 Auke Zein Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-149
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Klaas Gorter Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-18
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Elisabeth Peters Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-84
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Sjoukje Ritshuis Harlingen winkelierse 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-11
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
E-195 Laanen Lanen 63 Willem Reelfs Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-32
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Gerrit Bruining Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Arnoldus Ouenbroek Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-17
G-231 Kerkpoortstraat 1 Klaas Woudema Sexbierum 10 j man ongehuwd protestant 2-132
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Willem de Jager Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-75
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Johannes Gonggrijp Harlingen touwslager 17 j man ongehuwd protestant 1-21
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Jan van der Post Harlingen kleermaker 45 j man gehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-130 Schritzen Schritsen 15 Luitjen J Terpstra Vrouwenbuurt 19 j man ongehuwd protestant 2-66
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
H-138 Nieuweburen 25 Schelte Zein Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-172
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Hendrik Riem Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-129
G-332 Weverstraat 0 Gerrit J de Boer Bolsward werkman 58 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Here Leyen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-12
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
D-030 Noordijs Franekereind 13 Hendrik J Wouda Stiens kooltjer en winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-119
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Jacobus H de Jong Harlingen 29 j man gehuwd protestant 2-105
F-058 Schritzen Schritsen 52 Albert Sluik Terschelling zeekaptein 34 j man weduwnaar protestant 2-51
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter Cristiaan Riem Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-123
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jan Donker Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 1-109
H-211 Zuiderstraat 31 Cornelius Piersma Leeuwarden 24 j man ongehuwd protestant 2-183
G-275 Molenpad 4 Taeke Jans van Dijk Gaast 32 j man gehuwd protestant 2-141
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Martinus H Lieuwma Leeuwarden ankersmidt 34 j man gehuwd protestant 2-8
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Sipke de Boer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-133
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Sipke van der Werf Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-151
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Johannes Mos Harlingen timmerknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-126
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
G-310 Fabrieksstraat 20 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Wieberen Vellinga Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-34
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Cornelis Draisma Makkum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-81
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Johannes Nijkamp Harlingen 8 w man ongehuwd protestant 2-48
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Hendrik J Horjus Harlingen smid 18 j man ongehuwd protestant 1-118
D-140 Nieuwstraat 4 Tjeerd Jorritsma Franeker 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Wiebe Postma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-111
H-224 Weeshuisstraat 3 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Pieter Harst Visser Joure schuitmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 2-144
F-165 Heiligeweg Heiligeweg 15 Pieter Kallenborn Amsterdam onderwijzer in de zeevaartkunde 54 j man gehuwd protestant 2-73
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
E-015 Voorstraat Voorstraat 68 Frans Leemkoel Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-145
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Poulus Wellinga Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-90
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob Leyen Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-13
F-138 Schritzen Schritsen 31 Leefman Mozes Leefman Jever godgel. onderwijzer 49 j man gehuwd israëliet 2-68
G-285 Rapenburg 13 Hendrik Nielsen Harlingen werkman 41 j man gehuwd protestant 2-142
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Daniel Snijder Harlingen heel en vroedmeester 24 j man gehuwd protestant 2-19
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Pieter de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-123
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Zake K Hoekstra Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-48
H-238 Havenplein 12 Dirk Dijkstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-188
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Anne Adolf Manck Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-40
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Robbertus de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Frans Betting de Boer Harlingen zeeman* 29 j man ongehuwd protestant 2-14
G-272 Molenpad 14 Anne Jans Jorna Harlingen 31 j man gehuwd protestant 2-140
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Eduard Schultz Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-9
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Jan Hendriks Mulder Harlingen keetknegt 41 j man gehuwd protestant 2-130
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Willem Buch Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-8
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Johannes Meeth Augustinisga koetsier 40 j man gehuwd protestant 2-98
G-266 Fabrieksstraat 34 Jelle D Tadema Harlingen werkman 55 j man gehuwd protestant 2-139
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Tiemen [Symon] van der* Hout [Derhout] Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-170
H-164 Spinstraat 3 Yppe Posthuma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-176
C-081 Noordijs Noordijs 10 Frans Jans Timmer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-93
E-210 Laanen Lanen 79 Eliazer Parfumeur Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-35
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Sytze H Klein Makkum 8 j man ongehuwd protestant 1-48
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Uilke de Vrij Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-30
H-039 Rapenburg 4 Klaas de Vries Harlingen 27 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Fedde Schaafsma Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-139
E-171 Laanen Lanen 35 Wiebo B Groen Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-27
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Johannes Heiner Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-20
H-224 Weeshuisstraat 1 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Thomas Westerhuis Bozum 69 j man gehuwd protestant 2-121
H-233 Havenplein 24 Pieter van der Ley Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-187
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Sybren D Sleeper Harlingen 45 j man weduwnaar protestant 1-41
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johs. Cornelis du Saar Hoogvliet 17 j man ongehuwd protestant 1-147
C-057 Voorstraat Voorstraat 57 Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Johs. de Boer Woudsend 3 j man ongehuwd protestant 1-105
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Lourens Nak Harlingen schoemaker* 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-14
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jacob Kuipers Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 1-25
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Fedde Pieters de Moed Makkum pottebakkersknegt 43 j man gehuwd protestant 1-131
D-045 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 42 Trijntie Gonggrijp [Gongrijp] Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-121
F-229 Laanen Lanen 6 Jan B Blom Harlingen 28 j man weduwnaar rooms katholiek 2-90
E-234 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 8 Servaas de Groot Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-39
G-261 Kerkpoortstraat 49 Frederik Ebbeling Swartsluis aardewerker 40 j man gehuwd protestant 2-138
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Hylke Poort Harlingen ondermeester 24 j man ongehuwd protestant 2-124
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Hendrik Rikkers Harlingen timmerman 25 j man ongehuwd protestant 1-16
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Pieter Westerhuis Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-142
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Cornelis Steenstra Harlingen pottebakker 25 j man ongehuwd protestant 1-106
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
D-010 Noordijs Noordijs 3 Julius Jacobus Smith Minnertsga 16 j man ongehuwd protestant 1-115
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Deventer predikant der herf. gemeente 46 j man gehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Pieter Leyen Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 34 Douwe Drijfhout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-19
B-081 Wortelstraat 0 Ferdinand Douwes Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-59
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Symon Tichelaar Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-18
G-105 Kerkpad 18 Sybrandus van der Werf Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-110
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Martinus Beidschat Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-55
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Nammle Holsteyn Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-74
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Barend Oorthuis Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-96
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan J Balkstra Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-32
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Hendrikus Oswald Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-87
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Fokke de Haan Almenum 17 j man ongehuwd protestant 2-93
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Johannes H Drost Harlingen metzelaar 51 j man gehuwd rooms katholiek 1-97
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Bouwe van Hoek Harlingen metzelaar 46 j man gehuwd protestant 2-155
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Hette R Brouwer Harlingen kuipersbaas 42 j man gehuwd protestant 1-104
H-146 Nieuweburen 9 Lieuwe Holsteyn Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-174
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Hartman Pelsma [Pelstra] Balk 38 j man ongehuwd rooms katholiek 2-42
F-210 Laanen Lanen 42 Mozes Benj. Vreedenburg Doetinchem koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-84
G-326 Weverstraat 6 Pieter Trompetter Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-148
G-325 Klaverbladstraat 1 Frederik de Wilde Sexbierum visscherman 40 j man gehuwd protestant 2-148
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Hendrik H Poort Harlingen koopman 29 j man gehuwd protestant 1-30
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Allert Touwslager Harlingen scheepstimmerman 41 j man gehuwd protestant 2-11
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Pieter van der Meer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-57
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-104
G-107 Vianen 14 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
F-071 Schritzen Schritsen 38 Geert van Slooten Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-53
D-138 Ooievaarstraat 9 Thomas Wijnalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-137
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Broer R Kleinvogel Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Bartle Faber Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-91
H-224