Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.



3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
H-238 Havenplein 12 Nikolaas Dijkstra Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-188
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Willem P Nauta Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-75
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jacob Bouwknegt Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-45
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Marten Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-114
F-140 Schritzen Schritsen 35 Hendrikus Meinders Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-69
H-035 Kerkpoortstraat 69 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Enne Hendks. Wijga Harlingen kleermaker 55 j man gehuwd protestant 2-40
B-142 Achterstraat 51 Jan IJ Brink Harlingen 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
E-173 Laanen Lanen 39 Reyer J Feenstra Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-27
F-209 Laanen Lanen 44 Gerhardus Louwrens Harlingen plaateelbakker 27 j man ongehuwd rooms katholiek 2-83
G-264 Molenpad 9 Jan Knoop Sneek wever 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-138
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Jan Zegeling Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-169
H-209 Zuiderstraat 27 Kasper Wolbrandt Hamburg zeeman 38 j man gehuwd protestant 2-183
D-140 Nieuwstraat 4 Jan Wiersma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-137
H-224 Weeshuisstraat 0 Martinus Tuimelaar Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Ary D de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-9
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Auke Arie de Boer Dokkum 18 j man ongehuwd protestant 1-105
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Pieter Jans Rikkers Bolsward 6 j man ongehuwd protestant 2-64
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Jan Cristiaan Lont Hoorn verwer 54 j man gehuwd protestant 1-107
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
B-167 Karremanstraat 3 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-4
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
D-010 Noordijs Noordijs 3 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Johannes Zwanenburg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-53
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Coenraad Slijm Grauw zoutmeter 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Gosse Monsma Harlingen geen 6 j man ongehuwd protestant 2-153
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Age A Zeilmaker Sneek 42 j man ongehuwd protestant 1-115
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Bauke van der Meulen Harlingen zadelmaker 47 j man gehuwd protestant 1-120
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Jakkle Jager Harlingen slagter 47 j man gehuwd protestant 2-123
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Hendrik Lichtendahl [Ligtendaal] Wezel schoenmaker 32 j man gehuwd protestant 2-39
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Anthoon de Boer Workum 75 j man weduwnaar protestant 1-80
E-191 Laanen Lanen 47 Johs. Hendriks Baron Harlingen huistimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-31
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Jurjan van der Wal Harlingen timmerman 75 j man weduwnaar protestant 1-19
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Klaas Tichelaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-41
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Theunis van Arum Keil Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-148
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Hendrik Lovius Leeuwarden zeevarend 23 j man ongehuwd protestant 2-103
G-274 Molenpad 6 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Onsman Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Eelke Jans Wagenaar Harlingen verwer en glazemr. 37 j man weduwnaar protestant 2-60
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Johan Holsderber Harlingen zeylmaker 29 j man ongehuwd protestant 2-102
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Bonne Oolgaard Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-52
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Frans Posthuma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-43
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Gooitje de Vries Franeker koopman 33 j man gehuwd protestant 1-143
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
G-331 Weverstraat 0 Jacob Veldhuis Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-149
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Dokkum zeekaptein 47 j man gehuwd protestant 1-111
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Willem Oenes Visser Harlingen zeilmaker 33 j man gehuwd protestant 2-126
D-014 Noordijs Noordijs 11 Dirk Tjallingii Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-116
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Harmanus van den [der] Bosch [Bos] Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-52
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Haringa Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-152
F-147 Schritzen Schritsen 49 Wytze van Dokkum Harlingen 55 j man gehuwd protestant 2-70
G-106 Vianen 20 Pieter de Wilde Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-111
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Kaspar Jansen Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 1-81
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerrit de Groot Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-36
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Petrus du Saar Harlingen 1 m man ongehuwd protestant 1-147
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-273 Molenpad 12 Johannes Smit [Smith] Harlingen zoutweger 37 j man gehuwd protestant 2-140
H-183 Zuiderstraat 12 Esker Posthumus Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-179
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Anthony Storm Lotz Amsterdam visiteur 44 j man weduwnaar protestant 1-10
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Jacob van Slooten Harlingen stadsbode 74 j man weduwnaar protestant 2-40
G-085 Hofstraat Hofstraat 13 Johannes Kerkhoven Harlingen timmerman 27 j man gehuwd protestant 2-108
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Lolke Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-53
F-124 Schritzen Schritsen 3 Simon Izaäk Cohen Harlingen 1 j man ongehuwd israëliet 2-65
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Gerryt Boumans Harlingen schoenmakersknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Simme van der Meer Groenterp veerschipper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-78
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Jarig Dijkstra Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-142
H-164 Zuiderhaven 38 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
E-206 Laanen Comediesteeg 6 Klaas Gorter Holwerd werkman 30 j man gehuwd protestant 2-34
H-224 Weeshuisstraat 3 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
D-030 Noordijs Franekereind 13 Minne L Buuren Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-119
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Gerryt Zuiderhout Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-5
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Hendrik Ploeg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-110
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Martinus Hovenier Harlingen trekveerschipper 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-125
G-284 Rapenburg 11 Arjan D Boonstra Herenveen 19 j man ongehuwd protestant 2-142
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Tjeerd Touwslager Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-11
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 11 Zake B Dijkstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-135
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Sybrandus Jager Harlingen vleeshouwer 28 j man gehuwd protestant 1-98
E-104 Op de Vijver Vijver 5 Christiaan Ruiten Veendam zeeman 36 j man gehuwd protestant 2-14
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Jacob Houtsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-36
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jacob Kiel Harlingen herbergier en stalh. 58 j man gehuwd protestant 1-35
F-200 Laanen Lanen 62 Gabbe Stoker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-82
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Fedde de Jong Bolsward kommies pl. bel. 49 j man gehuwd protestant 2-44
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Willem van Loon Oldemarkt geen 70 j man weduwnaar protestant 2-104
G-271 Molenpad 16 Bauwke de Graaf Harlingen 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Anthoon B Faber Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-167
G-313 Fabrieksstraat 12 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen werkman 37 j man gehuwd protestant 2-116
A-022 Noorderhaven Zeepziedersstraat 4 Jan Mollema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-7
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Johannes van der Hoef Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-127
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Sikke Fluks Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-103
G-124 Romastraat Romastraat 5 Anne Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-114
G-260 Kerkpoortstraat 47 Martinus Balk Harlingen gruttersknegt 24 j man ongehuwd protestant 2-137
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Simon Miedema Harlingen koopman in ijzerwaren 31 j man gehuwd protestant 1-86
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Klaas Plantinga Leeuwarden 7 j man ongehuwd protestant 1-126
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Albert J Sluik Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-95
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Dirk W Berduin Joure werkman 49 j man gehuwd protestant 2-6
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 17 Bauke S Dijkstra Harlingen zeepziedersknegt 58 j man weduwnaar protestant 1-135
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Symon Kamminga Harlingen kuiper 22 j man gehuwd protestant 1-49
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Nis Broersma Stavoren 67 j man weduwnaar protestant 2-122
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Albert van der Hoek Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-151
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Martinus Knipper Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Foeke Annes Foekens Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-105
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Pieter Kramer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-166
G-310 Fabrieksstraat 20 Willem Nolman Leeuwarden 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Maayke de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Willem Veldhuis Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Carst de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-58
G-267 Oosterbolwerk 2 Hendrik Wever Almenum 4 j man ongehuwd protestant 2-139
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Evert R Baarda Almenum 21 j man ongehuwd protestant 2-100
G-128 Romastraat Romastraat 29 Inne van der Weide Harlingen werkman 42 j man gehuwd protestant 2-114
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Pieter van der Vliet Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-161
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Mozes Blok Vollenhoven vleeshouwer 77 j man weduwnaar israëliet 1-65
H-153 Spinhuisstraat 9 Bernardus Westerhof Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-175
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Johannes Geelhof Leeuwarden tapper 45 j man gehuwd protestant 2-128
C-057 Voorstraat Voorstraat 57b Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
F-222 Laanen Lanen 22 Lolke Zwaal Harlingen 22 w man ongehuwd protestant 2-87
H-077 Wasbleek 5 Johannes Arink Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-163
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Klaas Steinfort Arum 18 j man ongehuwd protestant 2-154
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Barend Leyen Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-224 Weeshuisstraat 3 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Anne Theororus van Slooten Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-95
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Sieuwke de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
E-160 Laanen Schoolplein 3 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jan de Boer Harlingen 21 w man ongehuwd protestant 1-100
G-325 Klaverbladstraat 1 Coenraad Bambach Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
E-205 Laanen Lanen 75 Geert Schokker Steenwijk 24 j man ongehuwd protestant 2-34
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sierk van der Zee Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Jurjen Baron Harlingen winkelknegt 50 j man gehuwd protestant 1-20
F-196 Laanen Lanen 70 Jan L Nak Harlingen schoenmaker 69 j man gehuwd rooms katholiek 2-80
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Pieter Metzelaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-12
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Johan G Keyzer Brunia in Duitschland inl. kramer 62 j man gehuwd protestant 2-128
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Jan G de Jong Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-102
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Jacob S Velman Leeuwarden 16 j man ongehuwd israëliet 2-99
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Harst P Visser Franeker 9 j man ongehuwd protestant 2-144
H-050 Rozengracht 26 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
F-052 Schritzen Schritsen 52 Pier Sj. Schaafsma Makkum koopman 31 j man gehuwd protestant 2-50
G-279 Kerkpoortstraat 55 Gerryt Spoelstra Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-141
H-164 Spinstraat 1 Yppe Posthuma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-176
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Wybe J van Dokkum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-43
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Pieter de Vries Binksma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-87
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Rein Zwaal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Lieuwe Wiersma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-17
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Klaske Leyen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Jelle Zijlstra Harlingen 6 w man ongehuwd protestant 1-6
C-083 Noordijs Noordijs 6 Marias van den Bosch Utrecht 3 j man ongehuwd protestant 1-94
H-039 Rapenburg 4 Johannes Bandsma Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Frederik A Minkes Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-61
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 3 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
G-102 Kerkpad 24 Abe Schippers Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-110
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Petrus Pietersen [Petersen] Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-99
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Willem de Bree Terschelling 12 j man ongehuwd protestant 2-91
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Gerrit van der Ploeg Harlingen turfdrager 29 j man gehuwd protestant 2-88
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Johannes Struiks [Strauks] Leeuwarden 45 j man gehuwd protestant 1-83
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Johannes Stootman Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
E-209 Laanen Lanen 79 Jan Miedema [Meedema] Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-35
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Iege S Harkema Sexbierum 28 j man gehuwd protestant 1-63
F-194 Laanen Lanen 74 Klaas Wassenaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-79
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Hendrik Tichelaar Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-146
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
H-149 Nieuweburen 3 Klaas van Klaarbergen Harlingen 4 w man ongehuwd protestant 2-174
G-266 Fabrieksstraat 34 Haye Tadema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-139
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen cargadoor 40 j man gehuwd protestant 1-12
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Jan Dijkstra Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-77
H-169 Grote Werf 2 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
E-141 Laanen 't Poortje 7 Johannes van der Heide Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-22
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Gerhardus Mos Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-126
G-120 Romastraat Romastraat 2 Johannes Schoot Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
H-056 Rozengracht 32 Johannes Laanstra Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Jan H van der Weide Harlingen huistimmerknegt 24 j man gehuwd protestant 1-30
H-037 Kerkpoortstraat 59 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Dirk Alta Harlingen schipper 20 j man ongehuwd protestant 2-61
G-078 Both Apothekerstraat 7 Gerryt Baantjer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-107
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Herman H Hodde Bauxum schoemaker 31 j man ongehuwd protestant 2-171
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Hk. Proséé Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-181
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Freerk Fontein Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-7
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Jurjen J de Vries Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-108
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Paulus Jacobs Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Jan Schoon Voorburgt houtsteksknegt 66 j man ongehuwd protestant 2-73
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Willem Schaap Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-7
F-088 Schritzen Schritsen 2 Jan IJlstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-57
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Arnoldus Nieuwenhuis Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Sytske Vulsma Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-99
G-315 Klaverbladstraat 22 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Jan van der Werf Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-89
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Bernardus Miedema Werkhoven apothecars bediende 22 j man ongehuwd protestant 1-83
C-080 Voorstraat Voorstraat 101 Roelof Bisschop Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
H-179 Zuiderhaven 26 Wybe W Leemans Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-179
H-144 Nieuweburen 13 Ype Zwart Leeuwarden werkman 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-173
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sytske de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-120
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Coenraad Neysel Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-153
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Dirk van Velden Amsterdam 7 j man ongehuwd protestant 1-46
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Johannes Panbakker Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gooitse Pool Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-158
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
G-082 Both Apothekerstraat 15 Hendrik G de Vries Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-107
H-193 Zuidersteeg 11 Jan de Buhr Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-181
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Douwe Drijfhout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-19
H-224 Weeshuisstraat 0 Johannes Jans Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-184
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
F-113 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 9 Bauke de Jong Franeker 24 j man ongehuwd protestant 2-62
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Harmen de Wit Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-133
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Jan Nak Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-14
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Johannes Hettema Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-122
F-084 Schritzen Schritsen 10 Ype S de Groot Harlingen schoenmaker 47 j man ongehuwd protestant 2-56
G-232 Kerkpoortstraat 5 Jurjan S Vink Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 2-132
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
F-186 Spekmark Lanen 82a Willem Hovenier Harlingen schoenmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-78
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Sjoerd Schaafsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-144
H-141 Nieuweburen 19 Sjoerd Rodenhuis Harlingen metzelaar 17 j man ongehuwd protestant 2-173
H-224 Weeshuisstraat 1 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Wouter Houmans Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-129
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Pieter F Schaafsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-133
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Watze Ruitinga Harlingen apothecar 85 j man weduwnaar protestant 1-13
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Douwe de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Lodewijk Meeth Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-98
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Menno van der Veer Harlingen s rijks postcourier 25 j man ongehuwd protestant 1-47
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Kornelis Wagenaar Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-55
F-138 Schritzen Schritsen 31 Mozes Leefmans Norden schoenmaker 29 j man ongehuwd israëliet 2-68
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-84
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Wyberen Pieksma Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-42
H-205 Zuiderstraat 17 Jan S van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
B-070 Droogstraat 61 Dirk Trompetter Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 1-58
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
B-080 Wortelstraat 13 Doris [Theodorus] Postma Harlingen 3 j* man ongehuwd protestant 1-59
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jan de Boer Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 2-63
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Harke Hogerhuis Harlingen wolkammer 62 j man gehuwd protestant 2-41
H-050 Rapenburg 22 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Sjoerd J Koopmans Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-61
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas van der Werf Oostermeer scheepstimmerman 55 j man gehuwd protestant 2-86
F-082 Schritzen Schritsen 16 Pieter de Groot Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-55
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Bernardus de Boer Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-93
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan J van der Wijk Leeuwarden 33 j man gehuwd protestant 2-131
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Nitte Hoedemaker Vlieland koopman 36 j man gehuwd protestant 1-66
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Pier Vellinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Cornelis Harmens Harlingen zeehandelaar 42 j man gehuwd protestant 1-152
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Jacobus jr Berndes Harlingen koopman 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
H-138 Nieuweburen 25 Symon Meyer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-172
D-081 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 62 Swerus Jacobi Harlingen bakkersknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-128
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Henricus Noorman Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-78
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Sybe de Haan Veenwouden s rijks commies 33 j man gehuwd protestant 1-26
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Liepman Wolf de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-50
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Wieger Sleeper Harlingen [naaister] 7 j man ongehuwd protestant 1-128
G-326 Weverstraat 6 Dirk Trompetter Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-148
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Folkert W de Haan Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-26
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Willem Jager Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-75
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Ulbe P Visser Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-51
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Joost Bergsma Workum winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-97
G-291 Kerkpad 7 Bote Pieksma IJlst schipper 31 j man gehuwd protestant 2-143
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Pieter Walkenhorst Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-36
G-108 Vianen 10 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Jacob Wijga Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-40
E-188 Laanen Lanen 41 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
B-075 Droogstraat 81 Yeme Reidsma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-58
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Dirk D de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-9
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Rommert Brouwer Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-56
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Jacobus Lont Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-107
G-083 Hofstraat 7 Thomas Smith Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-107
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Evert Tuinhout Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-52
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
F-080 Schritzen Schritsen 22 Harmanus Drost Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-55
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Hendrik Heiner Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-20
F-229 Laanen Lanen 8 Lodewijk Strak Nassauw Dieths 70 j man gehuwd protestant 2-90
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
E-008 Voorstraat Voorstraat 82 Johannes H Witte Harlingen koopman in manufacturen 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Johannes Hoog Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-49
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Philippus Braams s Gravenhage zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-44
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Menso Johs. Ringers Franeker onderwijzer 38 j man gehuwd protestant 2-52
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Wiebe Wiebinga Witmarsum wagenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-97
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Rients van der Meulen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-120
F-144 Schritzen Schritsen 43 Harmen R Dieters Nieuwe Schans kantoorbediende 40 j man gehuwd protestant 2-70
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Willem Jager Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-123
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Klaas Leeksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-36
G-307 Kerkpoortstraat 4 Ale van der Boom Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-146
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
E-191 Laanen Lanen 47 Jurjen Baron Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-31
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Cornelis Monsma Harlingen* 7 j man ongehuwd protestant 1-89
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Jan van der Mey Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-19
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Jan Fok Harlingen sjouwerman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-42
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Jacobus Schrage Bolsward koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
H-184 Zuiderstraat 10 Willem S de Boer Lemmer loots 52 j man gehuwd protestant 2-180
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Koestra Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 1-15
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Meindert Tichelaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-133
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Albert van der Vleugel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-117
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Cornelis Wagenaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-60
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Willem Holsderber Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-102
F-123 Schritzen Schritsen 1 Feite Sj. Schotanus Heerenveen zeilmaker 36 j man gehuwd protestant 2-65
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
G-248 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 31 Ytzen Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-135
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Syberen Bakker Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-130
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Sjoerd R Steensma Harlingen goud en zilversmid 26 j man gehuwd protestant 1-85
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Sytze L Goverts Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-66
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
F-228 Laanen Lanen 12 Sytske Feenstra Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-89
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Johannes Terdeus Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-112
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Frederik Gonggrijp Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-72
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Pieter de Vries Franeker 1 j man ongehuwd protestant 1-143
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Marten P Schaaf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-139
H-224 Weeshuisstraat 3 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Klaas de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-5
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jelle Dijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-111
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Frans W Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-126
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Yepe van Vliet Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-10
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Dirk Dekker Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-50
F-147 Schritzen Schritsen 49 Wybe van Dokkum Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-70
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
G-106 Vianen 22 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Marten van Hoften Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 2-38
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Jacob Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Klaas J Deuze Wildervank 48 j man gehuwd protestant 1-41
F-201 Laanen Lanen 60 Johannes van der Velde Harlingen turfdrager 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-82
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johannes du Saar Leiden predikant bij de herformden 42 j man gehuwd protestant 1-147
G-273 Molenpad 12 Johannes Harmens Smit [Smith] Harlingen 10 m man ongehuwd rooms katholiek 2-140
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Reinder Jans Veendam 11 j man ongehuwd protestant 2-118
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Frederik Benning Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-21
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Dirk M de Boer Harlingen koek en banketbakker 44 j man gehuwd protestant 1-86
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Willem Brandi Harlingen werkman 39 j man gehuwd protestant 1-38
F-227 Laanen Lanen 16 Geert Poort Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-89
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Hobbe Huitema Almenum 23 j man ongehuwd protestant 1-72
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Douwe Visser Joure scheepstimmerman 41 j man gehuwd protestant 1-141
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Fedde Schaafsma Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-139
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Theunis Zuiderhout Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 1-5
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Jacobus Oedses Wijma Augustinusga 38 j man weduwnaar protestant 2-125
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Jacob N Pronk Ameland pakhuisknegt 50 j man ongehuwd protestant 1-96
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Arjan Buisman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Folkert Ates Nauta Harlingen schoenmakersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-122
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Fedde Jager Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-98
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Monze Weyer Almenum turfdrager 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-144
B-167 Anjelierstraat 11 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
E-196 Laanen Lanen 65 Johannes Teer Frankfort 54 j man ongehuwd protestant 2-32
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jentie Glinstra Makkum schipper 46 j man gehuwd protestant 1-147
G-313 Fabrieksstraat 12 Gerrit van der Woude Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-146
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-116
C-153 Noorderhaven Noorderhaven 70 Harmanus Hoogmolen Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-103
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jacobus J Posthuma Harlingen grofsmid 23 j man ongehuwd protestant 2-114
H-063 Rozengracht 0 Symon Panbakker Franeker 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
F-128 Schritzen Schritsen 11 Jarig Blokmaker Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-66
H-152 Spinhuisstraat 7 Harmen Bandsma Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-174
E-107 Op de Vijver Vijverstraat 0 Geeltie Dirks Harlingen 37 j man ongehuwd protestant 2-15
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Allard van Reenen Stavoren stalknegt 47 j man gehuwd protestant 2-129
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Johannes Miedema Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-86
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Jan Huidekoper Harlingen zeehandelaar 66 j man weduwnaar protestant 1-150
E-079 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Hans Lijn Workum winkelier 26 j man gehuwd protestant 2-9
B-144 Liemendijk 26 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Lambert Jonker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-141
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Jieppe van der Veer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-5
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Dirk Schotanus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-74
G-285 Rapenburg 15 Stoffel Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
C-094 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 20 Dirk Jager Harlingen vleeshouwer 24 j man gehuwd protestant 1-95
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Wytse Berduin Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-6
D-123 Oyevaarsteeg Scheffersplein 29 Cornelis Proosterbeek Harlingen geen 53 j man gehuwd protestant 1-135
F-149 Schritzen Schritsen 53 Pieter Jans Botes Terschelling verwer en glazemaker 28 j man gehuwd protestant 2-71
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Cornelis [Kornelis] Lijflander Harlingen* 16 j man ongehuwd protestant 2-15
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anne Knipper Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Gooytje Stinstra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-81
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Hilbrand Zwanenburg Harlingen goud en zilversmid 27 j man gehuwd protestant 1-91
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Haye R Botsma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-32
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Jan Nielsen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-135
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Dirk Kramer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-166
G-310 Fabrieksstraat 22 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Hendrik de Vries Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-115
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 17 Adrianus Smidt Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-24
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Johannes Veldhuis Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-127
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Hillebrandus de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-58
G-128 Romastraat Romastraat 29 Wieger van der Weide Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-115
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Jan Zandberg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-109
F-130 Schritzen Schritsen 15 Johannes Hoogmolen Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-66
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Pieter van der Sluis Harlingen werkman 50 j man weduwnaar protestant 2-162
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Gerrit R Bleeker Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-17
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Pieter de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-125
F-220 Laanen Lanen 26 Johannes van Elst Leeuwarden bakker 42 j man weduwnaar rooms katholiek 2-87
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Felix Theodoor Heymeyer [tot 1859: Raab] Osnabrug 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-149
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Jan E de Haan Veendam waarnemende blokmaker 26 j man ongehuwd protestant 2-9
B-144 Liemendijk 30 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Jacob Regoord [Rigoor] Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-24
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Hamanus Leyen Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-224 Weeshuisstraat 3 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Auke Donker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-109
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Dirk van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-124
C-085 Noordijs Noordijs 2 Jan de Jong Groningen 20 j man ongehuwd protestant 1-94
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Sybrandus Sidcrius Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-60
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Hans Y van Rees Pingjum bakker 69 j man gehuwd protestant 1-94
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Jan de Jong Makkum 56 j man gehuwd rooms katholiek 2-6
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Rienk Dirks Tzum 81 j man gehuwd protestant 2-122
G-324 Klaverbladstraat 27 Lodewijk Scheffer Grouw tuinmansknegt 33 j man gehuwd protestant 2-148
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Dirk Zijlstra Harlingen pannebakker 40 j man gehuwd protestant 2-133
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Barend R Kroese Hoorn sloeproeyer rijks dienst 51 j man gehuwd protestant 1-63
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Sybrand L Zwaal Harlingen timmerman 39 j man gehuwd protestant 1-20
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Jelte Martens Hidma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-130
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Melchior Schrage Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-75
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Klaas Metzelaar Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-12
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Uilke van Dijk Pekel A schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 1-24
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Dirk Fz Fontein Harlingen zeehandelaar 39 j man gehuwd protestant 1-85
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Otto Broersma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-57
E-139 Laanen 't Poortje 3 Dirk Roda Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-22
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Jelle Broersma Harlingen wever 22 j man ongehuwd protestant 2-121
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
F-130 Schritzen Schritsen 15 Christoffel Hoogmolen Harlingen 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-66
F-052 Schritzen Schritsen 52 Johan Willem Schaafsma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-50
G-279 Kerkpoortstraat 55 Rinze L Zijlstra IJlst scheepstimmerknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-142
H-164 Spinstraat 1 Jetze Posthuma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-176
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Gerryt Spoelstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-125
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
G-077 Both Apothekerstraat 5 Albert Louwenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Bonne van der Burg Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-121
H-081 Wasbleek 19 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Johannes Nielsen Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 1-140
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Jarig C Mollema Harlingen zeepzieder 44 j man weduwnaar protestant 1-7
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Reinder de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-61
H-040 Rapenburg 6 Bernardus Kleisma Dokkum scheepstimmerman 52 j man gehuwd protestant 2-159
B-063 Herenwaltje 9 Johannes B Blom Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-56
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Adam J Pannebakker Harlingen zeilmakersknegt 16 j man ongehuwd protestant 2-7
H-164 Schoolstraat 1 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
C-123 Katrug Sint Jacobstraat 10 Frederik van Eeken Harlingen timmerman 25 j man gehuwd protestant 1-99
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Tjeerd de Bree Terschelling 6 j man ongehuwd protestant 2-92
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Daniel van der Ploeg Helder 3 j man ongehuwd protestant 2-88
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Julius Petersen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-83
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
E-209 Laanen Lanen 79 Eeltie Zeilmaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-35
F-194 Laanen Lanen 74 Sjouwkje Wassenaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-80
H-178 Zuiderhaven 24 Otto Walgreen Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-179
H-148 Nieuweburen 5 Abraham Neurenberg Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-174
H-085 Wasbleekstraat 4 Sytze E Schoonbergen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-164
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Johannes Wiarda Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-12
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
F-131 Schritzen Schritsen 17 Hendrikus Kamp Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 2-67
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
E-156 Laanen Lanen 13 Hylke Tuininga Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-25
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Jan Kerkhoven Harlingen koopman in ijzerwaren 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-88
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Coenraad Meeth Augustynusga koetsier 29 j man gehuwd protestant 1-16
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lolke Zwaal Harlingen timmerman 65 j man gehuwd protestant 1-40
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Pier Alta Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-61
H-190 Zuidersteeg 5 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Georg Hendriks Meyer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-108
C-081 Noordijs Noordijs 12 Frans Jans Timmer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-93
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Johannes Jager Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-73
H-047 Rapenburg 16 Poppe Valderpoort Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-160
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Pieter de Boer Leeuwarden panbakker 36 j man ongehuwd protestant 1-48
G-315 Klaverbladstraat 22 Jane de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-147
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Frederik de Ruiter Harlingen boekhandelaar 38 j man weduwnaar protestant 1-145
H-171 Zuiderhaven 36 Hendrik Hofhuis Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 2-178
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jan P de Boer Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 2-47
H-143 Nieuweburen 15 Gerlofke Boonstra Leeuwarden zeeman 55 j man gehuwd protestant 2-173
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-164
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Hendrik Loutenbach Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-77
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Bernardus Omans Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-98
G-112 Romastraat Romastraat 12 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
F-135 Schritzen Schritsen 25 Pieter Bakker Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-67
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Johannes Herius Leeuwarden kopersmidt 24 j man ongehuwd rooms katholiek 1-18
H-037 Kerkpoortstraat 61 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Lieuwe de Jong Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-15
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Foppe Huitema Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
E-163 Laanen Lanen 21 Jan H Kruiter N. Pekel A zeeman 19 j man ongehuwd protestant 2-26
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Johannes van der Zee Harlingen wafelbakker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-23
G-075 Both Apothekerstraat 8 Jacob Visser Makkum veerschipper 49 j man gehuwd protestant 2-106
H-129 Waschbleek Wasbleek 18 Freerk van der Moolen Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-171
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Rienk Hobma Workum 6 j man ongehuwd protestant 1-106
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Hendrik van der Werf Harlingen kleermaker 20 j man ongehuwd protestant 2-93
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Harm van der Zee Heeg keetknegt 32 j man weduwnaar protestant 2-131
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Marius Nauta Peters Leer doctor in de genees en vroedkunde 37 j man gehuwd protestant 1-84
F-182 Wortelhaven Lanen 93 Jacobus Hartman Harlingen bakkersknegt 51 j man ongehuwd protestant 2-77
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Bernardus Drost Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Mozes van Gelder Blokzijl 17 j man ongehuwd israëliet 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Nicolaus van der Veen Engelbert apothecar bediende 24 j man ongehuwd protestant 1-13
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Rimke W Kleinvogel Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 1-26
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Gooike van Slooten Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-100
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Hans van der Veer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-47
F-139 Schritzen Schritsen 33 Johan Eylers Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-68
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Hylke van Sloten Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-14
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Rinke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 30 j man ongehuwd protestant 1-79
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Johannes Merkelbach Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-88
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Willem Petrus Witte Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-42
G-074 Both Apothekerstraat 14 Dirk Hoekstra Harlingen werkman 27 j man ongehuwd protestant 2-106
D-136 Lombardstraat 10 Jan Hilwerda Harlingen schoenmaker 16 j man ongehuwd protestant 1-136
H-122 Waschbleek Wasbleek 32 Hidde van der Wey Surch 12 j man ongehuwd protestant 2-170
H-205 Zuiderstraat 19 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Wiersma Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-137
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Meindert Wyckel Achlum kleermaker 39 j man gehuwd protestant 2-41
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Jacobus van Bree Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-61
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Hendrik P Jacob Bernelot* Moens Kralingen 8 j man ongehuwd protestant 2-156
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas Johs. Draaisma Franeker scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-86
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Harmen Berends Smidt Harlingen geen 48 j man gehuwd protestant 2-134
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Eeuwe van der Heide Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-29
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Sjoerd Hesling Workum koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Wybe van der Wijk Franeker 2 j man ongehuwd protestant 2-131
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
F-229 Laanen Lanen 6 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Bruin Monsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-72
F-081 Schritzen Schritsen 18 Jan Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-55
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Goris van der Woude Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-134
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Johannes Hesling Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-20
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Nitte Hoedemaker Vlieland koopman 36 j man gehuwd protestant 1-66
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Jan Jans van Glinstra Vlieland schipper 50 j man gehuwd protestant 1-143
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Hendrikus Eerdmans Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-45
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Poppes van der Werf Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-26
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Schraard kofschipper 49 j man gehuwd protestant 2-188
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Eelke Visser Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-51
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Pieter J Strikwerda Almenum 12 j man ongehuwd protestant 1-114
G-291 Kerkpad 7 Ynse Pieksma Almenum 5 j man ongehuwd protestant 2-143
G-108 Vianen 12 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
E-188 Laanen Lanen 41 Johannes Leenstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-30
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 34 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Hendrik Bakker Sexbierum apothecars leerling 15 j man ongehuwd protestant 2-43
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
B-076 Droogstraat 83 Rients Wagenaar Harlingen wolkammersknegt 63 j man gehuwd protestant 1-59
D-139 Nieuwstraat 6 Lodewijk van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-137
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Roelof de Boer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-9
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Symon Jans Schiere Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-105
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Jan Kuiper Hoorn 13 j man ongehuwd protestant 1-107
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Oeds H Drijfhout Harlingen balkvlotter 27 j man gehuwd protestant 2-156
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
F-078 Schritzen Schritsen 26 Niels Lindegaard Drontheim zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-55
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Henderik Hube Sneek 31 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
B-147 Anjelierstraat 26 Joost J Houtsma Hauw [Stavoren] 67 j* man weduwnaar rooms katholiek 1-69
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Frederik Repko Harlingen 48 j man gehuwd protestant 2-49
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Schelte J Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-138
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Jan Babtiste Braams Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-44
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Rienk Ringers Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-52
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Rein Wiebinga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-97
F-144 Schritzen Schritsen 43 Johannes van der Heide Grote Gast 73 j man weduwnaar protestant 2-70
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Hendrik Groenewoud Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-39
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Yep Tichelaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-31
E-194 Laanen Lanen 57 Anthony Postma Harlingen 37 j man gehuwd protestant 2-31
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Petrus Fok Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-42
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Johannes Hartman Harlingen 37 j man ongehuwd protestant 1-148
G-274 Molenpad 8 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Frederik Duman Leeuwarden 18 j man ongehuwd protestant 1-10
B-065 Wortelstraat 6 Sicco de Jong Harlingen 25 j man gehuwd protestant 1-57
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Douwe K Pekelsma Leeuwarden 5 j man ongehuwd protestant 1-104
D-133 Ooievaarstraat 12 Johannes Keyzer Harlingen blauwverver 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-136
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Johan H W van Loon Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-156
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Jan J van der Weide Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-70
G-256 Kerkpoortstraat 39 Johannes Doksma Almenum 29 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Wopke van der Woude Harlingen koopman 24 j man gehuwd protestant 2-21
G-208 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 10 Johs. Schimmelpenning [Schimmel Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-129
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Jan S Steensma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-85
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Jan Leyenaar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-42
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
H-224 Weeshuisstraat 3 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
G-332 Weverstraat 0 Hendrikus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Sicco Popta Harlingen medicine doctor 24 j man ongehuwd protestant 2-5
D-014 Noordijs Noordijs 11 Pieter Tjallingii Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-116
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Bernardus Bonnema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-44
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Dirk van Vliet Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Jesajas Levi Spier Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 1-97
G-106 Vianen 22 Jan Hovenier Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Cornelis Draisma Makkum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-81
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Jan Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-36
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johs. Cornelis du Saar Hoogvliet 17 j man ongehuwd protestant 1-147
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Bernardus Telsemeyer Harlingen 11 m man ongehuwd rooms katholiek 2-104
G-272 Molenpad 14 Age Romm. Radema Wijnaldum werkman 47 j man gehuwd protestant 2-140
H-183 Zuiderstraat 12 Eliza Hasbach Dragten bakkersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-180
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jan Postma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-111
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Jan van der Brug Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-41
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Johannes Metzelaar Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-103
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Johannes Langenhorst Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-101
G-122 Romastraat Romastraat 1 Pieter Ald. van der Woude Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-113
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Jan van der Hoek Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-151
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Wijnand Modders Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-67
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Cornelis Leyen Harlingen blokmakersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-13
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Martinus de Boer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-86
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Marten Brandi Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-38
H-161 Zuiderhaven 44 Johannes Damen Harlingen deurwaarder 45 j man gehuwd protestant 2-176
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frederik Blokmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-4
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
D-031 Noordijs Franekereind 15 Jan Hendrik Groeneweegen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-120
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Harlingen 16 w man ongehuwd protestant 1-5
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Albert Sluik Terschelling binnenvader in het diakoniehuis 65 j man weduwnaar protestant 2-121
C-115 Katrug Sint Jacobstraat 17 Johannes H Gastrik Krichheinden in Pruissen koopman 62 j man gehuwd rooms katholiek 1-98
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes S Messel Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 1-81
B-167 Anjelierstraat 11 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
F-198 Laanen Lanen 66 Barend J Pors Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-81
G-268 Molenpad 20a Lambertus Rimkema Sneek kantoorbediende 37 j man gehuwd protestant 2-139
H-182 Zuiderstraat 14 Jacob Hintz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-179
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Fokke Boersma Harlingen 40 w man ongehuwd protestant 1-131
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Klaas Y Kamminga Harlingen pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-23
G-126 Romastraat Romastraat 13 Hendrik van der Vleugel Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-114
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Henricus Jac. Stroband Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 2-162
F-128 Schritzen Schritsen 11 Pier Abbinga Harlingen 54 j man ongehuwd protestant 2-66
G-261 Kerkpoortstraat 49 Doeke IJzenbeek Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-138
H-152 Spinhuisstraat 7 Dirk Bandsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-174
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Feitze Krof Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-16
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Sjoerd van Reenen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-129
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Gerryt Boonstra Harlingen wagenmakersknegt 15 j man ongehuwd protestant 1-125
F-224 Laanen Lanen 18 Rein Gerbranda Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-88
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Nathan Adam Cohen Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Jan Jans Holmans Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-119
B-144 Liemendijk 26 Hendrikus Werner Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Johannes Leyen Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Gerrit Rikkers Harlingen bakkersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-126
C-182 Noorderhaven Noorderhaven 20 Rinze A de Ruiter Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-109
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Sybe Weidema Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Lieuwe J Holsteyn Harlingen zeeman 16 j man ongehuwd protestant 1-74
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
D-072 Bij Lammert W. Brug Scheffersplein 0 Karel Bulkers Harlingen werkman 50 j man gehuwd protestant 1-126
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sytze Hettinga Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 2-122
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Klaas A Bleeker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-100
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Pieter Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-74
G-251 Moriaanstraat 3 Hendrik Harms Harlingen varensgezel 27 j man gehuwd rooms katholiek 2-136
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 IJsbrand G Kroes St Anna 17 j man ongehuwd protestant 1-131
H-224 Weeshuisstraat 0 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Jan Terpstra Harlingen 25 j man gehuwd protestant 2-115
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Herman van Schouwenburg Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-11
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
G-267 Oosterbolwerk 2 Elizabeth Bekker Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-139
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
G-129 Romastraat Romastraat 31 Hermanus van der Zee Harlingen schoenmaker 32 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Siebout P Gorter Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-37
F-059 Schritzen Schritsen 52 Petrus Kamp Harlingen 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-51
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Martinus van der Sluis Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-162
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Douwe R Bleeker Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-17
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Hotze Binksma Harlingen apothecar 36 j man gehuwd protestant 1-87
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Jan Hut Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-9
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Harmen Opkamp Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Frederik Wiersma Harlingen schoenmaker 42 j man gehuwd protestant 2-124
C-085 Noordijs Noordijs 2 Cornelis de Jong Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-94
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Jan R Bakker Harlingen besteller 24 j man gehuwd protestant 1-66
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Henderikus Oorthuis Harlingen huistimmerman 52 j man weduwnaar protestant 1-60
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Tjalke van Rees Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-94
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Sieuwke de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
F-152 Schritzen Schritsen 61 Cornelis Wagenaar Harlingen huistimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-71
G-105 Kerkpad 18 Jan van der Werf Leeuwarden koekebakkersknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-110
G-324 Klaverbladstraat 27 Jan Scheffer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-148
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Watze Zijlstra Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-133
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Roelof Kroese Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-63
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Dirk Tjomsma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-165
G-308 Fabrieksstraat 28 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus J Vaës Leeuwarden logementhouder 29 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Cornelis P Simonsz Zaandam commissionair 47 j man gehuwd protestant 1-12
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Jan Fontein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-85
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
F-130 Schritzen Schritsen 15 Harmanus Hoogmolen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-66
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Johannes Pannebakker Makkum 86 j man gehuwd rooms katholiek 1-33
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Jan J van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-43
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Coenraad Oswald Harlingen koperslager 52 j man gehuwd protestant 1-87
F-215 Laanen Lanen 32 Hendrik Notting Harlingen matroos 18 j man ongehuwd protestant 2-86
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Durk van der Meer Leeuwarden 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-155
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Brandt Blanksma Makkum 36 j man ongehuwd protestant 1-140
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Jan Mollema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-7
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
C-081 Noordijs Noordijs 10 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
B-064 Herenwaltje 11 Sybe Boomstra [Boonstra] Wynaam 5 j man ongehuwd protestant 1-57
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Klaas S de Vries Harlingen zeeman 14 j man ongehuwd protestant 2-7
H-164 Schoolstraat 1 Yppe Posthuma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-176
G-316 Klaverbladstraat 18 Goris Faber Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-147
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
H-177 Zuiderhaven 26 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
H-084 Wasbleekstraat 6 Jan Burghout Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-164
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Lubbertus Kroese Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johs. Norberhuis Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 2-76
E-142 Laanen 't Poortje 9 Syberen Zakes Sastra Midlum 61 j man gehuwd protestant 2-23
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Hendrikus Kerkhoven Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-88
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
G-079 Both Apothekerstraat 11 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
D-057 Bij de Lombard Lombardstraat 2 Jan W Petraeus Leeuwarden bankhouder 67 j man weduwnaar protestant 1-124
H-190 Zuidersteeg 5 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Johan Cristiaan Harting Amsterdam logementhouder 49 j man gehuwd protestant 1-108
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Haye G de Boer Harlingen 48 j man weduwnaar protestant 2-62
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12a Lourens Nak Harlingen schoemaker* 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-14
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Wijnant van Smeeden Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 1-122
F-087 Schritzen Schritsen 4 Age J de Vries Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-56
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Feye Hilarius Harlingen koperslager 41 j man gehuwd protestant 2-19
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Willem Kramer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-62
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-083 Wasbleekstraat 8 Willem Nak Harlingen wever* 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-164
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Symon Jacobs van der Meer Harlingen besteller der Amsterdamse beurtschepen 36 j man gehuwd protestant 1-129
H-223 Westerkerklaan 0 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-77
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Jan Huidekoper Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-13
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
H-169 Grote Werf 4 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Bernardus Omans Wettering wever 84 j man weduwnaar rooms katholiek 2-98
F-136 Schritzen Schritsen 27 Gerben Keimpes Jorna Bolsward veerschipper 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-68
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Hendrik Gorter Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-18
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Saakje [Zake] Panbakker Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
H-037 Kerkpoortstraat 63 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
G-110 Vianen 4 David de Vries IJlst 17 j man ongehuwd protestant 2-112
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Allert [Aldert] Lijflander Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-15
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Jacob Kuipers Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 1-25
E-170 Laanen Lanen 33 Louwrens Hoekers Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-26
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Fetze van der Stel Sneek 66 j man weduwnaar protestant 1-88
F-213 Laanen Lanen 36 Trijntie van der Laan Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-85
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Wiebe D van Vliet Harlingen aanspreker 30 j man gehuwd protestant 1-18
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Sytse de Wit Harlingen geen 51 j man gehuwd protestant 2-133
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Dina Wilhelm. Peters Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-84
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Rienk IJlstra Leeuwarden 11 j man ongehuwd protestant 1-35
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Klaas Blok Harlingen secretaris der stad 68 j man gehuwd protestant 1-152
F-183 Wortelhaven Lanen 86 Anne Zeilmaker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-77
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 David van Gelder Harlingen 8 m man ongehuwd israëliet 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Jan K de Vries Allengawier trekveerschipper 62 j man gehuwd protestant 1-129
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Johannes Ruitinga Harlingen apothecar 59 j man weduwnaar protestant 1-13
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 1-74
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
H-036 Kerkpoortstraat 65 Taeke Willekes Harlingen panbakker 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
G-109 Vianen 8 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Obbe L Wassenaar Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-20
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Johannes de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-39
F-210 Laanen Lanen 42 Abraham Vreedenburg Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Jan Bolta Breemen kuiper 35 j man gehuwd protestant 2-42
B-073 Droogstraat 75 Teunis L Coster Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-58
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Klaas Tigler [Tihlaar] Pottinga Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-95
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Anske Dijkstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-105
F-116 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 15 Anne J van Straaten Harlingen winkelier 43 j man gehuwd protestant 2-63
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 29 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Sjoerd J Koopmans Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-61
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Johannes Hoekstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-51
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Andries Gonggrijp Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-41
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Jacobus van Bree Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-61
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Simon Bernelot Moens Naarden 15 j man ongehuwd protestant 2-156
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jelte A Bakker Harlingen turfdrager 46 j man gehuwd protestant 1-51
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Sjoerd van der Vorm Harlingen varensgezel 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-92
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Hendrik Minnema Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
F-229 Laanen Lanen 8 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Harmen J Kroon Kimswerd pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-21
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johannes Francs. Berndes Wirtenberg koopman in manuf. 55 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
A-003 Noorderhaven Noorderhaven 3 Frederik Eekmeyer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-4
D-010 Noordijs Noordijs 3 Volkert A Zijlstra Herbayum 18 j man ongehuwd protestant 1-115
H-238 Havenplein 14 Dirk Dijkstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-188
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Walle Jacobs. Kerkhoven Harlingen verwersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-52
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Jan Meyer Harlingen boekbinder 27 j man ongehuwd protestant 2-97
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Corn. Martens Harlingen 30 j man gehuwd protestant 1-115
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Hermanus Bos Helder werkman 25 j man gehuwd protestant 1-120
F-143 Schritzen Schritsen 41 Albert H Stuur N. Pekel A zeehandelaar 58 j man gehuwd protestant 2-69
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Uilke de Vrij Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-40
E-189 Laanen Lanen 43 Arend Sterk Harlingen kleermaker 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-30
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
F-208 Laanen Lanen 46 Hendrik Brouwer Harlingen bakker 52 j man gehuwd protestant 2-83
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Jacob Wiarda Amsterdam 17 j man ongehuwd protestant 1-148
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
G-276 Molenpad 2 Jan Smith Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 2-141
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Geert de Groot Harlingen korfmakersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-169
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Geert van der Woude Oostermeer 73 j man ongehuwd protestant 1-9
B-065 Wortelstraat 6 Jan D van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-57
D-138 Ooievaarstraat 9 Pieter Wijnalda Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-137
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Uilke van Leeuwen Harlingen huisschilder 41 j man gehuwd protestant 2-102
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Rommert de Jager Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-79
B-150 Karremanstraat 7 Harmen Oorthuis Harlingen 39 j man weduwnaar protestant 1-69
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Bauke B Rinsma Harlingen geen 29 j man gehuwd protestant 2-135
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Dirk Wiersma Hitzum 18 j man ongehuwd protestant 2-28
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Hendrik Minnema Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Feike Houtsma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-36
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Jan Repko Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-49
H-224 Weeshuisstraat 1 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Adam Albada Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-28
D-013 Noordijs Noordijs 9 Jan IJzenbeek Harlingen koopman 60 j man gehuwd protestant 1-116
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Johannes Ringers Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-52
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Pieter Roelofs Marton Harlingen scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-11
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Wiebe Wiebinga Witmarsum wagenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-97
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Robijn Blanksma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-114
F-145 Schritzen Schritsen 45 Dirk Goldewijk Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-70
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Speyer Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-145
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Anthoon de Boer Workum 75 j man weduwnaar protestant 1-80
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Cornelis Monsma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-89
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Willem van der Veer Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-41
F-203 Laanen Lanen 56 Jan J Zeeven Winschoten varensgezel 32 j man gehuwd protestant 2-82
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Hendrik Bijlsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-103
D-099 Nieuwstraat Nieuwstraat 20 Jurjen ten Bokkel Harlingen schoenmakersknegt 47 j man gehuwd protestant 1-132
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Pieter M Ferwerda Franeker 49 j man gehuwd protestant 1-56
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Hein Drost Harlingen 26 j man ongehuwd rooms katholiek 2-101
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
F-123 Schritzen Schritsen 1 Broer Kleinvogel Harlingen schippersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-65
F-073 Schritzen Schritsen 34 Hein Obbes de Jong Heerenveen 65 j man gehuwd protestant 2-54
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jelle de Vries Harlingen werkman 44 j man gehuwd protestant 2-137
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Thomas R Smit Harlingen zeeman 22 j man gehuwd protestant 2-21
G-207 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 12 Cristoffel Klein Groningen uitdrager 66 j man gehuwd protestant 2-129
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Dirk Fz Fontein Harlingen zeehandelaar 39 j man gehuwd protestant 1-85
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Lykle de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-75
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hessel Westerhuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-142
H-224 Weeshuisstraat 3 Theunis Sybrens Harlingen 83 j man ongehuwd protestant 2-184
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Johannes Allard Sprée Sneek geen 25 j man gehuwd rooms katholiek 1-5
G-333 Weverstraat 0 Lambertus Hanekamp Harlingen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Evert E Posthuma Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-10
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
F-148 Schritzen Schritsen 51 Roelof Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-70
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Jan Beidschat [Beitschat] Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-145
G-106 Vianen 22 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Gerben J Fluitman Gaast pannebakker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-38
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Christiaan Jonath. du Saar Beesterzwaag 10 j man ongehuwd protestant 1-147
G-322 Fabrieksstraat 6 Jan D Brouwer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-147
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Folkert Beidschat [Beydschat] Harlingen 7 m man ongehuwd protestant 1-132
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Klaas Y Parma Stavoren zeekapitein 68 j man weduwnaar protestant 1-10
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jacob de Groot Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 1-111
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Wiebe Feddes Wijga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-41
G-091 Hofstraat Hofstraat 21 Jan Zandberg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-109
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Jacob van der Meer Harlingen zeylmaker 18 j man ongehuwd protestant 1-53
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
F-071 Schritzen Schritsen 38 Thomas van Slooten Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-53
G-260 Kerkpoortstraat 47 Douwe Bloemer Harlingen wafelkramer 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-137
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Foppe Corn. de Vries Harlingen baardscheerder 19 j man ongehuwd protestant 2-79
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Eeltie Tichelaar Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-18
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Pieter Leyen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-13
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Johannes Hendriks Leeuwarden 25 j man ongehuwd protestant 2-129
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Dirk de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-86
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Hobbe Huitema Almenum 23 j man ongehuwd protestant 1-72
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Tjerk J Zwanenburg Harlingen koek en banketbakker 29 j man gehuwd protestant 1-141
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Jan B van der Meer Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-139
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Sytze Jans Goverts Harlingen 15 w man ongehuwd protestant 2-5
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Fokke Klein Harlingen brouwersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-124
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Bouwe van Veen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-96
H-005 Hofstraat Hofstraat 30 Herre Heslinga [Hesselinga] Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-151
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sybe Doekes Ernsum 65 j man weduwnaar protestant 2-121
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Hendrikus Oostendorp Harlingen verwer en glazemak. 50 j man ongehuwd protestant 2-15
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Walles Faber Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-91
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jelle Jaspers Harlingen 31 w man ongehuwd protestant 1-91
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Hermanus Damen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-64
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Tjeerd M Radsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-31
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Amsterdam timmermansknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Hendrik M Wilst Sneek kuiper 36 j man ongehuwd protestant 1-23
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Hulst mandemaker 69 j man gehuwd protestant 2-127
F-096 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 12 Winseslaus Böike Wessum 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-58
D-127 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 4 Pieter J Nontie Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-135
G-127 Romastraat Romastraat 25 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Lubertus Stroband Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-162
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Berend Oldenburger Pekel A 17 j man ongehuwd protestant 1-65
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Feitze Krof Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-16
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Willem Dirk de Jong Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-9
B-144 Liemendijk 28 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
E-150 Laanen Drie Roemerssteeg 1 Jan Daum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-23
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
D-070 Bij Lammert W. Brug Franekereind 21 Doekele H Vinje Franeker praamverhuurder 70 j man weduwnaar protestant 1-126
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Jelle J Horjus Harlingen timmerman 22 j man ongehuwd protestant 1-118
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Nammle Holsteyn Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-74
G-286 Rapenburg 17 Bouwe Drijfhout Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-142
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Hendrik van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-6
E-160 Laanen Schoolplein 1 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Duco Tuinstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-49
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Meindert van der Laan Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-122
C-126 Noordijs Sint Jacobstraat 4 Jan Zuiderma Harlingen tabakskerwer 15 j man ongehuwd protestant 1-100
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Harmanus Ouendag Harlingen koopman 37 j man gehuwd protestant 1-82
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Freerk Jacobus Brouwer Stiens 26 j man ongehuwd protestant 1-91
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Abraham Schaafsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-32
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Abe Dijkstra Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
G-251 Moriaanstraat 3 Johanna Harms Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Paulus Jongsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-131
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen schoenmaker 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Schelte van der Hoef [Hoeve] Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-24
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Tjerk Adema Midlum winkelbediende 25 j man gehuwd protestant 1-102
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Heere K de Vries Harlingen 37 j man ongehuwd protestant 2-58
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Dirk van Akkeren Harlingen schoenmaker 54 j man gehuwd protestant 2-100
G-129 Romastraat Romastraat 31 Allerd van der Zee Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 2-115
F-130 Schritzen Schritsen 15 Sjoerd J Terpstra Vrouwenbuurt 17 j man ongehuwd protestant 2-66
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Jan Damen Harlingen brouwersknegt 28 j man gehuwd protestant 1-34
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Jikke van der Zee Belkum geen 63 j man weduwnaar protestant 2-162
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 David Ouenbroek Harlingen zeevarende 14 j man ongehuwd protestant 2-17
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Albertus Binksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-87
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
F-219 Laanen Lanen 28 Johs. van Kampen Harlingen varensgezel 54 j man gehuwd protestant 2-87
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Gerardus Pettinga Harlingen wijnhandelaar 45 j man gehuwd protestant 1-149
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Christiaan Schultz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-9
B-144 Liemendijk 32 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
H-080 Wasbleek 15 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Willem Muller Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-4
H-039 Rapenburg 4 Hendrik Weghuis Harlingen 60 j man weduwnaar rooms katholiek 2-159
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Douwe Oorthuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-60
E-076 Vijverstraat Hondenstraat 2 Jan Harmens Prins Pekela schipper 38 j man gehuwd protestant 2-8
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
G-105 Kerkpad 18 Cornelis van der Werf Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-110
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Henrich Gustaaf Hellund [Helland] Jacobstadt zeeman 40 j man gehuwd protestant 2-13
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Pieter Ebes Pekel A 5 j man ongehuwd protestant 1-82
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Jacomina Petron. Sebes Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-92
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Harlingen zadelmaker man gehuwd protestant 1-21
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Klaas Reitsma Harlingen koek en banketbakker 36 j man gehuwd protestant 2-48
G-252 Fabrieksstraat 32 Arnoldus Spiekerman Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus* Becker [Bekker] Oudeboorn 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Dirk Simonsz Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
H-169 Grote Werf 2 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Zweris Koersen Helder 32 j man gehuwd protestant 2-121
H-056 Rozengracht 28 Tjepke Laanstra Harlingen panbakkersknegt 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hantie Westerhoek Hitzum 37 j man gehuwd protestant 1-30
F-052 Schritzen Schritsen 52 Pier Sj. Schaafsma Makkum koopman 31 j man gehuwd protestant 2-50
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gerben de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-158
H-164 Spinstraat 3 Johannes Posthuma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-176
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Wybe J van Dokkum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-43
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Dirk de Wit Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-33
E-154 Laanen Lanen 9 Hendrik Veldhuis Gieterveen varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-24
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Frans Oswald Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-87
F-215 Laanen Lanen 32 Harmanus van Dijk Maassluis zeeman 24 j man gehuwd protestant 2-86
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
H-081 Wasbleek 21 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Jan A de Boer Harlingen beurtschipperknegt 21 j man ongehuwd protestant 1-153
C-081 Noordijs Noordijs 10 Petrus Jan Timmer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-93
H-020 Rozegragt Rozengracht 1 Jan Kannée Workum sluiswachter 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Jan S de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-7
H-164 Schoolstraat 1 Jetze Posthuma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-176
G-316 Klaverbladstraat 18 Wybe Faber Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-147
E-210 Laanen Lanen 79 Hertog Vrietm. Parfumeur Amsterdam 11 j man ongehuwd israëliet 2-35
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Paulus J Brugge Nieuwendam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-62
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Petrus Ens Leeuwarden medicina doctor 33 j man gehuwd protestant 1-146
H-177 Zuiderhaven 26 Sjoerd E Wiarda Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-178
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Folkert Jans Medemblik 45 j man gehuwd protestant 2-76
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
E-143 Laanen 't Poortje 11 Jan Talsma Tzummarum 28 j man gehuwd protestant 2-23
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Reinder Park Harlingen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-99
G-115 Romastraat Romastraat 8 Pieter E Nieuw Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-113
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Jacob Damen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-46
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Klaas de Vries Almenum metzelaar 33 j man gehuwd protestant 2-48
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Paulus Boone Harlingen bakkersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-15
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Sytze Steenstra Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-106
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Franciscus Kerkhoven Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-88
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Hendrik Mulder Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-60
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Pieter D Bekius Midlum tichelaar 47 j man weduwnaar protestant 1-124
H-133 Waschbleek Wasbleek 10 Jacob G Kijf Harlingen smid 20 j man ongehuwd protestant 2-171
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Frederik de Mol Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-108
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Freerk Leyenaar Makkum 15 j man ongehuwd protestant 2-62
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Andries Gebel Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-73
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Fetze Schuil Sneek 20 j man ongehuwd protestant 1-61
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12a Hendrik Nak Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-14
H-165 Schoolstraat 4 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Jacob Uilkes de Vrij Harlingen varensgezel 41 j man gehuwd protestant 2-30
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Willem Hilarius Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-19
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
G-209 Lammert van der steeg Kruisstraat 10 Bauke R Sluik Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-130
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Joseph Markensteyn Sliedrecht winkelier 31 j man gehuwd protestant 2-77
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Johan R Houbein Leeuwarden guardenier 39 j man gehuwd protestant 1-62
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
E-015 Voorstraat Voorstraat 68 Bernardus Leemkoel Harlingen koopman 43 j man weduwnaar rooms katholiek 1-145
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
H-142 Nieuweburen 17 Wytze Schaafsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-173
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Pieter S van der Meer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-129
G-118 Romastraat Romastraat 0 Frederik Boomsma Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Martinus Beidschat Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-55
G-109 Vianen 6 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albert Bakema Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-22
G-075 Both Apothekerstraat 10 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Christiaan Riem Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Haitse van der* Hout [Derhout] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-170
H-204 Zuiderstraat 15 Durk Monsma Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-182
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Harke Pottinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-8
B-078 Wortelstraat 9 Tjalling Tuinstra Midlum 64 j man gehuwd protestant 1-59
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Sytze Steenstra Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-106
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Rigtje de Boer Leeuwarden 28 j man ongehuwd protestant 1-84
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Tjette Zeldenrijk Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-29
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Draisma Balk pottebakker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-22
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
H-138 Nieuweburen 25 Auke Zein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-172
H-224 Weeshuisstraat 1 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-327 Weverstraat 4 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
D-010 Noordijs Noordijs 1 Douwe van Dorpen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-115
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 David Mathijs Masjée Demarary onderwijzer in de Eng. taal 27 j man gehuwd protestant 1-113
D-009 Scheerstraat Scheerstraat 2 Joseph Sinnema Leeuwarden wagenmaker 27 j man gehuwd protestant 1-115
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Hylke van Sloten Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-14
H-035 Kerkpoortstraat 67 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
G-109 Vianen 8 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Johannes Merkelbach Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-88
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Willem Wassenaar Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-20
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Albertus Huese Amsterdam* 26 j* man gehuwd protestant 2-42
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Jan Olivier Harlingen korfmaker 28 j man gehuwd protestant 2-106
D-136 Lombardstraat 10 Abe P Feenstra Sexbierum geen 15 j man ongehuwd protestant 1-136
H-120 Waschbleek Wasbleek 36 Akke Brouwer Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-169
H-208 Zuiderstraat 25 Johannes Beuker Harlingen metzelaar 73 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
D-140 Nieuwstraat 4 Ids Jorritsma Franeker 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Romke Agema Harlingen schoenmaker 63 j man weduwnaar protestant 1-90
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Jan R Falkema De Burgh Joure visiteur voor de klaring op de Abt 40 j man gehuwd protestant 2-42
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Adam Olivier Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-106
G-262 Molenpad 1 Gerrit van der Meulen Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-138
B-073 Droogstraat 75 Lodewijk Georg Ging Neurenburg slootemaker 32 j man ongehuwd protestant 1-58
B-067 Wortelstraat 2 Syberen S de Vries Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-57
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Karel Jan Coolen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-64
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
H-165 Schoolstraat 14 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jurjen Huizelman Harlingen bakkersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-20
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Adam J Knoop Harlingen geen 40 j man ongehuwd protestant 2-132
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gerben R Bouricius Franeker smidsknegt 51 j man gehuwd protestant 1-66
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Liepman Wolf de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-50
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johs. Franciscus Berndes Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-143
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Klaas M Wiersma Harlingen varensgezel 21 j man ongehuwd protestant 1-4
G-326 Weverstraat 0 Jan Trompetter Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-148
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Jan J Bouwknegt Harlingen oud schipper 73 j man gehuwd protestant 1-27
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Elias [Leyes] Durks Harlingen* 26 j man ongehuwd protestant 2-74
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Dirk J Leyenaar Harlingen kantoorbediende 15 j man ongehuwd protestant 2-52
G-024 Turfhaven Heiligeweg 66 Thomas Fultsma Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-97
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan H Kuipers Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-45
F-143 Schritzen Schritsen 41 Reiner Stuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-69
G-291 Kerkpad 7 Sjoerd van der Weide Harlingen matroos 33 j man gehuwd protestant 2-143
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan Loncq s Hage gemeente ontvanger 41 j man weduwnaar protestant 2-36
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Gerryt H Eden Carlinzijl varensgezel 45 j man gehuwd protestant 2-145
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Barend van der Wal Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-19
A-213 Bargebuurt Zoutsloot 23 Filippus G de* Oude Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
F-208 Laanen Lanen 46 Willem Brouwer Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-83
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
G-275 Molenpad 4 Tjeerd Durks Jager Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-141
H-113 Waschbleek Wasbleek 50 Jan J Schoonbergen Harlingen hovenier 21 j man ongehuwd protestant 2-169
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
D-139 Nieuwstraat 6 Tjeerd Jacobs Wip Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-137
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Petrus Schoenmaker Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-117
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Jan Rodenhuis Harlingen vice consul en kargadr. 25 j man ongehuwd protestant 1-9
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Barend Cornelis Post Amsterdam zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-102
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Marten Visser Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-108
H-165 Schoolstraat 20 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Age Rinsma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-135
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Christiaan Heiner Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-20
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
B-147 Anjelierstraat 28 Joost J Houtsma Hauw [Stavoren] 67 j* man weduwnaar rooms katholiek 1-69
H-224 Weeshuisstraat 1 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
G-330 Weverstraat 0 Jan Nak Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-149
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
H-233 Havenplein 24 Jelte van der Ley Harlingen metzelaar 18 j man ongehuwd protestant 2-187
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Rein Wiebinga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-97
D-043 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 51 Jan Fokkes Miedema Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-121
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Hein J Drost Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Mozes Speyer Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-145
E-194 Laanen Lanen 57 Gerrit Kreyl Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-31
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Herms. Maxines du Saar Hoogvliet 13 j man ongehuwd protestant 1-147
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
G-273 Molenpad 10 Jan Johs. Smit [Smith] Maastricht 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Tietje de Wilde Harlingen zeeman 24 j man gehuwd protestant 1-132
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Arjan Lieuwes [Luiwers] Harlingen gruttersknegt 48 j man gehuwd protestant 2-117
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Jan Ferwerda Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-56
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Adolf Benj. Manck [Mank] Rotterdam zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-40
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Johannes Brouwer Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 1-104
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Jan Wever Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-67
G-257 Kerkpoortstraat 41 Johannes Daum Tribboer kleermaker 55 j man weduwnaar protestant 2-137
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Jan Fontein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-85
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Justus Gonggrijp Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-72
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Tjepke Westerhuis Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 1-142
H-164 Zuiderhaven 38 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Wouter Ringsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-34
H-224 Weeshuisstraat 3 Klaas Salverda Harlingen 64 j man weduwnaar protestant 2-184
D-029 Noordijs Franekereind 9 Yeme de Haas Franeker bakkersknegt 35 j man ongehuwd protestant 1-119
G-333 Weverstraat 0 Jan Grijpsma Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Hendrik Mooiman Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-28
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Wybe J Feenstra Harlingen schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-125
H-232 Havenplein 26 Ruurd IJlstra Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-187
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sytze Johs. Hoog Harlingen 69 j man gehuwd protestant 2-10
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Pieter F Rikkers Workum 7 j man ongehuwd protestant 1-134
F-148 Schritzen Schritsen 51 Dirk Faber Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-70
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Kaspar Jansen Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 1-81
E-196 Laanen Lanen 65 Bouwe H de Vries Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 2-32
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Gerben Monsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-89
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Petrus du Saar Harlingen 1 m man ongehuwd protestant 1-147
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
H-182 Zuiderstraat 14 Jacob Hintz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-179
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Bernardus de Vries Harlingen balkflotter 46 j man gehuwd protestant 2-116
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Engelbertus van IJzendijk Medemblik 14 j man ongehuwd protestant 1-10
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Willem van der Meer Harlingen 11 j* man ongehuwd protestant 1-103
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Christiaan Riem Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
F-126 Schritzen Schritsen 7 Willem Wagenaar Harlingen timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 2-65
F-189 Spekmark Spekmarkt 4 Uilke Voordewind Harlingen kaaskoopman 31 j man gehuwd protestant 2-78
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Johannes Stram Harlingen bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-86
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
F-227 Laanen Lanen 16 Taeke Poort Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-89
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Marten Schaafsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-8
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Paulus F Torenbeek Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-120
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Hayo Harmens Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-5
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Christoffel Klein Franeker kuipersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-124
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Pieter J Holsteyn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-74
G-285 Rapenburg 13 Stoffel Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sybrand de Vries Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 2-121
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Sjerk van der Werf Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-151
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Dirk Stinstra Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-81
E-203 Laanen Lanen 71 Hans van Straten Harlingen huisschilder 35 j man gehuwd protestant 2-33
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan L Balkstra Harlingen touwslager 58 j man gehuwd protestant 1-32
F-198 Laanen Lanen 66 Franciskus Fontein Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-81
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Pieter de Moed Sneek 2 j man ongehuwd protestant 1-131
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Heymans Metzelaar Amsterdam 8 j man ongehuwd israëliet 2-116
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
G-161 Typelstegen Heiligeweg 30 Hille Douwes Visser Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
G-127 Romastraat Romastraat 27 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Reyer [Reyzo] S Moor Harlingen verwersknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-109
F-068 Schritzen Schritsen 44 Auke Zwanenburg Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-53
G-261 Kerkpoortstraat 49 Johannes Veldhuis Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 2-138
H-073 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 9 Sipke Schellingwouw [Schellenwo Oosterbierum [Harlingen] 22 j man ongehuwd protestant 2-162
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
E-109 Vijverstraat Vijverstraat 0 Theodoor Leers Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-16
C-057 Voorstraat Voorstraat 57 Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Pieter de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-125
F-224 Laanen Lanen 18 Jacobus J Zoete Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-88
B-144 Liemendijk 28 Hendrikus Werner Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
H-015 Hofstraat Zuiderplein 1 Andreas Coulbaut Harlingen kleermaker 38 j man ongehuwd rooms katholiek 2-154
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
F-151 Schritzen Schritsen 57 Jelle J Agema Harlingen baardscheerder 52 j man ongehuwd protestant 2-71
G-325 Klaverbladstraat 1 Willem de Wilde Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-148
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Albertus Knipper Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Matthijs Ouendag Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-82
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Hermanus ten Brug Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Jan Hall London kapitein ter zee 28 j man gehuwd protestant 1-92
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jettie Anema Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-63
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Obe Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-32
H-228 Zuiderhaven 6 Jan H Capppen N. Pekel A zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-187
G-251 Moriaanstraat 3 Andele Draayer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-136
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Cornelis de Wolf Kampen 47 j man gehuwd protestant 1-11
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Gerrit J de Jong Harlingen verwer en schilder 59 j man gehuwd protestant 1-102
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Jan van der Meer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-57
G-287 Oosterbolwerk 10 Gerryt jr Roelvink Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-143
G-295 Hofstraat Hofstraat 37 Jacob S Molenaar Almenum houtsteksknegt 51 j man gehuwd protestant 2-144
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Tjeerd M Kooistra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-34
F-219 Laanen Lanen 28 Taeke [Feike] van der Veer Makkum varensgezel 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-87
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Hendrik Pettinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-149
G-077 Both Apothekerstraat 3 Symon Louwenaar Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-107
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Barend Leyen Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-225 Weeshuisstraat 5 Hendrik de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-186
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Auke Donker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-109
C-083 Noordijs Noordijs 6 Eelco van den Bosch Utrecht 17 j man ongehuwd protestant 1-94
H-039 Rapenburg 4 Jacobus Kerkhoven Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Pieter Anthoni Balli in Zwitserland schoorsteenveger 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-51
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
F-153 Schritzen Schritsen 63 Syberen Steeksma Almenum 14 j man ongehuwd protestant 2-71
G-104 Kerkpad 20 Theunis Vurstenburg Bolsward geen 66 j man gehuwd protestant 2-110
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob Spanjaard Leeuwarden 72 j man weduwnaar protestant 1-100
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Cornelis Visser Franeker 33 j man gehuwd protestant 2-133
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Simon Struiks [Strauks] Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-83
H-178 Zuiderhaven 24 Hendrik Walgreen Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-179
H-087 Wasbleekstraat 1 Tjalling Schaafsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-165
G-252 Fabrieksstraat 32 Klaas Hagedoorn Heeg scheepstimmerman 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Jan Cornelis Linstra Sneek schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-76
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Rinse de Vries Sneek 6 j man ongehuwd protestant 2-99
F-130 Schritzen Schritsen 15 Gerrit J Terpstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-66
F-052 Schritzen Schritsen 52 Johan Willem Schaafsma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-50
H-164 Spinstraat 3 Jacobus Posthuma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-176
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Rients van Velzen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-33
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Gerryt Spoelstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-125
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Gerben Blom Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-40
F-214 Laanen Lanen 34 Hendrik Verhoeven Amsterdam schoenmaker 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-85
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
H-190 Zuidersteeg 1 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Adreanus Pereboom Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-127
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Arjan Koopmans Harlingen metzelaar 50 j man gehuwd protestant 1-7
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Jacobus A Wijma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-108
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Sjouwke van der Woude Joure trekveerschipper 57 j man weduwnaar protestant 2-73
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Benjamin van Hoek Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-155
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Jan E Schaap Harlingen zeeman (hulploots) 37 j man gehuwd protestant 2-7
G-097 Hofstraat Kerkpad 32 Petrus Nieuwenhuis Harlingen 10 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
C-120 Katrug Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma Harlingen 37 w man ongehuwd protestant 1-99
G-315 Klaverbladstraat 20 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Dirk Akkerboom Harlingen blokmakersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-94
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
E-211 Lanen 81 Cornelis C de Vries Harlingen stalknegt 41 j man gehuwd protestant 2-36
C-079 Voorstraat Voorstraat 99 Jean Goddin Glons prov. Luik stroohoedemaker 33 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Rintje Kuipers Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-62
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling 3 j man ongehuwd protestant 1-15
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Hermanus Hoogmolen Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-145
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-164
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Johannes de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Cornelis Vlam Warmenhuizen 3 j man ongehuwd protestant 1-130
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Julius Wiarda Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-12
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 IJsbrand Wagenaar Harlingen zeepziedersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-98
G-115 Romastraat Romastraat 8 Tamme Nieuw Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-113
H-013 Hofstraat Hofstraat 4 Pieter Meynders Leeuwarden 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-154
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Arjan H Poort Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-30
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Gosse de Vries Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-48
H-037 Kerkpoortstraat 61 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Wouter P Posthuma Harlingen grofsmid 27 j man gehuwd protestant 1-23
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Piebe van Rozendal Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-40
F-214 Laanen Lanen 34 Jacob Zeylmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-85
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Jodukus van Berlo Medenblik grofsmid 23 j man gehuwd protestant 2-60
G-079 Both Apothekerstraat 13 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Jan Bekius Almenum 1 j man ongehuwd protestant 1-124
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Hendrik Werner Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-171
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Jacob van der Meulen Leeuwarden 53 j man gehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Izaak van der Moer Leeuwarden 5 j man ongehuwd protestant 1-8
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Nicolaas Smidt Embden metzelaarsbaas 39 j man gehuwd protestant 1-106
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Jan Pieters de Groot Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-62
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Frans O Ludinga Harlingen zeeman 40 j man gehuwd protestant 1-61
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Jan van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-155
F-086 Schritzen Schritsen 6 Jan Vettevogel Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-56
G-231 Kerkpoortstraat 3 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Yede Mulder Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-130
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Jan Markensteyn Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-77
E-049 Voorstraat Voorstraat 8 Dirk Kraayer Gordijk geen 52 j man gehuwd protestant 1-152
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Rudolf Houbein Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-62
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Marselis de Bruin Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sytske de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-120
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Ypeus Ruitinga Harlingen 45 j man ongehuwd protestant 1-13
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Jacob E de Boer Pingjum policiebediende 53 j man gehuwd protestant 1-26
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Jan Pannebakker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-112
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Tamme J Braaksma Dronrijp 11 j man ongehuwd protestant 1-46
F-138 Schritzen Schritsen 31 Salomon Leefmans Norden kledermake 27 j man ongehuwd israëliet 2-68
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Meine W de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-37
G-109 Vianen 6 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
E-112 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 20 Gerhardus Schrage Harlingen 29 j man ongehuwd rooms katholiek 2-16
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-70
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Fetze van der Stel Sneek 66 j man weduwnaar protestant 1-88
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Jacob de Vries Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-22
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Wyberen Pieksma Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-42
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Jan Berends Tikkel Harlingen winkelier 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-123
H-124 Waschbleek Wasbleek 28 Hermanus J de Rooy Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 2-170
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Jorritsma Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Jan Oorthuis Harlingen s rijksweger 54 j man gehuwd protestant 2-96
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Dirk de Groot Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-86
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Jacob van Vliet Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-133
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan Arents Westerbaan Bolsward touwslager 50 j man gehuwd protestant 2-29
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Hendrik R Snijder Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-19
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Tjerk Vellinga Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 1-34
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Bouwmans Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Bouwe A Hoeksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-144
G-327 Weverstraat 4 Klaas Zein Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-149
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Jacobus Oosterbaan Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-75
D-010 Noordijs Noordijs 1 Julius Jacobus Smith Minnertsga 16 j man ongehuwd protestant 1-115
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 David Mattheus Masjée Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-113
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Evert J Bouwknegt Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-45
F-140 Schritzen Schritsen 35 Wiebe H Harda Houw 40 j man gehuwd protestant 2-69
G-109 Vianen 8 Doeke Winkel Leeuwarden 1 j man ongehuwd protestant 2-112
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Pieter de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Hans Leyenaar Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-153
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Bauke Donker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-114
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Hendrik J Hobma Workum koopman 34 j man gehuwd protestant 1-80
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Wybe H Blevier Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-90
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Rinske G de Vlies Leeuwarden 28 j man gehuwd protestant 1-20
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Zwerus Vogelzang Harlingen zeeman 39 j* man gehuwd protestant 1-39
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Johs. Cornelis van Assen Workum 8 j man ongehuwd protestant 2-43
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Gerryt Zegeling Harlingen 47 j man weduwnaar protestant 2-169
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Wiersma Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-137
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Jan A Bolman Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-95
B-061 Wortelstraat 4 Itse van der Meer Wolvega schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-56
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Jan Pieters Rikkers Harlingen bakker 32 j man weduwnaar protestant 2-64
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Matthijs Overmeer Makkum stuurman ter zee 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-102
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Frans Klein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-107
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
B-167 Karremanstraat 3 Hermanus de Vries Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-73
F-081 Schritzen Schritsen 20 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Theunis M Stolte Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-132
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Pieter Rodenhuis Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-151
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Gerben Posthumus Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-21
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Evert Hoog Harlingen pakhuisknegt 34 j man gehuwd protestant 2-49
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Schelte J Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-138
D-027 Noordijs Franekereind 5 Durk Boterweg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-119
G-327 Weverstraat 0 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Allert G Krijl [Kreyl] Hindelopen 47 j man gehuwd protestant 1-27
D-010 Noordijs Noordijs 3 Teunis van Phalen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-116
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Jan Zwanenburg Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-53
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Thomas Monsma Harlingen 18 j* man ongehuwd protestant 2-152
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Harmen* Martinus* Couwenhoven* Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-115
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Dirk Bos Harlingen 15 w man ongehuwd protestant 1-120
F-143 Schritzen Schritsen 41 Dirk Stuur Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-69
G-107 Vianen 16 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Sjerk Schaafsma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-31
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Yeme van der Wal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-19
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Douwe Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-41
F-207 Laanen Lanen 48 Gerryt Baukes Blom Harlingen metzelaar 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-83
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Douwe Lovius Leeuwarden zeevarend 28 j man ongehuwd protestant 2-103
H-185 Zuiderstraat 8 Reinder Th. Bijlsma Harlingen houtzaagmolenaar 34 j man gehuwd protestant 2-180
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
D-102 Nieuwstraat Nieuwstraat 14 Jurjen de Vries Harlingen besteller 40 j man ongehuwd protestant 1-133
H-224 Weeshuisstraat 0 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
B-065 Wortelstraat 6 Eeltie de Groot Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-57
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Straatsma Sneek smidsknegt 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-104
D-054 Gewezen Franeker Poort Ooievaarstraat 2 Jan Berends Tikkel Harlingen winkelier 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-123
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
F-077 Schritzen Schritsen 28 Gerrit van Temmen Leeuwarden kleermaker en brievenbesteller 63 j man gehuwd protestant 2-54
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Jelle Hendriks Croese Harlingen kleermaker 42 j man gehuwd protestant 2-27
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Syberen Bakker Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-130
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Harke Pottinga Harlingen tabaksfabrikant 24 j man gehuwd protestant 1-85
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Joseph Posthuma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
C-192 Noorderhaven Noorderhaven 2 Freerk Nijdam Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-111
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
D-014 Noordijs Noordijs 11 Pieter Tjallingii Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-116
H-233 Havenplein 24 Klaas van der Ley Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-187
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Willem van den [der] Bosch [Bos] Harlingen timmerman 18 j man ongehuwd protestant 2-52
E-079 Zuiderhaven Herenknechtenkamerstraat 0 Hans Lijn Workum winkelier 26 j man gehuwd protestant 2-9
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Syberen van Smeden [Smeeden] Franeker hoef en grofsmid 41 j man gehuwd protestant 1-96
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Sybrandus Drost Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Kasper Klok Harlingen werkman 51 j man gehuwd protestant 2-145
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Henderikus Jansen Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Michiel Hoogstra Almenum 7 j man ongehuwd protestant 1-89
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Henri Theodoor du Saar Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-147
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
H-183 Zuiderstraat 12 Wiggle Posthumus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-179
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Jan van Rooyen Harlingen wever 20 j man ongehuwd protestant 2-117
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
D-132 Ooievaarstraat 14 Evert Bakker Leeuwarden 3 j man ongehuwd protestant 1-136
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Leeuwarden kleermaker 74 j man gehuwd protestant 2-101
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Wopke Zwaal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-53
F-124 Schritzen Schritsen 3 Hertog Izaäk Cohen Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-65
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Cornelis Boumans Vlijmen N. Braband wijnwerker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-67
G-258 Kerkpoortstraat 43 Abraham Liepman de Vries Harlingen koopman 53 j man gehuwd israëliet 2-137
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan van der* Wijk Nieuwe Pekela* 27 j* man gehuwd protestant 1-75
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
H-164 Zuiderhaven 38 Yppe Posthuma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-176
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
H-224 Weeshuisstraat 3 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Carolus Zuiderhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Jan Ploeg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-110
D-016 Noordijs Noordijs 13 Johan Hendrik van* Enschut Franeker 9 m man ongehuwd protestant 1-117
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Lammert Buisman Heeg scheepstimmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-152
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 11 Bauke S Dijkstra Harlingen zeepziedersknegt 58 j man weduwnaar protestant 1-135
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Pieter Benning Harlingen schoenmaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Pieter van der Heide Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-122
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Arend Jansen Feemsma Harlingen winkelier 61 j man gehuwd protestant 2-38
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Feike Houtsma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-36
E-196 Laanen Lanen 65 Bauke Sjierks Postma Oosterbierum 47 j man gehuwd protestant 2-32
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Geert B Faber Kampen 4 j man ongehuwd protestant 2-167
A-022 Noorderhaven Zeepziedersstraat 4 Cornelis Mollema Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-7
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Rindert van der Hoef Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-127
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Frans Fluks Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-103
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Joseph Pais Amsterdam 6 j man ongehuwd israëliet 2-59
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Hendrik Kloppenburg Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-135
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Petrus Miranda s Hertogenbosch hoedemaker 56 j man gehuwd protestant 2-100
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jan Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-114
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Jan de Groot Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-109
H-063 Rozengracht 0 Johs. Panbakker Harlingen panbakker 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-161
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Wopke van der Mey Harlingen schippersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-78
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob A de Boer Vollenhove schipper 27 j man gehuwd protestant 2-13
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Gerryt Boonstra Harlingen wagenmakersknegt 15 j man ongehuwd protestant 1-125
F-224 Laanen Lanen 18 Albert van der Velde Norden schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-88
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Geert Torenheek Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-120
E-002 Voorstraat Voorstraat 92 Gerardus Telsemeyer Harlingen 9 m man ongehuwd rooms katholiek 1-141
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Albertus Plantinga Leeuwarden 9 j man ongehuwd protestant 1-126
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Romke D van Hettinga Harlingen commissaris der Amsterdamsche en Rotterd. veeren 35 j man ongehuwd protestant 1-110
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Sjerk van der Werf Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-151
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Andries van der Hoek Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-151
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Lieuwe de Jong Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-15
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Henderikus Knipper Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
E-204 Laanen Lanen 75 Willem Dikmans Alkmaar korfmaker 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-33
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Pieter Ouendag Harlingen koopman 43 j man gehuwd protestant 1-91
F-198 Laanen Lanen 66 Rinze Y Rinsma Harlingen bakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Jan Annes Foekens Harlingen kantoorbediende 21 j man ongehuwd protestant 2-105
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Rintje Nielsen Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-135
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Hendrik Kramer Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-166
H-177 Zuiderstraat 22 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Ate de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-58
G-267 Oosterbolwerk 2 Harmen Wever Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-139
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Frederik van der Vliet Bristol 29 j man ongehuwd protestant 2-161
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Schelte van Steen Workum gruttersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-54
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
F-222 Laanen Lanen 22 Jan J Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-87
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Frederik Tietge Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-9
B-144 Liemendijk 30 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jacob Steinfort Arum 21 j man ongehuwd protestant 2-154
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Jan Schoemaker Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-4
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Jan Poort Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-124
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
H-039 Rapenburg 4 Suffridus Weghuis Harlingen binnenvader rooms armhuis 62 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Klaas Leyen Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-12
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Nikolaas van Slooten Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-95
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Andreas de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-100
G-325 Klaverbladstraat 1 Frans Bambach Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
G-255 Moriaanstraat 4 Theunis G van der Wal Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-136
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Johannes Martens Hidma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-130
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Dirk Sieds de Wit Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-128
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Hein G de Jong Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-102
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Willem van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-57
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Wyberen Termeulen Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
H-164 Spinstraat 1 Johannes Posthuma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-176
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Lolke Zwaal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-10
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gerryt Louwenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-107
B-144 Liemendijk 34 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Dirk van der Meer Workum molenmaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Hamanus Leyen Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Dirk C Zijlstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
C-083 Noordijs Noordijs 6 Godaart van den Bosch Utrecht 5 j man ongehuwd protestant 1-94
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Hubert Wagenaar Harlingen kantoorbediende 30 j man gehuwd protestant 2-72
H-039 Rapenburg 4 Harmanus Kok Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Abe Minkes Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-61
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Jan Jurjens Buch Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-8
F-155 Schritzen Schritsen 65b Albert van der Weide Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-71
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Johannes Pietersen [Petersen] Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-99
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Pieter de Bree Terschelling 16 j man ongehuwd protestant 2-91
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Willem Stootman Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egbert Burgersch Kantes kaptein ter zee 48 j man gehuwd protestant 1-15
H-085 Wasbleekstraat 4 Jacobus van Keulen Utrecht pannebakker 72 j man gehuwd protestant 2-164
D-090 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Pieter K Roedema Kornwerd melktapper 42 j man gehuwd protestant 1-130
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Hendrik G Veenstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-101
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Stefanus Mos Harlingen winkelknegt 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-126
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Inne Wiersma Almenum 25 j man ongehuwd protestant 2-144
H-056 Rozengracht 32 Tjepke Laanstra Harlingen panbakkersknegt 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Tjeerd Zijlstra Makkum panbakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-55
F-131 Schritzen Schritsen 17 Harmanus Kamp Harlingen timmerman 30 j man gehuwd rooms katholiek 2-67
H-037 Kerkpoortstraat 59 Rink Pool Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-158
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Jan J van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-43
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Meile van der Plaats Harlingen boekverkoper 52 j man gehuwd protestant 1-87
F-214 Laanen Lanen 34 Bernardus Verhoeven Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-85
G-078 Both Apothekerstraat 7 Hendrik Baantjer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-107
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Johannes C Monsma Woudsend smidsknegt 38 j man gehuwd protestant 1-122
H-137 Waschbleek Wasbleek 2 Lammert Hoekstra Harlingen werkman 42 j man weduwnaar protestant 2-172
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan E Posthumus Marssum winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-128
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Taeke Plantinga Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-153
C-081 Noordijs Noordijs 12 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Albertus Tamboezer Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-73
H-046 Rapenburg 14 Hans Goverts Makkum stokersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-159
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Didert J Talsma Oosterend koetsier 42 j man gehuwd protestant 1-48
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Nicolaas Schaap Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-7
F-088 Schritzen Schritsen 2 Wessel IJlstra Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-57
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Bernardus Nieuwenhuis Harlingen turfdrager 43 j man weduwnaar rooms katholiek 2-109
G-315 Klaverbladstraat 20 Jane de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-147
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Andries van der Werf Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-89
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
C-080 Voorstraat Voorstraat 101 Pieter Bisschop Harlingen 27 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Hendrik de Windt Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-47
H-083 Wasbleekstraat 8 Willem Nak Harlingen wever* 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-164
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Jan Fontein Tuinhout Workum fabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-76
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Hendrik van Schouwenburg Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-13
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Jan Flümacher Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-25
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Pieter Rodenhuis Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-101
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Poulus Spaanderman Harlingen schoenmakersknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-98
G-112 Romastraat Romastraat 10 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Gerryt R de Vries Harlingen geen 57 j man gehuwd protestant 1-18
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Zake Panbakker Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
H-037 Kerkpoortstraat 61 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Pieter Oostendorp Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-15
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Sibble Buwalda Witmarsum koetsier 36 j man gehuwd protestant 1-106
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Henricus Heep Dokkum koopman in manufacturen* 28 j man weduwnaar rooms katholiek 1-88
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Bernardus Visser Harlingen 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-171
H-193 Zuidersteeg 11 Marten de Buhr Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-181
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Harmanus Hoogmolen Harlingen zeeman 24 j man ongehuwd rooms katholiek 1-106
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Abraham Heeksma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-61
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Cornelis Hettema Harlingen wagenmaker 19 j man ongehuwd protestant 1-122
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Albertus Wagenaar Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-62
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
F-185 Spekmark Lanen 82 Anne Hovenier Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-78
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-141 Nieuweburen 19 Andries Rodenhuis Harlingen verwer* 20 j man ongehuwd protestant 2-173
H-224 Weeshuisstraat 1 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Taeke Boumans Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-129
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Kornelis H Jaarsma Ooster Nijkerk bakkersknegt 32 j man ongehuwd protestant 1-77
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Evert de Boer Harlingen zeevarende 19 j man ongehuwd protestant 1-26
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Wiebe van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-101
F-138 Schritzen Schritsen 31 Aäron Leefmans Sneek 13 j man ongehuwd israëliet 2-68
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Dirk B de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-14
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Pieter Asbeek Makkum baardscheerder 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-37
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gooitse Pool Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-158
G-109 Vianen 6 Doeke Winkel Leeuwarden 1 j man ongehuwd protestant 2-112
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Piet Beuker Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Murk de Jager Driesum 48 j man gehuwd protestant 1-67
E-171 Laanen Lanen 35 Joeke Mulder Veendam 59 j man gehuwd protestant 2-27
G-074 Both Apothekerstraat 12 Geert Jetzes [Jeltes] Spandauw Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-106
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Klaas Jans Tikkel Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-123
H-205 Zuiderstraat 17 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
B-080 Wortelstraat 13 Johannes Postma Midlum 19 j* man ongehuwd protestant 1-59
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Hillebrand Verwerda Woudsend winkelier 62 j man gehuwd protestant 1-105
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Evert de Boer Harlingen blokmaker 21 j man ongehuwd protestant 2-63
H-050 Rapenburg 22 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Johannes Hoekstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-51
F-082 Schritzen Schritsen 16 Klaas de Groot Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-55
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Sjoerd Westerbaan Bolsward 9 j man ongehuwd protestant 2-29
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Arjan Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Harmen Vellinga Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-34
F-229 Laanen Lanen 6 Lodewijk Strak Nassauw Dieths 70 j man gehuwd protestant 2-90
F-179 Wortelhaven Lanen 0 Jan Dijkstra Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-77
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Hendrik Noordhuis Harlingen varensgezel 30 j man ongehuwd protestant 1-144
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Jan R van Wijk Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-75
H-238 Havenplein 12 Rienk Dijkstra Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-188
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Harmen Bouwknegt Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-45
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Klaas de Jong Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 1-14
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
D-010 Noordijs Noordijs 1 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Geert Leenstra Franeker bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-75
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Ulbes Strikwerda Achlum geen 39 j man gehuwd protestant 1-114
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Karel Wijga Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-40
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Broer Hobma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-80
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Johan Hendriks Mulder Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-20
F-209 Laanen Lanen 44 Gerrit Louwrens Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-83
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Theunis Bolman Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 2-95
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Symon D de Jong Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-9
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Minne P Rikkers Harlingen 28 j man ongehuwd protestant 2-64
D-138 Ooievaarstraat 9 Thomas Wijnalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-137
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Willem Lont Hoorn 6 j man ongehuwd protestant 1-107
B-149 Karremanstraat 5 Johannes Weezen Harlingen 35 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Kasper Jacob Punbert Harlingen kleermaker 52 j man ongehuwd protestant 2-28
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Johannes Heiner Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-20
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Jacobus Reinhart Harlingen 22 j man gehuwd protestant 2-132
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Poppe J Smith Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-59
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Tjepke Haitsma Franeker 12 j man ongehuwd protestant 1-21
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Fedde Hoog Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-49
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Jan C Visser Oudega timmermansknegt 43 j man gehuwd protestant 1-138
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Willem Faber Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-4
G-327 Weverstraat 0 Klaas Zein Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-149
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Johs. van der Meulen Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-120
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Ruurd Jager Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Gerrit Leeksma Harlingen stokersknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-36
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Willem Lichtendahl [Ligtendaal] Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-39
A-170 Leemedijk Achterstraat 10 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
E-191 Laanen Lanen 47 Hendrik Baron Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-31
F-206 Laanen Lanen 50 Ruurd Renks Bakker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd protestant 2-83
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Petrus Wagenaar Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-60
D-054 Gewezen Franeker Poort Ooievaarstraat 2 Klaas Jans Tikkel Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-123
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Wybe Holsderber Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-102
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
F-076 Schritzen Schritsen 30 Jacobus Rooswinkel Leeuwarden koffyhuishouder 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-54
H-169 Smidstraat 1 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Meewis Bakker Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-130
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Yede Gonggrijp Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-72
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Jan de Vries Franeker 10 j man ongehuwd protestant 1-143
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Bouwe de Vries Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-34
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Gerrit Harmens Smit N. Pekel A buitenschipper 38 j man gehuwd protestant 2-5