Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
B-075 Droogstraat 81 Yeme Reidsma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-58
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Sibble Buwalda Witmarsum koetsier 36 j man gehuwd protestant 1-106
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
D-010 Noordijs Noordijs 3 Teunis van Phalen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-116
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Hamanus Leyen Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-185 Spekmark Lanen 82 Anne Hovenier Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-78
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Hk. Proséé Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-181
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Dirk Schotanus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-74
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Haye R Botsma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-32
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Meile van der Plaats Harlingen boekverkoper 52 j man gehuwd protestant 1-87
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Sybrandus Drost Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
G-325 Klaverbladstraat 1 Frans Bambach Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Gerryt R de Vries Harlingen geen 57 j man gehuwd protestant 1-18
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Douwe Drijfhout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-19
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Evert Tuinhout Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-52
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Lukas Brouwer Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd protestant 1-61
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Otto Broersma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-57
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
G-107 Vianen 16 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
D-054 Gewezen Franeker Poort Ooievaarstraat 2 Jan Berends Tikkel Harlingen winkelier 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-123
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Romke D van Hettinga Harlingen commissaris der Amsterdamsche en Rotterd. veeren 35 j man ongehuwd protestant 1-110
D-090 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Pieter K Roedema Kornwerd melktapper 42 j man gehuwd protestant 1-130
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Klaas Jans Tikkel Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-123
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Henderikus Knipper Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Rink Pool Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-158
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Rindert Huese Harlingen* 6 m* man ongehuwd protestant 2-42
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
C-080 Voorstraat Voorstraat 101 Pieter Bisschop Harlingen 27 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Hendrik J Hobma Workum koopman 34 j man gehuwd protestant 1-80
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Frans Klein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-107
D-016 Noordijs Noordijs 13 Johan Hendrik van* Enschut Franeker 9 m man ongehuwd protestant 1-117
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
E-196 Laanen Lanen 65 Bauke Sjierks Postma Oosterbierum 47 j man gehuwd protestant 2-32
H-204 Zuiderstraat 15 Cornelis Monsma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-182
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Rients van der Meulen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-120
H-224 Weeshuisstraat 0 Johannes Jans Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-184
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Albert van der Vleugel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-117
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Jieppe van der Veer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-5
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
F-131 Schritzen Schritsen 17 Harmanus Kamp Harlingen timmerman 30 j man gehuwd rooms katholiek 2-67
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Willem van den [der] Bosch [Bos] Harlingen timmerman 18 j man ongehuwd protestant 2-52
G-315 Klaverbladstraat 20 Jane de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-147
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
B-065 Wortelstraat 6 Dirk H van Loon Franeker 39 j man gehuwd protestant 1-57
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Sybrandus Sidcrius Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-60
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Hendrik Kloppenburg Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-135
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Taeke Boumans Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-129
F-224 Laanen Lanen 18 Albert van der Velde Norden schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-88
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gooitse Pool Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-158
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Wytse Berduin Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-6
G-332 Weverstraat 0 Dominikus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Jouke Oosterbaan Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-166
G-310 Fabrieksstraat 22 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
H-137 Waschbleek Wasbleek 2 Lammert Hoekstra Harlingen werkman 42 j man weduwnaar protestant 2-172
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Henderikus Jansen Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
F-088 Schritzen Schritsen 2 Wessel IJlstra Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-57
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Bauke Donker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-114
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Hendrik van Schouwenburg Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-13
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Wiersma Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-137
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Pieter Oostendorp Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-15
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Auke M Schaafsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-8
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jan de Boer Bonda stads bode 77 j man gehuwd protestant 1-28
H-224 Weeshuisstraat 0 Martinus Tuimelaar Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-116
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Bernardus Drost Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob A de Boer Vollenhove schipper 27 j man gehuwd protestant 2-13
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Johannes Pietersen [Petersen] Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-99
F-138 Schritzen Schritsen 31 Aäron Leefmans Sneek 13 j man ongehuwd israëliet 2-68
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Hendrik G Veenstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-101
F-198 Laanen Lanen 66 Rinze Y Rinsma Harlingen bakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Pieter Anema Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-63
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Pieter de Boer Leeuwarden panbakker 36 j man ongehuwd protestant 1-48
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jan P de Boer Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 2-47
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Zake Panbakker Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Harmanus Hoogmolen Harlingen zeeman 24 j man ongehuwd rooms katholiek 1-106
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Jan van Hulst Kampen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-45
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Adam J Pannebakker Harlingen zeilmakersknegt 16 j man ongehuwd protestant 2-7
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
H-084 Wasbleekstraat 6 Willem Burghout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-164
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Cornelis Wagenaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-60
G-074 Both Apothekerstraat 14 Dirk Hoekstra Harlingen werkman 27 j man ongehuwd protestant 2-106
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
F-082 Schritzen Schritsen 16 Klaas de Groot Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-55
C-081 Noordijs Noordijs 12 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
B-144 Liemendijk 30 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
G-258 Kerkpoortstraat 43 Abraham Liepman de Vries Harlingen koopman 53 j man gehuwd israëliet 2-137
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Jacobus Oedses Wijma Augustinusga 38 j man weduwnaar protestant 2-125
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Melchior Schrage Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-75
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
B-167 Anjelierstraat 11 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
F-143 Schritzen Schritsen 41 Dirk Stuur Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-69
H-063 Rozengracht 0 Johs. Panbakker Harlingen panbakker 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-161
H-039 Rapenburg 4 Harmanus Kok Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Wiebe van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-101
E-171 Laanen Lanen 35 Joeke Mulder Veendam 59 j man gehuwd protestant 2-27
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Jacobus van Bree Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-61
H-224 Weeshuisstraat 0 Theunis Sybrens Harlingen 83 j man ongehuwd protestant 2-184
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Johannes Veldhuis Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-127
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Klaas J Deuze Wildervank 48 j man gehuwd protestant 1-41
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Henri Theodoor du Saar Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-147
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
F-124 Schritzen Schritsen 3 Hertog Izaäk Cohen Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-65
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Nikolaas van Slooten Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-95
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Carolus Zuiderhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-5
G-255 Moriaanstraat 4 Theunis G van der Wal Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-136
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Theunis M Stolte Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-132
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Wyberen Termeulen Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
H-224 Weeshuisstraat 1 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Jacobus Schrage Bolsward koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-109 Vianen 6 Doeke Winkel Leeuwarden 1 j man ongehuwd protestant 2-112
F-077 Schritzen Schritsen 28 Gerrit van Temmen Leeuwarden kleermaker en brievenbesteller 63 j man gehuwd protestant 2-54
C-192 Noorderhaven Noorderhaven 2 Freerk Nijdam Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-111
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Johannes C Monsma Woudsend smidsknegt 38 j man gehuwd protestant 1-122
F-229 Laanen Lanen 6 Lodewijk Strak Nassauw Dieths 70 j man gehuwd protestant 2-90
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Dirk van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-124
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Hendrik Loutenbach Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-77
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Gerrit Leeksma Harlingen stokersknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-36
H-029 Rozengracht 0 Klaas van Smeden [Smeeden] Franeker broodbakker 34 j man gehuwd protestant 2-157
F-210 Laanen Lanen 42 Marcus Vreedenburg Doesburg koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-84
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Meewis Bakker Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-130
H-179 Zuiderhaven 26 Willem Leemans Harlingen [zeeman] 27 j man gehuwd protestant 2-179
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Hendrik van der Weide Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-30
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Johannes Hoekstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-51
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Dirk van Vliet Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Bernardus Telsemeyer Harlingen 11 m man ongehuwd rooms katholiek 2-104
C-041 Voorstraat Voorstraat 23 Syds Schaaf van der Veen Harlingen koopman 41 j man ongehuwd protestant 1-84
F-072 Schritzen Schritsen 36 Jan Hendks. Hildersum Harlingen zeeman 41 j man gehuwd protestant 2-54
D-138 Ooievaarstraat 9 Thomas Wijnalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-137
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Klaas P de Bruin Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-123
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Azuwerus Oosterbaan Harlingen kledermaker 20 j man gehuwd protestant 2-92
G-279 Kerkpoortstraat 55 Klaas Hantjes Heeg scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-142
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Hille L Goverts Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-66
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Jan Jans Holmans Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-119
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
H-169 Smidstraat 1 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
F-200 Laanen Schritsen 51 Tjeerd Stoker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-82
H-049 Rapenburg 22 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Jacob K van Schouwenburg Harlingen fabrikant 42 j man gehuwd protestant 1-11
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Jan R Bakker Harlingen besteller 24 j man gehuwd protestant 1-66
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frederik Blokmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-4
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Willem Jager Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-98
F-206 Laanen Lanen 50 Ruurd Renks Bakker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd protestant 2-83
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Hendrik Riem Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-129
G-317 Klaverbladstraat 16 Cornelis Molenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-147
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
B-067 Wortelstraat 2 Symon S de Vries Harlingen sleper 30 j man gehuwd protestant 1-57
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
H-224 Weeshuisstraat 3 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
C-047 Voorstraat Voorstraat 35 Solko A Tromp Woudsend tabaksfabrikant 25 j man ongehuwd protestant 1-84
H-165 Schoolstraat 2 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
F-227 Laanen Lanen 16 Taeke Poort Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-89
B-149 Karremanstraat 5 Johannes Weezen Harlingen 35 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
G-330 Weverstraat 0 Jillert Poelstra Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-149
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Rienk IJlstra Leeuwarden 11 j man ongehuwd protestant 1-35
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Pierre Peaux Burgwerd 18 j man ongehuwd protestant 1-152
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Jan van der Veer Harlingen venter 18 j man ongehuwd protestant 1-47
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Sjoerd Wiarda Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 1-12
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Yede Gonggrijp Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-72
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Frederik J Bakker Leeuwarden molenmaker 20 j man ongehuwd protestant 1-26
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Frans de Vries Noordwolde turfschipper 52 j man gehuwd protestant 2-13
G-284 Rapenburg 11 Klaas U de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-142
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Jan C Visser Oudega timmermansknegt 43 j man gehuwd protestant 1-138
F-198 Laanen Lanen 66 Jan Berends Pors Harlingen schippersknegt 31 j man gehuwd protestant 2-81
E-145 Laanen Lanen 7 Sybren Molenaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-23
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik R Snijder Amsterdam grossier 47 j man gehuwd protestant 2-19
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Ruurd Jager Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Gabe Rodenhuis Harlingen metzelaar 56 j man gehuwd protestant 1-64
B-064 Herenwaltje 11 Sybe Boomstra [Boonstra] Wynaam 5 j man ongehuwd protestant 1-57
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 1-74
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Gerrit Rikkers Harlingen bakkersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-126
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Johannes de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-39
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Allert [Aldert] Lijflander Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-15
F-040 Schritzen Schritsen 58 Johs. Godthelp Harlingen 33 j man gehuwd protestant 2-49
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Walle van Smeden [Smeeden] Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 1-96
G-273 Molenpad 12 Jan Johs. Smit [Smith] Maastricht 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
F-018 Zuiderhaven Zuiderhaven 75 Johs. Henricus Westers Dokkum kapellaan 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-44
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Sieuwke de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Bernardus Omans Wettering wever 84 j man weduwnaar rooms katholiek 2-98
H-087 Wasbleekstraat 1 P. Tjallings Schaafsma Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd protestant 2-165
G-308 Fabrieksstraat 28 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
B-147 Anjelierstraat 26 Joost J Houtsma Hauw [Stavoren] 67 j* man weduwnaar rooms katholiek 1-69
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes Levy Blok Vollenhoven vleeshouwer* 42 j man gehuwd israëliet 1-81
H-164 Spinstraat 1 Jacobus Posthuma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-176
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Ypeus Ruitinga Harlingen 45 j man ongehuwd protestant 1-13
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
E-209 Laanen Lanen 79 Siebe Zeilmaker Harlingen 33 j man weduwnaar protestant 2-35
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Johannes Bergsma Harlingen bakkersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-16
H-183 Zuiderstraat 12 Jurjan Posthumus Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-179
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Pieter Mooiman Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-28
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Jan Terpstra Harlingen 25 j man gehuwd protestant 2-115
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Johs. Francisk. Berndes Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 1-144
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Jan Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-36
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Meyer L Schippers Steenvelde stalknegt 38 j man gehuwd protestant 2-29
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Johs. van der Hoek Harlingen zaakwaarnemer 37 j man gehuwd protestant 2-151
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Ypeus Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 26 j man gehuwd protestant 1-101
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Symon D de Jong Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-9
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Jan B van der Meer Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-139
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Johannes Heiner Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-20
H-160 Zuiderhaven 46 Michiel A Jentink Ankeveen nederlands hervormd predikant 39 j man gehuwd protestant 2-175
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Roelof Kroese Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-63
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Johannes Kamminga Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 1-23
H-226 Weeshuisstraat 7 Obbe B Vinkelbos Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 David van Gelder Harlingen 8 m man ongehuwd israëliet 2-46
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Petrus Fok Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-42
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Rein Miedema Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-86
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Thijs van der Molen Terschelling matroos 19 j man ongehuwd protestant 2-92
E-141 Laanen Poortje 7 Jan van der Heide Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-22
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Hidde Verwerda Workum 24 j man ongehuwd protestant 1-105
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Klaas Nielsen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-135
F-214 Laanen Lanen 34 Frederik Rob Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-85
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan Jans van der Wijk Franeker 3 j man ongehuwd protestant 2-131
H-223 Zuiderhaven 8 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Jan Tabes Klaver Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-65
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Pieter W Posthuma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-23
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12a Lourens Nak Harlingen schoemaker* 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-14
H-082 Wasbleekstraat 10 Dirk Berduin Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-164
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Marten Brandi Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-38
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
G-111 Vianen 2 Tjepke Laanstra Harlingen pannebakker 29 j man gehuwd protestant 2-112
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Age Bergsma Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-121
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Pieter A Barteling Harlingen 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-133
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Folkert Beidschat [Beydschat] Harlingen 7 m man ongehuwd protestant 1-132
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Willem Lichtendahl [Ligtendaal] Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-39
F-106 Zuiderhaven Zuiderhaven 29 Daniel Crist. Kallen Harlingen kleermaker 22 j man ongehuwd protestant 2-61
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Sybe Weidema Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-125
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Lubbertus Kroese Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
B-073 Droogstraat 75 Teunis L Coster Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-58
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Jan de Vries Franeker 10 j man ongehuwd protestant 1-143
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Pieter Bos Sneek 31 j man ongehuwd protestant 1-91
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Wybe J van Dokkum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-43
F-147 Schritzen Schritsen 49 Syberen van der Pol Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-70
D-010 Noordijs Noordijs 1 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Johannes Leyen Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-191 Spekmark Lanen 80 Durk van der Molen Aarlanderveen geen 61 j man gehuwd rooms katholiek 2-79
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Frederik Repko Harlingen 48 j man gehuwd protestant 2-49
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Jacob Binksma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-87
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Klaas Mink Stolte Ferwerd scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 1-111
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Gerrit G Kroes St Anna 18 j man ongehuwd protestant 1-131
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Barend van Hoften Borne 9 j man ongehuwd protestant 2-38
G-278 Kerkpoortstraat 53a Klaas de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-141
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Harmen H Kok Oude Pekel A schipper ter zee 30 j man gehuwd protestant 2-42
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
H-112 Waschbleek Wasbleek 52 Pieter Horringa Leeuwarden timmerman 65 j man gehuwd protestant 2-168
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Jacob Visser Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-141
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Sytze de Groot Harlingen gleibakker 21 j man ongehuwd protestant 2-28
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-190 Zuidersteeg 3 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Lodewijk Flümacher Memel stuurman 31 j man gehuwd protestant 1-25
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Nammle Holsteyn Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-74
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Folkert Jans Medemblik 45 j man gehuwd protestant 2-76
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Abraham Schaafsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-32
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Johannes Kerkhoven Harlingen 20 j man ongehuwd rooms katholiek 1-88
F-241 Vijverstraat Vijverstraat 28 Roelof van der Veen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-92
F-130 Schritzen Schritsen 15 Jan Hoogmolen Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-66
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Matthijs Visser Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-51
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Freerk Fontein Harlingen zeehandelaar 61 j man gehuwd protestant 1-6
H-142 Nieuweburen 17 Barend Tjallings Schaafsma Harlingen timmerman 49 j man gehuwd protestant 2-173
F-209 Laanen Lanen 44 Aron Abrah. Speyer Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 2-83
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Fedde de Wit Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-129
G-324 Klaverbladstraat 27 Jacob Scheffer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-148
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Marten van der Mey Harlingen schippersknegt 27 j man gehuwd protestant 1-19
B-080 Wortelstraat 13 Hilbrand Postma Kollum tichelaar 50 j* man gehuwd protestant 1-59
H-224 Weeshuisstraat 1 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
H-169 Grote Werf 2 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Geertruid H Peters Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-84
H-164 Schoolstraat 1 Johannes Posthuma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-176
D-133 Ooievaarstraat 12 Gerhardus Keyzer Harlingen wever 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-136
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Dirk van Akkeren Harlingen schoenmaker 54 j man gehuwd protestant 2-100
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Bauke Faber Harlingen tichelaarsknegt 32 j man gehuwd protestant 2-167
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Freerk Leyenaar Makkum 15 j man ongehuwd protestant 2-62
G-322 Fabrieksstraat 6 Jan D Brouwer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-147
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Lourens de Vreeze Parrega 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-18
D-141 Nieuwstraat 2 Marten H Klaver Harlingen pannebakker 49 j man gehuwd protestant 1-138
E-197 Laanen Lanen 67 Jacobus de Zwaan Haarlem turfdrager 58 j man gehuwd protestant 2-32
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
H-205 Zuiderstraat 19 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Jan Daum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-23
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
F-132 Schritzen Schritsen 19 Jan van der Veer Harlingen zeekaptein 29 j man gehuwd protestant 2-67
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Cornelis Teves Harlingen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 1-7
F-201 Laanen Lanen 60 Johannes van der Velde Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 2-82
G-291 Kerkpad 7 Wybren Pieksma Bolsward 6 j man ongehuwd protestant 2-143
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Jacob van der Meer Harlingen zeylmaker 18 j man ongehuwd protestant 1-53
B-065 Wortelstraat 6 Reinder de Groot Barradeel 7 j man ongehuwd protestant 1-57
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Douwe Oorthuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-60
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Klaas Reitsma Harlingen koek en banketbakker 36 j man gehuwd protestant 2-48
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Paulus Boone Harlingen bakkersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-15
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Obbe Wiebinga Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-97
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Johannes Spoelstra Grouw scheepstimmerman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-88
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Hendrik van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-6
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Reinder Park Harlingen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-99
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Cornelis Harmens Harlingen zeehandelaar 42 j man gehuwd protestant 1-152
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Lodewijk Boshuyer [Boshuizer] Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Johannes van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-162
F-087 Schritzen Schritsen 4 Hendrik de Vries Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-56
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Tjeerd Pieter Strikwerda Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-114
C-085 Noordijs Noordijs 2 Feiko de Jong Groningen 14 j man ongehuwd protestant 1-94
E-209 Laanen Lanen 79 Fokke A Faber Harlingen geen 32 j man gehuwd protestant 2-35
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Stoffel [Christoffel] Lijflander Harlingen* 20 j man ongehuwd protestant 2-15
H-185 Zuiderstraat 8 Thomas R Bijlsma Blokzijl 2 j man ongehuwd protestant 2-180
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Harmen Dijkstra Wijnaldum geen 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-135
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Draisma Balk pottebakker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-22
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Henderikus Antons. Lunter Franeker koopman in manufactn. 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Simon Krof Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-16
F-139 Schritzen Schritsen 33 Benke Eylers Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-68
G-285 Rapenburg 15 Fokke Nielsen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-142
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Hendrik G Veenstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-101
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
F-198 Laanen Lanen 66 Steven Douma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-81
E-157 Laanen Lanen 15 Pieter D Siderius Harlingen verwer en glazemaker 66 j man gehuwd protestant 2-25
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Hessel Hesling Workum 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-20
H-164 Zuiderhaven 38 Jacobus Posthuma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-176
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jan van der Zee Amsterdam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
A-022 Noorderhaven Zeepziederstraat 4 Jarig C Mollema Harlingen zeepzieder 44 j man weduwnaar protestant 1-7
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Fetze Schuil Sneek 20 j man ongehuwd protestant 1-61
H-238 Havenplein 14 Dirk Dijkstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-188
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Wiebe Feddes Wijga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-41
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Jan de Boer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-86
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Johannes Panbakker Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Sjoerd A van Veen Dragten koopman 53 j man gehuwd protestant 1-96
E-139 Laanen Poortje 3 Douwe Roda Leeuwarden 11 j man ongehuwd protestant 2-22
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Haring Hobma Harlingen 12 w man ongehuwd protestant 1-106
F-215 Laanen Lanen 32 David Notting Harlingen schippersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-86
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Sytze Z Wijma Grouw scheepstimmerman 80 j man gehuwd protestant 1-65
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Jan S de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-7
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik Nak Harlingen schoenmaker 25 j man gehuwd rooms katholiek 2-164
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Jan Olivier Harlingen korfmaker 28 j man gehuwd protestant 2-106
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Pieter Hansen Groningen werkman 72 j man gehuwd protestant 2-170
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Atze Nieuwenhuis Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-132
B-144 Liemendijk 32 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
F-179 Wortelhaven Lanen 87 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
H-182 Zuiderstraat 14 Paulus Vogel Harlingen zeilmakersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-179
G-259 Kerkpoortstraat 45 Sipke P Bouma Engelum werkman 35 j man gehuwd protestant 2-137
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Jacob Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-10
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Uilke van Leeuwen Harlingen huisschilder 41 j man gehuwd protestant 2-102
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Fokke Klein Harlingen brouwersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-124
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus* Becker [Bekker] Oudeboorn 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Eppe Haakema Garrelsweer bakker 28 j man gehuwd protestant 1-91
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Bauke Kerkhoven Harlingen timmerman 29 j man gehuwd protestant 2-29
F-144 Schritzen Schritsen 43 Roelof H Dieters Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-70
H-040 Rapenburg 6 Johannes Kleisma Leeuwarden 16 j man ongehuwd protestant 2-159
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Jane van Slooten Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-100
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Cornelis Leyen Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Rintje Kuipers Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-62
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Jacobus van Bree Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-61
H-224 Weeshuisstraat 0 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 10 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Johan Walkenhorst Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-36
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Ybardus van Rees Harlingen bakkersgezel 22 j man ongehuwd protestant 1-94
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Jan Pannebakker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-112
F-213 Laanen Lanen 36 Jan van der Laan Harlingen schoenmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-85
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Pieter Weyer Harlingen 10 j man ongehuwd rooms katholiek 2-144
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Pieter Roelofs Marton Harlingen scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-11
F-096 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 12 Winseslaus Böike Wessum 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-58
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Jan A de Boer Harlingen beurtschipperknegt 21 j man ongehuwd protestant 1-153
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Hendrik Bijlsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-103
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Hermanus Petersen Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-83
F-076 Schritzen Schritsen 30 Henricus Rooswinkel Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-54
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Dirk van der Meer Workum molenmaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
G-105 Kerkpad 18 Durk van der Werf Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-110
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Marten Visser Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Pieter J Holsteyn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-74
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Jan Oorthuis Harlingen s rijksweger 54 j man gehuwd protestant 2-96
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan L Balkstra Harlingen touwslager 58 j man gehuwd protestant 1-32
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Rients van Velzen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-33
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Rinze Oswald Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-87
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Johannes de Haan Harlingen werkman 48 j man gehuwd protestant 2-93
F-128 Schritzen Schritsen 11 Lolke Blokmaker Harlingen 24 j man gehuwd protestant 2-66
H-146 Nieuweburen 9 Johannes Holsteyn Harlingen verver 38 j man gehuwd protestant 2-174
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sytze Johs. Hoog Harlingen 69 j man gehuwd protestant 2-10
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Jan van der Meer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-57
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
G-108 Vianen 12 Lykle Rimkema Parrega werkman 34 j man ongehuwd protestant 2-111
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Dirk Georgs Akkerboom Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-130
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Henderikus Faber Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Hille L Goverts Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-66
G-161 Typelstegen Heiligeweg 30 Hille Douwes Visser Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Pieter de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Joseph P Pais Amsterdam koopman 33 j man gehuwd israëliet 1-107
E-195 Laanen Lanen 63 Kristoffel Reelfs Jeever zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-32
G-231 Kerkpoortstraat 1 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Douwe de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Petrus Schoenmaker Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-117
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-70
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Hendrik P Jacob Bernelot* Moens Kralingen 8 j man ongehuwd protestant 2-156
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Hein Ringers Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-52
C-150 Noorderhaven Noorderhaven 76 Ulbe Folkersma Leeuwarden kantonrechter 40 j man ongehuwd protestant 1-103
F-204 Laanen Lanen 54 Jelle Posthuma Harlingen timmerman 24 j man ongehuwd protestant 2-82
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
G-316 Klaverbladstraat 18 Sietse Faber Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-147
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Douwe H Wiersma Harlingen 36 j man ongehuwd protestant 1-19
H-224 Weeshuisstraat 3 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
D-029 Noordijs Franekereind 9 Yeme de Haas Franeker bakkersknegt 35 j man ongehuwd protestant 1-119
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Piebe van Rozendal Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-40
F-059 Schritzen Schritsen 52 Wilhelmus Kamp Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-51
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Taeke van der Heide Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-45
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Jacob S van der Meer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-129
G-276 Molenpad 2 Thomas Smith Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-141
F-227 Laanen Lanen 16 Willem H Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-89
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
G-331 Weverstraat 0 Jacob Veldhuis Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-149
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Rinse de Vries Sneek 6 j man ongehuwd protestant 2-99
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Pieter Kramer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-166
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Tjerk Vellinga Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 1-34
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Cornelis Nijkamp Leeuwarden huistimmerman 27 j man gehuwd protestant 2-48
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Douwe J de Vries Franeker venter 39 j man gehuwd protestant 1-47
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Jorritsma Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Jacob de Beer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-72
E-204 Laanen Lanen 75 Eeuwe van der Heide Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 2-33
H-211 Zuiderstraat 31 Sietse Beidschat Harlingen herbergier 68 j man weduwnaar protestant 2-183
G-295 Hofstraat Hofstraat 37 Jacob S Molenaar Almenum houtsteksknegt 51 j man gehuwd protestant 2-144
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Elias [Leyes] Durks Harlingen* 26 j man ongehuwd protestant 2-74
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Bernardus de Vries Harlingen balkflotter 46 j man gehuwd protestant 2-116
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Evert Wellinga Bolsward 52 j man gehuwd protestant 1-90
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Rein Leyen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-13
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jan de Boer Harlingen 21 w man ongehuwd protestant 1-100
F-136 Schritzen Schritsen 27 Pieter Jorna Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-68
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Hendrik Drijfhout Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-156
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Willem Jan Pottinga Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Heerd Akkerman Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
H-224 Weeshuisstraat 3 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Adolf Benj. Manck [Mank] Rotterdam zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-40
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
G-289 Oosterbolwerk 4 Broer Ymes Harlingen geen 68 j man weduwnaar protestant 2-143
G-272 Molenpad 14 Rommert Radema Wijnaldum 29 j man ongehuwd protestant 2-140
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Louwerens Modders Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-67
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Hayo Harmens Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-5
G-252 Fabrieksstraat 32 Klaas Hagedoorn Heeg scheepstimmerman 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
B-147 Anjelierstraat 28 Joost J Houtsma Hauw [Stavoren] 67 j* man weduwnaar rooms katholiek 1-69
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Marcus J Cats Bolsward 42 j man ongehuwd israëliet 1-81
F-083 Schritzen Schritsen 14 Dirk R Bakker Harlingen korendrager 54 j man weduwnaar protestant 2-56
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Jacob Blanksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-114
C-081 Noordijs Noordijs 10 Karel Jan Timmer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-93
D-100 Nieuwstraat Nieuwstraat 18 Gerryt Poelstra Harlingen wever 19 j man ongehuwd protestant 1-132
E-210 Laanen Lanen 79 Wolf Vrietman Parfumeur Amsterdam 13 j man ongehuwd israëliet 2-35
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Mina Cohen Steenwijk 19 j man ongehuwd israëliet 2-16
H-013 Hofstraat Hofstraat 4 Pieter Meynders Leeuwarden 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-154
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Wybe J Feenstra Harlingen schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-125
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Jacob van der Meulen Leeuwarden 53 j man gehuwd protestant 1-17
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Jan van Glinstra Harlingen schippersknegt 20 j man ongehuwd protestant 1-143
H-039 Rapenburg 4 Albert van der Ploeg Harlingen 32 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Jacob B van der Meer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-139
E-171 Laanen Lanen 35 Berent J Groen Harlingen schoenmaker 60 j man gehuwd protestant 2-27
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
H-158 Zuiderhaven 50 Barend R van Wijk Pekel A scheepskapitein 52 j man gehuwd protestant 2-175
B-100 Zoutsloot Zoutsloot 68 Cornelis van der Mey Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-62
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Maayke de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
H-233 Havenplein 24 Jelte van der Ley Harlingen metzelaar 18 j man ongehuwd protestant 2-187
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Adreanus Pereboom Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-127
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Luitsen de* Boer Sneek zeilmakersknegt 31 j man gehuwd protestant 1-105
G-251 Moriaanstraat 3 Tietje Harms Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
F-214 Laanen Lanen 34 Arp Posthuma Stavoren 3 j man ongehuwd protestant 2-85
G-227 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 7 Jan Reinders Harlingen metzelaar 23 j man gehuwd protestant 2-132
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Bauke Beidschat [Beitschat] Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-145
A-201 Karremanstraat Karremanstraat 6 Christiaan de Vries Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-37
G-024 Turfhaven Heiligeweg 66 Thomas Fultsma Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-97
H-224 Weeshuisstraat 1 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sytske de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-120
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Ytzen Ebes Pekel A 9 j man ongehuwd protestant 1-82
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Rink Bouritius Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-121
D-045 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 42 Harmen Gonggrijp [Gongrijp] Harlingen zaakwaarnemer 35 j man gehuwd protestant 1-121
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Jan Zegeling Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-169
B-073 Droogstraat 75 Lodewijk Georg Ging Neurenburg slootemaker 32 j man ongehuwd protestant 1-58
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Yede Westerhuis Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-142
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Hermanus ten Brug Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Douwe Steenstra Leeuwarden kastelein 61 j man weduwnaar protestant 1-106
F-148 Schritzen Schritsen 51 Yede Faber Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-70
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
D-010 Noordijs Noordijs 3 Jan van Dorpen Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-115
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Ate de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-58
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Taeke Plantinga Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-153
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-034 Voorstraat Voorstraat 36 Dirk C Zijlstra Harlingen zeehandelaar 64 j man gehuwd protestant 1-149
G-109 Vianen 8 Petrus Winkel Leeuwarden 3 j man ongehuwd protestant 2-112
F-072 Schritzen Schritsen 36 Laas Wijnalda Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-54
G-115 Romastraat Romastraat 8 Engelbert Nieuw Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-113
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Gooitje Ploeg Bakkeveen schipper 41 j man gehuwd protestant 1-110
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Douwe Bekius Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-124
G-278 Kerkpoortstraat 53 Klaas de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-141
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Cornelis Hettema Harlingen wagenmaker 19 j man ongehuwd protestant 1-122
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Thomas Monsma Harlingen 18 j* man ongehuwd protestant 2-152
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Petrus Miranda s Hertogenbosch hoedemaker 56 j man gehuwd protestant 2-100
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Kornelis H Jaarsma Ooster Nijkerk bakkersknegt 32 j man ongehuwd protestant 1-77
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Geert Torenheek Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-120
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Jan Zwanenburg Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-141
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Willem Stootman Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Nanne Wiersma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-28
F-200 Laanen Schritsen 51 Jan Mooiman Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-82
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
D-013 Noordijs Noordijs 9 Riehold Lonneman Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-116
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
H-190 Zuidersteeg 5 Bote Thomas Faber Woudsend 21 j man ongehuwd protestant 2-181
G-097 Hofstraat Kerkpad 32 Arnoldus Nieuwenhuis Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Jan A Bolman Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-95
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Auke Zomer Vinkum aardewerker 47 j man gehuwd protestant 1-98
F-208 Laanen Lanen 46 IJsbrand Brouwer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-83
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Allard van Reenen Stavoren stalknegt 47 j man gehuwd protestant 2-129
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
H-224 Weeshuisstraat 3 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Jan Annes Foekens Harlingen kantoorbediende 21 j man ongehuwd protestant 2-105
C-046 Voorstraat Voorstraat 33 Arjan Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
G-106 Vianen 20 Jan Hovenier Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
F-068 Schritzen Schritsen 44 Johannes Zwanenburg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-53
D-132 Ooievaarstraat 14 Andries Hoogmolen Harlingen 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-136
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Willem Schoonhoven Harlingen schuitschipper 30 j man gehuwd protestant 1-109
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Jan Vlam Warmenhuizen 6 j man ongehuwd protestant 1-130
F-227 Laanen Lanen 16 Hartman B Hoek Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Martinus Knipper Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
B-167 Karremanstraat 3 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Lammert Buisman Heeg scheepstimmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-152
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gerryt Louwenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-107
H-081 Wasbleek 17 Magnus Souverein Harlingen tuinier 52 j man gehuwd protestant 2-163
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Gerlof van Asperen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-79
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
H-205 Zuiderstraat 21 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Folkert W de Haan Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-26
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Albertus Tamboezer Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-73
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Jan R van Wijk Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-75
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Jan van Rooyen Harlingen wever 20 j man ongehuwd protestant 2-117
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
C-125 Noordijs Sint Jacobstraat 6 Pieter K Visser Vlieland schipper 36 j man gehuwd protestant 1-100
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
G-281 Rapenburg 3 Sjoerd Lepstra Makkum schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-142
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Jan C Visser Oudega timmermansknegt 43 j man gehuwd protestant 1-138
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Abe Minkes Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-61
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Albertus Plantinga Leeuwarden 9 j man ongehuwd protestant 1-126
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Pieter Oostendorp Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-15
F-052 Schritzen Schritsen 52 Sjoerd Schaafsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-50
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Obbe Wiebinga Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-97
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Dirk J Boterweg Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-108
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Fedde van Straten Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-89
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Pieter Wever Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-67
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Andreas de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Poulus Spaanderman Harlingen schoenmakersknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-98
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Jan Pieters Rikkers Harlingen bakker 32 j man weduwnaar protestant 2-64
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Henderikus Jansen Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Cornelius van der Zee Wijnaam 35 j man ongehuwd protestant 2-162
F-086 Schritzen Schritsen 6 Lieuwe Vettevogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-56
G-124 Romastraat Romastraat 5 Hendrik H Faber Harlingen gleibakker 59 j man gehuwd protestant 2-114
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Anthony Ruitinga Harlingen 52 j man ongehuwd protestant 1-13
E-209 Laanen Lanen 79 Huite Theemans Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-35
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Lubbert Rinsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-135
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Dirk Douwes de Jong Nieuwe Pekel A zeekaptein 42 j man gehuwd protestant 2-9
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Inne Wiersma Almenum 25 j man ongehuwd protestant 2-144
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Lieuwe Monsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-89
E-109 Vijverstraat Vijverstraat 0 Ferdinand Leers Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-16
H-030 Rozenstraat 1 Gerryt van der Tol Surich melktapper 53 j man weduwnaar protestant 2-157
G-286 Rapenburg 19 Bouwe Drijfhout Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-142
C-139 Noorderhaven Noorderhaven 100 Luitje van der Veer Bakkeveen schipper 38 j man gehuwd protestant 1-101
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Martinus Pettinga Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-9
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Romke P Schaaf Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-139
F-196 Laanen Lanen 70 Johannes Th. Smith Hindelopen zeeman 38 j man gehuwd protestant 2-80
E-162 Laanen Lanen 19 Leepman de Vries Harlingen koopman 23 j man ongehuwd israëliet 2-26
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jose Francois Ortner Brussel s rijks ambtenaar 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Abraham Heeksma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-61
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Rindert van der Hoef Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-127
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Douwe Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-41
F-238 Ossemark Vijversteeg 2 Eeltje Akkerboom Harlingen 24 j man gehuwd protestant 2-92
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Johs. W de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-37
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Cornelis van Veen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-96
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Nikolaas Steenstra Harlingen winkelknegt 19 j man ongehuwd protestant 1-106
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Cornelis Renia Wijnaam geen 34 j man gehuwd protestant 2-131
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Eliazar Speyer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-145
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Pieter Oldenburger Pekel A 5 j man ongehuwd protestant 1-65
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Anthoon de Lang Leeuwarden 10 j man ongehuwd protestant 1-16
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Nicolaas Schaap Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-7
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-164
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Jan Schoemaker Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-4
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Jetze Ouendag Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-82
F-081 Schritzen Schritsen 20 Anne Hidma Harlingen pakhuisknegt 38 j man gehuwd protestant 2-55
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Albert F Schaafsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-133
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Tarquinius Terpstra Noyon Sneek medicine doctor 47 j man gehuwd protestant 1-44
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Sikke D Nieuwenhuis Herbayum geen 59 j man gehuwd protestant 1-132
B-144 Liemendijk 34 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Dirk Markensteyn Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-77
E-237 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 2 Oege van Hoften Harlingen blikslager 43 j man gehuwd protestant 2-39
H-182 Zuiderstraat 14 Jochem Hintz Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-179
F-105 Zuiderhaven Zuiderhaven 27 Johannes Zijlstra Harlingen blokmaker 46 j man weduwnaar protestant 2-61
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Harke Pannebakker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-142
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jan Jaspers Zwol grutter 27 j man gehuwd protestant 1-91
F-146 Schritzen Schritsen 47 Cornelis Pronker Terschelling zeeman 37 j man gehuwd protestant 2-70
H-041 Rapenburg 8 Abe Posthuma Harlingen wever 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-159
D-010 Noordijs Noordijs 1 Volkert A Zijlstra Herbayum 18 j man ongehuwd protestant 1-115
F-192 Laanen Lanen 78 Willem Frederik Katoen Leeuwarden 6 j man ongehuwd protestant 2-79
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Theunis van Arum Harlingen koopman 40 j man gehuwd protestant 2-21
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Jurjen Kramer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-62
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Uilke van Dijk Pekel A schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 1-24
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Dirk Sieds de Wit Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-128
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Evert Hoog Harlingen pakhuisknegt 34 j man gehuwd protestant 2-49
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Henri Theodoor du Saar Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-147
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Jan Riddersma Franeker geen 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Jan de Boer Noordwolde schipper 35 j man gehuwd protestant 1-104
A-016 Noorderhaven Noorderhaven 25 Roelof Snoek Leeuwarden schrijnwerker 27 j man gehuwd protestant 1-6
H-149 Nieuweburen 3 Klaas van Klaarbergen Harlingen geene 49 j man gehuwd protestant 2-174
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Sipke van der Werf Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-151
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Joseph Westerhoek Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-30
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Gerryt Wassenaar Minnertsga 7 j man ongehuwd protestant 1-20
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Johannes Hoekstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-51
E-079 Zuiderhaven Herenknechtenkamerstraat 0 Hans Lijn Workum winkelier 26 j man gehuwd protestant 2-9
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Jan Hall Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-92
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Yede P Bakker Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-28
F-148 Schritzen Schritsen 51 Roelof Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-70
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Casper van IJzendijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Johannes Leyen Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
E-120 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 4 Jan B Arink Harlingen timmerknegt 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-18
G-102 Kerkpad 24 Gosse Schippers Pingjum houtflotter 64 j man gehuwd protestant 2-110
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-74
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Hille de Weerd Harlingen 32 j man gehuwd protestant 2-76
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Bouwe de Vries Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-34
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Pieter J Drost Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Jan Brouwer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-104
G-325 Klaverbladstraat 1 Nikolaas Bambach Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Pieter Broersma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-57
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Schelte Gebel Harlingen timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-104
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Jacob Woudenberg Harlingen 31 j man weduwnaar protestant 1-43
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem Prins Groningen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
G-119 Romastraat Romastraat 0 Durk de Vries Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-113
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Dirk Georgs Akkerboom Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-130
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Johs. Jans Schabel Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-123
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
H-196 Dwarsstraat 21 Jan Klases Kamminga Makkum scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-181
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Marten W Postma Sexbierum 26 j man gehuwd protestant 2-119
H-077 Wasbleek 5 Gerardus Arink Harlingen timmermansknegt 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-163
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Gerryt van Velden Enkhuizen tabakswerker 41 j man gehuwd protestant 1-46
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-107
D-016 Noordijs Noordijs 13 Willem Adriaan van* Enschut Franeker 2 j man ongehuwd protestant 1-117
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Tjerk Metzelaar Harlingen koopman 43 j man gehuwd protestant 1-12
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jacob Wolf de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-50
E-196 Laanen Lanen 65 Jan Bouwes de Vries Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-32
G-231 Kerkpoortstraat 3 Klaas Woudema Sexbierum 10 j man ongehuwd protestant 2-132
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Johs. van der Meulen Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-120
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Sybren Park Harlingen schipper 30 j man gehuwd protestant 2-109
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Klaas de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-5
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Dirk Burgersch Pekel A 15 j man ongehuwd protestant 1-15
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Meindert Tichelaar Harlingen timmerman 48 j man gehuwd protestant 1-146
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Dirk de Jager Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-67
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Jan S de Groot Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-98
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Simon Bernelot Moens Naarden 15 j man ongehuwd protestant 2-156
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Dirk Pietersz Fontein War onder Franeker zeehandelaar 53 j man gehuwd protestant 1-7
H-138 Nieuweburen 25 Jan Frederik Meyer Harlingen korendrager 37 j man gehuwd protestant 2-172
G-315 Klaverbladstraat 20 Tjalke de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-147
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Anthony Wassenaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-64
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
D-031 Noordijs Franekereind 15 Harmanus Groeneweegen Amsterdam predikant 46 j man gehuwd protestant 1-120
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Klaas Krakau [Krakauw] Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 1-39
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Henderik Hube Sneek 31 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
E-103 Op de Vijver Vijver 3 Douwe Siderius Harlingen verwer en glasemaker 26 j man gehuwd protestant 2-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Johannes Bader Harlingen gleybakker 25 j man gehuwd protestant 1-45
G-274 Molenpad 6 Dirk Johs. van Zeyst Harlingen werkman 51 j man gehuwd protestant 2-141
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Jouke [Auke] Visser Harlingen 2 d man ongehuwd protestant 2-133
H-037 Kerkpoortstraat 63 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Karel Graafland Paramaribo 19 j man ongehuwd protestant 2-43
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Zwaan Berduin Leiden panbakker 27 j man ongehuwd protestant 2-6
G-332 Weverstraat 0 Hendrikus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Gerrit Harmens Smit N. Pekel A buitenschipper 38 j man gehuwd protestant 2-5
G-310 Fabrieksstraat 20 Winder Nolman Harlingen wever 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
G-079 Both Apothekerstraat 11 Foppe Tuinhout Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 2-107
H-153 Spinhuisstraat 9 Lourens Westerhof Harlingen opziener der spinfabriek 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-175
D-024 Noorderhaven Noordijs 27 Frans Rikkers Harlingen koopman 27 j man gehuwd protestant 1-118
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Frederik Gonggrijp Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-72
E-205 Laanen Lanen 75 Johannes Schokker Oudehaske turfschipper 66 j man gehuwd protestant 2-34
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Johannes Oostendorp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-15
H-186 Zuiderstraat 6 Bernardus Bonnema Harlingen melktapper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-180
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Jan M Schaafsma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-8
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Pieter Harst Visser Joure schuitmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 2-144
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-166 Heiligeweg Heiligeweg 17 Jan de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-73
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Ulke de Vrij Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-116
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Pieter Wiersma Harlingen melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-17
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Jelger Schaafsma Makkum koopman en grutter 29 j man gehuwd protestant 1-144
A-170 Leemedijk Achterstraat 10 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
F-138 Schritzen Schritsen 31 Hanohen Leefmans Norden 21 j man ongehuwd israëliet 2-68
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Coenraad Neysel Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-153
G-285 Rapenburg 13 Fokke Nielsen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-142
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
F-198 Laanen Lanen 66 Pieter Fontein Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-81
E-155 Laanen Lanen 11 Hertog Philip Polak Amsterdam koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-25
E-127 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 9 Theodorus Repko Harlingen horologiemaker 44 j man weduwnaar protestant 2-20
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sieberen Anema Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jan Postma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-111
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Ruurd Riewald Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-40
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Gerrit P de Boer Harlingen 41 j man ongehuwd rooms katholiek 2-47
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-104 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Wybe Poort Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-96
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen sluiswachter 56 j man gehuwd protestant 1-4
G-271 Molenpad 16 Jan B de Graaf Harlingen geen 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-140
F-219 Laanen Lanen 28 Jan Taekes van der Veer Harlingen varensgezel 23 j man ongehuwd protestant 2-87
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Adam Mulder Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-130
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Murk G Eden Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-145
F-021 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Johannes Petrus Andrae Lemmer ontvanger der registratie 29 j man ongehuwd protestant 2-45
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Suffridus de Haan Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-64
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
H-084 Wasbleekstraat 6 Jan Burghout Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-164
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Petrus Wagenaar Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-60
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 10 Hidde D de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 2-5
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Jacobus R Brouwer Harlingen matroos 24 j man ongehuwd protestant 2-170
F-082 Schritzen Schritsen 16 Ype de Groot Harlingen schoenmaker 17 j man ongehuwd protestant 2-55
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Klaas van der Stal Sneek kastelein 46 j man gehuwd protestant 1-114
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Gerryt Pook Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-14
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Willem de Wilde Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-132
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Mina Cohen Steenwijk 19 j man ongehuwd israëliet 2-16
H-182 Zuiderstraat 14 Johan Gustav Hintz Straalsond zeevarende 38 j man ongehuwd protestant 2-179
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Georg Schultz Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-9
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Taeke Huitema Makkum schippersknegt 31 j man gehuwd protestant 1-48
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Rintie Jelles Dijkstra Blauwhuis timmermansknegt 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-125
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Tjepke Haitsma Franeker 12 j man ongehuwd protestant 1-21
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
F-143 Schritzen Schritsen 41 Hendrik Stuur Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-69
H-039 Rapenburg 4 Pieter Kok Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Pieter Popta Harlingen medecina doctor 49 j man gehuwd protestant 1-9
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Harmen Opkamp Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-194 Laanen Lanen 74 Klaas Wassenaar Harlingen horologiemaker 38 j man gehuwd protestant 2-79
E-171 Laanen Lanen 35 Harmanus Rost Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
H-015 Hofstraat Zuiderplein 1 Jan Pieters Coulbaut Harlingen kleermaker 49 j man ongehuwd rooms katholiek 2-154
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Pieter Zijlstra Harlingen 30 w man ongehuwd protestant 1-55
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Franciskus Veldhuis Harlingen stoelwinder 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-127
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Willem Frederik du Saar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-147
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Rein Akkerboom Harlingen timmerknegt 12 j man ongehuwd protestant 2-94
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Haye van der Zee Makkum tapper 52 j man gehuwd protestant 2-36
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Sipke van Slooten Harlingen koopman 48 j man weduwnaar protestant 1-95
E-144 Laanen Poortje 13 Haye Tichelaar Harlingen 37 j man gehuwd protestant 2-23
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Douwe de Boer IJlst kastmaker 49 j man gehuwd protestant 1-105
G-255 Moriaanstraat 4 Geert J van der Wal Harlingen timmerknegt 43 j man weduwnaar protestant 2-136
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Jan Kordel Franeker 41 j man ongehuwd protestant 2-132
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Geert M Kooistra Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-34
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
H-224 Weeshuisstraat 1 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Johannes Oosterbaan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-150
G-109 Vianen 6 Petrus Winkel Leeuwarden 3 j man ongehuwd protestant 2-112
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwe de Jong Midlum tichelaar 52 j man gehuwd protestant 1-134
G-120 Romastraat Romastraat 2 Johannes Schoot Harlingen geen 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-113
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
C-192 Noorderhaven Noorderhaven 2 Sies Nijdam Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-111
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Rients Hilwerda Harlingen 34 w man ongehuwd protestant 1-122
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Adriaan jr. van der Vliet Rotterdam kargadoor 33 j man gehuwd protestant 2-39
D-050 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 36 Jan van Wijk Harlingen stads wachtmeester 59 j man gehuwd protestant 1-122
H-223 Westerkerklaan 0 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Doeke Siersma Dokkum geen 69 j man gehuwd protestant 2-101
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Cornelis Loutenbach Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-77
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Jacobus Israel Boas Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Pieter Dijkstra Workum schippersknegt 38 j man gehuwd rooms katholiek 1-142
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Anthoni Sormani Harlingen schoorsteenvegersknegt 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-51
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Ruurd Hellema Islum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-112
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Matthijs Straatsma Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-104
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
H-148 Nieuweburen 5 Jan Neurenberg Harlingen 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-174
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Jan van der Hoek Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-151
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Sipke Tol Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-20
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Sybrand Hoekstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-51
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Wopke van Vliet Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-10
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Willem Frederik de Boer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-58
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Johannes Heymeyer Kampen muziekmeester 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-149
G-112 Romastraat Romastraat 10 Michiel ter Huest Dokkum 61 j man ongehuwd rooms katholiek 2-112
D-138 Ooievaarstraat 9 Pieter Wijnalda Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-137
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Douwe Ploeg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-110
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Jan P de Bruin Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Sytze L Goverts Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-66
H-030 Hofstraat 20 Gerryt van der Tol Surich melktapper 53 j man weduwnaar protestant 2-157
G-327 Weverstraat 4 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Johan Henrich Hoppe Ebbenburen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Robijn R Zijlstra Harlingen blokmaker 50 j man gehuwd protestant 2-61
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Nicolaas Schenkius Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-77
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Drevis Jonker Harlingen schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-141
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
F-200 Laanen Schritsen 51 Gabbe Stoker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-82
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Petrus Nieuwenhuis Harlingen 10 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Dirk van der Wey Tzum geen 62 j man gehuwd protestant 1-120
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Harmanus Bolman Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-95
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Lolke S Zwaal Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-20
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Auke Zwanenburg Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-53
H-140 Nieuweburen 21 Roelof Dirks Visser Harlingen huistimmerman 31 j man gehuwd protestant 2-172
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Jan J van der Heide Harlingen arbeyder 33 j man gehuwd protestant 1-14
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Douwe H Wiersma Harlingen 36 j man ongehuwd protestant 1-19
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
H-224 Weeshuisstraat 3 Theunis Sybrens Harlingen 83 j man ongehuwd protestant 2-184
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 G. Lieuwes Timmerman Vlieland zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-105
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Piebe [Pieter] van Rozendal St Jacob timmerman 32 j man gehuwd protestant 1-40
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jan Donker Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 1-109
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Haring van der Zee Heeg scheepstimmerman 43 j man gehuwd protestant 1-129
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Jacob S Velman Leeuwarden 16 j man ongehuwd israëliet 2-99
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Jacob F Hemminga Beets kastmaker 48 j man gehuwd protestant 2-63
G-077 Both Apothekerstraat 5 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
H-081 Wasbleek 19 Magnus Souverein Harlingen tuinier 52 j man gehuwd protestant 2-163
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Hylke Aukes Woudsend zeylmaker 23 j man gehuwd protestant 1-80
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Sikko van der Veer Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-47
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
D-140 Nieuwstraat 4 Tjietse Wiersma Wijnaldum vleeschhouwer 36 j man gehuwd protestant 1-137
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Justus Gonggrijp Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-72
E-204 Laanen Lanen 75 Gerrit Dikmans Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-33
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
H-209 Zuiderstraat 27 Klaas van der Werf Harlingen huistimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-183
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Gerhardus van Dijk Groningen zeeman 33 j man gehuwd protestant 1-50
G-292 Hofstraat 31 Jacob van Gerben Harlingen wafelbakker 67 j man weduwnaar rooms katholiek 2-143
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 7 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
B-142 Achterstraat 51 Johannes de Wit Harlingen wever 46 j man weduwnaar rooms katholiek 1-68
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Klaas W Blevier Harlingen 20 w man ongehuwd protestant 1-90
F-135 Schritzen Schritsen 25 Pieter P Bakker Harlingen 40 j man gehuwd protestant 2-67
G-284 Rapenburg 11 Theunis Uilks de Vries Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-142
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Douwe G de Jong Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-102
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Jetze Rodenhuis Harlingen koopman 51 j man gehuwd protestant 1-8
F-200 Laanen Lanen 62 Tjeerd Stoker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-82
E-145 Laanen Lanen 7 Auke Molenaar Harlingen pakhuisknegt 44 j man weduwnaar protestant 2-23
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Daniel Oolgaard Harlingen distilateur 74 j man weduwnaar protestant 2-19
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Pieter M Ferwerda Franeker 49 j man gehuwd protestant 1-56
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Sigmond Henk. Hofmeester Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-47
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Cornelis de Boer Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-39
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Jetze Bakker Woudsend 73 j man weduwnaar protestant 1-85
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Stoffel [Christoffel] Lijflander Harlingen* 20 j man ongehuwd protestant 2-15
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Goris van Smeden [Smeeden] Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-96
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Sybren S Sleeper Harlingen pakhuisknegt 40 j man gehuwd protestant 1-128
F-221 Laanen Lanen 24 Hendrik van der Weide Harlingen huistimmerman 53 j man gehuwd protestant 2-87
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
F-018 Zuiderhaven Zuiderhaven 75 Theodorus Petrus Jorna Wommels pastoor 47 j man ongehuwd rooms katholiek 2-44
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Hendrik Boumans Harlingen pottebakker 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Andreas de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Rinse Bos Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-124
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Gerbrandus Omans Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-98
G-308 Fabrieksstraat 28 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
G-075 Both Apothekerstraat 8 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Johannes Visser Grave 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-171
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Lodewijk Boshuyer [Boshuizer] Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
H-164 Spinstraat 1 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Anthony Ruitinga Harlingen 52 j man ongehuwd protestant 1-13
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Jan J Tichelaar Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 1-133
H-183 Zuiderstraat 12 Godert J Posthumus Sneek broodbakker 48 j man weduwnaar protestant 2-179
G-248 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 31 Jan Coenraads Visser Sneek borstelmaker 28 j man gehuwd protestant 2-135
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Dirk Gerlofs Katoen Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-9
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Hein Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Truike Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
E-109 Vijverstraat Vijverstraat 0 Harmanus van der Zee Harlingen 33 j man ongehuwd rooms katholiek 2-16
H-039 Rapenburg 4 Jarig Dijkstra Makkum 71 j man weduwnaar rooms katholiek 2-158
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Hielke Prins de Jong Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-9
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Jacob B van der Meer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-139
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Jurjen van der Heide Harlingen schrijver 30 j man ongehuwd protestant 2-122
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Betting B Kroese Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-63
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Jan S van Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-54
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Hendrik M Wilst Sneek kuiper 36 j man ongehuwd protestant 1-23
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Abraham Heeksma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-61
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Harlingen horologiemaker 47 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Leon van Gelder Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-46
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Johannes Fok Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-42
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Gerrit Hartman Keil Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-148
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Douwe de Bree Terschelling 2 j man ongehuwd protestant 2-91
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Antonius Asbeek Harlingen 7 m man ongehuwd rooms katholiek 2-37
H-165 Schoolstraat 20 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Gerryt J Sluik Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-95
E-141 Laanen Poortje 7 Eeuwe van der Heide Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-22
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Obbe Verwerda Workum 26 j man ongehuwd protestant 1-105
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Johannes Nielsen Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-135
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Douwe Bergsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-97
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Benjamin Brandi Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-38
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Eliza Prillevitz Zaltbommel boekverkoper 49 j man gehuwd protestant 1-82
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Jan J Michiels Harlingen 28 j man ongehuwd protestant 2-121
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Hylke van der Burg Lemmer winkelbediende 42 j man gehuwd protestant 1-121
F-182 Wortelhaven Lanen 93 Gerrit Hartmans s Gravenhage wijnwerker 77 j man gehuwd protestant 2-77
H-179 Zuiderstraat 20 Wybe W Leemans Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-179
G-260 Kerkpoortstraat 47 Jacob Balk Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-137
F-106 Zuiderhaven Zuiderhaven 29 Poppe W Nauta Harlingen verwer 25 j man ongehuwd protestant 2-61
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Bartholomeus van der Meer Harlingen beurtschipper 31 j man gehuwd protestant 1-66
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Pieter van der Molen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-70
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Matthijs Ouendag Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-91
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
H-047 Rapenburg 16 Geert Valderpoort Harlingen verwersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-160
D-010 Noordijs Noordijs 1 Teunis van Phalen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-116
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Dirk Johan Storm Lotz Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Cornelis Leyen Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
E-134 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 23 Jan Visser Vlieland zeeschipper 34 j man gehuwd protestant 2-21
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Bauwke Noordbeek Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-128
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Gerryt Nieuwenhuis Bolsward 28 j man ongehuwd protestant 1-35
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Albertus Binksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-87
F-127 Schritzen Schritsen 9 Christoffel Burgaard Leeuwarden kuiper 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-66
G-278 Kerkpoortstraat 53a Harmanus Bonké Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-141
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Gosse Monsma Harlingen geen 6 j man ongehuwd protestant 2-153
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
H-113 Waschbleek Wasbleek 50 Jan J Schoonbergen Harlingen hovenier 21 j man ongehuwd protestant 2-169
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Hylke Wiersma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-124
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Fokke Rodenburg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-71
C-076 Voorstraat Voorstraat 93 Klaas van Wielen Harlingen winkelier 34 j man gehuwd protestant 1-92
A-242 Aan de Stadswal Vissersstraat 1 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Rein de Groot Harlingen gleibakker 30 j man ongehuwd protestant 2-28
H-050 Rozengracht 26 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Ype Rodenhuis Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-11
F-183 Wortelhaven Lanen 86 Gerben Zeylmaker Sneek wever 32 j man gehuwd protestant 2-77
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Hk. Proséé Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-181
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Marten Visser Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Sjoerd Schaafsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-32
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
F-241 Vijverstraat Vijverstraat 28 Frans van der Veen Vlissingen 25 j man ongehuwd protestant 2-92
F-130 Schritzen Schritsen 15 Harmanus Hoogmolen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-66
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Klaas P Metzelaar Harlingen schilder en glazemaker 45 j man gehuwd protestant 1-103
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Johannes Deinema Leeuwarden kledermaker 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-18
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Jurjan van der Wal Harlingen timmerman 75 j man weduwnaar protestant 1-19
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Symon S Wijma Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-52
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Raphaël Pais [Païs] Harlingen 3 m man ongehuwd israëliet 2-11
H-224 Weeshuisstraat 1 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Likle Olferts Duiker Harlingen deurwaarder der dir. bel. 37 j man gehuwd protestant 2-104
G-107 Vianen 18 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
F-070 Schritzen Schritsen 40 Wopke Kuipers Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-53
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Jan Schaafsma Kimswerd timmermansknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-130
D-136 Lombardstraat 10 Hendrik Hilwerda Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-136
F-228 Laanen Lanen 14 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Wiebe B Monsma Arum 50 j man gehuwd protestant 1-72
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Doeke Haringa Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-152
G-326 Weverstraat 0 Jan Trompetter Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-148
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Johanna Koestra [Coestra] Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
H-079 Wasbleek 11 Jan Halbes de Vries Sneek 28 j man gehuwd protestant 2-163
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Jan Hessels Hesling Workum 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-18
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Haring van der Wal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-46
H-205 Zuiderstraat 17 Jan S van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Jacobus Oosterbaan Harlingen winkelier 50 j man gehuwd protestant 2-75
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Andries Blommer Harlingen katoenspinner 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-117
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Ymke Daum Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-23
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling kapitein ter zee 40 j man gehuwd protestant 1-15
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Anne Bleeker Leeuwarden huisschilder 23 j man gehuwd protestant 1-100
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
D-142 Nieuwstraat 1 Anne Tichelaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-138
E-050 Voorstraat Kleine Bredeplaats 1 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Willem van der Meer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-53
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Poppe Oorthuis Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-60
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Dirk Zeylmaker Sneek besteller 41 j man gehuwd protestant 1-126
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Klaas Vellinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-48
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
D-131 Oosterkeetstraat 11 Hendrik Lutkendorf Harlingen timmermansknegt 50 j man gehuwd protestant 1-136
G-274 Molenpad 8 Dirk Johs. van Zeyst Harlingen werkman 51 j man gehuwd protestant 2-141
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Age van der Ploeg Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-88
H-036 Kerkpoortstraat 65 Ane Sietzes Willekes Harlingen balkflotter 54 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Jan J van der Weide Sneek 47 j man gehuwd protestant 1-70
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Symon van der Meer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-6
G-333 Weverstraat 0 Jan Grijpsma Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Jan Babtiste Coolen Veghel in N Braband rijks visiteur 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-64
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
G-079 Both Apothekerstraat 13 Foppe Tuinhout Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 2-107
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Harmen Addens Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-34
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Haring van der Sluis Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-162
F-087 Schritzen Schritsen 4 Jan J de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-56
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Ulbe J Strikwerda Almenum 18 j man ongehuwd protestant 1-114
C-085 Noordijs Noordijs 2 Roelof de Jong Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-94
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Pieter Huidekoper Harlingen koopvaardijkaptein 31 j man gehuwd protestant 1-13
D-139 Nieuwstraat 6 Tjeerd Jacobs Wip Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-137
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Harmen Spandauw Harlingen koopman 52 j man gehuwd protestant 1-49
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Jacob A Wiersma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 2-144
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Hein Rozendal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-126
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Reinder Rinkema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-116
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Haye Tichelaar Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-31
F-139 Schritzen Schritsen 33 Harm Eylers Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-68
G-285 Rapenburg 15 Johannes Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Romke P Schaaf Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-139
H-164 Zuiderhaven 38 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sierk van der Zee Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Sybrand Schuil Sneek zeeman 51 j man weduwnaar protestant 1-61
H-225 Weeshuisstraat 5 Hendrik de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-186
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-188
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jacob Sj. Sloterdijk Heeg scheepstimmerman 19 j man ongehuwd protestant 2-47
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Zake Panbakker Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
E-139 Laanen Poortje 3 Martinus Roda Leeuwarden 14 j man ongehuwd protestant 2-22
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Albert Hobma Workum 3 j man ongehuwd protestant 1-106
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Romke S de Vries Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-7
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-164
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Sikke Nauta Harlingen schoemaker 28 j man gehuwd protestant 2-60
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12 Hidde D de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 2-5
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sjoerd van Reenen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-119
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Tjepke Leyenaar Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-42
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Dirk Stinstra Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-81
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
F-081 Schritzen Schritsen 18 Anne Hidma Harlingen pakhuisknegt 38 j man gehuwd protestant 2-55
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
G-128 Romastraat Romastraat 29 Klaas van der Weide Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-115
C-081 Noordijs Noordijs 12 Wieger Jan Timmer Harlingen 14 d man ongehuwd protestant 1-93
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Bart de Jong Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-14
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Herke Nieuwenhuis Achlum 20 j man ongehuwd protestant 1-132
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Johannes Wijga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-40
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Rein Zwaal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Abel van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-18
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Hendrik Wink Koesveld wever 50 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Henricus Stroband Harlingen commissaris van policie 61 j man gehuwd protestant 2-162
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Thomas van Slooten Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-100
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Barend Leyen Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-194 Laanen Lanen 74 Anna Wassenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-80
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Klaas Steinfort Arum 18 j man ongehuwd protestant 2-154
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-232 Havenplein 26 Lolke Wessels IJlstra Harlingen winkelier 51 j man gehuwd protestant 2-187
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Jan Butter Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-128
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Hette Douwma [Douma] Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-96
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Jan M Boudewijn Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-50
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Pieter Smeding Harlingen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-40
C-058 Voorstraat Voorstraat 59 Rijkers J Appeldoorn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-87
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Arnoldus Walkenhorst Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-36
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Amsterdam boekhouder 26 j man gehuwd protestant 1-5
G-254 Moriaanstraat 8 Cornelis A van Houten Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 2-136
F-213 Laanen Lanen 36 Sytze van der Laan Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-84
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Wyberen Termeulen Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
F-096 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 12 Hendriks D Kwest Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-58
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Thomas Bijlsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-103
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Adam Nathan Cohen Harlingen koopman 51 j man gehuwd israëliet 1-149
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Everhardus Petersen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-83
F-076 Schritzen Schritsen 30 Frederikus Rooswinkel Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-54
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Amsterdam 4 j man ongehuwd protestant 1-111
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Kornelis Wagenaar Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-55
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johannes Visser Dokkum 9 j man ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Lieuwe J Holsteyn Harlingen zeeman 16 j man ongehuwd protestant 1-74
F-128 Schritzen Schritsen 11 Cornelis de Vries Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-66
H-029 Rozengracht 0 Jan E de With Birdaard 22 j man ongehuwd protestant 2-157
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jacobus Leonardus de Koning Leyden 18 j man ongehuwd protestant 1-112
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Gerben Sybes de Vries Grouw zaakwaarnemer 44 j man gehuwd protestant 1-104
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
H-147 Nieuweburen 7 Wytze E Olthof Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-174
H-171 Zuiderhaven 36 Hendrik Hofhuis Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 2-178
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jan J Bakker Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-51
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 IJsbrant van der Meer Werkendam 27 j man ongehuwd protestant 2-57
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Felix Theodoor Heymeyer [tot 1859: Raab] Osnabrug 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-149
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem Prins Groningen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
F-071 Schritzen Schritsen 38 Monte van Slooten Harlingen beurtschipper 41 j man gehuwd protestant 2-53
E-160 Laanen Schoolplein 7 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
G-118 Romastraat Romastraat 0 Pieter Boomsma Harlingen schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-113
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Johannes Strak Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 1-110
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter Cristiaan Riem Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-123
F-229 Laanen Lanen 8 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Rommert Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Willem Petrus Witte Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-42
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 5 Johannes P Sondag Averust 4 j man ongehuwd protestant 2-57
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Sytze L Goverts Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-66
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Haring Haringa Workum pannebakker 35 j man gehuwd protestant 2-152
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Martinus Dijkstra Harlingen 10 w man ongehuwd protestant 2-62
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Gerbrandus de Vries Harlingen kleermaker 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
F-149 Schritzen Schritsen 53 Ruurd Saagemans Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-71
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Hendrik Damen Harlingen zadelmaker 36 j man gehuwd protestant 1-46
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Petrus Dekker Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 1-107
D-014 Noordijs Noordijs 11 Dirk Tjallingii Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-116
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Isaäk Ouenbroek Rotterdam boekhouder en commissionair 44 j man gehuwd protestant 2-17
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Evert de Boer Harlingen zeevarende 19 j man ongehuwd protestant 1-26
G-092 Hofstraat Hofstraat 21 Lammert Jonker Schiermonnikoog varensgezel 70 j man gehuwd protestant 2-109
H-224 Weeshuisstraat 0 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Oebe O Siebesma Dongjum 29 j man gehuwd protestant 2-75
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Jan Schoenmaker Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-117
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Ike Dreyer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-88
F-130 Schritzen Schritsen 15 Jan Hoogmolen Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-66
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Keimpe Ringers Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-52
H-138 Nieuweburen 25 Bouwe Zein Harlingen korendrager 39 j man gehuwd protestant 2-172
F-204 Laanen Lanen 54 Hendrik Posthuma Harlingen blauwverver 26 j man ongehuwd protestant 2-82
G-316 Klaverbladstraat 18 Frans Faber Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-147
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Jan J van der Heide Harlingen arbeyder 33 j man gehuwd protestant 1-14
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Karel Glinstra Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-53
B-061 Wortelstraat 4 Itse van der Meer Wolvega schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-56
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Jacob Leyen Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-12
H-224 Weeshuisstraat 3 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Johannes Dijkstra Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
F-059 Schritzen Schritsen 52 Hendrikus Kamp Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-51
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan van der Heide Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-45
G-276 Molenpad 2 Auke Smith Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-141
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Jan Zijlstra Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-133
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gerben de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-158
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Syberen de Vries Sneek 8 j man ongehuwd protestant 2-99
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Hendrik Kramer Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-166
G-311 Fabrieksstraat 18 Gerke Tiesema Harlingen geen 67 j man gehuwd protestant 2-146
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Gerhardus Keizer Harlingen 8 m man ongehuwd rooms katholiek 2-103
H-081 Wasbleek 21 Magnus Souverein Harlingen tuinier 52 j man gehuwd protestant 2-163
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Johannes Kerkhoven Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-80
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Jan Hendrik Smith Harlingen 44 j man ongehuwd protestant 1-118
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
E-204 Laanen Lanen 75 Johannes van der Heide Damwoude 18 j man ongehuwd protestant 2-33
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Berend Smith Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-134
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Allert G Krijl [Kreyl] Hindelopen 47 j man gehuwd protestant 1-27
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Klaas de Jong Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-31
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-100
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Johannes Pottinga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-8
F-198 Laanen Lanen 66 Henderikus Pors Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-81
E-154 Laanen Lanen 9 Wisse Zweitses Veenstra Workum varensgezel 25 j man gehuwd protestant 2-24
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Johannes [Johanna] van den Burg Sneek verwer en glazemaker 28 j man gehuwd protestant 1-54
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Klaas Hoekstra Marrum korendrager 63 j man gehuwd protestant 1-48
H-238 Havenplein 12 Pieter Dijkstra Schraard kofschipper 49 j man gehuwd protestant 2-188
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Emanuel Jochem de Vos Amsterdam 23 j man ongehuwd israëliet 2-40
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Hendrik de Windt Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-47
H-165 Schoolstraat 14 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
G-289 Oosterbolwerk 4 Broer Ymes Harlingen geen 68 j man weduwnaar protestant 2-143
H-035 Kerkpoortstraat 71 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Hendrik Modders Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-67
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Gerryt Spoelstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-125
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Jurjen M Buch Hapsel varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-8
H-085 Wasbleekstraat 4 Jacobus van Keulen Utrecht pannebakker 72 j man gehuwd protestant 2-164
G-074 Both Apothekerstraat 12 Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw] Harlingen werkman 41 j man weduwnaar protestant 2-106
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Jan van der* Hout [Derhout] Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-170
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Pieter Rodenhuis Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-151
H-164 Spinstraat 3 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
B-144 Liemendijk 26 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Jan E de Haan Veendam waarnemende blokmaker 26 j man ongehuwd protestant 2-9
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Hendrik P Klein Makkum schipper 40 j man gehuwd protestant 1-48
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Jan Gonggrijp Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-41
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Daniel Bongaard Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Auke Kroon Kimswerd 26 j man ongehuwd protestant 1-21
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Wybe J van Dokkum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-43
E-185 Sint Odolphisteeg 5 Sybren Barends Bos Harlingen pakhuisknegt 23 j man gehuwd protestant 2-30
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Albert van Eeken Blokzijl koopman 65 j man gehuwd protestant 1-101
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Geert de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-9
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Bernardus Spandauw Harlingen schippersknegt 46 j man gehuwd protestant 2-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Barend Pereboom Cuinre 14 j man ongehuwd protestant 1-127
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Tjebbe J Ferwerda Almenum vleeschhouwer 43 j man ongehuwd protestant 2-46
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Zytse Eilderts Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-41
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johannes du Saar Leiden predikant bij de herformden 42 j man gehuwd protestant 1-147
F-214 Laanen Lanen 34 Zytse Posthuma Terhorne 11 j man ongehuwd protestant 2-85
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Thomas Beidschat [Beitschat] Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-145
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Johannes van der Zee Harlingen wafelbakker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-23
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
G-024 Turfhaven Heiligeweg 66 Nicolaas Fultsma Harlingen schoenmaker 62 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
H-224 Weeshuisstraat 1 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Ale Olivier Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-59
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Volkert Muller Harlingen 18 w man ongehuwd protestant 2-4
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Arjan Tamsma Harlingen 47 j man gehuwd protestant 1-38
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Hendrik Ebes Pekel A 11 j man ongehuwd protestant 1-82
G-110 Vianen 4 Abe de Vries Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-112
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwe de Jong Midlum tichelaar 52 j man gehuwd protestant 1-134
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Gerben Bouritius Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-121
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Jan Gelderbloem Groot Amers geen 38 j man ongehuwd protestant 1-134
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Hein Braams Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-44
G-261 Kerkpoortstraat 49 Hendrik IJzenbeek Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-138
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Pier Alta Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-61
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Johannes C Monsma Woudsend smidsknegt 38 j man gehuwd protestant 1-122
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Taeke van der Vorm Harlingen kaarsemaker 65 j man gehuwd rooms katholiek 2-153
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Petrus Drost Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-101
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Gerryt Zegeling Harlingen 47 j man weduwnaar protestant 2-169
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Arjan J Poort Harlingen koopman 63 j man gehuwd protestant 2-124
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Tevis [Jan] T Teves Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-76
B-073 Droogstraat 75 Marten van der Wal Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-58
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Thomas Westerhuis Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-142
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Heerd ten Brug Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Petrus Brouwer Rottevalle apothecar 35 j man ongehuwd protestant 1-91
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Reyer R Visser Vlieland geen 36 j man gehuwd protestant 2-28
F-148 Schritzen Schritsen 51 Dirk Faber Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-70
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Laas Houtsma Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-161
D-010 Noordijs Noordijs 3 Douwe van Dorpen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-115
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Ane van Slooten Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-78
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Cornelis Tichelaar Harlingen pakhuisknegt 29 j man gehuwd protestant 2-18
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Jacob Woudenberg Harlingen 31 j man weduwnaar protestant 1-43
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Petrus de Cock Kollum onderwijzer 33 j man gehuwd protestant 1-83
D-074 Gewezen Franeker Pijp Ooievaarsteeg 35 Hilbrand W Koster Wirdum voerman 34 j man gehuwd protestant 1-127
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Wybrandus Bekius Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-124
G-278 Kerkpoortstraat 53 Harmanus Bonké Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-141
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Foppe Torenbeek Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-120
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Pieter Willem Sebes Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-92
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Cornelis Wiersma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-28
H-056 Rozengracht 28 Johannes Laanstra Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
H-049 Rapenburg 20 Nikolaas Fontein Harlingen boekbindersknegt 23 j man ongehuwd protestant 2-160
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Brandt Blanksma Makkum 36 j man ongehuwd protestant 1-140
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
H-190 Zuidersteeg 5 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
G-097 Hofstraat Kerkpad 32 Bernardus Nieuwenhuis Harlingen turfdrager 43 j man weduwnaar rooms katholiek 2-109
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Dirk Schotanus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-74
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Rinze van der Vliet Harlingen 24 j man gehuwd protestant 1-20
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Eeltie van der Vorm Harlingen panbakker 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-92
F-130 Schritzen Schritsen 15 Gerrit J Terpstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-66
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Jan W [B] van der Meer Ameland beurtschipper 37 j* man gehuwd protestant 1-103
H-142 Nieuweburen 17 Tjalling Schaafsma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-173
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Martinus Nagels Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-129
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Jan A Dreyer Harlingen 41 j man ongehuwd protestant 1-18
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Sjoerd Annes Foekens Harlingen cargadoor 22 j man ongehuwd protestant 2-105
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lieuwe Blom Nesselrode 6 j man ongehuwd protestant 1-40
G-106 Vianen 20 Anne Hovenier Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
F-068 Schritzen Schritsen 44 Jan Zwanenburg Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-53
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
G-262 Molenpad 1 Karst van der Meulen Harlingen turfdrager 40 j man gehuwd protestant 2-138
F-228 Laanen Lanen 14 Sytske Feenstra Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Henderikus Knipper Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Hendrik Bakker Sexbierum apothecars leerling 15 j man ongehuwd protestant 2-43
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
G-327 Weverstraat 0 Klaas Zein Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-149
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Robijn Parkement Harlingen werkman 27 j man gehuwd protestant 2-167
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Dirkje Braaksma Harlingen 38 j man ongehuwd protestant 2-62
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
G-314 Fabrieksstraat 10 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-077 Both Apothekerstraat 3 Albert Louwenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
E-050 Voorstraat Voorstraat 6 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
F-153 Schritzen Schritsen 63 Reinder Steeksma Franeker stadstimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-71
D-018 Noordijs Noordijs 17 Sytze de Jong Harlingen 5 w man ongehuwd rooms katholiek 1-117
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Andries Simonsz Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-12
D-141 Nieuwstraat 2 Sytze B van Hoek Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-138
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Jacob Houtsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-36
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Pieter M van Vliet Harlingen werkman 39 j man gehuwd protestant 2-133
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
B-031 Hoogstraat Hoogstraat 2 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Jan Zandberg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-109
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Johannes Breuwer Harlingen wever 25 j man ongehuwd protestant 2-117
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Gerben Velthuis Franeker schoenmaker 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-24
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Andries Hoogmolen Harlingen koopman in manufn. 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-145
C-126 Noordijs Sint Jacobstraat 4 Freerk Zuiderma Harlingen zadelmaker 13 j man ongehuwd protestant 1-100
F-133 Schritzen Schritsen 21 Sipke Wybes Duif Workum opzichter 45 j man gehuwd protestant 2-67
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Bernardus Bonnema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-44
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Abraham van der Moer Zierikzee architect 39 j man gehuwd protestant 1-8
F-200 Laanen Lanen 62 Jan Mooiman Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-82
G-291 Kerkpad 7 Karel Vlas Helder schippersknegt 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-143
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Johannes H Minkes Forstendom Lippe Detmold 17 j man ongehuwd protestant 1-61
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Gerben Reitsma Harlingen koek en banketbakker 27 j man ongehuwd protestant 2-48
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Johannes Oostendorp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-15
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Pieter Klis Gnodde Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-129
G-273 Molenpad 10 Johannes Smit [Smith] Harlingen zoutweger 37 j man gehuwd protestant 2-140
F-224 Laanen Lanen 18 Jan Jacobs Zoete Harlingen geen 23 j man gehuwd protestant 2-88
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Hendrik Wever Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-67
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Age de Jong Harlingen molenaarsknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-98
G-082 Both Apothekerstraat 15 Gerrit de Vries Harlingen zeylmakersknegt 27 j man gehuwd protestant 2-107
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Frans Werner Dokkum schoemaker 42 j man gehuwd protestant 2-171
B-148 Anjelierstraat 24 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Evert J Jacob des Tombe [Tombes] Utrecht direkteur der posterijen 40 j man gehuwd protestant 1-151
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Pieter de Wilde Pietersbierum 34 j man ongehuwd protestant 2-162
F-086 Schritzen Schritsen 6 Rein Vettevogel Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-56
G-123 Romastraat Romastraat 3 Haring Siderius Harlingen 43 j man weduwnaar protestant 2-114
C-083 Noordijs Noordijs 6 Petrus van den Bosch Leeuwarden ingenieur verificateur van het kadaster 57 j man gehuwd protestant 1-94
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Watze Ruitinga Harlingen apothecar 85 j man weduwnaar protestant 1-13
D-139 Nieuwstraat 6 Lodewijk van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-137
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
E-112 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 20 Melchior Schrage Kalkwijk in Groningerland orgelmaker 67 j man gehuwd rooms katholiek 2-16
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Pieter Crans [Krans] Nauta Leeuwarden visiteur 52 j man gehuwd protestant 1-28
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Albert B Hoeksma Herlikum varensgezel 45 j man gehuwd protestant 1-144
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerben de Groot Makkum 49 j man gehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Gerben Monsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-89
C-120 Katrug Sint Jacobstraat 14 Gerryt Bijlsma Harlingen blikslager 32 j man gehuwd protestant 1-99
F-140 Schritzen Schritsen 35 Willem Mommers Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-69
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Marten P Schaaf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-139
H-161 Zuiderhaven 44 Johannes Damen Harlingen deurwaarder 45 j man gehuwd protestant 2-176
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Pieter de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-123
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Roelof Kroese Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-63
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Jan A Heeksma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-61
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik J Bleker Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-186
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Eelke W de Jong Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-37
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Pieter S van Veen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-96
E-140 Laanen Poortje 5 Freerk Bakker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-22
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Cornelis Steenstra Harlingen pottebakker 25 j man ongehuwd protestant 1-106
G-269 Molenpad 20 Sipke Kl. Dijkstra Dronrijp 13 j man ongehuwd protestant 2-139
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Joost Speyer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-145
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Pieter Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-74
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Jan Oldenburger Pekel A 13 j man ongehuwd protestant 1-65
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Elle Schaap Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-7
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Marten Stoker Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-59
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Juliana de Vries Harlingen geen 19 j man ongehuwd protestant 2-120
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Wybe Ynsma Harlingen touwslager 32 j man gehuwd protestant 1-37
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Frans P Rikkers Harlingen geen 36 j man gehuwd protestant 1-134
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Pieter F Schaafsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-133
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Willem de Vrij Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-40
H-182 Zuiderstraat 14 Jacob Hintz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-179
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Heyman Sanders Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-47
A-161 Zoutsloot Zoutsloot 63 Gerrit Krijl* Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-29
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Ate Klein Harlingen 4 m man ongehuwd protestant 2-124
B-070 Droogstraat 61 Symon Trompetter Harlingen scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 1-58
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 IJsbrand Pannebakker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-142
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Pieter van der Molen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-70
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Lolke IJlstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-29
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Jacobus Stroband Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-162
D-010 Noordijs Noordijs 1 Jan van Dorpen Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-115
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Harmen Opkamp Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-192 Laanen Lanen 78 Wesselius Katoen Pietersbierum 15 j man ongehuwd protestant 2-79
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Willem Kramer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-62
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
H-232 Havenplein 26 Thijs de Bruin Harlingen zeeman 25 j man gehuwd protestant 2-187
E-199 Laanen Bedelaarsteeg 1 Gerryt van der Woude Joure koperslager 53 j man gehuwd protestant 2-33
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Willem Frederik du Saar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-147
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Jacob Binksma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-87
F-126 Schritzen Schritsen 7 Joris Kronenburg Harlingen schoenmaker 56 j man gehuwd protestant 2-65
B-031 Hoogstraat Rozemarijnstraat 1 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
H-150 Nieuweburen 1 Bauke W Fopma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-174
F-212 Laanen Lanen 38 Jan Huizinga Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-84
H-177 Zuiderhaven 26 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Obbe L Wassenaar Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-20
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Sybrand Hoekstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-51
F-148 Schritzen Schritsen 51 Yede Faber Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-70
H-065 Rozengracht 16 Andries de Haas Harlingen leerloyer 30 j man ongehuwd protestant 2-161
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-10
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Cornelis Leyen Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
E-191 Laanen Lanen 47 Johannes Groenewoud Harlingen bakkersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-30
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Symon Gilhard Schoonhoven zilversmidsknegt 66 j man weduwnaar protestant 2-18
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johannes van Texel Jouwer koperslagersknegt 37 j man gehuwd protestant 2-108
F-045 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 14 Hendrik A Bos Harlingen 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eertze K Woudema Ried landbouwer en winkelier 39 j man gehuwd protestant 1-32
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jan Glinstra Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-147
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Willibrus J Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Simon van Hoek Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-155
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Gerard Agathe Masjée Harlingen 2,5 j man ongehuwd protestant 1-113
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Ruurd Brouwer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-104
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
H-145 Nieuweburen 11 Arend van der Sluis Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-173
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Fedde de Wit Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-129
G-325 Klaverbladstraat 1 Cornelis Bambach Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Riemer H Poort Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-30
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Pieter Tuinhout Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-52
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-11
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Jan van Loon Harlingen kleermaker 41 j man weduwnaar protestant 2-104
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Martinus Pettinga Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-149
G-119 Romastraat Romastraat 0 Hielke de Vries Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-113
F-228 Laanen Lanen 12 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Albertus Huese Amsterdam* 26 j* man gehuwd protestant 2-42
G-326 Weverstraat 6 Jan Trompetter Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-148
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Haring Baarda Almenum 12 j man ongehuwd protestant 2-100
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Sjoerd de Rooy Harlingen 33 j man gehuwd protestant 2-167
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Willem Noorman Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-78
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Willem Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-26
F-195 Laanen Schritsen 59 Nicolaas Klok Harlingen kleermaker 53 j man gehuwd protestant 2-80
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Cornelis van* Enschut Franeker 5 j man ongehuwd protestant 1-117
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Izaak Wolf de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-50
H-204 Zuiderstraat 15 Durk Monsma Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-182
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Tjerk van der Vleugel Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-117
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Rubertus Burgersch Pekel A 18 j man ongehuwd protestant 1-15
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Johannes de Jager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-67
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Ike Dreyer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-88
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Geert van den [der] Bosch [Bos] Balk timmerman 50 j man gehuwd protestant 2-52
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Hendrik Leemsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-128
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Jan Wybrens Dijkstra Franeker balkflotter 23 j man gehuwd protestant 2-123
D-030 Noordijs Franekereind 13 Saapje L Buuren Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-119
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Sybrand Stephany Harlingen winkelier 65 j man gehuwd protestant 2-105
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Halbe H Kuipers Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-45
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarig Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-109
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Christiaan Boumans Harlingen turfdrager 31 j man gehuwd rooms katholiek 1-129
G-275 Molenpad 4 Jan Durks Jager Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-141
F-227 Laanen Lanen 16 Geert Poort Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-89
H-037 Kerkpoortstraat 63 Rink Pool Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-158
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Foppe Huitema Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Rintje de Boer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-63
C-026 Voorstraat Grote Bredeplaats 33 Philippus R Snijder Harlingen tabaksfabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-79
H-137 Waschbleek Wasbleek 2 Sipke Zeeman Harlingen werkman 67 j man weduwnaar protestant 2-172
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Huite B Vlas Workum schippersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-34
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
F-088 Schritzen Schritsen 2 Elle IJlstra Harlingen turfdrager & winkelier 39 j man gehuwd protestant 2-57
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jelle IJssel [Nijzing] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-114
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 1 Hendrik Koestra [Coestra] Harlingen wever 60 j man gehuwd protestant 1-101
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Harmanus van Schouwenburg Harlingen zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-13
D-140 Nieuwstraat 4 Tjietse Wiersma Wijnaldum vleeschhouwer 36 j man gehuwd protestant 1-137
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Yede Gonggrijp Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-72
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Hendrikus Oostendorp Harlingen verwer en glazemak. 50 j man ongehuwd protestant 2-15
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Roelof Postema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-134
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Arnoldus Benning Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-50
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Eliza van der Ley Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-27
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-166 Heiligeweg Heiligeweg 17 Frederik de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-73
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Wytze Blom Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-74
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Hein Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-170 Leemedijk Achterstraat 8 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Berend Fikke Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-90
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Pieter Pietersen [Petersen] Holwerd 60 j man gehuwd protestant 1-99
F-138 Schritzen Schritsen 31 Benjamin Leefmans Norden 16 j man ongehuwd israëliet 2-68
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
G-285 Rapenburg 13 Johannes Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
C-142 Noorderhaven Noorderhaven 96 Lolle van Assen Workum 5 j man ongehuwd protestant 1-102
D-147 Nieuwstraat Nieuwstraat 19 Wouter Keyzer Harlingen baardscheerder 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-138
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-81
E-155 Laanen Lanen 11 Salomon Philip Polak Amsterdam koopman 22 j man ongehuwd israëliet 2-25
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Lammert Postma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-111
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Marten Riewald Harlingen kuiper 34 j man weduwnaar protestant 2-40
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Paulus G de Boer Franeker waagmeester 71 j man weduwnaar rooms katholiek 2-47
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Jouke van der Mey Harlingen timmerman 24 j man ongehuwd protestant 2-14
C-104 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Hendrik Poort Harlingen 54 j man weduwnaar protestant 1-96
G-287 Oosterbolwerk 10 Johannes Kok Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-143
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Hendrik Mulder Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-130
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jan de Haan Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-64
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Taeke J Pannebakker Harlingen werkman 59 j man gehuwd protestant 2-7
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Jacob Hanekuik Harlingen notaris 58 j man gehuwd protestant 2-97
H-084 Wasbleekstraat 6 Gerrit Burghout Harlingen varensgezel 15 j man ongehuwd protestant 2-164
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Jan Wagenaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-60
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 10 Durk H de Vries Harlingen kalkbrander 75 j man weduwnaar protestant 2-5
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
G-074 Both Apothekerstraat 14 Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw] Harlingen werkman 41 j man weduwnaar protestant 2-106
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Anthony Posthuma Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-43
E-042 Voorstraat Voorstraat 22 Johannes jr. Meyer Harlingen winkelier 22 j man gehuwd protestant 1-151
H-164 Spinstraat 3 Jetze Posthuma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-176
F-082 Schritzen Schritsen 16 Bartele de Groot Harlingen buitenvaarder 21 j man ongehuwd protestant 2-55
B-144 Liemendijk 28 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
G-257 Kerkpoortstraat 41 Jan Daum Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-137
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Christiaan Schultz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-9
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Dirk Vink Nieuendam varensgezel 37 j man gehuwd protestant 1-29
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Johannes Schrage Harlingen schoenmakersbaas 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-75
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Karel Richter Stettyn zeevarende 33 j man gehuwd protestant 1-17
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Herms. Carolus Berndes Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-143
B-167 Anjelierstraat 11 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Lieuwe Monsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-89
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Jan J van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-43
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Lammert de Vrij Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-30
F-143 Schritzen Schritsen 41 Douwe Stuur Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-69
H-039 Rapenburg 4 Harmanus Klompe Harlingen 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Ruurd van Dokkum Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-101
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
E-171 Laanen Lanen 35 Hans H Rost Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-27
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Paulus J Brugge Nieuwendam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-62
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Harmanus Zijlstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 19 Ele R Driesen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jans Hilwerda Harlingen bakker 43 j man weduwnaar protestant 2-45
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Christiaan Jonath. du Saar Beesterzwaag 10 j man ongehuwd protestant 1-147
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Coert Touwslager [Touslager] Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 1-32
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Taeke Akkerboom Harlingen verwersknegt 14 j man ongehuwd protestant 2-94
F-124 Schritzen Schritsen 3 Izaäk Hertog Cohen Makkum koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-65
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 .. Zuiderhout Amsterdam zeylmaker 38 j man gehuwd protestant 1-5
F-214 Laanen Lanen 34 Eeltie Zeylmaker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-85
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Andries Fopma Harlingen heerenknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-144
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Hendrik M Kooistra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albert Bakema Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-22
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Hendrik Nak Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-14
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Gerryt Spoelstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-125
H-224 Weeshuisstraat 1 Klaas Salverda Harlingen 64 j man weduwnaar protestant 2-184
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Willem Lovius Harlingen zeevarend 18 j man ongehuwd protestant 2-103
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Jacob Oosterbaan Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-150
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Cornelis Struiks [Strauks] Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-83
F-077 Schritzen Schritsen 28 Coert Duman Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-54
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Jan de Moed Sneek 6 m man ongehuwd protestant 1-131
G-261 Kerkpoortstraat 49 Hendrik Ebbeling Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-138
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Hendrik Mulder Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-60
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Harink van der Sluis Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-101
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Anne D van Vliet Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 2-124
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Israël Boas Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-120
H-149 Nieuweburen 3 Klaas van Klaarbergen Harlingen 4 w man ongehuwd protestant 2-174
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-84
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Albert van der Hoek Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-151
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Jan H van der Weide Harlingen huistimmerknegt 24 j man gehuwd protestant 1-30
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Freerk Hoekstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-51
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Sybrand de Boer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-58
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Johannes Telsemeyer Hoorn koopman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-104
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Bernardus Miedema Werkhoven apothecars bediende 22 j man ongehuwd protestant 1-83
E-160 Laanen Schoolplein 3 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Hendrik Ploeg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-110
G-279 Kerkpoortstraat 55 Gerryt Spoelstra Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-141
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Wyberen Pieksma Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-42
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Rudolphus Sondag Rotterdam rijks visiteur 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-57
G-045 Heilgeweg Heiligeweg 22 Sjoerd de Boer Harlingen metzelaar 47 j man ongehuwd protestant 2-100
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antony Beucker Almenum houtzaagmolenaar 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-168
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
H-056 Rozengracht 32 Johannes Laanstra Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
H-050 Rapenburg 22 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
D-014 Noordijs Noordijs 11 Dirk Tjallingii Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-116
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Arnoldus Nieuwenhuis Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Nammle Holsteyn Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-74
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Geert Bolman Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-95
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Sybrandus Jager Harlingen vleeshouwer 28 j man gehuwd protestant 1-98
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Johannes Zwanenburg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-53
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Sikke Fluks Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-103
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Jelle Zijlstra Harlingen 6 w man ongehuwd protestant 1-6
H-141 Nieuweburen 19 Sjoerd Rodenhuis Harlingen metzelaar 17 j man ongehuwd protestant 2-173
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
H-224 Weeshuisstraat 3 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
G-106 Vianen 20 Pieter de Wilde Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-111
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jacob Bouwknegt Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-45
G-264 Molenpad 9 Jan Knoop Sneek wever 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-138
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gooitse Pool Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-158
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
B-167 Karremanstraat 3 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
H-096 Waschbleek Wasbleek 84 Lammert van der Geest Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-166
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
G-313 Fabrieksstraat 14 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
G-077 Both Apothekerstraat 5 Gerryt Louwenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-107
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Michiel IJlstra Harlingen schippersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-35
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Anthoon de Boer Workum 75 j man weduwnaar protestant 1-80
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Menno van der Veer Harlingen s rijks postcourier 25 j man ongehuwd protestant 1-47
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen cargadoor 40 j man gehuwd protestant 1-12
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Jacobus Dekker Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-50
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Dirk Jager Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-73
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Yeke Jager Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-75
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jan de Boer Harlingen 21 w man ongehuwd protestant 1-100
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
G-284 Rapenburg 11 Arjan D Boonstra Herenveen 19 j man ongehuwd protestant 2-142
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Jan G de Jong Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-102
F-200 Laanen Lanen 62 Gabbe Stoker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-82
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Jakkle Jager Harlingen slagter 47 j man gehuwd protestant 2-123
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
B-065 Wortelstraat 6 Petrus S de Jong Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-57
B-064 Herenwaltje 11 Seye Boomstra [Boonstra] Almenum 26 j man gehuwd protestant 1-57
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Terschelling herbergier 46 j man gehuwd protestant 1-74
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Jacob Hofmeester Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-47
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
G-267 Oosterbolwerk 2 Hendrik Wever Almenum 4 j man ongehuwd protestant 2-139
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Jurjen J de Vries Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-108
D-081 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 62 Swerus Jacobi Harlingen bakkersknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-128
G-273 Molenpad 12 Johannes Smit [Smith] Harlingen zoutweger 37 j man gehuwd protestant 2-140
F-222 Laanen Lanen 22 Lolke Zwaal Harlingen 22 w man ongehuwd protestant 2-87
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Jan van der Werf Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-89
H-035 Kerkpoortstraat 69 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Gerryt Boumans Harlingen schoenmakersknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Karolus Omans Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-98
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Sicco Tjomsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-165
G-308 Fabrieksstraat 28 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
H-164 Spinstraat 1 Yppe Posthuma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-176
F-084 Schritzen Schritsen 10 Ype S de Groot Harlingen schoenmaker 47 j man ongehuwd protestant 2-56
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Age A Zeilmaker Sneek 42 j man ongehuwd protestant 1-115
G-124 Romastraat Romastraat 5 Anne Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-114
C-083 Noordijs Noordijs 6 Marias van den Bosch Utrecht 3 j man ongehuwd protestant 1-94
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Watze Ruitinga Harlingen apothecar 85 j man weduwnaar protestant 1-13
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
E-209 Laanen Lanen 79 Jan Miedema [Meedema] Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-35
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Evert Tiesema Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-49
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaas Salverda Harlingen 64 j man weduwnaar protestant 2-184
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Jacobus Visser Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-126
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Theodorus de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-115
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Jacobus jr Berndes Harlingen koopman 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Simon Kuipers Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-36
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Sytske Vulsma Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-99
F-140 Schritzen Schritsen 35 Hendrikus Meinders Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-69
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Ary D de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-9
F-196 Laanen Lanen 70 Jan L Nak Harlingen schoenmaker 69 j man gehuwd rooms katholiek 2-80
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Jan A Heeksma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-61
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Hilbrand W Koster Wirdum voerman 34 j man gehuwd protestant 1-127
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Gerson van Gelder Blokzijl 12 j man ongehuwd israëliet 2-46
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Theunis van Arum Keil Harlingen