Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 N.N. .. vrouw weduwe protestant 1-96
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
F-205 Laanen Lanen 52 Bauwkje Jonker .. 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-83
H-097 Waschbleek Wasbleek 82 Magriette van Hettinga .. vrouw ongehuwd protestant 2-167
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Catharina de Warm .. 61 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-129
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 N.N. .. vrouw weduwe protestant 1-96
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Sophia Kerkhoven .. 5 m vrouw ongehuwd protestant 2-52
D-039 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 43 Wijnandus Stevens Aalsmeer korendrager 35 j man gehuwd rooms katholiek 1-120
F-191 Spekmark Lanen 80 Durk van der Molen Aarlanderveen geen 61 j man gehuwd rooms katholiek 2-79
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
H-164 Schoolstraat 1 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Meindert Wyckel Achlum kleermaker 39 j man gehuwd protestant 2-41
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Trijntie Posthuma Achlum geen 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Grietje Nauta Achlum 78 j vrouw gehuwd protestant 1-65
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 20 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-164 Zuiderhaven 38 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Fetje Kaapstra Achlum 47 j vrouw gehuwd protestant 1-24
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Ulbes Strikwerda Achlum geen 39 j man gehuwd protestant 1-114
H-063 Rozengracht 0 Bernardus Panbakker Achlum 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Antie Y Oosterbaan Achlum 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Gerrytje T [van der] Tol Achlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-122
H-063 Rozengracht 0 Johannes Panbakker Achlum 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Herke Nieuwenhuis Achlum 20 j man ongehuwd protestant 1-132
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Trijntie Lieuwes Achlum 76 j vrouw gehuwd protestant 2-122
H-165 Schoolstraat 4 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 14 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-164 Spinstraat 3 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Tetje Nieuwenhuis Achlum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-104
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Herke Nieuwenhuis Achlum 20 j man ongehuwd protestant 1-132
H-164 Spinstraat 1 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 2 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
F-154 Schritzen Schritsen 65 Corneliske Nijboer Achlum* 57 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
H-224 Weeshuisstraat 3 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 1 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Trijntje Dijkstra Algewier 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
E-204 Laanen Lanen 75 Willem Dikmans Alkmaar korfmaker 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-33
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Jan K de Vries Allengawier trekveerschipper 62 j man gehuwd protestant 1-129
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Antie Rinkema Almenum 33 j vrouw gehuwd protestant 2-49
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Fokje Schaafsma Almenum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Grietje F de Wit Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 2-122
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jantie J de Boer Almenum naaister 36 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-64
G-267 Oosterbolwerk 2 Hendrik Wever Almenum 4 j man ongehuwd protestant 2-139
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Evert R Baarda Almenum 21 j man ongehuwd protestant 2-100
H-224 Weeshuisstraat 3 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Cristina Zijlstra Almenum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
F-181 Wortelhaven Lanen 91 Elisabeth IJskamp Almenum 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-77
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Maayke Lamminga Almenum zilversmidsche 30 j vrouw weduwe protestant 1-88
G-239 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 9 Trijntie Houtsma Almenum geen 50 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-134
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Geertje van der Schaaf Almenum 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Hobbe Huitema Almenum 23 j man ongehuwd protestant 1-72
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Monze Weyer Almenum turfdrager 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-144
F-060 Schritzen Schritsen 50 Aaltie van der Tol Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Akke Dorenja Almenum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-76
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Wiersma Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-137
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Pieter J Strikwerda Almenum 12 j man ongehuwd protestant 1-114
G-291 Kerkpad 7 Ynse Pieksma Almenum 5 j man ongehuwd protestant 2-143
G-256 Kerkpoortstraat 39 Johannes Doksma Almenum 29 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Feikje Roodhart Almenum 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-91
G-308 Fabrieksstraat 28 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
H-224 Weeshuisstraat 1 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Maayke Lamminga Almenum zilversmidsche 30 j vrouw weduwe protestant 1-88
G-227 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 7 Hitje Harda Almenum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-132
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
H-224 Weeshuisstraat 1 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Catharina Beucker Almenum 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-168
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Hobbe Huitema Almenum 23 j man ongehuwd protestant 1-72
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Klaas de Vries Almenum metzelaar 33 j man gehuwd protestant 2-48
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
G-295 Hofstraat Hofstraat 37 Jacob S Molenaar Almenum houtsteksknegt 51 j man gehuwd protestant 2-144
F-153 Schritzen Schritsen 63 Syberen Steeksma Almenum 14 j man ongehuwd protestant 2-71
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Jan Bekius Almenum 1 j man ongehuwd protestant 1-124
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Wiersma Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-137
B-065 Wortelstraat 6 Eeltie de Groot Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-57
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Michiel Hoogstra Almenum 7 j man ongehuwd protestant 1-89
G-267 Oosterbolwerk 2 Harmen Wever Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-139
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
G-102 Kerkpad 24 Geertie Molenaar Almenum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-110
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Inne Wiersma Almenum 25 j man ongehuwd protestant 2-144
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Fokke de Groot Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pietje Hoogstra Almenum 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Wiepkje M Blok Almenum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Trijntie H de Boer Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-32
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Helena Baarda Almenum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-100
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Klaaske Hogerhuis Almenum 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Tjeerd Pieter Strikwerda Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-114
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Jantie Rinkema Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
G-256 Kerkpoortstraat 39 Akke J Doksma Almenum 60 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-136
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-308 Fabrieksstraat 28 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Fetje Tichelaar Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-74
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antony Beucker Almenum houtzaagmolenaar 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-168
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Antie Faber Almenum 26 j vrouw gehuwd protestant 2-34
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Johanna Gilhard Almenum 28 j vrouw gehuwd protestant 2-18
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Jacob A Wiersma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 2-144
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Jantie Rinkema Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Wiepkje M Blok Almenum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Tjebbe J Ferwerda Almenum vleeschhouwer 43 j man ongehuwd protestant 2-46
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
B-065 Wortelstraat 6 Andries de Groot Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-57
G-314 Fabrieksstraat 10 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Iensche Zaagstra Almenum 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-144
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Michiel Hoogstra Almenum 7 j man ongehuwd protestant 1-89
C-146 Noorderhaven Noorderhaven 88 Sietske Faber Almenum kasteleinsche 52 j vrouw weduwe protestant 1-102
G-267 Oosterbolwerk 2 Jetske Wever Almenum 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Haring Baarda Almenum 12 j man ongehuwd protestant 2-100
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Gepke D de Wit Almenum 58 j vrouw gehuwd protestant 2-41
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Hiltie Faber Almenum 30 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Ulbe J Strikwerda Almenum 18 j man ongehuwd protestant 1-114
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Wietske de Vries Almenum 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pietje Hoogstra Almenum 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Elisabeth Rienstra Almenum 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-109
G-308 Fabrieksstraat 28 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
B-064 Herenwaltje 11 Seye Boomstra [Boonstra] Almenum 26 j man gehuwd protestant 1-57
G-111 Vianen 2 Luitske Jelles Hibma Almenum 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jacob J Strikwerda Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-114
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Hendrik Dijkstra Almenum 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-135
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Harmens A Beucker Almenum houtzaagmolenaar 55 j man weduwnaar rooms katholiek 2-168
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Cornelius de Boer Almenum 10 j man ongehuwd protestant 1-53
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Tietje R Voerman Almenum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-116
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Aaltie Tuinstra Almenum 48 j vrouw gehuwd protestant 2-128
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Grietje D de Groot Almenum 21 j vrouw gehuwd protestant 1-66
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Gerritje van der Schaaf Almenum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-76
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Fokke de Haan Almenum 17 j man ongehuwd protestant 2-93
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
B-074 Droogstraat 79 Rients D de Wit Almenum wijnwerker 46 j man gehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 3 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-104 Kerkpad 20 Bregje Poelstra Almenum 59 j vrouw gehuwd protestant 2-110
G-324 Klaverbladstraat 27 Hiltie R Albada Almenum 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Pieter Zaagstra Almenum 15 j man ongehuwd protestant 2-144
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Thomaske Westerhoek Almenum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Jacob N Pronk Ameland pakhuisknegt 50 j man ongehuwd protestant 1-96
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Trijntie Spleet Ameland 64 j vrouw weduwe protestant 1-53
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
D-081 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 62 Sara Jans Kok Ameland 53 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
H-110 Waschbleek Wasbleek 56 Jacobje Fluiter Ameland spinster 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
B-148 Anjelierstraat 22 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Jacob N Pronk Ameland pakhuisknegt 50 j man ongehuwd protestant 1-96
B-148 Anjelierstraat 24 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Jan W [B] van der Meer Ameland beurtschipper 37 j* man gehuwd protestant 1-103
H-109 Waschbleek Wasbleek 58 Grietje Tor Amersfoort turftonster 47 j vrouw weduwe protestant 2-168
H-109 Waschbleek Wasbleek 58 Pieternella Wageningen Amersfoort 73 j vrouw weduwe protestant 2-168
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Kornelia Hopman Amersfoort turftonster 31 j vrouw weduwe protestant 2-166
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Wilhelmina Slummer Amersfoort 55 j vrouw weduwe protestant 2-166
F-145 Schritzen Schritsen 45 Willem Goldewijk Amersfoort 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-70
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Anthony Storm Lotz Amsterdam visiteur 44 j man weduwnaar protestant 1-10
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Esther Jacob Pais Amsterdam 24 j vrouw gehuwd israëliet 2-120
H-177 Zuiderstraat 22 Agatha Schijff Amsterdam 46 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Eke B Blom Amsterdam 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
E-155 Laanen Lanen 11 Mietje Ph. Polak Amsterdam 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Dirk van Velden Amsterdam 7 j man ongehuwd protestant 1-46
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Sytske Westerbaan Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardina Maria Jansen Amsterdam schoolhoudersche 42 j vrouw gehuwd protestant 1-120
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
F-120 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 23 Martha van Beek Amsterdam tappersche 72 j vrouw weduwe protestant 2-64
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
C-107 Grote Sluis Sint Jacobstraat 1 Catharina Johanna Boutier* Amsterdam 30 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-97
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Alida Klein Amsterdam 37 j vrouw gehuwd protestant 2-105
H-224 Weeshuisstraat 3 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Johan Cristiaan Harting Amsterdam logementhouder 49 j man gehuwd protestant 1-108
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Leentje Schoonhout Amsterdam 31 j vrouw gehuwd israëliet 1-107
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Jacob Wiarda Amsterdam 17 j man ongehuwd protestant 1-148
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
C-107 Grote Sluis Sint Jacobstraat 1 Franciska de Warm Amsterdam 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-97
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Grietje Yzaak de Groot Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-40
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Amsterdam timmermansknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
F-128 Schritzen Schritsen 11 Maria Klokgieter Amsterdam 24 j vrouw gehuwd protestant 2-66
E-210 Laanen Lanen 79 Hertog Vrietm. Parfumeur Amsterdam 11 j man ongehuwd israëliet 2-35
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-239 Havenplein 10 Maria N Linst Amsterdam 60 j vrouw gehuwd protestant 2-189
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Maria Wiarda Amsterdam 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Barend Cornelis Post Amsterdam zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-102
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Heymans Metzelaar Amsterdam 8 j man ongehuwd israëliet 2-116
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
H-037 Kerkpoortstraat 59 Minke de Jong Amsterdam 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Hendrik Verhoeven Amsterdam schoenmaker 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-85
H-177 Zuiderhaven 26 Alida Lind Amsterdam 64 j vrouw weduwe protestant 2-178
H-238 Havenplein 12 Neeltie Dirks Amsterdam 32 j vrouw gehuwd protestant 2-188
H-224 Weeshuisstraat 1 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Joseph Pais Amsterdam 6 j man ongehuwd israëliet 2-59
H-160 Zuiderhaven 46 Elysabeth Hengel Amsterdam 45 j vrouw gehuwd protestant 2-175
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
E-155 Laanen Lanen 11 Jansje Philip Polak Amsterdam 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
D-031 Noordijs Franekereind 15 Harmanus Groeneweegen Amsterdam predikant 46 j man gehuwd protestant 1-120
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
C-083 Noordijs Noordijs 6 Maria van den Bosch Amsterdam 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
H-224 Weeshuisstraat 0 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
B-081 Wortelstraat 0 Symon J Douwes Amsterdam 35 j man gehuwd protestant 1-59
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik R Snijder Amsterdam grossier 47 j man gehuwd protestant 2-19
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Ida Jacoba Zaal Amsterdam 57 j vrouw gehuwd protestant 2-162
H-177 Zuiderstraat 22 Alida Lind Amsterdam 64 j vrouw weduwe protestant 2-178
E-050 Voorstraat Kleine Bredeplaats 1 Henrietta Klara Jansen Amsterdam 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
E-170 Laanen Lanen 33 Elise de Mol Amsterdam geen 63 j vrouw weduwe protestant 2-26
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Joseph P Pais Amsterdam koopman 33 j man gehuwd israëliet 1-107
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Maria Priox Amsterdam winkeliersche 41 j vrouw weduwe protestant 1-148
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
A-011 Noorderhaven Noorderhaven 17 Margaretha Mentes Amsterdam 54 j vrouw weduwe protestant 1-6
H-080 Wasbleek 13 Maria Harm. Friens Amsterdam 25 j vrouw gehuwd protestant 2-163
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
E-210 Laanen Lanen 79 Wolf Vrietman Parfumeur Amsterdam 13 j man ongehuwd israëliet 2-35
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Sophia Hender. Wiarda Amsterdam 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Emanuel Jochem de Vos Amsterdam 23 j man ongehuwd israëliet 2-40
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Anna E Dorper Amsterdam 42 j vrouw gehuwd protestant 1-10
H-224 Weeshuisstraat 3 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
H-224 Weeshuisstraat 0 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Keetje Heimans Amsterdam 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-116
E-155 Laanen Lanen 11 Philip Hertog Polak Amsterdam koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-25
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
H-037 Kerkpoortstraat 61 Minke de Jong Amsterdam 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
E-050 Voorstraat Voorstraat 6 Henrietta Klara Jansen Amsterdam 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Eva Margaretha Trampen Amsterdam 19 j vrouw gehuwd protestant 2-19
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Pais Amsterdam koopman 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-124 Schritzen Schritsen 3 Keetje van der Voort Amsterdam 34 j vrouw gehuwd israëliet 2-65
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Maria G Rotgans Amsterdam 24 j vrouw gehuwd protestant 1-5
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Johannes* Filbach [Fielbach] Amsterdam schoenmaker 37 j man gehuwd protestant 1-24
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
E-155 Laanen Lanen 11 Hertog Philip Polak Amsterdam koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-25
F-165 Heiligeweg Heiligeweg 15 Pieter Kallenborn Amsterdam onderwijzer in de zeevaartkunde 54 j man gehuwd protestant 2-73
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Hendrik Walkenhorst Amsterdam luthersch predikant 61 j man gehuwd protestant 2-36
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Betje de Vries Amsterdam 56 j vrouw weduwe israëliet 1-65
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jan van der Zee Amsterdam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
H-224 Weeshuisstraat 1 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Amsterdam 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
H-224 Weeshuisstraat 0 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
H-236 Havenplein 18 Wilhelmina Graansma Amsterdam 37 j vrouw weduwe protestant 2-188
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Amsterdam 4 j man ongehuwd protestant 1-111
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Joseph Jacobus Pais Amsterdam koopman 19 j man ongehuwd israëliet 2-120
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Amsterdam boekhouder 26 j man gehuwd protestant 1-5
H-231 Havenplein 28 Harmina Catharina van der Veer Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-187
H-224 Weeshuisstraat 3 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Karel Metting Amsterdam varensgezel 23 j man ongehuwd protestant 2-125
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
E-050 Voorstraat Kleine Bredeplaats 1 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Elisabeth [de] de Warm Amsterdam kinderschoolhoudeesse 55 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-129
H-238 Havenplein 14 Neeltie Dirks Amsterdam 32 j vrouw gehuwd protestant 2-188
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Johannes Meyer Amsterdam boekverkoper 54 j man gehuwd protestant 2-97
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Pieter Cool Amsterdam doopsgez. predikant 32 j man gehuwd protestant 2-95
H-236 Havenplein 18a Wilhelmina Graansma Amsterdam 37 j vrouw weduwe protestant 2-188
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Judigje Jacobs Amsterdam 40 j vrouw gehuwd israëliet 2-145
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
E-210 Laanen Lanen 79 Hester Hertog Parser Amsterdam 46 j vrouw gehuwd israëliet 2-35
H-177 Zuiderhaven 26 Agatha Schijff Amsterdam 46 j vrouw gehuwd protestant 2-178
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Pieter Bakema Amsterdam zeekaptein 33 j man gehuwd protestant 1-22
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Siene Asmus de Boer Amsterdam 36 j vrouw gehuwd protestant 1-115
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Judith Catharina Wiarda Amsterdam 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Izaäk Jochum de Vos Amsterdam 28 j man ongehuwd israëliet 2-40
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Gerryt S Molenaar Amsterdam 14 j man ongehuwd protestant 1-53
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Salomon Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-116
H-080 Wasbleek 15 Maria Harm. Friens Amsterdam 25 j vrouw gehuwd protestant 2-163
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
E-162 Laanen Lanen 19 Maranna Stokvisch Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-26
E-050 Voorstraat Voorstraat 6 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
H-037 Kerkpoortstraat 63 Minke de Jong Amsterdam 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
H-224 Weeshuisstraat 1 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Catrina van den Heuvel Amsterdam 34 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Albert de Boer Amsterdam 6 j man ongehuwd protestant 1-104
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 .. Zuiderhout Amsterdam zeylmaker 38 j man gehuwd protestant 1-5
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Benjamin Pais Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-59
E-203 Laanen Lanen 71 Wilhelmina Weddeloper Amsterdam onderwijzeres 38 j vrouw gehuwd protestant 2-33
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-155 Laanen Lanen 11 Salomon Philip Polak Amsterdam koopman 22 j man ongehuwd israëliet 2-25
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Albertus Huese Amsterdam* 26 j* man gehuwd protestant 2-42
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Poppe Zijlstra Anjum 77 j man weduwnaar protestant 2-122
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antony Hendrik Coolen Anjum 4 j man ongehuwd protestant 2-64
E-195 Laanen Lanen 63 Sybrigje Trompetter Anjum 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-32
H-160 Zuiderhaven 46 Michiel A Jentink Ankeveen nederlands hervormd predikant 39 j man gehuwd protestant 2-175
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Catharina Jansen Antwerpen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-75
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Theresia van Oudenhoven Antwerpen 53 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-103
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Pieter Sparreboom Antwerpen 11 j man ongehuwd protestant 1-108
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Jantie van Dijk Appengadam 60 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Jantie van Dijk Appengadam 60 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Likpje Jans Appingadam 78 j vrouw weduwe protestant 2-121
E-154 Laanen Lanen 9 Henderina Handt Arle 33 j vrouw gehuwd protestant 2-24
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Petronella van Enschut Arnhem 30 j vrouw gehuwd protestant 1-8
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Rinske van den Bosch Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-20
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Klaaske Hoogstra Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Klaas Steinfort Arum 18 j man ongehuwd protestant 2-154
H-050 Rozengracht 26 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
H-050 Rapenburg 22 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Sybrigje Hoogstra Arum 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
H-050 Rozengracht 26 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
D-050 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 36 Pietje W Jagersma Arum 57 j vrouw gehuwd protestant 1-122
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
H-147 Nieuweburen 7 Sytske Sipkes Arum geen 56 j vrouw weduwe protestant 2-174
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Antje Tjomsma Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jacob Steinfort Arum 21 j man ongehuwd protestant 2-154
H-050 Rozengracht 26 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
H-050 Rapenburg 22 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Klaaske Hoogstra Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Juliane de Vries Arum 50 j vrouw weduwe protestant 2-52
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
G-275 Molenpad 4 Tietje Tjeerds Faber Arum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-141
B-074 Droogstraat 79 Jetske Steinfort Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jetske D Hoitinga Arum 49 j vrouw gehuwd protestant 2-154
H-050 Rapenburg 22 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Sybrigje Hoogstra Arum 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
G-277 Kerkpoortstraat 51 Gelske Hiddes de Vries Arum 61 j vrouw weduwe protestant 2-141
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
G-108 Vianen 10 Tjietske Tjeerds Faber Arum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-111
H-050 Rozengracht 26 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Engeltie Unnia Arum 56 j vrouw gehuwd protestant 2-41
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Wiebe B Monsma Arum 50 j man gehuwd protestant 1-72
G-108 Vianen 12 Tjietske Tjeerds Faber Arum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-111
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
G-070 Hofstraat Hofstraat 1 Hidde Tjeerds Faber Arum koopman 39 j man gehuwd protestant 2-105
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Gerlof A Katoen Assen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 2-9
B-009 Scheerstraat Scheerstraat 1 Yemkje Vink Augustinisga 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Johannes Meeth Augustinisga koetsier 40 j man gehuwd protestant 2-98
B-009 Scheerstraat Scheerstraat 1 Yemkje Vink Augustinisga 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Jacobus Oedses Wijma Augustinusga 38 j man weduwnaar protestant 2-125
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Coenraad Meeth Augustynusga koetsier 29 j man gehuwd protestant 1-16
B-148 Anjelierstraat 22 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 24 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Johannes P Sondag Averust 4 j man ongehuwd protestant 2-57
E-194 Laanen Lanen 57 Jetske Kooistra Baard 37 j vrouw gehuwd protestant 2-31
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Gooitje Ploeg Bakkeveen schipper 41 j man gehuwd protestant 1-110
C-139 Noorderhaven Noorderhaven 100 Luitje van der Veer Bakkeveen schipper 38 j man gehuwd protestant 1-101
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Huitje Oedses Wouwenaar Balk 38 j vrouw gehuwd protestant 2-37
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Draisma Balk pottebakker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-22
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Hartman Pelsma [Pelstra] Balk 38 j man ongehuwd rooms katholiek 2-42
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Grietje Pelsma [Peltsma] Balk 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-42
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Geert van den [der] Bosch [Bos] Balk timmerman 50 j man gehuwd protestant 2-52
B-065 Wortelstraat 6 Reinder de Groot Barradeel 7 j man ongehuwd protestant 1-57
G-269 Molenpad 20 Wytske Dijkstra Barradeel 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Herman H Hodde Bauxum schoemaker 31 j man ongehuwd protestant 2-171
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Christiaan Jonath. du Saar Beesterzwaag 10 j man ongehuwd protestant 1-147
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Elisabeth Anna du Saar Beesterzwaag 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Christiaan Jonath. du Saar Beesterzwaag 10 j man ongehuwd protestant 1-147
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Elisabeth Anna du Saar Beesterzwaag 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Grietje IJ de Vries Beetgum 35 j vrouw gehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Baukje Monsma Beetgum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Lijsbert Monsma Beetgum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Grietje IJ de Vries Beetgum 35 j vrouw gehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Lijsbert Monsma Beetgum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Antie Monsma Beetgum 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Antie Monsma Beetgum 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Cornelis Monsma Beetgum 11 j man ongehuwd protestant 1-122
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Baukje Monsma Beetgum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Cornelis Monsma Beetgum 11 j man ongehuwd protestant 1-122
B-080 Wortelstraat 13 Martha [Maatje] Wagenaar Beetgum [Belkum] 31 j* vrouw gehuwd protestant 1-59
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Jacob F Hemminga Beets kastmaker 48 j man gehuwd protestant 2-63
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Klaaske Petersen Belkum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-40
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Jikke van der Zee Belkum geen 63 j man weduwnaar protestant 2-162
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Antje van Rozendal Belkum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 7 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Klaaske Petersen Belkum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-40
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Antje van Rozendal Belkum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Amarentia Farret Bennenbroek 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Pieter Cornelis Farret Bennenbroek 24 j man ongehuwd protestant 2-44
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Susanna Johanna Farret Bennenbroek 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
F-141 Schritzen Schritsen 37 Aaltie Lindeboom Bergum 65 j vrouw gehuwd protestant 2-69
H-190 Zuidersteeg 5 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Wietske J Meyer Bergum 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Wytske Geerts Prozee Bergum 24 j vrouw gehuwd protestant 2-123
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
F-158 Heiligeweg Heiligeweg 1 Fintie de Vries Bergumerdam 39 j vrouw gehuwd protestant 2-72
G-269 Molenpad 20 Jikke S de Groot Berlikum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-139
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Vetje Tilstra Berlikum 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Frederik Langenhorst Betterbech timmerman 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
H-029 Rozengracht 0 Jan E de With Birdaard 22 j man ongehuwd protestant 2-157
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Rintie Jelles Dijkstra Blauwhuis timmermansknegt 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-125
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Mozes van Gelder Blokzijl 17 j man ongehuwd israëliet 2-46
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Roelofke van Eeken Blokzijl 50 j vrouw gehuwd protestant 1-52
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Elisabeth van Eeken Blokzijl 69 j vrouw ongehuwd protestant 2-122
H-185 Zuiderstraat 8 Thomas R Bijlsma Blokzijl 2 j man ongehuwd protestant 2-180
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Gerson van Gelder Blokzijl 12 j man ongehuwd israëliet 2-46
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Albert van Eeken Blokzijl koopman 65 j man gehuwd protestant 1-101
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Saartje van Gelder Blokzijl 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-46
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Pieter Jans Rikkers Bolsward 6 j man ongehuwd protestant 2-64
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Fokeltie Lammertsma Bolsward 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-152
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Trientje Minnema Bolsward 57 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-38
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Fedde de Jong Bolsward kommies pl. bel. 49 j man gehuwd protestant 2-44
E-002 Voorstraat Voorstraat 92 Geertje Zweris Bolsward 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-141
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Klara A Reyersen Bolsward 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-144
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Jacobus Schrage Bolsward koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Niskje van der Meer Bolsward 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-78
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Geertruida Benning Bolsward 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
H-029 Rozengracht 0 Tjietske* van der Zee Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-157
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Koosje Jansen Bolsward 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Houkje Drost Bolsward 19 j vrouw gehuwd protestant 1-50
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Harmke Buisman Bolsward 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-152
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Antie van Lussen Bolsward 49 j vrouw weduwe protestant 2-59
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
F-136 Schritzen Schritsen 27 Gerben Keimpes Jorna Bolsward veerschipper 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-68
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Femke Buisman Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 1-66
G-330 Weverstraat 0 Janna Kuipers Bolsward geen 39 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-149
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
E-171 Laanen Lanen 35 Rinske A Mol Bolsward 60 j vrouw gehuwd protestant 2-27
G-104 Kerkpad 20 Theunis Vurstenburg Bolsward geen 66 j man gehuwd protestant 2-110
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Sjouwkje Westerbaan Bolsward 27 j vrouw gehuwd protestant 1-77
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan Arents Westerbaan Bolsward touwslager 50 j man gehuwd protestant 2-29
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Antje van Erenhuis Bolsward 64 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-153
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Jan Lolkes de Boer Bolsward 50 j vrouw gehuwd protestant 2-92
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
F-200 Laanen Lanen 62 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
G-271 Molenpad 16 Aafke van Slooten Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-140
F-060 Schritzen Schritsen 50 Berber Flaming Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-51
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Aukje Lantinga Bolsward geen 61 j vrouw weduwe protestant 1-152
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Sjoerd Westerbaan Bolsward 9 j man ongehuwd protestant 2-29
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Elisabeth Benning Bolsward 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
G-291 Kerkpad 7 Wybren Pieksma Bolsward 6 j man ongehuwd protestant 2-143
F-228 Laanen Lanen 14 Trijntie L Doornstra Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-89
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Trijntie Poort Bolsward 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-98
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Gerryt Nieuwenhuis Bolsward 28 j man ongehuwd protestant 1-35
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Wiepkje Lamring [Louwrens] Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-7
E-142 Laanen 't Poortje 9 Elisabeth Kamminga Bolsward 69 j vrouw gehuwd protestant 2-23
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Anna Volkhemer Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 2-41
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Evert Wellinga Bolsward 52 j man gehuwd protestant 1-90
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Minke de Haan Bolsward 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-101
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Cristiaan Pasma Bolsward 71 j vrouw weduwe protestant 2-144
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Marcus J Cats Bolsward 42 j man ongehuwd israëliet 1-81
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Aaltje Rimkema Bolsward 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
F-193 Laanen Lanen 76 Tetje W de Wit Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-79
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Froukje Wellinga Bolsward 48 j vrouw weduwe protestant 2-15
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
F-140 Schritzen Schritsen 35 Thijs Mommers Bolsward geen 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Idske Blanksma Bolsward 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-120
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
H-048 Rapenburg 18 Pietje Jansen Bolsward 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Koosje Jansen Bolsward 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
F-228 Laanen Lanen 12 Trijntie L Doornstra Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-89
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Arend Westerbaan Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 2-29
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Hieltie J Rikkers Bolsward 5 j man ongehuwd protestant 2-64
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Aafke van der Spoel Bolsward 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Leene Draaisma Bolsward 44 j vrouw gehuwd protestant 2-130
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Susanna Schrage Bolsward 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-125
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Jan Buisman Bolsward 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
H-048 Rapenburg 18 Pietje Jansen Bolsward 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Janke Westerbaan Bolsward 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
G-291 Kerkpad 7 Catharina Dijkstra Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-143
G-332 Weverstraat 0 Gerrit J de Boer Bolsward werkman 58 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Henke Pasma Bolsward 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-144
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Froukje Wellinga Bolsward 48 j vrouw weduwe protestant 2-15
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Simon van der Ley Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 1-82
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Bouke Gaastra van Baren Bolsward 10 j man ongehuwd protestant 1-121
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
F-136 Schritzen Schritsen 27 Maria Rinkes Bolsward 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-68
H-048 Rapenburg 18 Pietje Jansen Bolsward 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Geertruida Koopmans Bolsward naaister 53 j* vrouw weduwe protestant 2-106
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Geertruida Rezenberg Bolsward 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-20
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Rinke Appeldoorn Bolsward 30 j man gehuwd protestant 1-37
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Riemke J van der Helm Bolsward 44 j vrouw gehuwd protestant 1-62
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Leene Draaisma Bolsward 44 j vrouw gehuwd protestant 2-130
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Trijntie Drost Bolsward 26 j vrouw weduwe protestant 1-24
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Jacob Yedes Hettema Bolsward wagenmaker 46 j man gehuwd protestant 1-122
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Maayke Lammersma Bolsward 30 j vrouw gehuwd protestant 1-34
E-154 Laanen Lanen 9 Akke P Tjaarstra Bolswerd 23 j vrouw gehuwd protestant 2-24
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
F-142 Schritzen Schritsen 39 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jan de Boer Bonda stads bode 77 j man gehuwd protestant 1-28
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Barend van Hoften Borne 9 j man ongehuwd protestant 2-38
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Everhardus Petersen Borne horlogiemaker 49 j man gehuwd protestant 1-83
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Haye P Miedema Boxum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Haye P Miedema Boxum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-54
G-123 Romastraat Romastraat 3 Pieter J Miedema Bozum werkman 32 j man gehuwd protestant 2-114
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Thomas Westerhuis Bozum 69 j man gehuwd protestant 2-121
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Jan Bolta Breemen kuiper 35 j man gehuwd protestant 2-42
B-163 Aan de Stadswal Liemendijk 12 Johanna C Modders Breukelen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Christina Theod. Petzler Brielle 39 j vrouw gehuwd protestant 2-115
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
C-046 Voorstraat Voorstraat 33 Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Frederik van der Vliet Bristol 29 j man ongehuwd protestant 2-161
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Emilia Maria van der Vliet Bristol 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
E-154 Laanen Lanen 9 Cornelis Toutenburg Britswerd timmerman 48 j man gehuwd protestant 2-24
F-091 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 20 Angenietje Timmerman Bronzem 64 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-57
E-112 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 20 Maria Joseph Joosten Bronzem Limburg winkeliersche 64 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-16
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Johanna Rinkes Bronzum(Lb) winkeliersche 52 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-90
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Johan G Keyzer Brunia in Duitschland inl. kramer 62 j man gehuwd protestant 2-128
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jose Francois Ortner Brussel s rijks ambtenaar 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Setske Salkes [Solkes] Burgwerd 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Elizabeth Peaux Burgwerd 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
H-205 Zuiderstraat 19 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Anke Scheltes van der Berg Burgwerd 44 j vrouw gehuwd protestant 2-93
H-205 Zuiderstraat 17 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Pierre Peaux Burgwerd 18 j man ongehuwd protestant 1-152
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Anna Petronella Peaux Burgwerd 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
H-205 Zuiderstraat 21 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Gerryt H Eden Carlinzijl varensgezel 45 j man gehuwd protestant 2-145
H-122 Waschbleek Wasbleek 32 Folkeltie H Harda Cornwerd geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-170
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Alle S Schaafsma Cornwerd 29 j man gehuwd protestant 1-31
G-322 Fabrieksstraat 6 Idske Dijkstra Cubaard 72 j vrouw weduwe protestant 2-147
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Sytze Pereboom Cuinre kastelein en trekveerschipper 54 j man gehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Barend Pereboom Cuinre 14 j man ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Aaltie Pereboom Cuinre 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Dubbeld Pereboom Cuinre 16 j man ongehuwd protestant 1-127
H-149 Nieuweburen 3 Jacoba van Klaarbergen Damwoude 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-174
E-204 Laanen Lanen 75 Johannes van der Heide Damwoude 18 j man ongehuwd protestant 2-33
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Johannes van Elst De Graaf kleermaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Henke T Tromp Dedgum 19 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-5
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Trijntje Tjettes Tromp Dedgum 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-5
F-194 Laanen Lanen 74 Jetske van der Wal Deinum 39 j vrouw gehuwd protestant 2-79
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Jantie de Vries Deinum 63 j vrouw gehuwd protestant 2-98
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Gerardus Groenewoud Deinum korenmeeter 50 j man gehuwd protestant 2-39
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Margaretha Smitz Delft 37 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-145
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Anna Catharina Smitz Delft 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-145
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Johanna Smitz Delft 31 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-145
G-075 Both Apothekerstraat 10 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 8 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 David Mathijs Masjée Demarary onderwijzer in de Eng. taal 27 j man gehuwd protestant 1-113
C-053 Voorstraat Voorstraat 49 Helena Cristina Ledel Den Haag 34 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-86
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Naatje Kakes Den Haag 28 j vrouw gehuwd israëliet 2-59
C-053 Voorstraat Voorstraat 49 Anna Maria Ledel Den Haag winkelbedrijf 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-86
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Aleida van Otterloo Deventer 76 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Maria H Schoot Deventer 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-97
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Aleida van Otterloo Deventer 76 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Deventer predikant der herf. gemeente 46 j man gehuwd protestant 1-10
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Emerentia Nieuwenboer Dil in Gelderland 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-38
F-210 Laanen Lanen 42 Marcus Vreedenburg Doesburg koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-84
F-210 Laanen Lanen 42 Mozes Benj. Vreedenburg Doetinchem koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-84
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Auke Arie de Boer Dokkum 18 j man ongehuwd protestant 1-105
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Dokkum zeekaptein 47 j man gehuwd protestant 1-111
G-112 Romastraat Romastraat 10 Willemke ter Huest Dokkum 66 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-112
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertine van Altena Dokkum geen 29 j vrouw weduwe protestant 1-11
B-144 Liemendijk 26 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
H-040 Rapenburg 6 Bernardus Kleisma Dokkum scheepstimmerman 52 j man gehuwd protestant 2-159
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
G-112 Romastraat Romastraat 12 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Geertje Petrus van der Veer Dokkum 64 j vrouw gehuwd protestant 2-104
C-056 Voorstraat Voorstraat 55 Baukje Terpstra Dokkum 72 j vrouw weduwe protestant 1-86
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
C-023 Breedeplaats Grote Bredeplaats 27 Fetje Bakker Dokkum winkeliersche 79 j vrouw weduwe protestant 1-78
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
B-144 Liemendijk 28 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Alida Rouw Dokkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-91
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Ruurd van der Werf Dokkum 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Anskje van der Werf Dokkum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-105
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
B-144 Liemendijk 30 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
G-112 Romastraat Romastraat 10 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Henricus Heep Dokkum koopman in manufacturen* 28 j man weduwnaar rooms katholiek 1-88
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Doeke Siersma Dokkum geen 69 j man gehuwd protestant 2-101
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Durkjie Wijga Dokkum 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
B-144 Liemendijk 32 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Wilhelmina Visser Dokkum 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
G-254 Moriaanstraat 8 Joukje H Tichelaar Dokkum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-136
C-082 Noordijs Noordijs 8 Geertje Wygers Dokkum 65 j vrouw weduwe protestant 1-93
G-112 Romastraat Romastraat 12 Michiel ter Huest Dokkum 61 j man ongehuwd rooms katholiek 2-112
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Antie van Goor Dokkum 64 j vrouw weduwe protestant 1-141
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Sytske Oostra Dokkum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-4
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Albertie Sesilius Dokkum geen 66 j vrouw weduwe protestant 1-134
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johannes Visser Dokkum 9 j man ongehuwd protestant 2-108
B-144 Liemendijk 34 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Margaretha Becker [Bekker] Dokkum 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-76
H-126 Waschbleek Wasbleek 24 Henke Zandstra Dokkum 76 j vrouw weduwe protestant 2-170
F-018 Zuiderhaven Zuiderhaven 75 Johs. Henricus Westers Dokkum kapellaan 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-44
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Alida Rouw Dokkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-91
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
G-112 Romastraat Romastraat 10 Michiel ter Huest Dokkum 61 j man ongehuwd rooms katholiek 2-112
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Alida Heep Dokkum 25 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-88
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
B-080 Wortelstraat 13 Antie Postma Dokkum 21 j* vrouw ongehuwd protestant 1-59
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Pekelsma Dokkum blokmaker 26 j man gehuwd protestant 1-104
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
G-112 Romastraat Romastraat 12 Willemke ter Huest Dokkum 66 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-112
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Johannes Visser Dokkum 9 j man ongehuwd protestant 2-108
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Anna Theodora de Boer Dokkum 25 j vrouw gehuwd protestant 2-21
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Sjoerd Mulder Dokkum kleermaker 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-60
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Frans Werner Dokkum schoemaker 42 j man gehuwd protestant 2-171
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Krol Dokkum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Antie Lollema Dongjum winkeliersche 25 j vrouw gehuwd protestant 2-42
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Oebe O Siebesma Dongjum 29 j man gehuwd protestant 2-75
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Sjoerd Dijkstra Dongjum 17 j man ongehuwd protestant 1-74
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Oebe O Siebesma Dongjum 29 j man gehuwd protestant 2-75
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Trijntie Nieuwenhuis Dongjum 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
F-139 Schritzen Schritsen 33 Maayke Vos Dordrecht 42 j vrouw ongehuwd protestant 2-68
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Johannes Visser Dordrecht 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-29
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Dina van der Giesen Dordrecht 82 j vrouw weduwe protestant 1-112
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Hermanus Buikhuizen Dordrecht 26 j man gehuwd protestant 1-14
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Daniel Sebes Dordrecht onderwijzer 40 j man gehuwd protestant 1-92
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Zijke Hends. de Graaf Dragten 78 j vrouw weduwe protestant 2-28
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Sjouwkes Schiere Dragten 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
H-183 Zuiderstraat 12 Eliza Hasbach Dragten bakkersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-180
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Jeltie Bosma Dragten 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-10
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Hiltie Leertouwer Dragten 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-107
H-224 Weeshuisstraat 3 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jan Adolf van der Veen Dragten 16 j man ongehuwd protestant 2-13
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Sjoerd A van Veen Dragten koopman 53 j man gehuwd protestant 1-96
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
H-224 Weeshuisstraat 1 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Aukje de Boer Dragten 50 j vrouw gehuwd protestant 1-101
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Johanna Klok Dragten 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-145
H-224 Weeshuisstraat 0 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Foekje Sjouwkes Schiere Dragten 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
H-224 Weeshuisstraat 0 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Murk de Jager Driesum 48 j man gehuwd protestant 1-67
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Jacobus Houbein Driesum 10 j man ongehuwd protestant 1-62
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Baukje van der Heide Driesum 47 j vrouw weduwe protestant 1-106
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Baukje van der Heide Driesum 47 j vrouw weduwe protestant 1-106
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Antje T Tuinstra Dronrijp 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Jantie Geuker Dronrijp 50 j vrouw gehuwd protestant 1-90
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Aafke Feenstra Dronrijp 28 j vrouw gehuwd protestant 1-142
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Jeltie de Wit Dronrijp geen 72 j vrouw weduwe protestant 2-125
G-269 Molenpad 20 Tjetske Dijkstra Dronrijp geen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Tamme J Braaksma Dronrijp 11 j man ongehuwd protestant 1-46
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Grietje Waller Dronrijp 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Aukje Kuperus Dronrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 1-144
C-091 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 2 Antie Anskes Dijkstra Dronrijp 78 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
G-269 Molenpad 20 Klaske Dijkstra Dronrijp 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Jacob P Poelstra Dronrijp koopman 57 j man weduwnaar protestant 2-4
B-078 Wortelstraat 9 Johannes Tuinstra Dronrijp 17 j man ongehuwd protestant 1-59
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Jaike Schuursma Dronrijp 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Anna C Braaksma Dronrijp 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
F-196 Laanen Lanen 70 Pietje S de Vries Dronrijp 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-80
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Akke van Zeyst Dronrijp 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
G-269 Molenpad 20 Sipke Kl. Dijkstra Dronrijp 13 j man ongehuwd protestant 2-139
B-078 Wortelstraat 9 Gerritje Wiets Dronrijp 60 j vrouw gehuwd protestant 1-59
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Boele Braaksma Dronrijp 6 j man ongehuwd protestant 1-46
F-078 Schritzen Schritsen 26 Niels Lindegaard Drontheim zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-55
H-224 Weeshuisstraat 0 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-078 Schritzen Schritsen 26 Pouline Lindegaard Drontheim 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
F-078 Schritzen Schritsen 26 Georgine Lindegaard Drontheim 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
H-224 Weeshuisstraat 3 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 1 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-078 Schritzen Schritsen 26 Paulina Rodoold Drontheim 45 j vrouw gehuwd protestant 2-55
H-224 Weeshuisstraat 0 Seriena Haga Drontheim 60 j vrouw weduwe protestant 2-185
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Johan Henrich Hoppe Ebbenburen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Johanna Babois Eenzumerzijl 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-108
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Lycle Jans de Boer Eernewoude loots commandeur 72 j man gehuwd protestant 2-8
F-156 Schritzen Schritsen 67 Wikje Andries Eernsum winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-72
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Mietje de Boer Eerzumazijl 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Henderika Tengnagel Eestrum naaister 35 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Geertruid van Hagen Elberfeld 61 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Maria Polsteyn Elburg 50 j vrouw gehuwd protestant 1-38
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Grietje L Ruil Embden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-28
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Nicolaas Smidt Embden metzelaarsbaas 39 j man gehuwd protestant 1-106
D-019 Noordijs Noordijs 19 Jeltie Jacobi Embden 38 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Nicolaus van der Veen Engelbert apothecar bediende 24 j man ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Nicolaus van der Veen Engelbert apothecar bediende 24 j man ongehuwd protestant 1-13
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hiltie Dijkstra Engelum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-137
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Tietje J Dijkstra Engelum 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-123
G-259 Kerkpoortstraat 45 Sipke P Bouma Engelum werkman 35 j man gehuwd protestant 2-137
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Wyberen J Dijkstra Engelum geen 52 j man gehuwd protestant 2-109
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Rinske Klases Visser Engwierum 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Rindert K Visser Engwierum zeeschipper 45 j man gehuwd protestant 2-108
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Rindert K Visser Engwierum zeeschipper 45 j man gehuwd protestant 2-108
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Pietertje F Kwaad Enkhuizen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-46
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Anthonia Kwaad Enkhuizen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-46
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Mietje Glansdorp Enkhuizen 67 j vrouw weduwe protestant 2-122
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Gerryt van Velden Enkhuizen tabakswerker 41 j man gehuwd protestant 1-46
E-104 Op de Vijver Vijver 5 Trijntie Schuit Enkhuizen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-14
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Catharina Zoutmaat Enkhuizen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-44
H-186 Zuiderstraat 6 Pietje Poelstra Erendson 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-180
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sybe Doekes Ernsum 65 j man weduwnaar protestant 2-121
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 3 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 1 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 3 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
G-075 Both Apothekerstraat 10 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
H-224 Weeshuisstraat 1 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Rigtje Jans Nijdam Exmorra 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
G-075 Both Apothekerstraat 8 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Teetske Langius Exmorra geen 53 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-144
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antie Douwes de Walle Ferwerd 26 j vrouw gehuwd protestant 2-64
F-146 Schritzen Schritsen 47 Dirkje M Stolte Ferwerd 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
D-019 Noordijs Noordijs 19 Titia Johanna Albarda Ferwerd 77 j vrouw weduwe protestant 1-117
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Klaas Mink Stolte Ferwerd scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 1-111
G-085 Hofstraat Hofstraat 13 Berber M Stolte Ferwerd 29 j vrouw gehuwd protestant 2-108
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Willem Franciskus Coolen Ferwerd 5 j man ongehuwd protestant 2-64
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwtie Alkema Ferwoude 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwtie Alkema Ferwoude 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Hendrikje Alkema Ferwoude 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Hendrikje Alkema Ferwoude 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Baukje Hommema Finkum 62 j vrouw weduwe protestant 1-55
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Johannes H Minkes Forstendom Lippe Detmold 17 j man ongehuwd protestant 1-61
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Ferdinand Minkes Forstendom Lippe Detmold 54 j man weduwnaar protestant 1-61
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Helena Maria Repko Franeker 27 j vrouw gehuwd protestant 2-102
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jenkjen Popta Franeker 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Gooitje de Vries Franeker koopman 33 j man gehuwd protestant 1-143
F-045 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 14 Yetje J Spoelstra Franeker 65 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-49
G-331 Weverstraat 0 Jacob Veldhuis Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-149
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Djieuwke S Hoekstra Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerrit de Groot Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-36
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Dutrom Franeker 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
D-016 Noordijs Noordijs 13 Maria Agnata van* Enschut Franeker 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
E-034 Voorstraat Voorstraat 36 Idske Postma Franeker 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
E-151 Laanen Drie Roemerssteeg 3 Foekje Velthuis Franeker 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-24
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Harst P Visser Franeker 9 j man ongehuwd protestant 2-144
F-214 Laanen Lanen 34 Cornelia Verhoeven Franeker 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-85
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Antie Ferwerda Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 1-40
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Djieuwke S Hoekstra Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
F-113 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 9 Bauke de Jong Franeker 24 j man ongehuwd protestant 2-62
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
D-140 Nieuwstraat 4 Houwkje Jorritsma Franeker 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-137
D-010 Noordijs Noordijs 1 Akke Tolstra Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 1-116
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Menso Johs. Ringers Franeker onderwijzer 38 j man gehuwd protestant 2-52
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Pieter de Vries Franeker 1 j man ongehuwd protestant 1-143
D-014 Noordijs Noordijs 11 Anna Dijkstra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Roosje Veltman Franeker 71 j vrouw weduwe israëliet 1-67
D-016 Noordijs Noordijs 13 Sierkje Gerbens Bosma Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
H-063 Rozengracht 0 Symon Panbakker Franeker 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Gerrit R Bleeker Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-17
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
E-097 Vijverstraat Vijver 8 Elisabeth Keller Franeker 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Teetske Hoornstra Franeker 50 j vrouw weduwe protestant 1-55
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Ybeltie Schuitemaker Franeker 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-94
H-165 Schoolstraat 8 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas Johs. Draaisma Franeker scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-86
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Wybe van der Wijk Franeker 2 j man ongehuwd protestant 2-131
H-165 Schoolstraat 18 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Catharina Altringa Franeker 40 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-21
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Rinske Sj. Hoekstra Franeker 56 j vrouw gehuwd protestant 2-8
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Geertje Symons Jager Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 2-154
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 10 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
G-209 Lammert van der steeg Kruisstraat 10 Elisabeth Hoornstra Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
H-037 Kerkpoortstraat 63 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Pieter M Ferwerda Franeker 49 j man gehuwd protestant 1-56
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
D-070 Bij Lammert W. Brug Franekereind 21 Doekele H Vinje Franeker praamverhuurder 70 j man weduwnaar protestant 1-126
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Djeuke Bleeker Franeker 49 j vrouw gehuwd protestant 1-109
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yemkje Hartenberg Franeker 40 j vrouw gehuwd protestant 1-47
H-037 Kerkpoortstraat 61 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
D-140 Nieuwstraat 4 Ids Jorritsma Franeker 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
D-140 Nieuwstraat 4 Houwkje Jorritsma Franeker 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-137
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gerben R Bouricius Franeker smidsknegt 51 j man gehuwd protestant 1-66
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Antie F Kooistra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Baudina Stinstra Franeker 42 j vrouw gehuwd protestant 1-44
B-065 Wortelstraat 6 Akke de Jager Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-57
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Geertje .. Franeker 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-52
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Akke G Munniks Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 2-129
D-029 Noordijs Franekereind 9 Yeme de Haas Franeker bakkersknegt 35 j man ongehuwd protestant 1-119
D-016 Noordijs Noordijs 13 Tetje Coopmans Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-117
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Christoffel Klein Franeker kuipersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-124
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Hermanus ten Brug Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Cornelis Visser Franeker 33 j man gehuwd protestant 2-133
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hiske Westerhoek Franeker 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
H-165 Schoolstraat 6 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
G-231 Kerkpoortstraat 3 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
E-171 Laanen Lanen 35 Wimkpie Stedehouder Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 2-27
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Jorritsma Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
B-079 Wortelstraat 11 Aaltie Foppes Franeker 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-59
H-165 Schoolstraat 16 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-111 Waschbleek Wasbleek 54 Hittie Steioef Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jetske Lolkama Franeker 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
G-331 Weverstraat 0 Regina Veldhuis Franeker 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-149
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Syberen van Smeden [Smeeden] Franeker hoef en grofsmid 41 j man gehuwd protestant 1-96
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
D-016 Noordijs Noordijs 13 Johan Hendrik van* Enschut Franeker 9 m man ongehuwd protestant 1-117
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Saakje Klein Franeker 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
B-033 Hoogstraat Rommelhaven 1 Roosje Koopman Franeker 70 j vrouw weduwe israëliet 1-51
D-140 Nieuwstraat 4 Jeltie Jorritsma Franeker 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-137
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Aukje Bernardus Franeker 51 j vrouw weduwe protestant 2-93
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Aaltie W Mossel Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-128
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Geert Leenstra Franeker bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-75
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Tjepke Haitsma Franeker 12 j man ongehuwd protestant 1-21
G-307 Kerkpoortstraat 4 Hiltie Wierstra Franeker geen 36 j vrouw weduwe protestant 2-146
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Jan de Vries Franeker 10 j man ongehuwd protestant 1-143
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Fietje Postma Franeker 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Dutrom Franeker 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Grietje Ploeg Franeker 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
F-071 Schritzen Schritsen 38 Baukje Hartenberg Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
G-267 Oosterbolwerk 2 Grietje Wever Franeker 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
H-039 Rapenburg 4 Johanna Meyer Franeker 78 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-158
H-029 Rozengracht 0 Klaas van Smeden [Smeeden] Franeker broodbakker 34 j man gehuwd protestant 2-157
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Janke Snijder Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 1-33
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Trijntie A Bakker Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 2-94
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Sijke Kramer Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-18
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Hendrikje Johannes Franeker 45 j vrouw gehuwd protestant 1-112
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Gatske Posthuma Franeker verwer en glazemaker 51 j vrouw weduwe protestant 2-29
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan Jans van der Wijk Franeker 3 j man ongehuwd protestant 2-131
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Rinske S de Wit Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-66
D-014 Noordijs Noordijs 11 Rijkje Fontein Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 1-116
G-122 Romastraat Romastraat 1 Janke Andries de Vries Franeker 56 j vrouw gehuwd protestant 2-113
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Cristina C Repko Franeker 22 j vrouw gehuwd protestant 1-100
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Jitske Radsma Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 2-165
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Sybren Bouritius Franeker werkman 45 j man gehuwd protestant 2-121
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Uilkje Monsma Franeker 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-144
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Trijntie Waardenburg Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-127
H-165 Schoolstraat 4 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Henderikus Antons. Lunter Franeker koopman in manufactn. 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Gepke D Schaap Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
H-165 Schoolstraat 14 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Geertje Zwolstra Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 2-126
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26 Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Poptje Maria [Maria Popke Hamers Franeker 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-13
E-140 Laanen 't Poortje 5 Taeke D Bakker Franeker timmermansknegt 47 j man gehuwd protestant 2-22
H-037 Kerkpoortstraat 59 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yense Koster Franeker heerenknegt 30 j man gehuwd protestant 1-47
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-231 Kerkpoortstraat 1 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
H-037 Kerkpoortstraat 63 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Douwe J de Vries Franeker venter 39 j man gehuwd protestant 1-47
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Jorritsma Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
D-140 Nieuwstraat 4 Jeltie Jorritsma Franeker 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-137
D-074 Gewezen Franeker Pijp Ooievaarsteeg 35 Trijntie Waardenburg Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-127
G-070 Hofstraat Hofstraat 1 Evertje van der Gaast Franeker 29 j vrouw gehuwd protestant 2-105
D-010 Noordijs Noordijs 3 Trijntie S Vellinga Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Klaas de Jong Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-31
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Mink Ferwerda Franeker 15 j man ongehuwd protestant 1-56
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 David Sprée Franeker 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-5
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Albert Klein Franeker timmerknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-124
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Idske Dirks Franeker 68 j vrouw gehuwd protestant 2-121
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Heerd ten Brug Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
H-228 Zuiderhaven 6 Elisabeth Draisma Franeker 57 j vrouw gehuwd protestant 2-187
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Jantie de Groot Franeker 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Jan Riddersma Franeker geen 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Gepke D Schaap Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
F-210 Laanen Lanen 42 Anna van Hoeve Franeker dienstbaar 24 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-84
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Jan Kordel Franeker 41 j man ongehuwd protestant 2-132
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Rinske van der Meulen Franeker 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
D-010 Noordijs Noordijs 3 Akke Tolstra Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 1-116
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Louiza de Vlij Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-43
G-331 Weverstraat 0 Martinus ten Brug Franeker tabakskerwer 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
D-014 Noordijs Noordijs 11 Rijkje Fontein Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 1-116
B-031 Hoogstraat Hoogstraat 2 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
D-016 Noordijs Noordijs 13 Willem Adriaan van* Enschut Franeker 2 j man ongehuwd protestant 1-117
E-151 Laanen Drie Roemerssteeg 3 Gerben Velthuis Franeker schoenmaker 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-24
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Henderina Norbruis Franeker 80 j vrouw weduwe protestant 2-122
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Leonora J Banga Franeker 28 j vrouw gehuwd protestant 1-6
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Sara Kindermans Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 2-123
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
F-214 Laanen Lanen 34 Hilbrand Verhoeven Franeker 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-85
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
H-165 Schoolstraat 2 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
D-140 Nieuwstraat 4 Tjeerd Jorritsma Franeker 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
F-025 Brouwersgragt Brouwersstraat 26 Bergita Meil Franeker geen 57 j vrouw weduwe protestant 2-45
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Grietje Halstra Franeker 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Henderika de Boer Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-143
G-331 Weverstraat 0 Antie Veldhuis Franeker 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-149
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Johanna Verschuur Franeker 73 j vrouw gehuwd protestant 2-44
D-016 Noordijs Noordijs 13 Anna d'Achard van* Enschut Franeker 3,5 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
G-284 Rapenburg 11 Theunis Uilks de Vries Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-142
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Jeltie de Jong Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 2-44
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Uilkje Monsma Franeker 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-144
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Geertje Symons Jager Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 2-154
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Ype L Schuitemaker Franeker scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-94
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Paulus G de Boer Franeker waagmeester 71 j man weduwnaar rooms katholiek 2-47
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
H-165 Schoolstraat 12 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Gerrytje Molenaar Franeker 36 j vrouw gehuwd protestant 2-131
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
B-142 Achterstraat 51 Wytske .. Franeker vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Antje de Vries Franeker 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-143
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Akke G Munniks Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Hiltie Bernardus Franeker 65 j vrouw weduwe protestant 2-122
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Antje S Jager Franeker kinderschoolhoudersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-37
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Harst P Visser Franeker 9 j man ongehuwd protestant 2-144
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Grietje Haarsma Franeker 64 j vrouw weduwe protestant 1-55
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Minne van Smeeden Franeker grofsmid 46 j man gehuwd protestant 1-122
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Jantie Adams Bakker Franeker 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Anna Wolbertes Franeker 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-47
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Helena Maria Repko Franeker 27 j vrouw gehuwd protestant 2-102
B-065 Wortelstraat 6 Dirk H van Loon Franeker 39 j man gehuwd protestant 1-57
F-149 Schritzen Schritsen 53 Ruurd Saagemans Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-71
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Janke Snijder Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 1-33
H-037 Kerkpoortstraat 61 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Janke Zijlstra Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 1-152
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Hendrik de Jong Franeker 17 j man ongehuwd protestant 1-31
D-014 Noordijs Noordijs 11 Anna Dijkstra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
B-031 Hoogstraat Rozemarijnstraat 1 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
F-153 Schritzen Schritsen 63 Reinder Steeksma Franeker stadstimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-71
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Poptje Maria [Maria Popke Hamers Franeker 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-13
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Jantie Dijkstra Franeker 36 j vrouw gehuwd protestant 1-30
H-037 Kerkpoortstraat 59 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Sjoerd Koster Franeker 3 j man ongehuwd protestant 1-47
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Helena Maria Repko Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
H-165 Schoolstraat 10 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
D-140 Nieuwstraat 4 Tjeerd Jorritsma Franeker 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Popkje G Feenstra Franeker 48 j vrouw weduwe protestant 2-106
H-165 Schoolstraat 20 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
A-227 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 6 Antie J Zwink Franeker 67 j vrouw weduwe protestant 1-41
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Johanna Verschuur Franeker 73 j vrouw gehuwd protestant 2-44
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Rients Appeldoorn Franeker 23 j man ongehuwd protestant 1-37
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Cornelis van* Enschut Franeker 5 j man ongehuwd protestant 1-117
F-189 Spekmark Spekmarkt 4 Geertje Dijkstra Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 2-78
G-267 Oosterbolwerk 2 Jetze Harms. Wever Franeker geen 41 j man gehuwd protestant 2-139
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Johs. Schoemaker Franeker vleeschhouwer 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-4
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Trijntie ten Brug Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
H-228 Zuiderhaven 6 Elisabeth Draisma Franeker 57 j vrouw gehuwd protestant 2-187
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
F-214 Laanen Lanen 34 Marijke Hilbrands Franeker 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-85
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Janne Ruitenbach Franeker 80 j vrouw weduwe protestant 2-62
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
D-140 Nieuwstraat 4 Ids Jorritsma Franeker 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
D-082 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 60 Jan van der Zee Franeker wieldraayersknegt 32 j man weduwnaar protestant 1-128
D-010 Noordijs Noordijs 1 Trijntie S Vellinga Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Jan Wybrens Dijkstra Franeker balkflotter 23 j man gehuwd protestant 2-123
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
E-196 Laanen Lanen 65 Johannes Teer Frankfort 54 j man ongehuwd protestant 2-32
H-008 Hofstraat Hofstraat 22 Johannes Sterk Frankfort Dl 79 j man weduwnaar rooms katholiek 2-152
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Neeltie Oosterbaan Frederiksoord 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-166
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Wilhelmina Oosterhaan Frederiksoord 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-166
F-131 Schritzen Schritsen 17 Theodora de Jong Gaast 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-67
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Gerben J Fluitman Gaast pannebakker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-38
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
G-275 Molenpad 4 Taeke Jans van Dijk Gaast 32 j man gehuwd protestant 2-141
F-123 Schritzen Schritsen 1 Ytje Alb. Maneveld Gaastmeer 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-65
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Cornelia Jeppema Gaastmeer huishoudster 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-145
F-123 Schritzen Schritsen 1 Djeuwke Maneveld Gaastmeer 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-65
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Cecilia Wiersma Galamadammen geen 45 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-48
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Cecilia Wiersma Galamadammen geen 45 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-48
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Eppe Haakema Garrelsweer bakker 28 j man gehuwd protestant 1-91
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Hoitze Schuil Gent 13 j man ongehuwd protestant 1-61
E-190 Laanen Lanen 45 Roelof Feenstra Gerkesklooster tuinman 66 j man gehuwd protestant 2-30
E-205 Laanen Lanen 75 Reinofke Schokker Gieteren 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
E-154 Laanen Lanen 9 Hendrik Veldhuis Gieterveen varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-24
C-079 Voorstraat Voorstraat 99 Jean Goddin Glons prov. Luik stroohoedemaker 33 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
G-291 Kerkpad 7 Catharina Jongsma Goenga 59 j vrouw weduwe protestant 2-143
G-312 Fabrieksstraat 16 Petronelia Jaling Goor 47 j vrouw gehuwd protestant 2-146
E-049 Voorstraat Voorstraat 8 Dirk Kraayer Gordijk geen 52 j man gehuwd protestant 1-152
F-214 Laanen Lanen 34 Meinte Posthuma Gordijk geen 34 j man gehuwd protestant 2-85
H-226 Weeshuisstraat 7 Botje Oosterbaan Gordijk 30 j vrouw gehuwd protestant 2-186
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Atze L Bakker Gordijk winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-98
H-226 Weeshuisstraat 7 Botje Oosterbaan Gordijk 30 j vrouw gehuwd protestant 2-186
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Geertje Mulder Gorredijk 25 j vrouw gehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Geertje Mulder Gorredijk 25 j vrouw gehuwd protestant 1-132
E-141 Laanen 't Poortje 7 Geeske S Fokkens Goutum 43 j vrouw gehuwd protestant 2-22
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Coenraad Slijm Grauw zoutmeter 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Johannes Visser Grave 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-171
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Djeuwke Westerhoek Grettingabuurt 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Maayke Westerhoek Grettingabuurt 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Geertruida Scholte Grieth 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Geertruida Scholte Grieth 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Simme van der Meer Groenterp veerschipper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-78
D-132 Ooievaarstraat 14 Gepke Bakker Groningen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-136
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Cornelia W Reyers Groningen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-87
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Christina Prins Groningen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Alida Hesselink Groningen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-11
C-085 Noordijs Noordijs 2 Jan de Jong Groningen 20 j man ongehuwd protestant 1-94
F-216 Laanen Lanen 30 Judik Salom. de Leeuw Groningen 71 j vrouw gehuwd israëliet 2-86
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Lammigje Huizinga Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-78
G-207 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 12 Cristoffel Klein Groningen uitdrager 66 j man gehuwd protestant 2-129
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Christina Prins Groningen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Jantie H Ernest Groningen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-37
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
C-085 Noordijs Noordijs 2 Willem de Jong Groningen 22 j man ongehuwd protestant 1-94
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Grietje Croet Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-93
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Gerhardus van Dijk Groningen zeeman 33 j man gehuwd protestant 1-50
C-085 Noordijs Noordijs 2 Feiko de Jong Groningen 14 j man ongehuwd protestant 1-94
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Pieter Hansen Groningen werkman 72 j man gehuwd protestant 2-170
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Jacoba de Raat Groningen geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-169
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Lena Jacobs Verschoor Groningen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-28
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Wilhelmina Flek Groningen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-9
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Elisabeth Gallard [Gailjard] Groningen koopvrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-83
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem Prins Groningen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
C-085 Noordijs Noordijs 2 Aaltie Leysting Groningen winkeliersche 44 j vrouw weduwe protestant 1-94
C-085 Noordijs Noordijs 2 Roelof de Jong Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-94
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Geziene Fokkens Groningen 66 j vrouw gehuwd protestant 1-24
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Johanna Hesselink Groningen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-85
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Catharina Wichers Groningen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-84
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ragelina van Bruggen Groningen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
C-085 Noordijs Noordijs 2 Aria de Jong Groningen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem Prins Groningen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Johanna Hesselink Groningen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-85
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Trijntje Wouberg Groningen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-34
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Jan Gelderbloem Groot Amers geen 38 j man ongehuwd protestant 1-134
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Janke van der Heyde Grote Gaast geen 78 j vrouw weduwe protestant 1-27
F-144 Schritzen Schritsen 43 Johannes van der Heide Grote Gast 73 j man weduwnaar protestant 2-70
C-192 Noorderhaven Prinsenstraat 1 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
G-324 Klaverbladstraat 27 Lodewijk Scheffer Grouw tuinmansknegt 33 j man gehuwd protestant 2-148
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Sybrigje Spoelstra Grouw 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-88
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
G-284 Rapenburg 11 Geertie K de Vries Grouw 44 j vrouw gehuwd protestant 2-142
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Sytze Z Wijma Grouw scheepstimmerman 80 j man gehuwd protestant 1-65
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Johannes Spoelstra Grouw scheepstimmerman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-88
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Roelof Peysel Grouw brood en kleinbakker 63 j man weduwnaar protestant 1-108
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Gerben Sybes de Vries Grouw zaakwaarnemer 44 j man gehuwd protestant 1-104
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Bernardus Spoelstra Grouw 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-88
C-192 Noorderhaven Noorderhaven 2 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
E-197 Laanen Lanen 67 Jacobus de Zwaan Haarlem turfdrager 58 j man gehuwd protestant 2-32
H-013 Hofstraat Hofstraat 4 Pieter Keizer Hachenberg schoenmaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-154
H-049 Rapenburg 22 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Pieter G Bouma Hallum bakker 31 j man gehuwd protestant 1-55
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
H-178 Zuiderhaven 24 Johanna Tietge [Titge] Halverstat 51 j vrouw gehuwd protestant 2-179
H-178 Zuiderhaven 24 Johanna Tietge [Titge] Halverstat 51 j vrouw gehuwd protestant 2-179
H-209 Zuiderstraat 27 Kasper Wolbrandt Hamburg zeeman 38 j man gehuwd protestant 2-183
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Jurjen M Buch Hapsel varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-8
G-115 Romastraat Romastraat 8 Trijntie Nieuw Hardegarijp 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-113
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Grietje Poelman Harderwijk 38 j vrouw gehuwd protestant 1-150
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Frans [Frans J] van Enschut Harderwijk griffier kantongerecht 33 j man gehuwd protestant 1-117
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Klaas Lieman [Leeman] Harderwijk varensgezel 30 j man gehuwd protestant 1-120
H-238 Havenplein 12 Nikolaas Dijkstra Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-188
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Willem P Nauta Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-75
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Rinske Hanekuik Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jacob Bouwknegt Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-45
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Maria de Vries Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-153
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Marten Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-114
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
F-140 Schritzen Schritsen 35 Hendrikus Meinders Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-69
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Minke Dijkstra Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-123
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Pietje van der Zee Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
H-035 Kerkpoortstraat 69 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
G-109 Vianen 8 Sietske de Boer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Enne Hendks. Wijga Harlingen kleermaker 55 j man gehuwd protestant 2-40
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Frouwkje Broers Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-80
B-142 Achterstraat 51 Jan IJ Brink Harlingen 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
E-173 Laanen Lanen 39 Reyer J Feenstra Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-27
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Trijntie van der Sluis Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-90
F-209 Laanen Lanen 44 Gerhardus Louwrens Harlingen plaateelbakker 27 j man ongehuwd rooms katholiek 2-83
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Elisabeth van Assen Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Jan Zegeling Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-169
B-074 Droogstraat 79 Jetske de Wit Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Martinus Tuimelaar Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Sjoerdtje de Boer Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-95
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Ary D de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-9
D-138 Ooievaarstraat 9 Fetje H Wallinga Harlingen naaivrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-137
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Houwkje Dijkstra Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-102
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Grietje Duman Harlingen 59 j vrouw weduwe protestant 2-106
H-165 Schoolstraat 16 Henderika Posthuma Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-176
B-167 Karremanstraat 3 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
F-081 Schritzen Schritsen 20 Aaltie van Gelder Harlingen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-55
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Henderika Postema Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-134
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Anna Mosjepluk Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
F-229 Laanen Lanen 8 Pietje Blom Harlingen 22 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-90
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Magreta Rodenhuis Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Hendrika Wolf de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Elisabeth Berndes Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-143
H-224 Weeshuisstraat 1 Maayke Pieters Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
D-027 Noordijs Franekereind 5 Jeltie Boterweg Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-4
G-327 Weverstraat 0 Jeltie Wallings Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-149
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Geertruida Noyon Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Foekje Pannebakker Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-27
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
D-010 Noordijs Noordijs 3 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
H-238 Havenplein 14 Jetske Dijkstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Johannes Zwanenburg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-53
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Johanna Bader Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Gosse Monsma Harlingen geen 6 j man ongehuwd protestant 2-153
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Bauke van der Meulen Harlingen zadelmaker 47 j man gehuwd protestant 1-120
F-143 Schritzen Schritsen 41 Frouwkje Stuur Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-69
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Jakkle Jager Harlingen slagter 47 j man gehuwd protestant 2-123
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Dirkje Snijder Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Wouwkje Eden Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-145
G-107 Vianen 16 Dirkje de Wit Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-111
E-191 Laanen Lanen 47 Johs. Hendriks Baron Harlingen huistimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-31
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Klaaske Fikke Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Jurjan van der Wal Harlingen timmerman 75 j man weduwnaar protestant 1-19
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Klaas Tichelaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-41
F-207 Laanen Lanen 48 Anna Maria de Wit Harlingen 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-83
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Theunis van Arum Keil Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-148
G-274 Molenpad 6 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
H-111 Waschbleek Wasbleek 54 Aaltie Steenveld Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-168
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Onsman Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-15
D-102 Nieuwstraat Nieuwstraat 14 Antie de Vries Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-133
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Maria Schoenmaker Harlingen 48 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-117
B-065 Wortelstraat 6 Trijntie de Groot Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Eelke Jans Wagenaar Harlingen verwer en glazemr. 37 j man weduwnaar protestant 2-60
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Johan Holsderber Harlingen zeylmaker 29 j man ongehuwd protestant 2-102
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Martje Visser Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-108
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Grietje Neysel Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Bonne Oolgaard Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-52
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Geertje Huitema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
F-077 Schritzen Schritsen 28 Angnietje Kronenburg Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-54
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Jantie Noordbeek Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-135
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Grietje Harmanus Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-27
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Lieuwkje L Goverts Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Frans Posthuma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-43
F-228 Laanen Lanen 12 Jacoba van den Bos Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Iemkje Piebenga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Dieuwke Bakker Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-72
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
D-147 Nieuwstraat Nieuwstraat 19 Marijke Hendriks Harlingen 62 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-138
H-224 Weeshuisstraat 1 Pietje de Groot Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
D-028 Noordijs Franekereind 7 Jetske Kreyl Harlingen 25 j* vrouw gehuwd protestant 1-119
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Detje K Mulder Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-5
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Willem Oenes Visser Harlingen zeilmaker 33 j man gehuwd protestant 2-126
D-014 Noordijs Noordijs 11 Dirk Tjallingii Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-116
H-233 Havenplein 24 Leentje van der Ley Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-187
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Harmanus van den [der] Bosch [Bos] Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-52
E-079 Zuiderhaven Herenknechtenkamerstraat 0 Geertruida Jager Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-9
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Haringa Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-152
F-147 Schritzen Schritsen 49 Wytze van Dokkum Harlingen 55 j man gehuwd protestant 2-70
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Grietje Drost Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-97
G-106 Vianen 20 Pieter de Wilde Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-111
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Cornelia van der Vliet Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Kaspar Jansen Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 1-81
E-194 Laanen Lanen 57 Idske Kreyl Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-31
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Dirkje Sleeper Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Petrus du Saar Harlingen 1 m man ongehuwd protestant 1-147
G-273 Molenpad 12 Johannes Smit [Smith] Harlingen zoutweger 37 j man gehuwd protestant 2-140
H-105 Waschbleek Wasbleek 66 Grada Beerendsen Harlingen 32 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-168
H-183 Zuiderstraat 12 Esker Posthumus Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-179
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Catharina Hoek Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Enelike de Wilde Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Trijntie Gerryts Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-117
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Jacob van Slooten Harlingen stadsbode 74 j man weduwnaar protestant 2-40
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Semkje Brouwer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Siene Stoker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Sara C Snijder Harlingen 72 j vrouw gehuwd protestant 2-101
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 1 Aaltie Pascum [Paskam] Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-101
G-085 Hofstraat Hofstraat 13 Johannes Kerkhoven Harlingen timmerman 27 j man gehuwd protestant 2-108
H-033 Rozengracht 25 Wytske Bergsma Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Lolke Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-53
F-124 Schritzen Schritsen 3 Simon Izaäk Cohen Harlingen 1 j man ongehuwd israëliet 2-65
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Gerryt Boumans Harlingen schoenmakersknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
F-072 Schritzen Schritsen 36 Gerrytje Wijnalda Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-54
G-258 Kerkpoortstraat 43 Sara Jacoba de Vries Harlingen 44 j vrouw gehuwd israëliet 2-137
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Hiltie Harkema Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-21
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Engeltie Faber Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Trijntie Gonggrijp Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Jarig Dijkstra Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-142
H-164 Zuiderhaven 38 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
D-030 Noordijs Franekereind 13 Minne L Buuren Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-119
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Gerryt Zuiderhout Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-5
G-333 Weverstraat 0 Catharina Hanekamp Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-150
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Anna Greydanus Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-5
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Hendrik Ploeg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-110
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Anna Visser Harlingen 29 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-29
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Martinus Hovenier Harlingen trekveerschipper 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-125
H-232 Havenplein 26 Tetje de Bruin Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-187
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Tjeerd Touwslager Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-11
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 11 Zake B Dijkstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-135
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Maria Bisschop Harlingen winkeliersche 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-50
F-200 Laanen Schritsen 51 Fetje Jans Timmer Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-82
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Sybrandus Jager Harlingen vleeshouwer 28 j man gehuwd protestant 1-98
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Pietje Posthumus Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-144
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Sipkje R Meyer Harlingen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-81
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Jacob Houtsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Maria Plengnath Harlingen naaister 42 j vrouw weduwe protestant 1-89
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Neeltie Duinmeyer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jacob Kiel Harlingen herbergier en stalh. 58 j man gehuwd protestant 1-35
F-200 Laanen Lanen 62 Gabbe Stoker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-82
E-025 Voorstraat Voorstraat 52 Aafke van der Moolen Harlingen 46 j vrouw weduwe protestant 1-147
G-271 Molenpad 16 Bauwke de Graaf Harlingen 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Anthoon B Faber Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-167
H-182 Zuiderstraat 14 Theodora Hesseling Harlingen 5 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-179
G-313 Fabrieksstraat 12 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
H-224 Weeshuisstraat 0 Susanna Everts Harlingen 67 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen werkman 37 j man gehuwd protestant 2-116
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Sara Maria van IJzendijk Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-022 Noorderhaven Zeepziedersstraat 4 Jan Mollema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-7
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Johannes van der Hoef Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-127
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Sikke Fluks Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-103
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Dyna Pais Harlingen 4 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-124 Romastraat Romastraat 5 Anne Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-114
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Hiske de Groot Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-109
H-063 Rozengracht 0 Carolina Beerendzen Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-161
F-126 Schritzen Schritsen 7 Tetje Smit Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-65
F-071 Schritzen Schritsen 38 Tjeerdie van Slooten Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
G-260 Kerkpoortstraat 47 Martinus Balk Harlingen gruttersknegt 24 j man ongehuwd protestant 2-137
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Janke Leeksma Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-78
E-120 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 4 Johanna Arink Harlingen 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-18
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Anna Tinger Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-13
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Simon Miedema Harlingen koopman in ijzerwaren 31 j man gehuwd protestant 1-86
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
F-224 Laanen Lanen 18 Sjeuwke Drayer Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-88
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Henderika Oosterbaan Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Riemke Schaafsma Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-8
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Aafke Torenheek Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
H-160 Zuiderhaven 46 Grietje de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Ymkje Opkamp Harlingen 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-224 Weeshuisstraat 3 Mettie Wijbenga Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Louisa Zeylmaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Rinske Lautenbach Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Johanna van Hettinga Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Grietje Schuit Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-29
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Antie Klein Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
D-020 Noordijs Noordijs 21 Eva Fontein Harlingen geen 48 j vrouw weduwe protestant 1-117
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
G-285 Rapenburg 13 Zaakje Nielsen Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Albert J Sluik Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-95
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 17 Bauke S Dijkstra Harlingen zeepziedersknegt 58 j man weduwnaar protestant 1-135
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Symon Kamminga Harlingen kuiper 22 j man gehuwd protestant 1-49
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Aukje Tj. Blok Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 1-98
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Albert van der Hoek Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-151
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Martinus Knipper Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Joukje van der Molen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
E-204 Laanen Lanen 75 Neeltie Huisman Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-33
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Jeltie Akkringa Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-91
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Trijntie Balkstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Sijke Glinstra Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Foeke Annes Foekens Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-105
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Geertje Driesen Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-135
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Pieter Kramer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-166
G-136 Typelstegen Gardenierstraat 12 Jacobje Stoker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-115
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Maayke de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Willem Veldhuis Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
C-148 Noorderhaven Noorderhaven 82 Maria Wiarda Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Carst de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-58
G-128 Romastraat Romastraat 29 Inne van der Weide Harlingen werkman 42 j man gehuwd protestant 2-114
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Doetje van der Stel Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 2-109
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Pieter van der Vliet Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-161
B-045 Hoogstraat Hoogstraat 23a Elisabeth Tuininga Harlingen winkeliersche 56 j vrouw weduwe protestant 1-54
F-130 Schritzen Schritsen 15 Janna Magri Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-66
F-060 Schritzen Schritsen 50 Jeltie Alkema Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
G-261 Kerkpoortstraat 49 Marijke Nielsen Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-138
H-153 Spinhuisstraat 9 Bernardus Westerhof Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-175
E-109 Vijverstraat Vijverstraat 0 Geertruida Harmens Harlingen 74 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-16
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Henderika de Vries Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Jantie Woudenberg Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
F-222 Laanen Lanen 22 Lolke Zwaal Harlingen 22 w man ongehuwd protestant 2-87
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Janke Tietge Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-9
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Jantie Holmans Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
B-144 Liemendijk 30 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
H-077 Wasbleek 5 Johannes Arink Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-163
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Barend Leyen Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Geertruida de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Louisa Zeylmaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Leentie Schoemaker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-4
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Mietje Cristoffels Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-109
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Cornelia Poort Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
D-024 Noorderhaven Noordijs 27 Sijke Rikkers Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
H-039 Rapenburg 4 Janke Johannes van der Velde Harlingen binnenmoeder rooms armhuis 71 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Klaske Leyen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-12
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Anne Theororus van Slooten Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-95
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Sieuwke de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
E-160 Laanen Schoolplein 3 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
F-195 Laanen Schritsen 59 Hendrikje Klok Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Foekje Jans Harlingen 68 j vrouw weduwe protestant 2-122
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jan de Boer Harlingen 21 w man ongehuwd protestant 1-100
G-325 Klaverbladstraat 1 Coenraad Bambach Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Joukje van der Mey Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Lupkje Metzelaar Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Maria Muggeridge Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sierk van der Zee Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Jurjen Baron Harlingen winkelknegt 50 j man gehuwd protestant 1-20
F-196 Laanen Lanen 70 Jan L Nak Harlingen schoenmaker 69 j man gehuwd rooms katholiek 2-80
H-223 Zuiderhaven 8 Hyke Durks van [der] Laan Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 2-184
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Johanna de Jong Harlingen 9 w vrouw ongehuwd protestant 2-105
G-255 Moriaanstraat 4 Susanna Noordkamp Harlingen bokkenrookster 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Berbera M Hidma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-130
H-224 Weeshuisstraat 0 Trijntie van Willigen Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Pieter Metzelaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-12
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Jan G de Jong Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-102
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Dientje van der Meer Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-57
D-011 Noordijs Pakhuissteeg 6 Maria Petronella Visser Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Apolonia van der Weide Harlingen 6 w vrouw ongehuwd protestant 2-121
F-130 Schritzen Schritsen 15 Therese Magri Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-66
G-279 Kerkpoortstraat 55 Gerryt Spoelstra Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-141
H-164 Spinstraat 1 Yppe Posthuma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-176
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Wybe J van Dokkum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-43
E-137 Laanen Lanen 3 Hendrikje Houtsma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Pieter de Vries Binksma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-87
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
F-219 Laanen Lanen 28 Grietje Fustenberg Harlingen 55 j vrouw ongehuwd protestant 2-87
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Rein Zwaal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
B-144 Liemendijk 34 Maatje Werner Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
H-081 Wasbleek 17 Hendrikje Souverein Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-163
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Lieuwe Wiersma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-17
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Klaske Leyen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Jannetta de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Jelle Zijlstra Harlingen 6 w man ongehuwd protestant 1-6
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Trijntie de Vries Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
E-054 Voorstraat Grote Bredeplaats 22 Weltie Galama Harlingen geen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarigje Donker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-109
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Baukje van Eeken Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-123
H-039 Rapenburg 4 Johannes Bandsma Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Frederik A Minkes Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-61
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Anna Maria Balli Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Aaltie Jurjens Buch Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-8
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 3 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
F-155 Schritzen Schritsen 65b Hendrika van der Weide Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
G-102 Kerkpad 24 Abe Schippers Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-110
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Petrus Pietersen [Petersen] Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-99
G-318 Klaverbladstraat 14 Janna de Groot Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-147
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Gerrit van der Ploeg Harlingen turfdrager 29 j man gehuwd protestant 2-88
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Johannes Stootman Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
E-209 Laanen Lanen 79 Jan Miedema [Meedema] Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-35
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Maria Petronella Sebes Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Baukje C Teves Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
F-194 Laanen Lanen 74 Klaas Wassenaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-79
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Hendrik Tichelaar Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-146
H-149 Nieuweburen 3 Klaas van Klaarbergen Harlingen 4 w man ongehuwd protestant 2-174
H-085 Wasbleekstraat 4 Sietske van der Brug Harlingen 60 j vrouw gehuwd protestant 2-164
G-266 Fabrieksstraat 34 Haye Tadema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-139
D-090 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Maartje R Roedema Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-130
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen cargadoor 40 j man gehuwd protestant 1-12
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Sietske Wiersma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Jan Dijkstra Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-77
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Trijntie G Rikkers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-101
E-141 Laanen 't Poortje 7 Johannes van der Heide Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-22
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Gerhardus Mos Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-126
G-120 Romastraat Romastraat 2 Johannes Schoot Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
H-056 Rozengracht 32 Johannes Laanstra Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Wilhelmina Bandsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-55
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Jan H van der Weide Harlingen huistimmerknegt 24 j man gehuwd protestant 1-30
F-052 Schritzen Schritsen 52 Grietje Molenaar Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
H-037 Kerkpoortstraat 59 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
H-164 Spinstraat 3 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jeltie Spoelstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-125
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Itske Blom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Dirk Alta Harlingen schipper 20 j man ongehuwd protestant 2-61
G-078 Both Apothekerstraat 7 Gerryt Baantjer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-107
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Hk. Proséé Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-181
A-086 Droogstraat Droogstraat 25 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Zijke Beidschat Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
H-226 Weeshuisstraat 7 Jetske de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Antie W Blom Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-128
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Freerk Fontein Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-7
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Sjouwkje Spoelstra Harlingen 18 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-125
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Jurjen J de Vries Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-108
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Paulus Jacobs Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
C-081 Noordijs Noordijs 12 Teetsche Reidsma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-93
H-046 Rapenburg 14 Klaske Berkman Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-159
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Eva W Bloemers Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-48
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Elisabeth Nijhof Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-155
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Willem Schaap Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-7
H-165 Schoolstraat 2 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
F-088 Schritzen Schritsen 2 Jan IJlstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-57
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Arnoldus Nieuwenhuis Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Sytske Vulsma Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-99
G-315 Klaverbladstraat 22 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Janna Akkerboom Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Jan van der Werf Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-89
E-211 Lanen 81 Janneke de Vries Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
C-080 Voorstraat Voorstraat 101 Roelof Bisschop Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
F-192 Laanen Lanen 78 Grietje Alta Harlingen 3 j* vrouw ongehuwd protestant 2-79
H-179 Zuiderhaven 26 Wybe W Leemans Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-179
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Sietske de Windt [Wind] Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
H-083 Wasbleekstraat 8 Harmina Nak Harlingen [wever] 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-164
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sytske de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-120
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Jetske van der Zee Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-129
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Rijkje van Schouwenburg Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Sytske Flümacher Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Maayke de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
H-169 Grote Werf 4 Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Lijsbert Wagenaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Coenraad Neysel Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-153
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Pietje van Vliet Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Johannes Panbakker Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gooitse Pool Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-158
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Janne J Struik Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
E-163 Laanen Lanen 21 Wietsiena Haverman Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Wilhelmina Heep Harlingen [koopman in manufacturen] 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-88
F-214 Laanen Lanen 34 Rimkje Zeylemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
F-104 Ossemarkt Zuiderhaven 35 Cornelia van Hoek Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
G-082 Both Apothekerstraat 15 Hendrik G de Vries Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-107
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Dirkje K Blaauw Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-123
H-193 Zuidersteeg 11 Jan de Buhr Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-181
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Douwe Drijfhout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-19
H-224 Weeshuisstraat 0 Johannes Jans Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-184
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Yetje Zoete Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Maria Werner Harlingen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-106
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Harmen de Wit Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-133
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Mijntie Ludinga Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Peternella van Vliet Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Jan Nak Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-14
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Johannes Hettema Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-122
F-084 Schritzen Schritsen 10 Ype S de Groot Harlingen schoenmaker 47 j man ongehuwd protestant 2-56
G-232 Kerkpoortstraat 5 Jurjan S Vink Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 2-132
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Harmina Hilarius Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Cecilia Riddersma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-93
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Rinskje Mulder Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Grietje Heins Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
F-186 Spekmark Lanen 82a Willem Hovenier Harlingen schoenmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-78
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Sjoerd Schaafsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-144
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-141 Nieuweburen 19 Sjoerd Rodenhuis Harlingen metzelaar 17 j man ongehuwd protestant 2-173
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Wouter Houmans Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-129
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Pieter F Schaafsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-133
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Watze Ruitinga Harlingen apothecar 85 j man weduwnaar protestant 1-13
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Douwe de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Rinske van Dokkum Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-101
H-169 Grote Werf 4 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Anna Pannebakker Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-112
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Lodewijk Meeth Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-98
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Menno van der Veer Harlingen s rijks postcourier 25 j man ongehuwd protestant 1-47
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Kornelis Wagenaar Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-55
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Reinskje de Vries Harlingen 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-14
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Catharina Delgrosso Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-37
H-037 Kerkpoortstraat 63 Grietje Pool Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
G-109 Vianen 6 Henderika Hofman Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 2-112
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Johanna Tuininga Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-16
E-171 Laanen Lanen 35 Grietje Sybolts Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-27
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Juliaan Beuker Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-39
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-84
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Wyberen Pieksma Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-42
G-074 Both Apothekerstraat 12 Gretske Spandauw Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Gerritje Zwart Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-170
H-205 Zuiderstraat 17 Jan S van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
B-070 Droogstraat 61 Dirk Trompetter Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Jantie van Vals Harlingen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Fimkje Oorthuis Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
B-080 Wortelstraat 13 Doris [Theodorus] Postma Harlingen 3 j* man ongehuwd protestant 1-59
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jan de Boer Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 2-63
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Harke Hogerhuis Harlingen wolkammer 62 j man gehuwd protestant 2-41
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Sjoerd J Koopmans Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-61
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Mietje Hoekstra Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-51
F-082 Schritzen Schritsen 16 Pieter de Groot Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-55
E-127 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 9 Dorothea Repko Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Bernardus de Boer Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-93
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Tjietske Dijkstra Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Pier Vellinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
F-229 Laanen Lanen 6 Berber de Vries Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-90
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Cornelis Harmens Harlingen zeehandelaar 42 j man gehuwd protestant 1-152
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Cristina Bouwmans Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
F-179 Wortelhaven Lanen 0 Willemke Dijkstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-77
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Jacobus jr Berndes Harlingen koopman 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-138 Nieuweburen 25 Symon Meyer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-172
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Trijntie Giel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-081 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 62 Swerus Jacobi Harlingen bakkersknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-128
G-327 Weverstraat 4 Hylkje Kloppenburg Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-149
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Henricus Noorman Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-78
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Trijntie van Wijk Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Liepman Wolf de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-50
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Wopkje Hilwerda Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 1 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Wieger Sleeper Harlingen [naaister] 7 j man ongehuwd protestant 1-128
G-326 Weverstraat 6 Dirk Trompetter Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-148
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Trijntie P Buil Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-14
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Willem Jager Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-75
D-010 Noordijs Noordijs 1 Dirkje van Phalen Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
H-238 Havenplein 12 Maria Elist. Dijkstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Ulbe P Visser Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-51
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Margaretha Bouwknegt Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Jana Leyenaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
D-039 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 43 Catharina Stevens Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-120
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Pieter Walkenhorst Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-36
H-035 Kerkpoortstraat 69 Elizabeth Dijkstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-157
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Jacob Wijga Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-40
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Aukje Hobma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
B-142 Achterstraat 51 Wytske Brink Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Sybregje Cohen Harlingen koopvrouw 49 j vrouw ongehuwd israëliet 1-90
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Trijntie Mulder Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Aaltie Vogelzang Harlingen 12 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Dina van Assen Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Sijke de Ruiter Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
G-264 Molenpad 9 Geziena Knoop Harlingen 9 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-138
H-209 Zuiderstraat 27 Lipkje Wolbrandt Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
B-075 Droogstraat 81 Yeme Reidsma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-58
D-139 Nieuwstraat 6 Trijntje Jans Harlingen geen 67 j vrouw weduwe protestant 1-137
H-224 Weeshuisstraat 0 Baatje Weidema Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-186
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Klaaske Bolman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Dirk D de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-9
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Rommert Brouwer Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-56
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Anna Menalda Schiere Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Richtje Minnes Harlingen 63 j vrouw weduwe protestant 2-64
D-138 Ooievaarstraat 9 Baukje Wijnalda Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-137
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Jacobus Lont Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-107
G-083 Hofstraat 7 Thomas Smith Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-107
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Klaske de Vries Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Evert Tuinhout Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-52
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
B-149 Karremanstraat 5 Anna Wieringa Harlingen 35 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
F-080 Schritzen Schritsen 22 Harmanus Drost Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-55
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Hiske de Roos Harlingen naaister 64 j vrouw weduwe protestant 2-28
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Hendrik Heiner Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-20
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Mentie Minnema Harlingen 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-85
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Marijke van Asperen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Eelkje Otto Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
E-008 Voorstraat Voorstraat 82 Johannes H Witte Harlingen koopman in manufacturen 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Johannes Hoog Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-49
H-224 Weeshuisstraat 1 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Geertje Faber Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
G-327 Weverstraat 0 Trijntie Zein Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-149
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Geetruida Kok Harlingen 19 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-74
D-011 Noordijs Noordijs 5 Pietje Oosterbaan Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 1-116
H-236 Havenplein 18 Gesiene de Jong Harlingen zeehandelaarsche 77 j vrouw weduwe protestant 2-188
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Geertje Monsma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Rients van der Meulen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-120
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Willem Jager Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-123
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Klaas Leeksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-36
G-307 Kerkpoortstraat 4 Ale van der Boom Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-146
G-107 Vianen 18 Antie Scheltes Harlingen werkster 55 j vrouw weduwe protestant 2-111
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Berendina Lichtendahl [Ligtendaal] Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
E-191 Laanen Lanen 47 Jurjen Baron Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-31
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Jan van der Mey Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-19
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Jan Fok Harlingen sjouwerman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-42
F-206 Laanen Lanen 50 Pietje T Stooker [Stokker] Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-83
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Sytske Keil Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
G-274 Molenpad 6 Akke D van Zeyst Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-141
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Koestra Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 1-15
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Meindert Tichelaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-133
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Albert van der Vleugel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-117
B-065 Wortelstraat 6 Attie Brons Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Lolkje van der Woude Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-38
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Anna K Straatsma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-104
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Cornelis Wagenaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-60
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Willem Holsderber Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-102
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Anna Oelsen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Christina Oolgaard Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Baukje Oolgaard Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
F-076 Schritzen Schritsen 30 Yda Benning Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-54
G-248 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 31 Ytzen Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-135
H-169 Smidstraat 1 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Syberen Bakker Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-130
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Sjoerd R Steensma Harlingen goud en zilversmid 26 j man gehuwd protestant 1-85
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Sytze L Goverts Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-66
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
F-228 Laanen Lanen 12 Sytske Feenstra Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-89
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Johannes Terdeus Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-112
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Frederik Gonggrijp Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-72
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Marten P Schaaf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-139
H-224 Weeshuisstraat 3 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
D-028 Noordijs Franekereind 7 Antje Meyer Harlingen 8 m* vrouw ongehuwd protestant 1-119
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Klaas de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-5
G-331 Weverstraat 0 Foekje Veldhuis Harlingen 6 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-149
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Trijntie Th. van Slooten Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-5
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jelle Dijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-111
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Frans W Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-126
H-233 Havenplein 24 Jeltie van der Ley Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Yepe van Vliet Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-10
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Jetske van Smeden [Smeeden] Harlingen 12 j</