Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
F-210 Laanen Lanen 42 Regiene Vreedenburg Harlingen 4 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Leentje Schoonhout Amsterdam 31 j vrouw gehuwd israëliet 1-107
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Pietje Wolf de Vries Harlingen 12 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
E-210 Laanen Lanen 79 Hertog Vrietm. Parfumeur Amsterdam 11 j man ongehuwd israëliet 2-35
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Roosje de Leeuw Steenwijk 19 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Gooytske Veenstra Midlum 20 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Benjamin Pais Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Jacob S Velman Leeuwarden 16 j man ongehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-162 Laanen Lanen 19 Akke de Vries Harlingen 27 j vrouw ongehuwd israëliet 2-26
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Mozes Speyer Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-145
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Grietje Israel Boas Harlingen 6 m vrouw ongehuwd israëliet 2-120
B-033 Hoogstraat Rommelhaven 1 Roosje Koopman Franeker 70 j vrouw weduwe israëliet 1-51
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Lena Wolf de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
F-138 Schritzen Schritsen 31 Aäron Leefmans Sneek 13 j man ongehuwd israëliet 2-68
E-155 Laanen Lanen 11 Jansje Philip Polak Amsterdam 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Roosje de Leeuw Steenwijk 19 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
G-258 Kerkpoortstraat 43 Abraham Liepman de Vries Harlingen koopman 53 j man gehuwd israëliet 2-137
F-124 Schritzen Schritsen 3 Hertog Izaäk Cohen Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-65
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Sara Jans Harlingen 26 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
F-210 Laanen Lanen 42 Marcus Vreedenburg Doesburg koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-84
F-229 Laanen Lanen 8 Roosje Hertog Rotterdam 78 j vrouw weduwe israëliet 2-90
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes Levy Blok Vollenhoven vleeshouwer* 42 j man gehuwd israëliet 1-81
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 David van Gelder Harlingen 8 m man ongehuwd israëliet 2-46
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Mietje Levi Spier Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 1-97
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Leentie Pais [Païs] Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-11
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Saartie L van* Amerongen [Amrongen] Naarden 44 j vrouw gehuwd israëliet 1-149
F-210 Laanen Lanen 42 Schoontie Vreedenburg Harlingen 7 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Joseph P Pais Amsterdam koopman 33 j man gehuwd israëliet 1-107
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Betje Wolf de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Marcus J Cats Bolsward 42 j man ongehuwd israëliet 1-81
E-210 Laanen Lanen 79 Wolf Vrietman Parfumeur Amsterdam 13 j man ongehuwd israëliet 2-35
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Mina Cohen Steenwijk 19 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-162 Laanen Lanen 19 Leepman de Vries Harlingen koopman 23 j man ongehuwd israëliet 2-26
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Eliazar Speyer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-145
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Jacobus Israel Boas Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-120
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jacob Wolf de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-50
F-138 Schritzen Schritsen 31 Hanohen Leefmans Norden 21 j man ongehuwd israëliet 2-68
E-155 Laanen Lanen 11 Hertog Philip Polak Amsterdam koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-25
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Mina Cohen Steenwijk 19 j man ongehuwd israëliet 2-16
F-124 Schritzen Schritsen 3 Keetje van der Voort Amsterdam 34 j vrouw gehuwd israëliet 2-65
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Leentie Pais Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
F-229 Laanen Lanen 6 Roosje Hertog Rotterdam 78 j vrouw weduwe israëliet 2-90
F-229 Laanen Lanen 8 Jetta Levy Nijwijk 70 j vrouw weduwe israëliet 2-90
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Jacob S Velman Leeuwarden 16 j man ongehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Leon van Gelder Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-46
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Betje de Vries Amsterdam 56 j vrouw weduwe israëliet 1-65
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Betje Levi Spier Harlingen 5 j vrouw ongehuwd israëliet 1-97
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Raphaël Pais [Païs] Harlingen 3 m man ongehuwd israëliet 2-11
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
G-258 Kerkpoortstraat 43 Henderina de Vries Harlingen 6 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Adam Nathan Cohen Harlingen koopman 51 j man gehuwd israëliet 1-149
F-210 Laanen Lanen 42 Beeltie Vreedenburg Harlingen 11 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Hendrika Wolf de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Emanuel Jochem de Vos Amsterdam 23 j man ongehuwd israëliet 2-40
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Gorda J Wilda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
E-210 Laanen Lanen 79 Hester Hertog Parser Amsterdam 46 j vrouw gehuwd israëliet 2-35
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Doetje S Reyzer Leeuwarden 67 j vrouw gehuwd israëliet 2-37
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Mietje Adam Cohen Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 1-149
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-162 Laanen Lanen 19 Maranna Stokvisch Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-26
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Joost Speyer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-145
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Israël Boas Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-120
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Izaak Wolf de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-50
F-138 Schritzen Schritsen 31 Benjamin Leefmans Norden 16 j man ongehuwd israëliet 2-68
E-155 Laanen Lanen 11 Salomon Philip Polak Amsterdam koopman 22 j man ongehuwd israëliet 2-25
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Gooytske Veenstra Midlum 20 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
F-124 Schritzen Schritsen 3 Izaäk Hertog Cohen Makkum koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-65
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Ragel Pais Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
F-229 Laanen Lanen 6 Jetta Levy Nijwijk 70 j vrouw weduwe israëliet 2-90
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Gerson van Gelder Blokzijl 12 j man ongehuwd israëliet 2-46
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Mozes Blok Vollenhoven vleeshouwer 77 j man weduwnaar israëliet 1-65
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Schone Levi de Vries Harlingen 29 j vrouw gehuwd israëliet 1-97
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Caatje S Cohen Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd israëliet 2-11
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
F-216 Laanen Lanen 30 Judik Salom. de Leeuw Groningen 71 j vrouw gehuwd israëliet 2-86
G-258 Kerkpoortstraat 43 Pietje de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
F-210 Laanen Lanen 42 Abraham Vreedenburg Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Lena Wolf de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Izaäk Jochum de Vos Amsterdam 28 j man ongehuwd israëliet 2-40
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes S Messel Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 1-81
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Schenetta de Leeuw Harlingen 2 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Heyntie Adam Cohen Harlingen 13 j vrouw ongehuwd israëliet 1-149
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Jantie Wilda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-116
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Speyer Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-145
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Esther Jacob Pais Amsterdam 24 j vrouw gehuwd israëliet 2-120
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Liepman Wolf de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-50
F-138 Schritzen Schritsen 31 Salomon Leefmans Norden kledermake 27 j man ongehuwd israëliet 2-68
E-155 Laanen Lanen 11 Rachel Meyer Cantor Ootmarsum koopman 32 j vrouw gehuwd israëliet 2-25
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Schenetta de Leeuw Harlingen 2 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Dyna Pais Harlingen 4 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Mozes van Gelder Blokzijl 17 j man ongehuwd israëliet 2-46
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Pietje Wolf de Vries Harlingen 12 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
G-258 Kerkpoortstraat 43 Hanna de Vries Harlingen 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
F-210 Laanen Lanen 42 Benjamin Vreedenburg Harlingen 6 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Jacob Wolf de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-50
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Grietje Yzaak de Groot Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-40
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Reeltje Blok Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Salomon Adam Cohen Harlingen 11 j man ongehuwd israëliet 1-149
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Heymans Metzelaar Amsterdam 8 j man ongehuwd israëliet 2-116
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Arend Speyer Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Sara Joseph Pais Harlingen 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-107
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
F-138 Schritzen Schritsen 31 Eva Salomons Weener 51 j vrouw gehuwd israëliet 2-68
E-155 Laanen Lanen 11 Philip Hertog Polak Amsterdam koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-25
E-210 Laanen Lanen 79 Abraham Parfumeur Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-35
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Doetje S Reyzer Leeuwarden 67 j vrouw gehuwd israëliet 2-37
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Joseph Pais Amsterdam 6 j man ongehuwd israëliet 2-59
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Lea Blok Schoonhoven 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Pais Amsterdam koopman 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Betje Wolf de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
F-138 Schritzen Schritsen 31 Rozette Leefmans Sneek 10 j vrouw ongehuwd israëliet 2-68
G-258 Kerkpoortstraat 43 Jacob Abr. de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 2-137
F-124 Schritzen Schritsen 3 Naatje Izaak Cohen Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-65
F-210 Laanen Lanen 42 Samuel Vreedenburg Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Izaak Wolf de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-50
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Hanna Meyer Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Leon Adam Cohen Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-100 Kerkpad 28 Meyer de Vries Harlingen koopman 46 j man ongehuwd israëliet 2-110
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Keetje Heimans Amsterdam 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-116
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Judigje Jacobs Amsterdam 40 j vrouw gehuwd israëliet 2-145
F-210 Laanen Lanen 42 Mozes Benj. Vreedenburg Doetinchem koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-84
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Elias Joseph Pais Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 1-107
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
F-138 Schritzen Schritsen 31 Leefman Mozes Leefman Jever godgel. onderwijzer 49 j man gehuwd israëliet 2-68
E-210 Laanen Lanen 79 Eliazer Parfumeur Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-35
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Naatje Kakes Den Haag 28 j vrouw gehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Michiel van Gelder Oldemark vleeschhouwer 43 j man gehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Klara Elkan Speyer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd israëliet 2-145
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Joseph Jacobus Pais Amsterdam koopman 19 j man ongehuwd israëliet 2-120
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Hendrika Wolf de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
F-138 Schritzen Schritsen 31 Mozes Leefmans Norden schoenmaker 29 j man ongehuwd israëliet 2-68
E-155 Laanen Lanen 11 Mietje Ph. Polak Amsterdam 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
G-258 Kerkpoortstraat 43 Sara Jacoba de Vries Harlingen 44 j vrouw gehuwd israëliet 2-137
F-124 Schritzen Schritsen 3 Simon Izaäk Cohen Harlingen 1 j man ongehuwd israëliet 2-65
F-210 Laanen Lanen 42 Betje Wolf Slot Schiedam 39 j vrouw gehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Liepman Wolf de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-50
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Sybregje Cohen Harlingen koopvrouw 49 j vrouw ongehuwd israëliet 1-90
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Roosje Veltman Franeker 71 j vrouw weduwe israëliet 1-67
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mietje H Levy Zuidbroek [vleeshouwer] 55 j vrouw gehuwd israëliet 1-81
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Saartje van Gelder Blokzijl 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-46
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Nathan Adam Cohen Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-100 Kerkpad 28 Henderina [Catharina] Mei de [van] Vries [Reindorp] Zwol geen 85 j vrouw weduwe israëliet 2-110
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Jesajas Levi Spier Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 1-97
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Salomon Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-116
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
H-209 Zuiderstraat 27 Lipkje Wolbrandt Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
F-148 Schritzen Schritsen 51 Roelof Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-70
E-066 Zuiderhaven Zuiderhaven 13 Janke Jacobs Visser Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-6
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Antje Houtsma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Allert G Krijl [Kreyl] Hindelopen 47 j man gehuwd protestant 1-27
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-224 Weeshuisstraat 0 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
D-010 Noordijs Noordijs 3 Volkert A Zijlstra Herbayum 18 j man ongehuwd protestant 1-115
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Klaas Y Parma Stavoren zeekapitein 68 j man weduwnaar protestant 1-10
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Sophia van Slooten Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-78
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Eeltie Tichelaar Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-18
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Johannes Beidschat Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-55
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Antje Leyenaar Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-96
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Yemkje Harkema Sexbierum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-32
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Lampje Glinstra Harlingen 38 w vrouw ongehuwd protestant 1-147
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Frans Oswald Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-87
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Anke Scheltes van der Berg Burgwerd 44 j vrouw gehuwd protestant 2-93
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-128 Schritzen Schritsen 11 Maria Klokgieter Amsterdam 24 j vrouw gehuwd protestant 2-66
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Biena Feenstra Veenwouden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-63
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 David Mathijs Masjée Demarary onderwijzer in de Eng. taal 27 j man gehuwd protestant 1-113
H-224 Weeshuisstraat 3 Ynske K Voordewind Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Bregtje Egles Mellema Raard 83 j vrouw weduwe protestant 1-104
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
H-146 Nieuweburen 9 Elske Pekelaar Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-174
G-207 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 12 Cristoffel Klein Groningen uitdrager 66 j man gehuwd protestant 2-129
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Tetje Bosma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Trijntie Posthumus Harlingen 63 j vrouw weduwe protestant 1-30
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Elisabeth Bakker Harlingen 34 w vrouw ongehuwd protestant 1-51
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Aaltie Alles Harlingen 70 j vrouw gehuwd protestant 2-10
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Anthoon van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-57
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Tetje Nieuwenhuis Achlum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-104
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Gerardus Pettinga Harlingen wijnhandelaar 45 j man gehuwd protestant 1-149
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Christina Prins Groningen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
G-107 Vianen 14 Antie Scheltes Harlingen werkster 55 j vrouw weduwe protestant 2-111
F-071 Schritzen Schritsen 38 Thomas van Slooten Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-53
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Yemkje de Jong Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
E-160 Laanen Schoolplein 7 Johanna R Smid Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Hyke de Roos Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-124
D-138 Ooievaarstraat 9 Pieter Wijnalda Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-137
H-085 Wasbleekstraat 4 Jacobus van Keulen Utrecht pannebakker 72 j man gehuwd protestant 2-164
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Aafke Strak Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Christiaan Riem Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
F-229 Laanen Lanen 8 Elisabeth Wijnalda Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Walles Faber Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gerben de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-158
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Janke Blokmaker Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-86
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Douwe Haringa Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-152
G-161 Typelstegen Heiligeweg 30 Johanna Douwes Visser Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Cristiena Dijkstra Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Femke Buisman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Harmen Hoek Harlingen 34 j man gehuwd protestant 2-26
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
H-076 Wasbleek 3 Aaltie de Graaf Inzumerzijl geen 38 j vrouw weduwe protestant 2-163
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Eelkje IJzenbeek Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
H-169 Smidstraat 1 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-183 Zuiderstraat 12 Djieuwke Posthumus Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
F-149 Schritzen Schritsen 53 Trijntie Saagemans Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Jan E de Haan Veendam waarnemende blokmaker 26 j man ongehuwd protestant 2-9
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Jacob Damen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-46
D-014 Noordijs Noordijs 11 Hyltie Visser Sneek 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Anna de Vries Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
E-195 Laanen Lanen 63 Jaantie van der Werf Workum 24 j vrouw gehuwd protestant 2-32
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 David Ouenbroek Harlingen zeevarende 14 j man ongehuwd protestant 2-17
G-231 Kerkpoortstraat 1 Feikje G van der Tol Harlingen 21 j vrouw gehuwd protestant 2-132
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Willem Lieman [Leeman] Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-120
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Klaas de Groot Harlingen boekbindersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-109
F-158 Heiligeweg Heiligeweg 1 Ymkje Schokker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Fokje de Jager Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Minno Radsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-4
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Cornelis Gonggrijp Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 1-21
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Mentie Ens Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Houwkje van der Weide Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Sijke Dreyer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Pietje Haaksma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-12
H-159 Zuiderhaven 48 Elyzabeth Zeeman Workum 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
F-130 Schritzen Schritsen 15 Akke Sjoerds van Loon Vrouwenbuurt 49 j vrouw weduwe protestant 2-66
B-100 Zoutsloot Zoutsloot 68 Sjoerdtie Faber Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 1-62
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Antje de Wilde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-24
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Johannes Ringers Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-52
H-226 Weeshuisstraat 7 Pieter H de Boer Harlingen matroos 20 j man ongehuwd protestant 2-186
C-150 Noorderhaven Noorderhaven 76 Frouwkje Herbich Leeuwarden zonder beroep 58 j vrouw ongehuwd protestant 1-103
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Elisabeth Rooth Maastricht gouvernante 47 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
H-138 Nieuweburen 25 Auke Zein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-172
F-203 Laanen Lanen 56 Jan J Zeeven Winschoten varensgezel 32 j man gehuwd protestant 2-82
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Angenietje van Arum Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-316 Klaverbladstraat 18 Wybe Faber Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-147
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Hylke van Sloten Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-14
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Schelte Zwaal Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 1-53
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Jan Leyen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-12
H-169 Grote Werf 4 Geertruida Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
D-029 Noordijs Franekereind 9 Tietje Westveld Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Cornelis van Rozendal Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Wilhelmina Hoppesteyn s Gravenhage 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
G-106 Vianen 22 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
H-216 Zuiderhaven 16 Rinske van der Berg Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
H-165 Schoolstraat 4 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Doetje van der Heide Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Weltie Romkes Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 1-123
H-224 Weeshuisstraat 1 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Mietje Cristoffels Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-109
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Pieter S van der Meer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-129
G-276 Molenpad 2 Jan Smith Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 2-141
F-227 Laanen Lanen 16 Catharina Hoek Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Franskje de Boer Stavoren geen 44 j vrouw weduwe protestant 2-133
H-037 Kerkpoortstraat 63 Akke de Jong Leeuwarden 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
B-150 Karremanstraat 7 Harmen Oorthuis Harlingen 39 j man weduwnaar protestant 1-69
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Sietske Vand&eacure;e Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-151
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jackle Rintjes de Boer Harlingen zeeman 56 j man gehuwd protestant 2-63
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
G-311 Fabrieksstraat 18 Anna Tiesema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
G-078 Both Apothekerstraat 7 Rintje G Baantjer Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 2-107
H-081 Wasbleek 21 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Maayke Lammersma Bolsward 30 j vrouw gehuwd protestant 1-34
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Aurelia Hendrika Blok Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Anthoon de Boer Workum 75 j man weduwnaar protestant 1-80
H-152 Spinhuisstraat 7 Imkje Bandsma Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
H-177 Zuiderstraat 22 Judith Catha. Wiarda Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Botille [Pathilla] Smith [Smidt] Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-48
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Pier Alta Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-61
D-009 Scheerstraat Scheerstraat 2 Joseph Sinnema Leeuwarden wagenmaker 27 j man gehuwd protestant 1-115
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Leentje Hoedemaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
H-224 Weeshuisstraat 0 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Jelle J Horjus Harlingen timmerman 22 j man ongehuwd protestant 1-118
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Gerryt Zegeling Harlingen 47 j man weduwnaar protestant 2-169
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Leentje Smit Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
E-204 Laanen Lanen 75 Trijntie van der Heide Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Paulus Boone Harlingen bakkersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-15
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Antie Smith Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-134
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Rinskje van Altena Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
G-295 Hofstraat Hofstraat 37 Trijntie P Luidinga Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-144
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Hieke Gebel Midlum 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-73
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Durk de Wit Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-74
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Aaltie Faber Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-116
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Pieter Wiersma Harlingen melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-17
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Grietje Jaagsma Nijkerk 32 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Alle S Schaafsma Cornwerd 29 j man gehuwd protestant 1-31
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Jantie Geuker Dronrijp 50 j vrouw gehuwd protestant 1-90
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Pieter Leyen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-13
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Detje de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
F-137 Schritzen Schritsen 29 Grietje A Brouwer Harlingen 73 j vrouw weduwe protestant 2-68
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Antie Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Ebele Drijfhout Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-156
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Tjietske Wiersma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
G-284 Rapenburg 11 Jacoba Boonstra Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
H-224 Weeshuisstraat 0 Jeltie Bruining Harlingen 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Antje van der Zee Pietersbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Harke Pottinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-8
D-146 Nieuwstraat Nieuwstraat 13 Grietje Bleeker Harlingen geen 41 j vrouw weduwe protestant 1-138
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Amsterdam timmermansknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
E-154 Laanen Lanen 9 Hendrik Veldhuis Gieterveen varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-24
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Klaasje Schenkius Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Dieuwke van den Burg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Wopke K Hoekstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-48
H-238 Havenplein 12 Pieter Dijkstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-188
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Johanna Smid Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-40
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Trijntie IJzenbeek Harlingen winkeliersche 64 j vrouw weduwe protestant 2-47
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Tjietske Vogelzang Harlingen 13 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Henrietta Hoppesteyn s Gravenhage 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Dirk Fz Fontein Harlingen zeehandelaar 39 j man gehuwd protestant 1-85
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Anna Kruif Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Klaas de Vries Almenum metzelaar 33 j man gehuwd protestant 2-48
H-171 Zuiderhaven 36 Hendrik Hofhuis Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 2-178
H-165 Schoolstraat 14 Henderika Posthuma Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-176
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Trijntie Mulder Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
G-288 Oosterbolwerk 6 Ine Jouwersma Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 2-143
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Frederik de Mol Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-108
A-003 Noorderhaven Noorderhaven 3 Frederik Eekmeyer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-4
G-272 Molenpad 14 Trijntie Radema Wijnaldum 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
F-219 Laanen Lanen 28 Johs. van Kampen Harlingen varensgezel 54 j man gehuwd protestant 2-87
G-209 Lammert van der steeg Kruisstraat 10 Bauke R Sluik Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-130
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Eliza Modders Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Johannes Buch Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-8
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Cornelia Agema Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Frauwkje Kuipers Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Elisabeth Harmens Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
G-074 Both Apothekerstraat 12 Dirk Hoekstra Harlingen werkman 27 j man ongehuwd protestant 2-106
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Haitse van der* Hout [Derhout] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-170
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Anthony Posthuma Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-43
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Maria Rodenhuis Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
H-164 Spinstraat 3 Johannes Posthuma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-176
F-083 Schritzen Schritsen 14 Amkje Bakker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-56
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Robijn Blanksma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-114
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Sytze L Goverts Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-66
G-127 Romastraat Romastraat 25 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
C-081 Noordijs Noordijs 10 Petrus Jan Timmer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-93
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Frouwkje Akkerboom Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
D-099 Nieuwstraat Nieuwstraat 20 Jurjen ten Bokkel Harlingen schoenmakersknegt 47 j man gehuwd protestant 1-132
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jelle de Vries Harlingen werkman 44 j man gehuwd protestant 2-137
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Pieter H Klein Makkum 16 j man ongehuwd protestant 1-48
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Catharina Gonggrijp Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Krol Dokkum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Doede vd Hout Brouwer Stiens koopman 33 j man gehuwd protestant 1-75
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Aafke C de Jong Sneek 60 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Rintie T Kuiper Harlingen varensgezel 44 j man gehuwd protestant 1-21
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Japikje J van Dokkum Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Jacob Uilkes de Vrij Harlingen varensgezel 41 j man gehuwd protestant 2-30
H-193 Zuidersteeg 11 Sjoerdtie de Buhr Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-181
F-143 Schritzen Schritsen 41 Albert H Stuur N. Pekel A zeehandelaar 58 j man gehuwd protestant 2-69
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Grietje van der Hoek Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Evert de Boer Harlingen zeevarende 19 j man ongehuwd protestant 1-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Jacoba van Eeken Harlingen 38 j vrouw weduwe protestant 1-101
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Geert van der Woude Oostermeer 73 j man ongehuwd protestant 1-9
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Jan B van der Meer Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-139
F-195 Laanen Lanen 72 Maartie Klok Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
E-171 Laanen Lanen 35 Rinske A Mol Bolsward 60 j vrouw gehuwd protestant 2-27
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Akke Alkema Winderweer 33 j vrouw gehuwd protestant 2-20
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sybe Doekes Ernsum 65 j man weduwnaar protestant 2-121
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29 Izaäk J Faber Harlingen 32 j man ongehuwd protestant 1-54
H-233 Havenplein 24 Hendrik van der Ley Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-187
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Akke Spandauw Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Jetske Pereboom Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Jeltie T Ferwerda Harlingen 5 j vrouw gehuwd protestant 2-46
A-227 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 6 Antie J Zwink Franeker 67 j vrouw weduwe protestant 1-41
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
C-056 Voorstraat Voorstraat 55 Pietje Smid Texel 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-86
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Dieuwertie M Bos Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-94
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
F-123 Schritzen Schritsen 1 Broer Kleinvogel Harlingen schippersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-65
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Grietje M Blok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Aukje Rimkema Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
B-061 Wortelstraat 4 Itse van der Meer Wolvega schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-56
E-143 Laanen Poortje 11 Jan Talsma Tzummarum 28 j man gehuwd protestant 2-23
H-224 Weeshuisstraat 3 Karl G Schubart Dragten 17 j man ongehuwd protestant 2-184
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Amtje Siegman Joure 29 j vrouw gehuwd protestant 1-105
F-214 Laanen Lanen 34 Baukje Posthuma Terband 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
G-227 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 7 Hitje Harda Almenum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-132
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Jan Beidschat [Beitschat] Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-145
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Jan Damen Harlingen brouwersknegt 28 j man gehuwd protestant 1-34
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Theresia Muller Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Rinze Lovius Leeuwarden zeekaptein 54 j man gehuwd protestant 2-103
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Leentjie Tamsma Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Engeltie Faber Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Pieter Ebes Pekel A 5 j man ongehuwd protestant 1-82
G-109 Vianen 6 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
F-078 Schritzen Schritsen 26 Pouline Lindegaard Drontheim 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Jentie Bijlsma Jelsum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Zweris Koersen Helder 32 j man gehuwd protestant 2-121
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Antie de Vries Midlum geen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Hendrik Kramer Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-166
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Holkje Braams Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Anna Boersma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
D-045 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 42 Jantje Andries* Hondema* [Andries] Midlum 33 j vrouw gehuwd protestant 1-121
F-229 Laanen Lanen 6 Feikje Tadema Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-90
E-234 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 8 Hermina van Beemen Harlingen 49 j vrouw weduwe protestant 2-39
G-261 Kerkpoortstraat 49 Sybrigje IJzenbeek Harlingen 19 w vrouw ongehuwd protestant 2-138
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Cornelis Monsma Beetgum 11 j man ongehuwd protestant 1-122
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Johannes Poort Harlingen herenknegt* 26 j man ongehuwd protestant 2-124
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Antie C de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
B-074 Droogstraat 79 Rients D de Wit Almenum wijnwerker 46 j man gehuwd protestant 1-58
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Aaltie Rikkers Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hessel Westerhuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-142
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Trijntie ten Brug Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Freerk Jacobus Brouwer Stiens 26 j man ongehuwd protestant 1-91
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Sytze Steenstra Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-106
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Joannette Visser Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
A-016 Noorderhaven Noorderhaven 25 Hendrikje Tangerman Leeuwarden 27 j vrouw gehuwd protestant 1-6
H-149 Nieuweburen 3 Jacoba Adams Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-174
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Sjerk van der Werf Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-151
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hiske Westerhoek Franeker 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Mietje Hoekstra Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-51
E-079 Zuiderhaven Herenknechtenkamerstraat 0 Geertruida Jager Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-9
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Carst de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-58
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Trijntie Giel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Jantie Woudenberg Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-034 Voorstraat Voorstraat 36 Sjoerdtie Eekma Sneek 49 j vrouw gehuwd protestant 1-149
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Catharina de Cock Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-83
G-109 Vianen 8 Doeke Winkel Leeuwarden 1 j man ongehuwd protestant 2-112
F-072 Schritzen Schritsen 36 Tetje Akkerboom Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-54
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
E-160 Laanen Schoolplein 1 Sjouwkjie Dijk Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Geertje de Vries Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
G-115 Romastraat Romastraat 8 Tamme Nieuw Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-113
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
D-074 Gewezen Franeker Pijp Ooievaarsteeg 35 Alida H Koster Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Henderika Blom Ommerschans 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Rinske Douma Noordwoude 39 j vrouw gehuwd protestant 1-110
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Jan Bekius Almenum 1 j man ongehuwd protestant 1-124
F-229 Laanen Lanen 8 Leentie Tadema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
G-278 Kerkpoortstraat 53 Yege de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Johannes Hettema Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-122
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Gosse Monsma Harlingen geen 6 j man ongehuwd protestant 2-153
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Baukje van Eeken Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-123
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie M Bangma Makkum 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Onsman Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-15
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Aafke Torenheek Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Aafke de Groot Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-141
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Johanna Anthonia Sebes Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Yda Wiersma Hitzum 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
H-184 Zuiderstraat 10 Anna Catharina van Laar Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
F-200 Laanen Schritsen 51 Willemina Mooiman Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
E-079 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Rinske Lijn Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-9
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Pieter Crans [Krans] Nauta Leeuwarden visiteur 52 j man gehuwd protestant 1-28
H-049 Rapenburg 20 Geertje Plekker Midlum 43 j vrouw weduwe protestant 2-160
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
D-013 Noordijs Noordijs 9 Andina Meinsma Makkum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
E-194 Laanen Lanen 57 Gerrit Kreyl Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-31
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
G-085 Hofstraat Hofstraat 13 Johannes Kerkhoven Harlingen timmerman 27 j man gehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Maayke de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Sjoerdtje de Boer Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-95
E-206 Laanen Comediesteeg 6 Klaas Gorter Holwerd werkman 30 j man gehuwd protestant 2-34
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Jurjen Baron Harlingen winkelknegt 50 j man gehuwd protestant 1-20
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Janne J Struik Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Grietje Douwes Harlingen koopvrouw in groenten 19 j vrouw gehuwd protestant 1-98
H-161 Zuiderhaven 44 Johannes Damen Harlingen deurwaarder 45 j man gehuwd protestant 2-176
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Roelof Kroese Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-63
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Jan van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-155
A-022 Noorderhaven Zeepziederstraat 4 Maria Mollema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Dirk J Leyenaar Harlingen kantoorbediende 15 j man ongehuwd protestant 2-52
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik J Bleker Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-186
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Willem van der Meer Harlingen 11 j* man ongehuwd protestant 1-103
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Annetje Hazelhof Leeuwarden 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
H-142 Nieuweburen 17 Grietje Schaafsma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-173
F-208 Laanen Lanen 46 Willem Brouwer Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-83
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Leentie Alberts Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-324 Klaverbladstraat 27 Akke R Albada Sexbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
A-099 Karremanstraat Karremanstraat 26 Marijke van der Vorm Harlingen 77 j vrouw weduwe protestant 1-18
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Bonne Oolgaard Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-52
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
H-169 Grote Werf 2 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
D-028 Noordijs Franekereind 7 Jetske Kreyl Harlingen 25 j* vrouw gehuwd protestant 1-119
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Foeke Annes Foekens Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-105
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Itske Blom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
C-046 Voorstraat Voorstraat 33 Tjietske Dijkstra Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
F-068 Schritzen Schritsen 44 Auke Zwanenburg Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-53
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Pieter Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-74
H-164 Schoolstraat 1 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Antje Bloemsma Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-16
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Evert J Bouwknegt Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-45
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Hyke Zoete Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-109
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Cornelis Vlam Warmenhuizen 3 j man ongehuwd protestant 1-130
G-262 Molenpad 1 Gerrit van der Meulen Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-138
F-227 Laanen Lanen 16 Aaltie van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-89
H-037 Kerkpoortstraat 61 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
B-167 Karremanstraat 3 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
F-113 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 9 Bauke de Jong Franeker 24 j man ongehuwd protestant 2-62
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
G-313 Fabrieksstraat 12 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
H-081 Wasbleek 17 Trijntie H Hoedje Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-163
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Grietje Heins Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
E-049 Voorstraat Voorstraat 8 Dirk Kraayer Gordijk geen 52 j man gehuwd protestant 1-152
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
F-189 Spekmark Spekmarkt 4 Uilke Voordewind Harlingen kaaskoopman 31 j man gehuwd protestant 2-78
H-182 Zuiderstraat 14 Jacob Hintz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-179
F-153 Schritzen Schritsen 63 Syberen Steeksma Almenum 14 j man ongehuwd protestant 2-71
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Jeltie Bosma Dragten 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-10
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Tamme J Braaksma Dronrijp 11 j man ongehuwd protestant 1-46
A-161 Zoutsloot Zoutsloot 63 Gerrit Krijl* Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-29
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Foekje C Faber Harlingen 57 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
D-019 Noordijs Noordijs 19 Titia Johanna Albarda Ferwerd 77 j vrouw weduwe protestant 1-117
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Dorothea Simonsz Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Beitske Oorthuis Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
E-203 Laanen Lanen 71 Hans van Straten Harlingen huisschilder 35 j man gehuwd protestant 2-33
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Marrichen Zijlstra Herenveen geen 65 j vrouw weduwe protestant 2-17
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Jacob van Vliet Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-133
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Hendrika de Jong Nieuwe Pekel A winkeliersche 68 j vrouw weduwe protestant 1-50
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Doetje van der Stel Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 2-109
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Jan Schoon Voorburgt houtsteksknegt 66 j man ongehuwd protestant 2-73
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Trijntie van Wijk Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Trijntie Gerryts Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-117
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Romke Agema Harlingen schoenmaker 63 j man weduwnaar protestant 1-90
C-125 Noordijs Sint Jacobstraat 6 Elisabeth van der Wal Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-100
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Henriette Tjallingii Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
F-133 Schritzen Schritsen 21 Antie R Zaagsma Koudum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-67
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Willem Kramer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-62
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Sjieuwke Astra Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
G-281 Rapenburg 3 Meyke Yverzen Sexbierum 30 j vrouw gehuwd protestant 2-142
H-224 Weeshuisstraat 0 Trijntie van Willigen Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Gerrit J de Jong Harlingen verwer en schilder 59 j man gehuwd protestant 1-102
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Izaak van der Moer Leeuwarden 5 j man ongehuwd protestant 1-8
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Trijntie Stookstra Jelsum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-138
F-200 Laanen Lanen 62 Geertie Mooiman Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
E-137 Laanen Lanen 3 Trijntie Nijhof Harlingen geen 46 j vrouw weduwe protestant 2-22
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Maria Hilarius Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
G-291 Kerkpad 7 Sjoerd van der Weide Harlingen matroos 33 j man gehuwd protestant 2-143
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Frederik A Minkes Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-61
H-169 Grote Werf 4 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Klaas Plantinga Leeuwarden 7 j man ongehuwd protestant 1-126
F-034 Brouwersgragt Brouwersstraat 10 Wiekje Kramer Vlieland geen 63 j vrouw weduwe protestant 2-47
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cornelia Hoppesteyn s Gravenhage 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Aaltie Brons Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
F-052 Schritzen Schritsen 52 Johan Willem Schaafsma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-50
H-177 Zuiderhaven 26 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
H-165 Schoolstraat 10 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Obbe L Wassenaar Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-20
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Rein Wiebinga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-97
H-224 Weeshuisstraat 1 Klaaske Jakkeles Tzummarum 75 j vrouw weduwe protestant 2-185
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Jacobus A Wijma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-108
D-082 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 60 Aaltie van der Pijp Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
F-224 Laanen Lanen 18 Jacobus J Zoete Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-88
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Maria Roen Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-89
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Jan Wever Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-67
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Lijsbert Wagenaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Pieter Jans Rikkers Bolsward 6 j man ongehuwd protestant 2-64
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Anna Greydanus Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-5
G-308 Fabrieksstraat 26 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
G-082 Both Apothekerstraat 15 Hendrik G de Vries Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-107
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Hendrik Werner Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-171
B-148 Anjelierstraat 24 Sijke C Woordman Sexbierum 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-69
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Antie F Kooistra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Klaaske van der Zee Pietersbierum 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-162
F-086 Schritzen Schritsen 6 Jan Vettevogel Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-56
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Wytske Martens Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Trijntie J Bergsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jacoba Bakker Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-114
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
C-083 Noordijs Noordijs 6 Eelco van den Bosch Utrecht 17 j man ongehuwd protestant 1-94
H-110 Waschbleek Wasbleek 56 Jacobje Fluiter Ameland spinster 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Ypeus Ruitinga Harlingen 45 j man ongehuwd protestant 1-13
D-139 Nieuwstraat 6 Tjeerd Jacobs Wip Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-137
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Grietje Huitema Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
E-209 Laanen Lanen 79 Hendrikje Theemans Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-35
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Age Rinsma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-135
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Symon Kamminga Harlingen kuiper 22 j man gehuwd protestant 1-49
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Harke Hogerhuis Harlingen wolkammer 62 j man gehuwd protestant 2-41
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Willem Oenes Visser Harlingen zeilmaker 33 j man gehuwd protestant 2-126
G-136 Typelstegen Gardenierstraat 12 Jacobje Stoker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-115
A-086 Droogstraat Droogstraat 25 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Bouwe A Hoeksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-144
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerrit de Groot Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Hiltje Monsma Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
C-120 Katrug Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma Harlingen 37 w man ongehuwd protestant 1-99
H-190 Zuidersteeg 5 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
F-140 Schritzen Schritsen 35 Wiebe H Harda Houw 40 j man gehuwd protestant 2-69
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Antie Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
H-030 Rozenstraat 1 Beitske van der Tol Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
C-139 Noorderhaven Noorderhaven 100 Jetske Molenaar Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-101
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Loetske van der Meulen Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Yda P Schaaf Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-139
F-196 Laanen Lanen 70 Grietje Fred. Hes Harlingen strooyhoedenmaakster 45 j vrouw gehuwd protestant 2-80
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jurjen Huizelman Harlingen bakkersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-20
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Mijntie Ludinga Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
H-238 Havenplein 14 Jetske Dijkstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Johannes van der Hoef Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-127
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frouwkje Stuur Oude Pekel A 52 j vrouw weduwe protestant 2-46
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Klaas Tichelaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-41
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Maria Wiarda Amsterdam 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Johannes Stram Harlingen bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-86
F-238 Ossemark Vijversteeg 2 Johanna van der Laan Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-92
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Meine W de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-37
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-165 Schoolstraat 20 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Geertje A de Boer Makkum 66 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Frouwkje van Veen Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-96
B-080 Wortelstraat 13 Dorothea Postma Harlingen 6 m* vrouw protestant 1-59
E-140 Laanen Poortje 5 Willemke Bakker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
H-224 Weeshuisstraat 1 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Cornelia Steenstra Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-106
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
G-269 Molenpad 20 Tjetske Dijkstra Dronrijp geen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Hiltie Steensma Herbayum 26 j vrouw gehuwd protestant 2-131
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Rinske Oldenburger Pekel A 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Willem Schaap Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-7
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Rinske Hanekuik Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Siene Stoker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sytske de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-120
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Helena Maria Repko Franeker 27 j vrouw gehuwd protestant 2-102
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Aukje Hilversum Workum arbeidster 36 j vrouw weduwe protestant 1-37
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Frouwkje Faber Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Matthijs Ouendag Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-82
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
F-081 Schritzen Schritsen 20 Popkje Romkes Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-55
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Hendrik Bakker Sexbierum apothecars leerling 15 j man ongehuwd protestant 2-43
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Pieter F Rikkers Workum 7 j man ongehuwd protestant 1-134
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Douwtie J Bakker Menaldum geen 73 j vrouw weduwe protestant 2-121
G-327 Weverstraat 0 Klaas Zein Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-149
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Robijn Parkement Harlingen werkman 27 j man gehuwd protestant 2-167
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Baudina Stinstra Franeker 42 j vrouw gehuwd protestant 1-44
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Jan Markensteyn Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-77
E-237 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 2 Jaapje van* Eeken Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-39
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Johan Holsderber Harlingen zeylmaker 29 j man ongehuwd protestant 2-102
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Antie Klein Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
B-070 Droogstraat 61 Dirk Trompetter Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 1-58
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Iemkje Piebenga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Trijntie Pannebakker Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-142
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Joukje van der Molen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Aukje Agema Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-91
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Mietje J van Dokkum Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan Arents Westerbaan Bolsward touwslager 50 j man gehuwd protestant 2-29
F-146 Schritzen Schritsen 47 Dirkje M Stolte Ferwerd 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Anna Schaafsma Harlingen turftonster 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-162
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Jetske de Wilde Harlingen 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
D-010 Noordijs Noordijs 1 Julius Jacobus Smith Minnertsga 16 j man ongehuwd protestant 1-115
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
F-192 Laanen Lanen 78 Alberdina Katoen Onderdendam 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-79
E-172 Laanen Lanen 37 Anna Meyer Harlingen 23 j vrouw weduwe protestant 2-27
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Dorothea Keil Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-21
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Jetske Lammerts Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-122
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Pietje van Vliet Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Grietje Duman Harlingen 59 j vrouw weduwe protestant 2-106
H-232 Havenplein 26 Tetje de Bruin Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-187
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Johan G Keyzer Brunia in Duitschland inl. kramer 62 j man gehuwd protestant 2-128
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Yetje Zoete Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Antie Rinkema Almenum 33 j vrouw gehuwd protestant 2-49
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jacob Kiel Harlingen herbergier en stalh. 58 j man gehuwd protestant 1-35
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Petrus du Saar Harlingen 1 m man ongehuwd protestant 1-147
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Hendrikje Kikkert Texel 39 j vrouw gehuwd protestant 1-33
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Catharina Binksma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan Loncq s Hage gemeente ontvanger 41 j man weduwnaar protestant 2-36
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-126 Schritzen Schritsen 7 Willem Wagenaar Harlingen timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 2-65
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Antie Duinmeyer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
B-065 Wortelstraat 6 Geeske P Houtsma Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-57
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Jan Pannebakker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-112
H-224 Weeshuisstraat 3 Jantie van Vals Harlingen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Jantie de Vries Stavoren 43 j vrouw gehuwd protestant 1-104
D-050 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 36 Pietje W Jagersma Arum 57 j vrouw gehuwd protestant 1-122
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Jana Leyenaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Janna Cuperus Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 2-101
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Dirk van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-124
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Hendrik Loutenbach Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-77
B-075 Droogstraat 81 Yeme Reidsma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-58
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Sietske Duiker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Sibble Buwalda Witmarsum koetsier 36 j man gehuwd protestant 1-106
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Folkertina Oosterbaan Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
H-211 Zuiderstraat 31 Geertje Polleboer Wiekel 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Aafke Aukes Zeyn Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-8
H-050 Rozengracht 26 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Eliza van der Ley Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-27
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-224 Weeshuisstraat 0 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
D-010 Noordijs Noordijs 3 Teunis van Phalen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-116
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Ansena van IJzendijk Medemblik 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
E-191 Laanen Lanen 47 Aplonia Groenewoud Harlingen 5 w vrouw ongehuwd protestant 2-30
G-102 Kerkpad 24 Geertie Molenaar Almenum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-110
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Sijke Kuiper Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Anna Oelsen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Dirk Schotanus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-74
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Akke Dorenja Almenum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-76
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Marijke Oorthuis Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Sjouwkje de Boer Veenwouden 34 j vrouw gehuwd protestant 2-34
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Haye R Botsma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-32
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Janke Glinstra Leeuwarden 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Akke Jouwstra Harlingen 1 w vrouw ongehuwd protestant 1-33
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Meile van der Plaats Harlingen boekverkoper 52 j man gehuwd protestant 1-87
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Aukje Bernardus Franeker 51 j vrouw weduwe protestant 2-93
H-169 Zuiderhaven 36a Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Dieuwke Postema Helvoetsluis 43 j vrouw weduwe protestant 1-63
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Lammert Postma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-111
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Jetske de Haas Harlingen bakkersche 34 j vrouw weduwe protestant 1-75
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Aukje Brouwer Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
H-145 Nieuweburen 11 Soukje van der Sluis Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-173
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Gerryt R de Vries Harlingen geen 57 j man gehuwd protestant 1-18
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Evert Tuinhout Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-52
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Sjoerdtje Touwslager Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-11
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Otto Broersma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-57
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Anna Vettevogel Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-104
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Trijntie Otma Workum 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
G-107 Vianen 16 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
F-071 Schritzen Schritsen 38 Maayke van Slooten Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
F-021 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Grietje Wijga Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Alberdina Baron Zwartsluis 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
H-084 Wasbleekstraat 6 Gerrit Burghout Harlingen varensgezel 15 j man ongehuwd protestant 2-164
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Romke D van Hettinga Harlingen commissaris der Amsterdamsche en Rotterd. veeren 35 j man ongehuwd protestant 1-110
D-090 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Pieter K Roedema Kornwerd melktapper 42 j man gehuwd protestant 1-130
F-228 Laanen Lanen 12 Klaaske van den Bos Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
H-037 Kerkpoortstraat 59 Rink Pool Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-158
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Johanna de Groot Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-86
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Trijntie Baarda Harlingen 16 w vrouw ongehuwd protestant 2-100
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Jansje Cristiaans Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
H-196 Dwarsstraat 21 Debora Wijma Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-181
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Japke A van der Velde Sexbierum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-119
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Hendrik J Hobma Workum koopman 34 j man gehuwd protestant 1-80
H-169 Smidstraat 1 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-182 Zuiderstraat 14 Emma P Vogel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-179
F-195 Laanen Schritsen 59 Sjouwkie Klok Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Christiaan Schultz Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-9
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Anthonia Kwaad Enkhuizen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-46
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Dirk Vink Nieuendam varensgezel 37 j man gehuwd protestant 1-29
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Frans Klein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-107
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaaske Jakkeles Tzummarum 75 j vrouw weduwe protestant 2-185
D-016 Noordijs Noordijs 13 Johan Hendrik van* Enschut Franeker 9 m man ongehuwd protestant 1-117
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Sibbeltje de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-12
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
E-196 Laanen Lanen 65 Bauke Sjierks Postma Oosterbierum 47 j man gehuwd protestant 2-32
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Antje [Anna] Idzerda [Idserda] Makkum 26 j* vrouw ongehuwd protestant 2-17
G-231 Kerkpoortstraat 3 Aafke Woudema Sexbierum 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Rients van der Meulen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-120
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Maayke Overdijk Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Albert van der Vleugel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-117
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Jieppe van der Veer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-5
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Albertje Burgersch Pekel A hoedjemaakster 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Mettje Johs. Godthelp Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-146
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Sijke Dreyer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
H-158 Zuiderhaven 50 Janna Bekkering Wildervank 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 19 Ele R Driesen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Willem van den [der] Bosch [Bos] Harlingen timmerman 18 j man ongehuwd protestant 2-52
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
C-148 Noorderhaven Noorderhaven 82 Anna Wiarda Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Geertruida Matak Herp N. Braband 52 j vrouw gehuwd protestant 1-7
H-138 Nieuweburen 25 Antje Symons van Hoek Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-172
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Bijlstra Franeker blauwverwer 72 j vrouw weduwe protestant 2-82
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Hendrikje van Hoek Harlingen geen 39 j vrouw weduwe protestant 2-129
G-315 Klaverbladstraat 20 Jane de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-147
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Tietje J Dijkstra Engelum 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-123
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Sybrandus Sidcrius Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-60
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardina Maria Jansen Amsterdam schoolhoudersche 42 j vrouw gehuwd protestant 1-120
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Janneke Stephany Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-105
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Vrouwkje de Vries Leeuwarden 50 j vrouw gehuwd protestant 1-39
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-103 Op de Vijver Vijver 3 Grietje Aené St Jacob 20 j vrouw gehuwd protestant 2-14
F-058 Schritzen Schritsen 52 Tjietske Blokmaker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
H-216 Zuiderhaven 20 Rinske van der Berg Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
H-165 Schoolstraat 6 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albert Bakema Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-22
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Hendrik Kloppenburg Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-135
H-224 Weeshuisstraat 1 Klaas Salverda Harlingen 64 j man weduwnaar protestant 2-184
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jantie Donker Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-109
G-274 Molenpad 6 Vettie Gerrits Olinjus Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-141
F-224 Laanen Lanen 18 Albert van der Velde Norden schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-88
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Geertje Visser Harlingen 2 d vrouw ongehuwd protestant 2-133
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gooitse Pool Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-158
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Wytse Berduin Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-6
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Rigtje de Boer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Trijntie Th. van Slooten Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-5
G-079 Both Apothekerstraat 11 Neeltie Schoonbergen Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
H-137 Waschbleek Wasbleek 2 Lammert Hoekstra Harlingen werkman 42 j man weduwnaar protestant 2-172
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Grietje Blanksma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
F-088 Schritzen Schritsen 2 Wessel IJlstra Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-57
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Bauke Donker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-114
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Leentje Hoedemaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 1 Berber Jacobs Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 1-101
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
D-024 Noorderhaven Noordijs 27 Antie van Glinstra Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-118
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Antje Pottebakker Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Hendrik van Schouwenburg Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-13
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Wiersma Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-137
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Berber Gonggrijp Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
E-205 Laanen Lanen 75 Roelofke Kaspers Herenveen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-34
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Pieter Oostendorp Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-15
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Elisabeth Postema Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-134
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Janne Oepkes Monsma Makkum 46 j vrouw gehuwd protestant 2-144
F-166 Heiligeweg Heiligeweg 17 Jeltie de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-73
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-116
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Janke van Loon Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-17
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Aukje Kuperus Dronrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 1-144
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Trijntie Fikke Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob A de Boer Vollenhove schipper 27 j man gehuwd protestant 2-13
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Johannes Pietersen [Petersen] Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-99
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-285 Rapenburg 13 Johanna Nielsen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
H-224 Weeshuisstraat 0 Maayke Pieters Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Hendrik G Veenstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-101
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Holkia de Vlies Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd protestant 1-8
F-198 Laanen Lanen 66 Rinze Y Rinsma Harlingen bakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
E-127 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 9 Pietje Repko Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
B-045 Hoogstraat Hoogstraat 23 Taetske Ruurds Harlingen 80 j vrouw weduwe protestant 1-54
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Pieter de Boer Leeuwarden panbakker 36 j man ongehuwd protestant 1-48
H-238 Havenplein 12 Maria Elist. Dijkstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Aukje Riewald Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-40
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Aaltie Vogelzang Harlingen 12 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Antje van der Zee Pietersbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Jantie van der Mey Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
H-165 Schoolstraat 16 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
B-081 Wortelstraat 0 Aafke Rinsma [Rinske] Mildam 62 j vrouw weduwe protestant 1-59
D-011 Noordijs Pakhuissteeg 6 Pietje Oosterbaan Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 1-116
H-224 Weeshuisstraat 1 Eva Heins Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Neinke Roelofs Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-4
G-271 Molenpad 16 Aafke van Slooten Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-140
F-219 Laanen Lanen 28 Henderika van der Veer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-87
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Trijntie Mulder Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Geeske G Eden Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-145
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Adam J Pannebakker Harlingen zeilmakersknegt 16 j man ongehuwd protestant 2-7
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Petronella Hanekuik Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Cornelis Wagenaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-60
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 10 Geertje D de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
G-265 Fabrieksstraat 36 Grietje Baantjer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
G-074 Both Apothekerstraat 14 Dirk Hoekstra Harlingen werkman 27 j man ongehuwd protestant 2-106
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Anke S van Hettinga Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-170
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
E-042 Voorstraat Voorstraat 22 Marijke Elsinga Workum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Tjietske S Smit Marrum 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
H-164 Spinstraat 3 Trijntie Smit Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
F-082 Schritzen Schritsen 16 Klaas de Groot Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-55
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Albertus Huese Amsterdam* 26 j* man gehuwd protestant 2-42
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
D-058 Bij de Lombard Zoutsloot 115 Martha W Vaartjes Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
G-128 Romastraat Romastraat 29 Durkje Pieters Krof Hindelopen 56 j vrouw weduwe protestant 2-114
G-326 Weverstraat 6 Jan Trompetter Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-148
C-081 Noordijs Noordijs 12 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Sjoerd de Rooy Harlingen 33 j man gehuwd protestant 2-167
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Antje Pook Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Maartje de Wilde Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
E-211 Lanen 81 Hilkje de Vries Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
B-018 Hoogstraat Hoogstraat 24 Hielkje Clamstra Harlingen 53 j vrouw weduwe protestant 1-47
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Anna Neysel Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Jacobus Oedses Wijma Augustinusga 38 j man weduwnaar protestant 2-125
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Theresia Meyer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
B-167 Anjelierstraat 11 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Grietje Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
H-204 Zuiderstraat 15 Durk Monsma Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-182
F-143 Schritzen Schritsen 41 Dirk Stuur Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-69
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Botje Lieuwes Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 1-56
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Wiebe van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-101
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jetske Lolkama Franeker 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
F-194 Laanen Lanen 74 Jetske van der Wal Deinum 39 j vrouw gehuwd protestant 2-79
E-171 Laanen Lanen 35 Joeke Mulder Veendam 59 j man gehuwd protestant 2-27
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Jetske F de Vries Harlingen baker 40 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Djeuwke Klases Hindelopen 67 j vrouw weduwe protestant 2-121
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Teetske Hoornstra Franeker 50 j vrouw weduwe protestant 1-55
H-233 Havenplein 24 Jeltie van der Ley Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
D-076 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Trijntie J van der Zee Harlingen winkeliersche 46 j vrouw weduwe protestant 1-128
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Wopkje Hilwerda Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Klaas J Deuze Wildervank 48 j man gehuwd protestant 1-41
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Henri Theodoor du Saar Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-147
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Grietje Akkerboom Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Akke Molenaar Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-36
H-169 Zuiderhaven 36a Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Aukje Riddelsteen Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 1-64
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Nikolaas van Slooten Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-95
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Ytje Tadema Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-56
E-144 Laanen Poortje 13 Johanna Nauta Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-23
H-224 Weeshuisstraat 3 Eelkie Tichelaar Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Anskje van der Werf Dokkum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-105
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Carolus Zuiderhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-5
G-255 Moriaanstraat 4 Theunis G van der Wal Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-136
F-214 Laanen Lanen 34 Alida Zeylemaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Theunis M Stolte Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-132
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Wyberen Termeulen Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Elysabt. Kool van Heerens Wolvega 43 j vrouw gehuwd protestant 2-96
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Sjouwkes Schiere Dragten 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jantie Kune Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Yemkje Kerkstra Sexbierum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Baudina Oosterbaan Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Liskje Struiks [Strauks] Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-83
G-109 Vianen 6 Doeke Winkel Leeuwarden 1 j man ongehuwd protestant 2-112
F-077 Schritzen Schritsen 28 Gerrit van Temmen Leeuwarden kleermaker en brievenbesteller 63 j man gehuwd protestant 2-54
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Catharina Weytingh Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Trijntie Louenaar Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-134
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Trijntie Vorst Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-125
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Gerrytje Kramer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-166
C-192 Noorderhaven Noorderhaven 2 Freerk Nijdam Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-111
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Sijke de Moed Sneek 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Johannes C Monsma Woudsend smidsknegt 38 j man gehuwd protestant 1-122
F-229 Laanen Lanen 6 Lodewijk Strak Nassauw Dieths 70 j man gehuwd protestant 2-90
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Geertruida de Boer Harlingen hoedemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 2-39
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Antie Noordbeek Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Tietje van Varel [Farel] Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Frederik Repko Harlingen 48 j man gehuwd protestant 2-49
A-173 Leemedijk Bildtstraat 3 Aaltie Kronenburg Harlingen winkeliersche 68 j vrouw weduwe protestant 1-31
E-025 Voorstraat Voorstraat 52 Aafke van der Moolen Harlingen 46 j vrouw weduwe protestant 1-147
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Jacob Binksma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-87
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Sipkie Balkstra Harlingen geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-93
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Gerrit Leeksma Harlingen stokersknegt 17 j man ongehuwd protestant 2-36
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
H-029 Rozengracht 0 Klaas van Smeden [Smeeden] Franeker broodbakker 34 j man gehuwd protestant 2-157
B-065 Wortelstraat 6 Petrus S de Jong Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-57
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Hendrikje Johannes Franeker 45 j vrouw gehuwd protestant 1-112
H-224 Weeshuisstraat 3 Sietske H de Groot Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Dorothea Zeylmaker Harlingen 11 m vrouw ongehuwd protestant 1-6
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Meewis Bakker Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-130
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Sybrigje van der Hoek Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Hendrik van der Weide Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-30
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Johannes Hoekstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-51
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Dirk van Vliet Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Catharina de Boer Harlingen 7 w vrouw ongehuwd protestant 2-58
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Trijntie Giel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
C-041 Voorstraat Voorstraat 23 Syds Schaaf van der Veen Harlingen koopman 41 j man ongehuwd protestant 1-84
G-109 Vianen 8 Jantie de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
F-072 Schritzen Schritsen 36 Jan Hendks. Hildersum Harlingen zeeman 41 j man gehuwd protestant 2-54
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Saakje P Buisman Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
E-160 Laanen Schoolplein 3 Johanna R Smid Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
D-138 Ooievaarstraat 9 Thomas Wijnalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-137
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Sicco Tjomsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-165
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Grietje Ploeg Franeker 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Froukje Oosterhof Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-130
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Klaas P de Bruin Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-123
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Azuwerus Oosterbaan Harlingen kledermaker 20 j man gehuwd protestant 2-92
G-279 Kerkpoortstraat 55 Klaas Hantjes Heeg scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-142
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Anna Maria Sondag Schiermonnikoog 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-57
H-030 Hofstraat 20 Beitske van der Tol Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Wemeltie Hogenbrug Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-61
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Grietje Nauta Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-77
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Jan Jans Holmans Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-119
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Dieuwke van der Wielen Leeuwarden 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Tettie Bakker Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 1-79
H-169 Smidstraat 1 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
H-184 Zuiderstraat 10 Alida Margar. van Laar Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
F-200 Laanen Schritsen 51 Tjeerd Stoker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-82
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Henderika de Jong Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 2-9
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Iemkje Jacobs [Iemkje] Molkwerum 64 j vrouw weduwe protestant 1-28
H-049 Rapenburg 22 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaas Salverda Harlingen 64 j man weduwnaar protestant 2-184
D-014 Noordijs Noordijs 11 Hyltie Visser Sneek 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Jacob K van Schouwenburg Harlingen fabrikant 42 j man gehuwd protestant 1-11
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Matje Beidschat Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
E-194 Laanen Lanen 57 Ybeltie Kreyl Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-31
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Japke Boorsma Peins 58 j vrouw weduwe protestant 2-17
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Elisabeth van der Post Slooten vroedvrouw 52 j vrouw gehuwd protestant 1-120
G-091 Hofstraat Hofstraat 21 Doetje van der Stel Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 2-109
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Jan R Bakker Harlingen besteller 24 j man gehuwd protestant 1-66
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Trijntie de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frederik Blokmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-4
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Jantje S Zwaal Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Willem Jager Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-98
H-161 Zuiderhaven 44 Grietje Damen Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Femke J Leyenaar Harlingen naaister 27 j vrouw weduwe protestant 2-156
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Henke K Kamminga Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-23
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Itske Zwanenburg Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Iemkje de Groot Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
H-140 Nieuweburen 21 Fetje Ulbes Visser Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-172
F-206 Laanen Lanen 50 Ruurd Renks Bakker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd protestant 2-83
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Hendrik Riem Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-129
G-317 Klaverbladstraat 16 Cornelis Molenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-147
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Douwtie Jans Wier 45 j vrouw gehuwd protestant 1-53
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
H-169 Grote Werf 4 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
D-029 Noordijs Franekereind 9 Anna Margreta Molenberg Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 1-119
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Alida Klein Amsterdam 37 j vrouw gehuwd protestant 2-105
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Klaaske Petersen Belkum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-047 Voorstraat Voorstraat 35 Solko A Tromp Woudsend tabaksfabrikant 25 j man ongehuwd protestant 1-84
G-106 Vianen 20 Albertje de Wilde Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-111
F-060 Schritzen Schritsen 50 Yetje Alkema Harlingen 10 m vrouw ongehuwd protestant 2-51
H-228 Zuiderhaven 6 Jan H Capppen N. Pekel A zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-187
H-165 Schoolstraat 2 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Wouter P Posthuma Harlingen grofsmid 27 j man gehuwd protestant 1-23
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Doetje Bouwknegt Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
H-082 Wasbleekstraat 10 Sytze Durks Berduin Harlingen pannebakker 25 j man gehuwd protestant 2-164
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Grietje de Boer Makkum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-109
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Eva Kuiper [Kuipers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-129
F-227 Laanen Lanen 16 Taeke Poort Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Ebeltie Kool Schiermonnikoog 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 61 Wietske Pool Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Elisabeth van Noord Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 2-63
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
G-313 Fabrieksstraat 14 Klaske van der Woude Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
H-081 Wasbleek 19 Trijntie H Hoedje Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-163
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Rienk IJlstra Leeuwarden 11 j man ongehuwd protestant 1-35
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Pierre Peaux Burgwerd 18 j man ongehuwd protestant 1-152
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Pietje Draisma Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 1-80
H-152 Spinhuisstraat 7 Grietje de Haas Harlingen geen 46 j vrouw weduwe protestant 2-174
H-179 Zuiderstraat 20 Tetske Gerbranda Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-179
F-155 Schritzen Schritsen 65b Rinske Adema Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
F-106 Zuiderhaven Zuiderhaven 29 Sipkje Nauta Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Jan van der Veer Harlingen venter 18 j man ongehuwd protestant 1-47
B-113 Karremanstraat Zoutsloot 69 Aukje Harmens Harlingen naaister 62 j vrouw weduwe protestant 1-65
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
H-224 Weeshuisstraat 0 Eva Heins Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Sjoerd Wiarda Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 1-12
D-140 Nieuwstraat 4 Maayke Laverman Leeuwarden 24 j vrouw gehuwd protestant 1-137
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Yede Gonggrijp Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-72
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
G-239 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 9 Etje Schaafsma Surich 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-134
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Houkje Drost Bolsward 19 j vrouw gehuwd protestant 1-50
G-292 Hofstraat 31 Janke M Groen Harlingen 37 j vrouw ongehuwd protestant 2-143
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Baukje Jager Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-73
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Jenna van der Burgh Harlingen* naaister 44 j vrouw weduwe protestant 2-74
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Elisabeth Jans Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 7 Henke de Vries Makkum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-24
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Grietje Blevier Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Frans de Vries Noordwolde turfschipper 52 j man gehuwd protestant 2-13
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Hiltie de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Alette Tjallingii Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
F-135 Schritzen Schritsen 25 Maartje de Boer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-67
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Rudolf Houbein Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-62
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Vokeltie Tichelaar Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Sietske Wiersma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
G-284 Rapenburg 11 Klaas U de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-142
H-224 Weeshuisstraat 0 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Eelkje G de Jong Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Rinske Gratama Harlingen koopman [sic] 50 j vrouw gehuwd protestant 1-8
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Jan C Visser Oudega timmermansknegt 43 j man gehuwd protestant 1-138
F-198 Laanen Lanen 66 Jan Berends Pors Harlingen schippersknegt 31 j man gehuwd protestant 2-81
E-145 Laanen Lanen 7 Sybren Molenaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-23
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik R Snijder Amsterdam grossier 47 j man gehuwd protestant 2-19
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Ruurd Jager Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
B-064 Herenwaltje 11 Sybe Boomstra [Boonstra] Wynaam 5 j man ongehuwd protestant 1-57
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 1-74
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Gerrit Rikkers Harlingen bakkersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-126
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Janke Hofmeester Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Johannes de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-39
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Johanna Maria le Balleux Schiedam 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Japke Tuinstra Zweins 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Allert [Aldert] Lijflander Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-15
F-040 Schritzen Schritsen 58 Johs. Godthelp Harlingen 33 j man gehuwd protestant 2-49
H-177 Zuiderhaven 26 Alida Lind Amsterdam 64 j vrouw weduwe protestant 2-178
H-165 Schoolstraat 12 Henderika Posthuma Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-176
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Jantie Braammeyer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-20
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Walle van Smeden [Smeeden] Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 1-96
G-267 Oosterbolwerk 2 Grietje Wever Franeker 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-139
H-224 Weeshuisstraat 1 Hendrikje Tichelaar Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Antie K Voordewind Harlingen 28 j vrouw weduwe protestant 1-108
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Aaltie W Mossel Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-128
F-221 Laanen Lanen 24 Pietje Rodenhuis Harlingen 59 j vrouw gehuwd protestant 2-87
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Lena S Jansen Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd protestant 2-99
F-120 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 23 Martha van Beek Amsterdam tappersche 72 j vrouw weduwe protestant 2-64
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Maaike Brouwer Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
G-308 Fabrieksstraat 28 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
G-075 Both Apothekerstraat 8 Douwtie Visser Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
H-129 Waschbleek Wasbleek 18 Sjouwkje Hof Harlingen geen 54 j vrouw weduwe protestant 2-171
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Aukje Wagenaar Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
H-164 Spinstraat 1 Jacobus Posthuma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-176
F-084 Schritzen Schritsen 10 Jacobje Zondervan Midlum 83 j vrouw weduwe protestant 2-56
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Wyberen Pieksma Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-42
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Sytske Faber Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 1-115
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Trijntje de Jong Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-66
G-124 Romastraat Romastraat 5 Rigtje Faber Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-114
C-083 Noordijs Noordijs 6 Maria van den Bosch Amsterdam 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Ypeus Ruitinga Harlingen 45 j man ongehuwd protestant 1-13
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Fetje Renaldes Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-133
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
E-209 Laanen Lanen 79 Siebe Zeilmaker Harlingen 33 j man weduwnaar protestant 2-35
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Johannes Bergsma Harlingen bakkersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-16
G-248 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 31 Jeltie Y Molenaar Leeuwarden 33 j vrouw gehuwd protestant 2-135
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Johanna Siersma Harlingen winkeliersche 38 j vrouw weduwe protestant 1-49
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Geertje Symons Jager Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 2-154
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Jantie Wyckel Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Aaltie Visser Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Jan Terpstra Harlingen 25 j man gehuwd protestant 2-115
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Jan Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pietje Hoogstra Almenum 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Meyer L Schippers Steenvelde stalknegt 38 j man gehuwd protestant 2-29
H-191 Zuidersteeg 7 Sipkje Wielinga Makkum 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-181
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Johs. van der Hoek Harlingen zaakwaarnemer 37 j man gehuwd protestant 2-151
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Elizabeth Wiersma Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-25
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Ypeus Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 26 j man gehuwd protestant 1-101
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Symon D de Jong Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-9
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Jan B van der Meer Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-139
E-163 Laanen Lanen 21 Grietje Haverman Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Johannes Heiner Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-20
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Antie Harmens St Jacob geen 64 j vrouw weduwe protestant 2-122
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Mijntie Ludinga Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
H-236 Havenplein 18a Gesiene de Jong Harlingen zeehandelaarsche 77 j vrouw weduwe protestant 2-188
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Janke Reindersma Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-127
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Alida H Koster Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Elizabeth Jelgerh. Keil Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Rein Miedema Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-86
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Thijs van der Molen Terschelling matroos 19 j man ongehuwd protestant 2-92
H-169 Zuiderhaven 36a Geertruida Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-165 Schoolstraat 20 Foekje van der Werf Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Grietje M Blok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Albertje Sluik Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
E-141 Laanen Poortje 7 Jan van der Heide Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-22
H-224 Weeshuisstraat 3 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Hidde Verwerda Workum 24 j man ongehuwd protestant 1-105
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Klaas Nielsen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-135
F-214 Laanen Lanen 34 Frederik Rob Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-85
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan Jans van der Wijk Franeker 3 j man ongehuwd protestant 2-131
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Maatje Klok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-145
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Jan Tabes Klaver Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-65
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Rinskje Bergsma Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Antie van Arum Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Antie van der Wal Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Marten Brandi Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-38
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Sipkje Jacobi Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-82
G-111 Vianen 2 Tjepke Laanstra Harlingen pannebakker 29 j man gehuwd protestant 2-112
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Age Bergsma Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-121
G-329 Weverstraat 0 Annetta Wijngaarden Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-149
H-096 Waschbleek Wasbleek 84 Lammert van der Geest Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-166
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Neeltie Tuimelaar Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Folkert Beidschat [Beydschat] Harlingen 7 m man ongehuwd protestant 1-132
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Minke van der Post Stavoren 41 j vrouw gehuwd protestant 1-121
F-182 Wortelhaven Lanen 93 Yke J Zeilstra Molkwerum 68 j vrouw gehuwd protestant 2-77
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Willem Lichtendahl [Ligtendaal] Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-39
G-260 Kerkpoortstraat 47 Yetje Balk Leeuwarden naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-138
D-052 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 32 Petronelia Gonggrijp Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Grietje Neysel Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
G-051 Heilgeweg Heiligeweg 8 Aafke Reidemaker Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-102
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Sybe Weidema Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-125
B-073 Droogstraat 75 Teunis L Coster Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-58
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jacoba de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-16
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Jan de Vries Franeker 10 j man ongehuwd protestant 1-143
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Pieter Bos Sneek 31 j man ongehuwd protestant 1-91
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Wybe J van Dokkum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-43
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Gatske Posthuma Franeker verwer en glazemaker 51 j vrouw weduwe protestant 2-29
F-147 Schritzen Schritsen 49 Syberen van der Pol Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-70
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Aafke de Boer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Junu Frances van der Vliet Rotterdam 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Aukje van der Werf Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
H-047 Rapenburg 16 Aukje Stooker Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-160
H-224 Weeshuisstraat 0 Willemke Jans Harlingen 54 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
D-010 Noordijs Noordijs 1 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Geertruida Schaap Schiermonnikoog 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
E-173 Laanen Lanen 39 Trijntie Bakker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-27
E-134 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 23 Maartje Smid Medemblik 21 j vrouw gehuwd protestant 2-21
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Trijntie Wiersma Harlingen 38 j vrouw ongehuwd protestant 2-122
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Baukje Hommema Finkum 62 j vrouw weduwe protestant 1-55
G-083 Hofstraat 7 Betje de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-107
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jantie van Vliet Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-74
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Hermanus Petersen Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-83
G-109 Vianen 6 Jantie de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Trijntie van der Wal Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
D-123 Oyevaarsteeg Scheffersplein 29 Henke van der Meulen Oosterend turftonster 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-135
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Geertje de Vries Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Rigtje Wijngaarden Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Wilhelmina Slummer Amersfoort 55 j vrouw weduwe protestant 2-166
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Klaas Mink Stolte Ferwerd scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 1-111
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Gerrit G Kroes St Anna 18 j man ongehuwd protestant 1-131
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Hiltie Monsma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
F-229 Laanen Lanen 6 Elisabeth Wijnalda Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Barend van Hoften Borne 9 j man ongehuwd protestant 2-38
G-278 Kerkpoortstraat 53a Klaas de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-141
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Helena van Smeeden Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Yetje Wiersma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Sjoerdtie Loutenbach Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Sophia Greydanus Leeuwarden winkeliersche 66 j vrouw gehuwd protestant 1-11
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Akke B Tikkel [Tikker] Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Jacob Visser Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-141
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
C-076 Voorstraat Voorstraat 93 Trijntie Vettevogel Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-92
A-242 Aan de Stadswal Vissersstraat 1 Reinskje F Koster Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-42
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Sytze de Groot Harlingen gleibakker 21 j man ongehuwd protestant 2-28
H-185 Zuiderstraat 8 Reinder Th. Bijlsma Harlingen houtzaagmolenaar 34 j man gehuwd protestant 2-180
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Dieuwke M Schaafsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-8
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Grietje de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-224 Weeshuisstraat 0 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
D-011 Noordijs Noordijs 5 Mayke Broersma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Henderika Rodenhuis Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Stijntie A Dijkstra Makkum winkeliersche 56 j vrouw weduwe protestant 1-140
F-183 Wortelhaven Lanen 86 Aafke Ruiter Helder 26 j vrouw gehuwd protestant 2-77
E-192 Laanen Lanen 51 Janneke van Dijk Harlingen naaister 23 j* vrouw weduwe protestant 2-31
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Klara Jacobus Alta Lemmer 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-18
G-101 Kerkpad 26 Trijntie Syberens Parga 64 j vrouw weduwe protestant 2-110
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Nammle Holsteyn Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-74
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Folkert Jans Medemblik 45 j man gehuwd protestant 2-76
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Dorothea Pottinga Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Maria Rienks Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Abraham Schaafsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-32
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
F-241 Vijverstraat Vijverstraat 28 Roelof van der Veen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-92
H-164 Zuiderhaven 38 Yppe Posthuma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-176
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Peternella van Vliet Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Antje de Groot Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-111
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Matthijs Visser Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-51
H-225 Weeshuisstraat 5 Wytske Anes de Vries Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-186
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Maria Elisabeth Keil Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-103
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Freerk Fontein Harlingen zeehandelaar 61 j man gehuwd protestant 1-6
H-142 Nieuweburen 17 Barend Tjallings Schaafsma Harlingen timmerman 49 j man gehuwd protestant 2-173
F-209 Laanen Lanen 44 Aron Abrah. Speyer Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 2-83
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Fedde de Wit Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-129
G-324 Klaverbladstraat 27 Jacob Scheffer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-148
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Grietje Gorter Westzaan 58 j vrouw weduwe protestant 1-18
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sibillina Wijma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
H-169 Grote Werf 2 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Elisabeth Tichelaar Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-104
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Hinne Harmens de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Geertruid H Peters Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-84
G-107 Vianen 18 Dirkje de Wit Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-111
F-070 Schritzen Schritsen 40 Joukje Kuipers Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Henderika de Boer Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
H-164 Schoolstraat 1 Johannes Posthuma Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-176
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Hillegonda de Haan Leeuwarden 62 j vrouw gehuwd protestant 1-50
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
C-182 Noorderhaven Noorderhaven 20 Gerrytje Pieters Harlingen winkeliersche 65 j vrouw weduwe protestant 1-109
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Rimkje Schaafsma Kimswerd 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-130
D-136 Lombardstraat 10 Antie Hilwerda Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-136
F-228 Laanen Lanen 14 Trijntie L Doornstra Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Hendrikje Konter Schiermonnikoog 40 j vrouw gehuwd protestant 2-91
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Tjetje van der Weide St Jacob 47 j vrouw gehuwd protestant 1-72
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Dirk van Akkeren Harlingen schoenmaker 54 j man gehuwd protestant 2-100
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Freerk Leyenaar Makkum 15 j man ongehuwd protestant 2-62
C-023 Breedeplaats Grote Bredeplaats 27 Fetje Bakker Dokkum winkeliersche 79 j vrouw weduwe protestant 1-78
G-322 Fabrieksstraat 6 Jan D Brouwer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-147
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Frouwkje Leeninga Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
H-079 Wasbleek 11 Janke Hends. Blom Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-163
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Joukje Hobma Harlingen 6 w vrouw ongehuwd protestant 1-80
F-195 Laanen Schritsen 59 Yfke D Siderius Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 2-80
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Lolke Zwaal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-10
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Tietje van der Wal Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Dirk Vink Nieuendam varensgezel 37 j man gehuwd protestant 1-29
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Christina Lont Hoorn 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-107
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrikje Tichelaar Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
D-017 Noordijs Noordijs 15 Eva Fontein Harlingen 66 j vrouw weduwe protestant 1-117
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Sybrigje Metzelaar Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
D-141 Nieuwstraat 2 Marten H Klaver Harlingen pannebakker 49 j man gehuwd protestant 1-138
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Truike van der Linden Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
E-197 Laanen Lanen 67 Jacobus de Zwaan Haarlem turfdrager 58 j man gehuwd protestant 2-32
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Anna van Baren Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
G-095 Hofstraat Hofstraat 25 Janne M Faber Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-109
F-161 Heiligeweg Heiligeweg 7 Grietje Phil. Swart Harlingen geen 86 j vrouw weduwe protestant 2-72
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Petronella Leurs Leeuwarden 51 j vrouw gehuwd protestant 2-75
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Jan Daum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-23
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Stijntie P Dijkstra Terschelling 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Sophia Tichelaar Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
B-137 Achterstraat 31 Jeltie P Hoogstra Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-68
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Gepke D Schaap Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Cristina C Repko Franeker 22 j vrouw gehuwd protestant 1-100
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jacob Steinfort Arum 21 j man ongehuwd protestant 2-154
F-132 Schritzen Schritsen 19 Jan van der Veer Harlingen zeekaptein 29 j man gehuwd protestant 2-67
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Zaakje van der Hoef [Hoeve] Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Frietje G Ludinga Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
H-224 Weeshuisstraat 0 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
C-146 Noorderhaven Noorderhaven 88 Dieuwke Faber Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Cornelis Teves Harlingen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 1-7
D-142 Nieuwstraat 1 Rinske J Visser Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-138
G-203 Grote Kerkstraat Lammert Warndersteeg 20 Hiske de Groot Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 2-128
E-050 Voorstraat Kleine Bredeplaats 1 Henrietta Klara Jansen Amsterdam 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
G-291 Kerkpad 7 Wybren Pieksma Bolsward 6 j man ongehuwd protestant 2-143
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Jacob van der Meer Harlingen zeylmaker 18 j man ongehuwd protestant 1-53
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Douwe Oorthuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-60
H-169 Grote Werf 4 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Leentie de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-126
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Klaas Reitsma Harlingen koek en banketbakker 36 j man gehuwd protestant 2-48
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Lolkje Ringsma Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-39
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Henrietta Hoppesteyn s Gravenhage 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Antje Dijkstra Pietersbierum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Paulus Boone Harlingen bakkersknegt 26 j man ongehuwd protestant 2-15
F-052 Schritzen Schritsen 52 Rigtje Schaafsma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
H-178 Zuiderhaven 24 Carolina Walgreen Harlingen zeeman* 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-179
H-165 Schoolstraat 8 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Sophia Waller Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-22
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Obbe Wiebinga Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-97
D-131 Oosterkeetstraat 11 Elisabeth Jansen Leeuwarden 50 j vrouw gehuwd protestant 1-136
H-224 Weeshuisstraat 1 Johannes Jans Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-184
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Lieuwke T van Slooten Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-108
G-274 Molenpad 8 Vettie Gerrits Olinjus Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-141
F-224 Laanen Lanen 18 Yda van der Velde Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-88
H-036 Kerkpoortstraat 65 Sietske van der Meulen Harlingen 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Grietje Brink Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-70
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Hendrik van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-6
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Reinder Park Harlingen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-99
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antie Douwes de Walle Ferwerd 26 j vrouw gehuwd protestant 2-64
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
G-308 Fabrieksstraat 26 Doutje Tiessema Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-079 Both Apothekerstraat 13 Neeltie Schoonbergen Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
H-135 Waschbleek Wasbleek 6 Baukje Gerbens Holwert 70 j vrouw weduwe protestant 2-171
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Cornelis Harmens Harlingen zeehandelaar 42 j man gehuwd protestant 1-152
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Johannes van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-162
F-087 Schritzen Schritsen 4 Hendrik de Vries Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-56
F-104 Ossemarkt Zuiderhaven 35 Grietje D Ros Leeuwarden winkeliersche 62 j vrouw weduwe protestant 2-60
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Tjeerd Pieter Strikwerda Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-114
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Sjoerdtie Wijnalda Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-66
G-122 Romastraat Romastraat 1 Janke Andries de Vries Franeker 56 j vrouw gehuwd protestant 2-113
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
C-085 Noordijs Noordijs 2 Feiko de Jong Groningen 14 j man ongehuwd protestant 1-94
H-113 Waschbleek Wasbleek 50 Eelkje Engles de Boer Warns turftonster 55 j vrouw weduwe protestant 2-169
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Rijkje Fontein Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-13
D-139 Nieuwstraat 6 Frouwkje J Wip Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-137
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Yenskje Huitema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
E-209 Laanen Lanen 79 Fokke A Faber Harlingen geen 32 j man gehuwd protestant 2-35
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Stoffel [Christoffel] Lijflander Harlingen* 20 j man ongehuwd protestant 2-15
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Akke Roodtie Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Henderina Steensma Midlum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-144
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Jetske de Vries Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Janke Rinkema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-116
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Berber Hilwerda Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Setske Tichelaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jieke [Jikke] Monsma Harlingen* 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Simon Krof Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-16
C-123 Katrug Sint Jacobstraat 10 Anna Cristina van Eken Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-99
H-190 Zuidersteeg 3 Lesman Hendriks Wuivert [schipper] 40 j vrouw gehuwd protestant 2-181
F-139 Schritzen Schritsen 33 Benke Eylers Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-68
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Jeltie de Vries Pingjum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-60
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Catharina E Bonraad Schiedam zeehandelaar 52 j vrouw weduwe protestant 2-156
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Tjietske Wiersma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
G-285 Rapenburg 15 Fokke Nielsen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-142
H-224 Weeshuisstraat 0 Trijntie Wobma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Hendrik G Veenstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-101
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Yda P Schaaf Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-139
F-198 Laanen Lanen 66 Steven Douma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-81
E-157 Laanen Lanen 15 Pieter D Siderius Harlingen verwer en glazemaker 66 j man gehuwd protestant 2-25
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Harmke Miedema Huins 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Fetze Schuil Sneek 20 j man ongehuwd protestant 1-61
H-238 Havenplein 14 Dirk Dijkstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-188
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Wiebe Feddes Wijga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-41
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Jan de Boer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-86
E-096 Vijverstraat Vijver 10 Ymkje Torenheek Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Yeme van der Wal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-19
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Sjoerd A van Veen Dragten koopman 53 j man gehuwd protestant 1-96
B-078 Wortelstraat 9 Johannes Tuinstra Dronrijp 17 j man ongehuwd protestant 1-59
E-139 Laanen Poortje 3 Douwe Roda Leeuwarden 11 j man ongehuwd protestant 2-22
H-224 Weeshuisstraat 1 Martinus Tuimelaar Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Haring Hobma Harlingen 12 w man ongehuwd protestant 1-106
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Betje J Meyer Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-4
F-215 Laanen Lanen 32 David Notting Harlingen schippersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-86
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Harmina van der Zee Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
G-307 Kerkpoortstraat 4 Berber van der Boom Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Sytze Z Wijma Grouw scheepstimmerman 80 j man gehuwd protestant 1-65
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Jan S de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-7
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Petronella Hanekuik Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Jantie Nieuwenhuis Steenwijk 33 j vrouw gehuwd protestant 2-60
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12 Geertje D de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Reinikje Balstra Harlingen turftonster 78 j vrouw weduwe protestant 2-119
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Jan Olivier Harlingen korfmaker 28 j man gehuwd protestant 2-106
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Pieter Hansen Groningen werkman 72 j man gehuwd protestant 2-170
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Dieuwke Leyenaar Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-42
E-040 Voorstraat Voorstraat 26 Feikje Ringnalda Terkaple 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Aaltje Stinstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Sjoeke van der Meulen Koudum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-118
F-081 Schritzen Schritsen 18 Popkje Romkes Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-55
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Johs. Cornelis van Assen Workum 8 j man ongehuwd protestant 2-43
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Trijntie Hidma Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
G-128 Romastraat Romastraat 29 Jetske van der Weide Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-115
G-326 Weverstraat 0 Pieter Trompetter Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-148
C-081 Noordijs Noordijs 12 Margaretha Timmer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
H-100 Waschbleek Wasbleek 76 Manus Mulder Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-167
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Maayke de Jong Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Atze Nieuwenhuis Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-132
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Geertjie Wijga Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-40
G-259 Kerkpoortstraat 45 Sipke P Bouma Engelum werkman 35 j man gehuwd protestant 2-137
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Uilke van Leeuwen Harlingen huisschilder 41 j man gehuwd protestant 2-102
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Fokke Klein Harlingen brouwersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-124
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Antie van Vliet Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-18
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Eppe Haakema Garrelsweer bakker 28 j man gehuwd protestant 1-91
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Bauke Kerkhoven Harlingen timmerman 29 j man gehuwd protestant 2-29
F-144 Schritzen Schritsen 43 Roelof H Dieters Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-70
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Ida Jacoba Zaal Amsterdam 57 j vrouw gehuwd protestant 2-162
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Broer R Kleinvogel Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
H-040 Rapenburg 6 Johannes Kleisma Leeuwarden 16 j man ongehuwd protestant 2-159
H-224 Weeshuisstraat 0 Yefke Jilles Veenwouden 84 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Jane van Slooten Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-100
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
F-193 Laanen Lanen 76 Janneke de Vries St Anna 74 j vrouw weduwe protestant 2-79
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Aukje van Mantgum Harlingen 76 j vrouw weduwe protestant 2-21
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Mietje Glansdorp Enkhuizen 67 j vrouw weduwe protestant 2-122
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
H-232 Havenplein 26 Engeltje Ruurds Riewald Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-187
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Grietje Douwma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Eeke Nauta Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-50
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
C-058 Voorstraat Voorstraat 59 Antie G Ludinga Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 10 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Johan Walkenhorst Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-36
H-169 Zuiderhaven 36a Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Antie Duinmeyer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Ybardus van Rees Harlingen bakkersgezel 22 j man ongehuwd protestant 1-94
B-065 Wortelstraat 6 Tjeerd de Groot Midlum 38 j man gehuwd protestant 1-57
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Jan Pannebakker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-112
H-224 Weeshuisstraat 3 Grietje Appel Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Hittie Tadema Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
G-254 Moriaanstraat 8 Joukje H Tichelaar Dokkum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-136
F-213 Laanen Lanen 36 Jan van der Laan Harlingen schoenmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-85
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Jantie Rinkema Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Jettie Hoekstra Leeuwarden 22 j vrouw gehuwd protestant 1-33
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Anna Kruif Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Pieter Roelofs Marton Harlingen scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-11
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Jan A de Boer Harlingen beurtschipperknegt 21 j man ongehuwd protestant 1-153
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Hendrik Bijlsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-103
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Rinske van der Meulen Franeker 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
H-224 Weeshuisstraat 0 Janke Pieters Harlingen 57 j vrouw weduwe protestant 2-185
D-010 Noordijs Noordijs 3 Jan van Dorpen Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-115
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Hipkje Deinum Workum 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Marijke van Slooten Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-78
E-188 Laanen Lanen 41 Martje de Bruin Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-30
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Johanna Gilhard Almenum 28 j vrouw gehuwd protestant 2-18
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Trijntie Y de Groot Harlingen kasteleinsche en voermannerij 46 j vrouw weduwe protestant 1-55
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Marten Visser Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Pieter J Holsteyn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-74
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Jan Oorthuis Harlingen s rijksweger 54 j man gehuwd protestant 2-96
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan L Balkstra Harlingen touwslager 58 j man gehuwd protestant 1-32
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Sijke Glinstra Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Rients van Velzen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-33
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Rinze Oswald Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-87
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Johannes de Haan Harlingen werkman 48 j man gehuwd protestant 2-93
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-128 Schritzen Schritsen 11 Lolke Blokmaker Harlingen 24 j man gehuwd protestant 2-66
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Johannes Akkerman Harlingen koperslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-63
H-029 Rozengracht 0 Maayke Boonstra Menaldum 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Janke Ferwerda Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Dina van der Giesen Dordrecht 82 j vrouw weduwe protestant 1-112
H-224 Weeshuisstraat 3 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Isseltie R Zeeba Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-104
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Louisa Zeylmaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
H-146 Nieuweburen 9 Johannes Holsteyn Harlingen verver 38 j man gehuwd protestant 2-174
G-208 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 10 Janneke Schimmelpenning [Schimmel Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-129
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Antie Bosma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
A-164 Karremanstraat Karremanstraat 20 Alegonda Eenzama Harlingen 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Antie J Bakker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-51
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sytze Johs. Hoog Harlingen 69 j man gehuwd protestant 2-10
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Jan van der Meer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-57
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Trijntie S Vellinga Makkum 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Baukje van Dam Leeuwarden 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
G-108 Vianen 12 Lykle Rimkema Parrega werkman 34 j man ongehuwd protestant 2-111
F-071 Schritzen Schritsen 38 Stientie G van der Woude Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-53
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Abe de Jong Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-44
E-160 Laanen Schoolplein 7 Anna R Smid Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
D-138 Ooievaarstraat 9 Fetje H Wallinga Harlingen naaivrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-137
H-087 Wasbleekstraat 1 Klaske Schaafsma Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Reinskje van Rheenen Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-110
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Dirk Georgs Akkerboom Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-130
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Romkje A Postma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-123
F-229 Laanen Lanen 8 Geertjie de Jong Joure 33 j vrouw gehuwd protestant 2-90
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Henderikus Faber Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Jan de Jong Franeker 18 j man ongehuwd protestant 2-158
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Tjietske Ludinga Harlingen 67 j vrouw weduwe protestant 2-86
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
G-161 Typelstegen Heiligeweg 30 Hille Douwes Visser Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Dirkje Dijkstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Jacoba Zonsveld Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Baukje Vogelzang Hindelopen 52 j vrouw weduwe protestant 2-26
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Fokje Steenbergen Midlum geen 50 j vrouw weduwe protestant 2-119
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 .. Hebbes Harlingen geen 57 j vrouw weduwe protestant 1-141
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Jantje IJzenbeek Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
H-169 Smidstraat 1 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-183 Zuiderstraat 12 Godert Posthumus Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-180
F-149 Schritzen Schritsen 53 Anna D Faber Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-71
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Otto Tietge Harlingen blokmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-9
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Trijntie Draayer Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-46
H-224 Weeshuisstraat 0 Johannes Jans Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-184
D-014 Noordijs Noordijs 11 Catharina Tjallingii Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Geertje L van der Wal Veendam winkeliersche* 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Matje Beidschat Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
E-195 Laanen Lanen 63 Kristoffel Reelfs Jeever zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-32
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Johanna Gerrebragt Rotterdam 45 j vrouw gehuwd protestant 2-17
G-231 Kerkpoortstraat 1 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Johanna Blanksma Pingjum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-120
G-092 Hofstraat Hofstraat 21 Lijske Gorter Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-109
F-158 Heiligeweg Heiligeweg 1 Roelofke Schokker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Johanna Steenstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-75
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nancy [Nanzie] van Hoften Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Gepke Cornelis Sneek tabakskerwer 58 j vrouw weduwe protestant 1-21
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Maria van Schouwenburg Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-146
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-70
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Baukje Dreyer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Neeltie Haaksma Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-12
H-159 Zuiderhaven 48 Wilhelmina Krassen Leeuwarden 62 j vrouw weduwe protestant 2-175
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Wapke S Harkema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Hendrik P Jacob Bernelot* Moens Kralingen 8 j man ongehuwd protestant 2-156
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Johannes* Filbach [Fielbach] Amsterdam schoenmaker 37 j man gehuwd protestant 1-24
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Hein Ringers Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-52
H-226 Weeshuisstraat 7 Hinke de Boer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
C-150 Noorderhaven Noorderhaven 76 Ulbe Folkersma Leeuwarden kantonrechter 40 j man ongehuwd protestant 1-103
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Maria Mollema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
H-138 Nieuweburen 25 Bouwkje de Vries Slickenburg 39 j vrouw gehuwd protestant 2-172
F-204 Laanen Lanen 54 Jelle Posthuma Harlingen timmerman 24 j man ongehuwd protestant 2-82
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
G-316 Klaverbladstraat 18 Sietse Faber Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-147
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sietske Veenstra Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-12
H-169 Grote Werf 4 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
D-029 Noordijs Franekereind 9 Yeme de Haas Franeker bakkersknegt 35 j man ongehuwd protestant 1-119
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Piebe van Rozendal Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cornelia Hoppesteyn s Gravenhage 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Johanna Scheuermacher Wildingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-85
H-216 Zuiderhaven 16 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
H-165 Schoolstraat 4 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Hiske de Groot Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-23
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Taeke van der Heide Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-45
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Pieter de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-125
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Jacobje de Bruin Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
H-224 Weeshuisstraat 1 Janna Ulberg [Rilberg] Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-184
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Jacob S van der Meer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-129
G-276 Molenpad 2 Thomas Smith Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-141
F-227 Laanen Lanen 16 Willem H Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-89
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Trijntie Zijlstra Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-133
H-037 Kerkpoortstraat 63 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Rinse de Vries Sneek 6 j man ongehuwd protestant 2-99
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Ruurd van der Werf Dokkum 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Maatje Faber Harlingen 60 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
G-311 Fabrieksstraat 18 Gatske Visser Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-146
H-081 Wasbleek 21 Trijntie H Hoedje Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-163
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Tjerk Vellinga Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 1-34
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Janneke Blok Stavoren 43 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Rigtje Broers Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
H-152 Spinhuisstraat 7 Anna Bandsma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
H-177 Zuiderstraat 22 Sjoerd E Wiarda Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-178
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Cornelis Nijkamp Leeuwarden huistimmerman 27 j man gehuwd protestant 2-48
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Johannes Alta Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-61
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Douwe J de Vries Franeker venter 39 j man gehuwd protestant 1-47
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Maatje Faber Harlingen 60 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
H-224 Weeshuisstraat 0 Martinus Tuimelaar Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Wijke Hendriks Croes Leeuwarden geen 54 j vrouw weduwe protestant 1-118
H-118 Waschbleek Wasbleek 40 Antie Schoonhoven Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-169
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Wietske Boersma Sneek 69 j vrouw weduwe protestant 1-12
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Jacob de Beer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-72
E-204 Laanen Lanen 75 Eeuwe van der Heide Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 2-33
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Froukje Wellinga Bolsward 48 j vrouw weduwe protestant 2-15
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Catharina van der Woude Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-134
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Hillegonda</