Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Reinskje F Koster Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-42
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Reyer R Visser Vlieland geen 36 j man gehuwd protestant 2-28
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 34 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Cornelis Tichelaar Harlingen pakhuisknegt 29 j man gehuwd protestant 2-18
G-105 Kerkpad 18 Antie Alders Medemblik 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-110
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Aafke de Groot Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-76
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Hendrikje Kikkert Texel 39 j vrouw gehuwd protestant 1-33
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Grietje de Vries Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-87
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Gerben Sybes de Vries Grouw zaakwaarnemer 44 j man gehuwd protestant 1-104
F-005 Zuiderhaven Zuiderhaven 47 Jan Bolta Breemen kuiper 35 j man gehuwd protestant 2-42
G-326 Weverstraat 6 Geert Trompetter Harlingen keetknegt 38 j man gehuwd protestant 2-148
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Antie Posthuma Hindelopen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-151
G-108 Vianen 12 Tjietske Tjeerds Faber Arum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-111
F-071 Schritzen Schritsen 38 Monte van Slooten Harlingen beurtschipper 41 j man gehuwd protestant 2-53
G-118 Romastraat Romastraat 0 Pieter Boomsma Harlingen schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-113
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Johannes Strak Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 1-110
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
H-203 Zuiderstraat 11 Gadske Overdijk Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-182
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter Cristiaan Riem Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-123
B-082 Zoutsloot Zoutsloot 96 Fokje Postema Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-59
F-229 Laanen Lanen 8 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Haring Haringa Workum pannebakker 35 j man gehuwd protestant 2-152
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Baukje Lautenbach Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-78
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Japke A van der Velde Sexbierum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-119
F-149 Schritzen Schritsen 53 Ruurd Saagemans Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-71
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Hendrik Damen Harlingen zadelmaker 36 j man gehuwd protestant 1-46
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Isaäk Ouenbroek Rotterdam boekhouder en commissionair 44 j man gehuwd protestant 2-17
G-092 Hofstraat Hofstraat 21 Lammert Jonker Schiermonnikoog varensgezel 70 j man gehuwd protestant 2-109
F-158 Heiligeweg Heiligeweg 1 Fintie de Vries Bergumerdam 39 j vrouw gehuwd protestant 2-72
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Oebe O Siebesma Dongjum 29 j man gehuwd protestant 2-75
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Grietje Brink Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-70
C-115 Katrug Sint Jacobstraat 17 Maria Koelmans Sluis in Vlaanderen 55 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-98
H-138 Nieuweburen 25 Bouwe Zein Harlingen korendrager 39 j man gehuwd protestant 2-172
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Trijntie Koolman Kampen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-43
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Jan J van der Heide Harlingen arbeyder 33 j man gehuwd protestant 1-14
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Jacob Leyen Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-12
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Klaaske Petersen Belkum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Aafke Pieters de Jong Woudsend 39 j vrouw gehuwd protestant 1-129
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Rinske Sj. Hoekstra Franeker 56 j vrouw gehuwd protestant 2-8
G-311 Fabrieksstraat 18 Gerke Tiesema Harlingen geen 67 j man gehuwd protestant 2-146
H-081 Wasbleek 21 Magnus Souverein Harlingen tuinier 52 j man gehuwd protestant 2-163
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Janke Zijlstra Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 1-152
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
G-294 Hofstraat Hofstraat 35 Geeske de Boer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-144
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Bettie Otma Workum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-13
F-136 Schritzen Schritsen 27 Maria Rinkes Bolsward 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-68
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Maria Klazes Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-156
E-154 Laanen Lanen 9 Wisse Zweitses Veenstra Workum varensgezel 25 j man gehuwd protestant 2-24
H-085 Wasbleekstraat 4 Engele Schoonbergen Harlingen turfdrager 31 j man gehuwd protestant 2-164
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Johannes [Johanna] van den Burg Sneek verwer en glazemaker 28 j man gehuwd protestant 1-54
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Klaas Hoekstra Marrum korendrager 63 j man gehuwd protestant 1-48
H-238 Havenplein 12 Pieter Dijkstra Schraard kofschipper 49 j man gehuwd protestant 2-188
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Sipkje E Schaap Molquerum 41 j* vrouw gehuwd protestant 1-39
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Dieuwke S Blok Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-14
H-165 Schoolstraat 14 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Jantie Frederiks Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-108
G-272 Molenpad 14 Sjerpkje Sjerps Post Pietersbierum 45 j vrouw gehuwd protestant 2-140
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Jurjen M Buch Hapsel varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-8
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Baudina Fontein Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-5
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Jan van der* Hout [Derhout] Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-170
H-164 Spinstraat 3 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
C-081 Noordijs Noordijs 10 Teetsche Reidsma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-93
E-210 Laanen Lanen 79 Hester Hertog Parser Amsterdam 46 j vrouw gehuwd israëliet 2-35
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Hendrik P Klein Makkum schipper 40 j man gehuwd protestant 1-48
H-013 Hofstraat Hofstraat 4 Pietje de Wolf Leeuwarden 63 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-154
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Elisabeth Gebel Harlingen winkeliersche 49 j vrouw gehuwd protestant 1-143
E-185 Sint Odolphisteeg 5 Sybren Barends Bos Harlingen pakhuisknegt 23 j man gehuwd protestant 2-30
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Albert van Eeken Blokzijl koopman 65 j man gehuwd protestant 1-101
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Trijntie P Broersma Joure winkeliersche 30 j vrouw gehuwd protestant 1-139
A-124 Zoutsloot Zoutsloot 20 Wytske van der Mey Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-23
H-233 Havenplein 24 Marijke Heylen Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-187
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Bernardus Spandauw Harlingen schippersknegt 46 j man gehuwd protestant 2-127
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johannes du Saar Leiden predikant bij de herformden 42 j man gehuwd protestant 1-147
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Doetje S Reyzer Leeuwarden 67 j vrouw gehuwd israëliet 2-37
E-142 Laanen Poortje 9 Elisabeth Hoetje Harlingen aardewerker 51 j vrouw gehuwd protestant 2-23
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Antie Vrank Menaldum 31 j vrouw gehuwd protestant 1-105
G-251 Moriaanstraat 3 Jantie de Graaf Workum 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Nitte Hoedemaker Vlieland koopman 36 j man gehuwd protestant 1-66
G-024 Turfhaven Heiligeweg 66 Nicolaas Fultsma Harlingen schoenmaker 62 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Arjan Tamsma Harlingen 47 j man gehuwd protestant 1-38
F-078 Schritzen Schritsen 26 Paulina Rodoold Drontheim 45 j vrouw gehuwd protestant 2-55
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwe de Jong Midlum tichelaar 52 j man gehuwd protestant 1-134
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 84 Elizabeth Zeylmaker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-60
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Johannes C Monsma Woudsend smidsknegt 38 j man gehuwd protestant 1-122
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Taeke van der Vorm Harlingen kaarsemaker 65 j man gehuwd rooms katholiek 2-153
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Arjan J Poort Harlingen koopman 63 j man gehuwd protestant 2-124
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
B-031 Hoogstraat Rozemarijnstraat 1 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Femke Buisman Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 1-66
H-207 Westerstraat 0 Klaas Beekman Papenburg stuurman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Sietske Vand&eacure;e Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-151
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Jantie Dijkstra Franeker 36 j vrouw gehuwd protestant 1-30
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Tjietske Tadema Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-58
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Geertruida Scholte Grieth 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Petrus de Cock Kollum onderwijzer 33 j man gehuwd protestant 1-83
G-109 Vianen 8 Sara Sinnema Huizum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-112
F-073 Schritzen Schritsen 34 Elisabeth Ansdijk Woudsend 67 j vrouw gehuwd protestant 2-54
G-115 Romastraat Romastraat 8 Sietske Overzet Rijperkerk 39 j vrouw gehuwd protestant 2-113
D-074 Gewezen Franeker Pijp Ooievaarsteeg 35 Hilbrand W Koster Wirdum voerman 34 j man gehuwd protestant 1-127
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Aaltie Pierik Kuinre 39 j vrouw gehuwd protestant 1-60
F-229 Laanen Lanen 8 Tjietske de Vries Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-90
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Sietske Rispens Herenveen 35 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-38
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Gerrytje T [van der] Tol Achlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-122
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Grietje Schipper Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-152
G-047 Heilgeweg Heiligeweg 18 Antie Koster Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-101
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Sara Kindermans Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 2-123
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Teerdske R Tuininga Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-141
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Anna Maria Stootman Harlingen 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-71
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
F-200 Laanen Schritsen 51 Fetje Jans Timmer Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-82
D-013 Noordijs Noordijs 9 Geertruida Oosterbaan Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-116
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Aafke de Groot Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-76
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
H-224 Weeshuisstraat 3 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Albertie Fokkema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-108
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Cornelia Sanstra Leeuwarden 44 j vrouw gehuwd protestant 2-76
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Rinze van der Vliet Harlingen 24 j man gehuwd protestant 1-20
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Jan W [B] van der Meer Ameland beurtschipper 37 j* man gehuwd protestant 1-103
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
F-208 Laanen Lanen 46 Antie Andries Jouwer 45 j vrouw gehuwd protestant 2-83
G-327 Weverstraat 0 Berend Kloppenburg Harlingen werkman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Riemkje Westra Kimswerd 37 j vrouw gehuwd protestant 1-130
H-208 Zuiderstraat 25 Johannes Beuker Harlingen metzelaar 73 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
G-262 Molenpad 1 Karst van der Meulen Harlingen turfdrager 40 j man gehuwd protestant 2-138
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
G-314 Fabrieksstraat 10 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
H-080 Wasbleek 15 Maria Harm. Friens Amsterdam 25 j vrouw gehuwd protestant 2-163
F-153 Schritzen Schritsen 63 Reinder Steeksma Franeker stadstimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-71
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Pieter M van Vliet Harlingen werkman 39 j man gehuwd protestant 2-133
B-031 Hoogstraat Hoogstraat 2 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Hiltie Dijkstra Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-75
E-151 Laanen Drie Roemersteeg 3 Gerben Velthuis Franeker schoenmaker 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-24
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Andries Hoogmolen Harlingen koopman in manufn. 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-145
F-133 Schritzen Schritsen 21 Sipke Wybes Duif Workum opzichter 45 j man gehuwd protestant 2-67
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Sietske Tichelaar Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 1-102
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Abraham van der Moer Zierikzee architect 39 j man gehuwd protestant 1-8
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
E-136 Laanen Lanen 1 Jouwkje S Moed Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-22
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Johannes Tjomsma Sondel schoenmaker 46 j man gehuwd protestant 2-165
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Christina E Coese Leeuwarden 34 j vrouw gehuwd protestant 1-126
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Lolkje Ringsma Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-39
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
F-052 Schritzen Schritsen 52 Christine Petraeus Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-50
H-165 Schoolstraat 10 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Hiltie Damen Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-97
H-184 Zuiderstraat 10 Anna C Wegber Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-180
G-273 Molenpad 10 Johannes Smit [Smith] Harlingen zoutweger 37 j man gehuwd protestant 2-140
F-224 Laanen Lanen 18 Jan Jacobs Zoete Harlingen geen 23 j man gehuwd protestant 2-88
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Minno Lovius Leeuwarden zeeman kapt. 33 j man gehuwd protestant 1-28
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Akke Bleeker Makkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-6
G-308 Fabrieksstraat 26 Doutje Tiessema Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-082 Both Apothekerstraat 15 Gerrit de Vries Harlingen zeylmakersknegt 27 j man gehuwd protestant 2-107
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Frans Werner Dokkum schoemaker 42 j man gehuwd protestant 2-171
B-148 Anjelierstraat 24 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Evert J Jacob des Tombe [Tombes] Utrecht direkteur der posterijen 40 j man gehuwd protestant 1-151
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Geertruid Helmer Harlingen 39 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-81
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Siene Asmus de Boer Amsterdam 36 j vrouw gehuwd protestant 1-115
C-083 Noordijs Noordijs 6 Petrus van den Bosch Leeuwarden ingenieur verificateur van het kadaster 57 j man gehuwd protestant 1-94
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Klaaske Hondema Midlum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-63
E-112 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 20 Melchior Schrage Kalkwijk in Groningerland orgelmaker 67 j man gehuwd rooms katholiek 2-16
H-226 Weeshuisstraat 7 Botje Oosterbaan Gordijk 30 j vrouw gehuwd protestant 2-186
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Leentie de Groot Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-135
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Albert B Hoeksma Herlikum varensgezel 45 j man gehuwd protestant 1-144
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerben de Groot Makkum 49 j man gehuwd protestant 1-36
C-120 Katrug Sint Jacobstraat 14 Gerryt Bijlsma Harlingen blikslager 32 j man gehuwd protestant 1-99
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Makke R Nolles Woudsend 24 j vrouw gehuwd protestant 1-101
F-197 Laanen Lanen 68 Centie Oosterhof Leeuwarden winkeliersche 54 j vrouw gehuwd protestant 2-81
E-162 Laanen Lanen 19 Maranna Stokvisch Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-26
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Trijntie Vorst Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-125
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik Nak Harlingen schoenmaker 25 j man gehuwd rooms katholiek 2-164
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Yfke de Vries Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-127
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Johanna Lodewijks Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-41
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Poptje Maria [Maria Popke Hamers Franeker 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-13
H-182 Zuiderstraat 14 Maria Beuker Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-179
F-215 Laanen Lanen 32 Willemke Notting Leeuwarden 23 j vrouw gehuwd protestant 2-86
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Elizabeth Hannema Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-97
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Catharina Schuur Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-4
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Wybe Ynsma Harlingen touwslager 32 j man gehuwd protestant 1-37
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Grietje van der Velde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-150
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Grietje Jetzes Bakker Sneek 37 j vrouw gehuwd protestant 1-82
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Frans P Rikkers Harlingen geen 36 j man gehuwd protestant 1-134
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Fetje Simons Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-14
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Johan R Houbein Leeuwarden guardenier 39 j man gehuwd protestant 1-62
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Anna J Kroese Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-77
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-260 Kerkpoortstraat 47 Grietje van der Linde Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-137
B-070 Droogstraat 61 Symon Trompetter Harlingen scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 1-58
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jacoba de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Fetje Johs. Sjollema Oudeboon 25 j vrouw gehuwd protestant 2-21
H-232 Havenplein 26 Thijs de Bruin Harlingen zeeman 25 j man gehuwd protestant 2-187
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Wikje Bern. Kroes Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-128
E-199 Laanen Bedelaarsteeg 1 Gerryt van der Woude Joure koperslager 53 j man gehuwd protestant 2-33
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Aaltje J de Vries Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-32
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
F-126 Schritzen Schritsen 7 Joris Kronenburg Harlingen schoenmaker 56 j man gehuwd protestant 2-65
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Antie Radersma Weidum 29 j vrouw gehuwd protestant 1-122
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Anne D van Vliet Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 2-124
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Alegonda Merkelbach Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-77
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Sjouwkje van Wielen Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-92
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Barend van der Wal Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-19
E-191 Laanen Lanen 47 Johannes Groenewoud Harlingen bakkersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-30
G-104 Kerkpad 20 Bregje Poelstra Almenum 59 j vrouw gehuwd protestant 2-110
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johannes van Texel Jouwer koperslagersknegt 37 j man gehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jantie van Vliet Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-74
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eertze K Woudema Ried landbouwer en winkelier 39 j man gehuwd protestant 1-32
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Jan R Falkema De Burgh Joure visiteur voor de klaring op de Abt 40 j man gehuwd protestant 2-42
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Pieter Tuinhout Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-52
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Helena van der Berg Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-123
F-228 Laanen Lanen 12 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
H-037 Kerkpoortstraat 59 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
F-195 Laanen Schritsen 59 Nicolaas Klok Harlingen kleermaker 53 j man gehuwd protestant 2-80
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Dorothea Posthema Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-107
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Neeltie Hofhuis Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-11
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
E-196 Laanen Lanen 65 Riemke Jans Poort Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-32
B-065 Wortelstraat 6 Grietje J Post Nes op Ameland 35 j vrouw gehuwd protestant 1-57
G-231 Kerkpoortstraat 3 Feikje G van der Tol Harlingen 21 j vrouw gehuwd protestant 2-132
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Trijntie van Kampen Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-120
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Tjerk van der Vleugel Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-117
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jietske H de Vries Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-12
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Trijntie K de Vries Westerschelling 38 j vrouw gehuwd protestant 1-98
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Geert van den [der] Bosch [Bos] Balk timmerman 50 j man gehuwd protestant 2-52
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Geertje E Bouwknegt Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-7
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
G-315 Klaverbladstraat 20 Neeltie Koster Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-147
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Jan Wybrens Dijkstra Franeker balkflotter 23 j man gehuwd protestant 2-123
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Sybrand Stephany Harlingen winkelier 65 j man gehuwd protestant 2-105
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Christiaan Boumans Harlingen turfdrager 31 j man gehuwd rooms katholiek 1-129
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jantie Schotanus Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-28
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Akke Baksma Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-133
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Wendeltie Oudeboon Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-6
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Huite B Vlas Workum schippersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-34
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
F-088 Schritzen Schritsen 2 Elle IJlstra Harlingen turfdrager & winkelier 39 j man gehuwd protestant 2-57
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 1 Hendrik Koestra [Coestra] Harlingen wever 60 j man gehuwd protestant 1-101
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Harmanus van Schouwenburg Harlingen zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-13
D-140 Nieuwstraat 4 Tjietse Wiersma Wijnaldum vleeschhouwer 36 j man gehuwd protestant 1-137
H-164 Zuiderhaven 38 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Jeltie Broersma Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-116
A-170 Leemedijk Achterstraat 8 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Berend Fikke Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-90
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Pieter Pietersen [Petersen] Holwerd 60 j man gehuwd protestant 1-99
D-147 Nieuwstraat Nieuwstraat 19 Wouter Keyzer Harlingen baardscheerder 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-138
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Anna Spannenburg Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-45
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Jeltie Bloemers Harlingen 46 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-48
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Geeske Blok Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-106
F-219 Laanen Lanen 28 Trijntie Tamsma Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-87
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Geertje Zeilstra Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-145
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Taeke J Pannebakker Harlingen werkman 59 j man gehuwd protestant 2-7
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Jacob Hanekuik Harlingen notaris 58 j man gehuwd protestant 2-97
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
H-124 Waschbleek Wasbleek 28 Elyzabeth Visscher Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-170
E-042 Voorstraat Voorstraat 22 Johannes jr. Meyer Harlingen winkelier 22 j man gehuwd protestant 1-151
G-127 Romastraat Romastraat 27 Antie J Hombert Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-114
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Berber Zuiderhout Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-132
E-211 Lanen 81 Wiepkie van der Mey Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-36
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Akke Blok Harlingen 14 j vrouw gehuwd protestant 1-24
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Susanna Schrage Bolsward 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-125
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Johannes Schrage Harlingen schoenmakersbaas 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-75
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Karel Richter Stettyn zeevarende 33 j man gehuwd protestant 1-17
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Rinske Philippus Oosterbierum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-21
B-167 Anjelierstraat 11 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Ruurd van Dokkum Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-101
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Jacob de Vries Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-22
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Maria Klumper Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-127
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Coert Touwslager [Touslager] Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 1-32
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
F-124 Schritzen Schritsen 3 Izaäk Hertog Cohen Makkum koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-65
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 .. Zuiderhout Amsterdam zeylmaker 38 j man gehuwd protestant 1-5
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Jodukus van Berlo Medenblik grofsmid 23 j man gehuwd protestant 2-60
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gerben R Bouricius Franeker smidsknegt 51 j man gehuwd protestant 1-66
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Hendrika van der Werf Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-169
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Maria H Schoot Deventer 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-97
G-109 Vianen 6 Sara Sinnema Huizum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-112
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Teetske J Ringnalda Sneek 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-104
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Anna Mooiman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-42
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
G-327 Weverstraat 4 Jeltie Wallings Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-149
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Jan H van der Weide Harlingen huistimmerknegt 24 j man gehuwd protestant 1-30
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Aukje Hilversum Workum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-10
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Johannes Telsemeyer Hoorn koopman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-104
G-112 Romastraat Romastraat 10 Willemke ter Huest Dokkum 66 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-112
D-138 Ooievaarstraat 9 Fetje H Wallinga Harlingen naaivrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-137
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Dirkje K Blaauw Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-123
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Trientje Minnema Bolsward 57 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-38
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Rudolphus Sondag Rotterdam rijks visiteur 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-57
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Sjoerdtje Sjaarda Wirdum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-71
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Grietje Harmanus Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-27
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
B-067 Wortelstraat 2 Dirkje Nieuwenhuis Tzum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-57
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Betje J Meyer Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Pietje G de Boer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-20
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Sybrandus Jager Harlingen vleeshouwer 28 j man gehuwd protestant 1-98
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
F-207 Laanen Lanen 48 Anna Maria de Wit Harlingen 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-83
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Jantje van der Molen Sneek 69 j vrouw gehuwd protestant 1-40
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Mietje Cristoffels Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-109
G-264 Molenpad 9 Jan Knoop Sneek wever 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-138
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan van der* Wijk Nieuwe Pekela* 27 j* man gehuwd protestant 1-75
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Hendrikje Konter Schiermonnikoog 40 j vrouw gehuwd protestant 2-91
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
G-313 Fabrieksstraat 14 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Michiel IJlstra Harlingen schippersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-35
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Janke Leeksma Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-78
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen cargadoor 40 j man gehuwd protestant 1-12
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Sijke Wetzen Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-64
E-204 Laanen Lanen 75 Neeltie Huisman Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-33
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Trijntie van der Sluis Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-90
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
H-087 Wasbleekstraat 1 P. Tjallings Schaafsma Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd protestant 2-165
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Jakkle Jager Harlingen slagter 47 j man gehuwd protestant 2-123
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
B-064 Herenwaltje 11 Seye Boomstra [Boonstra] Almenum 26 j man gehuwd protestant 1-57
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Terschelling herbergier 46 j man gehuwd protestant 1-74
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Aukje van der Vorm Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-39
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Gepke Bakker Sneek 29 j vrouw gehuwd protestant 1-85
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Teetske W Visser Herenveen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-96
G-273 Molenpad 12 Johannes Smit [Smith] Harlingen zoutweger 37 j man gehuwd protestant 2-140
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Neeltie Meinsma Makkum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-28
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Akke Bleeker Makkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-6
G-075 Both Apothekerstraat 8 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Alyda Rodermans Makkum 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-171
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Sipkje R Meyer Harlingen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-81
H-160 Zuiderhaven 46 Elysabeth Hengel Amsterdam 45 j vrouw gehuwd protestant 2-175
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Yene D de Roos Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-23
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Engeltie Unnia Arum 56 j vrouw gehuwd protestant 2-41
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Hiltie W Conijn Wonswerd 59 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-21
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Jacobus jr Berndes Harlingen koopman 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
H-039 Rapenburg 4 Janke Johannes van der Velde Harlingen binnenmoeder rooms armhuis 71 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Trijntie P Broersma Joure winkeliersche 30 j vrouw gehuwd protestant 1-139
F-196 Laanen Lanen 70 Jan L Nak Harlingen schoenmaker 69 j man gehuwd rooms katholiek 2-80
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Grietje F de Wit Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 2-122
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Helena A Bakker Medemblik 54 j vrouw gehuwd protestant 1-54
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Hilbrand W Koster Wirdum voerman 34 j man gehuwd protestant 1-127
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Grietje Dekker Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-42
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Simon Miedema Harlingen koopman in ijzerwaren 31 j man gehuwd protestant 1-86
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Catharina Delgrosso Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-37
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Mayke van der Schuit Heeg 63 j vrouw gehuwd protestant 1-105
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Detje K Mulder Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-5
H-177 Zuiderstraat 22 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Geertje Driesen Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-135
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan J van der Wijk Leeuwarden 33 j man gehuwd protestant 2-131
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Trijntie Hes Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 2-145
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Trijntie Pottinga Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-97
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Maria Polsteyn Elburg 50 j vrouw gehuwd protestant 1-38
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
F-081 Schritzen Schritsen 20 Aaltie van Gelder Harlingen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-55
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Dirk van der Meer Workum molenmaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Hendrik Lichtendahl [Ligtendaal] Wezel schoenmaker 32 j man gehuwd protestant 2-39
D-052 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 32 Rinia J Gonggrijp Harlingen onderwijzer der jeugd 71 j man gehuwd protestant 1-123
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Zwaantje Nepperus Veendam 60 j vrouw gehuwd protestant 1-76
B-073 Droogstraat 75 Lourens T Coster Harlingen 58 j man gehuwd protestant 1-58
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Anna Hanekamp Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-16
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Gooitje de Vries Franeker koopman 33 j man gehuwd protestant 1-143
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Jeltie Akkringa Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-91
F-147 Schritzen Schritsen 49 Wytze van Dokkum Harlingen 55 j man gehuwd protestant 2-70
H-046 Rapenburg 14 Klaske Berkman Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-159
H-179 Zuiderhaven 26 Tetske Gerbranda Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-179
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Rinske G de Vlies Leeuwarden 28 j man gehuwd protestant 1-20
F-076 Schritzen Schritsen 30 Yda Benning Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-54
D-123 Oyevaarsteeg Scheffersplein 29 Cornelis Proosterbeek Harlingen geen 53 j man gehuwd protestant 1-135
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
F-229 Laanen Lanen 6 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Grietje van Dülen Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-25
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Marten van Hoften Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 2-38
G-278 Kerkpoortstraat 53a Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Janneke Tadema Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-124
B-076 Droogstraat 83 Aukje Rinsma Mildam 66 j vrouw gehuwd protestant 1-59
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Douwe Visser Joure scheepstimmerman 41 j man gehuwd protestant 1-141
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Elske F de Jong Herenwal 39 j vrouw gehuwd protestant 1-71
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Geertjie Baantjer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-19
B-080 Wortelstraat 13 Hilbrand Postma Kollum tichelaar 50 j* man gehuwd protestant 1-59
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Gerritje van der Schaaf Almenum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-76
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Sjerk Rienks Harlingen 31 j man gehuwd protestant 2-34
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Jan Kerkhoven Harlingen koopman in ijzerwaren 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-88
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Schone Levi de Vries Harlingen 29 j vrouw gehuwd israëliet 1-97
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Ulbe P Visser Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-51
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Sytske Kuipers Veenwouden 33 j vrouw gehuwd protestant 1-104
H-143 Nieuweburen 15 Gerlofke Boonstra Leeuwarden zeeman 55 j man gehuwd protestant 2-173
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
G-324 Klaverbladstraat 27 Lodewijk Scheffer Grouw tuinmansknegt 33 j man gehuwd protestant 2-148
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Bauke Faber Harlingen tichelaarsknegt 32 j man gehuwd protestant 2-167
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Neinke A Stam Sneek 56 j vrouw gehuwd protestant 1-52
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Caatje S Cohen Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd israëliet 2-11
H-169 Grote Werf 2 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Marius Nauta Peters Leer doctor in de genees en vroedkunde 37 j man gehuwd protestant 1-84
H-164 Schoolstraat 1 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Elisabeth Overzee Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-109
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Lijsbert Westra Kimswerd 48 j vrouw gehuwd protestant 1-130
H-205 Zuiderstraat 19 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
G-322 Fabrieksstraat 6 Douwe R Brouwer Harlingen koorendrager 52 j man gehuwd protestant 2-147
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Dirk Leeninga Leeuwarden geen 40 j man gehuwd protestant 2-118
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Djoeke N Veldman Workum 64 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-18
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Anna R Deventer Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-46
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
F-201 Laanen Lanen 60 Johannes van der Velde Harlingen turfdrager 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-82
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
G-291 Kerkpad 7 Bote Pieksma IJlst schipper 31 j man gehuwd protestant 2-143
H-165 Schoolstraat 8 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Wiebe Wiebinga Witmarsum wagenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-97
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Trijntie A Ruiter Veendam 39 j vrouw gehuwd protestant 1-108
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Baukje Feddema Tzum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-129
H-037 Kerkpoortstraat 63 Akke Durks van der Meer Workum 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Grietje van der Geit Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-6
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Atze L Bakker Gordijk winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-98
F-116 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 15 Henderina van Dam Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-63
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Lolkje D de Vries Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-34
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
F-087 Schritzen Schritsen 4 Antie de Vries Harlingen winkeliersche 33 j vrouw gehuwd protestant 2-56
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Bontie G de Jong Herenveen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-114
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Frouwkje Part Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-50
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Fokeltie S de Boer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Tietje R Voerman Almenum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-116
C-123 Katrug Sint Jacobstraat 10 Frederik van Eeken Harlingen timmerman 25 j man gehuwd protestant 1-99
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Harmen Dijkstra Harlingen sluiswachter 41 j man gehuwd protestant 1-74
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Trijntie Vorst Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-125
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Sjoerd Hesling Workum koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik Nak Harlingen schoenmaker 25 j man gehuwd rooms katholiek 2-164
H-238 Havenplein 14 Neeltie Dirks Amsterdam 32 j vrouw gehuwd protestant 2-188
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Fedde Innes Wijga Makkum bakker 35 j man gehuwd protestant 2-41
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Dirk M de Boer Harlingen koek en banketbakker 44 j man gehuwd protestant 1-86
H-182 Zuiderstraat 14 Jeike Riemers Pool Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-179
F-216 Laanen Lanen 30 Judik Salom. de Leeuw Groningen 71 j vrouw gehuwd israëliet 2-86
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Jacob Hanekuik Harlingen notaris 58 j man gehuwd protestant 2-97
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Trijntie P Buil Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-14
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Frans van Esta Tjallingii Leeuwarden fabrikant 41 j man gehuwd protestant 2-154
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Meindert W Astra Schiermonnikoog schippersknegt 51 j man gehuwd protestant 1-24
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26 Yede Holmans Harlingen schoenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-47
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Tjietske van der Hout Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-18
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
E-008 Voorstraat Voorstraat 82 Johannes H Witte Harlingen koopman in manufacturen 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
F-144 Schritzen Schritsen 43 Harmen R Dieters Nieuwe Schans kantoorbediende 40 j man gehuwd protestant 2-70
H-040 Rapenburg 6 Bernardus Kleisma Dokkum scheepstimmerman 52 j man gehuwd protestant 2-159
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
E-172 Laanen Lanen 37 Dieuwke Wiersma Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-27
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Aaltie Tuinstra Almenum 48 j vrouw gehuwd protestant 2-128
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johannes du Saar Leiden predikant bij de herformden 42 j man gehuwd protestant 1-147
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Coert Touwslager [Touslager] Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 1-32
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Hans Y van Rees Pingjum bakker 69 j man gehuwd protestant 1-94
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
G-255 Moriaanstraat 6 Susanna Noordkamp Harlingen bokkenrookster 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Antie Lollema Dongjum winkeliersche 25 j vrouw gehuwd protestant 2-42
F-213 Laanen Lanen 36 Elizabeth Holman Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-84
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Monze Weyer Almenum turfdrager 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-144
H-112 Waschbleek Wasbleek 52 Pieter Horringa Leeuwarden timmerman 65 j man gehuwd protestant 2-168
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Dieuwke S Blok Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-14
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Albert de Boer Harlingen beurtschipper 47 j man gehuwd protestant 1-153
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Doetje Spannenburg Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-161
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
D-010 Noordijs Noordijs 3 Sytske van der Brug Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-115
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Djeuwke Molenaar Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-78
G-105 Kerkpad 18 Jan van der Werf Leeuwarden koekebakkersknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-110
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Coenraad Oswald Harlingen koperslager 52 j man gehuwd protestant 1-87
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Cornelia van Bassum Leyden 56 j vrouw gehuwd protestant 1-112
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Cornelia Ledeboer Oudbeyerland 29 j vrouw gehuwd protestant 1-6
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Zymentie Y Schaap Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-51
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Elisabeth Nauta Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-10
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
G-108 Vianen 12 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
H-203 Zuiderstraat 11 Dirk Hofstra Langweer werkman 43 j man gehuwd protestant 2-182
B-082 Zoutsloot Zoutsloot 96 Sytze Zijlstra Harlingen 40 j man gehuwd protestant 1-59
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Pierkje Klemans Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-91
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Hendrik Sluik Terschelling beurtschipper 42 j man gehuwd protestant 1-78
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Marten W Postma Sexbierum 26 j man gehuwd protestant 2-119
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Neeltie Hoekstra Texel modemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 1-93
F-149 Schritzen Schritsen 53 Marijke Ymes Harlingen 66 j vrouw gehuwd protestant 2-71
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Hiltie Leertouwer Dragten 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-107
G-099 Kerkpad 0 Sytske Leyenaar Harlingen 57 j vrouw gehuwd protestant 2-110
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Geertje van der Wey Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-120
F-158 Heiligeweg Heiligeweg 1 Kasper Schokker Leeuwarden turfschipper en winkelier 39 j man gehuwd protestant 2-72
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Trijntie J Radsma Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-21
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Sneek 47 j man gehuwd protestant 1-70
C-115 Katrug Sint Jacobstraat 17 Johannes H Gastrik Krichheinden in Pruissen koopman 62 j man gehuwd rooms katholiek 1-98
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Johannes H Weytingh Zaltbommel rector der Lat. school 41 j man gehuwd protestant 2-43
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Sjouwkje Bouwman Harlingen geen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-53
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Trijntie E Nauta Leeuwarden 9 j vrouw gehuwd protestant 2-12
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Piebe [Pieter] van Rozendal St Jacob timmerman 32 j man gehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jetske J Postema Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-45
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Symon Jacobs van der Meer Harlingen besteller der Amsterdamse beurtschepen 36 j man gehuwd protestant 1-129
G-276 Molenpad 2 Trijntie Aukes de Haan Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-141
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Lycle Jans de Boer Eernewoude loots commandeur 72 j man gehuwd protestant 2-8
F-227 Laanen Lanen 16 Aaltie van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-89
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Catharina de Haan Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Klaas Blok Harlingen secretaris der stad 68 j man gehuwd protestant 1-152
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80
E-204 Laanen Lanen 75 Neeltie Rienks Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-33
G-294 Hofstraat Hofstraat 35 Johannes Groen Harlingen geen 34 j man gehuwd protestant 2-144
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Cornelis Leyen Harlingen blokmakersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-13
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Trijntie Spanjaard Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-100
F-136 Schritzen Schritsen 27 Gerben Keimpes Jorna Bolsward veerschipper 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-68
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Oeds H Drijfhout Harlingen balkvlotter 27 j man gehuwd protestant 2-156
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Petronella van Enschut Arnhem 30 j vrouw gehuwd protestant 1-8
E-154 Laanen Lanen 9 Henderina Handt Arle 33 j vrouw gehuwd protestant 2-24
H-085 Wasbleekstraat 4 Sietske van der Brug Harlingen 60 j vrouw gehuwd protestant 2-164
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Zwerus Vogelzang Harlingen zeeman 39 j* man gehuwd protestant 1-39
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Johan Cristiaan Harting Amsterdam logementhouder 49 j man gehuwd protestant 1-108
G-272 Molenpad 14 Age Romm. Radema Wijnaldum werkman 47 j man gehuwd protestant 2-140
H-035 Kerkpoortstraat 71 Yda Johs. Visser Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-157
E-076 Vijverstraat Hondenstraat 2 Rinskje J Minnema Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-8
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Anneus Harmens Harlingen zeehandelaar 34 j man gehuwd protestant 2-5
H-128 Waschbleek Wasbleek 20 Grietje Gerr. van der Linde Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-170
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
C-081 Noordijs Noordijs 10 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
H-158 Zuiderhaven 50 Albertje Reussien Veendam 36 j vrouw gehuwd protestant 2-175
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
H-013 Hofstraat Hofstraat 4 Pieter Keizer Hachenberg schoenmaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-154
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Pietje Meyer Harlingen naaister 48 j vrouw gehuwd protestant 2-126
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Rinske Bronk Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-115
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Trijntie R Kroon Kimswerd 55 j vrouw gehuwd protestant 1-21
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Jan Jans van Glinstra Vlieland schipper 50 j man gehuwd protestant 1-143
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Sytske van der Veen Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-36
F-142 Schritzen Schritsen 39 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
F-195 Laanen Lanen 72 Janke Schuur Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-80
A-124 Zoutsloot Zoutsloot 20 Klaas van der Ley Harlingen metzelaar 34 j man gehuwd protestant 1-23
H-224 Weeshuisstraat 1 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
H-233 Havenplein 24 Doeke van der Ley Harlingen metzelaar 39 j man gehuwd protestant 2-187
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Guikje Klaases Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 2-127
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Trijntie Eilderts Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-41
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Henderika van der Laan O. Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 2-94
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Sjoukje Venema Herenwal 56 j vrouw gehuwd protestant 1-95
E-142 Laanen Poortje 9 Syberen Zakes Sastra Midlum 61 j man gehuwd protestant 2-23
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Anske Dijkstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-105
G-251 Moriaanstraat 3 Hendrik Harms Harlingen varensgezel 27 j man gehuwd rooms katholiek 2-136
F-214 Laanen Lanen 34 Antie S Boetje Terhorne 34 j vrouw gehuwd protestant 2-85
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Abeltie Piebes Pekel A 33 j vrouw gehuwd protestant 1-82
F-078 Schritzen Schritsen 26 Niels Lindegaard Drontheim zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-55
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Pouwlina van der Hast Oorschot N. Bra. 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-121
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Minke Jongma Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-155
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 84 Broer Kramer Stavoren 38 j man gehuwd protestant 1-60
F-229 Laanen Lanen 6 Tjietske de Vries Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-90
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Elisabeth Bakker Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-142
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Johanna Farro Sexbierum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-71
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
H-150 Nieuweburen 1 Aafke Zeylmaker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-174
F-212 Laanen Lanen 38 Yda Terdeus Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-84
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Gerben Advokaat Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-66
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Dieuwke Fopma Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-133
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hantie Westerhoek Hitzum 37 j man gehuwd protestant 1-30
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Pieter A de Boer Harlingen 39 j man gehuwd protestant 2-58
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-109 Vianen 8 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
F-073 Schritzen Schritsen 34 Hein Obbes de Jong Heerenveen 65 j man gehuwd protestant 2-54
G-115 Romastraat Romastraat 8 Pieter E Nieuw Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-113
H-191 Zuidersteeg 7 Cornelis J Wielinga Makkum kuiper 33 j man gehuwd protestant 2-181
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
F-229 Laanen Lanen 8 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Gerben J Fluitman Gaast pannebakker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-38
G-278 Kerkpoortstraat 53 Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Jacob Yedes Hettema Bolsward wagenmaker 46 j man gehuwd protestant 1-122
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Dirk Bruins Monsma Makkum koopman 43 j man gehuwd protestant 2-152
G-047 Heilgeweg Heiligeweg 18 Jacob Winkel Westberg s lands sloeproeyer 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Albert Jacobs van Eeken Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-123
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Henderika de Groot Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-120
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Tjerk J Zwanenburg Harlingen koek en banketbakker 29 j man gehuwd protestant 1-141
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Hendrik Stootman Oosterwink in Munsterland wever 53 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
D-013 Noordijs Noordijs 9 Jan IJzenbeek Harlingen koopman 60 j man gehuwd protestant 1-116
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Sophia Greydanus Leeuwarden winkeliersche 66 j vrouw gehuwd protestant 1-11
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
H-224 Weeshuisstraat 3 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Tietje Botes Nijdam Sneek 52 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Johannes van Texel Jouwer koperslagersknegt 37 j man gehuwd protestant 2-108
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Jan S de Boer Harlingen scheepstimmerman 45 j man gehuwd protestant 2-76
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Doetje van der Molen Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-97
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Walle Jacobs. Kerkhoven Harlingen verwersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-52
F-208 Laanen Lanen 46 Hendrik Brouwer Harlingen bakker 52 j man gehuwd protestant 2-83
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Ymkje Gellofs Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 2-167
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Jetske van der Vorm Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-40
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
G-106 Vianen 20 Trijntie Nak Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-111
F-068 Schritzen Schritsen 44 Trijntie Johanna Alta Lemmer 35 j vrouw gehuwd protestant 2-53
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Magreta Osling Leeuwarden 39 j vrouw gehuwd protestant 1-44
D-132 Ooievaarstraat 14 Tietje Klasen Kamstra Harlingen 39 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-136
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Djeuke Bleeker Franeker 49 j vrouw gehuwd protestant 1-109
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Alida Rouw Dokkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-91
G-314 Fabrieksstraat 8 Neeltie Kloppenburg Harlingen 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-147
G-077 Both Apothekerstraat 3 Caatje Folkerts [Volkerts] Nimwegen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-107
H-080 Wasbleek 15 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Pietje Draisma Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 1-80
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Pietertje F Kwaad Enkhuizen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-46
D-018 Noordijs Noordijs 17 Catharina van Dijk Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-117
D-141 Nieuwstraat 2 Tjerkje B Brandy Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-138
E-198 Laanen Lanen 69 Hiltie Deurnat Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-33
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Roelof van Wijk Harlingen horologiemaker 34 j man gehuwd protestant 2-75
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Foekje Kievit Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-117
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Petrus Ens Leeuwarden medicina doctor 33 j man gehuwd protestant 1-146
B-139 Achterstraat 45 Iefke Jans Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-68
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Tjerk Adema Midlum winkelbediende 25 j man gehuwd protestant 1-102
F-200 Laanen Lanen 62 Fetje Jans Timmer Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-82
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Tietje L Radsma Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 1-124
H-169 Grote Werf 4 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Broer K Plantinga Leeuwarden brood en kleinbakker 38 j man gehuwd protestant 1-126
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
F-052 Schritzen Schritsen 52 Pier Sj. Schaafsma Makkum koopman 31 j man gehuwd protestant 2-50
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Wiebe Wiebinga Witmarsum wagenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-97
H-184 Zuiderstraat 10 Willem S de Boer Lemmer loots 52 j man gehuwd protestant 2-180
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Wilhelmina Flek Groningen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-9
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Jan de Jong Makkum 56 j man gehuwd rooms katholiek 2-6
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Jieke van der Berg Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-98
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
F-086 Schritzen Schritsen 6 Antie Molenaar Sneek 33 j vrouw gehuwd protestant 2-56
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Corn. Martens Harlingen 30 j man gehuwd protestant 1-115
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Iege S Harkema Sexbierum 28 j man gehuwd protestant 1-63
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Bauke B Rinsma Harlingen geen 29 j man gehuwd protestant 2-135
F-140 Schritzen Schritsen 35 Antie K Wiega Harlingen 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-69
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Johanna W C van Loon Oud Beyerland 28 j vrouw gehuwd protestant 2-156
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Loetske van der Meulen Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Elisabeth Robutter Stavoren 45 j vrouw gehuwd protestant 1-139
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Janneke G Rietveld Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 1-61
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Job J Adema Harlingen kuiper 49 j man gehuwd protestant 2-127
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Gerryt Tichelaar Harlingen 47 j man gehuwd protestant 1-41
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Henrich Gustaaf Hellund [Helland] Jacobstadt zeeman 40 j man gehuwd protestant 2-13
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Huitje Oedses Wouwenaar Balk 38 j vrouw gehuwd protestant 2-37
E-140 Laanen Poortje 5 Adriana Dijkstra Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-22
H-182 Zuiderstraat 14 Sybren Hesseling Workum schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-179
G-269 Molenpad 20 Jikke S de Groot Berlikum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-139
F-215 Laanen Lanen 32 Harmanus van Dijk Maassluis zeeman 24 j man gehuwd protestant 2-86
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Romke Zeldenrijk Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-29
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Frasina Webber Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-7
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Jacob Hanekuik Harlingen notaris 58 j man gehuwd protestant 2-97
E-057 Voorstraat Grote Bredeplaats 16 Johs. Schoemaker Franeker vleeschhouwer 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-4
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Harmanus Ouendag Harlingen koopman 37 j man gehuwd protestant 1-82
F-081 Schritzen Schritsen 18 Aaltie van Gelder Harlingen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-55
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Siemontie Hilverda Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-133
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Joseph Markensteyn Sliedrecht winkelier 31 j man gehuwd protestant 2-77
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Geziene Fokkens Groningen 66 j vrouw gehuwd protestant 1-24
G-260 Kerkpoortstraat 47 Douwe Bloemer Harlingen wafelkramer 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-137
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Judikje van der Woude Wolvega 28 j vrouw gehuwd protestant 1-47
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Antie Ruurds Duman [Dumans] Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-102
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Regina Hoekstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-76
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Aafke Feenstra Dronrijp 28 j vrouw gehuwd protestant 1-142
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Trijntie J Wiersma Midlum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-29
H-041 Rapenburg 8 Henderika Volbrink Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-159
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Thomas R Smit Harlingen zeeman 22 j man gehuwd protestant 2-21
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Geertje Wijnalda Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-55
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Jacob H Tolsma Wijnaldum panbakker 35 j man gehuwd protestant 2-128
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Gerrit A Krijl Harlingen schippersknegt 23 j man gehuwd protestant 1-32
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Maria de Vries Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-153
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Sara C Snijder Harlingen 72 j vrouw gehuwd protestant 2-101
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Esther Jacob Pais Amsterdam 24 j vrouw gehuwd israëliet 2-120
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Jan Hall London kapitein ter zee 28 j man gehuwd protestant 1-92
H-065 Rozengracht 16 Antie R van Dijk Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-161
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
E-190 Laanen Lanen 45 Alyda Heyns Harlingen 66 j vrouw gehuwd protestant 2-30
G-104 Kerkpad 20 Theunis Vurstenburg Bolsward geen 66 j man gehuwd protestant 2-110
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Petronella Beers Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-147
H-145 Nieuweburen 11 Joukje van der Plaats Herenveen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-173
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Hyke de Roos Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-124
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Akke G Munniks Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 2-129
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
E-160 Laanen Schoolplein 7 Maayke B van Dijk Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-25
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Tetje Oostendorp Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-110
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Jan Berends Tikkel Harlingen winkelier 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-123
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
H-169 Smidstraat 1 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
D-016 Noordijs Noordijs 13 Tetje Coopmans Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-117
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Cornelis de Wolf Kampen 47 j man gehuwd protestant 1-11
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
E-196 Laanen Lanen 65 Bouwe H de Vries Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 2-32
B-065 Wortelstraat 6 Dirk H van Loon Franeker 39 j man gehuwd protestant 1-57
G-231 Kerkpoortstraat 3 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Bauke van der Meulen Harlingen zadelmaker 47 j man gehuwd protestant 1-120
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Anna Catharina Lijn Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-72
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jetske Zwering Koudum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-75
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Baukje C Teves Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Geertruida van der Bel Purmerend 37 j vrouw gehuwd protestant 1-67
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Arjan Koopmans Harlingen metzelaar 50 j man gehuwd protestant 1-7
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Yebeltie Leemsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-128
G-315 Klaverbladstraat 20 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Antie Ferwerda Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 1-40
H-165 Schoolstraat 6 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-186 Zuiderstraat 6 Pietje Poelstra Erendson 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-180
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jan de Boer Bonda stads bode 77 j man gehuwd protestant 1-28
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Cornelis Visser Franeker 33 j man gehuwd protestant 2-133
H-037 Kerkpoortstraat 63 Sijke Douwma Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-158
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Jetske Kerkhoven Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Dirk W Berduin Joure werkman 49 j man gehuwd protestant 2-6
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Foekje van der Werf Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-134
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Maria Bisschop Harlingen winkeliersche 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-50
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen werkman 37 j man gehuwd protestant 2-116
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Hiltie W Conijn Wonswerd 59 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-21
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Jan van Hulst Kampen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-45
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
E-155 Laanen Lanen 11 Rachel Meyer Cantor Ootmarsum koopman 32 j vrouw gehuwd israëliet 2-25
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Eva W Bloemers Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-48
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Sipkje E Schaap Molquerum 41 j* vrouw gehuwd protestant 1-39
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Aaltie van der Stel Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-14
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Nicolaas Smidt Embden metzelaarsbaas 39 j man gehuwd protestant 1-106
F-219 Laanen Lanen 28 Taeke [Feike] van der Veer Makkum varensgezel 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-87
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Gerryt H Eden Carlinzijl varensgezel 45 j man gehuwd protestant 2-145
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jieke A Warstra Leeuwarden 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-64
H-124 Waschbleek Wasbleek 28 Hermanus J de Rooy Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 2-170
F-082 Schritzen Schritsen 16 Metje Wagenaar Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-55
G-127 Romastraat Romastraat 27 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Riemke Brouwer Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-14
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Tietje de Wilde Harlingen zeeman 24 j man gehuwd protestant 1-132
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Beidsche van der Post Stavoren 36 j vrouw gehuwd protestant 1-62
E-211 Lanen 81 Cornelis C de Vries Harlingen stalknegt 41 j man gehuwd protestant 2-36
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Houwkje Dijkstra Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-102
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Martinus Hovenier Harlingen trekveerschipper 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-125
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Antie Posthuma Hindelopen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-151
H-178 Zuiderhaven 24 Johanna Tietge [Titge] Halverstat 51 j vrouw gehuwd protestant 2-179
E-171 Laanen Lanen 35 Wimkpie Stedehouder Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 2-27
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Wilhelmina Bandsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-55
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Willem Veldhuis Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Antie W Blom Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-128
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Pietje Posthumus Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-144
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Coenraad Slijm Grauw zoutmeter 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Grietje Poelman Harderwijk 38 j vrouw gehuwd protestant 1-150
G-109 Vianen 6 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
F-077 Schritzen Schritsen 28 Eelkje van der Post Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-54
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Anna Catharina de Vries Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-87
F-126 Schritzen Schritsen 7 Janke de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-65
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Straatsma Sneek smidsknegt 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-104
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
F-211 Laanen Lanen 40 Aaltie Jacobs Faber Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-84
G-327 Weverstraat 4 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Geertje Spannenburg Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-51
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Yepe van Vliet Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-10
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Jouwkje A Stuur Harlingen 21 j vrouw gehuwd protestant 1-83
G-112 Romastraat Romastraat 10 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
H-193 Zuidersteeg 11 Grietje Bouwijn Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-181
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Arend Jansen Feemsma Harlingen winkelier 61 j man gehuwd protestant 2-38
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
G-279 Kerkpoortstraat 55 Grietje C Kanneée Workum 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-141
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Jelle Hendriks Croese Harlingen kleermaker 42 j man gehuwd protestant 2-27
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
B-067 Wortelstraat 2 Symon S de Vries Harlingen sleper 30 j man gehuwd protestant 1-57
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Sybrand L Zwaal Harlingen timmerman 39 j man gehuwd protestant 1-20
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Jan Lolkes de Boer Bolsward 50 j vrouw gehuwd protestant 2-92
F-207 Laanen Lanen 48 Gerryt Baukes Blom Harlingen metzelaar 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-83
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Grietje Sjoerds Foekens Miedum 61 j vrouw gehuwd protestant 2-105
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lolke Zwaal Harlingen timmerman 65 j man gehuwd protestant 1-40
G-106 Vianen 20 Antie Bruining Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-111
F-060 Schritzen Schritsen 50 Berber Flaming Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-51
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Eva Kuiper [Kuipers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-129
H-209 Zuiderstraat 27 Elisabeth Joustra Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 2-183
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Wopke van der Mey Harlingen schippersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-78
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Gabe Rodenhuis Harlingen metzelaar 56 j man gehuwd protestant 1-64
E-204 Laanen Lanen 75 Willem Dikmans Alkmaar korfmaker 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-33
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Sytske van der Haring Tzummarum 47 j vrouw gehuwd protestant 1-56
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Wybe H Blevier Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-90
G-284 Rapenburg 11 Geertie K de Vries Grouw 44 j vrouw gehuwd protestant 2-142
F-200 Laanen Lanen 62 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Meyke Huidekoper Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-47
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Harke Pottinga Harlingen tabaksfabrikant 24 j man gehuwd protestant 1-85
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Syberen van Smeden [Smeeden] Franeker hoef en grofsmid 41 j man gehuwd protestant 1-96
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Pieter Mooiman Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-28
H-035 Kerkpoortstraat 69 Yda Johs. Visser Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-157
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Jan de Jong Makkum 56 j man gehuwd rooms katholiek 2-6
G-308 Fabrieksstraat 28 Doutje Tiessema Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-075 Both Apothekerstraat 8 Jacob Visser Makkum veerschipper 49 j man gehuwd protestant 2-106
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Bernardus Visser Harlingen 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-171
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
H-160 Zuiderhaven 46 Michiel A Jentink Ankeveen nederlands hervormd predikant 39 j man gehuwd protestant 2-175
E-209 Laanen Lanen 79 Janke Spandauw Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-35
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Johannes Kamminga Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 1-23
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Wemeltie Feddema Tzum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-16
H-226 Weeshuisstraat 7 Ytje Lukas [Lakos] Abringa Workum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-186
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Aukje van der Sluis Harlingen 52 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-135
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Rinske Posthuma Marsum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-49
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Meindert Wyckel Achlum kleermaker 39 j man gehuwd protestant 2-41
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Johanna van der Zee Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-99
F-140 Schritzen Schritsen 35 Catharina Drost Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-69
H-039 Rapenburg 4 Suffridus Weghuis Harlingen binnenvader rooms armhuis 62 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Jantie H Prins Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-9
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
H-082 Wasbleekstraat 10 Geertje Akkerboom Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-164
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Pieter van der Heide Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-122
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Janneke G Rietveld Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 1-61
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Jan Fok Harlingen sjouwerman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-42
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Wilhelmina Hartman Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-148
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Pieter Asbeek Makkum baardscheerder 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-37
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Gerritje Burghout Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-95
E-141 Laanen Poortje 7 Geeske S Fokkens Goutum 43 j vrouw gehuwd protestant 2-22
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Hillebrand Verwerda Woudsend winkelier 62 j man gehuwd protestant 1-105
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Rintje Nielsen Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-135
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Catharina Esveld Middelburg 24 j vrouw gehuwd protestant 1-66
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Kasper Klok Harlingen werkman 51 j man gehuwd protestant 2-145
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Joost Bergsma Workum winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-97
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Willem Brandi Harlingen werkman 39 j man gehuwd protestant 1-38
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
F-081 Schritzen Schritsen 20 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Martha van der Berg Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-133
F-181 Wortelhaven Lanen 91 Geertje de Vries Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-77
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Hiltie Bouwman Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Grietje Onrust Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-70
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Pieter Ouendag Harlingen koopman 43 j man gehuwd protestant 1-91
H-046 Rapenburg 14 Hans Goverts Makkum stokersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-159
H-179 Zuiderhaven 26 Willem Leemans Harlingen [zeeman] 27 j man gehuwd protestant 2-179
F-192 Laanen Lanen 78 Foekje Kleinvogel Harlingen 27 j* vrouw gehuwd protestant 2-79
E-173 Laanen Lanen 39 Jannette Kikkert Texel 41 j vrouw gehuwd protestant 2-27
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Wemeltie Feddema Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-83
F-076 Schritzen Schritsen 30 Jacobus Rooswinkel Leeuwarden koffyhuishouder 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-54
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Lodewijk Flümacher Memel stuurman 31 j man gehuwd protestant 1-25
G-278 Kerkpoortstraat 53a Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Grietje Schipper Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-152
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Frederik Wiersma Harlingen schoenmaker 42 j man gehuwd protestant 2-124
B-076 Droogstraat 83 Rients Wagenaar Harlingen wolkammersknegt 63 j man gehuwd protestant 1-59
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Pietje Blanksma Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-140
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Marten van der Mey Harlingen schippersknegt 27 j man gehuwd protestant 1-19
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johs. Norberhuis Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 2-76
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Grietje Croet Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-93
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
F-130 Schritzen Schritsen 15 Anna van der Zee Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-66
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Bouwe de Vries Harlingen pakhuisknegt 28 j man gehuwd protestant 1-104
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Geertje Petrus van der Veer Dokkum 64 j vrouw gehuwd protestant 2-104
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Cornelis Zwart Harlingen koster 65 j man gehuwd protestant 1-109
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Pieter Feyes Schaafsma Witmarsum timmerman 53 j man gehuwd protestant 1-130
H-205 Zuiderstraat 19 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Henderika de Haan Harlingen 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-112
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Lammigje Huizinga Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-78
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Hessel Sj. Hesling Herenveen schipper 67 j man gehuwd rooms katholiek 2-18
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Jelle H van der Wal Harlingen metzelaarsbaas 43 j man gehuwd protestant 1-46
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Ruurdtje Gaastra Workum 45 j vrouw gehuwd protestant 1-121
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Tjietske Kamminga Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-23
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Johanna Verschuur Franeker 73 j vrouw gehuwd protestant 2-44
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Aukje van der Werf Joure 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-123
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Tietje Tjeerds Vellinga Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-48
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Cornelis Peysel Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-108
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Douwe Molenaar Harlingen pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-129
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Pietje G Rotgans Terschelling 22 j vrouw gehuwd protestant 1-28
H-037 Kerkpoortstraat 63 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
F-116 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 15 Anne J van Straaten Harlingen winkelier 43 j man gehuwd protestant 2-63
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
F-087 Schritzen Schritsen 4 Johannes de Vries Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-56
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Ulbes Strikwerda Achlum geen 39 j man gehuwd protestant 1-114
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 3 Berber Jelgersma St Anna 64 j vrouw gehuwd protestant 1-101
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Grietje Klaver Harlingen 56 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-27
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Wypkje Noordhuis Harlingen* 35 j vrouw gehuwd protestant 1-89
G-285 Rapenburg 15 Jezabelle Klein Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-142
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Elisabeth Robutter Stavoren 45 j vrouw gehuwd protestant 1-139
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Metje Tadema Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-48
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Schraard kofschipper 49 j man gehuwd protestant 2-188
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Teertske Schotanus Jutrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 2-47
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Emerentia Nieuwenboer Dil in Gelderland 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-38
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Aukje Goedkoop Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-106
H-182 Zuiderstraat 14 Paulus Vogel Harlingen zeilmakersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-179
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Anna Fontein Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-81
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Klaas de Jong Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 1-14
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Sikke D Nieuwenhuis Herbayum geen 59 j man gehuwd protestant 1-132
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Aafke de Groot Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-76
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Wiebe D van Vliet Harlingen aanspreker 30 j man gehuwd protestant 1-18
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Rinske Overberg Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-100
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
H-178 Zuiderhaven 24 Johanna Tietge [Titge] Halverstat 51 j vrouw gehuwd protestant 2-179
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Feikje van der Brug Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-22
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
H-233 Havenplein 24 Janke de Groot Harlingen 65 j vrouw gehuwd protestant 2-188
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Trijntie A Bakker Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 2-94
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Derkje Hissink Zutphen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-36
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Foekje van Schouwenburg Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-105
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Harmen H Kok Oude Pekel A schipper ter zee 30 j man gehuwd protestant 2-42
F-213 Laanen Lanen 36 Hendrik van der Laan Harlingen metzelaar 48 j man gehuwd protestant 2-84
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Jacobus Reinhart Harlingen 22 j man gehuwd protestant 2-132
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Trijntie van der Werff Makkum 76 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-33
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Sjoeke van der Meulen Koudum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-118
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Tjardus Houtsma Harlingen koopman 50 j man gehuwd protestant 2-161
D-010 Noordijs Noordijs 3 Pieter van Dorpen Kimswerd brood en kleinbakker 39 j man gehuwd protestant 1-115
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Martinus van Slooten Harlingen winkelier 33 j man gehuwd protestant 2-78
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johanna Boom Rottevalle 35 j vrouw gehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jacobus de Koning Leyden boekhouder 51 j man gehuwd protestant 1-112
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Jeltie P Zijlstra Rinsumageest 30 j vrouw gehuwd protestant 1-104
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
G-327 Weverstraat 4 Jeltie Baukes de Vries Makkum 56 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-149
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jelte A Bakker Harlingen turfdrager 46 j man gehuwd protestant 1-51
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Evert E Posthuma Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-10
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Johannes Heymeyer Kampen muziekmeester 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-149
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
E-160 Laanen Schoolplein 3 Maayke B van Dijk Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-25
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Wybe Faber Harlingen wieldrayer en stoelmaker 47 j man gehuwd protestant 2-91
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 5 Franciska Hannen Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 2-57
G-043 Heilgeweg Heiligeweg 26 Maria Batsaeth Harlingen 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-100
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Trijntie de Vries Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd protestant 2-62
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Nikolaas IJzenbeek Harlingen kantoorbediende 44 j man gehuwd protestant 1-93
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Pier Dekker Harlingen bakker 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-107
D-014 Noordijs Noordijs 11 Rijkje Fontein Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 1-116
B-061 Wortelstraat 4 Jetske Prosée Leeuwarden 33 j vrouw gehuwd protestant 1-56
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Hermanus Bos Helder werkman 25 j man gehuwd protestant 1-120
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Tetje Schouman Lemmer 48 j vrouw gehuwd protestant 2-75
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Harlingen zadelmaker man gehuwd protestant 1-21
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Gerlofs Boonstra Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-12
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Yepkje Schut Leeuwarden [kastelein] 31 j vrouw gehuwd protestant 1-103
G-331 Weverstraat 0 Regina Veldhuis Franeker 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-149
G-316 Klaverbladstraat 18 Sjoerdtie Iken Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-147
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Aukje Boermans Leeuwarden 65 j vrouw gehuwd protestant 1-53
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
H-165 Schoolstraat 4 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Otto J van der Heide Sneek 45 j man gehuwd protestant 1-45
D-087 Nieuwstraat Nieuwstraat 48 Maria Barendsma Leeuwarden 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-129
G-276 Molenpad 2 Allert Th. Smith Hindelopen molenaarsknegt 36 j man gehuwd protestant 2-141
F-227 Laanen Lanen 16 Hartman B Hoek Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-89
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Foekje Pannebakker Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-27
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Johanna S Spoelstra Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 2-99
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
G-312 Fabrieksstraat 16 Petronelia Jaling Goor 47 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
E-047 Voorstraat Voorstraat 12 Sara Jacobs Smit Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 1-152
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
F-156 Schritzen Schritsen 67 Trijntie Landsma Oosthem 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-72
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Hiltie Lieuwes Frietema Midlum 70 j vrouw gehuwd protestant 1-118
E-204 Laanen Lanen 75 Jacob van der Heide Harlingen varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-33
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Okko J de Boer Harlingen bakker 37 j man gehuwd protestant 1-100
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Siebe Pottinga Harlingen koopman 30 j man gehuwd protestant 1-8
E-154 Laanen Lanen 9 Cornelis Toutenburg Britswerd timmerman 48 j man gehuwd protestant 2-24
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Hyke de Roos Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-124
H-085 Wasbleekstraat 4 Jacobus van Keulen Utrecht pannebakker 72 j man gehuwd protestant 2-164
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yemkje Hartenberg Franeker 40 j vrouw gehuwd protestant 1-47
H-239 Havenplein 10 Maria N Linst Amsterdam 60 j vrouw gehuwd protestant 2-189
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Grietje Yzaak de Groot Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
G-267 Oosterbolwerk 2 Catharina Beerends Harlingen 54 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-139
H-035 Kerkpoortstraat 71 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Margaretha Hoekers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-67
E-076 Vijverstraat Hondenstraat 2 Jan Harmens Prins Pekela schipper 38 j man gehuwd protestant 2-8
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Wiepkje van der Mey Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-64
H-128 Waschbleek Wasbleek 20 Dirk H Gramberg Harlingen wever 29 j man gehuwd protestant 2-170
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Arius Johs. Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 27 j man gehuwd protestant 1-151
G-126 Romastraat Romastraat 13 Jeltie H Klok Koudum 44 j vrouw gehuwd protestant 2-114
H-158 Zuiderhaven 50 Barend R van Wijk Pekel A scheepskapitein 52 j man gehuwd protestant 2-175
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen schoenmaker 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Harmen J Kroon Kimswerd pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-21
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
F-142 Schritzen Schritsen 39 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
F-195 Laanen Lanen 72 Nicolaas Klok Harlingen kleermaker 53 j man gehuwd protestant 2-80
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Geertruida [Catharina] Bloemers [Blommers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-23
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Hulst mandemaker 69 j man gehuwd protestant 2-127
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Lamiena [Larsiena] Steunebrink Steenwijk 52 j vrouw gehuwd protestant 1-127
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Willem van der Veer Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-41
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Marten B Bos Harlingen zeeman 26 j man gehuwd protestant 2-94
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Trijntie Jelles de Vries Harlingen 24 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 2-37
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Lambertus Rimkema Oldemarkt societeithouder 58 j man gehuwd protestant 1-95
E-142 Laanen Poortje 9 Elisabeth Kamminga Bolsward 69 j vrouw gehuwd protestant 2-23
F-214 Laanen Lanen 34 Meinte Posthuma Gordijk geen 34 j man gehuwd protestant 2-85
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Hendrik Ebes Pekel A zeeman 32 j man gehuwd protestant 1-82
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Sybren Bouritius Franeker werkman 45 j man gehuwd protestant 2-121
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Minke Polstra Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-131
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Dirk van der Meer Workum molenmaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
F-229 Laanen Lanen 6 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Aplonia Balkstra Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-39
G-261 Kerkpoortstraat 49 Ypkje Fokkema Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-138
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Antie Radersma Weidum 29 j vrouw gehuwd protestant 1-122
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Zwaantje Nepperus Veendam 60 j vrouw gehuwd protestant 1-76
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hendrik Westerhuis Harlingen boendermaker 37 j man gehuwd protestant 1-142
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
H-150 Nieuweburen 1 Wytze Fopma Harlingen schoenmakersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-174
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Anna Mooiman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-42
F-212 Laanen Lanen 38 Jochem Huizinga Leeuwarden korfmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-84
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Jacobus Reinhart Harlingen 22 j man gehuwd protestant 2-132
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Geertje Spannenburg Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-51
C-190 Noorderhaven Noorderhaven 6 Pietje G Postema Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-111
G-278 Kerkpoortstraat 53 Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Sjouwkje Westerbaan Bolsward 27 j vrouw gehuwd protestant 1-77
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Paulus F Torenbeek Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-120
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Anke Akkerman Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-71
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Jacoba Susanna Bloem S.Kapel N. Braband 41 j vrouw gehuwd protestant 1-92
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Lena Jacobs Verschoor Groningen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-28
H-056 Rozengracht 28 Luutsche Panbakker Makkum 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-160
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Wyberen J Dijkstra Engelum geen 52 j man gehuwd protestant 2-109
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jantie van Vliet Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-74
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Trijntie van der Zee Harlingen 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-92
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Pieter J Bakker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-97
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Leentie Harmens Leeuwarden 61 j vrouw gehuwd protestant 2-129
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Robijn Parkement Harlingen werkman 27 j man gehuwd protestant 2-167
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Gerben Blom Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-40
G-106 Vianen 20 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
F-068 Schritzen Schritsen 44 Thomas Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 35 j man gehuwd protestant 2-53
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
D-132 Ooievaarstraat 14 Hille Barends Braams Harlingen wever 48 j man gehuwd rooms katholiek 1-136
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Hendrik Komst Harlingen grossier in dranken 54 j man gehuwd protestant 1-109
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Klaske Bruinsma IJlst 37 j vrouw gehuwd protestant 1-75
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
G-077 Both Apothekerstraat 3 Symon Louwenaar Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-107
H-080 Wasbleek 13 Maria Harm. Friens Amsterdam 25 j vrouw gehuwd protestant 2-163
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Hylke Aukes Woudsend zeylmaker 23 j man gehuwd protestant 1-80
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Jacobus T Stuul Harlingen kleermaker 33 j man gehuwd protestant 1-46
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
D-018 Noordijs Noordijs 17 Sicco de Jong Sneek spekslager 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-117
D-141 Nieuwstraat 2 Marten H Klaver Harlingen pannebakker 49 j man gehuwd protestant 1-138
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Feikje Molenaar Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-36
E-198 Laanen Lanen 69 Hendrik Husselman Oudega schoemaker 32 j man gehuwd protestant 2-33
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Arjan Lieuwes [Luiwers] Harlingen gruttersknegt 48 j man gehuwd protestant 2-117
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Janke Baukes Tolsma Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-44
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Catharina Zoutmaat Enkhuizen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-44
F-200 Laanen Lanen 62 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Johanna Scheuermacher Wildingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-85
D-127 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 4 Joukje P Dijkstra Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 1-135
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Dirk Douwes de Jong Nieuwe Pekel A zeekaptein 42 j man gehuwd protestant 2-9
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Grietje L Ruil Embden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-28
H-035 Kerkpoortstraat 67 Yda Johs. Visser Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-157
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 IJsbrand Wagenaar Harlingen zeepziedersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-98
B-148 Anjelierstraat 22 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
F-086 Schritzen Schritsen 6 Wybrandus Vettevogel Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 2-56
G-123 Romastraat Romastraat 3 Grietje M Bangma Idzegahuizen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-114
H-161 Zuiderhaven 44 Neeltie Ferwerda Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-176
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Itske Ratsma Harlingen waschvrouw 63 j vrouw gehuwd protestant 1-49
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Tietje van Arum Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-74
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Fokeltie S de Boer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Akke L Blom Makkum 51 j vrouw gehuwd protestant 1-89
F-140 Schritzen Schritsen 35 Thijs Mommers Bolsward geen 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Martinus Pettinga Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-9
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Pieter M Schaaf Harlingen stadstimmerman 44 j man gehuwd protestant 1-139
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Frans O Ludinga Harlingen zeeman 40 j man gehuwd protestant 1-61
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Poptje Maria [Maria Popke Hamers Franeker 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-13
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Wybe Leenderts de Jong Joure tabaksfabrikeur 35 j man gehuwd protestant 2-37
E-140 Laanen Poortje 5 Taeke D Bakker Franeker timmermansknegt 47 j man gehuwd protestant 2-22
G-269 Molenpad 20 Klaas K Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 2-139
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Hiltie J Spinder Pekel A 50 j vrouw gehuwd protestant 1-65
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Jan E Schaap Harlingen zeeman (hulploots) 37 j man gehuwd protestant 2-7
F-081 Schritzen Schritsen 18 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Feye P Schaafsma Kimswerd timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 1-133
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Geertje Mulder Gorredijk 25 j vrouw gehuwd protestant 1-132
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Uilke van Dijk Pekel A schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 1-24
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Barend Cornelis Post Amsterdam zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-102
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Jan Cornelis Linstra Sneek schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-76
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Anna Hanekamp Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-16
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Paulus Pannebakker Harlingen koopman 34 j man gehuwd protestant 1-142
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Grietje Onrust Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-70
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Aukje Agema Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-91
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Wessel L IJlstra Harlingen kleermaker 23 j man gehuwd protestant 2-29
F-145 Schritzen Schritsen 45 Trijntie Eirolus IJlst 55 j vrouw gehuwd protestant 2-70
H-041 Rapenburg 8 Abe Posthuma Harlingen wever 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-159
D-010 Noordijs Noordijs 1 Sytske van der Brug Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-115
H-177 Zuiderhaven 26 Agatha Schijff Amsterdam 46 j vrouw gehuwd protestant 2-178
F-193 Laanen Lanen 76 Tetje W de Wit Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-79
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Hans Leyenaar Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-153
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Leeuwarden kleermaker 74 j man gehuwd protestant 2-101
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
H-065 Rozengracht 16 Cristoffel de Haas Harlingen leerloyer 57 j man gehuwd protestant 2-161
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Anna E Dorper Amsterdam 42 j vrouw gehuwd protestant 1-10
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
E-190 Laanen Lanen 45 Roelof Feenstra Gerkesklooster tuinman 66 j man gehuwd protestant 2-30
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Djieuwke Jansen Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-77
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jentie Glinstra Makkum schipper 46 j man gehuwd protestant 1-147
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Saakje W Kruin Makkum 46 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-97
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Geertje de Vries Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-155
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Rinske Proosterbeek Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-104
H-145 Nieuweburen 11 Jan van der Sluis Harlingen werkman 44 j man gehuwd protestant 2-173
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Stijntie van der Werff Harlingen* 25 j* vrouw gehuwd protestant 2-42
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
G-325 Klaverbladstraat 1 Pietje C van der Vorm Harlingen 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-148
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Sjoerd de Rooy Harlingen 33 j man gehuwd protestant 2-167
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Bauwkje R Pool Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-30
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Lolkje de Vries Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-11
G-107 Vianen 14 Dirkje de Wit Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-111
E-160 Laanen Schoolplein 7 Siebo Dekker Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-25
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Sybout Pekelaar Lemmer winkelier 51 j man gehuwd protestant 1-110
H-204 Zuiderstraat 15 Mettie Zoete Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-182
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Ypkie G Daam Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-86
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Baukje Kramer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-62
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Frouwkje de Jong Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-78
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
H-169 Smidstraat 1 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Frans [Frans J] van Enschut Harderwijk griffier kantongerecht 33 j man gehuwd protestant 1-117
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Hubert Wagenaar Harlingen kantoorbediende 30 j man gehuwd protestant 2-72
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Detje K Mulder Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-5
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egbert Burgersch Kantes kaptein ter zee 48 j man gehuwd protestant 1-15
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Murk de Jager Driesum 48 j man gehuwd protestant 1-67
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Johannes Geelhof Leeuwarden tapper 45 j man gehuwd protestant 2-128
G-332 Weverstraat 0 Eelkje Droogsma IJlst 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-150
H-169 Grote Werf 4 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
D-030 Noordijs Franekereind 13 Antie P Kuiken St Jacob 44 j vrouw gehuwd protestant 1-119
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Petronella Schimmelpenning Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-105
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Romkje A Postma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-123
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Grietje de Boer Makkum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-109
H-186 Zuiderstraat 6 Bernardus Bonnema Harlingen melktapper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-180
G-275 Molenpad 4 Tietje Tjeerds Faber Arum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-141
F-227 Laanen Lanen 16 Hiske de Groot Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-89
H-037 Kerkpoortstraat 63 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
G-310 Fabrieksstraat 20 Catharina Fonk Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-146
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tjietske Dijkstra Iezemerzijl 63 j vrouw gehuwd protestant 1-81
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Roelof R Postema Harlingen hovenier 35 j man gehuwd protestant 2-134
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Pieter Benning Harlingen schoenmaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Janne Oepkes Monsma Makkum 46 j vrouw gehuwd protestant 2-144
F-165 Heiligeweg Heiligeweg 15 Frouwkje Zwart Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-73
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
F-138 Schritzen Schritsen 31 Eva Salomons Weener 51 j vrouw gehuwd israëliet 2-68
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
G-285 Rapenburg 13 Jezabelle Klein Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-142
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
E-155 Laanen Lanen 11 Philip Hertog Polak Amsterdam koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-25
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Eva Margaretha Trampen Amsterdam 19 j vrouw gehuwd protestant 2-19
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Didert J Talsma Oosterend koetsier 42 j man gehuwd protestant 1-48
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Zwerus Vogelzang Harlingen zeeman 39 j* man gehuwd protestant 1-39
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Douwe M van der Mey Harlingen beurtschipper op Amsterdam 51 j man gehuwd protestant 2-14
G-272 Molenpad 14 Sjouwkje van Loon Winsum 30 j vrouw gehuwd protestant 2-140
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Janke Y de Groot Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-130
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Tetje J de Haan Harlingen zeeman 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-64
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Ytje Pieters de Vries Midlum vrouw gehuwd protestant 2-98
G-266 Fabrieksstraat 34 Eelkje van Vliet Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-139
F-082 Schritzen Schritsen 16 Jacob S de Groot Harlingen kruyer 48 j man gehuwd protestant 2-55
D-002 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 10 Aaltie Wijngaarden Harlingen melktappersche 61 j man gehuwd protestant 1-114
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Hermanus Buikhuizen Dordrecht 26 j man gehuwd protestant 1-14
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Matthijs Overmeer Makkum stuurman ter zee 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-102
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Jacoba Smeeding Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 1-139
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
E-171 Laanen Lanen 35 Hans H [Klaas K] Rost Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 2-27
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Idske Dirks Franeker 68 j vrouw gehuwd protestant 2-121
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Tjeerd Zijlstra Makkum panbakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-55
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan E Posthumus Marssum winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-128
C-057 Voorstraat Voorstraat 57 Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Doetje S Reyzer Leeuwarden 67 j vrouw gehuwd israëliet 2-37
F-214 Laanen Lanen 34 Melkert Zeylmaker [Zeylemaker] Harlingen zeylmaker 34 j man gehuwd protestant 2-85
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Anna M Mulder Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-34
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Maria Helmer Harlingen [schoemaker] 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-14
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 A Scheltinga Oosterbaan Harlingen apothecar 39 j man gehuwd protestant 1-150
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Elisabeth Gallard [Gailjard] Groningen koopvrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-83
F-077 Schritzen Schritsen 28 Hendrik Duman Harlingen s rijks kommies 65 j man gehuwd protestant 2-54
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Engeltie Hardenberg Sneek 37 j vrouw gehuwd protestant 1-131
H-190 Zuidersteeg 1 Lesman Hendriks Wuivert [schipper] 40 j vrouw gehuwd protestant 2-181
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Jeltie de Vries Pingjum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-60
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
G-261 Kerkpoortstraat 49 Wilhelmina Jekel Zutphen 39 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-138
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Hotze Binksma Harlingen apothecar 36 j man gehuwd protestant 1-87
F-126 Schritzen Schritsen 7 Harmanus Smit Harlingen schoenmaker 28 j man gehuwd protestant 2-65
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Cornelia Ledeboer Oudbeyerland 29 j vrouw gehuwd protestant 1-6
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen korendrager 53 j man gehuwd protestant 2-84
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Jantie de Boer Lemmer 31 j vrouw gehuwd protestant 2-151
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Jan F Hoekstra Harlingen zeehandelaar 40 j man gehuwd protestant 1-51
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Jan Appeldoorn Leeuwarden apothecar 26 j man gehuwd protestant 1-83
E-160 Laanen Schoolplein 1 Maayke B van Dijk Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-25
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
G-279 Kerkpoortstraat 55 Sipke G Spoelstra Kimswerd wever 54 j man gehuwd rooms katholiek 2-141
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Sybrigje Zijlstra Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-61
E-002 Voorstraat Voorstraat 92 Catharina Langen Papenburg 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-141
H-056 Rozengracht 32 Luutsche Panbakker Makkum 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-160
D-014 Noordijs Noordijs 11 Rijkje Fontein Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 1-116
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Sophia Greydanus Leeuwarden winkeliersche 66 j vrouw gehuwd protestant 1-11
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-179 Wortelhaven Lanen 0 Djieuwke Jansen Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-77
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
D-039 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 43 Antje Smits Marrum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-120
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jetske Kerkhoven Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Trijntie Johanna Alta Lemmer 35 j vrouw gehuwd protestant 2-53
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Catharina S Bleeker Harlingen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-103
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Leonora J Banga Franeker 28 j vrouw gehuwd protestant 1-6
H-141 Nieuweburen 19 Aaltie Koopmans Harlingen [verwer] 43 j vrouw gehuwd protestant 2-173
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Catharina Wesman Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-14
G-106 Vianen 20 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
F-060 Schritzen Schritsen 50 Yeme Alkema Wonsderwerden melktapper 26 j man gehuwd protestant 2-51
H-165 Schoolstraat 2 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Haring van der Zee Heeg scheepstimmerman 43 j man gehuwd protestant 1-129
H-209 Zuiderstraat 27 Klaas van der Werf Harlingen huistimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-183
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Frouwkje Broersma Joure winkeliersche 40 j vrouw gehuwd protestant 2-63
G-077 Both Apothekerstraat 5 Caatje Folkerts [Volkerts] Nimwegen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-107
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Gerrytje Dreyer [Drayer] Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-35
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Pieter M Ferwerda Franeker 49 j man gehuwd protestant 1-56
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Aaltie D de Jong Nieuwe Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 1-50
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Rinske Feikens IJlst 50 j vrouw gehuwd protestant 2-73
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Romkje H de Wind Veendam 41 j vrouw gehuwd protestant 2-118
E-152 Laanen Drie Roemersteeg 5 Henke de Vries Makkum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-24
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jietske H de Vries Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-12
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Trijntie Spanjaard Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-100
F-134 Schritzen Schritsen 23 Maria Snijders Woerden 38 j vrouw gehuwd protestant 2-67
G-284 Rapenburg 11 D. Arjans Boonstra Heerenveen turfschipper 51 j man gehuwd protestant 2-142
F-200 Laanen Lanen 62 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Hendrik Hofmeester Utrecht zee officier 40 j man gehuwd protestant 2-47
A-218 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Neeltie Steven Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 1-39
G-267 Oosterbolwerk 2 Geertje Doksma Wons 35 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-139
F-222 Laanen Lanen 22 Aaltie Molenaar Sneek 31 j vrouw gehuwd protestant 2-87
H-035 Kerkpoortstraat 69 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Anna Elisabt. van Bree Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-98
G-308 Fabrieksstraat 28 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
G-082 Both Apothekerstraat 15 Klaaske Visser Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 2-107
B-147 Anjelierstraat 26 Geertje J Houtsma Kimswerd [Stavoren] 36 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
H-164 Spinstraat 1 Henke Rodenhuis Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-209 Laanen Lanen 79 Sybe Miedema [Meedema] Harlingen 44 j man gehuwd protestant 2-35
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Ruurd Tuininga Harlingen broodbakker 54 j man gehuwd protestant 2-16
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Jacob Noordkamp Harlingen aardewerker 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-135
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Hendrik Tiesema Harlingen koperslager 30 j man gehuwd protestant 1-49
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Christina Theod. Petzler Brielle 39 j vrouw gehuwd protestant 2-115
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Hendricus [Henderkus] Vulsma Harlingen schoenmakersbaas 29 j man gehuwd rooms katholiek 1-99
F-140 Schritzen Schritsen 35 Jurjen Meinders Leeuwarden schoemaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Dirkje Adema [Zijlstra] Zijlstra [Adema] Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-101
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Durk A de Jong Vlieland kaptein ter zee 36 j man gehuwd protestant 1-9
H-228 Zuiderhaven 6 Elisabeth Draisma Franeker 57 j vrouw gehuwd protestant 2-187
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Klaaske J Miedema Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-23
E-163 Laanen Lanen 21 Geesjen Kiers N. Pekel A 41 j vrouw gehuwd protestant 2-26
H-082 Wasbleekstraat 10 Sytze Durks Berduin Harlingen pannebakker 25 j man gehuwd protestant 2-164
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Frans O Ludinga Harlingen zeeman 40 j man gehuwd protestant 1-61
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Lea Blok Schoonhoven 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-46
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Johannes Keil Harlingen kleermaker 52 j man gehuwd protestant 1-148
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Antje van der Molen Terschelling 44 j vrouw gehuwd protestant 2-91
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Jan R Sluik Terschelling huistimmerman 28 j man gehuwd protestant 1-95
E-141 Laanen Poortje 7 Herms. van der Heide Harlingen geen 47 j man gehuwd protestant 2-22
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Bartholomeus van der Meer Harlingen beurtschipper 31 j man gehuwd protestant 1-66
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Willem Hends. Mulder Oostenrijk zeeschipper 50 j man gehuwd protestant 2-4
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Durkje Broersma Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-121
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Dirk de Wit Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-133
F-181 Wortelhaven Lanen 91 Jurjen H IJskamp Harlingen zilversmid 58 j man gehuwd protestant 2-77
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Frederik Metting Winschoten werkman 61 j man gehuwd protestant 2-125
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Tjerkje Gebel Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-142
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Aaltie Kerkhoven Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-161
F-192 Laanen Lanen 78 Jan J Alta Op De Braak scheepstimmerman 29 j* man gehuwd protestant 2-79
E-173 Laanen Lanen 39 Heere Ages Bakker Harlingen timmerman 52 j man gehuwd protestant 2-27
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Fokeltie K de Groot Makkum 32 j vrouw gehuwd protestant 1-55
G-083 Hofstraat 7 Dora Heinzer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-107
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Himkje van der Laan Molkwerum 42 j vrouw gehuwd protestant 1-111
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Neeltie Hoekers Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-122
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Dirk Bruins Monsma Makkum koopman 43 j man gehuwd protestant 2-152
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Steffintie van der Zee Makkum 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-101
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Haring Nielsen Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 1-140
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-191 Laanen Lanen 47 Sytske Justinus Gonggrijp Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-31
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Johanna Boom Rottevalle 35 j vrouw gehuwd protestant 2-108
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johanna Duyeman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-76
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Hielkje Wijngaarden Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-95
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Johannes van Elst De Graaf kleermaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
F-130 Schritzen Schritsen 15 Christoffel Hoogmolen Harlingen 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-66
H-144 Nieuweburen 13 Gerrytje Hellema Midlum 21 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-173
F-091 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 20 Yda Mols Harlingen 52 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-57
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Thomas C Smith Harlingen wolkammer 66 j man gehuwd protestant 2-104
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 3 Alberdina Baron Zwartsluis 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Hillegonda de Haan Leeuwarden 62 j vrouw gehuwd protestant 1-50
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klara van der Vorm Leeuwarden 53 j vrouw gehuwd protestant 2-86
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Haring Haringa Workum pannebakker 35 j man gehuwd protestant 2-152
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacobje Meyer Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-100
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp Leeuwarden winkelier 67 j man gehuwd rooms katholiek 1-78
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Maatje Taekema Longerhouw 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-78
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Loteïa Schúuts Hoorn 45 j vrouw gehuwd protestant 1-107
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
B-065 Wortelstraat 6 Akke de Jager Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-57
G-232 Kerkpoortstraat 5 Maria Schuur Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-132
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Rinse van Baren Workum verwer en glazemaker 45 j man gehuwd protestant 1-121
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Sybren Park Harlingen schipper 30 j man gehuwd protestant 2-109
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Johanna Steenstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-75
E-150 Laanen Drie Roemersteeg 1 Johan Peter Daum Harlingen stokersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-23
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Yebeltie Leemsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-128
G-315 Klaverbladstraat 22 Neeltie Koster Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-147
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Johannes Schuur Harlingen baardscheerder 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-123
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Feitze Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-48
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
E-104 Op de Vijver Vijver 5 Trijntie Schuit Enkhuizen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-14
F-052 Schritzen Schritsen 52 Christine Petraeus Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-50
H-185 Zuiderstraat 8 Mattjes Zeilstra Lemmer 24 j vrouw gehuwd protestant 2-180
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Antie Bakker Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-88
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Aletta Ledeboer Hellum in Groningerland 31 j vrouw gehuwd protestant 1-152
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 3 Hendrik Koestra [Coestra] Harlingen wever 60 j man gehuwd protestant 1-101
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Heere Huitema Herbayum 46 j man gehuwd protestant 1-72
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Fokeltie Gerbens Workum 45 j vrouw gehuwd protestant 2-15
H-225 Weeshuisstraat 5 Wytske Anes de Vries Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-186
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
G-285 Rapenburg 15 Hendrik Nielsen Harlingen werkman 41 j man gehuwd protestant 2-142
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Pieter M Schaaf Harlingen stadstimmerman 44 j man gehuwd protestant 1-139
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Janke Koopmans Tzum 43 j vrouw gehuwd protestant 1-54
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Tjebbe de Groot Harlingen schoenmakersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-48
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Grietje Tichelaar Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-41
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Broer Attes Haagsma Heeg scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 2-47
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Lourens Severijn [Seirijn] Harlingen 36 j man gehuwd rooms katholiek 1-38
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Sjoerd Hobma Workum zeeman 41 j man gehuwd protestant 1-106
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Wiepkje Lamring [Louwrens] Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-7
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
G-128 Romastraat Romastraat 29 Jarigje P Ludinga Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-114
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Beidsche van der Post Stavoren 36 j vrouw gehuwd protestant 1-62
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Trijntie Wielsma Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-40
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Yede Holmans Harlingen schoenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-47
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Houwkje Dijkstra Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-102
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Abe van Slooten Harlingen schipper 47 j man gehuwd protestant 1-100
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Antie H IJlstra Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-21
H-233 Havenplein 24 Jacob Regoor Schiedam werkman 63 j man gehuwd protestant 2-188
C-057 Voorstraat Voorstraat 57b Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Ype L Schuitemaker Franeker scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-94
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Hendrik Walkenhorst Amsterdam luthersch predikant 61 j man gehuwd protestant 2-36
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Symon Jans Schiere Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-105
F-214 Laanen Lanen 34 Sjouke van der Woude Lemmer 33 j man gehuwd protestant 2-85
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Johannes Pannebakker Makkum 86 j man gehuwd rooms katholiek 1-33
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Everhardus Petersen Borne horlogiemaker 49 j man gehuwd protestant 1-83
E-188 Laanen Lanen 41 Ruurdtie Vertuin Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 2-30
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Klaas van der Stal Sneek kastelein 46 j man gehuwd protestant 1-114
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Anna Nak Harlingen 39 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-21
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Trijntie Lieuwes Achlum 76 j vrouw gehuwd protestant 2-122
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Rindert K Visser Engwierum zeeschipper 45 j man gehuwd protestant 2-108
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Petronella Beers Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-147
F-128 Schritzen Schritsen 11 Douwtie Harkema Pietersbierum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-66
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Pekelsma Dokkum blokmaker 26 j man gehuwd protestant 1-104
G-327 Weverstraat 4 Berend Kloppenburg Harlingen werkman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Antie de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-58
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
G-108 Vianen 10 Tjietske Tjeerds Faber Arum 35 j vrouw gehuwd protestant 2-111
E-160 Laanen Schoolplein 3 Siebo Dekker Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-25
G-112 Romastraat Romastraat 12 Willemke ter Huest Dokkum 66 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-112
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
F-229 Laanen Lanen 8 Berber de Vries Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-90
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 5 Rudolphus Sondag Rotterdam rijks visiteur 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-57
G-043 Heilgeweg Heiligeweg 26 Henrikus Huisman Harlingen blaauwverwer 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Syberen Dijkstra Harlingen gleybakker 28 j man gehuwd protestant 2-62
F-149 Schritzen Schritsen 53 Antje J Wagenaar Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-71
D-014 Noordijs Noordijs 11 Sybrand Tjallingii Harlingen zeehandelaar en fabrikant en trafikant 56 j man gehuwd protestant 1-116
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
B-061 Wortelstraat 4 Itse van der Meer Wolvega schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-56
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Itje [Atje] D de Boer Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-17
G-099 Kerkpad 0 Hidde H Bleeker Harlingen schoenmaker 66 j man gehuwd protestant 2-110
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Leentje van der Wey Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-120
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Catharina Fontein Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-95
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Jan van der Post Harlingen kleermaker 45 j man gehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
F-130 Schritzen Schritsen 15 Anna van der Zee Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-66
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Maayke Atsma Leeuwarden 34 j vrouw gehuwd protestant 2-52
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Age Wijngaarden Leeuwarden kastelein* 28 j man gehuwd protestant 1-103
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Leentie Alberts Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-331 Weverstraat 0 Martinus ten Brug Franeker tabakskerwer 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
G-316 Klaverbladstraat 18 Tjeerd Faber Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-147
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Johanna Postma Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-166
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Arjan D Poort Harlingen kuiper 66 j man gehuwd protestant 1-53
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Truike Huisman Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-105
G-106 Vianen 22 Trijntie Nak Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-111
H-165 Schoolstraat 4 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
D-087 Nieuwstraat Nieuwstraat 48 Geert Huisjemaker Harlingen korenmeeter 44 j man gehuwd protestant 1-129
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Allert G Krijl [Kreyl] Hindelopen 47 j man gehuwd protestant 1-27
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Aaltie Stoker Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-133
H-037 Kerkpoortstraat 61 Akke Durks van der Meer Workum 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
H-005 Hofstraat Hofstraat 30 Antje B Burgers Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-151
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Lieuwke de Vries Leeuwarden zeepziedersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-99
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
E-047 Voorstraat Voorstraat 12 Jelte van der Brug Harlingen blikslager 24 j man gehuwd protestant 1-152
F-156 Schritzen Schritsen 67 Gerryt J de Wit Harlingen geene 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-72
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Hendrik J Smith Harlingen geen 73 j man gehuwd protestant 1-118
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Biena Feenstra Veenwouden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-63
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Antie Goris Faber Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-134
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Hillegonda de Haan Leeuwarden 62 j vrouw gehuwd protestant 1-50
G-293 Hofstraat 33 Grietje de Boer Harlingen 23 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-143
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Jeltie van der Wal Tzummarum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-73
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Grietje Jaagsma Nijkerk 32 j vrouw gehuwd protestant 1-27
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Johanna Hesselink Groningen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-85
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yense Koster Franeker heerenknegt 30 j man gehuwd protestant 1-47
H-239 Havenplein 10 Johan Godfried Lang Stettyn logementhouder 60 j man gehuwd protestant 2-189
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Riemke Dijkstra Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-85
G-267 Oosterbolwerk 2 Bernardus Bekker Harlingen wever 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-139
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Maria Visser Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-29
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Marten Modders Loenen hovenier 37 j man gehuwd protestant 1-67
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Aaltie Bouwes Zoete Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-98
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Jelte Eyberts de Wilde Harlingen kuiper 28 j man gehuwd protestant 2-64
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Taetske Th. Smith Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 2-5
G-252 Fabrieksstraat 32 Anna Klumper Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
G-075 Both Apothekerstraat 10 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
B-147 Anjelierstraat 28 Geertje J Houtsma Kimswerd [Stavoren] 36 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
G-126 Romastraat Romastraat 13 Klaas van der Vleugel Stavoren gruttersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-114
B-144 Liemendijk 26 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Antje de Wilde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-24
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Anna Volkhemer Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 2-41
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Geertje Zwolstra Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 2-126
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Wypkje Noordhuis Harlingen* 35 j vrouw gehuwd protestant 1-89
F-141 Schritzen Schritsen 37 Franskje G Hof Harlingen naaister 36 j* vrouw gehuwd protestant 2-69
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Jacoba Smeeding Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 1-139
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Johannes van der Zee Harlingen wafelbakker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-23
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Sytze Pereboom Cuinre kastelein en trekveerschipper 54 j man gehuwd protestant 1-127
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Siebe Willems de Boer Harlingen buitenvaarder 24 j* man gehuwd rooms katholiek 2-37
F-123 Schritzen Schritsen 1 Yebeltie Hielkema Idsega 33 j vrouw gehuwd protestant 2-65
C-094 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 20 Elisabeth Riedhout Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
E-142 Laanen Poortje 9 Johan Frederik Boorsma Oosterlittens molenmaker 83 j man gehuwd protestant 2-23
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Rigtje Voordewind Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-97
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Sytske Oostra Dokkum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-4
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Elisabeth Mollema Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-44
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Dirk Boersma Harlingen aannemer van publieke werken 42 j man gehuwd protestant 1-131
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Gerardus Groenewoud Deinum korenmeeter 50 j man gehuwd protestant 2-39
G-261 Kerkpoortstraat 49 Johannes IJzenbeek Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 2-138
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Minke de Haan Bolsward 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-101
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Trijntie Foekens Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-91
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Trijntie van der Werff Makkum 76 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-33
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Jan F Hoekstra Harlingen zeehandelaar 40 j man gehuwd protestant 1-51
G-109 Vianen 8 Siena van Akkeren Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-112
D-072 Bij Lammert W. Brug Scheffersplein 0 Janke Burggraaf Harlingen [werkman] 47 j vrouw gehuwd protestant 1-126
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 29 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
C-190 Noorderhaven Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Harlingen grofsmid 64 j man gehuwd protestant 1-111
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Gerbrig Henrietta Fokkes Heerenveen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-101
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Thijs J Baantjer Harlingen metzelaar 25 j man gehuwd protestant 1-71
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Daniel Sebes Dordrecht onderwijzer 40 j man gehuwd protestant 1-92
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Jan Dirks Wiersma Wijnaldum spekslager 46 j man gehuwd protestant 2-28
H-056 Rozengracht 28 Hendrik T Laanstra Herbayum panbakkersknegt 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-160
E-194 Laanen Lanen 57 Jetske Kooistra Baard 37 j vrouw gehuwd protestant 2-31
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Yda Frederiks Hes Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-34
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Ritske van der Vorm Harlingen boterstouwer 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-92
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
H-205 Zuiderstraat 21 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
F-111 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 5 Anna Jans Panbakker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-62
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Sytske H Advokaat Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-78
H-080 Wasbleek 13 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
F-152 Schritzen Schritsen 61 Rinkje de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-71
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Eke Gratama Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-12
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
B-065 Wortelstraat 6 Geeske P Houtsma Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-57
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Ypkje Vogelzang Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-133
D-043 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 51 Akke Kuindersma Lutkewierum 60 j vrouw gehuwd protestant 1-121
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Trijntie de Vries Peins 33 j vrouw gehuwd protestant 2-19
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
D-127 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 4 Jacob J Nontie Wijnaldum stadsreiniger 74 j man gehuwd rooms katholiek 1-135
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Antie M Piekema Joure 62 j vrouw gehuwd protestant 1-129
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Pieter Crans [Krans] Nauta Leeuwarden visiteur 52 j man gehuwd protestant 1-28
H-035 Kerkpoortstraat 67 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
B-148 Anjelierstraat 22 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tjietske Dijkstra Iezemerzijl 63 j vrouw gehuwd protestant 1-81
G-123 Romastraat Romastraat 3 Pieter J Miedema Bozum werkman 32 j man gehuwd protestant 2-114
H-161 Zuiderhaven 44 Johannes Damen Harlingen deurwaarder 45 j man gehuwd protestant 2-176
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Heere Huitema Herbayum 46 j man gehuwd protestant 1-72
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Adam Reinius Wetzelaar trekschipper 73 j man gehuwd protestant 1-49
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Hendrik van Beemen Harlingen schoenmaker 48 j man gehuwd protestant 2-74
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Keetje Heimans Amsterdam 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-116
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Aaltie Draisma Joure 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-22
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Antje Bloemsma Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-16
H-083 Wasbleekstraat 8 Durk Hendks. de Vries Harlingen pannebakker 28 j man gehuwd protestant 2-164
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Janke Koopmans Tzum 43 j vrouw gehuwd protestant 1-54
A-213 Bargebuurt Zoutsloot 23 Antie Filippus Adema Lemmer 42 j vrouw gehuwd protestant 1-38
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Henrich Gustaaf Hellund [Helland] Jacobstadt zeeman 40 j man gehuwd protestant 2-13
G-268 Molenpad 20a Jetske J Bakker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-139
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Judigje Jacobs Amsterdam 40 j vrouw gehuwd israëliet 2-145
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Pieter Oldenburger Pekel A turfschipper 50 j man gehuwd protestant 1-65
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Djeuwke de Boer Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-119
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Grietje Tichelaar Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-37
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
G-129 Romastraat Romastraat 31 Marijke Blommer Harlingen 35 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-115
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jan Jaspers Zwol grutter 27 j man gehuwd protestant 1-91
F-145 Schritzen Schritsen 45 Willem Goldewijk Amersfoort 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-70
D-010 Noordijs Noordijs 1 Pieter van Dorpen Kimswerd brood en kleinbakker 39 j man gehuwd protestant 1-115
H-177 Zuiderhaven 26 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
F-193 Laanen Lanen 76 Douwe Draayer Harlingen zeeman 39 j man gehuwd protestant 2-79
E-172 Laanen Lanen 37 Dieuwke Wiersma Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-27
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Anna Theodora de Boer Dokkum 25 j vrouw gehuwd protestant 2-21
G-070 Hofstraat Hofstraat 1 Evertje van der Gaast Franeker 29 j vrouw gehuwd protestant 2-105
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Anna Catharina de Vries Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-87
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Foekje van Schouwenburg Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-105
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
B-074 Droogstraat 79 Jetske Steinfort Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Deventer predikant der herf. gemeente 46 j man gehuwd protestant 1-10
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
E-189 Laanen Lanen 43 Aaltie Alderts Wervershoofd 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-30
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Johannes H Drost Harlingen metzelaar 51 j man gehuwd rooms katholiek 1-97
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Bouwe van Hoek Harlingen metzelaar 46 j man gehuwd protestant 2-155
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jeannette Francoise de Koning Leyden 28 j vrouw gehuwd protestant 1-113
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Hette R Brouwer Harlingen kuipersbaas 42 j man gehuwd protestant 1-104
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Albertus Huese Amsterdam* 26 j* man gehuwd protestant 2-42
G-207 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 12 Pierkje Goverts [Gooverts] Workum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-325 Klaverbladstraat 1 Frederik de Wilde Sexbierum visscherman 40 j man gehuwd protestant 2-148
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Hendrik H Poort Harlingen koopman 29 j man gehuwd protestant 1-30
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Allert Touwslager Harlingen scheepstimmerman 41 j man gehuwd protestant 2-11
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Joanna Greydanus Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-149
G-107 Vianen 14 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
H-204 Zuiderstraat 15 Durk Monsma Harlingen grofsmid 35 j man gehuwd protestant 2-182
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Botje Lieuwes Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 1-56
G-161 Typelstegen Heiligeweg 30 Dirk Wijngaarden Harlingen turfdrager 46 j man gehuwd protestant 2-119
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Hans Jacobs in Noordwegen matroos 49 j man gehuwd protestant 2-62
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Bartele Noorman Harlingen kleermaker 35 j man gehuwd protestant 1-78
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Naatje van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-26
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Sjoukje Ritshuis Harlingen winkelierse 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-11
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Ytje Tadema Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-56
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Henke Houtsma Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-109
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Jan van der Post Harlingen kleermaker 45 j man gehuwd protestant 1-88
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-203 Laanen Lanen 56 Grietje Drost Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-82
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Trijntie Vorst Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-125
G-332 Weverstraat 0 Gerrit J de Boer Bolsward werkman 58 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Trijntie van der Stel Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-53
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
D-030 Noordijs Franekereind 13 Hendrik J Wouda Stiens kooltjer en winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-119
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Jacobus H de Jong Harlingen 29 j man gehuwd protestant 2-105
G-106 Vianen 22 Antie Bruining Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-111
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter Cristiaan Riem Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-123
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jan Donker Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 1-109
G-275 Molenpad 4 Taeke Jans van Dijk Gaast 32 j man gehuwd protestant 2-141
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Aafke Aukes Zeyn Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-8
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Sietske Hoogzand Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-63
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
G-310 Fabrieksstraat 20 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
G-078 Both Apothekerstraat 7 Henke Leyenaar Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-107
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Cornelis Draisma Makkum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-81
D-009 Scheerstraat Scheerstraat 2 Geertruida Jorritsma Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-115
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man