Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Maria de Vries Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-153
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Enne Hendks. Wijga Harlingen kleermaker 55 j man gehuwd protestant 2-40
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Frouwkje Broers Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-80
B-142 Achterstraat 51 Jan IJ Brink Harlingen 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Trijntie van der Sluis Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-90
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Sipkje E Schaap Molquerum 41 j* vrouw gehuwd protestant 1-39
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gerben R Bouricius Franeker smidsknegt 51 j man gehuwd protestant 1-66
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Helena Maria Repko Franeker 27 j vrouw gehuwd protestant 2-102
G-264 Molenpad 9 Jan Knoop Sneek wever 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-138
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Sjoerdtje de Boer Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-95
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
D-138 Ooievaarstraat 9 Fetje H Wallinga Harlingen naaivrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-137
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Houwkje Dijkstra Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-102
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Jan Cristiaan Lont Hoorn verwer 54 j man gehuwd protestant 1-107
F-081 Schritzen Schritsen 20 Aaltie van Gelder Harlingen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-55
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Johanna Scheuermacher Wildingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-85
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Barend van der Wal Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-19
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Antie Rinkema Almenum 33 j vrouw gehuwd protestant 2-49
G-327 Weverstraat 0 Jeltie Wallings Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-149
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
G-023 Turfhaven Heiligeweg 68 Coenraad Slijm Grauw zoutmeter 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-97
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Bauke van der Meulen Harlingen zadelmaker 47 j man gehuwd protestant 1-120
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Jakkle Jager Harlingen slagter 47 j man gehuwd protestant 2-123
G-107 Vianen 16 Dirkje de Wit Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-111
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Hendrik Lichtendahl [Ligtendaal] Wezel schoenmaker 32 j man gehuwd protestant 2-39
E-191 Laanen Lanen 47 Johs. Hendriks Baron Harlingen huistimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-31
F-207 Laanen Lanen 48 Anna Maria de Wit Harlingen 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-83
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Trijntje de Jong Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-065 Wortelstraat 6 Abraham Brons Harlingen metzelaarsknegt 30 j man gehuwd protestant 1-57
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Teetske J Ringnalda Sneek 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-104
D-054 Gewezen Franeker Poort Ooievaarstraat 2 Helena van der Berg Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-123
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
F-077 Schritzen Schritsen 28 Angnietje Kronenburg Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-54
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Grietje Harmanus Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-27
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Trijntie E Nauta Leeuwarden 9 j vrouw gehuwd protestant 2-12
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Gepke Bakker Sneek 29 j vrouw gehuwd protestant 1-85
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Gooitje de Vries Franeker koopman 33 j man gehuwd protestant 1-143
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
D-028 Noordijs Franekereind 7 Jetske Kreyl Harlingen 25 j* vrouw gehuwd protestant 1-119
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Detje K Mulder Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-5
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Dokkum zeekaptein 47 j man gehuwd protestant 1-111
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Willem Oenes Visser Harlingen zeilmaker 33 j man gehuwd protestant 2-126
E-079 Zuiderhaven Herenknechtenkamerstraat 0 Geertruida Jager Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-9
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Teetske W Visser Herenveen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-96
F-147 Schritzen Schritsen 49 Wytze van Dokkum Harlingen 55 j man gehuwd protestant 2-70
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Trijntie Hes Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 2-145
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-273 Molenpad 12 Johannes Smit [Smith] Harlingen zoutweger 37 j man gehuwd protestant 2-140
H-164 Zuiderhaven 38 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Sara C Snijder Harlingen 72 j vrouw gehuwd protestant 2-101
G-085 Hofstraat Hofstraat 13 Johannes Kerkhoven Harlingen timmerman 27 j man gehuwd protestant 2-108
G-258 Kerkpoortstraat 43 Sara Jacoba de Vries Harlingen 44 j vrouw gehuwd israëliet 2-137
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Simme van der Meer Groenterp veerschipper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-78
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Leentie Harmens Leeuwarden 61 j vrouw gehuwd protestant 2-129
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Esther Jacob Pais Amsterdam 24 j vrouw gehuwd israëliet 2-120
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
E-206 Laanen Comediesteeg 6 Klaas Gorter Holwerd werkman 30 j man gehuwd protestant 2-34
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Trijntie P Broersma Joure winkeliersche 30 j vrouw gehuwd protestant 1-139
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Anna Greydanus Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-5
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Martinus Hovenier Harlingen trekveerschipper 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-125
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Trijntie van der Weide Krimpen aan de Lek 50 j vrouw gehuwd protestant 1-96
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Fokeltie Lammertsma Bolsward 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-152
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Maria Bisschop Harlingen winkeliersche 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-50
F-200 Laanen Schritsen 51 Fetje Jans Timmer Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-82
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Grietje F de Wit Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 2-122
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Sybrandus Jager Harlingen vleeshouwer 28 j man gehuwd protestant 1-98
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Pietje Posthumus Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-144
E-104 Op de Vijver Vijver 5 Christiaan Ruiten Veendam zeeman 36 j man gehuwd protestant 2-14
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Trientje Minnema Bolsward 57 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-38
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Sipkje R Meyer Harlingen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-81
E-196 Laanen Lanen 65 Aantie J Harda Houw 47 j vrouw gehuwd protestant 2-32
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jacob Kiel Harlingen herbergier en stalh. 58 j man gehuwd protestant 1-35
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
G-313 Fabrieksstraat 12 Hidde van der Woude Harlingen kleermaker 26 j man gehuwd protestant 2-146
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Hendrik Beidschat [Beytschat] Harlingen schippersknegt 25 j man gehuwd protestant 1-132
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen werkman 37 j man gehuwd protestant 2-116
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Aaltie de Gorter Vlieland 49 j vrouw gehuwd protestant 1-135
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Johanna van de Leemput s Hertogenbosch 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-100
H-063 Rozengracht 0 Carolina Beerendzen Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-161
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Janke Leeksma Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-78
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Anna Tinger Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-13
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Simon Miedema Harlingen koopman in ijzerwaren 31 j man gehuwd protestant 1-86
F-224 Laanen Lanen 18 Sjeuwke Drayer Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-88
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Anna Spannenburg Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-45
H-179 Zuiderstraat 20 Tetske Gerbranda Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-179
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Dirk W Berduin Joure werkman 49 j man gehuwd protestant 2-6
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Symon Kamminga Harlingen kuiper 22 j man gehuwd protestant 1-49
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Aukje Tj. Blok Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 1-98
E-204 Laanen Lanen 75 Neeltie Huisman Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-33
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Jeltie Akkringa Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-91
F-198 Laanen Lanen 66 Trijntie Stavinga Vlieland 40 j vrouw gehuwd protestant 2-81
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Geertje Driesen Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-135
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Henderika de Jong Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 2-9
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Willem Veldhuis Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
G-128 Romastraat Romastraat 29 Inne van der Weide Harlingen werkman 42 j man gehuwd protestant 2-114
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Johannes Geelhof Leeuwarden tapper 45 j man gehuwd protestant 2-128
C-057 Voorstraat Voorstraat 57b Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
B-144 Liemendijk 30 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
H-228 Zuiderhaven 6 Jan H Capppen N. Pekel A zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-187
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Mietje Cristoffels Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-109
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
H-039 Rapenburg 4 Janke Johannes van der Velde Harlingen binnenmoeder rooms armhuis 71 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Hendrikje Konter Schiermonnikoog 40 j vrouw gehuwd protestant 2-91
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Jurjen Baron Harlingen winkelknegt 50 j man gehuwd protestant 1-20
F-196 Laanen Lanen 70 Jan L Nak Harlingen schoenmaker 69 j man gehuwd rooms katholiek 2-80
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
G-255 Moriaanstraat 4 Susanna Noordkamp Harlingen bokkenrookster 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Johan G Keyzer Brunia in Duitschland inl. kramer 62 j man gehuwd protestant 2-128
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Jettie Hoekstra Leeuwarden 22 j vrouw gehuwd protestant 1-33
F-052 Schritzen Schritsen 52 Pier Sj. Schaafsma Makkum koopman 31 j man gehuwd protestant 2-50
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Hendrikje Kikkert Texel 39 j vrouw gehuwd protestant 1-33
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
H-226 Weeshuisstraat 7 Ytje Lukas [Lakos] Abringa Workum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-186
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Anna Catharina Lijn Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-72
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 3 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Gerrit van der Ploeg Harlingen turfdrager 29 j man gehuwd protestant 2-88
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Johannes Struiks [Strauks] Leeuwarden 45 j man gehuwd protestant 1-83
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Baukje C Teves Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
H-085 Wasbleekstraat 4 Sietske van der Brug Harlingen 60 j vrouw gehuwd protestant 2-164
D-090 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Maartje R Roedema Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-130
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen cargadoor 40 j man gehuwd protestant 1-12
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Trijntie G Rikkers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-101
H-169 Grote Werf 2 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Wilhelmina Bandsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-55
F-131 Schritzen Schritsen 17 Theodora de Jong Gaast 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-67
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Jan H van der Weide Harlingen huistimmerknegt 24 j man gehuwd protestant 1-30
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Cornelia W Reyers Groningen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-87
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Grietje IJ de Vries Beetgum 35 j vrouw gehuwd protestant 1-122
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Antie W Blom Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-128
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
C-081 Noordijs Noordijs 12 Teetsche Reidsma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-93
H-046 Rapenburg 14 Klaske Berkman Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-159
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Eva W Bloemers Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-48
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Elisabeth Nijhof Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-155
G-315 Klaverbladstraat 22 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Antie Dumeyer Vlieland 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-37
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Wouter P Posthuma Harlingen grofsmid 27 j man gehuwd protestant 1-23
H-144 Nieuweburen 13 Ype Zwart Leeuwarden werkman 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-173
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Jodukus van Berlo Medenblik grofsmid 23 j man gehuwd protestant 2-60
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jacob Kuipers Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 1-25
G-112 Romastraat Romastraat 10 Willemke ter Huest Dokkum 66 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-112
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Anna C Rebel Leeuwarden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-18
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Margaretha Weber Leeuwarden 39 j vrouw gehuwd protestant 1-106
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Antie Ferwerda Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Dirkje K Blaauw Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-123
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Alyda Rodermans Makkum 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-171
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Maria Werner Harlingen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-106
G-232 Kerkpoortstraat 5 Jurjan S Vink Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 2-132
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurdtie Vertuin Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 2-30
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Hiltie W Conijn Wonswerd 59 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-21
F-186 Spekmark Lanen 82a Willem Hovenier Harlingen schoenmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-78
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Jacob de Vries Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-22
H-224 Weeshuisstraat 1 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jetske Zwering Koudum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-75
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Catharina Delgrosso Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-37
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Geertruida van der Bel Purmerend 37 j vrouw gehuwd protestant 1-67
E-171 Laanen Lanen 35 Grietje Sybolts Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-27
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Mayke van der Schuit Heeg 63 j vrouw gehuwd protestant 1-105
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Harke Hogerhuis Harlingen wolkammer 62 j man gehuwd protestant 2-41
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas van der Werf Oostermeer scheepstimmerman 55 j man gehuwd protestant 2-86
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan J van der Wijk Leeuwarden 33 j man gehuwd protestant 2-131
F-229 Laanen Lanen 6 Berber de Vries Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-90
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Cornelis Harmens Harlingen zeehandelaar 42 j man gehuwd protestant 1-152
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Jacobus jr Berndes Harlingen koopman 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Jantie Braammeyer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-20
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Jan R Falkema De Burgh Joure visiteur voor de klaring op de Abt 40 j man gehuwd protestant 2-42
H-208 Zuiderstraat 25 Akke Kroese Harlingen 68 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Wilhelmina Coenradi Suameer 39 j vrouw gehuwd protestant 1-26
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Rinske G de Vlies Leeuwarden 28 j man gehuwd protestant 1-20
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Trijntie P Buil Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-14
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Ulbe P Visser Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-51
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Joost Bergsma Workum winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-97
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Bontie G de Jong Herenveen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-114
F-141 Schritzen Schritsen 37 Aaltie Lindeboom Bergum 65 j vrouw gehuwd protestant 2-69
G-291 Kerkpad 7 Bote Pieksma IJlst schipper 31 j man gehuwd protestant 2-143
G-108 Vianen 10 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
E-188 Laanen Lanen 41 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Sjoerdtie Wijnalda Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Gerrit Bruining Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
B-149 Karremanstraat 5 Anna Wieringa Harlingen 35 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
F-229 Laanen Lanen 8 Lodewijk Strak Nassauw Dieths 70 j man gehuwd protestant 2-90
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
E-008 Voorstraat Voorstraat 82 Johannes H Witte Harlingen koopman in manufacturen 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Trijntie Stookstra Jelsum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-138
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
D-027 Noordijs Franekereind 5 Coenraad Boterweg Harlingen koopman en winkelier 33 j man gehuwd protestant 1-119
H-185 Zuiderstraat 8 Reinder Th. Bijlsma Harlingen houtzaagmolenaar 34 j man gehuwd protestant 2-180
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Philippus Braams s Gravenhage zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-44
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Menso Johs. Ringers Franeker onderwijzer 38 j man gehuwd protestant 2-52
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Elysabt. Kool van Heerens Wolvega 43 j vrouw gehuwd protestant 2-96
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Wiebe Wiebinga Witmarsum wagenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-97
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Elle R Blanksma Arum hovenier en grafmaker 49 j man gehuwd protestant 1-114
F-144 Schritzen Schritsen 43 Harmen R Dieters Nieuwe Schans kantoorbediende 40 j man gehuwd protestant 2-70
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Jan Fok Harlingen sjouwerman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-42
F-206 Laanen Lanen 50 Pietje T Stooker [Stokker] Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-83
G-058 Brouwersgragt Brouwersstraat 5 Jacobus Schrage Bolsward koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
F-123 Schritzen Schritsen 1 Feite Sj. Schotanus Heerenveen zeilmaker 36 j man gehuwd protestant 2-65
F-076 Schritzen Schritsen 30 Yda Benning Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-54
H-169 Smidstraat 1 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Sjoerd R Steensma Harlingen goud en zilversmid 26 j man gehuwd protestant 1-85
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Sjouwkje de Boer Veenwouden 34 j vrouw gehuwd protestant 2-34
H-224 Weeshuisstraat 3 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Trijntie Th. van Slooten Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-5
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Yepe van Vliet Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-10
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Schone Levi de Vries Harlingen 29 j vrouw gehuwd israëliet 1-97
G-106 Vianen 22 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Marten van Hoften Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 2-38
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Klaas J Deuze Wildervank 48 j man gehuwd protestant 1-41
F-201 Laanen Lanen 60 Johannes van der Velde Harlingen turfdrager 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-82
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Johannes du Saar Leiden predikant bij de herformden 42 j man gehuwd protestant 1-147
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan van der* Wijk Nieuwe Pekela* 27 j* man gehuwd protestant 1-75
H-196 Dwarsstraat 21 Debora Wijma Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-181
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Sytske Kuipers Veenwouden 33 j vrouw gehuwd protestant 1-104
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Dirkje K Blaauw Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-123
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Janna Cuperus Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 2-101
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Jantie de Boer Lemmer 31 j vrouw gehuwd protestant 2-151
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
F-072 Schritzen Schritsen 36 Akke van der Zee Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-54
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Frederik Benning Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-21
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Trijntie Hanses Frens Wirdum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-13
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Dirk M de Boer Harlingen koek en banketbakker 44 j man gehuwd protestant 1-86
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Willem Brandi Harlingen werkman 39 j man gehuwd protestant 1-38
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Grietje van der Velde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-150
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Douwe Visser Joure scheepstimmerman 41 j man gehuwd protestant 1-141
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Fedde Schaafsma Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-139
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardina Maria Jansen Amsterdam schoolhoudersche 42 j vrouw gehuwd protestant 1-120
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Tietje L Radsma Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 1-124
H-182 Zuiderstraat 14 Maria Beuker Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-179
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Tjietske Zaagstra Idzegahuizen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-134
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Monze Weyer Almenum turfdrager 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-144
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Eelkje Reitsma Harlingen 21 j vrouw gehuwd protestant 2-92
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mietje H Levy Zuidbroek [vleeshouwer] 55 j vrouw gehuwd israëliet 1-81
F-198 Laanen Lanen 66 Sipkje H Harmens Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-81
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jentie Glinstra Makkum schipper 46 j man gehuwd protestant 1-147
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Anna Vettevogel Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-104
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Ymkje Gellofs Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 2-167
H-160 Zuiderhaven 46 Elysabeth Hengel Amsterdam 45 j vrouw gehuwd protestant 2-175
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
F-128 Schritzen Schritsen 11 Jarig Blokmaker Harlingen grofsmid 43 j man gehuwd protestant 2-66
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Allard van Reenen Stavoren stalknegt 47 j man gehuwd protestant 2-129
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Yemkje Kerkstra Sexbierum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
B-144 Liemendijk 26 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Sijke Wetzen Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-64
H-177 Zuiderstraat 22 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Elisabeth Overzee Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-109
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Romke Zeldenrijk Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-29
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Hiltie Bouwman Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
C-094 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 20 Dirk Jager Harlingen vleeshouwer 24 j man gehuwd protestant 1-95
D-123 Oyevaarsteeg Scheffersplein 29 Cornelis Proosterbeek Harlingen geen 53 j man gehuwd protestant 1-135
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Rinske Posthuma Marsum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-49
F-149 Schritzen Schritsen 53 Pieter Jans Botes Terschelling verwer en glazemaker 28 j man gehuwd protestant 2-71
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Grietje Onrust Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-70
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Hilbrand Zwanenburg Harlingen goud en zilversmid 27 j man gehuwd protestant 1-91
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Grietje Sjoerds Foekens Miedum 61 j vrouw gehuwd protestant 2-105
G-310 Fabrieksstraat 22 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Alida Hesselink Groningen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-11
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Aukje Bentem Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-65
G-278 Kerkpoortstraat 53a Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Gerrit R Bleeker Franeker 28 j man gehuwd protestant 2-17
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Japke A van der Velde Sexbierum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-119
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Mattie de Boer Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-63
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Hans Y van Rees Pingjum bakker 69 j man gehuwd protestant 1-94
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Jan de Jong Makkum 56 j man gehuwd rooms katholiek 2-6
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Rienk Dirks Tzum 81 j man gehuwd protestant 2-122
G-324 Klaverbladstraat 27 Lodewijk Scheffer Grouw tuinmansknegt 33 j man gehuwd protestant 2-148
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Dirk Zijlstra Harlingen pannebakker 40 j man gehuwd protestant 2-133
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Sybrand L Zwaal Harlingen timmerman 39 j man gehuwd protestant 1-20
G-255 Moriaanstraat 6 Susanna Noordkamp Harlingen bokkenrookster 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
G-308 Fabrieksstraat 28 Doutje Tiessema Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-146
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Dirk van der Meer Workum molenmaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Geziene Fokkens Groningen 66 j vrouw gehuwd protestant 1-24
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Dirk Fz Fontein Harlingen zeehandelaar 39 j man gehuwd protestant 1-85
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Janne Oepkes Monsma Makkum 46 j vrouw gehuwd protestant 2-144
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
F-130 Schritzen Schritsen 15 Christoffel Hoogmolen Harlingen 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-66
F-216 Laanen Lanen 30 Judik Salom. de Leeuw Groningen 71 j vrouw gehuwd israëliet 2-86
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Janke van Loon Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-17
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Trijntie A Ruiter Veendam 39 j vrouw gehuwd protestant 1-108
H-040 Rapenburg 6 Bernardus Kleisma Dokkum scheepstimmerman 52 j man gehuwd protestant 2-159
H-029 Rozengracht 0 Tjietske* van der Zee Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-157
H-164 Schoolstraat 1 Sicco Posthuma Achlum koopman 60 j man gehuwd protestant 2-176
C-123 Katrug Sint Jacobstraat 10 Frederik van Eeken Harlingen timmerman 25 j man gehuwd protestant 1-99
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Meyke Huidekoper Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-47
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Lijsbert Westra Kimswerd 48 j vrouw gehuwd protestant 1-130
H-190 Zuidersteeg 3 Lesman Hendriks Wuivert [schipper] 40 j vrouw gehuwd protestant 2-181
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Akke Dorenja Almenum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-76
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Geert G Fabriek Dokkum schippersknegt 32 j man gehuwd protestant 2-99
F-040 Schritzen Schritsen 58 Petronella Smith Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-49
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Jan Kerkhoven Harlingen koopman in ijzerwaren 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-88
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lolke Zwaal Harlingen timmerman 65 j man gehuwd protestant 1-40
G-079 Both Apothekerstraat 11 Neeltie Schoonbergen Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
H-179 Zuiderhaven 26 Tetske Gerbranda Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-179
D-050 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 36 Pietje W Jagersma Arum 57 j vrouw gehuwd protestant 1-122
F-087 Schritzen Schritsen 4 Antie de Vries Harlingen winkeliersche 33 j vrouw gehuwd protestant 2-56
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Engeltie Corns. Rinia Wijnaldum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-29
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Djoeke N Veldman Workum 64 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-18
F-191 Spekmark Lanen 80 Tietje van der Sluis Harlingen 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-79
H-143 Nieuweburen 15 Gerlofke Boonstra Leeuwarden zeeman 55 j man gehuwd protestant 2-173
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Dirkje Adema [Zijlstra] Zijlstra [Adema] Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-101
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
G-112 Romastraat Romastraat 12 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Anna R Deventer Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-46
H-037 Kerkpoortstraat 61 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
G-111 Vianen 2 Luitske Postma Sexbierum 28 j vrouw gehuwd protestant 2-112
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Vrouwkje de Vries Leeuwarden 50 j vrouw gehuwd protestant 1-39
F-213 Laanen Lanen 36 Elizabeth Holman Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-84
G-075 Both Apothekerstraat 8 Jacob Visser Makkum veerschipper 49 j man gehuwd protestant 2-106
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
B-081 Wortelstraat 0 Johanna Parang Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 1-59
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Johanna Nieuwenhuis Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-133
H-048 Rapenburg 18 Djeuwke Bielsma Bolsward 37 j vrouw gehuwd protestant 2-160
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Janneke G Rietveld Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 1-61
H-165 Schoolstraat 8 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Teuntie Oolgaard Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-19
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Marius Nauta Peters Leer doctor in de genees en vroedkunde 37 j man gehuwd protestant 1-84
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Anna Mooiman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-42
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Baukje Feddema Tzum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-129
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Dieuwke Fopma Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-133
H-037 Kerkpoortstraat 63 Akke Durks van der Meer Workum 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
E-172 Laanen Lanen 37 Dieuwke Wiersma Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-27
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
F-210 Laanen Lanen 42 Betje Wolf Slot Schiedam 39 j vrouw gehuwd israëliet 2-84
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Jeltie de Vries Pingjum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-60
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Meindert Wyckel Achlum kleermaker 39 j man gehuwd protestant 2-41
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Geertje Spannenburg Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-51
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Harmen Berends Smidt Harlingen geen 48 j man gehuwd protestant 2-134
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Sjoerd Hesling Workum koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
F-229 Laanen Lanen 6 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Aletta Ledeboer Hellum in Groningerland 31 j vrouw gehuwd protestant 1-152
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Jan Jans van Glinstra Vlieland schipper 50 j man gehuwd protestant 1-143
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Lammigje Huizinga Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-78
D-010 Noordijs Noordijs 3 Sytske van der Brug Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-115
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Schraard kofschipper 49 j man gehuwd protestant 2-188
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jetske J Postema Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-45
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Grietje Schipper Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-152
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Elisabeth van der Post Slooten vroedvrouw 52 j vrouw gehuwd protestant 1-120
F-142 Schritzen Schritsen 39 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
H-035 Kerkpoortstraat 71 Yda Johs. Visser Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-157
G-108 Vianen 12 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Emerentia Nieuwenboer Dil in Gelderland 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-38
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
G-276 Molenpad 2 Trijntie Aukes de Haan Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-141
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
B-076 Droogstraat 83 Rients Wagenaar Harlingen wolkammersknegt 63 j man gehuwd protestant 1-59
B-065 Wortelstraat 6 Dirk H van Loon Franeker 39 j man gehuwd protestant 1-57
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Symon Jans Schiere Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-105
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Oeds H Drijfhout Harlingen balkvlotter 27 j man gehuwd protestant 2-156
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
H-165 Schoolstraat 18 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
F-078 Schritzen Schritsen 26 Niels Lindegaard Drontheim zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-55
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Antie Ulpers Menaldum 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-135
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Geertjie Baantjer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-19
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Frederik Repko Harlingen 48 j man gehuwd protestant 2-49
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jan de Boer Bonda stads bode 77 j man gehuwd protestant 1-28
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Ruurdtje Gaastra Workum 45 j vrouw gehuwd protestant 1-121
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80
E-194 Laanen Lanen 57 Anthony Postma Harlingen 37 j man gehuwd protestant 2-31
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Trijntje de Jong Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-065 Wortelstraat 6 Eke P Dijkstra Welsrijp 25 j vrouw gehuwd protestant 1-57
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Douwtie Jans Wier 45 j vrouw gehuwd protestant 1-53
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Wopke van der Woude Harlingen koopman 24 j man gehuwd protestant 2-21
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Gerlofs Boonstra Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-12
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jacoba de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-16
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Elisabeth Bakker Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-142
D-029 Noordijs Franekereind 9 Anna Margreta Molenberg Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 1-119
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Klara H Haagsma Lemmer 28 j vrouw gehuwd protestant 1-111
H-233 Havenplein 24 Janke de Groot Harlingen 65 j vrouw gehuwd protestant 2-188
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Houkje Drost Bolsward 19 j vrouw gehuwd protestant 1-50
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Cornelis Draisma Makkum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-81
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Jan Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-36
G-272 Molenpad 14 Age Romm. Radema Wijnaldum werkman 47 j man gehuwd protestant 2-140
E-066 Zuiderhaven Zuiderhaven 13 Janna A Vogelzang Harlingen tapperse 29 j vrouw gehuwd protestant 2-6
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hiltie Dijkstra Engelum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-137
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Cornelis Leyen Harlingen blokmakersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-13
F-227 Laanen Lanen 16 Aaltie van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-89
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Hyke de Roos Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-124
H-182 Zuiderstraat 14 Jeike Riemers Pool Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-179
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jantie van Vliet Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-74
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Rinske B Zoete Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-96
F-200 Laanen Schritsen 51 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
C-115 Katrug Sint Jacobstraat 17 Johannes H Gastrik Krichheinden in Pruissen koopman 62 j man gehuwd rooms katholiek 1-98
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Pierkje Klemans Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-91
E-197 Laanen Lanen 67 Grietje W Visser Harlingen 57 j vrouw gehuwd protestant 2-32
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Ykje Siderius Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-91
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Trijntie Vorst Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-125
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Geertje Petrus van der Veer Dokkum 64 j vrouw gehuwd protestant 2-104
G-268 Molenpad 20a Lambertus Rimkema Sneek kantoorbediende 37 j man gehuwd protestant 2-139
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Dirkje K Norel Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-23
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Janke Reindersma Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-127
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Frederika Bork Zuiderstabel 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-100
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Grietje Nauta Achlum 78 j vrouw gehuwd protestant 1-65
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Johannes Akkerman Harlingen koperslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-63
E-150 Laanen Drie Roemerssteeg 1 Tjietske Kamminga Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-23
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Harmen Dijkstra Harlingen sluiswachter 41 j man gehuwd protestant 1-74
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Cornelia Ledeboer Oudbeyerland 29 j vrouw gehuwd protestant 1-6
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Sjoukje Venema Herenwal 56 j vrouw gehuwd protestant 1-95
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
D-072 Bij Lammert W. Brug Scheffersplein 0 Karel Bulkers Harlingen werkman 50 j man gehuwd protestant 1-126
F-149 Schritzen Schritsen 53 Marijke Ymes Harlingen 66 j vrouw gehuwd protestant 2-71
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
E-204 Laanen Lanen 75 Neeltie Rienks Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-33
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Alida Klein Amsterdam 37 j vrouw gehuwd protestant 2-105
G-251 Moriaanstraat 3 Hendrik Harms Harlingen varensgezel 27 j man gehuwd rooms katholiek 2-136
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Frans van Esta Tjallingii Leeuwarden fabrikant 41 j man gehuwd protestant 2-154
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Jan Terpstra Harlingen 25 j man gehuwd protestant 2-115
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
G-129 Romastraat Romastraat 31 Hermanus van der Zee Harlingen schoenmaker 32 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Doetje Spannenburg Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-161
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Hotze Binksma Harlingen apothecar 36 j man gehuwd protestant 1-87
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
B-144 Liemendijk 32 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 7 Henke de Vries Makkum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-24
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Eva van Dalsen Harlingen 62 j vrouw gehuwd protestant 1-6
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Frederik Wiersma Harlingen schoenmaker 42 j man gehuwd protestant 2-124
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Jan R Bakker Harlingen besteller 24 j man gehuwd protestant 1-66
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
F-152 Schritzen Schritsen 61 Cornelis Wagenaar Harlingen huistimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-71
G-105 Kerkpad 18 Jan van der Werf Leeuwarden koekebakkersknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-110
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Trijntie Spanjaard Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-100
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Abeltie Piebes Pekel A 33 j vrouw gehuwd protestant 1-82
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
E-209 Laanen Lanen 79 Janke Jansen Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-35
F-195 Laanen Lanen 72 Janke Schuur Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-80
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Tietje Tjeerds Vellinga Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-48
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Cornelis P Simonsz Zaandam commissionair 47 j man gehuwd protestant 1-12
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Pouwlina van der Hast Oorschot N. Bra. 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-121
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Johannes Pannebakker Makkum 86 j man gehuwd rooms katholiek 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
E-154 Laanen Lanen 9 Henderina Handt Arle 33 j vrouw gehuwd protestant 2-24
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Coenraad Oswald Harlingen koperslager 52 j man gehuwd protestant 1-87
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Wemeltie Hogenbrug Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-61
C-081 Noordijs Noordijs 10 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Henderika van der Laan O. Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 2-94
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Aaltie Bongaard Workum 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-88
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Neeltie Hoekstra Texel modemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 1-93
F-193 Laanen Lanen 76 Geertje de Vries Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-79
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johs. Norberhuis Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 2-76
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Trijntie G Rikkers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-101
H-169 Grote Werf 4 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-142 Laanen 't Poortje 9 Syberen Zakes Sastra Midlum 61 j man gehuwd protestant 2-23
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Geertje Symons Jager Franeker 62 j vrouw gehuwd protestant 2-154
F-132 Schritzen Schritsen 19 Riemke Balkstra Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-67
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
E-157 Laanen Lanen 15 Anna Maria Geis Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-25
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Klaaske Petersen Belkum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-40
F-214 Laanen Lanen 34 Antie S Boetje Terhorne 34 j vrouw gehuwd protestant 2-85
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Janna Schaafsma Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-7
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Johan Cristiaan Harting Amsterdam logementhouder 49 j man gehuwd protestant 1-108
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Metje Tadema Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-48
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12a Lourens Nak Harlingen schoemaker* 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-14
G-099 Kerkpad 0 Sytske Leyenaar Harlingen 57 j vrouw gehuwd protestant 2-110
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Feye Hilarius Harlingen koperslager 41 j man gehuwd protestant 2-19
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 10 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
F-179 Wortelhaven Lanen 87 Djieuwke Jansen Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-77
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Djeuwke Molenaar Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-78
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Teertske Schotanus Jutrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 2-47
H-142 Nieuweburen 17 Tjietske Henr. IJzenbeek Harlingen [metzelaar] 49 j vrouw gehuwd protestant 2-173
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Antie Lollema Dongjum winkeliersche 25 j vrouw gehuwd protestant 2-42
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Symon Jacobs van der Meer Harlingen besteller der Amsterdamse beurtschepen 36 j man gehuwd protestant 1-129
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Symon K Kuipers Harlingen touwslager 37 j man gehuwd protestant 1-25
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
F-136 Schritzen Schritsen 27 Gerben Keimpes Jorna Bolsward veerschipper 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-68
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Jacob Kuipers Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 1-25
H-128 Waschbleek Wasbleek 20 Grietje Gerr. van der Linde Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-170
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Wiebe D van Vliet Harlingen aanspreker 30 j man gehuwd protestant 1-18
D-141 Nieuwstraat 2 Tjerkje B Brandy Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-138
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Petronella van Enschut Arnhem 30 j vrouw gehuwd protestant 1-8
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Elisabeth van Noord Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 2-63
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Sytse de Wit Harlingen geen 51 j man gehuwd protestant 2-133
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Martha Kuipers Veenwouden 30 j vrouw gehuwd protestant 2-29
F-229 Laanen Lanen 6 Tjietske de Vries Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-90
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Klaas Blok Harlingen secretaris der stad 68 j man gehuwd protestant 1-152
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Grietje Klaver Harlingen 56 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-27
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Theresia Schröder Misum 20 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-144
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Elisabeth van Daalen Leeuwarden 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-42
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Sjoeke van der Meulen Koudum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-118
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Jan K de Vries Allengawier trekveerschipper 62 j man gehuwd protestant 1-129
H-205 Zuiderstraat 19 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Grietje Nauta Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-77
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Cornelia van Bassum Leyden 56 j vrouw gehuwd protestant 1-112
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
G-109 Vianen 8 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Adriaantie Bakker Texel 69 j vrouw gehuwd protestant 2-170
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Anske Dijkstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-105
F-116 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 15 Anne J van Straaten Harlingen winkelier 43 j man gehuwd protestant 2-63
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 29 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Hiltie Leertouwer Dragten 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-107
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Amtje Siegman Joure 29 j vrouw gehuwd protestant 1-105
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antie Douwes de Walle Ferwerd 26 j vrouw gehuwd protestant 2-64
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Leentje Schoonhout Amsterdam 31 j vrouw gehuwd israëliet 1-107
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jelte A Bakker Harlingen turfdrager 46 j man gehuwd protestant 1-51
F-081 Schritzen Schritsen 18 Aaltie van Gelder Harlingen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-55
G-227 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 7 Hitje Harda Almenum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-132
F-229 Laanen Lanen 8 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Harmen J Kroon Kimswerd pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-21
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johannes Francs. Berndes Wirtenberg koopman in manuf. 55 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Eeke Nauta Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-50
G-326 Weverstraat 0 Anna S Steenstra Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-148
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Walle Jacobs. Kerkhoven Harlingen verwersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-52
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Corn. Martens Harlingen 30 j man gehuwd protestant 1-115
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Hermanus Bos Helder werkman 25 j man gehuwd protestant 1-120
F-143 Schritzen Schritsen 41 Albert H Stuur N. Pekel A zeehandelaar 58 j man gehuwd protestant 2-69
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Pietje Draisma Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 1-80
E-189 Laanen Lanen 43 Arend Sterk Harlingen kleermaker 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-30
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Jantie Geuker Dronrijp 50 j vrouw gehuwd protestant 1-90
F-208 Laanen Lanen 46 Hendrik Brouwer Harlingen bakker 52 j man gehuwd protestant 2-83
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Rinske S de Wit Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-082 Zoutsloot Zoutsloot 96 Sytze Zijlstra Harlingen 40 j man gehuwd protestant 1-59
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Sophia Greydanus Leeuwarden winkeliersche 66 j vrouw gehuwd protestant 1-11
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Wiepkje van der Mey Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-64
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Uilke van Leeuwen Harlingen huisschilder 41 j man gehuwd protestant 2-102
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Johanna Boom Rottevalle 35 j vrouw gehuwd protestant 2-108
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Bauke B Rinsma Harlingen geen 29 j man gehuwd protestant 2-135
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Akke Alkema Winderweer 33 j vrouw gehuwd protestant 2-20
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Aafke Feenstra Dronrijp 28 j vrouw gehuwd protestant 1-142
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Johannes H Weytingh Zaltbommel rector der Lat. school 41 j man gehuwd protestant 2-43
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
D-013 Noordijs Noordijs 9 Jan IJzenbeek Harlingen koopman 60 j man gehuwd protestant 1-116
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Pieter Roelofs Marton Harlingen scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-11
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Wiebe Wiebinga Witmarsum wagenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-97
G-106 Vianen 20 Trijntie Nak Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-111
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Willem van der Veer Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-41
F-203 Laanen Lanen 56 Jan J Zeeven Winschoten varensgezel 32 j man gehuwd protestant 2-82
D-099 Nieuwstraat Nieuwstraat 20 Jurjen ten Bokkel Harlingen schoenmakersknegt 47 j man gehuwd protestant 1-132
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Grietje Westerhof Harlingen 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-117
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Sytske van der Haring Tzummarum 47 j vrouw gehuwd protestant 1-56
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Grietje Yzaak de Groot Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-40
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Jantie Nieuwenhuis Steenwijk 33 j vrouw gehuwd protestant 2-60
D-132 Ooievaarstraat 14 Tietje Klasen Kamstra Harlingen 39 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-136
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Johanna W C van Loon Oud Beyerland 28 j vrouw gehuwd protestant 2-156
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Aukje Boermans Leeuwarden 65 j vrouw gehuwd protestant 1-53
F-123 Schritzen Schritsen 1 Broer Kleinvogel Harlingen schippersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-65
F-073 Schritzen Schritsen 34 Hein Obbes de Jong Heerenveen 65 j man gehuwd protestant 2-54
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jelle de Vries Harlingen werkman 44 j man gehuwd protestant 2-137
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Thomas R Smit Harlingen zeeman 22 j man gehuwd protestant 2-21
G-207 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 12 Cristoffel Klein Groningen uitdrager 66 j man gehuwd protestant 2-129
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Dirk Fz Fontein Harlingen zeehandelaar 39 j man gehuwd protestant 1-85
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Elisabeth Robutter Stavoren 45 j vrouw gehuwd protestant 1-139
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Johannes Allard Sprée Sneek geen 25 j man gehuwd rooms katholiek 1-5
G-333 Weverstraat 0 Lambertus Hanekamp Harlingen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Pieter Mooiman Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-28
H-232 Havenplein 26 Engeltje Ruurds Riewald Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-187
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Evert E Posthuma Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-10
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Doetje van der Molen Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-97
G-106 Vianen 22 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Gerben J Fluitman Gaast pannebakker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-38
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Johannes Jansen Amsterdam schoenmaker 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
E-195 Laanen Lanen 63 Jaantie van der Werf Workum 24 j vrouw gehuwd protestant 2-32
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Jantie Rauwerda [Rouwerda] Leeuwarden 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-40
F-200 Laanen Lanen 62 Fetje Jans Timmer Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-82
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Lycle Jans de Boer Eernewoude loots commandeur 72 j man gehuwd protestant 2-8
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Aafke Brink Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-111
G-260 Kerkpoortstraat 47 Douwe Bloemer Harlingen wafelkramer 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-137
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Tjerk J Zwanenburg Harlingen koek en banketbakker 29 j man gehuwd protestant 1-141
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Leentie de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-126
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Fokke Klein Harlingen brouwersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-124
D-018 Noordijs Noordijs 17 Catharina van Dijk Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-117
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Yetje van der Haring Tzummarum 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
E-198 Laanen Lanen 69 Hiltie Deurnat Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-33
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Amsterdam timmermansknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Elisabeth Tichelaar Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-104
G-269 Molenpad 20 Jikke S de Groot Berlikum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-139
G-312 Fabrieksstraat 16 Petronelia Jaling Goor 47 j vrouw gehuwd protestant 2-146
H-158 Zuiderhaven 50 Albertje Reussien Veendam 36 j vrouw gehuwd protestant 2-175
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Sophia Greydanus Leeuwarden winkeliersche 66 j vrouw gehuwd protestant 1-11
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Johannes Kamminga Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 1-23
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Hulst mandemaker 69 j man gehuwd protestant 2-127
F-096 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 12 Winseslaus Böike Wessum 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-58
G-043 Heilgeweg Heiligeweg 26 Maria Batsaeth Harlingen 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-100
G-127 Romastraat Romastraat 25 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
G-095 Hofstraat Hofstraat 25 Janne M Faber Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-109
F-128 Schritzen Schritsen 11 Maria Klokgieter Amsterdam 24 j vrouw gehuwd protestant 2-66
F-068 Schritzen Schritsen 44 Trijntie Johanna Alta Lemmer 35 j vrouw gehuwd protestant 2-53
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Angenietje van Arum Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-129
B-144 Liemendijk 28 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Djeuke Bleeker Franeker 49 j vrouw gehuwd protestant 1-109
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Alida Rouw Dokkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-91
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Harmanus Ouendag Harlingen koopman 37 j man gehuwd protestant 1-82
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
G-308 Fabrieksstraat 26 Doutje Tiessema Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-133 Typelstegen Gardenierstraat 18 Jan Bongaard Harlingen schoenmaker 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-115
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Tjerk Adema Midlum winkelbediende 25 j man gehuwd protestant 1-102
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Dirk van Akkeren Harlingen schoenmaker 54 j man gehuwd protestant 2-100
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Jan Damen Harlingen brouwersknegt 28 j man gehuwd protestant 1-34
G-278 Kerkpoortstraat 53 Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
F-219 Laanen Lanen 28 Johs. van Kampen Harlingen varensgezel 54 j man gehuwd protestant 2-87
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Gerardus Pettinga Harlingen wijnhandelaar 45 j man gehuwd protestant 1-149
H-080 Wasbleek 15 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Mietje Cristoffels Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-109
E-076 Vijverstraat Hondenstraat 2 Jan Harmens Prins Pekela schipper 38 j man gehuwd protestant 2-8
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Henrich Gustaaf Hellund [Helland] Jacobstadt zeeman 40 j man gehuwd protestant 2-13
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Harlingen zadelmaker man gehuwd protestant 1-21
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Klaas Reitsma Harlingen koek en banketbakker 36 j man gehuwd protestant 2-48
H-150 Nieuweburen 1 Aafke Zeylmaker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-174
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Minke Jongma Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-155
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
E-140 Laanen 't Poortje 5 Adriana Dijkstra Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-22
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Johanna S Spoelstra Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 2-99
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Zweris Koersen Helder 32 j man gehuwd protestant 2-121
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Henderina Steensma Midlum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-144
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hantie Westerhoek Hitzum 37 j man gehuwd protestant 1-30
F-052 Schritzen Schritsen 52 Pier Sj. Schaafsma Makkum koopman 31 j man gehuwd protestant 2-50
E-154 Laanen Lanen 9 Hendrik Veldhuis Gieterveen varensgezel 44 j man gehuwd protestant 2-24
F-215 Laanen Lanen 32 Harmanus van Dijk Maassluis zeeman 24 j man gehuwd protestant 2-86
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Jan Luitjes Faber Harlingen koopman 67 j man gehuwd protestant 1-149
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
D-045 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 42 Jantje Andries* Hondema* [Andries] Midlum 33 j vrouw gehuwd protestant 1-121
H-226 Weeshuisstraat 7 Ytje Lukas [Lakos] Abringa Workum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-186
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Lamiena [Larsiena] Steunebrink Steenwijk 52 j vrouw gehuwd protestant 1-127
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Trijntie de Vries Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd protestant 2-62
H-041 Rapenburg 8 Henderika Volbrink Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-159
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yemkje Hartenberg Franeker 40 j vrouw gehuwd protestant 1-47
H-020 Rozegragt Rozengracht 1 Jan Kannée Workum sluiswachter 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Antie Radersma Weidum 29 j vrouw gehuwd protestant 1-122
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Botille [Pathilla] Smith [Smidt] Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-48
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Tietje Botes Nijdam Sneek 52 j vrouw gehuwd protestant 2-109
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Stijntie P Dijkstra Terschelling 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Petrus Ens Leeuwarden medicina doctor 33 j man gehuwd protestant 1-146
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Jacobus de Lang Leeuwarden kopersmidt 36 j man gehuwd protestant 1-16
H-146 Nieuweburen 9 Elske Pekelaar Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-174
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Zwaantje Nepperus Veendam 60 j vrouw gehuwd protestant 1-76
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Folkert Jans Medemblik 45 j man gehuwd protestant 2-76
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
E-143 Laanen 't Poortje 11 Jan Talsma Tzummarum 28 j man gehuwd protestant 2-23
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Reinder Park Harlingen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-99
G-115 Romastraat Romastraat 8 Pieter E Nieuw Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-113
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Klaas de Vries Almenum metzelaar 33 j man gehuwd protestant 2-48
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
G-079 Both Apothekerstraat 13 Neeltie Schoonbergen Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Antje van Duilen Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-62
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Siemontie Hilverda Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-133
F-086 Schritzen Schritsen 6 Antie Molenaar Sneek 33 j vrouw gehuwd protestant 2-56
G-231 Kerkpoortstraat 1 Feikje G van der Tol Harlingen 21 j vrouw gehuwd protestant 2-132
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Jacob Uilkes de Vrij Harlingen varensgezel 41 j man gehuwd protestant 2-30
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Joseph Markensteyn Sliedrecht winkelier 31 j man gehuwd protestant 2-77
A-124 Zoutsloot Zoutsloot 20 Klaas van der Ley Harlingen metzelaar 34 j man gehuwd protestant 1-23
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Frederik de Bruin Dokkum timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-46
H-082 Wasbleekstraat 10 Geertje Akkerboom Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-164
H-203 Zuiderstraat 11 Dirk Hofstra Langweer werkman 43 j man gehuwd protestant 2-182
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Tetje Schouman Lemmer 48 j vrouw gehuwd protestant 2-75
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Pietertje F Kwaad Enkhuizen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-46
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Huitje Oedses Wouwenaar Balk 38 j vrouw gehuwd protestant 2-37
G-109 Vianen 6 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
E-171 Laanen Lanen 35 Rinske A Mol Bolsward 60 j vrouw gehuwd protestant 2-27
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Lolkje Ringsma Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-39
F-212 Laanen Lanen 38 Yda Terdeus Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-84
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 84 Broer Kramer Stavoren 38 j man gehuwd protestant 1-60
D-141 Nieuwstraat 2 Tjerkje B Brandy Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-138
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
B-078 Wortelstraat 9 Tjalling Tuinstra Midlum 64 j man gehuwd protestant 1-59
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Trijntie J Wiersma Midlum 22 j vrouw gehuwd protestant 2-29
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Anke Scheltes van der Berg Burgwerd 44 j vrouw gehuwd protestant 2-93
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Helena Outhuis Heilo 39 j vrouw gehuwd protestant 1-20
G-327 Weverstraat 4 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
H-205 Zuiderstraat 21 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Petronella Leurs Leeuwarden 51 j vrouw gehuwd protestant 2-75
H-239 Havenplein 10 Maria N Linst Amsterdam 60 j vrouw gehuwd protestant 2-189
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 David Mathijs Masjée Demarary onderwijzer in de Eng. taal 27 j man gehuwd protestant 1-113
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Magreta Osling Leeuwarden 39 j vrouw gehuwd protestant 1-44
D-009 Scheerstraat Scheerstraat 2 Joseph Sinnema Leeuwarden wagenmaker 27 j man gehuwd protestant 1-115
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
F-140 Schritzen Schritsen 35 Antie K Wiega Harlingen 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-69
G-109 Vianen 8 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Jan Olivier Harlingen korfmaker 28 j man gehuwd protestant 2-106
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Loetske van der Meulen Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
B-067 Wortelstraat 2 Symon S de Vries Harlingen sleper 30 j man gehuwd protestant 1-57
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
H-118 Waschbleek Wasbleek 40 Akke Molenaar Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-169
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Loetske van der Meulen Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
B-167 Karremanstraat 3 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
F-081 Schritzen Schritsen 20 Popkje Romkes Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-55
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Foekje van der Werf Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-134
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jurjen Huizelman Harlingen bakkersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-20
B-148 Anjelierstraat 22 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Trijntie Stookstra Jelsum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-138
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Baudina Stinstra Franeker 42 j vrouw gehuwd protestant 1-44
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Sybrigje Yemes Harlingen 75 j vrouw gehuwd protestant 1-27
G-291 Kerkpad 7 Sjoerd van der Weide Harlingen matroos 33 j man gehuwd protestant 2-143
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Gerryt H Eden Carlinzijl varensgezel 45 j man gehuwd protestant 2-145
E-237 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 2 Jaapje van* Eeken Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-39
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
E-190 Laanen Lanen 45 Alyda Heyns Harlingen 66 j vrouw gehuwd protestant 2-30
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Gerben Advokaat Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-66
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Jantie de Vries Stavoren 43 j vrouw gehuwd protestant 1-104
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Barend Cornelis Post Amsterdam zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-102
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
H-165 Schoolstraat 20 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Jetske Kerkhoven Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
F-077 Schritzen Schritsen 28 Eelkje van der Post Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-54
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Anna Hanekamp Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-16
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
H-184 Zuiderstraat 10 Willem S de Boer Lemmer loots 52 j man gehuwd protestant 2-180
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Pietje G Rotgans Terschelling 22 j vrouw gehuwd protestant 1-28
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Fokeltie S de Boer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
F-146 Schritzen Schritsen 47 Dirkje M Stolte Ferwerd 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
D-058 Bij de Lombard Zoutsloot 115 Tietje L Radsma Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 1-124
H-107 Waschbleek Wasbleek 62 Teuntie van der Zee Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-168
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Tietje de Wilde Harlingen zeeman 24 j man gehuwd protestant 1-132
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Arjan Lieuwes [Luiwers] Harlingen gruttersknegt 48 j man gehuwd protestant 2-117
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Adolf Benj. Manck [Mank] Rotterdam zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-40
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
F-072 Schritzen Schritsen 36 Tetje Akkerboom Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-54
H-169 Smidstraat 1 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Dorothea Keil Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-21
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Akke G Munniks Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 2-129
F-227 Laanen Lanen 16 Aaltie van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-89
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Jetske Reitsma Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-16
H-182 Zuiderstraat 14 Jeike Riemers Pool Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-179
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Rinske Douma Noordwoude 39 j vrouw gehuwd protestant 1-110
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Wybe J Feenstra Harlingen schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-125
D-016 Noordijs Noordijs 13 Tetje Coopmans Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-117
G-281 Rapenburg 3 Meyke Yverzen Sexbierum 30 j vrouw gehuwd protestant 2-142
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sytze Johs. Hoog Harlingen 69 j man gehuwd protestant 2-10
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Hillegonda de Haan Leeuwarden 62 j vrouw gehuwd protestant 1-50
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Grietje Douwes Harlingen koopvrouw in groenten 19 j vrouw gehuwd protestant 1-98
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Pietje Posthumus Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-144
E-196 Laanen Lanen 65 Bouwe H de Vries Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 2-32
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Martinus H Lieuwma Leeuwarden ankersmidt 34 j man gehuwd protestant 2-8
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Bernardus de Vries Harlingen balkflotter 46 j man gehuwd protestant 2-116
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jacoba Bakker Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-114
G-092 Hofstraat Hofstraat 21 Lijske Gorter Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-109
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Antie Posthuma Hindelopen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-151
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
F-126 Schritzen Schritsen 7 Willem Wagenaar Harlingen timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 2-65
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jieke A Warstra Leeuwarden 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-64
F-189 Spekmark Spekmarkt 4 Uilke Voordewind Harlingen kaaskoopman 31 j man gehuwd protestant 2-78
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Leentie Alberts Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-129
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Akke de Boer Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-38
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Grietje Poelman Harderwijk 38 j vrouw gehuwd protestant 1-150
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Paulus F Torenbeek Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-120
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nancy [Nanzie] van Hoften Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-016 Noorderhaven Noorderhaven 25 Hendrikje Tangerman Leeuwarden 27 j vrouw gehuwd protestant 1-6
H-182 Zuiderstraat 14 Sybren Hesseling Workum schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-179
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Tetje Oostendorp Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-110
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Itske Ratsma Harlingen waschvrouw 63 j vrouw gehuwd protestant 1-49
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Grietje Onrust Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-70
E-203 Laanen Lanen 71 Hans van Straten Harlingen huisschilder 35 j man gehuwd protestant 2-33
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Aukje Agema Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-91
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan L Balkstra Harlingen touwslager 58 j man gehuwd protestant 1-32
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Petronella Beers Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-147
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Wilhelmina Flek Groningen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-9
G-311 Fabrieksstraat 18 Gatske Visser Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-146
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Durkje J Dekker St Anna 41 j vrouw gehuwd protestant 2-127
G-127 Romastraat Romastraat 27 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Doetje de Lange Texel 30 j vrouw gehuwd protestant 1-54
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Yebeltie Leemsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-128
E-034 Voorstraat Voorstraat 36 Sjoerdtie Eekma Sneek 49 j vrouw gehuwd protestant 1-149
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Hyke Zoete Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-109
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Jantie Korper Harlingen [heerenknegt] 62 j vrouw gehuwd protestant 2-124
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jantie van Vliet Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-74
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sietske Veenstra Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-12
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Willemke Goverts [Govers] Makkum winkeliersche 34 j vrouw gehuwd protestant 1-48
C-125 Noordijs Sint Jacobstraat 6 Elisabeth van der Wal Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-100
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Aaltie van der Stel Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-14
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Jan Hall London kapitein ter zee 28 j man gehuwd protestant 1-92
F-196 Laanen Lanen 70 Grietje Fred. Hes Harlingen strooyhoedenmaakster 45 j vrouw gehuwd protestant 2-80
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Jacoba de Goede Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-105
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Cornelis de Wolf Kampen 47 j man gehuwd protestant 1-11
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Gerrit J de Jong Harlingen verwer en schilder 59 j man gehuwd protestant 1-102
G-295 Hofstraat Hofstraat 37 Jacob S Molenaar Almenum houtsteksknegt 51 j man gehuwd protestant 2-144
H-065 Rozengracht 16 Antie R van Dijk Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-161
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
F-219 Laanen Lanen 28 Taeke [Feike] van der Veer Makkum varensgezel 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-87
G-077 Both Apothekerstraat 3 Symon Louwenaar Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-107
B-144 Liemendijk 34 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
H-081 Wasbleek 17 Trijntie H Hoedje Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-163
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Iege S Harkema Sexbierum 28 j man gehuwd protestant 1-63
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Pieter Anthoni Balli in Zwitserland schoorsteenveger 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-51
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Truike van Rooyen Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-8
E-160 Laanen Schoolplein 7 Maayke B van Dijk Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-25
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
G-104 Kerkpad 20 Theunis Vurstenburg Bolsward geen 66 j man gehuwd protestant 2-110
F-238 Ossemark Vijversteeg 2 Johanna van der Laan Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-92
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Cornelis Visser Franeker 33 j man gehuwd protestant 2-133
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Anke Akkerman Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-71
H-149 Nieuweburen 3 Jacoba Adams Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-174
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Georg D Akkerboom Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-130
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Jan Cornelis Linstra Sneek schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-76
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
E-155 Laanen Lanen 11 Rachel Meyer Cantor Ootmarsum koopman 32 j vrouw gehuwd israëliet 2-25
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Gerben Blom Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-40
F-214 Laanen Lanen 34 Hendrik Verhoeven Amsterdam schoenmaker 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-85
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Agatha de Boer Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-62
H-226 Weeshuisstraat 7 Rintie H de Boer Harlingen schipper 24 j man gehuwd protestant 2-186
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Arjan Koopmans Harlingen metzelaar 50 j man gehuwd protestant 1-7
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
H-041 Rapenburg 8 Henderika Volbrink Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-159
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Dieuwke van Claarbergen Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-48
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Jan E Schaap Harlingen zeeman (hulploots) 37 j man gehuwd protestant 2-7
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Grietje IJ de Vries Beetgum 35 j vrouw gehuwd protestant 1-122
G-315 Klaverbladstraat 20 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Maria Roen Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-89
E-211 Lanen 81 Cornelis C de Vries Harlingen stalknegt 41 j man gehuwd protestant 2-36
H-145 Nieuweburen 11 Joukje van der Plaats Herenveen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-173
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Sjoeke van der Werf Jouwer 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-60
H-191 Zuidersteeg 7 Cornelis J Wielinga Makkum kuiper 33 j man gehuwd protestant 2-181
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Lodewijk Flümacher Memel stuurman 31 j man gehuwd protestant 1-25
C-139 Noorderhaven Noorderhaven 100 Jetske Molenaar Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-101
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 IJsbrand Wagenaar Harlingen zeepziedersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-98
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
H-037 Kerkpoortstraat 61 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Jacob van der Meulen Leeuwarden 53 j man gehuwd protestant 1-17
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Nicolaas Smidt Embden metzelaarsbaas 39 j man gehuwd protestant 1-106
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Frans O Ludinga Harlingen zeeman 40 j man gehuwd protestant 1-61
H-165 Schoolstraat 6 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
G-231 Kerkpoortstraat 3 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Maria Ros Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-93
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
E-049 Voorstraat Voorstraat 8 Dirk Kraayer Gordijk geen 52 j man gehuwd protestant 1-152
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie A Sluik Terschelling 31 j vrouw gehuwd protestant 1-22
H-224 Weeshuisstraat 1 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
H-203 Zuiderstraat 13 Gadske Overdijk Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-182
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Sjouwkje Westerbaan Bolsward 27 j vrouw gehuwd protestant 1-77
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Eke J Posthumus Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-26
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Johanna Steenstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-75
H-169 Grote Werf 4 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-037 Kerkpoortstraat 63 Sijke Douwma Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-158
G-109 Vianen 6 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
E-171 Laanen Lanen 35 Wimkpie Stedehouder Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 2-27
D-054 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 8 Jan Berends Tikkel Harlingen winkelier 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-123
H-124 Waschbleek Wasbleek 28 Hermanus J de Rooy Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 2-170
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 86 Elizabeth Zeylmaker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-60
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Jan Oorthuis Harlingen s rijksweger 54 j man gehuwd protestant 2-96
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Tietje van Arum Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-74
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Geertje Spannenburg Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-51
F-082 Schritzen Schritsen 16 Metje Wagenaar Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-55
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan Arents Westerbaan Bolsward touwslager 50 j man gehuwd protestant 2-29
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Hiltie Steensma Herbayum 26 j vrouw gehuwd protestant 2-131
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Tjerk Vellinga Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 1-34
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Riemke Brouwer Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-14
H-238 Havenplein 12 Neeltie Dirks Amsterdam 32 j vrouw gehuwd protestant 2-188
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Evert J Bouwknegt Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-45
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Antje van Erenhuis Bolsward 64 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-153
F-140 Schritzen Schritsen 35 Wiebe H Harda Houw 40 j man gehuwd protestant 2-69
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Hans Leyenaar Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-153
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
F-140 Schritzen Schritsen 35 Catharina Drost Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-69
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Akke Molenaar Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-36
H-035 Kerkpoortstraat 69 Yda Johs. Visser Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-157
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Hendrik J Hobma Workum koopman 34 j man gehuwd protestant 1-80
E-173 Laanen Lanen 39 Jannette Kikkert Texel 41 j vrouw gehuwd protestant 2-27
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Wybe H Blevier Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-90
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Zwerus Vogelzang Harlingen zeeman 39 j* man gehuwd protestant 1-39
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Aaltie Pierik Kuinre 39 j vrouw gehuwd protestant 1-60
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Jan A Bolman Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-95
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Jantie H Prins Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-9
B-061 Wortelstraat 4 Jetske Prosée Leeuwarden 33 j vrouw gehuwd protestant 1-56
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Anskje van der Werf Dokkum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-105
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Matthijs Overmeer Makkum stuurman ter zee 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-102
H-165 Schoolstraat 16 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
F-081 Schritzen Schritsen 20 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Jan Lolkes de Boer Bolsward 50 j vrouw gehuwd protestant 2-92
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
B-148 Anjelierstraat 24 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Evert Hoog Harlingen pakhuisknegt 34 j man gehuwd protestant 2-49
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Neinke Roelofs Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-4
G-327 Weverstraat 0 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
H-186 Zuiderstraat 6 Pietje Poelstra Erendson 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-180
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Foekje Pannebakker Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-27
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Cornelis Nak Harlingen 23 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-45
G-107 Vianen 16 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
F-207 Laanen Lanen 48 Gerryt Baukes Blom Harlingen metzelaar 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-83
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Wilhelmina Hartman Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-148
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
G-274 Molenpad 6 Vettie Gerrits Olinjus Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-141
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jetske Lolkama Franeker 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Straatsma Sneek smidsknegt 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-104
D-054 Gewezen Franeker Poort Ooievaarstraat 2 Jan Berends Tikkel Harlingen winkelier 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-123
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
F-077 Schritzen Schritsen 28 Gerrit van Temmen Leeuwarden kleermaker en brievenbesteller 63 j man gehuwd protestant 2-54
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Aukje van der Sluis Harlingen 52 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-135
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Jelle Hendriks Croese Harlingen kleermaker 42 j man gehuwd protestant 2-27
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Harke Pottinga Harlingen tabaksfabrikant 24 j man gehuwd protestant 1-85
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
G-331 Weverstraat 0 Regina Veldhuis Franeker 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-149
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Pietje G Rotgans Terschelling 22 j vrouw gehuwd protestant 1-28
E-079 Zuiderhaven Herenknechtenkamerstraat 0 Hans Lijn Workum winkelier 26 j man gehuwd protestant 2-9
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Syberen van Smeden [Smeeden] Franeker hoef en grofsmid 41 j man gehuwd protestant 1-96
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
B-031 Hoogstraat Hoogstraat 2 Elisabeth Huyffer Leeuwarden 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-50
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Kasper Klok Harlingen werkman 51 j man gehuwd protestant 2-145
G-106 Vianen 20 Antie Bruining Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-111
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Geertruida de Boer Harlingen hoedemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 2-39
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Trijntie Hoffenberg Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-36
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Hyke de Roos Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-124
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Leeuwarden kleermaker 74 j man gehuwd protestant 2-101
G-258 Kerkpoortstraat 43 Abraham Liepman de Vries Harlingen koopman 53 j man gehuwd israëliet 2-137
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Jantie H Ernest Groningen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-37
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Antie Groen Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-142
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
D-030 Noordijs Franekereind 13 Antie P Kuiken St Jacob 44 j vrouw gehuwd protestant 1-119
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Michiel Goslings Dokkum notaris 40 j man gehuwd protestant 2-5
H-232 Havenplein 26 Sjouwkje Wijnalda Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-187
G-284 Rapenburg 11 Geertie K de Vries Grouw 44 j vrouw gehuwd protestant 2-142
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Lolkje de Vries Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-11
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Pieter N Pronk Ameland pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-96
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Lammert Buisman Heeg scheepstimmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-152
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Pieter Benning Harlingen schoenmaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Pieter van der Heide Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-122
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
E-103 Op de Vijver Vijver 3 Grietje Aené St Jacob 20 j vrouw gehuwd protestant 2-14
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Arend Jansen Feemsma Harlingen winkelier 61 j man gehuwd protestant 2-38
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Tobias Boshuyer [Boshuizer] Leeuwarden winkelbediende 39 j man gehuwd rooms katholiek 1-81
E-196 Laanen Lanen 65 Bauke Sjierks Postma Oosterbierum 47 j man gehuwd protestant 2-32
E-199 Laanen Bedelaarsteeg 1 Klaaske van Velzen Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-33
F-200 Laanen Lanen 62 Maayke de Boer Bolsward 32 j vrouw gehuwd protestant 2-82
G-271 Molenpad 16 Aafke van Slooten Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-140
G-314 Fabrieksstraat 10 Neeltie Kloppenburg Harlingen 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-147
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Hendrik Kloppenburg Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-135
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Petrus Miranda s Hertogenbosch hoedemaker 56 j man gehuwd protestant 2-100
H-063 Rozengracht 0 Johs. Panbakker Harlingen panbakker 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-161
F-126 Schritzen Schritsen 7 Janke de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-65
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Wopke van der Mey Harlingen schippersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-78
E-120 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 4 Jetske Ritshuis Harlingen 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-18
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob A de Boer Vollenhove schipper 27 j man gehuwd protestant 2-13
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
F-224 Laanen Lanen 18 Albert van der Velde Norden schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-88
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Sijke Wetzen Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-64
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Detje K Mulder Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-5
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Jan van Hulst Kampen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-45
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Hyke de Roos Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-124
H-179 Zuiderstraat 20 Willem Leemans Harlingen [zeeman] 27 j man gehuwd protestant 2-179
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Grietje Gerlofs Boonstra Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-12
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Gerritje Burghout Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-95
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Trijntie Louenaar Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-134
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
E-204 Laanen Lanen 75 Willem Dikmans Alkmaar korfmaker 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-33
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Pieter Ouendag Harlingen koopman 43 j man gehuwd protestant 1-91
F-198 Laanen Lanen 66 Rinze Y Rinsma Harlingen bakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-81
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Rintje Nielsen Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-135
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Gerlof A Katoen Assen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 2-9
G-310 Fabrieksstraat 20 Catharina Fonk Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-146
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
F-060 Schritzen Schritsen 50 Berber Flaming Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-51
H-153 Spinhuisstraat 9 Marijke Battels Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-175
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
B-144 Liemendijk 30 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
H-077 Wasbleek 5 Rigtje de Jong Makkum 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-163
E-151 Laanen Drie Roemerssteeg 3 Geertje van der Werf Workum 43 j vrouw gehuwd protestant 2-24
H-228 Zuiderhaven 6 Elisabeth Draisma Franeker 57 j vrouw gehuwd protestant 2-187
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
D-024 Noorderhaven Noordijs 27 Antie van Glinstra Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-118
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
H-039 Rapenburg 4 Suffridus Weghuis Harlingen binnenvader rooms armhuis 62 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
E-205 Laanen Lanen 75 Roelofke Kaspers Herenveen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-34
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Berendtie G Schippers Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-20
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Petronella Schimmelpenning Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-105
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Ake Okkes van der Stok Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-165
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Sibbeltje de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-12
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Janne Oepkes Monsma Makkum 46 j vrouw gehuwd protestant 2-144
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Wyberen Termeulen Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
G-279 Kerkpoortstraat 55 Grietje C Kanneée Workum 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-141
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Anna Catharina de Vries Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-87
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Barend R Kroese Hoorn sloeproeyer rijks dienst 51 j man gehuwd protestant 1-63
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
H-178 Zuiderhaven 24 Johanna Tietge [Titge] Halverstat 51 j vrouw gehuwd protestant 2-179
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Hubert Wagenaar Harlingen kantoorbediende 30 j man gehuwd protestant 2-72
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Alberdina Baron Zwartsluis 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
G-102 Kerkpad 24 Geertie Molenaar Almenum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-110
E-209 Laanen Lanen 79 Janke Spandauw Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-35
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egbert Burgersch Kantes kaptein ter zee 48 j man gehuwd protestant 1-15
F-194 Laanen Lanen 74 Jetske van der Wal Deinum 39 j vrouw gehuwd protestant 2-79
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Mettje Johs. Godthelp Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-146
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
H-085 Wasbleekstraat 4 Jacobus van Keulen Utrecht pannebakker 72 j man gehuwd protestant 2-164
F-106 Zuiderhaven Zuiderhaven 29 Luitske S van der Laan Harlingen 66 j vrouw gehuwd protestant 2-61
G-266 Fabrieksstraat 34 Eelkje van Vliet Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-139
D-090 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Pieter K Roedema Kornwerd melktapper 42 j man gehuwd protestant 1-130
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Djieuwke Jansen Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-77
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Hendrik G Veenstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-101
E-141 Laanen 't Poortje 7 Geeske S Fokkens Goutum 43 j vrouw gehuwd protestant 2-22
G-120 Romastraat Romastraat 2 Maria van der Zee Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-113
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Tjeerd Zijlstra Makkum panbakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-55
F-131 Schritzen Schritsen 17 Harmanus Kamp Harlingen timmerman 30 j man gehuwd rooms katholiek 2-67
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Meile van der Plaats Harlingen boekverkoper 52 j man gehuwd protestant 1-87
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Johannes C Monsma Woudsend smidsknegt 38 j man gehuwd protestant 1-122
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Beidsche van der Post Stavoren 36 j vrouw gehuwd protestant 1-62
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan E Posthumus Marssum winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-128
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Geertruida Matak Herp N. Braband 52 j vrouw gehuwd protestant 1-7
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Baukje Kramer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-62
C-081 Noordijs Noordijs 12 Jan Karel Timmer Harlingen kantoorbediende 32 j man gehuwd protestant 1-93
H-046 Rapenburg 14 Hans Goverts Makkum stokersknegt 64 j man gehuwd protestant 2-159
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Didert J Talsma Oosterend koetsier 42 j man gehuwd protestant 1-48
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Johanna van der Zee Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-99
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Jouwkje A Stuur Harlingen 21 j vrouw gehuwd protestant 1-83
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
F-192 Laanen Lanen 78 Foekje Kleinvogel Harlingen 27 j* vrouw gehuwd protestant 2-79
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Eva Kuiper [Kuipers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-129
H-169 Grote Werf 4 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-144 Laanen 't Poortje 13 Johanna Nauta Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-23
G-112 Romastraat Romastraat 10 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Anthonia Kwaad Enkhuizen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-46
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Gerryt R de Vries Harlingen geen 57 j man gehuwd protestant 1-18
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Sibble Buwalda Witmarsum koetsier 36 j man gehuwd protestant 1-106
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
G-082 Both Apothekerstraat 15 Hieke Brameyer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Bernardus Visser Harlingen 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-171
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Cornelis Beidschat Harlingen korendrager 31 j man gehuwd protestant 1-140
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Martha van der Berg Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-133
F-165 Heiligeweg Heiligeweg 15 Frouwkje Zwart Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-73
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Maria Helmer Harlingen [schoemaker] 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-14
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
F-181 Wortelhaven Lanen 91 Geertje de Vries Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-77
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Aukje Kuperus Dronrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 1-144
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Anna Mooiman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-42
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Siemontie Hilverda Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-133
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jan H Tamboezer Harlingen geen 40 j man gehuwd protestant 2-75
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Ytje Pieters de Vries Midlum vrouw gehuwd protestant 2-98
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Pieter Asbeek Makkum baardscheerder 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-37
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Wemeltie Feddema Tzum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-16
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Murk de Jager Driesum 48 j man gehuwd protestant 1-67
E-171 Laanen Lanen 35 Joeke Mulder Veendam 59 j man gehuwd protestant 2-27
F-211 Laanen Lanen 40 Aaltie Jacobs Faber Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-84
B-113 Karremanstraat Zoutsloot 69 Grietje van der Veen Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-65
B-070 Droogstraat 61 Antie G Faber Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Holkia de Vlies Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd protestant 1-8
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Hillebrand Verwerda Woudsend winkelier 62 j man gehuwd protestant 1-105
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
F-229 Laanen Lanen 6 Lodewijk Strak Nassauw Dieths 70 j man gehuwd protestant 2-90
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Gerryt S Tol Midlum 31 j man gehuwd protestant 1-20
H-138 Nieuweburen 25 Antje Symons van Hoek Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-172
G-327 Weverstraat 4 Jeltie Baukes de Vries Makkum 56 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-149
H-208 Zuiderstraat 25 Johannes Beuker Harlingen metzelaar 73 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Frouwkje de Jong Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-78
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Sybe de Haan Veenwouden s rijks commies 33 j man gehuwd protestant 1-26
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Aaltie W Mossel Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-128
G-326 Weverstraat 6 Anna S Steenstra Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-148
H-209 Zuiderstraat 27 Elisabeth Joustra Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 2-183
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Klaas de Jong Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 1-14
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Ulbes Strikwerda Achlum geen 39 j man gehuwd protestant 1-114
D-039 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 43 Antje Smits Marrum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-120
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Aukje van der Werf Joure 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-123
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Derkje Hissink Zutphen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-36
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Nitte Hoedemaker Vlieland koopman 36 j man gehuwd protestant 1-66
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Foekje van Schouwenburg Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-105
G-083 Hofstraat 7 Dora Heinzer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-107
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Roelofke van Eeken Blokzijl 50 j vrouw gehuwd protestant 1-52
B-149 Karremanstraat 5 Johannes Weezen Harlingen 35 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Jacobus Reinhart Harlingen 22 j man gehuwd protestant 2-132
B-147 Anjelierstraat 26 Geertje J Houtsma Kimswerd [Stavoren] 36 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Jan C Visser Oudega timmermansknegt 43 j man gehuwd protestant 1-138
H-185 Zuiderstraat 8 Jacoba Bakker Zwolle 50 j vrouw gehuwd protestant 2-180
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Pietje Draisma Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 1-80
A-170 Leemedijk Achterstraat 10 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Wypkje Noordhuis Harlingen* 35 j vrouw gehuwd protestant 1-89
F-206 Laanen Lanen 50 Ruurd Renks Bakker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd protestant 2-83
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Fetje Renaldes Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-133
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Gerritje Louwenaar Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-117
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Albertie Fokkema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-108
F-076 Schritzen Schritsen 30 Jacobus Rooswinkel Leeuwarden koffyhuishouder 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-54
G-248 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 31 Jeltie Y Molenaar Leeuwarden 33 j vrouw gehuwd protestant 2-135
H-169 Smidstraat 1 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Bouwe de Vries Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-34
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Elisabeth Robutter Stavoren 45 j vrouw gehuwd protestant 1-139
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Gerrit Harmens Smit N. Pekel A buitenschipper 38 j man gehuwd protestant 2-5
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Grietje L Ruil Embden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-28
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Klaas Jelles Hidma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-134
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Aaltie D de Jong Nieuwe Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 1-50
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
H-196 Dwarsstraat 21 Jan Klases Kamminga Makkum scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-181
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Sikke D Nieuwenhuis Herbayum geen 59 j man gehuwd protestant 1-132
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Romkje H de Wind Veendam 41 j vrouw gehuwd protestant 2-118
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Bouwe de Vries Harlingen pakhuisknegt 28 j man gehuwd protestant 1-104
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Doeke Siersma Dokkum geen 69 j man gehuwd protestant 2-101
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 3 Berber Jelgersma St Anna 64 j vrouw gehuwd protestant 1-101
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Johs. van der Hoek Harlingen zaakwaarnemer 37 j man gehuwd protestant 2-151
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
F-072 Schritzen Schritsen 36 Jan Hendks. Hildersum Harlingen zeeman 41 j man gehuwd protestant 2-54
E-134 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 23 Maartje Smid Medemblik 21 j vrouw gehuwd protestant 2-21
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Frans de Vries Noordwolde turfschipper 52 j man gehuwd protestant 2-13
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Eelke Pieters Faber Harlingen baardscheerder en paruikmaker 36 j man gehuwd protestant 1-150
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
D-031 Noordijs Franekereind 15 Harmanus Groeneweegen Amsterdam predikant 46 j man gehuwd protestant 1-120
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
H-182 Zuiderstraat 14 Sybren Hesseling Workum schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-179
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Azuwerus Oosterbaan Harlingen kledermaker 20 j man gehuwd protestant 2-92
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes Levy Blok Vollenhoven vleeshouwer* 42 j man gehuwd israëliet 1-81
B-167 Anjelierstraat 11 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
F-198 Laanen Lanen 66 Jan Berends Pors Harlingen schippersknegt 31 j man gehuwd protestant 2-81
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Schelte Gebel Harlingen timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-104
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Robijn Parkement Harlingen werkman 27 j man gehuwd protestant 2-167
H-160 Zuiderhaven 46 Michiel A Jentink Ankeveen nederlands hervormd predikant 39 j man gehuwd protestant 2-175
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Sybren Park Harlingen schipper 30 j man gehuwd protestant 2-109
F-127 Schritzen Schritsen 9 Maria Decker Moerbeek 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-66
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Johanna Koestra Harlingen 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-141
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Gabe Rodenhuis Harlingen metzelaar 56 j man gehuwd protestant 1-64
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Cornelis Zwart Harlingen koster 65 j man gehuwd protestant 1-109
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Frederik Metting Winschoten werkman 61 j man gehuwd protestant 2-125
G-285 Rapenburg 15 Jezabelle Klein Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-142
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Hendrik Tiesema Harlingen koperslager 30 j man gehuwd protestant 1-49
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Anna Fontein Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-81
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Trijntie H de Boer Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-32
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jetske D Hoitinga Arum 49 j vrouw gehuwd protestant 2-154
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Christina Theod. Petzler Brielle 39 j vrouw gehuwd protestant 2-115
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Jacob K van Schouwenburg Harlingen fabrikant 42 j man gehuwd protestant 1-11
F-130 Schritzen Schritsen 15 Anna van der Zee Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-66
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Jan Tabes Klaver Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-65
G-278 Kerkpoortstraat 53a Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Marijke Vogel Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-32
F-221 Laanen Lanen 24 Pietje Rodenhuis Harlingen 59 j vrouw gehuwd protestant 2-87
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Marten W Postma Sexbierum 26 j man gehuwd protestant 2-119
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Lukas J Kroese Harlingen wafelbakker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-63
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Henke de Vries Makkum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-24
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Willem Hends. Mulder Oostenrijk zeeschipper 50 j man gehuwd protestant 2-4
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Grietje de Boer Makkum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-109
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Sara P Bleker Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-124
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Taeke Huitema Makkum schippersknegt 31 j man gehuwd protestant 1-48
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Sipkje Jacobi Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-82
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Berber Bouwknegt Harlingen 63 j vrouw gehuwd protestant 2-105
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Hendrika van Slooten Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-10
G-308 Fabrieksstraat 28 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Froukje Oosterhof Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-130
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Catharina Jansen Antwerpen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-75
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Uilke van Dijk Pekel A schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 1-24
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Pieter Harst Visser Joure schuitmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 2-144
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Trijntie van der Werff Makkum 76 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-33
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
G-077 Both Apothekerstraat 5 Caatje Folkerts [Volkerts] Nimwegen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-107
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Minke van der Post Stavoren 41 j vrouw gehuwd protestant 1-121
H-081 Wasbleek 19 Trijntie H Hoedje Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-163
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Pieter Wiersma Harlingen melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-17
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Pietje Blanksma Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-140
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Cornelis Peysel Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-108
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Sybrigje Zijlstra Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-61
H-029 Rozengracht 0 Klaas van Smeden [Smeeden] Franeker broodbakker 34 j man gehuwd protestant 2-157
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Anna Martha Snijder Harlingen 59 j vrouw gehuwd protestant 2-7
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Wemeltie Feddema Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-83
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Hendrik Hofmeester Utrecht zee officier 40 j man gehuwd protestant 2-47
H-148 Nieuweburen 5 Lieuwkje K Bolman Harlingen 46 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-174
H-085 Wasbleekstraat 4 Janna Jacbs. van Keulen Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-164
G-265 Fabrieksstraat 36 Hiske Bessing Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-139
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Pieter Feyes Schaafsma Witmarsum timmerman 53 j man gehuwd protestant 1-130
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Hille de Weerd Harlingen 32 j man gehuwd protestant 2-76
F-040 Schritzen Schritsen 58 Johs. Godthelp Harlingen 33 j man gehuwd protestant 2-49
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Janke Snijder Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 1-33
G-079 Both Apothekerstraat 11 Foppe Tuinhout Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 2-107
H-224 Weeshuisstraat 0 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
H-179 Zuiderhaven 26 Willem Leemans Harlingen [zeeman] 27 j man gehuwd protestant 2-179
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Rinske Feikens IJlst 50 j vrouw gehuwd protestant 2-73
H-047 Rapenburg 16 Aukje Stooker Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-160
D-050 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 36 Jan van Wijk Harlingen stads wachtmeester 59 j man gehuwd protestant 1-122
F-087 Schritzen Schritsen 4 Johannes de Vries Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-56
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Meyer L Schippers Steenvelde stalknegt 38 j man gehuwd protestant 2-29
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Trijntie A Bakker Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 2-94
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Lena S Jansen Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd protestant 2-99
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Aafke de Groot Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-76
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Hessel Sj. Hesling Herenveen schipper 67 j man gehuwd rooms katholiek 2-18
F-191 Spekmark Lanen 80 Durk van der Molen Aarlanderveen geen 61 j man gehuwd rooms katholiek 2-79
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
F-104 Ossemarkt Zuiderhaven 35 Sipkje van der Stel Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-60
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Eva Kuiper [Kuipers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-129
H-193 Zuidersteeg 11 Grietje Bouwijn Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-181
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Ypeus Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 26 j man gehuwd protestant 1-101
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Anna Elisabt. van Bree Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-98
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Jelle H van der Wal Harlingen metzelaarsbaas 43 j man gehuwd protestant 1-46
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Fokeltie K de Groot Makkum 32 j vrouw gehuwd protestant 1-55
F-135 Schritzen Schritsen 25 Maartje de Boer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-67
G-111 Vianen 2 Tjepke Laanstra Harlingen pannebakker 29 j man gehuwd protestant 2-112
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jetske Kerkhoven Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Klaas Krakau [Krakauw] Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 1-39
F-213 Laanen Lanen 36 Hendrik van der Laan Harlingen metzelaar 48 j man gehuwd protestant 2-84
G-082 Both Apothekerstraat 15 Klaaske Visser Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 2-107
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Klaasje de Vries Stavoren 49 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Rinske Gratama Harlingen koopman [sic] 50 j vrouw gehuwd protestant 1-8
B-081 Wortelstraat 0 Symon J Douwes Amsterdam 35 j man gehuwd protestant 1-59
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Aukje Goedkoop Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-106
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Frouwkje Broersma Joure winkeliersche 40 j vrouw gehuwd protestant 2-63
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Pieter A Barteling Harlingen 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-133
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Frans O Ludinga Harlingen zeeman 40 j man gehuwd protestant 1-61
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik R Snijder Amsterdam grossier 47 j man gehuwd protestant 2-19
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Gerrytje Dreyer [Drayer] Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-35
F-182 Wortelhaven Lanen 93 Yke J Zeilstra Molkwerum 68 j vrouw gehuwd protestant 2-77
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Lea Blok Schoonhoven 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-46
H-140 Nieuweburen 21 Fetje Ulbes Visser Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-172
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Douwe Molenaar Harlingen pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-129
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
H-205 Zuiderstraat 17 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Tetje Schouman Lemmer 48 j vrouw gehuwd protestant 2-75
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Rinske Overberg Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-100
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Hendrikje Johannes Franeker 45 j vrouw gehuwd protestant 1-112
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Elizabeth Hannema Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-97
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Botje Lieuwes Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 1-56
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
H-037 Kerkpoortstraat 63 Siebren P Veldman Workum spekslager 29 j man gehuwd rooms katholiek 2-158
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
A-218 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Neeltie Steven Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 1-39
F-210 Laanen Lanen 42 Marcus Vreedenburg Doesburg koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-84
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Catharina Esveld Middelburg 24 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
D-140 Nieuwstraat 4 Maayke Laverman Leeuwarden 24 j vrouw gehuwd protestant 1-137
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Jan F Hoekstra Harlingen zeehandelaar 40 j man gehuwd protestant 1-51
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Grietje Croet Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-93
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Hiske J Beekma Workum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-34
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Cornelis Harmens Harlingen zeehandelaar 42 j man gehuwd protestant 1-152
H-209 Zuiderstraat 27 Grietje Visser Makkum 28 j vrouw gehuwd protestant 2-183
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp Leeuwarden winkelier 67 j man gehuwd rooms katholiek 1-78
D-010 Noordijs Noordijs 3 Pieter van Dorpen Kimswerd brood en kleinbakker 39 j man gehuwd protestant 1-115
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Otto J van der Heide Sneek 45 j man gehuwd protestant 1-45
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Dirk Bruins Monsma Makkum koopman 43 j man gehuwd protestant 2-152
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Dirk van der Wey Tzum geen 62 j man gehuwd protestant 1-120
F-142 Schritzen Schritsen 39 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
H-035 Kerkpoortstraat 71 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Lourens Severijn [Seirijn] Harlingen 36 j man gehuwd rooms katholiek 1-38
G-276 Molenpad 2 Allert Th. Smith Hindelopen molenaarsknegt 36 j man gehuwd protestant 2-141
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderina Valderpoort Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-59
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Houwkje Dijkstra Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-102
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Harmen Dijkstra Wijnaldum geen 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-135
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Gerlofs Boonstra Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-12
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Arius Johs. Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 27 j man gehuwd protestant 1-151
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Marten van der Mey Harlingen schippersknegt 27 j man gehuwd protestant 1-19
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Betje J Meyer Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-4
G-327 Weverstraat 0 Jeltie Baukes de Vries Makkum 56 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-149
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Rinse van Baren Workum verwer en glazemaker 45 j man gehuwd protestant 1-121
G-107 Vianen 18 Dirkje de Wit Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-111
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Aplonia Balkstra Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-39
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
G-274 Molenpad 8 Vettie Gerrits Olinjus Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-141
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Henderika de Haan Harlingen 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-112
B-065 Wortelstraat 6 Sicco de Jong Harlingen 25 j man gehuwd protestant 1-57
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Jeltie P Zijlstra Rinsumageest 30 j vrouw gehuwd protestant 1-104
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Johanna Boom Rottevalle 35 j vrouw gehuwd protestant 2-108
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Grietje Brink Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-70
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Dirk H Haaksma Lemmer scheepstimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-12
F-228 Laanen Lanen 14 Trijntie L Doornstra Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-89
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hendrik Westerhuis Harlingen boendermaker 37 j man gehuwd protestant 1-142
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Johanna Verschuur Franeker 73 j vrouw gehuwd protestant 2-44
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
G-332 Weverstraat 0 Eelkje Droogsma IJlst 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-150
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Klaas Mink Stolte Ferwerd scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 1-111
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Anna Nauta Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-28
D-014 Noordijs Noordijs 11 Rijkje Fontein Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 1-116
H-233 Havenplein 24 Jacob Regoor Schiedam werkman 63 j man gehuwd protestant 2-188
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Haring Haringa Workum pannebakker 35 j man gehuwd protestant 2-152
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Gerhardus van Dijk Groningen zeeman 33 j man gehuwd protestant 1-50
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Marianna Veltman Rookzel bij Munster 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-104
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Sjoerd de Rooy Harlingen 33 j man gehuwd protestant 2-167
E-066 Zuiderhaven Zuiderhaven 13 Jacob Jurjaans Visser Harlingen zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-6
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Grietje Tichelaar Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-41
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Maria Elisabeth Keil Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-103
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Steffintie van der Zee Makkum 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-101
G-122 Romastraat Romastraat 1 Janke Andries de Vries Franeker 56 j vrouw gehuwd protestant 2-113
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Margaretha Hoekers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-67
G-259 Kerkpoortstraat 45 Sipke P Bouma Engelum werkman 35 j man gehuwd protestant 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Hartman B Hoek Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-89
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Jeltie de Jong Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 2-44
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Catharina Schmitz Lippstadt 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-5
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
H-182 Zuiderstraat 14 Paulus Vogel Harlingen zeilmakersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-179
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Sjoerd A van Veen Dragten koopman 53 j man gehuwd protestant 1-96
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Wybe Faber Harlingen wieldrayer en stoelmaker 47 j man gehuwd protestant 2-91
E-197 Laanen Lanen 67 Jacobus de Zwaan Haarlem turfdrager 58 j man gehuwd protestant 2-32
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Eppe Haakema Garrelsweer bakker 28 j man gehuwd protestant 1-91
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Thomas C Smith Harlingen wolkammer 66 j man gehuwd protestant 2-104
G-313 Fabrieksstraat 14 Houkje Strikwerda Midlum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-146
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Minke Polstra Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-131
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Klaas Y Kamminga Harlingen pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-23
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Harlingen horologiemaker 47 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Yepkje Schut Leeuwarden [kastelein] 31 j vrouw gehuwd protestant 1-103
D-131 Oosterkeetstraat 11 Elisabeth Jansen Leeuwarden 50 j vrouw gehuwd protestant 1-136
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Johan Henrich Hoppe Ebbenburen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
G-126 Romastraat Romastraat 13 Jeltie H Klok Koudum 44 j vrouw gehuwd protestant 2-114
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Sybren Park Harlingen schipper 30 j man gehuwd protestant 2-109
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Ida Jacoba Zaal Amsterdam 57 j vrouw gehuwd protestant 2-162
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Sytze Z Wijma Grouw scheepstimmerman 80 j man gehuwd protestant 1-65
G-261 Kerkpoortstraat 49 Ypkje Fokkema Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-138
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Saartie L van* Amerongen [Amrongen] Naarden 44 j vrouw gehuwd israëliet 1-149
E-150 Laanen Drie Roemerssteeg 1 Johan Peter Daum Harlingen stokersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-23
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Hiltie Lieuwes Frietema Midlum 70 j vrouw gehuwd protestant 1-118
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Lambertus Rimkema Oldemarkt societeithouder 58 j man gehuwd protestant 1-95
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Cristina C Repko Franeker 22 j vrouw gehuwd protestant 1-100
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Hendrikje Konter Schiermonnikoog 40 j vrouw gehuwd protestant 2-91
E-204 Laanen Lanen 75 Jacob van der Heide Harlingen varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-33
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 G. Lieuwes Timmerman Vlieland zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-105
G-267 Oosterbolwerk 2 Catharina Beerends Harlingen 54 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-139
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacobje Meyer Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-100
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Tjardus Houtsma Harlingen koopman 50 j man gehuwd protestant 2-161
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Janke Koopmans Tzum 43 j vrouw gehuwd protestant 1-54
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Johannes Heymeyer Kampen muziekmeester 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-149
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
B-144 Liemendijk 32 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
H-079 Wasbleek 11 Janke Hends. Blom Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-163
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 7 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Freerk Fontein Harlingen zeehandelaar 61 j man gehuwd protestant 1-6
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
E-160 Laanen Schoolplein 3 Maayke B van Dijk Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-25
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Yede Holmans Harlingen schoenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-47
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Okko J de Boer Harlingen bakker 37 j man gehuwd protestant 1-100
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Hendrik Ebes Pekel A zeeman 32 j man gehuwd protestant 1-82
E-209 Laanen Lanen 79 Fokke A Faber Harlingen geen 32 j man gehuwd protestant 2-35
C-076 Voorstraat Voorstraat 93 Trijntie Vettevogel Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-92
F-195 Laanen Lanen 72 Nicolaas Klok Harlingen kleermaker 53 j man gehuwd protestant 2-80
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Feitze Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-48
G-254 Moriaanstraat 8 Joukje H Tichelaar Dokkum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-136
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Jitske Radsma Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 2-165
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
F-091 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 20 Yda Mols Harlingen 52 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-57
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Sybren Bouritius Franeker werkman 45 j man gehuwd protestant 2-121
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Jettie Hoekstra Leeuwarden 22 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
E-154 Laanen Lanen 9 Cornelis Toutenburg Britswerd timmerman 48 j man gehuwd protestant 2-24
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Klaaske Hondema Midlum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-63
H-178 Zuiderhaven 24 Johanna Tietge [Titge] Halverstat 51 j vrouw gehuwd protestant 2-179
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Trijntie Waardenburg Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-127
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Robijn R Zijlstra Harlingen blokmaker 50 j man gehuwd protestant 2-61
B-064 Herenwaltje 11 Marijke de Baive [Buf] Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-57
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Wiepkje Lamring [Louwrens] Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-7
D-052 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 32 Berbera Smit Harlingen 70 j vrouw gehuwd protestant 1-123
F-156 Schritzen Schritsen 67 Trijntie Landsma Oosthem 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-72
G-316 Klaverbladstraat 18 Sjoerdtie Iken Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-147
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Marten B Bos Harlingen zeeman 26 j man gehuwd protestant 2-94
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Johannes Spoelstra Grouw scheepstimmerman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-88
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Nikolaas IJzenbeek Harlingen kantoorbediende 44 j man gehuwd protestant 1-93
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johanna Duyeman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-76
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Hendrik G Veenstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-101
H-169 Grote Werf 4 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-142 Laanen 't Poortje 9 Elisabeth Kamminga Bolsward 69 j vrouw gehuwd protestant 2-23
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
F-132 Schritzen Schritsen 19 Jan van der Veer Harlingen zeekaptein 29 j man gehuwd protestant 2-67
H-037 Kerkpoortstraat 59 Akke Durks van der Meer Workum 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Sjoeke van der Meulen Koudum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-118
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
E-157 Laanen Lanen 15 Pieter D Siderius Harlingen verwer en glazemaker 66 j man gehuwd protestant 2-25
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Piebe [Pieter] van Rozendal St Jacob timmerman 32 j man gehuwd protestant 1-40
F-214 Laanen Lanen 34 Meinte Posthuma Gordijk geen 34 j man gehuwd protestant 2-85
H-224 Weeshuisstraat 0 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Cornelis Teves Harlingen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 1-7
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Tjebbe de Groot Harlingen schoenmakersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-48
H-165 Schoolstraat 4 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Neeltie Hoekers Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-122
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 10 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
F-179 Wortelhaven Lanen 87 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Martinus van Slooten Harlingen winkelier 33 j man gehuwd protestant 2-78
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Broer Attes Haagsma Heeg scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 2-47
H-142 Nieuweburen 17 Barend Tjallings Schaafsma Harlingen timmerman 49 j man gehuwd protestant 2-173
H-083 Wasbleekstraat 8 Jeltie Dijk Makkum 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-164
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Harmen H Kok Oude Pekel A schipper ter zee 30 j man gehuwd protestant 2-42
D-087 Nieuwstraat Nieuwstraat 48 Maria Barendsma Leeuwarden 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-129
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Rijkje Fontein Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-13
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Yemkje Kerkstra Sexbierum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-242 Aan de Stadswal Vissersstraat 1 Reinskje F Koster Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-42
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Trijntje van der Stel Bolsward boendermaker 39 j vrouw gehuwd protestant 1-88
H-128 Waschbleek Wasbleek 20 Dirk H Gramberg Harlingen wever 29 j man gehuwd protestant 2-170
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Jeltie de Vries Pingjum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-60
D-141 Nieuwstraat 2 Marten H Klaver Harlingen pannebakker 49 j man gehuwd protestant 1-138
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Siebe Pottinga Harlingen koopman 30 j man gehuwd protestant 1-8
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Jacob F Hemminga Beets kastmaker 48 j man gehuwd protestant 2-63
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Symon Bernelot Moens Rotterdam zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 2-156
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Franciska Hannen Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 2-57
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Bauke Kerkhoven Harlingen timmerman 29 j man gehuwd protestant 2-29
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Dieuwke Beets Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-35
F-229 Laanen Lanen 6 Dirk Tadema Harlingen geen 33 j man gehuwd protestant 2-90
E-047 Voorstraat Voorstraat 12 Sara Jacobs Smit Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 1-152
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
F-183 Wortelhaven Lanen 86 Aafke Ruiter Helder 26 j vrouw gehuwd protestant 2-77
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Henderikus Antons. Lunter Franeker koopman in manufactn. 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Feikje van der Brug Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-22
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Bernardus Henrs. Witte Wessum in Pruissen tapper en winkelier 50 j man gehuwd rooms katholiek 2-42
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
H-207 Westerstraat 0 Elisabeth Beuker Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
H-205 Zuiderstraat 19 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Nicolaas Schenkius Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-77
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Johanna Steenstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-75
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Fetje Tichelaar Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-74
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jacobus de Koning Leyden boekhouder 51 j man gehuwd protestant 1-112
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Hillegonda de Haan Leeuwarden 62 j vrouw gehuwd protestant 1-50
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Trijntie Jelles de Vries Harlingen 24 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 2-37
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Sjoerdtie Wijnalda Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-66
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Pieter Hansen Groningen werkman 72 j man gehuwd protestant 2-170
B-073 Droogstraat 75 Jantie M Bos Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-58
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Hielkje Wijngaarden Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-95
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Henderina Valderpoort Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-59
C-174 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 2 Pier Dekker Harlingen bakker 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-107
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Tjetje van der Weide St Jacob 47 j vrouw gehuwd protestant 1-72
F-081 Schritzen Schritsen 18 Popkje Romkes Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-55
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Anna Volkhemer Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 2-41
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Joseph P Pais Amsterdam koopman 33 j man gehuwd israëliet 1-107
H-165 Schoolstraat 14 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
F-081 Schritzen Schritsen 18 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Antie K Overdijk Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-28
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Trijntie van der Zee Harlingen 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-92
G-227 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 7 Jan Reinders Harlingen metzelaar 23 j man gehuwd protestant 2-132
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Johanna Scheuermacher Wildingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-85
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Jan M Boudewijn Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 2-50
G-326 Weverstraat 0 Geert Trompetter Harlingen keetknegt 38 j man gehuwd protestant 2-148
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Rigtje Voordewind Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-97
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Leentje van der Wey Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-120
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Hylke Aukes Woudsend zeylmaker 23 j man gehuwd protestant 1-80
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Evert Wellinga Bolsward 52 j man gehuwd protestant 1-90
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Jan K Bergsma Harlingen pannebakker 29 j man gehuwd protestant 1-66
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Catharina Fontein Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-95
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Jelte Eyberts de Wilde Harlingen kuiper 28 j man gehuwd protestant 2-64
D-138 Ooievaarstraat 9 Fetje H Wallinga Harlingen naaivrouw 39 j vrouw gehuwd protestant 1-137
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Rindert K Visser Engwierum zeeschipper 45 j man gehuwd protestant 2-108
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Lena Jacobs Verschoor Groningen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-28
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Lammert Heiner Harlingen kleermaker 40 j man gehuwd protestant 2-20
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Jacobus Reinhart Harlingen 22 j man gehuwd protestant 2-132
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Johanna Scheuermacher Wildingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-85
B-147 Anjelierstraat 28 Geertje J Houtsma Kimswerd [Stavoren] 36 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
F-229 Laanen Lanen 8 Geertjie de Jong Joure 33 j vrouw gehuwd protestant 2-90
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Feikje Molenaar Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-36
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Paulus Pannebakker Harlingen koopman 34 j man gehuwd protestant 1-142
H-184 Zuiderstraat 10 Anna C Wegber Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-180
F-145 Schritzen Schritsen 45 Trijntie Eirolus IJlst 55 j vrouw gehuwd protestant 2-70
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
G-106 Vianen 20 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Akke L Blom Makkum 51 j vrouw gehuwd protestant 1-89
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Maria E Zaalberg Leiden 40 j vrouw gehuwd protestant 1-147
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Andries Blommer Harlingen katoenspinner 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-117
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Pieter M Ferwerda Franeker 49 j man gehuwd protestant 1-56
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Isseltie R Zeeba Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-104
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Sikke Nauta Harlingen schoemaker 28 j man gehuwd protestant 2-60
D-132 Ooievaarstraat 14 Hille Barends Braams Harlingen wever 48 j man gehuwd rooms katholiek 1-136
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Minke de Haan Bolsward 51 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-101
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Arjan D Poort Harlingen kuiper 66 j man gehuwd protestant 1-53
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Antie Faber Almenum 26 j vrouw gehuwd protestant 2-34
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Pieter M Schaaf Harlingen stadstimmerman 44 j man gehuwd protestant 1-139
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Anna Greydanus Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-5
C-190 Noorderhaven Noorderhaven 6 Pietje G Postema Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-111
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Geertje Zwolstra Franeker 53 j vrouw gehuwd protestant 2-126
H-232 Havenplein 26 Lolke Wessels IJlstra Harlingen winkelier 51 j man gehuwd protestant 2-187
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Janke Baukes Tolsma Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-44
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Trijntie van der Weide Krimpen aan de Lek 50 j vrouw gehuwd protestant 1-96
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Hillegonda de Haan Leeuwarden 62 j vrouw gehuwd protestant 1-50
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Pieter J Bakker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-97
E-195 Laanen Lanen 63 Kristoffel Reelfs Jeever zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-32
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Pieter Smeding Harlingen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-40
F-200 Laanen Lanen 62 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Hyke de Roos Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-124
G-322 Fabrieksstraat 6 Idske Molenaar Workum 57 j vrouw gehuwd protestant 2-147
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Geertje Mulder Gorredijk 25 j vrouw gehuwd protestant 1-132
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jacob de Groot Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 1-111
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Grietje Schoonhoven Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-41
G-123 Romastraat Romastraat 3 Grietje M Bangma Idzegahuizen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-114
F-071 Schritzen Schritsen 38 Stientie G van der Woude Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-53
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Johanna Gilhard Almenum 28 j vrouw gehuwd protestant 2-18
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Leentie Harmens Leeuwarden 61 j vrouw gehuwd protestant 2-129
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Elisabeth Kramer Vlieland 42 j vrouw gehuwd protestant 1-64
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Dirk Zeylmaker Sneek besteller 41 j man gehuwd protestant 1-126
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Taetske Th. Smith Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 2-5
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Reinskje van Rheenen Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-110
D-018 Noordijs Noordijs 17 Sicco de Jong Sneek spekslager 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-117
H-005 Hofstraat Hofstraat 30 Antje B Burgers Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-151
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Trijntie Louenaar Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-134
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Harmen Spandauw Harlingen koopman 52 j man gehuwd protestant 1-49
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Hendrik Wink Koesveld wever 50 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
E-198 Laanen Lanen 69 Hendrik Husselman Oudega schoemaker 32 j man gehuwd protestant 2-33
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Aukje Agema Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-91
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Likle Olferts Duiker Harlingen deurwaarder der dir. bel. 37 j man gehuwd protestant 2-104
G-269 Molenpad 20 Klaas K Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 2-139
E-079 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Geertruida Jager Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-9
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
H-158 Zuiderhaven 50 Barend R van Wijk Pekel A scheepskapitein 52 j man gehuwd protestant 2-175
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
D-127 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 4 Joukje P Dijkstra Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 1-135
G-043 Heilgeweg Heiligeweg 26 Henrikus Huisman Harlingen blaauwverwer 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-100
G-095 Hofstraat Hofstraat 25 Janne M Faber Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-109
F-128 Schritzen Schritsen 11 Lolke Blokmaker Harlingen 24 j man gehuwd protestant 2-66
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Hiltie J Spinder Pekel A 50 j vrouw gehuwd protestant 1-65
F-068 Schritzen Schritsen 44 Thomas Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 35 j man gehuwd protestant 2-53
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Pieter Riem Harlingen geen 26 j man gehuwd protestant 2-129
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Hendrik Komst Harlingen grossier in dranken 54 j man gehuwd protestant 1-109
F-149 Schritzen Schritsen 53 Anna D Faber Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-71
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Truike Huisman Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-105
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Antie de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-58
G-293 Hofstraat 33 Grietje de Boer Harlingen 23 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-143
G-278 Kerkpoortstraat 53 Jan Klazes de Boer Herbayum balkvlotter 45 j man gehuwd protestant 2-141
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Johanna Gerrebragt Rotterdam 45 j vrouw gehuwd protestant 2-17
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Marijke Vogel Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-32
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Fenne Willems Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-118
H-080 Wasbleek 13 Maria Harm. Friens Amsterdam 25 j vrouw gehuwd protestant 2-163
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Sytske Oostra Dokkum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-4
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26 Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Poptje Maria [Maria Popke Hamers Franeker 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-13
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Jacoba Susanna Bloem S.Kapel N. Braband 41 j vrouw gehuwd protestant 1-92
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Maria van Schouwenburg Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-146
H-150 Nieuweburen 1 Wytze Fopma Harlingen schoenmakersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-174
G-252 Fabrieksstraat 32 Anna Klumper Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Dirk van der Meer Workum molenmaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
H-169 Grote Werf 2 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-140 Laanen 't Poortje 5 Taeke D Bakker Franeker timmermansknegt 47 j man gehuwd protestant 2-22
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Lieuwke de Vries Leeuwarden zeepziedersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-99
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Jacob A Wiersma Almenum melktapper 37 j man gehuwd protestant 2-144
H-056 Rozengracht 28 Luutsche Panbakker Makkum 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-160
H-164 Spinstraat 3 Henke Rodenhuis Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-154 Laanen Lanen 9 Akke P Tjaarstra Bolswerd 23 j vrouw gehuwd protestant 2-24
D-045 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 42 Harmen Gonggrijp [Gongrijp] Harlingen zaakwaarnemer 35 j man gehuwd protestant 1-121
H-081 Wasbleek 21 Trijntie H Hoedje Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-163
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Sytze Pereboom Cuinre kastelein en trekveerschipper 54 j man gehuwd protestant 1-127
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Trijntie Trompetter Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-153
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Syberen Dijkstra Harlingen gleybakker 28 j man gehuwd protestant 2-62
H-041 Rapenburg 8 Abe Posthuma Harlingen wever 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-159
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yense Koster Franeker heerenknegt 30 j man gehuwd protestant 1-47
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Oepke Hilwerda Franekeradeel geen 24 j man gehuwd protestant 1-122
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Cornelis Nijkamp Leeuwarden huistimmerman 27 j man gehuwd protestant 2-48
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Wyberen J Dijkstra Engelum geen 52 j man gehuwd protestant 2-109
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling kapitein ter zee 40 j man gehuwd protestant 1-15
F-193 Laanen Lanen 76 Tetje W de Wit Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-79
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Johanna Habbecothe Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd protestant 1-16
H-146 Nieuweburen 9 Johannes Holsteyn Harlingen verver 38 j man gehuwd protestant 2-174
H-190 Zuidersteeg 5 Lesman Hendriks Wuivert [schipper] 40 j vrouw gehuwd protestant 2-181
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Jantie de Vries Deinum 63 j vrouw gehuwd protestant 2-98
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Trijntie Draayer Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-46
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Geertje Wijnalda Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-55
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
G-079 Both Apothekerstraat 13 Foppe Tuinhout Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 2-107
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Reindert Kramer Vlieland touwslagersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-62
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Feye P Schaafsma Kimswerd timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 1-133
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Jeltie van der Wal Tzummarum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-73
F-086 Schritzen Schritsen 6 Wybrandus Vettevogel Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 2-56
G-231 Kerkpoortstraat 1 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
E-185 Sint Odolphisteeg 5 Hielkje van Glinstra Sneek 21 j vrouw gehuwd protestant 2-30
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Grietje Jaagsma Nijkerk 32 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Geertruida [Catharina] Bloemers [Blommers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-23
H-082 Wasbleekstraat 10 Sytze Durks Berduin Harlingen pannebakker 25 j man gehuwd protestant 2-164
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Sjoerd Schuitema Dokkum scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-75
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Grietje Oswald Harlingen 59 j vrouw gehuwd protestant 1-101
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Aaltie Bouwes Zoete Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-98
G-118 Romastraat Romastraat 0 Catharina Smal Harlingen 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-113
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Jacobus T Stuul Harlingen kleermaker 33 j man gehuwd protestant 1-46
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Wybe Leenderts de Jong Joure tabaksfabrikeur 35 j man gehuwd protestant 2-37
E-171 Laanen Lanen 35 Berent J Groen Harlingen schoenmaker 60 j man gehuwd protestant 2-27
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
F-212 Laanen Lanen 38 Jochem Huizinga Leeuwarden korfmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-84
G-075 Both Apothekerstraat 10 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Romkje A Postma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-123
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Sjoukje [Joukje] Damstra Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-170
D-141 Nieuwstraat 2 Marten H Klaver Harlingen pannebakker 49 j man gehuwd protestant 1-138
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Wessel L IJlstra Harlingen kleermaker 23 j man gehuwd protestant 2-29
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Johannes de Haan Harlingen werkman 48 j man gehuwd protestant 2-93
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Luitje O Wassenaar Oosterwierum 50 j man gehuwd protestant 1-20
H-138 Nieuweburen 25 Bouwkje de Vries Slickenburg 39 j vrouw gehuwd protestant 2-172
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Jacobus Oosterbaan Harlingen winkelier 50 j man gehuwd protestant 2-75
D-010 Noordijs Noordijs 1 Sytske van der Brug Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-115
H-239 Havenplein 10 Johan Godfried Lang Stettyn logementhouder 60 j man gehuwd protestant 2-189
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Elizabeth Hannema Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-97
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Douwe J de Vries Franeker venter 39 j man gehuwd protestant 1-47
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
F-140 Schritzen Schritsen 35 Thijs Mommers Bolsward geen 33 j man gehuwd rooms katholiek 2-69
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
H-035 Kerkpoortstraat 67 Yda Johs. Visser Harlingen 49 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-157
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Jeltie de Vries Pingjum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-60
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Martinus Pettinga Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-9
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Luitsen de* Boer Sneek zeilmakersknegt 31 j man gehuwd protestant