Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
D-020 Noordijs Noordijs 21 .. Bulkers Veendam 44 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-117
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 .. Hebbes Harlingen geen 57 j vrouw weduwe protestant 1-141
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 .. Zuiderhout Amsterdam zeylmaker 38 j man gehuwd protestant 1-5
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 A Scheltinga Oosterbaan Harlingen apothecar 39 j man gehuwd protestant 1-150
F-138 Schritzen Schritsen 31 Aäron Leefmans Sneek 13 j man ongehuwd israëliet 2-68
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Aafke Agema Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
H-077 Wasbleek 5 Aafke Arink Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-163
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Aafke Arink Harlingen 32 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-152
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Aafke Arink Harlingen 32 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-152
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Aafke Beuker Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Aafke Beuker Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
F-052 Schritzen Schritsen 52 Aafke Blokmaker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
F-052 Schritzen Schritsen 52 Aafke Blokmaker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Aafke de Boer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Aafke de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
F-228 Laanen Lanen 14 Aafke van den Bos Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
F-228 Laanen Lanen 12 Aafke van den Bos Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Aafke Brink Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-111
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Aafke Dijkstra Kingmatille 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Aafke Feenstra Dronrijp 28 j vrouw gehuwd protestant 1-142
F-040 Schritzen Schritsen 58 Aafke Godthelp Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-49
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Aafke de Groot Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-76
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Aafke de Groot Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-141
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Aafke de Groot Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-76
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Aafke de Groot Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-76
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Aafke van der Heide Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-86
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Aafke Hoekstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Aafke Kerkhoven Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Aafke Kerkhoven Harlingen 41 j vrouw weduwe protestant 1-27
F-123 Schritzen Schritsen 1 Aafke Lautenbach Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-65
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Aafke Loutenbach Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Aafke van der Molen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Aafke Monsma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
E-025 Voorstraat Voorstraat 52 Aafke van der Moolen Harlingen 46 j vrouw weduwe protestant 1-147
E-025 Voorstraat Voorstraat 52 Aafke van der Moolen Harlingen 46 j vrouw weduwe protestant 1-147
G-051 Heilgeweg Heiligeweg 8 Aafke Reidemaker Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-102
B-081 Wortelstraat 0 Aafke Rinsma [Rinske] Mildam 62 j vrouw weduwe protestant 1-59
F-183 Wortelhaven Lanen 86 Aafke Ruiter Helder 26 j vrouw gehuwd protestant 2-77
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Aafke Schaap Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-7
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
G-271 Molenpad 16 Aafke van Slooten Bolsward 43 j vrouw gehuwd protestant 2-140
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Aafke van der Spoel Bolsward 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Aafke Strak Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Aafke Tol Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Aafke Torenheek Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
D-020 Noordijs Noordijs 21 Aafke Tuinhout Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Aafke van Vliet Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-10
H-160 Zuiderhaven 46 Aafke van der Wal Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Aafke de Wit Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-129
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Aafke de Wit Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-129
G-231 Kerkpoortstraat 1 Aafke Woudema Sexbierum 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
G-231 Kerkpoortstraat 3 Aafke Woudema Sexbierum 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Aafke Wyckel Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
H-150 Nieuweburen 1 Aafke Zeylmaker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-174
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Aafke Aukes Zeyn Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-8
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Aafke Broos Ouendag Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Aafke C de Jong Sneek 60 j vrouw gehuwd protestant 1-17
G-086 Hofstraat Hofstraat 15 Aafke de Kok Overdijk Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 34 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Aafke Geziena Blok Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Aafke H Tuinstra Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-78
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Aafke H Visser Makkum 39 j vrouw weduwe protestant 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Aafke H Visser Makkum 39 j vrouw weduwe protestant 1-127
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Aafke Ingena Fontein Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Aafke Ingena Fontein Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Aafke Ingena Fontein Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Aafke J Horjus Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
H-103 Waschbleek Wasbleek 70 Aafke K de Kock Tjerkwerd 63 j vrouw weduwe protestant 2-167
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Aafke Pieters de Jong Woudsend 39 j vrouw gehuwd protestant 1-129
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Aafke T Smith Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-104
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Aagje de Groot Westzaan 57 j vrouw weduwe protestant 1-26
E-104 Op de Vijver Vijver 5 Aagje Kuipers Harlingen geen 51 j vrouw weduwe protestant 2-15
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Aagje Stephany Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-73
H-120 Waschbleek Wasbleek 36 Aagje Weymers St Jacob 30 j vrouw weduwe protestant 2-169
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Aagje Westerb. Ouendag Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
E-188 Laanen Lanen 41 Aalle Leenstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-30
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Aalle Leenstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-30
E-189 Laanen Lanen 43 Aaltie Alderts Wervershoofd 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-30
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Aaltie Alles Harlingen 70 j vrouw gehuwd protestant 2-10
F-212 Laanen Lanen 38 Aaltie Ankers Harlingen 56 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-84
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Aaltie Bakker Minderscha geen 82 j vrouw weduwe protestant 2-169
G-166 Typelstegen Borstelsteeg 3 Aaltie Beuker Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Aaltie de Boer Harlingen naaister 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Aaltie Bongaard Workum 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-88
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Aaltie Brons Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Aaltie Brons Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Aaltie Brons Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Aaltie van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-103
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Aaltie Draisma Joure 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-22
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Aaltie Faber Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-116
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Aaltie Fluitman Harlingen 9 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
B-079 Wortelstraat 11 Aaltie Foppes Franeker 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-59
F-081 Schritzen Schritsen 20 Aaltie van Gelder Harlingen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-55
F-081 Schritzen Schritsen 18 Aaltie van Gelder Harlingen 61 j vrouw gehuwd protestant 2-55
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie Giel Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie Giel Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Aaltie de Gorter Vlieland 49 j vrouw gehuwd protestant 1-135
H-076 Wasbleek 3 Aaltie de Graaf Inzumerzijl geen 38 j vrouw weduwe protestant 2-163
E-204 Laanen Lanen 75 Aaltie van der Heide Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
F-144 Schritzen Schritsen 43 Aaltie van der Heide Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-70
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Aaltie Hendriks Sapmeer geen 74 j vrouw weduwe protestant 2-125
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Aaltie Hilarius Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Aaltie Hogenburg Harlingen 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-152
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Aaltie Hogenburg Harlingen 26 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-152
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Aaltie Homans Oldemarkt 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Aaltie Hoog Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-49
C-192 Noorderhaven Prinsenstraat 1 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
C-192 Noorderhaven Noorderhaven 2 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
H-196 Dwarsstraat 21 Aaltie Kamminga Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-181
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Aaltie Kerkhoven Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-161
H-141 Nieuweburen 19 Aaltie Koopmans Harlingen [verwer] 43 j vrouw gehuwd protestant 2-173
A-173 Leemedijk Achterstraat 2 Aaltie Kronenburg Harlingen winkeliersche 68 j vrouw weduwe protestant 1-31
A-173 Leemedijk Bildtstraat 3 Aaltie Kronenburg Harlingen winkeliersche 68 j vrouw weduwe protestant 1-31
H-224 Weeshuisstraat 1 Aaltie Lemsma Harlingen 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Aaltie Lemsma Harlingen 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Aaltie Lemsma Harlingen 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Aaltie Lemsma Harlingen 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Aaltie Lemsma Harlingen 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-239 Havenplein 10 Aaltie van der Ley Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-189
C-085 Noordijs Noordijs 2 Aaltie Leysting Groningen winkeliersche 44 j vrouw weduwe protestant 1-94
F-141 Schritzen Schritsen 37 Aaltie Lindeboom Bergum 65 j vrouw gehuwd protestant 2-69
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Aaltie Lovius Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
F-227 Laanen Lanen 16 Aaltie van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-89
F-227 Laanen Lanen 16 Aaltie van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-89
F-188 Spekmark Spekmarkt 6 Aaltie van der Mey Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-78
F-222 Laanen Lanen 22 Aaltie Molenaar Sneek 31 j vrouw gehuwd protestant 2-87
H-033 Rozengracht 25 Aaltie Molenaar Stiens 38 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Aaltie Noyon Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 1 Aaltie Pascum [Paskam] Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-101
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 3 Aaltie Pascum [Paskam] Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-101
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Aaltie Pereboom Cuinre 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Aaltie Pierik Kuinre 39 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Aaltie Pierik Kuinre 39 j vrouw gehuwd protestant 1-60
D-082 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 60 Aaltie van der Pijp Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Aaltie Rikkers Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Aaltie Rikkers Workum 1 m vrouw ongehuwd protestant 1-134
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Aaltie Ruitsma Tzummarum 83 j vrouw weduwe protestant 1-101
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Aaltie Ruitsma Tzummarum 83 j vrouw weduwe protestant 1-101
H-118 Waschbleek Wasbleek 40 Aaltie Schoonhoven Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
F-071 Schritzen Schritsen 38 Aaltie van Slooten Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Aaltie Smit Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-19
H-111 Waschbleek Wasbleek 54 Aaltie Steenveld Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-168
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Aaltie van der Stel Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-14
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Aaltie Stoker Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-133
F-060 Schritzen Schritsen 50 Aaltie van der Tol Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Aaltie Tuinstra Almenum 48 j vrouw gehuwd protestant 2-128
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Aaltie Visser Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-126
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie van der Vliet Franeker 44 j vrouw gehuwd protestant 1-118
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Aaltie Vogelzang Harlingen 12 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Aaltie Vogelzang Harlingen 12 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
D-002 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 10 Aaltie Wijngaarden Harlingen melktappersche 61 j man gehuwd protestant 1-114
B-167 Karremanstraat 3 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Aaltie A Ruiten Veendam winkeliersche 40 j vrouw weduwe protestant 2-9
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Aaltie Bouwes Zoete Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-98
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Aaltie D de Jong Nieuwe Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 1-50
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
G-119 Romastraat Romastraat 0 Aaltie G Stuurman Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 2-113
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Aaltie J van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Aaltie J van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Aaltie J van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Aaltie J van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
F-211 Laanen Lanen 40 Aaltie Jacobs Faber Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-84
D-126 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 6 Aaltie Jans de Wit Harlingen 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-135
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Aaltie Jurjens Buch Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-8
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Aaltie W Blaauw Veendam 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-9
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Aaltie W Mossel Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-128
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Aaltje de Lang Leeuwarden 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
B-061 Wortelstraat 4 Aaltje van der Meer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Aaltje Rimkema Bolsward 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Aaltje Stinstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Aaltje Stinstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Aaltje J de Vries Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-32
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Aant Bijlsma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-43
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Aant Bijlsma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-43
E-196 Laanen Lanen 65 Aantie J Harda Houw 47 j vrouw gehuwd protestant 2-32
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Abe Dijkstra Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Abe de Jong Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-44
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Abe Minkes Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-61
H-041 Rapenburg 8 Abe Posthuma Harlingen wever 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-159
H-041 Rapenburg 8 Abe Posthuma Harlingen wever 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-159
G-102 Kerkpad 24 Abe Schippers Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-110
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Abe van Slooten Harlingen schipper 47 j man gehuwd protestant 1-100
G-110 Vianen 4 Abe de Vries Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-112
D-136 Lombardstraat 10 Abe P Feenstra Sexbierum geen 15 j man ongehuwd protestant 1-136
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Abel van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-18
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Abeltie Piebes Pekel A 33 j vrouw gehuwd protestant 1-82
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
B-065 Wortelstraat 6 Abraham Brons Harlingen metzelaarsknegt 30 j man gehuwd protestant 1-57
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Abraham Heeksma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-61
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Abraham Heeksma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-61
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Abraham van der Moer Zierikzee architect 39 j man gehuwd protestant 1-8
H-148 Nieuweburen 5 Abraham Neurenberg Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-174
E-210 Laanen Lanen 79 Abraham Parfumeur Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-35
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1b Abraham de Ruiter Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-102
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Abraham de Ruiter Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-102
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Abraham Schaafsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-32
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
F-210 Laanen Lanen 42 Abraham Vreedenburg Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-84
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
G-258 Kerkpoortstraat 43 Abraham Liepman de Vries Harlingen koopman 53 j man gehuwd israëliet 2-137
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Adam Albada Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-28
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Adam Mulder Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-130
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Adam Olivier Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-106
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Adam Reinius Wetzelaar trekschipper 73 j man gehuwd protestant 1-49
H-223 Zuiderhaven 8 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
H-223 Westerkerklaan 0 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Adam J Knoop Harlingen geen 40 j man ongehuwd protestant 2-132
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Adam J Pannebakker Harlingen zeilmakersknegt 16 j man ongehuwd protestant 2-7
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Adam Nathan Cohen Harlingen koopman 51 j man gehuwd israëliet 1-149
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Adam Thijs Stoker Harlingen 52 j man weduwnaar protestant 2-59
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Adolf Benj. Manck [Mank] Rotterdam zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-40
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Adolphus Augustus Snijder Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-19
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Adreanus Pereboom Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-127
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Adriaan van der Vliet Rotterdam cargadoor 60 j man gehuwd protestant 2-161
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Adriaan jr. van der Vliet Rotterdam kargadoor 33 j man gehuwd protestant 2-39
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Adriaantie Bakker Texel 69 j vrouw gehuwd protestant 2-170
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Adriaantie Huizelman Harlingen 8 m vrouw ongehuwd protestant 2-20
E-198 Laanen Lanen 69 Adriaantie Husselman Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Adriaantie de Jong Harlingen 63 j vrouw weduwe protestant 1-64
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Adriana Bekius Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
E-140 Laanen Poortje 5 Adriana Dijkstra Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-22
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Adriana Hemminga Koudum 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 17 Adrianus Smidt Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-24
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Agatha de Boer Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-62
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Agatha de Boer Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Agatha de Boer Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-019 Noordijs Noordijs 19 Agatha Sandt van Nooten Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
H-177 Zuiderhaven 26 Agatha Schijff Amsterdam 46 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-177 Zuiderstraat 22 Agatha Schijff Amsterdam 46 j vrouw gehuwd protestant 2-178
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Age Bergsma Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-121
F-228 Laanen Lanen 14 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
F-228 Laanen Lanen 12 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Age de Jong Harlingen molenaarsknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-98
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Age van der Ploeg Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-88
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Age Rinsma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-135
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Age Wijngaarden Leeuwarden kastelein* 28 j man gehuwd protestant 1-103
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Age A Zeilmaker Sneek 42 j man ongehuwd protestant 1-115
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
B-167 Karremanstraat 3 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
F-087 Schritzen Schritsen 4 Age J de Vries Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-56
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
G-272 Molenpad 14 Age Romm. Radema Wijnaldum werkman 47 j man gehuwd protestant 2-140
F-096 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 12 Agnes Witte Wessum 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-58
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Ake Altena Harlingen geen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Ake Altena Harlingen geen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
F-082 Schritzen Schritsen 16 Ake de Groot Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Ake Okkes van der Stok Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-165
H-207 Westerstraat 0 Aketa Beekman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-182
G-271 Molenpad 16 Aketa de Graaf Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-140
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Aketa Hesling Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-20
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Akke Alkema Winderweer 33 j vrouw gehuwd protestant 2-20
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Akke Alkema Winderweer 33 j vrouw gehuwd protestant 2-20
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Akke Baksma Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-133
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Akke Bleeker Makkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-6
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Akke Bleeker Makkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-6
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Akke Blok Harlingen 14 j vrouw gehuwd protestant 1-24
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Akke de Boer Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-38
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Akke Boomsma Harlingen 27 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Akke Boonstra Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
H-120 Waschbleek Wasbleek 36 Akke Brouwer Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-169
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Akke Dorenja Almenum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-76
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Akke Fok Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-42
F-209 Laanen Lanen 44 Akke Hankes Harlingen 25 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-83
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 19 Akke Hartenberg Sneek 67 j vrouw weduwe protestant 1-24
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Akke Houbein Lekkum 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-065 Wortelstraat 6 Akke de Jager Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-57
H-037 Kerkpoortstraat 59 Akke de Jong Leeuwarden 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
H-037 Kerkpoortstraat 63 Akke de Jong Leeuwarden 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
H-037 Kerkpoortstraat 61 Akke de Jong Leeuwarden 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Akke Jouwstra Harlingen 1 w vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Akke Jouwstra Harlingen 1 w vrouw ongehuwd protestant 1-33
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Akke Kamerling Harlingen 39 j vrouw weduwe protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Akke Kamerling Harlingen 39 j vrouw weduwe protestant 2-15
H-208 Zuiderstraat 25 Akke Kroese Harlingen 68 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
H-208 Zuiderstraat 25 Akke Kroese Harlingen 68 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
D-043 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 51 Akke Kuindersma Lutkewierum 60 j vrouw gehuwd protestant 1-121
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Akke Louwstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
H-118 Waschbleek Wasbleek 40 Akke Molenaar Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-169
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Akke Molenaar Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-36
G-330 Weverstraat 0 Akke Nak Harlingen 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-149
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Akke Pannebakker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-112
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Akke Pannebakker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-112
G-252 Fabrieksstraat 32 Akke Piers Harlingen 60 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-136
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Akke Rodenburg Leeuwarden 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Akke Roodtie Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
H-039 Rapenburg 4 Akke Rootje Harlingen 31 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-158
H-050 Rapenburg 22 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
H-050 Rozengracht 26 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
H-050 Rozengracht 26 Akke van der Schel Arum 53 j vrouw weduwe protestant 2-160
G-074 Both Apothekerstraat 12 Akke Spandauw Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-074 Both Apothekerstraat 14 Akke Spandauw Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Akke Spandauw Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
D-010 Noordijs Noordijs 3 Akke Tolstra Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 1-116
D-010 Noordijs Noordijs 1 Akke Tolstra Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 1-116
G-232 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 5 Akke Vink Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-133
E-162 Laanen Lanen 19 Akke de Vries Harlingen 27 j vrouw ongehuwd israëliet 2-26
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Akke Wever Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Akke Wijma Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-239 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 9 Akke van der Zee Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-134
F-072 Schritzen Schritsen 36 Akke van der Zee Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-54
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Akke van Zeyst Dronrijp 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
B-147 Anjelierstraat 26 Akke A Mars Harlingen [Stavoren] 5 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Akke A Mars Harlingen [Stavoren] 5 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Akke B Blom Harlingen 24 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-98
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Akke B Tikkel [Tikker] Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
G-274 Molenpad 6 Akke D van Zeyst Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-141
G-274 Molenpad 8 Akke D van Zeyst Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-141
H-037 Kerkpoortstraat 61 Akke Durks van der Meer Workum 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
H-037 Kerkpoortstraat 59 Akke Durks van der Meer Workum 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
H-037 Kerkpoortstraat 63 Akke Durks van der Meer Workum 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-158
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Akke Eeltjes Faber Oudebildtzijl winkeliersche 48 j vrouw weduwe protestant 2-102
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Akke Eeltjes Faber Oudebildtzijl winkeliersche 48 j vrouw weduwe protestant 2-102
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Akke G Munniks Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Akke G Munniks Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 2-129
H-137 Waschbleek Wasbleek 2 Akke G de Vries Weidum 52 j vrouw weduwe protestant 2-172
G-256 Kerkpoortstraat 39 Akke J Doksma Almenum 60 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-136
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Akke J Koestra Harlingen 37 j vrouw weduwe protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Akke J Koestra Harlingen 37 j vrouw weduwe protestant 1-15
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Akke J Postema Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-45
G-248 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 31 Akke Jans Visser Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-135
D-123 Oyevaarsteeg Scheffersplein 29 Akke Jetzes Tolsma Oosterend 44 j vrouw gehuwd protestant 1-135
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Akke L Blom Makkum 51 j vrouw gehuwd protestant 1-89
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Akke L Blom Makkum 51 j vrouw gehuwd protestant 1-89
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Akke Mozes van der Gaast Harlingen 37 j vrouw weduwe protestant 2-41
E-154 Laanen Lanen 9 Akke P Tjaarstra Bolswerd 23 j vrouw gehuwd protestant 2-24
G-324 Klaverbladstraat 27 Akke R Albada Sexbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
H-140 Nieuweburen 21 Akke Roelofs Faber Harlingen 4 d vrouw ongehuwd protestant 2-172
F-130 Schritzen Schritsen 15 Akke Sjoerds van Loon Vrouwenbuurt 49 j vrouw weduwe protestant 2-66
F-130 Schritzen Schritsen 15 Akke Sjoerds van Loon Vrouwenbuurt 49 j vrouw weduwe protestant 2-66
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 3 Alberdina Baron Zwartsluis 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Alberdina Baron Zwartsluis 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
F-192 Laanen Lanen 78 Alberdina Katoen Onderdendam 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-79
H-158 Zuiderhaven 50 Alberdina van Wijk Veendam 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Alberina Mos Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-126
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albert Bakema Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-22
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Albert de Boer Amsterdam 6 j man ongehuwd protestant 1-104
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Albert de Boer Harlingen beurtschipper 47 j man gehuwd protestant 1-153
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Albert Bolman Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-95
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Albert Boonstra Harlingen keetknegt 54 j man gehuwd protestant 1-125
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Albert van Eeken Blokzijl koopman 65 j man gehuwd protestant 1-101
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Albert Hobma Workum 3 j man ongehuwd protestant 1-106
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Albert van der Hoek Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Albert van der Hoek Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-151
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Albert Klein Franeker timmerknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-124
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Albert Kuipers Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-64
G-077 Both Apothekerstraat 3 Albert Louwenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 5 Albert Louwenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
H-039 Rapenburg 4 Albert van der Ploeg Harlingen 32 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
F-058 Schritzen Schritsen 52 Albert Sluik Terschelling zeekaptein 34 j man weduwnaar protestant 2-51
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Albert Sluik Terschelling binnenvader in het diakoniehuis 65 j man weduwnaar protestant 2-121
F-224 Laanen Lanen 18 Albert van der Velde Norden schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-88
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Albert van der Vleugel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-117
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Albert Vulsma s Hage 6 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-99
F-155 Schritzen Schritsen 65b Albert van der Weide Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-71
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Albert B Hoeksma Herlikum varensgezel 45 j man gehuwd protestant 1-144
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Albert F Schaafsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-133
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Albert F Schaafsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-133
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
F-143 Schritzen Schritsen 41 Albert H Stuur N. Pekel A zeehandelaar 58 j man gehuwd protestant 2-69
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Albert J Sluik Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-95
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Albert Jacobs van Eeken Harlingen koopman 26 j man gehuwd protestant 2-123
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Albertie Fokkema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-108
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Albertie Fokkema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-108
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Albertie Sesilius Dokkum geen 66 j vrouw weduwe protestant 1-134
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertina Rodenhuis Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertine van Altena Dokkum geen 29 j vrouw weduwe protestant 1-11
F-058 Schritzen Schritsen 52 Albertine Sluik Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Albertine Spoelstra Herenwal 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-88
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albertje Bakema Vlissingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Albertje Burgersch Pekel A hoedjemaakster 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
H-158 Zuiderhaven 50 Albertje Reussien Veendam 36 j vrouw gehuwd protestant 2-175
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Albertje Sluik Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
G-106 Vianen 22 Albertje de Wilde Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-111
G-106 Vianen 20 Albertje de Wilde Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-111
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Albertus Binksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Albertus Binksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-87
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Albertus Huese Amsterdam* 26 j* man gehuwd protestant 2-42
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Albertus Knipper Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Albertus Knipper Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Albertus Plantinga Leeuwarden 9 j man ongehuwd protestant 1-126
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Albertus Tamboezer Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-73
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Albertus Wagenaar Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-62
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
E-194 Laanen Lanen 57 Aldert Kreyl Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-31
G-307 Kerkpoortstraat 4 Ale van der Boom Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-146
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Ale Olivier Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-59
G-106 Vianen 20 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
G-106 Vianen 22 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
A-164 Karremanstraat Karremanstraat 20 Alegonda Eenzama Harlingen 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Alegonda Merkelbach Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-77
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Aleida van Otterloo Deventer 76 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Aleida van Otterloo Deventer 76 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Aletta Ledeboer Hellum in Groningerland 31 j vrouw gehuwd protestant 1-152
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Aletta Ledeboer Hellum in Groningerland 31 j vrouw gehuwd protestant 1-152
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Alette Tjallingii Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
B-137 Achterstraat 31 Alida Akkerman Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
H-205 Zuiderstraat 21 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
H-205 Zuiderstraat 17 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
H-205 Zuiderstraat 19 Alida Bouma Menaldum 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-182
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Alida Burgersch Pekel A 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Alida Fok Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-42
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Alida Heep Dokkum 25 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-88
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Alida Hesselink Groningen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-11
C-085 Noordijs Noordijs 2 Alida de Jong Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Alida Klein Amsterdam 37 j vrouw gehuwd protestant 2-105
G-203 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 41 Alida Koestra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-203 Grote Kerkstraat Lammert Warndersteeg 22 Alida Koestra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
G-203 Grote Kerkstraat Lammert Warndersteeg 20 Alida Koestra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Alida van der Ley Nieuwe Diep 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
H-177 Zuiderstraat 22 Alida Lind Amsterdam 64 j vrouw weduwe protestant 2-178
H-177 Zuiderhaven 26 Alida Lind Amsterdam 64 j vrouw weduwe protestant 2-178
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Alida van der Meer Harlingen 1 d vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-155
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Alida van der Meer Harlingen 1 d vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-155
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Alida Ouenbroek Rotterdam 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Alida Rouw Dokkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-91
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Alida Rouw Dokkum 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-91
F-214 Laanen Lanen 34 Alida Zeylemaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
H-177 Zuiderstraat 22 Alida Elisabeth Wiarda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Alida Elisabeth Wiarda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
H-177 Zuiderhaven 26 Alida Elisabeth Wiarda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
D-074 Gewezen Franeker Pijp Ooievaarsteeg 35 Alida H Koster Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Alida H Koster Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
H-184 Zuiderstraat 10 Alida Margar. van Laar Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
H-184 Zuiderstraat 10 Alida Margar. van Laar Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Allard van Reenen Stavoren stalknegt 47 j man gehuwd protestant 2-129
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Allard van Reenen Stavoren stalknegt 47 j man gehuwd protestant 2-129
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Alle S Schaafsma Cornwerd 29 j man gehuwd protestant 1-31
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Allegonda Brouwer Stiens 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-91
G-129 Romastraat Romastraat 31 Allerd van der Zee Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 2-115
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Allert Touwslager Harlingen scheepstimmerman 41 j man gehuwd protestant 2-11
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Allert G Krijl [Kreyl] Hindelopen 47 j man gehuwd protestant 1-27
G-276 Molenpad 2 Allert Th. Smith Hindelopen molenaarsknegt 36 j man gehuwd protestant 2-141
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Allert [Aldert] Lijflander Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Allert [Aldert] Lijflander Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-15
E-190 Laanen Lanen 45 Alyda Heyns Harlingen 66 j vrouw gehuwd protestant 2-30
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Alyda Rodermans Makkum 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-171
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Amarentia Farret Bennenbroek 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
F-083 Schritzen Schritsen 14 Amkje Bakker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-56
A-164 Karremanstraat Karremanstraat 20 Amkje Posthuma Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
H-225 Weeshuisstraat 5 Amkje J de Boer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Amtje Siegman Joure 29 j vrouw gehuwd protestant 1-105
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Andanta Langenhorst Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-101
G-251 Moriaanstraat 3 Andele Draayer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-136
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
D-013 Noordijs Noordijs 9 Andina Meinsma Makkum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
H-015 Hofstraat Zuiderplein 1 Andreas Coulbaut Harlingen kleermaker 38 j man ongehuwd rooms katholiek 2-154
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Andreas de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Andreas de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
H-039 Rapenburg 4 Andries Bandsma Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Andries Blommer Harlingen katoenspinner 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-117
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Andries Fopma Harlingen heerenknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-144
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Andries Fopma Harlingen heerenknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-144
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Andries Gebel Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-73
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Andries van Gelder Kampen bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-86
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Andries Gonggrijp Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-41
B-065 Wortelstraat 6 Andries de Groot Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-57
H-065 Rozengracht 16 Andries de Haas Harlingen leerloyer 30 j man ongehuwd protestant 2-161
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Andries van der Hoek Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Andries van der Hoek Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-151
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Andries Hoogmolen Harlingen koopman in manufn. 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-145
D-132 Ooievaarstraat 14 Andries Hoogmolen Harlingen 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-136
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
D-010 Noordijs Noordijs 3 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
D-010 Noordijs Noordijs 1 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
H-141 Nieuweburen 19 Andries Rodenhuis Harlingen verwer* 20 j man ongehuwd protestant 2-173
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Andries Simonsz Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-12
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
G-107 Vianen 14 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
G-107 Vianen 16 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
G-107 Vianen 18 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
F-152 Schritzen Schritsen 61 Andries Wagenaar Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-71
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Andries van der Werf Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-89
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
B-147 Anjelierstraat 26 Andries J Mars Stavoren 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Andries J Mars Stavoren 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Andrigje Wagenaar Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Ane van Slooten Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-78
H-036 Kerkpoortstraat 65 Ane Sietzes Willekes Harlingen balkflotter 54 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Angenes Smeding Harlingen 18 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-40
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Angenietje van Arum Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-129
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Angenietje van Arum Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-129
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Angenietje Rinkes Harlingen 42 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-90
F-091 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 20 Angenietje Timmerman Bronzem 64 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-57
G-112 Romastraat Romastraat 10 Angenietje de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-112
G-112 Romastraat Romastraat 12 Angenietje de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-112
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Angnietje Dijkstra Leeuwarden 33 j vrouw weduwe protestant 2-61
F-077 Schritzen Schritsen 28 Angnietje Kronenburg Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-54
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Anke Akkerman Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Anke Akkerman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Anke Faber Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Anke Faber Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Anke Faber Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Anke van Hettinga Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Anke S van Hettinga Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-170
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Anke Scheltes van der Berg Burgwerd 44 j vrouw gehuwd protestant 2-93
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Ankie van der Vorm Harlingen 14 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-92
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Ankje Jarigs de Boer Makkum 68 j vrouw weduwe protestant 2-122
H-152 Spinhuisstraat 7 Anna Bandsma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Anna Bandsma Leeuwarden 74 j vrouw weduwe protestant 2-122
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Anna van Baren Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Anna Blom Veenhuizen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Anna de Boer Harlingen hoedemaakster 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
F-126 Schritzen Schritsen 7 Anna de Boer Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-65
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Anna de Boer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Anna Boersma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Anna Boone Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Anna Boone Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Anna Broekema Winschoten 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
F-166 Heiligeweg Heiligeweg 17 Anna Bruikman Sneek winkeliersche 42 j vrouw weduwe protestant 2-73
H-038 Rapenburg 2 Anna ter Deus Harlingen 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-158
H-038 Kerkpoortstraat 57 Anna ter Deus Harlingen 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-158
D-014 Noordijs Noordijs 11 Anna Dijkstra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
D-014 Noordijs Noordijs 11 Anna Dijkstra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
B-137 Achterstraat 31 Anna Dijkstra Workum 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
E-204 Laanen Lanen 75 Anna Dikmans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-33
H-105 Waschbleek Wasbleek 66 Anna Driesen Nijmegen geen 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-168
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Anna Ens Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Anna Fontein Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-81
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Anna Fontein Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-81
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Anna Fontein Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Anna Frederiks Harlingen 49 j vrouw weduwe protestant 1-108
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Anna Gebel Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-104
A-003 Noorderhaven Noorderhaven 3 Anna Gelinde Harlingen 27 j vrouw weduwe protestant 1-4
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Anna Giel Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Anna Giel Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Anna Gonggrijp Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
H-165 Schoolstraat 20 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 18 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 16 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 14 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 12 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 10 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 8 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 6 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 4 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 2 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Anna Greydanus Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-5
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Anna Greydanus Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-5
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Anna Hanekamp Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-16
G-333 Weverstraat 0 Anna Hanekamp Harlingen 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-150
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Anna Hanekamp Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-16
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Anna Hilarius Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Anna van der Hoef Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
F-210 Laanen Lanen 42 Anna van Hoeve Franeker dienstbaar 24 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-84
G-043 Heilgeweg Heiligeweg 26 Anna Huisman Harlingen 19 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-100
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Anna van Hulst Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Anna Jansen s Hertogenbosch 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Anna Jansen s Hertogenbosch 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-38
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Anna Kamsma Harlingen winkelierse in manufactn. 49 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Anna Kiel Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
G-252 Fabrieksstraat 32 Anna Klumper Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-136
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Anna Kruif Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Anna Kruif Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Anna Langenhorst Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-101
E-172 Laanen Lanen 37 Anna Meyer Harlingen 23 j vrouw weduwe protestant 2-27
E-172 Laanen Lanen 37 Anna Meyer Harlingen 23 j vrouw weduwe protestant 2-27
E-172 Laanen Lanen 37 Anna Meyer Harlingen 23 j vrouw weduwe protestant 2-27
H-165 Schoolstraat 10 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 8 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 6 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 4 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 2 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 20 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 18 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 16 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 14 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 12 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Anna de Mol Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-108
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Anna Mooiman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-42
F-200 Laanen Lanen 62 Anna Mooiman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
F-200 Laanen Schritsen 51 Anna Mooiman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Anna Mooiman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-42
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Anna Mooiman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-42
F-200 Laanen Schritsen 51 Anna Mooiman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Anna Mosjepluk Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Anna Mosjepluk Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
B-147 Anjelierstraat 26 Anna Mulder Stavoren vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 28 Anna Mulder Stavoren vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Anna Nak Harlingen 39 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-21
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Anna Nak Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-14
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12a Anna Nak Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-14
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Anna Nauta Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-28
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Anna Neysel Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Anna Neysel Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Anna Neysel Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Anna Neysel Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
G-097 Hofstraat Kerkpad 32 Anna Nieuwenhuis Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-109
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Anna Nieuwenhuis Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-109
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Anna Oelsen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Anna Oelsen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Anna Pannebakker Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-112
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Anna Pannebakker Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-112
E-195 Laanen Lanen 63 Anna Pausma Harlingen geen 79 j vrouw weduwe protestant 2-32
F-157 Heiligeweg Heiligeweg 1 Anna Peel Sneek naaivrouw 30 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-72
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Anna Postema Harlingen spinster 28 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-118
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Anna Riddersma Middelbeers 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-93
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Anna Rienks Harlingen 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-88
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Anna Ringsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Anna Ros Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-93
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Anna Schaafsma Harlingen turftonster 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-162
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Anna Schaap Medemblik 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-10
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Anna Schoenmaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-117
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Anna Schoonhof Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-129
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Anna van Schouwenburg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Anna [van der] Slaphak [Burgh] Harlingen* 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Anna Snijder Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Anna Spannenburg Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-45
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Anna Speelziek Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Anna Tichelaar Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-18
G-311 Fabrieksstraat 18 Anna Tiesema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Anna Tinger Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-13
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Anna Vettevogel Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-104
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Anna Visser Harlingen 29 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-29
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Anna Volkhemer Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 2-41
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Anna de Vries Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
F-194 Laanen Lanen 74 Anna Wassenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-80
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Anna Wellinga Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
H-209 Zuiderstraat 27 Anna van der Werf Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-183
G-117 Romastraat Romastraat 4 Anna Westerhof Harlingen geen 52 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-113
C-148 Noorderhaven Noorderhaven 82 Anna Wiarda Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
B-149 Karremanstraat 5 Anna Wieringa Harlingen 35 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
H-015 Hofstraat Zuiderplein 1 Anna Wijngaarden Leeuwarden 87 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-154
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Anna Wolbertes Franeker 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-47
H-209 Zuiderstraat 27 Anna Wolbrandt Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
F-130 Schritzen Schritsen 15 Anna van der Zee Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-66
F-130 Schritzen Schritsen 15 Anna van der Zee Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-66
F-105 Zuiderhaven Zuiderhaven 27 Anna Zijlstra Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
A-011 Noorderhaven Noorderhaven 17 Anna Zwaal Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Anna Zwaal Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-10
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Anna C Braaksma Dronrijp 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Anna C Minnema Harlingen 9 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-85
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Anna C Minnema Harlingen 9 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-85
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Anna C Minnema Harlingen 9 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-85
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Anna C Rebel Leeuwarden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-18
H-184 Zuiderstraat 10 Anna C Wegber Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-180
H-184 Zuiderstraat 10 Anna C Wegber Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-180
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Anna Carolina Visser Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-28
H-184 Zuiderstraat 10 Anna Catharina van Laar Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
H-184 Zuiderstraat 10 Anna Catharina van Laar Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Anna Catharina Lijn Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-72
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Anna Catharina Plantinga Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Anna Catharina Smitz Delft 45 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-145
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Anna Catharina de Vries Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Anna Catharina de Vries Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-87
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Anna Chatarina Berndes Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-143
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Anna Clasina van Assen Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
C-142 Noorderhaven Noorderhaven 96 Anna Clasina Jongma Leeuwarden 86 j vrouw weduwe protestant 1-102
C-123 Katrug Sint Jacobstraat 10 Anna Cristina van Eken Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-99
F-149 Schritzen Schritsen 53 Anna D Faber Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-71
D-016 Noordijs Noordijs 13 Anna d'Achard van* Enschut Franeker 3,5 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Anna E Dorper Amsterdam 42 j vrouw gehuwd protestant 1-10
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Anna Elisabt. van Bree Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-98
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Anna Geertr. Binksma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Anna Geertr. Binksma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
A-086 Droogstraat Droogstraat 31 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 25 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 33 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 27 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Anna J de Boer Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Anna J Kroese Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-77
B-167 Karremanstraat 3 Anna J de Vries Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Anna J de Vries Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-73
D-076 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Anna J Witting Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
F-111 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 5 Anna Jans Panbakker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-62
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Jans Schiere Harlingen geen 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Anna K Straatsma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-104
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Anna K Trompetter Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Anna M Hoppe Harlingen 1,5 j man weduwnaar rooms katholiek 2-100
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Anna M Jansen Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-81
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Anna M Jansen Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-81
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Anna M Mulder Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-34
D-016 Noordijs Noordijs 13 Anna Magreta Kemper Rachdorf in Duitsl. 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-117
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Anna Magritta Nauta Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Anna Margreta IJsenbeek Harlingen modemaakster 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Anna Margreta Linnes [Lienes] St Johannisga 50 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-76
D-029 Noordijs Franekereind 9 Anna Margreta Molenberg Leeuwarden 40 j vrouw gehuwd protestant 1-119
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Anna Maria Balli Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Anna Maria Barteling Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-133
C-115 Katrug Sint Jacobstraat 17 Anna Maria Gastrik Harlingen 23 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-98
E-157 Laanen Lanen 15 Anna Maria Geis Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-25
E-023 Voorstraat Voorstraat 56 Anna Maria Hannema Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Anna Maria Hoogmolen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-145
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Anna Maria Korteman* Alkmaar 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-149
C-053 Voorstraat Voorstraat 49 Anna Maria Ledel Den Haag winkelbedrijf 38 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-86
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Anna Maria Sondag Schiermonnikoog 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-57
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 5 Anna Maria Sondag Schiermonnikoog 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-57
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Anna Maria Stootman Harlingen 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-71
F-207 Laanen Lanen 48 Anna Maria de Wit Harlingen 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-83
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Anna Maria Witte Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-42
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Anna Martha Snijder Harlingen 59 j vrouw gehuwd protestant 2-7
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Anna Menalda Schiere Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Anna Menalda Schiere Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
E-157 Laanen Lanen 15 Anna P Siderius Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Anna Petronella Peaux Burgwerd 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Anna R Deventer Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-46
E-160 Laanen Schoolplein 1 Anna R Smid Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
E-160 Laanen Schoolplein 7 Anna R Smid Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
E-160 Laanen Schoolplein 3 Anna R Smid Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
G-326 Weverstraat 0 Anna S Steenstra Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-148
G-326 Weverstraat 6 Anna S Steenstra Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-148
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Sjouwkes Schiere Dragten 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Anna Sophia Peters Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-84
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Anna Theodora de Boer Dokkum 25 j vrouw gehuwd protestant 2-21
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Anna* Catharina Balli [Balle] Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-37
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Anne Astra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-24
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Anne Bleeker Leeuwarden huisschilder 23 j man gehuwd protestant 1-100
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Anne Dikkes Hindelopen 19 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-144
G-124 Romastraat Romastraat 5 Anne Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-114
F-081 Schritzen Schritsen 20 Anne Hidma Harlingen pakhuisknegt 38 j man gehuwd protestant 2-55
F-081 Schritzen Schritsen 18 Anne Hidma Harlingen pakhuisknegt 38 j man gehuwd protestant 2-55
G-106 Vianen 20 Anne Hovenier Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
G-106 Vianen 22 Anne Hovenier Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
F-185 Spekmark Lanen 82 Anne Hovenier Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-78
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anne Knipper Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anne Knipper Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
D-142 Nieuwstraat 3 Anne Tichelaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-138
D-142 Nieuwstraat 1 Anne Tichelaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-138
F-183 Wortelhaven Lanen 86 Anne Zeilmaker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-77
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Anne Adolf Manck Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-40
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Anne D van Vliet Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 2-124
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
F-116 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 15 Anne J van Straaten Harlingen winkelier 43 j man gehuwd protestant 2-63
G-272 Molenpad 14 Anne Jans Jorna Harlingen 31 j man gehuwd protestant 2-140
G-231 Kerkpoortstraat 1 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
G-231 Kerkpoortstraat 3 Anne K Woudema Franeker kooltjer 36 j man gehuwd protestant 2-132
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Anne Sjoerds Foekens Miedum schoolonderwijzer 58 j man weduwnaar protestant 2-105
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Anne Theororus van Slooten Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-95
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
H-158 Zuiderhaven 50 Annegiena van Wijk Veendam 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Annetje Hazelhof Leeuwarden 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
F-132 Schritzen Schritsen 19 Annetta van der Veer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-67
G-329 Weverstraat 0 Annetta Wijngaarden Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-149
H-169 Grote Werf 4 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Anneus Harmens Harlingen zeehandelaar 34 j man gehuwd protestant 2-5
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Annigje Bouwknegt Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
H-084 Wasbleekstraat 6 Annigje Burghout Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-164
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Ansena van IJzendijk Medemblik 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Anske Dijkstra Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-105
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Anskje Posthuma Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 1-144
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Anskje van der Werf Dokkum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-105
G-317 Klaverbladstraat 16 Anskje Wielstra Stavoren geen 50 j vrouw weduwe protestant 2-147
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Anthoni Sormani Harlingen schoorsteenvegersknegt 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Anthonia Kwaad Enkhuizen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-46
H-153 Spinhuisstraat 9 Anthonie Westerhof Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-175
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Anthony de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-39
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Anthony Posthuma Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-43
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Anthony Posthuma Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-43
E-194 Laanen Lanen 57 Anthony Postma Harlingen 37 j man gehuwd protestant 2-31
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Anthony Ruitinga Harlingen 52 j man ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Anthony Ruitinga Harlingen 52 j man ongehuwd protestant 1-13
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Anthony Storm Lotz Amsterdam visiteur 44 j man weduwnaar protestant 1-10
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Anthony Wassenaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-64
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Anthony G de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-41
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Anthoon de Boer Workum 75 j man weduwnaar protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Anthoon de Boer Workum 75 j man weduwnaar protestant 1-80
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Anthoon de Lang Leeuwarden 10 j man ongehuwd protestant 1-16
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Anthoon Lupke Mullen in Oldenb. 54 j man gehuwd rooms katholiek 1-62
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Anthoon van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-57
G-252 Fabrieksstraat 32 Anthoon Spiekerman Sneek pakhuisknegt 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-136
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Anthoon B Faber Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-167
G-105 Kerkpad 18 Antie Alders Medemblik 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-110
F-208 Laanen Lanen 46 Antie Andries Jouwer 45 j vrouw gehuwd protestant 2-83
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Antie van Arum Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie Bakema Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Antie Bakker Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-88
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Antie Berduin Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-6
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Antie Bijlsma Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
G-099 Kerkpad 0 Antie Bleeker [Bleker] Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-110
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Antie Blom Kimswerd 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
H-224 Weeshuisstraat 1 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 3 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Blom Harlingen 50 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-185
H-164 Spinstraat 1 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
B-144 Liemendijk 26 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 28 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 30 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 32 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 34 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
H-164 Zuiderhaven 38 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-164 Spinstraat 3 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-164 Schoolstraat 1 Antie de Boer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Antie Bos Harlingen 66 j vrouw weduwe protestant 1-30
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Antie Bos Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-124
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Antie Bosma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Antie Bosma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
E-113 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 18 Antie Brouwer Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
G-106 Vianen 20 Antie Bruining Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-111
G-106 Vianen 22 Antie Bruining Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-111
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Antie Buisman Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
E-153 Laanen Drie Roemersteeg 9 Antie Burgaard Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Antie Buwalda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-106
H-161 Zuiderhaven 44 Antie Damen Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-238 Havenplein 14 Antie Dijkstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
H-238 Havenplein 12 Antie Dijkstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Antie Dijkstra Leeuwarden 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
E-107 Op de Vijver Vijverstraat 0 Antie Dirks Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-15
H-076 Wasbleek 3 Antie van Dorpen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-163
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Antie Duinmeyer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Antie Duinmeyer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Antie Dumeyer Vlieland 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Antie Dumeyer Vlieland 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-37
H-134 Waschbleek Wasbleek 8 Antie Durks Harlingen 55 j vrouw weduwe protestant 2-171
D-029 Noordijs Franekereind 9 Antie Eerdmans Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Antie Faber Almenum 26 j vrouw gehuwd protestant 2-34
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Antie Ferwerda Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 1-40
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Antie Gebel Midlum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-73
D-024 Noorderhaven Noordijs 27 Antie van Glinstra Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-118
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Antie van Goor Dokkum 64 j vrouw weduwe protestant 1-141
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Antie Groen Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-142
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Antie de Groot Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-86
H-065 Rozengracht 16 Antie de Haas Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Antie Hankers Harlingen spinster 53 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-118
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Antie Harmens St Jacob geen 64 j vrouw weduwe protestant 2-122
D-136 Lombardstraat 10 Antie Hilwerda Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-136
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Antie Hoedemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Antie Hoedemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Antie Hoedemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Antie Hoffius Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Antie Jans Makkum 83 j vrouw weduwe protestant 2-121
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Antie Jolles Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 2-154
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Antie de Jong Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Antie Kas St Jacob 53 j vrouw weduwe protestant 1-23
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Antie Klein Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
H-040 Rapenburg 6 Antie Kleisma Leeuwarden 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-159
G-287 Oosterbolwerk 10 Antie Knoop Sneek 41 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-143
G-047 Heilgeweg Heiligeweg 18 Antie Koster Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-101
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Antie Kramer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Antie Kroon Kimswerd 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-21
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Antie Lollema Dongjum winkeliersche 25 j vrouw gehuwd protestant 2-42
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Antie van Lussen Bolsward 49 j vrouw weduwe protestant 2-59
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Antie Martens Harlingen 75 j vrouw weduwe protestant 2-30
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Antie Marton Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-11
B-061 Wortelstraat 4 Antie van der Meer Leeuwarden 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Antie van der Meer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-78
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Antie Metzelaar Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-103
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Antie Miedema Haskerhorne 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Antie Miedema Haskerhorne 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Antie Minnema Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
F-086 Schritzen Schritsen 6 Antie Molenaar Sneek 33 j vrouw gehuwd protestant 2-56
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Antie Monsma Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Antie Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Antie Monsma Beetgum 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Antie Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Antie Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Antie Monsma Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Antie Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Antie Monsma Beetgum 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Antie Nieuwenhuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Antie Nieuwenhuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Antie Noordbeek Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Antie Posthuma Hindelopen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Antie Posthuma Hindelopen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-151
B-080 Wortelstraat 13 Antie Postma Dokkum 21 j* vrouw ongehuwd protestant 1-59
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Antie Radersma Weidum 29 j vrouw gehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Antie Radersma Weidum 29 j vrouw gehuwd protestant 1-122
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Antie Rewerda Peins 34 j vrouw gehuwd protestant 1-31
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Antie Rinkema Almenum 33 j vrouw gehuwd protestant 2-49
D-146 Nieuwstraat Nieuwstraat 13 Antie de Roos Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-138
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Antie Schaafsma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-130
G-107 Vianen 18 Antie Scheltes Harlingen werkster 55 j vrouw weduwe protestant 2-111
G-107 Vianen 14 Antie Scheltes Harlingen werkster 55 j vrouw weduwe protestant 2-111
G-107 Vianen 16 Antie Scheltes Harlingen werkster 55 j vrouw weduwe protestant 2-111
G-102 Kerkpad 24 Antie Schippers Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-110
H-118 Waschbleek Wasbleek 40 Antie Schoonhoven Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-169
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Antie Severijn [Seirijn] Hertogenbosch 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-38
E-209 Laanen Lanen 79 Antie Siebes Harlingen 67 j vrouw weduwe protestant 2-35
F-071 Schritzen Schritsen 38 Antie van Slooten Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Antie van Smeden [Smeeden] Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-96
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Antie Smith Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-134
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 17 Antie Tamsma Harlingen winkeliersche 50 j vrouw weduwe protestant 1-24
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Antie Tichelaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Antie Touwslager Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Antie Touwslager Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Antie Ulpers Menaldum 41 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-135
G-331 Weverstraat 0 Antie Veldhuis Franeker 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-149
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Antie Visser Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-141
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Antie van Vliet Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-18
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Antie Vogelzang Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-30
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Antie Vrank Menaldum 31 j vrouw gehuwd protestant 1-105
G-256 Kerkpoortstraat 39 Antie de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-137
F-087 Schritzen Schritsen 4 Antie de Vries Harlingen winkeliersche 33 j vrouw gehuwd protestant 2-56
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Antie de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-58
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Antie de Vries Midlum geen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
D-102 Nieuwstraat Nieuwstraat 14 Antie de Vries Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-133
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Antie van der Wal Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
E-174 Laanen Sint Odolphisteeg 22 Antie van der Wal Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-27
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Antie Wijngaarden Harlingen 74 j vrouw weduwe protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Antie Wijngaarden Harlingen 74 j vrouw weduwe protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Antie Wijngaarden Harlingen 74 j vrouw weduwe protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Antie Wijngaarden Harlingen 74 j vrouw weduwe protestant 1-124
E-209 Laanen Lanen 79 Antie Zeilmaker Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-35
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie A Blijstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie A Sluik Terschelling 31 j vrouw gehuwd protestant 1-22
C-091 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 2 Antie Anskes Dijkstra Dronrijp 78 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
D-010 Noordijs Noordijs 1 Antie B Vomberg Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-115
D-010 Noordijs Noordijs 3 Antie B Vomberg Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-115
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Antie Barends Roodhart Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-105
F-219 Laanen Lanen 28 Antie C Meinsma Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-87
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Antie C de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Antie D Hoekstra Arum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-114
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Antie Dirks Ras Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-39
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antie Douwes de Walle Ferwerd 26 j vrouw gehuwd protestant 2-64
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Antie F Kooistra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
A-213 Bargebuurt Zoutsloot 23 Antie Filippus Adema Lemmer 42 j vrouw gehuwd protestant 1-38
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Antie Freerks Smit Makkum 49 j vrouw weduwe protestant 2-62
B-070 Droogstraat 61 Antie G Faber Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
A-161 Zoutsloot Zoutsloot 63 Antie G Krijl [Kreyl] Hindelopen 40 j vrouw weduwe protestant 1-29
C-058 Voorstraat Voorstraat 59 Antie G Ludinga Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Antie Goris Faber Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-134
B-137 Achterstraat 31 Antie H Eeriks Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 1-68
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Antie H IJlstra Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-21
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Antie H IJlstra Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-21
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Antie H Kroes Leeuwarden 58 j vrouw gehuwd protestant 1-102
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Antie J Bakker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-51
G-127 Romastraat Romastraat 25 Antie J Hombert Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-114
G-127 Romastraat Romastraat 27 Antie J Hombert Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-114
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Antie J Koopmans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Antie J Koopmans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Antie J Koopmans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
A-227 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 6 Antie J Zwink Franeker 67 j vrouw weduwe protestant 1-41
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Antie K Overdijk Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-28
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Antie K Voordewind Harlingen 28 j vrouw weduwe protestant 1-108
F-140 Schritzen Schritsen 35 Antie K Wiega Harlingen 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-69
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Antie Klis Gnodde Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-129
H-224 Weeshuisstraat 1 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
H-224 Weeshuisstraat 3 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie M Bangma Makkum 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Antie M Piekema Joure 62 j vrouw gehuwd protestant 1-129
G-286 Rapenburg 17 Antie O Bouwma Suameer 60 j vrouw weduwe protestant 2-142
G-286 Rapenburg 19 Antie O Bouwma Suameer 60 j vrouw weduwe protestant 2-142
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Antie P de Boer Harlingen 52 j vrouw weduwe protestant 1-67
D-030 Noordijs Franekereind 13 Antie P Kuiken St Jacob 44 j vrouw gehuwd protestant 1-119
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Antie P Nauta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Antie P Pronk Krimpen aan de Lek 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-96
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Antie P Pronk Krimpen aan de Lek 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-96
H-065 Rozengracht 16 Antie R van Dijk Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-161
F-133 Schritzen Schritsen 21 Antie R Zaagsma Koudum 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-67
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Antie Ruurds Duman [Dumans] Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-102
F-214 Laanen Lanen 34 Antie S Boetje Terhorne 34 j vrouw gehuwd protestant 2-85
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Krol Dokkum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Vink Leek 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Antie W Blom Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-128
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Antie W Kwest Harlingen binnenmoeder in het diakoniehuis 72 j vrouw weduwe protestant 2-121
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Antie Y Oosterbaan Achlum 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Antje Bloemsma Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-16
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antje Braams Harlingen 57 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-168
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Antje Brouwer Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 1-56
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Antje Buwalda Harlingen naaister 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Antje Dijkstra Pietersbierum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Antje Dijkstra Pietersbierum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Antje Dijkstra Pietersbierum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Antje van Duilen Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-62
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Antje van Erenhuis Bolsward 64 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-153
C-002 Bij de Havenspoort Havenplein 1 Antje de Groot Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Antje de Groot Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-111
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Antje de Haan Workum kosterinne 63 j vrouw weduwe protestant 1-18
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Antje Houtsma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Antje Jongsma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Antje Leyenaar Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-96
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Antje Leyenaar Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-52
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Antje Metzelaar Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Antje van der Mey Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Antje van der Mey Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 1-15
D-028 Noordijs Franekereind 7 Antje Meyer Harlingen 8 m* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Antje Meyer Harlingen 8 m* vrouw ongehuwd protestant 1-119
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Antje van der Molen Terschelling 44 j vrouw gehuwd protestant 2-91
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Antje Pook Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Antje Postma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-111
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Antje Pottebakker Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Antje van Rozendal Belkum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Antje van Rozendal Belkum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Antje Sleeper Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
D-039 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 43 Antje Smits Marrum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-120
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Antje Tjomsma Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Antje Verff Heerenveen 30 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Antje de Vries Franeker 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-143
F-152 Schritzen Schritsen 61 Antje Wagenaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Antje de Wilde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-24
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Antje van der Zee Pietersbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Antje van der Zee Pietersbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Antje Zomer Parrega* 71 j vrouw weduwe protestant 2-74
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
H-005 Hofstraat Hofstraat 30 Antje B Burgers Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-151
F-149 Schritzen Schritsen 53 Antje J Wagenaar Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-71
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Antje S Jager Franeker kinderschoolhoudersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-37
H-138 Nieuweburen 25 Antje Symons van Hoek Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-172
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Antje T Tuinstra Dronrijp 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Antje [Anna] Idzerda [Idserda] Makkum 26 j* vrouw ongehuwd protestant 2-17
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Antje [Anna] Lijflander Harlingen* 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Antje [Anna] Lijflander Harlingen* 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
H-111 Waschbleek Wasbleek 54 Antonette Steenveld Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-168
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Antonia Geertruida Sebes Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Antonius Asbeek Harlingen 7 m man ongehuwd rooms katholiek 2-37
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Antonius Stootman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Antony Beucker Almenum houtzaagmolenaar 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-168
H-027 Rozegragt Rozengracht 19 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antony Hendrik Coolen Anjum 4 j man ongehuwd protestant 2-64
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Antoon Dijkstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Aplonia Balkstra Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-39
E-191 Laanen Lanen 47 Aplonia Groenewoud Harlingen 5 w vrouw ongehuwd protestant 2-30
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Apolonia van der Weide Harlingen 6 w vrouw ongehuwd protestant 2-121
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Arend Barteling Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-133
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Arend Dekker Harlingen zeeman 32 j man gehuwd protestant 1-50
E-209 Laanen Lanen 79 Arend Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-35
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Arend Hut Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-9
H-145 Nieuweburen 11 Arend van der Sluis Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-173
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Arend Speyer Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
E-189 Laanen Lanen 43 Arend Sterk Harlingen kleermaker 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-30
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Arend Westerbaan Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 2-29
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Arend Jansen Feemsma Harlingen winkelier 61 j man gehuwd protestant 2-38
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Arend P Marton Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-11
C-085 Noordijs Noordijs 2 Aria de Jong Groningen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-137 Laanen Lanen 3 Arius Houtsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-22
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Arius Johs. Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 27 j man gehuwd protestant 1-151
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Arius Johs. Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 27 j man gehuwd protestant 1-151
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Arjan Buisman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Arjan Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
C-046 Voorstraat Voorstraat 33 Arjan Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-84
G-271 Molenpad 16 Arjan de Graaf Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Arjan Koopmans Harlingen metzelaar 50 j man gehuwd protestant 1-7
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Arjan Lieuwes [Luiwers] Harlingen gruttersknegt 48 j man gehuwd protestant 2-117
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Arjan Onsman Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Arjan Onsman Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-15
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Arjan Tamsma Harlingen 47 j man gehuwd protestant 1-38
G-284 Rapenburg 11 Arjan D Boonstra Herenveen 19 j man ongehuwd protestant 2-142
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Arjan D Poort Harlingen kuiper 66 j man gehuwd protestant 1-53
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Arjan H Poort Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-30
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Arjan J Poort Harlingen koopman 63 j man gehuwd protestant 2-124
F-198 Laanen Lanen 66 Arjen Westerhout Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-81
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Arnoldus Benning Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-50
G-097 Hofstraat Kerkpad 32 Arnoldus Nieuwenhuis Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Arnoldus Nieuwenhuis Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Arnoldus Ouenbroek Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-17
G-252 Fabrieksstraat 32 Arnoldus Spiekerman Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Arnoldus Tichelaar Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-133
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Arnoldus Walkenhorst Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-36
F-209 Laanen Lanen 44 Aron Abrah. Speyer Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 2-83
F-214 Laanen Lanen 34 Arp Posthuma Stavoren 3 j man ongehuwd protestant 2-85
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Arsen Schippers Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-29
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Ary D de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-9
G-079 Both Apothekerstraat 11 Asmes Tuinhout Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-107
G-079 Both Apothekerstraat 13 Asmes Tuinhout Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-107
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Ate de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-58
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Ate Klein Harlingen 4 m man ongehuwd protestant 2-124
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Ate S van Veen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-96
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Atje Feddes Wijga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Atte Brs. Haagsma Heeg 2 j man ongehuwd protestant 2-47
B-065 Wortelstraat 6 Attie Brons Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Attie Freerks Makkum 63 j vrouw weduwe protestant 1-140
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Attie Freerks Makkum 63 j vrouw weduwe protestant 1-140
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Attie van der Hoek Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Attie van der Hoek Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Attie Ates de Vries Witmarsum 46 j vrouw weduwe protestant 2-116
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Atze Nieuwenhuis Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-132
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Atze Nieuwenhuis Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-132
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Atze Aukes Zomer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-98
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Atze L Bakker Gordijk winkelier 66 j man gehuwd protestant 2-98
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Augustinus Tuinstra Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-49
F-184 Wortelhaven Lanen 84 Augustus Decker Lookeren kledermaker 60 j man weduwnaar rooms katholiek 2-77
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Auke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 26 j man ongehuwd protestant 1-79
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Auke Donker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-109
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Auke Donker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-109
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Auke Kroon Kimswerd 26 j man ongehuwd protestant 1-21
E-145 Laanen Lanen 7 Auke Molenaar Harlingen pakhuisknegt 44 j man weduwnaar protestant 2-23
G-276 Molenpad 2 Auke Smith Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-141
H-138 Nieuweburen 25 Auke Zein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-172
G-327 Weverstraat 0 Auke Zein Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-149
G-327 Weverstraat 4 Auke Zein Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-149
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Auke Zomer Vinkum aardewerker 47 j man gehuwd protestant 1-98
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Auke Zwanenburg Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-53
F-068 Schritzen Schritsen 44 Auke Zwanenburg Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-53
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Auke Arie de Boer Dokkum 18 j man ongehuwd protestant 1-105
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Auke M Schaafsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-8
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Aukie Seemstra Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-141
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Aukje Agema Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-91
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Aukje Agema Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-91
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
C-142 Noorderhaven Noorderhaven 96 Aukje van Assen Harlingen 58 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Aukje Bentem Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-65
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Aukje Bernardus Franeker 51 j vrouw weduwe protestant 2-93
G-265 Fabrieksstraat 36 Aukje Bessing Harlingen 75 j vrouw weduwe protestant 2-139
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Aukje de Boer Dragten 50 j vrouw gehuwd protestant 1-101
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Aukje Boermans Leeuwarden 65 j vrouw gehuwd protestant 1-53
G-284 Rapenburg 11 Aukje Boonstra Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Aukje Brouwer Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Aukje Faber Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-91
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Aukje Goedkoop Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-106
B-113 Karremanstraat Zoutsloot 69 Aukje Harmens Harlingen naaister 62 j vrouw weduwe protestant 1-65
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Aukje Hilversum Workum arbeidster 36 j vrouw weduwe protestant 1-37
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Aukje Hilversum Workum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-10
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Aukje Hobma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Aukje Hobma Sneek 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Aukje Hobma Workum 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-106
G-254 Moriaanstraat 8 Aukje van Houten Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-136
H-232 Havenplein 26 Aukje IJlstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-187
B-075 Droogstraat 81 Aukje de Jong Harlingen winkeliersche 54 j vrouw weduwe protestant 1-58
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Aukje de Jong Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
B-075 Droogstraat 81 Aukje de Jong Harlingen winkeliersche 54 j vrouw weduwe protestant 1-58
G-272 Molenpad 14 Aukje Jorna Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Aukje Kleinvogel Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Aukje Kleinvogel Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Aukje Kuperus Dronrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 1-144
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Aukje Lantinga Bolsward geen 61 j vrouw weduwe protestant 1-152
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Aukje van Mantgum Harlingen 76 j vrouw weduwe protestant 2-21
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Aukje van Mantgum Harlingen 76 j vrouw weduwe protestant 2-21
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 29 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Aukje Riddelsteen Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 1-64
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Aukje Riewald Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-40
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Aukje Rimkema Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
B-076 Droogstraat 83 Aukje Rinsma Mildam 66 j vrouw gehuwd protestant 1-59
E-139 Laanen Poortje 3 Aukje Roda Leeuwarden 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
F-058 Schritzen Schritsen 52 Aukje Sluik Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Aukje van der Sluis Harlingen 52 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-135
H-047 Rapenburg 16 Aukje Stooker Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-160
E-096 Vijverstraat Vijver 10 Aukje Torenheek Harlingen naaister 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Aukje van der Vorm Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-39
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Aukje Wagenaar Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Aukje Wagenaar Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Aukje van der Werf Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Aukje van der Werf Joure 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-123
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Aukje Zwaal Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-53
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Aukje A Postma Molquerum 71 j vrouw weduwe protestant 1-80
H-216 Zuiderhaven 16 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
H-216 Zuiderhaven 16 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
H-216 Zuiderhaven 20 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
H-216 Zuiderhaven 18 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Aukje S Zwaal Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Aukje Tj. Blok Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 1-98
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Aukjen Repko Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-49
E-008 Voorstraat Voorstraat 82 Aurelia Witte Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-143
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Aurelia Hendrika Blok Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Azuwerus Oosterbaan Harlingen kledermaker 20 j man gehuwd protestant 2-92
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Baafke Kroese Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Baafke Kroese Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
H-224 Weeshuisstraat 0 Baatje Weidema Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Baatje Weidema Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-186
H-224 Weeshuisstraat 3 Baatje Weidema Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-186
H-224 Weeshuisstraat 0 Baatje Weidema Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-186
H-224 Weeshuisstraat 1 Baatje Weidema Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-186
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Barbara Maria de Jong Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-9
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Barend Brandi Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
E-237 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 2 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-39
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Barend van Hoften Borne 9 j man ongehuwd protestant 2-38
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Barend Leyen Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Barend Leyen Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Barend Leyen Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Barend Oorthuis Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-96
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Barend Oorthuis Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-60
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Barend Oosterbaan Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-75
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Barend Pereboom Cuinre 14 j man ongehuwd protestant 1-127
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Barend van der Wal Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-19
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Barend Cornelis Post Amsterdam zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-102
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Barend Fredrik Stroband Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-162
F-198 Laanen Lanen 66 Barend J Pors Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-81
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Barend R Kroese Hoorn sloeproeyer rijks dienst 51 j man gehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Barend R Kroese Hoorn sloeproeyer rijks dienst 51 j man gehuwd protestant 1-63
H-158 Zuiderhaven 50 Barend R van Wijk Pekel A scheepskapitein 52 j man gehuwd protestant 2-175
H-142 Nieuweburen 17 Barend Tjallings Schaafsma Harlingen timmerman 49 j man gehuwd protestant 2-173
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Bart de Jong Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-14
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Bartele Agema Harlingen steenhouwer 55 j man gehuwd protestant 2-98
F-082 Schritzen Schritsen 16 Bartele de Groot Harlingen buitenvaarder 21 j man ongehuwd protestant 2-55
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Bartele Noorman Harlingen kleermaker 35 j man gehuwd protestant 1-78
G-075 Both Apothekerstraat 10 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
G-075 Both Apothekerstraat 8 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Bartholomeus van der Meer Harlingen beurtschipper 31 j man gehuwd protestant 1-66
F-195 Laanen Lanen 72 Bartje Klok Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
F-195 Laanen Schritsen 59 Bartje Klok Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Bartle Faber Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-91
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
H-035 Kerkpoortstraat 71 Baudina Dijkstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-157
H-035 Kerkpoortstraat 69 Baudina Dijkstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-157
H-035 Kerkpoortstraat 67 Baudina Dijkstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-157
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Baudina Fontein Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-5
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Baudina Oosterbaan Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Baudina Stinstra Franeker 42 j vrouw gehuwd protestant 1-44
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Bauke Beidschat [Beitschat] Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-145
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Bauke de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-153
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Bauke Donker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-114
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Bauke Faber Harlingen tichelaarsknegt 32 j man gehuwd protestant 2-167
F-113 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 9 Bauke de Jong Franeker 24 j man ongehuwd protestant 2-62
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Bauke Kerkhoven Harlingen timmerman 29 j man gehuwd protestant 2-29
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Bauke van der Meulen Harlingen zadelmaker 47 j man gehuwd protestant 1-120
H-029 Rozengracht 0 Bauke van Smeden [Smeeden] Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-157
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Bauke Snip Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-37
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Bauke van der Werf Harlingen geen 12 j man ongehuwd protestant 2-94
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Bauke B Rinsma Harlingen geen 29 j man gehuwd protestant 2-135
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Bauke J Potting Harlingen gleibakkerschild. 18 j man ongehuwd protestant 2-127
G-209 Lammert van der steeg Kruisstraat 10 Bauke R Sluik Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-130
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 11 Bauke S Dijkstra Harlingen zeepziedersknegt 58 j man weduwnaar protestant 1-135
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 17 Bauke S Dijkstra Harlingen zeepziedersknegt 58 j man weduwnaar protestant 1-135
E-196 Laanen Lanen 65 Bauke Sjierks Postma Oosterbierum 47 j man gehuwd protestant 2-32
H-150 Nieuweburen 1 Bauke W Fopma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-174
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Baukje Akkerman Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
E-173 Laanen Lanen 39 Baukje Bakker Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-27
H-211 Zuiderstraat 31 Baukje Beidschat Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Baukje Bijlsma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Baukje van Dam Leeuwarden 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Baukje van Dam Leeuwarden 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Baukje van Dam Leeuwarden 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Baukje van Dam Leeuwarden 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Baukje Dijkstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Baukje Dreyer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Baukje Dreyer Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Baukje van Eeken Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-123
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Baukje Feddema Tzum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-129
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Baukje Feenstra Harlingen geen 34 j vrouw weduwe protestant 1-14
H-135 Waschbleek Wasbleek 6 Baukje Gerbens Holwert 70 j vrouw weduwe protestant 2-171
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Baukje van Gorkum Leeuwarden 49 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Baukje van Gorkum Leeuwarden 49 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
F-071 Schritzen Schritsen 38 Baukje Hartenberg Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Baukje van der Heide Driesum 47 j vrouw weduwe protestant 1-106
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Baukje van der Heide Driesum 47 j vrouw weduwe protestant 1-106
F-072 Schritzen Schritsen 36 Baukje Hildersum Leeuwarden 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-54
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Baukje Hommema Finkum 62 j vrouw weduwe protestant 1-55
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Baukje Jager Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-73
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
H-048 Rapenburg 18 Baukje Jansen Bolsward 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-160
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Baukje de Jong Holwerd 40 j vrouw gehuwd protestant 2-124
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Baukje de Jong Terschelling 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Baukje Kramer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-62
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Baukje Lautenbach Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-78
A-200 Karremanstraat Liemendijk 2 Baukje van der Linden Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Baukje van der Linden Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Baukje Loutenbach Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
D-028 Noordijs Franekereind 7 Baukje Meyer Harlingen 2 j* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-028 Noordijs Franekereind 7 Baukje Meyer Harlingen 2 j* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Baukje Monsma Beetgum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Baukje Monsma Beetgum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Baukje Oolgaard Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Baukje Oosterbaan Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-86
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Baukje Otma Workum werkster 42 j vrouw weduwe protestant 1-17
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Baukje van der Pijp Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-11
F-214 Laanen Lanen 34 Baukje Posthuma Terband 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Baukje van Smeeden Sexbierum 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
H-101 Waschbleek Wasbleek 74 Baukje Stoffels Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Baukje Strak Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 1-110
C-056 Voorstraat Voorstraat 55 Baukje Terpstra Dokkum 72 j vrouw weduwe protestant 1-86
B-070 Droogstraat 61 Baukje Trompetter Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Baukje Vogelzang Hindelopen 52 j vrouw weduwe protestant 2-26
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Baukje Vogelzang Harlingen 67 j vrouw weduwe protestant 1-18
H-104 Waschbleek Wasbleek 68 Baukje de Vries Workum 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
D-138 Ooievaarstraat 9 Baukje Wijnalda Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-137
D-138 Ooievaarstraat 9 Baukje Wijnalda Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-137
B-074 Droogstraat 79 Baukje de Wit Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
G-129 Romastraat Romastraat 31 Baukje van der Zee Harlingen 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-115
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Baukje C Teves Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
G-086 Hofstraat Hofstraat 15 Baukje E de Boer Harlingen naaister 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
C-190 Noorderhaven Noorderhaven 6 Baukje J Faber Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-111
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Baukje M Blok Makkum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Baukje M Blok Makkum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Baukje P Postma Holwert 43 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
G-271 Molenpad 16 Bauwke de Graaf Harlingen 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Bauwke Noordbeek Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-128
F-205 Laanen Lanen 52 Bauwkje Jonker .. 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-83
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Bauwkje Leyen Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Bauwkje Leyen Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-12
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Bauwkje R Pool Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-30
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Beatrix Spaanderman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
F-210 Laanen Lanen 42 Beeltie Vreedenburg Harlingen 11 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Beidsche van der Post Stavoren 36 j vrouw gehuwd protestant 1-62
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Beidsche van der Post Stavoren 36 j vrouw gehuwd protestant 1-62
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Beitske Oorthuis Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Beitske Oorthuis Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Beitske Timmer Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
H-030 Hofstraat 20 Beitske van der Tol Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
H-030 Rozenstraat 1 Beitske van der Tol Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
B-063 Herenwaltje 9 Beitske B Blom Harlingen 36 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-56
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Benjamin Brandi Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-38
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Benjamin van Hoek Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-155
F-138 Schritzen Schritsen 31 Benjamin Leefmans Norden 16 j man ongehuwd israëliet 2-68
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Benjamin Pais Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-59
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
F-210 Laanen Lanen 42 Benjamin Vreedenburg Harlingen 6 j man ongehuwd israëliet 2-84
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Israël Boas Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-120
F-139 Schritzen Schritsen 33 Benke Eylers Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-68
G-307 Kerkpoortstraat 4 Berber van der Boom Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Berber Bouwknegt Harlingen 63 j vrouw gehuwd protestant 2-105
F-060 Schritzen Schritsen 50 Berber Flaming Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-51
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Berber Gonggrijp Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Berber Gonggrijp Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
E-141 Laanen Poortje 7 Berber van der Heide Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Berber Hilwerda Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Berber Hobma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Berber Huitema Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-86
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 1 Berber Jacobs Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 1-101
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 3 Berber Jacobs Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 1-101
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 1 Berber Jelgersma St Anna 64 j vrouw gehuwd protestant 1-101
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 3 Berber Jelgersma St Anna 64 j vrouw gehuwd protestant 1-101
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Berber Nijkamp Leeuwarden 34 j vrouw weduwe protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Berber Nijkamp Leeuwarden 34 j vrouw weduwe protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Berber Nijkamp Leeuwarden 34 j vrouw weduwe protestant 1-11
F-229 Laanen Lanen 8 Berber de Vries Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-90
F-229 Laanen Lanen 6 Berber de Vries Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-90
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Berber Zuiderhout Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-132
G-085 Hofstraat Hofstraat 13 Berber M Stolte Ferwerd 29 j vrouw gehuwd protestant 2-108
D-052 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 32 Berbera Smit Harlingen 70 j vrouw gehuwd protestant 1-123
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Berbera M Hidma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-130
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Berbera M Hidma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-130
F-080 Schritzen Schritsen 22 Berbora Drost Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-55
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Berbora Drost Harlingen 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-101
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Berend Fikke Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-90
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Berend Hendriks Leeuwarden schaarslijper 74 j man gehuwd protestant 2-129
G-327 Weverstraat 0 Berend Kloppenburg Harlingen werkman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
G-327 Weverstraat 4 Berend Kloppenburg Harlingen werkman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Berend Oldenburger Pekel A 17 j man ongehuwd protestant 1-65
F-212 Laanen Lanen 38 Berend Pol Harlingen 74 j man weduwnaar rooms katholiek 2-84
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Berend Smith Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-134
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Berend Tikkel [Tikker] Harlingen 6 w man ongehuwd protestant 2-120
H-224 Weeshuisstraat 3 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 1 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
H-224 Weeshuisstraat 0 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Berendina Lichtendahl [Ligtendaal] Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Berendina Overmeer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-102
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Berendina Overmeer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-102
G-118 Romastraat Romastraat 0 Berendina [Dina] Boomsma Harlingen 6 d vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-113
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Berendtie van Beemen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Berendtie G Schippers Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-20
E-171 Laanen Lanen 35 Berent J Groen Harlingen schoenmaker 60 j man gehuwd protestant 2-27
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Berentje de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
F-025 Brouwersgragt Brouwersstraat 26 Bergita Meil Franeker geen 57 j vrouw weduwe protestant 2-45
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Bernardina Pieper Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-104
H-039 Rapenburg 4 Bernardus Beerendsen Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
G-267 Oosterbolwerk 2 Bernardus Bekker Harlingen wever 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-139
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Bernardus de Boer Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-93
H-186 Zuiderstraat 6 Bernardus Bonnema Harlingen melktapper 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-180
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Bernardus Bonnema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-44
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Bernardus Bonnema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-44
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Bernardus Dijkstra Menaldum 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-135
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Bernardus Drost Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Bernardus Drost Harlingen koopman en winkelier 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Bernardus Drost Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 3 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
H-040 Rapenburg 6 Bernardus Kleisma Dokkum scheepstimmerman 52 j man gehuwd protestant 2-159
E-015 Voorstraat Voorstraat 68 Bernardus Leemkoel Harlingen koopman 43 j man weduwnaar rooms katholiek 1-145
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Bernardus Miedema Werkhoven apothecars bediende 22 j man ongehuwd protestant 1-83
G-097 Hofstraat Kerkpad 32 Bernardus Nieuwenhuis Harlingen turfdrager 43 j man weduwnaar rooms katholiek 2-109
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Bernardus Nieuwenhuis Harlingen turfdrager 43 j man weduwnaar rooms katholiek 2-109
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Bernardus Omans Wettering wever 84 j man weduwnaar rooms katholiek 2-98
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Bernardus Omans Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-98
H-063 Rozengracht 0 Bernardus Panbakker Achlum 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Bernardus Smeding Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-40
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Bernardus Spandauw Harlingen schippersknegt 46 j man gehuwd protestant 2-127
G-252 Fabrieksstraat 32 Bernardus Spiekerman Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-136
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Bernardus Spoelstra Grouw 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-88
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Bernardus Telsemeyer Harlingen 11 m man ongehuwd rooms katholiek 2-104
F-214 Laanen Lanen 34 Bernardus Verhoeven Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-85
H-130 Waschbleek Wasbleek 16 Bernardus Visser Harlingen 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-171
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Bernardus de Vries Harlingen balkflotter 46 j man gehuwd protestant 2-116
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
H-153 Spinhuisstraat 9 Bernardus Westerhof Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-175
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Bernardus Henrs. Witte Wessum in Pruissen tapper en winkelier 50 j man gehuwd rooms katholiek 2-42
F-212 Laanen Lanen 38 Betje Huizinga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-84
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Betje van der Laan Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Betje de Moed Sneek 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Betje Ringsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
H-224 Weeshuisstraat 3 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 1 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
H-224 Weeshuisstraat 0 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Betje Sanders Sapmeer 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-47
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Betje Sanders Sapmeer 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-47
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Betje Stoker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
G-331 Weverstraat 0 Betje Veldhuis Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-149
G-083 Hofstraat 7 Betje de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-107
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Betje de Vries Amsterdam 56 j vrouw weduwe israëliet 1-65
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Betje de Vries Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Betje J Meyer Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Betje J Meyer Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-4
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Betje Levi Spier Harlingen 5 j vrouw ongehuwd israëliet 1-97
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Betje S Steensma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
F-210 Laanen Lanen 42 Betje Wolf Slot Schiedam 39 j vrouw gehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Betje Wolf de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 2 Betje Wolf de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Bettie Otma Workum 38 j vrouw gehuwd protestant 2-13
H-185 Zuiderstraat 8 Betting de Boer Harlingen winkelier 73 j man gehuwd protestant 2-180
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Betting B Kroese Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Betting B Kroese Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-63
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Beytske Oorthuis Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Beytske Oorthuis Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Biena Feenstra Veenwouden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-63
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 4 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Smidstraat 1 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Grote Werf 2 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Bijke van der Zee Heeg 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Boele Braaksma Dronrijp 6 j man ongehuwd protestant 1-46
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Bonne van der Burg Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-121
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Bonne Jager Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-123
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Bonne Oolgaard Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-52
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Bontie G de Jong Herenveen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-114
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Bontje M Hommes Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Bontje M Hommes Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-5
G-291 Kerkpad 7 Bote Pieksma IJlst schipper 31 j man gehuwd protestant 2-143
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Bote Tichelaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-31
H-190 Zuidersteeg 5 Bote Thomas Faber Woudsend 21 j man ongehuwd protestant 2-181
H-190 Zuidersteeg 1 Bote Thomas Faber Woudsend 21 j man ongehuwd protestant 2-181
H-190 Zuidersteeg 3 Bote Thomas Faber Woudsend 21 j man ongehuwd protestant 2-181
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Botille [Pathilla] Smith [Smidt] Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-48
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Botje Lieuwes Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Botje Lieuwes Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Botje Lieuwes Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 1-56
H-226 Weeshuisstraat 7 Botje Oosterbaan Gordijk 30 j vrouw gehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Botje Oosterbaan Gordijk 30 j vrouw gehuwd protestant 2-186
F-023 Zuiderhaven Zuiderhaven 83 Botje N Steinfort Oosterbierum geen 58 j vrouw weduwe protestant 2-45
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Boudina Vallinga Gaast 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-127
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Bouke Fransen Fopma Spannum kleermaker 59 j man gehuwd protestant 2-144
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Bouke Gaastra van Baren Bolsward 10 j man ongehuwd protestant 1-121
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Boukje Krijl Harlingen beurtschipper [sic] 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
G-286 Rapenburg 19 Bouwe Drijfhout Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-142
G-286 Rapenburg 17 Bouwe Drijfhout Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-142
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Bouwe van Hoek Harlingen metzelaar 46 j man gehuwd protestant 2-155
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Bouwe van Veen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-96
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Bouwe de Vries Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-34
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Bouwe de Vries Harlingen pakhuisknegt 28 j man gehuwd protestant 1-104
H-138 Nieuweburen 25 Bouwe Zein Harlingen korendrager 39 j man gehuwd protestant 2-172
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Bouwe A Hoeksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-144
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Bouwe C Zoete Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 1-98
E-196 Laanen Lanen 65 Bouwe H de Vries Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 2-32
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Bouwe M Schaafsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-8
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Bouwina Agema Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-98
H-033 Rozengracht 25 Bouwke Bergsma Harlingen melktapper 56 j man weduwnaar protestant 2-157
H-138 Nieuweburen 25 Bouwkje de Vries Slickenburg 39 j vrouw gehuwd protestant 2-172
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Brandt Blanksma Makkum 36 j man ongehuwd protestant 1-140
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Brandt Blanksma Makkum 36 j man ongehuwd protestant 1-140
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
G-104 Kerkpad 20 Bregje Poelstra Almenum 59 j vrouw gehuwd protestant 2-110
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Bregtje van Eeken Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-123
H-165 Schoolstraat 4 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-164 Schoolstraat 1 Bregtje Posthuma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 2 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 20 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 18 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 16 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-164 Spinstraat 1 Bregtje Posthuma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 14 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 12 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 10 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 8 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-164 Zuiderhaven 38 Bregtje Posthuma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-165 Schoolstraat 6 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
H-164 Spinstraat 3 Bregtje Posthuma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Bregtje Tuinhout Minnertscha 57 j vrouw weduwe protestant 1-14
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Bregtje Egles Mellema Raard 83 j vrouw weduwe protestant 1-104
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Bregtje K Deuze Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Broer Hobma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-80
F-123 Schritzen Schritsen 1 Broer Kleinvogel Harlingen schippersknegt 29 j man gehuwd protestant 2-65
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 84 Broer Kramer Stavoren 38 j man gehuwd protestant 1-60
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 86 Broer Kramer Stavoren 38 j man gehuwd protestant 1-60
G-289 Oosterbolwerk 4 Broer Ymes Harlingen geen 68 j man weduwnaar protestant 2-143
G-289 Oosterbolwerk 4 Broer Ymes Harlingen geen 68 j man weduwnaar protestant 2-143
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Broer Attes Haagsma Heeg scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 2-47
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Broer K Plantinga Leeuwarden brood en kleinbakker 38 j man gehuwd protestant 1-126
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Broer R Kleinvogel Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Broer R Kleinvogel Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Broer Wytses Blom Harlingen werkman 47 j man gehuwd protestant 2-165
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Bruin Monsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-72
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
G-077 Both Apothekerstraat 5 Caatje Folkerts [Volkerts] Nimwegen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-077 Both Apothekerstraat 3 Caatje Folkerts [Volkerts] Nimwegen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-107
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Caatje Kiel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Caatje F Spoelstra Sneek 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Caatje S Cohen Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd israëliet 2-11
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Carel Miranda Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-100
H-063 Rozengracht 0 Carolina Beerendzen Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-161
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Carolina van Bree Harlingen 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-143
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Carolina Diester Minden in Pruissen 70 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-75
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Carolina Scherm Lemmer 22 j vrouw gehuwd protestant 2-20
H-178 Zuiderhaven 24 Carolina Walgreen Harlingen zeeman* 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-179
H-178 Zuiderhaven 24 Carolina Walgreen Harlingen zeeman* 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-179
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Carolus Zuiderhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-5
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Carst de Boer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-58
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Casper van IJzendijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-10
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Cath. Jacoba Tjallingii Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
H-011 Hofstraat Hofstraat 10 Catharina Altena Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-153
E-135 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 25 Catharina Altringa Franeker 40 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-21
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Catharina van Arum Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-170
H-207 Westerstraat 0 Catharina Beekman Harlingen 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-182
G-267 Oosterbolwerk 2 Catharina Beerends Harlingen 54 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-139
G-273 Molenpad 10 Catharina Benthem Maastricht 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-140
G-273 Molenpad 12 Catharina Benthem Maastricht 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-140
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Catharina Beucker Almenum 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-168
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Catharina Binksma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Catharina Binksma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Catharina Bisschop Harlingen winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-38
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Catharina Bisschop Harlingen winkeliersche 66 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-38
G-260 Kerkpoortstraat 47 Catharina Bloemer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-137
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Catharina de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Catharina de Boer Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-86
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Catharina de Boer Harlingen 7 w vrouw ongehuwd protestant 2-58
H-186 Zuiderstraat 6 Catharina Bonnema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-180
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Catharina Boumans Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-129
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Catharina de Bruin Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Catharina Burkels Beetgum 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-125
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Catharina de Cock Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-83
E-222 Wortelhaven Simon Stijlstraat 5 Catharina Delgrosso Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-37
D-018 Noordijs Noordijs 17 Catharina van Dijk Harlingen 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-117
G-291 Kerkpad 7 Catharina Dijkstra Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-143
E-204 Laanen Lanen 75 Catharina Dikmans Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-33
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Catharina Drost Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-21
F-140 Schritzen Schritsen 35 Catharina Drost Harlingen 26 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-69
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Catharina Drost Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-21
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Catharina Esveld Middelburg 24 j vrouw gehuwd protestant 1-66
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Catharina Ferf Leeuwarden 37 j vrouw weduwe protestant 1-29
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Catharina Ferf Leeuwarden 37 j vrouw weduwe protestant 1-29
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Catharina Fielbach Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
G-310 Fabrieksstraat 20 Catharina Fonk Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-146
G-310 Fabrieksstraat 22 Catharina Fonk Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-146
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Catharina Fontein Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Catharina Fontein Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-95
G-209 Lammert van der steeg Kruisstraat 10 Catharina van der Gaast Rotterdam 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Catharina Godthelp Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Catharina Godthelp Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Catharina Gonggrijp Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Catharina de Haan Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Catharina de Haan Harlingen 34 j vrouw gehuwd rooms katholiek 2-103
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Catharina Hanekamp Harlingen 25 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-78
G-333 Weverstraat 0 Catharina Hanekamp Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-150
F-227 Laanen Lanen 16 Catharina Hoek Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Catharina Hoek Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
F-227 Laanen Lanen 16 Catharina Hoek Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
F-059 Schritzen Schritsen 52 Catharina Holtevers [Holtewier] Rinsumagees geen 43 j vrouw weduwe rooms katholiek 2-51
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
E-137 Laanen Lanen 3 Catharina Houtsma Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Catharina Jansen Antwerpen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-75
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Catharina de Jong Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-6
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Catharina de Jong Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-6
D-018 Noordijs Noordijs 17 Catharina de Jong Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-117
G-291 Kerkpad 7 Catharina Jongsma Goenga 59 j vrouw weduwe protestant 2-143
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Amsterdam 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Catharina Kansters Leer 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Catharina Kansters Leer 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Catharina Kansters Leer 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-97
G-264 Molenpad 9 Catharina Knoop Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-138
E-002 Voorstraat Voorstraat 92 Catharina Langen Papenburg 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-141
A-007 Noorderhaven Noorderhaven 9 Catharina Lentz Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-5
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Catharina van der Meer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
F-140 Schritzen Schritsen 35 Catharina Meinders Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 2-69
C-064 Voorstraat Voorstraat 71 Catharina Panbakker Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-88
G-291 Kerkpad 7 Catharina Pieksma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-143
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Catharina