Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.

wijk  A  B  C  D  E  F  G  H  I  huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
A-003 Noorderhaven Noorderhaven 3 Henderina Meyer Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-4
A-003 Noorderhaven Noorderhaven 3 Anna Gelinde Harlingen 27 j vrouw weduwe protestant 1-4
A-003 Noorderhaven Noorderhaven 3 Frederik Eekmeyer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Jantie Zeylmaker Harlingen tappersche 50 j vrouw weduwe protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Hylke M Wiersma Harlingen varensgezel 23 j man ongehuwd protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Klaas M Wiersma Harlingen varensgezel 21 j man ongehuwd protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Janneke Wiersma Harlingen 14 j vrouw weduwe protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen sluiswachter 56 j man gehuwd protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Neinke Roelofs Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Tjalling Faber Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Willem Faber Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-4
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Geertje Faber Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frans K Blokmaker Harlingen smidsknegt 37 j man gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Betje J Meyer Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Frederik Blokmaker Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelia Blokmaker Harlingen naaister 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Sietske Blokmaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Marijke Blokmaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Lolkje Blokmaker Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nancy [Nanzie] van Hoften Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Minno Radsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-4
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Detje K Mulder Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Klaas de Boer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Jieppe van der Veer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-5
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Bontje M Hommes Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-5
A-007 Noorderhaven Noorderhaven 9 Geertje M Popma Warga geen 36 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-5
A-007 Noorderhaven Noorderhaven 9 Janna Lentz Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-5
A-007 Noorderhaven Noorderhaven 9 Catharina Lentz Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-5
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Johannes Allard Sprée Sneek geen 25 j man gehuwd rooms katholiek 1-5
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Trijntje Tjettes Tromp Dedgum 25 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-5
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 David Sprée Franeker 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-5
A-008 Noorderhaven Noorderhaven 11 Henke T Tromp Dedgum 19 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-5
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 .. Zuiderhout Amsterdam zeylmaker 38 j man gehuwd protestant 1-5
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Maria G Rotgans Amsterdam 24 j vrouw gehuwd protestant 1-5
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Carolus Zuiderhout Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-5
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Gerryt Zuiderhout Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-5
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Willem Zuiderhout Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-5
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Saakje J Sjerda Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-5
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Theunis Zuiderhout Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 1-5
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Amsterdam boekhouder 26 j man gehuwd protestant 1-5
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Catharina Schmitz Lippstadt 24 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-5
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Harlingen 16 w man ongehuwd protestant 1-5
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Stijntie Panbakker Harlingen 18 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-5
A-011 Noorderhaven Noorderhaven 17 Margaretha Mentes Amsterdam 54 j vrouw weduwe protestant 1-6
A-011 Noorderhaven Noorderhaven 17 Hendrikje Logges Hoogeveen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-011 Noorderhaven Noorderhaven 17 Anna Zwaal Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-016 Noorderhaven Noorderhaven 25 Roelof Snoek Leeuwarden schrijnwerker 27 j man gehuwd protestant 1-6
A-016 Noorderhaven Noorderhaven 25 Hendrikje Tangerman Leeuwarden 27 j vrouw gehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Cornelia Ledeboer Oudbeyerland 29 j vrouw gehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Louisa Zeylmaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Dorothea Zeylmaker Harlingen 11 m vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Anke Faber Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Freerk Fontein Harlingen zeehandelaar 61 j man gehuwd protestant 1-6
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Eva van Dalsen Harlingen 62 j vrouw gehuwd protestant 1-6
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Hendrik Fontein Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-6
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Willem Jan Fontein Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-6
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Eva Fontein Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Antje Verff Heerenveen 30 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Foekje de Jong Stavoren 51 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Annetje Hazelhof Leeuwarden 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Pieter Adema Zijlstra Harlingen commissionair 29 j man gehuwd protestant 1-6
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Leonora J Banga Franeker 28 j vrouw gehuwd protestant 1-6
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Dirk C Zijlstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Jelle Zijlstra Harlingen 6 w man ongehuwd protestant 1-6
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Vetje Tilstra Berlikum 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Iemkje de Groot Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Jarig C Mollema Harlingen zeepzieder 44 j man weduwnaar protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Sybrand Mollema Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Cornelis Mollema Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Jan Mollema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Holkje Mollema Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Maria Mollema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Elisabeth Rooth Maastricht gouvernante 47 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Sophia van Themmen Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Cristina Koestra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Arjan Koopmans Harlingen metzelaar 50 j man gehuwd protestant 1-7
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Geertje E Bouwknegt Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-7
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Dirk Pietersz Fontein War onder Franeker zeehandelaar 53 j man gehuwd protestant 1-7
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Geertruida Matak Herp N. Braband 52 j vrouw gehuwd protestant 1-7
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Freerk Fontein Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-7
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Catharina Fontein Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Anna Fontein Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Seyke Veenstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Zytske de Groot Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Cornelis Teves Harlingen kantoorbediende 21 j man gehuwd protestant 1-7
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Janna Schaafsma Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-7
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Jan Teves Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-7
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Marten Teves Harlingen man ongehuwd protestant 1-7
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Vroukje Duman Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Abraham van der Moer Zierikzee architect 39 j man gehuwd protestant 1-8
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Hazina Cootstra Heerenveen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-8
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Izaak van der Moer Leeuwarden 5 j man ongehuwd protestant 1-8
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Wilhelmus van der Moer Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-8
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Margaretha van der Moer Leeuwarden 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Wilhelmina van der Moer Leeuwarden 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Cristina Zijlstra Almenum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Jetze Rodenhuis Harlingen koopman 51 j man gehuwd protestant 1-8
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Rinske Gratama Harlingen koopman [sic] 50 j vrouw gehuwd protestant 1-8
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Trientje Rodenhuis Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Jetske Sjollema Lemmer 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Siebe Pottinga Harlingen koopman 30 j man gehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Petronella van Enschut Arnhem 30 j vrouw gehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Johannes Pottinga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Willem Jan Pottinga Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Harke Pottinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Henrietta Pottinga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Hylkje Pottinga Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Hyke Jans de Groot Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Grietje Bakker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Holkia de Vlies Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd protestant 1-8
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Helena Anna van Dam Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Tietje P Donia Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Martinus Pettinga Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-9
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Loetske van der Meulen Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Pietertje D Idzerda Makkum 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Durk A de Jong Vlieland kaptein ter zee 36 j man gehuwd protestant 1-9
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Jantie H Prins Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-9
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Ary D de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-9
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Hielke Prins de Jong Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-9
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Symon D de Jong Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-9
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Dirk D de Jong Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-9
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Jieke Wagter Wolvega 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Frouwkje van der Woude Harlingen winkeliersche 44 j vrouw weduwe protestant 1-9
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Roelof de Boer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-9
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Geert de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-9
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Wijke de Boer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Geert van der Woude Oostermeer 73 j man ongehuwd protestant 1-9
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Hiltje de Vries Sneek 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Ymkje Houtsma Harlingen fabriekeursche 49 j vrouw weduwe protestant 1-9
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Jan Rodenhuis Harlingen vice consul en kargadr. 25 j man ongehuwd protestant 1-9
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Catrina van den Heuvel Amsterdam 34 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Pieter Popta Harlingen medecina doctor 49 j man gehuwd protestant 1-9
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jetske Lolkama Franeker 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jenkjen Popta Franeker 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Grietje Halstra Franeker 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hieke Land Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Frederik Duman Leeuwarden 18 j man ongehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Eelko Hesling Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-10
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Anthony Storm Lotz Amsterdam visiteur 44 j man weduwnaar protestant 1-10
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Dirk Johan Storm Lotz Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-10
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Geertruida Schaap Schiermonnikoog 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Sytske G Bouma Stiens 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Yda K Parma Workum winkeliersche 29 j vrouw weduwe protestant 1-10
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Thomas van Slooten Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-10
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Jetske van Slooten Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Klaaske Kisjes Parraga 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Hipkje Deinum Workum 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Klaas Y Parma Stavoren zeekapitein 68 j man weduwnaar protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Deventer predikant der herf. gemeente 46 j man gehuwd protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Anna E Dorper Amsterdam 42 j vrouw gehuwd protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Engelbertus van IJzendijk Medemblik 14 j man ongehuwd protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Casper van IJzendijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Ansena van IJzendijk Medemblik 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Sara Maria van IJzendijk Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Trijntie Loutenbach Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Betje van der Laan Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertine van Altena Dokkum geen 29 j vrouw weduwe protestant 1-11
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Ype Rodenhuis Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-11
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Henderika Rodenhuis Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertina Rodenhuis Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Elisabeth Steenstra Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Johannes K Nieuman Dragten schipper 67 j man gehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Sophia Greydanus Leeuwarden winkeliersche 66 j vrouw gehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Berber Nijkamp Leeuwarden 34 j vrouw weduwe protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Jarig K Westra Harlingen medicina doctor 70 j man ongehuwd protestant 1-11
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Jacob K van Schouwenburg Harlingen fabrikant 42 j man gehuwd protestant 1-11
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Alida Hesselink Groningen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-11
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Hendrik van Schouwenburg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-11
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Jan van Schouwenburg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-11
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Herman van Schouwenburg Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-11
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Martha van Schouwenburg Harlingen [winkeliersche] 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Geertje L van der Wal Veendam winkeliersche* 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Anna de Vries Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Sjoukje Ritshuis Harlingen winkelierse 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-11
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Geertje de Vries Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Cornelis de Wolf Kampen 47 j man gehuwd protestant 1-11
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Neeltie Hofhuis Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-11
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Tjerk Metzelaar Harlingen koopman 43 j man gehuwd protestant 1-12
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Sibbeltje de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-12
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Pieter Metzelaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-12
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Johannes Metzelaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-12
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Jacob Metzelaar Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-12
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Klaas Metzelaar Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-12
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Antje Metzelaar Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Sybrigje Metzelaar Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Cornelis P Simonsz Zaandam commissionair 47 j man gehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Eke Gratama Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Hendrik Simonsz Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Dirk Simonsz Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Andries Simonsz Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Elisabeth Simonsz Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Dorothea Simonsz Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Catharina Simonsz Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Rinske Simonsz Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Wypkje Holmans Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen cargadoor 40 j man gehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Oekke van der Werff Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Sjoerd Wiarda Harlingen koopman 18 j man ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Johannes Wiarda Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Klaas Wiarda Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Symon Wiarda Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Julia C Wiarda Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Wietske Wiarda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Wietske Boersma Sneek 69 j vrouw weduwe protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Leentje Smit Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Trijntie Holmans Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Sypkje de Vries Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Julius Wiarda Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-12
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Harmanus van Schouwenburg Harlingen zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-13
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Martha Tjallingii Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-13
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Hendrik van Schouwenburg Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-13
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Rijkje van Schouwenburg Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Anna van Schouwenburg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Betje de Vries Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Siemontie Terluin [Terbuin] Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Pieter Huidekoper Harlingen koopvaardijkaptein 31 j man gehuwd protestant 1-13
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Rijkje Fontein Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-13
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Jan Huidekoper Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-13
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Geertruida Huidekoper Harlingen vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Anna Broekema Winschoten 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Jantie Helderson Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Watze Ruitinga Harlingen apothecar 85 j man weduwnaar protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Anthony Ruitinga Harlingen 52 j man ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Ypeus Ruitinga Harlingen 45 j man ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Nicolaus van der Veen Engelbert apothecar bediende 24 j man ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Aleida van Otterloo Deventer 76 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Siemontie Baantjer* Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Johannes Ruitinga Harlingen apothecar 59 j man weduwnaar protestant 1-13
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Mentie Ruitinga Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Geertruida Ruitinga Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Frouwkje Akkerboom Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Geertje Valderpoort Harlingen geen 47 j vrouw weduwe protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Hermanus Buikhuizen Dordrecht 26 j man gehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Riemke Brouwer Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Geertje Buikhuizen Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Gerryt Pook Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Antje Pook Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Bregtje Tuinhout Minnertscha 57 j vrouw weduwe protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Evert van Eeken Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Klaas de Jong Harlingen turfdrager 43 j man gehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Trijntie P Buil Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Bart de Jong Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-14
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Maayke de Jong Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Baukje Feenstra Harlingen geen 34 j vrouw weduwe protestant 1-14
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Popke Minnema Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-14
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Setske Minnema Meppel 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Antie Minnema Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Fetje Simons Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-14
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Jan J van der Heide Harlingen arbeyder 33 j man gehuwd protestant 1-14
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Hylke van Sloten Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-14
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Tamer van Slooten Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Trijntie van Sloten Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Tietje van Sloten Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Syberen D Sleeper Harlingen korendrager 48 j man gehuwd protestant 1-14
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Catharina Wesman Harlingen 40 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-14
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Dirk B de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-14
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Reinskje de Vries Harlingen 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-14
A-064 Droogstraat Droogstraat 14 Yetje L IJlstra Harlingen winkeliersche 70 j vrouw weduwe protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Akke J Koestra Harlingen 37 j vrouw weduwe protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Onsman Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Arjan Onsman Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Grietje Onsman Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Hendrik Koestra Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egbert Burgersch Kantes kaptein ter zee 48 j man gehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Baukje C Teves Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Rubertus Burgersch Pekel A 18 j man ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Dirk Burgersch Pekel A 15 j man ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Albertje Burgersch Pekel A hoedjemaakster 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Alida Burgersch Pekel A 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Egberta Burgersch Pekel A 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Harmina Teves Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Antje van der Mey Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling kapitein ter zee 40 j man gehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Stijntie P Dijkstra Terschelling 44 j vrouw gehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Johannes de Jong Terschelling 13 j man ongehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Dirk de Jong Terschelling 9 j man ongehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling 3 j man ongehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Trijntie de Jong Terschelling 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Baukje de Jong Terschelling 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Jetske Reitsma Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Aaltie Rikkers Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Hendrik Rikkers Harlingen timmerman 25 j man ongehuwd protestant 1-16
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Hermanus Schrage Bolsward koopman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-16
A-069 Bildstraat Bildtstraat 22 Anna Hanekamp Harlingen 38 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jacoba de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Geertje Piebenga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Iemkje Piebenga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Maartje Piebenga Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jetske Jeltes Harlingen 70 j vrouw weduwe protestant 1-16
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Jacobus de Lang Leeuwarden kopersmidt 36 j man gehuwd protestant 1-16
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Antje Bloemsma Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Anthoon de Lang Leeuwarden 10 j man ongehuwd protestant 1-16
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Yetje de Lang Leeuwarden 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Jantje de Lang Leeuwarden 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Elksje de Lang Leeuwarden 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Aaltje de Lang Leeuwarden 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Coenraad Meeth Augustynusga koetsier 29 j man gehuwd protestant 1-16
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Johanna Habbecothe Leeuwarden 28 j vrouw gehuwd protestant 1-16
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Pieter Wiersma Harlingen melktapper 37 j man gehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Janke van Loon Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Lieuwe Wiersma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-17
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Sjouwkje de Beer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Baukje Otma Workum werkster 42 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Symontie Hilwerda Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Berber Hilwerda Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Jacob van der Meulen Leeuwarden 53 j man gehuwd protestant 1-17
A-090 Droogstraat Droogstraat 43 Aafke C de Jong Sneek 60 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Karel Richter Stettyn zeevarende 33 j man gehuwd protestant 1-17
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Klaasje de Vries Stavoren 49 j vrouw gehuwd protestant 1-17
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Theresia Meyer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Immelia Spitske Harlingen 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Antje de Haan Workum kosterinne 63 j vrouw weduwe protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Wiebe D van Vliet Harlingen aanspreker 30 j man gehuwd protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Tjietske van der Hout Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Abel van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Antie van Vliet Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-18
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Geertje van Vliet Harlingen 2 m vrouw ongehuwd protestant 1-18
A-099 Karremanstraat Karremanstraat 26 Marijke van der Vorm Harlingen 77 j vrouw weduwe protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Gerryt R de Vries Harlingen geen 57 j man gehuwd protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Anna C Rebel Leeuwarden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Eva Elisabeth de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Sijke Kramer Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Johannes Herius Leeuwarden kopersmidt 24 j man ongehuwd rooms katholiek 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Johannes Deinema Leeuwarden kledermaker 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Grietje Gorter Westzaan 58 j vrouw weduwe protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Hendrik Gorter Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Klaas Gorter Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Henke Dreyer Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Baukje Vogelzang Harlingen 67 j vrouw weduwe protestant 1-18
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Jan A Dreyer Harlingen 41 j man ongehuwd protestant 1-18
A-102 Zoutsloot Zoutsloot 48 Dirkje Brens Workum 79 j vrouw weduwe protestant 1-18
A-102 Zoutsloot Zoutsloot 48 Hylkie Siekmans Harlingen 48 j vrouw weduwe protestant 1-18
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Klaaske T Bouma Makkum naaister 27 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Baukje M Blok Makkum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Wiepkje M Blok Almenum 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Grietje M Blok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Douwe H Wiersma Harlingen 36 j man ongehuwd protestant 1-19
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Marten van der Mey Harlingen schippersknegt 27 j man gehuwd protestant 1-19
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Geertjie Baantjer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Jan van der Mey Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-19
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Antje van der Mey Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Sytske T de Groot Harlingen 69 j vrouw weduwe protestant 1-19
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Geertje A de Boer Makkum 66 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Barend van der Wal Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-19
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Yetje J de Jong Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Haring van der Wal Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-19
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Yeme van der Wal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-19
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Jurjan van der Wal Harlingen timmerman 75 j man weduwnaar protestant 1-19
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Douwe Drijfhout Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-19
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Rinske G de Vlies Leeuwarden 28 j man gehuwd protestant 1-20
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Rinske van den Bosch Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Neeltie de Groot [Mulder] Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-20
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Johan Hendriks Mulder Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-20
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Trijntie Mulder Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Janke Mulder Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Ingena [Engina] Mulder Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Luitje O Wassenaar Oosterwierum 50 j man gehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Helena Outhuis Heilo 39 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Obbe L Wassenaar Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Gerryt Wassenaar Minnertsga 7 j man ongehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Kornelis Wassenaar Minnertsga 4 j man ongehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Willem Wassenaar Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Henderika Wassenaar Minnertsga 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Gerryt S Tol Midlum 31 j man gehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Jantie Braammeyer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Sipke Tol Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-20
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Aafke Tol Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Rinze van der Vliet Harlingen 24 j man gehuwd protestant 1-20
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Berendtie G Schippers Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Jurjen Baron Harlingen winkelknegt 50 j man gehuwd protestant 1-20
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Danietta Postma Workum 48 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Hendrik Baron Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Sybrand L Zwaal Harlingen timmerman 39 j man gehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Pietje G de Boer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Lolke S Zwaal Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Jantje S Zwaal Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Aukje S Zwaal Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Henderika S Zwaal Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Harlingen zadelmaker man gehuwd protestant 1-21
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Trijntie J Radsma Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-21
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Grietje van der Meulen Harlingen vrouw ongehuwd protestant 1-21
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Gepke Cornelis Sneek tabakskerwer 58 j vrouw weduwe protestant 1-21
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Cornelis Gonggrijp Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 1-21
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Johannes Gonggrijp Harlingen touwslager 17 j man ongehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Trijntie Boonstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-21
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Rinske Philippus Oosterbierum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Tjepke Haitsma Franeker 12 j man ongehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Harmen J Kroon Kimswerd pakhuisknegt 54 j man gehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Trijntie R Kroon Kimswerd 55 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Auke Kroon Kimswerd 26 j man ongehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Antie Kroon Kimswerd 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Rintie T Kuiper Harlingen varensgezel 44 j man gehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Teuntje van der Berg Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Gerben Posthumus Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen schoenmaker 58 j man gehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Hiltie W Conijn Wonswerd 59 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Hein Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Petrus Drost Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Bernardus Drost Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Catharina Drost Harlingen 12 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-21
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Draisma Balk pottebakker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Wouter Bouwmans Harlingen pottebakker 38 j man gehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Aaltie Draisma Joure 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Bouwmans Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Cornelis Bouwmans Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Maria Bouwmans Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Johanna Bouwmans Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Cristina Bouwmans Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Sibbelina Bouwmans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Akke Boomsma Harlingen 27 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-22
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Feikje van der Brug Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-22
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Ytje J Feddema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Klaaske Feddema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Jacob de Vries Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-22
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Yetje van Arum Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-22
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Cornelis J de Vries Harlingen 10 w man ongehuwd protestant 1-22
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Sophia Waller Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-22
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Pieter Bakema Amsterdam zeekaptein 33 j man gehuwd protestant 1-22
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie A Sluik Terschelling 31 j vrouw gehuwd protestant 1-22
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albert Bakema Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-22
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie Bakema Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Albertje Bakema Vlissingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
A-124 Zoutsloot Zoutsloot 20 Klaas van der Ley Harlingen metzelaar 34 j man gehuwd protestant 1-23
A-124 Zoutsloot Zoutsloot 20 Wytske van der Mey Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-23
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Grietje Ruitinga Harlingen 55 j vrouw weduwe protestant 1-23
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Hiske de Groot Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-23
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Johannes van der Zee Harlingen wafelbakker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-23
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Geertruida [Catharina] Bloemers [Blommers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-23
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Wouter P Posthuma Harlingen grofsmid 27 j man gehuwd protestant 1-23
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Klaaske J Miedema Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-23
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Pieter W Posthuma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-23
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Jiepe W Posthuma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-23
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Antie Kas St Jacob 53 j vrouw weduwe protestant 1-23
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Klaas Y Kamminga Harlingen pakhuisknegt 32 j man gehuwd protestant 1-23
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Dirkje K Norel Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-23
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Henke K Kamminga Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-23
A-127 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Hendrik M Wilst Sneek kuiper 36 j man ongehuwd protestant 1-23
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Johannes Kamminga Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 1-23
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Yene D de Roos Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-23
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Zaakje Kamminga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-23
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 13 Douwe Kamminga Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-23
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Johannes* Filbach [Fielbach] Amsterdam schoenmaker 37 j man gehuwd protestant 1-24
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Antje de Wilde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-24
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 15 Maayke de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 17 Antie Tamsma Harlingen winkeliersche 50 j vrouw weduwe protestant 1-24
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 17 Michiel D Smidt Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-24
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 17 Adrianus Smidt Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-24
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 19 Akke Hartenberg Sneek 67 j vrouw weduwe protestant 1-24
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 19 Ele R Driesen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 19 Truike A Visser Herenveen 48 j vrouw weduwe protestant 1-24
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 19 Janna J Visser Stavoren 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Akke Blok Harlingen 14 j vrouw gehuwd protestant 1-24
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Schelte van der Hoef [Hoeve] Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-24
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Jacobus van der Hoef [Hoeve] Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-24
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Zaakje van der Hoef [Hoeve] Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Trijntie van der Hoef [Hoeve] Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 21 Trijntie Drost Bolsward 26 j vrouw weduwe protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Meindert W Astra Schiermonnikoog schippersknegt 51 j man gehuwd protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Fetje Kaapstra Achlum 47 j vrouw gehuwd protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Setske Salkes [Solkes] Burgwerd 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Anne Astra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Sjieuwke Astra Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Uilke van Dijk Pekel A schippersknegt 64 j man gehuwd protestant 1-24
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 20 Geziene Fokkens Groningen 66 j vrouw gehuwd protestant 1-24
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Tjietske Wiersma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Sietske Wiersma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Lodewijk Flümacher Memel stuurman 31 j man gehuwd protestant 1-25
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Grietje van Dülen Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Jan Flümacher Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-25
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Sytske Flümacher Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jacob Kuipers Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Waltie Kuipers Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Yemkje Kerkstra Sexbierum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Symon K Kuipers Harlingen touwslager 37 j man gehuwd protestant 1-25
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Elizabeth Wiersma Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Neeltie Kuipers Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Elizabeth Kuipers Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-25
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Klaas Tuimelaar Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-25
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Jacob E de Boer Pingjum policiebediende 53 j man gehuwd protestant 1-26
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Eke J Posthumus Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-26
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Jan de Boer Harlingen zeevarende 24 j man ongehuwd protestant 1-26
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Evert de Boer Harlingen zeevarende 19 j man ongehuwd protestant 1-26
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Douwe de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Janke de Boer Harlingen naaister 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Johanna van Bachum Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Rimke W Kleinvogel Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Broer R Kleinvogel Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Johanna Kleinvogel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Aukje Kleinvogel Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Klaaske J Dekker Harlingen 39 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Sybe de Haan Veenwouden s rijks commies 33 j man gehuwd protestant 1-26
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Wilhelmina Coenradi Suameer 39 j vrouw gehuwd protestant 1-26
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Folkert W de Haan Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-26
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Titia Sophia de Haan Leeuwarden 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Dievertje Meinsma Makkum 37 j vrouw weduwe protestant 1-26
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Poppes van der Werf Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-26
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Foeke van der Werf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Aukje van der Werf Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Aagje de Groot Westzaan 57 j vrouw weduwe protestant 1-26
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Frederik J Bakker Leeuwarden molenmaker 20 j man ongehuwd protestant 1-26
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Uilke Schuil Sneek grutter 23 j man ongehuwd protestant 1-26
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Marten Y Bos Franeker geen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-27
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Grietje Klaver Harlingen 56 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-27
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Haring M Bos Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-27
A-148 Zoutsloot Bildtstraat 10 Martje M Bos Harlingen 16 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Adriaan Maas Dordrecht schipper 41 j man gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Grietje Jaagsma Nijkerk 32 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Jan J Bouwknegt Harlingen oud schipper 73 j man gehuwd protestant 1-27
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Sybrigje Yemes Harlingen 75 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Rinske van der Meulen Franeker 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Allert G Krijl [Kreyl] Hindelopen 47 j man gehuwd protestant 1-27
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Foekje Pannebakker Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-27
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Sytze A Krijl Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-27
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Boukje Krijl Harlingen beurtschipper [sic] 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Janke van der Heyde Grote Gaast geen 78 j vrouw weduwe protestant 1-27
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Aafke Kerkhoven Harlingen 41 j vrouw weduwe protestant 1-27
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Eliza van der Ley Leeuwarden 4 j man ongehuwd protestant 1-27
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Alida van der Ley Nieuwe Diep 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jan de Boer Bonda stads bode 77 j man gehuwd protestant 1-28
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jantie Schotanus Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-28
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Adam Albada Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-28
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Jacobus Albada Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-28
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Grietje de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Pietje G Rotgans Terschelling 22 j vrouw gehuwd protestant 1-28
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Jan L Balkstra Terschelling 1 j man ongehuwd protestant 1-28
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Pieter Crans [Krans] Nauta Leeuwarden visiteur 52 j man gehuwd protestant 1-28
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Grietje L Ruil Embden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-28
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Grietje Post Sexbierum 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Minno Lovius Leeuwarden zeeman kapt. 33 j man gehuwd protestant 1-28
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Anna Nauta Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-28
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Hiltie Lovius Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Iemkje Jacobs [Iemkje] Molkwerum 64 j vrouw weduwe protestant 1-28
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Iemkje Hilarius Harlingen [Molquerum] 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Pieter Mooiman Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-28
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Neeltie Meinsma Makkum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-28
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Hendrik Mooiman Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-28
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Beitske Timmer Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Martinus Visser Harlingen wafelbakker 55 j man gehuwd rooms katholiek 1-29
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Maria Visser Harlingen 50 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-29
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Anna Visser Harlingen 29 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-29
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Johanna Visser Harlingen 21 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-29
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Johannes Visser Dordrecht 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-29
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Geertruida Visser Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-29
A-159 Zoutsloot Zoutsloot 59 Yda Visser Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-29
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Dirk Vink Nieuendam varensgezel 37 j man gehuwd protestant 1-29
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Dirkje Koster Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-29
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Sijke Koster Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-29
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Catharina Ferf Leeuwarden 37 j vrouw weduwe protestant 1-29
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Grietje Schuit Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-29
A-161 Zoutsloot Zoutsloot 63 Antie G Krijl [Kreyl] Hindelopen 40 j vrouw weduwe protestant 1-29
A-161 Zoutsloot Zoutsloot 63 Gerrit Krijl* Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-29
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Dorothea Prous Harlingen 56 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-29
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Romke Zeldenrijk Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-29
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Tjette Zeldenrijk Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-29
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Trijntie Posthumus Harlingen 63 j vrouw weduwe protestant 1-30
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Hendrik H Poort Harlingen koopman 29 j man gehuwd protestant 1-30
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Bauwkje R Pool Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-30
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Arjan H Poort Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-30
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Riemer H Poort Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-30
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Teetske Meppelaar Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-30
A-164 Karremanstraat Karremanstraat 20 Rinske de Vries Harlingen turftonster 50 j vrouw weduwe protestant 1-30
A-164 Karremanstraat Karremanstraat 20 Amkje Posthuma Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-164 Karremanstraat Karremanstraat 20 Rinkje Posthuma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-164 Karremanstraat Karremanstraat 20 Alegonda Eenzama Harlingen 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Jan H van der Weide Harlingen huistimmerknegt 24 j man gehuwd protestant 1-30
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Trijntie H Kuipers Veenwouden 27 j vrouw gehuwd protestant 1-30
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Hendrik van der Weide Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-30
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Antie Bos Harlingen 66 j vrouw weduwe protestant 1-30
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Henderika Tengnagel Eestrum naaister 35 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hantie Westerhoek Hitzum 37 j man gehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Jantie Dijkstra Franeker 36 j vrouw gehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Joseph Westerhoek Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hiske Westerhoek Franeker 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Thomaske Westerhoek Almenum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Maayke Westerhoek Grettingabuurt 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Djeuwke Westerhoek Grettingabuurt 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Pietje van der Werff Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Rein Tichelaar Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Yep Tichelaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Bote Tichelaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Haye Tichelaar Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Setske Tichelaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Itske Tichelaar Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Hietie Tichelaar Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-170 Leemedijk Achterstraat 8 Cornelis van der Weide Harlingen sjouwerman 43 j man gehuwd protestant 1-31
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Alle S Schaafsma Cornwerd 29 j man gehuwd protestant 1-31
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Antie Rewerda Peins 34 j vrouw gehuwd protestant 1-31
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Sjerk Schaafsma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-31
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Fokje Schaafsma Almenum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Jeltie Visser Oosterbierum 45 j vrouw weduwe protestant 1-31
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Hendrik de Jong Franeker 17 j man ongehuwd protestant 1-31
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Klaas de Jong Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-31
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Aukje de Jong Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-173 Leemedijk Achterstraat 2 Aaltie Kronenburg Harlingen winkeliersche 68 j vrouw weduwe protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Gerrit J Faber Harlingen grofsmid 58 j man weduwnaar protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Jan G Faber Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Tjeerd M Radsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Gijsbertus Radsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-31
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Feikje P van der Tol Kimswerd 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan L Balkstra Harlingen touwslager 58 j man gehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Yemkje Harkema Sexbierum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan J Balkstra Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Janna Balkstra Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Trijntie Balkstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eertze K Woudema Ried landbouwer en winkelier 39 j man gehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Trijntie H de Boer Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Haye R Botsma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eelke R Botsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Tiettia R Botsma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Sinna Klasina Woudema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Tjietske A de Ruiter Harlingen winkeliersche 33 j vrouw weduwe protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Sjoerd Schaafsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Abraham Schaafsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Richard Schaafsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Jan Schaafsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Obe Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-32
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Geeltie R Agema Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Coert Touwslager [Touslager] Harlingen scheepstimmerman 39 j man gehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Marijke Vogel Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Eke Touwslager Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Trijntie Touwslager Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Antie Touwslager Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Gerrit A Krijl Harlingen schippersknegt 23 j man gehuwd protestant 1-32
A-182 Leemedijk Achterstraat 15 Aaltje J de Vries Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-32
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Hendrikje Kikkert Texel 39 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Rients van Velzen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Catharina van Velzen Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Grietje van Velzen Harlingen [zeylmaker] 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Pier Jouwstra Franeker 23 j man gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Janke Snijder Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Akke Jouwstra Harlingen 1 w vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Dirk de Wit Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Dirk R Akkerboom Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Elisabeth Akkerboom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Albert Hilwerda Harlingen 48 j man gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Janne J Struik Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Wyberen Termeulen Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-33
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Jettie Hoekstra Leeuwarden 22 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Johannes Pannebakker Makkum 86 j man gehuwd rooms katholiek 1-33
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Trijntie van der Werff Makkum 76 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-33
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Marijke Pannebakker Harlingen 25 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-33
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Anna M Mulder Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-34
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Tjeerd M Kooistra Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-34
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Hendrik M Kooistra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Geert M Kooistra Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-34
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Jan Damen Harlingen brouwersknegt 28 j man gehuwd protestant 1-34
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Trijntje Wouberg Groningen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Lolkje D de Vries Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Harmen Addens Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Lubbe van Driesen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Huite B Vlas Workum schippersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Hiske J Beekma Workum 40 j vrouw gehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Jouke Vlas Workum 2 j man ongehuwd protestant 1-34
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Elisabeth Vlas Workum 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Tjerk Vellinga Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Maayke Lammersma Bolsward 30 j vrouw gehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Wieberen Vellinga Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Harmen Vellinga Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-34
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Pier Vellinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
A-191 Karremanstraat Anjelierstraat 12 Grietje Tolsma Harlingen 69 j vrouw weduwe protestant 1-34
A-191 Karremanstraat Anjelierstraat 12 Sint Tolsma Wijnaldum 33 j man ongehuwd protestant 1-34
A-191 Karremanstraat Anjelierstraat 12 Trijntie Croes Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-34
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Michiel IJlstra Harlingen schippersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-35
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Dieuwke Beets Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Rienk IJlstra Leeuwarden 11 j man ongehuwd protestant 1-35
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Wessel IJlstra Noordbraband 6 j man ongehuwd protestant 1-35
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Janke IJlstra Leeuwarden 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Wytse [Willem] Fielbach Harlingen touwslager 30 j man gehuwd protestant 1-35
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Gerrytje Dreyer [Drayer] Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Catharina Fielbach Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Taeke Kuipers Harlingen schoenmakersknegt 26 j man gehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Rinske Kuipers Bolsward 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Neeltie Kuipers Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Trijntie Huizinga Harlingen 42 j vrouw weduwe protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Tjalling Heins Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Grietje Heins Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jacob Kiel Harlingen herbergier en stalh. 58 j man gehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jantie Bolhuis Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Caatje Kiel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Anna Kiel Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Jantie de Boer Harlingen 43 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Gerryt Nieuwenhuis Bolsward 28 j man ongehuwd protestant 1-35
A-196 Karremanstraat Anjelierstraat 1 Trijntie Lootsma Harlingen 43 j vrouw weduwe protestant 1-36
A-196 Karremanstraat Anjelierstraat 1 Elske Uilkema Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerben de Groot Makkum 49 j man gehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Trijntie Hoffenberg Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Gerrit de Groot Franeker 16 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Eeltie de Groot Midlum 15 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Fokke de Groot Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Jacob Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Simon Kuipers Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-36
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Truike Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Jan Dijkstra Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-36
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Janke Houtkoper Harlingen 60 j vrouw gehuwd protestant 1-36
A-199 Karremanstraat Anjelierstraat 7 Syberen Dijkstra Harlingen 44 j man ongehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Gerben van der Linden Harlingen koorndrager 29 j man gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Sytske van der Veen Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Truike van der Linden Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Baukje van der Linden Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Feikje Molenaar Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Feike Houtsma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-36
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Jacob Houtsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-36
A-201 Karremanstraat Karremanstraat 6 Hielkie W van Hoek Harlingen 55 j vrouw weduwe protestant 1-37
A-201 Karremanstraat Karremanstraat 6 Christiaan de Vries Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-37
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Antje S Jager Franeker kinderschoolhoudersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-37
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Johannes P Gorter Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-37
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Siebout P Gorter Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Antie Dumeyer Vlieland 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Mietje Beuker Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Piet Beuker Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Wilhelmina Schmidt Workum 24 j vrouw weduwe protestant 1-37
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Rinke Appeldoorn Bolsward 30 j man gehuwd protestant 1-37
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Grietje Tichelaar Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-37
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Klaaske Appeldoorn Harlingen 3 w vrouw ongehuwd protestant 1-37
A-209 Bargebuurt Zeilmakersstraat 3 Rients Appeldoorn Franeker 23 j man ongehuwd protestant 1-37
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Wybe Ynsma Harlingen touwslager 32 j man gehuwd protestant 1-37
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Jantie H Ernest Groningen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-37
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Aukje Hilversum Workum arbeidster 36 j vrouw weduwe protestant 1-37
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Tjalke Snip Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-37
A-210 Bargebuurt Zeilmakersstraat 5 Bauke Snip Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-37
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Willem Brandi Harlingen werkman 39 j man gehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Maria Polsteyn Elburg 50 j vrouw gehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Benjamin Brandi Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Marten Brandi Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Barend Brandi Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Hikke Brandi Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Sytske Brandi Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
A-211 Bargebuurt Zeilmakersstraat 7 Mieke Brandi Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Arjan Tamsma Harlingen 47 j man gehuwd protestant 1-38
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Akke de Boer Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-38
A-212 Bargebuurt Zeilmakersstraat 9 Leentjie Tamsma Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
A-213 Bargebuurt Zoutsloot 23 Gerhardus A de* Oude [Ouda] Lemmer 45 j man gehuwd protestant 1-38
A-213 Bargebuurt Zoutsloot 23 Antie Filippus Adema Lemmer 42 j vrouw gehuwd protestant 1-38
A-213 Bargebuurt Zoutsloot 23 Filippus G de* Oude Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Lourens Severijn [Seirijn] Harlingen 36 j man gehuwd rooms katholiek 1-38
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Emerentia Nieuwenboer Dil in Gelderland 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-38
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Antie Severijn [Seirijn] Hertogenbosch 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-38
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Dina Severijn [Seirijn] Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-38
A-214 Bargebuurt Zoutsloot 23 Gerritje Severijn [Seirijn] Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-38
A-215 Bargebuurt Zeilmakersstraat 14 Tjaltje F Kieviet Harlingen 55 j vrouw weduwe protestant 1-38
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Zwerus Vogelzang Harlingen zeeman 39 j* man gehuwd protestant 1-39
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Sipkje E Schaap Molquerum 41 j* vrouw gehuwd protestant 1-39
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Janke Vogelzang Harlingen 16 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Tjietske Vogelzang Harlingen 13 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-216 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Aaltie Vogelzang Harlingen 12 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Aukje van der Vorm Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-39
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Cornelis de Boer Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-39
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Johannes de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-39
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Anthony de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-39
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Douwe de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-39
A-217 Bargebuurt Zeilmakersstraat 12 Catharina de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-218 Bargebuurt Zeilmakersstraat 10 Neeltie Steven Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Lolkje Ringsma Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Aafke Beuker Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Juliaan Beuker Harlingen 17 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-39
A-219 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Marijke Beuker Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-39
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Klaas Krakau [Krakauw] Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 1-39
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Vrouwkje de Vries Leeuwarden 50 j vrouw gehuwd protestant 1-39
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Schelte Krakau [Krakauw] Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-39
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Johannes Krakau [Krakauw] Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-39
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Sjouwkje Krakau [Krakauw] Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-220 Bargebuurt Zeilmakersstraat 8 Hiltie Krakau [Krakauw] Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Antie Ferwerda Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 1-40
A-221 Bargebuurt Zeilmakersstraat 6 Geertje Tol Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Piebe [Pieter] van Rozendal St Jacob timmerman 32 j man gehuwd protestant 1-40
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Klaaske Petersen Belkum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-40
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Piebe van Rozendal Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-40
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Cornelis van Rozendal Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-40
A-222 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Antje van Rozendal Belkum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Gerben Blom Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Jetske van der Vorm Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lieuwe Blom Nesselrode 6 j man ongehuwd protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Grietje Blom Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Itske Blom Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Rinske van der Vorm Harlingen 58 j vrouw weduwe protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Jannes de Vries Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Lolke Zwaal Harlingen timmerman 65 j man gehuwd protestant 1-40
A-223 Bargebuurt Zeilmakersstraat 4 Jantje van der Molen Sneek 69 j vrouw gehuwd protestant 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Pieter Smeding Harlingen 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Jantie Rauwerda [Rouwerda] Leeuwarden 47 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Bernardus Smeding Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Angenes Smeding Harlingen 18 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Maria Smeding Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-40
A-224 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 12 Jeltie Smeding Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-40
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Klaas J Deuze Wildervank 48 j man gehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Reintje R Veer Hindelopen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Anthony G de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Regina K Deuze Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Bregtje K Deuze Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Sybren D Sleeper Harlingen 45 j man weduwnaar protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Wytske Sleeper Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Dirkje Sleeper Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Henderika Sleeper Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Grietje Sleeper Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-227 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 6 Antie J Zwink Franeker 67 j vrouw weduwe protestant 1-41
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Willem van der Veer Harlingen 27 j man gehuwd protestant 1-41
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Trijntie Eilderts Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-41
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Zytse Eilderts Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-41
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Engeltie Eilderts Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Gerryt Tichelaar Harlingen 47 j man gehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Johanna Lodewijks Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Douwe Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Klaas Tichelaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Lodewijk Tichelaar Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-41
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Grietje Tichelaar Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Jan Fok Harlingen sjouwerman 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Grietje Dekker Harlingen 36 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Johannes Fok Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Petrus Fok Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Akke Fok Harlingen 7 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Alida Fok Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-42
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Janke van Oud Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-42
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Eelke Leyenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-42
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Jan Leyenaar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-42
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Hans Leyenaar Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-42
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Tjepke Leyenaar Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-42
A-241 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Dieuwke Leyenaar Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-42
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Reinskje F Koster Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-42
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Jan J van Dokkum Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Wybe J van Dokkum Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Aaltie J van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Japikje J van Dokkum Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Mietje J van Dokkum Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Anthony Posthuma Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-43
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Louiza de Vlij Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-43
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Joseph Posthuma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Frans Posthuma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-43
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Anthony Posthuma Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-43
A-244 Aan de Stadswal Vissersstraat 2 Frouwkje Posthuma Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Jacob Woudenberg Harlingen 31 j man weduwnaar protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Jantie Woudenberg Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Marijke Woudenberg Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Baukje van Dam Leeuwarden 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Henke Draaisma Sneek 33 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Elisabeth Draaisma Harlingen 15 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Jacoba Draaisma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
A-246 Aan de Stadswal Zeilmakersstraat 2 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Tarquinius Terpstra Noyon Sneek medicine doctor 47 j man gehuwd protestant 1-44
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Baudina Stinstra Franeker 42 j vrouw gehuwd protestant 1-44
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Jacob Noyon Harlingen 15 j man weduwnaar protestant 1-44
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Aaltie Noyon Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Remelia Noyon Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Geertruida Noyon Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Aafke van der Spoel Bolsward 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Neeltie Tuimelaar Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Philippus Braams s Gravenhage zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Elisabeth Mollema Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Cornelis Braams Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Jan Babtiste Braams Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Hein Braams Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Maria Cristiana Braams Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Holkje Braams Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Grietje Braams Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Akke Louwstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Grietje van der Woude Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Magreta Osling Leeuwarden 39 j vrouw gehuwd protestant 1-44
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Evert J Bouwknegt Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Geesje H Biese Hogezand 33 j vrouw gehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jan Bouwknegt Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Harmen Bouwknegt Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jacob Bouwknegt Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Annigje Bouwknegt Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Doetje Bouwknegt Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Margaretha Bouwknegt Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Hiltie Faber Almenum 30 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Otto J van der Heide Sneek 45 j man gehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jetske J Postema Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan van der Heide Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Taeke van der Heide Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Doetje van der Heide Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Akke J Postema Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Taeke H Kuipers Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan H Kuipers Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Halbe H Kuipers Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Johannes Bader Harlingen gleybakker 25 j man gehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Cornelis Nak Harlingen 23 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Johanna Bader Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Geertje Sybes Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-45
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Eke Dirks Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 1-45
B-009 Scheerstraat Scheerstraat 1 Yemkje Harkema Serusterveen winkeliersche 67 j vrouw weduwe protestant 1-46
B-009 Scheerstraat Scheerstraat 1 Yemkje Vink Augustinisga 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Hendrik Damen Harlingen zadelmaker 36 j man gehuwd protestant 1-46
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Trijntie Draayer Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-46
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Jacob Damen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-46
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Rein Damen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-46
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Elisabeth Damen Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Hiltie Damen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Ybeltie Damen Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Gerryt van Velden Enkhuizen tabakswerker 41 j man gehuwd protestant 1-46
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Anthonia Kwaad Enkhuizen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-46
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Dirk van Velden Amsterdam 7 j man ongehuwd protestant 1-46
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Meinoutje van Velden Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Jelle H van der Wal Harlingen metzelaarsbaas 43 j man gehuwd protestant 1-46
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Anna R Deventer Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-46
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Haring van der Wal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-46
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Tietje van der Wal Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Elisabeth van der Wal Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Rintie A Wielinga Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Jacobus T Stuul Harlingen kleermaker 33 j man gehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Pietertje F Kwaad Enkhuizen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Meinoutje Stuul Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Grietje T Stuul Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Tamme J Braaksma Dronrijp 11 j man ongehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Boele Braaksma Dronrijp 6 j man ongehuwd protestant 1-46
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Anna C Braaksma Dronrijp 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Elisabeth de Groot Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Menno van der Veer Harlingen s rijks postcourier 25 j man ongehuwd protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Sikko van der Veer Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Jan van der Veer Harlingen venter 18 j man ongehuwd protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Hans van der Veer Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Tjette van der Veer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Hylke van der Veer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Janke van der Veer Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Maria van der Veer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-47
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Douwe J de Vries Franeker venter 39 j man gehuwd protestant 1-47
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Judikje van der Woude Wolvega 28 j vrouw gehuwd protestant 1-47
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Heyman Sanders Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-47
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Betje Sanders Sapmeer 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-47
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Cornelia Duzijn Leeuwarden 44 j vrouw gehuwd protestant 1-47
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Marijke Stoef Harlingen naaivrouw 56 j vrouw ongehuwd protestant 1-47
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Yede Holmans Harlingen schoenmaker 47 j man gehuwd protestant 1-47
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
B-018 Hoogstraat Hoogstraat 24 Hielkje Clamstra Harlingen 53 j vrouw weduwe protestant 1-47
B-018 Hoogstraat Hoogstraat 24 Jolle J Kanonrijder [Kanonrij] Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-47
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Hendrik P Klein Makkum schipper 40 j man gehuwd protestant 1-48
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Willemke Goverts [Govers] Makkum winkeliersche 34 j vrouw gehuwd protestant 1-48
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Pieter H Klein Makkum 16 j man ongehuwd protestant 1-48
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Sytze H Klein Makkum 8 j man ongehuwd protestant 1-48
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Pietje H Klein Makkum 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-48
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Mentie H Klein Makkum 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-48
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Lijsbert Klein Makkum 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-48
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Taeke Huitema Makkum schippersknegt 31 j man gehuwd protestant 1-48
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yense Koster Franeker heerenknegt 30 j man gehuwd protestant 1-47
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Yemkje Hartenberg Franeker 40 j vrouw gehuwd protestant 1-47
B-020 Hoogstraat Herenwaltje 15 Sjoerd Koster Franeker 3 j man ongehuwd protestant 1-47
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Klaas Hoekstra Marrum korendrager 63 j man gehuwd protestant 1-48
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Dieuwke van Claarbergen Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-48
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Wopke K Hoekstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-48
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Zake K Hoekstra Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Didert J Talsma Oosterend koetsier 42 j man gehuwd protestant 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Eva W Bloemers Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Jeltie Bloemers Harlingen 46 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Pietje Dekker Harlingen 68 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Pieter de Boer Leeuwarden panbakker 36 j man ongehuwd protestant 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Hendrik de Boer Harlingen panbakker 28 j man ongehuwd protestant 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Tjebbe de Groot Harlingen schoenmakersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Metje Tadema Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-48
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Wilhelmina de Groot Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-48
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Johanna Siersma Harlingen winkeliersche 38 j vrouw weduwe protestant 1-49
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Sipke Tuinstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-49
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Augustinus Tuinstra Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-49
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Duco Tuinstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-49
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Janna Tuinstra Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Hendrik Tiesema Harlingen koperslager 30 j man gehuwd protestant 1-49
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Rinske Posthuma Marsum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-49
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Evert Tiesema Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-49
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Fetje Tiesema Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Adam Reinius Wetzelaar trekschipper 73 j man gehuwd protestant 1-49
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Itske Ratsma Harlingen waschvrouw 63 j vrouw gehuwd protestant 1-49
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Hermientie de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Antje Buwalda Harlingen naaister 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Pietje Metzelaar Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Symon Kamminga Harlingen kuiper 22 j man gehuwd protestant 1-49
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Lolkje G Bouma Stiens 21 j vrouw gehuwd protestant 1-49
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Harmen Spandauw Harlingen koopman 52 j man gehuwd protestant 1-49
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Akke Roodtie Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Geertje Spandauw Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Pieter Benning Harlingen schoenmaker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Maria Bisschop Harlingen winkeliersche 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Arnoldus Benning Harlingen 1 j man ongehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Elisabeth Benning Bolsward 5 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Geertruida Benning Bolsward 4 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Yda Benning Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Hendrik Benning Rheine in Westphalen 64 j man ongehuwd rooms katholiek 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Frouwkje Part Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Hillegonda de Haan Leeuwarden 62 j vrouw gehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Rinskje van Altena Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Sijke van der Meulen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Hendrika de Jong Nieuwe Pekel A winkeliersche 68 j vrouw weduwe protestant 1-50
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Arend Dekker Harlingen zeeman 32 j man gehuwd protestant 1-50
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Aaltie D de Jong Nieuwe Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 1-50
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Dirk Dekker Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-50
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Jacobus Dekker Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-50
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Gerhardus van Dijk Groningen zeeman 33 j man gehuwd protestant 1-50
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Houkje Drost Bolsward 19 j vrouw gehuwd protestant 1-50
B-031 Hoogstraat Hoogstraat 2 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
B-031 Hoogstraat Hoogstraat 2 Elisabeth Huyffer Leeuwarden 48 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-50
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Pieter Anthoni Balli in Zwitserland schoorsteenveger 41 j man gehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Houkje Groen Harlingen 30 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Willem P Balli Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Wilhelmina P Balli Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Anna Maria Balli Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-032 Hoogstraat Rozemarijnstraat 3 Anthoni Sormani Harlingen schoorsteenvegersknegt 18 j man ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-033 Hoogstraat Rommelhaven 1 Roosje Koopman Franeker 70 j vrouw weduwe israëliet 1-51
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Jan F Hoekstra Harlingen zeehandelaar 40 j man gehuwd protestant 1-51
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Geertje Spannenburg Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-51
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Freerk Hoekstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-51
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Sybrand Hoekstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-51
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Johannes Hoekstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-51
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Mietje Hoekstra Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-51
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Dieuwke Koster Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jelte A Bakker Harlingen turfdrager 46 j man gehuwd protestant 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Zymentie Y Schaap Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jan J Bakker Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Antie J Bakker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Elisabeth Bakker Harlingen 34 w vrouw ongehuwd protestant 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Catharina van Ring Harlingen naaister 47 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Regina van Ring Harlingen 18 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Geertje van der Meulen Leeuwarden naaister 64 j vrouw weduwe protestant 1-51
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Pieter Tuinhout Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-52
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Roelofke van Eeken Blokzijl 50 j vrouw gehuwd protestant 1-52
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Evert Tuinhout Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-52
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Fettje Tuinhout Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Jacoba Tuinhout Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Neinke A Stam Sneek 56 j vrouw gehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Symon S Wijma Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sibillina Wijma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Akke Wijma Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Tietje Wijma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Hendrikje Wijma Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Helena Wijma Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Rigtje van der Vleugel Harlingen 40 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Trijntie Brink Leeuwarden bakkersche 34 j vrouw weduwe protestant 1-52
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Bonne Oolgaard Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-52
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Daniel Oolgaard Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-52
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Magreta Oolgaard Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Baukje Oolgaard Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Elisabeth Post Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Douwtie Jans Wier 45 j vrouw gehuwd protestant 1-53
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Cornelius de Boer Almenum 10 j man ongehuwd protestant 1-53
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Arjan D Poort Harlingen kuiper 66 j man gehuwd protestant 1-53
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Aukje Boermans Leeuwarden 65 j vrouw gehuwd protestant 1-53
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Sjouwkje Bouwman Harlingen geen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-53
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Karel Glinstra Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-53
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Teuntie Wybes Harlingen 54 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Schelte Zwaal Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Trijntie van der Stel Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Wopke Zwaal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Lolke Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Aukje Zwaal Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Janna Trompetter Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Rinske Bakker Harlingen 62 j vrouw gehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Doede Kamminga Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Trijntie Spleet Ameland 64 j vrouw weduwe protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Gerben van der Meer Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Willem van der Meer Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Jacob van der Meer Harlingen zeylmaker 18 j man ongehuwd protestant 1-53
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Gerryt S Molenaar Amsterdam 14 j man ongehuwd protestant 1-53
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Johannes [Johanna] van den Burg Sneek verwer en glazemaker 28 j man gehuwd protestant 1-54
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Doetje de Lange Texel 30 j vrouw gehuwd protestant 1-54
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Dieuwke van den Burg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Jacoba van den Burg Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Schelte van Steen Workum gruttersknegt 23 j man ongehuwd protestant 1-54
B-045 Hoogstraat Hoogstraat 23a Elisabeth Tuininga Harlingen winkeliersche 56 j vrouw weduwe protestant 1-54
B-045 Hoogstraat Hoogstraat 23a Taetske Ruurds Harlingen 80 j vrouw weduwe protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Haye P Miedema Boxum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Janke Koopmans Tzum 43 j vrouw gehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Janke Miedema Westermeer 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Antie Miedema Haskerhorne 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Harmke Miedema Huins 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Sytze van Dijk Makkum kapper 47 j man gehuwd protestant 1-54
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Helena A Bakker Medemblik 54 j vrouw gehuwd protestant 1-54
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Jan S van Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-54
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29a Jetske Spanjaard Harlingen kuipersche 70 j vrouw weduwe protestant 1-54
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29a Izaäk J Faber Harlingen 32 j man ongehuwd protestant 1-54
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29a Leentje Faber Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Tjeerd Zijlstra Makkum panbakkersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-55
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Wilhelmina Bandsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-55
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Harmanus Zijlstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Pieter Zijlstra Harlingen 30 w man ongehuwd protestant 1-55
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Teetske Hoornstra Franeker 50 j vrouw weduwe protestant 1-55
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Grietje Haarsma Franeker 64 j vrouw weduwe protestant 1-55
B-051 Hoogstraat Hoogstraat 33 Tamer Y de Vries Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 1-55
B-051 Hoogstraat Hoogstraat 33 Grietje Matthijssen Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Geertje Wijnalda Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-55
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Leentje Hoffinga Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Pietje van Vliet Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Pieter G Bouma Hallum bakker 31 j man gehuwd protestant 1-55
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Fokeltie K de Groot Makkum 32 j vrouw gehuwd protestant 1-55
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Roelofke Bouma Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-55
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Sipke J Heinsius Stavoren bakkersknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-55
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Dievertie K de Groot Makkum 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Baukje Hommema Finkum 62 j vrouw weduwe protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Trijntie Y de Groot Harlingen kasteleinsche en voermannerij 46 j vrouw weduwe protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Johannes Beidschat Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Martinus Beidschat Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Elisabeth de Groot Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39a Kornelis Wagenaar Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-55
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Botje Lieuwes Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Sijke Kuiper Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Hiltie Kuiper Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Elisabeth Kuiper Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Grietje Kuiper Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Elisabeth van der Meulen Harlingen pakhuisknegt 27 j vrouw gehuwd protestant 1-56
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Pieter M Ferwerda Franeker 49 j man gehuwd protestant 1-56
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Sytske van der Haring Tzummarum 47 j vrouw gehuwd protestant 1-56
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Mink Ferwerda Franeker 15 j man ongehuwd protestant 1-56
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Jan Ferwerda Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-56
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Sytske Ferwerda Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Janke Ferwerda Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Rommert Brouwer Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-56
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Gerrit Bruining Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Ytje Tadema Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-56
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Antje Brouwer Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 1-56
B-061 Wortelstraat 4 Itse van der Meer Wolvega schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-56
B-061 Wortelstraat 4 Jetske Prosée Leeuwarden 33 j vrouw gehuwd protestant 1-56
B-061 Wortelstraat 4 Antie van der Meer Leeuwarden 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-061 Wortelstraat 4 Aaltje van der Meer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-063 Herenwaltje 9 Stientie G Santman Harlingen 64 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-56
B-063 Herenwaltje 9 Beitske B Blom Harlingen 36 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-56
B-063 Herenwaltje 9 Johannes B Blom Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-56
B-064 Herenwaltje 11 Seye Boomstra [Boonstra] Almenum 26 j man gehuwd protestant 1-57
B-064 Herenwaltje 11 Marijke de Baive [Buf] Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-57
B-064 Herenwaltje 11 Sybe Boomstra [Boonstra] Wynaam 5 j man ongehuwd protestant 1-57
B-064 Herenwaltje 11 Klaas Boomstra [Boonstra] Wynaam 2 j man ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Dirk H van Loon Franeker 39 j man gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Grietje J Post Nes op Ameland 35 j vrouw gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Jan D van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Sytske van Loon Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Tjeerd de Groot Midlum 38 j man gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Akke de Jager Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Reinder de Groot Barradeel 7 j man ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Andries de Groot Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Eeltie de Groot Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Trijntie de Groot Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Abraham Brons Harlingen metzelaarsknegt 30 j man gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Geeske P Houtsma Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Attie Brons Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Minno de Jong Leeuwarden 23 j man ongehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Martha Vaas Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Sicco de Jong Harlingen 25 j man gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Eke P Dijkstra Welsrijp 25 j vrouw gehuwd protestant 1-57
B-065 Wortelstraat 6 Petrus S de Jong Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-57
B-067 Wortelstraat 2 Symon S de Vries Harlingen sleper 30 j man gehuwd protestant 1-57
B-067 Wortelstraat 2 Dirkje Nieuwenhuis Tzum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-57
B-067 Wortelstraat 2 Syberen S de Vries Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-57
B-067 Wortelstraat 2 Rinske de Vries Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
B-067 Wortelstraat 2 Sybregje de Vries Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
B-069 Droogstraat 59 Jouwerke Vrij Harlingen 39 j vrouw weduwe protestant 1-58
B-069 Droogstraat 59 Wieberdina Vrij Leer 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-069 Droogstraat 59 Tietje Bakker Marsum 62 j vrouw weduwe protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Symon Trompetter Harlingen scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Antie G Faber Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Dirk Trompetter Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Pietertje Trompetter Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Janneke Trompetter Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-070 Droogstraat 61 Baukje Trompetter Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Lourens T Coster Harlingen 58 j man gehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Jantie M Bos Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Teunis L Coster Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Jan L Coster Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Reindert Coster Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Trijntje L Coster Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Luitje L Coster Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Marten van der Wal Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-58
B-073 Droogstraat 75 Lodewijk Georg Ging Neurenburg slootemaker 32 j man ongehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Rients D de Wit Almenum wijnwerker 46 j man gehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Jetske Steinfort Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Baukje de Wit Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Jetske de Wit Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-074 Droogstraat 79 Jantie de Wit Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 1-58
B-075 Droogstraat 81 Aukje de Jong Harlingen winkeliersche 54 j vrouw weduwe protestant 1-58
B-075 Droogstraat 81 Yeme Reidsma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-58
B-076 Droogstraat 83 Rients Wagenaar Harlingen wolkammersknegt 63 j man gehuwd protestant 1-59
B-076 Droogstraat 83 Aukje Rinsma Mildam 66 j vrouw gehuwd protestant 1-59
B-078 Wortelstraat 9 Tjalling Tuinstra Midlum 64 j man gehuwd protestant 1-59
B-078 Wortelstraat 9 Gerritje Wiets Dronrijp 60 j vrouw gehuwd protestant 1-59
B-078 Wortelstraat 9 Johannes Tuinstra Dronrijp 17 j man ongehuwd protestant 1-59
B-079 Wortelstraat 11 Aaltie Foppes Franeker 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-59
B-080 Wortelstraat 13 Hilbrand Postma Kollum tichelaar 50 j* man gehuwd protestant 1-59
B-080 Wortelstraat 13 Martha [Maatje] Wagenaar Beetgum [Belkum] 31 j* vrouw gehuwd protestant 1-59
B-080 Wortelstraat 13 Johannes Postma Midlum 19 j* man ongehuwd protestant 1-59
B-080 Wortelstraat 13 Doris [Theodorus] Postma Harlingen 3 j* man ongehuwd protestant 1-59
B-080 Wortelstraat 13 Antie Postma Dokkum 21 j* vrouw ongehuwd protestant 1-59
B-080 Wortelstraat 13 Dorothea Postma Harlingen 6 m* vrouw protestant 1-59
B-081 Wortelstraat 0 Symon J Douwes Amsterdam 35 j man gehuwd protestant 1-59
B-081 Wortelstraat 0 Johanna Parang Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 1-59
B-081 Wortelstraat 0 Ferdinand Douwes Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-59
B-081 Wortelstraat 0 Aafke Rinsma [Rinske] Mildam 62 j vrouw weduwe protestant 1-59
B-082 Zoutsloot Zoutsloot 96 Sytze Zijlstra Harlingen 40 j man gehuwd protestant 1-59
B-082 Zoutsloot Zoutsloot 96 Fokje Postema Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-59
B-082 Zoutsloot Zoutsloot 96 Maartje Zijlstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-59
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Henderina Valderpoort Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-59
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Poppe J Smith Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-59
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Henderikus Hoowy [Howy] Amsterdam kleermakersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-59
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Jeltie Nauta Amsterdam 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-59
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
B-084 Zoutsloot Wortelstraat 13 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Gerben Dijkstra Bolsward gleybakkersknegt 62 j man gehuwd protestant 1-60
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Aaltie Pierik Kuinre 39 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 84 Broer Kramer Stavoren 38 j man gehuwd protestant 1-60
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 84 Elizabeth Zeylmaker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Jeltie de Vries Pingjum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Antie Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Djieuwke Monsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Wytske IJsbrands Harlingen 42 j vrouw weduwe protestant 1-60
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Sybrandus Sidcrius Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-60
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Dieuwke Siderius Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Geertje Siderius Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Henderikus Oorthuis Harlingen huistimmerman 52 j man weduwnaar protestant 1-60
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Barend Oorthuis Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-60
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Poppe Oorthuis Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-60
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Douwe Oorthuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-60
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Jan Oorthuis Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-60
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Neeltie Oorthuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Beytske Oorthuis Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Ferdinand Minkes Forstendom Lippe Detmold 54 j man weduwnaar protestant 1-61
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Johannes H Minkes Forstendom Lippe Detmold 17 j man ongehuwd protestant 1-61
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Abe Minkes Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-61
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Frederik A Minkes Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-61
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Jantie Thijssen Harlingen 61 j vrouw weduwe protestant 1-61
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Lukas Brouwer Harlingen pakhuisknegt 19 j man ongehuwd protestant 1-61
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Yetje Brouwer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Yetje J de Boer Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Sjoerd J Koopmans Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Antie J Koopmans Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Catharina Wieder Maastricht 64 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-61
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Jacobus van Bree Harlingen 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-61
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Frans O Ludinga Harlingen zeeman 40 j man gehuwd protestant 1-61
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Janneke G Rietveld Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 1-61
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Jan A Heeksma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-61
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Abraham Heeksma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-61
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Mijntie Ludinga Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Wykeltie Ludinga Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Sybrand Schuil Sneek zeeman 51 j man weduwnaar protestant 1-61
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Fetze Schuil Sneek 20 j man ongehuwd protestant 1-61
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Uilke Schuil Sneek 16 j man ongehuwd protestant 1-61
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Hoitze Schuil Gent 13 j man ongehuwd protestant 1-61
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Johan R Houbein Leeuwarden guardenier 39 j man gehuwd protestant 1-62
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Riemke J van der Helm Bolsward 44 j vrouw gehuwd protestant 1-62
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Jacobus Houbein Driesum 10 j man ongehuwd protestant 1-62
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Rudolf Houbein Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-62
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Akke Houbein Lekkum 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Hiltie Houbein Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Albertus Wagenaar Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-62
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Reindert Kramer Vlieland touwslagersknegt 39 j man gehuwd protestant 1-62
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Antje van Duilen Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-62
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Willem Kramer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-62
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Jurjen Kramer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-62
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Antie Kramer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Beidsche van der Post Stavoren 36 j vrouw gehuwd protestant 1-62
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Rintje Kuipers Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-62
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Stijntje Kuipers Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Trijntie Kuipers Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-100 Zoutsloot Zoutsloot 68 Sjoerdtie Faber Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 1-62
B-100 Zoutsloot Zoutsloot 68 Cornelis van der Mey Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-62
B-100 Zoutsloot Zoutsloot 68 Klaaske van der Mey Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-100 Zoutsloot Zoutsloot 68 Wiepkje van der Mey Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Anthoon Lupke Mullen in Oldenb. 54 j man gehuwd rooms katholiek 1-62
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Agatha de Boer Harlingen 44 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-62
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Paulus J Brugge Nieuwendam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-62
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Barend R Kroese Hoorn sloeproeyer rijks dienst 51 j man gehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Betting B Kroese Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Roelof Kroese Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Baafke Kroese Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Iege S Harkema Sexbierum 28 j man gehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Klaaske Hondema Midlum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-63
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Wapke S Harkema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Dieuwke Postema Helvoetsluis 43 j vrouw weduwe protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sieberen Anema Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Pieter Anema Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jettie Anema Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jan Anema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Lukas J Kroese Harlingen wafelbakker 30 j man gehuwd rooms katholiek 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Mattie de Boer Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sierk van der Zee Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jan van der Zee Amsterdam 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Petronella van der Zee Harlingen 16 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Johannes Akkerman Harlingen koperslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Biena Feenstra Veenwouden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Heerd Akkerman Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Pietje Akkerman Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Anke Akkerman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Baukje Akkerman Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Janke Akkerman Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Gabe Rodenhuis Harlingen metzelaar 56 j man gehuwd protestant 1-64
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Sijke Wetzen Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 1-64
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Jan Rodenhuis Harlingen metzelaar 21 j man ongehuwd protestant 1-64
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Wilhelmina Rodenhuis Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Elisabeth Kramer Vlieland 42 j vrouw gehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Mietje Duinmeyer Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Antie Duinmeyer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Neeltie Duinmeyer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Hermanus Damen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-64
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Maaike de Jong Harlingen 66 j vrouw weduwe protestant 1-64
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Adriaantie de Jong Harlingen 63 j vrouw weduwe protestant 1-64
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Aukje Riddelsteen Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 1-64
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Anthony Wassenaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-64
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Pietje Wassenaar Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Tetje J de Haan Harlingen zeeman 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-64
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jieke A Warstra Leeuwarden 32 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-64
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jan de Haan Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-64
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Suffridus de Haan Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-64
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Izabella de Haan Harlingen 1 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-64
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jantie J de Boer Almenum naaister 36 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-64
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Geertje S Wijma Harlingen groenteverkoopster 49 j vrouw weduwe protestant 1-65
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Grietje Walgrin Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Jetske Hoffius Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Antie Hoffius Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Sytze Z Wijma Grouw scheepstimmerman 80 j man gehuwd protestant 1-65
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Grietje Nauta Achlum 78 j vrouw gehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Pieter Oldenburger Pekel A turfschipper 50 j man gehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Hiltie J Spinder Pekel A 50 j vrouw gehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Berend Oldenburger Pekel A 17 j man ongehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Jan Oldenburger Pekel A 13 j man ongehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Pieter Oldenburger Pekel A 5 j man ongehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Rinske Oldenburger Pekel A 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Elligje Oldenburger Pekel A 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Dina Oldenburger Pekel A 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Jantie Oldenburger Pekel A 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Mozes Blok Vollenhoven vleeshouwer 77 j man weduwnaar israëliet 1-65
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Betje de Vries Amsterdam 56 j vrouw weduwe israëliet 1-65
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Jan Tabes Klaver Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-65
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Aukje Bentem Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-65
B-113 Karremanstraat Zoutsloot 69 Tjalling van der Muur Harlingen s rijks weger 65 j man gehuwd protestant 1-65
B-113 Karremanstraat Zoutsloot 69 Grietje van der Veen Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-65
B-113 Karremanstraat Zoutsloot 69 Aukje Harmens Harlingen naaister 62 j vrouw weduwe protestant 1-65
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Bartholomeus van der Meer Harlingen beurtschipper 31 j man gehuwd protestant 1-66
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Catharina Esveld Middelburg 24 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Catharina van der Meer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gerben R Bouricius Franeker smidsknegt 51 j man gehuwd protestant 1-66
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gatske M Bos Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Nitte Hoedemaker Vlieland koopman 36 j man gehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Sjoerdtie Wijnalda Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Leentje Hoedemaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Antie Hoedemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Marijke van Asperen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Jan K Bergsma Harlingen pannebakker 29 j man gehuwd protestant 1-66
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Rinske S de Wit Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Trijntie J Bergsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Wikje Bergsma Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Gerben Advokaat Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-66
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Femke Buisman Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Klaas Advokaat Harlingen 41 j man ongehuwd protestant 1-66
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Jan R Bakker Harlingen besteller 24 j man gehuwd protestant 1-66
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Grietje D de Groot Almenum 21 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Trijntje de Jong Workum 34 j vrouw gehuwd protestant 1-66
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Sytze L Goverts Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-66
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Hille L Goverts Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-66
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Mentie L Goverts Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Lieuwkje L Goverts Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Antie P de Boer Harlingen 52 j vrouw weduwe protestant 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Hendrik Wever Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Pieter Wever Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Jan Wever Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Akke Wever Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Sytske Wever Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Cornelis Boumans Vlijmen N. Braband wijnwerker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Gerryt Boumans Harlingen schoenmakersknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Hendrik Boumans Harlingen pottebakker 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Leentje Hamers Sneek 60 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-67
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Roosje Veltman Franeker 71 j vrouw weduwe israëliet 1-67
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Marten Modders Loenen hovenier 37 j man gehuwd protestant 1-67
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Margaretha Hoekers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-67
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Wijnand Modders Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-67
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Hendrik Modders Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-67
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Louwerens Modders Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-67
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Eliza Modders Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Dirkje Modders Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 1-67
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Murk de Jager Driesum 48 j man gehuwd protestant 1-67
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Geertruida van der Bel Purmerend 37 j vrouw gehuwd protestant 1-67
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Johannes de Jager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-67
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Dirk de Jager Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-67
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Antie H Eeriks Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Johannes H Fluitman Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Feikje Hendriks Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Jacob P Dijkstra Workum 10 j man ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Anna Dijkstra Workum 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Jeltie P Hoogstra Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Alida Akkerman Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-137 Achterstraat 31 Johannes van der Woude Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-68
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
B-139 Achterstraat 45 Iefke Jans Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 1-68
B-139 Achterstraat 45 Saartje Hendriks Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-139 Achterstraat 45 Dirkje Hendriks Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
B-142 Achterstraat 51 Jan IJ Brink Harlingen 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Grietje Gerlofs Harlingen 31 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Fokje Brink Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Wytske Brink Harlingen 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Wytske .. Franeker vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Johannes de Wit Harlingen wever 46 j man weduwnaar rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Jeltie de Wit Harlingen 20 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-142 Achterstraat 51 Johanna de Wit Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 26 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 26 Antie de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 26 Sierk Werner Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 26 Hendrikus Werner Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 26 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-144 Liemendijk 26 Maatje Werner Harlingen 11 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-68
B-147 Anjelierstraat 26 Andries J Mars Stavoren 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Geertje J Houtsma Kimswerd [Stavoren] 36 j* vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Durkje A Mars Harlingen [Stavoren] 7 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Akke A Mars Harlingen [Stavoren] 5 j* vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Anna Mulder Stavoren vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-147 Anjelierstraat 26 Joost J Houtsma Hauw [Stavoren] 67 j* man weduwnaar rooms katholiek 1-69
B-148 Anjelierstraat 22 Cornelis J Woortman Ameland 48 j man gehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 22 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
B-148 Anjelierstraat 22 Sijke C Woordman Sexbierum 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-69
B-149 Karremanstraat 5 Johannes Weezen Harlingen 35 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
B-149 Karremanstraat 5 Anna Wieringa Harlingen 35 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-69
B-149 Karremanstraat 5 Elisabeth Weezen Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-149 Karremanstraat 5 Germina Weezen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-149 Karremanstraat 5 Klaaske Weezen Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-149 Karremanstraat 5 Geziena Weezen Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-149 Karremanstraat 5 Femke Weezen Harlingen 6 m vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-150 Karremanstraat 7 Harmen Oorthuis Harlingen 39 j man weduwnaar protestant 1-69
B-150 Karremanstraat 7 Jikke Bekker Lemmer 41 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-69
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jetske Kerkhoven Harlingen 37 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Foppe Huitema Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Pietje Huitema Harlingen 10 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Lijsbert Huitema Harlingen 8 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Geertje Huitema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Wypkje Huitema Harlingen 36 w vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bernardus Fok Harlingen metselaar 30 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Sneek 47 j man gehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Grietje Brink Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Houwkje van der Weide Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Neeltie van der Weide Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Hendrik Wink Koesveld wever 50 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Yetje van der Haring Tzummarum 43 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-70
B-152 Karremanstraat Anjelierstraat 13 Harmen Wink Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Grietje Onrust Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Jan van der Molen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Pieter van der Molen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Joukje van der Molen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Pietje van der Molen Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-70
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Pieter ten Brug Franeker schippersknegt 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Johanna Farro Sexbierum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Heerd ten Brug Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Hermanus ten Brug Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Trijntie ten Brug Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Jan B Metzelaar Harlingen metzelaar 41 j man gehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Lupkje Metzelaar Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Jantje Metzelaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Elske F de Jong Herenwal 39 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Fokke Rodenburg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Akke Rodenburg Leeuwarden 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Thijs J Baantjer Harlingen metzelaar 25 j man gehuwd protestant 1-71
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Anke Akkerman Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Hendrik Stootman Oosterwink in Munsterland wever 53 j man gehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Anna Maria Stootman Harlingen 33 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Willem Stootman Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Johannes Stootman Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Gerhardus Stootman Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Antonius Stootman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Andries van der Woude Oenkerk 62 j man gehuwd protestant 1-71
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Sjoerdtje Sjaarda Wirdum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-71
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
B-163 Aan de Stadswal Liemendijk 12 Hendrik Modders s Gravezand hovenier 76 j man weduwnaar protestant 1-72
B-163 Aan de Stadswal Liemendijk 12 Johanna C Modders Breukelen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-163 Aan de Stadswal Liemendijk 12 Jansje Modders Loenen 35 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Heere Huitema Herbayum 46 j man gehuwd protestant 1-72
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Hobbe Huitema Almenum 23 j man ongehuwd protestant 1-72
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Ynse Huitema Almenum gleybakker 19 j man ongehuwd protestant 1-72
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Yenskje Huitema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Grietje Huitema Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Beitske Oorthuis Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Jacob de Beer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Izabella de Waard Maastricht 47 j vrouw weduwe protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Dieuwke Bakker Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Justus Gonggrijp Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Yede Gonggrijp Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Frederik Gonggrijp Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Berber Gonggrijp Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Trijntie Gonggrijp Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Wiebe B Monsma Arum 50 j man gehuwd protestant 1-72
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Tjetje van der Weide St Jacob 47 j vrouw gehuwd protestant 1-72
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Bruin Monsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-72
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Pieter Monsma St Anna 13 j man ongehuwd protestant 1-72
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Jan Monsma St Anna 6 j man ongehuwd protestant 1-72
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Rigtje Monsma St Anna 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Elske Monsma St Anna 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
B-167 Anjelierstraat 11 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Aaltie A Bakker Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Hermanus de Vries Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
B-167 Anjelierstraat 11 Anna J de Vries Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-73
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jantie van Vliet Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Dirk Schotanus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Lieuwe J Holsteyn Harlingen zeeman 16 j man ongehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Pieter J Holsteyn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Nammle Holsteyn Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-74
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylkje Holstein Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-002 Bij de Havenspoort Havenplein 1 Wopkje van der Laan Molquerum naaister 45 j vrouw weduwe protestant 1-74
C-002 Bij de Havenspoort Havenplein 1 Antje de Groot Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-002 Bij de Havenspoort Havenplein 1 Iemkje de Groot Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Terschelling herbergier 46 j man gehuwd protestant 1-74
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Fetje Tichelaar Almenum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-74
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 1-74
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Simon Schenkius Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-74
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Harmen Dijkstra Harlingen sluiswachter 41 j man gehuwd protestant 1-74
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Minke van der Zee Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 1-74
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Sjoerd Dijkstra Dongjum 17 j man ongehuwd protestant 1-74
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Tjerk Dijkstra Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-74
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Pieter Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-74
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Tjietje Dijkstra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Baukje Dijkstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Saskje Dijkstra Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Klaske Bruinsma IJlst 37 j vrouw gehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Haye J Visser Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Lykle de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Janna J Visser Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Rinske de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Aafke de Boer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Wilhelmina de Boer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Geertje de Haan Midlum 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan van der* Wijk Nieuwe Pekela* 27 j* man gehuwd protestant 1-75
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Debora Deurnat Harlingen* 23 j* vrouw gehuwd protestant 1-75
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Jetske de Haas Harlingen bakkersche 34 j vrouw weduwe protestant 1-75
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Willem P Nauta Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-75
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Antie P Nauta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Geert Leenstra Franeker bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-75
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Doede vd Hout Brouwer Stiens koopman 33 j man gehuwd protestant 1-75
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Johanna van Loon Oudbeyerland 30 j vrouw gehuwd protestant 1-75
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Grietje P Yverson Sexbierum 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Johannes Schrage Harlingen schoenmakersbaas 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Catharina Jansen Antwerpen 29 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Melchior Schrage Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Kaspar Schrage Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-75
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Carolina Diester Minden in Pruissen 70 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-75
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus J Vaës Leeuwarden logementhouder 29 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Anna Margreta Linnes [Lienes] St Johannisga 50 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Elisabeth C Vaës Leeuwarden 31 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus* Becker [Bekker] Oudeboorn 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Lamoraal* Becker [Bekker] Oldeboorn [Ytens] 7 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Margaretha Becker [Bekker] Dokkum 3 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Jan Cornelis Linstra Sneek schipper en koopman 44 j man gehuwd protestant 1-76
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Regina Hoekstra Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-76
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Aafke Hoekstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
C-012 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Caatje F Spoelstra Sneek 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Femke Lutzes Hindelopen 62 j vrouw weduwe rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Lubbertus Kroese Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Elske Kroese Harlingen 22 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Tjiebbe J Smit Veendam 58 j man gehuwd protestant 1-76
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Zwaantje Nepperus Veendam 60 j vrouw gehuwd protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Maike Jans van* Slooten [Teves] Harlingen 41 j vrouw weduwe protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Tevis [Jan] T Teves Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Sophia [Seria] M Teves Rotterdam 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Antie C de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Sipkje Abes Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 1-76
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Jan Fontein Tuinhout Workum fabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-76
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Alegonda Merkelbach Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Cornelis Loutenbach Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Hendrik Loutenbach Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Johan Wilh. Loutenbach Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Evert Loutenbach Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Geertje Loutenbach Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Aafke Loutenbach Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Sjoerdtie Loutenbach Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Baukje Loutenbach Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Sjouwkje Westerbaan Bolsward 27 j vrouw gehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie A Blijstra Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Durkje Blijstra Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Kornelis H Jaarsma Ooster Nijkerk bakkersknegt 32 j man ongehuwd protestant 1-77
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Antie M Bangma Makkum 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Trijntie Feersma Harlingen winkeliersche 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Klaaske Feersma Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Jeltie Feersma Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Foekje Feersma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Nicolaas Schenkius Harlingen 29 j man gehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Grietje Nauta Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Willem Schenkius Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Grietje Visser Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Jaapje W Zeilmaker Terschelling 71 j vrouw weduwe protestant 1-77
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Hendrik Sluik Terschelling beurtschipper 42 j man gehuwd protestant 1-78
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Baukje Lautenbach Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-78
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Jacoba Zonsveld Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Femke Buisman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Bartele Noorman Harlingen kleermaker 35 j man gehuwd protestant 1-78
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Frouwkje de Jong Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-78
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Henricus Noorman Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-78
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Willem Noorman Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-78
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Anna Kamsma Harlingen winkelierse in manufactn. 49 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Amsterdam 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp Leeuwarden winkelier 67 j man gehuwd rooms katholiek 1-78
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Lammigje Huizinga Groningen 67 j vrouw gehuwd rooms katholiek 1-78
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp Harlingen 29 j man ongehuwd rooms katholiek 1-78
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Catharina Hanekamp Harlingen 25 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-78
C-023 Breedeplaats Grote Bredeplaats 27 Fetje Bakker Dokkum winkeliersche 79 j vrouw weduwe protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Johs. M Godthelp Bergen Op Zoom vleeshouwer 70 j man gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Sytske H Advokaat Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Egbert Godthelp Harlingen kantoorbediende 29 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Willem Godthelp Harlingen huistimmerman 26 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29a Catharina Godthelp Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Rommert de Jager Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Antie de Jager Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Foekje C Faber Harlingen 57 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Maatje Faber Harlingen 60 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Jacob Numan Stralzand zeeman 28 j man gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
C-026 Voorstraat Grote Bredeplaats 33 Philippus R Snijder Harlingen tabaksfabrikant 22 j man ongehuwd protestant 1-79
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Tettie Bakker Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 1-79
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Rinke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 30 j man ongehuwd protestant 1-79
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Auke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 26 j man ongehuwd protestant 1-79
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Douwe Boomsma Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-79
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Dirkje Tadema Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Gerbrandus de Vries Harlingen kleermaker 40 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Pieter de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Cristina de Vries Harlingen 44 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-79
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Dorothea de Vries Harlingen 30 j vrouw ongehuwd rooms katholiek 1-79
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Hendrik J Hobma Workum koopman 34 j man gehuwd protestant 1-80
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Frouwkje Broers Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-80
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Rienk Hobma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-80
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Broer Hobma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-80
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Aukje Hobma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Berber Hobma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Joukje Hobma Harlingen 6 w vrouw ongehuwd protestant 1-80
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Aukje A Postma Molquerum 71 j vrouw weduwe protestant 1-80
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Niesje R Hobma Workum 46 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Hylke Aukes Woudsend zeylmaker 23 j man gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Pietje Draisma Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Janke de Groot Kimswerd 44 j vrouw weduwe protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Klaaske de Groot Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Aukje Bijlsma Harlingen naaister 44 j vrouw gehuwd protestant 1-80