Harlingen, huiseigenaren 1862 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 4249)

illustratie huiseigenaren 1862 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 4249)
Na het in gebruik nemen van de kadastrale registratie in 1832 - zie daarvoor: Huiseigenaren 1832 - bleef men natuurlijk doorgaan met bouwen, splitsen, samentrekken, afbreken, kopen en verkopen. Dit werd voortaan bijgehouden via het Kadaster. Maar het Kadaster publiceert uit zichzelf niets, het registreert alleen.

De Gemeente Harlingen vond het daarom een goed idee om een soort tussenstand uit te geven, met daarin de eigenaren van onroerend goed in 1862. Tevens waren daar nieuwere kadasternummers in te vinden dan in de toestand van 1832. Bijvoorbeeld het samentrekken of splitsen van een onroerend goed heeft namelijk al een nieuw kadastraal nummer tot gevolg. De nummers gingen in 1832 tot 2127, in deze uitgave is het hoogste nummer 2889. In de dertig jaar tussen 1832 en 1862 zijn dus om uiteenlopende redenen 762 nieuwe nummers uitgegeven.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 856 eigenaren, die ik heb verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier heb ik geprobeerd de warboel van verschillende schrijfwijzen van eigennamen weer een beetje in te dammen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummer voornamen familienaam aantal
106 Braams & Schaafsma 1
146 de Directie erfpachter 1
261 Harmens & Zonen 8
496 van Oppens zonen 8
567 het Rijk 2
265 Aafje J. van der Heide 1
422 Aafke A. Zein vrouw van Martinus H. Lieuwma 3
301 Aafke Hofmans wed. J. Hollander 1
187 Aafke Ingena Fontein 1
721 Aafke Tjallingii vrouw van mr. A.G. van Velsen Wiersma 2
326 Aafke Tuinhout wed. W.H.Bouricius van Idema 2
558 Aagje Repko 1
815 Aaltje F. Wijngaarden 1
1 Abe G. Abenga c.u. 1
607 Abe G. Schipper 2
631 Abe Thomas van Slooten 1
313 Abel P. van der Hout c.u. 1
256 Abraham Harmens 1
285 Adam L. Hoek 11
438 Adolf Benjamin Mank 1
670 Albert Stuur 1
392 Albert J. Kuiper 1
117 Albert J. van Bruining 1
164 Albert J. van Eeken 3
212 Albert Johs. Godthelp 3
776 Albert van der Weide 5
777 Albert van der Weide en mede eig. 2
639 Albertina A. Sluik en mede eig. 1
578 Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz. 1
616 Albertus van der Schoot 1
20 Algemeene Armvoogdij 25
603 Allart Scheltinga Oosterbaan 2
185 Allegonda J. Brouwer vrouw van F. Foekens 1
437 Andries Magr 2
575 Andries Rodenhuis 1
215 Andries van der Gonggrijp 1
785 Andries van der Werf 1
796 Andries van der Werff 2
393 Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuipers 3
132 Anna Cornelia Dierckx en mede eig. 3
689 Anna Jacobus Tolsma 1
440 Anna Kroese vrouw van Joseph Roelof Markestein 1
191 Anna Maria Hannema vrouw van F. Fontein DPz. 1
652 Anna S. Spannenburg 1
325 Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulst 5
257 Annaeus Harmens 3
372 Anne Antonus Knipper 1
570 Anne Feddes Rinkema 2
803 Anne G. Wielenga 1
58 Anne R. Blijstra 5
377 Anthonij Knuise 1
574 Anthonij G. Robinson 1
373 Anthonij H. Knipper 1
98 Antje C. de Haas vrouw van S.B. Bos 2
632 Antje R. Smit vrouw van Gooike A. van Slooten 2
822 Armvoogdij van Witmarsum 1
483 Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig. 1
399 Aron Daniel Labes 2
835 Ate P. Zaagstra 1
706 Ate S. van Veen 2
24 Atze D. Atsma c.u. 1
594 Atze Sjoerds Schaafsma 2
398 Auke D. Laansma 2
509 Aukje Lantinga wed. Peaux 1
427 de Firma B. van Loon en zoon 1
350 Barbera L. Tolsma wed. Jorritsma 1
732 Barend Visser & zoon 27
768 Barend H. van der Wal 2
263 Barend Nathan de Hartogh 2
786 Bart Annes van der Werf 3
441 Bartle W. van der Meer 1
139 Bauke S. Dijkstra 1
360 Bauke Tj. Kerkhoven 1
195 Bauke van der Gaast 1
787 Bauke van der Werf 1
608 Bens G. Schipper 1
494 Berend Oosterbaan 1
28 Berend G. Bakker 2
85 Bernardus Bonnema 2
154 Bernardus H Drost 5
489 Bernardus J. van den Oever 4
477 Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjes 3
740 Boele de Vries 1
327 Bonne G. IJlstra 1
825 Bonne W. Witteveen 2
514 Bote W. Pieksma 1
290 Bouwe Hoeksma 1
294 Brand Jans Hoffinga 2
110 erv. Broer Broersma 1
517 wed. Broer J. van der Plaats 1
518 Broer Klazes Plantenga 2
90 erv. wed. C. Boonstra 1
508 C. Pasma 1
698 Catharina de Boer vrouw van H. Tuimelaar 1
426 Catharina E. Bonraad wed. B. van Loon 5
673 Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeer 1
530 Catharina Tjallingii wed. dr. S. Popta 2
202 Chistelijke Afgescheiden Gemeente 7
121 Christoffel Burgaard 1
396 Coenraad Kun 1
415 Coenraad Leers 1
298 Coenraad van Hoften 2
410 Cornelia A.M.F. Ledel 1
89 Cornelis Boonstra 3
258 Cornelis Harmens 3
259 Cornelis Harmens en mede eig. 2
351 Cornelis Kalis 1
378 Cornelis Knukkel 1
586 Cornelis Roozendaal 1
216 Cornelis G. Gonggrijp 1
676 Cornelis J. Teves 6
677 erv. Cornelis J. Teves 1
226 erv. Cornelis J. de Groot 2
151 erv. Cornelis P. Draaisma 1
419 Cornelis P. Leijen 1
628 Cornelis Pieters Simonsz 2
512 Cornelis R. Peijzel 1
561 Cornelis T. Reus 1
716 Cornelis van de Velde 4
617 Cornelis van der Schoot 1
618 Cornelis van der Schoot c.u. 4
492 Daniël Oolgaard 8
647 Daniel Snijder 1
91 Daniel Alberts Boonstra 1
303 Daniel S. Hollenga 3
304 Daniel S. Hollenga en mede eig. 1
788 Diedertje Meinsma wed. van der Werf 1
454 Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaar 5
26 Dirk Baanstra 4
192 Dirk Fontein Fz. 6
193 Dirk Fontein Pietersz. 1
238 Dirk Haagsma 1
488 wed. Dirk Numan 1
657 Dirk Stastra 1
686 Dirk Tjallingii 12
741 Dirk B. de Vries 2
473 Dirk C. Monsma 1
63 Dirk de Boer 2
170 erv. Dirk H. Faber 2
469 Dirk H. van der Molen 1
14 Dirk J. Alta en mede eig. 3
806 Dirk J. Wiersma c.u. 2
140 Dirk Jans Dijkstra 1
837 Dirk R. van der Zee 1
29 Dirk Taekes Bakker 2
442 Dirk van der Meer 8
775 erv. Dirk van der Wei 1
111 Doede van der Hout Brouwer 2
417 Doeke J. van der Leij 1
317 Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsma 4
352 Doetje Stephani vrouw van Cornelis Kalis 2
203 Doopsgezinde Gemeente 8
547 Dorothea Pottinga en mede eig. 4
464 Douwe Minnema 1
703 erv. Douwe Tuinstra 1
240 Douwe de Haan 2
64 Douwe J. de Boer 4
581 erv. Douwe K. Roedema 1
55 Douwe R. Bleeker 2
733 Douwe S Visser en mede eig. 1
340 wed. Douwe Tj. de Jong 1
742 Douwe W. de Vries 1
743 erv. Douwe W. de Vries 4
821 Durk de Wit 2
646 E. Godthelp en Gerrit H. Smit 1
660 E.H.J.A. Stevens 1
152 Ebele H. Drijfhout 3
828 Eede Jans van der Woude 1
94 Eelke Bootsma 1
766 Eelke J. Wagenaar 2
171 Eelke Pieters Faber 1
8 Eeltje Akkerboom en mede eig. 2
165 Eeltje D. Eelkema 1
213 Egbert Godthelp 1
401 Egbert Land 2
159 Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Duiker 1
282 Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobma 2
247 Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk 3
789 Elisabeth Joustra wed. Kl.A. v.d. Werf 2
11 Elisabeth Js. Alta 1
356 wed. Elkan J.L. Kan 1
386 Elske Jans Kroese 1
407 Elske Kroese vrouw van Meindert Lap 1
611 Engele J. Schoonbergen c.u. 3
744 Engele Pieters de Vries 2
43 Engeltje IJpma vrouw van S. Beidschat 1
807 Enne Hendriks Wijga 2
253 Eppe Harkema 1
403 Ernst Georg Langenhorst 3
778 Eva van der Weide 1
727 Eva van der Linde vrouw van Douwe Visser 1
204 Evangelisch Lutherse Gemeente 5
513 Everhardus W. Petersen sr. 1
409 Evert Lautenbach 2
533 Evert Posthuma 4
699 Evert Tuinhout 1
308 Evert Sijtses Hoog 10
497 F. Osinga 1
559 erv. F. Repko 1
687 F. Feijtama Tjallingii 1
264 Felix en Jan Heeger 2
119 Foeke Buitenrust 2
184 Foeke Foekens 4
276 Foekje J. Hiddema en zuster 1
811 Fokke Wijma 1
478 Folkert Ates Nauta 2
519 Foppe Plantenga 6
700 Foppe Tuinhout 1
745 Foppe de Vries 1
722 Franciscus Velthuis 2
65 Franciscus de Boer 2
61 Frans Blokmaker 1
108 Frans Britsel & zoon 1
413 Frans Leemkoel 4
182 wed. Frans H. Fluks 1
688 Frans van Esta Tjallingii 23
163 Frederik Ebeling 4
404 Frederik Langenhorst 5
468 Frederik Mol 2
48 Frederik H. Benning 1
566 Frederik R. Rijf 1
162 Frederikus R. Duman 1
190 Freerk Fontein DPz. 2
292 Freerk Hoekstra en mede eig. 4
505 Friedman Wolf Parfumeur 4
241 Friedrich Hagemann 1
353 Froukje Swart wed. P. Kallenborn 3
391 erv. G.D. Krol 1
653 erv. G.S. Spannenburg 1
358 Geertje Anthonie Keimper 1
534 Geertje Anthonie Posthuma 1
380 Geertje Bouwknegt wed. A. Koopmans 1
520 Geertje G. Plat 1
521 Geertje Jobs Plekker 1
718 Geertje Valderpoort wed. M. Vellinga 1
296 Geertje Wijma wed. Hofhuis 1
414 Gerardus Leemkoel 2
773 Gerardus Hermanus Weddelooper 1
448 Gerben Meijer 1
449 erv. Gerben Meijer 10
450 Gerben Meijer en mede eig. 1
842 Gerben A. Zeilmaker 1
359 Gereformeerde Kerk 1
225 Gerhardus Groenewoud 4
746 Gerke de Vries 1
843 Germen Zeilmaker 1
423 Germen van der Linde 1
516 Gerrit Pierik 3
645 Gerrit H. Smit 1
747 Gerrit H. de Vries 7
214 Gerrit H. Smit en Egbert Godthelp 1
62 Gerrit J. Blom 1
387 Gerrit J. Kroese 1
709 erv. Gerrit J. Veenstra 1
654 Gerrit R. Spoelstra 1
655 Gerrit S. Spoelstra 2
656 Gerrit S. Spoelstra en mede eig. 2
717 Gerrit van Velden 1
504 Gibert F. Parant 1
705 Gilles Valckenier 4
633 Gooike A. van Slooten 1
522 Gooitje J. Ploeg 1
523 Gooitze J. Ploeg 1
644 Goris Sijbren van Smeden 1
465 Gosse D. Minnema 1
609 Grietje & Reintje Schokker 1
6 erv. Grietje C. Akkerboom 1
808 Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijga 5
295 Grietje Wijnalda vrouw van B.J. Hoffinga 1
723 erv. H. Vettevogel 1
847 erv. H. Zwaal 1
619 H. van Schouwenburg 7
620 erv. H. van Schouwenburg 1
95 Haaije Bootsma 1
838 erv. Haije G. van der Zee 1
679 Haije H. Tigchelaar 1
667 Hans W. van Straten 3
546 Harke Pottinga 1
309 Harke P. Hoogerhuis 1
846 Harlinger Zoutbranders 1
379 Harm Harms Kok 2
624 Harmanus Schrage 1
357 Harmen Keijzer c.u. 1
223 Harmen de Graaf 1
735 Harmen J. van Vliet 1
336 Harmen Jans Jans 1
424 Hartog S. van der Linde 2
3 erv. Hein Addens 1
54 Hein D. Blanksma 1
155 Hein H. Drost 2
227 wed. Hein Tj. de Groot 1
275 Helena Tj. Hiddema en mede eig. 1
458 Hemmes van der Meulen 12
321 Hendricus Huisman 3
583 Hendricus Roester 6
122 Hendrik Burgerdijk 3
125 Hendrik Damen 1
188 Hendrik Fontein 1
217 Hendrik Gonggrijp 1
411 Hendrik Leeksma 4
629 Hendrik Simonsz 1
728 Hendrik Visser 2
640 Hendrik A. Sluik 7
641 Hendrik A. Sluik en mede eig. 1
341 Hendrik de Jong 3
820 Hendrik de Windt 2
66 Hendrik F. de Boer 2
568 Hendrik G. Rikkers 1
268 Hendrik Georg Helmer 2
10 Hendrik H. Alkema 1
81 Hendrik H. Bolta 1
172 Hendrik H. Faber 6
283 Hendrik H. Hodde 1
425 Hendrik IJ. van Lint 3
35 Hendrik J. Baron 3
67 Hendrik J. de Boer 1
748 wed. Hendrik J. de Vries 2
749 Hendrik J. de Vries 1
680 Hendrik M. Tigchelaar 3
453 Hendrik Minnes Merkelbach 2
831 Hendrik Oedses Wouwenaar 1
648 Hendrik Reinier Snijder 8
297 Hendrik S. Hofhuis 2
621 Hendrik van Schouwenburg Jz. 3
779 Hendrik van der Weide 1
781 Hendrik van der Wel 1
790 Hendrik van der Werf 1
793 Hendrik van der Werf c.u. 2
361 Hendrikus Kerkhoven 6
201 Hendrina Meijer, wed. J. Gelinde 1
183 Henricus Fluks 1
330 Henricus IJzendijk 1
571 Henricus Rinkes 1
435 Henricus A. Lunter 2
436 wed. Henricus A. Lunter 1
582 Herke D. Roedema 3
371 Hermanus Klumper 1
500 Hermanus Ouendag 3
626 Hermanus Siderius 2
134 Hermanus van Dijk 1
228 Hermina de Groot 1
750 Herre D. de Vries 1
322 Herre H. Huitema 1
205 Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente 2
131 Hervormde Diaconie 73
206 Hervormde Gemeente 2
552 erv. Hessel D. Reidsma 1
271 Hette W. Hettema 1
173 Hidde Faber 2
751 Hidde Dirks de Vries 13
694 Hidtje Tromp 2
515 Hielke Pieksma 1
25 erv. Hijlke G. Aukes 5
752 Hijlke H. de Vries 1
855 Hilbrand Zwanenburg 1
544 Hilbrandus G. Pot 1
542 Hillebrand Johs. Postma 1
52 Hiltje Bijlsma en mede eig. 1
135 Himkje J. van der Laan vrouw van J.J. Dijk 2
799 Ids Wiarda 4
800 Ids Wiarda en mede eig. 1
443 Ids van der Meer 1
80 IJbe Bolman 1
30 IJde P. Bakker 1
681 IJep Tigchelaar 1
331 IJke Jager 5
556 IJnse K. Renema 5
580 IJpeus Rodenhuis Pz. 4
475 IJsbrand Kl. Mulder 1
123 Isa?c Hartog Cohen 2
207 Isra?litische Gemeente 7
591 Iver F. Salvesen 1
579 wed. J. Rodenhuis en dochter 4
538 J. & J. Posthumus 4
836 J.A. Zaal Stroband 1
120 Jacob Bulkerus 1
136 Jacob Dijk 1
237 Jacob Groothuis 1
248 erv. Jacob Hanekuijk 14
455 Jacob Metzelaar 1
484 Jacob Nontjes 6
638 Jacob Sloterdijk 1
844 Jacob Zoete 1
753 Jacob A. de Vries 1
668 Jacob A. van der Straten 1
804 Jacob Alberts Wiersma 8
839 Jacob Alderts van der Zee 1
40 Jacob de Beer 2
754 Jacob de Vries 1
755 wed. Jacob H. de Vries 1
272 Jacob IJdes Hettema 2
273 Jacob IJdes Hettema voor Taeke Hettema 1
364 erv. Jacob J. Kiel 2
485 Jacob J. Noordkamp 2
486 erv. Jacob J. Noordkamp 1
756 Jacob Kl. de Vries 1
428 Jacob L. van Loon 4
51 Jacob O. Bijlsma 1
471 Jacob S. Molenaar 1
229 Jacob S. de Groot 1
719 Jacob Tj. Vellinga 2
791 Jacob van der Werf 1
86 Jacob W. Bonnema 3
9 Jacobus Albada 1
49 Jacobus Bent 1
50 Jacobus Berndes 1
382 Jacobus Koster 1
783 Jacobus Wentholt 1
585 Jacobus Cornelis Rooswinkel 6
68 Jacobus de Boer 1
590 Jacobus Johs. du Saar 2
19 Jan Appeldoorn 1
83 Jan Bolte 1
126 Jan Damen 1
174 Jan Faber 2
180 wed. Jan Fekkes 1
186 Jan Foekens 7
194 Jan Fontein Tuinhout 2
337 erv. Jan Jaspers 2
365 Jan Kisjes 1
388 Jan Kroese 2
491 Jan Olivier 1
527 Jan Poll 2
529 Jan Poort 1
584 Jan Roodbeen 1
684 Jan Timmer 4
696 Jan Trompetter 1
805 Jan Wiersma 2
642 Jan A. Sluik 2
711 Jan C. van der Veer 1
757 Jan David de Vries 1
141 wed. Jan Dirks Dijkstra 5
293 erv. Jan F. Hoekstra c.a. 1
42 Jan F.V. Behrns 3
461 Jan Fokkes Miedema 2
189 Jan Freerk Fontein 17
476 Jan G. Munneke 2
153 Jan H. van Droge 1
780 Jan H. van der Weide 1
829 Jan H. van der Woude 1
736 Jan Harmens van 't Vliet 2
446 Jan J. van der Meij 1
137 Jan Jacobs Dijk 4
854 Jan Jacobus de Zwaan 2
69 Jan Jakles de Boer 1
554 Jan K. Reitsma 2
853 Jan L. Zwaal en vrouw 1
70 Jan L. de Boer 1
445 erv. Jan M. van der Mei 1
270 Jan P. Hemstra 4
539 Jan P. Posthumus 1
816 Jan P. Wijngaarden 1
22 Jan P. van Arum 1
369 Jan Pieters Kleinvogel 2
596 Jan Pieters Schaafsma 4
342 Jan Poppe de Jong 1
31 Jan Romkes Bakker 1
142 wed. Jan S. Dijkstra 1
328 Jan S. IJzenbeek 10
605 Jan S. Schiere 3
230 Jan S. de Groot 1
138 Jan S. van Dijk 1
762 Jan Siebes de Vrij 2
211 Jan van Glinstra jr. 1
324 Jan van Hulst 1
622 Jan van Schouwenburg 3
408 Janke Larooi 1
462 Janke Miedema 1
841 Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zee 7
612 Janna J. van Keulen vrouw van Engele J. Schoonbergen 1
97 Janna Lucia Dekker wed. A.A. Borger 2
375 Jantje N. van der Wal wed. L. Knol 1
729 Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visser 1
597 Jelger Schaafsma 3
724 Jelle H. Viersen 1
311 Jelle J. Horjus 3
418 Jelte D. van der Leij 1
817 Jelte Egberts de Wilde 1
535 Jetze Posthuma c.u. 1
416 Jo?l Simons de Leeuw 2
323 Joachim IJ. Huizinga 1
593 Job S. van der Schaaf c.u. 2
167 Johan Eilerts 1
305 Johan Holsderber 1
429 Johan Hendrik W. van Loon 3
84 Johann Bolte 1
545 Johanna Potting en mede eig. 1
730 Johanna Boom wed. R. Visser 1
376 Johanna P. Knorre 2
71 Johanna van Ghert wed. A. de Boer 1
127 Johannes Damen 1
129 Johannes Daum 1
181 Johannes Filbach 1
199 Johannes Geelof n.f. 1
262 Johannes Hartman c.u. 1
362 erv. Johannes Kerkhoven 1
433 Johannes Louer 1
451 Johannes Meijer jr. 11
606 Johannes Schimmelpenning 1
625 Johannes Schrage 7
536 Johannes F. Posthuma en mede eig. 4
823 Johannes H. Witte 3
224 Johannes J. Groen 1
332 Johannes J. Jager 1
690 Johannes Jacobus Tolsma 4
56 Johannes S. Bleeker 1
543 Johannes S. Postma 1
168 Johannes van Elst 5
286 Johannes van der Hoek 6
242 Johs. Haijes c.u. 3
674 erv. Johs. G.N. Termeer en mede eig. 1
675 Johs. G.N. Termeer en mede eig. 1
82 Johs. H. Bolta 1
452 Johs. H. Mentz 1
824 Johs. H. Witte 1
333 Johs. J. Jager 2
405 Johs. J. Langenhorst 1
482 Johs. J. Nielsen erfpachter 1
343 Johs. K. de Jong 1
587 Johs. W. Ruitenga 5
219 Joseph Gorter 4
630 Joseph Sinnema 3
439 Joseph Roelof Markenstein 2
338 Jouke Jelgerhuis Swildens 2
447 Jouke D. van der Meij 3
549 Jouke van Rees 1
562 Jurjaan Riesberg 1
36 Jurjen Baron 4
540 Jurjen Posthumus c.u. 1
848 Jurjen F. Zwaal 1
430 Justus Hendrik van Loon 3
431 Justus Hendrik van Loon en mede eig. 1
565 Karel F. Rigter 1
685 Karel Jans Timmer 2
610 Kaspar Johs. Schokker 2
792 Klaas A. van der Werf 1
344 Klaas D. de Jong 1
57 Klaas en Hendrik Johan Bleeker 1
220 Klaas J. Gorter en vrouw 1
758 Klaas J. de Vries 1
231 Klaas Jans de Groot 2
232 erv. Klaas Jans de Groot 1
771 Klaas K. Wassenaar 2
772 Klaas K. Wassenaar sr. 2
665 Klaas M. Stolte 1
495 Klaas van Oppen 1
794 Klaas van der Werf c.u. 1
795 Klaas van der Werf c.u. 1
412 Klaas W. Leeksma 1
12 Klaaske Visser wed. J. Alta 1
239 Klara Haagsma 1
498 Koenraad Oswald 1
541 Kornelis Posthumus 2
432 wed. L.J. van Loon 1
315 Laas Houtsma 5
812 Laas L. Wijnalda 2
266 Lammert Heiner 1
651 Leden der Societeit Zeeburg 1
249 Leendert Hannema 7
250 Leendert Hannema en mede eig. 21
661 Leonardus J. Stevens en mede eig. 3
13 Lieuwe Alta 1
16 Lieuwe S. Anema 3
17 erv. Lieuwe S. Anema 4
32 Lieuwkje van Slooten wed. M. Bakker 1
160 Lijkle Olphert Duiker 8
288 Lourens Hoekers 2
289 Lourens Hoekers en mede eig. 2
702 Lourens B. Tuininga 2
34 Louw Balkstra 1
693 Lubbert J. Torenbeek 1
389 Lubertus Jans Kroese 9
510 Lucas Peereboom 1
712 Luitje van der Veer 6
150 M. Douma 1
553 M. Reinalda 1
595 Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsma 2
738 Maartje R. Voerman 8
310 Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig. 19
251 Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema 1
102 Maria Bosma 1
148 Maria Dorn 1
354 Maria Kallenborn 1
366 Maria van Klaveren 1
551 Marie G. van der Meulen vrouw van H. Regter 2
480 Marius Nauta Peters 1
563 Marten Riewald 1
769 Marten Jelles van der Wal 9
564 Marten R. Riewald 1
557 Marten Sijbes Bijlsma & IJnse K. Renema 1
299 Marten van Hoften 1
390 Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroese 5
623 Martha van Schouwenburg 1
320 Martinus Hovenier 1
374 Martinus Knipper 1
252 Martinus H. van Hardorff 2
421 Martinus H. van Lieuwma c.u. 1
634 Martinus H. van Slooten 2
93 Martje D. Boonstra en mede eig. 1
381 Meinardus R. Koopmans 1
274 Meindert Hibma c.u. 1
406 Meindert K. Lap 2
840 Meindert van der Zee 7
682 Meinte H. Tigchelaar 1
683 erv. Meinte H. Tigchelaar 5
72 Melis Sjoerd de Boer 1
222 Michiel Goslings 2
339 Michiel A. Jentink 1
726 Michiel Hendrik Vis 1
434 Minne Lovius 1
635 Minne B. van Slooten 1
637 wed. Monte van Slooten en kind. 1
569 erv. Murk H. Ringnalda 1
334 Murk Johs. de Jager 1
400 Murk R. Lamminga 7
210 erv. N.F. Giel 1
770 Nanning N. van der Wal 1
92 Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstra 2
329 Nicolaas IJzenbeek 2
784 Nicolaas Wentholt 3
666 Nicolaas T. Straatsma 2
707 erv. Nicolaas van der Veen 2
147 Nolle J. Dirks 1
196 de North of Europe Gazlight and Coke Company te London 1
284 Nutte Hoedemaker 3
725 Obbe Vinkelbos 1
798 Obbe S. Westra 4
300 Oege van Hoften 1
802 Oeke van der Werf wed. S. Wiarda 3
507 Oepke Parma 1
44 Okke Beidschat 6
487 Okke Norel 3
73 Okke J. de Boer 1
45 Okke S. Beidschat en mede eig. 1
849 Otto Jurriaan Zwaal 1
662 Outger Stienstra n.f. 1
88 Paulus Boone 2
243 Paulus Haitsma 1
37 Petronella Baron 4
218 Petronella Gonggrijp 1
319 Petronella Houtsma c.s. 1
113 Petrus Brouwer Jacz. 1
169 Petrus Ens 1
245 Petrus Hamstra 1
537 Petrus Posthuma 1
466 Petrus Lodewijk Mirande Pz. 1
104 Philippe A. Braams 11
105 wed. Philippe A. Braams 1
598 Pier Schaafsma 3
2 Pieter Adama Zijlstra 7
99 Pieter Bos 1
124 Pieter Cool 1
161 erv. Pieter Duinmeijer 1
244 wed. Pieter Hamers 1
531 Pieter Popta 1
577 Pieter Rodenhuis Az. 6
734 Pieter Vlaskamp 1
701 Pieter Asmus Tuinhout 9
490 Pieter B. Oldenburger 1
246 Pieter C. Hamstra 1
809 Pieter C. Wijga 2
178 Pieter Cornelis Farret 2
759 Pieter de Vries 8
761 Pieter de Vries Binksma en mede eig. 1
103 Pieter Gaeles Bouma 16
79 Pieter H. Bollema 1
474 Pieter H. Mooiman 2
573 Pieter H. Robijn en mede eig. 1
78 Pieter H. de Boer c.u. 1
572 Pieter Haijes Robijn 14
23 Pieter J. Asbeek 2
109 Pieter J. Broekema en mede eig. 1
307 Pieter J. Holstein 2
525 Pieter J. Poelstra 2
200 Pieter Jacob Geijkema 1
156 Pieter Johs. Drost 2
27 Pieter Josephus Bakema 2
592 Pieter Marten Schaaf 1
175 Pieter Tj. Faber 1
456 Pieter Tj. Metzelaar 2
149 Pieter van Dorpen 1
209 wed. Pieter van Getzen 2
479 erv. Pieter W. Nauta 2
7 Pietertje Boon vrouw van O. Akkerboom 1
664 Pietje Tj. Stoker 1
710 Popkjen G. Veenstra 1
599 Poppe Tj. Schaafsma 2
499 R. Oswald en vrouw 1
832 Redmer Oedses Wouwenaar 11
233 Rein J. de Groot 1
502 Reinder Pan 1
658 Reinder Steeksma 2
643 Reinder A. Sluik 1
345 Reinder Doris de Jong 2
128 Reinder Tj. Damen 1
731 Reinder Tj. Visser 1
813 Reinder Tj. Wijnalda 2
691 Rigtje Tolsma en mede eig. 1
87 Rinke Boomsma en mede eig. 1
493 Rinke Oorthuis 10
600 Rinke Schaafsma 1
74 Rinnert J. de Boer 2
589 Rinse A. de Ruiter 1
737 Rinse van Vliet 1
818 Rinse W. de Wilde 1
5 Rinske Agema 1
524 Rinske Douma wed. J. Ploeg 2
765 Rinske P. Smit wed. J. Wadman 2
280 erv. Rint O. Hilwerda 1
166 erv. Roel H. Eijgelaar 1
269 Roelof Helmers 1
650 Roelof Snoek 1
53 Roelof A. Bisschop 1
511 Roelof A. Peijzel 1
133 Roelof H. Dieters 1
118 erv. wed. Rommert H. Bruinsma 2
21 Roomsch Catholijke Armvoogdij 12
208 Roomsch Catholijke Gemeente 15
267 Ruurd Hellema 1
112 Ruurd H. Brouwer 1
713 Ruurd Jappes van der Veer 1
367 Sake Klein 1
368 Sake Klein en mede eig. 1
144 Sake B. Dijkstra en mede eig. 1
287 Salomo Levi van der Hoek 2
41 Salomon M. de Beer 3
383 Schelte Krako 1
850 Schelte Zwaal 1
234 Servaas de Groot 1
797 Sibbele Westendorp 2
457 Sibbeltje S. de Vries wed. Tj.P. Metzelaar 2
38 Sicco Baron 3
671 Siebe Tacoma 2
130 Siebe J. Dekker 2
75 Siebe W. de Boer 2
18 Siebren Tj. Anema 6
281 Sijbrand Hingst 6
291 Sijbrand Hoekstra 1
157 Sijbrandus J. Drost 1
335 Sijbrandus W. Jager 3
197 Sijbren Gebel 1
198 erv. Sijbren Gebel 1
672 Sijbren Takema 2
100 Sijbren Barends Bos 3
101 Sijbren Barends Bos en mede eig. 1
60 Sijds G. Blok 1
346 Sijger J. de Jong 1
384 Sijtse A. Kreil 1
114 Sijtse J. van der Brug 2
397 Sijtse van der Laan 1
402 Sijtske Langendijk 1
782 Sijtske Wellinga en mede eig. 1
46 Sijtze Cornelis Beidschat 3
76 Sijtze P. de Boer 2
347 Sikke Johs. de Jong 1
235 erv. Simme J. de Groot 1
444 Simme O. van der Meer 1
463 Simon Miedema 2
663 Simon Stinstra c.u. 6
801 Simon Wiarda 2
697 Simon D. Trompetter 1
394 Simon K. Kuipers 1
604 Simon Pieter Schenkius 3
47 Simon S. Beidschat 5
312 Simon van der Hout 1
528 Sint Gerrits Pollema 5
316 Sipke Houtsma 3
602 Sipke Schellingwou 1
555 Sipke P. Reitsma 1
143 Sipke T. Dijkstra 2
158 Sipke W. Duif 1
720 Sipkje A. Koolker wed. G.W. Vellinga 1
856 Sjerp J. Zwanenburg en mede eig. 5
59 Sjieuwke Westerbaan vrouw van A.R. Blijstra 1
576 Sjoerd Rodenhuis 3
613 Sjoerd Schoonhoff 4
833 Sjoerd Zaagsma 7
708 wed. Sjoerd A. van Veen 2
77 Sjoerd J. de Boer 6
659 Sjoerd R. Steensma 1
814 erv. Sjoerdtje Wijnalda 2
548 Sjuck Jans Radersma 2
695 Solco Tromp Ageszoon 8
254 de Stad Harlingen 41
774 Stads Weesvoogdij 4
115 Steffen L. Brug 1
526 Steven Pohlman 1
255 Stoomboot-Reederij Harlingen 1
692 Taede Tolsma en mede eig. 1
385 Taeke Krijtenburg 2
503 erv. Taeke Panbakker 1
33 Taeke D. Bakker 1
302 Taekle D. Hollander 1
669 Tamme Stuul 1
277 Teije Hilarius 1
176 Tetje Visser wed. R. Faber 1
826 Teunis J. Wobma 1
678 Teves Jans Teves 3
560 erv. Th.J. Repko 1
363 Theodurus Kerkhoven en mede eig. 1
116 Thijs J. de Bruin 1
470 Thijs M. van der Molen 1
636 Thomas van Slooten 1
714 Tiete van der Veer 3
96 Tietje R. Bootsma 1
834 Tjalke Zaagsma 2
649 Tjalke Ates Snip 1
550 erv. Tjalke van Rees 1
39 Tjalkje van Beemen 1
601 Tjalling Schaafsma 1
501 Tjeerd Ouendag 1
221 Tjeerd S. Gosliga 1
845 Tjepke Zoete 2
627 Tjerk D. Siebesma 1
4 Tjerk L. Adema 1
472 Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Moll 14
819 Tjitse de Wilde 1
236 Tjitze de Groot 1
179 Trijntje Feersma 1
532 Trijntje F. van der Stel vrouw van J. van der Post 1
355 Trijntje van Kampen en mede eig. 2
459 Trijntje van Kampen wed. B. van der Meulen 1
763 Uilke J. de Vrij 3
739 Uilke K. Voordewind 5
764 Uilke S. de Vrij 2
306 Ulbe Holsderver 1
314 Vereeniging Houtkoopers-Zeehandelaren 1
827 vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen 22
318 W. Houtsma 1
614 W. Schoonhoven 1
370 wed. W.R. Kleinvogel 1
349 Walke Jonker 2
395 Waltje Kuipers 2
588 Watse Ruitenga 3
278 Watze T. Hilarius 1
481 Wiebe Neijsingh jr. 6
177 erv. Wijbe Faber 4
810 Wijbe F. Wijga 1
260 Wijger Harmens Cz. 5
467 Wijnand Modders 2
107 Willem Brandi 2
145 Willem Dikmans 1
279 Willem Hilarius 1
420 Willem Lichtendahl en mede eig. 1
615 Willem Schoonhoven 2
767 Willem Wagenaar 1
15 Willem C. van Amerongen 1
704 Willem Freerks Unia 1
715 erv. Willem J. van der Veer 1
851 Willem L. Zwaal 1
348 Willem P. de Jong 1
760 Willem Pieters de Vries 1
852 Willem S. Zwaal en mede eig. 1
460 Willem van der Meulen c.u. 1
506 Wolf Friedman Parfumeur 2
830 Wopke S. van der Woude 2