Harlingen, huiseigenaren 1880 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2062)

illustratie huiseigenaren 1880 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2062)
Na het in gebruik nemen van de kadastrale registratie in 1832 - zie daarvoor: Huiseigenaren 1832 - bleef men natuurlijk doorgaan met bouwen, splitsen, samentrekken, afbreken, kopen en verkopen. Dit werd voortaan bijgehouden via het Kadaster. Maar het Kadaster publiceert uit zichzelf niets, het registreert alleen.

De Gemeente Harlingen vond het daarom een goed idee om een soort tussenstand uit te geven, met daarin de eigenaren van onroerend goed in 1880. Tevens waren daar nieuwere kadasternummers in te vinden dan in de toestand van 1832 en 1862. Bijvoorbeeld het samentrekken of splitsen van een onroerend goed heeft namelijk al een nieuw kadastraal nummer tot gevolg. De nummers gingen in 1832 tot 2127, in 1862 tot 2889 en in deze uitgave is het hoogste nummer 4157. In de kleine vijftig jaar tussen 1832 en 1880 zijn dus om uiteenlopende redenen 2030 nieuwe nummers uitgegeven.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 912 eigenaren, die ik heb verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier heb ik geprobeerd de warboel van verschillende schrijfwijzen van eigennamen weer een beetje in te dammen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.nummer voornamen familienaam aantal
1 Abe G. Abenga c.a. 1
2 Auke Freerks Abma 1
3 Rinske Agema en medeëigen. 1
6 Aukje Barteles Agema, wed. J. Jaspers 1
8 Gerlof Alberda 1
9 Hendrik Alkema 1
12 Erven Lieuwe Alta 1
14 Johannes Alta 1
15 Susanna Alta, wed. Rein A. Bakker 1
17 Albertina van Altena, wed. IJ. Rodenhuis Bz. 1
20 Jan Appeldoorn 1
21 Armvoogdij te Witmarsum 1
25 Jan Piers van Arum 1
26 Gerlof van Asperen en medeëigenaren 1
29 Klaas Baarda 1
30 Josephus Bakema 1
31 Pieter J. Bakema 1
34 IJede P. Bakker 1
35 Louw Balkstra 1
37 Wed. en erven Frans Bambach 1
39 Jurjen Baron 1
41 Jacob de Beer 1
42 Marcus de Beer 1
43 Gerlof Beers 1
48 Jacobus Cyprianus Berndes Johsz. 1
49 Jacobus Berndes 1
50 Joseph Berndes 1
51 Jan Besseling 1
52 Wed. en erven Pieter de Vries Binksma 1
53 Petrus Bisschop 1
55 Wed. en kinderen Roelof A. Bisschop 1
56 Klaas Blavier 1
57 Douwe Reins Bleeker en kinderen 1
58 Douwe Bleeker 1
59 Sikke en Tekela Bleeker 1
60 Anna R. Blijstra 1
62 Jan Annes Blijstra 1
64 Reinder A. Blijstra 1
65 Erven Janneke Blok en Geertruida Blok 1
68 Benjamin Boas 1
70 Douwe de Boer en kinderen 1
71 Diderius Jacobus de Boer en medeëigenaren 1
73 Dirk de Boer 1
75 Erven Hendrik Feikes de Boer 1
76 Erven Petronella de Boer 1
78 Hendrik Jans de Boer 1
80 Lijkle H. de Boer 1
81 Okke de Boer 1
82 Rinnert de Boer 1
83 Rinnert Jacobs de Boer 1
84 wed. en erven Sjoerd de Boer 1
88 IJbe Bolman, erfpachter 1
90 Wed. en erven Joh. H. Bolta 1
91 Wed. en erven Berend Bolthuis 1
93 Bernardus Bonnema 1
96 Rinke Boomsma en medeëigenaren 1
98 erven Maaike Boon vrouw van A.S. Boon, vrouw v. A.S. Schaafsma 1
101 Albert Boonstra 1
105 Benjamin Bos 1
109 Hendrik Boswijk 1
110 Wed. Johan Both 1
111 Gaele Bouma Pz. 1
114 Gerben Bouritius, erfpachter 1
115 Gerben S. Bouritius 1
119 Kaatje Kiel vrouw van S.S. Broersma 1
120 Benjamin en Gerben Brouwer 1
121 Ruurd H. Brouwer 1
122 Alegonda Jacoba Brouwer, vrouw van Foeke Foekens 1
124 Willem Leonardus Haenenberger Brugsma 1
125 Bouwe Uilkes de Bruin 1
128 Johannes Buikhuizen 1
129 Benjamin Buis 1
130 De vereeniging Buiten Societeit, erfpachter 1
132 Hendrik Burgersdijk 1
134 Dirk Jans Buurma 1
135 Janna Christiaans, wed. N.N. van der Wal en kinder 1
137 Simon Cohen 1
139 Pieter Cool 1
141 Abraham Cropveld 1
142 Laauwe Cupido 1
143 Wed. en erven Jan Damen 1
145 Erven Hiltje Damen, wed. Wiebe Wijbenga 1
147 Jan Daum 1
148 Vrijmetselaars Loge Deugd en IJver 1
149 Wed. en erven Gosse ter Deus 1
155 Bauke Sakes Dijkstra 1
158 Sjerp Dijkstra 1
160 Heere Dikkerboom 1
163 IJke A. Dreijer 1
167 Hubertus van Droge 1
168 Jan Hubertus van Droge 1
169 Franciscus Drost 1
170 Hein H. Drost 1
171 Johannes W. Drost 1
172 Sijbrand Johs. Drost 1
174 Maria Drost, vrouw van Hendrikus Felix 1
175 Pieter Duinmeijer 1
176 Fredrikus R. Duman 1
177 Cornelia Ebeling, vrouw van Sijtse de Vries 1
178 Klaas Ebes 1
180 Wijtske Eelkema, wed. K.J. Volbeda 1
182 Baukje van Eken 1
185 Jacob P. Eppinga 1
187 Albertus van der Schoot en Sipke Faber 1
188 Hendrik Faber 1
192 Sipke I. Faber 1
193 Sipke Johs. Faber 1
195 Yme O. Faber 1
196 Yme Otto's Faber 1
197 Wijtze Feddema 1
198 Wilhelmina Henriette Hermina van der Feen, vrouw van Mr. B. van Loon 1
200 Hendrik Felix 1
201 Aalbert van der (dr.) Flier 1
202 Eeltje Fluitman 1
203 Hendrikus Fluks 1
204 Sikko Fluks 1
207 Jan Foekens Foekens 1
209 Fontein & Tjallingii 1
211 Dirk Fontein 1
212 Hendrik Fontein 1
215 Margaretha Auck Dina Fontein, vrouw van J.H. Ansingh, erfpachtste 1
217 Klaas Fortuin 1
219 Bauke van der Gaast en kinderen 1
222 Antje Gebel, vrouw van Willem G. Driessen 1
223 Pieter Geefof 1
224 Carolus Franciscus van Gelder 1
226 Gerson van Gelder 1
228 Christelijke Geref. Gemeente 1
232 Hervormde Gemeente 1
236 Jacobus Cyprianus Germans 1
239 Albert J. Godthelp 1
240 Wed. en erven Egbert Godthelp 1
242 Cornelis J. Gonggrijp 1
243 Jan Gongrijp, erfpachter 1
244 Fredrikus Hendriks Gongrijp 1
245 Hendrik Gongrijp 1
247 IJmkje Gorter, wed. H. Hodde 1
248 Simon van der Goslinga 1
249 Sijtse Goverts 1
250 Janna Harmens de Graaf 1
251 Hiltje H. de Graaf, vrouw v. Jan Fokke 1
252 Andries Gratama 1
253 Hendrik Groenewoud 1
256 Klaas de Groot 1
257 Rein Jans de Groot 1
260 Wed. en erven Tjitze de Groot 1
261 Anders Gustaf Gudmundsson 1
262 Hendrik Haagsma 1
263 Clara Haagsma, wed. Stolte 1
264 Gerben de Haan en vrouw 1
268 Marcus de Haan 1
269 Rombertus de Haan 1
270 Wed. Friedrich Hagemann en kinderen 1
271 Marianna en Henriette Hall 1
272 Jacob Hartog Hamburg 1
274 Petrus Hamstra 1
275 Pieter Coenraad Hamstra 1
280 Eppe P. Harkema en kinderen 1
283 De Harlinger stoombootmaatschappij, erfpachter 1
286 Cornelis Harmens en medeëig. 1
290 Directie van het gebouw de Harmonie, erfpachter 1
291 Johannes Hartman 1
296 Willem Hendrik Feije Baron van Heemstra 1
297 Sjoerd Heeres 1
298 Roelof Helmers 1
302 Johannes Hibma 1
303 Willem Hidma 1
304 Watze Hilarius en kinderen 1
307 erven Nutte Hoedemaker 1
308 Jan Hoedemaker 1
311 Albert van der Hoek 1
312 Jacob van der Hoek 1
313 Trijntje Bouwes van der Hoek, wed. R. Steekstra en medeëigenare 1
315 Wijnand Hoekers 1
316 Jan Feersma Hoekstra en medeëigenaren 1
319 Erven Klaas Hoekstra 1
320 Johannes Hoekstra 1
323 Wed. Hendrik S. Hofhuis 1
324 Wed. en erven Johan Holsderber 1
325 Pieter Jans Holstein c.u. 1
332 Vereeniging Houtkoopers-Zeehandelaren, erfpachter 1
336 Willem en Doetje Houtsma 1
337 Harm Kok Houwink 1
338 Reindert Huese 1
339 Jelle Huitema 1
340 Wed. en erven Bernardus G. ten Huizen 1
341 Jan Huizinga 1
344 Jan en Sijbrand van Hulst 1
347 Hendrik Husselman 1
348 Hermanus Husselman 1
349 Jan Husselman 1
350 Bernardus IJbema 1
352 Sicco IJzenbeek 1
353 Amena Anna Elisabeth van IJzendijk, wed. J.H. Mentz 1
354 Hendrik J. Jager 1
357 Anna K. de Jager, vrouw van Sjoerd Zaagsma 1
360 Harmen Jans Jans 1
361 Hermanus Jans 1
362 Jan Fredrik Jansen 1
363 Auke de Jong 1
365 Jan de Jong 1
368 Sijtse Sikkes de Jong 1
370 Rigtje de Jong, wed. A. Molenaar 1
371 Wed. Douwe T. de Jong 1
373 Marinus Gerardus de Jongh 1
374 Reinder D. de Jongh 1
375 Sijtse de Jong 1
377 Elisabeth Joustra, wed. Klaas A. van der Werf 1
379 Willem Kalksma 1
380 Maria Kallenborn 1
381 Hessel Kamminga 1
382 Saakje Kamminga, wed. S. de Boer, erfpachtersche 1
388 Wed. en erven Johannes Kerkhoven 1
389 Wed. en erven Theodorus Kerkhoven 1
391 Wed. en erven Jan Kisjes 1
392 Maria van Klaveren, vrouw v. J.C. Rooswinkel 1
393 Jan Klein en zoon 1
396 Anne Antonius Knipper 1
397 Anthony H. Knipper 1
398 Anne Knipper, erfpachter 1
399 Cornelis Knukkel 1
401 wed. en erven Meinardus R. Koopmans 1
403 Jacobus Koster 1
404 Johannes Kramer 1
405 Wiebe Jans Kramer 1
407 Engelina Kranenburg, wed. T.D. Sickens 1
409 Sijtse A. Krijl 1
411 Gerrit Jans Kroes 1
412 Jacob E. Kroes 1
416 Jelle H. Kroon en Wiepke S. Post 1
417 Abraham Kropveld 1
421 Albert Jans Kuiper 1
423 Taede Kuipers 1
425 Sjoerd D. Laansma 1
428 Sietske Langendijk, vrouw van Willem Wink 1
433 Janke Larooi 1
434 Evert Lautenbach, als erfpachter 1
435 Evert Lautenbach 1
437 Wiebe Leemans 1
438 wed. en erven Frans Leemkoel 1
440 Coenraad Leers 1
441 Asser de Leeuw 1
443 Rein Leijen 1
444 Eelke Jans Leijenaar 1
445 Sijtske Leijenaar, wed. Foppe Steginga 1
448 Trijntje Lollema, wed. Jan F. van der Veer 1
450 Jan Lieuwes van Loon 1
453 Klaas van Loon 1
458 Willem van der Meer Bzn. 1
463 Jacob van der Meer 1
464 Agnes van der Meer, vrouw van C.A.A. van Rossum 1
465 Willem Jans van der Meer 1
467 Douwe van der Mei 1
468 Gerrit van der Mei 1
469 Jan Meijer jr. 1
471 Fredrikus Hendriks Meijer 1
472 Nicolaas Meijer 1
475 Meindert B. Meinsma 1
478 Sijbe T. Mellema 1
480 Gerben Mensonides 1
481 Wed. Johannes H. Mentz en kinderen 1
482 Alexander Mentz 1
483 Hendrik Merkelbach 1
484 Hendrik M. Merkelbach 1
486 Pieter Tjerks Metzelaar en kinderen 1
487 Jacob Metzelaar 1
488 Johannes Metzelaar 1
490 Pieter Tjerks Metzelaar 1
492 Rients van der Meulen 1
493 Tietje Reins Bootsma vrouw van Rients van der Meulen 1
495 Johs. Miedema en medeëigen. 1
496 Johannes Miedema 1
497 Erven Gosse Douwes Minnema 1
499 wed. en erven Frederik de Mol 1
501 Freerk van der Molen 1
502 Jan van der Molen 1
504 Hugo Leonardus Molenaar 1
505 Tettje Molenaar, wed. Stephanus ter Mos 1
507 Lambertus Monsma 1
508 IJsbrand Mulder c.s. 1
509 Zacharias Muller en medeëig. 1
510 Dirk Muller 1
514 Martinus Nauta 1
515 Elisabeth Nauta, wed. Evert Posthuma 1
517 Frans Neijsingh 1
518 Johannes J. Nielsen, erfpachter 1
521 Rients Okke Norel 1
522 Jacob Noyon 1
523 Remelia Noyon, wed. F. Hoekstra 1
525 Bernardus J. van den Oever 1
526 Egberdina P. Oldenburger 1
528 Klaas van Oppen 1
529 van Oppens zonen 1
531 Willem van Otterlo 1
532 Matthijs Ouendag c.s. 1
533 Erven Hermanus Ouendag 1
536 Wed. en erven Tjeerd Ouendag 1
537 Maria Paabs, vrouw van P.H.W. Kleinschmit 1
539 Reinder Pan 1
540 Trijntje Paulus Panbakker 1
541 Erven Gilbert Ferdinand Parant 1
543 Hartog Parfumeur 1
545 Dirk Park 1
547 Marius Nauta Peters 1
548 Andreas Petersen 1
551 Johannes A. Pieters 1
552 Sjoerd S. van der Plaats 1
554 Albertus Plantinga 1
557 Sint Pollema c.u. 1
559 Jan Poort 1
563 Jetze Posthuma 1
565 Geertje Antonie Posthuma, vrouw van Marinus Hardorff 1
569 Jan P. Posthumus 1
571 Gretske Posthumus, wed. Cornelis Weissenbach 1
572 Dieuwke Posthumus, wed. Horjus 1
573 Erven Hillebrand J. Postma 1
574 Geert H. Pot 1
575 Harmen H. Pot 1
577 Harke Pottinga 1
579 Jouke van Rees 1
580 Wed. en erven Tjalke van Rees 1
581 Douwe Reidsma 1
585 De Firma P. & S. Rendorp 1
589 Marten R. Riewald 1
591 Geertje Polleboer wed. Karel Frederik Rigter en dochter 1
593 Het Rijk, erfpachter 1
594 Het Rijk 1
595 Het Rijk; Directie van de in- en uitgaande recht 1
596 Wed. en erven Murk H. Ringnalda 1
598 Maria E. Rinkes, wed. Theodorus Visser 1
602 Andries Rodenhuis 1
603 Willem H. Rodenhuis 1
605 Jan Roodbeen 1
606 Douwe Roorda, erfpachter 1
607 Albert Jans Roos 1
608 Fredericus D. Rooswinkel 1
612 Rinse Abrahams de Ruiter 1
617 erven Maaike Boon vrouw van A.S. Schaafsma 1
619 Johannes Schaafsma 1
621 Rinke Schaafsma 1
623 Nicolaas Schaap 1
625 Wed. Sipke Schellingwou en dochter 1
626 Cornelis Schenkius 1
628 Egbertus Bernardus Scheuer 1
629 Gebrs. Scheuer 1
630 Johan Christoph en Engbertus Bernardus Scheuer 1
632 Johannes Schimmelpenning 1
633 Grietje en Reintje Schokker 1
639 Wiebe W. Schoonhoven 1
640 Albertus van der Schoot c.s 1
646 Sipke Faber en Albertus van der Schoot 1
647 Albertus van der Schoot, Sipke Faber en Sjoukje Wassenaar, we 1
648 Martha Tjallingii wed. H. van Schouwenburg 1
650 Hermanus Schrage 1
652 Susanna Margaretha Schrage, wed. M. Hovenier 1
653 Jan Schuil 1
655 Martinus Schuil 1
656 Gerrit Schutten 1
659 Neeltje Sijtsema 1
661 erven Cornelis P. Simonsz 1
663 Douwe Sinnema 1
665 Abe van Slooten 1
666 Catharina Elizabeth Brandenburg wed. S. van Slooten 1
668 Maaike T. van Slooten 1
670 Thomas Gooikes van Slooten 1
671 Thomas H. van Slooten 1
672 Albert Jans Sluik 1
675 Hendrik Jans Sluik 1
677 Reinder A. Sluik 1
679 Wed. en erven Goris S. van Smeden 1
681 Japien H. Smit, vrouw van R. Post 1
683 Adolphus Augustus Snijder 1
692 Jelle G. Spoelstra 1
693 Rommert Spoor 1
695 De Staat (Posterijen en Telegraphie) 1
696 De Staat 1
697 De Staat, erfpachter 1
699 De Staat; Waterstaat 1
700 Freerk en Dani Stavorinus 1
701 Jan Steensma c.u. 1
702 Age Steensma en Jacob Volbeda 1
703 Sjoerd R. Steensma 1
710 Tamme Stuul en dochter 1
711 Pieter Stuur en vrouw 1
712 Douwe Stuur 1
713 Jouke Roelofs Stuurhaan 1
714 Harm P. Swart 1
715 Albertus van der Tamboezer 1
717 Wed. en erven Sijtze Terpstra 1
722 Gerben S. Tigchelaar 1
723 Haije H. Tigchelaar 1
726 Jan Jans Timmer 1
727 Karel Jans Timmer 1
729 Jurre P. Tjallingii, erfpachter 1
732 Anna Jacobus Tolsma 1
737 Lubbert J. Torenbeek 1
738 Eeke Touwslager wed. Jacobus Albada 1
742 Jan Trompetter 1
743 Evert Tuinhout 1
745 Pieter Tuinhout 1
747 Erven Ruurd L. Tuininga 1
749 Hendrik van der Veen 1
750 Wed. en erven Marcus van der Veen 1
752 Erven Gerrit J. Veenstra 1
753 erven Willem J. van der Veer 1
754 Tiete van der Veer 1
756 Johannes van der Velde 1
757 Johanna van der Velde, wed. B. Kramer 1
758 Aukje van der Velde, wed. J. van Os 1
759 Neeltje Poppes Vellinga 1
760 Pier Vellinga 1
764 Contributie Vijfdeelen zeedijken binnendijks 1
766 Wed. en erven Obbe Vinkelbos 1
768 Jacob Visser en dochter 1
769 Jacob Visser en medeëigen. 1
770 Doutje Visser, vrouw van W.L. de Jong 1
771 Wed. en erven Douwe S. Visser 1
773 Klaas Vlietstra 1
776 Jeltje Voordewind, vrouw van Pieter Dekkers 1
778 Tjerk Voskuil 1
779 Samuel Vreedenburg 1
780 Hijlke de Vries en kinderen 1
781 Goslik Klazes de Vries en medeëigenaren 1
782 Antonie de Vries 1
785 Boele de Vries 1
788 Erven Jetske Cornelis de Vries 1
794 Jacob de Vries 1
795 Klaas J. de Vries 1
796 Teunis U. de Vries 1
800 wed. en erven Hendrik B. de Vries 1
801 Elisabeth de Vries, wed. J. Eilers en kinderen 1
806 Willem Wagenaar 1
807 IJme van der Wal c.s. 1
808 Erven Marten Jelles van der Wal 1
811 Marten Jelles van der Wal 1
813 Nanning van der Wal 1
814 Nantje N. van der Wal, wed. Luitje Knol 1
815 Jan. K. Wassenaar 1
816 Jurre K. Wassenaar 1
819 Anna Catharina, Louisa en Maria Margaretha Wehberg 1
821 Erven Dirk van der Wei 1
825 Jacob R. Weidema 1
826 Grietje Weissenbach, vrouw van Hendrik Veldhuis 1
827 Sijtske Wellinga en medeëigenaren 1
832 Doede van der Werf 1
835 Wed. en erven Jacob van der Werf 1
837 Grietje Freeks Wesling 1
838 Sibbele Westendorp 1
839 Sjieuwke Westerbaan, vrouw v. A.R. Blijstra 1
842 Simon Wiarda en medeëigen. 1
846 Simon en Jacobus Nicolaas Wiarda 1
847 Sjoerd E. Wiarda 1
853 Pieter Wiglema 1
854 Pieter W. Wijbenga 1
859 Johan Godfried van der Wijk 1
860 Oeds Wijma 1
861 Wed. en erven Fokke Wijma 1
862 Meine Wijnalda, erfpachter 1
863 Meine Wijnalda 1
866 Wed. en erven Laas Wijnalda 1
867 Angenietje Wijngaarden, vrouw van P. van Dokkum 1
868 Anne Klases Wijtsma 1
870 Tjietse de Wilde 1
871 Albert Willems 1
872 Pieter Willems 1
876 Jacob U. Wip 1
878 Sied de Wit 1
879 Baukje de Wit, wed. Wiebe A. de Vries 1
880 Hermanus Witte 1
881 Johannes Witte 1
882 Joseph Witte 1
883 Willem Witteboer 1
886 Bouwe van der Woude 1
887 Sjouke van der Woude 1
891 Ate P. Zaagstra 1
892 Jan Adriaan Zaal Stroband 1
897 Sipke van der Zee 1
898 Wed. Sied Jacobs van der Zee 1
901 Anne R. Zeilmaker 1
903 Marten Zein 1
906 Harlinger Zoutbranders 1
907 Zuiderzeestoomboot Maatschappij, erfpachter 1
908 Frans van der Zwaag, erfpachter 1
909 Erven Jurjen F. Zwaal 1
910 Auke Sjerps Zwanenburg 1
912 Sjerp en Johannes Zwanenburg 1
5 Aukje B. Agema, wed. A. Clewits 2
11 Dirk Alta 2
16 Elisabeth J. Alta, wed. Tetze Schaafsma 2
19 Hendrik Antonisse 2
27 Gerlof van Asperen 2
28 Jan B. Baantjer 2
32 Berend Bakker 2
36 Wilhelmus Petrus Balli 2
38 Mr. Klaas Banga 2
45 Teunis H. Beidschat 2
46 Willem Tjerks Bekius 2
47 Johannes H. Benning 2
63 Pier Annes Blijstra 2
69 Douwe de Boer en Harent van der Sluis 2
87 Simon Bok 2
94 Willem Bonnema 2
95 Johanna Boom, wed. Reinder Visser 2
99 Wed. en erven Cornelis Jans Boon 2
102 Dani Boonstra 2
104 Barend S. Bos 2
107 Elisabeth Magdalena Bos, vrouw van G.W. Pruis en medeëigena 2
108 Anne Reinders Bosma 2
116 Jan Bouwknegt 2
117 Lieuwe Brameijer 2
126 Willem Bruining 2
127 Erven en wed. Rommert H. Bruinsma, geb. Koopmans 2
136 Salomon Cohen 2
140 Menze Crop 2
144 Wed. en erven Rein Damen 2
146 Emanuel van Dantzig 2
151 Jacob Jans Dijk 2
152 Jelle Dijk 2
153 Jelle Jans Dijk 2
154 Antonius Dijkstra 2
157 Sipke T. Dijkstra 2
161 Gerrit Dikmans 2
164 Trijntje Otma wed. E. Drijfhout 2
165 Anna C. Drijfhout, vrouw van J.S. de Boer, erfpachts 2
166 Jan Hubertus van Droge en Doede van der Werf 2
173 Sijbrandus Drost 2
181 Hendrik Eisma 2
184 Erven Petrus Ens 2
190 IJme O. Faber 2
199 Jelle Fekkes 2
210 Freerk Fontein Fz. 2
216 Jacob Fortuin Barend zoon 2
234 Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeente 2
237 Dirk Gerritsma 2
238 Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnodde 2
246 IJde Gongrijp 2
254 Dirk de Groot 2
255 Hermina de Groot 2
258 Servaas de Groot 2
259 wed. en erven Klaas J. de Groot 2
265 Casper de Haan 2
267 IJmke Jorrits Haan 2
276 Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstra 2
281 Gemeente Harlingen, erfpacht. 2
288 Cornelis Harmens 2
292 Dingeman den Hartog 2
293 Barend Nathan de Hartogh 2
294 Hendrik Hazekamp 2
300 Hette W. Hettema 2
317 Anne Hoekstra 2
331 Simon A. van der Hout 2
342 Jan van Hulst Jzn. 2
345 Jan van Hulst 2
346 Sijbrand van Hulst 2
355 Johannes J. Jager 2
364 Gerrit Jans de Jong 2
369 Sikke Johs. de Jong 2
378 Cornelis Kalis 2
384 Paulus A. Keijzer 2
385 Gereformeerde Kerk 2
390 Janna J. van Keulen, vrouw van Rinke Schaafsma 2
394 Johan Wilhelm Klein, erfp. 2
400 Gerardus Wilhelmus Koning 2
402 Sijtze Andries Lamb. Korstens 2
406 Willem Kramer 2
413 Elske Jans Kroese 2
419 Rienkje Kruizinga 2
432 Kinderen van Ernestus G. Langenhorst 2
442 Jelte Doekes van der Lei 2
446 Hendrik Lichtendahl 2
447 Germen van der Linde 2
459 Dirk van der Meer en kinderen 2
460 Dirk van der Meer jr. 2
461 Dirk en Albert van der Meer 2
466 Gerrit van der Mei en vrouw 2
473 Petrus Meinders 2
474 Meindert Meinsma 2
485 Salomon van Messel 2
489 Klaas Metzelaar 2
500 Thijs van der Molen en medeëigenaren 2
503 Meile van der Molen 2
513 Folkert A. Nauta 2
516 Willem P. Nauta 2
519 Wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuis 2
524 Wiepkje Agnes Jans Numan, wed. P.G. Lourens en kinderen 2
534 Hendrik Ouendag 2
535 Wed. en erven Hermanus Ouendag 2
549 Bote Pieksma 2
556 Pieter Jacobs Poelstra 2
560 Bart Posthuma 2
566 Jurjen Posthumus c.u. 2
570 Jurjen Posthumus 2
578 Prins & Zwanenburg 2
582 Aldert Reiners 2
583 Sake Reitsma c.s. 2
588 Catharina Alida Klein, vrouw van Cornelis Reus 2
590 Sipke Riewald 2
592 Frederik Dirks Rijf 2
599 Anthonij G. Robinson, erfp. 2
601 Pieter Rodenhuis Epeus zoon 2
613 Watze Ruitinga 2
615 Job van der Schaaf 2
622 Tjalling Schaafsma 2
631 Wijtze F. Schilsma 2
641 Albertus van der Schoot en Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas Leek 2
645 Albertus van der Schoot, erfp. 2
649 Casper Schrage 2
658 Willem Sijpkens Kijlstra 2
662 Hendrik Simonsz 2
674 erven Jan A. Sluik 2
680 Antje Rinses Smit, vrouw van G.A. van Slooten 2
682 Trijntje Smit, wed. Jacob Hoekstra 2
686 Jan Herman Snijder 2
687 Wed. en erven Daniël Snijder 2
688 Tjalke A. Snip 2
689 Wed. en erven Paulus Spaanderman 2
694 Pierre Stephanus Sprenger 2
704 Doetje Stephani, vrouw van Cornelis Kalis 2
708 Nicolaas T. Straatsma 2
709 Ulbe Jans Strikwerda 2
716 Geert Terpstra 2
720 Jan Tichelaar 2
721 IJep Tigchelaar en kinderen 2
725 Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, wed. L.O. Duiker 2
731 Catharine Tjallingii, wed. dr. S. Popta 2
734 Rigtje Tolsma, wed. Klaas Kuipers 2
735 Jacob Torenbeek c.a. 2
748 Ate Sjoerds van Veen 2
762 Jantje Velthuis 2
777 Hermanus Cornelis Voorhoeve 2
783 Baukje de Wit wed. Wiebe de Vries 2
791 Isaac de Vries 2
792 Jacob A. de Vries 2
793 Jacob B. de Vries 2
799 wed. en erven Dirk B. de Vries 2
802 Jan S. de Vrij 2
804 Wed. en erven Uilke J. de Vrij 2
805 Eelke Jans Wagenaar en kinderen 2
817 Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas W. Leeksma 2
822 Albert van der Weide c.u. 2
824 Jan H. van der Weide 2
829 Andries van der Werf 2
830 Anne van der Werf 2
833 Anna van der Werf, vrouw v. Dirk Dekema 2
841 Pieter Westerhuis 2
843 De firma I. & S. Wiarda 2
849 Former W. Wiersma 2
852 Thomas Wiersma 2
855 Wed. en erven E. Wijga erfp. 2
856 Cornelis Wijga 2
857 Wed. en erven Pieter Wijga 2
858 Wijbe F. Wijga 2
864 Rein Wijnalda 2
865 Erven Geertje Wijnalda, vrouw van Brant Hoffinga 2
869 Frederik de Wilde 2
874 Sjieuwke Wink 2
877 Dirk de Wit 2
889 Auke Ybema 2
893 Directeuren der Zaklinnenfabriek 2
894 Dirk R. van der Zee 2
899 Sociëteit Zeeburg 2
900 Abe Zeilmaker 2
4 Dirk Agema 3
7 Cornelis Akkerboom 3
13 Jacobus Alta 3
23 Algemeene Armvoogdij, erfpachter 3
40 Sicco Baron 3
54 Rudolph Bisschop 3
66 Jacob A. Blok 3
79 Jan Jakles de Boer 3
86 Wed. en erven Tjepke Boersma 3
92 Wed. en erven Harmanus Bonkée 3
97 Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijk 3
100 Paulus Boone 3
131 Wed. en erven Foeke Buitenrust 3
133 Jacobus Burghout 3
138 Wed. en erven Isaac Cohen 3
179 Albert Jans van Eeken 3
183 Johannes van Elst 3
186 Hendrik D. Faber en kinderen 3
214 Sjoerd Fontein 3
221 The North of Europe Gaslight and coke company, erfp. 3
225 Cornelis Franciscus van Gelder 3
266 Douwe de Haan 3
279 Martinus Hardorff 3
287 Anneus Harmens 3
289 Freerk Harmens 3
295 Andries Heeger 3
305 Willem Hilarius 3
314 Lourens Hoekers 3
322 Brant Jans Hoffinga en medeëig. 3
326 Pieter Jans Holstein 3
356 Sijbrandus Jager 3
366 Joseph D. de Jong 3
376 Jan Jonkman 3
386 Wed. en erven Hendrikus Kerkhoven, erfpachtsters 3
395 Sake Klein 3
415 Anna Jans Kroese, wed. J.R. Markenstein 3
418 Rienkje Kruisinga 3
420 Coenraad Kuhlman 3
422 Klaas Kuipers 3
436 Hendrik Leeksma 3
456 Henricus Antonius Lunter 3
477 Sijbe Mellema 3
479 A. Menalda & Zonen 3
494 Willem van der Meulen 3
506 Elizabeth Mollema wed. P.A. Braams 3
512 Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjes 3
538 Rafaël Pais 3
542 Eliazer Friedman Parfumeur 3
546 Julien Johs. Peschar 3
550 Bote W. Pieksma 3
555 Grietje Gooitses (wed. en erven Gooitse Jacob Ploeg, wed. Jan P. de Jonge 3
561 IJpe Posthuma 3
564 Petrus Posthuma 3
567 Cornelis Posthumus 3
568 Esscher Posthumus 3
584 Gerrit Reitsma 3
604 Herke D. Roedema 3
611 Abraham de Ruiter Rzn. 3
614 Johannes Cornelis van Ruth en vrouw 3
635 Johan Hendrik Herman Scholte 3
636 Wed. en erven Engele Jans Schoonbergen 3
637 Hermanus Gerardus Schoonhoff 3
642 Cornelis van der Schoot en vrouw 3
657 Hermanus Siderius 3
669 Rinse G. van Slooten 3
705 Leonardus Johannes Stevens 3
724 Wed. en erven Hendrik Tigchelaar 3
746 Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idema 3
761 Wijbren Vellinga 3
767 Michiel H. Vis 3
784 Benjamin de Vries 3
786 Engele P. de Vries 3
790 Hendrik Jans de Vries 3
798 Tjalke de Vries 3
809 IJme van der Wal 3
823 Albert van der Weide 3
834 Wed. en erven Hendrik van der Werf 3
836 Wed. en erven Klaas van der Werf 3
840 Bernardus Westerhof 3
905 Tjepke Zoete 3
33 Dirk T. Bakker 4
74 Douwe Jans de Boer 4
77 Franciscus de Boer 4
118 Benjamin Brandi 4
123 Wijtze van Bruggen 4
159 Willem Dijkstra 4
162 Berend Dorenbosch 4
191 Rommert Faber 4
194 Wed. en erven Wijbe Faber 4
206 Jan Foekens 4
208 Romke G. Fokkema 4
220 Bauke S. Gaastra 4
227 Afgescheiden Christelijke Gemeente 4
230 Evangelisch Luth. Gemeente 4
241 Mettje Johs. Godthelp, wed. Meinte Tigchelaar 4
277 Wed. en erven Pieter C. Hamstra 4
299 Jan Pieters Hemstra 4
335 Tjardus Houtsma 4
343 Jan van Hulst sr. 4
351 Sicco IJzenbeek, erfpachter 4
358 Wed. en erven IJke Jager 4
359 Hubert Jans & Co. 4
367 Reinder Doris de Jong 4
383 Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulen 4
429 Johannes Langenhorst en medeëigenaren 4
449 Jacob Lieuwes van Loon 4
451 Johan Hendrik Wilhelm van Loon 4
520 Okke Norel 4
587 Sies Renema 4
597 Grietje Rinkema, wed. H. Post en kinderen 4
600 Wed. Jetze Rodenhuis en dochter 4
620 Pier Schaafsma 4
654 Johan Christiaan Schuil 4
660 Sijtse Sijtsema 4
664 Joseph Sinnema 4
667 Gooike Abes van Slooten 4
684 Anna en Dorothea Margaretha Snijder 4
685 Hendrik en Adolphus Augustus Snijder 4
690 Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulst 4
706 Theodoor Stind 4
707 Johannes G. Stootman 4
719 Teves Jans Teves 4
730 Johannes Dirks van Esta Tjallingii 4
740 Hidtje Tromp 4
751 Wijtske en Rinske van der Veen 4
763 Johannes Velthuis 4
803 Uilke S. de Vrij 4
848 Dirk Jans Wiersma 4
850 IJnze Wiersma 4
873 Hendrik de Windt 4
890 Sjoerd Zaagsma 4
904 Jacobus Zoete 4
10 Dirk Johs. Alta en medeëigen. 5
72 Lijkle de Boer J. Lzn. 5
89 IJbe Bolman 5
113 Taeke Boumans 5
156 Dirk Jans Dijkstra 5
205 Foeke Foekens 5
218 Pieter Friso 5
231 Herst. Evang. Luth. Gemeente 5
273 Abe Hamstra 5
306 Sijbrand Hingst 5
328 Hermanus Bernardus Hoogmolen 5
334 Sipke Houtsma 5
372 Willem de Jong 5
387 Hendrik Kerkhoven 5
410 Taeke Krijtenburg 5
424 Coenraad van der Meulen Kunée 5
454 Johanna Wilhelmina Christina van Loon, wed. Anthonij Knuyse en dochter 5
455 't St. Lucia gesticht te Rotterdam 5
498 Petrus Lodewijk Mirande Pz. 5
562 Jacobus en Jetze Posthuma 5
576 Hillebrandus G. Pot 5
610 Cornelis Roozendaal 5
616 Atze S. Schaafsma 5
638 Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijga 5
673 erven Hendrik A. Sluik 5
733 Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsma 5
755 Cornelis van de Velde 5
895 Doekele van der Zee 5
106 Sijbren B. Bos 6
189 Hendrik H. Faber 6
301 Taeke Hettema 6
309 Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoef 6
318 Sijbrand Hoekstra, erfpachter 6
329 Wed. Jelle Horjus en dochter 6
427 Egbert Land 6
457 Adolph B. Manck 6
476 Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderen 6
491 Jantje Metzelaar, vrouw van C. van der Schoot 6
530 Hendrikus Oswald 6
544 Wolf Friedman Parfumeur 6
586 Wed. en erven IJnse K. Renema 6
609 Jacobus Cornelis Rooswinkel 6
634 IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderen 6
678 Harent van der Sluis 6
691 Gerrit S. Spoelstra 6
718 Marten Cornelis Teves 6
736 Jacob Torenbeek 6
739 Erven Solco Tromp Azn. 6
789 Gerrit H. de Vries 6
797 Theodora de Vries 6
812 Marten M. van der Wal 6
818 Stads Weeshuis 6
820 Heinrich Frans Wehberg 6
902 Germen A. Zeilmaker 6
18 Sijbren Tjeerds Anema 7
426 Murk Riemers Lamminga 7
431 Johannes F. Langenhorst 7
527 D. Oolgaard & Zoon 7
553 Foppe Plantenga 7
644 Cornelis van der Schoot 7
676 Jan A. Sluik 7
772 Jan H. van 't Vliet 7
775 Uilke Voordewind 7
888 Kersje Wouwenaar 7
439 Wed. en erven Johannes Frans Leemkoel 8
470 Anna Meijer 8
627 Pieter Schenkius 8
698 De Staat; Staatsspoorwegen 8
831 Bauke van der Werf 8
851 Jacob A. Wiersma 8
911 Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburg 8
67 Gerrit Jans Blom 9
330 Wijke Horjus 9
462 Dirk van der Meer 9
643 Albertus van der Schoot 9
744 Jan Fontein Tuinhout 9
774 Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedema 9
844 Jacobus Nicolaas Wiarda 9
896 Doekele van der Zee, erfpacht. 9
233 Israëlitische Gemeente 10
285 Wijger Harmens Cz. 10
408 Harm Jans Kremer 10
430 Ernestus Georgius Langenhorst 10
44 Sijtze Cornelis Beidschat 11
85 Douwe C. Boersma 11
321 Sijbrand Hoekstra 11
327 Evert Sijtses Hoog 11
558 Sint G. Pollema 11
828 Doede van der Werf en kinderen 11
103 Eelke Bootsma 12
229 Doopsgezinde Gemeente 12
284 Harmens & Zonen 12
875 Eugenius Bernardus Winkler 12
112 Pieter G. Bouma 13
333 Laas Houtsma 13
787 Erven Hidde Dirks de Vries 13
845 Simon Wiarda 13
213 Jan Freerk Fontein 14
414 Jan Lubbertus Kroese 14
452 Justus Hendrik van Loon 14
651 Wed. en erven Johannes Schrage 14
511 Jan Geerts Munneke 16
728 Dirk Tjallingii 16
765 Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderen 16
741 Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Moll 17
885 Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen 18
61 Anne Reinders Blijstra 19
24 R. Cath. Armvoogdij 20
235 Roomsch Cath. Gemeente 20
310 Adam Lodewijks Hoek 20
810 Jelle Martens van der Wal 21
884 Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachter 22
22 Algemeene Armvoogdij 23
624 Willem Schafraad 24
618 Jan Pieters Schaafsma 25
278 Leendert Hannema 27
282 Gemeente Harlingen 59
150 Hervormde Diaconie 76