Harlingen, huiseigenaren 1880 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2062)

Eigendommen van Algemeene Armvoogdij, erfpachter

Vermelde tegenwoordige adressen geven een indicatie, geen garantie, van de plaats van het onroerend goed.
Als het huisnummer 0 (nul) is, is de precieze plaats niet (meer) te bepalen. Kijk naar omliggende nummers.


Kad.nummer Gebruik Gen.straat Oud adres Ter hoogte van
4014* woonhuis Noordergrachtswal B-237 Grachtswalplein 5
4014* woonhuis Noordergrachtswal B-239 Grachtswalplein 1
4014* woonhuis Noordergrachtswal B-238 Grachtswalplein 3