Harlingen, huiseigenaren 1880 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2062)

illustratie huiseigenaren 1880 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2062)
Na het in gebruik nemen van de kadastrale registratie in 1832 - zie daarvoor: Huiseigenaren 1832 - bleef men natuurlijk doorgaan met bouwen, splitsen, samentrekken, afbreken, kopen en verkopen. Dit werd voortaan bijgehouden via het Kadaster. Maar het Kadaster publiceert uit zichzelf niets, het registreert alleen.

De Gemeente Harlingen vond het daarom een goed idee om een soort tussenstand uit te geven, met daarin de eigenaren van onroerend goed in 1880. Tevens waren daar nieuwere kadasternummers in te vinden dan in de toestand van 1832 en 1862. Bijvoorbeeld het samentrekken of splitsen van een onroerend goed heeft namelijk al een nieuw kadastraal nummer tot gevolg. De nummers gingen in 1832 tot 2127, in 1862 tot 2889 en in deze uitgave is het hoogste nummer 4157. In de kleine vijftig jaar tussen 1832 en 1880 zijn dus om uiteenlopende redenen 2030 nieuwe nummers uitgegeven.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 912 eigenaren, die ik heb verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier heb ik geprobeerd de warboel van verschillende schrijfwijzen van eigennamen weer een beetje in te dammen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  nummer voornamen familienaam aantal
21 Armvoogdij te Witmarsum 1
209 Fontein & Tjallingii 1
284 Harmens & Zonen 12
578 Prins & Zwanenburg 2
907 Zuiderzeestoomboot Maatschappij, erfpachter 1
455 't St. Lucia gesticht te Rotterdam 5
479 A. Menalda & Zonen 3
746 Aafke Tuinhout, wed. W.H.B. Bouricius van Idema 3
201 Aalbert van der (dr.) Flier 1
273 Abe Hamstra 5
900 Abe Zeilmaker 2
1 Abe G. Abenga c.a. 1
238 Abe Hamstra en Pieter Kleis Gnodde 2
665 Abe van Slooten 1
141 Abraham Cropveld 1
417 Abraham Kropveld 1
611 Abraham de Ruiter Rzn. 3
310 Adam Lodewijks Hoek 20
457 Adolph B. Manck 6
683 Adolphus Augustus Snijder 1
227 Afgescheiden Christelijke Gemeente 4
702 Age Steensma en Jacob Volbeda 1
464 Agnes van der Meer, vrouw van C.A.A. van Rossum 1
101 Albert Boonstra 1
871 Albert Willems 1
239 Albert J. Godthelp 1
421 Albert Jans Kuiper 1
607 Albert Jans Roos 1
672 Albert Jans Sluik 1
179 Albert Jans van Eeken 3
311 Albert van der Hoek 1
822 Albert van der Weide c.u. 2
823 Albert van der Weide 3
17 Albertina van Altena, wed. IJ. Rodenhuis Bz. 1
554 Albertus Plantinga 1
640 Albertus van der Schoot c.s 1
641 Albertus van der Schoot en Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas Leek 2
643 Albertus van der Schoot 9
645 Albertus van der Schoot, erfp. 2
647 Albertus van der Schoot, Sipke Faber en Sjoukje Wassenaar, we 1
715 Albertus van der Tamboezer 1
187 Albertus van der Schoot en Sipke Faber 1
582 Aldert Reiners 2
122 Alegonda Jacoba Brouwer, vrouw van Foeke Foekens 1
482 Alexander Mentz 1
22 Algemeene Armvoogdij 23
23 Algemeene Armvoogdij, erfpachter 3
353 Amena Anna Elisabeth van IJzendijk, wed. J.H. Mentz 1
261 Anders Gustaf Gudmundsson 1
548 Andreas Petersen 1
252 Andries Gratama 1
295 Andries Heeger 3
602 Andries Rodenhuis 1
829 Andries van der Werf 2
867 Angenietje Wijngaarden, vrouw van P. van Dokkum 1
470 Anna Meijer 8
165 Anna C. Drijfhout, vrouw van J.S. de Boer, erfpachts 2
819 Anna Catharina, Louisa en Maria Margaretha Wehberg 1
684 Anna en Dorothea Margaretha Snijder 4
732 Anna Jacobus Tolsma 1
415 Anna Jans Kroese, wed. J.R. Markenstein 3
357 Anna K. de Jager, vrouw van Sjoerd Zaagsma 1
60 Anna R. Blijstra 1
690 Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulst 4
833 Anna van der Werf, vrouw v. Dirk Dekema 2
317 Anne Hoekstra 2
398 Anne Knipper, erfpachter 1
396 Anne Antonius Knipper 1
868 Anne Klases Wijtsma 1
901 Anne R. Zeilmaker 1
61 Anne Reinders Blijstra 19
108 Anne Reinders Bosma 2
830 Anne van der Werf 2
287 Anneus Harmens 3
599 Anthonij G. Robinson, erfp. 2
397 Anthony H. Knipper 1
222 Antje Gebel, vrouw van Willem G. Driessen 1
309 Antje Hoedemaker, vrouw van Jan van der Hoef 6
680 Antje Rinses Smit, vrouw van G.A. van Slooten 2
782 Antonie de Vries 1
154 Antonius Dijkstra 2
441 Asser de Leeuw 1
891 Ate P. Zaagstra 1
748 Ate Sjoerds van Veen 2
616 Atze S. Schaafsma 5
889 Auke Ybema 2
363 Auke de Jong 1
2 Auke Freerks Abma 1
910 Auke Sjerps Zwanenburg 1
5 Aukje B. Agema, wed. A. Clewits 2
6 Aukje Barteles Agema, wed. J. Jaspers 1
758 Aukje van der Velde, wed. J. van Os 1
293 Barend Nathan de Hartogh 2
104 Barend S. Bos 2
560 Bart Posthuma 2
220 Bauke S. Gaastra 4
155 Bauke Sakes Dijkstra 1
219 Bauke van der Gaast en kinderen 1
831 Bauke van der Werf 8
879 Baukje de Wit, wed. Wiebe A. de Vries 1
783 Baukje de Wit wed. Wiebe de Vries 2
182 Baukje van Eken 1
68 Benjamin Boas 1
105 Benjamin Bos 1
118 Benjamin Brandi 4
129 Benjamin Buis 1
784 Benjamin de Vries 3
120 Benjamin en Gerben Brouwer 1
32 Berend Bakker 2
162 Berend Dorenbosch 4
93 Bernardus Bonnema 1
350 Bernardus IJbema 1
840 Bernardus Westerhof 3
525 Bernardus J. van den Oever 1
512 Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjes 3
785 Boele de Vries 1
549 Bote Pieksma 2
550 Bote W. Pieksma 3
125 Bouwe Uilkes de Bruin 1
886 Bouwe van der Woude 1
322 Brant Jans Hoffinga en medeëig. 3
224 Carolus Franciscus van Gelder 1
649 Casper Schrage 2
265 Casper de Haan 2
588 Catharina Alida Klein, vrouw van Cornelis Reus 2
666 Catharina Elizabeth Brandenburg wed. S. van Slooten 1
731 Catharine Tjallingii, wed. dr. S. Popta 2
228 Christelijke Geref. Gemeente 1
263 Clara Haagsma, wed. Stolte 1
420 Coenraad Kuhlman 3
440 Coenraad Leers 1
424 Coenraad van der Meulen Kunée 5
764 Contributie Vijfdeelen zeedijken binnendijks 1
177 Cornelia Ebeling, vrouw van Sijtse de Vries 1
7 Cornelis Akkerboom 3
286 Cornelis Harmens en medeëig. 1
288 Cornelis Harmens 2
378 Cornelis Kalis 2
399 Cornelis Knukkel 1
567 Cornelis Posthumus 3
610 Cornelis Roozendaal 5
626 Cornelis Schenkius 1
856 Cornelis Wijga 2
225 Cornelis Franciscus van Gelder 3
242 Cornelis J. Gonggrijp 1
755 Cornelis van de Velde 5
642 Cornelis van der Schoot en vrouw 3
644 Cornelis van der Schoot 7
527 D. Oolgaard & Zoon 7
102 Dani Boonstra 2
283 De Harlinger stoombootmaatschappij, erfpachter 1
695 De Staat (Posterijen en Telegraphie) 1
696 De Staat 1
697 De Staat, erfpachter 1
698 De Staat; Staatsspoorwegen 8
699 De Staat; Waterstaat 1
843 De firma I. & S. Wiarda 2
585 De Firma P. & S. Rendorp 1
130 De vereeniging Buiten Societeit, erfpachter 1
71 Diderius Jacobus de Boer en medeëigenaren 1
572 Dieuwke Posthumus, wed. Horjus 1
292 Dingeman den Hartog 2
893 Directeuren der Zaklinnenfabriek 2
290 Directie van het gebouw de Harmonie, erfpachter 1
4 Dirk Agema 3
11 Dirk Alta 2
211 Dirk Fontein 1
237 Dirk Gerritsma 2
510 Dirk Muller 1
545 Dirk Park 1
728 Dirk Tjallingii 16
73 Dirk de Boer 1
254 Dirk de Groot 2
877 Dirk de Wit 2
461 Dirk en Albert van der Meer 2
134 Dirk Jans Buurma 1
156 Dirk Jans Dijkstra 5
848 Dirk Jans Wiersma 4
10 Dirk Johs. Alta en medeëigen. 5
894 Dirk R. van der Zee 2
33 Dirk T. Bakker 4
459 Dirk van der Meer en kinderen 2
460 Dirk van der Meer jr. 2
462 Dirk van der Meer 9
828 Doede van der Werf en kinderen 11
832 Doede van der Werf 1
895 Doekele van der Zee 5
896 Doekele van der Zee, erfpacht. 9
704 Doetje Stephani, vrouw van Cornelis Kalis 2
229 Doopsgezinde Gemeente 12
770 Doutje Visser, vrouw van W.L. de Jong 1
58 Douwe Bleeker 1
581 Douwe Reidsma 1
606 Douwe Roorda, erfpachter 1
663 Douwe Sinnema 1
712 Douwe Stuur 1
85 Douwe C. Boersma 11
69 Douwe de Boer en Harent van der Sluis 2
70 Douwe de Boer en kinderen 1
266 Douwe de Haan 3
74 Douwe Jans de Boer 4
57 Douwe Reins Bleeker en kinderen 1
467 Douwe van der Mei 1
738 Eeke Touwslager wed. Jacobus Albada 1
103 Eelke Bootsma 12
444 Eelke Jans Leijenaar 1
805 Eelke Jans Wagenaar en kinderen 2
202 Eeltje Fluitman 1
526 Egberdina P. Oldenburger 1
427 Egbert Land 6
628 Egbertus Bernardus Scheuer 1
542 Eliazer Friedman Parfumeur 3
377 Elisabeth Joustra, wed. Klaas A. van der Werf 1
515 Elisabeth Nauta, wed. Evert Posthuma 1
801 Elisabeth de Vries, wed. J. Eilers en kinderen 1
725 Elisabeth Eeltjes Tigchelaar, wed. L.O. Duiker 2
16 Elisabeth J. Alta, wed. Tetze Schaafsma 2
107 Elisabeth Magdalena Bos, vrouw van G.W. Pruis en medeëigena 2
506 Elizabeth Mollema wed. P.A. Braams 3
413 Elske Jans Kroese 2
146 Emanuel van Dantzig 2
786 Engele P. de Vries 3
407 Engelina Kranenburg, wed. T.D. Sickens 1
280 Eppe P. Harkema en kinderen 1
430 Ernestus Georgius Langenhorst 10
661 erven Cornelis P. Simonsz 1
821 Erven Dirk van der Wei 1
127 Erven en wed. Rommert H. Bruinsma, geb. Koopmans 2
865 Erven Geertje Wijnalda, vrouw van Brant Hoffinga 2
752 Erven Gerrit J. Veenstra 1
541 Erven Gilbert Ferdinand Parant 1
497 Erven Gosse Douwes Minnema 1
673 erven Hendrik A. Sluik 5
75 Erven Hendrik Feikes de Boer 1
533 Erven Hermanus Ouendag 1
787 Erven Hidde Dirks de Vries 13
573 Erven Hillebrand J. Postma 1
145 Erven Hiltje Damen, wed. Wiebe Wijbenga 1
674 erven Jan A. Sluik 2
65 Erven Janneke Blok en Geertruida Blok 1
788 Erven Jetske Cornelis de Vries 1
909 Erven Jurjen F. Zwaal 1
319 Erven Klaas Hoekstra 1
12 Erven Lieuwe Alta 1
98 erven Maaike Boon vrouw van A.S. Boon, vrouw v. A.S. Schaafsma 1
617 erven Maaike Boon vrouw van A.S. Schaafsma 1
808 Erven Marten Jelles van der Wal 1
307 erven Nutte Hoedemaker 1
76 Erven Petronella de Boer 1
184 Erven Petrus Ens 2
747 Erven Ruurd L. Tuininga 1
739 Erven Solco Tromp Azn. 6
753 erven Willem J. van der Veer 1
568 Esscher Posthumus 3
875 Eugenius Bernardus Winkler 12
230 Evangelisch Luth. Gemeente 4
434 Evert Lautenbach, als erfpachter 1
435 Evert Lautenbach 1
743 Evert Tuinhout 1
327 Evert Sijtses Hoog 11
205 Foeke Foekens 5
513 Folkert A. Nauta 2
553 Foppe Plantenga 7
849 Former W. Wiersma 2
169 Franciscus Drost 1
77 Franciscus de Boer 4
517 Frans Neijsingh 1
908 Frans van der Zwaag, erfpachter 1
608 Fredericus D. Rooswinkel 1
869 Frederik de Wilde 2
592 Frederik Dirks Rijf 2
244 Fredrikus Hendriks Gongrijp 1
471 Fredrikus Hendriks Meijer 1
176 Fredrikus R. Duman 1
210 Freerk Fontein Fz. 2
289 Freerk Harmens 3
700 Freerk en Dani Stavorinus 1
501 Freerk van der Molen 1
111 Gaele Bouma Pz. 1
629 Gebrs. Scheuer 1
716 Geert Terpstra 2
574 Geert H. Pot 1
565 Geertje Antonie Posthuma, vrouw van Marinus Hardorff 1
591 Geertje Polleboer wed. Karel Frederik Rigter en dochter 1
281 Gemeente Harlingen, erfpacht. 2
282 Gemeente Harlingen 59
400 Gerardus Wilhelmus Koning 2
114 Gerben Bouritius, erfpachter 1
480 Gerben Mensonides 1
264 Gerben de Haan en vrouw 1
115 Gerben S. Bouritius 1
722 Gerben S. Tigchelaar 1
385 Gereformeerde Kerk 2
8 Gerlof Alberda 1
43 Gerlof Beers 1
26 Gerlof van Asperen en medeëigenaren 1
27 Gerlof van Asperen 2
902 Germen A. Zeilmaker 6
447 Germen van der Linde 2
161 Gerrit Dikmans 2
584 Gerrit Reitsma 3
656 Gerrit Schutten 1
789 Gerrit H. de Vries 6
67 Gerrit Jans Blom 9
411 Gerrit Jans Kroes 1
364 Gerrit Jans de Jong 2
691 Gerrit S. Spoelstra 6
466 Gerrit van der Mei en vrouw 2
468 Gerrit van der Mei 1
226 Gerson van Gelder 1
667 Gooike Abes van Slooten 4
781 Goslik Klazes de Vries en medeëigenaren 1
571 Gretske Posthumus, wed. Cornelis Weissenbach 1
597 Grietje Rinkema, wed. H. Post en kinderen 4
826 Grietje Weissenbach, vrouw van Hendrik Veldhuis 1
633 Grietje en Reintje Schokker 1
837 Grietje Freeks Wesling 1
555 Grietje Gooitses (wed. en erven Gooitse Jacob Ploeg, wed. Jan P. de Jonge 3
638 Grietje W. Schoonhoven, wed. van Pieter Wijga 5
723 Haije H. Tigchelaar 1
678 Harent van der Sluis 6
577 Harke Pottinga 1
906 Harlinger Zoutbranders 1
408 Harm Jans Kremer 10
337 Harm Kok Houwink 1
714 Harm P. Swart 1
575 Harmen H. Pot 1
360 Harmen Jans Jans 1
543 Hartog Parfumeur 1
160 Heere Dikkerboom 1
170 Hein H. Drost 1
820 Heinrich Frans Wehberg 6
9 Hendrik Alkema 1
19 Hendrik Antonisse 2
109 Hendrik Boswijk 1
132 Hendrik Burgersdijk 1
181 Hendrik Eisma 2
188 Hendrik Faber 1
200 Hendrik Felix 1
212 Hendrik Fontein 1
245 Hendrik Gongrijp 1
253 Hendrik Groenewoud 1
262 Hendrik Haagsma 1
294 Hendrik Hazekamp 2
347 Hendrik Husselman 1
387 Hendrik Kerkhoven 5
436 Hendrik Leeksma 3
446 Hendrik Lichtendahl 2
483 Hendrik Merkelbach 1
534 Hendrik Ouendag 2
662 Hendrik Simonsz 2
186 Hendrik D. Faber en kinderen 3
873 Hendrik de Windt 4
685 Hendrik en Adolphus Augustus Snijder 4
189 Hendrik H. Faber 6
354 Hendrik J. Jager 1
675 Hendrik Jans Sluik 1
78 Hendrik Jans de Boer 1
790 Hendrik Jans de Vries 3
484 Hendrik M. Merkelbach 1
749 Hendrik van der Veen 1
203 Hendrikus Fluks 1
530 Hendrikus Oswald 6
456 Henricus Antonius Lunter 3
604 Herke D. Roedema 3
348 Hermanus Husselman 1
361 Hermanus Jans 1
650 Hermanus Schrage 1
657 Hermanus Siderius 3
880 Hermanus Witte 1
328 Hermanus Bernardus Hoogmolen 5
777 Hermanus Cornelis Voorhoeve 2
637 Hermanus Gerardus Schoonhoff 3
255 Hermina de Groot 2
231 Herst. Evang. Luth. Gemeente 5
150 Hervormde Diaconie 76
232 Hervormde Gemeente 1
381 Hessel Kamminga 1
593 Het Rijk, erfpachter 1
594 Het Rijk 1
595 Het Rijk; Directie van de in- en uitgaande recht 1
300 Hette W. Hettema 2
740 Hidtje Tromp 4
780 Hijlke de Vries en kinderen 1
576 Hillebrandus G. Pot 5
251 Hiltje H. de Graaf, vrouw v. Jan Fokke 1
359 Hubert Jans & Co. 4
167 Hubertus van Droge 1
504 Hugo Leonardus Molenaar 1
88 IJbe Bolman, erfpachter 1
89 IJbe Bolman 5
246 IJde Gongrijp 2
34 IJede P. Bakker 1
721 IJep Tigchelaar en kinderen 2
163 IJke A. Dreijer 1
190 IJme O. Faber 2
807 IJme van der Wal c.s. 1
809 IJme van der Wal 3
267 IJmke Jorrits Haan 2
247 IJmkje Gorter, wed. H. Hodde 1
634 IJmkje Schokker, wed. Rients Norel en kinderen 6
850 IJnze Wiersma 4
561 IJpe Posthuma 3
508 IJsbrand Mulder c.s. 1
791 Isaac de Vries 2
233 Israëlitische Gemeente 10
216 Jacob Fortuin Barend zoon 2
487 Jacob Metzelaar 1
522 Jacob Noyon 1
735 Jacob Torenbeek c.a. 2
736 Jacob Torenbeek 6
768 Jacob Visser en dochter 1
769 Jacob Visser en medeëigen. 1
66 Jacob A. Blok 3
851 Jacob A. Wiersma 8
792 Jacob A. de Vries 2
793 Jacob B. de Vries 2
41 Jacob de Beer 1
794 Jacob de Vries 1
412 Jacob E. Kroes 1
272 Jacob Hartog Hamburg 1
151 Jacob Jans Dijk 2
449 Jacob Lieuwes van Loon 4
185 Jacob P. Eppinga 1
825 Jacob R. Weidema 1
876 Jacob U. Wip 1
312 Jacob van der Hoek 1
463 Jacob van der Meer 1
13 Jacobus Alta 3
49 Jacobus Berndes 1
133 Jacobus Burghout 3
403 Jacobus Koster 1
904 Jacobus Zoete 4
609 Jacobus Cornelis Rooswinkel 6
48 Jacobus Cyprianus Berndes Johsz. 1
236 Jacobus Cyprianus Germans 1
562 Jacobus en Jetze Posthuma 5
844 Jacobus Nicolaas Wiarda 9
20 Jan Appeldoorn 1
51 Jan Besseling 1
116 Jan Bouwknegt 2
147 Jan Daum 1
206 Jan Foekens 4
243 Jan Gongrijp, erfpachter 1
308 Jan Hoedemaker 1
341 Jan Huizinga 1
349 Jan Husselman 1
376 Jan Jonkman 3
393 Jan Klein en zoon 1
469 Jan Meijer jr. 1
559 Jan Poort 1
605 Jan Roodbeen 1
653 Jan Schuil 1
701 Jan Steensma c.u. 1
720 Jan Tichelaar 2
742 Jan Trompetter 1
676 Jan A. Sluik 7
892 Jan Adriaan Zaal Stroband 1
62 Jan Annes Blijstra 1
28 Jan B. Baantjer 2
365 Jan de Jong 1
344 Jan en Sijbrand van Hulst 1
316 Jan Feersma Hoekstra en medeëigenaren 1
207 Jan Foekens Foekens 1
744 Jan Fontein Tuinhout 9
362 Jan Fredrik Jansen 1
213 Jan Freerk Fontein 14
511 Jan Geerts Munneke 16
772 Jan H. van 't Vliet 7
824 Jan H. van der Weide 2
686 Jan Herman Snijder 2
166 Jan Hubertus van Droge en Doede van der Werf 2
168 Jan Hubertus van Droge 1
79 Jan Jakles de Boer 3
726 Jan Jans Timmer 1
450 Jan Lieuwes van Loon 1
414 Jan Lubbertus Kroese 14
569 Jan P. Posthumus 1
25 Jan Piers van Arum 1
299 Jan Pieters Hemstra 4
618 Jan Pieters Schaafsma 25
802 Jan S. de Vrij 2
342 Jan van Hulst Jzn. 2
343 Jan van Hulst sr. 4
345 Jan van Hulst 2
502 Jan van der Molen 1
815 Jan. K. Wassenaar 1
433 Janke Larooi 1
135 Janna Christiaans, wed. N.N. van der Wal en kinder 1
765 Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderen 16
250 Janna Harmens de Graaf 1
390 Janna J. van Keulen, vrouw van Rinke Schaafsma 2
491 Jantje Metzelaar, vrouw van C. van der Schoot 6
762 Jantje Velthuis 2
681 Japien H. Smit, vrouw van R. Post 1
152 Jelle Dijk 2
199 Jelle Fekkes 2
339 Jelle Huitema 1
692 Jelle G. Spoelstra 1
416 Jelle H. Kroon en Wiepke S. Post 1
153 Jelle Jans Dijk 2
810 Jelle Martens van der Wal 21
442 Jelte Doekes van der Lei 2
776 Jeltje Voordewind, vrouw van Pieter Dekkers 1
563 Jetze Posthuma 1
615 Job van der Schaaf 2
654 Johan Christiaan Schuil 4
630 Johan Christoph en Engbertus Bernardus Scheuer 1
859 Johan Godfried van der Wijk 1
635 Johan Hendrik Herman Scholte 3
451 Johan Hendrik Wilhelm van Loon 4
394 Johan Wilhelm Klein, erfp. 2
95 Johanna Boom, wed. Reinder Visser 2
757 Johanna van der Velde, wed. B. Kramer 1
454 Johanna Wilhelmina Christina van Loon, wed. Anthonij Knuyse en dochter 5
14 Johannes Alta 1
128 Johannes Buikhuizen 1
291 Johannes Hartman 1
302 Johannes Hibma 1
320 Johannes Hoekstra 1
404 Johannes Kramer 1
429 Johannes Langenhorst en medeëigenaren 4
488 Johannes Metzelaar 1
496 Johannes Miedema 1
619 Johannes Schaafsma 1
632 Johannes Schimmelpenning 1
763 Johannes Velthuis 4
881 Johannes Witte 1
551 Johannes A. Pieters 1
614 Johannes Cornelis van Ruth en vrouw 3
730 Johannes Dirks van Esta Tjallingii 4
911 Johannes en Sjoerd Wiarda Zwanenburg 8
431 Johannes F. Langenhorst 7
707 Johannes G. Stootman 4
47 Johannes H. Benning 2
355 Johannes J. Jager 2
518 Johannes J. Nielsen, erfpachter 1
183 Johannes van Elst 3
756 Johannes van der Velde 1
171 Johannes W. Drost 1
495 Johs. Miedema en medeëigen. 1
50 Joseph Berndes 1
664 Joseph Sinnema 4
882 Joseph Witte 1
366 Joseph D. de Jong 3
30 Josephus Bakema 1
713 Jouke Roelofs Stuurhaan 1
579 Jouke van Rees 1
546 Julien Johs. Peschar 3
39 Jurjen Baron 1
566 Jurjen Posthumus c.u. 2
570 Jurjen Posthumus 2
816 Jurre K. Wassenaar 1
729 Jurre P. Tjallingii, erfpachter 1
452 Justus Hendrik van Loon 14
119 Kaatje Kiel vrouw van S.S. Broersma 1
727 Karel Jans Timmer 1
888 Kersje Wouwenaar 7
432 Kinderen van Ernestus G. Langenhorst 2
29 Klaas Baarda 1
56 Klaas Blavier 1
178 Klaas Ebes 1
217 Klaas Fortuin 1
422 Klaas Kuipers 3
489 Klaas Metzelaar 2
773 Klaas Vlietstra 1
256 Klaas de Groot 1
795 Klaas J. de Vries 1
453 Klaas van Loon 1
528 Klaas van Oppen 1
333 Laas Houtsma 13
142 Laauwe Cupido 1
507 Lambertus Monsma 1
278 Leendert Hannema 27
705 Leonardus Johannes Stevens 3
117 Lieuwe Brameijer 2
72 Lijkle de Boer J. Lzn. 5
80 Lijkle H. de Boer 1
314 Lourens Hoekers 3
35 Louw Balkstra 1
737 Lubbert J. Torenbeek 1
668 Maaike T. van Slooten 1
774 Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedema 9
42 Marcus de Beer 1
268 Marcus de Haan 1
215 Margaretha Auck Dina Fontein, vrouw van J.H. Ansingh, erfpachtste 1
174 Maria Drost, vrouw van Hendrikus Felix 1
380 Maria Kallenborn 1
537 Maria Paabs, vrouw van P.H.W. Kleinschmit 1
598 Maria E. Rinkes, wed. Theodorus Visser 1
392 Maria van Klaveren, vrouw v. J.C. Rooswinkel 1
271 Marianna en Henriette Hall 1
373 Marinus Gerardus de Jongh 1
547 Marius Nauta Peters 1
903 Marten Zein 1
718 Marten Cornelis Teves 6
811 Marten Jelles van der Wal 1
812 Marten M. van der Wal 6
589 Marten R. Riewald 1
648 Martha Tjallingii wed. H. van Schouwenburg 1
279 Martinus Hardorff 3
514 Martinus Nauta 1
655 Martinus Schuil 1
532 Matthijs Ouendag c.s. 1
503 Meile van der Molen 2
474 Meindert Meinsma 2
475 Meindert B. Meinsma 1
862 Meine Wijnalda, erfpachter 1
863 Meine Wijnalda 1
140 Menze Crop 2
241 Mettje Johs. Godthelp, wed. Meinte Tigchelaar 4
767 Michiel H. Vis 3
38 Mr. Klaas Banga 2
426 Murk Riemers Lamminga 7
813 Nanning van der Wal 1
814 Nantje N. van der Wal, wed. Luitje Knol 1
659 Neeltje Sijtsema 1
476 Neeltje Poppes Meinsma, wed. P.H. Mooiman en kinderen 6
759 Neeltje Poppes Vellinga 1
472 Nicolaas Meijer 1
623 Nicolaas Schaap 1
708 Nicolaas T. Straatsma 2
860 Oeds Wijma 1
520 Okke Norel 4
81 Okke de Boer 1
100 Paulus Boone 3
384 Paulus A. Keijzer 2
234 Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeente 2
53 Petrus Bisschop 1
274 Petrus Hamstra 1
473 Petrus Meinders 2
564 Petrus Posthuma 3
498 Petrus Lodewijk Mirande Pz. 5
620 Pier Schaafsma 4
760 Pier Vellinga 1
63 Pier Annes Blijstra 2
694 Pierre Stephanus Sprenger 2
139 Pieter Cool 1
175 Pieter Duinmeijer 1
218 Pieter Friso 5
223 Pieter Geefof 1
601 Pieter Rodenhuis Epeus zoon 2
627 Pieter Schenkius 8
711 Pieter Stuur en vrouw 1
745 Pieter Tuinhout 1
841 Pieter Westerhuis 2
853 Pieter Wiglema 1
872 Pieter Willems 1
275 Pieter Coenraad Hamstra 1
112 Pieter G. Bouma 13
31 Pieter J. Bakema 1
556 Pieter Jacobs Poelstra 2
325 Pieter Jans Holstein c.u. 1
326 Pieter Jans Holstein 3
276 Pieter Kleis Gnodde en Abe Hamstra 2
486 Pieter Tjerks Metzelaar en kinderen 1
490 Pieter Tjerks Metzelaar 1
854 Pieter W. Wijbenga 1
97 Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijk 3
24 R. Cath. Armvoogdij 20
538 Rafaël Pais 3
443 Rein Leijen 1
864 Rein Wijnalda 2
257 Rein Jans de Groot 1
539 Reinder Pan 1
64 Reinder A. Blijstra 1
677 Reinder A. Sluik 1
374 Reinder D. de Jongh 1
367 Reinder Doris de Jong 4
338 Reindert Huese 1
523 Remelia Noyon, wed. F. Hoekstra 1
418 Rienkje Kruisinga 3
419 Rienkje Kruizinga 2
521 Rients Okke Norel 1
492 Rients van der Meulen 1
734 Rigtje Tolsma, wed. Klaas Kuipers 2
370 Rigtje de Jong, wed. A. Molenaar 1
96 Rinke Boomsma en medeëigenaren 1
621 Rinke Schaafsma 1
82 Rinnert de Boer 1
83 Rinnert Jacobs de Boer 1
612 Rinse Abrahams de Ruiter 1
669 Rinse G. van Slooten 3
3 Rinske Agema en medeëigen. 1
298 Roelof Helmers 1
269 Rombertus de Haan 1
208 Romke G. Fokkema 4
191 Rommert Faber 4
693 Rommert Spoor 1
235 Roomsch Cath. Gemeente 20
54 Rudolph Bisschop 3
121 Ruurd H. Brouwer 1
382 Saakje Kamminga, wed. S. de Boer, erfpachtersche 1
395 Sake Klein 3
583 Sake Reitsma c.s. 2
136 Salomon Cohen 2
485 Salomon van Messel 2
779 Samuel Vreedenburg 1
258 Servaas de Groot 2
838 Sibbele Westendorp 1
40 Sicco Baron 3
351 Sicco IJzenbeek, erfpachter 4
352 Sicco IJzenbeek 1
878 Sied de Wit 1
587 Sies Renema 4
428 Sietske Langendijk, vrouw van Willem Wink 1
477 Sijbe Mellema 3
478 Sijbe T. Mellema 1
306 Sijbrand Hingst 5
318 Sijbrand Hoekstra, erfpachter 6
321 Sijbrand Hoekstra 11
172 Sijbrand Johs. Drost 1
346 Sijbrand van Hulst 2
173 Sijbrandus Drost 2
356 Sijbrandus Jager 3
106 Sijbren B. Bos 6
18 Sijbren Tjeerds Anema 7
249 Sijtse Goverts 1
660 Sijtse Sijtsema 4
409 Sijtse A. Krijl 1
375 Sijtse de Jong 1
368 Sijtse Sikkes de Jong 1
445 Sijtske Leijenaar, wed. Foppe Steginga 1
827 Sijtske Wellinga en medeëigenaren 1
402 Sijtze Andries Lamb. Korstens 2
44 Sijtze Cornelis Beidschat 11
59 Sikke en Tekela Bleeker 1
369 Sikke Johs. de Jong 2
204 Sikko Fluks 1
87 Simon Bok 2
137 Simon Cohen 1
842 Simon Wiarda en medeëigen. 1
845 Simon Wiarda 13
331 Simon A. van der Hout 2
846 Simon en Jacobus Nicolaas Wiarda 1
248 Simon van der Goslinga 1
557 Sint Pollema c.u. 1
558 Sint G. Pollema 11
334 Sipke Houtsma 5
590 Sipke Riewald 2
646 Sipke Faber en Albertus van der Schoot 1
192 Sipke I. Faber 1
193 Sipke Johs. Faber 1
157 Sipke T. Dijkstra 2
897 Sipke van der Zee 1
158 Sjerp Dijkstra 1
912 Sjerp en Johannes Zwanenburg 1
839 Sjieuwke Westerbaan, vrouw v. A.R. Blijstra 1
874 Sjieuwke Wink 2
214 Sjoerd Fontein 3
297 Sjoerd Heeres 1
890 Sjoerd Zaagsma 4
425 Sjoerd D. Laansma 1
847 Sjoerd E. Wiarda 1
703 Sjoerd R. Steensma 1
552 Sjoerd S. van der Plaats 1
887 Sjouke van der Woude 1
817 Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas W. Leeksma 2
899 Sociëteit Zeeburg 2
818 Stads Weeshuis 6
15 Susanna Alta, wed. Rein A. Bakker 1
652 Susanna Margaretha Schrage, wed. M. Hovenier 1
423 Taede Kuipers 1
113 Taeke Boumans 5
301 Taeke Hettema 6
410 Taeke Krijtenburg 5
710 Tamme Stuul en dochter 1
505 Tettje Molenaar, wed. Stephanus ter Mos 1
45 Teunis H. Beidschat 2
796 Teunis U. de Vries 1
719 Teves Jans Teves 4
221 The North of Europe Gaslight and coke company, erfp. 3
706 Theodoor Stind 4
797 Theodora de Vries 6
500 Thijs van der Molen en medeëigenaren 2
852 Thomas Wiersma 2
670 Thomas Gooikes van Slooten 1
671 Thomas H. van Slooten 1
754 Tiete van der Veer 1
493 Tietje Reins Bootsma vrouw van Rients van der Meulen 1
688 Tjalke A. Snip 2
798 Tjalke de Vries 3
622 Tjalling Schaafsma 2
335 Tjardus Houtsma 4
905 Tjepke Zoete 3
778 Tjerk Voskuil 1
870 Tjietse de Wilde 1
741 Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Moll 17
448 Trijntje Lollema, wed. Jan F. van der Veer 1
682 Trijntje Smit, wed. Jacob Hoekstra 2
313 Trijntje Bouwes van der Hoek, wed. R. Steekstra en medeëigenare 1
164 Trijntje Otma wed. E. Drijfhout 2
540 Trijntje Paulus Panbakker 1
383 Trijntje van Kampen, wed. Bauke van der Meulen 4
775 Uilke Voordewind 7
803 Uilke S. de Vrij 4
709 Ulbe Jans Strikwerda 2
529 van Oppens zonen 1
332 Vereeniging Houtkoopers-Zeehandelaren, erfpachter 1
884 Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachter 22
885 Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen 18
148 Vrijmetselaars Loge Deugd en IJver 1
304 Watze Hilarius en kinderen 1
613 Watze Ruitinga 2
371 Wed. Douwe T. de Jong 1
519 Wed. en erven Arnoldus Nieuwenhuis 2
91 Wed. en erven Berend Bolthuis 1
340 Wed. en erven Bernardus G. ten Huizen 1
99 Wed. en erven Cornelis Jans Boon 2
687 Wed. en erven Daniël Snijder 2
799 wed. en erven Dirk B. de Vries 2
771 Wed. en erven Douwe S. Visser 1
855 Wed. en erven E. Wijga erfp. 2
240 Wed. en erven Egbert Godthelp 1
636 Wed. en erven Engele Jans Schoonbergen 3
131 Wed. en erven Foeke Buitenrust 3
861 Wed. en erven Fokke Wijma 1
37 Wed. en erven Frans Bambach 1
438 wed. en erven Frans Leemkoel 1
499 wed. en erven Frederik de Mol 1
679 Wed. en erven Goris S. van Smeden 1
149 Wed. en erven Gosse ter Deus 1
92 Wed. en erven Harmanus Bonkée 3
724 Wed. en erven Hendrik Tigchelaar 3
800 wed. en erven Hendrik B. de Vries 1
834 Wed. en erven Hendrik van der Werf 3
386 Wed. en erven Hendrikus Kerkhoven, erfpachtsters 3
535 Wed. en erven Hermanus Ouendag 2
358 Wed. en erven IJke Jager 4
586 Wed. en erven IJnse K. Renema 6
138 Wed. en erven Isaac Cohen 3
835 Wed. en erven Jacob van der Werf 1
143 Wed. en erven Jan Damen 1
391 Wed. en erven Jan Kisjes 1
90 Wed. en erven Joh. H. Bolta 1
324 Wed. en erven Johan Holsderber 1
388 Wed. en erven Johannes Kerkhoven 1
651 Wed. en erven Johannes Schrage 14
439 Wed. en erven Johannes Frans Leemkoel 8
733 Wed. en erven Johannes Jacobus Tolsma 5
259 wed. en erven Klaas J. de Groot 2
836 Wed. en erven Klaas van der Werf 3
866 Wed. en erven Laas Wijnalda 1
750 Wed. en erven Marcus van der Veen 1
401 wed. en erven Meinardus R. Koopmans 1
596 Wed. en erven Murk H. Ringnalda 1
766 Wed. en erven Obbe Vinkelbos 1
689 Wed. en erven Paulus Spaanderman 2
857 Wed. en erven Pieter Wijga 2
277 Wed. en erven Pieter C. Hamstra 4
52 Wed. en erven Pieter de Vries Binksma 1
144 Wed. en erven Rein Damen 2
717 Wed. en erven Sijtze Terpstra 1
84 wed. en erven Sjoerd de Boer 1
389 Wed. en erven Theodorus Kerkhoven 1
580 Wed. en erven Tjalke van Rees 1
536 Wed. en erven Tjeerd Ouendag 1
86 Wed. en erven Tjepke Boersma 3
260 Wed. en erven Tjitze de Groot 1
804 Wed. en erven Uilke J. de Vrij 2
194 Wed. en erven Wijbe Faber 4
55 Wed. en kinderen Roelof A. Bisschop 1
270 Wed. Friedrich Hagemann en kinderen 1
323 Wed. Hendrik S. Hofhuis 1
329 Wed. Jelle Horjus en dochter 6
600 Wed. Jetze Rodenhuis en dochter 4
110 Wed. Johan Both 1
481 Wed. Johannes H. Mentz en kinderen 1
898 Wed. Sied Jacobs van der Zee 1
625 Wed. Sipke Schellingwou en dochter 1
437 Wiebe Leemans 1
405 Wiebe Jans Kramer 1
639 Wiebe W. Schoonhoven 1
524 Wiepkje Agnes Jans Numan, wed. P.G. Lourens en kinderen 2
858 Wijbe F. Wijga 2
761 Wijbren Vellinga 3
285 Wijger Harmens Cz. 10
330 Wijke Horjus 9
315 Wijnand Hoekers 1
180 Wijtske Eelkema, wed. K.J. Volbeda 1
751 Wijtske en Rinske van der Veen 4
197 Wijtze Feddema 1
631 Wijtze F. Schilsma 2
123 Wijtze van Bruggen 4
198 Wilhelmina Henriette Hermina van der Feen, vrouw van Mr. B. van Loon 1
36 Wilhelmus Petrus Balli 2
94 Willem Bonnema 2
126 Willem Bruining 2
159 Willem Dijkstra 4
303 Willem Hidma 1
305 Willem Hilarius 3
379 Willem Kalksma 1
406 Willem Kramer 2
624 Willem Schafraad 24
658 Willem Sijpkens Kijlstra 2
806 Willem Wagenaar 1
883 Willem Witteboer 1
372 Willem de Jong 5
336 Willem en Doetje Houtsma 1
603 Willem H. Rodenhuis 1
296 Willem Hendrik Feije Baron van Heemstra 1
465 Willem Jans van der Meer 1
124 Willem Leonardus Haenenberger Brugsma 1
516 Willem P. Nauta 2
46 Willem Tjerks Bekius 2
531 Willem van Otterlo 1
458 Willem van der Meer Bzn. 1
494 Willem van der Meulen 3
544 Wolf Friedman Parfumeur 6
195 Yme O. Faber 1
196 Yme Otto's Faber 1
509 Zacharias Muller en medeëig. 1