Harlingen, huiseigenaren 1905 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2066)

Dit register beschrijft de hernummering van alle huizen. Tot 1905 werd gebruik gemaakt van een wijknummering, waarbij de stad verdeeld was in 8 wijken A t/m H, en de zgn. buitenbuurt (buiten de grachten) wijk I. In dit register wordt beschreven hoe werd overgegaan naar de moderne nummering d.m.v. straatnamen en even/oneven zijden. Bovendien worden de dan geldende kadasternummers vermeld, hoe het pand gebruikt wordt (woonhuis, pakhuis etc.) en de eigenaar.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.deel/blad voornamen familienaam gebruik wijk/nummer adres
2-25 Hervormde Diaconie armhuis G-198 Kerkpad 16
1-20 Jan Kroese azijnfabriek C-007 Grote Bredeplaats 7
1-20 Jan Kroese azijnfabriek C-007 Grote Bredeplaats 7a
1-26 fa. van Slooten en Hamstra azijnfabriek D-089 Scheffersplein 23
2-12 Israël. Gemeente badhuis F-059 Raamstraat 5
2-26 St. Luciagesticht bakkerij G-096 Hofstraat 21
2-27 Gemeente Harlingen bergplaats G-084 Both Apothekerstraat 15
2-23 N.H. Gemeente bergplaats G-224 Kerkpoortstraat 6
2-19 Sake Klein bergplaats G-258 Kruisstraat 6
2-8 Pieter van der Meulen Kunee bergplaats E-161 Lanen 29
1-29 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) bergplaats D-135 Nieuwstraat 32
1-1 Hein de Bruin bergplaats A-014 Noorderhaven 23
1-26 Eelke Bootsma bergplaats D-092 Scheffersplein 11
1-26 Eelke Bootsma bergplaats D-093 Scheffersplein 11
2-15 Leendert Hannema bergplaats E-209 Sint Christoffelsteeg 5
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-262 Westerstraat 4
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-ong Westerstraat 6
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-ong Westerstraat 8
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-ong Westerstraat 10
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-ong Westerstraat 12
2-20 Sybrand Tjallingii (en Cons.) bergplaats G-385 Weverstraat 4
1-14 Anna de Vries bergplaats B-062 Zoutsloot 98
1-24 Sybrand Tjallingii (en Cons.) bergplaats D-031 Zoutsloot 108
1-24 fa. Sjoerd Hannema bergplaats D-062 Zoutsloot 125
2-12 Pieter Holstein (Jzn.) bergplaats F-009 Zuiderhaven 47
1-10 Gemeente Harlingen bokkingrookerij A-279 Bargebuurt 1
1-10 Jan Lichtendahl Hzn. bokkingrookerij A-280 Bargebuurt 3
2-6 Directie Gebouw Harmonie concertzaal F-227 Lanen 2
1-24 fa. Sjoerd Hannema erf D-032 Zoutsloot 106
2-37 Foeke Foekens (en Cons.) fabriek H-291 Weeshuisstraat 17
1-24 Sybrand Tjallingii (en Cons.) fabriek en kantoor D-030 Zoutsloot 112
1-24 Sybrand Tjallingii (en Cons.) fabriek en kantoor D-ong Zoutsloot 114
1-3 Gemeente Harlingen gemeentehuis C-137 Noorderhaven 86
2-32 de Staat (Staatsspoorwegen) goederenloods H-168 Steenhouwersstraat 10
1-11 Gemeente Harlingen grond A-294 Dijkswal 1
1-11 Gemeente Harlingen grond B-239 Grachtswalplein 1
1-11 Gemeente Harlingen grond B-238 Grachtswalplein 3
1-11 Gemeente Harlingen grond B-237 Grachtswalplein 5
2-3 Hendrik Buikhuizen grutterij E-ong Grutterstraat 1
2-3 Hendrik Buikhuizen grutterij E-ong Grutterstraat 3
2-12 Gemeente Harlingen hbs F-017 Zuiderhaven 63
1-8 Petrus Hamstra (Pzn.) hok en erf B-ong Achterstraat 26
2-30 Kornelis Posthumus houtschuur H-074 Rozengracht 12
2-30 Pieter P. Westerhuis (en Cons.) houtschuur H-073 Rozengracht 14
2-30 Gosse A. Hoek (en Cons.) houtschuur H-068 Rozengracht 24
2-33 fa. Hubert Jans (en Co.) houtschuur H-ong Spinstraat 4
1-2 Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker) huis C-186 Noorderhaven 2
1-2 Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker) huis C-186 Noorderhaven 2a
1-11 Jacob Torenbeek huis en bergplaats A-303 Dijkswal 2
1-11 Jacob Torenbeek huis en bergplaats A-304 Dijkswal 4
1-11 Sije Boomstra huis en bokkinghang Dijkswal 3
1-13 Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn) huis en hok B-135 Zoutsloot 73
1-13 Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn) huis en hok B-136 Zoutsloot 75
1-13 Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn) huis en hok B-138 Zoutsloot 79
1-1 fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam) huis en schuur A-017 Noorderhaven 29
1-13 fa. Zeilmaker (en Co.) huis en schuur A-071 Zoutsloot 8
1-11 Lijsbertus Koops huis, ijshok en rookerij A-ong Vissersstraat 2
1-9 Hendrikus Lichtendahl (Jr.) ijskelder A-205 Anjelierstraat 12
1-23 Louis van Gelder ijskelder C-084 Schoolsteeg 1
1-10 Jan Lichtendahl (Hzn.) ijspakhuis A-282a Bargebuurt 7
2-37 de Staat (Justitie) kantongerecht H-311 Havenplein 1
2-1 fa. J. Foekens kantoor E-056 Grote Bredeplaats 2
2-37 Gemeente Harlingen kantoor H-ong Havenplein 2
2-37 General Steam Navigation (Co., te Londen) kantoor H-309 Havenpoort 4
1-3 Gemeente Harlingen kantoor C-161 Noorderhaven 40
1-3 Gemeente Harlingen kantoor C-161 Noorderhaven 40a
2-11 fa. Hubert Jans (en Co.) kantoor F-053 Schritsen 58
2-12 Noord Ned. Scheepvaartmij. (Gevestigd te Harlingen) kantoor F-005 Zuiderhaven 39
1-30 Doopsgezinde Gemeente kerk A-106 Droogstraat 57
2-9 Herst. Ev. Lutherse Kerk kerk F-111 Grote Ossenmarkt 17
2-25 Ned. Herv. Gemeente kerk G-206 Kerkpad 3
2-12 Israël. Gemeente kerk F-058 Raamstraat 1
2-16 Ev. Lutherse Gemeente kerk E-214 Simon Stijlstraat 2
2-11 Gereformeerde Kerk kerk E-060 Zuiderhaven 19
2-11 Gereformeerde Kerk kerk E-061 Zuiderhaven 19
2-12 R.K. Gemeente kerk F-023 Zuiderhaven 75
1-29 John H. Sommer (wed. W. Katoen, en Cons.) keuken A-065 Droogstraat 6
2-33 Meindert Meinsma (te Haarlem) keuken H-176 Werfpad 11
2-35 Jacobus N. Wiarda koetshuis en stal H-226 Zuiderstraat 14
1-11 Wijga korenmolen A-294 Dijkswal 1
1-6 Doopsgezinde Gemeente kosterij A-107 Karremanstraat 28
1-29 Jan Krijtenburg locaal B-096 Droogstraat 14
2-36 Doek van der Leij (en Cons.) locaal en werkplaats H-272 Dalpad 11
2-11 Sikke de Jong (en Cons.) loods F-053 Schritsen 56
2-32 Germen Beidschat (en Cons.) loods H-ong Steenhouwersstraat 1
2-34 Pieter Friso (eig. grond Gem. Harlingen) molen H-204 Zuidergat 2
2-17 (Onbekend) onbekend G-233 Grote Kerkstraat 34
2-7 Gemeente Harlingen oud telegraafkantoor E-160 Lanen 25
2-7 Gemeente Harlingen oud telegraafkantoor E-ong Lanen 27
2-13 Jacob Lamminga pakhuis F-044 Carl Visschersteeg 16
2-15 Homme Poort pakhuis E-ong Comediesteeg 1
2-35 Jacobus Fontein (eig. grond de Staat, Waterstaat) pakhuis H-ong Dokkade 2
1-29 Eva M. Trampen (wed. D. Snijder) pakhuis A-069 Droogstraat 2
1-30 Johannes Berndes pakhuis A-086 Droogstraat 15
1-30 Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) pakhuis A-098 Droogstraat 39
1-30 J.A. Smilde (en Cons.) pakhuis A-105 Droogstraat 55
2-2 erv. J.F. Leemkoel pakhuis G-018 Franekereind 4
1-22 Jacob A. Blok pakhuis D-025 Franekereind 11
1-22 Jacob A. Blok pakhuis D-026 Franekereind 11
2-3 Sybrand Fontein pakhuis G-013 Franekereind 18
2-3 Zoutbranders pakhuis G-010 Franekereind 24
2-9 Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.) pakhuis F-102 Grote Ossenmarkt 2
2-9 Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.) pakhuis F-ong Grote Ossenmarkt 4
2-37 Jacs. N. Wiarda (en Cons.) pakhuis H-304 Havenplein 8
2-37 General Steam Navigation (Co., te Londen) pakhuis H-308 Havenpoort 2
2-3 Pieter Westerhuis pakhuis E-095 Hondenstraat 7
1-25 Sybrand Tjallingii pakhuis B-045 Hoogstraat 15
1-25 Sybrand Tjallingii pakhuis B-046 Hoogstraat 17
2-24 Dieuwke Renema pakhuis G-ong Kerkpad 4
2-23 Armvoogdij pakhuis H-002 Kerkpoortstraat 22
2-6 H.R. en J.J. Snijder pakhuis E-ong Kleine Bredeplaats 3
2-6 H.R. en J.J. Snijder pakhuis E-ong Kleine Bredeplaats 5
2-6 H.R. en J.J. Snijder pakhuis E-126 Kleine Bredeplaats 11
2-16 Geertje Houtsma pakhuis E-ong Kleine Kerkstraat 3
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) pakhuis H-ong Kleine Werf 2
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) pakhuis H-261 Kleine Werf 4
2-19 fa. Sjoerd Hannema pakhuis G-257 Kruisstraat 8
2-8 Pieter W. Wijbenga pakhuis E-186 Lanen 53
2-22 A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl) pakhuis G-330 Moriaanstraat 10
2-22 A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl) pakhuis G-330 Moriaanstraat 12
1-29 Fokke Drost (en Cons.) pakhuis D-129 Nieuwstraat 42
1-1 fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam) pakhuis A-016 Noorderhaven 27
1-3 Jan van 't Vliet pakhuis C-163 Noorderhaven 36
1-3 Jan van 't Vliet pakhuis C-163 Noorderhaven 36a
1-1 Elkan Pais pakhuis A-022 Noorderhaven 39
1-3 Adolphus Augustus Snijder pakhuis C-153 Noorderhaven 52
1-3 Adolphus Augustus Snijder pakhuis C-151 Noorderhaven 56
1-3 Pieter Daniel de Ruiter pakhuis C-145 Noorderhaven 68
1-3 Pieter Daniel de Ruiter (C.S.) pakhuis C-142 Noorderhaven 74
1-2 fa. Sjoerd Hannema pakhuis A-041 Noorderhaven 79
1-3 Pieter Daniel de Ruiter pakhuis C-139 Noorderhaven 80
1-2 fa. Sjoerd Hannema pakhuis A-042 Noorderhaven 81
1-2 Dirk Harmens (te Leeuwarden) pakhuis A-043 Noorderhaven 83
1-2 Dirk Harmens (te Leeuwarden) pakhuis A-044 Noorderhaven 85
1-2 fa. Sjoerd P. Hannema pakhuis A-048 Noorderhaven 93
1-2 J. van der Hoef (N.V. te Apeldoorn) pakhuis A-053a Noorderhaven 103
1-4 Frederik Theodorus Schneijder (Reeder te Amsterdam) pakhuis A-ong Noorderstraat 5
1-19 Albert van Bruggen (te Groningen) pakhuis C-080 Noordijs 2
1-19 Albert van Bruggen (te Groningen) pakhuis C-079 Noordijs 4
1-19 Albert van Bruggen (te Groningen) pakhuis D-009 Noordijs 5
1-19 fa. Jan van Hulst pakhuis C-077 Noordijs 8
1-23 Sybrand Tjallingii pakhuis D-ong Pakhuissteeg 1
1-23 Albert Menalda (en Zn. te Leeuwarden) pakhuis C-126 Roeperssteeg 2
1-23 Hein van Asperen pakhuis C-124 Roeperssteeg 5
1-23 Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag, en Cons.) pakhuis C-125 Roeperssteeg 7
1-19 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) pakhuis B-008 Rommelhaven 9
1-18 Gerrit J. de Jong pakhuis C-093 Rommelhaven 12
1-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) pakhuis B-010 Rommelhaven 13
1-18 Abraham J. Blok pakhuis C-094 Rommelhaven 14
2-30 fa. Hubert Jans (en Co.) pakhuis H-077 Rozengracht 6
2-29 Hubert Jans (en Co.) pakhuis H-028 Rozengracht 13
2-30 Jelle Dijk (te Amersfoort) pakhuis H-071 Rozengracht 18
2-30 Jelle Dijk (te Amersfoort) pakhuis H-070 Rozengracht 20
2-30 Allert van der Meer pakhuis H-069 Rozengracht 22
2-29 Doris R. de Jong pakhuis H-032 Rozenstraat 3
1-17 Sybrand Tjallingii (en Cons.) pakhuis D-005 Scheerstraat 4
1-26 fa. Sjoerd Hannema pakhuis D-082 Scheffersplein 9
1-26 fa. Sjoerd Hannema pakhuis D-083 Scheffersplein 13
1-26 fa. Sjoerd Hannema pakhuis D-084 Scheffersplein 15
1-23 Louis van Gelder pakhuis C-085 Schoolsteeg 3
2-11 Petrus Veltman pakhuis F-079 Schritsen 24
2-10 Johannes van Smeden pakhuis F-ong Schritsen 49
2-15 Hermanus van Slooten pakhuis E-207 Sint Christoffelsteeg 1
2-15 fa. Sjoerd Hannema pakhuis E-205 Sint Christoffelsteeg 2
1-23 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) pakhuis C-104 Sint Jacobstraat 9
2-32 fa. Hubert Jans (en Co.) pakhuis H-169 Steenhouwersstraat 8
2-4 Homme Poort pakhuis E-084 Vijver 8
2-5 Claartje Cohen (wed. Parfumeur, en Cons.) pakhuis F-232a Vijversteeg 6
2-1 Hendrik A. Snijder pakhuis E-043 Voorstraat 6
2-30 Sybrand Fontein pakhuis H-087 Wasbleek 1
2-30 Klaas Hagedoorn (en Cons.) pakhuis H-092 Wasbleek 11
2-30 Jan Kramer pakhuis H-103 Wasbleekstraat 1
2-30 Pier A. Blijstra pakhuis H-ong Wasbleekstraat 2
1-4 Sybr. Fontein pakhuis A-ong Zeepziedersstraat 2
1-4 wed. Gerben Mensonides pakhuis A-066 Zeepziedersstraat 3
1-13 Daniel Snijder (Hzn.) pakhuis A-072 Zoutsloot 6
1-13 Ernestus G. Langenhorst pakhuis B-146 Zoutsloot 97
1-24 M. Krijtenburg (wed. T. Hettema) pakhuis D-058 Zoutsloot 117
1-24 H.L. Molenaar pakhuis D-ong Zoutsloot 118
1-24 fa. Sjoerd Hannema pakhuis D-064 Zoutsloot 127
1-24 H.L. Molenaar pakhuis D-066 Zoutsloot 131
1-19 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) pakhuis D-070 Zoutsteeg 1
1-19 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) pakhuis D-071 Zoutsteeg 3
2-20 Sybrand Fontein (grond Gem. Harlingen) pakhuis G-395 Zoutstraat 3
2-37 D. Harmens (te Leeuwarden) pakhuis H-293 Zuiderhaven 4
2-37 fa. Harmens (en Zn.) pakhuis H-293 Zuiderhaven 4
2-37 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) pakhuis H-ong Zuiderhaven 8
2-37 D. Harmens (en Co., te Leeuwarden) pakhuis H-264 Zuiderhaven 12
2-37 D. Harmens (en Co., te Leeuwarden) pakhuis H-264 Zuiderhaven 14
2-12 Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.) pakhuis F-004 Zuiderhaven 37
2-12 Staat der Nederlanden pakhuis F-016 Zuiderhaven 61
2-5 Pietje Snoek (wed. T. Boersma) pakhuis en bergplaats F-232 Vijversteeg 8
1-20 Adolphus A. Snijder pakhuis en kantoor C-021 Grote Bredeplaats 35
1-1 fa. Harmens (en Zoon) pakhuis en kantoor A-031 Noorderhaven 59
1-4 mr. Albert Menalda (te Leeuwarden) pakhuis en kantoor C-127 Noorderhaven 106
2-11 Hermanus van Slooten pakhuis en kantoor F-250 Zuiderhaven 31
1-17 Klaas de Vries (Kzn.) pakhuis en keuken B-014 Scheerstraat 5
1-2 C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann) pakhuis en woonkelders A-055 Noorderhaven 107
1-22 Gereformeerde Kerk pastorie D-021 Franekereind 3
2-1 Ev. Lutherse Gemeente pastorie E-035 Voorstraat 24
2-12 Herst. Ev. Lutherse Kerk pastorie F-020 Zuiderhaven 69
2-12 R.K. Gemeente pastorie F-025 Zuiderhaven 77
1-2 Doopsgezinde Gemeente pastory B-001 Noorderhaven 109
2-3 Sybrand Fontein (Erfpachter, Gem. Harlingen eig.) pikfabriek G-011 Franekereind 22
1-19 fa. Sybrand Tjallingii plateelfabriek en kantoor D-ong Noordijs 11
2-1 de Staat (Post en Tel.) post en telegraafkantoor E-054 Grote Bredeplaats 6
2-3 de Staat (Post en Tel.) post en telegraafkantoor E-ong Hondenstraat 1
2-36 Jacobus Fontein schaftlokaal H-274 Willemskade 9
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) scheepstimmerschuren en werf H-ong Kleine Werf 16
2-34 Johannes Alta (Lzn.) scheepstimmerschuur H-202 Smidstraat 1
2-35 Egbertus B. Scheuer scheepstimmerschuur H-ong Westerstraat 1
1-9 Herre Sondervan school B-197 Anjelierstraat 20
1-9 Herre Sondervan school B-196 Anjelierstraat 22
2-27 Gemeente Harlingen school G-083 Both Apothekerstraat 15
2-16 Gemeente Harlingen school E-220 Grote Kerkstraat 1
2-26 St. Luciagesticht school G-095 Hofstraat 21
2-25 Gemeente Harlingen school G-207 Kerkpad 5
2-23 Stad Harlingen school G-275 Kerkpoortstraat 7
2-33 Gemeente Harlingen school H-203 Nieuweweg 2
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) school G-124 Romastraat 10
1-18 A. Schilsma school C-088 Rommelhaven 22
1-18 A. Schilsma school C-088 Rommelhaven 22a
1-17 Vereeniging Bewaarschool (Tot Instandhouding van de Nieuwe) school D-001 Scheerstraat 12
1-26 Gereformeerde Kerk school D-087 Scheffersplein 21
2-14 R.K. Gemeente school E-155 Schoolplein 7
2-29 Vereeniging Schouwburg schouwburg H-035 Rozengracht 21
2-37 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) schuren H-266 Zuiderhaven 10
2-26 St. Luciagesticht schuur G-097 Hofstraat 21
2-22 Anne Zeilmaker schuur G-311 Molenpad 20a
1-29 R. van Asperen schuur D-124 Nieuwstraat 52
1-27 Pieter van der Sluis schuur D-112c Ooievaarsteeg 29
1-5 Geert Terpstra schuur A-ong Zeilmakersstraat 2
1-14 Hein H. de Bruin (wed. R. Faber) schuur B-083 Zoutsloot 82
2-37 Algemeene Armen schuur H-257 Zuiderhaven 16
1-30 Alb. de Bruin slachthuis A-078 Droogstraat 5
1-30 Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein) slachthuis A-079 Droogstraat 7
2-5 Hotze Schuil slachthuis F-242 Vijversteeg 3
1-18 Abraham J. Blok slachtplaats C-092 Rommelhaven 16
2-35 Harmen J. Tichelaar slachtplaats H-243 Zuiderstraat 9
2-36 Gemeente Harlingen slagerij H-262a Havenweg 1
2-36 Gemeente Harlingen slagerij H-ong Havenweg 3
1-25 Jan Arend Smilde (en Cons.) slagerij B-047 Hoogstraat 19
1-2 Sjoerd P. van der Veen slagerij B-002 Noorderhaven 111
2-29 Gemeente Harlingen sluiswachtershuis H-021 Rozengracht 1
2-8 Pieter van der Meulen Kunee smederij E-ong Lanen 31
2-4 Jelle M. van der Wal smederij F-242 Vijverstraat 14
2-11 fa. Harmens (en Zn.) smederij E-062 Zuiderhaven 21
2-30 Vereeniging Buitensociëteit sociëteit H-102 Bos en Hove 2
1-5 Antje Miedema (wed. D.J. Agema) stal A-211 Bildtstraat 1a
1-30 erv. Yeme van der Wal stal A-104 Droogstraat 53
1-30 Wijnand Hoekers stal B-099 Droogstraat 63
1-31 Foppe W. Plantinga stal B-ong Droogstraat 77
2-16 erv. J.F. Leemkoel stal E-227 Grote Kerkstraat 11
1-27 Herke Smitstra stal D-100 Ooievaarsteeg 6
2-15 Leendert Hannema stal E-204 Sint Christoffelsteeg 4
2-15 Leendert Hannema stal E-203 Sint Christoffelsteeg 4
1-14 Tetje Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein) stal A-117 Zoutsloot 38
1-14 Sietze Baarda stal B-114 Zoutsloot 74
2-12 Jan Holstein (Pzn.) stal F-010 Zuiderhaven 49
2-35 Raphaël Pais stal H-ong Zuiderstraat 21
2-26 Pier A. Blijstra stal en schuur G-ong Both Apothekerstraat 2
2-24 Klaas Dijkstra stal en schuur G-281 Kerkpoortstraat 27
1-30 Sybe Tj. Mellema stal en woning A-076 Droogstraat 1
1-30 Sybe Tj. Mellema stal en woning A-077 Droogstraat 3
1-30 Sietse Baarda stal en woonhuis B-100 Droogstraat 65
1-11 Gemeente Harlingen tijd. ziekenhuis B-236 Grachtswalplein 7
1-17 Age S. Miedema (en Cons.) timmerwinkel B-155 Heerensteeg 1
1-25 Thomas Eskes timmerwinkel B-043 Hoogstraat 9
1-16 Sjoerd W. Langius timmerwinkel D-042 Liemendijk 40
2-14 fa. J. Torenbeek timmerwinkel E-171 Sint Odolphisteeg 8
2-29 Allert van der Meer (en Cons.) timmerwinkel H-ong Zuiderplein 5
2-5 Lambertus Wagenaar verfwinkel F-229 Kleine Ossenmarkt 8
2-23 Vereeniging Verplegingsgesticht (Tot Oprichting en Instandhouding van een) verpleging H-040 Zuiderbolwerk 1
2-22 Vereeniging Verplegingsgesticht (Oprichting en Instandhouding van het) verplegingsgesticht H-050 Rapenburg 10
2-23 Houtkoopers en Zeehandelaren (eig. grond Gem. Harlingen) wachthuis H-038 Zuiderbolwerk 2
2-8 Leendert Hannema wagenhuis E-210 Lanen 81
2-33 Armvoogdij wagenhuis H-170 Spinstraat 2
1-8 Petrus Hamstra (Pzn.) wagenhuis en stal B-167 Achterstraat 24
1-30 Watze Nauta wagenhuis en stallen A-082 Droogstraat 11
2-37 Stads Weeshuis weeshuis H-287 Weeshuisstraat 9
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) werkplaats B-ong Anjelierstraat 29
1-5 Petrus Hamstra werkplaats A-236 Bildtstraat 8
2-28 Elkan A. Speijer werkplaats G-189 Borstelsteeg 7
2-26 Johannes Stootman werkplaats G-ong Both Apothekerstraat 1
2-13 Sake Reitsma werkplaats F-043 Carl Visschersteeg 1
2-21 Leendert van der Zeep werkplaats G-363 Fabrieksstraat 2
1-25 Jan Krijtenburg werkplaats B-044 Hoogstraat 13
2-7 Thomas G. van Slooten werkplaats E-136 Lanen 5
1-4 Hein Harmens de Bruin werkplaats A-ong Noorderstraat 3
2-33 Thomas Dijkstra werkplaats H-187 Spinstraat 11
1-17 Sytze Baarda werkplaats B-065 Wortelstraat 6
2-35 Gemeente Harlingen werkplaats en bergplaats H-263 Westerstraat 2
1-2 Benjamin Buijs winkel C-183 Noorderhaven 8
1-1 Jan Dijk (Jellesz.) winkel en kantoor A-013 Noorderhaven 21
2-16 Elkan E. Speijer woning E-240 Kleine Kerkstraat 7
2-16 Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker) woning E-241 Kleine Kerkstraat 9
1-19 Gemeente Harlingen woning D-019 Noordijs 27
2-16 Bart Posthuma woning en pakhuis E-239 Kleine Kerkstraat 5
1-8 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis A-181 Achterstraat 2
1-8 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis A-180 Achterstraat 4
1-7 Jacob L. van Loon woonhuis A-189 Achterstraat 5
1-8 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis A-179 Achterstraat 6
1-7 Pieter Westerhuis woonhuis A-190 Achterstraat 7
1-8 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis A-178 Achterstraat 8
1-7 Pieter Westerhuis woonhuis A-190 Achterstraat 9
1-8 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis A-177 Achterstraat 10
1-7 erv. Sietse C. Beidschat woonhuis A-191 Achterstraat 11
1-8 Lydia Kramer (wed. W. Ten Brink) woonhuis A-176 Achterstraat 12
1-7 erv. Sietse C. Beidschat woonhuis A-192 Achterstraat 13
1-8 wed. F. Plantinga woonhuis A-175 Achterstraat 14
1-7 Allert van der Meer woonhuis A-193 Achterstraat 15
1-8 Fokke Drost woonhuis B-170 Achterstraat 16
1-7 Bartele Posthuma woonhuis A-194 Achterstraat 17
1-8 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-169 Achterstraat 18
1-7 Bartele Posthuma woonhuis A-195 Achterstraat 19
1-8 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn) woonhuis B-168a Achterstraat 20
1-7 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis A-196 Achterstraat 21
1-8 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn) woonhuis B-168 Achterstraat 22
1-7 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis A-197 Achterstraat 23
1-7 Sjabertus Broersma woonhuis A-198 Achterstraat 25
1-7 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-175 Achterstraat 27
1-8 Hendrikus Pascum woonhuis B-166 Achterstraat 28
1-8 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-166 Achterstraat 30
1-7 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn) woonhuis B-177 Achterstraat 31
1-8 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-165 Achterstraat 32
1-7 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-178 Achterstraat 33
1-8 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-164 Achterstraat 34
1-7 wed. F. Plantinga woonhuis B-179 Achterstraat 35
1-8 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-163 Achterstraat 36
1-7 wed. C. van der Schoot woonhuis B-180 Achterstraat 37
1-8 erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.) woonhuis B-162 Achterstraat 38
1-7 wed. F. Plantinga woonhuis B-181 Achterstraat 39
1-8 erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.) woonhuis B-161 Achterstraat 40
1-7 wed. F. Plantinga woonhuis B-182 Achterstraat 41
1-8 erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.) woonhuis B-160 Achterstraat 42
1-7 Willem van der Meij woonhuis B-183 Achterstraat 43
1-8 erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.) woonhuis B-159 Achterstraat 44
1-7 erv. Willem Lichtendahl woonhuis B-184 Achterstraat 45
1-7 Hermanus Jans woonhuis B-185 Achterstraat 47
1-7 Hein Harmens de Bruin woonhuis B-186 Achterstraat 49
1-7 R.C. Gemeente woonhuis B-187 Achterstraat 51
1-9 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis A-212 Anjelierstraat 1
1-9 Antje Miedema (wed. D.J. Agema) woonhuis A-210 Anjelierstraat 2
1-9 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-213 Anjelierstraat 3
1-9 J.A. Blok woonhuis A-209 Anjelierstraat 4
1-9 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-214 Anjelierstraat 5
1-9 Pieter Westerhuis woonhuis A-208 Anjelierstraat 6
1-9 Armvoogdij woonhuis A-215 Anjelierstraat 7
1-9 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-207 Anjelierstraat 8
1-9 Catharina Veenhoven (wed. Corsten) woonhuis A-216 Anjelierstraat 9
1-9 Jitske Hettema (wed. Tiete Laverman) woonhuis A-206 Anjelierstraat 10
1-9 Foppe W. Plantinga woonhuis B-201 Anjelierstraat 11
1-9 Lammert Zeilmaker woonhuis B-202 Anjelierstraat 13
1-9 Taeke Boumans woonhuis A-204 Anjelierstraat 14
1-9 Liekele Harenberg (te Amsterdam) woonhuis B-203 Anjelierstraat 15
1-9 Frans Neisingh woonhuis A-203 Anjelierstraat 16
1-9 Hendrikus Oswald woonhuis B-204 Anjelierstraat 17
1-9 Casper Schrage woonhuis A-202 Anjelierstraat 18
1-9 Jelle de Jong (en Cons.) woonhuis B-205 Anjelierstraat 19
1-9 Klaas Scheffer woonhuis B-206 Anjelierstraat 21
1-9 Jan Webonk woonhuis B-207 Anjelierstraat 23
1-9 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn) woonhuis B-195 Anjelierstraat 24
1-9 Ake J. van der Veen (en Cons.) woonhuis B-208 Anjelierstraat 25
1-9 Eelke Bootsma woonhuis B-194 Anjelierstraat 26
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-209 Anjelierstraat 27
1-9 Eelke Bootsma woonhuis B-193 Anjelierstraat 28
1-9 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-192 Anjelierstraat 30
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-210 Anjelierstraat 31
1-9 Harke Tekema woonhuis B-191 Anjelierstraat 32
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-211 Anjelierstraat 33
1-9 Klaartje van der Wal (wed. Munneke) woonhuis B-190 Anjelierstraat 34
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-212 Anjelierstraat 35
1-10 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-213 Anjelierstraat 37
1-10 Klaas Flietstra woonhuis B-214 Anjelierstraat 39
1-10 Klaas Flietstra woonhuis B-215 Anjelierstraat 41
1-10 Sije Boomstra woonhuis A-278 Bargebuurt 2
1-10 Sije Boomstra woonhuis A-277 Bargebuurt 4
1-10 Anna H. Bloem (en erv.) woonhuis A-281 Bargebuurt 5
1-10 Theodorus Keijzer woonhuis A-264 Bargebuurt 8
1-10 Antje Miedema (wed. D.J. Agema) woonhuis A-247 Bargebuurt 9
1-10 Theodorus Keijzer woonhuis A-263 Bargebuurt 10
1-10 Hervormde Diaconie woonhuis A-248 Bargebuurt 11
1-10 Jelle M. van der Wal woonhuis A-262 Bargebuurt 12
1-10 Gereformeerde Kerk woonhuis A-249 Bargebuurt 13
1-10 Gereformeerde Kerk woonhuis A-249 Bargebuurt 13a
1-10 Jacobus Wobma woonhuis A-261 Bargebuurt 14
1-10 Sietse Baarda woonhuis A-250 Bargebuurt 15
1-10 Jelle M. van der Wal woonhuis A-260 Bargebuurt 16
1-10 Casper de Haan woonhuis A-251 Bargebuurt 17
1-10 Theodorus Keijzer woonhuis A-259 Bargebuurt 18
1-10 Elkan Aaron Speijer woonhuis A-ong Bargebuurt 19
1-10 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis A-258 Bargebuurt 20
1-10 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis A-257 Bargebuurt 22
1-10 Jacobus Wobma woonhuis A-256 Bargebuurt 24
1-10 Elisabeth de Vries (wed. Baantjer) woonhuis A-255 Bargebuurt 26
1-10 Hervormde Diaconie woonhuis A-254 Bargebuurt 28
1-10 Theodorus Keijzer woonhuis A-265 Bargebuurtspoortje 2
1-10 wed. Tj. Baantjer (te Amsterdam) woonhuis A-270 Bargebuurtspoortje 10
1-5 Antje Miedema (wed. D.J. Agema) woonhuis A-211 Bildtstraat 1
1-5 C.A.A. van Rossum woonhuis A-239 Bildtstraat 2
1-5 Jantje van der Wal woonhuis A-182 Bildtstraat 3
1-5 Klaas Hagedoorn (en Cons.) woonhuis A-238 Bildtstraat 4
1-5 Gustav. Gudmundsson woonhuis A-183 Bildtstraat 5
1-5 Henderika Carsten woonhuis A-237 Bildtstraat 6
1-5 Gerrit Dijkstra woonhuis A-184 Bildtstraat 7
1-5 Tietje Bootsma woonhuis A-185 Bildtstraat 9
1-5 Petrus Hamstra woonhuis A-235 Bildtstraat 10
1-5 Petrus Hamstra woonhuis A-186 Bildtstraat 11
1-5 Rinke de Beer woonhuis A-131 Bildtstraat 12
1-5 Hendrik Scholten (te Ermelo) woonhuis A-122 Bildtstraat 13
1-5 Jan Wijga woonhuis A-130 Bildtstraat 14
1-5 Jan Wijga woonhuis A-130 Bildtstraat 14a
1-5 wed. Foppe Plantinga woonhuis A-123 Bildtstraat 15
1-5 Taeke D. Boonstra (te Assen) woonhuis A-129 Bildtstraat 16
1-6 Wiebe W. Schoonhoven woonhuis A-124 Bildtstraat 17
1-5 Jan van der Wal woonhuis A-128 Bildtstraat 18
1-6 D. Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis A-125 Bildtstraat 19
1-6 Geertje B. Monsma woonhuis A-126 Bildtstraat 21
1-5 Hendrikus Oswald woonhuis A-064 Bildtstraat 22
1-6 Gerben Tigchelaar woonhuis A-060 Bildtstraat 23
1-5 Willem Houwink (te Helpman) woonhuis A-063 Bildtstraat 24
2-28 Cornelis Wijga woonhuis G-186 Borstelsteeg 1
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-177 Borstelsteeg 2
2-28 Izaak de Vries woonhuis G-187 Borstelsteeg 3
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-176 Borstelsteeg 4
2-28 Izaak de Vries woonhuis G-188 Borstelsteeg 5
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-175 Borstelsteeg 6
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-174 Borstelsteeg 8
2-28 Hillegien P. Oldenburger (wed. A.J. Kuipers) woonhuis G-168 Borstelsteeg 10
2-28 Cornelis Bosma woonhuis G-167 Borstelsteeg 12
2-28 Cornelis Bosma woonhuis G-166 Borstelsteeg 14
2-28 R.C. Gemeente woonhuis G-165 Borstelsteeg 16
2-28 R.C. Gemeente woonhuis G-164 Borstelsteeg 18
2-26 Jelle M. van der Wal woonhuis G-077 Both Apothekerstraat 3
2-26 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-ong Both Apothekerstraat 4
2-26 Jelle M. van der Wal woonhuis G-078 Both Apothekerstraat 5
2-26 Raphaël Pais woonhuis G-076 Both Apothekerstraat 6
2-26 Hervormde Diaconie woonhuis G-079 Both Apothekerstraat 7
2-26 Abe Hainja woonhuis G-075 Both Apothekerstraat 8
2-26 Age de Bock woonhuis G-080 Both Apothekerstraat 9
2-26 Abe Hainja woonhuis G-074 Both Apothekerstraat 10
2-26 Antje van Rees (vr. v. R. Vellinga) woonhuis G-081 Both Apothekerstraat 11
2-26 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-073 Both Apothekerstraat 12
2-27 Antje van Rees (vr. v. R. Vellinga) woonhuis G-082 Both Apothekerstraat 13
2-26 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-072 Both Apothekerstraat 14
2-26 Wouter Sinnema woonhuis G-ong Both Apothekerstraat 16
2-26 Jurjen Postema woonhuis G-ong Both Apothekerstraat 18
2-26 Jan Besseling woonhuis G-ong Both Apothekerstraat 20
2-13 Pieter A. Blijstra woonhuis G-054 Brouwersstraat 1
2-13 Maartje Kuiken (wed. J. Blijstra) woonhuis F-040 Brouwersstraat 2
2-13 Marius van der Woude woonhuis G-055 Brouwersstraat 3
2-13 Jacobus Vuijk (Groningen) woonhuis F-039 Brouwersstraat 4
2-13 Jacobus Vuijk (Groningen) woonhuis F-039 Brouwersstraat 4a
2-13 Dieuwke Posthuma (wed. J. Horjus) woonhuis G-056 Brouwersstraat 5
2-13 Maartje Kuiken (wed. J. Blijstra) woonhuis F-ong Brouwersstraat 6
2-13 Jan P. Schaafsma woonhuis G-057 Brouwersstraat 7
2-13 Sake Reitsma woonhuis F-038 Brouwersstraat 8
2-13 Raphaël Pais woonhuis G-058 Brouwersstraat 9
2-13 Arend Dekker woonhuis F-037 Brouwersstraat 10
2-13 Paulus H. Kerstel woonhuis G-059 Brouwersstraat 11
2-13 fa. I. en S. Wiarda woonhuis F-036 Brouwersstraat 12
2-13 Petrus F. Nagtheim woonhuis F-035 Brouwersstraat 14
2-13 Berend Scheltens woonhuis G-061 Brouwersstraat 15
2-13 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-062 Brouwersstraat 17
2-13 Wouter Sinnema woonhuis G-063 Brouwersstraat 19
2-13 Eeltje Zeilmaker woonhuis F-032 Brouwersstraat 20
2-14 Gerrit Joh. Ruijsch (te Utrecht) woonhuis G-064 Brouwersstraat 21
2-13 Willem J. Houtsma (Heiloo) woonhuis F-031 Brouwersstraat 22
2-14 Jurjen Postema woonhuis G-065 Brouwersstraat 23
2-13 Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek) woonhuis F-030 Brouwersstraat 24
2-14 Jan Besseling woonhuis G-066 Brouwersstraat 25
2-13 Jan Pieters Posthuma woonhuis F-029 Brouwersstraat 26
2-14 Corn. Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis G-067 Brouwersstraat 27
2-14 Corn. Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis G-067 Brouwersstraat 27a
2-13 Douwe C. Boersma woonhuis F-028 Brouwersstraat 28
2-13 Pier Schaafsma (Jr.) woonhuis F-051 Carl Visschersteeg 2
2-13 Pier Schaafsma (Jr.) woonhuis F-050 Carl Visschersteeg 4
2-13 Sipke W. Houtsma woonhuis F-041 Carl Visschersteeg 5
2-13 Pieter Wiglema woonhuis F-049 Carl Visschersteeg 6
2-13 Cornelis Visser woonhuis F-048 Carl Visschersteeg 8
2-13 C. van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst) woonhuis F-047 Carl Visschersteeg 10
2-13 R.K. Gemeente woonhuis F-046 Carl Visschersteeg 12
2-13 R.K. Gemeente woonhuis F-045 Carl Visschersteeg 14
2-34 Gerbrandus Jansonius (en Cons.) woonhuis H-203 Caspar di Roblesstraat 1
2-34 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis H-203a Caspar di Roblesstraat 2
2-34 Tietje Jager (en Cons.) woonhuis H-203j Caspar di Roblesstraat 3
2-34 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis H-203b Caspar di Roblesstraat 4
2-34 Jan D. Walta (en Cons.) woonhuis H-203k Caspar di Roblesstraat 5
2-34 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis H-203c Caspar di Roblesstraat 6
2-34 Daniël van der Meer (en Cons.) woonhuis H-203l Caspar di Roblesstraat 7
2-34 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis H-203d Caspar di Roblesstraat 8
2-34 Cornelis Swart (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203e Caspar di Roblesstraat 10
2-34 Klaas Rodenhuis (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203f Caspar di Roblesstraat 12
2-34 Bertus Labordus (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203g Caspar di Roblesstraat 14
2-34 Eiko Karolus (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203h Caspar di Roblesstraat 16
2-34 Jan Nielsen (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203i Caspar di Roblesstraat 18
2-15 Lena Wiersma (wed. T. Wijga) woonhuis E-198 Comediesteeg 2
2-15 Likke de Vries woonhuis E-ong Comediesteeg 3
2-15 Miendert Brouwer woonhuis E-197 Comediesteeg 4
2-15 Cornelia Wijnalda woonhuis E-196 Comediesteeg 6
2-36 Johan Wilhelm Klein woonhuis H-267 Dalpad 1
2-36 Johan Wilhelm Klein woonhuis H-268 Dalpad 3
2-36 Dirk Scheepstra woonhuis H-269 Dalpad 5
2-36 Siebe Wagenaar (en Cons.) woonhuis H-270 Dalpad 7
2-36 Doek van der Leij (en Cons.) woonhuis H-271 Dalpad 9
1-4 Jan van 't Vliet woonhuis A-075 Dijksteeg 1
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis A-305 Dijkswal 6
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis A-307 Dijkswal 10
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis A-308 Dijkswal 12
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis A-309 Dijkswal 14
2-36 fa. Torenbeek woonhuis H-274a Dokstraat 1
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 2
2-36 fa. Torenbeek woonhuis H-274b Dokstraat 3
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 4
2-36 fa. Torenbeek woonhuis H-274c Dokstraat 5
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 6
2-36 fa. Torenbeek woonhuis H-274d Dokstraat 7
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 8
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 10
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 12
2-14 Johan Christiaan Schuil woonhuis E-145 Drie Roemerssteeg 1
2-14 Johan Christiaan Schuil woonhuis E-145 Drie Roemerssteeg 1a
2-14 Sytze L. Goverts woonhuis E-146 Drie Roemerssteeg 3
2-14 Sytze L. Goverts woonhuis E-146 Drie Roemerssteeg 3a
2-14 Bauke van der Schaaf woonhuis E-147 Drie Roemerssteeg 5
2-14 Bauke van der Schaaf woonhuis E-148 Drie Roemerssteeg 7
1-29 Watze Nauta woonhuis A-ong Droogstraat 4
1-29 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis A-059 Droogstraat 8
1-30 Hendrika van der Weide (wed. S. Wiarda) woonhuis A-081 Droogstraat 9
1-29 Trijntje Lautenbach (wed. T. Zoete, en Cons.) woonhuis A-058 Droogstraat 12
1-30 Jelle G. Spoelstra woonhuis A-084 Droogstraat 13
1-29 fa. gebr. Smilde (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-095 Droogstraat 16
1-30 Geert Terpstra woonhuis A-ong Droogstraat 17
1-29 Lolke de Bruin woonhuis B-094 Droogstraat 18
1-30 Jan Andries Meter woonhuis A-087 Droogstraat 19
1-29 (Niet Geboekt) woonhuis B-ong Droogstraat 20
1-30 Theodorus Keijzer woonhuis A-088 Droogstraat 21
1-30 Theodorus Keijzer woonhuis A-089 Droogstraat 23
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-090 Droogstraat 25
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-090 Droogstraat 25a
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-094 Droogstraat 29
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-095 Droogstraat 29a
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-096 Droogstraat 31
1-30 Taeke D. Boonstra (te Assen) woonhuis A-093 Droogstraat 33
1-30 Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis A-097 Droogstraat 37
1-30 Rein Leijen woonhuis A-099 Droogstraat 41
1-30 Rein Leijen woonhuis A-100 Droogstraat 43
1-30 Jacobjen Bayma (wed. D. de Haan) woonhuis A-101 Droogstraat 45
1-30 Roelof Nauta (en Cons.) woonhuis A-102 Droogstraat 47
1-30 Poppe Nauta (en Cons.) woonhuis A-ong Droogstraat 49
1-30 Poppe Nauta (en Cons.) woonhuis A-103 Droogstraat 51
1-30 Andries Nauta woonhuis B-097 Droogstraat 59
1-30 Meine Wijnalda woonhuis B-098 Droogstraat 61
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis B-101 Droogstraat 67
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis B-102 Droogstraat 69
1-31 Douwe C. Boersma woonhuis B-103 Droogstraat 71
1-31 Douwe C. Boersma woonhuis B-104 Droogstraat 73
1-31 Foppe W. Plantinga woonhuis B-105 Droogstraat 75
1-31 (Niet Geboekt) woonhuis B-106 Droogstraat 79
1-31 Yeme van der Wal woonhuis B-107 Droogstraat 81
1-31 wed. J. Norel (en Cons.) woonhuis B-108 Droogstraat 83
2-20 Catharina F. Groenland (vr. v. F. de Jong, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-402 Fabrieksplein 1
2-20 Catharina F. Groenland (vr. v. F. de Jong, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-403 Fabrieksplein 3
2-20 Maria de Haan (wed. H. Kerkhoven, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-404 Fabrieksplein 5
2-20 Maria de Haan (wed. H. Kerkhoven, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-405 Fabrieksplein 7
2-21 Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis G-362 Fabrieksstraat 4
2-21 Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis G-361 Fabrieksstraat 6
2-21 Hendrikus Oswald woonhuis G-350 Fabrieksstraat 8
2-21 Hendrikus Oswald woonhuis G-349 Fabrieksstraat 10
2-21 Anna de Vries (wed. A. Bosma) woonhuis G-348 Fabrieksstraat 12
2-21 Anna de Vries (wed. A. Bosma) woonhuis G-347 Fabrieksstraat 14
2-21 Sybren Bouritius woonhuis G-346 Fabrieksstraat 16
2-21 Maria Smit (wed. G. Bouritius) woonhuis G-345 Fabrieksstraat 18
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-344 Fabrieksstraat 20
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-343 Fabrieksstraat 22
2-21 Willem de Jong woonhuis G-342 Fabrieksstraat 24
2-21 Hinke Holstein (wed. S. Posthuma, en Cons.) woonhuis G-341 Fabrieksstraat 26
2-21 Hinke Holstein (wed. S. Posthuma, en Cons.) woonhuis G-ong Fabrieksstraat 28
2-21 wed. Willem Bruining woonhuis G-340 Fabrieksstraat 30
2-21 Abraham de Ruiter (te Tuijl) woonhuis G-329 Fabrieksstraat 32
2-21 Albertus van der Schoot woonhuis G-328 Fabrieksstraat 34
2-21 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-327 Fabrieksstraat 36
2-28 Jacob Fortuin (Bzn.) woonhuis G-183 Fortuinsteeg 1
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-181 Fortuinsteeg 2
2-28 Jelle M. van der Zwaag woonhuis G-185 Fortuinsteeg 3
2-28 Jelle M. van der Zwaag woonhuis G-185 Fortuinsteeg 3
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-180 Fortuinsteeg 4
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-179 Fortuinsteeg 6
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-178 Fortuinsteeg 8
1-22 Jan Westendorp woonhuis D-020 Franekereind 1
2-2 erv. J.F. Leemkoel woonhuis G-019 Franekereind 2
1-22 Antje van Rees (wed. R. Vellinga) woonhuis D-022 Franekereind 5
1-22 Antje van Rees (wed. R. Vellinga) woonhuis D-022 Franekereind 5a
1-22 Gereformeerde Kerk woonhuis D-023 Franekereind 7
2-2 Sybrand Fontein woonhuis G-016 Franekereind 8
1-22 Gerrit de Haan woonhuis D-024 Franekereind 9
2-2 Sybrand Fontein woonhuis G-ong Franekereind 10
2-2 Sietze Hamstra woonhuis G-ong Franekereind 12
1-22 Jacob A. Blok woonhuis D-027 Franekereind 13
2-2 Hendrik Kramer woonhuis G-015 Franekereind 14
1-22 Jan Hanzes de Boer woonhuis D-067 Franekereind 17
1-22 Klaas Fontein woonhuis D-068 Franekereind 19
2-3 Johanna van der Velde (wed. Bern. Kramer) woonhuis G-012 Franekereind 20
1-22 Jan H. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis D-069 Franekereind 21
1-22 J.C. van Ruth woonhuis D-091 Franekereind 23
1-22 Andries Nauta woonhuis D-115 Franekereind 25
1-22 Petrus de Boer woonhuis D-116 Franekereind 27
2-3 Vereeniging voor Chr. Scholen woonhuis G-008 Franekereind 28
1-22 Trijntje Visser (wed. L.J. Stevens) woonhuis D-117 Franekereind 29
2-3 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-007 Franekereind 30
2-3 Evert P. Tuinhout (en Cons.) woonhuis G-005 Franekereind 34
2-3 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-004 Franekereind 36
2-3 Hugo L. (Molenaar) woonhuis G-002 Franekereind 40
2-3 mr. Sjoerd Hannema ('S-Gravenhage) woonhuis G-001 Franekereind 42
2-27 Aldert Reiners woonhuis G-ong Gardenierstraat 1
2-27 Klaas Scheffers woonhuis G-152 Gardenierstraat 2
2-27 Jelle de Jong woonhuis G-153 Gardenierstraat 3
2-27 Elkan J. Speijer woonhuis G-151 Gardenierstraat 4
2-27 Cornelis Bosma woonhuis G-156 Gardenierstraat 5
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-150 Gardenierstraat 6
2-27 Cornelis Bosma woonhuis G-157 Gardenierstraat 7
2-27 Foekje Jorna (te Almenum) woonhuis G-148 Gardenierstraat 8
2-27 Foekje Jorna (te Almenum) woonhuis G-148 Gardenierstraat 8
2-27 Jelle de Jong (te Almenum) woonhuis G-158 Gardenierstraat 9
2-27 Homme Poort woonhuis G-147 Gardenierstraat 10
2-27 Gerrit Bos woonhuis G-159 Gardenierstraat 11
2-27 Armvoogdij woonhuis G-146 Gardenierstraat 12
2-27 Cornelis Bosma woonhuis G-160 Gardenierstraat 13
2-27 Jacob Torenbeek woonhuis G-145 Gardenierstraat 14
2-27 Catharina H. Veenhoven (wed. Corsten, en Cond.) woonhuis G-161 Gardenierstraat 15
2-27 Cornelis Bosma woonhuis G-144 Gardenierstraat 16
2-27 Liekele Hazenberg (te Amsterdam) woonhuis G-162 Gardenierstraat 17
2-27 Elkan J. Speijer woonhuis G-143 Gardenierstraat 18
2-27 R.C. Gemeente woonhuis G-163 Gardenierstraat 19
1-20 Jacob F. Grol woonhuis C-004 Grote Bredeplaats 1
1-20 Johanna Pais woonhuis C-005 Grote Bredeplaats 3
2-1 Kornelis Posthumus woonhuis E-055 Grote Bredeplaats 4
1-20 Pier Schaafsma (Jr.) woonhuis C-006 Grote Bredeplaats 5
2-1 Georg C. Vos woonhuis E-053 Grote Bredeplaats 8
1-20 Jacobus W. Schippers woonhuis C-008 Grote Bredeplaats 9
2-1 Pieter Westerhuis woonhuis E-052 Grote Bredeplaats 10
1-20 Jan Teves (en Cons., te Beekbergen) woonhuis C-009 Grote Bredeplaats 11
2-1 Pieter Westerhuis woonhuis E-052 Grote Bredeplaats 12
2-1 Pieter Westerhuis woonhuis E-052 Grote Bredeplaats 12a
1-20 Wybren H. Buma woonhuis C-010 Grote Bredeplaats 13
1-20 Pieter en Sophia C. Westerhuis woonhuis C-011 Grote Bredeplaats 15
2-1 Pieter Westerhuis woonhuis E-050 Grote Bredeplaats 16
1-20 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis C-012 Grote Bredeplaats 17
2-1 Douwe van der Meij woonhuis E-049 Grote Bredeplaats 18
2-1 Douwe van der Meij woonhuis E-049 Grote Bredeplaats 18a
1-20 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis C-013 Grote Bredeplaats 19
2-1 Johanna C. Schrage woonhuis E-048 Grote Bredeplaats 20
2-1 Johanna C. Schrage woonhuis E-048 Grote Bredeplaats 20a
1-20 Laas Wijnalda woonhuis C-014 Grote Bredeplaats 21
1-20 Laas Wijnalda woonhuis C-014 Grote Bredeplaats 21a
2-1 Hendrik Velthuis woonhuis E-047 Grote Bredeplaats 22
1-20 Allert van der Meer woonhuis C-015 Grote Bredeplaats 23
1-20 Allert van der Meer woonhuis C-015 Grote Bredeplaats 23a
2-1 Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman) woonhuis E-046 Grote Bredeplaats 24
1-20 Pieter Willems woonhuis C-016 Grote Bredeplaats 25
2-1 Hendrik Seret (IJzn., te Sliedrecht) woonhuis E-045 Grote Bredeplaats 26
1-20 Coenraad Leers woonhuis C-017 Grote Bredeplaats 27
1-20 Coenraad Leers woonhuis C-017 Grote Bredeplaats 27a
1-20 Jurjen Eskes woonhuis C-018 Grote Bredeplaats 29
1-20 Dirk van der Meer woonhuis C-019 Grote Bredeplaats 31
1-20 Alida J. van der Meer woonhuis C-020 Grote Bredeplaats 33
2-17 Hein van Asperen woonhuis F-170 Grote Kerkstraat 2
2-16 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-224 Grote Kerkstraat 3
2-17 Benjamin I. de Vries woonhuis F-169 Grote Kerkstraat 4
2-16 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-225 Grote Kerkstraat 5
2-17 Izaak de Vries woonhuis F-168 Grote Kerkstraat 6
2-16 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-226 Grote Kerkstraat 7
2-17 Elias R. Pais woonhuis F-167 Grote Kerkstraat 8
2-16 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-227a Grote Kerkstraat 9
2-17 Elias R. Pais woonhuis F-166 Grote Kerkstraat 10
2-17 Akke W. Asma (wed. J.H. Bootsma) woonhuis F-165 Grote Kerkstraat 12
2-17 Akke W. Asma (wed. J.H. Bootsma) woonhuis F-165 Grote Kerkstraat 12a
2-16 Raphaël Pais woonhuis E-228 Grote Kerkstraat 13
2-17 Tjebbe S. Westendorp (en Cons., te Workum) woonhuis F-164 Grote Kerkstraat 14
2-16 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber) woonhuis E-242 Grote Kerkstraat 15
2-17 Theunis Willems woonhuis F-163 Grote Kerkstraat 16
2-17 Theunis Willems woonhuis F-163 Grote Kerkstraat 16a
2-16 Yde Terpstra woonhuis E-243 Grote Kerkstraat 17
2-17 Dirk H. de Vries woonhuis F-162 Grote Kerkstraat 18
2-16 Benjamin de Vries (en Cons.) woonhuis E-244 Grote Kerkstraat 19
2-16 Benjamin de Vries (en Cons.) woonhuis E-224 Grote Kerkstraat 19a
2-17 Armvoogdij woonhuis F-161 Grote Kerkstraat 20
2-16 Izaak de Vries woonhuis E-245 Grote Kerkstraat 21
2-17 Izaak de Vries woonhuis F-160 Grote Kerkstraat 22
2-16 Cornelis Wijga woonhuis E-246 Grote Kerkstraat 23
2-17 Jacobus de Bock woonhuis F-159 Grote Kerkstraat 24
2-16 Christoffel J. de Vries woonhuis G-238 Grote Kerkstraat 25
2-17 Elkan A. Speijer woonhuis G-237 Grote Kerkstraat 26
2-17 Elkan A. Speijer woonhuis G-237 Grote Kerkstraat 26a
2-16 Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.) woonhuis G-239 Grote Kerkstraat 27
2-17 Jelle van der Zwaag woonhuis G-236 Grote Kerkstraat 28
2-16 Aron Speijer woonhuis G-240 Grote Kerkstraat 29
2-17 Lammert Buisman woonhuis G-235 Grote Kerkstraat 30
2-16 fa. H.H. Alkema woonhuis G-241 Grote Kerkstraat 31
2-16 fa. H.H. Alkema woonhuis G-242 Grote Kerkstraat 31
2-16 fa. H.H. Alkema woonhuis G-243 Grote Kerkstraat 31
2-17 Dominicus Ettema woonhuis G-234 Grote Kerkstraat 32
2-16 Brechtje van Getsen (wed. J.L. v.d. Wal) woonhuis G-244 Grote Kerkstraat 33
2-16 Dirk Cnossen woonhuis G-245 Grote Kerkstraat 35
2-17 Gatze J. de Boer woonhuis G-232 Grote Kerkstraat 36
2-16 Jelle Huitema woonhuis G-246 Grote Kerkstraat 37
2-16 Sake Klein woonhuis G-247 Grote Kerkstraat 39
2-17 Sake Klein woonhuis G-229 Grote Kerkstraat 40
2-16 Sake Klein woonhuis G-248 Grote Kerkstraat 41
2-17 Aldert Tuinman woonhuis G-228 Grote Kerkstraat 42
2-17 Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.) woonhuis G-227 Grote Kerkstraat 44
2-9 Mense Crop (en Cons., te Leeuwarden) woonhuis F-103 Grote Ossenmarkt 1
2-9 Mense Crop (en Cons., te Leeuwarden) woonhuis F-103 Grote Ossenmarkt 1a
2-9 Hendrik Groenewoud woonhuis F-104 Grote Ossenmarkt 3
2-9 Evang. Lutherse Gemeente woonhuis F-105 Grote Ossenmarkt 5
2-9 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis F-101 Grote Ossenmarkt 6
2-9 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis F-101 Grote Ossenmarkt 6a
2-9 Evang. Lutherse Gemeente woonhuis F-106 Grote Ossenmarkt 7
2-9 Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam) woonhuis F-100 Grote Ossenmarkt 8
2-9 Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam) woonhuis F-100 Grote Ossenmarkt 8a
2-9 Evang. Lutherse Gemeente woonhuis F-107 Grote Ossenmarkt 9
2-9 Jan Fekkes (en Cons.) woonhuis F-098 Grote Ossenmarkt 10
2-9 Jan Fekkes (en Cons.) woonhuis F-098 Grote Ossenmarkt 10a
2-9 Johan Hendrik Broersma woonhuis F-108 Grote Ossenmarkt 11
2-9 Johan Hendrik Broersma woonhuis F-108 Grote Ossenmarkt 11a
2-9 Hotze Schuil woonhuis F-097 Grote Ossenmarkt 12
2-9 Sjoerd Sloterdijk woonhuis F-109 Grote Ossenmarkt 13
2-9 Sjoerd Sloterdijk woonhuis F-109 Grote Ossenmarkt 13a
2-9 Pieter Wiglema woonhuis F-096 Grote Ossenmarkt 14
2-9 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis F-095 Grote Ossenmarkt 16
2-9 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis F-095 Grote Ossenmarkt 16a
2-9 Casper de Haan woonhuis F-094 Grote Ossenmarkt 18
2-9 Casper de Haan woonhuis F-094 Grote Ossenmarkt 18a
2-9 Jaike F. Ynia (wed. Joh. Alta) woonhuis F-112 Grote Ossenmarkt 19
2-9 Dirk Simons de Vries woonhuis F-093 Grote Ossenmarkt 20
2-9 Pietje Snoek (wed. Tj. Boersma) woonhuis F-113 Grote Ossenmarkt 21
2-9 Harm Kok Houwink (te Amsterdam) woonhuis F-115 Grote Ossenmarkt 25
2-9 Frans Klein woonhuis F-116 Grote Ossenmarkt 27
2-9 Frans Klein woonhuis F-116 Grote Ossenmarkt 27a
2-33 Johannes Alta (Rzn.) woonhuis H-201 Grote Werf 2
2-33 Johannes Alta (Rzn.) woonhuis H-204 Grote Werf 4
2-37 Carl G. Koenig woonhuis H-312 Havenplein 3
2-37 Theodorus Keijzer woonhuis H-ong Havenplein 8
2-37 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis H-303 Havenplein 10
2-37 Theodorus Keijzer woonhuis H-302 Havenplein 14
2-37 Theodorus Keijzer woonhuis H-302 Havenplein 14a
2-37 jhr. Steffan B. Ortt (te Rotterdam) woonhuis H-301 Havenplein 16
2-37 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis H-300 Havenplein 18
2-37 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis H-300 Havenplein 18a
2-37 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis H-299 Havenplein 20
2-37 Armvoogdij woonhuis H-298 Havenplein 22
2-37 Jan H. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis H-297 Havenplein 24
2-37 fa. H. de Windt woonhuis H-296 Havenplein 26
2-37 fa. H. de Windt woonhuis H-296 Havenplein 26a
2-37 Jacob Torenbeek woonhuis H-295 Havenplein 28
2-37 Jacob Torenbeek woonhuis H-295 Havenplein 28a
1-17 Teije J. Schaafsma woonhuis B-158 Heerensteeg 2
1-17 Jan Faber woonhuis B-157 Heerensteeg 4
1-17 Douwe C. Boersma woonhuis B-156 Heerensteeg 6
2-17 Ymkje Schokker (wed. Norel) woonhuis F-150 Heiligeweg 1
2-18 Jan van der Werf (Kzn.) woonhuis G-053 Heiligeweg 2
2-18 Jan van der Werf (Kzn.) woonhuis G-053 Heiligeweg 2a
2-17 Gabe J. van der Weide woonhuis F-151 Heiligeweg 3
2-18 Pieter Dekkers woonhuis G-052 Heiligeweg 4
2-17 Gabe J. van der Weide woonhuis F-152 Heiligeweg 5
2-18 Gerrit Spoelstra woonhuis G-051 Heiligeweg 6
2-18 Gerrit Spoelstra woonhuis G-051 Heiligeweg 6a
2-17 Coenraad Leers woonhuis F-153 Heiligeweg 7
2-18 Johannes Stootman woonhuis G-050 Heiligeweg 8
2-17 Israël. Gemeente woonhuis F-154 Heiligeweg 9
2-18 Johannes Stootman woonhuis G-049 Heiligeweg 10
2-17 Siebe van der Meer woonhuis F-155 Heiligeweg 11
2-17 Siebe van der Meer woonhuis F-155 Heiligeweg 11a
2-17 Homme Poort woonhuis F-156 Heiligeweg 13
2-17 Tjalling Schaafsma woonhuis F-156 Heiligeweg 15
2-18 Lourens Posthumus woonhuis G-046 Heiligeweg 16
2-18 Raphaël Pais (en Cons.) woonhuis G-046 Heiligeweg 16a
2-17 Jan Agema woonhuis F-157 Heiligeweg 17
2-18 Raphaël Pais (en Cons.) woonhuis G-045 Heiligeweg 18
2-17 Lieuwkje Vlietstra woonhuis F-158 Heiligeweg 19
2-17 Laas Wijnalda (Rzn.) woonhuis E-247 Heiligeweg 21
2-18 Hendrik Kiers woonhuis G-043 Heiligeweg 22
2-17 Izaak de Vries woonhuis E-248 Heiligeweg 23
2-17 Izaak de Vries woonhuis E-248 Heiligeweg 23a
2-18 R.K. Armvoogdij woonhuis G-042 Heiligeweg 24
2-17 Lubertus Torenbeek woonhuis E-249 Heiligeweg 25
2-18 J. Fortuin woonhuis G-040 Heiligeweg 30
2-18 Franciscus J. Krol woonhuis G-039 Heiligeweg 32
2-18 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis G-038 Heiligeweg 34
2-18 Hendrikus Nauta woonhuis G-037 Heiligeweg 36
2-18 Elkan Aäron Speijer woonhuis G-036 Heiligeweg 38
2-18 Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek) woonhuis G-035 Heiligeweg 40
2-18 Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra) woonhuis G-034 Heiligeweg 42
2-18 Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra) woonhuis G-033 Heiligeweg 44
2-18 wed. W. Monsma woonhuis G-032 Heiligeweg 46
2-18 Janke de Vries woonhuis G-031 Heiligeweg 48
2-18 Hendrik Velthuis (Gzn.) woonhuis G-030 Heiligeweg 50
2-18 Hette Hettema woonhuis G-029 Heiligeweg 52
2-18 Hette Hettema woonhuis G-028 Heiligeweg 54
2-18 Wiebrandus Zijlstra woonhuis G-027 Heiligeweg 56
2-18 Siebren Hofman woonhuis G-026 Heiligeweg 58
2-18 fa. S. van Messel woonhuis G-025 Heiligeweg 60
2-18 Pieter van der Sluis woonhuis G-024 Heiligeweg 62
2-18 Johannes L. Drost woonhuis G-023 Heiligeweg 64
2-18 Frederik J. Langenhorst woonhuis G-022 Heiligeweg 66
2-18 Hisse Visser (en Cons.) woonhuis G-021 Heiligeweg 68
2-18 Remmer Weidema woonhuis G-020 Heiligeweg 70
2-4 Abe Hainja woonhuis E-067 Herenknechtenkamerstraat 1
2-3 fa. Harmens (en Zoon) woonhuis E-ong Herenknechtenkamerstraat 2
2-4 Sietse Baarda woonhuis E-068 Herenknechtenkamerstraat 3
2-4 Sietse Baarda woonhuis E-069 Herenknechtenkamerstraat 5
2-4 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis E-070 Herenknechtenkamerstraat 7
2-4 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis E-071 Herenknechtenkamerstraat 9
2-4 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis E-072 Herenknechtenkamerstraat 11
2-4 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis E-073 Herenknechtenkamerstraat 13
2-4 Homme Poort woonhuis E-074 Herenknechtenkamerstraat 15
2-4 Jelle M. van der Wal woonhuis E-076 Herenknechtenkamerstraat 17
2-4 H. en M. Wehberg woonhuis E-077 Herenknechtenkamerstraat 19
2-4 H. en M. Wehberg woonhuis E-077 Herenknechtenkamerstraat 19a
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-086 Herenwaltje 1
1-18 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis B-113 Herenwaltje 2
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-087 Herenwaltje 3
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-087 Herenwaltje 3a
1-18 O. Zeijlemaker (wed. W.A. Lijn) woonhuis B-112 Herenwaltje 4
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-088 Herenwaltje 5
1-18 wed. Pieter Oldenburger woonhuis B-111 Herenwaltje 6
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-089 Herenwaltje 7
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-089 Herenwaltje 7a
1-18 wed. Pieter Oldenburger woonhuis B-110 Herenwaltje 8
1-18 Klaas Hagedoorn (en Cons.) woonhuis B-091 Herenwaltje 9
1-18 Eele Nauta (en Cons.) woonhuis B-109a Herenwaltje 10
1-18 Pieter Oldenburger woonhuis B-092 Herenwaltje 11
1-18 Eele Nauta (en Cons.) woonhuis B-109 Herenwaltje 12
1-18 Sytse Baarda woonhuis B-093 Herenwaltje 13
1-18 Eelke Bootsma woonhuis B-024 Herenwaltje 15
1-18 Eelke Bootsma woonhuis B-025 Herenwaltje 17
1-18 Eelke Bootsma woonhuis B-026 Herenwaltje 19
2-25 Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis G-068 Hofstraat 1
2-25 Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis G-068 Hofstraat 1a
2-25 Folkert Zijlstra woonhuis H-018 Hofstraat 2
2-25 Hein van Asperen woonhuis G-069 Hofstraat 3
2-25 Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis H-017 Hofstraat 4
2-25 Hette W. Hettema woonhuis G-070 Hofstraat 5
2-25 Douwe de Boer (Bzn.) woonhuis H-016 Hofstraat 6
2-25 Loklje Dijkstra (vr. v. K. Norel) woonhuis G-085 Hofstraat 7
2-25 Maartje R. Kuiken (wed. J.A. Blijstra, en Cons.) woonhuis H-015 Hofstraat 8
2-26 Petrus Meinders woonhuis G-086 Hofstraat 9
2-25 fa. Hubert Jans (en Co.) woonhuis H-014 Hofstraat 10
2-26 Petrus Meinders woonhuis G-087 Hofstraat 11
2-25 fa. Hubert Jans (en Co.) woonhuis H-013 Hofstraat 12
2-26 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-088 Hofstraat 13
2-25 Anne van der Werf woonhuis H-012 Hofstraat 14
2-26 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-089 Hofstraat 15
2-25 Anne van der Werf woonhuis H-011 Hofstraat 16
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-090 Hofstraat 17
2-25 Freerk Anema woonhuis H-ong Hofstraat 18
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-091 Hofstraat 19
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-092 Hofstraat 19
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-093 Hofstraat 19
2-25 Freerk Anema woonhuis H-010 Hofstraat 20
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-094 Hofstraat 21
2-25 Johannes Schumacher woonhuis H-009 Hofstraat 22
2-26 Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.) woonhuis G-098 Hofstraat 23
2-25 Geertje Hainja (en Cons.) woonhuis H-008 Hofstraat 24
2-26 Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.) woonhuis G-099 Hofstraat 25
2-25 Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen) woonhuis H-007 Hofstraat 26
2-26 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-100 Hofstraat 27
2-25 Pieter van der Sluis woonhuis H-006 Hofstraat 28
2-26 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-101 Hofstraat 29
2-25 Pieter van der Sluis woonhuis H-005 Hofstraat 30
2-26 Elisabeth Schellingwouw (wed. S. Vlietstra, en Cons.) woonhuis G-209 Hofstraat 31
2-25 Klaas J. van der Hoek woonhuis H-004 Hofstraat 32
2-26 Ate Nauta woonhuis G-210 Hofstraat 33
2-26 Joseph Witte woonhuis G-211 Hofstraat 35
2-26 Meindert A. Meinsma (te Haarlem) woonhuis G-212 Hofstraat 37
2-26 Coenraad Leers woonhuis G-214 Hofstraat 41
2-26 Coenraad Leers woonhuis G-215 Hofstraat 43
2-26 Hervormde Diaconie woonhuis G-216 Hofstraat 45
2-26 Jan Andries Meter (en Cons.) woonhuis G-217 Hofstraat 47
2-3 Pieter de Boer woonhuis E-092 Hondenstraat 2
2-3 Pieter Westerhuis woonhuis E-092a Hondenstraat 3
2-3 Pieter de Boer woonhuis E-091 Hondenstraat 4
2-3 Harent van der Sluis woonhuis E-090 Hondenstraat 6
2-3 Douwe van der Werf woonhuis E-089 Hondenstraat 8
2-3 Elisabeth de Vries (wed. J. Baantjer) woonhuis E-096 Hondenstraat 9
2-3 Jan Pieters Schaafsma woonhuis E-088 Hondenstraat 10
2-3 Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman) woonhuis E-097 Hondenstraat 11
2-3 Bouke Nak woonhuis E-100 Hondenstraat 12
2-3 Bouke Nak woonhuis E-100 Hondenstraat 12a
2-3 Bartele Posthuma woonhuis E-098 Hondenstraat 13
2-3 Casper de Haan woonhuis E-099 Hondenstraat 14
1-25 Maria G. van Hulst woonhuis B-039 Hoogstraat 1
1-24 Jan Krijtenburg woonhuis B-037 Hoogstraat 2
1-24 Jan Krijtenburg woonhuis B-037 Hoogstraat 2a
1-25 Hendrik Simonsz woonhuis B-040 Hoogstraat 3
1-25 Barend Godthelp (te Borger) woonhuis B-041 Hoogstraat 5
1-24 Wilhelmus Dijkstra woonhuis B-035 Hoogstraat 6
1-25 Dirk Cnossen woonhuis B-042 Hoogstraat 7
1-24 Wilhelmus Dijkstra woonhuis B-034 Hoogstraat 8
1-24 Wilhelmus Dijkstra woonhuis B-033 Hoogstraat 10
1-25 Jan Krijtenburg woonhuis B-044 Hoogstraat 11
1-24 Wilhelmus P. Dartee woonhuis B-032 Hoogstraat 12
1-24 Cornelis A.A. van Rossum woonhuis B-031 Hoogstraat 14
1-24 Agnes van der Meer woonhuis B-030 Hoogstraat 16
1-24 Rients van der Meulen woonhuis B-029 Hoogstraat 18
1-25 Jan Arend Smilde (en Cons.) woonhuis B-047 Hoogstraat 19a
1-24 Klaas Henstra woonhuis B-028 Hoogstraat 20
1-25 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis B-048 Hoogstraat 21
1-24 Klaas Hagedoorn woonhuis B-023 Hoogstraat 22
1-25 Cornelis de Jong (te Nieuweramstel) woonhuis B-049 Hoogstraat 23
1-25 Cornelis de Jong (te Nieuweramstel) woonhuis B-049 Hoogstraat 23a
1-24 Klaas Hagedoorn woonhuis B-022 Hoogstraat 24
1-25 Jan H. de Boer woonhuis B-050 Hoogstraat 25
1-24 Jan P. Schaafsma woonhuis B-021 Hoogstraat 26
1-24 Jan P. Schaafsma woonhuis B-021 Hoogstraat 26a
1-25 Johan H. Schumacher woonhuis B-051 Hoogstraat 27
1-24 Douwe Hilarius woonhuis B-020 Hoogstraat 28
1-25 Anne Zeilmaker woonhuis B-052 Hoogstraat 29
1-25 Anne Zeilmaker woonhuis B-052 Hoogstraat 29a
1-24 Sipke J. Riewald woonhuis B-019 Hoogstraat 30
1-25 Lolke de Bruin woonhuis B-053 Hoogstraat 31
1-24 Gaele Y. Yntema (en Cons.) woonhuis D-049 Hoogstraat 32
1-25 Lolke de Bruin woonhuis B-054 Hoogstraat 33
1-24 Geertje Hagedoorn (wed. W. van Smeden) woonhuis D-048 Hoogstraat 34
1-25 Sipke H. Riewald woonhuis B-055 Hoogstraat 35
1-25 Sipke H. Riewald woonhuis B-056 Hoogstraat 35
1-25 Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma) woonhuis D-047 Hoogstraat 36
1-25 Melis S. Visser woonhuis B-057 Hoogstraat 37
1-25 Anna Schaap woonhuis D-046 Hoogstraat 38
1-25 Anne de Vries woonhuis B-058 Hoogstraat 39
1-25 Anne de Vries woonhuis B-058 Hoogstraat 39a
1-25 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-045 Hoogstraat 40
1-25 Rommert T. Tigchelaar woonhuis B-059 Hoogstraat 41
1-25 Gerrit J. Spoelstra woonhuis D-035 Hoogstraat 43
1-25 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-036 Hoogstraat 45
1-25 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-036 Hoogstraat 45a
1-25 Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar) woonhuis D-037 Hoogstraat 47
1-25 Trijntje van der Meulen (vr. v. A.D. Wijma, te Heusden) woonhuis D-038 Hoogstraat 49
1-25 Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar) woonhuis D-039 Hoogstraat 51
1-25 Gerben Tigchelaar (te Almenum) woonhuis D-040 Hoogstraat 53
2-8 Pieter Hoekers woonhuis F-091 Jan Ruurdstraat 1
2-8 Simon de Vries woonhuis F-092 Jan Ruurdstraat 3
2-15 Eelke Wagenaar (en Cons.) woonhuis F-209 Jekelsteeg 1
2-15 Janke Bakker woonhuis F-210 Jekelsteeg 2
1-6 Jelle K. Jager woonhuis B-226 Karremanstraat 1
1-6 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis A-220 Karremanstraat 2
1-6 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-227 Karremanstraat 3
1-6 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis A-219 Karremanstraat 4
1-6 Willem van der Meij woonhuis B-198 Karremanstraat 5
1-6 Hielkje Gonggrijp (en Cons.) woonhuis A-218 Karremanstraat 6
1-6 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis B-199 Karremanstraat 7
1-6 Casper Schraal woonhuis A-201 Karremanstraat 8
1-6 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-200 Karremanstraat 9
1-6 A.A.J. Warren (wed. J.F. Leemkoel) woonhuis A-200 Karremanstraat 10
1-6 Fokke Drost woonhuis B-171 Karremanstraat 11
1-6 Sjabertus Broersma woonhuis A-199 Karremanstraat 12
1-6 Hervormde Diaconie woonhuis B-172 Karremanstraat 13
1-6 J.A. Blok (en A.J. Blok) woonhuis A-174 Karremanstraat 14
1-7 Hervormde Diaconie woonhuis A-173 Karremanstraat 15
1-6 Halbe Kuipers woonhuis A-173 Karremanstraat 16
1-7 Hervormde Diaconie woonhuis A-174 Karremanstraat 17
1-6 Jetske de Vries (wed. D. de Groot) woonhuis A-172 Karremanstraat 18
1-7 Stads Weeshuis woonhuis A-127 Karremanstraat 19
1-6 Feike van der Heide woonhuis A-171 Karremanstraat 20
1-7 Jelle Huitema woonhuis A-128 Karremanstraat 21
1-6 Ate S. van Veen woonhuis A-170 Karremanstraat 22
1-7 Harm Jacobs Veen woonhuis A-129 Karremanstraat 23
1-6 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-109 Karremanstraat 24
1-7 Pieter Visser woonhuis A-130 Karremanstraat 25
1-6 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-108 Karremanstraat 26
1-7 Pieter de Moed woonhuis A-131 Karremanstraat 27
1-6 fa. Zeilmaker (en Co. te Amsterdam) woonhuis A-057 Karremanstraat 30
1-6 Abe Hainja woonhuis A-056a Karremanstraat 32
1-6 Abe Hainja woonhuis A-056 Karremanstraat 34
2-25 Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.) woonhuis G-205 Kerkpad 1
2-24 Hervormde Diaconie woonhuis G-204 Kerkpad 2
2-24 Dieuwke Renema woonhuis G-203 Kerkpad 6
2-25 Nic. Wafelaar woonhuis G-208 Kerkpad 7
2-24 Eede van der Woude (te Assen) woonhuis G-202 Kerkpad 8
2-25 Jan de Groot woonhuis G-201 Kerkpad 10
2-25 Ate Nauta woonhuis G-200 Kerkpad 12
2-25 Ate Nauta woonhuis G-199 Kerkpad 14
2-25 Rudolf Bisschop woonhuis G-111 Kerkpad 18
2-25 Gerard Bouwmeester woonhuis G-110 Kerkpad 20
2-25 Bouke van der Schaaf woonhuis G-109 Kerkpad 22
2-25 Armvoogdij woonhuis G-107 Kerkpad 26
2-25 Israël. Gemeente woonhuis G-106 Kerkpad 28
2-25 Jan Zeinstra woonhuis G-103 Kerkpad 32
2-25 Jan Zeinstra woonhuis G-102 Kerkpad 34
2-23 Aukje Wagenaar (wed. H.R. Smit) woonhuis G-273 Kerkpoortstraat 1
2-23 Hein H. de Bruin woonhuis G-226 Kerkpoortstraat 2
2-23 Aukje Wagenaar (wed. H.R. Smit) woonhuis G-ong Kerkpoortstraat 3
2-23 Lammert Buisman woonhuis G-225 Kerkpoortstraat 4
2-23 Hendrikus Kerkhoven woonhuis G-274 Kerkpoortstraat 5
2-23 Tietje Harmens (wed. D. Muller, en Cons.) woonhuis G-223 Kerkpoortstraat 8
2-23 Geertruida de Vries woonhuis G-276 Kerkpoortstraat 9
2-23 Hervormde Diaconie woonhuis G-222 Kerkpoortstraat 10
2-23 Hein H. de Bruin woonhuis G-277 Kerkpoortstraat 11
2-23 Jan de Groot woonhuis G-221 Kerkpoortstraat 12
2-23 Hein H. de Bruin woonhuis G-277a Kerkpoortstraat 13
2-23 Jan van 't Vliet (en Cons.) woonhuis G-220 Kerkpoortstraat 14
2-23 Hendrik Kramer woonhuis G-278 Kerkpoortstraat 15
2-23 Jan van 't Vliet (en Cons.) woonhuis G-219 Kerkpoortstraat 16
2-24 Hendrik Kramer woonhuis G-278a Kerkpoortstraat 17
2-23 Sierk Vellinga (en Cons.) woonhuis G-218 Kerkpoortstraat 18
2-24 Hendrik Kramer woonhuis G-279 Kerkpoortstraat 19
2-23 Janna K. de Jonge (wed. Y.J. Wiersma, en Cons.) woonhuis H-003 Kerkpoortstraat 20
2-24 Durk de Jong woonhuis G-279a Kerkpoortstraat 21
2-24 Jacobus Boumans woonhuis G-ong Kerkpoortstraat 23
2-24 Jacobus Boumans woonhuis G-ong Kerkpoortstraat 23
2-23 Jelle G. Spoelstra woonhuis H-001 Kerkpoortstraat 24
2-24 Jacobus Boumans woonhuis G-280 Kerkpoortstraat 25
2-24 Hielke Pieksma woonhuis G-282 Kerkpoortstraat 29
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis G-284 Kerkpoortstraat 33
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis G-285 Kerkpoortstraat 35
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis G-286 Kerkpoortstraat 37
2-24 Alg. Armvoogdij woonhuis G-287 Kerkpoortstraat 39
2-24 Sjieuwke Wink (en Cons., te Rotterdam) woonhuis G-288 Kerkpoortstraat 41
2-24 Theodorus A. Keyzer woonhuis G-289 Kerkpoortstraat 43
2-24 Theodorus A. Keyzer woonhuis G-290 Kerkpoortstraat 45
2-24 woonhuis G-291 Kerkpoortstraat 47
2-24 Grietje Bauritius (wed. G. Tinga) woonhuis G-293 Kerkpoortstraat 51
2-24 Neeltje Sytsema woonhuis G-294 Kerkpoortstraat 53
2-24 Neeltje Sytsema woonhuis G-294 Kerkpoortstraat 53a
2-24 Tjerk Bekius woonhuis G-295 Kerkpoortstraat 55
2-24 Tietske Schoonbergen woonhuis H-054 Kerkpoortstraat 57
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis H-055 Kerkpoortstraat 59
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis H-056 Kerkpoortstraat 61
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis H-057 Kerkpoortstraat 63
2-24 R.K. Armvoogdij woonhuis H-058 Kerkpoortstraat 65
2-24 Theodorus de Windt (en Cons.) woonhuis H-059 Kerkpoortstraat 67
2-24 Theodorus de Windt (en Cons.) woonhuis H-060 Kerkpoortstraat 69
2-24 Theodorus de Windt (en Cons.) woonhuis H-061 Kerkpoortstraat 71
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-062 Kerkpoortstraat 73
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-063 Kerkpoortstraat 75
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-064 Kerkpoortstraat 75a
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-065 Kerkpoortstraat 77
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-066 Kerkpoortstraat 77a
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-369 Klaverbladstraat 1
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-383 Klaverbladstraat 2
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-370 Klaverbladstraat 3
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-382 Klaverbladstraat 4
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-371 Klaverbladstraat 5
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-381 Klaverbladstraat 6
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-372 Klaverbladstraat 7
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-380 Klaverbladstraat 8
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-373 Klaverbladstraat 9
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-379 Klaverbladstraat 10
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-374 Klaverbladstraat 11
2-20 Margaretha Wiebenga (wed. Tj.D. de Vries, en Cons.) woonhuis G-356 Klaverbladstraat 12
2-21 Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis G-375 Klaverbladstraat 13
2-20 Wiebe Monsma (en Cons.) woonhuis G-355 Klaverbladstraat 14
2-21 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis G-376 Klaverbladstraat 15
2-20 Doopsgezinde Gemeente woonhuis G-354 Klaverbladstraat 16
2-21 Albertus van der Schoot woonhuis G-377 Klaverbladstraat 17
2-20 Margaretha Wiebenga (wed. Tj.D. de Vries, en Cons.) woonhuis G-353 Klaverbladstraat 18
2-21 Eelke Bootsma (en Cons.) woonhuis G-378 Klaverbladstraat 19
2-20 Theodorus H. Keijzer woonhuis G-352 Klaverbladstraat 20
2-21 Reinder de Jong (en Cons.) woonhuis G-357 Klaverbladstraat 21
2-20 Theodorus H. Keijzer woonhuis G-351 Klaverbladstraat 22
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-358 Klaverbladstraat 23
2-21 Willem de Jong woonhuis G-359 Klaverbladstraat 25
2-21 D.J. Sinnema (wed. J.A. de Boer, te Almenum) woonhuis G-360 Klaverbladstraat 27
2-6 H.R. en J.J. Snijder woonhuis E-123 Kleine Bredeplaats 1
2-5 Jan Bouwknecht woonhuis E-121 Kleine Bredeplaats 2
2-5 Jan Bouwknecht woonhuis E-120 Kleine Bredeplaats 4
2-5 Pieter P. Dijkstra woonhuis E-119 Kleine Bredeplaats 6
2-5 Willem Koen woonhuis E-118 Kleine Bredeplaats 8
2-5 Teunis Willemstra woonhuis E-117 Kleine Bredeplaats 10
2-5 Jan Postma woonhuis E-116 Kleine Bredeplaats 12
2-5 Adolphus A. Snijder woonhuis E-115 Kleine Bredeplaats 14
2-6 Marinus G. de Jongh woonhuis E-128 Kleine Bredeplaats 15
2-5 Sytze L. Goverts woonhuis E-114 Kleine Bredeplaats 16
2-6 Thomas G. van Slooten woonhuis E-129 Kleine Bredeplaats 17
2-5 Riemer de Ruiter woonhuis E-113 Kleine Bredeplaats 18
2-6 Bouwe van der Woude woonhuis E-130 Kleine Bredeplaats 19
2-5 Lodewijk J. Kruithof woonhuis E-112 Kleine Bredeplaats 20
2-6 Hermanus Husselman woonhuis E-131 Kleine Bredeplaats 21
2-5 Tjipke Sterkenburg woonhuis E-111 Kleine Bredeplaats 22
2-6 Sjoerd Heeres woonhuis E-132 Kleine Bredeplaats 23
2-5 Mathijs Ouendag woonhuis E-110 Kleine Bredeplaats 24
2-6 Pieter Faber (Ezn.) woonhuis E-133 Kleine Bredeplaats 25
2-16 Geertje Houtsma woonhuis E-238 Kleine Kerkstraat 1
2-16 Rinske Bos (wed. W. Leemans, en Cons.) woonhuis E-237 Kleine Kerkstraat 2
2-16 Lammert Buisman woonhuis E-236 Kleine Kerkstraat 4
2-16 Rinze van Asperen woonhuis E-234 Kleine Kerkstraat 6
2-16 Elkan A. Speijer woonhuis E-233 Kleine Kerkstraat 8
2-16 Elkan A. Speijer woonhuis E-232 Kleine Kerkstraat 10
2-16 Jan Husselman (en Cons.) woonhuis E-231 Kleine Kerkstraat 12
2-16 Aäron Speijer (te 's-Gravenhage) woonhuis E-230 Kleine Kerkstraat 14
2-16 Hendrik Kramer woonhuis E-229 Kleine Kerkstraat 16
2-5 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis F-234 Kleine Ossenmarkt 2
2-5 Petronella Faber (vr. v. Sybe Panbakker) woonhuis F-231 Kleine Ossenmarkt 4
2-5 Petronella Faber (vr. v. Sybe Panbakker) woonhuis F-230 Kleine Ossenmarkt 6
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-260 Kleine Werf 6
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-261 Kleine Werf 8
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-258 Kleine Werf 10
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-259 Kleine Werf 12
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-ong Kleine Werf 14
2-19 fa. Frans Tjallingii woonhuis G-ong Kromme Elleboogsteeg 1
2-19 Sybrand Tjallingii woonhuis G-ong Kromme Elleboogsteeg 2
2-19 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis G-388 Kromme Elleboogsteeg 3
2-19 Sybrand Tjallingii woonhuis G-393 Kromme Elleboogsteeg 4
2-19 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis G-389 Kromme Elleboogsteeg 5
2-19 Klaas Hagedoorn woonhuis G-392 Kromme Elleboogsteeg 6
2-19 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis G-390 Kromme Elleboogsteeg 7
2-15 Dirk W. Kroon (en Cons.) woonhuis F-ong Kroonsteeg 1
2-15 Dirk W. Kroon (en Cons.) woonhuis F-217 Kroonsteeg 3
2-15 Grietje F. Wesling woonhuis F-218 Kroonsteeg 5
2-19 Oedske Schaaf (wed. W. Monsma) woonhuis G-261 Kruisstraat 1
2-19 Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra) woonhuis G-260 Kruisstraat 2
2-19 Oedske Schaaf (wed. W. Monsma) woonhuis G-262 Kruisstraat 3
2-19 Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra) woonhuis G-259 Kruisstraat 4
2-19 Sible Osinga woonhuis G-256 Kruisstraat 10
2-19 Klaas Scheffers woonhuis G-256 Kruisstraat 12
2-19 Pieter Engeles de Vries woonhuis G-256 Kruisstraat 14
2-19 Pieter Engeles de Vries woonhuis G-256 Kruisstraat 16
2-19 Sybrand Fontein woonhuis G-266 Lammert Warndersteeg 2
2-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-265 Lammert Warndersteeg 4
2-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-269 Lammert Warndersteeg 5
2-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-264 Lammert Warndersteeg 6
2-19 Elkan Aron Speijer woonhuis G-270 Lammert Warndersteeg 7
2-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-263 Lammert Warndersteeg 8
2-19 Pieter Geelof woonhuis G-271 Lammert Warndersteeg 9
2-19 Meindert G. Pollema woonhuis G-ong Lammert Warndersteeg 11
2-19 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis G-254 Lammert Warndersteeg 12
2-19 Meindert G. Pollema woonhuis G-272 Lammert Warndersteeg 13
2-19 Meindert G. Pollema woonhuis G-272 Lammert Warndersteeg 13a
2-19 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis G-253 Lammert Warndersteeg 14
2-19 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis G-253 Lammert Warndersteeg 14a
2-19 Eelke Bootsma woonhuis G-252 Lammert Warndersteeg 16
2-19 Eelke Bootsma woonhuis G-252 Lammert Warndersteeg 16a
2-19 Catharina M.E. Corsten woonhuis G-251 Lammert Warndersteeg 18
2-19 Catharina M.E. Corsten woonhuis G-251 Lammert Warndersteeg 18a
2-19 Sake Klein woonhuis G-250 Lammert Warndersteeg 20
2-19 Sake Klein woonhuis G-249 Lammert Warndersteeg 22
2-7 Raphaël Pais woonhuis E-134 Lanen 1
2-7 Raphaël Pais woonhuis E-135 Lanen 3
2-6 Franciscus Drost woonhuis F-226 Lanen 4
2-6 Jan Sybrand van Hulst woonhuis F-225 Lanen 6
2-7 Evert Kiers (en Cons.) woonhuis E-144 Lanen 7
2-6 Hendrik Jans woonhuis F-224 Lanen 8
2-6 Hendrik Jans woonhuis F-224 Lanen 8a
2-7 Jarig C. Mollema (en Cons., te Leeuwarden) woonhuis E-150 Lanen 9
2-6 Israël. Gemeente woonhuis F-221 Lanen 12
2-7 Sybrand Zwanenburg woonhuis E-152 Lanen 13
2-6 Israël. Gemeente woonhuis F-220 Lanen 14
2-7 Bernard Meinsma (te Rotterdam) woonhuis E-153 Lanen 15
2-7 Pieter van Slooten woonhuis E-156 Lanen 17
2-6 Dirk Willem Kroon (en Cons.) woonhuis F-216 Lanen 18
2-7 Oedske Schaaf (wed. W. Monsma, en Cons.) woonhuis E-157 Lanen 19
2-6 Douwe Sinnema woonhuis F-215 Lanen 20
2-7 P. van der Sluis woonhuis E-158 Lanen 21
2-6 Ybeltje Brouwer (wed. W.J. v.d. Meer) woonhuis F-214 Lanen 22
2-7 Gemeente Harlingen woonhuis E-159 Lanen 23
2-6 Pieter van der Sluis woonhuis F-212 Lanen 26
2-6 Pieter van der Sluis woonhuis F-212 Lanen 26a
2-6 Hendrikus Oswald woonhuis F-211 Lanen 28
2-6 Hein Harmens de Bruin woonhuis F-208 Lanen 30
2-6 Uilke Schuil woonhuis F-207 Lanen 32
2-8 Pieter Oldenburgh woonhuis E-162 Lanen 33
2-8 Pieter Oldenburgh woonhuis E-162 Lanen 33a
2-6 Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis F-206 Lanen 34
2-6 Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis F-206 Lanen 34a
2-8 Pieter van der Meulen Kunee woonhuis E-163 Lanen 35
2-8 Pieter van der Meulen Kunee woonhuis E-163 Lanen 35a
2-6 Antje A. Blijstra (wed. T.H. van Slooten) woonhuis F-205 Lanen 36
2-8 Pieter Hoekers woonhuis E-164 Lanen 37
2-6 Johannes G. Stootman woonhuis F-204 Lanen 38
2-6 Johannes G. Stootman woonhuis F-204 Lanen 38a
2-8 Bonefacius Jacobi woonhuis E-165 Lanen 39
2-8 Bonefacius Jacobi woonhuis E-165 Lanen 39a
2-6 Johannes W. Drost woonhuis F-203 Lanen 40
2-8 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis E-181 Lanen 41
2-6 Wopke van der Meij (Wzn.) woonhuis F-202 Lanen 42
2-6 Wopke van der Meij (Wzn.) woonhuis F-202 Lanen 42a
2-8 Paulus H. Kerstel woonhuis E-182 Lanen 43
2-6 Houkje van der Velde (vr. v. J. van Os) woonhuis F-201 Lanen 44
2-6 Houkje van der Velde (vr. v. J. van Os) woonhuis F-201 Lanen 44a
2-8 Afke J. Tolsma woonhuis E-183 Lanen 45
2-7 Lodewijk Ale Rijfkogel woonhuis F-200 Lanen 46
2-7 Lodewijk Ale Rijfkogel woonhuis F-200 Lanen 46a
2-8 Hendrik van der Veen woonhuis E-184 Lanen 47
2-7 Cornelis Akkerboom (te Amsterdam) woonhuis F-198 Lanen 48
2-8 Hendrik van der Veen woonhuis E-ong Lanen 49
2-7 Sytse Siersema woonhuis F-197 Lanen 50
2-8 Geertje de Jong (wed. J. Schimmelpenning, en Cons.) woonhuis E-185 Lanen 51
2-7 Hendrikus H.F. Rooswinkel woonhuis F-196 Lanen 52
2-7 Frederik Meijer woonhuis F-195 Lanen 54
2-8 Abraham de Ruiter (te Tuijl) woonhuis E-ong Lanen 55
2-7 Gerben Meijer (en Cons.) woonhuis F-194 Lanen 56
2-8 Willem van der Meij woonhuis E-187 Lanen 57
2-7 Johannes van Smeden woonhuis F-193 Lanen 58
2-8 Sytze L. Steinvoorte (te Leeuwarden) woonhuis E-188 Lanen 59
2-7 Gerrit S. Spoelstra woonhuis F-192 Lanen 60
2-8 Jan Hettes Brouwer woonhuis E-ong Lanen 61
2-7 Klaas Zwerver woonhuis F-191 Lanen 62
2-7 Klaas Zwerver woonhuis F-191 Lanen 62a
2-8 Jan Hettes Brouwer woonhuis E-189 Lanen 63
2-8 Jan Hettes Brouwer woonhuis E-189 Lanen 63a
2-7 Jeltje Voordewind (vr. v. P. Dekkers) woonhuis F-190 Lanen 64
2-8 Hendrikus Oswald woonhuis E-190 Lanen 65
2-7 Johannes Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis F-189 Lanen 66
2-8 Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer) woonhuis E-191 Lanen 67
2-7 Hendrikus Oswald woonhuis F-188 Lanen 68
2-8 Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer) woonhuis E-192 Lanen 69
2-8 Jan Frederik Jansen woonhuis E-193 Lanen 71
2-7 Pieter Wiglema woonhuis F-186 Lanen 72a
2-8 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis E-194 Lanen 73
2-7 Sybrigje de Vries (wed. K. Blavier) woonhuis F-185 Lanen 74
2-8 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis E-ong Lanen 75
2-7 Lieuwe van der Weide woonhuis F-184 Lanen 76
2-8 R. Boersma woonhuis E-195 Lanen 77
2-7 Lena Wiersma (wed. T. Wijga) woonhuis F-183 Lanen 78
2-8 Sikke de Vries woonhuis E-199 Lanen 79
2-8 Sikke de Vries woonhuis E-199 Lanen 79a
2-7 Pieter Wiglema woonhuis F-182 Lanen 80
2-7 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-177 Lanen 82
2-7 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-177 Lanen 82a
2-7 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-176 Lanen 84
2-8 Jan K. Wassenaar woonhuis F-171 Lanen 85
2-7 Anne Zeilmaker woonhuis F-175 Lanen 86
2-8 Hein Harmens van Asperen woonhuis F-172 Lanen 87
2-8 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis F-173 Lanen 89
2-8 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis F-174 Lanen 91
2-12 Israël. Gemeente woonhuis F-ong Leerlooierssteeg 2
2-12 Israël. Gemeente woonhuis F-054 Leerlooierssteeg 4
1-16 Catharina Veenhoven (wed. S.A.L. Corsten) woonhuis A-217 Liemendijk 2
1-16 Allert van der Meer woonhuis B-225a Liemendijk 4
1-16 Allert van der Meer woonhuis B-225 Liemendijk 6
1-16 Hendrikus Oswald woonhuis B-224 Liemendijk 8
1-16 Hendrikus Oswald woonhuis B-224 Liemendijk 10
1-16 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-223 Liemendijk 12
1-16 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-223 Liemendijk 14
1-16 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-222 Liemendijk 16
1-16 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-222 Liemendijk 18
1-16 Wijnand Hoekers woonhuis B-221 Liemendijk 22
1-16 Klaas Flietstra woonhuis B-220 Liemendijk 24
1-16 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis B-219 Liemendijk 26
1-16 Dirk van den Berg woonhuis B-218 Liemendijk 28
1-16 Albertus van der Schoot woonhuis B-217 Liemendijk 30
1-16 Albertus van der Schoot woonhuis B-216 Liemendijk 32
1-16 Roomsch Kath. Gemeente woonhuis B-189 Liemendijk 34
1-16 Roomsch Kath. Gemeente woonhuis B-188 Liemendijk 36
1-16 Sjoerd W. Langius woonhuis D-042 Liemendijk 38
1-16 Sjoerd W. Langius woonhuis D-042 Liemendijk 38a
1-16 Sjoerd W. Langius woonhuis D-041 Liemendijk 42
1-18 Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma) woonhuis D-050 Lombardstraat 1
1-17 Stads Weeshuis woonhuis D-056 Lombardstraat 2
1-17 Bonefacius Jacobi woonhuis D-055 Lombardstraat 4
1-17 Armvoogdij woonhuis D-054 Lombardstraat 6
1-17 Theodora L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis D-053 Lombardstraat 8
1-17 Theodora L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis D-053 Lombardstraat 8a
1-17 Hendrina van der Meulen (vr. v. Douwe R. Bleeker) woonhuis D-052 Lombardstraat 10
2-22 Klara Nak (wed. Izaak Meijer, te Amsterdam) woonhuis G-321 Molenpad 1
2-22 Bauke van der Schaaf woonhuis G-320 Molenpad 2
2-22 Anne Zeilmaker woonhuis G-322 Molenpad 3
2-22 Bauke van der Schaaf woonhuis G-319 Molenpad 4
2-22 Jan de Wit woonhuis G-323 Molenpad 5
2-22 Bauke van der Schaaf woonhuis G-318 Molenpad 6
2-22 Klaas Scheffers woonhuis G-324 Molenpad 7
2-22 Pieter Visser woonhuis G-317 Molenpad 8
2-22 Hermanus van der Heide woonhuis G-325 Molenpad 9
2-22 Hervormde Diaconie woonhuis G-316 Molenpad 10
2-22 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis G-326 Molenpad 11
2-22 Jan P Visser woonhuis G-315 Molenpad 12
2-22 woonhuis G-314 Molenpad 14
2-22 Willem de Jong woonhuis G-313 Molenpad 16
2-22 Anne Zeilmaker woonhuis G-312 Molenpad 18
2-22 Anne Zeilmaker woonhuis G-311 Molenpad 20
2-22 Hiske A. Kuhlman (vr. v. D. v.d. Meer) woonhuis G-334 Moriaanstraat 1
2-22 Armvoogdij woonhuis G-ong Moriaanstraat 2
2-22 Rein Leijen (en Cons.) woonhuis G-335 Moriaanstraat 3
2-22 Rein Leijen (en Cons.) woonhuis G-335 Moriaanstraat 3a
2-22 Douwe de Boer woonhuis G-333 Moriaanstraat 4
2-22 Willem Bruining woonhuis G-336 Moriaanstraat 5
2-22 Douwe de Boer woonhuis G-332 Moriaanstraat 6
2-22 Pieter Wiglema woonhuis G-337 Moriaanstraat 7
2-22 A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl) woonhuis G-331 Moriaanstraat 8
2-22 Johanna Nieuwenhuis woonhuis G-338 Moriaanstraat 9
2-22 Johanna Nieuwenhuis woonhuis G-339 Moriaanstraat 11
2-32 Gemeente Harlingen woonhuis H-165 Nieuweburen 1
2-32 Gemeente Harlingen woonhuis H-164 Nieuweburen 3
2-32 Poppe Jager woonhuis H-163 Nieuweburen 5
2-32 Klaas Rodenhuis woonhuis H-162 Nieuweburen 7
2-32 Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen) woonhuis H-161 Nieuweburen 9
2-32 Antje Straatsma (wed. J. Berndes) woonhuis H-160 Nieuweburen 11
2-32 Wiebe J. Kramer woonhuis H-159 Nieuweburen 13
2-32 Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen) woonhuis H-158 Nieuweburen 15
2-32 Tietske Schoonbergen woonhuis H-157 Nieuweburen 17
2-32 Clara N. van der Werf (wed. A. Rodenhuis) woonhuis H-156 Nieuweburen 19
2-32 Andries de Jong woonhuis H-155 Nieuweburen 21
2-32 Petrus L.C. Mirande woonhuis H-154 Nieuweburen 23
2-32 Pieter Dekkers woonhuis H-151 Nieuweburen 25
2-32 Pieter Dekkers woonhuis H-152 Nieuweburen 27
2-32 Pieter Dekkers woonhuis H-153 Nieuweburen 29
2-35 de Staat (Waterstaat) woonhuis H-239 Nieuwe Havenkade 1
1-28 Willem Oldenburger woonhuis D-159 Nieuwstraat 1
1-28 Taeke Bouwmans woonhuis D-154 Nieuwstraat 2
1-28 Willem Oldenburger woonhuis D-160 Nieuwstraat 3
1-28 Taeke Bouwmans woonhuis D-153 Nieuwstraat 4
1-28 Hervormde Diaconie woonhuis D-161 Nieuwstraat 5
1-28 Tjalling Schaafsma woonhuis D-151 Nieuwstraat 6
1-28 Douwe Bekius (te Almenum) woonhuis D-162 Nieuwstraat 7
1-28 Taeke Bouwmans woonhuis D-152 Nieuwstraat 8
1-28 Germen Monsma woonhuis D-147 Nieuwstraat 10
1-28 Germen Monsma woonhuis D-146 Nieuwstraat 12
1-28 Eeuwe van der Heide woonhuis D-165 Nieuwstraat 13
1-28 Eelke Bootsma woonhuis D-145 Nieuwstraat 14
1-28 Klaas Scheffers woonhuis D-166 Nieuwstraat 15
1-28 Eelke Bootsma woonhuis D-144 Nieuwstraat 16
1-28 Klaas Scheffers woonhuis D-167 Nieuwstraat 17
1-28 Eelke Bootsma woonhuis D-142 Nieuwstraat 18
1-28 Johan Wilhelm Klein woonhuis D-168 Nieuwstraat 19
1-28 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis D-141 Nieuwstraat 20
1-28 Dirk Gerritsma (te Bolsward) woonhuis D-169 Nieuwstraat 21
1-28 Theunis Willems woonhuis D-140 Nieuwstraat 22
1-28 Dirk Gerritsma (te Bolsward) woonhuis D-170 Nieuwstraat 23
1-29 Jan P. Posthumus (en Cons.) woonhuis D-139 Nieuwstraat 24
1-28 Trijntje de Ruiter (wed. Pieter v.d. Plaats, en Cons.) woonhuis D-171 Nieuwstraat 25
1-29 Jan P. Posthumus (en Cons.) woonhuis D-138 Nieuwstraat 26
1-28 B. Oldenburg (te Amsterdam) woonhuis D-172 Nieuwstraat 27
1-29 Jan H. van 't Vliet woonhuis D-137 Nieuwstraat 28
1-28 R.K. Gemeente woonhuis D-174 Nieuwstraat 29
1-29 Fokke Drost (en Cons.) woonhuis D-136 Nieuwstraat 30
1-28 E. en J. Nauta woonhuis D-175 Nieuwstraat 31
1-29 Evert Kiers (en Cons.) woonhuis D-134 Nieuwstraat 34
1-28 Johannes Bleeker woonhuis D-177 Nieuwstraat 35
1-29 A. Pais woonhuis D-133 Nieuwstraat 36
1-28 Theodorus A. Keijzer woonhuis D-178 Nieuwstraat 37
1-28 Theodorus A. Keijzer woonhuis D-178 Nieuwstraat 37a
1-29 Fokke Drost (en Cons.) woonhuis D-132 Nieuwstraat 38
1-28 Theodorus A. Keijzer woonhuis D-179 Nieuwstraat 39
1-28 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis D-180 Nieuwstraat 41
1-28 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis D-181 Nieuwstraat 43
1-29 Johannes Smit woonhuis D-128 Nieuwstraat 44
1-28 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis D-182 Nieuwstraat 45
1-29 Gerrit Bos woonhuis D-127 Nieuwstraat 46
1-28 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis D-183 Nieuwstraat 47
1-29 Rinze van Asperen woonhuis D-126 Nieuwstraat 48
1-29 Frans Klein woonhuis D-125 Nieuwstraat 50
1-29 Janna van der Zee woonhuis D-123 Nieuwstraat 54
1-29 Jan Dreijer woonhuis D-122 Nieuwstraat 56
1-29 Jan Dreijer woonhuis D-122 Nieuwstraat 56a
1-29 Cornelis Bloemhoff woonhuis D-121 Nieuwstraat 58
1-29 Hendrik Mooiman (en Cons.) woonhuis D-120 Nieuwstraat 60
1-29 Hendrik Mooiman (en Cons.) woonhuis D-119 Nieuwstraat 62
1-29 Hendrik Mooiman (en Cons.) woonhuis D-119 Nieuwstraat 62a
1-29 Cornelis Akkerboom (te Amsterdam) woonhuis D-118 Nieuwstraat 64
1-29 Trijntje H. Visser (wed. L.J. Stevens) woonhuis D-ong Nieuwstraat 66
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-240 Noordergrachtswal 2
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-241 Noordergrachtswal 4
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-242 Noordergrachtswal 6
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-243 Noordergrachtswal 8
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-244 Noordergrachtswal 10
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-245 Noordergrachtswal 12
1-15 Jelte Jager woonhuis B-246 Noordergrachtswal 14
1-15 Willem Noordbeek woonhuis B-247 Noordergrachtswal 16
1-15 Saakje Kamminga (wed. Sybr. de Boer, te Bergen bij Alkmaa) woonhuis B-248 Noordergrachtswal 18
1-16 Douwe Roorda woonhuis B-249 Noordergrachtswal 20
1-16 Gerke Anema woonhuis B-250 Noordergrachtswal 22
1-16 Raphael Pais woonhuis B-251 Noordergrachtswal 24
1-16 Akke Asma (wed. Bootsma) woonhuis B-252 Noordergrachtswal 26
1-16 Jan Freerk Hoekstra woonhuis B-253 Noordergrachtswal 28
1-16 Johannes Leijen (en Cons.) woonhuis B-254 Noordergrachtswal 30
1-16 Meine Wijnalda woonhuis B-255 Noordergrachtswal 32
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-256 Noordergrachtswal 34
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-257 Noordergrachtswal 36
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-258 Noordergrachtswal 38
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-259 Noordergrachtswal 40
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-260 Noordergrachtswal 42
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-261 Noordergrachtswal 44
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-262 Noordergrachtswal 46
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-263 Noordergrachtswal 48
1-1 Jelle M. van der Wal woonhuis A-004 Noorderhaven 3
1-1 Jelle M. van der Wal woonhuis A-004 Noorderhaven 3a
1-2 erv. Vogeltje Barnsteijn (Vruchtgebruiker G. van Gelder) woonhuis C-185 Noorderhaven 4
1-1 Gem. Harlingen woonhuis A-005 Noorderhaven 5
1-2 Benjamin Buijs woonhuis C-184 Noorderhaven 6
1-1 erv. R. de Boer (te Amsterdam) woonhuis A-006 Noorderhaven 7
1-1 erv. R. de Boer (te Amsterdam) woonhuis A-006 Noorderhaven 7a
1-2 Benjamin Buijs woonhuis C-183 Noorderhaven 8a
1-1 Jan van 't Vliet woonhuis A-007 Noorderhaven 9
1-2 Jan van 't Vliet woonhuis C-181 Noorderhaven 10
1-1 Tjeerd Vellinga woonhuis A-008 Noorderhaven 11
1-2 Jan van 't Vliet woonhuis C-180a Noorderhaven 12
1-1 Berend Kuiper woonhuis A-009 Noorderhaven 13
1-2 Harmen J. van 't Vliet woonhuis C-180 Noorderhaven 14
1-1 Douwe C. Boersma woonhuis A-010 Noorderhaven 15
1-2 Jan van 't Vliet woonhuis C-179 Noorderhaven 16
1-2 Jan van 't Vliet woonhuis C-179 Noorderhaven 16a
1-1 Maaike Teves (wed. G.W. Koning) woonhuis A-011 Noorderhaven 17
1-2 Aaron Pais woonhuis C-178 Noorderhaven 18
1-1 Maaike Teves (wed. G.W. Koning) woonhuis A-012 Noorderhaven 19
1-2 Douwe van der Meij woonhuis C-177 Noorderhaven 20
1-2 erv. D. Lovius woonhuis C-176 Noorderhaven 22
1-2 Albert J. Roos woonhuis C-175 Noorderhaven 24
1-1 Jan Hamstra (te Leeuwarden) woonhuis A-015 Noorderhaven 25
1-2 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis C-174 Noorderhaven 26
1-2 Jelle M. van der Wal woonhuis C-173 Noorderhaven 28
1-2 Allert en Dirk van der Meer woonhuis C-172 Noorderhaven 30
1-1 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis A-018 Noorderhaven 31
1-3 Andries Posthuma woonhuis C-171 Noorderhaven 32
1-3 Andries Posthuma woonhuis C-170 Noorderhaven 34
1-3 Andries Posthuma woonhuis C-170 Noorderhaven 34a
1-1 E.M. Trampen (wed. D. Snijder) woonhuis A-020 Noorderhaven 35
1-1 Sybrand Fontein woonhuis A-021 Noorderhaven 37
1-3 Kornelis Posthumus woonhuis C-162 Noorderhaven 38
1-1 Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman) woonhuis A-023 Noorderhaven 41
1-3 Cornelis Douwes Molenaar woonhuis C-157 Noorderhaven 42
1-1 Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein) woonhuis A-024 Noorderhaven 43
1-1 Albertina Alta (vr. v. A.S. Schaafsma) woonhuis A-025 Noorderhaven 45
1-3 Antje Zwaal (en Cons. te Nieuwediep) woonhuis C-155 Noorderhaven 46
1-3 Antje Zwaal (en Cons. te Nieuwediep) woonhuis C-155 Noorderhaven 46a
1-1 waterschap Vijf Dln. Zeedijken (Buitendijks) woonhuis A-026 Noorderhaven 47
1-3 Adolphus Augustus Snijder woonhuis C-154 Noorderhaven 48
1-1 Johannes Stellingwerff woonhuis A-026a Noorderhaven 49
1-3 Adolphus Augustus Snijder woonhuis C-153a Noorderhaven 50
1-1 Mathijs van Bonzel woonhuis A-027 Noorderhaven 51
1-1 woonhuis A-028 Noorderhaven 53
1-1 Henderika van der Weide (wed. S. Wiarda) woonhuis A-029 Noorderhaven 55
1-3 Pieter Westerhuis woonhuis C-150 Noorderhaven 58
1-3 Pieter Westerhuis woonhuis C-150 Noorderhaven 58a
1-3 Tjeerd Kerkhoven woonhuis C-149 Noorderhaven 60
1-1 Leentje Hoedemaker (vr. v. J.P. Posthumus) woonhuis A-032 Noorderhaven 61
1-1 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef) woonhuis A-032 Noorderhaven 61
1-1 Anna L. Fontein (wed. H.F. Fontein) woonhuis A-033 Noorderhaven 63
1-3 Willem Oldenburg woonhuis C-147 Noorderhaven 64
1-3 Willem Oldenburg woonhuis C-147 Noorderhaven 64a
1-1 Jan Andries Meter woonhuis A-034 Noorderhaven 65
1-3 Pieter Westerhuis woonhuis C-146 Noorderhaven 66
1-1 Roelf Schurink woonhuis A-035 Noorderhaven 67
1-1 Lucas A. Alta (te Amsterdam) woonhuis A-036 Noorderhaven 69
1-3 Jan Dijk (Jellesz.) woonhuis C-144 Noorderhaven 70
1-3 Jan Dijk (Jellesz.) woonhuis C-144 Noorderhaven 70a
1-1 Jan Dijk (Jellesz.) woonhuis A-037 Noorderhaven 71
1-3 Suzanna C. Droog (wed. Jac. v. Diessen) woonhuis C-143 Noorderhaven 72
1-1 Wesselina Katoen (wed. J.H. Sommer C.S.) woonhuis A-038 Noorderhaven 73
1-2 Solco Tromp de Ruiter woonhuis A-039 Noorderhaven 75
1-2 Rinse de Ruiter woonhuis A-039 Noorderhaven 75a
1-3 Pieter Daniel de Ruiter woonhuis C-141 Noorderhaven 76
1-2 Douwe C. Boersma woonhuis A-040 Noorderhaven 77
1-3 Pieter Daniel de Ruiter (C.S.) woonhuis C-140 Noorderhaven 78
1-3 Cornelis Reus woonhuis C-138 Noorderhaven 82
1-3 Cornelis Reus woonhuis C-138 Noorderhaven 82a
1-2 Johannes Stellingwerf woonhuis A-045 Noorderhaven 87
1-2 Johannes Stellingwerf woonhuis A-045 Noorderhaven 87a
1-3 Catharina de Jong (wed. J. Fekkes) woonhuis C-136 Noorderhaven 88
1-2 Sikke Fekkes woonhuis A-046 Noorderhaven 89
1-3 erv. Simon Miedema woonhuis C-135 Noorderhaven 90
1-2 Rinske Simonsz woonhuis A-047 Noorderhaven 91
1-3 Hayo Schuit woonhuis C-134 Noorderhaven 92
1-3 Willem de Jong woonhuis C-133 Noorderhaven 94
1-2 Sipke van Urk woonhuis A-049 Noorderhaven 95
1-3 Willem Houwink woonhuis C-132 Noorderhaven 96
1-2 C.A.A. van Schouwenburg (wed. S. van Hulst) woonhuis A-050 Noorderhaven 97
1-3 Gerrit Veenstra woonhuis C-131 Noorderhaven 98
1-2 Jan van Hulst (Szn.) woonhuis A-051 Noorderhaven 99
1-3 Johannes Miedema woonhuis C-130 Noorderhaven 100
1-2 erv. Jan van der Schoot woonhuis A-052 Noorderhaven 101
1-2 erv. Jan van der Schoot woonhuis A-053 Noorderhaven 101
1-3 fa. J. Torenbeek woonhuis C-129 Noorderhaven 102
1-2 Antje Hoedemaker woonhuis A-053a Noorderhaven 103
1-4 Jacobus Fontein woonhuis C-128 Noorderhaven 104
1-2 erv. Tjepke Zoete woonhuis A-054 Noorderhaven 105
1-4 fa. H. Sluik (en L. van Der Wal) woonhuis C-121 Noorderhaven 108
1-4 Agatha Blom (wed. F. Velthuis) woonhuis C-120 Noorderhaven 110
1-2 Sjoerd P. van der Veen woonhuis B-002 Noorderhaven 111a
1-4 Floris Bekius (te Deventer) woonhuis C-119 Noorderhaven 112
1-2 Pieter Dirk Fontein woonhuis B-003 Noorderhaven 113
1-4 Bestuur der Spaarbank (Harlingen) woonhuis C-118 Noorderhaven 114
1-4 Hein Harmens de Bruin woonhuis A-ong Noorderstraat 1
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-234 Noorderwal 2
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-233 Noorderwal 4
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-232 Noorderwal 6
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-231 Noorderwal 8
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-230 Noorderwal 10
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-229 Noorderwal 12
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-228 Noorderwal 14
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-227 Noorderwal 16
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-226 Noorderwal 18
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-225 Noorderwal 20
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-224 Noorderwal 22
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-223 Noorderwal 24
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-222 Noorderwal 26
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-221 Noorderwal 28
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-228 Noorderwal 30
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-229 Noorderwal 32
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-230 Noorderwal 34
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-231 Noorderwal 36
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-232 Noorderwal 38
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-233 Noorderwal 40
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-234 Noorderwal 42
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-235 Noorderwal 44
1-19 Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag) woonhuis D-007 Noordijs 1
1-19 Pieter Westerhuis woonhuis D-008 Noordijs 3
1-19 Pieter Wiglema woonhuis C-078 Noordijs 6
1-19 Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag) woonhuis D-010 Noordijs 7
1-19 Catharina Tjallingii (wed. S. Popta) woonhuis D-011 Noordijs 9
1-19 T. & H. Hidma woonhuis C-076 Noordijs 10
1-19 T. & H. Hidma woonhuis C-076 Noordijs 10a
1-19 Melle Weersma woonhuis C-075 Noordijs 12
1-19 Sybrand Tjallingii woonhuis D-012 Noordijs 13
1-19 Johannes van Smeden woonhuis C-ong Noordijs 14
1-19 Catharina van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst) woonhuis D-013 Noordijs 15
1-19 Thomas de Groot woonhuis D-014 Noordijs 17
1-19 Nicolaas Simonsz woonhuis D-015 Noordijs 19
1-19 Hugo Leonardus Molenaar woonhuis D-018 Noordijs 25
1-27 Hendrina van der Meulen (vr. v. D.R. Bleeker) woonhuis D-102 Ooievaarsteeg 1
1-27 Theod. L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis D-101 Ooievaarsteeg 2
1-27 Lieuwke Postma woonhuis D-103 Ooievaarsteeg 3
1-27 Theod. L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis D-101 Ooievaarsteeg 4
1-27 Catharina H. Veenhoven (wed. Sytse Corsten) woonhuis D-104 Ooievaarsteeg 5
1-27 Taeke Bouwmans woonhuis D-105 Ooievaarsteeg 7
1-27 Anna Mooiman (wed. A. Ybema) woonhuis D-099 Ooievaarsteeg 8
1-27 Anna Meijer woonhuis D-106 Ooievaarsteeg 9
1-27 Anna Mooiman (wed. A. Ybema) woonhuis D-098 Ooievaarsteeg 10
1-27 wed. Pieter Oldenburger woonhuis D-107 Ooievaarsteeg 11
1-27 R.K. Armvoogdij woonhuis D-097 Ooievaarsteeg 12
1-27 Eelke Bootsma woonhuis D-108 Ooievaarsteeg 13
1-27 Pieter Oldenburger woonhuis D-096 Ooievaarsteeg 14
1-27 Eelke Bootsma woonhuis D-109 Ooievaarsteeg 15
1-27 Oedske Schaaf (wed. W. Monsma, en Cons.) woonhuis D-095 Ooievaarsteeg 16
1-27 R.K. Armvoogdij woonhuis D-ong Ooievaarsteeg 17
1-27 Eelke Bootsma woonhuis D-094 Ooievaarsteeg 18
1-27 Klaartje van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis D-110 Ooievaarsteeg 19
1-27 Gereformeerde Kerk woonhuis D-ong Ooievaarsteeg 20
1-27 Jan P. Posthumus (en Cons.) woonhuis D-111 Ooievaarsteeg 21
1-27 Klaas Hagedoorn woonhuis D-112 Ooievaarsteeg 23
1-27 Reinder de Jong woonhuis D-112 Ooievaarsteeg 23
1-27 Pieter van der Sluis woonhuis D-112a Ooievaarsteeg 25
1-27 Pieter van der Sluis woonhuis D-112b Ooievaarsteeg 27
1-27 Fokke Drost (en Cons.) woonhuis D-ong Ooievaarsteeg 31
1-27 Jan H. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis D-113 Ooievaarsteeg 33
1-27 Johannes Corn. van Ruth woonhuis D-114 Ooievaarsteeg 35
1-26 Alg. Armvoogdij woonhuis D-075 Oosterkeetstraat 1
1-26 Bonifacius Jacobi woonhuis D-ong Oosterkeetstraat 2
1-26 Benders Wassenaar woonhuis D-076 Oosterkeetstraat 3
1-26 Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker) woonhuis D-074 Oosterkeetstraat 4
1-26 Herke Smitstra woonhuis D-077 Oosterkeetstraat 5
1-26 (Foutief Kad.) woonhuis D-073 Oosterkeetstraat 6
1-26 Herke Smitstra woonhuis D-077a Oosterkeetstraat 7
1-26 Herke Smitstra woonhuis D-077b Oosterkeetstraat 9
1-26 Siebe Dijkstra woonhuis D-078 Oosterkeetstraat 11
2-21 Arjen B. van der Meer woonhuis G-309 Oosterbolwerk 2
2-21 Ate Nauta woonhuis G-308 Oosterbolwerk 4
2-21 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-307 Oosterbolwerk 6
2-21 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-306 Oosterbolwerk 8
2-21 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-305 Oosterbolwerk 10
2-20 Maria de Haan (wed. H. Kerkhoven, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-406 2
1-23 Pieter Westerhuis woonhuis D-ong Pakhuissteeg 2
1-23 Pieter Westerhuis woonhuis D-ong Pakhuissteeg 4
1-26 Eelke Bootsma woonhuis D-158 Plantsoen 2
1-26 Eelke Bootsma woonhuis D-157 Plantsoen 4
1-26 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis D-156 Plantsoen 6
1-26 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis D-155 Plantsoen 8
2-14 Raphaël Pais woonhuis E-138 't Poortje 3
2-14 Raphaël Pais woonhuis E-139 't Poortje 5
2-14 Raphaël Pais woonhuis E-140 't Poortje 7
2-14 Willem Boomstra woonhuis E-141 't Poortje 9
2-14 Willem Boomstra woonhuis E-141 't Poortje 9a
2-14 Liekele Hazenberg (te Amsterdam) woonhuis E-142 't Poortje 11
2-14 Johannes Nauta (Pzn.) woonhuis E-143 't Poortje 13
1-20 Jelle M. van der Wal woonhuis C-188a Prinsensteeg 2
1-20 J.F. Grol woonhuis Prinsenstraat 1
1-20 J.F. Grol woonhuis Prinsenstraat 1a
1-20 Vereeniging Societei Zeeburg woonhuis C-192 Prinsenstraat 2
1-20 Sjouke J. Polstra woonhuis C-191 Prinsenstraat 4
1-20 Sjouke J. Polstra woonhuis C-191 Prinsenstraat 4a
1-20 Benjamin Vreedenburg woonhuis C-ong Prinsenstraat 6
1-20 Jelle M. van der Wal woonhuis C-003b Prinsenstraat 8
1-20 Jelle M. van der Wal woonhuis C-003a Prinsenstraat 10
1-22 Gemeente Harlingen woonhuis C-ong Raadhuissteeg 2
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-066 Raamstraat 2
2-12 Israël. Gemeente woonhuis F-059 Raamstraat 3
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-065 Raamstraat 4
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-064 Raamstraat 6
2-12 Raphaël Pais woonhuis F-060 Raamstraat 7
2-12 Evert Kiers (en Cons.) woonhuis F-063 Raamstraat 8
2-23 Tjerk Bekius woonhuis G-ong Rapenburg 1
2-22 tietske Tietske Schoonbergen woonhuis H-054 Rapenburg 2
2-23 Benjamin I. de Vries (en Cons.) woonhuis G-296 Rapenburg 3
2-22 R.C. Armvoogdij woonhuis H-053 Rapenburg 4
2-23 Benjamin I. de Vries (en Cons.) woonhuis G-297 Rapenburg 5
2-22 Jan de Haan woonhuis H-052 Rapenburg 6
2-23 Robertus de Haan woonhuis G-298 Rapenburg 7
2-22 Meintje Ernst (wed. F. Rinkema, en Cons.) woonhuis H-051 Rapenburg 8
2-23 Robertus de Haan woonhuis G-299 Rapenburg 9
2-23 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber) woonhuis G-300 Rapenburg 11
2-22 F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag) woonhuis H-049 Rapenburg 12
2-23 Johannes Th. Moonen (te Huizum) woonhuis G-301 Rapenburg 13
2-22 Hervormde Diaconie woonhuis H-048 Rapenburg 14
2-23 Johannes Th. Moonen (te Huizum) woonhuis G-302 Rapenburg 15
2-22 Hervormde Diaconie woonhuis H-047 Rapenburg 16
2-23 Antje E. Schaafsma woonhuis G-303 Rapenburg 17
2-22 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis H-046 Rapenburg 18
2-23 Antje E. Schaafsma woonhuis G-304 Rapenburg 19
2-22 fa. gebr. Broersma woonhuis H-ong Rapenburg 20
2-22 fa. gebr. Broersma woonhuis H-ong Rapenburg 22
1-20 Jurjen Eskes woonhuis C-164 Rinnertspijp 1
1-20 Hermanus Schrage woonhuis C-169 Rinnertspijp 2
1-20 Hermanus Schrage woonhuis C-168 Rinnertspijp 4
1-20 Hermanus Schrage woonhuis C-167 Rinnertspijp 6
1-20 Dirk van der Meer woonhuis C-166 Rinnertspijp 8
1-20 Dirk van der Meer woonhuis C-165 Rinnertspijp 10
1-23 Hein van Asperen woonhuis C-122 Roeperssteeg 1
1-23 Hein van Asperen woonhuis C-123 Roeperssteeg 3
2-27 Hervormde Diaconie woonhuis G-132 Romastraat 1
2-27 Pieter Steeneker woonhuis G-131 Romastraat 2
2-27 Antje van Rees (wed. R. Vellinga) woonhuis G-133 Romastraat 3
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-128 Romastraat 4
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-134 Romastraat 5
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-126 Romastraat 6
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-135 Romastraat 7
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-125 Romastraat 8
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-136 Romastraat 9
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-137 Romastraat 11
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-123 Romastraat 12
2-27 Antje van Rees (wed. R. Vellinga) woonhuis G-138 Romastraat 13
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138a Romastraat 15
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138b Romastraat 17
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138c Romastraat 19
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138d Romastraat 21
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138e Romastraat 23
2-28 Liekele Hazenberg (te Amsterdam) woonhuis G-139 Romastraat 25
2-28 Liekele Hazenberg (te Amsterdam) woonhuis G-139 Romastraat 27
2-28 Auke de Vries (en Cons.) woonhuis G-140 Romastraat 29
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-141 Romastraat 31
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-142 Romastraat 33
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-190 Romastraat 35
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-190 Romastraat 35
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-191 Romastraat 37
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-192 Romastraat 39
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-193 Romastraat 41
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-194 Romastraat 43
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-195 Romastraat 45
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-196 Romastraat 47
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-197 Romastraat 49
1-19 T. Ronner (wed. L. Strak) woonhuis B-005 Rommelhaven 3
1-19 T. Ronner (wed. L. Strak) woonhuis B-005 Rommelhaven 3a
1-18 Goris Plantinga woonhuis C-098 Rommelhaven 4
1-19 Wilhelmus Dijkstra woonhuis B-006 Rommelhaven 5
1-18 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis C-097 Rommelhaven 6
1-19 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis B-007 Rommelhaven 7
1-19 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis B-007 Rommelhaven 7a
1-18 Gerrit J. de Jong woonhuis C-096 Rommelhaven 8
1-18 Dirk Cnossen woonhuis C-095 Rommelhaven 10
1-19 Jantje Ebes (wed. H. Boswijk, en Cons.) woonhuis B-009 Rommelhaven 11
1-19 A. van Dorpen (wed. H. Ouendag) woonhuis B-011 Rommelhaven 15
1-18 Abraham J. Blok woonhuis C-092 Rommelhaven 18
1-18 Foeke Foekens (en Cons.) woonhuis C-089 Rommelhaven 20
1-18 Elisa Luitsz woonhuis C-083 Rommelhaven 24
1-18 Leon Louis van Gelder woonhuis C-082 Rommelhaven 26
1-18 Joh. C. Schuil woonhuis C-081 Rommelhaven 28
1-18 Joh. C. Schuil woonhuis C-081 Rommelhaven 28a
1-19 Taetske Nadort (wed. J. Kuiper) woonhuis B-038 Rozemarijnstraat 3
2-30 Germen Beidschat (en Cons.) woonhuis H-079 Rozengracht 2
2-30 Germen Beidschat (en Cons.) woonhuis H-079 Rozengracht 2a
2-29 Allert van der Meer (en Cons.) woonhuis H-022 Rozengracht 3
2-30 Maria Paabs (vr. v. P.H.W. Kleinschmit) woonhuis H-078 Rozengracht 4
2-29 Y. Schokker (wed. R. Norel) woonhuis H-023 Rozengracht 5
2-29 Hendrik Simonsz woonhuis H-025 Rozengracht 7
2-30 Jan Foekens (Jr.) woonhuis H-076 Rozengracht 8
2-29 Gosse A. Hoek (en Zn.) woonhuis H-026 Rozengracht 9
2-30 Lieuwe Veltman woonhuis H-075 Rozengracht 10
2-29 Jan P. Schaafsma woonhuis H-027 Rozengracht 11
2-29 Jan P. Schaafsma woonhuis H-027 Rozengracht 11a
2-30 Everhardus J. Schutte woonhuis H-072 Rozengracht 16
2-29 fa. B. van Loon (en Zn.) woonhuis H-029 Rozengracht 17
2-29 Jelle Huitema woonhuis H-033 Rozengracht 19
2-29 Sytze Beidschat woonhuis H-036 Rozengracht 23
2-29 Douwe de Boer woonhuis H-037 Rozengracht 25
2-30 Gosse A. Hoek (en Cons.) woonhuis H-068 Rozengracht 26
2-29 Georga J. Zwager woonhuis H-001 Rozengracht 27
2-30 Pier A. Blijstra woonhuis H-067 Rozengracht 28
2-29 Freerk Anema woonhuis H-031 Rozenstraat 1
2-29 Jetske Eijsma (wed. R.D. de Jong) woonhuis H-030 Rozenstraat 2
1-17 Douwe de Boer woonhuis B-012 Scheerstraat 1
1-17 Uilke Schuil woonhuis D-006 Scheerstraat 2
1-17 Bote Tigchelaar (te Almenum) woonhuis B-013 Scheerstraat 3
1-17 Stad Harlingen woonhuis D-004 Scheerstraat 6
1-17 Jantje van der Wal (en Cons.) woonhuis B-015 Scheerstraat 7
1-17 Bouwe van der Weide (en Gem. Harlingen) woonhuis D-003 Scheerstraat 8
1-17 Bastiaan Steinfort (te Franeker) woonhuis B-016 Scheerstraat 9
1-17 Oenze Sinnema woonhuis D-002 Scheerstraat 10
1-17 Oenze Sinnema woonhuis D-002 Scheerstraat 10a
1-17 erv. Johannes H. Bolta woonhuis B-017 Scheerstraat 11
1-26 wed. Gezina Stuurmans woonhuis D-079 Scheffersplein 1
1-26 Gereformeerde Kerk woonhuis D-ong Scheffersplein 2
1-26 S. Dijkstra (en Cons.) woonhuis D-ong Scheffersplein 3
1-26 fa. Sjoerd Hannema woonhuis D-ong Scheffersplein 4
1-26 Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.) woonhuis D-080 Scheffersplein 5
1-26 Eelke Bootsma woonhuis D-081 Scheffersplein 7
1-26 Gereformeerde Kerk woonhuis D-085 Scheffersplein 17
1-26 Gereformeerde Kerk woonhuis D-086 Scheffersplein 19
1-26 Gereformeerde Kerk woonhuis D-088 Scheffersplein 21
1-26 Rinse G. van Slooten woonhuis D-090 Scheffersplein 25
2-14 Anna G. Nijdhold (wed. H. Snijder) woonhuis E-ong Schoolplein 1
2-14 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis E-ong Schoolplein 3
2-14 Petrus P. Hamstra woonhuis E-154 Schoolplein 5
1-23 Homme Poort woonhuis C-087 Schoolsteeg 5
1-23 Homme Poort woonhuis C-087 Schoolsteeg 5a
2-33 R.C. Armvoogdij woonhuis H-177 Schoolstraat 1
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199 Schoolstraat 2
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199a Schoolstraat 4
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199b Schoolstraat 6
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199c Schoolstraat 8
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199d Schoolstraat 10
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199e Schoolstraat 12
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199f Schoolstraat 14
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199g Schoolstraat 16
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199h Schoolstraat 18
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199i Schoolstraat 20
2-9 Augs. Goëtius Fontein woonhuis F-117 Schritsen 1
2-10 Jan van 't Vliet woonhuis F-090 Schritsen 2
2-10 Jan van 't Vliet woonhuis F-090 Schritsen 2a
2-9 Raphaël Pais woonhuis F-118 Schritsen 3
2-10 Raphaël Pais woonhuis F-089 Schritsen 4
2-9 Coenraad Leers woonhuis F-119 Schritsen 5
2-10 Douwe de Wilde woonhuis F-088 Schritsen 6
2-9 Coenraad Leers woonhuis F-120 Schritsen 7
2-10 Marten Mulder woonhuis F-087 Schritsen 8
2-10 Sjieuwke Wink woonhuis F-086 Schritsen 10
2-10 Sjieuwke Wink woonhuis F-086 Schritsen 10a
2-9 Titus Zantman (te Amsterdam) woonhuis F-122 Schritsen 11
2-10 Sjieuwke Wink woonhuis F-085 Schritsen 12
2-10 Sjieuwke Wink woonhuis F-085 Schritsen 12a
2-9 Willem J. Stobbe (te Amsterdam) woonhuis F-123 Schritsen 13
2-10 Jacob de Vrij woonhuis F-084 Schritsen 14
2-9 Aukje Langenhorst woonhuis F-124 Schritsen 15
2-9 Aukje Langenhorst woonhuis F-124 Schritsen 15a
2-10 Marten Palstra woonhuis F-083 Schritsen 16
2-9 Ernestus G. Langenhorst woonhuis F-125 Schritsen 17
2-10 Anna Meijer woonhuis F-082 Schritsen 18
2-9 Heere Nadort woonhuis F-126 Schritsen 19
2-10 Anna Meijer woonhuis F-081 Schritsen 20
2-9 Trijntje van der Meulen (vr. v. A.D. van Wijnen, te Heerden (N.B.) woonhuis F-127 Schritsen 21
2-10 Pieter van der Sluis woonhuis F-080 Schritsen 22
2-10 Eelke Wagenaar woonhuis F-128 Schritsen 23
2-11 Petrus Veltman woonhuis F-079 Schritsen 24a
2-10 Thomas Dijkstra woonhuis F-128 Schritsen 25
2-10 Thomas Dijkstra woonhuis F-129 Schritsen 25a
2-11 Pietje Snoek (wed. T. Boersma) woonhuis F-078 Schritsen 26
2-10 Wilhelmina H. Muller (wed. J. de Both) woonhuis F-130 Schritsen 27
2-11 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-077 Schritsen 28
2-10 Albertus van der Schoot (en Cons.) woonhuis F-131 Schritsen 29
2-11 Anna Meijer woonhuis F-076 Schritsen 30
2-10 Lammert Zeilmaker woonhuis F-132 Schritsen 31
2-10 Wiepkje Eylers (wed. P. Bakker, en Cons.) woonhuis F-133 Schritsen 33
2-10 Pieter Visser woonhuis F-134 Schritsen 35
2-11 Nicolaas P. Lipjes woonhuis F-074 Schritsen 36
2-11 Nicolaas P. Lipjes woonhuis F-074 Schritsen 36a
2-10 Janke Visser (wed. P.K. Gnodde, en Cons.) woonhuis F-135 Schritsen 37
2-11 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-073 Schritsen 38
2-11 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-072 Schritsen 38a
2-10 Maartje Ree (wed. W.R. van Der Wal) woonhuis F-136 Schritsen 39
2-11 Lambertus Wagenaar woonhuis F-071 Schritsen 40
2-10 Johan Christiaan Schuil woonhuis F-137 Schritsen 41
2-11 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-070 Schritsen 42
2-10 Trijntje Posthumus woonhuis F-138 Schritsen 43
2-11 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-069 Schritsen 44
2-10 Sikke Fluks woonhuis F-139 Schritsen 45
2-11 Maria C. Berndes (wed. H.B. Drost) woonhuis F-068 Schritsen 46
2-10 Bonifacius Jacobi woonhuis F-140 Schritsen 47
2-11 Hette W. Hettema woonhuis F-067 Schritsen 48
2-11 Albert Koens woonhuis F-056 Schritsen 52
2-10 Cornelis D. Witteveen woonhuis F-142 Schritsen 53
2-11 Antje Blijstra (wed. T.H. van Slooten, en Cons.) woonhuis F-055 Schritsen 54
2-10 Diaconie der Ned. Herv. Gemeente woonhuis F-143 Schritsen 55
2-10 Bernardus Westerhof (te Leeuwarden) woonhuis F-144 Schritsen 57
2-10 Bernardus Westerhof (te Leeuwarden) woonhuis F-144 Schritsen 57a
2-10 Pieter Wiglema woonhuis F-145 Schritsen 59
2-11 Pier Schaafsma (Jr.) woonhuis F-052 Schritsen 60
2-10 Theodora L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis F-146 Schritsen 61
2-11 Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma) woonhuis F-043 Schritsen 62
2-10 Rienk Baarda woonhuis F-147 Schritsen 63
2-11 Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis F-042 Schritsen 64
2-10 Lieuwe van der Weide woonhuis F-148 Schritsen 65
2-11 Cornelis Wijga woonhuis F-041 Schritsen 66
2-11 Cornelis Wijga woonhuis F-041 Schritsen 66a
2-10 Petrus Veltman woonhuis F-149 Schritsen 67
2-15 Dieuwke H. Wierdsma (wed. J. v.d. Woude) woonhuis E-215 Simon Stijlstraat 1
2-15 Jantje Metzelaar (wed. v.d. Schoot) woonhuis E-216 Simon Stijlstraat 3
2-16 Hermanus Schrage woonhuis E-213 Simon Stijlstraat 4
2-15 Hendrik Sluik (Jzn.) woonhuis E-217 Simon Stijlstraat 5
2-15 Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.) woonhuis E-219 Simon Stijlstraat 9
2-15 Casper de Haan woonhuis E-208 Sint Christoffelsteeg 3
2-15 Casper de Haan woonhuis E-208 Sint Christoffelsteeg 3a
2-15 fa. Sjoerd Hannema woonhuis E-202 Sint Christoffelsteeg 6
2-15 Leendert Hannema woonhuis E-201 Sint Christoffelsteeg 8
2-15 Leendert Hannema woonhuis E-200 Sint Christoffelsteeg 10
1-23 Laas Spaanderman woonhuis C-100 Sint Jacobstraat 1
1-23 Johannes Nauta (Pzn.) woonhuis C-117 Sint Jacobstraat 2
1-23 fa. H. Parfumeur woonhuis C-101 Sint Jacobstraat 3
1-23 Arnoldus de Jong woonhuis C-116 Sint Jacobstraat 4
1-23 Jan A. Dijstelberge woonhuis C-102 Sint Jacobstraat 5
1-23 Hein van Asperen woonhuis C-115 Sint Jacobstraat 6
1-23 Hein van Asperen woonhuis C-115 Sint Jacobstraat 6a
1-23 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis C-103 Sint Jacobstraat 7
1-23 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis C-103 Sint Jacobstraat 7a
1-23 Sybe T. Mellema woonhuis C-114 Sint Jacobstraat 8
1-23 Jacoba Smit (wed. R. Post) woonhuis C-113 Sint Jacobstraat 10
1-23 Jan Kroes (Gzn.) woonhuis C-105 Sint Jacobstraat 11
1-23 Petronella K. Rooswinkel woonhuis C-112 Sint Jacobstraat 12
1-23 Janke Zijlstra (wed. D. v.d. Meer, en Cons.) woonhuis C-106 Sint Jacobstraat 13
1-23 Antje van Dorpen (wed. Hendrik Ouendag, en Cons.) woonhuis C-111 Sint Jacobstraat 14
1-23 Marianna Hall (en Cons.) woonhuis C-107 Sint Jacobstraat 15
1-23 Marianna Hall (en Cons.) woonhuis C-107 Sint Jacobstraat 15a
1-23 fa. de Hartogh de Vries woonhuis C-110 Sint Jacobstraat 16
1-23 Grietje Wietsma woonhuis C-108 Sint Jacobstraat 17
1-23 Jan Fokke (en vr. te Almenum) woonhuis C-109 Sint Jacobstraat 19
1-23 Jan Fokke (en vr. te Almenum) woonhuis C-109 Sint Jacobstraat 19a
2-14 Sjoerd Hannema (Lzn.) woonhuis E-ong Sint Odolphisteeg 1
2-14 Kornelis Posthumus woonhuis E-174 Sint Odolphisteeg 2
2-14 Tarquinius Joh. Hoekstra (en Cons.) woonhuis E-175 Sint Odolphisteeg 3
2-14 Kornelis Posthumus woonhuis E-173 Sint Odolphisteeg 4
2-14 Kornelis Posthumus woonhuis E-173 Sint Odolphisteeg 4a
2-14 Matthijs Ouendag woonhuis E-176 Sint Odolphisteeg 5
2-14 Aaltje de Groot woonhuis E-172 Sint Odolphisteeg 6
2-15 Meine Wijnalda woonhuis E-177 Sint Odolphisteeg 7
2-15 Sjoerd W. Langius woonhuis E-177a Sint Odolphisteeg 9
2-14 fa. J. Torenbeek woonhuis E-171 Sint Odolphisteeg 10
2-15 Nicolaas Hardorff woonhuis E-178 Sint Odolphisteeg 11
2-14 Jan Nauta (en Cons.) woonhuis E-170 Sint Odolphisteeg 12
2-15 Johannes W. Rump woonhuis E-179 Sint Odolphisteeg 13
2-14 Willem van der Velde woonhuis E-169 Sint Odolphisteeg 14
2-15 Laas Wijnalda (Rzn.) woonhuis E-180 Sint Odolphisteeg 15
2-14 Hervormde Diaconie woonhuis E-168 Sint Odolphisteeg 16
2-14 Cornelia Wijnalda (te Rotterdam) woonhuis E-167 Sint Odolphisteeg 18
2-14 Herke Wiersma woonhuis E-166 Sint Odolphisteeg 20
2-14 Herke Wiersma woonhuis E-ong Sint Odolphisteeg 22
2-14 Bonifacius Jacobi woonhuis E-ong Sint Odolphisteeg 24
2-34 Jacs. N. Wiarda woonhuis H-217 Smidstraat 2
2-15 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-178 Spekmarkt 1
2-15 Wytze Feddema woonhuis F-181 Spekmarkt 2
2-15 Wytze Feddema woonhuis F-181 Spekmarkt 2a
2-15 Foppe W. Plantinga woonhuis F-180 Spekmarkt 4
2-15 Jacob de Vrij woonhuis F-179 Spekmarkt 6
2-32 Germen Beidschat (en Cons.) woonhuis H-080 Spinhuisstraat 1
2-32 Gerard Kater woonhuis H-081 Spinhuisstraat 3
2-32 Gerard Kater woonhuis H-082 Spinhuisstraat 5
2-32 Petrus L.C. Mirande woonhuis H-083 Spinhuisstraat 7
2-32 Petrus L.C. Mirande woonhuis H-083 Spinhuisstraat 7a
2-32 Meindert A. Meinsma (te Haarlem) woonhuis H-084 Spinhuisstraat 9
2-32 Theodorus Keijzer woonhuis H-085 Spinhuisstraat 11
2-32 Jan P. Schaafsma woonhuis H-086 Spinhuisstraat 13
2-33 R.C. Armvoogdij woonhuis H-178 Spinstraat 1
2-33 R.C. Armvoogdij woonhuis H-179 Spinstraat 3
2-33 Fokke Drost (en Cons.) woonhuis H-180 Spinstraat 5
2-33 fa. Hubert Jans (en Co.) woonhuis H-ong Spinstraat 6
2-33 Foppe W. Plantinga woonhuis H-185 Spinstraat 7
2-33 Foppe W. Plantinga woonhuis H-186 Spinstraat 9
2-32 Gaele Fokkema woonhuis H-ong Steenhouwersstraat 2
2-32 Germen Beidschat (en Cons.) woonhuis H-ong Steenhouwersstraat 3
2-32 Gaele Fokkema woonhuis H-189 Steenhouwersstraat 4
2-32 Gaele Fokkema woonhuis H-188 Steenhouwersstraat 6
2-32 Gaele Fokkema woonhuis H-188 Steenhouwersstraat 6a
1-17 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-044 Tuinsteeg 2
1-17 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-051 Tuinsteeg 4
2-29 Tietske Schoonbergen woonhuis G-182 Tiepelsteeg 1
2-28 Tietske Schoonbergen woonhuis G-173 Korte Typelsteeg 1
2-28 R.C. Armvoogdij woonhuis G-ong Korte Typelsteeg 2
2-28 Hendrik Kiers woonhuis G-ong Korte Typelsteeg 4
2-29 Wouter Boumans woonhuis G-122 Vianen 2
2-29 Lieuwe Veltman woonhuis G-121 Vianen 4
2-29 Hermanus Schrage woonhuis G-120 Vianen 6
2-29 Hermanus Schrage woonhuis G-119 Vianen 8
2-29 Pieter D. van der Sluis woonhuis G-118 Vianen 10
2-29 Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen) woonhuis G-117 Vianen 12
2-29 fa. gebr. Broersma woonhuis G-116 Vianen 14
2-29 Jurjen Eskes woonhuis G-115 Vianen 16
2-29 Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen) woonhuis G-114 Vianen 18
2-29 Rudolf Bisschop woonhuis G-113 Vianen 20
2-29 Rudolf Bisschop woonhuis G-112 Vianen 22
2-4 Bouke Nak woonhuis E-101 Vijver 1
2-4 Jan Nieuwenhuis woonhuis E-087 Vijver 2
2-4 A.A. Snijder woonhuis E-102 Vijver 3
2-4 Jan L. Holstein woonhuis E-086 Vijver 4
2-4 Albertus van der Schoot woonhuis E-103 Vijver 5
2-4 Uilke de Vries woonhuis E-085 Vijver 6
2-4 Gerrit Spoelstra woonhuis E-104 Vijver 7
2-4 Tjebbe & Jacob Torenbeek woonhuis E-083 Vijver 10
2-4 Andries K. van der Werf woonhuis E-082 Vijver 12
2-5 Siebe Wagenaar (en Cons.) woonhuis F-ong Vijversteeg 1
2-5 Elisabeth Posthumus (wed. W. Vellinga, en Cons.) woonhuis F-233 Vijversteeg 2
2-5 Andries Nauta woonhuis E-ong Vijverstraat 1
2-5 Andries Nauta woonhuis E-ong Vijverstraat 1a
2-4 Folkert Zijlstra woonhuis F-ong Vijverstraat 2
2-5 Andries Nauta woonhuis E-065 Vijverstraat 3
2-4 Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen) woonhuis F-247 Vijverstraat 4
2-5 Jelle M. van der Wal woonhuis E-078 Vijverstraat 5
2-4 Rinnert J. de Boer (en Cons.) woonhuis F-246 Vijverstraat 6
2-5 Jacob Poort woonhuis E-079 Vijverstraat 7
2-4 Sara Wolf (wed. S. Werkendam) woonhuis F-245 Vijverstraat 8
2-5 Rein Leijen woonhuis E-080 Vijverstraat 9
2-4 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis F-244 Vijverstraat 10
2-5 Andries K. van der Werf woonhuis E-081 Vijverstraat 11
2-4 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis F-243 Vijverstraat 12
2-5 Lydia Kramer (wed. W. Ten Brink) woonhuis E-105 Vijverstraat 13
2-5 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis E-106 Vijverstraat 15
2-4 Willem van der Meij woonhuis F-241 Vijverstraat 16
2-5 Cornelis Bloemhoff woonhuis E-107 Vijverstraat 17
2-4 Jelle M. van der Wal woonhuis F-241 Vijverstraat 18
2-4 Jelle M. van der Wal woonhuis F-241 Vijverstraat 18a
2-5 Pieter van der Sluis woonhuis E-108 Vijverstraat 19
2-4 Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.) woonhuis F-240 Vijverstraat 20
2-5 Roomsch Cath. Armvoogdij woonhuis E-109 Vijverstraat 21
2-4 Angenietje Bakker woonhuis F-239 Vijverstraat 22
2-4 Siebe Wagenaar (en Cons.) woonhuis F-238 Vijverstraat 24
2-4 R.C. Armbestuur woonhuis F-237 Vijverstraat 26
2-4 Hotze Schuil woonhuis F-236 Vijverstraat 28
2-4 Hotze Schuil woonhuis F-235 Vijverstraat 30
1-11 Willem van der Meij woonhuis A-288 Visbuurt 2
1-11 Klaas Hagedoorn (en erv.) woonhuis A-287 Visbuurt 4
1-11 Sjoukje Wassenaar (wed. K. Leeksma) woonhuis A-286 Visbuurt 6
1-11 Albertus van der Schoot woonhuis A-285 Visbuurt 8
1-11 Jan Lichtendahl (Hzn.) woonhuis A-283 Visbuurt 10
1-21 Gemeente Harlingen woonhuis C-158 Vismarkt 1
1-21 Kornelis Posthumus woonhuis C-160 Vismarkt 2
1-21 Kornelis Posthumus woonhuis C-159 Vismarkt 4
1-21 Kornelis Posthumus woonhuis C-159 Vismarkt 4a
1-11 Jan Lichtendahl (Hzn.) woonhuis A-283 Vissersstraat 1
1-11 Gemeente Harlingen woonhuis A-289 Vissersstraat 3
1-11 Gemeente Harlingen woonhuis A-290 Vissersstraat 5
1-11 Douwe de Boer woonhuis A-244 Vissersstraat 6
1-11 Gemeente Harlingen woonhuis A-291 Vissersstraat 7
1-11 Douwe de Boer woonhuis A-243 Vissersstraat 8
1-11 Gemeente Harlingen woonhuis A-292 Vissersstraat 9
1-11 Anna Meijer woonhuis A-240 Vissersstraat 12
1-21 Menso Crop (te Leeuwarden) woonhuis C-022 Voorstraat 1
2-1 Jan Husselman woonhuis E-122 Voorstraat 2
2-1 Jan Husselman woonhuis E-122 Voorstraat 2a
1-21 Raphael Pais woonhuis C-023 Voorstraat 3
2-1 Hendrik A. Snijder woonhuis E-044 Voorstraat 4
1-21 Gerardina M. Nanning (wed. G. Vermeulen) woonhuis C-024 Voorstraat 5
1-21 erv. R. Lovius woonhuis C-025 Voorstraat 7
1-21 erv. R. Lovius woonhuis C-025 Voorstraat 7a
2-1 Hendrik A. Snijder woonhuis E-043 Voorstraat 8
1-21 woonhuis C-026 Voorstraat 9
2-1 Andries Meter woonhuis E-042 Voorstraat 10
1-21 Freerk Cool woonhuis C-027 Voorstraat 11
2-1 Hendrikus Rijfkogel woonhuis E-041 Voorstraat 12
1-21 Gerrit Rikkers woonhuis C-028 Voorstraat 13
2-1 Anna G. Nijdholt (wed. Snijder) woonhuis E-040 Voorstraat 14
1-21 Jan Wesbonk woonhuis C-029 Voorstraat 15
2-1 W. Harmens (Czn.) woonhuis E-039 Voorstraat 16
1-21 Jan Kroes (Gzn.) woonhuis C-030 Voorstraat 17
1-21 Jan Kroes (Gzn.) woonhuis C-031 Voorstraat 17
2-1 Jan F. Hoekstra woonhuis E-038 Voorstraat 18
1-21 Dieuwke Bos (wed. Mirande) woonhuis C-032 Voorstraat 19
2-1 Reinder M. Mulder (te Breda) woonhuis E-037 Voorstraat 20
1-21 P.L.C. Mirande woonhuis C-033 Voorstraat 21
2-1 Baudina Harmens (te Arnhem) woonhuis E-036 Voorstraat 22
1-21 Jansje Appeldoorn woonhuis C-034 Voorstraat 23
1-21 Vereeniging Christelijke School (Tot Opr. en Instandh. van eene) woonhuis C-035 Voorstraat 25
2-1 Meerco Ringnalda (te Leeuwarden) woonhuis E-034 Voorstraat 26
1-21 IJsbrand K. Galema (en Cons.) woonhuis C-036 Voorstraat 27
1-21 IJsbrand K. Galema (en Cons.) woonhuis C-036 Voorstraat 27a
2-1 Jacobus Hannema (Jzn.) woonhuis E-033 Voorstraat 28
1-21 Fokke van der Molen woonhuis C-037 Voorstraat 29
2-1 Pieter A. Nieuwenhuijs woonhuis E-032 Voorstraat 30
1-21 Pieter D. de Ruiter woonhuis C-039 Voorstraat 33
1-21 Pieter D. de Ruiter woonhuis C-039 Voorstraat 33a
2-1 Kornelis Posthumus woonhuis E-030 Voorstraat 34
1-21 Pieter D. de Ruiter woonhuis C-040 Voorstraat 35
2-1 Sjoerd Hannema (Lzn.) woonhuis E-029 Voorstraat 36
1-21 Pieter D. de Ruiter woonhuis C-041 Voorstraat 37
2-1 T.J. Hoekstra (en Cons.) woonhuis E-028 Voorstraat 38
1-21 P.L.C. Mirande (en Cons.) woonhuis C-042 Voorstraat 39
1-21 P.L.C. Mirande (en Cons.) woonhuis C-042 Voorstraat 39a
2-1 Jan van Hulst (Jzn.) woonhuis E-027 Voorstraat 40
1-21 P.L.C. Mirande (en Cons.) woonhuis C-ong Voorstraat 41
2-1 Abraham de Ruiter (Azn.) woonhuis E-026 Voorstraat 42
1-21 Wiebe van der Meulen (Jzn.) woonhuis C-043 Voorstraat 43
2-2 Hermanus van Slooten woonhuis E-025 Voorstraat 44
1-21 Elisabeth Steensma woonhuis C-044 Voorstraat 45
2-2 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis E-024 Voorstraat 46
1-21 Willem de Jong woonhuis C-045 Voorstraat 47
2-2 Jacob van der Hout woonhuis E-023 Voorstraat 48
1-21 Anna Fluks (wed. Martinus F. v. Ruth) woonhuis C-046 Voorstraat 49
2-2 Pieter Daniël de Ruiter (en Cons.) woonhuis E-022 Voorstraat 50
1-21 Anne van der Werf woonhuis C-047 Voorstraat 51
2-2 Sjoerd Fontein woonhuis E-021 Voorstraat 52
1-21 Addick A. Land woonhuis C-048 Voorstraat 53
2-2 Theodorus de Windt (en Cons.) woonhuis E-020 Voorstraat 54
1-21 Sjoerd Fontein woonhuis C-049 Voorstraat 55
2-2 Leendert Hannema woonhuis E-019 Voorstraat 56
1-21 Neeltje Kruisweg woonhuis C-051 Voorstraat 57
1-21 Neeltje Kruisweg woonhuis C-051 Voorstraat 57a
2-2 Dirk Fontein woonhuis E-018 Voorstraat 58
1-21 Cornelis de Jonge (te Nieuwer Amstel) woonhuis C-052 Voorstraat 59
2-2 Rinse G. van Slooten woonhuis E-017 Voorstraat 60
1-21 Marius van der Woude woonhuis C-053 Voorstraat 61
1-21 Marius van der Woude woonhuis C-053 Voorstraat 61a
2-2 Hendrikus H.F. Rooswinkel woonhuis E-016 Voorstraat 62
1-22 Johanna Hibma woonhuis C-054 Voorstraat 63
2-2 Liefke Posthuma (en Cons.) woonhuis E-015 Voorstraat 64
1-22 Abraham Parfumeur woonhuis C-055 Voorstraat 65
1-22 Jan Wesbonk woonhuis C-056 Voorstraat 67
2-2 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-013 Voorstraat 68
1-22 fa. B.N. de Hartogh de Vries woonhuis C-057 Voorstraat 69
2-2 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-013 Voorstraat 70
1-22 Harmanus Witte woonhuis C-058 Voorstraat 71
2-2 Raphaël Pais woonhuis E-012 Voorstraat 72
1-22 Alida van der Meer (wed. J.F. Berndes) woonhuis C-059 Voorstraat 73
2-2 Sied de Wit woonhuis E-011 Voorstraat 74
1-22 Lieuwkje Flietstra (wed. H.M. Merkelbach) woonhuis C-060 Voorstraat 75
2-2 Jetske S. Drijfhout (vr. v. H.J. Doedens te Enschedé) woonhuis E-010 Voorstraat 76
1-22 Jan H. van 't Vliet woonhuis C-061 Voorstraat 77
2-2 Geertje Houtsma woonhuis E-009 Voorstraat 78
1-22 Hein van Asperen woonhuis C-062 Voorstraat 79
2-2 Freerk Fontein (Fzn.) woonhuis E-008 Voorstraat 80
1-22 Hein van Asperen woonhuis C-063 Voorstraat 81
2-2 Freerk Fontein (Fzn.) woonhuis E-007 Voorstraat 82
1-22 Theodor Stind woonhuis C-064 Voorstraat 83
2-2 Frans van der Zwaag (en Cons.) woonhuis E-006 Voorstraat 84
1-22 Fokke Sakes Klein woonhuis C-065 Voorstraat 85
1-22 Fokke Sakes Klein woonhuis C-065 Voorstraat 85a
2-2 R.K. Armvoogdij woonhuis E-005 Voorstraat 86
1-22 Theodor Stind woonhuis C-066 Voorstraat 87
2-2 Johannes A. Schoot (en Cons.) woonhuis E-004 Voorstraat 88
1-22 Rijkje Tjallingii (wed. J. v. Hulst Jz.) woonhuis C-067 Voorstraat 89
2-2 Theodor Stind woonhuis E-003 Voorstraat 90
1-22 Rijkje Tjallingii (wed. J. v. Hulst Jz.) woonhuis C-068 Voorstraat 91
2-2 C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann) woonhuis E-002 Voorstraat 92
1-22 erv. Jan Bok (Azn.) woonhuis C-069 Voorstraat 93
1-22 Homme Poort woonhuis C-070 Voorstraat 93
2-2 wed. IJ. Jager (en Cons.) woonhuis E-001 Voorstraat 94
2-2 wed. IJ. Jager (en Cons.) woonhuis E-001 Voorstraat 94a
1-22 Homme Poort woonhuis C-071 Voorstraat 95
1-22 Johannes van Smeden woonhuis C-072 Voorstraat 97
1-22 Jan Dreijer (en Cons.) woonhuis C-073 Voorstraat 99
1-22 Augs. Bisschop woonhuis C-074 Voorstraat 101
2-30 Hervormde Diaconie woonhuis H-150 Wasbleek 2
2-30 Gosse A. Hoek (en Cons.) woonhuis H-088 Wasbleek 3
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-149 Wasbleek 4
2-30 Gerritje Buisman (vr. v. Jan de Groot) woonhuis H-089 Wasbleek 5
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-148 Wasbleek 6
2-30 Willem van Osterhof woonhuis H-090 Wasbleek 7
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-147 Wasbleek 8
2-30 Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis H-091 Wasbleek 9
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-146 Wasbleek 10
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-145 Wasbleek 12
2-30 Gosse A. Hoek (en Cons.) woonhuis H-093 Wasbleek 13
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-144 Wasbleek 14
2-30 Jan Dijk (Jzn.) woonhuis H-094 Wasbleek 15
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-143 Wasbleek 16
2-30 Lieuwe Veltman woonhuis H-095 Wasbleek 17
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-142 Wasbleek 18
2-30 Reinder de Jong woonhuis H-096 Wasbleek 19
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-141 Wasbleek 20
2-30 Gereformeerde Diaconie woonhuis H-097 Wasbleek 21
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-140 Wasbleek 22
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-139 Wasbleek 24
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-138 Wasbleek 26
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-137 Wasbleek 28
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-136 Wasbleek 30
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-135 Wasbleek 32
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-134 Wasbleek 34
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-133 Wasbleek 36
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-132 Wasbleek 38
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-131 Wasbleek 40
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-130 Wasbleek 42
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-129 Wasbleek 44
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-128 Wasbleek 46
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-127 Wasbleek 48
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-126 Wasbleek 50
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-125 Wasbleek 52
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-124 Wasbleek 54
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-123 Wasbleek 56
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-122 Wasbleek 58
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-121 Wasbleek 60
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-120 Wasbleek 62
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-119 Wasbleek 64
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-118 Wasbleek 66
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-117 Wasbleek 68
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-116 Wasbleek 70
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-115 Wasbleek 72
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-114 Wasbleek 74
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-113 Wasbleek 76
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-112 Wasbleek 78
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-111 Wasbleek 80
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-110 Wasbleek 82
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-109 Wasbleek 84
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-108 Wasbleek 86
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-107 Wasbleek 88
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-106 Wasbleek 90
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-105 Wasbleek 92
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-104 Wasbleek 94
2-30 Jan Kramer woonhuis H-ong Wasbleekstraat 3
2-30 Tietske Schoonbergen woonhuis H-101 Wasbleekstraat 4
2-30 Johan C. Schuil woonhuis H-100 Wasbleekstraat 6
2-30 Johan C. Schuil woonhuis H-099 Wasbleekstraat 8
2-30 Johan C. Schuil woonhuis H-098 Wasbleekstraat 10
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-280 Weeshuisstraat 1
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-286 Weeshuisstraat 2
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-281 Weeshuisstraat 3
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-285 Weeshuisstraat 4
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-282 Weeshuisstraat 5
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-284 Weeshuisstraat 6
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-283 Weeshuisstraat 7
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-279 Weeshuisstraat 8
2-37 Johannes H. Drost woonhuis Weeshuisstraat 10
2-37 Jetske Beitschat (wed. G. Weenink) woonhuis H-288 Weeshuisstraat 11
2-37 Maria W. Drost woonhuis H-289 Weeshuisstraat 13
2-37 Foeke Foekens (en Cons.) woonhuis H-290 Weeshuisstraat 15
2-33 Jan P. Schaafsma woonhuis H-171 Werfpad 1
2-33 Jan P. Schaafsma woonhuis H-172 Werfpad 3
2-33 Jan P. Schaafsma woonhuis H-173 Werfpad 5
2-33 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis H-174 Werfpad 7
2-33 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis H-175 Werfpad 9
2-36 Johannes Willebrordu Drost woonhuis H-276 Westerkerklaan 1
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-ong Westerkerklaan 2
1-19 Anna Meijer woonhuis D-149 Westersteeg 1
1-19 Gesina Stuurmans (wed. S. Dijkstra) woonhuis D-ong Westersteeg 2
1-19 Hervormde Diaconie woonhuis D-150 Westersteeg 3
1-19 Pieter Oldenburger woonhuis D-148 Westersteeg 4
2-35 Doetje Y. Sinnema (wed. J.A. de Boer) woonhuis H-248 Westerstraat 3
2-35 Gerke Anema (te Midlum) woonhuis H-249 Westerstraat 5
2-35 Corn. Molenaar (Ezn.) woonhuis H-247a Westerstraat 14
2-35 Klaas Baarda woonhuis H-247 Westerstraat 16
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerke) woonhuis H-246 Westerstraat 18
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerke) woonhuis H-245 Westerstraat 20
2-35 Hermanus Tichelaar woonhuis H-244 Westerstraat 22
2-20 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-396 Weverstraat 1
2-20 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-386 Weverstraat 2
2-20 Cornelis van Dokkum woonhuis G-397 Weverstraat 3
2-20 Jacobus Zoet (en Cons., te Ubbergen (Ooi)) woonhuis G-398 Weverstraat 5
2-20 Frederikus D. Rooswinkel woonhuis G-384 Weverstraat 6
2-20 Jacobus Zoet (en Cons., te Ubbergen (Ooi)) woonhuis G-399a Weverstraat 7
2-20 Hervormde Diaconie woonhuis G-368 Weverstraat 8
2-20 Jacobus Zoet (en Cons., te Ubbergen (Ooi)) woonhuis G-399 Weverstraat 9
2-20 Hervormde Diaconie woonhuis G-367 Weverstraat 10
2-20 R.K. Gemeente woonhuis G-400 Weverstraat 11
2-20 Willem van der Meulen woonhuis G-366 Weverstraat 12
2-20 R.K. Gemeente woonhuis G-401 Weverstraat 13
2-20 Willem van der Meulen woonhuis G-365 Weverstraat 14
2-20 Willem van der Meulen woonhuis G-364 Weverstraat 16
2-36 (Onbebouwd) woonhuis H-ong Willemskade 1
2-36 (Onbebouwd) woonhuis H-ong Willemskade 3
2-36 (Onbebouwd) woonhuis H-ong Willemskade 5
2-36 (Onbebouwd) woonhuis H-ong Willemskade 7
1-17 Hervormde Diaconie woonhuis B-090 Wortelstraat 1
1-17 Sytze Baarda woonhuis B-067 Wortelstraat 2
1-17 Hervormde Diaconie woonhuis B-068 Wortelstraat 3
1-17 Jacob Wiersma woonhuis B-066 Wortelstraat 4
1-17 Klaartje L. van der Wal (wed. J. Munneke, en Cons.) woonhuis B-069 Wortelstraat 5
1-17 Klaartje L. van der Wal (wed. J. Munneke, en Cons.) woonhuis B-070 Wortelstraat 7
1-17 Jelle M. van der Wal woonhuis B-064 Wortelstraat 8
1-17 Eelke Bootsma woonhuis B-071 Wortelstraat 9
1-17 Armvoogdij woonhuis B-072 Wortelstraat 11
1-17 Hielke Pieksma woonhuis B-073 Wortelstraat 13
1-17 Anne Zeilmaker woonhuis B-074 Wortelstraat 15
1-17 Gerardus A. de Boer (te Franeker) woonhuis B-075 Wortelstraat 17
2-15 Theodorus H. Keijzer woonhuis F-199 Woudemansteeg 2
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203m Zeeweg 1
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203n Zeeweg 3
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203o Zeeweg 5
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203p Zeeweg 7
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203q Zeeweg 9
1-20 Harmen J. van 't Vliet woonhuis C-182 Zeepaardsteeg 1
1-4 Baukje de Jong woonhuis A-066 Zeepziedersstraat 1
1-4 Sybr. Fontein woonhuis A-ong Zeepziedersstraat 4
1-5 Willem Kramer (en Cons.) woonhuis A-140 Zeilmakersstraat 1
1-5 Zacheus Rijpstra woonhuis A-141 Zeilmakersstraat 3
1-5 Geert Terpstra woonhuis A-147 Zeilmakersstraat 4
1-5 Sybe Okkinga woonhuis A-142 Zeilmakersstraat 5
1-5 Geert Terpstra woonhuis A-146 Zeilmakersstraat 6
1-5 Hendrikus H.F. Rooswinkel woonhuis A-143 Zeilmakersstraat 7
1-5 Siepkje van Slooten (wed. K.J. de Vries) woonhuis A-144 Zeilmakersstraat 9
1-5 Albertus Pot (te Dokkum) woonhuis A-145 Zeilmakersstraat 11
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-302a Zoutsloot 1
1-13 Jan A. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis A-073 Zoutsloot 2
1-13 Jan A. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis A-074 Zoutsloot 2a
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-302 Zoutsloot 3
1-13 Hein A. de Bruin woonhuis A-014 Zoutsloot 4
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-301 Zoutsloot 5
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-300 Zoutsloot 7
1-12 Maria Buwalda (vr. v. de Jong) woonhuis A-299 Zoutsloot 9
1-13 fa. Zeilmaker (en Co.) woonhuis A-070 Zoutsloot 10
1-12 Raphael Pais woonhuis A-298 Zoutsloot 11
1-13 Th.H. Keijzer woonhuis A-148 Zoutsloot 12
1-12 Dieuwke IJlstra (en erv.) woonhuis A-297 Zoutsloot 13
1-13 Th.H. Keijzer woonhuis A-148a Zoutsloot 14
1-12 Jelle M. van der Wal woonhuis A-296 Zoutsloot 15
1-13 Willem Kramer woonhuis A-139 Zoutsloot 16
1-13 Sietse Baarda woonhuis A-138 Zoutsloot 18
1-13 Jacob H. Zuidema woonhuis A-137 Zoutsloot 20
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-252 Zoutsloot 21
1-13 Albert J. Sluik woonhuis A-136 Zoutsloot 22
1-12 Elisabeth de Vries (wed. Jan Baantjer) woonhuis A-253 Zoutsloot 23
1-13 Tetje S. Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein) woonhuis A-135 Zoutsloot 24
1-12 Elkan A. Speijer woonhuis A-149 Zoutsloot 25
1-13 Albert J. Sluik woonhuis A-134 Zoutsloot 26
1-12 Rinnert Hueze woonhuis A-150 Zoutsloot 27
1-14 Trijntje M. van der Woud (wed. Hylke J. Span, te Wijnaldum) woonhuis A-132 Zoutsloot 28
1-12 Rinke Dijkstra woonhuis A-151 Zoutsloot 29
1-14 Sjoukje Wassenaar (wed. Klaas Leeksma, en Cons.) woonhuis A-121 Zoutsloot 30
1-12 Douwe de Boer woonhuis A-152 Zoutsloot 31
1-14 Otto van der Heijde woonhuis A-120 Zoutsloot 32
1-12 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-153 Zoutsloot 33
1-14 Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan) woonhuis A-119 Zoutsloot 34
1-14 Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan) woonhuis A-119 Zoutsloot 34a
1-12 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-154 Zoutsloot 35
1-14 Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan) woonhuis A-118 Zoutsloot 36
1-12 Hette Hettema woonhuis A-155 Zoutsloot 37
1-12 Hette Hettema woonhuis A-156 Zoutsloot 39
1-14 Yeme van der Wal woonhuis A-115 Zoutsloot 40
1-12 Jacob L. van Loon woonhuis A-157 Zoutsloot 41
1-14 Jan de Jong woonhuis A-114 Zoutsloot 42
1-12 Namle Wijga woonhuis A-158 Zoutsloot 43
1-14 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-113 Zoutsloot 44
1-12 Klaas Ebes (te Maassluis) woonhuis A-159 Zoutsloot 45
1-14 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-112 Zoutsloot 46
1-12 Hendrik Kerkhoven woonhuis A-160 Zoutsloot 47
1-14 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-111 Zoutsloot 48
1-12 Thomas Dijkstra woonhuis A-161 Zoutsloot 49
1-14 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-110 Zoutsloot 50
1-12 Hette W. Hettema woonhuis A-162 Zoutsloot 51
1-14 Hervormde Diaconie woonhuis B-126 Zoutsloot 52
1-12 Catharina A. Reus woonhuis A-163 Zoutsloot 53
1-14 Rinke Elzinga woonhuis B-125 Zoutsloot 54
1-12 Wilhelmina Dijkstra (en erv.) woonhuis A-164 Zoutsloot 55
1-12 Jan H. van 't Vliet (en erv.) woonhuis A-165 Zoutsloot 57
1-12 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis A-166 Zoutsloot 59
1-14 Douwe C. Boersma woonhuis B-122 Zoutsloot 60
1-12 Andries Nauta (en erv.) woonhuis A-167 Zoutsloot 61
1-14 Douwe C. Boersma woonhuis B-121 Zoutsloot 62
1-12 Albert A. Kuiper woonhuis A-168 Zoutsloot 63
1-14 Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden) woonhuis B-120 Zoutsloot 64
1-12 Albert A. Kuiper woonhuis A-169 Zoutsloot 65
1-14 Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden) woonhuis B-119 Zoutsloot 66
1-12 Hervormde Diaconie woonhuis B-132 Zoutsloot 67
1-14 Jacobus Antonissen woonhuis B-118 Zoutsloot 68
1-14 Jacobus Antonissen woonhuis B-117 Zoutsloot 68
1-12 Hervormde Diaconie woonhuis B-133 Zoutsloot 69
1-14 Johs. Stellingwerf woonhuis B-116 Zoutsloot 70
1-12 Hillegien P. Oldenburger (wed. A.J. Kuiper) woonhuis B-134 Zoutsloot 71
1-14 Johannes Stellingwerf woonhuis B-115 Zoutsloot 72
1-14 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis B-113a Zoutsloot 76
1-13 Sjoerd Sloterdijk woonhuis B-137 Zoutsloot 77
1-14 Foppe W. Plantinga woonhuis B-085 Zoutsloot 78
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-084 Zoutsloot 80
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-084 Zoutsloot 80a
1-13 Bauke van Smeden woonhuis B-ong Zoutsloot 81
1-13 Bauke van Smeden woonhuis B-139 Zoutsloot 83
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-082 Zoutsloot 84
1-13 Sietze Baarda woonhuis B-140 Zoutsloot 85
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-081 Zoutsloot 86
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-141 Zoutsloot 87
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-080 Zoutsloot 88
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-142 Zoutsloot 89
1-14 Abe Hainja woonhuis B-079 Zoutsloot 90
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-143 Zoutsloot 91
1-14 Abe Hainja woonhuis B-078 Zoutsloot 92
1-13 Aaltje Hendriks (te Bolsward) woonhuis B-144 Zoutsloot 93
1-14 Hein H. de Bruin woonhuis B-077 Zoutsloot 94
1-13 Aaltje Hendriks (te Bolsward) woonhuis B-145 Zoutsloot 95
1-14 erv. Foppe Plantinga woonhuis B-074 Zoutsloot 96
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-146 Zoutsloot 97
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-147 Zoutsloot 99
1-15 M.S. Visser (Azn.) woonhuis B-061 Zoutsloot 100
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-148 Zoutsloot 101
1-13 Douwe Boersma woonhuis B-149 Zoutsloot 103
1-15 Rommert T. Tigchelaar woonhuis B-060 Zoutsloot 104
1-13 Douwe Boersma woonhuis B-150 Zoutsloot 105
1-13 Age S. Miedema (en Cons., te Haarlem) woonhuis B-151 Zoutsloot 107
1-13 Age S. Miedema (en Cons., te Haarlem) woonhuis B-152 Zoutsloot 109
1-24 Catharina Tjallingii (wed. S. Popta) woonhuis D-ong Zoutsloot 110
1-13 Sjoerd P. van Veen woonhuis B-153 Zoutsloot 111
1-13 Sjoerd P. van Veen woonhuis B-154 Zoutsloot 113
1-24 Stads Weeshuis woonhuis D-057 Zoutsloot 115
1-24 C. van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst) woonhuis D-029 Zoutsloot 116
1-24 Gereformeerde Kerk woonhuis D-060 Zoutsloot 121
1-24 Gereformeerde Kerk woonhuis D-061 Zoutsloot 123
1-24 Gereformeerde Kerk woonhuis D-061 Zoutsloot 123a
1-24 Dina van Ewijk (vr. v. L. Wijnalda) woonhuis D-065 Zoutsloot 129
2-20 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-394 Zoutstraat 1
2-23 F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag) woonhuis H-041 Zuiderbolwerk 3
2-23 Stad Harlingen woonhuis H-039 Zuiderbolwerk 4
2-23 F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag) woonhuis H-042 Zuiderbolwerk 5
2-23 G. en H. Broersma woonhuis H-045b Zuiderbolwerk 7
2-34 Rinse Dijkstra woonhuis H-206 Zuidergat 1
2-34 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis H-208 Zuidergat 5
2-34 Jappe Petersen woonhuis H-209 Zuidergat 7
2-34 Harmen J. Kremer woonhuis H-210 Zuidergat 9
2-34 Paulus H. Kerstel woonhuis H-211 Zuidergat 11
2-34 Paulus H. Kerstel woonhuis H-212 Zuidergat 13
2-34 Paulus H. Kerstel woonhuis H-ong Zuidergat 15
2-34 Sytse Beitschat (Thzn.) woonhuis H-213 Zuidergat 17
2-34 Sytse Beitschat (Thzn.) woonhuis H-214 Zuidergat 19
2-34 Theodorus H. Keijzer woonhuis H-215 Zuidergat 21
2-34 Raphaël Pais woonhuis H-216 Zuidergat 23
2-11 woonhuis C-190 Zuiderhaven 1
2-37 Leendert H. Dinn (en Cons.) woonhuis H-294 Zuiderhaven 2
2-11 woonhuis C-189b Zuiderhaven 3
2-11 woonhuis C-189 Zuiderhaven 5
2-37 Gerrit Th. Roorda woonhuis H-292 Zuiderhaven 6
2-11 woonhuis C-001 Zuiderhaven 7
2-11 woonhuis C-002 Zuiderhaven 9
2-11 woonhuis C-003 Zuiderhaven 11
2-11 woonhuis C-003 Zuiderhaven 11a
2-11 Abe Hainja (en Cons.) woonhuis E-057 Zuiderhaven 13
2-11 Benjamin Pieter Buijs woonhuis E-058 Zuiderhaven 15
2-11 Pieter van der Sluis woonhuis E-059 Zuiderhaven 17
2-11 Pieter van der Sluis woonhuis E-059 Zuiderhaven 17a
2-11 Andries Nauta woonhuis E-064 Zuiderhaven 25
2-11 Folkert Zijlstra woonhuis F-248 Zuiderhaven 27
2-11 Henderika Leenstra woonhuis F-249 Zuiderhaven 29
2-11 Cornelis D. Molenaar woonhuis F-001 Zuiderhaven 33
2-11 Claartje Cohen (wed. E. Parfumeur, en Cons.) woonhuis F-002 Zuiderhaven 35
2-11 Claartje Cohen (wed. E. Parfumeur, en Cons.) woonhuis F-003 Zuiderhaven 35a
2-12 Heere Dikkerboom woonhuis F-006 Zuiderhaven 41
2-12 Pieter Holstein (Jzn.) woonhuis F-008 Zuiderhaven 45
2-12 Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek) woonhuis F-011 Zuiderhaven 51
2-12 Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek) woonhuis F-011 Zuiderhaven 51a
2-12 Adolphus Augs. Snijder woonhuis F-012 Zuiderhaven 53
2-12 Sjoerd E. Wiarda woonhuis F-013 Zuiderhaven 55
2-12 Coenraad Kuhlman (Jzn.) woonhuis F-014 Zuiderhaven 57
2-12 Hervormde Diaconie woonhuis F-015 Zuiderhaven 59
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-018 Zuiderhaven 65
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-019 Zuiderhaven 67
2-12 Ida Jacoba Stroband woonhuis F-021 Zuiderhaven 71
2-12 Petrus Posthuma (en Cons.) woonhuis F-022 Zuiderhaven 73
2-12 Hendrik Reinier Snijder (Azn.) woonhuis F-026 Zuiderhaven 79
2-12 Jan Hoedemaker woonhuis F-027 Zuiderhaven 81
2-12 Jan Hoedemaker woonhuis F-027 Zuiderhaven 81a
2-29 Allert van der Meer (en Cons.) woonhuis H-020 Zuiderplein 3
2-34 Albertus van der Schoot woonhuis H-230 Zuidersteeg 1
2-34 Julius N. Wiarda woonhuis H-231 Zuidersteeg 3
2-34 Julius N. Wiarda woonhuis H-232 Zuidersteeg 5
2-34 Akke Joustra (wed. S. Renema, en Cons.) woonhuis H-233 Zuidersteeg 7
2-34 Johannes D. Keijzer woonhuis H-234 Zuidersteeg 9
2-34 Jan H. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis H-235 Zuidersteeg 11
2-35 Germen Monsma woonhuis H-239 Zuiderstraat 1
2-35 Pieter Friso (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-238 Zuiderstraat 2
2-35 Pieter van der Sluis (en Cons.) woonhuis H-240 Zuiderstraat 3
2-35 Rinse Dijkstra woonhuis H-237 Zuiderstraat 4
2-35 Pieter van der Sluis woonhuis H-241 Zuiderstraat 5
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerk) woonhuis H-236 Zuiderstraat 6
2-35 Sipke van der Zee woonhuis H-242 Zuiderstraat 7
2-35 Anne Bouma woonhuis H-229 Zuiderstraat 8
2-35 Anne Bouma woonhuis H-229 Zuiderstraat 8a
2-35 Fokke Overzet woonhuis H-228 Zuiderstraat 10
2-35 Hein H. de Bruin woonhuis H-243 Zuiderstraat 11
2-35 Dirk Albertsma woonhuis H-227 Zuiderstraat 12
2-35 Dirk Albertsma woonhuis H-227 Zuiderstraat 12a
2-35 Hermanus Tichelaar woonhuis H-243 Zuiderstraat 13
2-35 Femmigje Posthumus (en Cons.) woonhuis H-243 Zuiderstraat 15
2-35 Jacobus N. Wiarda woonhuis H-225 Zuiderstraat 16
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerk) woonhuis H-250 Zuiderstraat 17
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerk) woonhuis H-251 Zuiderstraat 17a
2-35 Hendrikus Felis (en Cons.) woonhuis H-252 Zuiderstraat 19
2-35 Jan Dijk (en Cons.) woonhuis H-253 Zuiderstraat 23
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis en bergplaats A-092 Droogstraat 27
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis en bergplaats A-092 Droogstraat 27a
1-22 Loge Deugd en IJver (Vrijmetselaren) woonhuis en bergplaats D-028 Franekereind 15
2-18 Aldert Reiniers woonhuis en bergplaats G-048 Heiligeweg 12
2-18 Herms. Schrage woonhuis en bergplaats G-047 Heiligeweg 14
2-18 Sake Klein woonhuis en bergplaats G-044 Heiligeweg 20
2-17 erv. Barnsteijn (en Co., te Groningen, Vruchtgebr. G. van) woonhuis en bergplaats E-250 Heiligeweg 27
2-17 Andries Heeger (en Cons.) woonhuis en bergplaats E-251 Heiligeweg 29
1-28 Jan Steeneker woonhuis en bergplaats D-163 Nieuwstraat 9
1-28 Jan Steeneker woonhuis en bergplaats D-164 Nieuwstraat 11
1-1 Aalbert van der Flier (Predikant te 'S-Hertogenbosch) woonhuis en bergplaats A-019 Noorderhaven 33
1-19 W.A. Fontein woonhuis en bergplaats D-016 Noordijs 21
2-15 Taeke Wiebenga (Azn.) woonhuis en bergplaats E-218 Simon Stijlstraat 7
2-15 Taeke Wiebenga (Azn.) woonhuis en bergplaats E-218 Simon Stijlstraat 7a
1-21 Jeep van der Schoot woonhuis en bergplaats C-038 Voorstraat 31
2-1 E. de Vries woonhuis en bergplaats E-031 Voorstraat 32
2-11 Douwe de Vries woonhuis en bergplaats E-063 Zuiderhaven 23
2-11 Douwe de Vries woonhuis en bergplaats E-063 Zuiderhaven 23a
1-3 Douwe de Vries woonhuis en blokmakerij C-156 Noorderhaven 44
1-10 Sije Boomstra woonhuis en bokkinghang A-276 Bargebuurt 6
1-12 Jan Lichtendahl woonhuis en bokkingrookerij A-295 Zoutsloot 17
1-12 Hendrik Lichtendahl (Jr.) woonhuis en bokkingrookerij A-ong Zoutsloot 19
2-11 Johannes Hibma woonhuis en fabriek F-075 Schritsen 32
2-1 Hendrik Buikhuizen woonhuis en grutterij E-051 Grote Bredeplaats 14
2-1 Hendrik Buikhuizen woonhuis en grutterij E-051 Grote Bredeplaats 14a
2-3 Hendrik Buikhuizen woonhuis en grutterij E-093 Hondenstraat 5
2-3 Hendrik Buikhuizen woonhuis en grutterij E-094 Hondenstraat 5
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis en hok A-306 Dijkswal 8
2-9 Frans Hesling woonhuis en hok F-110 Grote Ossenmarkt 15
2-5 Rein Leijen (en Cons.) woonhuis en hok F-228 Kleine Ossenmarkt 10
2-5 Rein Leijen (en Cons.) woonhuis en hok F-228 Kleine Ossenmarkt 10a
2-6 Hermina Langenhorst woonhuis en hok F-213 Lanen 24
2-8 Catharina W. Endt (wed. J.H. Snijder, en Cons.) woonhuis en hok E-212 Lanen 83
2-20 Gemeente Harlingen woonhuis en kantoor G-407 Fabrieksplein 2
1-1 Dirk Pieter van Nouhuijs woonhuis en kantoor A-030 Noorderhaven 57
1-3 Willem Oldenburg woonhuis en kantoor C-148 Noorderhaven 62
2-29 Coenraad Kuhlman woonhuis en kantoor H-019 Zuiderplein 1
2-7 Gatse de Vries woonhuis en magazijn F-187 Lanen 70
1-5 Haring de Bock woonhuis en pakhuis A-127 Bildtstraat 20
1-29 Antje Hoedemaker (vr. v. J. v.d. Hoef, te Apeldoorn) woonhuis en pakhuis A-058a Droogstraat 10
1-30 Haring de Bock woonhuis en pakhuis A-ong Droogstraat 35
2-3 Pieter D. de Ruiter woonhuis en pakhuis G-009 Franekereind 26
2-3 Jan de Groot (Jzn.) woonhuis en pakhuis G-003 Franekereind 38
2-26 Bouwe van der Woude woonhuis en pakhuis G-213 Hofstraat 39
2-19 Sybrand Fontein woonhuis en pakhuis G-255 Lammert Warndersteeg 10
2-6 Henricus Stootman woonhuis en pakhuis F-219 Lanen 16
1-3 fa. Harmens (en Zoon) woonhuis en pakhuis C-152 Noorderhaven 54
1-3 fa. Harmens (en Zoon) woonhuis en pakhuis C-152 Noorderhaven 54a
1-19 Otte Feenstra woonhuis en pakhuis D-017 Noordijs 23
1-23 Pieter Westerhuis woonhuis en pakhuis D-ong Pakhuissteeg 6
2-12 Doeke Heerts woonhuis en pakhuis F-062 Raamstraat 10
2-12 Doeke Heerts woonhuis en pakhuis F-061 Raamstraat 12
2-10 Theodora L. Repko (wed. H. de Windt, en Cons.) woonhuis en pakhuis F-141 Schritsen 51
2-29 Y. Schokker (wed. R. Norel) woonhuis en pakhuis G-172 Tiepelsteeg 2
1-24 W.A.C. Fontein woonhuis en pakhuis D-ong Zoutsloot 120
1-24 Loge Deugd en IJver woonhuis en pakhuis D-ong Zoutsloot 122
1-7 wed. F. Plantinga woonhuis en school B-176 Achterstraat 29
2-25 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis en schuur G-105 Kerkpad 30
2-6 A.A. Snijder (en Cons.) woonhuis en schuur E-124 Kleine Bredeplaats 7
1-29 Pieter van der Sluis woonhuis en schuur D-131 Nieuwstraat 40
1-29 Pieter van der Sluis woonhuis en schuur D-130 Nieuwstraat 40a
2-29 fa. B. van Loon (en Zn.) woonhuis en schuur H-ong Rozengracht 15
1-11 Gerben Tigchelaar woonhuis en schuur A-245 Vissersstraat 4
1-14 Sietse Baarda woonhuis en schuur B-123 Zoutsloot 58
1-15 Anne de Vries woonhuis en schuur B-061 Zoutsloot 102
2-34 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis en schuur H-207 Zuidergat 3
2-12 Raphaël Pais woonhuis en schuur F-007 Zuiderhaven 43
2-13 Pieter van Meurs woonhuis en slachtplaats F-034 Brouwersstraat 16
2-13 Pieter van Meurs woonhuis en slachtplaats F-042 Carl Visschersteeg 3
2-17 Jelle Huitema woonhuis en slachtplaats G-231 Grote Kerkstraat 38
1-24 Jan H. Faber woonhuis en smederij B-036 Hoogstraat 4
1-1 Pieter Tuinhout woonhuis en smederij A-003 Noorderhaven 1
1-18 Pieter W. Wijbenga woonhuis en smederij C-099 Rommelhaven 2
1-19 Jan Hendrikus Faber woonhuis en smederij B-039 Rozemarijnstraat 1
2-34 Gooike Hamstra woonhuis en smederij H-ong Smidstraat 4
1-7 Antje Miedema (wed. D. Agema) woonhuis en stal A-187 Achterstraat 1
1-7 Antje Miedema (wed. D. Agema) woonhuis en stal A-188 Achterstraat 3
1-28 Tjalling Schaafsma woonhuis en stal D-176 Nieuwstraat 33
1-14 Sietse Baarda woonhuis en stal B-124 Zoutsloot 56
2-13 Jan Pieters Schaafsma woonhuis en timmerwinkel G-060 Brouwersstraat 13
2-13 Jan Pieters Schaafsma woonhuis en timmerwinkel G-060 Brouwersstraat 13a
2-13 Jacob Lamminga woonhuis en timmerwinkel F-033 Brouwersstraat 18
2-19 Klaas Hagedoorn (en Cons.) woonhuis en timmerwinkel G-391 Kromme Elleboogsteeg 9
1-19 T. Ronner (wed. L. Strak) woonhuis en timmerwinkel B-004 Rommelhaven 1
2-11 Gerrit Sipkes Spoelstra woonhuis en timmerwinkel F-057 Schritsen 50
2-3 fa. J. van Hulst woonhuis en werkplaats G-006 Franekereind 32
2-9 Hielke van der Zee woonhuis en werkplaats F-114 Grote Ossenmarkt 23
2-18 R.K. Armvoogdij woonhuis en werkplaats G-041 Heiligeweg 26
2-18 R.K. Armvoogdij woonhuis en werkplaats G-ong Heiligeweg 28
2-25 Bouke van der Schaaf woonhuis en werkplaats G-108 Kerkpad 24
2-24 Jan Wagenaar woonhuis en werkplaats G-283 Kerkpoortstraat 31
2-24 Cornelia Ebeling (vr. v. S. de Vries) woonhuis en werkplaats G-292 Kerkpoortstraat 49
2-6 Hendrikus Faber woonhuis en werkplaats E-125 Kleine Bredeplaats 9
2-6 Harm Dirk Voogd woonhuis en werkplaats E-127 Kleine Bredeplaats 13
2-6 Coenraad Leers woonhuis en werkplaats F-223 Lanen 10
2-6 Coenraad Leers woonhuis en werkplaats F-222 Lanen 10
2-7 Pieter Wiglema woonhuis en werkplaats F-186 Lanen 72
1-16 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis en werkplaats B-221 Liemendijk 20
2-14 Harm Dirks Voogd woonhuis en werkplaats E-137 't Poortje 1
2-9 Coenraad Leers woonhuis en werkplaats F-121 Schritsen 9
2-5 Hielke van der Zee woonhuis en werkplaats F-234 Vijversteeg 4
2-2 Anne Blijstra woonhuis en werkplaats E-014 Voorstraat 66
2-23 G. en H. Broersma woonhuis en werkplaats H-045a Zuiderbolwerk 9
2-14 Bauke van der Schaaf woonhuis, stal en bergplaats E-149 Drie Roemerssteeg 9
2-7 Bauke van der Schaaf woonhuis, stal en bergplaats E-151 Lanen 11
1-11 Bartele Posthuma woonhuis, werkplaats en schuur A-241 Vissersstraat 10
2-2 erv. J.F. Leemkoel zeepziederij G-017 Franekereind 6
2-2 Sybrand Fontein zoutkeet G-014 Franekereind 16
2-19 Sybrand Fontein zoutkeet G-267 Lammert Warndersteeg 1
2-19 fa. Frans Tjallingii zoutziederij G-268 Lammert Warndersteeg 3
1-24 fa. Sjoerd Hannema (en Cons.) zoutziederij D-059 Zoutsloot 119