Harlingen, huiseigenaren 1905 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2066)

Dit register beschrijft de hernummering van alle huizen. Tot 1905 werd gebruik gemaakt van een wijknummering, waarbij de stad verdeeld was in 8 wijken A t/m H, en de zgn. buitenbuurt (buiten de grachten) wijk I. In dit register wordt beschreven hoe werd overgegaan naar de moderne nummering d.m.v. straatnamen en even/oneven zijden. Bovendien worden de dan geldende kadasternummers vermeld, hoe het pand gebruikt wordt (woonhuis, pakhuis etc.) en de eigenaar.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.wijk  A  B  C  D  E  F  G  H  I  deel/blad voornamen familienaam gebruik wijk/nummer adres
1-1 Pieter Tuinhout woonhuis en smederij A-003 Noorderhaven 1
1-1 Jelle M. van der Wal woonhuis A-004 Noorderhaven 3
1-1 Jelle M. van der Wal woonhuis A-004 Noorderhaven 3a
1-1 Gem. Harlingen woonhuis A-005 Noorderhaven 5
1-1 erv. R. de Boer (te Amsterdam) woonhuis A-006 Noorderhaven 7
1-1 erv. R. de Boer (te Amsterdam) woonhuis A-006 Noorderhaven 7a
1-1 Jan van 't Vliet woonhuis A-007 Noorderhaven 9
1-1 Tjeerd Vellinga woonhuis A-008 Noorderhaven 11
1-1 Berend Kuiper woonhuis A-009 Noorderhaven 13
1-1 Douwe C. Boersma woonhuis A-010 Noorderhaven 15
1-1 Maaike Teves (wed. G.W. Koning) woonhuis A-011 Noorderhaven 17
1-1 Maaike Teves (wed. G.W. Koning) woonhuis A-012 Noorderhaven 19
1-1 Jan Dijk (Jellesz.) winkel en kantoor A-013 Noorderhaven 21
1-1 Hein de Bruin bergplaats A-014 Noorderhaven 23
1-13 Hein A. de Bruin woonhuis A-014 Zoutsloot 4
1-1 Jan Hamstra (te Leeuwarden) woonhuis A-015 Noorderhaven 25
1-1 fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam) pakhuis A-016 Noorderhaven 27
1-1 fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam) huis en schuur A-017 Noorderhaven 29
1-1 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis A-018 Noorderhaven 31
1-1 Aalbert van der Flier (Predikant te 'S-Hertogenbosch) woonhuis en bergplaats A-019 Noorderhaven 33
1-1 E.M. Trampen (wed. D. Snijder) woonhuis A-020 Noorderhaven 35
1-1 Sybrand Fontein woonhuis A-021 Noorderhaven 37
1-1 Elkan Pais pakhuis A-022 Noorderhaven 39
1-1 Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman) woonhuis A-023 Noorderhaven 41
1-1 Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein) woonhuis A-024 Noorderhaven 43
1-1 Albertina Alta (vr. v. A.S. Schaafsma) woonhuis A-025 Noorderhaven 45
1-1 waterschap Vijf Dln. Zeedijken (Buitendijks) woonhuis A-026 Noorderhaven 47
1-1 Johannes Stellingwerff woonhuis A-026a Noorderhaven 49
1-1 Mathijs van Bonzel woonhuis A-027 Noorderhaven 51
1-1 woonhuis A-028 Noorderhaven 53
1-1 Henderika van der Weide (wed. S. Wiarda) woonhuis A-029 Noorderhaven 55
1-1 Dirk Pieter van Nouhuijs woonhuis en kantoor A-030 Noorderhaven 57
1-1 fa. Harmens (en Zoon) pakhuis en kantoor A-031 Noorderhaven 59
1-1 Leentje Hoedemaker (vr. v. J.P. Posthumus) woonhuis A-032 Noorderhaven 61
1-1 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef) woonhuis A-032 Noorderhaven 61
1-1 Anna L. Fontein (wed. H.F. Fontein) woonhuis A-033 Noorderhaven 63
1-1 Jan Andries Meter woonhuis A-034 Noorderhaven 65
1-1 Roelf Schurink woonhuis A-035 Noorderhaven 67
1-1 Lucas A. Alta (te Amsterdam) woonhuis A-036 Noorderhaven 69
1-1 Jan Dijk (Jellesz.) woonhuis A-037 Noorderhaven 71
1-1 Wesselina Katoen (wed. J.H. Sommer C.S.) woonhuis A-038 Noorderhaven 73
1-2 Solco Tromp de Ruiter woonhuis A-039 Noorderhaven 75
1-2 Rinse de Ruiter woonhuis A-039 Noorderhaven 75a
1-2 Douwe C. Boersma woonhuis A-040 Noorderhaven 77
1-2 fa. Sjoerd Hannema pakhuis A-041 Noorderhaven 79
1-2 fa. Sjoerd Hannema pakhuis A-042 Noorderhaven 81
1-2 Dirk Harmens (te Leeuwarden) pakhuis A-043 Noorderhaven 83
1-2 Dirk Harmens (te Leeuwarden) pakhuis A-044 Noorderhaven 85
1-2 Johannes Stellingwerf woonhuis A-045 Noorderhaven 87
1-2 Johannes Stellingwerf woonhuis A-045 Noorderhaven 87a
1-2 Sikke Fekkes woonhuis A-046 Noorderhaven 89
1-2 Rinske Simonsz woonhuis A-047 Noorderhaven 91
1-2 fa. Sjoerd P. Hannema pakhuis A-048 Noorderhaven 93
1-2 Sipke van Urk woonhuis A-049 Noorderhaven 95
1-2 C.A.A. van Schouwenburg (wed. S. van Hulst) woonhuis A-050 Noorderhaven 97
1-2 Jan van Hulst (Szn.) woonhuis A-051 Noorderhaven 99
1-2 erv. Jan van der Schoot woonhuis A-052 Noorderhaven 101
1-2 erv. Jan van der Schoot woonhuis A-053 Noorderhaven 101
1-2 Antje Hoedemaker woonhuis A-053a Noorderhaven 103
1-2 J. van der Hoef (N.V. te Apeldoorn) pakhuis A-053a Noorderhaven 103
1-2 erv. Tjepke Zoete woonhuis A-054 Noorderhaven 105
1-2 C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann) pakhuis en woonkelders A-055 Noorderhaven 107
1-6 Abe Hainja woonhuis A-056 Karremanstraat 34
1-6 Abe Hainja woonhuis A-056a Karremanstraat 32
1-6 fa. Zeilmaker (en Co. te Amsterdam) woonhuis A-057 Karremanstraat 30
1-29 Trijntje Lautenbach (wed. T. Zoete, en Cons.) woonhuis A-058 Droogstraat 12
1-29 Antje Hoedemaker (vr. v. J. v.d. Hoef, te Apeldoorn) woonhuis en pakhuis A-058a Droogstraat 10
1-29 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis A-059 Droogstraat 8
1-6 Gerben Tigchelaar woonhuis A-060 Bildtstraat 23
1-5 Willem Houwink (te Helpman) woonhuis A-063 Bildtstraat 24
1-5 Hendrikus Oswald woonhuis A-064 Bildtstraat 22
1-29 John H. Sommer (wed. W. Katoen, en Cons.) keuken A-065 Droogstraat 6
1-4 Baukje de Jong woonhuis A-066 Zeepziedersstraat 1
1-4 wed. Gerben Mensonides pakhuis A-066 Zeepziedersstraat 3
1-4 Theodorus Keijzer A-067 Zeepziedersstraat 5
1-29 Eva M. Trampen (wed. D. Snijder) pakhuis A-069 Droogstraat 2
1-13 fa. Zeilmaker (en Co.) woonhuis A-070 Zoutsloot 10
1-13 fa. Zeilmaker (en Co.) huis en schuur A-071 Zoutsloot 8
1-13 Daniel Snijder (Hzn.) pakhuis A-072 Zoutsloot 6
1-13 Jan A. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis A-073 Zoutsloot 2
1-13 Jan A. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis A-074 Zoutsloot 2a
1-4 Jan van 't Vliet woonhuis A-075 Dijksteeg 1
1-30 Sybe Tj. Mellema stal en woning A-076 Droogstraat 1
1-30 Sybe Tj. Mellema stal en woning A-077 Droogstraat 3
1-30 Alb. de Bruin slachthuis A-078 Droogstraat 5
1-30 Trijntje Wiarda (wed. G.A. Fontein) slachthuis A-079 Droogstraat 7
1-30 Hendrika van der Weide (wed. S. Wiarda) woonhuis A-081 Droogstraat 9
1-30 Watze Nauta wagenhuis en stallen A-082 Droogstraat 11
1-30 Jelle G. Spoelstra woonhuis A-084 Droogstraat 13
1-30 Johannes Berndes pakhuis A-086 Droogstraat 15
1-30 Jan Andries Meter woonhuis A-087 Droogstraat 19
1-30 Theodorus Keijzer woonhuis A-088 Droogstraat 21
1-30 Theodorus Keijzer woonhuis A-089 Droogstraat 23
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-090 Droogstraat 25
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-090 Droogstraat 25a
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis en bergplaats A-092 Droogstraat 27
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis en bergplaats A-092 Droogstraat 27a
1-30 Taeke D. Boonstra (te Assen) woonhuis A-093 Droogstraat 33
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-094 Droogstraat 29
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-095 Droogstraat 29a
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis A-096 Droogstraat 31
1-30 Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis A-097 Droogstraat 37
1-30 Djieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) pakhuis A-098 Droogstraat 39
1-30 Rein Leijen woonhuis A-099 Droogstraat 41
1-30 Rein Leijen woonhuis A-100 Droogstraat 43
1-30 Jacobjen Bayma (wed. D. de Haan) woonhuis A-101 Droogstraat 45
1-30 Roelof Nauta (en Cons.) woonhuis A-102 Droogstraat 47
1-30 Poppe Nauta (en Cons.) woonhuis A-103 Droogstraat 51
1-30 erv. Yeme van der Wal stal A-104 Droogstraat 53
1-30 J.A. Smilde (en Cons.) pakhuis A-105 Droogstraat 55
1-30 Doopsgezinde Gemeente kerk A-106 Droogstraat 57
1-6 Doopsgezinde Gemeente kosterij A-107 Karremanstraat 28
1-6 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-108 Karremanstraat 26
1-6 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-109 Karremanstraat 24
1-14 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-110 Zoutsloot 50
1-14 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-111 Zoutsloot 48
1-14 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-112 Zoutsloot 46
1-14 Doopsgezinde Gemeente woonhuis A-113 Zoutsloot 44
1-14 Jan de Jong woonhuis A-114 Zoutsloot 42
1-14 Yeme van der Wal woonhuis A-115 Zoutsloot 40
1-14 Tetje Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein) stal A-117 Zoutsloot 38
1-14 Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan) woonhuis A-118 Zoutsloot 36
1-14 Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan) woonhuis A-119 Zoutsloot 34
1-14 Jacobjen Baijma (wed. D. de Haan) woonhuis A-119 Zoutsloot 34a
1-14 Otto van der Heijde woonhuis A-120 Zoutsloot 32
1-14 Sjoukje Wassenaar (wed. Klaas Leeksma, en Cons.) woonhuis A-121 Zoutsloot 30
1-5 Hendrik Scholten (te Ermelo) woonhuis A-122 Bildtstraat 13
1-5 wed. Foppe Plantinga woonhuis A-123 Bildtstraat 15
1-6 Wiebe W. Schoonhoven woonhuis A-124 Bildtstraat 17
1-6 D. Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis A-125 Bildtstraat 19
1-6 Geertje B. Monsma woonhuis A-126 Bildtstraat 21
1-5 Haring de Bock woonhuis en pakhuis A-127 Bildtstraat 20
1-7 Stads Weeshuis woonhuis A-127 Karremanstraat 19
1-5 Jan van der Wal woonhuis A-128 Bildtstraat 18
1-7 Jelle Huitema woonhuis A-128 Karremanstraat 21
1-5 Taeke D. Boonstra (te Assen) woonhuis A-129 Bildtstraat 16
1-7 Harm Jacobs Veen woonhuis A-129 Karremanstraat 23
1-5 Jan Wijga woonhuis A-130 Bildtstraat 14
1-5 Jan Wijga woonhuis A-130 Bildtstraat 14a
1-7 Pieter Visser woonhuis A-130 Karremanstraat 25
1-5 Rinke de Beer woonhuis A-131 Bildtstraat 12
1-7 Pieter de Moed woonhuis A-131 Karremanstraat 27
1-14 Trijntje M. van der Woud (wed. Hylke J. Span, te Wijnaldum) woonhuis A-132 Zoutsloot 28
1-13 Albert J. Sluik woonhuis A-134 Zoutsloot 26
1-13 Tetje S. Dijkstra (vr. v. P.J. Holstein) woonhuis A-135 Zoutsloot 24
1-13 Albert J. Sluik woonhuis A-136 Zoutsloot 22
1-13 Jacob H. Zuidema woonhuis A-137 Zoutsloot 20
1-13 Sietse Baarda woonhuis A-138 Zoutsloot 18
1-13 Willem Kramer woonhuis A-139 Zoutsloot 16
1-5 Willem Kramer (en Cons.) woonhuis A-140 Zeilmakersstraat 1
1-5 Zacheus Rijpstra woonhuis A-141 Zeilmakersstraat 3
1-5 Sybe Okkinga woonhuis A-142 Zeilmakersstraat 5
1-5 Hendrikus H.F. Rooswinkel woonhuis A-143 Zeilmakersstraat 7
1-5 Siepkje van Slooten (wed. K.J. de Vries) woonhuis A-144 Zeilmakersstraat 9
1-5 Albertus Pot (te Dokkum) woonhuis A-145 Zeilmakersstraat 11
1-5 Geert Terpstra woonhuis A-146 Zeilmakersstraat 6
1-5 Geert Terpstra woonhuis A-147 Zeilmakersstraat 4
1-13 Th.H. Keijzer woonhuis A-148 Zoutsloot 12
1-13 Th.H. Keijzer woonhuis A-148a Zoutsloot 14
1-12 Elkan A. Speijer woonhuis A-149 Zoutsloot 25
1-12 Rinnert Hueze woonhuis A-150 Zoutsloot 27
1-12 Rinke Dijkstra woonhuis A-151 Zoutsloot 29
1-12 Douwe de Boer woonhuis A-152 Zoutsloot 31
1-12 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-153 Zoutsloot 33
1-12 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-154 Zoutsloot 35
1-12 Hette Hettema woonhuis A-155 Zoutsloot 37
1-12 Hette Hettema woonhuis A-156 Zoutsloot 39
1-12 Jacob L. van Loon woonhuis A-157 Zoutsloot 41
1-12 Namle Wijga woonhuis A-158 Zoutsloot 43
1-12 Klaas Ebes (te Maassluis) woonhuis A-159 Zoutsloot 45
1-12 Hendrik Kerkhoven woonhuis A-160 Zoutsloot 47
1-12 Thomas Dijkstra woonhuis A-161 Zoutsloot 49
1-12 Hette W. Hettema woonhuis A-162 Zoutsloot 51
1-12 Catharina A. Reus woonhuis A-163 Zoutsloot 53
1-12 Wilhelmina Dijkstra (en erv.) woonhuis A-164 Zoutsloot 55
1-12 Jan H. van 't Vliet (en erv.) woonhuis A-165 Zoutsloot 57
1-12 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis A-166 Zoutsloot 59
1-12 Andries Nauta (en erv.) woonhuis A-167 Zoutsloot 61
1-12 Albert A. Kuiper woonhuis A-168 Zoutsloot 63
1-12 Albert A. Kuiper woonhuis A-169 Zoutsloot 65
1-6 Ate S. van Veen woonhuis A-170 Karremanstraat 22
1-6 Feike van der Heide woonhuis A-171 Karremanstraat 20
1-6 Jetske de Vries (wed. D. de Groot) woonhuis A-172 Karremanstraat 18
1-6 Halbe Kuipers woonhuis A-173 Karremanstraat 16
1-7 Hervormde Diaconie woonhuis A-173 Karremanstraat 15
1-6 J.A. Blok (en A.J. Blok) woonhuis A-174 Karremanstraat 14
1-7 Hervormde Diaconie woonhuis A-174 Karremanstraat 17
1-8 wed. F. Plantinga woonhuis A-175 Achterstraat 14
1-8 Lydia Kramer (wed. W. Ten Brink) woonhuis A-176 Achterstraat 12
1-8 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis A-177 Achterstraat 10
1-8 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis A-178 Achterstraat 8
1-8 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis A-179 Achterstraat 6
1-8 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis A-180 Achterstraat 4
1-8 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis A-181 Achterstraat 2
1-5 Jantje van der Wal woonhuis A-182 Bildtstraat 3
1-5 Gustav. Gudmundsson woonhuis A-183 Bildtstraat 5
1-5 Gerrit Dijkstra woonhuis A-184 Bildtstraat 7
1-5 Tietje Bootsma woonhuis A-185 Bildtstraat 9
1-5 Petrus Hamstra woonhuis A-186 Bildtstraat 11
1-7 Antje Miedema (wed. D. Agema) woonhuis en stal A-187 Achterstraat 1
1-7 Antje Miedema (wed. D. Agema) woonhuis en stal A-188 Achterstraat 3
1-7 Jacob L. van Loon woonhuis A-189 Achterstraat 5
1-7 Pieter Westerhuis woonhuis A-190 Achterstraat 7
1-7 Pieter Westerhuis woonhuis A-190 Achterstraat 9
1-7 erv. Sietse C. Beidschat woonhuis A-191 Achterstraat 11
1-7 erv. Sietse C. Beidschat woonhuis A-192 Achterstraat 13
1-7 Allert van der Meer woonhuis A-193 Achterstraat 15
1-7 Bartele Posthuma woonhuis A-194 Achterstraat 17
1-7 Bartele Posthuma woonhuis A-195 Achterstraat 19
1-7 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis A-196 Achterstraat 21
1-7 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis A-197 Achterstraat 23
1-7 Sjabertus Broersma woonhuis A-198 Achterstraat 25
1-6 Sjabertus Broersma woonhuis A-199 Karremanstraat 12
1-6 A.A.J. Warren (wed. J.F. Leemkoel) woonhuis A-200 Karremanstraat 10
1-6 Casper Schraal woonhuis A-201 Karremanstraat 8
1-9 Casper Schrage woonhuis A-202 Anjelierstraat 18
1-9 Frans Neisingh woonhuis A-203 Anjelierstraat 16
1-9 Taeke Boumans woonhuis A-204 Anjelierstraat 14
1-9 Hendrikus Lichtendahl (Jr.) ijskelder A-205 Anjelierstraat 12
1-9 Jitske Hettema (wed. Tiete Laverman) woonhuis A-206 Anjelierstraat 10
1-9 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-207 Anjelierstraat 8
1-9 Pieter Westerhuis woonhuis A-208 Anjelierstraat 6
1-9 J.A. Blok woonhuis A-209 Anjelierstraat 4
1-9 Antje Miedema (wed. D.J. Agema) woonhuis A-210 Anjelierstraat 2
1-5 Antje Miedema (wed. D.J. Agema) woonhuis A-211 Bildtstraat 1
1-5 Antje Miedema (wed. D.J. Agema) stal A-211 Bildtstraat 1a
1-9 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis A-212 Anjelierstraat 1
1-9 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-213 Anjelierstraat 3
1-9 erv. Sietze C. Beidschat woonhuis A-214 Anjelierstraat 5
1-9 Armvoogdij woonhuis A-215 Anjelierstraat 7
1-9 Catharina Veenhoven (wed. Corsten) woonhuis A-216 Anjelierstraat 9
1-16 Catharina Veenhoven (wed. S.A.L. Corsten) woonhuis A-217 Liemendijk 2
1-6 Hielkje Gonggrijp (en Cons.) woonhuis A-218 Karremanstraat 6
1-6 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis A-219 Karremanstraat 4
1-6 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis A-220 Karremanstraat 2
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-221 Noorderwal 28
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-222 Noorderwal 26
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-223 Noorderwal 24
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-224 Noorderwal 22
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-225 Noorderwal 20
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-226 Noorderwal 18
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-227 Noorderwal 16
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-228 Noorderwal 14
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-229 Noorderwal 12
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-230 Noorderwal 10
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-231 Noorderwal 8
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-232 Noorderwal 6
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-233 Noorderwal 4
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis A-234 Noorderwal 2
1-5 Petrus Hamstra woonhuis A-235 Bildtstraat 10
1-5 Petrus Hamstra werkplaats A-236 Bildtstraat 8
1-5 Henderika Carsten woonhuis A-237 Bildtstraat 6
1-5 Klaas Hagedoorn (en Cons.) woonhuis A-238 Bildtstraat 4
1-5 C.A.A. van Rossum woonhuis A-239 Bildtstraat 2
1-11 Anna Meijer woonhuis A-240 Vissersstraat 12
1-11 Bartele Posthuma woonhuis, werkplaats en schuur A-241 Vissersstraat 10
1-11 Douwe de Boer woonhuis A-243 Vissersstraat 8
1-11 Douwe de Boer woonhuis A-244 Vissersstraat 6
1-11 Gerben Tigchelaar woonhuis en schuur A-245 Vissersstraat 4
1-10 Antje Miedema (wed. D.J. Agema) woonhuis A-247 Bargebuurt 9
1-10 Hervormde Diaconie woonhuis A-248 Bargebuurt 11
1-10 Gereformeerde Kerk woonhuis A-249 Bargebuurt 13
1-10 Gereformeerde Kerk woonhuis A-249 Bargebuurt 13a
1-10 Sietse Baarda woonhuis A-250 Bargebuurt 15
1-10 Casper de Haan woonhuis A-251 Bargebuurt 17
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-252 Zoutsloot 21
1-12 Elisabeth de Vries (wed. Jan Baantjer) woonhuis A-253 Zoutsloot 23
1-10 Hervormde Diaconie woonhuis A-254 Bargebuurt 28
1-10 Elisabeth de Vries (wed. Baantjer) woonhuis A-255 Bargebuurt 26
1-10 Jacobus Wobma woonhuis A-256 Bargebuurt 24
1-10 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis A-257 Bargebuurt 22
1-10 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis A-258 Bargebuurt 20
1-10 Theodorus Keijzer woonhuis A-259 Bargebuurt 18
1-10 Jelle M. van der Wal woonhuis A-260 Bargebuurt 16
1-10 Jacobus Wobma woonhuis A-261 Bargebuurt 14
1-10 Jelle M. van der Wal woonhuis A-262 Bargebuurt 12
1-10 Theodorus Keijzer woonhuis A-263 Bargebuurt 10
1-10 Theodorus Keijzer woonhuis A-264 Bargebuurt 8
1-10 Theodorus Keijzer woonhuis A-265 Bargebuurtspoortje 2
1-10 A-266 Bargebuurtspoortje 4
1-10 A-267 Bargebuurtspoortje 6
1-10 A-269 Bargebuurtspoortje 8
1-10 wed. Tj. Baantjer (te Amsterdam) woonhuis A-270 Bargebuurtspoortje 10
1-10 A-271 Bargebuurtspoortje 12
1-10 Sije Boomstra woonhuis en bokkinghang A-276 Bargebuurt 6
1-10 Sije Boomstra woonhuis A-277 Bargebuurt 4
1-10 Sije Boomstra woonhuis A-278 Bargebuurt 2
1-10 Gemeente Harlingen bokkingrookerij A-279 Bargebuurt 1
1-10 Jan Lichtendahl Hzn. bokkingrookerij A-280 Bargebuurt 3
1-10 Anna H. Bloem (en erv.) woonhuis A-281 Bargebuurt 5
1-10 Jan Lichtendahl (Hzn.) ijspakhuis A-282a Bargebuurt 7
1-11 Jan Lichtendahl (Hzn.) woonhuis A-283 Vissersstraat 1
1-11 Jan Lichtendahl (Hzn.) woonhuis A-283 Visbuurt 10
1-11 Albertus van der Schoot woonhuis A-285 Visbuurt 8
1-11 Sjoukje Wassenaar (wed. K. Leeksma) woonhuis A-286 Visbuurt 6
1-11 Klaas Hagedoorn (en erv.) woonhuis A-287 Visbuurt 4
1-11 Willem van der Meij woonhuis A-288 Visbuurt 2
1-11 Gemeente Harlingen woonhuis A-289 Vissersstraat 3
1-11 Gemeente Harlingen woonhuis A-290 Vissersstraat 5
1-11 Gemeente Harlingen woonhuis A-291 Vissersstraat 7
1-11 Gemeente Harlingen woonhuis A-292 Vissersstraat 9
1-11 Wijga korenmolen A-294 Dijkswal 1
1-11 Gemeente Harlingen grond A-294 Dijkswal 1
1-12 Jan Lichtendahl woonhuis en bokkingrookerij A-295 Zoutsloot 17
1-12 Jelle M. van der Wal woonhuis A-296 Zoutsloot 15
1-12 Dieuwke IJlstra (en erv.) woonhuis A-297 Zoutsloot 13
1-12 Raphael Pais woonhuis A-298 Zoutsloot 11
1-12 Maria Buwalda (vr. v. de Jong) woonhuis A-299 Zoutsloot 9
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-300 Zoutsloot 7
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-301 Zoutsloot 5
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-302 Zoutsloot 3
1-12 Jacob Torenbeek woonhuis A-302a Zoutsloot 1
1-11 Jacob Torenbeek huis en bergplaats A-303 Dijkswal 2
1-11 Jacob Torenbeek huis en bergplaats A-304 Dijkswal 4
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis A-305 Dijkswal 6
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis en hok A-306 Dijkswal 8
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis A-307 Dijkswal 10
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis A-308 Dijkswal 12
1-11 Jacob Torenbeek woonhuis A-309 Dijkswal 14
1-4 Hein Harmens de Bruin woonhuis A-ong Noorderstraat 1
1-4 Hein Harmens de Bruin werkplaats A-ong Noorderstraat 3
1-4 Frederik Theodorus Schneijder (Reeder te Amsterdam) pakhuis A-ong Noorderstraat 5
1-4 Sybr. Fontein pakhuis A-ong Zeepziedersstraat 2
1-4 Sybr. Fontein woonhuis A-ong Zeepziedersstraat 4
1-5 Geert Terpstra schuur A-ong Zeilmakersstraat 2
1-10 Elkan Aaron Speijer woonhuis A-ong Bargebuurt 19
1-11 Lijsbertus Koops huis, ijshok en rookerij A-ong Vissersstraat 2
1-12 Hendrik Lichtendahl (Jr.) woonhuis en bokkingrookerij A-ong Zoutsloot 19
1-29 Watze Nauta woonhuis A-ong Droogstraat 4
1-30 Geert Terpstra woonhuis A-ong Droogstraat 17
1-30 Haring de Bock woonhuis en pakhuis A-ong Droogstraat 35
1-30 Poppe Nauta (en Cons.) woonhuis A-ong Droogstraat 49
1-2 Doopsgezinde Gemeente pastory B-001 Noorderhaven 109
1-2 Sjoerd P. van der Veen slagerij B-002 Noorderhaven 111
1-2 Sjoerd P. van der Veen woonhuis B-002 Noorderhaven 111a
1-2 Pieter Dirk Fontein woonhuis B-003 Noorderhaven 113
1-19 T. Ronner (wed. L. Strak) woonhuis en timmerwinkel B-004 Rommelhaven 1
1-19 T. Ronner (wed. L. Strak) woonhuis B-005 Rommelhaven 3
1-19 T. Ronner (wed. L. Strak) woonhuis B-005 Rommelhaven 3a
1-19 Wilhelmus Dijkstra woonhuis B-006 Rommelhaven 5
1-19 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis B-007 Rommelhaven 7
1-19 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis B-007 Rommelhaven 7a
1-19 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) pakhuis B-008 Rommelhaven 9
1-19 Jantje Ebes (wed. H. Boswijk, en Cons.) woonhuis B-009 Rommelhaven 11
1-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) pakhuis B-010 Rommelhaven 13
1-19 A. van Dorpen (wed. H. Ouendag) woonhuis B-011 Rommelhaven 15
1-17 Douwe de Boer woonhuis B-012 Scheerstraat 1
1-17 Bote Tigchelaar (te Almenum) woonhuis B-013 Scheerstraat 3
1-17 Klaas de Vries (Kzn.) pakhuis en keuken B-014 Scheerstraat 5
1-17 Jantje van der Wal (en Cons.) woonhuis B-015 Scheerstraat 7
1-17 Bastiaan Steinfort (te Franeker) woonhuis B-016 Scheerstraat 9
1-17 erv. Johannes H. Bolta woonhuis B-017 Scheerstraat 11
1-24 Sipke J. Riewald woonhuis B-019 Hoogstraat 30
1-24 Douwe Hilarius woonhuis B-020 Hoogstraat 28
1-24 Jan P. Schaafsma woonhuis B-021 Hoogstraat 26
1-24 Jan P. Schaafsma woonhuis B-021 Hoogstraat 26a
1-24 Klaas Hagedoorn woonhuis B-022 Hoogstraat 24
1-24 Klaas Hagedoorn woonhuis B-023 Hoogstraat 22
1-18 Eelke Bootsma woonhuis B-024 Herenwaltje 15
1-18 Eelke Bootsma woonhuis B-025 Herenwaltje 17
1-18 Eelke Bootsma woonhuis B-026 Herenwaltje 19
1-24 Klaas Henstra woonhuis B-028 Hoogstraat 20
1-24 Rients van der Meulen woonhuis B-029 Hoogstraat 18
1-24 Agnes van der Meer woonhuis B-030 Hoogstraat 16
1-24 Cornelis A.A. van Rossum woonhuis B-031 Hoogstraat 14
1-24 Wilhelmus P. Dartee woonhuis B-032 Hoogstraat 12
1-24 Wilhelmus Dijkstra woonhuis B-033 Hoogstraat 10
1-24 Wilhelmus Dijkstra woonhuis B-034 Hoogstraat 8
1-24 Wilhelmus Dijkstra woonhuis B-035 Hoogstraat 6
1-24 Jan H. Faber woonhuis en smederij B-036 Hoogstraat 4
1-24 Jan Krijtenburg woonhuis B-037 Hoogstraat 2
1-24 Jan Krijtenburg woonhuis B-037 Hoogstraat 2a
1-19 Taetske Nadort (wed. J. Kuiper) woonhuis B-038 Rozemarijnstraat 3
1-19 Jan Hendrikus Faber woonhuis en smederij B-039 Rozemarijnstraat 1
1-25 Maria G. van Hulst woonhuis B-039 Hoogstraat 1
1-25 Hendrik Simonsz woonhuis B-040 Hoogstraat 3
1-25 Barend Godthelp (te Borger) woonhuis B-041 Hoogstraat 5
1-25 Dirk Cnossen woonhuis B-042 Hoogstraat 7
1-25 Thomas Eskes timmerwinkel B-043 Hoogstraat 9
1-25 Jan Krijtenburg woonhuis B-044 Hoogstraat 11
1-25 Jan Krijtenburg werkplaats B-044 Hoogstraat 13
1-25 Sybrand Tjallingii pakhuis B-045 Hoogstraat 15
1-25 Sybrand Tjallingii pakhuis B-046 Hoogstraat 17
1-25 Jan Arend Smilde (en Cons.) slagerij B-047 Hoogstraat 19
1-25 Jan Arend Smilde (en Cons.) woonhuis B-047 Hoogstraat 19a
1-25 Dieuwke Posthumus (wed. J. Horjus) woonhuis B-048 Hoogstraat 21
1-25 Cornelis de Jong (te Nieuweramstel) woonhuis B-049 Hoogstraat 23
1-25 Cornelis de Jong (te Nieuweramstel) woonhuis B-049 Hoogstraat 23a
1-25 Jan H. de Boer woonhuis B-050 Hoogstraat 25
1-25 Johan H. Schumacher woonhuis B-051 Hoogstraat 27
1-25 Anne Zeilmaker woonhuis B-052 Hoogstraat 29
1-25 Anne Zeilmaker woonhuis B-052 Hoogstraat 29a
1-25 Lolke de Bruin woonhuis B-053 Hoogstraat 31
1-25 Lolke de Bruin woonhuis B-054 Hoogstraat 33
1-25 Sipke H. Riewald woonhuis B-055 Hoogstraat 35
1-25 Sipke H. Riewald woonhuis B-056 Hoogstraat 35
1-25 Melis S. Visser woonhuis B-057 Hoogstraat 37
1-25 Anne de Vries woonhuis B-058 Hoogstraat 39
1-25 Anne de Vries woonhuis B-058 Hoogstraat 39a
1-25 Rommert T. Tigchelaar woonhuis B-059 Hoogstraat 41
1-15 Rommert T. Tigchelaar woonhuis B-060 Zoutsloot 104
1-15 M.S. Visser (Azn.) woonhuis B-061 Zoutsloot 100
1-15 Anne de Vries woonhuis en schuur B-061 Zoutsloot 102
1-14 Anna de Vries bergplaats B-062 Zoutsloot 98
1-17 Jelle M. van der Wal woonhuis B-064 Wortelstraat 8
1-17 Sytze Baarda werkplaats B-065 Wortelstraat 6
1-17 Jacob Wiersma woonhuis B-066 Wortelstraat 4
1-17 Sytze Baarda woonhuis B-067 Wortelstraat 2
1-17 Hervormde Diaconie woonhuis B-068 Wortelstraat 3
1-17 Klaartje L. van der Wal (wed. J. Munneke, en Cons.) woonhuis B-069 Wortelstraat 5
1-17 Klaartje L. van der Wal (wed. J. Munneke, en Cons.) woonhuis B-070 Wortelstraat 7
1-17 Eelke Bootsma woonhuis B-071 Wortelstraat 9
1-17 Armvoogdij woonhuis B-072 Wortelstraat 11
1-17 Hielke Pieksma woonhuis B-073 Wortelstraat 13
1-14 erv. Foppe Plantinga woonhuis B-074 Zoutsloot 96
1-17 Anne Zeilmaker woonhuis B-074 Wortelstraat 15
1-17 Gerardus A. de Boer (te Franeker) woonhuis B-075 Wortelstraat 17
1-14 Hein H. de Bruin woonhuis B-077 Zoutsloot 94
1-14 Abe Hainja woonhuis B-078 Zoutsloot 92
1-14 Abe Hainja woonhuis B-079 Zoutsloot 90
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-080 Zoutsloot 88
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-081 Zoutsloot 86
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-082 Zoutsloot 84
1-14 Hein H. de Bruin (wed. R. Faber) schuur B-083 Zoutsloot 82
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-084 Zoutsloot 80
1-14 wed. R. Faber woonhuis B-084 Zoutsloot 80a
1-14 Foppe W. Plantinga woonhuis B-085 Zoutsloot 78
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-086 Herenwaltje 1
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-087 Herenwaltje 3
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-087 Herenwaltje 3a
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-088 Herenwaltje 5
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-089 Herenwaltje 7
1-18 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-089 Herenwaltje 7a
1-17 Hervormde Diaconie woonhuis B-090 Wortelstraat 1
1-18 Klaas Hagedoorn (en Cons.) woonhuis B-091 Herenwaltje 9
1-18 Pieter Oldenburger woonhuis B-092 Herenwaltje 11
1-18 Sytse Baarda woonhuis B-093 Herenwaltje 13
1-29 Lolke de Bruin woonhuis B-094 Droogstraat 18
1-29 fa. gebr. Smilde (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-095 Droogstraat 16
1-29 Jan Krijtenburg locaal B-096 Droogstraat 14
1-30 Andries Nauta woonhuis B-097 Droogstraat 59
1-30 Meine Wijnalda woonhuis B-098 Droogstraat 61
1-30 Wijnand Hoekers stal B-099 Droogstraat 63
1-30 Sietse Baarda stal en woonhuis B-100 Droogstraat 65
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis B-101 Droogstraat 67
1-30 Douwe C. Boersma woonhuis B-102 Droogstraat 69
1-31 Douwe C. Boersma woonhuis B-103 Droogstraat 71
1-31 Douwe C. Boersma woonhuis B-104 Droogstraat 73
1-31 Foppe W. Plantinga woonhuis B-105 Droogstraat 75
1-31 (Niet Geboekt) woonhuis B-106 Droogstraat 79
1-31 Yeme van der Wal woonhuis B-107 Droogstraat 81
1-31 wed. J. Norel (en Cons.) woonhuis B-108 Droogstraat 83
1-18 Eele Nauta (en Cons.) woonhuis B-109 Herenwaltje 12
1-18 Eele Nauta (en Cons.) woonhuis B-109a Herenwaltje 10
1-18 wed. Pieter Oldenburger woonhuis B-110 Herenwaltje 8
1-18 wed. Pieter Oldenburger woonhuis B-111 Herenwaltje 6
1-18 O. Zeijlemaker (wed. W.A. Lijn) woonhuis B-112 Herenwaltje 4
1-18 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis B-113 Herenwaltje 2
1-14 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis B-113a Zoutsloot 76
1-14 Sietze Baarda stal B-114 Zoutsloot 74
1-14 Johannes Stellingwerf woonhuis B-115 Zoutsloot 72
1-14 Johs. Stellingwerf woonhuis B-116 Zoutsloot 70
1-14 Jacobus Antonissen woonhuis B-117 Zoutsloot 68
1-14 Jacobus Antonissen woonhuis B-118 Zoutsloot 68
1-14 Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden) woonhuis B-119 Zoutsloot 66
1-14 Bernardus Westerhoff (te Leeuwarden) woonhuis B-120 Zoutsloot 64
1-14 Douwe C. Boersma woonhuis B-121 Zoutsloot 62
1-14 Douwe C. Boersma woonhuis B-122 Zoutsloot 60
1-14 Sietse Baarda woonhuis en schuur B-123 Zoutsloot 58
1-14 Sietse Baarda woonhuis en stal B-124 Zoutsloot 56
1-14 Rinke Elzinga woonhuis B-125 Zoutsloot 54
1-14 Hervormde Diaconie woonhuis B-126 Zoutsloot 52
1-12 Hervormde Diaconie woonhuis B-132 Zoutsloot 67
1-12 Hervormde Diaconie woonhuis B-133 Zoutsloot 69
1-12 Hillegien P. Oldenburger (wed. A.J. Kuiper) woonhuis B-134 Zoutsloot 71
1-13 Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn) huis en hok B-135 Zoutsloot 73
1-13 Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn) huis en hok B-136 Zoutsloot 75
1-13 Sjoerd Sloterdijk woonhuis B-137 Zoutsloot 77
1-13 Antje Hoedemaker (vr. v. Jan van Der Hoef, te Apeldoorn) huis en hok B-138 Zoutsloot 79
1-13 Bauke van Smeden woonhuis B-139 Zoutsloot 83
1-13 Sietze Baarda woonhuis B-140 Zoutsloot 85
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-141 Zoutsloot 87
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-142 Zoutsloot 89
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-143 Zoutsloot 91
1-13 Aaltje Hendriks (te Bolsward) woonhuis B-144 Zoutsloot 93
1-13 Aaltje Hendriks (te Bolsward) woonhuis B-145 Zoutsloot 95
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-146 Zoutsloot 97
1-13 Ernestus G. Langenhorst pakhuis B-146 Zoutsloot 97
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-147 Zoutsloot 99
1-13 Ernestus G. Langenhorst woonhuis B-148 Zoutsloot 101
1-13 Douwe Boersma woonhuis B-149 Zoutsloot 103
1-13 Douwe Boersma woonhuis B-150 Zoutsloot 105
1-13 Age S. Miedema (en Cons., te Haarlem) woonhuis B-151 Zoutsloot 107
1-13 Age S. Miedema (en Cons., te Haarlem) woonhuis B-152 Zoutsloot 109
1-13 Sjoerd P. van Veen woonhuis B-153 Zoutsloot 111
1-13 Sjoerd P. van Veen woonhuis B-154 Zoutsloot 113
1-17 Age S. Miedema (en Cons.) timmerwinkel B-155 Heerensteeg 1
1-17 Douwe C. Boersma woonhuis B-156 Heerensteeg 6
1-17 Jan Faber woonhuis B-157 Heerensteeg 4
1-17 Teije J. Schaafsma woonhuis B-158 Heerensteeg 2
1-8 erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.) woonhuis B-159 Achterstraat 44
1-8 erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.) woonhuis B-160 Achterstraat 42
1-8 erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.) woonhuis B-161 Achterstraat 40
1-8 erv. W. van der Veen (en Jan de Jong en Cons.) woonhuis B-162 Achterstraat 38
1-8 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-163 Achterstraat 36
1-8 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-164 Achterstraat 34
1-8 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-165 Achterstraat 32
1-8 Hendrikus Pascum woonhuis B-166 Achterstraat 28
1-8 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-166 Achterstraat 30
1-8 Petrus Hamstra (Pzn.) wagenhuis en stal B-167 Achterstraat 24
1-8 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn) woonhuis B-168 Achterstraat 22
1-8 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn) woonhuis B-168a Achterstraat 20
1-8 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-169 Achterstraat 18
1-8 Fokke Drost woonhuis B-170 Achterstraat 16
1-6 Fokke Drost woonhuis B-171 Karremanstraat 11
1-6 Hervormde Diaconie woonhuis B-172 Karremanstraat 13
1-7 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-175 Achterstraat 27
1-7 wed. F. Plantinga woonhuis en school B-176 Achterstraat 29
1-7 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn) woonhuis B-177 Achterstraat 31
1-7 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-178 Achterstraat 33
1-7 wed. F. Plantinga woonhuis B-179 Achterstraat 35
1-7 wed. C. van der Schoot woonhuis B-180 Achterstraat 37
1-7 wed. F. Plantinga woonhuis B-181 Achterstraat 39
1-7 wed. F. Plantinga woonhuis B-182 Achterstraat 41
1-7 Willem van der Meij woonhuis B-183 Achterstraat 43
1-7 erv. Willem Lichtendahl woonhuis B-184 Achterstraat 45
1-7 Hermanus Jans woonhuis B-185 Achterstraat 47
1-7 Hein Harmens de Bruin woonhuis B-186 Achterstraat 49
1-7 R.C. Gemeente woonhuis B-187 Achterstraat 51
1-16 Roomsch Kath. Gemeente woonhuis B-188 Liemendijk 36
1-16 Roomsch Kath. Gemeente woonhuis B-189 Liemendijk 34
1-9 Klaartje van der Wal (wed. Munneke) woonhuis B-190 Anjelierstraat 34
1-9 Harke Tekema woonhuis B-191 Anjelierstraat 32
1-9 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-192 Anjelierstraat 30
1-9 Eelke Bootsma woonhuis B-193 Anjelierstraat 28
1-9 Eelke Bootsma woonhuis B-194 Anjelierstraat 26
1-9 Antje Hoedemaker (vr. v. J. van Der Hoef, te Apeldoorn) woonhuis B-195 Anjelierstraat 24
1-9 Herre Sondervan school B-196 Anjelierstraat 22
1-9 Herre Sondervan school B-197 Anjelierstraat 20
1-6 Willem van der Meij woonhuis B-198 Karremanstraat 5
1-6 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis B-199 Karremanstraat 7
1-6 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-200 Karremanstraat 9
1-9 Foppe W. Plantinga woonhuis B-201 Anjelierstraat 11
1-9 Lammert Zeilmaker woonhuis B-202 Anjelierstraat 13
1-9 Liekele Harenberg (te Amsterdam) woonhuis B-203 Anjelierstraat 15
1-9 Hendrikus Oswald woonhuis B-204 Anjelierstraat 17
1-9 Jelle de Jong (en Cons.) woonhuis B-205 Anjelierstraat 19
1-9 Klaas Scheffer woonhuis B-206 Anjelierstraat 21
1-9 Jan Webonk woonhuis B-207 Anjelierstraat 23
1-9 Ake J. van der Veen (en Cons.) woonhuis B-208 Anjelierstraat 25
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-209 Anjelierstraat 27
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-210 Anjelierstraat 31
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-211 Anjelierstraat 33
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-212 Anjelierstraat 35
1-10 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) woonhuis B-213 Anjelierstraat 37
1-10 Klaas Flietstra woonhuis B-214 Anjelierstraat 39
1-10 Klaas Flietstra woonhuis B-215 Anjelierstraat 41
1-16 Albertus van der Schoot woonhuis B-216 Liemendijk 32
1-16 Albertus van der Schoot woonhuis B-217 Liemendijk 30
1-16 Dirk van den Berg woonhuis B-218 Liemendijk 28
1-16 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis B-219 Liemendijk 26
1-16 Klaas Flietstra woonhuis B-220 Liemendijk 24
1-16 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis en werkplaats B-221 Liemendijk 20
1-16 Wijnand Hoekers woonhuis B-221 Liemendijk 22
1-16 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-222 Liemendijk 16
1-16 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-222 Liemendijk 18
1-16 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-223 Liemendijk 12
1-16 Anna Jongbloed (vr. v. J. van Grol) woonhuis B-223 Liemendijk 14
1-16 Hendrikus Oswald woonhuis B-224 Liemendijk 8
1-16 Hendrikus Oswald woonhuis B-224 Liemendijk 10
1-16 Allert van der Meer woonhuis B-225 Liemendijk 6
1-16 Allert van der Meer woonhuis B-225a Liemendijk 4
1-6 Jelle K. Jager woonhuis B-226 Karremanstraat 1
1-6 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis B-227 Karremanstraat 3
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-228 Noorderwal 30
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-229 Noorderwal 32
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-230 Noorderwal 34
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-231 Noorderwal 36
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-232 Noorderwal 38
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-233 Noorderwal 40
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-234 Noorderwal 42
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-235 Noorderwal 44
1-11 Gemeente Harlingen tijd. ziekenhuis B-236 Grachtswalplein 7
1-11 Armvoogdij B-237 Grachtswalplein 5
1-11 Gemeente Harlingen grond B-237 Grachtswalplein 5
1-11 Armvoogdij B-238 Grachtswalplein 3
1-11 Gemeente Harlingen grond B-238 Grachtswalplein 3
1-11 Armvoogdij B-239 Grachtswalplein 1
1-11 Gemeente Harlingen grond B-239 Grachtswalplein 1
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-240 Noordergrachtswal 2
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-241 Noordergrachtswal 4
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-242 Noordergrachtswal 6
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-243 Noordergrachtswal 8
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-244 Noordergrachtswal 10
1-15 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-245 Noordergrachtswal 12
1-15 Jelte Jager woonhuis B-246 Noordergrachtswal 14
1-15 Willem Noordbeek woonhuis B-247 Noordergrachtswal 16
1-15 Saakje Kamminga (wed. Sybr. de Boer, te Bergen bij Alkmaa) woonhuis B-248 Noordergrachtswal 18
1-16 Douwe Roorda woonhuis B-249 Noordergrachtswal 20
1-16 Gerke Anema woonhuis B-250 Noordergrachtswal 22
1-16 Raphael Pais woonhuis B-251 Noordergrachtswal 24
1-16 Akke Asma (wed. Bootsma) woonhuis B-252 Noordergrachtswal 26
1-16 Jan Freerk Hoekstra woonhuis B-253 Noordergrachtswal 28
1-16 Johannes Leijen (en Cons.) woonhuis B-254 Noordergrachtswal 30
1-16 Meine Wijnalda woonhuis B-255 Noordergrachtswal 32
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-256 Noordergrachtswal 34
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-257 Noordergrachtswal 36
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-258 Noordergrachtswal 38
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-259 Noordergrachtswal 40
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-260 Noordergrachtswal 42
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-261 Noordergrachtswal 44
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-262 Noordergrachtswal 46
1-16 V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen) woonhuis B-263 Noordergrachtswal 48
1-8 Petrus Hamstra (Pzn.) hok en erf B-ong Achterstraat 26
1-9 Jantje Metzelaar (wed. C. van Der Schoot) werkplaats B-ong Anjelierstraat 29
1-13 Bauke van Smeden woonhuis B-ong Zoutsloot 81
1-29 (Niet Geboekt) woonhuis B-ong Droogstraat 20
1-31 Foppe W. Plantinga stal B-ong Droogstraat 77
2-11 woonhuis C-001 Zuiderhaven 7
2-11 woonhuis C-002 Zuiderhaven 9
2-11 woonhuis C-003 Zuiderhaven 11
2-11 woonhuis C-003 Zuiderhaven 11a
1-20 Jelle M. van der Wal woonhuis C-003a Prinsenstraat 10
1-20 Jelle M. van der Wal woonhuis C-003b Prinsenstraat 8
1-20 Jacob F. Grol woonhuis C-004 Grote Bredeplaats 1
1-20 Johanna Pais woonhuis C-005 Grote Bredeplaats 3
1-20 Pier Schaafsma (Jr.) woonhuis C-006 Grote Bredeplaats 5
1-20 Jan Kroese azijnfabriek C-007 Grote Bredeplaats 7
1-20 Jan Kroese azijnfabriek C-007 Grote Bredeplaats 7a
1-20 Jacobus W. Schippers woonhuis C-008 Grote Bredeplaats 9
1-20 Jan Teves (en Cons., te Beekbergen) woonhuis C-009 Grote Bredeplaats 11
1-20 Wybren H. Buma woonhuis C-010 Grote Bredeplaats 13
1-20 Pieter en Sophia C. Westerhuis woonhuis C-011 Grote Bredeplaats 15
1-20 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis C-012 Grote Bredeplaats 17
1-20 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis C-013 Grote Bredeplaats 19
1-20 Laas Wijnalda woonhuis C-014 Grote Bredeplaats 21
1-20 Laas Wijnalda woonhuis C-014 Grote Bredeplaats 21a
1-20 Allert van der Meer woonhuis C-015 Grote Bredeplaats 23
1-20 Allert van der Meer woonhuis C-015 Grote Bredeplaats 23a
1-20 Pieter Willems woonhuis C-016 Grote Bredeplaats 25
1-20 Coenraad Leers woonhuis C-017 Grote Bredeplaats 27
1-20 Coenraad Leers woonhuis C-017 Grote Bredeplaats 27a
1-20 Jurjen Eskes woonhuis C-018 Grote Bredeplaats 29
1-20 Dirk van der Meer woonhuis C-019 Grote Bredeplaats 31
1-20 Alida J. van der Meer woonhuis C-020 Grote Bredeplaats 33
1-20 Adolphus A. Snijder pakhuis en kantoor C-021 Grote Bredeplaats 35
1-21 Menso Crop (te Leeuwarden) woonhuis C-022 Voorstraat 1
1-21 Raphael Pais woonhuis C-023 Voorstraat 3
1-21 Gerardina M. Nanning (wed. G. Vermeulen) woonhuis C-024 Voorstraat 5
1-21 erv. R. Lovius woonhuis C-025 Voorstraat 7
1-21 erv. R. Lovius woonhuis C-025 Voorstraat 7a
1-21 woonhuis C-026 Voorstraat 9
1-21 Freerk Cool woonhuis C-027 Voorstraat 11
1-21 Gerrit Rikkers woonhuis C-028 Voorstraat 13
1-21 Jan Wesbonk woonhuis C-029 Voorstraat 15
1-21 Jan Kroes (Gzn.) woonhuis C-030 Voorstraat 17
1-21 Jan Kroes (Gzn.) woonhuis C-031 Voorstraat 17
1-21 Dieuwke Bos (wed. Mirande) woonhuis C-032 Voorstraat 19
1-21 P.L.C. Mirande woonhuis C-033 Voorstraat 21
1-21 Jansje Appeldoorn woonhuis C-034 Voorstraat 23
1-21 Vereeniging Christelijke School (Tot Opr. en Instandh. van eene) woonhuis C-035 Voorstraat 25
1-21 IJsbrand K. Galema (en Cons.) woonhuis C-036 Voorstraat 27
1-21 IJsbrand K. Galema (en Cons.) woonhuis C-036 Voorstraat 27a
1-21 Fokke van der Molen woonhuis C-037 Voorstraat 29
1-21 Jeep van der Schoot woonhuis en bergplaats C-038 Voorstraat 31
1-21 Pieter D. de Ruiter woonhuis C-039 Voorstraat 33
1-21 Pieter D. de Ruiter woonhuis C-039 Voorstraat 33a
1-21 Pieter D. de Ruiter woonhuis C-040 Voorstraat 35
1-21 Pieter D. de Ruiter woonhuis C-041 Voorstraat 37
1-21 P.L.C. Mirande (en Cons.) woonhuis C-042 Voorstraat 39
1-21 P.L.C. Mirande (en Cons.) woonhuis C-042 Voorstraat 39a
1-21 Wiebe van der Meulen (Jzn.) woonhuis C-043 Voorstraat 43
1-21 Elisabeth Steensma woonhuis C-044 Voorstraat 45
1-21 Willem de Jong woonhuis C-045 Voorstraat 47
1-21 Anna Fluks (wed. Martinus F. v. Ruth) woonhuis C-046 Voorstraat 49
1-21 Anne van der Werf woonhuis C-047 Voorstraat 51
1-21 Addick A. Land woonhuis C-048 Voorstraat 53
1-21 Sjoerd Fontein woonhuis C-049 Voorstraat 55
1-21 Neeltje Kruisweg woonhuis C-051 Voorstraat 57
1-21 Neeltje Kruisweg woonhuis C-051 Voorstraat 57a
1-21 Cornelis de Jonge (te Nieuwer Amstel) woonhuis C-052 Voorstraat 59
1-21 Marius van der Woude woonhuis C-053 Voorstraat 61
1-21 Marius van der Woude woonhuis C-053 Voorstraat 61a
1-22 Johanna Hibma woonhuis C-054 Voorstraat 63
1-22 Abraham Parfumeur woonhuis C-055 Voorstraat 65
1-22 Jan Wesbonk woonhuis C-056 Voorstraat 67
1-22 fa. B.N. de Hartogh de Vries woonhuis C-057 Voorstraat 69
1-22 Harmanus Witte woonhuis C-058 Voorstraat 71
1-22 Alida van der Meer (wed. J.F. Berndes) woonhuis C-059 Voorstraat 73
1-22 Lieuwkje Flietstra (wed. H.M. Merkelbach) woonhuis C-060 Voorstraat 75
1-22 Jan H. van 't Vliet woonhuis C-061 Voorstraat 77
1-22 Hein van Asperen woonhuis C-062 Voorstraat 79
1-22 Hein van Asperen woonhuis C-063 Voorstraat 81
1-22 Theodor Stind woonhuis C-064 Voorstraat 83
1-22 Fokke Sakes Klein woonhuis C-065 Voorstraat 85
1-22 Fokke Sakes Klein woonhuis C-065 Voorstraat 85a
1-22 Theodor Stind woonhuis C-066 Voorstraat 87
1-22 Rijkje Tjallingii (wed. J. v. Hulst Jz.) woonhuis C-067 Voorstraat 89
1-22 Rijkje Tjallingii (wed. J. v. Hulst Jz.) woonhuis C-068 Voorstraat 91
1-22 erv. Jan Bok (Azn.) woonhuis C-069 Voorstraat 93
1-22 Homme Poort woonhuis C-070 Voorstraat 93
1-22 Homme Poort woonhuis C-071 Voorstraat 95
1-22 Johannes van Smeden woonhuis C-072 Voorstraat 97
1-22 Jan Dreijer (en Cons.) woonhuis C-073 Voorstraat 99
1-22 Augs. Bisschop woonhuis C-074 Voorstraat 101
1-19 Melle Weersma woonhuis C-075 Noordijs 12
1-19 T. & H. Hidma woonhuis C-076 Noordijs 10
1-19 T. & H. Hidma woonhuis C-076 Noordijs 10a
1-19 fa. Jan van Hulst pakhuis C-077 Noordijs 8
1-19 Pieter Wiglema woonhuis C-078 Noordijs 6
1-19 Albert van Bruggen (te Groningen) pakhuis C-079 Noordijs 4
1-19 Albert van Bruggen (te Groningen) pakhuis C-080 Noordijs 2
1-18 Joh. C. Schuil woonhuis C-081 Rommelhaven 28
1-18 Joh. C. Schuil woonhuis C-081 Rommelhaven 28a
1-18 Leon Louis van Gelder woonhuis C-082 Rommelhaven 26
1-18 Elisa Luitsz woonhuis C-083 Rommelhaven 24
1-23 Louis van Gelder ijskelder C-084 Schoolsteeg 1
1-23 Louis van Gelder pakhuis C-085 Schoolsteeg 3
1-23 Homme Poort woonhuis C-087 Schoolsteeg 5
1-23 Homme Poort woonhuis C-087 Schoolsteeg 5a
1-18 A. Schilsma school C-088 Rommelhaven 22
1-18 A. Schilsma school C-088 Rommelhaven 22a
1-18 Foeke Foekens (en Cons.) woonhuis C-089 Rommelhaven 20
1-18 Abraham J. Blok slachtplaats C-092 Rommelhaven 16
1-18 Abraham J. Blok woonhuis C-092 Rommelhaven 18
1-18 Gerrit J. de Jong pakhuis C-093 Rommelhaven 12
1-18 Abraham J. Blok pakhuis C-094 Rommelhaven 14
1-18 Dirk Cnossen woonhuis C-095 Rommelhaven 10
1-18 Gerrit J. de Jong woonhuis C-096 Rommelhaven 8
1-18 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis C-097 Rommelhaven 6
1-18 Goris Plantinga woonhuis C-098 Rommelhaven 4
1-18 Pieter W. Wijbenga woonhuis en smederij C-099 Rommelhaven 2
1-23 Laas Spaanderman woonhuis C-100 Sint Jacobstraat 1
1-23 fa. H. Parfumeur woonhuis C-101 Sint Jacobstraat 3
1-23 Jan A. Dijstelberge woonhuis C-102 Sint Jacobstraat 5
1-23 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis C-103 Sint Jacobstraat 7
1-23 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis C-103 Sint Jacobstraat 7a
1-23 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) pakhuis C-104 Sint Jacobstraat 9
1-23 Jan Kroes (Gzn.) woonhuis C-105 Sint Jacobstraat 11
1-23 Janke Zijlstra (wed. D. v.d. Meer, en Cons.) woonhuis C-106 Sint Jacobstraat 13
1-23 Marianna Hall (en Cons.) woonhuis C-107 Sint Jacobstraat 15
1-23 Marianna Hall (en Cons.) woonhuis C-107 Sint Jacobstraat 15a
1-23 Grietje Wietsma woonhuis C-108 Sint Jacobstraat 17
1-23 Jan Fokke (en vr. te Almenum) woonhuis C-109 Sint Jacobstraat 19
1-23 Jan Fokke (en vr. te Almenum) woonhuis C-109 Sint Jacobstraat 19a
1-23 fa. de Hartogh de Vries woonhuis C-110 Sint Jacobstraat 16
1-23 Antje van Dorpen (wed. Hendrik Ouendag, en Cons.) woonhuis C-111 Sint Jacobstraat 14
1-23 Petronella K. Rooswinkel woonhuis C-112 Sint Jacobstraat 12
1-23 Jacoba Smit (wed. R. Post) woonhuis C-113 Sint Jacobstraat 10
1-23 Sybe T. Mellema woonhuis C-114 Sint Jacobstraat 8
1-23 Hein van Asperen woonhuis C-115 Sint Jacobstraat 6
1-23 Hein van Asperen woonhuis C-115 Sint Jacobstraat 6a
1-23 Arnoldus de Jong woonhuis C-116 Sint Jacobstraat 4
1-23 Johannes Nauta (Pzn.) woonhuis C-117 Sint Jacobstraat 2
1-4 Bestuur der Spaarbank (Harlingen) woonhuis C-118 Noorderhaven 114
1-4 Floris Bekius (te Deventer) woonhuis C-119 Noorderhaven 112
1-4 Agatha Blom (wed. F. Velthuis) woonhuis C-120 Noorderhaven 110
1-4 fa. H. Sluik (en L. van Der Wal) woonhuis C-121 Noorderhaven 108
1-23 Hein van Asperen woonhuis C-122 Roeperssteeg 1
1-23 Hein van Asperen woonhuis C-123 Roeperssteeg 3
1-23 Hein van Asperen pakhuis C-124 Roeperssteeg 5
1-23 Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag, en Cons.) pakhuis C-125 Roeperssteeg 7
1-23 Albert Menalda (en Zn. te Leeuwarden) pakhuis C-126 Roeperssteeg 2
1-4 mr. Albert Menalda (te Leeuwarden) pakhuis en kantoor C-127 Noorderhaven 106
1-4 Jacobus Fontein woonhuis C-128 Noorderhaven 104
1-3 fa. J. Torenbeek woonhuis C-129 Noorderhaven 102
1-3 Johannes Miedema woonhuis C-130 Noorderhaven 100
1-3 Gerrit Veenstra woonhuis C-131 Noorderhaven 98
1-3 Willem Houwink woonhuis C-132 Noorderhaven 96
1-3 Willem de Jong woonhuis C-133 Noorderhaven 94
1-3 Hayo Schuit woonhuis C-134 Noorderhaven 92
1-3 erv. Simon Miedema woonhuis C-135 Noorderhaven 90
1-3 Catharina de Jong (wed. J. Fekkes) woonhuis C-136 Noorderhaven 88
1-3 Gemeente Harlingen gemeentehuis C-137 Noorderhaven 86
1-3 Cornelis Reus woonhuis C-138 Noorderhaven 82
1-3 Cornelis Reus woonhuis C-138 Noorderhaven 82a
1-3 Pieter Daniel de Ruiter pakhuis C-139 Noorderhaven 80
1-3 Pieter Daniel de Ruiter (C.S.) woonhuis C-140 Noorderhaven 78
1-3 Pieter Daniel de Ruiter woonhuis C-141 Noorderhaven 76
1-3 Pieter Daniel de Ruiter (C.S.) pakhuis C-142 Noorderhaven 74
1-3 Suzanna C. Droog (wed. Jac. v. Diessen) woonhuis C-143 Noorderhaven 72
1-3 Jan Dijk (Jellesz.) woonhuis C-144 Noorderhaven 70
1-3 Jan Dijk (Jellesz.) woonhuis C-144 Noorderhaven 70a
1-3 Pieter Daniel de Ruiter pakhuis C-145 Noorderhaven 68
1-3 Pieter Westerhuis woonhuis C-146 Noorderhaven 66
1-3 Willem Oldenburg woonhuis C-147 Noorderhaven 64
1-3 Willem Oldenburg woonhuis C-147 Noorderhaven 64a
1-3 Willem Oldenburg woonhuis en kantoor C-148 Noorderhaven 62
1-3 Tjeerd Kerkhoven woonhuis C-149 Noorderhaven 60
1-3 Pieter Westerhuis woonhuis C-150 Noorderhaven 58
1-3 Pieter Westerhuis woonhuis C-150 Noorderhaven 58a
1-3 Adolphus Augustus Snijder pakhuis C-151 Noorderhaven 56
1-3 fa. Harmens (en Zoon) woonhuis en pakhuis C-152 Noorderhaven 54
1-3 fa. Harmens (en Zoon) woonhuis en pakhuis C-152 Noorderhaven 54a
1-3 Adolphus Augustus Snijder pakhuis C-153 Noorderhaven 52
1-3 Adolphus Augustus Snijder woonhuis C-153a Noorderhaven 50
1-3 Adolphus Augustus Snijder woonhuis C-154 Noorderhaven 48
1-3 Antje Zwaal (en Cons. te Nieuwediep) woonhuis C-155 Noorderhaven 46
1-3 Antje Zwaal (en Cons. te Nieuwediep) woonhuis C-155 Noorderhaven 46a
1-3 Douwe de Vries woonhuis en blokmakerij C-156 Noorderhaven 44
1-3 Cornelis Douwes Molenaar woonhuis C-157 Noorderhaven 42
1-21 Gemeente Harlingen woonhuis C-158 Vismarkt 1
1-21 Kornelis Posthumus woonhuis C-159 Vismarkt 4
1-21 Kornelis Posthumus woonhuis C-159 Vismarkt 4a
1-21 Kornelis Posthumus woonhuis C-160 Vismarkt 2
1-3 Gemeente Harlingen kantoor C-161 Noorderhaven 40
1-3 Gemeente Harlingen kantoor C-161 Noorderhaven 40a
1-3 Kornelis Posthumus woonhuis C-162 Noorderhaven 38
1-3 Jan van 't Vliet pakhuis C-163 Noorderhaven 36
1-3 Jan van 't Vliet pakhuis C-163 Noorderhaven 36a
1-20 Jurjen Eskes woonhuis C-164 Rinnertspijp 1
1-20 Dirk van der Meer woonhuis C-165 Rinnertspijp 10
1-20 Dirk van der Meer woonhuis C-166 Rinnertspijp 8
1-20 Hermanus Schrage woonhuis C-167 Rinnertspijp 6
1-20 Hermanus Schrage woonhuis C-168 Rinnertspijp 4
1-20 Hermanus Schrage woonhuis C-169 Rinnertspijp 2
1-3 Andries Posthuma woonhuis C-170 Noorderhaven 34
1-3 Andries Posthuma woonhuis C-170 Noorderhaven 34a
1-3 Andries Posthuma woonhuis C-171 Noorderhaven 32
1-2 Allert en Dirk van der Meer woonhuis C-172 Noorderhaven 30
1-2 Jelle M. van der Wal woonhuis C-173 Noorderhaven 28
1-2 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis C-174 Noorderhaven 26
1-2 Albert J. Roos woonhuis C-175 Noorderhaven 24
1-2 erv. D. Lovius woonhuis C-176 Noorderhaven 22
1-2 Douwe van der Meij woonhuis C-177 Noorderhaven 20
1-2 Aaron Pais woonhuis C-178 Noorderhaven 18
1-2 Jan van 't Vliet woonhuis C-179 Noorderhaven 16
1-2 Jan van 't Vliet woonhuis C-179 Noorderhaven 16a
1-2 Harmen J. van 't Vliet woonhuis C-180 Noorderhaven 14
1-2 Jan van 't Vliet woonhuis C-180a Noorderhaven 12
1-2 Jan van 't Vliet woonhuis C-181 Noorderhaven 10
1-20 Harmen J. van 't Vliet woonhuis C-182 Zeepaardsteeg 1
1-2 Benjamin Buijs winkel C-183 Noorderhaven 8
1-2 Benjamin Buijs woonhuis C-183 Noorderhaven 8a
1-2 Benjamin Buijs woonhuis C-184 Noorderhaven 6
1-2 erv. Vogeltje Barnsteijn (Vruchtgebruiker G. van Gelder) woonhuis C-185 Noorderhaven 4
1-2 Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker) huis C-186 Noorderhaven 2
1-2 Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker) huis C-186 Noorderhaven 2a
1-20 Jelle M. van der Wal woonhuis C-188a Prinsensteeg 2
2-11 woonhuis C-189 Zuiderhaven 5
2-11 woonhuis C-189b Zuiderhaven 3
2-11 woonhuis C-190 Zuiderhaven 1
1-20 Sjouke J. Polstra woonhuis C-191 Prinsenstraat 4
1-20 Sjouke J. Polstra woonhuis C-191 Prinsenstraat 4a
1-20 Vereeniging Societei Zeeburg woonhuis C-192 Prinsenstraat 2
1-19 Johannes van Smeden woonhuis C-ong Noordijs 14
1-20 Benjamin Vreedenburg woonhuis C-ong Prinsenstraat 6
1-21 P.L.C. Mirande (en Cons.) woonhuis C-ong Voorstraat 41
1-22 Gemeente Harlingen woonhuis C-ong Raadhuissteeg 2
1-17 Vereeniging Bewaarschool (Tot Instandhouding van de Nieuwe) school D-001 Scheerstraat 12
1-17 Oenze Sinnema woonhuis D-002 Scheerstraat 10
1-17 Oenze Sinnema woonhuis D-002 Scheerstraat 10a
1-17 Bouwe van der Weide (en Gem. Harlingen) woonhuis D-003 Scheerstraat 8
1-17 Stad Harlingen woonhuis D-004 Scheerstraat 6
1-17 Sybrand Tjallingii (en Cons.) pakhuis D-005 Scheerstraat 4
1-17 Uilke Schuil woonhuis D-006 Scheerstraat 2
1-19 Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag) woonhuis D-007 Noordijs 1
1-19 Pieter Westerhuis woonhuis D-008 Noordijs 3
1-19 Albert van Bruggen (te Groningen) pakhuis D-009 Noordijs 5
1-19 Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag) woonhuis D-010 Noordijs 7
1-19 Catharina Tjallingii (wed. S. Popta) woonhuis D-011 Noordijs 9
1-19 Sybrand Tjallingii woonhuis D-012 Noordijs 13
1-19 Catharina van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst) woonhuis D-013 Noordijs 15
1-19 Thomas de Groot woonhuis D-014 Noordijs 17
1-19 Nicolaas Simonsz woonhuis D-015 Noordijs 19
1-19 W.A. Fontein woonhuis en bergplaats D-016 Noordijs 21
1-19 Otte Feenstra woonhuis en pakhuis D-017 Noordijs 23
1-19 Hugo Leonardus Molenaar woonhuis D-018 Noordijs 25
1-19 Gemeente Harlingen woning D-019 Noordijs 27
1-22 Jan Westendorp woonhuis D-020 Franekereind 1
1-22 Gereformeerde Kerk pastorie D-021 Franekereind 3
1-22 Antje van Rees (wed. R. Vellinga) woonhuis D-022 Franekereind 5
1-22 Antje van Rees (wed. R. Vellinga) woonhuis D-022 Franekereind 5a
1-22 Gereformeerde Kerk woonhuis D-023 Franekereind 7
1-22 Gerrit de Haan woonhuis D-024 Franekereind 9
1-22 Jacob A. Blok pakhuis D-025 Franekereind 11
1-22 Jacob A. Blok pakhuis D-026 Franekereind 11
1-22 Jacob A. Blok woonhuis D-027 Franekereind 13
1-22 Loge Deugd en IJver (Vrijmetselaren) woonhuis en bergplaats D-028 Franekereind 15
1-24 C. van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst) woonhuis D-029 Zoutsloot 116
1-24 Sybrand Tjallingii (en Cons.) fabriek en kantoor D-030 Zoutsloot 112
1-24 Sybrand Tjallingii (en Cons.) bergplaats D-031 Zoutsloot 108
1-24 fa. Sjoerd Hannema erf D-032 Zoutsloot 106
1-25 Gerrit J. Spoelstra woonhuis D-035 Hoogstraat 43
1-25 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-036 Hoogstraat 45
1-25 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-036 Hoogstraat 45a
1-25 Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar) woonhuis D-037 Hoogstraat 47
1-25 Trijntje van der Meulen (vr. v. A.D. Wijma, te Heusden) woonhuis D-038 Hoogstraat 49
1-25 Alida de Jonge (vr. v. J.W. Sinnema, te Alkmaar) woonhuis D-039 Hoogstraat 51
1-25 Gerben Tigchelaar (te Almenum) woonhuis D-040 Hoogstraat 53
1-16 Sjoerd W. Langius woonhuis D-041 Liemendijk 42
1-16 Sjoerd W. Langius woonhuis D-042 Liemendijk 38
1-16 Sjoerd W. Langius woonhuis D-042 Liemendijk 38a
1-16 Sjoerd W. Langius timmerwinkel D-042 Liemendijk 40
1-17 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-044 Tuinsteeg 2
1-25 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-045 Hoogstraat 40
1-25 Anna Schaap woonhuis D-046 Hoogstraat 38
1-25 Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma) woonhuis D-047 Hoogstraat 36
1-24 Geertje Hagedoorn (wed. W. van Smeden) woonhuis D-048 Hoogstraat 34
1-24 Gaele Y. Yntema (en Cons.) woonhuis D-049 Hoogstraat 32
1-18 Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma) woonhuis D-050 Lombardstraat 1
1-17 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) woonhuis D-051 Tuinsteeg 4
1-17 Hendrina van der Meulen (vr. v. Douwe R. Bleeker) woonhuis D-052 Lombardstraat 10
1-17 Theodora L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis D-053 Lombardstraat 8
1-17 Theodora L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis D-053 Lombardstraat 8a
1-17 Armvoogdij woonhuis D-054 Lombardstraat 6
1-17 Bonefacius Jacobi woonhuis D-055 Lombardstraat 4
1-17 Stads Weeshuis woonhuis D-056 Lombardstraat 2
1-24 Stads Weeshuis woonhuis D-057 Zoutsloot 115
1-24 M. Krijtenburg (wed. T. Hettema) pakhuis D-058 Zoutsloot 117
1-24 fa. Sjoerd Hannema (en Cons.) zoutziederij D-059 Zoutsloot 119
1-24 Gereformeerde Kerk woonhuis D-060 Zoutsloot 121
1-24 Gereformeerde Kerk woonhuis D-061 Zoutsloot 123
1-24 Gereformeerde Kerk woonhuis D-061 Zoutsloot 123a
1-24 fa. Sjoerd Hannema bergplaats D-062 Zoutsloot 125
1-24 fa. Sjoerd Hannema pakhuis D-064 Zoutsloot 127
1-24 Dina van Ewijk (vr. v. L. Wijnalda) woonhuis D-065 Zoutsloot 129
1-24 H.L. Molenaar pakhuis D-066 Zoutsloot 131
1-22 Jan Hanzes de Boer woonhuis D-067 Franekereind 17
1-22 Klaas Fontein woonhuis D-068 Franekereind 19
1-22 Jan H. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis D-069 Franekereind 21
1-19 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) pakhuis D-070 Zoutsteeg 1
1-19 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) pakhuis D-071 Zoutsteeg 3
1-26 (Foutief Kad.) woonhuis D-073 Oosterkeetstraat 6
1-26 Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker) woonhuis D-074 Oosterkeetstraat 4
1-26 Alg. Armvoogdij woonhuis D-075 Oosterkeetstraat 1
1-26 Benders Wassenaar woonhuis D-076 Oosterkeetstraat 3
1-26 Herke Smitstra woonhuis D-077 Oosterkeetstraat 5
1-26 Herke Smitstra woonhuis D-077a Oosterkeetstraat 7
1-26 Herke Smitstra woonhuis D-077b Oosterkeetstraat 9
1-26 Siebe Dijkstra woonhuis D-078 Oosterkeetstraat 11
1-26 wed. Gezina Stuurmans woonhuis D-079 Scheffersplein 1
1-26 Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.) woonhuis D-080 Scheffersplein 5
1-26 Eelke Bootsma woonhuis D-081 Scheffersplein 7
1-26 fa. Sjoerd Hannema pakhuis D-082 Scheffersplein 9
1-26 fa. Sjoerd Hannema pakhuis D-083 Scheffersplein 13
1-26 fa. Sjoerd Hannema pakhuis D-084 Scheffersplein 15
1-26 Gereformeerde Kerk woonhuis D-085 Scheffersplein 17
1-26 Gereformeerde Kerk woonhuis D-086 Scheffersplein 19
1-26 Gereformeerde Kerk school D-087 Scheffersplein 21
1-26 Gereformeerde Kerk woonhuis D-088 Scheffersplein 21
1-26 fa. van Slooten en Hamstra azijnfabriek D-089 Scheffersplein 23
1-26 Rinse G. van Slooten woonhuis D-090 Scheffersplein 25
1-22 J.C. van Ruth woonhuis D-091 Franekereind 23
1-26 Eelke Bootsma bergplaats D-092 Scheffersplein 11
1-26 Eelke Bootsma bergplaats D-093 Scheffersplein 11
1-27 Eelke Bootsma woonhuis D-094 Ooievaarsteeg 18
1-27 Oedske Schaaf (wed. W. Monsma, en Cons.) woonhuis D-095 Ooievaarsteeg 16
1-27 Pieter Oldenburger woonhuis D-096 Ooievaarsteeg 14
1-27 R.K. Armvoogdij woonhuis D-097 Ooievaarsteeg 12
1-27 Anna Mooiman (wed. A. Ybema) woonhuis D-098 Ooievaarsteeg 10
1-27 Anna Mooiman (wed. A. Ybema) woonhuis D-099 Ooievaarsteeg 8
1-27 Herke Smitstra stal D-100 Ooievaarsteeg 6
1-27 Theod. L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis D-101 Ooievaarsteeg 2
1-27 Theod. L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis D-101 Ooievaarsteeg 4
1-27 Hendrina van der Meulen (vr. v. D.R. Bleeker) woonhuis D-102 Ooievaarsteeg 1
1-27 Lieuwke Postma woonhuis D-103 Ooievaarsteeg 3
1-27 Catharina H. Veenhoven (wed. Sytse Corsten) woonhuis D-104 Ooievaarsteeg 5
1-27 Taeke Bouwmans woonhuis D-105 Ooievaarsteeg 7
1-27 Anna Meijer woonhuis D-106 Ooievaarsteeg 9
1-27 wed. Pieter Oldenburger woonhuis D-107 Ooievaarsteeg 11
1-27 Eelke Bootsma woonhuis D-108 Ooievaarsteeg 13
1-27 Eelke Bootsma woonhuis D-109 Ooievaarsteeg 15
1-27 Klaartje van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis D-110 Ooievaarsteeg 19
1-27 Jan P. Posthumus (en Cons.) woonhuis D-111 Ooievaarsteeg 21
1-27 Klaas Hagedoorn woonhuis D-112 Ooievaarsteeg 23
1-27 Reinder de Jong woonhuis D-112 Ooievaarsteeg 23
1-27 Pieter van der Sluis woonhuis D-112a Ooievaarsteeg 25
1-27 Pieter van der Sluis woonhuis D-112b Ooievaarsteeg 27
1-27 Pieter van der Sluis schuur D-112c Ooievaarsteeg 29
1-27 Jan H. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis D-113 Ooievaarsteeg 33
1-27 Johannes Corn. van Ruth woonhuis D-114 Ooievaarsteeg 35
1-22 Andries Nauta woonhuis D-115 Franekereind 25
1-22 Petrus de Boer woonhuis D-116 Franekereind 27
1-22 Trijntje Visser (wed. L.J. Stevens) woonhuis D-117 Franekereind 29
1-29 Cornelis Akkerboom (te Amsterdam) woonhuis D-118 Nieuwstraat 64
1-29 Hendrik Mooiman (en Cons.) woonhuis D-119 Nieuwstraat 62
1-29 Hendrik Mooiman (en Cons.) woonhuis D-119 Nieuwstraat 62a
1-29 Hendrik Mooiman (en Cons.) woonhuis D-120 Nieuwstraat 60
1-29 Cornelis Bloemhoff woonhuis D-121 Nieuwstraat 58
1-29 Jan Dreijer woonhuis D-122 Nieuwstraat 56
1-29 Jan Dreijer woonhuis D-122 Nieuwstraat 56a
1-29 Janna van der Zee woonhuis D-123 Nieuwstraat 54
1-29 R. van Asperen schuur D-124 Nieuwstraat 52
1-29 Frans Klein woonhuis D-125 Nieuwstraat 50
1-29 Rinze van Asperen woonhuis D-126 Nieuwstraat 48
1-29 Gerrit Bos woonhuis D-127 Nieuwstraat 46
1-29 Johannes Smit woonhuis D-128 Nieuwstraat 44
1-29 Fokke Drost (en Cons.) pakhuis D-129 Nieuwstraat 42
1-29 Pieter van der Sluis woonhuis en schuur D-130 Nieuwstraat 40a
1-29 Pieter van der Sluis woonhuis en schuur D-131 Nieuwstraat 40
1-29 Fokke Drost (en Cons.) woonhuis D-132 Nieuwstraat 38
1-29 A. Pais woonhuis D-133 Nieuwstraat 36
1-29 Evert Kiers (en Cons.) woonhuis D-134 Nieuwstraat 34
1-29 Marijke Krijtenburg (wed. T. Hettema) bergplaats D-135 Nieuwstraat 32
1-29 Fokke Drost (en Cons.) woonhuis D-136 Nieuwstraat 30
1-29 Jan H. van 't Vliet woonhuis D-137 Nieuwstraat 28
1-29 Jan P. Posthumus (en Cons.) woonhuis D-138 Nieuwstraat 26
1-29 Jan P. Posthumus (en Cons.) woonhuis D-139 Nieuwstraat 24
1-28 Theunis Willems woonhuis D-140 Nieuwstraat 22
1-28 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis D-141 Nieuwstraat 20
1-28 Eelke Bootsma woonhuis D-142 Nieuwstraat 18
1-28 Eelke Bootsma woonhuis D-144 Nieuwstraat 16
1-28 Eelke Bootsma woonhuis D-145 Nieuwstraat 14
1-28 Germen Monsma woonhuis D-146 Nieuwstraat 12
1-28 Germen Monsma woonhuis D-147 Nieuwstraat 10
1-19 Pieter Oldenburger woonhuis D-148 Westersteeg 4
1-19 Anna Meijer woonhuis D-149 Westersteeg 1
1-19 Hervormde Diaconie woonhuis D-150 Westersteeg 3
1-28 Tjalling Schaafsma woonhuis D-151 Nieuwstraat 6
1-28 Taeke Bouwmans woonhuis D-152 Nieuwstraat 8
1-28 Taeke Bouwmans woonhuis D-153 Nieuwstraat 4
1-28 Taeke Bouwmans woonhuis D-154 Nieuwstraat 2
1-26 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis D-155 Plantsoen 8
1-26 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis D-156 Plantsoen 6
1-26 Eelke Bootsma woonhuis D-157 Plantsoen 4
1-26 Eelke Bootsma woonhuis D-158 Plantsoen 2
1-28 Willem Oldenburger woonhuis D-159 Nieuwstraat 1
1-28 Willem Oldenburger woonhuis D-160 Nieuwstraat 3
1-28 Hervormde Diaconie woonhuis D-161 Nieuwstraat 5
1-28 Douwe Bekius (te Almenum) woonhuis D-162 Nieuwstraat 7
1-28 Jan Steeneker woonhuis en bergplaats D-163 Nieuwstraat 9
1-28 Jan Steeneker woonhuis en bergplaats D-164 Nieuwstraat 11
1-28 Eeuwe van der Heide woonhuis D-165 Nieuwstraat 13
1-28 Klaas Scheffers woonhuis D-166 Nieuwstraat 15
1-28 Klaas Scheffers woonhuis D-167 Nieuwstraat 17
1-28 Johan Wilhelm Klein woonhuis D-168 Nieuwstraat 19
1-28 Dirk Gerritsma (te Bolsward) woonhuis D-169 Nieuwstraat 21
1-28 Dirk Gerritsma (te Bolsward) woonhuis D-170 Nieuwstraat 23
1-28 Trijntje de Ruiter (wed. Pieter v.d. Plaats, en Cons.) woonhuis D-171 Nieuwstraat 25
1-28 B. Oldenburg (te Amsterdam) woonhuis D-172 Nieuwstraat 27
1-28 R.K. Gemeente woonhuis D-174 Nieuwstraat 29
1-28 E. en J. Nauta woonhuis D-175 Nieuwstraat 31
1-28 Tjalling Schaafsma woonhuis en stal D-176 Nieuwstraat 33
1-28 Johannes Bleeker woonhuis D-177 Nieuwstraat 35
1-28 Theodorus A. Keijzer woonhuis D-178 Nieuwstraat 37
1-28 Theodorus A. Keijzer woonhuis D-178 Nieuwstraat 37a
1-28 Theodorus A. Keijzer woonhuis D-179 Nieuwstraat 39
1-28 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis D-180 Nieuwstraat 41
1-28 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis D-181 Nieuwstraat 43
1-28 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis D-182 Nieuwstraat 45
1-28 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis D-183 Nieuwstraat 47
1-19 fa. Sybrand Tjallingii plateelfabriek en kantoor D-ong Noordijs 11
1-19 Gesina Stuurmans (wed. S. Dijkstra) woonhuis D-ong Westersteeg 2
1-23 Pieter Westerhuis woonhuis D-ong Pakhuissteeg 2
1-23 Pieter Westerhuis woonhuis D-ong Pakhuissteeg 4
1-23 Pieter Westerhuis woonhuis en pakhuis D-ong Pakhuissteeg 6
1-23 Sybrand Tjallingii pakhuis D-ong Pakhuissteeg 1
1-24 Catharina Tjallingii (wed. S. Popta) woonhuis D-ong Zoutsloot 110
1-24 Sybrand Tjallingii (en Cons.) fabriek en kantoor D-ong Zoutsloot 114
1-24 H.L. Molenaar pakhuis D-ong Zoutsloot 118
1-24 W.A.C. Fontein woonhuis en pakhuis D-ong Zoutsloot 120
1-24 Loge Deugd en IJver woonhuis en pakhuis D-ong Zoutsloot 122
1-26 Gereformeerde Kerk woonhuis D-ong Scheffersplein 2
1-26 fa. Sjoerd Hannema woonhuis D-ong Scheffersplein 4
1-26 S. Dijkstra (en Cons.) woonhuis D-ong Scheffersplein 3
1-26 Bonifacius Jacobi woonhuis D-ong Oosterkeetstraat 2
1-27 Gereformeerde Kerk woonhuis D-ong Ooievaarsteeg 20
1-27 R.K. Armvoogdij woonhuis D-ong Ooievaarsteeg 17
1-27 Fokke Drost (en Cons.) woonhuis D-ong Ooievaarsteeg 31
1-29 Trijntje H. Visser (wed. L.J. Stevens) woonhuis D-ong Nieuwstraat 66
2-2 wed. IJ. Jager (en Cons.) woonhuis E-001 Voorstraat 94
2-2 wed. IJ. Jager (en Cons.) woonhuis E-001 Voorstraat 94a
2-2 C.G. Vahrendorff (Gen. Wegemann) woonhuis E-002 Voorstraat 92
2-2 Theodor Stind woonhuis E-003 Voorstraat 90
2-2 Johannes A. Schoot (en Cons.) woonhuis E-004 Voorstraat 88
2-2 R.K. Armvoogdij woonhuis E-005 Voorstraat 86
2-2 Frans van der Zwaag (en Cons.) woonhuis E-006 Voorstraat 84
2-2 Freerk Fontein (Fzn.) woonhuis E-007 Voorstraat 82
2-2 Freerk Fontein (Fzn.) woonhuis E-008 Voorstraat 80
2-2 Geertje Houtsma woonhuis E-009 Voorstraat 78
2-2 Jetske S. Drijfhout (vr. v. H.J. Doedens te Enschedé) woonhuis E-010 Voorstraat 76
2-2 Sied de Wit woonhuis E-011 Voorstraat 74
2-2 Raphaël Pais woonhuis E-012 Voorstraat 72
2-2 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-013 Voorstraat 68
2-2 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-013 Voorstraat 70
2-2 Anne Blijstra woonhuis en werkplaats E-014 Voorstraat 66
2-2 Liefke Posthuma (en Cons.) woonhuis E-015 Voorstraat 64
2-2 Hendrikus H.F. Rooswinkel woonhuis E-016 Voorstraat 62
2-2 Rinse G. van Slooten woonhuis E-017 Voorstraat 60
2-2 Dirk Fontein woonhuis E-018 Voorstraat 58
2-2 Leendert Hannema woonhuis E-019 Voorstraat 56
2-2 Theodorus de Windt (en Cons.) woonhuis E-020 Voorstraat 54
2-2 Sjoerd Fontein woonhuis E-021 Voorstraat 52
2-2 Pieter Daniël de Ruiter (en Cons.) woonhuis E-022 Voorstraat 50
2-2 Jacob van der Hout woonhuis E-023 Voorstraat 48
2-2 Jantje Metzelaar (wed. C. v.d. Schoot) woonhuis E-024 Voorstraat 46
2-2 Hermanus van Slooten woonhuis E-025 Voorstraat 44
2-1 Abraham de Ruiter (Azn.) woonhuis E-026 Voorstraat 42
2-1 Jan van Hulst (Jzn.) woonhuis E-027 Voorstraat 40
2-1 T.J. Hoekstra (en Cons.) woonhuis E-028 Voorstraat 38
2-1 Sjoerd Hannema (Lzn.) woonhuis E-029 Voorstraat 36
2-1 Kornelis Posthumus woonhuis E-030 Voorstraat 34
2-1 E. de Vries woonhuis en bergplaats E-031 Voorstraat 32
2-1 Pieter A. Nieuwenhuijs woonhuis E-032 Voorstraat 30
2-1 Jacobus Hannema (Jzn.) woonhuis E-033 Voorstraat 28
2-1 Meerco Ringnalda (te Leeuwarden) woonhuis E-034 Voorstraat 26
2-1 Ev. Lutherse Gemeente pastorie E-035 Voorstraat 24
2-1 Baudina Harmens (te Arnhem) woonhuis E-036 Voorstraat 22
2-1 Reinder M. Mulder (te Breda) woonhuis E-037 Voorstraat 20
2-1 Jan F. Hoekstra woonhuis E-038 Voorstraat 18
2-1 W. Harmens (Czn.) woonhuis E-039 Voorstraat 16
2-1 Anna G. Nijdholt (wed. Snijder) woonhuis E-040 Voorstraat 14
2-1 Hendrikus Rijfkogel woonhuis E-041 Voorstraat 12
2-1 Andries Meter woonhuis E-042 Voorstraat 10
2-1 Hendrik A. Snijder pakhuis E-043 Voorstraat 6
2-1 Hendrik A. Snijder woonhuis E-043 Voorstraat 8
2-1 Hendrik A. Snijder woonhuis E-044 Voorstraat 4
2-1 Hendrik Seret (IJzn., te Sliedrecht) woonhuis E-045 Grote Bredeplaats 26
2-1 Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman) woonhuis E-046 Grote Bredeplaats 24
2-1 Hendrik Velthuis woonhuis E-047 Grote Bredeplaats 22
2-1 Johanna C. Schrage woonhuis E-048 Grote Bredeplaats 20
2-1 Johanna C. Schrage woonhuis E-048 Grote Bredeplaats 20a
2-1 Douwe van der Meij woonhuis E-049 Grote Bredeplaats 18
2-1 Douwe van der Meij woonhuis E-049 Grote Bredeplaats 18a
2-1 Pieter Westerhuis woonhuis E-050 Grote Bredeplaats 16
2-1 Hendrik Buikhuizen woonhuis en grutterij E-051 Grote Bredeplaats 14
2-1 Hendrik Buikhuizen woonhuis en grutterij E-051 Grote Bredeplaats 14a
2-1 Pieter Westerhuis woonhuis E-052 Grote Bredeplaats 10
2-1 Pieter Westerhuis woonhuis E-052 Grote Bredeplaats 12
2-1 Pieter Westerhuis woonhuis E-052 Grote Bredeplaats 12a
2-1 Georg C. Vos woonhuis E-053 Grote Bredeplaats 8
2-1 de Staat (Post en Tel.) post en telegraafkantoor E-054 Grote Bredeplaats 6
2-1 Kornelis Posthumus woonhuis E-055 Grote Bredeplaats 4
2-1 fa. J. Foekens kantoor E-056 Grote Bredeplaats 2
2-11 Abe Hainja (en Cons.) woonhuis E-057 Zuiderhaven 13
2-11 Benjamin Pieter Buijs woonhuis E-058 Zuiderhaven 15
2-11 Pieter van der Sluis woonhuis E-059 Zuiderhaven 17
2-11 Pieter van der Sluis woonhuis E-059 Zuiderhaven 17a
2-11 Gereformeerde Kerk kerk E-060 Zuiderhaven 19
2-11 Gereformeerde Kerk kerk E-061 Zuiderhaven 19
2-11 fa. Harmens (en Zn.) smederij E-062 Zuiderhaven 21
2-11 Douwe de Vries woonhuis en bergplaats E-063 Zuiderhaven 23
2-11 Douwe de Vries woonhuis en bergplaats E-063 Zuiderhaven 23a
2-11 Andries Nauta woonhuis E-064 Zuiderhaven 25
2-5 Andries Nauta woonhuis E-065 Vijverstraat 3
2-4 Abe Hainja woonhuis E-067 Herenknechtenkamerstraat 1
2-4 Sietse Baarda woonhuis E-068 Herenknechtenkamerstraat 3
2-4 Sietse Baarda woonhuis E-069 Herenknechtenkamerstraat 5
2-4 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis E-070 Herenknechtenkamerstraat 7
2-4 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis E-071 Herenknechtenkamerstraat 9
2-4 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis E-072 Herenknechtenkamerstraat 11
2-4 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis E-073 Herenknechtenkamerstraat 13
2-4 Homme Poort woonhuis E-074 Herenknechtenkamerstraat 15
2-4 Jelle M. van der Wal woonhuis E-076 Herenknechtenkamerstraat 17
2-4 H. en M. Wehberg woonhuis E-077 Herenknechtenkamerstraat 19
2-4 H. en M. Wehberg woonhuis E-077 Herenknechtenkamerstraat 19a
2-5 Jelle M. van der Wal woonhuis E-078 Vijverstraat 5
2-5 Jacob Poort woonhuis E-079 Vijverstraat 7
2-5 Rein Leijen woonhuis E-080 Vijverstraat 9
2-5 Andries K. van der Werf woonhuis E-081 Vijverstraat 11
2-4 Andries K. van der Werf woonhuis E-082 Vijver 12
2-4 Tjebbe & Jacob Torenbeek woonhuis E-083 Vijver 10
2-4 Homme Poort pakhuis E-084 Vijver 8
2-4 Uilke de Vries woonhuis E-085 Vijver 6
2-4 Jan L. Holstein woonhuis E-086 Vijver 4
2-4 Jan Nieuwenhuis woonhuis E-087 Vijver 2
2-3 Jan Pieters Schaafsma woonhuis E-088 Hondenstraat 10
2-3 Douwe van der Werf woonhuis E-089 Hondenstraat 8
2-3 Harent van der Sluis woonhuis E-090 Hondenstraat 6
2-3 Pieter de Boer woonhuis E-091 Hondenstraat 4
2-3 Pieter de Boer woonhuis E-092 Hondenstraat 2
2-3 Pieter Westerhuis woonhuis E-092a Hondenstraat 3
2-3 Hendrik Buikhuizen woonhuis en grutterij E-093 Hondenstraat 5
2-3 Hendrik Buikhuizen woonhuis en grutterij E-094 Hondenstraat 5
2-3 Pieter Westerhuis pakhuis E-095 Hondenstraat 7
2-3 Elisabeth de Vries (wed. J. Baantjer) woonhuis E-096 Hondenstraat 9
2-3 Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman) woonhuis E-097 Hondenstraat 11
2-3 Bartele Posthuma woonhuis E-098 Hondenstraat 13
2-3 Casper de Haan woonhuis E-099 Hondenstraat 14
2-3 Bouke Nak woonhuis E-100 Hondenstraat 12
2-3 Bouke Nak woonhuis E-100 Hondenstraat 12a
2-4 Bouke Nak woonhuis E-101 Vijver 1
2-4 A.A. Snijder woonhuis E-102 Vijver 3
2-4 Albertus van der Schoot woonhuis E-103 Vijver 5
2-4 Gerrit Spoelstra woonhuis E-104 Vijver 7
2-5 Lydia Kramer (wed. W. Ten Brink) woonhuis E-105 Vijverstraat 13
2-5 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis E-106 Vijverstraat 15
2-5 Cornelis Bloemhoff woonhuis E-107 Vijverstraat 17
2-5 Pieter van der Sluis woonhuis E-108 Vijverstraat 19
2-5 Roomsch Cath. Armvoogdij woonhuis E-109 Vijverstraat 21
2-5 Mathijs Ouendag woonhuis E-110 Kleine Bredeplaats 24
2-5 Tjipke Sterkenburg woonhuis E-111 Kleine Bredeplaats 22
2-5 Lodewijk J. Kruithof woonhuis E-112 Kleine Bredeplaats 20
2-5 Riemer de Ruiter woonhuis E-113 Kleine Bredeplaats 18
2-5 Sytze L. Goverts woonhuis E-114 Kleine Bredeplaats 16
2-5 Adolphus A. Snijder woonhuis E-115 Kleine Bredeplaats 14
2-5 Jan Postma woonhuis E-116 Kleine Bredeplaats 12
2-5 Teunis Willemstra woonhuis E-117 Kleine Bredeplaats 10
2-5 Willem Koen woonhuis E-118 Kleine Bredeplaats 8
2-5 Pieter P. Dijkstra woonhuis E-119 Kleine Bredeplaats 6
2-5 Jan Bouwknecht woonhuis E-120 Kleine Bredeplaats 4
2-5 Jan Bouwknecht woonhuis E-121 Kleine Bredeplaats 2
2-1 Jan Husselman woonhuis E-122 Voorstraat 2
2-1 Jan Husselman woonhuis E-122 Voorstraat 2a
2-6 H.R. en J.J. Snijder woonhuis E-123 Kleine Bredeplaats 1
2-6 A.A. Snijder (en Cons.) woonhuis en schuur E-124 Kleine Bredeplaats 7
2-6 Hendrikus Faber woonhuis en werkplaats E-125 Kleine Bredeplaats 9
2-6 H.R. en J.J. Snijder pakhuis E-126 Kleine Bredeplaats 11
2-6 Harm Dirk Voogd woonhuis en werkplaats E-127 Kleine Bredeplaats 13
2-6 Marinus G. de Jongh woonhuis E-128 Kleine Bredeplaats 15
2-6 Thomas G. van Slooten woonhuis E-129 Kleine Bredeplaats 17
2-6 Bouwe van der Woude woonhuis E-130 Kleine Bredeplaats 19
2-6 Hermanus Husselman woonhuis E-131 Kleine Bredeplaats 21
2-6 Sjoerd Heeres woonhuis E-132 Kleine Bredeplaats 23
2-6 Pieter Faber (Ezn.) woonhuis E-133 Kleine Bredeplaats 25
2-7 Raphaël Pais woonhuis E-134 Lanen 1
2-7 Raphaël Pais woonhuis E-135 Lanen 3
2-7 Thomas G. van Slooten werkplaats E-136 Lanen 5
2-14 Harm Dirks Voogd woonhuis en werkplaats E-137 't Poortje 1
2-14 Raphaël Pais woonhuis E-138 't Poortje 3
2-14 Raphaël Pais woonhuis E-139 't Poortje 5
2-14 Raphaël Pais woonhuis E-140 't Poortje 7
2-14 Willem Boomstra woonhuis E-141 't Poortje 9
2-14 Willem Boomstra woonhuis E-141 't Poortje 9a
2-14 Liekele Hazenberg (te Amsterdam) woonhuis E-142 't Poortje 11
2-14 Johannes Nauta (Pzn.) woonhuis E-143 't Poortje 13
2-7 Evert Kiers (en Cons.) woonhuis E-144 Lanen 7
2-14 Johan Christiaan Schuil woonhuis E-145 Drie Roemerssteeg 1
2-14 Johan Christiaan Schuil woonhuis E-145 Drie Roemerssteeg 1a
2-14 Sytze L. Goverts woonhuis E-146 Drie Roemerssteeg 3
2-14 Sytze L. Goverts woonhuis E-146 Drie Roemerssteeg 3a
2-14 Bauke van der Schaaf woonhuis E-147 Drie Roemerssteeg 5
2-14 Bauke van der Schaaf woonhuis E-148 Drie Roemerssteeg 7
2-14 Bauke van der Schaaf woonhuis, stal en bergplaats E-149 Drie Roemerssteeg 9
2-7 Jarig C. Mollema (en Cons., te Leeuwarden) woonhuis E-150 Lanen 9
2-7 Bauke van der Schaaf woonhuis, stal en bergplaats E-151 Lanen 11
2-7 Sybrand Zwanenburg woonhuis E-152 Lanen 13
2-7 Bernard Meinsma (te Rotterdam) woonhuis E-153 Lanen 15
2-14 Petrus P. Hamstra woonhuis E-154 Schoolplein 5
2-14 R.K. Gemeente school E-155 Schoolplein 7
2-7 Pieter van Slooten woonhuis E-156 Lanen 17
2-7 Oedske Schaaf (wed. W. Monsma, en Cons.) woonhuis E-157 Lanen 19
2-7 P. van der Sluis woonhuis E-158 Lanen 21
2-7 Gemeente Harlingen woonhuis E-159 Lanen 23
2-7 Gemeente Harlingen oud telegraafkantoor E-160 Lanen 25
2-8 Pieter van der Meulen Kunee bergplaats E-161 Lanen 29
2-8 Pieter Oldenburgh woonhuis E-162 Lanen 33
2-8 Pieter Oldenburgh woonhuis E-162 Lanen 33a
2-8 Pieter van der Meulen Kunee woonhuis E-163 Lanen 35
2-8 Pieter van der Meulen Kunee woonhuis E-163 Lanen 35a
2-8 Pieter Hoekers woonhuis E-164 Lanen 37
2-8 Bonefacius Jacobi woonhuis E-165 Lanen 39
2-8 Bonefacius Jacobi woonhuis E-165 Lanen 39a
2-14 Herke Wiersma woonhuis E-166 Sint Odolphisteeg 20
2-14 Cornelia Wijnalda (te Rotterdam) woonhuis E-167 Sint Odolphisteeg 18
2-14 Hervormde Diaconie woonhuis E-168 Sint Odolphisteeg 16
2-14 Willem van der Velde woonhuis E-169 Sint Odolphisteeg 14
2-14 Jan Nauta (en Cons.) woonhuis E-170 Sint Odolphisteeg 12
2-14 fa. J. Torenbeek timmerwinkel E-171 Sint Odolphisteeg 8
2-14 fa. J. Torenbeek woonhuis E-171 Sint Odolphisteeg 10
2-14 Aaltje de Groot woonhuis E-172 Sint Odolphisteeg 6
2-14 Kornelis Posthumus woonhuis E-173 Sint Odolphisteeg 4
2-14 Kornelis Posthumus woonhuis E-173 Sint Odolphisteeg 4a
2-14 Kornelis Posthumus woonhuis E-174 Sint Odolphisteeg 2
2-14 Tarquinius Joh. Hoekstra (en Cons.) woonhuis E-175 Sint Odolphisteeg 3
2-14 Matthijs Ouendag woonhuis E-176 Sint Odolphisteeg 5
2-15 Meine Wijnalda woonhuis E-177 Sint Odolphisteeg 7
2-15 Sjoerd W. Langius woonhuis E-177a Sint Odolphisteeg 9
2-15 Nicolaas Hardorff woonhuis E-178 Sint Odolphisteeg 11
2-15 Johannes W. Rump woonhuis E-179 Sint Odolphisteeg 13
2-15 Laas Wijnalda (Rzn.) woonhuis E-180 Sint Odolphisteeg 15
2-8 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis E-181 Lanen 41
2-8 Paulus H. Kerstel woonhuis E-182 Lanen 43
2-8 Afke J. Tolsma woonhuis E-183 Lanen 45
2-8 Hendrik van der Veen woonhuis E-184 Lanen 47
2-8 Geertje de Jong (wed. J. Schimmelpenning, en Cons.) woonhuis E-185 Lanen 51
2-8 Pieter W. Wijbenga pakhuis E-186 Lanen 53
2-8 Willem van der Meij woonhuis E-187 Lanen 57
2-8 Sytze L. Steinvoorte (te Leeuwarden) woonhuis E-188 Lanen 59
2-8 Jan Hettes Brouwer woonhuis E-189 Lanen 63
2-8 Jan Hettes Brouwer woonhuis E-189 Lanen 63a
2-8 Hendrikus Oswald woonhuis E-190 Lanen 65
2-8 Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer) woonhuis E-191 Lanen 67
2-8 Johanna de Vrij (vr. v. Hendrik Meijer) woonhuis E-192 Lanen 69
2-8 Jan Frederik Jansen woonhuis E-193 Lanen 71
2-8 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis E-194 Lanen 73
2-8 R. Boersma woonhuis E-195 Lanen 77
2-15 Cornelia Wijnalda woonhuis E-196 Comediesteeg 6
2-15 Miendert Brouwer woonhuis E-197 Comediesteeg 4
2-15 Lena Wiersma (wed. T. Wijga) woonhuis E-198 Comediesteeg 2
2-8 Sikke de Vries woonhuis E-199 Lanen 79
2-8 Sikke de Vries woonhuis E-199 Lanen 79a
2-15 Leendert Hannema woonhuis E-200 Sint Christoffelsteeg 10
2-15 Leendert Hannema woonhuis E-201 Sint Christoffelsteeg 8
2-15 fa. Sjoerd Hannema woonhuis E-202 Sint Christoffelsteeg 6
2-15 Leendert Hannema stal E-203 Sint Christoffelsteeg 4
2-15 Leendert Hannema stal E-204 Sint Christoffelsteeg 4
2-15 fa. Sjoerd Hannema pakhuis E-205 Sint Christoffelsteeg 2
2-15 Hermanus van Slooten pakhuis E-207 Sint Christoffelsteeg 1
2-15 Casper de Haan woonhuis E-208 Sint Christoffelsteeg 3
2-15 Casper de Haan woonhuis E-208 Sint Christoffelsteeg 3a
2-15 Leendert Hannema bergplaats E-209 Sint Christoffelsteeg 5
2-8 Leendert Hannema wagenhuis E-210 Lanen 81
2-8 Catharina W. Endt (wed. J.H. Snijder, en Cons.) woonhuis en hok E-212 Lanen 83
2-16 Hermanus Schrage woonhuis E-213 Simon Stijlstraat 4
2-16 Ev. Lutherse Gemeente kerk E-214 Simon Stijlstraat 2
2-15 Dieuwke H. Wierdsma (wed. J. v.d. Woude) woonhuis E-215 Simon Stijlstraat 1
2-15 Jantje Metzelaar (wed. v.d. Schoot) woonhuis E-216 Simon Stijlstraat 3
2-15 Hendrik Sluik (Jzn.) woonhuis E-217 Simon Stijlstraat 5
2-15 Taeke Wiebenga (Azn.) woonhuis en bergplaats E-218 Simon Stijlstraat 7
2-15 Taeke Wiebenga (Azn.) woonhuis en bergplaats E-218 Simon Stijlstraat 7a
2-15 Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.) woonhuis E-219 Simon Stijlstraat 9
2-16 Gemeente Harlingen school E-220 Grote Kerkstraat 1
2-16 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-224 Grote Kerkstraat 3
2-16 Benjamin de Vries (en Cons.) woonhuis E-224 Grote Kerkstraat 19a
2-16 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-225 Grote Kerkstraat 5
2-16 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-226 Grote Kerkstraat 7
2-16 erv. J.F. Leemkoel stal E-227 Grote Kerkstraat 11
2-16 erv. J.F. Leemkoel woonhuis E-227a Grote Kerkstraat 9
2-16 Raphaël Pais woonhuis E-228 Grote Kerkstraat 13
2-16 Hendrik Kramer woonhuis E-229 Kleine Kerkstraat 16
2-16 Aäron Speijer (te 's-Gravenhage) woonhuis E-230 Kleine Kerkstraat 14
2-16 Jan Husselman (en Cons.) woonhuis E-231 Kleine Kerkstraat 12
2-16 Elkan A. Speijer woonhuis E-232 Kleine Kerkstraat 10
2-16 Elkan A. Speijer woonhuis E-233 Kleine Kerkstraat 8
2-16 Rinze van Asperen woonhuis E-234 Kleine Kerkstraat 6
2-16 Lammert Buisman woonhuis E-236 Kleine Kerkstraat 4
2-16 Rinske Bos (wed. W. Leemans, en Cons.) woonhuis E-237 Kleine Kerkstraat 2
2-16 Geertje Houtsma woonhuis E-238 Kleine Kerkstraat 1
2-16 Bart Posthuma woning en pakhuis E-239 Kleine Kerkstraat 5
2-16 Elkan E. Speijer woning E-240 Kleine Kerkstraat 7
2-16 Taetske Nadort (vr. v. L. Stedehouder, te Franeker) woning E-241 Kleine Kerkstraat 9
2-16 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber) woonhuis E-242 Grote Kerkstraat 15
2-16 Yde Terpstra woonhuis E-243 Grote Kerkstraat 17
2-16 Benjamin de Vries (en Cons.) woonhuis E-244 Grote Kerkstraat 19
2-16 Izaak de Vries woonhuis E-245 Grote Kerkstraat 21
2-16 Cornelis Wijga woonhuis E-246 Grote Kerkstraat 23
2-17 Laas Wijnalda (Rzn.) woonhuis E-247 Heiligeweg 21
2-17 Izaak de Vries woonhuis E-248 Heiligeweg 23
2-17 Izaak de Vries woonhuis E-248 Heiligeweg 23a
2-17 Lubertus Torenbeek woonhuis E-249 Heiligeweg 25
2-17 erv. Barnsteijn (en Co., te Groningen, Vruchtgebr. G. van) woonhuis en bergplaats E-250 Heiligeweg 27
2-17 Andries Heeger (en Cons.) woonhuis en bergplaats E-251 Heiligeweg 29
2-3 de Staat (Post en Tel.) post en telegraafkantoor E-ong Hondenstraat 1
2-3 Hendrik Buikhuizen grutterij E-ong Grutterstraat 1
2-3 Hendrik Buikhuizen grutterij E-ong Grutterstraat 3
2-3 fa. Harmens (en Zoon) woonhuis E-ong Herenknechtenkamerstraat 2
2-5 Andries Nauta woonhuis E-ong Vijverstraat 1
2-5 Andries Nauta woonhuis E-ong Vijverstraat 1a
2-6 H.R. en J.J. Snijder pakhuis E-ong Kleine Bredeplaats 3
2-6 H.R. en J.J. Snijder pakhuis E-ong Kleine Bredeplaats 5
2-7 Gemeente Harlingen oud telegraafkantoor E-ong Lanen 27
2-8 Pieter van der Meulen Kunee smederij E-ong Lanen 31
2-8 Hendrik van der Veen woonhuis E-ong Lanen 49
2-8 Abraham de Ruiter (te Tuijl) woonhuis E-ong Lanen 55
2-8 Jan Hettes Brouwer woonhuis E-ong Lanen 61
2-8 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis E-ong Lanen 75
2-14 Anna G. Nijdhold (wed. H. Snijder) woonhuis E-ong Schoolplein 1
2-14 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis E-ong Schoolplein 3
2-14 Herke Wiersma woonhuis E-ong Sint Odolphisteeg 22
2-14 Bonifacius Jacobi woonhuis E-ong Sint Odolphisteeg 24
2-14 Sjoerd Hannema (Lzn.) woonhuis E-ong Sint Odolphisteeg 1
2-15 Homme Poort pakhuis E-ong Comediesteeg 1
2-15 Likke de Vries woonhuis E-ong Comediesteeg 3
2-16 Geertje Houtsma pakhuis E-ong Kleine Kerkstraat 3
2-11 Cornelis D. Molenaar woonhuis F-001 Zuiderhaven 33
2-11 Claartje Cohen (wed. E. Parfumeur, en Cons.) woonhuis F-002 Zuiderhaven 35
2-11 Claartje Cohen (wed. E. Parfumeur, en Cons.) woonhuis F-003 Zuiderhaven 35a
2-12 Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.) pakhuis F-004 Zuiderhaven 37
2-12 Noord Ned. Scheepvaartmij. (Gevestigd te Harlingen) kantoor F-005 Zuiderhaven 39
2-12 Heere Dikkerboom woonhuis F-006 Zuiderhaven 41
2-12 Raphaël Pais woonhuis en schuur F-007 Zuiderhaven 43
2-12 Pieter Holstein (Jzn.) woonhuis F-008 Zuiderhaven 45
2-12 Pieter Holstein (Jzn.) bergplaats F-009 Zuiderhaven 47
2-12 Jan Holstein (Pzn.) stal F-010 Zuiderhaven 49
2-12 Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek) woonhuis F-011 Zuiderhaven 51
2-12 Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek) woonhuis F-011 Zuiderhaven 51a
2-12 Adolphus Augs. Snijder woonhuis F-012 Zuiderhaven 53
2-12 Sjoerd E. Wiarda woonhuis F-013 Zuiderhaven 55
2-12 Coenraad Kuhlman (Jzn.) woonhuis F-014 Zuiderhaven 57
2-12 Hervormde Diaconie woonhuis F-015 Zuiderhaven 59
2-12 Staat der Nederlanden pakhuis F-016 Zuiderhaven 61
2-12 Gemeente Harlingen hbs F-017 Zuiderhaven 63
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-018 Zuiderhaven 65
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-019 Zuiderhaven 67
2-12 Herst. Ev. Lutherse Kerk pastorie F-020 Zuiderhaven 69
2-12 Ida Jacoba Stroband woonhuis F-021 Zuiderhaven 71
2-12 Petrus Posthuma (en Cons.) woonhuis F-022 Zuiderhaven 73
2-12 R.K. Gemeente kerk F-023 Zuiderhaven 75
2-12 R.K. Gemeente pastorie F-025 Zuiderhaven 77
2-12 Hendrik Reinier Snijder (Azn.) woonhuis F-026 Zuiderhaven 79
2-12 Jan Hoedemaker woonhuis F-027 Zuiderhaven 81
2-12 Jan Hoedemaker woonhuis F-027 Zuiderhaven 81a
2-13 Douwe C. Boersma woonhuis F-028 Brouwersstraat 28
2-13 Jan Pieters Posthuma woonhuis F-029 Brouwersstraat 26
2-13 Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek) woonhuis F-030 Brouwersstraat 24
2-13 Willem J. Houtsma (Heiloo) woonhuis F-031 Brouwersstraat 22
2-13 Eeltje Zeilmaker woonhuis F-032 Brouwersstraat 20
2-13 Jacob Lamminga woonhuis en timmerwinkel F-033 Brouwersstraat 18
2-13 Pieter van Meurs woonhuis en slachtplaats F-034 Brouwersstraat 16
2-13 Petrus F. Nagtheim woonhuis F-035 Brouwersstraat 14
2-13 fa. I. en S. Wiarda woonhuis F-036 Brouwersstraat 12
2-13 Arend Dekker woonhuis F-037 Brouwersstraat 10
2-13 Sake Reitsma woonhuis F-038 Brouwersstraat 8
2-13 Jacobus Vuijk (Groningen) woonhuis F-039 Brouwersstraat 4
2-13 Jacobus Vuijk (Groningen) woonhuis F-039 Brouwersstraat 4a
2-13 Maartje Kuiken (wed. J. Blijstra) woonhuis F-040 Brouwersstraat 2
2-11 Cornelis Wijga woonhuis F-041 Schritsen 66
2-11 Cornelis Wijga woonhuis F-041 Schritsen 66a
2-13 Sipke W. Houtsma woonhuis F-041 Carl Visschersteeg 5
2-11 Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis F-042 Schritsen 64
2-13 Pieter van Meurs woonhuis en slachtplaats F-042 Carl Visschersteeg 3
2-11 Catharina G. Schoenmaker (wed. J.J. Tolsma) woonhuis F-043 Schritsen 62
2-13 Sake Reitsma werkplaats F-043 Carl Visschersteeg 1
2-13 Jacob Lamminga pakhuis F-044 Carl Visschersteeg 16
2-13 R.K. Gemeente woonhuis F-045 Carl Visschersteeg 14
2-13 R.K. Gemeente woonhuis F-046 Carl Visschersteeg 12
2-13 C. van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst) woonhuis F-047 Carl Visschersteeg 10
2-13 Cornelis Visser woonhuis F-048 Carl Visschersteeg 8
2-13 Pieter Wiglema woonhuis F-049 Carl Visschersteeg 6
2-13 Pier Schaafsma (Jr.) woonhuis F-050 Carl Visschersteeg 4
2-13 Pier Schaafsma (Jr.) woonhuis F-051 Carl Visschersteeg 2
2-11 Pier Schaafsma (Jr.) woonhuis F-052 Schritsen 60
2-11 Sikke de Jong (en Cons.) loods F-053 Schritsen 56
2-11 fa. Hubert Jans (en Co.) kantoor F-053 Schritsen 58
2-12 Israël. Gemeente woonhuis F-054 Leerlooierssteeg 4
2-11 Antje Blijstra (wed. T.H. van Slooten, en Cons.) woonhuis F-055 Schritsen 54
2-11 Albert Koens woonhuis F-056 Schritsen 52
2-11 Gerrit Sipkes Spoelstra woonhuis en timmerwinkel F-057 Schritsen 50
2-12 Israël. Gemeente kerk F-058 Raamstraat 1
2-12 Israël. Gemeente woonhuis F-059 Raamstraat 3
2-12 Israël. Gemeente badhuis F-059 Raamstraat 5
2-12 Raphaël Pais woonhuis F-060 Raamstraat 7
2-12 Doeke Heerts woonhuis en pakhuis F-061 Raamstraat 12
2-12 Doeke Heerts woonhuis en pakhuis F-062 Raamstraat 10
2-12 Evert Kiers (en Cons.) woonhuis F-063 Raamstraat 8
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-064 Raamstraat 6
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-065 Raamstraat 4
2-12 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-066 Raamstraat 2
2-11 Hette W. Hettema woonhuis F-067 Schritsen 48
2-11 Maria C. Berndes (wed. H.B. Drost) woonhuis F-068 Schritsen 46
2-11 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-069 Schritsen 44
2-11 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-070 Schritsen 42
2-11 Lambertus Wagenaar woonhuis F-071 Schritsen 40
2-11 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-072 Schritsen 38a
2-11 Wyger Harmens (Czn.) woonhuis F-073 Schritsen 38
2-11 Nicolaas P. Lipjes woonhuis F-074 Schritsen 36
2-11 Nicolaas P. Lipjes woonhuis F-074 Schritsen 36a
2-11 (Komt Niet Voor) F-074a Schritsen 34
2-11 Johannes Hibma woonhuis en fabriek F-075 Schritsen 32
2-11 Anna Meijer woonhuis F-076 Schritsen 30
2-11 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-077 Schritsen 28
2-11 Pietje Snoek (wed. T. Boersma) woonhuis F-078 Schritsen 26
2-11 Petrus Veltman pakhuis F-079 Schritsen 24
2-11 Petrus Veltman woonhuis F-079 Schritsen 24a
2-10 Pieter van der Sluis woonhuis F-080 Schritsen 22
2-10 Anna Meijer woonhuis F-081 Schritsen 20
2-10 Anna Meijer woonhuis F-082 Schritsen 18
2-10 Marten Palstra woonhuis F-083 Schritsen 16
2-10 Jacob de Vrij woonhuis F-084 Schritsen 14
2-10 Sjieuwke Wink woonhuis F-085 Schritsen 12
2-10 Sjieuwke Wink woonhuis F-085 Schritsen 12a
2-10 Sjieuwke Wink woonhuis F-086 Schritsen 10
2-10 Sjieuwke Wink woonhuis F-086 Schritsen 10a
2-10 Marten Mulder woonhuis F-087 Schritsen 8
2-10 Douwe de Wilde woonhuis F-088 Schritsen 6
2-10 Raphaël Pais woonhuis F-089 Schritsen 4
2-10 Jan van 't Vliet woonhuis F-090 Schritsen 2
2-10 Jan van 't Vliet woonhuis F-090 Schritsen 2a
2-8 Pieter Hoekers woonhuis F-091 Jan Ruurdstraat 1
2-8 Simon de Vries woonhuis F-092 Jan Ruurdstraat 3
2-9 Dirk Simons de Vries woonhuis F-093 Grote Ossenmarkt 20
2-9 Casper de Haan woonhuis F-094 Grote Ossenmarkt 18
2-9 Casper de Haan woonhuis F-094 Grote Ossenmarkt 18a
2-9 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis F-095 Grote Ossenmarkt 16
2-9 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis F-095 Grote Ossenmarkt 16a
2-9 Pieter Wiglema woonhuis F-096 Grote Ossenmarkt 14
2-9 Hotze Schuil woonhuis F-097 Grote Ossenmarkt 12
2-9 Jan Fekkes (en Cons.) woonhuis F-098 Grote Ossenmarkt 10
2-9 Jan Fekkes (en Cons.) woonhuis F-098 Grote Ossenmarkt 10a
2-9 Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam) woonhuis F-100 Grote Ossenmarkt 8
2-9 Pieter M. Ferwerda (en Cons., te Amsterdam) woonhuis F-100 Grote Ossenmarkt 8a
2-9 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis F-101 Grote Ossenmarkt 6
2-9 Petrus Hamstra (Pzn.) woonhuis F-101 Grote Ossenmarkt 6a
2-9 Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.) pakhuis F-102 Grote Ossenmarkt 2
2-9 Mense Crop (en Cons., te Leeuwarden) woonhuis F-103 Grote Ossenmarkt 1
2-9 Mense Crop (en Cons., te Leeuwarden) woonhuis F-103 Grote Ossenmarkt 1a
2-9 Hendrik Groenewoud woonhuis F-104 Grote Ossenmarkt 3
2-9 Evang. Lutherse Gemeente woonhuis F-105 Grote Ossenmarkt 5
2-9 Evang. Lutherse Gemeente woonhuis F-106 Grote Ossenmarkt 7
2-9 Evang. Lutherse Gemeente woonhuis F-107 Grote Ossenmarkt 9
2-9 Johan Hendrik Broersma woonhuis F-108 Grote Ossenmarkt 11
2-9 Johan Hendrik Broersma woonhuis F-108 Grote Ossenmarkt 11a
2-9 Sjoerd Sloterdijk woonhuis F-109 Grote Ossenmarkt 13
2-9 Sjoerd Sloterdijk woonhuis F-109 Grote Ossenmarkt 13a
2-9 Frans Hesling woonhuis en hok F-110 Grote Ossenmarkt 15
2-9 Herst. Ev. Lutherse Kerk kerk F-111 Grote Ossenmarkt 17
2-9 Jaike F. Ynia (wed. Joh. Alta) woonhuis F-112 Grote Ossenmarkt 19
2-9 Pietje Snoek (wed. Tj. Boersma) woonhuis F-113 Grote Ossenmarkt 21
2-9 Hielke van der Zee woonhuis en werkplaats F-114 Grote Ossenmarkt 23
2-9 Harm Kok Houwink (te Amsterdam) woonhuis F-115 Grote Ossenmarkt 25
2-9 Frans Klein woonhuis F-116 Grote Ossenmarkt 27
2-9 Frans Klein woonhuis F-116 Grote Ossenmarkt 27a
2-9 Augs. Goëtius Fontein woonhuis F-117 Schritsen 1
2-9 Raphaël Pais woonhuis F-118 Schritsen 3
2-9 Coenraad Leers woonhuis F-119 Schritsen 5
2-9 Coenraad Leers woonhuis F-120 Schritsen 7
2-9 Coenraad Leers woonhuis en werkplaats F-121 Schritsen 9
2-9 Titus Zantman (te Amsterdam) woonhuis F-122 Schritsen 11
2-9 Willem J. Stobbe (te Amsterdam) woonhuis F-123 Schritsen 13
2-9 Aukje Langenhorst woonhuis F-124 Schritsen 15
2-9 Aukje Langenhorst woonhuis F-124 Schritsen 15a
2-9 Ernestus G. Langenhorst woonhuis F-125 Schritsen 17
2-9 Heere Nadort woonhuis F-126 Schritsen 19
2-9 Trijntje van der Meulen (vr. v. A.D. van Wijnen, te Heerden (N.B.) woonhuis F-127 Schritsen 21
2-10 Eelke Wagenaar woonhuis F-128 Schritsen 23
2-10 Thomas Dijkstra woonhuis F-128 Schritsen 25
2-10 Thomas Dijkstra woonhuis F-129 Schritsen 25a
2-10 Wilhelmina H. Muller (wed. J. de Both) woonhuis F-130 Schritsen 27
2-10 Albertus van der Schoot (en Cons.) woonhuis F-131 Schritsen 29
2-10 Lammert Zeilmaker woonhuis F-132 Schritsen 31
2-10 Wiepkje Eylers (wed. P. Bakker, en Cons.) woonhuis F-133 Schritsen 33
2-10 Pieter Visser woonhuis F-134 Schritsen 35
2-10 Janke Visser (wed. P.K. Gnodde, en Cons.) woonhuis F-135 Schritsen 37
2-10 Maartje Ree (wed. W.R. van Der Wal) woonhuis F-136 Schritsen 39
2-10 Johan Christiaan Schuil woonhuis F-137 Schritsen 41
2-10 Trijntje Posthumus woonhuis F-138 Schritsen 43
2-10 Sikke Fluks woonhuis F-139 Schritsen 45
2-10 Bonifacius Jacobi woonhuis F-140 Schritsen 47
2-10 Theodora L. Repko (wed. H. de Windt, en Cons.) woonhuis en pakhuis F-141 Schritsen 51
2-10 Cornelis D. Witteveen woonhuis F-142 Schritsen 53
2-10 Diaconie der Ned. Herv. Gemeente woonhuis F-143 Schritsen 55
2-10 Bernardus Westerhof (te Leeuwarden) woonhuis F-144 Schritsen 57
2-10 Bernardus Westerhof (te Leeuwarden) woonhuis F-144 Schritsen 57a
2-10 Pieter Wiglema woonhuis F-145 Schritsen 59
2-10 Theodora L. Repko (wed. H. de Windt) woonhuis F-146 Schritsen 61
2-10 Rienk Baarda woonhuis F-147 Schritsen 63
2-10 Lieuwe van der Weide woonhuis F-148 Schritsen 65
2-10 Petrus Veltman woonhuis F-149 Schritsen 67
2-17 Ymkje Schokker (wed. Norel) woonhuis F-150 Heiligeweg 1
2-17 Gabe J. van der Weide woonhuis F-151 Heiligeweg 3
2-17 Gabe J. van der Weide woonhuis F-152 Heiligeweg 5
2-17 Coenraad Leers woonhuis F-153 Heiligeweg 7
2-17 Israël. Gemeente woonhuis F-154 Heiligeweg 9
2-17 Siebe van der Meer woonhuis F-155 Heiligeweg 11
2-17 Siebe van der Meer woonhuis F-155 Heiligeweg 11a
2-17 Homme Poort woonhuis F-156 Heiligeweg 13
2-17 Tjalling Schaafsma woonhuis F-156 Heiligeweg 15
2-17 Jan Agema woonhuis F-157 Heiligeweg 17
2-17 Lieuwkje Vlietstra woonhuis F-158 Heiligeweg 19
2-17 Jacobus de Bock woonhuis F-159 Grote Kerkstraat 24
2-17 Izaak de Vries woonhuis F-160 Grote Kerkstraat 22
2-17 Armvoogdij woonhuis F-161 Grote Kerkstraat 20
2-17 Dirk H. de Vries woonhuis F-162 Grote Kerkstraat 18
2-17 Theunis Willems woonhuis F-163 Grote Kerkstraat 16
2-17 Theunis Willems woonhuis F-163 Grote Kerkstraat 16a
2-17 Tjebbe S. Westendorp (en Cons., te Workum) woonhuis F-164 Grote Kerkstraat 14
2-17 Akke W. Asma (wed. J.H. Bootsma) woonhuis F-165 Grote Kerkstraat 12
2-17 Akke W. Asma (wed. J.H. Bootsma) woonhuis F-165 Grote Kerkstraat 12a
2-17 Elias R. Pais woonhuis F-166 Grote Kerkstraat 10
2-17 Elias R. Pais woonhuis F-167 Grote Kerkstraat 8
2-17 Izaak de Vries woonhuis F-168 Grote Kerkstraat 6
2-17 Benjamin I. de Vries woonhuis F-169 Grote Kerkstraat 4
2-17 Hein van Asperen woonhuis F-170 Grote Kerkstraat 2
2-8 Jan K. Wassenaar woonhuis F-171 Lanen 85
2-8 Hein Harmens van Asperen woonhuis F-172 Lanen 87
2-8 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis F-173 Lanen 89
2-8 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis F-174 Lanen 91
2-7 Anne Zeilmaker woonhuis F-175 Lanen 86
2-7 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-176 Lanen 84
2-7 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-177 Lanen 82
2-7 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-177 Lanen 82a
2-15 Anna C.L. Wehberg (en Cons.) woonhuis F-178 Spekmarkt 1
2-15 Jacob de Vrij woonhuis F-179 Spekmarkt 6
2-15 Foppe W. Plantinga woonhuis F-180 Spekmarkt 4
2-15 Wytze Feddema woonhuis F-181 Spekmarkt 2
2-15 Wytze Feddema woonhuis F-181 Spekmarkt 2a
2-7 Pieter Wiglema woonhuis F-182 Lanen 80
2-7 Lena Wiersma (wed. T. Wijga) woonhuis F-183 Lanen 78
2-7 Lieuwe van der Weide woonhuis F-184 Lanen 76
2-7 Sybrigje de Vries (wed. K. Blavier) woonhuis F-185 Lanen 74
2-7 Pieter Wiglema woonhuis en werkplaats F-186 Lanen 72
2-7 Pieter Wiglema woonhuis F-186 Lanen 72a
2-7 Gatse de Vries woonhuis en magazijn F-187 Lanen 70
2-7 Hendrikus Oswald woonhuis F-188 Lanen 68
2-7 Johannes Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis F-189 Lanen 66
2-7 Jeltje Voordewind (vr. v. P. Dekkers) woonhuis F-190 Lanen 64
2-7 Klaas Zwerver woonhuis F-191 Lanen 62
2-7 Klaas Zwerver woonhuis F-191 Lanen 62a
2-7 Gerrit S. Spoelstra woonhuis F-192 Lanen 60
2-7 Johannes van Smeden woonhuis F-193 Lanen 58
2-7 Gerben Meijer (en Cons.) woonhuis F-194 Lanen 56
2-7 Frederik Meijer woonhuis F-195 Lanen 54
2-7 Hendrikus H.F. Rooswinkel woonhuis F-196 Lanen 52
2-7 Sytse Siersema woonhuis F-197 Lanen 50
2-7 Cornelis Akkerboom (te Amsterdam) woonhuis F-198 Lanen 48
2-15 Theodorus H. Keijzer woonhuis F-199 Woudemansteeg 2
2-7 Lodewijk Ale Rijfkogel woonhuis F-200 Lanen 46
2-7 Lodewijk Ale Rijfkogel woonhuis F-200 Lanen 46a
2-6 Houkje van der Velde (vr. v. J. van Os) woonhuis F-201 Lanen 44
2-6 Houkje van der Velde (vr. v. J. van Os) woonhuis F-201 Lanen 44a
2-6 Wopke van der Meij (Wzn.) woonhuis F-202 Lanen 42
2-6 Wopke van der Meij (Wzn.) woonhuis F-202 Lanen 42a
2-6 Johannes W. Drost woonhuis F-203 Lanen 40
2-6 Johannes G. Stootman woonhuis F-204 Lanen 38
2-6 Johannes G. Stootman woonhuis F-204 Lanen 38a
2-6 Antje A. Blijstra (wed. T.H. van Slooten) woonhuis F-205 Lanen 36
2-6 Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis F-206 Lanen 34
2-6 Joh. Theod. Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis F-206 Lanen 34a
2-6 Uilke Schuil woonhuis F-207 Lanen 32
2-6 Hein Harmens de Bruin woonhuis F-208 Lanen 30
2-15 Eelke Wagenaar (en Cons.) woonhuis F-209 Jekelsteeg 1
2-15 Janke Bakker woonhuis F-210 Jekelsteeg 2
2-6 Hendrikus Oswald woonhuis F-211 Lanen 28
2-6 Pieter van der Sluis woonhuis F-212 Lanen 26
2-6 Pieter van der Sluis woonhuis F-212 Lanen 26a
2-6 Hermina Langenhorst woonhuis en hok F-213 Lanen 24
2-6 Ybeltje Brouwer (wed. W.J. v.d. Meer) woonhuis F-214 Lanen 22
2-6 Douwe Sinnema woonhuis F-215 Lanen 20
2-6 Dirk Willem Kroon (en Cons.) woonhuis F-216 Lanen 18
2-15 Dirk W. Kroon (en Cons.) woonhuis F-217 Kroonsteeg 3
2-15 Grietje F. Wesling woonhuis F-218 Kroonsteeg 5
2-6 Henricus Stootman woonhuis en pakhuis F-219 Lanen 16
2-6 Israël. Gemeente woonhuis F-220 Lanen 14
2-6 Israël. Gemeente woonhuis F-221 Lanen 12
2-6 Coenraad Leers woonhuis en werkplaats F-222 Lanen 10
2-6 Coenraad Leers woonhuis en werkplaats F-223 Lanen 10
2-6 Hendrik Jans woonhuis F-224 Lanen 8
2-6 Hendrik Jans woonhuis F-224 Lanen 8a
2-6 Jan Sybrand van Hulst woonhuis F-225 Lanen 6
2-6 Franciscus Drost woonhuis F-226 Lanen 4
2-6 Directie Gebouw Harmonie concertzaal F-227 Lanen 2
2-5 Rein Leijen (en Cons.) woonhuis en hok F-228 Kleine Ossenmarkt 10
2-5 Rein Leijen (en Cons.) woonhuis en hok F-228 Kleine Ossenmarkt 10a
2-5 Lambertus Wagenaar verfwinkel F-229 Kleine Ossenmarkt 8
2-5 Petronella Faber (vr. v. Sybe Panbakker) woonhuis F-230 Kleine Ossenmarkt 6
2-5 Petronella Faber (vr. v. Sybe Panbakker) woonhuis F-231 Kleine Ossenmarkt 4
2-5 Pietje Snoek (wed. T. Boersma) pakhuis en bergplaats F-232 Vijversteeg 8
2-5 Claartje Cohen (wed. Parfumeur, en Cons.) pakhuis F-232a Vijversteeg 6
2-5 Elisabeth Posthumus (wed. W. Vellinga, en Cons.) woonhuis F-233 Vijversteeg 2
2-5 Hielke van der Zee woonhuis en werkplaats F-234 Vijversteeg 4
2-5 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis F-234 Kleine Ossenmarkt 2
2-4 Hotze Schuil woonhuis F-235 Vijverstraat 30
2-4 Hotze Schuil woonhuis F-236 Vijverstraat 28
2-4 R.C. Armbestuur woonhuis F-237 Vijverstraat 26
2-4 Siebe Wagenaar (en Cons.) woonhuis F-238 Vijverstraat 24
2-4 Angenietje Bakker woonhuis F-239 Vijverstraat 22
2-4 Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen, en Cons.) woonhuis F-240 Vijverstraat 20
2-4 Willem van der Meij woonhuis F-241 Vijverstraat 16
2-4 Jelle M. van der Wal woonhuis F-241 Vijverstraat 18
2-4 Jelle M. van der Wal woonhuis F-241 Vijverstraat 18a
2-4 Jelle M. van der Wal smederij F-242 Vijverstraat 14
2-5 Hotze Schuil slachthuis F-242 Vijversteeg 3
2-4 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis F-243 Vijverstraat 12
2-4 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis F-244 Vijverstraat 10
2-4 Sara Wolf (wed. S. Werkendam) woonhuis F-245 Vijverstraat 8
2-4 Rinnert J. de Boer (en Cons.) woonhuis F-246 Vijverstraat 6
2-4 Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen) woonhuis F-247 Vijverstraat 4
2-11 Folkert Zijlstra woonhuis F-248 Zuiderhaven 27
2-11 Henderika Leenstra woonhuis F-249 Zuiderhaven 29
2-11 Hermanus van Slooten pakhuis en kantoor F-250 Zuiderhaven 31
2-4 Folkert Zijlstra woonhuis F-ong Vijverstraat 2
2-5 Siebe Wagenaar (en Cons.) woonhuis F-ong Vijversteeg 1
2-9 Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.) pakhuis F-ong Grote Ossenmarkt 4
2-10 Johannes van Smeden pakhuis F-ong Schritsen 49
2-12 Israël. Gemeente woonhuis F-ong Leerlooierssteeg 2
2-13 Maartje Kuiken (wed. J. Blijstra) woonhuis F-ong Brouwersstraat 6
2-15 Dirk W. Kroon (en Cons.) woonhuis F-ong Kroonsteeg 1
2-3 mr. Sjoerd Hannema ('S-Gravenhage) woonhuis G-001 Franekereind 42
2-3 Hugo L. (Molenaar) woonhuis G-002 Franekereind 40
2-3 Jan de Groot (Jzn.) woonhuis en pakhuis G-003 Franekereind 38
2-3 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-004 Franekereind 36
2-3 Evert P. Tuinhout (en Cons.) woonhuis G-005 Franekereind 34
2-3 fa. J. van Hulst woonhuis en werkplaats G-006 Franekereind 32
2-3 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-007 Franekereind 30
2-3 Vereeniging voor Chr. Scholen woonhuis G-008 Franekereind 28
2-3 Pieter D. de Ruiter woonhuis en pakhuis G-009 Franekereind 26
2-3 Zoutbranders pakhuis G-010 Franekereind 24
2-3 Sybrand Fontein (Erfpachter, Gem. Harlingen eig.) pikfabriek G-011 Franekereind 22
2-3 Johanna van der Velde (wed. Bern. Kramer) woonhuis G-012 Franekereind 20
2-3 Sybrand Fontein pakhuis G-013 Franekereind 18
2-2 Sybrand Fontein zoutkeet G-014 Franekereind 16
2-2 Hendrik Kramer woonhuis G-015 Franekereind 14
2-2 Sybrand Fontein woonhuis G-016 Franekereind 8
2-2 erv. J.F. Leemkoel zeepziederij G-017 Franekereind 6
2-2 erv. J.F. Leemkoel pakhuis G-018 Franekereind 4
2-2 erv. J.F. Leemkoel woonhuis G-019 Franekereind 2
2-18 Remmer Weidema woonhuis G-020 Heiligeweg 70
2-18 Hisse Visser (en Cons.) woonhuis G-021 Heiligeweg 68
2-18 Frederik J. Langenhorst woonhuis G-022 Heiligeweg 66
2-18 Johannes L. Drost woonhuis G-023 Heiligeweg 64
2-18 Pieter van der Sluis woonhuis G-024 Heiligeweg 62
2-18 fa. S. van Messel woonhuis G-025 Heiligeweg 60
2-18 Siebren Hofman woonhuis G-026 Heiligeweg 58
2-18 Wiebrandus Zijlstra woonhuis G-027 Heiligeweg 56
2-18 Hette Hettema woonhuis G-028 Heiligeweg 54
2-18 Hette Hettema woonhuis G-029 Heiligeweg 52
2-18 Hendrik Velthuis (Gzn.) woonhuis G-030 Heiligeweg 50
2-18 Janke de Vries woonhuis G-031 Heiligeweg 48
2-18 wed. W. Monsma woonhuis G-032 Heiligeweg 46
2-18 Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra) woonhuis G-033 Heiligeweg 44
2-18 Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra) woonhuis G-034 Heiligeweg 42
2-18 Suzanna M. Zelle (wed. J. v.d. Hoek) woonhuis G-035 Heiligeweg 40
2-18 Elkan Aäron Speijer woonhuis G-036 Heiligeweg 38
2-18 Hendrikus Nauta woonhuis G-037 Heiligeweg 36
2-18 Laas Wijnalda (Kzn.) woonhuis G-038 Heiligeweg 34
2-18 Franciscus J. Krol woonhuis G-039 Heiligeweg 32
2-18 J. Fortuin woonhuis G-040 Heiligeweg 30
2-18 R.K. Armvoogdij woonhuis en werkplaats G-041 Heiligeweg 26
2-18 R.K. Armvoogdij woonhuis G-042 Heiligeweg 24
2-18 Hendrik Kiers woonhuis G-043 Heiligeweg 22
2-18 Sake Klein woonhuis en bergplaats G-044 Heiligeweg 20
2-18 Raphaël Pais (en Cons.) woonhuis G-045 Heiligeweg 18
2-18 Lourens Posthumus woonhuis G-046 Heiligeweg 16
2-18 Raphaël Pais (en Cons.) woonhuis G-046 Heiligeweg 16a
2-18 Herms. Schrage woonhuis en bergplaats G-047 Heiligeweg 14
2-18 Aldert Reiniers woonhuis en bergplaats G-048 Heiligeweg 12
2-18 Johannes Stootman woonhuis G-049 Heiligeweg 10
2-18 Johannes Stootman woonhuis G-050 Heiligeweg 8
2-18 Gerrit Spoelstra woonhuis G-051 Heiligeweg 6
2-18 Gerrit Spoelstra woonhuis G-051 Heiligeweg 6a
2-18 Pieter Dekkers woonhuis G-052 Heiligeweg 4
2-18 Jan van der Werf (Kzn.) woonhuis G-053 Heiligeweg 2
2-18 Jan van der Werf (Kzn.) woonhuis G-053 Heiligeweg 2a
2-13 Pieter A. Blijstra woonhuis G-054 Brouwersstraat 1
2-13 Marius van der Woude woonhuis G-055 Brouwersstraat 3
2-13 Dieuwke Posthuma (wed. J. Horjus) woonhuis G-056 Brouwersstraat 5
2-13 Jan P. Schaafsma woonhuis G-057 Brouwersstraat 7
2-13 Raphaël Pais woonhuis G-058 Brouwersstraat 9
2-13 Paulus H. Kerstel woonhuis G-059 Brouwersstraat 11
2-13 Jan Pieters Schaafsma woonhuis en timmerwinkel G-060 Brouwersstraat 13
2-13 Jan Pieters Schaafsma woonhuis en timmerwinkel G-060 Brouwersstraat 13a
2-13 Berend Scheltens woonhuis G-061 Brouwersstraat 15
2-13 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-062 Brouwersstraat 17
2-13 Wouter Sinnema woonhuis G-063 Brouwersstraat 19
2-14 Gerrit Joh. Ruijsch (te Utrecht) woonhuis G-064 Brouwersstraat 21
2-14 Jurjen Postema woonhuis G-065 Brouwersstraat 23
2-14 Jan Besseling woonhuis G-066 Brouwersstraat 25
2-14 Corn. Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis G-067 Brouwersstraat 27
2-14 Corn. Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis G-067 Brouwersstraat 27a
2-25 Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis G-068 Hofstraat 1
2-25 Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis G-068 Hofstraat 1a
2-25 Hein van Asperen woonhuis G-069 Hofstraat 3
2-25 Hette W. Hettema woonhuis G-070 Hofstraat 5
2-26 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-072 Both Apothekerstraat 14
2-26 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-073 Both Apothekerstraat 12
2-26 Abe Hainja woonhuis G-074 Both Apothekerstraat 10
2-26 Abe Hainja woonhuis G-075 Both Apothekerstraat 8
2-26 Raphaël Pais woonhuis G-076 Both Apothekerstraat 6
2-26 Jelle M. van der Wal woonhuis G-077 Both Apothekerstraat 3
2-26 Jelle M. van der Wal woonhuis G-078 Both Apothekerstraat 5
2-26 Hervormde Diaconie woonhuis G-079 Both Apothekerstraat 7
2-26 Age de Bock woonhuis G-080 Both Apothekerstraat 9
2-26 Antje van Rees (vr. v. R. Vellinga) woonhuis G-081 Both Apothekerstraat 11
2-27 Antje van Rees (vr. v. R. Vellinga) woonhuis G-082 Both Apothekerstraat 13
2-27 Gemeente Harlingen school G-083 Both Apothekerstraat 15
2-27 Gemeente Harlingen bergplaats G-084 Both Apothekerstraat 15
2-25 Loklje Dijkstra (vr. v. K. Norel) woonhuis G-085 Hofstraat 7
2-26 Petrus Meinders woonhuis G-086 Hofstraat 9
2-26 Petrus Meinders woonhuis G-087 Hofstraat 11
2-26 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-088 Hofstraat 13
2-26 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-089 Hofstraat 15
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-090 Hofstraat 17
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-091 Hofstraat 19
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-092 Hofstraat 19
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-093 Hofstraat 19
2-26 St. Luciagesticht woonhuis G-094 Hofstraat 21
2-26 St. Luciagesticht school G-095 Hofstraat 21
2-26 St. Luciagesticht bakkerij G-096 Hofstraat 21
2-26 St. Luciagesticht schuur G-097 Hofstraat 21
2-26 Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.) woonhuis G-098 Hofstraat 23
2-26 Sophie Tigchelaar (wed. H. Goverts, en Cons.) woonhuis G-099 Hofstraat 25
2-26 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-100 Hofstraat 27
2-26 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-101 Hofstraat 29
2-25 Jan Zeinstra woonhuis G-102 Kerkpad 34
2-25 Jan Zeinstra woonhuis G-103 Kerkpad 32
2-25 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis en schuur G-105 Kerkpad 30
2-25 Israël. Gemeente woonhuis G-106 Kerkpad 28
2-25 Armvoogdij woonhuis G-107 Kerkpad 26
2-25 Bouke van der Schaaf woonhuis en werkplaats G-108 Kerkpad 24
2-25 Bouke van der Schaaf woonhuis G-109 Kerkpad 22
2-25 Gerard Bouwmeester woonhuis G-110 Kerkpad 20
2-25 Rudolf Bisschop woonhuis G-111 Kerkpad 18
2-29 Rudolf Bisschop woonhuis G-112 Vianen 22
2-29 Rudolf Bisschop woonhuis G-113 Vianen 20
2-29 Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen) woonhuis G-114 Vianen 18
2-29 Jurjen Eskes woonhuis G-115 Vianen 16
2-29 fa. gebr. Broersma woonhuis G-116 Vianen 14
2-29 Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen) woonhuis G-117 Vianen 12
2-29 Pieter D. van der Sluis woonhuis G-118 Vianen 10
2-29 Hermanus Schrage woonhuis G-119 Vianen 8
2-29 Hermanus Schrage woonhuis G-120 Vianen 6
2-29 Lieuwe Veltman woonhuis G-121 Vianen 4
2-29 Wouter Boumans woonhuis G-122 Vianen 2
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-123 Romastraat 12
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) school G-124 Romastraat 10
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-125 Romastraat 8
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-126 Romastraat 6
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-128 Romastraat 4
2-27 Pieter Steeneker woonhuis G-131 Romastraat 2
2-27 Hervormde Diaconie woonhuis G-132 Romastraat 1
2-27 Antje van Rees (wed. R. Vellinga) woonhuis G-133 Romastraat 3
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-134 Romastraat 5
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-135 Romastraat 7
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-136 Romastraat 9
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-137 Romastraat 11
2-27 Antje van Rees (wed. R. Vellinga) woonhuis G-138 Romastraat 13
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138a Romastraat 15
2-27 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138b Romastraat 17
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138c Romastraat 19
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138d Romastraat 21
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-138e Romastraat 23
2-28 Liekele Hazenberg (te Amsterdam) woonhuis G-139 Romastraat 25
2-28 Liekele Hazenberg (te Amsterdam) woonhuis G-139 Romastraat 27
2-28 Auke de Vries (en Cons.) woonhuis G-140 Romastraat 29
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-141 Romastraat 31
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-142 Romastraat 33
2-27 Elkan J. Speijer woonhuis G-143 Gardenierstraat 18
2-27 Cornelis Bosma woonhuis G-144 Gardenierstraat 16
2-27 Jacob Torenbeek woonhuis G-145 Gardenierstraat 14
2-27 Armvoogdij woonhuis G-146 Gardenierstraat 12
2-27 Homme Poort woonhuis G-147 Gardenierstraat 10
2-27 Foekje Jorna (te Almenum) woonhuis G-148 Gardenierstraat 8
2-27 Foekje Jorna (te Almenum) woonhuis G-148 Gardenierstraat 8
2-27 Jan P. Schaafsma woonhuis G-150 Gardenierstraat 6
2-27 Elkan J. Speijer woonhuis G-151 Gardenierstraat 4
2-27 Klaas Scheffers woonhuis G-152 Gardenierstraat 2
2-27 Jelle de Jong woonhuis G-153 Gardenierstraat 3
2-27 Cornelis Bosma woonhuis G-156 Gardenierstraat 5
2-27 Cornelis Bosma woonhuis G-157 Gardenierstraat 7
2-27 Jelle de Jong (te Almenum) woonhuis G-158 Gardenierstraat 9
2-27 Gerrit Bos woonhuis G-159 Gardenierstraat 11
2-27 Cornelis Bosma woonhuis G-160 Gardenierstraat 13
2-27 Catharina H. Veenhoven (wed. Corsten, en Cond.) woonhuis G-161 Gardenierstraat 15
2-27 Liekele Hazenberg (te Amsterdam) woonhuis G-162 Gardenierstraat 17
2-27 R.C. Gemeente woonhuis G-163 Gardenierstraat 19
2-28 R.C. Gemeente woonhuis G-164 Borstelsteeg 18
2-28 R.C. Gemeente woonhuis G-165 Borstelsteeg 16
2-28 Cornelis Bosma woonhuis G-166 Borstelsteeg 14
2-28 Cornelis Bosma woonhuis G-167 Borstelsteeg 12
2-28 Hillegien P. Oldenburger (wed. A.J. Kuipers) woonhuis G-168 Borstelsteeg 10
2-29 Y. Schokker (wed. R. Norel) woonhuis en pakhuis G-172 Tiepelsteeg 2
2-28 Tietske Schoonbergen woonhuis G-173 Korte Typelsteeg 1
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-174 Borstelsteeg 8
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-175 Borstelsteeg 6
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-176 Borstelsteeg 4
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-177 Borstelsteeg 2
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-178 Fortuinsteeg 8
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-179 Fortuinsteeg 6
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-180 Fortuinsteeg 4
2-28 Jelle M. van der Wal woonhuis G-181 Fortuinsteeg 2
2-29 Tietske Schoonbergen woonhuis G-182 Tiepelsteeg 1
2-28 Jacob Fortuin (Bzn.) woonhuis G-183 Fortuinsteeg 1
2-28 Jelle M. van der Zwaag woonhuis G-185 Fortuinsteeg 3
2-28 Jelle M. van der Zwaag woonhuis G-185 Fortuinsteeg 3
2-28 Cornelis Wijga woonhuis G-186 Borstelsteeg 1
2-28 Izaak de Vries woonhuis G-187 Borstelsteeg 3
2-28 Izaak de Vries woonhuis G-188 Borstelsteeg 5
2-28 Elkan A. Speijer werkplaats G-189 Borstelsteeg 7
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-190 Romastraat 35
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-190 Romastraat 35
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-191 Romastraat 37
2-28 St. Luciagesticht (te Rotterdam) woonhuis G-192 Romastraat 39
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-193 Romastraat 41
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-194 Romastraat 43
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-195 Romastraat 45
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-196 Romastraat 47
2-28 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-197 Romastraat 49
2-25 Hervormde Diaconie armhuis G-198 Kerkpad 16
2-25 Ate Nauta woonhuis G-199 Kerkpad 14
2-25 Ate Nauta woonhuis G-200 Kerkpad 12
2-25 Jan de Groot woonhuis G-201 Kerkpad 10
2-24 Eede van der Woude (te Assen) woonhuis G-202 Kerkpad 8
2-24 Dieuwke Renema woonhuis G-203 Kerkpad 6
2-24 Hervormde Diaconie woonhuis G-204 Kerkpad 2
2-25 Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.) woonhuis G-205 Kerkpad 1
2-25 Ned. Herv. Gemeente kerk G-206 Kerkpad 3
2-25 Gemeente Harlingen school G-207 Kerkpad 5
2-25 Nic. Wafelaar woonhuis G-208 Kerkpad 7
2-26 Elisabeth Schellingwouw (wed. S. Vlietstra, en Cons.) woonhuis G-209 Hofstraat 31
2-26 Ate Nauta woonhuis G-210 Hofstraat 33
2-26 Joseph Witte woonhuis G-211 Hofstraat 35
2-26 Meindert A. Meinsma (te Haarlem) woonhuis G-212 Hofstraat 37
2-26 Bouwe van der Woude woonhuis en pakhuis G-213 Hofstraat 39
2-26 Coenraad Leers woonhuis G-214 Hofstraat 41
2-26 Coenraad Leers woonhuis G-215 Hofstraat 43
2-26 Hervormde Diaconie woonhuis G-216 Hofstraat 45
2-26 Jan Andries Meter (en Cons.) woonhuis G-217 Hofstraat 47
2-23 Sierk Vellinga (en Cons.) woonhuis G-218 Kerkpoortstraat 18
2-23 Jan van 't Vliet (en Cons.) woonhuis G-219 Kerkpoortstraat 16
2-23 Jan van 't Vliet (en Cons.) woonhuis G-220 Kerkpoortstraat 14
2-23 Jan de Groot woonhuis G-221 Kerkpoortstraat 12
2-23 Hervormde Diaconie woonhuis G-222 Kerkpoortstraat 10
2-23 Tietje Harmens (wed. D. Muller, en Cons.) woonhuis G-223 Kerkpoortstraat 8
2-23 N.H. Gemeente bergplaats G-224 Kerkpoortstraat 6
2-23 Lammert Buisman woonhuis G-225 Kerkpoortstraat 4
2-23 Hein H. de Bruin woonhuis G-226 Kerkpoortstraat 2
2-17 Margaretha Damen (wed. D. de Wit, en Cons.) woonhuis G-227 Grote Kerkstraat 44
2-17 Aldert Tuinman woonhuis G-228 Grote Kerkstraat 42
2-17 Sake Klein woonhuis G-229 Grote Kerkstraat 40
2-17 Jelle Huitema woonhuis en slachtplaats G-231 Grote Kerkstraat 38
2-17 Gatze J. de Boer woonhuis G-232 Grote Kerkstraat 36
2-17 (Onbekend) onbekend G-233 Grote Kerkstraat 34
2-17 Dominicus Ettema woonhuis G-234 Grote Kerkstraat 32
2-17 Lammert Buisman woonhuis G-235 Grote Kerkstraat 30
2-17 Jelle van der Zwaag woonhuis G-236 Grote Kerkstraat 28
2-17 Elkan A. Speijer woonhuis G-237 Grote Kerkstraat 26
2-17 Elkan A. Speijer woonhuis G-237 Grote Kerkstraat 26a
2-16 Christoffel J. de Vries woonhuis G-238 Grote Kerkstraat 25
2-16 Trijntje Bastra (wed. M.Th. v.d. Molen, en Cons.) woonhuis G-239 Grote Kerkstraat 27
2-16 Aron Speijer woonhuis G-240 Grote Kerkstraat 29
2-16 fa. H.H. Alkema woonhuis G-241 Grote Kerkstraat 31
2-16 fa. H.H. Alkema woonhuis G-242 Grote Kerkstraat 31
2-16 fa. H.H. Alkema woonhuis G-243 Grote Kerkstraat 31
2-16 Brechtje van Getsen (wed. J.L. v.d. Wal) woonhuis G-244 Grote Kerkstraat 33
2-16 Dirk Cnossen woonhuis G-245 Grote Kerkstraat 35
2-16 Jelle Huitema woonhuis G-246 Grote Kerkstraat 37
2-16 Sake Klein woonhuis G-247 Grote Kerkstraat 39
2-16 Sake Klein woonhuis G-248 Grote Kerkstraat 41
2-19 Sake Klein woonhuis G-249 Lammert Warndersteeg 22
2-19 Sake Klein woonhuis G-250 Lammert Warndersteeg 20
2-19 Catharina M.E. Corsten woonhuis G-251 Lammert Warndersteeg 18
2-19 Catharina M.E. Corsten woonhuis G-251 Lammert Warndersteeg 18a
2-19 Eelke Bootsma woonhuis G-252 Lammert Warndersteeg 16
2-19 Eelke Bootsma woonhuis G-252 Lammert Warndersteeg 16a
2-19 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis G-253 Lammert Warndersteeg 14
2-19 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis G-253 Lammert Warndersteeg 14a
2-19 Klaaske Brouwer (wed. Y. Bolman) woonhuis G-254 Lammert Warndersteeg 12
2-19 Sybrand Fontein woonhuis en pakhuis G-255 Lammert Warndersteeg 10
2-19 Sible Osinga woonhuis G-256 Kruisstraat 10
2-19 Klaas Scheffers woonhuis G-256 Kruisstraat 12
2-19 Pieter Engeles de Vries woonhuis G-256 Kruisstraat 14
2-19 Pieter Engeles de Vries woonhuis G-256 Kruisstraat 16
2-19 fa. Sjoerd Hannema pakhuis G-257 Kruisstraat 8
2-19 Sake Klein bergplaats G-258 Kruisstraat 6
2-19 Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra) woonhuis G-259 Kruisstraat 4
2-19 Grietje Rinkema (wed. J.P. Vlietstra) woonhuis G-260 Kruisstraat 2
2-19 Oedske Schaaf (wed. W. Monsma) woonhuis G-261 Kruisstraat 1
2-19 Oedske Schaaf (wed. W. Monsma) woonhuis G-262 Kruisstraat 3
2-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-263 Lammert Warndersteeg 8
2-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-264 Lammert Warndersteeg 6
2-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-265 Lammert Warndersteeg 4
2-19 Sybrand Fontein woonhuis G-266 Lammert Warndersteeg 2
2-19 Sybrand Fontein zoutkeet G-267 Lammert Warndersteeg 1
2-19 fa. Frans Tjallingii zoutziederij G-268 Lammert Warndersteeg 3
2-19 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-269 Lammert Warndersteeg 5
2-19 Elkan Aron Speijer woonhuis G-270 Lammert Warndersteeg 7
2-19 Pieter Geelof woonhuis G-271 Lammert Warndersteeg 9
2-19 Meindert G. Pollema woonhuis G-272 Lammert Warndersteeg 13
2-19 Meindert G. Pollema woonhuis G-272 Lammert Warndersteeg 13a
2-23 Aukje Wagenaar (wed. H.R. Smit) woonhuis G-273 Kerkpoortstraat 1
2-23 Hendrikus Kerkhoven woonhuis G-274 Kerkpoortstraat 5
2-23 Stad Harlingen school G-275 Kerkpoortstraat 7
2-23 Geertruida de Vries woonhuis G-276 Kerkpoortstraat 9
2-23 Hein H. de Bruin woonhuis G-277 Kerkpoortstraat 11
2-23 Hein H. de Bruin woonhuis G-277a Kerkpoortstraat 13
2-23 Hendrik Kramer woonhuis G-278 Kerkpoortstraat 15
2-24 Hendrik Kramer woonhuis G-278a Kerkpoortstraat 17
2-24 Hendrik Kramer woonhuis G-279 Kerkpoortstraat 19
2-24 Durk de Jong woonhuis G-279a Kerkpoortstraat 21
2-24 Jacobus Boumans woonhuis G-280 Kerkpoortstraat 25
2-24 Klaas Dijkstra stal en schuur G-281 Kerkpoortstraat 27
2-24 Hielke Pieksma woonhuis G-282 Kerkpoortstraat 29
2-24 Jan Wagenaar woonhuis en werkplaats G-283 Kerkpoortstraat 31
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis G-284 Kerkpoortstraat 33
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis G-285 Kerkpoortstraat 35
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis G-286 Kerkpoortstraat 37
2-24 Alg. Armvoogdij woonhuis G-287 Kerkpoortstraat 39
2-24 Sjieuwke Wink (en Cons., te Rotterdam) woonhuis G-288 Kerkpoortstraat 41
2-24 Theodorus A. Keyzer woonhuis G-289 Kerkpoortstraat 43
2-24 Theodorus A. Keyzer woonhuis G-290 Kerkpoortstraat 45
2-24 woonhuis G-291 Kerkpoortstraat 47
2-24 Cornelia Ebeling (vr. v. S. de Vries) woonhuis en werkplaats G-292 Kerkpoortstraat 49
2-24 Grietje Bauritius (wed. G. Tinga) woonhuis G-293 Kerkpoortstraat 51
2-24 Neeltje Sytsema woonhuis G-294 Kerkpoortstraat 53
2-24 Neeltje Sytsema woonhuis G-294 Kerkpoortstraat 53a
2-24 Tjerk Bekius woonhuis G-295 Kerkpoortstraat 55
2-23 Benjamin I. de Vries (en Cons.) woonhuis G-296 Rapenburg 3
2-23 Benjamin I. de Vries (en Cons.) woonhuis G-297 Rapenburg 5
2-23 Robertus de Haan woonhuis G-298 Rapenburg 7
2-23 Robertus de Haan woonhuis G-299 Rapenburg 9
2-23 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber) woonhuis G-300 Rapenburg 11
2-23 Johannes Th. Moonen (te Huizum) woonhuis G-301 Rapenburg 13
2-23 Johannes Th. Moonen (te Huizum) woonhuis G-302 Rapenburg 15
2-23 Antje E. Schaafsma woonhuis G-303 Rapenburg 17
2-23 Antje E. Schaafsma woonhuis G-304 Rapenburg 19
2-21 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-305 Oosterbolwerk 10
2-21 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-306 Oosterbolwerk 8
2-21 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-307 Oosterbolwerk 6
2-21 Ate Nauta woonhuis G-308 Oosterbolwerk 4
2-21 Arjen B. van der Meer woonhuis G-309 Oosterbolwerk 2
2-22 Anne Zeilmaker woonhuis G-311 Molenpad 20
2-22 Anne Zeilmaker schuur G-311 Molenpad 20a
2-22 Anne Zeilmaker woonhuis G-312 Molenpad 18
2-22 Willem de Jong woonhuis G-313 Molenpad 16
2-22 woonhuis G-314 Molenpad 14
2-22 Jan P Visser woonhuis G-315 Molenpad 12
2-22 Hervormde Diaconie woonhuis G-316 Molenpad 10
2-22 Pieter Visser woonhuis G-317 Molenpad 8
2-22 Bauke van der Schaaf woonhuis G-318 Molenpad 6
2-22 Bauke van der Schaaf woonhuis G-319 Molenpad 4
2-22 Bauke van der Schaaf woonhuis G-320 Molenpad 2
2-22 Klara Nak (wed. Izaak Meijer, te Amsterdam) woonhuis G-321 Molenpad 1
2-22 Anne Zeilmaker woonhuis G-322 Molenpad 3
2-22 Jan de Wit woonhuis G-323 Molenpad 5
2-22 Klaas Scheffers woonhuis G-324 Molenpad 7
2-22 Hermanus van der Heide woonhuis G-325 Molenpad 9
2-22 erv. Foppe W. Plantinga woonhuis G-326 Molenpad 11
2-21 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-327 Fabrieksstraat 36
2-21 Albertus van der Schoot woonhuis G-328 Fabrieksstraat 34
2-21 Abraham de Ruiter (te Tuijl) woonhuis G-329 Fabrieksstraat 32
2-22 A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl) pakhuis G-330 Moriaanstraat 10
2-22 A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl) pakhuis G-330 Moriaanstraat 12
2-22 A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl) woonhuis G-331 Moriaanstraat 8
2-22 Douwe de Boer woonhuis G-332 Moriaanstraat 6
2-22 Douwe de Boer woonhuis G-333 Moriaanstraat 4
2-22 Hiske A. Kuhlman (vr. v. D. v.d. Meer) woonhuis G-334 Moriaanstraat 1
2-22 Rein Leijen (en Cons.) woonhuis G-335 Moriaanstraat 3
2-22 Rein Leijen (en Cons.) woonhuis G-335 Moriaanstraat 3a
2-22 Willem Bruining woonhuis G-336 Moriaanstraat 5
2-22 Pieter Wiglema woonhuis G-337 Moriaanstraat 7
2-22 Johanna Nieuwenhuis woonhuis G-338 Moriaanstraat 9
2-22 Johanna Nieuwenhuis woonhuis G-339 Moriaanstraat 11
2-21 wed. Willem Bruining woonhuis G-340 Fabrieksstraat 30
2-21 Hinke Holstein (wed. S. Posthuma, en Cons.) woonhuis G-341 Fabrieksstraat 26
2-21 Willem de Jong woonhuis G-342 Fabrieksstraat 24
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-343 Fabrieksstraat 22
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-344 Fabrieksstraat 20
2-21 Maria Smit (wed. G. Bouritius) woonhuis G-345 Fabrieksstraat 18
2-21 Sybren Bouritius woonhuis G-346 Fabrieksstraat 16
2-21 Anna de Vries (wed. A. Bosma) woonhuis G-347 Fabrieksstraat 14
2-21 Anna de Vries (wed. A. Bosma) woonhuis G-348 Fabrieksstraat 12
2-21 Hendrikus Oswald woonhuis G-349 Fabrieksstraat 10
2-21 Hendrikus Oswald woonhuis G-350 Fabrieksstraat 8
2-20 Theodorus H. Keijzer woonhuis G-351 Klaverbladstraat 22
2-20 Theodorus H. Keijzer woonhuis G-352 Klaverbladstraat 20
2-20 Margaretha Wiebenga (wed. Tj.D. de Vries, en Cons.) woonhuis G-353 Klaverbladstraat 18
2-20 Doopsgezinde Gemeente woonhuis G-354 Klaverbladstraat 16
2-20 Wiebe Monsma (en Cons.) woonhuis G-355 Klaverbladstraat 14
2-20 Margaretha Wiebenga (wed. Tj.D. de Vries, en Cons.) woonhuis G-356 Klaverbladstraat 12
2-21 Reinder de Jong (en Cons.) woonhuis G-357 Klaverbladstraat 21
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-358 Klaverbladstraat 23
2-21 Willem de Jong woonhuis G-359 Klaverbladstraat 25
2-21 D.J. Sinnema (wed. J.A. de Boer, te Almenum) woonhuis G-360 Klaverbladstraat 27
2-21 Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis G-361 Fabrieksstraat 6
2-21 Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis G-362 Fabrieksstraat 4
2-21 Leendert van der Zeep werkplaats G-363 Fabrieksstraat 2
2-20 Willem van der Meulen woonhuis G-364 Weverstraat 16
2-20 Willem van der Meulen woonhuis G-365 Weverstraat 14
2-20 Willem van der Meulen woonhuis G-366 Weverstraat 12
2-20 Hervormde Diaconie woonhuis G-367 Weverstraat 10
2-20 Hervormde Diaconie woonhuis G-368 Weverstraat 8
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-369 Klaverbladstraat 1
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-370 Klaverbladstraat 3
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-371 Klaverbladstraat 5
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-372 Klaverbladstraat 7
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-373 Klaverbladstraat 9
2-21 Hervormde Diaconie woonhuis G-374 Klaverbladstraat 11
2-21 Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis G-375 Klaverbladstraat 13
2-21 Klaartje L. van der Wal (wed. J.G. Munneke) woonhuis G-376 Klaverbladstraat 15
2-21 Albertus van der Schoot woonhuis G-377 Klaverbladstraat 17
2-21 Eelke Bootsma (en Cons.) woonhuis G-378 Klaverbladstraat 19
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-379 Klaverbladstraat 10
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-380 Klaverbladstraat 8
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-381 Klaverbladstraat 6
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-382 Klaverbladstraat 4
2-20 Dirk Cnossen woonhuis G-383 Klaverbladstraat 2
2-20 Frederikus D. Rooswinkel woonhuis G-384 Weverstraat 6
2-20 Sybrand Tjallingii (en Cons.) bergplaats G-385 Weverstraat 4
2-20 Sybrand Tjallingii (en Cons.) woonhuis G-386 Weverstraat 2
2-19 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis G-388 Kromme Elleboogsteeg 3
2-19 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis G-389 Kromme Elleboogsteeg 5
2-19 Harmen Jans van 't Vliet woonhuis G-390 Kromme Elleboogsteeg 7
2-19 Klaas Hagedoorn (en Cons.) woonhuis en timmerwinkel G-391 Kromme Elleboogsteeg 9
2-19 Klaas Hagedoorn woonhuis G-392 Kromme Elleboogsteeg 6
2-19 Sybrand Tjallingii woonhuis G-393 Kromme Elleboogsteeg 4
2-20 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-394 Zoutstraat 1
2-20 Sybrand Fontein (grond Gem. Harlingen) pakhuis G-395 Zoutstraat 3
2-20 Pieter D. de Ruiter woonhuis G-396 Weverstraat 1
2-20 Cornelis van Dokkum woonhuis G-397 Weverstraat 3
2-20 Jacobus Zoet (en Cons., te Ubbergen (Ooi)) woonhuis G-398 Weverstraat 5
2-20 Jacobus Zoet (en Cons., te Ubbergen (Ooi)) woonhuis G-399 Weverstraat 9
2-20 Jacobus Zoet (en Cons., te Ubbergen (Ooi)) woonhuis G-399a Weverstraat 7
2-20 R.K. Gemeente woonhuis G-400 Weverstraat 11
2-20 R.K. Gemeente woonhuis G-401 Weverstraat 13
2-20 Catharina F. Groenland (vr. v. F. de Jong, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-402 Fabrieksplein 1
2-20 Catharina F. Groenland (vr. v. F. de Jong, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-403 Fabrieksplein 3
2-20 Maria de Haan (wed. H. Kerkhoven, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-404 Fabrieksplein 5
2-20 Maria de Haan (wed. H. Kerkhoven, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-405 Fabrieksplein 7
2-20 Maria de Haan (wed. H. Kerkhoven, eig. grond Gem. Harli) woonhuis G-406 2
2-20 Gemeente Harlingen woonhuis en kantoor G-407 Fabrieksplein 2
2-2 Sybrand Fontein woonhuis G-ong Franekereind 10
2-2 Sietze Hamstra woonhuis G-ong Franekereind 12
2-18 R.K. Armvoogdij woonhuis en werkplaats G-ong Heiligeweg 28
2-19 Meindert G. Pollema woonhuis G-ong Lammert Warndersteeg 11
2-19 Sybrand Tjallingii woonhuis G-ong Kromme Elleboogsteeg 2
2-19 fa. Frans Tjallingii woonhuis G-ong Kromme Elleboogsteeg 1
2-21 Hinke Holstein (wed. S. Posthuma, en Cons.) woonhuis G-ong Fabrieksstraat 28
2-22 Armvoogdij woonhuis G-ong Moriaanstraat 2
2-23 Tjerk Bekius woonhuis G-ong Rapenburg 1
2-23 Aukje Wagenaar (wed. H.R. Smit) woonhuis G-ong Kerkpoortstraat 3
2-24 Jacobus Boumans woonhuis G-ong Kerkpoortstraat 23
2-24 Jacobus Boumans woonhuis G-ong Kerkpoortstraat 23
2-24 Dieuwke Renema pakhuis G-ong Kerkpad 4
2-26 Pier A. Blijstra stal en schuur G-ong Both Apothekerstraat 2
2-26 Jan Pieters Schaafsma woonhuis G-ong Both Apothekerstraat 4
2-26 Wouter Sinnema woonhuis G-ong Both Apothekerstraat 16
2-26 Jurjen Postema woonhuis G-ong Both Apothekerstraat 18
2-26 Jan Besseling woonhuis G-ong Both Apothekerstraat 20
2-26 Johannes Stootman werkplaats G-ong Both Apothekerstraat 1
2-27 Aldert Reiners woonhuis G-ong Gardenierstraat 1
2-28 R.C. Armvoogdij woonhuis G-ong Korte Typelsteeg 2
2-28 Hendrik Kiers woonhuis G-ong Korte Typelsteeg 4
2-23 Jelle G. Spoelstra woonhuis H-001 Kerkpoortstraat 24
2-29 Georga J. Zwager woonhuis H-001 Rozengracht 27
2-23 Armvoogdij pakhuis H-002 Kerkpoortstraat 22
2-23 Janna K. de Jonge (wed. Y.J. Wiersma, en Cons.) woonhuis H-003 Kerkpoortstraat 20
2-25 Klaas J. van der Hoek woonhuis H-004 Hofstraat 32
2-25 Pieter van der Sluis woonhuis H-005 Hofstraat 30
2-25 Pieter van der Sluis woonhuis H-006 Hofstraat 28
2-25 Saakje Klein (wed. J. v.d. Molen) woonhuis H-007 Hofstraat 26
2-25 Geertje Hainja (en Cons.) woonhuis H-008 Hofstraat 24
2-25 Johannes Schumacher woonhuis H-009 Hofstraat 22
2-25 Freerk Anema woonhuis H-010 Hofstraat 20
2-25 Anne van der Werf woonhuis H-011 Hofstraat 16
2-25 Anne van der Werf woonhuis H-012 Hofstraat 14
2-25 fa. Hubert Jans (en Co.) woonhuis H-013 Hofstraat 12
2-25 fa. Hubert Jans (en Co.) woonhuis H-014 Hofstraat 10
2-25 Maartje R. Kuiken (wed. J.A. Blijstra, en Cons.) woonhuis H-015 Hofstraat 8
2-25 Douwe de Boer (Bzn.) woonhuis H-016 Hofstraat 6
2-25 Cornelis Kalis (en Cons., te Enkhuizen) woonhuis H-017 Hofstraat 4
2-25 Folkert Zijlstra woonhuis H-018 Hofstraat 2
2-29 Coenraad Kuhlman woonhuis en kantoor H-019 Zuiderplein 1
2-29 Allert van der Meer (en Cons.) woonhuis H-020 Zuiderplein 3
2-29 Gemeente Harlingen sluiswachtershuis H-021 Rozengracht 1
2-29 Allert van der Meer (en Cons.) woonhuis H-022 Rozengracht 3
2-29 Y. Schokker (wed. R. Norel) woonhuis H-023 Rozengracht 5
2-29 Hendrik Simonsz woonhuis H-025 Rozengracht 7
2-29 Gosse A. Hoek (en Zn.) woonhuis H-026 Rozengracht 9
2-29 Jan P. Schaafsma woonhuis H-027 Rozengracht 11
2-29 Jan P. Schaafsma woonhuis H-027 Rozengracht 11a
2-29 Hubert Jans (en Co.) pakhuis H-028 Rozengracht 13
2-29 fa. B. van Loon (en Zn.) woonhuis H-029 Rozengracht 17
2-29 Jetske Eijsma (wed. R.D. de Jong) woonhuis H-030 Rozenstraat 2
2-29 Freerk Anema woonhuis H-031 Rozenstraat 1
2-29 Doris R. de Jong pakhuis H-032 Rozenstraat 3
2-29 Jelle Huitema woonhuis H-033 Rozengracht 19
2-29 Vereeniging Schouwburg schouwburg H-035 Rozengracht 21
2-29 Sytze Beidschat woonhuis H-036 Rozengracht 23
2-29 Douwe de Boer woonhuis H-037 Rozengracht 25
2-23 Houtkoopers en Zeehandelaren (eig. grond Gem. Harlingen) wachthuis H-038 Zuiderbolwerk 2
2-23 Stad Harlingen woonhuis H-039 Zuiderbolwerk 4
2-23 Vereeniging Verplegingsgesticht (Tot Oprichting en Instandhouding van een) verpleging H-040 Zuiderbolwerk 1
2-23 F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag) woonhuis H-041 Zuiderbolwerk 3
2-23 F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag) woonhuis H-042 Zuiderbolwerk 5
2-23 G. en H. Broersma woonhuis en werkplaats H-045a Zuiderbolwerk 9
2-23 G. en H. Broersma woonhuis H-045b Zuiderbolwerk 7
2-22 Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer) woonhuis H-046 Rapenburg 18
2-22 Hervormde Diaconie woonhuis H-047 Rapenburg 16
2-22 Hervormde Diaconie woonhuis H-048 Rapenburg 14
2-22 F.R. Fontein Tuinhout (te Den Haag) woonhuis H-049 Rapenburg 12
2-22 Vereeniging Verplegingsgesticht (Oprichting en Instandhouding van het) verplegingsgesticht H-050 Rapenburg 10
2-22 Meintje Ernst (wed. F. Rinkema, en Cons.) woonhuis H-051 Rapenburg 8
2-22 Jan de Haan woonhuis H-052 Rapenburg 6
2-22 R.C. Armvoogdij woonhuis H-053 Rapenburg 4
2-22 tietske Tietske Schoonbergen woonhuis H-054 Rapenburg 2
2-24 Tietske Schoonbergen woonhuis H-054 Kerkpoortstraat 57
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis H-055 Kerkpoortstraat 59
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis H-056 Kerkpoortstraat 61
2-24 Akke Joustra (wed. S. Renema) woonhuis H-057 Kerkpoortstraat 63
2-24 R.K. Armvoogdij woonhuis H-058 Kerkpoortstraat 65
2-24 Theodorus de Windt (en Cons.) woonhuis H-059 Kerkpoortstraat 67
2-24 Theodorus de Windt (en Cons.) woonhuis H-060 Kerkpoortstraat 69
2-24 Theodorus de Windt (en Cons.) woonhuis H-061 Kerkpoortstraat 71
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-062 Kerkpoortstraat 73
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-063 Kerkpoortstraat 75
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-064 Kerkpoortstraat 75a
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-065 Kerkpoortstraat 77
2-24 Tjeerd Sybrens Anema (te Midlum) woonhuis H-066 Kerkpoortstraat 77a
2-30 Pier A. Blijstra woonhuis H-067 Rozengracht 28
2-30 Gosse A. Hoek (en Cons.) houtschuur H-068 Rozengracht 24
2-30 Gosse A. Hoek (en Cons.) woonhuis H-068 Rozengracht 26
2-30 Allert van der Meer pakhuis H-069 Rozengracht 22
2-30 Jelle Dijk (te Amersfoort) pakhuis H-070 Rozengracht 20
2-30 Jelle Dijk (te Amersfoort) pakhuis H-071 Rozengracht 18
2-30 Everhardus J. Schutte woonhuis H-072 Rozengracht 16
2-30 Pieter P. Westerhuis (en Cons.) houtschuur H-073 Rozengracht 14
2-30 Kornelis Posthumus houtschuur H-074 Rozengracht 12
2-30 Lieuwe Veltman woonhuis H-075 Rozengracht 10
2-30 Jan Foekens (Jr.) woonhuis H-076 Rozengracht 8
2-30 fa. Hubert Jans (en Co.) pakhuis H-077 Rozengracht 6
2-30 Maria Paabs (vr. v. P.H.W. Kleinschmit) woonhuis H-078 Rozengracht 4
2-30 Germen Beidschat (en Cons.) woonhuis H-079 Rozengracht 2
2-30 Germen Beidschat (en Cons.) woonhuis H-079 Rozengracht 2a
2-32 Germen Beidschat (en Cons.) woonhuis H-080 Spinhuisstraat 1
2-32 Gerard Kater woonhuis H-081 Spinhuisstraat 3
2-32 Gerard Kater woonhuis H-082 Spinhuisstraat 5
2-32 Petrus L.C. Mirande woonhuis H-083 Spinhuisstraat 7
2-32 Petrus L.C. Mirande woonhuis H-083 Spinhuisstraat 7a
2-32 Meindert A. Meinsma (te Haarlem) woonhuis H-084 Spinhuisstraat 9
2-32 Theodorus Keijzer woonhuis H-085 Spinhuisstraat 11
2-32 Jan P. Schaafsma woonhuis H-086 Spinhuisstraat 13
2-30 Sybrand Fontein pakhuis H-087 Wasbleek 1
2-30 Gosse A. Hoek (en Cons.) woonhuis H-088 Wasbleek 3
2-30 Gerritje Buisman (vr. v. Jan de Groot) woonhuis H-089 Wasbleek 5
2-30 Willem van Osterhof woonhuis H-090 Wasbleek 7
2-30 Joh. Theod. van Moonen (te Schrans bij Huizum) woonhuis H-091 Wasbleek 9
2-30 Klaas Hagedoorn (en Cons.) pakhuis H-092 Wasbleek 11
2-30 Gosse A. Hoek (en Cons.) woonhuis H-093 Wasbleek 13
2-30 Jan Dijk (Jzn.) woonhuis H-094 Wasbleek 15
2-30 Lieuwe Veltman woonhuis H-095 Wasbleek 17
2-30 Reinder de Jong woonhuis H-096 Wasbleek 19
2-30 Gereformeerde Diaconie woonhuis H-097 Wasbleek 21
2-30 Johan C. Schuil woonhuis H-098 Wasbleekstraat 10
2-30 Johan C. Schuil woonhuis H-099 Wasbleekstraat 8
2-30 Johan C. Schuil woonhuis H-100 Wasbleekstraat 6
2-30 Tietske Schoonbergen woonhuis H-101 Wasbleekstraat 4
2-30 Vereeniging Buitensociëteit sociëteit H-102 Bos en Hove 2
2-30 Jan Kramer pakhuis H-103 Wasbleekstraat 1
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-104 Wasbleek 94
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-105 Wasbleek 92
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-106 Wasbleek 90
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-107 Wasbleek 88
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-108 Wasbleek 86
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-109 Wasbleek 84
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-110 Wasbleek 82
2-32 Hervormde Diaconie woonhuis H-111 Wasbleek 80
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-112 Wasbleek 78
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-113 Wasbleek 76
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-114 Wasbleek 74
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-115 Wasbleek 72
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-116 Wasbleek 70
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-117 Wasbleek 68
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-118 Wasbleek 66
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-119 Wasbleek 64
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-120 Wasbleek 62
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-121 Wasbleek 60
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-122 Wasbleek 58
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-123 Wasbleek 56
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-124 Wasbleek 54
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-125 Wasbleek 52
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-126 Wasbleek 50
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-127 Wasbleek 48
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-128 Wasbleek 46
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-129 Wasbleek 44
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-130 Wasbleek 42
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-131 Wasbleek 40
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-132 Wasbleek 38
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-133 Wasbleek 36
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-134 Wasbleek 34
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-135 Wasbleek 32
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-136 Wasbleek 30
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-137 Wasbleek 28
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-138 Wasbleek 26
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-139 Wasbleek 24
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-140 Wasbleek 22
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-141 Wasbleek 20
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-142 Wasbleek 18
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-143 Wasbleek 16
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-144 Wasbleek 14
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-145 Wasbleek 12
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-146 Wasbleek 10
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-147 Wasbleek 8
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-148 Wasbleek 6
2-31 Hervormde Diaconie woonhuis H-149 Wasbleek 4
2-30 Hervormde Diaconie woonhuis H-150 Wasbleek 2
2-32 Pieter Dekkers woonhuis H-151 Nieuweburen 25
2-32 Pieter Dekkers woonhuis H-152 Nieuweburen 27
2-32 Pieter Dekkers woonhuis H-153 Nieuweburen 29
2-32 Petrus L.C. Mirande woonhuis H-154 Nieuweburen 23
2-32 Andries de Jong woonhuis H-155 Nieuweburen 21
2-32 Clara N. van der Werf (wed. A. Rodenhuis) woonhuis H-156 Nieuweburen 19
2-32 Tietske Schoonbergen woonhuis H-157 Nieuweburen 17
2-32 Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen) woonhuis H-158 Nieuweburen 15
2-32 Wiebe J. Kramer woonhuis H-159 Nieuweburen 13
2-32 Antje Straatsma (wed. J. Berndes) woonhuis H-160 Nieuweburen 11
2-32 Trijntje Bastra (wed. M. v.d. Molen) woonhuis H-161 Nieuweburen 9
2-32 Klaas Rodenhuis woonhuis H-162 Nieuweburen 7
2-32 Poppe Jager woonhuis H-163 Nieuweburen 5
2-32 Gemeente Harlingen woonhuis H-164 Nieuweburen 3
2-32 Gemeente Harlingen woonhuis H-165 Nieuweburen 1
2-32 de Staat (Staatsspoorwegen) goederenloods H-168 Steenhouwersstraat 10
2-32 fa. Hubert Jans (en Co.) pakhuis H-169 Steenhouwersstraat 8
2-33 Armvoogdij wagenhuis H-170 Spinstraat 2
2-33 Jan P. Schaafsma woonhuis H-171 Werfpad 1
2-33 Jan P. Schaafsma woonhuis H-172 Werfpad 3
2-33 Jan P. Schaafsma woonhuis H-173 Werfpad 5
2-33 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis H-174 Werfpad 7
2-33 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis H-175 Werfpad 9
2-33 Meindert Meinsma (te Haarlem) keuken H-176 Werfpad 11
2-33 R.C. Armvoogdij woonhuis H-177 Schoolstraat 1
2-33 R.C. Armvoogdij woonhuis H-178 Spinstraat 1
2-33 R.C. Armvoogdij woonhuis H-179 Spinstraat 3
2-33 Fokke Drost (en Cons.) woonhuis H-180 Spinstraat 5
2-33 Foppe W. Plantinga woonhuis H-185 Spinstraat 7
2-33 Foppe W. Plantinga woonhuis H-186 Spinstraat 9
2-33 Thomas Dijkstra werkplaats H-187 Spinstraat 11
2-32 Gaele Fokkema woonhuis H-188 Steenhouwersstraat 6
2-32 Gaele Fokkema woonhuis H-188 Steenhouwersstraat 6a
2-32 Gaele Fokkema woonhuis H-189 Steenhouwersstraat 4
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199 Schoolstraat 2
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199a Schoolstraat 4
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199b Schoolstraat 6
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199c Schoolstraat 8
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199d Schoolstraat 10
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199e Schoolstraat 12
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199f Schoolstraat 14
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199g Schoolstraat 16
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199h Schoolstraat 18
2-33 Hein van Asperen woonhuis H-199i Schoolstraat 20
2-33 Johannes Alta (Rzn.) woonhuis H-201 Grote Werf 2
2-34 Johannes Alta (Lzn.) scheepstimmerschuur H-202 Smidstraat 1
2-33 Gemeente Harlingen school H-203 Nieuweweg 2
2-34 Gerbrandus Jansonius (en Cons.) woonhuis H-203 Caspar di Roblesstraat 1
2-34 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis H-203a Caspar di Roblesstraat 2
2-34 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis H-203b Caspar di Roblesstraat 4
2-34 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis H-203c Caspar di Roblesstraat 6
2-34 V.V.V.V.B.E.G. Woningen woonhuis H-203d Caspar di Roblesstraat 8
2-34 Cornelis Swart (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203e Caspar di Roblesstraat 10
2-34 Klaas Rodenhuis (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203f Caspar di Roblesstraat 12
2-34 Bertus Labordus (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203g Caspar di Roblesstraat 14
2-34 Eiko Karolus (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203h Caspar di Roblesstraat 16
2-34 Jan Nielsen (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-203i Caspar di Roblesstraat 18
2-34 Tietje Jager (en Cons.) woonhuis H-203j Caspar di Roblesstraat 3
2-34 Jan D. Walta (en Cons.) woonhuis H-203k Caspar di Roblesstraat 5
2-34 Daniël van der Meer (en Cons.) woonhuis H-203l Caspar di Roblesstraat 7
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203m Zeeweg 1
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203n Zeeweg 3
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203o Zeeweg 5
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203p Zeeweg 7
2-33 fa. J. Torenbeek woonhuis H-203q Zeeweg 9
2-33 Johannes Alta (Rzn.) woonhuis H-204 Grote Werf 4
2-34 Pieter Friso (eig. grond Gem. Harlingen) molen H-204 Zuidergat 2
2-34 Rinse Dijkstra woonhuis H-206 Zuidergat 1
2-34 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis en schuur H-207 Zuidergat 3
2-34 Meindert Meinsma (te Haarlem) woonhuis H-208 Zuidergat 5
2-34 Jappe Petersen woonhuis H-209 Zuidergat 7
2-34 Harmen J. Kremer woonhuis H-210 Zuidergat 9
2-34 Paulus H. Kerstel woonhuis H-211 Zuidergat 11
2-34 Paulus H. Kerstel woonhuis H-212 Zuidergat 13
2-34 Sytse Beitschat (Thzn.) woonhuis H-213 Zuidergat 17
2-34 Sytse Beitschat (Thzn.) woonhuis H-214 Zuidergat 19
2-34 Theodorus H. Keijzer woonhuis H-215 Zuidergat 21
2-34 Raphaël Pais woonhuis H-216 Zuidergat 23
2-34 Jacs. N. Wiarda woonhuis H-217 Smidstraat 2
2-35 Jacobus N. Wiarda woonhuis H-225 Zuiderstraat 16
2-35 Jacobus N. Wiarda koetshuis en stal H-226 Zuiderstraat 14
2-35 Dirk Albertsma woonhuis H-227 Zuiderstraat 12
2-35 Dirk Albertsma woonhuis H-227 Zuiderstraat 12a
2-35 Fokke Overzet woonhuis H-228 Zuiderstraat 10
2-35 Anne Bouma woonhuis H-229 Zuiderstraat 8
2-35 Anne Bouma woonhuis H-229 Zuiderstraat 8a
2-34 Albertus van der Schoot woonhuis H-230 Zuidersteeg 1
2-34 Julius N. Wiarda woonhuis H-231 Zuidersteeg 3
2-34 Julius N. Wiarda woonhuis H-232 Zuidersteeg 5
2-34 Akke Joustra (wed. S. Renema, en Cons.) woonhuis H-233 Zuidersteeg 7
2-34 Johannes D. Keijzer woonhuis H-234 Zuidersteeg 9
2-34 Jan H. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis H-235 Zuidersteeg 11
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerk) woonhuis H-236 Zuiderstraat 6
2-35 Rinse Dijkstra woonhuis H-237 Zuiderstraat 4
2-35 Pieter Friso (eig. grond Gem. Harlingen) woonhuis H-238 Zuiderstraat 2
2-35 Germen Monsma woonhuis H-239 Zuiderstraat 1
2-35 de Staat (Waterstaat) woonhuis H-239 Nieuwe Havenkade 1
2-35 Pieter van der Sluis (en Cons.) woonhuis H-240 Zuiderstraat 3
2-35 Pieter van der Sluis woonhuis H-241 Zuiderstraat 5
2-35 Sipke van der Zee woonhuis H-242 Zuiderstraat 7
2-35 Harmen J. Tichelaar slachtplaats H-243 Zuiderstraat 9
2-35 Hein H. de Bruin woonhuis H-243 Zuiderstraat 11
2-35 Hermanus Tichelaar woonhuis H-243 Zuiderstraat 13
2-35 Femmigje Posthumus (en Cons.) woonhuis H-243 Zuiderstraat 15
2-35 Hermanus Tichelaar woonhuis H-244 Westerstraat 22
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerke) woonhuis H-245 Westerstraat 20
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerke) woonhuis H-246 Westerstraat 18
2-35 Klaas Baarda woonhuis H-247 Westerstraat 16
2-35 Corn. Molenaar (Ezn.) woonhuis H-247a Westerstraat 14
2-35 Doetje Y. Sinnema (wed. J.A. de Boer) woonhuis H-248 Westerstraat 3
2-35 Gerke Anema (te Midlum) woonhuis H-249 Westerstraat 5
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerk) woonhuis H-250 Zuiderstraat 17
2-35 Harmen J. Kremer (te Oldekerk) woonhuis H-251 Zuiderstraat 17a
2-35 Hendrikus Felis (en Cons.) woonhuis H-252 Zuiderstraat 19
2-35 Jan Dijk (en Cons.) woonhuis H-253 Zuiderstraat 23
2-37 Algemeene Armen schuur H-257 Zuiderhaven 16
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-258 Kleine Werf 10
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-259 Kleine Werf 12
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-260 Kleine Werf 6
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) pakhuis H-261 Kleine Werf 4
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-261 Kleine Werf 8
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-262 Westerstraat 4
2-36 Gemeente Harlingen slagerij H-262a Havenweg 1
2-35 Gemeente Harlingen werkplaats en bergplaats H-263 Westerstraat 2
2-37 D. Harmens (en Co., te Leeuwarden) pakhuis H-264 Zuiderhaven 12
2-37 D. Harmens (en Co., te Leeuwarden) pakhuis H-264 Zuiderhaven 14
2-37 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) schuren H-266 Zuiderhaven 10
2-36 Johan Wilhelm Klein woonhuis H-267 Dalpad 1
2-36 Johan Wilhelm Klein woonhuis H-268 Dalpad 3
2-36 Dirk Scheepstra woonhuis H-269 Dalpad 5
2-36 Siebe Wagenaar (en Cons.) woonhuis H-270 Dalpad 7
2-36 Doek van der Leij (en Cons.) woonhuis H-271 Dalpad 9
2-36 Doek van der Leij (en Cons.) locaal en werkplaats H-272 Dalpad 11
2-36 Jacobus Fontein schaftlokaal H-274 Willemskade 9
2-36 fa. Torenbeek woonhuis H-274a Dokstraat 1
2-36 fa. Torenbeek woonhuis H-274b Dokstraat 3
2-36 fa. Torenbeek woonhuis H-274c Dokstraat 5
2-36 fa. Torenbeek woonhuis H-274d Dokstraat 7
2-36 Johannes Willebrordu Drost woonhuis H-276 Westerkerklaan 1
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-279 Weeshuisstraat 8
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-280 Weeshuisstraat 1
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-281 Weeshuisstraat 3
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-282 Weeshuisstraat 5
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-283 Weeshuisstraat 7
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-284 Weeshuisstraat 6
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-285 Weeshuisstraat 4
2-37 Johannes H. Drost woonhuis H-286 Weeshuisstraat 2
2-37 Stads Weeshuis weeshuis H-287 Weeshuisstraat 9
2-37 Jetske Beitschat (wed. G. Weenink) woonhuis H-288 Weeshuisstraat 11
2-37 Maria W. Drost woonhuis H-289 Weeshuisstraat 13
2-37 Foeke Foekens (en Cons.) woonhuis H-290 Weeshuisstraat 15
2-37 Foeke Foekens (en Cons.) fabriek H-291 Weeshuisstraat 17
2-37 Gerrit Th. Roorda woonhuis H-292 Zuiderhaven 6
2-37 D. Harmens (te Leeuwarden) pakhuis H-293 Zuiderhaven 4
2-37 fa. Harmens (en Zn.) pakhuis H-293 Zuiderhaven 4
2-37 Leendert H. Dinn (en Cons.) woonhuis H-294 Zuiderhaven 2
2-37 Jacob Torenbeek woonhuis H-295 Havenplein 28
2-37 Jacob Torenbeek woonhuis H-295 Havenplein 28a
2-37 fa. H. de Windt woonhuis H-296 Havenplein 26
2-37 fa. H. de Windt woonhuis H-296 Havenplein 26a
2-37 Jan H. van 't Vliet (en Cons.) woonhuis H-297 Havenplein 24
2-37 Armvoogdij woonhuis H-298 Havenplein 22
2-37 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis H-299 Havenplein 20
2-37 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis H-300 Havenplein 18
2-37 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis H-300 Havenplein 18a
2-37 jhr. Steffan B. Ortt (te Rotterdam) woonhuis H-301 Havenplein 16
2-37 Theodorus Keijzer woonhuis H-302 Havenplein 14
2-37 Theodorus Keijzer woonhuis H-302 Havenplein 14a
2-37 Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.) woonhuis H-303 Havenplein 10
2-37 Jacs. N. Wiarda (en Cons.) pakhuis H-304 Havenplein 8
2-37 General Steam Navigation (Co., te Londen) pakhuis H-308 Havenpoort 2
2-37 General Steam Navigation (Co., te Londen) kantoor H-309 Havenpoort 4
2-37 de Staat (Justitie) kantongerecht H-311 Havenplein 1
2-37 Carl G. Koenig woonhuis H-312 Havenplein 3
2-22 fa. gebr. Broersma woonhuis H-ong Rapenburg 20
2-22 fa. gebr. Broersma woonhuis H-ong Rapenburg 22
2-25 Freerk Anema woonhuis H-ong Hofstraat 18
2-29 Allert van der Meer (en Cons.) timmerwinkel H-ong Zuiderplein 5
2-29 fa. B. van Loon (en Zn.) woonhuis en schuur H-ong Rozengracht 15
2-30 Pier A. Blijstra pakhuis H-ong Wasbleekstraat 2
2-30 Jan Kramer woonhuis H-ong Wasbleekstraat 3
2-32 Gaele Fokkema woonhuis H-ong Steenhouwersstraat 2
2-32 Germen Beidschat (en Cons.) loods H-ong Steenhouwersstraat 1
2-32 Germen Beidschat (en Cons.) woonhuis H-ong Steenhouwersstraat 3
2-33 fa. Hubert Jans (en Co.) houtschuur H-ong Spinstraat 4
2-33 fa. Hubert Jans (en Co.) woonhuis H-ong Spinstraat 6
2-34 Gooike Hamstra woonhuis en smederij H-ong Smidstraat 4
2-34 Paulus H. Kerstel woonhuis H-ong Zuidergat 15
2-35 Raphaël Pais stal H-ong Zuiderstraat 21
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-ong Westerstraat 6
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-ong Westerstraat 8
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-ong Westerstraat 10
2-35 Israël. Gemeente bergplaats H-ong Westerstraat 12
2-35 Egbertus B. Scheuer scheepstimmerschuur H-ong Westerstraat 1
2-35 Jacobus Fontein (eig. grond de Staat, Waterstaat) pakhuis H-ong Dokkade 2
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) pakhuis H-ong Kleine Werf 2
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-ong Kleine Werf 14
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) scheepstimmerschuren en werf H-ong Kleine Werf 16
2-36 Gemeente Harlingen slagerij H-ong Havenweg 3
2-36 (Onbebouwd) woonhuis H-ong Willemskade 1
2-36 (Onbebouwd) woonhuis H-ong Willemskade 3
2-36 (Onbebouwd) woonhuis H-ong Willemskade 5
2-36 (Onbebouwd) woonhuis H-ong Willemskade 7
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 2
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 4
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 6
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 8
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 10
2-36 H. van Asperen woonhuis H-ong Dokstraat 12
2-36 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) woonhuis H-ong Westerkerklaan 2
2-37 Gemeente Harlingen kantoor H-ong Havenplein 2
2-37 Theodorus Keijzer woonhuis H-ong Havenplein 8
2-37 Egbertus B. Scheuer (te Amsterdam) pakhuis H-ong Zuiderhaven 8