Harlingen, hoofdelijke omslag 1918

illustratie hoofdelijke omslag 1918
De hoofdelijke omslag was een belasting naar inkomen en vermogen die na de invoering van de Gemeentewet in 1851 geheven werd als opvolger van het hoofd- of familiegeld. Na een wet van 1920 werd deze belasting omgevormd tot de gemeentelijke inkomstenbelasting en in 1921/1922 werd dit een Rijksbelasting.
In het kohier hoofdelijke omslag staan alle inwoners vermeld die moeten bijdragen aan de hoofdelijke omslag. Uit dit kohier is de relatieve welvaart af te leiden, want meer (geschat) bezit en inkomen betekent een hogere bijdrage. Armlastigen zijn niet vermeld.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    voornaam familienaam beroep genoemd adres vorige grondslag huidige grondslag
wed A. van der Meer geb. H.C. v/d Oever zonder Voorstraat 73 f. 500 f. 500
wed A.J. Roos geb. T. Lieuwen zonder Noorderhaven 111 f. 1000 f. 1000
Aafke Anema winkelierster Kerkstraat 40 f. 700 f. 700
Aafke Hslinga onderwijzeres Hoogstraat 37 f. 1100 f. 1200
Aafke Klein winkelbediende Voorstraat 85 f. 800 f. 1000
Aafke G. van Hulst zonder Voorstraat 91 f. 1100 f. 1000
Aaltje Hoekstra gem. vroedvrouw Zuiderhaven 71 f. 1400 f. 1200
Aaltje Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
Aalze B. Adema onderwijzer Heiligeweg 1 f. 1100 f. 1200
Abe Hainja agent levensverz. Schritsen 21 f. 700 f. 700
Abe Hoek houthandelaar Rozengracht 26 f. 1600 f. 1200
Abe Osinga sigarensorteerder en winkel. in groenten Voorstraat 99 f. 1000 f. 1100
Abraham Bijl gardenier Ged. Korte Zoutsl. 1 f. 0 f. 700
Abraham Faber bootwerker Zeeweg 3 f. 600 f. 600
Abraham Pais koopman Kl. Breedeplaats 16 f. 600 f. 600
Abraham Parfumeur zonder Voorstraat 65 f. 500 f. 0
Abraham Polak slager Karremanstraat 14 f. 800 f. 800
wed Abraham de Ruiter geb. C.S. Doijer zonder Voorstraat 50 f. 1400 f. 900
Abraham J. van Dam exportslager Brouwersstraat 13 f. 6000 f. 6000
Abraham L. Messcher koopman Lanen 13 f. 6000 f. 7500
Addick A. Land Ezn. boekhandelaar Voorstraat 53 f. 6000 f. 600
Adolf F. Bange inspect. der Dir. Bel. Noorderhaven 29 f. 2000 f. 2600
Adolphus A. Snijder Hzn. wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 3300 f. 3100
Adrianus A. Merkx stoker Spinhuisstraat 5 f. 600 f. 500
Agatha Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Age Ferwerda reiziger en winkel. Voorstraat 76 f. 800 f. 1200
Age Visser koopman Noorderhaven 44 f. 700 f. 1000
Albert Beuker agent v. pol. 2e kl. en los werkman Droogstraat 27 f. 600 f. 700
Albert J. Prins machinist Zuiderhaven 81 f. 1200 f. 1100
Albertus de Boer handelaar in brandst. Rozengracht 25 f. 1200 f. 1500
Albertus de Bruin vrachtrijder Hoogstraat 47 f. 600 f. 600
Albertus Dreijer winkelier Gr. Bredeplaats 15 f. 700 f. 900
Albertus C.W. van Riet hotelhouder Franekereind 23 f. 4500 f. 4500
Albertus J. de Greve kassier Voorstraat 16 f. 10000 f. 10000
Albertus J. Huese bierhuishouder Zuiderhaven 9 f. 1000 f. 800
Aldert Reiners stoffeerder Heiligeweg 12 f. 1100 f. 1100
Aldert Tuinman vlottersbaas Kerkstraat 12 f. 1200 f. 1400
Alida Posthuma zonder Zuiderhaven 73 f. 1000 f. 900
Alida Anna Pruijt winkelierster Voorstraat 49 f. 1000 f. 1200
Aloysius Fluitsma slager Kerkstraat 28 f. 1500 f. 1200
Andele de Jong melktapper Karremanstraat 18 f. 1000 f. 1000
Andreas Johan Christiaans stoker stoomschip Zoutsloot 77 f. 700 f. 600
Andries Gnodde photograaf Franekereind 5 f. 800 f. 1000
Andries Koopal tijd. schrijver sec. Scheerstraat 12 f. 500 f. 700
Andries Nauta zonder Zoutsloot 61 f. 1600 f. 1600
Andries Schreur turfhandelaar Zoutsloot 25 f. 600 f. 800
Andries J. Bergsma melktapper Lanen 71 f. 900 f. 900
Andries J. Bosma timmerm. gasfabriek Molenpad 7 f. 600 f. 700
Andries J. Meter zonder Noorderhaven 95 f. 3200 f. 2400
Anna H.G. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 800 f. 800
Anne Bouma winkelier Voorstraat 82 f. 900 f. 1000
Anne Kaspers metselaar Droogstraat 33 f. 500 f. 600
Anne Nieuwenhuis koopman Lanen 7 f. 1500 f. 1500
Anne de Vries rijksklerk Voorstraat 45 f. 500 f. 600
Anne de Vries winkelier Hoogstraat 39 f. 1200 f. 1700
Anne Wierdsma motorschipper Zoutsloot 18 f. 800 f. 2000
Anne Wijtsma stuurman Rozengracht 4 f. 1400 f. 1200
Anne Zeldenrust mosselvisscher Noorderhaven 7 f. 2500 f. 2000
Anne G.H. Markus direct. Ambachtssch. Zuiderhaven 67 f. 2100 f. 2500
Anno Schaap smid Hoogstraat 38 f. 1000 f. 1000
Anthonius G.J. Keijzer winkelier Voorstraat 11b f. 1300 f. 1800
Antje van Slooten onderwijzeres Voorstraat 60 f. 800 f. 1000
mr. Antonis W. Baro Sloet griffier kantonger. Rommelhaven 26 f. 1800 f. 1800
Antonius Severein werkman Nieuwstraat 26 f. 600 f. 700
Antoon van Esveld werkman Lanen 42 f. 0 f. 700
Antoon de Moed tapper Karremanstraat 27 f. 1000 f. 1000
Arend Oldenburg 2e stoker gasfabriek Karremanstraat 2 f. 600 f. 700
Arend Smilde exportslager Noorderhaven 105 f. 4500 f. 5000
Arend J. van der Slooten kantoorkn. posterijen Lanen 62 f. 900 f. 1100
Arend M. Reijntjes secretaris waterschap Gr. Bredeplaats 11 f. 2400 f. 2500
Arie van de Graaf klinker Groote Werf 2 f. 600 f. 600
Arjen Dijkstra werkman en winkel. Karremanstraat 12 f. 700 f. 1000
Arjen Ploegstra koopman Lanen 18 f. 600 f. 800
Arnold Bannig fabr. v. melkproducten Voorstraat 3 f. 700 f. 700
Arnoldus van der Wal onderwijzer & boekh. Zuiderhaven 46 f. 2500 f. 4000
Arnoldus Willekes timmerknecht Noordergrachtswal 16 f. 500 f. 0
Arnoldus L. Moonen mosselvisscher Gr. Bredeplaats 21 f. 1000 f. 1000
Aron Pais koopman Noorderhaven 18 f. 4000 f. 4000
Aron de Vries koopman in lompen Kerkpoortstraat 45 f. 1000 f. 1000
Aron E. Speijer koopman Zuiderhaven 17 f. 1600 f. 1600
Ate Klein winkelier & venter Heiligeweg 20 f. 600 f. 700
August Gudmundson winkelier Gr. Ossenmarkt 1 f. 600 f. 600
Augustinus Bisschop kruidenier en verver Voorstraat 101 f. 1500 f. 1600
Auke Hondema houtsteksknecht Hofstraat 7 f. 600 f. 700
Auke Molenaar los werkman Gr. Ossenmarkt 5 f. 500 f. 0
Auke Visser kapitein sleepboot Dokstraat 8 f. 700 f. 900
Auke H. Aukema winkelier Noorderhaven 8 f. 700 f. 700
Auke H. Dijkstra onderwijzer Noorderhaven 73 f. 500 f. 1000
mr. Auke H. van Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17 f. 13700 f. 1600
Auke H. de Vries agent levensverz. mij. Oosterbolwerk 6 f. 500 f. 500
Barend Brandij gaarder Zoutsloot 3 f. 600 f. 800
Barend Dreijer bootwerker Rozengracht 5 f. 500 f. 500
Bartholomeus Kuëter sigarenmaker Schritsen 17 f. 900 f. 900
Bartholomeus B. Bambach sigarensorteerder Schritsen 32 f. 600 f. 700
Baudina E. Hoekstra zonder Voorstraat 38 f. 3900 f. 4400
Bauke Bergsma koopman Raamstraat 10 f. 500 f. 700
Bauke van der Gaast voorman S.S. Dokstraat 7 f. 1200 f. 1200
Bauke Kuipers kantoorbediende Hofstraat 8 f. 600 f. 700
Bauke van der Meulen treinpoetser Heerenwaltje 15 f. 700 f. 800
Bauke Nak tapper Hondenstraat 12 f. 1000 f. 1000
Bauke Postema metselaar Zoutsloot 14 f. 500 f. 600
Bauke Siebesma gardenier Vijver 5 f. 1000 f. 1600
Bauke Terpstra barbier Kl. Breedeplaats 19 f. 700 f. 900
Bauke Ylstra matroos Caspar di Roblesstr. 4 f. 600 f. 700
Beert P. Goodijk weesvader Weeshuisstraat 9 f. 1100 f. 1100
Benjamin R. Pais koopman Noorderhaven 34 f. 1400 f. 1400
Berend Kuiper leeraar zeevaartsch. Noorderhaven 13 f. 2200 f. 1300
Berend Scheltens brievenbesteller Brouwersstraat 15 f. 800 f. 800
Bernardus Fikke smid Kerkstraat 25 f. 600 f. 700
Bernardus de Vries los werkman en agent v. pol. 2e kl. Lanen 57 f. 500 f. 500
Bernardus de Vries straatmaker Achterstraat 47 f. 700 f. 800
Bernardus L.J. Heijmeijer zonder Voorstraat 87 f. 3500 f. 3500
Bernaruds F.J. Leemkoel zonder Voorstraat 68 f. 6500 f. 6500
Bertha Schoot Uiterkamp onderwijzeres Schritsen 63 f. 600 f. 600
Binne L. Eppinga kantoorlooper Zoutsloot 95 f. 700 f. 900
Bonifacius Jacobi winkelier Lanen 39 f. 900 f. 900
Bonifacius de Vries tapper Vijverstraat 8 f. 600 f. 600
Boukje Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
Bouwe Leenstra winkelier Lanen 41 f. 600 f. 1000
Bouwe de Vries bootwerker Zoutsloot 27 f. 600 f. 500
Bouwe van der Woude kuiper Vischmarkt 4 f. 700 f. 700
wed C. Kuiter geb. Visman winkelierster Zuiderhaven 7 f. 0 f. 600
wed C. Posthumus geb. T. Stuur houthandel. & cargad. Gr. Bredeplaats 4 f. 5000 f. 5000
wed C. van der Schoot geb. Metselaar zonder Voorstraat 54 f. 700 f. 700
wed C. Vranken geb. Croks zonder Zuiderhaven 38 f. 1000 f. 1000
Cath. H.N. van der Velde zonder Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Catharina Poelma zonder Hofstraat 21 f. 1100 f. 1100
Catharina H. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 800 f. 800
Catharinia H. Snijder zonder Noorderhaven 48 f. 0 f. 0
Catharinus Roedema stoker Zoutsloot 55 f. 600 f. 700
Christiaan Broersma bootwerker Zoutsloot 59 f. 500 f. 500
Christiaan Kroon caféhouder Zuiderhaven 1 f. 1000 f. 1100
Christiaan Smit leeraar H.B.S. Franekereind 14 f. 2900 f. 3000
Christoffel Bisschop van Tuinen boekhandel. bediende Kerkstraat 23 f. 900 f. 900
Christoffel de Groot bootwerker Zuiderstraat 7 f. 0 f. 0
Cijpianes R. Germans jr. sigarenmaker St. Odolphisteeg 13 f. 800 f. 1500
Coenraad Leers winkelier Schritsen 9 f. 800 f. 800
Cornelis de Boer matroos Hofstraat 45 f. 600 f. 700
Cornelis Boonstra machinist Zoutsloot 33 f. 800 f. 900
Cornelis Buisman koopman Kerkstraat 31 f. 900 f. 1000
Cornelis Groendijk candidaat notaris Noordijs 12 f. 1400 f. 1600
Cornelis Gudmundson broodbakker Gr. Ossenmarkt 3 f. 2000 f. 2000
Cornelis Molenaar Gzn. commissionair Schritsen 41 f. 2500 f. 200
Cornelis Molenaar jr. commies tit. post & tel. Schritsen 43 f. 1600 f. 1800
Cornelis Roze broodbakker Hoogstraat 7 f. 1200 f. 1200
Cornelis van der Schoot Czn. winkelier Lanen 91 f. 500 f. 500
Cornelis Torenbeek sigarenmaker Noorderhaven 4 f. 600 f. 700
Cornelis Wilkeshuis boekdr. en boekh. Heiligeweg 14 f. 1700 f. 2000
Cornelis Wilkeshuis jr. onderwijzer Heiligeweg 14 f. 600 f. 0
Cornelis Witteveen bierbottelaar Schritsen 53 f. 1800 f. 1800
Cornelis Zuidam los werkman Rommelhaven 2 f. 800 f. 0
Cornelis Zuidema koopman Noorderhaven 36 f. 1500 f. 1500
Cornelis A. Meter winkelier Voorstraat 63 f. 1800 f. 4000
Cornelis Johs. Hakman predikant Franekereind 3 f. 2100 f. 2100
Cyprianus Rewiersma stoffeerdersknecht Hofstraat 15 f. 600 f. 600
wed D. Dangermond geb. P. Zijlstra winkelierster Voorstraat 39 f. 1100 f. 1300
wed D.A. Kraus geb. de Boer zonder Bildtstraat 24 f. 600 f. 700
Daam van der Wal kapt. stoomschelpenz. Zuiderhaven 55 f. 3500 f. 5000
Daniël Doeksen schelpenvisscher Franekereind 36 f. 3000 f. 2000
Daniël van der Meer houtsteksknecht Caspar di Roblesstr. 7 f. 600 f. 700
Daniel Snijder Hzn. houthandelaar Noorderhaven 35 f. 3000 f. 5600
David A. Postema onderwijzer Prinsenstraat 4 f. 1000 f. 1100
Dedde Sieperda banketbakker Voorstraat 51 f. 2000 f. 3000
Derk Lambers vleeschkeurder Voorstraat 33 f. 900 f. 1200
Derk W. Kroon tapper Havenplein 10 f. 1000 f. 2000
Dieuwke Terpstra apoth. assistente Lanen 85 f. 700 f. 700
Dirk Bantema machinist schelpenz. Zuiderhaven 35 f. 700 f. 800
Dirk van den Berg timmerknecht Liemendijk 28 f. 700 f. 700
Dirk van Drooge pachter v/d Harmonie Lanen 9 f. 1100 f. 1100
wed Dirk Fontein Fzn. geb. A.L. Trip zonder Voorstraat 58 f. 11000 f. 1400
Dirk Haagsma bootwerker Zoutsloot 47 f. 700 f. 600
Dirk Jansma stoker Vijverstraat 4 f. 700 f. 800
Dirk Kuiter geb. Visman mosselvisscher Zuiderstraat 19 f. 0 f. 0
Dirk Markenstein bootwerker Schritsen 18 f. 600 f. 600
Dirk van der Meer timmerman Zuiderplein 3 f. 0 f. 0
Dirk Posthuma matroos Karremanstraat 24 f. 500 f. 700
Dirk Roorda bootwerker Noordergrachtswal 20 f. 500 f. 500
Dirk van Seijst tuinknecht Liemendijk 14 f. 500 f. 700
Dirk van Wier koster Ger. kerk en darmenzouter Zoutsloot 123 f. 500 f. 600
Dirk Wiersma melktapper Zoutsloot 49 f. 1000 f. 1000
Dirk de Wit kleermaker Voorstraat 74 f. 1600 f. 1800
Dirk C. Postma kantoorbediende Voorstraat 55 f. 2500 f. 2500
wed Dirk H. de Vries winkelierster Kerkstraat 18 f. 500 f. 600
Dirk Matak Fontein kantoorbediende Noorderhaven 113 f. 2200 f. 2100
Dirk P. van Nouhuijs geneesheer Noorderhaven 57 f. 7300 f. 8000
Dirk Willem Fokkema kantoorbediende Brouwersstraat 1 f. 700 f. 1300
Dirk Willem Scheepstra winkelier & venter Heiligeweg 22 f. 600 f. 700
Dirk Willem Terpstra schoenmaker Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
wed Dirk Willem de Vries geb. Brons zonder Gr. Ossenmarkt 20 f. 600 f. 600
Dirk Willem de Vrij touwslagersknecht Achterstraat 22 f. 500 f. 500
Doeke Kuiper bootwerker Havenplein 22 f. 700 f. 600
Doekele de Boer werkman Dokstraat 2 f. 600 f. 600
Dominicus Ettema melktapper Kerkstraat 32 f. 700 f. 800
Dominicus van der Vleugel slager Voorstraat 9 f. 1200 f. 1500
Dorethea M. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 900 f. 900
Douwe Blauw winkel. & turfventer Heiligeweg 30 f. 600 f. 800
Douwe de Boer zonder Brouwersstraat 23 f. 500 f. 500
Douwe Lovius boekhouder Noorderhaven 22 f. 1300 f. 2600
Douwe Palstra kantoorbediende Schritsen 16 f. 800 f. 0
Douwe Roorda bootwerker Noorderhaven 12 f. 500 f. 500
Douwe Tichelaar stadsreiniger Nieuwstraat 23 f. 600 f. 700
Douwe Walta timmerm. & handel. Lanen 11 f. 1000 f. 1300
Douwe de Wit exportslagersknecht Achterstraat 33 f. 500 f. 500
Douwe Zeijlemaker logementhouder Noorderhaven 24 f. 1000 f. 1200
Durk Quaré sr. matroos Zoutsloot 75 f. 900 f. 1200
wed E. Bootsma geb. J. Terpstra zonder Nieuwstraat 25 f. 500 f. 500
Ebo de Jong koperslagersknecht Voorstraat 69 f. 600 f. 700
Eduard L. Heeger manufacturier Voorstraat 92 f. 2800 f. 3000
Eele Nauta Pzn. verver St. Odolphisteeg 9 f. 1100 f. 1100
Eelke de Jong matroos Achterstraat 34 f. 700 f. 600
Eelke Krakau bootwerker Droogstraat 25 f. 500 f. 500
Eelke Wagenaar verver Schritsen 23 f. 1200 f. 1500
Eeuwe van der Heide werkman Heiligeweg 42 f. 500 f. 500
Eise de Vries hoofdstoker gasfabr. Molenpad 20a f. 700 f. 800
Eke Simonsz zonder Rozengracht 7 f. 8300 f. 8000
Eke van Vliet besteller Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
Elias Pais manufacturier Kerkstraat 10 f. 2000 f. 1800
Elisabeth A.A. Koster onderwijzeres Noorderhaven 43 f. 1100 f. 1200
Elisabeth P.H. Fuchs gezelschapsjuffrouw Zuiderhaven 65 f. 1400 f. 1400
Elkan A. Speijer manufacturier Heiligeweg 19 f. 1200 f. 1500
Elkan J. Speijer koopman Heiligeweg 26 f. 1000 f. 1000
Elske Boerstra gem. vroedvrouw Zuiderhaven 71 f. 1400 f. 1200
Engbert Smeding grossier Heiligeweg 50 f. 2500 f. 3000
Engel Koudenburg kantoorbediende Schritsen 26 f. 900 f. 1200
Engelke Kruiger kantoorbediende Nieuwstraat 50 f. 700 f. 1100
Engelko Engelkes predikat Noorderhaven 109 f. 2800 f. 3400
wed Ernst Haagsma zonder Schritsen 61 f. 0 f. 700
Ernst Koster stadsreiniger Lanen 51 f. 500 f. 700
Everhardus J. Schutte jr. winkelier Voorstraat 64 f. 1800 f. 2000
Everhardus J. Schutte sr. zonder Voorstraat 64 f. 500 f. 500
Evert Baarda winkelier in groent. Achterstraat 43 f. 600 f. 600
Evert van Eeken melktapper Havenplein 16 f. 900 f. 1000
Evert van der Plaats zonder Zoutsloot 13 f. 0 f. 700
Evert Strandstra adj. comm. ter secr. Scheerstraat 3 f. 0 f. 700
Evert Tuinhout schipper & winkel. Noorderhaven 14 f. 500 f. 700
wed F. Plantinga geb. Buisman zonder Heerenwaltje 1 f. 1000 f. 1000
Faas van der Meulen slager Wortelstraat 2 f. 700 f. 700
Feike Bandsma stoker Zoutsloot 97 f. 700 f. 700
Feitze Leemburg bierhuishouder Raamstraat 7 f. 900 f. 800
Fenna Johanna Norel zonder Heiligeweg 1 f. 500 f. 500
Fetze Schaafsma pakhuisknecht Stokersteeg 6 f. 0 f. 0
Focke Klein winkelier Voorstraat 78 f. 15000 f. 15000
Fokje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Fokje Kijlstra onderwijzeres Hoogstraat 19a f. 600 f. 600
Fokke Drost winkelier Nieuwstraat 30 f. 700 f. 700
Fokke van der Molen manufacturier Voorstraat 29 f. 6000 f. 10000
Fokke Overzet broodbakker Zuiderstraat 10 f. 0 f. 0
Folkert Bakker zoutkeetsknecht Ged. Korte Zoutsl. 9 f. 600 f. 700
Folkert Park societeith.&plateelsch Bosch en Hove 2 f. 600 f. 700
Folkert Wijma boekhouder Brouwersstraat 12 f. 3000 f. 2700
Foppe de Vries tapper Waschbleekstraat 4 f. 3000 f. 2500
Forlkert Zijlstra winkel. & venter in gr. Zuiderhaven 27 f. 800 f. 1800
Franciscus Frölich timmerman Zoutsloot 60 f. 900 f. 900
Franciscus Hesling sr. voorman Gr. Ossenmarkt 15 f. 1500 f. 1100
Franciscus Rammeloo mosselvisscher Schoolplein 7 f. 2000 f. 2000
Franciscus A. Frölich smid a/d/ gasfabriek Kerkpoortstraat 13 f. 600 f. 700
Franciscus J. Krol smid Heiligeweg 32 f. 700 f. 700
Frans Nagel jr. rangeerder Molenpad 5 f. 0 f. 0
Frans Nagel sr. arbeider S.S. Kl. Kerkstraat 14 f. 500 f. 600
Frans Raadsma opzichter waterschap Noorderhaven 47 f. 2400 f. 2400
Frans Uitvlugt schoenmaker Zuiderhaven 24 f. 0 f. 500
Frans van der Zwaag boekdrukker Voorstraat 84 f. 2000 f. 2500
Frederik Wormsbecker stuurman Oosterkeetstraat 9 f. 800 f. 900
Frederik J. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66 f. 800 f. 800
Frederikus van de Vlasakkers manufacturier Rommelhaven 26b f. 800 f. 900
Freerk Anema timmerman Rozenstraat 1 f. 2000 f. 2100
Freerk Fontein Fzn. houthandelaar Voorstraat 80 f. 11200 f. 13000
Frits Parfumeur Azn. manufacturier Voorstraat 65 f. 1700 f. 2500
Frits Simonsz cementfabrikant Noordijs 19 f. 2700 f. 2800
wed G. Plantinga geb. v/d Wal smid Rommelhaven 4 f. 800 f. 900
wed G.A. Fontein geb. Wiarda zonder Gr. Bredeplaats 5 f. 4000 f. 4000
Gabe Dijkstra onderwijzer Kl. Breedeplaats 7 f. 1800 f. 2000
Gabe van der Weide winkelier Heiligeweg 5 f. 2000 f. 2500
Gabriël Boas bootwerker Schritsen 10 f. 700 f. 700
Gabriela L.M. Ognibeni onderwijzeres Hofstraat 21 f. 700 f. 700
Geert Drost sergeant Nieuwstraat 30 f. 500 f. 600
Geert Munneke zonder Voorstraat 19 f. 4000 f. 4000
Geert van der Sluis bootwerker Zoutsloot 57 f. 500 f. 500
Geert Terpstra melktapper Zeilmakerstraat 2 f. 700 f. 1200
Geert van der Zee exportslagersknecht Zoutsloot 64 f. 600 f. 600
Geertruida van Meurs zonder Heiligeweg 44 f. 0 f. 500
Geertruida Zijlstra onderwijzeres Heiligeweg 40 f. 1500 f. 1500
Gerard Carl Voss manufacturier Gr. Bredeplaats 8 f. 411 f. 4900
Gerarda Bolkestein drogiste Voorstraat 23 f. 1000 f. 1200
Gerben Althuis boekhandelaar Simon Stijlstraat 5 f. 900 f. 1200
Gerben Bosma timmerman Nieuwstraat 60 f. 500 f. 600
wed Gerben Tigchelaar geb. K. Vogelzang handel in ijs Bildtstraat 23 f. 1500 f. 1200
Gerhard Grotenhuis manufacturier Voorstraat 41 f. 1500 f. 1600
Germen Houbein koopman en winkel. Heiligeweg 64 f. 2500 f. 2600
Germen Lenger bootwerker Romasstraat 13 f. 700 f. 500
Germen Monsma tegelbakker Zuiderstraat 1 f. 0 f. 0
Germen Oswald slijter & sigarensort. Schritsen 37 f. 1100 f. 1300
wed Germen Tigchelaar landbouwster Hoogstraat 31 f. 1600 f. 2000
Germen Tigchelaar bootwerker Hondenstraat 3 f. 600 f. 600
Gerrit van Almelo locomotiefpoetser Nieuweburen 23 f. 700 f. 600
Gerrit Boomstra sr. pakhuisknecht Schoolstraat 8 f. 600 f. 700
Gerrit Bos winkelier Zuiderhaven 15 f. 500 f. 500
Gerrit de Bruin paardenslager Kruisstraat 3 f. 2500 f. 2000
Gerrit van Drimmelen scheepsbouwmeester Groote Werf 4 f. 2500 f. 3500
Gerrit Faber kachelsmid Hoogstraat 32 f. 600 f. 700
Gerrit Hibma sigarenfabrikant Lanen 82a f. 2900 f. 3000
Gerrit Hoek winkel. in ijzerw. Simon Stijlstraat 3 f. 2000 f. 3000
Gerrit Keijser werkman Borstelsteeg 7 f. 600 f. 700
Gerrit Meijer tapper & los werkman Achterstraat 31 f. 700 f. 900
Gerrit van der Meulen onderwijzer Heiligeweg 58 f. 700 f. 700
Gerrit Munter predikant Voorstraat 24 f. 1900 f. 1900
Gerrit Rikkers kantoorbediende Voorstraat 13 f. 1300 f. 1500
Gerrit Schuil bootwerker Zoutsloot 5 f. 600 f. 500
Gerrit Sikkela bootwerker Werfpad 1 f. 500 f. 500
Gerrit Sluik timmerman Voorstraat 97 f. 900 f. 1000
Gerrit Veenstra zonder Noorderhaven 98 f. 700 f. 700
Gerrit van der Velde kleermakersknecht Brouwersstraat 12 f. 500 f. 600
Gerrit de Vries winkel. & groentenv. Brouwersstraat 24 f. 600 f. 700
Gerrit van der Zee kleermaker Lanen 87 f. 700 f. 700
Gerrit Jan Kaspers metselaar Schoolstraat 20 f. 600 f. 600
Gerrit S. Vlagsma winkelier Kerkstraat 37 f. 500 f. 800
Gerritje de Ruiter zonder Voorstraat 33a f. 2700 f. 2200
Gerritje Sluik costuumnaaister Zoutsloot 26 f. 600 f. 0
Gijsbert Koops vischkooper Visscherstraat 2 f. 1200 f. 900
Gijsbert H. Dorrestein ontv. registratie Noorderhaven 37 f. 2200 f. 2200
Gijsbertus Radsma bootwerker Schritsen 7 f. 700 f. 600
Godert Posthumus houthandelaar Voorstraat 42 f. 4500 f. 4500
Gooike van Slooten reiziger Zuiderhaven 57 f. 2500 f. 4200
Gooitzen Zijlstra exportslagersknecht Zoutsloot 28 f. 600 f. 500
Gosen Broersma timmerm. en aann. Zuiderbolwerk 9 f. 3000 f. 3500
Gosina Kruisweg winkelierster Voorstraat 57 f. 2000 f. 3000
Gosse Hoek houthandelaar Rozengracht 9 f. 1500 f. 2000
Gosse Pietersma mosselvisscher Visscherstraat 6 f. 0 f. 1500
Gosse B. Molenaar graanhandelaar Franekereind 40 f. 14000 f. 28000
Gregorius J. Zwaga caféhouder Rozengracht 27 f. 1600 f. 1600
Grietje Posthumus onderwijzeres Gr. Bredeplaats 4 f. 700 f. 800
wed H. de Boer geb. S. Atema winkelierster Voorstraat 94 f. 1500 f. 1500
wed H.W. Brouwer geb. M. Ridderhof zonder Noorderhaven 31 f. 1100 f. 1100
Haije Ploeg bootwerker Schritsen 5 f. 600 f. 600
Hans Severein bootwerker Bargebuurtspoortje 4 f. 600 f. 500
Haring de Bock timmerman Nutstraat 4 f. 1300 f. 1200
Haring Haringa tapper Zuiderstraat 23 f. 0 f. 0
Haring Teernstra broodventer Zeilmakerstraat 6 f. 900 f. 900
Haring Veldstra mineraalw. & bierh. Hoogstraat 3 f. 800 f. 800
Harm Huisman leerl. machinist Nieuwstraat 60 f. 600 f. 600
Harm Kremer zonder Nieuwstraat 44 f. 900 f. 900
Harm Kruger conducteur posterijen Noorderhaven 16 f. 1000 f. 1100
Harm Kuipers loodscommissaris Zuiderhaven 36 f. 1600 f. 1700
wed Harm Veen geb. A. v/d Bos zonder Karremanstraat 23 f. 500 f. 500
Harm Waalkens treinsmid Zuiderstraat 6 f. 0 f. 0
Harm van der Werf bankwerker Schoolstraat 2 f. 600 f. 600
wed Harm D. Voogd geb. E. Steenstra kachelmaker Kl. Breedeplaats 13 f. 600 f. 600
Harmen Gonggrijp smid Noorderhaven 70 f. 1200 f. 1600
Harmen Gonggrijp smidsknecht Gr. Ossenmarkt 6 f. 0 f. 600
Harmen Jellema werkman Rapenburg 11 f. 0 f. 500
Harmen Prins bootwerker Caspar di Roblesstr. 14 f. 500 f. 500
Harmen Schievink werkman Kl. Kerkstraat 6 f. 500 f. 500
Harmen van der Tol melktapper Zuiderstraat 17 f. 0 f. 0
Harmen van der Wal banketbakkerskn. Hoogstraat 24 f. 600 f. 600
Harmen D. Postma timmerman Roptaweg 14 f. 1200 f. 1200
Harmen D. Voogd kachelmaker Kl. Breedeplaats 4 f. 500 f. 600
Hartog van Dam exportslager Voorstraat 26 f. 5000 f. 6000
Heere Dikkerboom winkelbediende Zuiderhaven 41 f. 500 f. 500
Heere Nadort gep. loodsschipper Schritsen 19 f. 700 f. 700
Heijo Dijkstra opzichter Brouwersstraat 21 f. 2700 f. 3000
Heiman de Vries koopman Zuiderhaven 23 f. 700 f. 700
Hein de Bruin exportslager Brouwersstraat 3 f. 10000 f. 10000
Heinrich B.L.D. Hindrinks ondermachinist S.S. Zoutsloot 46 f. 700 f. 900
Hendricus Attema Hzn. zoutkeetsknecht Heiligeweg 8 f. 0 f. 0
Hendrik Alkema jr. manufacturier Noorderhaven 71 f. 3300 f. 10000
Hendrik Bakker onderwijzer Noorderhaven 20 f. 600 f. 700
Hendrik de Boer stoffenverver Zoutsloot 54 f. 700 f. 700
Hendrik Borduin drukker Caspar di Roblesstr. 6 f. 700 f. 800
Hendrik Bos sigarenmaker Heiligeweg 38 f. 700 f. 800
Hendrik Buikhuizen winkelier en agent s.s. Heemstra Gr. Bredeplaats 14 f. 2300 f. 2300
wed Hendrik Drijfhout geb. S. Dreijer gardenierster en winkelierster Hoogstraat 49 f. 1800 f. 2000
Hendrik Drukker veerschipper Noorderwal 12 f. 500 f. 600
Hendrik Filippo gemeente-ontvanger Kl. Breedeplaats 14 f. 1900 f. 1900
Hendrik Gonggrijp zetwink. & kantoorbed. Gr. Bredeplaats 1 f. 1000 f. 1500
Hendrik Gonggrijp vellenblooterskn. Rommelhaven 10 f. 500 f. 700
Hendrik de Groot buitenhavenmeester Noorderhaven 36 f. 4100 f. 5000
Hendrik Huese bootwerker Gr. Ossenmarkt 25 f. 700 f. 500
Hendrik Huizinga bierhuishouder Schritsen 3 f. 500 f. 500
Hendrik de Jong winkelier Hoogstraat 10 f. 500 f. 600
Hendrik Kramer kruidenier Franekereind 20 f. 4000 f. 6000
Hendrik Offinga winkelier Voorstraat 21 f. 1000 f. 1000
Hendrik Postma slagersknecht Kerkpad 6 f. 500 f. 600
Hendrik Scheltens winkelier Lanen 62 f. 700 f. 900
Hendrik Scholte bootwerker Noorderwal 24 f. 500 f. 800
Hendrik van der Sloot conducteur Zoutsloot 40 f. 1100 f. 1100
Hendrik Smeding jr. koopman Franekereind 30 f. 3000 f. 4000
Hendrik Strak winkelier Voorstraat 61 f. 1200 f. 1600
Hendrik Vinken kantoorbediende Gr. Bredeplaats 15 f. 800 f. 800
Hendrik Visser werkman Nieuwstraat 34 f. 600 f. 600
Hendrik Wijga agent levensverz. mij. Karremanstraat 8 f. 600 f. 600
Hendrik C. Bakker monteur Fabrieksplein 3 f. 700 f. 900
Hendrik C. la Roi onderwijzer Noorderwal 10 f. 1800 f. 2200
Hendrik H. Alkema sr. zonder Noorderhaven 78 f. 1100 f. 1500
Hendrik J. Godhelp vellenblooter Noordergrachtswal 28 f. 600 f. 700
Hendrik J. Lichtendahl visscher Dokstraat 5 f. 2000 f. 3000
Hendrik Jan Hilarius koperslager Hoogstraat 28 f. 0 f. 0
Hendrik Johanne de Windt reiziger Rozengracht 2 f. 5900 f. 6300
Hendrik R. Snijder Azn. wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 2100 f. 2500
Hendrika Buisman winkelierster Heiligeweg 17 f. 700 f. 800
Hendrika D. Hinrichsen directrice ziekenhuis Zuiderbolwerk 1 f. 700 f. 900
Hendrikje Hibma modiste Brouwersstraat 7 f. 700 f. 900
Hendrikus Attema sr. winkelier Spekmarkt 4 f. 700 f. 700
Hendrikus Boersma matroos Anjelierstraat 6 f. 900 f. 900
Hendrikus Broersma timmerm. en aann. Rozengracht 20 f. 300 f. 4000
Hendrikus Faber slager Kl. Breedeplaats 9 f. 1500 f. 1500
Hendrikus Kerkhoven timmerknecht Kerkpoortstraat 5 f. 500 f. 600
Hendrikus Leenstra stoffeerder Zoutsloot 52 f. 1000 f. 1500
Hendrikus van der Meij timmerman stb. Achterstraat 12 f. 700 f. 0
Hendrikus Nauta slager Heiligeweg 36 f. 700 f. 800
Hendrikus Rijfkogel broodbakker Voorstraat 12 f. 1100 f. 1200
Hendrikus Vogelaar slagersknecht Hoogstraat 14 f. 1200 f. 1000
Hendrikus Werner opperman en agent v. pol. 2e kl. Achterstraat 16 f. 700 f. 800
Hendrikus H.F. Rooswinkel manufacturier Voorstraat 62 f. 1700 f. 1700
Hendrikus J. Nieuwenhuis kalkbrander Brouwersstraat 26 f. 3000 f. 3000
Henri Th. Witte manufacturier Voorstraat 71 f. 4000 f. 3900
Henricus Blom verver Hoogstraat 19a f. 900 f. 900
Henricus Stootman kantoorbediende Lanen 16 f. 1200 f. 1300
Henricus Stootman verver Heiligeweg 8 f. 600 f. 700
Henriette Fontein zonder Noorderhaven 104 f. 600 f. 700
Herke de Groot timmerman Bildtstraat 1 f. 900 f. 1300
Herke Plantinga melktapper Lanen 40 f. 800 f. 800
Herke Wiersma slager St. Odolphisteeg 20 f. 1500 f. 1800
Herman Doewes ontvanger R.D.B. Gr. Bredeplaats 9 f. 2900 f. 3100
Herman Heeres kleermaker Noorderhaven 82 f. 500 f. 600
Herman Radsma besteller Nieuwstraat 24 f. 0 f. 600
Herman Schumacher sr. zonder Hoogstraat 27 f. 600 f. 600
Herman Tigchelaar koopman Zoutsloot 65 f. 0 f. 800
Herman H. ten Tije handelsreiziger Zoutsloot 45 f. 700 f. 700
Herman Martin Voss manufacturier Gr. Bredeplaats 8 f. 4100 f. 4800
Hermannus Smit vetkoopman Kerkpoortstraat 3 f. 1200 f. 1700
Hermanus Beuker bootwerker Klaverbladstraat 1 f. 600 f. 500
Hermanus van der Heide terreinw. gasfabriek Molenpad 9 f. 500 f. 600
Hermanus Hoogenbirk conducteur S.S. Schoolstraat 10 f. 1000 f. 900
Hermanus Leijenaar machinist Kl. Kerkstraat 8 f. 600 f. 500
Hermanus Reeling Brouwer boekhouder spaarb. Voorstraat 24 f. 3600 f. 3800
wed Hermanus Schrage geb. Tolsma zonder Simon Stijlstraat 4 f. 1600 f. 1700
Hermanus van Slooten handelaar Voorstraat 14 f. 7000 f. 8800
wed Hermanus van Slooten geb. H. Bolman zonder Voorstraat 44 f. 4500 f. 4500
Hermanus Witte zonder Zuiderhaven 79 f. 10500 f. 11000
Hermanus H. van Hulst fabrikant Noorderhaven 97 f. 5700 f. 6700
Hermanus J. Zeinstra sigarenm. & winkel. Brouwersstraat 27 f. 700 f. 700
Hermine E. Allaart onderwijzeres Kl. Breedeplaats 18 f. 600 f. 700
Hermine H. van der Wal onderwijzeres Voorstraat 97 f. 600 f. 600
Hero Gerrit Harkema direct. H.B.S. & B.A.S. Noorderhaven 55 f. 3700 f. 3800
Herre Schuil bootwerker Lanen 12 f. 600 f. 600
Herrt Jorna melkventer Lammerwarnderst. 13 f. 600 f. 700
Hessel Kamminga kantoorlooper Hoogstraat 23a f. 600 f. 600
Hidde Brandi bootwerker Havenplein 14 f. 600 f. 0
Hijlke Pieksma bierhuishouder Lanen 20 f. 700 f. 900
Hijlke Visserman conducteur S.S. Steenhouwerstraat 4 f. 0 f. 0
Hijlke de Wit tuinman Noorderhaven 3 f. 700 f. 700
Hijlke van der Zee timmerman Gr. Ossenmarkt 23 f. 900 f. 900
Hijlke J. de Vries kantoorlooper Gr. Ossenmarkt 12 f. 800 f. 900
Hilbrand Drost winkelier Kerkstraat 33 f. 600 f. 600
Hilbrand Nak metselaar Fabrieksstraat 30 f. 500 f. 600
Hilbrand Veenstra zonder Zeeweg 1 f. 500 f. 500
Hisse Visser machinist Dokstraat 8 f. 900 f. 900
Homme Poort winkelier Voorstraat 95 f. 3000 f. 3200
Hubert van der Meij kleermaker Voorstraat 48 f. 1600 f. 1800
Hubertus van Drooge matroos Heerenwaltje 19 f. 0 f. 600
Ids Roukema koopman Karremanstraat 22 f. 0 f. 700
Ids Zijlstra slager Gr. Bredeplaats 25 f. 800 f. 800
wed IJbe Bolman geb. Brouwer zonder Schritsen 65 f. 1900 f. 1500
IJbele Schievink ladingmeester S.S. Schoolstraat 14 f. 900 f. 900
IJede Postma onderwijzer Noorderhaven 91 f. 0 f. 1100
IJnte de Vries bierhuishouder Raamstraat 12 f. 800 f. 1000
IJnze Flietstra wagenmaker Hoogstraat 33 f. 1200 f. 1000
IJpe Dijkstra 2e stoker gasfabriek Moriaanstraat 4 f. 600 f. 700
IJtje Oswald van der Wal winkelierster Voorstraat 5 f. 1000 f. 1100
Isaac Harmens handelaar Zuiderhaven 65 f. 22000 f. 24200
Izaäk Polak manufacturier Kerkstraat 4 f. 1000 f. 1600
Izaak de Vries Azn. koopman Kerkpoortstraat 45 f. 500 f. 500
wed J. Fekkes geb. de Jong zonder Lanen 82 f. 900 f. 900
wed J. Former geb. A. de Jong winkelierster Bildtstraat 19 f. 500 f. 600
wed J. Horjus geb. D. Posthumus zonder Brouwersstraat 5 f. 2400 f. 2400
wed J. van Hulst geb. R. Tjallingii zonder Voorstraat 91 f. 4400 f. 5300
wed J.M.J. Bär geb. H.S.M. Stind zonder Voorstraat 30 f. 5400 f. 5200
Jacob Bader bootwerker Zuidersteeg 1 f. 0 f. 0
Jacob Bergsma stuurman Zeepziedersstraat 3 f. 900 f. 900
Jacob Blok Azn. slager Rommelhaven 18 f. 0 f. 2200
Jacob Bok banketbakker Voorstraat 93 f. 4000 f. 5800
Jacob Booij betonwerker Zoutsloot 56 f. 600 f. 800
wed Jacob Edema geb. J. Popta zonder Noordijs 9 f. 14600 f. 14600
Jacob Elsinga banketbakker Voorstraat 10 f. 2000 f. 2400
Jacob Glas klerk telegrafist S.S. Schoolstraat 2 f. 800 f. 800
Jacob van Hulst zonder Noordijs 15 f. 500 f. 500
Jacob Lamminga timmerman Brouwersstraat 18 f. 3700 f. 4500
Jacob Noordbeek gemeentebode Caspar di Roblesstr. 8 f. 600 f. 900
Jacob Poort slijter en tapper Kerkstraat 35 f. 2200 f. 600
Jacob de Ruiter zonder Zuiderhaven 44 f. 3600 f. 4200
Jacob van der Schouw werkman Nieuwstraat 60 f. 500 f. 500
Jacob Severein bierbottelaar Kerkstraat 22 f. 600 f. 600
Jacob Tichelaar exportslagersknecht Heiligeweg 24 f. 800 f. 900
Jacob de Vrij blikslager Spekmarkt 6 f. 800 f. 1000
Jacob A. Kuipers vader in 't Diaconieh. Kerkpad 16 f. 700 f. 800
Jacob H. Zuidema meesterkn. st. houtz. Zoutsloot 20 f. 700 f. 800
Jacob Hendrik Krikke ambt. ter secretarie Voorstraat 15 f. 1000 f. 2000
Jacob I. de Vries manufacturier Rommelhaven 28 f. 1200 f. 1400
wed Jacob L. van Loon touwslager Noorderhaven 66 f. 0 f. 1200
Jacob T. Stienstra winkelier Franekereind 13 f. 1500 f. 1400
Jacob Teunis Blom kantoorbediende Dokstraat 10 f. 600 f. 600
Jacobus Antonisse verver Zoutsloot 68 f. 600 f. 700
Jacobus Flietstra wagenmaker Hoogstraat 40 f. 800 f. 1000
Jacobus Fontein expediteur Noorderhaven 104 f. 44200 f. 61500
Jacobus Hannema fabrikant Voorstraat 56 f. 45300 f. 55300
Jacobus Schuil bootwerker Zoutsloot 15 f. 600 f. 600
Jacobus van der Sluis schelpenvisscher Noorderhaven 103 f. 2000 f. 2000
Jacobus Terpstra slager Bildtstraat 18 f. 900 f. 1100
Jacobus Wobma zonder Zoutsloot 9 f. 700 f. 700
Jacobus C. Roorda exportsl. en vellenbl. Hoogstraat 1 f. 6900 f. 10000
Jacobus C. Rooswinkel timmerman Noorderwal 30 f. 600 f. 700
Jacobus E. Hollander werkman Lanen 29 f. 600 f. 700
Jacobus E. Tjebbes boerenknecht Hoogstraat 31 f. 600 f. 600
Jacobus Johs. Houtsma postbode Lanen 43 f. 500 f. 600
Jacobus Johs. Maassen comm. ter secret. Zuiderhaven 26 f. 1000 f. 1300
Jan Bakker onderwijzer Kerkstraat 23 f. 600 f. 600
Jan Bakker agent v. pol. 2e kl. en hulpbode Achterstraat 32 f. 600 f. 800
Jan Bellinga ijzerwerker Schoolstraat 4 f. 800 f. 800
Jan Berends stadsreiniger Waschbleek 88 f. 500 f. 600
Jan van den Berg timmerknecht Liemendijk 28 f. 600 f. 600
Jan Bleeker werkman Moriaanstraat 5 f. 500 f. 500
Jan Bogaard timmerknecht Both.Apothekerstr. 9 f. 600 f. 600
Jan Bosma plateelschilder Nieuwstraat 46 f. 0 f. 700
Jan Broersma bootwerker Lanen 86 f. 700 f. 600
Jan van Dijk wegwerker Hofstraat 37 f. 600 f. 700
Jan Dreijer gep. comm. ter secr. Hoogstraat 35 f. 1000 f. 1800
Jan Ferwerda sigarenmaker Nutstraat 2 f. 800 f. 900
Jan Greving hulpkeurmeester Hoogstraat 23 f. 800 f. 1200
Jan de Groot zonder Kerkpad 10 f. 500 f. 500
Jan de Haan control. poetser gasfabriek Rapenburg 6 f. 600 f. 700
Jan van der Heide bootwerker Achterstraat 41 f. 600 f. 500
Jan Hilverda stadsreiniger Waschbleekstraat 10 f. 500 f. 700
wed Jan van der Hoef geb. J. Fekkes caféhoudster Noorderhaven 88 f. 1800 f. 1800
Jan Holstein voorman Vijver 4 f. 1200 f. 1400
Jan van Hulst Jzn. fabrikant Voorstraat 40 f. 5100 f. 0
Jan van Hulst Szn. fabrikant Noordijs 15 f. 6000 f. 7100
Jan de Jong schoenmaker Gr. Bredeplaats 31 f. 500 f. 600
Jan Kamstra kantoorbediende Zoutsloot 53 f. 800 f. 1100
Jan Kaspers zoutkeetsknecht Westersteeg 4 f. 600 f. 700
Jan Koopmans exportslagersknecht Rapenburg 9 f. 700 f. 600
Jan Koster zoutkeetsknecht Hofstraat 18 f. 600 f. 700
Jan Krijtenburg timmerman Hoogstraat 13 f. 1300 f. 1300
Jan Kroes Gzn. winkelier Voorstraat 17 f. 1600 f. 1600
Jan Kuipers bootwerker Schritsen 4 f. 500 f. 500
Jan Lichtendahl Wz. visscher en winkel. Kerkstraat 21 f. 5000 f. 3000
Jan Lok schoenmaker Lanen 64 f. 700 f. 1000
Jan van der Meij sigarenmaker Achterstraat 31 f. 0 f. 800
Jan Nauta verver Lanen 37 f. 500 f. 500
Jan Nieuwenhuis koopman Lanen 7 f. 1000 f. 1000
Jan Ouendag schoenmaker Kl. Breedeplaats 24 f. 1200 f. 1500
Jan Poort aanspreker Voorstraat 4 f. 500 f. 0
Jan Poort Hzn. winkelier Voorstraat 7 f. 800 f. 1000
Jan Postma secretaris thesaurier Kl. Breedeplaats 12 f. 1800 f. 2000
Jan Roorda voorman Voorstraat 34 f. 600 f. 600
Jan Roos logementhouder Havenplein 3 f. 2000 f. 2000
Jan Ruiter apotheker Lanen 85 f. 5000 f. 6000
Jan Scheepsbouwer ijzerwerker Schoolstraat 6 f. 800 f. 800
Jan Scholte handelaar in brandst. Oosterkeetstraat 4 f. 800 f. 800
Jan van der Schoot Czn. winkelier Noorderhaven 101 f. 2200 f. 3000
Jan Smilde exportslager Noordijs 17 f. 4500 f. 5000
Jan Spoelstra timmerknecht Rapenburg 4 f. 800 f. 900
Jan Stellingwerff winkelier Brouwersstraat 20 f. 1500 f. 1800
Jan Stienstra caféhouder en verv. Hoogstraat 53 f. 1700 f. 2000
Jan Veltman stadsreiniger Kerkstraat 39 f. 500 f. 700
Jan Visser zet-winkelier Voorstraat 43 f. 800 f. 800
Jan van der Vlies bootwerker Zuidersteeg 11 f. 0 f. 0
Jan de Vries bootwerker Vijver 3 f. 800 f. 700
Jan de Vries bootwerker Kerkpoortstraat 41 f. 600 f. 500
Jan Wagenmakers zetkastelein Noorderhaven 42 f. 600 f. 2000
Jan van der Wal exportslager Noorderhaven 20 f. 6000 f. 6000
Jan van der Weide timmerman Droogstraat 14 f. 500 f. 700
Jan van der Weide Bzn. kantoorbediende Brouwersstraat 23 f. 1200 f. 1500
Jan van der Werf Gzn. bootwerker Kerkpoortstraat 2 f. 700 f. 500
Jan Westendorp zonder Franekereind 1 f. 4100 f. 4700
Jan van Wier sleeper Achterstraat 18 f. 500 f. 500
Jan van Wier bakkersknecht Franekereind 19 f. 600 f. 700
Jan de Wit mandenmakerskn. Bildtstraat 16 f. 500 f. 600
Jan de Wit pakhuisknecht Noorderwal 42 f. 500 f. 600
Jan van Zanen zonder Nieuwstraat 48 f. 600 f. 600
Jan van der Zee exportslagersknecht Anjelierstraat 39 f. 600 f. 500
Jan Zeinstra timmerknecht Kerkpad 34 f. 700 f. 700
Jan Zwart Ezn. boekhandelaar Voorstraat 1 f. 1300 f. 1900
Jan A. Hondema groentenventer Hofstraat 7 f. 500 f. 600
Jan Anes Zeinstra zonder Schritsen 57 f. 1600 f. 1600
Jan Carel Posthuma los werkman Droogstraat 35 f. 500 f. 500
Jan Douwe Paesens timmerknecht Noorderwal 26 f. 500 f. 600
Jan E. de Boer binnenloods Dokstraat 10 f. 1200 f. 1300
Jan Freerk Fontein koopm. en zoutzieder Voorstraat 36 f. 5000 f. 5500
Jan H. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 17 f. 30000 f. 25000
Jan H. van der Zeep steenhouwer Fabrieksstraat 2 f. 900 f. 1000
Jan Henri Acker postdirecteur Gr. Bredeplaats 6a f. 3300 f. 3400
Jan Houterman Allaart predikant Kl. Breedeplaats 18 f. 2100 f. 2200
Jan J. de Groot tapper en winkelier Franekereind 38 f. 1300 f. 1300
Jan J. de Jong stoker Vijverstraat 6 f. 700 f. 0
Jan K. Faber tapper en metselaar Heerensteeg 4 f. 800 f. 900
Jan K. Hoitsma broodbakker Zoutsloot 51 f. 700 f. 1000
Jan K. de Vries los werkman Droogstraat 10 f. 500 f. 500
Jan L. de Boer bootw. en winkelier Zuiderstraat 12 f. 0 f. 0
Jan P. Bouma conduct. Posterijen Zoutsloot 44 f. 1000 f. 1100
Jan S. Agema melktapper Zoutsloot 113 f. 800 f. 1300
Jan S. Dijkstra mosselvisscher Rozengracht 16 f. 1500 f. 1000
Jan T. Stienstra exportslagersknecht Gr. Ossenmarkt 18 f. 600 f. 700
wed Jan W. Grobbe geb. De Lange zonder Schoolstraat 16 f. 700 f. 700
Jan W. van Oosterom commies directe bel. Dokstraat 4 f. 800 f. 1000
Jan Y. Witte stoffeerder Voorstraat 72 f. 4000 f. 3900
Jane Ronner winkelier Voorstraat 11 f. 800 f. 1000
Janna van der Zeep zonder Franekereind 21 f. 1100 f. 1100
Jannes Kastelein comm.-verificat. bel. Schritsen 35 f. 1100 f. 1300
Jansje Appeldoorn zonder Noorderhaven 102 f. 1500 f. 1500
Jansje Schuit vrouw van Jan Fekkes winkel. in sigaren Lanen 82 f. 0 f. 700
Jantje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Janus Kamminga concierge H.B.S. Zuiderhaven 63 f. 700 f. 900
Jeep Cornelis van der Schoot stoffeerder Voorstraat 46 f. 0 f. 1200
Jekele Driesten poulier Noorderhaven 76 f. 900 f. 500
Jekele Tichelaar bootwerker Kerkpoortstraat 53a f. 700 f. 500
Jelle Fekkes scheepsmeter Noorderhaven 87 f. 1100 f. 2000
Jelle Hardorff kantoorbediende Kl. Breedeplaats 15 f. 1400 f. 1400
Jelle van der Molen agent v. pol. 1e kl. Franekereind 42 f. 700 f. 800
Jelle van der Veen broodbakker Brouwersstraat 28 f. 1700 f. 1700
Jelte Jager meesterkn. graanpakh. Noordergrachtswal 14 f. 700 f. 800
Jentje Odinga l.l. machinist Nieuwstraat 56 f. 700 f. 0
Jentje Reitsma zonder Noorderhaven 25 f. 600 f. 600
Jetze Jansen banketbakker Brouwersstraat 8 f. 1000 f. 1200
wed Jetze Stienstra geb. Ruijgh zonder Noorderhaven 9 f. 1000 f. 700
Jetze P. de Vries schoenmaker Voorstraat 32 f. 2000 f. 2800
Jippe Eisma opz. gem. reiniging Zuiderstraat 13 f. 0 f. 0
Jitze Drost slager Gr. Ossenmarkt 13 f. 600 f. 900
Jochem Kroes machinist Kerkpoortstraat 11 f. 700 f. 700
Jochem Lettinga bootwerker Anjelierstraat 32 f. 500 f. 500
Jochem Nauta Azn. timmerman Zuiderhaven 25 f. 1200 f. 1200
Johan Driesten sigarenmaker Dwarsstraat 17 f. 500 f. 800
Johan ten Tije conducteur S.S. Zoutsloot 45 f. 1000 f. 1000
Johan H. Broersma winkelier Gr. Ossenmarkt 11 f. 1300 f. 1400
Johan H. Outhuijse werkman St. Odolphisteeg 4 f. 600 f. 700
Johan H. Wink barbier Lanen 30 f. 500 f. 500
Johan Heinrich Schumacher stucadoor Zuiderstraat 2 f. 0 f. 0
Johan J. Snijder wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Johan J. Snijder Hzn. handelaar in gedistill. Voorstraat 8 f. 5700 f. 6900
Johan M. Brunsmann timmerknecht Karremanstraat 20 f. 500 f. 600
Johanna Posthuma zonder Zuiderhaven 73 f. 1000 f. 900
Johanna Prins onderwijzeres Zuiderhaven 81 f. 800 f. 1000
Johanna C. Manssen gezelschapsjuffrouw Noordijs 9 f. 900 f. 900
Johanna Gerhard Coops juffr. v. gezelschap Noordijs 15 f. 800 f. 1000
Johanna M.L. Somers onderwijzeres Hofstraat 21 f. 700 f. 800
wed Johannes Annema zonder Schritsen 45 f. 0 f. 500
Johannes Arends direct.v.Gend&.Loos Brouwersstraat 14 f. 1000 f. 1000
Johannes Bergsma losser v. basalt- en grintschepen Gr. Ossenmarkt 8 f. 500 f. 0
Johannes de Boer werkman Schritsen 28 f. 0 f. 700
Johannes Boomstra ontv. waterschap Heiligeweg 3 f. 1800 f. 2300
Johannes Dijkstra Jzn. banketbakker Franekereind 9 f. 1200 f. 1500
Johannes Duijster arts Voorstraat 28 f. 4000 f. 4500
Johannes Fluit bootwerker Drie Romersteeg 1 f. 600 f. 600
Johannes Fluitsma tapper Zuiderstraat 11 f. 0 f. 0
Johannes Frölich sleeper Lanen 50 f. 800 f. 800
Johannes Giezen brugwachter Zuiderhaven 5 f. 600 f. 700
Johannes Godthelp werkman Noordergrachtswal 42 f. 0 f. 600
Johannes Hibma sigarenfabrikant Lanen 84 f. 3500 f. 4000
Johannes Huisman timmerknecht Romasstraat 31 f. 0 f. 0
Johannes de Jong Dzn. kapitein Lanen 32 f. 1400 f. 1200
Johannes Kats werkman Romasstraat 6 f. 600 f. 700
Johannes Koopmans groentenventer Karremanstraat 25 f. 500 f. 600
Johannes Koopmans exportslagersknecht Nieuweburen 15 f. 600 f. 700
Johannes Kuhlman cargadoor Zuiderstraat 18 f. 0 f. 0
Johannes Kuurstra timmerknecht Hoogstraat 3 f. 600 f. 0
Johannes Leijen letterzetter Noordergrachtswal 30 f. 600 f. 700
Johannes van der Meulen hoofdagent v. politie Scheerstraat 6 f. 800 f. 900
Johannes Pascal los werkman Kroonsteeg 3 f. 0 f. 600
Johannes Radsma huisschilder Hoogstraat 21 f. 1000 f. 1000
Johannes van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56 f. 7000 f. 15000
Johannes van der Zee werkman Schoolplein 5 f. 0 f. 700
Johannes Zijlstra klerk gasfabriek Heiligeweg 56 f. 800 f. 900
Johannes Benedi Martein 1e machinist Gr. Bredeplaats 17 f. 2400 f. 1200
Johannes Cornel Visser lichtwachter Dokstraat 1 f. 1200 f. 1200
Johannes F. Posthuma kassier Zuiderhaven 73 f. 6000 f. 7000
Johannes H. Baalman onderwijzer R.K. jongensschool Prinsenstraat 4 f. 900 f. 900
Johannes H. Germans kleermaker Lanen 4 f. 700 f. 900
Johannes H. Stind winkelier Voorstraat 87 f. 2000 f. 1700
Johannes H.A. Frank kapelaan Zuiderhaven 77 f. 900 f. 900
Johannes H.G. Jansen pastoor Zuiderhaven 77 f. 4500 f. 4800
Johannes M. van der Heide stoker Nieuwstraat 16 f. 600 f. 800
Johs. Stellingwerff koopman Noorderhaven 49 f. 800 f. 800
Joon van der Werf scheepstimmerman Schoolstraat 2 f. 600 f. 600
Joost Jilderts zonder Schritsen 40 f. 1100 f. 1100
Joost Dingeman de Hoog predikant Voorstraat 39a f. 2100 f. 2300
Jouw Nagel besteller Heiligeweg 34 f. 0 f. 500
Jozef Markenstein bootwerker Schritsen 55 f. 700 f. 600
Jurjen Eskes mandenmaker Zoutsloot 39 f. 1000 f. 1000
Jurjen van der Meer koopman Zuiderhaven 59 f. 1500 f. 1700
Jurre P. van den Berg comm. ter secretarie Liemendijk 28 f. 0 f. 1300
wed K. Blavier geb. S. de Vries zonder Lanen 74 f. 500 f. 500
Klaas Elzinga treinsmid S.S. Kruisstraat 9 f. 800 f. 0
Klaas Fortuin broodbakker Franekereind 19 f. 1100 f. 1100
Klaas van der Heide exportslagersknecht Bildtstraat 21 f. 700 f. 1000
Klaas Henstra winkelier Hoogstraat 20 f. 2500 f. 2500
Klaas Hoekstra agent v. pol. 2e kl. Achterstraat 5 f. 600 f. 700
Klaas Hondema schoenmaker Voorstraat 73 f. 1100 f. 1400
Klaas de Jong beurtschipper Franekereind 25 f. 700 f. 700
Klaas Küter rijwielhandelaar Noorderhaven 72 f. 1500 f. 1000
Klaas Koster meesterkn. zoutkeet. Lammerwarnderst. 1 f. 700 f. 800
Klaas Leeuwesteijn werkman Spinhuisstraat 5 f. 600 f. 600
Klaas van der Meijer bootwerker Nieuweburen 29 f. 500 f. 500
Klaas Scheffers zoutweger Lanen 21 f. 900 f. 1000
Klaas de Vries bootwerker Noorderwal 8 f. 600 f. 0
Klaas Wiersma koetsier Karremanstraat 34 f. 600 f. 700
Klaas Zwerver winkelier Lanen 26 f. 600 f. 800
Klaas P. Kramer stoomboot kapitein Dokstraat 3 f. 1200 f. 1200
Klaas W. de Vries koopman Noorderhaven 39 f. 1600 f. 1600
Klaasje van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 0 f. 700
Koert Touwslager winkelier Hoogstraat 18 f. 0 f. 600
Kornelis R. Visser onderwijzeres Brouwersstraat 10 f. 1000 f. 1300
Krijn J. Meinesz houthandelaar Rozengracht 17 f. 11100 f. 15300
L.A. Faats vrouw van D. Julius zonder Schoolstraat 12 f. 1000 f. 1000
Laas Wijnalda slijter Heiligeweg 21 f. 1400 f. 1100
Lambertus Wagenaar zonder Rommelhaven 11 f. 500 f. 500
Lammert Buisman koopman Rozengracht 11 f. 2000 f. 2000
Lammert Julius ladingmeester S.S. Schoolstraat 12 f. 900 f. 900
Lammert Kroes winkelbediende Voorstraat 17 f. 600 f. 600
Lauwrens Dijkstra mandenmaker Noorderhaven 64 f. 0 f. 700
Leendert van der Wal koopman Noorderhaven 108 f. 5000 f. 5000
Leendert A. Reiniers leeraar Schritsen 17 f. 1900 f. 1900
Leendert H. Dinn leeraar H.B.S. Zuiderhaven 2 f. 2200 f. 2200
Leendert Jacobu Hannema kantoorbediende Voorstraat 56 f. 5200 f. 7800
Leonard Goldsmid Isr. Godsdienst Raamstraat 3 f. 800 f. 1100
Leonard Leijdesdorff goudsmid Voorstraat 75 f. 8000 f. 5000
Leonardus J. Huisman timmerknecht Noordergrachtswal 32 f. 500 f. 600
Levie Messcher koopman Lanen 13 f. 0 f. 0
Levie Pais koopman in groenten Kl. Breedeplaats 16 f. 1100 f. 1200
Levie de Vries taxateur Hofstraat 6 f. 500 f. 500
Lieuwe Baarda gardenier Zoutsloot 83 f. 1000 f. 1400
Lieuwe van Minnen winkelier Franekereind 29 f. 800 f. 1000
Lieuwe van der Weide banketbakker Schritsen 65 f. 1700 f. 1700
Lieuwe R. Veltman schipper Kerkpad 20 f. 1000 f. 1200
Lijkele Roedema werkman Zoutsloot 103 f. 700 f. 700
Lodewijk Tigchelaar schilder Havenplein 18a f. 800 f. 800
Lodewijk Wiersma koperslager Voorstraat 69 f. 2000 f. 3300
Lodewijk A. Rijfkogel broodbakker Lanen 46 f. 1000 f. 1000
Lodewijk J. Kruithof manufacturier Kl. Breedeplaats 20 f. 1800 f. 2500
Lodewijk K. Tigchelaar stadsreiniger Droogstraat 61 f. 600 f. 800
Lolke Godthelp kleermaker Noordergrachtswal 26 f. 600 f. 700
Lolke Kolmer voorman Liemendijk 22 f. 1500 f. 1500
Lolke Lolkema kapt. schelpenzuiger Gr. Bredeplaats 16 f. 2000 f. 2000
Lolke Miedema brugwachter Oude Turfkade 2 f. 500 f. 700
Lolke Pieksma los werkman Werfpad 9 f. 0 f. 600
Lolle Goverts winkelier Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
Louis Johan Faber koopman Rommelhaven 3 f. 1600 f. 1900
Lourens de Jong slager Brouwersstraat 16 f. 1800 f. 1800
Lourens Posthumus verver Heiligeweg 16 f. 700 f. 800
Lubbert B. Eppinga kantoorbediende Zoutsloot 95 f. 500 f. 500
Lubertus Torenbeek timmerman Heiligeweg 25 f. 3000 f. 5500
Ludwig G. Stängel pakhuisknecht Lanen 44 f. 500 f. 600
wed M. Mulder geb. B. Pan tapster Schritsen 8 f. 500 f. 0
Maaike Hibma modiste Brouwersstraat 7 f. 700 f. 900
Maaike Miedema zonder Noorderhaven 100 f. 900 f. 900
Margaretha de Winter hoofdonderwijzeres Hofstraat 21 f. 900 f. 900
Maria Berbee hoofdonderwijzeres Hofstraat 21 f. 900 f. 900
Maria Johanna Bolkestein drogiste Voorstraat 23 f. 1000 f. 1200
Marinus C. de Goedt darmenbewerker Nieuwstraat 12 f. 600 f. 700
Marius van der Woude koopman Hoogstraat 5 f. 2500 f. 2000
Marten Beima adj. comm. P. en T. Noorderhaven 26 f. 1100 f. 1200
Marten Berends stadsreiniger Weverstraat 8 f. 500 f. 700
Marten Krook leerlooier Nieuwstraat 1 f. 600 f. 600
Marten Palstra stadstimmerman Schritsen 16 f. 7800 f. 900
Marten Smit exportslagersknecht Heerenwaltje 9 f. 500 f. 500
Marten P. Kwast bierhuishouder Schritsen 58 f. 800 f. 800
Martha Hibma onderwijzeres Lanen 84 f. 1100 f. 1100
Martinus Boonstra matroos Noorderhaven 46 f. 500 f. 600
Martinus Broersma timmerman Voorstraat 61a f. 1500 f. 2500
Martinus ten Brug metselaar Achterstraat 42 f. 500 f. 600
Martinus Koopmans slager Kl. Kerkstraat 16 f. 2000 f. 3000
Martinus Postma zoutkeetsknecht Ooievaarsteeg 18 f. 600 f. 700
Martinus Vogelaar slager Heiligeweg 27 f. 1200 f. 1200
Martinus de Wit tuinman Gr. Bredeplaats 23 f. 500 f. 600
Matheus van Os steenzetter Heerenwaltje 13 f. 500 f. 600
Mathijs H. Ouendag winkelier Kl. Breedeplaats 2 f. 1600 f. 2200
Matthijs van Bonzel muziekleeraar Noorderhaven 51 f. 2000 f. 2000
Matthijs de Groot timmerknecht Hofstraat 1 f. 500 f. 500
Matthijs Schoot werkman Zeepaardsteeg 1 f. 600 f. 700
Maurits Parfumeur manufacturier Voorstraat 31 f. 2000 f. 4000
Meindert Radsma horlogemaker Hoogstraat 21 f. 900 f. 900
Meindert Remmelink comm. v. Politie Noorderhaven 75 f. 2100 f. 2100
Meindert Severein bootwerker Wortelstraat 8 f. 600 f. 600
Meine Wijnalda zonder St. Odolphisteeg 7 f. 900 f. 900
Meint Bottema broodbakker Bildtstraat 13 f. 700 f. 900
Melle Kamstra agent v. pol. 1e kl. Zoutsloot 53 f. 700 f. 900
Metske A. Walsma agent van politie Caspar di Roblesstr. 16 f. 700 f. 900
Mindert K. van Weemen timmerknecht Schritsen 34 f. 600 f. 800
Minne Westra hulpkeurmeester Zuiderhaven 54 f. 900 f. 1200
Minze de Vries brugwachter Noorderhaven 5 f. 600 f. 800
Namle Wijga broodbakker Kerkstraat 23 f. 12000 f. 1300
Neeltje Kruisweg winkelierster Voorstraat 57 f. 2000 f. 3000
Nicolaas Bambach bootwerker Zuiderstraat 8 f. 0 f. 0
Nicolaas Simonsz burgemeester Noordijs 19 f. 13600 f. 14600
Nicolaas Voogd kantoorbediende Kl. Breedeplaats 13 f. 700 f. 800
Nicolaas Wafelaar winkelier Lanen 65 f. 600 f. 900
Nicolaas C. Hermes barbier Kerkstraat 26 f. 600 f. 700
Nicolaas J. Jonker leeraar zeevaartsch. Havenplein 18 f. 1700 f. 1700
Ocke Houwink dir. N.V. Houthandel v.h Hubert Jans & Co. Noorderhaven 96 f. 9500 f. 9500
Oege van der Meulen kantoorbediende Heiligeweg 58 f. 1100 f. 1900
Oentje Cuiper kantoorbediende Voorstraat 18 f. 600 f. 600
Okke Norel melktapper Schritsen 42 f. 600 f. 600
Okke Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32 f. 500 f. 500
Okke van der Sluis bootwerker Zeepziedersstraat 4 f. 700 f. 600
Omko Huizenga kleermaker Zuiderhaven 24 f. 600 f. 600
Otto de Jong schoenmaker Kerkstraat 19 f. 0 f. 600
Otto H.M. Koster bootwerker Gr. Ossenmarkt 16 f. 600 f. 500
Paulus Akkerman agent v. pol. 2e kl. en los werkman Achterstraat 44 f. 600 f. 700
Paulus van Beusekom stoker Jan Ruurdstraat 3 f. 700 f. 500
Paulus Bijlsma houtbewerker Hofstraat 20 f. 1000 f. 900
Paulus de la Fette onderwijzer Hofstraat 8 f. 500 f. 700
Paulus Kuijper besteller Zoutsloot 80 f. 500 f. 600
Paulus van der Wal smid Vijverstraat 18 f. 1400 f. 1400
Paulus Wierdsma winkelier Simon Stijlstraat 7 f. 1000 f. 1200
Paulus H. Kerstel barbier Brouwersstraat 11 f. 1200 f. 1200
Petronella G. Koster onderwijzeres Noorderhaven 43 f. 1100 f. 1200
Petrus Bisschop timmerman Schritsen 50 f. 1300 f. 1300
Petrus de Bruin metselaar Havenplein 28 f. 0 f. 0
wed Petrus Hamstra geb. T. van Slooten zonder Noorderhaven 31a f. 800 f. 800
Petrus Henkes metselaar Kerkstraat 42 f. 500 f. 600
Petrus Veltman schoorst.v. & winkel. Schritsen 67 f. 800 f. 900
Petrus Vogelaar concierge Rommelhaven 22 f. 700 f. 700
Petrus J. de Boer winkelier Kerkstraat 36 f. 900 f. 1000
Petrus J.J. de Vries winkelier Voorstraat 81 f. 0 f. 700
Philip Jacob Huijser zonder Zoutsloot 101 f. 0 f. 0
Philippus Lenger klerk Prinsenstraat 10 f. 600 f. 900
Pier Bouma kantoorbediende Lanen 19 f. 600 f. 700
Pier Glas reiniger Drie Romersteeg 3 f. 500 f. 700
Pier Lichtendahl Jzn. mosselv. en winkel. Kerkstraat 16 f. 4000 f. 2500
Piet van der Werf Azn. handelsreiziger Brouwersstraat 25 f. 2000 f. 2500
Pieter Bakker gasfitter Hofstraat 24 f. 600 f. 0
Pieter de Boer barbier Hondenstraat 2 f. 800 f. 900
Pieter Brugman leeraar Zeevaartsch. Schritsen 34 f. 1700 f. 1800
Pieter Faber zonder Kl. Breedeplaats 25 f. 1000 f. 700
Pieter Frölich timmerman Zoutsloot 7 f. 1000 f. 1000
Pieter Friso korenmolenaar Zoutsloot 11 f. 800 f. 1200
Pieter Froentjes rijksambtenaar St. Odolphisteeg 6 f. 700 f. 700
Pieter Huizenga bootwerker Zuiderstraat 3 f. 0 f. 0
Pieter de Jong 1e stoker gasfabriek Weverstraat 14 f. 600 f. 800
Pieter Kats reiniger Jekelsteeg 1 f. 500 f. 700
Pieter Kuiper timmerknecht Lanen 60 f. 500 f. 600
Pieter van Meurs zonder Zuiderhaven 45 f. 1500 f. 1400
Pieter Miedema broodbakker Hoogstraat 36 f. 1200 f. 1300
Pieter Nota zeemtouwer Nieuwstraat 64 f. 600 f. 700
Pieter van Slooten zonder Lanen 17 f. 2000 f. 1800
Pieter Tjallingii zoutzieder Gr. Bredeplaats 26 f. 1400 f. 0
Pieter Verschuure visscher Gr. Bredeplaats 19 f. 1500 f. 1500
Pieter Visser zonder Kerkpoortstraat 53 f. 600 f. 600
Pieter de Vries wegwerker S.S. Noordijs 10 f. 0 f. 700
Pieter van der Wal kantoorlooper Kl. Breedeplaats 23 f. 800 f. 800
Pieter Zondervan exportslagersknecht Kruisstraat 1 f. 0 f. 0
Pieter Zuiderhof bierbottelaar Steenhouwerstraat 2 f. 0 f. 0
Pieter C. Hamstra winkelier Bildtstraat 11 f. 1800 f. 1800
Pieter C. van der Schoot stoffeerder Heiligeweg 60 f. 2000 f. 2500
Pieter Corns. Peereboom commies directe bel. Dokstraat 6 f. 800 f. 1000
Pieter D. Matak Fontein houthandelaar Noorderhaven 113 f. 23700 f. 33000
Pieter H. Mooiman timmerman Nieuwstraat 27 f. 600 f. 700
wed Pieter H. Westerhuis geb. F. de Vries zonder Gr. Bredeplaats 12 f. 1000 f. 1000
Pieter O. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32 f. 500 f. 500
Pieter P. Westerhuis jr. winkelier Gr. Bredeplaats 12 f. 2400 f. 2400
Pieter S. de Groot loodsleerling Droogstraat 73 f. 500 f. 600
Pietje Buijs onderwijzeres Voorstraat 61a f. 500 f. 700
Pokke Bijlsma zonder Visscherstraat 4 f. 0 f. 600
Poppe Jager meesterkn. zouziederij Ged. Korte Zoutsl. 7 f. 1100 f. 1100
wed R. Boersma geb. Kamstra zonder Noorderhaven 77 f. 1600 f. 2200
wed R. Faber geb. v. Getzen zonder Kl. Breedeplaats 9 f. 900 f. 900
wed R. Pais geb. R. Pais zonder Brouwersstraat 9 f. 2500 f. 2500
Rauke Henstra ondermachinist Caspar di Roblesstr. 5 f. 900 f. 900
Reijer Brouwer visscher Zuiderstraat 5 f. 0 f. 0
Reijer C. Boon touwslager Noorderhaven 28 f. 1200 f. 1400
Rein Tigchelaar werkman Hondenstraat 3 f. 500 f. 500
Reindert van den Berg timmerknecht Hofstraat 28 f. 600 f. 600
Reindert Visser loodsleerling Dokstraat 12 f. 700 f. 700
Reindert Wijnalda slager Gr. Bredeplaats 29a f. 1300 f. 1800
Reinold Faber venter Brouwersstraat 2 f. 800 f. 900
Reinold Rijkeboer loodsleerling Caspar di Roblesstr. 10 f. 500 f. 600
Reintje Kaspers bootwerker Rinnertspijp 4 f. 600 f. 500
Remmelt van der Woude bootwerker Zeeweg 7 f. 700 f. 600
Remmer Weidema koperslager Heiligeweg 70 f. 1000 f. 1000
Renze Dijkstra melktapper Zuiderstraat 4 f. 0 f. 0
Renze Koopmans smidsknecht Nieuwstraat 60 f. 500 f. 600
Riemer Agema melktapper Anjelierstraat 2 f. 900 f. 1000
Rienk de Groot bootwerker Visscherstraat 3 f. 700 f. 600
Rienk Posthumus metselaar Noordergrachtswal 18 f. 500 f. 0
Rienk Vlietstra handelaar Kl. Breedeplaats 8 f. 4000 f. 4000
Rients D. van der Zee stadsreiniger Spinhuisstraat 1 f. 500 f. 700
Rinke Dijkstra doodgraver Zoutsloot 29 f. 600 f. 700
Rinke Elzinga bakkersknecht Noorderhaven 73 f. 500 f. 500
Rinske van der Woude onderwijzeres Hoogstraat 26a f. 1100 f. 1100
Rintje Posthuma schipper Scheerstraat 5 f. 600 f. 700
wed Rinze Lovius geb. Tjepkema zonder Voorstraat 7a f. 900 f. 900
Rinze de Ruijter P. Dzn. sigarenfabrikant Voorstraat 50 f. 6800 f. 10000
Rinze G. van Slooten azijnfabrikant Voorstraat 60 f. 6100 f. 6600
Roelof Beima broodbakker Noorderhaven 26 f. 900 f. 1000
Roelof Boer cand. notaris Brouwersstraat 28 f. 1300 f. 1400
Roelof Jacobs meubelmakerskn. Voorstraat 66 f. 600 f. 800
Roelof Schurink arts Noorderhaven 37 f. 7500 f. 8000
Roelof Tigchelaar winkelier Lanen 33 f. 800 f. 800
Roelof van der Veen exportslagersknecht Lanen 47 f. 600 f. 500
Roelof A. Boersma Tzn. broodbakker Gr. Ossenmarkt 21 f. 1000 f. 1200
Roelof R. Feenstra koopm. in aardappelen Rozengracht 8 f. 12000 f. 13000
Rouke de Boer werkman Dokstraat 2 f. 700 f. 700
Rudolfina Garrels onderwijzeres Hofstraat 21 f. 0 f. 600
wed S. van Hulst geb. van Schouwenburg zonder Noordijs 15 f. 9900 f. 10100
wed S. de Wit geb. H. Holstein zonder Zuiderhaven 45 f. 500 f. 1400
Sake Minkes conducteur Kerkpoortstraat 75 f. 500 f. 500
Sammer C. Nederhoed rangeerder Westerstraat 3 f. 600 f. 600
Sape Postma Wzn. winkelier Kl. Breedeplaats 6 f. 700 f. 800
Sara Alkema zonder Noorderhaven 78 f. 500 f. 500
Sara Godfried wijkverpleegster Voorstraat 23 f. 700 f. 800
Scato Fontein kantoorbediende Voorstraat 80 f. 1800 f. 2200
Seus Kreusinga kapitein Schritsen 38 f. 2500 f. 3500
Sible Osinga landarbeider Kruisstraat 10 f. 700 f. 800
Sicco Tigchelaar winkel. & koopman Hoogstraat 37 f. 1600 f. 3000
Siebe Post gaarder havengelden Raamstraat 8 f. 700 f. 800
Siebe Schachtschabel zonder Steenhouwerstraat 6 f. 0 f. 0
Siebe B. van der Meer adj. dir. Houtimport Heiligeweg 11 f. 2300 f. 3300
Siebren Bruinsma fabr. v. melkproducten Voorstraat 3 f. 700 f. 700
Siebren Hofman onderwijzer Heiligeweg 29 f. 1500 f. 1700
Siebren Klein koopman Hoogstraat 25 f. 5000 f. 40000
Sierk Hondema barbier Lanen 76 f. 800 f. 800
Sierk van der Werf winkelier Hofstraat 14 f. 1900 f. 4900
Sietse Hamstra sr. azijnfabrikant Franekereind 12 f. 3000 f. 4400
Sietze van der Zee rijksveldwachter Havenplein 1 f. 800 f. 900
Sijbe Haringa zetschipper Gr. Bredeplaats 33 f. 600 f. 700
Sijbe Kwast leerlooier Rapenburg 3 f. 600 f. 700
Sijbe Okkinga notaris Zuiderplein 1 f. 0 f. 0
Sijbe van der Schaaf tapper Droogstraat 13 f. 700 f. 700
Sijbe Sikkema aardappelhandelaar Heiligeweg 54 f. 1800 f. 3000
Sijbe de Vries winkelbediende Hoogstraat 39 f. 800 f. 800
Sijbe T. Mellema zonder Noorderhaven 10 f. 700 f. 700
Sijberen Schaafsma sluisw. kl. sluis Zuiderbolwerk 4 f. 600 f. 800
Sijbrand Jacobi kantoorbediende Lanen 39 f. 800 f. 800
Sijbrand Spannenburg schoenmaker Bildtstraat 12 f. 900 f. 1000
wed Sijbrand Tjallingii fabrikant Noordijs 13 f. 12000 f. 12000
Sijbren Beuker stoker Heerenwaltje 7 f. 600 f. 600
Sijbren Broersma bootwerker Liemendijk 10 f. 600 f. 500
Sijbren Brouwer bootwerker Dijkswal 2 f. 600 f. 500
Sijbren Tuinhout meesterknecht Noorderhaven 62 f. 700 f. 800
Sijbren de Vries kastelein Prinsenstraat 2 f. 900 f. 900
Sijbren A. Noordmans concierge spaarb. Noorderhaven 114 f. 1000 f. 1100
Sije Boomstra sr. winkelier Prinsenstraat 6 f. 500 f. 500
Sijke van Slooten onderwijzeres Voorstraat 60 f. 900 f. 900
Sijs Hondema kantoorlooper Jan Ruurdstraat 1 f. 600 f. 700
Sijtske Tjallingii zonder Voorstraat 70 f. 8000 f. 9000
Sijtze Baarda koopman Noorderhaven 53 f. 4000 f. 2500
Sijtze Wielinga onderwijzer Noorderhaven 45 f. 1400 f. 1500
Sijtze S. Harkema koopman in fruit Noorderhaven 110 f. 900 f. 900
Sikke Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 89 f. 5000 f. 6000
Sikke de Jong slager Voorstraat 47 f. 2000 f. 3000
Sikke de Vries koperslager Lanen 79 f. 800 f. 800
Sikke Zijlstra bootwerker Dwarsstraat 19 f. 700 f. 500
Simon Lenger bootwerker Zoutsloot 62 f. 600 f. 0
Simon Schaafsma besteller Wortelstraat 5 f. 500 f. 600
Simon de Vries winkelbediende Schritsen 11 f. 600 f. 800
Simon de Weerd bootwerker St. Odolphisteeg 11 f. 700 f. 500
Simon H. de Bruin bootwerker Kerkstraat 27 f. 500 f. 500
Sipke de Hoop zet-winkelier Voorstraat 20 f. 1000 f. 1000
Sipke Vlieger bootwerker Werfpad 7 f. 500 f. 500
Sjabertus Broersma bierhuishouder Zeepziedersstraat 1 f. 800 f. 800
Sjierk van der Heide winkel. in lederw. Kerkstraat 13 f. 800 f. 1200
Sjierk Riem sigarenmaker Nieuweburen 17 f. 800 f. 1500
Sjierk Vellinga pakhuisknecht Kerkpoortstraat 18 f. 700 f. 700
Sjierk van der Weide huisschilder Scheerstraat 8 f. 1000 f. 1000
Sjoerd Bijl gardeniersknecht Heiligeweg 48 f. 0 f. 700
Sjoerd Bijlsma broodbakker Voorstraat 83 f. 1000 f. 1000
Sjoerd Fontein zonder Voorstraat 52 f. 20100 f. 22400
Sjoerd Hannema koopm. en fabrikant Noordijs 21 f. 42700 f. 53000
Sjoerd Heeres kantoorbediende Vijver 6 f. 900 f. 1100
Sjoerd van der Meer 1e stoker gasfabriek Fabrieksstraat 18 f. 700 f. 900
Sjoerd van der Schuit verver Kerkpoortstraat 8 f. 600 f. 900
Sjoerd van Veen slager Noorderhaven 111 f. 1200 f. 1200
Sjoerd de Vrij bootwerker Zeilmakerstraat 11 f. 500 f. 600
Sjoerd Zondervan matroos Zuiderhaven 32 f. 600 f. 500
Sjoerd J. Hesling bootwerker Anjelierstraat 37 f. 600 f. 500
Sjoert Meijer logementhouder Noorderhaven 32 f. 800 f. 700
Sjouke Holstein timmerknecht Havenplein 28 f. 600 f. 600
Sjouke Polstra tapper Prinsenstraat 4 f. 1500 f. 1500
Sjouke van der Woude zonder Hoogstraat 26a f. 1000 f. 500
Sjouke R. Jorna pakhuisknecht Anjelierstraat 23 f. 600 f. 600
Souwe Broersma besteller Klaverbladstraat 13 f. 500 f. 600
Souwe Hilarius koperslager Hoogstraat 28 f. 1200 f. 1500
wed T. Mellema geb. Goovaarts pensionhoudster Voorstraat 54 f. 600 f. 600
wed T. Wiebenga geb. M. Wijga zonder Zuiderhaven 26 f. 800 f. 800
Taeke Vriezema werkman Noordergrachtswal 48 f. 600 f. 700
Taetse Houtman barbier Kerkstraat 11 f. 500 f. 600
Take Jacob Krijthe rijksklerk dir. bel. Noorderhaven 103 f. 800 f. 900
wed Tarquinius J. Hoekstra geb. C.A. Simonsz zonder Voorstraat 38 f. 3700 f. 4200
Teunis Bijlsma bootwerker Zeeweg 9 f. 500 f. 600
Teuntje Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 900 f. 900
Theodoor Heijnen hoofdconducteur S.S. Gr. Ossenmarkt 19 f. 1200 f. 1200
Theodoor J. Snijder kantoorbediende Kl. Breedeplaats 5 f. 1500 f. 3600
wed Theodor Stind geb. A. Witte zonder Voorstraat 30 f. 4000 f. 3600
wed Theodorus Keizer geb. H. Stootman zonder Zuiderhaven 13 f. 1100 f. 1100
Theodorus Roorda exportsl. en vellenbl. Hoogstraat 1 f. 10400 f. 20000
Theodorus de Windt handel in gedistill. en caféhouder Schritsen 51 f. 1200 f. 1000
wed Theodorus J. de Vries geb. Van Scheltinga drogiste Voorstraat 81 f. 4000 f. 4000
Theodorus J.A. van Rossum winkelier Hoogstraat 16 f. 600 f. 500
wed Theodorus J.M. van der Meer geb. Rooswinkel zonder Rozengracht 3 f. 500 f. 600
Theuntje Snijder zonder Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Thijs Kroon koopman Lombardstraat 2 f. 600 f. 600
Thoma Bolkestein onderwijzeres Voorstraat 39a f. 800 f. 900
Thomas Beuker timmerknecht Vianen 22 f. 500 f. 600
Thomas Eskes mandenmaker Schritsen 46 f. 700 f. 800
Thomas Galema stadsreiniger Spinhuisstraat 13 f. 600 f. 700
Thomas Keijzer melktapp. en winkel. Kerkstraat 15 f. 700 f. 900
Thomas Nauta smid Noorderhaven 1 f. 700 f. 800
Thomas van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 700 f. 700
Thomas Smit vetkoopman Kerkpoortstraat 3 f. 700 f. 1200
Thomas van der Veer res. machinist N.T.M. Scheerstraat 3 f. 500 f. 600
Thomas de Vries bediende Voorstraat 81 f. 700 f. 700
wed Thomas D. Visser geb. K. v.d. Veen tapster Westerkerklaan 1 f. 600 f. 600
Tiete Smith kantoorlooper Vijverstraat 22 f. 700 f. 500
Tietje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Tije S. Agricola koffiehuishouder Rozengracht 19 f. 1200 f. 1200
Titte de Jong ambt. ter Secr. Voorstraat 69 f. 500 f. 700
Tjalke Heijnen kantoorbediende Heiligeweg 62 f. 600 f. 700
Tjalke Koopmans timmerknecht Kerkstraat 3 f. 800 f. 800
Tjalke de Vries tuinmansknecht Hoogstraat 2 f. 700 f. 800
Tjalling Jongma slager Kerkstraat 38 f. 2000 f. 1800
Tjalling Terpstra boekdrukker Hoogstraat 12 f. 900 f. 1200
Tjebbe Torenbeek kantoorbediende Zuiderbolwerk 7 f. 1400 f. 1500
Tjeerd Alkema manufacturier Kerkstraat 31 f. 2100 f. 3000
Tjeerd J. Kerkhoven mast- en blokmaker Noorderhaven 60 f. 600 f. 800
Tjepke Eppinga kalkbrander Noorderhaven 41 f. 2000 f. 2700
Tjepke Sterkenburg broodbakker Kl. Breedeplaats 22 f. 2000 f. 2000
Tjerk Bekius broodbakker Kerkpoortstraat 55 f. 600 f. 700
Tjerk de Groot melktapper Droogstraat 47 f. 600 f. 700
Tjerk de Groot bootwerker Dijkswal 10 f. 500 f. 500
Tjerk Mensonides bierbottelaar Gr. Bredeplaats 7 f. 500 f. 500
Tjerk Terpstra broodbakker Noordijs 1 f. 1000 f. 1000
Tjerk Tigchelaar werkman Anjelierstraat 14 f. 600 f. 700
Tjerk Tigchelaar winkelier Hoogstraat 41 f. 700 f. 1100
Tjerk A. de Vries zadelmaker Voorstraat 22 f. 1000 f. 1000
Tjerk B. de Vries houtwerker Molenpad 11 f. 500 f. 500
Tjetse C. de Wilde timmerknecht Vijver 8 f. 500 f. 600
Tjetsje Postma kantoorbediende Franekereind 34 f. 0 f. 500
Tjitse Mellema koemelker Hofstraat 47 f. 1300 f. 1500
Tjitse Wijbrandi bierhuishouder Havenplein 26 f. 500 f. 500
Tjitske Postma kantoorbediende Noordijs 7 f. 0 f. 600
Tjitze Hoekstra bakkersknecht Zeilmakerstraat 3 f. 600 f. 600
Tjitze Vlagsma marktm. jaarmarkt Raamstraat 4 f. 600 f. 600
Tjtitse van der Weide kleermaker Noorderhaven 58 f. 500 f. 600
Trijntje Visser zonder Brouwersstraat 10 f. 700 f. 700
wed U. Schuil geb. Panbakker aardap. handelaarster Noordijs 6 f. 2000 f. 2000
Uilke Henstra timmerknecht Caspar di Roblesstr. 5 f. 500 f. 600
Uilke P. Zwerver brievenbesteller Noordergrachtswal 36 f. 800 f. 800
Uilkje Lantinga onderwijzeres Zuiderhaven 26 f. 1200 f. 1300
Ulbe Posthuma metselaar Droogstraat 21 f. 500 f. 600
Voctor Wijne mosselvisscher Gr. Bredeplaats 10 f. 2000 f. 1800
wed W. Monsma geb. Schaaf winkelierster Heiligeweg 46 f. 700 f. 500
wed W.J. Wijnands geb. De Jong zonder Rozengracht 23 f. 1400 f. 1100
Walle Bergsma bootwerker Spinstraat 3 f. 700 f. 600
Walle de Jager koopman in lompen Lanen 1 f. 900 f. 900
Walle Kuiper schoenmaker Lanen 60 f. 600 f. 600
Watze van Driesten bootwerker Kerkpoortstraat 69 f. 600 f. 600
Watze de Graaf werkman Droogstraat 22 f. 0 f. 600
Watze Nauta rijtuigverhuurder Droogstraat 8 f. 1000 f. 1000
Watze Visser broodventer Zoutsloot 94 f. 600 f. 500
Wiebe Kracht bootwerker Leerlooierssteeg 2 f. 600 f. 600
Wiebe Kulsen bootwerker Wortelstraat 9 f. 0 f. 0
Wiebe van der Meulen Szn. winkelier Voorstraat 43 f. 1500 f. 1500
Wiebe de Vries tuinmansknecht Klaverbladstraat 18 f. 900 f. 1000
Wiebe C. Postma koopman Noordijs 7 f. 4300 f. 0
Wiebren Ruardi broodbakker Noorderhaven 35 f. 1000 f. 1500
Wiepkje de Vries melkverkoopster Lanen 70 f. 1200 f. 1500
Wietze Fopma bootwerker Havenplein 20 f. 600 f. 600
Wietze Velthuis winkelbediende Gr. Bredeplaats 22 f. 600 f. 700
Wijbe van der Zeep steenhouwer Noorderhaven 11 f. 1200 f. 1500
Wijbe J. Cornel koopman Heiligeweg 9 f. 2200 f. 3500
Wijbrandus Zijlstra letterzetter Heiligeweg 56 f. 800 f. 1000
Wijbren Bouma winkel. en venter Spekmarkt 1 f. 700 f. 800
Wijbren Bruinsma brugwachter Noordijs 27 f. 600 f. 700
Wijbren Buma broodbakker Gr. Bredeplaats 13 f. 2000 f. 2000
Wijbren Riewald kuiper Hoogstraat 30 f. 500 f. 500
Wijger Harmens Czn. zonder Zuiderhaven 65 f. 34000 f. 46000
Wijnand J. van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56 f. 800 f. 3000
Wijpke Duba stoker Klaverbladstraat 10 f. 700 f. 700
Wijtze Bergsma winkelier Kerkpoortstraat 31 f. 600 f. 700
Wijtze Feddema winkelier Spekmarkt 2 f. 600 f. 600
wed Wijtze Plekker melkverkoopster Lanen 89 f. 500 f. 500
Wilhelmina H.M. Schutte coupeuse Voorstraat 64 f. 700 f. 700
Wilhelmus Flipsen coupeur Lanen 22 f. 1500 f. 1500
Wilhelmus Stootman broodbakker Lanen 38 f. 1000 f. 1000
Willem Albarda sluisknecht Zoutsloot 99 f. 600 f. 700
Willem van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2 f. 800 f. 800
Willem Kamstra kantoorbediende Zoutsloot 53 f. 0 f. 600
Willem Lenger bootwerker Zoutsloot 87 f. 500 f. 0
Willem Markenstein timmerknecht Schritsen 27 f. 700 f. 800
Willem Oldenburg zonder Zuiderhaven 33 f. 800 f. 700
Willem van der Plaats melktapper Dijkswal 4 f. 500 f. 500
Willem Politiek stuurman schelpenz. Nutstraat 4 f. 900 f. 1100
Willem Schilstra agent van politie St. Odolphisteeg 6 f. 700 f. 700
Willem Schoot Uiterkamp organist R.K. Kerk Schritsen 63 f. 700 f. 700
Willem de Vries koperslager Heiligeweg 2 f. 1200 f. 1800
Willem de Vrij bootwerker Schritsen 31 f. 600 f. 500
Willem Zeinstra werkman Zuiderbolwerk 3 f. 1400 f. 1300
Willem Zonderland muziekleeraar Lanen 62 f. 1500 f. 2500
Willem F. van Erp Taalman Kip inspect. leedswezen Noorderhaven 33 f. 3500 f. 3500
Willem F.G. Berkohout werkman Scheerstraat 1 f. 0 f. 800
Willem IJ. Nielsen stoker Noorderhaven 15 f. 600 f. 600
Willem M. Duijker predikant Zuiderhaven 69 f. 1600 f. 2100
Willem S. de Jong zonder Rozengracht 23 f. 3200 f. 3500
Wipke W. Houtsma boekdrukker Brouwersstraat 22 f. 2400 f. 3400
Wissina Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
Wobbe S. van der Woude tapper Nieuwstraat 58 f. 2500 f. 3000
Wolter Tigchelaar timmerknecht Heerensteeg 2 f. 500 f. 600
Wouter Jorna visschersknecht Steenhouwerstraat 3 f. 0 f. 0
Wouter R. Sinnema barbier Brouwersstraat 19 f. 1600 f. 2000
Xaverius H. Heeger manufacturier Voorstraat 92 f. 2800 f. 3000
Yde Terpstra tapper & bierbott. Simon Stijlstraat 1 f. 2500 f. 2500
Yde Wobma bootwerker Zoutsloot 9 f. 700 f. 600
Yeb D. Blanksma melktapper Hoogstraat 4 f. 500 f. 600
Ype Sipma kastelein Franekereind 17 f. 1800 f. 1800
Ype van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 7000 f. 8800
Ype C. Bolman stoffeerder Gr. Bredeplaats 24 f. 800 f. 800
Zacheus Rijpstra winkelier en schipper Achterstraat 49 f. 800 f. 800
Zacheus van der Zee sluisknecht Karremanstraat 21 f. 600 f. 700