Harlingen, hoofdelijke omslag 1918

illustratie hoofdelijke omslag 1918
De hoofdelijke omslag was een belasting naar inkomen en vermogen die na de invoering van de Gemeentewet in 1851 geheven werd als opvolger van het hoofd- of familiegeld. Na een wet van 1920 werd deze belasting omgevormd tot de gemeentelijke inkomstenbelasting en in 1921/1922 werd dit een Rijksbelasting.
In het kohier hoofdelijke omslag staan alle inwoners vermeld die moeten bijdragen aan de hoofdelijke omslag. Uit dit kohier is de relatieve welvaart af te leiden, want meer (geschat) bezit en inkomen betekent een hogere bijdrage. Armlastigen zijn niet vermeld.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.  voornaam familienaam beroep genoemd adres vorige grondslag huidige grondslag
Jacobus Hannema fabrikant Voorstraat 56 f. 45300 f. 55300
Jacobus Fontein expediteur Noorderhaven 104 f. 44200 f. 61500
Sjoerd Hannema koopm. en fabrikant Noordijs 21 f. 42700 f. 53000
Wijger Harmens Czn. zonder Zuiderhaven 65 f. 34000 f. 46000
Jan H. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 17 f. 30000 f. 25000
Pieter D. Matak Fontein houthandelaar Noorderhaven 113 f. 23700 f. 33000
Isaac Harmens handelaar Zuiderhaven 65 f. 22000 f. 24200
Sjoerd Fontein zonder Voorstraat 52 f. 20100 f. 22400
Focke Klein winkelier Voorstraat 78 f. 15000 f. 15000
wed Jacob Edema geb. J. Popta zonder Noordijs 9 f. 14600 f. 14600
Gosse B. Molenaar graanhandelaar Franekereind 40 f. 14000 f. 28000
mr. Auke H. van Kleffens advocaat en notaris Noorderhaven 17 f. 13700 f. 1600
Nicolaas Simonsz burgemeester Noordijs 19 f. 13600 f. 14600
Roelof R. Feenstra koopm. in aardappelen Rozengracht 8 f. 12000 f. 13000
Namle Wijga broodbakker Kerkstraat 23 f. 12000 f. 1300
wed Sijbrand Tjallingii fabrikant Noordijs 13 f. 12000 f. 12000
Freerk Fontein Fzn. houthandelaar Voorstraat 80 f. 11200 f. 13000
Krijn J. Meinesz houthandelaar Rozengracht 17 f. 11100 f. 15300
wed Dirk Fontein Fzn. geb. A.L. Trip zonder Voorstraat 58 f. 11000 f. 1400
Hermanus Witte zonder Zuiderhaven 79 f. 10500 f. 11000
Theodorus Roorda exportsl. en vellenbl. Hoogstraat 1 f. 10400 f. 20000
Hein de Bruin exportslager Brouwersstraat 3 f. 10000 f. 10000
Albertus J. de Greve kassier Voorstraat 16 f. 10000 f. 10000
wed S. van Hulst geb. van Schouwenburg zonder Noordijs 15 f. 9900 f. 10100
Ocke Houwink dir. N.V. Houthandel v.h Hubert Jans & Co. Noorderhaven 96 f. 9500 f. 9500
Eke Simonsz zonder Rozengracht 7 f. 8300 f. 8000
Leonard Leijdesdorff goudsmid Voorstraat 75 f. 8000 f. 5000
Sijtske Tjallingii zonder Voorstraat 70 f. 8000 f. 9000
Marten Palstra stadstimmerman Schritsen 16 f. 7800 f. 900
Roelof Schurink arts Noorderhaven 37 f. 7500 f. 8000
Dirk P. van Nouhuijs geneesheer Noorderhaven 57 f. 7300 f. 8000
Johannes van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56 f. 7000 f. 15000
Hermanus van Slooten handelaar Voorstraat 14 f. 7000 f. 8800
Ype van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 7000 f. 8800
Jacobus C. Roorda exportsl. en vellenbl. Hoogstraat 1 f. 6900 f. 10000
Rinze de Ruijter P. Dzn. sigarenfabrikant Voorstraat 50 f. 6800 f. 10000
Bernaruds F.J. Leemkoel zonder Voorstraat 68 f. 6500 f. 6500
Rinze G. van Slooten azijnfabrikant Voorstraat 60 f. 6100 f. 6600
Abraham L. Messcher koopman Lanen 13 f. 6000 f. 7500
Abraham J. van Dam exportslager Brouwersstraat 13 f. 6000 f. 6000
Jan van Hulst Szn. fabrikant Noordijs 15 f. 6000 f. 7100
Johannes F. Posthuma kassier Zuiderhaven 73 f. 6000 f. 7000
Fokke van der Molen manufacturier Voorstraat 29 f. 6000 f. 10000
Jan van der Wal exportslager Noorderhaven 20 f. 6000 f. 6000
Addick A. Land Ezn. boekhandelaar Voorstraat 53 f. 6000 f. 600
Hendrik Johanne de Windt reiziger Rozengracht 2 f. 5900 f. 6300
Johan J. Snijder Hzn. handelaar in gedistill. Voorstraat 8 f. 5700 f. 6900
Hermanus H. van Hulst fabrikant Noorderhaven 97 f. 5700 f. 6700
wed J.M.J. Bär geb. H.S.M. Stind zonder Voorstraat 30 f. 5400 f. 5200
Leendert Jacobu Hannema kantoorbediende Voorstraat 56 f. 5200 f. 7800
Jan van Hulst Jzn. fabrikant Voorstraat 40 f. 5100 f. 0
Jan Ruiter apotheker Lanen 85 f. 5000 f. 6000
Hartog van Dam exportslager Voorstraat 26 f. 5000 f. 6000
Jan Lichtendahl Wz. visscher en winkel. Kerkstraat 21 f. 5000 f. 3000
Sikke Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 89 f. 5000 f. 6000
Jan Freerk Fontein koopm. en zoutzieder Voorstraat 36 f. 5000 f. 5500
Leendert van der Wal koopman Noorderhaven 108 f. 5000 f. 5000
Siebren Klein koopman Hoogstraat 25 f. 5000 f. 40000
wed C. Posthumus geb. T. Stuur houthandel. & cargad. Gr. Bredeplaats 4 f. 5000 f. 5000
Jan Smilde exportslager Noordijs 17 f. 4500 f. 5000
Arend Smilde exportslager Noorderhaven 105 f. 4500 f. 5000
Johannes H.G. Jansen pastoor Zuiderhaven 77 f. 4500 f. 4800
Albertus C.W. van Riet hotelhouder Franekereind 23 f. 4500 f. 4500
Godert Posthumus houthandelaar Voorstraat 42 f. 4500 f. 4500
wed Hermanus van Slooten geb. H. Bolman zonder Voorstraat 44 f. 4500 f. 4500
wed J. van Hulst geb. R. Tjallingii zonder Voorstraat 91 f. 4400 f. 5300
Wiebe C. Postma koopman Noordijs 7 f. 4300 f. 0
Hendrik de Groot buitenhavenmeester Noorderhaven 36 f. 4100 f. 5000
Jan Westendorp zonder Franekereind 1 f. 4100 f. 4700
Herman Martin Voss manufacturier Gr. Bredeplaats 8 f. 4100 f. 4800
wed Theodor Stind geb. A. Witte zonder Voorstraat 30 f. 4000 f. 3600
Jan Y. Witte stoffeerder Voorstraat 72 f. 4000 f. 3900
Hendrik Kramer kruidenier Franekereind 20 f. 4000 f. 6000
Pier Lichtendahl Jzn. mosselv. en winkel. Kerkstraat 16 f. 4000 f. 2500
wed G.A. Fontein geb. Wiarda zonder Gr. Bredeplaats 5 f. 4000 f. 4000
Johannes Duijster arts Voorstraat 28 f. 4000 f. 4500
Rienk Vlietstra handelaar Kl. Breedeplaats 8 f. 4000 f. 4000
Jacob Bok banketbakker Voorstraat 93 f. 4000 f. 5800
wed Theodorus J. de Vries geb. Van Scheltinga drogiste Voorstraat 81 f. 4000 f. 4000
Sijtze Baarda koopman Noorderhaven 53 f. 4000 f. 2500
Aron Pais koopman Noorderhaven 18 f. 4000 f. 4000
Henri Th. Witte manufacturier Voorstraat 71 f. 4000 f. 3900
Geert Munneke zonder Voorstraat 19 f. 4000 f. 4000
Baudina E. Hoekstra zonder Voorstraat 38 f. 3900 f. 4400
wed Tarquinius J. Hoekstra geb. C.A. Simonsz zonder Voorstraat 38 f. 3700 f. 4200
Jacob Lamminga timmerman Brouwersstraat 18 f. 3700 f. 4500
Hero Gerrit Harkema direct. H.B.S. & B.A.S. Noorderhaven 55 f. 3700 f. 3800
Hermanus Reeling Brouwer boekhouder spaarb. Voorstraat 24 f. 3600 f. 3800
Jacob de Ruiter zonder Zuiderhaven 44 f. 3600 f. 4200
Daam van der Wal kapt. stoomschelpenz. Zuiderhaven 55 f. 3500 f. 5000
Willem F. van Erp Taalman Kip inspect. leedswezen Noorderhaven 33 f. 3500 f. 3500
Johannes Hibma sigarenfabrikant Lanen 84 f. 3500 f. 4000
Bernardus L.J. Heijmeijer zonder Voorstraat 87 f. 3500 f. 3500
Hendrik Alkema jr. manufacturier Noorderhaven 71 f. 3300 f. 10000
Jan Henri Acker postdirecteur Gr. Bredeplaats 6a f. 3300 f. 3400
Adolphus A. Snijder Hzn. wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 3300 f. 3100
Andries J. Meter zonder Noorderhaven 95 f. 3200 f. 2400
Willem S. de Jong zonder Rozengracht 23 f. 3200 f. 3500
Sietse Hamstra sr. azijnfabrikant Franekereind 12 f. 3000 f. 4400
Daniël Doeksen schelpenvisscher Franekereind 36 f. 3000 f. 2000
Lubertus Torenbeek timmerman Heiligeweg 25 f. 3000 f. 5500
Gosen Broersma timmerm. en aann. Zuiderbolwerk 9 f. 3000 f. 3500
Hendrikus J. Nieuwenhuis kalkbrander Brouwersstraat 26 f. 3000 f. 3000
Hendrik Smeding jr. koopman Franekereind 30 f. 3000 f. 4000
Daniel Snijder Hzn. houthandelaar Noorderhaven 35 f. 3000 f. 5600
Foppe de Vries tapper Waschbleekstraat 4 f. 3000 f. 2500
Homme Poort winkelier Voorstraat 95 f. 3000 f. 3200
Folkert Wijma boekhouder Brouwersstraat 12 f. 3000 f. 2700
Christiaan Smit leeraar H.B.S. Franekereind 14 f. 2900 f. 3000
Gerrit Hibma sigarenfabrikant Lanen 82a f. 2900 f. 3000
Herman Doewes ontvanger R.D.B. Gr. Bredeplaats 9 f. 2900 f. 3100
Engelko Engelkes predikat Noorderhaven 109 f. 2800 f. 3400
Xaverius H. Heeger manufacturier Voorstraat 92 f. 2800 f. 3000
Eduard L. Heeger manufacturier Voorstraat 92 f. 2800 f. 3000
Frits Simonsz cementfabrikant Noordijs 19 f. 2700 f. 2800
Gerritje de Ruiter zonder Voorstraat 33a f. 2700 f. 2200
Heijo Dijkstra opzichter Brouwersstraat 21 f. 2700 f. 3000
Arnoldus van der Wal onderwijzer & boekh. Zuiderhaven 46 f. 2500 f. 4000
Germen Houbein koopman en winkel. Heiligeweg 64 f. 2500 f. 2600
Gerrit de Bruin paardenslager Kruisstraat 3 f. 2500 f. 2000
Cornelis Molenaar Gzn. commissionair Schritsen 41 f. 2500 f. 200
Dirk C. Postma kantoorbediende Voorstraat 55 f. 2500 f. 2500
Engbert Smeding grossier Heiligeweg 50 f. 2500 f. 3000
Anne Zeldenrust mosselvisscher Noorderhaven 7 f. 2500 f. 2000
Seus Kreusinga kapitein Schritsen 38 f. 2500 f. 3500
Gooike van Slooten reiziger Zuiderhaven 57 f. 2500 f. 4200
Klaas Henstra winkelier Hoogstraat 20 f. 2500 f. 2500
Gerrit van Drimmelen scheepsbouwmeester Groote Werf 4 f. 2500 f. 3500
Yde Terpstra tapper & bierbott. Simon Stijlstraat 1 f. 2500 f. 2500
Marius van der Woude koopman Hoogstraat 5 f. 2500 f. 2000
wed R. Pais geb. R. Pais zonder Brouwersstraat 9 f. 2500 f. 2500
Wobbe S. van der Woude tapper Nieuwstraat 58 f. 2500 f. 3000
Frans Raadsma opzichter waterschap Noorderhaven 47 f. 2400 f. 2400
Johannes Benedi Martein 1e machinist Gr. Bredeplaats 17 f. 2400 f. 1200
Arend M. Reijntjes secretaris waterschap Gr. Bredeplaats 11 f. 2400 f. 2500
wed J. Horjus geb. D. Posthumus zonder Brouwersstraat 5 f. 2400 f. 2400
Wipke W. Houtsma boekdrukker Brouwersstraat 22 f. 2400 f. 3400
Pieter P. Westerhuis jr. winkelier Gr. Bredeplaats 12 f. 2400 f. 2400
Siebe B. van der Meer adj. dir. Houtimport Heiligeweg 11 f. 2300 f. 3300
Hendrik Buikhuizen winkelier en agent s.s. Heemstra Gr. Bredeplaats 14 f. 2300 f. 2300
Berend Kuiper leeraar zeevaartsch. Noorderhaven 13 f. 2200 f. 1300
Wijbe J. Cornel koopman Heiligeweg 9 f. 2200 f. 3500
Jacob Poort slijter en tapper Kerkstraat 35 f. 2200 f. 600
Dirk Matak Fontein kantoorbediende Noorderhaven 113 f. 2200 f. 2100
Leendert H. Dinn leeraar H.B.S. Zuiderhaven 2 f. 2200 f. 2200
Jan van der Schoot Czn. winkelier Noorderhaven 101 f. 2200 f. 3000
Gijsbert H. Dorrestein ontv. registratie Noorderhaven 37 f. 2200 f. 2200
Hendrik R. Snijder Azn. wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 2100 f. 2500
Cornelis Johs. Hakman predikant Franekereind 3 f. 2100 f. 2100
Jan Houterman Allaart predikant Kl. Breedeplaats 18 f. 2100 f. 2200
Tjeerd Alkema manufacturier Kerkstraat 31 f. 2100 f. 3000
Anne G.H. Markus direct. Ambachtssch. Zuiderhaven 67 f. 2100 f. 2500
Meindert Remmelink comm. v. Politie Noorderhaven 75 f. 2100 f. 2100
Joost Dingeman de Hoog predikant Voorstraat 39a f. 2100 f. 2300
Elias Pais manufacturier Kerkstraat 10 f. 2000 f. 1800
Jan Roos logementhouder Havenplein 3 f. 2000 f. 2000
Maurits Parfumeur manufacturier Voorstraat 31 f. 2000 f. 4000
Lodewijk Wiersma koperslager Voorstraat 69 f. 2000 f. 3300
wed U. Schuil geb. Panbakker aardap. handelaarster Noordijs 6 f. 2000 f. 2000
Tjepke Eppinga kalkbrander Noorderhaven 41 f. 2000 f. 2700
Jetze P. de Vries schoenmaker Voorstraat 32 f. 2000 f. 2800
Tjalling Jongma slager Kerkstraat 38 f. 2000 f. 1800
Franciscus Rammeloo mosselvisscher Schoolplein 7 f. 2000 f. 2000
Freerk Anema timmerman Rozenstraat 1 f. 2000 f. 2100
Sikke de Jong slager Voorstraat 47 f. 2000 f. 3000
Tjepke Sterkenburg broodbakker Kl. Breedeplaats 22 f. 2000 f. 2000
Jacob Elsinga banketbakker Voorstraat 10 f. 2000 f. 2400
Neeltje Kruisweg winkelierster Voorstraat 57 f. 2000 f. 3000
Wijbren Buma broodbakker Gr. Bredeplaats 13 f. 2000 f. 2000
Lammert Buisman koopman Rozengracht 11 f. 2000 f. 2000
Martinus Koopmans slager Kl. Kerkstraat 16 f. 2000 f. 3000
Matthijs van Bonzel muziekleeraar Noorderhaven 51 f. 2000 f. 2000
Frans van der Zwaag boekdrukker Voorstraat 84 f. 2000 f. 2500
Pieter C. van der Schoot stoffeerder Heiligeweg 60 f. 2000 f. 2500
Gosina Kruisweg winkelierster Voorstraat 57 f. 2000 f. 3000
Piet van der Werf Azn. handelsreiziger Brouwersstraat 25 f. 2000 f. 2500
Jacobus van der Sluis schelpenvisscher Noorderhaven 103 f. 2000 f. 2000
Dedde Sieperda banketbakker Voorstraat 51 f. 2000 f. 3000
Pieter van Slooten zonder Lanen 17 f. 2000 f. 1800
Johannes H. Stind winkelier Voorstraat 87 f. 2000 f. 1700
Hendrik J. Lichtendahl visscher Dokstraat 5 f. 2000 f. 3000
Lolke Lolkema kapt. schelpenzuiger Gr. Bredeplaats 16 f. 2000 f. 2000
Gabe van der Weide winkelier Heiligeweg 5 f. 2000 f. 2500
Adolf F. Bange inspect. der Dir. Bel. Noorderhaven 29 f. 2000 f. 2600
Cornelis Gudmundson broodbakker Gr. Ossenmarkt 3 f. 2000 f. 2000
Voctor Wijne mosselvisscher Gr. Bredeplaats 10 f. 2000 f. 1800
Gerrit Hoek winkel. in ijzerw. Simon Stijlstraat 3 f. 2000 f. 3000
Hendrik Filippo gemeente-ontvanger Kl. Breedeplaats 14 f. 1900 f. 1900
Sierk van der Werf winkelier Hofstraat 14 f. 1900 f. 4900
Leendert A. Reiniers leeraar Schritsen 17 f. 1900 f. 1900
wed IJbe Bolman geb. Brouwer zonder Schritsen 65 f. 1900 f. 1500
Gerrit Munter predikant Voorstraat 24 f. 1900 f. 1900
Cornelis Witteveen bierbottelaar Schritsen 53 f. 1800 f. 1800
Scato Fontein kantoorbediende Voorstraat 80 f. 1800 f. 2200
Lodewijk J. Kruithof manufacturier Kl. Breedeplaats 20 f. 1800 f. 2500
Pieter C. Hamstra winkelier Bildtstraat 11 f. 1800 f. 1800
Cornelis A. Meter winkelier Voorstraat 63 f. 1800 f. 4000
Sijbe Sikkema aardappelhandelaar Heiligeweg 54 f. 1800 f. 3000
Ype Sipma kastelein Franekereind 17 f. 1800 f. 1800
wed Jan van der Hoef geb. J. Fekkes caféhoudster Noorderhaven 88 f. 1800 f. 1800
Hendrik C. la Roi onderwijzer Noorderwal 10 f. 1800 f. 2200
Lourens de Jong slager Brouwersstraat 16 f. 1800 f. 1800
wed Hendrik Drijfhout geb. S. Dreijer gardenierster en winkelierster Hoogstraat 49 f. 1800 f. 2000
Johannes Boomstra ontv. waterschap Heiligeweg 3 f. 1800 f. 2300
mr. Antonis W. Baro Sloet griffier kantonger. Rommelhaven 26 f. 1800 f. 1800
Jan Postma secretaris thesaurier Kl. Breedeplaats 12 f. 1800 f. 2000
Everhardus J. Schutte jr. winkelier Voorstraat 64 f. 1800 f. 2000
Gabe Dijkstra onderwijzer Kl. Breedeplaats 7 f. 1800 f. 2000
Pieter Brugman leeraar Zeevaartsch. Schritsen 34 f. 1700 f. 1800
Lieuwe van der Weide banketbakker Schritsen 65 f. 1700 f. 1700
Hendrikus H.F. Rooswinkel manufacturier Voorstraat 62 f. 1700 f. 1700
Cornelis Wilkeshuis boekdr. en boekh. Heiligeweg 14 f. 1700 f. 2000
Frits Parfumeur Azn. manufacturier Voorstraat 65 f. 1700 f. 2500
Jan Stienstra caféhouder en verv. Hoogstraat 53 f. 1700 f. 2000
Jelle van der Veen broodbakker Brouwersstraat 28 f. 1700 f. 1700
Nicolaas J. Jonker leeraar zeevaartsch. Havenplein 18 f. 1700 f. 1700
Klaas W. de Vries koopman Noorderhaven 39 f. 1600 f. 1600
Abe Hoek houthandelaar Rozengracht 26 f. 1600 f. 1200
Sicco Tigchelaar winkel. & koopman Hoogstraat 37 f. 1600 f. 3000
wed R. Boersma geb. Kamstra zonder Noorderhaven 77 f. 1600 f. 2200
Louis Johan Faber koopman Rommelhaven 3 f. 1600 f. 1900
Andries Nauta zonder Zoutsloot 61 f. 1600 f. 1600
wed Germen Tigchelaar landbouwster Hoogstraat 31 f. 1600 f. 2000
Dirk de Wit kleermaker Voorstraat 74 f. 1600 f. 1800
Harm Kuipers loodscommissaris Zuiderhaven 36 f. 1600 f. 1700
Jan Kroes Gzn. winkelier Voorstraat 17 f. 1600 f. 1600
Cornelis Molenaar jr. commies tit. post & tel. Schritsen 43 f. 1600 f. 1800
Aron E. Speijer koopman Zuiderhaven 17 f. 1600 f. 1600
Jan Anes Zeinstra zonder Schritsen 57 f. 1600 f. 1600
wed Hermanus Schrage geb. Tolsma zonder Simon Stijlstraat 4 f. 1600 f. 1700
Wouter R. Sinnema barbier Brouwersstraat 19 f. 1600 f. 2000
Gregorius J. Zwaga caféhouder Rozengracht 27 f. 1600 f. 1600
Hubert van der Meij kleermaker Voorstraat 48 f. 1600 f. 1800
Mathijs H. Ouendag winkelier Kl. Breedeplaats 2 f. 1600 f. 2200
Willem M. Duijker predikant Zuiderhaven 69 f. 1600 f. 2100
wed Gerben Tigchelaar geb. K. Vogelzang handel in ijs Bildtstraat 23 f. 1500 f. 1200
Jan Stellingwerff winkelier Brouwersstraat 20 f. 1500 f. 1800
Jansje Appeldoorn zonder Noorderhaven 102 f. 1500 f. 1500
Martinus Broersma timmerman Voorstraat 61a f. 1500 f. 2500
Geertruida Zijlstra onderwijzeres Heiligeweg 40 f. 1500 f. 1500
wed H. de Boer geb. S. Atema winkelierster Voorstraat 94 f. 1500 f. 1500
Hendrikus Faber slager Kl. Breedeplaats 9 f. 1500 f. 1500
Gosse Hoek houthandelaar Rozengracht 9 f. 1500 f. 2000
Jacob T. Stienstra winkelier Franekereind 13 f. 1500 f. 1400
Pieter Verschuure visscher Gr. Bredeplaats 19 f. 1500 f. 1500
Herke Wiersma slager St. Odolphisteeg 20 f. 1500 f. 1800
Aloysius Fluitsma slager Kerkstraat 28 f. 1500 f. 1200
Wilhelmus Flipsen coupeur Lanen 22 f. 1500 f. 1500
Klaas Küter rijwielhandelaar Noorderhaven 72 f. 1500 f. 1000
Gerhard Grotenhuis manufacturier Voorstraat 41 f. 1500 f. 1600
Siebren Hofman onderwijzer Heiligeweg 29 f. 1500 f. 1700
Jan S. Dijkstra mosselvisscher Rozengracht 16 f. 1500 f. 1000
Wiebe van der Meulen Szn. winkelier Voorstraat 43 f. 1500 f. 1500
Anne Nieuwenhuis koopman Lanen 7 f. 1500 f. 1500
Jurjen van der Meer koopman Zuiderhaven 59 f. 1500 f. 1700
Augustinus Bisschop kruidenier en verver Voorstraat 101 f. 1500 f. 1600
Franciscus Hesling sr. voorman Gr. Ossenmarkt 15 f. 1500 f. 1100
Theodoor J. Snijder kantoorbediende Kl. Breedeplaats 5 f. 1500 f. 3600
Sjouke Polstra tapper Prinsenstraat 4 f. 1500 f. 1500
Willem Zonderland muziekleeraar Lanen 62 f. 1500 f. 2500
Cornelis Zuidema koopman Noorderhaven 36 f. 1500 f. 1500
Pieter van Meurs zonder Zuiderhaven 45 f. 1500 f. 1400
Lolke Kolmer voorman Liemendijk 22 f. 1500 f. 1500
Johannes de Jong Dzn. kapitein Lanen 32 f. 1400 f. 1200
Jelle Hardorff kantoorbediende Kl. Breedeplaats 15 f. 1400 f. 1400
Paulus van der Wal smid Vijverstraat 18 f. 1400 f. 1400
Elske Boerstra gem. vroedvrouw Zuiderhaven 71 f. 1400 f. 1200
Anne Wijtsma stuurman Rozengracht 4 f. 1400 f. 1200
Willem Zeinstra werkman Zuiderbolwerk 3 f. 1400 f. 1300
wed Abraham de Ruiter geb. C.S. Doijer zonder Voorstraat 50 f. 1400 f. 900
wed W.J. Wijnands geb. De Jong zonder Rozengracht 23 f. 1400 f. 1100
Aaltje Hoekstra gem. vroedvrouw Zuiderhaven 71 f. 1400 f. 1200
Tjebbe Torenbeek kantoorbediende Zuiderbolwerk 7 f. 1400 f. 1500
Pieter Tjallingii zoutzieder Gr. Bredeplaats 26 f. 1400 f. 0
Elisabeth P.H. Fuchs gezelschapsjuffrouw Zuiderhaven 65 f. 1400 f. 1400
Cornelis Groendijk candidaat notaris Noordijs 12 f. 1400 f. 1600
Benjamin R. Pais koopman Noorderhaven 34 f. 1400 f. 1400
Sijtze Wielinga onderwijzer Noorderhaven 45 f. 1400 f. 1500
Laas Wijnalda slijter Heiligeweg 21 f. 1400 f. 1100
Roelof Boer cand. notaris Brouwersstraat 28 f. 1300 f. 1400
Reindert Wijnalda slager Gr. Bredeplaats 29a f. 1300 f. 1800
Haring de Bock timmerman Nutstraat 4 f. 1300 f. 1200
Jan Krijtenburg timmerman Hoogstraat 13 f. 1300 f. 1300
Petrus Bisschop timmerman Schritsen 50 f. 1300 f. 1300
Tjitse Mellema koemelker Hofstraat 47 f. 1300 f. 1500
Johan H. Broersma winkelier Gr. Ossenmarkt 11 f. 1300 f. 1400
Jan J. de Groot tapper en winkelier Franekereind 38 f. 1300 f. 1300
Douwe Lovius boekhouder Noorderhaven 22 f. 1300 f. 2600
Anthonius G.J. Keijzer winkelier Voorstraat 11b f. 1300 f. 1800
Gerrit Rikkers kantoorbediende Voorstraat 13 f. 1300 f. 1500
Jan Zwart Ezn. boekhandelaar Voorstraat 1 f. 1300 f. 1900
Cornelis Roze broodbakker Hoogstraat 7 f. 1200 f. 1200
Johannes Dijkstra Jzn. banketbakker Franekereind 9 f. 1200 f. 1500
Eelke Wagenaar verver Schritsen 23 f. 1200 f. 1500
Paulus H. Kerstel barbier Brouwersstraat 11 f. 1200 f. 1200
Jacob I. de Vries manufacturier Rommelhaven 28 f. 1200 f. 1400
Jan van der Weide Bzn. kantoorbediende Brouwersstraat 23 f. 1200 f. 1500
Harmen Gonggrijp smid Noorderhaven 70 f. 1200 f. 1600
Uilkje Lantinga onderwijzeres Zuiderhaven 26 f. 1200 f. 1300
Aldert Tuinman vlottersbaas Kerkstraat 12 f. 1200 f. 1400
Reijer C. Boon touwslager Noorderhaven 28 f. 1200 f. 1400
Dominicus van der Vleugel slager Voorstraat 9 f. 1200 f. 1500
Gijsbert Koops vischkooper Visscherstraat 2 f. 1200 f. 900
Johannes Cornel Visser lichtwachter Dokstraat 1 f. 1200 f. 1200
Wiepkje de Vries melkverkoopster Lanen 70 f. 1200 f. 1500
Harmen D. Postma timmerman Roptaweg 14 f. 1200 f. 1200
Pieter Miedema broodbakker Hoogstraat 36 f. 1200 f. 1300
Martinus Vogelaar slager Heiligeweg 27 f. 1200 f. 1200
Souwe Hilarius koperslager Hoogstraat 28 f. 1200 f. 1500
Jan E. de Boer binnenloods Dokstraat 10 f. 1200 f. 1300
Klaas P. Kramer stoomboot kapitein Dokstraat 3 f. 1200 f. 1200
Albertus de Boer handelaar in brandst. Rozengracht 25 f. 1200 f. 1500
Anne de Vries winkelier Hoogstraat 39 f. 1200 f. 1700
Sjoerd van Veen slager Noorderhaven 111 f. 1200 f. 1200
Jan Ouendag schoenmaker Kl. Breedeplaats 24 f. 1200 f. 1500
IJnze Flietstra wagenmaker Hoogstraat 33 f. 1200 f. 1000
Elkan A. Speijer manufacturier Heiligeweg 19 f. 1200 f. 1500
Henricus Stootman kantoorbediende Lanen 16 f. 1200 f. 1300
Wijbe van der Zeep steenhouwer Noorderhaven 11 f. 1200 f. 1500
Theodorus de Windt handel in gedistill. en caféhouder Schritsen 51 f. 1200 f. 1000
Hermannus Smit vetkoopman Kerkpoortstraat 3 f. 1200 f. 1700
Jochem Nauta Azn. timmerman Zuiderhaven 25 f. 1200 f. 1200
Willem de Vries koperslager Heiligeweg 2 f. 1200 f. 1800
Hendrik Strak winkelier Voorstraat 61 f. 1200 f. 1600
Jan Holstein voorman Vijver 4 f. 1200 f. 1400
Tije S. Agricola koffiehuishouder Rozengracht 19 f. 1200 f. 1200
Albert J. Prins machinist Zuiderhaven 81 f. 1200 f. 1100
Hendrikus Vogelaar slagersknecht Hoogstraat 14 f. 1200 f. 1000
Bauke van der Gaast voorman S.S. Dokstraat 7 f. 1200 f. 1200
Theodoor Heijnen hoofdconducteur S.S. Gr. Ossenmarkt 19 f. 1200 f. 1200
Klaas Hondema schoenmaker Voorstraat 73 f. 1100 f. 1400
Eele Nauta Pzn. verver St. Odolphisteeg 9 f. 1100 f. 1100
Marten Beima adj. comm. P. en T. Noorderhaven 26 f. 1100 f. 1200
wed H.W. Brouwer geb. M. Ridderhof zonder Noorderhaven 31 f. 1100 f. 1100
Oege van der Meulen kantoorbediende Heiligeweg 58 f. 1100 f. 1900
Janna van der Zeep zonder Franekereind 21 f. 1100 f. 1100
Poppe Jager meesterkn. zouziederij Ged. Korte Zoutsl. 7 f. 1100 f. 1100
Rinske van der Woude onderwijzeres Hoogstraat 26a f. 1100 f. 1100
Beert P. Goodijk weesvader Weeshuisstraat 9 f. 1100 f. 1100
Levie Pais koopman in groenten Kl. Breedeplaats 16 f. 1100 f. 1200
Aafke Hslinga onderwijzeres Hoogstraat 37 f. 1100 f. 1200
Jelle Fekkes scheepsmeter Noorderhaven 87 f. 1100 f. 2000
Hendrik van der Sloot conducteur Zoutsloot 40 f. 1100 f. 1100
Aldert Reiners stoffeerder Heiligeweg 12 f. 1100 f. 1100
Aafke G. van Hulst zonder Voorstraat 91 f. 1100 f. 1000
Elisabeth A.A. Koster onderwijzeres Noorderhaven 43 f. 1100 f. 1200
Aalze B. Adema onderwijzer Heiligeweg 1 f. 1100 f. 1200
Catharina Poelma zonder Hofstraat 21 f. 1100 f. 1100
Hendrikus Rijfkogel broodbakker Voorstraat 12 f. 1100 f. 1200
Petronella G. Koster onderwijzeres Noorderhaven 43 f. 1100 f. 1200
Joost Jilderts zonder Schritsen 40 f. 1100 f. 1100
Klaas Fortuin broodbakker Franekereind 19 f. 1100 f. 1100
Jannes Kastelein comm.-verificat. bel. Schritsen 35 f. 1100 f. 1300
wed D. Dangermond geb. P. Zijlstra winkelierster Voorstraat 39 f. 1100 f. 1300
Hendrik H. Alkema sr. zonder Noorderhaven 78 f. 1100 f. 1500
Dirk van Drooge pachter v/d Harmonie Lanen 9 f. 1100 f. 1100
Martha Hibma onderwijzeres Lanen 84 f. 1100 f. 1100
Germen Oswald slijter & sigarensort. Schritsen 37 f. 1100 f. 1300
wed Theodorus Keizer geb. H. Stootman zonder Zuiderhaven 13 f. 1100 f. 1100
Hendrikus Leenstra stoffeerder Zoutsloot 52 f. 1000 f. 1500
Hendrik Offinga winkelier Voorstraat 21 f. 1000 f. 1000
Sjouke van der Woude zonder Hoogstraat 26a f. 1000 f. 500
Johanna Posthuma zonder Zuiderhaven 73 f. 1000 f. 900
Lieuwe Baarda gardenier Zoutsloot 83 f. 1000 f. 1400
Christiaan Kroon caféhouder Zuiderhaven 1 f. 1000 f. 1100
Douwe Walta timmerm. & handel. Lanen 11 f. 1000 f. 1300
Aron de Vries koopman in lompen Kerkpoortstraat 45 f. 1000 f. 1000
wed Pieter H. Westerhuis geb. F. de Vries zonder Gr. Bredeplaats 12 f. 1000 f. 1000
Jacob Hendrik Krikke ambt. ter secretarie Voorstraat 15 f. 1000 f. 2000
Sijbren A. Noordmans concierge spaarb. Noorderhaven 114 f. 1000 f. 1100
Lodewijk A. Rijfkogel broodbakker Lanen 46 f. 1000 f. 1000
Lieuwe R. Veltman schipper Kerkpad 20 f. 1000 f. 1200
Pieter Frölich timmerman Zoutsloot 7 f. 1000 f. 1000
Roelof A. Boersma Tzn. broodbakker Gr. Ossenmarkt 21 f. 1000 f. 1200
David A. Postema onderwijzer Prinsenstraat 4 f. 1000 f. 1100
L.A. Faats vrouw van D. Julius zonder Schoolstraat 12 f. 1000 f. 1000
Maria Johanna Bolkestein drogiste Voorstraat 23 f. 1000 f. 1200
Derk W. Kroon tapper Havenplein 10 f. 1000 f. 2000
Wilhelmus Stootman broodbakker Lanen 38 f. 1000 f. 1000
Jetze Jansen banketbakker Brouwersstraat 8 f. 1000 f. 1200
Sjoerd Bijlsma broodbakker Voorstraat 83 f. 1000 f. 1000
Antoon de Moed tapper Karremanstraat 27 f. 1000 f. 1000
Johannes Arends direct.v.Gend&.Loos Brouwersstraat 14 f. 1000 f. 1000
Paulus Wierdsma winkelier Simon Stijlstraat 7 f. 1000 f. 1200
Andele de Jong melktapper Karremanstraat 18 f. 1000 f. 1000
Jan Nieuwenhuis koopman Lanen 7 f. 1000 f. 1000
Dirk Wiersma melktapper Zoutsloot 49 f. 1000 f. 1000
Gerarda Bolkestein drogiste Voorstraat 23 f. 1000 f. 1200
Jacobus Johs. Maassen comm. ter secret. Zuiderhaven 26 f. 1000 f. 1300
Remmer Weidema koperslager Heiligeweg 70 f. 1000 f. 1000
Sipke de Hoop zet-winkelier Voorstraat 20 f. 1000 f. 1000
Abe Osinga sigarensorteerder en winkel. in groenten Voorstraat 99 f. 1000 f. 1100
Arnoldus L. Moonen mosselvisscher Gr. Bredeplaats 21 f. 1000 f. 1000
Harm Kruger conducteur posterijen Noorderhaven 16 f. 1000 f. 1100
Alida Anna Pruijt winkelierster Voorstraat 49 f. 1000 f. 1200
wed C. Vranken geb. Croks zonder Zuiderhaven 38 f. 1000 f. 1000
Anno Schaap smid Hoogstraat 38 f. 1000 f. 1000
wed Jetze Stienstra geb. Ruijgh zonder Noorderhaven 9 f. 1000 f. 700
Jurjen Eskes mandenmaker Zoutsloot 39 f. 1000 f. 1000
Jan P. Bouma conduct. Posterijen Zoutsloot 44 f. 1000 f. 1100
Watze Nauta rijtuigverhuurder Droogstraat 8 f. 1000 f. 1000
Sjierk van der Weide huisschilder Scheerstraat 8 f. 1000 f. 1000
Wiebren Ruardi broodbakker Noorderhaven 35 f. 1000 f. 1500
Douwe Zeijlemaker logementhouder Noorderhaven 24 f. 1000 f. 1200
IJtje Oswald van der Wal winkelierster Voorstraat 5 f. 1000 f. 1100
Paulus Bijlsma houtbewerker Hofstraat 20 f. 1000 f. 900
Bauke Siebesma gardenier Vijver 5 f. 1000 f. 1600
Hendrik Gonggrijp zetwink. & kantoorbed. Gr. Bredeplaats 1 f. 1000 f. 1500
Tjerk A. de Vries zadelmaker Voorstraat 22 f. 1000 f. 1000
Kornelis R. Visser onderwijzeres Brouwersstraat 10 f. 1000 f. 1300
Pieter Faber zonder Kl. Breedeplaats 25 f. 1000 f. 700
Albertus J. Huese bierhuishouder Zuiderhaven 9 f. 1000 f. 800
wed A.J. Roos geb. T. Lieuwen zonder Noorderhaven 111 f. 1000 f. 1000
Hermanus Hoogenbirk conducteur S.S. Schoolstraat 10 f. 1000 f. 900
Johan ten Tije conducteur S.S. Zoutsloot 45 f. 1000 f. 1000
Izaäk Polak manufacturier Kerkstraat 4 f. 1000 f. 1600
Alida Posthuma zonder Zuiderhaven 73 f. 1000 f. 900
Elkan J. Speijer koopman Heiligeweg 26 f. 1000 f. 1000
Jan Dreijer gep. comm. ter secr. Hoogstraat 35 f. 1000 f. 1800
wed F. Plantinga geb. Buisman zonder Heerenwaltje 1 f. 1000 f. 1000
Tjerk Terpstra broodbakker Noordijs 1 f. 1000 f. 1000
Johannes Radsma huisschilder Hoogstraat 21 f. 1000 f. 1000
Bauke Nak tapper Hondenstraat 12 f. 1000 f. 1000
Johannes H. Baalman onderwijzer R.K. jongensschool Prinsenstraat 4 f. 900 f. 900
Maria Berbee hoofdonderwijzeres Hofstraat 21 f. 900 f. 900
Lammert Julius ladingmeester S.S. Schoolstraat 12 f. 900 f. 900
Petrus J. de Boer winkelier Kerkstraat 36 f. 900 f. 1000
Bonifacius Jacobi winkelier Lanen 39 f. 900 f. 900
Willem Politiek stuurman schelpenz. Nutstraat 4 f. 900 f. 1100
wed Rinze Lovius geb. Tjepkema zonder Voorstraat 7a f. 900 f. 900
Gerrit Sluik timmerman Voorstraat 97 f. 900 f. 1000
Sjoerd Heeres kantoorbediende Vijver 6 f. 900 f. 1100
Riemer Agema melktapper Anjelierstraat 2 f. 900 f. 1000
Feitze Leemburg bierhuishouder Raamstraat 7 f. 900 f. 800
Meindert Radsma horlogemaker Hoogstraat 21 f. 900 f. 900
Gerben Althuis boekhandelaar Simon Stijlstraat 5 f. 900 f. 1200
Klaas Scheffers zoutweger Lanen 21 f. 900 f. 1000
Bartholomeus Kuëter sigarenmaker Schritsen 17 f. 900 f. 900
Walle de Jager koopman in lompen Lanen 1 f. 900 f. 900
Minne Westra hulpkeurmeester Zuiderhaven 54 f. 900 f. 1200
Margaretha de Winter hoofdonderwijzeres Hofstraat 21 f. 900 f. 900
wed J. Fekkes geb. de Jong zonder Lanen 82 f. 900 f. 900
Sijbrand Spannenburg schoenmaker Bildtstraat 12 f. 900 f. 1000
Sijke van Slooten onderwijzeres Voorstraat 60 f. 900 f. 900
Hisse Visser machinist Dokstraat 8 f. 900 f. 900
Anne Bouma winkelier Voorstraat 82 f. 900 f. 1000
Engel Koudenburg kantoorbediende Schritsen 26 f. 900 f. 1200
Derk Lambers vleeschkeurder Voorstraat 33 f. 900 f. 1200
Teuntje Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 900 f. 900
Hijlke van der Zee timmerman Gr. Ossenmarkt 23 f. 900 f. 900
wed R. Faber geb. v. Getzen zonder Kl. Breedeplaats 9 f. 900 f. 900
IJbele Schievink ladingmeester S.S. Schoolstraat 14 f. 900 f. 900
Henricus Blom verver Hoogstraat 19a f. 900 f. 900
Johannes H.A. Frank kapelaan Zuiderhaven 77 f. 900 f. 900
Haring Teernstra broodventer Zeilmakerstraat 6 f. 900 f. 900
Jacob Bergsma stuurman Zeepziedersstraat 3 f. 900 f. 900
Wiebe de Vries tuinmansknecht Klaverbladstraat 18 f. 900 f. 1000
Sijbren de Vries kastelein Prinsenstraat 2 f. 900 f. 900
Rauke Henstra ondermachinist Caspar di Roblesstr. 5 f. 900 f. 900
Cornelis Buisman koopman Kerkstraat 31 f. 900 f. 1000
Dorethea M. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 900 f. 900
Durk Quaré sr. matroos Zoutsloot 75 f. 900 f. 1200
Jekele Driesten poulier Noorderhaven 76 f. 900 f. 500
Harm Kremer zonder Nieuwstraat 44 f. 900 f. 900
Franciscus Frölich timmerman Zoutsloot 60 f. 900 f. 900
Jacobus Terpstra slager Bildtstraat 18 f. 900 f. 1100
Arend J. van der Slooten kantoorkn. posterijen Lanen 62 f. 900 f. 1100
Evert van Eeken melktapper Havenplein 16 f. 900 f. 1000
Tjalling Terpstra boekdrukker Hoogstraat 12 f. 900 f. 1200
Johanna C. Manssen gezelschapsjuffrouw Noordijs 9 f. 900 f. 900
Jan H. van der Zeep steenhouwer Fabrieksstraat 2 f. 900 f. 1000
Andries J. Bergsma melktapper Lanen 71 f. 900 f. 900
Meine Wijnalda zonder St. Odolphisteeg 7 f. 900 f. 900
Roelof Beima broodbakker Noorderhaven 26 f. 900 f. 1000
Maaike Miedema zonder Noorderhaven 100 f. 900 f. 900
Christoffel Bisschop van Tuinen boekhandel. bediende Kerkstraat 23 f. 900 f. 900
Hendrikus Boersma matroos Anjelierstraat 6 f. 900 f. 900
Sijtze S. Harkema koopman in fruit Noorderhaven 110 f. 900 f. 900
Herke de Groot timmerman Bildtstraat 1 f. 900 f. 1300
Sikke de Vries koperslager Lanen 79 f. 800 f. 800
Catharina H. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 800 f. 800
wed T. Wiebenga geb. M. Wijga zonder Zuiderhaven 26 f. 800 f. 800
Antje van Slooten onderwijzeres Voorstraat 60 f. 800 f. 1000
Uilke P. Zwerver brievenbesteller Noordergrachtswal 36 f. 800 f. 800
Forlkert Zijlstra winkel. & venter in gr. Zuiderhaven 27 f. 800 f. 1800
Reinold Faber venter Brouwersstraat 2 f. 800 f. 900
Jan Kamstra kantoorbediende Zoutsloot 53 f. 800 f. 1100
Jan Scholte handelaar in brandst. Oosterkeetstraat 4 f. 800 f. 800
Jan Bellinga ijzerwerker Schoolstraat 4 f. 800 f. 800
Lodewijk Tigchelaar schilder Havenplein 18a f. 800 f. 800
Johanna Prins onderwijzeres Zuiderhaven 81 f. 800 f. 1000
Willem van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2 f. 800 f. 800
Boukje Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
Abraham Polak slager Karremanstraat 14 f. 800 f. 800
Thoma Bolkestein onderwijzeres Voorstraat 39a f. 800 f. 900
Ype C. Bolman stoffeerder Gr. Bredeplaats 24 f. 800 f. 800
Jacob de Vrij blikslager Spekmarkt 6 f. 800 f. 1000
Zacheus Rijpstra winkelier en schipper Achterstraat 49 f. 800 f. 800
Sijbrand Jacobi kantoorbediende Lanen 39 f. 800 f. 800
Frederik J. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66 f. 800 f. 800
Willem Oldenburg zonder Zuiderhaven 33 f. 800 f. 700
Johs. Stellingwerff koopman Noorderhaven 49 f. 800 f. 800
Hijlke J. de Vries kantoorlooper Gr. Ossenmarkt 12 f. 800 f. 900
Sjabertus Broersma bierhuishouder Zeepziedersstraat 1 f. 800 f. 800
wed Petrus Hamstra geb. T. van Slooten zonder Noorderhaven 31a f. 800 f. 800
Tjalke Koopmans timmerknecht Kerkstraat 3 f. 800 f. 800
Klaas Elzinga treinsmid S.S. Kruisstraat 9 f. 800 f. 0
Jan Greving hulpkeurmeester Hoogstraat 23 f. 800 f. 1200
Jan Scheepsbouwer ijzerwerker Schoolstraat 6 f. 800 f. 800
Cornelis Boonstra machinist Zoutsloot 33 f. 800 f. 900
Johannes Frölich sleeper Lanen 50 f. 800 f. 800
Johannes van der Meulen hoofdagent v. politie Scheerstraat 6 f. 800 f. 900
Jan de Vries bootwerker Vijver 3 f. 800 f. 700
Age Ferwerda reiziger en winkel. Voorstraat 76 f. 800 f. 1200
Jacob Glas klerk telegrafist S.S. Schoolstraat 2 f. 800 f. 800
Cijpianes R. Germans jr. sigarenmaker St. Odolphisteeg 13 f. 800 f. 1500
Anne Wierdsma motorschipper Zoutsloot 18 f. 800 f. 2000
Sjoert Meijer logementhouder Noorderhaven 32 f. 800 f. 700
Jane Ronner winkelier Voorstraat 11 f. 800 f. 1000
Herke Plantinga melktapper Lanen 40 f. 800 f. 800
Marten P. Kwast bierhuishouder Schritsen 58 f. 800 f. 800
Pieter van der Wal kantoorlooper Kl. Breedeplaats 23 f. 800 f. 800
Aafke Klein winkelbediende Voorstraat 85 f. 800 f. 1000
Berend Scheltens brievenbesteller Brouwersstraat 15 f. 800 f. 800
Roelof Tigchelaar winkelier Lanen 33 f. 800 f. 800
Cornelis Zuidam los werkman Rommelhaven 2 f. 800 f. 0
Haring Veldstra mineraalw. & bierh. Hoogstraat 3 f. 800 f. 800
Jan W. van Oosterom commies directe bel. Dokstraat 4 f. 800 f. 1000
Jacob Tichelaar exportslagersknecht Heiligeweg 24 f. 800 f. 900
Jan K. Faber tapper en metselaar Heerensteeg 4 f. 800 f. 900
Wijbrandus Zijlstra letterzetter Heiligeweg 56 f. 800 f. 1000
Pieter de Boer barbier Hondenstraat 2 f. 800 f. 900
Aaltje Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
Sijbe de Vries winkelbediende Hoogstraat 39 f. 800 f. 800
Coenraad Leers winkelier Schritsen 9 f. 800 f. 800
Sjierk van der Heide winkel. in lederw. Kerkstraat 13 f. 800 f. 1200
Sierk Hondema barbier Lanen 76 f. 800 f. 800
Jacobus Flietstra wagenmaker Hoogstraat 40 f. 800 f. 1000
Petrus Veltman schoorst.v. & winkel. Schritsen 67 f. 800 f. 900
Anna H.G. Snijder zonder Zuiderhaven 53 f. 800 f. 800
Jan Ferwerda sigarenmaker Nutstraat 2 f. 800 f. 900
Wijnand J. van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56 f. 800 f. 3000
wed G. Plantinga geb. v/d Wal smid Rommelhaven 4 f. 800 f. 900
Sjierk Riem sigarenmaker Nieuweburen 17 f. 800 f. 1500
Lieuwe van Minnen winkelier Franekereind 29 f. 800 f. 1000
Pieter Friso korenmolenaar Zoutsloot 11 f. 800 f. 1200
Jan S. Agema melktapper Zoutsloot 113 f. 800 f. 1300
Sietze van der Zee rijksveldwachter Havenplein 1 f. 800 f. 900
Jan Poort Hzn. winkelier Voorstraat 7 f. 800 f. 1000
Johanna Gerhard Coops juffr. v. gezelschap Noordijs 15 f. 800 f. 1000
Jan Spoelstra timmerknecht Rapenburg 4 f. 800 f. 900
Pieter Corns. Peereboom commies directe bel. Dokstraat 6 f. 800 f. 1000
Andries Gnodde photograaf Franekereind 5 f. 800 f. 1000
Hendrik Vinken kantoorbediende Gr. Bredeplaats 15 f. 800 f. 800
Jan Visser zet-winkelier Voorstraat 43 f. 800 f. 800
Leonard Goldsmid Isr. Godsdienst Raamstraat 3 f. 800 f. 1100
Douwe Palstra kantoorbediende Schritsen 16 f. 800 f. 0
Take Jacob Krijthe rijksklerk dir. bel. Noorderhaven 103 f. 800 f. 900
Frederik Wormsbecker stuurman Oosterkeetstraat 9 f. 800 f. 900
Frederikus van de Vlasakkers manufacturier Rommelhaven 26b f. 800 f. 900
Johannes Zijlstra klerk gasfabriek Heiligeweg 56 f. 800 f. 900
Ids Zijlstra slager Gr. Bredeplaats 25 f. 800 f. 800
Wissina Houwink winkelierster Noorderhaven 96 f. 800 f. 1200
IJnte de Vries bierhuishouder Raamstraat 12 f. 800 f. 1000
Fokke Drost winkelier Nieuwstraat 30 f. 700 f. 700
Herman H. ten Tije handelsreiziger Zoutsloot 45 f. 700 f. 700
Hendrikus Attema sr. winkelier Spekmarkt 4 f. 700 f. 700
Bernardus de Vries straatmaker Achterstraat 47 f. 700 f. 800
Lourens Posthumus verver Heiligeweg 16 f. 700 f. 800
Gerrit van Almelo locomotiefpoetser Nieuweburen 23 f. 700 f. 600
Grietje Posthumus onderwijzeres Gr. Bredeplaats 4 f. 700 f. 800
Auke Visser kapitein sleepboot Dokstraat 8 f. 700 f. 900
Tjalke de Vries tuinmansknecht Hoogstraat 2 f. 700 f. 800
Thomas Eskes mandenmaker Schritsen 46 f. 700 f. 800
Rienk de Groot bootwerker Visscherstraat 3 f. 700 f. 600
Jan Broersma bootwerker Lanen 86 f. 700 f. 600
Metske A. Walsma agent van politie Caspar di Roblesstr. 16 f. 700 f. 900
Sjierk Vellinga pakhuisknecht Kerkpoortstraat 18 f. 700 f. 700
Jan Lok schoenmaker Lanen 64 f. 700 f. 1000
Wilhelmina H.M. Schutte coupeuse Voorstraat 64 f. 700 f. 700
Willem Schilstra agent van politie St. Odolphisteeg 6 f. 700 f. 700
Siebren Bruinsma fabr. v. melkproducten Voorstraat 3 f. 700 f. 700
Hijlke Pieksma bierhuishouder Lanen 20 f. 700 f. 900
Thomas van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 700 f. 700
Dirk van den Berg timmerknecht Liemendijk 28 f. 700 f. 700
Rouke de Boer werkman Dokstraat 2 f. 700 f. 700
Hendrik Borduin drukker Caspar di Roblesstr. 6 f. 700 f. 800
Paulus van Beusekom stoker Jan Ruurdstraat 3 f. 700 f. 500
Dirk Haagsma bootwerker Zoutsloot 47 f. 700 f. 600
Hendrik de Boer stoffenverver Zoutsloot 54 f. 700 f. 700
Jozef Markenstein bootwerker Schritsen 55 f. 700 f. 600
Jochem Kroes machinist Kerkpoortstraat 11 f. 700 f. 700
Simon de Weerd bootwerker St. Odolphisteeg 11 f. 700 f. 500
Jelte Jager meesterkn. graanpakh. Noordergrachtswal 14 f. 700 f. 800
Willem Markenstein timmerknecht Schritsen 27 f. 700 f. 800
Geert Terpstra melktapper Zeilmakerstraat 2 f. 700 f. 1200
Bauke Terpstra barbier Kl. Breedeplaats 19 f. 700 f. 900
Franciscus J. Krol smid Heiligeweg 32 f. 700 f. 700
Johannes H. Germans kleermaker Lanen 4 f. 700 f. 900
Engelke Kruiger kantoorbediende Nieuwstraat 50 f. 700 f. 1100
Walle Bergsma bootwerker Spinstraat 3 f. 700 f. 600
Wijpke Duba stoker Klaverbladstraat 10 f. 700 f. 700
Age Visser koopman Noorderhaven 44 f. 700 f. 1000
Meint Bottema broodbakker Bildtstraat 13 f. 700 f. 900
Gerrit van der Meulen onderwijzer Heiligeweg 58 f. 700 f. 700
Tiete Smith kantoorlooper Vijverstraat 22 f. 700 f. 500
Jan Zeinstra timmerknecht Kerkpad 34 f. 700 f. 700
Jacobus Wobma zonder Zoutsloot 9 f. 700 f. 700
Arnold Bannig fabr. v. melkproducten Voorstraat 3 f. 700 f. 700
Sape Postma Wzn. winkelier Kl. Breedeplaats 6 f. 700 f. 800
Jan Koopmans exportslagersknecht Rapenburg 9 f. 700 f. 600
Remmelt van der Woude bootwerker Zeeweg 7 f. 700 f. 600
Dieuwke Terpstra apoth. assistente Lanen 85 f. 700 f. 700
Hendrikje Hibma modiste Brouwersstraat 7 f. 700 f. 900
Gabriela L.M. Ognibeni onderwijzeres Hofstraat 21 f. 700 f. 700
Gabriël Boas bootwerker Schritsen 10 f. 700 f. 700
Aafke Anema winkelierster Kerkstraat 40 f. 700 f. 700
Hendrikus van der Meij timmerman stb. Achterstraat 12 f. 700 f. 0
Hendrik Scheltens winkelier Lanen 62 f. 700 f. 900
Petrus Vogelaar concierge Rommelhaven 22 f. 700 f. 700
Dirk Bantema machinist schelpenz. Zuiderhaven 35 f. 700 f. 800
Trijntje Visser zonder Brouwersstraat 10 f. 700 f. 700
Germen Lenger bootwerker Romasstraat 13 f. 700 f. 500
Dirk Jansma stoker Vijverstraat 4 f. 700 f. 800
Binne L. Eppinga kantoorlooper Zoutsloot 95 f. 700 f. 900
Hendrika Buisman winkelierster Heiligeweg 17 f. 700 f. 800
Siebe Post gaarder havengelden Raamstraat 8 f. 700 f. 800
Hendrik C. Bakker monteur Fabrieksplein 3 f. 700 f. 900
Gijsbertus Radsma bootwerker Schritsen 7 f. 700 f. 600
Sijbren Tuinhout meesterknecht Noorderhaven 62 f. 700 f. 800
Sible Osinga landarbeider Kruisstraat 10 f. 700 f. 800
Eelke de Jong matroos Achterstraat 34 f. 700 f. 600
Wijbren Bouma winkel. en venter Spekmarkt 1 f. 700 f. 800
Doeke Kuiper bootwerker Havenplein 22 f. 700 f. 600
Klaas de Jong beurtschipper Franekereind 25 f. 700 f. 700
Thomas Smit vetkoopman Kerkpoortstraat 3 f. 700 f. 1200
Yde Wobma bootwerker Zoutsloot 9 f. 700 f. 600
Lijkele Roedema werkman Zoutsloot 103 f. 700 f. 700
Heiman de Vries koopman Zuiderhaven 23 f. 700 f. 700
Gerrit Veenstra zonder Noorderhaven 98 f. 700 f. 700
Heere Nadort gep. loodsschipper Schritsen 19 f. 700 f. 700
Albertus Dreijer winkelier Gr. Bredeplaats 15 f. 700 f. 900
Auke H. Aukema winkelier Noorderhaven 8 f. 700 f. 700
Hendrik Huese bootwerker Gr. Ossenmarkt 25 f. 700 f. 500
Gerrit van der Zee kleermaker Lanen 87 f. 700 f. 700
Maaike Hibma modiste Brouwersstraat 7 f. 700 f. 900
Johanna M.L. Somers onderwijzeres Hofstraat 21 f. 700 f. 800
Sikke Zijlstra bootwerker Dwarsstraat 19 f. 700 f. 500
wed Jan W. Grobbe geb. De Lange zonder Schoolstraat 16 f. 700 f. 700
Faas van der Meulen slager Wortelstraat 2 f. 700 f. 700
Jan van der Werf Gzn. bootwerker Kerkpoortstraat 2 f. 700 f. 500
Jan K. Hoitsma broodbakker Zoutsloot 51 f. 700 f. 1000
Sara Godfried wijkverpleegster Voorstraat 23 f. 700 f. 800
Hendrikus Werner opperman en agent v. pol. 2e kl. Achterstraat 16 f. 700 f. 800
Thomas Nauta smid Noorderhaven 1 f. 700 f. 800
Jacob H. Zuidema meesterkn. st. houtz. Zoutsloot 20 f. 700 f. 800
Jan J. de Jong stoker Vijverstraat 6 f. 700 f. 0
Hendrikus Nauta slager Heiligeweg 36 f. 700 f. 800
Jentje Odinga l.l. machinist Nieuwstraat 56 f. 700 f. 0
Okke van der Sluis bootwerker Zeepziedersstraat 4 f. 700 f. 600
Bauke van der Meulen treinpoetser Heerenwaltje 15 f. 700 f. 800
Klaas Koster meesterkn. zoutkeet. Lammerwarnderst. 1 f. 700 f. 800
Dirk Willem Fokkema kantoorbediende Brouwersstraat 1 f. 700 f. 1300
Jelle van der Molen agent v. pol. 1e kl. Franekereind 42 f. 700 f. 800
Jekele Tichelaar bootwerker Kerkpoortstraat 53a f. 700 f. 500
Dominicus Ettema melktapper Kerkstraat 32 f. 700 f. 800
Heinrich B.L.D. Hindrinks ondermachinist S.S. Zoutsloot 46 f. 700 f. 900
Klaas van der Heide exportslagersknecht Bildtstraat 21 f. 700 f. 1000
Sijbe van der Schaaf tapper Droogstraat 13 f. 700 f. 700
wed W. Monsma geb. Schaaf winkelierster Heiligeweg 46 f. 700 f. 500
Hermanus J. Zeinstra sigarenm. & winkel. Brouwersstraat 27 f. 700 f. 700
Abe Hainja agent levensverz. Schritsen 21 f. 700 f. 700
Andreas Johan Christiaans stoker stoomschip Zoutsloot 77 f. 700 f. 600
Sijbe T. Mellema zonder Noorderhaven 10 f. 700 f. 700
Bouwe van der Woude kuiper Vischmarkt 4 f. 700 f. 700
Nicolaas Voogd kantoorbediende Kl. Breedeplaats 13 f. 700 f. 800
Thomas de Vries bediende Voorstraat 81 f. 700 f. 700
Melle Kamstra agent v. pol. 1e kl. Zoutsloot 53 f. 700 f. 900
Janus Kamminga concierge H.B.S. Zuiderhaven 63 f. 700 f. 900
Hijlke de Wit tuinman Noorderhaven 3 f. 700 f. 700
Willem Schoot Uiterkamp organist R.K. Kerk Schritsen 63 f. 700 f. 700
Pieter Froentjes rijksambtenaar St. Odolphisteeg 6 f. 700 f. 700
Gerrit Meijer tapper & los werkman Achterstraat 31 f. 700 f. 900
wed C. van der Schoot geb. Metselaar zonder Voorstraat 54 f. 700 f. 700
Eise de Vries hoofdstoker gasfabr. Molenpad 20a f. 700 f. 800
Reindert Visser loodsleerling Dokstraat 12 f. 700 f. 700
Jacob A. Kuipers vader in 't Diaconieh. Kerkpad 16 f. 700 f. 800
Feike Bandsma stoker Zoutsloot 97 f. 700 f. 700
Hendrik Bos sigarenmaker Heiligeweg 38 f. 700 f. 800
Tjerk Tigchelaar winkelier Hoogstraat 41 f. 700 f. 1100
Sjoerd van der Meer 1e stoker gasfabriek Fabrieksstraat 18 f. 700 f. 900
Arjen Dijkstra werkman en winkel. Karremanstraat 12 f. 700 f. 1000
Thomas Keijzer melktapp. en winkel. Kerkstraat 15 f. 700 f. 900
Hendrika D. Hinrichsen directrice ziekenhuis Zuiderbolwerk 1 f. 700 f. 900
Bauke Ylstra matroos Caspar di Roblesstr. 4 f. 600 f. 700
Herman Schumacher sr. zonder Hoogstraat 27 f. 600 f. 600
Sijs Hondema kantoorlooper Jan Ruurdstraat 1 f. 600 f. 700
Pieter de Jong 1e stoker gasfabriek Weverstraat 14 f. 600 f. 800
Tjerk Bekius broodbakker Kerkpoortstraat 55 f. 600 f. 700
Wietze Velthuis winkelbediende Gr. Bredeplaats 22 f. 600 f. 700
Hermanus Leijenaar machinist Kl. Kerkstraat 8 f. 600 f. 500
Fokje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Jan de Haan control. poetser gasfabriek Rapenburg 6 f. 600 f. 700
Reindert van den Berg timmerknecht Hofstraat 28 f. 600 f. 600
Pieter Nota zeemtouwer Nieuwstraat 64 f. 600 f. 700
Jan Bakker onderwijzer Kerkstraat 23 f. 600 f. 600
Douwe Blauw winkel. & turfventer Heiligeweg 30 f. 600 f. 800
Cornelis de Boer matroos Hofstraat 45 f. 600 f. 700
Jan van Zanen zonder Nieuwstraat 48 f. 600 f. 600
Matthijs Schoot werkman Zeepaardsteeg 1 f. 600 f. 700
Dirk Markenstein bootwerker Schritsen 18 f. 600 f. 600
Thomas Galema stadsreiniger Spinhuisstraat 13 f. 600 f. 700
Geert van der Zee exportslagersknecht Zoutsloot 64 f. 600 f. 600
Sijbren Beuker stoker Heerenwaltje 7 f. 600 f. 600
Gerrit Keijser werkman Borstelsteeg 7 f. 600 f. 700
Sjoerd Zondervan matroos Zuiderhaven 32 f. 600 f. 500
Marinus C. de Goedt darmenbewerker Nieuwstraat 12 f. 600 f. 700
Tjerk de Groot melktapper Droogstraat 47 f. 600 f. 700
Gerrit Faber kachelsmid Hoogstraat 32 f. 600 f. 700
wed Thomas D. Visser geb. K. v.d. Veen tapster Westerkerklaan 1 f. 600 f. 600
Minze de Vries brugwachter Noorderhaven 5 f. 600 f. 800
Bertha Schoot Uiterkamp onderwijzeres Schritsen 63 f. 600 f. 600
Rinke Dijkstra doodgraver Zoutsloot 29 f. 600 f. 700
Nicolaas C. Hermes barbier Kerkstraat 26 f. 600 f. 700
Gooitzen Zijlstra exportslagersknecht Zoutsloot 28 f. 600 f. 500
Jan Wagenmakers zetkastelein Noorderhaven 42 f. 600 f. 2000
Johannes Fluit bootwerker Drie Romersteeg 1 f. 600 f. 600
Rintje Posthuma schipper Scheerstraat 5 f. 600 f. 700
Theodorus J.A. van Rossum winkelier Hoogstraat 16 f. 600 f. 500
Lolke Godthelp kleermaker Noordergrachtswal 26 f. 600 f. 700
Willem Albarda sluisknecht Zoutsloot 99 f. 600 f. 700
Hendrik Bakker onderwijzer Noorderhaven 20 f. 600 f. 700
Sijbe Kwast leerlooier Rapenburg 3 f. 600 f. 700
Johannes Kuurstra timmerknecht Hoogstraat 3 f. 600 f. 0
Abraham Faber bootwerker Zeeweg 3 f. 600 f. 600
Sjouke R. Jorna pakhuisknecht Anjelierstraat 23 f. 600 f. 600
Willem IJ. Nielsen stoker Noorderhaven 15 f. 600 f. 600
Watze van Driesten bootwerker Kerkpoortstraat 69 f. 600 f. 600
Sjouke Holstein timmerknecht Havenplein 28 f. 600 f. 600
Ate Klein winkelier & venter Heiligeweg 20 f. 600 f. 700
Oentje Cuiper kantoorbediende Voorstraat 18 f. 600 f. 600
Walle Kuiper schoenmaker Lanen 60 f. 600 f. 600
Jacobus Schuil bootwerker Zoutsloot 15 f. 600 f. 600
Tietje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Hermine H. van der Wal onderwijzeres Voorstraat 97 f. 600 f. 600
Reintje Kaspers bootwerker Rinnertspijp 4 f. 600 f. 500
Germen Tigchelaar bootwerker Hondenstraat 3 f. 600 f. 600
Andries J. Bosma timmerm. gasfabriek Molenpad 7 f. 600 f. 700
Klaas Wiersma koetsier Karremanstraat 34 f. 600 f. 700
Bernardus Fikke smid Kerkstraat 25 f. 600 f. 700
Johannes Giezen brugwachter Zuiderhaven 5 f. 600 f. 700
Tjerk Tigchelaar werkman Anjelierstraat 14 f. 600 f. 700
Tjitze Vlagsma marktm. jaarmarkt Raamstraat 4 f. 600 f. 600
Wiebe Kracht bootwerker Leerlooierssteeg 2 f. 600 f. 600
Haije Ploeg bootwerker Schritsen 5 f. 600 f. 600
Jacobus Antonisse verver Zoutsloot 68 f. 600 f. 700
Tjeerd J. Kerkhoven mast- en blokmaker Noorderhaven 60 f. 600 f. 800
Jan Bakker agent v. pol. 2e kl. en hulpbode Achterstraat 32 f. 600 f. 800
Folkert Park societeith.&plateelsch Bosch en Hove 2 f. 600 f. 700
Cyprianus Rewiersma stoffeerdersknecht Hofstraat 15 f. 600 f. 600
Roelof Jacobs meubelmakerskn. Voorstraat 66 f. 600 f. 800
Johannes M. van der Heide stoker Nieuwstraat 16 f. 600 f. 800
Lodewijk K. Tigchelaar stadsreiniger Droogstraat 61 f. 600 f. 800
Jan Kaspers zoutkeetsknecht Westersteeg 4 f. 600 f. 700
Wietze Fopma bootwerker Havenplein 20 f. 600 f. 600
Klaas de Vries bootwerker Noorderwal 8 f. 600 f. 0
Jacobus E. Hollander werkman Lanen 29 f. 600 f. 700
IJpe Dijkstra 2e stoker gasfabriek Moriaanstraat 4 f. 600 f. 700
Hendrik J. Godhelp vellenblooter Noordergrachtswal 28 f. 600 f. 700
Arie van de Graaf klinker Groote Werf 2 f. 600 f. 600
Jan Koster zoutkeetsknecht Hofstraat 18 f. 600 f. 700
Jan van den Berg timmerknecht Liemendijk 28 f. 600 f. 600
Doekele de Boer werkman Dokstraat 2 f. 600 f. 600
Albertus de Bruin vrachtrijder Hoogstraat 47 f. 600 f. 600
Cornelis Torenbeek sigarenmaker Noorderhaven 4 f. 600 f. 700
Sjoerd J. Hesling bootwerker Anjelierstraat 37 f. 600 f. 500
Dirk Willem Scheepstra winkelier & venter Heiligeweg 22 f. 600 f. 700
Jan Roorda voorman Voorstraat 34 f. 600 f. 600
Jacob Noordbeek gemeentebode Caspar di Roblesstr. 8 f. 600 f. 900
Jacobus E. Tjebbes boerenknecht Hoogstraat 31 f. 600 f. 600
Hendrik Visser werkman Nieuwstraat 34 f. 600 f. 600
Folkert Bakker zoutkeetsknecht Ged. Korte Zoutsl. 9 f. 600 f. 700
Jacob Booij betonwerker Zoutsloot 56 f. 600 f. 800
Jacobus C. Rooswinkel timmerman Noorderwal 30 f. 600 f. 700
Bouwe Leenstra winkelier Lanen 41 f. 600 f. 1000
Martinus Postma zoutkeetsknecht Ooievaarsteeg 18 f. 600 f. 700
Gerrit de Vries winkel. & groentenv. Brouwersstraat 24 f. 600 f. 700
Marten Krook leerlooier Nieuwstraat 1 f. 600 f. 600
Albert Beuker agent v. pol. 2e kl. en los werkman Droogstraat 27 f. 600 f. 700
Taeke Vriezema werkman Noordergrachtswal 48 f. 600 f. 700
Franciscus A. Frölich smid a/d/ gasfabriek Kerkpoortstraat 13 f. 600 f. 700
Hidde Brandi bootwerker Havenplein 14 f. 600 f. 0
Abraham Pais koopman Kl. Breedeplaats 16 f. 600 f. 600
Henriette Fontein zonder Noorderhaven 104 f. 600 f. 700
Jantje Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Willem de Vrij bootwerker Schritsen 31 f. 600 f. 500
Otto H.M. Koster bootwerker Gr. Ossenmarkt 16 f. 600 f. 500
Herre Schuil bootwerker Lanen 12 f. 600 f. 600
Sijbren Broersma bootwerker Liemendijk 10 f. 600 f. 500
Arend Oldenburg 2e stoker gasfabriek Karremanstraat 2 f. 600 f. 700
Catharinus Roedema stoker Zoutsloot 55 f. 600 f. 700
Jitze Drost slager Gr. Ossenmarkt 13 f. 600 f. 900
Ebo de Jong koperslagersknecht Voorstraat 69 f. 600 f. 700
Nicolaas Wafelaar winkelier Lanen 65 f. 600 f. 900
Jan Bogaard timmerknecht Both.Apothekerstr. 9 f. 600 f. 600
Hessel Kamminga kantoorlooper Hoogstraat 23a f. 600 f. 600
Gerrit Boomstra sr. pakhuisknecht Schoolstraat 8 f. 600 f. 700
Sammer C. Nederhoed rangeerder Westerstraat 3 f. 600 f. 600
Pieter Visser zonder Kerkpoortstraat 53 f. 600 f. 600
Lammert Kroes winkelbediende Voorstraat 17 f. 600 f. 600
Jan van der Heide bootwerker Achterstraat 41 f. 600 f. 500
Johannes Koopmans exportslagersknecht Nieuweburen 15 f. 600 f. 700
Johannes Leijen letterzetter Noordergrachtswal 30 f. 600 f. 700
Sijbe Haringa zetschipper Gr. Bredeplaats 33 f. 600 f. 700
Klaas Zwerver winkelier Lanen 26 f. 600 f. 800
wed Harm D. Voogd geb. E. Steenstra kachelmaker Kl. Breedeplaats 13 f. 600 f. 600
Jan van der Zee exportslagersknecht Anjelierstraat 39 f. 600 f. 500
Philippus Lenger klerk Prinsenstraat 10 f. 600 f. 900
Zacheus van der Zee sluisknecht Karremanstraat 21 f. 600 f. 700
Jentje Reitsma zonder Noorderhaven 25 f. 600 f. 600
August Gudmundson winkelier Gr. Ossenmarkt 1 f. 600 f. 600
Klaas Leeuwesteijn werkman Spinhuisstraat 5 f. 600 f. 600
Fokje Kijlstra onderwijzeres Hoogstraat 19a f. 600 f. 600
Douwe Tichelaar stadsreiniger Nieuwstraat 23 f. 600 f. 700
Joon van der Werf scheepstimmerman Schoolstraat 2 f. 600 f. 600
Wijtze Bergsma winkelier Kerkpoortstraat 31 f. 600 f. 700
Andries Schreur turfhandelaar Zoutsloot 25 f. 600 f. 800
Johan H. Outhuijse werkman St. Odolphisteeg 4 f. 600 f. 700
Klaas Hoekstra agent v. pol. 2e kl. Achterstraat 5 f. 600 f. 700
Agatha Douma zonder Heiligeweg 4 f. 600 f. 1200
Hans Severein bootwerker Bargebuurtspoortje 4 f. 600 f. 500
wed T. Mellema geb. Goovaarts pensionhoudster Voorstraat 54 f. 600 f. 600
Jacob Teunis Blom kantoorbediende Dokstraat 10 f. 600 f. 600
Barend Brandij gaarder Zoutsloot 3 f. 600 f. 800
Jan T. Stienstra exportslagersknecht Gr. Ossenmarkt 18 f. 600 f. 700
Bauke Kuipers kantoorbediende Hofstraat 8 f. 600 f. 700
Hendrik Wijga agent levensverz. mij. Karremanstraat 8 f. 600 f. 600
Bartholomeus B. Bambach sigarensorteerder Schritsen 32 f. 600 f. 700
Watze Visser broodventer Zoutsloot 94 f. 600 f. 500
Daniël van der Meer houtsteksknecht Caspar di Roblesstr. 7 f. 600 f. 700
Antonius Severein werkman Nieuwstraat 26 f. 600 f. 700
Wijtze Feddema winkelier Spekmarkt 2 f. 600 f. 600
Evert Baarda winkelier in groent. Achterstraat 43 f. 600 f. 600
Cornelis Wilkeshuis jr. onderwijzer Heiligeweg 14 f. 600 f. 0
Omko Huizenga kleermaker Zuiderhaven 24 f. 600 f. 600
Tjalke Heijnen kantoorbediende Heiligeweg 62 f. 600 f. 700
Harmen van der Wal banketbakkerskn. Hoogstraat 24 f. 600 f. 600
Pieter Bakker gasfitter Hofstraat 24 f. 600 f. 0
Thijs Kroon koopman Lombardstraat 2 f. 600 f. 600
Harm Huisman leerl. machinist Nieuwstraat 60 f. 600 f. 600
Tjitze Hoekstra bakkersknecht Zeilmakerstraat 3 f. 600 f. 600
Okke Norel melktapper Schritsen 42 f. 600 f. 600
Sijberen Schaafsma sluisw. kl. sluis Zuiderbolwerk 4 f. 600 f. 800
Jan van Dijk wegwerker Hofstraat 37 f. 600 f. 700
Sijbren Brouwer bootwerker Dijkswal 2 f. 600 f. 500
Gerrit Jan Kaspers metselaar Schoolstraat 20 f. 600 f. 600
Meindert Severein bootwerker Wortelstraat 8 f. 600 f. 600
Sjoerd van der Schuit verver Kerkpoortstraat 8 f. 600 f. 900
Adrianus A. Merkx stoker Spinhuisstraat 5 f. 600 f. 500
Hermanus Beuker bootwerker Klaverbladstraat 1 f. 600 f. 500
Simon Lenger bootwerker Zoutsloot 62 f. 600 f. 0
Roelof van der Veen exportslagersknecht Lanen 47 f. 600 f. 500
wed D.A. Kraus geb. de Boer zonder Bildtstraat 24 f. 600 f. 700
Auke Hondema houtsteksknecht Hofstraat 7 f. 600 f. 700
Pieter H. Mooiman timmerman Nieuwstraat 27 f. 600 f. 700
Harm van der Werf bankwerker Schoolstraat 2 f. 600 f. 600
Jan de Vries bootwerker Kerkpoortstraat 41 f. 600 f. 500
Bouwe de Vries bootwerker Zoutsloot 27 f. 600 f. 500
Jacob Severein bierbottelaar Kerkstraat 22 f. 600 f. 600
Gerritje Sluik costuumnaaister Zoutsloot 26 f. 600 f. 0
Hermine E. Allaart onderwijzeres Kl. Breedeplaats 18 f. 600 f. 700
Henricus Stootman verver Heiligeweg 8 f. 600 f. 700
Wijbren Bruinsma brugwachter Noordijs 27 f. 600 f. 700
Johannes Kats werkman Romasstraat 6 f. 600 f. 700
Bonifacius de Vries tapper Vijverstraat 8 f. 600 f. 600
Jan van Wier bakkersknecht Franekereind 19 f. 600 f. 700
Gerrit Schuil bootwerker Zoutsloot 5 f. 600 f. 500
Hilbrand Drost winkelier Kerkstraat 33 f. 600 f. 600
wed Dirk Willem de Vries geb. Brons zonder Gr. Ossenmarkt 20 f. 600 f. 600
Pier Bouma kantoorbediende Lanen 19 f. 600 f. 700
Arjen Ploegstra koopman Lanen 18 f. 600 f. 800
Simon de Vries winkelbediende Schritsen 11 f. 600 f. 800
Mindert K. van Weemen timmerknecht Schritsen 34 f. 600 f. 800
Herrt Jorna melkventer Lammerwarnderst. 13 f. 600 f. 700
Paulus Akkerman agent v. pol. 2e kl. en los werkman Achterstraat 44 f. 600 f. 700
Jan van der Weide timmerman Droogstraat 14 f. 500 f. 700
Jan Kuipers bootwerker Schritsen 4 f. 500 f. 500
Hendrik Scholte bootwerker Noorderwal 24 f. 500 f. 800
Pieter Kuiper timmerknecht Lanen 60 f. 500 f. 600
Hendrik Gonggrijp vellenblooterskn. Rommelhaven 10 f. 500 f. 700
Ulbe Posthuma metselaar Droogstraat 21 f. 500 f. 600
Jan Hilverda stadsreiniger Waschbleekstraat 10 f. 500 f. 700
Hendrikus Kerkhoven timmerknecht Kerkpoortstraat 5 f. 500 f. 600
Dirk van Wier koster Ger. kerk en darmenzouter Zoutsloot 123 f. 500 f. 600
Dirk Posthuma matroos Karremanstraat 24 f. 500 f. 700
Sjoerd de Vrij bootwerker Zeilmakerstraat 11 f. 500 f. 600
Douwe Roorda bootwerker Noorderhaven 12 f. 500 f. 500
Johannes Bergsma losser v. basalt- en grintschepen Gr. Ossenmarkt 8 f. 500 f. 0
Sara Alkema zonder Noorderhaven 78 f. 500 f. 500
Anne de Vries rijksklerk Voorstraat 45 f. 500 f. 600
Cornelis van der Schoot Czn. winkelier Lanen 91 f. 500 f. 500
Willem van der Plaats melktapper Dijkswal 4 f. 500 f. 500
Hendrik Huizinga bierhuishouder Schritsen 3 f. 500 f. 500
Johannes Koopmans groentenventer Karremanstraat 25 f. 500 f. 600
Lolle Goverts winkelier Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
Auke Molenaar los werkman Gr. Ossenmarkt 5 f. 500 f. 0
Souwe Broersma besteller Klaverbladstraat 13 f. 500 f. 600
Tjtitse van der Weide kleermaker Noorderhaven 58 f. 500 f. 600
Dirk Willem de Vrij touwslagersknecht Achterstraat 22 f. 500 f. 500
Ernst Koster stadsreiniger Lanen 51 f. 500 f. 700
Jan A. Hondema groentenventer Hofstraat 7 f. 500 f. 600
wed S. de Wit geb. H. Holstein zonder Zuiderhaven 45 f. 500 f. 1400
Gerrit van der Velde kleermakersknecht Brouwersstraat 12 f. 500 f. 600
Jan Bleeker werkman Moriaanstraat 5 f. 500 f. 500
Harmen D. Voogd kachelmaker Kl. Breedeplaats 4 f. 500 f. 600
Gerrit Bos winkelier Zuiderhaven 15 f. 500 f. 500
Gerben Bosma timmerman Nieuwstraat 60 f. 500 f. 600
Hilbrand Nak metselaar Fabrieksstraat 30 f. 500 f. 600
Fenna Johanna Norel zonder Heiligeweg 1 f. 500 f. 500
wed A. van der Meer geb. H.C. v/d Oever zonder Voorstraat 73 f. 500 f. 500
Geert Drost sergeant Nieuwstraat 30 f. 500 f. 600
Simon Schaafsma besteller Wortelstraat 5 f. 500 f. 600
wed M. Mulder geb. B. Pan tapster Schritsen 8 f. 500 f. 0
Frans Nagel sr. arbeider S.S. Kl. Kerkstraat 14 f. 500 f. 600
Jan Douwe Paesens timmerknecht Noorderwal 26 f. 500 f. 600
Pietje Buijs onderwijzeres Voorstraat 61a f. 500 f. 700
Klaas van der Meijer bootwerker Nieuweburen 29 f. 500 f. 500
Eelke Krakau bootwerker Droogstraat 25 f. 500 f. 500
Bauke Postema metselaar Zoutsloot 14 f. 500 f. 600
Yeb D. Blanksma melktapper Hoogstraat 4 f. 500 f. 600
Tjetse C. de Wilde timmerknecht Vijver 8 f. 500 f. 600
Willem Lenger bootwerker Zoutsloot 87 f. 500 f. 0
Evert Tuinhout schipper & winkel. Noorderhaven 14 f. 500 f. 700
Herman Heeres kleermaker Noorderhaven 82 f. 500 f. 600
Tjerk de Groot bootwerker Dijkswal 10 f. 500 f. 500
Eke van Vliet besteller Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
Marten Smit exportslagersknecht Heerenwaltje 9 f. 500 f. 500
Titte de Jong ambt. ter Secr. Voorstraat 69 f. 500 f. 700
Bernardus de Vries los werkman en agent v. pol. 2e kl. Lanen 57 f. 500 f. 500
Lolke Miedema brugwachter Oude Turfkade 2 f. 500 f. 700
Uilke Henstra timmerknecht Caspar di Roblesstr. 5 f. 500 f. 600
Izaak de Vries Azn. koopman Kerkpoortstraat 45 f. 500 f. 500
Douwe de Wit exportslagersknecht Achterstraat 33 f. 500 f. 500
Lambertus Wagenaar zonder Rommelhaven 11 f. 500 f. 500
Pier Glas reiniger Drie Romersteeg 3 f. 500 f. 700
Jan de Jong schoenmaker Gr. Bredeplaats 31 f. 500 f. 600
Gerrit S. Vlagsma winkelier Kerkstraat 37 f. 500 f. 800
Eeuwe van der Heide werkman Heiligeweg 42 f. 500 f. 500
Douwe de Boer zonder Brouwersstraat 23 f. 500 f. 500
Jacob van der Schouw werkman Nieuwstraat 60 f. 500 f. 500
Sije Boomstra sr. winkelier Prinsenstraat 6 f. 500 f. 500
Johan Driesten sigarenmaker Dwarsstraat 17 f. 500 f. 800
Pieter Kats reiniger Jekelsteeg 1 f. 500 f. 700
Sake Minkes conducteur Kerkpoortstraat 75 f. 500 f. 500
Rients D. van der Zee stadsreiniger Spinhuisstraat 1 f. 500 f. 700
Johan J. Snijder wijnhandelaar Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Wolter Tigchelaar timmerknecht Heerensteeg 2 f. 500 f. 600
Jan de Wit mandenmakerskn. Bildtstraat 16 f. 500 f. 600
Gerrit Sikkela bootwerker Werfpad 1 f. 500 f. 500
Rinke Elzinga bakkersknecht Noorderhaven 73 f. 500 f. 500
Jochem Lettinga bootwerker Anjelierstraat 32 f. 500 f. 500
Rein Tigchelaar werkman Hondenstraat 3 f. 500 f. 500
Hermanus van der Heide terreinw. gasfabriek Molenpad 9 f. 500 f. 600
Hendrik de Jong winkelier Hoogstraat 10 f. 500 f. 600
Arnoldus Willekes timmerknecht Noordergrachtswal 16 f. 500 f. 0
Hendrik Postma slagersknecht Kerkpad 6 f. 500 f. 600
Simon H. de Bruin bootwerker Kerkstraat 27 f. 500 f. 500
Levie de Vries taxateur Hofstraat 6 f. 500 f. 500
wed E. Bootsma geb. J. Terpstra zonder Nieuwstraat 25 f. 500 f. 500
Taetse Houtman barbier Kerkstraat 11 f. 500 f. 600
Paulus Kuijper besteller Zoutsloot 80 f. 500 f. 600
Matheus van Os steenzetter Heerenwaltje 13 f. 500 f. 600
wed K. Blavier geb. S. de Vries zonder Lanen 74 f. 500 f. 500
wed Theodorus J.M. van der Meer geb. Rooswinkel zonder Rozengracht 3 f. 500 f. 600
Pieter S. de Groot loodsleerling Droogstraat 73 f. 500 f. 600
Martinus Boonstra matroos Noorderhaven 46 f. 500 f. 600
wed J. Former geb. A. de Jong winkelierster Bildtstraat 19 f. 500 f. 600
Jan Berends stadsreiniger Waschbleek 88 f. 500 f. 600
Jan Veltman stadsreiniger Kerkstraat 39 f. 500 f. 700
Jacob van Hulst zonder Noordijs 15 f. 500 f. 500
Renze Koopmans smidsknecht Nieuwstraat 60 f. 500 f. 600
Johan M. Brunsmann timmerknecht Karremanstraat 20 f. 500 f. 600
Teunis Bijlsma bootwerker Zeeweg 9 f. 500 f. 600
Thomas Beuker timmerknecht Vianen 22 f. 500 f. 600
Reinold Rijkeboer loodsleerling Caspar di Roblesstr. 10 f. 500 f. 600
Petrus Henkes metselaar Kerkstraat 42 f. 500 f. 600
Theuntje Snijder zonder Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Jan de Wit pakhuisknecht Noorderwal 42 f. 500 f. 600
Jacobus Johs. Houtsma postbode Lanen 43 f. 500 f. 600
Okke Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32 f. 500 f. 500
Auke H. de Vries agent levensverz. mij. Oosterbolwerk 6 f. 500 f. 500
Matthijs de Groot timmerknecht Hofstraat 1 f. 500 f. 500
Everhardus J. Schutte sr. zonder Voorstraat 64 f. 500 f. 500
Anne Kaspers metselaar Droogstraat 33 f. 500 f. 600
Sipke Vlieger bootwerker Werfpad 7 f. 500 f. 500
Auke H. Dijkstra onderwijzer Noorderhaven 73 f. 500 f. 1000
wed Dirk H. de Vries winkelierster Kerkstraat 18 f. 500 f. 600
Heere Dikkerboom winkelbediende Zuiderhaven 41 f. 500 f. 500
Tjerk B. de Vries houtwerker Molenpad 11 f. 500 f. 500
Thomas van der Veer res. machinist N.T.M. Scheerstraat 3 f. 500 f. 600
Rienk Posthumus metselaar Noordergrachtswal 18 f. 500 f. 0
Jan de Groot zonder Kerkpad 10 f. 500 f. 500
Martinus de Wit tuinman Gr. Bredeplaats 23 f. 500 f. 600
Lubbert B. Eppinga kantoorbediende Zoutsloot 95 f. 500 f. 500
Bauke Bergsma koopman Raamstraat 10 f. 500 f. 700
Dirk van Seijst tuinknecht Liemendijk 14 f. 500 f. 700
Tjerk Mensonides bierbottelaar Gr. Bredeplaats 7 f. 500 f. 500
Geert van der Sluis bootwerker Zoutsloot 57 f. 500 f. 500
Martinus ten Brug metselaar Achterstraat 42 f. 500 f. 600
Barend Dreijer bootwerker Rozengracht 5 f. 500 f. 500
Jan K. de Vries los werkman Droogstraat 10 f. 500 f. 500
Marten Berends stadsreiniger Weverstraat 8 f. 500 f. 700
Tjitse Wijbrandi bierhuishouder Havenplein 26 f. 500 f. 500
Harmen Schievink werkman Kl. Kerkstraat 6 f. 500 f. 500
Hendrik Drukker veerschipper Noorderwal 12 f. 500 f. 600
Jan Nauta verver Lanen 37 f. 500 f. 500
Andries Koopal tijd. schrijver sec. Scheerstraat 12 f. 500 f. 700
Leonardus J. Huisman timmerknecht Noordergrachtswal 32 f. 500 f. 600
Johan H. Wink barbier Lanen 30 f. 500 f. 500
wed Wijtze Plekker melkverkoopster Lanen 89 f. 500 f. 500
Harmen Prins bootwerker Caspar di Roblesstr. 14 f. 500 f. 500
wed Harm Veen geb. A. v/d Bos zonder Karremanstraat 23 f. 500 f. 500
Dirk Willem Terpstra schoenmaker Gr. Bredeplaats 3 f. 500 f. 600
Cath. H.N. van der Velde zonder Noorderhaven 48 f. 500 f. 500
Jan van Wier sleeper Achterstraat 18 f. 500 f. 500
Abraham Parfumeur zonder Voorstraat 65 f. 500 f. 0
Pieter O. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32 f. 500 f. 500
Jan Carel Posthuma los werkman Droogstraat 35 f. 500 f. 500
Wijbren Riewald kuiper Hoogstraat 30 f. 500 f. 500
Jan Poort aanspreker Voorstraat 4 f. 500 f. 0
Ludwig G. Stängel pakhuisknecht Lanen 44 f. 500 f. 600
Dirk Roorda bootwerker Noordergrachtswal 20 f. 500 f. 500
Paulus de la Fette onderwijzer Hofstraat 8 f. 500 f. 700
Hilbrand Veenstra zonder Zeeweg 1 f. 500 f. 500
Christiaan Broersma bootwerker Zoutsloot 59 f. 500 f. 500
Gerard Carl Voss manufacturier Gr. Bredeplaats 8 f. 411 f. 4900
Hendrikus Broersma timmerm. en aann. Rozengracht 20 f. 300 f. 4000
Jansje Schuit vrouw van Jan Fekkes winkel. in sigaren Lanen 82 f. 0 f. 700
Abraham Bijl gardenier Ged. Korte Zoutsl. 1 f. 0 f. 700
Petrus de Bruin metselaar Havenplein 28 f. 0 f. 0
Johannes van der Zee werkman Schoolplein 5 f. 0 f. 700
Evert van der Plaats zonder Zoutsloot 13 f. 0 f. 700
Sjoerd Bijl gardeniersknecht Heiligeweg 48 f. 0 f. 700
Haring Haringa tapper Zuiderstraat 23 f. 0 f. 0
Frans Nagel jr. rangeerder Molenpad 5 f. 0 f. 0
Petrus J.J. de Vries winkelier Voorstraat 81 f. 0 f. 700
Jan van der Vlies bootwerker Zuidersteeg 11 f. 0 f. 0
Jan van der Meij sigarenmaker Achterstraat 31 f. 0 f. 800
Hendricus Attema Hzn. zoutkeetsknecht Heiligeweg 8 f. 0 f. 0
Fokke Overzet broodbakker Zuiderstraat 10 f. 0 f. 0
Johannes Fluitsma tapper Zuiderstraat 11 f. 0 f. 0
Otto de Jong schoenmaker Kerkstraat 19 f. 0 f. 600
Siebe Schachtschabel zonder Steenhouwerstraat 6 f. 0 f. 0
Watze de Graaf werkman Droogstraat 22 f. 0 f. 600
Catharinia H. Snijder zonder Noorderhaven 48 f. 0 f. 0
Jacob Blok Azn. slager Rommelhaven 18 f. 0 f. 2200
Johannes Godthelp werkman Noordergrachtswal 42 f. 0 f. 600
Johan Heinrich Schumacher stucadoor Zuiderstraat 2 f. 0 f. 0
Tjitske Postma kantoorbediende Noordijs 7 f. 0 f. 600
Germen Monsma tegelbakker Zuiderstraat 1 f. 0 f. 0
Willem Kamstra kantoorbediende Zoutsloot 53 f. 0 f. 600
Pieter de Vries wegwerker S.S. Noordijs 10 f. 0 f. 700
Jan L. de Boer bootw. en winkelier Zuiderstraat 12 f. 0 f. 0
Koert Touwslager winkelier Hoogstraat 18 f. 0 f. 600
Philip Jacob Huijser zonder Zoutsloot 101 f. 0 f. 0
Jippe Eisma opz. gem. reiniging Zuiderstraat 13 f. 0 f. 0
Klaasje van Slooten zonder Voorstraat 44 f. 0 f. 700
Herman Tigchelaar koopman Zoutsloot 65 f. 0 f. 800
Fetze Schaafsma pakhuisknecht Stokersteeg 6 f. 0 f. 0
Sijbe Okkinga notaris Zuiderplein 1 f. 0 f. 0
Wiebe Kulsen bootwerker Wortelstraat 9 f. 0 f. 0
Renze Dijkstra melktapper Zuiderstraat 4 f. 0 f. 0
Willem F.G. Berkohout werkman Scheerstraat 1 f. 0 f. 800
Pokke Bijlsma zonder Visscherstraat 4 f. 0 f. 600
wed C. Kuiter geb. Visman winkelierster Zuiderhaven 7 f. 0 f. 600
Levie Messcher koopman Lanen 13 f. 0 f. 0
Jouw Nagel besteller Heiligeweg 34 f. 0 f. 500
Pieter Huizenga bootwerker Zuiderstraat 3 f. 0 f. 0
Johannes de Boer werkman Schritsen 28 f. 0 f. 700
Wouter Jorna visschersknecht Steenhouwerstraat 3 f. 0 f. 0
Herman Radsma besteller Nieuwstraat 24 f. 0 f. 600
Frans Uitvlugt schoenmaker Zuiderhaven 24 f. 0 f. 500
Johannes Kuhlman cargadoor Zuiderstraat 18 f. 0 f. 0
wed Johannes Annema zonder Schritsen 45 f. 0 f. 500
Geertruida van Meurs zonder Heiligeweg 44 f. 0 f. 500
Harmen van der Tol melktapper Zuiderstraat 17 f. 0 f. 0
Harmen Jellema werkman Rapenburg 11 f. 0 f. 500
Jeep Cornelis van der Schoot stoffeerder Voorstraat 46 f. 0 f. 1200
Jurre P. van den Berg comm. ter secretarie Liemendijk 28 f. 0 f. 1300
Dirk van der Meer timmerman Zuiderplein 3 f. 0 f. 0
Johannes Pascal los werkman Kroonsteeg 3 f. 0 f. 600
Hendrik Jan Hilarius koperslager Hoogstraat 28 f. 0 f. 0
wed Ernst Haagsma zonder Schritsen 61 f. 0 f. 700
Antoon van Esveld werkman Lanen 42 f. 0 f. 700
Harm Waalkens treinsmid Zuiderstraat 6 f. 0 f. 0
Johannes Huisman timmerknecht Romasstraat 31 f. 0 f. 0
Gosse Pietersma mosselvisscher Visscherstraat 6 f. 0 f. 1500
Reijer Brouwer visscher Zuiderstraat 5 f. 0 f. 0
Pieter Zuiderhof bierbottelaar Steenhouwerstraat 2 f. 0 f. 0
Lauwrens Dijkstra mandenmaker Noorderhaven 64 f. 0 f. 700
Rudolfina Garrels onderwijzeres Hofstraat 21 f. 0 f. 600
IJede Postma onderwijzer Noorderhaven 91 f. 0 f. 1100
Dirk Kuiter geb. Visman mosselvisscher Zuiderstraat 19 f. 0 f. 0
Ids Roukema koopman Karremanstraat 22 f. 0 f. 700
Harmen Gonggrijp smidsknecht Gr. Ossenmarkt 6 f. 0 f. 600
Jacob Bader bootwerker Zuidersteeg 1 f. 0 f. 0
Jan Bosma plateelschilder Nieuwstraat 46 f. 0 f. 700
Pieter Zondervan exportslagersknecht Kruisstraat 1 f. 0 f. 0
Lolke Pieksma los werkman Werfpad 9 f. 0 f. 600
Tjetsje Postma kantoorbediende Franekereind 34 f. 0 f. 500
Nicolaas Bambach bootwerker Zuiderstraat 8 f. 0 f. 0
Evert Strandstra adj. comm. ter secr. Scheerstraat 3 f. 0 f. 700
Christoffel de Groot bootwerker Zuiderstraat 7 f. 0 f. 0
Hijlke Visserman conducteur S.S. Steenhouwerstraat 4 f. 0 f. 0
wed Jacob L. van Loon touwslager Noorderhaven 66 f. 0 f. 1200
Hubertus van Drooge matroos Heerenwaltje 19 f. 0 f. 600