Harlingen, adresboek van Friesland 1928

illustratie adresboek van Friesland 1928
Rond 1928 is in Leeuwarden uitgegeven een "Algemeen adresboek van de provincie Friesland, bewerkt naar de officieele gegevens van de 43 gemeenten in deze provincie", met daarin de "Namen van hoofden van Gezinnen en personen die een zelfstandige positie bekleden in de provincie Friesland, in de alphabetische volgorde gerangschikt naar de plaats hunner inwoning".

Voorin het boek staan de gegevens van de gemeenten. Voor Harlingen:
Burgemeester: L.A. van der Stok
Wethouders: A.E. Hannema en A. Meter
Leden van den Raad: W. Dokter, B. Drijfhout, G. van der Gaast, A.E. Hannema, J.L. Kort, J.J. Krol, T. Mellema, A. Meter, G. Morren, D. van der Ploeg, R. van Vliet, D. de Vries, A. van der Wal, H. Wijga, H.T. Witte.
Secretaris: P. Viëtor Sibinga
Ontvanger: A.J. Glastra van Loon

Het volledige adresboek is ingescand en te zien op de website van Tresoar maar daar kan alleen op plaatsnaam gezocht worden. Zoeken op eigennamen, adressen en beroepen is veel leuker en daarom heb ik de gegevens van Harlingen en Almenum overgenomen. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam beroep adres
C. Smitstra - Anjelierstraat 2
M. Souverein - Bargebuurt 16
J. Jansen - Bosboom Toussaintstraat 45
Jac. Vuijk - Brouwerstraat 4
B. Scheltens - Brouwerstraat 15
K. Tichelaar - Dalpad 5
L. Miedema - Dwarsstraat 6
J. v/d Schoot - Franekertrekvaart 8
R. Westra - Grachtswalplein 3
Gez. Sluik - Groote Breedeplaats 14a
L. Wagenaar - Kerkstraat 27
G. de Haan - Groote Ossenmarkt 18a
B. Kueter - Groote Ossenmarkt 27
K. Wietsma - Havenweg 45
Gezs. Douma - Heiligeweg 4
B. Nak - Hondenstraat 12
M.G. van Hulst - Hoogstraat 1
J. Bergsma - Kerkpad 20
H. v/d Tol - Kerkpoortstraat 8
A. Anema - Kerkpoortstraat 77a
Gez. Snijder - Kleine Breedeplaats 5
J. Sterk - Kleine Breedeplaats 23
Tj.W. Postma - Paul Krugerlaan
R. Wijnia - Lanen 13
R. Steinvoorte - Lanen 28a
W. Stootman - Lanen 38a
B.E. Smit - Lanen 84
H. Reeling Brouwer - Midlumerweg 3
J. v/d Schoot - Midlumerweg 22
A. Willemsma - Molenpad 6
T. Willemszoon - Nieuwstraat 22
H. Stend - Nieuwstraat 39
S. Mellema - Noorderhaven 10
W. Fekkes - Noorderhaven 45
wed. C. Fekkes-de Jong - Noorderhaven 45
L.H. Snijder - Noorderhaven 48
T. Snijder - Noorderhaven 48
W. Dokter - Noorderhaven 55
J. v/d Werf - Noorderhaven 55
IJ. Norel - Noorderhaven 55boven
K. Rodenhuis - Noorderhaven 73
J.B. van Stellingwerf - Noorderhaven 87a
G. Knoop - Noorderwal 34
wed. Th. Roorda - Noordijs 13
N. Simonsz - Noordijs 19
A.G. van Hulst - Noordijs 21
M. Trip - Noordijs 21
H. Smitstra - Oosterkeetstraat 9
E. Vellinga - Oosterstraat 69
E. Karolus - Patrimoniumstraat 3
M.C. Weersma - Caspar di Roblesstraat
wed. H. Borduin - Caspar di Roblesstraat
J. Kramer - Roptaweg 14
H. v/d Wal - Roptaweg 19
E. Simonsz - Rozengracht 7
H. Stobbe - Schritsen 19
P. de Vries - Schritsen 21
J. Jilderts - Schritsen 40
J. Haitsma - Schritsen 41
J. Kroes - Simon Stijlstraat 7a
J. Nauta - Sint Jacobstraat 2
W. Buma - Sint Odolphisteeg 7
K. Scheffers - Admiraal Stellingwerfstraat
G. Munneke - Voorstraat 19
W. Stind - Voorstraat 30
wed. C.A. Simonsz-Hoekstra - Voorstraat 38
Sj. Fontein - Voorstraat 52
wed. J. Hannema - Voorstraat 56
wed. D. Fontein-Trip - Voorstraat 58
E.J. Schutte - Voorstraat 64
wed. F. Fontein-Trip - Voorstraat 80
Gez. Huitema - Voorstraat 101a
A.G. Gudmundsson - Westerstraat 9
D. Zeijlemaker - Zoutsloot 4
S.A. Lenger - Zoutsloot 61
J. van Meurs - Zuiderhaven 45
J. Kuiken - Zuiderhaven 54
S. Algera - Almenum
E. Bosma - Almenum
H. Braaksma - Almenum
P. Foekema - Almenum
Th. Galema - Almenum
C. Gerlofsma - Almenum
J. de Groot - Almenum
W. Westra - Almenum
C. v/d Veen 1e stuurman Groote Breedeplaats 5
W. Lolkema 1e stuurman Groote Breedeplaats 24
Joh.A. Prins 1e stuurman Hoogstraat 40a
O. la Roi 2e stuurman Westerzeedijk 7
W. de Boer 2e stuurman Zuiderstraat 2
J. Torenbeek aannemer Heiligeweg 25
G. Tigchelaar aannemer Kerkpoortstraat 25
P. Frölich aannemer Noorderhaven 99
I.C. Kooijman aannemer Noordoostersingel 7
H. Broersma aannemer Rozengracht 26
F. Anema aannemer Rozenstraat 1
H. van Asperen aannemer Sint Jacobstraat 6
G. Broersma aannemer Zuidoosterbolwerk 9
D. v/d Meer aannemer Zuiderplein 3
J. Broersma aannemer Zuidoostersingel 25a
L. Minderhoud aannemer Almenum
H. Leenstra aanspreker Groote Breedeplaats 16
K. Touwslager aanspreker Zoutsloot 87
H. Schuil aardappelhandelaar Bildtstraat 14a
S. Sikkema aardappelhandelaar Heiligeweg 54
A. Ploegstra aardappelhandelaar Lanen 49
S. Braaksma aardappelhandelaar Midlumerweg 16
Tj. Schuil aardappelhandelaar Noordergrachtswal 32
B. de Vries adj. c.r.d.b. Rein Miedemastraat 15
J.H. Rijnders adj.-inspecteur r.d.b. Franekertrekvaart 2a
L. Goldsmit adjunct-commies gem. secretarie Voorstraat 86a
J.L. Kort adjunct-commies r.d.b. Ambachtsschoolstraat 1
A. de Vries administrateur woningbureau Voorstraat 8
G. Tigchelaar agent crayonportr. Groote Ossenmarkt 23
A.R. de Vries agent levensverz. mij. Oosterbolwerk 6
G. Fokkema agent postboot Zuiderhaven 30
S. Hellingwerf agent raad v. arbeid Noorderhaven 49
G. Dekker agent van politie Jacob Backerstraat 1
H. Goslinga agent van politie Jacob Backerstraat 26
J. Boersma agent van politie Nicolaas Baurstraat 15
J. de Valk agent van politie Bosboom Toussaintstraat 25
G. Bouma agent van politie Bosboom Toussaintstraat 30
H. Ettema agent van politie Petrus Feddesstraat 35
H. Prok agent van politie Rein Miedemastraat 11
S. Prosée agent van politie Oosterstraat 4
J. Vrieswijk agent van politie Patrimoniumstraat 6
M. Walsma agent van politie Caspar di Roblesstraat
F. Onbelet agent van politie Admiraal Stellingwerfstraat
R. Berkenpas agent van politie Zoutsloot 29
Joh. v/d Meulen agent van politie (gep.) Scheerstraat 6
J. Glas ambtenaar gem. secretarie Kerkpad 1b
P.D. de Boer ambtenaar ned. sp. Nicolaas Baurstraat 41
C. Leenaert ambtenaar ned. sp. (gep.) Brouwerstraat 3
P. Vos ambtenaar ned. spoorwegen Bosboom Toussaintstraat 40
N. Voogd ambtenaar posterijen Jacob Backerstraat 17
B.J. Wibbelink ambtenaar r.d.b. Petrus Feddesstraat 19
J. Klaversteijn ambtenaar rijkswaterstaat Groote Breedeplaats 26
mej. R. Pais ambtenares ter secretarie Noorderhaven 32
A. Bouma apotheker Lanen 83
S. Terpstra apothekers-assistent Voorstraat 81
mej. H. Beckering apothekers-assistente Lanen 83
P. de Hoop arbeider Aan Boord
W. de Hoop arbeider Aan Boord
M. Karreman arbeider Aan Boord
M. Plekker arbeider Droogstraat 45
J. Leijen arbeider Hofstraat 18
J. Weldering arbeider Kerkpad 28
K. Boonstra arbeider Kerkpoortstraat 9
H. Ploegstra arbeider Nieuwstraat 12
S. Dijkstra arbeider Noordergrachtswal 16
J. Postma arbeider Prinsenstraat 10a
M. de Vries arbeider Gedempte Korte Zoutsloot
A. Zwaan arbeider Schritsen 10a
D. de Vries arbeider Schritsen 16
H. Wiebrecht arbeider Willemshaven
J. Jager arbeider Zoutsloot 1
J. Beuker arbeider Almenum
H. Boekholt arbeider Almenum
Joh. de Boer arbeider Almenum
H. Boomstra arbeider Almenum
D. Bootsma arbeider Almenum
J. Bootsma arbeider Almenum
R. Bruining arbeider Almenum
H. Burry arbeider Almenum
L. Cornel arbeider Almenum
Sj. Cousijn jr. arbeider Almenum
S. Cousijn sr. arbeider Almenum
D. van Dijk arbeider Almenum
D. Dijkstra arbeider Almenum
C. Draaisma arbeider Almenum
M. Elgersma arbeider Almenum
F. Engelsma arbeider Almenum
H. Galema arbeider Almenum
H. Gorter arbeider Almenum
R. Gorter arbeider Almenum
B. de Graaf arbeider Almenum
D. Haitsma arbeider Almenum
S. Haitsma arbeider Almenum
J. Hankel arbeider Almenum
S. Hankel arbeider Almenum
L. Hartoog arbeider Almenum
W. Hilwerda arbeider Almenum
D. Hoekstra arbeider Almenum
E. Houtsma arbeider Almenum
S. de Jong arbeider Almenum
T. de Jong arbeider Almenum
J. Kalksma arbeider Almenum
S. Kalksma arbeider Almenum
J. Kamstra arbeider Almenum
J. Klaver arbeider Almenum
J. Knol arbeider Almenum
J. Kooistra arbeider Almenum
J. Kroeger arbeider Almenum
H. Kruit arbeider Almenum
Sj. v/d Kuur arbeider Almenum
M. Marcus arbeider Almenum
J. Monsma arbeider Almenum
J.F. Mulder arbeider Almenum
J. van Nimwegen arbeider Almenum
J. Nota arbeider Almenum
K. Palma arbeider Almenum
T. de Palma arbeider Almenum
P. v/d Plaats arbeider Almenum
W. v/d Plaats arbeider Almenum
S. Poortstra arbeider Almenum
J. Postma arbeider Almenum
F. Schaddelee arbeider Almenum
T. Severein arbeider Almenum
R. Tigchelaar arbeider Almenum
P. Tolsma arbeider Almenum
Joh. de Valk arbeider Almenum
J. v/d Veen arbeider Almenum
R. Vellinga arbeider Almenum
G. Versluis arbeider Almenum
F. Visser arbeider Almenum
T. Visser arbeider Almenum
J. Vogelzang arbeider Almenum
F. de Vries arbeider Almenum
J. de Vries arbeider Almenum
N. de Vries arbeider Almenum
S. Wetting arbeider Almenum
F. Wietsma arbeider Almenum
B. v/d Zee arbeider Almenum
H. v/d Zweep arbeider Almenum
Sj. v/d Zweep arbeider Almenum
U. v/d Sluis arbeider n.t.m. Kerkpoortstraat 12
G. van Dijk arbeider ned. spoorw. Kerkstraat 9
J. Nagel arbeider ned. spoorw. Hofstraat 30
J. Steenge arbeider ned. spoorw. Noorderhaven 98
B. v/d Gaast arbeider ned. spoorw. Singelstraat
W. Walinga arbeider rijkswaterstaat Tjerk Hiddes De Vriesstraat 17
R. Wiersma arbeider s.s. Moriaanstraat 7
P. Sloterdijk arbeider scheepswerf Kerkpoortstraat 65
F. Jonker arbeider telegr. ned. sp.w. Nicolaas Baurstraat 48
A. de Vroomen arbeider zuiderzeewerken Schoolstraat 12
D. Bos arbeider-rangeerder ned. sp. Noordergrachtswal 26
mej. G. Bekius arbeidster Almenum
H. Feikema arts Franekereind 9
B. Bosch arts Noorderhaven 57
R. Schurink arts Noorderhaven 67
J. Duijster arts Voorstraat 42
D. v/d Ploeg asf. wijnkoper Groote Breedeplaats 18
W. Keikes ass. zuivelfabriek Noorderhaven 42
H. Hiemstra assistent ned. sp. Patrimoniumstraat 2
J.H. Bekius assistent zoutweger Noorderhaven 112
G. Reinsma autobus-ondernemer Zuiderhaven 51a
W. de Groot bakker Jacob Backerstraat 28
M. Bottema bakker Bildtstraat 13
D. Overzet bakker Franekereind 18
N. v/d Wijga bakker Kerkstraat 23
M. van Kammen bakker Havenplein 24
A. Klein bakker Heiligeweg 20
C. Roze bakker Hoogstraat 7
D. Rollema bakker Karremanstraat 22
H. Schakenbos bakker Lanen 38
L. Rijfkogel bakker Lanen 46
S. van Kammen bakker Liemendijk 38a
J. Mollema bakker Lombardstraat 2b
R. van Zwol bakker Rein Miedemastraat 9
S. Galema bakker Nieuwstraat 77
Tj. de Jong bakker Noorderhaven 2
T. Kuipers bakker Noorderwal 22
J. Hoekstra bakker Riedstraat 40
H. Wijnstra bakker Schritsen 13
W. Overzet bakker Schritsen 28
H. Rijfkogel bakker Voorstraat 12
T. Hoekstra bakker Zeilmakerstraat 3
J.K. Hoitsma bakker Zoutsloot 51
F. Overzet bakker Zuiderstraat 12
P. Veltman bakkersknecht Jacob Backerstraat 41
W. Westra bakkersknecht Heerenknechtenkamerstraat 7
P. de Jong bakkersknecht Noorderhaven 42
H. Oepkes bakkersknecht Voorstraat 51
W. Leijenaar bakschipper Droogstraat 27
Sj. Zondervan bakschipper Groote Ossenmarkt 13a
A. de Vries bakschipper Vijverstraat 13
Tj. de Vries balkvlotter Bosboom Toussaintstraat 34
H. de Boer balkvlotter Kerkpoortstraat 2
A. Tuinman balkvlottersbaas Kerkstraat 12
Kl. Jonker banketbakker Jacob Backerstraat 36
J.J. Janzen banketbakker Brouwerstraat 8
W.D. Janzen banketbakker Brouwerstraat 8
B. Vijver banketbakker Groote Breedeplaats 25
G. Fopma banketbakker Havenplein 20
H. Fopma banketbakker Havenplein 20
J. Fopma banketbakker Havenplein 20
G.H. Elsinga banketbakker Noorderhaven 75a
Tj. Terpstra banketbakker Schritsen 65
Joh. Dijkstra banketbakker Sint Jacobstraat 8
Joh. v/d Molen banketbakker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Elsinga sr. banketbakker Voorstraat 10
D. Sieperda banketbakker Voorstraat 51
J. Hoogeveen banketbakker Voorstraat 93
G. Galema banketbakker Almenum
M. Kaan bankwerker Aan Boord
A. Schutte bankwerker Aan Boord
S. Gonggrijp bankwerker Jacob Backerstraat 7
P.J.H. Brouns bankwerker Bildtstraat 24
H. Endema bankwerker Dokstraat 7
H. de Waard bankwerker Heiligeweg 2a
IJ. Gonggrijp bankwerker Caspar di Roblesstraat
B.T. Bisschop bankwerker Voorstraat 7a
J. v/d Wal bankwerker Almenum
S. v/d Wijk barbier Bildtstraat 23
Kl. Tigchelaar barbier Kerkstraat 26
P. de Boer barbier Hondenstraat 2
P.B. Drijfhout barbier Hondenstraat 2
B. Terpstra barbier Kleine Breedeplaats 19
S. Hondema barbier Lanen 76
G. de Jong barbier Sint Jacobstraat 11
T. Houtman barbier Zoutsloot 96
H. van Drooge bazalthandelaar Petrus Feddesstraat 29
N. Schotanus bazalthandelaar Havenplein 18
H. van Drooge bazalthandelaar Lanen 9
L. van Drooge bazalthandelaar Lanen 9
M. Kroese beambte n.t.m. Molenpad 2
H. Kuipers beambte rijkstelefoon Heiligeweg 9a
G. Morren bedrijfsleider coöp. Voorstraat 36a
C. Holzmann behanger Nicolaas Baurstraat 51
B. Kerkhoven behanger Hoogstraat 47
J. Wijga besteller Klaverbladstraat 22
R. Drost besteller Moriaanstraat 1
C. Souverein besteller Westerstraat 22
S. Schaafsma besteller Wortelstraat 5
S. v/d Molen besteller n.t.m. Vijverstraat 8
A. Nagel besteller ned. spoorw. Heiligeweg 15
L. van Minnen besteller v. gend en loos Riedstraat 34
W. Haitsma betonfabrikant Brouwerstraat 21
A. Haitsma betonfabrikant Schritsen 41
H. Haitsma betonfabrikant Almenum
A. Nielsen betonwerker Achterstraat 5
M. v/d Heide betonwerker Anjelierstraat 16
B. Kuiper betonwerker Nicolaas Baurstraat 1
W. Nak betonwerker Fabrieksstraat 16
B. Koster betonwerker Heerenknechtenkamerstraat 13
E. Sterenborg betonwerker Heerenwaltje 4
P. de Bruin betonwerker Hoogstraat 10
J. Ebink betonwerker Hoogstraat 10b
P. Nak betonwerker Karremanstraat 20
S.A. Schuil betonwerker Kleine Kerkstraat 6
W. v/d Meulen betonwerker Nieuwstraat 5
M. Houkes betonwerker Noorderhaven 3
H. Nak betonwerker Oosterkeetstraat 2
J. Kwast betonwerker Poortje, 't 11
J. v/d Heide betonwerker Schritsen 30
R. v/d Weijde betonwerker Schritsen 61
J. Booij betonwerker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Postma betonwerker Admiraal Stellingwerfstraat
F. van Driesten betonwerker Zoutsloot 66
W. van Driesten betonwerker Zoutsloot 76
H. ten Brug betonwerker Zuiderbolwerk 5
A. de Vries betonwerker Almenum
J. Kalksma beurtschipper Bosboom Toussaintstraat 41
W. Kalksma beurtschipper Bosboom Toussaintstraat 41
D. Drukker beurtschipper Nieuwstraat 56
W. Kalksma beurtschipper Romastraat 6
H. Drukker beurtschipper Admiraal Stellingwerfstraat
mej. Gr. Velthuis bewaarschool-onderwijzeres Nicolaas Baurstraat 2
mej. L. Bosma-van Kerkvoorde bewaarschool-onderwijzeres Kerkstraat 31
mej. G. Hoek bewaarschoolhouderes Scheerstraat 2
J. Severein bierbottelaar Kerkstraat 6
N. Braaksma bierbotteler Havenplein 26
O. Veldstra bierhandelaar Hoogstraat 3
J. v/d Leij bierhuishouder Dalpad 9
J. v/d Leij bierhuishouder Dalpad 11
F. Knevelman binnenhavenmeester Stationsweg 1
E. de Boer binnenloods Oosterstraat 27
R. Visser binnenloods Westerstraat 3
J. Zeijlemaker binnenloods (gep.) Bosboom Toussaintstraat 22
J. Alkema binnenschipper Oosterkeetstraat 7
B. Punter binnenvader arm- en weeshuis Weeshuisstraat 9
Tj. de Vries bloemist Hoogstraat 2
J. Huijser bloemist Noordoostersingel 43
J. Huijser bloemist Noordoostersingel 43
J. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 13
B. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 13a
P. Huijser bloemist Sint Jacobstraat 97
B. Reitsma bloemkweeker Noorderwal 28
G. Eskes bode Hofstraat 6
Tj. Terpstra boekdrukker Hoogstraat 12
R. van Vliet boekdrukker Lanen 21
G. Bauritius boekdrukker Liemendijk 16
W. v/d Wijk boekdrukker Admiraal Stellingwerfstraat
E. Meijboom boekh.-electricien Voorstraat 91
B. Posthuma boekhandelaar Noorderhaven 90
G. Althuis boekhandelaar Simon Stijlstraat 5
N.J. Poort boekhandelaar Voorstraat 45
C. Huese boekhandelaar Voorstraat 53
A.A. Land boekhandelaar Voorstraat 53
J. Westerhuis boekhandelaarsbediende Schritsen 33
L. Poortinga boekhouder Brouwerstraat 16
W. Zijlstra boekhouder Heiligeweg 56
H. Schotanus boekhouder Kerkpoortstraat 3
J. Bloem boekhouder Kleine Breedeplaats 17
J. Snijder boekhouder Noorderhaven 48
H. v/d Zwaag boekhouder Schritsen 15
J. Buurman boekhouder Westerstraat 5
Joh. Zijlstra boekhouder gasfabriek Petrus Feddesstraat 21
P. de Laat boekhouder h.u.z. Rapenburg 9
D. Palstra boekhouder houthand. Zuidoostersingel 17a
S.J. de Wit boekhouder z.-w. Noorderhaven 65a
W. de Wind bootsman Dalpad 2
J. Wijtsma bootsman Schritsen 64
H. v/d Heide bootwerker Achterstraat 38
J. v/d Heide bootwerker Achterstraat 41
J. Lettinga bootwerker Anjelierstraat 32
Tj. Vellinga bootwerker Anjelierstraat 33
Tj. Vellinga bootwerker Anjelierstraat 35
L. de Boer bootwerker Jacob Backerstraat 18
L. Stooker bootwerker Bargebuurt 10
W. Taekema bootwerker Bargebuurt 17
F. Bakker bootwerker Bosboom Toussaintstraat 32
R. Fluit bootwerker Both Apothekerstraat 11
S. Brouwer bootwerker Dijkswal 2
T. de Groot bootwerker Dijkswal 10
H. Prins bootwerker Dokstraat 1
F. Jorna bootwerker Droogstraat 1
E. Krakau bootwerker Droogstraat 73
A. Scheffer bootwerker Droogstraat 79
H. Gemser bootwerker Dwarsstraat 5
U. v/d Vlies bootwerker Dwarsstraat 13
B. de Groot bootwerker Dwarsstraat 15b
P. Dijkstra bootwerker Dwarsstraat 17
S.T. Zijlstra bootwerker Dwarsstraat 19
Sj. Jorna bootwerker Kerkstraat 17
A. Molenaar bootwerker Groote Ossenmarkt 5
G. Boas bootwerker Groote Ossenmarkt 16
J. Jekel bootwerker Groote Ossenmarkt 23a
G. Velthuis bootwerker Havenplein 22
A. v/d Heide bootwerker Havenweg 55
T. Kwast bootwerker Hofstraat 1
J. Koster bootwerker Hofstraat 18
E. Driesten bootwerker Hondenstraat 10
Joh. Fluit bootwerker Kerkpad 2
R Hoekstra bootwerker Kerkpad 6
W. van Driesten bootwerker Kerkpoortstraat 69
S. Boomstra bootwerker Lammert Warndersteeg 7
P. Geelof bootwerker Lammert Warndersteeg 9
F. de Jager bootwerker Lanen 18
J. Broersma bootwerker Lanen 86
S. Broersma bootwerker Liemendijk 10
M. Radsma bootwerker Liemendijk 30
D. Broersma bootwerker Nieuweweg 4
G. Mensonides bootwerker Nieuwstraat 14
B. van Seijst bootwerker Nieuwstraat 17
K. Bouma bootwerker Nieuwstraat 33
O.H.M. Koster bootwerker Noorderhaven 4a
G. Schuil bootwerker Noorderhaven 25
J. Markenstein bootwerker Noorderhaven 46a
G. Radsma bootwerker Noorderhaven 64a
M. Tigchelaar bootwerker Noorderwal 2
J. v/d Werf bootwerker Noorderwal 14
H. Scholte bootwerker Noorderwal 24
J. Bader bootwerker Nutstraat 3
A. Dijkstra bootwerker Nutstraat 13
W. Lenger bootwerker Nutstraat 15
J. Nederhoed bootwerker Nutstraat 16
O. de Vries bootwerker Nutstraat 19
Kl. Tigchelaar bootwerker Ooievaarsteeg 16
S. Boomstra bootwerker Poortje, 't 5
T. Krakau bootwerker Prinsensteeg 1
J. Leijenaar bootwerker Prinsenstraat 6a
Kl. IJlstra bootwerker Caspar di Roblesstraat
A.J. Huese bootwerker Caspar di Roblesstraat
G. Lenger bootwerker Romastraat 13
B. Broersma bootwerker Romastraat 15
S. de Boer bootwerker Romastraat 19
P. Zeilmaker bootwerker Romastraat 41
S.A. Lenger bootwerker Roptaweg 4b
S. Boomstra bootwerker Roptaweg 11
D. Visser bootwerker Scheerstraat 12
S. Schuil bootwerker Schoolsteeg 5
H. Ploeg bootwerker Schritsen 5
D. Markenstein bootwerker Schritsen 18
C. v/d Heide bootwerker Schritsen 30
W. de Vrij bootwerker Schritsen 31
M. Kwast bootwerker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 20
J. de Vries bootwerker Vijver 3
IJ. Wobma bootwerker Vijverstraat 8
S. Jorna bootwerker Vijverstraat 12
J. Paxal bootwerker Vijverstraat 19
J. Bijlsma bootwerker Vijverstraat 24a
D. Attema bootwerker Visscherstraat 1
R. de Groot bootwerker Visscherstraat 3
H. Taekema bootwerker Waschbleek 18
IJ. Nielsen bootwerker Weeshuisstraat 2
Kl. Tichelaar bootwerker Weeshuisstraat 4
P. Kwast bootwerker Weeshuisstraat 8
W. Posthuma de Boer bootwerker Weeshuisstraat 13
C. de Groot bootwerker Weeshuisstraat 17
H. Bandsma bootwerker Werfpad 9
R. de Groot bootwerker Westerkerklaan 1
IJ. de Vries bootwerker Westerstraat 14
M. Severein bootwerker Wortelstraat 8
O. v/d Sluis bootwerker Zeepziederstraat 4
Sj. de Vrij bootwerker Zeilmakerstraat 11
N. Bambach bootwerker Zoutsloot 7
W. Bergsma bootwerker Zoutsloot 9
J. Schuil bootwerker Zoutsloot 15
D. de Groot bootwerker Zoutsloot 23
B. de Vries bootwerker Zoutsloot 27
Chr. Broersma bootwerker Zoutsloot 59
O. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32
P. Posthuma bootwerker Zuiderhaven 32
D. Kuiper bootwerker Zuidersteeg 2b
M. Kwast bootwerker Zuidersteeg 5
Th. Leijenaar bootwerker Zuidersteeg 11
J. de Boer bootwerker Zuiderstraat 14
R. v/d Woude bootwerker Zuidoostersingel 47
J. Kuné borderwasscher Hofstraat 23
R. Bijkerk bouwk. ambt. rijksgebouwendienst Noorderhaven 53
J. Kuipers bouwkundig opzichter Ambachtsschoolstraat 8
A. de Bock bouwkundig opzichter Nutstraat 4b
W. le Noble bouwkundig opzichter Voorstraat 85a
A. Postma bouwkundig teekenaar Voorstraat 5
D. Blaauw brandstoffenhandel Heiligeweg 30
J. Scholte brandstoffenhandelaar Franekereind 13
A. Visser brandstoffenhandelaar Noorderhaven 44
A. de Boer brandstoffenhandelaar Rozengracht 25
H. Tigchelaar brandstoffenhandelaar Zoutsloot 58
R. Tigchelaar brandstoffenhandelaar Zoutsloot 65
P. de Jong branstoffenhandelaar Almenum
T. Hilverda brievenbesteller Bosboom Toussaintstraat 13
H. Keyzer brievenbesteller Bosboom Toussaintstraat 23
Kl. Pan brievenbesteller Kruisstraat 5
J. van Dijk brievenbesteller Lanen 19a
B. Borduin brievenbesteller Rein Miedemastraat 3
J. v/d Sloot brievenbesteller Rein Miedemastraat 6
P. Vellinga brievenbesteller Nieuwe Buren 9
J. Oosdijk brievenbesteller Noorderhaven 16
Th. v/d Meulen brievenbesteller Oosterstraat 59
G. de Groot brievenbesteller Admiraal Stellingwerfstraat
IJ. Jellema brievenbesteller Tjerk Hiddes De Vriesstraat 2
G.J. Zwanenburg brievenbesteller (gep.) Lanen 37
P. Ladenius broodbakker Jacob Backerstraat 11
J. v/d Veen broodbakker Brouwerstraat 28
J. van Wier broodbakker Franekereind 19
R. Buma broodbakker Groote Breedeplaats 13
F. Martens broodbakker Groote Ossenmarkt 3
R.A. Boersma broodbakker Groote Ossenmarkt 21
Tj. Boersma broodbakker Groote Ossenmarkt 21
G. v/d Weide broodbakker Heiligeweg 5
G. v/d Weide broodbakker Heiligeweg 7
G. v/d Heide broodbakker Hoogstraat 26
P. Miedema broodbakker Hoogstraat 32a
W. Miedema broodbakker Hoogstraat 36
Tj. Bekius broodbakker Kerkpoortstraat 55
R. Miedema broodbakker Lanen 26a
R. Beima broodbakker Noorderhaven 26
Sj. Bekius broodbakker Oosterstraat 67
W. Visser broodbakker Rozenstraat 2
D. de Jong broodbakker Rozenstraat 3
R. Houbein broodbakker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 25
S. Bijlsma broodbakker Voorstraat 83
S. Galema broodbakker Almenum
P. de Jong broodbezorger Jacob Backerstraat 16
S. Henstra broodbezorger Noorderwal 32
Th. v/d Meulen broodventer Bildtstraat 17
H. Teernstra broodventer Hofstraat 8
P. v/d Boom broodventer Nieuwstraat 41
G. de Vries brugwachter Droogstraat 37
E. de Jong brugwachter Liemendijk 12
M. de Vries brugwachter Noorderhaven 5
W. Bruinsma brugwachter Noordijs 27
L. Miedema brugwachter Oude Turfkade 2
J. Jellema brugwachter Oude Turfkade 4
Z. v/d Zee brugwachter Zoutsloot 11
S. Schaafsma brugwachter Zuiderbolwerk 4
Joh. Giezen brugwachter Zuiderhaven 5
S. van Loon brugwachter (gep.) Zuiderhaven 20
H. de Groot buitenhavenmeester Noorderhaven 63
G. Wierda buitenw. gasfabriek Klaverbladstraat 10
H. v/d Heide buitenwerker gasfabriek Molenpad 9
G. Broersma bureau ambtenaar ned. spoorw. Oosterstraat 33
L.A. v/d Stok burgemeester Franekereind 12
G. Meijer cafehouder Achterstraat 31
S. v/d Schaaf cafehouder Droogsloot 13
J. de Groot cafehouder Franekereind 38
L. Roodhof cafehouder Havenplein 10
IJ. Flietstra cafehouder Hoogstraat 53
A. Dijkstra cafehouder Karremanstraat 12
S. Steinvoorte cafehouder Lanen 20
W. v/d Woude cafehouder Nieuwstraat 58
R. de Bruin cafehouder Noorderhaven 62
IJ. de Vries cafehouder Raamstraat 12
T. Hidma cafehouder Rozengracht 19
Fr. Gonggrijp cafehouder Schritsen 3
H. Bergman cafehouder Schritsen 51
K.D. Buding cafehouder Schritsen 58
P. Dirksen cafehouder Simon Stijlstraat 1
L. de Vries cafehouder Steenhouwersstraat 2
Sj. Broersma cafehouder Zeepziederstraat 1
S. Roodhof cafehouder Zuiderhaven 9
J. Fluitsma cafehouder Zuiderstraat 11
B. Soolsma cafehouder Zuiderstraat 23
A.K. Bonnema cafehoudster Midlumerweg 10
H.C. v/d Ark candidaat notaris Voorstraat 5
A.I. Bakker candidaat notaris Zuiderhaven 59
P.A. Nieuwenhuijs cargadoor Midlumerweg 14
A. Foekens cargadoor Midlumerweg 17
F. Fontein cargadoor Noorderhaven 104
Jac. Fontein cargadoor Noorder - Gel 21
W. Zeinstra cementmolenaar Zuiderbolwerk 3
P.A. Ree cementwerker Schritsen 39
J. Falkena chauffeur Noorderhaven 49
S. de Vlas chauffeur Romastraat 5
L. Kromhout v/d Meer chef albino-mIJ. Voorstraat 25
Kruijne de Bruijne chef scheepv. en steenkolen-mij. Groote Breedeplaats 1
P. Tuinstra chef-fitter gasfabriek (gep.) Bosboom Toussaintstraat 38
G.W. Janssen chef-monteur electriciteitsbedrijf Oosterstraat 15
G.A. Heslinga chemicus Voorstraat 28a
P. Hoolsema civiel ingenieur Aan Boord
F. Wink coiffeur Brouwerstraat 11
T. v/d Gaast coiffeur Groote Breedeplaats 17
M. Glas coiffeur Kerkpad 1b
W. Glas coiffeur Kerkpad 44
Th. Wink coiffeur Lanen 30
J.F. Posthuma collecteur staatsloterij Noorderhaven 41
H.A. Plemper van Balen comm. van politie Noordijs 15
D. Heeres commies gemeente secretarie Kleine Breedeplaats 14
Jac. van Drooge commies gemeente secretarie Voorstraat 13a
L. de Groot commies ned. sp. Hoogstraat 51
C. Molenaar commies-titulair posterijen Ambachtsschoolstraat 2
D. van Drooge concertzaalhouder Lanen 9
A. Lanser concierge Noorderhaven 19
K. Hoekstra concierge Noorderhaven 47
J. Gortemulder concierge Zuidoostersingel 11
J. Kamminga concierge h.b.s. Zuiderhaven 63
M. Meijer concierge kantongerecht Havenplein 1
H. de Swart conducteur Nieuwstraat 54
J. Sijtema conducteur Noorderhaven 48
H. v/d Schoot conducteur briev.-malen Zoutsloot 40
F. Koolen conducteur brievenm. Kerkstraat 12a
S. Minkes conducteur n.t.m. Kerkpoortstraat 75
IJ. de Groot conducteur n.t.m. Nieuwstraat 56a
J.W. v/d Eems conducteur ned. sp. Jacob Backerstraat 37
A.J. Oosterbaan conducteur ned. sp. Groote Breedeplaats 12a
J.F. Monsma conducteur ned. sp. Nutstraat 8
J. Talens conducteur posterijen Franekertrekvaart 14
K. ten Napel control. werkloosh. verz. Gedempte Korte Zoutsloot
C. v/d Nieuwenhuizen controleur Lombardstraat 2
A. Wassenaar costumi?re Scheerstraat 2
mej. G. Ouendag costuumnaaister Zuiderhaven 81a
mej. W. Schutte coupeuse Voorstraat 64
H. Bleeker darmenbewerker Heerenwaltje 7
H. Feenstra darmenbewerker Hondenstraat 8
S. Willekes darmenbewerker Nieuwstraat 43
H.A. Bakker darmenbewerker Oosterstraat 65
H. Riem darmenwasscher Almenum
N. Bons dekknecht Dalpad 1
Chr. Foppen dekknecht Noordijs 5
H. Kruidhof dekknecht Schritsen 36a
S. Heeres dekknecht Zeepziederstraat 3
E. Kuipers deurwaarder Zuiderhaven 57
Elgersma dijkwerker Almenum
A.G.H. Markus dir. ambachtsschool Zuiderhaven 67
H. Buis dir. cooperatieve vischhandelaren Roptaweg 4
A.J. Cense dir. gasfabriek Fabrieksplein 2
R. v/d Spoel dir. gemeente reiniging Rozengracht 9
H.G. Harkema dir. h.b.s. Noorderhaven 55
mej. S.H. de Glee dir. meisjesvakschool Lanen 84
S. van Hulst dir. n.v. bouw-industrie j. v. hulst Voorstraat 40
O. Houwink dir. n.v. houtimport Midlumerweg 18
Th.J. Snijder dir. n.v. likeurstokerij oolgaard Brouwerstraat 7
T. Wind dir. nato-bank Zuiderhaven 73
H.W. Boomgaart dir. post- en telegraafkantoor Groote Breedeplaats 6
H. v/d Sluis dir. van gend en loos Brouwerstraat 14
J.B. Kreeft dir. zeevaartschool Voorstraat 70
P. Braunius dir. zuivelfabriek Petrus Feddesstraat 25
B. Koster drogist Brouwerstraat 1
G. Bolkestein drogiste Voorstraat 23
L. Bleeker drukker Nicolaas Baurstraat 49
H. Kooistra electricien Bosboom Toussaintstraat 31
F. Ferwerda electricien Kerkstraat 25
G. Kamstra electricien Hoogstraat 25
Joh. van Meerloo electricien Kerkpoortstraat 17
J. Vellinga electricien Oosterstraat 69
E. Postma electricien Simon Stijlstraat 9
A. Gonggrijp electricien Sint Jacobstraat 5
A. de Vries electricien Zuiderhaven 35a
H. de Jong electricien Almenum
A. Kamstra electricien Almenum
J. van Drooge expediteur Lanen 22
Kl. de Vries expediteur Noorderhaven 69
S. Zwanenburg expediteur Zuidoostersingel 15
R. Gemser expeditieknecht Dwarsstraat 5
H. de Vries expeditieknecht Kerkpad 10
K. de Boer exportslager Nicolaas Baurstraat 39
B. Bergsma exportslager Heerenwaltje 9
F. v/d Molen exportslager Hondenstraat 3
G. Zijlstra exportslager Kleine Kerkstraat 12
J. Smilde exportslager Midlumerweg 20
F. Koster exportslager Nieuwstraat 7
E. Smilde exportslager Noorderhaven 15
A. de Boer exportslager Noorderhaven 46
K. Faber exportslager Noorderhaven 66
P. Smilde exportslager Noorderhaven 108
J. Hornstra exportslager Prinsenstraat 12
L. Cuperus exportslager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 7
C. Tigchelaar exportslager Westerzeedijk 3
M. Schoot exportslager Zeepaardsteeg 1
F. Postma exportslager Zoutstraat 4
P. Vlietstra exportslager Zoutsloot 31
J. Akkerboom exportslager Zoutsloot 56
H. de Boer exportslager Zuiderstraat 1
P. de Vries exportslagersknecht Dwarsstraat 11
J.C. Balt fabrieksarbeider Bosboom Toussaintstraat 27
A. Olivier fabrieksarbeider Droogstraat 81
W.F. Katoen fabrieksarbeider Droogstraat 83
B. Nagel fabrieksarbeider Fabrieksstraat 18
S. Sijbesma fabrieksarbeider Franekereind 19
S. Werner fabrieksarbeider Liemendijk 6
B. Weewer fabrieksarbeider Liemendijk 22
Sj. Nijkamp fabrieksarbeider Rein Miedemastraat 7
P. Riem fabrieksarbeider Moriaanstraat 9
A. Boonstra fabrieksarbeider Nieuwstraat 23
J. Meijer fabrieksarbeider Rommelhaven 11a
G. de Jager fabrieksarbeider Vijverstraat 17
A. Eppinga fabrieksarbeider Zoutsloot 99
J. Bierma fabrieksarbeider Almenum
J. de Boer fabrieksarbeider Almenum
D. Steensma fabrieksarbeider Almenum
U. Strikwerda fabrieksarbeider Almenum
G. Visser fabrieksarbeider Almenum
F. Eppinga fabrikant Brouwerstraat 12
H. Nieuwenhuis fabrikant Brouwerstraat 26
P. v/d Schoot fabrikant Heiligeweg 60
H.H. van Hulst fabrikant Paul Krugerlaan
L.J. Hannema fabrikant Noorderhaven 37
R. van Slooten fabrikant Noorderhaven 97
J. van Hulst fabrikant Noorderhaven 107
B. Roorda fabrikant Noordijs 13
Jac. Roorda fabrikant Noordijs 13
A.E. Hannema fabrikant Noordoostersingel 5
P. Roorda fabrikant Noordoostersingel 11
G. v/d Slooten fabrikant Voorstraat 16
IJ. van Slooten fabrikant Voorstraat 44
R. de Ruiter fabrikant Voorstraat 50
R. van Slooten fabrikant Voorstraat 60
S. Bauritius fabrikeur van suikerwerken -
P. Bauritius fabrikeur van suikerwerken Oosterstraat 47
Kl. Paesens fitter gasfabriek Noorderwal 26
A. Gnodde fotograaf Franekereind 5
M. v/d Hoek fotograaf Heiligeweg 40
C. de Groot fotograaf Raamstraat 7
E. Baarda gardenier Achterstraat 43
A. Dijkstra gardenier Droogstraat 17
J. Jorna gardenier Kerkstraat 4
B. Drijfhout gardenier Hoogstraat 49
K. Wiersma gardenier Liemendijk 38a
J. Hobma gardenier Midlumerweg 2
W. Hobma gardenier Midlumerweg 2
J. Bijlsma gardenier Nieuwstraat 66
IJ. Drijfhout gardenier Rommelhaven 3
M. de Wit gardenier Sint Jacobstraat 2
J. v/d Wal gardenier Admiraal Stellingwerfstraat
G. van Dieken gardenier Voorstraat 15
S. Braaksma gardenier Weeshuisstraat 11
E.C. Baarda gardenier Zoutsloot 83
P. van Vliet gardenier Zoutsloot 85
K. Baarda gardenier Zoutsloot 97
S. Bijl gardenier Zoutsloot 108
J. Agema jr. gardenier Zoutsloot 113
L. Albeda gardenier Almenum
G. Baarda gardenier Almenum
A. Ennema gardenier Almenum
Tj. Hilarides gardenier Almenum
K. Hoogland gardenier Almenum
H. Kasma gardenier Almenum
S. Kasma gardenier Almenum
O. Stienstra gardenier Almenum
J. van Straten gardenier Almenum
K. Taekema gardenier Almenum
H. de Wit gardenier Almenum
L. Zeijlmaker gardenier Almenum
A. Zeinstra gardenier Almenum
H. Zijlstra gardenier Almenum
G. Veltman gardeniersknecht Jacob Backerstraat 41
J. Taekema gardeniersknecht Nieuwe Buren 19
Z. Postma gasfitter Noorderwal 38
Duba gasfitter Schritsen 2a
E. de Vries gasmeester Fabrieksplein 1
A.J. Glastra van Loon gemeente ontvanger Bosboom Toussaintstraat 12
D. Boekholt gemeente straatmaker Bosboom Toussaintstraat 33
J. Huisman gemeente timmerman Nicolaas Baurstraat 9
J. v/d Berg gemeente timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 18
E. Ettema gemeente werkman Anjelierstraat 39
R. Strak gemeente-architect Zuidoostersingel
P. Viëtor Sibinga gemeente-secretaris Schritsen 34
M. van Weemen gemeente-timmerman Schritsen 34
D. de Wit gemeente-timmerman Zoutsloot 2
A. Tigchelaar gemeente-werkman (gep.) Kerkpoortstraat 13
J. Noordbeek gemeentebode Caspar di Roblesstraat
J. Eisma gemeentebode Zuiderstraat 13
S.B. v/d Meer gep. adj.-dir. hout-import Heiligeweg 11
J. Postma gep. secr. thes. armvoogdij Kleine Breedeplaats 12
J.K. Tiel gereedschapmaker Zoutsloot 49
mej. S. Metelerkamp gezelsch.-juffrouw Hoogstraat 1
I. Zijlstra goudsmid Admiraal Stellingwerfstraat
P. Postma goudsmid Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
J. van Seijst groentenhandelaar Bildtstraat 3
R. Nauta groentenhandelaar Bildtstraat 20
G. Houbein groentenhandelaar Heiligeweg 72
J. Koopmans groentenhandelaar Karremanstraat 25
W. Bergsma groentenhandelaar Kerkpoortstraat 31
A. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
L. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
S. Pais groentenhandelaar Kleine Breedeplaats 16
Joh.W. Zijlstra groentenhandelaar Lanen 32
B. Bergsma groentenhandelaar Lanen 33
S. Harkema groentenhandelaar Noorderhaven 110
D. de Vries groentenhandelaar Waschbleek 3
F. Zijlstra groentenhandelaar Zuiderhaven 27
L. Buisman groentenkoopman Kerkstraat 29
J.H. Sikkes groentenkweeker Almenum
Sj. de Vries groentenkweeker Almenum
B. Rodenburg groentenventer Rapenburg 17
D. Taekema groentenventer Spekmarkt 1
P. van Loon groentenventer Zuiderhaven 5
N. Kamstra groentenwinkelier Lanen 28
R. Hoekstra grondwerker Aan Boord
G. Kuiken grondwerker Aan Boord
P. Spoelstra grondwerker Aan Boord
L. Tichelaar grondwerker Achterstraat 35
B. Tichelaar grondwerker Anjelierstraat 17
Chr. Bouma grondwerker Nicolaas Baurstraat 44
J. Bos grondwerker Begraafplaatslaan 3
A. v/d Velde grondwerker Heiligeweg 56a
D. Tigchelaar grondwerker Heerenwaltje 10
M. de Boer grondwerker Kerkpoortstraat 41
D. de Bruin grondwerker Kerkpoortstraat 51
Tj. de Jong grondwerker Kerkpoortstraat 71
F. v/d Veen grondwerker Leerlooierssteeg 2
P. Hoekstra grondwerker Leerlooierssteeg 2a
W. Tigchelaar grondwerker Liemendijk 26
J. Visser grondwerker Midlumerweg 6
D. Terpstra grondwerker Moriaanstraat 4
J. v/d Veen grondwerker Moriaanstraat 11
A.F. Breidenbach grondwerker Nieuwstraat 24
E. Ligthart grondwerker Nieuwstraat 29
IJ. Boomstra grondwerker Nieuwstraat 39
J. Ooms grondwerker Noorderhaven 7a
G. de Bruin grondwerker Ooievaarsteeg 3
A. Ploegstra grondwerker Ooievaarsteeg 25
R. Bakker grondwerker Oosterkeetstraat 6
H. Jellema grondwerker Rapenburg 11
A. Zeilmaker grondwerker Rapenburg 13
A. Lolkema grondwerker Rapenburg 18
R. v/d Zee grondwerker Spinhuisstraat 7a
Tj. Meijer grondwerker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Helvrich grondwerker Waschbleek 44
H. de Bruin grondwerker Wortelstraat 13
N. Terpstra grondwerker Almenum
S. Klein grossier Kerkstraat 40
J. Cornel grossier suikerwerken Voorstraat 89
S.A. Lindeman handelscorrespondent Schritsen 67
H. Jorritsma handelsreiziger Jacob Backerstraat 32
C. Molenaar handelsreiziger Brouwerstraat 27a
E. Bosma handelsreiziger Kerkstraat 31
O. Reehoorn handelsreiziger Kerkstraat 40
J. Broersma handelsreiziger Oosterstraat 1
S. de Wilde heibaas Borstelsteeg 7a
H. de Jong hoofd 2e gemeenteschool Oosterstraat 41
P. de la Fette hoofd christelijke school Kleine Breedeplaats 18
Klokman hoofd eener school Ambachtsschoolstraat 6
K. Kiestra hoofd eener school Paul Krugerlaan
G. Oomkens hoofd eener school Almenum
J. Koekkoek hoofd r.k. jongensschool Schritsen 60
J.P. v/d Berg hoofd ter secretarie Oosterstraat 3
C. Haan hoofdconducteur ned. sp. Admiraal Stellingwerfstraat
M. Radsma horlogemaker Hoogstraat 21
Kl. Mellema horlogemaker Voorstraat 65
D. v/d Berg horlogemaker Voorstraat 76
H. de Bruin horlogemaker Voorstraat 76
F. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
G. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
H. Keilman horloger Sint Jacobstraat 3
A.C.W. van Riet hotelhouder Franekereind 23
R. Smit hotelhouder Havenplein 3
D. de Groot hotelhouder Noorderhaven 24
L.G. Vlaskamp hotelhouder Noorderhaven 88
C. Kroon hotelhouder Zuiderhaven 1
P. Brandenburg hotelknecht Borstelsteeg 1
W. de Vries houtbewerker Bosboom Toussaintstraat 42
A. Tigchelaar houtbewerker Kerkstraat 16a
E. v/d Heide houtbewerker Heerenknechtenkamerstraat 19
G. Hoek houtbewerker Zuiderhaven 43
G. Posthumus houthandelaar Groote Breedeplaats 4
D. Snijder houthandelaar Noorderhaven 35
Sc. Fontein houthandelaar Noorderhaven 71
P.D. Matak Fontein houthandelaar Noorderhaven 113
A. Miedema houthandelaar Noorderkade 3
R.O. v/d Veen houthandelaar Rozengracht 17
T. de Groot houtstekknecht Kleine Ossenmarkt 6
J. v/d Heide houtstekknecht Sint Jacobstraat 5b
J. v/d Moolen houtstekknecht Spinstraat 8
G. v/d Meulen houtstekknecht Tjerk Hiddes De Vriesstraat 9
H. Bergsma houtstekknecht Tjerk Hiddes De Vriesstraat 14
J. v/d Heide houtstekknecht Waschbleekstraat 1
W. de Vries houtstekknecht Zoutsloot 84
D. v/d Meer houtsteksknecht Caspar di Roblesstraat
A. Riem houtvlotter Bosch En Hove 2
B. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
J. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
W. Westerbeek houtvlotter Dwarsstraat 23
J. Haan houtvlotter Molenpad 7
W. Henstra houtvlotter Caspar di Roblesstraat
Tj. Pieksma houtvlotter Rozengracht 28
D. Holmans houtvlotter Zeeweg 5
G. Dijkstra houtwerker Droogstraat 18
K. de Groot houtwerker Groote Ossenmarkt 7
F. v/d Molen houtwerker Kerkpoortstraat 57
J. van Esveld houtwerker Kerkpoortstraat 65
I. v/d Meulen houtwerker Klaverbladstraat 6
J. Schuil houtwerker Lanen 12
H. Jorritsma houtwerker Lanen 91boven
J. Stoker houtwerker Schritsen 14
A. Bos houtwerker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 10
J. Wever houtwerker Vijverstraat 20
S. Vlieger houtwerker Werfpad 7
A. Nagel houtwerker Weverstraat 14
L. Pieksma houtwerker Zeeweg 3
J. de Groot houtwerker Zeeweg 7
J. Hondema houtwerker Almenum
G. Wafelaar houtzager Lanen 39a
A. Hondema houtzager Lanen 42
A.A. Hoek houtzager Rozengracht 20
Th. Godthelp houtzager Almenum
M. de Jong houtzager Almenum
S. v/d Meer houtzager Almenum
J. de Vries houtzagersknecht Havenweg 53
mej. E. Wijngaard huishoudster Bildtstraat 14
B. Been huishoudster Groote Breedeplaats 24
mej. C. Eisma huishoudster Hoogstraat 1
mej. A. Baarda huishoudster Lanen 17
mej. P. Baarda huishoudster Lanen 17
P.C.E. Bisschop huishoudster Voorstraat 101
mej. S. Haasdijk huishoudster Zoutsloot 101
mej. E. Steunebrink huishoudster Zuiderhaven 27
H. Postma huisknecht Bij 't Spoor
F.J. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66
J.F. Langenhorst huisschilder Heiligeweg 66
H. Prins huisschilder Lanen 6boven
P. van Zandbergen huisschilder Schritsen 23
A. Wielinga huisschilder Admiraal Stellingwerfstraat
D. Tichelaar huisschilder Zuiderhaven 11
P. Kuné hulp-brievenbesteller Hofstraat 23
J. Kuipers hulp-doodgraver Zoutsloot 109
D. Lambers hulpkeurmeester Kleine Breedeplaats 15
Johs. van Smeden ijzerhandelaar Lanen 56
F. Attema ijzerwerker Bargebuurt 4
O. Smedinga ijzerwerker Dokstraat 2
J. Bierma ijzerwerker Dokstraat 5
A. Soolsma ijzerwerker Droogstraat 69
P.A. van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2
W. van Dalen ijzerwerker Groote Werf 2
Kl. Leeuwestein ijzerwerker Kerkpoortstraat 4
B. Smedinga ijzerwerker Schoolstraat 8
G. Dijkstra ijzerwerker Schoolstraat 18
B. v/d Zee ijzerwerker Almenum
F. Geers ingenieur Petrus Feddesstraat 4
H.J. Albarda inspecteur loodswezen Noorderhaven 33
W.S. Noordhof inspecteur r.d.b. Rein Miedemastraat 1
H.M. Trompetter israelisch godsdienst-onderwijzer Raamstraat 3
P. Westerhuis kaashandelaar Groote Breedeplaats 10
G. Wielinga kantoorbediende Jacob Backerstraat 3
J. v/d Meulen kantoorbediende Jacob Backerstraat 20
IJ. Mulder kantoorbediende Bosboom Toussaintstraat 16
Tj. Zwanenburg kantoorbediende Bosboom Toussaintstraat 24
Jac. de Pree kantoorbediende Brouwerstraat 16
J. v/d Weide kantoorbediende Brouwerstraat 23
J. Gnodde kantoorbediende Franekereind 5
Tj. Postma kantoorbediende Franekereind 34
H. Velthuis kantoorbediende Groote Breedeplaats 22
C. Klomp kantoorbediende Kerkstraat 24a
J. Klein kantoorbediende Groote Ossenmarkt 27a
T. Hilarius kantoorbediende Hoogstraat 28
Kl. Lusthof kantoorbediende Karremanstraat 22
B. Kuipers kantoorbediende Liemendijk 20c
T. de Groot kantoorbediende Noorderhaven 11
E.H. Kroon kantoorbediende Noorderhaven 20
G. Pierik kantoorbediende Noorderhaven 78
H.J. Clowting kantoorbediende Noorderhaven 92
J. Visser kantoorbediende Noorderhaven 92
Joh. Marton kantoorbediende Noorderwal 4
J.B. Huijser kantoorbediende Noordoostersingel 45
D. Stellema kantoorbediende Oosterstraat 35
J.J. Snijder kantoorbediende Oosterstraat 39
H. Tigchelaar kantoorbediende Patrimoniumstraat 1
O. v/d Meulen kantoorbediende Patrimoniumstraat 5
J. Beetsma kantoorbediende Caspar di Roblesstraat
P. Fekkes kantoorbediende Rommelhaven 15
P. Moorman kantoorbediende Rommelhaven 20
D. Tigchelaar kantoorbediende Rozengracht 4
D. de Boer kantoorbediende Rozengracht 25
S. ten Napel kantoorbediende Gedempte Korte Zoutsloot
J. Stängel kantoorbediende Schritsen 44
M. Spaanderman kantoorbediende Sint Jacobstraat 1
H.J. de Groot kantoorbediende Admiraal Stellingwerfstraat
S. Heeres kantoorbediende Vijver 6
L. de Vries kantoorbediende Voorstraat 26
C. Morren kantoorbediende Voorstraat 36a
Joh.H. v/d Meer kantoorbediende Zuiderplein 3
Th. van Rossum kantoorbediende Zuiderstraat 20
J. Kamstra kantoorbediende Almenum
J.E. Kamstra kantoorbediende Almenum
S. de Jong kantoorbediende (gep.) Nicolaas Baurstraat 43
T. Rollema kantoorbediende gasfabriek Karremanstraat 22
L. Kuiken kantoorbediende p. en t. Jacob Backerstraat 15
W.P. de Jong kantoorbediende posterijen Oosterstraat 21
H. Kamminga kantoorknecht Hoogstraat 23a
B. Eppinga kantoorknecht Zoutsloot 99
R.L. v/d Valk kantoorlooper Noorderhaven 25
H. v/d Heide kantoorlooper Rommelhaven 11
J.H.A. Hendriks kapelaan Zuiderhaven 77
J. v/d Meer kapitein Achterstraat 19
D. Duit kapitein groote vaart Petrus Feddesstraat 2
S. Kruisinga kapitein s.s. prof. buijs Aan Boord
B. Bergsma kapitein schelpenzuiger Groote Ossenmarkt 12
G.S. Steinvoorte kastelein Noorderhaven 42
R.A. Kruize kellner Franekereind 23
W. Jongkamp ketelwasscher ned. spoorw. Bosboom Toussaintstraat 49
M. Westra keurmeester Franekereind 10
D. Wielinga kleermaker Jacob Backerstraat 3
A. Smeding kleermaker Jacob Backerstraat 39
Anth. v/d Broek kleermaker Nicolaas Baurstraat 17
K. v/d Bos kleermaker Bosboom Toussaintstraat 8
G. v/d Velde kleermaker Comediesteeg 6
J. Leistra kleermaker Groote Breedeplaats 20a
P. v/d Meer kleermaker Hofstraat 11
J. Germans kleermaker Lanen 4
W. v/d Meij kleermaker Lanen 37
B. Keyzer kleermaker Lanen 45
J. Waardenburg kleermaker Lanen 48
P. Wagenaar kleermaker Lanen 74
G. de Vries kleermaker Liemendijk 20d
K. Koster kleermaker Rein Miedemastraat 13
L. Drost kleermaker Moriaanstraat 1
H. de Wit kleermaker Nieuwe Buren 11
M. de Jong kleermaker Nieuwstraat 32
D. Elzinga kleermaker Nieuwstraat 43
D.W. Kroon kleermaker Noorderhaven 20
D.W. Kroon kleermaker Noorderhaven 20
H. Heeres kleermaker Noorderhaven 82
W. de Vrij kleermaker Prinsensteeg 1a
J. Zijlstra kleermaker Riedstraat 44
Tj. de Vries kleermaker Rommelhaven 2
O. Tjallings kleermaker Visscherstraat 5
D.Z. Mulder kleermaker Voorstraat 4boven
H. v/d Molen kleermaker Voorstraat 27
H. v/d Meij kleermaker Voorstraat 48
D. de Wit kleermaker Voorstraat 74
H. Kramer kleermaker Zoutsloot 18
J.W. Tiel kleermaker Zoutsloot 49
P. Riem kleermaker Zuiderhaven 54a
F. Willekes kleermaker Zuiderhaven 55bis
G. Monsma kleibakker Brouwerstraat 2a
F. Post klerk gasfabriek Jacob Backerstraat 9
E. Dijkstra klerk n.t.m. Rozengracht 11
B. Ellen klerk n.t.m. Admiraal Stellingwerfstraat
J.T. Blom klerk posterijen Bosboom Toussaintstraat 15
D. Fokkema klerk posterijen Havenweg 39
W. Lubach klerk posterijen Rozengracht 11
W. Visser klerk r.d.b. Bosboom Toussaintstraat 25
T. Steltman klerk r.d.b. Admiraal Stellingwerfstraat
G. Dijkhuizen klerk registratie Zuiderhaven 24a
P. Deijs klerk rijksbelastingen Kerkstraat 27
A. Heeres klerk rijksbelastingen Zuiderhaven 81
G. de Wit klerk ter secretarie Heiligeweg 1
W.Th. v/d Meer klerk ter secretarie Oosterstraat 9
D. Monsma klinker Dokstraat 4
A. Dijkstra knecht ziekenhuis Hofstraat 2
H. Klumper koetsier Poortje, 't 11
S. Weldering koetsier Gedempte Korte Zoutsloot
A. Cupido kok Dwarsstraat 1
J. Cupido kok Dwarsstraat 1
A. Bambach kok Havenplein 26a
F. Blom kolenweger Groote Breedeplaats 27
D. Lettinga kolenweger Heerensteeg 2
L. Tigchelaar kolenweger Lanen 41
B. Brouwer kolenweger Noordergrachtswal 20
H. van Deursen kolenweger Vijverstraat 14
R.L. Lefferts kommies r.d.b. Jacob Backerstraat 33
W. de Wit kommies r.d.b. Bosboom Toussaintstraat 7
K. Norg kommies r.d.b. Petrus Feddesstraat 31
H. Boelens kommies r.d.b. Groote Breedeplaats 15a
B. Renema kommies r.d.b. Groote Ossenmarkt 11
G.A. Nijdam kommies r.d.b. Kleine Breedeplaats 20a
A. de Boer kommies r.d.b. Patrimoniumstraat 4
A. Schol kommies r.d.b. Patrimoniumstraat 8
F. Kamminga kommies r.d.b. Rozengracht 16
K. Zijlstra kommies r.d.b. Westerstraat 1
E. Bakker kommies-verificateur Schritsen 9
H. Draaisma koopman Aan Boord
S. Draaisma koopman Aan Boord
P. Zwerver koopman Bildtstraat 15
J. Smeding koopman Bosboom Toussaintstraat 46
A. van Dam koopman Brouwerstraat 9
E. Smeding koopman Brouwerstraat 13
P. v/d Werf koopman Brouwerstraat 25
G.C. Voss koopman Franekereind 22
T.O. Smeding koopman Franekereind 30
H. Schotanus koopman Groote Breedeplaats 7
H.M. Voss koopman Groote Breedeplaats 8
G. de Wit koopman Karremanstraat 16
A. de Vries koopman Kerkpoortstraat 53
A. Nieuwenhuis koopman Lanen 7
J. Roukema koopman Lombardstraat 4
P. Bos koopman Noordergrachtswal 48
H.J. v/d Oever koopman Noorderhaven 60
W. Doorenbos koopman Noorderhaven 70
D. Matak Fontein koopman Noorderhaven 113
H. Smeding koopman Oosterstraat 43
H. de Windt koopman Rozengracht 2
R.A. Feenstra koopman Rozengracht 8
A. v/d Wal koopman Zuiderhaven 46
D. v/d Wal koopman Zuiderhaven 53
A. Schut koopman Zuiderstraat 10
H. Smit koopman Zuidoostersingel 35
J.C. Barends koopman Almenum
R. de Haan koopman Almenum
P. van Straten koopman Almenum
J. de Wacht koopman Almenum
B.R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
R. Pais koopman (tagrijn) Noorderhaven 32
L. de Boer koopman en vellenblooter Voorstraat 90
S. Tigchelaar koopman in aardappelen en groenten Hoogstraat 37
P. Westerhuis koopman in boter Groote Breedeplaats 12
L. Leijdesdorf koopman in goud-zilverwerk Voorstraat 75
I. Polak koopman in manufacturen Simon Stijlstraat 4
N. Polak koopman in manufacturen Simon Stijlstraat 4
H. Nauta koopman in vetten Heiligeweg 36
S. de Vries koperslager Comediesteeg 3
R. Weidema koperslager Heiligeweg 70
A. Nagel koperslager Sint Odolphisteeg 4
C. Haan koperslager Admiraal Stellingwerfstraat
W. Postma koperslager Admiraal Stellingwerfstraat
S. Postma koperslager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
W. de Vries koperslager Voorstraat 43
W.J. de Vries koperslager Voorstraat 43
H. Friso korenmolenaar Zoutsloot 28
P. Friso korenmolenaar Zoutsloot 28
J. Fekkes koster Karremanstraat 28
mej. J. Postma kraamverpleegster Nicolaas Baurstraat 41
J. Seefat kraandrijver Kleine Werf 10
B. Kramer kruidenier Franekereind 20
J. Henstra kruidenier Hofstraat 14
B. Leenstra kruidenier Lanen 35
A. Huisman kruidenier Romastraat 31
R. Faber kruidenier Sint Jacobstraat 7
mej. A. Henstra kruidenierster Hoogstraat 20
R. Haagsma kuiper Groote Breedeplaats 33
W. Riewald kuiper Scheerstraat 13
T. Wielsma kuiper reiniging Dwarsstraat 12
J. Hoogland kweeker Voorstraat 78b
P. Braaksma kweeker Almenum
J. Jorna kweeker Almenum
F. Koksma kweeker Almenum
C. Postma kwitantielooper Oosterkeetstraat 5
J. Holsteijn ladingmeester Noordijs 17
IJ. Schievink ladingmeester n.s. Caspar di Roblesstraat
L. Julius ladingmeester ned. sp. Havenweg 51
H. van Kraanen ladingmeester ned. sp. Schritsen 38a
J. Reinbergen lampenist n.s. Hofstraat 3
D. de Wit landarbeider Aan de Rie 4
Joh. Lendemeijer landarbeider Anjelierstraat 8
J. Wiersma landarbeider Anjelierstraat 9
S.R. Jorna landarbeider Anjelierstraat 23
B. van Seist landarbeider Anjelierstraat 26
J.J. Tigchelaar landarbeider Begraafplaatslaan 1
P. Andela landarbeider Droogstraat 33
E. Gerritsma landarbeider Karremanstraat 5
S. Osinga landarbeider Kruisstraat 10
H. Jorna landarbeider Lammert Warndersteeg 13
J. Metselaar landarbeider Noorderkade 23
L. Scheffer landarbeider Weverstraat 12
P. Vogelaar landbouwer Nicolaas Baurstraat 4
K. Postma landbouwer Franekereind 34
H. Vogelaar landbouwer Hoogstraat 14
F. Helfrich landbouwer Spinstraat 7
A. Bijlsma landbouwer Almenum
F. Feikema landbouwer Almenum
J. Feikema landbouwer Almenum
P. Hoogland landbouwer Almenum
W. Hoogland landbouwer Almenum
H. Politiek landbouwer Almenum
W. Visser landbouwer Almenum
G. Vellinga lederwerker Almenum
O.H. Baarda leeraar ambachtsschool Bosboom Toussaintstraat 6
H. de Jong leeraar ambachtsschool Bosboom Toussaintstraat 10
P. Dekker leeraar ambachtsschool Hoogstraat 5
W.C. Vernes leeraar ambachtsschool Noordoostersingel 9
K. Zwerver leeraar ambachtsschool Oosterstraat 19
Ph. Schwartz leeraar ambachtsschool Oosterstraat 51
J. van Es leeraar ambachtsschool Voorstraat 94a
J. van Wageningen leeraar ambachtsschool Zuidoostersingel 17
L. Ijntema leeraar ambachtsschool Zuidoostersingel 41
J. Barneveld leeraar gymnastiek Noorderhaven 6a
S. Vestdijk leeraar gymnastiek Zuidoostersingel 43
H.J. Juursma leeraar h.b.s. Groote Breedeplaats 19
A.J.C. Tam leeraar h.b.s. Kleine Breedeplaats 7
H. Godthelp leeraar h.b.s. Voorstraat 57a
G. Aalfs leeraar H.B.S. Zuidoostersingel 31
J.P. Christiaanzen leeraar l.v.s. Groote Breedeplaats 29
S. Siersema leeraar m.o. Noordoostersingel 13
F. Rotthier leeraar m.o. Rozengracht 15
J. de Koningh leeraar m.o. Voorstraat 54
F.E. van Ruijven leeraar m.o. Voorstraat 68
J.J. Stratingh leeraar m.o. Zuiderhaven 26
D.J. de Koff leeraar m.o. Zuiderhaven 71
H. Tjepkema leeraar zeevaartschool Franekertrekvaart 10
O. Schuurmans leeraar zeevaartschool Franekertrekvaart 12
G. Verhoef leeraar zeevaartschool Hoogstraat 35
T. de Breed leeraar zeevaartschool Zuidoostersingel 37
mej. L.Z. Harkema leerares h.b.s. Noorderhaven 55
J.M. Driessen leerares meisjesvakschool Groote Breedeplaats 26
mej. A. Mendels leerares meisjesvakschool Simon Stijlstraat 4
Joh. v/d Plaats letterzetter Dijkswal 4
R. Houbijn letterzetter Petrus Feddesstraat 23
T. v/d Heide letterzetter Heerenwaltje 11
W. de Boer letterzetter Kerkpoortstraat 2
H. Kuiper letterzetter Nieuwstraat 15
G. Visser letterzetter Nieuwstraat 16
A. v/d Sluis letterzetter Noorderhaven 2a
A. Soolsma letterzetter Noorderkade 17
A. de Vries letterzetter Oosterstraat 63
B. Hondema letterzetter Schritsen 36
S. Bambach letterzetter Admiraal Stellingwerfstraat
Joh. Jager letterzetter Zoutsloot 69
IJ. de Vries likeurstoker Karremanstraat 1
L. Stängel likeurstoker Schritsen 44
Tj. Vellinga lompenkoopman Droogstraat 41
J. Edelenbosch loodgieter Nicolaas Baurstraat 7
D. Hilarius loodgieter Hoogstraat 28
J. Rab loods Dwarsstraat 1b
F. de Hartog loods Noorderhaven 22a
E. Visser loodschipper Havenplein 4
J. v/d Meij loodscommandant Havenplein 6
C.D. Bruijn loodskok (gep.) Dalpad 4
J. van Keulen loodsleerling Schritsen 38
J. Weitenberg los werkman Groote Breedeplaats 27
J.A.D. v/d Veken machinedraaier Aan Boord
D. v/d Pijl machinist Jacob Backerstraat 10
D. Bantema machinist Petrus Feddesstraat 33
H. van Heukelum machinist Groote Ossenmarkt 6a
W. Deelstra machinist Havenweg 47
M. Bisschop machinist Noorderhaven 19
H. van Wier machinist Romastraat 17
J. Lolkema machinist Roptaweg 4a
W. Duba machinist Schritsen 2
J.K. Schoen machinist Schritsen 17
H. Kruidhof machinist Schritsen 36a
J. Kroes machinist Schritsen 55
G. v/d Bij machinist Admiraal Stellingwerfstraat
J. de Boer machinist Tjerk Hiddes De Vriesstraat 13
A. Henneveld machinist Voorstraat 20a
J. Edens machinist Voorstraat 73a
E.A. Klein machinist Zuiderhaven 41
H. Pietersma machinist Almenum
Sander Postma machinist Almenum
Sipke Postma machinist Almenum
J. Severein machinist Almenum
D. ten Veen machinist Almenum
A. van Ringelestijn machinist groote vaart Rozengracht 11a
P. Bijlsma machinist houtb. Hofstraat 20
Th. v/d Veer machinist n.t.m. Kerkpoortstraat 19
H. Goïnga machinist n.t.m. Liemendijk 20a
C. Boonstra machinist n.t.m. (gep.) Zoutsloot 33
W. Plantenga machinist ter koopvaardij Groote Breedeplaats 5
P. Donkersloot machinist ter koopvaardij Kerkstraat 13a
P. Algera magazijnchef Jacob Backerstraat 22
B. Postma magazijnknecht Bij 't Spoor
J. de Wendt magazijnknecht Vijverstraat 1
E. de Gorter magazijnmeester Havenweg 61
H. de Vries magazijnmeester Schoolstraat 4
Ph.A. Lenger magazijnmeester gasfabriek Bosboom Toussaintstraat 26
J. de Wit mandenmaker Bildtstraat 16
Joh. Dijkstra mandenmaker Karremanstraat 23
J. Mooij mandenmaker Lanen 7
J. v/d Moolen mandenmaker Lanen 70
T. Eskes mandenmaker Rommelhaven 8
Jac. Dijkstra mandenmaker Schritsen 43
J. de Jong mandenmaker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 28
A. Dijkstra mandenmaker Voorstraat 73
L. Dijkstra mandenmaker Voorstraat 82
mej. J. Wip mangelster Raamstraat 2
E. Speijer manufacturier Brouwerstraat 2
J. v/d Meer manufacturier Brouwerstraat 22
P. Woudstra manufacturier Noorderhaven 4
J. de Vries manufacturier Rommelhaven 26b
M. Woudstra manufacturier Gedempte Korte Zoutsloot
P. v/d Loon manufacturier Voorstraat 20
N. Alkema manufacturier Voorstraat 31
R. Huese manufacturier Voorstraat 33
F.H. Preut manufacturier Voorstraat 49
T. Alkema manufacturier Voorstraat 57
Fr. v/d Vlasakker manufacturier Voorstraat 91
X.H. Heeger manufacturier Voorstraat 92
H. Witte manufacturier Zuiderhaven 79
wed. Kruidhof manufacturierster Kleine Breedeplaats 20
wed. I. Oswald-v/d Wal manufacturierster Voorstraat 5
mej. A. Rooswinkel manufacturierster Voorstraat 62
S. Bos matroos Achterstraat 22
R. Weewer matroos Achterstraat 34
A.F. Geldersma matroos Nicolaas Baurstraat 11
W.L. Geldersma matroos Nicolaas Baurstraat 11
P. v/d Vlies matroos Droogstraat 25a
S. Wielinga matroos Droogstraat 29
A. van Andel matroos Droogstraat 71
J. Algra matroos Dwarsstraat 2
J. Schievink matroos Groote Ossenmarkt 23a
P. Klijn matroos Havenweg 63
J. Fokke matroos Heerenknechtenkamerstraat 11
R. van Kammen matroos Heerenwaltje 3a
A. Smeding matroos Hondenstraat 9
H. Zorgdrager matroos Kleine Kerkstraat 9
W. Nielsen matroos Lanen 15
D. Lutskes matroos Nieuwe Buren 25
P. de Vries matroos Noordergrachtswal 24
G. Rosendal matroos Noorderwal 30
J. Rosendal matroos Noorderwal 30
R. Rosendal matroos Noorderwal 30
P.A. de Groot matroos Nutstraat 4
Kl. Meinsma matroos Nutstraat 4b
R. Rijkeboer matroos Caspar di Roblesstraat
H. Jorna matroos Rozengracht 5a
H. Gonggrijp matroos Schritsen 7
J. Dreijer matroos Schritsen 25
W. Fopma matroos Vijverstraat 11
T. Hoekstra matroos Zeilmakerstraat 3
H. de Vries matroos Zoutsloot 70
B. v/d Vlies matroos Zoutsloot 80a
H. Boersma matroos (groote vaart) Anjelierstraat 6
A. Visser matroos kustverlichting Bosboom Toussaintstraat 11
D. Hoekstra matroos ter koopvaardij Lanen 14
B. Weissenbach meesterknecht Almenum
G. Beers meesterknecht aardappelhandel Westerstraat 18
R. Agema melktapper Anjelierstraat 2
D. Wiersma melktapper Bildtstraat 14
W. v/d Plaats melktapper Dijkswal 4
T. de Groot melktapper Droogstraat 47
Joh. Roersma melktapper Dwarsstraat 4a
S. Bruinsma melktapper Groote Breedeplaats 21
D. Ettema melktapper Kerkstraat 32
J. Stienstra melktapper Groote Ossenmarkt 18
E. van Eeken melktapper Havenplein 16
IJ. Blanksma melktapper Hoogstraat 4
A. de Jong melktapper Karremanstraat 18
H. Plantenga melktapper Lanen 40
J. Stienstra melktapper Lanen 54
H. de Vries melktapper Lanen 70
F. Burghout melktapper Lanen 71
K. van Stellingwerf melktapper Noordijs 4
E. Broekstra melktapper Nutstraat 6
A. Miedema melktapper Admiraal Stellingwerfstraat
J. Agema sr. melktapper Zoutsloot 113
J. Roersma melktapper Zuiderstraat 6
T. de Jong melktapper Almenum
G. Kasma melktapper Almenum
D. Terpstra melktapper en veehouder Wortelstraat 2
G. Terpstra melktapper en veehouder Zeilmakerstraat 2
F.W. Leemans melkventer Kleine Kerkstraat 2
M. Kracht meteropnemer gasfabriek Tjerk Hiddes De Vriesstraat 3
J.C. Toeter metselaar Aan Boord
H. ten Brug metselaar Achterstraat 42
A. Kaspers metselaar Anjelierstraat 27
H. Nak metselaar Fabrieksstraat 30
H. Mulder metselaar Groote Ossenmarkt 19
B. Posthuma metselaar Liemendijk 20b
S. Toeter metselaar Nieuwstraat 27
R. Posthuma metselaar Rommelhaven 22
J. Postma metselaar Admiraal Stellingwerfstraat
U. Posthuma metselaar Zeilmakerstraat 9
R. Jacobs meubelmaker Jacob Backerstraat 12
H. Net meubelmaker Nicolaas Baurstraat 45
S. de Jong meubelmaker Groote Ossenmarkt 6a
mej. H. Wijnalda-Goudappel modiste Groote Breedeplaats 29
mej. J. Wijtsma modiste Sint Jacobstraat 17
wed. Krikke-Dijkema modiste Voorstraat 17
R. v/d Veer molenaarsknecht Almenum
P. de Bondt molenbaas Aan Boord Zuidoostersingel
K.A. de Waard molenbaas Heiligeweg 2a
B.J. Kater monteur Groote Ossenmarkt 11
J. Gerbl monteur Noorderhaven 7
J. Wesseling monteur Visscherstraat 9
H.C. Bakker monteur gas- en electriciteitsbedrijf Fabrieksplein 3
J. Roos monteur gem. electr. bedrijf Prinsenstraat 10
J. Beuker morgenwekker Kerkpad 26
C. Tjallings morgenwekker Visscherstraat 5
L. de Jong motorschipper Franekereind 25
M. Zwart motorschipper Noorderwal 6
J. Houbein musicus Heiligeweg 62
J.H. Spékle muziekleeraar Kleine Breedeplaats 21
A. Horn muziekleeraar Zuiderhaven 39
mej. A. Sterk muziekleerares Kleine Breedeplaats 23
wed. M.A. Ridderhof-Brouwer muziekleerares Noorderhaven 31
mej. J. Haringa muziekleerares Oosterstraat 29
mej. P. Rooswinkel naaister Sint Jacobstraat 12
Ph.W. Timmer notaris Noorderhaven 17
S. Okkinga notaris Zuiderplein 1
D. Faber notarisklerk Schritsen 11
Anth. de Brock notarisklerk Schritsen 65
H. Leijenaar olieman Kleine Kerkstraat 4a
J. van Slooten omroeper Achterstraat 10
T. Bakker onderbaas zuiderzeewerken Aan Boord Zuidoostersingel
J. Mol onderw. res. Voorstraat 61a
J.H. Baalman onderwijzer Bosboom Toussaintstraat 14
D. Zuiderveld onderwijzer Franekereind 40
IJ. v/d Schaaf onderwijzer Franekertrekvaart 2
L. Koolen onderwijzer Kerkstraat 12a
J.J. Idzenga onderwijzer Groote Ossenmarkt 3
J.J. Jacobi onderwijzer Groote Ossenmarkt 3
F. ten Kate onderwijzer Heiligeweg 20
S. Hofman onderwijzer Heiligeweg 29
A. Koning onderwijzer Kerkpoortstraat 77
P. ten Kampe onderwijzer Lanen 11
IJ. van Popta onderwijzer Noorderhaven 13
S. Dikkerboom onderwijzer Noorderhaven 43
F. Hulsebos onderwijzer Noorderkade 25
D.A. Postema onderwijzer Noordijs 12
P. Nauta onderwijzer Oosterstraat 23
A. Dijkstra onderwijzer Oosterstraat 25
M. Wijnia onderwijzer Scheerstraat 1
mej. B. Uiterkamp Schoot onderwijzer Schritsen 63
S. Nijdam onderwijzer Sint Jacobstraat 15
L. Broersma onderwijzer Westerstraat 7
C. v/d Meulen onderwijzer Zuiderhaven 45a
F. van Spiegel onderwijzer Zuidoostersingel 25
D.H. van Harrij onderwijzer Zuidoostersingel 27
Tj. van Stralen onderwijzer Zuidoostersingel 27a
A.J. Lambooij onderwijzer (gep.) Bosboom Toussaintstraat 43
W. v/d Berg onderwijzer (gep.) Stationsweg 3
mej. F. Meijer onderwijzeres Ambachtsschoolstraat 4
O.R. Bergema onderwijzeres Bosboom Toussaintstraat 17
mej. P.G. Koster onderwijzeres Brouwerstraat 10
mej. M. Hibma onderwijzeres Groote Breedeplaats 26
H. v/d Werf onderwijzeres Noorderhaven 55
mej. C. Aarnoutse onderwijzeres Rommelhaven 7
mej. A. Heslinga onderwijzeres Voorstraat 28a
mej. K.R. Visser onderwijzeres Voorstraat 97a
E.G. Bisschop onderwijzeres Voorstraat 101
mej. W. Faber onderwijzeres Zuidoostersingel 27a
A. Knijpenga onderwijzeres Zuidoostersingel 29
W. Glas onderwijzeres Almenum
W. Uiterkamp Schoot onderwijzeres (gep.) Schritsen 63
mej. J.J. Kort onderwijzeres meisjesvakschool Heiligeweg 52
A. Klein ontvanger registratie Noorderkade 7
Joh. Boomstra ontvanger waterschap Heiligeweg 3
H. de Vries opperman Anjelierstraat 19
A. Rinkema opperman Bargebuurt 14
M. Souverein opperman Bosboom Toussaintstraat 39
Kl. de Vries opperman Droogstraat 16
W. de Graaf opperman Droogstraat 22
Bijlsma opperman Droogstraat 24
D. de Vries opperman Fabrieksstraat 36
L. Bogaards opperman Kleine Kerkstraat 5
B. van Kampen opperman Molenpad 10
J.H. Benning opperman Nieuwstraat 36
R. Beinema opperman Noordergrachtswal 10
S. Brouwer opperman Ooievaarsteeg 29
S. Brouwer opperman Ooievaarsteeg 31
J.D. Jansen opperman Romastraat 21
A. Dreijer opperman Rozengracht 5
J. v/d Weijde opperman Schritsen 61
H. v/d Heide opperman Sint Odolphisteeg 3
C. Bosma opperman Admiraal Stellingwerfstraat
A. Boogaard opperman Waschbleek 11
C. van Dokkum opperman Weverstraat 3
S. Zeilmaker opperman Wortelstraat 15
M. Hartog opzichter Heiligeweg 20
N. Swart opzichter begraafplaats Zeilmakerstraat 5
J. Pasma opzichter gemeentewerken Oosterstraat 17
D. Bijlsma opzichter interc. waterleiding mIJ. Petrus Feddesstraat 27
G.C.M. Ballintijn opzichter ned. spoorwegen Kerkstraat 23
S. Tiemersma opzichter prov. waterstaat Almenum
L. Bal opzichter visscherij inspectie Prinsenstraat 8
J. Bal opzichter visscherij inspectie Zuiderstraat 4
J. de Vrij opzichter zuiderzeewerken Aan Boord
L. Poortman opzichter zuiderzeewerken Heiligeweg 20
E. Clason opzichter zuiderzeewerken Voorstraat 47
P. Pinkster ovenknecht Almenum
Fl. Visser ovenknecht Almenum
J. de Bruin paardenslager Kruisstraat 3
G. de Bruin paardenslager Schritsen 46
J. van Wier pakhuisknecht Achterstraat 18
M. de Vries pakhuisknecht Anjelierstraat 30
P. Duinmeijer pakhuisknecht Bildtstraat 24
D. Monsma pakhuisknecht Both Apothekerstraat 7
J. Kramer pakhuisknecht Dwarsstraat 8
P. Kroese pakhuisknecht Heerenwaltje 4
H. Broersma pakhuisknecht Heerenwaltje 17
F. Tichelaar pakhuisknecht Karremanstraat 10
S. Kwast pakhuisknecht Kerkpad 22
S. Vellinga pakhuisknecht Kerkpoortstraat 18
P. v/d Wal pakhuisknecht Kleine Breedeplaats 23
F. Radsma pakhuisknecht Lanen 40a
R. v/d Veen pakhuisknecht Lanen 47
P. de Vries pakhuisknecht Liemendijk 18
J. de Wit pakhuisknecht Noorderwal 42
H. Brouwer pakhuisknecht Ooievaarsteeg 5
P. Vellinga pakhuisknecht Ooievaarsteeg 11
F. Willekes pakhuisknecht Oosterkeetstraat 3
F. Schaafsma pakhuisknecht Stokersteeg 6
G. v/d Meulen pakhuisknecht Voorstraat 76a
D. van Wier pakhuisknecht Westerstraat 20
G. Huijser pakhuisknecht Zoutsloot 92
A.D. Sijbesma pakhuisknecht Zoutsloot 122
S. Hondema pakhuismeester Jan Ruurdstraat 1
K. Banning panbakker Romastraat 35
P. Riem panbakker Waschbleek 7
B. de Bruin panbakker Weverstraat 10
M. Hofma panbakker Almenum
P. v/d Werf panbakker Almenum
L. van Akkeren petroleumventer Achterstraat 9
J. de Bruin petroleumventer Tjerk Hiddes De Vriesstraat 1
B. Visser petroleumventer Visscherstraat 8
Kl. de Jong petroleumventer Zoutsloot 129
P. Monsma plateelbakker Achterstraat 40
H. Schuil plateelbakker Nicolaas Baurstraat 3
J. de Groot plateelbakker Kerkpoortstraat 12
K. de Groot plateelbakker Noorderhaven 3
J. Schuil plateelbakker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 22
G. de Vrij plateelbakker Zoutsloot 67
D. Jansonius plateelbakker Almenum
A. Noorderbroek plateelschilder Heerenwaltje 15
S. Schoonbergen plateelschilder Tjerk Hiddes De Vriesstraat 8
J. Frölich plateelschilder Zoutsloot 60
J. Bos plateelschilder Zuiderhaven 15
P. Postma ploegbaas ned. spw. Bij 't Spoor
J. de Haan poetser gasfabriek Rapenburg 6
D. de Wit polijster Almenum
A. Nagel portier n.s. Bij 't Spoor
J.P. Bouma postconducteur (gep.) Zoutsloot 44
S. de Bruin poulier Heiligeweg 18
R.W. Huizing predikant Franekereind 3
C.J. Meijer predikant Franekereind 36
A.D. Barendregt predikant Grote Bredeplaats 23a
H.A. Leenmans predikant Paul Krugerlaan
E. Engelkes predikant Noorderhaven 109
G. Munter predikant Voorstraat 24
W.A.P.F.L. Jorg predikant Voorstraat 39a
L.H. Beekamp predikant Zuiderhaven 48
C. Riemers predikant Zuiderhaven 69
H. Schotanus procuratiehouder Voorstraat 18
Sj. Pereboom procuratiehouder Almenum
O.H.M. Koster rangeerder Zuiderhaven 23a
H. Wietsma rangeerder ned. sp. Havenweg 65
S. Nederhoed rangeerder ned. sp. Nutstraat 16
H. de Weerdt rangeerder ned. sp. Caspar di Roblesstraat
Sj. de Vries rangeerder ned. sp. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 19
M. Haan rangeerder ned. spoorw, Raamstraat 8
D. Doeksen reeder Zuidoostersingel 49
H. Spannenburg reiziger Jacob Backerstraat 22
G. Jepma reiziger Brouwerstraat 19
J. Bruinsma reiziger Noordijs 23a
S. v/d Schoot reiziger Noordoostersingel 15
Joh. de Jong reiziger Vijverstraat 24
J. Hofman reserve machinist n.t.m. Bildtstraat 15
Chr. de Weerdt restaurateur Almenum
J. Greving rijks-hulpkeurmeester Hoogstraat 23
T.J. Krijthe rijksklerk r.d.b. Noorderhaven 69
H. Doewes rijksontvanger Franekereind 14
Kl. Voerman rijksontvanger (gep.) Voorstraat 26a
S. ten Cate rijksveldwachter Noorderhaven 13
S. v/d Zee rijksveldwachter (gep.) Franekereind 7
D. Koman rijswerker Almenum
J. Boogaard rijwielhandelaar Havenweg 69
H. Krol rijwielhandelaar Lanen 82
J. Krol rijwielhandelaar Lanen 82a
K. Küter rijwielhandelaar Noorderhaven 72
S. Godthelp rijwielhandelaar Visscherstraat 7
W. Huisman rijwielhersteller Hofstraat 13
J. Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 87
S. Fekkes scheepsbevrachter Noorderhaven 89
G. van Drimmelen scheepsbouwer Schoolstraat 2
K. Klees scheepskok Nicolaas Baurstraat 40
E.A. Klein scheepskok Hondenstraat 2a
H.J. Schoot scheepskok Lanen 19
J. Scheffer scheepskok Rozengracht 20
H. Meijer scheepstimmerknecht Schoolstraat 14
IJ. de Jong scheepstimmerman Dokstraat 12
S. Grobbe scheepstimmerman Droogstraat 27a
J. v/d Werf scheepstimmerman Groote Werf 2
H. v/d Zee scheepstimmerman Rein Miedemastraat 10
B. v/d Zee scheepstimmerman Nieuwe Buren 1
Joh. Leijenaar scheepstimmerman Noorderhaven 36a
J. Kuipers scheepstimmerman Noorderkade 9
J. Kuipers scheepstimmerman Noorderkade 13
A. Weldering scheepstimmerman Schoolstraat 6
R. de Boer scheepstimmerman Schoolstraat 10
O. v/d Werf scheepstimmerman Schoolstraat 20
L. Lolkema schelpenvisscher Groote Breedeplaats 16
A. Munniksma schelpenvisscher Lanen 35a
H. Munniksma schelpenvisscher Spinstraat 2
M. Lolkema schelpenvisscher Zoutsloot 53
F. Posthuma schilder Achterstraat 8
L. Posthumus schilder Heiligeweg
W. Wielinga schilder Hofstraat 20b
H. Blom schilder Hoogstraat 19a
IJ. Gonggrijp schilder Lombardstraat 10
P. Alkema schilder Nieuwstraat 1
F.A. Frölich schilder Nieuwstraat 20a
H. Bouwmeester schilder Rapenburg 2
A. Mobach schilder Vijverstraat 1a
Joh. Post schilder Zoutsloot 43
D. Antonisse schilder Zoutsloot 68
J. Antonisse schilder Zoutsloot 68
A. de Bruin schilder Almenum
H. Nijkamp schilder Almenum
IJ. Alkema schipper Aan Boord
R. Bergsma schipper Aan Boord
Kl. de Boer schipper Aan Boord
J. Bouma schipper Aan Boord
A. Deinum schipper Aan Boord
F. Deinum schipper Aan Boord
J. Deinum schipper Aan Boord
E. van Dijk schipper Aan Boord
J. Feenstra schipper Aan Boord
R. Feenstra schipper Aan Boord
D. Graafhuis schipper Aan Boord
S. Halbertsma schipper Aan Boord
K. Harkema schipper Aan Boord
S. Harkema schipper Aan Boord
J. Hofstra schipper Aan Boord
O. Hovinga schipper Aan Boord
H. Knol schipper Aan Boord
B. Koning schipper Aan Boord
E. Koning schipper Aan Boord
J. Molenaar schipper Aan Boord
J. Nieveen schipper Aan Boord
H. Scheltens schipper Aan Boord
C. Schokker schipper Aan Boord
J. Seefat schipper Aan Boord
W. Sjoerdsma schipper Aan Boord
H. Sluman schipper Aan Boord
J. Snoodijk schipper Aan Boord
E. Spoelstra schipper Aan Boord
A. Weiland schipper Aan Boord
A. Weiland schipper Aan Boord
G. Wouda schipper Aan Boord
F. Wouters schipper Aan Boord
H. Wouters schipper Aan Boord
S. Wouters schipper Aan Boord
B. v/d Zee schipper Aan Boord
J. de Groot schipper Achterstraat 36
M. Wijkstra schipper Anjelierstraat 31
M. Klein schipper Anjelierstraat 34
D. Munniksma schipper Jacob Backerstraat 30
IJ. de Boer schipper Bildtstraat 9
D. Miedema schipper Dijkswal 1
W. Bergsma schipper Dwarsstraat 7
L.Th. Veltman schipper Kerkstraat 39
H. de Wit schipper Hofstraat 31
J. de Hoo schipper Hofstraat 32
Th. Veltman schipper Hofstraat 43
G. Hartstra schipper Kleine Werf 4
W. Hartstra schipper Kleine Werf 4
J. Nielsen schipper Lanen 8
J. Akkerman schipper Lanen 8a
R. Tigchelaar schipper Lanen 33
K. v/d Sluis schipper Lanen 34a
L. Veltman schipper Lanen 52
H. v/d Sluis schipper Lanen 78a
J. Duizenstra schipper Molenpad 12
W. Leijenaar schipper Nieuwe Buren 3
H. Puite schipper Nieuwstraat 11
P. Hempenius schipper Nieuwstraat 35
S. Hempenius schipper Nieuwstraat 35
A. Wijkstra schipper Noorderhaven 7a
J. v/d Sluis schipper Noorderhaven 103
P. de Vries schipper Noordijs 9
L. Veltman schipper Oosterstraat 55
G. v/d Veen schipper Prinsenstraat 1
J. Visser schipper Rapenburg 12
A. Broere schipper Riedstraat 46
Joh. Boersma schipper Rommelhaven 28
R. Posthuma schipper Scheerstraat 5
S. Monsma schipper Singelstraat
C. Feenstra schipper Steenhouwersstraat 6a
T. Meinsma schipper Werfpad 3
J. Wouters schipper Westersteeg 1
G. Tigchelaar schipper Willemskade 9
P. Wijkstra schipper Wortelstraat 17
J. IJbema schipper Zoutsloot 13
P. Attema schipper Zoutsloot 16
H.H. Visser schipper Zoutsloot 24
A. Schreur schipper Zoutsloot 25
L. Roedema schipper Zoutsloot 103
P. Sjoerdsma schipper Zuiderhaven 35
S. Wielenga schipper v.-i. Nieuweweg 2
K. Hondema schoenhandelaar Lanen 42
T. Spannenburg schoenmaker Bildtstraat 12
D. Terpstra schoenmaker Groote Breedeplaats 15
S. v/d Heide schoenmaker Kerkstraat 30
J. Lok schoenmaker Heiligeweg 9
J. Ouendag schoenmaker Kleine Breedeplaats 2
J. de Jong schoenmaker Kleine Breedeplaats 8
N.M. Gerrits schoenmaker Lanen 18
L. Spaanderman schoenmaker Noorderhaven 82a
D. Eijgelaar schoenmaker Noordijs 6
R. Zeinstra schoenmaker Romastraat 23
P. Koster schoenmaker Sint Odolphisteeg 6
C. Molenaar schoenmaker Sint Odolphisteeg 12
J. Haan schoenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
F. Drost schoenmaker Vijver 10
J. Jager schoenmaker Zoutsloot 69
G. Barends schoenmaker Almenum
J. de Vries schoenwinkelier Voorstraat 32
H. Pieksma schoenwinkelier Zuiderhaven 55
M. Rodenburg schoolhoofd Ambachtsschoolstraat 4
S. Wielinga schoolhoofd Zuiderhaven 2
A. Reijntjes secr. waterschap Groote Breedeplaats 11
P. de Lange secr.-thes. alg. arm- en weesv. Oosterstraat 21
J. Dreijer secretarie ambt. (gep.) Franekertrekvaart 6
G. Hibma sigarenfabrikant Brouwerstraat 7
H. Bos sigarenfabrikant Heiligeweg 38
C. Bergsma sigarenfabrikant Noordergrachtswal 24
L. bij de Leij sigarenfabrikant Admiraal Stellingwerfstraat
A. v/d Leij sigarenfabrikant Admiraal Stellingwerfstraat
R. Bergsma sigarenfabrikant Vijver 4
J. de Boer sigarenfabrikant Zoutsloot 20
A. Pascum sigarenfabrikant Zoutsloot 26
A. van Eeken sigarenhandelaar Sint Jacobstraat 14
A. Ferwerda sigarenhandelaar Voorstraat 78
H. Godthelp sigarenmaker Achterstraat 28
W.H. Schaafsma sigarenmaker Jacob Backerstraat 8
S. Roi sigarenmaker Jacob Backerstraat 14
Jac. Godthelp sigarenmaker Nicolaas Baurstraat 42
R. Kooistra sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 31
H.A. Blanksma sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 36
J. van Raukema sigarenmaker Bosboom Toussaintstraat 37
P. van Ingen sigarenmaker Droogstraat 6
W. v/d Pol sigarenmaker Droogstraat 8
J. Vellinga sigarenmaker Groote Ossenmarkt 10
A. Osinga sigarenmaker Heiligeweg 64
D. v/d Meulen sigarenmaker Hofstraat 12
J. v/d Meij sigarenmaker Karremanstraat 21
H. Nak sigarenmaker Kerkpad 12
W. Boumans sigarenmaker Kerkpad 24
P. Bogaards sigarenmaker Kleine Kerkstraat 5
A. Hopman sigarenmaker Kleine Kerkstraat 9
W. Küter sigarenmaker Lanen 60a
A.P. de Groot sigarenmaker Lanen 64a
L. Koopal sigarenmaker Nieuwe Buren 27
S. Brouwer sigarenmaker Noordergrachtswal 20
R. Houbeijn sigarenmaker Noordergrachtswal 36
Joh. Nijkamp sigarenmaker Noorderhaven 114
J.P. Reehoorn sigarenmaker Noorderwal 40
J. Ferwerda sigarenmaker Nutstraat 2
O. Westra sigarenmaker Oosterstraat 63
J.H. Schaafsma sigarenmaker Patrimoniumstraat 12
C. Torenbeek sigarenmaker Prinsenstraat 6
R. de Groot sigarenmaker Riedstraat 36
J. Driesten sigarenmaker Caspar di Roblesstraat
H. de Wit sigarenmaker Rommelhaven 6
B. Schaafsma sigarenmaker Roptaweg 10
H. Toeter sigarenmaker Schritsen 19
R. Schelfsma sigarenmaker Stokersteeg 1a
C.R. Germans sigarenmaker Sint Odolphisteeg 13
S. v/d Gaast sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
H. Dijkstra sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
R. Touwslager sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Smith sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
J. Brouwer sigarenmaker Admiraal Stellingwerfstraat
S. Riem sigarenmaker Tjerk Hiddes De Vriesstraat 12
J. v/d Berg sigarenmaker Vijver 2
R. Godthelp sigarenmaker Visscherstraat 7
B. Bandsma sigarenmaker Werfpad 9
L. Houtman sigarenmaker Zoutsloot 96
H. de Boer sigarenmaker Almenum
D. de Jong sigarenmaker en aanspreker Spekmarkt 6
G. En J. Schrage sigarenmakers Nieuwstraat 31
B. de Vries sigarensorteerder Bosboom Toussaintstraat 19
P. Marton sigarensorteerder Noorderwal 4
J. Kuipers sigarenwinkelier Heiligeweg 2
G. Norder sigarenwinkelier Lanen 64
IJ. Terpstra sigarenwinkelier Lanen 80
G. Dijkstra sigarenwinkelier Sint Jacobstraat 15
L. van Wier sigarenwinkelier Voorstraat 4
B. Zuurveen sigarenwinkelier Voorstraat 11
F. Nagel sigarenwinkelier Voorstraat 99
K. v/d Heide slager Jacob Backerstraat 21
P. Zondervan slager Jacob Backerstraat 34
Jac. Terpstra slager Bildtstraat 18
L. de Jong slager Brouwerstraat 16
H. Smit slager Droogstraat 12
J. Messcher slager Groote Breedeplaats 24
L. Messcher slager Groote Breedeplaats 24
R. Wijnalda slager Groote Breedeplaats 29
G. Tigchelaar slager Kerkstraat 11
J. Wijnja slager Kerkstraat 13
F. Koopmans slager Kerkstraat 28
Tj. Jongma slager Kerkstraat 38
H. Gonggrijp slager Groote Ossenmarkt 8
J. Koopmans slager Heiligeweg 24
M. Vogelaar slager Heiligeweg 27
A. Fluitsma slager Hoogstraat 16
J. de Wit slager Karremanstraat 8
A. Polak slager Karremanstraat 14
Joh. Ijntema slager Kleine Breedeplaats 19
F. Weitenberg slager Lanen 34
Th. Wiersma slager Lanen 62a
S. Roukema slager Nieuwstraat 38
H. Godthelp slager Noordergrachtswal 28
H. v/d Wal slager Noorderhaven 10
D. van Wier slager Noorderhaven 66
W. Noordbeek slager Noorderhaven 111
Sj. v/d Veen slager Noorderhaven 111
J. Tigchelaar slager Noorderkade 25
H. Postma slager Noordijs 21
A. Blok slager Noordoostersingel 19
S.W. de Jong slager Oosterstraat 49
W.A. de Boer slager Schoolplein 7
H. Weitenberg slager Sint Odolphisteeg 14
B. Wiersma slager Sint Odolphisteeg 20
H. Koning slager Tjerk Hiddes De Vriesstraat 13
J. Drost slager Voorstraat 1
D. v/d Vleugel slager Voorstraat 9
J. v/d Wal slager Voorstraat 47
G. v/d Zee slager Zoutsloot 64
K. Jager slager Zoutsloot 69
R. Quarré slager Zoutsloot 75
R. Pan slagersknecht Rommelhaven 18
S. Kappen sleepbootkapitein Brouwerstraat 11boven
N. Jongkind sleepbootkapitein Kleine Breedeplaats 17
M. Clowting sleepbootkapitein Noorderhaven 9
E. Kruidhof sleepbootkapitein Schritsen 36a
T. de Groot sleepbootkapitein Zuiderhaven 19
J. Kip sleepbootmachinist Lanen 17
H. Klein slikloods Anjelierstraat 34
P.D. Visser slikloods Liemendijk 8
W.A. Albarda sluisknecht Zoutsloot 95
O. Visser sluismeester Noorderhaven 76
G. Faber smid Groote Breedeplaats 20
G. van Dijk smid Kerkstraat 9
G.J. Kaspers smid Groote Ossenmarkt 1
F. Krol smid Heiligeweg 32
A. Schaap smid Hoogstraat 38
J. Alberda smid Lammert Warndersteeg 10a
Th. Nauta smid Noorderhaven 1
H. Gonggrijp smid Noorderhaven 58a
H. Gonggrijp smid Noorderhaven 61a
D. Rosendal smid Noorderwal 30
J. Schaap smid Plantsoen 2
Sj. Baarda smid Romastraat 7
J. van Nimwegen smid Rommelhaven 4
G. Bijlsma smid Rommelhaven 5
W. Spaanderman smid Sint Jacobstraat 1
A. Dijkstra smid Admiraal Stellingwerfstraat
M. Postma smid Tjerk Hiddes De Vriesstraat 32
M. v/d Wal smid Vijverstraat 5
P. v/d Wal smid Vijverstraat 18
C. Visser smid Willemshaven Noodwoning
H. Nauta smid Almenum
J. Bijlsma smid gemeentelijke gasfabriek Bosboom Toussaintstraat 5
B. Bambach sorteerder sigarenfabriek Schritsen 32
F. Nagel spoorbeambte Vijverstraat 15
P. de Vries spoorwegarbeider Petrus Feddesstraat 37
J. Beuker spoorwegarbeider Zoutsloot 68
A. Metselaar spoorwegarbeider Almenum
Tj. Tigchelaar stadsreiniger Kerkstraat 33a
J. Nagel stadsreiniger Kruisstraat 14
C. Nielsen stadsreiniger Admiraal Stellingwerfstraat
E. Veldhuizen stadstuinbaas Caspar di Roblesstraat
D. Quarré stadstuinman Riedstraat 44
W. Nauta stalhouder Droogstraat 9
P. Nauta stalhouder Droogstraat 51
F. Frölich stalhouder Heiligeweg 23a
P. Nauta stalhouder Rein Miedemastraat 2
E. Nauta stalhouder Zoutsloot 43
K. v/d Hoek stalhoudersknecht Heerenwaltje 3
Th. Schipholt stationschef Stationsweg 4
D. Zwama stationschef n.t.m. Stationsweg 2
Tj. Jellema steenbakker en winkelier Noorderhaven 51
W. Jellema steenbakker en winkelier Spekmarkt 2
M. de Graaf steenhouwer Jacob Backerstraat 13
J.H. v/d Zeep steenhouwer Fabriekstraat 2
D. de Wit. steenhouwer Noordergrachtswal 12
S. v/d Zeep steenhouwer Noorderhaven 11
R. Eijgelaar steenhouwer Vijver 5
M. van Os steenzetter Heerenwaltje 13
B. Boomstra steenzetter Roptaweg 5
H. Postma steenzetter Schoolsteeg 5a
J. Blokland steenzetter Westerzeedijk 5
M. de Vries stoepopzichter gem. reiniging Zuidergrachtswal 4
D. Jansen stoffeerder Bosboom Toussaintstraat 47
P.J. Oosterling stoffeerder Kerkstraat 18
A. Reiners stoffeerder Heiligeweg 12
Nic. Reinders stoffeerder Heiligeweg 12a
IJ.C. Bolman stoffeerder Heiligeweg 52
S. Rewiersma stoffeerder Hofstraat 15
IJ. Bolman stoffeerder Vischmarkt 4
J.C. v/d Schoot stoffeerder Voorstraat 46
J. Witte stoffeerder Voorstraat 72
H. Walinga stoffeerder Zoutsloot 52
J. Scheffer stoker Havenweg 43
A. Berends stoker Klaverbladstraat 8
F.A. Frölich stoker Klaverbladstraat 12
A. Merkx stoker Nieuwe Buren 5
J. Fluit stoker Nieuwstraat 21
J. de Vries stoker Nutstraat 11
W. de Graaf stoker Ooievaarsteeg 1
L. de Graaf stoker Poortje, 't 5a
B. Reinink stoker Schritsen 24
J.C. Posthuma stoker Spinhuisstraat 3
J. de Jong stoker Vijverstraat 6
C. Roedema stoker Zoutsloot 55
A.J. Christiaans stoker Zoutsloot 77
A. Schievink stoker Zuiderstraat 7
W. Bruining stoker Almenum
Tj. Tichelaar stoker gasfabriek Nicolaas Baurstraat 11
S. v/d Meer stoker gasfabriek Havenweg 41
C. v/d Heide stoker gasfabriek Hofstraat 20d
A. Oldenburg stoker gasfabriek Klaverbladstraat 14
P. de Jong stoker gasfabriek Rein Miedemastraat 5
J. v/d Heide stoker gasfabriek Nieuwstraat 19
C. Visser stoker gasfabriek Nutstraat 10
Schaafsma stoker gasfabriek Nutstraat 14
IJ. Dijkstra stoker gasfabriek Schritsen 53
S. Boomstra stoker gemeentelijke gasfabriek Schritsen 48
H. Bakker stoker s.s. Bij 't Spoor
IJ. Sipma stoombootondernemer Franekereind 17
J. Schaaf stoombootondernemer Franekereind 26a
H. Velt straatmaker Groote Ossenmarkt 13
L. van Seijst straatmaker Nieuwstraat 48
J. Weewer stucadoor Droogstraat 10
G. Koster stucadoor Groote Breedeplaats 21a
A. Kamstra stucadoor Kerkstraat 19
F. Hesling stucadoor Groote Ossenmarkt 15
J.H. Schumacher stucadoor Hoogstraat 27
H. Schumacher stucadoor Westerstraat 16
D. de Groot stucadoor Zuiderstraat 17a
D. de Vries stucadoor Almenum
K. Schneider stuurman Aan Boord
W. Kramer stuurman Hoogstraat 22
M. Meinsma stuurman Lanen 47
H.G. Engelkes stuurman Noorderhaven 109
A. Kop stuurman Oosterstraat 31
A. Wijtsma stuurman Schritsen 51boven
O. Bakker stuurman Voorstraat 27
J. Knijpenga stuurman Zuidoostersingel 29
S. Plantenga stuurman ter koopvaardij Lanen 65
S. van Keulen stuurman ter koopvaardij Noorderhaven 110a
G.H. Visser stuurman visscherij inspectie Noorderhaven 75
W.G.R. Berkhout stuwadoor Groote Breedeplaats 5
L. Kolmer stuwadoor Liemendijk 22
Th.B. de Vries suikerbakker Moriaanstraat 12
W.J. Trooster suikerbakker Noorderhaven 16
A. Kuipers suikerwerk. Noorderwal 16
B. de Boer suikerwerker Admiraal Stellingwerfstraat
E. Kueter tabaksbewerker Admiraal Stellingwerfstraat
H.W. Geesink tandarts Rozengracht 27
R. van Dijk tasker Almenum
J. v/d Schaaf tasker Almenum
B. Visser tasker Almenum
H. Leijdesdorf taxateur Rozengracht 23
L. de Vries taxateur Schritsen 66a
B. van Renswoude technisch ambtenaar z.w. Aan Boord
J. Nielsen tegelschilder Caspar di Roblesstraat
Chr. Frölich tegelschilder Tjerk Hiddes De Vriesstraat 26
mej. J.H. Langenhorst telefoniste Heiligeweg 66
mej. Kl. v/d Veen telefoniste Scheerstraat 1
W.A. Kamstra telefoniste Almenum
R. de Swart telegrafist ned. sp. Zoutsloot 45
J. Weldring terreinwerker gasfabriek Petrus Feddesstraat 39
G. Tigchelaar ticheknecht Almenum
J. Bekius tichelknecht Almenum
R. Baarda tichelwerker Nieuwstraat 26
J.L. v/d Meer timmerman Ambachtsschoolstraat 8
A. Sijtsma timmerman Jacob Backerstraat 6
P. Hemstra timmerman Nicolaas Baurstraat 5
S. Dijkstra timmerman Nicolaas Baurstraat 13
H. de Groot timmerman Bildtstraat 1
J. Bakker timmerman Bosboom Toussaintstraat 32
R. Krijtenburg timmerman Brouwerstraat 13a
J. Lamminga timmerman Brouwerstraat 18boven
H. v/d Leij timmerman Dalpad 9
H. v/d Leij timmerman Dalpad 11
J. v/d Weide timmerman Droogstraat 14
P. Wierda timmerman Fabriekstraat 10
T. Westerhuis timmerman Groote Breedeplaats 12
J. Rooswinkel timmerman Kerkstraat 42a
S. Holstein timmerman Havenweg 59
B. Westra timmerman Havenweg 67
Ph.R. v/d Zee timmerman Heiligeweg 50
B. Weenink timmerman Heerenwaltje 1
M. de Groot timmerman Hofstraat 1a
R. v/d Berg timmerman Hofstraat 28
C. Leijen timmerman Hofstraat 39
G. Krijtenburg timmerman Hoogstraat 2a
J. Blanksma timmerman Hoogstraat 4
L. Miedema timmerman Hoogstraat 4
J. Krijtenburg timmerman Hoogstraat 13
J. Kuurstra timmerman Hoogstraat 43
F. Frölich timmerman Karremanstraat 27
M. Souverein timmerman Kerkpad 7a
F. Willekes timmerman Kerkpad 14
J. Zeinstra timmerman Kerkpad 34
H. Kerkhoven timmerman Kerkpoortstraat 5
Sj. Jager timmerman Kerkpoortstraat 67
J. Rooswinkel timmerman Kruisstraat 3
B. Kalksma timmerman Kruisstraat 7
P. Kuiper timmerman Lanen 60
H. v/d Zee timmerman Lanen 72a
B. v/d Schuit timmerman Liemendijk 4
D. v/d Berg timmerman Liemendijk 28
J. Vellinga timmerman Liemendijk 42
B. Westra timmerman Lombardstraat 8
E. Bisschop timmerman Nieuwe Buren 7
A. de Jong timmerman Nieuwe Buren 21
G. Bosma timmerman Nieuwstraat 60
D. Walta timmerman Noorderhaven 8
W. Markenstein timmerman Noorderhaven 12
J. Spaanderman timmerman Noorderhaven 82a
S. v/d Meer timmerman Noorderwal 18
J.D. Paesens timmerman Noorderwal 26
J. Spoelstra timmerman Rapenburg 4
B. Vork timmerman Rapenburg 9
U. Henstra timmerman Caspar di Roblesstraat
A. Willekes timmerman Rommelhaven 8
D. Jansonius timmerman Rommelhaven 10
P.H. Moorman timmerman Rommelhaven 26
H. Postma timmerman Roptaweg 12
H. de Bock timmerman Rozengracht 4
G. Anema timmerman Rozenstraat 1
U. Palstra timmerman Schritsen 8
P. Bisschop timmerman Schritsen 22
H.Ph. v/d Zee timmerman Schritsen 26
K. van Weemen timmerman Schritsen 34
B. Nieuwenhuis timmerman Schritsen 45
R. Bisschop timmerman Schritsen 50
D. Stoelhorst timmerman Schritsen 51
A. Posthuma timmerman Spinstraat 4
C. v/d Weide timmerman Admiraal Stellingwerfstraat
G.A. Beuker timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 16
J. de Jong timmerman Tjerk Hiddes De Vriesstraat 21
Th.P. Beuker timmerman Vianen 22
Th. de Jong timmerman Vijverstraat 10
J. Posthuma timmerman Visscherstraat 10
G. Sluik timmerman Voorstraat 13
W. v/d Velde timmerman Voorstraat 45a
R. Meinsma timmerman Werfpad 3
T. Bijlsma timmerman Zeeweg 9
D. Nielsen timmerman Zoutsloot 10
J. Nauta timmerman Zoutsloot 61
J. Nauta timmerman Zuiderhaven 25
P. Beuker timmerman Almenum
S.C. Vlietstra timmerman Almenum
A. Bosma timmerman gasfabriek Riedstraat 32
H.J. Jansen timmermansknecht Kruisstraat 16
A.A. Bosma timmermansknecht Nieuwstraat 60
J.M. Brunsmann timmermansknecht Zoutsloot 94
L.J. van Loon touwslager Franekereind 40
R.C. Boon touwslager Noorderhaven 26
H. van Deursen tramconducteur (gep.) Admiraal Stellingwerfstraat
G.J. Kaspers transportarbeider Aan Boord
C. Nielsen transportarbeider Aan Boord
W. Wietsma transportarbeider Aan Boord
J. Jaspers transportarbeider Achterstraat 4
J. Scheffer transportarbeider Achterstraat 7
H. Werner transportarbeider Achterstraat 16
D. Roorda transportarbeider Achterstraat 21
P. Akkerman transportarbeider Achterstraat 44
B. Nielsen transportarbeider Anjelierstraat 10
G. van Seist transportarbeider Anjelierstraat 26
Sj. Hesling transportarbeider Anjelierstraat 37
J. de Jager transportarbeider Bargebuurt 9
S. Attema transportarbeider Bargebuurt 22
G. Beuker transportarbeider Nicolaas Baurstraat 50
A. Knipper transportarbeider Begraafplaatslaan 5
R. Adolfs transportarbeider Bildtstraat 4
W. Kracht transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 28
J.H. Schoot transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 43
B. v/d Gaast transportarbeider Bosboom Toussaintstraat 44
A. Leijenaar transportarbeider Both Apothekerstraat 5
O. de Keijser transportarbeider Both Apothekerstraat 10
B. van Driesten transportarbeider Dalpad 7
S. Souverein transportarbeider Dijkswal 14
J. Smits transportarbeider Dokstraat 8
P. Attema transportarbeider Droogstraat 23
L. Penning transportarbeider Droogstraat 67
H. de Hoo transportarbeider Dwarsstraat 3
A. Huizenga transportarbeider Dwarsstraat 9
S. Beuker transportarbeider Dwarsstraat 10
H. de Bruin transportarbeider Dwarsstraat 15
W.J. Sandbrink transportarbeider Fabrieksstraat 8
N. van Haperen transportarbeider Fabrieksstraat 12
S. Schoot transportarbeider Fabrieksstraat 14
A. Souverein transportarbeider Fabrieksstraat 26
P. Berends transportarbeider Fabrieksstraat 28a
F. Broersma transportarbeider Franekereind 27
H. v/d Scheer transportarbeider Kerkstraat 19a
J. Abma transportarbeider Kerkstraat 20
M. Abma transportarbeider Kerkstraat 20
H. Smit transportarbeider Kerkstraat 20
J. Hoeksma transportarbeider Havenplein 12
W. Fopma transportarbeider Havenplein 20
T. v/d Gaast transportarbeider Havenweg 49
A. Leijenaar transportarbeider Heiligeweg 34
K. Kussendrager transportarbeider Heiligeweg 44
J. Beuker transportarbeider Heerenknechtenkamerstraat 9
P. Zuiderhof transportarbeider Heerenwaltje 9
J. Fortuin transportarbeider Hofstraat 33
H. Knol transportarbeider Karremanstraat 19
K. Knol transportarbeider Karremanstraat 19
J. Vellinga transportarbeider Kerkpoortstraat 47
H. Beuker transportarbeider Klaverbladstraat 2
J. Vellinga transportarbeider Klaverbladstraat 15
C. Dijkstra transportarbeider Kleine Ossenmarkt 10
J. v/d Werf transportarbeider Kleine Werf 6
W. de Groot transportarbeider Kroonsteeg 3
H. Knier transportarbeider Lammert Warndersteeg 12a
H. Schoot transportarbeider Lammert Warndersteeg 14a
W. Boomstra transportarbeider Lammert Warndersteeg 18a
G. Mulder transportarbeider Lanen 14a
J. v/d Werf transportarbeider Lanen 44a
J. Glas transportarbeider Lanen 51
B. Hoekstra transportarbeider Lanen 77
D. v/d Sluis transportarbeider Lanen 77a
A. Kaspers transportarbeider Liemendijk 34
S. Beuker transportarbeider Midlumerweg 8
J.H. Selvius transportarbeider Moriaanstraat 2
A. Olivier transportarbeider Nieuwe Buren 25a
C. Knier transportarbeider Nieuwstraat 2a
C. Vellinga transportarbeider Nieuwstraat 18
A. Olivier transportarbeider Nieuwstraat 37
T. Weldring transportarbeider Nieuwstraat 37
M. Scheepstra transportarbeider Nieuwstraat 40
A. Dotinga transportarbeider Nieuwstraat 44
G. de Groot transportarbeider Nieuwstraat 64
R. Schaafsma transportarbeider Noordergrachtswal 2
C. Schuijl transportarbeider Noorderhaven 58
H. Huijser transportarbeider Noorderkade 19
P. Huizenga transportarbeider Nutstraat 5
L. Zwart transportarbeider Nutstraat 6a
P. de Bruin transportarbeider Nutstraat 9
W. Koster transportarbeider Ooievaarsteeg 7
H. Feenstra transportarbeider Ooievaarsteeg 13
J. Schoot transportarbeider Ooievaarsteeg 14
J. Helfrich transportarbeider Ooievaarsteeg 19
J.C. Outhuijse transportarbeider Pakhuissteeg 4
G. Sloterdijk transportarbeider Pakhuissteeg 6
G. Boomstra transportarbeider Plantsoen 6
Sj. Fortuin transportarbeider Plantsoen 8
D. Kwast transportarbeider Poortje, 't 3
K. Rodenburg transportarbeider Poortje, 't 7
B. Klumper transportarbeider Poortje, 't 11
J. Steeksma transportarbeider Prinsensteeg 2
K. Nielsen transportarbeider Rapenburg 16
J. Outhuijse transportarbeider Romastraat 4
K. Baarda transportarbeider Romastraat 7
M. Knipper transportarbeider Romastraat 8
P. Attema transportarbeider Roptaweg 15
B. Dreijer transportarbeider Rozengracht 5
R. Kaspers transportarbeider Schritsen 4
A. Faber transportarbeider Schritsen 11
W. Smeding transportarbeider Schritsen 20
M. Kuilman transportarbeider Schritsen 39
J. Helfrich transportarbeider Sint Odolphisteeg 4
B. Visser transportarbeider Sint Odolphisteeg 11
D. Beverlo transportarbeider Sint Odolphisteeg 18
F. Jansen transportarbeider Spinhuisstraat 3
IJ. Scheffer transportarbeider Spinhuisstraat 5
C. Riem transportarbeider Spinhuisstraat 9
R. Nielsen transportarbeider Spinstraat 5
E. Scheffer transportarbeider Spinstraat 9
P. Nielsen transportarbeider Spinstraat 11a
O. de Bruin transportarbeider Tjerk Hiddes De Vriesstraat 24
D. Bouma transportarbeider Tuinpad 2
W. Kulzer transportarbeider Vijverstraat 7
J. Schoot transportarbeider Vijverstraat 20a
P. Fortuin transportarbeider Vijverstraat 26
A. Smit transportarbeider Vischbuurt 10
S. Helfrich transportarbeider Voorstraat 7achter
J. Bleeker transportarbeider Waschbleek 20
S. v/d Weide transportarbeider Waschbleek 24
E. Koster transportarbeider Waschbleek 30
S. Beverlo transportarbeider Waschbleek 40
M. Riem transportarbeider Waschbleek 46
D. Wierda transportarbeider Waschbleek 54
F. de Groot transportarbeider Waschbleek 56
L. Nagel transportarbeider Waschbleekstraat 8
Kl. Tichelaar transportarbeider Weeshuisstraat 6
Kl. Boonstra transportarbeider Weeshuisstraat 7
K. Boonstra transportarbeider Weeshuisstraat 33
D. Baarda transportarbeider Westersteeg 4
H. Schuil transportarbeider Weverstraat 16
A. Abma transportarbeider Zoutsloot 5
S. Renema transportarbeider Zoutsloot 12
D. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
G. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
G. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
J. Haagsma transportarbeider Zoutsloot 47
G. v/d Sluis transportarbeider Zoutsloot 57
J. van Hettema transportarbeider Zoutsloot 90
H. Huizenga transportarbeider Zuidersteeg 9
H. Souverein transportarbeider Zuiderstraat 8
R. Smeding transportarbeider Zuiderstraat 10a
J. Kuipers transportarbeider Zuiderstraat 15
Sj. Hesling transportarbeider Zuiderstraat 19
R. Vlietstra transportondernemer Weeshuisstraat 19
T. Akkerboom treinpoetser Kruisstraat 9
G. Monsma trempoetser Nieuwe Buren 29
G. de Glee tuinder Jacob Backerstraat 2
J. Schat tuinder Raamstraat 4
I.H. de Jager tuinder Rommelhaven 7
A. Bijl tuinder Gedempte Korte Zoutsloot
S. Berends tuinier Fabrieksstraat 28
W. de Vries tuinier Klaverbladstraat 18
Ph.J. Huijser tuinier Zoutsloot 41
H. Stoelinga tuinknecht Zuiderhaven 11a
J. Buren tuinknecht Almenum
D. van Seijst tuinman Jacob Backerstraat 35
C. Sijbesma tuinman Begraafplaatslaan 7
H. Klumper tuinman Dokstraat 3
P. Attema tuinman Petrus Feddesstraat 41
M. de Wit tuinman Groote Breedeplaats 23
H. Godthelp tuinman Visscherstraat 7
H. Glas tuinman Almenum
Th.B. Jorna tuinman Almenum
D. Kamstra tuinman Almenum
P. Quarree tuinman Almenum
D. de Wit tuinman Almenum
G. de Jong turfventer Groote Breedeplaats 18a
W. v/d Wal turfventer Lombardstraat 10a
C. Wilkeshuis uitgever Heiligeweg 14
R. Oudeboon uitgever Voorstraat 84
J.D. Hakkers uitvoerder Midlumerweg 5
C. Kooijman uitvoerder Noordoostersingel 7
D. Doeksen uitvoerder waterbouwwerken Oosterstraat 61
R. Dijkman vader geref. diaconiehuis Zuiderhaven 65
J. Soetinga vader herv. diac. Kerkpad 16
J. Klaassen vakbondbestuurder Karremanstraat 7
Kl. v/d Meij vakbondbestuurder Rein Miedemastraat 8
O. Baarda varensgezel Achterstraat 37
D. van Seijst varensgezel Anjelierstraat 11
Sj. Baarda varensgezel Anjelierstraat 14
D. v/d Gaast varensgezel Bosboom Toussaintstraat 44
H. de Wind varensgezel Dalpad 2
IJ. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
J. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
L. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
P. Scheffer varensgezel Droogstraat 79
J. Plokker varensgezel Dwarsstraat 5
J. Bruinsma varensgezel Heerenwaltje 12
H. Leijenaar varensgezel Hofstraat 26
J. Clowting varensgezel Noorderhaven 9
J. Kuiper varensgezel Noorderkade 27
D. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
G. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
W. Nederhoed varensgezel Nutstraat 16
C.W. Pasma varensgezel Admiraal Stellingwerfstraat
D. Bakker varensgezel Vijversteeg 2
L. van Malsen varensgezel Weeshuisstraat 1
C. Nijkamp varensgezel Willemskade 13
D. Breidenbach varensgezel Zoutsloot 3
J. Kuijper varensgezel Zoutsloot 80
D. Alkema varensgezel Almenum
T. Tichelaar varensgezel Almenum
S. Ferwerda veearts Zuidoostersingel 19
O. de Jong veedrijver Achterstraat 49
O. de Jong veedrijver Kerkpoortstraat 15
H. de Jong veedrijver Lanen 57
A. Smilde veehandelaar Noorderhaven 105
S. Plekker veehandelaar Tjerk Hiddes De Vriesstraat 23
H. Leijenaar veehandelaar Zoutsloot 46
J. Posthumus veehouder Heiligeweg 16a
K. v/d Schuit veehouder Liemendijk 4
J. Stinstra veehouder Midlumerweg 10
J. Hieminga veehouder Midlumerweg 12
D. Osinga veehouder Westerzeedijk 9
D. Ijntema veehouder Zuiderstraat 17
H. de Bruin veehouder Almenum
H. Jilderts veehouder Almenum
P. Postma veehouder Almenum
Th. Smit veehouder Almenum
P. Strandstra veehouder Almenum
S. Visser veehouder Almenum
Tj. Mellema veehouder en melktapper Hofstraat 47
L. de Bruin veekoopman Paul Krugerlaan
P. de Boer veilingmeester Kerkstraat 36
S. Miedema vellenblooter Roptaweg 21
S. Bauritius vellenblooter Zoutsloot 47a
J. Veltman vellenblooter Almenum
G. v/d Meulen venter Anjelierstraat 28
J.F.J. Toesman venter Bildtstraat 7
F. Kunst venter Borstelsteeg 3
D. Monsma venter Kerkstraat 34
J. Alkema sr. venter Heerenknechtenkamerstraat 1
IJ. Lijn venter Heerenwaltje 5
Sj.D. de Vries venter Liemendijk 36
P. Knoop venter Rein Miedemastraat 12
J. Tichelaar venter Ooievaarsteeg 12
E. Wijga venter Zeeweg 13
J. v/d Veen venter Zoutsloot 30
J. Vogelzang venter Zoutsloot 107
M. Sijbesma venter Almenum
M. Visser venter Almenum
H. Wiersma venter Almenum
D. Zeinstra venter en winkelier Kleine Breedeplaats 10
mej. J. Zaagsma verpleegster Kleine Breedeplaats 19
mej. R. Merkelbach verpleegster Noorderhaven 77
mej. N.A. Timmers verpleegster Voorstraat 60
H. Jorna vertegenw. 'singer' naaimach. Franekertrekvaart 16
P. Posthuma verver Achterstraat 17
D. de Wit verver Heiligeweg 1
H. Stootman verver Heiligeweg 8
R. v/d Meulen verver Heerenwaltje 19
J. Postma verver Lanen 11
J. Nauta verver Lanen 24
T. v/d Wal verver Nieuwstraat 82a
B. de Vrij verver Schritsen 31
W. Nauta verver Sint Odolphisteeg 9
Jac. Hollander verver Zeilmakerstraat 11a
Sj. Poelstra verver gasfabriek Admiraal Stellingwerfstraat
B. de Boer verversknecht Noorderwal 44
F. Wijma verzekerings-inspecteur Jacob Backerstraat 24
H. Wijga verzekeringsagent Dwarsstraat 4
J. de Graaf verzekeringsagent Groote Ossenmarkt 8
A. Dreijer verzekeringsagent Lanen 89
C. Hellingwerf verzekeringsagent Almenum
Th. Smit vethandelaar Noordijs 10
J. de Boer vethandelaar Admiraal Stellingwerfstraat
W. Bergsma vetsmelter Karremanstraat 7
R. Lolkema vetsmelter Nieuwstraat 28
J. Duba vetsmelter Schritsen 2
P. Boomstra vischhandelaar Bargebuurt 6
P. Lichtendahl vischhandelaar Dijkswal 3
P. Lichtendahl vischhandelaar Kerkstraat 16
J. Lichtendahl vischhandelaar Kerkstraat 21
W. Lichtendahl vischhandelaar Roptaweg 6
H. Lichtendahl vischhandelaar Roptaweg 8
H. Attema vischhandelaar Spekmarkt 4
G. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 71
J. Lichtendahl vischhandelaar Zoutsloot 71
W. Lichtendahl vischhandelaar Almenum
J. Janssen vischrooker Bargebuurt 11
B. Tichelaar vischrooker Bargebuurtspoortje 4
R. Jorna visscher Achterstraat 6
R. Brouwer visscher Molenpad 12
B. Soolsma visscher Noorderkade 17
P. Verschuure visscher Oosterstraat 53
L. van Hurck visscher Romastraat 45
J. Soolsma visscher Roptaweg 7
Kl. Tot visscher Sint Jacobstraat 12
Tj. Tot visscher Westerstraat 11
S. Jorna visscher Zoutsloot 2
P. Torenbeek visscher Zoutsloot 21
H.F. Tot visscher Zuidoostersingel (Aan Boord)
F. Rammeloo visscherman Dalpad 3
J. Riemersma voerman Noordergrachtswal 4
D. Roorda voorman bootwerk Noorderhaven 28a
S. Poelsma vrachtrijder Lammert Warndersteeg 22
S. Steneker vrachtschipper Aan Boord
R. Leijenaar vrachtschipper Kleine Breedeplaats 13
W.M. de Boer vroedvrouw Kerkstraat 23
C. Veth vuurwerker Nicolaas Baurstraat 46
D. Quarré wachtsman Zoutsloot 79
Joh. Jellema wafelbakker Rapenburg 15
J. Flietstra wagenmaker Hoogstraat 24
L. Flietstra wagenmaker Scheerstraat 10
P.J. Wassenaar wagenmaker Schritsen 10
J. van Rosmalen waker zuiderzeewerken Voorstraat 12a
S. Post walgeld-ophaler Franekertrekvaart 4
B. Brandy walgeldgaarder Harlingerweg 58
J. Doeksen walkapitein Rommelhaven 18a
Th. Pellemans waterbouwkundige Brouwerstraat 16
H. Tichelaar wegwerker Almenum
J. Metselaar wegwerker ned. sp. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 6
H. Alkema wegwerker s.s. Tjerk Hiddes De Vriesstraat 15
D. de Wit werkman Achterstraat 33
R. Boomstra werkman Anjelierstraat 7
W. Scholte werkman Droogstraat 83
J. v/d Werf werkman Dwarsstraat 21
D. Kerkhoven werkman Kerkpoortstraat 37
C. Tichelaar werkman Kerkpoortstraat 61
J.K. van Wijk werkman Leerlooierssteeg 2
S. v/d Laan werkman Rommelhaven 4
T. de Boer werkman Gedempte Korte Zoutsloot
S. Breidenbach werkman Sint Odolphisteeg 2
S. Westra werkman Waschbleek 26
J. Wassenaar werkman Westersteeg 3
S. Wassenaar werkman Westerstraat 24
J. Nauta werkman Zoutsloot 36
C. Riem werkman Zuidersteeg 1
S. Bijlsma werkman bij de gem. waterleiding Romastraat 1
J. v/d Wijk werkman gasfabriek Nieuwstraat 13
D. Oldenburg werkman gasfabriek Plantsoen 4
M. v/d Heide werkman gasfabriek Spinstraat 1
S. de Jong werkman gemeente reiniging Jacob Backerstraat 43
J. Veltman werkman gemeente reiniging Both Apothekerstraat 23
H. de Jong werkman gemeente reiniging Dijkswal 12
L. Tigchelaar werkman gemeente reiniging Droogstraat 61
P. v/d Plaats werkman gemeente reiniging Gardenierstraat 4
P. Kats werkman gemeente reiniging Jekelsteeg 1
Sj. v/d Plaats werkman gemeente reiniging Kleine Kerkstraat 7
Kl. Tigchelaar werkman gemeente reiniging Moriaanstraat 8
R. v/d Zee werkman gemeente reiniging Nieuwe Buren 15
G. Vellinga werkman gemeente reiniging Nieuwstraat 52
H. v/d Veen werkman gemeente reiniging Rapenburg 8
J. Berends werkman gemeente reiniging Romastraat 49
D. de Bruin werkman gemeente reiniging Spinhuisstraat 9
J. de Vries werkman gemeente reiniging Admiraal Stellingwerfstraat
Joh. v/d Zee werkman ijzerw. Schoolplein 5
W.IJ. Bleeker werkman pepermuntfabriek Tjerk Hiddes De Vriesstraat 3
P. Glas werkman reiniging Midlumerweg 4
J. Hilwerda werkman reiniging Patrimoniumstraat 10
W. Galema werkman reiniging Spinstraat 13
E. Koster werkman reiniging Vijverstraat 4
D. Jellema werkman scheepswerf Dokstraat 6
Joh. de Vries werkman scheepswerf Dokstraat 10
A. Bader werkman scheepswerf Kerkpoortstraat 39
N. v/d Weide werkman scheepswerf Kruisstraat 1
W. Klumper werkman scheepswerf Kruisstraat 4
J. v/d Wees werkman steenfabriek Nieuwstraat 20
R. Bulthuis werkman waterleiding mIJ. Anjelierstraat 20
J. Alkema jr. werkman zuiderzeewerken Heerenknechtenkamerstraat 1
A. Bos werktuigkundig ingenieur Aan Boord
A. Meter wethouder Noorderhaven 95
J. Stienstra wijnhandelaar Petrus Feddesstraat 17
L. Wijnalda wijnhandelaar Heiligeweg 21
H. Snijder wijnhandelaar Noorderhaven 48
S. de Vries winkel galanteri Hoogstraat 39
H. Westerhuis winkelbediende Groote Breedeplaats 12
H.J. Buikhuizen winkelbediende Groote Breedeplaats 14
W. Velthuis winkelbediende Groote Breedeplaats 22
S. de Vries winkelbediende Jan Ruurdstraat 3
G. Wijnia winkelbediende Jekelsteeg 2
H. v/d Veen winkelbediende Oosterstraat 57
G. Bouma winkelbediende Voorstraat 25
H. Raspe winkelchef Nicolaas Baurstraat 43
J. Koopal winkelier Jacob Backerstraat 19
P.C. Hamstra winkelier Bildtstraat 11
W. Hendriks winkelier Brouwerstraat 17
J. van Stellingwerf winkelier Brouwerstraat 20
G. de Vries winkelier Brouwerstraat 24
H. Vriesema winkelier Petrus Feddesstraat
W. Faber winkelier Franekereind 29
H. Buikhuizen winkelier Groote Breedeplaats 14
D.T. Rutgers winkelier Kerkstraat 3
W. v/d Linde winkelier Kerkstraat 27
H.R. Drost winkelier Kerkstraat 33
G.S. Vlagsma winkelier Kerkstraat 37
E.J. te Loo winkelier Groote Ossenmarkt 11
G. Dreijer winkelier Heiligeweg 6
D. Scheepstra winkelier Heiligeweg 22
W. Bouma winkelier Heiligeweg 26
J. Jellema winkelier Hoogstraat 18
Tj. Tigchelaar winkelier Hoogstraat 41
J.W. Sjoerdsma winkelier Kerkpad 18
S. Vlieger winkelier Kerkpoortstraat 45
R. Drost winkelier Kerkpoortstraat 49
S. Postma winkelier Kleine Breedeplaats 6
G. v/d Gaast winkelier Kleine Breedeplaats 25
J. van Os winkelier Lanen 44
H. Scheltens winkelier Lanen 62
H. Meijer winkelier Lanen 67
G. v/d Wijk winkelier Nieuwstraat 13
Joh. Postma winkelier Nieuwstraat 30
B. Wagenaar winkelier Noorderhaven 14
E. Tuinhout winkelier Noorderhaven 64
S. v/d Werf winkelier Noorderhaven 100
C. v/d Schoot winkelier Noorderhaven 101
F.X. Colman winkelier Schritsen 27
G. Oswald winkelier Schritsen 37
A. Koens winkelier Schritsen 60
P. Sluik winkelier Simon Stijlstraat 3
P. Wierdsma winkelier Simon Stijlstraat 7
J. Oudes winkelier Sint Jacobstraat 4
A. Zeldenrust winkelier Sint Jacobstraat 7
P. Jellema winkelier Admiraal Stellingwerfstraat
R. Smit winkelier Vijverstraat 22
C. de Windt winkelier Voorstraat 2
A. Aukema winkelier Voorstraat 3
A. Keyzer winkelier Voorstraat 11a
H. Offinga winkelier Voorstraat 21
W. Sinnema winkelier Voorstraat 28
W. Cornel winkelier Voorstraat 39
H. Strak winkelier Voorstraat 61
S. de Vries winkelier Voorstraat 63
E.J. Schutte winkelier Voorstraat 64
A.L. Dijkstra winkelier Voorstraat 82
J. Poort winkelier Voorstraat 87
A.M. Poort winkelier Voorstraat 95
H. Poort winkelier Voorstraat 95
A. Speijer winkelier Zuiderhaven 17
S. v/d Sluis winkelier Zuiderhaven 23
R. Schaafsma winkelier Zuiderhaven 33
P. Veltman winkelier en schoorsteenveger Schritsen 67
J. Blom winkelierster Bildtstraat 19
mej. Sj. Postma winkelierster Kerkstraat 14
wed. R. Postma-Lolkema winkelierster Kerkstraat 41
wed. H.D. Voogd-Vellinga winkelierster Heiligeweg 46
mej. F. Houbijn winkelierster Hoogstraat 6
mej. D. v/d Meer winkelierster Hoogstraat 29
wed. H. Drijfhout winkelierster Hoogstraat 49
mej. A. Westra winkelierster Karremanstraat 26
mej. J. Paulides winkelierster Kleine Ossenmarkt 2
wed. H. Stootman winkelierster Lanen 8
wed. N. Wafelaar-Bose winkelierster Lanen 65
mej. A. Houwink winkelierster Noorderhaven 96
mej. W. Houwink winkelierster Noorderhaven 96
wed. R. Jansonius-Jager winkelierster Caspar di Roblesstraat
Tj. de Boer winkelierster Visscherstraat 12
mej. J.M. van Goor winkelierster Voorstraat 34
wed. M. Posthumus-Grotenhuis winkelierster Voorstraat 41
V.G. Bisschop winkelierster Voorstraat 101
mej. W. Allgeier winkeljuffrouw Grote Bredeplaats 8
J. Wijnia wissellooper Rommelhaven 3a
H. Siegers wisselwachter n.s. Bosboom Toussaintstraat 29
D. de Vries zadelmaker Kleine Breedeplaats 4
H.J.J. Tjallings zadelmaker Visscherstraat 5
C. Buren zeeloods Vijver 4
H. v/d Meij zeeman Achterstraat 12
J. Anema zeeman Anjelierstraat 23
J. de Groot zeeman Franekereind 38
S. van Eeken zeeman Groote Breedeplaats 7a
M. Boonstra zeeman Havenplein 28
P.D. Pronker zeeman Heiligeweg 30
J. van Seijst zeeman Heiligeweg 46
A. Hes zeeman Heerenwaltje 5
Th.W. Metz zeeman Hofstraat 20c
H. Terpstra zeeman Lanen 73a
H.B. Deerenberg zeeman Noorderhaven 7
C. Rab zeeman Nutstraat 7
K. Hoekstra zeeman Romastraat 9
W.A. Abeleven zeeman Schritsen 67
S. Schachtschabel zeeman Steenhouwersstraat 6
J. Reinhart zeeman Willemskade 11
J. Bergsma zeeman Zeepziedersstraat 3
T. Rosendal zeeman Zoutsloot 32
J. Weitenberg zeeman Zoutsloot 73
P. Cupido zeeman Zoutsloot 105
F. Schuil zeilmaker Prinsenstraat 4
D. Lovius zeilmaker en handelaar Noorderhaven 29
E. v/d Plaats zetkastelein Prinsenstraat 2
W. Hilarius zinkwerker Kerkstraat 35
H.J. Hilarius zinkwerker Nieuwstraat 46
T. Vriesema zoutkeetsknecht Zoutsloot 110
F. Post zoutweger Gedempte Korte Zoutsloot
C. Outhuijse zoutwegersknecht Jacob Backerstraat 5
A. Severein zoutzieder Nieuwstraat 26
P. Tjallingii zoutzieder Noordijs 11
J. Kaspers zoutzieder Oosterkeetstraat 11
E. v/d Veer zoutziedersknecht Klaverbladstraat 17
G. Mulder zuivelarbeider Voorstraat 2