Harlingen, adresboek van Harlingen 1965

illustratie adresboek van Harlingen 1965
Rond 1965 is in Amsterdam uitgegeven een "Gemeente adresboek Harlingen", met daarin een "Alfabetische naamlijst" en een "Alfabetische lijst der straten met opgaaf van de bewoners". Bovendien staat er nog een flink aantal advertenties van de plaatselijke middenstand in. Het is uitgegeven door "De Provincie", Singel 406 te Amsterdam.

Het volledige adresboek is overgenomen en hier te zien. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam voornaam adres
Boomstra, S. Sije 't Poortje 5
Veen, H. v.d. Hendrik 't Poortje 7
Rosendal, F. Fokke Abraham Kuyperstraat 1
Visser, H. Heerke Abraham Kuyperstraat 2
Tolsma, S. Sjoerd Abraham Kuyperstraat 3
Lolkema, J.J. Josef Abraham Kuyperstraat 4
Velde, J. v.d. Jan Abraham Kuyperstraat 5
Galema, H. Haije Abraham Kuyperstraat 6
Kwast, H. Herke Abraham Kuyperstraat 7
Goot, A. v.d. Alke Abraham Kuyperstraat 8
Wal, R. v.d. Riekele Abraham Kuyperstraat 9
Roos, N. Nelis Abraham Kuyperstraat 10
Bekius, T. Tjerk Abraham Kuyperstraat 11
Ykema, D. Douwe Abraham Kuyperstraat 12
Stinstra, H. Hessel Abraham Kuyperstraat 13
Visser, W. Wibertus Abraham Kuyperstraat 14
Schoot, S.J. Sjoerd Abraham Kuyperstraat 15
Dalsen, A.J. van Andries Abraham Kuyperstraat 16
Keizer, J. Jakob Abraham Kuyperstraat 17
Dijkstra, H. Hieltje Abraham Kuyperstraat 18
Baarda, J. Jacobus Abraham Kuyperstraat 19
Vlieger, S. Sjoerd Abraham Kuyperstraat 20
Wouda, H. Hendrik Abraham Kuyperstraat 21
Romar, R. Rinze Abraham Kuyperstraat 22
Claessen, A.C. Anthonius Abraham Kuyperstraat 23
Jorna, S. Sjouke Abraham Kuyperstraat 24
Schotanus, W.A. Wieger Abraham Kuyperstraat 25
Vries, T. de Tjamme Abraham Kuyperstraat 26
Winia, L. Lolke Abraham Kuyperstraat 27
Buikhuizen, E.F. Eltje Abraham Kuyperstraat 28
Tulner, H. Hendrik Abraham Kuyperstraat 29
Toeter, H. Hermanus Abraham Kuyperstraat 30
Jaarsma, J. Jentje Abraham Kuyperstraat 31
Koster, W. Wiebe Abraham Kuyperstraat 32
Smedinga, M. Martinus Abraham Kuyperstraat 33
Kroese, J. Jan Abraham Kuyperstraat 34
Veer, T. v.d. Tjeerd Abraham Kuyperstraat 35
Pots, R. Roelof Abraham Kuyperstraat 36
Cuijpers, J.H. Jacobus Abraham Kuyperstraat 37
Gonggrijp, S. Sijbren Abraham Kuyperstraat 38
Stappenbelt wv de Lange, G. Geesje Abraham Kuyperstraat 39
Boer, J. de Jan Abraham Kuyperstraat 40
Nijkamp, C. Cornelis Abraham Kuyperstraat 41
Breidenbach, A.F. Adam Abraham Kuyperstraat 42
Wieringa, P. Pieter Abraham Kuyperstraat 43
Berends, T. Tjitse Abraham Kuyperstraat 44
Schuil, F. Fetze Abraham Kuyperstraat 45
Erfmann, G. Gerben Abraham Kuyperstraat 46
Hoek, R. v.d. Roelef Abraham Kuyperstraat 47
Nagel, A. Arie Abraham Kuyperstraat 48
Vlieger, L. Lammerl Abraham Kuyperstraat 49
Nagel, A. Anne Abraham Kuyperstraat 50
Frankema, J.J. Johannes Abraham Kuyperstraat 51
Brouwer, I. Ids Abraham Kuyperstraat 52
Pen, A. Arie Abraham Kuyperstraat 53
Stavenga, T. Tieerd Abraham Kuyperstraat 54
Pol, G. Gaatze Abraham Kuyperstraat 55
Franckena, T. Titte Abraham Kuyperstraat 56
Rader, J.C. Julius Abraham Kuyperstraat 57
Huizinga, J.J. Johannes Abraham Kuyperstraat 58
Janssen, G.W. Gustaaf Abraham Kuyperstraat 60
Jongeling, J.A. Jan Abraham Kuyperstraat 62
Spannenburg, S. Subrand Abraham Kuyperstraat 64
Unmehopa, M. Malik Abraham Kuyperstraat 66
Rijpma, A. Albert Abraham Kuyperstraat 68
Stee, M.P. van Marinus Abraham Kuyperstraat 70
Sloten, J. van Joris Achterstraat 22
Rinkema, A. Anne Achterstraat 26
Bennink wv Meijer, W.W. Wendelina Achterstraat 31
Jorna, R. Ruurd Achterstraat 33
Schrage, G.J. Gerardus Achterstraat 36
Bouma wv Vellinga, G. Geertje Achterstraat 44
Nieveen, J. Jan Achterstraat 45
Tichelaar, B. Bauke Achterstraat 47
Bouma, S. Simon Achterstraat 53
Napel, H. ten Hotze Admiraal Stellingwerffstraat 2
Fiber, D. Dirkje Admiraal Stellingwerffstraat 3
Dijkstra, H. Hendrik Admiraal Stellingwerffstraat 4
Schuil, H. Hotze Admiraal Stellingwerffstraat 5
Poelstra, S. Sjoerd Admiraal Stellingwerffstraat 6
Bootsmz, S. Sjoerd Admiraal Stellingwerffstraat 7
Schuijl, C.W. Cornelis Admiraal Stellingwerffstraat 8
Paesens wv de Vries, R. Rinske Admiraal Stellingwerffstraat 9
Toeter, H. Hendrikus Admiraal Stellingwerffstraat 10
Zuiderhof, S. Sipkje Admiraal Stellingwerffstraat 11
Faber, P. Pieter Admiraal Stellingwerffstraat 12
Bouma, C. Christiaan Admiraal Stellingwerffstraat 13
Molen, J. v.d. Johannes Admiraal Stellingwerffstraat 14
Bruin, J. de Johannes Admiraal Stellingwerffstraat 15
Hoekstra, R. Rindert Admiraal Stellingwerffstraat 16
Breidenbach, A.F. Adam Admiraal Stellingwerffstraat 17
Vellinga wv Vellinga, N. Nannigje Admiraal Stellingwerffstraat 18
Vries, W. de Willem Admiraal Stellingwerffstraat 19
Broersma, B. Bouke Admiraal Stellingwerffstraat 20
Boer, J. de Jan Admiraal Stellingwerffstraat 21
Roos, W.C. Willem Admiraal Stellingwerffstraat 22
Kracht, M. Martinus Admiraal Stellingwerffstraat 23
Nederhoed, S.C. Samuel Admiraal Stellingwerffstraat 24
Breidenbach, B. Bjettje Admiraal Stellingwerffstraat 25
Miedema, S. Sijbren Admiraal Stellingwerffstraat 26
Lindeboom, G. Gjalt Admiraal Stellingwerffstraat 27
Helvrich, S. Simon Admiraal Stellingwerffstraat 28
Ylstra, S. Sijbrigje Admiraal Stellingwerffstraat 29
Groot wv Pasma, S. de Susanna Admiraal Stellingwerffstraat 30
Kracht wv Souverein, E. Elisabeth Admiraal Stellingwerffstraat 31
Geest, W. v.d. Willem Admiraal Stellingwerffstraat 32
Bruin wv Faber, G. de Geertje Admiraal Stellingwerffstraat 33
Tigchelaar, K. Klaas Admiraal Stellingwerffstraat 34
Markenstein, G. Greta Admiraal Stellingwerffstraat 35
Pol, M. Meindert Admiraal Stellingwerffstraat 35
Berends, P. Pieter Admiraal Stellingwerffstraat 37
Andriesma, A. Andries Admiraal Stellingwerffstraat 38
Bader, J. Johannes Admiraal Stellingwerffstraat 39
Kooi wv Draaisma, J. v.d. Jinke Admiraal Stellingwerffstraat 40
Haarsma, J. Jan Admiraal Stellingwerffstraat 41
Nielsen, W. Willem Admiraal Stellingwerffstraat 42
Trinks, J. Jan Admiraal Stellingwerffstraat 43
Wijk, M. v.d. Maria Admiraal Stellingwerffstraat 44
Hiemstra, R. Riemer Admiraal Stellingwerffstraat 45
Brouwer, A. Anna Admiraal Stellingwerffstraat 46
Smit, T. Thomas Admiraal Stellingwerffstraat 47
Hoek, J. v.d. Jelmer Admiraal Stellingwerffstraat 48
Cornel, C. Catharinus Admiraal Stellingwerffstraat 49
Veldman, G.J. Geert Admiraal Stellingwerffstraat 50
Terpstra, H. Haije Admiraal Stellingwerffstraat 51
Roersma, A. Andries Admiraal Stellingwerffstraat 52
Jong wv Ruijgh, F. de Fokje Admiraal Stellingwerffstraat 53
Plaats, P. v.d. Pieter Admiraal Stellingwerffstraat 54
Grobbe, D. Douwe Admiraal Stellingwerffstraat 55
Nauta, A. Aege Admiraal Stellingwerffstraat 56
Kwast, W. Willem Admiraal Stellingwerffstraat 57
Attema, A. Andries Admiraal Stellingwerffstraat 58
Heide, J. v.d. Jochem Admiraal Stellingwerffstraat 59
Rewiersma, S. Siprianus Admiraal Stellingwerffstraat 60
Smit, J. Johannes Admiraal Stellingwerffstraat 61
Duba, C. Christoffel Admiraal Stellingwerffstraat 62
Jong, S.A. de Admiraal Stellingwerffstraat 62
Lijn, D.H. Durk Admiraal Stellingwerffstraat 63
Prins, H. Harm Admiraal Stellingwerffstraat 64
Boonstra, H. Hielke Admiraal Stellingwerffstraat 65
Gaast, J. v.d. Jelle Admiraal Stellingwerffstraat 66
Heide, E. v.d. Eeuwe Admiraal Stellingwerffstraat 67
Posthuma, R. Rienk Admiraal Stellingwerffstraat 68
Vlas, S. de Sake Admiraal Stellingwerffstraat 69
Bosma, A.A. Anne Admiraal Stellingwerffstraat 71
Vries, S.P. de Siebren Admiraal Stellingwerffstraat 71
Drooge, J. van Johannes Admiraal Stellingwerffstraat 72
Klumper, J. Jan Admiraal Stellingwerffstraat 73
Dijkstra, P. Pier Admiraal Stellingwerffstraat 74
Ruijgh, J. Jan Admiraal Stellingwerffstraat 75
Visser, P. Pieter Admiraal Stellingwerffstraat 77
Vonk, S. Sjoerd Almenumerweg
Hobma, K. Kornelis Ambachtsschoolstraat 1
Zeelen, W.L. Willem Ambachtsschoolstraat 2
Riem, R. Ruurd Ambachtsschoolstraat 3
Meester, G.A. Gatze Ambachtsschoolstraat 4
Brug, M.J. ten Martlnus Ambachtsschoolstraat 5
Korte, H. Hette Ambachtsschoolstraat 6
Mensonides, G. Gerben Ambachtsschoolstraat 7
Vries, L. de Lambertus Ambachtsschoolstraat 8
Brandsma, S. Sikke Ambachtsschoolstraat 9
Riem, K. Klaas Ambachtsschoolstraat 10
Tichelaar, L. Lodewijk Ambachtsschoolstraat 11
Boer, K. de Klaas Ambachtsschoolstraat 12
Knier, J. Jan Ambachtsschoolstraat 13
Beverlo wv Schuil, G. Grietje Ambachtsschoolstraat 14
Vries wv Bouma, B. de Boukje Ambachtsschoolstraat 15
Molen, R. v.d. Reel Ambachtsschoolstraat 16
Voogd, G.W. Geert Ambachtsschoolstraat 17
Scheepstra, E. Egbert Ambachtsschoolstraat 18
Hoekstra, R. Rindert Ambachtsschoolstraat 19
Nagel, B. Bauke Ambachtsschoolstraat 20
Nagel, A. Arie Ambachtsschoolstraat 22
Zee, L. v.d. Lambartus Ambachtsschoolstraat 24
Hoekstra, D. Dirk Ambachtsschoolstraat 26
Bogaard, F. Foppe Ambachtsschoolstraat 28
Bogaard, Z. Zwaantje Ambachtsschoolstraat 28
Vries, M. de Meinte Anjelierstraat 30
Boomstra, M. Marius Anjelierstraat 32
Ligthart, S. Sjoerd Barend Visserstraat 1
Mensonides, T. Tjerk Barend Visserstraat 2
Heide, M. v.d. Melle Barend Visserstraat 3
Boer, S. de Sijbren Barend Visserstraat 4
Souverein, M. Magnus Barend Visserstraat 5
Prins wv Hellingwerf, A. Aukje Barend Visserstraat 6
Bouma, D. Douwe Barend Visserstraat 7
Westra wv Kaspers, T. Tjietske Barend Visserstraat 8
Bilkert, J. Jarig Barend Visserstraat 9
Geest, F. v.d. Folkert Barend Visserstraat 10
Dijkstra, J. Josef Barend Visserstraat 11
Heide, M. v.d. Melle Barend Visserstraat 12
Zee, R. v.d. Rients Barend Visserstraat 13
Feikema, G. Gerrit Barend Visserstraat 14
Westra, B. Barend Barend Visserstraat 15
Bootsma, S. Sipke Barend Visserstraat 16
Hopman, E. Egbert Barend Visserstraat 17
Agema, S. Sijke Barend Visserstraat 18
Schoot, K. Klaas Barend Visserstraat 19
Visser wv Lolkema, K. Knierke Barend Visserstraat 20
Jager, H.M. Harm Barend Visserstraat 22
Zondervan wv Monsma, H. Hieke Begraafplaatslaan 1
Hoogland, C.D. Cornelis Begraafplaatslaan 1b
Velde wv de Wit, A. v.d. Anne Begraafplaatslaan 3
Scheffer, F. Fokke Begraafplaatslaan 5
Knol, J. Jacob Begraafplaatslaan 7
Monsma, H. Herre Begraafplaatslaan 8
Poortinga, T. Taeke Begraafplaatslaan 11
Kunst, S. Sijtske Begraafplaatslaan 14
Scheffer, A. Antoon Begraafplaatslaan 18
Gercama, A. Ale Bij het Spoor 5
Leijen, D. Douwe Bildtstraat 1
Attema, P. Pier Bildtstraat 6
Jager, J. Johannes Bildtstraat 8
Helfrich, C.H. Cornelis Bildtstraat 12
Ploegstra, A. Age Bildtstraat 12
Alkema, J. Johannes Bildtstraat 13
Kaspers, A. Albertus Bildtstraat 14
Pollema, H. Herman Bildtstraat 14a
Thomas, A. Albert Bildtstraat 15
Brouwer, J. Jurjen Bildtstraat 16
Wierda, G. Germen Bildtstraat 17
Wierda, G.I. Gerben Bildtstraat 18
Miedema, J. Jekele Bildtstraat 19
Nauta, A. Antje Bildtstraat 20
Bons wv Wijkstra, A. Aukje Bildtstraat 21
Antonisse wv van der Wijk, S. Siebrigje Bildtstraat 23
Huijser, G. German Bildtstraat 24
Lutskes wv Nauta, J. Janke Bildtstraat 25
Bergsma, J. Jacob Bolswardervaart
Broersma, H. Henderikus Bolswardervaart
Ehlhardt, P. Petrus Bolswardervaart
Hoek, S. v.d. Sijtze Bolswardervaart
Knier, H. Hendrik Bolswardervaart
Straten, L. van Laas Bolswardervaart
Vonk, R. Rinke Bolswardervaart
Vries, M. de Meinardus Bolswardervaart 7
Scheffer, G. Grietje Bolswardervaart 10
Soolsma, T. Tjeerd Bolswardervaart 10
Jilderts, J.J. Johannes Bolswardervaart 17
Herder wv Terpstra, A. Antje Bolswardervaart 18
Braaksma, S. Sjoerd Bolswardervaart 19
Haan, A. de Antoon Bolswardervaart 23
Bilkert, B. Berend Bolswardervaart 25
Jilderts, S.J. Simon Bolswardervaart 27
Groot, J. de Johannes Bos en Hove 2
Weldring, J. Johannes Bosboom Toussaintstraat 5
Anema, F. Fokeltje Bosboom Toussaintstraat 6
Anema, T. Tjitte Bosboom Toussaintstraat 6
Broersma, O. Okke Bosboom Toussaintstraat 7
Bos, K. v.d. Klaas Bosboom Toussaintstraat 8
Hoeve, H. ten Hendrik Bosboom Toussaintstraat 9
Jong, H. de Hans Bosboom Toussaintstraat 10
Visser wv Gortemulder, P. Pieternella Bosboom Toussaintstraat 11
Olmen wv Posthuma, E.R. van Emma Bosboom Toussaintstraat 12
Bouma, K. Klaas Bosboom Toussaintstraat 13
Wielinga, G. George Bosboom Toussaintstraat 14
Nak, W. Willem Bosboom Toussaintstraat 15
Vries wv v.d. Meer, A. de Antje Bosboom Toussaintstraat 16
Bockhoudt, L. Luitje Bosboom Toussaintstraat 17
Groot, C. de Christoffel Bosboom Toussaintstraat 18
Huijser, P. Pieter Bosboom Toussaintstraat 19
Roedema, H. Hidde Bosboom Toussaintstraat 20
Rientjes, R. Roelof Bosboom Toussaintstraat 21
Jong wv Munniksma, D. de Dirkje Bosboom Toussaintstraat 22
Tjallings wv Strandstra, A. Ankle Bosboom Toussaintstraat 23
Kwast, P. Paulus Bosboom Toussaintstraat 24
Taekema, W. Wiebe Bosboom Toussaintstraat 25
Kamminga wv Langer, H. Henderika Bosboom Toussaintstraat 26
Talsma, M. Meinte Bosboom Toussaintstraat 27
Kooistra, T. Tjibbe Bosboom Toussaintstraat 28
Quarre, D. Dirk Bosboom Toussaintstraat 29
Rover, B.P. de Bastiaan Bosboom Toussaintstraat 30
Nijkamp, S. Simon Bosboom Toussaintstraat 31
Pol, H. v.d. Harrnen Bosboom Toussaintstraat 32
Cornel, F. Franciscus Bosboom Toussaintstraat 33
Wal, L. v.d. Lammert Bosboom Toussaintstraat 34
Broersma, S. Sijbren Bosboom Toussaintstraat 35
Hurck, A.J. van Adolf Bosboom Toussaintstraat 36
Nijmands, L. Lammert Bosboom Toussaintstraat 37
Visser, F. Fedde Bosboom Toussaintstraat 38
Hoekstra, R. Rimmert Bosboom Toussaintstraat 39
Roukema, W. Wouter Bosboom Toussaintstraat 40
Grondsma, B. Bauke Bosboom Toussaintstraat 41
Nijssen wv Goemans, M. Maria Bosboom Toussaintstraat 42
Vis, S. Sipke Bosboom Toussaintstraat 42
Kuiken wv Outhuijse, T. Tryntje Bosboom Toussaintstraat 43
Ligtbart, E. Eelke Bosboom Toussaintstraat 43
Jellema, H. Hendrik Bosboom Toussaintstraat 44
Klumper, W. Wilhelmus Bosboom Toussaintstraat 45
Spannenburg wv Burghout, J.H. Johanna Bosboom Toussaintstraat 46
Renema, S. Sijs Bosboom Toussaintstraat 47
Dijkstra, F. Fedde Bosboom Toussaintstraat 48
Jansen, D. Derk Bosboom Toussaintstraat 49
Kooij, S.C. Simon Bosboom Toussaintstraat 50
Eijs, D. Dirk Bosboom Toussaintstraat 51
Braaksma, G. Gerrit Bosboom Toussaintstraat 52
Groot, R. de Rimke Bosboom Toussaintstraat 54
Engels, C. Cornells Bosboom Toussaintstraat 55
Holwerda, A. Auke Bosboom Toussaintstraat 56
Broukhorst, S. Siebe Bosboom Toussaintstraat 57
Huisman, J. Johannes Bosboom Toussaintstraat 58
Ferre, P. de la Paulus Bosboom Toussaintstraat 59
Wageningen, J.W. van Jeremias Bosboom Toussaintstraat 60
Boer wv de Wit, H. de Bosboom Toussaintstraat 61
Yntema, J. Johannes Bosboom Toussaintstraat 62
Bruinsma, W. Wijnsen Bosboom Toussaintstraat 63
Heide, M. v.d. Melle Bosboom Toussaintstraat 64
Spoelstra wv de Boer, J. Jitske Bosboom Toussaintstraat 65
Jorna, G.C. Gerardus Bosboom Toussaintstraat 67
Schilperoort, B. Bernardus Bosboom Toussaintstraat 69
Veldman, P. Pieter Bosboom Toussaintstraat 71
Posthuma, P. Pieter Bosboom Toussaintstraat 73
Monsma, D. Douwe Both Apothekerstraat 7
Roukema, H. Hendrik Both Apothekerstraat 9
Molen, H. v.d. Hendrik Both Apothekerstraat 11
Scheffer, E.J. Egbert Both Apothekerstraat 12
Kuiper, P.J. Pieter Brouwersstraat 1a
Frolich, P. Pieter Brouwersstraat 2
Pol, B. v.d. Bauke Brouwersstraat 3
Kroese, P. Pieter Brouwersstraat 5
Kuiper, A.P. Albert Brouwersstraat 7
Landman, D. Durk Brouwersstraat 8
Schikker, H.J. Hendrik Brouwersstraat 9
Groot, C. de Cornelis Brouwersstraat 10
Wink, H.A.M. Herman Brouwersstraat 11
Homminga, K. Klaas Brouwersstraat 12
Posthumus, C.V. Conrad Brouwersstraat 12
Scheffers, J. Jantje Brouwersstraat 13
Dijkema wv Krikke, A. Alida Brouwersstraat 13a
Dijkstra, A. Anne Brouwersstraat 14
Wier, W.F. van Wilhelm Brouwersstraat 15
Frolich, J. Jacobus Brouwersstraat 16b
Braaksma, K. Klaas Brouwersstraat 18
Bottema, J. Jacob Brouwersstraat 19
Cousijn, D. Douwe Brouwersstraat 20
Haitsma, F. Foppe Brouwersstraat 21
Es, J. van Johannes Brouwersstraat 22
Velthuis, C.E. Cecilia Brouwersstraat 23
Spits, A. Adriaan Brouwersstraat 24
Werf, A. v.d. Anne Brouwersstraat 25
Smeding, A. Anne Brouwersstraat 26
Koopmans wv Kramer, L.C. Lucia Brouwersstraat 27
Beimers, B. Berend Brouwersstraat 28
Werner wv Roukema, C. Catharina Brouwersstraat 28
Kaale, T. Teunis Burg. Simonszstraat 1
Woord, E. v.d. Evert Burg. Simonszstraat 2
Vreeburg, J. Johannes Burg. Simonszstraat 3
Janssen, G.W. Gustaaf Burg. Simonszstraat 4
Zijlstra, K. Keimpe Burg. Simonszstraat 5
Bosman, P. Pieter Burg. Simonszstraat 6
Meulen, D. v.d. Dirk Burg. Simonszstraat 7
Hopman, A. Adam Burg. Simonszstraat 8
Fijnheer, J. Jacob Burg. Simonszstraat 9
Veld, A. van 't Anton Caspar di Roblesstraat 1
Rover, D. de Dirk Caspar di Roblesstraat 1b
Kuiper, M. Maria Caspar di Roblesstraat 2
Stoker, H. Herke Caspar di Roblesstraat 2b
Huizenga, M. Menno Caspar di Roblesstraat 3
Kloosterman, W. Wijbe Caspar di Roblesstraat 3b
Boomstra wv de Vries, B. Baukje Caspar di Roblesstraat 4
Jager, K. de Klaas Caspar di Roblesstraat 5
Visser, A. Albert Caspar di Roblesstraat 5
Driesten, J. Johan Caspar di Roblesstraat 5b
Sluis, K. v.d. Karst Caspar di Roblesstraat 6
Spaanderman, C. Cornelis Caspar di Roblesstraat 7
Bos, D. Dirk Caspar di Roblesstraat 10
Weerd, D.H. de Hidde Caspar di Roblesstraat 12
Huizenga, M. Marten Caspar di Roblesstraat 14
Huese, A. Albertus Caspar di Roblesstraat 16
Douma wv Nielsen, J. Jeltje Caspar di Roblesstraat 18
Attema, C.J. Cornelis Caspar di Roblesstraat 20
Veldman, L.F. Lieuwe Christiaan Huygensstraat 1
Roorda, D.S. Dirk Christiaan Huygensstraat 2
Hurck, J. van Joannes Christiaan Huygensstraat 3
Haitsma, T.P. Taede Christiaan Huygensstraat 4
Wal, K. v.d. Klaas Christiaan Huygensstraat 5
Veenstra, W. Wierd Christiaan Huygensstraat 6
Bolman, IJ.C. IJpe Christiaan Huygensstraat 7
Vogel, G. Gosse Christiaan Huygensstraat 9
Kamp, M. v.d. Mindert Christiaan Huygensstraat 10
Dijkstra, H. Hilbrand Christiaan Huygensstraat 11
Kramer, C.J. Christiaan Christiaan Huygensstraat 12
Oving, H. Hendrik Christiaan Huygensstraat 13
Elzinga, B. Barend Christiaan Huygensstraat 14
Lichtendahl, J.M. Johan Christiaan Huygensstraat 15
Keuning, J. Johannes Christiaan Huygensstraat 16
Jorna, H.J. Hessel Christiaan Huygensstraat 18
Bulthuis wv Westerhuis, A. Aafke Christiaan Huygensstraat 20
Slager, H. Haije Christiaan Huygensstraat 22
Heres, H. Harm Christiaan Huygensstraat 24
Wind, W. de Wietse Dalpad 2
Bouma, W. Wouter Dalpad 3
Scheffer, I. Iense Dalpad 4
Terpstra, J. Jochum Dalpad 9
Vries, B.P. de Bernardus Dijkswal 3
Oldenburg, F. Freerk Dokstraat 1
Hoogeveen, H.G. Hendrik Dokstraat 2
Dijk, H.B. van Harmen Dokstraat 3
Andel, A. van Antonie Dokstraat 4
Ploeg, K. v.d. Klaas Dokstraat 5
Haan, B. Bertus Dokstraat 6
Zijlstra, T. Thomas Dokstraat 7
Hoogeveen, F. Fene Dokstraat 8
Ploeg, J.M. v.d. Johannes Dokstraat 10
Knipper, P. Pieter Dokstraat 12
Kracht, W. Wiebe Droogstraat 2
Nagel, B. Barend Droogstraat 5
Nielsen wv Visser, A. Anna Droogstraat 6
Vries, P.X.S. de Petrus Droogstraat 7a
Cord, A. Andries Droogstraat 8
Haagsma, E. Ernst Droogstraat 9a
Straten, S. van Sjoerd Droogstraat 17
Wielinga, S. Sijbolt Droogstraat 21
Dijkstra, G. Gerrit Droogstraat 22
Beuker, H. Henderina Droogstraat 23
Feenstra, J. Jan Droogstraat 25
Talsma, D. Dirk Droogstraat 27
Dijk, B. van Bernardus Droogstraat 28
Boomstra, W. Wesselius Droogstraat 37
Breidenbach, R. Roelof Droogstraat 51
Visser, J. Jan Droogstraat 77
Nijkamp, S. Sjoerd Droogstraat 79
Alta, T. Tetje Dwarsstraat 1
Duba, B. Baukje Dwarsstraat 1a
Alta, P. Pier Dwarsstraat 1b
Puite, B. Barteldt Dwarsstraat 2
Huizenga wv Akkerbocm, J. Jantje Dwarsstraat 4
Roersma, J. Johannes Dwarsstraat 4a
Beuker, J. Jacob Dwarsstraat 6
Helfrich, B. Bertus Dwarsstraat 7
Bosma, W.P.F. Wilhelm Dwarsstraat 8
Knevel, A. Aart Dwarsstraat 9
Veen, S. van Simon Dwarsstraat 10
Weldring, J. Jan Dwarsstraat 12
Kreil, J. Jacoba Dwarsstraat 13
Bijl wv Smit, M. Magdalena Dwarsstraat 14
Leemburg, U. Uilke Dwarsstraat 15b
Jonge, F. de Foppe Dwarsstraat 17
Nijkamp, H. Harm Dwarsstraat 19
Nieuwenburg, J. Jan Dwarsstraat 21
Jong, M. de Marten Ernst Casimirstraat 1
Jellema wv Aukema, T. Tietje Ernst Casimirstraat 2
Meijer, T. Tjerk Ernst Casimirstraat 3
Boer, B. de Bartele Ernst Casimirstraat 4
Hilwerda, W. Willem Ernst Casimirstraat 5
Brug wv de Vries, R. ten Regina Ernst Casimirstraat 6
Schoot, H. Henderikus Ernst Casimirstraat 6
Vries, M. de Minze Ernst Casimirstraat 7
Sijbesma, W. Willem Ernst Casimirstraat 8
Kuiken, H. Harrent Ernst Casimirstraat 9
Hofstra, K. Kornelis Ernst Casimirstraat 10
Bos, P. Paulus Ernst Casimirstraat 11
Elzinga, D. Dirk Ernst Casimirstraat 12
Bierma, P. Pieter Ernst Casimirstraat 13
Vellinga, P. Pier Ernst Casimirstraat 15
Wind, L. de Lolle Ernst Casimirstraat 16
Bouma, P. Pieter Ernst Casimirstraat 17
Wink, F.H. Ferdinand Ernst Casimirstraat 18
Zuiderhof, B. Bouke Ernst Casimirstraat 19
Zuiderhof, P. Pieter Ernst Casimirstraat 20
Postmus, J. Jakob Ernst Casimirstraat 21
Mierlo wv Jorna, M.A. van Margaretha Ernst Casimirstraat 22
Bakkeren, A. Antonie Ernst Casimirstraat 23
Veenstra, S. Sjerp Ernst Casimirstraat 24
Wesselius, F. Feite Ernst Casimirstraat 26
Aukema, S. Sipke Ernst Casimirstraat 28
Douma, M.J. Marten Ernst Casimirstraat 30
Koster, K. Klaas Fabrieksplein 1
Kamstra, J. Johan Fabrieksplein 2a
Duba, Ph. Philippus Fabrieksplein 3
Postma, H. Hendrik Fabriekstraat 4
Lenger wv Berends, F. Fokje Fabriekstraat 28
Liu, W.A.Z. van Walter Franekereind 1
Oswald, G.J.H. Gerben Franekereind 3
Hoff, A. Anne Franekereind 4
Sewerskaja wv Rijmers, T. Tamara Franekereind 4
Jager, I.H. de Izaak Franekereind 5
Idema, D.G.A. Dora Franekereind 7
Kalksma, T. Theodorus Franekereind 8
Bruin wv Lichtendahl, E. de Elisabeth Franekereind 8a
Zeelen, L. Leendert Franekereind 9
Meulen wv v. Drooge, T. v.d. Tietje Franekereind 10
Bos wv Houtman, M.H. Maria Franekereind 12
Houtman, C. Cornelis Franekereind 12
Spaa, R. Roland Franekereind 14
Stam, A. Adriaan Franekereind 17
Overzet, P. Piet Franekereind 18
Wier, J. van Jan Franekereind 19
Smeding, P. Pieter Franekereind 19b
Kamsma, T. Tabe Franekereind 20
Spaanderman, P. Pieter Franekereind 21
Visser, P. Pieter Franekereind 23
Oldenburg, D. Douwe Franekereind 25
Mil, G.M. van Gerardus Franekereind 26a
Rosendal wv de Vries, P. Pietje Franekereind 26a
Godthelp, T. Thomas Franekereind 29
Scheffer, H. Herke Franekereind 29a
Schuijl, C. Cornelis Franekereind 32a
Graafsma, S. Sipke Franekereind 34
Burry wv Dijkstra, M. Maaike Franekereind 36
Leijenaar, H. Hendrik Franekereind 36
Leijenaar, R. Rients Franekereind 36
Zwaan, H. Hermanus Franekereind 38
Woudstra, P. Pieter Franekereind 40
Kuiper, H. Hillechina Franekertrekvaart 2
Bolman, B. Bouwe Franekertrekvaart 2a
Brandij, T. Theodora Franekertrekvaart 4
Vries, K.W. de Klaas Franekertrekvaart 6
Tuinman wv Brijder, A. Akke Franekertrekvaart 8
Hateboer, H. Harm Franekertrekvaart 10
Vellinga, K. Klaas Franekertrekvaart 14
Groot, D. de Dirk Franekertrekvaart 16
Krijtenburg, R. Rommert Franekertrekvaart 18
Jong, K. de Klaas Franekertrekvaart 20
Pasma, J. Jelte Franekertrekvaart 22
Visser, D.A. Dirk Franekertrekvaart 24
Wijnia, M. Meindert Franekertrekvaart 32
Klumper, H. Hermanus Gardenierstraat 6
Werf, G. v.d. Gerardus Gardenierstraat 8
Wiersma, J. Johannes Grachtswalplein 1
Herrema, G. Gerrit Grachtswalplein 2
Vries, H. de Hendrik Grachtswalplein 3
Haas, J. de Jacob Grachtswalplein 4
Knier, O. Oehele Grachtswalplein 5
Tichelaar wv Schotanus, S. Sijtske Grachtswalplein 6
Sichem, J. van Johnny Grachtswalplein 6
Spoelstra, F. Freerk Grachtswalplein 7
Glas, P. Pier Grachtswalplein 8
Outhuijse, H. Herman Grachtswalplein 9
Tot, T. Tjerk Grachtswalplein 10
Jansen wv de Vries, M. Marie Grachtswalplein 11
Zeilmaker, S. Sijbe Grachtswalplein 13
Dijkstra, J. Jacob Grachtswalplein 15
Wierda, P. Pier Grachtswalplein 17
Kampen wv v. Sloten, I. van Idskje Grachtswalplein 19
Posthuma, S. Sjabertus Grettingalaan 1
Tigchelaar, R. Rinse Grettingalaan 3
Jorna, R. Ruurd Grettingalaan 5
Baardman, J. Jan Grettingalaan 7
Faber, W. Willem Grettingalaan 9
Huliselan, J.L. Julius Grettingalaan 10
Gorter, E. Egbert Grettingalaan 11
Straten, J. van Jelle Grettingalaan 12
Vliek, A.J. Albertus Grettingalaan 13
Alta, B. Bauke Grettingalaan 14
Vlas, F.J. de Fonger Grettingalaan 15
Hoekstra, J. Johannes Grettingalaan 16
Bolt, J. Jan Grettingalaan 17
Takoma, J. Jelle Grettingalaan 18
Dorrius, J.N.F.C. Jakobus Grettingalaan 19
Vries, K. de Klaas Grettingalaan 20
Veenendaal, J. Jan Grettingalaan 21
Reawaruw, S. Samuel Grettingalaan 22
Spaanderman, N. Nicolaas Grettingalaan 23
Vellinga, E.C. Evert Grettingalaan 24
Postema, M.H. Melle Grettingalaan 25
Postma, G.H. Gerke Grettingalaan 26
Groeneveld, J. Joost Grettingalaan 27
Rijfkogel, L.A. Lodewijk Grettingalaan 28
Groot, C. de Christoffel Grettingalaan 29
Zee, R. v.d. Regnerus Grettingalaan 30
Bechler, R.M.H. Reinhard Grettingalaan 31
Schaafsma, J.N. Johannes Grettingalaan 32
Hoeksema, W. Wiebrand Grettingalaan 33
Scheepstra, A.J. Adam Grettingalaan 35
Buis, J.H. Johanna Grettingalaan 37
Ginkel, P.A. van Pieter Grettingalaan 39
Portier, C. Cornelis Grettingalaan 39
Kammen, R. van Roelof Grettingalaan 41
Hurck, G.R.A. van George Groen van Prinstererstraat 13
Baalen, A. Aloysius Groen van Prinstererstraat 15
Westra, L. Lieuwe Groen van Prinstererstraat 17
Runia, L. Leendert Groen van Prinstererstraat 19
Ruijgh, E. Eelke Groen van Prinstererstraat 21
Zijtveld, J. van Johannes Groen van Prinstererstraat 23
Menninga, J.K. Jacob Groen van Prinstererstraat 25
Rab, S.C. Sieuwert Groen van Prinstererstraat 27
Vries, A. de Aron Groen van Prinstererstraat 29
Jorna, S. Sijbrandus Groen van Prinstererstraat 31
Bergsma, A. Andries Groen van Prinstererstraat 33
Benes, J. Jan Groen van Prinstererstraat 35
Bloem, I. Iemke Groen van Prinstererstraat 37
Wier, P. van Pieter Groen van Prinstererstraat 39
Koopmans, F.L. Frederik Groen van Prinstererstraat 41
Spits, J. Jacob Groen van Prinstererstraat 43
Monsma, S. Sijtse Groen van Prinstererstraat 45
Coijer, N.J.M. Nicolaas Groen van Prinstererstraat 47
Broersma, J. Johannes Groen van Prinstererstraat 49
Raadt, A. de Arent Groen van Prinstererstraat 51
Schoot, F.H.J. Franciskus Grote Bredeplaats 3a
Schotanus, S. Sjoerd Grote Bredeplaats 4
Weldring, R. Rinze Grote Bredeplaats 5
Mol, C.W. Cornelis Grote Bredeplaats 5a
Meulen, J. v.d. Jan Grote Bredeplaats 6
Wolff, J. Jan Grote Bredeplaats 7
Nielsen, J. Jacob Grote Bredeplaats 7a
Oosterhoff, M.D. Menno Grote Bredeplaats 8
Jepkema, G. Georgius Grote Bredeplaats 9
Haringa, S.A. Sybo Grote Bredeplaats 10a
Homminga, G. Gerrit Grote Bredeplaats 11
Peringa, J. Johannes Grote Bredeplaats 12
Vellinga, S. Siebren Grote Bredeplaats 13
Keuning wv Buikhuizen, G. Geertje Grote Bredeplaats 14
Koopal, R. Rinze Grote Bredeplaats 14a
Groot, B. de Barend Grote Bredeplaats 15
Leenstra, H. Henderikus Grote Bredeplaats 16
Weldring, T. Taeke Grote Bredeplaats 16a
Kolk, M. v.d. Marinus Grote Bredeplaats 17
Boonstra, A. Albert Grote Bredeplaats 18
Veltman, L. Lammert Grote Bredeplaats 19
Zijlstra, K. Klaas Grote Bredeplaats 20
Smeding, R. Ruurd Grote Bredeplaats 21
Monsma, D. Dirk Grote Bredeplaats 22
Peijl, A. v.d. Abraham Grote Bredeplaats 23
Groot, T. de Tiete Grote Bredeplaats 23a
Velthuis, H. Hendrik Grote Bredeplaats 24
Wouda, A. Anne Grote Bredeplaats 25
Sluis, H. v.d. Hessel Grote Bredeplaats 26a
IJken, W.F. van Willem Grote Bredeplaats 26b
Glas wv de Wit, P. Pietje Grote Bredeplaats 27
Kok, A. Albertus Grote Bredeplaats 29
Haringa, A. Alle Grote Bredeplaats 31
Haagsma, R. Rintje Grote Bredeplaats 33a
Walstra, J. Johannes Grote Bredeplaats 35
Brouwer, W. Willem Grote Kerkstraat 3
Manshande, W. Willem Grote Kerkstraat 4
Severein, P. Pieter Grote Kerkstraat 6
Oosterling, P.J. Petrus Grote Kerkstraat 10
Veltman, L.P. Leo Grote Kerkstraat 10
Vlies, W. v.d. Walle Grote Kerkstraat 11
Zwol, R. van Reindert Grote Kerkstraat 12
Koster, J. Jan Grote Kerkstraat 12a
Galema, G. Gerben Grote Kerkstraat 13a
Severein wv Bierma, H. Hinke Grote Kerkstraat 13a
Hiemstra, G. Geert Grote Kerkstraat 14
Veeke, P.J.A. v.d. Petrus Grote Kerkstraat 16a
Pascal, J. Jetze Grote Kerkstraat 17a
Nauta, J. Jan Grote Kerkstraat 18
Folmer, J. Jolke Grote Kerkstraat 20
Postma, P. Pieter Grote Kerkstraat 22
Bij wv Ferwerda, J. v.d. Jetske Grote Kerkstraat 23
Heide, W. v.d. Willem Grote Kerkstraat 24a
Tigchelaar, K. Klaas Grote Kerkstraat 26
Schievink, F. Franciscus Grote Kerkstraat 27
Hout, P.J. van Petrus Grote Kerkstraat 28
Kroese, R. Roelof Grote Kerkstraat 29
Smeding, O. Oepke Grote Kerkstraat 30
Dijkstra, G.B. Gerardus Grote Kerkstraat 31
Dijkstra, A.L. Antonius Grote Kerkstraat 31b
Haan, D. Douwe Grote Kerkstraat 31c
Ettema, T.A. Theodorus Grote Kerkstraat 32
Jilderts, J.L. Jozef Grote Kerkstraat 33
Hilarius, W. Willem Grote Kerkstraat 35
Rooswinkel, J.J. Johannes Grote Kerkstraat 37
Witte, S. de Sijbren Grote Kerkstraat 38
Tichelaar, K. Klaas Grote Kerkstraat 39
Faber, J. Jan Grote Kerkstraat 40
Poelsma, S. Sijbolt Grote Kerkstraat 41
Reehoorn, O. Oeds Grote Kerkstraat 42
Beverlo wv Jaspers, Y. Ytje Grote Kerkstraat 44
Rosendal, G. Gaele Grote Kerkstraat 44a
Raaijmakers, L. Lambertus Grote Kerkstraat 46
Wassenaar, B. Bernard Grote Ossenmarkt 1
Smit wv Bos, A. Alida Grote Ossenmarkt 3
Jong, J. de Jakob Grote Ossenmarkt 6a
Hellinga, P. Peter Grote Ossenmarkt 6b
Zee, D. v.d. Douwe Grote Ossenmarkt 10
Terpstra, J. Jan Grote Ossenmarkt 10a
Heres, L. Lubbert Grote Ossenmarkt 12
Bijlsma, J. Jetze Grote Ossenmarkt 13
Grobbe, A.M. Anna Grote Ossenmarkt 14
Koopmans, J.M. Johannes Grote Ossenmarkt 15
Bakker, F. Fredrik Grote Ossenmarkt 16
Vries, F. de Fedde Grote Ossenmarkt 18
Pol, J. v.d. Jacob Grote Ossenmarkt 18a
Kuiken, G. Gerrit Grote Ossenmarkt 19
Visser, H. Hendrikje Grote Ossenmarkt 19a
Veltman, P.R. Petrus Grote Ossenmarkt 20
Pol, J. v.d. Jacob Grote Ossenmarkt 21
Heystra, W. Willem Grote Ossenmarkt 23
Osinga wv Tigchelaar, A. Anna Grote Ossenmarkt 23
Bijlsma, G. Gerben Grote Ossenmarkt 25
Hilarides, L.C. Louis Grote Ossenmarkt 27a
Scheffer, A. Antoon Grutterstraat 2
Kwast, D. Douwe Grutterstraat 4
Laan, H. v.d. Hendrik H.A.M. Schaepmanstraat 1
Riry, D. Dorothea H.A.M. Schaepmanstraat 2
Wierdsma, G. Geert H.A.M. Schaepmanstraat 3
Hof, K. ten Klaas H.A.M. Schaepmanstraat 4
Boonstra wv Schuil, M.B. Maria H.A.M. Schaepmanstraat 5
Bontes, G. Gerrit H.A.M. Schaepmanstraat 6
Anema, T. Tiete H.A.M. Schaepmanstraat 7
Brouwer, J. Johannes H.A.M. Schaepmanstraat 8
Braaksma, D. Douwe H.A.M. Schaepmanstraat 9
Hoxe, E. Evert H.A.M. Schaepmanstraat 10
Riem, J. Jacob H.A.M. Schaepmanstraat 11
Koning, A.J. Antonius H.A.M. Schaepmanstraat 12
Soolsma, W. Willem H.A.M. Schaepmanstraat 13
Harders, H. Harm H.A.M. Schaepmanstraat 14
Sloten, H. van Herman H.A.M. Schaepmanstraat 15
Reitsma, R. Robert H.A.M. Schaepmanstraat 16
Harderwijk, G. Gerardus H.A.M. Schaepmanstraat 17
Vincent wv Bouwens, C.A.H. Christine H.A.M. Schaepmanstraat 18
Jaspers, J. Jasper H.A.M. Schaepmanstraat 19
Grootveld, D. van Dirk H.A.M. Schaepmanstraat 20
Koning, E. Eeltje H.A.M. Schaepmanstraat 21
Stienstra, K. Klaas H.A.M. Schaepmanstraat 22
Vries, P. de Pieter H.A.M. Schaepmanstraat 23
Kroese, P. Pieter H.A.M. Schaepmanstraat 24
Kunnen, H. Herman H.A.M. Schaepmanstraat 25
Ottens, G. Gerrit H.A.M. Schaepmanstraat 26
Mulder, S. Sijtze H.A.M. Schaepmanstraat 27
Posset, R. Rintje H.A.M. Schaepmanstraat 28
Bruin, H. de Herman H.A.M. Schaepmanstraat 29
Vries, D. de Dirk H.A.M. Schaepmanstraat 30
Smits, A. Arie H.A.M. Schaepmanstraat 31
Kruizinga, H. Harm H.A.M. Schaepmanstraat 32
Onnes, H. Hermanus H.A.M. Schaepmanstraat 33
Wal, K. v.d. Klaas H.A.M. Schaepmanstraat 34
Schuil, H. Herre H.A.M. Schaepmanstraat 35
Ploeg, G. v.d. Gelf H.A.M. Schaepmanstraat 36
Galema, S. Sijbren H.A.M. Schaepmanstraat 37
Gleichmann, J.A.G. Julius H.A.M. Schaepmanstraat 38
Wit, D. de Douwe H.A.M. Schaepmanstraat 39
Rader wv Appel, O.C. Otteline H.A.M. Schaepmanstraat 40
Braaksma, F. Fetzen Havenplein 3
Schachtschabel, J. Jan Havenplein 3
Tichelaar, J. Johannes Havenplein 4
Rodenburg wv Brouwer, G. Geertruida Havenplein 6
Loenhorst, E.J. v.d. Evert Havenplein 10
Riem, J. Jan Havenplein 12
Heide, M. v.d. Melle Havenplein 16
Esveld wv Riem, I. van Iernkje Havenplein 18
Vries, P. de Pieter Havenplein 18
Hofstra, H. Hendrik Havenplein 26
Jansen, H.H. Hendrik Havenplein 26a
Boonstra, G. Geert Havenplein 28
Volbeda, J. Jacob Havenweg 27
Bultje, J. Jakobus Havenweg 39
Schuil, S. Sqbren Havenweg 41
Vos, K.J. Klaas Havenweg 43
Vlies, B. v.d. Bauke Havenweg 45
Groot wv Balt, T. de Trijntje Havenweg 47
Groot, J. de Jakob Havenweg 49
Roedema, D. Douwe Havenweg 51
Bergsma, W. Walle Havenweg 53
Wiersma, S. Sipke Havenweg 55
Hoogeveen, R. Riewert Havenweg 57
Waal, G. de Gabriel Havenweg 59
Gunter, J. de Jan Havenweg 61
Jager wv de Gorter, T. de Tietje Havenweg 61
Houwelingen, J. van Johannes Havenweg 63
Wietsma, H. Hendrik Havenweg 65
Veen wv Westra, F. v.d. Fokeltje Havenweg 67
Bruining, R. Rinze Havenweg 69
Mussche wv v. Hurck, I.C. Irma Heiligeweg 1
Dijkstra, R. Rinse Heiligeweg 2a
Schaafsma, A. Albert Heiligeweg 3
Veltman, A.F. Andreas Heiligeweg 4b
Prins, A. Anne Heiligeweg 5
Bouma, A. Aeger Heiligeweg 6
Puite, J. Jan Heiligeweg 7a
Bourgonje, G. Gerhard Heiligeweg 8
Dijkstra, J. Jelle Heiligeweg 9
Spoelstra, P. Pieter Heiligeweg 11
Hondema, A. Andries Heiligeweg 11a
Kingma, W. Wntze Heiligeweg 12a
Vries, S. de Sikke Heiligeweg 13a
Houbijn, R. Roelof Heiligeweg 14a
Scheepstra, E.H. Egbert Heiligeweg 15
Cate wv Smit, K. ten Klasina Heiligeweg 16a
Kok, W.C. Wessel Heiligeweg 17
Haan, P. de Pieter Heiligeweg 18
Langezaal wv Vogelaar, J.P.C. Johanna Heiligeweg 19
Hoghiemstra, L. Lambertus Heiligeweg 20
Bos, S. Sipke Heiligeweg 22
Windsma wv Tol, M. Mettje Heiligeweg 23
Tigchelaar, A. Anne Heiligeweg 23a
Lettinga, S. Sjouke Heiligeweg 24
Vellinga, K. Klaas Heiligeweg 25
Vogelaar, J.H. Jacobus Heiligeweg 27a
Vogelaar wv Verita, S.V. Sioukje Heiligeweg 27a
Hoekstra, IJ. IJsbrand Heiligeweg 28b
Jong, S. de Sjouke Heiligeweg 28b
Molenaar, W. Wijbren Heiligeweg 29
Pronker, P.D. Pieter Heiligeweg 30
Plantinga wv de Jong, IJ. IJmkje Heiligeweg 32
Wouters wv Puite, G. Geeske Heiligeweg 34
Vries, W. de Wiemkje Heiligeweg 34a
Bruin, J. de Jan Heiligeweg 38
Rinsema, F. Frederik Heiligeweg 40
Beuker, J.F. Jan Heiligeweg 42
Prins wv Kussendrager, S. Sjoerdtje Heiligeweg 44
Riem, H. Hendrik Heiligeweg 46
Schuijl, G.D. Gerrit Heiligeweg 48
Hurck, F. van Franciscus Heiligeweg 48a
Lunsing, E. Evert Heiligeweg 50
Olivier, H. Hans Heiligeweg 52
Yntema wv de Bruin, L. Liskjen Heiligeweg 58
Schoot, K.W. v.d. Klaas Heiligeweg 60
Schoot, J. v.d. Jeep Heiligeweg 60a
Boer, H. de Hein Heiligeweg 62
Doombos, T. Teunis Heiligeweg 66
Houbein wv Huijser, W. Wilhelmina Heiligeweg 68a
Tigchelaar, F. Feike Heiligeweg 70
Kroese, J. Jelle Herenknechtenkamerstraat 3
Weenink, G.B. Gerrit Herenwaltje 1
Groot, P. de Pieter Herenwaltje 3
Kroese, P. Pieter Herenwaltje 4
Bierma, L. Lodewijk Herenwaltje 5
Alberda wv Bleeker, E. Elisabeth Herenwaltje 7
Vellinga, J. Jelle Herenwaltje 7a
Boer, D. de Douwe Herenwaltje 8
Jong, C. de Cornelia Herenwaltje 9
Donia, J.G.M. Johannes Herenwaltje 10
Eisma, K. Klaas Herenwaltje 11
Helvrich, O. Obbe Herenwaltje 12
Appeldoorn, F. Foppe Herenwaltje 13
Appeldoorn, H. Hendrik Herenwaltje 13
Boorsma, W.F. Willem Herenwaltje 15
Gerrits, N.M. Nicolaas Hofstraat 2
Neij, M. v.d. Marrechien Hofstraat 3
Koster, E. Ernst Hofstraat 5
Rover, J.H. de Jan Hofstraat 6
Timmerman, H. Hendrik Hofstraat 8a
Boomstra, W. Willem Hofstraat 10
Duizendstra, D. Dirk Hofstraat 12
Meer, S.M. v.d. Sape Hofstraat 12x
Henstra, K. Klaas Hofstraat 14
Bakker wv Schuil, G. Grietje Hofstraat 18
Leijenaar wv Rammeloo, M. Maria Hofstraat 20
Boom, S. v.d. Sjoerd Hofstraat 20b
Meulen wv Haan, M. v.d. Minke Hofstraat 20c
Heide, C. v.d. Cornelis Hofstraat 20d
Vugt, M.J. van Maria Hofstraat 21
Kune, R.J. Riemke Hofstraat 23
Riem, H. Hendrik Hofstraat 24
Bleeker, B. Bouwe Hofstraat 26
Berg, R. v.d. Reindert Hofstraat 28
Vlies wv de Vries, J. v.d. Janke Hofstraat 31
Hoo, J. de Jacobus Hofstraat 32
Kracht, F. Fetze Hofstraat 35
Dijkstra, P. Pieter Hofstraat 37
Souverein, H. Hans Hofstraat 39
Sierksma, O. Oene Hondenstraat 2
Hempenius wv v.d. Logt, M.M. Maria Hondenstraat 6
Riem, H. Hendrik Hondenstraat 7
Heeres, P. Pieter Hondenstraat 8
Visser, W. Wijbren Hondenstraat 12
Mensonides, R. Rients Hondenstraat 14
Vos wv Buisman, T. de Trijntje Hondenstraat 15
Rij, I.A.M. van Izaak Hoogstraat 1
Meijn, C. Cornelia Hoogstraat 2
Postma, J. Jan Hoogstraat 2a
Jellema, J. Jacob Hoogstraat 3
Blanksma wv Miedema, G. Grietje Hoogstraat 4
Ettema, H. Harmen Hoogstraat 5
Beuker, J. Jacob Hoogstraat 6
Frolich, F. Franciscus Hoogstraat 7
Frolich, P. Pieter Hoogstraat 9
Fopma, W. Wietze Hoogstraat 10a
Westerhuis, H. Hendrik Hoogstraat 12
Groot, H. de Herke Hoogstraat 13
Groot, K. de Klaas Hoogstraat 13
Jellesma wv Vogelaar, W. Wijtske Hoogstraat 14
Bergman, H. Hendrik Hoogstraat 15
Boersma, J. Jacob Hoogstraat 18
Blom, H.J. Herman Hoogstraat 19a
Miedema, B. Bauke Hoogstraat 20
Westra, B. Bouwe Hoogstraat 21
Hoek wv Jaarsma, J. v.d. Jelle Hoogstraat 23a
Vries, J. de Jacoba Hoogstraat 24
Alta, D.W. Dirk Hoogstraat 25
Heide, H. v.d. Harmen Hoogstraat 26
Boonstra, P.J. Pieter Hoogstraat 27
Habekothe, T. Theodorus Hoogstraat 28
Miedema, A.P. Arjen Hoogstraat 29
Hilwerda wv Schaafsma, M. Maria Hoogstraat 30
Nagel, F. Frans Hoogstraat 30
Westra, E. Eelke Hoogstraat 31
Stoelwinder wv v.d. Ven, G. Geesje Hoogstraat 32a
Huitema, N. Neeltje Hoogstraat 33
Visser, J.G. Jan Hoogstraat 35
Lenger, S.A. Simon Hoogstraat 36
Zeep, S. v.d. Sieberen Hoogstraat 37
Schaaf, J. Jappe Hoogstraat 37b
Schaap, J. Joseph Hoogstraat 38
Pasma, G. Grietje Hoogstraat 39
Vries, E. de Elizabeth Hoogstraat 39a.
Kuipers wv v.d. Pol, S. Sjoukje Hoogstraat 40
Schokker, R. Roelof Hoogstraat 40a
Koopman, J. Jacob Hoogstraat 41
Veen, L. v.d. Lolke Hoogstraat 41
Wijdeveld, S. Simon Hoogstraat 41
Postma wv Boorsma, H. Hiltje Hoogstraat 45
Garst, S. Swier Hoogstraat 45a
Zweep, T. v.d. Taekele Hoogstraat 47
Boer, H. de Hendrik Hoogstraat 49
Meulen, H. v.d. Hermanus Hoogstraat 51a
Kretschman, E.F. Emil Hoogstraat 53
Jong, G. de Gerrit Hugo de Grootstraat 1
Schadenberg, P. Pieter Hugo de Grootstraat 2
Boersma, K. Kornelis Hugo de Grootstraat 3
Kouwenhoven wv Pellenbarg, S.D. Suzanne Hugo de Grootstraat 4
Jong, L. de Lammert Hugo de Grootstraat 5
Gielink, J. Jan Hugo de Grootstraat 6
Miedema, S. Sikke Hugo de Grootstraat 7
Langedijk, G. Gerrit Hugo de Grootstraat 8
Terpstra, D. Dirk Hugo de Grootstraat 9
Abma, B. Barend Hugo de Grootstraat 10
Biessum, H. van Harm Hugo de Grootstraat 11
Hoo, H. de Hendrik Hugo de Grootstraat 12
Driesten, J. Jan Hugo de Grootstraat 13
WAAR, P. Pieter Hugo de Grootstraat 14
Renema, A. Albert Hugo de Grootstraat 15
Jaspers, P. Petrus Hugo de Grootstraat 16
Boomstra, J. Jan Hugo de Grootstraat 17
Meer, L. v.d. Lolke Hugo de Grootstraat 18
Klei, S. v.d. Sijbren Hugo de Grootstraat 19
Oving, J. Jans Hugo de Grootstraat 19
Runnenburg, J.J. Jan Hugo de Grootstraat 20
Feenstra, D. Douwe Hugo de Grootstraat 21
Reijnders, H. Harm Hugo de Grootstraat 22
Postema, O. Otto Hugo de Grootstraat 23
Vries, K. de Klaas Hugo de Grootstraat 24
Versteeg, A. Albert Hugo de Grootstraat 25
Grotenboer, D.A.P. Desire Hugo de Grootstraat 26
Schaafsma, L.J.M. Ludgerus Hugo de Grootstraat 27
Knipper, M. Monse Hugo de Grootstraat 28
Vermeulen, C.H. Cornelia Hugo de Grootstraat 29
Penninga, A. Anne Hugo de Grootstraat 30
Walinga, P.H. Pieter Hugo de Grootstraat 31
Haanstra, W. Wiebe Hugo de Grootstraat 32
Koomstra, S. Steven Hugo de Grootstraat 33
Wit, D. de Dirk Hugo de Grootstraat 34
Gaast, B. v.d. Bauke Hugo de Grootstraat 35
Vries, V. de Valentijn Hugo de Grootstraat 36
Jalvingh, J.W. Jan Hugo de Grootstraat 37
Miltenburg, J.H. van Johannes Hugo de Grootstraat 38
Zeelen, M.L. Marinus Hugo de Grootstraat 39
Jaspers, D. Dirk Hugo de Grootstraat 40
Hofman, D. Durkje Hugo de Grootstraat 41
Wilpe, H. van Hendrik Hugo de Grootstraat 43
Zijlstra, E. Ebel Hugo de Grootstraat 45
Leijen, J. Johannes Hugo de Grootstraat 47
Hoogeveen, H. Harm Hugo de Grootstraat 49
Boonstra, O. Omer Hugo de Grootstraat 51
Swart, R. de Roelof Hugo de Grootstraat 53
Leijting, H.C. Henri Hugo de Grootstraat 55
Tot, G. Gerben Hugo de Grootstraat 57
Huijser, J.C. Jacob Hugo de Grootstraat 59
Biel wv Roos, H.G. Hillechiena Hugo de Grootstraat 61
Boer, K. de Karel Hugo de Grootstraat 63
Heide, M. v.d. Melle Hugo de Grootstraat 65
Visser, A. Andries Hugo de Grootstraat 67
Kracht, K. Karel Hugo de Grootstraat 69
Moolen wv v.d. Woude, E. v.d. Engelina Hugo de Grootstraat 71
Hoven, J. Jakob Hugo de Grootstraat 73
Welling, P. Paulus Hugo de Grootstraat 75
Boer, E. C.J. de Engel Hugo de Grootstraat 77
Oosterbaan, F. Foppe Hugo de Grootstraat 79
Boersma, T. Teun Hugo de Grootstraat 81
Schikker, J. Jan Hugo de Grootstraat 83
Doeven, W.T. Wiegert Hugo de Grootstraat 85
Fopma, W. Wietze Hugo de Grootstraat 87
Visser, S. Sake Hugo de Grootstraat 89
Teuben, F. Fredrik Industrieweg 6
Schollema, E. Elibert Industrieweg 10a
Keilman, H.G. Hielke Industrieweg 28
Wiersma, B. Bindert Industrieweg 30
Lolkema, R. Rein J.R. Thorbeckestraat 1
Hoekstra, C. Cornelis J.R. Thorbeckestraat 2
Terweij, D.B. Dirk J.R. Thorbeckestraat 3
Koster, K. Klaas J.R. Thorbeckestraat 4
Bruinenberg, J. Jannes J.R. Thorbeckestraat 5
Meulen, K. v.d. Klaas J.R. Thorbeckestraat 5
Endema, H. Hootto J.R. Thorbeckestraat 6
Wijngaarden, P. Pieter J.R. Thorbeckestraat 7
Smits, F. Feike J.R. Thorbeckestraat 9
Brouwer, H. Hielke J.R. Thorbeckestraat 10
Jong, S. de Sijbren J.R. Thorbeckestraat 11
Gonggrijp, H. Harmen J.R. Thorbeckestraat 12
Westra, H. Harmen J.R. Thorbeckestraat 13
Boomstra, J. Jacobus J.R. Thorbeckestraat 14
Jaspers, S. Sikke J.R. Thorbeckestraat 15
Bakker, P.D. Pieter J.R. Thorbeckestraat 16
Meulen wv Soolsma, W. v.d. Wapkje J.R. Thorbeckestraat 17
Jansen, N. Nico J.R. Thorbeckestraat 18
Schippers wv Kuperus, A. Antje J.R. Thorbeckestraat 19
Schoonhoven, H.H.J. van Hans J.R. Thorbeckestraat 19
Bonnema, J.J. Jacobus J.R. Thorbeckestraat 20
Hommenga, J.H. Johannes J.R. Thorbeckestraat 21
Sijtema, P. Pieter J.R. Thorbeckestraat 22
Berg, J. v.d. Joannes J.R. Thorbeckestraat 23
Cousijn, S. Sjouke J.R. Thorbeckestraat 24
Nagel, L. Louis J.R. Thorbeckestraat 25
Rusticus, R. Romke J.R. Thorbeckestraat 26
Bekius wv v.d. Zee, G. Gerritje J.R. Thorbeckestraat 27
Roersma, W. Willem J.R. Thorbeckestraat 28
Jansen, K.H. Kurt J.R. Thorbeckestraat 29
Vlies, W. v.d. Watze J.R. Thorbeckestraat 30
Nak, H.J. Hendrikus J.R. Thorbeckestraat 31
Kamstra, S. Siebren J.R. Thorbeckestraat 32
Wier, D.J. van Doede J.R. Thorbeckestraat 33
Bekius, D. Douwe J.R. Thorbeckestraat 34
Vos, W. Wijtze J.R. Thorbeckestraat 35
Walstra, J. Jelle J.R. Thorbeckestraat 36
Klok, K. Kars J.R. Thorbeckestraat 37
Meulen, J.W. v.d. Jan J.R. Thorbeckestraat 38
Meulen, T. v.d. Tjeerd J.R. Thorbeckestraat 38
Schadenberg, H. Hendrik J.R. Thorbeckestraat 39
Smedinga, D. Dirk J.R. Thorbeckestraat 40
Endema, S.G. Stoffer J.R. Thorbeckestraat 42
Jong, T. de Tjeerd J.R. Thorbeckestraat 44
Bom, C.L. Cornelis J.R. Thorbeckestraat 46
Sluijter, J. Jacobus J.R. Thorbeckestraat 48
Tichelaar, H. Hijltje J.R. Thorbeckestraat 50
Koster, L. Lubbert J.R. Thorbeckestraat 52
Berg, S. v.d. Simon J.R. Thorbeckestraat 54
Wiersma, R. Reinder J.R. Thorbeckestraat 56
Westerhuis, T. Tjerk J.R. Thorbeckestraat 58
Metselaar, J. Johannes Jacob Backerstraat 1
Spoelstra, G. Gatse Jacob Backerstraat 2
Wielinga, G. Gerrit Jacob Backerstraat 3
Postma, K. Komelis Jacob Backerstraat 4
Nielsen, G. Geert Jacob Backerstraat 5
Sijtsma, A. Atze Jacob Backerstraat 6
Attema, S. Siebe Jacob Backerstraat 7
Schaafsma, W.B. Wijtze Jacob Backerstraat 8
Zeldenrust, S. Sjerp Jacob Backerstraat 9
Pijl, D. v.d. Dirk Jacob Backerstraat 10
Miedema, P. Pieter Jacob Backerstraat 11
Nauta wv de Jong, C. Catherina Jacob Backerstraat 12
Roffel wv de Graaf, A. Anna Jacob Backerstraat 13
Roi, S. La Sietse Jacob Backerstraat 14
Visser, L. Leonarda Jacob Backerstraat 15
Hoogeveen, H. Hendrik Jacob Backerstraat 16
Spaanderman, J. Jacob Jacob Backerstraat 17
Heide wv de Boer, T. v.d. Trijntje Jacob Backerstraat 18
Plat, G. Gooitske Jacob Backerstraat 19
Zee, D. v.d. Dlrk Jacob Backerstraat 20
Wiersma, S. Sietze Jacob Backerstraat 21
Schoot, C. v.d. Cornelis Jacob Backerstraat 22
Brijder, B. Berend Jacob Backerstraat 23
Norbruis, R. Rintje Jacob Backerstraat 24
Nauta, W. Willem Jacob Backerstraat 25
Huizenga, A. Auke Jacob Backerstraat 26
Visser, J. Jurjen Jacob Backerstraat 27
Jaarsma, A. Arjen Jacob Backerstraat 28
Goslinga, H. Hein Jacob Backerstraat 29
Hoeksma, C.P. Christiaan Jacob Backerstraat 29
Munniksma, D. Dirk Jacob Backerstraat 30
Huijser, D. Douwe Jacob Backerstraat 31
Meer, A. v.d. Ate Jacob Backerstraat 32
Bos, J. Jan Jacob Backerstraat 33
Kroese, D.G. Dirk Jacob Backerstraat 34
Cornel, J. Jacobus Jacob Backerstraat 35
Heide, J. v.d. Jan Jacob Backerstraat 36
Monsma, G. Gerrit Jacob Backerstraat 37
Attema, M. Magnus Jacob Backerstraat 39
Plaats, J. v.d. Johannes Jacob Backerstraat 41
Turenbeek, S.P. Sijbe Jacob Backerstraat 43
Vries wv Wiersma, G. de Grietje Jan Ruurdstraat 3
Driesten, W. van Watze Jan Willem Frisostraat 1
Alkema, J. Johannes Jan Willem Frisostraat 2
Valk, G. de Gerrit Jan Willem Frisostraat 3
Clercq, A.J. le Adriaan Jan Willem Frisostraat 4
Westerbeek, J. Jan Jan Willem Frisostraat 5
Groot, C. de Cornelis Jan Willem Frisostraat 6
Broersma, B. Bauke Jan Willem Frisostraat 7
Elsinga, IJ.J. IJde Jan Willem Frisostraat 8
Markenstein, J. Jozef Jan Willem Frisostraat 9
Vellinga, L. Louis Jan Willem Frisostraat 10
Kaale, H. Hendrik Jan Willem Frisostraat 11
Slacht, H. v.d. Harm Jan Willem Frisostraat 12
Frolich, K. Klaas Jan Willem Frisostraat 13
Pruik wv Faber, A. Antje Jan Willem Frisostraat 13
Diepveen, J. Johannes Jan Willem Frisostraat 14
Dijkstra, R. Rindert Jan Willem Frisostraat 15
Gonggrijp, W. Willem Jan Willem Frisostraat 16
Graaf, S. de Simon Jan Willem Frisostraat 17
Hijlkema, E. Eibert Jan Willem Frisostraat 18
Smits, G. Gerlof Jan Willem Frisostraat 19
Schoot, J.J. Jan Jan Willem Frisostraat 20
Winkel, B. Bauke Jan Willem Frisostraat 21
Koopman, A. Alko Jan Willem Frisostraat 22
Dijkstra, H. Homme Jan Willem Frisostraat 23
Zee, S. v.d. Sipke Jan Willem Frisostraat 24
Stoelinga, L. Jan Willem Frisostraat 25
Witteveen wv Stoelinga, S.P. Susanne Jan Willem Frisostraat 25
Faulhaber, C.O. Christaan Jan Willem Frisostraat 26
Heeres, J. Jeep Jan Willem Frisostraat 27
Alberda, J. Johannes Jan Willem Frisostraat 28
Dijkstra, M. Marten Jan Willem Frisostraat 29
Norg, D.J. Dirk Jan Willem Frisostraat 30
Amels, W. Wiebe Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 1
Boomsma, P. Pieter Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 2
Thio, T.L. Tjin Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 3
Hagen, J. Johan Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 4
Schreefel, F.N. Frits Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 5
Draaisma, D. Dirk Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 6
Mik, J.W. de Jan Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 7
Rozeboom, J. Johannes Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 8
Bakker, W. Willem Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 9
Toeter, H. Hendrik Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 11
Bergsma, W. Willem ? Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 13
Kelder, H. Hendrik Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 15
Schoot, K. Klaas Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 20
Post, F. Folkert Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 22
Keulen, C.S. van Cornelis Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 24
Leutholff, W. Wilhelm Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 26
Scheepstra, E.J. Ignatius Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 28
Hoeve, A. Albert Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 30
Wal, B. v.d. Bonne Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 30
Sinnema, P. Pieter Jhr. A.F. de Sav. Lohmanstraat 32
Hoogeveen, A. Anne Johan de Wittstraat 1
Boersma, J. Johannes Johan de Wittstraat 2
Vellinga, C. Cornelia Johan de Wittstraat 3
Aukema, A.J. Auke Johan de Wittstraat 4
Vries, O.H.M. de Otto Johan de Wittstraat 5
Dijkstra, S.H. Sjoukje Johan de Wittstraat 6
Meijer, J. Jan Johan de Wittstraat 7
Walta, J.D. Jan Johan de Wittstraat 8
Nap, B. Bastiaan Johan de Wittstraat 9
Blasel, A.H. Alfred Johan de Wittstraat 10
Straten, M. van Marten Johan de Wittstraat 11
Algera, J. Jacob Johan de Wittstraat 12
Meer, S. v.d. Sije Johan de Wittstraat 13
Koster, J. Jan Johan de Wittstraat 14
Jorna, B. Bauke Johan de Wittstraat 15
Bergsma, A. Aan Johan de Wittstraat 16
Botma, D.M. Dirk Johan de Wittstraat 17
Schravendeel, P.C. Pleun Johan de Wittstraat 18
Abma, M. Murk Johan de Wittstraat 19
Huijser, J.A. Jan Johan de Wittstraat 20
Gorter, T. de Thomas Johan de Wittstraat 22
Giliams, H. Hendrik Johan de Wittstraat 23
Minderhout, J. Johannes Johan de Wittstraat 25
Stienstra, W. Wiebe Johan de Wittstraat 26
Bloem, A. Arjen Johan de Wittstraat 27
Knop, P.J. Pieter Johan de Wittstraat 28
Quisenaerts, L.C.J. Ludovicus Johan de Wittstraat 29
Groot, C. de Christoffel Johan de Wittstraat 30
Flierstra, IJ. IJnze Kanaalweg
Jonkman, T. Teije Kanaalweg 4
Vries, J.A. de Johannes Kanaalweg 8
Haslinga, A. Alle Kanaalweg 10
Berg, I.J. v.d. Izebrand Kanaalweg 12
Pinkster, J. Jan Kanaalweg 14
Haitsma, J. Jurjen Kanaalweg 16
Berman, N.J. Nicolaas Kanaalweg 17
Haitsma, J. Jurjen Kanaalweg 18
Berger, W. Willem Kanaalweg 22
Vlietstra, S.C. Sipke Kanaalweg 24
Groenheide, M. Martinus Kanaalweg 26
Jellema, Y. Yeme Kanaalweg 26
Berg wv de Jong, K.A. v.d. Klaassina Kanaalweg 28
Nobels, J. Johannes Kanaalweg 30
Zeldenrust, J. Jan Kanaalweg 32
Rosendal, D. Dirk Kanaalweg 34
Hoekstra wv de Vries, G. Grietje Kanaalweg 36
Wijk, J. v.d. Jurjen Kanaalweg 38
Nottelman, J.S. Jan Kanaalweg 40
Graaf wv Bijl, L.M. de Lena Kanaalweg 42
Zee, B.P. v.d. Bernardus Kanaalweg 44
Albeda, W. Willem Kanaalweg 46
Kooistra, IJ. IJtsen Kanaalweg 48
Haan, D. Dirk Kanaalweg 50
Nijkamp, H. Hendrikus Kanaalweg 52
Brunia, J. Jan Kanaalweg 54
Haitsma, D. Dirk Kanaalweg 76
Berg, J. v.d. Jan Kanaalweg 78
Jager wv Groen, H.T. Hillechien Kanaalweg 80
Vries, J. de Jacob Kanaalweg 82
Grobbe, C. Christiaan Kanaalweg 84
Visser, A. Albert Kanaalweg 86
Dijkstra, A. Arjen Karremanstraat 12
Keijser, H. Hendrikus Karremanstraat 13
Taekema, G. Geert Karremanstraat 14
Vellinga, T. Tjerk Karremanstraat 15
Vlies, J. v.d. Jan Karremanstraat 16
Bogaard wv de Bruin, L. Lipkje Karremanstraat 18
Knol, H. Hans Karremanstraat 19
Nielsen wv Taekema, A. Angenietje Karremanstraat 20
Souverein, A. Arie Karremanstraat 21
Volbeda, J. Jacob Karremanstraat 22
Lutskes, D. Dirk Karremanstraat 23
Wacht, J. de Jeen Karremanstraat 24
Fortuin, G.P. Gerrit Karremanstraat 25
Flisijn wv Bakker, A. Antje Karremanstraat 26
Attema, G. Geert Karremanstraat 27
Weima, A. Anne Karremanstraat 28
Zeilmaker, R.P. Pietje Kerkpad 1
Glas, W. Wijbe Kerkpad 1b
Kooistra, T. Tjalllng Kerkpad 2
Vlieger, J. Jelle Kerkpad 4
Verzandvoort, N. Nicolaas Kerkpad 12
Veltman wv Willekes, J. Janke Kerkpad 14
Niemeijer, J. Jan Kerkpad 16
Helvrich, J. Jelle Kerkpad 18
Schotanus, H. Hantje Kerkpoortstraat 3
Jong, D. de Douwe Kerkpoortstraat 5
Huizinga, M. Matthijs Kerkpoortstraat 6
Bergsma, H. Harmen Kerkpoortstraat 8
Gaast, T. v.d. Tjietse Kerkpoortstraat 9
Bleeker wv Schoot, T. Trijntje Kerkpoortstraat 10
Tichelaar, R. Rients Kerkpoortstraat 10
Weerd, M. de Maria Kerkpoortstraat 11
Dijk, IJ. van IJtzen Kerkpoortstraat 12
Rozema wv v.d. Bos, R. Romkje Kerkpoortstraat 13
Hoekstra, P. Pieter Kerkpoortstraat 14
Riem, P. Pieter Kerkpoortstraat 16
Weide, N. v.d. Nis Kerkpoortstraat 18
Bruin, D. de Dirk Kerkpoortstraat 20
Karsten, P.L. Piet Kerkpoortstraat 22
Zee, Z. v.d. Zacheus Kerkpoortstraat 25
Dieken, K. van Klaas Kerkpoortstraat 31
Bouma, G.J. Gerhardus Kerkpoortstraat 53
Bijlsma, J. Jan Kerkpoortstraat 55
Veltman, R.P. Rudolphus Kerkpoortstraat 57
Bruin, S. de Sijbren Kerkpoortstraat 59
Joren, C. Cornelis Kerkpoortstraat 63
Wassenaar, P. Pieter Kerkpoortstraat 65
Godthelp, H. Hendrik Kerkpoortstraat 67
Jager, P.W. Poppe Kerkpoortstraat 69
Zee, H.H. v.d. Hijlke Kerkpoortstraat 75
Jansen, J.D. Johannes Kerkpoortstraat 77
Bakker, J. Jan Kimswerderweg
Hofma, W. Wijbe Kimswerderweg
Hilwerda, S. Sies Kimswerderweg 1
Koning, A. de Anthonij Kimswerderweg 2
Feikema, D. Dirk Kimswerderweg 3
Kooi, G. v.d. Grietje Kimswerderweg 4
Meinsma, R. Reinder Kimswerderweg 5
Switink, J. Jacob Kimswerderweg 5
Kerkhoven, G. Geertie Kimswerderweg 6
Bock, G.W. de Germen Kimswerderweg 7
Jongsma, M. Meindert Kimswerderweg 8
Leijenaar, R. Rients Kimswerderweg 9
Vries, K. de Klaas Kimswerderweg 10
Hettinga, J. Jochem Kimswerderweg 11
Soolsma, J. Jan Kimswerderweg 12
Tichelaar, S. Sijtse Kimswerderweg 12
Berndes, H. Hermanus Kimswerderweg 13
Faber, W. Willem Kimswerderweg 14
Homminga, S. Sjieuwke Kimswerderweg 15
Plat, D. Dirk Kimswerderweg 16
Vries, S. de Sake Kimswerderweg 17
Kerpel wv Kooijman, A.P. Aletta Kimswerderweg 18
Schoot, D. v.d. Dirk Kimswerderweg 19
Drukker, D. Derk Kimswerderweg 20
Guldenar, R.Z. Rudolf Kimswerderweg 22
Jong, L. de Lucas Kimswerderweg 24
Bolman, W. Wieger Kimswerderweg 26
Olivier, A. Adam Kimswerderweg 28
Olivier, A. Alie Kimswerderweg 28
Faber, W.H. Wolterus Kimswerderweg 30
Ligthart, C. Catrinus Kimswerderweg 32
Heide, E. v.d. Egbert Kimswerderweg 34
Koopmans, R.P. Rudolf Kimswerderweg 35
Andringa, N.J. Nicolaas Kimswerderweg 36
Brouwer, A. Age Kimswerderweg 38
Dijkstra, B. Baukje Kimswerderweg 38
Aukema, D.J. Derk Kimswerderweg 40
Bosma, J.M. Johannes Kimswerderweg 42
Volbeda, R. Rommert Kimswerderweg 44
Zuiderhof, J. Jan Kimswerderweg 46
Oosterbaan, L. Lieuwe Kimswerderweg 48
Poortstra, D. Douwe Kimswerderweg 68
Vries, H. de Hendrik Klaverbladstraat 12
Wal, T. v.d. Tjalling Klaverbladstraat 14
Entjes, S. Steven Klaverbladstraat 16
Vries, T. de Tjalke Klaverbladstraat 18
Posthuma wv de Vrij, H. Henderina Kleine Bredeplaats 2
Jong wv Zijlstra, G. de Geertje Kleine Bredeplaats 4
Scheffer, J. Jelte Kleine Bredeplaats 6
Roukema, J. Jan Kleine Bredeplaats 7
Jong, M. de Martinus Kleine Bredeplaats 8
Weitenberg, H. Heribertus Kleine Bredeplaats 9
Zeinstra, W. Wilhelmus Kleine Bredeplaats 10
Buisman, W. Willem Kleine Bredeplaats 12
Kuipers, J. Johannes Kleine Bredeplaats 13
Radder, A. de Arie Kleine Bredeplaats 14a
Bouma, W.A.M. Willem Kleine Bredeplaats 15
Breidenbach, D. Dooye Kleine Bredeplaats 16
Drost, J. Jitze Kleine Bredeplaats 16
Huizinga, J. Jentje Kleine Bredeplaats 17
Pennewaard, J. Jan Kleine Bredeplaats 18
Feenstra, L. Luitzen Kleine Bredeplaats 19
Postma, J.S. Johannes Kleine Bredeplaats 20
Feenstra, H. Hendrik Kleine Bredeplaats 20b
Fopma, H.J. Hendericus Kleine Bredeplaats 21
Veltman, L.G. Leonardus Kleine Bredeplaats 23
Kamsma, S. Simon Kleine Bredeplaats 24
Molen, P. v.d. Piet Kleine Bredeplaats 25
Brandi, T. Theodorus Kleine Kerkstraat 2
Bogards, P. Pieter Kleine Kerkstraat 5
Helfrich wv v.d. Plaats, A. Aafke Kleine Kerkstraat 7
Helfrich, J. Jan Kleine Kerkstraat 8
Faber wv Zijlstra, J. Janke Kleine Kerkstraat 14
Ettema, F.J. Folkert Kleine Kerkstraat 18
Sietses, D. Dirk Kleine Ossenmarkt 2
Tamminga, J. Johan Kleine Ossenmarkt 6
Jilderts, J.D.P. Jacobus Kluerd 1
Hoekstra, J. Johannes Kluerd 2
Harmens, A. Aldert Kluerd 3
Pander, T.R. Tjipko Kluerd 4
Woude, T. v.d. Tjipke Kluerd 5
Heide, D. v.d. Dirk Kluerd 6
Knol, U. Uilke Kluerd 7
Wijk, J.K. van Jan Kluerd 8
Vellinga, O. Oepke Kluerd 9
Vries, W. de Watze Kluerd 10
Vries, V.R. de Vechteriaan Kluerd 11
Tot, N.J. Nicolaas Kluerd 12
Plaats, E. v.d. Evert Koningin Emmastraat 1
Dijkstra wv Jellema, T.H. Treintje Koningin Emmastraat 2
Boer, H. de Herman Koningin Emmastraat 3
Frolich, P. Pieter Koningin Emmastraat 4
Boer, P.J. den Petrus Koningin Emmastraat 5
Kramer, H. Hendrik Koningin Emmastraat 6
Krol, J.J. Jan Koningin Emmastraat 7
Hiemstra, F. Frederik Koningin Emmastraat 8
Willekes, J.D. Johannes Koningin Emmastraat 9
Lolkema, L. Lodewijk Koningin Emmastraat 10
Berends, J. Johannes Koningin Emmastraat 11
Meijers, T. Teunis Koningin Emmastraat 12
Munniksma, H. Harmen Koningin Emmastraat 13
Vries, C. de Christiaan Koningin Emmastraat 14
Eeken, S. van Sijbe Koningin Emmastraat 15
Boer, E.Y. de Erik Koningin Emmastraat 16
Hulleman, P.G. Peter Koningin Emmastraat 17
Feringa, G. Geert Koningin Emmastraat 18
Koerts, K. Koenraad Koningin Emmastraat 19
Schaick, A.W. van Albertus Koningin Emmastraat 20
Hoek, P. Pieter Koningin Emmastraat 21
Huizenga, H.J. Hendrik Koningin Emmastraat 22
Bambach, B. Bartholomeus Koningin Emmastraat 23
Rooij, C.P. de Cornelis Koningin Emmastraat 24
Buijs, W. Willem Koningin Emmastraat 25
Ronde wv Schikker, A. de Anne Koningin Emmastraat 26
Schikker, W. Wouter Koningin Emmastraat 26
Overzet, F. Fokke Koningin Emmastraat 27
Weewer, P. Pieter Koningin Emmastraat 28
Zandstra, W. Willem Koningin Emmastraat 29
Hoogeveen, G. Geert Koningin Emmastraat 30
Mellema, J. Jan Koningin Julianastraat 2
Jager, W. de Walle Koningin Julianastraat 10
Jong, T. de Taeke Koningin Julianastraat 12
Wal, S. v.d. Sjouke Koningin Julianastraat 14
Kingma, P. Petrus Koningin Julianastraat 16
Rammelo, P. F.N. Pieter Koningin Julianastraat 16
Veen, G.W. v.d. Gerrit Koningin Wilhelminastraat 1
Tichelaar, T. Tjerk Koningin Wilhelminastraat 2
Siezeling wv Woudstra, S. Syke Koningin Wilhelminastraat 3
Visser wv Smitshuijsen, G. Gesina Koningin Wilhelminastraat 3a
Wagenaar, C. Cornelia Koningin Wilhelminastraat 4
Visser, N. Neeltje Koningin Wilhelminastraat 5
Eijgelaar, H. Hielkje Koningin Wilhelminastraat 5a
Wijtsma, H. Haring Koningin Wilhelminastraat 6
Visser, C. Catharina Koningin Wilhelminastraat 7
Hoekstra, T. Tjeerd Koningin Wilhelminastraat 7a
Houtsma, B. Bauke Koningin Wilhelminastraat 8
Ypma, J. Jetske Koningin Wilhelminastraat 9
Blok, A. Arie Koningin Wilhelminastraat 9a
Nijkamp, D.J. Dirk Koningin Wilhelminastraat 10
Kwast, M. Marten Koningin Wilhelminastraat 11
Hoekstra, R. Rindert Koningin Wilhelminastraat 11a
Vellinga wv Severein, G. Grietje Koningin Wilhelminastraat 12
Ehlhardt, J. Jacob Koningin Wilhelminastraat 13
Beverlo, B. Bouwe Koningin Wilhelminastraat 13a
Vliegenthart, A. Arie Koningin Wilhelminastraat 14
Andel, M. van Marten Koningin Wilhelminastraat 15
Jong, K. de Klaas Koningin Wilhelminastraat 15a
Ponte, R. Rijk Koningin Wilhelminastraat 16
Herrema wv Stinstra, R. Renkje Koningin Wilhelminastraat 17
Ponte, R. Rijk Koningin Wilhelminastraat 17a
Wassenaar, J. Jelke Koningin Wilhelminastraat 18
Souverein, M. Magnus Koningin Wilhelminastraat 19
Lijn, H. Heert Koningin Wilhelminastraat 19a
Nota, W. Wiebe Koningin Wilhelminastraat 20
Koom, P. Pieter Koningin Wilhelminastraat 21
Zantinga wv Koning, S. Sijke Koningin Wilhelminastraat 21a
Bos, J. Jan Koningin Wilhelminastraat 22
Schepen wv Alkema, S. van Sepkje Koningin Wilhelminastraat 23
Hurck, J. van Julius Koningin Wilhelminastraat 23a
Vrij, W. de Willem Koningin Wilhelminastraat 24
Zwart wv v.d. Meulen, A. Anna Koningin Wilhelminastraat 25
Roodhof, J. Jitte Koningin Wilhelminastraat 25a
Bouma wv Vellinga, G.W. Geertje Koningin Wilhelminastraat 26
Vries wv Hoogeveen, G. de Geertje Koningin Wilhelminastraat 27
Jorritsma, J. Jan Koningin Wilhelminastraat 27a
Helfrich, S. Sipke Koningin Wilhelminastraat 28
Weide, R. v.d. Reintje Koningin Wilhelminastraat 29
Koster, W. Willem Koningin Wilhelminastraat 30
Palma, L. Lammert Koningin Wilhelminastraat 31
Hornstra, U. Uilke Koningin Wilhelminastraat 31a
Posthuma, J. Jasper Koningin Wilhelminastraat 32
Reiker, L. Lieuwe Koningin Wilhelminastraat 33
Bouma, K. Klaas Koningin Wilhelminastraat 33a
Schabbing wv Jaspers, F. Froukje Koningin Wilhelminastraat 34
Cleton, B. Bastiaan Koningin Wilhelminastraat 35
Rossum, A. van Arie Koningin Wilhelminastraat 35a
Tolsma wv v.d. Wal, I. Ietje Koningin Wilhelminastraat 36
Bos, T. Trijntje Koningin Wilhelminastraat 37
Posthuma, P. Petrus Koningin Wilhelminastraat 37a
Berends, J. Jan Koningin Wilhelminastraat 38
Vonk, J. Jacob Koningin Wilhelminastraat 38
Baarda, O. Okke Koningin Wilhelminastraat 39
Nagel, J. Johannes Koningin Wilhelminastraat 39a
Quisenaerts, F.J.L. Franciscus Koningin Wilhelminastraat 40
Stofregen wv v.d. Veeke, C. Carolina Koningin Wilhelminastraat 42
Bos, A. Aries Koningin Wilhelminastraat 44
Zijlstra, A. Anne Koningin Wilhelminastraat 44a
Jorna, J. Johannes Koningin Wilhelminastraat 46
Vries, G. de Gerrit Koningin Wilhelminastraat 46a
Esveld, J. van Johannes Koningin Wilhelminastraat 48
Heide, J. v.d. Jan Koningin Wilhelminastraat 48a
Jellema, H. Harmen Koningin Wilhelminastraat 50
Ruijrok, W.J.A. Wilhelmina Koningin Wilhelminastraat 50a
Kuiper, R. Rintje Koningin Wilhelminastraat 52a
Brandenburg, C.J. Christina Koningin Wilhelminastraat 54
Janzen, E. Egbert Koningin Wilhelminastraat 54
Meines, H.J. Hendrik Koningsbrug 1
Glas, K. Klaaske Kruisstraat 5
Wierda, C. Cornelis Kruisstraat 7
Hoeksma, H. Hendrik Kruisstraat 9
Oost Indien, R. Roelof Kruisstraat 10
Jansen, H.J. Hendrikus Kruisstraat 12
Jansen, W.G. Wiebenna Kruisstraat 12
Ettema, D.A. Dominicus Kruisstraat 14
Zee, W. v.d. Wybren Kruisstraat 16
Vellinga, J. Jacob Lammert Warnderssteeg 9
Alberda, J. Jan Lammert Warnderssteeg 10a
Jonkman, P. Pieter Lanen 2
Gonggrijp, F. Frederik Lanen 4
Attema, S. Siebe Lanen 6
Wit, G. de Geert Lanen 7
Groot, K. de Klaes Lanen 9
Bruin, T. de Taeke Lanen 11
Kapper, J. Jakob Lanen 12
Abma wv Hoekstra, J. Janke Lanen 14
Dijk, G. van Gerard Lanen 14a
Haarsma, B. Bauke Lanen 15a
Kamstra wv Knoop, H.C. Helena Lanen 16
Uijthof, A. Andries Lanen 17
Sjollema, A.J. Andries Lanen 19
Leistra, W. Wietze Lanen 19a
Huijser, J.F. Jan Lanen 20
Wouters, J. Jacob Lanen 22
Meij, E. v.d. Evert Lanen 24
Tigchelaar, A. Arnoldus Lanen 26
Schotanus, J. Jelle Lanen 28
Rinkema, W. Willem Lanen 28a
Huisman wv v.d. Zweep, E.C. Elisabeth Lanen 30
Drukker, M. Mient Lanen 32
Faber, J. Jan Lanen 33
Veen wv Westerhuis, P. v.d. Pietje Lanen 35
Jorna, S. Sjouke Lanen 36
Krol, H.A. Henricus Lanen 37
Kuipers, H. Hendrik Lanen 38
Feenstra, H. Hinderikus Lanen 39
Tuin, J.E. v.d. Jan Lanen 40
Dekker, J. den Jenneke Lanen 41
Koster, O.H.M. Otto Lanen 41
Flinker, H.J. Herman Lanen 42
Meulen wv Helfrich, C. v.d. Cornelia Lanen 42a
Visser, S. Sijbrigje Lanen 43
Plaats, P. v.d. Pieter Lanen 44
Folkertsma, M. Minne Lanen 44a
Postema wv v.d. Tuin, E. Eelkjs Lanen 44a
Tuin, H. v.d. Haije Lanen 44a
Meulen, G. v.d. Gerrit Lanen 45
Rijfkogel, J. Johannes Lanen 46
Toering, A. Andries Lanen 47
Beuker wv v.d. Meer, M. Marijke Lanen 48
Olivier, A. Age Lanen 49
Posthuma, B. Bartele Lanen 50
Hilwerda, W. Willem Lanen 52
Smeden, J.R.E. van Johannes Lanen 56
Westra, F. Fedde Lanen 57
Heide, L. v.d. Laurentius Lanen 60
Mobach wv Holzman, J. Janke Lanen 62
Nieuwland, J. Julius Lanen 63
Houtsma wv v.d. Molen, B. Baukje Lanen 64
Koning, B. Bokke Lanen 67
Wit, D. de Douwe Lanen 69
Westerhuis, A.H. Ate Lanen 70
Alkema, T. Tjalling Lanen 70a
Burghout, J. Johannes Lanen 71
Raspe, H. Hindrik Lanen 71a
Zee, P.R. v.d. Philippus Lanen 72
Koopmans, F.J. Frederik Lanen 74
Hondema, M.S. Menno Lanen 76
Hondema, A. Andries Lanen 76a
Beuker, J. Jelle Lanen 77
Meijer wv v.d. Schaaf, E. Elisabeth Lanen 78
Wilbrink, G.H. Georgius Lanen 78a
Faber wv Kwast, A. Aukje Lanen 79a
Hoogendoom, A. Aalbert Lanen 80
Bakker wv Schaagsma, P. Pietertje Lanen 81a
Anema wv Krol, S. Sieuwke Lanen 82
Jorna, H.IJ. Herman Lanen 82a
Dekker, D. Dirk Lanen 84
Westerterp, C. Cornelis Lanen 85
Schoot, J. Johannes Lanen 86
Lautenbach wv Elgersma, A. Aafke Lanen 87
Krol, F.J.J. Franciscus Lanen 91
Krootjes, L.J. Lambertus Liemendijk 2
Boomstra, W. Watze Liemendijk 4
Nielsen, S. Sjoerd Liemendijk 6
Wouters, L. Luutzen Liemendijk 8
Halma, W. Willem Liemendijk 10
Hoop, J. de Jemke Liemendijk 10
Jorna, S. Sjouke Liemendijk 12
Breidenbach wv Beuker, M. Mieke Liemendijk 14
Posthuma, P.D. Petrus Liemendijk 16
Weewer, F. Frederik Liemendijk 18
Bergsma, B. Bouke Liemendijk 20
Mesken, G. Gerard Liemendijk 20
Bergsma, A. Anne Liemendijk 20a
Bergsma, H. Harmen Liemendijk 20a
Visser wv Bergsma, G. Gerritje Liemendijk 20a
Houwelingen, M. van Marinus Liemendijk 20b
Dijkstra, A. Augustinus Liemendijk 20c
Dijkstra, F. Feike Liemendijk 20d
Attema, W. Wiebe Liemendijk 22
Zee, R. v.d. Ruurd Liemendijk 38a
Hoek wv Anema, E.M.N. v.d. Elfriede Liemendijk 40
Scheffer, J. Jacob Liemendijk 40
Stellingwerf, S. Siebe Liemendijk 42
Kuurstra, J. Johanna Lombardstraat 2
Pol, J. v.d. Johannes Lombardstraat 2b
Jasper wv Knol, W. Wietske Lombardstraat 4
Molen, B. v.d. Bonne Lombardstraat 8
Gonggrijp, Y. Yde Lombardstraat 10
Graaf, T. de Taeke Lombardstraat 10a
Anema, J. Jan Ludingaweg 2
Zijlstra, J.E. Jan Ludingaweg 4
Feber, J.F. de Jan Ludingaweg 6
Tjalsma, F. Fedde Ludingaweg 8
Wit, A. de Albert Ludingaweg 10
Brandes, G.A. George Ludingaweg 12
Heeteren Wedding wv Croese, E.E. van Engelina Ludingaweg 14
Schreur, A. Age Ludingaweg 16
Werner, H.H. Hermanus Ludingaweg 18
Schaap, A. Ane Ludingaweg 20
Willemsma, M.J. Marten Ludingaweg 22
Kingma, S. Siibrand Ludingaweg 24
Rijskamp, P. Pieter Ludingaweg 26
Miedema, P.R. Pieter Ludingaweg 28
Steenbergen, H. Hendrik Ludingaweg 30
Koster, A. Andries Ludingaweg 32
Nagel, J. Jacob Ludingaweg 34
Oldenburger, A. Andreas Ludingaweg 36
Werf, N. v.d. Nicolaas Ludingaweg 38
Raan, G.C. van Gerardus Midlumerlaan 1
Althusius, H. Harm Midlumerlaan 2
Baantjer wv Bos, G. Gerritje Midlumerlaan 2
Banning wv Nauta, J. Joukje Midlumerlaan 2
Drooge, J. van Jan Midlumerlaan 2
Frolich, Y. Ytje Midlumerlaan 2
Heide wv v.d. Plaats, G. v.d. Geertje Midlumerlaan 2
Hellingwerf wv Lolkema, A. Antje Midlumerlaan 2
Huese, C. Coenraad Midlumerlaan 2
Kerkhoven, G.N. Gerrit Midlumerlaan 2
Kijlstra wv Tigchelaar, S.H. Saakje Midlumerlaan 2
Kroon, J. Jacobus Midlumerlaan 2
Lichtendahl, P. Pier Midlumerlaan 2
Meij, J. v.d. Jouke Midlumerlaan 2
Meulen wv Dijkma, T. v.d. Trijntje Midlumerlaan 2
Nijkamp, J. Johannes Midlumerlaan 2
Reiners, N. Nicolaas Midlumerlaan 2
Roorda, D. Douwe Midlumerlaan 2
Schievink, A. Auke Midlumerlaan 2
Schievink wv Havinga, S. Sijke Midlumerlaan 2
Sluis, S. v.d. Sake Midlumerlaan 2
Stellingwerff, J. Jan Midlumerlaan 2
Veen wv Eijgelaar, M. v.d. Margjen Midlumerlaan 2
Vellinga, P. Pieter Midlumerlaan 2
Vries, Y. de Ype Midlumerlaan 2
Weerd, J. v.d. Johanna Midlumerlaan 2
Siegers, J. Jacob Midlumerlaan 3
Meij, L. v.d. Lourens Midlumerlaan 4
Dost, H.K. Harm Midlumerlaan 5
Haan wv Glastra van Loon, E. de Elske Midlumerlaan 6
Braaksma, S. Sijbren Midlumerlaan 7
Marton, K. Klaas Midlumerlaan 8
Gaaikema, H.H. Harm Midlumerlaan 9
Overzet, F. Fokke Midlumerlaan 10
Meer, P. v.d. Petrus Midlumerlaan 14
Glas, J. Jan Midlumerlaan 17
Glas, S. Sibbertus Midlumerlaan 17a
Kingma, R. Ritske Midlumerlaan 17b
Oving, A. Albertus Midlumerlaan 18
Pol, B. Berend Midlumerlaan 19
Kamstra, J. Jan Midlumerlaan 20
Brijder, G.J. Gerrit Midlumerlaan 22
Haijtsma, C. Cornelis Midlumerlaan 23
Mulder, R. Rein Midlumerlaan 25
Glazema wv Alberda, F. Francina Midlumerlaan 26
Vries, P. v.d. Pieter Midlumerlaan 28
Jumelet, H. Hendrik Midlumerlaan 29
Asperen, G.P. Gerlof Midlumerlaan 30
Baarda, C. Cornelis Midlumerlaan 31
Snel, J. Johannes Midlumerlaan 32
Spoel, R. v.d. Ruurd Midlumerlaan 33
Zwerver, W. Wieske Midlumerlaan 34
Boer, D. de Douwe Midlumerlaan 35
Sieperda, R.H. Ruurd Midlumerlaan 36
Zeldenrust wv Sieperde, L. Liesbert Midlumerlaan 36
Oswald, H.S. Hendrikus Midlumerlaan 37
Banga, A.W. Albert Midlumerlaan 38
Bomhof, J. Jan Midlumerlaan 39
Bosman, R.H. Richard Midlumerlaan 40
Postma, J. Janke Midlumerlaan 41
Bulthuis, A. Arnoud Midlumerlaan 42
Ho Soe, H. H. Midlumerlaan 42x
Napel, S. ten Sijbren Midlumerlaan 43
Hoogland, K.C. Klaas Midlumerlaan 44
Janzen, W.D. Wijbrandus Midlumerlaan 45
Bijma, T. Tjalling Midlumerlaan 46
Plet, J. Johannes Midlumerlaan 47
Anema, P. Pieter Midlumerlaan 48
Hoogland, D. Dirk Midlumerlaan 49
Cornel, H.J. Henricus Midlumerlaan 50
Nielsen, D. Dirk Midlumerlaan 51
Vries, J. de Jeen Midlumerlaan 52
Smilder, P. Pieter Midlumerlaan 53
Vellinga, M. Melle Midlumerlaan 54
Esveld, G. Gerrit Midlumerlaan 55
Es, J. van Johannes Midlumerlaan 56
Swart, F. de Fokke Midlumerlaan 57
Nammensma wv v.d. Schaar, H. Hiltje Midlumerlaan 58
Post, R. Roelof Midlumerlaan 59
Jong, L. de Lodewijk Midlumerlaan 60
Tigchelaar, G. Gerrit Midlumerlaan 61
Jong, H.A. de Harry Midlumerlaan 62
Voogd, Bomifacius Bonifacius Midlumerlaan 63
Smeding, H. Hendrik Midlumerlaan 64
Glastra van Loon, H.A. Hendrik Midlumerlaan 65
Terpstra, W. Wijbren Midlumerlaan 66
Schoot, J.C. v.d. Jeep Midlumerlaan 67
Besselse, H. Hendrik Midlumerlaan 68
Kolthoff, G.W. Gerhard Midlumerlaan 70
Veenhuizen, C. van Coenraad Midlumerlaan 71
Zwanenburg, J.A. Johannes Midlumerlaan 72
Driessen wv Postma, J.M. Johanna Midlumerlaan 73
Schaaf, Y. v.d. Yntje Midlumerlaan 75
Lubbers, T. Thije Midlumerlaan 76
Blom, J.T. Jacob Midlumerlaan 77
Roorda, P.M.T. Paul Midlumerlaan 79
Kuiken, J. Jan Midlumerlaan 81
Sperling, J.K. Jacob Midlumerlaan 83
Daane, G.E.A. Gabriel Midlumerlaan 85
Posthuma, J. Jelle Midlumerlaan 87
Woude, B. v.d. Bouwe Nicolaas Baurstraat 1
Woude, H.W. v.d. Hendrik Nicolaas Baurstraat 1
Woude, K. v.d. Karel Nicolaas Baurstraat 1
Geerdink, J.J. Johannes Nicolaas Baurstraat 2
Schuil, S.A. Simon Nicolaas Baurstraat 3
Oosterhuis, J. Johannes Nicolaas Baurstraat 4
Hemstra, P. Pier Nicolaas Baurstraat 5
Ploeg, J. v.d. Johannes Nicolaas Baurstraat 6
Graaf, W. de Willem Nicolaas Baurstraat 7
Wit, M. Meindert Nicolaas Baurstraat 8
Leijenaar, R. Ruurd Nicolaas Baurstraat 9
Napel, J. ten Jochem Nicolaas Baurstraat 10
Tichelaar, T. Tjerk Nicolaas Baurstraat 11
Zaagmans, W. Willem Nicolaas Baurstraat 11
Veltman, A. Anne Nicolaas Baurstraat 12
Dalen, B. van Bastiaan Nicolaas Baurstraat 13
Alberda, P. Pieter Nicolaas Baurstraat 14
Spiering, W.A. Willem Nicolaas Baurstraat 15
Houbeijn, H. Harmen Nicolaas Baurstraat 16
Overzet, H. Henderlkus Nicolaas Baurstraat 17
Plekker, F. Feike Nicolaas Baurstraat 18
Outhuijse wv Schoot, A.S.M. Anna Nicolaas Baurstraat 19
Graaf, W. de Willem Nicolaas Baurstraat 20
Fortujn, S. Sjoerd Nicolaas Baurstraat 21
Zeijlmaker wv Horna, A.C. Anna Nicolaas Baurstraat 22
Kwast wv Nagel, C.L. Catharina Nicolaas Baurstraat 23
Tijsma, G. Gosse Nicolaas Baurstraat 24
Kaijser wv Leijenaar, J. Jitske Nicolaas Baurstraat 25
Leijenaar, T. Nicolaas Baurstraat 25
Wierda, P. Pier Nicolaas Baurstraat 26
Lemstra, J. Jan Nicolaas Baurstraat 27
Nimwegen, J. van Jakob Nicolaas Baurstraat 28
Meulen, A. v.d. Andries Nicolaas Baurstraat 29
Lunsingh, T. Thijs Nicolaas Baurstraat 30
Taekema, K. Kornelis Nicolaas Baurstraat 30
Zee, M. v.d. Martinus Nicolaas Baurstraat 31
Jong, T. de Tjerk Nicolaas Baurstraat 32
Beuker, P. Pieter Nicolaas Baurstraat 33
Beuker, E. Enne Nicolaas Baurstraat 34
Brouwer, J. Jacoba Nicolaas Baurstraat 35
Brouwer, B. Bouwe Nicolaas Baurstraat 37
Willekes, S. Sjierk Nicolaas Baurstraat 39
Wouters, H. Haike Nicolaas Baurstraat 41
Bos, A. Aries Nicolaas Baurstraat 43
Huijser, J. Jaring Nicolaas Baurstraat 45
Huijser, H. Hendrik Nicolaas Baurstraat 47
Attema, A. Age Nicolaas Baurstraat 49
Brunia, J. Jacob Nicolaas Baurstraat 49
Leeuwesteijn, K. Klaas Nicolaas Baurstraat 51
Nieuwland, M. Meindert Nicolaas Baurstraat 53
Fopma, W. Wietze Nicolaas Baurstraat 55
Broersma, H. Harmen Nicolaas Baurstraat 57
Claasz Coockson, A.J. Anton Nicolaas Baurstraat 59
Helfrich, H. Hendrik Nicolaas Baurstraat 59
Bruin wv de Groot, D.J. Dirkje Nieuwe Buren 1
Driesten wv Jansma, T. van Tettje Nieuwe Buren 3
Werf, W.C. v.d. Willem Nieuwe Buren 5
Bruinewoud, G. Geert Nieuwe Buren 7
Koster wv Vlieger, J. Janke Nieuwe Buren 9
Vlieger, F.F. Ferdinand Nieuwe Buren 9
Poelstra, L. Lieuwe Nieuwe Buren 11
Postma, G. Geert Nieuwe Buren 13
Wever, J. Jan Nieuwe Buren 13
Vries, J. de Jan Nieuwe Buren 15
Vries, M.J. de Melle Nieuwe Buren 17
Bergsma, W. Wijtse Nieuwe Buren 19
Scheffer wv de Vries, C. Christina Nieuwe Buren 21
Nagel, B. Baukje Nieuwe Buren 23
Bruinewold, J. Jan Nieuwe Weg 2
Jager, H. de Haije Nieuwe Weg 4
Attema, H. Harmen Nieuwstraat 1
Buikhuizen, J. Johannes Nieuwstraat 2
Mulder, D.A. Dirk Nieuwstraat 4
Wierda wv Elgersma, IJ. IJtie Nieuwstraat 6
Hiemstra, J. Jan Nieuwstraat 11
Vliet, J. van Jacob Nieuwstraat 13
Heide, J. v.d. Johannes Nieuwstraat 19
Severein, H. Harmen Nieuwstraat 24
Keulen, J. van Jacob Nieuwstraat 26
Severein, P. Paulus Nieuwstraat 26
Geelof wv Toeter, A.H. Aafke Nieuwstraat 27
Wildeboer, P. Pieter Nieuwstraat 28
Laan, J. v.d. Jacob Nieuwstraat 29
Snijder, K. Klaas Nieuwstraat 30
Geldersma, S. Sipke Nieuwstraat 32
Sjoerdsma wv Wierda, F. Feikje Nieuwstraat 33
Witt, D. de Dreuwes Nieuwstraat 33
Haagsma, G. Gerlof Nieuwstraat 35
Breidenbach, S. Sietse Nieuwstraat 36
Abma wv van Slooten, J. Jantje Nieuwstraat 40
Ploegstra wv Brouwer, A. Alida Nieuwstraat 40a
Ploegstra, H. Hobbe Nieuwstraat 41
Scheffer, L. Lodewiek Nieuwstraat 43
Nielsen, R. Rintje Nieuwstraat 44
Riem, H. Hendrikus Nieuwstraat 44
Koster, G. Grietje Nieuwstraat 45
Koster, K. Klaas Nieuwstraat 45
Hilarius, H.J. Hendrik Nieuwstraat 46
Seist, G. van Gerrit Nieuwstraat 47
Huizinga, T.C. Tjalling Nieuwstraat 48
Broekstra, R. Reinder Nieuwstraat 50
Boonstra, W. Wiggerd Nieuwstraat 52
Groot, U. de Ulbe Nieuwstraat 54
Schoot, F. Frederikus Nieuwstraat 56
Kuiper, J. Jan Nieuwstraat 56a
Vaart, F. v.d. Folkert Nieuwstraat 58
Huizinga, K. Kornelis Nieuwstraat 60
Veer, H. v.d. Hendrik Nieuwstraat 62
Wassenaar wv Broersma, G. Grietje Nieuwstraat 66a
Bouma wv van Seijst, C. Cornelia Noordergrachtswal 2
Tichelaar, T. Taeke Noordergrachtswal 4
Helvrich, J. Jan Noordergrachtswal 6
Baarda, D. Dirk Noordergrachtswal 8
Posthuma, R. Roelofke Noordergrachtswal 10
Knier, O. Oebele Noordergrachtswal 12
Vries wv Kuiper, O. de Oepkje Noordergrachtswal 14
Dijkstra, S. Sijbe Noordergrachtswal 16
Bauritius, S. Siebren Noordergrachtswal 18
Dijkstra, A. Antonius Noordergrachtswal 20
Riem wv Hellvrich, J. Jetske Noordergrachtswal 22
Brandenburg wv Keijser, J. Janke Noordergrachtswal 24
Ligthart, J. Jan Noordergrachtswal 24b
Wier, D. van Dirk Noordergrachtswal 26
Weitenberg, F.A. Franciscus Noordergrachtswal 28
Boomstra, L. Liskje Noordergrachtswal 30
Schull, H. Hotze Noordergrachtswal 32
Soolsma wv v.d. Meulen, G. Grietje Noordergrachtswal 34
Jong, T. de Tjerk Noordergrachtswal 36
Brouwer, H. Herke Noordergrachtswal 38
Schoot, H. Hendricus Noordergrachtswal 40
Godthelp, G. Grietje Noordergrachtswal 42
Boer, Y. de Ynse Noordergrachtswal 44
Bruin wv Dreijer, A. de Antje Noordergrachtswal 46
Weewer, J. Jan Noordergrachtswal 48
Koster, B. Bouke Noorderhaven 4
Wouters wv Nielsen, G. Frankjen Noorderhaven 4a
Schuil, J. Jan Noorderhaven 6a
Koning, D.E. Dirk Noorderhaven 9
Meer wv Bouwhuysen, G. v.d. Grietje Noorderhaven 9
Weerd, B. de Berend Noorderhaven 9
Bos, T. v.d. Thijs Noorderhaven 10
Stienstra, G. Geert Noorderhaven 10
Dijkstra wv Boomsma, H. Hijlkje Noorderhaven 11
Tichelaar, J. Jacob Noorderhaven 12
Drukker wv Drost, K. Klaaske Noorderhaven 13
Huitenga wv Homminga, S. Sabina Noorderhaven 14
Smilde, F. Froukje Noorderhaven 15
Schreur, W. Willem Noorderhaven 16a
Hoogterp, R. Rein Noorderhaven 17
Bakker, J. Jan Noorderhaven 18
Ypma, H. Hille Noorderhaven 19
Wierdsma, G. Gerrit Noorderhaven 20
Nauta, W. Willem Noorderhaven 21a
Groot wv Nauta, A. de Anna Noorderhaven 21b
Attema, G. Gerrit Noorderhaven 22
Attema, P. Pier Noorderhaven 22
Delden, E. van Elizabeth Noorderhaven 24
Blom, L.P. Leo Noorderhaven 25
Beima, M. Marten Noorderhaven 26
Boon, P. Pieter Noorderhaven 28
Rutten, M. Marten Noorderhaven 28
Mulder, W. Willem Noorderhaven 28a
Wielinga wv Mulder, M. Maaike Noorderhaven 28a
Teerling, S. Siepko Noorderhaven 31
Teerling, B. Bote Noorderhaven 31
Huizenga, T. Thomas Noorderhaven 31a
Lange, A. de Anne Noorderhaven 32
Kennema, J.B. Jan Noorderhaven 33
Nauta, A. Andries Noorderhaven 35
Visser, W. Watze Noorderhaven 36
Leeuw, H.W.J. Harmannus Noorderhaven 37
Vries, J. de Jan Noorderhaven 40
Sijtsma, J. Jan Noorderhaven 41
Heida, H. Harmen Noorderhaven 42
Heres, E. Ebel Noorderhaven 42a
Kalkhuis, G. Geert Noorderhaven 43
Smit, G. Gerrit Noorderhaven 43
Lindeboom, G. Geert Noorderhaven 43a
Roorda wv de Boer, C. Cornelia Noorderhaven 43a
Visser, A. Age Noorderhaven 44
Jansen wv v. Hurck, O.M.S. Olga Noorderhaven 45
Heres, W. Willem Noorderhaven 46
Houtsma, S. Sijbren Noorderhaven 47
Tijsseling, T. Thomas Noorderhaven 48
Petersen, A. Andreas Noorderhaven 49
Tichelaar, J.P. Jekele Noorderhaven 51
Alta, F. Folkert Noorderhaven 51a
Bom, L. Laurus Noorderhaven 53
Jellema, T. Tjitte Noorderhaven 55
Sijtsma, S. Sloukje Noorderhaven 55b
Strak, J.L. Johan Noorderhaven 57
Koster, E. Ernst Noorderhaven 58a
Gonggrijp, S. Sipke Noorderhaven 61a
Roggen, J.C. Jelle Noorderhaven 65
Huese, R. Rommert Noorderhaven 67
Postma, P. Pieter Noorderhaven 69
Boomstra, H. Hendrik Noorderhaven 70a
Weitenberg wv Rodenburg, IJ. IJtje Noorderhaven 70a
Post, W. Willem Noorderhaven 71
Meulen, J. v.d. Jan Noorderhaven 73
Ingen, P. van Pieter Noorderhaven 75
Bergsma, J. Jan Noorderhaven 75a
Berkenpas, R. Rintje Noorderhaven 76
Fekkes, J. Jelle Noorderhaven 77
Nauta, P. Poppe Noorderhaven 77
Graaf, L. de Lammert Noorderhaven 78
Schrik, H. Harmannus Noorderhaven 82
Koster, J. Jan Noorderhaven 82a
Hoekstra, S. Sjoerd Noorderhaven 83a
Boersma, D. Douwe Noorderhaven 87
Zaagsma, F. Froukje Noorderhaven 87a
Ven, J. v.d. Johannes Noorderhaven 88
Posthuma, U. Ulbe Noorderhaven 89
Tuinstra wv Wiersvsra, A. Anne Noorderhaven 91
Posthuma, H. Hessel Noorderhaven 92b
Houbijn, F. Fokke Noorderhaven 95
Tot, K. Klaas Noorderhaven 96
Ho Soe, H. H. Noorderhaven 97
Wouters, J. Jan Noorderhaven 98
Nielsen, G. Geert Noorderhaven 99
Schot, C. Cornelis Noorderhaven 99a
Fopma, W.H. Willem Noorderhaven 102
Linde, W. v.d. Wibe Noorderhaven 103
Alkema, N. Nicolaas Noorderhaven 104
Heese, C. van Cornelis Noorderhaven 105
Leij, E.H. v.d. Evert Noorderhaven 107
Lolkema, T. Trijntje Noorderhaven 108
Walinga, H.H. Herman Noorderhaven 109
Seijst, D. van Dirk Noorderhaven 110a
Vries, D. de Dedde Noorderhaven 111
Wind, C. de Cornells Noorderhaven 112
Walinga, H. Heerke Noorderhaven 113
Drooge, J. van Jelle Noorderkade 1
Wier, J.E. van Jelle Noorderkade 3
Ysseldijk, W.G.F. van Willem Noorderkade 7
Groot, W. de Wouter Noorderkade 9
Ven wv de Groot, J. v.d. Jacoba Noorderkade 13
Smeding wv Postma, A. Antje Noorderkade 15
Kalksma, J. Jan Noorderkade 17
Smit wv Kwast, P.D. Pietje Noorderkade 19
Willekes, S. Sietse Noorderkade 21
Hilgenga, P. Pieter Noorderkade 25
Glas, H. Hette Noorderkade 31
Schaap, A. Arien Noorderkade 31
Feenstra wv v.d. Veer, G. Grietje Noorderwal 2
Scheffer, E.J. Egbert Noorderwal 4
Tigchelaar, O. Okke Noorderwal 6
Oord, H. Harmen Noorderwal 8
Outhuijse, C.J. Cornells Noorderwal 10
Hamers, J. Jeltje Noorderwal 12
Heide, H. v.d. Hielke Noorderwal 14
Meer, P.M. v.d. Petronella Noorderwal 15
Koster wv Smits, M.E. Maria Noorderwal 16
Huijser, H. Hendrik Noorderwal 20
Broersma, S. Sijbren Noorderwal 22
Quarre, P. Pieter Noorderwal 24
Meer, Y.E.J. v.d. Ymkje Noorderwal 26
Luurs, T. Theodora Noorderwal 28
Rosendal, M. Martha Noorderwal 30
Quarre, D. Dirk Noorderwal 32
Sluis, K. v.d. Karst Noorderwal 34
Beverlo wv Jaspers, E. Eva Noorderwal 36
Groot, R. de Rienk Noorderwal 40
Neussel wv Lenger, D. Doetje Noorderwal 42
Bleeker wv v.d. Hoek, T. Trijntje Noorderwal 44
Terpstra, G. Geert Noordijs 1
Terluin, A.G. Albertus Noordijs 3
Bouma, W. Watze Noordijs 6
Geffen, C. van Cornelis Noordijs 6
Vries, K. de Klaas Noordijs 9
Kuijper, C. Cornelis Noordijs 10
Jong, J.P. de Jan Noordijs 12
Roorda, S.J. Sidonius Noordijs 13
Raadsveld wv de Jong, H. Hendrikje Noordijs 14a
Veltman, T.R. Thijs Noordijs 17
Ditzel, F. Frans Noordijs 19
Vellinga, R. Rinske Noordijs 19
Bakker, J. Jantje Noordijs 21
Balt, M. Martha Noordijs 21
Loonstra, IJ. IJtje Noordijs 21
Meulen, T. v.d. Trijntje Noordijs 21
Meulen wv de Vries, L. v.d. Lipkje Noordijs 21
Sipma, R. Rintje Noordijs 23a
Zee, Z. v.d. Zacheus Noordijs 27
Agema, S. Sjoerd Noordooster Singel
Bergsma, W. Walle Noordooster Singel
Dijkstra, J. Jan Noordooster Singel
Duizendstra, C. Cornelis Noordooster Singel
Engelman, R.A. Reinhard Noordooster Singel
Heide, F. v.d. Frans Noordooster Singel
Hoeksma, J. Jan Noordooster Singel
Horjus, F. Frans Noordooster Singel
Houwelingen, J.L. van Johannes Noordooster Singel
Knol, J. Jacob Noordooster Singel
Schievink, H. Hendrik Noordooster Singel
Vries wv Gorter, R. de Rinske Noordooster Singel
Schoot, J. v.d. Jan Noordooster Singel 5
Kooijman, C. Cornelis Noordooster Singel 7
Jorna, A. Albert Noordooster Singel 9
Siersema wv Juursema, T. Trijntje Noordooster Singel 11
Schoot wv Wijga, A. v.d. Antje Noordooster Singel 13
Schoot, S.B. v.d. Steven Noordooster Singel 15
Hulscher, G.J. Gerrit Noordooster Singel 17
Terpstra wv Elsinga, D. Dieuwke Noordooster Singel 19
Popta wv Hoogland, T. van Tjitske Noordooster Singel 21
Post wv de Vries, G. Grietje Noordooster Singel 27
Gaast, G. v.d. Gerrit Noordooster Singel 27a
Weitenberg, J. Jacobus Noordooster Singel 29
Barneveld, T. Trijntje Noordooster Singel 29a
Zijtveld wv Barneveld, A. van Antje Noordooster Singel 29a
Postma, S. Sape Noordooster Singel 31
Boer wv Antonides, S. de Siegertje Noordooster Singel 31a
Jacobi wv Voogd, D. Dirkje Noordooster Singel 33
Webeling wv v. Smeden, C.E. Christine Noordooster Singel 33a
Postma wv Nauta, J. Jantje Noordooster Singel 35
Koster wv Faber, P. Pietje Noordooster Singel 35a
Pruijt, F.H. Franciscus Noordooster Singel 37
Jansen Venneboer wv v.d. Nieuwenhuizen, E. Engelina Noordooster Singel 37a
Hagens wv Daane Bolier, G. Gerardina Noordooster Singel 39
Zwanenburg, T. Tjerk Noordooster Singel 39a
Sleeboom wv Drijfbout, G. Grietje Noordooster Singel 41
Kruithof wv Terpstra, P.M.C. Pietronelia Noordooster Singel 41a
Huijser, B. Benjamin Noordooster Singel 43
Veldhuijsen, C. van Cornelia Noordooster Singel 45
Boomstra, S. Sije Nutstraat 3
Wolde, D. ten Douwe Nutstraat 4
Bock, H.A. de Haring Nutstraat 4a
Buikhuizen, H.J. Hendrik Nutstraat 4b
Broersma, H. Hein Nutstraat 5
Osinga, A. Ale Nutstraat 7
Kats wv Dijkstra, B. Baukje Nutstraat 8
Vlies, P. v.d. Pieter Nutstraat 9
Sluis, K. v.d. Karst Nutstraat 10
Ylstra wv de Vries, G. Grietje Nutstraat 11
Vorstenburg, C. Cornelis Nutstraat 12
Slooten, J. van Jacobus Nutstraat 13
Tot, F. Feijke Nutstraat 14
Nieuwenburg, S. Sjoerd Nutstraat 15
Beverlo, D. Dirk Nutstraat 16
Toter wv Broersma, A.G. Alberdina Nutstraat 17
Jorna, S. Siebren Nutstraat 19
Harkema, K. Klaas Ooievaarsteeg 1
Harkema, T. Taeke Ooievaarsteeg 1
Kuiken, G. Gooitzen Ooievaarsteeg 3
Bierma, S.D. Sjouke Ooievaarsteeg 5
Souverein, M. Magnus Ooievaarsteeg 7
Weerthof, W. v.d. Willem Ooievaarsteeg 10
Fluit, J. Jan Ooievaarsteeg 14
Goslinga, F. Fokke Ooievaarsteeg 29
Vlierberghe wv Colam, M.E. Maria Oosterkeetstraat 4
Sjoerdsma, P. Pieter Oosterkeetstraat 5
Koster, J. Johannes Oosterkeetstraat 6
Zwart, M. Mindert Oosterkeetstraat 7
Houten, H. van Hendrik Oosterkeetstraat 9
Houten, E. van Eduard Oosterkeetstraat 11
Loonstra, P. Pieter Oosterstraat 1
Berg, J.P. v.d. Jurre Oosterstraat 3
Visser, A. Age Oosterstraat 4
Wit v.d. Meulen, A. de Aafke Oosterstraat 5
Zee, B. v.d. Bauke Oosterstraat 6
Zeijlmaker, F. Feikje Oosterstraat 7
Clowting, M. Marcus Oosterstraat 8
Hoekstra, W. Willem Oosterstraat 8
Vries, H. de Hendrik Oosterstraat 9
Nauta, J. Jan Oosterstraat 10
Vries, N.T. de Nicolaas Oosterstraat 15
Willekes, J.J. Jacobus Oosterstraat 17
Dijk, G. van Gerrit Oosterstraat 19
Vellinga, T. Tjerk Oosterstraat 21
Vries, J. de Jacobus Oosterstraat 23
Spaanderman, M. Menno Oosterstraat 25
Houtman wv de Boer, A. Antje Oosterstraat 27
Overzet, D. Douwe Oosterstraat 29
Nieuwenhuizen, H. v.d. Herman Oosterstraat 31
Clowting, H.I. Henrij Oosterstraat 33
Wiel, S. v.d. Sijtse Oosterstraat 35
Frolich, J. Jacobus Oosterstraat 37
Terpstra, L. Lubbert Oosterstraat 37
Klein, H. Hinke Oosterstraat 41
Wiersma wv Kroon, H.E. Hendrika Oosterstraat 43
Lequijt, J. Jacob Oosterstraat 45
Korff, C.J. Cornelis Oosterstraat 47
Rooswinkel wv de Bruijn, T. Theodora Oosterstraat 49
Adema, R. Ruurd Oosterstraat 51
Moolen, E. v.d. Engele Oosterstraat 53
Koster, E. Ernst Oosterstraat 55
Hoekstra, M. Murk Oosterstraat 57
Kune wv v.d. Meulen, A. Antje Oosterstraat 59
Broersma, J. Jan Oosterstraat 62
Willekes, D.P. Dirk Oosterstraat 63
Veen, B. v.d. Bertus Oosterstraat 65
Bekius, S. Sjirk Oosterstraat 67
Dolder, R. v.d. Riekent Oosterstraat 69
Luxwolda, S.J. Sipke Oosterstraat 71
Kuijper, C. Christiaan Oude Ringmuur 1
Smeding, G.H. Gerardus Oude Ringmuur 3
Vlietstra, S. Sied Oude Trekweg 1
Nauta, H. Hessel Oude Trekweg 2
Clowting, I.M. Isaac Oude Trekweg 4
Haan, M. de Melle Oude Trekweg 5
Berends, A. Ale Oude Trekweg 6
Haan, B. de Bote Oude Trekweg 7
Hensbroek, J. Jan Oude Trekweg 8
Werner, S. Sierk Oude Trekweg 8
Houwelingen, A. van Arie Oude Trekweg 10
Veen, H. v.d. Hendrik Oude Trekweg 12
Miedema wv v.d. Zee, W. Wiepkje Oude Trekweg 14
Algera, R. Ruurd Oude Trekweg 16
Algera, S.J. Sjoerd Oude Trekweg 16
Blokland, J. Jacobus Oude Trekweg 18
Galcma, T. Thomas Oude Trekweg 20
Dijkstra, P. Pieter Oude Trekweg 25
Dijkstra, R. Rigtje Oude Trekweg 25
Tichelaar, R.J. Ruurd Oude Trekweg 27
Nota, S. Sjoerd Oude Trekweg 29
Wiersma, T. Taekele Oude Trekweg 31
Keizer, G. Gerrit Oude Trekweg 33
Kalksma, K. Klaas Oude Trekweg 35
Vellinga wv Appeldoorn, M. Maaike Oude Trekweg 37
Dijkstra, A. Albert Oude Trekweg 39
Sijtema, T. Tjeerd Oude Trekweg 48
Pinkster, P. Pieter Oude Trekweg 50
Sijtema, F. Folkert Oude Trekweg 52
Brouwer, S. Sjoerd Oude Trekweg 54
Zee, J. v.d. Jan Oude Trekweg 56
Galema, H. Haije Oude Trekweg 62
Meij, C. v.d. Cornelis Oude Trekweg 64
Vries, D. de Dirk Oude Trekweg 66
Visser, G. Gerrit Oude Trekweg 68
Bijlsma, S. Sijbren Oude Trekweg 70
Drijfhout, S. Siebe Oude Trekweg 74
Merx, G.A.H. Gilles Oude Trekweg 76
Tuithof, M.H. Marinus Oude Trekweg 78
Bruin, P. de Pieter Oude Trekweg 80
Beuker, P. Pieter Oude Trekweg 82
Visser, K. Klaas Oude Trekweg 84
Bruin, J. de Jelte Oude Trekweg 86
Kroeger, J. Job Oude Trekweg 88
Nielsen, S. Sjouke Oude Trekweg 92
Driesten, P. van Pieter Oude Trekweg 96
Dijkstra, N. Nanning Oude Trekweg 98
Visser, E.C. Egbert Oude Trekweg 98
Jong, S. de Syds Oude Trekweg 100
Vries, A. de Andries Oude Trekweg 102
Haan, P. de Pieter Oude Trekweg 104
Smits, T. Thomas Oude Trekweg 132
Draaisma, K. Keimpe Oude Trekweg 134
Hoogeveen, H. Hendrik Oude Trekweg 136
Dijkstra, W. Wijbe Oude Trekweg 138
Visser, J. Jacob Oude Turfkade 2
Jong, P.R. de Pieter Oude Turfkade 4
Jorna, F. Frans P. J. Troelstrastraat 1
Torenbeek, S. Sjoerd P. J. Troelstrastraat 3
Vries, T. de Thijs P. J. Troelstrastraat 5
Vries, J.T. de Johan P. J. Troelstrastraat 7
Lei, H. v.d. Hedzer P. J. Troelstrastraat 9
Magre, T. Tjalling P. J. Troelstrastraat 10
Groenewoud, J. Johannes P. J. Troelstrastraat 11
Wal, J. v.d. Jakob P. J. Troelstrastraat 12
Hogervorst, E. Evert P. J. Troelstrastraat 13
Herrema, R. Ruurd P. J. Troelstrastraat 14
Haringsma, J. Johannes P. J. Troelstrastraat 15
Sinnema, L. Lucas P. J. Troelstrastraat 16
Bosma, G. Gerlof P. J. Troelstrastraat 17
Haitsma, W. Willem P. J. Troelstrastraat 19
Westenberg, J.W. Jan P. J. Troelstrastraat 21
Visser, M.B. Marius P. J. Troelstrastraat 27
Breider, J. Johannes P. J. Troelstrastraat 29
Hut, K. Karst P. J. Troelstrastraat 31
Mier, P. Pieter P. J. Troelstrastraat 32
Jager, A. de Arie P. J. Troelstrastraat 33
Nap, T. Teunis P. J. Troelstrastraat 34
Jong, A. de Auke P. J. Troelstrastraat 35
Kleij, C.T. van Cornelis P. J. Troelstrastraat 36
Snijder, K. Klaas P. J. Troelstrastraat 37
Horjus, M. Meine P. J. Troelstrastraat 38
Veld, J.C. Jakob P. J. Troelstrastraat 39
Olivier, S. Sikke P. J. Troelstrastraat 41
Bron, P. Popke P. J. Troelstrastraat 43
Wijtsma, L. Lolke P. J. Troelstrastraat 45
Davids, G.J. Gerrit P. J. Troelstrastraat 47
Cuijpers, J.J. Jacobus P. J. Troelstrastraat 49
Groot, R. de Rienk P. J. Troelstrastraat 51
Wind, H. Hendrik P. J. Troelstrastraat 53
Bakker, J.R. Johan P. J. Troelstrastraat 54
Emor, F. Frederik P. J. Troelstrastraat 55
Jager, P. de Pieter P. J. Troelstrastraat 56
Vries, G. de Geert P. J. Troelstrastraat 57
Zee, T.R. v.d. Theodorus P. J. Troelstrastraat 58
Ruijgh, E. Eelke P. J. Troelstrastraat 59
Kooi, J.P. v.d. Jan P. J. Troelstrastraat 60
Slagter, H. Hilbrand P. J. Troelstrastraat 61
Woude, J. v.d. Jochum P. J. Troelstrastraat 63
Helfrich, G.P. Georg P. J. Troelstrastraat 65
Meer, H. v.d. Hendrik P. J. Troelstrastraat 67
Nieuwhof, R. Rinze P. J. Troelstrastraat 69
Dijkstra, D. Dirk P. J. Troelstrastraat 71
Amels, D. Douwe P. J. Troelstrastraat 75
Zee, J. v.d. Jelle P. J. Troelstrastraat 77
Sluis, F. v.d. Frans P. J. Troelstrastraat 78
Sinay, J. Jacob P. J. Troelstrastraat 79
Bonte, A. Antonius P. J. Troelstrastraat 80
Mustamu, A.A. Abraham P. J. Troelstrastraat 81
Baalen, M. van Marynus P. J. Troelstrastraat 82
Pol, J. v.d. Jan P. J. Troelstrastraat 83
Broekhuizen, A.H. Alexander P. J. Troelstrastraat 84
Hollander, G.P. den Geert P. J. Troelstrastraat 85
Jorna, W. Wouter P. J. Troelstrastraat 87
Wiersma, H. Herke P. J. Troelstrastraat 88
Fortuin, K. Klaas P. J. Troelstrastraat 89
Westerhuis, T. Tjibbe P. J. Troelstrastraat 90
Buitenwerf, J. Jakob P. J. Troelstrastraat 91
Volberda, W. Wijtze P. J. Troelstrastraat 92
Minck, R.W. Roelof P. J. Troelstrastraat 94
Jong, S. de Sytze P. J. Troelstrastraat 96
Kwast, G. Geert P. J. Troelstrastraat 98
Polijn, J.E. Johannes P. J. Troelstrastraat 100
Bijleveld, B. Berend P.S. Gerbrandystraat 1
Philipse, L.A. Leendert P.S. Gerbrandystraat 3
Oostveen, F.A.H. Franciscus P.S. Gerbrandystraat 5
Tolsma, K. Klaas P.S. Gerbrandystraat 7
Miedema, J. Jan P.S. Gerbrandystraat 9
Weidema, J. Jan P.S. Gerbrandystraat 11
Vries, H. de Hille P.S. Gerbrandystraat 13
Helfrich, S. Sipke P.S. Gerbrandystraat 15
Wonink, G. Gerrit P.S. Gerbrandystraat 17
Sopacua, J. Junus P.S. Gerbrandystraat 19
Tigchelaar, H. Haaije Patrimoniumstraat 1
Schokker, J. Jolke Patrimoniumstraat 2
Veen wv Schokker, F. v.d. Fetje Patrimoniumstraat 2
Zwaag, H. v.d. Hendrik Patrimoniumstraat 3
Fietje, H. Hendrik Patrimoniumstraat 4
Klomp, C.H.B. Cornelis Patrimoniumstraat 5
Groot, B. de Bettes Patrimoniumstraat 6
Posthuma, S.S. Sietze Patrimoniumstraat 7
Hilwarda, D. Dirk Patrimoniumstraat 8
Bakker, J. Jan Patrimoniumstraat 9
Bruin wv Hilwerda, A. de Antje Patrimoniumstraat 10
Boer, J.L. de Jan Patrimoniumstraat 11
Bruin wv Hoekstra, J. de Johanna Patrimoniumstraat 12
Wit, G. de Geert Patrimoniumstraat 13
Vries, E.P. de Engele Patrimoniumstraat 14
Zee, E. v.d. Evert Patrimoniumstraat 15
Speelmans, J. Jelle Patrimoniumstraat 17
Dijkstra, H.E. Hetto Patrimoniumstraat 19
Tigchelaar, M. Marten Paul Krügerstraat 1
Plekker, M. Meinte Paul Krügerstraat 3
Coopmans wv Janssen, P.P. Pieterdina Petrus Feddesstraat 1
Spoelstra, L.A. Leonardus Petrus Feddesstraat 2
Pol wv Schaafsma, C.C.J. v.d. Carolina Petrus Feddesstraat 3
Schut, S. Sijtse Petrus Feddesstraat 4
Klerk, J.A. de Johannes Petrus Feddesstraat 5
Dijkstra wv Lolkema, E. Eke Petrus Feddesstraat 6
Visser, H. Hette Petrus Feddesstraat 7
Meijer, J. Johannes Petrus Feddesstraat 8
Loonstra, J. Jannes Petrus Feddesstraat 9
Heide, J. v.d. Jan Petrus Feddesstraat 10
Wijtsma, H. Hendrik Petrus Feddesstraat 11
Vellinga, V. Valentijn Petrus Feddesstraat 12
Wal, L.J. v.d. Lolke Petrus Feddesstraat 13
Riem, W. Wijtze Petrus Feddesstraat 14
Souverein, P. Pieter Petrus Feddesstraat 15
Bouma, H. Hermanus Petrus Feddesstraat 16
Kussendrager, H. Hendrik Petrus Feddesstraat 17
Brug, H. ten Hendericus Petrus Feddesstraat 18
Teuben, W. Willem Petrus Feddesstraat 18
Toxopeus, S. Sebo Petrus Feddesstraat 19
Plaats, W. v.d. Willem Petrus Feddesstraat 20
Hiemstra, H. Hans Petrus Feddesstraat 21
Pol, J. Jelle Petrus Feddesstraat 22
Boer, P. de Pieter Petrus Feddesstraat 23
Witte wv v.d. Zeep, C.C. Cornelia Petrus Feddesstraat 24
Stangel, J. Jacob Petrus Feddesstraat 25
Velner, J.B. Johannes Petrus Feddesstraat 26
Baarda, W. Willem Petrus Feddesstraat 27
Hoekstra, K. Klaas Petrus Feddesstraat 29
Seinstra, S. Seie Petrus Feddesstraat 31
Bantema, D. Dirk Petrus Feddesstraat 33
Flapper wv Ettema, R. Reintje Petrus Feddesstraat 35
Wierda, M. Meile Petrus Feddesstraat 37
Kuiper, P. Pieter Petrus Feddesstraat 39
Attema, P. Pier Petrus Feddesstraat 41
Fortuin, P. Pieter Prins Bernhardstraat 2
Ploegstra, I. Ids Prins Bernhardstraat 4
Bijlsma, B. Berend Prins Bernhardstraat 4a
Vries, J. de Jan Prins Bernhardstraat 6
Feenstra, M.J. Margaretha Prins Bernhardstraat 6a
Damsma, W.A. Wiebrandus Prins Bernhardstraat 8
Hilarius wv Hondema, R. Rinske Prins Bernhardstraat 8a
Ylstra wv Schuil, K. Klaasje Prins Bernhardstraat 10
Dijk, G. van Gerard Prins Bernhardstraat 10a
Postma, F. Freerk Prins Bernhardstraat 12
Alberda, A. Albert Prins Bernhardstraat 12a
Mammen, A. Anna Prins Bernhardstraat 14
Dijkstra, T. Tjalling Prins Bernhardstraat 14a
Faber, H. Herke Prins Bernhardstraat 16
Bierma, H. Hendrik Prins Bernhardstraat 16a
Baarda, S. Sjoerd Prins Bernhardstraat 18
Schaap, A. Ane Prins Bernhardstraat 18a
Jorna, J. Jan Prins Bernhardstraat 20
Vlietstra, G. Gerard Prins Bernhardstraat 20a
Attema, H. Hendricus Prins Bernhardstraat 22
Zeilmaker, A. Albert Prins Bernhardstraat 22a
Bruin wv Roukema, A. de Antje Prins Bernhardstraat 24
Bilkert, R. Rindert Prins Bernhardstraat 24a
Bijlsma, S. Simon Prins Bernhardstraat 26
Kunst, S. Sape Prins Bernhardstraat 28
Tichelaar, B. Bonne Prins Bernhardstraat 30
Markenstein, D. Dirk Prins Bernhardstraat 30a
Banning, W. Wilernke Prins Bernhardstraat 32
Helvrich, E. Egbert Prins Bernhardstraat 32a
Eppinga, J. Jan Prins Bernhardstraat 34
Valk, D. de Dirk Prins Bernhardstraat 34a
Fluit wv Schuil, D. Dieuwke Prins Bernhardstraat 36
Schuil, S. Sijbren Prins Bernhardstraat 36
Berg, H. v.d. Hendrik Prins Bernhardstraat 36a
Vries wv Outhuijse, C. de Catharina Prins Bernhardstraat 38
Woude, J. v.d. Jacobus Prins Bernhardstraat 38a
Heide, H. v.d. Hermanus Prins Bernhardstraat 40
Colee, H. Hendrikus Prins Bernhardstraat 40a
Leijen, C. Cornelis Prins Bernhardstraat 42
Dijkstra, S. Sieberen Prins Bernhardstraat 42a
Stinstra, P. Pieter Prins Bernhardstraat 44
Vreeken wv Daniel, C. Cornelia Prins Bernhardstraat 44a
Wadenem wv Merx, Prins Bernhardstraat 46
Folkertsma wv Pan, A. Antie Prins Bernhardstraat 46a
Bakker, D. Doede Prins Bernhardstraat 48
Dien, W. van Willem Prins Bernhardstraat 48a
Frolich, F.A. Franciscus Prinsenstraat 1
Schuil, F. Fetze Prinsenstraat 2
Sjerp, J.B. Jacobus Prinsenstraat 3
Bontekoe wv Glashouwer, P.S. Pieterina Prinsenstraat 6
Kuvel, P.W. Pieter Prinsenstraat 6
Markenstein, D. Dirk Prinsenstraat 6
Heeringa, J. Jan Prinsenstraat 8
Heininga, R. Rinze Prinses Beatrixstraat 1
Boer, J. de Jetze Prinses Beatrixstraat 3
Bruinsma, A. Andries Prinses Beatrixstraat 4
Bijlsma, H. Harmen Prinses Beatrixstraat 5
Dijk, F. van Fokke Prinses Beatrixstraat 6
Dijkstra wv Tichelaar, I. Imke Prinses Beatrixstraat 7
Have wv Holwerda, F.A.T. ten Fenna Prinses Beatrixstraat 7
Tichelaar, C. Cornelis Prinses Beatrixstraat 7
Kloosterman, T. Tjibbe Prinses Beatrixstraat 9
Spoelstra, A. Andries Prinses Beatrixstraat 10
Jorritsma, O. Obe Prinses Beatrixstraat 11
Velthuis, B. Bartele Prinses Beatrixstraat 12
Faber wv Wassenaar, S. Sijke Prinses Beatrixstraat 13
Oosterling, D.J. Dominicus Prinses Beatrixstraat 14
Kuipers, T. Taeke Prinses Beatrixstraat 15
Weide, N. v.d. Nis Prinses Beatrixstraat 16
Meulen, W. v.d. Willem Prinses Beatrixstraat 17
Vries, W. de Wiebrand Prinses Beatrixstraat 18
Huijser, T. Thomas Prinses Beatrixstraat 19
Berg, J. v.d. Jan Prinses Beatrixstraat 20
Baarda, R. Rimmert Prinses Beatrixstraat 21
Mensonides, M. Meindert Prinses Beatrixstraat 22
Grobbe, J.W. Jan Prinses Beatrixstraat 23
Jellema, W. Wopke Prinses Beatrixstraat 24
Taekema, T. Taeke Prinses Beatrixstraat 25
Veen, A. v.d. Arjen Prinses Beatrixstraat 26
Kaspers, W. Wesselius Prinses Beatrixstraat 27
Engbringhof, G. Gerrit Prinses Beatrixstraat 28
Rutten, W. Wouter Prinses Beatrixstraat 29
Huijser, F. Frans Prinses Beatrixstraat 30
Bouma, F. Frans Prinses Beatrixstraat 31
Schoot, B. Bauke Prinses Beatrixstraat 32
Tigchelaar, C. Cornelis Prinses Beatrixstraat 33
Erents, J.B.H. Johannes Prinses Beatrixstraat 34
Brouwer, B. Binne Prinses Beatrixstraat 35
Meer, H. v.d. Henderikus Prinses Beatrixstraat 36
Kikstra, S. Sijbren Prinses Beatrixstraat 37
Tjerkstra, W. Willem Prinses Beatrixstraat 38
Postmus, O. Ouwe Prinses Beatrixstraat 39
Talsma wv Wind, J.E. Jantina Prinses Beatrixstraat 40
Oldenburg, H. Hendrik Prinses Beatrixstraat 41
Kreffer, G.W.F. Gerrit Prinses Beatrixstraat 42
Wever, J.C. Johan Prinses Beatrixstraat 43
Wijk, G. v.d. Geert Prinses Beatrixstraat 44
Tienstra, B. Boele Prinses Beatrixstraat 45
Meijer, T. Tjerk Prinses Beatrixstraat 46
Nieuwenburg, C. Cornelis Prinses Beatrixstraat 47
Meer, B. v.d. Berend Prinses Beatrixstraat 48
Beitsma, B. Broer Prinses Beatrixstraat 49
Benning, Arnoldus Arnoldus Prinses Beatrixstraat 51
Andel, A. van Antonie Prinses Beatrixstraat 53
Tigchelaar, G. Gerrit Prinses Beatrixstraat 55
Broersma, D. Douwe Prinses Beatrixstraat 57
Anema, K. Klaas Prinses Irenestraat 3
Hettfleisch van Ehrenhelm wv v.d. Voet, R. Rosa Prinses Irenestraat 4
Sikkema, R. Rients Prinses Irenestraat 5
Terpstra, J. Jan Prinses Irenestraat 6
Boven, H.H. Harm Prinses Irenestraat 7
Vogelaar, P.W. Petrus Prinses Irenestraat 8
Kuipers, B. Bartele Prinses Irenestraat 9
Mooiweer, H. Hendrik Prinses Irenestraat 10
Haitsma, R. Roelof Prinses Irenestraat 11
Zijlstra, A.A. Age Prinses Irenestraat 12
Boeren, N. Nicolaas Prinses Irenestraat 13
Zee, D. v.d. Douwe Prinses Irenestraat 14
Miedema, L. Lieuwe Prinses Irenestraat 15
Tigchelaar, J. Jan Prinses Irenestraat 16
Tigchelaar, T. Trijntje Prinses Irenestraat 16
Galema, T. Thomas Prinses Irenestraat 17
Hop, R. Rijkert Prinses Irenestraat 18
Boer, T. de Thomas Prinses Irenestraat 19
Alkema, Y. Ysbrand Prinses Irenestraat 20
Zee, B. v.d. Bauke Prinses Irenestraat 21
Dijkstra, J. Jelke Prinses Irenestraat 22
Dam, P. van Pier Prinses Irenestraat 23
Feikema, F. Feike Prinses Irenestraat 24
Drost wv Wijga, E. Eelkje Prinses Irenestraat 25
Bouwmeester, S.G. Sietse Prinses Irenestraat 26
Huitenga, S.C. Sipke Prinses Irenestraat 27
Kaspers, J. Jan Prinses Irenestraat 28
Huisman wv de Vries, B.L. Baudina Prinses Irenestraat 29
Bakker, W. Welter Prinses Irenestraat 30
Boomstra, S. Sije Prinses Irenestraat 31
Terwisscha van Scheltinga, G.R. Gerrit Prinses Irenestraat 32
Hoogeveen, S. Sake Prinses Irenestraat 33
Schuil, H. Herre Prinses Irenestraat 34
Boomstra, S. Sije Prinses Irenestraat 35
Tuntelder, J.C. Johannes Prinses Irenestraat 36
Beuker, J. Jelle Prinses Irenestraat 37
Vries, H.J. de Hidde Prinses Irenestraat 38
Leijen, J. Jan Prinses Irenestraat 39
Verkaik, J. Jacob Prinses Irenestraat 40
Jong, A. de Age Prinses Irenestraat 41
Irving, F.M. Francis Prinses Irenestraat 42
Attema, P. Pier Prinses Irenestraat 43
Berends, J. Johannes Prinses Irenestraat 44
Nielsen, W. Willem Prinses Irenestraat 45
Vries, L. de Luitzen Prinses Irenestraat 47
Frees, R.A. Rudy Prinses Irenestraat 49
Postma, J. Jan Prinses Margrietstraat 2
Nab wv Smith, M.V. Margaretha Prinses Margrietstraat 3
Koster, B. Bauke Prinses Margrietstraat 3a
Hoekstra, D. Douwe Prinses Margrietstraat 4
Olst, J. van Jan Prinses Margrietstraat 4a
Visser, G. Geert Prinses Margrietstraat 5
Esveld, G. van Gerrit Prinses Margrietstraat 5a
Nagel wv Bergsma, A. Aaltje Prinses Margrietstraat 6
Jong wv Bambach, P. de Pietje Prinses Margrietstraat 6a
Frolich wv Jansen, R. Reintje Prinses Margrietstraat 7
Vries, S. de Sikke Prinses Margrietstraat 7a
Iedema wv v.d. Wal, J. Jeltje Prinses Margrietstraat 8
Heemskerk, J. van Jan Prinses Margrietstraat 8a
Haan, M. de Melle Prinses Margrietstraat 9
Klink Legeman wv Roeden, A. Annetje Prinses Margrietstraat 9a
Prins, F. Froukje Prinses Margrietstraat 10
Zijlstra, J. Jan Prinses Margrietstraat 10a
Beuker, J. Jelle Prinses Margrietstraat 11
Scheffer, M. Melle Prinses Margrietstraat 11a
Sluis, S. v.d. Sjuttje Prinses Margrietstraat 12
Spoelstra, P. Pieter Prinses Margrietstraat 12a
Vlietstra wv Molenaar, P. Pietje Prinses Margrietstraat 13
Schat, J. Jouke Prinses Margrietstraat 13a
Hollenga, R. Rinske Prinses Margrietstraat 14
Post, T. Taeke Prinses Margrietstraat 14a
Veen, J.H. v.d. Jacob Prinses Margrietstraat 15
Vries, Y. de Ynte Prinses Margrietstraat 15a
Faber, G. Germen Prinses Margrietstraat 16
Beuker, J. Jelle Prinses Margrietstraat 16a
Lok, T. Trijntje Prinses Margrietstraat 17
Zijlstra wv Boomstra, D. Doute Prinses Margrietstraat 17a
Bruin, J. de Jan Prinses Margrietstraat 18
Bultje, H. Heero Prinses Margrietstraat 18a
Bergsma, B. Bauke Prinses Margrietstraat 19
Heide, J. v.d. Jacobus Prinses Margrietstraat 19a
Bijlsma wv Boomstra, M. Marianna Prinses Margrietstraat 20
Seijst, D. van Doede Prinses Margrietstraat 20a
Hoop, K. de Klaas Prinses Margrietstraat 21
Beuker, S. Sjoerd Prinses Margrietstraat 21a
Veen, F. v.d. Fetzen Prinses Margrietstraat 22
Houten, E. van Eduard Prinses Margrietstraat 22a
Jager, J. Jacob Prinses Margrietstraat 23
Faber, L. Lubrecht Prinses Margrietstraat 23a
Krakau, W.H.P.M. Wilhelmina Prinses Margrietstraat 24
Hoogeveen, A.W. Anne Prinses Margrietstraat 24a
Visscher wv v.d. Zeep, G. Geesien Prinses Margrietstraat 25
Smedinga, D. Dreeuwes Prinses Margrietstraat 25a
Landstra wv v.d. Meer, S. Sipkje Prinses Margrietstraat 26
Jorritsma, H. Henderina Prinses Margrietstraat 26a
Vetter wv de Voogd, M.P.B. Maria Prinses Margrietstraat 27
Houten, J. van Jan Prinses Margrietstraat 27a
Veen, H. v.d. Houkje Prinses Margrietstraat 28
Jorna wv v. Emmen, G. Grietje Prinses Margrietstraat 28a
Wouters wv Koopmans, M. Maaike Prinses Margrietstraat 29
Knoop, U.H. Uilke Prinses Margrietstraat 29a
Beuker, J.M. Johanna Prinses Margrietstraat 30
Kammen, M.J. van Menno Prinses Margrietstraat 30a
Plekker, T.J. Trijntje Prinses Margrietstraat 31
Roodhardt wv Wijnstra, T. Trijntje Prinses Margrietstraat 31a
Vellinga wv Boonstra, A. Anne Prinses Margrietstraat 32
Schurer, U. Ulbe Prinses Margrietstraat 32a
Wijk wv v.d. Molen, I. van Ida Prinses Margrietstraat 33
Vellinga wv v. Schoonhoven, I. Ietje Prinses Margrietstraat 33a
Bijlsma, S. Sjoerd Prinses Margrietstraat 34
Hoogeveen, T. Thomas Prinses Margrietstraat 34a
Vries, T. de Tjietske Prinses Margrietstraat 35
Venema, F. Feikje Prinses Margrietstraat 35a
Hoekstra, A. Arjen Prinses Margrietstraat 36
Boonstra, T. Tjerk Prinses Margrietstraat 36a
Koster, S. Sjoerd Prinses Margrietstraat 37
Outhuijse, J.H. Johan Prinses Margrietstraat 37a
Haan, A. de Anne Prinses Margrietstraat 38
Oldenburg, A. Arend Prinses Margrietstraat 38a
Spannenburg, T. Tjebbe Prinses Margrietstraat 39
Wijkstra, J.T. Jan Prinses Margrietstraat 39a
Riem wv Olivier, T. Tjitske Prinses Margrietstraat 40
Schoot wv Outhuijse, A. Antje Prinses Margrietstraat 40a
Boonstra, B. Bauke Prinses Margrietstraat 41
Dijk, S. van Simon Prinses Margrietstraat 41a
Scheffer, B. Bauke Prinses Margrietstraat 42
Tams, J. Jentje Prinses Margrietstraat 42a
Wit, A. de Anna Prinses Margrietstraat 43
Koster wv Outhuijse, D. Dieuwertje Prinses Margrietstraat 43a
Soolsma, A. Ale Prinses Margrietstraat 44
Feenstra, H. Hendrik Prinses Margrietstraat 44a
Bakker wv Veth, M. Margrietha Prinses Margrietstraat 45
Roeden, H.M. Hubertus Prinses Margrietstraat 45a
Lindeman, S.A. Servatius Prinses Margrietstraat 46
Oost, H.J. Hendrikus Prinses Margrietstraat 46a
Wietsma, J. Johannes Prinses Marijkestraat 1
Berends, S. Simon Prinses Marijkestraat 2
Broersma, D. Douwe Prinses Marijkestraat 3
Mul, M.P. de Maurice Prinses Marijkestraat 4
Valk, J. de Jacob Prinses Marijkestraat 5
Pollema, A.S. Auke Prinses Marijkestraat 6
Jong, P. de Popke Prinses Marijkestraat 7
Poepjes, J.J. Jurjen Prinses Marijkestraat 8
Jong, G. de Gerke Prinses Marijkestraat 10
Mul, G.S. de Gustaf Prinses Marijkestraat 12
Hornstra, K. Klaas Prinses Marijkestraat 14
Boer, A. de Anna Prinses Marijkestraat 16
Attema, P. Pier Prinses Marijkestraat 18
Attema, G. Gerrit Raamstraat 2
Bouma, A.A. Albert Raamstraat 4
Brug, J. ten Jacobus Raamstraat 8
Schakenbos, H.J. Hendrikus Rapenburg 4
Costen wv de Lange, M. Marutje Rein Miedemastraat 1
Heide, J. v.d. Johannes Rein Miedemastraat 2
Berndes, J.J. Jan Rein Miedemastraat 3
Beintema, S. Sjouke Rein Miedemastraat 4
Algera, P. Pier Rein Miedemastraat 5
Nijkamp, O. Otto Rein Miedemastraat 6
Vries, F. de Fonger Rein Miedemastraat 7
Veenstra, A. Age Rein Miedemastraat 8
Trinks, J.T. Johannes Rein Miedemastraat 9
Hoo, H. de Haaije Rein Miedemastraat 10
Lindeboom, A. Albert Rein Miedemastraat 11
Scheffer, L. Lodewijk Rein Miedemastraat 12
Koster, K. Klaas Rein Miedemastraat 13
Helfrich, P. Pieter Rein Miedemastraat 15
Wit, D. de Douwe Riedstraat 1
Davids, J. Jacob Riedstraat 1a
Veltman, H. Hendrik Riedstraat 2
Zeijlmaker, L. Lammert Riedstraat 4
Horrel, A.S. Arent Riedstraat 5
Strooisma wv de Vries, D. Doutje Riedstraat 6
Heeres, S.F. Sjoerd Riedstraat 8
Hempenius, W. Wopke Riedstraat 10
Soolsma, G. Germen Riedstraat 12
Keijser wv Baarda, A. Anne Riedstraat 14
Wijtsma, J. Jan Riedstraat 16
Brouwer, S. Sietse Riedstraat 18
Vlieger, S. Sjierk Riedstraat 20
Bos, F. Folkert Riedstraat 22
Kooistra, H. Hobbe Riedstraat 24
Wijkstra, K. Klaas Riedstraat 26
Brouwer wv Hoekstra, G. Grietje Riedstraat 28
Tichelaar, J. Jan Riedstraat 28
Ligthart, S. Sjoerd Riedstraat 30
Brouwer, G. Gerrit Riedstraat 32
Joug, E. de Eelke Riedstraat 34
Huizenga, J.H. Jacobus Riedstraat 36
Veen, B. v.d. Bouwe Riedstraat 38
Dijk, G. van Gelt Riedstraat 40
Favier wv de Jong, J.J. Johanna Riedstraat 42
Winselaar wv Feenstra, M. Maaike Riedstraat 44
Heeringa wv Dijkstra, J. Janke Riedstraat 46
Heidinga wv Koning, H. Hiltje Riedstraat 48
Brandsma, T. Thomas Riedstraat 50
Souverein, S. Simon Riedstraat 52
Bijlsma, S. Sieger Romastraat 1
Steneker wv Veltman, J. Johanna Romastraat 2
Kuiken, P.G. Pieter Romastraat 5
Betlem, G. Gerrit Rommelhaven 2
Betlem, J.C. Jan Rommelhaven 2
Beimers, W.F. Wiebe Rommelhaven 3
Vreulink, H.E. Hendrik Rommelhaven 3a
Tjalling, O. Oeds Rommelhaven 3b
Nimwegen, J. van Johannes Rommelhaven 4
Fopma, B. Bart Rommelhaven 5
Kalksma, W.D. Willem Rommelhaven 6a
Zijlstra, W. Wiebe Rommelhaven 7
Torenbeek wv v.d. Meer, A. Aagje Rommelhaven 7a
Willekes, A. Arnoldus Rommelhaven 8
Heide wv van Beusekom, T. v.d. Temkje Rommelhaven 8a
Bergman, J.M. Jan Rommelhaven 9
Weijde, R. v.d. Regnerus Rommelhaven 11
Faasse, W. Willem Rommelhaven 13a
Jilderda, D. Dietrich Rommelhaven 15
Woudstra, M.W. Marten Rommelhaven 18
Woudstra, W. Willem Rommelhaven 18
Woudstra, S. Sijbren Rommelhaven 18a
Brijder, A. Albertus Rommelhaven 20
Feensttra, J. Jan Rommelhaven 20
Foekema, L.J. Lucas Rommelhaven 20
Switijnk, J. Jan Rommelhaven 20
Switijnk, L. Lambertus Rommelhaven 20
Tol, J.G. van Johannes Rommelhaven 20
Outhuijse, N.C. Nicolaas Rommelhaven 22
Huizenga, R. Rintje Rommelhaven 24
Lei, H. v.d. Hendrik Rommelhaven 24a
Lok, J. Jan Rommelhaven 26
Coenen, M.C. Marie Rommelhaven 26b
Vogt, I.M.H. Ilse Rommelhaven 26b
Bakker, H. Hendrik Rommelhaven 28
Weldring, T. Taeke Rommelhaven 28a
Pool, E. Evert Ropens 1
Vries, J. de Jacob Ropens 3
Menting, T. Tjerk Ropens 5
Schoot, J. Jan Ropens 7
Beuker, M. Marinus Ropens 9
Vries, T. de Taeke Ropens 11
Meulen, T. v.d. Thomas Roptaweg 10
Agema, S. Sjoerd Roptaweg 12
Attema, E. Elisabeth Roptaweg 14
Jager, J. de Jan Roptaweg 16
Scheffer, J. Jacob Roptaweg 18
Vries, P. de Pieter Roptaweg 18
Krijtenburg, G. Gerrit Rozemarijnstraat 3
Arum, R.U. van Robert Rozengracht 2
Kloosterman, W. Wijbe Rozengracht 2a
Bijlsma, B. Berend Rozengracht 3
Bekius, J. Jan Rozengracht 4
Bouma, K. Klaas Rozengracht 4a
Attema, D. Douwe Rozengracht 5
Jorna, H. Harmen Rozengracht 5a
Bambach, A. Albertus Rozengracht 8
Gemser, J. Johannes Rozengracht 8
Runia, T. Theunis Rozengracht 9
Jorna, T.B. Theodorus Rozengracht 11
Roi, O. La Oeds Rozengracht 11a
Smit, E. Elbertus Rozengracht 15
Postma, J. Jacob Rozengracht 15a
Kamminga, F. Freerk Rozengracht 16
Vries, B. de Bouwe Rozengracht 17
Geus, A. de Arie Rozengracht 17a
Schakel, D. Durk Rozengracht 19
Hoek, G.A. Gosse Rozengracht 20
Ferwerda, J.P.R. Johannes Rozengracht 21
Flietstra, I. Ids Rozengracht 25
Drooge, L. van Leendert Rozengracht 27
Broersma, J. Johannes Rozengracht 28
Eijer, H. Hendrik Rozengracht 28
Fopma wv Godthelp, A.A. Anna Rozengracht 29
Audenaert, R.A. Richard Rozengracht 30
Kwast, H. Hijlke Rozengracht 32
Sjoerdsma wv Tigchelaar, S. Sietske Rozengracht 33
Groot, J. de Johannes Rozengracht 35
Jongsma, J. Jan Rozengracht 37
Anema, G. Gerke Rozenstraat 1
Veenstra, S. Saapkelina Rozenstraat 3
Zeinstra, D. Dirk Scheerstraat 1
Jager, J. Jelte Scheerstraat 2
Wier, K. van Klaas Scheerstraat 5
Stroetenga, A. Albertus Scheerstraat 6
Giessen wv Punt, A. v.d. Aaltje Scheerstraat 7
Geldersma, W. Willem Scheerstraat 8
Baarda, J. Jan Scheerstraat 10
Postma, C. Cornelis Scheerstraat 11
Westerbeek, W. Willem Scheffersplein 2
Duba, J. Jan Scheffersplein 4
Boonstra, A. Albert Scheffersplein 5
Mulder, E. Ebbele Scheffersplein 6
Wielinga, W. Willem Scheffersplein 8
Houten, P. van Pieter Scheffersplein 10
Sijkstra, B. Bauke Scheffersplein 12
Borsch, A. Andries Scheffersplein 14
Lindeboom, R. Reinder Scheffersplein 16
Kuiken, J.R. Jan Scheffersplein 17
Esveld, J.G.M. Johannes Scheffersplein 18
Dijkstra, W. Wijtze Scheffersplein 19
Olivier, R. Ruurd Scheffersplein 20
Attema, M. Magnus Scheffersplein 22
Sjaarda, D. Dirk Scheffersplein 23
Sjaarda, J. Jan Scheffersplein 23
Beuker, A. Auke Scheffersplein 24
Bouma, J. Johannes Scheffersplein 27
Werf, O. v.d. Oepke Schoolplein 5
Cotinga, A.P. Albert Schoolplein 7a
Plaats, M. v.d. Monse Schoolstraat 2
Smedinga, B. Berend Schoolstraat 4
Hoekstra, IJ. IJpe Schoolstraat 6
Bader, A. Arie Schoolstraat 8
Grobbe, F. Foppe Schoolstraat 10
Vliet, A.P. van Adrianus Schoolstraat 12
Wilbrink, G.H. Georgius Schoolstraat 14
Driesten, Y. van Ype Schoolstraat 16
Meer, A. v.d. Andries Schoolstraat 18
Brandsma, W. Wijbren Schoolstraat 20
Jonkman, P.J.K. Piet Schritsen 1
Schoot, H. Hendrikus Schritsen 2
Adolfs, A.K. Anne Schritsen 3
Dalen, W.J. van Willem Schritsen 4
Halbertsma, S. Sipke Schritsen 5
Helfrich, K. Klaas Schritsen 8
Smid, M.B. Martinus Schritsen 9
Schotanus, D. Durk Schritsen 9a
Boonstra, K. Klaas Schritsen 10
Hondema, A. Auke Schritsen 10a
Attema, H. Hendricus Schritsen 11
Prins, H. Hendrik Schritsen 13
Zee, H.P. v.d. Hipatius Schritsen 15
Bakker, J. Jan Schritsen 17
Bisschop, G. Gerbrandus Schritsen 22
Zandbergen, P. van Pieter Schritsen 23
Meulen, A. v.d. Antje Schritsen 25
Mirosch, L. Lourens Schritsen 25
Jong, K. de Klaas Schritsen 26
Colman, P.F.J. Pieter Schritsen 27
Overzet, W. Wieger Schritsen 28
Jong, J. de Jan Schritsen 30
Leistra, J. Jelle Schritsen 31
Veltman, L. Leo Schritsen 33
Herrema wv Oswald, G. Geertje Schritsen 35
Tuinstra, B. Bauke Schritsen 36
Kok, J. Jan Schritsen 37
Tuntelder, W.D. Wijcher Schritsen 38
Ponte, H.H. Herman Schritsen 38a
Ree, P.A. Piet Schritsen 39
Ree, A.P. Adriaan Schritsen 39a
Veltman, W.A. Wopkje Schritsen 40
Wiersma, T. Thomas Schritsen 41
Ligthart, W. Willem Schritsen 43
Vlieger, W. Willem Schritsen 44
Zeinstra, R.H. Richardus Schritsen 45
Jong, G. de Germen Schritsen 46
Zeinstra, B.S. Bauke Schritsen 50
Vellinga, S. Simon Schritsen 53
Bruinsma wv Kroes, A. Antje Schritsen 55
Lendemeijer, A.M. Anna Schritsen 57
Bisschop, R.P. Rudolphus Schritsen 57a
Smeding, T.O. Tjitse Schritsen 58
Kloosterman wv Haan, M. Meintje Schritsen 63
Homminga, S. Sijbe Schritsen 65
Bauritius, R. Rienk Schritsen 65b
Vleugel wv Veltman, G. v.d. Geertruida Schritsen 67
Windt, C. de Comelis Simon Stijlstraat 1
Taekema, R.W. Rintje Simon Stijlstraat 3
Woudstra, W. Willem Simon Stijlstraat 4
Althuis, J.J. Jan Simon Stijlstraat 5
Weidema wv Wierdsma, S. Sijtske Simon Stijlstraat 7a
Uijthof, N.C. Nicolaas Singelstraat 1
Hofstra, S. Sjoerd Singelstraat 2
Beuker wv Kip, M. Marijke Singelstraat 3
Bambach, J.A. Jan Singelstraat 4
Huizinga, D. Dirk Singelstraat 5
Plaats, W. v.d. Willem Singelstraat 6
Keulen, G.C. van Gerrit Singelstraat 7
Jorna, J. Jacob Singelstraat 8
Hummel, H. Harm Singelstraat 9
Vries, R. de Rinze Singelstraat 10
Souverein wv Kaspers, G. Grietje Singelstraat 11
Booij, J. Jacob Singelstraat 12
Wielinga, K. Klaas Singelstraat 13
Rozema, J.R. Jacob Singelstraat 14
Dijkstra, R. Reinder Singelstraat 15
Berends wv van Keulen, Y. Ymkje Singelstraat 16
Markenstein, J. Jan Singelstraat 17
Jong wv Taekema, J. de Janke Singelstraat 18
Tichelaar, D. Douwe Singelstraat 19
Nagel, A. Arie Singelstraat 20
Boer wv Hieminga, J.A. de Jacoba Singelstraat 21
Kroese, B. Betting Singelstraat 22
Monsma, J. Jan Sint Christoffelsteeg 3a
Attema, P. Pieter Spekmarkt 1
Sluis, A. v.d. Albert Spekmarkt 2
Willekes, G. Gerrit Spekmarkt 6
Heide, W. v.d. Willem Spinhuisstraat 1
Visser, M. Marten Spinhuisstraat 5
Wassenaar, S. Sijbren Spinhuisstraat 7
Galema, W. Wieger Spinhuisstraat 13
Minniksma, H. Harmen Spinstraat 2
Groot, P.A. de Pieter Spinstraat 4
Postma, J. Jan Spoorstraat
Veen, L. v.d. Lipkje St. Jacobstraat 2
Jasper wv de Groot, H. Hermina St. Jacobstraat 2a
Keilman, F.J. Folkert St. Jacobstraat 3
Oudes, C. Cornelis St. Jacobstraat 4
Veen, H. v.d. Hendrik St. Jacobstraat 5
Rodenburg, B. Baukje St. Jacobstraat 5a
Poelsma, S. Sijbout St. Jacobstraat 6
Hooisma, H. Hantje St. Jacobstraat 7
Dijkstra, J. Jan St. Jacobstraat 8
Jong, J.G. de Jan St. Jacobstraat 11
Huijser, P. Pieter St. Jacobstraat 13
Hooisma, P. Pieter St. Jacobstraat 14
Drukker, D. Derk St. Jacobstraat 15
Bouma wv de Vrij, A. Aaaltje St. Odolphisteeg 2
Dijkstra wv Bijlsma, J. Joukje St. Odolphisteeg 3
Wiersma, B. Barend St. Odolphisteeg 5
Groot, M. de Meinte St. Odolphisteeg 7
Nauta, E.W. Eeltje St. Odolphisteeg 9
Sikkema wv Nauta, J. Jantje St. Odolphisteeg 9
Pascal, J. Johannes St. Odolphisteeg 11
Weijermars, A.J. Albertus St. Odolphisteeg 13
Veenstra, W. Wiebe St. Odolphisteeg 14
Anema, H. Harmen St. Odolphisteeg 20
Jong, M. de Marten Stationsweg 1
Buren, J. Jantje Stationsweg 3
Jong, W.H. de Willem Stationsweg 3
Obbes, R. Robert Stationsweg 4
Rustebiel, H. Hendrik Stationsweg 6
Bambach, A.C. Albertus Steenhouwersstraat 2
Scheffer wv Kuiken, T. Trijntje Steenhouwersstraat 6a
Krakau, E. Eelke Tjerk Hiddes de Vriesstraat 1
Speelman, P.H. Pieter Tjerk Hiddes de Vriesstraat 2
Vriesema, H. Hendrik Tjerk Hiddes de Vriesstraat 3
Bruinsma, J. Jitze Tjerk Hiddes de Vriesstraat 4
Bakker wv Postma, K. Klaasie Tjerk Hiddes de Vriesstraat 5
Hoekstra, A. Albert Tjerk Hiddes de Vriesstraat 6
Nieuwenhuis wv Cuperus, A. Antje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 7
Wesselink, G.J. Gerrit Tjerk Hiddes de Vriesstraat 8
Meulen, F.A. v.d. Frans Tjerk Hiddes de Vriesstraat 9
Dijkstra, J. Johannes Tjerk Hiddes de Vriesstraat 10
Cornel, W. Wietze Tjerk Hiddes de Vriesstraat 11
Haan wv Weewer, A. de Antje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 12
Vriesema, T. Taeke Tjerk Hiddes de Vriesstraat 13
Beuker, A. Albert Tjerk Hiddes de Vriesstraat 14
Dreunhuizen, H. Harmen Tjerk Hiddes de Vriesstraat 15
Werner, H. Hendrik Tjerk Hiddes de Vriesstraat 16
Vellinga wv de Jong, A. Antje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 17
Kammen, S. van Sijbrand Tjerk Hiddes de Vriesstraat 17
Klumper, H. Hermanus Tjerk Hiddes de Vriesstraat 18
Busman, J. Jan Tjerk Hiddes de Vriesstraat 19
Bruin, D. de Dirk Tjerk Hiddes de Vriesstraat 20
Poeze, A. Albert Tjerk Hiddes de Vriesstraat 20
Monsma, P. Pieter Tjerk Hiddes de Vriesstraat 21
Scheffer, S. Sipke Tjerk Hiddes de Vriesstraat 22
Plekker, S. Simon Tjerk Hiddes de Vriesstraat 23
Nielsen wv Attema, D. Doutje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 24
Houbein, S.D. Sietze Tjerk Hiddes de Vriesstraat 25
Homsma, D. Douwe Tjerk Hiddes de Vriesstraat 26
Molenaar wv Schoot, T. Theodora Tjerk Hiddes de Vriesstraat 27
Schoot, W.J.B. Willibrordus Tjerk Hiddes de Vriesstraat 27
Zee, R. v.d. Rients Tjerk Hiddes de Vriesstraat 28
Jorna, A.J. Antonius Tjerk Hiddes de Vriesstraat 29
Faber wv Kracht, M. Maartje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 30
Wit, H. Hendrik Tjerk Hiddes de Vriesstraat 31
Postma, C. Cornelia Tjerk Hiddes de Vriesstraat 32
Hendriks, W. Warntje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 33
Jansen wv Nak, W.M. Wilhelmina Tjerk Hiddes de Vriesstraat 34
Willekes, F. Feike Tjerk Hiddes de Vriesstraat 35
Kooi, R. v.d. Rinse Tjerk Hiddes de Vriesstraat 36
Hoekstra, A. Ale Tjerk Hiddes de Vriesstraat 37
Scheepstra, H. Heert Tjerk Hiddes de Vriesstraat 38
Nagel, W. Willem Tjerk Hiddes de Vriesstraat 39
Nieuwenburg, L. Lambertus Tjerk Hiddes de Vriesstraat 40
Meijer, J.M.J. Jan Tjerk Hiddes de Vriesstraat 41
Jong, R. de Reinder Tjerk Hiddes de Vriesstraat 42
Hoogma wv de Vrij, Y. Ymkje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 43
Beuker, G. Gerrit Tjerk Hiddes de Vriesstraat 44
Dijk, J. van Jan Tjerk Hiddes de Vriesstraat 45
Bijlsma, B. Bernardus Tjerk Hiddes de Vriesstraat 46
Wever, J. Jan Tjerk Hiddes de Vriesstraat 47
Bakker, D. Doede Tjerk Hiddes de Vriesstraat 48
Veen, J. v.d. Jacob Tjerk Hiddes de Vriesstraat 49
Visser wv de Wit, T. Trijntje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 50
Kooistra, J. Jakob Tjerk Hiddes de Vriesstraat 51
Helvrich wv Riem, A. Aafke Tjerk Hiddes de Vriesstraat 52
Riem, J. Jetske Tjerk Hiddes de Vriesstraat 52
Vellinga, J. Johannes Tjerk Hiddes de Vriesstraat 53
Visser, M. Marten Tjerk Hiddes de Vriesstraat 54
Siersema, W. Wiebe Tjerk Hiddes de Vriesstraat 55
Zwart wv v. Kammen, S. Sijke Tjerk Hiddes de Vriesstraat 56
Stoter, M.T.H. Marinus Tjerk Hiddes de Vriesstraat 57
Riem, S. Sjoerd Tjerk Hiddes de Vriesstraat 58
Fopma, J. Johannes Tjerk Hiddes de Vriesstraat 59
Beuker, J. Jacob Tjerk Hiddes de Vriesstraat 60
Bos, A. Age Tjerk Hiddes de Vriesstraat 61
Bruin, A. de Arjen Tjerk Hiddes de Vriesstraat 62
Driesten, J. van Johannes Tjerk Hiddes de Vriesstraat 63
Jacobsz, J. Jan Tjerk Hiddes de Vriesstraat 64
Vries, C. de Cornelis Tjerk Hiddes de Vriesstraat 65
Schelfsma, R. Roelof Tjerk Hiddes de Vriesstraat 66
Pen, F. Frederik Tjerk Hiddes de Vriesstraat 68
Grobbe, S. Sijbrand Tjerk Hiddes de Vriesstraat 70
Plantinga wv v.d. Heide, H. Hinke Tjerk Hiddes de Vriesstraat 72
Hoop, P. de Pieter Tjerk Hiddes de Vriesstraat 74
Vries wv Roedema, B. de Baukjen Tjerk Hiddes de Vriesstraat 76
Broersma, A. Albertus Tjerk Hiddes de Vriesstraat 78
Souverein wv Attema, H. Hiltje Tjerk Hiddes de Vriesstraat 80
Bergsma, R. Rudolf Tjerk Hiddes de Vriesstraat 82
Nijmands wv Kuilman, M. Martha Tjerk Hiddes de Vriesstraat 84
Schaaf, W. v.d. Wijbe Tjerk Hiddessluizen 2
Sjoerdsma, H. Hendrik Tjerk Hiddessluizen 2
Koster, E. Ecko Tjerk Hiddessluizen 4
Boonstra, H. Hille Tjerk Hiddessluizen 6
Noord, B. v.d. Barend Tjerk Hiddessluizen 8
Huitenga, L.J. Lourens Vianen 4
Hoekstra, M. Mintje Vianen 6
Veltman, W.J. Wijberen Vianen 8
Kappen, T. Tonjes Vianen 10
Boer, A. de Adam Vierkantsdijk 1
Koopmans, T. Tjerk Vierkantsdijk 2
Boom, O. v.d. Oepke Vierkantsdijk 3
Swarts, J.F. Jan Vierkantsdijk 4
Feenstra, H. Hendrik Vierkantsdijk 6
Zijlstra, A. Anne Vierkantsdijk 8
Jong, R. de Rommert Vierkantsdijk 10
Rosendal, P. Pieter Vierkantsdijk 12
Attema, W. Willem Vierkantsdijk 16
Dijkstra, R.M. Rudolf Vierkantsdijk 17
Aakster, C. Catharine Vierkantsdijk 18
Schaper, J.K. Jakob Vierkantsdijk 19
Braaksma, G. Geert Vierkantsdijk 20
Koning, E. Eeltje Vierkantsdijk 21
Hamstra, T. Taede Vierkantsdijk 22
Schuringa, J. Johannes Vierkantsdijk 23
Molenaar, F. Foppe Vierkantsdijk 24
Buuren, C. van Cornelis Vierkantsdijk 25
Visser, B. Bote Vierkantsdijk 26
Kiestra, R. Romke Vierkantsdijk 27
Zuylen wv Kila, C.H. van Cornelia Vierkantsdijk 27
Wier, H. van Harmen Vierkantsdijk 28
Jong, H. de Henderikus Vierkantsdijk 29
Kort, H. Hendrik Vierkantsdijk 30
Wafelaar, G. Geurt Vierkantsdijk 31
Brouwer, G. Gerrit Vierkantsdijk 32
Butot, H.J.A. Hendricus Vierkantsdijk 33
Boer wv Gerber, C.M. de Cornelia Vierkantsdijk 34
Klijnsma, J. Johannes Vierkantsdijk 35
Miedema, S. Sjoerd Vierkantsdijk 36
Lindeman, H. Hans Vierkantsdijk 37
Kamies, G. Geert Vierkantsdijk 38
Zegel, T.R. Tijs Vierkantsdijk 39
Flameling, G. Gerrit Vierkantsdijk 40
Scheepsma, M. Melle Vierkantsdijk 41
Venema, E.A. Emke Vierkantsdijk 42
Koomstra, J. Jelle Vierkantsdijk 44
Baukin, J.P. Johan Vierkantsdijk 46
Gerritsen van der Hoop, G.C. Gerrit Vierkantsdijk 48
Nicolai, O.K. Oedsk Vierkantsdijk 50
Visser, E. Edse Vierkantsdijk 51
Bij, G. Grietje Vierkantsdijk 52
Cuperus, R. Reinder Vierkantsdijk 56
Muurling, J. Jochum Vierkantsdijk 60
Vellinga wv de Waard, A. Anna Vierkantsdijk 92
Bekius, J.H. Jelle Vierkantsdijk 94
Steegstra, G. Gerrit Vierkantsdijk 96
Burggraaf, C.A. Catharinus Vierkantsdijk 100
Volbeda, S. Sasker Vierkantsdijk 102
Alkema, J. Jan Vierkantsdijk 104
Meihuizen, F. Foeko Vierkantsdijk 106
Elgersma, C. Cornelis Vijver 2
Molen, F. v.d. Fedde Vijver 3
Akkerman, H. Hendrik Vijver 4a
Bergsma, J.J. Jan Vijver 5
Tichelaar wv Heeres, T. Trijntje Vijver 6
Postma, D.J.S. Dirk Vijver 7
Leijen, K.J. Kornells Vijver 8
Postma, J. Johannes Vijver 10
Beentje, T. Tjakko Vijverstraat 1a
Bruin, J. de Jan Vijverstraat 2
Boomstra, R. Rintje Vijverstraat 4
Bouma, D. Durk Vijverstraat 8
Scholte wv v. Deursen, L. Lamberta Vijverstraat 14
Gutman, L.J. Lolke Vijverstraat 16
Reitsma wv Kooistra, M. Maartje Vijverstraat 18a
Molen, F. v.d. Fedde Vijverstraat 26
Zegel wv Noorloos, O. Oetske Vismarkt 1a
Sleijfer, E. Elisabeth Vismarkt 4
Woude wv Bolman, J. v.d. Jeltje Vismarkt 4
Hurck, L.A. van Leonardus Visserstraat 3
Brouwer, B.W. Bauke Visserstraat 4
Groot, G. de Gerrit Visserstraat 5
Attema, F. Feite Visserstraat 6
Molen, J. v.d. Jentje Visserstraat 7
Buikhuizen wv Peper, D. Doetje Visserstraat 9
Posthuma, A. Ate Visserstraat 12
Vries, J. de Jacob Visserstraat 14
Jorna, T.H. Tjeerd Voorstraat 1
Schoot, G. Gerrit Voorstraat 2
Tot, H. Hessel Voorstraat 3
Frik, J. Jan Voorstraat 4a
Veer, J. v.d. Jeltje Voorstraat 4a
Veer, H. v.d. Hijltje Voorstraat 5
Baukema, J. Jacobus Voorstraat 7
Brik wv Baukema, W. Wilhelmina Voorstraat 7
Halbesma, H. Homme Voorstraat 8
Davidzon, P. Pieter Voorstraat 9
Elsinga, J.G. Jakob Voorstraat 10
Drooge, H. van Henderikus Voorstraat 11
Pasveer, G. Gerard Voorstraat 11a
Schotanus, G. Gerrit Voorstraat 12
Paauwe, H. Hendrik Voorstraat 13a
Siebenga, S. Siebe Voorstraat 14
Vellinga, J. Johan Voorstraat 15
Dorp, W.J. van Willem Voorstraat 16
Lusthof, K. Klaas Voorstraat 18
Alkema, H.P. Hendrik Voorstraat 19
Wietsma, F. Frederik Voorstraat 20
Bakker, S. Sijtse Voorstraat 20a
Weide, T.N. v.d. Theodoor Voorstraat 20a
Meer, J. v.d. Johannes Voorstraat 21
Bakker, P.L. Pieter Voorstraat 22
Bakker, R. Rudolf Voorstraat 22b
Plemper van Balen, H.A. Henri Voorstraat 23
Bakker, L. Leendert Voorstraat 24
Meer, W. v.d. Wiepke Voorstraat 26
Molen, G. v.d. Geert Voorstraat 26a
Wit, H. de Hendrik Voorstraat 26a
Leijenaar wv v.d. Molen, G. Grietje Voorstraat 27a
Gort, J. Johan Voorstraat 28
Bakker, O. Oep Voorstraat 29
Visser, C. Cornelis Voorstraat 30
Seinen, A. Arend Voorstraat 30a
Wolff, F. Fokko Voorstraat 32
Veer, P. v.d. Popke Voorstraat 34
Alkema, E. Elisabeth Voorstraat 38a
Kingma, L. Lijkele Voorstraat 38a
Pitstra, D. Dirk Voorstraat 38b
Smeding, J. Jogchem Voorstraat 40
Wissema, W.J. Willem Voorstraat 42
Kooistra, H. Hendrik Voorstraat 43
Oosterhuis, T.P. Tjeerd Voorstraat 45a
Wal, I. v.d. Ieme Voorstraat 47
Drost, R.C.A. Roelof Voorstraat 51
Tigchelaar, D. Douwe Voorstraat 53
Douma, L. Lammert Voorstraat 54
Post, H. Hendrik Voorstraat 55
Wouters wv Terpstra, W.J.D. Wilhelmina Voorstraat 55a
Stork wv Hannema, J. Jacoba Voorstraat 56
Huese, A.J. Albertus Voorstraat 57a
Postma, E. Eelko Voorstraat 58
Tiel, J.H. Johannes Voorstraat 60
Post, J.G. Johannes Voorstraat 62
Kroon, J.F.F. Jacobus Voorstraat 64
Pieters, J. Jurjen Voorstraat 66
Pijl wv v. Ruijven, C.M.R.A. Cornelia Voorstraat 68
Smedes, H. Harmen Voorstraat 70
Brinksma, H.G. Hendrik Voorstraat 71
Huijser, J.T. Johannes Voorstraat 72a
Spoelstra, H. Hendrik Voorstraat 73
Drost, L.J. Laurentius Voorstraat 74
Tuinstra, W. Willem Voorstraat 75
Driesen, C.P.F. Coenradius Voorstraat 76
Streekstra wv Ferwerda, G. Grietje Voorstraat 78
Grobbe, J.W. Jan Voorstraat 78a
Jong, B. de Berend Voorstraat 80
Betten, S. Sjoerd Voorstraat 81
Riem wv v.d. Woude, Y. Ybeltje Voorstraat 82
Groot, P. de Pieter Voorstraat 83a
Drost, F. Fokke Voorstraat 84
Koopmans, K. Klaas Voorstraat 85
Ettema wv Posthuma, P.S. Petronella Voorstraat 86a
Velthuis, J.L. Johannes Voorstraat 87a
Bruin wv Cornel, M.M. de Margaretha Voorstraat 89
Broekema wv Boelens, G. Grietje Voorstraat 90a
Woudstra, P. Paulus Voorstraat 91
Heeger, C.J. Clemens Voorstraat 92
Kam, P. v.d. Petrus Voorstraat 93
Vellinga, J. Jacob Voorstraat 94
Posthuma, J. Jan Voorstraat 95a
Roos, R.L. Roelof Voorstraat 97
Dijkstra, H. Hendrik Voorstraat 99
Littooij, W. Willem Voorstraat 101
Bisschop, V.G. Valeria Voorstraat 101a
Lijn wv de Vries, O. Oetske Wasbleek 5
Jorna wv Veltmam, A.A. Alida Wasbleekstraat 4
Groot wv Pcstma, W. de Wiepkje Wasbleekstraat 6
Dalen, W. van Willem Weeshuisstraat 1
Eelkema, T. Tjerk Weeshuisstraat 5
Poeze, K. Klaas Weeshuisstraat 7
Molenaar, J. Jan Weeshuisstraat 9
Hurck, M. van Maurice Weeshuisstraat 11
Braaksma, F. Foeke Weeshuisstraat 14
Jong, K. de Klaas Weeshuisstraat 14
Jong, T. de Tjepke Weeshuisstraat 14
Bouma, D. Douwe Weeshuisstraat 16
Everaarts, G. Gerrit Weeshuisstraat 18
Visser, D. Dirk Weeshuisstraat 20
Clowting, D.J. Dirk Weeshuisstraat 22
Kienstra, G. George Werfpad 1
Boomstra wv Meinsma, A. Aukje Werfpad 3
Houbein wv de Bock, G. Werfpad 5
Bylsma wv Alkema, N. Neeltje Werfpad 5
Duijser, A.G. Antonie Westerkerklaan 1
Nijkamp, C. Cornelis Westerkerklaan 3
Rood, A. Andries Westerkerklaan 4
Bisschop, E. Eiigius Westerkerklaan 5
Gonggrijp, H. Hendrik Westerkerklaan 6
Wouters, C.J. Cornelus Westerkerklaan 6
Gemser, R. Rein Westerkerklaan 8
Bruin, D. de Dirk Westerkerklaan 10
Driesten, L. van Lolke Westerkerklaan 12
Dijkstra, J.A. Jan Westerkerklaan 14
Veltman, J. Jan Westersteeg 4
Huisman, J.L. Jacobus Westerstraat 2
Zijlstra, A. Age Westerstraat 3
Nieuwenhuis, G. Gerrit Westerstraat 4
Bleeker, J. Jan Westerstraat 5
Boer, G.A. de Geeltje Westerstraat 6
Galema, J. Jan Westerstraat 7
Todor, N. Nicolae Westerstraat 8
Galema, K.J. Kerst Westerstraat 9
Hamstra, P. Pieter Westerstraat 10
Flietstra, L. Lieuwe Westerstraat 11
Smits, E. Ernst Westerstraat 12
Meijer, H. Harrnen Westerstraat 13
Grootenhuis, J. Johannes Westerstraat 14
Bierma, J. Jelle Westerstraat 15
Jellema, J. Jan Westerstraat 16
Tichelaar, A. Age Westerstraat 17
Ritsma, P.J. Pieter Westerstraat 18
Posthuma, F. Folkert Westerstraat 19
Koning, J. Jan Westerstraat 20
Vries, H. de Heere Westerstraat 21
Tadema wv Hondema, J. Janne Westerstraat 22
Jansen, J.D. Johannes Westerstraat 23
Driesten, T. van Tjerk Westerstraat 24
Wagenaar, S. Sijtze Westerstraat 25
Steinvoorte, S. Sietze Westerstraat 26
Jager wv v. Loon, A. Anna Westerstraat 27
Appel, J.N. Jan Westerstraat 28
Beers, T. Tjalling Westerstraat 28
Mooi, J. Josi Westerstraat 29
Schotanus, W. Willem Westerstraat 31
Teitje wv Huizinga, A.M. Anna Westerstraat 33
Vries, E. de Else Westerstraat 35
Wuijsselaat, G. de Gustaaf Westerstraat 37
Bambach, B. Bartholomeus Westerstraat 39
Cats, M. Meinte Westerstraat 41
Molen, P. v.d. Pieter Westerstraat 43
Anema, J. Jan Westerstraat 47
Groen, W. Wilke Westerzeedijk
Vries, M. de Marten Westerzeedijk 25
Cousijn, M. Martinus Westerzeedijk 27
Tol, D.C. v.d. Dirk Westerzeedijk 45
Cousijn, S. Sioerd Westerzeedijk 65
Godin wv Triebel, R. Rose Willem de Zwijgerstraat 2
Blaauw, H. de Hendrik Willem de Zwijgerstraat 4
Kingma, H. Harrit Willem de Zwijgerstraat 4
Joolen, J. van Jacobus Willem de Zwijgerstraat 6
Dijkstra, K. Klaas Willem de Zwijgerstraat 8
Slofstra, R. Reinder Willem de Zwijgerstraat 10
Kooy, P. Pieter Willem de Zwijgerstraat 12
Horneman, P. Popke Willem de Zwijgerstraat 14
Lawerman, T. Tjitse Willem de Zwijgerstraat 16
Menzinga, R. Roelof Willem Lodewijkstraat 1
Kip, H. Hendrik Willem Lodewijkstraat 2
Janssen, K.F.H. Karel Willem Lodewijkstraat 3
Zegel, P.C. Pieter Willem Lodewijkstraat 4
Dijkstra, M. Melle Willem Lodewijkstraat 5
Zon, D. van Dirk Willem Lodewijkstraat 6
Cuijpers, A. Antonius Willem Lodewijkstraat 7
Postema, R.J. Reinold Willem Lodewijkstraat 8
Dottinga, S. Sjoerd Willem Lodewijkstraat 9
Steinvoorte, W. Walle Willem Lodewijkstraat 10
Teensma, J.H. Jan Willem Lodewijkstraat 11
Toole, H. Hendrik Willem Lodewijkstraat 12
Wit, H. de Hendrikus Willem Lodewijkstraat 13
Wijk, W. v.d. Wiebe Willem Lodewijkstraat 14
Vries, A. de Anne Willem Lodewijkstraat 15
Bolman, E. Ede Willem Lodewijkstraat 16
Klumper, A.J. Antonius Willem Lodewijkstraat 17
Schuil, E. Evert Willem Lodewijkstraat 18
Slcoten, M. van Meindert Willem Lodewijkstraat 19
Sietsema, H. Hendrik Willem Lodewijkstraat 20
Rombout, A. Anne Willem Lodewijkstraat 22
Bruin, P. de Pieter Willem Lodewijkstraat 23
Hesling, K. Klaas Willem Lodewijkstraat 24
Aartsma, H. Hendrik Willem Lodewijkstraat 25
Soolsma, J. Jan Willem Lodewijkstraat 26
Bakker, F. Folkert Willem Lodewijkstraat 27
Vries, J. de Johannes Willem Lodewijkstraat 28
Dijker, S. Sijbrand Willem Lodewijkstraat 29
Dottinga, R. Ruurd Willem Lodewijkstraat 30
Zielstra, E. Engel Willemskade 9
Zondervan, S. Sjoerd Willemskade 13
Rosendal, T. Tjeerd William Boothstraat 1
Kracht, L. Lammert William Boothstraat 3
Net, H. Hendrik William Boothstraat 4
Riem wv Veldstra, M. Marijke William Boothstraat 5
Willekes, L. Laurentius William Boothstraat 7
Koomstra, H. Hidde William Boothstraat 8
Hilarius, T. Teije William Boothstraat 9
Dreunhuizen, G. Gerrit William Boothstraat 10
Toeter wv Bakker, A. Akke William Boothstraat 11
Stada, D. Dirk William Boothstraat 13
Seefat, R. Roelof William Boothstraat 15
Bantema, G. Geert William Boothstraat 17
Tolsma, J. Johannes William Boothstraat 19
Blom, J. Johannes William Boothstraat 20
Kaale, A. Arien William Boothstraat 21
Huizinga, E. Eise William Boothstraat 23
Mulder, J. Jan William Boothstraat 25
Remigius, A. Ambrosius William Boothstraat 27
Griek, C.J. Cornelis William Boothstraat 37
Vries, E. de Eelke William Boothstraat 37
Vries, G. de Gerben William Boothstraat 37
Helliuga, S. Sjouke Wortelstraat 1
Alta wv Terpstra, J. Jantje Wortelstraat 2
Vellinga, J. Jolt Wortelstraat 3
Wijkstra, P. Pieter Wortelstraat 5
Roodhardt, A. Aaltina Wortelstraat 7
Veen, J. v.d. Johannes Wortelstraat 9
Vliet, C. van Coenraad Wortelstraat 11
Souverein, G. Geer! Wortelstraat 12
Wier, J. van Jacob Wortelstraat 13
Posthumus, W. Willem Zeepziedersstraat 1
Jager, T. Tjipke Zeepziedersstraat 3
Kuiken, R.J. Riemer Zeepziedersstraat 4
Dijkstra, P. Pieter Zeeweg 1
Beuker, H. Hendrikus Zeeweg 3
Scheer, J. v.d. Jeltje Zeeweg 5
Dijkstra, J. Jelte Zeeweg 7
Henstra, J. Jelle Zeeweg 9
Schaafsma, R. Rinke Zeeweg 11
Veenstra wv de Vries, P. Pieternelia Zeeweg 13
Posthuma, R. Rienk Zeilmakersstraat 1
Visser, L. Lolke Zeilmakersstraat 3
Boon, J. Johannes Zeilmakersstraat 4
Willekes wv Weewer, D. Dirkje Zeilmakersstraat 5
Nagel, J. Jan Zeilmakersstraat 7
Hofman, J. Jan Zeilmakersstraat 8
Visser, W. Willem Zeilmakersstraat 9
Quarre, D. Dirk Zeilmakersstraat 10
Pascal, A. Arlen Zeilmakersstraat 12
Meer, J. v.d. Jelle Zeilmakersstraat 13
Groot, H.B. de Hein Zeilmakersstraat 14
Scheffers, Y. Ynse Zeilmakersstraat 15
Terpstra, G.T. Geert Zeilmakersstraat 16
Bootsma, J. Johannes Zeilmakersstraat 18
Tigchelaar, A. Anne Zeilmakersstraat 19
Veer, J. v.d. Jan Zeilmakersstraat 20
Buikhuizen, B. Betting Zoutsloot 1
Boomstra, W. Willem Zoutsloot 3
Nijkamp, S. Sierd Zoutsloot 5
Postma, H. Hilbrand Zoutsloot 7
Attema, F. Feite Zoutsloot 9
Wobma wv Bergsma, Y. Ymkje Zoutsloot 9
Veer wv Keijser, G. v.d. Grietie Zoutsloot 10
Wassenaar, P.J. Pieter Zoutsloot 11
Schaafsma, A. Albert Zoutsloot 12
Smeding, W. Willem Zoutsloot 12b
Colman wv Schievink, M.E. Maria Zoutsloot 13
Dijkstra, T. Tjeerd Zoutsloot 15
Kalkhuis, G.P. Geert Zoutsloot 16
Anema, S. Sjoerd Zoutsloot 17
Schaafsma wv Kramen, IJ. IJfke Zoutsloot 18
Quarre, A.M. Auke Zoutsloot 20
Elsinga, R. Reitze Zoutsloot 21
Weistra wv Hoekstra, H. Hendrikje Zoutsloot 22
Vries, H. de Harke Zoutsloot 23
Klijnstra, J. Jan Zoutsloot 24
Pascum, A. Andries Zoutsloot 26
Vries, A. de Aukje Zoutsloot 27
Jong, J. de Johannes Zoutsloot 28
Roersma, J. Jan Zoutsloot 29
Meijer, E. Egbert Zoutsloot 31
Esveld, K. van Klaas Zoutsloot 32
Penning, L.J. Luitjen Zoutsloot 33
Jong, S. de Sieger Zoutsloot 37
Miedema, P. Pieter Zoutsloot 39
Zondervan, H. Herre Zoutsloot 40
Velzen, J. van Jan Zoutsloot 41
Post, J. Johannes Zoutsloot 43
Boonstra, S. Sije Zoutsloot 45
Dijkstra, G. Gerben Zoutsloot 46
Heide, J.S. v.d. Jan Zoutsloot 47
Souverein, G. Germen Zoutsloot 49
Schuil, L.J. Lena Zoutsloot 50
Zondervan, F. Fetze Zoutsloot 51
Dijkstra, F. Fimmigje Zoutsloot 52
Dijkstra, F. Foekje Zoutsloot 52
Esveld wv Mollema, Y. van Ynskje Zoutsloot 53
Hettema, D. van Doede Zoutsloot 54
Knier, F. Foppe Zoutsloot 55
Roedema, C. Catharinus Zoutsloot 55
Westerbeek, J. Jan Zoutsloot 56
Tichelaar, E. Eeikje Zoutsloot 57
Bruin, J. de Jan Zoutsloot 58
Haagsma, J. Jaring Zoutsloot 59
Feenstra, W. Wisse Zoutsloot 61
Souverein, J. Jan Zoutsloot 62
Boer wv v.d. Zee, A. de Aaltje Zoutsloot 64
Tigchelaar, R. Roelof Zoutsloot 65
Rab wv Alkema, M.B. Martje Zoutsloot 66
Meer, P. v.d. Petrus Zoutsloot 67
Antonisse, D. Dirk Zoutsloot 68
Wit, M. de Maaike Zoutsloot 69
Lichtendahl, G. Gysbert Zoutsloot 71
Lichtendahl, H.J.A. Hendrik Zoutsloot 72
Nielsen, B. Bouke Zoutsloot 76
Tichelaar wv v.d. Zee, H. Hieke Zoutsloot 79
Dijkstra, H. Harmen Zoutsloot 80
Nieveen, J. Jan Zoutsloot 83
Koornstra wv Koornstra, M. Meintje Zoutsloot 85
Vliet, R. van Roelofke Zoutsloot 87
Lettinga, D. Douwe Zoutsloot 88
Kune, J. Jan Zoutsloot 89
Bruinsma, J. Jan Zoutsloot 91
Spoelstra, D. Douwe Zoutsloot 92
Kuipers, A. Anne Zoutsloot 93
Brunsmann, J.E. Johan Zoutsloot 94
Weide wv Albarda, A. v.d. Aafke Zoutsloot 95
Jorna, J. Johannes Zoutsloot 97
Bosma, G. Geertie Zoutsloot 98
Kaspers wv Nielsen, G. Germen Zoutsloot 98
Zijlstra wv Teerenstra, S. Sijtske Zoutsloot 99
Weewer, B. Bauke Zoutsloot 101
Visse, T. Taeke Zoutsloot 103
Dijkstra, A. Arjen Zoutsloot 107
Boer, K. de Komelis Zoutsloot 109
Postma, H. Hendrik Zoutsloot 113
Dijkstra, G. Gerrit Zoutsloot 115
Mulder, G. Gerrit Zoutstraat 2
Smit, T.F. Thomas Zoutstraat 4
Elsinga, A. Anthoon Zuiderbolwerk
Maloko, C.J. Cornelis Zuiderbolwerk 1
Pellaupessy, H.M. Herman Zuiderbolwerk 1
Rosendal, R. Rein Zuiderbolwerk 2
Hoogeveen, W. Wietze Zuiderbolwerk 3
Tichelaar wv de Jong, S. Sipkje Zuiderbolwerk 4
Veer, W. v.d. Willem Zuiderbolwerk 5
Straten, S. van Sikke Zuiderbolwerk 7
Wiersma, S. Simon Zuiderbolwerk 9
Bakker, C. Cornelis Zuiderbolwerk 11
Hempenius, W. Wijtze Zuidergrachtswal
Kamstra, M.J. Maria Zuidergrachtswal
Postma, A. Andries Zuidergrachtswal
Veen, B. v.d. Booijen Zuidergrachtswal
Woude, J. v.d. Jan Zuidergrachtswal
Kroontje, W. Wiebe Zuidergrachtswal 4
Miedema, C. Christiaan Zuiderhaven 1
Hoffman, J.G. Jack Zuiderhaven 2
Koopmans, F. Fedde Zuiderhaven 5
Visser, I. Iebeltje Zuiderhaven 5
Meulen, Y. v.d. Ype Zuiderhaven 6
Werf, H. v.d. Harmen Zuiderhaven 7
Kuindersma, S. Sjouke Zuiderhaven 7a
Cloo, C.P. Coenraad Zuiderhaven 8
Dijke, P.L. van Pieter Zuiderhaven 8
Elzinga, A. Alle Zuiderhaven 8
Feenstra, D. Dirk Zuiderhaven 8
Huizinga, E. Elzo Zuiderhaven 8
Nijen, A. van Auke Zuiderhaven 8
Steenhof, T. Tjebbe Zuiderhaven 8
Veen, W. v.d. Wopke Zuiderhaven 8
Posthumus, G.R. Godert Zuiderhaven 10c
Tuinman, A. Aldert Zuiderhaven 12
Nielsen, P. Pieter Zuiderhaven 13
Rinsma, A.J. Adrianus Zuiderhaven 13
Hartog, F. den Fyke Zuiderhaven 14
Attema, P. Pier Zuiderhaven 15
Karsten, P. Pieter Zuiderhaven 17
Reinsma, G. Gosse Zuiderhaven 19
Kracht, G. Geert Zuiderhaven 23a
Seijst wv v.d. Veen, Y. van Ymkje Zuiderhaven 23a
Lichtendahl, J. Jan Zuiderhaven 24
Bakker wv Mullenbach, C. Catharina Zuiderhaven 25
Terpstra, O. Oebele Zuiderhaven 25
Elgersma, L.J. Louw Zuiderhaven 26
Visser, J. Jan Zuiderhaven 26
Jochems, W. Walter Zuiderhaven 27
Hartsuijker, W. Wilhelm Zuiderhaven 28
Heide, S. v.d. Sierk Zuiderhaven 29
Wilbrink, H. Harmannus Zuiderhaven 30
Vellinga, W. Walle Zuiderhaven 31
Dijkstra, G. Grietje Zuiderhaven 32
Boomstra, P. Paulus Zuiderhaven 33
Nauta wv Everaert, A. Aukje Zuiderhaven 35
Postma, K. Kornelis Zuiderhaven 35a
Crijver, P.J. Pieter Zuiderhaven 38
Kruiper, H.T. Hendrlka Zuiderhaven 38
Post, S. Siebe Zuiderhaven 39a
Kuiper, M.D. Melchior Zuiderhaven 41a
Buurma, D. Derk Zuiderhaven 43a
Feenstra wv Wolters, F. Franskje Zuiderhaven 45
Pauwels, H. Hans Zuiderhaven 45a
Zegel, D. Dirk Zuiderhaven 47
Poepjes, J. Jacob Zuiderhaven 48
Bloem, J. Jelle Zuiderhaven 49
Zeijlmaker, B. Bauke Zuiderhaven 53
Bergsma, W. Walle Zuiderhaven 53a
Bambach, S. Simon Zuiderhaven 54
Nijenhuis, M. Marian Zuiderhaven 54a
Hoekstra, R. Rinze Zuiderhaven 55
Veersma, J. Jan Zuiderhaven 55
Twijnstra, W. Willem Zuiderhaven 57
Postma, T. Taeke Zuiderhaven 65
Prins, A. Aart Zuiderhaven 67
Boon, J.C. Jan Zuiderhaven 69
Meerburg wv v.d. Wal, A.E. Adriana Zuiderhaven 69
Jagersma, J. Jan Zuiderhaven 71
Jansma, G. Geert Zuiderhaven 71a
Weelde, M.J. v.d. Marinus Zuiderhaven 73
Rolf, G.H. Gerardus Zuiderhaven 77
Meer, J. v.d. Johannes Zuiderhaven 79
Teuben, J.W. Johannes Zuiderhaven 79
Mobach, A. Age Zuiderhaven 81
Okkinga, K. Klaas Zuiderplein 1
Langen, H. de Hendrik Zuidersteeg 2
Breidenbach, J. Jan Zuidersteeg 9
Ree, S. Steven Zuiderstraat 1
Bruin, S.B. de Simen Zuiderstraat 2
Beerda, A.M.E. Anna Zuiderstraat 3
Tuinman, J. Jurjen Zuiderstraat 4
Frik, R.H. Robertus Zuiderstraat 5
Waal, JG. de Johannes Zuiderstraat 6
Posthuma, P. Pieter Zuiderstraat 7
Alta, E. Edward Zuiderstraat 8
Langen, K. de Koos Zuiderstraat 8
Zeijlemaker, T. Trijntje Zuiderstraat 10
Molenaar, C. Christientje Zuiderstraat 10a
Wouda, T. Taeke Zuiderstraat 12
Wolde, J.H. ten Johannes Zuiderstraat 13
Alkema, W. Willem Zuiderstraat 14
Heide, J. v.d. Jacob Zuiderstraat 14a
Jonker, F. Foppe Zuiderstraat 15
Ligthart, L. Lambertus Zuiderstraat 18
Houtman, F.W. Frederik Zuiderstraat 19
Boer, H. de Harmen Zuiderstraat 20
Kuipers, G. Geertruida Zuiderstraat 21
Vlies, A. v.d. Aaltje Zuiderstraat 22
Keuning wv de Boer, D.S. Doetje Zuiderstraat 22a
Roukema, J.H. Johan Zuiderstraat 25
Vlies, U. v.d. Ulbe Zuiderstraat 25a
Meijer, J. Johannes Zuiderstraat 27
Dijkstra, L. Luite Zuidooster Singel
Jong, G.H. de Geert Zuidooster Singel
Koornstra, A. Andries Zuidooster Singel
Veen, A. v.d. Abraham Zuidooster Singel
Wit, E. de Evert Zuidooster Singel
Smeding, H. Hendrik Zuidooster Singel 5
Smeding, H. Hendrik Zuidooster Singel 7
Broersma, L. Luut Zuidooster Singel 7a
Bock, W. de Willem Zuidooster Singel 9
Nielsen wv Palstra, K. Klaaske Zuidooster Singel 9a
Nauta, B. Berend Zuidooster Singel 11
Drooge, A. van Albert Zuidooster Singel 13
Drooge, B. van Barend Zuidooster Singel 13
Plekker, T. Tjalling Zuidooster Singel 15
Kolmer, C.L. Cornelis Zuidooster Singel 15a
Hornstra, J. Johannes Zuidooster Singel 17
Pree de wv v. Nielen, J.C. Johanna Zuidooster Singel 17a
Smeding, E. Engbert Zuidooster Singel 19
Knijpenga, A. Aagtje Zuidooster Singel 21
Vries, J.M. de Jentie Zuidooster Singel 23
Oever, H.J. v.d. Haije Zuidooster Singel 25
Schotanus wv Smit, Y. Ybeltie Zuidooster Singel 27
Broersma, J. Jacob Zuidooster Singel 29
Eppinga, T. Tjepke Zuidooster Singel 31
Bijlsma, G. Gabe Zuidooster Singel 33
Huizinga, J. Johannes Zuidooster Singel 35
Hoogeveen, T. Thomas Zuidooster Singel 39
Bakker wv v.d. Plaats, F.C. Frederika Zuidooster Singel 41
Boomsma, L.D. Louis Zuidooster Singel 43
Aalbers wv Hulst, C.H. Catharina Zuidooster Singel 45
Kalfsbeek, J.J. Jan Zuidooster Singel 49
Klijnsma, P.C. Pierus Zuidooster Singel 51