Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes koper kamerCarl Visschersteeg159722823r
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg159722823r
, RIENKde kamer van Rincke bakkernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg159722823r
WIEBES, PIER Pyer Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722823r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper Carl Visschersteeg159722823r
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Carl Visschersteeg159722823r
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytzes koper kamerCarl Visschersteeg159722834v
POPPES, FOKELTJE Foeckel Poppes koper Carl Visschersteeg159722834v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg159722834v
WILDE, ARJEN Ariaen de Wildenaastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722834v
ARENDS, JANKE Jantyen Aenes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg159722834v
JANS, ROELOFwijlen Roleff Jans verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg159722834v
ROELOFS, JAN Jan Roleffs verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg159722834v
JANS, JAN Jan Jansen koper kamerCarl Visschersteeg159722840v
SIEDSES, SIETSKE Sydts Sydses koper Carl Visschersteeg159722840v
JAKOBS, SIBBELTJE Sibbel Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg159722840v
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses naastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722840v
DOOITSES, HOITE Hoyte Doytses verkoper Carl Visschersteeg159722840v
POPPES, FOKELTJE Fokel Poppes verkoper Carl Visschersteeg159722840v
ROMKES, HANS Hans Romckes koper kamerCarl Visschersteeg159722858v
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg159722858v
DOEKES, ARJEN Aryen Doeckes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg159722858v
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722858v
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baertverkoper Carl Visschersteeg159722858v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendricx verkoper Carl Visschersteeg159722858v
, PIETERde erfgenamen van Pieter metselaarverpachter grond Carl Visschersteeg159722862r
, JANde kamer van Jan spinnernaastligger ten westen Carl Visschersteeg159722862r
HEINS, JAN Jan Heyns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg159722862r
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg159722862r
FRANSES, TJERK Tierck Fransen verkoper q.q. Carl Visschersteeg159722862r
MARTENS, DIRKde nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Martens verkoper Carl Visschersteeg159722862r
PIETERS, GOOITSKEwijlen Goyck Pieters verkoper Carl Visschersteeg159722862r
LASES, HAIE Haaye Laeses koper provisioneel huisCarl Visschersteeg1598228118v
SIKKES, JAN Jan Sickes koper kamerCarl Visschersteeg1601228247v
RINSES, IETJE Ytke Rinses koper Carl Visschersteeg1601228247v
RICHARDS, JAN Jan Rickerts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1601228247v
WIEBES, PIETER Pieter Wybes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1601228247v
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes verkoper Carl Visschersteeg1601228247v
NANNES, SIETSKE Sydts Nannes verkoper Carl Visschersteeg1601228247v
JANS, RIJK Rijcke Jans koper provisioneel twee kamersCarl Visschersteeg1604228413v
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper provisioneel Carl Visschersteeg1604228413v
, JANKE Jancke ? naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1604228413v
TEEKES, Itgien Taekes naastligger ten westen Carl Visschersteeg1604228413v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1604228413v
JANS, SIBBELE Sibble Jans verkoper Carl Visschersteeg1604228413v
ARENDS, MARIA Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg1604228413v
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woningCarl Visschersteeg1614229213r
PIETERS, AUKJE Auck Pieters koper Carl Visschersteeg1614229213r
JILTS, ANNE Anne Jildts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1614229213r
RIENKS, JETSE Jetze Rinckes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1614229213r
JANS, OEPKE Upke Janssen verkoper Carl Visschersteeg1614229213r
FOEKES, MINSE Minse Foeckes zakkendragerkoper kamerCarl Visschersteeg1615229284r
SIPKES, IEMKJE Ympck Sipkes koper Carl Visschersteeg1615229284r
, JANde kamer van Jan Duyfke(rs) naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1615229284r
PIERS, KRIJN Crijn Piers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1615229284r
, GRIETJE Grietie Weyns? , mede voor haar kinderenverkoper Carl Visschersteeg1615229284r
TJALLINGS, JETSEwijlen Jetse Tyallings verkoper Carl Visschersteeg1615229284r
MOL, Anthonio de Mol, q.q.bankhouder in de Bank van Lening [staat: tafelhouder]crediteur (triumphant) Carl Visschersteeg16152301v
JANS, SIEBREN Sybrandt Jansen verkoper (gesuccumbeerde) Carl Visschersteeg16152301v
JANS, JAN Jan Janssen koper twee kamersCarl Visschersteeg1618230117r
JANS, JANKE Janneken Jans koper Carl Visschersteeg1618230117r
, ANDRIES Andries pottenbakkernaastligger ten oosten Carl Visschersteeg1618230117r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1618230117r
JANS, RIEKELE Ryckle Jans verkoper Carl Visschersteeg1618230117r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs verkoper Carl Visschersteeg1618230117r
, ANDRIES Andries pottenbakkernaastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ1620230252v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ1620230252v
JANS, JANKE Janneken Jansen , voor zich en haar kinderenverkoper Carl Visschersteeg OZ1620230252v
JANS, wijlen Janneken Jansen verkoper Carl Visschersteeg OZ1620230252v
OBBES, WOUTER Wolter Obbes koper provisioneel twee kamersCarl Visschersteeg1621230263r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1621230263r
, ANDRIES Andries pottenbakkernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1621230263r
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerdakoper nieuwe kamerCarl Visschersteeg1621230291r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Carl Visschersteeg1621230291r
JANS, ANDRIESde verkoper Andries Jansen , c.u.pottenbakkerverpachter grond Carl Visschersteeg1621230291r
BONKE, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tiaard Boncknaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1621230291r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1621230291r
JANS, ANDRIES Andries Jansen pottenbakkerverkoper Carl Visschersteeg1621230291r
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuues verkoper Carl Visschersteeg1621230291r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus timmermankoper kamerCarl Visschersteeg1622230308r
SIEBRENS, LOLKJE Lolck Sibrants koper Carl Visschersteeg1622230308r
JANS, ANDRIESde verkoper Andries Jansen , c.u.pottenbakkerverpachter grond Carl Visschersteeg1622230308r
HAANTJES, BOUWEde pas gekochte kamer van Buue Haenties naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1622230308r
JANS, ANDRIESde verkoper Andries Jansen , c.u.pottenbakkernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1622230308r
JANS, ANDRIES Andries Jansen pottenbakkerverkoper Carl Visschersteeg1622230308r
LIEUWES, TJITSKE Tyeets Lieuues verkoper Carl Visschersteeg1622230308r
GEERTS, GEERT Geert Geerts , c.u.koper twee kamers aan elkaarCarl Visschersteeg WZ1623230360v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1623230360v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1623230360v
ALBERTS, SIERK Syerck Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ1623230360v
JANS, JANKE Janneke Jans , voor zich en haar kinderenverkoper Carl Visschersteeg WZ1623230360v
JANS, JANwijlen Jan Jansen verkoper Carl Visschersteeg WZ1623230360v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ162523183v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ162523183v
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollanderverkoper Carl Visschersteeg WZ162523183v
GEERTS, GEERThet weeskind van wijlen Geert Geerts verkoper Carl Visschersteeg WZ162523183v
WILLEMS, TRIJNTJEwijlen Trijn Willems verkoper Carl Visschersteeg WZ162523183v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ162523186v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijn Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ162523186v
JANS, JOOST Joost Jans koper kamet met plaat en loodsCarl Visschersteeg OZ1627231171v
ALBERTS, FROUKJE Frouck Alberts koper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
JURJENS, Tuyke Jurians , c.soc.verpachter grond Carl Visschersteeg OZ1627231171v
JANS, ANDRIES Andries Jans naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
HAIES, JANwijlen Jan Haeyes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ1627231171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
HAIES, JANwijlen Jan Haeyes verkoper Carl Visschersteeg OZ1627231171v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ162823248r
ANDRIES, TIEDE Tied Andries naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ162823248r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Carl Visschersteeg1631232169r
JANS, ANDRIESde weeskinderen van wijlen Andries Jansen verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg1631232169r
WILLEMS, ANTJEwijlen Anne Willems verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg1631232169r
U., TJITSKE Tiets U. verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg1631232169r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx aanhandelaar kamerCarl Visschersteeg WZ1631232184v
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds aanhandelaar Carl Visschersteeg WZ1631232184v
LOLLES, MINSE Minse Lolles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1631232184v
WORPS, ARJEN Arien Werps verwandelaar Carl Visschersteeg WZ1631232184v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx verwandelaar Carl Visschersteeg WZ1631232184v
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx pottenbakkerkoper twee kamersCarl Visschersteeg WZ1641234140v
EEUWES, JANKE Jantien Euues koper Carl Visschersteeg WZ1641234140v
DIRKS, TIEMEN Timen Dirx , c.u.pottenbakkernaastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ1641234140v
KLASES, HUBERT Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1641234140v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis Yseltieverkoper Carl Visschersteeg WZ1641234140v
HENDRIKS, MARTJEN Maet Hendrix verkoper Carl Visschersteeg WZ1641234140v
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses koper door niaar twee kamers met een plaatsCarl Visschersteeg WZ1645235164r
DIRKS, LOURENS Lourens Dirxen geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1645235164r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendricks geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1645235164r
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1645235164r
KLASES, HUBERTde hof van Huybert Claessen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1645235164r
JANS, WOBBE Wobbe Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1645235164r
HENDRIKS, TJITSKE Tietske Hendricks verkoper Carl Visschersteeg WZ1645235164r
TJERKS, ANDRIESwijlen Andries Tiercks verkoper Carl Visschersteeg WZ1645235164r
MINSES, LOLKE Lolcke [staat: Locke] Minses koper kamerCarl Visschersteeg WZ1646235198v
SIEBES, Jelties Sibes koper Carl Visschersteeg WZ1646235198v
SIPKES, IEMKJE Impk Sipkes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1646235198v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamerCarl Visschersteeg WZ1646235221r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1646235221r
ALBERTS, ALBERTde koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1646235221r
ROELOFS, LAAS Laes Roelsen , c.u.koper kamerCarl Visschersteeg1646235232v
JANS, FOKKE Focke Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1646235232v
PIETERS, HANSde hof van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg1646235232v
WIETSES, WOPKE Wopke Wytses , c.u.mr. zeilmakerverkoper Carl Visschersteeg1646235232v
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters koper kamersCarl Visschersteeg WZ164823623r
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits koper Carl Visschersteeg WZ164823623r
KLASES, HUBERTde hof van Huybert Clasen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ164823623r
, ALBERTde kamer van Albard Pipelinghnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ164823623r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ164823623r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ164823623r
DIRKS, TIEMENburgervaandrig Tymen Dirckx koper kamerCarl Visschersteeg WZ164823637r
SIEMENS, FRANSde turfschuur van Frans Symens brouwernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ164823637r
, ALBERTde kamer van wijlen Albart zakkendragernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ164823637r
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens Beyemverkoper Carl Visschersteeg WZ164823637r
JELLES, JAN Jan Jelles koper kamerCarl Visschersteeg WZ1650236125v
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koper Carl Visschersteeg WZ1650236125v
, PIETERde kamer van Pytter Kanthaeknaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1650236125v
JELLES, JANde hof van de kopers Jan Jelles naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1650236125v
HUBERTS, KLAASde hof van de kopers Claes Huyberts naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1650236125v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx pottenbakkernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1650236125v
SIEMENS, FRANSburgerhopman Frans Symens verkoper Carl Visschersteeg WZ1650236125v
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.koper kamerCarl Visschersteeg1651236153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.naastligger ten westen Carl Visschersteeg1651236153r
FEDDES, JAN Jan Feddes , c.u.naastligger ten noorden Carl Visschersteeg1651236153r
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens , c.u.verkoper Carl Visschersteeg1651236153r
JELLES, JAN Jan Jelles koopmankoper kamerCarl Visschersteeg WZ1651236168r
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopmankoper Carl Visschersteeg WZ1651236168r
JELLES, JANde koper Jan Jelles koopmannaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts koopmannaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
JELLES, JANde koper Jan Jelles koopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1651236168r
HUBERTS, KLAASde koper Claes Huyberts koopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1651236168r
, ALBERTde weduwe van Albert zakkendragernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1651236168r
DIRKS, TIEMENburgervaandrig Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg WZ1651236168r
SIEMENS, FRANS Frans Symens brouwernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1652236197r
DIRKS, TIEMENde erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg1652236197r
LAAN, MAAIKE de kamer van Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1652236197r
DIRKS, TIEMENde erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg1652236197r
SIEMENS, FRANSburgerhopman Frans Symens Baerdekoper schuur of genaamd wordende estrikbakkerij van Tymen, pottenbakkerCarl Visschersteeg OZ1654236260v
OBBES, OBBEde weduwe van Obbe Obbes naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ1654236260v
SIEMENS, FRANSburgerhopman Frans Symens Baerdenaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ1654236260v
, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Virobakker (pastei-)verkoper Carl Visschersteeg OZ1654236260v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 2-04-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
SIEMENS, FRANSgrondpacht uit de kamer gekocht door Frans Symens eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
BROERS, IEBELTJE Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
BROERS, IEBELTJEgrondpacht uit de kamer gekocht door Iebeltje Broers eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
HUBERTS, KLAASgrondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 0-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
HUBERTS, KLAASgrondpacht uit de kamer van Claes Huyberts eigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg1654236266v
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingheigenaar perceel Carl Visschersteeg1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
MINSES, LOLKEgrondpacht uit de kamer van Lolcke Minses eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1654236266v
ALEFS, IENSKE Inske Aleffs naastligger Carl Visschersteeg WZ1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
TJEERDS, WALINGde erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopmankoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Carl Visschersteeg WZ1654236266v
ALEFS, IENSKEgrondpacht uit de kamer van Inske Aleffs eigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1654236266v
MINSES, LOLKE Lolcke Minses naastligger Carl Visschersteeg WZ1654236266v
SIEBRENS, IETJE Idtie Sybrandts verkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
, EVERTwijlen Everardus Stratingverkoper Carl Visschersteeg WZ1654236266v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.koper kamerCarl Visschersteeg166723983v
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg166723983v
ALEFS, IENSKEde kamer van Inscke Alifs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg166723983v
TJEBBES, JOHANNES Joannes Tiebbes , c.s.verkoper Carl Visschersteeg166723983v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u.distillateurkoper nieuwe kamerCarl Visschersteeg WZ1669239186r
BOIS, CATHARINA de kamer van Cathalina du Boisnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1669239186r
HANSES, TRIJNTJEde hof van Trijntie Hanses naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1669239186r
HANSES, JANde kamer van Jan Hansens brouwernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1669239186r
FRANSES, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Lijske Fransen verkoper Carl Visschersteeg WZ1669239186r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix , c.u.koper kamerCarl Visschersteeg WZ16702409v
BOIS, CATHARINA Catalina du Boisnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ16702409v
HANSES, TRIJNTJEde hof van Trijntie Hansen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ16702409v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ16702409v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx verkoper Carl Visschersteeg WZ16702409v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Ackerslootkoper kamer en ledige plaatsCarl Visschersteeg OZ167024023v
DIRKS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ167024023v
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maicke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ167024023v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Carl Visschersteeg OZ167024023v
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg OZ167024023v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u.koper huis of woningCarl Visschersteeg1675240168r
ANNES, MEINERT Meynert Annes , c.u.bewoner Carl Visschersteeg1675240168r
DIRKS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg1675240168r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg1675240168r
GERRITS, JILLES Jillis Gerrits verkoper Carl Visschersteeg1675240168r
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwernaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ167624031va
BOYS, CATHARINA Cathalina du Boysnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ167624031va
HUBERTS, KLAASde hof en kamer van Claes Huyberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ167624031va
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncqverkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ167624031va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqapothekererflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ167624031va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegietermedicinae doctorerflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ167624031va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ167624031va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ167624031va
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ167624031va
BONTEKOE, KLAAS AUKES Claes Aukes Bontekoekoper kamer of woningCarl Visschersteeg WZ1704244262r
JANS, IESKJE Jiskjen Jans koper Carl Visschersteeg WZ1704244262r
ALBERTS, POPPEde weduwe van Poppe Alberts naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1704244262r
HENDRIKS, HESSEL Hessel Hendrix matroos op het Prinsenjachtverkoper Carl Visschersteeg WZ1704244262r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits horlogemaker (mr. -)koper grondpacht van 2-00-00 CGCarl Visschersteeg WZ1710245121r
ALBERTS, ALBERTgrondpacht uit twee kamers van de erfgenamen van wijlen Albert Alberts pottenbakkereigenaar perceel Carl Visschersteeg WZ1710245121r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
FEITES, ABEwijlen Abbe Feites schipper (wijd-)verkoper Carl Visschersteeg WZ1710245121r
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums , c.u.koper huisCarl Visschersteeg WZ1722246149r
AUKES, KLAAS Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1722246149r
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverdakoopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1722246149r
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1722246149r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Carl Visschersteeg WZ1722246149r
ALBERTS, POPPEwijlen Poppe Alberts verkoper Carl Visschersteeg WZ1722246149r
JOCHEMS, JOCHEMvroedsman Jocchem Jocchems spinbaaskoper door niaar kamerCarl Visschersteeg WZ1728247209r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxmageniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
GERRITS, JASPER Jasper Gerryts verpachter grond Carl Visschersteeg WZ1728247209r
JOCHEMS, JOCHEMmuur van Jochem Jochems naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1728247209r
SYVERDA, TJEERD de hof van Tjeerd Syverdakoopmannaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1728247209r
IEBELES, ANTJEkamer bewoond door Antje Aebles naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1728247209r
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Buma [staat: Bouma]koopmanverkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ1728247209r
MAHIU, FREERK Frederik Aytzes Mahuikoopmanverkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ1728247209r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Carl Visschersteeg WZ1728247209r
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen rogmetererflater Carl Visschersteeg WZ1728247209r
ALBERTS, RINSKEwijlen Rinske Alberts erflater Carl Visschersteeg WZ1728247209r
SYVERDA, TJEERD Tjaard Sivardakoopmankoper kamer of woningCarl Visschersteeg WZ173124818r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Carl Visschersteeg WZ173124818r
JOCHEMS, JOCHEMwoning of kamer van de verkoper Jochum Jochums naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ173124818r
SYVERDA, TJEERD de hof van de koper Tjaard Sivardanaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ173124818r
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums spinbaasverkoper Carl Visschersteeg WZ173124818r
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syvardakoper door niaar huisCarl Visschersteeg WZ1742250221v
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Syvardaadvocaat Hof van Frieslandkoper q.q. door niaar Carl Visschersteeg WZ1742250221v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks varensgezelgeniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1742250221v
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ1742250221v
KLAVER, HANS Hans Claver, c.u.huurder Carl Visschersteeg WZ1742250221v
AUKES, KLAASde weduwe van Claes Aukes naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ1742250221v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivardanaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ1742250221v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Sivardanaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ1742250221v
JOCHEMS, JOCHEMde nagelaten kinderen van Jogchum Jogchums arbeiderverkoper van 3/8 Carl Visschersteeg WZ1742250221v
JOCHEMS, BAUKJE Baukjen Jogchums verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ1742250221v
TICHELAAR, DIRK JANS Dirk Jansen Tigchelaarverkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ1742250221v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystrakoopmankoper woningCarl Visschersteeg WZ174325121v
JANS, IEKJE Jiecke Jans bewoner Carl Visschersteeg WZ174325121v
AUKES, KLAASwijlen Claes Aukes bewoner Carl Visschersteeg WZ174325121v
GROOT, ANTONIUS Anthony de Grootnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ174325121v
GROOT, ANTONIUS Anthony de Grootnaastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ174325121v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverdakoopmannaastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ174325121v
JANS, JOOST Joost Jansen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1162923285v
PAULUS, KAREL Carel Pouwels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1162923285v
JANS, JANde curator over Jan Jans verkoper Carl Visschersteeg 1162923285v
HAAS, JAN Jan Haesmetselaarverkoper Carl Visschersteeg 1162923285v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts schipper (wijd-)koper 1/3 kamer, loods en plaatsCarl Visschersteeg 1168024178v
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symens koper Carl Visschersteeg 1168024178v
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1168024178v
VISSER, KAREL de erfgenamen van wijlen Carel Visschernaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1168024178v
WORPS, HEIN Heyn Werps verkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
WORPS, LOUIS Lovys Werps verkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
WORPS, TJITSKE Tjetske Werps verkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakerverkoper Carl Visschersteeg 1168024178v
TJERKS, ANDRIES Andries Tiercx , c.u.koper twee kamers aan elkaarCarl Visschersteeg 2164323562r
WIETSES, Wobcke Wytses naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2164323562r
KLASES, HUBERT Huybert Clases naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2164323562r
, WOPKJEweduwe Wobbe naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 2164323562r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 2164323562r
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boldewijn varensgezelkoper woningCarl Visschersteeg 2175725455v
PIETERS, AATJE Attje Pyters koper Carl Visschersteeg 2175725455v
JANS, JELTJE Jeltje Jansz huurder Carl Visschersteeg 2175725455v
DIRKS, LAMMERTde weduwe van Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2175725455v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 2175725455v
SLOTEN, JEEN de weduwe van Jane van Slotennaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 2175725455v
KORNELIS, GRIETJE Grytje Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
DIRKS, JANwijlen Jan Dirks verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
KORNELIS, KLAAS Claas Cornelis wever (mr. bont-)verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
, ARNOLDUS Arnoldus Schempkeswever (bont-)verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis verkoper q.q. Carl Visschersteeg 2175725455v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Carl Visschersteeg 2175725455v
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis koper huis en pakhuisCarl Visschersteeg 41808268163r
KORNELIS, FOPPE Foppe Cornelis huurder Carl Visschersteeg 41808268163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 41808268163r
BOUDEWIJNS, MARTEN Marten Boldewijn naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 41808268163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper Carl Visschersteeg 41808268163r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamerCarl Visschersteeg 6176125598r
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.)Carl Visschersteeg 6176125598r
BOUDEWIJNS, JAN Jan Boudewijns naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6176125598r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6176125598r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6176125598r
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts koper huisCarl Visschersteeg 61788262270v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers koper Carl Visschersteeg 61788262270v
MULDER, GERARDUS de weduwe Gerrardus Mulderhuurder Carl Visschersteeg 61788262270v
, de weduwe Noordganaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61788262270v
, de weduwe Noordganaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 61788262270v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjerverkoper Carl Visschersteeg 61788262270v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huisCarl Visschersteeg 61790263191v
JANS, SIPKE Sipke Jansen arbeiderkoper Carl Visschersteeg 61790263191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61790263191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaarnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 61790263191v
ROMMERTS, PIETER Pieter Rommerts verkoper Carl Visschersteeg 61790263191v
WIEGERS, ANTJE Antje Wiegers verkoper Carl Visschersteeg 61790263191v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper huisCarl Visschersteeg 61798265114r
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u.huurder Carl Visschersteeg 61798265114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 61798265114r
JANS, MARTEN Marten Jans naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 61798265114r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 61798265114r
JANS, SIPKE Sipke Jans Schoonbergenverkoper Carl Visschersteeg 61798265114r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmankoper huisCarl Visschersteeg 101783261117r
VEEN, POPPE Poppe van der Veenhuurder Carl Visschersteeg 101783261117r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistraverkoper Carl Visschersteeg 101783261117r
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwer (mr. -)koper kamerCarl Visschersteeg 141695243175v
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 141695243175v
WITTER, HERE de hof van Heere Witternaastligger ten westen Carl Visschersteeg 141695243175v
JANS, BROER Broer Jansen , c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 141695243175v
WIETSES, FOSKE Foske Wytses verkoper Carl Visschersteeg 141695243175v
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrik Hendrix verkoper Carl Visschersteeg 141695243175v
KRIJTENBURG, JAN burgemeester Jan van Crytenburgkoper door niaar paardenstal, (bierhuis) en hof ([voor de drie percelen in deze akte])Carl Visschersteeg 141729247297v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix geniaarde koper Carl Visschersteeg 141729247297v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 141729247297v
, RUURDde weduwe van Ruurd ververnaastligger ten westen* Carl Visschersteeg 141729247297v
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 141729247297v
GEERTS, MAAIKE Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 141729247297v
JANS, BROER Broer Jans koopmankoper woningCarl Visschersteeg 1616832425r
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roordakoper q.q. Carl Visschersteeg 1616832425r
KRIJTENBURG, ARJEN de weduwe van mr. Arjen Crytenburghchirurgijnnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1616832425r
RENEMAN, DANIEL als bewoner ds. Daniel Renemannaastligger ten westen Carl Visschersteeg 1616832425r
BOYS, de erfgenamen van wijlen Catilina du Boysnaastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1616832425r
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
LASES, JAKOBwijlen Jacob Laeses houtstapelaarverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitvaarderverkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
LASES, GEERTJE Geertje Laeses verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1616832425r
JANS, JOOST Joost Jans Jaeringakoopmankoper door niaar mouterij en eest ([voor de drie percelen in deze akte])Carl Visschersteeg 161729247297v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERSde erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstraverpachter grond Carl Visschersteeg 161729247297v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwer (mr. -)geniaarde koper Carl Visschersteeg 161729247297v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 161729247297v
, RUURDde weduwe van Ruurd ververnaastligger ten westen* Carl Visschersteeg 161729247297v
BROERS, JAN Jan Broers verkoper Carl Visschersteeg 161729247297v
GEERTS, Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 161729247297v
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Symon Clasen Lambsmakoopmankoper mouterijCarl Visschersteeg 16173124816v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburgnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16173124816v
KRIJTENBURG, burgemeester Crytenburgnaastligger ten westen Carl Visschersteeg 16173124816v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 16173124816v
FOLKERTS, SIJKE Sijke Folkerts verkoper Carl Visschersteeg 16173124816v
JOOSTES, JANwijlen Jan Joostes ontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper Carl Visschersteeg 16173124816v
JANS, IEMKJE Ymkie Jans koper pakhuisCarl Visschersteeg 16176525698r
ALBERTS, GERLOFwijlen Gerlof Alberts koper Carl Visschersteeg 16176525698r
MOLLES, HEIN Hein Molles huurder boven (p.j.)Carl Visschersteeg 16176525698r
VELSEN, ds. van Velzennaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16176525698r
LAMBSMA, SIEMEN KLASESerfgezetene Symon Clasen Lambsmaontvanger Vijf Deelen Zeedijken binnensdijks (oud -)verkoper Carl Visschersteeg 16176525698r
JELTES, JAN Jan Jeltes bakker (mr. -)koper huisCarl Visschersteeg 16181026911r
BOOM, D. D. Boomnaastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16181026911r
BOOMSMA, JELLE Jelle J. Boomsmaverkoper Carl Visschersteeg 16181026911r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper pakhuisComediesteeg 1de Komedie1795264270r
HANNEMA, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Hannemakoopmanverkoper Comediesteeg 11795264270r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper wagenhuisComediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 11807267347r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Comediesteeg 11807267347r
GRATEMA, S. S. Gratamanaastligger ten zuiden Comediesteeg 11807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten westen Comediesteeg 11807267347r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten noorden Comediesteeg 11807267347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamaverkoper q.q. Comediesteeg 11807267347r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Comediesteeg 11807267347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannemaverkoper Comediesteeg 11807267347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Comediesteeg 11807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisComediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers koper Comediesteeg 21807267347r
ANDRIES, HESSEL Hessel Andries huurder Comediesteeg 21807267347r
HENDRIKS, GOSSEde weduwe van Gosse Hendriks huurder Comediesteeg 21807267347r
GALEMA, JAN Jan Galamanaastligger ten zuiden Comediesteeg 21807267347r
ROUKES, IESKJE Jesk Roukes naastligger ten westen Comediesteeg 21807267347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffercommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
FOLKERTS, TJALTJE Talea Folkers naastligger ten noorden Comediesteeg 21807267347r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamaverkoper q.q. Comediesteeg 21807267347r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter Hannemaverkoper Comediesteeg 21807267347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Comediesteeg 21807267347r
GELINDE, JARICH Jarig Gelindeschipper (trekveer-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Comediesteeg 31811269119r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyerkoper Comediesteeg 31811269119r
, JAN Jan Grotehuurder Comediesteeg 31811269119r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Comediesteeg 31811269119r
PFEIFFER, de heer Pfeiffernaastligger ten noorden Comediesteeg 31811269119r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds verkoper Comediesteeg 31811269119r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoopmankoper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte])Comediesteeg 4177625922r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u.huurder van een deel Comediesteeg 4177625922r
HERES, JAN Jan Heeres , c.f.naastligger ten zuiden Comediesteeg 4177625922r
SIDERIUS, BEREND Beernd Sideriusnaastligger ten westen Comediesteeg 4177625922r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten noorden Comediesteeg 4177625922r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Comediesteeg 4177625922r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverdakoopmanverkoper Comediesteeg 4177625922r
GALEMA, JAN Jan Galamakoper huisComediesteeg 41807267342v
ROOY, JAKOB Jacobus de Royhuurder Comediesteeg 41807267342v
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 41807267342v
EKE, ALBERT Albert van Eekennaastligger ten zuiden Comediesteeg 41807267342v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamaverkoper q.q. Comediesteeg 41807267342v
HANNEMA, SJOERD PIETERSwijlen Sjoerd Pieters Hannemaverkoper Comediesteeg 41807267342v
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Comediesteeg 41807267342v
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen , c.u.schipper (groot-)koper huisComediesteeg 61646235225r
SIPKES, TEIEhet huis van wijlen Teye Sipkes naastligger ten oosten Comediesteeg 61646235225r
TIJSES, EERKEhet huis van de koper Eerck Tijssen naastligger ten zuiden Comediesteeg 61646235225r
TJEERDS, FOPPEde weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts naastligger ten westen Comediesteeg 61646235225r
WIEBRENS, GRIETJE Grittie Wyberens naastligger ten noorden Comediesteeg 61646235225r
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Comediesteeg 61646235225r
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Cocqverkoper Comediesteeg 61646235225r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes schipper (groot-)koper 4/6 kamer achter het huis waarvan koper nu ook 4/6 heeft gekochtComediesteeg 61663238169r
WIEBES, ALBERThet perceel in de vorige akte verkocht aan Albert Wybes naastligger ten zuiden Comediesteeg 61663238169r
TJEERDS, FOPPEde weduwe van Foppe Tieerts naastligger ten westen Comediesteeg 61663238169r
, TIJS Thijs Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
, PIETER Pieter Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Comediesteeg 61663238169r
, GEERTJE Geertje Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
DOEKES, JAN Jan Doekes verkoper Comediesteeg 61663238169r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 61663238169r
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper finaal 2/6 kamerComediesteeg 6166323816ra
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel Comediesteeg 6166323816ra
TAMMES, PIETER Pieter Taames verkoper q.q. Comediesteeg 6166323816ra
EERKES, TRIJNTJEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters wagenmakerverkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
PIETERS, WIKJE Wikkjen Pieters , voor haar drie kinderenverkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
EERKES, JANwijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6166323816ra
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijssen erflater Comediesteeg 6166323816ra
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemakoopmankoper een van een dubbele woning ([voor de twee percelen in deze akte])Comediesteeg 6177625922r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Blessum, c.u.huurder van een deel Comediesteeg 6177625922r
HERES, JAN Jan Heeres , c.f.naastligger ten zuiden Comediesteeg 6177625922r
SIDERIUS, BEREND Beernd Sideriusnaastligger ten westen Comediesteeg 6177625922r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemanaastligger ten noorden Comediesteeg 6177625922r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper Comediesteeg 6177625922r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverdakoopmanverkoper Comediesteeg 6177625922r
EKE, ALBERT Albert van Eekenkoper huisComediesteeg 61807267345r
METER, AUKJE Aukje Meeterhuurder Comediesteeg 61807267345r
DOEKES, PIETER Pieter Doekes naastligger ten westen Comediesteeg 61807267345r
, SIPKE Sipke wevernaastligger ten zuiden Comediesteeg 61807267345r
GALEMA, JAN Jan Galamanaastligger ten noorden Comediesteeg 61807267345r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamaverkoper q.q. Comediesteeg 61807267345r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Comediesteeg 61807267345r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter S. Hannemaverkoper Comediesteeg 61807267345r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Comediesteeg 61807267345r