Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, HANS Hans Scheuen?koper kamer (militerende op het schip van Tyaerdt Tyebbes)Fabrieksstraat WZ159822897r
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ159822897r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ159822897r
JOCHEMS, Ryourdt Jochums naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ159822897r
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ159822897r
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
, Oratio Provanakoper kamer met de grond waar hij op staat, en de plaats daar aanFabrieksstraat WZ1598228115r
, CATHARINA Catalina Salizeliskoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
JANS, AREND Aernt Jansen naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JAN Jan Diercx oppermannaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JANmr. Jan Diercx verkoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
GERRITS, TIETJE Tidt Gerryts verkoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamerFabrieksstraat1602228279v
TIJSES, TRIJNTJE Trijn Tijsses koper Fabrieksstraat1602228279v
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurgens , alias Gyeternaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1602228279v
, MARTEN Marten schoenlappernaastligger ten noorden Fabrieksstraat1602228279v
, HANS Hans Scheurbuick?verkoper Fabrieksstraat1602228279v
JANS, ? Jans verkoper Fabrieksstraat1602228279v
GUALTERI, HENDRIK dr Hendricus Gualterykoper grondpacht van 5-00-00 GGFabrieksstraat1606228530r
WILLEMS, JANgrondpacht uit de huisstede van burgemeester Jan Willems , c.soc.eigenaar perceel Fabrieksstraat1606228530r
HAITSES, GEERTgrondpacht uit de huisstede van Geert Haytses eigenaar perceel Fabrieksstraat1606228530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslagerverkoper Fabrieksstraat1606228530r
, THOMAS Thomas Watson, Schotsmankoper hoekhuis of kamerFabrieksstraat WZ16112296r
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ16112296r
KLASES, JAKOBhet huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16112296r
MINNES, SIEUWKE Syuw Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
FEDDES, MINNEwijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
MINNES, ANTJE Anna Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
, PIETER Pyter Lader Schothtavenierkoper hoekhuisFabrieksstraat1613229155r
LAUDER, Paulyna Laderkoper Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat1613229155r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden* Fabrieksstraat1613229155r
TABES, TRIJNTJE Trijn Tabesverkoper Fabrieksstraat1613229155r
SCHOTSMAN, THOMAS WATSESwijlen Thomas Watses Schotsmanverkoper Fabrieksstraat1613229155r
, HENDRIK Hendrick Hashagenkoper kamerFabrieksstraat OZ1613229174r
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ1613229174r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])Fabrieksstraat OZ1613229174r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ1613229174r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricks naastligger ten noorden Fabrieksstraat OZ1613229174r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ1613229174r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeesterkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1614229199v
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakkerkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1614229199v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKEde hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden* Fabrieksstraat WZ1614229199v
, PIETER Pieter Ladder Schotverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ1614229199v
, JORISsoldaat Joris Batousoldaatverkoper (soldaat in de comganie van Jan Everts te Groningen)Fabrieksstraat WZ1614229199v
, PAULINA Paulina Ladderverkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v
ANNES, PIERde kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden* Fabrieksstraat1614229232v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen* Fabrieksstraat1614229232v
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat1614229232v
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) Fabrieksstraat1614229232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat1614229232v
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamerFabrieksstraat WZ16152303r
HESSELS, TJALTJE Tiall Hessels aanhandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
IENTES, KORNELISde weduwe van Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ16152303r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ16152303r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16152303r
OS, KORNELIS Cornelis Osnaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ16152303r
, HENDRIK Hendrick Hashoovenverwandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmakercrediteur (triumphant) Fabrieksstraat161623022r
SJOERDS, HOTSEeen weeskind genaamd Hotse Sioerdts verkoper Fabrieksstraat161623022r
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamerFabrieksstraat WZ1618230145v
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ1618230145v
REEN, PIER ANNESde kamer van Pier Annis Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1618230145v
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1618230145v
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1618230145v
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ1618230145v
, JAN Jan Beuckes van Ieverenkoper kamerFabrieksstraat WZ1619230184r
JANS, ANTJE Anna Jans koper Fabrieksstraat WZ1619230184r
IENTES, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG])Fabrieksstraat WZ1619230184r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1619230184r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1619230184r
OS, KORNELIS Cornelis Osnaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1619230184r
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
ARJENS, TRIJNTJE Trijnke Aryans verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1620230239r
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerdts koper Fabrieksstraat WZ1620230239r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1620230239r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1620230239r
JILLES, ARNOLDUS Arnolt Jelis verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamerFabrieksstraat WZ1622230299r
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Arians koper Fabrieksstraat WZ1622230299r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1622230299r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1622230299r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1622230299r
, JAN Jan van Schaerennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1622230299r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ1622230299r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters klerkkoper kamerFabrieksstraat WZ163223354v
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ163223354v
WILLEMS, JANde kamer van Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ163223354v
, JAN Jan van Scharennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ163223354v
JELLES, PIETER Pieter Jelles verkoper Fabrieksstraat WZ163223354v
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Fabrieksstraat WZ163223354v
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamerFabrieksstraat WZ164323584v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Fabrieksstraat WZ164323584v
HESSELS, SIEBRENde hof van Sibrant Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ164323584v
, JANde kamer van Jan van Scharennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ164323584v
LOURENS, ANDRIES Andries Lourens , c.u.liedzangerverkoper Fabrieksstraat WZ164323584v
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u.schoenlapperkoper kamerFabrieksstraat1645235182r
REEN, PIER ANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1645235182r
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat1645235182r
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten noorden Fabrieksstraat1645235182r
RINTJES, HENDRIK Hendrick Rinties verkoper Fabrieksstraat1645235182r
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u.koper woning of kamer met loodsFabrieksstraat164823639v
, HENDRIKde woning van Hendrick Moutsnaastligger ten oosten Fabrieksstraat164823639v
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat164823639v
FRIESES, JARICH Jarigh Frises verkoper Fabrieksstraat164823639v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper zes kamers aan elkaarFabrieksstraat WZ165523753r
CAESARIUS, MAAIKE Mayke Caesariuskoper Fabrieksstraat WZ165523753r
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Frieses naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ165523753r
JURJENS, RIEMERde hof van Riemer Juriens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ165523753r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs Forsenburghverkoper Fabrieksstraat WZ165523753r
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u.koper kamerFabrieksstraat1664238211v
RUNIA, de erfgenamen van wijlen Runiaontvangerverpachter grond Fabrieksstraat1664238211v
STEENSMA, de hof van de heer Steensmanaastligger ten westen Fabrieksstraat1664238211v
JANS, Swart Jans naastligger ten noorden Fabrieksstraat1664238211v
, PIETER Pieter Molentjeverkoper Fabrieksstraat1664238211v
JANS, MINNE Minne Janzen koper provisioneel 1/2 van 2 kamers onder 1 dakFabrieksstraat16612388va
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat16612388va
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat16612388va
, JAKOB Jacob stoelmatterhuurder Fabrieksstraat16612388va
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat16612388va
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van Frans Symens naastligger ten westen Fabrieksstraat16612388va
, de kamers van de hopman Wiijngaardennaastligger ten noorden Fabrieksstraat16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Fabrieksstraat16612388va
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Fabrieksstraat16612388va
BREDA, THOMAS Tomas Bredakoper provisioneel 1/2 kamerFabrieksstraat16612388va
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat16612388va
, DIRKals bewoner Dirk schoenlappernaastligger ten westen Fabrieksstraat16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Fabrieksstraat16612388va
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Fabrieksstraat16612388va
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gortier]koper kamerFabrieksstraat WZ166723988v
, JARICHde weduwe van Jarich glasmakernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ166723988v
EELKES, DOEIEde kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ166723988v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ166723988v
, JORISde gewaldige Joris Bootshaakkoper kamer genaamd het MoskevidtFabrieksstraathet Moskevidt1674240142r
, HANS Hans stoelmatterbewoner Fabrieksstraat1674240142r
, GEERTJE Geertie Tjeerx verkoper Fabrieksstraat1674240142r
FRIESES, JARICHwijlen Jarich Frieses verkoper Fabrieksstraat1674240142r
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u.turfdragerkoper kamerFabrieksstraat WZ1675240209v
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphronverpachter grond Fabrieksstraat WZ1675240209v
, PIETERde kamer van Pyter Molentienaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1675240209v
WILLEMS, RINTJE Rintie Willems , c.u.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zusterkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat OZ1676240227v
GERRITS, LUITJEN Luytien Gerryts putgravergeniaarde koper Fabrieksstraat OZ1676240227v
, THOMASde kamer van Thomas Bredaenaastligger ten westen Fabrieksstraat OZ1676240227v
JANS, MINNEde kamer van Minne Jansen naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ1676240227v
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknechtverkoper Fabrieksstraat OZ1676240227v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper vier kamers in elkaar beklemdFabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat1688242261v
FRISIUS, wijlen Frisiuskoper Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransen koopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde kamer van Symen Fransen koopmannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaardaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsmaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamersFabrieksstraat ZZ1695243138r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters schipper (wijd-)koper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennemaverkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat ZZ1695243138r
WIEBES, BOTJEwijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat ZZ1695243138r
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Fabrieksstraat ZZ1695243138r
MARNSTRA, MINNE JANSwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstraerflater Fabrieksstraat ZZ1695243138r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoopmankoper wagenhuis, stal en zomerhuisFabrieksstraat1706244334v
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat1706244334v
BRAAMS, de hof van Braamskoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat1706244334v
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s.verkoper Fabrieksstraat1706244334v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Fabrieksstraat ZZ170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat ZZ170824573v
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstraverkoper Fabrieksstraat ZZ170824573v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstraverkoper Fabrieksstraat ZZ170824573v
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstraverkoper Fabrieksstraat ZZ170824573v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u.wever (bont-)koper kamer en weverij onder één dakFabrieksstraat WZ1715245247v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.huurder Fabrieksstraat WZ1715245247v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1715245247v
FRANSES, SIEMENde erfgenamen c.soc.van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1715245247v
LAQUART, vroedsman Laquartnaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1715245247v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumaverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ1715245247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ1715245247v
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNESde crediteuren van Trijntie Minnes Marnstraverkoper Fabrieksstraat WZ1715245247v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ1715245247v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits wever (mr. -)koper huisFabrieksstraat WZ1726246296r
AUKES, SIMKJE Simpkien Auckes koper Fabrieksstraat WZ1726246296r
ARENDS, JANde woning gekocht door Jan Arents wevernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u.naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1726246296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1726246296r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. -)koper woning (kamer)Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u.naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1726246297r
GERRITS, HARMENde kamer gekocht door Harmen Gerrits naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1726246297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1726246297r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerkkoper twee huizen of kamersFabrieksstraat WZ1733248258v
NAUTA, Peerkien Nautanaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1733248258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquartnaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1733248258v
NAUTA, Peerkien Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1733248258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1733248258v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever en tichelaar (bont-)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat1758254134r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u.timmermannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1758254134r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat1758254134r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat1758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat1758254134r
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomanswever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat1758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat1758254134r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendriks verkoper Fabrieksstraat1758254134r
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstrabouwmeester (stads -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat1762255147r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk ter secretarie (gezworen -)koper Fabrieksstraat1762255147r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat1762255147r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1762255147r
, HARMENde weduwe van Harmen naastligger ten westen Fabrieksstraat1762255147r
, HARMENde weduwe van Harmen naastligger ten noorden Fabrieksstraat1762255147r
PIETERS, REGINA Regina Pieters verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
HARMENS, WARNERwijlen Warner Harmans verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
JOUKES, SIMKJEwijlen Simpkje Joukes erflater Fabrieksstraat1762255147r
HENDRIKS, FREERKwijlen Freerk Hendriks erflater Fabrieksstraat1762255147r
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker en koopman (oud mr. -)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat WZ1769257144r
FRANSEN, KLAAS Claes Fransen, c.u.wever (bont-)huurder Fabrieksstraat WZ1769257144r
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1769257144r
, HARMENde weduwe van Harmen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1769257144r
, HARMENde weduwe van Harmen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1769257144r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraverkoper Fabrieksstraat WZ1769257144r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmankoper huis en weefwinkelFabrieksstraat177725957r
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat177725957r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat177725957r
, Coopke? naastligger ten westen Fabrieksstraat177725957r
, Coopke? naastligger ten noorden Fabrieksstraat177725957r
MENALDA, JAN Jan Menaldaverkoper Fabrieksstraat177725957r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat177725957r
JANS, FRANS Frans Janzen wever (bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat1784261205r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1784261205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat1784261205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat1784261205r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Fabrieksstraat1784261205r
, JOHANNES Johannes Schulerwever (mr. bont-)koper huisFabrieksstraat WZ1786262118r
JANS, JOCHEM Jogchum Jansz naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1786262118r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ1786262118r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat WZ178926370v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u.verpachter grond Fabrieksstraat WZ178926370v
HORST, BEREND Berend Horstmilitairhuurder Fabrieksstraat WZ178926370v
TETRODE, P. P. Tetrodeverpachter grond Fabrieksstraat WZ178926370v
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ178926370v
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ178926370v
VETTEVOGEL, JAN WIETSESde geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s.naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ178926370v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ178926370v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmankoper huisFabrieksstraat WZ1791263317v
GOVERTS, REINERde weduwe van Reinder Goverts huurder Fabrieksstraat WZ1791263317v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ1791263317v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u.naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1791263317v
, N. N. N. , c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1791263317v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJzenbeeknaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1791263317v
, JOHANNES Johannes Schulerwever (bont-)verkoper Fabrieksstraat WZ1791263317v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat WZ1799265174r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.)Fabrieksstraat WZ1799265174r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1799265174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1799265174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1799265174r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat WZ1799265174r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkerverkoper Fabrieksstraat WZ1799265174r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper tuin en zomerhuisFabrieksstraat WZ180426747r
, PIETER Pieter Warnarnaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandikoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
BROUWER, JAN Jan Brouwerpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zichkoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochterverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper woonhuisje of weefwinkelFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandikoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
BROUWER, JAN Jan Brouwerpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zichkoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochterverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
, KOERT Coert van Hattingenkoper kamerFabrieksstraat 2159722842r
JANS, FROUKJE Froucke Jans koper Fabrieksstraat 2159722842r
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2159722842r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Fabrieksstraat 2159722842r
ROBERTS, JANKE Jantyen Roberts verkoper Fabrieksstraat 2159722842r
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramerkoper 1/2 kamer met groot voorhuis en een hofFabrieksstraat 2167124039v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2167124039v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Fabrieksstraat 2167124039v
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramerkoper provisioneel 1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieelFabrieksstraat 216712405ra
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, KORNELIShet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 216712405ra
JELLES, FOKJE Fockjen Jolles verkoper Fabrieksstraat 216712405ra
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u.blauwververkoper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21711245148v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 21711245148v
JANS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Jansen koperslagerverkoper Fabrieksstraat 21711245148v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper hof met kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21731247376v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Fabrieksstraat 21731247376v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
RUT, ISAAK Ysak van Ruthkoper hof met kamer of zomerhuisFabrieksstraat 21766256185v
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Charlotte Steinskoper Fabrieksstraat 21766256185v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Fabrieksstraat 21766256185v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
SLOTERDIJK, S. de weduwe van S. Sloterdijknaastligger ten westen Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, STIJNTJE GERRITSmeerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Fabrieksstraat 21766256185v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Fabrieksstraat 21766256185v
LAAN, SIKKE Sikko van Laankoopmankoper van 1/2 hof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuisFabrieksstraat 2179726539r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierebode (gerechts-)koper van 1/2 Fabrieksstraat 2179726539r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2179726539r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2179726539r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2179726539r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthverkoper Fabrieksstraat 2179726539r
VEEN, JAN Jan L. van der Veenkoopmankoper hof met tuinkamerFabrieksstraat 2180426753r
VEEN, JAN Jan L. van der Veenkoopmanhuurder Fabrieksstraat 2180426753r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2180426753r
ARENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2180426753r
LOLKES, OEDSde erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2180426753r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2180426753r
LAAN, SIKKE THOMASwijlen Sikke Thomas van Laanverkoper Fabrieksstraat 2180426753r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmankoper hof met deftige vrugtbomen en soomerhuisFabrieksstraat 4177225861r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4177225861r
GELINDE, JARICH Jarig Gelindakoopmanverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4177225861r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, GERRIT Gerryt Stijlkoopmanverkoper van 1/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, ANTJE Antje Stijlverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, GEERTJE JELLESwijlen Geertje Jelles Stijlerflater Fabrieksstraat 4177225861r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthijkmeester Admiraliteitkoper door niaar hof en tuinhuisFabrieksstraat 4178326116r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Fabrieksstraat 4178326116r
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4178326116r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4178326116r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 4178326116r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuyperverkoper Fabrieksstraat 4178326116r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menaldakoopmanverkoper Fabrieksstraat 4178326116r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.wever (mr. linnen-)koper huisFabrieksstraat 6170924597r
WIELINGA, IEPE Ype Wielinganaastligger ten westen Fabrieksstraat 6170924597r
JANS, SIEMENde hof van Simon Jansen koperslagernaastligger ten noorden Fabrieksstraat 6170924597r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen kistmaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 6170924597r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baskebrouwer (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6170924597r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis en weefwinkel voor vijf getouwenFabrieksstraat 61733248185v
HUIGS, DIRKde tuin van Dirk Huigens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 61733248185v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 61733248185v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Bloklijnslager (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177225865r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koper Fabrieksstraat 6177225865r
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6177225865r
HENDRIKS, BEREND Beerndt Hendriks , c.u.huurder Fabrieksstraat 6177225865r
MENALDA, POPPE IEKESde tuin van Poppe Ekes Menaldanaastligger ten westen Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6177225865r
GELINDE, JARICH Jarig Gelindakoopmanverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6177225865r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, GERRIT Gerryt Stijlkoopmanverkoper van 1/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, ANTJE Antje Stijlverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, GIJSBERT wijlen Gijsberth Wildschutkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, GEERTJE JELLESwijlen Geertje Jelles Stijlerflater Fabrieksstraat 6177225865r
ARJENS, BOTE Boote Arjens koper 1/3 huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177325882r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 6177325882r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6177325882r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkel met 4 getouwenFabrieksstraat 61779259177r
HENDRIKS, BERENDde weduwe van Beernd Hendriks huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61779259177r
FREERKS, WIEBE Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 61779259177r
RUT, ISAAK Isac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 61779259177r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
GOSSES, JANKE Jantje Gosses verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
GERRITS, EELKEwijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
ARJENS, BOTE Bote Arjens verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61783261120r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruthnaastligger ten westen Fabrieksstraat 61783261120r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 61783261120r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
, JAN Jan Hendrik Gastriklands bottelierkoper huisFabrieksstraat 8181026942r
, JAN Jan Hendrik Gastriklands bottelierhuurder Fabrieksstraat 8181026942r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8181026942r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelverkoper Fabrieksstraat 8181026942r
JANS, BEREND Beernd Jans koper woning en weefwinkelFabrieksstraat 18176425638v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks koper Fabrieksstraat 18176425638v
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.wever (bont-)huurder (p.w.)Fabrieksstraat 18176425638v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18176425638v
GERRITS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18176425638v
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18176425638v
GERBENS, PIETERburgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper woning en weefwinkelFabrieksstraat 181766256216r
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.huurder (p.w.)Fabrieksstraat 181766256216r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181766256216r
GERRITS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 181766256216r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181766256216r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat 181766256216r
HENDRIKS, LIJSBET Lijbert Hendriks verkoper Fabrieksstraat 181766256216r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisFabrieksstraat 18177725943v
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.huurder Fabrieksstraat 18177725943v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18177725943v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18177725943v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18177725943v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisFabrieksstraat 1817812609r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 1817812609r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1817812609r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten westen Fabrieksstraat 1817812609r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1817812609r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Fabrieksstraat 1817812609r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat 181796264327v
HILLES, HARMEN Harmen Hilles , c.u.bewoner Fabrieksstraat 181796264327v
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes wederhuurder Fabrieksstraat 181796264327v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181796264327v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 181796264327v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Fabrieksstraat 181796264327v
, HARMKE Harmana Brielverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
VOS, JAN Jan Vosverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 201786262122v
ZOUTMAN, JAN Jan Zoutman, c.u.huurder Fabrieksstraat 201786262122v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 201786262122v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 201786262122v
BOLMAN, de weduwe van Bolmannaastligger ten noorden Fabrieksstraat 201786262122v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
BOLMAN, ALBERT Albert Bollemankoper door niaar huisFabrieksstraat 20178926369v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmangeniaarde koper Fabrieksstraat 20178926369v
, LIEUWE Lieuwe ?huurder Fabrieksstraat 20178926369v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20178926369v
JANS, KLAASde tuin van Klaas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20178926369v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat 20178926369v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r
SAS, JOHANNES wijlen Johannes Saskleermaker (mr. -)bewoner Fabrieksstraat 201794264233r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 201794264233r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschilder en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201794264233r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wiebingakoper huisFabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v
HEIMANS, HEIMANvroedsman Heiman Heimans koper stallingFabrieksstraat 26174425154v
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backerkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 26174425154v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 26174425154v
STINSTRA, SIEMEN Simon Stinstramedicinae doctorkoper door niaar stalling, wagenhuis en zomerhuisFabrieksstraat 2617762596r
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter en tekenmeestergeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
, EKKE Ecco Friesmankoopmangeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2617762596r
STINSTRA, S. S. Stinstramedicinae doctornaastligger ten westen (heeft recht om een wijnstok op de stalling te houden)Fabrieksstraat 2617762596r
JOHANNES, AGE Age Johannes , c.f.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2617762596r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisverkoper Fabrieksstraat 2617762596r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper Fabrieksstraat 2617762596r
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimans verkoper Fabrieksstraat 2617762596r
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansoniusverkoper Fabrieksstraat 2617762596r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper stal, wagenhuis en zomerhuisFabrieksstraat 261782260294v
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstravoormalig gebruiker Fabrieksstraat 261782260294v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 261782260294v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 261782260294v
STINSTRA, JOHANNES Joannis Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
STINSTRA, S. wijlen S. Stinstramedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 261782260294v
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers Sonhoven, c.u.koper kamerFabrieksstraat 281669239196r
ALEFS, ORSELTJEjongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 281669239196r
STEENSMA, LIJSBET vrouw Elisabeth Steensmakoper kamerFabrieksstraat 281676240223v
STEENSMA, EWOUT wijlen burgemeester Ewout Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Fabrieksstraat 281676240223v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swermskoopmanverkoper Fabrieksstraat 281676240223v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertkoper hof en zomerhuisFabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241204r
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachtenverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper twee kamersFabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 281682241227v
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241227v
JASPERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 281682241227v
VERMEULEN, WILHELMINA wijlen Willemijntie Vermeulenverkoper Fabrieksstraat 281682241227v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper hof met zomerhuisFabrieksstraat 28achter1762255167v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalkoper Fabrieksstraat 28achter1762255167v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter1762255167v
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 28achter1762255167v
BRAAM, ANTJE juffrouw Anna Braamkoper hof met zomer- of woonhuisFabrieksstraat 28achter1763255249r
STINSTRA, SIEMEN de heer dr. Simon Stinstramedicinae doctorkoper Fabrieksstraat 28achter1763255249r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter1763255249r
GERRITS, HARMENde weduwe van Harmen Gerryts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter1763255249r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1763255249r
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyerverkoper Fabrieksstraat 28achter1763255249r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Fabrieksstraat 28achter1763255249r
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper tuin en zomerhuisFabrieksstraat 28achter1782260296r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten oosten Fabrieksstraat 28achter1782260296r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter1782260296r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter1782260296r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter1782260296r
STINSTRA, JOHANNES Joannes Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1782260296r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1782260296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter1782260296r
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstramedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 28achter1782260296r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 281786262121v
TETRODE, P. P. Tetrodeverpachter grond Fabrieksstraat 281786262121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281786262121v
BEVA, EVERT de weduwe van Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 281786262121v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281786262121v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmankoper zomerhuis, hof en tuinFabrieksstraat 281802266159r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradihuurder Fabrieksstraat 281802266159r
FONTEIN, JAN Jan Fonteinnaastligger ten westen Fabrieksstraat 281802266159r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 281802266159r
DOUWES, WIEBEde weduwe van Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281802266159r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 281802266159r
AUKES, SIJKEwijlen Sijke Aukes verkoper Fabrieksstraat 281802266159r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 32178126040v
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Langehuurder (p.j.)Fabrieksstraat 32178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 32178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 32178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huisFabrieksstraat 321800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakkerkoper Fabrieksstraat 321800265255v
, GERRIT Gerryt Telgmanhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 321800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 321800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 321800265255v
MOLEN, ANNE HENDRIKSde oud gemeensman Anne Hendrix van der Molenkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat 34169224321v
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesmageniaarde koper Fabrieksstraat 34169224321v
, THOMAS Thomas gleibakkerhuurder Fabrieksstraat 34169224321v
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34169224321v
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molennaastligger ten westen Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Fabrieksstraat 34169224321v
WILLEMS, NANNE Nanne Willems wever (mr. -)koper stalling en tuintjeFabrieksstraat 341724246202v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 341724246202v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes , c.u.huurder (aan 1/2 en 1/2 aan kopers)Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten oosten Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 341724246202v
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 341724246202v
ZEILMAKER, POPPE de weduwe van Poppe Seilmakernaastligger ten noorden Fabrieksstraat 341724246202v
MEULEN, ANNE huisman Anne van der Meulen, en ervenverkoper Fabrieksstraat 341724246202v
IEBES, ALBERT Albert Ybs bakker (mr. -)koper huis met hofFabrieksstraat 341754253175r
DOEDES, SIEUWKE Sjieuke Doedes koper Fabrieksstraat 341754253175r
JANS, EVERT Evert Jansen , c.u. en c.s.huurder Fabrieksstraat 341754253175r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 341754253175r
WILLEMS, SWIER Swerus Willems verkoper Fabrieksstraat 341754253175r
NANNES, WILLEMwijlen Willem Nannings wever (mr. bont-)erflater Fabrieksstraat 341754253175r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 34178126040v
PIJPER, BEREND de weduwe van Beernd Pijperhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 34178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 34178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huisFabrieksstraat 341800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 341800265255v
ABEL, D. D. Abelhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 341800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 341800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 341800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 36178126040v
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder (p.j.)Fabrieksstraat 36178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 36178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 36178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 361800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 361800265255v
HILLES, BEREND Beernd Hilles huurder (p.j.)Fabrieksstraat 361800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 361800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 361800265255v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schipper (wijd-)koper hof, rondom van een hek voorzien, met een kamertje erinFortuinsteeg 21645235178r
, HESTER Hester bargemargmaaksternaastligger ten oosten Fortuinsteeg 21645235178r
ALBERTS, JANde tuin van Jan Alberts naastligger ten westen Fortuinsteeg 21645235178r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Fortuinsteeg 21645235178r
, TJALLING Tiallingh Siouuces koper huis en schuurFortuinsteeg 31641234126r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes koper Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Gerrytsen naastligger ten oosten Fortuinsteeg 31641234126r
VRIES, JURJEN Jurien Friesnaastligger ten noorden Fortuinsteeg 31641234126r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums naastligger ten noorden Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerryts verkoper Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRITwijlen Gerryt Gerritsen erflater Fortuinsteeg 31641234126r
WIETSES, TJERK Tjerck Wytzis koper 1/2 kamerFranekereind159722816r
PIETERS, HEERKJE Heerck Pieters koper Franekereind159722816r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis huurder Franekereind159722816r
, TRIJNTJE Trijn kraambewaarsterprotesteert Franekereind159722816r
WARNERS, PIETER Pieter Warners naastligger ten zuiden Franekereind159722816r
DOUWES, ALLE Alle Douwes naastligger ten noorden Franekereind159722816r
TJERKS, BOTE Boete Tjercx verkoper Franekereind159722816r
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes koper huis of kamerFranekereind159722826r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyeter timmermanverpachter grond Franekereind159722826r
SIETSES, SIPKEde plaats van Sipcke Sytses naastligger ten noorden Franekereind159722826r
JANS, LUITJEN Luytien Jans eerdere eigenaar Franekereind159722826r
, HANS Hans Hockverkoper Franekereind159722826r
ANNES, JOUKE Joucke Annes koper huisFranekereind159722851v
WOPKES, TRIJNTJE Trijnke Wopckes verpachter grond ([staat: 3-00-00 CG min drie botjes])Franekereind159722851v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind159722851v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles naastligger ten zuiden Franekereind159722851v
TIJSES, GERRIT Gerryt Tijssen verkoper Franekereind159722851v
DOEDES, RIEMKJE Riemk Doedes verkoper Franekereind159722851v
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes koper twee halve huizenFranekereind159822873r
HENDRIKS, Gryetyen Hendricx koper Franekereind159822873r
SIETSES, SIEBE Sybe Sytties naastligger ten oosten Franekereind159822873r
GOVERTS, TIJSaan het achterhuis Tijs Goverts naastligger ten zuiden Franekereind159822873r
SIETSES, FOEKE Foecke Sytties naastligger ten westen Franekereind159822873r
SIETSES, SIEBE Sybe Sytties naastligger ten noorden Franekereind159822873r
JANS, TJERK Tyerck Jansen aanhandelaar huis Franekereind ZZ1599228143r
IESKES, Symon Iskes aanhandelaar Franekereind ZZ1599228143r
DIRKS, GERBEN Gerbrandt Diercx verpachter grond Franekereind ZZ1599228143r
PIETERS, BOUWE Bouue Pyeters protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ1599228143r
JANS, WIEBREN Wybren Jansen protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ1599228143r
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ1599228143r
ARENDS, JENTJE Jancke Arents protesteert vanwege een hypotheek Franekereind ZZ1599228143r
JANS, ULBE Uulbe Jansen naastligger ten oosten Franekereind ZZ1599228143r
MARTENS, TJALKEde kamers van Tyalcke Martens naastligger ten zuiden Franekereind ZZ1599228143r
WILLEMS, MATTEUS Mathijs Willems naastligger ten westen Franekereind ZZ1599228143r
DOUWES, FRIESEals bewoner Friese Douwes naastligger ten westen Franekereind ZZ1599228143r
KORNELIS, JETSE Jetse Cornelis verwandelaar Franekereind ZZ1599228143r
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings verwandelaar Franekereind ZZ1599228143r
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huisFranekereind1601228272r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) Franekereind1601228272r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1601228272r
, EEBE Aebe Astiens koper provisioneel huisFranekereind1602228296v
IEDES, WATSE Watse Ides verkoper q.q. Franekereind1602228296v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper q.q. Franekereind1602228296v
PIETERS, SIETSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Pieters verkoper Franekereind1602228296v
IEDES, ANTJEwijlen Anne Ides verkoper Franekereind1602228296v
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ1603228378r
KLASES, PIETERhet huis van Pieter Claes naastligger ten westen Franekereind ZZ1603228378r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ1603228378r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind1604228385r
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1604228385r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs koper huis waarin drie woningenFranekereind1605228467v
, GEERTJE Geert Royers koper Franekereind1605228467v
FABER, JAN Jan Faberverpachter grond ([staat: 3-00-00 CG min drie botjes])Franekereind1605228467v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis zakkendragerbewoner Franekereind1605228467v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind1605228467v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles naastligger ten zuiden Franekereind1605228467v
JOEKES, HESSEL Hessel Juckes , mede voor zichverkoper Franekereind1605228467v
JOEKES, ANTJE Anna Juckes , absent sijndeverkoper Franekereind1605228467v
JOEKES, Jilcke Juckes verkoper Franekereind1605228467v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ1605228476r
RINSES, ANTJE Anneke Rintses koper Franekereind ZZ1605228476r
, JANgrondpacht uit het huis van mr. Jan chirurgijneigenaar perceel Franekereind ZZ1605228476r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Louws , secretaris van Barradeelverkoper Franekereind ZZ1605228476r
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters olieslagerkoper grondpacht van 0-12-00 CGFranekereind ZZ161122930r
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis van Meynert Pyters olieslagereigenaar perceel Franekereind ZZ161122930r
SIPKES, JAN Jan Sipckes verkoper Franekereind ZZ161122930r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters koper huis, twee kamers of vooreind van eenFranekereind ZZ161122957r
JOHANNES, ANTJE Antie Johannes koper Franekereind ZZ161122957r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper Franekereind ZZ161122957r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs koper Franekereind ZZ161122957r
SIPKES, JAN Jan Sipkes verpachter grond (het achterste huis van verkoper Meynart Pieters is vrij van grondpacht)Franekereind ZZ161122957r
, JAN Jan Bredaelnaastligger ten oosten Franekereind ZZ161122957r
PIETERS, MEINERTde verkoper Meynart Pieters naastligger ten westen Franekereind ZZ161122957r
PIETERS, MEINERT Meynart Pieters verkoper Franekereind ZZ161122957r
ABELS, LIJSBET Lijsbet Abels verkoper Franekereind ZZ161122957r
REMMERTS, RINSKE Rints Remmerts koper kamerFranekereind1613229143r
GREULTS, GERRITwijlen Gerryt Greolts koper Franekereind1613229143r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks naastligger Franekereind1613229143r
DOUWES, ALLE Alle Douues naastligger ten zuiden Franekereind1613229143r
JELKES, GERBEN Gerben Jelckes naastligger ten noorden Franekereind1613229143r
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuwes verkoper Franekereind1613229143r
DIRKS, ELSKE Els Dircx verkoper Franekereind1613229143r
ROELOFS, JAN Jan Johannis Roeliffs koper kamerFranekereind NZ1613229161v
FRANSES, LIEFKE Lieff Franses koper Franekereind NZ1613229161v
REINS, BONSE Bonte Reyns naastligger ten oosten Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, SIEBE Sibbe Euwes , c.u.naastligger ten westen Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, BONSE Bonte Euwes verkoper Franekereind NZ1613229161v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepkes verkoper Franekereind NZ1613229161v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarkoper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaarFranekereind1614229200v
DOUWES, ALLEnagelaten door wijlen Alle Douues , c.u.schuitmakerverkoper Franekereind1614229200v
REINS, BONSE Bonte Reyns bewoner Franekereind1614229225v
, FEITE Feyte Jurgers crediteur (impetrant) Franekereind1614229225v
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gedoemde) Franekereind1614229225v
ULBES, SJUKde weduwe van Sjouck Uulbes verpachter grond Franekereind ZZ162523147r
, NOLLE Nolte soldaatnaastligger ten zuiden Franekereind ZZ162523147r
, JAN Jan gortmakernaastligger ten noorden Franekereind ZZ162523147r
TJERKS, HAIE Haeye Tyercks verkoper q.q. Franekereind ZZ162523147r
ROMKES, HARMENwijlen Harmen Romckes verkoper Franekereind ZZ162523147r
TJERKS, RIKSTJEwijlen Richt Tyercks verkoper Franekereind ZZ162523147r
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmakerkoper huis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerryt HarmensFranekereind162523152r
JOUKES, MAAIKE Maycke Jouckes koper Franekereind162523152r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger Franekereind162523152r
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes schoenmakernaastligger ten westen Franekereind162523152r
LIEUWES, WIEBE Wybe Lieuwes verkoper Franekereind162523152r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper Franekereind162523152r
ROMKES, HARMEN Harmen Romckes verkoper Franekereind ZZ162523156v
JANS, PIETJE Pieterke Jans koper van 1/2 zoutkeet met de braadpannen, kuipen, bakken en gereedschappenFranekereind162523165r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs koper van 1/2 Franekereind162523165r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper van 1/2 Franekereind162523165r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasen koper van 1/2 Franekereind162523165r
, REINERhet huis genaamd de Bonte Hond, van Reiner naastligger ten zuiden Franekereindde Bonte Hond162523165r
REINERS, REINERhet huis van Reiner Reiners naastligger ten noorden Franekereind162523165r
IEPES, WATSE Watze Ipes verkoper Franekereind162523165r
SAPES, Rogierke Saves verkoper Franekereind162523165r
JANS, GERRIT Gerryt Jans , c.u.koper kamerFranekereind ZZ163723433v
PIETERS, GOSSE Gosse Pytters naastligger ten zuiden Franekereind ZZ163723433v
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Franekereind ZZ163723433v
PIETERS, FRANS Frans Pietters , c.u.soldaatverkoper Franekereind ZZ163723433v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuisFranekereind164323564v
, ARJEN Arien turfdragernaastligger ten oosten Franekereind164323564v
TJEERDS, SIEBRENde ledige plaats van Sibren Tiaerdts naastligger ten zuiden Franekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Franekereind164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Franekereind164323564v
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Franekereind164323564v
PIETERS, JAN Jan Piters bakkerkoper huisFranekereind ZZ1645235192r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Franekereind ZZ1645235192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind ZZ1645235192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind ZZ1645235192r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper Franekereind1646235238v
JOOSTES, GERKE Gercke Joostes , c.soc.koper huisFranekereind ZZ165523728v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Franekereind ZZ165523728v
HENDRIKS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten noorden Franekereind ZZ165523728v
PIETERS, JAN Jan Pyters bakkerverkoper Franekereind ZZ165523728v
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper 1/10 huis en schuur of gorthuisFranekereind165623769r
TAMMES, KLAAS Claes Tames verkoper Franekereind165623769r
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
JANS, SIEMENgrondpacht uit de hof van Symon Jansen eigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
FRIESES, JARICHgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jarich Frieses eigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
JOOSTES, FRANSgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Frans Joosten eigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
, JANgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan gortmaker [staat: gortier]eigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra1
ASPEREN, grondpacht uit het huis van oud burgemeester Aspereneigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra1
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra1
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra1
JAKOBS, RIJKgrondpacht uit het huis van de kinderen van Rijck Jacobs papiermakereigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra1
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra1
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra1
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra1
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claessen koper provisioneel huisFranekereind NZ168124130ra
, PIERde weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Franekereind NZ168124130ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten westen Franekereind NZ168124130ra
TJEPKES, SEERPwijlen Seerp Tjepkes naastligger ten westen Franekereind NZ168124130ra
, GRIETJE Grietie van Bemennaastligger ten noorden Franekereind NZ168124130ra
JANS, BROERwijlen burgervaandrig Broer Jansen naastligger ten noorden Franekereind NZ168124130ra
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sybouts , mede voor haar kinderenverkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Franekereind NZ168124130ra
SIEBOUTS, ANDRIESwijlen Andries Sybouts verkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Franekereind NZ168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Franekereind NZ168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Franekereind NZ168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Franekereind NZ168124130ra
HESSELS, AATJEwijlen Attie Hessels erflater Franekereind NZ168124130ra
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotariskoper grondpacht van 1-06-00 CGFranekereindde Oliemolen1691242370v
KORNELIS, ANDELEde weduwe van Andle Cornelis bewoner Franekereind1691242370v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pytters Bonckkoopmanverkoper Franekereind1691242370v
JANS, DIRK Dirk Jansen Clinkhamerkoper 1/4 huis, gortmakerij en tuinFranekereind NZ1722246133r
ASPEREN, oud vaandrig Asperengebruiker Franekereind NZ1722246133r
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten oosten Franekereind NZ1722246133r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten westen Franekereind NZ1722246133r
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels verkoper Franekereind NZ1722246133r
SLOTEN, KLAAS GERRITS Claes Gerrits van Sloten, c.s.verkoper Franekereind NZ1722246133r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis en hof ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek, c.u.huurder Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper Franekereind ZZ1769257131v
MINSES, HANSde weduwe van Hans Minses huurder Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper drie kamers of woningen ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper Franekereind ZZ1769257131v
HILLES, KLAAS Claas Hilles huurder Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper Franekereind ZZ1769257131v
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind ZZ1769257131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijknaastligger ten zuiden Franekereind ZZ1769257131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijknaastligger ten westen Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsmakoper hof met zomerhuisFranekereind NZ1778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldahuurder Franekereind NZ1778259127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind NZ1778259127v
RUT, ISAAK Isak van Ruthnaastligger ten noorden Franekereind NZ1778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldakoopmanverkoper Franekereind NZ1778259127v
, HARMEN Harmen Winnekeskoper huis, stalling en wagenhuisFranekereind NZ1801265279v
, GEERTRUIDA Geertruy Loisingkoper Franekereind NZ1801265279v
BOLT, NICOLAAS Nicolaas Boltdrogisthuurder Franekereind NZ1801265279v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind NZ1801265279v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandykoopmannaastligger ten noorden Franekereind NZ1801265279v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratamaverkoper Franekereind NZ1801265279v
ANDREAE, GAJUS wijlen Gajus Andreaemedicinae doctorverkoper Franekereind NZ1801265279v
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwolt, c.u.koper provisioneel huis, loods en plaatsFranekereind 1de Groene Molen16712408va
BOIENS, BEREND Beern Boyes , c.u.koper provisioneel Franekereind 116712408va
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerdts kaarsenmakerbewoner Franekereind 116712408va
DIRKS, SIPKEhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx naastligger ten oosten Franekereind 116712408va
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakkernaastligger ten westen Franekereind 116712408va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind 116712408va
FEDDES, EDGERdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u.verkoper Franekereind 116712408va
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene MolenFranekereind 1de Groene Molen170724519v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Franekereind 1170724519v
JANS, FEIKE Feyke Jansen , c.u.huurder (p.j.)Franekereind 1170724519v
VORM, het huis van hopman van der Formnaastligger ten oosten Franekereind 1170724519v
BIERMA, burgemeester Biermanaastligger ten westen Franekereind 1170724519v
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1170724519v
JANS, SIEBEhuisman Sybe Jans verkoper Franekereind 1170724519v
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Franekereind 1170724519v
HENDRIKS, SIEBE Sybe Hendrix verkoper Franekereind 1170724519v
HEINS, GEERTJE Gertie Heins verkoper Franekereind 1170724519v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Franekereind 1170724519v
FOLKERTS, DIRK Dirk Folkerts verkoper q.q. Franekereind 1170724519v
HEINS, SIEBE Sybe Heins verkoper Franekereind 1170724519v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene MolenFranekereind 1de Groene Molen170824563r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 1170824563r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx eigenaar van 1/2 Franekereind 1170824563r
JANS, ANTJE Antie Jans eigenaar van 1/2 Franekereind 1170824563r
VORM, burgerhopman van der Formnaastligger ten oosten Franekereind 1170824563r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuiknaastligger ten westen Franekereind 1170824563r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1170824563r
GERKES, ROMKE Romke Gerx schipper (trek-)verkoper Franekereind 1170824563r
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Gryttie Simons Groenewoltverkoper Franekereind 1170824563r
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)koper huis waar de Groene Molen uithangtFranekereind 1de Groene Molen1758254152r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Franekereind 11758254152r
HEERMAN, HENDRIK kind van Hendrik Heermannaastligger ten westen Franekereind 11758254152r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Franekereind 11758254152r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Corneles Veersmaverkoper huisFranekereind 11758254152r
STIJL, SIEMEN vroedsman Simon Stijlkoopmankoper door niaar huisFranekereind 1176125586v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsengeniaarde koper Franekereind 1176125586v
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzeegeniaarde koper Franekereind 1176125586v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1176125586v
HERMANS, HENDRIK kind van Hendrik Heermansnaastligger ten westen Franekereind 1176125586v
SLOTERDIJK, de weduwe van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Franekereind 1176125586v
, DOROTHEAmeerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevingsverkoper Franekereind 1176125586v
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)verkoper Franekereind 1176125586v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolkoper huisFranekereind 1179726557v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norelkoper Franekereind 1179726557v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolhuurder (p.j.)Franekereind 1179726557v
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1179726557v
IJSBRANDY, S. dr. S. IJsbrandynaastligger ten westen Franekereind 1179726557v
ANDREAE, G. G. Andreaenaastligger ten noorden Franekereind 1179726557v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper Franekereind 1179726557v
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstverkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, GEERTRUIDA Getruid Stijlverkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, S. wijlen S. Stijlerflater Franekereind 1179726557v
HANNEMA, GRIETJE wijlen Grietje Hannemaerflater Franekereind 1179726557v
JANS, HEERKE Heerke Jans schipper (schuit-)koper huisFranekereind 11805267155r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts koper Franekereind 11805267155r
, HARMEN Harmen Winekeskoopmannaastligger ten noorden Franekereind 11805267155r
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danserschilder en winkelier (plateel-)verkoper Franekereind 11805267155r
, JAN Jan bakkernaastligger ten oosten Franekereind 215972283v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 215972283v
, LIEUWKJE Liuck , voor haar onmondige kinderenverkoper Franekereind 215972283v
JANS, ANDRIESwijlen Andries Jansen verkoper Franekereind 215972283v
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes kuiperkoper winkel met opkamer en zolderFranekereind 2159722813v
MATTEUS, JANKE Jantyen Mathijssen koper Franekereind 2159722813v
JANS, ANDRIES Andries Jans verkoper Franekereind 2159722813v
KLASES, RINSKE Rins Clases verkoper Franekereind 2159722813v
ANDRIES, JAN Jan Andryes koper 1/2 huisFranekereind 2159822875r
JOHANNES, BAUKJE Bauck Johannys koper Franekereind 2159822875r
ANDRIES, JAN Jan Andryes , c.u.eigenaar van 1/2 (verkregen door decreet)Franekereind 2159822875r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 2159822875r
, JAN Jan bakkernaastligger ten noorden Franekereind 2159822875r
KLASES, RINSKE Rins Claesen verkoper Franekereind 2159822875r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannis koper huisFranekereind 21612229101r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERDde verkopers Tierd Wybes , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 21612229101r
JOHANNES, RINNERTde proclamanten Rinnert Johannis , c.u.naastligger ten westen Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERD Tierd Wybes verkoper Franekereind 21612229101r
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Franekereind 21612229101r
BONKE, BINKE Bente Boncqkoper door niaar huis en loodsFranekereind 2163123380v
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuipergeniaarde koper Franekereind 2163123380v
GERBENS, JAN Jan Gerbrandts naastligger ten oosten Franekereind 2163123380v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 2163123380v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts verkoper Franekereind 2163123380v
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwoltkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 2167024012r
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes koper Franekereind 2167024012r
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten oosten Franekereind 2167024012r
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonkverkoper Franekereind 2167024012r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u.sleperkoper huisFranekereind 21714245223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 21714245223v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakkernaastligger ten zuiden Franekereind 21714245223v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Simons Groenewoutverkoper Franekereind 21714245223v
GERKES, ROMKE Romke Gerkes verkoper Franekereind 21714245223v
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21728247125v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes naastligger ten zuiden Franekereind 21728247125v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes naastligger ten westen Franekereind 21728247125v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen sleperverkoper Franekereind 21728247125v
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes koper huisFranekereind 2173424916r
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs koper Franekereind 2173424916r
ABES, RINSEde weduwe van Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2173424916r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 2173424916r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 2173424916r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Franekereind 2173424916r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmaadministrator van 's lands Impositien (oud -)koper huisFranekereind 21761255111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoopmankoper Franekereind 21761255111r
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 21761255111r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21761255111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 21761255111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 21761255111r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
GERBENS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Franekereind 21761255111r
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Franekereind 21761255111r
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Franekereind 21761255111r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoper huisFranekereind 2178326149r
, CHRISTINA Christina Brielskoper Franekereind 2178326149r
JANS, JOHANNES Johannes Jans , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind 2178326149r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Heerkes naastligger ten oosten Franekereind 2178326149r
, DIRK Dirk Wetzennaastligger ten zuiden Franekereind 2178326149r
, DIRK Dirk Wetzennaastligger ten westen Franekereind 2178326149r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrens Kamsma, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
STAPERT, BROER JELLES Broer Jelles Stapertontvanger en schoolmeesterverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
SMID, REIN Rein Smithsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarigverkoper van 1/2 Franekereind 2178326149r
LEISTRA, KLAAS wijlen Claas Leystraerflater Franekereind 2178326149r
STAPERT, JELTJE wijlen Jeltje Staperterflater Franekereind 2178326149r
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemperkoper huisFranekereind 21803266178v
FREERKS, Lammerdina Freedriks koper Franekereind 21803266178v
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemper, c.u.huurder (p.j.)Franekereind 21803266178v
FONTEIN, D. de heer D. Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 21803266178v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Franekereind 21803266178v
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezelkoper huisFranekereind 2180826895v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2180826895v
FONTEIN, DIRK de Heer Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 2180826895v
FREERKS, Lammerdina Fredriks verkoper Franekereind 2180826895v
KEMPER, HENDRIK wijlen Hendrik Kemperverkoper Franekereind 2180826895v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 3/8 huis, bakhuis en plaatsFranekereind 31612229113r
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens koper Franekereind 31612229113r
MARTENS, GERKE Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 31612229113r
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 31612229113r
MARTENS, GEERTJE Geertie Marthens verkoper Franekereind 31612229113r
SEERPS, TJEPKE Tyepcke Seerps verkoper Franekereind 31612229113r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachterFranekereind 3161723098v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens , zuster van de verkoperkoper Franekereind 3161723098v
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 3161723098v
FEDDES, EDGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3161723098v
MARTENS, PIEBE Pybe Marthens schoenmakerverkoper Franekereind 3161723098v
, MARTENwijlen Marthen erflater Franekereind 3161723098v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks koper 1/3 huisFranekereind 31621230277v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marten koper Franekereind 31621230277v
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 31621230277v
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck Doeyemnaastligger ten oosten Franekereind 31621230277v
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten westen Franekereind 31621230277v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Franekereind 31621230277v
JANS, BARTELD Bartele Jansen verkoper Franekereind 31621230277v
JELLES, TIETJE Tied Jellis verkoper Franekereind 31621230277v
JILLERTS, JAN Jan Jelderts verkoper Franekereind 31621230277v
KORNELIS, HISKE His Cornelis verkoper Franekereind 31621230277v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaatsFranekereind 31629232105r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekereind 31629232105r
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten oosten Franekereind 31629232105r
FEDDES, EDGERerfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 31629232105r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopersverkoper Franekereind 31629232105r
STIJL, SIEMEN SIEMENS Simon Simons Stijlkoper huis, tuin en plaatsFranekereind 31738249223r
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Formhuurder Franekereind 31738249223r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 31738249223r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Veersmanaastligger ten westen Franekereind 31738249223r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks pannenboeternaastligger ten westen Franekereind 31738249223r
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschutbontrederverkoper Franekereind 31738249223r
STIJL, ANTJE SIEMENS Antie Simons Stijlverkoper Franekereind 31738249223r
GRATEMA, CATHARINA juffrouw Catharina Gratamakoper door niaar huisFranekereind 3177725930r
ANDREAE, GAJUS dr. Gayus Andraekoper door niaar Franekereind 3177725930r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopmangeniaarde koper Franekereind 3177725930r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3177725930r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3177725930r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulennaastligger ten oosten Franekereind 3177725930r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 3177725930r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffierverkoper Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijkverkoper Franekereind 3177725930r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaverkoper Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Franekereind 3177725930r
REINS, IEDE Ide Reyns koper huisFranekereind 41602228308v
JANS, TJITSKE Tziets Jans koper Franekereind 41602228308v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts naastligger ten oosten Franekereind 41602228308v
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten westen Franekereind 41602228308v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Franekereind 41602228308v
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts verkoper Franekereind 41602228308v
KLASES, PIETER Pyter Claes koper huisFranekereind 4161122931v
IENTES, MAAIKE Maycke Intes koper Franekereind 4161122931v
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161122931v
, TJEERD Tziaert kuipernaastligger ten westen Franekereind 4161122931v
REINS, EEDE Ede Reyns koopmanverkoper Franekereind 4161122931v
WIEBES, TJEERD Tiaerdt Wybes koper huisFranekereind 4161222983r
TIJSES, JANKE Jantgien Thijsses koper Franekereind 4161222983r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161222983r
WIEBES, TJEERDde koper Tiaerdt Wybes naastligger ten westen Franekereind 4161222983r
KLASES, PIETER Pyter Claes verkoper Franekereind 4161222983r
IENTES, MAAIKE Maycke Intes verkoper Franekereind 4161222983r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162423132r
JOHANNES, RINNERTde kinderen van Rinnert Johannes naastligger ten westen Franekereind 4162423132r
WIEBES, TJEERDde weeskinderen van Tiaard Wybes verkoper Franekereind 4162423132r
TIJSES, JANKE Jantyen Tijsses verkoper Franekereind 4162423132r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162523136r
JOHANNES, REMMERTde kinderen van Rimmer Joannes naastligger ten westen Franekereind 4162523136r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts koper door niaar huisFranekereind 4163223339v
BERENDS, BOIEN Boyen Beernts geniaarde koper Franekereind 4163223339v
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes , cosijn van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 4163223339v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUWde proclamant Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUWde proclamant Louw Ripperts naastligger ten westen Franekereind 4163223339v
GERBENS, JAN Jan Gerbens verkoper Franekereind 4163223339v
HOMMES, AREND Ane Hommes verkoper Franekereind 4163223339v
BOIENS, BEREND Beern Boies , c.u.koper 2/3 huisFranekereind 41669239187r
PIETERS, DOEDEde nagelaten woning van Doede Pytters naastligger ten oosten Franekereind 41669239187r
BINKES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietie Bentes naastligger ten zuiden Franekereind 41669239187r
OEPKES, MAAIKE Maycke Upkes , voor haar kinderenverkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, JOCHEMwijlen Jochum Bois verkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, GRIETJE Grytie Bois verkoper Franekereind 41669239187r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper Franekereind 41669239187r
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41701244135v
PIETERS, JAN Jan Pytters huurder (p.j.)Franekereind 41701244135v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Franekereind 41701244135v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 41701244135v
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschildnaastligger ten westen Franekereind 41701244135v
SIEBES, SJOUKJE Sjoukjen Sybes verkoper Franekereind 41701244135v
BOIENS, BERENDwijlen Beern Booyes kuiper (mr. -)verkoper Franekereind 41701244135v
HEERKES, TJEBBE Tiebbe Heerkes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41751252111r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 41751252111r
RINSES, ABEde weduwe van Abbe Rinses huurder (p.j.)Franekereind 41751252111r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuiknaastligger ten oosten Franekereind 41751252111r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Franekereind 41751252111r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten westen Franekereind 41751252111r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 41751252111r
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes verkoper Franekereind 41751252111r
, JOHANNES Johannes Benzonideszeilmakerkoper huisFranekereind 41784261202r
REIDS, GEELTJE Geeltje Reids koper Franekereind 41784261202r
KUIPER, TJEBBE HEERKESde weduwe van Tiebbe Herkes Kuiperhuurder Franekereind 41784261202r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 41784261202r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzensnaastligger ten zuiden Franekereind 41784261202r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Franekereind 41784261202r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper Franekereind 41784261202r
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallings verkoper Franekereind 41784261202r
HEERKES, TJEBBEhaar wijlen grootvader Tiebbe Heerkes erflater Franekereind 41784261202r
JANS, ANTJEhaar wijlen grootmoeder Antje Jans van Rippertserflater Franekereind 41784261202r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper door niaar huisFranekereind 4179226449v
STINSTRA, TRIJNTJE Trijntje Stinstrakoper door niaar Franekereind 4179226449v
FRANK, JOHANNES burgemeester Johannes Frankverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
RODENHUIS, IEPE raadsman Ype Rodenhuisverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
HEINS, KLAAS gecommitteerde vroedschap Claas Heinsverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries , c.u.huurder Franekereind 4179226449v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 4179226449v
, BEREND Beernd Oorthuisnaastligger ten zuiden Franekereind 4179226449v
BOLMAN, JAN de weduwe van Jan Bolmannaastligger ten westen Franekereind 4179226449v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonidesmr. zeilmakerverkoper Franekereind 4179226449v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.bakkerkoper huis, plaats en vrije steegFranekereind 5163323377v
FEDDRIKS, SIPKEhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx naastligger ten oosten Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten westen Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten noorden Franekereind 5163323377v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper door niaar grondpacht van 1-00-00 GGFranekereind 6de Gulden Molen1618230110r
POMMEREN, JAKOB grondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van Jacob van Pomereneigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Franekereind 61618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Franekereind 61618230110r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten ([blijkens een niaar])Franekereind 61618230110r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen ([blijkens een niaar])Franekereind 61618230110r
, HANSde eerstgeprefereerde crediteuren van wijlen Hans Ericx verkoper Franekereind 61618230110r
REINERS, PIETJEwijlen Pytke Reyners verkoper Franekereind 61618230110r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs verpachter grond Franekereind 61620230203v
POMMEREN, ALLERT Allert van Pomerenprotesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten oosten (voor) Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten oosten (achter) Franekereind 61620230203v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230203v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HARMENS, PIETER Pyter Harmens naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , mede voor zichverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs , mede voor zichverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper Franekereind 61620230203v
, ROELOF Roeliff Jaemverkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
, ROELOF Roeliff Jaemverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, SIERKhet weeskind van wijlen Sirck Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
, ROELOF Roeliff Jaemverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, BENEDICTUSde kinderen van Benedictus Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, BERENDde weeskinderen van Beern Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
HAGEN, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs Hagenkoper provisioneel 8/9 huis, hof, loods en schuurFranekereind 61620230214v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230214v
MARTENS, PIETER Piter Martens Mooymankoper huisFranekereind 61641234130v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Franekereind 61641234130v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten oosten Franekereind 61641234130v
, DOEDEde schuur van Doede gortmakernaastligger ten zuiden Franekereind 61641234130v
, Boie kuipernaastligger ten westen Franekereind 61641234130v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircx zeilmakerverkoper Franekereind 61641234130v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Piters Hagenverkoper Franekereind 61641234130v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters , c.u.koopmankoper huis met een ledige plaatsFranekereind 61644235112v
PIETERS, JAN Jan Pyters zoutziedernaastligger ten oosten Franekereind 61644235112v
BEERTS, BOIEN Boyen Beerts kuipernaastligger ten westen Franekereind 61644235112v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moymanverkoper Franekereind 61644235112v
HARKES, JELLE Jelle Harckes koper provisioneel huisFranekereind 616702402ra
, de weduwe van Hardenburghverpachter grond Franekereind 616702402ra
, GERRITde weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburghnaastligger ten oosten Franekereind 616702402ra
FEIKES, KLAAShet gorthuis van Claes Feyckes , c.soc.naastligger ten zuiden Franekereind 616702402ra
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten westen Franekereind 616702402ra
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Franekereind 616702402ra
BOUWES, BINTJEwijlen Bintie Buwes verkoper Franekereind 616702402ra
DOEDES, BOUWE Buwe Doedes koper huisFranekereind 6168424223r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper q.q. Franekereind 6168424223r
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekernaastligger ten oosten Franekereind 6168424223r
REINALDA, EEDE de gortmakerij van vroedsman Edo Reynaldanaastligger ten zuiden Franekereind 6168424223r
BOIENS, BERENDde weduwe van Beern Boyes naastligger ten westen Franekereind 6168424223r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Franekereind 6168424223r
TJEERDS, SAAPKE Saapke Tjeerdts verkoper Franekereind 6168424223r
HEERKES, JELLEwijlen Jelle Herckes schipper (trek-)erflater Franekereind 6168424223r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper huis met graanzoldersFranekereind 61689242263v
HEERKES, SEERP Seerp Herkes koper Franekereind 61689242263v
PIETERS, RUURD Ruyrdt Pieters naastligger ten oosten Franekereind 61689242263v
REINALDA, IEDE gemeensman Yde Reinaldanaastligger ten zuiden Franekereind 61689242263v
BOIENS, BERENDwed. van Beern Bojes naastligger ten westen Franekereind 61689242263v
DOEDES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Doedes verkoper Franekereind 61689242263v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes koper 1/6 huisFranekereind 7159722854v
ALBERTS, HILTJE Hill Alberts koper Franekereind 7159722854v
SIPKES, FEDDRIKde koper Feddrick Sipckes , c.u.bewoner Franekereind 7159722854v
DOYEM, de erfgenamen van wijlen dr. Oricus a Doyemnaastligger ten oosten Franekereind 7159722854v
MARTENS, GERKE Gercke Mertens naastligger ten westen Franekereind 7159722854v
ANDRIES, POPPE Poppe Andries , mede voor zichverkoper Franekereind 7159722854v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries verkoper Franekereind 7159722854v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirks koper 2/3 huisFranekereind 71622230317r
MARTENS, HIELKJE Hylk Marten koper Franekereind 71622230317r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirks , c.u.eigenaar van 1/3 Franekereind 71622230317r
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck van Doyumnaastligger ten oosten Franekereind 71622230317r
MARTENS, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Martens naastligger ten westen Franekereind 71622230317r
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes verkoper Franekereind 71622230317r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper (mr. -)koper huis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuinFranekereind 71653236241r
BERENDS, IEPE Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 71653236241r
DIRKS, SIPKEhet andere huis van Sipke Dircx , c.u.naastligger ten westen Franekereind 71653236241r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircx , c.u.verkoper Franekereind 71653236241r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkerkoper huisFranekereind 7166023867v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7166023867v
DIRKS, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx naastligger ten westen Franekereind 7166023867v
WILLEMS, BARTELD Bartle Willems verkoper Franekereind 7166023867v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel, c.u.koper provisioneel huisFranekereind 71715245318r
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.huurder Franekereind 71715245318r
ROVEL, vroedsman Rowelnaastligger ten oosten Franekereind 71715245318r
SLOTERDIJK, burgemeester Sloterdijknaastligger ten westen Franekereind 71715245318r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , voor haar minderjarige kinderenverkoper Franekereind 71715245318r
TEUNIS, ARJENwijlen Arjen Teunis schipper (smal-)verkoper Franekereind 71715245318r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper huis, hof, ledige plaats en schuurFranekereind 81615229250r
JANS, PIETJE Pytrick Jans koper Franekereind 81615229250r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Franekereind 81615229250r
POMMEREN, JAKOB steeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Franekereind 81615229250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyckverkoper Franekereind 81615229250r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 81615229250r
HEINS, KLAAS Claes Heins verkoper Franekereind 81615229250r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Franekereind 81615229250r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper 1/9 huisFranekereind 81620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisprotesteert vanwege een vordering Franekereind 81620230247v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 81620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisverlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 81620230247v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten (voor) Franekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten oosten (achter) Franekereind 81620230247v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 81620230247v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 81620230247v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen Franekereind 81620230247v
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten westen Franekereind 81620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten westen Franekereind 81620230247v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenportierverkoper Franekereind 81620230247v
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerryt Everts Hardenburgkoper 1/4 huisFranekereind 81657237126v
JANS, PIETJE Pyttertie Jans koper 1/4 huis alwaar de drie ackers uithangenFranekereind 8de Drie Ackers167024014v
, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Hardenburgkoper Franekereind 8167024014v
JANS, PIETJE Pyttertie Jans bewoner Franekereind 8167024014v
, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Hardenburgbewoner Franekereind 8167024014v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltema, broeder van de koopsterverkoper Franekereind 8167024014v
PIETERS, RUURD Ruyrd Pytters koper huis, tuin schuur en kamer, staande aan de oostkant van de tuinFranekereind 816852427ra
MEILES, MARTJEN Martjen Meyles koper Franekereind 816852427ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerbewoner Franekereind 816852427ra
PIETERS, LAASde weduwe van Laes Pytters naastligger ten oosten Franekereind 816852427ra
DOEDES, BOUWE Buwe Doedes naastligger ten westen Franekereind 816852427ra
PIETERS, DIEUWKEde tuin achter het huis van Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 816852427ra
BRAAM, FREERK wijlen Freerck Braemkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 816852427ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerverkoper Franekereind 816852427ra
SIEDSES, PIETERzijn zoon Pytter Sydses verkoper Franekereind 816852427ra
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)verkoper Franekereind 816852427ra
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgverkoper Franekereind 816852427ra
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper q.q. Franekereind 816852427ra
GERRITS, JANKE Jan Gerryts Hardenborgverkoper Franekereind 816852427ra
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper huis en hofFranekereind 81714245222v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuikkoopmankoper Franekereind 81714245222v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 81714245222v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstranaastligger ten zuiden Franekereind 81714245222v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmannaastligger ten westen Franekereind 81714245222v
PIETERS, RUURDde kinderen van Ruird Pieters koopmanverkoper Franekereind 81714245222v
AYSMA, DOETJE juffrouw Doed van Aysmakoper 2/6 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 9162523182r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltingaprocureur generaal Frieslandkoper Franekereind 9162523182r
JOCHEMS, SIETSKE Sytske Jochums naastligger ten oosten Franekereind 9162523182r
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes naastligger ten westen Franekereind 9162523182r
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyemverkoper Franekereind 9162523182r
BONGA, SIEBREN jonker Sibrant van Bongaverkoper Franekereind 9162523182r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachterFranekereind 9164823616r
SIPKES, KLAAShet huis van wijlen Claes Sipkes naastligger ten oosten Franekereind 9164823616r
DIRKS, SIPKEhet huis van Sipke Dircks naastligger ten westen Franekereind 9164823616r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper Franekereind 9164823616r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuisFranekereind 91676240222v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240222v
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240222v
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes verkoper Franekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 91676240229r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240229r
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind 91676240229r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240229r
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragerverkoper Franekereind 91676240229r
ROVEL, BEREND Barent Roveldistillateurkoper huisFranekereind 91704244258v
, Jacomijnt Craivangerkoper Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSEde verkoper Sytse Doedes naastligger ten oosten Franekereind 91704244258v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis naastligger ten westen Franekereind 91704244258v
JAKOBS, JANKEde erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Franekereind 91704244258v
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerdsen van der Formkoper huisFranekereind 101695243129r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntje Seerps Gratemakoper Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJEmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJEmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
PIETERS, RUURD Ruyrd Pyters naastligger ten westen Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJE Grietie Laeses , meerderjarige ongehuwde jongedochterverkoper Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)verkoper Franekereind 101695243129r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters schoenmaker (mr. -)koper huisFranekereind 10170724529r
HANSES, LIEUWKJE Leukjen Hanses koper Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten oosten Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten zuiden Franekereind 10170724529r
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten westen Franekereind 10170724529r
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
VORM, TJEERDSburgerhopman Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portier van de Franekerpijpenkoper huisFranekereind 101733248197v
HEINS, HELENA Helena Heins koper Franekereind 101733248197v
NOREL, HENDRIK Hendrik Norelarchitecthuurder Franekereind 101733248197v
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten oosten Franekereind 101733248197v
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten zuiden Franekereind 101733248197v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 101733248197v
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper Franekereind 101733248197v
JANS, IEME Yeme Jansen scheepstimmerman (mr. -)verkoper Franekereind 101733248197v
JAKOBS, BAUKJE Baukien Jaecobs verkoper Franekereind 101733248197v
DOUWES, FOPPE Foppe Douwes verkoper Franekereind 101733248197v
KLASES, WIEPKJE Wypkjen Clases aanhandelaar huisFranekereind 101738249280r
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerrits winkelieraanhandelaar Franekereind 101738249280r
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten oosten Franekereind 101738249280r
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten zuiden Franekereind 101738249280r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuikkoopmannaastligger ten westen Franekereind 101738249280r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs verwandelaar Franekereind 101738249280r
HEINS, HELENA Helena Heins verwandelaar Franekereind 101738249280r
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathkoopmankoper 1/2 huisFranekereind 10175025286r
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug, nom. liberorumnaastligger ten oosten Franekereind 10175025286r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten zuiden Franekereind 10175025286r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 10175025286r
ENNES, ANTJE Antie Ennes verkoper Franekereind 10175025286r
HANSES, MARTENwijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10175025286r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper huisFranekereind 101750252103r
SCHELTEMA, IEFKE Yefke Scheltemakoper Franekereind 101750252103r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.u.huurder Franekereind 101750252103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u.naastligger ten oosten Franekereind 101750252103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u.naastligger ten zuiden Franekereind 101750252103r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuykkoopmannaastligger ten westen Franekereind 101750252103r
KAT, NICOLAAS de heer Nicolaas Kathkoopmanverkoper Franekereind 101750252103r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
WILLEMS, GRIETJE Gryet Willems koper Franekereind 121599228156r
KLASES, REINER Reyner Claesen verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 121599228156r
PIETERS, WARNERde weduwe van wijlen Warner Pieters naastligger ten oosten Franekereind 121599228156r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten westen Franekereind 121599228156r
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes verkoper Franekereind 121599228156r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper Franekereind 121599228156r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachterFranekereind 121695243168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoper door niaar Franekereind 121695243168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumgeniaarde koper Franekereind 121695243168v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes geniaarde koper Franekereind 121695243168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 121695243168v
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 121695243168v
VORM, TJEERD Tjaard Tjaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 121695243168v
LASES, GRIETJE Grietie Lases , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Franekereind 121695243168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumkoopmankoper provisioneel 1/2 huis en tuintjeFranekereind 1216952437ra
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes koper provisioneel Franekereind 1216952437ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1216952437ra
PIETERS, RUURD Ruird Pieters naastligger ten zuiden Franekereind 1216952437ra
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 1216952437ra
LASES, MAAIKE Mayke Lases verkoper Franekereind 1216952437ra
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)verkoper Franekereind 1216952437ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fonteinkoper huisFranekereind 121706244327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamkoper Franekereind 121706244327v
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 121706244327v
VORM, TJEERD burgerhopman Tjeerd van der Formnaastligger ten westen Franekereind 121706244327v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clases Fonteinverkoper Franekereind 121706244327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamverkoper Franekereind 121706244327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumverkoper Franekereind 121706244327v
SIKKES, JELTJE Jeltje Sickes verkoper Franekereind 121706244327v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper huis en tuintjeFranekereind 12175025275v
SCHELTEMA, IEFKE Yfke Scheltemakoper Franekereind 12175025275v
HARTS, JAN Jan Heerties , c.u.huurder Franekereind 12175025275v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksmanaastligger ten oosten Franekereind 12175025275v
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van Hylke Hanekuiknaastligger ten zuiden Franekereind 12175025275v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathnaastligger ten westen Franekereind 12175025275v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brugkoopmanverkoper Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, AUKJE GOSSESwijlen Aukje Gosses Spannenburgverkoper Franekereind 12175025275v
BRUG, PIETER KLASES Pieter Claases van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
BRUG, AUKJE KLASES Aukjen Claasen van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laas Gosses Spannenburgverver (mr. -)verkoper van 3/4 Franekereind 12175025275v
JAKOBS, TJEERD Tiaard Jacobs koper huis en plaats, strekkende van het zuiden van het diept af, noordwaarts tot aan het erf of hof van de weduwe van Pieter ReynsFranekereind 13162523145r
FEDDES, REITSKE Reyts Feddes koper Franekereind 13162523145r
POPTA, TJEBBE mr. Tyebbe Poptaverpachter grond Franekereind 13162523145r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsbegunstigde van een losbare rente ([staat: twintig stuivers en een reaal])Franekereind 13162523145r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 13162523145r
DOYEMA, de weduwe of erfgenamen van wijlen dr. Oricus Doymanaastligger ten westen Franekereind 13162523145r
REINS, PIETERde weduwe van de zoon van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 13162523145r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes verkoper Franekereind 13162523145r
JANS, DOUWEwijlen Douwe Jans verkoper Franekereind 13162523145r
SIPKES, KLAAS Claes Sipkes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 131644235119v
TJEERDS, AAFKE Aeff Tierdts koper door niaar Franekereind 131644235119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiperhuurder Franekereind 131644235119v
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 131644235119v
DOYEM, juffrouw Doyemnaastligger ten westen Franekereind 131644235119v
, GERRIT Gerryt Juussen verkoper Franekereind 131644235119v
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-04-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Franekereind 13de Fortuin165623761r
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Jacobs eigenaar perceel Franekereind 13165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Franekereind 13165623761r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/4 huisFranekereind 131659237216r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 131659237216r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 131659237216r
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper 3/4 huisFranekereind 13166123897r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13166123897r
JANS, HEIN Heyn Jansen , c.s.verkoper Franekereind 13166123897r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-04-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Franekereind 13de Fortuin16652396r
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Jacobs eigenaar perceel Franekereind 1316652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Franekereind 1316652396r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 CGFranekereind 131673240128v
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 131673240128v
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragernaastligger ten westen Franekereind 131673240128v
, REINER Reyner Templaerverkoper Franekereind 131673240128v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowelblauwververkoper door niaar huisFranekereind 131716245278v
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwververgeniaarde koper Franekereind 131716245278v
JAKOBS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 131716245278v
ROVEL, het huis van vroedsman Rowelnaastligger ten westen Franekereind 131716245278v
JAKOBS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 131716245278v
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Franekereind 131716245278v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakkeraanhandelaar 1/3 huisFranekereind 141606228472r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Franekereind 141606228472r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
HUBERTS, SINT Cent Huyberts verwandelaar Franekereind 141606228472r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verwandelaar Franekereind 141606228472r
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
ADAM, PIETER JAKOBSwijlen Pieter Jacobs de Adamkoper Franekereind 14166823926ra
, JELLEburgemeester Gellius Wetzensius1e bieder (p.j.)Franekereind 14166823926ra
FONTEIN, burgemeester Fonteinhuurder Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAASde uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14166823926ra
PIETERS, WIEBRENburgervaandrig Wybrand Pieters verkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakkerverkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
, WARNERde kinderen van Warner Holcamaverkoper Franekereind 14166823926ra
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes huurder Franekereind 141726246271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
SPANNENBURG, AUKJE GOSSES Aukjen Gosses Spannenburgverkoper Franekereind 141726246271v
BRUG, KLAAS PIETERS Claes Pyters van der Brugfabrikeurverkoper Franekereind 141726246271v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laes Gosses Spannenburgkastmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)koper 1/12 huis en tuinFranekereind 141771257199r
HASENHOEK, de weduwe van burgerhopman Hasenhoekbewoner Franekereind 141771257199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 141771257199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 141771257199r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Franekereind 141771257199r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenverkoper Franekereind 141771257199r
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper provisioneel 1/6 huis en tuinFranekereind 141767257252r
HASENHOEK, burgerhopman Hasenhoek, c.u.huurder (p.j.)Franekereind 141767257252r
FONTEIN, F. F. Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 141767257252r
FONTEIN, F. F. Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 141767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Franekereind 141767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Franekereind 141767257252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenverkoper Franekereind 141767257252r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)aanhandelaar 1/3 huis en tuinFranekereind 141773258109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 141773258109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 141773258109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezelverwandelaar Franekereind 141773258109r
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmankoper huis en bakkerijFranekereind 141793264105v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels begunstigde van een lijfrente (p.j.)Franekereind 141793264105v
, JELTJE Jeltje Baxmabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper Franekereind 141793264105v
WOUTERS, ARENDwijlen Arend Wouters Baxmabakker (mr. -)verkoper Franekereind 141793264105v
, JELTJE Jeltje Baxmaverkoper Franekereind 141793264105v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangalakenkoperkoper 1/6 hoekhuisFranekereind 15161222999r
HARMENS, wijlen Gelcko Hermanni koper Franekereind 15161222999r
DIRKS, FEIKEhet huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15het Fortuin161222999r
REINS, PIETERde hof van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 15161222999r
BANGA, SJOUKJE JAKOBS Sjouck Jacobs Bangaverkoper Franekereind 15161222999r
HOTSES, STEFFEN Steven Hotses lakenkoperverkoper Franekereind 15161222999r
HESSELS, SIEBRENburgervaandrig Sibrant Hessels koper 1/4 huis, achterplaats en hooibergFranekereind 1516362348r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Franekereind 1516362348r
GATSES, HESSELzijn ouders Hessel Gadses , c.u.bewoner Franekereind 1516362348r
FEDDES, EDGER Edger Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
KLASES, WILLEM Willim Claessen , c.u.koper huis, hof en hooibergFranekereind 151646235207v
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235207v
REINS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 151646235207v
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Ryns Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
BANGA, ANTJE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
HESSELS, SIEBRENoud vaandrig Sibrant Hessels verkoper van 1/4 Franekereind 151646235207v
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235238v
REINS, PIETER Pyter Reins naastligger ten noorden Franekereind 151646235238v
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Rins Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Banggaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
HESSELS, SIEBRENoud vaandrig Sibrant Hessels verkoper van 1/4 Franekereind 151646235238v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamakoper 1/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1715245250r
GRATEMA, FOLKERT Folkert Gratamakoper Franekereind 151715245250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245250r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema, q.q.koper Franekereind 151715245250r
DOEDES, SIETSEhet huis van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151715245250r
KIMSTRA, de hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstranaastligger ten noorden Franekereind 151715245250r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Franekereind 151715245250r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Franekereind 151715245250r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamakoper 1/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1715245252v
GRATEMA, FOLKERT Folkert Gratamakoper Franekereind 151715245252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245252v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper q.q. Franekereind 151715245252v
DOEDES, SIETSEhet huis van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151715245252v
KIMSTRA, de hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstranaastligger ten noorden Franekereind 151715245252v
MEINTES, TRIJNTJE Trijntie Meintes verkoper Franekereind 151715245252v
BROUWER, ANDRIES SIERKS Andries Sierks Brouwerkoopmanverkoper Franekereind 151715245252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 4/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1717245293r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper Franekereind 151717245293r
DOEDES, SIETSEhet huis voorheen van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
RUURDS, ALBERThet huis nu van (geniaarde koper) Albert Ruirds naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks verkoper Franekereind 151717245293r
HAIES, JANwijlen Jan Haies koopmanverkoper Franekereind 151717245293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 1/9 huis en hof genaamd Het HooghuisFranekereind 15het Hooghuis1717245301v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper Franekereind 151717245301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Geldereigenaar van 8/9 Franekereind 151717245301v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemaeigenaar van 8/9 Franekereind 151717245301v
DOEDES, SIETSEhet huis voorheen van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151717245301v
ROVEL, het huis nu van vroedsman Rowelnaastligger ten westen Franekereind 151717245301v
SIETSES, REINde weduwe van wijlen burgemeester Rein Sytses naastligger ten noorden Franekereind 151717245301v
VORM, TJEERD TJEERDS Tieerd Tieerds van der Form, voor zijn kinderenverkoper Franekereind 151717245301v
GRATEMA, TRIJNTJE wijlen Trijntie Gratemaverkoper Franekereind 151717245301v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.koper hoekhuisFranekereind 161645235191v
KLASES, JELLE Jelle Claessen boterkoperkoper huisFranekereind 161651236151v
SIETSES, ANTJE Antie Sytses koper Franekereind 161651236151v
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerrit Pyters naastligger ten oosten Franekereind 161651236151v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Piters verkoper Franekereind 161651236151v
WIJNANDS, KORNELIS Cornelis Wynerts koopmankoper huis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt (met de belasting van de praem en wipstoel naar ouder gewoonte. Er mag een bakkerij in worden gedreven zolang bakker Cornelis Bastiaens daartegenover woont)Franekereind 16de Muizenvreugde1653236227r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen naastligger ten oosten Franekereind 161653236227r
, RUURD Rioerd Wirders naastligger ten zuiden Franekereind 161653236227r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u.koopmanverkoper Franekereind 161653236227r
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Bonk, c.u.koper provisioneel Franekereind 16166923936va
SIEMENS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Symons naastligger ten oosten Franekereind 16166923936va
TIETES, PIETERvroedsman Pytter Tyttes verkoper q.q. Franekereind 16166923936va
ULBES, TEETSKEhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16166923936va
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Bonck, c.u.koper huisFranekereind 161689242300r
SIEMENS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Symens naastligger ten oosten Franekereind 161689242300r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckverkoper Franekereind 161689242300r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper huis c.o.a.Franekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes koper Franekereind 161692242374r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161692242374r
MINSES, KORNELISde mouterij van Cornelis Minses koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes naastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
PIETERS, SIEMEN Symen Pytters Bonqverkoper Franekereind 161692242374r
JOHANNES, MARIA Marijke Joannes verkoper Franekereind 161692242374r
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmankoper huis en bakkerijFranekereind 161694243113v
DOEDES, JANKE Jancke Doedes koper Franekereind 161694243113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker (mr. -)huurder Franekereind 161694243113v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161694243113v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma, c.u.naastligger ten zuiden Franekereind 161694243113v
KORNELIS, MINSE Mense Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
KORNELIS, ROMKEkindskind Rompcke Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u.zoutziederkoper huisFranekereind 161726246274v
THOMAS, PIETER Pieter Tomas , c.u.kuiper (mr. -)huurder Franekereind 161726246274v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 161726246274v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 161726246274v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmaverkoper Franekereind 161726246274v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, vrijgezelzoutziederkoper door niaar pakhuisFranekereind 16173925035v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 16173925035v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 16173925035v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 16173925035v
FONTEIN, REINER Reinder Fonteinkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 16173925035v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 16173925035v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Franekereind 16173925035v
KLASES, SAPE Saeff Claessen koper huisFranekereind 171602228315v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Franekereind 171602228315v
JANS, KLAAS Claes Janssen Spaenthiennaastligger ten noorden Franekereind 171602228315v
IEDES, IEMKJE Impck Ides verkoper Franekereind 171602228315v
IEBES, IEDEwijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 171602228315v
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 171622230295v
, KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171622230295v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper q.q. Franekereind 171622230295v
OTTES, de nagelaten weeskinderen van wijlen Syouue Ottes verkoper Franekereind 171622230295v
DOUWES, GRIETJE Griet Douues verkoper Franekereind 171622230295v
FRANSES, ATE Atte Fransen koper huisFranekereind 171624230373v
TEEDES, ANTJE Antie Taedes koper Franekereind 171624230373v
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 171624230373v
, KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171624230373v
JANS, WIEGER Wiger Jansen verkoper Franekereind 171624230373v
ROYEN, JAKOBJE JANS Jacobtie Jansen van Royenverkoper Franekereind 171624230373v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen koper door niaar 1/2 huisFranekereind 171647235264r
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 171647235264r
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 171647235264r
, KLAAShet huis eerder van Claes Spaentiesnaastligger ten noorden Franekereind 171647235264r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 171647235264r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerts koopmankoper huisFranekereind 171667239101v
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 171667239101v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Franekereind 171667239101v
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts koper huisFranekereind 171686242115r
SIETSES, EELKJE Eelckjen Sytses koper Franekereind 171686242115r
ADEMA, burgemeester Adamanaastligger ten oosten Franekereind 171686242115r
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 171686242115r
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes koopmanverkopers van 1/3 Franekereind 171686242115r
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper Franekereind 171686242115r
TJEERDS, DIEUWKEwijlen Dieucke Tieerdts , ongehuwde dochtererflater Franekereind 171686242115r
AUKES, PIEBE Pybe Auckes , c.u.koper provisioneel en finaal huisFranekereind 1716942433va
ADEMA, oud burgemeester Ademanaastligger ten oosten Franekereind 1716942433va
FOKKES, BEREND Beernt Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, BERENDJEongehuwde dochter Beerntie Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, TJALLINGminderjarige Tjalling Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, FOKELTJEminderjarige Fokeltie Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts winkeliererflater Franekereind 1716942433va
JANS, GERRIT Gerrit Jansen koper hoekhuisFranekereind 17170824552v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis koper Franekereind 17170824552v
ADEMA, burgemeester Ademanaastligger ten oosten Franekereind 17170824552v
JANS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Jansen smid (ijzer-)naastligger ten noorden Franekereind 17170824552v
AUKES, PIEBE Pybe Aukes pan- en estrikbakker (mr. -)verkoper Franekereind 17170824552v
FOEKES, ANTJE Antie Foekes verkoper Franekereind 17170824552v
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (wijd-)koper provisioneel huisFranekereind 1717282472ra
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 1717282472ra
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1717282472ra
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper Franekereind 1717282472ra
TJALLINGS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Tjallings verkoper Franekereind 1717282472ra
TJALLINGS, FRANS Frans Tjallings verkoper Franekereind 1717282472ra
VISSER, JAN Jan F. Visserkoopmankoper huisFranekereind 171805267108r
HERES, TJITSKE Tjietske Heeres koper Franekereind 171805267108r
VISSER, JAN Jan F. Visserkoopmanhuurder (p.j.)Franekereind 171805267108r
HERES, TJITSKE Tjietske Heeres huurder Franekereind 171805267108r
, FRANKE Frank Helstranaastligger ten oosten Franekereind 171805267108r
, FRANKE Frank Helstranaastligger ten noorden Franekereind 171805267108r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Franekereind 171805267108r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 171805267108r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners aanhandelaar van 1/2 huisFranekereind 181623230368v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lamberts aanhandelaar van 1/2 Franekereind 181623230368v
HOTSES, JAN Jan Hotzes aanhandelaar van 1/2 Franekereind 181623230368v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 181623230368v
WARNERS, LAMMERTde mouterij van de koper Lambert Warners naastligger ten zuiden Franekereind 181623230368v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 181623230368v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricks verwandelaar Franekereind 181623230368v
TJEBBES, LUTSKE Lutske Tyebbes verwandelaar Franekereind 181623230368v
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 18162623199v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Franekereind 18162623199v
JOUKES, TJEERD Tyaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162623199v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162623199v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderenverkoper Franekereind 18162623199v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphierverkoper Franekereind 18162623199v
JANS, KORNELISKE Cornelis Jansen Oliphierverkoper q.q. Franekereind 18162623199v
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphierverkoper q.q. Franekereind 18162623199v
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaarverkoper Franekereind 18162623199v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Oliphierverkoper Franekereind 18162623199v
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeftverkoper Franekereind 18162623199v
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 18162823256r
, N. N. N. koper Franekereind 18162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162823256r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Franekereind 18162823256r
JOUKES, TIETEwijlen Tyte Jouckes verkoper Franekereind 18162823256r
, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andrys timmermannaastligger ten oosten Franekereind 181636233180v
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys naastligger ten westen Franekereind 181636233180v
SIETSES, IETJE Yd Sytses verkoper van 1/2 Franekereind 181636233180v
GERBENS, GERRIThet kind in echt verwekt bij Gerrit Gerbens verkoper van 1/2 Franekereind 181636233180v
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum, c.u.koper 1/2 huisFranekereind 18164323584r
, ANDRIESde weduwe van Andryes timmermannaastligger ten oosten Franekereind 18164323584r
TIEMENS, TRIJNTJE Trijn Tymens naastligger ten westen Franekereind 18164323584r
PIETERS, PIER Pier Pieters verkoper Franekereind 18164323584r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidumkoper 1/2 huisFranekereind 181644235130v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgemakoper Franekereind 181644235130v
, ANDRIESde weduwe van Andries timmermannaastligger ten oosten Franekereind 181644235130v
LUIDUM, KLAAS GERBENSde mouterij van Claes Gerbens Luidum, c.u.naastligger ten zuiden [staat: noorden] Franekereind 181644235130v
, TJEPKE Tiepke glasmakernaastligger ten westen Franekereind 181644235130v
PIETERS, PIER Pier Pyters verkoper Franekereind 181644235130v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters , c.u.koper huis, plaats en loodsFranekereind 181646235197v
, Pyerke schipper op Franekerhuurder Franekereind 181646235197v
, SIEBOUT Sybout schipper op Sneeknaastligger ten oosten Franekereind 181646235197v
GERBENS, KLAASde mouterij van Claes Gerbens Luydennaastligger ten zuiden Franekereind 181646235197v
ANDRIES, TIEMENhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris naastligger ten westen Franekereind 181646235197v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens Luydenverkoper Franekereind 181646235197v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelerkoper van 1/2 huis, plaats, loods bank en gemakFranekereind 181653236238v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes koper van 1/2 Franekereind 181653236238v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelereigenaar van 1/2 Franekereind 181653236238v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes eigenaar van 1/2 Franekereind 181653236238v
FEIKES, KLAAS Claes Feickes naastligger ten oosten Franekereind 181653236238v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruyrd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 181653236238v
KLASES, JELLE Jelle Claessen naastligger ten westen Franekereind 181653236238v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters slagerverkoper Franekereind 181653236238v
JANS, ANTJE Antie Jans koper huis, plaats en loodsFranekereind 18165623796v
MEINERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Meynerts koper Franekereind 18165623796v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten oosten Franekereind 18165623796v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruird Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 18165623796v
, KORNELISde weduwe van Cornelis Wijnerts naastligger ten westen Franekereind 18165623796v
DOUWES, RIKSTJE Rigstie Douwes verkoper Franekereind 18165623796v
JANS, FOLKERTwijlen Folckert Jansen verkoper Franekereind 18165623796v
PIETERS, SIEBE Sybe Pieters , c.u.timmermankoper huisFranekereind 18172024661r
JAKOBS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopmannaastligger ten oosten Franekereind 18172024661r
FONTEIN, AUKJE keten van Auckjen Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 18172024661r
VOSMA, JOHANNES Johannes Vosmakoopmannaastligger ten westen Franekereind 18172024661r
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsmaverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
, Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
JELLES, ANTJE Antie Jelles verkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
LOLLES, JANwijlen Jan Lolles verkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backerzoutziederkoper huisFranekereind 181725246241v
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Franekereind 181725246241v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 181725246241v
VOSMA, JOHANNES Johannes Vosmanaastligger ten westen Franekereind 181725246241v
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmermanverkoper Franekereind 181725246241v
ARENDS, HARMENGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 18173925062r
GEERTSMA, BEREND Berent Geersmanaastligger ten oosten Franekereind 18173925062r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 18173925062r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 18173925062r
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, GIJSBERTmeerderjarige vrijgezel Gijsbert Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, TRIJNTJEmeerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, HILTJE Hiltie Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
BAKKER, SIEBE GERRITSwijlen Sybe Gerrits Backerkoopmanerflater Franekereind 18173925062r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinzoutziederkoper huisFranekereind 181755253197v
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschildwaterhalerhuurder (p.j.)Franekereind 181755253197v
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 181755253197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 181755253197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 181755253197v
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
OEPKES, AATJE Attje Oepkes verkoper Franekereind 181755253197v
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis met vrije steeg noord- en westwaartsFranekereind 191600228192r
SIETSES, SIMKJE Simpck Sytties aanhandelaar Franekereind 191600228192r
HAIES, AGE Agge Hayes naastligger ten westen Franekereind 191600228192r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten noorden Franekereind 191600228192r
LUITJENS, Thoen Luyties verwandelaar Franekereind 191600228192r
JANS, BOTJE Bottien Jansen verwandelaar Franekereind 191600228192r
GERRITS, AREND Aernt Gerryts koper huis met het directe eigendom van een steegFranekereind 191615229278v
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 191615229278v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 191615229278v
OTTES, SIEUWKEde erfgenamen van wijlen Siouue Ottes naastligger ten westen Franekereind 191615229278v
SIPKES, Tethman Sipckes verkoper Franekereind 191615229278v
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 191622230301r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pytters koper Franekereind 191651236149v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten oosten Franekereind 191651236149v
FRANSES, ATEde erfgenamen van wijlen Atte Fransen naastligger ten westen Franekereind 191651236149v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverkoper Franekereind 191651236149v
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaatsFranekereind 191664238231r
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis koper Franekereind 191664238231r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191664238231r
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 191664238231r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.verkoper Franekereind 191664238231r
ADEMA, JARICH PIETERS Jarigh Pytters Adamakoper huisFranekereind 191667239113v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191667239113v
LUCAS, EEBE Aebe Lucas naastligger ten westen Franekereind 191667239113v
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u.verkoper Franekereind 191667239113v
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-09-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19168124141va
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van vroedsman Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 19168124141va
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 1916992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Franekereind 1916992449r
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 1916992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 1916992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Franekereind 1916992449r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Franekereind 19170824553r
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 19170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Franekereind 19170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Franekereind 19170824553r
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r
, JOHANNES Johannes Klockbakker (mr. -)huurder Franekereind 19174925228r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)naastligger ten oosten Franekereind 19174925228r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19174925228r
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 19174925228r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Ademaverkoper Franekereind 19174925228r
STELLINGWERF, PIER Pier Stellingwerftingieterverkoper Franekereind 19174925228r
ADEMA, JARICH wijlen Jarig Ademaconstapel en werkmeestererflater Franekereind 19174925228r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoper huis en bakkerijFranekereind 19175725470v
WILDE, MINNE burgerhopman Minne de Wildahuurder Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE oud burgerhopman Minne Wildaprotesteert vanwege een hypotheek Franekereind 19175725470v
WILDE, HARMEN MINNESzijn minderjarige zoon Harmen Minnes Wildaprotesteert Franekereind 19175725470v
HAIES, HIELKJEwijlen Hycke Hayes protesteert Franekereind 19175725470v
HAIES, ANTJEwijlen Antje Hayes protesteert Franekereind 19175725470v
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19175725470v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19175725470v
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 19175725470v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmanverkoper q.q. Franekereind 19175725470v
REINALDA, Alger? Reinaldakoopmanverkoper q.q. Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v
KLASES, GERLOF Gerlof Claezes koper huis en bakkerijFranekereind 191771257238r
HANSES, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Hanzes , de oudenaastligger ten oosten Franekereind 191771257238r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 191771257238r
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 191771257238r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerverkoper Franekereind 191771257238r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratamakoopmanverkoper Franekereind 191771257238r
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwerkoper Franekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
KOMST, de weduwe van Komstnaastligger ten oosten Franekereind 191809268298v
VISSER, JAN Jan Vissernaastligger ten westen Franekereind 191809268298v
, JAN Jan Roodtjenaastligger ten noorden Franekereind 191809268298v
OEBELES, METJE Mettje Oebeles verkoper Franekereind 191809268298v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstraverkoper Franekereind 191809268298v
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper huisFranekereind 201618230121r
SJOERDS, AUKJE Auck Syourdts koper Franekereind 201618230121r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx naastligger ten westen Franekereind 201618230121r
SIPKES, SIPKE Sipcke Sipckes verkoper Franekereind 201618230121r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars koper door niaar huis ([bedrag niet vermeld])Franekereind 201626231105v
RIPPERTS, Lous Ripperts geniaarde koper Franekereind 201626231105v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars naastligger ten westen Franekereind 201626231105v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Franekereind 201626231105v
, ANDRIES Andries Uulckjes timmermankoper huisFranekereind 20163323381r
HESSELS, MARIA Mary Hessels koper Franekereind 20163323381r
GERBENS, GERRIT Gerrit Gerbens naastligger ten zuiden Franekereind 20163323381r
GERBENS, GERRIT Gerrit Gerbens naastligger ten westen Franekereind 20163323381r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Franekereind 20163323381r
, IETJE Jetje Baerde verkoper Franekereind 20163323381r
WOUTERS, JAN Jan Wouters koper huisFranekereind 20164823620v
WIETSES, ENGELTJE Engel Wytses koper Franekereind 20164823620v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruerd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 20164823620v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 20164823620v
PIETERS, SIEBOUT Sybolt Pyters , c.u.verkoper Franekereind 20164823620v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmankoper huis bestaande uit twee woningenFranekereind 201652236214v
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 201652236214v
PIETERS, GERRITde weduwe van Gerryt Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 201652236214v
WOUTERS, JAN Jan Wouters schipper op Sneekverkoper Franekereind 201652236214v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen schipper op Leeuwardenkoper huisFranekereind 20165523729r
, RUURD Ruird Wierdes naastligger ten zuiden Franekereind 20165523729r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen naastligger ten westen Franekereind 20165523729r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmanverkoper Franekereind 20165523729r
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Boncq, c.u.koper huisFranekereind 201689242300v
MEINERTS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Franekereind 201689242300v
FONTEIN, de erfgenamen van wijlen burgemeester Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 201689242300v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckkoopmanverkoper Franekereind 201689242300v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koper huis met o.a. bottelarijFranekereind 20de Drie Klaverbladen170024436r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries koper Franekereind 20170024436r
FEDDRIKS, WIEBEzoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Franekereind 20170024436r
BRANDENBURG, JOCHEM Joachimus Brandenburgverkoper Franekereind 20170024436r
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper huis met oliepakhuis onder 1 dakFranekereind 20175325371r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs , c.u. en c.s.huurder excl. pakhuis (p.j.)Franekereind 20175325371r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 20175325371r
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Franekereind 20175325371r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Franekereind 20175325371r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamerFranekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder huis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis (p.j.)Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters huurder onderste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes huurder bovenste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
WIEBES, AGE Age Wybes huurder achterwoonkamer (p.w.)Franekereind 201765256264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 201765256264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 201765256264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Franekereind 201765256264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Franekereind 201765256264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper door niaar huisFranekereind 201769257126v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiusgeniaarde koper Franekereind 201769257126v
HARTMANS, DEBORA Debora Hartman geniaarde koper Franekereind 201769257126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 201769257126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 201769257126v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper Franekereind 201769257126v
KAMSMA, SIEBREN oud kolonel Sybrand Camsmaverkoper Franekereind 201769257126v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsmaverkoper Franekereind 201769257126v
JANS, GERBEN Gerbrant Jans aanhandelaar huisFranekereind 211602228315r
FREERKS, JETSKE Jets Freercx aanhandelaar Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes naastligger ten westen Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes verwandelaar Franekereind 211602228315r
SIETSES, Sympck Sytses verwandelaar Franekereind 211602228315r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis schoolmeesterkoper huisFranekereind 211682241183v
ADEMA, JARICH PIETERSburgemeester Jarig Pieters Ademanaastligger ten westen Franekereind 211682241183v
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 211682241183v
JANS, JAN Jan Jansen Schoonebeeckverkoper van 1/2 Franekereind 211682241183v
REMMERTS, HUBERT Huybert Remmerts verkoper van 1/2 Franekereind 211682241183v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huisFranekereind 211726246255r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendrix koper Franekereind 211726246255r
HARMENS, JAN Jan Harmensz kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 211726246255r
ADEMA, PIETER Pieter Adamanaastligger ten westen Franekereind 211726246255r
ADEMA, PIETER Pieter Adamanaastligger ten noorden Franekereind 211726246255r
SIERKS, TJITSKE Tjetske Syerks verkoper Franekereind 211726246255r
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis verkoper Franekereind 211726246255r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)koper huisFranekereind 211746251160r
ADEMA, JARICH Jarigh Ademanaastligger ten westen Franekereind 211746251160r
ADEMA, JARICH Jarigh Ademanaastligger ten noorden Franekereind 211746251160r
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Franekereind 211746251160r
JANS, ROELOF Roelof Jansen verkoper Franekereind 211746251160r
HUIGS, DIRKhaar wijlen broer Dirk Hugens erflater Franekereind 211746251160r
GERRITS, HUGO Huge Gerrits winkelierverkoper Franekereind 211746251160r
JURJENS, TRIJNTJE Trijntje Jurjens , voor haar kinderenverkoper Franekereind 211746251160r
GERRITS, GERRITwijlen Gerrit Gerrits verkoper Franekereind 211746251160r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerrits verkoper Franekereind 211746251160r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus turfdragerverkoper Franekereind 211746251160r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschipper (trek-)koper huisFranekereind 211775258214r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 211775258214r
BOLMAN, JAN Jan Bolman, vader van de koperkoper Franekereind 211775258214r
SIKKES, JAN Jan Sikkes huurder (p.j.)Franekereind 211775258214r
KLASES, GERLOF Gerlof Klaazen naastligger ten westen Franekereind 211775258214r
KLASES, GERLOF Gerlof Klaasen naastligger ten noorden Franekereind 211775258214r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-)verkoper Franekereind 211775258214r
JONG, WIEPKJE MARTENSwijlen Wypkjen Martens de Jongverkoper Franekereind 211775258214r
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinkoopmankoper huisFranekereind 21180126649r
, SIBBELTJE Sibbella Ommelokoper Franekereind 21180126649r
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinkoopmanhuurder (p.j.)Franekereind 21180126649r
, SIBBELTJE Sibbella Ommelohuurder Franekereind 21180126649r
, G.de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten westen Franekereind 21180126649r
, G.de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten noorden Franekereind 21180126649r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Franekereind 21180126649r
RICHARDS, ANTJE Antje Rikkerts verkoper Franekereind 21180126649r
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
JORIS, ANTJE Antje Joris koper Franekereind 211803266225v
, G.de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten westen Franekereind 211803266225v
, G.de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten noorden Franekereind 211803266225v
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinverkoper Franekereind 211803266225v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergiersekoper huisFranekereind 211808268154r
KOMST, BAUKE wijlen Bauke Komstkoper Franekereind 211808268154r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 211808268154r
FEIKES, SJOERD Syoerdt Feyckes koper huis en steede met de lege plaats erachter aan de oostzijdeFranekereind 23oost1598228102r
OLFERTS, IETJE Ydt Olferts koper Franekereind 23oost1598228102r
EEDES, WATSE Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost1598228102r
GERRITS, PIETERde oude keet van Pieter Gerryts naastligger ten westen Franekereind 23oost1598228102r
SIEMENS, MELLE Melle Symons naastligger ten westen Franekereind 23oost1598228102r
SAPES, HENDRIKde keet van Hendrick Saves naastligger ten noorden* Franekereind 23oost1598228102r
JANS, SIEBREN Sybrandt Jansen verkoper Franekereind 23oost1598228102r
ALEFS, WIEPKJE Wipck Aleffs verkoper Franekereind 23oost1598228102r
HARMENS, GRIETJE Gryet Harmens koper huis met de ledige plaats daarachterFranekereind 23oost1603228360r
LOUWS, LOUWwijlen Lou Lous timmermankoper Franekereind 23oost1603228360r
GERRITS, PIETERde [zout]keeten van Pieter Gerryts naastligger ten westen Franekereind 23oost1603228360r
SIEMENS, MELLE Melle Symens naastligger ten westen Franekereind 23oost1603228360r
JANS, SIEBREN Sybren Jansen eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
ALEFS, WIEPKJE Wipk Aleffs eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
FEIKES, Sjurdt Feyckes verkoper Franekereind 23oost1603228360r
OLFERTS, IETJE Itke Olpharts verkoper Franekereind 23oost1603228360r
KLASES, SIEMEN Symen Claes koper 1/5 huis, uuthangende den toren van BabelonienFranekereind 23westde Toren van Babel1606228521r
JANS, BERBER Berber Jans naastligger ten oosten Franekereind 23west1606228521r
, LOUWde weduwe van Low naastligger ten westen Franekereind 23west1606228521r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west1606228521r
MELLES, SIETSKE Syts Melles verkoper Franekereind 23west1606228521r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind 23west1606228521r
SIEMENS, MELLEwijlen Melle Symens erflater Franekereind 23west1606228521r
HENDRIKS, WILTJEwijlen Weltie Hendrix erflater Franekereind 23west1606228521r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen boomsluiter van de Franekerpijpenkoper 1/4 huisFranekereind 23west161122933r
MELLES, SIETSKE Sydts Melles koper Franekereind 23west161122933r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , c.u.boomsluiter van de Franekerpijpeneigenaar van 3/4 Franekereind 23west161122933r
EEDES, WATSE Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west161122933r
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendricx naastligger ten oosten Franekereind 23west161122933r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west161122933r
MELLES, ANTJE Antie Melles verkoper Franekereind 23west161122933r
JANS, MEINERT Meynert Jans verkoper Franekereind 23west161122933r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper grondpacht van 1-10-00 CGFranekereind 23westde Toren van Babel1619230190v
MELLES, SIETSKE Sytscke Melles koper Franekereind 23west1619230190v
HANSES, HENDRIKgrondpacht uit het huis daar tegenwoordich den Toorn van Babilonien uutsteeckt, van Hendrick Hansen , c.u.eigenaar perceel Franekereind 23west1619230190v
EGBERTS, TEEKE Take Egberts , c.u.huurder Franekereind 23west1619230190v
JANS, THOMASoud burgerhopman Thomas Jansen verkoper Franekereind 23west1619230190v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper Franekereind 23west1619230190v
WIEBRENS, IJSBRAND Isbrandt Wybrandts koopmankoper zoutkeet, huis, plaats en gereedschappenFranekereind 23oost16362341r
BOTES, RIENKJE Rintie Bottes koper Franekereind 23oost16362341r
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost16362341r
EVERTS, FEIKEde mouterij en kamers van Feycke Everts naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost16362341r
TJEERDS, WALINGde keet van Waling Tiaerdts naastligger ten noorden Franekereind 23oost16362341r
, MAAIKE Maycke verkoper Franekereind 23oost16362341r
HENDRIKS, TIJSwijlen Thijs Hendricks verkoper Franekereind 23oost16362341r
SJOUKES, JOHANNES Johannis Sjouckes koper 1/2 huis met een ledige plaats, zoutkeet en div. roerende goederen ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 23oost1642234171v
RINSES, SETSKE Setske Rinses koper Franekereind 23oost1642234171v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper Franekereind 23oost1642234171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper Franekereind 23oost1642234171v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts moutmakerkoper door niaar huis, loods, plaats en tuinFranekereind 23oost1646235215v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekergeniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
PAULUS, ANTJE Antie Pauli geniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrix Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
SJOUKES, JOHANNES Johannis Sjouckes verkoper Franekereind 23oost1646235215v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebles , c.u.koper huisFranekereind 23oost1646235216v
DOUWES, EEDE Eede Douwes koper Franekereind 23oost1646235216v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost1646235216v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
SJOUKES, JOHANNES Johannes Sjouckes verkoper Franekereind 23oost1646235216v
JANS, JAN Jan Jansen koper door niaar 1/2 huis, hof, plaatsje, tuintje waar de Oyevaer uithangtFranekereind 23oostde Ooievaar1657237105v
KLASES, KLAAS Claes Claessen geniaarde koper Franekereind 23oost1657237105v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1657237105v
HANSES, HENDRIKde plaats van Hendrick Hansen naastligger ten noorden Franekereind 23oost1657237105v
EVERTS, FEIKEde erfgenamen van wijlen Feycke Everts , c.s.verkoper Franekereind 23oost1657237105v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1657237262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
ANDRIES, PIETER Pytter Andries verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
EVERTS, FEIKEwijlen Feycke Everts moutmakererflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost1657237262v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmakoopmankoper 1/2 huis alwaar de Ooyevaar uithangt en stalling daarachterFranekereind 23oostde Ooievaar1677240273v
HENDRIKS, HANShet huis van de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten westen Franekereind 23oost1677240273v
EEUWES, HANSde weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1677240273v
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]verkoper Franekereind 23oost1677240273v
, KORNELIShuis genaamd de oyevaar Cornelis Heynswijnhandelaarkoper 1/2 huis en stallingFranekereind 23oostde Ooievaar1683241269r
, IJSBRAND IJsbrandt Heynswijnhandelaarkoper Franekereind 23oost1683241269r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten westen Franekereind 23oost1683241269r
EEUWES, HANSde weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1683241269r
VOSMA, JAN Jan Vosmakoopmanverkoper Franekereind 23oost1683241269r
VOSMA, JOHANNES Joannes Vosmakoopmanverkoper Franekereind 23oost1683241269r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes koper provisioneel huis genaamd de OyvaerFranekereind 23oostde Ooievaar167924115ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmaeigenaar van 1/2 Franekereind 23oost167924115ra
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans herbergiersebewoner Franekereind 23oost167924115ra
JOBS, LEENDERT Lenert Jops bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 23oost167924115ra
HENDRIKS, TEUNIS Theunis Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 23oost167924115ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaverkoper q.q. Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van der Ammamaverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslanderflater Franekereind 23oost167924115ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieserflater Franekereind 23oost167924115ra
TEUNIS, JELTJEwijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamenerflater Franekereind 23oost167924115ra
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huis met een klein huisje ten westen, en plaatsFranekereind 23west168424213r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23west168424213r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joosten Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23west168424213r
EEUWES, HANSde weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west168424213r
HOTSMA, JAKOB KLASESvroedsman Jacob Claeses Hatsmaverkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes chirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koopmanverkoper q.q. Franekereind 23west168424213r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, ARENDwijlen Aarnt Hansen verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 23west168424213r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS Jacob Gerbens Sprottingakoper huisFranekereind 23west1687242167r
KOERTS, SIKKE Sicco Coerts huurder oostelijkste woning Franekereind 23west1687242167r
, PIETER Pyter Farrijnhuurder westelijkste woning Franekereind 23west1687242167r
, KORNELIShuis genaamd de Oyevaer van Cornelis Heynsnaastligger ten oosten Franekereind 23westde Ooievaar1687242167r
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten noorden Franekereind 23west1687242167r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruyrdts verkoper q.q. Franekereind 23west1687242167r
SIKKES, RUURD Ruyrd Sickes verkoper Franekereind 23west1687242167r
KOERTS, SIKKE Sicko Coerts verkoper Franekereind 23west1687242167r
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23west1689242262v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23west1689242262v
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten noorden Franekereind 23west1689242262v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingaverkoper Franekereind 23west1689242262v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23west1689242262v
LEI, JAN SIEBRENS Jan Sybrens op de Leytimmerman (mr. -)koper huisFranekereind 23west1714245218r
HEINS, burgemeester Heins, c.f.naastligger ten oosten Franekereind 23west1714245218r
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Franekereind 23west1714245218r
HAIES, RUURD Ruird Haies , c.u.verkoper Franekereind 23west1714245218r
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringakoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar173925018r
HOORNSTRA, WIEGER Wiegerus Hoornstratimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 23oost173925018r
HAIES, RUURD Ruird Hayes naastligger ten westen Franekereind 23oost173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23oost173925018r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester dr. Vincent Heinsiusverkoper Franekereind 23oost173925018r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roels Offringakoper door niaar Franekereind 23west173925076v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems varensgezelgeniaarde koper Franekereind 23west173925076v
JONAS, GEERTRUIDA Geertruid Jonas geniaarde koper Franekereind 23west173925076v
WIETSES, PIETER Pieter Wytses , c.u.huurder (p.j.)Franekereind 23west173925076v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west173925076v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Franekereind 23west173925076v
HAIES, RUURD Ruird Hayes verkoper Franekereind 23west173925076v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23oost1778259156v
BOLMAN, JAN Jan Bolman, c.u.huurder Franekereind 23oost1778259156v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23oost1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 23oost1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23oost1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23west1778259156v
, WILLEM Willem van Vals, c.u.huurder bovenkamer Franekereind 23west1778259156v
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u.schipperhuurder kelder Franekereind 23west1778259156v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23west1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEBRENS Andrieske Wybers Hoornstraverkoper Franekereind 23west1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23west1778259156v
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
HARMENS, Doutske Harmens koper Franekereind 23oost1795264273r
PIETERS, PIETJEde verkoperse Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23oost1795264273r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1795264273r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1795264273r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenbakkerverkoper Franekereind 23oost1795264273r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkastelein [staat: ordinarishouder]koper huis en herberg de Ojevaar genaamdtFranekereind 23oostde Ooievaar1796264313v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reuskoper Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1796264313v
WENSELAAR, DANIEL JARICHSwijlen Daan Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1796264313v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23oost1796264313v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper huisFranekereind 23west180126612r
MULLER, HENDRIK Hendrik Muller, c.u.huurder (p.w.)Franekereind 23west180126612r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartnaastligger ten oosten Franekereind 23west180126612r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23west180126612r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23west180126612r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23west180126612r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinkoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar181026959v
OOSTERBAAN, JANKE KLASES Janke Klaases Oosterbaankoper Franekereind 23oost181026959v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerverkoper q.q. Franekereind 23oost181026959v
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegpannenbakkerverkoper q.q. Franekereind 23oost181026959v
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Franekereind 23oost181026959v
RIPPERTS, LOUWde weduwe van Louw Ripperts naastligger ten oosten Franekereind 241601228277v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens verkoper q.q. Franekereind 241601228277v
WIEBES, JAN Jan Wybes verkoper q.q. Franekereind 241601228277v
WIEBES, TJEERDde kinderen van Tyaerd Wybes verkoper Franekereind 241601228277v
, GEERTJE Geert verkoper Franekereind 241601228277v
WIEBES, ALBERT Albert Wybes koper provisioneel huisFranekereind 241602228283r
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes verkoper Franekereind 241602228283r
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper huis en mouterij met een aanbouw terzijde, twee kamers ten oosten achter het huis en een hovinge en het eigendom vd steeg ten oostenFranekereind 241619230165v
HERES, EELKJE Eelck Heres koper Franekereind 241619230165v
WIEBES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes verpachter grond Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERTde verkopers Meynert Pieters , c.s.verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 241619230165v
RIPPERTS, LOUWde erfgenamen van wijlen Louw Ripperts naastligger ten oosten Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters verkoper Franekereind 241619230165v
TJEBBES, SJOERD Syoerd Tiebbis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, ABEL Aebel Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verkoper q.q. Franekereind 241619230165v
JOHANNES, ALBERTde weeskinderen van wijlen Albert Johannes verkoper Franekereind 241619230165v
REITSES, ANTJEwijlen Antie Reytses verkoper Franekereind 241619230165v
ABELS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Abels erflater Franekereind 241619230165v
PIETERS, MEINERTwijlen Meynert Pieters erflater Franekereind 241619230165v
WOUTERS, IEPE Epe Wouters koper huis en mouterij, aanbouw terzijde waarin tegenwoordig de edik gebrouwen wordt, twee kamers ten oosten achter het huis, een hof en het eigendom van de steeg ten oostenFranekereind 241619230166v
KLASES, ANTJE Antie Claeses koper Franekereind 241619230166v
WIEBES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Wybes verpachter grond Franekereind 241619230166v
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 241619230166v
TJEBBES, SJOERD Syoerd Tiebbis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, ABEL Aebel Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
ANNES, TJEERD Tiaerdt Annis verpachter grond Franekereind 241619230166v
JOHANNES, ALBERTde weeskinderen van wijlen Albert Johannes verpachter grond Franekereind 241619230166v
REITSES, ANTJEwijlen Antie Reytses verpachter grond Franekereind 241619230166v
ABELS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Abels verpachter grond Franekereind 241619230166v
PIETERS, MEINERTwijlen Meynert Pieters verpachter grond Franekereind 241619230166v
RIPPERTS, LOUWde erfgenamen van wijlen Louw Ripperts naastligger ten oosten Franekereind 241619230166v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerverkoper Franekereind 241619230166v
HERES, EELKJE Eelck Heres verkoper Franekereind 241619230166v
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrants , c.u.koper huis en brouwerijFranekereind 24het Haantje1650236126v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten oosten Franekereind 241650236126v
KLASES, ANTJE Antie Clases , c.soc.verkoper Franekereind 241650236126v
SIKKES, JANmeerderjarige vrijgezel Jan Sickes koper huis en brouwerijFranekereind 24het Haentje1696243188v
HAIES, PIER Pier Hajes huurder Franekereind 241696243188v
RIJKS, GOSSE Gosse Rijx naastligger ten oosten Franekereind 241696243188v
TIJSES, HANS Hans Tijssen verkoper Franekereind 241696243188v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper brouwerij genaamd het KlaverbladFranekereind 24het Klaverblad1730247370v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder Franekereind 241730247370v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Franekereind 241730247370v
JANS, SIKKE Sicke Jansen , meerderjarig jongmanverkoper Franekereind 241730247370v
GERBENS, GEERTJE Geertje Gerbens verkoper Franekereind 241730247370v
HANSES, AREND Arent Hansen koper 3/4 huisFranekereind 251633233100r
ROMKES, JETSKE Jetske Romckes koper Franekereind 251633233100r
HANSES, AREND Arent Hansen eigenaar van 1/4 Franekereind 251633233100r
SIKKES, BEREND Barent Sickes naastligger ten oosten Franekereind 251633233100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251633233100r
ARENDS, HENDRIKmr. Hendrick Arents verkoper q.q. Franekereind 251633233100r
KLASES, AUKE Aucke Claesen koper huisFranekereind 251633233117r
GERBENS, IDSKE Idske Gerbens koper Franekereind 251633233117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251633233117r
HANSES, AREND Arent Hansen verkoper Franekereind 251633233117r
ROMKES, JETSKE Jetske Romckes verkoper Franekereind 251633233117r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lautakoper huisFranekereind 251641234145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 251641234145v
SIKKES, BEREND Beernt Sickes naastligger ten noorden Franekereind 251641234145v
KLASES, AUKE Auke Claasen , c.u.verkoper Franekereind 251641234145v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belidakoper huisFranekereind 251659237194v
SYBEMA, ANTJE Anneke Sybemakoper Franekereind 251659237194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten oosten Franekereind 251659237194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoffnaastligger ten westen Franekereind 251659237194v
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Franekereind 251659237194v
LAUTA, AALTJE Aeltie Lautaverkoper Franekereind 251659237194v
HEERKES, HESSEL Hessel Heerkes koper huisFranekereind 251663238175v
ANNES, JAKOBJE Jaepjen Annes koper Franekereind 251663238175v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooffnaastligger ten oosten Franekereind 251663238175v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooffnaastligger ten westen Franekereind 251663238175v
BELIDA, OLFERT gemeensman Olphardus Belidaschoolrectorverkoper Franekereind 251663238175v
ROSEE, MARTEN Marten Roseesleefmaker (mr. -)koper huisFranekereind 251696243190v
HEERKES, HESSELdochter van Hessel Heerckes , e.a.huurder Franekereind 251696243190v
, PIETER Pieter Farrijn, e.a.naastligger ten oosten Franekereind 251696243190v
HEERKES, TJEBBEde gortmakerj van Tiebbe Heerckes naastligger ten noorden Franekereind 251696243190v
HEERKES, HESSELde crediteuren van wijlen Hessel Heerckes metselaar (mr. -)verkoper Franekereind 251696243190v
BEVA, JOHANNES Johannes Bevawinkelierkoper huis en paardenstalFranekereind 251729247223v
, GRIETJE Grietje Veltsmawinkelierkoper Franekereind 251729247223v
, PIETER Pyter Farrijnsnaastligger ten oosten Franekereind 251729247223v
TJEBBES, HEERKE Herke Tjebbes naastligger ten noorden Franekereind 251729247223v
ROSEE, PIETER Pyter Roseekoopmanverkoper Franekereind 251729247223v
JANS, PIETER Pieter Jansen koper huisFranekereind 2517312481r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koper Franekereind 2517312481r
FRANSES, KORNELIS Cornelis Fransen , c.u.huurder kamer en paardenstal (p.j.)Franekereind 2517312481r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Varijnsnaastligger ten oosten Franekereind 2517312481r
TJEBBES, HEERKE Herke Tjebbes naastligger ten noorden Franekereind 2517312481r
, GRIETJE Grietje Feltsmaverkoper Franekereind 2517312481r
BEVA, JOHANNES Johannes Bevaverkoper Franekereind 2517312481r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrants , c.u.koper door niaar woning of twee kamersFranekereind 261650236129r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Leeuwardengeniaarde Franekereind 261650236129r
WIEBRENS, WIEBEhuis en hof van Wybe Wybrants , c.u.naastligger ten zuiden Franekereind 261650236129r
WIEBRENS, WIEBEhuis en hof van Wybe Wybrants , c.u.naastligger ten westen Franekereind 261650236129r
JANS, WILLEM Willem Jansen kuipernaastligger ten noorden Franekereind 261650236129r
KLASES, ANTJE Antie Clases , c.soc.verkoper Franekereind 261650236129r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendricks koper provisioneel huisFranekereind 26166923936ra
HENDRIKS, RIJKwijlen Rijck Hendricks koper provisioneel Franekereind 26166923936ra
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwardennaastligger ten oosten Franekereind 26166923936ra
AGES, Yurre? Ages , voor zijn kindmolenaar (hout-)verkoper Franekereind 26166923936ra
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huisFranekereind 26168424231v
JAKOBS, ATEde weduwe van Ate Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 26168424231v
, SWAANTJE Swaentie Rijxen verkoper Franekereind 26168424231v
ARJENS, IESE Jese Arjens Snellverkoper Franekereind 26168424231v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)koper kamerFranekereind 26achter1702244172v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons schipper (schuit-)naastligger ten oosten Franekereind 26achter1702244172v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 26achter1702244172v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 26achter1702244172v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters naastligger ten noorden Franekereind 26achter1702244172v
, GOSSEwijlen Gosse Rix naastligger ten noorden Franekereind 26achter1702244172v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons schipper (schuit-)verkoper Franekereind 26achter1702244172v
JANS, FOKJE Fockje Jans verkoper Franekereind 26achter1702244172v
EILERTS, DIRK Dirk Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisFranekereind 261703244191r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Symons koper Franekereind 261703244191r
SIEMENS, FEIKE Feyke Simons naastligger ten oosten Franekereind 261703244191r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 261703244191r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Franekereind 261703244191r
RIJKS, GOSSEwijlen Gosse Rijx verkoper Franekereind 261703244191r
KORNELIS, PIETERwijlen Pytter Cornelis erflater Franekereind 261703244191r
AMBROSIUS, SIETSKEwijlen Sydske Ambrosius erflater Franekereind 261703244191r
SIEMENS, RINSE Rinse Simens , c.u.koper huisFranekereind 261715245246r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 261715245246r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwernaastligger ten zuiden Franekereind 261715245246r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwernaastligger ten westen Franekereind 261715245246r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbet Symens verkoper Franekereind 261715245246r
EILERTS, DIRKwijlen Dirck Ellerts verkoper Franekereind 261715245246r
PIETERS, JAN Jan Pyters sleefmakerkoper huisFranekereind 261716245263r
PIETERS, JAN Jan Pyters sleefmakerhuurder (p.j.)Franekereind 261716245263r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 261716245263r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 261716245263r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 261716245263r
SIEMENS, RINSE Rinse Symens schipper (schuit-)verkoper Franekereind 261716245263r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoper door niaar huis, vroeger brouwerijFranekereind 26Haantje brouwerij174925233r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menaldabakker (oud mr. -)geniaarde koper Franekereind 26174925233r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens geniaarde koper Franekereind 26174925233r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Franekereind 26174925233r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 26174925233r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Franekereind 26174925233r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks verkoper Franekereind 26174925233r
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pieters timmermanverkoper Franekereind 26174925233r
KLASES, SIKKE Sycke Claesen koper huisFranekereind 271600228213r
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Franekereind 271600228213r
IEKES, SIPKE Sipcke Eeckes verkoper Franekereind 271600228213r
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aerns verkoper Franekereind 271600228213r
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts koper huisFranekereind 271600228223r
BERENDS, GEERTJE Geert Beyns koper Franekereind 271600228223r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels naastligger ten oosten Franekereind 271600228223r
WATSES, HAANTJE Hancke Waatses naastligger ten westen Franekereind 271600228223r
KLASES, SIKKE Sycke Claesen verkoper Franekereind 271600228223r
HANSES, AAFKE Aeffke Hansen verkoper Franekereind 271600228223r
SIKKES, BEREND Beernt Sickes koper huisFranekereind 2716312336v
WIEBES, TEETSKE Taedske Wybes koper Franekereind 2716312336v
JENTJES, SINTburgerhopman Sent Jenties naastligger ten oosten Franekereind 2716312336v
SIERKS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Griet Syerckx naastligger ten westen Franekereind 2716312336v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 2716312336v
DOUWES, SIETSKE Sytske Douwes verkoper Franekereind 2716312336v
WILLEMS, IEKE Aecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 27167524026va
, ANTJE Antie bewoner Franekereind 27167524026va
VOS, WIERD wijlen Wierd Vosbewoner Franekereind 27167524026va
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27167524026va
HEERKES, HESSEL Hessel Herckes naastligger ten westen Franekereind 27167524026va
HEERKES, HESSEL Hessel Herckes naastligger ten noorden Franekereind 27167524026va
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammamalid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)verkoper Franekereind 27167524026va
, PIETER Pytter Farrijnkoper provisioneel huisFranekereind 2716922432va
JANS, ANTJE Antie Jans koper provisioneel Franekereind 2716922432va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakkerhuurder (p.j.)Franekereind 2716922432va
JANS, DOUWEhet huis van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten oosten Franekereind 2716922432va
LAMMERTS, HENDRIKals bewoner Hendrik Lammerts naastligger ten oosten Franekereind 2716922432va
HEERKES, HESSEL Hessel Herkes metselaar (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 2716922432va
HEERKES, HESSEL Hessel Herkes metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 2716922432va
PIETERS, ANSKJE Anskjen Pytters verkoper Franekereind 2716922432va
EKEMA, IEKE WILLEMSburgerhopman Eco Willems Ecomaverkoper Franekereind 2716922432va
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Franekereind 2716922432va
ATES, HENDRIKwijlen Hendrik Aetes verkoper Franekereind 2716922432va
EKEMA, IEKE WILLEMSburgerhopman Eco Willems Ecomaverkoper Franekereind 2716922432va
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. bont-)koper 3/4 huisFranekereind 271740250134r
JOOSTES, ANTJE Antie Joosten koper Franekereind 271740250134r
ARENDS, JAN Jan Arents , c.u.eigenaar van 1/4 Franekereind 271740250134r
DOUWES, HIELKJE Hycke Douwes naastligger ten oosten Franekereind 271740250134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten westen Franekereind 271740250134r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Franekereind 271740250134r
JOOSTES, TRIJNTJE Trijntie Joosten verkoper van 1/3 Franekereind 271740250134r
LUCAS, PIETER Pytter Lucas mid (mr. anker-)verkoper van 1/3 Franekereind 271740250134r
JOOSTES, JELTJE Jeltje Joosten verkoper van 1/3 Franekereind 271740250134r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Franekereind 271740250134r
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten verkoper van 1/3 Franekereind 271740250134r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits verkoper van 1/3 Franekereind 271740250134r
JANS, JOOST Joost Jans scheepstimmermankoper huisFranekereind 27de Stad Groningen1784261251r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Franekereind 271784261251r
ARENDS, JANwijlen Jan Arents erflater Franekereind 271784261251r
JOOSTES, ANTJEwijlen Antje Joosten erflater Franekereind 271784261251r
GELINDE, PIETER Pieter Gelindeschipper (trekveer-)koper huis en logementFranekereind 27de Stad Groningen1808268129r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes naastligger ten oosten Franekereind 271808268129r
REINHART, J. J. Reinhartkasteleinnaastligger ten westen Franekereind 271808268129r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmanverkoper q.q. Franekereind 271808268129r
JOOSTES, ANTJE Antje Joosten verkoper Franekereind 271808268129r
BONNES, PIETJEwijlen Pietje Bonnes erflater Franekereind 271808268129r
JANS, JOOSTwijlen Joost Jans logementhoudererflater Franekereind 271808268129r
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 28168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 28168024125ra1
JAKOBS, ATEgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 28168024125ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind 28168024125ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 28168024125ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 28168024125ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 28168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 28168024125ra1
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 28168024125ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 28168024125ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 28168024125ra1
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind 28168024125ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 28168024125ra1
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 28168024125ra1
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind 28168024125ra1
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 28168124141va
JAKOBS, ATEgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 28168124141va
JANS, MINNE Minne Jansen bakker (mr. -)koper huisFranekereind 281686242114r
TJITSES, JANKE Jancke Tiesses koper Franekereind 281686242114r
ASPEREN, oud burgemeester Asperennaastligger ten oosten Franekereind 281686242114r
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis* knoopmakernaastligger ten westen Franekereind 281686242114r
JAKOBS, ATEde weduwe van Ate Jacobs voormalig bewoner Franekereind 281686242114r
MINNES, LUTSKEde erfgenamen van wijlen Lutske Minnes verkoper Franekereind 281686242114r
JAKOBS, ATEwijlen Ate Jacobs schipper (trek-)verkoper Franekereind 281686242114r
JANS, FOEKJE Foekjen Jans koper huis en kamer ten zuiden hiervan achter het huis van Pieter knoopmakerFranekereind 281697243281r
SIEMENS, FEIKE Feyke Simens koper Franekereind 281697243281r
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperennaastligger ten oosten Franekereind 281697243281r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis* knoopmakernaastligger ten westen Franekereind 281697243281r
JANS, MINNEburgervaandrig Minne Jansen bakker (mr. -)verkoper Franekereind 281697243281r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 2816992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Franekereind 2816992449r
JAKOBS, ATEgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 2816992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 2816992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Franekereind 2816992449r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmakerkoper huisFranekereind 28170724511v
JANS, JANKE Jannetje Jans koper Franekereind 28170724511v
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Louwrens Asperennaastligger ten oosten Franekereind 28170724511v
SIKKES, JANde tuin van Jan Sickes naastligger ten zuiden Franekereind 28170724511v
EILERTS, DIRKde weduwe van Dirk Ellerts naastligger ten westen Franekereind 28170724511v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons verkoper Franekereind 28170724511v
JANS, FOEKJE Foekje Jans verkoper Franekereind 28170724511v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmakerkoper ledig staande kamer of oude woning met 11 1/2 voeten en 1 1/2 duim ruimte zuidwaarts strekkendeFranekereind 281716245271r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmakernaastligger ten oosten Franekereind 281716245271r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens naastligger ten oosten Franekereind 281716245271r
SIKKES, JANde tuin aan het noordend van Jan Sickes naastligger ten zuiden Franekereind 281716245271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes naastligger ten zuiden Franekereind 281716245271r
SIKKES, JANde brouwerij en iestkamer van Jan Sickes naastligger ten westen Franekereind 281716245271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes naastligger ten westen Franekereind 281716245271r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmakernaastligger ten noorden Franekereind 281716245271r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper Franekereind 281716245271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes verkoper Franekereind 281716245271r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper huisFranekereind 2817312482r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braamkoper Franekereind 2817312482r
IEPES, FREERKde erfgenamen van wijlen Freddrik Jeppes verpachter grond Franekereind 2817312482r
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portiernaastligger ten oosten Franekereind 2817312482r
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 2817312482r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters naastligger ten westen Franekereind 2817312482r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits horlogemakerverkoper Franekereind 2817312482r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper door niaar huisFranekereind 281740250133r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braamkoper door niaar Franekereind 281740250133r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 281740250133r
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks geniaarde koper Franekereind 281740250133r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten oosten Franekereind 281740250133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 281740250133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s.naastligger ten westen Franekereind 281740250133r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Franekereind 281740250133r
THOMAS, PIETERwijlen Pytter Thomas kuiper (mr. -)verkoper Franekereind 281740250133r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels koper huis daer den Blauwe Bijl uythangt, met het houten huisje op de walFranekereind 29oostde Blauwe Bijl159722869r
JANS, MARIA Mary Jans koper Franekereind 29oost159722869r
, FOLKJE Folckuw naastligger ten westen Franekereind 29oost159722869r
ROMMERTS, LIEUWEwijlen Lyuwe Rommerts naastligger ten westen Franekereind 29oost159722869r
WARNERS, PIETER Pyeter Warners verkoper Franekereind 29oost159722869r
HENDRIKS, Jannetyen Hendricks verkoper Franekereind 29oost159722869r
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts koper 1/2 huis, westelijke helftFranekereind 29west161122962v
BERENDS, GEERTJE Geertgie Beyns koper Franekereind 29west161122962v
, HIBBE Hibbe Iests eigenaar van 1/2 Franekereind 29west161122962v
STINNERTS, DOUWEde proclamant Douwe Stinnerts naastligger ten westen Franekereind 29west161122962v
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29west161122962v
, LIJSBET Lieske Emmericx verkoper Franekereind 29west161122962v
, HIBBE Hibbe Ysts koper 1/2 huis, oostelijke helftFranekereind 29oost161122963r
GEPKES, UILKJE Ulck Gepckes koper Franekereind 29oost161122963r
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost161122963r
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts naastligger ten westen Franekereind 29oost161122963r
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakkerverkoper Franekereind 29oost161122963r
, LIJSBET Liesken Emmericx verkoper Franekereind 29oost161122963r
ARENDS, HANS Hans Aernts koper 1/2 huis (oostelijke helft)Franekereind 29oost1613229153v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Franekereind 29oost1613229153v
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost1613229153v
, HIBBE Hibbe Yestes verkoper Franekereind 29oost1613229153v
GEPKES, UILKJE Uylck Gepkes verkoper Franekereind 29oost1613229153v
JENTJES, SINT Cent Jenkes koper 1/2 huisFranekereind 29west162523164v
JAKOBS, MAAIKE Maicke Jacobs koper Franekereind 29west162523164v
, HIBBE Hibbe Ysts eigenaar van 1/2 Franekereind 29west162523164v
HARTS, OENE Oene Hardus naastligger ten westen Franekereind 29west162523164v
DOUWES, SIETSKE Sytske Douwes naastligger ten westen Franekereind 29west162523164v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 29west162523164v
DOUWES, SIETSKE Sytske Douwes verkoper Franekereind 29west162523164v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beerns koper 1/2 huisFranekereind 29oost1645235189r
PAUW, ANNE Anne Paunaastligger ten westen Franekereind 29oost1645235189r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidumverkoper Franekereind 29oost1645235189r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen koper door niaar 1/4 huisFranekereind 291647235263v
WILLEMS, KARST Carst Willems , c.u.geniaarde koper Franekereind 291647235263v
SIEBRENS, ANNEhuis bewoond door Anne Syberens naastligger ten westen Franekereind 291647235263v
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 291647235263v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen , c.s.koper door niaar van 1/2 huisFranekereind 29oost1650236128v
PIETERS, WILLEM Willem Pytters , c.u.geniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost1650236128v
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters schoenmakernaastligger ten westen Franekereind 29oost1650236128v
JANS, BRUIN Bruin Jansen naastligger ten noorden Franekereind 29oost1650236128v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29oost1650236128v
GAUKES, BOELE Boele Gouckes , c.u.koper 1/2 huis (oostelijke helft)Franekereind 29oost1668239137r
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost1668239137r
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Franekereind 29oost1668239137r
BOELES, GAUKE Goucke Boeles koper 1/4 van 1/2 huisFranekereind 29oost1682241193r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost1682241193r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29oost1682241193r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Franekereind 29oost1682241193r
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts , c.u.koper 1/2 huis (oostelijk gedeelte)Franekereind 29oost1689242267v
PIETERS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 (westelijk gedeelte) Franekereind 29oost1689242267v
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost1689242267v
, LAMMERTals huurder Lammert portiernaastligger ten noorden Franekereind 29oost1689242267v
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper van 2/4 Franekereind 29oost1689242267v
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper q.q. Franekereind 29oost1689242267v
SIETSES, HENDRIK Hendrick Sytses verkoper van 1/4 Franekereind 29oost1689242267v
BOELES, GERLOF Gerloff Boeles verkoper van 1/4 Franekereind 29oost1689242267v
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts , c.u.koper provisioneel 1/4 van 1/2 huis (oostelijk gedeelte)Franekereind 29oost168924217ra
PIETERS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Pyters eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost168924217ra
PIETERS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Pyters naastligger ten westen Franekereind 29oost168924217ra
WIEBRENS, LAMMERTals huurder Lammert Wybrens naastligger ten noorden Franekereind 29oost168924217ra
BOELES, GAUKE Gouke Boeles schipper (smal-)verkoper q.q. Franekereind 29oost168924217ra
SIEDSES, HENDRIK Hendrick Sydses verkoper Franekereind 29oost168924217ra
OKKES, JOHANNES Johannes Ockes koper door niaar van 1/2 1/2 huis (oostelijke helft)Franekereind 29oost1717245295v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u.geniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost1717245295v
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]eigenaar van 1/2 (westelijke helft) Franekereind 29oost1717245295v
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten westen Franekereind 29oost1717245295v
, JAKOB Jacob van der Stevennaastligger ten noorden Franekereind 29oost1717245295v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes verkoper Franekereind 29oost1717245295v
JAKOBS, ELSKE Elske Jacobs verkoper Franekereind 29oost1717245295v
OKKES, BOTE Bote Okkes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 29oost1738249350r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergiergeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roelofs Offringaherbergiersegeniaarde koper Franekereind 29oost1738249350r
DIRKS, PIETJE Pytje Dirx huurder Franekereind 29oost1738249350r
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost1738249350r
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten westen Franekereind 29oost1738249350r
KLASES, WIEPKJE Wypkien Clases naastligger ten noorden Franekereind 29oost1738249350r
OKKES, JOHANNES Johannis Okkes verkoper en Franekereind 29oost1738249350r
OKKES, KLAASKE Claaske Ockes verkoper Franekereind 29oost1738249350r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts koper 1/2 huisFranekereind 29oost173925022v
LIEUWES, GERRITJE Gerritje Lieuwes koper Franekereind 29oost173925022v
GAAIKES, PIETJE Pietje Gaikes huurder Franekereind 29oost173925022v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (deurjager) (trekveer-)huurder (p.j.)Franekereind 29oost173925022v
JANS, DOUWEde weduwe van Douwe Jansen* schipper op Bergen [staat: Bergervaarder]naastligger ten westen Franekereind 29oost173925022v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs , c.u.naastligger ten noorden Franekereind 29oost173925022v
OKKES, BOTE Bote Ockes verkoper Franekereind 29oost173925022v
FREERKS, TEETSKE Taetske Freerks verkoper Franekereind 29oost173925022v
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Roels koper door niaar 1/2 huisFranekereind 29oost174525162v
JONG, RIENK HANSES Rienk Hansen de Jonghkoper door niaar Franekereind 29oost174525162v
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoortgeniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost174525162v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragergeniaarde koper van 1/2 Franekereind 29oost174525162v
DOUWES, KEIMPE Keimpe Douwes , c.s.eigenaar van 1/2 Franekereind 29oost174525162v
FRANSBERGEN, JOHANNES Johannis Fransbergen, c.u.huurder (p.j.)Franekereind 29oost174525162v
DOUWES, KEIMPE Keimpe Douwes , c.s.naastligger ten westen Franekereind 29oost174525162v
JAKOBS, SIEMENde weduwe van Symon Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 29oost174525162v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper van 1/2 Franekereind 29oost174525162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 29oost174525162v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 29oost174525162v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper van 1/4 Franekereind 29oost174525162v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Franekereind 29oost174525162v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipper (trekveer-)koper huisFranekereind 29oost178126046r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 29oost178126046r
JANS, GAJUS Gajus Jans , c.u.huurder (p.j.)Franekereind 29oost178126046r
JANS, REINER Reinder Jans naastligger ten westen Franekereind 29oost178126046r
REINALDA, J. J. Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29oost178126046r
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 29oost178126046r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 29oost178126046r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartherbergierkoper huisFranekereind 29oost1799265152r
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reuskoper Franekereind 29oost1799265152r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemnaastligger ten westen Franekereind 29oost1799265152r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29oost1799265152r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 29oost1799265152r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes verkoper Franekereind 29oost1799265152r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 29oost1799265152r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 29oost1799265152r
RIENKS, BINTJE Bentske Rientzes koper huis genaamd de MorgenwekkerFranekereind 29westde Morgenwekker180126618r
DOUWES, ARJENwijlen Arjen Douwes koper Franekereind 29west180126618r
REINHART, J. J. Reinhartnaastligger ten oosten Franekereind 29west180126618r
BONNES, PIETJE Pietje Bonnes naastligger ten westen Franekereind 29west180126618r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldanaastligger ten noorden Franekereind 29west180126618r
VLASBLOEM, SIETSKE Sytske Vlasbloemverkoper van 1/2 Franekereind 29west180126618r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerverkoper van 1/2 Franekereind 29west180126618r
ZEILMAKER, REINER JANSde erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmakerverkoper van 1/2 Franekereind 29west180126618r
JANS, WIEBREN Wibrant Jansen koper huis met ledige plaatsje daar achterFranekereind 30oost1620230234r
GAUKES, FROUKJE Frouck Gauckes koper Franekereind 30oost1620230234r
IETES, IETEhet weeskind van wijlen Eete Eetis naastligger ten oosten Franekereind 30oost1620230234r
, JAN Jan Braedanaastligger ten westen Franekereind 30oost1620230234r
JAKOBS, ATE Atte Jacobs kuiperverkoper Franekereind 30oost1620230234r
JURJENS, HANS Hans Jurians koper huisFranekereind 30west1622230306v
JAKOBS, JANKE Jantyen Jacobs koper Franekereind 30west1622230306v
SIPKES, de erfgenamen van wijlen Jantyen Sipkes verpachter grond Franekereind 30west1622230306v
, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Coninchnaastligger ten oosten Franekereind 30west1622230306v
WOUTERS, IEPE Epe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west1622230306v
PIETERS, PIETER Pyter Pieters naastligger ten westen Franekereind 30west1622230306v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters schipper op Franekerverkoper Franekereind 30west1622230306v
JOHANNES, ANTJE Antie Johannes verkoper Franekereind 30west1622230306v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , broeder van de verkoperkoper door niaar huis ([zuidzijde staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijde])Franekereind 30west162423114r
SIPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes verpachter grond Franekereind 30west162423114r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen geniaarde koper Franekereind 30west162423114r
JURJENS, HANS Hans Jurians naastligger ten oosten Franekereind 30west162423114r
, BAUKEde erfgenamen van wijlen Bauck Coningsnaastligger ten oosten ([dit staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijde])Franekereind 30west162423114r
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west162423114r
WOUTERS, IEPE Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west162423114r
PIETERS, PIETER Pieter* Pieters verkoper ([de voornaam staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijde])Franekereind 30west162423114r
SIPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes verpachter grond Franekereind 30west16312334r
JURJENS, HANS Hans Jurriens naastligger ten oosten Franekereind 30west16312334r
WOUTERS, IEPE Ype Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west16312334r
WOUTERS, IEPE Ype Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west16312334r
WIT, PIETER JOHANNES Pieter Johannes Withverkoper q.q. Franekereind 30west16312334r
PIETERS, DOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Pieters verkoper Franekereind 30west16312334r
JANS, FRANS Frans Jans verkoper q.q. Franekereind 30west16312334r
FOKELES, BINTJE Bintk Foockles koper van 1/2 huis met plaats, hof met bomen en planten en een schuur ten zuidenFranekereind 30west1640234111v
DOUWES, TJEPKE Tiepke Douues glasmakerkoper van 1/2 Franekereind 30west1640234111v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Franekerkoper van 1/4 Franekereind 30west1640234111v
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiperkoper van 1/4 Franekereind 30west1640234111v
YNTEMA, DIRK Dirck Inthemaverpachter grond Franekereind 30west1640234111v
DOUWES, REINER Reyner Douues naastligger ten oosten Franekereind 30west1640234111v
DOUWES, REINERhet huis aan de Weverstraat van Reyner Douues naastligger ten zuiden Franekereind 30west1640234111v
HANSES, JANKEhet voorhuis van Jantien Hanses naastligger ten westen Franekereind 30west1640234111v
WOUTERS, IEPEde hof van de erfgenamen van wijlen Ipe Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west1640234111v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Franekereind 30west1640234111v
GUALTERI, JOHANNES burgerhopman dr. Johannis Gualteryadvocaat Hof van Frieslandverkoper Franekereind 30west1640234111v
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs timmermankoper huis en plaatsFranekereind 30oost165623765r
, JAN Jan gortmaker [staat: gorter]naastligger ten oosten Franekereind 30oost165623765r
DOUWES, REINER Reyner Douwes naastligger ten westen Franekereind 30oost165623765r
JANS, WIEBREN Wybren Jansen schipper op Sneekverkoper Franekereind 30oost165623765r
JAKOBS, LOURENS Laurens Jacobs , c.u.koper 1/10 huis en gorthuisFranekereind 301657237106v
GERRITS, AATJE Attie Gerryts verkoper Franekereind 301657237106v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen smidverkoper Franekereind 301657237106v
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerkoper 1/10 huis en gorthuisFranekereind 301657237136r
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels koper Franekereind 301657237136r
FOKELES, WABE Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 301657237136r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs , c.u.gortmakerkoper 3/5 huis, plaats, hof en schuur ten zuiden erachterFranekereind 30166023837v
YNTEMA, DIRK de nazaten van Dirk Inthiemaverpachter grond Franekereind 30166023837v
DOUWES, REINERhet huis van wijlen Reyner Douues naastligger ten oosten Franekereind 30166023837v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u.naastligger ten westen Franekereind 30166023837v
WIEBRENS, WIEBEde hof van Wybe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30166023837v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u.schipper op Leeuwardenverkoper van 1/4 Franekereind 30166023837v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beernts verkoper van 1/4 Franekereind 30166023837v
FOKELES, HISKE His Fookeles verkoper van 1/10 Franekereind 30166023837v
ASPEREN, LOURENS JAKOBS Lourens Jacobs Asperen, c.u.koper 1/10 huis, plaats, hof en schuurFranekereind 30166123899r
DOUWES, REINER Reyner Douwes naastligger ten oosten Franekereind 30166123899r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs naastligger Franekereind 30166123899r
WIEBRENS, WIEBE Wibe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30166123899r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Franekereind 30166123899r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiuskuiper (mr. -)koper huis en plaatsFranekereind 30oost167924151v
REINS, JANKE Jancke Reyns koper Franekereind 30oost167924151v
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen* gortmaker [staat: gorter]naastligger ten oosten Franekereind 30oost167924151v
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerndts naastligger ten westen Franekereind 30oost167924151v
JAKOBS, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Jacobs verkoper Franekereind 30oost167924151v
ASPEREN, LOURENS JAKOBSoud burgemeester Lourens Jacobs Asperenkoper huisFranekereind 30west168024181v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiusnaastligger ten oosten Franekereind 30west168024181v
ASPEREN, oud burgemeester Asperennaastligger ten westen Franekereind 30west168024181v
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Franekereind 30west168024181v
FOKELES, HISKEwijlen His Foockles erflater Franekereind 30west168024181v
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 30oost168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 30oost168024125ra
SOPINGIUS, HENDRIK grondpacht uit het huis van Hendrick Sopingiuskuipereigenaar perceel Franekereind 30oost168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind 30oost168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 30oost168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 30oost168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 30oost168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30oost168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30oost168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 30oost168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 30oost168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind 30oost168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 30oost168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 30oost168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind 30oost168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 30west168024125ra1
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 30west168024125ra1
BERENDS, SIEBOUTgrondpacht uit het huis van Sibout Beernts eigenaar perceel Franekereind 30west168024125ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind 30west168024125ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 30west168024125ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 30west168024125ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 30west168024125ra1
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30west168024125ra1
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30west168024125ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 30west168024125ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 30west168024125ra1
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind 30west168024125ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 30west168024125ra1
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 30west168024125ra1
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind 30west168024125ra1
SIETSES, KLAAS Claes Sytses , c.u.rogdragerkoper huisFranekereind 30west169324327r
JORIS, FOKELE Foockle Joris , c.s.huurder Franekereind 30west169324327r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiuskuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 30west169324327r
LOURENS, MAAIKEhof en huis van Mayke Lourens , e.a.naastligger ten zuiden Franekereind 30west169324327r
LOURENS, MAAIKEhof en huis van Mayke Lourens , e.a.naastligger ten westen Franekereind 30west169324327r
LOURENS, MAAIKE Mayke Lourens verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
KLINKHAMER, JAN burgerhopman Jan Clinckhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
LOURENS, HESSEL Hessel Lourens korenmeter (stads -)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
FEITES, ABEde minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderenschipper (wijd-)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
LOURENS, SIJKE Sijke Lourens verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens gortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 30west169324327r
THOMAS, PIETER Pieter Tomas , c.u.kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 30oost171824615v
, JAKOB Jacob Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30oost171824615v
, LOURENS Lourens Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30oost171824615v
, DIRK Dirk Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30oost171824615v
, MAAIKE Mayke Clinkhamerverkoper van 1/4 Franekereind 30oost171824615v
JANS, DIRK Dirk Jansen Clinkhamerkoper 7/16 huis, tuin en gortmakerijFranekereind 30west1721246111r
THOMAS, PIETER Pyter Tomas naastligger ten oosten Franekereind 30west1721246111r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten westen Franekereind 30west1721246111r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Clinkhamer, c.s.koperslager (mr. -)verkoper Franekereind 30west1721246111r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper huis, hof en gorthuis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 30west1729247236v
THOMAS, PIETER Pyter Tomas kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 30west1729247236v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten westen Franekereind 30west1729247236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezelverkoper Franekereind 30west1729247236v
JANS, ALBERT Albert Jansen koopmankoper 51/72 huisFranekereind 30173925032r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoud, c.s.verpachter grond Franekereind 30173925032r
REITSMA, PIETER HOITEShet pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsmanaastligger ten oosten Franekereind 30173925032r
THOMAS, PIETER Pieter Tomas naastligger ten westen Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerkverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiusverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
JOOSTES, JAN Jan Joosten timmerman (mr. huis-)verkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Sopingiusverkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper van 9/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, JANKE PIETERS Janke Pytters Sopingiusverkoper van 24/72 Franekereind 30173925032r
HETTES, OTTE Otte Hettes verkoper van 24/72 Franekereind 30173925032r
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrik Sopingiuserflater Franekereind 30173925032r
REINS, JANKEwijlen Janke Reins erflater Franekereind 30173925032r
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkmanbieder 21/72 huisFranekereind 3017392501va
REITSMA, PIETER HOITEShet pakhuis van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsmanaastligger ten oosten Franekereind 3017392501va
THOMAS, PIETER Pieter Tomas naastligger ten westen Franekereind 3017392501va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/72 Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiusverkoper van 1/72 Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, JAKOB HARMENSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Sopingiusverkoper van 10/72 Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingiusverkoper van 10/72 Franekereind 3017392501va
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrik Sopingiuserflater Franekereind 3017392501va
REINS, JANKEwijlen Janke Reins erflater Franekereind 3017392501va
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierkoper huis met een tuintje en een voormalige paardenstalFranekereind 301752252196r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckje Claases Braamkoper Franekereind 301752252196r
GROENEWOUD, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacobus Groenewolt, c.s.verpachter grond Franekereind 301752252196r
, JELGER Jelger huurder Franekereind 301752252196r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendriks naastligger ten oosten Franekereind 301752252196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u.naastligger ten westen Franekereind 301752252196r
ROMMERTS, MARIA Marijke Rommerts verkoper Franekereind 301752252196r
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen verkoper Franekereind 301752252196r
JANS, WIEBREN Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind 321626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper Franekereind 321626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Franekereind 321626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Franekereind 321626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 321626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper Franekereind 321626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper Franekereind 321626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper Franekereind 321626231146r
, WILLEM Wilhelmo Dimersverkoper Franekereind 321626231146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper Franekereind 321626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 321626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. Franekereind 321626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater Franekereind 321626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Franekereind 321626231146r
JANS, WIEBREN Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind 321626231158r
RUURDS, HILLEBRAND Hillebrant Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisFranekereind 32168024182v
SIEMENS, JANals bewoner Jan Symens schipper (trek-)naastligger ten oosten Franekereind 32168024182v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiuskuipernaastligger ten westen Franekereind 32168024182v
JANS, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakerverkoper Franekereind 32168024182v
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts bakker (mr. -)koper huisFranekereind 32168424245r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten oosten Franekereind 32168424245r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuskuiper (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 32168424245r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruirdts schrijver in de waagverkoper Franekereind 32168424245r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiuskoopmankoper huisFranekereind 32172024662v
REINS, JANKE Janeke Reins koper Franekereind 32172024662v
PIETERS, SIEBE Sybe Pytters naastligger ten oosten Franekereind 32172024662v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten westen Franekereind 32172024662v
GERRITS, GERRITJE Gerrytje Gerryts verkoper Franekereind 32172024662v
RUURDS, HILLEBRANDwijlen Hilbrand Ruyrds verkoper Franekereind 32172024662v
DIRKS, IETJE Yttie Dirx verkoper q.q. Franekereind 32172024662v
SIKKES, RUURD Ruird Sickes verkoper Franekereind 32172024662v
HOITES, PIETER Pyter Hoites koper [1/2] huisFranekereind 321726246258v
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendrix koper Franekereind 321726246258v
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmerman (huis-)naastligger ten oosten Franekereind 321726246258v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten zuiden Franekereind 321726246258v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten westen Franekereind 321726246258v
REINS, JANKE Janke Reins verkoper Franekereind 321726246258v
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrik Sopingiuskoopmanverkoper Franekereind 321726246258v
HOITES, PIETER Pyter Hoytes koper 1/2 huisFranekereind 32172724727v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks koper Franekereind 32172724727v
HOITES, PIETER Pyter Hoytes eigenaar van 1/2 Franekereind 32172724727v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks eigenaar van 1/2 Franekereind 32172724727v
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmermannaastligger ten oosten Franekereind 32172724727v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs sleefmakerverkoper Franekereind 32172724727v
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademakerkoopmankoper huis of pakhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Franekereind 32175625416r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Franekereind 32175625416r
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 32175625416r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademakerhuurder (p.j.)Franekereind 32175625416r
, SIEBOUTde weduwe van Sybout timmermannaastligger ten oosten Franekereind 32175625416r
PORTIER, H. H. Portiernaastligger ten zuiden Franekereind 32175625416r
PORTIER, H. H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 32175625416r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsmaverkoper Franekereind 32175625416r
STEFFENS, JAKOB Jacob Steevens schipper en winkelier (trekveer-)verkoper Franekereind 32175625416r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper pakhuisFranekereind 32179826597r
BOLMAN, ALBERT de koper Albert Bolmankoopmanhuurder voor 10 jaren (p.j.)Franekereind 32179826597r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyknaastligger ten zuiden Franekereind 32179826597r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuyknaastligger ten westen Franekereind 32179826597r
BROUWER, HENDRIK Hendrik Brouwerpredikantverkoper Franekereind 32179826597r
DIRKS, GERBEN Gerbrant Dircks verpachter grond Franekereind 341626231146r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Franekereind 341626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper Franekereind 341626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Franekereind 341626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Franekereind 341626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 341626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper Franekereind 341626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper Franekereind 341626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper Franekereind 341626231146r
, WILLEM Wilhelmo Dimersverkoper Franekereind 341626231146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper Franekereind 341626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. Franekereind 341626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. Franekereind 341626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater Franekereind 341626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Franekereind 341626231146r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Franekereind 341626231158r
DOUWES, REINER Reyner Douwes , c.u.koper huisFranekereind 34163923483v
JANS, WIEBRENde erfgenamen van wijlen Wybren Jansen naastligger ten oosten Franekereind 34163923483v
DOUWES, REINERde kopers Reyner Douwes , c.u.naastligger ten westen Franekereind 34163923483v
, KORNELIS Cornelis Coninxverkoper Franekereind 34163923483v
GUALTERI, JOHANNES Johann Gualtheriverkoper Franekereind 34163923483v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps timmerman (mr. -)koper provisioneel huisFranekereind 34168224161ra
WILLEMS, EELKJE Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 34168224161ra
RUURDS, Hillebrandts Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten westen Franekereind 34168224161ra
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirx , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper van 1/2 Franekereind 34168224161ra
JOOSTES, DOUWEwijlen Douwe Joostes lepelmakerverkoper van 1/2 Franekereind 34168224161ra
HENDRIKS, JOCHEM Jochum Hendricx pottenbakkerverkoper q.q. Franekereind 34168224161ra
IENTES, JOOST Joost Yntes verkoper van 1/2 Franekereind 34168224161ra
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper groot huis met tuinFranekereind 341758254122v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 341758254122v
, SIEBEde weduwe van Sybe , c.s.timmermanhuurder Franekereind 341758254122v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamanaastligger ten oosten Franekereind 341758254122v
HENDRIKS, PIETERde weduwe van Pieter Hendriks naastligger ten westen Franekereind 341758254122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Franekereind 341758254122v
JANS, JAN Jan Jansen timmermanverkoper Franekereind 341758254122v
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs verkoper Franekereind 341758254122v
KORNELIS, TJEERD Tjeerd Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Franekereind 341758254122v
JAKOBS, ROMKJE Romke Jacobs , meerderjarige vrijsterverkoper Franekereind 341758254122v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks , meerderjarige vrijsterverkoper Franekereind 341758254122v
HENDRIKS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Hendriks erflater Franekereind 341758254122v
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pyters timmermanerflater Franekereind 341758254122v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmankoper dwarshuisFranekereind 341781260123v
KUIPERS, FOEKJE Foekje Kuiperskoper Franekereind 341781260123v
OOSTERBAAN, TRIJNTJE wijlen Trijntje Oosterbaanbewoner Franekereind 341781260123v
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten oosten Franekereind 341781260123v
DOEDES, A.de erfgenamen van wijlen A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 341781260123v
HANEKUIK, HIELKE de heer Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 341781260123v
OOSTERBAAN, IETJE Yttje Oosterbaanverkoper Franekereind 341781260123v
BAKKER, AUKE wijlen Auke Bakkerkoopmanverkoper Franekereind 341781260123v
OOSTERBAAN, GEERTJE Geertje Oosterbaanverkoper Franekereind 341781260123v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmanverkoper Franekereind 341781260123v
OOSTERBAAN, TRIJNTJE wijlen Trijntje Oosterbaanerflater Franekereind 341781260123v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans koper van 1/2 dwarshuisFranekereind 341782260252r
P., LUBBERT Lubbert P. Buldtkoper van 1/2 Franekereind 341782260252r
OOSTERBAAN, TRIJNTJE Trijntje Oosterbaanvoormalig eigenaar Franekereind 341782260252r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten oosten Franekereind 341782260252r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341782260252r
KUIPER, FOEKJE Foekjen Kuiperverkoper Franekereind 341782260252r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menaldakoopmanverkoper Franekereind 341782260252r
DIRKS, JAN Jan Dirks koper 1/2 huisFranekereind 3417852624r
JONG, GERKJE DOEDES Gerkje Doedes de Jongkoper Franekereind 3417852624r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schipper (trek-)huurder van 1/2 huis Franekereind 3417852624r
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 3417852624r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten westen Franekereind 3417852624r
HANEKUIK, Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 3417852624r
BULT, LUBBERT PIETERS Lubbert Pieters Bultschipperverkoper Franekereind 3417852624r
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantingakoper 1/2 huisFranekereind 341796264306v
JANS, METJE Mettje Jans koper Franekereind 341796264306v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schipper (trek-)eigenaar van 1/2 Franekereind 341796264306v
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341796264306v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten westen Franekereind 341796264306v
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper (trekveer-)verkoper Franekereind 341796264306v
JONG, GERKJE DOEDES Gerkje Doedes de Jongverkoper Franekereind 341796264306v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans koper 1/2 huisFranekereind 341799265164r
, PIETJE Piettje Siebauts koper Franekereind 341799265164r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans eigenaar van 1/2 Franekereind 341799265164r
, PIETJE Piettje Siebauts eigenaar van 1/2 Franekereind 341799265164r
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantingavoormalig bewoner Franekereind 341799265164r
WILLEMS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Willems naastligger ten oosten Franekereind 341799265164r
DOEDES, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Doedes naastligger ten westen Franekereind 341799265164r
HANEKUIK, H. H. Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 341799265164r
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver en schilder (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 341799265164r
JANS, METJEde boedel van Mettje Jans verkoper Franekereind 341799265164r
PLANTINGA, KLAAS wijlen Claas Plantingaverkoper Franekereind 341799265164r
SIEBRENS, PIETER Peter Sibrants naastligger ten oosten Franekereind 36164023498v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 36164023498v
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottingakoper provisioneel huisFranekereind 36168024125ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beimakapiteinmede-eigenaar van de grote put Franekereind 36168024125ra
BEIMA, WIETSE huis, haringhang en hof van Wytse* Beimakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 36168024125ra
JANS, JARICH Jaringh Jansen naastligger ten oosten Franekereind 36168024125ra
ARENDS, EESGEde kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind 36168024125ra
FRIESES, JARICHde erfgenamen van wijlen Jarich Frieses naastligger ten westen Franekereind 36168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind 36168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 36168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 36168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 36168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 36168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 36168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 36168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 36168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind 36168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 36168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 36168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind 36168024125ra
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper provisioneel huisFranekereind 36168024126va
SIEBRENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Sybrens naastligger ten oosten Franekereind 36168024126va
BUIS, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs Buysnaastligger ten zuiden Franekereind 36168024126va
JOOSTES, DOUWE Douwe Joostes* sleefmakernaastligger ten westen Franekereind 36168024126va
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcomakoopmanverkoper q.q. Franekereind 36168024126va
UILKES, BOTJE Bottie Uilckes verkoper Franekereind 36168024126va
UILKES, TRIJNTJE Trijntie Uilckes verkoper Franekereind 36168024126va
UILKES, GERRIT Gorryt Uilckes verkoper Franekereind 36168024126va
UILKES, DOUWE Douwe Uilckes verkoper Franekereind 36168024126va
GERRITS, UILKEwijlen Uilcke Gorryts erflater Franekereind 36168024126va
JARICHS, ANTJEwijlen Antie Jarichs erflater Franekereind 36168024126va
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingakoper Franekereind 361686242114v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottinganaastligger ten oosten Franekereind 361686242114v
JOOSTES, DOUWEvroeger Douwe Joostes* sleefmakernaastligger ten westen Franekereind 361686242114v
SEERPS, PIETERnu Pytter Seerps timmermannaastligger ten westen Franekereind 361686242114v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eke Willems verkoper Franekereind 361686242114v
PIETERS, ANSKJE Ansk Pytters verkoper Franekereind 361686242114v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkelier en koopmankoper huis met een tuin daaragterFranekereind 36170924578v
SPROTTINGA, JAKOB het pakhuis en hof van Jacobus Sprottingakapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 36170924578v
FOKKES, TJEERDde woningen van Tiaard Fockes naastligger ten zuiden Franekereind 36170924578v
SEERPS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Seerps naastligger ten westen Franekereind 36170924578v
SPROTTINGA, JAKOB Jacobus Sprottinga, voor zich en zijn drie kinderenkapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 36170924578v
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTSwijlen Maartje Alberts Stienstraverkoper Franekereind 36170924578v
, JAN Jan Lenningkoopmankoper 18/72 huis en tuinFranekereind 361738249258v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 361738249258v
SOPINGIUS, JANKE Janke Sopingiushuurder (totaal p.j.)Franekereind 361738249258v
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 361738249258v
KORNELIS, TOBIAS Tobias Cornelis huurder Franekereind 361738249258v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Franekereind 361738249258v
, JAN Jan Lenningkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 361738249258v
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sibe Pieters timmerman (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 361738249258v
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tialling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
SOPINGIUS, JANKE Janke H. Sopingiusverkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
JOOSTES, JAN Jan Joosten timmerman (mr. huis-)verkoper van 9/72 Franekereind 361738249258v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis koper provisioneel huis en hofFranekereind 36173824919va
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverpachter grond Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JANKE Janke Sopingiushuurder (p.j.)Franekereind 36173824919va
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 36173824919va
KORNELIS, TOBIAS Tobias Cornelis huurder Franekereind 36173824919va
TALMA, SJOERD Sioerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Franekereind 36173824919va
, JAN Jan Lennichnaastligger ten oosten Franekereind 36173824919va
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sibe Pieters timmerman (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 36173824919va
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backerpan- en estrikbakkerverkoper q.q. Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingiusverkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiusverkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JAKOB HARMENSwijlen Jacob Harmens Sopingiuserflater Franekereind 36173824919va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper q.q. Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Sopingiusverkoper van 3/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingiusverkoper van 3/72 Franekereind 36173824919va
, JOHANNES Johannis Tiboeltkoopmanverkoper q.q. Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, JANKE PIETERS Janke Pieters Sopingiusverkoper van 36/72 Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, PIETER HENDRIKSwijlen Pieter Hendriks Sopingiusverkoper Franekereind 36173824919va
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrik Sopingiuserflater Franekereind 36173824919va
REINS, JANKEwijlen Janke Reins erflater Franekereind 36173824919va
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemakoopmankoper huis en hofFranekereind 36175025284r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerkoper Franekereind 36175025284r
JOOSTES, PIETER Pieter Joosten , c.u.huurder Franekereind 36175025284r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten oosten Franekereind 36175025284r
, JANde weduwe van Jan Linnichkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 36175025284r
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sybe Pytters naastligger ten westen Franekereind 36175025284r
, ANTJE Anna Johcchums Vissaanverkoper Franekereind 36175025284r
, JANwijlen Jan Linnichkoopmanverkoper Franekereind 36175025284r
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderkoper huis en tuin met vruchtbomenFranekereind 361766256159v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Franekereind 361766256159v
PORTIER, H. de weduwe van H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361766256159v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper Franekereind 361766256159v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes bakker (mr. suiker-)koper huis en tuinFranekereind 361776258263r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuiningaverpachter grond Franekereind 361776258263r
PORTIER, H. de erfgenamen van wijlen de weduwe H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361776258263r
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderverkoper Franekereind 361776258263r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper huis en tuin met vruchtbomenFranekereind 361778259102r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Franekereind 361778259102r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuiningaprocureurverpachter grond Franekereind 361778259102r
, JOHANNES Johan Georg Hempelbeeldsnijderhuurder Franekereind 361778259102r
TOUSSAINT, JOHANNES vrije waterlossing door het huis van burgemeester Johan Daniel Toussaintnaastligger ten zuiden Franekereind 361778259102r
PORTIER, H. de erfgenamen van wijlen de weduwe van H. Portiernaastligger ten westen Franekereind 361778259102r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Franekereind 361778259102r
DOEDES, JELTJE Jel Doedes koper huisFranekereind 381600228204v
DOEDES, FROUKJE Frouck Doedes koper Franekereind 381600228204v
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytses* wever (tafellaken-)naastligger ten zuiden Franekereind 381600228204v
JANS, ULBE Ulbe Jans naastligger ten noorden Franekereind 381600228204v
WARNERS, HARMEN Harmen Warners verkoper Franekereind 381600228204v
, JANKE Jantyen Luytyes , voor zich en haar kinderenverkoper Franekereind 38162623197r
TJERKS, IESKwijlen Yske Tyercks verkoper Franekereind 38162623197r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen Franekereind 381626231107v
SIEBRENS, PIETER Pyter Sybrants koper 2/4 huisFranekereind 381629232101v
SIEBRENS, PIETER Pyter Sybrants eigenaar van 1/4 Franekereind 381629232101v
TJERKS, RIEMERde weeskinderen van wijlen Rieme Tiercks eigenaar van 1/4 Franekereind 381629232101v
FREERKS, ANTJE Antie Freercks naastligger ten oosten Franekereind 381629232101v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen Franekereind 381629232101v
TJERKS, JAN Jan Tiercks verkoper Franekereind 381629232101v
TJERKS, LIEUWE Lieuue Tiercks verkoper Franekereind 381629232101v
SIEBRENS, PIETER Pieter Sybrants eigenaar van 3/4 Franekereind 381631232167r
TIJSES, JOHANNES Johannes Tiessens Tyesmakoopmanverkoper q.q. Franekereind 381631232167r
JAKOBS, LAASde drie weeskinderen van wijlen Laes Jacobs verkoper Franekereind 381631232167r
TJERKS, RIEMKJEwijlen Rieme Tiercx verkoper Franekereind 381631232167r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergierkoper tuin en hof ([staat: 21 zilveren ducatons])Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten oosten Franekereind 38achter168424230r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergiernaastligger ten westen Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Franekereind 38achter168424230r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottingaverkoper Franekereind 38achter168424230r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkelierkoper pakhuis, besloten afdak, daarachter een gedeelte van de plaats van de huis van de verkoperFranekereind 38170924588v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten oosten Franekereind 38170924588v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkeliernaastligger ten zuiden Franekereind 38170924588v
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiuswinkeliernaastligger ten westen Franekereind 38170924588v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinverkoper Franekereind 38170924588v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u.koper pakhuisFranekereind 381722246142r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries naastligger ten oosten Franekereind 381722246142r
REINS, JANKEde weduwe Janke Reins naastligger ten zuiden Franekereind 381722246142r
REINS, JANKEde weduwe Janke Reins naastligger ten westen Franekereind 381722246142r
REINS, JANKE Janke Reins , met toestemming van haar zonenverkoper Franekereind 381722246142r
SOPINGIUS, HENDRIK wijlen Hendrick Sopingiusverkoper Franekereind 381722246142r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper pakhuisFranekereind 38179326487r
RIJKS, ANTJE Antje Rijkes koper Franekereind 38179326487r
, Steenveldbakkerhuurder boven Franekereind 38179326487r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanhuurder beneden Franekereind 38179326487r
RIJKS, ANTJE Antje Rijkes huurder beneden Franekereind 38179326487r
, JAN Jan* Akkinganaastligger ten oosten Franekereind 38179326487r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten westen Franekereind 38179326487r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten noorden Franekereind 38179326487r
TALMA, GEERTRUIDA Geertruida Talmaverkoper Franekereind 38179326487r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaintverkoper Franekereind 38179326487r
, EESGEde gang strekkende naar de hof van Aesge naastligger ten oosten Franekereind 4015972289r
DOUWES, Fryse Douues naastligger ten westen Franekereind 4015972289r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper Franekereind 4015972289r
KORNELIS, PIETERde achtergelaten weeskinderen van wijlen Pieter Cornelis verkoper Franekereind 4015972289r
PIETERS, ANTJEwijlen Anna Pieters verkoper Franekereind 4015972289r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Franekereind 4015972289r
KORNELIS, PIETERde oudste kinderen van wijlen Pieter Cornelis verkoper Franekereind 4015972289r
, BERBERwijlen Barber verkoper Franekereind 4015972289r
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel huisFranekereind 40159722819v
JANS, ULBE Ulbe Jans koper provisioneel Franekereind 40159722819v
KORNELIS, JETSE Jetse Cornelis naastligger ten westen Franekereind 40159722819v
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinskoper kamer of huisjeFranekereind 401598228101v
ANNES, Lijsbet Annes koper Franekereind 401598228101v
JANS, ULBE Uulbe Jans verpachter grond Franekereind 401598228101v
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytzes naastligger ten zuiden Franekereind 401598228101v
JANS, ULBE Uulbe Jansen naastligger ten noorden Franekereind 401598228101v
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes kramerverkoper Franekereind 401598228101v
, EEBE Aebbe Astiens aanhandelaar huisFranekereind 401601228271v
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes aanhandelaar Franekereind 401601228271v
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytses* wever (tafellaken-)naastligger ten westen Franekereind 401601228271v
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinsverwandelaar Franekereind 401601228271v
, LIJSBET Lijsbeth verwandelaar Franekereind 401601228271v
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytzes koper hoekhuisFranekereind 401603228354v
OTTES, ANTJE Anneken Ottes koper Franekereind 401603228354v
RIEMERSMA, JETSKE juffrouw Jets Riemersmaverpachter grond Franekereind 401603228354v
, TJERK Tierck schuitvaardernaastligger ten westen Franekereind 401603228354v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper Franekereind 401603228354v
, FOUKJE Foucke Faesse verkoper Franekereind 401603228354v
FREERKS, AUKJE Auck Freercks verkoper hoekhuisFranekereind 401619230170r
JANS, wijlen Haancke Jansen verkoper Franekereind 401619230170r
JANS, THOMAS Tomas Jans verpachter grond Franekereind 401619230170r
SIPKES, JANhet weeskind van wijlen Jan Sipckes verpachter grond Franekereind 401619230170r
, JAN Jan gortmakernaastligger ten zuiden* Franekereind 401619230170r
JANS, TJERK Tierck Janssen schipper op Franekernaastligger ten westen Franekereind 401619230170r
SIETSES, SIPKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Sipcke Sytses wever (tafellaken-)verkoper Franekereind 401619230170r
FOKELES, GERRIT Gerrydt Fokeles koper huis met 3 plaatsen erachterFranekereind 40163323388v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerryts koper Franekereind 40163323388v
SIPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sipckes verpachter grond Franekereind 40163323388v
JANS, JANde plaats van Jan Jansen naastligger ten zuiden* Franekereind 40163323388v
SIEBRENS, PIETER Pieter Sybrands naastligger ten westen Franekereind 40163323388v
HAANTJES, FREERK Freerck Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
HAANTJES, IETJE Idtie Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns schoenmakerverkoper van 1/2 Franekereind 40163323388v
, JAN Jan Groenheide, c.soc.naastligger ten zuiden Franekereind 4016552374v1
SIEBRENS, PIETER Pytter Sybrens naastligger ten westen Franekereind 4016552374v1
PIETERS, JAN Jan Pytters verkoper q.q. Franekereind 4016552374v1
HOTSES, RUURD Ruird Hotses verkoper Franekereind 4016552374v1
RUURDS, HOTSEwijlen Hotse Ruirdts erflater Franekereind 4016552374v1
GERRITS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Gerryts erflater Franekereind 4016552374v1
BEIMA, WIETSE Wytse Beymakoper 1/2 hoekhuis bestaande uit verscheidene huizen, en hofFranekereind 40165523730v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs koper Franekereind 40165523730v
, JAN Jan Groenheidenaastligger ten zuiden Franekereind 40165523730v
TJEERDS, JELLEde weduwe en erfgenamen van wijlen Jelle Tieerdts naastligger ten zuiden Franekereind 40165523730v
SIEBRENS, PIETER Pytter Sybrens naastligger ten westen Franekereind 40165523730v
GERRITS, AATJE Attie Gerryts verkoper Franekereind 40165523730v
JELTES, IENTEwijlen Inte Jeltes verkoper Franekereind 40165523730v
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind 40168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind 40168024125ra
BEIMA, WIETSE grondpacht uit het huis van Wytse* Beimakapiteineigenaar perceel Franekereind 40168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind 40168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 40168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 40168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind 40168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 40168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 40168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 40168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind 40168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind 40168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 40168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 40168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind 40168024125ra
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottingakoper provisioneel huisFranekereind 40168224144va
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottingahuurder Franekereind 40168224144va
OKKES, JAN Jan Ockes naastligger ten zuiden Franekereind 40168224144va
, OEDS Oeds krodernaastligger ten zuiden Franekereind 40168224144va
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinganaastligger ten westen Franekereind 40168224144va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beymaverkoper Franekereind 40168224144va
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbemaverkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, TRIJNTJE Trijntie Beyma, c.u.verkoper Franekereind 40168224144va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper Franekereind 40168224144va
ANDRIES, MARTEN Marten Andries , c.u.koper huis en hofFranekereind 401710245136v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 401710245136v
SOPINGIUS, HENDRIK het pakhuis van Hendrick Sopingiusnaastligger ten westen Franekereind 401710245136v
SPROTTINGA, Sprottingakapiteinverkoper Franekereind 401710245136v
, JAN Jean Linnichkoopmankoper huis en hofFranekereind 401728247129r
JOCHEMS, ANTJE Anna Jochums Vissaenkoper Franekereind 401728247129r
JANS, JETSEde weduwe van Jetse Jans , c.s.naastligger ten zuiden Franekereind 401728247129r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasmanverkoper Franekereind 401728247129r
REINERS, HEIN Hein Reyners schipper op Sneek (veer-)verkoper Franekereind 401728247129r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldabakker (mr. klein-)koper huis en hofFranekereind 40175025283r
POPPES, ANTJE Antie Poppes koper Franekereind 40175025283r
ALLEMA, MEILE de weduwe van Meyle Ollemanaastligger ten zuiden Franekereind 40175025283r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Franekereind 40175025283r
, ANTJE Anna Johgchums Vissaanverkoper Franekereind 40175025283r
, JANwijlen Jan Lenningkoopmanverkoper Franekereind 40175025283r
RUTGERS, JAN Jan Rutgers metselaar (mr. -)koper huis en hofFranekereind 40177725958r
REIDHORST, RINSKE Renske Reidhorstkoper Franekereind 40177725958r
TOUSSAINT, burgemeester Toussaintnaastligger ten zuiden Franekereind 40177725958r
SCHAAF, burgemeester Schaaff, q.q.naastligger ten westen Franekereind 40177725958r
MENALDA, JAN Jan Menaldaverkoper Franekereind 40177725958r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Franekereind 40177725958r
MENALDA, E. wijlen E. J. Menaldaerflater Franekereind 40177725958r
REINALDA, MAGDALENA JAKOBS Magdalena Jacobs Reinaldakoper huis en tuinFranekereind 40de Pot van Overvloed1798265106r
YPEY, DIRK Dirk A. Ypeizilversmid (mr. -)koper Franekereind 401798265106r
BIERMA, JAN Jan Biermahuurder gedeelte Franekereind 401798265106r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 401798265106r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Franekereind 401798265106r
REIDHORST, RINSKE Rinske H. Reidhorstverkoper Franekereind 401798265106r
AKKRINGA, JAN RUTGERSwijlen Jan Rutgers Akkringaverkoper Franekereind 401798265106r
PIEBES, PIETER Pieter Piebes koper huis en tuinFranekereind 401808268145r
AMELANDER, P. de vrouw van P. Amelanderhuurder Franekereind 401808268145r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Franekereind 401808268145r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Maria Lexnaastligger ten westen Franekereind 401808268145r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Franekereind 401808268145r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinaldaverkoper Franekereind 401808268145r
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reinaldaverkoper Franekereind 401808268145r
YPEY, DIRK Dirk Ypeypredikantverkoper Franekereind 401808268145r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrickjen Hendricx koper huis met 6 houtvoeten plaats aan de NZ1600228201r
REINERS, KORNELISwijlen Cornelis Reyners koper 1600228201r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermanverpachter grond 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans verpachter grond 1600228201r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermannaastligger ten zuiden 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten zuiden 1600228201r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermannaastligger ten noorden 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans naastligger ten noorden 1600228201r
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermanverkoper 1600228201r
JANS, AALTJE Aelken Jans verkoper 1600228201r
PIERS, IEPE Eepe Piers molenaar [staat: mullener]koper provisioneel huis en getimmert1604228400v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes verpachter grond 1604228400v
GERRITS, WILLEM Willem Geryts naastligger ten zuiden 1604228400v
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrickien Hendricx naastligger ten noorden 1604228400v
HASSELT, JAN JANS Jan Jansen van Hasseltnotaris en procureur postulantverkoper q.q. 1604228400v
SIEMENS, JANde crediteuren van Jan Symons timmermanverkoper 1604228400v
DOUWES, MARTEN Marten Douwes koper finaal huis en getimmert1604228401r
HAITSES, TRIJNTJE Trijn Haytses koper finaal 1604228401r
DOUWES, MARTEN Marten Douwes verpachter grond 1604228401r
PIERS, IEPEhet molenaarshuis van Eepe Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604228401r
HENDRIKS, HENDRIKJEhet huis van Hendrickien Hendricx grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604228401r
SALVES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Salvus naastligger ten westen 1604228401r
HASSELT, JAN mr. Jan Hasseltnotaris en procureur postulantverkoper q.q. 1604228401r
SIEMENS, JANde crediteuren van Jan Symons timmermanverkoper 1604228401r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 van 1/2 molen 1de Blokhuizermolen168424218v
, Jacomijna Vijselaer, jongedochter doch maior annisverkoper 1168424218v
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper 1168424218v
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper 1168424218v
, JOHANNESburgemeester Johanes Quicklenborghverkoper q.q. 1168424218v
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper 1168424218v
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. 1168424218v
, EVERTde kinderen van Evert Vijselaerverkoper 1168424218v
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper 1168424218v
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderenverkoper 1168424218v
, EVAwijlen Eva Vijselaerverkoper 1168424218v
SURINGAR, GERARDUS Gerard Sybren Suringarkoper door niaar molen, houthuis 1172824796v
BOTSMA, LIJSBET Elisabeth Botsmageniaarde koper 1172824796v
FEITEMA, PIETER wijlen Pieter Feitemakoopmangeniaarde koper 1172824796v
, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes naastligger ten westen 1172824796v
, HARMEN Harmen Uyftes koopmanverkoper q.q. 1172824796v
GOVERTS, IEDE Yde Goverds koopmanverkoper q.q. 1172824796v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmanverkoper q.q. 1172824796v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koopmanverkoper q.q. 1172824796v
SIEMENS, FOKKEde geabandonneerde boedel van Focke Symons verkoper 1172824796v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper 1172824796v
BOTSMA, LIJSBET Elijsabeth Botsmakoper hout- en molenhuis 11728247110v
, PIETERwijlen Pyter Feytemagleibakker en koopman (mr. -)koper 11728247110v
SIEMENS, FOKKE Fokke Symons gebruiker 11728247110v
JOHANNES, TEEKE Taeke Johannes naastligger ten westen 11728247110v
, GERARDUSde verkoper Gerard Sybren Suiringar, c.soc.zoutzieder en koopmannaastligger ten noorden 11728247110v
, GERARDUS Gerard Sybren Suiringarzoutzieder en koopmanverkoper 11728247110v
JANS, ANDRIES Andries Jans koper huis, bakoven en achterplaatsFranekerpoort (gebied)159722845v
DIRKS, ANTJE Anneken Dircx koper Franekerpoort (gebied)159722845v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Franekerpoort (gebied)159722845v
, PIETER Pieter pelsernaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)159722845v
, PIETER Pieter schilder [staat: schilderaar]naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)159722845v
FOLKERTS, Theuns Folkerts verkoper Franekerpoort (gebied)159722845v
BOTES, HILTJE Hill Bottes verkoper Franekerpoort (gebied)159722845v
MEKKES, IDS Idts Meckes koper ledige plaats met loodsje (marge: 151-22-00 GG)Franekerpoort (gebied)159722853v
ANNES, AUKJE Auck Annes koper Franekerpoort (gebied)159722853v
MEURS, KORNELIS Cornelis Meursnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)159722853v
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)159722853v
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes verkoper Franekerpoort (gebied)159722853v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerryts verkoper Franekerpoort (gebied)159722853v
HETTES, LIJSBET Lijsbet Hettes koper huisFranekerpoort (gebied)159722856v
SALVES, JELLEwijlen Jelle Salvus koper Franekerpoort (gebied)159722856v
RIENKS, HESSEL Hessel Rienx protesteert vanwege een vordering Franekerpoort (gebied)159722856v
, de hof van Horaty Provananaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)159722856v
TEEKES, HERE Heere Taackes verkoper Franekerpoort (gebied)159722856v
SIEMENS, JAN Jan Symons timmermannaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)159722867r
JANS, ALEF Aleff Jansen smidverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)159722867r
ALEFS, SIPKE Sipcke Aleffs molenaarverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)159722867r
ANNES, BOUWEde twee nagelaten weeskinderen van hun wijlen broeder Buwe Annes molenaarverkoper Franekerpoort (gebied)159722867r
SIEBRENS, NAMKEwijlen Nampck Sybrants verkoper Franekerpoort (gebied)159722867r
JANS, REINER Reyner Jansen koper door niaar ratione vicinitatis huisFranekerpoort (gebied)159822888v
JANS, JAN Jan Jansen geniaarde koper Franekerpoort (gebied)159822888v
THOMAS, LIJSBET Lijsbeth Thomas geniaarde koper Franekerpoort (gebied)159822888v
JANS, REINERde molen van Reyner Jansen naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)159822888v
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper Franekerpoort (gebied)159822888v
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper Franekerpoort (gebied)159822888v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen koper nieuw huis met een hof erachterFranekerpoort (gebied)1598228109v
ALEFS, WIKJE Wick Aleffs koper Franekerpoort (gebied)1598228109v
KORNELIS, HARMEN Harmen Cornelis naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1598228109v
LOUWS, LOUW Louw Louws verkoper Franekerpoort (gebied)1598228109v
HARMENS, GRIETJE Griedt Harmens verkoper Franekerpoort (gebied)1598228109v
, STOFFEL Stoffel smidkoper provisioneel huisFranekerpoort (gebied)1599228147v
KORNELIS, HARMENwijlen Harmen Cornelis timmermanverkoper Franekerpoort (gebied)1599228147v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huisFranekerpoort (gebied)1599228156v
JANS, AUKJE Auck Jansen koper Franekerpoort (gebied)1599228156v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1599228156v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Franekerpoort (gebied)1599228156v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koper 2/3 kamer daer den Stenen? Troffel uuthanghtFranekerpoort (gebied)de Stenen? Troffel1599228170r
JANS, RIEMKJE Rymck Jansen koper Franekerpoort (gebied)1599228170r
, TIETJE Tyte Benedictonaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1599228170r
, SIPKE Sipcke kleermaker [staat: schroer]naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1599228170r
, TIETJE Tyte Benedictoverkoper Franekerpoort (gebied)1599228170r
BANGA, JOUW ARENDS Juw Anes Bangakoper huisFranekerpoort (gebied)1600228197r
BAUKES, BAUKJE Bauck Bauckes koper Franekerpoort (gebied)1600228197r
SJOERDS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Syourdts verpachter grond Franekerpoort (gebied)1600228197r
RIENKS, PIETER Pieter Riencx protesteert vanwege een competentie Franekerpoort (gebied)1600228197r
ABES, DOUWE Douwe Abbes protesteert vanwege een hypotheek Franekerpoort (gebied)1600228197r
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1600228197r
, SJOUKE Sjoucke Reyners? verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1600228197r
IEPES, IEPEhet sterfhuis van wijlen Ipe Ipes kalkmeterverkoper Franekerpoort (gebied)1600228197r
DOUWES, SJOUKJE Sjouck Douwes verkoper Franekerpoort (gebied)1600228197r
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants koper hoekhuisFranekerpoort (gebied)1601228276v
DOUWES, SIETSKE Sytse Douwes koper Franekerpoort (gebied)1601228276v
KORNELIS, FLORIS Floris Cornelis schildernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1601228276v
HOMMES, HETTEde weduwe van Hette Hommes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1601228276v
, HENDRIK Hendrick smid (hoef-)naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1601228276v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Franekerpoort (gebied)1601228276v
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walings verkoper Franekerpoort (gebied)1601228276v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts* verpachter grond ([staat: Mary Stoffels])Franekerpoort (gebied)1602228325v
SJOERDS, STOFFELwijlen Stoffel Syourts* verpachter grond Franekerpoort (gebied)1602228325v
FOPPES, JOHANNESde weduwe van wijlen Joannes Foppens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1602228325v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten noorden ([staat: Lijsbeth Claes weduwe])Franekerpoort (gebied)1602228325v
, KLAASKEwijlen Claes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1602228325v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts crediteur (triumphant) Franekerpoort (gebied)1602228325v
SJOERDS, STOFFELwijlen Stoffel Syourts smidcrediteur (triumphant) Franekerpoort (gebied)1602228325v
PIETERS, IEFKE Ifke Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Franekerpoort (gebied)1602228325v
RUURDS, PIETER Pyter Ryoerts koper twee kamersFranekerpoort (gebied)16112297r
FEIKES, TEETSKE Taats Feyckes koper Franekerpoort (gebied)16112297r
LINGEN, PIETER Pyter Lingenaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)16112297r
, HIBBEde verkoper Hibbe Ysts , c.u.naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)16112297r
, HIBBE Hibbe Ysts verkoper Franekerpoort (gebied)16112297r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Franekerpoort (gebied)16112297r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens koper kamerFranekerpoort (gebied)161122948v
TJEERDS, RINSKE Reynsch Tziaerts koper Franekerpoort (gebied)161122948v
, IJSBRANDde weduwe van Isbrant Dommecrachtnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)161122948v
RUURDS, PIETER Pyter Ryoerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)161122948v
LINGEN, PIETER WIEBRENS Pyter Wybrants Lingeverkoper Franekerpoort (gebied)161122948v
RUURDS, PIETER Pyter Ryoerts koper kamerFranekerpoort (gebied)161122961r
, TEETSKE Taats Feycke koper Franekerpoort (gebied)161122961r
, IJSBRANDde weduwe van Isbrant Dommecrachtnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)161122961r
RUURDS, PIETERde proclamant Pyter Ryoerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)161122961r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens verkoper Franekerpoort (gebied)161122961r
TJEERDS, RINSKE Reinsck Tziaerts verkoper Franekerpoort (gebied)161122961r
PIETERS, REINER Reyner Pyters koper kamerFranekerpoort (gebied)1613229160r
HENDRIKS, SIBBELTJE Sibbel Hendricks koper Franekerpoort (gebied)1613229160r
PIETERS, RINSE Rinse Pyters verpachter grond Franekerpoort (gebied)1613229160r
PIETERS, RINSE Rinse Pyters naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1613229160r
, SIKKE Sicke metselaarnaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1613229160r
BERENDS, HENDRIKvan Hendrick Beerns naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1613229160r
PIETERS, RINSE Rinse Pyters verkoper Franekerpoort (gebied)1613229160r
BAUKES, ANTJE Anna Bauckes verkoper Franekerpoort (gebied)1613229160r
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaarkoper kamerFranekerpoort (gebied)1613229174v
AGES, JETSKE Jets Agges koper Franekerpoort (gebied)1613229174v
RUURDS, PIETER Pieter Ryoerts naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1613229174v
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1613229174v
RUURDS, PIETER Pieter Ryoerts naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1613229174v
, HIBBE Hibbe Eests verkoper Franekerpoort (gebied)1613229174v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepckes verkoper ledige plaatsFranekerpoort (gebied)1613229174v
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuues koper huis met een ledige plaats aan de noordzijdeFranekerpoort (gebied)1614229203r
DIRKS, ELSKE Els Durks koper Franekerpoort (gebied)1614229203r
IEPES, Lyoepck Eepes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1614229203r
DOUWES, MARTENde weduwe en erfgenamen van wijlen Marthen Douues naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1614229203r
WILLEMS, TJEPKE Tziepcke Willems verkoper Franekerpoort (gebied)1614229203r
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles verkoper Franekerpoort (gebied)1614229203r
RUURDS, PIETER Pieter Rioerdts koper kamerFranekerpoort (gebied)1615229259v
FEIKES, TEETSKE Taets Feyckes koper Franekerpoort (gebied)1615229259v
RUURDS, PIETERde koper Pieter Rioerdts , c.u.naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1615229259v
DJURRES, PIERverkopers andere woning Pier Diorres , c.u.metselaarnaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1615229259v
RUURDS, PIETERde koper Pieter Rioerdts , c.u.naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1615229259v
DJURRES, PIER Pier Diorres verkoper Franekerpoort (gebied)1615229259v
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Franekerpoort (gebied)1615229259v
, SIJKE Sijke Heynskoper twee kamers onder 1 dakFranekerpoort (gebied)1619230182v
JANS, HENDRIKwijlen Hendrick Jans koper Franekerpoort (gebied)1619230182v
, DIRK Dirck naastligger ten oosten (adelborst onder de compagnie van overste Eysinga)Franekerpoort (gebied)1619230182v
DJURRES, PIER Pier Diorris metselaarnaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1619230182v
, PIETERde verkoper Pieter Ryuerts , c.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1619230182v
, PIETER Pieter Ryuerts verkoper Franekerpoort (gebied)1619230182v
DOUWES, TJITSKE Tiesck Douues verkoper Franekerpoort (gebied)1619230182v
RUURDS, PIETER Pieter Ryoerdts koper huis met ledige plaatsje ten noordenFranekerpoort (gebied)1620230233v
DOUWES, Tieesck Douues koper Franekerpoort (gebied)1620230233v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeternaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1620230233v
, PIETER Pieter timmermannaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1620230233v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Marthens naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1620230233v
LIEUWES, SAKE Sake Lieuues verkoper Franekerpoort (gebied)1620230233v
HARMENS, SIETSKE Syts Harmens verkoper Franekerpoort (gebied)1620230233v
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons de Wayekoper kamerFranekerpoort (gebied)1622230325r
FILIPPUS, GERRIT Gerryt Philips schoenlappernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1622230325r
PIETERS, DOUWEde kamer van Douue Pieters naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1622230325r
RINSES, BAUKE Baucke Rintzes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)1622230325r
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)1622230325r
HENDRIKS, WIETSE Wytse Hendriks koper kamerFranekerpoort (gebied)1626231120v
WIEBES, IESKJE Jisk Wybes koper Franekerpoort (gebied)1626231120v
PIETERS, GERRIThet hoekhuis van Gerryt Piters schoenlappernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1626231120v
PIETERS, DOUWEde kamer van Douwe Piters naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1626231120v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Simons de Waieverkoper Franekerpoort (gebied)1626231120v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper lege molenaarsplaatsFranekerpoort (gebied)162923289r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekerpoort (gebied)162923289r
, HANSde weduwe van Hans turfdragernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)162923289r
WOPKES, SIEBEde plaats en huis van Sybe Wopckes molenaarnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)162923289r
BAUKES, SJOUKJE Siouck Bauckes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)162923289r
WOPKES, SIEBE Sybe Wopckes molenaarverkoper Franekerpoort (gebied)162923289r
BAUKES, SJOUKJE Siouck Bauckes verkoper Franekerpoort (gebied)162923289r
, KLAAScorporaal Claes Gerstenberchkoper kamerFranekerpoort (gebied)1630232137r
RUURDS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Rioerdts verpachter grond Franekerpoort (gebied)1630232137r
, de weduwe van wijlen Dommecrachtnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1630232137r
DJURRES, PIER Pier Dyorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1630232137r
RUURDS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Rioerdts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1630232137r
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks , vrijsterverkoper Franekerpoort (gebied)1630232137r
IEPES, JAN Jan Yepes koper huisFranekerpoort (gebied)163223346r
, LOLKJE Lolcke Hertes koper Franekerpoort (gebied)163223346r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verpachter grond Franekerpoort (gebied)163223346r
, KORNELIS Cornelis bezemmakernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)163223346r
PIETERS, HART Heert Pieters molenaarnaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)163223346r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutdrager (oud -)verkoper Franekerpoort (gebied)163223346r
MARTENS, HAITSEhet huis van Haytse Martens naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163223374r
DIRKS, SIPKEde hof van Sipke Dircx naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)163223374r
GEERTS, HANSde crediteuren van Hans Geerts verkoper Franekerpoort (gebied)163223374r
BOTES, AUKEde erfgenamen van wijlen Aucke Botes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
BOTES, AUKEde erfgenamen van wijlen Aucke Botes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
ARENDS, TEETSKE Taetscke Anes verkoper Franekerpoort (gebied)163323378r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dirckx koper ledige plaatsFranekerpoort (gebied)1634233149r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekerpoort (gebied)1634233149r
DIRKS, SIPKEde kopers Sipcke Dirckx , c.u.naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1634233149r
WIEBES, HAITSE Haytse Wybes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1634233149r
ARJENS, GERRIT Gerryt Aryens , c.soc.molenaarverkoper Franekerpoort (gebied)1634233149r
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huisFranekerpoort (gebied)16362349v
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses koper Franekerpoort (gebied)16362349v
, PIETER Pytter Specknaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)16362349v
, SIEBREN Sybren Tiaerdes , c.soc.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16362349v
BAUKES, TJEERD Tiaerd Bauckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)16362349v
, HAANTJE Haentie Aelsen verkoper Franekerpoort (gebied)16362349v
BOKKES, SIEUWKE Siouw Boeckes verkoper Franekerpoort (gebied)16362349v
, KLAAS Claes Garstenborchkorporaal onder kapitein Jan Gerckes Hoptillakoper huisFranekerpoort (gebied) ZZ163623410r
SIPKES, ANTJE Anna Sipckes koper Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
MARTENS, HAITSE Haytse Martens wevernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
DIRKS, SIPKEde tuin van Sipcke Dirckx naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KROL, FREERK Fredrick Crollverkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ163623410r
JANS, LOURENSwijlen Lourens Janssen bewoner Franekerpoort (gebied)163723446r
JANS, DOUWE Douue Jans kleinredernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163723446r
JANS, LOURENSde erfgenamen van wijlen Lourens Janssen verkoper Franekerpoort (gebied)163723446r
JANS, LOURENSachter het huis van Lourens Janssen naastligger Franekerpoort (gebied)163723446r
JANS, LOURENSde erfgenamen van wijlen Lourens Janssen verkoper Franekerpoort (gebied)163723446r
ALEFS, AAFKE Aeffcke Aleffs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
HANSES, JANwijlen Jan Hansen verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTENS, KLAASKE Claeske Martens , vrijsterverkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
TJEERDS, WALING Waling Tierdts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)163923475v
PIERS, PIER Pier Piers verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTENS, DOUWEde kinderen van wijlen Douwe Martens verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
MARTENS, HAITSEhet kind van wijlen Haytse Martens verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
, WIEGER Wieger verkoper Franekerpoort (gebied)163923475v
DOUWES, MARTENwijlen Marten Douwes erflater Franekerpoort (gebied)163923475v
HAITSES, TRIJNTJEwijlen Trijn Haytses erflater Franekerpoort (gebied)163923475v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)164323574v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164323574v
DIRKS, SIPKEde hof van Sipke Dirx naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)164323574v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircx rogdragerverkoper Franekerpoort (gebied)164323574v
ALLES, MINNE Minne Alles koper twee kamers aan elkaar, vroeger een keetFranekerpoort (gebied)164323592v
WIETSES, JAAIKE Jayts Wytses koper Franekerpoort (gebied)164323592v
DIRKS, JOCHEM Jochem Dirx verpachter grond Franekerpoort (gebied)164323592v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)164323592v
HARMENS, WARNERals huurder Warner Harmens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)164323592v
, SARAde erfgenamen van wijlen Sara aandraaisternaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)164323592v
, SARAde erfgenamen van wijlen Sara aandraaisternaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)164323592v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters wever (linnen-)verkoper Franekerpoort (gebied)164323592v
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes verkoper Franekerpoort (gebied)164323592v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen koper dwarshuisFranekerpoort (gebied)164823610r
DOEDES, AUKJE Auck Doedes koper Franekerpoort (gebied)164823610r
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Gijsberts timmermannaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)164823610r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164823610r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)164823610r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings verkoper Franekerpoort (gebied)164823610r
IEBELES, GOSSE Gosse Iebles , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)164823612v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)164823612v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)164823612v
IEPES, TEEDE Taede Epes , c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)164823612v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper 4/9 huis ([staat: 100 rijksdaalders van 50 stuivers het stuk])Franekerpoort (gebied)1652236200v
MARTENS, SIEUWKE Siuw Martens koper Franekerpoort (gebied)1652236200v
DANIELS, KORNELIS Cornelis Daniels bewoner Franekerpoort (gebied)1652236200v
LIEUWES, EEBE Aebe Lieuwes verkoper Franekerpoort (gebied)1652236200v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties , c.u.koper twee kamers onder ??n dak aan elkaar gelegenFranekerpoort (gebied)1652236208v
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper Franekerpoort (gebied)1652236208v
GOSLINGS, JANwijlen burgemeester Jan Goslicx verkoper Franekerpoort (gebied)1652236208v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Bangaapothekerkoper hof met alle toebehorenFranekerpoort (gebied)1654236262v
SCHOTANUS, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendricks Schotanuskoper Franekerpoort (gebied)1654236262v
ARENDS, NANNE Nanningh Arnts kuipernaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1654236262v
STAPERT, HANSESde hof van Ebeltie Hanses Stapertnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1654236262v
WIETSES, PIEBE Pybe Wytses schipper (groot-)verkoper Franekerpoort (gebied)1654236262v
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonckapothekerkoper hof met bomen en plantagieFranekerpoort (gebied)1654236274v
ARENDS, NANNE Nanningh Arents kuipernaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1654236274v
STAPERT, IEBELTJE HANSEShe hof van Ybeltie Hanses Stapertnaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1654236274v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Banga, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1654236274v
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huisFranekerpoort (gebied)1659237213r
LEENDERTS, DIRK Dirck Lenerts huurder (voormalige) Franekerpoort (gebied)1659237213r
LEENDERTS, HENDRIK Hendricx Lenerts , c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1659237213r
AKKER, WOPKE JANS Wopcke Jansen Acker, c.u.koper hof met prieel, bomen en plantenFranekerpoort (gebied)1661238106r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1661238106r
HOITES, HOITE Hoite Hoites naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1661238106r
HOITES, HOITE Hoite Hoites verkoper Franekerpoort (gebied)1661238106r
LIEUWES, LUITJEN Luitjen Lieuwes , c.u.koper van 1/2 huisFranekerpoort (gebied)1664238230r
JANS, HUBERT Huibert Jansen , c.u.koper van 1/2 Franekerpoort (gebied)1664238230r
, FRANS Frans huurder Franekerpoort (gebied)1664238230r
ABES, DIRKwijlen Dirk Abbes Pottjeverkoper Franekerpoort (gebied)1664238230r
JANS, JAN Jan Jansen Reyerskoper hof met prieel, bomen en plantenFranekerpoort (gebied)1664238235v
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Franekerpoort (gebied)1664238235v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1664238235v
HOITES, HOITE Hoite Hoites naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1664238235v
AKKER, WOPKE vroedsman Wopke Akker, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1664238235v
JANS, TJEBBE Tjebbe Jansen kangieterkoper schuurFranekerpoort (gebied)16702407r
EEBES, ANTJE Antie Ebbes koper Franekerpoort (gebied)16702407r
ULBES, BEERThet hoff van Beert Ulbes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16702407r
GAARSMA, SAKE ROMKESvroedsman Sake Romkes Gaesma, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)16702407r
ARENDS, HERE Heere Anes , c.u.koper huisFranekerpoort (gebied)167024011r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)167024011r
DIRKS, SIPKEde woning van Sipke Dirx naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)167024011r
IEBELES, GOSSE Gosse Yebles verkoper Franekerpoort (gebied)167024011r
ROGIERS, KLAAS Claes Rogiers koper kamer en schuurFranekerpoort (gebied)1672240101r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendrix koper Franekerpoort (gebied)1672240101r
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper ledige plaatsFranekerpoort (gebied)1675240202r
JOHANNES, IETJE Yttie Johannis koper Franekerpoort (gebied)1675240202r
, HENDRIKde weduwe van Hendrick Fransmannaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1675240202r
REINERS, AUKEde hof van Auck Reyners naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1675240202r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysverkoper Franekerpoort (gebied)1675240202r
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes koper provisioneel schoenmakersperk en looierijFranekerpoort (gebied)16702403ra
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Franekerpoort (gebied)16702403ra
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Franekerpoort (gebied)167924130r
JAKOBS, DOUWEgrondpacht uit het huis daer de Vergulden Knijptangh uithanght, van Douwe Jacobs eigenaar perceel Franekerpoort (gebied)de Vergulde Knijptang167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Franekerpoort (gebied)167924130r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur geschikt voor stalling van 4 paardenFranekerpoort (gebied)167924146v
EVERTS, JAN Jan Ewerts naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)167924146v
WASSENAAR, BEERT ULBESde hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)167924146v
EVERTS, JAN Jan Ewerts naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)167924146v
IDSINGA, SAKE Saco Idzingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Franekerpoort (gebied)167924146v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Schoegsterkoper schoenmakersperkFranekerpoort (gebied)1682241191v
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts verkoper Franekerpoort (gebied)1682241191v
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper provisioneel schuur geschikt voor stalling van 4 paardenFranekerpoort (gebied)16792416ra
EVERTS, JANde [lijn]baan van Jan Everts naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)16792416ra
WASSENAAR, BEERT ULBESde hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16792416ra
EVERTS, JANde [lijn]baan van Jan Everts naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)16792416ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijksverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
TJEPKES, SEERPde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes verkoper Franekerpoort (gebied)16792416ra
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
TJEPKES, MARTENde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes verkoper Franekerpoort (gebied)16792416ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormakerverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16792416ra
WIEBRENS, GRIETJEde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants erflater Franekerpoort (gebied)16792416ra
KLASES, LAMMERTwijlen Lammert Claessen boormakererflater Franekerpoort (gebied)16792416ra
KLASES, EVERT Ewert Clasen gortmaker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424234v
SJOERDS, DIRKde hof van burgemeester Dirck Sjoerdts naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)168424234v
JANS, RIENK Rienck Janses molenaarverkoper Franekerpoort (gebied)168424234v
JAKOBS, JENNE Jenne Jacobs molenaarverkoper Franekerpoort (gebied)168424234v
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)koper huisFranekerpoort (gebied)168424251r
BIERMA, DIRK SJOERDSde hof van burgemeester Dirck Sjoerdts Biermanaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)168424251r
KLASES, EVERT Eewert Claesses gortmaker en koopman (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)168424251r
GEELES, TJALLING Tjalling Geles koper huisFranekerpoort (gebied)1687242182ar
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1687242182ar
BRAAM, GAUKE Gouke Braemnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1687242182ar
BRAAM, GAUKE een prieel van Gouke Braemnaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1687242182ar
BRAAM, GAUKE Gouke Braemverkoper Franekerpoort (gebied)1687242182ar
OEPKES, JAN Jan Oepkes koper kamerFranekerpoort (gebied)1687242183r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen borg voor de koper Franekerpoort (gebied)1687242183r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemnaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1687242183r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1687242183r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemverkoper Franekerpoort (gebied)1687242183r
ALBERTS, SJOUKE Sioucke Alberts koper kamerFranekerpoort (gebied)1687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessens Braemnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1687242184r
TEUNIS, KLAASde weduwe van Claes Theunis bewoner Franekerpoort (gebied)1687242184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Franekerpoort (gebied)1687242184r
JANS, DOUWE Douwe Jansen koper hof met prieelFranekerpoort (gebied)1687242186v
BOUWES, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Bouwes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1687242186v
KUIK, JAN DIRKSoud burgemeester Jan Dircksen Kuyckkoper huis en stallenFranekerpoort (gebied)1688242249v
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdragerkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
BIERMA, DIRK SJOERDSde hof van wijlen burgemeester Dirck Sjoerdts Biermanaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1688242249v
ALBERTS, WIEGER Wyger Alberts bakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1688242249v
PIERS, ANDRIES Andries Piers pottenbakkerkoper schuurFranekerpoort (gebied)16842423ra
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs gebruiker Franekerpoort (gebied)16842423ra
ULBES, BEERTde erfgenamen van wijlen burgemeester Beert Ulbes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, EVERT Evert Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
GERLSMA, RUURD ULBEShaar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsmaverkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
HETTES, SIKKE Sikke Hettes verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)16842423ra
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens verkoper Franekerpoort (gebied)16842423ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaanerflater Franekerpoort (gebied)16842423ra
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , c.u.koper kamerFranekerpoort (gebied)169424392r
BRAAM, GAUKE KLASES Goucke Clases Braamnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)169424392r
OEPKES, JAN Jan Oepkes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)169424392r
ORKS, JANKE Janke Orcks verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
ALBERTS, SJOUKEwijlen Siouke Alberts verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
SJOUKES, DOOITSKE Doyke Siouckes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied)169424392r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamerFranekerpoort (gebied)170024481v
SJOUKES, DOOITSKE Doyke Sjouckes koper Franekerpoort (gebied)170024481v
BRAAMS, GAUKE de hof van Gouke Braamsnaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)170024481v
OEPKES, JAN Jan Upkes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)170024481v
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaans verkoper Franekerpoort (gebied)170024481v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen , c.u.smid (mr. -)koper hofFranekerpoort (gebied)172024670v
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis Bonqnaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)172024670v
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes , c.s.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)172024670v
JOHANNES, HARMEN Harmen Johans naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)172024670v
, KORNELIS Cornelis van der Burghverkoper Franekerpoort (gebied)172024670v
HYLKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Hylkamabrouwer (mr. -)koper kamerFranekerpoort (gebied)1729247262v
JAKOBS, SJOUKE Sjouke Jacobs varensgezelverkoper Franekerpoort (gebied)1729247262v
HESSELS, WIEBREN Wybren Hessels turfdragerkoper woningFranekerpoort (gebied)1731247391r
ARENDS, ANTJE Antje Arents koper Franekerpoort (gebied)1731247391r
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1731247391r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1731247391r
HENDRIKS, HIELKJE Hyke Hendriks verkoper Franekerpoort (gebied)1731247391r
DOUWES, JANwijlen Jan Douwes brouwer (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1731247391r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (stads -)koper huisFranekerpoort (gebied)1733248198v
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens eerdere bewoner Franekerpoort (gebied)1733248198v
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1733248198v
KORNELIS, AGE Age Cornelis , n.u.naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1733248198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
OTTES, JURJENwijlen Jurjen Ottes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
SCHUT, JAN Jan Schutverkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v
BOTERWEG, FREERK ds. Fredericus Boterwegpredikantverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1733248198v
HULST, PIETER Pieter van der Hulstverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1733248198v
OLTHOF, JAN Jan Olthofverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1733248198v
, JAN Jan Tangenaverkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
, JOHANNESwijlen Johannis Tangenaerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v
OTTES, ANTJEwijlen Antie Ottes erflater Franekerpoort (gebied)1733248198v
, JAN Jan Tangenaverkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
JURJENS, OTTEwijlen Otte Jurjens garenhandelaarerflater Franekerpoort (gebied)1733248198v
OTTES, JAKOBde nagelaten kinderen van wijlen Jacob Ottes verkoper Franekerpoort (gebied)1733248198v
SIEMENS, IEKE Yke Symons koper woningFranekerpoort (gebied)1741250174r
FOKKES, TEETSKE Taetske Fokkes koper Franekerpoort (gebied)1741250174r
JOHANNES, BAUKE Bauke Johannes schipper (trekveer-)naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1741250174r
, HARMEN Harmen wevernaastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1741250174r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)1741250174r
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Franekerpoort (gebied)1741250174r
GERRITS, BOUWEvrijgezel Bouwe Gerrits wever (mr. bont-)koper woningFranekerpoort (gebied)174525181r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragerverkoper Franekerpoort (gebied)174525181r
FREERKS, WIEGER Wyger Frederiks wever (mr. bont-)koper weefwinkel of stallingFranekerpoort (gebied)175725466r
GERRITS, JELTJE Jeltje Gerryts koper Franekerpoort (gebied)175725466r
JILTS, ANTJE Antje Jielts naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)175725466r
JILTS, ANTJE Antje Jielts verkoper Franekerpoort (gebied)175725466r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen wever (mr. bont-)verkoper Franekerpoort (gebied)175725466r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roordakoper door niaar van 1/2 lijnbaan, teerhuis, hennepzolder en knechtswoningFranekerpoort (gebied)176425631v
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuiskoper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied)176425631v
SMID, REIN Rein Smitkoper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied)176425631v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foeckje Nieuwenhuiskoper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied)176425631v
DREYER, HIELKE Hylke Dreyerzoutbrandergeniaarde koper Franekerpoort (gebied)176425631v
SCHELTINGA, IENSKE Ynske Scheltingageniaarde koper Franekerpoort (gebied)176425631v
JANS, REINER Reinder Jansen zeilmakerhuurder Franekerpoort (gebied)176425631v
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJESde tuin en ververij van de weduwe van Cornelis Jentjes Timmermankoopmannaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)176425631v
SCHELTINGA, ALLERT Allert Scheltingakoopmanverkoper Franekerpoort (gebied)176425631v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans wever (mr. bont-)koper weefwinkel of stalFranekerpoort (gebied) WZ176425678r
JILTS, ANTJE Antje Jielts koper Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
FREERKS, WIEGER Wyger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
GERRITS, JELTJE Jeltje Gerryts verkoper Franekerpoort (gebied) WZ176425678r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper door niaar huis en tuinFranekerpoort (gebied)1766256160v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)geniaarde koper Franekerpoort (gebied)1766256160v
, EGBERT Engbert Burgertshuurder (p.j.)Franekerpoort (gebied)1766256160v
KRIJTENBURG, de weduwe van Crytenburgnaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenkleermaker (mr. -)verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied)1766256160v
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker (oud mr. -)koper woningFranekerpoort (gebied)1770257175v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u.huurder (p.j.)Franekerpoort (gebied)1770257175v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemanaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1770257175v
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1770257175v
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1770257175v
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeverkoper Franekerpoort (gebied)1770257175v
GROL, JOHANNES GERRITS Johannes Gerrits van Grolwever (mr. bont-)koper woning met bleekveld voor de deurFranekerpoort (gebied) ZZ1774258153r
HUISMAN, WILLEM KLASES Willem Clazen Huismanverkoper Franekerpoort (gebied) ZZ1774258153r
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkoper Franekerpoort (gebied) ZZ1774258153r
LEI, B. B. van der Leykoopmankoper huis waarin een weefwinkel voor 4 getouwen, met plaats en bleekveldFranekerpoort (gebied)177725956r
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)177725956r
MENALDA, JAN Jan Menaldaverkoper Franekerpoort (gebied)177725956r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)177725956r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts , e.a.naastligger Franekerpoort (gebied)177725974r
JOOSTES, ARJAANTJE Arjaantje Joosten verkoper Franekerpoort (gebied)177725974r
GERRITS, WARNERwijlen Warner Gerryts hovenier (mr. -)verkoper Franekerpoort (gebied)177725974r
GERRITS, BOUWE Bouwe Gerryts kuiper (mr. -)erflater Franekerpoort (gebied)177725974r
OOSTERBAAN, HERE Heere Oosterbaanpredikant (doopsgezind)koper huis, tuin met zomerhuisFranekerpoort (gebied)1793264101r
VISSER, BEREND Barend Vissernaastligger ten oosten Franekerpoort (gebied)1793264101r
VISSER, BEREND Barend Vissernaastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied)1793264101r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1793264101r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmanverkoper q.q. Franekerpoort (gebied)1793264101r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsma, c.u.verkoper Franekerpoort (gebied)1793264101r
TOLSMA, HENDRIK Hendrik Talsma, gehuwdkoper huis en weefwinkelFranekerpoort (gebied)1796264317v
FABER, ANTJE WALINGS Antje Walings Faberkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
DIRKS, MEILEde erfgenamen van wijlen Meyle Dirks naastligger ten westen Franekerpoort (gebied)1796264317v
HETTES, de erfgenamen van wijlen Gerut Hettes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied)1796264317v
FABER, MAAIKE FOKKES Maayke Fokkes Faber, gehuwdverkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
, JOHANNES Johannes Olinjusbierdrager (stads -)verkoper Franekerpoort (gebied)1796264317v
GERRITS, SIEMEN Symon Gerrits koper huisFranekerpoort (gebied)180126617r
WOLF, WILLEM JANS Willem Jansen Wolfkoopmanverkoper Franekerpoort (gebied)180126617r
MARTENS, AREND Aernt Marthens koper provisioneel 1/2 kalk- en panwerkFranekertrekvaart1613229152v
SIERKS, DOUWE Douue Siercks huurder Franekertrekvaart1613229152v
LUITJENS, JOUW Juw Luyties huurder Franekertrekvaart1613229152v
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder Franekertrekvaart1613229152v
MARTENS, AREND Aernt Marthens , q.q.crediteur (triumphant) Franekertrekvaart1613229152v
, KORNELIS Cornelio verkoper q.q. Franekertrekvaart1613229152v
GERBENS, wijlen Sywcke Gerbrens verkoper (gesuccumbeerde) Franekertrekvaart1613229152v
GERRITS, SIEMENwijlen Simon Gerryts verkoper (gesuccumbeerde) Franekertrekvaart1613229152v
JAKOBS, NICOLAAS Nicolao Jacobs verkoper q.q. Franekertrekvaart1613229182r
SIEMENS, GERBENhet weeskind van wijlen Gerbrant Symens verkoper Franekertrekvaart1613229182r
, HIBBE Hibbe Eessts koper provisioneel woning en panwerkFranekertrekvaart1613229186v
, HIBBE Hibbe Eests verkoper Franekertrekvaart1613229186v
LASES, HAIE Haye Laeses koper ca. 2 pm zaadlandFranekertrekvaart1615229251v
HANSES, HANS Hans Hansen Poffhuurder Franekertrekvaart1615229251v
HANSES, HANShet tichelwerk van Hans Hansen Poffnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1615229251v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper greidlandFranekertrekvaart1615229251v
JOHANNES, JAN Jan Johannis huurder Franekertrekvaart1615229251v
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper huis, panwerk en de plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrant Simens panwerkFranekertrekvaart NZ1615229259r
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ1615229259r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekertrekvaart NZ1615229259r
, HIBBE Hibbe Yuys verkoper Franekertrekvaart NZ1615229259r
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sybrandts scheepstimmermankoper huis en 1/2 helling of braubankFranekertrekvaart NZ161723082v
DOUWES, HEEBELTJE Hebbel Douwes koper Franekertrekvaart NZ161723082v
SIEMENS, GERBENhet panwerk van wijlen Gerbrandt Symons naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ161723082v
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ161723082v
JELLES, AATJE Aett Jelles , voor zich en haar kindverkoper Franekertrekvaart NZ161723082v
ATSES, JELLE Jelle Attses verkoper Franekertrekvaart NZ161723082v
SIERKS, DOUWE Douwe Siercks tichelaarkoper huis, panwerk en de plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrandt Symons panwerkFranekertrekvaart NZ1617230100v
HARINGS, TRIJNTJE Trijnke Haerings koper Franekertrekvaart NZ1617230100v
WIEBES, ALBERTde bleek van Albert Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ1617230100v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , pro se et socioprotesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ1617230100v
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdts Gruwelprotesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ1617230100v
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarichs protesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ1617230100v
THOMAS, ANNE Anne Thomas , voor zich en zijn kinderenverkoper Franekertrekvaart NZ1617230100v
WOUTERS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Wouters verkoper Franekertrekvaart NZ1617230100v
SIEBRENS, JOUKE Joucke Sibrens scheepstimmermankoper huis met de plaats en stakettinge van dien daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de sloot van de bleek van Jan WybesFranekertrekvaart NZ162423114v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douwes koper Franekertrekvaart NZ162423114v
DIRKS, DOUWEhet panwerk van Douwe Dircks naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ162423114v
TEEKES, HEMMEhet huis van Hemme Takes naastligger ten westen Franekertrekvaart NZ162423114v
WIEBES, JANde bleek van Jan Wybes naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ162423114v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart NZ162423114v
DOUWES, IEMKJE Imck Douwes verkoper Franekertrekvaart NZ162423114v
ARJENS, REINER Reyner Ariens koper huis, helling, braubanck en gereedschappen, zonder de grondFranekertrekvaart NZ1631232186v
JANS, JANKE Jantie Jans koper Franekertrekvaart NZ1631232186v
SIERKS, DOUWEhet panwerk van Douue Syrckx naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ1631232186v
JANS, FOLKERTde bleek van Folckert Jansen naastligger ten noorden Franekertrekvaart NZ1631232186v
, BIEKE Baecke Backes verkoper Franekertrekvaart NZ1631232186v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Franekertrekvaart NZ1631232186v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings , voor zich en haar onmondige kinderenverkoper Franekertrekvaart NZ163123329v
SIERKS, DOUWEwijlen Douue Syrcks verkoper Franekertrekvaart NZ163123329v
DOUWES, OEPKE Upke Douues verkoper Franekertrekvaart NZ163123329v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper Franekertrekvaart NZ163123329v
HETTINGA, IDSERT Idsart van Hettingakoper 1/2 tichelwerk, huis, loods, tuin, schuur, oude half vervallen kalkovenFranekertrekvaart ZZ164023494v
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytamakoper Franekertrekvaart ZZ164023494v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper Franekertrekvaart ZZ164023494v
SURINGAR, SIEBREN Sibrand Suirger, c.u.koper 1/2 van 10 pm 5 einsen 4 roeden 5 duim vergraven land (per pm.)Franekertrekvaart ZZ1647235264v
SJOERDS, FRANS Frans Sioerdts , wonende op het erf van het tichelwerkhuurder (p.j.)Franekertrekvaart ZZ1647235264v
HARNES, PIETERHettinga land en tichelwerk van Pyter Harns naastligger ten oosten Franekertrekvaart ZZ1647235264v
IEGES, AGE Agge Iges naastligger ten oosten Franekertrekvaart ZZ1647235264v
LAUTA, TEEKE Taecke Lautanaastligger ten zuiden Franekertrekvaart ZZ1647235264v
JAKOBS, BERBER Berbar Jacobs verkoper Franekertrekvaart ZZ1647235264v
HESSELS, SIEBRENwijlen Sibrandus Hesselus verkoper Franekertrekvaart ZZ1647235264v
KROL, FREERK Frederick Krollverkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ1647235264v
HESSELS, SIEBRENde twee kinderen van Sibrandus Hesselus verkoper Franekertrekvaart ZZ1647235264v
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekertrekvaart ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ168024125ra
KOENRAADS, HENDRIKgrondpacht uit het panwerk van oud burgemeester Hendrick Coenraedts eigenaar perceel Franekertrekvaart ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekertrekvaart ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekertrekvaart ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekertrekvaart ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekertrekvaart ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekertrekvaart ZZ168024125ra
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Hollanderkoopmankoper 1 pm land oost van Harlingen aan de singelFranekertrekvaart1692242383r
STANSIUS, THEODORUS landen vanouds de Spycker genaamd, van Theodorus Stansiusnaastligger ten noorden Franekertrekvaart1692242383r
, JAKOB Jacobus Fenoniusverkoper Franekertrekvaart1692242383r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper 1/2 huis, pakhuis, mouterije en turfschuurFranekertrekvaart1771257188r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten oosten Franekertrekvaart1771257188r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten westen Franekertrekvaart1771257188r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten zuiden Franekertrekvaart1771257188r
REINALDA, AGE Age Reinaldakoopmannaastligger ten noorden Franekertrekvaart1771257188r
, GEERT Geert Reckersmoutmakerverkoper Franekertrekvaart1771257188r
FEITEMA, BAUKJE juffrouw Baukjen Feitemakoper 1 pm land met huis, hof en schurenFranekertrekvaart NZ1779259188av
, SCHELTE Schelto Wijbingakoper Franekertrekvaart NZ1779259188av
TABES, LOURENS de erfgenamen van wijlen Lourens Tabes, c.s.naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ1779259188av
MOUTER, ANTJE Anna Mouterverkoper Franekertrekvaart NZ1779259188av
STINSTRA, GOOITSEN wijlen Goitje Stinstraverkoper Franekertrekvaart NZ1779259188av
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams molenaar (hout-)koper schuur, en koestalling met grondFranekertrekvaart 91784261226v
TEETSES, TJERKhuisman Tierk Teedzes verkoper Franekertrekvaart 91784261226v
TEETSES, ABRAHAMwijlen Abraham Teedzes blekererflater Franekertrekvaart 91784261226v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks aanhandelaar huis en 1/2 helling of braubankFranekertrekvaart 131620230211v
DOUWES, IEMKJE Imck Douues aanhandelaar Franekertrekvaart 131620230211v
SIERKS, DOUWEhet panwerk van Douue Siercks naastligger ten oosten Franekertrekvaart 131620230211v
TEEKES, HEMME Hemme Taeckes naastligger ten westen Franekertrekvaart 131620230211v
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants verwandelaar Franekertrekvaart 131620230211v
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues verwandelaar Franekertrekvaart 131620230211v
JANS, HARMEN Harmen Jans scheepstimmermankoper huis, 1/2 helling, timmerschuur en gereedschappenFranekertrekvaart 13170024439r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds van der Formnaastligger ten oosten Franekertrekvaart 13170024439r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Eekholtnaastligger ten westen Franekertrekvaart 13170024439r
STANSIUS, T. landerijen van Th. Stantiusnaastligger ten noorden Franekertrekvaart 13170024439r
JANS, JAKOB Jacob Jans scheepstimmermanverkoper Franekertrekvaart 13170024439r
TEEKES, RINSKE Rinske Taekes verkoper Franekertrekvaart 13170024439r