Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
MENALDA, IEKE Eeke Menaldabakker en koopman (oud mr. -)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat WZ1769257144r
FRANSEN, KLAAS Claes Fransen, c.u.wever (bont-)huurder Fabrieksstraat WZ1769257144r
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1769257144r
HARMENS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1769257144r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks* naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1769257144r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks* naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1769257144r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks* naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1769257144r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks* naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1769257144r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraverkoper Fabrieksstraat WZ1769257144r
, PIETER Pyter Lader Schothtavenierkoper hoekhuisFabrieksstraat1613229155r
LAUDER, Paulyna Laderkoper Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat1613229155r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat1613229155r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat1613229155r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden* Fabrieksstraat1613229155r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden* Fabrieksstraat1613229155r
TABES, TRIJNTJE Trijn Tabesverkoper Fabrieksstraat1613229155r
SCHOTSMAN, THOMAS WATSESwijlen Thomas Watses Schotsmanverkoper Fabrieksstraat1613229155r
SCHOTSMAN, THOMAS WATSESwijlen Thomas Watses Schotsmanverkoper Fabrieksstraat1613229155r
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u.schoenlapperkoper kamerFabrieksstraat WZ1645235182r
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u.schoenlapperkoper kamerFabrieksstraat WZ1645235182r
KLASES, JAN Jan Claessen , c.u.schoenlapperkoper kamerFabrieksstraat WZ1645235182r
REEN, PIER ANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1645235182r
REEN, PIER ANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1645235182r
REEN, PIER ANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1645235182r
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1645235182r
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1645235182r
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1645235182r
HESSELS, SIEBREN Sibrandt Hessels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1645235182r
RINTJES, HENDRIK Hendrick Rinties verkoper Fabrieksstraat WZ1645235182r
RINTJES, HENDRIK Hendrick Rinties verkoper Fabrieksstraat WZ1645235182r
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u.koper woning of kamer met loodsFabrieksstraat164823639v
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u.koper woning of kamer met loodsFabrieksstraat164823639v
, HENDRIKde woning van Hendrick Moutsnaastligger ten oosten Fabrieksstraat164823639v
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat164823639v
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat164823639v
FRIESES, JARICH Jarigh Frises verkoper Fabrieksstraat164823639v
FRIESES, JARICH Jarigh Frises verkoper Fabrieksstraat164823639v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuisFabrieksstraat164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper kamer of hoekhuisFabrieksstraat164323564v
, ARJEN Arien turfdragernaastligger ten oosten Fabrieksstraat164323564v
TJEERDS, SIEBRENde ledige plaats van Sibren Tiaerdts naastligger ten zuiden Fabrieksstraat164323564v
TJEERDS, SIEBRENde ledige plaats van Sibren Tiaerdts naastligger ten zuiden Fabrieksstraat164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Fabrieksstraat164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten westen Fabrieksstraat164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Fabrieksstraat164323564v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels naastligger ten noorden Fabrieksstraat164323564v
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Fabrieksstraat164323564v
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Fabrieksstraat164323564v
FONGERS, JAN Jan Fongers verkoper Fabrieksstraat164323564v
JANS, JAN Jan Jansen koper provisioneel en finaal kamerFabrieksstraat WZ166323821va
JANS, JAN Jan Jansen koper provisioneel en finaal kamerFabrieksstraat WZ166323821va
PIPHRON, Piphronkoopmanverpachter grond Fabrieksstraat WZ166323821va
, PIETERde kamer van Pyter Molentienaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ166323821va
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarig Frieses naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ166323821va
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarig Frieses naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ166323821va
BOOTSHAAK, JORIS de gewaldige Joris Bootshaakkoper kamer genaamd het MoskevidtFabrieksstraathet Moskevidt1674240142r
, HANS Hans stoelmatterbewoner Fabrieksstraat1674240142r
, GEERTJE Geertie Tjeerx verkoper Fabrieksstraat1674240142r
FRIESES, JARICHwijlen Jarich Frieses verkoper Fabrieksstraat1674240142r
FRIESES, JARICHwijlen Jarich Frieses verkoper Fabrieksstraat1674240142r
, HENDRIK Hendrick Hashagenkoper kamerFabrieksstraat OZ1613229174r
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ1613229174r
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ1613229174r
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ1613229174r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat OZ1613229174r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat OZ1613229174r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ1613229174r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat OZ1613229174r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricks naastligger ten noorden Fabrieksstraat OZ1613229174r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricks naastligger ten noorden Fabrieksstraat OZ1613229174r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ1613229174r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ1613229174r
ULBES, SJUKde weduwe van wijlen Sjouck Uulbes verpachter grond Fabrieksstraat ZZ162523147r
ULBES, SJUKde weduwe van wijlen Sjouck Uulbes verpachter grond Fabrieksstraat ZZ162523147r
, NOLLE Nolte soldaatnaastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ162523147r
, JAN Jan gortmakernaastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ162523147r
TJERKS, HAIE Haeye Tyercks verkoper q.q. Fabrieksstraat ZZ162523147r
TJERKS, HAIE Haeye Tyercks verkoper q.q. Fabrieksstraat ZZ162523147r
ROMKES, HARMENwijlen Harmen Romckes verkoper Fabrieksstraat ZZ162523147r
ROMKES, HARMENwijlen Harmen Romckes verkoper Fabrieksstraat ZZ162523147r
TJERKS, RIKSTJEwijlen Richt Tyercks verkoper Fabrieksstraat ZZ162523147r
TJERKS, RIKSTJEwijlen Richt Tyercks verkoper Fabrieksstraat ZZ162523147r
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamerFabrieksstraat WZ16152303r
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamerFabrieksstraat WZ16152303r
DOUWES, KLAASKE Claes Douwes aanhandelaar kamerFabrieksstraat WZ16152303r
HESSELS, TJALTJE Tiall Hessels aanhandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
HESSELS, TJALTJE Tiall Hessels aanhandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
IENTES, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ16152303r
IENTES, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ16152303r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ16152303r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ16152303r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16152303r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16152303r
OS, KORNELIS Cornelis Osnaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ16152303r
, HENDRIK Hendrick Hashoovenverwandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ16152303r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kamerFabrieksstraat16612388va
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kamerFabrieksstraat16612388va
REEN, PIER de kamer van de verkoper Pierke Rheennaastligger ten oosten Fabrieksstraat16612388va
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van wijlen Frans Symens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat16612388va
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van wijlen Frans Symens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat16612388va
, FRANSde hof van de hopman Frans Kylnaastligger ten westen Fabrieksstraat16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Fabrieksstraat16612388va
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Fabrieksstraat16612388va
BREDA, THOMAS Tomas Bredakoper provisioneel 1/2 kamerFabrieksstraat16612388va
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat16612388va
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat16612388va
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries bewoner Fabrieksstraat16612388va
, DIRKals bewoner Dirk schoenlappernaastligger ten westen Fabrieksstraat16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Fabrieksstraat16612388va
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Fabrieksstraat16612388va
JANS, GERRIT Gerryt Jans , c.u.koper kamerFabrieksstraat ZZ163723433v
JANS, GERRIT Gerryt Jans , c.u.koper kamerFabrieksstraat ZZ163723433v
PIETERS, GOSSE Gosse Pytters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ163723433v
PIETERS, GOSSE Gosse Pytters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat ZZ163723433v
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ163723433v
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Fabrieksstraat ZZ163723433v
PIETERS, FRANS Frans Pietters , c.u.soldaatverkoper Fabrieksstraat ZZ163723433v
PIETERS, FRANS Frans Pietters , c.u.soldaatverkoper Fabrieksstraat ZZ163723433v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmankoper huisFabrieksstraat WZ1791263317v
GOVERTS, REINERde weduwe van wijlen Reinder Goverts huurder Fabrieksstraat WZ1791263317v
GOVERTS, REINERde weduwe van wijlen Reinder Goverts huurder Fabrieksstraat WZ1791263317v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ1791263317v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u.naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1791263317v
, N. N. N. , c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1791263317v
IJSENBEEK, B. de weduwe van wijlen B. IJzenbeeknaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1791263317v
, JOHANNES Johannes Schulerwever (bont-)verkoper Fabrieksstraat WZ1791263317v
BREDA, THOMAS JANS Tomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper 1/2 kamerFabrieksstraat166123881v
BREDA, THOMAS JANS Tomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper 1/2 kamerFabrieksstraat166123881v
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries huurder Fabrieksstraat166123881v
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries huurder Fabrieksstraat166123881v
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries huurder Fabrieksstraat166123881v
, DIRK Dirk schoenlappernaastligger ten westen Fabrieksstraat166123881v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper Fabrieksstraat166123881v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerkkoper twee huizen of kamersFabrieksstraat WZ1733248258v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerkkoper twee huizen of kamersFabrieksstraat WZ1733248258v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerkkoper twee huizen of kamersFabrieksstraat WZ1733248258v
NAUTA, Peerkien Nautanaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1733248258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquartnaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1733248258v
NAUTA, Peerkien Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1733248258v
LAQUART, ALLERT wijlen oud burgemeester Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1733248258v
ROMKES, HARMEN Harmen Romckes verkoper Fabrieksstraat ZZ162523156v
ROMKES, HARMEN Harmen Romckes verkoper Fabrieksstraat ZZ162523156v
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamerFabrieksstraat WZ164323584v
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamerFabrieksstraat WZ164323584v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Fabrieksstraat WZ164323584v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Fabrieksstraat WZ164323584v
HESSELS, SIEBRENde hof van Sibrant Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ164323584v
HESSELS, SIEBRENde hof van Sibrant Hessels naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ164323584v
SCHAREN, JAN de kamer van Jan van Scharennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ164323584v
LOURENS, ANDRIES Andries Lourens , c.u.liedzangerverkoper Fabrieksstraat WZ164323584v
LOURENS, ANDRIES Andries Lourens , c.u.liedzangerverkoper Fabrieksstraat WZ164323584v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper vier kamers in elkaar beklemdFabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper vier kamers in elkaar beklemdFabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper vier kamers in elkaar beklemdFabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen koper Fabrieksstraat1688242261v
FRISIUS, wijlen Frisiuskoper Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransen koopmannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransen koopmannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransen koopmannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde kamer van Symen Fransen koopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde kamer van Symen Fransen koopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, SIEMENde kamer van Symen Fransen koopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
FRANSES, GRIETJE Grietje Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat1688242261v
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaardaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaardaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaardaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsmaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsmaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsmaverkoper Fabrieksstraat1688242261v
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmakercrediteur (triumphant) Fabrieksstraat161623022r
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmakercrediteur (triumphant) Fabrieksstraat161623022r
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmakercrediteur (triumphant) Fabrieksstraat161623022r
SJOERDS, HOTSEeen weeskind genaamd Hotse Sioerdts verkoper Fabrieksstraat161623022r
SJOERDS, HOTSEeen weeskind genaamd Hotse Sioerdts verkoper Fabrieksstraat161623022r
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huisFabrieksstraat1601228272r
HENDRIKS, DIRKburgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huisFabrieksstraat1601228272r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) Fabrieksstraat1601228272r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) Fabrieksstraat1601228272r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat1601228272r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat1601228272r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeesterkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1614229199v
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeesterkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1614229199v
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakkerkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v
GILLES, ARNOLDUS Arnout Gilles bakkerkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1614229199v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1614229199v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1614229199v
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKEde hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden* Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKEde hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden* Fabrieksstraat WZ1614229199v
EESGES, ANSKEde hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden* Fabrieksstraat WZ1614229199v
, PIETER Pieter Ladder Schotverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ1614229199v
BATOU, JORIS soldaat Joris Batousoldaatverkoper (soldaat in de comganie van Jan Everts te Groningen)Fabrieksstraat WZ1614229199v
, PAULINA Paulina Ladderverkoper Fabrieksstraat WZ1614229199v
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1620230239r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper hoekhuisFabrieksstraat WZ1620230239r
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerdts koper Fabrieksstraat WZ1620230239r
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerdts koper Fabrieksstraat WZ1620230239r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1620230239r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1620230239r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1620230239r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1620230239r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1620230239r
KLASES, JAKOBwijlen Jacob Claesen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1620230239r
JILLES, ARNOLDUS Arnolt Jelis verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
JILLES, ARNOLDUS Arnolt Jelis verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
JAKOBS, MAAIKE Maycke Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ1620230239r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarkoper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaarFabrieksstraat1614229200v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarkoper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaarFabrieksstraat1614229200v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarkoper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaarFabrieksstraat1614229200v
DOUWES, ALLEnagelaten door wijlen Alle Douues , c.u.schuitmakerverkoper Fabrieksstraat1614229200v
DOUWES, ALLEnagelaten door wijlen Alle Douues , c.u.schuitmakerverkoper Fabrieksstraat1614229200v
DOUWES, ALLEnagelaten door wijlen Alle Douues , c.u.schuitmakerverkoper Fabrieksstraat1614229200v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits wever (mr. -)koper huisFabrieksstraat WZ1726246296r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits wever (mr. -)koper huisFabrieksstraat WZ1726246296r
AUKES, SIMKJE Simpkien Auckes koper Fabrieksstraat WZ1726246296r
AUKES, SIMKJE Simpkien Auckes koper Fabrieksstraat WZ1726246296r
AUKES, SIMKJE Simpkien Auckes koper Fabrieksstraat WZ1726246296r
ARENDS, JANde woning gekocht door Jan Arents wevernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1726246296r
ARENDS, JANde woning gekocht door Jan Arents wevernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1726246296r
ARENDS, JANde woning gekocht door Jan Arents wevernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT hof en zomerhuis van de verkoper Allardus Laquart, c.u.naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1726246296r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1726246296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1726246296r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamerFabrieksstraat1602228279v
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamerFabrieksstraat1602228279v
TIJSES, TRIJNTJE Trijn Tijsses koper Fabrieksstraat1602228279v
TIJSES, TRIJNTJE Trijn Tijsses koper Fabrieksstraat1602228279v
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurgens , alias Gyeternaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1602228279v
JURJENS, RUURD Ruyrt Jurgens , alias Gyeternaastligger ten zuiden Fabrieksstraat1602228279v
, MARTEN Marten schoenlappernaastligger ten noorden Fabrieksstraat1602228279v
, HANS Hans Scheurbuick?verkoper Fabrieksstraat1602228279v
JANS, ? Jans verkoper Fabrieksstraat1602228279v
JANS, ? Jans verkoper Fabrieksstraat1602228279v
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. -)koper woning (kamer)Fabrieksstraat WZ1726246297r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. -)koper woning (kamer)Fabrieksstraat WZ1726246297r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. -)koper woning (kamer)Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u.naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT de verkopers Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1726246297r
GERRITS, HARMENde kamer gekocht door Harmen Gerrits naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1726246297r
GERRITS, HARMENde kamer gekocht door Harmen Gerrits naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1726246297r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester en gemeensman Allardus Laquartverkoper Fabrieksstraat WZ1726246297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper Fabrieksstraat WZ1726246297r
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u.koper kamerFabrieksstraat1664238211v
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u.koper kamerFabrieksstraat1664238211v
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u.koper kamerFabrieksstraat1664238211v
RUNIA, de erfgenamen van wijlen Runiaontvangerverpachter grond Fabrieksstraat1664238211v
STEENSMA, de hof van de heer Steensmanaastligger ten westen Fabrieksstraat1664238211v
JANS, Swart Jans naastligger ten noorden Fabrieksstraat1664238211v
JANS, Swart Jans naastligger ten noorden Fabrieksstraat1664238211v
, PIETER Pieter Molentjeverkoper Fabrieksstraat1664238211v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamerFabrieksstraat WZ1618230145v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamerFabrieksstraat WZ1618230145v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamerFabrieksstraat WZ1618230145v
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ1618230145v
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ1618230145v
REEN, PIER ANNESde kamer van Pier Annis Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1618230145v
REEN, PIER ANNESde kamer van Pier Annis Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1618230145v
REEN, PIER ANNESde kamer van Pier Annis Rheennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1618230145v
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1618230145v
HARMENS, EESGEde hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1618230145v
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1618230145v
STOFFELS, ALKE Aelcke Stoffels naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1618230145v
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ1618230145v
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ1618230145v
FRANSES, HOITE Hoyte Fransen verkoper Fabrieksstraat WZ1618230145v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat WZ178926370v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat WZ178926370v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u.verpachter grond Fabrieksstraat WZ178926370v
HORST, BEREND Berend Horstmilitairhuurder Fabrieksstraat WZ178926370v
TETRODE, P. P. Tetrodeverpachter grond Fabrieksstraat WZ178926370v
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ178926370v
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ178926370v
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ178926370v
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ178926370v
VETTEVOGEL, JAN WIETSESde geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s.naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ178926370v
VETTEVOGEL, JAN WIETSESde geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s.naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ178926370v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ178926370v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ178926370v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters klerkkoper kamerFabrieksstraat WZ163223354v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters klerkkoper kamerFabrieksstraat WZ163223354v
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ163223354v
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ163223354v
BOELES, HILTJE Hill Boeles koper Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ163223354v
WILLEMS, JANde kamer van Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ163223354v
WILLEMS, JANde kamer van Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ163223354v
EESGES, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ163223354v
SCHAREN, JAN Jan van Scharennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ163223354v
JELLES, PIETER Pieter Jelles verkoper Fabrieksstraat WZ163223354v
JELLES, PIETER Pieter Jelles verkoper Fabrieksstraat WZ163223354v
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Fabrieksstraat WZ163223354v
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Fabrieksstraat WZ163223354v
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Ariens verkoper Fabrieksstraat WZ163223354v
GUALTERI, HENDRIK dr Hendricus Gualterykoper grondpacht van 5-00-00 ggFabrieksstraat1606228530r
WILLEMS, JANgrondpacht uit de huisstede van burgemeester Jan Willems , c.soc.eigenaar perceel Fabrieksstraat1606228530r
WILLEMS, JANgrondpacht uit de huisstede van burgemeester Jan Willems , c.soc.eigenaar perceel Fabrieksstraat1606228530r
HAITSES, GEERTgrondpacht uit de huisstede van Geert Haytses eigenaar perceel Fabrieksstraat1606228530r
HAITSES, GEERTgrondpacht uit de huisstede van Geert Haytses eigenaar perceel Fabrieksstraat1606228530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslagerverkoper Fabrieksstraat1606228530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslagerverkoper Fabrieksstraat1606228530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslagerverkoper Fabrieksstraat1606228530r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper zes kamers aan elkaarFabrieksstraat WZ165523753r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper zes kamers aan elkaarFabrieksstraat WZ165523753r
CAESARIUS, MAAIKE Mayke Caesariuskoper Fabrieksstraat WZ165523753r
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Frieses naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ165523753r
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Frieses naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ165523753r
JURJENS, RIEMERde hof van Riemer Juriens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ165523753r
JURJENS, RIEMERde hof van Riemer Juriens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ165523753r
VOSSENBERG, BERBER JAKOBS Barbara Jacobs Forsenburghverkoper Fabrieksstraat WZ165523753r
VOSSENBERG, BERBER JAKOBS Barbara Jacobs Forsenburghverkoper Fabrieksstraat WZ165523753r
REINS, BONSE Bonte Reyns bewoner Fabrieksstraat1614229225v
REINS, BONSE Bonte Reyns bewoner Fabrieksstraat1614229225v
, FEITE Feyte Jurgers crediteur (impetrant) Fabrieksstraat1614229225v
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gedoemde) Fabrieksstraat1614229225v
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gedoemde) Fabrieksstraat1614229225v
, THOMAS Thomas Watson, Schotsmankoper hoekhuis of kamerFabrieksstraat WZ16112296r
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond Fabrieksstraat WZ16112296r
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond Fabrieksstraat WZ16112296r
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond Fabrieksstraat WZ16112296r
KLASES, JAKOBhet huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16112296r
KLASES, JAKOBhet huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16112296r
KLASES, JAKOBhet huis van wijlen Jacob Claes naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ16112296r
MINNES, SIEUWKE Syuw Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
MINNES, SIEUWKE Syuw Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
FEDDES, MINNEwijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
FEDDES, MINNEwijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
FEDDES, MINNEwijlen Minne Feddes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
MINNES, ANTJE Anna Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
MINNES, ANTJE Anna Minnes verkoper Fabrieksstraat WZ16112296r
ANNES, PIERde kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden* Fabrieksstraat1614229232v
ANNES, PIERde kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden* Fabrieksstraat1614229232v
ANNES, PIERde kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden* Fabrieksstraat1614229232v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen* Fabrieksstraat1614229232v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen* Fabrieksstraat1614229232v
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat1614229232v
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat1614229232v
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat1614229232v
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) Fabrieksstraat1614229232v
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) Fabrieksstraat1614229232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat1614229232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat1614229232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat1614229232v
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gortier]koper kamerFabrieksstraat WZ166723988v
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gortier]koper kamerFabrieksstraat WZ166723988v
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarich Frieses* glasmakernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ166723988v
FRIESES, JARICHde weduwe van wijlen Jarich Frieses* glasmakernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ166723988v
EELKES, DOEIEde kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ166723988v
EELKES, DOEIEde kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ166723988v
EELKES, DOEIEde kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ166723988v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ166723988v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ166723988v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ166723988v
, JOHANNES Johannes Schulerwever (mr. bont-)koper huisFabrieksstraat WZ1786262118r
JANS, JOCHEM Jogchum Jansz naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1786262118r
JANS, JOCHEM Jogchum Jansz naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1786262118r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Fabrieksstraat WZ1786262118r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper tuin en zomerhuisFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper tuin en zomerhuisFabrieksstraat WZ180426747r
, PIETER Pieter Warnarnaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menaldanaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandikoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
BROUWER, JAN Jan Brouwerpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zichkoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochterverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper woonhuisje of weefwinkelFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBS Albertus Jacobus Conradisecretariskoper woonhuisje of weefwinkelFabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
CONRADI, ALBERT JAKOBShet eerste verkochte perceel in deze akte, van Albertus Jacobus Conradinaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandikoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
BROUWER, JAN Jan Brouwerpredikant (doopsgezind)verkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, LUCAS Lucas IJsbrandi, mede voor zichkoopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, JOHANNA Johanna Geertruid IJsbrandiverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKSde overige erfgenamen van wijlen Sipke Dirks IJsbrandiverkoper Fabrieksstraat WZ180426747r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Fabrieksstraat WZ180426747r
KLOPPENBURG, ANTJE Anna Cloppenburg, absente meerderjarige jonge dochterverkoper van 1/3 Fabrieksstraat WZ180426747r
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u.turfdragerkoper kamerFabrieksstraat WZ1675240209v
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u.turfdragerkoper kamerFabrieksstraat WZ1675240209v
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u.turfdragerkoper kamerFabrieksstraat WZ1675240209v
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphronverpachter grond Fabrieksstraat WZ1675240209v
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphronverpachter grond Fabrieksstraat WZ1675240209v
, PIETERde kamer van Pyter Molentienaastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1675240209v
WILLEMS, RINTJE Rintie Willems , c.u.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
WILLEMS, RINTJE Rintie Willems , c.u.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q.verkoper Fabrieksstraat WZ1675240209v
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstrabouwmeester (stads -)koper huis en weefwinkel voor vier getouwenFabrieksstraat1762255147r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk ter secretarie (gezworen -)koper Fabrieksstraat1762255147r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat1762255147r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat1762255147r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1762255147r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat1762255147r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks* naastligger ten westen Fabrieksstraat1762255147r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks* naastligger ten westen Fabrieksstraat1762255147r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks* naastligger ten noorden Fabrieksstraat1762255147r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks* naastligger ten noorden Fabrieksstraat1762255147r
PIETERS, REGINA Regina Pieters , voor haar kindverkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
PIETERS, REGINA Regina Pieters , voor haar kindverkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
HARMENS, WARNERwijlen Warner Harmens verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
HARMENS, WARNERwijlen Warner Harmens verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscherbontfabrikantverkoper q.q. Fabrieksstraat1762255147r
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks slager (spek-)verkoper q.q. Fabrieksstraat1762255147r
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks slager (spek-)verkoper q.q. Fabrieksstraat1762255147r
DIRKS, TEUNIS Teunis Dirks slager (spek-)verkoper q.q. Fabrieksstraat1762255147r
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerryts verkoper van 1/2 Fabrieksstraat1762255147r
JOUKES, SIMKJEwijlen Simpkje Joukes erflater Fabrieksstraat1762255147r
JOUKES, SIMKJEwijlen Simpkje Joukes erflater Fabrieksstraat1762255147r
HENDRIKS, FREERKwijlen Freerk Hendriks erflater Fabrieksstraat1762255147r
HENDRIKS, FREERKwijlen Freerk Hendriks erflater Fabrieksstraat1762255147r
BOEKES, JAN Jan Beuckes van Ieverenkoper kamerFabrieksstraat WZ1619230184r
BOEKES, JAN Jan Beuckes van Ieverenkoper kamerFabrieksstraat WZ1619230184r
JANS, ANTJE Anna Jans koper Fabrieksstraat WZ1619230184r
JANS, ANTJE Anna Jans koper Fabrieksstraat WZ1619230184r
IENTES, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ1619230184r
IENTES, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ1619230184r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1619230184r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1619230184r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1619230184r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1619230184r
OS, KORNELIS Cornelis Osnaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1619230184r
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
DOUWES, KLAAS Claes Douues verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
ARJENS, TRIJNTJE Trijnke Aryans verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
ARJENS, TRIJNTJE Trijnke Aryans verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
ARJENS, TRIJNTJE Trijnke Aryans verkoper Fabrieksstraat WZ1619230184r
, HANS Hans Scheuen?koper kamer (militerende op het schip van Tyaerdt Tyebbes)Fabrieksstraat WZ159822897r
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ159822897r
JANS, Magnes Jans koper Fabrieksstraat WZ159822897r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ159822897r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ159822897r
JOCHEMS, Ryourdt Jochums naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ159822897r
JOCHEMS, Ryourdt Jochums naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ159822897r
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ159822897r
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ159822897r
KRIJNS, MARTEN Marten Crijns naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ159822897r
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ159822897r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmankoper huis en weefwinkelFabrieksstraat WZ177725957r
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat WZ177725957r
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat WZ177725957r
KLASES, KLAAS Claas Claasen , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat WZ177725957r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ177725957r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ177725957r
, Coopke naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ177725957r
, Coopke naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ177725957r
MENALDA, JAN Jan Menaldaverkoper Fabrieksstraat WZ177725957r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat WZ177725957r
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamerFabrieksstraat WZ1622230299r
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamerFabrieksstraat WZ1622230299r
DOUWES, KLAAS Claes Douues koper kamerFabrieksstraat WZ1622230299r
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Arians koper Fabrieksstraat WZ1622230299r
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Arians koper Fabrieksstraat WZ1622230299r
ARJENS, TRIJNTJE Trijn Arians koper Fabrieksstraat WZ1622230299r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1622230299r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1622230299r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Fabrieksstraat WZ1622230299r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1622230299r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ1622230299r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1622230299r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1622230299r
SCHAREN, JAN Jan van Schaerennaastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ1622230299r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ1622230299r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ1622230299r
, Oratio Provanakoper kamer met de grond waar hij op staat, en de plaats daar aanFabrieksstraat WZ1598228115r
SALICETH, CATHARINA Catalina Salizeliskoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
JANS, AREND Aernt Jansen naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ1598228115r
JANS, AREND Aernt Jansen naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JAN Jan Diercx oppermannaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JAN Jan Diercx oppermannaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JAN Jan Diercx oppermannaastligger ten westen Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JANmr. Jan Diercx verkoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JANmr. Jan Diercx verkoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
DIRKS, JANmr. Jan Diercx verkoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
GERRITS, TIETJE Tidt Gerryts verkoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
GERRITS, TIETJE Tidt Gerryts verkoper Fabrieksstraat WZ1598228115r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zusterkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat OZ1676240227v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zusterkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat OZ1676240227v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransens , en zijn zusterkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat OZ1676240227v
GERRITS, LUITJEN Luytien Gerryts putgravergeniaarde koper Fabrieksstraat OZ1676240227v
GERRITS, LUITJEN Luytien Gerryts putgravergeniaarde koper Fabrieksstraat OZ1676240227v
BREDA, THOMAS de kamer van Thomas Bredaenaastligger ten westen Fabrieksstraat OZ1676240227v
JANS, MINNEde kamer van Minne Jansen naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ1676240227v
JANS, MINNEde kamer van Minne Jansen naastligger ten westen Fabrieksstraat OZ1676240227v
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknechtverkoper Fabrieksstraat OZ1676240227v
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknechtverkoper Fabrieksstraat OZ1676240227v
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes brouwersknechtverkoper Fabrieksstraat OZ1676240227v
RUT, ISAAK Ysak van Ruthkoper hof met kamer of zomerhuisFabrieksstraat 21766256185v
STEIN, CHRISTINA Christina Philippina Charlotte Steinskoper Fabrieksstraat 21766256185v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur (oud -)verpachter grond Fabrieksstraat 21766256185v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschutfabrikant (oud -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21766256185v
SLOTERDIJK, S. de weduwe van wijlen S. Sloterdijknaastligger ten westen Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, STIJNTJE GERRITSmeerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, STIJNTJE GERRITSmeerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Fabrieksstraat 21766256185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Fabrieksstraat 21766256185v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Fabrieksstraat 21766256185v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Fabrieksstraat 21766256185v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper hof met kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21731247376v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmankoper hof met kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21731247376v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Fabrieksstraat 21731247376v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 21731247376v
, KOERT Coert van Hattingenkoper kamerFabrieksstraat 2159722842r
JANS, FROUKJE Froucke Jans koper Fabrieksstraat 2159722842r
JANS, FROUKJE Froucke Jans koper Fabrieksstraat 2159722842r
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2159722842r
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2159722842r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Fabrieksstraat 2159722842r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers verkoper Fabrieksstraat 2159722842r
ROBERTS, JANKE Jantyen Roberts verkoper Fabrieksstraat 2159722842r
ROBERTS, JANKE Jantyen Roberts verkoper Fabrieksstraat 2159722842r
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramerkoper provisioneel 1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieelFabrieksstraat 216712405ra
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramerkoper provisioneel 1/2 kamer en hof daarachter met bomen, planten en prieelFabrieksstraat 216712405ra
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 216712405ra
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 216712405ra
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, KORNELIShet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, KORNELIShet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 216712405ra
EGBERTS, KORNELIShet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 216712405ra
LOLLES, FOKJE Fockjen Lolles verkoper Fabrieksstraat 216712405ra
LOLLES, FOKJE Fockjen Lolles verkoper Fabrieksstraat 216712405ra
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramerkoper 1/2 kamer met groot voorhuis en een hofFabrieksstraat 2167124039v
JANS, SIEMEN Symmen Jansen dekenkramerkoper 1/2 kamer met groot voorhuis en een hofFabrieksstraat 2167124039v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2167124039v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2167124039v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2167124039v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Fabrieksstraat 2167124039v
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Fabrieksstraat 2167124039v
LAAN, SIKKE Sikko van Laankoopmankoper van 1/2 hof met vruchtdragende bomen, en kamer of zomerhuisFabrieksstraat 2179726539r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierebode (gerechts-)koper van 1/2 Fabrieksstraat 2179726539r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2179726539r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2179726539r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2179726539r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2179726539r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2179726539r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2179726539r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthverkoper Fabrieksstraat 2179726539r
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u.blauwververkoper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21711245148v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u.blauwververkoper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21711245148v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes , c.u.blauwververkoper hof met vruchtbomen, kamer en zomerhuisFabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 21711245148v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 21711245148v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 21711245148v
ARENDS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 21711245148v
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 21711245148v
JANS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Jansen koperslagerverkoper Fabrieksstraat 21711245148v
JANS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Jansen koperslagerverkoper Fabrieksstraat 21711245148v
VEEN, JAN Jan L. van der Veenkoopmankoper hof met tuinkamerFabrieksstraat 2180426753r
VEEN, JAN Jan L. van der Veenkoopmanhuurder Fabrieksstraat 2180426753r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuiningaverpachter grond Fabrieksstraat 2180426753r
ARENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2180426753r
ARENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2180426753r
ARENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Arends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 2180426753r
LOLKES, OEDSde erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2180426753r
LOLKES, OEDSde erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2180426753r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2180426753r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2180426753r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Fabrieksstraat 2180426753r
LAAN, SIKKE THOMASwijlen Sikke Thomas van Laanverkoper Fabrieksstraat 2180426753r
LAAN, SIKKE THOMASwijlen Sikke Thomas van Laanverkoper Fabrieksstraat 2180426753r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthijkmeester Admiraliteitkoper door niaar hof en tuinhuisFabrieksstraat 4178326116r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Fabrieksstraat 4178326116r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjergeniaarde koper Fabrieksstraat 4178326116r
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4178326116r
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4178326116r
BERENDS, EVERT Evert Berends naastligger ten oosten Fabrieksstraat 4178326116r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4178326116r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4178326116r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4178326116r
RUT, ISAAK Isaac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 4178326116r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuyperverkoper Fabrieksstraat 4178326116r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menaldakoopmanverkoper Fabrieksstraat 4178326116r
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsmakoper hof met zomerhuisFabrieksstraat 41778259127v
FREERKS, WIEBE Wybe Fredriks Lemsmakoper hof met zomerhuisFabrieksstraat 41778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldahuurder Fabrieksstraat 41778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldahuurder Fabrieksstraat 41778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldahuurder Fabrieksstraat 41778259127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 41778259127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 41778259127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 41778259127v
RUT, ISAAK Isak van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 41778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldakoopmanverkoper Fabrieksstraat 41778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldakoopmanverkoper Fabrieksstraat 41778259127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menaldakoopmanverkoper Fabrieksstraat 41778259127v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmankoper hof met deftige vrugtbomen en soomerhuisFabrieksstraat 4177225861r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4177225861r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4177225861r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4177225861r
GELINDE, JARICH Jarig Gelindakoopmanverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4177225861r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 4177225861r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, GERRIT Gerryt Stijlkoopmanverkoper van 1/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, ANTJE Antje Stijlverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 4177225861r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, GEERTJE JELLESwijlen Geertje Jelles Stijlerflater Fabrieksstraat 4177225861r
STIJL, GEERTJE JELLESwijlen Geertje Jelles Stijlerflater Fabrieksstraat 4177225861r
DOUWES, HERBERT Harpert Douwes , c.u.koper huisFabrieksstraat 6168424241v
DOUWES, HERBERT Harpert Douwes , c.u.koper huisFabrieksstraat 6168424241v
DOUWES, HERBERT Harpert Douwes , c.u.koper huisFabrieksstraat 6168424241v
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensmaverpachter grond Fabrieksstraat 6168424241v
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensmaverpachter grond Fabrieksstraat 6168424241v
ANDRIES, WILLEMde tuin van Willem Andries naastligger ten westen Fabrieksstraat 6168424241v
ANDRIES, WILLEMde tuin van Willem Andries naastligger ten westen Fabrieksstraat 6168424241v
ANDRIES, WILLEMde tuin van Willem Andries naastligger ten westen Fabrieksstraat 6168424241v
JANS, SIEMENde tuin van de kamer van Symen Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6168424241v
JANS, SIEMENde tuin van de kamer van Symen Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6168424241v
TIETES, TRIJNTJE Trijntie Tyttes , voor zich en haar kinderenverkoper Fabrieksstraat 6168424241v
TIETES, TRIJNTJE Trijntie Tyttes , voor zich en haar kinderenverkoper Fabrieksstraat 6168424241v
HECTORS, ADAMwijlen Adam Hector verkoper Fabrieksstraat 6168424241v
HECTORS, ADAMwijlen Adam Hector verkoper Fabrieksstraat 6168424241v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis en weefwinkel voor vijf getouwenFabrieksstraat 61733248185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis en weefwinkel voor vijf getouwenFabrieksstraat 61733248185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschutkoopman en fabrikantkoper huis en weefwinkel voor vijf getouwenFabrieksstraat 61733248185v
HUIGS, DIRKde tuin van Dirk Huigens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 61733248185v
HUIGS, DIRKde tuin van Dirk Huigens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 61733248185v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 61733248185v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 61733248185v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis voormalig eigenaar Fabrieksstraat 61733248185v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Bloklijnslager (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Tuenis Bloklijnslager (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 61733248185v
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts koper huisFabrieksstraat 6168424259r
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts koper huisFabrieksstraat 6168424259r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Fabrieksstraat 6168424259r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Fabrieksstraat 6168424259r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Fabrieksstraat 6168424259r
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensmaverpachter grond Fabrieksstraat 6168424259r
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van wijlen Ewout Jetses Steensmaverpachter grond Fabrieksstraat 6168424259r
WIT, WILLEM ANDRIESde tuin van Willem Andries de Witnaastligger ten westen Fabrieksstraat 6168424259r
WIT, WILLEM ANDRIESde tuin van Willem Andries de Witnaastligger ten westen Fabrieksstraat 6168424259r
WIT, WILLEM ANDRIESde tuin van Willem Andries de Witnaastligger ten westen Fabrieksstraat 6168424259r
JANS, SIEMENde hof van Symen Jansen dekenkramernaastligger ten noorden Fabrieksstraat 6168424259r
JANS, SIEMENde hof van Symen Jansen dekenkramernaastligger ten noorden Fabrieksstraat 6168424259r
DOUWES, HERBERTwijlen Harpert Douwes verkoper Fabrieksstraat 6168424259r
DOUWES, HERBERTwijlen Harpert Douwes verkoper Fabrieksstraat 6168424259r
DOUWES, HERBERTwijlen Harpert Douwes verkoper Fabrieksstraat 6168424259r
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper Fabrieksstraat 6168424259r
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper Fabrieksstraat 6168424259r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.wever (mr. linnen-)koper huisFabrieksstraat 6170924597r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.wever (mr. linnen-)koper huisFabrieksstraat 6170924597r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.wever (mr. linnen-)koper huisFabrieksstraat 6170924597r
WIELINGA, IEPE Ype Wielinganaastligger ten westen Fabrieksstraat 6170924597r
JANS, SIEMENde hof van Simon Jansen koperslagernaastligger ten noorden Fabrieksstraat 6170924597r
JANS, SIEMENde hof van Simon Jansen koperslagernaastligger ten noorden Fabrieksstraat 6170924597r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen kistmaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 6170924597r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen kistmaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 6170924597r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen kistmaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 6170924597r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baskebrouwer (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6170924597r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baskebrouwer (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6170924597r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baskebrouwer (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6170924597r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkel met 4 getouwenFabrieksstraat 61779259177r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkel met 4 getouwenFabrieksstraat 61779259177r
HENDRIKS, BERENDde weduwe van wijlen Beernd Hendriks huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61779259177r
HENDRIKS, BERENDde weduwe van wijlen Beernd Hendriks huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61779259177r
FREERKS, WIEBE Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 61779259177r
FREERKS, WIEBE Wybe Freerks naastligger ten westen Fabrieksstraat 61779259177r
RUT, ISAAK Isac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 61779259177r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopmanverkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
GOSSES, JANKE Jantje Gosses verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
GOSSES, JANKE Jantje Gosses verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
GERRITS, EELKEwijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
GERRITS, EELKEwijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
ARJENS, BOTE Bote Arjens verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
ARJENS, BOTE Bote Arjens verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
ARJENS, BOTE Bote Arjens verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 61779259177r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 61783261120r
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61783261120r
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61783261120r
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u.huurder (p.j.)Fabrieksstraat 61783261120r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruthnaastligger ten westen Fabrieksstraat 61783261120r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruthnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 61783261120r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 61783261120r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177225865r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koper Fabrieksstraat 6177225865r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koper Fabrieksstraat 6177225865r
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6177225865r
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6177225865r
HENDRIKS, BEREND Beerndt Hendriks , c.u.huurder Fabrieksstraat 6177225865r
HENDRIKS, BEREND Beerndt Hendriks , c.u.huurder Fabrieksstraat 6177225865r
MENALDA, POPPE IEKESde tuin van Poppe Ekes Menaldanaastligger ten westen Fabrieksstraat 6177225865r
MENALDA, POPPE IEKESde tuin van Poppe Ekes Menaldanaastligger ten westen Fabrieksstraat 6177225865r
MENALDA, POPPE IEKESde tuin van Poppe Ekes Menaldanaastligger ten westen Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschutverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6177225865r
GELINDE, JARICH Jarig Gelindakoopmanverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6177225865r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 6177225865r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Janzen IJsenbeekkoopmanverkoper Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, GERRIT Gerryt Stijlkoopmanverkoper van 1/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, ANTJE Antje Stijlverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, GIJSBERT wijlen Gijsberth Wildschutkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmanverkoper van 1/3 van 4/5 Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 6177225865r
WILDSCHUT, EELKE DIRKSwijlen Eelke Durks Wildschutkoopmanerflater Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, GEERTJE JELLESwijlen Geertje Jelles Stijlerflater Fabrieksstraat 6177225865r
STIJL, GEERTJE JELLESwijlen Geertje Jelles Stijlerflater Fabrieksstraat 6177225865r
ARJENS, BOTE Boote Arjens koper 1/3 huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177325882r
ARJENS, BOTE Boote Arjens koper 1/3 huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177325882r
ARJENS, BOTE Boote Arjens koper 1/3 huis en weefwinkelFabrieksstraat 6177325882r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 6177325882r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorstchirurgijn (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 6177325882r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat 81799265174r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat 81799265174r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.)Fabrieksstraat 81799265174r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.)Fabrieksstraat 81799265174r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 81799265174r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 81799265174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 81799265174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 81799265174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten westen Fabrieksstraat 81799265174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 81799265174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 81799265174r
DOUWES, WIEBE Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 81799265174r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat 81799265174r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat 81799265174r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Fabrieksstraat 81799265174r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkerverkoper Fabrieksstraat 81799265174r
, JAN Jan Hendrik Gastrikbottelier (lands -)koper huisFabrieksstraat 8181026942r
, JAN Jan Hendrik Gastrikbottelier (lands -)huurder Fabrieksstraat 8181026942r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8181026942r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8181026942r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8181026942r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8181026942r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelverkoper Fabrieksstraat 8181026942r
JANS, FRANS Frans Janzen wever (bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 141784261205r
JANS, FRANS Frans Janzen wever (bont-)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 141784261205r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 141784261205r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 141784261205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat 141784261205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat 141784261205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 141784261205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 141784261205r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Fabrieksstraat 141784261205r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever en tichelaar (bont-)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat 161758254134r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever en tichelaar (bont-)koper woning en weefwinkelFabrieksstraat 161758254134r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u.timmermannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 161758254134r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes , n.u.timmermannaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 161758254134r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat 161758254134r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten westen Fabrieksstraat 161758254134r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 161758254134r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Hendriks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 161758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
LOHMAN, MELCHERT Melgert Lomanswever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendriks verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
HENDRIKS, HARMENwijlen Harmen Hendriks verkoper Fabrieksstraat 161758254134r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotariskoper woning en weefwinkelFabrieksstraat 181766256216r
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.huurder (p.w.)Fabrieksstraat 181766256216r
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.huurder (p.w.)Fabrieksstraat 181766256216r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181766256216r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181766256216r
GERRITS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 181766256216r
GERRITS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 181766256216r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181766256216r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181766256216r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Fabrieksstraat 181766256216r
HENDRIKS, LIJSBET Lijbert Hendriks verkoper Fabrieksstraat 181766256216r
HENDRIKS, LIJSBET Lijbert Hendriks verkoper Fabrieksstraat 181766256216r
JANS, BEREND Beernd Jans koper woning en weefwinkelFabrieksstraat 18176425638v
JANS, BEREND Beernd Jans koper woning en weefwinkelFabrieksstraat 18176425638v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks koper Fabrieksstraat 18176425638v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks koper Fabrieksstraat 18176425638v
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.wever (bont-)huurder (p.w.)Fabrieksstraat 18176425638v
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.wever (bont-)huurder (p.w.)Fabrieksstraat 18176425638v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18176425638v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18176425638v
GERRITS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18176425638v
GERRITS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18176425638v
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18176425638v
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18176425638v
GERBENS, PIETERburgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
GERBENS, PIETERburgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 18176425638v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 18176425638v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat 181796264327v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huisFabrieksstraat 181796264327v
HILLES, HARMEN Harmen Hilles , c.u.bewoner Fabrieksstraat 181796264327v
HILLES, HARMEN Harmen Hilles , c.u.bewoner Fabrieksstraat 181796264327v
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes wederhuurder Fabrieksstraat 181796264327v
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes wederhuurder Fabrieksstraat 181796264327v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 181796264327v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181796264327v
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 181796264327v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/2 Fabrieksstraat 181796264327v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Fabrieksstraat 181796264327v
, HARMKE Harmana Brielverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
VOS, JAN Jan Vosverkoper van 1/4 Fabrieksstraat 181796264327v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisFabrieksstraat 18177725943v
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisFabrieksstraat 18177725943v
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.huurder Fabrieksstraat 18177725943v
HENDRIKS, STEFFEN Steffen Hendriks , c.u.huurder Fabrieksstraat 18177725943v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18177725943v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 18177725943v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18177725943v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten westen Fabrieksstraat 18177725943v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18177725943v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 18177725943v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesmaverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsennotarisverkoper Fabrieksstraat 18177725943v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisFabrieksstraat 1817812609r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 1817812609r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 1817812609r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1817812609r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1817812609r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten westen Fabrieksstraat 1817812609r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten westen Fabrieksstraat 1817812609r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1817812609r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1817812609r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Fabrieksstraat 1817812609r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Fabrieksstraat 1817812609r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper huisFabrieksstraat 201794264233r
SAS, JOHANNES wijlen Johannes Saskleermaker (mr. -)bewoner Fabrieksstraat 201794264233r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 201794264233r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 201794264233r
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 201794264233r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschilder en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201794264233r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wiebingakoper huisFabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAStuin en zomerhuis van Claas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 201796264332v
BOLMAN, ALBERT Albert Bollemankoper door niaar huisFabrieksstraat 20178926369v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmangeniaarde koper Fabrieksstraat 20178926369v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmangeniaarde koper Fabrieksstraat 20178926369v
, LIEUWE Lieuwe ?huurder Fabrieksstraat 20178926369v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20178926369v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 20178926369v
JANS, KLAASde tuin van Klaas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20178926369v
JANS, KLAASde tuin van Klaas Jans naastligger ten westen Fabrieksstraat 20178926369v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat 20178926369v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat 20178926369v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 201786262122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 201786262122v
ZOUTMAN, JAN Jan Zoutman, c.u.huurder Fabrieksstraat 201786262122v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 201786262122v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 201786262122v
BEVA, EVERT de weduwe van wijlen Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 201786262122v
BOLMAN, de weduwe van wijlen Bolmannaastligger ten noorden Fabrieksstraat 201786262122v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 201786262122v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Fabrieksstraat 22170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Fabrieksstraat 22170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat 22170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat 22170824573v
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstraverkoper Fabrieksstraat 22170824573v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstraverkoper Fabrieksstraat 22170824573v
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstraverkoper Fabrieksstraat 22170824573v
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamersFabrieksstraat 221695243138r
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamersFabrieksstraat 221695243138r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters schipper (wijd-)koper Fabrieksstraat 221695243138r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters schipper (wijd-)koper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat 221695243138r
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat 221695243138r
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat 221695243138r
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennemaverkoper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, BOTJEwijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat 221695243138r
WIEBES, BOTJEwijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat 221695243138r
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Fabrieksstraat 221695243138r
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Fabrieksstraat 221695243138r
MARNSTRA, MINNE JANSwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstraerflater Fabrieksstraat 221695243138r
MARNSTRA, MINNE JANSwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstraerflater Fabrieksstraat 221695243138r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u.wever (bont-)koper kamer en weverij onder één dakFabrieksstraat 221715245247v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u.wever (bont-)koper kamer en weverij onder één dakFabrieksstraat 221715245247v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.huurder Fabrieksstraat 221715245247v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.huurder Fabrieksstraat 221715245247v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 221715245247v
FRANSES, SIEMENde erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 221715245247v
FRANSES, SIEMENde erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 221715245247v
FRANSES, SIEMENde erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 221715245247v
LAQUART, vroedsman Laquartnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 221715245247v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumaverkoper q.q. Fabrieksstraat 221715245247v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumaverkoper q.q. Fabrieksstraat 221715245247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Fabrieksstraat 221715245247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Fabrieksstraat 221715245247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Fabrieksstraat 221715245247v
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNESde crediteuren van Trijntie Minnes Marnstraverkoper Fabrieksstraat 221715245247v
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNESde crediteuren van Trijntie Minnes Marnstraverkoper Fabrieksstraat 221715245247v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat 221715245247v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat 221715245247v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Fabrieksstraat 24170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.koper van 1/3 1/3 huis en kamers ([voor de twee percelen in deze akte])Fabrieksstraat 24170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat 24170824573v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.eigenaar van 2/3 Fabrieksstraat 24170824573v
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstraverkoper Fabrieksstraat 24170824573v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstraverkoper Fabrieksstraat 24170824573v
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstraverkoper Fabrieksstraat 24170824573v
JANS, MINNE Minne Janzen koper provisioneel 1/2 van 2 kamers onder 1 dakFabrieksstraat 2416612388va
JANS, MINNE Minne Janzen koper provisioneel 1/2 van 2 kamers onder 1 dakFabrieksstraat 2416612388va
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat 2416612388va
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallings koper provisioneel Fabrieksstraat 2416612388va
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat 2416612388va
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder Fabrieksstraat 2416612388va
, JAKOB Jacob stoelmatterhuurder Fabrieksstraat 2416612388va
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2416612388va
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2416612388va
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van wijlen Frans Symens naastligger ten westen Fabrieksstraat 2416612388va
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van wijlen Frans Symens naastligger ten westen Fabrieksstraat 2416612388va
, de kamers van de hopman Wiijngaardennaastligger ten noorden Fabrieksstraat 2416612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Fabrieksstraat 2416612388va
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Fabrieksstraat 2416612388va
JANS, MINNE Minne Jansen koper 1/2 van twee kamers onder 1 dakFabrieksstraat 24166123880v
JANS, MINNE Minne Jansen koper 1/2 van twee kamers onder 1 dakFabrieksstraat 24166123880v
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Fabrieksstraat 24166123880v
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Fabrieksstraat 24166123880v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Fabrieksstraat 24166123880v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Fabrieksstraat 24166123880v
, JAKOB Jacob stoelmatterhuurder van 1 kamer Fabrieksstraat 24166123880v
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24166123880v
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 24166123880v
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van wijlen Frans Symons naastligger ten westen Fabrieksstraat 24166123880v
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van wijlen Frans Symons naastligger ten westen Fabrieksstraat 24166123880v
WIJNGAARDEN, de kamers van hopman Wijngaardennaastligger ten noorden Fabrieksstraat 24166123880v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Fabrieksstraat 24166123880v
REEN, Maria Rheenverkoper Fabrieksstraat 24166123880v
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamersFabrieksstraat 241695243138r
MINNES, TRIJNTJE Trijntie Minnes koper 1/3 van 2 kamersFabrieksstraat 241695243138r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters schipper (wijd-)koper Fabrieksstraat 241695243138r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters schipper (wijd-)koper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, Gerlautie Wybes verkoper Fabrieksstraat 241695243138r
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat 241695243138r
LIEUWES, DIRKwijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, PIETER Pyter Wybes schipperverkoper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Fabrieksstraat 241695243138r
ENNEMA, ANTONIUS wijlen Antonius Ennemaverkoper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, TJEERD Tjeerd Wybes verkoper Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, BOTJEwijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat 241695243138r
WIEBES, BOTJEwijlen Botie Wybes erflater Fabrieksstraat 241695243138r
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Fabrieksstraat 241695243138r
MARNSTRA, JAN MINNESwijlen Jan Minnes Marnstracontrarolleurerflater Fabrieksstraat 241695243138r
MARNSTRA, MINNE JANSwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstraerflater Fabrieksstraat 241695243138r
MARNSTRA, MINNE JANSwijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstraerflater Fabrieksstraat 241695243138r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u.wever (bont-)koper kamer en weverij onder één dakFabrieksstraat 241715245247v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u.wever (bont-)koper kamer en weverij onder één dakFabrieksstraat 241715245247v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.huurder Fabrieksstraat 241715245247v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.huurder Fabrieksstraat 241715245247v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 241715245247v
FRANSES, SIEMENde erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 241715245247v
FRANSES, SIEMENde erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 241715245247v
FRANSES, SIEMENde erfgenamen c.soc. van wijlen Simen Fransen naastligger ten westen Fabrieksstraat 241715245247v
LAQUART, vroedsman Laquartnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 241715245247v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumaverkoper q.q. Fabrieksstraat 241715245247v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumaverkoper q.q. Fabrieksstraat 241715245247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Fabrieksstraat 241715245247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Fabrieksstraat 241715245247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Fabrieksstraat 241715245247v
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNESde crediteuren van Trijntie Minnes Marnstraverkoper Fabrieksstraat 241715245247v
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNESde crediteuren van Trijntie Minnes Marnstraverkoper Fabrieksstraat 241715245247v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat 241715245247v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Fabrieksstraat 241715245247v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelFabrieksstraat 241762255125v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelFabrieksstraat 241762255125v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Fabrieksstraat 241762255125v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Fabrieksstraat 241762255125v
TIJSES, AREND Arent Tijssen wever (bont-)huurder (p.j.)Fabrieksstraat 241762255125v
TIJSES, AREND Arent Tijssen wever (bont-)huurder (p.j.)Fabrieksstraat 241762255125v
HEIMANS, vroedsman Heimans naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 241762255125v
HEIMANS, vroedsman Heimans naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 241762255125v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten westen Fabrieksstraat 241762255125v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 241762255125v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 241762255125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds wever (bont-)verkoper Fabrieksstraat 241762255125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds wever (bont-)verkoper Fabrieksstraat 241762255125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds wever (bont-)verkoper Fabrieksstraat 241762255125v
HENDRIKS, BERENDwijlen Beernd Hendriks erflater Fabrieksstraat 241762255125v
HENDRIKS, BERENDwijlen Beernd Hendriks erflater Fabrieksstraat 241762255125v
HARMENS, ARJAANTJEwijlen Arjaantje Harmens erflater Fabrieksstraat 241762255125v
HARMENS, ARJAANTJEwijlen Arjaantje Harmens erflater Fabrieksstraat 241762255125v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper twee kamersFabrieksstraat 261682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 261682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 261682241227v
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 261682241227v
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 261682241227v
JASPERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 261682241227v
JASPERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 261682241227v
VERMEULEN, WILHELMINA wijlen Willemijntie Vermeulenverkoper Fabrieksstraat 261682241227v
HEIMANS, HEIMANvroedsman Heiman Heimans koper stallingFabrieksstraat 26174425154v
HEIMANS, HEIMANvroedsman Heiman Heimans koper stallingFabrieksstraat 26174425154v
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backerkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 26174425154v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 26174425154v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Cramerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 26174425154v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoopmankoper wagenhuis, stal en zomerhuisFabrieksstraat 261706244334v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoopmankoper wagenhuis, stal en zomerhuisFabrieksstraat 261706244334v
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 261706244334v
BRAAMS, de hof van Braamskoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 261706244334v
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s.verkoper Fabrieksstraat 261706244334v
STINSTRA, SIEMEN Simon Stinstramedicinae doctorkoper door niaar stalling, wagenhuis en zomerhuisFabrieksstraat 2617762596r
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter en tekenmeestergeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
, EKKE Ecco Friesmankoopmangeniaarde koper Fabrieksstraat 2617762596r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2617762596r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2617762596r
STINSTRA, S. S. Stinstramedicinae doctornaastligger ten westen (heeft recht om een wijnstok op de stalling te houden)Fabrieksstraat 2617762596r
JOHANNES, AGE Age Johannes , c.f.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2617762596r
JOHANNES, AGE Age Johannes , c.f.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 2617762596r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisverkoper Fabrieksstraat 2617762596r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper Fabrieksstraat 2617762596r
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimans verkoper Fabrieksstraat 2617762596r
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimans verkoper Fabrieksstraat 2617762596r
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansoniusverkoper Fabrieksstraat 2617762596r
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers , c.u.koper kamerFabrieksstraat 261667239102r
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers , c.u.koper kamerFabrieksstraat 261667239102r
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 261667239102r
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 261667239102r
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 261667239102r
WIJNGAARD, REINER JURJENSde voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Fabrieksstraat 261667239102r
WIJNGAARD, REINER JURJENSde voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Fabrieksstraat 261667239102r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 261667239102r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 261667239102r
, JAN Jan Aliffs verkoper Fabrieksstraat 261667239102r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper stal, wagenhuis en zomerhuisFabrieksstraat 261782260294v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmankoper stal, wagenhuis en zomerhuisFabrieksstraat 261782260294v
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstravoormalig gebruiker Fabrieksstraat 261782260294v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 261782260294v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 261782260294v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 261782260294v
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 261782260294v
STINSTRA, JOHANNES Joannis Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 261782260294v
STINSTRA, S. wijlen S. Stinstramedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 261782260294v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmankoper zomerhuis, hof en tuinFabrieksstraat 281802266159r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradihuurder Fabrieksstraat 281802266159r
FONTEIN, JAN Jan Fonteinnaastligger ten westen Fabrieksstraat 281802266159r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 281802266159r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Fabrieksstraat 281802266159r
DOUWES, WIEBEde weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281802266159r
DOUWES, WIEBEde weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281802266159r
DOUWES, WIEBEde weduwe van wijlen Wybe Douwes naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281802266159r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 281802266159r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 281802266159r
AUKES, SIJKEwijlen Sijke Aukes verkoper Fabrieksstraat 281802266159r
AUKES, SIJKEwijlen Sijke Aukes verkoper Fabrieksstraat 281802266159r
AUKES, SIJKEwijlen Sijke Aukes verkoper Fabrieksstraat 281802266159r
BRAAM, ANTJE juffrouw Anna Braamkoper hof met zomer- of woonhuisFabrieksstraat 28tuin1763255249r
STINSTRA, SIEMEN de heer dr. Simon Stinstramedicinae doctorkoper Fabrieksstraat 28tuin1763255249r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 28tuin1763255249r
GERRITS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Gerryts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin1763255249r
GERRITS, HARMENde weduwe van wijlen Harmen Gerryts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin1763255249r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 28tuin1763255249r
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyerverkoper Fabrieksstraat 28tuin1763255249r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Fabrieksstraat 28tuin1763255249r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertkoper hof en zomerhuisFabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertkoper hof en zomerhuisFabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241204r
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachtenverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper Fabrieksstraat 281682241204r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper twee kamersFabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281682241227v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 281682241227v
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241227v
JANS, MINNEburgerhopman Minne Jansen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 281682241227v
JASPERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 281682241227v
JASPERS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Jaspers verkoper Fabrieksstraat 281682241227v
VERMEULEN, WILHELMINA wijlen Willemijntie Vermeulenverkoper Fabrieksstraat 281682241227v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoopmankoper wagenhuis, stal en zomerhuisFabrieksstraat 281706244334v
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoopmankoper wagenhuis, stal en zomerhuisFabrieksstraat 281706244334v
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 281706244334v
BRAAMS, de hof van Braamskoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 281706244334v
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s.verkoper Fabrieksstraat 281706244334v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 281786262121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huisFabrieksstraat 281786262121v
TETRODE, P. P. Tetrodeverpachter grond Fabrieksstraat 281786262121v
BEVA, EVERT de weduwe van wijlen Evert Bevanaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 281786262121v
BEVA, EVERT de weduwe van wijlen Evert Bevanaastligger ten westen Fabrieksstraat 281786262121v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281786262121v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten noorden Fabrieksstraat 281786262121v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
BAUKES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Fabrieksstraat 281786262121v
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers Sonhoven, c.u.koper kamerFabrieksstraat 281669239196r
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers Sonhoven, c.u.koper kamerFabrieksstraat 281669239196r
ALEFS, ORSELTJEjongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 281669239196r
ALEFS, ORSELTJEjongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 281669239196r
ALEFS, ORSELTJEjongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 281669239196r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper hof met zomerhuisFabrieksstraat 28tuin1762255167v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalkoper Fabrieksstraat 28tuin1762255167v
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmannaastligger ten westen Fabrieksstraat 28tuin1762255167v
BAKKER, DOEDE Doede Backerkoopmanverkoper Fabrieksstraat 28tuin1762255167v
STEENSMA, LIJSBET vrouw Elisabeth Steensmakoper kamerFabrieksstraat 281676240223v
STEENSMA, EWOUT wijlen burgemeester Ewout Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandkoper Fabrieksstraat 281676240223v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swermskoopmanverkoper Fabrieksstraat 281676240223v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swermskoopmanverkoper Fabrieksstraat 281676240223v
BEVA, EVERT Evert Bevabankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]koper tuin en zomerhuisFabrieksstraat 28tuin1782260296r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten oosten Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten oosten Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
BAKKER, WILLEM Willem Backernaastligger ten westen Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
STINSTRA, JOHANNES Joannes Stinstrapredikant (doopsgezind)verkoper q.q. Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstramedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 28tuin1782260296r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper nieuwe woning ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 32178126040v
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Langehuurder (p.j.)Fabrieksstraat 32178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 32178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 32178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 32178126040v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huisFabrieksstraat 321800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakkerkoper Fabrieksstraat 321800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakkerkoper Fabrieksstraat 321800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakkerkoper Fabrieksstraat 321800265255v
, GERRIT Gerryt Telgmanhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 321800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 321800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 321800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper nieuwe woning ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 34178126040v
PIJPER, BEREND de weduwe van wijlen Beernd Pijperhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 34178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 34178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 34178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 34178126040v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huisFabrieksstraat 341800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 341800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 341800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 341800265255v
ABEL, D. D. Abelhuurder (p.w.)Fabrieksstraat 341800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 341800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 341800265255v
MOLEN, ANNE HENDRIKSde oud gemeensman Anne Hendrix van der Molenkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat 34169224321v
MOLEN, ANNE HENDRIKSde oud gemeensman Anne Hendrix van der Molenkoper door niaar twee kamersFabrieksstraat 34169224321v
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesmageniaarde koper Fabrieksstraat 34169224321v
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesmageniaarde koper Fabrieksstraat 34169224321v
, THOMAS Thomas gleibakkerhuurder Fabrieksstraat 34169224321v
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molennaastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34169224321v
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molennaastligger ten westen Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Fabrieksstraat 34169224321v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34169224321v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34169224321v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater Fabrieksstraat 34169224321v
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Fabrieksstraat 34169224321v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Fabrieksstraat 34169224321v
IEBES, ALBERT Albert Ybs bakker (mr. -)koper huis met hofFabrieksstraat 341754253175r
IEBES, ALBERT Albert Ybs bakker (mr. -)koper huis met hofFabrieksstraat 341754253175r
DOEDES, SIEUWKE Sjieuke Doedes koper Fabrieksstraat 341754253175r
DOEDES, SIEUWKE Sjieuke Doedes koper Fabrieksstraat 341754253175r
DOEDES, SIEUWKE Sjieuke Doedes koper Fabrieksstraat 341754253175r
JANS, EVERT Evert Jansen , c.u. en c.s.huurder Fabrieksstraat 341754253175r
JANS, EVERT Evert Jansen , c.u. en c.s.huurder Fabrieksstraat 341754253175r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper q.q. Fabrieksstraat 341754253175r
WILLEMS, SWIER Swerus Willems verkoper Fabrieksstraat 341754253175r
WILLEMS, SWIER Swerus Willems verkoper Fabrieksstraat 341754253175r
NANNES, WILLEMwijlen Willem Nannings wever (mr. bont-)erflater Fabrieksstraat 341754253175r
NANNES, WILLEMwijlen Willem Nannings wever (mr. bont-)erflater Fabrieksstraat 341754253175r
WILLEMS, NANNE Nanne Willems wever (mr. -)koper stalling en tuintjeFabrieksstraat 341724246202v
WILLEMS, NANNE Nanne Willems wever (mr. -)koper stalling en tuintjeFabrieksstraat 341724246202v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 341724246202v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 341724246202v
FEITES, ANTJE Antie Feitels koper Fabrieksstraat 341724246202v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes , c.u.huurder (aan 1/2 en 1/2 aan kopers)Fabrieksstraat 341724246202v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes , c.u.huurder (aan 1/2 en 1/2 aan kopers)Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten oosten Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten oosten Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten oosten Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 341724246202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 341724246202v
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 341724246202v
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 341724246202v
ARENDS, JAN Jan Arents naastligger ten westen Fabrieksstraat 341724246202v
ZEILMAKER, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Seilmakernaastligger ten noorden Fabrieksstraat 341724246202v
MEULEN, ANNE huisman Anne van der Meulen, en ervenverkoper Fabrieksstraat 341724246202v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrakoper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte])Fabrieksstraat 36178126040v
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder (p.j.)Fabrieksstraat 36178126040v
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder (p.j.)Fabrieksstraat 36178126040v
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder (p.j.)Fabrieksstraat 36178126040v
RUITINGA, W. W. Ruitingaapothekernaastligger ten westen Fabrieksstraat 36178126040v
BOER, BEREND Beernt de Boer, e.a.naastligger ten noorden Fabrieksstraat 36178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitingaverkoper Fabrieksstraat 36178126040v
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgtimmerman (mr. -)koper huis en weefwinkelFabrieksstraat 361800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 361800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 361800265255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakkerkoper Fabrieksstraat 361800265255v
HILLES, BEREND Beernd Hilles huurder (p.j.)Fabrieksstraat 361800265255v
HILLES, BEREND Beernd Hilles huurder (p.j.)Fabrieksstraat 361800265255v
HILVERDA, Hilwerdabakkernaastligger ten westen Fabrieksstraat 361800265255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstrabakker en koopman (mr. -)verkoper Fabrieksstraat 361800265255v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens koemelkerkoper terrein van ca. 20 voetFortuinsteeg 11752252235v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens koemelkerkoper terrein van ca. 20 voetFortuinsteeg 11752252235v
HOMMES, GEERTJE Geertje Hommes koper Fortuinsteeg 11752252235v
HOMMES, GEERTJE Geertje Hommes koper Fortuinsteeg 11752252235v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens , c.u.koemelkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11752252235v
WIEBRENS, KLAAS Klaas Wybrens , c.u.koemelkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11752252235v
RUURDS, WILLEMmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkeliernaastligger ten noorden Fortuinsteeg 11752252235v
RUURDS, WILLEMmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkeliernaastligger ten noorden Fortuinsteeg 11752252235v
RUURDS, WILLEMmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelierverkoper Fortuinsteeg 11752252235v
RUURDS, WILLEMmeerderjarige vrijgezel Willem Ruirds winkelierverkoper Fortuinsteeg 11752252235v
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)koper huis met een vrije in- en uitgang in de BlindemansteegFortuinsteeg 11691242368r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)koper huis met een vrije in- en uitgang in de BlindemansteegFortuinsteeg 11691242368r
HOGENHUISEN, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruyrd Hogenhuysnaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11691242368r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11691242368r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11691242368r
WIGLEMA, TRIJNTJE Trijntje Wiglamaverkoper Fortuinsteeg 11691242368r
NIJHOLT, JOHANNES wijlen Joannis Nijholtverkoper Fortuinsteeg 11691242368r
MEYER, PIETER Pyter Meyerbierdragerkoper huisFortuinsteeg 11646235206r
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Fortuinsteeg 11646235206r
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Fortuinsteeg 11646235206r
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Fortuinsteeg 11646235206r
, TJALLINGde verkoper Tiallingh Siouues , c.u.naastligger ten oosten Fortuinsteeg 11646235206r
FRIESES, JARICHhet huis van Jarigh Fryeses naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11646235206r
FRIESES, JARICHhet huis van Jarigh Fryeses naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11646235206r
, TJALLING Tiallingh Siouues verkoper Fortuinsteeg 11646235206r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes verkoper Fortuinsteeg 11646235206r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes verkoper Fortuinsteeg 11646235206r
RUURDS, EVERTburgemeester Evert Ruierts koper huisFortuinsteeg 11664238211r
RUURDS, EVERTburgemeester Evert Ruierts koper huisFortuinsteeg 11664238211r
RUURDS, EVERT Evert Ruierts naastligger ten oosten Fortuinsteeg 11664238211r
RUURDS, EVERT Evert Ruierts naastligger ten oosten Fortuinsteeg 11664238211r
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburgh*naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11664238211r
VOSSENBERG, RIPPERT JAKOBS Rippert Jacobs Forsenburgh*naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11664238211r
MEIERTS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Meyer verkoper Fortuinsteeg 11664238211r
MEIERTS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Meyer verkoper Fortuinsteeg 11664238211r
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11620230253r
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11620230253r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Fortuinsteeg 11620230253r
GOVERTS, JAN Jan Goverts apothekerverkoper Fortuinsteeg 11620230253r
GOVERTS, JAN Jan Goverts apothekerverkoper Fortuinsteeg 11620230253r
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderenverkoper Fortuinsteeg 11620230253r
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderenverkoper Fortuinsteeg 11620230253r
IJSBRANDS, SIEMENwijlen Simon Isbrants verkoper Fortuinsteeg 11620230253r
IJSBRANDS, SIEMENwijlen Simon Isbrants verkoper Fortuinsteeg 11620230253r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopmankoper huisFortuinsteeg 1179726519v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopmankoper huisFortuinsteeg 1179726519v
VRIES, AALTJE Aaltje de Vrieskoper Fortuinsteeg 1179726519v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u.huurder (p.j.)Fortuinsteeg 1179726519v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u.huurder (p.j.)Fortuinsteeg 1179726519v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u.huurder (p.j.)Fortuinsteeg 1179726519v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten oosten Fortuinsteeg 1179726519v
JAKOBS, FRANSde koper Frans Jacobs , c.u.koopmannaastligger ten noorden Fortuinsteeg 1179726519v
JAKOBS, FRANSde koper Frans Jacobs , c.u.koopmannaastligger ten noorden Fortuinsteeg 1179726519v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopman in ijzerverkoper Fortuinsteeg 1179726519v
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakkerkoopman in ijzerverkoper Fortuinsteeg 1179726519v
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakkerverkoper Fortuinsteeg 1179726519v
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakkerverkoper Fortuinsteeg 1179726519v
MIEDEMA, REIN Rein Miedemastrandmeesterverkoper Fortuinsteeg 1179726519v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper schuur of dwarshuisFortuinsteeg 11635233164r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper schuur of dwarshuisFortuinsteeg 11635233164r
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues koper Fortuinsteeg 11635233164r
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues koper Fortuinsteeg 11635233164r
JANS, GRIETJE Griet Jans protesteert vanwege een hypotheek Fortuinsteeg 11635233164r
JANS, GRIETJE Griet Jans protesteert vanwege een hypotheek Fortuinsteeg 11635233164r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger Fortuinsteeg 11635233164r
ALEFS, JOHANNES Joannes Alephs naastligger ten oosten Fortuinsteeg 11635233164r
ALEFS, JOHANNES Joannes Alephs naastligger ten oosten Fortuinsteeg 11635233164r
ALEFS, JOHANNES Joannes Alephs naastligger ten oosten Fortuinsteeg 11635233164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u.naastligger ten westen Fortuinsteeg 11635233164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u.naastligger ten westen Fortuinsteeg 11635233164r
MEYER, GEERT JANSals bewoner Geert Janssen Meyer, c.u.naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11635233164r
MEYER, GEERT JANSals bewoner Geert Janssen Meyer, c.u.naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11635233164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyerverkoper Fortuinsteeg 11635233164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyerverkoper Fortuinsteeg 11635233164r
GIJSBERTS, ANTJE Antie Gijsbarts verkoper Fortuinsteeg 11635233164r
GIJSBERTS, ANTJE Antie Gijsbarts verkoper Fortuinsteeg 11635233164r
JANS, SJOERD Siuerd Jansen koper provisioneel huisFortuinsteeg 11621230264r
JANS, SJOERD Siuerd Jansen koper provisioneel huisFortuinsteeg 11621230264r
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11621230264r
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11621230264r
JELLES, FEITSE Fetse Jellis naastligger ten westen Fortuinsteeg 11621230264r
JELLES, FEITSE Fetse Jellis naastligger ten westen Fortuinsteeg 11621230264r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Fortuinsteeg 11621230264r
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Fejonis Nijholtnotariskoper huisFortuinsteeg 11672240102r
JOOSTES, HAANTJE Haentie Joostes , c.soc.huurder (p.j.)Fortuinsteeg 11672240102r
JOOSTES, HAANTJE Haentie Joostes , c.soc.huurder (p.j.)Fortuinsteeg 11672240102r
EVERTS, RUURDhet huis van Ruird Everts Hogenhuisnaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11672240102r
EVERTS, RUURDhet huis van Ruird Everts Hogenhuisnaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11672240102r
EVERTS, RUURDhet huis van Ruird Everts Hogenhuisnaastligger ten oosten Fortuinsteeg 11672240102r
JAKOBS, RIPPERTde weduwe van wijlen Rippert Jacobs Furssenborghnaastligger ten noorden Fortuinsteeg 11672240102r
JAKOBS, RIPPERTde weduwe van wijlen Rippert Jacobs Furssenborghnaastligger ten noorden Fortuinsteeg 11672240102r
EVERTS, RUURD Ruird Everts Hogenhuisverkoper Fortuinsteeg 11672240102r
EVERTS, RUURD Ruird Everts Hogenhuisverkoper Fortuinsteeg 11672240102r
EVERTS, RUURD Ruird Everts Hogenhuisverkoper Fortuinsteeg 11672240102r
SJOERDS, WIERD Wyerd Syoerds koper huisFortuinsteeg 11598228118r
SJOERDS, WIERD Wyerd Syoerds koper huisFortuinsteeg 11598228118r
, HANS Hans Ericx rentmeester van Harlingenprotesteert q.q. Fortuinsteeg 11598228118r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 11598228118r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Fortuinsteeg 11598228118r
LASES, LOLKE Lolke Laeses naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11598228118r
LASES, LOLKE Lolke Laeses naastligger ten noorden Fortuinsteeg 11598228118r
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts verkoper Fortuinsteeg 11598228118r
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts verkoper Fortuinsteeg 11598228118r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schipper (wijd-)koper hof, rondom van een hek voorzien, met een kamertje erinFortuinsteeg 21645235178r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schipper (wijd-)koper hof, rondom van een hek voorzien, met een kamertje erinFortuinsteeg 21645235178r
, HESTER Hester bargemargmaaksternaastligger ten oosten Fortuinsteeg 21645235178r
ALBERTS, JANde tuin van Jan Alberts naastligger ten westen Fortuinsteeg 21645235178r
ALBERTS, JANde tuin van Jan Alberts naastligger ten westen Fortuinsteeg 21645235178r
ALBERTS, JANde tuin van Jan Alberts naastligger ten westen Fortuinsteeg 21645235178r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Fortuinsteeg 21645235178r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomerenverkoper Fortuinsteeg 21645235178r
, TJALLING Tiallingh Siouuces koper huis en schuurFortuinsteeg 31641234126r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes koper Fortuinsteeg 31641234126r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes koper Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Gerrytsen naastligger ten oosten Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Gerrytsen naastligger ten oosten Fortuinsteeg 31641234126r
VRIES, JURJEN Jurien Friesnaastligger ten noorden Fortuinsteeg 31641234126r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums naastligger ten noorden Fortuinsteeg 31641234126r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums naastligger ten noorden Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerryts verkoper Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerryts verkoper Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRITwijlen Gerryt Gerritsen erflater Fortuinsteeg 31641234126r
GERRITS, GERRITwijlen Gerryt Gerritsen erflater Fortuinsteeg 31641234126r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ1605228476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de vier grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ1605228476r
RINSES, ANTJE Anneke Rintses koper Franekereind ZZ1605228476r
RINSES, ANTJE Anneke Rintses koper Franekereind ZZ1605228476r
, JANgrondpacht uit het huis van mr. Jan chirurgijneigenaar perceel Franekereind ZZ1605228476r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Louws , secretaris van Barradeelverkoper Franekereind ZZ1605228476r
LOUWS, TJEERD Tiaerdt Louws , secretaris van Barradeelverkoper Franekereind ZZ1605228476r
ROELOFS, JAN Jan Johannis Roeliffs koper kamerFranekereind NZ1613229161v
ROELOFS, JAN Jan Johannis Roeliffs koper kamerFranekereind NZ1613229161v
FRANSES, LIEFKE Lieff Franses koper Franekereind NZ1613229161v
FRANSES, LIEFKE Lieff Franses koper Franekereind NZ1613229161v
FRANSES, LIEFKE Lieff Franses koper Franekereind NZ1613229161v
REINS, BONSE Bonte Reyns naastligger ten oosten Franekereind NZ1613229161v
REINS, BONSE Bonte Reyns naastligger ten oosten Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, SIEBE Sibbe Euwes , c.u.naastligger ten westen Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, SIEBE Sibbe Euwes , c.u.naastligger ten westen Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, SIEBE Sibbe Euwes , c.u.naastligger ten westen Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, BONSE Bonte Euwes verkoper Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, BONSE Bonte Euwes verkoper Franekereind NZ1613229161v
EEUWES, BONSE Bonte Euwes verkoper Franekereind NZ1613229161v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepkes verkoper Franekereind NZ1613229161v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepkes verkoper Franekereind NZ1613229161v
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
JANS, SIEMENgrondpacht uit de hof van Symon Jansen eigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
JANS, SIEMENgrondpacht uit de hof van Symon Jansen eigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra
WIETSES, TJERK Tjerck Wytzis koper 1/2 kamerFranekereind159722816r
WIETSES, TJERK Tjerck Wytzis koper 1/2 kamerFranekereind159722816r
PIETERS, HEERKJE Heerck Pieters koper Franekereind159722816r
PIETERS, HEERKJE Heerck Pieters koper Franekereind159722816r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis huurder Franekereind159722816r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis huurder Franekereind159722816r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis huurder Franekereind159722816r
, TRIJNTJE Trijn kraambewaarsterprotesteert Franekereind159722816r
WARNERS, PIETER Pieter Warners naastligger ten zuiden Franekereind159722816r
WARNERS, PIETER Pieter Warners naastligger ten zuiden Franekereind159722816r
DOUWES, ALLE Alle Douwes naastligger ten noorden Franekereind159722816r
DOUWES, ALLE Alle Douwes naastligger ten noorden Franekereind159722816r
DOUWES, ALLE Alle Douwes naastligger ten noorden Franekereind159722816r
TJERKS, BOTE Boete Tjercx verkoper Franekereind159722816r
TJERKS, BOTE Boete Tjercx verkoper Franekereind159722816r
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
JANS, AUKE Aucke Jansen bakker (mr. -)koper provisioneel grondpacht van 1-00-00 cg ([voor de twaalf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes bakker (mr. -)koper provisioneel Franekereind ZZ168024125ra
JAKOBS, RIJKgrondpacht uit het huis van de kinderen van Rijck Jacobs papiermakereigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
JAKOBS, RIJKgrondpacht uit het huis van de kinderen van Rijck Jacobs papiermakereigenaar perceel Franekereind ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osinghverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulenverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
PIETERS, DIRKde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, AALTJEwijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulenverkoper Franekereind ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
JANS, JAN Jan Jansen smidverkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
KLASES, ANTJEde kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra
SIEBRENS, PIETERwijlen Piter Sybrens , provenier in het gasthuiserflater Franekereind ZZ168024125ra
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes bewoner Franekereind ZZ1603228378r
KLASES, PIETERhet huis van Pieter Claes naastligger ten westen Franekereind ZZ1603228378r
KLASES, PIETERhet huis van Pieter Claes naastligger ten westen Franekereind ZZ1603228378r
KLASES, PIETERhet huis van Pieter Claes naastligger ten westen Franekereind ZZ1603228378r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind ZZ1603228378r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ1603228378r
SIPKES, TEEKE Taco Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind ZZ1603228378r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) q.q. Franekereind1601228264r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) q.q. Franekereind1601228264r
RUURDS, HINKEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Hencke Ruyrdts crediteur (triumphant) Franekereind1601228264r
RUURDS, HINKEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Hencke Ruyrdts crediteur (triumphant) Franekereind1601228264r
JANS, ULBE Uulbe Jans , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1601228264r
JANS, ULBE Uulbe Jans , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1601228264r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind1604228385r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tiebbes crediteur (triumphant) Franekereind1604228385r
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1604228385r
SIPKES, TEEKE Taeke Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1604228385r
, EEBE Aebbe Astiens aanhandelaar huisFranekereind1601228271v
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes aanhandelaar Franekereind1601228271v
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes aanhandelaar Franekereind1601228271v
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytses* wever (tafellaken-)naastligger ten westen Franekereind1601228271v
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytses* wever (tafellaken-)naastligger ten westen Franekereind1601228271v
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinsverwandelaar Franekereind1601228271v
PRINS, JAKOB SIEMENS Jacob Symons de Prinsverwandelaar Franekereind1601228271v
, LIJSBET Lijsbeth verwandelaar Franekereind1601228271v
ANNES, JOUKE Joucke Annes koper huisFranekereind159722851v
ANNES, JOUKE Joucke Annes koper huisFranekereind159722851v
ANNES, JOUKE Joucke Annes koper huisFranekereind159722851v
WOPKES, TRIJNTJE Trijnke Wopckes verpachter grond ([staat: 3-00-00 cg min drie botjes])Franekereind159722851v
WOPKES, TRIJNTJE Trijnke Wopckes verpachter grond ([staat: 3-00-00 cg min drie botjes])Franekereind159722851v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind159722851v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind159722851v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles naastligger ten zuiden Franekereind159722851v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles naastligger ten zuiden Franekereind159722851v
TIJSES, GERRIT Gerryt Tijssen verkoper Franekereind159722851v
TIJSES, GERRIT Gerryt Tijssen verkoper Franekereind159722851v
DOEDES, RIEMKJE Riemk Doedes verkoper Franekereind159722851v
DOEDES, RIEMKJE Riemk Doedes verkoper Franekereind159722851v
DOEDES, RIEMKJE Riemk Doedes verkoper Franekereind159722851v
, HARMEN Harmen Winnekeskoper huis, stalling en wagenhuisFranekereind NZ1801265279v
, GEERTRUIDA Geertruy Loisingkoper Franekereind NZ1801265279v
BOLT, NICOLAAS Nicolaas Boltdrogisthuurder Franekereind NZ1801265279v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Simon Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind NZ1801265279v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandykoopmannaastligger Franekereind NZ1801265279v
GRATEMA, CATHARINA Catharina Gratamaverkoper Franekereind NZ1801265279v
ANDREAE, GAJUS wijlen Gajus Andreaemedicinae doctorverkoper Franekereind NZ1801265279v
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ1606228527r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Franekereind ZZ1606228527r
DIRKS, JANgrondpacht uit het huis van mr. Jan Dyrx eigenaar perceel Franekereind ZZ1606228527r
DIRKS, JANgrondpacht uit het huis van mr. Jan Dyrx eigenaar perceel Franekereind ZZ1606228527r
DIRKS, JANgrondpacht uit het huis van mr. Jan Dyrx eigenaar perceel Franekereind ZZ1606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Franekereind ZZ1606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Franekereind ZZ1606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Franekereind ZZ1606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper Franekereind ZZ1606228527r
, EEBE Aebe Astiens koper provisioneel huisFranekereind1602228296v
IEDES, WATSE Watse Ides verkoper q.q. Franekereind1602228296v
IEDES, WATSE Watse Ides verkoper q.q. Franekereind1602228296v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper q.q. Franekereind1602228296v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper q.q. Franekereind1602228296v
PIETERS, SIETSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Pieters verkoper Franekereind1602228296v
PIETERS, SIETSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Pieters verkoper Franekereind1602228296v
IEDES, ANTJEwijlen Anne Ides verkoper Franekereind1602228296v
IEDES, ANTJEwijlen Anne Ides verkoper Franekereind1602228296v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper Franekereind1646235238v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters koopmankoper Franekereind1646235238v
HESSELS, JAN Jan Hessels koper provisioneel huisFranekereind1602228312r
HESSELS, JAN Jan Hessels koper provisioneel huisFranekereind1602228312r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) Franekereind1602228312r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) Franekereind1602228312r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1602228312r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind1602228312r
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters olieslagerkoper grondpacht van 0-12-00 cgFranekereind ZZ161122930r
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters olieslagerkoper grondpacht van 0-12-00 cgFranekereind ZZ161122930r
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis van Meynert Pyters olieslagereigenaar perceel Franekereind ZZ161122930r
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis van Meynert Pyters olieslagereigenaar perceel Franekereind ZZ161122930r
SIPKES, JAN Jan Sipckes verkoper Franekereind ZZ161122930r
SIPKES, JAN Jan Sipckes verkoper Franekereind ZZ161122930r
REMMERTS, RINSKE Rints Remmerts koper kamerFranekereind1613229143r
REMMERTS, RINSKE Rints Remmerts koper kamerFranekereind1613229143r
GREULTS, GERRITwijlen Gerryt Greolts koper Franekereind1613229143r
GREULTS, GERRITwijlen Gerryt Greolts koper Franekereind1613229143r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks naastligger Franekereind1613229143r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks naastligger Franekereind1613229143r
DOUWES, ALLE Alle Douues naastligger ten zuiden Franekereind1613229143r
DOUWES, ALLE Alle Douues naastligger ten zuiden Franekereind1613229143r
DOUWES, ALLE Alle Douues naastligger ten zuiden Franekereind1613229143r
JELKES, GERBEN Gerben Jelckes naastligger ten noorden Franekereind1613229143r
JELKES, GERBEN Gerben Jelckes naastligger ten noorden Franekereind1613229143r
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuwes verkoper Franekereind1613229143r
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuwes verkoper Franekereind1613229143r
DIRKS, ELSKE Els Dircx verkoper Franekereind1613229143r
DIRKS, ELSKE Els Dircx verkoper Franekereind1613229143r
DIRKS, ELSKE Els Dircx verkoper Franekereind1613229143r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis en hof ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeek, c.u.huurder Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper Franekereind ZZ1769257131v
MINSES, HANSde weduwe van wijlen Hans Minses huurder Franekereind ZZ1769257131v
MINSES, HANSde weduwe van wijlen Hans Minses huurder Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper drie kamers of woningen ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper Franekereind ZZ1769257131v
HILLES, KLAAS Claas Hilles huurder Franekereind ZZ1769257131v
HILLES, KLAAS Claas Hilles huurder Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper huis ([voor de vier percelen in deze akte])Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper Franekereind ZZ1769257131v
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind ZZ1769257131v
HENDRIKS, AUKE Auke Hendriks , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind ZZ1769257131v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind ZZ1769257131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijknaastligger ten zuiden Franekereind ZZ1769257131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijknaastligger ten westen Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrikkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
IJSENBEEK, HIELKE Hylke IJsenbeekkoopmanverkoper q.q. Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKESmeerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuikverkoper Franekereind ZZ1769257131v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs koper huis waarin drie woningenFranekereind1605228467v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs koper huis waarin drie woningenFranekereind1605228467v
, GEERTJE Geert Royers koper Franekereind1605228467v
FABER, JAN Jan Faberverpachter grond Franekereind1605228467v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis zakkendragerbewoner Franekereind1605228467v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis zakkendragerbewoner Franekereind1605228467v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis zakkendragerbewoner Franekereind1605228467v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind1605228467v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind1605228467v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles naastligger ten zuiden Franekereind1605228467v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles naastligger ten zuiden Franekereind1605228467v
JOEKES, HESSEL Hessel Juckes , mede voor zichverkoper Franekereind1605228467v
JOEKES, HESSEL Hessel Juckes , mede voor zichverkoper Franekereind1605228467v
JOEKES, ANTJE Anna Juckes , absent sijndeverkoper Franekereind1605228467v
JOEKES, ANTJE Anna Juckes , absent sijndeverkoper Franekereind1605228467v
JOEKES, Jilcke Juckes verkoper Franekereind1605228467v
JOEKES, Jilcke Juckes verkoper Franekereind1605228467v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene MolenFranekereind 1de Groene Molen170824563r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene MolenFranekereind 1de Groene Molen170824563r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 1170824563r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 1170824563r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx eigenaar van 1/2 Franekereind 1170824563r
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx eigenaar van 1/2 Franekereind 1170824563r
JANS, ANTJE Antie Jans eigenaar van 1/2 Franekereind 1170824563r
JANS, ANTJE Antie Jans eigenaar van 1/2 Franekereind 1170824563r
VORM, burgerhopman van der Formnaastligger ten oosten Franekereind 1170824563r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuiknaastligger ten westen Franekereind 1170824563r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuiknaastligger ten westen Franekereind 1170824563r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dirx Cuiknaastligger ten westen Franekereind 1170824563r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1170824563r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1170824563r
GERKES, ROMKE Romke Gerx schipper (trek-)verkoper Franekereind 1170824563r
GERKES, ROMKE Romke Gerx schipper (trek-)verkoper Franekereind 1170824563r
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Gryttie Simons Groenewoltverkoper Franekereind 1170824563r
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Gryttie Simons Groenewoltverkoper Franekereind 1170824563r
JANS, HEERKE Heerke Jans schipper (schuit-)koper huisFranekereind 11805267155r
JANS, HEERKE Heerke Jans schipper (schuit-)koper huisFranekereind 11805267155r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts koper Franekereind 11805267155r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts koper Franekereind 11805267155r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts koper Franekereind 11805267155r
, HARMEN Harmen Winekeskoopmannaastligger ten noorden Franekereind 11805267155r
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danserschilder en winkelier (plateel-)verkoper Franekereind 11805267155r
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danserschilder en winkelier (plateel-)verkoper Franekereind 11805267155r
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danserschilder en winkelier (plateel-)verkoper Franekereind 11805267155r
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwolt, c.u.koper provisioneel huis, loods en plaatsFranekereind 1de Groene Molen16712408va
BOIENS, BEREND Beern Boyes , c.u.koper provisioneel Franekereind 116712408va
BOIENS, BEREND Beern Boyes , c.u.koper provisioneel Franekereind 116712408va
BOIENS, BEREND Beern Boyes , c.u.koper provisioneel Franekereind 116712408va
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerdts kaarsenmakerbewoner Franekereind 116712408va
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerdts kaarsenmakerbewoner Franekereind 116712408va
DIRKS, SIPKEhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx naastligger ten oosten Franekereind 116712408va
DIRKS, SIPKEhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx naastligger ten oosten Franekereind 116712408va
DIRKS, SIPKEhet huis van de erfgenamen van wijlen Sipke Dirx naastligger ten oosten Franekereind 116712408va
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakkernaastligger ten westen Franekereind 116712408va
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakkernaastligger ten westen Franekereind 116712408va
DIRKS, JAN Jan Dirxen bakkernaastligger ten westen Franekereind 116712408va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind 116712408va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind 116712408va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind 116712408va
FEDDES, EDGERdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u.verkoper Franekereind 116712408va
FEDDES, EDGERdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u.verkoper Franekereind 116712408va
FEDDES, EDGERdrie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u.verkoper Franekereind 116712408va
STIJL, SIEMEN vroedsman Simon Stijlkoopmankoper door niaar huisFranekereind 1176125586v
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsengeniaarde koper Franekereind 1176125586v
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzeegeniaarde koper Franekereind 1176125586v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1176125586v
HERMANS, HENDRIK kind van Hendrik Heermansnaastligger ten westen Franekereind 1176125586v
SLOTERDIJK, de weduwe van wijlen Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Franekereind 1176125586v
, DOROTHEAmeerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevingsverkoper Franekereind 1176125586v
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)verkoper Franekereind 1176125586v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolkoper huisFranekereind 1179726557v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolkoper huisFranekereind 1179726557v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolkoper huisFranekereind 1179726557v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norelkoper Franekereind 1179726557v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norelkoper Franekereind 1179726557v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norelkoper Franekereind 1179726557v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolhuurder (p.j.)Franekereind 1179726557v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolhuurder (p.j.)Franekereind 1179726557v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschoolhuurder (p.j.)Franekereind 1179726557v
HINGST, SIEBREN Sybrand Hingstkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1179726557v
IJSBRANDY, S. dr. S. IJsbrandynaastligger ten westen Franekereind 1179726557v
ANDREAE, G. G. Andreaenaastligger ten noorden Franekereind 1179726557v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper Franekereind 1179726557v
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstverkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, GEERTRUIDA Getruid Stijlverkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper Franekereind 1179726557v
STIJL, S. wijlen S. Stijlerflater Franekereind 1179726557v
HANNEMA, GRIETJE wijlen Grietje Hannemaerflater Franekereind 1179726557v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene MolenFranekereind 1de Groene Molen170724519v
FREERKS, KORNELIS Cornelis Freerx koper 1/2 huis genaamd de Groene MolenFranekereind 1de Groene Molen170724519v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Franekereind 1170724519v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Franekereind 1170724519v
JANS, FEIKE Feyke Jansen , c.u.huurder (p.j.)Franekereind 1170724519v
JANS, FEIKE Feyke Jansen , c.u.huurder (p.j.)Franekereind 1170724519v
VORM, het huis van hopman van der Formnaastligger ten oosten Franekereind 1170724519v
BIERMA, burgemeester Biermanaastligger ten westen Franekereind 1170724519v
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1170724519v
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1170724519v
JANS, SIEBEhuisman Sybe Jans verkoper Franekereind 1170724519v
JANS, SIEBEhuisman Sybe Jans verkoper Franekereind 1170724519v
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Franekereind 1170724519v
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Franekereind 1170724519v
HENDRIKS, SIEBE Sybe Hendrix verkoper Franekereind 1170724519v
HENDRIKS, SIEBE Sybe Hendrix verkoper Franekereind 1170724519v
HEINS, GEERTJE Gertie Heins verkoper Franekereind 1170724519v
HEINS, GEERTJE Gertie Heins verkoper Franekereind 1170724519v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Franekereind 1170724519v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Franekereind 1170724519v
FOLKERTS, DIRK Dirk Folkerts verkoper q.q. Franekereind 1170724519v
FOLKERTS, DIRK Dirk Folkerts verkoper q.q. Franekereind 1170724519v
FOLKERTS, DIRK Dirk Folkerts verkoper q.q. Franekereind 1170724519v
HEINS, SIEBE Sybe Heins verkoper Franekereind 1170724519v
HEINS, SIEBE Sybe Heins verkoper Franekereind 1170724519v
PEIMA, JAN Jan Peimabode (gerechts-)koper huis waar de Groene Molen uithangtFranekereind 1de Groene Molen1758254152r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Franekereind 11758254152r
HEERMAN, HENDRIK kind van Hendrik Heermannaastligger ten westen Franekereind 11758254152r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Franekereind 11758254152r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Corneles Veersmaverkoper huisFranekereind 11758254152r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agamabrouwer (mr. -)koper huisFranekereind 21728247125v
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21728247125v
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21728247125v
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21728247125v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes naastligger ten zuiden Franekereind 21728247125v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes naastligger ten zuiden Franekereind 21728247125v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes naastligger ten westen Franekereind 21728247125v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes naastligger ten westen Franekereind 21728247125v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen sleperverkoper Franekereind 21728247125v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen sleperverkoper Franekereind 21728247125v
, JAN Jan bakkernaastligger ten oosten Franekereind 215972283v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 215972283v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 215972283v
, LIEUWKJE Liuck , voor haar onmondige kinderenverkoper Franekereind 215972283v
JANS, ANDRIESwijlen Andries Jansen verkoper Franekereind 215972283v
JANS, ANDRIESwijlen Andries Jansen verkoper Franekereind 215972283v
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes kuiperkoper winkel met opkamer en zolderFranekereind 2159722813v
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes kuiperkoper winkel met opkamer en zolderFranekereind 2159722813v
MATTEUS, JANKE Jantyen Mathijssen koper Franekereind 2159722813v
MATTEUS, JANKE Jantyen Mathijssen koper Franekereind 2159722813v
JANS, ANDRIES Andries Jans verkoper Franekereind 2159722813v
JANS, ANDRIES Andries Jans verkoper Franekereind 2159722813v
KLASES, RINSKE Rins Clases verkoper Franekereind 2159722813v
KLASES, RINSKE Rins Clases verkoper Franekereind 2159722813v
KLASES, RINSKE Rins Clases verkoper Franekereind 2159722813v
BONKE, BINKE Bente Boncqkoper door niaar huis en loodsFranekereind 2163123380v
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuipergeniaarde koper Franekereind 2163123380v
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuipergeniaarde koper Franekereind 2163123380v
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuipergeniaarde koper Franekereind 2163123380v
GERBENS, JAN Jan Gerbrandts naastligger ten oosten Franekereind 2163123380v
GERBENS, JAN Jan Gerbrandts naastligger ten oosten Franekereind 2163123380v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 2163123380v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 2163123380v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts verkoper Franekereind 2163123380v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts verkoper Franekereind 2163123380v
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwoltkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 2167024012r
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes koper Franekereind 2167024012r
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes koper Franekereind 2167024012r
BINKES, GRIETJE Griettie Bentes koper Franekereind 2167024012r
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten oosten Franekereind 2167024012r
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten oosten Franekereind 2167024012r
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten oosten Franekereind 2167024012r
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonkverkoper Franekereind 2167024012r
BONKE, TJEERDSde erfgenamen van wijlen Bente Tjeerdts Bonkverkoper Franekereind 2167024012r
ANDRIES, JAN Jan Andries koper provisioneel 1/2 huisFranekereind 2159722820r
ANDRIES, JAN Jan Andries koper provisioneel 1/2 huisFranekereind 2159722820r
ANDRIES, JAN Jan Andries koper provisioneel 1/2 huisFranekereind 2159722820r
, ANDRIESwijlen Andries schoenmakerverkoper Franekereind 2159722820r
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemperkoper huisFranekereind 21803266178v
FREERKS, Lammerdina Freedriks koper Franekereind 21803266178v
FREERKS, Lammerdina Freedriks koper Franekereind 21803266178v
KEMPER, HENDRIK Hendrik Kemper, c.u.huurder (p.j.)Franekereind 21803266178v
FONTEIN, D. de heer D. Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 21803266178v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper Franekereind 21803266178v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoper huisFranekereind 2178326149r
, CHRISTINA Christina Brielskoper Franekereind 2178326149r
JANS, JOHANNES Johannes Jans , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind 2178326149r
JANS, JOHANNES Johannes Jans , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder Franekereind 2178326149r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tjebbe Heerkes naastligger ten oosten Franekereind 2178326149r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tjebbe Heerkes naastligger ten oosten Franekereind 2178326149r
, DIRK Dirk Wetzennaastligger ten zuiden Franekereind 2178326149r
, DIRK Dirk Wetzennaastligger ten westen Franekereind 2178326149r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrens Kamsma, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrens Kamsma, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper van 1/4 Franekereind 2178326149r
STAPERT, BROER JELLES Broer Jelles Stapertontvanger en schoolmeesterverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
STAPERT, BROER JELLES Broer Jelles Stapertontvanger en schoolmeesterverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
SMID, REIN Rein Smithsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Franekereind 2178326149r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarigverkoper van 1/2 Franekereind 2178326149r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarigverkoper van 1/2 Franekereind 2178326149r
LEISTRA, PIETER KLASES Pieter Claasen Leystra, minderjarigverkoper van 1/2 Franekereind 2178326149r
LEISTRA, KLAAS wijlen Claas Leystraerflater Franekereind 2178326149r
STAPERT, JELTJE wijlen Jeltje Staperterflater Franekereind 2178326149r
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezelkoper huisFranekereind 2180826895v
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezelkoper huisFranekereind 2180826895v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2180826895v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2180826895v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2180826895v
FONTEIN, DIRK de Heer Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 2180826895v
FREERKS, Lammerdina Fredriks verkoper Franekereind 2180826895v
FREERKS, Lammerdina Fredriks verkoper Franekereind 2180826895v
KEMPER, HENDRIK wijlen Hendrik Kemperverkoper Franekereind 2180826895v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u.sleperkoper huisFranekereind 21714245223v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u.sleperkoper huisFranekereind 21714245223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 21714245223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 21714245223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 21714245223v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakkernaastligger ten zuiden Franekereind 21714245223v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakkernaastligger ten zuiden Franekereind 21714245223v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Simons Groenewoutverkoper Franekereind 21714245223v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Simons Groenewoutverkoper Franekereind 21714245223v
GERKES, ROMKE Romke Gerkes verkoper Franekereind 21714245223v
GERKES, ROMKE Romke Gerkes verkoper Franekereind 21714245223v
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannis koper huisFranekereind 21612229101r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannis koper huisFranekereind 21612229101r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Franekereind 21612229101r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERDde verkopers Tierd Wybes , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERDde verkopers Tierd Wybes , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 21612229101r
JOHANNES, RINNERTde proclamanten Rinnert Johannis , c.u.naastligger ten zuiden [staat: westen] Franekereind 21612229101r
JOHANNES, RINNERTde proclamanten Rinnert Johannis , c.u.naastligger ten zuiden [staat: westen] Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERD Tierd Wybes verkoper Franekereind 21612229101r
WIEBES, TJEERD Tierd Wybes verkoper Franekereind 21612229101r
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Franekereind 21612229101r
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Franekereind 21612229101r
ANDRIES, JAN Jan Andryes koper 1/2 huisFranekereind 2159822875r
ANDRIES, JAN Jan Andryes koper 1/2 huisFranekereind 2159822875r
ANDRIES, JAN Jan Andryes koper 1/2 huisFranekereind 2159822875r
JOHANNES, BAUKJE Bauck Johannys koper Franekereind 2159822875r
JOHANNES, BAUKJE Bauck Johannys koper Franekereind 2159822875r
ANDRIES, JAN Jan Andryes , c.u.eigenaar van 1/2 (verkregen door decreet)Franekereind 2159822875r
ANDRIES, JAN Jan Andryes , c.u.eigenaar van 1/2 (verkregen door decreet)Franekereind 2159822875r
ANDRIES, JAN Jan Andryes , c.u.eigenaar van 1/2 (verkregen door decreet)Franekereind 2159822875r
, JAN Jan bakkernaastligger ten oosten [staat: noorden] Franekereind 2159822875r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 2159822875r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Franekereind 2159822875r
KLASES, RINSKE Rins Claesen verkoper Franekereind 2159822875r
KLASES, RINSKE Rins Claesen verkoper Franekereind 2159822875r
KLASES, RINSKE Rins Claesen verkoper Franekereind 2159822875r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmakoper huisFranekereind 21761255111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmakoper huisFranekereind 21761255111r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESoud burgerkolonel Sybrand Feykes Camsmakoper huisFranekereind 21761255111r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoopmankoper Franekereind 21761255111r
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u.kleermaker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 21761255111r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21761255111r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 21761255111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 21761255111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 21761255111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 21761255111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstrabakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 21761255111r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
GERBENS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
GERBENS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Franekereind 21761255111r
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Franekereind 21761255111r
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Franekereind 21761255111r
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Franekereind 21761255111r
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Franekereind 21761255111r
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Franekereind 21761255111r
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Franekereind 21761255111r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes koper huisFranekereind 2173424916r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes koper huisFranekereind 2173424916r
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs koper Franekereind 2173424916r
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs koper Franekereind 2173424916r
ABES, RINSEde weduwe van wijlen Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2173424916r
ABES, RINSEde weduwe van wijlen Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2173424916r
ABES, RINSEde weduwe van wijlen Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2173424916r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 2173424916r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 2173424916r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 2173424916r
JANS, ULBE Ulbe Jansen bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 2173424916r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Franekereind 2173424916r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachterFranekereind 3161723098v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachterFranekereind 3161723098v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachterFranekereind 3161723098v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens , zuster van de verkoperkoper Franekereind 3161723098v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens , zuster van de verkoperkoper Franekereind 3161723098v
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 3161723098v
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 3161723098v
FEDDES, EDGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3161723098v
FEDDES, EDGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3161723098v
FEDDES, EDGERde weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3161723098v
MARTENS, PIEBE Pybe Marthens schoenmakerverkoper Franekereind 3161723098v
MARTENS, PIEBE Pybe Marthens schoenmakerverkoper Franekereind 3161723098v
, MARTENwijlen Marthen erflater Franekereind 3161723098v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaatsFranekereind 31629232105r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaatsFranekereind 31629232105r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakkerkoper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaatsFranekereind 31629232105r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekereind 31629232105r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekereind 31629232105r
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten oosten Franekereind 31629232105r
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten oosten Franekereind 31629232105r
FEDDES, EDGERerfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 31629232105r
FEDDES, EDGERerfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 31629232105r
FEDDES, EDGERerfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 31629232105r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopersverkoper Franekereind 31629232105r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopersverkoper Franekereind 31629232105r
STIJL, SIEMEN SIEMENS Simon Simons Stijlkoper huis, tuin en plaatsFranekereind 31738249223r
STIJL, SIEMEN SIEMENS Simon Simons Stijlkoper huis, tuin en plaatsFranekereind 31738249223r
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacobus van der Formhuurder Franekereind 31738249223r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Franekereind 31738249223r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Veersmanaastligger ten westen Franekereind 31738249223r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks pannenboeternaastligger ten westen Franekereind 31738249223r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks pannenboeternaastligger ten westen Franekereind 31738249223r
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschutbontrederverkoper Franekereind 31738249223r
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschutbontrederverkoper Franekereind 31738249223r
STIJL, ANTJE SIEMENS Antie Simons Stijlverkoper Franekereind 31738249223r
STIJL, ANTJE SIEMENS Antie Simons Stijlverkoper Franekereind 31738249223r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 3/8 huis, bakhuis en plaatsFranekereind 31612229113r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 3/8 huis, bakhuis en plaatsFranekereind 31612229113r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 3/8 huis, bakhuis en plaatsFranekereind 31612229113r
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens koper Franekereind 31612229113r
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens koper Franekereind 31612229113r
MARTENS, GERKE Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 31612229113r
MARTENS, GERKE Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 31612229113r
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 31612229113r
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 31612229113r
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 31612229113r
MARTENS, GEERTJE Geertie Marthens verkoper Franekereind 31612229113r
MARTENS, GEERTJE Geertie Marthens verkoper Franekereind 31612229113r
SEERPS, TJEPKE Tyepcke Seerps verkoper Franekereind 31612229113r
SEERPS, TJEPKE Tyepcke Seerps verkoper Franekereind 31612229113r
GRATEMA, CATHARINA juffrouw Catharina Gratamakoper door niaar huisFranekereind 3177725930r
ANDREAE, GAJUS dr. Gayus Andraekoper door niaar Franekereind 3177725930r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopmangeniaarde koper Franekereind 3177725930r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopmangeniaarde koper Franekereind 3177725930r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3177725930r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3177725930r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulennaastligger ten oosten Franekereind 3177725930r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 3177725930r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiikoopmannaastligger ten noorden Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkgriffierverkoper Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijkverkoper Franekereind 3177725930r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs Adolph van Idsingaverkoper Franekereind 3177725930r
SLOTERDIJK, TEEKE wijlen Taco Sloterdijckerflater Franekereind 3177725930r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162423132r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162423132r
JOHANNES, RINNERTde kinderen van Rinnert Johannes naastligger ten westen Franekereind 4162423132r
JOHANNES, RINNERTde kinderen van Rinnert Johannes naastligger ten westen Franekereind 4162423132r
WIEBES, TJEERDde weeskinderen van Tiaard Wybes verkoper Franekereind 4162423132r
WIEBES, TJEERDde weeskinderen van Tiaard Wybes verkoper Franekereind 4162423132r
TIJSES, JANKE Jantyen Tijsses verkoper Franekereind 4162423132r
TIJSES, JANKE Jantyen Tijsses verkoper Franekereind 4162423132r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162523136r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4162523136r
JOHANNES, REMMERTde kinderen van Rimmer Joannes naastligger ten westen Franekereind 4162523136r
JOHANNES, REMMERTde kinderen van Rimmer Joannes naastligger ten westen Franekereind 4162523136r
WIEBES, TJEERD Tiaerdt Wybes koper huisFranekereind 4161222983r
WIEBES, TJEERD Tiaerdt Wybes koper huisFranekereind 4161222983r
TIJSES, JANKE Jantgien Thijsses koper Franekereind 4161222983r
TIJSES, JANKE Jantgien Thijsses koper Franekereind 4161222983r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161222983r
WIEBES, TJEERDde koper Tiaerdt Wybes naastligger ten westen Franekereind 4161222983r
WIEBES, TJEERDde koper Tiaerdt Wybes naastligger ten westen Franekereind 4161222983r
KLASES, PIETER Pyter Claes verkoper Franekereind 4161222983r
KLASES, PIETER Pyter Claes verkoper Franekereind 4161222983r
KLASES, PIETER Pyter Claes verkoper Franekereind 4161222983r
IENTES, MAAIKE Maycke Intes verkoper Franekereind 4161222983r
IENTES, MAAIKE Maycke Intes verkoper Franekereind 4161222983r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts koper door niaar huisFranekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts koper door niaar huisFranekereind 4163223339v
BERENDS, BOIEN Boyen Beernts geniaarde koper Franekereind 4163223339v
BERENDS, BOIEN Boyen Beernts geniaarde koper Franekereind 4163223339v
BERENDS, BOIEN Boyen Beernts geniaarde koper Franekereind 4163223339v
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes , cosijn van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 4163223339v
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes , cosijn van de verkoperafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 4163223339v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4163223339v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Franekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUWde proclamant Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUWde proclamant Louw Ripperts naastligger ten zuiden Franekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUWde proclamant Louw Ripperts naastligger ten westen Franekereind 4163223339v
RIPPERTS, LOUWde proclamant Louw Ripperts naastligger ten westen Franekereind 4163223339v
GERBENS, JAN Jan Gerbens verkoper Franekereind 4163223339v
GERBENS, JAN Jan Gerbens verkoper Franekereind 4163223339v
HOMMES, AREND Ane Hommes verkoper Franekereind 4163223339v
HOMMES, AREND Ane Hommes verkoper Franekereind 4163223339v
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41701244135v
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41701244135v
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41701244135v
PIETERS, JAN Jan Pytters huurder (p.j.)Franekereind 41701244135v
PIETERS, JAN Jan Pytters huurder (p.j.)Franekereind 41701244135v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Franekereind 41701244135v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Franekereind 41701244135v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 41701244135v
ULBES, JAN Jan Ulbes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 41701244135v
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschildnaastligger ten westen Franekereind 41701244135v
SIEBES, SJOUKJE Sjoukjen Sybes verkoper Franekereind 41701244135v
SIEBES, SJOUKJE Sjoukjen Sybes verkoper Franekereind 41701244135v
BOIENS, BERENDwijlen Beern Booyes kuiper (mr. -)verkoper Franekereind 41701244135v
BOIENS, BERENDwijlen Beern Booyes kuiper (mr. -)verkoper Franekereind 41701244135v
BOIENS, BERENDwijlen Beern Booyes kuiper (mr. -)verkoper Franekereind 41701244135v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoper door niaar huisFranekereind 4179226449v
STINSTRA, TRIJNTJE Trijntje Stinstrakoper door niaar Franekereind 4179226449v
FRANK, JOHANNES burgemeester Johannes Frankverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
RODENHUIS, IEPE raadsman Ype Rodenhuisverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
HEINS, KLAAS gecommitteerde vroedschap Claas Heinsverkoper q.q. Franekereind 4179226449v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries , c.u.huurder Franekereind 4179226449v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries , c.u.huurder Franekereind 4179226449v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries , c.u.huurder Franekereind 4179226449v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 4179226449v
OORTHUIS, BEREND Beernd Oorthuisnaastligger ten zuiden Franekereind 4179226449v
BOLMAN, JAN de weduwe van wijlen Jan Bolmannaastligger ten westen Franekereind 4179226449v
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonidesmr. zeilmakerverkoper Franekereind 4179226449v
HEERKES, TJEBBE Tiebbe Heerkes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41751252111r
HEERKES, TJEBBE Tiebbe Heerkes kuiper (mr. -)koper huisFranekereind 41751252111r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 41751252111r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Franekereind 41751252111r
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses huurder (p.j.)Franekereind 41751252111r
RINSES, ABEde weduwe van wijlen Abbe Rinses huurder (p.j.)Franekereind 41751252111r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van wijlen Hylke Hanekuiknaastligger ten oosten Franekereind 41751252111r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Franekereind 41751252111r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Franekereind 41751252111r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten westen Franekereind 41751252111r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten westen Franekereind 41751252111r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 41751252111r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 41751252111r
KORNELIS, MARTJEN Maartie Cornelis verkoper Franekereind 41751252111r
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes verkoper Franekereind 41751252111r
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes verkoper Franekereind 41751252111r
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes verkoper Franekereind 41751252111r
REINS, IEDE Ide Reyns koper huisFranekereind 41602228308v
REINS, IEDE Ide Reyns koper huisFranekereind 41602228308v
JANS, TJITSKE Tziets Jans koper Franekereind 41602228308v
JANS, TJITSKE Tziets Jans koper Franekereind 41602228308v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts naastligger ten oosten Franekereind 41602228308v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts naastligger ten oosten Franekereind 41602228308v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts naastligger ten oosten Franekereind 41602228308v
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten westen Franekereind 41602228308v
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten westen Franekereind 41602228308v
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten westen Franekereind 41602228308v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Franekereind 41602228308v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Franekereind 41602228308v
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts verkoper Franekereind 41602228308v
GERRITS, AAFKE Aeff Gerryts verkoper Franekereind 41602228308v
BOIENS, BEREND Beern Boies , c.u.koper 2/3 huisFranekereind 41669239187r
BOIENS, BEREND Beern Boies , c.u.koper 2/3 huisFranekereind 41669239187r
BOIENS, BEREND Beern Boies , c.u.koper 2/3 huisFranekereind 41669239187r
PIETERS, DOEDEde nagelaten woning van Doede Pytters naastligger ten oosten Franekereind 41669239187r
PIETERS, DOEDEde nagelaten woning van Doede Pytters naastligger ten oosten Franekereind 41669239187r
BINKES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietie Bentes naastligger ten zuiden Franekereind 41669239187r
BINKES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietie Bentes naastligger ten zuiden Franekereind 41669239187r
BINKES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietie Bentes naastligger ten zuiden Franekereind 41669239187r
OEPKES, MAAIKE Maycke Upkes , voor haar kinderenverkoper Franekereind 41669239187r
OEPKES, MAAIKE Maycke Upkes , voor haar kinderenverkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, JOCHEMwijlen Jochum Bois verkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, JOCHEMwijlen Jochum Bois verkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, JOCHEMwijlen Jochum Bois verkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, GRIETJE Grytie Bois verkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, GRIETJE Grytie Bois verkoper Franekereind 41669239187r
BOIENS, GRIETJE Grytie Bois verkoper Franekereind 41669239187r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper Franekereind 41669239187r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper Franekereind 41669239187r
FONGERS, BROER Broer Fongers verkoper Franekereind 41669239187r
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Benzonideszeilmakerkoper huisFranekereind 41784261202r
REIDS, GEELTJE Geeltje Reids koper Franekereind 41784261202r
REIDS, GEELTJE Geeltje Reids koper Franekereind 41784261202r
KUIPER, TJEBBE HEERKESde weduwe van wijlen Tiebbe Herkes Kuiperhuurder Franekereind 41784261202r
KUIPER, TJEBBE HEERKESde weduwe van wijlen Tiebbe Herkes Kuiperhuurder Franekereind 41784261202r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 41784261202r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzensnaastligger ten zuiden Franekereind 41784261202r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Franekereind 41784261202r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper Franekereind 41784261202r
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallings verkoper Franekereind 41784261202r
TJALLINGS, ANTJE Antie Tjallings verkoper Franekereind 41784261202r
HEERKES, TJEBBEhaar wijlen grootvader Tiebbe Heerkes erflater Franekereind 41784261202r
HEERKES, TJEBBEhaar wijlen grootvader Tiebbe Heerkes erflater Franekereind 41784261202r
RIPPERTS, ANTJE JANShaar wijlen grootmoeder Antje Jans van Rippertserflater Franekereind 41784261202r
RIPPERTS, ANTJE JANShaar wijlen grootmoeder Antje Jans van Rippertserflater Franekereind 41784261202r
KLASES, PIETER Pyter Claes koper huisFranekereind 4161122931v
KLASES, PIETER Pyter Claes koper huisFranekereind 4161122931v
KLASES, PIETER Pyter Claes koper huisFranekereind 4161122931v
IENTES, MAAIKE Maycke Intes koper Franekereind 4161122931v
IENTES, MAAIKE Maycke Intes koper Franekereind 4161122931v
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Franekereind 4161122931v
, TJEERD Tziaert kuipernaastligger ten westen Franekereind 4161122931v
REINS, EEDE Ede Reyns koopmanverkoper Franekereind 4161122931v
REINS, EEDE Ede Reyns koopmanverkoper Franekereind 4161122931v
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claessen koper provisioneel huisFranekereind 5168124130ra
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claessen koper provisioneel huisFranekereind 5168124130ra
KLASES, JAKOBvroedsman Jacob Claessen koper provisioneel huisFranekereind 5168124130ra
, PIERde weduwe van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Franekereind 5168124130ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten westen Franekereind 5168124130ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten westen Franekereind 5168124130ra
TJEPKES, SEERPwijlen Seerp Tjepkes naastligger ten westen Franekereind 5168124130ra
TJEPKES, SEERPwijlen Seerp Tjepkes naastligger ten westen Franekereind 5168124130ra
BEMEN, GRIETJE Grietie van Bemennaastligger ten noorden Franekereind 5168124130ra
JANS, BROERwijlen burgervaandrig Broer Jansen naastligger ten noorden Franekereind 5168124130ra
JANS, BROERwijlen burgervaandrig Broer Jansen naastligger ten noorden Franekereind 5168124130ra
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sybouts , mede voor haar kinderenverkoper Franekereind 5168124130ra
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sybouts , mede voor haar kinderenverkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Franekereind 5168124130ra
SIEBOUTS, ANDRIESwijlen Andries Sybouts verkoper Franekereind 5168124130ra
SIEBOUTS, ANDRIESwijlen Andries Sybouts verkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Franekereind 5168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper Franekereind 5168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Franekereind 5168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Franekereind 5168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Franekereind 5168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Franekereind 5168124130ra
HESSELS, AATJEwijlen Attie Hessels erflater Franekereind 5168124130ra
HESSELS, AATJEwijlen Attie Hessels erflater Franekereind 5168124130ra
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.bakkerkoper huis, plaats en vrije steegFranekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.bakkerkoper huis, plaats en vrije steegFranekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.bakkerkoper huis, plaats en vrije steegFranekereind 5163323377v
FEDDRIKS, SIPKEhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx naastligger ten oosten Franekereind 5163323377v
FEDDRIKS, SIPKEhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx naastligger ten oosten Franekereind 5163323377v
FEDDRIKS, SIPKEhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx naastligger ten oosten Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten westen Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten westen Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten westen Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten noorden Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten noorden Franekereind 5163323377v
DIRKS, SIPKEde proclamanten Sipcke Dircx , c.u.bakkernaastligger ten noorden Franekereind 5163323377v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230203v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs verpachter grond Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs verpachter grond Franekereind 61620230203v
POMMEREN, ALLERT Allert van Pomerenprotesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten oosten (voor) Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten oosten (voor) Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten oosten (achter) Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten oosten (achter) Franekereind 61620230203v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230203v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230203v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
KORNELIS, ARJEN Arjan Cornelis* bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HARMENS, PIETER Pyter Harmens naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HARMENS, PIETER Pyter Harmens naastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagennaastligger ten westen Franekereind 61620230203v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , mede voor zichverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , mede voor zichverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs , mede voor zichverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs , mede voor zichverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper Franekereind 61620230203v
, ROELOF Roeliff Jaemverkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
WOLF, DIRK WILLEMS Dirck Willems de Wolffverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
, ROELOF Roeliff Jaemverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, SIERKhet weeskind van wijlen Sirck Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, SIERKhet weeskind van wijlen Sirck Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
, ROELOF Roeliff Jaemverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethverkoper q.q. Franekereind 61620230203v
JAKOBS, BENEDICTUSde kinderen van Benedictus Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, BENEDICTUSde kinderen van Benedictus Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, BERENDde weeskinderen van Beern Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
JAKOBS, BERENDde weeskinderen van Beern Jacobs verkoper Franekereind 61620230203v
HARKES, JELLE Jelle Harckes koper provisioneel huisFranekereind 616702402ra
HARKES, JELLE Jelle Harckes koper provisioneel huisFranekereind 616702402ra
, de weduwe van wijlen Hardenburghverpachter grond ([staat: 1-00-00 gg])Franekereind 616702402ra
, GERRITde weduwe van wijlen burgemeester Gerrit Hardenburghnaastligger ten oosten Franekereind 616702402ra
FEIKES, KLAAShet gorthuis van Claes Feyckes , c.soc.naastligger ten zuiden Franekereind 616702402ra
FEIKES, KLAAShet gorthuis van Claes Feyckes , c.soc.naastligger ten zuiden Franekereind 616702402ra
FEIKES, KLAAShet gorthuis van Claes Feyckes , c.soc.naastligger ten zuiden Franekereind 616702402ra
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten westen Franekereind 616702402ra
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten westen Franekereind 616702402ra
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuipernaastligger ten westen Franekereind 616702402ra
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Franekereind 616702402ra
PIETERS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Pytters verkoper Franekereind 616702402ra
BOUWES, BINTJEwijlen Bintie Buwes verkoper Franekereind 616702402ra
BOUWES, BINTJEwijlen Bintie Buwes verkoper Franekereind 616702402ra
BOUWES, BINTJEwijlen Bintie Buwes verkoper Franekereind 616702402ra
HAGEN, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs Hagenkoper provisioneel 8/9 huis, hof, loods en schuurFranekereind 61620230214v
HAGEN, PIETER JAKOBS Pyter Jacobs Hagenkoper provisioneel 8/9 huis, hof, loods en schuurFranekereind 61620230214v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230214v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 61620230214v
MARTENS, PIETER Piter Martens Mooymankoper huisFranekereind 61641234130v
MARTENS, PIETER Piter Martens Mooymankoper huisFranekereind 61641234130v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Franekereind 61641234130v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Franekereind 61641234130v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten oosten Franekereind 61641234130v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten oosten Franekereind 61641234130v
, DOEDEde schuur van Doede gortmakernaastligger ten zuiden Franekereind 61641234130v
, Boie kuipernaastligger ten westen Franekereind 61641234130v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircx zeilmakerverkoper Franekereind 61641234130v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircx zeilmakerverkoper Franekereind 61641234130v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircx zeilmakerverkoper Franekereind 61641234130v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Piters Hagenverkoper Franekereind 61641234130v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Piters Hagenverkoper Franekereind 61641234130v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper door niaar grondpacht van 1-00-00 ggFranekereind 6de Gulden Molen1618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper door niaar grondpacht van 1-00-00 ggFranekereind 6de Gulden Molen1618230110r
POMMEREN, JAKOB grondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van wijlen Jacob van Pomereneigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG])Franekereind 61618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Franekereind 61618230110r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Franekereind 61618230110r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten ([blijkens een niaar])Franekereind 61618230110r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten ([blijkens een niaar])Franekereind 61618230110r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen ([blijkens een niaar])Franekereind 61618230110r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen ([blijkens een niaar])Franekereind 61618230110r
, HANSde eerstgeprefereerde crediteuren van wijlen Hans Ericx verkoper Franekereind 61618230110r
REINERS, PIETJEwijlen Pytke Reyners verkoper Franekereind 61618230110r
REINERS, PIETJEwijlen Pytke Reyners verkoper Franekereind 61618230110r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper huis met graanzoldersFranekereind 61689242263v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper huis met graanzoldersFranekereind 61689242263v
HEERKES, SEERP Seerp Herkes koper Franekereind 61689242263v
HEERKES, SEERP Seerp Herkes koper Franekereind 61689242263v
PIETERS, RUURD Ruyrdt Pieters naastligger ten oosten Franekereind 61689242263v
PIETERS, RUURD Ruyrdt Pieters naastligger ten oosten Franekereind 61689242263v
REINALDA, IEDE gemeensman Yde Reinaldanaastligger ten zuiden Franekereind 61689242263v
BOIENS, BERENDwed. van Beern Bojes naastligger ten westen Franekereind 61689242263v
BOIENS, BERENDwed. van Beern Bojes naastligger ten westen Franekereind 61689242263v
BOIENS, BERENDwed. van Beern Bojes naastligger ten westen Franekereind 61689242263v
DOEDES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Doedes verkoper Franekereind 61689242263v
DOEDES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Doedes verkoper Franekereind 61689242263v
DOEDES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Doedes verkoper Franekereind 61689242263v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper 1/9 huisFranekereind 61620230247v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper 1/9 huisFranekereind 61620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisprotesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisprotesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisprotesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230247v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230247v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisverlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisverlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230247v
AARTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducisverlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 61620230247v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten (voor) Franekereind 61620230247v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten oosten (voor) Franekereind 61620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten oosten (achter) Franekereind 61620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten oosten (achter) Franekereind 61620230247v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230247v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens* bakkernaastligger ten zuiden* Franekereind 61620230247v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230247v
WIEBES, TJEERD Tiaard Wybes naastligger ten westen Franekereind 61620230247v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen Franekereind 61620230247v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen Franekereind 61620230247v
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakkernaastligger ten westen Franekereind 61620230247v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten westen Franekereind 61620230247v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten westen Franekereind 61620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten westen Franekereind 61620230247v
PIETERS, JAKOBde proclamant Jacob Pieters Hagensnaastligger ten westen Franekereind 61620230247v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenportierverkoper Franekereind 61620230247v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomerenportierverkoper Franekereind 61620230247v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters , c.u.koopmankoper huis met een ledige plaatsFranekereind 61644235112v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters , c.u.koopmankoper huis met een ledige plaatsFranekereind 61644235112v
PIETERS, JAN Jan Pyters zoutziedernaastligger ten oosten Franekereind 61644235112v
PIETERS, JAN Jan Pyters zoutziedernaastligger ten oosten Franekereind 61644235112v
BEERTS, BOIEN Boyen Beerts kuipernaastligger ten westen Franekereind 61644235112v
BEERTS, BOIEN Boyen Beerts kuipernaastligger ten westen Franekereind 61644235112v
BEERTS, BOIEN Boyen Beerts kuipernaastligger ten westen Franekereind 61644235112v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moymanverkoper Franekereind 61644235112v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moymanverkoper Franekereind 61644235112v
DOEDES, BOUWE Buwe Doedes koper huisFranekereind 6168424223r
DOEDES, BOUWE Buwe Doedes koper huisFranekereind 6168424223r
DOEDES, BOUWE Buwe Doedes koper huisFranekereind 6168424223r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper q.q. Franekereind 6168424223r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper q.q. Franekereind 6168424223r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen koopmankoper q.q. Franekereind 6168424223r
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekernaastligger ten oosten Franekereind 6168424223r
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekernaastligger ten oosten Franekereind 6168424223r
REINALDA, EEDE de gortmakerij van vroedsman Edo Reynaldanaastligger ten zuiden Franekereind 6168424223r
BOIENS, BERENDde weduwe van wijlen Beern Boyes naastligger ten westen Franekereind 6168424223r
BOIENS, BERENDde weduwe van wijlen Beern Boyes naastligger ten westen Franekereind 6168424223r
BOIENS, BERENDde weduwe van wijlen Beern Boyes naastligger ten westen Franekereind 6168424223r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Franekereind 6168424223r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Franekereind 6168424223r
TJEERDS, SAAPKE Saapke Tjeerdts verkoper Franekereind 6168424223r
TJEERDS, SAAPKE Saapke Tjeerdts verkoper Franekereind 6168424223r
HEERKES, JELLEwijlen Jelle Herckes schipper (trek-)erflater Franekereind 6168424223r
HEERKES, JELLEwijlen Jelle Herckes schipper (trek-)erflater Franekereind 6168424223r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirks koper 2/3 huisFranekereind 71622230317r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirks koper 2/3 huisFranekereind 71622230317r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirks koper 2/3 huisFranekereind 71622230317r
MARTENS, HIELKJE Hylk Marten koper Franekereind 71622230317r
MARTENS, HIELKJE Hylk Marten koper Franekereind 71622230317r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirks , c.u.eigenaar van 1/3 Franekereind 71622230317r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirks , c.u.eigenaar van 1/3 Franekereind 71622230317r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirks , c.u.eigenaar van 1/3 Franekereind 71622230317r
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck van Doyumnaastligger ten oosten Franekereind 71622230317r
MARTENS, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Martens naastligger ten westen Franekereind 71622230317r
MARTENS, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Martens naastligger ten westen Franekereind 71622230317r
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes verkoper Franekereind 71622230317r
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrik Sipkes verkoper Franekereind 71622230317r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkerkoper huisFranekereind 7166023867v
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u.pottenbakkerkoper huisFranekereind 7166023867v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7166023867v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7166023867v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7166023867v
DIRKS, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx naastligger ten westen Franekereind 7166023867v
DIRKS, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx naastligger ten westen Franekereind 7166023867v
DIRKS, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx naastligger ten westen Franekereind 7166023867v
WILLEMS, BARTELD Bartle Willems verkoper Franekereind 7166023867v
WILLEMS, BARTELD Bartle Willems verkoper Franekereind 7166023867v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dyrx koper 1/6 huisFranekereind 71599228168r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dyrx koper 1/6 huisFranekereind 71599228168r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dyrx koper 1/6 huisFranekereind 71599228168r
TIETES, TRIJNTJE Trijncke Tytes koper Franekereind 71599228168r
TIETES, TRIJNTJE Trijncke Tytes koper Franekereind 71599228168r
SIPKES, FEDDRIK Fedderick Sipckes bewoner Franekereind 71599228168r
SIPKES, FEDDRIK Fedderick Sipckes bewoner Franekereind 71599228168r
HEINS, GIJSBERT Gijsbert Heynes naastligger ten oosten Franekereind 71599228168r
HEINS, GIJSBERT Gijsbert Heynes naastligger ten oosten Franekereind 71599228168r
MARTENS, GERKE Gercke Martens naastligger ten westen Franekereind 71599228168r
MARTENS, GERKE Gercke Martens naastligger ten westen Franekereind 71599228168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Franekereind 71599228168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Franekereind 71599228168r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen verkoper Franekereind 71599228168r
JANS, TJITSKE Tjets Jansen verkoper Franekereind 71599228168r
JANS, TJITSKE Tjets Jansen verkoper Franekereind 71599228168r
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes koper 1/6 huisFranekereind 7159722854v
SIPKES, FEDDRIK Feddrick Sipckes koper 1/6 huisFranekereind 7159722854v
ALBERTS, HILTJE Hill Alberts koper Franekereind 7159722854v
ALBERTS, HILTJE Hill Alberts koper Franekereind 7159722854v
ALBERTS, HILTJE Hill Alberts koper Franekereind 7159722854v
SIPKES, FEDDRIKde koper Feddrick Sipckes , c.u.bewoner Franekereind 7159722854v
SIPKES, FEDDRIKde koper Feddrick Sipckes , c.u.bewoner Franekereind 7159722854v
DOYEM, de erfgenamen van wijlen dr. Oricus a Doyemnaastligger ten oosten Franekereind 7159722854v
MARTENS, GERKE Gercke Mertens naastligger ten westen Franekereind 7159722854v
MARTENS, GERKE Gercke Mertens naastligger ten westen Franekereind 7159722854v
ANDRIES, POPPE Poppe Andries , mede voor zichverkoper Franekereind 7159722854v
ANDRIES, POPPE Poppe Andries , mede voor zichverkoper Franekereind 7159722854v
ANDRIES, POPPE Poppe Andries , mede voor zichverkoper Franekereind 7159722854v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries verkoper Franekereind 7159722854v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries verkoper Franekereind 7159722854v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries verkoper Franekereind 7159722854v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel, c.u.koper provisioneel huisFranekereind 71715245318r
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.huurder Franekereind 71715245318r
ROELOFS, MINSE Minse Roeloffs , c.u.huurder Franekereind 71715245318r
ROVEL, vroedsman Rowelnaastligger ten oosten Franekereind 71715245318r
SLOTERDIJK, burgemeester Sloterdijknaastligger ten westen Franekereind 71715245318r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , voor haar minderjarige kinderenverkoper Franekereind 71715245318r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , voor haar minderjarige kinderenverkoper Franekereind 71715245318r
TEUNIS, ARJENwijlen Arjen Teunis schipper (smal-)verkoper Franekereind 71715245318r
TEUNIS, ARJENwijlen Arjen Teunis schipper (smal-)verkoper Franekereind 71715245318r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks koper 1/3 huisFranekereind 71621230277v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks koper 1/3 huisFranekereind 71621230277v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks koper 1/3 huisFranekereind 71621230277v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marten koper Franekereind 71621230277v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marten koper Franekereind 71621230277v
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 71621230277v
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes eigenaar van 2/3 Franekereind 71621230277v
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck Doeyemnaastligger ten oosten Franekereind 71621230277v
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten westen Franekereind 71621230277v
MARTENS, GERKEde erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten westen Franekereind 71621230277v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Franekereind 71621230277v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Franekereind 71621230277v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper Franekereind 71621230277v
JANS, BARTELD Bartele Jansen verkoper Franekereind 71621230277v
JANS, BARTELD Bartele Jansen verkoper Franekereind 71621230277v
JELLES, TIETJE Tied Jellis verkoper Franekereind 71621230277v
JELLES, TIETJE Tied Jellis verkoper Franekereind 71621230277v
JILLERTS, JAN Jan Jelderts verkoper Franekereind 71621230277v
JILLERTS, JAN Jan Jelderts verkoper Franekereind 71621230277v
KORNELIS, HISKE His Cornelis verkoper Franekereind 71621230277v
KORNELIS, HISKE His Cornelis verkoper Franekereind 71621230277v
KORNELIS, HISKE His Cornelis verkoper Franekereind 71621230277v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper (mr. -)koper huis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuinFranekereind 71653236241r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper (mr. -)koper huis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuinFranekereind 71653236241r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper (mr. -)koper huis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuinFranekereind 71653236241r
BERENDS, IEPE Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 71653236241r
BERENDS, IEPE Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 71653236241r
BERENDS, IEPE Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 71653236241r
DIRKS, SIPKEhet andere huis van Sipke Dircx , c.u.naastligger ten westen Franekereind 71653236241r
DIRKS, SIPKEhet andere huis van Sipke Dircx , c.u.naastligger ten westen Franekereind 71653236241r
DIRKS, SIPKEhet andere huis van Sipke Dircx , c.u.naastligger ten westen Franekereind 71653236241r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircx , c.u.verkoper Franekereind 71653236241r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircx , c.u.verkoper Franekereind 71653236241r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircx , c.u.verkoper Franekereind 71653236241r
JANS, PIETJE Pyttertie Jans koper 1/4 huis alwaar de drie ackers uithangenFranekereind 8de Drie Ackers167024014v
JANS, PIETJE Pyttertie Jans koper 1/4 huis alwaar de drie ackers uithangenFranekereind 8de Drie Ackers167024014v
, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Hardenburgkoper Franekereind 8167024014v
JANS, PIETJE Pyttertie Jans bewoner Franekereind 8167024014v
JANS, PIETJE Pyttertie Jans bewoner Franekereind 8167024014v
, GERRITwijlen burgemeester Gerrit Hardenburgbewoner Franekereind 8167024014v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltema, broeder van de koopsterverkoper Franekereind 8167024014v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltema, broeder van de koopsterverkoper Franekereind 8167024014v
PIETERS, RUURD Ruyrd Pytters koper huis, tuin schuur en kamer, staande aan de oostkant van de tuinFranekereind 816852427ra
PIETERS, RUURD Ruyrd Pytters koper huis, tuin schuur en kamer, staande aan de oostkant van de tuinFranekereind 816852427ra
MEILES, MARTJEN Martjen Meyles koper Franekereind 816852427ra
MEILES, MARTJEN Martjen Meyles koper Franekereind 816852427ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerbewoner Franekereind 816852427ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerbewoner Franekereind 816852427ra
PIETERS, LAASde weduwe van wijlen Laes Pytters naastligger ten oosten Franekereind 816852427ra
PIETERS, LAASde weduwe van wijlen Laes Pytters naastligger ten oosten Franekereind 816852427ra
DOEDES, BOUWE Buwe Doedes naastligger ten westen Franekereind 816852427ra
DOEDES, BOUWE Buwe Doedes naastligger ten westen Franekereind 816852427ra
DOEDES, BOUWE Buwe Doedes naastligger ten westen Franekereind 816852427ra
PIETERS, DIEUWKEde tuin achter het huis van Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 816852427ra
PIETERS, DIEUWKEde tuin achter het huis van Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 816852427ra
BRAAM, FREERK wijlen Freerck Braemkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 816852427ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerverkoper Franekereind 816852427ra
PIETERS, SIEDS Sydts Pytters apothekerverkoper Franekereind 816852427ra
SIEDSES, PIETERzijn zoon Pytter Sydses verkoper Franekereind 816852427ra
SIEDSES, PIETERzijn zoon Pytter Sydses verkoper Franekereind 816852427ra
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)verkoper Franekereind 816852427ra
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems schipper (wijd-)verkoper Franekereind 816852427ra
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgverkoper Franekereind 816852427ra
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgverkoper Franekereind 816852427ra
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper q.q. Franekereind 816852427ra
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper q.q. Franekereind 816852427ra
GERRITS, JANKE Jan Gerryts Hardenborgverkoper Franekereind 816852427ra
GERRITS, JANKE Jan Gerryts Hardenborgverkoper Franekereind 816852427ra
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper huis en hofFranekereind 81714245222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper huis en hofFranekereind 81714245222v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuikkoopmankoper Franekereind 81714245222v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Johannis Hanekuikkoopmankoper Franekereind 81714245222v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 81714245222v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 81714245222v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstranaastligger ten zuiden Franekereind 81714245222v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstranaastligger ten zuiden Franekereind 81714245222v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmannaastligger ten westen Franekereind 81714245222v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmannaastligger ten westen Franekereind 81714245222v
PIETERS, RUURDde kinderen van Ruird Pieters koopmanverkoper Franekereind 81714245222v
PIETERS, RUURDde kinderen van Ruird Pieters koopmanverkoper Franekereind 81714245222v
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerryt Everts Hardenburgkoper 1/4 huisFranekereind 81657237126v
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerryt Everts Hardenburgkoper 1/4 huisFranekereind 81657237126v
EVERTS, GERRITburgerhopman Gerryt Everts Hardenburgkoper 1/4 huisFranekereind 81657237126v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper huis, hof, ledige plaats en schuurFranekereind 81615229250r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper huis, hof, ledige plaats en schuurFranekereind 81615229250r
JANS, PIETJE Pytrick Jans koper Franekereind 81615229250r
JANS, PIETJE Pytrick Jans koper Franekereind 81615229250r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Franekereind 81615229250r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Franekereind 81615229250r
POMMEREN, JAKOB steeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomerennaastligger ten westen Franekereind 81615229250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyckverkoper Franekereind 81615229250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyckverkoper Franekereind 81615229250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyckverkoper Franekereind 81615229250r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 81615229250r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 81615229250r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 81615229250r
HEINS, KLAAS Claes Heins verkoper Franekereind 81615229250r
HEINS, KLAAS Claes Heins verkoper Franekereind 81615229250r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Franekereind 81615229250r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Franekereind 81615229250r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Franekereind 81615229250r
ROVEL, BEREND Barent Roveldistillateurkoper huisFranekereind 91704244258v
, Jacomijnt Craivangerkoper Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSEde verkoper Sytse Doedes naastligger ten oosten Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSEde verkoper Sytse Doedes naastligger ten oosten Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSEde verkoper Sytse Doedes naastligger ten oosten Franekereind 91704244258v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis naastligger ten westen Franekereind 91704244258v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis naastligger ten westen Franekereind 91704244258v
JAKOBS, JANKEde erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 91704244258v
JAKOBS, JANKEde erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Franekereind 91704244258v
DOEDES, SIETSE Sytse Doedes bakker (mr. -)verkoper Franekereind 91704244258v
AYSMA, DOETJE juffrouw Doed van Aysmakoper 2/6 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 9162523182r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltingaprocureur generaal Frieslandkoper Franekereind 9162523182r
JOCHEMS, SIETSKE Sytske Jochums naastligger ten oosten Franekereind 9162523182r
JOCHEMS, SIETSKE Sytske Jochums naastligger ten oosten Franekereind 9162523182r
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes naastligger ten westen Franekereind 9162523182r
SIPKES, FEDDRIKde erfgenamen van wijlen Feddrick Sipkes naastligger ten westen Franekereind 9162523182r
DOYEM, juffrouw Taesk van Doyemverkoper Franekereind 9162523182r
BONGA, SIEBREN jonker Sibrant van Bongaverkoper Franekereind 9162523182r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuisFranekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuisFranekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuisFranekereind 91676240222v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240222v
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240222v
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240222v
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240222v
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 91676240222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240222v
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes verkoper Franekereind 91676240222v
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes verkoper Franekereind 91676240222v
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes verkoper Franekereind 91676240222v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachterFranekereind 9164823616r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachterFranekereind 9164823616r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachterFranekereind 9164823616r
SIPKES, KLAAShet huis van wijlen Claes Sipkes naastligger ten oosten Franekereind 9164823616r
SIPKES, KLAAShet huis van wijlen Claes Sipkes naastligger ten oosten Franekereind 9164823616r
DIRKS, SIPKEhet huis van Sipke Dircks naastligger ten westen Franekereind 9164823616r
DIRKS, SIPKEhet huis van Sipke Dircks naastligger ten westen Franekereind 9164823616r
DIRKS, SIPKEhet huis van Sipke Dircks naastligger ten westen Franekereind 9164823616r
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper Franekereind 9164823616r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 91676240229r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240229r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes , c.u.bakker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 91676240229r
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240229r
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240229r
KLASES, GERRITmr. Gerryt Claessen chirurgijnhuurder (p.j.)Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind 91676240229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind 91676240229r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240229r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakkernaastligger ten westen Franekereind 91676240229r
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragerverkoper Franekereind 91676240229r
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragerverkoper Franekereind 91676240229r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portier van de Franekerpijpenkoper huisFranekereind 101733248197v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs portier van de Franekerpijpenkoper huisFranekereind 101733248197v
HEINS, HELENA Helena Heins koper Franekereind 101733248197v
HEINS, HELENA Helena Heins koper Franekereind 101733248197v
NOREL, HENDRIK Hendrik Norelarchitecthuurder Franekereind 101733248197v
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten oosten Franekereind 101733248197v
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten zuiden Franekereind 101733248197v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 101733248197v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 101733248197v
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper Franekereind 101733248197v
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper Franekereind 101733248197v
JANS, IEME Yeme Jansen scheepstimmerman (mr. -)verkoper Franekereind 101733248197v
JANS, IEME Yeme Jansen scheepstimmerman (mr. -)verkoper Franekereind 101733248197v
JAKOBS, BAUKJE Baukien Jaecobs verkoper Franekereind 101733248197v
JAKOBS, BAUKJE Baukien Jaecobs verkoper Franekereind 101733248197v
DOUWES, FOPPE Foppe Douwes verkoper Franekereind 101733248197v
DOUWES, FOPPE Foppe Douwes verkoper Franekereind 101733248197v
DOUWES, FOPPE Foppe Douwes verkoper Franekereind 101733248197v
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerdsen van der Formkoper huisFranekereind 101695243129r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerdsen van der Formkoper huisFranekereind 101695243129r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntje Seerps Gratemakoper Franekereind 101695243129r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntje Seerps Gratemakoper Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJEmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJEmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJEmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJEmeerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)naastligger ten zuiden Franekereind 101695243129r
PIETERS, RUURD Ruyrd Pyters naastligger ten westen Franekereind 101695243129r
PIETERS, RUURD Ruyrd Pyters naastligger ten westen Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJE Grietie Laeses , meerderjarige ongehuwde jongedochterverkoper Franekereind 101695243129r
LASES, GRIETJE Grietie Laeses , meerderjarige ongehuwde jongedochterverkoper Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper Franekereind 101695243129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper Franekereind 101695243129r
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)verkoper Franekereind 101695243129r
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathkoopmankoper 1/2 huisFranekereind 10175025286r
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brug, nom. liberorumnaastligger ten oosten Franekereind 10175025286r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten zuiden Franekereind 10175025286r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van wijlen Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Franekereind 10175025286r
ENNES, ANTJE Antie Ennes verkoper Franekereind 10175025286r
ENNES, ANTJE Antie Ennes verkoper Franekereind 10175025286r
ENNES, ANTJE Antie Ennes verkoper Franekereind 10175025286r
HANSES, MARTENwijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10175025286r
HANSES, MARTENwijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10175025286r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper huisFranekereind 101750252103r
SCHELTEMA, IEFKE Yefke Scheltemakoper Franekereind 101750252103r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.u.huurder Franekereind 101750252103r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.u.huurder Franekereind 101750252103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u.naastligger ten oosten Franekereind 101750252103r
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, c.u.naastligger ten zuiden Franekereind 101750252103r
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van wijlen Hylke Hanekuykkoopmannaastligger ten westen Franekereind 101750252103r
KAT, NICOLAAS de heer Nicolaas Kathkoopmanverkoper Franekereind 101750252103r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters schoenmaker (mr. -)koper huisFranekereind 10170724529r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters schoenmaker (mr. -)koper huisFranekereind 10170724529r
HANSES, LIEUWKJE Leukjen Hanses koper Franekereind 10170724529r
HANSES, LIEUWKJE Leukjen Hanses koper Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten oosten Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten oosten Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten oosten Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten zuiden Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten zuiden Franekereind 10170724529r
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes van Deersumnaastligger ten zuiden Franekereind 10170724529r
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten westen Franekereind 10170724529r
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten westen Franekereind 10170724529r
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
VORM, TJEERD TJEERDSburgerhopman Tjeerd Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
VORM, TJEERDSburgerhopman Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
VORM, TJEERDSburgerhopman Tjeerds van der Formzoutziederverkoper van 1/2 Franekereind 10170724529r
KLASES, WIEPKJE Wypkjen Clases aanhandelaar huisFranekereind 101738249280r
KLASES, WIEPKJE Wypkjen Clases aanhandelaar huisFranekereind 101738249280r
KLASES, WIEPKJE Wypkjen Clases aanhandelaar huisFranekereind 101738249280r
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerrits winkelieraanhandelaar Franekereind 101738249280r
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerrits winkelieraanhandelaar Franekereind 101738249280r
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten oosten Franekereind 101738249280r
HARKEROTH, Harkenrothpredikantnaastligger ten zuiden Franekereind 101738249280r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuikkoopmannaastligger ten westen Franekereind 101738249280r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Hylke Johannis Hanekuikkoopmannaastligger ten westen Franekereind 101738249280r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs verwandelaar Franekereind 101738249280r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs verwandelaar Franekereind 101738249280r
HEINS, HELENA Helena Heins verwandelaar Franekereind 101738249280r
HEINS, HELENA Helena Heins verwandelaar Franekereind 101738249280r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
KLASES, TEUNIS Thoenys Claesen koper huis met ledige plaats ernaastFranekereind 121599228156r
WILLEMS, GRIETJE Gryet Willems koper Franekereind 121599228156r
WILLEMS, GRIETJE Gryet Willems koper Franekereind 121599228156r
KLASES, REINER Reyner Claesen verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 121599228156r
KLASES, REINER Reyner Claesen verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 121599228156r
KLASES, REINER Reyner Claesen verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Franekereind 121599228156r
PIETERS, WARNERde weduwe van wijlen Warner Pieters naastligger ten oosten Franekereind 121599228156r
PIETERS, WARNERde weduwe van wijlen Warner Pieters naastligger ten oosten Franekereind 121599228156r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten westen Franekereind 121599228156r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens naastligger ten westen Franekereind 121599228156r
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes verkoper Franekereind 121599228156r
WIEBES, TJEERD Tjaerdt Wybes verkoper Franekereind 121599228156r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper Franekereind 121599228156r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper Franekereind 121599228156r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper huis en tuintjeFranekereind 12175025275v
SCHELTEMA, IEFKE Yfke Scheltemakoper Franekereind 12175025275v
HARTS, JAN Jan Heerties , c.u.huurder Franekereind 12175025275v
HARTS, JAN Jan Heerties , c.u.huurder Franekereind 12175025275v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksmanaastligger ten oosten Franekereind 12175025275v
HANEKUIK, HIELKE de weduwe van wijlen Hylke Hanekuiknaastligger ten zuiden Franekereind 12175025275v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cathnaastligger ten westen Franekereind 12175025275v
BRUG, KLAAS oud burgemeester Claas van der Brugkoopmanverkoper Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, AUKJE GOSSESwijlen Aukje Gosses Spannenburgverkoper Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, AUKJE GOSSESwijlen Aukje Gosses Spannenburgverkoper Franekereind 12175025275v
BRUG, PIETER KLASES Pieter Claases van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
BRUG, PIETER KLASES Pieter Claases van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
BRUG, PIETER KLASES Pieter Claases van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
BRUG, AUKJE KLASES Aukjen Claasen van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
BRUG, AUKJE KLASES Aukjen Claasen van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
BRUG, AUKJE KLASES Aukjen Claasen van der Brugverkoper van 1/8 Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laas Gosses Spannenburgverver (mr. -)verkoper van 3/4 Franekereind 12175025275v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laas Gosses Spannenburgverver (mr. -)verkoper van 3/4 Franekereind 12175025275v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fonteinkoper huisFranekereind 121706244327v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fonteinkoper huisFranekereind 121706244327v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fonteinkoper huisFranekereind 121706244327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamkoper Franekereind 121706244327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamkoper Franekereind 121706244327v
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 121706244327v
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 121706244327v
VORM, TJEERD burgerhopman Tjeerd van der Formnaastligger ten westen Franekereind 121706244327v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clases Fonteinverkoper Franekereind 121706244327v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clases Fonteinverkoper Franekereind 121706244327v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clases Fonteinverkoper Franekereind 121706244327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamverkoper Franekereind 121706244327v
ADAM, AATJE PIETERS Attje Pytters de Adamverkoper Franekereind 121706244327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumverkoper Franekereind 121706244327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumverkoper Franekereind 121706244327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumverkoper Franekereind 121706244327v
SIKKES, JELTJE Jeltje Sickes verkoper Franekereind 121706244327v
SIKKES, JELTJE Jeltje Sickes verkoper Franekereind 121706244327v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumkoopmankoper provisioneel 1/2 huis en tuintjeFranekereind 1216952437ra
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumkoopmankoper provisioneel 1/2 huis en tuintjeFranekereind 1216952437ra
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumkoopmankoper provisioneel 1/2 huis en tuintjeFranekereind 1216952437ra
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes koper provisioneel Franekereind 1216952437ra
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes koper provisioneel Franekereind 1216952437ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1216952437ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1216952437ra
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Franekereind 1216952437ra
PIETERS, RUURD Ruird Pieters naastligger ten zuiden Franekereind 1216952437ra
PIETERS, RUURD Ruird Pieters naastligger ten zuiden Franekereind 1216952437ra
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 1216952437ra
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 1216952437ra
LASES, MAAIKE Mayke Lases verkoper Franekereind 1216952437ra
LASES, MAAIKE Mayke Lases verkoper Franekereind 1216952437ra
SPANNENBURG, GOSSE Gosse Spannenburghzilversmid (mr. -)verkoper Franekereind 1216952437ra
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachterFranekereind 121695243168v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adamkoper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachterFranekereind 121695243168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoper door niaar Franekereind 121695243168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoper door niaar Franekereind 121695243168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claessen Fonteinkoper door niaar Franekereind 121695243168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumgeniaarde koper Franekereind 121695243168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumgeniaarde koper Franekereind 121695243168v
DEERSUM, FEDDRIK ANSKES Feddrik Anskes Deersumgeniaarde koper Franekereind 121695243168v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes geniaarde koper Franekereind 121695243168v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes geniaarde koper Franekereind 121695243168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 121695243168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 121695243168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claassen Fonteinnaastligger ten oosten Franekereind 121695243168v
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 121695243168v
PIETERS, RUURD Ruird Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 121695243168v
VORM, TJEERD Tjaard Tjaardsen van der Formnaastligger ten westen Franekereind 121695243168v
LASES, GRIETJE Grietie Lases , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Franekereind 121695243168v
LASES, GRIETJE Grietie Lases , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper Franekereind 121695243168v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steegFranekereind 1316702403ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steegFranekereind 1316702403ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steegFranekereind 1316702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten oosten Franekereind 1316702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten oosten Franekereind 1316702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten oosten Franekereind 1316702403ra
BERENDS, IEPEhet huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 1316702403ra
BERENDS, IEPEhet huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 1316702403ra
BERENDS, IEPEhet huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 1316702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten noorden Franekereind 1316702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten noorden Franekereind 1316702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten noorden Franekereind 1316702403ra
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Franekereind 1316702403ra
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Franekereind 1316702403ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 cgFranekereind 131673240128v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 cgFranekereind 131673240128v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u.bakkerkoper grondpacht van 1-10-00 cgFranekereind 131673240128v
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v
BAUKES, DOEDEgrondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u.bakkereigenaar perceel Franekereind 13de Fortuin1673240128v
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 131673240128v
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 131673240128v
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragernaastligger ten westen Franekereind 131673240128v
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendragernaastligger ten westen Franekereind 131673240128v
TEMPELAAR, REINER Reyner Templaerverkoper Franekereind 131673240128v
JAKOBS, TJEERD Tiaard Jacobs koper huis en plaats, strekkende van het zuiden van het diept af, noordwaarts tot aan het erf of hof van de weduwe van Pieter ReynsFranekereind 13162523145r
JAKOBS, TJEERD Tiaard Jacobs koper huis en plaats, strekkende van het zuiden van het diept af, noordwaarts tot aan het erf of hof van de weduwe van Pieter ReynsFranekereind 13162523145r
FEDDES, REITSKE Reyts Feddes koper Franekereind 13162523145r
FEDDES, REITSKE Reyts Feddes koper Franekereind 13162523145r
FEDDES, REITSKE Reyts Feddes koper Franekereind 13162523145r
POPTA, TJEBBE mr. Tyebbe Poptaverpachter grond Franekereind 13162523145r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakkerverpachter grond Franekereind 13162523145r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Coningsbegunstigde van een losbare rente ([staat: twintig stuivers en een reaal])Franekereind 13162523145r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 13162523145r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 13162523145r
DOYEMA, de weduwe of erfgenamen van wijlen dr. Oricus Doymanaastligger ten westen Franekereind 13162523145r
REINS, PIETERde weduwe van wijlen de zoon van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 13162523145r
REINS, PIETERde weduwe van wijlen de zoon van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 13162523145r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes verkoper Franekereind 13162523145r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes verkoper Franekereind 13162523145r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes verkoper Franekereind 13162523145r
JANS, DOUWEwijlen Douwe Jans verkoper Franekereind 13162523145r
JANS, DOUWEwijlen Douwe Jans verkoper Franekereind 13162523145r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/4 huisFranekereind 131659237216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u.schoenmaker (mr. -)koper 1/4 huisFranekereind 131659237216r
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 131659237216r
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 131659237216r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 131659237216r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 131659237216r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 131659237216r
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
KLASES, TEIE Teie Claessen verkoper Franekereind 131659237216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper 3/4 huisFranekereind 13166123897r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper 3/4 huisFranekereind 13166123897r
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 13166123897r
PIETERS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Pytters naastligger ten oosten Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13166123897r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13166123897r
JANS, HEIN Heyn Jansen , c.s.verkoper Franekereind 13166123897r
JANS, HEIN Heyn Jansen , c.s.verkoper Franekereind 13166123897r
SIPKES, KLAAS Claes Sipkes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 131644235119v
SIPKES, KLAAS Claes Sipkes koper door niaar 1/2 huisFranekereind 131644235119v
TJEERDS, AAFKE Aeff Tierdts koper door niaar Franekereind 131644235119v
TJEERDS, AAFKE Aeff Tierdts koper door niaar Franekereind 131644235119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiperhuurder Franekereind 131644235119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiperhuurder Franekereind 131644235119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiperhuurder Franekereind 131644235119v
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 131644235119v
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 131644235119v
DOYEM, juffrouw Doyemnaastligger ten westen Franekereind 131644235119v
, GERRIT Gerryt Juussen verkoper Franekereind 131644235119v
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-04-00 cg ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Franekereind 13de Fortuin165623761r
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Jacobs eigenaar perceel Franekereind 13165623761r
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirck Jacobs eigenaar perceel Franekereind 13165623761r
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Franekereind 13165623761r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-04-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Franekereind 13de Fortuin16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-04-00 cg ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Franekereind 13de Fortuin16652396r
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Jacobs eigenaar perceel Franekereind 1316652396r
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Jacobs eigenaar perceel Franekereind 1316652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Franekereind 1316652396r
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowelblauwververkoper door niaar huisFranekereind 131716245278v
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwververgeniaarde koper Franekereind 131716245278v
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds , c.u.blauwververgeniaarde koper Franekereind 131716245278v
JAKOBS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 131716245278v
JAKOBS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 131716245278v
ROVEL, het huis van vroedsman Rowelnaastligger ten westen Franekereind 131716245278v
JAKOBS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 131716245278v
JAKOBS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 131716245278v
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Franekereind 131716245278v
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Franekereind 131716245278v
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Franekereind 131716245278v
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper huis en schuurFranekereind 14166823926ra
ADAM, PIETER JAKOBSwijlen Pieter Jacobs de Adamkoper Franekereind 14166823926ra
ADAM, PIETER JAKOBSwijlen Pieter Jacobs de Adamkoper Franekereind 14166823926ra
, JELLEburgemeester Gellius Wetzensiuskoper provisioneel (p.j.)Franekereind 14166823926ra
FONTEIN, burgemeester Fonteinhuurder Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAASde uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAASde uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAASde uitgang van het perceel van Claas Clasen naastligger ten zuiden Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14166823926ra
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten westen Franekereind 14166823926ra
PIETERS, WIEBRENburgervaandrig Wybrand Pieters verkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
PIETERS, WIEBRENburgervaandrig Wybrand Pieters verkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakkerverkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
HUBERTS, REINER Reiner Huiberts bakkerverkoper q.q. Franekereind 14166823926ra
, WARNERde kinderen van Warner Holcamaverkoper Franekereind 14166823926ra
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)koper 1/12 huis en tuinFranekereind 141771257199r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)koper 1/12 huis en tuinFranekereind 141771257199r
HASENHOEK, de weduwe van wijlen burgerhopman Hasenhoekbewoner Franekereind 141771257199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 141771257199r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 141771257199r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper Franekereind 141771257199r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenverkoper Franekereind 141771257199r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenverkoper Franekereind 141771257199r
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmakoper huis en bakkerijFranekereind 141726246271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 141726246271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arents Baksmahuurder (p.j.)Franekereind 141726246271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes huurder Franekereind 141726246271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes huurder Franekereind 141726246271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten zuiden Franekereind 141726246271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten westen Franekereind 141726246271v
SPANNENBURG, AUKJE GOSSES Aukjen Gosses Spannenburgverkoper Franekereind 141726246271v
SPANNENBURG, AUKJE GOSSES Aukjen Gosses Spannenburgverkoper Franekereind 141726246271v
BRUG, KLAAS PIETERS Claes Pyters van der Brugfabrikeurverkoper Franekereind 141726246271v
BRUG, KLAAS PIETERS Claes Pyters van der Brugfabrikeurverkoper Franekereind 141726246271v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laes Gosses Spannenburgkastmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laes Gosses Spannenburgkastmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/2 Franekereind 141726246271v
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper provisioneel 1/6 huis en tuinFranekereind 141767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper provisioneel 1/6 huis en tuinFranekereind 141767257252r
HASENHOEK, burgerhopman Hasenhoek, c.u.huurder (p.j.)Franekereind 141767257252r
FONTEIN, F. F. Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 141767257252r
FONTEIN, F. F. Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 141767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Franekereind 141767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Franekereind 141767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Franekereind 141767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Franekereind 141767257252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenverkoper Franekereind 141767257252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenverkoper Franekereind 141767257252r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakkeraanhandelaar 1/3 huisFranekereind 141606228472r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakkeraanhandelaar 1/3 huisFranekereind 141606228472r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Franekereind 141606228472r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Franekereind 141606228472r
KLASES, REINER Reyner Claes verpachter grond Franekereind 141606228472r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
KLASES, TEUNIShet coolthuys Thonis Claesen kooltjernaastligger ten westen Franekereind 141606228472r
HUBERTS, SINT Cent Huyberts verwandelaar Franekereind 141606228472r
HUBERTS, SINT Cent Huyberts verwandelaar Franekereind 141606228472r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verwandelaar Franekereind 141606228472r
WARNERS, MAAIKE Maycke Warners verwandelaar Franekereind 141606228472r
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmankoper huis en bakkerijFranekereind 141793264105v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels begunstigde van een lijfrente (p.j.)Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels begunstigde van een lijfrente (p.j.)Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels begunstigde van een lijfrente (p.j.)Franekereind 141793264105v
BAKSMA, JELTJE Jeltje Baxmabegunstigde van een lijfrente (p.j.)Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper Franekereind 141793264105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper Franekereind 141793264105v
BAKSMA, AREND WOUTERSwijlen Arend Wouters Baxmabakker (mr. -)verkoper Franekereind 141793264105v
BAKSMA, AREND WOUTERSwijlen Arend Wouters Baxmabakker (mr. -)verkoper Franekereind 141793264105v
BAKSMA, JELTJE Jeltje Baxmaverkoper Franekereind 141793264105v
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)aanhandelaar 1/3 huis en tuinFranekereind 141773258109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)aanhandelaar 1/3 huis en tuinFranekereind 141773258109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 141773258109r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 141773258109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezelverwandelaar Franekereind 141773258109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezelverwandelaar Franekereind 141773258109r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 1/9 huis en hof genaamd Het HooghuisFranekereind 15het Hooghuis1717245301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 1/9 huis en hof genaamd Het HooghuisFranekereind 15het Hooghuis1717245301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 1/9 huis en hof genaamd Het HooghuisFranekereind 15het Hooghuis1717245301v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper Franekereind 151717245301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Geldereigenaar van 8/9 Franekereind 151717245301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Geldereigenaar van 8/9 Franekereind 151717245301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Geldereigenaar van 8/9 Franekereind 151717245301v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemaeigenaar van 8/9 Franekereind 151717245301v
DOEDES, SIETSEhet huis voorheen van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151717245301v
DOEDES, SIETSEhet huis voorheen van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151717245301v
DOEDES, SIETSEhet huis voorheen van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151717245301v
ROVEL, het huis nu van vroedsman Rowelnaastligger ten westen Franekereind 151717245301v
SIETSES, REINde weduwe van wijlen burgemeester Rein Sytses naastligger ten noorden Franekereind 151717245301v
SIETSES, REINde weduwe van wijlen burgemeester Rein Sytses naastligger ten noorden Franekereind 151717245301v
VORM, TJEERD TJEERDS Tieerd Tieerds van der Form, voor zijn kinderenverkoper Franekereind 151717245301v
VORM, TJEERD TJEERDS Tieerd Tieerds van der Form, voor zijn kinderenverkoper Franekereind 151717245301v
GRATEMA, TRIJNTJE wijlen Trijntie Gratemaverkoper Franekereind 151717245301v
KLASES, WILLEM Willim Claessen , c.u.koper huis, hof en hooibergFranekereind 151646235207v
KLASES, WILLEM Willim Claessen , c.u.koper huis, hof en hooibergFranekereind 151646235207v
KLASES, WILLEM Willim Claessen , c.u.koper huis, hof en hooibergFranekereind 151646235207v
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235207v
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235207v
REINS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 151646235207v
REINS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 151646235207v
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Ryns Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Ryns Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
BANGA, ANTJE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
BANGA, ANTJE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235207v
HESSELS, SIEBRENoud vaandrig Sibrant Hessels verkoper van 1/4 Franekereind 151646235207v
HESSELS, SIEBRENoud vaandrig Sibrant Hessels verkoper van 1/4 Franekereind 151646235207v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangalakenkoperkoper 1/6 hoekhuisFranekereind 15161222999r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangalakenkoperkoper 1/6 hoekhuisFranekereind 15161222999r
HARMENS, wijlen Gelcko Hermanni koper Franekereind 15161222999r
HARMENS, wijlen Gelcko Hermanni koper Franekereind 15161222999r
DIRKS, FEIKEhet huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15het Fortuin161222999r
DIRKS, FEIKEhet huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15het Fortuin161222999r
DIRKS, FEIKEhet huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15het Fortuin161222999r
REINS, PIETERde hof van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 15161222999r
REINS, PIETERde hof van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 15161222999r
BANGA, SJOUKJE JAKOBS Sjouck Jacobs Bangaverkoper Franekereind 15161222999r
BANGA, SJOUKJE JAKOBS Sjouck Jacobs Bangaverkoper Franekereind 15161222999r
HOTSES, STEFFEN Steven Hotses lakenkoperverkoper Franekereind 15161222999r
HOTSES, STEFFEN Steven Hotses lakenkoperverkoper Franekereind 15161222999r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamakoper 1/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1715245250r
GRATEMA, FOLKERT Folkert Gratamakoper Franekereind 151715245250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245250r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratema, q.q.koper Franekereind 151715245250r
DOEDES, SIETSEhet huis van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151715245250r
DOEDES, SIETSEhet huis van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151715245250r
DOEDES, SIETSEhet huis van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151715245250r
KIMSTRA, de hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstranaastligger ten noorden Franekereind 151715245250r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Franekereind 151715245250r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Franekereind 151715245250r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Franekereind 151715245250r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Franekereind 151715245250r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Franekereind 151715245250r
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235238v
SIPKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Sipkes naastligger ten westen Franekereind 151646235238v
REINS, PIETER Pyter Reins naastligger ten noorden Franekereind 151646235238v
REINS, PIETER Pyter Reins naastligger ten noorden Franekereind 151646235238v
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Rins Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
BANGA, RINSKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Rins Jacobs Bangaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
BANGA, ANTJE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Banggaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
BANGA, ANTJE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Banggaverkoper van 3/8 Franekereind 151646235238v
HESSELS, SIEBRENoud vaandrig Sibrant Hessels verkoper van 1/4 Franekereind 151646235238v
HESSELS, SIEBRENoud vaandrig Sibrant Hessels verkoper van 1/4 Franekereind 151646235238v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamakoper 1/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1715245252v
GRATEMA, FOLKERT Folkert Gratamakoper Franekereind 151715245252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q.koper Franekereind 151715245252v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper q.q. Franekereind 151715245252v
DOEDES, SIETSEhet huis van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151715245252v
DOEDES, SIETSEhet huis van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151715245252v
DOEDES, SIETSEhet huis van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151715245252v
KIMSTRA, de hof van de weduwe en erfgenamen van wijlen Br. Kimstranaastligger ten noorden Franekereind 151715245252v
MEINTES, TRIJNTJE Trijntie Meintes verkoper Franekereind 151715245252v
MEINTES, TRIJNTJE Trijntie Meintes verkoper Franekereind 151715245252v
BROUWER, ANDRIES SIERKS Andries Sierks Brouwerkoopmanverkoper Franekereind 151715245252v
BROUWER, ANDRIES SIERKS Andries Sierks Brouwerkoopmanverkoper Franekereind 151715245252v
HESSELS, SIEBRENburgervaandrig Sibrant Hessels koper 1/4 huis, achterplaats en hooibergFranekereind 1516362348r
HESSELS, SIEBRENburgervaandrig Sibrant Hessels koper 1/4 huis, achterplaats en hooibergFranekereind 1516362348r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Franekereind 1516362348r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Franekereind 1516362348r
GATSES, HESSELzijn ouders Hessel Gadses , c.u.bewoner Franekereind 1516362348r
GATSES, HESSELzijn ouders Hessel Gadses , c.u.bewoner Franekereind 1516362348r
FEDDES, EDGER Edger Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, EDGER Edger Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, EDGER Edger Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes , vrijgezelverkoper Franekereind 1516362348r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 4/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1717245293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 4/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1717245293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderenkoper 4/9 huis en hofFranekereind 15het Hooghuis1717245293r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tiepke Gratemakoper Franekereind 151717245293r
DOEDES, SIETSEhet huis voorheen van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
DOEDES, SIETSEhet huis voorheen van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
DOEDES, SIETSEhet huis voorheen van Sytse Doedes naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
RUURDS, ALBERThet huis nu van (geniaarde koper) Albert Ruirds naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
RUURDS, ALBERThet huis nu van (geniaarde koper) Albert Ruirds naastligger ten westen Franekereind 151717245293r
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks verkoper Franekereind 151717245293r
FREERKS, TRIJNTJE Trijntie Freerks verkoper Franekereind 151717245293r
HAIES, JANwijlen Jan Haies koopmanverkoper Franekereind 151717245293r
HAIES, JANwijlen Jan Haies koopmanverkoper Franekereind 151717245293r
KLASES, JELLE Jelle Claessen boterkoperkoper huisFranekereind 161651236151v
KLASES, JELLE Jelle Claessen boterkoperkoper huisFranekereind 161651236151v
KLASES, JELLE Jelle Claessen boterkoperkoper huisFranekereind 161651236151v
SIETSES, ANTJE Antie Sytses koper Franekereind 161651236151v
SIETSES, ANTJE Antie Sytses koper Franekereind 161651236151v
PIETERS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Pyters naastligger ten oosten Franekereind 161651236151v
PIETERS, GERRITde weduwe van wijlen Gerrit Pyters naastligger ten oosten Franekereind 161651236151v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerverkoper Franekereind 161651236151v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Piters verkoper Franekereind 161651236151v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Piters verkoper Franekereind 161651236151v
FONTEIN, FREERK Freerk Fontein, vrijgezelzoutziederkoper door niaar pakhuisFranekereind 16173925035v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmageniaarde koper Franekereind 16173925035v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 16173925035v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 16173925035v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Franekereind 16173925035v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 16173925035v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 16173925035v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 16173925035v
FONTEIN, REINER Reinder Fonteinkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 16173925035v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmannaastligger ten zuiden Franekereind 16173925035v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper Franekereind 16173925035v
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper huisFranekereind 161692242374r
MINSES, KORNELIS Cornelis Minses koopmankoper huisFranekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes koper Franekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes koper Franekereind 161692242374r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q.naastligger ten oosten Franekereind 161692242374r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q.naastligger ten oosten Franekereind 161692242374r
MINSES, KORNELISde mouterij van Cornelis Minses koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
MINSES, KORNELISde mouterij van Cornelis Minses koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes naastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
ROMKES, DOETJE Doetje Romkes naastligger ten zuiden Franekereind 161692242374r
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pytters Bonqverkoper Franekereind 161692242374r
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pytters Bonqverkoper Franekereind 161692242374r
JOHANNES, MARIA Marijke Joannes verkoper Franekereind 161692242374r
JOHANNES, MARIA Marijke Joannes verkoper Franekereind 161692242374r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.koper hoekhuisFranekereind 161645235191v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.koper hoekhuisFranekereind 161645235191v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.koper hoekhuisFranekereind 161645235191v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmankoper huis en bakkerijFranekereind 161694243113v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmakoopmankoper huis en bakkerijFranekereind 161694243113v
DOEDES, JANKE Jancke Doedes koper Franekereind 161694243113v
DOEDES, JANKE Jancke Doedes koper Franekereind 161694243113v
DOEDES, JANKE Jancke Doedes koper Franekereind 161694243113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker (mr. -)huurder Franekereind 161694243113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker (mr. -)huurder Franekereind 161694243113v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161694243113v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsmanaastligger ten oosten Franekereind 161694243113v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma, c.u.naastligger ten zuiden Franekereind 161694243113v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosma, c.u.naastligger ten zuiden Franekereind 161694243113v
KORNELIS, MINSE Mense Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
KORNELIS, MINSE Mense Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
KORNELIS, MINSE Mense Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
KORNELIS, ROMKEkindskind Rompcke Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
KORNELIS, ROMKEkindskind Rompcke Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
KORNELIS, ROMKEkindskind Rompcke Cornelis verkoper Franekereind 161694243113v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u.zoutziederkoper huisFranekereind 161726246274v
THOMAS, PIETER Pieter Tomas , c.u.kuiper (mr. -)huurder Franekereind 161726246274v
THOMAS, PIETER Pieter Tomas , c.u.kuiper (mr. -)huurder Franekereind 161726246274v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 161726246274v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backernaastligger ten oosten Franekereind 161726246274v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 161726246274v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 161726246274v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmaverkoper Franekereind 161726246274v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmaverkoper Franekereind 161726246274v
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Bonk, c.u.koper provisioneel huisFranekereind 16166923936va
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Bonk, c.u.koper provisioneel huisFranekereind 16166923936va
BONKE, PIETER KORNELIS Pieter Cornelis Bonk, c.u.koper provisioneel huisFranekereind 16166923936va
SIEMENS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Symons naastligger ten oosten Franekereind 16166923936va
SIEMENS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Symons naastligger ten oosten Franekereind 16166923936va
TIETES, PIETERvroedsman Pytter Tyttes verkoper q.q. Franekereind 16166923936va
TIETES, PIETERvroedsman Pytter Tyttes verkoper q.q. Franekereind 16166923936va
ULBES, TEETSKEhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16166923936va
ULBES, TEETSKEhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes verkoper Franekereind 16166923936va
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Bonck, c.u.koper huisFranekereind 161689242300r
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Bonck, c.u.koper huisFranekereind 161689242300r
BONKE, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Boncq, voorzoon van de verkoperprotesteert vanwege een hypotheek Franekereind 161689242300r
BONKE, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Boncq, voorzoon van de verkoperprotesteert vanwege een hypotheek Franekereind 161689242300r
BONKE, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Boncq, voorzoon van de verkoperprotesteert vanwege een hypotheek Franekereind 161689242300r
SIEMENS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Symens naastligger ten oosten Franekereind 161689242300r
SIEMENS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antje Symens naastligger ten oosten Franekereind 161689242300r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckverkoper Franekereind 161689242300r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckverkoper Franekereind 161689242300r
WIJNANDS, KORNELIS Cornelis Wynerts koopmankoper huis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt (met de belasting van de praem en wipstoel naar ouder gewoonte. Er mag een bakkerij in worden gedreven zolang bakker Cornelis Bastiaens daartegenover woont)Franekereind 16de Muizenvreugde1653236227r
WIJNANDS, KORNELIS Cornelis Wynerts koopmankoper huis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt (met de belasting van de praem en wipstoel naar ouder gewoonte. Er mag een bakkerij in worden gedreven zolang bakker Cornelis Bastiaens daartegenover woont)Franekereind 16de Muizenvreugde1653236227r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen naastligger ten oosten Franekereind 161653236227r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen naastligger ten oosten Franekereind 161653236227r
, RUURD Rioerd Wirders naastligger ten zuiden Franekereind 161653236227r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u.koopmanverkoper Franekereind 161653236227r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u.koopmanverkoper Franekereind 161653236227r
KLASES, JELLE Jelle Claessen , c.u.koopmanverkoper Franekereind 161653236227r
AUKES, PIEBE Pybe Auckes , c.u.koper provisioneel en finaal huisFranekereind 1716942433va
AUKES, PIEBE Pybe Auckes , c.u.koper provisioneel en finaal huisFranekereind 1716942433va
AUKES, PIEBE Pybe Auckes , c.u.koper provisioneel en finaal huisFranekereind 1716942433va
ADEMA, oud burgemeester Ademanaastligger ten oosten Franekereind 1716942433va
FOKKES, BEREND Beernt Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 1716942433va
FOKKES, BEREND Beernt Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 1716942433va
FOKKES, BEREND Beernt Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, BERENDJEongehuwde dochter Beerntie Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, BERENDJEongehuwde dochter Beerntie Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, TJALLINGminderjarige Tjalling Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, TJALLINGminderjarige Tjalling Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, FOKELTJEminderjarige Fokeltie Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
JOCHEMS, FOKELTJEminderjarige Fokeltie Jochums verkoper Franekereind 1716942433va
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts winkeliererflater Franekereind 1716942433va
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts winkeliererflater Franekereind 1716942433va
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts winkeliererflater Franekereind 1716942433va
FRANSES, ATE Atte Fransen koper huisFranekereind 171624230373v
FRANSES, ATE Atte Fransen koper huisFranekereind 171624230373v
FRANSES, ATE Atte Fransen koper huisFranekereind 171624230373v
TEEDES, ANTJE Antie Taedes koper Franekereind 171624230373v
TEEDES, ANTJE Antie Taedes koper Franekereind 171624230373v
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 171624230373v
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 171624230373v
SPAANTJE, KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171624230373v
JANS, WIEGER Wiger Jansen verkoper Franekereind 171624230373v
JANS, WIEGER Wiger Jansen verkoper Franekereind 171624230373v
ROYEN, JAKOBJE JANS Jacobtie Jansen van Royenverkoper Franekereind 171624230373v
ROYEN, JAKOBJE JANS Jacobtie Jansen van Royenverkoper Franekereind 171624230373v
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts koper huisFranekereind 171686242115r
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts koper huisFranekereind 171686242115r
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts koper huisFranekereind 171686242115r
SIETSES, EELKJE Eelckjen Sytses koper Franekereind 171686242115r
SIETSES, EELKJE Eelckjen Sytses koper Franekereind 171686242115r
ADEMA, burgemeester Adamanaastligger ten oosten Franekereind 171686242115r
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 171686242115r
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 171686242115r
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 171686242115r
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
FONTEIN, REINER KLASES Reynier Claassen Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes koopmanverkopers van 1/3 Franekereind 171686242115r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes koopmanverkopers van 1/3 Franekereind 171686242115r
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopmanverkoper van 1/3 Franekereind 171686242115r
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper Franekereind 171686242115r
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper Franekereind 171686242115r
TJEERDS, DIEUWKEwijlen Dieucke Tieerdts , ongehuwde dochtererflater Franekereind 171686242115r
TJEERDS, DIEUWKEwijlen Dieucke Tieerdts , ongehuwde dochtererflater Franekereind 171686242115r
KLASES, SAPE Saeff Claessen koper huisFranekereind 17achter1602228315v
KLASES, SAPE Saeff Claessen koper huisFranekereind 17achter1602228315v
KLASES, SAPE Saeff Claessen koper huisFranekereind 17achter1602228315v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Franekereind 17achter1602228315v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Franekereind 17achter1602228315v
SPAANTJE, KLAAS JANS Claes Janssen Spaenthiennaastligger ten noorden Franekereind 17achter1602228315v
SPAANTJE, KLAAS JANS Claes Janssen Spaenthiennaastligger ten noorden Franekereind 17achter1602228315v
IEDES, IEMKJE Impck Ides verkoper Franekereind 17achter1602228315v
IEDES, IEMKJE Impck Ides verkoper Franekereind 17achter1602228315v
IEBES, IEDEwijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 17achter1602228315v
IEBES, IEDEwijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 17achter1602228315v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen koper door niaar 1/2 huisFranekereind 171647235264r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen koper door niaar 1/2 huisFranekereind 171647235264r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen koper door niaar 1/2 huisFranekereind 171647235264r
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 171647235264r
WILLEMS, KARST Carst Willems geniaarde koper Franekereind 171647235264r
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 171647235264r
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 171647235264r
SPAANTJE, KLAAS het huis eerder van Claes Spaentiesnaastligger ten noorden Franekereind 171647235264r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 171647235264r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 171647235264r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerts koopmankoper huisFranekereind 171667239101v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerts koopmankoper huisFranekereind 171667239101v
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 171667239101v
ULBES, PIETER Pytter Ulbes bakkernaastligger ten oosten Franekereind 171667239101v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Franekereind 171667239101v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Franekereind 171667239101v
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper Franekereind 171667239101v
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 171622230295v
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 171622230295v
SPAANTJE, KLAAS Claes Spaentienaastligger ten noorden Franekereind 171622230295v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper q.q. Franekereind 171622230295v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper q.q. Franekereind 171622230295v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper q.q. Franekereind 171622230295v
OTTES, de nagelaten weeskinderen van wijlen Syouue Ottes verkoper Franekereind 171622230295v
OTTES, de nagelaten weeskinderen van wijlen Syouue Ottes verkoper Franekereind 171622230295v
DOUWES, GRIETJE Griet Douues verkoper Franekereind 171622230295v
DOUWES, GRIETJE Griet Douues verkoper Franekereind 171622230295v
DOUWES, GRIETJE Griet Douues verkoper Franekereind 171622230295v
IEPES, WOPKEeeuwige renten uit huis en grond van Wopcke Ippes eigenaar perceel Franekereind 171602228335r
IEPES, WOPKEeeuwige renten uit huis en grond van Wopcke Ippes eigenaar perceel Franekereind 171602228335r
KLASES, SAPE Saeff Claesen naastligger ten noorden Franekereind 171602228335r
KLASES, SAPE Saeff Claesen naastligger ten noorden Franekereind 171602228335r
KLASES, SAPE Saeff Claesen naastligger ten noorden Franekereind 171602228335r
GELDER, ANTONIUS Anthonys van Geldernaastligger ten noorden Franekereind 171602228335r
GERBENS, SIPKE Sipcke Gerbrandts crediteur (triumphant) Franekereind 171602228335r
GERBENS, SIPKE Sipcke Gerbrandts crediteur (triumphant) Franekereind 171602228335r
, Greedt verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 171602228335r
IEPES, WOPKEwijlen Wopcke Ippes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 171602228335r
IEPES, WOPKEwijlen Wopcke Ippes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 171602228335r
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (wijd-)koper provisioneel huisFranekereind 1717282472ra
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (wijd-)koper provisioneel huisFranekereind 1717282472ra
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 1717282472ra
ADEMA, PIETER Pieter Ademabakker (mr. -)naastligger ten noorden Franekereind 1717282472ra
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper Franekereind 1717282472ra
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper Franekereind 1717282472ra
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper Franekereind 1717282472ra
TJALLINGS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Tjallings verkoper Franekereind 1717282472ra
TJALLINGS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Tjallings verkoper Franekereind 1717282472ra
TJALLINGS, FRANS Frans Tjallings verkoper Franekereind 1717282472ra
TJALLINGS, FRANS Frans Tjallings verkoper Franekereind 1717282472ra
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 171622230301r
GERRITS, AREND Arent Gerryts naastligger ten oosten Franekereind 171622230301r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen koper hoekhuisFranekereind 17170824552v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen koper hoekhuisFranekereind 17170824552v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis koper Franekereind 17170824552v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis koper Franekereind 17170824552v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis koper Franekereind 17170824552v
ADEMA, burgemeester Ademanaastligger ten oosten Franekereind 17170824552v
JANS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Jansen smid (ijzer-)naastligger ten noorden Franekereind 17170824552v
JANS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrik Jansen smid (ijzer-)naastligger ten noorden Franekereind 17170824552v
AUKES, PIEBE Pybe Aukes pan- en estrikbakker (mr. -)verkoper Franekereind 17170824552v
AUKES, PIEBE Pybe Aukes pan- en estrikbakker (mr. -)verkoper Franekereind 17170824552v
AUKES, PIEBE Pybe Aukes pan- en estrikbakker (mr. -)verkoper Franekereind 17170824552v
FOEKES, ANTJE Antie Foekes verkoper Franekereind 17170824552v
FOEKES, ANTJE Antie Foekes verkoper Franekereind 17170824552v
FOEKES, ANTJE Antie Foekes verkoper Franekereind 17170824552v
VISSER, JAN Jan F. Visserkoopmankoper huisFranekereind 171805267108r
HERES, TJITSKE Tjietske Heeres koper Franekereind 171805267108r
HERES, TJITSKE Tjietske Heeres koper Franekereind 171805267108r
VISSER, JAN Jan F. Visserkoopmanhuurder (p.j.)Franekereind 171805267108r
HERES, TJITSKE Tjietske Heeres huurder Franekereind 171805267108r
HERES, TJITSKE Tjietske Heeres huurder Franekereind 171805267108r
, FRANKE Frank Helstranaastligger ten oosten Franekereind 171805267108r
, FRANKE Frank Helstranaastligger ten noorden Franekereind 171805267108r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Franekereind 171805267108r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 171805267108r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 171805267108r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 171805267108r
IEPES, WOPKE Wopcke Ippes koper huisFranekereind 171598228117v
IEPES, WOPKE Wopcke Ippes koper huisFranekereind 171598228117v
IDSES, GRETSKE Greets Idtses koper Franekereind 171598228117v
IDSES, GRETSKE Greets Idtses koper Franekereind 171598228117v
GELDER, ANTONIUS Anthonys van Geldernaastligger ten zuiden Franekereind 171598228117v
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 171598228117v
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 171598228117v
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 171598228117v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts verkoper Franekereind 171598228117v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts verkoper Franekereind 171598228117v
SIETSES, GEERTJE Geert Sytses verkoper Franekereind 171598228117v
SIETSES, GEERTJE Geert Sytses verkoper Franekereind 171598228117v
JANS, ANTJE Antie Jans koper huis, plaats en loodsFranekereind 18165623796v
JANS, ANTJE Antie Jans koper huis, plaats en loodsFranekereind 18165623796v
MEINERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Meynerts koper Franekereind 18165623796v
MEINERTS, HENDRIKwijlen Hendrick Meynerts koper Franekereind 18165623796v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten oosten Franekereind 18165623796v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten oosten Franekereind 18165623796v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten oosten Franekereind 18165623796v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruird Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 18165623796v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruird Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 18165623796v
, KORNELISde weduwe van wijlen Cornelis Wijnerts naastligger ten westen Franekereind 18165623796v
DOUWES, RIKSTJE Rigstie Douwes verkoper Franekereind 18165623796v
DOUWES, RIKSTJE Rigstie Douwes verkoper Franekereind 18165623796v
DOUWES, RIKSTJE Rigstie Douwes verkoper Franekereind 18165623796v
JANS, FOLKERTwijlen Folckert Jansen verkoper Franekereind 18165623796v
JANS, FOLKERTwijlen Folckert Jansen verkoper Franekereind 18165623796v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backerzoutziederkoper huisFranekereind 181725246241v
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backerzoutziederkoper huisFranekereind 181725246241v
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Franekereind 181725246241v
SIEMENS, JAN Jan Simens koopmannaastligger ten oosten Franekereind 181725246241v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 181725246241v
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pyters naastligger ten zuiden Franekereind 181725246241v
VOSMA, JOHANNES Johannes Vosmanaastligger ten westen Franekereind 181725246241v
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmermanverkoper Franekereind 181725246241v
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmermanverkoper Franekereind 181725246241v
BAKSMA, HARMEN ARENDSGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
BAKSMA, HARMEN ARENDSGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
BAKSMA, HARMEN ARENDSGemeensman Harmen Arents Baxmakoper huisFranekereind 18173925062r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 18173925062r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 18173925062r
GEERTSMA, BEREND Berent Geersmanaastligger ten oosten Franekereind 18173925062r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 18173925062r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 18173925062r
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, GIJSBERTmeerderjarige vrijgezel Gijsbert Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, GIJSBERTmeerderjarige vrijgezel Gijsbert Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, TRIJNTJEmeerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, TRIJNTJEmeerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, HILTJE Hiltie Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
SIEBES, HILTJE Hiltie Sybes verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas wolkammer (mr. -)verkoper van 1/4 Franekereind 18173925062r
BAKKER, SIEBE GERRITSwijlen Sybe Gerrits Backerkoopmanerflater Franekereind 18173925062r
BAKKER, SIEBE GERRITSwijlen Sybe Gerrits Backerkoopmanerflater Franekereind 18173925062r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters , c.u.koper huis, plaats en loodsFranekereind 181646235197v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters , c.u.koper huis, plaats en loodsFranekereind 181646235197v
, Pyerke schipper op Franekerhuurder Franekereind 181646235197v
, SIEBOUT Sybout schipper op Sneeknaastligger ten oosten Franekereind 181646235197v
GERBENS, KLAASde mouterij van Claes Gerbens Luydennaastligger ten zuiden Franekereind 181646235197v
GERBENS, KLAASde mouterij van Claes Gerbens Luydennaastligger ten zuiden Franekereind 181646235197v
ANDRIES, TIEMENhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris naastligger ten westen Franekereind 181646235197v
ANDRIES, TIEMENhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris naastligger ten westen Franekereind 181646235197v
ANDRIES, TIEMENhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris naastligger ten westen Franekereind 181646235197v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens Luydenverkoper Franekereind 181646235197v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens Luydenverkoper Franekereind 181646235197v
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum, c.u.koper 1/2 huisFranekereind 18164323584r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum, c.u.koper 1/2 huisFranekereind 18164323584r
, ANDRIESde weduwe van wijlen Andryes timmermannaastligger ten oosten Franekereind 18164323584r
TIEMENS, TRIJNTJE Trijn Tymens naastligger ten westen Franekereind 18164323584r
TIEMENS, TRIJNTJE Trijn Tymens naastligger ten westen Franekereind 18164323584r
PIETERS, PIER Pier Pieters verkoper Franekereind 18164323584r
PIETERS, PIER Pier Pieters verkoper Franekereind 18164323584r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners aanhandelaar van 1/2 huisFranekereind 181623230368v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners aanhandelaar van 1/2 huisFranekereind 181623230368v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lamberts aanhandelaar van 1/2 Franekereind 181623230368v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lamberts aanhandelaar van 1/2 Franekereind 181623230368v
HOTSES, JAN Jan Hotzes aanhandelaar van 1/2 Franekereind 181623230368v
HOTSES, JAN Jan Hotzes aanhandelaar van 1/2 Franekereind 181623230368v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 181623230368v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 181623230368v
WARNERS, LAMMERTde mouterij van de koper Lambert Warners naastligger ten zuiden Franekereind 181623230368v
WARNERS, LAMMERTde mouterij van de koper Lambert Warners naastligger ten zuiden Franekereind 181623230368v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 181623230368v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 181623230368v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 181623230368v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricks verwandelaar Franekereind 181623230368v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricks verwandelaar Franekereind 181623230368v
TJEBBES, LUTSKE Lutske Tyebbes verwandelaar Franekereind 181623230368v
TJEBBES, LUTSKE Lutske Tyebbes verwandelaar Franekereind 181623230368v
PIETERS, SIEBE Sybe Pieters , c.u.timmermankoper huisFranekereind 18172024661r
PIETERS, SIEBE Sybe Pieters , c.u.timmermankoper huisFranekereind 18172024661r
JAKOBS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopmannaastligger ten oosten Franekereind 18172024661r
JAKOBS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jacobs koopmannaastligger ten oosten Franekereind 18172024661r
FONTEIN, AUKJE keten van Auckjen Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 18172024661r
VOSMA, JOHANNES Johannes Vosmakoopmannaastligger ten westen Franekereind 18172024661r
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsmaverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsmaverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsmaverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
, Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
JELLES, ANTJE Antie Jelles verkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
JELLES, ANTJE Antie Jelles verkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
LOLLES, JANwijlen Jan Lolles verkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
LOLLES, JANwijlen Jan Lolles verkoper van 1/2 Franekereind 18172024661r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidumkoper 1/2 huisFranekereind 181644235130v
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidumkoper 1/2 huisFranekereind 181644235130v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgemakoper Franekereind 181644235130v
AESGEMA, IETJE LOUWS Idtie Lous Aesgemakoper Franekereind 181644235130v
, ANDRIESde weduwe van wijlen Andries timmermannaastligger ten oosten Franekereind 181644235130v
LUIDUM, KLAAS GERBENSde mouterij van Claes Gerbens Luidum, c.u.naastligger ten zuiden [staat: noorden] Franekereind 181644235130v
LUIDUM, KLAAS GERBENSde mouterij van Claes Gerbens Luidum, c.u.naastligger ten zuiden [staat: noorden] Franekereind 181644235130v
, TJEPKE Tiepke glasmakernaastligger ten westen Franekereind 181644235130v
PIETERS, PIER Pier Pyters verkoper Franekereind 181644235130v
PIETERS, PIER Pier Pyters verkoper Franekereind 181644235130v
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 18162623199v
JOUKES, TIEDE Tiede Jouckes koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 18162623199v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Franekereind 18162623199v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Franekereind 18162623199v
JOUKES, TJEERD Tyaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162623199v
JOUKES, TJEERD Tyaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162623199v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162623199v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162623199v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162623199v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderenverkoper Franekereind 18162623199v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderenverkoper Franekereind 18162623199v
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Oliphierverkoper Franekereind 18162623199v
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Oliphierverkoper Franekereind 18162623199v
OLIVIER, KORNELISKE JANS Cornelis Jansen Oliphierverkoper q.q. Franekereind 18162623199v
OLIVIER, KORNELISKE JANS Cornelis Jansen Oliphierverkoper q.q. Franekereind 18162623199v
OLIVIER, KORNELISKE ARJENS Cornelis Adriaens Oliphierverkoper q.q. Franekereind 18162623199v
OLIVIER, KORNELISKE ARJENS Cornelis Adriaens Oliphierverkoper q.q. Franekereind 18162623199v
OLIVIER, KORNELISKE ARJENS Cornelis Adriaens Oliphierverkoper q.q. Franekereind 18162623199v
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaarverkoper Franekereind 18162623199v
KREEFT, STOFFEL HENDRIKS Stoffel Hendricks Creeft, oud 24 jaarverkoper Franekereind 18162623199v
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Oliphierverkoper Franekereind 18162623199v
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Oliphierverkoper Franekereind 18162623199v
KREEFT, HENDRIK wijlen Hendrick Creeftverkoper Franekereind 18162623199v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelerkoper van 1/2 huis, plaats, loods bank en gemakFranekereind 181653236238v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelerkoper van 1/2 huis, plaats, loods bank en gemakFranekereind 181653236238v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes koper van 1/2 Franekereind 181653236238v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes koper van 1/2 Franekereind 181653236238v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes koper van 1/2 Franekereind 181653236238v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelereigenaar van 1/2 Franekereind 181653236238v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelereigenaar van 1/2 Franekereind 181653236238v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes eigenaar van 1/2 Franekereind 181653236238v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes eigenaar van 1/2 Franekereind 181653236238v
DOUWES, RIKSTJE Rigtie Douwes eigenaar van 1/2 Franekereind 181653236238v
FEIKES, KLAAS Claes Feickes naastligger ten oosten Franekereind 181653236238v
FEIKES, KLAAS Claes Feickes naastligger ten oosten Franekereind 181653236238v
FEIKES, KLAAS Claes Feickes naastligger ten oosten Franekereind 181653236238v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruyrd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 181653236238v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruyrd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 181653236238v
KLASES, JELLE Jelle Claessen naastligger ten westen Franekereind 181653236238v
KLASES, JELLE Jelle Claessen naastligger ten westen Franekereind 181653236238v
KLASES, JELLE Jelle Claessen naastligger ten westen Franekereind 181653236238v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters slagerverkoper Franekereind 181653236238v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters slagerverkoper Franekereind 181653236238v
, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andrys timmermannaastligger ten oosten Franekereind 181636233180v
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys naastligger ten westen Franekereind 181636233180v
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys naastligger ten westen Franekereind 181636233180v
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andrys naastligger ten westen Franekereind 181636233180v
SIETSES, IETJE Yd Sytses verkoper van 1/2 Franekereind 181636233180v
SIETSES, IETJE Yd Sytses verkoper van 1/2 Franekereind 181636233180v
GERBENS, GERRIThet kind in echt verwekt bij Gerrit Gerbens verkoper van 1/2 Franekereind 181636233180v
GERBENS, GERRIThet kind in echt verwekt bij Gerrit Gerbens verkoper van 1/2 Franekereind 181636233180v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinzoutziederkoper huisFranekereind 181755253197v
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschildwaterhalerhuurder (p.j.)Franekereind 181755253197v
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 181755253197v
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)naastligger ten oosten Franekereind 181755253197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 181755253197v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 181755253197v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baxmaverkoper Franekereind 181755253197v
OEPKES, AATJE Attje Oepkes verkoper Franekereind 181755253197v
OEPKES, AATJE Attje Oepkes verkoper Franekereind 181755253197v
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 18162823256r
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Franekereind 18162823256r
, N. N. N. koper Franekereind 18162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162823256r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Franekereind 18162823256r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162823256r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162823256r
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries naastligger ten westen Franekereind 18162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Franekereind 18162823256r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Franekereind 18162823256r
JOUKES, TIETEwijlen Tyte Jouckes verkoper Franekereind 18162823256r
JOUKES, TIETEwijlen Tyte Jouckes verkoper Franekereind 18162823256r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakkerkoper huisFranekereind 191651236149v
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pytters koper Franekereind 191651236149v
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pytters koper Franekereind 191651236149v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten oosten Franekereind 191651236149v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten oosten Franekereind 191651236149v
FRANSES, ATEde erfgenamen van wijlen Atte Fransen naastligger ten westen Franekereind 191651236149v
FRANSES, ATEde erfgenamen van wijlen Atte Fransen naastligger ten westen Franekereind 191651236149v
FRANSES, ATEde erfgenamen van wijlen Atte Fransen naastligger ten westen Franekereind 191651236149v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverkoper Franekereind 191651236149v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverkoper Franekereind 191651236149v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverkoper Franekereind 191651236149v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts koper huis met het directe eigendom van een steegFranekereind 191615229278v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts koper huis met het directe eigendom van een steegFranekereind 191615229278v
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 191615229278v
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 191615229278v
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 191615229278v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 191615229278v
GERRITS, AREND Aernt Gerryts , c.u.naastligger ten oosten Franekereind 191615229278v
OTTES, SIEUWKEde erfgenamen van wijlen Siouue Ottes naastligger ten westen Franekereind 191615229278v
OTTES, SIEUWKEde erfgenamen van wijlen Siouue Ottes naastligger ten westen Franekereind 191615229278v
SIPKES, Tethman Sipckes verkoper Franekereind 191615229278v
SIPKES, Tethman Sipckes verkoper Franekereind 191615229278v
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r
WILDE, MINNE HARMENS Minne Harmens Wildabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 19174925228r
, JOHANNES Johannes Klockbakker (mr. -)huurder Franekereind 19174925228r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)naastligger ten oosten Franekereind 19174925228r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)naastligger ten oosten Franekereind 19174925228r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19174925228r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19174925228r
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 19174925228r
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 19174925228r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Ademaverkoper Franekereind 19174925228r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Ademaverkoper Franekereind 19174925228r
STELLINGWERF, PIER Pier Stellingwerftingieterverkoper Franekereind 19174925228r
ADEMA, JARICH wijlen Jarig Ademaconstapel en werkmeestererflater Franekereind 19174925228r
KLASES, GERLOF Gerlof Claezes koper huis en bakkerijFranekereind 191771257238r
KLASES, GERLOF Gerlof Claezes koper huis en bakkerijFranekereind 191771257238r
KLASES, GERLOF Gerlof Claezes koper huis en bakkerijFranekereind 191771257238r
HANSES, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Hanzes , de oudenaastligger ten oosten Franekereind 191771257238r
HANSES, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Hanzes , de oudenaastligger ten oosten Franekereind 191771257238r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 191771257238r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 191771257238r
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 191771257238r
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 191771257238r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerverkoper Franekereind 191771257238r
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratamakoopmanverkoper Franekereind 191771257238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoper huis en bakkerijFranekereind 19175725470v
WILDE, MINNE burgerhopman Minne de Wildahuurder Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE oud burgerhopman Minne Wildaprotesteert vanwege een hypotheek Franekereind 19175725470v
WILDE, HARMEN MINNESzijn minderjarige zoon Harmen Minnes Wildaprotesteert Franekereind 19175725470v
WILDE, HARMEN MINNESzijn minderjarige zoon Harmen Minnes Wildaprotesteert Franekereind 19175725470v
HAIES, HIELKJEwijlen Hycke Hayes protesteert Franekereind 19175725470v
HAIES, HIELKJEwijlen Hycke Hayes protesteert Franekereind 19175725470v
HAIES, ANTJEwijlen Antje Hayes protesteert Franekereind 19175725470v
HAIES, ANTJEwijlen Antje Hayes protesteert Franekereind 19175725470v
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19175725470v
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19175725470v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19175725470v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19175725470v
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 19175725470v
JANS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Jansen* smidnaastligger ten noorden Franekereind 19175725470v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmanverkoper q.q. Franekereind 19175725470v
REINALDA, Alger? Reinaldakoopmanverkoper q.q. Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v
WILDE, MINNE HARMENSburgerhopman Minne Harmens de Wildebakker (mr. -)verkoper Franekereind 19175725470v
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis met vrije steeg noord- en westwaartsFranekereind 191600228192r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis met vrije steeg noord- en westwaartsFranekereind 191600228192r
SIETSES, SIMKJE Simpck Sytties aanhandelaar Franekereind 191600228192r
SIETSES, SIMKJE Simpck Sytties aanhandelaar Franekereind 191600228192r
HAIES, AGE Agge Hayes naastligger ten westen Franekereind 191600228192r
HAIES, AGE Agge Hayes naastligger ten westen Franekereind 191600228192r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten noorden Franekereind 191600228192r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten noorden Franekereind 191600228192r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten noorden Franekereind 191600228192r
LUITJENS, Thoen Luyties verwandelaar Franekereind 191600228192r
LUITJENS, Thoen Luyties verwandelaar Franekereind 191600228192r
JANS, BOTJE Bottien Jansen verwandelaar Franekereind 191600228192r
JANS, BOTJE Bottien Jansen verwandelaar Franekereind 191600228192r
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaatsFranekereind 191664238231r
ULBES, REIN Reyn Ulbes koper huis met bakkerij en plaatsFranekereind 191664238231r
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis koper Franekereind 191664238231r
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis koper Franekereind 191664238231r
KORNELIS, GRIETJE Grietie Cornelis koper Franekereind 191664238231r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191664238231r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191664238231r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191664238231r
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 191664238231r
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 191664238231r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.verkoper Franekereind 191664238231r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.verkoper Franekereind 191664238231r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u.verkoper Franekereind 191664238231r
BOERMAN, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19168124141va
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van vroedsman Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 19168124141va
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 1916992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Franekereind 1916992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Franekereind 1916992449r
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 1916992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Franekereind 1916992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Franekereind 1916992449r
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstrabakker (mr. -)koper huis en bakkerijFranekereind 191809268298v
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwerkoper Franekereind 191809268298v
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwerkoper Franekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
POELSTRA, JAKOB PIETERSde kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 191809268298v
KOMST, de weduwe van wijlen Komstnaastligger ten oosten Franekereind 191809268298v
VISSER, JAN Jan Vissernaastligger ten westen Franekereind 191809268298v
ROODJE, JAN Jan Roodtjenaastligger ten noorden Franekereind 191809268298v
OEBELES, METJE Mettje Oebeles verkoper Franekereind 191809268298v
OEBELES, METJE Mettje Oebeles verkoper Franekereind 191809268298v
HALSTRA, FRANKE wijlen Frank Halstraverkoper Franekereind 191809268298v
ADEMA, JARICH PIETERS Jarigh Pytters Adamakoper huisFranekereind 191667239113v
ADEMA, JARICH PIETERS Jarigh Pytters Adamakoper huisFranekereind 191667239113v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 191667239113v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191667239113v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191667239113v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes koopmannaastligger ten oosten Franekereind 191667239113v
LUCAS, EEBE Aebe Lucas naastligger ten westen Franekereind 191667239113v
LUCAS, EEBE Aebe Lucas naastligger ten westen Franekereind 191667239113v
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u.verkoper Franekereind 191667239113v
ULBES, REIN Rein Ulbes , c.u.verkoper Franekereind 191667239113v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-09-00 cg ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Franekereind 19170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Franekereind 19170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Franekereind 19170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Franekereind 19170824553r
ADEMA, JARICH grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jarig Ademaeigenaar perceel Franekereind 19170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Franekereind 19170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Franekereind 19170824553r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koper huis met o.a. bottelarijFranekereind 20de Drie Klaverbladen170024436r
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs koper huis met o.a. bottelarijFranekereind 20de Drie Klaverbladen170024436r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries koper Franekereind 20170024436r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries koper Franekereind 20170024436r
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries koper Franekereind 20170024436r
FEDDRIKS, WIEBEzoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
FEDDRIKS, WIEBEzoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
FEDDRIKS, WIEBEzoutkeet van wijlen Wybe Feddriks koopmannaastligger ten zuiden Franekereind 20170024436r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Franekereind 20170024436r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten westen Franekereind 20170024436r
BRANDENBURG, JOCHEM Joachimus Brandenburgverkoper Franekereind 20170024436r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper huisFranekereind 201618230121r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckes brouwerkoper huisFranekereind 201618230121r
SJOERDS, AUKJE Auck Syourdts koper Franekereind 201618230121r
SJOERDS, AUKJE Auck Syourdts koper Franekereind 201618230121r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx naastligger ten westen Franekereind 201618230121r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendricx naastligger ten westen Franekereind 201618230121r
SIPKES, SIPKE Sipcke Sipckes verkoper Franekereind 201618230121r
SIPKES, SIPKE Sipcke Sipckes verkoper Franekereind 201618230121r
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper huis met oliepakhuis onder 1 dakFranekereind 20175325371r
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper huis met oliepakhuis onder 1 dakFranekereind 20175325371r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs , c.u. en c.s.huurder excl. pakhuis (p.j.)Franekereind 20175325371r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs , c.u. en c.s.huurder excl. pakhuis (p.j.)Franekereind 20175325371r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 20175325371r
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Franekereind 20175325371r
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Franekereind 20175325371r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Franekereind 20175325371r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Franekereind 20175325371r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen schipper op Leeuwardenkoper huisFranekereind 20165523729r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen schipper op Leeuwardenkoper huisFranekereind 20165523729r
, RUURD Ruird Wierdes naastligger ten zuiden Franekereind 20165523729r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen naastligger ten westen Franekereind 20165523729r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen naastligger ten westen Franekereind 20165523729r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmanverkoper Franekereind 20165523729r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmanverkoper Franekereind 20165523729r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmanverkoper Franekereind 20165523729r
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Boncq, c.u.koper huisFranekereind 201689242300v
BONKE, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Boncq, c.u.koper huisFranekereind 201689242300v
MEINERTS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Franekereind 201689242300v
MEINERTS, HENDRIKde weduwe van wijlen Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Franekereind 201689242300v
FONTEIN, de erfgenamen van wijlen burgemeester Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 201689242300v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckkoopmanverkoper Franekereind 201689242300v
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pyters Bonckkoopmanverkoper Franekereind 201689242300v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmankoper huis bestaande uit twee woningenFranekereind 201652236214v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmankoper huis bestaande uit twee woningenFranekereind 201652236214v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koopmankoper huis bestaande uit twee woningenFranekereind 201652236214v
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 201652236214v
WIERDS, RUURD Ruird Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 201652236214v
PIETERS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 201652236214v
PIETERS, GERRITde weduwe van wijlen Gerryt Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 201652236214v
WOUTERS, JAN Jan Wouters schipper op Sneekverkoper Franekereind 201652236214v
WOUTERS, JAN Jan Wouters schipper op Sneekverkoper Franekereind 201652236214v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoper provisioneel huis, pakhuis met 2 graanzolders en achterkamerFranekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder huis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder huis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis (p.j.)Franekereind 201765256264r
PIEBES, MONSEde vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis (p.j.)Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters huurder onderste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters huurder onderste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes huurder bovenste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes huurder bovenste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes huurder bovenste graanzolder (p.j.)Franekereind 201765256264r
WIEBES, AGE Age Wybes huurder achterwoonkamer (p.w.)Franekereind 201765256264r
WIEBES, AGE Age Wybes huurder achterwoonkamer (p.w.)Franekereind 201765256264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 201765256264r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 201765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Franekereind 201765256264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Franekereind 201765256264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Franekereind 201765256264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Franekereind 201765256264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door de hof prodigus verklaardbakker (oud -)verkoper Franekereind 201765256264r
, ANDRIES Andries Uulckjes timmermankoper huisFranekereind 20163323381r
HESSELS, MARIA Mary Hessels koper Franekereind 20163323381r
HESSELS, MARIA Mary Hessels koper Franekereind 20163323381r
GERBENS, GERRIT Gerrit Gerbens naastligger ten zuiden Franekereind 20163323381r
GERBENS, GERRIT Gerrit Gerbens naastligger ten zuiden Franekereind 20163323381r
GERBENS, GERRIT Gerrit Gerbens naastligger ten westen Franekereind 20163323381r
GERBENS, GERRIT Gerrit Gerbens naastligger ten westen Franekereind 20163323381r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Franekereind 20163323381r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Franekereind 20163323381r
, IETJE Jetje Baerde verkoper Franekereind 20163323381r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars koper door niaar huis ([bedrag niet vermeld])Franekereind 201626231105v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars koper door niaar huis ([bedrag niet vermeld])Franekereind 201626231105v
RIPPERTS, Lous Ripperts geniaarde koper Franekereind 201626231105v
RIPPERTS, Lous Ripperts geniaarde koper Franekereind 201626231105v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars naastligger ten westen Franekereind 201626231105v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnars naastligger ten westen Franekereind 201626231105v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Franekereind 201626231105v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Franekereind 201626231105v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmankoper door niaar huisFranekereind 201769257126v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsiusgeniaarde koper Franekereind 201769257126v
HARTMANS, DEBORA Debora Hartman geniaarde koper Franekereind 201769257126v
HARTMANS, DEBORA Debora Hartman geniaarde koper Franekereind 201769257126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Franekereind 201769257126v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Franekereind 201769257126v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper Franekereind 201769257126v
KAMSMA, SIEBREN oud kolonel Sybrand Camsmaverkoper Franekereind 201769257126v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsmaverkoper Franekereind 201769257126v
WOUTERS, JAN Jan Wouters koper huisFranekereind 20164823620v
WOUTERS, JAN Jan Wouters koper huisFranekereind 20164823620v
WIETSES, ENGELTJE Engel Wytses koper Franekereind 20164823620v
WIETSES, ENGELTJE Engel Wytses koper Franekereind 20164823620v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruerd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 20164823620v
WIERDS, RUURDde mouterij van Ruerd Wirdes naastligger ten zuiden Franekereind 20164823620v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 20164823620v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters slagernaastligger ten westen Franekereind 20164823620v
PIETERS, SIEBOUT Sybolt Pyters , c.u.verkoper Franekereind 20164823620v
PIETERS, SIEBOUT Sybolt Pyters , c.u.verkoper Franekereind 20164823620v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis schoolmeesterkoper huis lang gebruikt als bakkerijFranekereind 211682241183v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis schoolmeesterkoper huis lang gebruikt als bakkerijFranekereind 211682241183v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis schoolmeesterkoper huis lang gebruikt als bakkerijFranekereind 211682241183v
ADEMA, JARICH PIETERSburgemeester Jarich Pieters Ademanaastligger ten westen Franekereind 211682241183v
ADEMA, JARICH PIETERSburgemeester Jarich Pieters Ademanaastligger ten westen Franekereind 211682241183v
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 211682241183v
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 211682241183v
FOKKES, BEREND Beern Fockes* glasmakernaastligger ten noorden Franekereind 211682241183v
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeeckverkoper van 1/2 Franekereind 211682241183v
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeeckverkoper van 1/2 Franekereind 211682241183v
REMMERTS, HUBERT Huybert Remmerts , n.u.verkoper van 1/2 Franekereind 211682241183v
REMMERTS, HUBERT Huybert Remmerts , n.u.verkoper van 1/2 Franekereind 211682241183v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huisFranekereind 211726246255r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huisFranekereind 211726246255r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendrix koper Franekereind 211726246255r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendrix koper Franekereind 211726246255r
HARMENS, JAN Jan Harmensz kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 211726246255r
HARMENS, JAN Jan Harmensz kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 211726246255r
ADEMA, PIETER Pieter Adamanaastligger ten westen Franekereind 211726246255r
ADEMA, PIETER Pieter Adamanaastligger ten noorden Franekereind 211726246255r
SIERKS, TJITSKE Tjetske Syerks verkoper Franekereind 211726246255r
SIERKS, TJITSKE Tjetske Syerks verkoper Franekereind 211726246255r
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis verkoper Franekereind 211726246255r
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis verkoper Franekereind 211726246255r
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis verkoper Franekereind 211726246255r
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Wittkoper huisFranekereind 211803266225v
JORIS, ANTJE Antje Joris koper Franekereind 211803266225v
JORIS, ANTJE Antje Joris koper Franekereind 211803266225v
STENEVELD, G. de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten westen Franekereind 211803266225v
STENEVELD, G. de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten noorden Franekereind 211803266225v
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinverkoper Franekereind 211803266225v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanschipper (trek-)koper huisFranekereind 211775258214r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 211775258214r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 211775258214r
BOLMAN, JAN Jan Bolman, vader van de koperkoper Franekereind 211775258214r
SIKKES, JAN Jan Sikkes huurder (p.j.)Franekereind 211775258214r
SIKKES, JAN Jan Sikkes huurder (p.j.)Franekereind 211775258214r
KLASES, GERLOF Gerlof Klaazen naastligger ten westen Franekereind 211775258214r
KLASES, GERLOF Gerlof Klaazen naastligger ten westen Franekereind 211775258214r
KLASES, GERLOF Gerlof Klaasen naastligger ten noorden Franekereind 211775258214r
KLASES, GERLOF Gerlof Klaasen naastligger ten noorden Franekereind 211775258214r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-)verkoper Franekereind 211775258214r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-)verkoper Franekereind 211775258214r
JONG, WIEPKJE MARTENSwijlen Wypkjen Martens de Jongverkoper Franekereind 211775258214r
JONG, WIEPKJE MARTENSwijlen Wypkjen Martens de Jongverkoper Franekereind 211775258214r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergiersekoper huisFranekereind 211808268154r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergiersekoper huisFranekereind 211808268154r
KOMST, BAUKE wijlen Bauke Komstkoper Franekereind 211808268154r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 211808268154r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 211808268154r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 211808268154r
JANS, GERBEN Gerbrant Jans aanhandelaar huisFranekereind 211602228315r
JANS, GERBEN Gerbrant Jans aanhandelaar huisFranekereind 211602228315r
FREERKS, JETSKE Jets Freercx aanhandelaar Franekereind 211602228315r
FREERKS, JETSKE Jets Freercx aanhandelaar Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes naastligger ten westen Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes naastligger ten westen Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes verwandelaar Franekereind 211602228315r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes verwandelaar Franekereind 211602228315r
SIETSES, Sympck Sytses verwandelaar Franekereind 211602228315r
SIETSES, Sympck Sytses verwandelaar Franekereind 211602228315r
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinkoopmankoper huisFranekereind 21180126649r
OMLO, SIBBELTJE Sibbella Ommelokoper Franekereind 21180126649r
KLEIN, FOKKE Fokke Kleinkoopmanhuurder (p.j.)Franekereind 21180126649r
OMLO, SIBBELTJE Sibbella Ommelohuurder Franekereind 21180126649r
STENEVELD, G. de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten westen Franekereind 21180126649r
STENEVELD, G. de erfgenamen van wijlen G. Steenveldnaastligger ten noorden Franekereind 21180126649r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Franekereind 21180126649r
RICHARDS, ANTJE Antje Rikkerts verkoper Franekereind 21180126649r
RICHARDS, ANTJE Antje Rikkerts verkoper Franekereind 21180126649r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)koper huisFranekereind 211746251160r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oudemolenaar (hout-)koper huisFranekereind 211746251160r
ADEMA, JARICH Jarigh Ademanaastligger ten westen Franekereind 211746251160r
ADEMA, JARICH Jarigh Ademanaastligger ten noorden Franekereind 211746251160r
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Franekereind 211746251160r
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Franekereind 211746251160r
JANS, ROELOF Roelof Jansen verkoper Franekereind 211746251160r
JANS, ROELOF Roelof Jansen verkoper Franekereind 211746251160r
HUIGS, DIRKhaar wijlen broer Dirk Hugens erflater Franekereind 211746251160r
HUIGS, DIRKhaar wijlen broer Dirk Hugens erflater Franekereind 211746251160r
GERRITS, HUGO Huge Gerrits winkelierverkoper Franekereind 211746251160r
GERRITS, HUGO Huge Gerrits winkelierverkoper Franekereind 211746251160r
JURJENS, TRIJNTJE Trijntje Jurjens , voor haar kinderenverkoper Franekereind 211746251160r
JURJENS, TRIJNTJE Trijntje Jurjens , voor haar kinderenverkoper Franekereind 211746251160r
GERRITS, GERRITwijlen Gerrit Gerrits verkoper Franekereind 211746251160r
GERRITS, GERRITwijlen Gerrit Gerrits verkoper Franekereind 211746251160r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerrits verkoper Franekereind 211746251160r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerrits verkoper Franekereind 211746251160r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus turfdragerverkoper Franekereind 211746251160r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus turfdragerverkoper Franekereind 211746251160r
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringakoper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar173925018r
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringakoper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar173925018r
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringakoper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar173925018r
HOORNSTRA, WIEGER Wiegerus Hoornstratimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 23midden173925018r
HAIES, RUURD Ruird Hayes naastligger ten westen Franekereind 23midden173925018r
HAIES, RUURD Ruird Hayes naastligger ten westen Franekereind 23midden173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23midden173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23midden173925018r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester dr. Vincent Heinsiusverkoper Franekereind 23midden173925018r
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringakoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar173925018r
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringakoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar173925018r
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringakoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar173925018r
HOORNSTRA, WIEGER Wiegerus Hoornstratimmerman (mr. -)huurder (p.j.)Franekereind 23oost173925018r
HAIES, RUURD Ruird Hayes naastligger ten westen Franekereind 23oost173925018r
HAIES, RUURD Ruird Hayes naastligger ten westen Franekereind 23oost173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23oost173925018r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23oost173925018r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester dr. Vincent Heinsiusverkoper Franekereind 23oost173925018r
HARMENS, GRIETJE Gryet Harmens koper huis met de ledige plaats daarachterFranekereind 23oost1603228360r
HARMENS, GRIETJE Gryet Harmens koper huis met de ledige plaats daarachterFranekereind 23oost1603228360r
LOUWS, LOUWwijlen Lou Lous timmermankoper Franekereind 23oost1603228360r
LOUWS, LOUWwijlen Lou Lous timmermankoper Franekereind 23oost1603228360r
GERRITS, PIETERde [zout]keeten van Pieter Gerryts naastligger ten westen Franekereind 23oost1603228360r
GERRITS, PIETERde [zout]keeten van Pieter Gerryts naastligger ten westen Franekereind 23oost1603228360r
SIEMENS, MELLE Melle Symens naastligger ten westen Franekereind 23oost1603228360r
SIEMENS, MELLE Melle Symens naastligger ten westen Franekereind 23oost1603228360r
JANS, SIEBREN Sybren Jansen eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
JANS, SIEBREN Sybren Jansen eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
ALEFS, WIEPKJE Wipk Aleffs eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
ALEFS, WIEPKJE Wipk Aleffs eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
ALEFS, WIEPKJE Wipk Aleffs eerdere eigenaar Franekereind 23oost1603228360r
FEIKES, Sjurdt Feyckes verkoper Franekereind 23oost1603228360r
FEIKES, Sjurdt Feyckes verkoper Franekereind 23oost1603228360r
FEIKES, Sjurdt Feyckes verkoper Franekereind 23oost1603228360r
OLFERTS, IETJE Itke Olpharts verkoper Franekereind 23oost1603228360r
OLFERTS, IETJE Itke Olpharts verkoper Franekereind 23oost1603228360r
JANS, JAN Jan Jansen koper door niaar ratione vicinitatis 1/2 huis, hof, plaatsje, tuintje alwaer de Oyevaer uthanghtFranekereind 23oostde Ooievaar1657237105v
JANS, JAN Jan Jansen koper door niaar ratione vicinitatis 1/2 huis, hof, plaatsje, tuintje alwaer de Oyevaer uthanghtFranekereind 23oostde Ooievaar1657237105v
KLASES, KLAAS Claes Claessen geniaarde koper Franekereind 23oost1657237105v
KLASES, KLAAS Claes Claessen geniaarde koper Franekereind 23oost1657237105v
KLASES, KLAAS Claes Claessen geniaarde koper Franekereind 23oost1657237105v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1657237105v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1657237105v
EVERTS, FEIKEde plaats van Feycke Everts naastligger ten noorden Franekereind 23oost1657237105v
EVERTS, FEIKEde plaats van Feycke Everts naastligger ten noorden Franekereind 23oost1657237105v
EVERTS, FEIKEde plaats van Feycke Everts naastligger ten noorden Franekereind 23oost1657237105v
EVERTS, FEIKEde erfgenamen van wijlen Feycke Everts , c.s.verkoper Franekereind 23oost1657237105v
EVERTS, FEIKEde erfgenamen van wijlen Feycke Everts , c.s.verkoper Franekereind 23oost1657237105v
EVERTS, FEIKEde erfgenamen van wijlen Feycke Everts , c.s.verkoper Franekereind 23oost1657237105v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1657237262v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1657237262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, EVERT Evert Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
ANDRIES, PIETER Pytter Andries verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
ANDRIES, PIETER Pytter Andries verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
ANDRIES, PIETER Pytter Andries verkoper q.q. Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Franekereind 23oost1657237262v
EVERTS, FEIKEwijlen Feycke Everts moutmakererflater Franekereind 23oost1657237262v
EVERTS, FEIKEwijlen Feycke Everts moutmakererflater Franekereind 23oost1657237262v
EVERTS, FEIKEwijlen Feycke Everts moutmakererflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost1657237262v
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar1795264273r
HARMENS, Doutske Harmens koper Franekereind 23midden1795264273r
HARMENS, Doutske Harmens koper Franekereind 23midden1795264273r
PIETERS, PIETJEde verkoperse Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23midden1795264273r
PIETERS, PIETJEde verkoperse Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23midden1795264273r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23midden1795264273r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23midden1795264273r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23midden1795264273r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23midden1795264273r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenbakkerverkoper Franekereind 23midden1795264273r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenbakkerverkoper Franekereind 23midden1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1795264273r
HARMENS, Doutske Harmens koper Franekereind 23oost1795264273r
HARMENS, Doutske Harmens koper Franekereind 23oost1795264273r
PIETERS, PIETJEde verkoperse Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23oost1795264273r
PIETERS, PIETJEde verkoperse Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23oost1795264273r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1795264273r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1795264273r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1795264273r
WENSELAAR, DAAM JARICHSwijlen Daam Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1795264273r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenbakkerverkoper Franekereind 23oost1795264273r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenbakkerverkoper Franekereind 23oost1795264273r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper door niaar huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar173925076v
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roels Offringakoper door niaar Franekereind 23west173925076v
OFFRINGA, HENDRIKJE ROELOFS Hendrikjen Roels Offringakoper door niaar Franekereind 23west173925076v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems varensgezelgeniaarde koper Franekereind 23west173925076v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems varensgezelgeniaarde koper Franekereind 23west173925076v
JONAS, GEERTRUIDA Geertruid Jonas geniaarde koper Franekereind 23west173925076v
JONAS, GEERTRUIDA Geertruid Jonas geniaarde koper Franekereind 23west173925076v
WIETSES, PIETER Pieter Wytses , c.u.huurder (p.j.)Franekereind 23west173925076v
WIETSES, PIETER Pieter Wytses , c.u.huurder (p.j.)Franekereind 23west173925076v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west173925076v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west173925076v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west173925076v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten noorden Franekereind 23west173925076v
HAIES, RUURD Ruird Hayes verkoper Franekereind 23west173925076v
HAIES, RUURD Ruird Hayes verkoper Franekereind 23west173925076v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmakoopmankoper 1/2 huis alwaar de Ooyevaar uithangt en stalling daarachterFranekereind 23oostde Ooievaar1677240273v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmakoopmankoper 1/2 huis alwaar de Ooyevaar uithangt en stalling daarachterFranekereind 23oostde Ooievaar1677240273v
HENDRIKS, HANShet huis van de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten westen Franekereind 23oost1677240273v
HENDRIKS, HANShet huis van de erfgenamen van wijlen Hans Hendricks naastligger ten westen Franekereind 23oost1677240273v
EEUWES, HANSde weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1677240273v
EEUWES, HANSde weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1677240273v
EEUWES, HANSde weduwe van wijlen Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1677240273v
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]verkoper Franekereind 23oost1677240273v
JANS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]verkoper Franekereind 23oost1677240273v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper herbergFranekereind 23middende Ooievaar1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper herbergFranekereind 23middende Ooievaar1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23midden1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23midden1778259156v
BOLMAN, JAN Jan Bolman, c.u.huurder Franekereind 23midden1778259156v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23midden1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 23midden1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 23midden1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23midden1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper herbergFranekereind 23oostde Ooievaar1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23oost1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23oost1778259156v
BOLMAN, JAN Jan Bolman, c.u.huurder Franekereind 23oost1778259156v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23oost1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 23oost1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEGERS Andrieske Wygers Hoornstraverkoper Franekereind 23oost1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23oost1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar1778259156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaarschipperkoper huisFranekereind 23westde Kleine Ooievaar1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23west1778259156v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Franekereind 23west1778259156v
VAALS, WILLEM Willem van Vals, c.u.huurder bovenkamer Franekereind 23west1778259156v
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u.schipperhuurder kelder Franekereind 23west1778259156v
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u.schipperhuurder kelder Franekereind 23west1778259156v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingiinaastligger ten noorden Franekereind 23west1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEBRENS Andrieske Wybers Hoornstraverkoper Franekereind 23west1778259156v
HOORNSTRA, ANDRIESKE WIEBRENS Andrieske Wybers Hoornstraverkoper Franekereind 23west1778259156v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudbode (gerechts-)verkoper Franekereind 23west1778259156v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Franekereind 23oost_achter1657237257v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Franekereind 23oost_achter1657237257v
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Franekereind 23oost_achter1657237257v
SIEDSES, THOMASde erfgenamen van wijlen Thomas Sydses verkoper Franekereind 23oost_achter1657237257v
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Franekereind 23oost_achter1657237257v
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Franekereind 23oost_achter1657237257v
LEI, JAN SIEBRENS Jan Sybrens op de Leytimmerman (mr. -)koper huisFranekereind 23west1714245218r
LEI, JAN SIEBRENS Jan Sybrens op de Leytimmerman (mr. -)koper huisFranekereind 23west1714245218r
HEINS, burgemeester Heins, c.f.naastligger ten oosten Franekereind 23west1714245218r
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Franekereind 23west1714245218r
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Franekereind 23west1714245218r
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Franekereind 23west1714245218r
HAIES, RUURD Ruird Haies , c.u.verkoper Franekereind 23west1714245218r
HAIES, RUURD Ruird Haies , c.u.verkoper Franekereind 23west1714245218r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinkoper huis en herbergFranekereind 23middende Ooievaar181026959v
OOSTERBAAN, JANKE KLASES Janke Klaases Oosterbaankoper Franekereind 23midden181026959v
OOSTERBAAN, JANKE KLASES Janke Klaases Oosterbaankoper Franekereind 23midden181026959v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerverkoper q.q. Franekereind 23midden181026959v
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegpannenbakkerverkoper q.q. Franekereind 23midden181026959v
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Franekereind 23midden181026959v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruinkoper huis en herbergFranekereind 23oostde Ooievaar181026959v
OOSTERBAAN, JANKE KLASES Janke Klaases Oosterbaankoper Franekereind 23oost181026959v
OOSTERBAAN, JANKE KLASES Janke Klaases Oosterbaankoper Franekereind 23oost181026959v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerverkoper q.q. Franekereind 23oost181026959v
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegpannenbakkerverkoper q.q. Franekereind 23oost181026959v
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Franekereind 23oost181026959v
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23west1689242262v
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23west1689242262v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23west1689242262v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23west1689242262v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23west1689242262v
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten noorden Franekereind 23west1689242262v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingaverkoper Franekereind 23west1689242262v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23west1689242262v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23west1689242262v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23west1689242262v
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23midden1689242262v
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis en bakkerijFranekereind 23midden1689242262v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23midden1689242262v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23midden1689242262v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23midden1689242262v
, ALLERT Allert Kirchmannaastligger ten noorden Franekereind 23midden1689242262v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacobus Sprottingaverkoper Franekereind 23midden1689242262v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23midden1689242262v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23midden1689242262v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts verkoper Franekereind 23midden1689242262v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkastelein [staat: ordinarishouder]koper huis en herberg de Ojevaar genaamdtFranekereind 23middende Ooievaar1796264313v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reuskoper Franekereind 23midden1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23midden1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23midden1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23midden1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23midden1796264313v
WENSELAAR, DANIEL JARICHSwijlen Daan Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23midden1796264313v
WENSELAAR, DANIEL JARICHSwijlen Daan Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23midden1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23midden1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23midden1796264313v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23midden1796264313v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23midden1796264313v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkastelein [staat: ordinarishouder]koper huis en herberg de Ojevaar genaamdtFranekereind 23oostde Ooievaar1796264313v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reuskoper Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters naastligger ten westen Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1796264313v
WENSELAAR, DANIEL JARICHSwijlen Daan Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1796264313v
WENSELAAR, DANIEL JARICHSwijlen Daan Jarigs Wenselaarverkoper Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1796264313v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23oost1796264313v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23oost1796264313v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23oost1796264313v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts moutmakerkoper door niaar ratione proximitatis huis, loods, plaats en tuinFranekereind 23oost1646235215v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts moutmakerkoper door niaar ratione proximitatis huis, loods, plaats en tuinFranekereind 23oost1646235215v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts moutmakerkoper door niaar ratione proximitatis huis, loods, plaats en tuinFranekereind 23oost1646235215v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekergeniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekergeniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
PAULUS, ANTJE Antie Pauli geniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
PAULUS, ANTJE Antie Pauli geniaarde koper Franekereind 23oost1646235215v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrix Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrix Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235215v
SJOUKES, de zoutkeet eerder van Jehannis Souckes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1646235215v
SJOUKES, de zoutkeet eerder van Jehannis Souckes naastligger ten noorden Franekereind 23oost1646235215v
WALINGS, PIETERde zoutkeet nu van Piter Walings zoutziedernaastligger ten noorden Franekereind 23oost1646235215v
WALINGS, PIETERde zoutkeet nu van Piter Walings zoutziedernaastligger ten noorden Franekereind 23oost1646235215v
SJOUKES, JOHANNES Johannis Sjouckes verkoper Franekereind 23oost1646235215v
SJOUKES, JOHANNES Johannis Sjouckes verkoper Franekereind 23oost1646235215v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebles , c.u.koper huisFranekereind 23oost1646235216v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebles , c.u.koper huisFranekereind 23oost1646235216v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebles , c.u.koper huisFranekereind 23oost1646235216v
DOUWES, EEDE Eede Douwes koper Franekereind 23oost1646235216v
DOUWES, EEDE Eede Douwes koper Franekereind 23oost1646235216v
DOUWES, EEDE Eede Douwes koper Franekereind 23oost1646235216v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost1646235216v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost1646235216v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
HANSES, HENDRIKhet huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1646235216v
SJOUKES, JOHANNES Johannes Sjouckes verkoper Franekereind 23oost1646235216v
SJOUKES, JOHANNES Johannes Sjouckes verkoper Franekereind 23oost1646235216v
KLASES, SIEMEN Symen Claes koper 1/5 huis, uuthangende den toren van BabelonienFranekereind 23westde Toren van Babel1606228521r
KLASES, SIEMEN Symen Claes koper 1/5 huis, uuthangende den toren van BabelonienFranekereind 23westde Toren van Babel1606228521r
KLASES, SIEMEN Symen Claes koper 1/5 huis, uuthangende den toren van BabelonienFranekereind 23westde Toren van Babel1606228521r
JANS, BERBER Berber Jans naastligger ten oosten Franekereind 23west1606228521r
JANS, BERBER Berber Jans naastligger ten oosten Franekereind 23west1606228521r
, LOUWde weduwe van wijlen Low naastligger ten westen Franekereind 23west1606228521r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west1606228521r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west1606228521r
MELLES, SIETSKE Syts Melles verkoper Franekereind 23west1606228521r
MELLES, SIETSKE Syts Melles verkoper Franekereind 23west1606228521r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind 23west1606228521r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind 23west1606228521r
SIEMENS, MELLEwijlen Melle Symens erflater Franekereind 23west1606228521r
SIEMENS, MELLEwijlen Melle Symens erflater Franekereind 23west1606228521r
HENDRIKS, WILTJEwijlen Weltie Hendrix erflater Franekereind 23west1606228521r
HENDRIKS, WILTJEwijlen Weltie Hendrix erflater Franekereind 23west1606228521r
SJOUKES, JOHANNES Johannis Sjouckes koper[voor de twee percelen in deze akte] 1/2 huis met ledige plaatsFranekereind 23oost1642234171v
SJOUKES, JOHANNES Johannis Sjouckes koper[voor de twee percelen in deze akte] 1/2 huis met ledige plaatsFranekereind 23oost1642234171v
RINSES, SETSKE Setske Rinses koper Franekereind 23oost1642234171v
RINSES, SETSKE Setske Rinses koper Franekereind 23oost1642234171v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost1642234171v
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper Franekereind 23oost1642234171v
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper Franekereind 23oost1642234171v
BOTES, REINTJE Rintien Bottes verkoper Franekereind 23oost1642234171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper Franekereind 23oost1642234171v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper Franekereind 23oost1642234171v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper huisFranekereind 23west180126612r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmankoper huisFranekereind 23west180126612r
MULLER, HENDRIK Hendrik Muller, c.u.huurder (p.w.)Franekereind 23west180126612r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartnaastligger ten oosten Franekereind 23west180126612r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23west180126612r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmannaastligger ten noorden Franekereind 23west180126612r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23west180126612r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters verkoper Franekereind 23west180126612r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23west180126612r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes pannenboeterverkoper Franekereind 23west180126612r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes koper provisioneel huis genaamd de OyvaerFranekereind 23oostde Ooievaar167924115ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes koper provisioneel huis genaamd de OyvaerFranekereind 23oostde Ooievaar167924115ra
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes koper provisioneel huis genaamd de OyvaerFranekereind 23oostde Ooievaar167924115ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmaeigenaar van 1/2 Franekereind 23oost167924115ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosmaeigenaar van 1/2 Franekereind 23oost167924115ra
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans herbergiersebewoner Franekereind 23oost167924115ra
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans herbergiersebewoner Franekereind 23oost167924115ra
JOBS, LEENDERT Lenert Jops bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 23oost167924115ra
JOBS, LEENDERT Lenert Jops bakker (mr. -)naastligger ten westen Franekereind 23oost167924115ra
HENDRIKS, TEUNIS Theunis Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 23oost167924115ra
HENDRIKS, TEUNIS Theunis Hendricks naastligger ten noorden Franekereind 23oost167924115ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaverkoper q.q. Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van der Ammamaverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper Franekereind 23oost167924115ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslanderflater Franekereind 23oost167924115ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieserflater Franekereind 23oost167924115ra
TEUNIS, JELTJEwijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamenerflater