Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
REITSES, GERBEN Gerben Reythies koper loods met vrije in en uitgang in de steegHavenplein1599228177r
EVERTS, EEUWKJE Euck Eewerts koper Havenplein1599228177r
AUGUSTINUS, IEPE Eepe Augustinus naastligger ten noorden Havenplein1599228177r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein1599228177r
, JANKE Janthien Bartrams verkoper Havenplein1599228177r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeckkoper provisioneel huisHavenplein ZZ1601228247r
KORNELIS, TJERK Tierck Cornelis bewoner Havenplein ZZ1601228247r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeckcrediteur (triumphant) Havenplein ZZ1601228247r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ1601228247r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts aanhandelaar kamerHavenplein1602228289r
BAUKES, Trijnthien Bouckes aanhandelaar Havenplein1602228289r
, NEELTJE Neel naastligger ten oosten Havenplein1602228289r
, NICOLAASwijlen Niclaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein1602228289r
, de Groninger wagenaarnaastligger ten westen Havenplein1602228289r
LOUWS, JAKOB Jacob Lous verwandelaar Havenplein1602228289r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntgien Cornelis verwandelaar Havenplein1602228289r
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedtses koper q.q. kamer en ledige plaatsHavenplein ZZ1626231104v
, RINSE Rinse Jelltis koper q.q. Havenplein ZZ1626231104v
KORNELIS, ARJENde lijnbaan van Arian Cornelis naastligger Havenplein ZZ1626231104v
, ROELOF Roeloff pottenbakkernaastligger ten zuiden Havenplein ZZ1626231104v
KORNELIS, LUDOUde verkoopster Ludu Cornelis naastligger ten noorden Havenplein ZZ1626231104v
JOEKES, LAMMERTwijlen Lambert Juckes naastligger ten noorden Havenplein ZZ1626231104v
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis verkoper Havenplein ZZ1626231104v
JOEKES, LAMMERTwijlen Lambert Juckes verkoper Havenplein ZZ1626231104v
JELLES, HEERKE Heercke Jelles koper twee plaatsen en twee kamers daarop gelegen, strekkende voor van de straat af westwaarts tot aan de oysdruijpen van de schuur aldaarHavenplein1626231104v
JELLES, SINTJE Sijntie Jelles koper Havenplein1626231104v
OEPKES, PIETER Pieter Upkes Cromwalnaastligger ten zuiden Havenplein1626231104v
ALLERTS, PIETER Pieter Allerts naastligger ten zuiden Havenplein1626231104v
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs chirurgijnverkoper Havenplein1626231104v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries verkoper Havenplein1626231104v
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Havenplein1626231104v
OEPKES, PIETERburgemeester Pieter Uupkes Cromwalkoper door niaar ledige plaats van ca. 85 x 20 voeten, de derde van vier plaatsenHavenplein16272328v
HANSES, OBBE Obbe Hansen geniaarde koper Havenplein16272328v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters geniaarde koper Havenplein16272328v
, burgemeester Cromwalnaastligger ten zuiden Havenplein16272328v
, HEERKE Heercke zwaardmakernaastligger ten noorden Havenplein16272328v
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmakerverkoper Havenplein16272328v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u.koper grondpacht van 6-00-00 CGHavenplein ZZ1674240159v
FONTEIN, JURJEN KLASESgrondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyneigenaar van 1/2 Havenplein ZZ1674240159v
FONTEIN, REINER KLASESgrondpacht uit het huis van Reyner Claeses Fonteyneigenaar van 1/2 Havenplein ZZ1674240159v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ1674240159v
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ1674240159v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopmankoper provisioneel huisHavenplein 1Leeuwenburg173124712va
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Sideriusblauwverver (mr. -)koper provisioneel Havenplein 1173124712va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kasteleinbewoner Havenplein 1173124712va
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1173124712va
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124712va
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutkoper provisioneel huisHavenplein 1Leeuwenburg173124713va
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoper provisioneel Havenplein 1173124713va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kasteleinbewoner Havenplein 1173124713va
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1173124713va
PERSIJN, SIEMEN PIETERSwijlen Symon Pieters Persijnnaastligger ten oosten Havenplein 1173124713va
, PIETER Pyter Lensiuschirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisHavenplein 31780259279r
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis , e.a.huurder Havenplein 31780259279r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Havenplein 31780259279r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijperflater Havenplein 31780259279r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Havenplein 31780259279r
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjaans Tamsmakoper huisHavenplein 31782260256v
KINGMA, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gorryts Kingmakoper Havenplein 31782260256v
KORNELIS, JARICH Jaarig Cornelis huurder Havenplein 31782260256v
, P. P. Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Havenplein 31782260256v
OBBES, HANS Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de verkoperkoper door niaar hoekhuisHavenplein 51647235245v
ARJENS, GRIETJE Griettie Ariens , nicht van de verkoperkoper door niaar Havenplein 51647235245v
FRANSES, WARNER Warner Fransen schipper (grootveer-)geniaarde koper Havenplein 51647235245v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts geniaarde koper Havenplein 51647235245v
ARENDS, IJSBRANDhet huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 51647235245v
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Heemert [staat: Hemeert]verkoper Havenplein 51647235245v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterkoper hoekhuis met grote loods en plaats erachterHavenplein 5169424382r
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes koper Havenplein 5169424382r
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5169424382r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertverkoper Havenplein 5169424382r
SLOTEN, JEEN JEENS Jaene Jaenes van Slootenschipperkoper hoekhuis en loodsHavenplein 51752252223v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiardakoper Havenplein 51752252223v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp, n.u.naastligger ten westen Havenplein 51752252223v
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builartverkoper Havenplein 51752252223v
SLOTEN, JAN JEENSwijlen Jan Jaenes van Slootenverkoper Havenplein 51752252223v
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks koper huisHavenplein 81619230192v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Havenplein 81619230192v
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels verkoper Havenplein 81619230192v
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Havenplein 81619230192v
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8163223375r
, HISKE His Eeldtkes , voor haar vier onmondige kinderenverkoper Havenplein 8163223375r
FILIPPUS, GIJSBERTwijlen Gijsbert Philips verkoper Havenplein 8163223375r
JANS, IEMKJE Im Jans , voor haar twee minderjarige kinderenverkoper Havenplein 8163223375r
GOVERTS, REINERwijlen Reyner Goverts verkoper Havenplein 8163223375r
JANS, IEMKJE Im Jans verkoper Havenplein 8163223375r
KLASES, AUKE Aucke Claes verkoper Havenplein 8163223375r
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8163323383v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Tekes koper huisHavenplein 81663238199v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoffverkoper Havenplein 81663238199v
FASES, PIETERde weduwe van Pieter Faeses , c.s.huurder Havenplein 81751252240r
FASES, PIETERde weduwe van Pieter Faeses verkoper Havenplein 81751252240r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesdistillateurkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Havenplein 8het Lands Welvaren1782260184r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierverkoper Havenplein 81782260184r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomherbergierkoper door niaar huisHavenplein 8het Lands Welvaren1784261253r
, GOSLING Gosling Piekingakoopmangeniaarde koper Havenplein 81784261253r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomnaastligger ten oosten Havenplein 81784261253r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesdistillateurverkoper Havenplein 81784261253r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmaprocureur postulantkoper huisHavenplein 8het Lands Welvaren1791263299r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks , c.u.huurder voorbeneden (p.w.)Havenplein 81791263299r
, Roodenbergmilitairhuurder voorbeneden (p.w.)Havenplein 81791263299r
, Woole Wooles , c.u.huurder achterbeneden (p.w.)Havenplein 81791263299r
ROYEN, HARMEN de weduwe van Harmanus van Rooyenhuurder voorboven (p.w.)Havenplein 81791263299r
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakkermilitairhuurder achterboven (p.w.)Havenplein 81791263299r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomverkoper Havenplein 81791263299r
SLOTEN, THOMAS Tomas van Slootenkoopmankoper huisHavenplein 81791263321r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokkoopmankoper Havenplein 81791263321r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomnaastligger ten oosten Havenplein 81791263321r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Havenplein 81791263321r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffkoopmanverkoper q.q. Havenplein 81791263321r
STOK, HARKE Harke J. van der Stokkoopmanverkoper q.q. Havenplein 81791263321r
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsmaprocureur postulantverkoper Havenplein 81791263321r
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arjens koper tuin en grondHavenplein 8het Lands Welvaren1794264176v
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes huurder (p.j.)Havenplein 81794264176v
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekkernaastligger ten oosten Havenplein 81794264176v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoopmanverkoper Havenplein 81794264176v
JURJENS, OKKE Okke Jurjens koopmanverkoper Havenplein 81794264176v
HAITSES, HAITSE Haytse Haytses aanhandelaar huis, stede en de gerechtigheid van de steeg en gang naar de vijverHavenplein 101621230265v
, DOETJE Doed Fecks aanhandelaar Havenplein 101621230265v
MINNES, KLAASde zoon van Claes Minnes* blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101621230265v
SIKKES, GEERTJE Geertien Sickes naastligger ten westen Havenplein 101621230265v
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels molenaarverwandelaar Havenplein 101621230265v
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huisHavenplein 10163623411v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baardakoper Havenplein 10163623411v
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 10163623411v
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Havenplein 10163623411v
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoperverkoper Havenplein 10163623411v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherkoopmankoper huis en plaats of achteruitHavenplein 101664238203r
HOITEMA, HECTOR Hector van Hoitemachirurgijn (mr. -)koper Havenplein 101664238203r
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmakernaastligger ten oosten Havenplein 101664238203r
VRIES, HANS de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Hans de Vriesnaastligger ten westen Havenplein 101664238203r
IDSES, FONGER Fonger Idtses Ruiertsmaverkoper Havenplein 101664238203r
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens metselaar (mr. -)koper huis en plaatsHavenplein 101687242196v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper Havenplein 101687242196v
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen schipper (galjoot-)naastligger ten oosten Havenplein 101687242196v
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakkernaastligger ten westen Havenplein 101687242196v
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytema, meerderjarige zoonverkoper Havenplein 101687242196v
HETTINGA, AALTJE Aeltie van Hettingaverkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
HOITEMA, HECTOR wijlen Hector van Hoytemaverkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytema, meerderjarige zoonverkoper Havenplein 101687242196v
FOPPES, HIELKJE Hylkjen Foppes verkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
FRANSES, KLAASwijlen Claes Fransen verkoper van 1/2 Havenplein 101687242196v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerkerkoper huis en plaats met vrij achterom tot aan de weeshuisvijverHavenplein 101691242357r
HANSES, JANKE Janneke Hanses koper Havenplein 101691242357r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerkerhuurder voor 6 jaren (p.j.)Havenplein 101691242357r
HANSES, JANKE Janneke Hanses huurder voor 6 jaren Havenplein 101691242357r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 101691242357r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Havenplein 101691242357r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)verkoper Havenplein 101691242357r
WOUDE, HENDRIK Hendrick van der Woudekoper door niaar huisHavenplein 101734248303r
MELIS, GRIETJE Grietie Melis geniaarde koper Havenplein 101734248303r
JAKOBS, JELLEwijlen Jelle Jacobs geniaarde koper Havenplein 101734248303r
WOLDE, HEIN Hein van der Woldeschippernaastligger ten oosten Havenplein 101734248303r
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter bakkernaastligger ten westen Havenplein 101734248303r
PIETERS, HAIEde weduwe van Haye Pieters blauwverververkoper q.q. Havenplein 101734248303r
HENDRIKS, SIBBELE Sible Hendrix schoolmeester [staat: schooldienaar] en dorpsrechterverkoper q.q. Havenplein 101734248303r
KLASES, KLAASde hypothecaire crediteuren van Claas Claassen wever (bont-)verkoper Havenplein 101734248303r
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Havenplein 101734248303r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes kasteleinkoper door niaar huisHavenplein 101780259253r
WILDE, HARMEN Harmen de Wildeschipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Havenplein 101780259253r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)geniaarde koper Havenplein 101780259253r
BEIMA, JULIUS de weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beimasecretaris Admiraliteitnaastligger ten oosten Havenplein 101780259253r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes naastligger ten westen Havenplein 101780259253r
WOUDE, HENDRIK Henricus van der Woudekoopmanverkoper Havenplein 101780259253r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesdistillateurkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Havenplein 101782260184r
BEIMA, de heer Beymanaastligger ten oosten Havenplein 101782260184r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierverkoper Havenplein 101782260184r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomkoper huisHavenplein 101782260237v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Havenplein 101782260237v
BEIMA, Beimanaastligger ten oosten Havenplein 101782260237v
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vriesdistillateurverkoper Havenplein 101782260237v
BEKKER, JURJEN Jurjen Beckerwever (bont-)koper huisHavenplein 10de Bontekoe1790263262v
, GRIETJE Grietje Dobbertkoper Havenplein 101790263262v
BEIMA, J. J. M. Beimanaastligger ten oosten Havenplein 101790263262v
KAMSMA, S. S. Camsmanaastligger ten westen Havenplein 101790263262v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomwever (mr. bont-)verkoper Havenplein 101790263262v
DANE, HENDRIK Hendrik Danekoper huisHavenplein 101803266273v
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekkerwever (mr. bont-)verkoper Havenplein 101803266273v
STROBAND, HENDRIK Henricus Strobandnaastligger ten oosten Havenplein 10180826891r
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjens Tamsmanaastligger ten westen Havenplein 10180826891r
DANE, HENDRIK Hendrik Daneverkoper Havenplein 10180826891r
, JAN Jan Frederik Spelkers, c.u.koper huis en herbergHavenplein 10181026953r
, LIJSBET Lijsbeth koper twee kamersHavenplein 141598228116r
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx koper Havenplein 141598228116r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 141598228116r
, naastligger ten westen* Havenplein 141598228116r
OKKES, JAKOB Jacob Ockes naastligger ten westen Havenplein 141598228116r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 141598228116r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Havenplein 141598228116r
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westenHavenplein 141613229132r
JANS, GEERTJE Geertke Jans koper Havenplein 141613229132r
RIENKS, WIETSEmr. Wytze Riencx verkoper Havenplein 141613229132r
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.blokmaker (mr. -)koper huis, loods plaats en steeg ten westenHavenplein 141659237211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u.naastligger ten oosten Havenplein 141659237211v
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u.blokmaker en schipper op Franekerverkoper Havenplein 141659237211v
WOUDE, HENDRIK KOOPS Hendrik Coops van der Woudekapitein transportjacht Admiraliteit in Frieslandkoper huisHavenplein 141726246275v
, JANKE Jannetie koper Havenplein 141726246275v
JETSES, WOUTER Wouter Jetsis schippernaastligger ten oosten Havenplein 141726246275v
WILLEMS, WILLEMde weduwe van Willem Willems naastligger ten westen Havenplein 141726246275v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blockwever en koopman (bont-)verkoper Havenplein 141726246275v
, JULIUSweledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingmasecretaris Admiraliteitkoper dwarshuisHavenplein 141780259266r
WILDE, HARMEN [de geniaarde] Harmen de Wildenaastligger ten westen Havenplein 141780259266r
MENALDA, POPPE [de geniaarde] Poppe Menaldanaastligger ten westen Havenplein 141780259266r
, Steinvortbode Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Havenplein 141780259266r
WOUDE, HENDRIK Henricus van der Woudekoopmanverkoper Havenplein 141780259266r
, FREERK Fredrik Calanderhoedenkoopmankoper huisHavenplein 141798265103r
ANDRIES, ANTJE Anna Andries koper Havenplein 141798265103r
EMMEN, Emmencommieshuurder (p.j.)Havenplein 141798265103r
JONG, EELKE Eeltje de Jongnaastligger ten oosten Havenplein 141798265103r
BEIMA, JULIUS oud secretaris Julius Mathijs van Beyma thoe Kingmaverkoper Havenplein 141798265103r
STROBAND, HENDRIK Henricus Stroband, ongehuwde jongmankoper huisHavenplein 141806267219v
STROBAND, P. P. Stroband, c.u.huurder Havenplein 141806267219v
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes naastligger ten oosten Havenplein 141806267219v
, FREERK Fredrik Calanderkoopmanverkoper Havenplein 141806267219v
JANS, BEREND Beerend Jans Nuisterkoper huis en tuintjeHavenplein 141808268134v
, WILLEM Willem Flacqkapiteinnaastligger ten oosten Havenplein 141808268134v
STROBAND, H. H. Strobandcommies van toezichtverkoper Havenplein 141808268134v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 161600228234v
, NICOLAASwijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 161600228234v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 161600228234v
, NICOLAASwijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 161600228234v
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis Rijkeleelckcrediteur (triumphant) Havenplein 161600228234v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161600228234v
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161600228234v
JANS, GRIETJE Grietien Jans verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161600228234v
SIETSES, JAN Jan Sytzes koper huisHavenplein 161602228306v
JANS, HERE Heere Jans schoolmeester [staat: bovenmeester]naastligger ten oosten Havenplein 161602228306v
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Marij Jan Vlies weduwe])Havenplein 161602228306v
, JANwijlen Jan Vliesnaastligger ten westen Havenplein 161602228306v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens advocaat Hof van Frieslandverkoper Havenplein 161602228306v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 161602228322r
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 161602228322r
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 161602228322r
, NICOLAAS Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 161602228322r
OENSES, GERRIT Gerryt Oenckes crediteur (triumphant) Havenplein 161602228322r
, GRIETJE Griedt verkoper (gesuccumbeerde) ([staat: Griedt Caerle Cornelis weduwe])Havenplein 161602228322r
KORNELIS, KARELwijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 161602228322r
PIETERS, PIER Pyer Pieters Sarserkoper huisHavenplein 161603228350r
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 161603228350r
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten ([staat: Lijsbeth Nicolaes Ericx weduwe])Havenplein 161603228350r
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 161603228350r
FRANSES, RIENK Rienck Fransen naastligger ten westen Havenplein 161603228350r
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmidverkoper Havenplein 161603228350r
AUKES, TRIJNTJE Trijnke Auckes verkoper Havenplein 161603228350r
JONGES, TRIJNTJE Trijn Jonges koper huisHavenplein 161604228389v
GERRITS, SIEMEN Symen Gerryts koper Havenplein 161604228389v
JANS, HEREburgemeester Heere Jans naastligger ten oosten Havenplein 161604228389v
, MARIA Mary naastligger ten westen Havenplein 161604228389v
, JANwijlen Jan Vlysnaastligger ten westen Havenplein 161604228389v
, GERARDUSdr. Gerardus Hermanusadvocaat Hof van Frieslandeerdere eigenaar Havenplein 161604228389v
SIETSES, JAN Jan Sytses verkoper Havenplein 161604228389v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendrix verkoper Havenplein 161604228389v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper dwarshuisHavenplein 161633233119r
MEINTES, BERBER Barber Meyntes koper Havenplein 161633233119r
PAS, Bois Pashuurder Havenplein 161633233119r
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 161633233119r
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 161633233119r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 161633233119r
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper dwarshuisHavenplein 16164223534r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Havenplein 16164223534r
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 16164223534r
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 16164223534r
PIETERS, JELLE Jelle Pyters , c.u.verkoper Havenplein 16164223534r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager (mr. -)koper huisHavenplein 161703244205v
KEIMPES, AUKJE Auckjen Keimpes koper Havenplein 161703244205v
GRAUDA, DIRK Dirk Grauda, c.u.huurder Havenplein 161703244205v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 161703244205v
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 161703244205v
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis blokmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
KORNELIS, JANKE Jancke Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts bakker (mr. -)verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 161703244205v
JETSES, WOUTER Wouter Jetzes koper huisHavenplein 161722246131v
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis koper Havenplein 161722246131v
SALOMONS, SIKKEweduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 161722246131v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis naastligger ten westen Havenplein 161722246131v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , c.u.lijnslager (mr. -)verkoper Havenplein 161722246131v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstrakoper door niaar huisHavenplein 161741250144v
JOUKES, ALBERT Albert Jouckes , thans uitlandigschipperkoper door niaar Havenplein 161741250144v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks geniaarde koper Havenplein 161741250144v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrageniaarde koper Havenplein 161741250144v
TALMA, SJOERD het pakhuis van Sioerd Talma, c.s.naastligger ten oosten Havenplein 161741250144v
WOLDE, HEIN Hein van der Woldeschippernaastligger ten westen Havenplein 161741250144v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses winkelierverkoper Havenplein 161741250144v
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis winkelierverkoper Havenplein 161741250144v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper huisHavenplein 16176525698v
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts koper Havenplein 16176525698v
, DIRK Dirk Nanningsschipper (beurt-)huurder (p.j.)Havenplein 16176525698v
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Havenplein 16176525698v
WOUDE, de weduwe van de Commies van der Woudenaastligger ten westen Havenplein 16176525698v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstraschipperverkoper Havenplein 16176525698v
, PIETER Pieter Steinfordtbode Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuintjeHavenplein 161774258183r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstrakoper Havenplein 161774258183r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 161774258183r
WOLDE, de weduwe van van der Woldenaastligger ten westen Havenplein 161774258183r
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Havenplein 161774258183r
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaasverkoper Havenplein 161774258183r
, HARMEN Harmen G. Staadskoopmankoper huis en tuintjeHavenplein 16180126616r
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postmakoper Havenplein 16180126616r
POST, PIETER Pieter Posthuurder (p.j.)Havenplein 16180126616r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra*havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 16180126616r
, Clanderkapiteinnaastligger ten westen Havenplein 16180126616r
JONG, ELTE Eltje P. de Jongzeilmakerverkoper Havenplein 16180126616r
, ANTJE Anna P. Steinfurtverkoper Havenplein 16180126616r
STEINFOORTE, JOHANNA Johanna Henrica Steinfortverkoper Havenplein 16180126616r
DEPPE, EVERT Everhardus Deppeverkoper Havenplein 16180126616r
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schipper (schuit-)koper huisHavenplein 16180426741r
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks koper Havenplein 16180426741r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstranaastligger ten oosten Havenplein 16180426741r
, FREERK Fredrik Calandernaastligger ten westen Havenplein 16180426741r
FABER, LUITJEN PIETERS Luitje Pieters Faberverkoper q.q. Havenplein 16180426741r
STAATS, HARMEN Harmen G. Staatsverkoper Havenplein 16180426741r
KORNELIS, DIRKJE Dirk Cornelis schipper (oud -)koper door niaar huisHavenplein 161806267288v
, JAKOBJE Jacoba Jacobina Werndlygeniaarde koper Havenplein 161806267288v
ROSSUM, J. wijlen J. van Rossumgeniaarde koper Havenplein 161806267288v
STROBAND, Strobandnaastligger ten oosten Havenplein 161806267288v
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schipper (schuit-)verkoper Havenplein 161806267288v
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks verkoper Havenplein 161806267288v
, WILLEM William Flacqkapiteinkoper huisHavenplein 161807267313r
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes huurder Havenplein 161807267313r
STROBAND, Strobandnaastligger ten oosten Havenplein 161807267313r
STROBAND, Strobandnaastligger ten westen Havenplein 161807267313r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kayverkoper Havenplein 161807267313r
OEVER, ARJEN Ary van den Oeverschipper (groot-)koper huis, tuin, bleekveldHavenplein 161809268294v
, J. J. Dominicushuurder Havenplein 161809268294v
ROSSUM, de weduwe van van Rossumnaastligger ten oosten Havenplein 161809268294v
NUIS, Nuisnaastligger ten westen Havenplein 161809268294v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Havenplein 161809268294v
SEERPS, SIEBREN Sybrandt Seerps koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanghtHavenplein 18oostde Vergulde Hulk1605228490r
IEDES, AATJEwijlen Attke Ydes koper Havenplein 18oost1605228490r
JANS, AART Aert Jansen bewoner Havenplein 18oost1605228490r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters bewoner Havenplein 18oost1605228490r
ARJENS, ARJENde keuken van Ariaen Ariaens , c.s.naastligger ten oosten Havenplein 18oost1605228490r
, ANTJEhet verkochte huis van Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Jelle Syckes])Havenplein 18oost1605228490r
SIKKES, JELLE Jelle Syckes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost1605228490r
JANS, HEREburgemeester Heere Jansen naastligger ten westen Havenplein 18oost1605228490r
BONNES, JETSE Jetse Boens verkoper van 1/4 Havenplein 18oost1605228490r
TJEBBES, SJOERD Syuerdt Tiebbes , nomine matrisverkoper van 1/4 Havenplein 18oost1605228490r
WIERDS, ANDRIES Andries Wyerdts , q.q.verkoper van 1/2 Havenplein 18oost1605228490r
JANS, AART Aert Jansen verkoper van 1/4 Havenplein 18oost1605228490r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters verkoper van 1/4 Havenplein 18oost1605228490r
JANS, AART Aert Jansen koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanghtHavenplein 18oostde Vergulde Hulk1605228490r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters koper Havenplein 18oost1605228490r
ARJENS, ARJENde keuken van Ariaen Ariaens , c.s.naastligger ten oosten Havenplein 18oost1605228490r
, ANTJEhet verkochte huis van Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Jelle Syckes])Havenplein 18oost1605228490r
SIKKES, JELLE Jelle Syckes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost1605228490r
JANS, HEREburgemeester Heere Jansen naastligger ten westen Havenplein 18oost1605228490r
SEERPS, SIEBRENde nalatenschap van wijlen Sybrandt Seerps verkoper Havenplein 18oost1605228490r
IEDES, AATJEwijlen Attke Ydes verkoper Havenplein 18oost1605228490r
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts koper oostelijke van twee kamersHavenplein 18oost1622230320v
, HISKE His Bentus koper Havenplein 18oost1622230320v
SCHELTES, TJEBBE Tyebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18oost1622230320v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Havenplein 18oost1622230320v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18oost1622230320v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18oost1622230320v
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis koper westelijke van twee kamersHavenplein 18west1623230349r
WILLEMS, MARTJEN Martyen Willems koper Havenplein 18west1623230349r
SCHELTES, TJEBBEde weduwe van wijlen Tiebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18west1623230349r
, PIER Pier chercher? [staat: sarchier]naastligger ten westen Havenplein 18west1623230349r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18west1623230349r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 18west1623230349r
SIEBRENS, MAAIKE Maicke Sybrens koper kamerHavenplein 18oost1635233173v
KORNELIS, WIEGERwijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18oost1635233173v
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18oost1635233173v
JANS, JAN Jan Jansen Deeckennaastligger ten zuiden Havenplein 18oost1635233173v
MINNES, GERRIT Gerryt Minnes , tevens lasthebber voor zijn 2 zonenverkoper Havenplein 18oost1635233173v
HILLES, SIETSEhet huis van wijlen Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18oost167524024ra
REINERS, JANKEde kamer van Jancke Reiners naastligger ten westen Havenplein 18oost167524024ra
HINNES, HENDRIKals bewoner Hendrick Hinnes , c.s.schipper (wijd-)naastligger ten westen Havenplein 18oost167524024ra
SIEBRENS, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Havenplein 18oost167524024ra
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteynkoper huisHavenplein 18oost168024168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteynkoper q.q. Havenplein 18oost168024168v
FONTEIN, MARIA GIJSBERTS Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatiskoper Havenplein 18oost168024168v
JEDEMA, JANKE REINERSwijlen Jancke Reiners Jeddemaerflater Havenplein 18oost168024168v
DOUWES, SJOUKE Sjoucke Douwes schipper (wijd-)geniaarde koper Havenplein 18oost168024168v
HINNES, HENDRIK Hendrick Hinnes bewoner Havenplein 18oost168024168v
HILLES, SIETSEwijlen Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18oost168024168v
JEDEMA, JANKE REINERSde erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddemanaastligger ten westen Havenplein 18oost168024168v
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes verkoper Havenplein 18oost168024168v
LOLKES, REINwijlen vroedsman Reyn Lolckes verkoper Havenplein 18oost168024168v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteynkoper 1/2 huisHavenplein 18west168424256r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adamkoper Havenplein 18west168424256r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyneigenaar van 1/2 Havenplein 18west168424256r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adameigenaar van 1/2 Havenplein 18west168424256r
FONTEIN, JURJEN KLASEShet dwarshuis van de kopers Jurjen Claesen Fonteyn, c.u.naastligger ten oosten Havenplein 18west168424256r
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx verkoper Havenplein 18west168424256r
VLIET, ANNE JAKOBSwijlen Anne Jacobs Vlietschipper (wijd-)verkoper Havenplein 18west168424256r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestraverkoper Havenplein 18west168424256r
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemerthavenchergerkoper huis met vrij gebruik vd steegHavenplein 18oost1702244155v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fonteinnaastligger ten oosten Havenplein 18oost1702244155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeesternaastligger ten westen Havenplein 18oost1702244155v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinverkoper Havenplein 18oost1702244155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeesterkoper huis met plaatskeHavenplein 18west1702244156v
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes koper Havenplein 18west1702244156v
HEMERT, JAN Jan Hemertnaastligger ten oosten Havenplein 18west1702244156v
KLASES, MINNE Minne Clasen , c.s.naastligger ten zuiden Havenplein 18west1702244156v
KLASES, KORNELISde weduwe van Cornelis Clasens naastligger ten westen Havenplein 18west1702244156v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinverkoper Havenplein 18west1702244156v
GOSSES, PIETER Pieter Gosses , c.u.schipper (schuit-)koper huisHavenplein 18oost1716245271v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fonteinnaastligger ten oosten Havenplein 18oost1716245271v
SALOMONS, SIKKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18oost1716245271v
HEMERT, JAN GERRITSde weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemertverkoper Havenplein 18oost1716245271v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmawijnhandelaar en koopmanaanhandelaar pakhuis onder een dak met de oostelijke naastliggerHavenplein 18west173524946v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsmaaanhandelaar Havenplein 18west173524946v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses schippernaastligger ten westen Havenplein 18west173524946v
DOUWES, BAUKJE Baukien Douwes verwandelaar Havenplein 18west173524946v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beemcommies convooien en licentenkoper huisHavenplein 18oost1742250263v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost1742250263v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Havenplein 18oost1742250263v
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper Havenplein 18oost1742250263v
GOSSES, PIETERwijlen Pyter Gosses verkoper Havenplein 18oost1742250263v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwerkoper huisHavenplein 18oost174525179v
SCHAAF, SIETSKE Sytske Schaafkoper Havenplein 18oost174525179v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost174525179v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten westen Havenplein 18oost174525179v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beemcommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper Havenplein 18oost174525179v
BLOK, TEUNIS Teunis Blokkoper pakhuisHavenplein 18west1763255227r
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthumakoper Havenplein 18west1763255227r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwernaastligger ten oosten Havenplein 18west1763255227r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaafverkoper Havenplein 18west1763255227r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talmakoopmanverkoper Havenplein 18west1763255227r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper fraai huisHavenplein 18oost1766256226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18oost1766256226r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, c.u.strandmeesterhuurder (p.j.)Havenplein 18oost1766256226r
WILLEMS, KOENRAADde weduwe van Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost1766256226r
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost1766256226r
BLOK, TEUNIS Teunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost1766256226r
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotarisverkoper van 1/2 Havenplein 18oost1766256226r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafverkoper q.q. Havenplein 18oost1766256226r
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwerverkoper q.q. Havenplein 18oost1766256226r
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwerverkoper van 1/2 Havenplein 18oost1766256226r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotariskoper huisHavenplein 18oost176825758v
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper Havenplein 18oost176825758v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks huurder Havenplein 18oost176825758v
WILLEMS, KOENRAADde weduwe van Koene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost176825758v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost176825758v
BLOK, TEUNIS Teunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost176825758v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)verkoper Havenplein 18oost176825758v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18oost176825758v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huisHavenplein 18oost177325898r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. huis-)koper Havenplein 18oost177325898r
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 18oost177325898r
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost177325898r
BLOK, TEUNIS Theunis Bloknaastligger ten westen Havenplein 18oost177325898r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Havenplein 18oost177325898r
DREYER, BERNARDUS wijlen Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalverkoper Havenplein 18oost177325898r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesterkoper pakhuis en plaatsHavenplein 18west1774258166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Havenplein 18west1774258166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstrahavenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 18west1774258166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 18west1774258166r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 18west1774258166r
BLOK, KORNELIS Cornelis Blokverver en glasmaker (mr. -)verkoper Havenplein 18west1774258166r
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blokkoopmanerflater Havenplein 18west1774258166r
, JAKOMINA Jacomyna Werrendlykoper huis, pakhuis en plaatsHavenplein 18180826838r
ROSSUM, wijlen de Heer van Rossumkoper Havenplein 18180826838r
JANS, MINKEwijlen Minke Jans huurder Havenplein 18180826838r
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18180826838r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Havenplein 18180826838r
, WILLEM William Vleknaastligger ten westen Havenplein 18180826838r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstraverkoper Havenplein 18180826838r
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Geryts van Houdtaanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steegHavenplein 201601228253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 201601228253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 201601228253r
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 201601228253r
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 201601228262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 201601228262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 201601228262v
SIKKES, SIKKEhet kindskind van Sicke Sickes koper kamerHavenplein 20163223341r
JANS, JAN Jan Jansen Deeckenkoper q.q. Havenplein 20163223341r
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 20163223341r
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 20163223341r
JANS, PIETER Pieter Jansen verkoper Havenplein 20163223341r
FRANSES, UILKJE Uulck Fransen verkoper Havenplein 20163223341r
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper kamerHavenplein 20165623772v
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 20165623772v
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 20165623772v
WIEBES, BAUKJEde erfgenamen van wijlen Bauck Wybes verkoper Havenplein 20165623772v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper kamerHavenplein 201686242127r
HINNES, HENDRIKwijlen Hendrick Hennes koper Havenplein 201686242127r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Classen Fonteynnaastligger ten oosten Havenplein 201686242127r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx Bilkertnaastligger ten zuiden Havenplein 201686242127r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersnaastligger ten westen Havenplein 201686242127r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersnaastligger ten noorden Havenplein 201686242127r
KLASES, RINTJE Rintie Clasen verkoper Havenplein 201686242127r
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker (mr. -)koper 1/2 kamerHavenplein 201717245307v
KLASES, MINNE Minne Claessen blokmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Havenplein 201717245307v
HENDRIKS, SJOUKJE Sjoukjen Hendricks verkoper Havenplein 201717245307v
SIEBES, TJEERDwijlen Tieerd Sybes verkoper Havenplein 201717245307v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huisHavenplein 201786262133r
JOHANNES, JOHANNES Johan Johannes , c.u.huurder Havenplein 201786262133r
, PIETER Pieter Steinfurthnaastligger ten westen Havenplein 201786262133r
VEER, CHRISTINA Cristina de Veerverkoper Havenplein 201786262133r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Havenplein 201786262133r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisHavenplein 201794264192v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper Havenplein 201794264192v
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u.huurder (p.j.)Havenplein 201794264192v
SLUIS, PIETER Pieter M. van der Sluisluitenantverkoper q.q. Havenplein 201794264192v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Havenplein 201794264192v
FREERKS, WIEGERwijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Havenplein 201794264192v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis schipper (oud schuit-)koper huisHavenplein 20180226669v
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u.huurder Havenplein 20180226669v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 20180226669v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Havenplein 20180226669v
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Geryts van Houdtaanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steegHavenplein 221601228253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 221601228253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 221601228253r
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 221601228253r
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 221601228262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 221601228262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 221601228262v
DOEKES, TIETE Tytte Doeckis koper kamer, loodsje en ledige plaatsHavenplein 221606228510v
LAMMERTS, MAAIKE Maycke Lammerts koper Havenplein 221606228510v
THOMAS, SEERP Seerp Thomas protesteert vanwege een akte van ontscheiding Havenplein 221606228510v
ENS, AUKJE SJOERDS Auck Siverts Ensprotesteert vanwege een competentie op de verkoperse Havenplein 221606228510v
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pyters protesteert vanwege een obligatie Havenplein 221606228510v
, PIETERhet staket van Pieter Sjurdts naastligger Havenplein 221606228510v
SCHELTES, TJEBBEhet huis van Tjebbe Scheltis naastligger ten oosten* Havenplein 221606228510v
EILERTS, REMMERT Rimmert Ellerts naastligger ten zuiden Havenplein 221606228510v
, PIER Pyer naastligger ten westen Havenplein 221606228510v
GERRITS, ANTJEde verkoper juffrouw Anna Gerryts van Houdtnaastligger ten noorden Havenplein 221606228510v
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Gerryts van Houdtverkoper Havenplein 221606228510v
PIETERS, JAN Jan Pieters , q.q.koper provisioneel en finaal huis, loods en plaatsHavenplein 2216652391ra
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 2216652391ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 2216652391ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen , voor haar kinderenverkoper Havenplein 2216652391ra
FREERKS, FREERKwijlen Freerk Freerx verkoper Havenplein 2216652391ra
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symons koper kamer, loods, plaats en bakHavenplein 221703244206v
IJSBRANDS, PIETERwijlen Pytter IJsbrands schipper (wijd-)koper Havenplein 221703244206v
IEMES, HERE Heere Ymes huurder (p.j.)Havenplein 221703244206v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Havenplein 221703244206v
JARICHS, JANde kamer van Jan Jarichs naastligger ten zuiden Havenplein 221703244206v
JAKOBS, GERRIThet huis gekocht door Gerryt Jacobs lijnslagernaastligger ten westen Havenplein 221703244206v
HENDRIKS, SJOUKJE Sjouckjen Hendrix stroverkoopsternaastligger ten noorden Havenplein 221703244206v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pytters verkoper Havenplein 221703244206v
DIRKS, ROELOF Roeloff Dirx scheepstimmermanverkoper Havenplein 221703244206v
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Geryts van Houdtaanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steegHavenplein 241601228253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ensaanhandelaar Havenplein 241601228253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 241601228253r
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 241601228253r
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaatsHavenplein 241601228262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 241601228262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 241601228262v
EILERTS, REMMERT Rimmer Ellerts koper kamer, loodsje en erfHavenplein 241606228511r
FEIKES, ANTJE Anna Feyckes koper Havenplein 241606228511r
SCHELTES, TJEBBEhet erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis naastligger Havenplein 241606228511r
KLASES, REINERde kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens naastligger ten zuiden Havenplein 241606228511r
DOEKES, TIETE Tyete Doeckes naastligger ten noorden Havenplein 241606228511r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus Algeraeerdere eigenaar Havenplein 241606228511r
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Gerryts van Houdtverkoper Havenplein 241606228511r
TEEKES, JANKE Jancke Teeckes koper huis met plaats en loodsHavenplein 241659237199v
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens*naastligger ten noorden Havenplein 241659237199v
DROST, ANTJE MONSESde erfgenamen van wijlen Anna Montys Drostverkoper Havenplein 241659237199v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx , c.u.koper huis, plaats en loodsHavenplein 241662238156v
, kamers naastligger ten oosten Havenplein 241662238156v
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens*naastligger ten noorden Havenplein 241662238156v
SJOERDS, JAN Jan Sioerds , c.u.verkoper Havenplein 241662238156v
JANS, ANDRIES Drys Jansen , c.u.koper huis met het recht om gebruik te maken van de vijverHavenplein 241667239106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten oosten Havenplein 241667239106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten westen Havenplein 241667239106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesternaastligger ten noorden Havenplein 241667239106v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u.verkoper Havenplein 241667239106v
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Veldekoper woningHavenplein 241791263290v
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries schipper op Leeuwarden (oud trekveer-)koper Havenplein 241791263290v
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u.huurder Havenplein 241791263290v
VISSER, JAN Jan Vissertamboer (stads -)naastligger ten oosten Havenplein 241791263290v
VELDE, Trijntje van der Velde, c.u.naastligger ten zuiden Havenplein 241791263290v
STEINFOORTE, Steinfortbodenaastligger ten westen Havenplein 241791263290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeekverkoper Havenplein 241791263290v
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeekoopmanverkoper Havenplein 241791263290v
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schipper (schuit-)koper huisHavenplein 241803266193r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Havenplein 241803266193r
LIEKELES, JAN Jan Lyckles schipperhuurder (p.w.)Havenplein 241803266193r
VISSER, JAN Jan Visser, c.s.naastligger ten oosten Havenplein 241803266193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Veldenaastligger ten zuiden Havenplein 241803266193r
VRIES, JURJEN ANDRIESwijlen Jurjen Andries de Vriesnaastligger ten zuiden Havenplein 241803266193r
STAATS, HARMEN Harmen Staatsnaastligger ten westen Havenplein 241803266193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Veldeverkoper Havenplein 241803266193r
VRIES, JURJEN ANDRIESwijlen Jurjen Andries de Vriesverkoper Havenplein 241803266193r
ARJENS, SIEK Sick Aris schipper (groot-)bewoner Havenplein 261603228342v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 261603228342v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 261603228342v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 261603228342v
, NICOLAASwijlen Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 261603228342v
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Havenplein 261603228342v
, GRIETJE Griedt verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 261603228342v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteynkoopmankoper 1/2 huisHavenplein 261658237166r
DOUWES, DIRKhet nagelaten weeskind van Dirck Douwes eigenaar van 1/2 Havenplein 261658237166r
SIETSES, HAIE Haye Sytses schipper (groot-)naastligger ten oosten Havenplein 261658237166r
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 261658237166r
SIETSES, HAIE Haye Sytses verkoper Havenplein 261658237166r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braemkoper door niaar huisHavenplein 261728247196v
, KLAASwijlen Claes Hindelopenkoopmankoper door niaar Havenplein 261728247196v
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmermangeniaarde koper Havenplein 261728247196v
REINERS, SWAANTJE Swaentje Reyners geniaarde koper Havenplein 261728247196v
HANEKUIK, HIELKE het nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuiknaastligger ten oosten Havenplein 261728247196v
GOSSES, PIETER Pieter Gossis , c.s.naastligger ten westen Havenplein 261728247196v
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteynverkoper Havenplein 261728247196v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahuikoopmankoper 1/3 huisHavenplein 26173524989v
WILLEMS, KOENRAAD Koene Willems metselaar (mr. -)koper van 2/3 Havenplein 26173524989v
KORNELIS, GRIETJE Grytie Cornelis koper van 2/3 Havenplein 26173524989v
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claes Heremahuurder Havenplein 26173524989v
GOSSES, PIETER Pieter Gosses naastligger ten westen Havenplein 26173524989v
BRAAM, FROUKJE Froukjen Braemverkoper Havenplein 26173524989v
, KLAASwijlen Claes Hindelopenverkoper Havenplein 26173524989v
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammerkoper door niaar huis en tuintjeHavenplein 26177225858r
IEMES, JAN Jan Yemes timmermangeniaarde koper Havenplein 26177225858r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis geniaarde koper Havenplein 26177225858r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijphavenmeesternaastligger ten zuiden Havenplein 26177225858r
DREYER, fiscaal Dreyernaastligger ten westen Havenplein 26177225858r
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Coenes Bontekoeverkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
VRIES, KLAAS JANS Claes Jansen de Vriesmolenaar (hout-)verkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoeverver en glasmakerverkoper van 1/2 Havenplein 26177225858r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoeverver en glasmakerkoper huis en tuinHavenplein 261774258138r
LAUTENBACH, WIETSKE Wytske Lautenbachkoper Havenplein 261774258138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u.verver en glasmakerhuurder Havenplein 261774258138r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijpnaastligger ten zuiden Havenplein 261774258138r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Sijlstrahavenmeesternaastligger ten westen Havenplein 261774258138r
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes wolkammer (mr. -)verkoper Havenplein 261774258138r
GREULTS, TRIJNTJE Trijntje Greelts verkoper Havenplein 261774258138r
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybrand Freerks de Grootstoeldraaier (mr. -)koper huisHavenplein 26178626293v
HENDRIKS, WIETSE Wytze Hendriks huurder beneden (p.j.)Havenplein 26178626293v
PIETERS, JARICHde weduwe van Jarig Pieters huurder achter (p.j.)Havenplein 26178626293v
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.)Havenplein 26178626293v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstrahavenmeesternaastligger ten westen Havenplein 26178626293v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Havenplein 26178626293v
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 26178626293v
VRIES, KLAAS JANS Claas Jans de Vriesmolenaar (hout-)verkoper Havenplein 26178626293v
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 26178626293v
KOENRAADS, KORNELISwijlen Cornelis Coenraads erflater Havenplein 26178626293v
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS Trijntje Sybrens de Grootkoper 1/3 huisHavenplein 261806267252r
BOS, MARTEN Marten Boskuiper (mr. -)koper Havenplein 261806267252r
KLASES, HERE Herre Clases huurder beneden (p.j.)Havenplein 261806267252r
MINNES, JAN Jan Minnes huurder boven (p.j.)Havenplein 261806267252r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten zuiden Havenplein 261806267252r
GROOT, GRIETJE SIEBRENS Grietje Sybrens de Grootverkoper Havenplein 261806267252r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)verkoper Havenplein 261806267252r
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS Trijntje Sybrens de Grootverkoper Havenplein 261806267252r
BOS, MARTEN Marten Boskuiper (mr. -)verkoper Havenplein 261806267252r
VISSER, JAN Jan Visserkoopmanverkoper Havenplein 261806267252r
GROOT, AALTJE SIEBRENSwijlen Aaltje Sybrens de Grootverkoper Havenplein 261806267252r
SCHELTES, JURJENgemeensman Jurian Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 28162823235v
, GERRIT Gerryt meedbrengernaastligger ten westen [staat: oosten] Havenplein 28162823235v
WOPKES, RIENK Rienck Wopkes verkoper Havenplein 28162823235v
HINNES, ANTJE Antie Hinnis verkoper Havenplein 28162823235v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes verkoper Havenplein 28162823235v
SCHELTES, TJEBBEwijlen Tyebbe Scheltis erflater Havenplein 28162823235v
, WOUTERmr. Wolter Cosmiverkoper q.q. Havenplein 28162823235v
JASPERS, HISSE Hisse Jaspers verkoper q.q. Havenplein 28162823235v
FOPPES, BENEDICTUSde nagelaten weeskinderen van Benedictus Foppes verkoper Havenplein 28162823235v
BENEDICTUS, wijlen Riuerdke Benedictus erflater Havenplein 28162823235v
SCHELTES, TJEBBEwijlen Tyebbe Scheltis erflater Havenplein 28162823235v
SCHELTES, JURJENgemeensman Jurian Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 28162823247r
, GERRIT Gerryt meedbrengernaastligger ten westen Havenplein 28162823247r
KORNELIS, PIEKE Piecke Cornelis koper 1/2 huisHavenplein 28163123311r
SIPPES, KLAASKE Claeske Sippes koper Havenplein 28163123311r
SCHELTES, JURJENburgemeester Jurien Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 28163123311r
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten westen Havenplein 28163123311r
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands verkoper Havenplein 28163123311r
SIEUWES, JELTJE Jel Syouues verkoper Havenplein 28163123311r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fonteinkoper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolderHavenplein 281728247201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoper Havenplein 281728247201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fonteineigenaar van 1/4 Havenplein 281728247201v
IEBES, AAFKEhet pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 281728247201v
HEERMA, KLAAS als bewoner de weduwe van Claes Heermanaastligger ten westen Havenplein 281728247201v
FONTEIN, REINER KLASESde overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Havenplein 281728247201v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzoldersHavenplein 281733248254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenkoper door niaar Havenplein 281733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijphavenmeestergeniaarde koper Havenplein 281733248254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderenhavenmeesterhuurder Havenplein 281733248254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fonteingebruiker graanzolders (p.j.)Havenplein 281733248254r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pieters Dreyergebruiker graanzolders Havenplein 281733248254r
BRAAM, Braamsecretarisgebruiker graanzolders Havenplein 281733248254r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Havenplein 281733248254r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heeremanaastligger ten westen Havenplein 281733248254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fonteinverkoper Havenplein 281733248254r
HANEKUIK, HIELKE DOUWESwijlen Hylke Douwes Hanekuykkoopmanverkoper Havenplein 281733248254r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijphavenmeesterkoper huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzoldersHavenplein 281752252187v
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijphavenmeester (oud -)huurder deel (p.j.)Havenplein 281752252187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u.koopmanhuurder deel (p.j.)Havenplein 281752252187v
KROON, REINER JANSde weduwe van Reiner Jansen Croonnaastligger ten zuiden Havenplein 281752252187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 281752252187v
PRIGGE, vrouw Titzia Priggeverkoper Havenplein 281752252187v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Havenplein 281752252187v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u.huurder (p.j.)Havenplein 281762255124v
DRONRIJP, JOHANNES de verkoper Johannes Dronrijpnaastligger ten oosten Havenplein 281762255124v
DRONRIJP, JOHANNES de verkoper Johannes Dronrijpnaastligger ten zuiden Havenplein 281762255124v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 281762255124v
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijphavenmeesterverkoper Havenplein 281762255124v
JASPERS, JAN Jan Jaspers lijnslagerkoper lijnbaanHavenpoort 1168024188r
SIEBRENS, SIERKwijlen Sierck Sybrens lijnslagereerdere eigenaar Havenpoort 1168024188r
SLOTERDIJK, SIEMEN burgemeester Symon Sloterdijck, c.s. q.q.verkoper Havenpoort 1168024188r
SIEBRENS, SIERK Sierck Sybrens verkoper Havenpoort 1168024188r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagerkoper 1/2 lijnbaanHavenpoort 1169324351r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen lijnslager (mr. -)verkoper Havenpoort 1169324351r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagerkoper 1/2 lijnbaanHavenpoort 11701244136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslagereigenaar van 1/2 Havenpoort 11701244136v
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes hoogbootsman Admiraliteitverkoper Havenpoort 11701244136v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoper lijnbaan, gebouwd in 1733Havenpoort 11734248282v
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus koper Havenpoort 11734248282v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Lendert Luyties Roordasmid (mr. ijzer-)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
TJEERDS, JOUKJE Jouckie Tyeerds afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerds afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles , voor haar minderjarige kinderenafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
TJEERDS, GERBENwijlen Gerben Tjeerds lijnslagerafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 11734248282v
TJEERDS, GERBEN Gerben Tieerds lijnslager (mr. -)voormalig gebruiker Havenpoort 11734248282v
BERENDS, AUKJE Aukien Beerns verkoper Havenpoort 11734248282v
GERBENS, TJEERDwijlen Tieerd Gerbens lijnslager (mr. -)verkoper Havenpoort 11734248282v
SLOTEN, JEEN Jaene van Slootenschipperkoper lijnbaanHavenpoort 11752252224v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wyardakoper Havenpoort 11752252224v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Havenpoort 11752252224v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 11752252224v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerkoopmankoper door niaar hecht gebouwde en florisante lijnbaanHavenpoort 11789263139v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westraadvocaat Hof van Frieslandgeniaarde koper Havenpoort 11789263139v
SLOTEN, THOMAS Tomas van Slotenkoopmanverkoper Havenpoort 11789263139v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers , c.u.koper kamerHeerensteeg 11652236193v
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijencorffmonstercommissarisnaastligger ten oosten Heerensteeg 11652236193v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Heerensteeg 11652236193v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Heerensteeg 11652236193v
GERRITS, BOUWE Boue Gerrits verkoper Heerensteeg 11652236193v
AUKES, IEDE Ide Auckes koper door niaar kamerHeerensteeg 2164823633r
, KAREL Carel Wilhelmgeniaarde koper Heerensteeg 2164823633r
HARENBERG, ELSKE JOOSTES Elske Joostes Harenberggeniaarde koper Heerensteeg 2164823633r
GERRITS, de kamer gekocht door Buen Gerrits naastligger ten oosten Heerensteeg 2164823633r
AUKES, EEDEhuis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2164823633r
FOKKES, TJALLINGde schuur van Tziallingh Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2164823633r
ARJENS, DIRKde vijver van Dirck Ariaens naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat])Heerensteeg 2164823633r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwerverkoper Heerensteeg 2164823633r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen voermankoper kamerHeerensteeg 21652236194r
GERRITS, BOUWE Boue Gerrits naastligger ten oosten Heerensteeg 21652236194r
FOEKES, TJALLINGde schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Heerensteeg 21652236194r
AUKES, IEDE Iede Auckes verkoper Heerensteeg 21652236194r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.koper kamer met een paardenstalHeerensteeg 21654236271r
GERRITS, BOUWE Bouwe Gerrits naastligger ten oosten Heerensteeg 21654236271r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 21654236271r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen verkoper Heerensteeg 21654236271r
JETSES, GEERT Geert Jetses , c.u.koper kamerHeerensteeg 2165523712r
GERRITS, BOUWE Boue Gerryts naastligger ten oosten Heerensteeg 2165523712r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2165523712r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Heerensteeg 2165523712r
PIERS, RINNERT Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 21658237246v
AUKES, IEDEhet huis van Yde Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 21658237246v
AUKES, IEDEde hof van Yde Auckes naastligger ten westen Heerensteeg 21658237246v
KLASES, JAN Jan Claessen koopmanverkoper q.q. Heerensteeg 21658237246v
JANS, DIRKJE Dirckien Jans , voor zich en haar kindverkoper Heerensteeg 21658237246v
JETSES, GEERTwijlen Geert Jetties verkoper Heerensteeg 21658237246v
JETSES, JAN Jan Jetses koper woning of kamerHeerensteeg 2166523924v
RUURDS, FOKELTJE Fookeltje Ruierds koper Heerensteeg 2166523924v
PIERS, RINNERTde weduwe van Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 2166523924v
SIEBES, WIEGER Wiger Sybes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2166523924v
, PIERhet pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Heerensteeg 2166523924v
JETSES, JOCHEM Jochum Jetzes verkoper Heerensteeg 2166523924v
LOLLES, SAKE Saecke Lolles koper provisioneel Heerensteeg 41614229190r
LAMMERTS, BAUKEwijlen Baucke Lamberts naastligger ten zuiden Heerensteeg 41614229190r
LAMMERTS, BAUKEwijlen Baucke Lamberts verkoper Heerensteeg 41614229190r
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelkoopmankoper 1/2 weefwinkelHeerensteeg 6173524981v
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmankoper Heerensteeg 6173524981v
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelkoopmaneigenaar van 1/4 Heerensteeg 6173524981v
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmaneigenaar van 1/4 Heerensteeg 6173524981v
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (bont-)huurder Heerensteeg 6173524981v
, JAKOB Jacob Clingenspoornaastligger ten zuiden Heerensteeg 6173524981v
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelkoopmannaastligger ten westen Heerensteeg 6173524981v
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmannaastligger ten westen Heerensteeg 6173524981v
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 6173524981v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper Heerensteeg 6173524981v
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaverkoper Heerensteeg 6173524981v
ROVEL, R. R. Rovelkoper provisioneel huisHeerensteeg 617352493va
JANS, KLAAS Claas Jansen wever (bont-)huurder Heerensteeg 617352493va
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbendeverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Heerensteeg 617352493va
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelverkoper q.q. Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352493va
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaerflater Heerensteeg 617352493va
ROVEL, R. R. Rovelkoopmankoper provisioneel huis en weefwinkelHeerensteeg 617352498ra
, SIEBREN Sybrand Feytemakoopmankoper provisioneel Heerensteeg 617352498ra
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (mr. bont-)huurder Heerensteeg 617352498ra
HEINS, JAN Jan Heinsbrouwernaastligger ten noorden Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/6 Heerensteeg 617352498ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipperverkoper van 1/6 Heerensteeg 617352498ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaapothekerverkoper q.q. Heerensteeg 617352498ra
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelverkoper q.q. Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Heerensteeg 617352498ra
GLADSMA, PIER ANDRIESwijlen Pier Andrys Gladsmaestrikbakkererflater Heerensteeg 617352498ra
ANDRIES, JAN Jan Andries koper provisioneel 1/2 huisHeiligeweg159722820r
, ANDRIESwijlen Andries schoenmakerverkoper Heiligeweg159722820r
JANS, WIEBREN Wybren Jans koper huisHeiligeweg159722845r
HAIES, AUKJE Auck Hayes koper Heiligeweg159722845r
WILHELMY, JAN de erfgenamen van wijlen mr. Jan Wilhelmy, gezamenlijke achtergevelnaastligger Heiligeweg159722845r
HERES, UILKJE Uulck Heeres naastligger ten zuiden Heiligeweg159722845r
JANS, Broutyck Jansen eerdere eigenaar Heiligeweg159722845r
JANS, HARMEN Harmen Jansen eerdere eigenaar Heiligeweg159722845r
SIEBRENS, HOTSE Hotse Sybrens verkoper Heiligeweg159722845r
PIETERS, MEINOU Meynu Pieters verkoper Heiligeweg159722845r
GERRITS, LUCAS Lucas Geryts koper dwarskamerHeiligeweg1599228145v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper Heiligeweg1599228145v
, ANNE Anne naastligger ten zuiden Heiligeweg1599228145v
HUISMAN, SIEMEN HARMENS Symen Harmens Huysmannaastligger ten noorden Heiligeweg1599228145v
TEUNIS, GERRIT Geryt Thoenys verkoper Heiligeweg1599228145v
SIPKES, IEMKJE Impck Sipckes verkoper Heiligeweg1599228145v
JANS, PIETER Pieter Jansen koper 2/3 huis, plaats en loodsHeiligeweg1599228160r
EESGES, GIJSBERT Gijsberth Aesges chirurgijneigenaar van 1/3 Heiligeweg1599228160r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels , c.u.verpachter grond ([voor 1/1])Heiligeweg1599228160r
, Marijn Marijns naastligger ten zuiden Heiligeweg1599228160r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes verkoper Heiligeweg1599228160r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jansen verkoper Heiligeweg1599228160r
LASES, LOLKE Lolcke Laesen protesteert omdat hij al een aanzienlijk deel van zijn schuld betaald heeft Heiligeweg1600228199r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg1600228199r
, LOUWhet huis van Louw Baucx naastligger ten westen Heiligeweg1600228199r
HAANTJES, Tyalingh Hanckes crediteur q.q. Heiligeweg1600228199r
HANSES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dierck Hansen crediteur (triumphant) Heiligeweg1600228199r
LASES, LOLKE Lolcke Laesen verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg1600228199r
WILLEMS, WOUTER Wolter Willems koper huis en grondHeiligeweg1600228210r
HERES, GEESKE Geys Heeres koper Heiligeweg1600228210r
KLASES, REINER Reyner Claesen koper Heiligeweg1600228210r
JOCHEMS, JOHANNES Johannes Jochems grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg1600228210r
WIEBES, GRIETJE Gryet Wybes verkoper Heiligeweg1600228210r
HANSES, DIRKwijlen Dirck Hans verkoper Heiligeweg1600228210r
JANS, TEUNIS Thonys Jansen timmermankoper huis met steegHeiligeweg1601228252r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg1601228252r
FREERKS, JAN Jan Fredricx , met het vooreindnaastligger ten westen Heiligeweg1601228252r
SIETSES, UILKJE Uulck Sytzes naastligger ten noorden Heiligeweg1601228252r
TJERKS, ENGELTJE Engel Tyarcx verkoper Heiligeweg1601228252r
FEDDES, FREERKwijlen Freerck Feddes verkoper Heiligeweg1601228252r
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper huisHeiligeweg ZZ1601228260v
WOPKES, Annetgen Wopckes koper Heiligeweg ZZ1601228260v
ALBERTS, IEME Yme Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ1601228260v
, SJOERD Syourdt Maeckallnaastligger ten westen Heiligeweg ZZ1601228260v
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes , vader van de koperverkoper Heiligeweg ZZ1601228260v
EESGES, GIJSBERTmr. Gijsberth Aesges eigenaar van 1/3 Heiligeweg1601228269r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels , c.u.verpachter grond ([voor 1/1])Heiligeweg1601228269r
HESSELS, JAKOBhet huis van Jacob Hessels naastligger ten zuiden Heiligeweg1601228269r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes crediteur (triumphant) Heiligeweg1601228269r
JANS, PIETER Pieter Jansen Bilckertverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg1601228269r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper 1/2 huis en grondHeiligeweg1603228358v
WILLEMS, BALTHASARwijlen Baltasar Willems koper Heiligeweg1603228358v
JOCHEMS, JOHANNES Johannys Jochums grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([voor 1/2])Heiligeweg1603228358v
KRAMER, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Cramernaastligger ten oosten Heiligeweg1603228358v
IENTES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Intes naastligger ten westen Heiligeweg1603228358v
HERES, Geesgien Heeres verkoper Heiligeweg1603228358v
HERES, DIRK Dirck Heris koper 1/2 huisHeiligeweg ZZ161122921v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels koper Heiligeweg ZZ161122921v
ENS, PIETER Pyter Ensverpachter grond ([voor 1/1])Heiligeweg ZZ161122921v
, SIETSKE Syts naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ161122921v
JANS, WILLEM Willem Janssen naastligger ten westen Heiligeweg ZZ161122921v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes verkoper Heiligeweg ZZ161122921v
IEMES, EELKJE Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg1615229258r
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg1615229258r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper kamerHeiligeweg ZZ1620230255v
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytses koper Heiligeweg ZZ1620230255v
, TRIJNTJE Trijn verpachter grond ([staat: Trijn Jans])Heiligeweg ZZ1620230255v
, JANwijlen Jan verpachter grond Heiligeweg ZZ1620230255v
, JENTJEde weduwe van wijlen Jentie metselaarnaastligger ten oosten Heiligeweg ZZ1620230255v
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten westen ([staat: Trijn Jans])Heiligeweg ZZ1620230255v
, JANwijlen Jan naastligger ten westen Heiligeweg ZZ1620230255v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Heiligeweg ZZ1620230255v
OBBES, AUKJE Auck Obbes verkoper Heiligeweg ZZ1620230255v
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs bewoner Heiligeweg1622230333r
TJERKS, IJSBRAND Isbrant Tyercks verkoper q.q. Heiligeweg1622230333r
GERBENS, GOOITSEN Goycke Gerbrants verkoper q.q. Heiligeweg1622230333r
JANS, WIETSE Wytze Janssen verkoper q.q. Heiligeweg1622230333r
LIEUWES, JANde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Lieuues verkoper van 1/2 Heiligeweg1622230333r
JAKOBS, BAUKJEwijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Heiligeweg1622230333r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg1622230333r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg1622230333r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg1622230333r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg1622230333r
LIEUWES, JANwijlen Jan Lieuues erflater Heiligeweg1622230333r
JAKOBS, BAUKJEwijlen Bauck Jacobs erflater Heiligeweg1622230333r
, HENDRIK Hendrick smidbewoner Heiligeweg ZZ1623230345v
, SIETSKE Syts naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ1623230345v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Heiligeweg ZZ1623230345v
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes koper achterhuisHeiligeweg ZZ162823260r
JANS, ANTJE Antie Jans Oliphierskoper Heiligeweg ZZ162823260r
, JAN Jan S [niet ingevuld] naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ162823260r
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sibrants naastligger ten westen Heiligeweg ZZ162823260r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Heiligeweg ZZ162823260r
JAKOBS, TJITSKE Tyeets Jacobs verkoper Heiligeweg ZZ162823260r
GERBENS, JAN Jan Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ162923284v
JAKOBS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ162923284v
SJOERDS, AREND Ane Sioerdts verkoper q.q. Heiligeweg ZZ162923284v
JOHANNES, RINNERTde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Johannes verkoper Heiligeweg ZZ162923284v
SJOERDS, AREND Ane Sioerdts verkoper q.q. Heiligeweg ZZ162923284v
ALLERTS, JENTJE Jencke Allerts verkoper Heiligeweg ZZ162923284v
RINNERTS, AATJE Attie Rinnerts verkoper Heiligeweg ZZ162923284v
JOHANNES, RINNERTwijlen Rinnert Johannes erflater Heiligeweg ZZ162923284v
JANS, LIEUWE Lieuue Jans verkoper q.q. Heiligeweg1630232165r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Heiligeweg1630232165r
ASSES, EEBEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Aebe Assius verkoper Heiligeweg1630232165r
SIEBES, SJOUKJEwijlen Syouck Sybes verkoper Heiligeweg1630232165r
JOCHEMS, Riemcke Jochums naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ1631232166r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes naastligger ten noorden Heiligeweg NZ1631232166r
GERRITS, ARJEN Arie Gerryts verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
DIRKS, FEIKE Fijke Dirckx verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
GERRITS, ARJEN Arie Gerryts verkoper q.q. Heiligeweg NZ1631232166r
DIRKS, MICHIEL Michiel Dirckx verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
, LEENDERT Lenart Tomans verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ1631232166r
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerryts koper kamerHeiligeweg ZZ163123324v
ROELOFS, ANTJEde weduwe Anna Roeliffs naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ163123324v
FOKKES, TRIJNTJEde kamer van de weduwe Trijn Fockes naastligger ten westen Heiligeweg ZZ163123324v
GEERTSMA, burgemeester Geersmaverkoper q.q. Heiligeweg ZZ163123324v
VOGELSANG, burgemeester Vogelsangverkoper q.q. Heiligeweg ZZ163123324v
JANS, JURJEN Jurien Jans schoolmeesterverkoper Heiligeweg163223373r
JARICHS, SARA Sara Jarichs verkoper Heiligeweg163223373r
JARICHS, SARA Sara Jarichs verkoper Heiligeweg163223373r
JANS, JURJEN Jurien Jans schoolmeesterverkoper q.q. Heiligeweg163223373r
HANSES, JETSKE Jetsje Hanses , minderjarigverkoper Heiligeweg163223373r
HANSES, SIETSKE Syds Hanses , minderjarigverkoper Heiligeweg163223373r
ARJENS, TRIJNTJE Trintje Arjaens , voor haar kinderenverkoper Heiligeweg163223373r
JARICHS, WILLEMwijlen Wilhelmus Jarichi pastoorverkoper Heiligeweg163223373r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds koper kamerHeiligeweg ZZ1640234113r
JANS, JOHANNES Johannis Jansen , c.s.verkoper Heiligeweg ZZ1640234113r
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper door niaar huis en een vrije steegHeiligeweg ZZ1672240109r
HESSELS, ANTJE Antje Hessels koper door niaar Heiligeweg ZZ1672240109r
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels , c.u.geniaarde koper Heiligeweg ZZ1672240109r
WOUTERS, BEREND Beernt Wouters verkoper q.q. Heiligeweg ZZ1672240109r
SIERKS, BAUKE Baucke Sierx verkoper q.q. Heiligeweg ZZ1672240109r
HENDRIKS, DOEDEgrondpacht uit het pakhuis van Doede Hendrix bakkereigenaar perceel Heiligeweg1674240135r
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghverwandelaar Heiligeweg1674240135r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoopmankoper kamer en ledige plaatsHeiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper Heiligeweg1676240214r
HANSES, TRIJNTJEhet huis van wijlen Trijntie Hanses naastligger ten oosten Heiligeweg1676240214r
HIDDES, JAKOBals bewoner Jacob Hiddes metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg1676240214r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoopmannaastligger ten westen Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Heiligeweg1676240214r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg1676240214r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg1676240214r
HANSES, TRIJNTJEde curatoren over de weeskinderen van wijlen Trijntie Hanses verkoper Heiligeweg1676240214r
OLDAANS, GRIETJE PIETERShuis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaenskoper grondpacht van 9-09-00 CGHeiligeweg NZde Witte Zwaan167924152r
OLDAANS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Oldaenskoper Heiligeweg NZ167924152r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstrakoper Heiligeweg NZ167924152r
LOUWS, REINde weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg NZ167924152r
OLDAANS, PIETER PIETERShuis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Heiligeweg NZhet Billands Wapen167924152r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg NZ167924152r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg NZ167924152r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens timmerman (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 CGHeiligeweg NZ1688242247v
ARJENS, KEIMPEgrondpacht uit het huis van Keimpe Arjens timmerman (mr. -)eigenaar perceel Heiligeweg NZ1688242247v
, burgerkolonel Lantinghnaastligger Heiligeweg NZ1688242247v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters verkoper Heiligeweg NZ1688242247v
MARTENS, JAN Jan Martens Schuitskoper huisHeiligeweg ZZ1690242338r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Heiligeweg ZZ1690242338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg ZZ1690242338r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schippernaastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ1690242338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg ZZ1690242338r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs , c.u.verkoper Heiligeweg ZZ1690242338r
ATES, GERRIT Gerryt Attes schipperkoper huisHeiligeweg 1oost159722865v
KLASES, AATJE Atke Claeses koper Heiligeweg 1oost159722865v
SIPKES, FOKKE Focke Sipckes , c.u.verpachter grond Heiligeweg 1oost159722865v
DOEDES, SIEBRENde erfgenamen van Sybren Doedes naastligger ten oosten Heiligeweg 1oost159722865v
SIPKES, FOKKEde verkoper Focke Sipckes , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 1oost159722865v
SIPKES, FOKKE Focke Sipckes verkoper Heiligeweg 1oost159722865v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Jorys verkoper Heiligeweg 1oost159722865v
, GERRIT Gerryt Attzes koper kamerHeiligeweg 11598228104r
KLASES, AATJE Attye Claesen koper Heiligeweg 11598228104r
SIPKES, FOKELEde verkoper Foockele Sipckes , c.u.molenaarnaastligger ten oosten Heiligeweg 11598228104r
WATSES, HESSELde weduwe van wijlen Hessel Waatzes naastligger ten westen Heiligeweg 11598228104r
SIPKES, FOKELE Foockele Sipckes molenaarverkoper Heiligeweg 11598228104r
JANS, MAGDALENA Madaleen Jansen verkoper Heiligeweg 11598228104r
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper huisHeiligeweg 1west163223361r
BOT, KLAAS GERRITSde weduwe van Claes Gerryts Botnaastligger ten oosten Heiligeweg 1west163223361r
HESSELS, ANNE Anne Hessels naastligger ten westen Heiligeweg 1west163223361r
ATSES, JAN Jan Atses verkoper Heiligeweg 1west163223361r
ATSES, JOCHEM Jochum Atses verkoper Heiligeweg 1west163223361r
ATSES, Lieuus Atses , absentverkoper Heiligeweg 1west163223361r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts , c.u.timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 1west164323550v
, EELKJE Eelck naastligger ten oosten (voor) Heiligeweg 1west164323550v
SIEBRENS, SEERPwijlen Seerp Sibrants naastligger ten oosten (voor) Heiligeweg 1west164323550v
BOT, KLAAS de weduwe van Claes Botnaastligger ten oosten* Heiligeweg 1west164323550v
HERES, JAKOBhuis en hof van Jacob Heeres kistmakernaastligger ten oosten (achter) Heiligeweg 1west164323550v
WOPKES, EEBE Aebe Wopkes naastligger ten westen Heiligeweg 1west164323550v
, IETJE Ydtie naastligger ten noorden Heiligeweg 1west164323550v
PIETERS, THOMASwijlen Tomas Piters naastligger ten noorden Heiligeweg 1west164323550v
KORNELIS, PIETER Piter Cornelis verkoper Heiligeweg 1west164323550v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper Heiligeweg 1west164323550v
TJEPKES, DOUWE Douue Tiepkes koper dwarshuisHeiligeweg 1west164323551v
KLASES, DETJE Ded Claeses koper Heiligeweg 1west164323551v
BOT, KLAAS wijlen Claes Botnaastligger ten oosten Heiligeweg 1west164323551v
TEUNIS, AAFKE Aeff Tuenes verkoper Heiligeweg 1west164323551v
KLASES, JAN Jan Claesen Bothkoopmankoper dwarshuis en ledige plaatsHeiligeweg 1west1651236167v
KLASES, RINTJE Rintie Claesen Bothkoopmankoper Heiligeweg 1west1651236167v
KLASES, JANmede koper Jan Claesen Bothkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 1west1651236167v
, KLAASKE Claeske naastligger ten westen Heiligeweg 1west1651236167v
, LOLLEwijlen burgemeester Lolle naastligger ten westen Heiligeweg 1west1651236167v
TJEPKES, DOUWE Douwe Tiepkes , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 1west1651236167v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Voskleermaker (mr. -)koper huis met een vrije steeg ten westenHeiligeweg 1west166023862v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens koper Heiligeweg 1west166023862v
BOT, JAN KLASESde erfgenamen van wijlen Jan Claassen Bot, c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 1west166023862v
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprongnaastligger ten westen Heiligeweg 1west166023862v
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Romkes de Voskleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 1west166023862v
KOK, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kok, c.u.verkoper Heiligeweg 1west166023862v
PAULUS, ANDRIES Andries Pouwels , c.u.koper huis met het mede gebruik van de steeg ten westenHeiligeweg 1west1663238184r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Clasen Both, c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 1west1663238184r
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprongnaastligger ten westen Heiligeweg 1west1663238184r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vosnaastligger ten noorden Heiligeweg 1west1663238184r
VOS, RINTJE ROMKES Reintien Rompkes de Vosverkoper Heiligeweg 1west1663238184r
WIND, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes de Windtkoper dubbel huisHeiligeweg 11802266126r
LEIENAAR, SIETSKE JOHANNES Zydske Johannes Leyenaarkoper Heiligeweg 11802266126r
WIND, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes de Windt, c.u.huurder oostelijke woning Heiligeweg 11802266126r
JANS, PIETERde weduwe van Pieter Jans huurder westelijke woning Heiligeweg 11802266126r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsensnaastligger ten oosten Heiligeweg 11802266126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 11802266126r
HAAS, F. F. Haasslotmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 11802266126r
, PIETER Pieter Feytemaverkoper Heiligeweg 11802266126r
ARENDS, JOHANNES Johan Willem Arendkoper huisHeiligeweg 1west1807267293v
RIENKS, GEERTJE Geertje Rinkes koper Heiligeweg 1west1807267293v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trek-)huurder (p.j.)Heiligeweg 1west1807267293v
WIND, HENDRIK Hendrik de Windtnaastligger ten oosten Heiligeweg 1west1807267293v
DIRKS, TJEERD Tjeerd Dirks naastligger ten westen Heiligeweg 1west1807267293v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)verkoper Heiligeweg 1west1807267293v
SALVES, MARTEN Marten Salvus koper huisHeiligeweg 2166623952r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis koper Heiligeweg 2166623952r
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 2166623952r
BOIS, JAKOB JANS Jacob Jansen du Boisnaastligger ten zuiden Heiligeweg 2166623952r
HILDERTS, KLAAS Claas Hillerts , vrijgezelverkoper Heiligeweg 2166623952r
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollemakoopmankoper huisHeiligeweg 2177625915v
JANS, GEERT Geert Jans , n.u.naastligger ten oosten Heiligeweg 2177625915v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollemanaastligger ten zuiden Heiligeweg 2177625915v
WIJNANDS, AAKJE Aken Wynus verkoper Heiligeweg 2177625915v
WAARD, JOHANNES wijlen Johannes de Waardverkoper Heiligeweg 2177625915v
TUININGA, MINNE vroedsman Menno Tuiningakoper huisHeiligeweg 21786262134r
JONG, KLAASKE HANSES Klaaske Hanzes de Jongkoper Heiligeweg 21786262134r
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts , c.u.huurder Heiligeweg 21786262134r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 21786262134r
WIJGA, KORNELIS ENNESgrutterij van Cornelis Ennes Wijganaastligger ten zuiden Heiligeweg 21786262134r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmaverkoper q.q. Heiligeweg 21786262134r
MOLLEMA, GERBEN Gerben Mollemaverkoper q.q. Heiligeweg 21786262134r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuikverkoper q.q. Heiligeweg 21786262134r
MOLLEMA, HEIN de minderjarige kinderen van wijlen Hein Mollemakoopmanverkoper Heiligeweg 21786262134r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningakoper 1/4 huisHeiligeweg 21793264135v
RADSMA, J. wijlen J. Radsmakoper Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningaeigenaar van 1/4 Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, MARTJEN Maartje Tuiningaeigenaar van 1/4 Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, JETSKE Jetske Tuiningaeigenaar van 1/4 Heiligeweg 21793264135v
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 21793264135v
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, GEERTJE Geertje Tuiningaverkoper Heiligeweg 21793264135v
FEDDEMA, DIRK Dirk Feddemaschrijf- en rekenmeesterverkoper Heiligeweg 21793264135v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningakoper 1/4 huisHeiligeweg 21805267182v
RADSMA, J. wijlen J. Radsmakoper Heiligeweg 21805267182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuiningaeigenaar van 3/4 Heiligeweg 21805267182v
FEIKES, DIRK Dirk Feikes , c.u.huurder Heiligeweg 21805267182v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Heiligeweg 21805267182v
TUININGA, MARTJEN kinderen van Martje Tuiningaverkoper Heiligeweg 21805267182v
TUININGA, MINNE Menno Tuiningaverkoper Heiligeweg 21805267182v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis kleermaker [staat: schroer]koper twee onder- en bovenwoningenHeiligeweg 31600228199v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts naastligger ten oosten Heiligeweg 31600228199v
ATSES, GERRIT Gerrit Atses Bothnaastligger ten westen Heiligeweg 31600228199v
SIEBRENS, GRATE Grette Sybrants verkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
TEEKES, LIEUWKJE Lyuck Taeckes verkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
SIEBRENS, LIEUWE Lyue Sybrants verkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sybrants verkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
KLASES, WOBBE Wobbe Claesen , nu buitens landsverkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
SIEBRENS, DOEDE Doede Sybrants , nu buitens landsverkoper van 1/4 Heiligeweg 31600228199v
DOEDES, SIEBRENwijlen Sybrant Doedes erflater Heiligeweg 31600228199v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans koper twee beneden woningen, een bovenwoning, zomerkeuken aan de grote kamerHeiligeweg 31614229198r
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sibrants koper Heiligeweg 31614229198r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Heiligeweg 31614229198r
ATSES, GERRIT Gerryt Atzes Bothnaastligger ten westen Heiligeweg 31614229198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 31614229198r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans koper 1/4 achterkamerHeiligeweg 31614229198r
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sibrants koper Heiligeweg 31614229198r
MEILES, AAFKE Aeff Meyles eerdere eigenaar van de voorkamer Heiligeweg 31614229198r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Heiligeweg 31614229198r
ATSES, GERRIT Gerryt Atzes Bothnaastligger ten westen Heiligeweg 31614229198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 31614229198r
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters koper 1/2 huisHeiligeweg 3169924413v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes koper Heiligeweg 3169924413v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters eigenaar van 1/2 Heiligeweg 3169924413v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes eigenaar van 1/2 Heiligeweg 3169924413v
DIRKS, FOKKE Focke Dirx naastligger ten oosten Heiligeweg 3169924413v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks naastligger ten noorden Heiligeweg 3169924413v
KEIMPES, JAN Jan Keimpes verkoper Heiligeweg 3169924413v
JAKOBS, ANTJEminderjarige Antje Jacobs koper door niaar huis met weefwinkel, plaatsje en tuinHeiligeweg 3175625431v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts geniaarde koper Heiligeweg 3175625431v
IEDES, DIRKJE Dirkjen Ydes geniaarde koper Heiligeweg 3175625431v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters , c.u.huurder Heiligeweg 3175625431v
ANDRIES, PIETER Pyter Anderys naastligger ten oosten Heiligeweg 3175625431v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemanaastligger ten westen Heiligeweg 3175625431v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Heiligeweg 3175625431v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijkverkoper Heiligeweg 3175625431v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandakoopman en fabrikeurverkoper Heiligeweg 3175625431v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 31782260222r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokkoper Heiligeweg 31782260222r
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Heiligeweg 31782260222r
FEITEMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrand Feitamanaastligger ten westen Heiligeweg 31782260222r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Heiligeweg 31782260222r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 31782260222r
KROL, GEERT HARMENSwijlen Geert Harmens Krolverkoper Heiligeweg 31782260222r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 voorhuisHeiligeweg 31786262128r
NOREL, ANTJE Anna Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 Heiligeweg 31786262128r
HENDRIKS, HENDRIK Henricus Hendriks , c.u.schipperhuurder Heiligeweg 31786262128r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Heiligeweg 31786262128r
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitemanaastligger ten westen Heiligeweg 31786262128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 31786262128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 achterhuisHeiligeweg 3achter1786262128r
NOREL, ANTJE Anna Norel, meerderjarige vrijsterkoper van 1/2 Heiligeweg 3achter1786262128r
HENDRIKS, HENDRIK Henricus Hendriks , c.u.schipperhuurder Heiligeweg 3achter1786262128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u.timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 3achter1786262128r
, SIETSKEmeerderjarig vrijster Sytske Wetzenkoper huis met bleekveldHeiligeweg 3zuid1793264120r
SPELTJE, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Speltjenaastligger ten oosten Heiligeweg 3zuid1793264120r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten noorden Heiligeweg 3zuid1793264120r
NOREL, ANTJE meerderjarig vrijster Anna Norelverkoper Heiligeweg 3zuid1793264120r
EISING, FRANS mijnheer Frans van Eysingeraad Hof van Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41599228180v
WOPKES, SIEBE Sybe Wopckes bewoner Heiligeweg 41599228180v
PIETERS, PIETERhet huis van Pieter Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 41599228180v
BERENDS, JANals bewoner Jan Berns naastligger ten oosten Heiligeweg 41599228180v
PIETERS, ELINGhet huis van Eeling Pieters naastligger ten westen Heiligeweg 41599228180v
MARTENS, PIETERals bewoner Pieter Martens naastligger ten westen Heiligeweg 41599228180v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 41599228180v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41599228180v
, JAN Jan Vincentiprocureurkoper provisioneel huisHeiligeweg 41600228205v
WOPKES, SIEBEde weduwe van wijlen Sybe Wopckes bewoner Heiligeweg 41600228205v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 41600228205v
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 41600228205v
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts bakkerkoper huis met bakkerij en de gereedschappenHeiligeweg 416112299r
ARJENS, JANKE Janthien Arians koper Heiligeweg 416112299r
EISINGA, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke van Eysingaverpachter grond Heiligeweg 416112299r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten oosten Heiligeweg 416112299r
, SIERKde erfgenamen van wijlen Sierck goudsmidnaastligger ten westen Heiligeweg 416112299r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Heiligeweg 416112299r
OENES, Lampck Oenes verkoper Heiligeweg 416112299r
BASTIAANS, ISAAK Ysaac Bastiaans koper huis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter MolentjesteegHeiligeweg 4166623911va
BURMANIA, HOMME de heer Homme Laes van Burmaniaverpachter grond Heiligeweg 4166623911va
DOUWES, PIETER Pieter Douwes naastligger ten oosten Heiligeweg 4166623911va
HIELKES, PIETERvroedsman Pieter Hylkes , n.u.naastligger ten zuiden Heiligeweg 4166623911va
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4166623911va
PIETERS, JOOSTde nagelaten woning van wijlen Joost Pieters bakkerverkoper Heiligeweg 4166623911va
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens verkoper Heiligeweg 4166623911va
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-00-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 41675240211r1
PIETERS, JOOSTgrondpacht uit het huis van de weduwe van Joost Pyters eigenaar perceel Heiligeweg 41675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Heiligeweg 41675240211r1
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Heiligeweg 41675240211r1
BRUINS, PIETER Pieter Bruyns koper finaal huis, loods, plaatsje en bakhuisHeiligeweg 4168124135ra
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoper provisioneel Heiligeweg 4168124135ra
BURMANIA, HOMME Homme Laas Burmaniaverpachter grond Heiligeweg 4168124135ra
PIETERS, TIETE Tyte Pyters bakker (mr. -)bewoner Heiligeweg 4168124135ra
PIETERS, EGBERTals bewoner Egbert Pieters vetermakernaastligger ten oosten Heiligeweg 4168124135ra
, MAAIKE Mayke Cartouwnaastligger ten zuiden Heiligeweg 4168124135ra
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4168124135ra
BASTIAANS, ISAAKde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u.verkoper Heiligeweg 4168124135ra
EVERTS, OLFERT Olfert Everts bakker (mr. -)koper 2/3 huisHeiligeweg 4173925077v
JOHANNES, GRIETJE Gryetje* Johannis* Schutteniuskoper Heiligeweg 4173925077v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 4173925077v
POELSTRA, SIETSE Sytse Poelstra, c.u.huurder Heiligeweg 4173925077v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4173925077v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Casselnaastligger ten zuiden Heiligeweg 4173925077v
WAARD, JOHANNES Johannis de Waartnaastligger ten westen Heiligeweg 4173925077v
WIJNGAARDEN, TJITSKE PIETERS Tjietske Pieters Wijngaardenverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
PIETERS, KEIMPE Keimpe Pieters scheepstimmerman (oud mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
WIJNGAARDEN, ARJAANTJE PIETERS Arjaantie Pieters Wijngaardenverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
POELSTRA, SIETSE SIPKES Sytse Sipkes Poelstrapikeurverkoper van 1/3 Heiligeweg 4173925077v
EVERTS, OLFERT Olfert Everts , c.u.koper 1/3 huisHeiligeweg 417392504va
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 417392504va
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 417392504va
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Casselnaastligger ten zuiden Heiligeweg 417392504va
WAARD, JOHANNES Johannis de Waartnaastligger ten westen Heiligeweg 417392504va
WIJNGAARDEN, FRANS PIETERS Frans Pieters Wijngaardenverkoper Heiligeweg 417392504va
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardenerflater Heiligeweg 417392504va
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmakerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 41754253181r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams koper Heiligeweg 41754253181r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijckconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41754253181r
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 41754253181r
, WILLEM Wilhelmus van Castelnaastligger ten zuiden Heiligeweg 41754253181r
WAARD, JOHANNES Johannes de Waartnaastligger ten westen Heiligeweg 41754253181r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41754253181r
, GRIETJE Grietje Schutteniusverkoper Heiligeweg 41754253181r
KLASES, ARJEN Arjen Clazes winkelierkoper huisHeiligeweg 41758254151r
HARMENS, LOLKJE Lolkje Harmens winkeliersekoper Heiligeweg 41758254151r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 41758254151r
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansing, c.u.huurder Heiligeweg 41758254151r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 41758254151r
, WILLEMde erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Casselsnaastligger ten zuiden Heiligeweg 41758254151r
WAARD, JOHANNES Johannes de Waardnaastligger ten westen Heiligeweg 41758254151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Bevareidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 41758254151r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams verkoper Heiligeweg 41758254151r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes bakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 41784261252r
SIKKES, WIETSKE Wytske Sikkes koper Heiligeweg 41784261252r
HARMENS, LOLKJEwijlen Lolkje Harmens eerdere bewoner Heiligeweg 41784261252r
SIEBRENS, SIEBREN Sybrand Sybrandus naastligger ten oosten Heiligeweg 41784261252r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Heiligeweg 41784261252r
HARMENS, LOLKJEde boedel van Lolkjen Harmens verkoper Heiligeweg 41784261252r
VOS, GEERT JANSwijlen Geert Jans Vosverkoper Heiligeweg 41784261252r
HARMENS, LOLKJE Lolkjen Harmens verkoper Heiligeweg 41784261252r
KLASES, ARJENwijlen Arjen Claases turfdragerverkoper Heiligeweg 41784261252r
BOER, POPPE KORNELIS Poppe Cornelis de Boer, c.u.koper huis en bakkerijHeiligeweg 418072689r
ZWAAL, HENDRIK de weduwe van Hendrik Swaalnaastligger ten oosten Heiligeweg 418072689r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 418072689r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinganaastligger ten westen Heiligeweg 418072689r
SIKKES, WIETSKE Wytske Sikkes verkoper Heiligeweg 418072689r
BAUKES, KLAASwijlen Klaas Baukes verkoper Heiligeweg 418072689r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettingakoopmankoper huis en bakkerijHeiligeweg 4180826874r
ZWAAL, HENDRIK de weduwe van Hendrik Swaalnaastligger ten oosten Heiligeweg 4180826874r
PETTINGA, GERBEN de koper Gerbrandus Pettinganaastligger ten zuiden Heiligeweg 4180826874r
RADSMA, de weduwe van Radsmanaastligger ten westen Heiligeweg 4180826874r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 4180826874r
BOER, POPPE KORNELISde geabandonneerde boedel van Poppe Cornelis de Boer, c.u.verkoper Heiligeweg 4180826874r
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper provisioneel kamerHeiligeweg 51620230208v
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkertkoper huisHeiligeweg 5167124073v
LANTING, T. T. Lantingnaastligger ten oosten Heiligeweg 5167124073v
WILLEMS, GERRIThet huis van Gerrit Willems naastligger ten westen Heiligeweg 5167124073v
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 5167124073v
PIETERS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5167124073v
IENSES, WIETSKE Wytske Inses verkoper Heiligeweg 5167124073v
DIRKS, FOKKE Focke Dirx schipper (groot-)koper huisHeiligeweg 51674240149r
TJEERDS, ANTJE Antje Tjeerds koper Heiligeweg 51674240149r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Heiligeweg 51674240149r
WILLEMS, GERRIThet huis van Gerryt Willems naastligger ten westen Heiligeweg 51674240149r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 51674240149r
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Heiligeweg 51674240149r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Bilkertkoper provisioneel huisHeiligeweg 5167224015ra
, THEOTARDUS Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Heiligeweg 5167224015ra
WILLEMS, GERRIThet huis van Gerrit Willems , q.q.naastligger ten westen Heiligeweg 5167224015ra
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 5167224015ra
PIETERS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5167224015ra
ENNES, WIETSKEwijlen Wytske Ynes verkoper Heiligeweg 5167224015ra
, JANde nagelaten dochter van Jan Hutspotverkoper Heiligeweg 5167224015ra
JANS, DOEKE Doecke Jansen schipperkoper huisHeiligeweg 5170024471v
, ANTJE Antie Rixkoper Heiligeweg 5170024471v
LANTING, THEOTARDUS Theodardus Lantingcommiesnaastligger ten oosten Heiligeweg 5170024471v
, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe timmermannaastligger ten westen Heiligeweg 5170024471v
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heres naastligger ten noorden Heiligeweg 5170024471v
FOKKES, DIRKmeerderjarige vrijgezel Dirk Fockes verkoper van 3/4 Heiligeweg 5170024471v
, ENOCH Enoch van Ripperts, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 5170024471v
FOKKES, IEBELTJE Ybeltie Fockes verkoper van 1/4 Heiligeweg 5170024471v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens winkeliersekoper huisHeiligeweg 5171824610r
REEN, Reenkapiteinnaastligger ten oosten [staat: noorden] Heiligeweg 5171824610r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmakernaastligger ten westen [staat: zuiden] Heiligeweg 5171824610r
KORNELIS, DIRKhet tuintje van Dirck Cornelis naastligger ten noorden [staat: westen] Heiligeweg 5171824610r
, ANTJE Antie Rijcherts verkoper Heiligeweg 5171824610r
JANS, DOEKEwijlen Doecke Jansen koopmanverkoper Heiligeweg 5171824610r
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijkoper tuin met waskeukentjeHeiligeweg 5achter1743250301v
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins koper Heiligeweg 5achter1743250301v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.huurder Heiligeweg 5achter1743250301v
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swart, c.u.boekhouder bij de suikerraffinaderijnaastligger ten oosten Heiligeweg 5achter1743250301v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backerkoperslager (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 5achter1743250301v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backerkoperslager (mr. -)verkoper Heiligeweg 5achter1743250301v
JANS, THOMAS Tomas Jansen turfdragerkoper huis daer het Avontuir uythanghtHeiligeweg 6het Avontuur1619230200r
TIEDES, GRIETJE Griet Tiedes koper Heiligeweg 61619230200r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysingaverpachter grond Heiligeweg 61619230200r
OEBELES, WATSE Watse Uubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 61619230200r
FRANSES, TRIJNTJE Trijn Fransen verkoper Heiligeweg 61619230200r
TEEKES, PIETER Pyter Tackes verkoper Heiligeweg 61619230200r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans Eysingaverpachter grond Heiligeweg 6162523175r
OEBELES, WATSE Watse Uubles naastligger ten westen Heiligeweg 6162523175r
EEBES, PIEBE Piebe Aebes verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
EEBES, FEIKJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Feyck Aebes verkoper Heiligeweg 6162523175r
JANS, THOMASwijlen Tomas Jans verkoper Heiligeweg 6162523175r
ANDRIES, HAANTJE Haentie Andries verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
JANS, THOMASde nagelaten weeskinderen van wijlen Tomas Jansen verkoper Heiligeweg 6162523175r
TIEDES, GRIETJEwijlen Griet Tiedes verkoper Heiligeweg 6162523175r
TIEDES, JAN Jan Tiedes verkoper q.q. Heiligeweg 6162523175r
JANS, THOMAShet jongste kind van wijlen Tomas Jansen verkoper Heiligeweg 6162523175r
TIEDES, GRIETJEwijlen Griet Tiedes verkoper Heiligeweg 6162523175r
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 6162523176v
OEBELES, WATSE Watze Ubles koper huisHeiligeweg 61626231110r
ARJENS, JANKE Jantyen Arians koper Heiligeweg 61626231110r
EISINGA, Eysingaluitenant (eerste -)verpachter grond Heiligeweg 61626231110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles naastligger ten zuiden Heiligeweg 61626231110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles naastligger ten westen Heiligeweg 61626231110r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes verkoper Heiligeweg 61626231110r
SJOERDS, ANTJE Anck Siuerdts verkoper Heiligeweg 61626231110r
TJEPKES, SJOERD Sioerdt Tiepckes koper 2/3 huisHeiligeweg 61645235164v
TJEPKES, SJOERD Sioerdt Tiepckes eigenaar van 1/3 (per decreet gekocht)Heiligeweg 61645235164v
PIETERS, JOOST Joost Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 61645235164v
JANS, HUBERT Hubbert Jansen verkoper (verkoper als voogd over zijn echtgenote)Heiligeweg 61645235164v
WIEBES, AME Ame Wybes verkoper (verkoper als voogd over zijn echtgenote)Heiligeweg 61645235164v
DOUWES, PIETER Pytter Douues koper 1/2 huis met een loodsHeiligeweg 6166023825v
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten zuiden Heiligeweg 6166023825v
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten westen Heiligeweg 6166023825v
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepckes verkoper Heiligeweg 6166023825v
DOUWES, PIETER Pytter Douues koper provisioneel 1/2 huisHeiligeweg 616602384ra
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten zuiden Heiligeweg 616602384ra
PIETERS, JOOSTde weduwe van Joost Pytters naastligger ten westen Heiligeweg 616602384ra
KOENRAADS, HENDRIKgemeensman Hendrick Coenraedts verkoper q.q. Heiligeweg 616602384ra
WILLEMS, JAN Jan Willems doodgraververkoper q.q. Heiligeweg 616602384ra
FEDDRIKS, AALTJEhet nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx verkoper Heiligeweg 616602384ra
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht [van 1-05-00 CG] ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Heiligeweg 61675240211r1
TJEPKES, SJOERDgrondpacht uit het huis van Sjoerd Tjepkes eigenaar perceel Heiligeweg 61675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Heiligeweg 61675240211r1
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Heiligeweg 61675240211r1
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijHeiligeweg 61686242125v
RINNERTS, SIETSKE Sytske Rinnerts koper Heiligeweg 61686242125v
JANS, EGBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61686242125v
JANS, EGBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermakernaastligger ten westen Heiligeweg 61686242125v
PIETERS, TIETE Tytte Pieters bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61686242125v
KORNELIS, FOKKE Focke Cornelis bakkerkoper huis en bakkerijHeiligeweg 61703244210r
SIEMENS, GRIETJE Gryttie Symons koper Heiligeweg 61703244210r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61703244210r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61703244210r
WIJNSMA, SIETSKE RINNERTS Sytske Rinnerts Wijnsmaverkoper Heiligeweg 61703244210r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Heiligeweg 61703244210r
EELKES, AUKE Aucke Eelkes verkoper Heiligeweg 61703244210r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits winkelierkoper huisHeiligeweg 61726246291v
TJEERDS, NEELTJE Neeltje Tjeerds winkelierkoper Heiligeweg 61726246291v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 61726246291v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakernaastligger ten westen Heiligeweg 61726246291v
SIEMENS, GRIETJE Grietje Symons verkoper Heiligeweg 61726246291v
JILLERTS, LIEUWEwijlen Lieuwe Jillerts bakkerverkoper Heiligeweg 61726246291v
SIEMENS, GRIETJE Grietje Symons verkoper Heiligeweg 61726246291v
KORNELIS, FOKKEwijlen Focke Cornelis bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 61726246291v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 6174325113r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Slooterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 6174325113r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.huurder Heiligeweg 6174325113r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 6174325113r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 6174325113r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper Heiligeweg 6174325113r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkastkoper provisioneel 1/2 huisHeiligeweg 617432511ra
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.huurder Heiligeweg 617432511ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 617432511ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 617432511ra
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
TJEERDS, NEELTJEwijlen Neeltje Tjeerds verkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitskeverkoper q.q. Heiligeweg 617432511ra
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses Spitskeverkoper van 1/2 Heiligeweg 617432511ra
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 61752252219v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Heiligeweg 61752252219v
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijckconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverpachter grond Heiligeweg 61752252219v
, JAN Jan van Blessum, c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 61752252219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 61752252219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts bakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 61752252219v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Heiligeweg 61752252219v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 61752252219v
KLERK, HENDRIK Hendrik de Clercq, c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 61780259307v
MOLLEMA, HEIN Heyn Mollemanaastligger ten zuiden Heiligeweg 61780259307v
VOS, GEERT Geert Vos, n.u.naastligger ten westen Heiligeweg 61780259307v
HOORNSTRA, SIEBOUT vroedsman Sybout Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 61780259307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, TRIJNTJE JANS Trijntje Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, BAUKJE JANS Baukje Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, SIERK JANS Sierk Jansen Lansenberg, minderjarigverkoper Heiligeweg 61780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSwijlen Jan Paulus Lansenbergerflater Heiligeweg 61780259307v
ZWAAL, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Swaalkoper huis genaamd het Makkumer SlaapsteeHeiligeweg 6het Makkumer Slaapstee1799265153r
FINK, MINKE MINNES Minke Minnes Vinkkoper Heiligeweg 61799265153r
BAUKES, KLAASde weduwe van Klaas Baukes naastligger ten zuiden Heiligeweg 61799265153r
BAUKES, KLAASde weduwe van Klaas Baukes naastligger ten westen Heiligeweg 61799265153r
REITSMA, SIEBREN SIEBRENS Sybren Sibrandus Reitsmaverkoper Heiligeweg 61799265153r
NOTA, LIJSBET JANS Elizabeth Jans Notaverkoper Heiligeweg 61799265153r
JOUKES, TJEERD Tziaerd Jouckes koper huis met daarachter een ledige plaatsHeiligeweg 71613229138v
SJOERDS, AUKJE Auck Sioerds koper Heiligeweg 71613229138v
SIEBRENS, IEBELTJEde verkoperse de weduwe Ebel Sibrants verpachter grond Heiligeweg 71613229138v
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 71613229138v
HARINGS, LIEKELE Lyckle Harings naastligger ten oosten Heiligeweg 71613229138v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Ducesnaastligger ten westen Heiligeweg 71613229138v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrants verkoper Heiligeweg 71613229138v
JAKOBS, EEDEwijlen Eede Jacobs verkoper Heiligeweg 71613229138v
, SIEBREN Sibrant Ede Feytemaverkoper Heiligeweg 71613229138v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Heiligeweg 71619230198v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Heiligeweg 71619230198v
, ALBERTheer Albert naastligger ten westen Heiligeweg 71619230198v
JILLES, JANKE Jantyen Jelis verkoper van 1/2 Heiligeweg 71619230198v
AARTS, HENDRIKwijlen Hendrick Aerts Ducisverkoper van 1/2 Heiligeweg 71619230198v
JORIS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemansverkoper van 1/2 Heiligeweg 71619230198v
JAKOBS, DOEIE Dooye Jacobs koper provisioneel kamerHeiligeweg 71620230208v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters Haegenkoper 2/5 huisHeiligeweg 71647235252r
KLEISES, BARTELDburgervaandrig Bartel Cleysen Lantinghnaastligger ten oosten [staat: noordoosten] Heiligeweg 71647235252r
PIETERS, KLAAShet huis van Claes Pyters schippernaastligger ten westen [staat: zuidwesten] Heiligeweg 71647235252r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs verkoper Heiligeweg 71647235252r
SJOERDS, BOTJE Bottie Sioerds verkoper Heiligeweg 71647235252r
REEN, LIEUWE Livius Reenkapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)koper Heiligeweg 7170824543v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Viersenkoper Heiligeweg 7170824543v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Vierseneigenaar van 1/3, en van 1/16 van 2/3 Heiligeweg 7170824543v
, Widenburg, n.u.ontvanger-generaalnaastligger ten oosten Heiligeweg 7170824543v
JANS, DOEKE Doeke Jansen naastligger ten westen Heiligeweg 7170824543v
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 7170824543v
LANTING, TJITSKE Tiedske Lantingverkoper van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
KIMSTRA, REIN SIETSESwijlen burgemeester Rein Sytses Kimstraverkoper van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, BARTELD Bartel Lantingchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, ANTJE Antie Lantingverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
GRAAF, PIETER DIRKS Pytter Dirxen Graaffverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, AUKJE Aukjen Lantingverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
NOLLES, JANburgerhopman Jan Nolles verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, JAN meerderjarig vrijgezel Jan Lantingverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
LANTING, de absente Ybelte Lantingverkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7170824543v
OLDAANS, MARGARETA vrouw Margarieta Oldaenskoper door niaar huisHeiligeweg 71724246207v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen de heer Alexander Wijdenbrugkoper door niaar Heiligeweg 71724246207v
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Vosmageniaarde koper Heiligeweg 71724246207v
OLDAANS, MARGARETA de weduwe Margarieta Oldaensnaastligger ten oosten Heiligeweg 71724246207v
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens naastligger ten westen Heiligeweg 71724246207v
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten noorden (waarmee een gezamenlijk secreet)Heiligeweg 71724246207v
JANS, DOEKE Doeke Jansen naastligger (waarmee een gezamenlijk secreet)Heiligeweg 71724246207v
MARSUM, MARTEN Martinus van Marssumapothekerverkoper Heiligeweg 71724246207v
MARSUM, JAKOB zijn innocente broeder Jacobus van Marssum, innocentverkoper Heiligeweg 71724246207v
MARSUM, LIJSBET Elisabeth van Marssum, meerderjarige dochterverkoper Heiligeweg 71724246207v
MARSUM, ALEXANDER Alexander van Marssumapothekerverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, JOHANNES Johannes Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, AMALIA Aemilia Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, DIEUWKE Dieucke Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, LEVINA Lewina Magdalena Winsemiusverkoper Heiligeweg 71724246207v
MARSUM, MARGARETA Margareta van Marssumverkoper Heiligeweg 71724246207v
WINSEMIUS, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaus Winsemiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 71724246207v
VIERSEN, LUCRETIA wijlen Lucretia van Viersenerflater Heiligeweg 71724246207v
REEN, LIEUWE wijlen Livius Reenkapitein (oud -)erflater Heiligeweg 71724246207v
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fonteinzoutziederkoper Heiligeweg 7173524923ar
BRAAM, REGNERUS Regnerus Braam, J.U.D.secretaris van Barradeelkoper q.q. huisHeiligeweg 7173524923ar
AGEMA, HARMEN Harmen Agamanaastligger ten oosten Heiligeweg 7173524923ar
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens naastligger ten westen Heiligeweg 7173524923ar
KORNELIS, IEBELTJE Yebeltie Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 7173524923ar
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 7173524923ar
SWART, FILIPPUS voorzanger Filippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijkoper huisHeiligeweg 71743250295r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins koper Heiligeweg 71743250295r
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten oosten Heiligeweg 71743250295r
HARMENS, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntie Harmens naastligger ten westen Heiligeweg 71743250295r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten noorden Heiligeweg 71743250295r
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fonteinzoutzieder en koopmanverkoper Heiligeweg 71743250295r
SYBESMA, PETRUS JEROENS Petrus Heronimus Sibersmaapothekerkoper huisHeiligeweg 81647235245r
HESSELS, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Hessels naastligger ten oosten Heiligeweg 81647235245r
ROOY, PIETER HENDRIKS Pyter Hendrickx de Royverkoper Heiligeweg 81647235245r
ARENDS, JAN Jan Arends kuipernaastligger ten oosten Heiligeweg 81658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 81658237248r
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes , voor haar kinderenverkoper Heiligeweg 81658237248r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Heiligeweg 81658237248r
RUURDS, RIENK Rienck Ruirds koper woningHeiligeweg 81662238156r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums verkoper Heiligeweg 81662238156r
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirds verkoper Heiligeweg 81662238156r
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Symons Bylaenlakenkoperkoper q.q. 1/4 huisHeiligeweg 8168524289v
JAKOBS, BEITSKEde kinderen van Beytske Jacobs koper Heiligeweg 8168524289v
VOS, RINTJE Rintie de Voskleermaker (mr. -)koper Heiligeweg 8168524289v
RUURDS, JOCHEMkinderen zijn van Jochum Ruyrdts koper (1e man van Beytske Jacobs)Heiligeweg 8168524289v
RUURDS, RIENKwijlen Rienck Ruyrdts erflater Heiligeweg 8168524289v
ARENDS, JAN Jan Aerns kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 8168524289v
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 8168524289v
ANDRIES, ARJEN Arjen Andries chirurgijnverkoper Heiligeweg 8168524289v
RUURDS, RIENKwijlen Rienck Ruyrdts koordwerkererflater Heiligeweg 8168524289v
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakerkoper 1/4 twee separate woningenHeiligeweg 8169324371v
KLASES, MARTEN Marten Clases , c.s.huurder Heiligeweg 8169324371v
JAKOBS, BEITSKE Beitske Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 8169324371v
WIT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen de Witgortmaker [staat: gorter]verkoper Heiligeweg 8169324371v
FRANSES, JAN Jan Fransen koper 3/8 huisHeiligeweg 8170024466r
JOCHEMS, RUURD Ruierdt Jochums eigenaar van 3/8 Heiligeweg 8170024466r
FRANSES, JAN Jan Fransen eigenaar van 2/8 Heiligeweg 8170024466r
REINS, SIEBE Sybe Reins , c.u. e.a.huurder (p.j. totaal)Heiligeweg 8170024466r
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie naastligger ten oosten Heiligeweg 8170024466r
AUKES, JAKOBburgemeester Jacob Auckes metselaarnaastligger ten zuiden Heiligeweg 8170024466r
NAUTA, SIERK Zierk Nautanaastligger ten westen Heiligeweg 8170024466r
JOCHEMS, JUDITH Judith Jochums verkoper Heiligeweg 8170024466r
REINS, SIEBE Sybe Reins schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 8170024466r
JOCHEMS, RUURD Ruirdt Jochums koper 3/8 huisHeiligeweg 8170024467r
, JILT Jilt Metzelaerhuurder westzijde (p.j.)Heiligeweg 8170024467r
, HENDRIK Hendrik bokkenverkoperhuurder oostzijde (p.j.)Heiligeweg 8170024467r
ROMKES, RINTJEde weduwe van Reintien Romkes naastligger ten oosten Heiligeweg 8170024467r
, JAKOB Jacob turfdragernaastligger ten zuiden Heiligeweg 8170024467r
JOCHEMS, JUDITH Judith Jochums verkoper Heiligeweg 8170024467r
REINS, SIEBE Sybe Reins schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 8170024467r
PIETERS, FRANS Frans Pieters , zoon van de verkoperkoper door niaar twee huizen aan elkaarHeiligeweg 81733248202v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurgeniaarde koper Heiligeweg 81733248202v
, KORNELIS Cornelis wever (mr. bont-)huurder Heiligeweg 81733248202v
ROSEN, ABRAHAM Vaandrig Abraham Rosennaastligger ten oosten Heiligeweg 81733248202v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 81733248202v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248202v
GERBENS, BOTE Bote Gerbens schipper (schuit-)koper door niaar twee huizen en een weefwinkelHeiligeweg 81733248261v
JANS, MINKE Mincke Jans koper door niaar Heiligeweg 81733248261v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabes metselaar (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 81733248261v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans geniaarde koper Heiligeweg 81733248261v
, ABRAHAMburgervaandrig Abraham Roosenreidmaker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 81733248261v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten zuiden Heiligeweg 81733248261v
, ABRAHAMburgervaandrig Abraham Roosenreidmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 81733248261v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 81734248323r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Heiligeweg 81734248323r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes metselaar (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 81734248323r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 81734248323r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 81734248323r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 81734248323r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten zuiden Heiligeweg 81734248323r
JANS, MINK Minke Jans koper Heiligeweg 81734248323r
GERBENS, BOTE Bothe Gerbens schuitvoerderkoper Heiligeweg 81734248323r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs sleefmaker (mr. -)koper huis en woning naast en aan elkaarHeiligeweg 8174325123v
HENDRIKS, MARTJEN Maertje Hendriks Bredenbrughkoper Heiligeweg 8174325123v
, ABRAHAMvroedsman Abraham Roosennaastligger ten oosten Heiligeweg 8174325123v
BOS, FILIPPUS Filippus Bosnaastligger ten zuiden Heiligeweg 8174325123v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes metselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 8174325123v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmankoper huis met een woning ernaastHeiligeweg 8176125565r
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrigje Pyttersz koper Heiligeweg 8176125565r
ROSEN, A. A. Rosenreversaalhouder Heiligeweg 8176125565r
BERENDS, IETJE Yttje Beernds huurder Heiligeweg 8176125565r
ROSEN, A. A. Rosennaastligger ten oosten Heiligeweg 8176125565r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten zuiden Heiligeweg 8176125565r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs sleefmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 8176125565r
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks Breedenbrugverkoper Heiligeweg 8176125565r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haaskoper huis met woning terzijdeHeiligeweg 8177225840v
HAAS, JAKOB Jacobus de Haaskoper Heiligeweg 8177225840v
HAAS, JELTJE Jeltie de Haas, ongehuwde jongedogterkoper Heiligeweg 8177225840v
HARTS, JAKOB Jacob Heerts schipper op Bolswardhuurder Heiligeweg 8177225840v
, JAN Jan Himils huurder Heiligeweg 8177225840v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringanaastligger ten oosten Heiligeweg 8177225840v
, JAN Jan Poulus, c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 8177225840v
HESSELS, JAN Jan Hessels stalmanverkoper Heiligeweg 8177225840v
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoopkoper huisHeiligeweg 81774258193r
FIJLSTRA, GEERTJE JOHANNES Geertje Johannes Fijlstrakoper Heiligeweg 81774258193r
, PIETERwijlen Pieter van der Brughhuurder Heiligeweg 81774258193r
KIEWIET, PIETER wijlen Pieter Kievitnaastligger ten oosten Heiligeweg 81774258193r
, wijlen burgervaandrig Alb. Noordganaastligger ten zuiden Heiligeweg 81774258193r
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Heiligeweg 81774258193r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasnaastligger ten westen Heiligeweg 81774258193r
OFFRINGA, GERRIT Gerrit Offringabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 81774258193r
BOUWES, LIEPKJE Lupkjen Bouwes verkoper Heiligeweg 81774258193r
HOOP, TJEPKE Tjepke de Hoopkoopmankoper huisHeiligeweg 81779259164r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis, c.u.huurder beneden (p.j.)Heiligeweg 81779259164r
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten oosten Heiligeweg 81779259164r
PAULUS, JAN Jan Poulus , c.s.naastligger ten westen Heiligeweg 81779259164r
FRANK, JOHANNES Johannes Frankkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81779259164r
HOOP, EVERT JAKLES Evert Jakles de Hoopverkoper Heiligeweg 81779259164r
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes verkoper Heiligeweg 81779259164r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens koper huisHeiligeweg 81784261214v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Heiligeweg 81784261214v
, TEUNIS Theunis Noberhuiskoperslager (mr. -)huurder Heiligeweg 81784261214v
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HOORNSTRA, S. burgemeester S. S. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
EVERTS, SEERPKE Seerpje Everts verkoper Heiligeweg 81784261214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstraverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 81784261214v
HEINEMAN, ANTJE Anke Heinemanverkoper Heiligeweg 81784261214v
TJERKS, BAUKE Bauke Tierks koper huis, brouwerij en mouterijHeiligeweg 9166523931v
PIETERS, FRIETSEN Frieske Pieters koper Heiligeweg 9166523931v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENShet huis van wijlen ? Riemer Jurrjens Wijngaardennaastligger ten oosten Heiligeweg 9166523931v
LOUWS, REIN Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9166523931v
KLEISES, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleysen Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 9166523931v
HERES, JAKOB Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 9166523931v
KLEISES, BARTELDoud burgemeester Bartel Kleysen Lantinghverkoper Heiligeweg 9166523931v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper huis, brouwerij en mouterij alwaar het Swaentie in de gevel staatHeiligeweg 9het Zwaantje167024027v
LOENEN, PIETER MINNESwijlen Pytter Minnes Loenenkoper Heiligeweg 9167024027v
LOUWS, REINde weduwe van Rein Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9167024027v
LANTING, burgemeester Lantingnaastligger ten westen Heiligeweg 9167024027v
TJERKS, BAUKE Baucke Tjerx , c.u.verkoper Heiligeweg 9167024027v
REINERS, AUKJEgrondpacht uit huis en brouwerij van Auck Reyners eigenaar perceel Heiligeweg 91674240135r
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Cleysen Lantinghverwandelaar Heiligeweg 91674240135r
OLDAANS, GRIETJE PIETERShuis genaamd de Witte Swaan, van burgemeester Grietie Pieters Oldaenskoper grondpacht van 9-09-00 CGHeiligeweg 9de Witte Zwaan167924152r
OLDAANS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Oldaenskoper Heiligeweg 9167924152r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstrakoper Heiligeweg 9167924152r
LOUWS, REINde weduwe van Reyn Louws naastligger ten oosten Heiligeweg 9167924152r
OLDAANS, PIETER PIETERShuis genaamd het Billands Wapen, van burgemeester Pieter Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Heiligeweg 9het Billands Wapen167924152r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 9167924152r
HERES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 9167924152r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agamakoper huisHeiligeweg 9het Zwaantje173524922r
VORM, JANKE Janneke van der Formkoper Heiligeweg 9173524922r
FABER, Fabercandidatusbewoner Heiligeweg 9173524922r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 9173524922r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten westen Heiligeweg 9173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 9173524922r
, JARICH Jarichius Eelkomaonderwijzer van de Latijnse schoolkoper huisHeiligeweg 91766256205v
MURRAY, IDSERTJE Idzarda Murraykoper Heiligeweg 91766256205v
AGEMA, HARMEN wijlen oud burgerhopman Harmen Agemabewoner Heiligeweg 91766256205v
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten oosten Heiligeweg 91766256205v
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swartnaastligger ten westen Heiligeweg 91766256205v
HAAS, ALBERT Albartus de Haas, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 91766256205v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 91766256205v
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 91766256205v
AGEMA, HARMEN de nalatenschap van wijlen oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Heiligeweg 91766256205v
VORM, JANKE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Heiligeweg 91766256205v
HAAS, ALBERT Albartus de Haeskoper huisHeiligeweg 91771257214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyerkoper Heiligeweg 91771257214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.u.huurder Heiligeweg 91771257214r
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten oosten Heiligeweg 91771257214r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swartnaastligger ten westen Heiligeweg 91771257214r
HAAS, ALBERT Albartus de Haes, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 91771257214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyernaastligger ten noorden Heiligeweg 91771257214r
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomarector van de Latijnse scholen te Bolswardverkoper Heiligeweg 91771257214r
MURRAY, IDSERTJE Idzarda van Murrayverkoper Heiligeweg 91771257214r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanykoopmankoper huis, tuin, stokerij en achterhuisHeiligeweg 9178326111v
WASSENAAR, SIETSKE Sytske Wassenaarkoper Heiligeweg 9178326111v
JANS, HARMEN Harmen Jans huurder achterhuis beneden (p.j.)Heiligeweg 9178326111v
HOEVE, JAN Jan van Hoevehuurder achterhuis voorboven (p.w.)Heiligeweg 9178326111v
, SIPKE Sipke gleibakkerhuurder achterhuis achterboven (p.w.)Heiligeweg 9178326111v
SWART, FILIPPUS de weduwe van Ph. Swartnaastligger ten westen Heiligeweg 9178326111v
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Tomas Meyerverkoper Heiligeweg 9178326111v
HAAS, wijlen Alb. de Haasverkoper Heiligeweg 9178326111v
ARENDS, JAN Jan Arends kuipernaastligger ten oosten Heiligeweg 101658237248r
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 101658237248r
TJOMMES, GERBRICHJE Gerbrich Tiommes , voor haar kinderenverkoper Heiligeweg 101658237248r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters verkoper Heiligeweg 101658237248r
RUURDS, RIENK Rienck Ruirds koper woningHeiligeweg 101662238156r
ARENDS, JAN Jan Aernts kuipernaastligger ten oosten Heiligeweg 101662238156r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums verkoper Heiligeweg 101662238156r
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirds verkoper Heiligeweg 101662238156r
JAKOBS, EEUWE Ywe Jacobs , c.u.koper huisHeiligeweg 10172024676r
WIEBRENS, JANde hof van Jan Wybrens naastligger ten oosten Heiligeweg 10172024676r
SIEMENS, AAFKE Aefke Simens naastligger ten zuiden Heiligeweg 10172024676r
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Ywes verkoper Heiligeweg 10172024676r
JURJENS, JAKOBwijlen Jacob Jurjens verkoper Heiligeweg 10172024676r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 101734248308v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Heiligeweg 101734248308v
, ABRAHAMburgervaandrig Abraham Roosennaastligger ten oosten Heiligeweg 101734248308v
JANS, MINKE Mincke Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 101734248308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 101734248308v
JANS, MINKE Mincke Jans naastligger ten westen Heiligeweg 101734248308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schipper (schuit-)naastligger ten westen Heiligeweg 101734248308v
JANS, MINKE Mincke Jans verkoper Heiligeweg 101734248308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schipper (schuit-)verkoper Heiligeweg 101734248308v
HESSELS, JAN Jan Hessels koper huis strekkende van voren van de straat tot achter aan het waterHeiligeweg 111604228413r
LAMMERTS, LUTSKE Luythien Lammerts koper Heiligeweg 111604228413r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Heiligeweg 111604228413r
HARINGS, HIELKJE Hilck Harings naastligger ten westen Heiligeweg 111604228413r
HERES, DIRK Durck Heeres verkoper Heiligeweg 111604228413r
HESSELS, WIJKE Wyck Hessels verkoper Heiligeweg 111604228413r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper huisHeiligeweg 11164323571r
JANS, EVERTwijlen burgemeester Evert Jansen koper Heiligeweg 11164323571r
ROOY, PIETER HENDRIKS Pieter Hendrix de Royhuurder Heiligeweg 11164323571r
SJOERDS, FEIKE Feicke Sjoerds* meelmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 11164323571r
, DIRK Dirck rogdragernaastligger ten westen Heiligeweg 11164323571r
, GERRIT Gerrit bakkernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Heiligeweg 11164323571r
EVERTS, HILTJE Hiltie Everts verkoper Heiligeweg 11164323571r
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens verkoper Heiligeweg 11164323571r
HANSES, PAULUS Pouwels Hansen , c.u.koper huisHeiligeweg 111647235254r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerds meelkernaastligger ten oosten Heiligeweg 111647235254r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 111647235254r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Heiligeweg 111647235254r
JANS, EVERTwijlen Evert Jansen brouwerverkoper Heiligeweg 111647235254r
LOUWS, REINER Reiner Louws koper huis met plaatsje en loodsHeiligeweg 111662238123r
PIETERS, SJOERDJE Sioertie Pytters koper Heiligeweg 111662238123r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerds naastligger ten oosten Heiligeweg 111662238123r
, de heer Lantinghnaastligger ten westen Heiligeweg 111662238123r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 111662238123r
, FREERK Frederick Bourmankleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 11168424233r
CAESARIUS, LUTSKE Lutske Caesariuskoper Heiligeweg 11168424233r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten oosten Heiligeweg 11168424233r
OLDAANS, PIETER Gedeputeerde Staat van Friesland Pytter Oldaensnaastligger ten westen Heiligeweg 11168424233r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendrix schipper (wijd-)naastligger ten noorden Heiligeweg 11168424233r
PIETERS, SJOERDJE Sjoertie Pytters verkoper Heiligeweg 11168424233r
TEEKES, TEEKEwijlen Taecke Teekes verkoper Heiligeweg 11168424233r
, JANoud burgervaandrig Jan Schoonebeekchirurgijn (mr. -)koper huisHeiligeweg 111732248115v
SYVERDA, TJEERD Tieerd Syverdaverpachter grond Heiligeweg 111732248115v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs* metselaarnaastligger ten oosten Heiligeweg 111732248115v
WIJDENBRUG, Wijdenbrughnaastligger ten westen Heiligeweg 111732248115v
, JAN Jan Schoonebeekchirurgijn (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 111732248115v
BOERMAN, KOERT Coert Boermanverkoper Heiligeweg 111732248115v
SCHONEBEEK, JAN dr. Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 111754253133v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingiigeniaarde koper Heiligeweg 111754253133v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 111754253133v
HOITES, HERE Herre Hoytes , n.u.naastligger ten oosten Heiligeweg 111754253133v
AGEMA, HARMEN Harmen Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 111754253133v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van Jan Schonebeeknaastligger ten noorden Heiligeweg 111754253133v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Heiligeweg 111754253133v
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeekverkoper Heiligeweg 111754253133v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver (mr. -)koper huisHeiligeweg 111789263104v
RICHARDS, ANTJE Antje Rijckerts koper Heiligeweg 111789263104v
BENJAMINS, LIPMAN Lipman Benjamins , c.u.huurder beneden Heiligeweg 111789263104v
, ANDRIESde weduwe van Andries zoutdragerhuurder bovenkamer Heiligeweg 111789263104v
, GRIETJE Grietje viswijfhuurder bovenkamer (p.w.)Heiligeweg 111789263104v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 111789263104v
STEFANUS, burgemeester Stephanynaastligger ten westen Heiligeweg 111789263104v
JANS, RITSKEhet huis van Ritske Jans , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 111789263104v
JANS, GRIETJE Grietje Jans Schoonebeekverkoper Heiligeweg 111789263104v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Heiligeweg 111789263104v
JAGER, JOHANNES Johannes Jagerkoper huisHeiligeweg 111799265163r
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jakles koper Heiligeweg 111799265163r
, NATHANAEL Nathan Eleasar huurder bendengedeelte Heiligeweg 111799265163r
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 111799265163r
STEFANUS, T. T. S. Stephanyprocureur postulantnaastligger ten westen Heiligeweg 111799265163r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgnaastligger ten noorden Heiligeweg 111799265163r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 111799265163r
JAGER, WILLEM Willem Jagerslager (mr. -)koper huisHeiligeweg 111806267281r
SIEMENS, KLAAShuisman Claas Simons protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 111806267281r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs slager (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 111806267281r
, RITSKE Ritske Croonenburgnaastligger ten noorden Heiligeweg 111806267281r
JAGER, JOHANNES Johannes Jagerslager (mr. -)verkoper Heiligeweg 111806267281r
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles verkoper Heiligeweg 111806267281r
WABES, HESSEL Hessel Wabes koper huis en tuintjeHeiligeweg 12167124033v
, het huis van de weduwe van dr. Arkenboutnaastligger ten oosten Heiligeweg 12167124033v
ARENDS, JAN Jan Arents , c.u.kuiperverkoper Heiligeweg 12167124033v
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosenreidmaker (mr. -)koper huis tuin erachterHeiligeweg 121724246212v
BROUWER, JOHANNA Johanna Brouwerkoper Heiligeweg 121724246212v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten oosten Heiligeweg 121724246212v
JANS, WIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Wybren Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 121724246212v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten westen Heiligeweg 121724246212v
JAKOBS, EEUWE Ywe Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 121724246212v
SIEBES, REIN Rein Sybes koopmanverkoper van 1/3 Heiligeweg 121724246212v
SIEBES, REINTJE Reinkje Sybes verkoper van 1/3 Heiligeweg 121724246212v
BOUWES, JAN Jan Bouwes , thans uitlandigverkoper van 1/3 Heiligeweg 121724246212v
IEDES, JANKE Jan Ydes kleermakerverkoper q.q. Heiligeweg 121724246212v
SIEBES, BEITSKE Beitske Sybes verkoper van 1/3 Heiligeweg 121724246212v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringabakker (mr. -)koper huisHeiligeweg 12176025535r
DOUWES, LIEPKJE Lupkjen Douwes koper Heiligeweg 12176025535r
DOUWES, HILTJE Hiltje Douwes naastligger ten oosten Heiligeweg 12176025535r
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchems naastligger ten zuiden Heiligeweg 12176025535r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten westen Heiligeweg 12176025535r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 12176025535r
BROUWER, JOHANNA Johanna Brouwerverkoper Heiligeweg 12176025535r
, ABRAHAMwijlen burgemeester Abraham Roosenverkoper Heiligeweg 12176025535r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131603228347r
, JAN Jan slotmakernaastligger ten westen Heiligeweg 131603228347r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes , mede voor zichlakenkopercrediteur (triumphant) Heiligeweg 131603228347r
KLASES, REINER Reyner Claessen crediteur (triumphant) Heiligeweg 131603228347r
DRIEL, EVERT JANS Ewert Janssen van Drielverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228347r
ALLERTS, IEMKJE Impck Allerts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228347r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes koper provisioneel huisHeiligeweg 131603228352v
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131603228352v
, JAN Jan slotmakernaastligger ten westen Heiligeweg 131603228352v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes , q.q.crediteur (triumphant) Heiligeweg 131603228352v
DRIEL, EVERT JANS Ewert Jansen van Drielverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228352v
ALBERTS, IEMKJE Impck Alberts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 131603228352v
DIRKS, JAN Jan Dirx koper finaal kamer en schuurHeiligeweg 131604228409r
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 131604228409r
ARJENS, JAKOB Jacob Ares naastligger ten noorden Heiligeweg 131604228409r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes lakenkoperverkoper Heiligeweg 131604228409r
RINSES, ANTJE Anneken Rintses verkoper Heiligeweg 131604228409r
HESSELS, JAN Jan Hessels koper kamer met een schuur daarachterHeiligeweg 131605228477r
ARENDS, JAKOB Jacob Arnts naastligger ten oosten Heiligeweg 131605228477r
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 131605228477r
DIRKS, JAN Jan Dyrx verkoper Heiligeweg 131605228477r
DIRKS, DOUWE Douwe Dircx koper huis met ledige plaatsHeiligeweg 1316112291r
EVERTS, HITJE Hittie Everts koper Heiligeweg 1316112291r
VRIES, JAN HESSELS Jan Hessels Friesverpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Heiligeweg 1316112291r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes huurder voor 2 jaren Heiligeweg 1316112291r
VRIES, JAN HESSELSde verkoper Jan Hessels Friesnaastligger ten oosten Heiligeweg 1316112291r
JANS, Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 1316112291r
VRIES, JAN HESSELS Jan Hessels Friesverkoper Heiligeweg 1316112291r
LAMMERTS, LUTSKE Luytie Lamberts verkoper Heiligeweg 1316112291r
, KLAAS Claes Bents koper grondpacht van 2-16-00 CG [staat: 2-00-00 GG] ([voor de vijf grondpachten in deze akte])Heiligeweg 131613229182v
DIRKS, DOUWEgrondpacht uit de huisstede van Douue Dircks eigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG])Heiligeweg 131613229182v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten oosten Heiligeweg 131613229182v
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 131613229182v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anius Vosverkoper Heiligeweg 131613229182v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper 1/2 huis en een 1/2 kamer daarachterHeiligeweg 131634233152r
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendrick Willems koper Heiligeweg 131634233152r
ARENDS, JAKOBde weduwe van Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 131634233152r
, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt naastligger ten westen Heiligeweg 131634233152r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen verkoper Heiligeweg 131634233152r
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts verkoper Heiligeweg 131634233152r
SJOERDS, FEIKE Feyke Sioerdts , c.u.koper huis en plaats erachter, schuur en nog een kamer zuidwaarts eraan vastHeiligeweg 13164323554v
ARENDS, JOCHEM Jochum Aerndts naastligger ten oosten Heiligeweg 13164323554v
DIRKS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx naastligger ten westen Heiligeweg 13164323554v
KLASES, GERRITde weduwe van Gerrit Claessens naastligger ten westen Heiligeweg 13164323554v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Heiligeweg 13164323554v
WILLEMS, HENDRIKwijlen Hendryck Willems verkoper Heiligeweg 13164323554v
DIRKS, AGE Aege Dirks koordewerker (mr. -)koper huisHeiligeweg 131734248291v
FOPPES, MAAIKE Maike Foppes koper Heiligeweg 131734248291v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jocchums bewoner Heiligeweg 131734248291v
SIEBES, BEITSKE Beitske Sybes naastligger ten oosten Heiligeweg 131734248291v
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeeknaastligger ten westen Heiligeweg 131734248291v
ARJENS, SIEMEN Symon Arjens naastligger ten noorden Heiligeweg 131734248291v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Heiligeweg 131734248291v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostverkoper q.q. Heiligeweg 131734248291v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaarverkoper van 1/4 Heiligeweg 131734248291v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Bolsward (oud -)koper huisHeiligeweg 131775258240r
HOITES, HERE Heere Hoites voormalig bewoner Heiligeweg 131775258240r
SIEBES, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beitske Sybes naastligger ten oosten Heiligeweg 131775258240r
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Heiligeweg 131775258240r
KLAVER, HENDRIK Hendrik Clavernaastligger ten noorden Heiligeweg 131775258240r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 131775258240r
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krolwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 131775258240r
FOPPES, MAAIKE Mayke Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 131775258240r
FOPPES, TJEERDJE Tjeerdje Foppes verkoper Heiligeweg 131775258240r
JANS, GEERT Geert Jans verkoper Heiligeweg 131775258240r
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs schoolmeester en koopmankoper huisHeiligeweg 13177625914v
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs koper Heiligeweg 13177625914v
SIEBES, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beitske Sybes naastligger ten oosten Heiligeweg 13177625914v
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Heiligeweg 13177625914v
KLAVER, HENDRIK Hendrik Klaavernaastligger ten noorden Heiligeweg 13177625914v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (wijd-)verkoper Heiligeweg 13177625914v
ALEXANDERS, LEVI Levie Alexander koper huisHeiligeweg 13181026956r
BERENDS, FOKELTJE Fokeltje Beerends koper Heiligeweg 13181026956r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Heiligeweg 13181026956r
JAGER, WILLEM Willem Jagernaastligger ten westen Heiligeweg 13181026956r
JAKOBS, LEVI Levie Jacobs koopmanverkoper Heiligeweg 13181026956r
ARENDS, JAN Jan Aernts , c.u.kuiperkoper huis en ledige plaatsHeiligeweg 14165523738r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten oosten Heiligeweg 14165523738r
DALEN, TEUNIS WILLEMSde tuin van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Heiligeweg 14165523738r
JETSES, WILLEM Willem Jetses kuipernaastligger ten westen Heiligeweg 14165523738r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts verkoper Heiligeweg 14165523738r
, NICOLAASdoc.? Nicolaus Arckenboutkoper 1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomenHeiligeweg 14166723970r
HENDRIKS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Hendrix huurder Heiligeweg 14166723970r
JENTJES, PIETER Pytter Janties brouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 14166723970r
ARENDS, JAN Jan Arents kuipernaastligger ten westen Heiligeweg 14166723970r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Heiligeweg 14166723970r
, NICOLAASdr. Nicolaus Arckenboutkoper 1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomenHeiligeweg 14166723913va
WITTERT, JOHANNES de heer Joan Wittertgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 14166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Hendrix huurder Heiligeweg 14166723913va
JENTJES, PIER Pier Janties brouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 14166723913va
ARENDS, JAN Jan Arents kuipernaastligger ten westen Heiligeweg 14166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 14166723913va
MARTENS, DOUWE Douwe Martens , c.u.koper huis, hof en prieelHeiligeweg 141710245129r
PIERS, HEINde weduwe van Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 141710245129r
HAIES, PIER Pier Haies naastligger ten zuiden Heiligeweg 141710245129r
ROMKES, RINTJEde weduwe van Reintien Romkes naastligger ten westen Heiligeweg 141710245129r
, MEINERT Meinert Arkenboutverkoper Heiligeweg 141710245129r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerknechtkoper huis en tuinHeiligeweg 141791263353v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Heiligeweg 141791263353v
BOTES, de vrouw van Bote Botes huurder boven Heiligeweg 141791263353v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 141791263353v
JANS, PIETER Pieter Jansen Kiewytschipper (oud beurt-)verkoper Heiligeweg 141791263353v
, JOHANNES Johannes Broodkorfkleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 141803266267r
SNIJDER, SARA Sara Catharina Snijderkoper Heiligeweg 141803266267r
SNIJDER, SARA Sara Catharina Snijderkoper Heiligeweg 141803266267r
BANDSMA, HARMEN Harm Bandsma, c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 141803266267r
, FRANS Frans Leemkoolnaastligger ten oosten Heiligeweg 141803266267r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 141803266267r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Heiligeweg 141803266267r
FREERKS, PIERwijlen Pier Freerks verkoper Heiligeweg 141803266267r
GEERTS, ANNEhet huis van Anne Geerts naastligger ten oosten Heiligeweg 151601228243r
JANS, SJOERDhet achterhuis van Sioert Jansen naastligger ten westen Heiligeweg 151601228243r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228243r
LOLKES, AATJE Aet Lolckes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 151601228243r
JOCHEMS, JOHANNESwijlen Johannes Jochums verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 151601228243r
ARENDS, JAKOBin de Haan van Jacob Aerns naastligger ten noorden* Heiligeweg 15de Haan1601228250r
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 151601228250r
LOLKES, AATJE Aett Lolckes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 151601228250r
JOCHEMS, JOHANNESwijlen Johannes Jochums verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 151601228250r
KOENRAADS, HEPKE Hepke Coenes koper kamer, loods en plaatsHeiligeweg 15166623941v
BARTELDS, RIENKJE Rink Bartels koper Heiligeweg 15166623941v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lantingnaastligger Heiligeweg 15166623941v
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger Heiligeweg 15166623941v
JORIS, JAN Jan Joris zeemtouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 15166623941v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes naastligger ten westen Heiligeweg 15166623941v
BREMAN, AAGJE Aechje Bremanverkoper Heiligeweg 15166623941v
, JANwijlen Jan Toncoyverkoper Heiligeweg 15166623941v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper huisHeiligeweg 151672240105v
JORIS, JANhet huis van Jan Joris naastligger ten oosten Heiligeweg 151672240105v
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes naastligger ten westen Heiligeweg 151672240105v
AUKES, JAKOBhet wachterhuis van Jacob Auckes portiernaastligger ten noorden Heiligeweg 151672240105v
KOENRAADS, HEPKE Hepke Coenes metselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 151672240105v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper huisHeiligeweg 151692242376v
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts timmermanhuurder (p.j.)Heiligeweg 151692242376v
ROMMERTS, TEUNTJE Theuntie Rommerts huurder Heiligeweg 151692242376v
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altenanaastligger ten oosten Heiligeweg 151692242376v
FEIKES, SJOERDzoon van Sioerd Feikes naastligger ten westen Heiligeweg 151692242376v
AUKES, JAKOB Jacob Aukes portiernaastligger ten noorden Heiligeweg 151692242376v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Heiligeweg 151692242376v
SIEBES, BEITSKE Beitske Sybes , meerderjarig ongehuwde dochterkoper huisHeiligeweg 15173124855v
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes , c.u.huurder Heiligeweg 15173124855v
ALTENA, oud burgervaandrig Altenanaastligger ten oosten Heiligeweg 15173124855v
ARJENS, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans Janes naastligger ten westen Heiligeweg 15173124855v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 15173124855v
HANSES, JANmeerderjarige vrijgezel Jan Hansen , c.s.verkoper Heiligeweg 15173124855v
AGEMA, JELLE Jelle Agemasteenhouwer (mr. -)koper huisHeiligeweg 151776258249r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingkoper Heiligeweg 151776258249r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandanaastligger ten oosten Heiligeweg 151776258249r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 151776258249r
LINT, HENDRIK [als bewoner] Hendrik van Lintnaastligger ten noorden Heiligeweg 151776258249r
RIENSTRA, SIKKE Sikke Rienstraprocureurverkoper q.q. Heiligeweg 151776258249r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Heiligeweg 151776258249r
SIEBES, BEITSKEde boedel en nalatenschap van wijlen Beidske Sybes , bejaarde vrijsterverkoper Heiligeweg 151776258249r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel, c.u.loodgieterkoper huisHeiligeweg 15178826311v
GEERMANS, JAKOB Jacobus Geermansrijglijfmaker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 15178826311v
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaarnaastligger ten oosten Heiligeweg 15178826311v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 15178826311v
KLASES, JAN Jan Claazen naastligger ten noorden Heiligeweg 15178826311v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Heiligeweg 15178826311v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 15178826311v
AGEMA, JELLE Jelle Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 15178826311v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Heiligeweg 15178826311v
JENTJES, PIER Pier Janties brouwerkoper grondpacht van 2-10-00 CGHeiligeweg 16166723971v
JENTJES, PIERde brouwerij van Pier Janties brouwerverpachter grond Heiligeweg 16166723971v
JENTJES, PIERkamer naast de brouwerij van Pier Janties brouwergrondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 16166723971v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Heiligeweg 16166723971v
JENTJES, PIER Pier Janties koper grondpachtHeiligeweg 16166723915va
JENTJES, PIERde brouwerij van Pier Janties verpachter grond Heiligeweg 16166723915va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 16166723915va
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerkHeiligeweg 16het Peertie169324361r
ANDRIES, TIETJE Tytie Andries verkoper Heiligeweg 16169324361r
PIERS, JANwijlen Jan Piers houtkoperverkoper Heiligeweg 16169324361r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmankoper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoelHeiligeweg 161782260208r
DIRKS, SIBBELTJE Sibbeltje Dirks koper Heiligeweg 161782260208r
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds naastligger ten oosten Heiligeweg 161782260208r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds naastligger ten oosten Heiligeweg 161782260208r
JANS, BEREND Beernd Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 161782260208r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 161782260208r
BROUWER, JANKE HEINS Janke Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 161782260208r
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 161782260208r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan, voor haar minderjarige kinderenverkoper Heiligeweg 161782260208r
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Heiligeweg 161782260208r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. huis-)koper door niaar huisHeiligeweg 16achter178626261v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsmatimmerman (mr. -)koper van 1/2 Heiligeweg 16achter178626261v
HERES, JAN Jan Herres geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 16achter178626261v
SIEMENS, HART Heert Simons huurder (p.j.)Heiligeweg 16achter178626261v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 16achter178626261v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werffnaastligger ten westen Heiligeweg 16achter178626261v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
BARTELDS, BOTEwijlen Bote Bartels verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
BARTELDS, GRIETJE Grietje Barteles verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
BOTES, Binsche Botes verkoper Heiligeweg 16achter178626261v
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakkerzoutdragerkoper woningHeiligeweg 16achter1787262154r
OEBERIUS, TIETJE BASTIAANS Tietie Bastiaans Oberiuskoper Heiligeweg 16achter1787262154r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 16achter1787262154r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfnaastligger ten westen Heiligeweg 16achter1787262154r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Heiligeweg 16achter1787262154r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Heiligeweg 16achter1787262154r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmaprocureur postulantkoper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuisHeiligeweg 16het Springend Paard1791263302r
, JOHANNES Johannes Badstranaastligger ten oosten Heiligeweg 161791263302r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 161791263302r
JANS, BEERT Beert Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievytnaastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 161791263302r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfkoopmanverkoper Heiligeweg 161791263302r
TOLSMA, SIBBELTJE DIRKS Sibbeltje Durks Tolsmaverkoper Heiligeweg 161791263302r
DROST, HEIN Hein Drostkoopmankoper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuisHeiligeweg 16het Springend Paard1791263315v
, ANTONIUS Anthony Determeyerkoopmangeniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 161791263315v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffbewoner Heiligeweg 161791263315v
, JOHANNES Johannes Badstranaastligger ten oosten Heiligeweg 161791263315v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 161791263315v
JANS, BEERT Beert Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten zuiden Heiligeweg 161791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten westen Heiligeweg 161791263315v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 161791263315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 161791263315v
STOK, HARKE Harke van der Stokkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 161791263315v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmaprocureur fiscaalverkoper Heiligeweg 161791263315v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuvingkoper door niaar huis en brouwerijHeiligeweg 16het Springend Paard1793264159r
WILLEMS, Frans Willems Leemkoolkoper door niaar Heiligeweg 161793264159r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens geniaarde koper Heiligeweg 161793264159r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 161793264159r
JANS, BEERT Beert Jans , c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 161793264159r
FREERKS, PIER Pier Freerks , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 161793264159r
, JOHANNES Johannes Batstra, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 161793264159r
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 161793264159r
ARJENS, ARJENoud burgemeester en vaandrig Arjen Arjens Altenaelakenkoperkoper 1/2 huisHeiligeweg 171697243278r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes lakenkopernaastligger ten zuidwesten Heiligeweg 171697243278r
, MARTEN Martinus zeefmakernaastligger ten noordoosten Heiligeweg 171697243278r
BERENDS, JOOST Joost Beernts scheepstimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 171697243278r
FEKKES, RINSKE Reinskjen Feckes verkoper Heiligeweg 171697243278r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)koper huis en blauwververij, en daarbij een werk- en drooghuis ten oostenHeiligeweg 171742250236r
HANSES, ANTJE Antie Hanses koper Heiligeweg 171742250236r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 171742250236r
SIEBES, Beydsche Sybes naastligger ten westen Heiligeweg 171742250236r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten noorden Heiligeweg 171742250236r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 171742250236r
PIETERS, HAIE Haeye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastliggerHeiligeweg 17174425133r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 17174425133r
PIETERS, HAIE Haye Pyters naastligger ten oosten Heiligeweg 17174425133r
SIEBES, Beydsche Sybes naastligger ten westen Heiligeweg 17174425133r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten noorden Heiligeweg 17174425133r
RUURDS, MINNE Minne Ruyrds verkoper Heiligeweg 17174425133r
HANSES, ANTJE Antje Hanses verkoper Heiligeweg 17174425133r
HOEK, IEDE TJEERDS Yede Tjeerdsz van der Hoekkoopmankoper huisHeiligeweg 171778259126r
MARTENS, FOPPE Foppe Martens huurder Heiligeweg 171778259126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 171778259126r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 171778259126r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 171778259126r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper huisHeiligeweg 171780259245r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 171780259245r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 171780259245r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 171780259245r
HETTINGA, ROMKE Romke Hettinganaastligger ten noorden Heiligeweg 171780259245r
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 171780259245r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 171780259245r
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Heiligeweg 171780259245r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 171780259245r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaarmetselaarkoper huisHeiligeweg 171788262261r
SIEBRENS, SIMKJE Simkjen Sybrens koper Heiligeweg 171788262261r
JANS, SIEBREN Sybren Jans , c.s.schoenmaker (mr. -)huurder Heiligeweg 171788262261r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 171788262261r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten westen Heiligeweg 171788262261r
KLASES, JAN Jan Claassen metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 171788262261r
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Heiligeweg 171788262261r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Heiligeweg 171788262261r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis , c.u.koper huisHeiligeweg 181646235226r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u.koper Heiligeweg 181646235226r
SCHELTES, SIKKEhet huis van de kopers Sicke Scheltis naastligger ten oosten Heiligeweg 181646235226r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Heiligeweg 181646235226r
, HEIN Heyn brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 181646235226r
KLASES, WILLEM Willim Claesen , c.u.verkoper Heiligeweg 181646235226r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.koper huisHeiligeweg 18164923698r
, LAMMERThet huis van Lammert kuipernaastligger ten oosten Heiligeweg 18164923698r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Heiligeweg 18164923698r
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.u.wever (mr. linnen-)verkoper Heiligeweg 18164923698r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rincx , c.u.koper huisHeiligeweg 18166023815r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 18166023815r
LAMMERTS, GIJSBERT Gijsbert Lammerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 18166023815r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u.verkoper Heiligeweg 18166023815r
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u.koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerkHeiligeweg 18het Peertie169324361r
ANDRIES, TIETJE Tytie Andries verkoper Heiligeweg 18169324361r
PIERS, JANwijlen Jan Piers houtkoperverkoper Heiligeweg 18169324361r
JETSES, JELLE Jelle Jetzes timmerman (mr. stads-)koper huis met schuurHeiligeweg 181703244198r
SJOERDS, FRANS Frans Sjoerds smidnaastligger ten oosten Heiligeweg 181703244198r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten westen Heiligeweg 181703244198r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerks naastligger ten noorden Heiligeweg 181703244198r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannis Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 181703244198r
SIEMENS, FROUKJE Frouckjen Symons verkoper Heiligeweg 181703244198r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfkoopmankoper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoelHeiligeweg 181782260208r
DIRKS, SIBBELTJE Sibbeltje Dirks koper Heiligeweg 181782260208r
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds naastligger ten oosten Heiligeweg 181782260208r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds naastligger ten oosten Heiligeweg 181782260208r
JANS, BEREND Beernd Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 181782260208r
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 181782260208r
BROUWER, JANKE HEINS Janke Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 181782260208r
BROUWER, HEINS Cartharina Heins Brouwerverkoper Heiligeweg 181782260208r
HAAN, SUSANNA JOHANNES Susanna Johannes de Haan, voor haar minderjarige kinderenverkoper Heiligeweg 181782260208r
BROUWER, HEIN GERRITSwijlen Hein Gerryts Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Heiligeweg 181782260208r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmaprocureur postulantkoper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuisHeiligeweg 18het Springend Paard1791263302r
, JOHANNES Johannes Badstranaastligger ten oosten Heiligeweg 181791263302r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 181791263302r
JANS, BEERT Beert Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievytnaastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263302r
KIEWIET, PIETER Pieter Kievytnaastligger ten westen Heiligeweg 181791263302r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfkoopmanverkoper Heiligeweg 181791263302r
TOLSMA, SIBBELTJE DIRKS Sibbeltje Durks Tolsmaverkoper Heiligeweg 181791263302r
DROST, HEIN Hein Drostkoopmankoper huis, erf, brouwerij, tapperij, mouterij, pakhuis, stalling en wagenhuisHeiligeweg 18het Springend Paard1791263315v
, ANTONIUS Anthony Determeyerkoopmangeniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 181791263315v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffbewoner Heiligeweg 181791263315v
, JOHANNES Johannes Badstranaastligger ten oosten Heiligeweg 181791263315v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 181791263315v
JANS, BEERT Beert Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten zuiden Heiligeweg 181791263315v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jans Kievitnaastligger ten westen Heiligeweg 181791263315v
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 181791263315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 181791263315v
STOK, HARKE Harke van der Stokkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 181791263315v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmaprocureur fiscaalverkoper Heiligeweg 181791263315v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuvingkoper door niaar huis en brouwerijHeiligeweg 18het Springend Paard1793264159r
WILLEMS, Frans Willems Leemkoolkoper door niaar Heiligeweg 181793264159r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens geniaarde koper Heiligeweg 181793264159r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks geniaarde koper Heiligeweg 181793264159r
JANS, BEERT Beert Jans , c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 181793264159r
FREERKS, PIER Pier Freerks , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 181793264159r
, JOHANNES Johannes Batstra, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 181793264159r
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 181793264159r
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants koper finaal huisHeiligeweg 191603228380ar
LOUWS, JAKOBwijlen Jacob Lous naastligger ten oosten* Heiligeweg 191603228380ar
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants crediteur (triumphant) Heiligeweg 191603228380ar
JOHANNES, TETJEwijlen Tet Johannes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 191603228380ar
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper huis of achterwoningHeiligeweg 19161723068v
OBBES, AUKJE Auck Obbes koper Heiligeweg 19161723068v
ARENDS, JAKOBde kamer van Jacob Aerns naastligger ten zuiden Heiligeweg 19161723068v
FEDDES, KLAAShet voorhuis van de verkoper burgerhopman Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 19161723068v
FEDDES, KLAASburgerhopman Claes Feddes verkoper Heiligeweg 19161723068v
, EETSKE Eetske Ryuerts verkoper Heiligeweg 19161723068v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper achterhuisHeiligeweg 19161723074r
RUURDS, EETSKE Eetske Ryoerdts koper Heiligeweg 19161723074r
ARENDS, JAKOBde kamer van Jacob Aernts naastligger ten zuiden Heiligeweg 19161723074r
FEDDES, KLAASde koper Claes Feddes , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 19161723074r
LOUWS, JAKOB Jacob Lous verkoper Heiligeweg 19161723074r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijncke Cornelis verkoper Heiligeweg 19161723074r
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen Vossingachirurgijn (mr. -)koper provisioneel huis ([voor de eerste twee percelen in deze akte])Heiligeweg 19168124136va
ALTENA, ARJEN burgervaandrig Arjen Altenanaastligger ten zuidwesten [staat: zuiden] Heiligeweg 19168124136va
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Heiligeweg 19168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Heiligeweg 19168124136va
HENDRIKS, PIETERwijlen Pyter Hendricks zeemtouwerverkoper van 1/2 Heiligeweg 19168124136va
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaapothekerverkoper q.q. Heiligeweg 19168124136va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Heiligeweg 19168124136va
ROSEE, MARTEN Marten Roseekoper provisioneel en finaal dubbel huisHeiligeweg 1916942434va
SIEBES, GEERTJE Geertie Sybes huurder van het voorhuis Heiligeweg 1916942434va
SIEBES, ANTJE Antie Sybes huurder van het voorhuis Heiligeweg 1916942434va
ALTENA, ARJEN oud vaandrig Arjen Altena, c.s.naastligger ten zuidwesten [staat: zuiden] Heiligeweg 1916942434va
JANS, FREERKde weduwe van Freerk Jansen* stoeldraaiernaastligger ten noordwesten [staat: westen] Heiligeweg 1916942434va
REINERS, BOTJE Bottie Reyners verkoper Heiligeweg 1916942434va
, GERRITwijlen Gerrit Vossingaverkoper Heiligeweg 1916942434va
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwververkoper huis en het huis er achter in beklemdHeiligeweg 191729247226r
ALTENA, vroedsman Altenanaastligger ten zuidwesten [staat: zuiden] Heiligeweg 191729247226r
BOS, FILIPPUS Phillipus Bosnaastligger ten noordwesten [staat: westen] Heiligeweg 191729247226r
ROSEE, PIETER Pyter Roseekoopmanverkoper Heiligeweg 191729247226r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopmankoper door niaar huisHeiligeweg 191773258118r
PIEBES, GRIETJE Grytje Piebes geniaarde koper Heiligeweg 191773258118r
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenrad Backerbootsmangeniaarde koper Heiligeweg 191773258118r
JANS, GEERT Geert Jans , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 191773258118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Heiligeweg 191773258118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Heiligeweg 191773258118r
GERBRANDA, REIN de verkoper Rein Gerbrandabakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 191773258118r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 191773258118r
DOEDES, BAUKJE Baukjen Doedes koper huisHeiligeweg 191774258181r
EDGERS, WOPKEwijlen Wopke Edsgers koper Heiligeweg 191774258181r
JANS, GEERT Geert Jans huurder (p.j.)Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 191774258181r
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 191774258181r
TJEERDS, IEDE Iede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 191774258181r
LEIKER, ROBIJN Robijn Leykerbakkersknechtkoper huisHeiligeweg 191803266254r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases koper Heiligeweg 191803266254r
LEIKER, ROBIJN Robijn Leykerhuurder Heiligeweg 191803266254r
KLASES, KLAASKE Claaske Claases huurder Heiligeweg 191803266254r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 191803266254r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaarnaastligger ten westen Heiligeweg 191803266254r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 191803266254r
VEER, DOEDE Doede van der Veerschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 191803266254r
JOHANNES, JENTJE Jencke Johanis koper huis, loods en ledige plaatsHeiligeweg 20161222970v
DOUWES, AATJE Ath Douwes koper Heiligeweg 20161222970v
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes naastligger ten oosten Heiligeweg 20161222970v
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes naastligger ten westen Heiligeweg 20161222970v
BOTES, UILKJE Ulck Bottes verkoper Heiligeweg 20161222970v
ALLERTS, IEMEwijlen Ieme Allerts verkoper Heiligeweg 20161222970v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants naastligger ten noordoosten Heiligeweg 201620230207v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 201620230207v
JANS, RIEKELE Ryckele Jansen , c.u.verkoper Heiligeweg 201620230207v
TEEKES, IESK Yske Taeckes koper provisioneel huisHeiligeweg 201620230214v
JANS, RIEKELE Ryckle Jans bewoner Heiligeweg 201620230214v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks bewoner Heiligeweg 201623230336v
, SIETSKE Syts naastligger ten oosten [staat: westen] Heiligeweg 201623230336v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Heiligeweg 201623230336v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes verkoper q.q. Heiligeweg 201623230336v
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks verkoper Heiligeweg 201623230336v
HESSELS, WIEPKJEwijlen Wypck Hessels verkoper Heiligeweg 201623230336v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 20162523193r
, KORNELISde kamer van Cornelis Stienmannaastligger ten zuidoosten Heiligeweg 20162523193r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, Tyercke Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, ANTJE Antie Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Heiligeweg 20162523193r
ROLLEMA, WILLEM JANS Willem Jansen Rollemaverkoper q.q. Heiligeweg 20162523193r
IESKES, FOPPEde nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes verkoper Heiligeweg 20162523193r
ROLLEMA, IETJE JANSwijlen Yd Jans Rollemaverkoper Heiligeweg 20162523193r
BOTES, HESSEL Hessel Bottis naastligger ten noordoosten Heiligeweg 201626231106r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 201626231106r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis koper huis en kamerHeiligeweg 20162823250r
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper Heiligeweg 20162823250r
BOTES, HESSEL Hessel Bottis naastligger ten noordoosten Heiligeweg 20162823250r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 20162823250r
REINS, BONSE Bonte Reins verkoper Heiligeweg 20162823250r
UNIA, SIETSKE FOKKES Sytske Fockes Uniaverkoper Heiligeweg 20162823250r
KLASES, KLAAS Claes Claesses koper huisHeiligeweg 201633233112v
RIENKS, TRIJNTJE Trijntie Rencks koper Heiligeweg 201633233112v
BOTES, HESSEL Hessel Bottis naastligger ten noordoosten Heiligeweg 201633233112v
, KORNELISde kamer van Cornelis Stienmannaastligger ten oosten Heiligeweg 201633233112v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 201633233112v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Heiligeweg 201633233112v
HARKES, JANKE Jancke Harckes verkoper Heiligeweg 201633233112v
GIJSBERTS, KORNELIS Cornelis Gijsbarts koper huisHeiligeweg 20166523920r
TIJSES, SASKE Sascke Thijssen koper Heiligeweg 20166523920r
LANTING, oud burgemeester Lantingnaastligger tegenover Heiligeweg 20166523920r
SWERMS, SEERP LAMMERTSde erfgenamen van wijlen Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten oosten Heiligeweg 20166523920r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx naastligger ten westen Heiligeweg 20166523920r
LAMMERTS, GIJSBERTde crediteuren van Gijsbart Lammerts , c.u.verkoper Heiligeweg 20166523920r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.u.koper huis en tuintjeHeiligeweg 201715245232v
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 201715245232v
PIERS, HEINhet wagenhuis van de weduwe van Hein Piers naastligger ten zuiden Heiligeweg 201715245232v
HAIES, ANNEde weduwe van Anne Haies naastligger ten noorden Heiligeweg 201715245232v
JETSES, JELLE Jelle Jetses verkoper Heiligeweg 201715245232v
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes schipper (schuit-)koper door niaar huis met hofHeiligeweg 201748251228ar
REITSMA, KEIMPE HOITESburgervaandrig Keimpe Hoites Reidsmabakker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar
WIJNGAARD, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerdengeniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar
WIJNGAARDEN, FROUKJE WIEBRENS Froukjen Wybrens Wijngaerdengeniaarde koper Heiligeweg 201748251228ar
WIEBES, DOEKELE Doekle Wybes , c.u.huurder Heiligeweg 201748251228ar
HEINS, PIERhet wagenhuis van Pier Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 201748251228ar
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 201748251228ar
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 201748251228ar
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdragerkoper huis en winkelHeiligeweg 201759254239v
DIRKS, JETSKE Jetske Dirks koper Heiligeweg 201759254239v
JANS, ANTJE Antje Jans huurder keuken (p.w.)Heiligeweg 201759254239v
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 201759254239v
HEINS, GERRITwagenhuis van Gerryt Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 201759254239v
AGEMA, AGE Age Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 201759254239v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper q.q. Heiligeweg 201759254239v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgaverkoper q.q. Heiligeweg 201759254239v
EEUWES, BAUKJEde nalatenschap van wijlen Baukjen Yeves verkoper Heiligeweg 201759254239v
WIEBES, DOEKELEwijlen Doekle Wybes verkoper Heiligeweg 201759254239v
PIETERS, SANNEKE Sanneke Pieters winkeliersekoper huis en tuinHeiligeweg 20176425618v
SIEBRENS, IENTEwijlen Ynte Sybrands koper Heiligeweg 20176425618v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 20176425618v
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwernaastligger ten oosten Heiligeweg 20176425618v
HEINS, GERRIThet wagenhuis van Gerryt Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 20176425618v
AGEMA, AGE Aege Agemanaastligger ten noorden Heiligeweg 20176425618v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragerverkoper Heiligeweg 20176425618v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruerds timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinHeiligeweg 201773258116v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruerds mr. zeilmakerkoper Heiligeweg 201773258116v
AGEMA, de weduwe van Agemanaastligger ten oosten Heiligeweg 201773258116v
BROUWER, HEIN G. Hein G. Brouwernaastligger ten westen Heiligeweg 201773258116v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwerbrouwer en koopmanverkoper q.q. Heiligeweg 201773258116v
JANS, HENDRIKde geabandonneerde boedel van Hendrik Jansen Leykeverkoper Heiligeweg 201773258116v
ROBIJNS, TRIJNTJE Trijntje Robijns verkoper Heiligeweg 201773258116v
, JOHANNES Johannes Batstrablikslager (mr. -)koper huis en tuinHeiligeweg 201784261220v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Heiligeweg 201784261220v
LEIKER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Leykerdoodgraverhuurder Heiligeweg 201784261220v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Heiligeweg 201784261220v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfnaastligger ten westen Heiligeweg 201784261220v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds timmerman (mr. huis-)verkoper Heiligeweg 201784261220v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerverkoper Heiligeweg 201784261220v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasslotmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 20181026928r
DOEDES, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Doedes naastligger ten oosten Heiligeweg 20181026928r
, FRANS Frans Leemkoolnaastligger ten westen Heiligeweg 20181026928r
HENDRIKS, KLAAS Klaas Hendriks klokmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 20181026928r
, MINNE Minne Houttuinkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 20181026928r
, JOHANNESwijlen Johannes Batstrablikslager (mr. -)verkoper Heiligeweg 20181026928r
HESSELS, SIEBRENoud burgervaandrig Sibrandt Hessels koper huisHeiligeweg 21het Vergulde Paard163823450r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Heiligeweg 21163823450r
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 21163823450r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits verkoper Heiligeweg 21163823450r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21163823450r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs koper huis waar het Vergulde Paert uithangt, met het vrije eigendom van de steeg ten noordenHeiligeweg 21het Vergulde Paert1644235143v
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses koper Heiligeweg 211644235143v
PAULUS, BASTIAANde weduwe en erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 211644235143v
HANSES, TJERK Tierck Hansen naastligger ten noorden Heiligeweg 211644235143v
HESSELS, SIEBREN Sybrant Hessels steenbakkerverkoper Heiligeweg 211644235143v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Heiligeweg 211644235143v
SIEMENS, DOEKE Doecke Symons bakker (mr. -)koper 2/3 huis en timmerhuis daarachterHeiligeweg 21173124865v
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, IEDEwijlen Yde Pieters bewoner Heiligeweg 21173124865v
WOUTERS, GRIETJEhuis bewoond door Grietie Wouters naastligger ten zuiden Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, HAIE Haye Pyters naastligger ten noorden Heiligeweg 21173124865v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
HENDRIKS, TIJS Thijs Hendriks scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
IEDES, JANKE Janneke Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
JOUKES, JAKOB Jacob Joukes scheepstimmermanverkoper van 1/3 Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, IEDEwijlen Yde Pieters timmerman (huis-)erflater Heiligeweg 21173124865v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 21173124866v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Heiligeweg 21173124866v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands geniaarde koper Heiligeweg 21173124866v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , c.u.huurder Heiligeweg 21173124866v
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwververnaastligger ten oosten Heiligeweg 21173124866v
WIEBES, DOEKELE Doeckle Wybes naastligger ten westen Heiligeweg 21173124866v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosnaastligger ten noorden Heiligeweg 21173124866v
ALTENA, ARJEN ARJENSoud burgervaandrig Arjen Arjens Altenapannenbakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 21173124866v
POPTA, JAKOB Jacob Poptachirurgijn (mr. -)verkoper Heiligeweg 21173124866v
SIEMENS, DOEKE Doeke Symons bakker (mr. -)koper 1/3 huis met timmerhuisHeiligeweg 2117342493r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Heiligeweg 2117342493r
WOUTERS, GRIETJE Grytie Wouters naastligger ten zuiden Heiligeweg 2117342493r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 2117342493r
OEPKES, SIEBE Sybe Oepkes zeevarend persoonverkoper Heiligeweg 2117342493r
IEDES, ANTJEwijlen Antie Yedes verkoper Heiligeweg 2117342493r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper huis met plaats en loodskeHeiligeweg 21175625433v
, ROBERT Robertius Susman , c.u.huurder Heiligeweg 21175625433v
TJEPKES, RINSE Rinse Tjepkes naastligger ten zuiden Heiligeweg 21175625433v
HAIES, ANTJE Antje Hayes naastligger ten noorden Heiligeweg 21175625433v
SIEMENS, DOEKEde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Doeke Symons verkoper Heiligeweg 21175625433v
KLASES, ANTJE Antje Claases verkoper Heiligeweg 21175625433v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandakoper huisHeiligeweg 211765256132v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes Veerdijkkoper Heiligeweg 211765256132v
, B. B. Cohen, c.s.huurder Heiligeweg 211765256132v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds* huurder achterkamer Heiligeweg 211765256132v
BLOEMBERG, LIEKELE Lykle Blombergnaastligger ten oosten Heiligeweg 211765256132v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen Heiligeweg 211765256132v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper Heiligeweg 211765256132v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopmankoper huisHeiligeweg 211770257148v
SJOERDS, TJEPKJE Tjepkje Sjoerds koper Heiligeweg 211770257148v
, B. B. Cohen, c.s.koopmanhuurder Heiligeweg 211770257148v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds huurder achterkamer Heiligeweg 211770257148v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten oosten [staat: westen] Heiligeweg 211770257148v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen [staat: oosten] Heiligeweg 211770257148v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandaverkoper Heiligeweg 211770257148v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijkverkoper Heiligeweg 211770257148v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 211780259248r
, BENJAMIN Benjamin Cohenhuurder beneden (p.j.)Heiligeweg 211780259248r
, WILLEM Willem Weszelinghuurder boven (p.w.)Heiligeweg 211780259248r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds huurder achterkamer als kaaspakhuis Heiligeweg 211780259248r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten zuiden Heiligeweg 211780259248r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten noorden Heiligeweg 211780259248r
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 211780259248r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 211780259248r
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Heiligeweg 211780259248r
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Heiligeweg 211780259248r
LIEUWES, IEPE Epe Lieues koper huisHeiligeweg 221615229267v
GERBENS, BAUKJE Bauck Gherbens koper Heiligeweg 221615229267v
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Heiligeweg 221615229267v
JOHANNES, JENTJE Jentie Johannes naastligger ten westen Heiligeweg 221615229267v
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes verkoper Heiligeweg 221615229267v
ANNES, Tysck Annes verkoper Heiligeweg 221615229267v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrandts aanhandelaar huis met ledige plaatsHeiligeweg 22161623040r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis aanhandelaar Heiligeweg 22161623040r
KLASES, REINER Reyner Claessen naastligger ten oosten Heiligeweg 22161623040r
JOHANNES, IEMKE Jemke Johannes naastligger ten westen Heiligeweg 22161623040r
LIEUWES, IEPE Eepe Lieuwes verwandelaar Heiligeweg 22161623040r
GERBENS, BAUKJE Bauck Gerbrens verwandelaar Heiligeweg 22161623040r
TEEKES, IESK Yske Taeckes koper huisHeiligeweg 221621230260v
TJERKS, Abtie Tyercks koper Heiligeweg 221621230260v
KLASES, REINER Reiner Claesen naastligger ten oosten Heiligeweg 221621230260v
TEEKES, IESKde proclamanten Yske Taeckes , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 221621230260v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants verkoper Heiligeweg 221621230260v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Heiligeweg 221621230260v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes koper huis met plaatsHeiligeweg 221623230344v
HETTES, TRIJNTJE Trijn Hettes koper Heiligeweg 221623230344v
KLASES, REINER Reiner Claesen naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221623230344v
TEEKES, de verkoper Yscke Taeckes , c.u.naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 221623230344v
TEEKES, Yscke Taeckes verkoper Heiligeweg 221623230344v
TJERKS, ANTJE Antie Tyercks verkoper Heiligeweg 221623230344v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis en plaatsjeHeiligeweg 221631232176v
SJUKS, WELMOED Welmoed Siucks koper Heiligeweg 221631232176v
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221631232176v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 221631232176v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Heiligeweg 221631232176v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Heiligeweg 221631232176v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes kleermakerkoper huis, loods en achterplaatsHeiligeweg 2216362345v
JELLES, ANTJE Antie Jelles koper Heiligeweg 2216362345v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger Heiligeweg 2216362345v
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Claeses naastligger ten noordoosten Heiligeweg 2216362345v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 2216362345v
DOEKES, OTTE Otto Doeckes verkoper Heiligeweg 2216362345v
SJUKS, WELMOED Welmoed Siuckes verkoper Heiligeweg 2216362345v
FOEKES, JILT Jilt Foeckes , c.u.koper huis, loods en achterplaatsHeiligeweg 22164223514v
KLASES, SJOERD Sioerd Claessen , c.u.huurder Heiligeweg 22164223514v
ALBERTS, JAN Jan Albarts naastligger Heiligeweg 22164223514v
, PIETER Piter Cargmannaastligger ten noordoosten Heiligeweg 22164223514v
GIJSBERTS, LAMMERT Lambart Gijsbarts kuipernaastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22164223514v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes , c.u.verkoper Heiligeweg 22164223514v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts kuiper (mr. -)koper huis, loods en plaatsjeHeiligeweg 221657237127v
GIJSBERTS, LAMMERTde weduwe van Lammert Gijsberts naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 221657237127v
GIJSBERTS, LAMMERTde weduwe van Lammert Gijsberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 221657237127v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 221657237127v
, IEMKJE Imck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221657237127v
REINERS, PIETERwijlen Pytter Reyners naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221657237127v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts verkoper Heiligeweg 221657237127v
FOEKES, JILTwijlen Jilt Foeckes verkoper Heiligeweg 221657237127v
JENTJES, PIER Pier Janties , c.u.brouwerkoper huisHeiligeweg 22166123894r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans stuurmannaastligger ten oosten Heiligeweg 22166123894r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx smidnaastligger ten westen Heiligeweg 22166123894r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.verkoper Heiligeweg 22166123894r
SJOERDS, JAN Jan Sioerds , c.u.scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 221669239198r
ALBERTS, JANhet huis van wijlen Jan Alberts naastligger Heiligeweg 221669239198r
, IEMKJE Impck naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221669239198r
REINERS, PIETERwijlen Pytter Reiners naastligger ten noordoosten Heiligeweg 221669239198r
GIJSBERTS, KORNELIS Cornelis Ghijsberts naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 221669239198r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsverkoper Heiligeweg 221669239198r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarmanglasmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 221683241264v
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts naastligger ten oosten Heiligeweg 221683241264v
JETSES, OTTE Otto Jetses naastligger ten westen Heiligeweg 221683241264v
TIJSES, SASKE Saske Thijssen verkoper Heiligeweg 221683241264v
FRANSES, WIEBREN Wybren Fransen blekerverkoper Heiligeweg 221683241264v
HAIES, ANNE Anne Hayes koper huisHeiligeweg 22170724533r
HERES, AAFKE Aeffke Heres koper Heiligeweg 22170724533r
JETSES, JELLE Jelle Jetses timmermannaastligger ten oosten Heiligeweg 22170724533r
JETSES, JELLE Jelle Jetses naastligger ten zuiden Heiligeweg 22170724533r
JURJENS, JAN Jan Jurjens wevernaastligger ten noorden Heiligeweg 22170724533r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx timmerman (mr. huis-)verkoper Heiligeweg 22170724533r
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper Heiligeweg 22170724533r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper kamerHeiligeweg 221717245297r
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper Heiligeweg 221717245297r
JELLES, JOCHEM Jochem Jelles naastligger ten oosten Heiligeweg 221717245297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 221717245297r
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten zuiden Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten westen Heiligeweg 221717245297r
HAIES, ANNEwijlen Anne Haies naastligger ten westen Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres naastligger ten noorden Heiligeweg 221717245297r
HAIES, ANNEwijlen Anne Haies naastligger ten noorden Heiligeweg 221717245297r
HERES, AALTJE Aeltie Heeres verkoper Heiligeweg 221717245297r
HAIES, ANNEwijlen Anne Haies verkoper Heiligeweg 221717245297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper huisHeiligeweg 221723246159v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper Heiligeweg 221723246159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 221723246159v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten oosten Heiligeweg 221723246159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 221723246159v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten zuiden Heiligeweg 221723246159v
JURJENS, JAN Jan Jurjens wevernaastligger ten noorden Heiligeweg 221723246159v
HERES, AAFKE Aefke Heeres verkoper Heiligeweg 221723246159v
HAIES, ANNEwijlen Anne Hayes verkoper Heiligeweg 221723246159v
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 221748251229v
ALBERTS, DIENA Dina Alberts koper Heiligeweg 221748251229v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Oliviernaastligger ten oosten Heiligeweg 221748251229v
, KEIMPE[geniaarde koper] Keympe Reydsma, c.u.naastligger ten zuiden Heiligeweg 221748251229v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 221748251229v
LEISTRA, ARJEN BOTES Arjen Bottes Leystrabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 221748251229v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemasteenhouwer en doodgraver (mr. -)koper huisHeiligeweg 22175225330v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles koper Heiligeweg 22175225330v
OLIVIER, JAN vroedsman Jan Oliviernaastligger ten oosten Heiligeweg 22175225330v
REITSMA, KEIMPE HOITES[geniaarde koper] Keimpe Hoytes Reidsmanaastligger ten zuiden Heiligeweg 22175225330v
HILLES, HOUKE Hauk Hilles naastligger ten noorden Heiligeweg 22175225330v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts scheepstimmermanverkoper Heiligeweg 22175225330v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Rooverkoper Heiligeweg 22175225330v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 22177725951r
JOCHEMS, SAKE Sake Joghems , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 22177725951r
FEDDES, FOLKJE Folkje Feddes naastligger ten oosten Heiligeweg 22177725951r
RUURDS, JILLERT Jildren Ruurds naastligger ten zuiden Heiligeweg 22177725951r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds naastligger ten zuiden Heiligeweg 22177725951r
JAKOBS, HIBBEde weduwe van Hibbe Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 22177725951r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 22177725951r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 22177725951r
DOMBERGEN, Leunis Domberghkoper huisHeiligeweg 231624230388v
JAKOBS, TETJE Tettye Jacobs koper Heiligeweg 231624230388v
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 231624230388v
HERES, AGE Agge Heeris naastligger ten zuiden Heiligeweg 231624230388v
FOLKERTS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Folckerts naastligger ten noorden Heiligeweg 231624230388v
HANSES, HANS Hans Hansen Poffverkoper Heiligeweg 231624230388v
FOEKES, SIETSKE Sytske Foeckes verkoper Heiligeweg 231624230388v
JANS, HANS Hans Jansen , c.u.bombazijnwerkerkoper huis, loods en plaatsHeiligeweg 23164923691v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 23164923691v
FOLKERTS, GEERTJE Geertie Folckerts naastligger ten noorden Heiligeweg 23164923691v
, wijlen Brenckmannaastligger ten noorden Heiligeweg 23164923691v
HERES, SAPE Sape Heeres , c.u.verkoper Heiligeweg 23164923691v
PIETERS, HAIE Haje Pieters koper huisHeiligeweg 231717245285v
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 231717245285v
NAUTA, SIERK de erfgenamen van wijlen burgemeester Sierk Nautanaastligger ten westen Heiligeweg 231717245285v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 231717245285v
HOITES, HOITE Hoite Hoites , c.s.bakker (mr. koek-)verkoper Heiligeweg 231717245285v
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs verkoper Heiligeweg 231717245285v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Heiligeweg 231717245285v
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes erflater Heiligeweg 231717245285v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKSwijlen Trijntie Dirk IJsenbeekerflater Heiligeweg 231717245285v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Haerings wolkammer (mr. -)koper huisHeiligeweg 23176825774v
JAKOBS, ROMKJE Romkjen Jacobs koper Heiligeweg 23176825774v
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses huurder (p.j.)Heiligeweg 23176825774v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk, c.m.naastligger ten zuiden Heiligeweg 23176825774v
LAQUART, SIERK Sierk Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 23176825774v
LAQUART, PIETER Pieter Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 23176825774v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk, c.m.naastligger ten noorden Heiligeweg 23176825774v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijkverkoper Heiligeweg 23176825774v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandabakker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 23176825774v
HERES, AGE Age Heeres assistentkoper huisHeiligeweg 231791263307r
JELTES, ANTJE Antje Jeltes koper Heiligeweg 231791263307r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen Heere Wybrens naastligger ten zuiden Heiligeweg 231791263307r
DIJK, ROELOF wijlen Roelof van Dijkbakker (mr. -)erflater Heiligeweg 231791263307r
WIARDA, SIEMEN wijlen Simon Wiardaboekverkopererflater Heiligeweg 231791263307r
HARINGS, KORNELISde boedel en nalatenschap van wijlen Cornelis Harings wolkammer (mr. -)verkoper Heiligeweg 231791263307r
WATSES, ARJEN Arjen Watses , c.u.koper huis met plaats en loods met een vrije uitgang ten noorden en ook nog een kamer erachter ofwel ten zuiden in de PeterseliestraatHeiligeweg 241664238224r
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes voormalig eigenaar van het huis en plaats Heiligeweg 241664238224r
IDSES, SIEBE Sibe Idses huurder van de kamer Heiligeweg 241664238224r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes verkoper Heiligeweg 241664238224r
SJOERDS, FRANS Frans Sioerdts smid (mr. -)koper huisHeiligeweg 241683241265r
OTTES, SJOERDJE Sioerdtie Ottes koper Heiligeweg 241683241265r
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts scheepstimmermannaastligger ten zuiden Heiligeweg 241683241265r
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts timmermannaastligger ten noorden Heiligeweg 241683241265r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 241683241265r
ARJENS, BERBER Berber Arjens verkoper Heiligeweg 241683241265r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes smid (mr. ijzer-)koper huisHeiligeweg 241706244340r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases koper Heiligeweg 241706244340r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten zuiden Heiligeweg 241706244340r
ALBERTS, JAKOBoud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 241706244340r
JACOBIDES, oud burgemeester Arelius Jacobidesreversaalhouder Heiligeweg 241706244340r
SJOERDS, FRANSde kinderen van wijlen Frans Sjoerds verkoper Heiligeweg 241706244340r
OTTES, SJOERDJEwijlen Sjoerdtie Ottes verkoper Heiligeweg 241706244340r
JURJENS, JANvrijgezel Jan Jurjens weverkoper huisHeiligeweg 2417072458v
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten zuiden Heiligeweg 2417072458v
ALBERTS, JAKOBoud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 2417072458v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Heiligeweg 2417072458v
DOUWES, PIETERwijlen Pytter Douwes verkoper Heiligeweg 2417072458v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems turfdragerkoper huis en tuintjeHeiligeweg 2417432519v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexkoper Heiligeweg 2417432519v
JAKOBS, BOTEde erfgenamen van wijlen Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 2417432519v
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings , c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 2417432519v
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 2417432519v
JANS, JURJEN Jurjen Jansen turfdragerverkoper van 1/3 Heiligeweg 2417432519v
JANS, TIETE Tyte Jansen wever (bont-)verkoper van 1/3 Heiligeweg 2417432519v
JANS, BEREND Berent Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Heiligeweg 2417432519v
JURJENS, JANwijlen Jan Jurjens wever (mr. bont-)erflater Heiligeweg 2417432519v
HESSELS, FRANS Frans Hessels schipper op Bolswardkoper huisHeiligeweg 241752252195r
HILLES, ANTJE Antje Hilles koper Heiligeweg 241752252195r
HUISMAN, WILLEM Willem Huismannaastligger ten oosten Heiligeweg 241752252195r
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts naastligger ten westen Heiligeweg 241752252195r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Heiligeweg 241752252195r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Heiligeweg 241752252195r
HOGERHUIS, JOHANNES Johannes Hogerhuiskoper huisHeiligeweg 241780259233v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doedtje Jacobs Houtkoperkoper Heiligeweg 241780259233v
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts naastligger ten oosten Heiligeweg 241780259233v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 241780259233v
FRANSES, WIETSKE Wytske Fransen verkoper Heiligeweg 241780259233v
JAKOBS, HIBBEwijlen Hibbe Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 241780259233v
BLOEMSMA, JAN Jan H. Bloemsmasmid (mr. grof-)koper huisHeiligeweg 241805267180r
ROELOFS, ARJEN Arjen Roelofs huurder Heiligeweg 241805267180r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 241805267180r
ESTA, FRANS Frans van Estanaastligger ten westen Heiligeweg 241805267180r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 241805267180r
KRONENBURG, AGNIETJE Agnietje Kronenburgkoper huisHeiligeweg 24181026951r
MEULEN, TJEBBE wijlen Tjebbe van der Meulenkoper Heiligeweg 24181026951r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders naastligger ten oosten Heiligeweg 24181026951r
DOEDES, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 24181026951r
WILLEMS, JELTJE Jeltje Willems verkoper Heiligeweg 24181026951r
BLOEMSMA, JAN HENDRIKSwijlen Jan Hendriks Bloemsmaverkoper Heiligeweg 24181026951r
BLOEMSMA, WILLEM JANS Willem Jans Bloemsma, kindverkoper Heiligeweg 24181026951r
BLOEMSMA, GERRIT JANS Gerrit Jans Bloemsma, kindverkoper Heiligeweg 24181026951r
RUURDS, RIENK Rienk Ruierds koper 1/3 huis met loods en plaats, put en bakHeiligeweg 25166623962v
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25166623962v
VOSMA, WILLEM Willem Vosmanaastligger ten westen Heiligeweg 25166623962v
, FOPPEde weduwe van Foppe Guiliaums naastligger ten noorden Heiligeweg 25166623962v
LUITJENS, ABE Abbe Luitjens verkoper Heiligeweg 25166623962v
BEEKMAN, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Beekmanverkoper Heiligeweg 25166623962v
RUURDS, RIENK Rienk Ruirdts koper 2/3 huisHeiligeweg 25166623913ra
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25166623913ra
, FOPPEde weduwe van Foppe Guiliaums naastligger ten noorden Heiligeweg 25166623913ra
SIEMENS, JAN Jan Symens lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 25166623913ra
BEEKMAN, HARMEN de onmondige kinderen van Harmen Beekmanverkoper Heiligeweg 25166623913ra
FOLKERTS, GEERTJE Geertje Folkerts verkoper Heiligeweg 25166623913ra
SIEMENS, JANoud burgemeester Jan Symons Bylaenlakenkoperkoper q.q. 1/4 huisHeiligeweg 25168524289r
JAKOBS, BEITSKEde kinderen van wijlen Beytske Jacobs koper Heiligeweg 25168524289r
RUURDS, JOCHEMwijlen Jochum Ruyrdts kleermaker (mr. -)koper Heiligeweg 25168524289r
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs koper Heiligeweg 25168524289r
VOS, RINTJE wijlen Rintie de Voskoper Heiligeweg 25168524289r
RUURDS, RIENKwijlen Rienck Ruyrdts erflater Heiligeweg 25168524289r
JANS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25168524289r
VOSMA, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Vosmanaastligger ten westen Heiligeweg 25168524289r
, FOPPEde weduwe van Foppe Guliaans naastligger ten noorden Heiligeweg 25168524289r
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 25168524289r
ANDRIES, ARJEN Arjen Andries chirurgijnverkoper Heiligeweg 25168524289r
RUURDS, RIENKwijlen Rienck Ruyrdts koordwerkererflater Heiligeweg 25168524289r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper 1/4 huis en loodsHeiligeweg 25169324371r
JANS, SIEBREN Sybren Jansen , c.u.huurder Heiligeweg 25169324371r
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck IJsenbeecknaastligger ten zuiden Heiligeweg 25169324371r
VOSMA, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Vosmanaastligger ten westen Heiligeweg 25169324371r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 25169324371r
WIT, KORNELIS JANS Cornelis Jansen de Witgortmaker [staat: gorter]verkoper Heiligeweg 25169324371r
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u.koper 1/4 en 1/8 huisHeiligeweg 251717245287r
AUKES, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Auckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 251717245287r
LAQUART, de vroedsman Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251717245287r
AUKES, JOOST Joost Auckes naastligger ten noorden Heiligeweg 251717245287r
WIEBRENS, TJALLING Tialling Wybrens verkoper Heiligeweg 251717245287r
BARTELDS, HIELKJEwijlen Hyke Bartels erflater Heiligeweg 251717245287r
JOCHEMS, RUURDwijlen Ruird Jochems erflater Heiligeweg 251717245287r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u.koper 1/4 en 1/8 huisHeiligeweg 2517182461v
PIETERS, HAIE Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 2517182461v
LAQUART, vroedsman Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 2517182461v
AUKES, JOOST Joost Aukes naastligger ten noorden Heiligeweg 2517182461v
POPTA, JOOST Joost Poptaverkoper Heiligeweg 2517182461v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps verkoper Heiligeweg 2517182461v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker (mr. -)koper 5/16 huisHeiligeweg 251723246181r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerrits koper Heiligeweg 251723246181r
DIRKS, JAKOBde koper Jacob Dirks , c.u.knoopmaker (mr. -)eigenaar van 6/16 Heiligeweg 251723246181r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen gortmakereigenaar van 5/16 Heiligeweg 251723246181r
PIETERS, HAIE Haye Pyters naastligger ten zuiden Heiligeweg 251723246181r
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Bumanaastligger ten noorden Heiligeweg 251723246181r
GRACHT, TRIJNTJE Trijntie van der Gragtverkoper Heiligeweg 251723246181r
FRANSES, JANwijlen Jan Fransen verkoper Heiligeweg 251723246181r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Kosterkoper 5/16 huisHeiligeweg 251732248100r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts koper Heiligeweg 251732248100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u.eigenaar van 11/16 Heiligeweg 251732248100r
PIETERS, HAIE Haye Pyters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251732248100r
BUMA, GERLOF JANS Gerlof Jansen Bumanaastligger ten noorden Heiligeweg 251732248100r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251732248100r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tieerds sleefmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 251733248239r
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwververnaastligger ten zuiden Heiligeweg 251733248239r
JANS, GERLOF Gerloff Jansen naastligger ten noorden Heiligeweg 251733248239r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx verkoper Heiligeweg 251733248239r
GERRITS, Gooitie Gerrits verkoper Heiligeweg 251733248239r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakkersknechtkoper huis en bakkerijHeiligeweg 251773258122v
NANNES, JETSE Jetze Nannes koper Heiligeweg 251773258122v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpbakker (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 251773258122v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten zuiden Heiligeweg 251773258122v
LAQUART, SIERK Sierk Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251773258122v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybren Feikes Kamsmanaastligger ten noorden Heiligeweg 251773258122v
, REIN Rein Gerbrandebakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251773258122v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huis en bakkerijHeiligeweg 251783261111v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammernaastligger ten zuiden Heiligeweg 251783261111v
LAQUART, Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251783261111v
KAMSMA, vroedsman Camsmanaastligger ten noorden Heiligeweg 251783261111v
RODENHUIS, IEPE JETSES Ype Jetzes Rodenhuisbakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 251783261111v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltemaverkoper Heiligeweg 251783261111v
, TJEERD Tjeerd R. Cabbeljauwboekbinderkoper huis en bakkerijHeiligeweg 251803266205r
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes koper Heiligeweg 251803266205r
, JANde weduwe van Jan Sweitzerhuurder (p.j.)Heiligeweg 251803266205r
HERES, AGE Age Heeres naastligger ten zuiden Heiligeweg 251803266205r
LAQUART, de heeren Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251803266205r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Heiligeweg 251803266205r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 251803266205r
HEIDE, HENDRIK Hendrik ter Heidekoopmankoper huisHeiligeweg 251803266293r
HEIDE, GERRIT wijlen Gerryt ter Heideerflater Heiligeweg 251803266293r
, JAKOB Jacob Levykoopman (joods -)huurder (p.j.)Heiligeweg 251803266293r
HERES, AGE Age Heeres naastligger ten zuiden Heiligeweg 251803266293r
, S. S. Lacquartnaastligger ten westen Heiligeweg 251803266293r
, P.wijlen P. Lacquarterflater Heiligeweg 251803266293r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Heiligeweg 251803266293r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabbeljaauwboekbinderverkoper Heiligeweg 251803266293r
FOKKES, SIETSKE Zydske Fokkes verkoper Heiligeweg 251803266293r
FOKKES, TRIJNTJE Trijn Fockes koper kamerHeiligeweg 26een_achter1621230266v
ENGELSMAN, JAN wijlen Jan Engelsmankoper Heiligeweg 26een_achter1621230266v
, DIRK Dirck molenaar [staat: muller]grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 26een_achter1621230266v
JANS, HEREburgemeester Here Jansen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 26een_achter1621230266v
KLASES, HIDDEde ruigscherne van Hidde Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 26een_achter1621230266v
, DIRK Dirck molenaar [staat: muller]naastligger ten oosten Heiligeweg 26een_achter1621230266v
, HEREde brouwerij van Here brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 26een_achter1621230266v
TJEERDS, LIJSBET Lijsbeth Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 26een_achter1621230266v
TJEERDS, LIJSBET Lijsbeth Tiaerdts naastligger ten noorden Heiligeweg 26een_achter1621230266v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Heiligeweg 26een_achter1621230266v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertien Isbrants verkoper Heiligeweg 26een_achter1621230266v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper huisHeiligeweg 26162823242v
MELLES, MEINOU Meinu Melles koper Heiligeweg 26162823242v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Heiligeweg 26162823242v
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reiner Claesen naastligger ten westen Heiligeweg 26162823242v
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes verkoper Heiligeweg 26162823242v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Takes verkoper Heiligeweg 26162823242v
, HENDRIK Hendrick Niemankoper huisHeiligeweg 26162923289v
MELLES, JANKE Jantien Melles koper Heiligeweg 26162923289v
LASES, HAIEde erfgenamen van wijlen Haye Laes naastligger ten oosten Heiligeweg 26162923289v
KLASES, REINERde erfgenamen van wijlen Reyner Claes naastligger ten westen Heiligeweg 26162923289v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , zwager van de kopersmetselaarverkoper Heiligeweg 26162923289v
MELLES, MEINOU Meynu Melles , zuster van de kopersverkoper Heiligeweg 26162923289v
, HENDRIK Hendrick Niemandtbierdragerkoper kamerHeiligeweg 26achter163223360v
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen Bastiaan Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 26achter163223360v
, HENDRIK Hendrick Niemandtnaastligger ten westen* Heiligeweg 26achter163223360v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten noorden Heiligeweg 26achter163223360v
DOUWES, LUITJEN Luytie Douues , c.u.verkoper Heiligeweg 26achter163223360v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts , c.u.koper huisHeiligeweg 26164923667r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes* naastligger ten zuiden Heiligeweg 26164923667r
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reyners naastligger ten zuiden Heiligeweg 26164923667r
SIEMENS, GERRIT Gerrit Symens* koordemakernaastligger ten noorden Heiligeweg 26164923667r
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrick Nijmanverkoper Heiligeweg 26164923667r
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerkoper huisHeiligeweg 261652236191v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 261652236191v
REINERS, PIETERwijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Heiligeweg 261652236191v
SIEMENS, GERRIT Gerrit Symens koordwerkernaastligger ten noorden Heiligeweg 261652236191v
RUURDS, EVERT Evert Rioerdts , c.u.verkoper Heiligeweg 261652236191v
THOMAS, RINTJE Rintie Tomas koper vooreind van een huis, strekkende van voren tot achteren aan de dwarskamer toeHeiligeweg 261653236223v
HAKES, IEMKJE Ymck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 261653236223v
REINERS, PIETERwijlen burgemeester Pyter Reyners naastligger ten zuiden Heiligeweg 261653236223v
SIEMENS, GERRIT Gerrit Symens koordwerkernaastligger ten noorden Heiligeweg 261653236223v
WATSES, ARJEN Arian Watses , c.u.bakkerverkoper Heiligeweg 261653236223v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerds scheepstimmermankoper huisHeiligeweg 2616592381v
BASTIAANS, AGNIETJE Agnietie Bastiaens koper Heiligeweg 2616592381v
TJEERDS, HIELKEde weduwe van Hylcke Tieerdts huurder Heiligeweg 2616592381v
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens koordewerkernaastligger ten oosten Heiligeweg 2616592381v
HAKES, IEMKJE Impck Hackes* naastligger ten westen Heiligeweg 2616592381v
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reyners* naastligger ten westen Heiligeweg 2616592381v
RINTJES, JETSKE Jetske Rinties verkoper Heiligeweg 2616592381v
TEEKES, JANwijlen Jan Taeckes verkoper Heiligeweg 2616592381v
, BEREND Barent Baerentsen wever (bont-)koper huisHeiligeweg 26172124693v
, DIRK Dirk van Zeist, c.u.bewoner Heiligeweg 26172124693v
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten zuiden Heiligeweg 26172124693v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Heiligeweg 26172124693v
FOPMA, TJALLING ARJENSburgemeester Tjalle Arjens Fopmaverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
LAQUART, ALLERT burgemeester Allardus Laquartverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
TALMA, WIETSE PIEBESburgerhopman Wytse Piebes Talmaverkoper q.q. Heiligeweg 26172124693v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTSde hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winaldaverkoper Heiligeweg 26172124693v
BERENDS, BEREND Barend Barends wever (bont-)koper kamerHeiligeweg 26achter1721246115r
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten zuiden Heiligeweg 26achter1721246115r
BERENDS, BEREND Barend Barends naastligger ten westen Heiligeweg 26achter1721246115r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx* bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 26achter1721246115r
HENDRIKS, TEUNISvrijgezel Theunis Hendrix Weslingwever (bont-)koper huis en kamerHeiligeweg 261729247248v
SIEBES, OBBE Obe Sybes kompasmaker (mr. -)verpachter grond Heiligeweg 261729247248v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberblauwverver (mr. -)verpachter grond weefwinkel Heiligeweg 261729247248v
JURJENS, JAN Jan Jurgens naastligger ten zuiden Heiligeweg 261729247248v
LUCAS, FREERK Freerk Lucas naastligger ten noorden Heiligeweg 261729247248v
BERENDS, BEREND Barent Baernts wever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 261729247248v
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 261729247248v
KLASES, WILLEM Willem Clasen wever (mr. -)koper huisHeiligeweg 261741250159v
KLASES, ANTJE Antje Clasen koper Heiligeweg 261741250159v
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten westen Heiligeweg 261741250159v
, TEUNIS Teunis Weslingsbontrederverkoper Heiligeweg 261741250159v
GROL, JOHANNES GERRITS Johannes Gerrits van Grolwever (mr. bont-)koper huisHeiligeweg 261774258153r
HUISMAN, WILLEM KLASES Willem Clazen Huismanverkoper Heiligeweg 261774258153r
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkoper Heiligeweg 261774258153r
, AREND Arent Teutlingkoper huisHeiligeweg 261780259286v
GERRITS, NANKE Nancke Gerryts koper Heiligeweg 261780259286v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 261780259286v
GROL, JOHANNES GERRITS Johannes Gerryts van Grolwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 261780259286v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks Gruiskuiper (mr. -)koper huisHeiligeweg 261785261264v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes koper Heiligeweg 261784261264v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 261784261264v
, AREND Arend Teutlingwever (mr. bont-)verkoper Heiligeweg 261785261264v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-)koper huisHeiligeweg 261791263319r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 261791263319r
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Hogerhuisnaastligger ten zuiden Heiligeweg 261791263319r
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Hogerhuisnaastligger ten noorden Heiligeweg 261791263319r
, HENDRIK Hendrik Gruiseerdere eigenaar Heiligeweg 261791263319r
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes eerdere eigenaar Heiligeweg 261791263319r
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r
ARJENS, TIETJE Tietje Arjens verkoper Heiligeweg 261791263319r
LAAN, SIKKE Sicco van der Laan, c.m.verkoper Heiligeweg 261791263319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r
JOHANNES, DOEDE Doede Johannes verkoper Heiligeweg 261791263319r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes wolkammer (mr. -)verkoper Heiligeweg 261791263319r
FRANSES, ANTJEwijlen Antje Franzen erflater Heiligeweg 261791263319r
DOEDES, ANDRIESwijlen Andries Doedes erflater Heiligeweg 261791263319r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaarkoper huisHeiligeweg 261799265196r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders metselaareerdere huurder (p.j.)Heiligeweg 261799265196r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Heiligeweg 261799265196r
, HARMEN Harmen Nolmankoper huisHeiligeweg 261811269143r
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 261811269143r
STOK, JURJEN Jurjen van der Stoknaastligger ten oosten Heiligeweg 261811269143r
MEULEN, TJEBBE de weduwe van Tjebbe van der Meulennaastligger ten westen Heiligeweg 261811269143r
, FRANS Frans Leemkoolkoopmanverkoper Heiligeweg 261811269143r
HEIDE, GERRIT Gerrit ter Heydekoopmanverkoper Heiligeweg 261811269143r
, Tidts Tidtsen koper huis met plaats en achterkeukentjeHeiligeweg 27zuid1598228132r
SAKES, LUTSKE Luts Saackes koper Heiligeweg 27zuid1598228132r
LASES, HAIE Haye Laes naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1598228132r
TEUNIS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Thonys naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1598228132r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Heiligeweg 27zuid1598228132r
HENDRIKS, GRIETJE Gryetien Hendricx verkoper Heiligeweg 27zuid1598228132r
TEUNIS, FOLKERTde erfgenamen van Folckert Toenis naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1623230343v
LOURENS, EGBERT Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1623230343v
LOURENS, EGBERT Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1623230343v
HESSELS, SIEBREN Sibrant Hessels koper huis met plaats daarachterHeiligeweg 27zuid1624230388r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Heiligeweg 27zuid1624230388r
TEUNIS, FOLKERT Folckert Toenis naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1624230388r
LOURENS, EGBERTde erfgenamen van Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1624230388r
LOURENS, EGBERTde erfgenamen van Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1624230388r
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper Heiligeweg 27zuid1624230388r
WIEBES, FREERK Freeck Wybes koper huis met plaats erachterHeiligeweg 27zuid163223372ar
JANS, FROUKJE Frouck Jans koper Heiligeweg 27zuid163223372ar
TEUNIS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Toenis naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid163223372ar
LOURENS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid163223372ar
LOURENS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid163223372ar
HESSELS, SIEBREN Sybren Hessels verkoper Heiligeweg 27zuid163223372ar
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs verkoper Heiligeweg 27zuid163223372ar
, FREERK Freerck stoeldraaiernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27midden163323383v
PIETERS, HANS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden163323383v
WILLEMS, HENDRIK Hendrik Willems naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid163323383v
PIETERS, HANS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid163323383v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper provisioneel huisHeiligeweg 27noord167624031va
FRANSES, PIETJE Pietie Fransen huurder Heiligeweg 27noord167624031va
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricks gortmakerhuurder Heiligeweg 27noord167624031va
HIDDES, JAKOBals bewoner Jacob Hiddes metselaarnaastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord167624031va
VOSMA, WILLEM HENDRIKShet huis van Willem Hendrix Vosmanaastligger ten westen Heiligeweg 27noord167624031va
JANS, SIEMENhet huis van Symen Jansen koperslagernaastligger ten noorden Heiligeweg 27noord167624031va
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncqverkoper van 1/4 Heiligeweg 27noord167624031va
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqapothekererflater Heiligeweg 27noord167624031va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27noord167624031va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord167624031va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegietermedicinae doctorerflater Heiligeweg 27noord167624031va
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27noord167624031va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 27noord167624031va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Heiligeweg 27noord167624031va
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27noord167624031va
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarkoper provisioneel huisHeiligeweg 27midden167624033ra
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes , c.u.metselaarhuurder Heiligeweg 27midden167624033ra
JANS, FREERKhet huis van Freerck Jansen stoeldraaier (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 27midden167624033ra
HENDRIKS, DOEDEde onlangs gekochte woning door Doede Hendrix naastligger ten westen Heiligeweg 27midden167624033ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmanaastligger ten westen Heiligeweg 27midden167624033ra
FRANSES, PIETJEals bewoner Pietie Fransen naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden167624033ra
BONKE, JANKE KORNELIS Jancke Cornelis Boncqverkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqerflater Heiligeweg 27midden167624033ra
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27midden167624033ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieterverkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden167624033ra
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegietermedicinae doctorerflater Heiligeweg 27midden167624033ra
HANSES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27midden167624033ra
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoperverkoper q.q. Heiligeweg 27midden167624033ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Heiligeweg 27midden167624033ra
KLASES, MARTEN Martien Claeses verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
JANS, HANS Hans Jansen verkoper van 1/4 Heiligeweg 27midden167624033ra
JANS, ANTJE Antie Jans , jongedochterkoper huisHeiligeweg 27zuid167924131v
RUURDS, TJERK Tjerck Ruyrds naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid167924131v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid167924131v
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid167924131v
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid167924131v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessens Ensschipper Admiraliteitsjacht in Frieslandkoper huis en klein tuintjeHeiligeweg 27midden168024161v
JANS, SIETSKE Sytske Jans* koper Heiligeweg 27midden168024161v
JANS, FREERK Freerck Jansen stoeldraaiernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27midden168024161v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix , c.s.naastligger ten westen Heiligeweg 27midden168024161v
TJEPKES, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Tjepckes naastligger ten noorden Heiligeweg 27midden168024161v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarverkoper Heiligeweg 27midden168024161v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessen Enskoper huisHeiligeweg 27noord1692242378v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessen Ensnaastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord1692242378v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 27noord1692242378v
JANS, SIEMEN Simen Jansen koperslagernaastligger ten noorden Heiligeweg 27noord1692242378v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratamaverkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
GRATEMA, GEERTJE SEERPS Geertie Seerps Gratamaverkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
MEILES, JAKOB Jacob Meiles verkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratamaverkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen verkoper Heiligeweg 27noord1692242378v
AUKES, JOOST Joost Aukes metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 27zuid1701244132v
ALBERTS, MINKE Meinke Alberts koper Heiligeweg 27zuid1701244132v
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1701244132v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1701244132v
KLASES, FOPPE Foppe Clasen schippernaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1701244132v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks verkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
AUKES, JAKOB Jacob Aukes verkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
DIRKS, JAN Jan Dirks timmermanverkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
DIRKS, KLAAS Claes Dirks verkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
DIRKS, ANTJE Antie Dirx verkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeekverkoper Heiligeweg 27zuid1701244132v
DOEKELES, TRIJNTJE Trijntje Doekles koopvrouwkoper huis en plaatsjeHeiligeweg 27noord17072457v
STIJL, JELLE SIEMENSwijlen Jelle Symons Stijlkoper Heiligeweg 27noord17072457v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u.winkeliersbewoner Heiligeweg 27noord17072457v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensnaastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord17072457v
HENDRIKS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Hendrix bakkernaastligger ten westen Heiligeweg 27noord17072457v
JANS, SIEMEN Symon Jansen koperslager (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 27noord17072457v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensverkoper Heiligeweg 27noord17072457v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huis met een tuintie ernaastHeiligeweg 27midden1717245279r
MOOIMAN, ANTJE Antie Moymankoper Heiligeweg 27midden1717245279r
AUKES, JOOST Joost Aukes naastligger ten zuiden Heiligeweg 27midden1717245279r
DOEDES, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 27midden1717245279r
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symen Stijlnaastligger ten noorden Heiligeweg 27midden1717245279r
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden1717245279r
FOEKES, BAUKEwijlen Bauke Foekes verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden1717245279r
, LIJSBET Lijsbet Parre, nom. lib.verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden1717245279r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix kistmaker (mr. -)koper provisioneel huis en tuintjeHeiligeweg 27zuid1727246315v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1727246315v
DOEDES, SEERPde weduwe van Seerp Doedes koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1727246315v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1727246315v
TJEBBES, JOHANNES Johannes Tjebbes gortmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid1727246315v
AUKES, JOOSTde twee minderjarige voorkinderen van wijlen Joost Aukes metselaar (mr. -)verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2) Heiligeweg 27zuid1727246315v
ALBERTS, MINKEwijlen Meinske Alberts verkoper van 7/10 (1/2 en van 2/5 van 1/2) Heiligeweg 27zuid1727246315v
JANS, ANTJE Antie Jansen verkoper van 3/10 (3/5 van 1/2) Heiligeweg 27zuid1727246315v
AUKES, JOOSTwijlen Joost Aukes metselaar (mr. -)verkoper van 3/10 (3/5 van 1/2) Heiligeweg 27zuid1727246315v
BIERMA, JAN Jan Biermakoper huisHeiligeweg 27zuid1738249263r
ARNOLDUS, HINKE Hinke Arnoldi koper Heiligeweg 27zuid1738249263r
ANDRIES, SIERK Sierk Andrys brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1738249263r
DOEDES, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1738249263r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1738249263r
MOOIMAN, ANTJE Antie Moymanverkoper Heiligeweg 27zuid1738249263r
CHRISTOFFELS, JANwijlen Jan Christoffels erflater Heiligeweg 27zuid1738249263r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmankoper door niaar huis met schoolHeiligeweg 27zuid1759254250v
JOHANNES, KLAAS Claas Johannes schoolmeestergeniaarde koper Heiligeweg 27zuid1759254250v
ANDRIES, SIERK Sierk Andrys* brouwernaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1759254250v
DOEDES, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid1759254250v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1759254250v
BIERMA, JAN Jan Biermaboekhouderverkoper Heiligeweg 27zuid1759254250v
ARNOLDUS, wijlen Hineke Arnoldi verkoper Heiligeweg 27zuid1759254250v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feikes Camsmaprocureur postulantkoper huisHeiligeweg 27zuid1789263108v
FABER, BAUKJE EISES Boukjen Eyses Faberkoper Heiligeweg 27zuid1789263108v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u.lands havenchergerhuurder Heiligeweg 27zuid1789263108v
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid1789263108v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSvroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Heiligeweg 27zuid1789263108v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het wijdschippersgildekoper door niaar huisHeiligeweg 27zuid1791263306r
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, bejaarde vrijstergeniaarde koper Heiligeweg 27zuid1791263306r
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid1791263306r
STEFANUS, TEEKE wijlen Taeke S. Stephanyprocureur fiscaal en koopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
WERF, JOHANNES OEBELESwijlen Johannes Oebles van der Werfkoopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
STOK, HARKE JURJENSwijlen Harke Jurjens van der Stokkoopmanerflater Heiligeweg 27zuid1791263306r
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sibrand Feikes Camsmaprocureur postulantverkoper Heiligeweg 27zuid1791263306r
HOLLANDER, PIETER DIRKShuisman Pieter Dirks Hollanderkoper huisHeiligeweg 27zuid180826852r
SIEBRENS, GAUKJE Goukjen Sybrands koper Heiligeweg 27zuid180826852r
WIEBES, SIJKE Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27zuid180826852r
SIEMENS, KLAASwijlen Klaas Symons huurder Heiligeweg 27zuid180826852r
LAQUART, S. S. Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 27zuid180826852r
LAQUART, P. P. Laquartnaastligger ten westen Heiligeweg 27zuid180826852r
, HARMEN Harmen Winnekesnaastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid180826852r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid180826852r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid180826852r
SIEMENS, KLAASwijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Heiligeweg 27zuid180826852r
KLASES, SIEMEN Symon Klases , thans uitlandigverkoper Heiligeweg 27zuid180826852r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u.verpachter grond Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs* metselaarnaastligger ten westen Heiligeweg 281629232120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. Heiligeweg 281629232120r
KLASES, PIETER Pieter Clasen verkoper q.q. Heiligeweg 281629232120r
JAKOBS, NANNEde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper Heiligeweg 281629232120r
HAIES, TJITSKEwijlen Tyets Hayes verkoper Heiligeweg 281629232120r
WILLEMS, JAN Jan Willems koper huis daer het Witte Hart uytsteecktHeiligeweg 28het Witte Hert163323327v
KORNELIS, NEELTJE Neeltye Cornelis koper Heiligeweg 28163323327v
JAKOBS, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Jacobs verpachter grond Heiligeweg 28163323327v
HESSELS, SIEBRENde verkopers Sybrant Hessels , c.u.verpachter grond Heiligeweg 28163323327v
DOUWES, LUITJEN Luitien Douues naastligger ten oosten Heiligeweg 28163323327v
, HENDRIK Hendrick Niemannaastligger ten zuiden Heiligeweg 28163323327v
HESSELS, SIEBREN Sybrant Hessels verkoper Heiligeweg 28163323327v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Heiligeweg 28163323327v
WILLEMS, JAN Jan Willems koper kamer achter het Witt HartHeiligeweg 28achter163223360r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Heiligeweg 28achter163223360r
PAULUS, BASTIAANde erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 28achter163223360r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Heiligeweg 28achter163223360r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis naastligger ten westen Heiligeweg 28achter163223360r
, HENDRIK Hendrick Niemandtnaastligger ten westen Heiligeweg 28achter163223360r
DOUWES, LUITJEN Luytie Douues verkoper Heiligeweg 28achter163223360r
ANNES, SIETSKE Sydts Annes verkoper Heiligeweg 28achter163223360r
SIETSES, HENDRIK Hendrick Sytses koordemakeraanhandelaar huisHeiligeweg 281635233169v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts aanhandelaar Heiligeweg 281635233169v
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrick Nijmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 281635233169v
WILLEMS, JAN Jan Willems verwandelaar Heiligeweg 281635233169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis verwandelaar Heiligeweg 281635233169v
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrik Nieumannaastligger ten zuiden Heiligeweg 28163723429v
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits koordewerkerverkoper van 1/2 Heiligeweg 28163723429v
SIETSES, HENDRIKwijlen Hendrik Sytses verkoper van 1/2 Heiligeweg 28163723429v
SEMS, WOUTER Wouter Sems verkoper q.q. Heiligeweg 28163723429v
HENDRIKS, LIENTJE Lijntje Hendriks , oud 19 jaarverkoper van 1/4 Heiligeweg 28163723429v
HENDRIKS, MINKE Minke Hendriks , oud 9 jaarverkoper van 1/4 Heiligeweg 28163723429v
SIETSES, HENDRIKwijlen Hendrik Sytses erflater Heiligeweg 28163723429v
HENDRIKS, DINGENAwijlen Dingen Hendriks erflater Heiligeweg 28163723429v
DOUWES, JAKOB Jacob Douues koper huis genaamd het Wit HertHeiligeweg 28het Witte Hert1661238103v
NIEUWMAN, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Nijmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 281661238103v
ALGERA, GERRIT SIEMENS Gerryt Symens Algraverkoper Heiligeweg 281661238103v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 281724246190v
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands koper Heiligeweg 281724246190v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verpachter grond Heiligeweg 281724246190v
, BEREND Barent Baerentsen* wever (bont-)naastligger ten westen Heiligeweg 281724246190v
DIRKS, GRIETJE Grytie Dirx verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v
TEEKES, SIPKE Sipke Taekes verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v
, DIRK Dirk Dirkxen bakker (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
TJERKS, JAN Jan Tierx schipper op Deventerverkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs bakker (mr. -)verkoper van 1/8 Heiligeweg 281724246190v
WIEBRENS, SCHELTEde overige verkopers namens wijlen Schelte Wyberens verkoper van 1/4 Heiligeweg 281724246190v
LUCAS, FREERK Freerk Lucas koper huisHeiligeweg 281724246202r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverververpachter grond Heiligeweg 281724246202r
, BEREND Berent Baerentsen* wever (bont-)naastligger ten westen Heiligeweg 281724246202r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 281724246202r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnands verkoper Heiligeweg 281724246202r
JELLES, JAKOB Jacob Jelles slotmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 281736249151r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes koopmanverpachter grond Heiligeweg 281736249151r
ROELOFS, JAN Jan Roelofs wever (mr. -)huurder Heiligeweg 281736249151r
HESSELS, PIETER Pieter Hessels grafmaker (mr. -)naastligger ten oosten Heiligeweg 281736249151r
WESSELS, TEUNIS Teunis Wessels wever (mr. -)naastligger ten westen Heiligeweg 281736249151r
LUCAS, FREERK Freerk Lucas wever (mr. -)verkoper Heiligeweg 281736249151r
, JAN Jan Blommasmid (mr. grof-)koper huis en smederijHeiligeweg 281805267167r
, PIETER Pieter Warnder naastligger ten zuiden Heiligeweg 281805267167r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuiszilversmid (mr. -)verkoper Heiligeweg 281805267167r
STOK, JURJEN HARKES Jurjen Harkes van der Stokmetselaar (mr. -)koper huis of smederijHeiligeweg 28181026952r
WARNERS, PIETER Pieter Warnders koopmannaastligger ten westen Heiligeweg 28181026952r
WILLEMS, JELTJE Jeltje Willems verkoper Heiligeweg 28181026952r
BLOEMSMA, JAN wijlen Jan H. Blomsmaverkoper Heiligeweg 28181026952r
BLOEMSMA, WILLEM JANS Willem Jans Bloemsma, kindverkoper Heiligeweg 28181026952r
BLOEMSMA, GERRIT JANS Gerrit Jans Bloemsma, kindverkoper Heiligeweg 28181026952r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Benedakoper huisHeiligeweg 29161623051v
GOVERTS, MATTEUSde weduwe van Mathijs Goverts naastligger ten zuiden Heiligeweg 29161623051v
, ABE Abe Asties naastligger ten noorden Heiligeweg 29161623051v
BONKE, TJEERD SJOERDS Tyaerd Sioerdts Bonckverkoper Heiligeweg 29161623051v
TJALLINGS, GRIETJE Griet Tyallings verkoper Heiligeweg 29161623051v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts , de jongekoper 1/2 huisHeiligeweg 29166023854r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts , de jongeeigenaar van 1/2 Heiligeweg 29166023854r
EVERTS, MATTEUSde weduwe van Mathijs Eeverts naastligger ten zuiden Heiligeweg 29166023854r
BONKE, KORNELIS Cornelis Boncknaastligger ten zuiden Heiligeweg 29166023854r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts , de oudeverkoper Heiligeweg 29166023854r
JANS, SIEMEN Simon Jansen koper huisHeiligeweg 291664238242r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses naastligger ten zuiden Heiligeweg 291664238242r
BONKE, KORNELIS wijlen Cornelis Boncqnaastligger ten zuiden Heiligeweg 291664238242r
CANNEGIETER, dr. Kannegieternaastligger ten zuiden Heiligeweg 291664238242r
BINKES, GRIETJEde plaats van Grietje Bentes naastligger ten westen Heiligeweg 291664238242r
, SJOUKJE Sjouck naastligger ten noorden Heiligeweg 291664238242r
BINKES, GRIETJEde steeg van Grietje Bentes naastligger ten noorden Heiligeweg 291664238242r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , de jongeverkoper Heiligeweg 291664238242r
DOEKELES, TRIJNTJE Trijntie Doekles koper huisHeiligeweg 291711245148r
STIJL, JELLE wijlen Jelle Stijlkoopmankoper Heiligeweg 291711245148r
DOEKELES, TRIJNTJE Trijntie Doekles naastligger ten zuiden Heiligeweg 291711245148r
STIJL, JELLE wijlen Jelle Stijlnaastligger ten zuiden Heiligeweg 291711245148r
DOEKELES, TRIJNTJE Trijntie Doekles naastligger ten westen Heiligeweg 291711245148r
STIJL, JELLE wijlen Jelle Stijlnaastligger ten westen Heiligeweg 291711245148r
PIETERS, HAIE Haje Pieters blauwververnaastligger ten noorden Heiligeweg 291711245148r
PIETERS, IEDE Yde Pytters verkoper q.q. Heiligeweg 291711245148r
JANS, SIEMEN Simon Jansen koperslagerverkoper Heiligeweg 291711245148r
JELLES, Fetgie Jelles koper huisHeiligeweg 30161222990v
DOUWES, TRIJNTJE Trijn Douwes koper Heiligeweg 30161222990v
ENS, PIETER Pyter Ensverpachter grond Heiligeweg 30161222990v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 30161222990v
JELTES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jeltes naastligger ten noorden Heiligeweg 30161222990v
JANS, HARMEN Harmen Jans houtzagerverkoper Heiligeweg 30161222990v
JOHANNES, SIJKE Sijcke Johannes verkoper Heiligeweg 30161222990v
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Columkoopmankoper 1/2 huisHeiligeweg 301635233156r
JELTES, RUURD Ruyrt Jeltes naastligger ten oosten Heiligeweg 301635233156r
FEITSES, JELLEde crediteuren van Jelle Fetties boekbinderverkoper Heiligeweg 301635233156r
IEBES, IEBE Iebe Iebes koper huisHeiligeweg 301642234164v
LOLKES, RINSKE Rins Lolkes koper Heiligeweg 301642234164v
JOUKES, SIEBREN Sibren Joukes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 301642234164v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 301642234164v
WIEBES, BALT Baltus Wibes , c.u.verkoper Heiligeweg 301642234164v
PAULUS, EESGE Aesge Pouuels koper huis met een klein plaatsje erachterHeiligeweg 30164223534v
ABES, RIENK Rinck Abbes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 30164223534v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 30164223534v
IEBES, IEBE Ybe Ybes , c.u.verkoper Heiligeweg 30164223534v
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joostes Heynskoopmankoper huisHeiligeweg 30168024187v
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrand Joostes Heynskoopmankoper Heiligeweg 30168024187v
RENGERS, SARA Sara Rengersverkoper Heiligeweg 30168024187v
RENGERS, SARA Sara Rengersverkoper Heiligeweg 30168024187v
COLON, ARNOLDUS wijlen Arnold Colonverkoper Heiligeweg 30168024187v
HESSELS, PIETER Pytter Hessels , c.u.koper huisHeiligeweg 301721246122r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten noorden Heiligeweg 301721246122r
HEINSIUS, VINCENT oud burgemeester dr. Vincent Heinsiusverkoper Heiligeweg 301721246122r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens metselaarkoper huisHeiligeweg 301778259104r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Heiligeweg 301778259104r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u.huurder voor Heiligeweg 301778259104r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs huurder achter (p.j.)Heiligeweg 301778259104r
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harm M. Wassenaarhuurder achter Heiligeweg 301778259104r
KLASES, ROMMERT Rommert Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 301778259104r
PIETERS, SARA Zara Pieters verkoper Heiligeweg 301778259104r
MARTENS, FOKKEwijlen Fokke Martens steenhouwersknechtverkoper Heiligeweg 301778259104r
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettingakoper huisHeiligeweg 301799265203r
TJERKS, SIPKE Sipke Tjerks , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 301799265203r
ARJENS, POPPEde weduwe van Poppe Arjens huurder kamer in de steeg (p.j.)Heiligeweg 301799265203r
KLASES, ROMMERT Rommert Claasen naastligger ten noorden Heiligeweg 301799265203r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens verkoper Heiligeweg 301799265203r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters verkoper Heiligeweg 301799265203r
SIPKES, SJOUKJE Siouck Sipkes koper huisHeiligeweg 311653236243v
GERRITS, GERRIThet huis van Gerrit Gerrits naastligger ten zuiden Heiligeweg 311653236243v
BONKE, BINKE TJEERDSnaast de uitgang van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Bente Tiaerds Boncknaastligger ten zuiden Heiligeweg 311653236243v
ASSES, EEBEhet hoekhuis van de dochter van Aebe Assius naastligger ten noorden Heiligeweg 311653236243v
SIPKES, SIEBRENwijlen Sibrant Sipkes verkoper Heiligeweg 311653236243v
JOUKES, TRIJNTJEwijlen Trijn Jouckes verkoper Heiligeweg 311653236243v
PIETERS, HAIE Haye Pytters blauwverver (mr. -)koper huis met potkastHeiligeweg 31170024451r
IEPES, NANKE Nanke Ypes koper Heiligeweg 31170024451r
JANS, SIEMEN Simon Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 31170024451r
STIJL, JELLE SIEMENSde weduwe van Jelle Symons Stijlnaastligger ten westen Heiligeweg 31170024451r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramernaastligger ten noorden Heiligeweg 31170024451r
IEPES, MELCHERT Melcher Ypes verkoper Heiligeweg 31170024451r
FEITES, DOUWE Douwe Feites verkoper Heiligeweg 31170024451r
JELTES, ANTJE Antie Jeltes verkoper Heiligeweg 31170024451r
TJEERDS, IEBELTJE Ybeltie Tjeerds verkoper Heiligeweg 31170024451r
, FROUKJE Frouckie Meeltisverkoper Heiligeweg 31170024451r
ABES, GERRIT Gerryt Abis verkoper Heiligeweg 31170024451r
ABES, SIPKJE Sipke Abis verkoper Heiligeweg 31170024451r
WILLEMS, RUURDwijlen Ruird Willems blauwverver (mr. -)erflater Heiligeweg 31170024451r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopman en bontrederkoper huisHeiligeweg 311736249122v
REINERS, BAUKE Bauke Reiners huurder (p.j.)Heiligeweg 311736249122v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Stijlnaastligger ten zuiden Heiligeweg 311736249122v
STIJL, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symon Stijlnaastligger ten westen Heiligeweg 311736249122v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten noorden Heiligeweg 311736249122v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver (mr. -)verkoper Heiligeweg 311736249122v
SIEMENS, GEELTJE Geel Symons koper kamer met een ledige plaats ten zuidenHeiligeweg 32159722832v
ANNES, ROELOFwijlen Roeliff Annes koper Heiligeweg 32159722832v
ARJENS, DIRK Dirck Aris verpachter grond Heiligeweg 32159722832v
ARJENS, DIRK Dirck Aris naastligger ten oosten Heiligeweg 32159722832v
SIERKS, TJEERDde verkopers Tziaert Syrcks , c.u.naastligger ten westen Heiligeweg 32159722832v
SIERKS, TJEERD Tziaert Syrcks verkoper Heiligeweg 32159722832v
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Symens verkoper Heiligeweg 32159722832v
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarmanherbergierkoper huisHeiligeweg 32166123899v
, PIETERals bewoner Pieter smidnaastligger ten zuidwesten Heiligeweg 32166123899v
PAULUS, BASTIAANhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten Heiligeweg 32166123899v
ABES, RINSEhet sterfhuis van wijlen Rintse Abbes verkoper Heiligeweg 32166123899v
HENDRIKS, PIETER Piter Hendrix koper huisHeiligeweg 321662238131r
MELLES, HISKE Hiske Melles koper Heiligeweg 321662238131r
, PIETERals bewoner Pieter smidnaastligger ten zuidwesten Heiligeweg 321662238131r
PAULUS, BASTIAANhet huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten] Heiligeweg 321662238131r
GAARMAN, PIETER Pyter Gaarmanverkoper Heiligeweg 321662238131r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters verkoper Heiligeweg 321662238131r
FRANSES, OEDS Oedts Fransen smid (mr. -)koper huisHeiligeweg 321670239219r
DOEDES, SWAANTJE Swaentie Doedes koper Heiligeweg 321670239219r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colomnaastligger ten zuiden Heiligeweg 321670239219r
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds naastligger ten noorden Heiligeweg 321670239219r
HENDRIKS, PIETER Pytter Hendrix zeemtouwerverkoper Heiligeweg 321670239219r
GIJSBERTS, TRIJNTJE Trijntie Gijsberts koper huisHeiligeweg 32168024162r
LAMMERTS, LAMMERTwijlen Lammert Lammerts schoenmaker (mr. -)koper Heiligeweg 32168024162r
HEINS, KORNELIS Cornelis Heinskoopmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 32168024162r
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten noorden Heiligeweg 32168024162r
FRANSES, OEDS Oeds Fransen smid (mr. -)verkoper Heiligeweg 32168024162r
DOEDES, SWAANTJE Swaentie Doedes verkoper Heiligeweg 32168024162r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters , c.u.sleefmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 3217182464r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, GIJSBERT Gijbert Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
JAKOBS, JURJEN Jurrien Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
DIRKS, TJITSKE Tietske Dirks verkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
, HENDRIKwijlen Hendrik Vastenhoutverkoper van 1/6 Heiligeweg 3217182464r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes schipper op Sneekkoper huisHeiligeweg 32172024691v
PIETERS, JELTJE Jeltie Pyters koper Heiligeweg 32172024691v
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten zuiden Heiligeweg 32172024691v
JAKOBS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 32172024691v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters , c.u.sleefmakerverkoper Heiligeweg 32172024691v
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Poptakleermaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 321727246305v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps koper Heiligeweg 321727246305v
HEINSIUS, burgemeester Heinsius, c.f.naastligger ten zuiden Heiligeweg 321727246305v
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman (huis-)naastligger ten noorden Heiligeweg 321727246305v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes zoutdragerverkoper Heiligeweg 321727246305v
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)koper huisHeiligeweg 321771257183v
AGEMA, AGE Age Agemanaastligger ten oosten Heiligeweg 321771257183v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 321771257183v
POPTA, ANTJE JOOSTES Antje Joosten Poptaverkoper Heiligeweg 321771257183v
RUITER, IEDE IEDESwijlen Yede Yedes de Ruiterverkoper Heiligeweg 321771257183v
KLASES, ROMMERT Rommert Claesen koper huis met drie verdiepingenHeiligeweg 32177725949r
AGEMA, ANTJE Antje Agemakoper Heiligeweg 32177725949r
KLASES, JAN Jan Claesen huurder (p.j.)Heiligeweg 32177725949r
JELLES, NEELTJEde weduwe van Neeltje Jelles naastligger ten oosten Heiligeweg 32177725949r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 32177725949r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 32177725949r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 32177725949r
JELLES, ANDRIES Andries Jelles koper huisHeiligeweg 34het Witte Hert159722813r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Heiligeweg 34159722813r
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341599228183v
JANS, HARMEN Harmen Jans timmermannaastligger ten oosten Heiligeweg 341599228183v
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes naastligger ten westen Heiligeweg 341599228183v
HASSELT, JAN Jan van Hasseltcrediteur (triumphant) Heiligeweg 341599228183v
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 341599228183v
LOUWS, LOUW Louw Louws timmermankoper provisioneel huis daer het Witte Hart uutsteecktHeiligeweg 34het Witte Hert1600228197v
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakkerbewoner Heiligeweg 341600228197v
HASSELT, JAN mr. Jan van Hasseltcrediteur (triumphant) Heiligeweg 341600228197v
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 341600228197v
, HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger Heiligeweg 341601228250r
HASSELT, JAN mr. Jan Hasseltcrediteur (triumphant) Heiligeweg 341601228250r
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 341601228250r
FEDDES, ANNE Anne Feddes koper provisioneel huis genaempt het Witte Hart ([marge: deese coop is wederomme te nyete gedaen ende gecasseert])Heiligeweg 34het Witte Hert [datum onzeker]1604228408v
JAKOBS, ANSKJE Ansck Jacobs koper provisioneel Heiligeweg 341604228408v
, naastligger ten oosten Heiligeweg 341604228408v
JANS, HARMEN Herman Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 341604228408v
, DOUWE Douwe Luitgies naastligger ten zuiden Heiligeweg 341604228408v
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes naastligger ten westen Heiligeweg 341604228408v
LASES, HAIE Haye Laes verkoper Heiligeweg 341604228408v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouwels koper huisHeiligeweg 34161122923r
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wolters koper Heiligeweg 34161122923r
ARJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Aris protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 34161122923r
JELTES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jeltes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34161122923r
, HARMENhet huis van Harmen Hoenichmannaastligger ten noorden Heiligeweg 34161122923r
TJEERDS, SIEBREN Sybrant Tziaerts verkoper Heiligeweg 34161122923r
JANS, ANTJE Anna Jansen verkoper Heiligeweg 34161122923r
, GERRIT Gerryt Attzes koper huis met ledige plaats of tuin ten oostenHeiligeweg 3416152302r
KLASES, AATJE Attke Claeses koper Heiligeweg 3416152302r
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenprotesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 3416152302r
SIPKES, MINNE Minne Sipkes protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 3416152302r
BARTELDS, SJOERD Syourdt Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 3416152302r
LIEUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Lieuwes tuinder [staat: tvijnter]verkoper Heiligeweg 3416152302r
BALLINGS, JAN Jan Ballings verkoper ([volgens het protest in de marge is hij mede verkoper])Heiligeweg 3416152302r
ROOY, PIETER HENDRIKS Piter Hendriks de Roykoper huis met ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkendeHeiligeweg 341626231123v
SIEBES, BAUKJE Bauk Sybes koper Heiligeweg 341626231123v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 341626231123v
KLASES, AATJE Atke Clases verkoper Heiligeweg 341626231123v
ATSES, GERRITwijlen Gerryt Atses verkoper Heiligeweg 341626231123v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaan Pouwels koper huis de de ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkendeHeiligeweg 341626231142v
WOUTERS, KLAASKE Claaske Wouters koper Heiligeweg 341626231142v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 341626231142v
ROOY, PIETER HENDRIKS Piter Hendricks de Royverkoper Heiligeweg 341626231142v
SIEBES, BAUKJE Bauck Sybes verkoper Heiligeweg 341626231142v
JANS, JAN Jan Jansen Graaffsmasteenhouwer en grafmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 34168524271r
DOUWES, FEIKJE Feyckjen Douwes koper Heiligeweg 34168524271r
JOOSTES, GERRIT Gerryt Joostes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 34168524271r
JANS, JAN Jan Jansen Graaffsmasteenhouwer en grafmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 34168524271r
DOUWES, FEIKJE Feyckie Douwes naastligger ten noorden Heiligeweg 34168524271r
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntie Bastiaens verkoper Heiligeweg 34168524271r
SJOERDS, ALBERTwijlen Albert Sjoerdts scheepstimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 34168524271r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)koper woning gebruikt als steenhouwerswinkelHeiligeweg 341710245135r
JOOSTES, GERRITde weduwe van Gerrit Joosten naastligger ten zuiden Heiligeweg 341710245135r
JANS, JAN Jan Jansen Grafsmasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 341710245135r
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. -)koper huis, nieuw betimmertHeiligeweg 341730247302r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper Heiligeweg 341730247302r
POPTA, JOOST Joost Poptakleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 341730247302r
JANS, JAKOB Jacob Jansen portier van de Kerkpoortverkoper Heiligeweg 341730247302r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agemakoper huisHeiligeweg 34175725493r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles koper Heiligeweg 34175725493r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen , c.u.huurder Heiligeweg 34175725493r
IEDES, IEDEde weduwe van Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34175725493r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Heiligeweg 34175725493r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Heiligeweg 34175725493r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Heiligeweg 34175725493r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Heiligeweg 34175725493r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Heiligeweg 34175725493r
AGEMA, JELLE Jelle Agemakoper huisHeiligeweg 341778259148r
, CHRISTIAAN Christiaan , c.u.wolkammerhuurder Heiligeweg 341778259148r
KLASES, ROMMERT Rommert Clasen naastligger ten zuiden Heiligeweg 341778259148r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 341778259148r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 341778259148r
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwerkoper door niaar huis gebruikt als steenhouwerswinkelHeiligeweg 34178826324r
HANNEMA, JAN Jan Hannemadistillateurgeniaarde koper Heiligeweg 34178826324r
AGEMA, J. J. Agemasteenhouwerhuurder Heiligeweg 34178826324r
HEINS, HARING Haring Heyns naastligger ten westen Heiligeweg 34178826324r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Heiligeweg 34178826324r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Heiligeweg 34178826324r
AGEMA, JELLE Jelle Agemasteenhouwerverkoper Heiligeweg 34178826324r
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Heiligeweg 34178826324r
, PIETER Pieter Jozeph Bottemannekoper steenhouwerijHeiligeweg 34179826580v
, HELENA Helena Kamperskoper Heiligeweg 34179826580v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeesterhuurder Heiligeweg 34179826580v
HEINS, HARING Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34179826580v
, CHRISTIAAN Christiaan Bormeesterverkoper Heiligeweg 34179826580v
, FROUKJE Froukje Sebrans Beursmaverkoper Heiligeweg 34179826580v
JAGER, JOHANNES Johannes Jagerslager (mr. -)koper huis, voorheen steenhouwerijHeiligeweg 34180426755v
HEINS, HARING Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34180426755v
KEMPER, HELENA Helena Kemperverkoper Heiligeweg 34180426755v
, JOHANNES Johannes Gardeverkoper Heiligeweg 34180426755v
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoperkoper 1/14 huisHeiligeweg 361620230231v
, PIETERwijlen Pieter Brefoortkoper Heiligeweg 361620230231v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Heiligeweg 361620230231v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks Honichmanerflater Heiligeweg 361620230231v
DOUWES, DOUWE Douue Douues bakkerkoper 1/2 huisHeiligeweg 361631232174v
HESSELS, TJEERDJE Tiaerdtie Hessels koper Heiligeweg 361631232174v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakereigenaar van 1/2 Heiligeweg 361631232174v
DOUWES, DOUWE Douue Douues , c.u.huurder Heiligeweg 361631232174v
ALBERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Alberts bezemmakernaastligger ten oosten Heiligeweg 361631232174v
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koopmanverkoper Heiligeweg 361631232174v
GEPKES, UILKJE Uylck Gepckes verkoper Heiligeweg 361631232174v
JANS, JAN Jan Jansen koper 1/2 huisHeiligeweg 361664238206v
JAKOBS, RIPPERT Rippert Jacobs Forsenburgnaastligger ten oosten Heiligeweg 361664238206v
JELLES, TJEERD Tieerd Jelles Koesmaverkoper Heiligeweg 361664238206v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 361710245134v
JANS, PIETERhet huis onlangs gekocht door Pieter Jansen , c.u.schoenmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 361710245134v
JANS, JAN Jan Jansen Grafsmasteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 361710245134v
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis koper huisHeiligeweg 361730247308v
ABES, RINSEwijlen Rinse Abbes kuiper (mr. -)koper Heiligeweg 361730247308v
JANS, PIETER Pyter Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 361730247308v
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman en portier van de Kerkpoort (mr. -)verkoper Heiligeweg 361730247308v
HAANSTRA, TRIJNTJE Trijntje Haanstrakoper 3/4 huisHeiligeweg 361782260164v
HILARIUS, TEIE Teye Hilariuskoperslager (mr. -)koper Heiligeweg 361782260164v
HAANSTRA, TRIJNTJE Trijntje Haanstra, c.u.eigenaar van 1/4 Heiligeweg 361782260164v
JANS, ANTJE Antje Jans huurder (p.j.)Heiligeweg 361782260164v
HANSES, JANwijlen Jan Hansen huurder Heiligeweg 361782260164v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 361782260164v
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 361782260164v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schieremr. zeilmakerverkoper q.q. Heiligeweg 361782260164v
RINSES, TRIJNTJE2/3 van de boedel van wijlen Trijntje Rinses verkoper van 2/3 Heiligeweg 361782260164v
JANS, JANwijlen Jan Jansen zeilmakerverkoper van 2/3 Heiligeweg 361782260164v
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstraverkoper van 1/3 Heiligeweg 361782260164v
REUS, HOTSE wijlen vroedsman Hotze de Reusverkoper van 1/3 Heiligeweg 361782260164v
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwer (mr. -)koper Heiligeweg 361793264108v
BUURSMA, FROUKJE SIEBRENS Froukje Sybrens Buursmakoper Heiligeweg 361793264108v
WALINGS, RICHT Regt Walings , c.u.kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Heiligeweg 361793264108v
FREERKS, EISE Eise Freerks* schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 361793264108v
HILARIUS, MAGDALENA Magdalena Hilariusverkoper van 3/4 Heiligeweg 361793264108v
SCHOENMAKER, JOHANNES Johan Hendrik Schoenmakerkleermaker (mr. -)verkoper van 3/4 Heiligeweg 361793264108v
HILARIUS, TEIE Teye Hilariuskoperslager (mr. -)verkoper van 1/4 Heiligeweg 361793264108v
HILARIUS, WATSE Watze Hilariusverkoper van 1/4 Heiligeweg 361793264108v
, PIETER Pieter Joseph Bottemannesteenhouwer (mr. -)koper huisHeiligeweg 36179826570v
KEMPER, HELENA Helena Kemperkoper Heiligeweg 36179826570v
FREERKS, EISE Eyse Freerks schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Heiligeweg 36179826570v
, CHRISTIAAN Christiaan Boormeestersteenhouwer (mr. -)verkoper Heiligeweg 36179826570v
BUURSMA, FROUKJE SIEBRENS Froukje Sybrens Buursmaverkoper Heiligeweg 36179826570v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)koper huisHeiligeweg 361803266277r
KORNELIS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 361803266277r
, JOHANNES Johannes Gaarderverkoper Heiligeweg 361803266277r
, HELENA Helena Cemperverkoper Heiligeweg 361803266277r
, PIETERwijlen Pieter Joseph Bottemanneverkoper Heiligeweg 361803266277r
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakkeruitdraagsterkoper huisHeiligeweg 361805267137v
RIEDSTRA, HENDRIK Hendrik Rietstrahuurder Heiligeweg 361805267137v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 361805267137v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers verkoper Heiligeweg 361805267137v
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoper huisHeiligeweg 361810269108r
, DIRK Dirk Dinharthuurder Heiligeweg 361810269108r
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 361810269108r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koopmanverkoper q.q. Heiligeweg 361810269108r
BAKKER, JAN Jan A. Bakkerkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 361810269108r
KORNELIS, LIJSBET Elisabeth Cornelis verkoper Heiligeweg 361810269108r
BAKKER, C. wijlen C. Bakkerverkoper Heiligeweg 361810269108r
TEUNIS, FOLKERThuis van Folckert Tonys naastligger ten oosten Heiligeweg 381601228264v
GERRITS, KRIJN Krijn Gerryts , c.u.crediteur (triumphant) Heiligeweg 381601228264v
ALLERTS, JAN Jan Allerts bakkerverkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 381601228264v
GERRITS, Ytzyen Gerryts verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 381601228264v
SIERKS, TJEERD Tziaert Siercx koper kamerHeiligeweg 38161122959r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Symens koper Heiligeweg 38161122959r
SIERKS, TJEERDde koper Tziaert Siercx naastligger ten oosten Heiligeweg 38161122959r
SIERKS, TJEERDde koper Tziaert Siercx naastligger ten noorden Heiligeweg 38161122959r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses lakenkoperverkoper Heiligeweg 38161122959r
BANGA, RINSKE JAKOBS Rints Jacob Bangaverkoper Heiligeweg 38161122959r
JORRITS, FOKKEdit is het sterfhuis van wijlen Focke Jorryts eerdere eigenaar Heiligeweg 381615229257v
, HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Heiligeweg 381615229257v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Heiligeweg 381615229257v
JORRITS, FOKKEwijlen Focke Jorryts verkoper Heiligeweg 381615229257v
FOKKES, JORRIT Jorryt Fockes verkoper Heiligeweg 381615229257v
JANS, ALEF Aleph Jans smidverkoper q.q. Heiligeweg 381615229257v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoperverkoper q.q. Heiligeweg 381615229257v
JORRITS, FOKKEhet jongste nagelaten weeskind van wijlen Focke Jorryts verkoper Heiligeweg 381615229257v
JORRITS, FOKKE Focke Jorryts koper huisHeiligeweg 381615229265r
JAKOBS, GRIETJE Gryet Jacobs koper Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381615229265r
FOLKERTS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Thoenis Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381615229265r
KRIJNS, GERRIT Gerryt Crijns verkoper Heiligeweg 381615229265r
WIETSES, JANKE Jantyen Wytses verkoper Heiligeweg 381615229265r
EEUWES, HIBBE Hebbe Eeues koper finaal huisHeiligeweg 381615229266v
, HARMEN Harmen Hoenichmansnaastligger ([dit is aan de overkant van de straat])Heiligeweg 381615229266v
JORRITS, FOKKEhet sterfhuis van wijlen Focke Jorryts verkoper Heiligeweg 381615229266v
AARTS, ARJEN Arien Aarts koper huisHeiligeweg 381620230225r
KORNELIS, SIEUWKE Syu Cornelis koper Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie verpachter grond Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381620230225r
, AALTJE Aeltie naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381620230225r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381620230225r
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Heiligeweg 381620230225r
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Heiligeweg 381620230225r
DIRKS, SIEPT Sypert Dircks koper huisHeiligeweg 381622230304r
, AALTJE Aeltie verpachter grond Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts verpachter grond Heiligeweg 381622230304r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts protesteert q.q. Heiligeweg 381622230304r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts protesteert q.q. Heiligeweg 381622230304r
STEFFENS, FRANS Frans Stevens protesteert q.q. Heiligeweg 381622230304r
STEFFENS, HIELKJEhet weeskind van wijlen Hilcke Stevens protesteert vanwege een erfeniskwestie Heiligeweg 381622230304r
AARTS, ARJEN Arian Aerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Heiligeweg 381622230304r
, AALTJE Aeltie naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 381622230304r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381622230304r
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts naastligger ten zuidoosten Heiligeweg 381622230304r
AARTS, ARJEN Arian Aerts verkoper van 4/6 Heiligeweg 381622230304r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper van 2/6 Heiligeweg 381622230304r
KORNELIS, SIEUWKE Syou Cornelis verkoper van 2/6 Heiligeweg 381622230304r
JURJENS, JAN Jan Juriens , c.u.koper woningHeiligeweg 38166123890v
FOEKES, TRIJNTJEdochter en zwager samen met Trijn Voeckes huurder Heiligeweg 38166123890v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Heiligeweg 38166123890v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwernaastligger ten noorden Heiligeweg 38166123890v
FOEKES, TRIJNTJEde commissarissen over de desolate boedel van Trijn Voeckes verkoper Heiligeweg 38166123890v
BAS, HANS Hans Baskoper woningHeiligeweg 381697243316v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper Heiligeweg 381697243316v
KLASES, FOPPE Foppe Claessen schippernaastligger ten oosten Heiligeweg 381697243316v
FOPMA, TJALKE ARJENSgemeensman Tialke Ariens Fopmanaastligger ten noorden Heiligeweg 381697243316v
ARJENS, LIJSBETde crediteuren van wijlen Lijsbet Ariens Roeskeverkoper Heiligeweg 381697243316v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamerHeiligeweg 38174425137v
HENDRIKS, DIRKwijlen Dirk Hendriks koper Heiligeweg 38174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkeliersekoper Heiligeweg 38174425137v
PIETERS, REINERwijlen Reiner Pytters koper Heiligeweg 38174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Heiligeweg 38174425137v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierseeigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38174425137v
SWART, JAN Jan Swartnaastligger ten oosten Heiligeweg 38174425137v
VOSMA, burgemeester Vosmanaastligger ten noorden Heiligeweg 38174425137v
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters verkoper Heiligeweg 38174425137v
DOUWES, ATSEwijlen Atse Douwes verkoper Heiligeweg 38174425137v
DOUWES, ANTJE Antje Douwes , bejaarde vrijsterverkoper Heiligeweg 38174425137v
ABELS, ENGELTJEhun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Heiligeweg 38174425137v
, ANTONIUS Anthoni Vuurpijlgleibakkerkoper huisHeiligeweg 38176125577r
GERRITS, JURJEN Jurjen Gerryts huurder (p.w.)Heiligeweg 38176125577r
SWART, JAN STOFFELSde weduwe van Jan Stoffels Swartnaastligger ten oosten Heiligeweg 38176125577r
RUURDS, ALBERTde weduwe van Albert Ruirds naastligger ten noorden Heiligeweg 38176125577r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Heiligeweg 38176125577r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 38176125577r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenleerenbroekmakerkoper huisHeiligeweg 38177325888v
HAIES, WILLEMhuisman Willem Hayes naastligger ten oosten Heiligeweg 38177325888v
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Heiligeweg 38177325888v
, ANTONIUSwijlen Anthony Vuurpijlverkoper Heiligeweg 38177325888v
ANTONIUS, GEERTRUIDA Geertruid Anthony Vuurpijl, meerderjarige vrijsterverkoper Heiligeweg 38177325888v
DIRKS, JOHANNEShuisman Johannes Dirks koper huisHeiligeweg 3817962654r
DOEDES, HISKE Hesje Doedes koper Heiligeweg 3817962654r
, JAKOB Jacobus van Kempenschoenmaker (mr. -)huurder Heiligeweg 3817962654r
HARKEROTH, E. ds. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Heiligeweg 3817962654r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper q.q. Heiligeweg 38het Herenlogement17962654r
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Heiligeweg 3817962654r
, JOHANNESwijlen Johannes Thomas Mentzebroekmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 3817962654r
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruizenverkoper Heiligeweg 3817962654r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansz schoenmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 381802266128v
JANS, DIRK Dirk Jans , c.u.huurder (p.j.)Heiligeweg 381802266128v
TOLSMA, JOHANNES huisman Johannes D. Tolsmaverkoper Heiligeweg 381802266128v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Moskoemelkerkoper huisHeiligeweg 381807267327v
VOET, MARIA Marijke Voetskoemelkerkoper Heiligeweg 381807267327v
HARKEROTH, E. mr. E. F. Harkenrothnaastligger ten noorden Heiligeweg 381807267327v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans schoenmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 381807267327v
BRUINING, CATHARINA Catharina Bruiningverkoper Heiligeweg 381807267327v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendricks huurder Heiligeweg 401620230254r
SIEMENS, JAN Jan Simons , q.q.protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 401620230254r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters , q.q.protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 401620230254r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens verkoper Heiligeweg 401620230254r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters , voor zich en haar vijf kinderenverkoper Heiligeweg 401620230254r
FOLKERTS, TEUNISwijlen Toenis Folckerts verkoper Heiligeweg 401620230254r
AARTS, ARJEN Arian Aerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 401621230264v
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes naastligger ten noorden Heiligeweg 401621230264v
BAARTES, JILLES Jelis Baarts koper huis, mouterij en brouwerij met de gerechtigheid van het merk zijnde een Witte Lelij en de brouwgereedschappenHeiligeweg 401626231115v
TEUNIS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis verpachter grond Heiligeweg 401626231115v
ROOY, PIETER HENDRIKS Piter Hendricks de Royverpachter grond Heiligeweg 401626231115v
SIEBES, BAUKJE Bauk Sybes verpachter grond Heiligeweg 401626231115v
FREERKS, LUTSKE Lioets Freercks naastligger ten oosten Heiligeweg 401626231115v
AARTS, ARJEN Arian Aarts naastligger ten zuiden Heiligeweg 401626231115v
SIPKES, SJOERD Sioerd Sipkes naastligger ten noorden Heiligeweg 401626231115v
ROOY, PIETER HENDRIKS Piter Hendricks de Royverkoper Heiligeweg 401626231115v
SIEBES, BAUKJE Bauk Sybes verkoper Heiligeweg 401626231115v
, JAKOBburgervaandrig Jacob van de Voordekoper 1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods ([bedrag niet vermeld])Heiligeweg 40de Witte Lelie166623949r
ALGERA, AAFKE Aafke Algerakoper Heiligeweg 40166623949r
SIETSES, SIKKE Sikke Syttjes naastligger ten oosten Heiligeweg 40166623949r
DIRKS, ROMKE Romke Dircx , c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 40166623949r
REITSMA, JAN PAULUSburgerhopman Jan Palses Rietsmaverkoper Heiligeweg 40166623949r
, JAKOB Jacobus Voordekoper 1/2 of 3/6 huis, brouwerij en mouterij, met schuur, 2 plaatsen en een loodsHeiligeweg 40de Witte Lelie16662399ra
SIETSES, SIKKE Sicke Syties naastligger ten oosten Heiligeweg 4016662399ra
DIRKS, ROMKE Romcke Dircks , c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 4016662399ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper Heiligeweg 4016662399ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijpcontrarolleur convooien en licentenverkoper q.q. Heiligeweg 4016662399ra
REITSMA, JAN PAULUSburgervaandrig Jan Palses Rietsmaverkoper q.q. Heiligeweg 4016662399ra
PAULUS, GRIETJE Grietie Palses verkoper Heiligeweg 4016662399ra
PAULUS, BAUKE Baucke Palses verkoper Heiligeweg 4016662399ra
BENEDICTUS, ROMKE Romcke Benedictus koper provisioneel huis, brouwerij, mouterij en paardenstalHeiligeweg 40168224161va
SIETSES, SIKKE Sicke Sytses naastligger ten oosten Heiligeweg 40168224161va
DIRKS, ROMKE Romcke Dirx naastligger ten oosten Heiligeweg 40168224161va
DIRKS, ROMKE Romcke Dirx naastligger ten zuiden Heiligeweg 40168224161va
KLASES, FOPPE Foppe Clasen naastligger ten zuiden Heiligeweg 40168224161va
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten zuiden Heiligeweg 40168224161va
ALGERA, AAFKE Aafke Algera, voor zich en haar kinderenverkoper Heiligeweg 40168224161va
VOORDA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Voorda, verkoperverkoper Heiligeweg 40168224161va
ARJENS, TJALLING Tjal Arjens koper huis, mouterij en paardenstalHeiligeweg 401692242386r
NANNES, SIJKE Sijke Nannes koper Heiligeweg 401692242386r
HENDRIKS, ROMKE Romcke Hendricks bewoner Heiligeweg 401692242386r
RUURDS, BAUKE Baucke Ruyrdts gortmakerhuurder Heiligeweg 401692242386r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 401692242386r
ADAMS, STITTERT Stittert Adams schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ensschippernaastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
ROMKES, HISKEde kinderen van His Romckes* uitdraagsternaastligger ten zuiden Heiligeweg 401692242386r
JELTES, WATSE Watse Jeltis schipper en timmermanverkoper Heiligeweg 401692242386r
JELTES, IETJE Ytje Jeltes verkoper Heiligeweg 401692242386r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneekverkoper Heiligeweg 401692242386r
BENEDICTUS, ROMKE wijlen Romke Benedictuserflater Heiligeweg 401692242386r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Janz koper huis en hof, paardenstal en wagenhuisHeiligeweg 401756253255v
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds blauwververkoper Heiligeweg 401756253255v
BEUKER, Beucker, c.u.commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandhuurder (p.j.)Heiligeweg 401756253255v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 401756253255v
FOKKES, PIETER Pyter Fockes , c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 401756253255v
BOURBOOM, JOHANNA mevrouw Johanna Bourboomverkoper Heiligeweg 401756253255v
VOSMA, DOEDE wijlen gecommiteerde van de Staten van Friesland en burgemeester de heer Dodoneus Vosmaverkoper Heiligeweg 401756253255v
HARKEROTH, J. ds. J. E. Harkenrothpredikantkoper huis met tuinHeiligeweg 401762255176r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 401762255176r
JOEKES, PIETER Pieter Joekes , c.s.naastligger ten zuiden Heiligeweg 401762255176r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinverkoper q.q. Heiligeweg 401762255176r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldaverkoper q.q. Heiligeweg 401762255176r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververseverkoper Heiligeweg 401762255176r
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Heiligeweg 401762255176r
HARKEROTH, ANTJE de meerderjarige Anna Harkenrothkoper huisHeiligeweg 40180826881r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandkoper Heiligeweg 40180826881r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 40180826881r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 40180826881r
HEINS, KLAAS de weduwe van vroedsman Klaas Heinsnaastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 40180826881r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenrothadvocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 40180826881r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper huis en hofHeiligeweg 401808268110v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Heiligeweg 401808268110v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Heiligeweg 401808268110v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 401808268110v
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Heiligeweg 401808268110v
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heinsnaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Pottingnaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 401808268110v
HARKEROTH, ANTJE Anna Adriana Harkenrothverkoper Heiligeweg 401808268110v
MEEUWIS, LIEUWE Lieuwe Meviszoutbrandersknechtkoper huis, tuin, erfHeiligeweg 401809268302v
, SOFIA Sophia E. Strootmankoper Heiligeweg 401809268302v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 401809268302v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 401809268302v
STOK, JURJEN Jurgen H. van de Stokmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Heiligeweg 401809268302v
STOK, HARKE JURJENSwijlen Harke Jurgens van de Stokmetselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 401809268302v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Heiligeweg 401809268302v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. -)verkoper Heiligeweg 401809268302v
PIETERS, DOEKE Doecke Peters koper door niaar huisHeiligeweg 441630232146r
, JILLES Jelis Baertsgeniaarde koper Heiligeweg 441630232146r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes geniaarde koper Heiligeweg 441630232146r
, LOLKE Lolcke geniaarde koper ([staat: Lolcke van Drylst])Heiligeweg 441630232146r
, JILLEShuis en brouwerij van de kopers Jelis Baerts, c.u.naastligger ten zuiden Heiligeweg 441630232146r
SIPKES, SJOERD Syoerd Sipckes verkoper Heiligeweg 441630232146r
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwerkoper huis en schuurHeiligeweg 44163123323v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes koper Heiligeweg 44163123323v
BARTELDS, JILLESde kopers Jelis Bartouts naastligger ten zuiden Heiligeweg 44163123323v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 44163123323v
PIERS, DOEKE Doecke Piers verkoper Heiligeweg 44163123323v
ARENDS, ABE Abbe Aenes aanhandelaar kamerHeiligeweg 461602228286r
DANIELS, ANTJE Anne Daniels aanhandelaar Heiligeweg 461602228286r
SIERKS, TJEERD Tyaerdt Syrcx naastligger ten noorden Heiligeweg 461602228286r
TEUNIS, SIEMEN Symen Tonys verwandelaar Heiligeweg 461602228286r
MARTENS, Annetgien Martens verwandelaar Heiligeweg 461602228286r
SIPKES, BAUKE Baucke Sipckes koper kamerHeiligeweg 46een_achter1606228509v
JURJENS, HADEWICH Haduwe Jurriens koper Heiligeweg 46een_achter1606228509v
GERBENS, WATSE Watse Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1606228509v
GATSES, HESSEL Hessel Gaatses naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1606228509v
JOHANNES, Jercke Johannis verkoper Heiligeweg 46een_achter1606228509v
DOUWES, IETJE It Douwes verkoper Heiligeweg 46een_achter1606228509v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper kamerHeiligeweg 46twee_achter1612229106v
OBBES, AUKJE Auck Obbes koper Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
SIPKES, SJOERD Syvert Sipckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
SIERKS, TJEERDde weduwe van Tiaert Siercx naastligger ten noorden Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
MINSES, JENTJE Jentie Minses metselaarverkoper Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
ROELOFS, ANTJE Anna Roeliffs verkoper Heiligeweg 46twee_achter1612229106v
MINNES, JENNE Jenne Minnes timmermankoper kamerHeiligeweg 46een_achter161623034v
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrants koper Heiligeweg 46een_achter161623034v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter161623034v
SIERKS, TJEERDde weduwe van Tiaerdt Siercks naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter161623034v
JURJENS, HADEWICH Haduwe Jurians verkoper Heiligeweg 46een_achter161623034v
SIPKES, BAUKEwijlen Baucke Sipckes verkoper Heiligeweg 46een_achter161623034v
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes koper kamerHeiligeweg 46twee_achter162523145v
JANS, DOUWEwijlen Douwe Jans koper Heiligeweg 46twee_achter162523145v
FOKKES, TRIJNTJE Trijn Fockes verpachter grond Heiligeweg 46twee_achter162523145v
ENGELSMAN, JAN JANSwijlen Jan Jans Engelsmanverpachter grond Heiligeweg 46twee_achter162523145v
ROELOFS, ANTJE Anna Roeliffs naastligger ten oosten Heiligeweg 46twee_achter162523145v
MINSES, JENTJEwijlen Jentie Minses metselaarnaastligger ten oosten Heiligeweg 46twee_achter162523145v
FOKKES, TRIJNTJEde kamer van Trijn Fockes naastligger ten westen Heiligeweg 46twee_achter162523145v
ENGELSMAN, JAN JANSwijlen Jan Jans Engelsmannaastligger ten westen Heiligeweg 46twee_achter162523145v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks houtkoperverkoper Heiligeweg 46twee_achter162523145v
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytzes verkoper Heiligeweg 46twee_achter162523145v
MULLER, DIRK het huis van Dirck Mullersgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 46een_achter16272325r
JANS, HEREhet huis van oud burgemeester Here Jans grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 46een_achter16272325r
PIETERS, SIETSEde vrijstaande plaats van de gemeensman Sytse Pyters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 46een_achter16272325r
FEIKES, SIETSKE Sytske Feyckes naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter16272325r
SIPKES, SJOERD Siuerd Sipkes naastligger ten zuiden Heiligeweg 46een_achter16272325r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Simons naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter16272325r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbeth Simons naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter16272325r
, JANde zwager van de weeskinderen van wijlen Jan Engelmanverkoper Heiligeweg 46een_achter16272325r
FOKKES, TRIJNTJEwijlen Trijn Fockes verkoper Heiligeweg 46een_achter16272325r
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper twee kamers en het eigendom vd steeg daartussenHeiligeweg 461630232152v
LIEUWES, UILKEwijlen Uulcke Lieuues koper Heiligeweg 461630232152v
SIPKES, SJOERD Sioerd Sipckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 461630232152v
, PIETER Pieter schippernaastligger ten noorden Heiligeweg 461630232152v
SIEMENS, LIJSBET Lijsbet Symens verkoper Heiligeweg 461630232152v
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen verkoper Heiligeweg 461630232152v
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.koper kamerHeiligeweg 46een_achter1633233105v
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claesis verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])Heiligeweg 46een_achter1633233105v
, SARA Sara Andriys naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1633233105v
, SARA Sara Andriys naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1633233105v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1633233105v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagennaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1633233105v
EELSES, HAANTJE Haentie Aelties , c.u.verkoper Heiligeweg 46een_achter1633233105v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipsonkoper kamerHeiligeweg 46een_achter1640234114v
KLASES, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Claes verpachter grond Heiligeweg 46een_achter1640234114v
, SARA Sara Andriys* aandraaisternaastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1640234114v
, SARA Sara Andriys* aandraaisternaastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1640234114v
TJEERDS, WALINGhet huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1640234114v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1640234114v
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.soldaatverkoper Heiligeweg 46een_achter1640234114v
HESSELS, SIEBRENoud burgervaandrig Sybrandt Hessels koper kamerHeiligeweg 46een_achter164323567r
PIETERS, JAN Jan Pyters kussendragerkoper Heiligeweg 46een_achter164323567r
PIETERS, GERBEN Gerbrandt Pytters zoutdragerhuurder Heiligeweg 46een_achter164323567r
TJEERDS, SIEBRENde [zout]keet van Sybrant Tiaerdts naastligger Heiligeweg 46een_achter164323567r
, EESGE Aesge schippernaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter164323567r
ANDRIES, HESSEL Hessel Andrys naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter164323567r
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Heiligeweg 46een_achter164323567r
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmid (mr. -)koper kamer, zomerkeukentje en plaatsjeHeiligeweg 46een_achter1647235241v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Heiligeweg 46een_achter1647235241v
, EESGE Aesge schipper (lichter-)naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1647235241v
ANDRIES, HESSELTJE Hessel Andris naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1647235241v
JAKOBS, BERBER Berbercke Jacobs Forsenburghverkoper Heiligeweg 46een_achter1647235241v
HESSELS, SIEBRENwijlen Sybrant Hessels verkoper Heiligeweg 46een_achter1647235241v
SIEMENS, GERRIT Gerrit Symens , c.u.koordemakerkoper huisHeiligeweg 461651236173r
FOLKERTS, PIETER Pyter Folckerts kistmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 461651236173r
TJEERDS, WALING Waling Tierds verkoper Heiligeweg 461651236173r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis tapijtmaker [staat: tapeetwercker]koper huisHeiligeweg 461659237212v
HESSELS, SIEBRENde weduwe van Sybren Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 461659237212v
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens koordewerkerverkoper Heiligeweg 461659237212v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis tapijtwerkerkoper door niaar kamerHeiligeweg 46een_achter1662238159r
BAUKES, PAULUS Pals Baukes brouwer en tichelaargeniaarde koper Heiligeweg 46een_achter1662238159r
FRANSMA, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricx Fransma, c.u.verpachter grond Heiligeweg 46een_achter1662238159r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1662238159r
KORNELIS, JANhet huis op de Turfhaven van Jan Cornelis naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1662238159r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1662238159r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx Fransman, c.u.verkoper Heiligeweg 46een_achter1662238159r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.koolkoperkoper huis met twee kamers eraan vastHeiligeweg 46166623946r
, BERBER Berber naastligger ten noorden Heiligeweg 46166623946r
HESSELS, SIEBRENwijlen Sybrant Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 46166623946r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis tapijtwerkerverkoper Heiligeweg 46166623946r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huis met 2 kamers erachterHeiligeweg 46166723970v
, BERBER Berber naastligger ten noorden Heiligeweg 46166723970v
HESSELS, SIEBRENwijlen Sybrand Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 46166723970v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Heiligeweg 46166723970v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs koper 1/2 huis met 2 kamers erachterHeiligeweg 46166723913va
, BERBER Berber naastligger ten noorden Heiligeweg 46166723913va
HESSELS, SIEBRENwijlen Sybrant Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 46166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Heiligeweg 46166723913va
BRUINS, PIETER Pyter Bruyns metselaar (mr. -)koper huis met 2 kamers erachterHeiligeweg 461690242305r
JANS, LOLKE Lolke Jans timmermannaastligger ten oosten Heiligeweg 461690242305r
GABES, KORNELISals bewoner Cornelis Gabbes naastligger ten noorden Heiligeweg 461690242305r
PIETERS, JAN Jan Pyters timmerman (huis-)verkoper Heiligeweg 461690242305r
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)koper huis en kamer erachterHeiligeweg 461725246245v
JANS, LOLKE Lolke Jansen timmermannaastligger ten oosten Heiligeweg 461725246245v
JAKOBS, TEEKE Taeke Jacobsz naastligger ten noorden Heiligeweg 461725246245v
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pytters verkoper Heiligeweg 461725246245v
JANS, JANwijlen Jan Jansen metselaarverkoper Heiligeweg 461725246245v
REINS, PIETER Pieter Reins koper huisHeiligeweg 461730247367v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks koper Heiligeweg 461730247367v
, JOSEF Joseph Nordenhuurder zolder boven voorkamer (p.j.)Heiligeweg 461730247367v
JANS, LOLKEde erfgenamen van wijlen Lolke Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 461730247367v
POORT, TJEERD oud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 461730247367v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 461730247367v
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper huisHeiligeweg 46173224879r
SJOERDS, IEKE Eeke Sjoerds gleibakkerkoper Heiligeweg 46173224879r
JANS, LOLKEde erfgenamen van wijlen Lolke Jan naastligger ten zuiden Heiligeweg 46173224879r
POORT, TJEERD oud burgervaandrig Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 46173224879r
REINS, PIETER Pyter Reins verkoper Heiligeweg 46173224879r
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks verkoper Heiligeweg 46173224879r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper huisHeiligeweg 46een_achter1759254202v
JOHANNES, FREERK Freerk Johannis naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1759254202v
, HARMEN Harmen Baxmanaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1759254202v
BAKKER, DOEDE Doede Bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1759254202v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansz Bakkerverkoper q.q. Heiligeweg 46een_achter1759254202v
LOLKES, AUKJE Aukje Lolkes verkoper Heiligeweg 46een_achter1759254202v
JOHANNES, IETJE Yttje Johannes koper huisHeiligeweg 46176025521r
DOUWES, DIRK Dirk Douwes turfdragerkoper Heiligeweg 46176025521r
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus , c.s.huurder Heiligeweg 46176025521r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuiknaastligger ten oosten Heiligeweg 46176025521r
POORT, TJEERD de weduwe van hopman Tjeerd Poortnaastligger ten noorden Heiligeweg 46176025521r
, HARMENgemeensman Harmen Baxmaverkoper Heiligeweg 46176025521r
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts winkeliersekoper huisHeiligeweg 461789263142v
FLORIS, IEDEwijlen Yede Floris koper Heiligeweg 461789263142v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 461789263142v
DIRKS, WIETSE Wytse Dirks huurder boven Heiligeweg 461789263142v
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes naastligger ten oosten Heiligeweg 461789263142v
DOUWES, DIRKwijlen Dirk Douwes turfdragernaastligger ten oosten Heiligeweg 461789263142v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461789263142v
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes verkoper Heiligeweg 461789263142v
DOUWES, DIRKwijlen Dirk Douwes turfdragerverkoper Heiligeweg 461789263142v
GROEN, SIEMEN JANS Simon Jans Groenkoper huisHeiligeweg 461790263202r
SJOUKES, SASKE Saske Sjoukes koper Heiligeweg 461790263202r
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 461790263202r
DIRKS, WIETSE Wytze Dirks huurder boven Heiligeweg 461790263202r
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes naastligger ten oosten Heiligeweg 461790263202r
DOUWES, DIRKwijlen Dirk Douwes naastligger ten oosten Heiligeweg 461790263202r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461790263202r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Heiligeweg 461790263202r
GEERTS, AUKJEwijlen Aukje Geerts verkoper Heiligeweg 461790263202r
FLORIS, IEDEwijlen Yde Floris verkoper Heiligeweg 461790263202r
VEEN, JAN Jan L. van der Veenkoopmankoper huisHeiligeweg 46een_achter1805267121r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter1805267121r
GROEN, SIEMEN de weduwe van Symen Groennaastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter1805267121r
OOLGAARD, B. B. Ohlgardnaastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter1805267121r
DOUWES, DIRKde erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk Douwes verkoper Heiligeweg 46een_achter1805267121r
VEEN, JAN Jan L. van der Veenkoopmankoper huisHeiligeweg 461805267127v
HESSELS, PIETER Pieter Hessels , c.u.huurder benedenhuis Heiligeweg 461805267127v
VEEN, JAN de koper Jan van der Veennaastligger ten oosten Heiligeweg 461805267127v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461805267127v
IJLSTRA, SASKE SJOUKES Saske Sjoukes IJlstraverkoper bovenhuis Heiligeweg 461805267127v
GROEN, SIEMEN JANSwijlen Simon Jans Groenverkoper bovenhuis Heiligeweg 461805267127v
ROELOFS, ARJEN Arjen Roelofs schipper op Amsterdam (beurt-)koper huis en plek grondHeiligeweg 461806267270r
, ANTJE Antje koper Heiligeweg 461806267270r
HESSELS, PIETER Pieter Hessels verver (mr. -)huurder Heiligeweg 461806267270r
KLASES, PIETER Pieter Clasen naastligger ten oosten Heiligeweg 461806267270r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes J. Kerkhovennaastligger ten noorden Heiligeweg 461806267270r
VEEN, JAN Jan L. van der Veenkoopmanverkoper Heiligeweg 461806267270r
SIETSES, EEUWE Yeff Sytzes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 48159822874r
GATSES, HESSEL Hessel Gaatzes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 48159822874r
, ANNE Anne Hancx verkoper q.q. Heiligeweg 48159822874r
JANS, TIJShet weeskind van Tijs Jansens verkoper Heiligeweg 48159822874r
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huisHeiligeweg 48162823259r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes koper Heiligeweg 48162823259r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbeth Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg 48162823259r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 48162823259r
TABES, ALLE Alle Tabesnaastligger ten noorden Heiligeweg 48162823259r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbeth Willems verkoper Heiligeweg 48162823259r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans bakkerverkoper Heiligeweg 48162823259r
PIETERS, JELLE Jelle Pyeters Fettevogel, c.u.koper huisHeiligeweg 48163923473r
WILLEMS, LIJSBET Lijsbet Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg 48163923473r
TABES, ALLE Alle Taebes naastligger ten noorden Heiligeweg 48163923473r
REINERS, PIETER Pyeter Reyners , c.u.verkoper Heiligeweg 48163923473r
JAKOBS, BERBER Berbera Jacobs Forsenburghkoper huis en plaatsHeiligeweg 481654236274r
HESSELS, SIEBRENwijlen burgervaandrig Sybrant Hessels koper Heiligeweg 481654236274r
WILKES, AAFKE Aeff Wilckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 481654236274r
HESSELS, TEEKE Taecke Hessels naastligger ten noorden Heiligeweg 481654236274r
FOLKERTS, PIETER Pytter Folckerts , c.u.kistmakerverkoper Heiligeweg 481654236274r
HOEK, IETJE ongetrouwde dochter Yda Hoekkoper 1/2 huisHeiligeweg 481696243187v
HOEK, JOHANNES Joannes Hoekkoper Heiligeweg 481696243187v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes , c.u. en c.s.huurder Heiligeweg 481696243187v
JANS, LOLKE Lolke Jansen naastligger ten oosten Heiligeweg 481696243187v
BRUINS, PIETER Pieter Bruins naastligger ten zuiden Heiligeweg 481696243187v
TABES, JAN het huis van Jan Tabesnaastligger ten noorden Heiligeweg 481696243187v
METS, CATHARINA ongehuwde dochter Catharina Metzverkoper Heiligeweg 481696243187v
JANS, JAN Jan Jansen metselaar (mr. -)koper door niaar huisHeiligeweg 481710245133v
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters koper door niaar Heiligeweg 481710245133v
PIETERS, HAIE Haye Pieters , c.u.geniaarde koper Heiligeweg 481710245133v
JANS, LOLLE Lolle Jansen naastligger ten oosten Heiligeweg 481710245133v
BRUINS, PIETERde weduwe van Pieter Bruins naastligger ten zuiden Heiligeweg 481710245133v
BAKKER, AUKE Aucke Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 481710245133v
HOEK, Yda Hoekverkoper Heiligeweg 481710245133v
JAKOBS, TEEKE Taecke Jacobs , c.u.metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 481716245258r
JANS, LOLLE Lolle Jansen naastligger ten oosten Heiligeweg 481716245258r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 481716245258r
JANS, JAN Jan Jansen metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 481716245258r
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backernaastligger ten noorden Heiligeweg 481716245258r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters verkoper Heiligeweg 481716245258r
JANS, JAN Jan Jansen metselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 481716245258r
POORT, TJEERD Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)koper huisHeiligeweg 481728247117v
HANSES, JETSKE Jetske Hanses koper Heiligeweg 481728247117v
LOLKES, TJERK Tjerk Lolkes , c.s.naastligger ten oosten Heiligeweg 481728247117v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen naastligger ten zuiden Heiligeweg 481728247117v
BAKKER, AUKE de weduwe van Aucke Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 481728247117v
VOSMA, JOHANNES Johannes Willem Vosmakoopmanverkoper Heiligeweg 481728247117v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs timmerman (mr. -)koper huisHeiligeweg 481782260192v
TJEERDS, GRIETJE Grietje Tjeerds koper Heiligeweg 481782260192v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten oosten Heiligeweg 481782260192v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes naastligger ten zuiden Heiligeweg 481782260192v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 481782260192v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortchirurgijnverkoper Heiligeweg 481782260192v
, PIETER Pieter Oocles koper huis met de eigendom van de halve steegHeiligeweg 501601228261r
HIDDES, MARTJEN Martgen Hiddes koper Heiligeweg 501601228261r
SIERKS, TJEERD Tyaerdt Syrcx naastligger ten zuiden Heiligeweg 501601228261r
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems naastligger ten noorden Heiligeweg 501601228261r
JANS, IJSBRAND IJsbrandt Jans verkoper Heiligeweg 501601228261r
BARTELDS, BAUKJE Bauck Bartels verkoper Heiligeweg 501601228261r
IEKES, SJOERD Sjoerd Eekes schipper op Sneek (veer-)koper 1/4 huisHeiligeweg 501705244275v
JELTES, IETJE Ydtie Jeltes koper Heiligeweg 501705244275v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backerkoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 501705244275v
GABES, KORNELISals bewoner Cornelis Gabbes kooltjernaastligger ten zuiden Heiligeweg 501705244275v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backerkoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 501705244275v
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Heiligeweg 501705244275v
SEERPS, AGE Age Seerps schipper (schuit-)verkoper Heiligeweg 501705244275v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper huisHeiligeweg 501706244313r
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis koper Heiligeweg 501706244313r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek (veer-)naastligger ten oosten Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonnaastligger ten oosten Heiligeweg 501706244313r
GABES, KORNELISals bewoner Cornelis Gabes naastligger ten zuiden Heiligeweg 501706244313r
HUBERTS, PIETER Pieter Huberts wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Heiligeweg 501706244313r
JANS, LOLKJE Lolkje Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 501706244313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoonnaastligger ten noorden Heiligeweg 501706244313r
JANS, PIETJE Pietie Jans naastligger ten noorden Heiligeweg 501706244313r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek (veer-)verkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
HUBERTS, PIETER Pieter Huberts wever (mr. bont-)verkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
JANS, LOLKJE Lolkje Jansen verkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
JANS, TABE Tabe Jansen zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoonverkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
JANS, PIETJE Pietie Jans verkoper van 1/4 Heiligeweg 501706244313r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs koper huisHeiligeweg 50178526227r
BAUKES, SJOERDJE Sioetje Baukes koper Heiligeweg 50178526227r
DOUWES, TJALLING Tjalling Douwes huurder (p.j.)Heiligeweg 50178526227r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgardnaastligger ten oosten Heiligeweg 50178526227r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Heiligeweg 50178526227r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgardnaastligger ten noorden Heiligeweg 50178526227r
HOUT, JAN Jan van der Houtverkoper van 1/2 Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 50178526227r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper van 1/2 Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Heiligeweg 50178526227r
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 50178526227r
VULSMA, NICOLAAS HENDRIKS Nicolaas Hendriks Vulsmaturfdrager (oud -)koper huisHeiligeweg 50181026987r
HENDRIKS, SIETSKE Sydske Hendrikus koper Heiligeweg 50181026987r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50181026987r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50181026987r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten westen Heiligeweg 50181026987r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs turfdrager (oud -)verkoper Heiligeweg 50181026987r
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes verkoper Heiligeweg 50181026987r
ANNES, BEREND Bernt Annes koper huis en schuurHeiligeweg 521601228256v
KORNELIS, ANTJE Antke Cornelis koper Heiligeweg 521601228256v
KLASES, JAN Jan Claesen protesteert vanwege een vordering Heiligeweg 521601228256v
POPPES, Wijnert Poppes protesteert vanwege een obligatie Heiligeweg 521601228256v
POPPES, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Poppes protesteert vanwege een obligatie Heiligeweg 521601228256v
WOUTERS, ANTJEwijlen Anne Wouters protesteert vanwege een obligatie Heiligeweg 521601228256v
JARICHS, JAN Jan Jarichs protesteert vanwege een vordering Heiligeweg 521601228256v
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 521601228256v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems Glaesnaastligger ten noorden Heiligeweg 521601228256v
JANS, IJSBRAND Isbrant Jansen eerdere eigenaar Heiligeweg 521601228256v
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems verkoper Heiligeweg 521601228256v
KLASES, AAGJE Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 521601228256v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoper huis, kamer en plaats erachter en een halve steeg ten zuidenHeiligeweg 52166723982v
JOHANNES, IETJE Idtie Joannis koper Heiligeweg 52166723982v
SIEMENS, JORISde oude kamer van Joris Symons naastligger ten oosten Heiligeweg 52166723982v
MEINERTS, DIRK Dirck Meinerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 52166723982v
WALINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten noorden Heiligeweg 52166723982v
AUKES, AATJE Attie Aukes verkoper Heiligeweg 52166723982v
DOUWES, PIETERwijlen Pytter Douwes verkoper Heiligeweg 52166723982v
PIETERS, ANTJE Antie Pytters verkoper Heiligeweg 52166723982v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgardhovenierkoper huis en tuinHeiligeweg 52178526225v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 52178526225v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Heiligeweg 52178526225v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Heiligeweg 52178526225v
HOUT, JAN Jan van der Houtverkoper van 1/2 Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, DOEDE SEERPSwijlen Doede Seerps Backererflater Heiligeweg 52178526225v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerverkoper van 1/2 Heiligeweg 52178526225v
BAKKER, BERBER JANSwijlen Berber Jans Backererflater Heiligeweg 52178526225v
GROOT, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans de Groot, bejaarde vrijsterkoper huisHeiligeweg 521805267110v
FONTEIN, de heer Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 521805267110v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 521805267110v
HANEKUIK, W. dr. W. Hanekuiknaastligger ten noorden Heiligeweg 521805267110v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonefacius Ohlgardhovenierverkoper Heiligeweg 521805267110v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans schipperkoper huis en tuinHeiligeweg 521809268191v
WILLEMS, HIELKJE Hylkje Willems koper Heiligeweg 521809268191v
GROOT, TRIJNTJE wijlen Trijntje J. de Groothuurder Heiligeweg 521809268191v
FONTEIN, D. D. Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 521809268191v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 521809268191v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuiknaastligger ten noorden Heiligeweg 521809268191v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaarcommiesverkoper Heiligeweg 521809268191v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper huis met daarachter een ledige plaats en kamersHeiligeweg 541614229192r
OENES, Lampck Oenes koper Heiligeweg 541614229192r
JANS, JAN Jan Jans verpachter grond Heiligeweg 541614229192r
ANNES, BROER Broer Annis naastligger ten zuiden Heiligeweg 541614229192r
DOUWES, HILLE Hille Douues naastligger ten noorden Heiligeweg 541614229192r
KORNELIS, GRIETJE Grietgie Cornelis , voor haar en haar kinderenverkoper Heiligeweg 541614229192r
DIRKS, BAARTEwijlen Baert Dircx verkoper Heiligeweg 541614229192r
BAARTES, KORNELIS Cornelis Barts verkoper Heiligeweg 541614229192r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts , voor zich en zijn kinderenkoper huis met de ledige plaats en de kamers darachterHeiligeweg 54162723220v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters koper Heiligeweg 54162723220v
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters koper Heiligeweg 54162723220v
JANS, JAN Jan Jans verpachter grond Heiligeweg 54162723220v
ANNES, BROER Broer Annis naastligger ten zuiden Heiligeweg 54162723220v
DOUWES, HILLE Hille Douwes naastligger ten noorden Heiligeweg 54162723220v
POMMEREN, JAN JAKOBSde goot van Jan Jacobs van Pomerennaastligger Heiligeweg 54162723220v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Heiligeweg 54162723220v
OENES, Lampk Oenes verkoper Heiligeweg 54162723220v
JOHANNES, OTTEvroedsman Otte Johannes koper door niaar huisHeiligeweg 541736249108r
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper door niaar Heiligeweg 541736249108r
ARENDS, HARMEN Harmen Arents Baxmageniaarde koper Heiligeweg 541736249108r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes geniaarde koper Heiligeweg 541736249108r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 541736249108r
GERRITS, KEIMPEwijlen Keimpe Gerryts huurder Heiligeweg 541736249108r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Heiligeweg 541736249108r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden Heiligeweg 541736249108r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Cristoffels , c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 541736249108r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Beernt van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 541736249108r
WARNERS, HENDRIK Hendrik Warnders timmerman (huis-)koper huisHeiligeweg 541791263308v
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilder (mr. -)huurder Heiligeweg 541791263308v
OENES, SIEMEN Simon Oenes naastligger ten noorden Heiligeweg 541791263308v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts koopmanverkoper Heiligeweg 541791263308v
DOUWES, HILLE Hille Douwes koper huisHeiligeweg 56159722868v
GIJSBERTS, LIJSBET Lijsbeth Gijsberts koper Heiligeweg 56159722868v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg 56159722868v
WIEBES, LAAS Laas Wybes naastligger ten noorden Heiligeweg 56159722868v
JANS, JAKOB Jacob Jans verkoper Heiligeweg 56159722868v
DOEKES, IETJE Itken Doeckes verkoper Heiligeweg 56159722868v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters koper door niaar huis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamerHeiligeweg 561615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 561615229241v
GERRITS, Jaepgien Gerryts geniaarde koper Heiligeweg 561615229241v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 561615229241v
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 561615229241v
HAGEN, PIETER JAKOBSde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagennaastligger Heiligeweg 561615229241v
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg 561615229241v
DOUWES, HILLEwijlen Hille Douues verkoper van 1/2 Heiligeweg 561615229241v
JANS, SIEUWKE Siuw Jans verkoper van 1/4 Heiligeweg 561615229241v
DOUWES, MEINT Meynte Douues verkoper van 1/4 Heiligeweg 561615229241v
DOUWES, HILLEwijlen Hille Douues erflater Heiligeweg 561615229241v
FEIKES, KLAAS Claas Feickes , c.u.gortmakerkoper huisHeiligeweg 56166723995r
WALINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten oosten Heiligeweg 56166723995r
WALINGS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Walings naastligger ten zuiden Heiligeweg 56166723995r
HOBBEMA, MEINT DOUWES Meinte Douwes Hobbema, c.u.verkoper Heiligeweg 56166723995r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Heiligeweg 561676240242v
HOBBEMA, MEINT DOUWESwijlen oud burgervaandrig Meynte Douwes Hobbemakoper Heiligeweg 561676240242v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens stoeldraaierbewoner Heiligeweg 561676240242v
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Symons verkoper Heiligeweg 561676240242v
WIEBRENS, SIEMENwijlen oud vaandrig Symon Wybrens erflater Heiligeweg 561676240242v
DOUWES, GRIETJEwijlen oud vaandrig Grietie Douwes erflater Heiligeweg 561676240242v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.koper provisioneel huisHeiligeweg 56de Swarte Leers16712405ra
REINERS, AUKE Auck Reiners naastligger ten oosten Heiligeweg 5616712405ra
REINERS, AUKE Auck Reiners naastligger ten zuiden Heiligeweg 5616712405ra
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Heiligeweg 5616712405ra
GOSSES, REINOU Reinu Gosses verkoper Heiligeweg 5616712405ra
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huisHeiligeweg 56de Zwarte Laars1734248343ar
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Heiligeweg 561734248343ar
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Cornelis huurder Heiligeweg 561734248343ar
WIJDENBRUG, Wijdenbrugnaastligger ten oosten Heiligeweg 561734248343ar
WIJDENBRUG, Wijdenbrugnaastligger ten zuiden Heiligeweg 561734248343ar
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sybouts Kramerkoopmanverkoper Heiligeweg 561734248343ar
OENES, SIEMEN Symon Oenes schipper (schuit-)koper huisHeiligeweg 561779259187v
JAKOBS, METJE Metje Jacobs koper Heiligeweg 561779259187v
OENES, SIEMEN Symon Oenes , c.u.schipper (schuit-)huurder Heiligeweg 561779259187v
SLOTERDIJK, H. de erfgenamen van wijlen H. Sloterdijknaastligger ten oosten Heiligeweg 561779259187v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 561779259187v
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus naastligger ten noorden Heiligeweg 561779259187v
WIEBES, ANTJE Antje Wybes verkoper ([staat: Antje Jansen])Heiligeweg 561779259187v
CHRISTOFFELS, JANwijlen Jan Christoffels verkoper Heiligeweg 561779259187v
JOCHEMS, SIEBRENwijlen Sybren Jochems verkoper Heiligeweg 561779259187v
DOUWES, HILLE Hille Douwes koper kamerHeiligeweg 581605228459r
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants koper Heiligeweg 581605228459r
DOUWES, HILLE Hille Douwes naastligger ten zuiden Heiligeweg 581605228459r
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants naastligger ten zuiden Heiligeweg 581605228459r
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 581605228459r
REINERS, PIETER Pieter Reyners verkoper q.q. Heiligeweg 581605228459r
PIETERS, DOUWE Douue Pieters koper door niaar huis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamerHeiligeweg 581615229241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagensgeniaarde koper Heiligeweg 581615229241v
GERRITS, Jaepgien Gerryts geniaarde koper Heiligeweg 581615229241v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581615229241v
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 581615229241v
HAGEN, PIETER JAKOBSde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagennaastligger Heiligeweg 581615229241v
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg 581615229241v
DOUWES, HILLEwijlen Hille Douues verkoper van 1/2 Heiligeweg 581615229241v
JANS, SIEUWKE Siuw Jans verkoper van 1/4 Heiligeweg 581615229241v
DOUWES, MEINT Meynte Douues verkoper van 1/4 Heiligeweg 581615229241v
DOUWES, HILLEwijlen Hille Douues erflater Heiligeweg 581615229241v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerkoper q.q. dwarskamerHeiligeweg 581618230133v
SEERPS, SIEBRENde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Sybrandt Seerps koper Heiligeweg 581618230133v
EEDES, AATJEwijlen Atke Eedes koper Heiligeweg 581618230133v
PIETERS, DOUWEde verkopers Douue Pieters , c.u.schoenmakernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581618230133v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 581618230133v
PIETERS, DOUWE Douue Pieters schoenmakerverkoper Heiligeweg 581618230133v
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes verkoper Heiligeweg 581618230133v
ENGELSMAN, STEFFEN Steffen Sampsons Engelsmankoper kamerHeiligeweg 581620230233r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Heiligeweg 581620230233r
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps verpachter grond Heiligeweg 581620230233r
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten oosten Heiligeweg 581620230233r
PIETERS, DOUWE Douue Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 581620230233r
SEERPS, SIEBRENhet grote huis van de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 581620230233r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps zeilmakerverkoper q.q. Heiligeweg 581620230233r
SIEBRENS, PIETJE Pytke Sibrants verkoper Heiligeweg 581620230233r
FRIDSES, HESSEL Hessel Fritses verkoper Heiligeweg 581620230233r
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenkoper huis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. HagenHeiligeweg 581626231124v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes koper Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581626231124v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581626231124v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sibrants verkoper Heiligeweg 581626231124v
ANDRIES, Gelckien Andries verkoper Heiligeweg 581626231124v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 581629232121v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 581629232121v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581629232121v
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper q.q. Heiligeweg 581629232121v
JENTJES, JENTJE Jentie Jenties verkoper q.q. Heiligeweg 581629232121v
POMMEREN, FOLKERT JANSde drie nagelaten voorkinderen van wijlen Folckert Jans van Pomerenverkoper Heiligeweg 581629232121v
, AATJEwijlen Attie verkoper Heiligeweg 581629232121v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes , voor zich en twee onmondige kinderenverkoper Heiligeweg 581629232121v
POMMEREN, FOLKERT JANSwijlen Folckert Jans van Pomerenverkoper Heiligeweg 581629232121v
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Heiligeweg 58163123335r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 58163123335r
HAGEN, JAKOB PIETERShet huis van Jacob Pieters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 58163123335r
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes , voor zichverkoper van 1/2 Heiligeweg 58163123335r
KLASES, BERENDwijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 Heiligeweg 58163123335r
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman, voor zichverkoper van 1/4 Heiligeweg 58163123335r
JANS, GEESKE Gees Jans , voor zich en haar kinderenverkoper van 1/4 Heiligeweg 58163123335r
KLASES, JURJENwijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 Heiligeweg 58163123335r
SIPKES, TJEBBE Tiebbe Sipkes huurder Heiligeweg 581640234117v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERShet voormalige huis van Jacob Peters Hagennaastligger ten noorden Heiligeweg 581640234117v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirx verkoper q.q. Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
TIJSES, HENDRIKwijlen Hendrick Tijsen verkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx verkoper van 1/3 Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
FOPPES, FOPPEgemeensman Foppe Foppes verkoper q.q. Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Heiligeweg 581640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 581640234117v
WIEBRENS, SIEMEN Symen Wybrens koper huis waar de Swaerte Leers uithangtHeiligeweg 581657237112v
DOUWES, MEINT Meinte Douwes koper Heiligeweg 581657237112v
DOUWES, MEINThet huis alwaer de Swaerte Leers uythanght van Meinte Douwes naastligger ten zuiden Heiligeweg 58de Swarte Leers1657237112v
, HENDRIK Hendrick bezemmakernaastligger ten noorden Heiligeweg 581657237112v
REINERS, AUKE Auk Reiners naastligger ten noorden Heiligeweg 581657237112v
EGBERTS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Griet Egberts verkoper ([staat: Griet Stevens])Heiligeweg 581657237112v
SAMSONS, STEFFENwijlen Steven Samsons verkoper Heiligeweg 581657237112v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huisHeiligeweg 581676240216v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten oosten Heiligeweg 581676240216v
JAKOBS, JAKOBde weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 581676240216v
ROGIERS, JAKOB Jacob Rogiers naastligger ten noorden Heiligeweg 581676240216v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Heiligeweg 581676240216v
DOUWES, MEINTwijlen Meynte Douwes verkoper Heiligeweg 581676240216v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper provisioneel 1/2 huis en erf met een ledige plaatsHeiligeweg 5816712408va
REINERS, AUKJE Aukjen Reinders naastligger ten oosten Heiligeweg 5816712408va
DOUWES, MEINT Meinte Douwes naastligger ten zuiden Heiligeweg 5816712408va
REINERS, AUKJE Aukjen Reinders naastligger ten noorden Heiligeweg 5816712408va
JELTES, ABE Abe Jeltes , voor zijn kinderenbakker en ontvanger (mr. -)verkoper Heiligeweg 5816712408va
HILLES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Hilles verkoper Heiligeweg 5816712408va
BRUINS, PIETER Pytter Bruins , c.u.metselaar (mr. -)koper huisHeiligeweg 581699243403r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Diucke Pytters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581699243403r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Diucke Pytters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581699243403r
JANS, SCHELTE Schelte Jansen pottenbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Heiligeweg 581699243403r
JANS, REINER Reyner Jansen schipper (kof-)verkoper van 1/3 Heiligeweg 581699243403r
JANS, PIETER Pytter Jansen verkoper van 1/3 Heiligeweg 581699243403r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u.koper huisHeiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 581714245226r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Heiligeweg 581714245226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 581714245226r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes , met consent van haar kinderenverkoper Heiligeweg 581714245226r
BRUINS, PIETERwijlen Pieter Bruins metselaar (mr. -)verkoper Heiligeweg 581714245226r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuik, c.u.koopmankoper huisHeiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten oosten Heiligeweg 5817182462r
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramernaastligger ten zuiden Heiligeweg 5817182462r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstranaastligger ten noorden Heiligeweg 5817182462r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERSburgerhopman Wieger Pieters Kalkensteinverkoper Heiligeweg 5817182462r
IEGES, PIETJE Pyttie Yges verkoper Heiligeweg 5817182462r
JANS, JAN Jan Jansen koper huisHeiligeweg 58173925065r
GOSSES, JANKE Janke Gosses koper Heiligeweg 58173925065r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrugontvanger Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Heiligeweg 58173925065r
CHRISTOFFELS, JANde weduwe van Jan Christoffels naastligger ten zuiden Heiligeweg 58173925065r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrugontvanger Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Heiligeweg 58173925065r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemaverkoper Heiligeweg 58173925065r
HANEKUIK, WIEBE wijlen Wybe Hanekuikkoopmanverkoper Heiligeweg 58173925065r
BERNARDUS, JAN Jan Bernardus Proosterbeekkoper huisHeiligeweg 5817762591r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes koper Heiligeweg 5817762591r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u.huurder Heiligeweg 5817762591r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkgriffiernaastligger ten oosten (griffier van Ed.Mag Collegie ter Admiraliteit in Friesland)Heiligeweg 5817762591r
JOCHEMS, SIEBRENde weduwe van Sybren Jochems naastligger ten zuiden Heiligeweg 5817762591r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkgriffiernaastligger ten noorden Heiligeweg 5817762591r
JURJENS, FETJE Fetje Jurjens verkoper Heiligeweg 5817762591r
JANS, JANwijlen Jan Jansen verkoper Heiligeweg 5817762591r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 581792264354r
OENES, SIEMEN Simon Oenes naastligger ten zuiden Heiligeweg 581792264354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 581792264354r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Heiligeweg 581792264354r
, JOHANNES Johannes Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
, JANwijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r
JANS, EELKJE Eke Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
VRIES, JAN JANS Jan Janzen de Vriesverververkoper Heiligeweg 581792264354r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromp, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Heiligeweg 581792264354r
JANS, BERNARDUSwijlen Bernardus Jans Proosterbeekverkoper Heiligeweg 581792264354r
BERNARDUS, JANwijlen Jan Bernardus Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)erflater Heiligeweg 581792264354r
JANS, JAKOB Jacob Jans Puisterkoper huisHeiligeweg 581803266299r
OKKES, SIETSKE Zytske Okkes koper Heiligeweg 581803266299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u.naastligger ten oosten Heiligeweg 581803266299r
OENES, SIEMENde weduwe van Symon Oenes naastligger ten zuiden Heiligeweg 581803266299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u.naastligger ten noorden Heiligeweg 581803266299r
, JOHANNES Johannes Proosterbeekmetselaarverkoper Heiligeweg 581803266299r
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagenverpachter grond Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziedernaastligger ten oosten Heiligeweg 601640234117v
WARNERS, LAMMERT Lambart Warners naastligger ten oosten Heiligeweg 601640234117v
ADAMS, JANburgerhopman Jan Adams naastligger ten zuiden Heiligeweg 601640234117v
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties naastligger ten westen Heiligeweg 601640234117v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egbarts naastligger ten westen Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziedernaastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, HARMEN Harmen Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 601640234117v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirx verkoper q.q. Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
TIJSES, HENDRIKwijlen Hendrick Tijsen verkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx verkoper van 1/3 Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
FOPPES, FOPPEgemeensman Foppe Foppes verkoper q.q. Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Heiligeweg 601640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Heiligeweg 601640234117v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Piters Hoogstrakoper grondpacht van 1-10-00 CGHeiligeweg 60167924160r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claesses Braemkoper Heiligeweg 60167924160r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
AKKERSLOOT, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERSde kinderen van wijlen Antie Pieters Ackerslootverkoper Heiligeweg 60167924160r
ADAM, JAKOB FRANSES Jacob Fransen de Adambakker (mr. -)verkoper Heiligeweg 60167924160r
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper huis en hof ([voor de twee percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1767256242r
, ds. Pieckenbroekhuurder Heiligeweg 60noord1767256242r
HANEKUIK, de erfgenamen van wijlen Hanekuik, e.a.koopmannaastligger ten oosten Heiligeweg 60noord1767256242r
POORT, hof gekocht door wed. Poortnaastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord1767256242r
HANEKUIK, de erfgenamen van wijlen Hanekuik, e.a.koopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrugraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrugverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
HAAR, JAN wijlen Jan Willem van der Haarverkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord1767256242r
SCHELTINGA, de heer Peerus van Scheltingaontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper huisHeiligeweg 60zuid176725712r
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid176725712r
SLOTERDIJK, de heer Sloterdijknaastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid176725712r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid176725712r
SLOTERDIJK, de heer Sloterdijknaastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrughverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen de heer Pyter Beerent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrughraad en advocaat fiscaal Admiraliteitverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrughverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
HAAR, JAN wijlen de heer Jan Willem van der Haarverkoper van 1/3 Heiligeweg 60zuid176725712r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)koper huisHeiligeweg 60zuid17722585r
ALBERTS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Alberts kooltjerhuurder (p.j.)Heiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)naastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid17722585r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid17722585r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)naastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid17722585r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltingaontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandverkoper Heiligeweg 60zuid17722585r
HIXENIUS, SJOERDJE Sjoerdje Hexeniusverkoper Heiligeweg 60zuid17722585r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper huis en hof met fruitbomen ([voor de drie percelen in deze akte])Heiligeweg 60noord1779259196v
BROERS, WIEBRENals geniaarde koper Wybren Broers naastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord1779259196v
FONTEIN, de heer Fontein, e.a.naastligger ten noorden Heiligeweg 60noord1779259196v
SLOTERDIJK, HARMEN vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60noord1779259196v
BOURBOOM, IESKJE Jiskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 Heiligeweg 60noord1779259196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60noord1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater Heiligeweg 60noord1779259196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoper door niaar huisHeiligeweg 60zuid1779259211r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens geniaarde koper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid1779259211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmanaastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid1779259211r
SLOTERDIJK, HARMEN burgemeester en vroedsman van Workum en gedeputeerde Staat van Vriesland Harmanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
BOURBOOM, IESKJE Iskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen de edelgestrenge heer Willem Augustijn van Sloterdijkhoofdbaljuw en opperschout van Hulst en Hulster ambachtverkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid1779259211r
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteit in Frieslanderflater Heiligeweg 60zuid1779259211r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykkoper huis en hofHeiligeweg 601793264151v
FONTEIN, D. D. Fontein, c.s.naastligger ten noorden Heiligeweg 601793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Heiligeweg 601793264151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuykkoper huisHeiligeweg 601793264151v
DIJK, RUURD JANS Ruurd Jans van Dijkschipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Heiligeweg 601793264151v
, JOHANNES Johannes Proosterbeeknaastligger ten zuiden Heiligeweg 601793264151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmanverkoper Heiligeweg 601793264151v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens koper Heiligeweg 621600228222r
, LIJSBET Lijsbeth Wybe koper Heiligeweg 621600228222r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs distillateur [staat: sterkwaterbrander]naastligger ten zuiden Heiligeweg 621600228222r
EESGES, LIEUWE Lieuwe Eesges naastligger ten noorden Heiligeweg 621600228222r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems , q.q.verkoper Heiligeweg 621600228222r
JASPERS, THOMAS Thomas Jaspers kuiper (mr. -)koper huis en plaatsHeiligeweg 621698243381v
HIELKES, SIETSKE Sytscke Hylckes koper Heiligeweg 621698243381v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 621698243381v
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerk Clasen Braamnaastligger ten oosten Heiligeweg 621698243381v
BRAAM, FREERK KLASESde weduwe van Freerk Clasen Braamnaastligger ten zuiden Heiligeweg 621698243381v
REINALDA, IEDE JAKOBSgemeensman Yde Jacobs Reinaldanaastligger ten noorden Heiligeweg 621698243381v
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Heiligeweg 621698243381v
AARTS, JORIS Joris Aerts gortmaker (mr. -)koper huisHeiligeweg 621731247377r
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Heiligeweg 621731247377r
, weduwe Wijdenburghnaastligger ten oosten Heiligeweg 621731247377r
, weduwe Wijdenburghnaastligger ten zuiden Heiligeweg 621731247377r
HUIGENS, DIRK Dirk Huigenskoopmannaastligger ten noorden Heiligeweg 621731247377r
HIELKES, SIETSKE Sydtske Hylkes verkoper Heiligeweg 621731247377r
JASPERS, THOMASwijlen Thomas Jaspers kuiperverkoper Heiligeweg 621731247377r
THOMAS, PIETERhaar zoon Pieter Thomas kuiper (mr. -)verkoper Heiligeweg 621731247377r
BLOEM, PIETER Pyter Blomverver (mr. -)koper huisHeiligeweg 621759254244v
DOUWES, JETSKE Jetske Douwes koper Heiligeweg 621759254244v
AARTS, JORIS Joris Aarts gortmaker (oud mr. -)verkoper Heiligeweg 621759254244v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes verkoper Heiligeweg 621759254244v
TUININGA, BOTE LOUWS Bote Louws Tuininga, ongehuwd meerderjarig jongmankoper huisHeiligeweg 621805267187r
FONTEIN, D. de heer D. Fonteinnaastligger ten oosten Heiligeweg 621805267187r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuiknaastligger ten zuiden Heiligeweg 621805267187r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuiknaastligger ten westen Heiligeweg 621805267187r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomverkoper Heiligeweg 621805267187r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasslotmaker (mr. -)verkoper Heiligeweg 621805267187r
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tiepckes aanhandelaar huisHeiligeweg 64161623029r
MINNES, RIKSTJE Ricxt Minnes aanhandelaar Heiligeweg 64161623029r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 64161623029r
JANS, DIRK Dirck Janssen , in de ravennaastligger ten noorden Heiligeweg 64161623029r
OFFES, FOPPE Foppe Uftes schipper (groot-)verwandelaar Heiligeweg 64161623029r
SEERPS, RINSKE Reynsck Seerps verwandelaar Heiligeweg 64161623029r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Hagenskoper huis met schuur en het ledige plaatsje ertusseninHeiligeweg 64161723064r
GERRITS, Jaepgien Gerryts koper Heiligeweg 64161723064r
OFFES, FOPPE Foppe Uftes protesteert vanwege een wandelbrief Heiligeweg 64161723064r
SEERPS, WIEBREN Wibren Seerps trekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
SEERPS, RINSKE Reynsck Seerps* trekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
, FOPPE Foppe Uyftes , absenttrekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks protesteert vanwege een competentie Heiligeweg 64161723064r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks trekt zijn protest in Heiligeweg 64161723064r
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 64161723064r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 64161723064r
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tiepkes verkoper Heiligeweg 64161723064r
MINNES, RIKSTJE Richt Minnes verkoper Heiligeweg 64161723064r
JORRITS, ALLE Alle Jorryts koper huisHeiligeweg 641620230228v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 641620230228v
KORNELIS, ARJEN Arien Cornelis bakkernaastligger ten noorden Heiligeweg 641620230228v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoopmanverkoper Heiligeweg 641620230228v
JORRITS, ALLE Alle Jorryts koper ledige plaats achter kopers huisHeiligeweg 641621230284v
POMMEREN, JAKOB een loods eerder van Jacob van Pomerennaastligger ten oosten Heiligeweg 641621230284v
JORRITS, ALLEde proclamant Alle Jorryts naastligger ten westen* Heiligeweg 641621230284v
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis naastligger ten westen* Heiligeweg 641621230284v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs naastligger ten noorden* Heiligeweg 641621230284v
, JAKOB Jacob Hagensverkoper Heiligeweg 641621230284v
GERRITS, Jaaptie Gerryts verkoper Heiligeweg 641621230284v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 64162523139r
KORNELIS, ARJEN Arian Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 64162523139r
TABES, ALLE Alle Tabesverkoper q.q. Heiligeweg 64162523139r
ALLES, JELKE Jelcke Alles , minderjarig nagelaten weeskindverkoper van 1/6 Heiligeweg 64162523139r
ALLES, GATSKE Gats Alles , minderjarig nagelaten weeskind