Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek
Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisJan Ruurdstraat OZ16862428va
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisJan Ruurdstraat OZ16862428va
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trek-)koper huisJan Ruurdstraat OZ16862428va
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar (stads -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar (stads -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar (stads -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ16862428va
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u.schipper (wijd-)huurder Jan Ruurdstraat OZ16862428va
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u.schipper (wijd-)huurder Jan Ruurdstraat OZ16862428va
GERRITS, GERRIT Gorryt Gorryts verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ16862428va
GERRITS, GERRIT Gorryt Gorryts verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ16862428va
SIETSES, TEEKE Take Sytses smid (mr. -)verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ16862428va
SIETSES, TEEKE Take Sytses smid (mr. -)verkoper q.q. Jan Ruurdstraat OZ16862428va
GERRITS, LAMMERT Lammert Gerryts , uitlandigverkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ16862428va
GERRITS, LAMMERT Lammert Gerryts , uitlandigverkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ16862428va
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopmankoper kamer (plaats nr. 14 ten zuiden gelegen is in de koop inbegrepen)Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopmankoper kamer (plaats nr. 14 ten zuiden gelegen is in de koop inbegrepen)Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwereerdere bewoner Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwereerdere bewoner Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
TJALLINGS, BINKE Bente Tziallings verkoper Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
TJALLINGS, BINKE Bente Tziallings verkoper Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
DOUWES, Geertgien Douues verkoper Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
DOUWES, Geertgien Douues verkoper Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
DOUWES, Geertgien Douues verkoper Jan Ruurdstraat OZ1614229231v
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes koper huisJan Ruurdstraat 11740250106v
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes koper huisJan Ruurdstraat 11740250106v
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes koper huisJan Ruurdstraat 11740250106v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaarkoper Jan Ruurdstraat 11740250106v
BOTES, TJERKmeerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 11740250106v
BOTES, TJERKmeerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 11740250106v
BOTES, TJERKmeerderjarige jongeman Tjerk Botes verkoper Jan Ruurdstraat 11740250106v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmaker (mr. -)koper provisioneel woningJan Ruurdstraat 1167924117va
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmaker (mr. -)koper provisioneel woningJan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1167924117va
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wybe Pyters Moymankoopmannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1167924117va
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wybe Pyters Moymankoopmannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
ROORDA, DIRK JANSwijlen Dirck Jansen Roordaerflater Jan Ruurdstraat 1167924117va
ROORDA, DIRK JANSwijlen Dirck Jansen Roordaerflater Jan Ruurdstraat 1167924117va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Jan Ruurdstraat 1167924117va
GERBENS, AUKE Auke Gerbens molenaar (pel-)koper huisJan Ruurdstraat 11741250173v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens molenaar (pel-)koper huisJan Ruurdstraat 11741250173v
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes verkoper Jan Ruurdstraat 11741250173v
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes verkoper Jan Ruurdstraat 11741250173v
AUKES, SIETSKE Sytske Aukes verkoper Jan Ruurdstraat 11741250173v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaarmr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassauverkoper Jan Ruurdstraat 11741250173v
TJERKS, BOTE Bote Tjerx , c.u.schipper (schuit-)koper huisJan Ruurdstraat 1172024675v
TJERKS, BOTE Bote Tjerx , c.u.schipper (schuit-)koper huisJan Ruurdstraat 1172024675v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix huurder Jan Ruurdstraat 1172024675v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix huurder Jan Ruurdstraat 1172024675v
GERRITS, ANTONIUS Antony Gerryts , c.u.naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1172024675v
GERRITS, ANTONIUS Antony Gerryts , c.u.naastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 1172024675v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1172024675v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1172024675v
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Roodanaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1172024675v
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Roodanaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1172024675v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1172024675v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1172024675v
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteeckenJan Ruurdstraat 1de Drie Loodsluiden1621230281v
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteeckenJan Ruurdstraat 1de Drie Loodsluiden1621230281v
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteeckenJan Ruurdstraat 1de Drie Loodsluiden1621230281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc.crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 11621230281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc.crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 11621230281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc.crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 11621230281v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 11621230281v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 11621230281v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisJan Ruurdstraat 11780259290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisJan Ruurdstraat 11780259290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisJan Ruurdstraat 11780259290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes koper Jan Ruurdstraat 11780259290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes koper Jan Ruurdstraat 11780259290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Fabernaastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Fabernaastligger ten noorden* Jan Ruurdstraat 11780259290r
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopmanverkoper Jan Ruurdstraat 11780259290r
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopmanverkoper Jan Ruurdstraat 11780259290r
AUKES, PIETER Pieter Aukes koopmanverkoper Jan Ruurdstraat 11780259290r
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijpgriffier Admiraliteitkoper huisJan Ruurdstraat 31791263286v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijpgriffier Admiraliteitkoper huisJan Ruurdstraat 31791263286v
VRIES, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit de Vrieshuurder Jan Ruurdstraat 31791263286v
BOUWKNECHT, EVERT Evert Bouwknegtschippernaastligger ten oosten Jan Ruurdstraat 31791263286v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijpnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31791263286v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijpnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31791263286v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31791263286v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31791263286v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31791263286v
HORREUS, GERARDUS Gerardus Horreuspredikantverkoper Jan Ruurdstraat 31791263286v
LOUWS, WILLEM Willem Louws , c.u.koper huisJan Ruurdstraat 31713245201r
LOUWS, WILLEM Willem Louws , c.u.koper huisJan Ruurdstraat 31713245201r
, WILLEM Willem Deersmanaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31713245201r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31713245201r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31713245201r
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsmaverkoper Jan Ruurdstraat 31713245201r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de havenJan Ruurdstraat 3162923294r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de havenJan Ruurdstraat 3162923294r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de havenJan Ruurdstraat 3162923294r
SIEBRENS, ROUKEwijlen Roucke Sybrants koper Jan Ruurdstraat 3162923294r
SIEBRENS, ROUKEwijlen Roucke Sybrants koper Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verpachter grond Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verpachter grond Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verkoper Jan Ruurdstraat 3162923294r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verkoper Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3162923294r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3162923294r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte])Jan Ruurdstraat 3171824633r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte])Jan Ruurdstraat 3171824633r
LOUWS, WILLEMgrondpacht uit het huis van Willem Louws eigenaar perceel Jan Ruurdstraat 3171824633r
LOUWS, WILLEMgrondpacht uit het huis van Willem Louws eigenaar perceel Jan Ruurdstraat 3171824633r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Jan Ruurdstraat 3171824633r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrickjen Pieters Donker, c.u.verkoper Jan Ruurdstraat 3171824633r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte])Jan Ruurdstraat 3171824633v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u.koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte])Jan Ruurdstraat 3171824633v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donkerverkoper Jan Ruurdstraat 3171824633v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donkerverkoper Jan Ruurdstraat 3171824633v
HOMAN, burgervaandrig Homansverkoper Jan Ruurdstraat 3171824633v
STELLINGWERF, PETRUS sr. Petrus Stellingwerfkoopmankoper huisJan Ruurdstraat 31727246306av
KUIK, STEFFEN Steeven Cuiknaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31727246306av
TJERKS, BOTE Boote Tjerks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31727246306av
TJERKS, BOTE Boote Tjerks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31727246306av
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 31727246306av
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 31727246306av
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Pytters verkoper Jan Ruurdstraat 31727246306av
PIETERS, HENDRIKwijlen Hendrik Pytters verkoper Jan Ruurdstraat 31727246306av
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huisJan Ruurdstraat 3171924646v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huisJan Ruurdstraat 3171924646v
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3171924646v
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3171924646v
, WILLEM Willem Deersmanaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3171924646v
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3171924646v
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3171924646v
LOUWS, WILLEM Willem Louus verkoper Jan Ruurdstraat 3171924646v
LOUWS, WILLEM Willem Louus verkoper Jan Ruurdstraat 3171924646v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Jan Ruurdstraat 3171924646v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Jan Ruurdstraat 3171924646v
DOUWES, DOUWE Douue Douues koper huisJan Ruurdstraat 31636233178v
DOUWES, DOUWE Douue Douues koper huisJan Ruurdstraat 31636233178v
DOUWES, DOUWE Douue Douues koper huisJan Ruurdstraat 31636233178v
DREEUWIS, MAAIKE Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 31636233178v
DREEUWIS, MAAIKE Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 31636233178v
DREEUWIS, MAAIKE Maycke Drewis koper Jan Ruurdstraat 31636233178v
DIRKS, JANnaastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 31636233178v
DIRKS, JANnaastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 31636233178v
DIRKS, JANnaastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 31636233178v
SIERKS, GERRIT Gerryt Syrcks naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31636233178v
SIERKS, GERRIT Gerryt Syrcks naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31636233178v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31636233178v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31636233178v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31636233178v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 31636233178v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 31636233178v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 31636233178v
SIEBRENS, ROMKEwijlen Romcke Sybrens verkoper Jan Ruurdstraat 31636233178v
SIEBRENS, ROMKEwijlen Romcke Sybrens verkoper Jan Ruurdstraat 31636233178v
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisJan Ruurdstraat 31758254155v
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisJan Ruurdstraat 31758254155v
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts sleefmaker (mr. -)koper huisJan Ruurdstraat 31758254155v
OKKES, BAUKJE Baukjen Ockes koper Jan Ruurdstraat 31758254155v
OKKES, BAUKJE Baukjen Ockes koper Jan Ruurdstraat 31758254155v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverpachter grond Jan Ruurdstraat 31758254155v
HANIA, de weduwe van wijlen burgemeester Hanianaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31758254155v
GERBENS, AUKEwijlen Auke Gerbens naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31758254155v
GERBENS, AUKEwijlen Auke Gerbens naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31758254155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nautaverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
STELLINGWERF, JOCHEM wijlen Jogchem Stellingwerfverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nautaverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
STELLINGWERF, BAUKJE Baukje Stellingwerfverkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31758254155v
STELLINGWERF, PIETER wijlen Pyter Stellingwerferflater Jan Ruurdstraat 31758254155v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huisJan Ruurdstraat 31619230191v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huisJan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verpachter grond Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verpachter grond Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verpachter grond Jan Ruurdstraat 31619230191v
TEEDES, JOUKE Joucke Tades , of zijn rechthebbendennaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31619230191v
TEEDES, JOUKE Joucke Tades , of zijn rechthebbendennaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JANde verkoper Jan Dircks , c.u.metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JANde verkoper Jan Dircks , c.u.metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JANde verkoper Jan Dircks , c.u.metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31619230191v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31619230191v
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 31619230191v
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 31619230191v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 31619230192r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verpachter grond Jan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verpachter grond Jan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verpachter grond Jan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31619230192r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 31619230192r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 31619230192r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 31619230192r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, c.u.koper huisJan Ruurdstraat 31640234102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, c.u.koper huisJan Ruurdstraat 31640234102r
DIRKS, JANnaastligger Jan Dirx verpachter grond Jan Ruurdstraat 31640234102r
DIRKS, JANnaastligger Jan Dirx verpachter grond Jan Ruurdstraat 31640234102r
DIRKS, JANnaastligger Jan Dirx verpachter grond Jan Ruurdstraat 31640234102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moymannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31640234102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moymannaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 31640234102r
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaarnaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31640234102r
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaarnaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31640234102r
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaarnaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 31640234102r
DREEUWIS, MAAIKE Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
DREEUWIS, MAAIKE Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
DREEUWIS, MAAIKE Mayke Drewis verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , absentverkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , absentverkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , absentverkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 31640234102r
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes koper huisJan Ruurdstraat 51688242218v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes koper huisJan Ruurdstraat 51688242218v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes koper huisJan Ruurdstraat 51688242218v
, JOHANNES Joannis Buningsveldtkok van het noordelijke jachthuurder Jan Ruurdstraat 51688242218v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeesternaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51688242218v
AGES, SIEMENhet huis van Symen Ages makelaar (stads -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51688242218v
AGES, SIEMENhet huis van Symen Ages makelaar (stads -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51688242218v
AGES, SIEMENhet huis van Symen Ages makelaar (stads -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51688242218v
AMBROSIUS, WIETSKE Wytske Ambrosius verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
AMBROSIUS, WIETSKE Wytske Ambrosius verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
AMBROSIUS, WIETSKE Wytske Ambrosius verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
KORNELIS, PIETERwijlen Pyeter Cornelis schipper (trek-)verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
KORNELIS, PIETERwijlen Pyeter Cornelis schipper (trek-)verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
KORNELIS, PIETERwijlen Pyeter Cornelis schipper (trek-)verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
, GOSSE Gosse Rixverkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 51688242218v
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u.koper huisJan Ruurdstraat 5166623912ra
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u.koper huisJan Ruurdstraat 5166623912ra
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaarverpachter grond Jan Ruurdstraat 5166623912ra
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaarverpachter grond Jan Ruurdstraat 5166623912ra
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirksen metselaarverpachter grond Jan Ruurdstraat 5166623912ra
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstranaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5166623912ra
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moymannaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5166623912ra
HEMKES, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes schipper (grootveer-)verkoper Jan Ruurdstraat 5166623912ra
HEMKES, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes schipper (grootveer-)verkoper Jan Ruurdstraat 5166623912ra
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u.schipper (smal-)koper huisJan Ruurdstraat 5166623961v
GERRITS, GERRIT Gorrit Gorrits , c.u.schipper (smal-)koper huisJan Ruurdstraat 5166623961v
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaarverpachter grond Jan Ruurdstraat 5166623961v
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaarverpachter grond Jan Ruurdstraat 5166623961v
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirks metselaarverpachter grond Jan Ruurdstraat 5166623961v
ZANDSTRA, JAN oud burgemeester Jan Sanstranaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5166623961v
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moymannaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5166623961v
HEMKES, FOLKERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes schipper (wijd-)verkoper Jan Ruurdstraat 5166623961v
HEMKES, FOLKERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Folkert Hemkes schipper (wijd-)verkoper Jan Ruurdstraat 5166623961v
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercks koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5163223348v
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercks koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5163223348v
RUURDS, HOUKJE Houck Ryuerdts koper Jan Ruurdstraat 5163223348v
RUURDS, HOUKJE Houck Ryuerdts koper Jan Ruurdstraat 5163223348v
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5163223348v
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5163223348v
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5163223348v
ANNES, LAMMERTde gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5163223348v
ANNES, LAMMERTde gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5163223348v
ANNES, LAMMERTde gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5163223348v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5163223348v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5163223348v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermanverkoper Jan Ruurdstraat 5163223348v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermanverkoper Jan Ruurdstraat 5163223348v
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes verkoper Jan Ruurdstraat 5163223348v
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes verkoper Jan Ruurdstraat 5163223348v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5161222996v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes koper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5161222996v
TJEERDS, Tzierdtie Tiaerds koper Jan Ruurdstraat 5161222996v
TJEERDS, Tzierdtie Tiaerds koper Jan Ruurdstraat 5161222996v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5161222996v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5161222996v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5161222996v
DIRKS, JANde verkoper Jan Dircks metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5161222996v
DIRKS, JANde verkoper Jan Dircks metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5161222996v
DIRKS, JANde verkoper Jan Dircks metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5161222996v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 5161222996v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 5161222996v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar (mr. -)verkoper Jan Ruurdstraat 5161222996v
KUIK, STEFFEN Steeven Cuykkoper huisJan Ruurdstraat 5171924652r
THEOTARDI, EVA Eva Theotardikoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5171924652r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pyters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5171924652r
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersmaverkoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersmaverkoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersmaverkoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks verkoper Jan Ruurdstraat 5171924652r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huisJan Ruurdstraat 51710245128r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huisJan Ruurdstraat 51710245128r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huisJan Ruurdstraat 51710245128r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 51710245128r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 51710245128r
SMEDING, Smedinghcontrarolleurnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51710245128r
KINGMA, RINTJE de dogter van Rintie Kingmanaastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51710245128r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeesterverkoper Jan Ruurdstraat 51710245128r
PIETERS, TEEKE Taecke Pieters schoolmeesterverkoper Jan Ruurdstraat 51710245128r
MARTENS, PIETER Pyter Martens koper huisJan Ruurdstraat 51635233161v
MARTENS, PIETER Pyter Martens koper huisJan Ruurdstraat 51635233161v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Jan Ruurdstraat 51635233161v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Jan Ruurdstraat 51635233161v
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts houtkopernaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51635233161v
RUURDS, JAN Jan Ruyrdts houtkopernaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51635233161v
ROUKES, Habell Rouckes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51635233161v
ROUKES, Habell Rouckes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51635233161v
PIJPLING, GERRIT SIERKS Gerryt Siercx Pinplinchverkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v
PIJPLING, GERRIT SIERKS Gerryt Siercx Pinplinchverkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v
RUURDS, HOUKJE Houck Rioerdts verkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v
RUURDS, HOUKJE Houck Rioerdts verkoper Jan Ruurdstraat 51635233161v
HEMKES, FOLKERT Folkart Hemkes , c.u.koper huisJan Ruurdstraat 516422358v
HEMKES, FOLKERT Folkart Hemkes , c.u.koper huisJan Ruurdstraat 516422358v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Reurds Sanstranaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 516422358v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Reurds Sanstranaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 516422358v
ROUKES, HEEBELTJE Hebel Roukes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 516422358v
ROUKES, HEEBELTJE Hebel Roukes naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 516422358v
MARTENS, PIETER Piter Martens , c.u.verkoper Jan Ruurdstraat 516422358v
MARTENS, PIETER Piter Martens , c.u.verkoper Jan Ruurdstraat 516422358v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51614229234r
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51614229234r
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51614229234r
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51614229234r
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51614229234r
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51614229234r
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricx verkoper q.q. Jan Ruurdstraat 51614229234r
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricx verkoper q.q. Jan Ruurdstraat 51614229234r
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 51614229234r
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 51614229234r
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 51614229234r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 51614229234r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 51614229234r
TJEERDS, Tiaertske Tiaerdts verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 51614229234r
TJEERDS, Tiaertske Tiaerdts verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 51614229234r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van 't Seepaertkoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5het Zeepaard161723069v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verver en brouwer van 't Seepaertkoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5het Zeepaard161723069v
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5161723069v
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5161723069v
ANNES, LAMMERTde oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5161723069v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5161723069v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5161723069v
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5161723069v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5161723069v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5161723069v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5161723069v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper Jan Ruurdstraat 5161723069v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper Jan Ruurdstraat 5161723069v
, TJEERDJE Tiaertke Tiaerdes verkoper Jan Ruurdstraat 5161723069v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeesterkoper huisJan Ruurdstraat 51696243212v
PIETERS, TEEKE Taeke Pieters schoolmeesterkoper huisJan Ruurdstraat 51696243212v
HENDRIKS, Lubjen Hendriks koper Jan Ruurdstraat 51696243212v
HENDRIKS, Lubjen Hendriks koper Jan Ruurdstraat 51696243212v
SMEDING, JOHANNES Johannes Smedinghcontrarolleurnaastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 51696243212v
KINGMA, RINTJE Rintie Kingma, n.u.naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 51696243212v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (groot-)verkoper Jan Ruurdstraat 51696243212v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (groot-)verkoper Jan Ruurdstraat 51696243212v
DOUWES, ANDRIES Andries Douwes schipper (groot-)verkoper Jan Ruurdstraat 51696243212v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5162423115r
PIETERS, JAN Jan Pieters timmermankoper huis en getimmerJan Ruurdstraat 5162423115r
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes koper Jan Ruurdstraat 5162423115r
JOHANNES, TJALTJE Tyal Johannes koper Jan Ruurdstraat 5162423115r
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5162423115r
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5162423115r
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5162423115r
ANNES, LAMMERTde gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5162423115r
ANNES, LAMMERTde gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5162423115r
ANNES, LAMMERTde gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5162423115r
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5162423115r
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5162423115r
AUKES, GERRITde ledige plaats van Gerryt Auckes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5162423115r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5162423115r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5162423115r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verververkoper Jan Ruurdstraat 5162423115r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verververkoper Jan Ruurdstraat 5162423115r
HEERMA, WISKJE juffrouw Wisck Heerma [eigen naam: van Aylva]koper huisJekelsteeg 11605228470r
HEREMA, IEPE Ippe van Heeremakoper Jekelsteeg 11605228470r
, JAN Jan slotmakernaastligger ten oosten Jekelsteeg 11605228470r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten westen Jekelsteeg 11605228470r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten westen Jekelsteeg 11605228470r
OS, GOVERT Govert van Osverkoper Jekelsteeg 11605228470r
JANS, ANTJE Anna Janses verkoper Jekelsteeg 11605228470r
JANS, ANTJE Anna Janses verkoper Jekelsteeg 11605228470r
RINSES, RINSE Rintse Rintses koper kamerJekelsteeg 1161122967v
RINSES, RINSE Rintse Rintses koper kamerJekelsteeg 1161122967v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper Jekelsteeg 1161122967v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper Jekelsteeg 1161122967v
RIENKS, PIETER Pyter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1161122967v
RIENKS, PIETER Pyter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1161122967v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1161122967v
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1161122967v
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1161122967v
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1161122967v
JAKOBS, HOUKJE Houck Jacobs verkoper Jekelsteeg 1161122967v
JAKOBS, HOUKJE Houck Jacobs verkoper Jekelsteeg 1161122967v
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses koper q.q. kamerJekelsteeg 11620230242v
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses koper q.q. kamerJekelsteeg 11620230242v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper q.q. Jekelsteeg 11620230242v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper q.q. Jekelsteeg 11620230242v
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11620230242v
RIENKS, PIETER Pieter Rinckes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11620230242v
GERRITS, GERRITde steeg bij Gerryt Gerryts naastligger ten westen* Jekelsteeg 11620230242v
GERRITS, GERRITde steeg bij Gerryt Gerryts naastligger ten westen* Jekelsteeg 11620230242v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 11620230242v
RINSES, RINSE Rintse Rintses verkoper Jekelsteeg 11620230242v
RINSES, RINSE Rintse Rintses verkoper Jekelsteeg 11620230242v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems verkoper Jekelsteeg 11620230242v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems verkoper Jekelsteeg 11620230242v
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts Enskoper q.q. 7-00-00 gg jaarlijkse losbare rentenJekelsteeg 11599228180r
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Sioerdts Enskoper q.q. 7-00-00 gg jaarlijkse losbare rentenJekelsteeg 11599228180r
STOFFELS, MARTENde nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 11599228180r
STOFFELS, MARTENde nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Jekelsteeg 11599228180r
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 11599228180r
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 11599228180r
, GRIETJE Grietien naastligger ten westen ([staat: Grietien Pieter Huyberts])Jekelsteeg 11599228180r
HUBERTS, PIETERwijlen Pieter Huyberts naastligger ten westen Jekelsteeg 11599228180r
HUBERTS, PIETERwijlen Pieter Huyberts naastligger ten westen Jekelsteeg 11599228180r
MICHIELS, JASPER Jasper Michiels naastligger ten noorden* Jekelsteeg 11599228180r
MICHIELS, JASPER Jasper Michiels naastligger ten noorden* Jekelsteeg 11599228180r
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 11599228180r
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 11599228180r
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 11599228180r
TJITSES, SJOUKJE Siouck Tijesses verkoper Jekelsteeg 11599228180r
TJITSES, SJOUKJE Siouck Tijesses verkoper Jekelsteeg 11599228180r
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamerJekelsteeg 1162723216v
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamerJekelsteeg 1162723216v
BOELES, KLAAS Claes Boelis koper kamerJekelsteeg 1162723216v
SIETSES, GELSKE Gerls Sytses koper Jekelsteeg 1162723216v
SIETSES, GELSKE Gerls Sytses koper Jekelsteeg 1162723216v
RINTJES, PIETER Pieter Rintyes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162723216v
RINTJES, PIETER Pieter Rintyes naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162723216v
, HARMEN Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162723216v
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx naastligger ten westen Jekelsteeg 11604228430v
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx naastligger ten westen Jekelsteeg 11604228430v
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx naastligger ten westen Jekelsteeg 11604228430v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
ANSKES, TETJEde erfgename van Teth Ansckes uitdraagsternaastligger ten noorden Jekelsteeg 11604228430v
HILLEBRANDS, HUBERT Huybert Hilbrants verkoper q.q. Jekelsteeg 11604228430v
HILLEBRANDS, HUBERT Huybert Hilbrants verkoper q.q. Jekelsteeg 11604228430v
EEDES, BINKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 11604228430v
EEDES, BINKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 11604228430v
EEDES, BINKEde nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 11604228430v
HILLEBRANDS, ANTJE Anna Hilbrants verkoper Jekelsteeg 11604228430v
HILLEBRANDS, ANTJE Anna Hilbrants verkoper Jekelsteeg 11604228430v
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 11604228430v
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 11604228430v
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 11604228430v
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 11604228430v
JANS, Taydts Jans verkoper Jekelsteeg 11604228430v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenJekelsteeg 11624230381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordakoper huis met ledige plaats ten zuidenJekelsteeg 11624230381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Jekelsteeg 11624230381v
JORIS, MAGDALENA Magdalena Joris de Kokerekoper Jekelsteeg 11624230381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Jekelsteeg 11624230381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Jekelsteeg 11624230381v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Jekelsteeg 11624230381v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wibrants naastligger ten westen Jekelsteeg 11624230381v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
RIENKS, PIETERwijlen Pieter Rinckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 11624230381v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 11624230381v
KLASES, HUBERT Huybert Claesen verkoper Jekelsteeg 11624230381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 11624230381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 11624230381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, FOKELE Foockle Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, FOKELE Foockle Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, FOKELE Foockle Doedes verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
RIENKS, RINSKE Reinsck Rinckes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
, RIENK Rincke Tyalliffs verkoper Jekelsteeg 11624230381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Jekelsteeg 11624230381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, AUKJE Auck Doedes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, AUKJE Auck Doedes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, AUKJE Auck Doedes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
DOEDES, TIETJE Tied Doedes verkoper Jekelsteeg 11624230381v
DIRKS, RIEMER Rieme Dirx naastligger ten westen Jekelsteeg 11605228439v
DIRKS, RIEMER Rieme Dirx naastligger ten westen Jekelsteeg 11605228439v
DIRKS, RIEMER Rieme Dirx naastligger ten westen Jekelsteeg 11605228439v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
ANSKES, TETJEde erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
ANSKES, TETJEde erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
ANSKES, TETJEde erfgenamen van wijlen Tet Ansckes naastligger ten noorden Jekelsteeg 11605228439v
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrik Wigbolts naastligger ten oosten Jekelsteeg 1163323382v
WIGBOLDS, HENDRIK Hendrik Wigbolts naastligger ten oosten Jekelsteeg 1163323382v
, HARMEN Harmen dragernaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1163323382v
, FRANShet huis van Frans reidmakernaastligger ten westen Jekelsteeg 1163323382v
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderenverkoper Jekelsteeg 1163323382v
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderenverkoper Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1163323382v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1163323382v
HESSELS, SIEBREN Sibren Hessels verkoper Jekelsteeg 1163323382v
HESSELS, SIEBREN Sibren Hessels verkoper Jekelsteeg 1163323382v
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen verkoper Jekelsteeg 1163323382v
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen verkoper Jekelsteeg 1163323382v
GERRITS, AALTJEwijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1163323382v
GERRITS, AALTJEwijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1163323382v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823252r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823252r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162823252r
JANS, WILLEM Willem Jans , als oomverkoper q.q. Jekelsteeg 1162823252r
JANS, WILLEM Willem Jans , als oomverkoper q.q. Jekelsteeg 1162823252r
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1162823252r
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
EELKES, ANTJEwijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1162823252r
EELKES, ANTJEwijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1162823252r
EELKES, ANTJEwijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1162823252r
SIETSES, PIETER Pieter Sytses verkoper Jekelsteeg 1162823252r
SIETSES, PIETER Pieter Sytses verkoper Jekelsteeg 1162823252r
SIETSES, GERLOFKE Gerliff Sytses , voor zich en haar kindverkoper Jekelsteeg 1162823252r
SIETSES, GERLOFKE Gerliff Sytses , voor zich en haar kindverkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOELES, KLAASwijlen Claes Boelis verkoper Jekelsteeg 1162823252r
BOS, LIJSBET LUCAS Lijsbet Luicas Boskoper huisJekelsteeg 11742250238v
BOS, LIJSBET LUCAS Lijsbet Luicas Boskoper huisJekelsteeg 11742250238v
BOS, LUCAS Luicas Boskoper Jekelsteeg 11742250238v
, HARMEN Harmen wieldraaierhuurder Jekelsteeg 11742250238v
BUMA, WOPKE burgemeester Wopco Bumanaastligger ten oosten Jekelsteeg 11742250238v
FREERKS, BOTE Bote Freerks naastligger ten noorden Jekelsteeg 11742250238v
FREERKS, BOTE Bote Freerks naastligger ten noorden Jekelsteeg 11742250238v
PIETERS, IEFKE Yfke Pyters verkoper Jekelsteeg 11742250238v
PIETERS, IEFKE Yfke Pyters verkoper Jekelsteeg 11742250238v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roordasmid (mr. ijzer-)verkoper Jekelsteeg 11742250238v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roordasmid (mr. ijzer-)verkoper Jekelsteeg 11742250238v
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u.scheepstimmermankoper huis, loods en plaatsJekelsteeg 11654236259r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u.scheepstimmermankoper huis, loods en plaatsJekelsteeg 11654236259r
KLASES, SIETSE Sytse Claessen , c.u.scheepstimmermankoper huis, loods en plaatsJekelsteeg 11654236259r
OLFERTS, IEDEhet huis van Iede Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 11654236259r
OLFERTS, IEDEhet huis van Iede Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 11654236259r
MARTENS, FOKKEhet pas gekochte huis van Focke Martens naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236259r
MARTENS, FOKKEhet pas gekochte huis van Focke Martens naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236259r
BERENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 11654236259r
BERENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 11654236259r
BERENDS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 11654236259r
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmermankoper huisJekelsteeg 11654236261r
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmermankoper huisJekelsteeg 11654236261r
TJEERDS, AUKJE Auck Tieerds koper Jekelsteeg 11654236261r
TJEERDS, AUKJE Auck Tieerds koper Jekelsteeg 11654236261r
, HENDRIKhet huis van Hendrick Wigbolt naastligger ten oosten Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJEhet andere huis van Trijntie Harmens naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJEhet andere huis van Trijntie Harmens naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 11654236261r
OLFERTS, EEDEhet huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 11654236261r
OLFERTS, EEDEhet huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJEhet hoekhuis van Trijntie Harmens naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJEhet hoekhuis van Trijntie Harmens naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Jekelsteeg 11654236261r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntie Harmens verkoper Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 11654236261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 11654236261r
BERENDS, HARMENwijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 11654236261r
BERENDS, HARMENwijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 11654236261r
BERENDS, HARMENwijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 11654236261r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823262r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voordanaastligger ten zuiden Jekelsteeg 1162823262r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen brouwernaastligger ten noorden Jekelsteeg 1162823262r
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmermankoper huisJekelsteeg 21809268248r
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmermankoper huisJekelsteeg 21809268248r
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Jekelsteeg 21809268248r
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Jekelsteeg 21809268248r
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Jekelsteeg 21809268248r
VEER, KORNELIS Cornelis van der Veernaastligger ten zuiden Jekelsteeg 21809268248r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten westen Jekelsteeg 21809268248r
JANS, WIEBEde weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten noorden Jekelsteeg 21809268248r
JANS, WIEBEde weduwe van wijlen Wybe Jans naastligger ten noorden Jekelsteeg 21809268248r
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Jekelsteeg 21809268248r
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Jekelsteeg 21809268248r
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmanverkoper Jekelsteeg 21809268248r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaatsJekelsteeg 21630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaatsJekelsteeg 21630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaatsJekelsteeg 21630232162r
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Jekelsteeg 21630232162r
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Jekelsteeg 21630232162r
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Jekelsteeg 21630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.naastligger ten oosten Jekelsteeg 21630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.naastligger ten oosten Jekelsteeg 21630232162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u.naastligger ten oosten Jekelsteeg 21630232162r
JANS, AGNIETJE Agniet Jans naastligger ten westen Jekelsteeg 21630232162r
JANS, AGNIETJE Agniet Jans naastligger ten westen Jekelsteeg 21630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses naastligger ten noorden Jekelsteeg 21630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses naastligger ten noorden Jekelsteeg 21630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses , voor zich en haar kinderenverkoper Jekelsteeg 21630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses , voor zich en haar kinderenverkoper Jekelsteeg 21630232162r
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendricks verkoper Jekelsteeg 21630232162r
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendricks verkoper Jekelsteeg 21630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses verkoper Jekelsteeg 21630232162r
FRIESES, SIETSKE Syts Frieses verkoper Jekelsteeg 21630232162r
SIMKES, SIMKE Simcke Simckes verkoper Jekelsteeg 21630232162r
SIMKES, SIMKE Simcke Simckes verkoper Jekelsteeg 21630232162r